PROGRAM STUDIÓW 2014

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM STUDIÓW 2014"

Transkrypt

1 AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE PROGRAM STUDIÓW 2014 Kierunek Logistyka specjalność IwT, LiZwEST, LP studia inżynierskie stacjonarne Szczecin 2014

2 Redakcja Wydziałowa Komisja ds. Programów kształcenia na kierunku LOGISTYKA w składzie: Przewodnicząca Dziekan WI-ET dr hab. inż. Zofia Jóźwiak, prof. AM Koordynator ds. kierunku LOGISTYKA dr Stanisław Iwan Prodziekan ds. Studiów Stacjonarnych WI-ET dr inż. Tomasz Dudek Prodziekan ds. Studiów Niestacjonarnych WI-ET dr inż. Bogusz Wiśnicki Zastępca Dyrektora IIT dr inż. Joanna Tuleja p.o. Z - cy Dyrektora IZT mgr inż. Violetta Jendryczka Opracowanie planu studiów oraz treści kształcenia: prof. dr hab. inż. Igor Arefyev, prof. dr hab. inż. Krzysztof Chwesiuk, prof. dr hab. inż. Mieczysław Hann, prof. dr hab. Janusz Soboń, dr hab. inż. Zofia Jóźwiak, prof. AM, dr hab. Henryk Salmonowicz, prof. AM, dr hab. inż. Tadeus Uhl, prof. AM, dr hab. Kazimierz Winnicki, prof. AM, dr inż. Jarosław Chmiel, dr inż. Beata Drzewieniecka, dr inż. Tomasz Dudek, dr inż. Katarzyna Kędzierska, dr inż. Wojciech Konicki, dr inż. Izabela Kotowska, dr inż. Marek Landowski, dr inż. kpt. ż. w. Piotr Lewandowski, dr inż. Andrzej Montwiłł, dr inż. Leszek Piotrowski, dr inż. Małgorzata Szyszko, dr inż. Witold Torbacki, dr inż. Joanna Tuleja, dr inż. Natalia Wagner, dr inż. Bogusz Wiśnicki, dr inż. Anna Wolnowska, dr Dariusz Bernacki, dr Bohdan Bieg, dr Janusz Chrzanowski, dr Stanisław Iwan, dr Joanna Kasińska, dr Lech Kasyk, dr Sylwester Kowalski, dr Aleksander Królikowski, dr Ryszard Pikuła, dr Joanna Rogozińska-Mitrut, dr Artur Rzempała, dr Marian Zajączkowski, mgr inż. Ewa Hącia, mgr inż. Violetta Jendryczka, mgr inż. Artur Kujawski, mgr inż. Aleksandra Łapko, mgr inż. Oliwia Pietrzak, mgr inż. Krystian Pietrzak, mgr inż. Roman Rybak, mgr Marek Biegański, mgr Jakub Chuta, mgr Marzena Cisło-Kuźmińska, mgr Halina Gajewska, mgr Alojzy Gołąb, mgr Irena Góra-Kosicka, mgr Artur Jankowiak, mgr Wojciech Jaśkiewicz, mgr Kinga Kijewska, mgr Zofia Korcz, mgr Magda Kosińska, mgr Marcin Krogulec, mgr Artur Lipecki, mgr Justyna Lemke, mgr Norbert Marchewka, mgr Agnieszka Misiak, mgr Tadeusz Skrzypkowski, mgr Robert Terczyński, mgr Katarzyna Wilanowska, mgr Grzegorz Wilento, mgr Małgorzata Zgrych. Opracowanie techniczne i skład komputerowy mgr inż. Justyna Bogdzia Program kształcenia zatwierdzony na posiedzeniu Rady Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu w dniu 15 maja 2014 roku Obowiązuje od roku akademickiego 2014/2015

3 SPIS TREŚCI Informacje o planach i programach studiów, sylwetki absolwentów... 7 Specjalność: INFORMATYKA w LOGISTYCE... 9 Specjalność: LOGISTYKA i ZARZĄDZANIE w EUROPEJSKIM SYSTEMIE TRANSPORTOWYM Specjalność: LOGISTYKA PRZEDSIĘBIORSTW Wprowadzone zmiany Plan praktyk i szkoleń Plan studiów specjalność IwL Plan studiów specjalność LiZwEST Plan studiów specjalność LP Szczegółowy program studiów karty przedmiotów PRZEDMIOTY OGÓLNE, PODSTAWOWE, KIERUNKOWE 1 Język angielski Język niemiecki Filozofia Socjologia Psychologia Komunikacja społeczna Wychowanie fizyczne Technologie informacyjne Ochrona własności intelektualnych Matematyka Ekonomia Statystyka Zarządzanie Fizyka Inżynieria systemów i analiza systemowa Finanse i rachunkowość Towaroznawstwo Prawo Nauka o materiałach Metrologia Wprowadzenie do techniki Procesy produkcyjne Rysunek techniczny Zarządzanie produkcją i usługami Logistyka zaopatrzenia Logistyka produkcji Ekologistyka

