SERWIS INFORMACYJNY. Biuro Prasowe Wydział Informacji, Turystyki i Promocji. tel , fax ,

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SERWIS INFORMACYJNY. Biuro Prasowe Wydział Informacji, Turystyki i Promocji. tel.12 61 61 709, fax.12 61 61 711, e-mail: bi@um.krakow."

Transkrypt

1 SERWIS INFORMACYJNY Biuro Prasowe Wydział Informacji, Turystyki i Promocji tel , fax , (1855) czwartek, 6 listopada 2014 r. Z MAGISTRATU NOWE! Z MYŚLĄ O ROZWOJU TURYSTYKI RELIGIJNEJ Organizacja seminariów, konferencji i kongresów; realizacja praktyk studenckich; wymiana opracowań i ekspertyz oraz współpraca przy wprowadzaniu rekomendacji podmiotów obsługujących turystykę religijną to główne założenia porozumienia o współpracy między Gminą Miejską Kraków a Uniwersytetem Papieskim Jana Pawła II w Krakowie, które dziś (6 listopada, czwartek) podpisali: Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski oraz ks. prof. dr hab. Wojciech Zyzak, Rektor Uniwersytetu Papieskiego. - Turystyka religijna niewątpliwie rozwija się coraz intensywniej nie tylko w Krakowie, ale także w całej Małopolsce. Ten rozwój wiąże się z koniecznością zapewnienia odpowiednio wykwalifikowanej kadry, która będzie się specjalizować w usługach skierowanych do tej grupy turystów mówi Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski. Jestem przekonany, że podpisywane dziś porozumienie z Uniwersytetem Papieskim przyczyni się nie tylko do popularyzacji tej gałęzi turystyki wśród odwiedzających nas gości, ale także do tego, że Kraków będzie przez nich postrzegany jako miasto, do którego warto wracać i które warto polecać innym dodaje. - Wkładem Uniwersytetu Papieskiego we współpracę z miastem w rozwijaniu tej branży jest m.in. prowadzenie studiów na kierunku turystyka religijna na Wydziale Teologicznym wyjaśnia ks. prof. dr hab. Wojciech Zyzak, Rektor Uniwersytetu Papieskiego. Kierunek ten przygotowuje pracowników obsługujących ruch pielgrzymkowy i turystykę religijną, w szczególności pracowników biur turystycznych - pielgrzymkowych, ośrodków pielgrzymkowych, domów pielgrzyma, oraz przewodników i pilotów prowadzących grupy dodaje. W podpisanym dziś (6 listopada, czwartek) porozumieniu obie strony zobowiązują się m.in. do współpracy merytorycznej w kształceniu studentów; realizacji praktyk studenckich; wspólnej organizacji seminariów, konferencji, kongresów, warsztatów i szkoleń; wymiany informacji dotyczących sytuacji na rynku turystycznym; wzajemnego udostępniania danych, opracowań i ekspertyz oraz współdziałania we wprowadzaniu

2 rekomendacji dotyczących podmiotów obsługujących turystykę religijną. Działania te będą miały szczególne znaczenie w związku ze zbliżającymi się Światowymi Dniami Młodzieży, które odbędą się w Krakwie w 2016 r. Dodatkowe informacje o studiach na kierunku turystyka religijna na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie są dostępne na stronie Studia te dążą do tego, by uzyskać efekty kształcenia w dwóch obszarach, mianowicie elementarną wiedzę teologiczną pozwalającą zrozumieć studentowi podstawowe prawdy katolickiej wiary, zasady chrześcijańskiej etyki, poznać problemy biblijne, elementarne zagadnienia związane z historią powszechną i historią Kościoła, sztuką religijną, kulturą religijną różnych krajów, jak też umiejętności prowadzenia duszpasterstwa pielgrzymkowego i turystycznego oraz apostolstwa świeckich; z drugiej strony nabyć fachową wiedzę i umiejętności praktyczne m.in. z zakresu obsługi ruchu turystycznego, planowania podróży, prawa w turystyce, animacji grup (pilotaż, przewodnictwo), geografii turystyki i pielgrzymek (szlaki, atrakcje turystyczne) oraz prowadzenia działalności gospodarczej w obszarze turystyki. Przypomnijmy, że