Merytoryczny plan działania Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Łódzkiego na 2011 rok

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Merytoryczny plan działania Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Łódzkiego na 2011 rok"

Transkrypt

1 Merytoryczny plan działania Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Łódzkiego na 2011 rok Wszystkie działania podejmowane przez biuro Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Łódzkiego będą realizowane w ścisłej współpracy ze wszystkimi zainteresowanymi członkami naszej Organizacji. Większość z tych planów nie jest możliwa do realizacji bez takiego wsparcia. Poniższy plan działania jest dla ułatwienia spójny w strukturze z opracowywanymi rokrocznie sprawozdaniami z działalności Zarządu. 1. Targi i wydarzenia plenerowe Planowany jest udział Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Łódzkiego oraz jej członków (głównie samorządy Województwa Łódzkiego i Miasta Łodzi oraz Konsorcjum Polskich Biur Podróży) w targach turystycznych i imprezach plenerowych w następujących miejscach. Targi krajowe Międzynarodowe targi Turystyki, rekreacji i wypoczynku INTOUREX Sosnowiec ( II) udział Konsorcjum PBP Targi "Na styku kultur" w Łodzi (25-27.II) lada ROTWŁ na wspólnym stoisku województwa łódzkiego Glob Katowice (25-27.III) Lato Warszawa (1-3.IV) Międzynarodowe Targi Turystyczne- Wrocław ( IV) udział Konsorcjum PBP VOYAGER Kielce - targi agroturystyczne (15-17.IV) Gdańskie Targi Turystyczne- GTT ( IV)- udział Konsorcjum PBP Międzynarodowa Wystawa Budownictwa i Wyposażenia Kościołów, Sztuki Sakralnej i Dewocjonaliów- SACROEXPO Kielce( VI) - udział Konsorcjum PBP Jarmark Wojewódzki w Łodzi (IX) Targi Wyposażenia Kościołów, Przedmiotów Liturgicznych i Dewocjonaliów SAKRALIA- Poznań ( XI) - udział Konsorcjum PBP TT Warsaw (22-24.IX) III Lubuskie Targi Sakralne LUBSACRO 2011 ( XI) - udział Konsorcjum PBP Tour-Salon Poznań (19-22.X) Targi zagraniczne Praga Holiday World (10-13.II) Salon de Vacances Bruksela (3-7.II) BIT Mediolan (17-20.II) ITB Berlin (9-13.III) Polska będzie krajem partnerskim. Ukraine Kijów (4-6.X) Thames Festival (Festiwal Tamizy) (10-11.IX) Petersburg (12-14.X) WTM Londyn (7-10.XI) Strona1 Wszędzie nasz region występuje pod wspólnym szyldem Łódź i Region Łódzki. Pełen terminarz targowy będzie na bieżąco aktualizowany na naszej stronie pod adresem:

2 2. Plan wydawniczy Na 2011 rok planowane jest wydanie następujących publikacji (w nawiasach podane są przybliżone miesięczne terminy wydania poszczególnych pozycji): Sprawozdanie z działalności ROTWŁ za okres na potrzeby Walnego Zgromadzenia Członków (w zależności od ustalonego terminu Walnego) Raport Badanie ruchu turystycznego w województwie łódzkim 2010 r. (I-II) Nowa wersja folderu Największe atrakcje Turystyczne Łodzi i regionu łódzkiego (IX) Przewodnik turystyczny po Manufakturze Łódzkiej na zlecenie Apsys Polska (III) Paszport Manufaktury Łódzkiej (III) Paszport Światowego Dnia Turystyki (IX) Pakiet turystyczny złożony z: o Przewodnik turystyczny po województwie łódzkim. Wydanie II poprawione i uzupełnione, w trzech wersjach językowych - PL, ANG, NIEM (XI) o Informator turystyczny po województwie łódzkim (baza noclegowa, gastronomiczna, przydatne turyście adresy) (XI) o Mapa turystyczna województwa łódzkiego (XI) Skrypt z wystąpieniami w czasie V Konferencji Kultura i Turystyka wspólna droga. (X) Ulotki produktowe: Największe atrakcje turystyczne Łodzi i regionu łódzkiego propozycje tematyczne: Łódzkie dla dzieci; Łódzkie kalendarium imprez; Łódzkie zamki i pałace; Łódzkie Spa&Wellness; Łódzkie konferencje i kongresy; Łódź Fabryki i rezydencje; Łódź kalendarium imprez; Łódź muzea i galerie; Łódź shopping&fun; Łódź konferencje i kongresy. (cały rok) Mini-katalog z produktami oferowanymi w sprzedaży przez Regionalną Organizację Turystyczną Województwa Łódzkiego. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego planuje na 2011 rok przygotowanie pełnej wizualizacji firmy w zakresie materiałów biurowych, strony www, wydawnictw i gadżetów. Do rozważenia wspólnie z Urzędem Miasta Łodzi i Urzędem Marszałkowskim w Łodzi jest możliwość, aby przygotowana została również spójna koncepcja dla wszystkich materiałów turystycznych dla województwa łódzkiego wydawanych przez te trzy instytucje. 3. Konferencje, warsztaty, prezentacje, współpraca z podmiotami zewnętrznymi Jak co roku Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego będzie aktywnie uczestniczyć w wydarzeniach regionalnych i krajowych istotnych dla rozwoju turystyki. Strona2 Głównym partnerem na szczeblu krajowym będzie dla nas Polska Organizacja Turystyczna (podpisanie porozumienia i realizacja corocznej umowy o współpracy, ogólnopolski konkurs na turystyczną pamiątkę z regionu). Będziemy brali udział w warsztatach roboczych z Polskimi Ośrodkami Informacji Turystycznej (prawdopodobnie w czasie targów Tour-Salon w Poznaniu), kiedy to ustalane są konkretne działania realizowane przez regiony na poszczególnych rynkach zagranicznych na rok Planujemy także rozpoczęcie współpracy z Convention Bureau of Poland działającym w ramach POT przy promocji turystyki konferencyjnej i kongresowej w Łodzi i regionie łódzkim. Będziemy również aktywnie uczestniczyć w pracach Forum Informacji Turystycznej i Forum Turystyki Przyjazdowej, a także będziemy współpracowali z Polską Izbą Turystyki oraz Izbą Turystyki Rzeczpospolitej Polskiej (Forum polsko-ukraińskie w Łodzi).

