Wydanie wrzesień Nr projektu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "217561-00 Wydanie wrzesień 2011. Nr projektu 217561-00"

Transkrypt

1 Analizy przedwykonawcze parkingów alternatywnych względem strefy płatnego parkowania (np. płaskich i wielopoziomowych) na terenie Olsztyna Wydanie wrzesień 2011 Ove Arup & Partners International Ltd Sp. z o. o. Oddział w Polsce ul. Królewska Warszawa Poland Niniejszy raport uwzględnia instrukcje i wskazówki naszego Klienta i w związku z tym nie jest on przeznaczony dla osób trzecich. Zrzekamy się odpowiedzialnosci z tytułu używania niniejszego raportu przez osoby trzecie. Nr projektu

2

3 Weryfikacja dokumentu Nazwa projektu Analizy przedwykonawcze parkingów alternatywnych względem strefy płatnego parkowania (np. płaskich i wielopoziomowych) na terenie Olsztyna Nr projektu Nazwa dokumentu Numer pliku w katalogu Numer katalogu Weryfikacj a Wydanie styczeń 06/09/11 Opis Nazwa pliku Report etap I MMo docx Pierwsza wersja wstępna Przygotowany przez Sprawdzony przez Zatwierdzony przez Nazwisko Agnieszka Domasiewicz, Magda Kochanowska, Adam Konarski, Błażej Kmieć, Michał Górczyński Michał Mokrzański Krzysztof Pogłód Podpis Nazwa pliku Opis Przygotowany przez Sprawdzony przez Zatwierdzony przez Nazwisko Podpis Issue Document Verification with Document DOCX

4

5 Spis Treści Strona 1 Wstęp Przedmiot opracowania Formalna podstawa opracowania Cel opracowania Zakres opracowania 1 2 Analiza stanu istniejącego Dotychczasowe działania inwestycyjne i organizacyjne dotyczące parkowania Obecna sytuacja parkingowa miasta Wskaźnik parkujących pojazdów na jednostkę powierzchni Podsumowanie 43 3 Dokumenty planistyczne i strategiczne Olsztyna MPZP dla terenu Centrum Zintegrowany Program Rozwoju Transportu Publicznego w Olsztynie na lata MPZP terenów zieleni wokół Starego Miasta Studium wykonalności dla projektu Modernizacja i rozwój zintegrowanego systemu transportu zbiorowego w Olsztynie Koncepcja budowy rekreacyjnych dróg rowerowych na terenie Olsztyna i Program budowy dróg rowerowych w Olsztynie Strategia Rozwoju Olsztyna na lata Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Olsztyna Program ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Olsztyna Raport o stanie miasta Olsztyn Badanie opinii publicznej pn. Mieszkańcy Olsztyna Wykaz ścieżek rowerowych Podsumowanie analizy dokumentów planistycznych i strategicznych Olsztyna Planowane inwestycje 64 4 Analiza SWOT 70 5 Wnioski z przeprowadzonych analiz Założenia do polityki parkingowej Miasta Olsztyn DOCX

6 5.2 Wyznaczenie miejsc pod parkingi jednopoziomowe i wielopoziomowe Lokalizacja parkingów dla rowerów Parkingi dla autokarów Parkingi dla samochodów ciężarowych Działania inwestycyjne 78 6 Podsumowanie 80 Tabela 1 Wpływy ze Strefy Płatnego Parkowania... 5 Tabela 2 Harmonogram badań ankietowych... 8 Tabela 3 Harmonogram pomiaru napełnień parkingów... 9 Tabela 4 Harmonogram i wyniki badań pomiaru parkingu dla autokarów... 9 Tabela 5 Harmonogram i wyniki badań pomiaru parkingu dla samochodów ciężarowych Tabela 6 Liczba zebranych ankiet w poszczególnych lokalizacjach Tabela 7 Liczba ankiet z podróżami rozpoczynającymi się w danym rejonie miasta Olsztyn Tabela 8 Wyniki pomiaru napełnienia parkingu w obszarze 1a Tabela 9 Wyniki pomiaru napełnienia parkingu w obszarze 1b Tabela 10 Wyniki pomiaru napełnienia parkingu w obszarze Tabela 11 Wyniki pomiaru napełnienia parkingu w obszarze 3a Tabela 12 Wyniki pomiaru napełnienia parkingu w obszarze 3b Tabela 13 Wyniki pomiaru napełnienia parkingu w obszarze Tabela 14 Wyniki pomiaru napełnienia parkingu w obszarze Tabela 15 Wyniki pomiaru napełnienia parkingu w obszarze Tabela 16 Wyniki pomiaru napełnienia parkingu w obszarze Tabela 17 Wyniki pomiaru napełnienia parkingu w obszarze Tabela 18 Wyniki zbiorcze badań pomiaru napełnień parkingów Tabela 19 Wskaźniki parkowania Tabela 20 Liczba miejsc postojowych w 2007 r Tabela 21 Lokalizacja parkingów Bike & Ride Tabela 22 Wskaźniki prognozowania miejsc parkingowych Tabela 23 Parkingi w 2009 r Tabela 24 Wskaźniki liczby miejsc parkingowych Tabela 25 Zestawienie silnych i słabych stron systemu parkingowego Olsztyna. 70 Tabela 26 Zestawienie szans i zagrożeń systemu parkingowego Olsztyna Rysunek 1 Analizowane lokalizacje Rysunek 2 Proponowana lokalizacja parkingu i obszar prowadzenia badań ankietowych dla parkingu nr Rysunek 3 Proponowana lokalizacja parkingu i obszar prowadzenia badań ankietowych dla parkingu nr DOCX

7 Rysunek 4 Proponowana lokalizacja parkingu i obszar prowadzenia badań ankietowych dla parkingu nr Rysunek 5 Proponowana lokalizacja parkingu i obszar prowadzenia badań ankietowych dla parkingu nr Rysunek 6 Proponowana lokalizacja parkingu i obszar prowadzenia badań ankietowych dla parkingu nr Rysunek 7 Proponowana lokalizacja parkingu i obszar prowadzenia badań ankietowych dla parkingu nr Rysunek 8 Proponowana lokalizacja parkingu i obszar prowadzenia badań ankietowych dla parkingu nr Rysunek 9 Proponowana lokalizacja parkingu i obszar prowadzenia badań ankietowych dla parkingu nr Rysunek 10 Proponowana lokalizacja parkingu i obszar prowadzenia badań ankietowych dla parkingu nr Rysunek 11 Proponowana lokalizacja parkingu i obszar prowadzenia badań ankietowych dla parkingu nr Rysunek 12 Lokalizacja oraz podział obszaru pomiarowego 1a i 1b Rysunek 13 Lokalizacja oraz podział obszaru pomiarowego Rysunek 14 Lokalizacja oraz podział obszaru pomiarowego na 3a i 3b Rysunek 15 Lokalizacja oraz podział obszaru pomiarowego Rysunek 16 Lokalizacja oraz podział obszaru pomiarowego Rysunek 17 Lokalizacja oraz podział obszaru pomiarowego Rysunek 18 Lokalizacja oraz podział obszaru pomiarowego Rysunek 19 Lokalizacja oraz podział obszaru pomiarowego Rysunek 20 Strefy do wyliczenia wskaźników parkowania Rysunek 21 Fragment załącznika graficznego MPZP dla terenów zieleni wokół Starego Miasta Rysunek 22 Podział miasta na strefy parkowania Zdjecie 1 Tablica Systemu Informacji Podróżnych o liczbie wolnych miejsc parkingowych na parkingu przy ul. Mochnackiego... 3 Wykres 1 Udział poszczególnych czasów dojścia do celu podróży Wykres 2 Udział poszczególnych motywacji w odbytych podróżach Wykres 3 Czas parkowania w poszczególnych przedziałach Wykres 4 Udział poszczególnych form płatności w opłacie za postój Wykres 5 Częstotliwość korzystania z parkingu Wykres 6 Struktura zawodowa ankietowanych osób Wykres 7 Poziom wzrostu opłaty abonamentowej za parkowanie wg kryterium pewności znalezienia miejsca parkingowego Wykres 8 Poziom wzrostu opłaty za parkingowy bilet jednorazowy wg kryterium pewności znalezienia miejsca parkingowego Wykres 9 Poziom wzrostu opłaty abonamentowej za parkowanie wg kryterium poprawy infrastruktury parkingowej Wykres 10 Poziom wzrostu opłaty za parkingowy bilet jednorazowy wg kryterium poprawy infrastruktury parkingowej Wykres 11 Zmiany na parkingach- propozycje respondentów DOCX

8 Wykres 12 Wyniki badań opinii publicznej odpowiedź na pytanie: Czy znajduje się wystarczająca liczba miejsc parkingowych Formularz do przeprowadzenia badań ankietowych użytkowników parkingów 2. Liczba ankiet na parkingach 3. Liczba ankiet w rejonach 4. Zestawienia zbiorcze 4.1. Liczba ankiet 4.2. Udział ankiet 4.3. Średnia odległość do celu podróży od parkingu 4.4. Średni czas dojścia do celu podróży od parkingu 4.5. Struktura długości postoju na parkingach 4.6. Formy płatności za postój 4.7. Udział poszczególnych motywacji Udział podróży w motywacji dom we wszystkich podróżach Udział podróży w motywacji praca we wszystkich podróżach Udział podróży w motywacji sprawy służbowe/interesy we wszystkich podróżach Udział podróży w motywacji zakupy we wszystkich podróżach Udział podróży w motywacji wypoczynek/rozrywka we wszystkich podróżach Udział podróży w motywacji odwiedziny we wszystkich podróżach Udział podróży w motywacji inne we wszystkich podróżach 4.8. Struktura zawodowa respondentów 4.9. Częstotliwość korzystania z parkingów Skłonność do ponoszenia większych opłat Ze względu na zwiększenie liczby miejsc parkingowych (opłata abonamentowa) liczba ankiet Ze względu na zwiększenie liczby miejsc parkingowych (opłata abonamentowa) wyniki Ze względu na zwiększenie liczby miejsc parkingowych (bilet jednorazowy) liczba ankiet Ze względu na zwiększenie liczby miejsc parkingowych (bilet jednorazowy) wyniki Ze względu na poprawę jakości infrastruktury (opłata abonamentowa) liczba ankiet Ze względu na poprawę jakości infrastruktury (opłata abonamentowa) wyniki Ze względu na poprawę jakości infrastruktury (bilet jednorazowy) liczba ankiet Ze względu na poprawę jakości infrastruktury (bilet jednorazowy) wyniki 5. Czas dojścia do celu podróży z parkingu 5.1. Wszyscy respondenci 5.2. Tylko respondenci korzystający z parkingu poza wakacjami DOCX