Kraków od lat prowadzi działania związane z promocją turystyki religijnej. Opracowano tematyczne trasy turystyczne (m.in. Ścieżkami Jana Pawła II, Trasa św. Stanisława, Śladami św. Siostry Faustyny w Krakowie). Wspólnie z Województwem Małopolskim Miasto Kraków zrealizowało także projekt Promocja oferty turystyki religijnej Małopolski na arenie międzynarodowej, którego celem było m.in. zwiększenie zainteresowania potencjalnych turystów zagranicznych ofertą turystyki religijnej Małopolski i Krakowa, wykreowanie marki Krakowa i Małopolski jako europejskiego centrum religijnego na arenie międzynarodowej oraz wzmocnienie turystycznego wizerunku Krakowa i Małopolski jako miejsca podróży religijnych. W ramach projektu opracowano katalogi i mapy prezentujące obiekty i miejsca kultu religijnego w Małopolsce; zorganizowano spotkania branżowe typu workshop adresowane do branży turystycznej oraz organizatorów wyjazdów religijnych i pielgrzymek (w Madrycie i Mediolanie), a także konferencję Turystyka religijna jako element integracji międzykulturowej. Zorganizowano akcję promocyjną Krakowa i Małopolski w głównych centrach religijnych Europy (Wiedeń, Loreto, Fatima, Santiago de Compostela, Lisieux) z wykorzystaniem Mobilnego Muzeum Jana Pawła II. Uruchomiono także portal internetowy prezentujący ofertę religijną Małopolski (w sześciu wersjach językowych). NOWE! OD PIELGRZYMÓW DO TURYSTÓW RELIGIJNYCH Pielgrzymowanie jako forma religijności jest znane w chrześcijaństwie i innych religiach niemal od zarania dziejów. Dziś na świecie pielgrzymuje rocznie ponad 250 milionów osób, w Polsce blisko 10 milionów. Na terenie 2

3 Polski istnieje około 500 większych i małych sanktuariów będących ośrodkami pielgrzymkowymi. Obok pielgrzymki pojawiło się zjawisko turystyki religijnej łączące w sobie motywy pielgrzymkowe z turystycznymi. Dziś celem turystów religijnych jest nie tylko odwiedzenie miejsca kultu religijnego, ale także poznanie jego historii, otoczenia, odwiedzenie miejsc, które są w jego pobliżu. Korzystają z usług przewodników, rozbudowanej bazy noclegowej i gastronomicznej, organizację swoich wyjazdów zlecają wykwalifikowanym biurom podróży. Jednymi z coraz popularniejszych miejsc wybieranych przez turystów religijnych są Kraków i Małopolska. Nie dzieje się tak bez powodu. W granicach naszego województwa znajduje się ok. 120 sanktuariów o różnej sile oddziaływania. Rangę międzynarodową mają: Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach, Katedra Wawelska, Sanktuarium Krzyża Świętego w Mogile, Sanktuarium Pasyjno Maryjne w Kalwarii Zebrzydowskiej, Wadowice; rangę krajową i ponadregionalną posiadają: sanktuarium Matki Boskiej Fatimskiej na Krzeptówkach oraz sanktuarium na Wiktorówkach w Zakopanem, sanktuaria w Ludźmierzu, Jamnej, Limanowej, Tuchowie. W samym Krakowie jest 20 kościołów z grobami 9 świętych, 7 błogosławionych, 12 słynących łaskami wizerunków Matki Boskiej, ponad 100 klasztorów, muzea i instytucje o charakterze muzealnym. Kraków jest centrum światowym kultu Bożego Miłosierdzia i kultu św. Siostry Faustyny i oczywiście jest to miasto i region św. Jana Pawła II. Coraz większego znaczenia nabiera także Sanktuarium św. Jana Pawła II w krakowskich Łagiewnikach, które z pewnością odegra istotną rolę podczas zbliżających się Światowych Dni Młodzieży w 2016 r. Od wieków Kraków i Małopolska skupiają różne środowiska narodowe, kulturowe i religijne. Prawosławni posiadają cerkiew pw. Zaśnięcia Marii Panny przy ul. Szpitalnej, grekokatolicy kościół Podwyższenia Krzyża Świętego (św. Norberta) przy ul. Wiślnej, Ormianie-unici kościół Bożego Miłosierdzia przy ul. Felicjanek, a wyznawcy kościoła ewangelicko augsburskiego (luteranie) - kościół św. Marcina