4 25 Logistyka i zarządzanie łańcuchami dostaw Infrastruktura logistyczna Logistyka dystrybucji Projektowanie procesów Grafika inżynierska Projektowanie inżynierskie Automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych Normalizacja i zarządzanie jakością w logistyce Środki transportu Ekonomika transportu Komputerowe wspomaganie prac inżynierskich Technika i technologia magazynowania PRZEDMIOTY SPECJALIZACYJNE Specjalność Informatyka w Logistyce 37 Algorytmizacja i programowanie komputerów Bazy i hurtownie danych Ekonomika przedsiębiorstw sektora TSL Systemy informatyczne w logistyce Systemy wspomagania decyzji Projektowanie systemów informatycznych Zarządzanie kosztami w przedsiębiorstwie sektora TSL Gospodarka jednostkami ładunkowymi w transporcie Negocjacje w biznesie E-biznes Ochrona środowiska w transporcie Polityka bezpieczeństwa przedsiębiorstw Prawo transportowe Podstawy projektowania systemów transportowych Zintegrowane systemy transportowe Specjalność Logistyka i Zarządzanie w Europejskim Systemie Transportowym 37 Infrastruktura transportu Techniczna eksploatacja środków transportu Systemy i procesy transportowe Ekonomika przedsiębiorstw transportu lądowego Systemy informatyczne w logistyce Analiza ekonomiczna przedsiębiorstw transportowych Podstawy obliczeń inżynierskich Formowanie jednostek ładunkowych Telematyka w logistyce Zarządzanie przedsiębiorstwem sektora TSL

5 47 Ochrona środowiska w transporcie Spedycja Usługi transportowe Zarządzanie w europejskim systemie transportowym Infrastruktura transportu zintegrowanego Specjalność Logistyka Przedsiębiorstw 37 Infrastruktura transportu Techniczna eksploatacja środków transportu Systemy i procesy transportowe Ekonomika przedsiębiorstw sektora TSL Zarządzanie przedsiębiorstwem produkcyjnym Analiza ekonomiczna przedsiębiorstw Polityka transportowa Gospodarka opakowaniami w przedsiębiorstwie Telematyka w logistyce Transport i spedycja w handlu międzynarodowym Ochrona środowiska w przedsiębiorstwie produkcyjnym Polityka bezpieczeństwa przedsiębiorstw Prawo gospodarcze Podstawy projektowania procesów technologicznych Infrastruktura transportu zintegrowanego POZOSTAŁE PRZEDMIOTY FAKULTATYWNE F1 Wykład monograficzny z przedmiotu technicznego F2 Inżynierskie seminarium dyplomowe F3 Przygotowanie pracy dyplomowej L1 Praktyki kierunkowe L2 Praktyki dyplomowe

6

7 Informacje o planach i programach studiów, sylwetki absolwentów 7

8

9 KIERUNEK LOGISTYKA specjalność: INFORMATYKA w LOGISTYCE studia pierwszego stopnia - inżynierskie Informacje o planie i programie studiów Studia 3,5-letnie, których zasadniczym celem jest wykształcenie wysoko kwalifikowanych kadr menedżerskich, ukierunkowanych na zagadnienia ekonomiczno-inżynieryjno-technologiczne w zakresie teoretycznym i praktycznym pozwalającym na samodzielne podejmowanie decyzji i rozwiązywanie konkretnych problemów z zastosowaniem najnowszych metod i technik informatycznych oraz wspartych rzetelną wiedzą ogólną i podstawową odpowiednią do współczesnych i przyszłościowych wymagań gospodarki polskiej w dziedzinie informatyki w logistyce. Przedstawiony program nauczania obejmuje ogółem 54 przedmioty stanowiące 2425 godzin zajęć, a w tym: przedmioty kształcenia ogólnego 330 przedmioty podstawowe 420 przedmioty kierunkowe 960 przedmioty specjalizacyjne 645 pozostałe przedmioty fakultatywne 70 W trakcie studiów zaliczeniu podlegają wszystkie przedmioty objęte planem studiów. Nie podlegają zaliczeniu wykłady z przedmiotów, dla których w danym semestrze przewidziany jest egzamin. Zaliczeń dokonuje nauczyciel akademicki prowadzący zajęcia, na podstawie ocen prac kontrolnych, sprawdzianów bieżących, testów, sprawozdań, projektów, prac przejściowych itp. Student ma obowiązek przygotowania sprawozdań z praktyki, pracy dyplomowej inżynierskiej i zdania egzaminu dyplomowego. Absolwent otrzymuje dyplom ukończenia studiów, z tytułem zawodowym: INŻYNIER Sylwetka absolwenta Absolwent specjalności Informatyka w Logistyce posiada wiedzę i umiejętności z zakresu projektowania i wdrażania systemów informatycznych, wspomagających zarządzanie procesami logistycznymi oraz posiada kwalifikacje umożliwiające podjęcie zatrudnienia w przedsiębiorstwach sektora TSL, jednostkach projektowo-konstrukcyjnych, a także przedsiębiorstwach branży informatycznej, specjalizujących się w projektowaniu i wdrażaniu informatycznych systemów stosowanych w logistyce. Posiada szczegółową wiedzę i umiejętności w zakresie: projektowania baz danych; funkcjonowania sieci komputerowych; programowania komputerów, w tym przygotowywania aplikacji dla środowisk sieciowych; metod projektowania i implementacji informatycznych systemów stosowanych w logistyce; wdrażania systemów informatycznych; administrowania systemami informatycznymi w logistyce; integracji różnorodnych technologii z zakresu telematyki w logistyce; zarządzania projektami, a w szczególności szacowania zasobów, doboru zespołów projektowych oraz zarządzania nimi, a także harmonogramowania zadań. Absolwent tej specjalności, opuszcza Uczelnię z wiedzą zawodową, umiejętnościami i kompetencjami odpowiadającymi potrzebom Polski i Unii Europejskiej. Posiada dobrą znajomość języka obcego, a także umiejętności 9