9 6. Motywacje podróży 6.1. Wszyscy respondenci 6.2. Tylko respondenci korzystający z parkingu poza wakacjami 7. Czas parkowania 7.1. Wszyscy respondenci 7.2. Tylko respondenci korzystający z parkingu poza wakacjami 8. Formy płatności wykorzystywane na parkingach 8.1. Wszyscy respondenci 8.2. Tylko respondenci korzystający z parkingu poza wakacjami 9. Częstotliwość korzystania z parkingów 9.1. Wszyscy respondenci 9.2. Tylko respondenci korzystający z parkingu poza wakacjami 10. Struktura zawodowa respondentów Wszyscy respondenci Tylko respondenci korzystający z parkingu poza wakacjami 11. Skłonność do ponoszenia dodatkowych kosztów za poprawę usług 12. Proponowane zmiany Wszyscy respondenci Tylko respondenci korzystający z parkingu poza wakacjami 13. Parkingi docelowe wybierane przez respondentów Liczba podróży z rejonów początkowych do parkingów docelowych Udziały podróży z rejonów do parkingu docelowego w podróżach z danego rejonu 14. Formy płatności za postój wybierane przez respondentów w rejonach Liczba odpowiedzi Struktura procentowa odpowiedzi 15. Struktura zawodowa respondentów w rejonach Liczba odpowiedzi Struktura procentowa odpowiedzi 16. Proponowane przez respondentów zmiany na parkingach wg rejonów Liczba odpowiedzi pewność znalezienia miejsca parkingowego Struktura procentowa odpowiedzi pewność znalezienia miejsca parkingowego Liczba odpowiedzi poprawa infrastruktury Struktura procentowa odpowiedzi poprawa infrastruktury 01_Strefy funkcjonalno-przestrzenne GIS_01_01_Strefy funkcjonalno przestrzenne DOCX

10 02_Strefy parkowania GIS_02_01_Strefy parkowania 03_Strefa płatnego parkowania GIS_03_01_Strefa płatnego parkowania i analizowane lokalizacje 04_Zrealizowane inwestycje GIS_04_01_Zrealizowane inwestycje GIS_04_02_Schemat sieci ścieżek rowerowych 05_Parkingi istniejące przyporządkowane do stref z SUiKZP GIS_05_01_Parkingi istniejące w podziale na strefy z SUiKZP 06_Wyniki ankiet GIS_06_01_Podział na rejony komunikacyjne GIS_06_02_Liczba zebranych ankiet GIS_06_03_Liczba podróży z rejonów do parkingu nr 2 GIS_06_04_Liczba podróży z rejonów do parkingu nr 3 GIS_06_05_Liczba podróży z rejonów do parkingu nr 4 GIS_06_06_Liczba podróży z rejonów do parkingu nr 5 GIS_06_07_Liczba podróży z rejonów do parkingu nr 6 GIS_06_08_Liczba podróży z rejonów do parkingu nr 7 GIS_06_09_Liczba podróży z rejonów do parkingu nr 8 GIS_06_10_Liczba podróży z rejonów do parkingu nr 9 GIS_06_11_Liczba podróży z rejonów do parkingu nr 10 GIS_06_12_Skłonność do ponoszenia zwiększonych kosztów abonamentu (ulepszona infrastruktura) GIS_06_13_Skłonność do ponoszenia zwiększonych kosztów biletów jednorazowych (ulepszona infrastruktura) GIS_06_14_Skłonność do ponoszenia zwiększonych kosztów abonamentu (zwiększona liczba miejsc parkingowych) GIS_06_15_Skłonność do ponoszenia zwiększonych kosztów biletów jednorazowych (zwiększona liczba miejsc parkingowych) GIS_06_16_Formy płatności GIS_06_17_Struktura zawodowa GIS_06_18_Czasy dojścia do parkingów GIS_06_19_Czasy dojścia do parkingów poza wakacjami GIS_06_20_Częstotliwość użytkowania parkingów GIS_06_21_Częstotliwość użytkowania parkingów poza wakacjami GIS_06_22_Długość czasu parkowania GIS_06_23_Długość czasu parkowania poza wakacjami GIS_06_24_Formy płatności GIS_06_25_Formy płatności poza wakacjami GIS_06_26_Liczba ankiet GIS_06_27_Motywacje podróży GIS_06_28_Motywacje podróży poza wakacjami GIS_06_29_Odległość od celu podróży DOCX

11 GIS_06_30_Skłonność do ponoszenia zwiększonych kosztów abonamentu (ulepszona infrastruktura) GIS_06_31_Skłonność do ponoszenia zwiększonych kosztów abonamentu (ulepszona infrastruktura, poza wakacjami) GIS_06_32_Skłonność do ponoszenia zwiększonych kosztów biletów jednorazowych (ulepszona infrastruktura) GIS_06_33_Skłonność do ponoszenia zwiększonych kosztów biletów jednorazowych (ulepszona infrastruktura, poza wakacjami) GIS_06_34_Skłonność do ponoszenia zwiększonych kosztów abonamentu (zwiększona liczba miejsc parkingowych) GIS_06_35_Skłonność do ponoszenia zwiększonych kosztów abonamentu (zwiększona liczba miejsc parkingowych, poza wakacjami) GIS_06_36_Skłonność do ponoszenia zwiększonych kosztów biletów jednorazowych (zwiększona liczba miejsc parkingowych) GIS_06_37_Skłonność do ponoszenia zwiększonych kosztów biletów jednorazowych (zwiększona liczba miejsc parkingowych, poza wakacjami) GIS_06_38_Struktura zawodowa GIS_06_39_Struktura zawodowa poza wakacjami GIS_06_40_Proponowane zmiany na parkingach GIS_06_41_Proponowane zmiany na parkingach poza wakacjami 07_Wyniki pomiarów GIS_07_01_Pomiary liczby miejsc parkingowych GIS_07_02_Pojemność parkingów w strefach SUiKZP GIS_07_03_Pomiary parkowania w SPP 08_Planowane inwestycje GIS_08_01_Planowane inwestycje transportowe na terenie Olsztyna 09_Zasięgi oddziaływania parkingów GIS_09_01_Parking nr 1 GIS_09_02_Parking nr 2 GIS_09_03_Parking nr 3 GIS_09_04_Parking nr 4 GIS_09_05_Parking nr 5 GIS_09_06_Parking nr 6 GIS_09_07_Parking nr 7 GIS_09_08_Parking nr 8 GIS_09_09_Parking nr 9 GIS_09_10_Parking nr 10 GIS_09_11_Analizowane lokalizacje 10_Proponowane działania DOCX

12

13 1 Wstęp 1.1 Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania są Analizy przedwykonawcze parkingów alternatywnych względem strefy płatnego parkowania (np. płaskich i wielopoziomowych) na terenie Olsztyna. 1.2 Formalna podstawa opracowania Formalną podstawa opracowania jest umowa nr 131/19/07/2011/08/408 zawarta w dniu r. pomiędzy Gminą Olsztyn z siedzibą w Olsztynie przy Pl. Jana Pawła II 1 a firmą Ove Arup & Partners International Limited Sp. z o.o. Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie przy ul. Królewskiej Cel opracowania Celami opracowania pt. Analizy przedwykonawcze parkingów alternatywnych względem strefy płatnego parkowania (np. płaskich i wielopoziomowych) na terenie Olsztyna są: Zbadanie i ocena sytuacji parkingowej w stanie istniejącym; Określenie popytu na miejsca parkingowe w lokalizacjach wskazanych przez Zamawiającego; Opracowanie koncepcji dla analizowanych lokalizacji; Określenie szacunkowych kosztów inwestycyjnych Analiza finansowa rozpatrywanych inwestycji 1.4 Zakres opracowania Opracowanie składa się z trzech etapów: Etap I analizy wstępne i transportowe; Etap II analiza techniczna dostępności terenu; Etap III Analiza finansowa. W etapie pierwszym dokonana zostanie analiza i ocena istniejącej sytuacji parkingowej w mieście oraz przegląd dokumentów planistycznych i strategicznych Olsztyna. W celu dokładnego rozpoznania warunków, jakie zapewnia miasto użytkownikom parkingów jak również określenia zapotrzebowania na miejsca parkingowe zostały przeprowadzone badania i pomiary: pomiary parkowania oraz badania ankietowe osób parkujących we wskazanych lokalizacjach DOCX Strona 1

14 Zamawiający wskazał Wykonawcy dziesięć lokalizacji w celu wyboru najbardziej optymalnych wariantów dla parkingów płaskich i wielopoziomowych: 1. Zaplecze kwartału ulic Wojska Polskiego, Prusa i Kolejowej (P1); 2. Zaplecza północnej pierzei ul. Partyzantów przy torach kolejowych numery 11 i 21 (P2); 3. Plac Konstytucji 3-go Maja (P3); 4. Zaplecze południowej pierzei ul. Ratuszowej (P4); 5. Plac Kazimierza Pułaskiego (P5); 6. Południowa pierzeja ul. Feliksa Nowowiejskiego (P6); 7. Zaplecze zabudowy ulic Pieniężnego i 22-go Stycznia (P7); 8. Plac Xawerego Dunikowskiego (P8); 9. Plac Solidarności (P9); 10. Północna pierzeja ul. Mochnackiego (P10). 2 Analiza stanu istniejącego 2.1 Dotychczasowe działania inwestycyjne i organizacyjne dotyczące parkowania System Informacji Podróżnych System Informacji Podróżnych dotyczący parkowania funkcjonuje w Olsztynie w jednej lokalizacji na parkingu przy północnej pierzei ul. Mochnackiego (P10). Przy wjeździe na parking oraz na wlotach skrzyżowania znajdują się tablice informujące o liczbie wolnych miejsc postojowych DOCX Strona 2

15 Zdjecie 1 Tablica Systemu Informacji Podróżnych o liczbie wolnych miejsc parkingowych na parkingu przy ul. Mochnackiego System informacji nie obejmuje pozostałych parkingów w mieście. Podobne działania były planowane na Pl. Solidarności, niestety nie doszły do skutku Strefa Płatnego Parkowania Strefę Płatnego Parkowania w Olsztynie wprowadzono Zarządzeniem Nr 25 Prezydenta Miasta Olsztyna z dnia 29 grudnia 1994 r., które poprzedzone zostało Zarządzeniem Nr 62 Wojewody Olsztyńskiego z dnia 4 października w sprawie ustalenia maksymalnej stawki opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych, wydanego na podstawie 5 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89, poz. 416) oraz pozytywnej opinii Rady Miejskiej w Olsztynie wyrażonej w uchwale Nr VII/68/94 z dnia DOCX Strona 3

16 28 grudnia 1994 r. Obecny obszar funkcjonowania przedstawiony został w załączniku graficznym na rysunku GIS_03_01. Główne cele utworzenia strefy płatnego parkowania na tym obszarze to: zwiększenie rotacji pojazdów; poprawa dostępności do jednostek użyteczności publicznej, lokali mieszkalnych; poprawa bezpieczeństwa ruchu; ochrona środowiska. Na obszarze SPP w Olsztynie jest obecnie około 2200 miejsc parkingowych, z czego w samym centrum jest ich około Płatne parkowanie na obszarze SPP w Olsztynie obowiązuje od poniedziałku do czwartku w godz. 9-16, w piątki w godz Strefa podzielona jest na 5 sektorów dla mieszkańców. Na terenie SPP znajdują się wydzielone parkingi, które nie są objęte opłatami. Ich lokalizacja to: Plac Xawerego Dunikowskiego; Zaplecze ulic 22-go Stycznia i Pieniężnego; Parking ograniczony ulicami Szrajbera, Niepodległości i Knosały; Parking w kwartale ulic Żeromskiego, Kolejowej, Okrzei i Sienkiewicza. Opłatę za postój można uiścić w formie biletu parkingowego (jednorazowego) lub abonamentu. Podstawowe opłaty w strefie parkowania to: Postój do 1/2 godziny 1,00 zł; Postój do 1 godziny - 1,40 zł; Abonament mieszkańca za rok - 0,00 zł; Inwalidzi z wyłożoną "kartą parkingową" - 0,00 zł; Abonament jedno tygodniowy - 20 zł; Abonament dwutygodniowy - 30 zł; Abonament trzytygodniowy - 40 zł; Abonament miesięczny - 50 zł; Abonament na trzy miesiące zł; Abonament na sześć miesięcy zł; Opłata dodatkowa za nieopłacony postój - 30 zł DOCX Strona 4