przy ul. Grodzkiej. Niezwykle bogata jest także tradycja judaistyczna do dziś w Krakowie zachowało się wiele zabytków sakralnych m.in. synagogi: Tempel, Kupa Wysoka, Remuh i Stara Synagoga. Cerkwie greckokatolickie oraz prawosławne na terenie Małopolski zachowały się głównie na Łemkowszczyźnie. Małopolskę przecina sieć szlaków tematycznych, w tym pięć krakowskich szlaków religijnych, Małopolski Szlak Papieski im. Jana Pawła II, Szlak św. Jakuba Apostoła, Szlak św. Szymona w Lipnicy Murowanej oraz unikalny w skali Europy Szlak Architektury Drewnianej, a na nim obiekty wpisane na Listę UNESCO. Województwo Małopolskie posiada również doskonale rozwiniętą bazę noclegową gotową do przyjęcia zwiększonej liczby turystów, a także kadrę przewodnicką przygotowaną do obsługi turystyki religinej. 3

4 NOWE! NAGRODY DLA NAJWYBITNIEJSZYCH Jan Peszek, Michał Niezabitowski, prof. dr hab. Andrzej Zygmunt Hrynkiewicz oraz Natalia Czerwonka i Rafał Sonik to osoby które w tym roku otrzymają Nagrody Miasta Krakowa 2014 przyznawane za szczególne zasługi dla naszego miasta. Uroczystość wręczenia Nagród odbędzie się dziś (6 listopada, czwartek), o godz. 16:00, w krakowskim Magistracie. Janowi Peszkowi przyznano nagrodę w dziedzinie Kultura i Sztuka za wybitne osiągnięcia w sztuce aktorskiej. W tej samej dziedzinie nagradzany jest także Michał Niezabitowski, Dyrektor Muzeum Historycznego Miasta Krakowa za kreatywność i wybitne osiągnięcia w promocji kultury Krakowa. W dziedzinie Nauka i Technika nagrodę przyznano prof. dr. hab. Andrzejowi Zygmuntowi Hrynkiewiczowi za wybitne osiągnięcia w dziedzinie fizyki jądrowej. W dziedzinie Sport za wybitne osiągnięcia sportowe nagrody przyznano: łyżwiarce szybkiej Natalii Czerwonce i kierowcy rajdowemu Rafałowi Sonikowi. Laureaci odbiorą nagrody z rąk Prezydenta Miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego, Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa Bogusława Kośmidera oraz prof. Andrzeja Białasa, przewodniczącego Komisji Nagród i Prezesa Polskiej Akademii Umiejętności. Co roku nagradzani są również autorzy prac dyplomowych których tematyka związana jest z Krakowem. W 2014 r. wyróżnienie otrzymają: Ewa Czachorowska-Zygor (Akademia Muzyczna) za pracę doktorską pt. Oblicza twórcze Adama Walacińskiego. Muzyka autonomiczna. Muzyka Funkcjonalna. Publicystyka; Mirosław Furmanek (Uniwersytet Jagielloński) za pracę doktorską pt. Turystyka wyjazdowa niepełnosprawnych ruchowo mieszkańców Krakowa stan i potrzeby; Bartłomiej Mitka (Akademia Górniczo-Hutnicza) za pracę magisterską pt. Komputerowa symulacja odbudowy tkanki kostnej metodą elementów skończonych; Wyróżnienia otrzymają także: Mateusz Rzeszutek (Akademia Górniczo-Hutnicza) za pracę magisterską pt. Ocena oddziaływania Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Krakowie na jakość powietrza z wykorzystaniem matematycznego modelu dyspersji CALPUFF; Matylda Siwek (Akademia Wychowania- Fizycznego) za pracę doktorską pt. Kraków jako centrum turystyki przyjazdowej w latach ; Katarzyna Zapart (Akademia Sztuk Pięknych) za pracę magisterską pt. Hamlet o wielu twarzach. O związku między sztuką teatralną a plakatem na przykładzie Hamleta. Zwyczaj nagradzania ludzi szczególnie zasłużonych dla miasta ma w Krakowie wielowiekową tradycję. Pierwszym znanym z nazwiska laureatem był Mikołaj Jaskier, który w 1535 r. otrzymał nagrodę za kodyfikację prawa miejskiego. Obecnie Nagrody Miasta Krakowa przyznawane są za osiągnięcia w okresie dwóch lat poprzedzających rok 4