10 projektowania, wdrażania i administrowania systemami informatycznymi, wspomagającymi realizację procesów produkcyjnych oraz sterowanie systemami produkcyjnymi. 10

11 KIERUNEK LOGISTYKA specjalność: LOGISTYKA I ZARZĄDZANIE W EUROPEJSKIM SYSTEMIE TRANSPORTOWYM studia pierwszego stopnia - inżynierskie Informacje o planie i programie studiów Studia 3,5-letnie, których zasadniczym celem jest wykształcenie wysoko kwalifikowanych kadr menedżerskich, ukierunkowanych na zagadnienia ekonomiczno-inżynieryjno-technologiczne w zakresie teoretycznym i praktycznym pozwalającym na samodzielne podejmowanie decyzji i rozwiązywanie konkretnych problemów z zastosowaniem najnowszych metod i technik informatycznych oraz wspartych rzetelną wiedzą ogólną i podstawową odpowiednią do współczesnych i przyszłościowych wymagań gospodarki polskiej w dziedzinie logistyki i zarządzania w Europejskim Systemie Transportowym. Przedstawiony program nauczania obejmuje ogółem 54 przedmioty stanowiące 2425 godzin zajęć, a w tym: przedmioty kształcenia ogólnego 330 przedmioty podstawowe 420 przedmioty kierunkowe 960 przedmioty specjalizacyjne 645 pozostałe przedmioty fakultatywne 70 W trakcie studiów zaliczeniu podlegają wszystkie przedmioty objęte planem studiów. Nie podlegają zaliczeniu wykłady z przedmiotów, dla których w danym semestrze przewidziany jest egzamin. Zaliczeń dokonuje nauczyciel akademicki prowadzący zajęcia, na podstawie ocen prac kontrolnych, sprawdzianów bieżących, testów, sprawozdań, projektów, prac przejściowych itp. Student ma obowiązek przygotowania sprawozdań z praktyki, pracy dyplomowej inżynierskiej i zdania egzaminu dyplomowego. Absolwent otrzymuje dyplom ukończenia studiów, z tytułem zawodowym: INŻYNIER Sylwetka absolwenta Absolwent specjalności Logistyka i Zarządzanie w Europejskim Systemie Transportowym posiada wiedzą i umiejętności w zakresie zarządzania systemami transportowymi w uwarunkowaniach Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem funkcjonowania zintegrowanych łańcuchów dostaw oraz posiada kompetencje pozwalające na podejmowanie pracy zawodowej w przedsiębiorstwach armatorskich, spedycyjnych, logistycznych i transportowych, jednostkach projektowo-konstrukcyjnych, administracyjnych oraz eksploatacyjnych transportu oraz w podmiotach gospodarczych stanowiących ich zaplecze. Posiada szczegółową wiedzę i umiejętności w zakresie: produkcji usług sektora TSL; nowoczesnego transportu ładunków; technicznej infrastruktury transportowej; zarządzania zintegrowanymi łańcuchami dostaw; uwarunkowań funkcjonowania transportu w Unii Europejskiej; projektowania, realizacji i wdrażania wyników prac badawczo-rozwojowych; poszukiwania innowacyjnych rozwiązań w logistyce i transporcie; 11

12 przygotowywania, realizacji i finansowania projektów badawczo-rozwojowych, ze szczególnym uwzględnieniem projektów międzynarodowych, w tym wspieranych przez programy Unii Europejskiej. Absolwent tej specjalności, opuszcza Uczelnię z wiedzą zawodową, umiejętnościami i kompetencjami odpowiadającymi potrzebom Polski i Unii Europejskiej. Posiada dobrą znajomość języka obcego, umiejętności kreowania innowacyjnych rozwiązań, transferu technologii oraz organizacji i zarządzania projektami badawczo-rozwojowymi. 12

