SERWIS INFORMACYJNY. Biuro Prasowe Wydział Informacji, Turystyki i Promocji. tel , fax ,

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SERWIS INFORMACYJNY. Biuro Prasowe Wydział Informacji, Turystyki i Promocji. tel.12 61 61 709, fax.12 61 61 711, e-mail: bi@um.krakow."

Transkrypt

1 SERWIS INFORMACYJNY Biuro Prasowe Wydział Informacji, Turystyki i Promocji tel , fax , (1855) czwartek, 6 listopada 2014 r. Z MAGISTRATU NOWE! Z MYŚLĄ O ROZWOJU TURYSTYKI RELIGIJNEJ Organizacja seminariów, konferencji i kongresów; realizacja praktyk studenckich; wymiana opracowań i ekspertyz oraz współpraca przy wprowadzaniu rekomendacji podmiotów obsługujących turystykę religijną to główne założenia porozumienia o współpracy między Gminą Miejską Kraków a Uniwersytetem Papieskim Jana Pawła II w Krakowie, które dziś (6 listopada, czwartek) podpisali: Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski oraz ks. prof. dr hab. Wojciech Zyzak, Rektor Uniwersytetu Papieskiego. - Turystyka religijna niewątpliwie rozwija się coraz intensywniej nie tylko w Krakowie, ale także w całej Małopolsce. Ten rozwój wiąże się z koniecznością zapewnienia odpowiednio wykwalifikowanej kadry, która będzie się specjalizować w usługach skierowanych do tej grupy turystów mówi Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski. Jestem przekonany, że podpisywane dziś porozumienie z Uniwersytetem Papieskim przyczyni się nie tylko do popularyzacji tej gałęzi turystyki wśród odwiedzających nas gości, ale także do tego, że Kraków będzie przez nich postrzegany jako miasto, do którego warto wracać i które warto polecać innym dodaje. - Wkładem Uniwersytetu Papieskiego we współpracę z miastem w rozwijaniu tej branży jest m.in. prowadzenie studiów na kierunku turystyka religijna na Wydziale Teologicznym wyjaśnia ks. prof. dr hab. Wojciech Zyzak, Rektor Uniwersytetu Papieskiego. Kierunek ten przygotowuje pracowników obsługujących ruch pielgrzymkowy i turystykę religijną, w szczególności pracowników biur turystycznych - pielgrzymkowych, ośrodków pielgrzymkowych, domów pielgrzyma, oraz przewodników i pilotów prowadzących grupy dodaje. W podpisanym dziś (6 listopada, czwartek) porozumieniu obie strony zobowiązują się m.in. do współpracy merytorycznej w kształceniu studentów; realizacji praktyk studenckich; wspólnej organizacji seminariów, konferencji, kongresów, warsztatów i szkoleń; wymiany informacji dotyczących sytuacji na rynku turystycznym; wzajemnego udostępniania danych, opracowań i ekspertyz oraz współdziałania we wprowadzaniu

2 rekomendacji dotyczących podmiotów obsługujących turystykę religijną. Działania te będą miały szczególne znaczenie w związku ze zbliżającymi się Światowymi Dniami Młodzieży, które odbędą się w Krakwie w 2016 r. Dodatkowe informacje o studiach na kierunku turystyka religijna na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie są dostępne na stronie Studia te dążą do tego, by uzyskać efekty kształcenia w dwóch obszarach, mianowicie elementarną wiedzę teologiczną pozwalającą zrozumieć studentowi podstawowe prawdy katolickiej wiary, zasady chrześcijańskiej etyki, poznać problemy biblijne, elementarne zagadnienia związane z historią powszechną i historią Kościoła, sztuką religijną, kulturą religijną różnych krajów, jak też umiejętności prowadzenia duszpasterstwa pielgrzymkowego i turystycznego oraz apostolstwa świeckich; z drugiej strony nabyć fachową wiedzę i umiejętności praktyczne m.in. z zakresu obsługi ruchu turystycznego, planowania podróży, prawa w turystyce, animacji grup (pilotaż, przewodnictwo), geografii turystyki i pielgrzymek (szlaki, atrakcje turystyczne) oraz prowadzenia działalności gospodarczej w obszarze turystyki. Przypomnijmy, że Kraków od lat prowadzi działania związane z promocją turystyki religijnej. Opracowano tematyczne trasy turystyczne (m.in. Ścieżkami Jana Pawła II, Trasa św. Stanisława, Śladami św. Siostry Faustyny w Krakowie). Wspólnie z Województwem Małopolskim Miasto Kraków zrealizowało także projekt Promocja oferty turystyki religijnej Małopolski na arenie międzynarodowej, którego celem było m.in. zwiększenie zainteresowania potencjalnych turystów zagranicznych ofertą turystyki religijnej Małopolski i Krakowa, wykreowanie marki Krakowa i Małopolski jako europejskiego centrum religijnego na arenie międzynarodowej oraz wzmocnienie turystycznego wizerunku Krakowa i Małopolski jako miejsca podróży religijnych. W ramach projektu opracowano katalogi i mapy prezentujące obiekty i miejsca kultu religijnego w Małopolsce; zorganizowano spotkania branżowe typu workshop adresowane do branży turystycznej oraz organizatorów wyjazdów religijnych i pielgrzymek (w Madrycie i Mediolanie), a także konferencję Turystyka religijna jako element integracji międzykulturowej. Zorganizowano akcję promocyjną Krakowa i Małopolski w głównych centrach religijnych Europy (Wiedeń, Loreto, Fatima, Santiago de Compostela, Lisieux) z wykorzystaniem Mobilnego Muzeum Jana Pawła II. Uruchomiono także portal internetowy prezentujący ofertę religijną Małopolski (w sześciu wersjach językowych). NOWE! OD PIELGRZYMÓW DO TURYSTÓW RELIGIJNYCH Pielgrzymowanie jako forma religijności jest znane w chrześcijaństwie i innych religiach niemal od zarania dziejów. Dziś na świecie pielgrzymuje rocznie ponad 250 milionów osób, w Polsce blisko 10 milionów. Na terenie 2