3 Z racji pełnienia przez dyrektora biura ROT WŁ Zbigniewa Frączyka funkcji Prezesa FROT, będziemy również organizatorem spotkania Forum FROT w czasie targów turystycznych Na Styku Kultur w Łodzi (25.II). Będzie również kontynuowana współpraca z regionami: Wielkopolską (w ramach Centralnego Łuku Turystycznego); Mazowszem (w ramach Porozumienia o współpracy i wspólnego projektu z Polskim Radiem); Śląskiem (w ramach tworzenia systemu informacji Turystycznej i wspólnego produktu związanego z obiektami turystyki poprzemysłowej), Świętokrzyskim (podobne tematy jak ze Śląskiem). Planujemy także liczne prezentacje wśród samorządów województwa łódzkiego, które z racji atrakcyjności bądź zakresu podejmowanych działań byłyby zainteresowane współpracą z naszą Organizacją (m.in. powiaty wieluński, łęczycki, poddębicki, opoczyński; Miasta i Gminy: Koluszki, Sulejów, Poddębice, Wieluń, Radomsko, Przedbórz, Żarnów, Sieradz, Skierniewice, Rawa Mazowiecka). Równolegle podobne działania będą podejmowane w stosunku do podmiotów branży turystycznej (zarządców atrakcji turystycznych, hotelarzy, biur podróży zainteresowanych turystyką przyjazdową, Lotniska im. W. Reymonta, organizacji turystycznych w regionie, lokalnych grup działania zwłaszcza tych, które są zainteresowane tworzeniem produktu turystycznego). Prowadzone będą również działania mające na celu wspieranie tworzenia lokalnych organizacji turystycznych, bądź wzmacnianie już istniejących poprzez powierzanie im zadań do realizacji (badania ruchu turystycznego, obsługa studyjna dziennikarzy, administracja podstronami w portalu turystycznym, współpraca wydawnicza). Na maj 2011 roku planowana jest organizacja w Łodzi 3-dniowego Forum Polsko-Ukraińskiego (wspólnie z POT, POIT, UMŁ, Urzędem Marszałkowskim, ITRP, PIT). Uczestnikami będzie około 40 biur ukraińskich zainteresowanych przyjazdami do Polski oraz podobna liczba polskich biur zainteresowanych umieszczeniem swojej oferty w katalogach ukraińskich. Oprócz dnia warsztatowego planowane są również 2 dni studyjne po Łodzi i regionie łódzkim. W październiku 2011 roku będziemy również organizatorem V edycji ogólnopolskiej konferencji Kultura i turystyka wspólna droga). Realizacja odbędzie się w ramach zadania zleconego z MSiT. Podobnie jak w 2010 roku będziemy też organizatorem regionalnych obchodów Światowego Dnia Turystyki (współpraca z Urzędem Marszałkowskim i innymi podmiotami) oraz Wigilii Branży Turystycznej (współpraca z PIT Oddział Łódzki i Izbą Turystyki Ziemi Łódzkiej). Z racji objęcia przez Polskę w 2011 roku Prezydencji w Unii Europejskiej nasza Organizacja będzie zaangażowana w uroczystą celebrację, która odbędzie się w Pałacu Chojnata w miejscowości Wola Chojnata. Wspólnie z Miejskim Ośrodkiem Kultury w Konstantynowie Łódzkim planowana jest kontynuacja pleneru Pejzaż Malowany Województwa Łódzkiego, którego zakończenie i uroczysta wystawa miała zawsze miejsce w czasie Jarmarku Wojewódzkiego. Skierowanie działań promocyjno informacyjnych do lokalnego środowiska szkolnego w celu popularyzacji wiedzy na temat Stowarzyszenia i jego działalności, wśród dzieci i młodzieży oraz w celu poszerzania ich wiedzy na temat walorów turystyczno-krajoznawczych Regionu Łódzkiego m. in. poprzez włączenie się w działania w ramach Explorers Festival (Wielka Lekcja Geografii) Wsparcie dla Izby Turystyki Ziemi Łódzkiej i Polskiej Izby Turystyki Oddział Łódzki w angażowaniu do współpracy łódzkich biur podróży. Strona3 Nawiązanie współpracy ze Studium Języków Obcych Uniwersytetu Łódzkiego i znanymi osobami z Łodzi i województwa łódzkiego, które jako ambasadorzy Regionu Łódzkiego mogłyby przyczynić się do promocji województwa.

