Wydanie wrzesień Nr projektu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "217561-00 Wydanie wrzesień 2011. Nr projektu 217561-00"

Transkrypt

1 Analizy przedwykonawcze parkingów alternatywnych względem strefy płatnego parkowania (np. płaskich i wielopoziomowych) na terenie Olsztyna Wydanie wrzesień 2011 Ove Arup & Partners International Ltd Sp. z o. o. Oddział w Polsce ul. Królewska Warszawa Poland Niniejszy raport uwzględnia instrukcje i wskazówki naszego Klienta i w związku z tym nie jest on przeznaczony dla osób trzecich. Zrzekamy się odpowiedzialnosci z tytułu używania niniejszego raportu przez osoby trzecie. Nr projektu

2

3 Weryfikacja dokumentu Nazwa projektu Analizy przedwykonawcze parkingów alternatywnych względem strefy płatnego parkowania (np. płaskich i wielopoziomowych) na terenie Olsztyna Nr projektu Nazwa dokumentu Numer pliku w katalogu Numer katalogu Weryfikacj a Wydanie styczeń 06/09/11 Opis Nazwa pliku Report etap I MMo docx Pierwsza wersja wstępna Przygotowany przez Sprawdzony przez Zatwierdzony przez Nazwisko Agnieszka Domasiewicz, Magda Kochanowska, Adam Konarski, Błażej Kmieć, Michał Górczyński Michał Mokrzański Krzysztof Pogłód Podpis Nazwa pliku Opis Przygotowany przez Sprawdzony przez Zatwierdzony przez Nazwisko Podpis Issue Document Verification with Document DOCX

4

5 Spis Treści Strona 1 Wstęp Przedmiot opracowania Formalna podstawa opracowania Cel opracowania Zakres opracowania 1 2 Analiza stanu istniejącego Dotychczasowe działania inwestycyjne i organizacyjne dotyczące parkowania Obecna sytuacja parkingowa miasta Wskaźnik parkujących pojazdów na jednostkę powierzchni Podsumowanie 43 3 Dokumenty planistyczne i strategiczne Olsztyna MPZP dla terenu Centrum Zintegrowany Program Rozwoju Transportu Publicznego w Olsztynie na lata MPZP terenów zieleni wokół Starego Miasta Studium wykonalności dla projektu Modernizacja i rozwój zintegrowanego systemu transportu zbiorowego w Olsztynie Koncepcja budowy rekreacyjnych dróg rowerowych na terenie Olsztyna i Program budowy dróg rowerowych w Olsztynie Strategia Rozwoju Olsztyna na lata Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Olsztyna Program ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Olsztyna Raport o stanie miasta Olsztyn Badanie opinii publicznej pn. Mieszkańcy Olsztyna Wykaz ścieżek rowerowych Podsumowanie analizy dokumentów planistycznych i strategicznych Olsztyna Planowane inwestycje 64 4 Analiza SWOT 70 5 Wnioski z przeprowadzonych analiz Założenia do polityki parkingowej Miasta Olsztyn DOCX

6 5.2 Wyznaczenie miejsc pod parkingi jednopoziomowe i wielopoziomowe Lokalizacja parkingów dla rowerów Parkingi dla autokarów Parkingi dla samochodów ciężarowych Działania inwestycyjne 78 6 Podsumowanie 80 Tabela 1 Wpływy ze Strefy Płatnego Parkowania... 5 Tabela 2 Harmonogram badań ankietowych... 8 Tabela 3 Harmonogram pomiaru napełnień parkingów... 9 Tabela 4 Harmonogram i wyniki badań pomiaru parkingu dla autokarów... 9 Tabela 5 Harmonogram i wyniki badań pomiaru parkingu dla samochodów ciężarowych Tabela 6 Liczba zebranych ankiet w poszczególnych lokalizacjach Tabela 7 Liczba ankiet z podróżami rozpoczynającymi się w danym rejonie miasta Olsztyn Tabela 8 Wyniki pomiaru napełnienia parkingu w obszarze 1a Tabela 9 Wyniki pomiaru napełnienia parkingu w obszarze 1b Tabela 10 Wyniki pomiaru napełnienia parkingu w obszarze Tabela 11 Wyniki pomiaru napełnienia parkingu w obszarze 3a Tabela 12 Wyniki pomiaru napełnienia parkingu w obszarze 3b Tabela 13 Wyniki pomiaru napełnienia parkingu w obszarze Tabela 14 Wyniki pomiaru napełnienia parkingu w obszarze Tabela 15 Wyniki pomiaru napełnienia parkingu w obszarze Tabela 16 Wyniki pomiaru napełnienia parkingu w obszarze Tabela 17 Wyniki pomiaru napełnienia parkingu w obszarze Tabela 18 Wyniki zbiorcze badań pomiaru napełnień parkingów Tabela 19 Wskaźniki parkowania Tabela 20 Liczba miejsc postojowych w 2007 r Tabela 21 Lokalizacja parkingów Bike & Ride Tabela 22 Wskaźniki prognozowania miejsc parkingowych Tabela 23 Parkingi w 2009 r Tabela 24 Wskaźniki liczby miejsc parkingowych Tabela 25 Zestawienie silnych i słabych stron systemu parkingowego Olsztyna. 70 Tabela 26 Zestawienie szans i zagrożeń systemu parkingowego Olsztyna Rysunek 1 Analizowane lokalizacje Rysunek 2 Proponowana lokalizacja parkingu i obszar prowadzenia badań ankietowych dla parkingu nr Rysunek 3 Proponowana lokalizacja parkingu i obszar prowadzenia badań ankietowych dla parkingu nr DOCX

7 Rysunek 4 Proponowana lokalizacja parkingu i obszar prowadzenia badań ankietowych dla parkingu nr Rysunek 5 Proponowana lokalizacja parkingu i obszar prowadzenia badań ankietowych dla parkingu nr Rysunek 6 Proponowana lokalizacja parkingu i obszar prowadzenia badań ankietowych dla parkingu nr Rysunek 7 Proponowana lokalizacja parkingu i obszar prowadzenia badań ankietowych dla parkingu nr Rysunek 8 Proponowana lokalizacja parkingu i obszar prowadzenia badań ankietowych dla parkingu nr Rysunek 9 Proponowana lokalizacja parkingu i obszar prowadzenia badań ankietowych dla parkingu nr Rysunek 10 Proponowana lokalizacja parkingu i obszar prowadzenia badań ankietowych dla parkingu nr Rysunek 11 Proponowana lokalizacja parkingu i obszar prowadzenia badań ankietowych dla parkingu nr Rysunek 12 Lokalizacja oraz podział obszaru pomiarowego 1a i 1b Rysunek 13 Lokalizacja oraz podział obszaru pomiarowego Rysunek 14 Lokalizacja oraz podział obszaru pomiarowego na 3a i 3b Rysunek 15 Lokalizacja oraz podział obszaru pomiarowego Rysunek 16 Lokalizacja oraz podział obszaru pomiarowego Rysunek 17 Lokalizacja oraz podział obszaru pomiarowego Rysunek 18 Lokalizacja oraz podział obszaru pomiarowego Rysunek 19 Lokalizacja oraz podział obszaru pomiarowego Rysunek 20 Strefy do wyliczenia wskaźników parkowania Rysunek 21 Fragment załącznika graficznego MPZP dla terenów zieleni wokół Starego Miasta Rysunek 22 Podział miasta na strefy parkowania Zdjecie 1 Tablica Systemu Informacji Podróżnych o liczbie wolnych miejsc parkingowych na parkingu przy ul. Mochnackiego... 3 Wykres 1 Udział poszczególnych czasów dojścia do celu podróży Wykres 2 Udział poszczególnych motywacji w odbytych podróżach Wykres 3 Czas parkowania w poszczególnych przedziałach Wykres 4 Udział poszczególnych form płatności w opłacie za postój Wykres 5 Częstotliwość korzystania z parkingu Wykres 6 Struktura zawodowa ankietowanych osób Wykres 7 Poziom wzrostu opłaty abonamentowej za parkowanie wg kryterium pewności znalezienia miejsca parkingowego Wykres 8 Poziom wzrostu opłaty za parkingowy bilet jednorazowy wg kryterium pewności znalezienia miejsca parkingowego Wykres 9 Poziom wzrostu opłaty abonamentowej za parkowanie wg kryterium poprawy infrastruktury parkingowej Wykres 10 Poziom wzrostu opłaty za parkingowy bilet jednorazowy wg kryterium poprawy infrastruktury parkingowej Wykres 11 Zmiany na parkingach- propozycje respondentów DOCX

8 Wykres 12 Wyniki badań opinii publicznej odpowiedź na pytanie: Czy znajduje się wystarczająca liczba miejsc parkingowych Formularz do przeprowadzenia badań ankietowych użytkowników parkingów 2. Liczba ankiet na parkingach 3. Liczba ankiet w rejonach 4. Zestawienia zbiorcze 4.1. Liczba ankiet 4.2. Udział ankiet 4.3. Średnia odległość do celu podróży od parkingu 4.4. Średni czas dojścia do celu podróży od parkingu 4.5. Struktura długości postoju na parkingach 4.6. Formy płatności za postój 4.7. Udział poszczególnych motywacji Udział podróży w motywacji dom we wszystkich podróżach Udział podróży w motywacji praca we wszystkich podróżach Udział podróży w motywacji sprawy służbowe/interesy we wszystkich podróżach Udział podróży w motywacji zakupy we wszystkich podróżach Udział podróży w motywacji wypoczynek/rozrywka we wszystkich podróżach Udział podróży w motywacji odwiedziny we wszystkich podróżach Udział podróży w motywacji inne we wszystkich podróżach 4.8. Struktura zawodowa respondentów 4.9. Częstotliwość korzystania z parkingów Skłonność do ponoszenia większych opłat Ze względu na zwiększenie liczby miejsc parkingowych (opłata abonamentowa) liczba ankiet Ze względu na zwiększenie liczby miejsc parkingowych (opłata abonamentowa) wyniki Ze względu na zwiększenie liczby miejsc parkingowych (bilet jednorazowy) liczba ankiet Ze względu na zwiększenie liczby miejsc parkingowych (bilet jednorazowy) wyniki Ze względu na poprawę jakości infrastruktury (opłata abonamentowa) liczba ankiet Ze względu na poprawę jakości infrastruktury (opłata abonamentowa) wyniki Ze względu na poprawę jakości infrastruktury (bilet jednorazowy) liczba ankiet Ze względu na poprawę jakości infrastruktury (bilet jednorazowy) wyniki 5. Czas dojścia do celu podróży z parkingu 5.1. Wszyscy respondenci 5.2. Tylko respondenci korzystający z parkingu poza wakacjami DOCX

9 6. Motywacje podróży 6.1. Wszyscy respondenci 6.2. Tylko respondenci korzystający z parkingu poza wakacjami 7. Czas parkowania 7.1. Wszyscy respondenci 7.2. Tylko respondenci korzystający z parkingu poza wakacjami 8. Formy płatności wykorzystywane na parkingach 8.1. Wszyscy respondenci 8.2. Tylko respondenci korzystający z parkingu poza wakacjami 9. Częstotliwość korzystania z parkingów 9.1. Wszyscy respondenci 9.2. Tylko respondenci korzystający z parkingu poza wakacjami 10. Struktura zawodowa respondentów Wszyscy respondenci Tylko respondenci korzystający z parkingu poza wakacjami 11. Skłonność do ponoszenia dodatkowych kosztów za poprawę usług 12. Proponowane zmiany Wszyscy respondenci Tylko respondenci korzystający z parkingu poza wakacjami 13. Parkingi docelowe wybierane przez respondentów Liczba podróży z rejonów początkowych do parkingów docelowych Udziały podróży z rejonów do parkingu docelowego w podróżach z danego rejonu 14. Formy płatności za postój wybierane przez respondentów w rejonach Liczba odpowiedzi Struktura procentowa odpowiedzi 15. Struktura zawodowa respondentów w rejonach Liczba odpowiedzi Struktura procentowa odpowiedzi 16. Proponowane przez respondentów zmiany na parkingach wg rejonów Liczba odpowiedzi pewność znalezienia miejsca parkingowego Struktura procentowa odpowiedzi pewność znalezienia miejsca parkingowego Liczba odpowiedzi poprawa infrastruktury Struktura procentowa odpowiedzi poprawa infrastruktury 01_Strefy funkcjonalno-przestrzenne GIS_01_01_Strefy funkcjonalno przestrzenne DOCX

10 02_Strefy parkowania GIS_02_01_Strefy parkowania 03_Strefa płatnego parkowania GIS_03_01_Strefa płatnego parkowania i analizowane lokalizacje 04_Zrealizowane inwestycje GIS_04_01_Zrealizowane inwestycje GIS_04_02_Schemat sieci ścieżek rowerowych 05_Parkingi istniejące przyporządkowane do stref z SUiKZP GIS_05_01_Parkingi istniejące w podziale na strefy z SUiKZP 06_Wyniki ankiet GIS_06_01_Podział na rejony komunikacyjne GIS_06_02_Liczba zebranych ankiet GIS_06_03_Liczba podróży z rejonów do parkingu nr 2 GIS_06_04_Liczba podróży z rejonów do parkingu nr 3 GIS_06_05_Liczba podróży z rejonów do parkingu nr 4 GIS_06_06_Liczba podróży z rejonów do parkingu nr 5 GIS_06_07_Liczba podróży z rejonów do parkingu nr 6 GIS_06_08_Liczba podróży z rejonów do parkingu nr 7 GIS_06_09_Liczba podróży z rejonów do parkingu nr 8 GIS_06_10_Liczba podróży z rejonów do parkingu nr 9 GIS_06_11_Liczba podróży z rejonów do parkingu nr 10 GIS_06_12_Skłonność do ponoszenia zwiększonych kosztów abonamentu (ulepszona infrastruktura) GIS_06_13_Skłonność do ponoszenia zwiększonych kosztów biletów jednorazowych (ulepszona infrastruktura) GIS_06_14_Skłonność do ponoszenia zwiększonych kosztów abonamentu (zwiększona liczba miejsc parkingowych) GIS_06_15_Skłonność do ponoszenia zwiększonych kosztów biletów jednorazowych (zwiększona liczba miejsc parkingowych) GIS_06_16_Formy płatności GIS_06_17_Struktura zawodowa GIS_06_18_Czasy dojścia do parkingów GIS_06_19_Czasy dojścia do parkingów poza wakacjami GIS_06_20_Częstotliwość użytkowania parkingów GIS_06_21_Częstotliwość użytkowania parkingów poza wakacjami GIS_06_22_Długość czasu parkowania GIS_06_23_Długość czasu parkowania poza wakacjami GIS_06_24_Formy płatności GIS_06_25_Formy płatności poza wakacjami GIS_06_26_Liczba ankiet GIS_06_27_Motywacje podróży GIS_06_28_Motywacje podróży poza wakacjami GIS_06_29_Odległość od celu podróży DOCX