5 ubiegania się o nagrodę lub za całokształt dokonań, a także za prace dyplomowe obronione w roku poprzedzającym przyznanie nagrody. Kandydatów do nagród zgłaszają związki i środowiska twórcze, instytucje artystyczne, kulturalne, wydawnicze, szkoły wyższe, instytuty naukowo badawcze, towarzystwa naukowe oraz inne organizacje. Powoływana corocznie przez Prezydenta Miasta Krakowa Komisja Nagród, złożona w większości z profesorów krakowskich wyższych uczelni, po wnikliwej analizie wniosków, przedstawia propozycje Prezydentowi, który przyznaje nagrody. Dodatkowe informacje o nagrodach są dostępne na stronie internetowej oraz NOWE! PRZEDSZKOLE NR 11 W NOWEJ ODSŁONIE Samorządowe Przedszkole nr 11 im Misia Uszatka całkowicie zmieniło swój wygląd dzięki gruntownej przebudowie i modernizacji możliwe było m.in. utworzenie pięciu nowych oddziałów. Dziś (6 listopada, czwartek) oficjalnie otwarto placówkę w nowej odsłonie. Cieszę się, że przebudowane zmodernizowane Przedszkole Misia Uszatka znów służyć będzie najmłodszym krakowianom. Gratuluję znakomitych efektów wszystkim, którzy uczestniczyli w realizacji tej inwestycji, w tym dyrekcji, pracownikom przedszkola oraz rodzicom, którzy bardzo mocno angażowali się w to przedsięwzięcie mówił podczas uroczystości Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski. Zakres prac prowadzonych w Przedszkolu nr 11, które mieści się przy ul. Saskiej 11, obejmował: całkowitą przebudowę istniejącego budynku (parteru i piwnic) oraz adaptację poddasza. Dzięki nim liczba oddziałów w przedszkolu zwiększyła się o pięć i obecnie wynosi 12 (300 miejsc). Adaptacja poddasza wymagała nadbudowy bocznych skrzydeł budynku oraz obniżenia części stropu. W celu doświetlenia pomieszczeń poddasza zaprojektowano okna usytuowane osiowo w stosunku do okien parteru. W połaciach od strony wschodniej zaprojektowano lukarny, a od strony zachodniej - dach pulpitowy. Pokrycie dachu jak i więźba zostały całkowicie wymienione. Kondygnacja piwnicy została przeprojektowana. Zlokalizowano w niej szatnię dla dzieci i wychowawców, przestrzenie magazynowe, a także zaplecze kuchni. Na parterze zaprojektowano pięć sal przeznaczonych na pobyt dzieci, a także gabinety dyrektora i zastępcy oraz pokój nauczycielski. Każda sala posiada własny węzeł sanitarny i zaplecze. Na tej kondygnacji znalazł się także gabinet intendenta oraz przeprojektowana kuchnia dostosowana do aktualnych wymogów. Na parterze przewidziano również pomieszczenie sanitarne dla osoby niepełnosprawnej. Na kondygnacji piętra zaprojektowano siedem sal dla dzieci, każda z własnym 5

6 węzłem sanitarnym i zapleczem oraz gabinet psychologa i pomieszczenie socjalne dla wychowawców. Zaprojektowano także salę do zajęć specjalnych. W części głównej budynku zostały wprowadzone dwie klatki schodowe biegnące od piwnicy po poddasze (zgodne z wymogami pożarowymi). Dodatkowo docieplono i odnowiono elewację oraz wykonano parking na terenie przedszkola. Powierzchnia użytkowa piwnic to: 853,39 m 2, parteru: 913,97 m 2, poddasza: 946,00 m 2. Łączna powierzchnia użytkowa to: 2713,36 m 2. Prace prowadzono w latach: , ich całkowity koszt (w tym wyposażenie) to ok. 6 mln zł. Środki pochodziły z budżetu Gminy Miejskiej Kraków oraz ze środków Unii Europejskiej (projekt: Zwiększenie dostępności edukacji przedszkolnej w Gminie Miejskiej Kraków ). NOWE! WYZWANIA METROPOLITALNE 6 listopada w ICE Kraków Congress Centre odbyła się konferencja pn. Wyzwania metropolitalne Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego. Spotkanie było inauguracją projektu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych realizowanego przez 15 gmin tworzących Stowarzyszenie Metropolia Krakowska. Kraków wspólnie z 14 gminami tworzącymi stowarzyszenie Metropolia Krakowska przygotowuje się do realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Przypomnijmy: to nowe narzędzie zaproponowane przez Komisję