17 Wpływy ze Strefy Płatnego parkowania za 2010r. oraz pierwsze półrocze 2011r. przedstawia poniższa tabela. Tabela 1 Wpływy ze Strefy Płatnego Parkowania * ,23 zł ,76 zł w tym: wpływy z tyt. nieopłaconych wezwań raportów ,63 zł ,76 zł wpływy ze sprzedaży kart parkingowych ,60 zł ,20 zł wpływy ze sprzedaży abonamentów ,00 zł ,00 zł wpływy ze sprzedaży zastrzeżonych miejsc postojowych - kopert ,00 zł ,00 zł * stan na dzień r. Od 22 lipca 2011 r. na terenie strefy funkcjonują parkomaty, które mają zastąpić dotychczasową formę sprzedaży biletów parkingowych. Jest ich 98. Tekst informujący o opłatach wyświetlany jest w trzech językach: polskim, angielskim i niemieckim, dzięki czemu również turyści nie powinni mieć problemu z opłacaniem parkowania. Problemem dla klientów jest konieczność posiadania dokładnej kwoty, jaką planuje się ponieść za parkowanie parkomaty nie wydają reszty, za parkowanie można płacić tylko w gotówce, brak jest możliwości płacenia za pomocą kart płatniczych lub innych środków. Lokalizację parkomatów przedstawiono w załączniku graficznym rysunek GIS_04_ Inwestycje infrastrukturalne W roku 2009 oddano do użytku nowe miejsca parkingowe zrealizowane w ramach programu zadania wspólne ze spółdzielniami mieszkaniowymi. Zatoki postojowe powstały przy ulicach: Boeniga 7 miejsc; Krasickiego 9 miejsc; Murzynowskiego 21 miejsc. W latach 2010 i 2011 program był kontynuowany, co pozwoliło na budowę miejsc postojowych przy ulicach: Janowicza 16 miejsc; DOCX Strona 5

18 Orłowicza 13 miejsc; Turkowskiego 15 miejsc; Wachowskiego 19 miejsc; Wiecherta 26 miejsc. Ponadto oddano do użytku nowe ulice na osiedlu Jaroty B-11: Bajkową, Bolka i Lolka, co dało łącznie 63 nowe miejsca postojowe. Zrealizowano również inwestycję, której zadaniem było przedłużenie drogi wojewódzkiej w ciągu ul. Sikorskiego od skrzyżowania z ul. Wilczyńskiego do ul. Jarockiej oraz budowa ul. Witosa od ul. Kanta do ul. Sikorskiego, co pozwoliło zachować 123 istniejące miejsca postojowe. Inwestycją zlokalizowaną w obszarze śródmiejskim była przebudowa i rewitalizacji Placu Konsulatu Polskiego, w wyniku której utrzymano 11 miejsc postojowych. Lokalizację inwestycji zrealizowanych w ostatnich latach przedstawiono w załączniku graficznym na rysunku GIS_04_ Podsumowanie Działania inwestycyjne i organizacyjne dotyczące parkowania zlokalizowane są w dwóch obszarach miasta: na terenie Śródmieścia, Starego Miasta i okolic oraz w południowym obszarze Olsztyna: osiedla Nagórki i Jaroty. Na terenie śródmiejskim dążenia władz miasta mają na celu przede wszystkim ograniczenie parkowania, zwiększenie rotacji miejsc postojowych oraz zmniejszenie liczby pojazdów wjeżdżających do centrum. Z tego powodu powstała Strefa Płatnego Parkowania. Wydaje się, że wysokość opłat; liczba abonamentów, które obniżają użytkownikom koszt parkowania; duży zasięg sektorów mieszkaniowych oraz bezpłatne parkingi na terenie Strefy powodują brak osiągnięcia zamierzonego celu. W tym obszarze rewitalizacja miejsc postojowych została zrealizowana na Placu Konsulatu Polskiego. W południowej części Olsztyna, gdzie dominuje zabudowa mieszkaniowa, powstanie nowych miejsc parkingowych związane jest z rozwojem zabudowy wielorodzinnej. Jest to obszar obecnie rozwijający się najintensywniej, stąd prawdopodobnie skupienie inwestycji w tym terenie. System dynamicznej informacji dostępności miejsc postojowych na parkingach publicznych Olsztyna występuje tylko na parkingu przy ul. Mochnackiego. Spełnia swoja rolę. Niestety, jest to tylko jedna lokalizacja, z pozyskanych informacji wynika, że były plany uruchomienia podobnego systemu na Placu X. Dunikowskiego i Placu Solidarności DOCX Strona 6

19 2.2 Obecna sytuacja parkingowa miasta Parkingi Z materiałów przedstawionych przez Zamawiającego wynika, że w Olsztynie w chwili obecnej znajdują się 403 wydzielone parkingi o łącznej liczbie miejsc postojowych. Z tej liczby są to miejsca postojowe miejskie, osiedlowe, natomiast zakładowe. Wykaz istniejących miejsc postojowych w podziale na strefy funkcjonalno przestrzenne przyjęte zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego znajduje się w załączniku graficznym na rysunku GIS_07_ Informacja o SPP Charakterystyka Strefy Płatnego Parkowania została przedstawiona w punkcie Liczba samochodów parkujących w obszarze Strefy znajduje się w załączniku graficznym rysunek GIS_07_ Pomiary i badania parkowania Harmonogram badań i pomiarów Celem badań i pomiarów jest między innymi identyfikacja liczby parkujących samochodów; scharakteryzowanie osób oraz motywacji korzystania ze wskazanych parkingów; poznanie opinii na temat zmian wielkości opłat w sytuacji poprawy jakości parkingów. W ramach projektu zostały przeprowadzone dwa rodzaje badań: Badania ankietowe parkujących kierowców o w rejonie 10 lokalizacji, wyznaczonych przez Zamawiającego, na obszarze miasta Olsztyn - mapa w załączniku graficznym na rysunku nr GIS_03_01, o ankiety przeprowadzono z kierowcami zatrzymującymi pojazd w wyznaczonej lokalizacji lub w jej najbliższym otoczeniu, jeśli wybór miejsca wynika z braku miejsc w wyznaczonych lokalizacjach albo w danej lokalizacji nie było popytu na miejsca parkingowe; wzór ankiety znajduje się w załączniku 1, o badania zostały przeprowadzone w dniach 1 3 sierpnia 2011 r., o różnych porach dnia dla poszczególnych lokalizacji; o w poniższej tabeli przedstawiono harmonogram pomiarów ankietowych: DOCX Strona 7

20 L.p. Nr parkingu Tabela 2 Harmonogram badań ankietowych Opis lokalizacji Dzień Godzina 1 1 Zaplecze kwartału ulic: Wojska Polskiego, Prusa i Kolejowej 2 2a i 2b Ul. Partyzantów: A nr 11 i B nr 21, zaplecza północnej pierzei przy torach kolejowych 3 3 Plac Konstytucji 3 Maja, przy dworcu kolejowym 4 4 Ul. Ratuszowa, zaplecze pierzei południowej, na tyłach Urzędu Miasta 5 5 Plac Pułaskiego, przy centrum handlowym Manhatan 6 6 Ul. Nowowiejskiego, pierzeja południowa, w pobliży Starego Miasta 7 7 Zaplecze zabudowy ul. Pieniężnego i 22-go Stycznia, przy CH Alfa r r r r r r. 13:00 15:00 14:00 15:30 10:30 15:30 07:30 10:00 15:00 16:00 07:30 08:30 07:30 10: r. 10:30 13: r r r r. 8 8 Plac Solidarności r r. 9 9 Plac Xawerego Dunikowskiego, przy Urzędzie Marszałkowskim Ul. Mochnackiego, pierzeja północna, w pobliży Starego Miasta Pomiar napełnienia stref parkingowych r r r r. 10:30 15:30 08:30 10:00 10:30 15:30 07:30 10:00 07:30 08:30 07:30 11:30 10:30 15:30 07:30 10:00 10:30 15:30 08:30 10:00 o Na 10 wyznaczonych obszarach miasta Olsztyn, w znacznej części pokrywających się z jego osiedlami, w poniższej tabeli przedstawiono harmonogram pomiarów napełnień poszczególnych parkingów: DOCX Strona 8

21 L.p. Tabela 3 Harmonogram pomiaru napełnień parkingów Nr parkingu Opis lokalizacji Dzień Godzina 1 1a i 1b Otoczenie centrum, strefy płatnego parkowania, 1a część północna za torami, r. 13:00 16:00 1b część południowa r r r. 12:00 14:30 12:00 16:00 10:00 13: Osiedle Kormoran r. 18:00 21:00 3 3a i 3b Osiedle Jaroty 3a część zachodnia, 3b część wschodnia r r r. 18:00 21:00 18:00 21:00 18:00 21: Osiedle Nagórki r. 18:00 21: Osiedle Mleczna pomiędzy ulicą Iwaszkiewicza i Aleją Warszawską 6 6 Osiedle Podleśna r r. 7 7 Obszar przemysłowy ulice Towarowa, Budowlana, Lubelska 8 8 Osiedle Pojezierze r r r. 17:00 20:30 18:00 21:00 19:00 21: r. 12:00 14:00 18:00 21:00 16:30 19: Osiedle Podgrodzie r. 17:00 21: Przy cmentarzu św. Józefa :00 17: Parkingi dla autokarów i samochodów ciężarowych Podczas pomiarów uwzględniono także wydzielone miejsca parkingowe przeznaczone dla autokarów oraz samochodów ciężarowych. Parking przeznaczony dla autokarów, z 5 miejscami parkingowymi, znajduje się przy ul. Nowowiejskiego. Wyniki z przeprowadzonego pomiaru przedstawiono w poniższej tabeli. Tabela 4 Harmonogram i wyniki badań pomiaru parkingu dla autokarów Data pomiaru Godzina pomiaru Ilość dostępnych miejsc parkingowych r r. 12:00 11:00 Ilość zajętych miejsc parkingowych 5 4 autokary, 1 bus 1 autokar Samochody ciężarowe uprawnione są do parkowania na 25 miejscach na parkingu przy ul. Sikorskiego. W tym samym rejonie dostępnych DOCX Strona 9

22 jest również 50 miejsc parkingowych dla samochodów osobowych. Wyniki z przeprowadzonego pomiaru przedstawiono w poniższej tabeli. Tabela 5 Harmonogram i wyniki badań pomiaru parkingu dla samochodów ciężarowych Data pomiaru Godzina pomiaru Ilość dostępnych miejsc parkingowych Ilość zajętych miejsc parkingowych r. 11: DOCX Strona 10