11 GIS_06_30_Skłonność do ponoszenia zwiększonych kosztów abonamentu (ulepszona infrastruktura) GIS_06_31_Skłonność do ponoszenia zwiększonych kosztów abonamentu (ulepszona infrastruktura, poza wakacjami) GIS_06_32_Skłonność do ponoszenia zwiększonych kosztów biletów jednorazowych (ulepszona infrastruktura) GIS_06_33_Skłonność do ponoszenia zwiększonych kosztów biletów jednorazowych (ulepszona infrastruktura, poza wakacjami) GIS_06_34_Skłonność do ponoszenia zwiększonych kosztów abonamentu (zwiększona liczba miejsc parkingowych) GIS_06_35_Skłonność do ponoszenia zwiększonych kosztów abonamentu (zwiększona liczba miejsc parkingowych, poza wakacjami) GIS_06_36_Skłonność do ponoszenia zwiększonych kosztów biletów jednorazowych (zwiększona liczba miejsc parkingowych) GIS_06_37_Skłonność do ponoszenia zwiększonych kosztów biletów jednorazowych (zwiększona liczba miejsc parkingowych, poza wakacjami) GIS_06_38_Struktura zawodowa GIS_06_39_Struktura zawodowa poza wakacjami GIS_06_40_Proponowane zmiany na parkingach GIS_06_41_Proponowane zmiany na parkingach poza wakacjami 07_Wyniki pomiarów GIS_07_01_Pomiary liczby miejsc parkingowych GIS_07_02_Pojemność parkingów w strefach SUiKZP GIS_07_03_Pomiary parkowania w SPP 08_Planowane inwestycje GIS_08_01_Planowane inwestycje transportowe na terenie Olsztyna 09_Zasięgi oddziaływania parkingów GIS_09_01_Parking nr 1 GIS_09_02_Parking nr 2 GIS_09_03_Parking nr 3 GIS_09_04_Parking nr 4 GIS_09_05_Parking nr 5 GIS_09_06_Parking nr 6 GIS_09_07_Parking nr 7 GIS_09_08_Parking nr 8 GIS_09_09_Parking nr 9 GIS_09_10_Parking nr 10 GIS_09_11_Analizowane lokalizacje 10_Proponowane działania DOCX

12

13 1 Wstęp 1.1 Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania są Analizy przedwykonawcze parkingów alternatywnych względem strefy płatnego parkowania (np. płaskich i wielopoziomowych) na terenie Olsztyna. 1.2 Formalna podstawa opracowania Formalną podstawa opracowania jest umowa nr 131/19/07/2011/08/408 zawarta w dniu r. pomiędzy Gminą Olsztyn z siedzibą w Olsztynie przy Pl. Jana Pawła II 1 a firmą Ove Arup & Partners International Limited Sp. z o.o. Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie przy ul. Królewskiej Cel opracowania Celami opracowania pt. Analizy przedwykonawcze parkingów alternatywnych względem strefy płatnego parkowania (np. płaskich i wielopoziomowych) na terenie Olsztyna są: Zbadanie i ocena sytuacji parkingowej w stanie istniejącym; Określenie popytu na miejsca parkingowe w lokalizacjach wskazanych przez Zamawiającego; Opracowanie koncepcji dla analizowanych lokalizacji; Określenie szacunkowych kosztów inwestycyjnych Analiza finansowa rozpatrywanych inwestycji 1.4 Zakres opracowania Opracowanie składa się z trzech etapów: Etap I analizy wstępne i transportowe; Etap II analiza techniczna dostępności terenu; Etap III Analiza finansowa. W etapie pierwszym dokonana zostanie analiza i ocena istniejącej sytuacji parkingowej w mieście oraz przegląd dokumentów planistycznych i strategicznych Olsztyna. W celu dokładnego rozpoznania warunków, jakie zapewnia miasto użytkownikom parkingów jak również określenia zapotrzebowania na miejsca parkingowe zostały przeprowadzone badania i pomiary: pomiary parkowania oraz badania ankietowe osób parkujących we wskazanych lokalizacjach DOCX Strona 1

14 Zamawiający wskazał Wykonawcy dziesięć lokalizacji w celu wyboru najbardziej optymalnych wariantów dla parkingów płaskich i wielopoziomowych: 1. Zaplecze kwartału ulic Wojska Polskiego, Prusa i Kolejowej (P1); 2. Zaplecza północnej pierzei ul. Partyzantów przy torach kolejowych numery 11 i 21 (P2); 3. Plac Konstytucji 3-go Maja (P3); 4. Zaplecze południowej pierzei ul. Ratuszowej (P4); 5. Plac Kazimierza Pułaskiego (P5); 6. Południowa pierzeja ul. Feliksa Nowowiejskiego (P6); 7. Zaplecze zabudowy ulic Pieniężnego i 22-go Stycznia (P7); 8. Plac Xawerego Dunikowskiego (P8); 9. Plac Solidarności (P9); 10. Północna pierzeja ul. Mochnackiego (P10). 2 Analiza stanu istniejącego 2.1 Dotychczasowe działania inwestycyjne i organizacyjne dotyczące parkowania System Informacji Podróżnych System Informacji Podróżnych dotyczący parkowania funkcjonuje w Olsztynie w jednej lokalizacji na parkingu przy północnej pierzei ul. Mochnackiego (P10). Przy wjeździe na parking oraz na wlotach skrzyżowania znajdują się tablice informujące o liczbie wolnych miejsc postojowych DOCX Strona 2

15 Zdjecie 1 Tablica Systemu Informacji Podróżnych o liczbie wolnych miejsc parkingowych na parkingu przy ul. Mochnackiego System informacji nie obejmuje pozostałych parkingów w mieście. Podobne działania były planowane na Pl. Solidarności, niestety nie doszły do skutku Strefa Płatnego Parkowania Strefę Płatnego Parkowania w Olsztynie wprowadzono Zarządzeniem Nr 25 Prezydenta Miasta Olsztyna z dnia 29 grudnia 1994 r., które poprzedzone zostało Zarządzeniem Nr 62 Wojewody Olsztyńskiego z dnia 4 października w sprawie ustalenia maksymalnej stawki opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych, wydanego na podstawie 5 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89, poz. 416) oraz pozytywnej opinii Rady Miejskiej w Olsztynie wyrażonej w uchwale Nr VII/68/94 z dnia DOCX Strona 3

16 28 grudnia 1994 r. Obecny obszar funkcjonowania przedstawiony został w załączniku graficznym na rysunku GIS_03_01. Główne cele utworzenia strefy płatnego parkowania na tym obszarze to: zwiększenie rotacji pojazdów; poprawa dostępności do jednostek użyteczności publicznej, lokali mieszkalnych; poprawa bezpieczeństwa ruchu; ochrona środowiska. Na obszarze SPP w Olsztynie jest obecnie około 2200 miejsc parkingowych, z czego w samym centrum jest ich około Płatne parkowanie na obszarze SPP w Olsztynie obowiązuje od poniedziałku do czwartku w godz. 9-16, w piątki w godz Strefa podzielona jest na 5 sektorów dla mieszkańców. Na terenie SPP znajdują się wydzielone parkingi, które nie są objęte opłatami. Ich lokalizacja to: Plac Xawerego Dunikowskiego; Zaplecze ulic 22-go Stycznia i Pieniężnego; Parking ograniczony ulicami Szrajbera, Niepodległości i Knosały; Parking w kwartale ulic Żeromskiego, Kolejowej, Okrzei i Sienkiewicza. Opłatę za postój można uiścić w formie biletu parkingowego (jednorazowego) lub abonamentu. Podstawowe opłaty w strefie parkowania to: Postój do 1/2 godziny 1,00 zł; Postój do 1 godziny - 1,40 zł; Abonament mieszkańca za rok - 0,00 zł; Inwalidzi z wyłożoną "kartą parkingową" - 0,00 zł; Abonament jedno tygodniowy - 20 zł; Abonament dwutygodniowy - 30 zł; Abonament trzytygodniowy - 40 zł; Abonament miesięczny - 50 zł; Abonament na trzy miesiące zł; Abonament na sześć miesięcy zł; Opłata dodatkowa za nieopłacony postój - 30 zł DOCX Strona 4

17 Wpływy ze Strefy Płatnego parkowania za 2010r. oraz pierwsze półrocze 2011r. przedstawia poniższa tabela. Tabela 1 Wpływy ze Strefy Płatnego Parkowania * ,23 zł ,76 zł w tym: wpływy z tyt. nieopłaconych wezwań raportów ,63 zł ,76 zł wpływy ze sprzedaży kart parkingowych ,60 zł ,20 zł wpływy ze sprzedaży abonamentów ,00 zł ,00 zł wpływy ze sprzedaży zastrzeżonych miejsc postojowych - kopert ,00 zł ,00 zł * stan na dzień r. Od 22 lipca 2011 r. na terenie strefy funkcjonują parkomaty, które mają zastąpić dotychczasową formę sprzedaży biletów parkingowych. Jest ich 98. Tekst informujący o opłatach wyświetlany jest w trzech językach: polskim, angielskim i niemieckim, dzięki czemu również turyści nie powinni mieć problemu z opłacaniem parkowania. Problemem dla klientów jest konieczność posiadania dokładnej kwoty, jaką planuje się ponieść za parkowanie parkomaty nie wydają reszty, za parkowanie można płacić tylko w gotówce, brak jest możliwości płacenia za pomocą kart płatniczych lub innych środków. Lokalizację parkomatów przedstawiono w załączniku graficznym rysunek GIS_04_ Inwestycje infrastrukturalne W roku 2009 oddano do użytku nowe miejsca parkingowe zrealizowane w ramach programu zadania wspólne ze spółdzielniami mieszkaniowymi. Zatoki postojowe powstały przy ulicach: Boeniga 7 miejsc; Krasickiego 9 miejsc; Murzynowskiego 21 miejsc. W latach 2010 i 2011 program był kontynuowany, co pozwoliło na budowę miejsc postojowych przy ulicach: Janowicza 16 miejsc; DOCX Strona 5

18 Orłowicza 13 miejsc; Turkowskiego 15 miejsc; Wachowskiego 19 miejsc; Wiecherta 26 miejsc. Ponadto oddano do użytku nowe ulice na osiedlu Jaroty B-11: Bajkową, Bolka i Lolka, co dało łącznie 63 nowe miejsca postojowe. Zrealizowano również inwestycję, której zadaniem było przedłużenie drogi wojewódzkiej w ciągu ul. Sikorskiego od skrzyżowania z ul. Wilczyńskiego do ul. Jarockiej oraz budowa ul. Witosa od ul. Kanta do ul. Sikorskiego, co pozwoliło zachować 123 istniejące miejsca postojowe. Inwestycją zlokalizowaną w obszarze śródmiejskim była przebudowa i rewitalizacji Placu Konsulatu Polskiego, w wyniku której utrzymano 11 miejsc postojowych. Lokalizację inwestycji zrealizowanych w ostatnich latach przedstawiono w załączniku graficznym na rysunku GIS_04_ Podsumowanie Działania inwestycyjne i organizacyjne dotyczące parkowania zlokalizowane są w dwóch obszarach miasta: na terenie Śródmieścia, Starego Miasta i okolic oraz w południowym obszarze Olsztyna: osiedla Nagórki i Jaroty. Na terenie śródmiejskim dążenia władz miasta mają na celu przede wszystkim ograniczenie parkowania, zwiększenie rotacji miejsc postojowych oraz zmniejszenie liczby pojazdów wjeżdżających do centrum. Z tego powodu powstała Strefa Płatnego Parkowania. Wydaje się, że wysokość opłat; liczba abonamentów, które obniżają użytkownikom koszt parkowania; duży zasięg sektorów mieszkaniowych oraz bezpłatne parkingi na terenie Strefy powodują brak osiągnięcia zamierzonego celu. W tym obszarze rewitalizacja miejsc postojowych została zrealizowana na Placu Konsulatu Polskiego. W południowej części Olsztyna, gdzie dominuje zabudowa mieszkaniowa, powstanie nowych miejsc parkingowych związane jest z rozwojem zabudowy wielorodzinnej. Jest to obszar obecnie rozwijający się najintensywniej, stąd prawdopodobnie skupienie inwestycji w tym terenie. System dynamicznej informacji dostępności miejsc postojowych na parkingach publicznych Olsztyna występuje tylko na parkingu przy ul. Mochnackiego. Spełnia swoja rolę. Niestety, jest to tylko jedna lokalizacja, z pozyskanych informacji wynika, że były plany uruchomienia podobnego systemu na Placu X. Dunikowskiego i Placu Solidarności DOCX Strona 6

19 2.2 Obecna sytuacja parkingowa miasta Parkingi Z materiałów przedstawionych przez Zamawiającego wynika, że w Olsztynie w chwili obecnej znajdują się 403 wydzielone parkingi o łącznej liczbie miejsc postojowych. Z tej liczby są to miejsca postojowe miejskie, osiedlowe, natomiast zakładowe. Wykaz istniejących miejsc postojowych w podziale na strefy funkcjonalno przestrzenne przyjęte zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego znajduje się w załączniku graficznym na rysunku GIS_07_ Informacja o SPP Charakterystyka Strefy Płatnego Parkowania została przedstawiona w punkcie Liczba samochodów parkujących w obszarze Strefy znajduje się w załączniku graficznym rysunek GIS_07_ Pomiary i badania parkowania Harmonogram badań i pomiarów Celem badań i pomiarów jest między innymi identyfikacja liczby parkujących samochodów; scharakteryzowanie osób oraz motywacji korzystania ze wskazanych parkingów; poznanie opinii na temat zmian wielkości opłat w sytuacji poprawy jakości parkingów. W ramach projektu zostały przeprowadzone dwa rodzaje badań: Badania ankietowe parkujących kierowców o w rejonie 10 lokalizacji, wyznaczonych przez Zamawiającego, na obszarze miasta Olsztyn - mapa w załączniku graficznym na rysunku nr GIS_03_01, o ankiety przeprowadzono z kierowcami zatrzymującymi pojazd w wyznaczonej lokalizacji lub w jej najbliższym otoczeniu, jeśli wybór miejsca wynika z braku miejsc w wyznaczonych lokalizacjach albo w danej lokalizacji nie było popytu na miejsca parkingowe; wzór ankiety znajduje się w załączniku 1, o badania zostały przeprowadzone w dniach 1 3 sierpnia 2011 r., o różnych porach dnia dla poszczególnych lokalizacji; o w poniższej tabeli przedstawiono harmonogram pomiarów ankietowych: DOCX Strona 7