Europejską, które pozwala na wspólną realizację inwestycji i zadań przez samorządy i rozwiązywanie przez nie wspólnych problemów. Konferencja Wyzwania metropolitalne Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego to symboliczne otwarcie nowego rozdziału współpracy międzygminnej. Chcemy osiągać wspólne cele i wspólnie rozwiązywać problemy napisał w liście do uczestników spotkania Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski, pełniący jednocześnie funkcję prezesa stowarzyszenia Metropolia Krakowska. List odczytał wiceprezes stowarzyszenia, Burmistrz Miasta i Gminy Świątniki Górne Witold Słomka. Zwrócił on uwagę, że Zintegrowane Inwestycje Terytorialne to układ partnerski i początek dalszej międzygminnej współpracy w kolejnych latach, wychodzących poza trwającą obecnie unijną pespektywę. W ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych uzgodniono realizację wspólnych projektów o wartości około 1 miliarda złotych. Pula środków jest uzgodniona, jednak konieczne będą korekty wysokości środków na poszczególne obszary, wedle wymogów i priorytetów Komisji Europejskiej zwracał uwagę Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego. O ile nie ma zagrożenia dla uzgodnionych środków na gospodarkę odpadami czy poprawę jakości powietrza, najprawdopodobniej konieczna będzie zmiana priorytetów jeśli chodzi o transport czy strefy aktywności 6

7 gospodarczej. Unia w mniejszym stopniu chce dofinansowywać np. budowę dróg, preferując zadania z zakresu transportu niskoemisyjnego mówił Marek Sowa. Ostateczny kształt obszarów i priorytetów w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych poznamy w ciągu kilku miesięcy. Przypomnijmy, że stowarzyszenie Metropolia Krakowska zostało powołane do życia 24 czerwca 2014 r. Tworzone jest przez Kraków i otaczające go 14 gmin: Biskupice, Czernichów, Igołomię-Wawrzeńczyce, Kocmyrzów-Luborzycę, Liszki, Michałowice, Mogilany, Niepołomice, Skawinę, Świątniki Górne, Wieliczkę, Wielką Wieś, Zabierzów oraz Zielonki, czyli Krakowski Obszar Funkcjonalny. Głównym celem istnienia Metropolii Krakowskiej jest zacieśnianie współpracy na rzecz rozwiązywania wspólnych problemów oraz wykorzystywania potencjałów tych 15 samorządów, z poszanowaniem ich indywidualnej specyfiki i odrębności. Warto wiedzieć, że Kraków w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych chce pozyskać środki m.in. na program poprawy powietrza, zakup niskoemisyjnych autobusów i tramwajów, budowę linii tramwajowych, a także rozbudowę i modernizację sieci ciepłowniczej. NOWE! BONUSY DLA KRAKOWSKICH ROWERZYSTÓW Wielkim sukcesem zakończył się Skandia Maraton Lang Team W Krakowie wzięło w nim udział ponad miłośników kolarstwa. Organizatorzy nagrodzili miasto przyznając specjalne nagrody rowery dla Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Parkowa oraz klubu sportowego WLKS Krakus Swoszowice (dla użytkowników przygotowywanego przez klub miasteczka komunikacyjnego). W Centrum Kongresowym ICE Kraków odbyła się dziś (czwartek, 6 listopada) konferencja podsumowująca Skandia Maraton Lang Team To jedno z tych wydarzeń, które skutecznie promują zdrowy, aktywny styl życia, a jednocześnie współtworzą wizerunek nowoczesnego, młodego duchem, atrakcyjnego miasta stwierdził prezydent Jacek Majchrowski. Kraków dołączył do współorganizatorów Skandia Maraton Lang Team po dobrych doświadczeniach i owocnej współpracy z Lang Team-em przy organizacji (nieprzerwanie od 2008 roku), ostatniego etapu i zakończenia Tour de Pologne. Od początku każda edycja Skandia Maraton Lang Team przyciąga na Błonia Krakowskie, gdzie znajdują się start i meta oraz kolorowe miasteczko wyścigu, tłumy miłośników jazdy na rowerze. W tych zawodach startują całe rodziny, kręgi przyjaciół i znajomych od maluchów po seniorów. W 2014 roku w krakowskiej edycji Skandia Maraton Lang Team wystartowała największa liczba miłośników kolarstwa (ponad 1 500!) spośród wszystkich tegorocznych edycji, a uczestnicy tego właśnie wyścigu oraz zebrani na starcie i mecie widzowie 7