23 Wyniki badań ankietowych Badania przeprowadzono w rejonie 10 lokalizacji. Rysunek 1 Analizowane lokalizacje Uzyskane informacje zestawiono zgodnie z pytaniami, na jakie odpowiadali respondenci podczas przeprowadzania ankiety. W sumie zebrano 753 ankiety, z czego najwięcej w lokalizacji nr 10. Tabela 6 Liczba zebranych ankiet w poszczególnych lokalizacjach nr parkingu liczba ankiet % ankiet 1 3 0,40% ,45% ,29% ,77% ,15% ,68% ,88% ,41% ,76% ,21% Razem ,00% DOCX Strona 11

24 Poniżej zaprezentowano jak przekrojowo dla wszystkich lokalizacji kształtowały się odpowiedzi na poszczególne pytania. Liczba podróży z poszczególnych rejonów miasta W celu identyfikacji źródeł podróży ankietowanych respondentów, podzielono powierzchnię miasta Olsztyna na 33 rejony. Zgodnie z numeracją rejonów przedstawioną na mapie w załączniku graficznym rysunek GIS_06_01, określono udział podróży rozpoczynających się w danym rejonie, a kończących w jednej z analizowanych lokalizacji. Wyodrębniono także podróże rozpoczynające się poza obszarem miasta. Tabela 7 Liczba ankiet z podróżami rozpoczynającymi się w danym rejonie miasta Olsztyn nr rejonu początkowego liczba ankiet % ankiet poza Olsztynem ,09% ,18% ,73% 3 0 0,00% 4 0 0,00% 5 4 0,53% ,79% ,46% 8 8 1,06% ,73% ,13% ,72% ,93% ,40% ,27% ,27% ,86% ,40% ,53% ,73% ,00% ,46% ,13% ,27% ,26% DOCX Strona 12

25 11% 1% do 2 min Urząd Miasta Olsztyna nr rejonu początkowego liczba ankiet % ankiet ,40% ,66% ,13% ,33% ,86% ,53% ,13% ,13% ,91% Razem ,00% Na podstawie powyższych wyników należy stwierdzić, iż badanie nie w pełni obrazuje charakter podróży wykonywanych przez mieszkańców miasta, gdyż ponad 44% odpowiedzi dotyczy źródeł podróży spoza Olsztyna. Niemniej jednak daje się zauważyć znaczny udział podróży z rejonu nr 1 (osiedle Jaroty), obejmującego południową część miasta. Czas dojścia z parkingu do celu podróży W ankiecie pytano o miejsce docelowe podróżujących. Na tej podstawie sporządzono zestawienie ukazujące skłonność mieszkańców miasta do pozostawiania pojazdu w danej odległości od celu swojej podróży. Jak pokazują wyniki badania, średnia odległość pomiędzy zaparkowanym samochodem a miejscem docelowym wynosi nieco ponad 150 m, a na dojście do celu przeznaczano średnio około 2 minuty. Wykres 1 Udział poszczególnych czasów dojścia do celu podróży 22% 66% 2-5 min 5-10 min min DOCX Strona 13

26 Należy zauważyć, iż 88% ankietowanych nie przeznacza na dojście do celu podróży więcej niż 5 minut. Motywacje podróży Badanie uwzględniało pytanie o motywację, z jaką rozpoczynano podróż. Spośród uzyskanych odpowiedzi wyszczególniono 7 powodów, dla których podejmowano podróż: dom, praca, sprawy służbowe, zakupy, wypoczynek/rozrywka, spotkanie towarzyskie/odwiedziny. Wykres 2 Udział poszczególnych motywacji w odbytych podróżach 9% 4% 10% 2% 30% odmowa odp. dom praca sprawy służbowe/interesy zakupy 26% 19% wypoczynek/rozrywka odwiedziny Co trzeci ankietowany odbywał podróż związaną z domem, a prawie co druga pytana osoba wiązała swoją podróż ze sprawami związanymi z pracą (44%). Czas parkowania na analizowanych parkingach Analizowane parkingi wykorzystywane są w ciągu dnia, parkowanie w nocy odbywa się bardzo rzadko. Nie ma jasno określonego przedziału czasu, który najlepiej oddaje długość postoju na parkingu. Wykres 3 Czas parkowania w poszczególnych przedziałach 30% 0% 1% 33% do 0,5 h 0,5-2 h cały dzień noc doba 36% DOCX Strona 14

27 Jak widać na powyższym zestawieniu, wśród ankietowanych osób czas postoju rozłożył się praktycznie równomiernie pomiędzy trzy przedziały: do 0,5h, 0,5h-2h oraz cały dzień. Formy płatności za parkowanie Najbardziej popularną formą płatności za parkowanie jest jednorazowy bilet parkingowy (46%), z abonamentów okresowych korzysta jedynie 4% respondentów. Wykres 4 Udział poszczególnych form płatności w opłacie za postój 46% 1% 1% 2% 4% 2% 44% odmowa odp. bez opłaty bilet parking. abon. Mieszk. abon. Pracown. krata inwalidy abon. okresowy Dużym zaskoczeniem jest poziom nielegalnego parkowania - spośród 753 badanych aż 329 korzystało z miejsca parkingowego bez uiszczenia opłaty za postój. Jest to ważna informacja dla instytucji odpowiedzialnej za jakość oraz wykorzystanie udostępnionych miejsc w strefie płatnego parkowania. Częstotliwość korzystania z parkingów Pytanie o korzystanie z parkingu poza okresem wakacyjnym wykazało, iż jedynie 40% respondentów korzysta z analizowanych lokalizacji parkingowych poza miesiącami letnimi. Wynik rzutuje na uzyskane informacje o charakterze parkowania. Prawie co czwarty ankietowany (23%) codziennie korzysta z udostępnionych miejsc parkingowych. Należy zauważyć, że jest to potencjalna grupa użytkowników abonamentowych. Parkowanie sporadyczne (46%) wskazane przez 343 respondentów potwierdza wysoki udział parkowania jedynie w okresie wakacyjnym DOCX Strona 15

28 Wykres 5 Częstotliwość korzystania z parkingu 23% 46% 18% codziennie kilka razy w tygodniu raz w tygodniu rzadziej 13% Struktura zawodowa respondentów Większość osób parkujących na analizowanych parkingach jest aktywna zawodowo, studenci oraz osoby uczące się stanowią 8% ankietowanych. Wykres 6 Struktura zawodowa ankietowanych osób 5% 4% 8% Uczeń / student Pracujący Emeryt / rencista Bezrobotny 83% Skłonność do ponoszenia dodatkowych kosztów za poprawę usług parkingowych Pytania ankietowe zostały tak sformułowane, by uzyskać informacje o skłonności respondentów do zmian w opłatach za parkowanie w centrum miasta w zalewności od dwóch kryteriów: pewności znalezienie miejsca parkingowego oraz poprawy infrastruktury w rejonie miejsca parkowania. Dodatkowo uwzględniono podział na opłatę za bilet jednorazowy oraz abonamentowy. Pewność znalezienia miejsca parkingowego Znaczna część respondentów (75%) nie jest skłonna do jakiejkolwiek podwyżki opłat za parkowanie przypadku opłat abonamentowych DOCX Strona 16

29 Wykres 7 Poziom wzrostu opłaty abonamentowej za parkowanie wg kryterium pewności znalezienia miejsca parkingowego 4% 21% 0% 50% 100% 75% Warto jednak zauważyć, że co piąty pytany dopłaciłby połowę obecnego abonamentu za pewność znalezienia miejsca do zaparkowania samochodu. Nieco inaczej wyglądają odpowiedzi w kontekście zwiększenia opłat za bilet jednorazowy. W tym przypadku respondenci są bardziej skłonni do dopłaty. Może to wynikać ze stosunkowo niskich opłat (w porównaniu z innymi miastami) oraz krótkiego czasu obowiązywania opłat. Z uzyskanych odpowiedzi należy wnioskować, że akceptowalna wysokość dopłaty za pewność znalezienia miejsca jest na poziomie 1zł za godzinę parkowania łącznie 33% ankietowanych. Wykres 8 Poziom wzrostu opłaty za parkingowy bilet jednorazowy wg kryterium pewności znalezienia miejsca parkingowego 9% 17% 16% 58% 0 zł 0.5 zł 1 zł 2 zł Poprawa infrastruktury parkingowej Kryterium poprawy infrastruktury parkingowej ukazało bardzo zbliżone wyniki odpowiedzi jak przy kryterium znalezienie miejsca zarówno przy opłacie abonamentowej jak i opłacie za bilet jednorazowy DOCX Strona 17

30 Wykres 9 Poziom wzrostu opłaty abonamentowej za parkowanie wg kryterium poprawy infrastruktury parkingowej 19% 4% 0% 50% 100% 77% Wykres 10 Poziom wzrostu opłaty za parkingowy bilet jednorazowy wg kryterium poprawy infrastruktury parkingowej 11% 13% 18% 58% 0 zł 0.5 zł 1 zł 2 zł Proponowane zmiany na parkingach - propozycje respondentów W ankiecie znajdowało się jedno pytanie otwarte dotyczące propozycji zmian, jakie można by wprowadzić na analizowanych parkingach. Spośród wszystkich odpowiedzi wybrano te najczęściej udzielane i zestawiono poniżej. Wykres 11 Zmiany na parkingach- propozycje respondentów 6% 7% 11% bez zmian nawierzchnia 13% 26% 37% zwiększenie ilości miejsc parkingowych wyznaczenie miejsc parkingowych organizacja ruchu inne DOCX Strona 18

31 Najbardziej zauważalnym problemem wskazanym przez ankietowanych jest stan nawierzchni na wydzielonych miejscach parkingowych aż 37% badanych wskazało poprawę nawierzchni, jako najbardziej potrzebną zmianę. Co czwarty ankietowany zwrócił uwagę na zwiększenie liczby miejsc parkingowych, a 13% respondentów zaznaczyło, iż wyznaczenie miejsc parkingowych znacznie poprawiło by komfort parkowania. Charakterystyka każdej z analizowanych lokalizacji Parking nr 1 Lokalizacja parkingu nr 1 proponowana jest w północnej części centrum miasta, za torami kolejowymi. Obszar na cele parkingu wyznaczono pomiędzy torami, Aleją Wojska Polskiego i zabudowaniami pasażu handlowego. Aktualnie znajduje się tu osiedlowy parking, tereny zielone i plac zabaw dla dzieci. Badania ankietowe były prowadzone wewnątrz osiedla przy Alei Wojska Polskiego oraz na ulicach Prusa i Wyspiańskiego (ulice objęte strefa płatnego parkowania). Rysunek 2 Proponowana lokalizacja parkingu i obszar prowadzenia badań ankietowych dla parkingu nr 1. W rejonie tej lokalizacji udało się zrealizować tylko 3 ankiety. Średnia odległość dojścia od parkingu do celu wynosi 68 m. Dominującą motywacją dla użytkowników tej lokalizacji jest dom 67%. Taki sam odsetek respondentów wykorzystuje parking do parkowania w nocy. Użytkownicy ci posiadają abonament mieszkańca i korzystają z parkingu codziennie. Wszystkie przebadane osoby są pracujące. Osoby, z którymi przeprowadzono wywiad nie wyraziły chęci do DOCX Strona 19