20 L.p. Nr parkingu Tabela 2 Harmonogram badań ankietowych Opis lokalizacji Dzień Godzina 1 1 Zaplecze kwartału ulic: Wojska Polskiego, Prusa i Kolejowej 2 2a i 2b Ul. Partyzantów: A nr 11 i B nr 21, zaplecza północnej pierzei przy torach kolejowych 3 3 Plac Konstytucji 3 Maja, przy dworcu kolejowym 4 4 Ul. Ratuszowa, zaplecze pierzei południowej, na tyłach Urzędu Miasta 5 5 Plac Pułaskiego, przy centrum handlowym Manhatan 6 6 Ul. Nowowiejskiego, pierzeja południowa, w pobliży Starego Miasta 7 7 Zaplecze zabudowy ul. Pieniężnego i 22-go Stycznia, przy CH Alfa r r r r r r. 13:00 15:00 14:00 15:30 10:30 15:30 07:30 10:00 15:00 16:00 07:30 08:30 07:30 10: r. 10:30 13: r r r r. 8 8 Plac Solidarności r r. 9 9 Plac Xawerego Dunikowskiego, przy Urzędzie Marszałkowskim Ul. Mochnackiego, pierzeja północna, w pobliży Starego Miasta Pomiar napełnienia stref parkingowych r r r r. 10:30 15:30 08:30 10:00 10:30 15:30 07:30 10:00 07:30 08:30 07:30 11:30 10:30 15:30 07:30 10:00 10:30 15:30 08:30 10:00 o Na 10 wyznaczonych obszarach miasta Olsztyn, w znacznej części pokrywających się z jego osiedlami, w poniższej tabeli przedstawiono harmonogram pomiarów napełnień poszczególnych parkingów: DOCX Strona 8

21 L.p. Tabela 3 Harmonogram pomiaru napełnień parkingów Nr parkingu Opis lokalizacji Dzień Godzina 1 1a i 1b Otoczenie centrum, strefy płatnego parkowania, 1a część północna za torami, r. 13:00 16:00 1b część południowa r r r. 12:00 14:30 12:00 16:00 10:00 13: Osiedle Kormoran r. 18:00 21:00 3 3a i 3b Osiedle Jaroty 3a część zachodnia, 3b część wschodnia r r r. 18:00 21:00 18:00 21:00 18:00 21: Osiedle Nagórki r. 18:00 21: Osiedle Mleczna pomiędzy ulicą Iwaszkiewicza i Aleją Warszawską 6 6 Osiedle Podleśna r r. 7 7 Obszar przemysłowy ulice Towarowa, Budowlana, Lubelska 8 8 Osiedle Pojezierze r r r. 17:00 20:30 18:00 21:00 19:00 21: r. 12:00 14:00 18:00 21:00 16:30 19: Osiedle Podgrodzie r. 17:00 21: Przy cmentarzu św. Józefa :00 17: Parkingi dla autokarów i samochodów ciężarowych Podczas pomiarów uwzględniono także wydzielone miejsca parkingowe przeznaczone dla autokarów oraz samochodów ciężarowych. Parking przeznaczony dla autokarów, z 5 miejscami parkingowymi, znajduje się przy ul. Nowowiejskiego. Wyniki z przeprowadzonego pomiaru przedstawiono w poniższej tabeli. Tabela 4 Harmonogram i wyniki badań pomiaru parkingu dla autokarów Data pomiaru Godzina pomiaru Ilość dostępnych miejsc parkingowych r r. 12:00 11:00 Ilość zajętych miejsc parkingowych 5 4 autokary, 1 bus 1 autokar Samochody ciężarowe uprawnione są do parkowania na 25 miejscach na parkingu przy ul. Sikorskiego. W tym samym rejonie dostępnych DOCX Strona 9

22 jest również 50 miejsc parkingowych dla samochodów osobowych. Wyniki z przeprowadzonego pomiaru przedstawiono w poniższej tabeli. Tabela 5 Harmonogram i wyniki badań pomiaru parkingu dla samochodów ciężarowych Data pomiaru Godzina pomiaru Ilość dostępnych miejsc parkingowych Ilość zajętych miejsc parkingowych r. 11: DOCX Strona 10

23 Wyniki badań ankietowych Badania przeprowadzono w rejonie 10 lokalizacji. Rysunek 1 Analizowane lokalizacje Uzyskane informacje zestawiono zgodnie z pytaniami, na jakie odpowiadali respondenci podczas przeprowadzania ankiety. W sumie zebrano 753 ankiety, z czego najwięcej w lokalizacji nr 10. Tabela 6 Liczba zebranych ankiet w poszczególnych lokalizacjach nr parkingu liczba ankiet % ankiet 1 3 0,40% ,45% ,29% ,77% ,15% ,68% ,88% ,41% ,76% ,21% Razem ,00% DOCX Strona 11

24 Poniżej zaprezentowano jak przekrojowo dla wszystkich lokalizacji kształtowały się odpowiedzi na poszczególne pytania. Liczba podróży z poszczególnych rejonów miasta W celu identyfikacji źródeł podróży ankietowanych respondentów, podzielono powierzchnię miasta Olsztyna na 33 rejony. Zgodnie z numeracją rejonów przedstawioną na mapie w załączniku graficznym rysunek GIS_06_01, określono udział podróży rozpoczynających się w danym rejonie, a kończących w jednej z analizowanych lokalizacji. Wyodrębniono także podróże rozpoczynające się poza obszarem miasta. Tabela 7 Liczba ankiet z podróżami rozpoczynającymi się w danym rejonie miasta Olsztyn nr rejonu początkowego liczba ankiet % ankiet poza Olsztynem ,09% ,18% ,73% 3 0 0,00% 4 0 0,00% 5 4 0,53% ,79% ,46% 8 8 1,06% ,73% ,13% ,72% ,93% ,40% ,27% ,27% ,86% ,40% ,53% ,73% ,00% ,46% ,13% ,27% ,26% DOCX Strona 12

25 11% 1% do 2 min Urząd Miasta Olsztyna nr rejonu początkowego liczba ankiet % ankiet ,40% ,66% ,13% ,33% ,86% ,53% ,13% ,13% ,91% Razem ,00% Na podstawie powyższych wyników należy stwierdzić, iż badanie nie w pełni obrazuje charakter podróży wykonywanych przez mieszkańców miasta, gdyż ponad 44% odpowiedzi dotyczy źródeł podróży spoza Olsztyna. Niemniej jednak daje się zauważyć znaczny udział podróży z rejonu nr 1 (osiedle Jaroty), obejmującego południową część miasta. Czas dojścia z parkingu do celu podróży W ankiecie pytano o miejsce docelowe podróżujących. Na tej podstawie sporządzono zestawienie ukazujące skłonność mieszkańców miasta do pozostawiania pojazdu w danej odległości od celu swojej podróży. Jak pokazują wyniki badania, średnia odległość pomiędzy zaparkowanym samochodem a miejscem docelowym wynosi nieco ponad 150 m, a na dojście do celu przeznaczano średnio około 2 minuty. Wykres 1 Udział poszczególnych czasów dojścia do celu podróży 22% 66% 2-5 min 5-10 min min DOCX Strona 13

26 Należy zauważyć, iż 88% ankietowanych nie przeznacza na dojście do celu podróży więcej niż 5 minut. Motywacje podróży Badanie uwzględniało pytanie o motywację, z jaką rozpoczynano podróż. Spośród uzyskanych odpowiedzi wyszczególniono 7 powodów, dla których podejmowano podróż: dom, praca, sprawy służbowe, zakupy, wypoczynek/rozrywka, spotkanie towarzyskie/odwiedziny. Wykres 2 Udział poszczególnych motywacji w odbytych podróżach 9% 4% 10% 2% 30% odmowa odp. dom praca sprawy służbowe/interesy zakupy 26% 19% wypoczynek/rozrywka odwiedziny Co trzeci ankietowany odbywał podróż związaną z domem, a prawie co druga pytana osoba wiązała swoją podróż ze sprawami związanymi z pracą (44%). Czas parkowania na analizowanych parkingach Analizowane parkingi wykorzystywane są w ciągu dnia, parkowanie w nocy odbywa się bardzo rzadko. Nie ma jasno określonego przedziału czasu, który najlepiej oddaje długość postoju na parkingu. Wykres 3 Czas parkowania w poszczególnych przedziałach 30% 0% 1% 33% do 0,5 h 0,5-2 h cały dzień noc doba 36% DOCX Strona 14

27 Jak widać na powyższym zestawieniu, wśród ankietowanych osób czas postoju rozłożył się praktycznie równomiernie pomiędzy trzy przedziały: do 0,5h, 0,5h-2h oraz cały dzień. Formy płatności za parkowanie Najbardziej popularną formą płatności za parkowanie jest jednorazowy bilet parkingowy (46%), z abonamentów okresowych korzysta jedynie 4% respondentów. Wykres 4 Udział poszczególnych form płatności w opłacie za postój 46% 1% 1% 2% 4% 2% 44% odmowa odp. bez opłaty bilet parking. abon. Mieszk. abon. Pracown. krata inwalidy abon. okresowy Dużym zaskoczeniem jest poziom nielegalnego parkowania - spośród 753 badanych aż 329 korzystało z miejsca parkingowego bez uiszczenia opłaty za postój. Jest to ważna informacja dla instytucji odpowiedzialnej za jakość oraz wykorzystanie udostępnionych miejsc w strefie płatnego parkowania. Częstotliwość korzystania z parkingów Pytanie o korzystanie z parkingu poza okresem wakacyjnym wykazało, iż jedynie 40% respondentów korzysta z analizowanych lokalizacji parkingowych poza miesiącami letnimi. Wynik rzutuje na uzyskane informacje o charakterze parkowania. Prawie co czwarty ankietowany (23%) codziennie korzysta z udostępnionych miejsc parkingowych. Należy zauważyć, że jest to potencjalna grupa użytkowników abonamentowych. Parkowanie sporadyczne (46%) wskazane przez 343 respondentów potwierdza wysoki udział parkowania jedynie w okresie wakacyjnym DOCX Strona 15

28 Wykres 5 Częstotliwość korzystania z parkingu 23% 46% 18% codziennie kilka razy w tygodniu raz w tygodniu rzadziej 13% Struktura zawodowa respondentów Większość osób parkujących na analizowanych parkingach jest aktywna zawodowo, studenci oraz osoby uczące się stanowią 8% ankietowanych. Wykres 6 Struktura zawodowa ankietowanych osób 5% 4% 8% Uczeń / student Pracujący Emeryt / rencista Bezrobotny 83% Skłonność do ponoszenia dodatkowych kosztów za poprawę usług parkingowych Pytania ankietowe zostały tak sformułowane, by uzyskać informacje o skłonności respondentów do zmian w opłatach za parkowanie w centrum miasta w zalewności od dwóch kryteriów: pewności znalezienie miejsca parkingowego oraz poprawy infrastruktury w rejonie miejsca parkowania. Dodatkowo uwzględniono podział na opłatę za bilet jednorazowy oraz abonamentowy. Pewność znalezienia miejsca parkingowego Znaczna część respondentów (75%) nie jest skłonna do jakiejkolwiek podwyżki opłat za parkowanie przypadku opłat abonamentowych DOCX Strona 16

29 Wykres 7 Poziom wzrostu opłaty abonamentowej za parkowanie wg kryterium pewności znalezienia miejsca parkingowego 4% 21% 0% 50% 100% 75% Warto jednak zauważyć, że co piąty pytany dopłaciłby połowę obecnego abonamentu za pewność znalezienia miejsca do zaparkowania samochodu. Nieco inaczej wyglądają odpowiedzi w kontekście zwiększenia opłat za bilet jednorazowy. W tym przypadku respondenci są bardziej skłonni do dopłaty. Może to wynikać ze stosunkowo niskich opłat (w porównaniu z innymi miastami) oraz krótkiego czasu obowiązywania opłat. Z uzyskanych odpowiedzi należy wnioskować, że akceptowalna wysokość dopłaty za pewność znalezienia miejsca jest na poziomie 1zł za godzinę parkowania łącznie 33% ankietowanych. Wykres 8 Poziom wzrostu opłaty za parkingowy bilet jednorazowy wg kryterium pewności znalezienia miejsca parkingowego 9% 17% 16% 58% 0 zł 0.5 zł 1 zł 2 zł Poprawa infrastruktury parkingowej Kryterium poprawy infrastruktury parkingowej ukazało bardzo zbliżone wyniki odpowiedzi jak przy kryterium znalezienie miejsca zarówno przy opłacie abonamentowej jak i opłacie za bilet jednorazowy DOCX Strona 17

30 Wykres 9 Poziom wzrostu opłaty abonamentowej za parkowanie wg kryterium poprawy infrastruktury parkingowej 19% 4% 0% 50% 100% 77% Wykres 10 Poziom wzrostu opłaty za parkingowy bilet jednorazowy wg kryterium poprawy infrastruktury parkingowej 11% 13% 18% 58% 0 zł 0.5 zł 1 zł 2 zł Proponowane zmiany na parkingach - propozycje respondentów W ankiecie znajdowało się jedno pytanie otwarte dotyczące propozycji zmian, jakie można by wprowadzić na analizowanych parkingach. Spośród wszystkich odpowiedzi wybrano te najczęściej udzielane i zestawiono poniżej. Wykres 11 Zmiany na parkingach- propozycje respondentów 6% 7% 11% bez zmian nawierzchnia 13% 26% 37% zwiększenie ilości miejsc parkingowych wyznaczenie miejsc parkingowych organizacja ruchu inne DOCX Strona 18