8 wykręcili najwięcej kilometrów ( niemal km). Dlatego organizatorzy przyznali Krakowowi specjalny bonus, czyli rowery dla Centrum Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych Parkowa oraz klubu sportowego WLKS Krakus Swoszowice. NOWE! O ICE KRAKÓW W THE NEW YORK TIMES - Marzenie zostało spełnione powiedział podczas otwarcia Centrum Kongresowego ICE Kraków Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski. Jego cytat oraz relacja z tego wydarzenia zostały opublikowane w The New York Times. Autorką tekstu jest Rebecca Schmid. Dziennikarka pisze m.in. o koncercie Tu i Teraz Zbigniewa Preisnera, który zainaugurował działalność ICE Kraków i został napisany specjalnie na tę okazję. O salach które można wykorzystywać do organizacji koncertów i konferencji, o tym z jakich środków wybudowany został obiekt oraz ile wydarzeń kulturalnych i kongresów jest już zaplanowanych i odbędzie się w Centrum Kongresowym w przyszłym roku. Otwarcie ICE Kraków stało się także pretekstem do opisania innych nowych obiektów, które powstały w ostatnim czasie w Polsce, w których organizowane będą m.in. koncerty i kongresy. I do tego jak bardzo nasz kraj zmienił się w ostatnich latach. Cały tekst jest dostępny na stronie: 3A13%22%7D&_r=1&referrer=. NOWE! NOWE KIERUNKI ROZWOJU TURYSTYKI W KRAKOWIE Turystyka w Krakowie jest nie tylko ważnym źródłem dochodów, ale także zjawiskiem społecznym, budującym tożsamość miasta. Wyrazem uznania dla jej roli w rozwoju gospodarczym miasta jest przygotowanie przez Urząd Miasta Krakowa Strategii Rozwoju Turystyki w Krakowie na lata Dokument ten został wczoraj (5 listopada, środa) przyjęty przez Radę Miasta Krakowa. Strategia zakłada, że w 2020 r. Kraków będzie należał do czołówki europejskich ośrodków turystyki miejskiej. Będzie miastem, które wykorzystuje, z zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju, swoje dziedzictwo historyczne, kulturowe i przyrodnicze oraz potencjał kreatywny swoich mieszkańców i instytucji, do budowania produktów turystycznych o wysokiej jakości i konkurencyjności. W Strategii szczególnie podkreślono, że Kraków to Miasto wielkie duchem - przyciąga odwiedzających z Polski i z całego świata wyjątkową atmosferą, otwartością, unikalnymi zasobami materialnymi i niematerialnymi o charakterze artystycznym, naukowym i religijnym. Kraków to także Miasto gościnne jest przyjazne dla 8

9 odwiedzających m.in. pod względem stanu infrastruktury, estetyki otoczenia, ładu przestrzennego. Miasto posiada nowoczesne obiekty infrastrukturalne i wykwalifikowane kadry turystyczne, dzięki czemu w obszarze turystyki kulturowej, religijnej oraz kongresowej posiada pozycję lidera w skali krajowej i skutecznie konkuruje na rynkach. Wreszcie Kraków jest rozpoznawalny w skali europejskiej jako Miasto festiwali i wielkich wydarzeń, oferując przez cały rok imprezy kulturalne i sportowe, w tym o randze światowej, skutecznie pozyskując wydarzenia wysokiej rangi. Zróżnicowane atrakcje turystyczne przyciągają odwiedzających do obszarów położonych peryferyjnie, w tym do zrewitalizowanych dzielnic historycznych. Rozwój turystyki przyczynia się do wzrostu gospodarczego miasta, dzięki czemu pozytywnie wpływa na poziom życia mieszkańców. Przyjęty dokument jest kontynuacją programu sektorowego Strategia Rozwoju Turystyki w Krakowie na lata i jednocześnie wprowadza nowe zadania niezbędne do dalszego zrównoważonego rozwoju