4 Nawiązanie współpracy z Lokalnymi Grupami Działania z województwa Łódzkiego m.in. przy organizacji Wojewódzkich Obchodów Światowego Dnia Turystyki Wszystkie wydarzenia opisywane w tym punkcie będą miały zapowiedzi i relacje w dziale aktualności na stronie jak również będą się pojawiać w turystycznym newsletterze województwa łódzkiego. Nasi pracownicy będą uczestniczyć w cyklu szkoleń Akademii PO KL, jak również w szkoleniach związanych z wprowadzeniem nowych bądź aktualizacją już istniejących przepisów prawnych i finansowych. 4. Publikacje i reklamy w prasie Działania podejmowane będą w podobnym zakresie, co w 2010 roku. Z ważniejszych inicjatyw planowana jest realizacja dodatku (insert) poświęconemu produktom turystycznym województwa łódzkiego do Wiadomości Turystycznych (VIII 2011) i realizacja łódzkiego wydania internetowej gazety Aktualności Turystycznych (V). W ramach targów ITB w Berlinie i promocji na rynku niemieckim planujemy podjąć współpracę z magazynem Polen Info realizowanym przez POIT w Berlinie (prezentacja produktów regionalnych) oraz w magazynie Urlaub in Polen. Obydwa te materiały oprócz ITB są kolportowane na kilku innych imprezach targowych w Niemczech. 5. Study-tour, study-press Planowane jest przyjęcie grup dziennikarskich z Niemiec i Wielkiej Brytanii (współorganizacja POT, POIT-y) okres V i IX 2011 r., jak również z Węgier, Austrii, Hiszpanii, Włoch, Skandynawii, Ukrainy i Japonii (współpraca z odpowiednimi ośrodkami Informacji Turystycznej). Elementem koniecznym do realizacji tego działania będzie ścisła współpraca z samorządami Łodzi i Województwa Łódzkiego oraz z lokalną branżą turystyczną (m.in. Lokalne Organizacje Turystyczne) W ramach organizacji forum Polsko-Ukraińskiego (V 2011) planujemy wyjazdy studyjne dla ukraińskich touroperatorów (ok. 40 osób) zainteresowanych przyjazdami do Polski oraz wycieczkę studyjną po Łodzi dla polskich kontrahentów tych biur. 6. Konkursy, patronaty. ROT Województwa Łódzkiego będzie w 2011 roku organizatorem następujących konkursów: Regionalny etap konkursu na najlepszy produkt turystyczny województwa łódzkiego (laureaci będą zgłaszani do konkursu krajowego) (VI-IX) Krajowy konkurs na turystyczną pamiątkę z regionu (współpraca z POT, ROT-ami, ewentualnie także z samorządzami regionalnymi). Konkurs na najlepszą pracę magisterską i licencjacką poświęconą turystyce w regionie łódzkim (I-III) współpraca z WSTiH oraz UŁ. Konkurs internetowy: Oczami mieszkańców pomysł na udany weekend w regionie łódzkim (zadanie współfinansowane z MSiT w ramach dotacji) (II-X) Konkursy internetowe (fotograficzny oraz turystyczny) na stronie i na profilach społecznościowych (cały rok) Nasza organizacja planuje zaangażować się lub dokonać zgłoszeń naszych kandydatów w następujących konkursach Strona4 Ogólnopolski konkurs na najlepszy produkt turystyczny roku (organizator POT) Konkurs im. M. Orłowicza na najlepszy materiał dziennikarski poświęcony turystyce (organizator POT)