31 Najbardziej zauważalnym problemem wskazanym przez ankietowanych jest stan nawierzchni na wydzielonych miejscach parkingowych aż 37% badanych wskazało poprawę nawierzchni, jako najbardziej potrzebną zmianę. Co czwarty ankietowany zwrócił uwagę na zwiększenie liczby miejsc parkingowych, a 13% respondentów zaznaczyło, iż wyznaczenie miejsc parkingowych znacznie poprawiło by komfort parkowania. Charakterystyka każdej z analizowanych lokalizacji Parking nr 1 Lokalizacja parkingu nr 1 proponowana jest w północnej części centrum miasta, za torami kolejowymi. Obszar na cele parkingu wyznaczono pomiędzy torami, Aleją Wojska Polskiego i zabudowaniami pasażu handlowego. Aktualnie znajduje się tu osiedlowy parking, tereny zielone i plac zabaw dla dzieci. Badania ankietowe były prowadzone wewnątrz osiedla przy Alei Wojska Polskiego oraz na ulicach Prusa i Wyspiańskiego (ulice objęte strefa płatnego parkowania). Rysunek 2 Proponowana lokalizacja parkingu i obszar prowadzenia badań ankietowych dla parkingu nr 1. W rejonie tej lokalizacji udało się zrealizować tylko 3 ankiety. Średnia odległość dojścia od parkingu do celu wynosi 68 m. Dominującą motywacją dla użytkowników tej lokalizacji jest dom 67%. Taki sam odsetek respondentów wykorzystuje parking do parkowania w nocy. Użytkownicy ci posiadają abonament mieszkańca i korzystają z parkingu codziennie. Wszystkie przebadane osoby są pracujące. Osoby, z którymi przeprowadzono wywiad nie wyraziły chęci do DOCX Strona 19

32 ponoszenia większych opłat w zamian za pewność znalezienia wolnego miejsca lub poprawę infrastruktury parkingowej. Wnioski: W powyższej lokalizacji zabrano bardzo niemiarodajną liczbę ankiet, co jest wynikiem bardzo małej rotacji samochodów na danym obszarze. Wstępne obserwacje wykazały, iż parkingi w otoczeniu zaproponowanej lokalizacji są wykorzystywane przede wszystkim przez mieszkańców okolicznych bloków, sporadycznie przez klientów i właścicieli pobliskich sklepów. Lokalizacja parkingu nie jest dobra. Parking nie znajduje się w pobliżu centrum, zarówno usługowego, turystycznego czy urzędów publicznych. Barierę tworzy również pobliska linia kolejowa. Parking nr 2 (2a i 2b) Lokalizacja parkingu nr 2 proponowana jest wariantowo w podwórku zabudowań przy ulicy Partyzantów nr 11 oraz nr 21. Aktualnie tereny są zajęte przez warsztaty i garaże wykorzystywane przez mieszkańców. Badania ankietowe były prowadzone wśród kierowców, zatrzymujących pojazdy przy ulicy Partyzantów, na odcinku od skrzyżowania z ulicą Samulowskiego do skrzyżowania z ulicą Kajki, po obu stronach ulicy. Obszar ten jest objęty strefą płatnego parkowani. Rysunek 3 Proponowana lokalizacja parkingu i obszar prowadzenia badań ankietowych dla parkingu nr DOCX Strona 20

33 W rejonie tej lokalizacji udało się zrealizować tylko 26 ankiet, ze względu na brak odpowiedniej liczby respondentów we wskazanych lokalizacjach. Wywiady były przeprowadzone z kierowcami korzystającymi z miejsc postojowych wzdłuż ul. Partyzantów. Średnia odległość dojścia od parkingu do celu wynosi 75 m. dla grupy osób przeankietowanych oraz 80 m. dla korzystających z parkingu również poza okresem wakacyjnym. Niezależnie od pory roku dominującą motywacją dla użytkowników tej lokalizacji są zakupy (około 30%), znaczny udział mają podróże w motywacji inne (ponad 20%), niespełna 40% użytkowników odbywa do P2 podróż w jednej z trzech motywacji: dom, praca lub sprawy służbowe. Ponad połowa respondentów parkuje krócej niż pół godziny, dalsze 30% korzysta z miejsca postojowego przez okres czasu od 30 do 120 minut. Ponad 50% użytkowników uiszcza opłatę w formie biletu parkingowego, kilkanaście procent posiada abonamenty mieszkańca, natomiast około 10% parkuje za darmo. Jedna trzecia respondentów parkuje w tej lokalizacji codziennie, tyle samo korzysta z parkingu rzadziej niż raz w tygodniu. Jeśli chodzi o strukturę zawodową ankietowanych, to ponad 80% stanowią osoby pracujące. 25% respondentów wyraziło chęć do ponoszenia większych opłat w zamian za pewność znalezienia wolnego miejsca, użytkownikom bardziej zależy na poprawie infrastruktury parkingowej 40% ankietowanych jest gotowe zapłacić wtedy więcej za korzystanie z miejsca postojowego. Wnioski: Główne wykorzystanie parkingu parkowanie pojazdu w celu skorzystania z pobliskich usług. Przeważają postoje krótkoterminowe i płatność poprzez bilety jednorazowe. Krótki czas postoju skłania do wniosku, iż użytkownicy będą oczekiwali miejsca postojowego jak najbliżej celu podróży, żeby dojście nie zabrało im więcej czasu niż realizacja celu. Na tym obszarze występuje duża rotacja parkujących samochodów ze względu na pobliskie usługi. Nie zaobserwowano problemu braku miejsc za to na pewno jakość nawierzchni miejsc parkingowych jest bardzo słaba, co również zaznaczali ankietowani. Parking nr 3 Lokalizacja parkingu nr 3 proponowana jest na skwerze pomiędzy placem Konstytucji 3 Maja i ulicą Partyzantów, w sąsiedztwie dworców kolejowego i autobusowego. Aktualnie na części tego terenu, od strony ulicy Partyzantów, znajduje się parking dla około 50 samochodów. Nawierzchnia parkingu jest utwardzona, jednak bardzo zniszczona. Pozostała część rozważanego obszaru to tereny zielone, niezadrzewione. Badania ankietowe były prowadzone wśród kierowców zatrzymujących pojazdy na ww. parkingu. Obszar ten znajduje się w strefie płatnego parkowania DOCX Strona 21

34 Rysunek 4 Proponowana lokalizacja parkingu i obszar prowadzenia badań ankietowych dla parkingu nr 3. W rejonie tej lokalizacji udało się przeprowadzić 85 ankiet. Średnia odległość dojścia od parkingu do celu wynosi ponad 70 m. Niezależnie od pory roku dominującą motywacją dla użytkowników tej lokalizacji są zakupy (ponad 30%), znaczny udział mają podróże w motywacji sprawy służbowe (około 20%) oraz związane z lokalizacją dworców kolejowego i autobusowego (około 20%). Ponad 70% respondentów parkuje krócej niż pół godziny, dalsze 25% korzysta z miejsca postojowego przez okres czasu od 30 do 120 minut. Niespełna 70% użytkowników uiszcza opłatę w formie biletu parkingowego, niestety aż jedna czwarta parkuje za darmo. W okresie pozawakacyjnym ponad 60% korzysta z parkingu rzadziej niż raz w tygodniu, w czasie wakacji odsetek ten jest jeszcze większy wynosi ponad 70%. Jeśli chodzi o strukturę zawodową ankietowanych, to ponad 80% stanowią osoby pracujące, kilkanaście procent to uczniowie lub studenci. Ponad połowa respondentów korzystających z parkingu przez cały rok wyraziło chęć do ponoszenia większych opłat w zamian za pewność znalezienia wolnego miejsca, prawie 70% użytkowników jest gotowe zapłacić więcej za poprawę infrastruktury parkingowej. Wnioski: Parking jest w głównej mierze wykorzystywany przez osoby, które przywożą lub odbierają krewnych i znajomych do / z dworców kolejowego i autobusowego. Parking jest również wykorzystywany przy robieniu drobnych zakupów i korzystania z usług w okolicy dworca. Na parkingu występuje duża rotacja samochodów, a postoje są krótkoterminowe. Jednocześnie zauważono, iż ze względu na krótkie postoje i pozostawanie kierowcy w samochodzie na postoju często nie DOCX Strona 22

35 są dokonywane opłaty za postój. Jeśli jednak kierowca decyduje się płacić, korzysta przede wszystkim z biletów jednorazowych. Parking nie jest wykorzystywany regularnie przez te same osoby, gdyż w pytaniu dotyczącym częstotliwości zdecydowanie przeważały (71%) odpowiedzi rzadziej niż raz w tygodniu. Parking nr 4 Lokalizacja parkingu nr 4 proponowana jest na tyłach budynku Ratusza Miejskiego. Aktualnie na tym terenie znajduje się parking dla około 75 samochodów, podzielony na dwie części, z dwoma wjazdami od strony ulicy Ratuszowej. Parking jest ogrodzony, a nawierzchnia parkingu jest utwardzona w dobrym stanie. Parking znajduje się w strefie płatnego parkowania, ale jest wyłączony z opłat, a dodatkowo w dni robocze w godzinach 7-16 jest przeznaczony tylko dla pracowników Urzędu Miejskiego. Badania ankietowe były prowadzone wśród kierowców ww. parkingu na tyłach budynku Ratusza, jak również na parkingu na placu Jana Pawła II, znajdującego się przy głównym wejściu do Ratusza. Parking przed Ratuszem ma około 35 miejsc parkingowych i znajduje się w strefie płatnego parkowania. Rysunek 5 Proponowana lokalizacja parkingu i obszar prowadzenia badań ankietowych dla parkingu nr 4. W rejonie tej lokalizacji przeprowadzono 51 ankiet, przede wszystkim z uwagi na stałych użytkowników parkingów. Średnia odległość dojścia od parkingu do celu wynosi około 75 m. Niezależnie od pory roku dominującą motywacją dla użytkowników tej lokalizacji jest praca (ponad 65%), znaczny udział mają podróże w motywacji sprawy służbowe (około 20%). Osoby, korzystające z miejsca postojowego w motywacji praca parkują przez cały dzień. Trzy czwarte użytkowników nie ponosi opłaty za parkowanie, kilkanaście procent uiszcza opłatę w formie biletu parkingowego. Ponad 60% użytkowników korzysta z parkingu codziennie, jedna czwarta DOCX Strona 23

36 ankietowanych parkuje w tej lokalizacji rzadziej niż raz w tygodniu. Jeśli chodzi o strukturę zawodową ankietowanych, to prawie 100% stanowią osoby pracujące. 25% ankietowanych jest gotowa płacić więcej za pewność znalezienia wolnego miejsca, a 15% jest w stanie ponosić większe koszty w zamian za poprawę infrastruktury parkingowej. Wnioski: Parking na tyłach budynku Ratusza Miejskiego jest wykorzystywany przez pracowników Urzędu Miejskiego, którzy są zwolnieni z ponoszenia opłat w tej lokalizacji. W pozostałych godzinach zaobserwowano na parkingu pojedyncze zaparkowane samochody. Parking przed wejściem do Ratusza jest wykorzystywany przez interesantów Urzędu Miejskiego oraz klientów okolicznych usług. Na tym parkingu przeważają postoje krótkoterminowe (do 30 min.) i korzystanie z biletów jednorazowych. Parking nr 5 Lokalizacja parkingu nr 5 proponowana jest na placu Pułaskiego, przy rozważeniu parkingu podziemnego wielopoziomowego. Aktualnie na tym terenie znajduje się parking dla około 13 samochodów. Badania ankietowe były prowadzone wśród kierowców ww. parkingu oraz na parkingu przy centrum handlowym Manhattan pomiędzy ulicami Kopernika i Kościuszki. Parking przy C.H. Manhattan jest parkingiem na około 100 samochodów, z nawierzchnią nieutwardzoną. Oba parkingi znajdują się w strefie płatnego parkowania. Rysunek 6 Proponowana lokalizacja parkingu i obszar prowadzenia badań ankietowych dla parkingu nr DOCX Strona 24

37 W rejonie tej lokalizacji przeprowadzono 99 wywiadów. Średnia odległość dojścia od parkingu do celu wynosi około 100 m. w czasie wakacji oraz 115 m. w okresie poza wakacyjnym. Niezależnie od pory roku dominującą motywacją dla użytkowników tej lokalizacji są zakupy (ponad 50% w okresie wakacyjnym i ponad 80% w okresie poza wakacyjnym). Niezależnie od pory roku trzy czwarte użytkowników parkuje przez okres czasu od 30 do 120 minut, niecałe 20% zatrzymuje się na czas do 30 minut. Około 75% uiszcza opłatę w formie biletu parkingowego, kilkanaście procent nie ponosi żadnej opłaty za parkowanie. Około 60% użytkowników korzysta z parkingu rzadziej niż raz w tygodniu, kilkanaście procent respondentów parkuje w tej lokalizacji kilka razy w tygodniu. Jeśli chodzi o strukturę zawodową ankietowanych, to około 75% stanowią osoby pracujące. Ponad 60% ankietowanych, korzystających z parkingu poza wakacjami, jest gotowa płacić więcej za pewność znalezienia wolnego miejsca, jeszcze więcej ponad 80% jest w stanie ponosić większe koszty w zamian za poprawę infrastruktury parkingowej. Wnioski: Parkingi są wykorzystywane przez klientów C.H. Manhattan i innych pobliskich usług. Najczęściej kierowcy pozostawiają samochód na czas do 2 godzin i opłaty dokonują poprzez wykupienie biletu jednorazowego. Kierowcy korzystają z parkingu przeważnie z małą częstotliwością (rzadziej niż raz w tygodniu). Parking nr 6 Lokalizacja parkingu nr 6 proponowana jest przy ulicy Nowowiejskiego pomiędzy ulicą Staromiejską a hotelem Pod Zamkiem. Obecnie znajduje się w tym miejscu parking, z nieutwardzoną nawierzchnią, właściwie bez żadnej infrastruktury. W zachodniej części terenu znajduje się wydzielony parking strzeżony. Razem jest zapewnione około 100 miejsc parkingowych. Badania ankietowe były prowadzone wśród kierowców ww. parkingów. Parkingi znajdują się w strefie płatnego parkowania DOCX Strona 25