3 Polski istnieje około 500 większych i małych sanktuariów będących ośrodkami pielgrzymkowymi. Obok pielgrzymki pojawiło się zjawisko turystyki religijnej łączące w sobie motywy pielgrzymkowe z turystycznymi. Dziś celem turystów religijnych jest nie tylko odwiedzenie miejsca kultu religijnego, ale także poznanie jego historii, otoczenia, odwiedzenie miejsc, które są w jego pobliżu. Korzystają z usług przewodników, rozbudowanej bazy noclegowej i gastronomicznej, organizację swoich wyjazdów zlecają wykwalifikowanym biurom podróży. Jednymi z coraz popularniejszych miejsc wybieranych przez turystów religijnych są Kraków i Małopolska. Nie dzieje się tak bez powodu. W granicach naszego województwa znajduje się ok. 120 sanktuariów o różnej sile oddziaływania. Rangę międzynarodową mają: Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach, Katedra Wawelska, Sanktuarium Krzyża Świętego w Mogile, Sanktuarium Pasyjno Maryjne w Kalwarii Zebrzydowskiej, Wadowice; rangę krajową i ponadregionalną posiadają: sanktuarium Matki Boskiej Fatimskiej na Krzeptówkach oraz sanktuarium na Wiktorówkach w Zakopanem, sanktuaria w Ludźmierzu, Jamnej, Limanowej, Tuchowie. W samym Krakowie jest 20 kościołów z grobami 9 świętych, 7 błogosławionych, 12 słynących łaskami wizerunków Matki Boskiej, ponad 100 klasztorów, muzea i instytucje o charakterze muzealnym. Kraków jest centrum światowym kultu Bożego Miłosierdzia i kultu św. Siostry Faustyny i oczywiście jest to miasto i region św. Jana Pawła II. Coraz większego znaczenia nabiera także Sanktuarium św. Jana Pawła II w krakowskich Łagiewnikach, które z pewnością odegra istotną rolę podczas zbliżających się Światowych Dni Młodzieży w 2016 r. Od wieków Kraków i Małopolska skupiają różne środowiska narodowe, kulturowe i religijne. Prawosławni posiadają cerkiew pw. Zaśnięcia Marii Panny przy ul. Szpitalnej, grekokatolicy kościół Podwyższenia Krzyża Świętego (św. Norberta) przy ul. Wiślnej, Ormianie-unici kościół Bożego Miłosierdzia przy ul. Felicjanek, a wyznawcy kościoła ewangelicko augsburskiego (luteranie) - kościół św. Marcina przy ul. Grodzkiej. Niezwykle bogata jest także tradycja judaistyczna do dziś w Krakowie zachowało się wiele zabytków sakralnych m.in. synagogi: Tempel, Kupa Wysoka, Remuh i Stara Synagoga. Cerkwie greckokatolickie oraz prawosławne na terenie Małopolski zachowały się głównie na Łemkowszczyźnie. Małopolskę przecina sieć szlaków tematycznych, w tym pięć krakowskich szlaków religijnych, Małopolski Szlak Papieski im. Jana Pawła II, Szlak św. Jakuba Apostoła, Szlak św. Szymona w Lipnicy Murowanej oraz unikalny w skali Europy Szlak Architektury Drewnianej, a na nim obiekty wpisane na Listę UNESCO. Województwo Małopolskie posiada również doskonale rozwiniętą bazę noclegową gotową do przyjęcia zwiększonej liczby turystów, a także kadrę przewodnicką przygotowaną do obsługi turystyki religinej. 3

4 NOWE! NAGRODY DLA NAJWYBITNIEJSZYCH Jan Peszek, Michał Niezabitowski, prof. dr hab. Andrzej Zygmunt Hrynkiewicz oraz Natalia Czerwonka i Rafał Sonik to osoby które w tym roku otrzymają Nagrody Miasta Krakowa 2014 przyznawane za szczególne zasługi dla naszego miasta. Uroczystość wręczenia Nagród odbędzie się dziś (6 listopada, czwartek), o godz. 16:00, w krakowskim Magistracie. Janowi Peszkowi przyznano nagrodę w dziedzinie Kultura i Sztuka za wybitne osiągnięcia w sztuce aktorskiej. W tej samej dziedzinie nagradzany jest także Michał Niezabitowski, Dyrektor Muzeum Historycznego Miasta Krakowa za kreatywność i wybitne osiągnięcia w promocji kultury Krakowa. W dziedzinie Nauka i Technika nagrodę przyznano prof. dr. hab. Andrzejowi Zygmuntowi Hrynkiewiczowi za wybitne osiągnięcia w dziedzinie fizyki jądrowej. W dziedzinie Sport za wybitne osiągnięcia sportowe nagrody przyznano: łyżwiarce szybkiej Natalii Czerwonce i kierowcy rajdowemu Rafałowi Sonikowi. Laureaci odbiorą nagrody z rąk Prezydenta Miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego, Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa Bogusława Kośmidera oraz prof. Andrzeja Białasa, przewodniczącego Komisji Nagród i Prezesa Polskiej Akademii Umiejętności. Co roku nagradzani są również autorzy prac dyplomowych których tematyka związana jest z Krakowem. W 2014 r. wyróżnienie otrzymają: Ewa Czachorowska-Zygor (Akademia Muzyczna) za pracę doktorską pt. Oblicza twórcze Adama Walacińskiego. Muzyka autonomiczna. Muzyka Funkcjonalna. Publicystyka; Mirosław Furmanek (Uniwersytet Jagielloński) za pracę doktorską pt. Turystyka wyjazdowa niepełnosprawnych ruchowo mieszkańców Krakowa stan i potrzeby; Bartłomiej Mitka (Akademia Górniczo-Hutnicza) za pracę magisterską pt. Komputerowa symulacja odbudowy tkanki kostnej metodą elementów skończonych; Wyróżnienia otrzymają także: Mateusz Rzeszutek (Akademia Górniczo-Hutnicza) za pracę magisterską pt. Ocena oddziaływania Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Krakowie na jakość powietrza z wykorzystaniem matematycznego modelu dyspersji CALPUFF; Matylda Siwek (Akademia Wychowania- Fizycznego) za pracę doktorską pt. Kraków jako centrum turystyki przyjazdowej w latach ; Katarzyna Zapart (Akademia Sztuk Pięknych) za pracę magisterską pt. Hamlet o wielu twarzach. O związku między sztuką teatralną a plakatem na przykładzie Hamleta. Zwyczaj nagradzania ludzi szczególnie zasłużonych dla miasta ma w Krakowie wielowiekową tradycję. Pierwszym znanym z nazwiska laureatem był Mikołaj Jaskier, który w 1535 r. otrzymał nagrodę za kodyfikację prawa miejskiego. Obecnie Nagrody Miasta Krakowa przyznawane są za osiągnięcia w okresie dwóch lat poprzedzających rok 4