5 Konkurs European Destinations of Excellence (EDEN) (organizator POT na poziomie krajowym) Konkurs na najlepszy punkt i centrum Informacji Turystycznej (organizator POT) Konkurs na najlepsze stoisko wystawiennicze (targi Łódź, Poznań) Konkurs Polska Travel Foto (organizator POT) Konkurs Ele-Mele Umiem Wiele (współpraca ze szkołami organizatorami) Konkurs XX przegląd książki Turystycznej i Krajoznawczej (organizator PTTK) Pełna informacja dotycząca realizowanych przez naszą Organizację konkursów będzie sukcesywnie umieszczona na stronie: Patronaty będą w 2011 roku udzielane wydarzeniom organizowanym na terenie województwa Łódzkiego po przedstawieniu wypełnionego wniosku przez Organizatora zgodnie z regulaminem umieszczonym na stronie: 7. Wnioski unijne, wnioski o dofinansowanie. ROT Województwa Łódzkiego ma obecnie złożony jeden wniosek do poddziałania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Profesjonalne Kadry Łódzkiej Turystyki (wspólnie z Eurokancelarią prof. Marii Królikiewicz-Olczak), który czeka na ocenę merytoryczną. Wnioski o dofinansowanie zadań publicznych rozpatrzone przez Departamentu Turystyki Ministerstwa Sportu i Turystyki. V Ogólnopolska Konferencja Kultura i Turystyka- wspólna droga. Planowany koszt zadania zł (kwota dofinansowania zł). Planowany termin realizacji zadania- 02.I -31. X 2011 r. (termin konferencji X 2011 r.). Projekt rozpatrzony pozytywnie przez MSiT. Konkurs internetowy pt. Oczami mieszkańców Pomysł na udany weekend w Regionie Łódzkim. Planowany koszt zadania ,00zł (kwota dofinansowania ,00zł). Planowany termin realizacji zadania 01. II X (projekt znalazł się na liście rezerwowej MSiT i będzie realizowany w przypadku przyznania dofinansowania) ROT Województwa Łódzkiego w ramach współpracy z członkami naszej Organizacji planuje także złożenie wniosków o dofinansowanie do konkursów na zadanie zlecone w Urzędzie Miasta Łodzi i Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi. 8. Internet W ramach portalu turystycznego województwa łódzkiego zostanie przeprowadzona aktualizacja bazy noclegowej i gastronomicznej oraz zmiana sposobu wyświetlania informacji na stronie głównej z układu geograficznego jak to ma miejsce teraz na układ tematyczny. Pojawią się nowe funkcje zintegrowane częściowo z systemem zarządzania treścią obowiązującym na stronie Diametralnej zmianie i odświeżeniu ulegnie również szata graficzna portalu do realizacji tego działania zamierzamy zaprosić na podstawie otwartego konkursu czołowe firmy z regionu łódzkiego. Portal zmieni również swój główny adres źródłowy z na Cały czas będą prowadzone prace na rzecz swobodnego przepływu danych z systemu regionalnego do systemu krajowego w ramach portalu Zostanie również nawiązana współpraca z lokalnymi podmiotami (zwłaszcza LOT-ami i LGD) zainteresowanymi uzupełnianiem informacji w portalu dotyczącymi ich obszarów oddziaływania. Strona5 Przeprowadzona będzie kampania promocyjna portalu (AdWords, AdSense) mająca na celu popularyzację serwisu wśród internautów i zwiększenie liczby odwiedzin oraz czasu przebywania na stronie. Planowane są