32 ponoszenia większych opłat w zamian za pewność znalezienia wolnego miejsca lub poprawę infrastruktury parkingowej. Wnioski: W powyższej lokalizacji zabrano bardzo niemiarodajną liczbę ankiet, co jest wynikiem bardzo małej rotacji samochodów na danym obszarze. Wstępne obserwacje wykazały, iż parkingi w otoczeniu zaproponowanej lokalizacji są wykorzystywane przede wszystkim przez mieszkańców okolicznych bloków, sporadycznie przez klientów i właścicieli pobliskich sklepów. Lokalizacja parkingu nie jest dobra. Parking nie znajduje się w pobliżu centrum, zarówno usługowego, turystycznego czy urzędów publicznych. Barierę tworzy również pobliska linia kolejowa. Parking nr 2 (2a i 2b) Lokalizacja parkingu nr 2 proponowana jest wariantowo w podwórku zabudowań przy ulicy Partyzantów nr 11 oraz nr 21. Aktualnie tereny są zajęte przez warsztaty i garaże wykorzystywane przez mieszkańców. Badania ankietowe były prowadzone wśród kierowców, zatrzymujących pojazdy przy ulicy Partyzantów, na odcinku od skrzyżowania z ulicą Samulowskiego do skrzyżowania z ulicą Kajki, po obu stronach ulicy. Obszar ten jest objęty strefą płatnego parkowani. Rysunek 3 Proponowana lokalizacja parkingu i obszar prowadzenia badań ankietowych dla parkingu nr DOCX Strona 20

33 W rejonie tej lokalizacji udało się zrealizować tylko 26 ankiet, ze względu na brak odpowiedniej liczby respondentów we wskazanych lokalizacjach. Wywiady były przeprowadzone z kierowcami korzystającymi z miejsc postojowych wzdłuż ul. Partyzantów. Średnia odległość dojścia od parkingu do celu wynosi 75 m. dla grupy osób przeankietowanych oraz 80 m. dla korzystających z parkingu również poza okresem wakacyjnym. Niezależnie od pory roku dominującą motywacją dla użytkowników tej lokalizacji są zakupy (około 30%), znaczny udział mają podróże w motywacji inne (ponad 20%), niespełna 40% użytkowników odbywa do P2 podróż w jednej z trzech motywacji: dom, praca lub sprawy służbowe. Ponad połowa respondentów parkuje krócej niż pół godziny, dalsze 30% korzysta z miejsca postojowego przez okres czasu od 30 do 120 minut. Ponad 50% użytkowników uiszcza opłatę w formie biletu parkingowego, kilkanaście procent posiada abonamenty mieszkańca, natomiast około 10% parkuje za darmo. Jedna trzecia respondentów parkuje w tej lokalizacji codziennie, tyle samo korzysta z parkingu rzadziej niż raz w tygodniu. Jeśli chodzi o strukturę zawodową ankietowanych, to ponad 80% stanowią osoby pracujące. 25% respondentów wyraziło chęć do ponoszenia większych opłat w zamian za pewność znalezienia wolnego miejsca, użytkownikom bardziej zależy na poprawie infrastruktury parkingowej 40% ankietowanych jest gotowe zapłacić wtedy więcej za korzystanie z miejsca postojowego. Wnioski: Główne wykorzystanie parkingu parkowanie pojazdu w celu skorzystania z pobliskich usług. Przeważają postoje krótkoterminowe i płatność poprzez bilety jednorazowe. Krótki czas postoju skłania do wniosku, iż użytkownicy będą oczekiwali miejsca postojowego jak najbliżej celu podróży, żeby dojście nie zabrało im więcej czasu niż realizacja celu. Na tym obszarze występuje duża rotacja parkujących samochodów ze względu na pobliskie usługi. Nie zaobserwowano problemu braku miejsc za to na pewno jakość nawierzchni miejsc parkingowych jest bardzo słaba, co również zaznaczali ankietowani. Parking nr 3 Lokalizacja parkingu nr 3 proponowana jest na skwerze pomiędzy placem Konstytucji 3 Maja i ulicą Partyzantów, w sąsiedztwie dworców kolejowego i autobusowego. Aktualnie na części tego terenu, od strony ulicy Partyzantów, znajduje się parking dla około 50 samochodów. Nawierzchnia parkingu jest utwardzona, jednak bardzo zniszczona. Pozostała część rozważanego obszaru to tereny zielone, niezadrzewione. Badania ankietowe były prowadzone wśród kierowców zatrzymujących pojazdy na ww. parkingu. Obszar ten znajduje się w strefie płatnego parkowania DOCX Strona 21

34 Rysunek 4 Proponowana lokalizacja parkingu i obszar prowadzenia badań ankietowych dla parkingu nr 3. W rejonie tej lokalizacji udało się przeprowadzić 85 ankiet. Średnia odległość dojścia od parkingu do celu wynosi ponad 70 m. Niezależnie od pory roku dominującą motywacją dla użytkowników tej lokalizacji są zakupy (ponad 30%), znaczny udział mają podróże w motywacji sprawy służbowe (około 20%) oraz związane z lokalizacją dworców kolejowego i autobusowego (około 20%). Ponad 70% respondentów parkuje krócej niż pół godziny, dalsze 25% korzysta z miejsca postojowego przez okres czasu od 30 do 120 minut. Niespełna 70% użytkowników uiszcza opłatę w formie biletu parkingowego, niestety aż jedna czwarta parkuje za darmo. W okresie pozawakacyjnym ponad 60% korzysta z parkingu rzadziej niż raz w tygodniu, w czasie wakacji odsetek ten jest jeszcze większy wynosi ponad 70%. Jeśli chodzi o strukturę zawodową ankietowanych, to ponad 80% stanowią osoby pracujące, kilkanaście procent to uczniowie lub studenci. Ponad połowa respondentów korzystających z parkingu przez cały rok wyraziło chęć do ponoszenia większych opłat w zamian za pewność znalezienia wolnego miejsca, prawie 70% użytkowników jest gotowe zapłacić więcej za poprawę infrastruktury parkingowej. Wnioski: Parking jest w głównej mierze wykorzystywany przez osoby, które przywożą lub odbierają krewnych i znajomych do / z dworców kolejowego i autobusowego. Parking jest również wykorzystywany przy robieniu drobnych zakupów i korzystania z usług w okolicy dworca. Na parkingu występuje duża rotacja samochodów, a postoje są krótkoterminowe. Jednocześnie zauważono, iż ze względu na krótkie postoje i pozostawanie kierowcy w samochodzie na postoju często nie DOCX Strona 22

35 są dokonywane opłaty za postój. Jeśli jednak kierowca decyduje się płacić, korzysta przede wszystkim z biletów jednorazowych. Parking nie jest wykorzystywany regularnie przez te same osoby, gdyż w pytaniu dotyczącym częstotliwości zdecydowanie przeważały (71%) odpowiedzi rzadziej niż raz w tygodniu. Parking nr 4 Lokalizacja parkingu nr 4 proponowana jest na tyłach budynku Ratusza Miejskiego. Aktualnie na tym terenie znajduje się parking dla około 75 samochodów, podzielony na dwie części, z dwoma wjazdami od strony ulicy Ratuszowej. Parking jest ogrodzony, a nawierzchnia parkingu jest utwardzona w dobrym stanie. Parking znajduje się w strefie płatnego parkowania, ale jest wyłączony z opłat, a dodatkowo w dni robocze w godzinach 7-16 jest przeznaczony tylko dla pracowników Urzędu Miejskiego. Badania ankietowe były prowadzone wśród kierowców ww. parkingu na tyłach budynku Ratusza, jak również na parkingu na placu Jana Pawła II, znajdującego się przy głównym wejściu do Ratusza. Parking przed Ratuszem ma około 35 miejsc parkingowych i znajduje się w strefie płatnego parkowania. Rysunek 5 Proponowana lokalizacja parkingu i obszar prowadzenia badań ankietowych dla parkingu nr 4. W rejonie tej lokalizacji przeprowadzono 51 ankiet, przede wszystkim z uwagi na stałych użytkowników parkingów. Średnia odległość dojścia od parkingu do celu wynosi około 75 m. Niezależnie od pory roku dominującą motywacją dla użytkowników tej lokalizacji jest praca (ponad 65%), znaczny udział mają podróże w motywacji sprawy służbowe (około 20%). Osoby, korzystające z miejsca postojowego w motywacji praca parkują przez cały dzień. Trzy czwarte użytkowników nie ponosi opłaty za parkowanie, kilkanaście procent uiszcza opłatę w formie biletu parkingowego. Ponad 60% użytkowników korzysta z parkingu codziennie, jedna czwarta DOCX Strona 23

36 ankietowanych parkuje w tej lokalizacji rzadziej niż raz w tygodniu. Jeśli chodzi o strukturę zawodową ankietowanych, to prawie 100% stanowią osoby pracujące. 25% ankietowanych jest gotowa płacić więcej za pewność znalezienia wolnego miejsca, a 15% jest w stanie ponosić większe koszty w zamian za poprawę infrastruktury parkingowej. Wnioski: Parking na tyłach budynku Ratusza Miejskiego jest wykorzystywany przez pracowników Urzędu Miejskiego, którzy są zwolnieni z ponoszenia opłat w tej lokalizacji. W pozostałych godzinach zaobserwowano na parkingu pojedyncze zaparkowane samochody. Parking przed wejściem do Ratusza jest wykorzystywany przez interesantów Urzędu Miejskiego oraz klientów okolicznych usług. Na tym parkingu przeważają postoje krótkoterminowe (do 30 min.) i korzystanie z biletów jednorazowych. Parking nr 5 Lokalizacja parkingu nr 5 proponowana jest na placu Pułaskiego, przy rozważeniu parkingu podziemnego wielopoziomowego. Aktualnie na tym terenie znajduje się parking dla około 13 samochodów. Badania ankietowe były prowadzone wśród kierowców ww. parkingu oraz na parkingu przy centrum handlowym Manhattan pomiędzy ulicami Kopernika i Kościuszki. Parking przy C.H. Manhattan jest parkingiem na około 100 samochodów, z nawierzchnią nieutwardzoną. Oba parkingi znajdują się w strefie płatnego parkowania. Rysunek 6 Proponowana lokalizacja parkingu i obszar prowadzenia badań ankietowych dla parkingu nr DOCX Strona 24

37 W rejonie tej lokalizacji przeprowadzono 99 wywiadów. Średnia odległość dojścia od parkingu do celu wynosi około 100 m. w czasie wakacji oraz 115 m. w okresie poza wakacyjnym. Niezależnie od pory roku dominującą motywacją dla użytkowników tej lokalizacji są zakupy (ponad 50% w okresie wakacyjnym i ponad 80% w okresie poza wakacyjnym). Niezależnie od pory roku trzy czwarte użytkowników parkuje przez okres czasu od 30 do 120 minut, niecałe 20% zatrzymuje się na czas do 30 minut. Około 75% uiszcza opłatę w formie biletu parkingowego, kilkanaście procent nie ponosi żadnej opłaty za parkowanie. Około 60% użytkowników korzysta z parkingu rzadziej niż raz w tygodniu, kilkanaście procent respondentów parkuje w tej lokalizacji kilka razy w tygodniu. Jeśli chodzi o strukturę zawodową ankietowanych, to około 75% stanowią osoby pracujące. Ponad 60% ankietowanych, korzystających z parkingu poza wakacjami, jest gotowa płacić więcej za pewność znalezienia wolnego miejsca, jeszcze więcej ponad 80% jest w stanie ponosić większe koszty w zamian za poprawę infrastruktury parkingowej. Wnioski: Parkingi są wykorzystywane przez klientów C.H. Manhattan i innych pobliskich usług. Najczęściej kierowcy pozostawiają samochód na czas do 2 godzin i opłaty dokonują poprzez wykupienie biletu jednorazowego. Kierowcy korzystają z parkingu przeważnie z małą częstotliwością (rzadziej niż raz w tygodniu). Parking nr 6 Lokalizacja parkingu nr 6 proponowana jest przy ulicy Nowowiejskiego pomiędzy ulicą Staromiejską a hotelem Pod Zamkiem. Obecnie znajduje się w tym miejscu parking, z nieutwardzoną nawierzchnią, właściwie bez żadnej infrastruktury. W zachodniej części terenu znajduje się wydzielony parking strzeżony. Razem jest zapewnione około 100 miejsc parkingowych. Badania ankietowe były prowadzone wśród kierowców ww. parkingów. Parkingi znajdują się w strefie płatnego parkowania DOCX Strona 25