13 KIERUNEK LOGISTYKA specjalność: LOGISTYKA PRZEDSIĘBIORSTW studia pierwszego stopnia - inżynierskie Informacje o planie i programie studiów Studia 3,5-letnie, których zasadniczym celem jest wykształcenie wysoko kwalifikowanych kadr menedżerskich, ukierunkowanych na zagadnienia ekonomiczno-inżynieryjno-technologiczne w zakresie teoretycznym i praktycznym pozwalającym na samodzielne podejmowanie decyzji i rozwiązywanie konkretnych problemów z zastosowaniem najnowszych metod i technik informatycznych oraz wspartych rzetelną wiedzą ogólną i podstawową odpowiednią do współczesnych i przyszłościowych wymagań gospodarki polskiej w dziedzinie logistyki w przedsiębiorstwach. Przedstawiony program nauczania obejmuje ogółem 54 przedmioty stanowiące 2455 godzin zajęć, a w tym: przedmioty kształcenia ogólnego 330 przedmioty podstawowe 420 przedmioty kierunkowe 960 przedmioty specjalizacyjne 675 pozostałe przedmioty fakultatywne 70 W trakcie studiów zaliczeniu podlegają wszystkie przedmioty objęte planem studiów. Nie podlegają zaliczeniu wykłady z przedmiotów, dla których w danym semestrze przewidziany jest egzamin. Zaliczeń dokonuje nauczyciel akademicki prowadzący zajęcia, na podstawie ocen prac kontrolnych, sprawdzianów bieżących, testów, sprawozdań, projektów, prac przejściowych itp. Student ma obowiązek przygotowania sprawozdań z praktyki, pracy dyplomowej inżynierskiej i zdania egzaminu dyplomowego. Absolwent otrzymuje dyplom ukończenia studiów, z tytułem zawodowym: INŻYNIER Sylwetka absolwenta Absolwenci specjalności Logistyka Przedsiębiorstw posiadają ogólną wiedzę i umiejętności niezbędne do operacyjnego zarządzania logistycznego w ramach działów funkcjonalnych podmiotów gospodarczych. Znają istotę zarządzania współczesnymi organizacjami oraz zasady działalności logistycznej podmiotów gospodarczych. Rozumieją istotę podejścia systemowego i procesowego w logistyce, zasady sterowania przepływami informacji, środków finansowych, zasobów ludzkich i materialnych, a także istotę logistycznej obsługi klienta. Absolwenci posiadają umiejętności rozwiązywania problemów logistycznych: organizowania i realizacji operacyjnej działalności logistycznej w podmiotach gospodarczych, przedstawiania i uzasadniania poglądów związanych z dążeniem do poprawy operacyjnego zarządzania logistycznego, usprawniania zarządzania logistycznego w obszarach funkcjonalnych podmiotu gospodarczego, zarządzania specjalistycznymi funkcjami oraz procesami logistycznymi, posługiwania się systemami informatycznego wspomagania zarządzania logistycznego, zarządzania kosztami, finansami oraz kapitałem, doboru personelu oraz jego szkolenia. Absolwent uzyskuje umiejętności do pracy na stanowiskach kierowniczych w małych, średnich i dużych organizacjach, w których wymagana jest wiedza logistyczna, techniczna, ekonomiczna, informatyczna oraz organizacyjna. Dotyczy 13

14 to w szczególności przedsiębiorstw produkcyjnych, przemysłowych, przedsiębiorstw logistycznych, centrów logistycznych, przedsiębiorstw doradczych, projektowych zajmujących się logistyką oraz jednostek administracji publicznej. 14

15 Wprowadzone zmiany Data Charakter zmiany Zakres 15

16

17 Plan praktyk i szkoleń Specjalność: IwL, LiZwEST, LP Rok studiów Rekrutacja I rok Rodzaj praktyki i szkolenia OSRM: Szkolenie BHP Wakacje VII VIII I h po II roku Praktyki kierunkowe 160 h po III roku Praktyki dyplomowe 160 h 17

18

19 PLAN STUDIÓW inżynierskich - stacjonarnych Symbol siatki: IwL_d2 Kierunek: LOGISTYKA Specjalność: Informatyka w Logistyce I ROK II ROK III ROK IV ROK Lp. Nazwa przedmiotu Liczba godzin I semestr II semestr III semestr IV semestr V semestr VI semestr VII semestr Lp. 15 tygodni 15 tygodni 15 tygodni 15 tygodni 15 tygodni 15 tygodni 15 tygodni Suma A C L P S ECTS A C L P ECTS A C L P ECTS A C L P ECTS A C L P ECTS A C L P S ECTS A C L P S ECTS A C L P S Przemioty ogólne Język angielski / Język niemiecki Filozofia / Socjologia Psychologia /Komunikacja społeczna Wychowanie fizyczne Technologie informacyjne Ochrona własności intelektualnych ECTS Przedmioty podstawowe Matematyka Ekonomia Statystyka Zarządzanie Fizyka Inżynieria systemów i analiza systemowa Finanse i rachunkowość Towaroznawstwo Prawo Przedmioty kierunkowe Nauka o materiałach Metrologia Wprowadzenie do techniki Procesy produkcyjne Rysunek techniczny Zarządzanie produkcją i usługami Logistyka zaopatrzenia Logistyka produkcji Ekologistyka Logistyka i zarządzanie łańcuchami dostaw Infrastruktura logistyczna Logistyka dystrybucji Projektowanie procesów Grafika inżynierska Projektowanie inżynierskie Automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych Normalizacja i zarządzanie jakością w logistyce Środki transportu Ekonomika transportu Komputerowe wspomaganie prac inżynierskich Technika i technologia magazynowania Przedmioty specjalizacyjne Algorytmizacja i programowanie komputerów Bazy i hurtowanie danych Ekonomika przedsiębiorstw sektora TSL Systemy informatyczne w logistyce Systemy wspomagania decyzji Projektowanie systemów informatycznych Zarządzanie kosztami w przedsiębiorstwie sektora TSL Gospodarka jednostkami ładunkowymi w transporcie Negocjacje w biznesie E-biznes Ochrona środowiska w transporcie Polityka bezpieczeństwa przedsiębiorstw Prawo transportowe Podstawy projektowania systemów transportowych Zintegrowane systemy transportowe Pozostałe przedmioty fakultatywne F1 Wykł. monograficzny z przedm. technicznego F1 F2 Inżynierskie seminarium dyplomowe F2 F3 Przygotowanie pracy dyplomowej * F3 OGÓŁEM Razem tygodniowo Liczba egzaminów Liczba zaliczeń końcowych Obowiązuje od roku akademickiego 2014/2015 Zatwierdzono na Radzie Wydziału WIET dn r.