38 Rysunek 7 Proponowana lokalizacja parkingu i obszar prowadzenia badań ankietowych dla parkingu nr 6. W rejonie tej lokalizacji przeprowadzono 103 wywiady. Średnia odległość dojścia od parkingu do celu wynosi około 230 m. W okresie wakacyjnym 20% użytkowników odbywa podróż w motywacji wypoczynek, poza wakacjami ten odsetek spada do 10%; ponadto poza wakacjami struktura motywacji osób zajmujących miejsca parkingowe dzieli się pomiędzy: pracę (31%), sprawy służbowe (17%), zakupy (13%) oraz inne (28%). Czas parkowania podzielić można na trzy równe części pomiędzy: do 30 minut, od 30 do 120 minut i cały dzień. W okresie poza wakacyjnym około 75% uiszcza opłatę w formie biletu parkingowego, kilkanaście procent posiada abonamenty okresowe. Ponad 50% użytkowników korzysta w okresie wakacyjnym z parkingu rzadziej niż raz w tygodniu, w okresie poza wakacyjnym odsetek ten spada do 40%, gdy około połowa użytkowników parkuje codziennie lub kilka razy w tygodniu. Jeśli chodzi o strukturę zawodową ankietowanych, to około 90% stanowią osoby pracujące. Około 60% ankietowanych, jest gotowa płacić więcej za pewność znalezienia wolnego miejsca, podobnie jest ze zwiększeniem opłat w zamian za poprawę infrastruktury parkingowej. Wnioski: Ze względu na bliskie położenie parkingu wobec Starego Miasta jest on wykorzystywany przez turystów. Z parkingu korzystają również pracownicy i klienci pobliskich placówek i usług. Zdecydowanie w formie płatności przeważa bilet jednorazowy, a w czasie postoju - postój do 2 godzin. Parking nr 7 Lokalizacja parkingu nr 7 proponowana jest w podwórku zabudowań mieszkalnych przy ulicach Pieniężnego i 22-go Stycznia, przy C.H. Alfa. Aktualnie na tym terenie znajduje się parking o nawierzchni gruntowej dla około 75 samochodów DOCX Strona 26

39 Badania ankietowe były prowadzone wśród kierowców ww. parkingu. Choć parking ten znajduje się w obszarze strefy płatnego parkowania nie jest tam pobierana opłata (brak parkometrów). Rysunek 8 Proponowana lokalizacja parkingu i obszar prowadzenia badań ankietowych dla parkingu nr 7. W rejonie tej lokalizacji przeprowadzono 97 wywiadów. Średnia odległość dojścia od parkingu do celu wynosi około 83m. Około 40% użytkowników odbywa podróż w motywacji praca, kolejne 40% dzieli się pomiędzy sprawy służbowe i zakupy, 5% parkuje w motywacji dom. Połowa użytkowników zostawia w tej lokalizacji samochód na cały dzień, jedna trzecia parkuje dłużej niż pół godziny i krócej niż 2 godziny, natomiast 20% zajmuje miejsca postojowe do 30 minut. Parking jest bezpłatny. 40% użytkowników korzysta z parkingu codziennie, pozostałe 60% dzieli się po równo na użytkowanie: kilka razy w tygodniu, raz w tygodniu i rzadziej. Jeśli chodzi o strukturę zawodową ankietowanych, to około 70% stanowią osoby pracujące, 15% to uczniowie/studenci i 10% to bezrobotni. Około 40% ankietowanych, jest gotowa płacić więcej za pewność znalezienia wolnego miejsca, podobnie jest ze zwiększeniem opłat w zamian za poprawę infrastruktury parkingowej. Wnioski: Parking jest wykorzystywany przede wszystkim przez pracowników i klientów C.H. Alfa, co jest wynikiem wprowadzenia stosunkowo wysokich opłat za postój na terenie centrum handlowego (Pierwsza godzina bezpłatna, 2 h 2 zł, 3h 3 zł, 4h 4 zł, każda kolejna 4 zł) oraz raku opłat w analizowanej lokalizacji. Przeważa parkowanie długoterminowe (cały dzień). Z lokalizacji korzystają również mieszkańcy okolicznej zabudowy wielorodzinnej. Parking nr DOCX Strona 27

40 Lokalizacja parkingu nr 8 proponowana jest w miejscu istniejącego parkingu przed pomnikiem Wyzwolenia Ziemi Warmińskiej i Mazurskiej, przy Urzędzie Marszałkowskim. Badania ankietowe były prowadzone wśród kierowców ww. parkingu. Parking znajduje się w obszarze strefy płatnego parkowania, ale jest wyłączony z opłat (w głównej mierze, ze względu na pracowników Urzędu Marszałkowskiego). Rysunek 9 Proponowana lokalizacja parkingu i obszar prowadzenia badań ankietowych dla parkingu nr 8. W rejonie tej lokalizacji przeprowadzono 101 wywiadów. Średnia odległość dojścia od parkingu do celu wynosi około 180m. Użytkownicy parkingu odbywają podróż w jednej z trzech motywacji: praca, sprawy służbowe i zakupy. Jedna trzecia użytkowników zostawia w tej lokalizacji samochód na cały dzień, ponad 40% parkuje dłużej niż pół godziny i krócej niż 2 godziny, natomiast 20% zajmuje miejsca postojowe do 30 minut. Parking jest bezpłatny. 50% użytkowników korzysta z parkingu rzadziej niż raz w tygodniu, natomiast łącznie 40% zajmuje miejsca postojowe: codziennie lub kilka razy w tygodniu. Jeśli chodzi o strukturę zawodową ankietowanych, to ponad 90% stanowią osoby pracujące. Około 40% ankietowanych, jest gotowa płacić więcej za pewność znalezienia wolnego miejsca, 30% jest za zwiększeniem opłat w zamian za poprawę infrastruktury parkingowej. Wnioski: Parking jest wykorzystywany przez pracowników i interesantów pobliskich urzędów, jak również przez klientów C.H. Alfa. Ze względu na brak opłat parking cieszy się dużą popularnością, ale jednocześnie skłania kierowców do nieprawidłowych zachowań dotyczących parkowania DOCX Strona 28

41 Parking nr 9 Lokalizacja parkingu nr 9 proponowana jest w miejscu istniejącego placu Solidarności, przy oddziale Urzędu Marszałkowskiego i jednym z wydziałów Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego. Badania ankietowe były prowadzone wśród kierowców ww. parkingu. Parking leży na granicy strefy płatnego parkowania i obecnie nie jest objęty obowiązkiem opłat. Rysunek 10 Proponowana lokalizacja parkingu i obszar prowadzenia badań ankietowych dla parkingu nr 9. W rejonie tej lokalizacji przeprowadzono 81 wywiadów. Średnia odległość dojścia od parkingu do celu wynosi około 96 m. w okresie wakacyjnym i około 45 m. w okresie pozawakacyjnym. W okresie poza wakacyjnym ponad 60% użytkowników parkingu odbywa podróż w motywacji praca, 7% w sprawach służbowych, a 6% to okoliczni mieszkańcy. Około 60% parkujących zostawia w tej lokalizacji samochód na cały dzień, po 20% parkuje do pół godziny lub dłużej niż pół godziny i krócej niż 2 godziny. Parking jest bezpłatny. 70% użytkowników korzysta z parkingu codziennie lub kilka razy w tygodniu, jedna czwarta zajmuje miejsca postojowe rzadziej niż raz w tygodniu. Jeśli chodzi o strukturę zawodową ankietowanych, to ponad 90% stanowią osoby pracujące. Około 30% ankietowanych, jest gotowa płacić więcej za pewność znalezienia wolnego miejsca, podobnie jest za zwiększeniem opłat w zamian za poprawę infrastruktury parkingowej. Wnioski: Parking jest wykorzystywany przez pracowników i klientów pobliskich usług (przede wszystkim banków) jak również okolicznych mieszkańców. Korzystanie z miejsc postojowych w tej lokalizacji jest bezpłatne. Przeważa parkowanie długoterminowe. Parking nr DOCX Strona 29

42 Lokalizacja parkingu nr 10 proponowana jest w miejscu istniejącego parkingu przy ulicy Mochnackiego. Badania ankietowe były prowadzone wśród kierowców ww. parkingu. Parking zapewnia około 120 miejsc postojowych i znajduje się w strefie płatnego parkowania. Rysunek 11 Proponowana lokalizacja parkingu i obszar prowadzenia badań ankietowych dla parkingu nr 10. W rejonie tej lokalizacji przeprowadzono 107 wywiadów. Średnia odległość dojścia od parkingu do celu wynosi około 330 m. 26% użytkowników parkingu odbywa podróż w motywacji zakupy, 22% w motywacji wypoczynek, 19% w motywacji inne, 17% w motywacji praca, 15% w motywacji sprawy służbowe. Jedna piąta parkujących zostawia w tej lokalizacji samochód na cały dzień, pozostałe 80% parkuje do pół godziny lub dłużej niż pół godziny i krócej niż 2 godziny. 70% ankietowanych uiszcza opłatę za parking w formie biletu parkingowego, 11% ma abonament pracowniczy, a 9% nie płaci. Ponad 50% użytkowników korzysta z parkingu rzadziej niż raz w tygodniu. Jeśli chodzi o strukturę zawodową ankietowanych, to niecałe 80% stanowią osoby pracujące, 13% to emeryci/renciści, 8% stanowią uczniowie/studenci. Około 40% ankietowanych, jest gotowa płacić więcej za pewność znalezienia wolnego miejsca, 25% jest za zwiększeniem opłat w zamian za poprawę infrastruktury parkingowej. Wnioski: Parking jest wykorzystywany przede wszystkim przez turystów (ze względu na usytuowaną w pobliżu Starówkę) oraz klientów i pracowników pobliskich usług. Kierowcy w większości pozostawiają pojazdy na nie dłużej niż 2 godziny, a opłaty dokonują najczęściej poprzez wykupienie biletów jednorazowych DOCX Strona 30

43 Wyniki pomiaru napełnień parkingów Wyniki pomiaru napełnienia miejsc parkingowych przedstawiono w podziale na poszczególne obszary. Obszar nr 1a i 1b Obszar wyznaczono w otoczeniu oraz przy granicy strefy płatnego parkowania. Nawiązując do zagospodarowania przestrzennego terenu oraz istniejącej infrastruktury podzielono obszar wzdłuż linii kolejowej na część północną (1a) oraz południową (1b). W każdej z nich wyznaczono kilkanaście mniejszych części i według nich wykonywano badanie. Pomiar miał wykazać, w jakim stopniu pojazdy przyjeżdżające do centrum miasta korzystają z miejsc postojowych w pobliżu strefy płatnego parkowania unikając jednocześnie uiszczania opłaty za postój w strefie. Rysunek 12 Lokalizacja oraz podział obszaru pomiarowego 1a i 1b W rejonie 1a zidentyfikowanych jest 1610 miejsc parkingowych. Podczas przeprowadzonego badania napełnienie parkingów wyniosło 58% (944 pojazdy). Dodatkowo zanotowano 56 pojazdów zaparkowanych niezgodnie z obowiązującymi przepisami DOCX Strona 31

44 Nr obszaru Tabela 8 Wyniki pomiaru napełnienia parkingu w obszarze 1a Nr rejonu Liczba dostępnych miejsc Liczba pojazdów zaparkowanych poprawnie Liczba pojazdów zaparkowanych niepoprawnie 1a RAZEM Nr obszaru Obszar rejonu 1b zawiera 4164 miejsca parkingowe, z czego wykorzystywanych było 64, 5% (2687 samochodów). W trakcie pomiaru zaobserwowano 78 pojazdów zaparkowanych niepoprawnie, co w stosunku do wszystkich zaparkowanych samochodów w tym rejonie stanowi jedynie 2,8%. Tabela 9 Wyniki pomiaru napełnienia parkingu w obszarze 1b Nr rejonu Liczba dostępnych miejsc Liczba pojazdów zaparkowanych poprawnie Liczba pojazdów zaparkowanych niepoprawnie 1b RAZEM Obszar nr 2 Obszar nr 2 objął swoim zasięgiem Osiedle Kormoran, Kościuszki oraz Mazurskie DOCX Strona 32

45 Rysunek 13 Lokalizacja oraz podział obszaru pomiarowego 2 Nr obszaru W rejonie 2 zidentyfikowanych jest 4508 miejsc parkingowych, z których na 65, 9% miejsc zaobserwowano poprawnie zaparkowane samochody. Tabela 10 Wyniki pomiaru napełnienia parkingu w obszarze 2 Nr rejonu Liczba dostępnych miejsc Liczba pojazdów zaparkowanych poprawnie Liczba pojazdów zaparkowanych niepoprawnie RAZEM Dodatkowo zanotowano 94 pojazdy zaparkowane niezgodnie z obowiązującymi przepisami. Obszar nr 3 Obszar nr 3 obejmował osiedle Jaroty. Z uwagi na dużą powierzchnię, podzielono ten obszar na dwie części wschodnią (3a) oraz zachodnią (3b) DOCX Strona 33

46 Rysunek 14 Lokalizacja oraz podział obszaru pomiarowego na 3a i 3b Obszar 3a jest największy pod względem ilości dostępnych miejsc parkingowych aż 6148 samochodów może zaparkować w tym rejonie. Podczas badania zanotowano 4511 pojazdów wykorzystujących dostępne miejsca w sposób prawidłowy, co stanowi 73,4%. Zaobserwowano 168 pojazdów zaparkowanych niepoprawnie, co w stosunku do wszystkich zaparkowanych samochodów w tym rejonie stanowi 3,6% DOCX Strona 34

47 Nr obszaru Nr rejonu Tabela 11 Wyniki pomiaru napełnienia parkingu w obszarze 3a Liczba dostępnych miejsc Liczba pojazdów zaparkowanych poprawnie Liczba pojazdów zaparkowanych niepoprawnie 3a RAZEM W obszarze 3b znajduje się 5715 miejsc parkingowych, z czego 4517 (aż 79, 0%) było wykorzystanych w trakcie trwania badania. Pojazdów zaparkowanych w sposób niepoprawny zarejestrowano DOCX Strona 35

48 Nr obszaru Nr rejonu Tabela 12 Wyniki pomiaru napełnienia parkingu w obszarze 3b Liczba dostępnych miejsc Liczba pojazdów zaparkowanych poprawnie Liczba pojazdów zaparkowanych niepoprawnie 3b RAZEM DOCX Strona 36