38 Rysunek 7 Proponowana lokalizacja parkingu i obszar prowadzenia badań ankietowych dla parkingu nr 6. W rejonie tej lokalizacji przeprowadzono 103 wywiady. Średnia odległość dojścia od parkingu do celu wynosi około 230 m. W okresie wakacyjnym 20% użytkowników odbywa podróż w motywacji wypoczynek, poza wakacjami ten odsetek spada do 10%; ponadto poza wakacjami struktura motywacji osób zajmujących miejsca parkingowe dzieli się pomiędzy: pracę (31%), sprawy służbowe (17%), zakupy (13%) oraz inne (28%). Czas parkowania podzielić można na trzy równe części pomiędzy: do 30 minut, od 30 do 120 minut i cały dzień. W okresie poza wakacyjnym około 75% uiszcza opłatę w formie biletu parkingowego, kilkanaście procent posiada abonamenty okresowe. Ponad 50% użytkowników korzysta w okresie wakacyjnym z parkingu rzadziej niż raz w tygodniu, w okresie poza wakacyjnym odsetek ten spada do 40%, gdy około połowa użytkowników parkuje codziennie lub kilka razy w tygodniu. Jeśli chodzi o strukturę zawodową ankietowanych, to około 90% stanowią osoby pracujące. Około 60% ankietowanych, jest gotowa płacić więcej za pewność znalezienia wolnego miejsca, podobnie jest ze zwiększeniem opłat w zamian za poprawę infrastruktury parkingowej. Wnioski: Ze względu na bliskie położenie parkingu wobec Starego Miasta jest on wykorzystywany przez turystów. Z parkingu korzystają również pracownicy i klienci pobliskich placówek i usług. Zdecydowanie w formie płatności przeważa bilet jednorazowy, a w czasie postoju - postój do 2 godzin. Parking nr 7 Lokalizacja parkingu nr 7 proponowana jest w podwórku zabudowań mieszkalnych przy ulicach Pieniężnego i 22-go Stycznia, przy C.H. Alfa. Aktualnie na tym terenie znajduje się parking o nawierzchni gruntowej dla około 75 samochodów DOCX Strona 26

39 Badania ankietowe były prowadzone wśród kierowców ww. parkingu. Choć parking ten znajduje się w obszarze strefy płatnego parkowania nie jest tam pobierana opłata (brak parkometrów). Rysunek 8 Proponowana lokalizacja parkingu i obszar prowadzenia badań ankietowych dla parkingu nr 7. W rejonie tej lokalizacji przeprowadzono 97 wywiadów. Średnia odległość dojścia od parkingu do celu wynosi około 83m. Około 40% użytkowników odbywa podróż w motywacji praca, kolejne 40% dzieli się pomiędzy sprawy służbowe i zakupy, 5% parkuje w motywacji dom. Połowa użytkowników zostawia w tej lokalizacji samochód na cały dzień, jedna trzecia parkuje dłużej niż pół godziny i krócej niż 2 godziny, natomiast 20% zajmuje miejsca postojowe do 30 minut. Parking jest bezpłatny. 40% użytkowników korzysta z parkingu codziennie, pozostałe 60% dzieli się po równo na użytkowanie: kilka razy w tygodniu, raz w tygodniu i rzadziej. Jeśli chodzi o strukturę zawodową ankietowanych, to około 70% stanowią osoby pracujące, 15% to uczniowie/studenci i 10% to bezrobotni. Około 40% ankietowanych, jest gotowa płacić więcej za pewność znalezienia wolnego miejsca, podobnie jest ze zwiększeniem opłat w zamian za poprawę infrastruktury parkingowej. Wnioski: Parking jest wykorzystywany przede wszystkim przez pracowników i klientów C.H. Alfa, co jest wynikiem wprowadzenia stosunkowo wysokich opłat za postój na terenie centrum handlowego (Pierwsza godzina bezpłatna, 2 h 2 zł, 3h 3 zł, 4h 4 zł, każda kolejna 4 zł) oraz raku opłat w analizowanej lokalizacji. Przeważa parkowanie długoterminowe (cały dzień). Z lokalizacji korzystają również mieszkańcy okolicznej zabudowy wielorodzinnej. Parking nr DOCX Strona 27

40 Lokalizacja parkingu nr 8 proponowana jest w miejscu istniejącego parkingu przed pomnikiem Wyzwolenia Ziemi Warmińskiej i Mazurskiej, przy Urzędzie Marszałkowskim. Badania ankietowe były prowadzone wśród kierowców ww. parkingu. Parking znajduje się w obszarze strefy płatnego parkowania, ale jest wyłączony z opłat (w głównej mierze, ze względu na pracowników Urzędu Marszałkowskiego). Rysunek 9 Proponowana lokalizacja parkingu i obszar prowadzenia badań ankietowych dla parkingu nr 8. W rejonie tej lokalizacji przeprowadzono 101 wywiadów. Średnia odległość dojścia od parkingu do celu wynosi około 180m. Użytkownicy parkingu odbywają podróż w jednej z trzech motywacji: praca, sprawy służbowe i zakupy. Jedna trzecia użytkowników zostawia w tej lokalizacji samochód na cały dzień, ponad 40% parkuje dłużej niż pół godziny i krócej niż 2 godziny, natomiast 20% zajmuje miejsca postojowe do 30 minut. Parking jest bezpłatny. 50% użytkowników korzysta z parkingu rzadziej niż raz w tygodniu, natomiast łącznie 40% zajmuje miejsca postojowe: codziennie lub kilka razy w tygodniu. Jeśli chodzi o strukturę zawodową ankietowanych, to ponad 90% stanowią osoby pracujące. Około 40% ankietowanych, jest gotowa płacić więcej za pewność znalezienia wolnego miejsca, 30% jest za zwiększeniem opłat w zamian za poprawę infrastruktury parkingowej. Wnioski: Parking jest wykorzystywany przez pracowników i interesantów pobliskich urzędów, jak również przez klientów C.H. Alfa. Ze względu na brak opłat parking cieszy się dużą popularnością, ale jednocześnie skłania kierowców do nieprawidłowych zachowań dotyczących parkowania DOCX Strona 28

41 Parking nr 9 Lokalizacja parkingu nr 9 proponowana jest w miejscu istniejącego placu Solidarności, przy oddziale Urzędu Marszałkowskiego i jednym z wydziałów Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego. Badania ankietowe były prowadzone wśród kierowców ww. parkingu. Parking leży na granicy strefy płatnego parkowania i obecnie nie jest objęty obowiązkiem opłat. Rysunek 10 Proponowana lokalizacja parkingu i obszar prowadzenia badań ankietowych dla parkingu nr 9. W rejonie tej lokalizacji przeprowadzono 81 wywiadów. Średnia odległość dojścia od parkingu do celu wynosi około 96 m. w okresie wakacyjnym i około 45 m. w okresie pozawakacyjnym. W okresie poza wakacyjnym ponad 60% użytkowników parkingu odbywa podróż w motywacji praca, 7% w sprawach służbowych, a 6% to okoliczni mieszkańcy. Około 60% parkujących zostawia w tej lokalizacji samochód na cały dzień, po 20% parkuje do pół godziny lub dłużej niż pół godziny i krócej niż 2 godziny. Parking jest bezpłatny. 70% użytkowników korzysta z parkingu codziennie lub kilka razy w tygodniu, jedna czwarta zajmuje miejsca postojowe rzadziej niż raz w tygodniu. Jeśli chodzi o strukturę zawodową ankietowanych, to ponad 90% stanowią osoby pracujące. Około 30% ankietowanych, jest gotowa płacić więcej za pewność znalezienia wolnego miejsca, podobnie jest za zwiększeniem opłat w zamian za poprawę infrastruktury parkingowej. Wnioski: Parking jest wykorzystywany przez pracowników i klientów pobliskich usług (przede wszystkim banków) jak również okolicznych mieszkańców. Korzystanie z miejsc postojowych w tej lokalizacji jest bezpłatne. Przeważa parkowanie długoterminowe. Parking nr DOCX Strona 29

42 Lokalizacja parkingu nr 10 proponowana jest w miejscu istniejącego parkingu przy ulicy Mochnackiego. Badania ankietowe były prowadzone wśród kierowców ww. parkingu. Parking zapewnia około 120 miejsc postojowych i znajduje się w strefie płatnego parkowania. Rysunek 11 Proponowana lokalizacja parkingu i obszar prowadzenia badań ankietowych dla parkingu nr 10. W rejonie tej lokalizacji przeprowadzono 107 wywiadów. Średnia odległość dojścia od parkingu do celu wynosi około 330 m. 26% użytkowników parkingu odbywa podróż w motywacji zakupy, 22% w motywacji wypoczynek, 19% w motywacji inne, 17% w motywacji praca, 15% w motywacji sprawy służbowe. Jedna piąta parkujących zostawia w tej lokalizacji samochód na cały dzień, pozostałe 80% parkuje do pół godziny lub dłużej niż pół godziny i krócej niż 2 godziny. 70% ankietowanych uiszcza opłatę za parking w formie biletu parkingowego, 11% ma abonament pracowniczy, a 9% nie płaci. Ponad 50% użytkowników korzysta z parkingu rzadziej niż raz w tygodniu. Jeśli chodzi o strukturę zawodową ankietowanych, to niecałe 80% stanowią osoby pracujące, 13% to emeryci/renciści, 8% stanowią uczniowie/studenci. Około 40% ankietowanych, jest gotowa płacić więcej za pewność znalezienia wolnego miejsca, 25% jest za zwiększeniem opłat w zamian za poprawę infrastruktury parkingowej. Wnioski: Parking jest wykorzystywany przede wszystkim przez turystów (ze względu na usytuowaną w pobliżu Starówkę) oraz klientów i pracowników pobliskich usług. Kierowcy w większości pozostawiają pojazdy na nie dłużej niż 2 godziny, a opłaty dokonują najczęściej poprzez wykupienie biletów jednorazowych DOCX Strona 30