20

21 PLAN STUDIÓW inżynierskich - stacjonarnych Symbol siatki: LiZwEST_d2 Kierunek: LOGISTYKA Specjalność: Logistyka i Zarządzanie w Europejskim Systemie Transportowym I ROK II ROK III ROK IV ROK Lp. Nazwa przedmiotu Liczba godzin I semestr II semestr III semestr IV semestr V semestr VI semestr VII semestr Lp. 15 tygodni 15 tygodni 15 tygodni 15 tygodni 15 tygodni 15 tygodni 15 tygodni Suma A C L P S ECTS A C L P ECTS A C L P ECTS A C L P ECTS A C L P ECTS A C L P S ECTS A C L P S ECTS A C L P S Przemioty ogólne Język angielski / Język niemiecki Filozofia / Socjologia Psychologia /Komunikacja społeczna Wychowanie fizyczne Technologie informacyjne Ochrona własności intelektualnych ECTS Przedmioty podstawowe Matematyka Ekonomia Statystyka Zarządzanie Fizyka Inżynieria systemów i analiza systemowa Finanse i rachunkowość Towaroznawstwo Prawo Przedmioty kierunkowe Nauka o materiałach Metrologia Wprowadzenie do techniki Procesy produkcyjne Rysunek techniczny Zarządzanie produkcją i usługami Logistyka zaopatrzenia Logistyka produkcji Ekologistyka Logistyka i zarządzanie łańcuchami dostaw Infrastruktura logistyczna Logistyka dystrybucji Projektowanie procesów Grafika inżynierska Projektowanie inżynierskie Automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych Normalizacja i zarządzanie jakością w logistyce Środki transportu Ekonomika transportu Komputerowe wspomaganie prac inżynierskich Technika i technologia magazynowania Przedmioty specjalizacyjne Infrastruktura transportu Techniczna eksploatacja środków transportu Systemy i procesy transportowe Ekonomika przedsiębiorstw transportu lądowego Systemy informatyczne w logistyce Analiza ekonomiczna przedsiębiorstw transportowych Podstawy obliczeń inżynierskich Formowanie jednostek ładunkowych Telematyka w logistyce Zarządzanie przedsiębiorstwem sektora TSL Ochrona środowiska w transporcie Spedycja Usługi transportowe Zarządzanie w europejskim syst. transport Infrastruktura transportu zintegrowanego Pozostałe przedmioty fakultatywne F1 Wykł. monograficzny z przedm. technicznego F1 F2 Inżynierskie seminarium dyplomowe F2 F3 Przygotowanie pracy dyplomowej * F3 OGÓŁEM Razem tygodniowo Liczba egzaminów Liczba zaliczeń końcowych Obowiązuje od roku akademickiego 2014/2015 Zatwierdzono na Radzie Wydziału WIET dn r.