6 również działania mające na celu zachęcenie członków ROT Województwa Łódzkiego do umieszczania na swoich stronach głównych banerów bądź linków kierunkujących do portalu. W ramach strony planowane jest bieżące uzupełnianie treści w dziale aktualności i kalendarium imprez. Ten serwis ma docelowo stać się podstawowym narzędziem komunikacji dla członków ROT WŁ z biurem Stowarzyszenia. Będziemy prowadzić prace nad zwiększeniem liczby osób odwiedzających stronę, jak również stałych czytelników turystycznego newslettera województwa Łódzkiego. Dodane zostaną kolejne elementy funkcjonalności (polecanie znajomym na serwisach społecznościowych, najbliższe imprezy w ramach newslettera itp.). Sukcesywnie będą się również pojawiać wpisy w języku angielskim i niemieckim. Będzie również kontynuowana współpraca z serwisem tłumaczeniowym translateria.pl. W ramach profili społecznościowych na Facebooku będziemy kontynuować pozyskiwanie nowych użytkowników. Działania podejmowane na profilach będą spójne z działaniami realizowanymi na stronach internetowych (konkursy, newsy, wydarzenia). Planuje się m.in. wywoływanie ciekawych tematów do dyskusji na forum Facebooka 9. Badania ruchu turystycznego Podobnie jak w 2010 roku planowane jest przeprowadzenie kompleksowych badań ruchu turystycznego w regionie łódzkim przy współpracy z zespołem badawczym Uniwersytetu Łódzkiego. Ogłoszenie wyników z edycji 2010 roku planowane jest na czas targów turystycznych Na Styku Kultur w Łodzi. Przy realizacji badań planowana jest współpraca z LOT-ami, jak również z przedstawicielami najchętniej odwiedzanych atrakcji turystycznych. Planowane jest również ujednolicenie ankiety badawczej dla wszystkich badań turystycznych przeprowadzanych w regionie. Dotychczasowe i przyszłe raporty z badań ruchu turystycznego znajdują się na stronie: 10. Informacja turystyczna ROT Województwa Łódzkiego będzie dalej prowadzić następujące punkty Informacji Turystycznej: Centrum Informacji o Łodzi i Regionie, ul. Sienkiewicza 67 (zadanie zlecone w ramach składki przez UMŁ) Punkt Informacji Turystycznej w Manufakturze Łódzkiej (zadanie częściowo zlecone w ramach składki z UMŁ) Punkt Informacji Turystycznej na Lotnisku im. Władysława Reymonta w Łodzi (zadanie zlecone w ramach składki z UMŁ realizowane wspólnie z Portem Lotniczym w Łodzi do IX 2011 r.). Na X 2011 r. planowane jest otwarcie nowego terminalu na łódzkim lotnisku, co spowoduje również zmianę funkcjonowania dotychczasowego punktu Informacji Turystycznej. Docelową formą działalności IT na lotnisku jest ta, która obecnie funkcjonuje na terenie Manufaktury (m.in. z możliwością prowadzenia sprzedaży gadżetów i pamiątek). Punkt Informacji Turystycznej na rynku Starego Miasta w Łodzi (zadanie zlecone w ramach składki z UMŁ realizowane wspólnie ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Starego Miasta w Łodzi) Przeprowadzenie Certyfikacji Punktów Informacji Turystycznej w województwie łódzkim ze środków własnych Stowarzyszenia Strona6 Cały czas przy Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Łódzkiego będzie działać Kapituła ds. Turystycznych Znaków Drogowych ciało doradcze mające za zadanie opiniowanie nowych, drogowych znaków turystycznych (brązowych).

7 Planujemy ponadto przeprowadzenie w ramach zadania zleconego przez MSiT kolejnej edycji certyfikacji punktów i centrów IT na terenie województwa Łódzkiego. W jej wyniku opracowane zostaną zgłoszenia do konkursu krajowego na najlepsze centra i punkty IT w Polsce organizowanego przez POT. Podsumowanie i wręczenie certyfikatów regionalnych odbędzie się w czasie obchodów Światowego Dnia Turystyki. 11. Działalność gospodarcza ROT Województwa Łódzkiego podejmie wzmożone działania mające na celu zwiększenie poziomu sprzedaży poprzez nasze dwa punkty w Manufakturze Łódzkiej i na ulicy Piotrkowskiej. Punkt przy Piotrkowskiej z racji braku jakiegokolwiek dofinansowania będzie musiał do końca VI 2011 roku uzyskać status samofinansowania, w innym razie będziemy zmuszeni do jego zamknięcia. Zostanie uruchomiona sprzedaż internetowa poprzez serwis allegro.pl, jak również poprzez podstronę na i Na naszych serwisach będzie na razie jedynie prezentacja oferty, bez możliwości dokonania bezpośrednio zakupów. W miarę możliwości ekspozycyjnych i magazynowych będzie również poszerzany asortyment produktów oferowanych w sprzedaży. Przygotowana zostanie także oferta korporacyjna w formie mini-katalogu produktów do dystrybucji wśród firm działających na terenie Łodzi i regionu łódzkiego. Podejmiemy także, po przeszkoleniu pracowników, współpracę z serwisem FastDeal.pl w zakresie prezentacji ofert rabatowych (min. 50%) dla przedsiębiorstw turystycznych w Łodzi i regionie łódzkim. 12. Forum Regionalnych Organizacji Turystycznych Zostanie zorganizowane spotkanie ROT-ów w czasie targów turystycznych Na Styku Kultur w Łodzi. ROT Województwa Łódzkiego będzie też zarządzać stroną Forum znajdującą się pod adresem: 13. Zebrania Zarządu ROTWŁ, Walne Zgromadzenia ROTWŁ Zostaną zorganizowane spotkania Zarządu zgodnie z harmonogramem spotkań ustalonych przez Prezesa i członków Zarządu. Zostaną też przygotowane dwa Walne Zgromadzenia członków w tym jedno wyborcze, również zgodnie z terminarzem wskazanym przez Zarząd. Na wyborcze Walne Zgromadzenie Członków zostanie przygotowane drukowane sprawozdanie z działalności Zarządu i biura Organizacji za okres trwania pełnej kadencji. 14. Działania administracyjne i kadrowe biura ROTWŁ Od początku 2011 roku nastąpią zmiany w strukturze kadr pracowników ROT Województwa Łódzkiego. Część z osób pracujących do tej pory na umowę-zlecenie przejdzie na czasowe umowy o pracę (2 osoby z IT Manufaktura, 2 osoby z biura ROTWŁ, 1 osoba z ulicy Piotrkowskiej). Planujemy organizację staży praktykanckich/absolwenckich dla osób z Urzędu Pracy lub dla osób z wymiany międzynarodowej w ramach praktyk AIESEC. W zakresie wynajmowanych lokali sprawą, która może ulec zmianie jest: Lokal przy ul. Piotrkowskiej 87 Punkt sprzedaży pamiątek po VI 2011 weryfikacja finansowa zasadności funkcjonowania IT na terminalu nr 2 na Lotnisku im. Władysława Reymonta po IX 2011 możliwa będzie nowa forma działalności z racji uruchomienia docelowego terminalu nr 3 na lotnisku. Pozostałe działania administracyjne będą identyczne do tych realizowanych w 2010 roku. Strona7