5 ubiegania się o nagrodę lub za całokształt dokonań, a także za prace dyplomowe obronione w roku poprzedzającym przyznanie nagrody. Kandydatów do nagród zgłaszają związki i środowiska twórcze, instytucje artystyczne, kulturalne, wydawnicze, szkoły wyższe, instytuty naukowo badawcze, towarzystwa naukowe oraz inne organizacje. Powoływana corocznie przez Prezydenta Miasta Krakowa Komisja Nagród, złożona w większości z profesorów krakowskich wyższych uczelni, po wnikliwej analizie wniosków, przedstawia propozycje Prezydentowi, który przyznaje nagrody. Dodatkowe informacje o nagrodach są dostępne na stronie internetowej oraz NOWE! PRZEDSZKOLE NR 11 W NOWEJ ODSŁONIE Samorządowe Przedszkole nr 11 im Misia Uszatka całkowicie zmieniło swój wygląd dzięki gruntownej przebudowie i modernizacji możliwe było m.in. utworzenie pięciu nowych oddziałów. Dziś (6 listopada, czwartek) oficjalnie otwarto placówkę w nowej odsłonie. Cieszę się, że przebudowane zmodernizowane Przedszkole Misia Uszatka znów służyć będzie najmłodszym krakowianom. Gratuluję znakomitych efektów wszystkim, którzy uczestniczyli w realizacji tej inwestycji, w tym dyrekcji, pracownikom przedszkola oraz rodzicom, którzy bardzo mocno angażowali się w to przedsięwzięcie mówił podczas uroczystości Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski. Zakres prac prowadzonych w Przedszkolu nr 11, które mieści się przy ul. Saskiej 11, obejmował: całkowitą przebudowę istniejącego budynku (parteru i piwnic) oraz adaptację poddasza. Dzięki nim liczba oddziałów w przedszkolu zwiększyła się o pięć i obecnie wynosi 12 (300 miejsc). Adaptacja poddasza wymagała nadbudowy bocznych skrzydeł budynku oraz obniżenia części stropu. W celu doświetlenia pomieszczeń poddasza zaprojektowano okna usytuowane osiowo w stosunku do okien parteru. W połaciach od strony wschodniej zaprojektowano lukarny, a od strony zachodniej - dach pulpitowy. Pokrycie dachu jak i więźba zostały całkowicie wymienione. Kondygnacja piwnicy została przeprojektowana. Zlokalizowano w niej szatnię dla dzieci i wychowawców, przestrzenie magazynowe, a także zaplecze kuchni. Na parterze zaprojektowano pięć sal przeznaczonych na pobyt dzieci, a także gabinety dyrektora i zastępcy oraz pokój nauczycielski. Każda sala posiada własny węzeł sanitarny i zaplecze. Na tej kondygnacji znalazł się także gabinet intendenta oraz przeprojektowana kuchnia dostosowana do aktualnych wymogów. Na parterze przewidziano również pomieszczenie sanitarne dla osoby niepełnosprawnej. Na kondygnacji piętra zaprojektowano siedem sal dla dzieci, każda z własnym 5

6 węzłem sanitarnym i zapleczem oraz gabinet psychologa i pomieszczenie socjalne dla wychowawców. Zaprojektowano także salę do zajęć specjalnych. W części głównej budynku zostały wprowadzone dwie klatki schodowe biegnące od piwnicy po poddasze (zgodne z wymogami pożarowymi). Dodatkowo docieplono i odnowiono elewację oraz wykonano parking na terenie przedszkola. Powierzchnia użytkowa piwnic to: 853,39 m 2, parteru: 913,97 m 2, poddasza: 946,00 m 2. Łączna powierzchnia użytkowa to: 2713,36 m 2. Prace prowadzono w latach: , ich całkowity koszt (w tym wyposażenie) to ok. 6 mln zł. Środki pochodziły z budżetu Gminy Miejskiej Kraków oraz ze środków Unii Europejskiej (projekt: Zwiększenie dostępności edukacji przedszkolnej w Gminie Miejskiej Kraków ). NOWE! WYZWANIA METROPOLITALNE 6 listopada w ICE Kraków Congress Centre odbyła się konferencja pn. Wyzwania metropolitalne Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego. Spotkanie było inauguracją projektu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych realizowanego przez 15 gmin tworzących Stowarzyszenie Metropolia Krakowska. Kraków wspólnie z 14 gminami tworzącymi stowarzyszenie Metropolia Krakowska przygotowuje się do realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Przypomnijmy: to nowe narzędzie zaproponowane przez Komisję Europejską, które pozwala na wspólną realizację inwestycji i zadań przez samorządy i rozwiązywanie przez nie wspólnych problemów. Konferencja Wyzwania metropolitalne Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego to symboliczne otwarcie nowego rozdziału współpracy międzygminnej. Chcemy osiągać wspólne cele i wspólnie rozwiązywać problemy napisał w liście do uczestników spotkania Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski, pełniący jednocześnie funkcję prezesa stowarzyszenia Metropolia Krakowska. List odczytał wiceprezes stowarzyszenia, Burmistrz Miasta i Gminy Świątniki Górne Witold Słomka. Zwrócił on uwagę, że Zintegrowane Inwestycje Terytorialne to układ partnerski i początek dalszej międzygminnej współpracy w kolejnych latach, wychodzących poza trwającą obecnie unijną pespektywę. W ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych uzgodniono realizację wspólnych projektów o wartości około 1 miliarda złotych. Pula środków jest uzgodniona, jednak konieczne będą korekty wysokości środków na poszczególne obszary, wedle wymogów i priorytetów Komisji Europejskiej zwracał uwagę Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego. O ile nie ma zagrożenia dla uzgodnionych środków na gospodarkę odpadami czy poprawę jakości powietrza, najprawdopodobniej konieczna będzie zmiana priorytetów jeśli chodzi o transport czy strefy aktywności 6