22

23 PLAN STUDIÓW inżynierskich - stacjonarnych Symbol siatki: LP_d2 Kierunek: LOGISTYKA Specjalność: Logistyka Przedsiębiorstw I ROK II ROK III ROK IV ROK Lp. Nazwa przedmiotu Liczba godzin I semestr II semestr III semestr IV semestr V semestr VI semestr VII semestr Lp. 15 tygodni 15 tygodni 15 tygodni 15 tygodni 15 tygodni 15 tygodni 15 tygodni Suma A C L P S ECTS A C L P ECTS A C L P ECTS A C L P ECTS A C L P ECTS A C L P S ECTS A C L P S ECTS A C L P S Przemioty ogólne Język angielski / Język niemiecki Filozofia / Socjologia Psychologia /Komunikacja społeczna Wychowanie fizyczne Technologie informacyjne Ochrona własności intelektualnych ECTS Przedmioty podstawowe Matematyka Ekonomia Statystyka Zarządzanie Fizyka Inżynieria systemów i analiza systemowa Finanse i rachunkowość Towaroznawstwo Prawo Przedmioty kierunkowe Nauka o materiałach Metrologia Wprowadzenie do techniki Procesy produkcyjne Rysunek techniczny Zarządzanie produkcją i usługami Logistyka zaopatrzenia Logistyka produkcji Ekologistyka Logistyka i zarządzanie łańcuchami dostaw Infrastruktura logistyczna Logistyka dystrybucji Projektowanie procesów Grafika inżynierska Projektowanie inżynierskie Automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych Normalizacja i zarządzanie jakością w logistyce Środki transportu Ekonomika transportu Komputerowe wspomaganie prac inżynierskich Technika i technologia magazynowania Przedmioty specjalizacyjne Infrastruktura transportu Techniczna eksploatacja środków transportu Systemy i procesy transportowe Ekonomika przedsiębiorstw sektora TSL Zarządzanie przedsiębiorstwem produkcyjnym Analiza ekonomiczna przedsiębiorstw Polityka transportowa Gospodarka opakowaniami w przedsiębiorstwie Telematyka w logistyce Transport i spedycja w handlu międzynarodowym Ochrona środowiska w przedsiębiorstwie produkcyjnym Polityka bezpieczeństwa przedsiębiorstw Prawo gospodarcze Podstawy projektowania procesów technologicznych Infrastruktura transportu zintegrowanego Pozostałe przedmioty fakultatywne F1 Wykł. monograficzny z przedm. technicznego F1 F2 Inżynierskie seminarium dyplomowe F2 F3 Przygotowanie pracy dyplomowej * F3 OGÓŁEM Razem tygodniowo Liczba egzaminów Liczba zaliczeń końcowych Obowiązuje od roku akademickiego 2014/2015 Zatwierdzono na Radzie Wydziału WIET dn r.

24

25 SZCZEGÓŁOWY PROGRAM STUDIÓW karty przedmiotów 25

26

27 PRZEDMIOTY OGÓLNE, PODSTAWOWE, KIERUNKOWE 27

28

29 Informacje ogólne o przedmiocie: Nr: 1 Przedmiot: Język angielski Kierunek: Logistyka Specjalność: IwL, LiZwEST, LP Stopień studiów: I Forma studiów: stacjonarne Rok studiów: I-III Semestry: 1-5 Status przedmiotu: do wyboru Grupa przedmiotów: ogólne Liczba Liczba godzin w tygodniu/bloku Liczba godzin w semestrze Semestr tygodni ECTS A Ć L E S P SE PP PR A Ć L E S P SE PP PR w semestrze E 30E 5 Razem w czasie studiów: Wymaganie wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji (jeśli dot. przedmiotu): 1. Znajomość języka obcego na poziomie wymaganym przez ESOPKJRE po szkole średniej ze zdaną maturą pisemną i ustną na min. 45%. Cele przedmiotu: 1. Opanowanie języka angielskiego w zakresie słownictwa specjalistycznego związanego z kierunkiem studiów na poziomie wymaganym przez ESOPKJRE. 2. Umiejętność ustnego komunikowania się, pisania i czytania ze zrozumieniem zgodnie z wymogami ESOPKJRE. 3. Komunikacja z zespołem ludzkim na poziomie zalecanym przez ESOPKJRE. Efekty kształcenia dla przedmiotu: Lp. Opis Kody EK dla kierunku Wykazuje znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie w zakresie K_U01; K_U02; K_U03; K_U04; słownictwa biznesowego wymaganego w środowisku zawodowym. K_U05; K_U06; K_K01; K_K06 Posługuje się typowymi zwrotami i wyrażeniami charakterystycznymi dla danej K_U01; K_U02; K_U03; K_U04; specjalności. K_U05; K_U06; K_K01; K_K06 Komunikuje się z zespołem ludzkim na poziomie wymaganym przez ESOPKJRE. K_U01; K_U02; K_U03; K_U04; K_U05; K_U06; K_K01; K_K06 Szczegółowe efekty kształcenia dla przedmiotu w semestrze 1: Lp. S. S. S. Szczegółowy efekty kształcenia Wykazuje znajomość języka angielskiego w zakresie słownictwa ogólnego i specjalistycznego zgodnie z ESOPKJRE. Potrafi samodzielnie korzystać z literatury fachowej. Wykazuje zaangażowanie w stałe podnoszenie swoich kompetencji językowych. Powiązanie z EKP A Ć L E S P SE PP PR Uwagi 29

PROGRAM STUDIÓW 2013

PROGRAM STUDIÓW 2013 AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE PROGRAM STUDIÓW 2013 Kierunek Transport specjalność ET, LTZ, UT, ZSTwE, ŻŚ studia inżynierskie niestacjonarne Szczecin 2013 Redakcja Wydziałowa Komisja ds. Programów Kształcenia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW 2014

PROGRAM STUDIÓW 2014 AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE PROGRAM STUDIÓW 2014 Kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji specjalność logistyka i zarządzanie w europejskim systemie transportowym studia magisterskie stacjonarne Szczecin

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW 2014

PROGRAM STUDIÓW 2014 AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE PROGRAM STUDIÓW 2014 Kierunek Transport specjalność systemy transportu zintegrowanego studia magisterskie stacjonarne Szczecin 2014 Redakcja Wydziałowa Komisja ds. Programów