49 Obszar nr 4 Obszar nr 4 objął swoim zasięgiem Osiedle Nagórki. Rysunek 15 Lokalizacja oraz podział obszaru pomiarowego 4 Nr obszaru Nr rejonu W tym rejonie dostępne są 3193 miejsca parkingowe, z czego podczas badania zajętych było 2250 (70,5%). Zaobserwowano 53 pojazdy zaparkowane niepoprawnie, co w stosunku do wszystkich zaparkowanych samochodów w tym rejonie stanowi 2,3%. Tabela 13 Wyniki pomiaru napełnienia parkingu w obszarze 4 Liczba dostępnych miejsc Liczba pojazdów zaparkowanych poprawnie Liczba pojazdów zaparkowanych niepoprawnie RAZEM Obszar nr 5 Obszar nr 5 objął swoim zasięgiem Osiedle Mleczna pomiędzy ulicami Iwaszkiewicza i Aleją Warszawską DOCX Strona 37

50 Rysunek 16 Lokalizacja oraz podział obszaru pomiarowego 5 Nr obszaru Obszar nr 5 należy do jednego z mniejszych pod względem dostępnych miejsc parkingowych. Na jego terenie może zaparkować 1506 samochodów. Nr rejonu Tabela 14 Wyniki pomiaru napełnienia parkingu w obszarze 5 Liczba dostępnych miejsc Liczba pojazdów zaparkowanych poprawnie Liczba pojazdów zaparkowanych niepoprawnie RAZEM Podczas przeprowadzonego badania napełnienie parkingów wyniosło 40, 6% (912 pojazdy). Dodatkowo zanotowano 43 pojazdów zaparkowanych niezgodnie z obowiązującymi przepisami. Obszar nr 6 Obszar nr 6 objął swoim zasięgiem Osiedle Podleśna DOCX Strona 38

51 Rysunek 17 Lokalizacja oraz podział obszaru pomiarowego 6 Nr obszaru W rejonie 6 zidentyfikowanych jest 2166 miejsc parkingowych. Podczas przeprowadzonego badania napełnienie parkingów wyniosło 56% (1212 pojazdów). Dodatkowo zanotowano 70 pojazdów zaparkowanych niezgodnie z obowiązującymi przepisami. Tabela 15 Wyniki pomiaru napełnienia parkingu w obszarze 6 Nr rejonu Liczba dostępnych miejsc Liczba pojazdów zaparkowanych poprawnie Liczba pojazdów zaparkowanych niepoprawnie RAZEM Obszar nr 7 Obszar nr 7 obejmował obszar przemysłowy, wzdłuż ulic Towarowej, Budowlanej i Lubelskiej. Na tym obszarze przeważają parkingi zakładowe. Dodatkowo wzdłuż ulic znajdują się tereny gruntowe, w różnym stopniu zagospodarowane na parkingi (oddzielny wjazd, tak żeby parkowanie nie odbywało się bezpośrednio z ulicy, ogrodzenie od ulicy) DOCX Strona 39

52 Nie zaobserwowano niepoprawnego parkowania. Stwierdza się, iż miejsce przeznaczone na parkowanie na tym obszarze jest wystarczające i spełnione zapotrzebowanie klientów i interesantów, którzy nie korzystają z parkingów zakładowych. Obszar nr 8 Obszar nr 8 objął swoim zasięgiem Osiedle Pojezierze. Rysunek 18 Lokalizacja oraz podział obszaru pomiarowego 8 Tabela 16 Wyniki pomiaru napełnienia parkingu w obszarze 8 Nr obszaru Nr rejonu Liczba dostępnych miejsc Liczba pojazdów zaparkowanych poprawnie Liczba pojazdów zaparkowanych niepoprawnie W rejonie 8 zidentyfikowanych jest 1527 miejsc parkingowych. Podczas przeprowadzonego badania napełnienie parkingów wyniosło 71, 0% (1085 pojazdów). Pojazdów zaparkowanych niepoprawnie odnotowano jedynie DOCX Strona 40

5. Szczegółowe zasady korzystania z parkingów określa Regulamin, stanowiący załącznik Nr 2 do uchwały.

5. Szczegółowe zasady korzystania z parkingów określa Regulamin, stanowiący załącznik Nr 2 do uchwały. UCHWAŁA Nr LI / 541/ 14 Rady Gminy Mielno z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz ustalenia wysokości stawek opłat i sposobu ich pobierania na drogach publicznych na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXVI/236/08 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 27 czerwca 2008 roku

UCHWAŁA Nr XXVI/236/08 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 27 czerwca 2008 roku UCHWAŁA Nr XXVI/236/08 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 27 czerwca 2008 roku w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania, ustalenia wysokości stawek za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych

Bardziej szczegółowo

STUDIUM TRANSPORTOWE DLA MIASTA WADOWICE

STUDIUM TRANSPORTOWE DLA MIASTA WADOWICE STUDIUM TRANSPORTOWE DLA MIASTA WADOWICE PLANSZE WERSJA DO KONSULTACJI LIPEC 27 wyniki szczyt popołudniowy mapa punktów POMIARY RUCHU generatory ruchu (3:-6:) o SO samochody osobowe SD lekkie samochody

Bardziej szczegółowo

Projekt UCHWAŁA NR./../2016. Rady Miejskiej w Braniewie. z dnia r

Projekt UCHWAŁA NR./../2016. Rady Miejskiej w Braniewie. z dnia r Projekt UCHWAŁA NR./../2016 z dnia... 2016r w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania oraz ustalenia wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Dział II Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na opracowaniu dokumentu o charakterze studium pn. Polityka parkingowa Miasta Płocka Zakres przedmiotu zamówienia: Część

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/179/16 RADY MIEJSKIEJ W BRANIEWIE. z dnia 18 listopada 2016 r.

UCHWAŁA NR XXVII/179/16 RADY MIEJSKIEJ W BRANIEWIE. z dnia 18 listopada 2016 r. UCHWAŁA NR XXVII/179/16 RADY MIEJSKIEJ W BRANIEWIE w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania oraz ustalenia wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach

Bardziej szczegółowo

3. Wprowadza się zerową stawkę opłaty za parkowanie w SPP dla następujących użytkowników dróg publicznych: 1) klientów poczty - w wyznaczonym i

3. Wprowadza się zerową stawkę opłaty za parkowanie w SPP dla następujących użytkowników dróg publicznych: 1) klientów poczty - w wyznaczonym i UCHWAŁA Nr XX/229/16 Rady Gminy Mielno z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz ustalenia wysokości stawek opłat i sposobu ich pobierania na drogach publicznych na terenie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XI/116/07 Rady Miasta Działdowo z dnia 29 listopada 2007r.

Uchwała Nr XI/116/07 Rady Miasta Działdowo z dnia 29 listopada 2007r. Uchwała Nr XI/116/07 Rady Miasta Działdowo z dnia 29 listopada 2007r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, stawek opłat i opłaty dodatkowej za parkowanie oraz sposobu ich pobierania Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 17 czerwca 2014 r. Poz UCHWAŁA NR LIII/853/14 RADY MIASTA OLSZTYNA. z dnia 28 maja 2014 r.

Olsztyn, dnia 17 czerwca 2014 r. Poz UCHWAŁA NR LIII/853/14 RADY MIASTA OLSZTYNA. z dnia 28 maja 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 17 czerwca 2014 r. Poz. 2213 UCHWAŁA NR LIII/853/14 RADY MIASTA OLSZTYNA z dnia 28 maja 2014 r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Olsztyna

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Kraków, dnia 15 maja 2012 r. Poz. 2338 UCHWAŁA NR XXVI.157.2012 RADY MIASTA LIMANOWA. z dnia 2 kwietnia 2011 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Kraków, dnia 15 maja 2012 r. Poz. 2338 UCHWAŁA NR XXVI.157.2012 RADY MIASTA LIMANOWA. z dnia 2 kwietnia 2011 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 15 maja 2012 r. Poz. 2338 UCHWAŁA NR XXVI.157.2012 RADY MIASTA LIMANOWA w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/113/15 RADY MIASTA DZIAŁDOWO z dnia 30 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XIV/113/15 RADY MIASTA DZIAŁDOWO z dnia 30 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XIV/113/15 RADY MIASTA DZIAŁDOWO z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/116/07 Rady Miasta Działdowo z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 30 kwietnia 2013 r. Poz. 3613 UCHWAŁA NR XXX/623/13 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania na

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 12 listopada 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XVI/127/2015 RADY MIEJSKIEJ W MIASTKU. z dnia 23 października 2015 r.

Gdańsk, dnia 12 listopada 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XVI/127/2015 RADY MIEJSKIEJ W MIASTKU. z dnia 23 października 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 12 listopada 2015 r. Poz. 3357 UCHWAŁA NR XVI/127/2015 RADY MIEJSKIEJ W MIASTKU z dnia 23 października 2015 r. w sprawie ustanowienia strefy płatnego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 26 kwietnia 2012 r. Poz. 1977 UCHWAŁA NR XVI/ 138/2012 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIII/77/2015 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 29 października 2015 r.

UCHWAŁA Nr XIII/77/2015 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 29 października 2015 r. UCHWAŁA Nr XIII/77/2015 w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, stawek opłat i opłat dodatkowych za parkowanie oraz sposobu ich pobierania. Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 13b i art. 13f

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 30 marca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR V/51/15 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYZDROJACH. z dnia 26 lutego 2015 r.

Szczecin, dnia 30 marca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR V/51/15 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYZDROJACH. z dnia 26 lutego 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 30 marca 2015 r. Poz. 1103 UCHWAŁA NR V/51/15 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYZDROJACH z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego

Bardziej szczegółowo

Łomża, dnia r. GKO /10. Rada Miejska Łomży

Łomża, dnia r. GKO /10. Rada Miejska Łomży Łomża, dnia 15.04.2010 r. GKO.7040-3-1-1/10 Rada Miejska Łomży Przedkładam w załączeniu projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr 126/XXIII/03 w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za parkowanie

Bardziej szczegółowo

Wpływ wprowadzenia opłat za parkowanie na zachowania komunikacyjne

Wpływ wprowadzenia opłat za parkowanie na zachowania komunikacyjne mgr inż. Tomasz Dybicz Wpływ wprowadzenia opłat za parkowanie na zachowania komunikacyjne Jednym z ciekawych dowodów na potwierdzenie tezy, że płatne parkowanie powoduje zmianę zachowań parkingowych było

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 25 maja 2016 r. Poz. 1109 UCHWAŁA NR XXVII/325/2016 RADY MIASTA GORZOWA WLKP. z dnia 23 maja 2016 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 25 maja 2016 r. Poz. 1109 UCHWAŁA NR XXVII/325/2016 RADY MIASTA GORZOWA WLKP. z dnia 23 maja 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 25 maja 2016 r. Poz. 1109 UCHWAŁA NR XXVII/325/2016 RADY MIASTA GORZOWA WLKP. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania w Gorzowie

Bardziej szczegółowo

Regulamin strefy płatnego parkowania w Kielcach

Regulamin strefy płatnego parkowania w Kielcach Regulamin Strefy (załącznik do uchwały nr LVII/1001/2014 r. Regulamin strefy płatnego parkowania w Kielcach Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LVII/1001/2014 Rady Miasta Kielce z dnia 20 lutego 2014 r. Celem

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR /2015 RADY MIASTA ZGORZELEC. z dnia.. 2015 r.

UCHWAŁA NR /2015 RADY MIASTA ZGORZELEC. z dnia.. 2015 r. Projekt - 86 UCHWAŁA NR /2015 RADY MIASTA ZGORZELEC z dnia.. 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr 281/2013 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 22 stycznia 2013r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania

Bardziej szczegółowo

System P+R w aglomeracji krakowskiej - raport. Wrzesień 2015

System P+R w aglomeracji krakowskiej - raport. Wrzesień 2015 System P+R w aglomeracji krakowskiej - raport Wrzesień 2015 Wrzesień 2015 MobilityHUB to inicjatywa na rzecz pozyskiwania oraz publikowania danych potrzebnych do zarządzania mobilnością mieszkańców aglomeracji,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXXVII/283/2016 RADY MIEJSKIEJ W PŁOŃSKU. z dnia 24 listopada 2016 r.

Warszawa, dnia 2 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXXVII/283/2016 RADY MIEJSKIEJ W PŁOŃSKU. z dnia 24 listopada 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 2 grudnia 2016 r. Poz. 10505 UCHWAŁA NR XXXVII/283/2016 RADY MIEJSKIEJ W PŁOŃSKU w sprawie wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych

Bardziej szczegółowo

4 Parking P5. 4.1 Wariant 1. 4.2 Wariant 2

4 Parking P5. 4.1 Wariant 1. 4.2 Wariant 2 Opis rozwiązań ń parkingów 1 Parking P1 Parking P1 będzie obsługiwany przez Aleję Wojska Polskiego. Obecnie realizowana rozbudowa jezdni ulicy do przekroju 2x2 oraz usytuowanie zjazdu w pobliżu łuku poziomego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA

REGULAMIN STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA Załącznik nr 3 do Uchwały Nr X/49/2015 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 30 września 2015 r. REGULAMIN STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA 1 Regulamin określa zasady funkcjonowania Strefy Płatnego Parkowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 222/11 RADY MIASTA TORUNIA z dnia 15 grudnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za parkowanie pojazdów samochodowych oraz opłat dodatkowych za

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA USTKA. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA USTKA. z dnia r. Projekt z dnia 16 marca 2012 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA USTKA w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania na drogach publicznych na obszarze Gminy Miasto Ustka, wysokości stawek

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 2 stycznia 2014 r. Poz. 5 UCHWAŁA NR XLVIII/333/2013 RADY MIEJSKIEJ W ŁOWICZU z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania,

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 16 września 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXVII/242/2016 RADY MIASTA NOWY TARG. z dnia 5 września 2016 roku

Kraków, dnia 16 września 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXVII/242/2016 RADY MIASTA NOWY TARG. z dnia 5 września 2016 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 16 września 2016 r. Poz. 5236 UCHWAŁA NR XXVII/242/2016 RADY MIASTA NOWY TARG z dnia 5 września 2016 roku w sprawie ustalenia w Nowym Targu Strefy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA RADY MIASTA KOŚCIERZYNA z dnia r.