7 gospodarczej. Unia w mniejszym stopniu chce dofinansowywać np. budowę dróg, preferując zadania z zakresu transportu niskoemisyjnego mówił Marek Sowa. Ostateczny kształt obszarów i priorytetów w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych poznamy w ciągu kilku miesięcy. Przypomnijmy, że stowarzyszenie Metropolia Krakowska zostało powołane do życia 24 czerwca 2014 r. Tworzone jest przez Kraków i otaczające go 14 gmin: Biskupice, Czernichów, Igołomię-Wawrzeńczyce, Kocmyrzów-Luborzycę, Liszki, Michałowice, Mogilany, Niepołomice, Skawinę, Świątniki Górne, Wieliczkę, Wielką Wieś, Zabierzów oraz Zielonki, czyli Krakowski Obszar Funkcjonalny. Głównym celem istnienia Metropolii Krakowskiej jest zacieśnianie współpracy na rzecz rozwiązywania wspólnych problemów oraz wykorzystywania potencjałów tych 15 samorządów, z poszanowaniem ich indywidualnej specyfiki i odrębności. Warto wiedzieć, że Kraków w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych chce pozyskać środki m.in. na program poprawy powietrza, zakup niskoemisyjnych autobusów i tramwajów, budowę linii tramwajowych, a także rozbudowę i modernizację sieci ciepłowniczej. NOWE! BONUSY DLA KRAKOWSKICH ROWERZYSTÓW Wielkim sukcesem zakończył się Skandia Maraton Lang Team W Krakowie wzięło w nim udział ponad miłośników kolarstwa. Organizatorzy nagrodzili miasto przyznając specjalne nagrody rowery dla Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Parkowa oraz klubu sportowego WLKS Krakus Swoszowice (dla użytkowników przygotowywanego przez klub miasteczka komunikacyjnego). W Centrum Kongresowym ICE Kraków odbyła się dziś (czwartek, 6 listopada) konferencja podsumowująca Skandia Maraton Lang Team To jedno z tych wydarzeń, które skutecznie promują zdrowy, aktywny styl życia, a jednocześnie współtworzą wizerunek nowoczesnego, młodego duchem, atrakcyjnego miasta stwierdził prezydent Jacek Majchrowski. Kraków dołączył do współorganizatorów Skandia Maraton Lang Team po dobrych doświadczeniach i owocnej współpracy z Lang Team-em przy organizacji (nieprzerwanie od 2008 roku), ostatniego etapu i zakończenia Tour de Pologne. Od początku każda edycja Skandia Maraton Lang Team przyciąga na Błonia Krakowskie, gdzie znajdują się start i meta oraz kolorowe miasteczko wyścigu, tłumy miłośników jazdy na rowerze. W tych zawodach startują całe rodziny, kręgi przyjaciół i znajomych od maluchów po seniorów. W 2014 roku w krakowskiej edycji Skandia Maraton Lang Team wystartowała największa liczba miłośników kolarstwa (ponad 1 500!) spośród wszystkich tegorocznych edycji, a uczestnicy tego właśnie wyścigu oraz zebrani na starcie i mecie widzowie 7

8 wykręcili najwięcej kilometrów ( niemal km). Dlatego organizatorzy przyznali Krakowowi specjalny bonus, czyli rowery dla Centrum Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych Parkowa oraz klubu sportowego WLKS Krakus Swoszowice. NOWE! O ICE KRAKÓW W THE NEW YORK TIMES - Marzenie zostało spełnione powiedział podczas otwarcia Centrum Kongresowego ICE Kraków Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski. Jego cytat oraz relacja z tego wydarzenia zostały opublikowane w The New York Times. Autorką tekstu jest Rebecca Schmid. Dziennikarka pisze m.in. o koncercie Tu i Teraz Zbigniewa Preisnera, który zainaugurował działalność ICE Kraków i został napisany specjalnie na tę okazję. O salach które można wykorzystywać do organizacji koncertów i konferencji, o tym z jakich środków wybudowany został obiekt oraz ile wydarzeń kulturalnych i kongresów jest już zaplanowanych i odbędzie się w Centrum Kongresowym w przyszłym roku. Otwarcie ICE Kraków stało się także pretekstem do opisania innych nowych obiektów, które powstały w ostatnim czasie w Polsce, w których organizowane będą m.in. koncerty i kongresy. I do tego jak bardzo nasz kraj zmienił się w ostatnich latach. Cały tekst jest dostępny na stronie: 3A13%22%7D&_r=1&referrer=. NOWE! NOWE KIERUNKI ROZWOJU TURYSTYKI W KRAKOWIE Turystyka w Krakowie jest nie tylko ważnym źródłem dochodów, ale także zjawiskiem społecznym, budującym tożsamość miasta. Wyrazem uznania dla jej roli w rozwoju gospodarczym miasta jest przygotowanie przez Urząd Miasta Krakowa Strategii Rozwoju Turystyki w Krakowie na lata Dokument ten został wczoraj (5 listopada, środa) przyjęty przez Radę Miasta Krakowa. Strategia zakłada, że w 2020 r. Kraków będzie należał do czołówki europejskich ośrodków turystyki miejskiej. Będzie miastem, które wykorzystuje, z zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju, swoje dziedzictwo historyczne, kulturowe i przyrodnicze oraz potencjał kreatywny swoich mieszkańców i instytucji, do budowania produktów turystycznych o wysokiej jakości i konkurencyjności. W Strategii szczególnie podkreślono, że Kraków to Miasto wielkie duchem - przyciąga odwiedzających z Polski i z całego świata wyjątkową atmosferą, otwartością, unikalnymi zasobami materialnymi i niematerialnymi o charakterze artystycznym, naukowym i religijnym. Kraków to także Miasto gościnne jest przyjazne dla 8

9 odwiedzających m.in. pod względem stanu infrastruktury, estetyki otoczenia, ładu przestrzennego. Miasto posiada nowoczesne obiekty infrastrukturalne i wykwalifikowane kadry turystyczne, dzięki czemu w obszarze turystyki kulturowej, religijnej oraz kongresowej posiada pozycję lidera w skali krajowej i skutecznie konkuruje na rynkach. Wreszcie Kraków jest rozpoznawalny w skali europejskiej jako Miasto festiwali i wielkich wydarzeń, oferując przez cały rok imprezy kulturalne i sportowe, w tym o randze światowej, skutecznie pozyskując wydarzenia wysokiej rangi. Zróżnicowane atrakcje turystyczne przyciągają odwiedzających do obszarów położonych peryferyjnie, w tym do zrewitalizowanych dzielnic historycznych. Rozwój turystyki przyczynia się do wzrostu gospodarczego miasta, dzięki czemu pozytywnie wpływa na poziom życia mieszkańców. Przyjęty dokument jest kontynuacją programu sektorowego Strategia Rozwoju Turystyki w Krakowie na lata i jednocześnie wprowadza nowe zadania niezbędne do dalszego zrównoważonego rozwoju turystyki w Krakowie. Dokument składa się z dwóch zasadniczych części: diagnozy turystycznej opartej na szczegółowym audycie turystycznym oraz strategii turystycznej zawierającej priorytety, cele szczegółowe i opis sposobu ich realizacji. W Strategii określono wiodące produkty turystyczne Krakowa i możliwości ich rozwoju. Najważniejsze nadal będą: turystyka kulturowa, religijna i biznesowa, ale ze względu na potencjał i współczesne trendy turystyczne Kraków będzie rozwijał m.in. turystykę filmową, literacką, kulinarną, wykorzystując przy tym nowoczesne technologie obsługi ruchu turystycznego odpowiadając na potrzeby współczesnego klienta. Wiodące produkty turystyczne w Strategii określono jako: Zwiedzanie miasta; Odwiedzanie miejsc kultu, uczestnictwo w uroczystościach religijnych; Wypoczynek, rekreacja, uprawianie sportów; Udział w konferencjach, szkoleniach, targach, spotkaniach związanych z pracą; Rozrywka, spotkania towarzyskie, zakupy; Edukacja, realizacja zainteresowań, rozwój osobisty; Udział w imprezach i wydarzeniach; Poprawa zdrowia. Misję władz lokalnych Krakowa w obszarze rozwijania turystyki oparto na pięciu filarach. To: gościnność, otwartość, wiedza, współpraca i przywództwo. W ramach priorytetów rozwoju turystyki w Krakowie w latach wyróżniono: nowoczesną przestrzeń turystyczną miasta; konkurencyjne produkty turystyczne; wysoką jakość obsługi ruchu turystycznego; programowanie komunikacji z rynkiem turystycznym oraz sieci partnerstw turystycznych. W dokumencie szczegółowo opisano cele i zadania jakie będą realizowane w ramach tych priorytetów. W zadaniach tych wyróżniono również budowę oferty dla rodzin, młodzieży, studentów oraz seniorów. Do prac nad przygotowaniem Strategii zaproszono przedstawicieli szerokiego grona instytucji, organizacji, firm oraz miejskich jednostek organizacyjnych. Dokument 9