Merytoryczny plan działania Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Łódzkiego na 2012 rok

Merytoryczny plan działania Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Łódzkiego na 2012 rok Merytoryczny plan działania Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Łódzkiego na 2012 rok Wszystkie działania podejmowane przez biuro Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Łódzkiego

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁANIA NA LATA 2014-2015 PRZYJĘTY PRZEZ RADĘ POT

PLAN DZIAŁANIA NA LATA 2014-2015 PRZYJĘTY PRZEZ RADĘ POT PLAN DZIAŁANIA NA LATA 2014-2015 PRZYJĘTY PRZEZ RADĘ POT W DNIU 18.02.2014 1 Spis treści 1. Wstęp... 4 1.1. Aktualna sytuacja w turystyce międzynarodowej... 4 1.2. Rezultaty działao promocyjnych POT...

Bardziej szczegółowo

ANALIZA DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH KOSZALINA W LATACH 2008-2013

ANALIZA DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH KOSZALINA W LATACH 2008-2013 Mirosław MARCZAK ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH ANALIZA DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH KOSZALINA W LATACH 2008-2013 Zarys treści: W artykule przedstawiono analizę działań promocyjnych podejmowanych

Bardziej szczegółowo

Strategia Promocji Marki Zakopane na lata 2012-2020

Strategia Promocji Marki Zakopane na lata 2012-2020 Strategia Promocji Marki Zakopane na lata 2012-2020 PLAN OPERACYJNY PROMOCJI MARKI ZAKOPANE (Załącznik nr 2 do Strategii) V ETAP PROJEKTU Projekt realizowany na zlecenie Biura Promocji Zakopanego Warszawa,

Bardziej szczegółowo

KIBICE RAZEM raport koordynacyjny z realizacji projektu za 2011 r.

KIBICE RAZEM raport koordynacyjny z realizacji projektu za 2011 r. KIBICE RAZEM raport koordynacyjny z realizacji projektu za 2011 r. Warszawa, 15 grudnia 2011 r. Spis treści Wstęp...4 1. Ogólne założenia projektu KIBICE RAZEM...6 2. Zadania związane z realizacją projektu

Bardziej szczegółowo

Polska Organizacja Turystyczna Kodeks Dobrych Praktyk systemu zarządzania i promocji turystyki w Polsce

Polska Organizacja Turystyczna Kodeks Dobrych Praktyk systemu zarządzania i promocji turystyki w Polsce Polska Organizacja Turystyczna Kodeks Dobrych Praktyk systemu zarządzania i promocji turystyki w Polsce Warszawa, lipiec 2009 r. Redakcja merytoryczna: dr ElŜbieta Wąsowicz-Zaborek Zespół redakcyjny: Jacek

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁANIA NA LATA. 2011-2012 (grudzieo 2010)

PLAN DZIAŁANIA NA LATA. 2011-2012 (grudzieo 2010) PLAN DZIAŁANIA NA LATA 2011-2012 (grudzieo 2010) 1 Spis treści 1. Wstęp trendy... 4 2. Budżet zadaniowy a Plan działania... 6 3. Zadanie 6.4. Wsparcie i promocja turystyki... 10 3.1. Podzadanie 6.4.1.

Bardziej szczegółowo

System informacji turystycznej. Zasady tworzenia i funkcjonowania.