Bardziej szczegółowo

Program studiów 2012

Program studiów 2012 Akademia Morska w Szczecinie Program studiów 2012 Kierunek - informatyka specjalność: informatyka morska studia inżynierskie niestacjonarne Redakcja Wydziałowa Komisja ds. Programów Nauczania na kierunku

Bardziej szczegółowo

Program studiów 2012 (Korekta 2012/2013)

Program studiów 2012 (Korekta 2012/2013) Akademia Morska w Szczecinie Program studiów 2012 (Korekta 2012/2013) Kierunek - transport specjalność: technologie i systemy nawigacyjne studia inżynierskie Redakcja Wydziałowa Komisja ds. Programów Nauczania

Bardziej szczegółowo

Program studiów 2012 Kierunek - geodezja i kartografia specjalność: geoinformatyka studia inżynierskie niestacjonarne

Program studiów 2012 Kierunek - geodezja i kartografia specjalność: geoinformatyka studia inżynierskie niestacjonarne Akademia Morska w Szczecinie Program studiów 2012 Kierunek - geodezja i kartografia specjalność: geoinformatyka studia inżynierskie niestacjonarne Redakcja Wydziałowa Komisja ds. Programów Nauczania na

Bardziej szczegółowo

P L A N Y I P ROGRAMY S T U D I ÓW STACJONARNYCH I S T OPNIA

P L A N Y I P ROGRAMY S T U D I ÓW STACJONARNYCH I S T OPNIA AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE WYDZIAŁ MECHANICZNY P L A N Y I P ROGRAMY S T U D I ÓW STACJONARNYCH I S T OPNIA KIERUNEK MECHANIKA I BUDOWA MASZYN SPECJALNOŚĆ EKSPLOATACJA OKRĘTOWYCH URZĄDZEŃ NAPĘDOWYCH

Bardziej szczegółowo

Program nauczania 2009

Program nauczania 2009 Akademia Morska w Szczecinie Program nauczania 2009 Kierunek - informatyka Specjalność:informatyka morska studia inżynierskie (niestacjonarne) Redakcja Wydziałowa Komisja ds. Programów Nauczania na kierunku

Bardziej szczegółowo

Wydział Zarządzania al. Armii Krajowej 19b 42-200 Częstochowa tel. 034 325 08 62 rekrut@zim.pcz.czest.pl www.zim.pcz.czest.pl

Wydział Zarządzania al. Armii Krajowej 19b 42-200 Częstochowa tel. 034 325 08 62 rekrut@zim.pcz.czest.pl www.zim.pcz.czest.pl Wydział Zarządzania al. Armii Krajowej 19b 42-200 Częstochowa tel. 034 325 08 62 rekrut@zim.pcz.czest.pl www.zim.pcz.czest.pl Studia licencjackie (I stopnia) - ZARZĄDZANIE Sylwetka absolwenta Absolwent

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW ROK AKADEMICKI 2013/2014 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Kierunek: Ekonomia

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW ROK AKADEMICKI 2013/2014 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Kierunek: Ekonomia WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW ROK AKADEMICKI 2013/2014 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Kierunek: Ekonomia Kod przedmiotu Wyszczególnienie Nr strony I/1 Język obcy obowiązkowy język

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ) KIERUNEK ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji, studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY ECTS. Rok akademicki 2011/2012 KIERUNEK STUDIÓW

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY ECTS. Rok akademicki 2011/2012 KIERUNEK STUDIÓW UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY ECTS KIERUNEK STUDIÓW ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Rok akademicki 2011/2012 Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Bardziej szczegółowo

PAKIET INFORMACYJNY ECTS

PAKIET INFORMACYJNY ECTS Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania (WSKiZ) ul. Różana 17a 61-577 Poznań tel. (48) (061) 834 59 00 uczelnia@wskiz.poznan.pl www.wskiz.edu PAKIET INFORMACYJNY ECTS Wiadomości ogólne Poznań, rok akademicki

Bardziej szczegółowo

Katalog ECTS. Kierunek Logistyka. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu

Katalog ECTS. Kierunek Logistyka. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu Katalog ECTS Kierunek Logistyka Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu 1 II (A) Informacje o programach studiów-opis ogólny Kierunek Logistyka II.A.1 II.A.2 Przyznawane kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

Informator ECTS 2012. Informatyka i Ekonometria studia II stopnia studia niestacjonarne

Informator ECTS 2012. Informatyka i Ekonometria studia II stopnia studia niestacjonarne Informator ECTS 2012 Informatyka i Ekonometria studia II stopnia studia niestacjonarne 1 Spis treści Efekty kształcenia... 5 Koncepcja kształcenia... 3 Zasady, warunki i tryb rekrutacji... 5 Struktura

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY kierunek ZARZĄDZANIE Studia II Stopnia ROK AKADEMICKI 2013/2014 EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU PUNKTÓW 1 CZĘŚĆ II.A. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW DLA NABORU 2011/2012 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW DLA NABORU 2011/2012 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW DLA NABORU 2011/2012 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Kierunek: Ekonomia Kod Wyszczególnienie Nr strony przedmiotu I/1 Język obcy obowiązkowy - angielski

Bardziej szczegółowo

KARTY PRZEDMIOTÓW WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KIERUNEK LOGISTYKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL PRAKTYCZNY

KARTY PRZEDMIOTÓW WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KIERUNEK LOGISTYKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL PRAKTYCZNY KARTY PRZEDMIOTÓW WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KIERUNEK LOGISTYKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL PRAKTYCZNY 1.1.1 Przedmioty ogólnego A 2 Wypełnia dziekan wydziału Sylabus przedmiotu na Wydziale Zarządzania Wyższej

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji

Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji 1. Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia: kierunek należy do obszarów kształcenia w zakresie: nauk społecznych i nauk technicznych.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zakład Zarządzania. praktyczny. polski.