10 uzyskał aprobatę Krakowskiego Forum Turystycznego oraz Zespołu ds. przygotowania Strategii Rozwoju Turystyki w Krakowie na lata oraz został pozytywnie zaopiniowany uchwałą nr 3/2014 przez Krakowską Radę Działalności Pożytku Publicznego. Strategia Rozwoju Turystyki w Krakowie na lata jest dostępna na stronie: Nowe! KOLEJNE PLANY DLA KRAKOWA Blisko połowa powierzchni Krakowa ma miejscowe plany i wciąż powstają kolejne. Rozpoczęły się prace nad jedenastoma kolejnymi planami, m.in. dla Kazimierza, Stradomia oraz dla obszaru objętego strategicznym projektem Nowa Huta Przyszłości. Kraków ma 137 obowiązujących planów, obejmują one blisko połowę powierzchni miasta. Po uchwaleniu Studium rozpoczęto analizy, dla których obszarów potrzebne są nowe plany lub zachodzi konieczność zmiany dotychczas obowiązujących. Rada Miasta Krakowa wyraziła już zgodę na sporządzenie opracowań planów dla obszarów: Azory - Park, Azory Rejon ulic Stachiewicza Czerwieńskiego, Balice I, Balice II, Bieńczyce Szpital, Bodzów Rejon ulicy Widłakowej, Czyżyny AWF, Grzegórzki Rejon ulicy Skrzatów, Kliny Południe II, Lema Park Lotników Polskich, Lema Staw Dąbski, Łobzów Rejon ulic Łokietka i Wrocławskiej, Marii Dąbrowskiej Bieńczycka, Osiedle Kurdwanów, Park Ruczaj Lubostroń, Prądnik Czerwony Naczelna, Prądnik Czerwony Wschód, Rejon Alei Ignacego Daszyńskiego, Rejon Ronda Ofiar Katynia II, Rejon ulic: Płk. Francesco Nullo - Fabryczna, Rejon ulicy Junackiej, Rejon ulicy Koszykarskiej, Rejon ulicy Przewóz, Rejon ulicy Rajskiej, Rynek Krowoderski, Tonie - Jurajska, Tonie Wschód, Tonie Zachód, Ugorek Fiołkowa, Zakole Wisły. Prace nad większością z nich już się rozpoczęły i możliwe jest składanie wniosków do tych opracowań. Podczas wczorajszej sesji radni podjęli decyzję w sprawie rozpoczęcia prac nad planami: Rejon ulicy Podgórki Tynieckie, Strzelnica Sikornik, Nowa Huta Przyszłości - Igołomska Południe, Nowa Huta Przyszłości Igołomska Północ,, Nowa Huta Przyszłości Przylasek Rusiecki, Pychowice II, Stradom, Kazimierz, Mistrzejowice ks. Kazmierza Jancarza, Czyżyny - Rejon ulicy Galicyjskiej, Ruczaj Rejon ulicy Czerwone Maki. Miejscowe plany to bardzo ważne narzędzia pozwalające uniknąć chaosu przestrzennego. Umożliwiają one bardziej przejrzyste zasady inwestowania, ochronę terenów cennych przyrodniczo i kulturowo oraz ich harmonijny rozwój. Lista planów sporządzanych, uchwalonych i obowiązujących dostępna jest pod adresem planowanie.um.krakow.pl. Aktualności planistyczne wywieszane są na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miasta Krakowa oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej. 10