System informacji turystycznej. Zasady tworzenia i funkcjonowania. Dr Piotr Gryszel System informacji turystycznej. Zasady tworzenia i funkcjonowania. Wstęp Jednym z najważniejszych elementów tworzących sprawny system informacji turystycznej są ośrodki (biura) informacji

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU STOWARZYSZENIA UNIA GOSPODARCZA REGIONU ŚREMSKIEGO ŚREMSKI OŚRODEK WSPIERANIA MAŁEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPIS TREŚCI 1. WSTĘP...

STRATEGIA ROZWOJU STOWARZYSZENIA UNIA GOSPODARCZA REGIONU ŚREMSKIEGO ŚREMSKI OŚRODEK WSPIERANIA MAŁEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 4 2. OGÓLNE INFORMACJE O STOWARZYSZENIU UNIA GOSPODARCZA REGIONU ŚREMSKIEGO... 5 2.1. Geneza powstania Stowarzyszenia i jego członkowie... 5 2.2. Władze i kadra Stowarzyszenia...

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY DEPARTAMENT TURYSTYKI INFORMACJA

MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY DEPARTAMENT TURYSTYKI INFORMACJA MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY DEPARTAMENT TURYSTYKI INFORMACJA o stanie realizacji w roku 2003 zadań zapisanych w dokumencie rządowym Strategia rozwoju turystyki w latach 2001-2006. Rządowy program wsparcia

Bardziej szczegółowo

POLSKI SYSTEM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ

POLSKI SYSTEM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ POLSKI SYSTEM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ Warszawa 2010 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 POLSKI SYSTEM

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PODLASKIEJ REGIONALNEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ NA 2015 ROK

PLAN PRACY PODLASKIEJ REGIONALNEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ NA 2015 ROK Załącznik nr 1 do Uchwały nr 2 Walnego Zebrania Członków z dnia 12.03.2015 r. PLAN PRACY PODLASKIEJ REGIONALNEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ NA 2015 ROK 1 DZIAŁANIE REALIZACJA WSPÓŁPRACA TERMIN I. PROJEKTY

Bardziej szczegółowo

HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach

HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach RAPORT Z PILOTAŻOWEGO WDROŻENIA PRAKTYK ZAWODOWYCH JAKO FORMY DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODÓW HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy

Bardziej szczegółowo

X. ROZWÓJ I PROMOCJA UCZELNI

X. ROZWÓJ I PROMOCJA UCZELNI X. ROZWÓJ I PROMOCJA UCZELNI 1. DZIAŁ PROMOCJI ORAZ DZIAŁ REKRUTACJI I INICJATYW EUROPEJSKICH 2. FUNDUSZE STRUKTURALNE 3. BYDGOSKI FESTIWAL NAUKI 4. INTEGRACYJNE DNI STUDENTÓW EUROPY 5. WYDARZENIA ROKU

Bardziej szczegółowo

Wstęp. 1 W oryginale: The annual implementation report for the year 2010 and the final implementation report shall contain a chapter assessing

Wstęp. 1 W oryginale: The annual implementation report for the year 2010 and the final implementation report shall contain a chapter assessing SPIS TREŚCI Wstęp...3 PROMOCJA...5 1. KAMPANIE PROMOCYJNE O SZEROKIM ZASIĘGU...5 a. Ogólnopolska kampania IK NSRO i IZ PO promująca efekty wdrażania FE...5 b. Kampanie organizowane przez Instytucje Zarządzające

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wstęp.. 4 Słowniczek.. 5 Zarząd Województwa Łódzkiego.. 6 Departament Organizacyjny.. 7 Kancelaria Marszałka.. 20 Departament Promocji i

Spis treści: Wstęp.. 4 Słowniczek.. 5 Zarząd Województwa Łódzkiego.. 6 Departament Organizacyjny.. 7 Kancelaria Marszałka.. 20 Departament Promocji i 1 Spis treści: Wstęp.. 4 Słowniczek.. 5 Zarząd Województwa Łódzkiego.. 6 Departament Organizacyjny.. 7 Kancelaria Marszałka.. 20 Departament Promocji i Współpracy Zagranicznej.. 23 Departament Finansów..