UCHWAŁA RADY MIASTA KOŚCIERZYNA z dnia r. Projekt DRUK NR... UCHWAŁA RADY MIASTA KOŚCIERZYNA z dnia... 2010 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie Miasta Kościerzyna, ustalenia stawek opłat za parkowanie pojazdów oraz ustalenia

Bardziej szczegółowo

Gmina Miasto Nowy Targ Zintegrowany Plan Rozwoju Transportu Publicznego Gminy Miasto Nowy Targ Aneks nr 1 Raport

Gmina Miasto Nowy Targ Zintegrowany Plan Rozwoju Transportu Publicznego Gminy Miasto Nowy Targ Aneks nr 1 Raport Załącznik do uchwały nr XLI/476/2010 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 1 marca 2010 roku Gmina Miasto Nowy Targ Zintegrowany Plan Rozwoju Transportu Publicznego Gminy Miasto Nowy Targ Aneks nr 1 Zintegrowany

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 lipca 2015 r. Poz. 6237 UCHWAŁA NR IX/60/15 RADY MIEJSKIEJ W SOCHACZEWIE. z dnia 23 czerwca 2015 r.

Warszawa, dnia 17 lipca 2015 r. Poz. 6237 UCHWAŁA NR IX/60/15 RADY MIEJSKIEJ W SOCHACZEWIE. z dnia 23 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 17 lipca 2015 r. Poz. 6237 UCHWAŁA NR IX/60/15 RADY MIEJSKIEJ W SOCHACZEWIE w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Sochaczewa

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 27 stycznia 2014 r. Poz. 384 UCHWAŁA NR XLVII/455/13 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYZDROJACH. z dnia 19 grudnia 2013 r.

Szczecin, dnia 27 stycznia 2014 r. Poz. 384 UCHWAŁA NR XLVII/455/13 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYZDROJACH. z dnia 19 grudnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 27 stycznia 2014 r. Poz. 384 UCHWAŁA NR XLVII/455/13 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYZDROJACH z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia strefy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA USTKA. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA USTKA. z dnia r. Projekt z dnia 10 lutego 2011 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA USTKA w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania na drogach publicznych na obszarze Gminy Miasto Ustka, wysokości stawek

Bardziej szczegółowo

W kierunku zrównoważonej mobilności Warszawy

W kierunku zrównoważonej mobilności Warszawy Seminarium Jakośd powietrza a ochrona klimatu synergia działao W kierunku zrównoważonej mobilności Warszawy dr inż. Andrzej Brzeziński 9 czerwca 2015 r Ministerstwo Środowiska WSTĘP 1) WSTĘP- STRATEGIE

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/337/12 RADY MIASTA OLSZTYNA. z dnia 29 lutego 2012 r.

UCHWAŁA NR XX/337/12 RADY MIASTA OLSZTYNA. z dnia 29 lutego 2012 r. UCHWAŁA NR XX/337/12 RADY MIASTA OLSZTYNA w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania w Olsztynie, zasad jej funkcjonowania oraz wysokości stawek opłat i opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania.

Bardziej szczegółowo

Strefa Płatnego Parkowania Niestrzeżonego w Warszawie

Strefa Płatnego Parkowania Niestrzeżonego w Warszawie Strefa Płatnego Parkowania Niestrzeżonego w Warszawie Zarządzanie mobilnością na przykładzie systemu płatnego parkowania w Warszawie ZDM Listopad 2013 Jaki jest podstawowy cel wnoszenia opłat za parkowanie?

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIX/626/14 RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 25 lipca 2014 r.

UCHWAŁA NR XLIX/626/14 RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 25 lipca 2014 r. UCHWAŁA NR XLIX/626/14 RADY MIASTA KOŁOBRZEG z dnia 25 lipca 2014 r. w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania oraz opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych na terenie Gminy Miasto

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 26 marca 2014 r. Poz. 1274 UCHWAŁA NR LIII/514/2014 RADY MIEJSKIEJ WŁADYSŁAWOWA. z dnia 5 marca 2014 r.

Gdańsk, dnia 26 marca 2014 r. Poz. 1274 UCHWAŁA NR LIII/514/2014 RADY MIEJSKIEJ WŁADYSŁAWOWA. z dnia 5 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 26 marca 2014 r. Poz. 1274 UCHWAŁA NR LIII/514/2014 RADY MIEJSKIEJ WŁADYSŁAWOWA z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie wprowadzenia stref płatnego parkowania

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 1 października 2014 r. Poz. 3210 UCHWAŁA NR 495/LVIII/14 RADY MIEJSKIEJ ŁOMŻY. z dnia 24 września 2014 r.

Białystok, dnia 1 października 2014 r. Poz. 3210 UCHWAŁA NR 495/LVIII/14 RADY MIEJSKIEJ ŁOMŻY. z dnia 24 września 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 1 października 2014 r. Poz. 3210 UCHWAŁA NR 495/LVIII/14 RADY MIEJSKIEJ ŁOMŻY z dnia 24 września 2014 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/755/13 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 6 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXIV/755/13 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 6 marca 2013 r. UCHWAŁA NR XXXIV/755/13 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania dla pojazdów samochodowych na drogach publicznych na obszarze miasta Katowice Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z MIEJSKIEGO PŁATNEGO PARKINGU NIESTRZEŻONEGO PRZY Al. PIŁSUDSKIEGO 60 W JASTRZĘBIU-ZDROJU.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z MIEJSKIEGO PŁATNEGO PARKINGU NIESTRZEŻONEGO PRZY Al. PIŁSUDSKIEGO 60 W JASTRZĘBIU-ZDROJU. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr Or.IV.0050.101.2013 Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 20.03.2013r. REGULAMIN KORZYSTANIA Z MIEJSKIEGO PŁATNEGO PARKINGU NIESTRZEŻONEGO PRZY Al. PIŁSUDSKIEGO 60

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 17 marca 2016 r. Poz. 1314 UCHWAŁA NR XX/148/2016 RADY MIEJSKIEJ W WIERUSZOWIE w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych oraz

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/91/2015 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY. z dnia 21 września 2015 r.

UCHWAŁA NR X/91/2015 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY. z dnia 21 września 2015 r. UCHWAŁA NR X/91/2015 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY z dnia 21 września 2015 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/60/15 RADY MIEJSKIEJ W SOCHACZEWIE. z dnia 23 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/60/15 RADY MIEJSKIEJ W SOCHACZEWIE. z dnia 23 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR IX/60/15 RADY MIEJSKIEJ W SOCHACZEWIE z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Sochaczewa oraz wysokości opłat za parkowanie i sposobu ich pobierania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 20 kwietnia 2017 r. Poz. 2207 UCHWAŁA NR XXXVIII/258/2017 RADY MIEJSKIEJ W ŁOWICZU z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania,

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 9 listopada 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XII/70/15 RADY MIASTA KAMIENNA GÓRA. z dnia 29 października 2015 r.

Wrocław, dnia 9 listopada 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XII/70/15 RADY MIASTA KAMIENNA GÓRA. z dnia 29 października 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 9 listopada 2015 r. Poz. 4592 Elektronicznie podpisany przez: Milena Pigdanowicz-Fidera; DUW we Wrocławiu Data: 2015-11-09 14:32:55 UCHWAŁA NR

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 10 lipca 2013 r. Poz. 2615 UCHWAŁA NR XXXIII/460/13 RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 5 czerwca 2013 r.

Szczecin, dnia 10 lipca 2013 r. Poz. 2615 UCHWAŁA NR XXXIII/460/13 RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 5 czerwca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 10 lipca 2013 r. Poz. 2615 UCHWAŁA NR XXXIII/460/13 RADY MIASTA KOŁOBRZEG z dnia 5 czerwca 2013 r. w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania

Bardziej szczegółowo

Pomiary hałasu w roku 2015 W roku 2015, w oparciu o wytyczne GIOŚ dotyczące wyznaczania punktów pomiarowych i zgodnie z Programem państwowego

Pomiary hałasu w roku 2015 W roku 2015, w oparciu o wytyczne GIOŚ dotyczące wyznaczania punktów pomiarowych i zgodnie z Programem państwowego Pomiary hałasu w roku 2015 W roku 2015, w oparciu o wytyczne GIOŚ dotyczące wyznaczania punktów pomiarowych i zgodnie z Programem państwowego monitoringu środowiska województwa łódzkiego na lata 2013-2015

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII/225/2016 RADY GMINY KROKOWA. z dnia 24 maja 2016 r.

UCHWAŁA NR XXIII/225/2016 RADY GMINY KROKOWA. z dnia 24 maja 2016 r. UCHWAŁA NR XXIII/225/2016 RADY GMINY KROKOWA z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie Gminy Krokowa, ustalenia opłat za parkowanie w tych strefach,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA NIESTRZEŻONEGO W MOSINIE

REGULAMIN STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA NIESTRZEŻONEGO W MOSINIE Załącznik nr 3 do uchwały nr LV/377/10 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 stycznia 2010 r. REGULAMIN STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA NIESTRZEŻONEGO W MOSINIE 1. Użyte w Regulaminie określenia oraz skróty oznaczają:

Bardziej szczegółowo

Rozszerzenie strefy płatnego parkowania niestrzeżonego w mieście Ostrołęka.

Rozszerzenie strefy płatnego parkowania niestrzeżonego w mieście Ostrołęka. UZASADNIENIE do projektu uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie, wysokości opłaty dodatkowej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/143/12 RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY. z dnia 8 listopada 2012 r.

UCHWAŁA NR XX/143/12 RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY. z dnia 8 listopada 2012 r. UCHWAŁA NR XX/143/12 RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY z dnia 8 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz wprowadzenia i ustalenia stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 7 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XVIII/372/2015 RADY MIASTA RZESZOWA. z dnia 17 listopada 2015 r.

Rzeszów, dnia 7 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XVIII/372/2015 RADY MIASTA RZESZOWA. z dnia 17 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 7 grudnia 2015 r. Poz. 3815 UCHWAŁA NR XVIII/372/2015 RADY MIASTA RZESZOWA z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie ustanowienia na drogach publicznych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA

REGULAMIN STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VII/104/2011 Rady Miejskiej Leszna z dnia 17 maja 2011 roku REGULAMIN STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA 1. Regulamin Strefy Płatnego Parkowania, zwany dalej Regulaminem, określa obowiązujące

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLV/411/2013 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 27 sierpnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XLV/411/2013 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 27 sierpnia 2013 r. UCHWAŁA NR XLV/411/2013 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie: zmiany uchwały nr XXV/222/2012 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie ustalenia Strefy Płatnego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIX/212/2016 RADY MIEJSKIEJ W PŁOŃSKU. z dnia 23 czerwca 2016 roku

UCHWAŁA NR XXIX/212/2016 RADY MIEJSKIEJ W PŁOŃSKU. z dnia 23 czerwca 2016 roku UCHWAŁA NR XXIX/212/2016 RADY MIEJSKIEJ W PŁOŃSKU z dnia 23 czerwca 2016 roku w sprawie wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach gminnych w mieście Płońsku Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 17 maja 2013 r. Poz. 3585 UCHWAŁA NR XXXIII/389/13 RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH. z dnia 26 kwietnia 2013 r.

Poznań, dnia 17 maja 2013 r. Poz. 3585 UCHWAŁA NR XXXIII/389/13 RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH. z dnia 26 kwietnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 17 maja 2013 r. Poz. 3585 UCHWAŁA NR XXXIII/389/13 RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie ustalenia na terenie Obornik

Bardziej szczegółowo

Studium transportowe dla miasta Wadowice

Studium transportowe dla miasta Wadowice Studium transportowe dla miasta Wadowice Politechnika Krakowska Zakład Systemów Komunikacyjnych www.zsk.pk.edu.pl PBS Spółka z o.o. www.pbs.pl WERSJA DO KONSULTACJI LIPIEC 2017 Cele studium główny stworzenie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/90/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 30 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/90/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 30 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR VI/90/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania, ustalenia wysokości stawek za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/47/2015 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU. z dnia 29 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/47/2015 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU. z dnia 29 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR IX/47/2015 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia stref płatnego parkowania na terenie Gminy Brzesko, ustalenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 13 czerwca 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIV/260/2013 RADY MIASTA JASTARNI. z dnia 11 maja 2013 r.

Gdańsk, dnia 13 czerwca 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIV/260/2013 RADY MIASTA JASTARNI. z dnia 11 maja 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 13 czerwca 2013 r. Poz. 2472 UCHWAŁA NR XXXIV/260/2013 RADY MIASTA JASTARNI z dnia 11 maja 2013 r. w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania na

Bardziej szczegółowo

Wydanie 28 marca Nr projektu

Wydanie 28 marca Nr projektu Analizy przedwykonawcze parkingów alternatywnych względem strefy płatnego parkowania (np. płaskich i wielopoziomowych) na terenie Olsztyna Wydanie 28 marca 2012 Niniejszy raport uwzględnia instrukcje i

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W ŁEBIE. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W ŁEBIE. z dnia r. Projekt z dnia 21 maja 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W ŁEBIE z dnia... 2015 r. w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie Gminy Miejskiej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA USTKA. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA USTKA. z dnia r. Projekt z dnia 14 marca 2013 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA USTKA w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania na drogach publicznych na obszarze Gminy Miasto Ustka, wysokości stawek

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: SPZ Zamość, r. Zapytanie ofertowe nr SPZ

Znak sprawy: SPZ Zamość, r. Zapytanie ofertowe nr SPZ Znak sprawy: SPZ.271.19.2016 Zamość, 20.07.2016 r. Zapytanie ofertowe nr SPZ.271.19.2016 ZAMAWIAJĄCY: Zarząd Dróg Grodzkich w Zamościu 22-400 Zamość, ul. Kilińskiego 86 woj. Lubelskie tel. 84 638-31-98

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 NIESTRZEŻONEGO

Załącznik Nr 3 NIESTRZEŻONEGO Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej Śmigla Nr.XXXVII/394/09 z dnia 25.08.2009 r. REGULAMIN STREFY PLATNEGO PARKOWANIA NIESTRZEŻONEGO 1 Regulamin określa zasady; funkcjonowania Strefy Płatnego Parkowania

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ORGANIZACJI I FUNKCJONOWANIA WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH NA OBSZARZE M. ST. WARSZAWY. Węzeł nr 38 Rondo ONZ DO ROKU. Wykonawca:

ANALIZA ORGANIZACJI I FUNKCJONOWANIA WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH NA OBSZARZE M. ST. WARSZAWY. Węzeł nr 38 Rondo ONZ DO ROKU. Wykonawca: Analiza organizacji i funkcjonowania węzłów przesiadkowych na obszarze m. st. Warszawy ANALIZA ORGANIZACJI I FUNKCJONOWANIA WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH NA OBSZARZE M. ST. WARSZAWY Węzeł nr 38 Rondo DO ROKU Wykonawca:

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ORGANIZACJI I FUNKCJONOWANIA WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH NA OBSZARZE M. ST. WARSZAWY. Węzeł nr 26 PKP Międzylesie DO ROKU.