11 (www.bip.krakow.pl) NOWE! JEST KOREKTA GRANIC STREFY PARKOWANIA W środę, 5 listopada radni podjęli decyzję w sprawie zmian granic strefy płatnego parkowania. Na wniosek mieszkańców, postój będzie płatny m.in. na Dębnikach. Przypomnijmy, że na pierwszej powakacyjnej sesji Prezydent Miasta Krakowa przedstawił projekt korekty granic strefy płatnego parkowania. Inicjatywa została poprzedzona postulatami mieszkańców, szczególnie z terenu Dębnik, a także wnioskami, płynącymi z analiz wykonanych na zlecenie Miasta. W przypadku tej dzielnicy Badania zachowań parkingowych w Krakowie opracowane latem tego roku wykazały, że w dni robocze ruch jest tu przeciążony. W raporcie stwierdza się m.in., że obszar Dębnik jest otoczony z trzech stron przez strefy płatnego parkowania, i dlatego stwarza możliwość uniknięcia tych stref, co skutkuje zjawiskiem rozlewania i bardzo wysokim poziomem nieprzepisowych zachowań parkingowych. - Stąd decyzja o objęciu Dębnik strefą płatnego parkowania, tym bardziej, że wielokrotnie mieszkańcy tej dzielnicy postulowali wprowadzenie takiego rozwiązania wyjaśnia Jerzy Marcinko, dyrektor ZIKIT. W przypadku Dębnik, za postój zapłacimy w obszarze między Bulwarami Wiślanymi a ulicami Monte Cassino i Nowaczyńskiego. Korektę strefy wprowadzono też na obszarze dzielnicy II i V. W przypadku Grzegórzek granica przebiegać będzie wzdłuż ul. Rakowickiej do linii kolejowej, dalej do ul. Mogilskiej, następnie rzeką Białuchą do ul. Norwida (z wyłączeniem tejże ulicy) do ul. Grochowskiej (z wyłączeniem tejże ulicy) do al. Beliny Prażmowskiego, wzdłuż al. Beliny Prażmowskiego (z wyłączeniem tej ulicy) do ul. Olszańskiej, wzdłuż ul. Olszańskiej (z wyłączeniem tejże ulicy) do ul. Rakowickiej. Z kolei na Krowodrzy strefa postała poszerzona wzdłuż ul. Wrocławskiej (z wyłączeniem tejże ulicy) do ul. Racławickiej, ulicą Racławicką do linii kolejowej, wzdłuż linii kolejowej do ul. Prądnickiej, wzdłuż ul. Prądnickiej (z wyłączeniem tejże ulicy) do ul. Wrocławskiej. Nowa strefa płatnego parkowania zacznie obowiązywać od czerwca przyszłego roku. Wcześniej należy zakupić i zamontować parkomaty. W preferencyjne abonamenty powinni się też zaopatrzyć mieszkańcy nowej strefy. Przypomnijmy, że takie osoby płacą jedynie 10 zł miesięcznie. Przyjęta przez radnych uchwała o szerszej strefie parkowania przewiduje również wprowadzenie preferencyjnych opłat dla samochodów elektrycznych i hybrydowych. Posiadacze takich pojazdów zapłacą 100 zł miesięcznie. Wprowadzono również zasadę, że zwolnione z opłat będą oznakowane pojazdy do poboru krwi, organizacji społecznych realizujących na rzecz Gminy Miejskiej Kraków usługi z zakresu opieki nad zwierzętami oraz samochody inspektoratu nadzoru budowlanego. Dotyczy to wyłącznie sytuacji, gdy pojazdy wjeżdżają do strefy w trakcie wykonywania obowiązków służbowych. 11

12 Przypomnijmy, że opłata za pierwszą godzinę parkowania w strefie wynosi w Krakowie 3 zł, za drugą - 3,5 zł, za trzecią - 4,1 zł (opłaty te obowiązują od poniedziałku do piątku od godziny 10 do 20). NOWE! KRAKÓW JEST SMART Czy smart city może stać się dźwignią rozwoju gospodarczego miasta? Jak otwarte dane i monitoring usług miejskich mogą wpłynąć na kontakt pomiędzy administracją a mieszkańcami? Jak umiejętnie wykorzystać potencjał mieszkańców Krakowa, aby sami chcieli i mogli planować swoje miasto? Te i inne tematy poruszane będą jutro (7 listopada, piątek) w Muzeum Lotnictwa Polskiego podczas konferencji podsumowującej dotychczasowe działania projektu SMART_KOM. Kraków w sieci inteligentnych miast. W spotkaniu weźmie udział Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa Elżbieta Koterba. W spotkaniu wezmą udział najwybitniejsi eksperci zajmujący się tematyką nowoczesnych technologii i urbanizacji: Rudolf Giffinger, Jarmo Eskelinen, Volker Schaffler, Asta Manninen, Jussi Hannula, a także najważniejsi przedstawiciele Województwa Małopolskiego, Miasta Krakowa oraz dużych polskich firm z sektora IT. W Muzeum Lotnictwa Polskiego oficjalnie zaprezentowane zostaną rezultaty I i II etapu projektu SMART_KOM diagnozy i identyfikacji dobrych praktyk. Zgromadzeni eksperci zwrócą uwagę na praktyczne wyzwania stojące przed inteligentnymi metropoliami. Opowiedzą o Krakowie w kontekście problemów oraz wyzwań, jakie stoją przed miastem. Podkreślą znaczenie lokalnego biznesu oraz nauki. Nie zabraknie także konkretnych informacji na temat tego, w jaki sposób skutecznie budować kompetencje instytucji regionalnych w wykorzystywaniu nowoczesnych technologii. Cyfryzacja procesów jest dziś jednym z niezbędnych elementów zarządzania miastem, przedsiębiorstwem czy instytucją. Niepostrzeżenie wkracza także w życie każdego z nas. Podążający za rynkiem biznes nie może tego lekceważyć. Szczegółowy program wydarzenie: Kraków jest jednym z pierwszych miast w Polsce, które podjęło się wdrożenia idei smart city. Krakowski Park Technologiczny, wraz z Województwem Małopolskim, Urzędem Miasta Krakowa, Forum Virium z Helsinek oraz Uniwersytetem Technicznym w Wiedniu, głośno zadaje pytanie, co można zrobić, by: sprawniej komunikować o zamiarach Miasta, rozładować korki na ulicach, ochronić środowisko, czy wreszcie w sprawny sposób uzyskać poradę lekarską. W dynamicznie zmieniającym się świecie zawsze należy przewidywać dwa, trzy ruchy do przodu. Dobre zarządzanie ekonomią miasta to m.in. umiejętność diagnozowania i wyprzedzania przyszłych zagrożeń dla gospodarki tłumaczy Krzysztof Jan Klęczar, członek zarządu KPT. W ramach projektu SMART_KOM" opracowywana jest Strategia Smart City dla Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego. Z jednej strony oceniany jest potencjał naszego 12

BIULETYN INFORMACYJNY FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA MAŁOPOLSKI. Diament innowacyjny system pracy ze zdolnymi uczniami

BIULETYN INFORMACYJNY FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA MAŁOPOLSKI. Diament innowacyjny system pracy ze zdolnymi uczniami NR (3) październik 2012 www.fundusze.malopolska.pl ISSN 2299-0577 Budowa interaktywnej biblioteki w Skawinie Holownik nowa usługa aktywizacji zawodowej Diament innowacyjny system pracy ze zdolnymi uczniami

Bardziej szczegółowo

Turystyka bilans sektora

Turystyka bilans sektora www.mistia.pl 3(40)2013 czerwiec ISSN 1731-5204 w numerze: Doskonalimy jakość usług w samorządach 8 Małopolski Festiwal Innowacji 9 Raport o ochronie powietrza 12 Strategia Rozwoju Powiatu Krakowskiego

Bardziej szczegółowo

Półwiecze Świerczkowiaków

Półwiecze Świerczkowiaków 2 LUDZIE Medalowe Jaskółki TARNÓW. PL Dwóch zawodników tarnowskiej Unii stanęło na podium Indywidualnych Mistrzostw Polski na żużlu (IMP). Po raz trzeci w swojej karierze tytuł mistrzowski wywalczył Janusz

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z PRACY WŁADZ MIASTA V KADENCJI 2006 2010