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zakład Zarządzania. praktyczny. polski. Etyka w zarządzaniu str. 1 Informatyka w zarządzaniu str. 6 Komunikacja interpersonalna i autoprezentacja str. 10 Ochrona własności intelektualnej str. 14 Praktyka zawodowa str. 17 Zarządzanie projektami

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Łódzki. Wydział Zarządzania PROGRAM KSZTAŁCENIA. Technologie Informatyczne w Logistyce studia w języku angielskim

Uniwersytet Łódzki. Wydział Zarządzania PROGRAM KSZTAŁCENIA. Technologie Informatyczne w Logistyce studia w języku angielskim Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania PROGRAM KSZTAŁCENIA kierunek Technologie Informatyczne w Logistyce studia w języku angielskim studia licencjackie (I stopnia) profil praktyczny w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA Stopień II Studia magisterskie Studia stacjonarne ROK AKADEMICKI 2012/2013 PROGRAM STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska. Politechnika Warszawska WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA www.wz.pw.edu.pl

Politechnika Warszawska. Politechnika Warszawska WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA www.wz.pw.edu.pl 1 Politechnika Warszawska Politechnika Warszawska WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA www.wz.pw.edu.pl 2 Spis treści WYŻSZE STUDIA MENEDŻERSKIE Informator dla Kandydatów 2012/2013 Politechnika Warszawska Informacja o

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk o Żywności kierunek: technologia żywności i żywienia człowieka studia stacjonarne drugiego stopnia

Wydział Nauk o Żywności kierunek: technologia żywności i żywienia człowieka studia stacjonarne drugiego stopnia Wydział Nauk o Żywności kierunek: technologia żywności i żywienia człowieka studia stacjonarne drugiego stopnia zał. 1 opis modułów kształcenia i wchodzących w ich skład przedmiotów (sylabusy) wraz ze

Bardziej szczegółowo

Janusz M. Szafran. Dariusz Godlewski. 3 stycznia 2008 r.

Janusz M. Szafran. Dariusz Godlewski. 3 stycznia 2008 r. INFORMATORECTS WYDZIAŁINFORMATYKIiZARZĄDZANIA StudiastacjonarneIiIIstopnia Wrocław2007 Opracowanie: KrystynaFryc inż.urszulalaskowska mgrmarzenasegeth mgrinż.andrzejłubiech PolitechnikaWrocławska PakietinformacyjnyECTS2007/2008

Bardziej szczegółowo

Program nauczania 2010

Program nauczania 2010 Akademia Morska w Szczecinie Program nauczania 2010 Kierunek - nawigacja Specjalność Transport Morski studia drugiego stopnia NIESTACJONARNE Obowiązuje od roku akademickiego 2009/2010 Redakcja Wydziałowa

Bardziej szczegółowo

Program studiów dla kierunku

Program studiów dla kierunku Program studiów dla kierunku Inżynieria bezpieczeństwa Załącznik do Uchwały Senatu nr 6/000/0 z dnia lutego 0 roku zmieniony Uchwałą Senatu nr 6/000/0 z dnia 8 czerwca 0 roku PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR ECTS. WYDZIAŁ INFORMATYKI i ZARZĄDZANIA Studia stacjonarne I i II stopnia

INFORMATOR ECTS. WYDZIAŁ INFORMATYKI i ZARZĄDZANIA Studia stacjonarne I i II stopnia INFORMATOR ECTS WYDZIAŁ INFORMATYKI i ZARZĄDZANIA Studia stacjonarne I i II stopnia Wrocław 2007 Pakiet informacyjny ECTS 2007/2008 Politechnika Wrocławska Opracowanie: Krystyna Fryc inż. Urszula Laskowska

Bardziej szczegółowo

PAKIET ECTS KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA WSPOMAGANE E-LEARNINGIEM

PAKIET ECTS KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA WSPOMAGANE E-LEARNINGIEM 2012/2013 PAKIET ECTS KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA WSPOMAGANE E-LEARNINGIEM Studia stacjonarne i niestacjonarne Wydział Ekonomii i Informatyki Część pierwsza... 4 Informacje o Uczelni...5

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG PAKIET INFORMACYJNY DLA STUDENTÓW KIERUNEK STUDIÓW ZARZĄDZANIE I MARKETING ROK AKADEMICKI 2002/2003 2 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE DO ECTS...3

Bardziej szczegółowo