Bardziej szczegółowo

KLUCZOWE DZIAŁANIA ROT W 2015 ROKU

KLUCZOWE DZIAŁANIA ROT W 2015 ROKU KLUCZOWE DZIAŁANIA ROT W 2015 ROKU REALIZACJA PROJEKTU Turystyczna promocja Regionu Świętokrzyskiego poprzez produkcje audiowizualne, PR, reklamę oraz inne nowoczesne instrumenty i narzędzia Beneficjent:

Bardziej szczegółowo

Roczny Plan Działań Informacyjnych i Promocyjnych na 2012 rok dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

Roczny Plan Działań Informacyjnych i Promocyjnych na 2012 rok dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 84/12 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 25 stycznia 2012 r. Roczny Plan Działań Informacyjnych i Promocyjnych na 2012 rok dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 7 do SIWZ 1. Przedmiot zamówienia...2 1.1 Portal internetowy wraz z przeglądarkową grą komputerową MMORPG i wirtualną mapą szlaków...4 1.2 Pakiet powitalny na Suwalszczyźnie...12

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ. Członkostwo Stowarzyszenia w Krajowym Systemie Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (KSU)

ORGANIZACJA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ. Członkostwo Stowarzyszenia w Krajowym Systemie Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (KSU) UNIA GOSPODARCZA REGIONU ŚREMSKIEGO - ŚREMSKI OŚRODEK WSPIERANIA MAŁEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ul. Okulickiego 3, 63-100 Śrem tel./fax: (061) 28 32 704 www.unia.srem.com.pl, e-mail:unia@srem.com.pl NIP 7851708599

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych z działalności w 2012 roku

Sprawozdanie Zarządu Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych z działalności w 2012 roku 1 Sprawozdanie Zarządu Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych z działalności w 2012 roku Dane organizacji Nazwa: Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych Siedziba: 00-031 Warszawa, ul. Szpitalna

Bardziej szczegółowo

Komunikat R. 8: 2010, nr 31 (273) poniedziałek, 16 sierpnia 2010 roku

Komunikat R. 8: 2010, nr 31 (273) poniedziałek, 16 sierpnia 2010 roku Komunikat R. 8: 2010, nr 31 (273) poniedziałek, 16 sierpnia 2010 roku Zapraszam do odwiedzin blogów, aktualizowanych w zasadzie codziennie, Twój Wojciech, redaktor, Wojciech.Rozwadowski@gmail.com o o Bieżące

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Strategii komunikacji Funduszy Europejskich w Polsce w ramach Narodowej Strategii Spójno

Sprawozdanie z realizacji Strategii komunikacji Funduszy Europejskich w Polsce w ramach Narodowej Strategii Spójno Sprawozdanie z realizacji Strategii komunikacji Funduszy Europejskich w Polsce w ramach Narodowej Strategii Spójności na lata 2007-2013 okres sprawozdawczy 01.01.2009-31.12.2009 Wstęp Działania informacyjne

Bardziej szczegółowo

Program działania na rok 2012

Program działania na rok 2012 Program działania na rok 2012 (przyjęty uchwałą nr 29/2011 Rady Krajowej Izby Gospodarczej na posiedzeniu 15 grudnia 2011 r.) Warszawa, 15 grudnia 2011 r. Spis treści I. Wstęp...3 II. Działalność statutowa...4

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI RAPORT O STANIE GOSPODARKI TURYSTYCZNEJ W LATACH 2007-2011 Dokument przyjęty przez Radę Ministrów Warszawa, luty 2013 Spis treści WPROWADZENIE... 3 CZEŚĆ I. SYSTEM ZARZĄDZANIA

Bardziej szczegółowo

S p r a w o z d a n i e z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej (Organizacja Pożytku Publicznego) za okres 1.01. 31.12.

S p r a w o z d a n i e z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej (Organizacja Pożytku Publicznego) za okres 1.01. 31.12. Warszawa, dnia 31.03.2007 S p r a w o z d a n i e z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej (Organizacja Pożytku Publicznego) za okres 1.01. 31.12.2006 1. Nazwa: Fundacja Centrum Edukacji

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr.../.../2008 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia... 2008 r.

Uchwała nr.../.../2008 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia... 2008 r. Uchwała nr.../.../2008 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia... 2008 r. w sprawie wyraŝenia woli przystąpienia Gminy Ostrowiec Świętokrzyski do realizowanego przez Regionalną Organizację Turystyczną

Bardziej szczegółowo

Strategia promocji Pszczyny

Strategia promocji Pszczyny Strategia promocji Pszczyny na lata 2012-2014 Opracowanie: Mieszkańcy Pszczyny mówią o swoim mieście, że jest perłą województwa śląskiego, że wystarczy minąć rogatki miejskie, by wkroczyć w inną, magiczną

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/525/09 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 28 września 2009 r.

UCHWAŁA NR XXX/525/09 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 28 września 2009 r. UCHWAŁA NR XXX/525/09 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 28 września 2009 r. w sprawie przystąpienia Samorządu Województwa Świętokrzyskiego do realizacji przez Regionalną Organizację Turystyczną

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO ZA 2014 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO ZA 2014 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO ZA 2014 ROK Marzec 2015 Spis treści: Wstęp.. 3 Słowniczek.. 4 Zarząd WŁ.. 5 Kancelaria Marszałka.. 6 Departament Promocji i Współpracy Zagranicznej..

Bardziej szczegółowo