RAPORT Z PRACY WŁADZ MIASTA V KADENCJI 2006 2010 1 2 RAPORT Z PRACY WŁADZ MIASTA V KADENCJI 2006 2010 3 Wydawca: Urząd Miejski w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 8/12 80-803 Gdańsk tel. (+4858) 323 63 00, 323 60 05 e-mail: umg@gdansk.gda.pl www.gdansk.pl Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA MAŁOPOLSKI

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA MAŁOPOLSKI www.fundusze.malopolska.pl Nr 3 (11) październik 2014 Forum Ekonomiczne w Krynicy str. 6 Perełka ziemi bocheńskiej str. 12 str. 16 Bony dla przedsiębiorców ISSN 2299-0577 FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA MAŁOPOLSKI

Bardziej szczegółowo

Na początku miała być hala widowiskowo-sportowa. CWK - o obiekcie. Nowe autobusy. Miasteczko Ruchu Drogowego w Opolu. Budżet na 2014 rok

Na początku miała być hala widowiskowo-sportowa. CWK - o obiekcie. Nowe autobusy. Miasteczko Ruchu Drogowego w Opolu. Budżet na 2014 rok Elektroniczny Biuletyn Urzęd Miasta Opola Nr 1. kwiecień 2014 r. Na początku miała być hala widowiskowo-sportowa CWK - o obiekcie Nowe autobusy Miasteczko Ruchu Drogowego w Opolu Budżet na 2014 rok SŁOWO

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA STRATEGIA ROZWOJU TURYSTYKI W KRAKOWIE NA LATA 2014 2020 1 PREZYDENT MIASTA KRAKOWA Prof. dr hab. Jacek Majchrowski ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Magdalena Sroka WYDZIAŁ INFORMACJI, TURYSTYKI I PROMOCJI

Bardziej szczegółowo

dossier Zapraszam Państwa do współpracy. Tomasz Rowiński redaktor naczelny reklama@magazynsplendor.pl, tel. 887 092 320, 720 846 991 Tomasz Rowiński

dossier Zapraszam Państwa do współpracy. Tomasz Rowiński redaktor naczelny reklama@magazynsplendor.pl, tel. 887 092 320, 720 846 991 Tomasz Rowiński S zanowni Państwo! Splendor to przepych w pozytywnym znaczeniu, ale także okazałość, wspaniałość i blask. W języku łacińskim splendor znaczy błyszczeć. Nie mogliśmy wybrać chyba bardziej trafnego tytułu,

Bardziej szczegółowo

CZAS INWESTOWANIA W NUMERZE. Debiut Tczewa na Giełdzie Papierów Wartościowych. 21 listopada wybieramy radnych i prezydenta Tczewa

CZAS INWESTOWANIA W NUMERZE. Debiut Tczewa na Giełdzie Papierów Wartościowych. 21 listopada wybieramy radnych i prezydenta Tczewa www.bip.tczew.pl www. tczew.pl NR 9/236 Październik NR 1/228 2010 r. ISSN: Styczeń 1234-5911 2010 r. ISSN: 1234-5911 W NUMERZE Tczew 2006-2010 CZAS INWESTOWANIA Debiut Tczewa na Giełdzie Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

Miesięcznik Związku Miast Polskich. Nr 10 (201) listopad 2013 ISBN 1730-5187. Rozmowy o przyszłości XI Kongres Miast Polskich

Miesięcznik Związku Miast Polskich. Nr 10 (201) listopad 2013 ISBN 1730-5187. Rozmowy o przyszłości XI Kongres Miast Polskich Miesięcznik Związku Miast Polskich Nr 10 (201) listopad 2013 ISBN 1730-5187 Rozmowy o przyszłości XI Kongres Miast Polskich ZE ZWIĄZKU ZE ZWIĄZKU W NUMERZE IV Podczas posiedzenia w Brzezinach 15 listopada

Bardziej szczegółowo

Iwona i Dariusz Snopkowscy Zakochani od dwudziestu lat

Iwona i Dariusz Snopkowscy Zakochani od dwudziestu lat 2 LUDZIE Ewa Łączyńska-Widz Markowe BWA Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski wręczył dyrektor Biura Wystaw Artystycznych Ewie Łączyńskiej- Widz nagrodę Marka Radia Kraków za wystawę

Bardziej szczegółowo

Gliwiczanie mają głos Badania opinii publicznej 2008

Gliwiczanie mają głos Badania opinii publicznej 2008 2 Nowości w dowodach Od stycznia obowiązują zmienione przepisy związane z wymianą dowodów osobistych. Wprowadzono nowe zasady unieważniania dokumentów tożsamości. Do tej pory były one anulowane dopiero

Bardziej szczegółowo

Robert Jagła Prezes Zarządu Funduszu Regionu Wałbrzyskiego. www.kapitaldolnoslaski.pl. Kapitał Dolnego Śląska. www.kapitaldolnoslaski.

Robert Jagła Prezes Zarządu Funduszu Regionu Wałbrzyskiego. www.kapitaldolnoslaski.pl. Kapitał Dolnego Śląska. www.kapitaldolnoslaski. maj 2015 ISSN 2353-9364 Robert Jagła Prezes Zarządu Funduszu Regionu Wałbrzyskiego Preferencyjna pożyczka wydaje się być bardziej wymagająca niż dotacja, jest jednak dużo korzystniejsza dla gospodarki.

Bardziej szczegółowo

BIELSKO BIAŁA, WRZESIEŃ 2012 ROK

BIELSKO BIAŁA, WRZESIEŃ 2012 ROK Strategia tworzenia i rozwoju klastra w ramach projektu Integracja branży turystycznej w celu wdrożenia innowacyjnych działań Turystyczna Inicjatywa Klastrowa Bielska Białej Dokument przygotowany przez

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA MAŁOPOLSKI. Przebudowa widowni w Amfiteatrze Leśnym w Łącku

BIULETYN INFORMACYJNY FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA MAŁOPOLSKI. Przebudowa widowni w Amfiteatrze Leśnym w Łącku NR (1) kwiecień 2012 www.fundusze.malopolska.pl ISSN 2299-0577 Młodzież kształci się dzięki Funduszom Europejskim Modernizacja Miejskiej Biblioteki w Chrzanowie Przebudowa widowni w Amfiteatrze Leśnym

Bardziej szczegółowo

Europejski Rok Kreatywności i Innowacji 2009 w Polsce RAPORT

Europejski Rok Kreatywności i Innowacji 2009 w Polsce RAPORT Europejski Rok Kreatywności i Innowacji 2009 w Polsce RAPORT Europejski Rok Kreatywności i Innowacji 2009 w Polsce RAPORT Warszawa 2010 REDAKCJA I OPRACOWANIE TEKSTU: Ewa Kolasińska, Agnieszka Pietrzak,