43 Wyniki pomiaru napełnień parkingów Wyniki pomiaru napełnienia miejsc parkingowych przedstawiono w podziale na poszczególne obszary. Obszar nr 1a i 1b Obszar wyznaczono w otoczeniu oraz przy granicy strefy płatnego parkowania. Nawiązując do zagospodarowania przestrzennego terenu oraz istniejącej infrastruktury podzielono obszar wzdłuż linii kolejowej na część północną (1a) oraz południową (1b). W każdej z nich wyznaczono kilkanaście mniejszych części i według nich wykonywano badanie. Pomiar miał wykazać, w jakim stopniu pojazdy przyjeżdżające do centrum miasta korzystają z miejsc postojowych w pobliżu strefy płatnego parkowania unikając jednocześnie uiszczania opłaty za postój w strefie. Rysunek 12 Lokalizacja oraz podział obszaru pomiarowego 1a i 1b W rejonie 1a zidentyfikowanych jest 1610 miejsc parkingowych. Podczas przeprowadzonego badania napełnienie parkingów wyniosło 58% (944 pojazdy). Dodatkowo zanotowano 56 pojazdów zaparkowanych niezgodnie z obowiązującymi przepisami DOCX Strona 31

44 Nr obszaru Tabela 8 Wyniki pomiaru napełnienia parkingu w obszarze 1a Nr rejonu Liczba dostępnych miejsc Liczba pojazdów zaparkowanych poprawnie Liczba pojazdów zaparkowanych niepoprawnie 1a RAZEM Nr obszaru Obszar rejonu 1b zawiera 4164 miejsca parkingowe, z czego wykorzystywanych było 64, 5% (2687 samochodów). W trakcie pomiaru zaobserwowano 78 pojazdów zaparkowanych niepoprawnie, co w stosunku do wszystkich zaparkowanych samochodów w tym rejonie stanowi jedynie 2,8%. Tabela 9 Wyniki pomiaru napełnienia parkingu w obszarze 1b Nr rejonu Liczba dostępnych miejsc Liczba pojazdów zaparkowanych poprawnie Liczba pojazdów zaparkowanych niepoprawnie 1b RAZEM Obszar nr 2 Obszar nr 2 objął swoim zasięgiem Osiedle Kormoran, Kościuszki oraz Mazurskie DOCX Strona 32

45 Rysunek 13 Lokalizacja oraz podział obszaru pomiarowego 2 Nr obszaru W rejonie 2 zidentyfikowanych jest 4508 miejsc parkingowych, z których na 65, 9% miejsc zaobserwowano poprawnie zaparkowane samochody. Tabela 10 Wyniki pomiaru napełnienia parkingu w obszarze 2 Nr rejonu Liczba dostępnych miejsc Liczba pojazdów zaparkowanych poprawnie Liczba pojazdów zaparkowanych niepoprawnie RAZEM Dodatkowo zanotowano 94 pojazdy zaparkowane niezgodnie z obowiązującymi przepisami. Obszar nr 3 Obszar nr 3 obejmował osiedle Jaroty. Z uwagi na dużą powierzchnię, podzielono ten obszar na dwie części wschodnią (3a) oraz zachodnią (3b) DOCX Strona 33

46 Rysunek 14 Lokalizacja oraz podział obszaru pomiarowego na 3a i 3b Obszar 3a jest największy pod względem ilości dostępnych miejsc parkingowych aż 6148 samochodów może zaparkować w tym rejonie. Podczas badania zanotowano 4511 pojazdów wykorzystujących dostępne miejsca w sposób prawidłowy, co stanowi 73,4%. Zaobserwowano 168 pojazdów zaparkowanych niepoprawnie, co w stosunku do wszystkich zaparkowanych samochodów w tym rejonie stanowi 3,6% DOCX Strona 34

47 Nr obszaru Nr rejonu Tabela 11 Wyniki pomiaru napełnienia parkingu w obszarze 3a Liczba dostępnych miejsc Liczba pojazdów zaparkowanych poprawnie Liczba pojazdów zaparkowanych niepoprawnie 3a RAZEM W obszarze 3b znajduje się 5715 miejsc parkingowych, z czego 4517 (aż 79, 0%) było wykorzystanych w trakcie trwania badania. Pojazdów zaparkowanych w sposób niepoprawny zarejestrowano DOCX Strona 35

48 Nr obszaru Nr rejonu Tabela 12 Wyniki pomiaru napełnienia parkingu w obszarze 3b Liczba dostępnych miejsc Liczba pojazdów zaparkowanych poprawnie Liczba pojazdów zaparkowanych niepoprawnie 3b RAZEM DOCX Strona 36

49 Obszar nr 4 Obszar nr 4 objął swoim zasięgiem Osiedle Nagórki. Rysunek 15 Lokalizacja oraz podział obszaru pomiarowego 4 Nr obszaru Nr rejonu W tym rejonie dostępne są 3193 miejsca parkingowe, z czego podczas badania zajętych było 2250 (70,5%). Zaobserwowano 53 pojazdy zaparkowane niepoprawnie, co w stosunku do wszystkich zaparkowanych samochodów w tym rejonie stanowi 2,3%. Tabela 13 Wyniki pomiaru napełnienia parkingu w obszarze 4 Liczba dostępnych miejsc Liczba pojazdów zaparkowanych poprawnie Liczba pojazdów zaparkowanych niepoprawnie RAZEM Obszar nr 5 Obszar nr 5 objął swoim zasięgiem Osiedle Mleczna pomiędzy ulicami Iwaszkiewicza i Aleją Warszawską DOCX Strona 37

50 Rysunek 16 Lokalizacja oraz podział obszaru pomiarowego 5 Nr obszaru Obszar nr 5 należy do jednego z mniejszych pod względem dostępnych miejsc parkingowych. Na jego terenie może zaparkować 1506 samochodów. Nr rejonu Tabela 14 Wyniki pomiaru napełnienia parkingu w obszarze 5 Liczba dostępnych miejsc Liczba pojazdów zaparkowanych poprawnie Liczba pojazdów zaparkowanych niepoprawnie RAZEM Podczas przeprowadzonego badania napełnienie parkingów wyniosło 40, 6% (912 pojazdy). Dodatkowo zanotowano 43 pojazdów zaparkowanych niezgodnie z obowiązującymi przepisami. Obszar nr 6 Obszar nr 6 objął swoim zasięgiem Osiedle Podleśna DOCX Strona 38

51 Rysunek 17 Lokalizacja oraz podział obszaru pomiarowego 6 Nr obszaru W rejonie 6 zidentyfikowanych jest 2166 miejsc parkingowych. Podczas przeprowadzonego badania napełnienie parkingów wyniosło 56% (1212 pojazdów). Dodatkowo zanotowano 70 pojazdów zaparkowanych niezgodnie z obowiązującymi przepisami. Tabela 15 Wyniki pomiaru napełnienia parkingu w obszarze 6 Nr rejonu Liczba dostępnych miejsc Liczba pojazdów zaparkowanych poprawnie Liczba pojazdów zaparkowanych niepoprawnie RAZEM Obszar nr 7 Obszar nr 7 obejmował obszar przemysłowy, wzdłuż ulic Towarowej, Budowlanej i Lubelskiej. Na tym obszarze przeważają parkingi zakładowe. Dodatkowo wzdłuż ulic znajdują się tereny gruntowe, w różnym stopniu zagospodarowane na parkingi (oddzielny wjazd, tak żeby parkowanie nie odbywało się bezpośrednio z ulicy, ogrodzenie od ulicy) DOCX Strona 39

52 Nie zaobserwowano niepoprawnego parkowania. Stwierdza się, iż miejsce przeznaczone na parkowanie na tym obszarze jest wystarczające i spełnione zapotrzebowanie klientów i interesantów, którzy nie korzystają z parkingów zakładowych. Obszar nr 8 Obszar nr 8 objął swoim zasięgiem Osiedle Pojezierze. Rysunek 18 Lokalizacja oraz podział obszaru pomiarowego 8 Tabela 16 Wyniki pomiaru napełnienia parkingu w obszarze 8 Nr obszaru Nr rejonu Liczba dostępnych miejsc Liczba pojazdów zaparkowanych poprawnie Liczba pojazdów zaparkowanych niepoprawnie W rejonie 8 zidentyfikowanych jest 1527 miejsc parkingowych. Podczas przeprowadzonego badania napełnienie parkingów wyniosło 71, 0% (1085 pojazdów). Pojazdów zaparkowanych niepoprawnie odnotowano jedynie DOCX Strona 40

Miasto Kobyłka. Strategia rozwoju usług publicznych w zakresie transportu w mieście Kobyłka. JKO Consulting ul. Wolska 69/86 01-229 Warszawa

Miasto Kobyłka. Strategia rozwoju usług publicznych w zakresie transportu w mieście Kobyłka. JKO Consulting ul. Wolska 69/86 01-229 Warszawa Miasto Kobyłka Strategia rozwoju usług publicznych w zakresie transportu w mieście Kobyłka Wykonawca: Zamawiający: JKO Consulting ul. Wolska 69/86 01-229 Warszawa Wersja z dnia 17.12.2014 r. Etap: raport

Bardziej szczegółowo

BADANIE POWIĄZAŃ FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNYCH W ZAKRESIE PARKINGÓW DLA OBSZARU AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ

BADANIE POWIĄZAŃ FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNYCH W ZAKRESIE PARKINGÓW DLA OBSZARU AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ BADANIE POWIĄZAŃ FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNYCH W ZAKRESIE PARKINGÓW DLA OBSZARU AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ ( z uwzględnieniem wpływu sąsiadujących powiatów - SPPOFAP ) SPÓJNA POLITYKA PARKINGOWA DLA OBSZARU

Bardziej szczegółowo

Społeczny audyt polityki rowerowej m. st. Warszawy

Społeczny audyt polityki rowerowej m. st. Warszawy Społeczny audyt polityki rowerowej m. st. Warszawy opracowanie: Radosław Wałkuski współpraca: Maciej Sulmicki Warszawa, 2015 1 Społeczny audyt polityki rowerowej m.st. Warszawy Raport powstał w ramach

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju zbiorowego transportu miejskiego w Gliwicach. Identyfikacja i ocena opcji strategicznych

Strategia rozwoju zbiorowego transportu miejskiego w Gliwicach. Identyfikacja i ocena opcji strategicznych Strategia rozwoju zbiorowego transportu miejskiego w Gliwicach. Identyfikacja i ocena opcji strategicznych Katowice, październik 2010 rok 2 Autorzy Dr Grzegorz Dydkowski Prof. UE dr hab. Robert Tomanek

Bardziej szczegółowo

tekst ujednolicony dnia 30.05.2006 r. ZINTEGROWANY PLAN ROZWOJU TRANSPORTU PUBLICZNEGO DLA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA LATA 2005-2013

tekst ujednolicony dnia 30.05.2006 r. ZINTEGROWANY PLAN ROZWOJU TRANSPORTU PUBLICZNEGO DLA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA LATA 2005-2013 tekst ujednolicony dnia 30.05.2006 r. ZINTEGROWANY PLAN ROZWOJU TRANSPORTU PUBLICZNEGO DLA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA LATA 2005-2013 OSTRÓW WIELKOPOLSKI STYCZEŃ 2005 Spis treści 1. Założenia metody opracowania

Bardziej szczegółowo

PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU DLA MIASTA PŁOCKA NA LATA 2014-2023

PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU DLA MIASTA PŁOCKA NA LATA 2014-2023 PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO DLA MIASTA PŁOCKA I GMIN Z KTÓRYMI ZAWARTO POROZUMIENIA MIĘDZYGMINNE W ZAKRESIE ORGANIZACJI PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO NA LATA 2014-2023

Bardziej szczegółowo

BADANIA I OPRACOWANIE PLANU TRANSPORTOWEGO AGLOMERACJI POZNAÑSKIEJ

BADANIA I OPRACOWANIE PLANU TRANSPORTOWEGO AGLOMERACJI POZNAÑSKIEJ BADANIA I OPRACOWANIE PLANU TRANSPORTOWEGO AGLOMERACJI POZNAÑSKIEJ PLAN ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO DLA MIASTA POZNANIA NA LATA 2014-2025 POZNAÑ 2014 Biuro In ynierii Transportu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA PRZED HAŁASEM DLA MIASTA ELBLĄG

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA PRZED HAŁASEM DLA MIASTA ELBLĄG Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 625/2013 Pełniącego funkcje organów Miasta Elbląg działającego za Radę Miejską z dnia 18 czerwca 2013 r. PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA PRZED HAŁASEM DLA MIASTA ELBLĄG Wykonawcy:

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIEIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 30 stycznia 2014 r. Poz. 370 UCHWAŁA R LXXVII/1608/13 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu ochrony środowiska przed

Bardziej szczegółowo

Publikacja przygotowana przez Biuro Drogownictwa i Komunikacji Urzędu m.st. Warszawy

Publikacja przygotowana przez Biuro Drogownictwa i Komunikacji Urzędu m.st. Warszawy Publikacja przygotowana przez Biuro Drogownictwa i Komunikacji Urzędu m.st. Warszawy Zdjęcie na okładce Wojciech Kryński Projekt graficzny Lena Maminajszwili/masz Korekta Jolanta Lewińska Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Koncepcja rozwoju infrastruktury rowerowej na terenie gminy Nowy Dwór Mazowiecki

Koncepcja rozwoju infrastruktury rowerowej na terenie gminy Nowy Dwór Mazowiecki Zielone Mazowsze inż. Rafał Muszczynko mgr Aleksander Buczyński mgr inż. arch. Krzysztof Rytel ul. Nowogrodzka 46 m.6, 00-695 Warszawa http://www.zm.org.pl, biuro@zm.org.pl Koncepcja rozwoju infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wstęp, podstawy formalne opracowania... 7 Wprowadzenie... 8 Charakterystyka obszaru opracowania... 11

Spis treści: Wstęp, podstawy formalne opracowania... 7 Wprowadzenie... 8 Charakterystyka obszaru opracowania... 11 Wykonawca Konsorcjum w składzie: 1 Spis treści: 1. Wstęp, podstawy formalne opracowania... 7 1.1. Umowa... 7 1.2. Przedmiot zamówienia... 7 1.3. Wykonawcy Programu... 8 2. Wprowadzenie... 8 2.1. Cel, zakres

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA UKŁADU LINII PODMIEJSKICH LUBELSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO

KONCEPCJA UKŁADU LINII PODMIEJSKICH LUBELSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO KONCEPCJA UKŁADU LINII PODMIEJSKICH LUBELSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO ORAZ PODSTAWOWA I ROZSZERZONA KONCEPCJA OPTYMALIZACJI OFERTY PRZEWOZOWEJ KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W LUBLINIE WERSJA PO WSTĘPNYCH KONSULTACJACH

Bardziej szczegółowo

Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta Pruszcz Gdański w latach 2010-2014

Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta Pruszcz Gdański w latach 2010-2014 GARD - Pracownia Urbanistyczno - Architektoniczna - mgr inż. arch. Anna W oźnicka siedziba: ul. Traktorowa 43/2, 91-117 Łódź; pracownia: ul. Szparagowa 6/8, pok. 503-504, 91-211 Łódź; NIP 947-106-73-33;

Bardziej szczegółowo

PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO DLA MIASTA LESZNA NA LATA 2014-2020. Wersja z dnia 13.11.2013 r.

PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO DLA MIASTA LESZNA NA LATA 2014-2020. Wersja z dnia 13.11.2013 r. PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO DLA MIASTA LESZNA NA LATA 2014-2020 Wersja z dnia 13.11.2013 r. Reda Leszno, sierpień listopad 2013 r. Spis treści 1. Metodologia tworzenia

Bardziej szczegółowo

Niniejszy dokument został sporządzony na zlecenie Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach do jego wyłącznego wykorzystania. Agencja marketingowa Green

Niniejszy dokument został sporządzony na zlecenie Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach do jego wyłącznego wykorzystania. Agencja marketingowa Green Niniejszy dokument został sporządzony na zlecenie Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach do jego wyłącznego wykorzystania. Agencja marketingowa Green House Paweł Kranc zastrzega możliwość publikacji niniejszego

Bardziej szczegółowo

DI (Pan P. Urbański) WO (Pan K. Woźniak)

DI (Pan P. Urbański) WO (Pan K. Woźniak) Pytania radnych LXXIII sesja 30 września 2014 r. Radny Grzegorz Hryniewicz: 1. Mieszkańcy ulicy Mrągowskiej zwrócili się do mnie z prośbą o interwencję. Chodzi dokładnie o ulicę. Mieszkańcy obawiają się

Bardziej szczegółowo

USŁUGI KOMUNALNE W OPINIACH I BUDŻETACH MIESZKAŃCÓW KRAKOWA

USŁUGI KOMUNALNE W OPINIACH I BUDŻETACH MIESZKAŃCÓW KRAKOWA USŁUGI KOMUNALNE W OPINIACH I BUDŻETACH MIESZKAŃCÓW KRAKOWA STRESZCZNIE RAPORTU Z BADAŃ SPOŁECZNYCH DLA KRAKOWSKIEGO HOLDINGU KOMUNALNEGO EDYCJA 2010 Warszawa, wrzesień 2010 Opracowanie: CBM INDICATOR

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU SYSTEMU TRANSPORTOWEGO WARSZAWY do 2015 roku i na lata kolejne

STRATEGIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU SYSTEMU TRANSPORTOWEGO WARSZAWY do 2015 roku i na lata kolejne Strategia Zrównoważonego Rozwoju Systemu Transportowego Warszawy do 2015 roku i na lata kolejne 1 Załącznik nr 1 do uchwały nr LVIII/1749/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 9 lipca 2009 r. STRATEGIA ZRÓWNOWAŻONEGO

Bardziej szczegółowo

PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO NA LATA 2015 2025

PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO NA LATA 2015 2025 Poprawi uwagi Urz. Załącznik do Uchwały Nr.. /.. /2015 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia.. 2015 r. PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO NA LATA 2015 2025 DLA MIASTA KOSZALINA

Bardziej szczegółowo

KLUB INŻYNIERII RUCHU

KLUB INŻYNIERII RUCHU STOWARZYSZENIE www.klir.pl tborowski@onet.pl KLUB INŻYNIERII RUCHU Biuro Zarządu - ul. Kamienna 7 Wysogotowo, 62-081 Przeźmierowo tel 61 668 17 02; fax 61 668 17 35 INFORMACJA NR 74 OLSZTYN (Wilimowo)

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA ŚWIDNICA

PREZYDENT MIASTA ŚWIDNICA załącznik do uchwały nr. Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia... 2014r. PREZYDENT MIASTA ŚWIDNICA ANALIZA ZMIAN W ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM MIASTA ŚWIDNICY w latach 2007-2014 Wrzesień, 2014r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Bielsko-Biała ZINTEGROWANY PLAN ROZWOJU TRANSPORTU PUBLICZNEGO W BIELSKU-BIAŁEJ

Urząd Miasta Bielsko-Biała ZINTEGROWANY PLAN ROZWOJU TRANSPORTU PUBLICZNEGO W BIELSKU-BIAŁEJ Urząd Miasta Bielsko-Biała ZINTEGROWANY PLAN ROZWOJU TRANSPORTU PUBLICZNEGO W BIELSKU-BIAŁEJ Bielsko-Biała, styczeń 2005 Spis treści Spis treści... 2 Spis tablic... 4 Spis rysunków... 6 1. CEL I ZAKRES

Bardziej szczegółowo

PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO NA LATA 2014-2020

PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO NA LATA 2014-2020 PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO NA LATA 2014-2020 DLA MIASTA RZESZOWA I GMIN OŚCIENNYCH KTÓRE ZAWARŁY Z GMINĄ MIASTO RZESZÓW POROZUMIENIA W ZAKRESIE ORGANIZACJI TRANSPORTU

Bardziej szczegółowo

PROGRAM REWITALIZACJI OBSZARÓW MIEJSKICH W RZESZOWIE NA LATA 2007-2015

PROGRAM REWITALIZACJI OBSZARÓW MIEJSKICH W RZESZOWIE NA LATA 2007-2015 ALEKSANDER NOWORÓL KONSULTING 30-348 Kraków, ul. Chmieleniec 37/27, tel./fax: 012 263 63 33 http://www.noworol.com, e-mail: konsulting@noworol.eu dr hab. inż. arch. Aleksander Noworól, prof. UJ dr Kamila

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Rewitalizacji starej Nowej Huty

Lokalny Program Rewitalizacji starej Nowej Huty Lokalny Program Rewitalizacji starej Nowej Huty Czerwiec 2008 Lokalny Program Rewitalizacji starej Nowej Huty Czerwiec 2008 Zleceniodawca: Urząd Miasta Krakowa Wykonawca: BIG-STÄDTEBAU GmbH Eckernförder

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne metody pomiaru oddziaływania inwestycji infrastrukturalnych i taborowych w transporcie

Nowoczesne metody pomiaru oddziaływania inwestycji infrastrukturalnych i taborowych w transporcie Z Nowoczesne metody pomiaru oddziaływania inwestycji infrastrukturalnych i taborowych w transporcie Raport końcowy Akademia Leona Koźmińskiego SPIS TREŚCI: 1. Wstęp...4 2. Pomiar efektu netto zmian płynności

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja cen biletów komunikacji miejskiej z perspektywy urzędu miasta oraz mieszkańców

Optymalizacja cen biletów komunikacji miejskiej z perspektywy urzędu miasta oraz mieszkańców Studium Licencjackie Kierunek: Metody Ilościowe w Ekonomii i Systemy Informacyjne Forma studiów: Stacjonarne Olga Taźbierska Numer albumu 51071 Optymalizacja cen biletów komunikacji miejskiej z perspektywy

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY JAROCIN NA LATA 2011-2025

STRATEGIA ROZWOJU GMINY JAROCIN NA LATA 2011-2025 Załącznik do Uchwały Nr LXV/614/2010 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 29 września 2010 roku STRATEGIA ROZWOJU GMINY JAROCIN NA LATA 2011-2025 JAROCIN 2010 Projekt Strategia Rozwoju Gminy Jarocin na lata

Bardziej szczegółowo

ANALIZA RYNKU POWIERZCHNI BIUROWYCH W SZCZECINIE

ANALIZA RYNKU POWIERZCHNI BIUROWYCH W SZCZECINIE SPIS TREŚCI 1. Wstęp podsumowanie... 2 2. Podstawowe wskaźniki ekonomiczne w Polsce i w wybranych miastach... 4 3. Klasyfikacja powierzchni biurowej... 13 4. Rynek powierzchni biurowych w Szczecinie na

Bardziej szczegółowo