ANALIZA ORGANIZACJI I FUNKCJONOWANIA WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH NA OBSZARZE M. ST. WARSZAWY. Węzeł nr 26 PKP Międzylesie DO ROKU. Analiza organizacji i funkcjonowania węzłów przesiadkowych na obszarze m. st. Warszawy ANALIZA ORGANIZACJI I FUNKCJONOWANIA WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH NA OBSZARZE M. ST. WARSZAWY Węzeł nr 26 PKP Międzylesie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIX/6/2016 RADY MIASTA PUCK. z dnia 30 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR XIX/6/2016 RADY MIASTA PUCK. z dnia 30 marca 2016 r. UCHWAŁA NR XIX/6/2016 RADY MIASTA PUCK z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania w pasie drogowym, stawek opłat i opłat dodatkowych za parkowanie oraz sposobu ich pobierania.

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia czwartek, 22 czerwca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXIX/396/2017 RADY MIASTA SOPOTU. z dnia 29 maja 2017 r.

Gdańsk, dnia czwartek, 22 czerwca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXIX/396/2017 RADY MIASTA SOPOTU. z dnia 29 maja 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia czwartek, 22 czerwca 2017 r. Poz. 2338 UCHWAŁA NR XXIX/396/2017 RADY MIASTA SOPOTU z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania

Bardziej szczegółowo

W DRODZE DO NOWOCZESNEGO TRANSPORTU MIEJSKIEGO

W DRODZE DO NOWOCZESNEGO TRANSPORTU MIEJSKIEGO autobusów oraz budowę i przebudowę infrastruktury transportowej wraz z działaniami promocyjnymi Wągrowiec, 2016 autobusów oraz budowę i przebudowę infrastruktury transportowej wraz z działaniami promocyjnymi

Bardziej szczegółowo

3. STREFA PŁATNEGO PARKOWANIA (SPP) W LESZNIE

3. STREFA PŁATNEGO PARKOWANIA (SPP) W LESZNIE 3. STREFA PŁATNEGO PARKOWANIA (SPP) W LESZNIE Strefa płatnego parkowania w Lesznie powstała na podstawie uchwały Rady Miasta w listopadzie 1991 roku. Opłaty były początkowo pobierane przez parkingowych,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/219/15 RADY MIASTA TYCHY. z dnia 24 września 2015 r.

UCHWAŁA NR XIV/219/15 RADY MIASTA TYCHY. z dnia 24 września 2015 r. UCHWAŁA NR XIV/219/15 RADY MIASTA TYCHY z dnia 24 września 2015 r. w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania na terenie miasta Tychy oraz ustalenia wysokości opłat za parkowanie pojazdów samochodowych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/383/2014 RADY MIASTA USTKA Z DNIA 27 LUTEGO 2014 R.

UCHWAŁA NR XLIII/383/2014 RADY MIASTA USTKA Z DNIA 27 LUTEGO 2014 R. UCHWAŁA NR XLIII/383/2014 RADY MIASTA USTKA Z DNIA 27 LUTEGO 2014 R. w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania na drogach publicznych na obszarze Gminy Miasto Ustka, wysokości stawek opłat za parkowanie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 297/XXV/2012 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 listopada 2012r.

Uchwała Nr 297/XXV/2012 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 listopada 2012r. Uchwała Nr 297/XXV/2012 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w tej strefie oraz Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXI/237/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 9 grudnia 2003r.

Uchwała Nr XXI/237/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 9 grudnia 2003r. Uchwała Nr XXI/237/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 9 grudnia 2003r. w sprawie: wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w mieście Nowy Sącz oraz ustalenia sposobu

Bardziej szczegółowo

STAWKI OPŁAT ZA PARKOWANIE W SPP

STAWKI OPŁAT ZA PARKOWANIE W SPP Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLII/235/2009 Rady Miasta Chełmna z dnia 24 listopada 2009 r. STAWKI OPŁAT ZA PARKOWANIE W SPP Lp. Rodzaj opłaty Wysokość stawek opłat w pierwszej SPP Wysokość stawek opłat

Bardziej szczegółowo

Uchwały Nr XXVIII/442/13 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 28 czerwca 2013 r.

Uchwały Nr XXVIII/442/13 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 28 czerwca 2013 r. Uchwały Nr XXVIII/442/13 w sprawie: ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XXVI/330/09 z dnia 13 lutego 2009 roku w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz wprowadzenia opłat za parkowanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PŁATNEGO PARKINGU NIESTRZEŻONEGO PRZY JAROCIŃSKIM FUNDUSZU PORĘCZEŃ KREDYTOWYCH SP. Z O.O. (Tekst jednolity)

REGULAMIN PŁATNEGO PARKINGU NIESTRZEŻONEGO PRZY JAROCIŃSKIM FUNDUSZU PORĘCZEŃ KREDYTOWYCH SP. Z O.O. (Tekst jednolity) 1 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 9/2017 Zarządu Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Jarocinie z dnia 6 marca 2017 r. REGULAMIN PŁATNEGO PARKINGU NIESTRZEŻONEGO PRZY JAROCIŃSKIM FUNDUSZU PORĘCZEŃ KREDYTOWYCH

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 596/2013 Burmistrza Gostynia z dnia 31 lipca 2013 r.

Zarządzenie Nr 596/2013 Burmistrza Gostynia z dnia 31 lipca 2013 r. Zarządzenie Nr 596/2013 a Gostynia z dnia 31 lipca 2013 r. w sprawie: wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na placach gminnych Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BOLESŁAWIEC. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BOLESŁAWIEC. z dnia r. Projekt z dnia 19 listopada 2012 r. Druk Nr.../.../... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BOLESŁAWIEC z dnia... 2012 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia wysokości stawek opłaty za parkowanie

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 grudnia 2012 r. Poz. 7140 UCHWAŁA NR XXVIII/404/2012 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE. z dnia 29 listopada 2012 r.

Kraków, dnia 12 grudnia 2012 r. Poz. 7140 UCHWAŁA NR XXVIII/404/2012 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE. z dnia 29 listopada 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 grudnia 2012 r. Poz. 7140 UCHWAŁA NR XXVIII/404/2012 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLV/256/17 RADY GMINY REWAL. z dnia 30 marca 2017 r.

UCHWAŁA NR XLV/256/17 RADY GMINY REWAL. z dnia 30 marca 2017 r. UCHWAŁA NR XLV/256/17 RADY GMINY REWAL z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie ustalenia zasad parkowania pojazdów na urządzonych parkingach gminnych oraz terenach przeznaczonych na cele parkingowe zlokalizowanych

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA ORGANIZACJI KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ ORAZ WPROWADZENIA STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA. Mińsk Mazowiecki, 9 czerwca 2016 r.

KONCEPCJA ORGANIZACJI KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ ORAZ WPROWADZENIA STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA. Mińsk Mazowiecki, 9 czerwca 2016 r. KONCEPCJA ORGANIZACJI KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ ORAZ WPROWADZENIA STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA Mińsk Mazowiecki, 9 czerwca 2016 r. PLANOWANE LINIE CHARAKTERYSTYKA LINII: Trzy linie autobusowe M1, M2, M3 Regularny

Bardziej szczegółowo

SMS owe zarządzanie flotą pojazdów

SMS owe zarządzanie flotą pojazdów Informacja prasowa listopad 2010 r. SMS Parking dla firm SMS owe zarządzanie flotą pojazdów SMS Parking to rozwiązanie szczecińskiej SPP, przeznaczone nie tylko dla indywidualnych użytkowników, lecz także

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA W OLSZTYNIE

REGULAMIN STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA W OLSZTYNIE Załącznik nr 4 do uchwały nr IV/22/15 Rady Miasta Olsztyna z dnia28.01.2015 r. REGULAMIN STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA W OLSZTYNIE 1. Regulamin Strefy Płatnego Parkowania, zwany dalej Regulaminem, określa

Bardziej szczegółowo

"TRAKO" WIERZBICKI I WSPÓLNICY S.J. ul. Krasińskiego 15a/5, 50-449 Wrocław, tel./fax: 71 799 87 53, e-mail: poczta@trako.com.pl www.trako.com.

TRAKO WIERZBICKI I WSPÓLNICY S.J. ul. Krasińskiego 15a/5, 50-449 Wrocław, tel./fax: 71 799 87 53, e-mail: poczta@trako.com.pl www.trako.com. Dokument przygotowany przez: "TRAKO" WIERZBICKI I WSPÓLNICY S.J. ul. Krasińskiego 15a/5, 50-449 Wrocław, tel./fax: 71 799 87 53, e-mail: poczta@trako.com.pl www.trako.com.pl Spis rysunków Rys. 1. Płeć

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA W OLEŚNICY. Rozdział 1. Przepisy Ogólne

REGULAMIN STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA W OLEŚNICY. Rozdział 1. Przepisy Ogólne REGULAMIN STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA W OLEŚNICY Rozdział 1. Przepisy Ogólne 1.1 Regulamin niniejszy określa ogólne zasady funkcjonowania Strefy Płatnego Parkowania w Oleśnicy i powstał w oparciu o: Uchwałę

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 29 maja 2015 r. Poz. 2927 UCHWAŁA NR VIII/101/2015 RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN MIEJSKICH PŁATNYCH PARKINGÓW W KONINIE

REGULAMIN MIEJSKICH PŁATNYCH PARKINGÓW W KONINIE Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 3/2016 Prezydenta Miasta Konina z dnia 14 stycznia 2016 r. REGULAMIN MIEJSKICH PŁATNYCH PARKINGÓW W KONINIE 1 Regulamin określa zasady organizacji i uiszczania opłat za

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 2015 r.

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 2015 r. Projekt z dnia..., zgłoszony przez... UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ z dnia 2015 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania dla pojazdów samochodowych na drogach publicznych na obszarze

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA RUCHU W CENTRUM MIASTA KIELCE STREFA RUCHU USPOKOJONEGO. Konferencja Miasta przyjazne rowerom Kielce, 05.10.2006

ORGANIZACJA RUCHU W CENTRUM MIASTA KIELCE STREFA RUCHU USPOKOJONEGO. Konferencja Miasta przyjazne rowerom Kielce, 05.10.2006 ORGANIZACJA RUCHU W CENTRUM MIASTA KIELCE STREFA RUCHU USPOKOJONEGO Konferencja Miasta przyjazne rowerom Kielce, 05.10.2006 FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNA CHARAKTERYSTYKA ŚRÓDMIEŚCIA PołoŜenie centrum na tle

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 22 września 2016 r. Poz. 4755 UCHWAŁA NR XXX/589/16 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 14 września 2016 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 23 marca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXII RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU. z dnia 17 marca 2016 roku

Kraków, dnia 23 marca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXII RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU. z dnia 17 marca 2016 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 23 marca 2016 r. Poz. 1976 UCHWAŁA NR XXII.152.2016 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU z dnia 17 marca 2016 roku w sprawie ustalenia strefy płatnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PŁATNYCH PARKINGÓW ZORGANIZOWANYCH NA TERENACH NALEŻĄCYCH DO ZARZĄDU PORTU MORSKIEGO KOŁOBRZEG SPÓŁKI Z O.O.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PŁATNYCH PARKINGÓW ZORGANIZOWANYCH NA TERENACH NALEŻĄCYCH DO ZARZĄDU PORTU MORSKIEGO KOŁOBRZEG SPÓŁKI Z O.O. REGULAMIN KORZYSTANIA Z PŁATNYCH PARKINGÓW ZORGANIZOWANYCH NA TERENACH NALEŻĄCYCH DO ZARZĄDU PORTU MORSKIEGO KOŁOBRZEG SPÓŁKI Z O.O. 1. Niniejszy regulamin określa zasady pobierania opłat za parkowanie

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ORGANIZACJI I FUNKCJONOWANIA WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH NA OBSZARZE M. ST. WARSZAWY. Węzeł nr 11 Metro Dworzec Gdański DO ROKU.

ANALIZA ORGANIZACJI I FUNKCJONOWANIA WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH NA OBSZARZE M. ST. WARSZAWY. Węzeł nr 11 Metro Dworzec Gdański DO ROKU. Analiza organizacji i funkcjonowania węzłów przesiadkowych na obszarze m. st. Warszawy ANALIZA ORGANIZACJI I FUNKCJONOWANIA WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH NA OBSZARZE M. ST. WARSZAWY Węzeł nr Metro Dworzec Gdański

Bardziej szczegółowo

Analiza wpływu południowej obwodnicy Olsztyna oraz budowanej linii tramwajowej na ruch samochodowy w mieście oraz na planowane inwestycje drogowe

Analiza wpływu południowej obwodnicy Olsztyna oraz budowanej linii tramwajowej na ruch samochodowy w mieście oraz na planowane inwestycje drogowe Analiza wpływu południowej obwodnicy Olsztyna oraz budowanej linii tramwajowej na ruch samochodowy w mieście oraz na planowane inwestycje drogowe Michał Beim Piotr Cupryjak Plan wystąpienia 1. Założenia

Bardziej szczegółowo

I Konsultacje społeczne

I Konsultacje społeczne Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Osiedle Bolesława Chrobrego część północna w Poznaniu I Konsultacje społeczne Poznań, 22 marca 2017 r. Zespół projektowy pod kierownictwem: mgr

Bardziej szczegółowo

Streszczenie Raportu z badania zachowan parkingowych w Krakowie

Streszczenie Raportu z badania zachowan parkingowych w Krakowie Streszczenie Raportu z badania zachowan parkingowych w Krakowie Badanie przeprowadzone w czerwcu 2014r na zlecenie ZIKiT przez: EPS Polska Sp. z 0.0. EPS Global Co. Oraz One Planet Engineering Ltd. Celem

Bardziej szczegółowo