Bardziej szczegółowo

na Mazowszu WYWIAD Z PANEM LESZKIEM RUSZCZYKIEM WICEMARSZAŁKIEM WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

na Mazowszu WYWIAD Z PANEM LESZKIEM RUSZCZYKIEM WICEMARSZAŁKIEM WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO nr 4 2014 na Mazowszu REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI WYWIAD Z PANEM LESZKIEM RUSZCZYKIEM WICEMARSZAŁKIEM WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO REGIONALNY

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie. Publikacja współfinansowana ze środków

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA MARKI GDAŃSK DO 2013 ROKU KOMENTARZ PODSUMOWUJĄCY

STRATEGIA MARKI GDAŃSK DO 2013 ROKU KOMENTARZ PODSUMOWUJĄCY STRATEGIA MARKI GDAŃSK DO 2013 ROKU KOMENTARZ PODSUMOWUJĄCY #1 BUDOWA SILNEJ, PRESTIŻOWEJ MARKI GDAŃSK NA RYNKU GLOBALNYM Budowa Marki Gdańsk to długofalowy proces o charakterze ewolucyjnym, niejako wpisany

Bardziej szczegółowo

IDEALNY obraz wnętrza. Czy czeka nas ZAGŁADA MIAST? W sporcie nie liczą się KOBIETY? N o 3(4)/2011. Badania na Uniwersytecie Śląskim

IDEALNY obraz wnętrza. Czy czeka nas ZAGŁADA MIAST? W sporcie nie liczą się KOBIETY? N o 3(4)/2011. Badania na Uniwersytecie Śląskim N o 3(4)/2011 KWARTALNIK PROJEKTU PARTNERSKI ZWIĄZEK NAUKI I POSTĘPU ISSN 2082-8004 Czy czeka nas ZAGŁADA MIAST? Badania na Uniwersytecie Śląskim W sporcie nie liczą się KOBIETY? Zaskakująca analiza polskiej

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA MAŁOPOLSKI

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA MAŁOPOLSKI FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA MAŁOPOLSKI ISSN 2299-0577 www.fundusze.malopolska.pl Nr 2 (10) sierpień 2014 Rowerem przez Małopolskę str. 3 Nasze produkty najlepsze! str. 10 str. 15 Renesansowa perła Fundusze

Bardziej szczegółowo

NASZ. Świętokrzyski Informator Samorządowy

NASZ. Świętokrzyski Informator Samorządowy NASZ gazeta bezpłatna Świętokrzyski Informator Samorządowy Nr 3 (62) / 2012 ISSN 1897-4546 Z myślą o pasażerach - rozmowa z Janem Maćkowiakiem, członkiem Zarządu Województwa Świętokrzyskiego czytaj na

Bardziej szczegółowo

Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2008 rok

Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2008 rok Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2008 rok Opracowano w Wydziale Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego w Łomży Łomża, maj 2009 r. 1 Strategia

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNOTA. małopolska. Liderzy Małopolski 2014. Kalendarium SGiPM Projekty SGiPM Małopolska Akademia Samorządowa Małopolska Lokalnie

WSPÓLNOTA. małopolska. Liderzy Małopolski 2014. Kalendarium SGiPM Projekty SGiPM Małopolska Akademia Samorządowa Małopolska Lokalnie WSPÓLNOTA małopolska PISMO MARSZAŁKÓW, PREZYDENTÓW, STAROSTÓW, BURMISTRZÓW, WÓJTÓW I RADNYCH ISSN 1428-4162 Nr 1/2015 marzec 2015 Rok XXIII Liderzy Małopolski 2014 Tauron ARENA Kraków wyróżnienie specjalne

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKIE SPOJRZENIE NA REWITALIZACJĘ

WARSZAWSKIE SPOJRZENIE NA REWITALIZACJĘ WARSZAWSKIE SPOJRZENIE NA REWITALIZACJĘ SIERPIEŃ 2013 BIULETYN NR 4 Egzemplarz bezpłatny Szanowni Państwo Przedkładamy kolejny numer biuletynu, poprzez który staramy się Czytelnikom przybliżyć spojrzenia

Bardziej szczegółowo

Tak świętowaliśmy Dni Wołomina

Tak świętowaliśmy Dni Wołomina I N F O R M A T O R U R Z Ę D U M I E J S K I E G O W W O Ł O M I N I E Numer 1, czerwiec-sierpień 2015 r. w w w.naszwolomin. p l Tak świętowaliśmy Dni Wołomina W numerze m.in.: Audyty w spółkach i jednostkach

Bardziej szczegółowo

ISSN 1730-5187. IV Samorządowe Forum Kultury

ISSN 1730-5187. IV Samorządowe Forum Kultury Miesięcznik Związku Miast Polskich Nr 9 (190), listopad 2012 ISSN 1730-5187 IV Samorządowe Forum Kultury ZE ZWIĄZKU W NUMERZE ZE ZWIĄZKU IV O polityce pamięci i tożsamości lokalnej w kontekście wielokulturowości

Bardziej szczegółowo

Biznes na krańcach świata

Biznes na krańcach świata sierpień 2014 nr 8 (159) rok XIV ISSN 1642-0918 Biznes na krańcach świata Samorząd regionu zorganizował dla firm serię zagranicznych misji gospodarczych. Będą wypłaty po miesiącach Francuska spółka upadła

Bardziej szczegółowo

spis treści małych wielkich rzeczy

spis treści małych wielkich rzeczy spis treści małych wielkich rzeczy wstęp 5 zatrudnienie i rynek pracy 8 KATARZYNA SKOWRONEK 10 KAMIL PEKSA 14 KRZYSZTOF PAWŁUSZKO 18 edukacja 22 JULIANNA KAPŁON I RAFAŁ BILICKI 24 PAWEŁ BŁACHOWICZ 28 NATALIA

Bardziej szczegółowo

www.panoramalubelska.pl Z każdego miejsca służyć ludziom rozmowa z posłem Janem Łopatą str. 4-5

www.panoramalubelska.pl Z każdego miejsca służyć ludziom rozmowa z posłem Janem Łopatą str. 4-5 Maj 2015 www.panoramalubelska.pl Z każdego miejsca służyć ludziom rozmowa z posłem Janem Łopatą str. 4-5 2 SPIS TREŚCI Drodzy Czytelnicy Za nami gorący okres prezydenckiej kampanii wyborczej. W chwili,

Bardziej szczegółowo