turystyki w Krakowie. Dokument składa się z dwóch zasadniczych części: diagnozy turystycznej opartej na szczegółowym audycie turystycznym oraz strategii turystycznej zawierającej priorytety, cele szczegółowe i opis sposobu ich realizacji. W Strategii określono wiodące produkty turystyczne Krakowa i możliwości ich rozwoju. Najważniejsze nadal będą: turystyka kulturowa, religijna i biznesowa, ale ze względu na potencjał i współczesne trendy turystyczne Kraków będzie rozwijał m.in. turystykę filmową, literacką, kulinarną, wykorzystując przy tym nowoczesne technologie obsługi ruchu turystycznego odpowiadając na potrzeby współczesnego klienta. Wiodące produkty turystyczne w Strategii określono jako: Zwiedzanie miasta; Odwiedzanie miejsc kultu, uczestnictwo w uroczystościach religijnych; Wypoczynek, rekreacja, uprawianie sportów; Udział w konferencjach, szkoleniach, targach, spotkaniach związanych z pracą; Rozrywka, spotkania towarzyskie, zakupy; Edukacja, realizacja zainteresowań, rozwój osobisty; Udział w imprezach i wydarzeniach; Poprawa zdrowia. Misję władz lokalnych Krakowa w obszarze rozwijania turystyki oparto na pięciu filarach. To: gościnność, otwartość, wiedza, współpraca i przywództwo. W ramach priorytetów rozwoju turystyki w Krakowie w latach wyróżniono: nowoczesną przestrzeń turystyczną miasta; konkurencyjne produkty turystyczne; wysoką jakość obsługi ruchu turystycznego; programowanie komunikacji z rynkiem turystycznym oraz sieci partnerstw turystycznych. W dokumencie szczegółowo opisano cele i zadania jakie będą realizowane w ramach tych priorytetów. W zadaniach tych wyróżniono również budowę oferty dla rodzin, młodzieży, studentów oraz seniorów. Do prac nad przygotowaniem Strategii zaproszono przedstawicieli szerokiego grona instytucji, organizacji, firm oraz miejskich jednostek organizacyjnych. Dokument 9

10 uzyskał aprobatę Krakowskiego Forum Turystycznego oraz Zespołu ds. przygotowania Strategii Rozwoju Turystyki w Krakowie na lata oraz został pozytywnie zaopiniowany uchwałą nr 3/2014 przez Krakowską Radę Działalności Pożytku Publicznego. Strategia Rozwoju Turystyki w Krakowie na lata jest dostępna na stronie: Nowe! KOLEJNE PLANY DLA KRAKOWA Blisko połowa powierzchni Krakowa ma miejscowe plany i wciąż powstają kolejne. Rozpoczęły się prace nad jedenastoma kolejnymi planami, m.in. dla Kazimierza, Stradomia oraz dla obszaru objętego strategicznym projektem Nowa Huta Przyszłości. Kraków ma 137 obowiązujących planów, obejmują one blisko połowę powierzchni miasta. Po uchwaleniu Studium rozpoczęto analizy, dla których obszarów potrzebne są nowe plany lub zachodzi konieczność zmiany dotychczas obowiązujących. Rada Miasta Krakowa wyraziła już zgodę na sporządzenie opracowań planów dla obszarów: Azory - Park, Azory Rejon ulic Stachiewicza Czerwieńskiego, Balice I, Balice II, Bieńczyce Szpital, Bodzów Rejon ulicy Widłakowej, Czyżyny AWF, Grzegórzki Rejon ulicy Skrzatów, Kliny Południe II, Lema Park Lotników Polskich, Lema Staw Dąbski, Łobzów Rejon ulic Łokietka i Wrocławskiej, Marii Dąbrowskiej Bieńczycka, Osiedle Kurdwanów, Park Ruczaj Lubostroń, Prądnik Czerwony Naczelna, Prądnik Czerwony Wschód, Rejon Alei Ignacego Daszyńskiego, Rejon Ronda Ofiar Katynia II, Rejon ulic: Płk. Francesco Nullo - Fabryczna, Rejon ulicy Junackiej, Rejon ulicy Koszykarskiej, Rejon ulicy Przewóz, Rejon ulicy Rajskiej, Rynek Krowoderski, Tonie - Jurajska, Tonie Wschód, Tonie Zachód, Ugorek Fiołkowa, Zakole Wisły. Prace nad większością z nich już się rozpoczęły i możliwe jest składanie wniosków do tych opracowań. Podczas wczorajszej sesji radni podjęli decyzję w sprawie rozpoczęcia prac nad planami: Rejon ulicy Podgórki Tynieckie, Strzelnica Sikornik, Nowa Huta Przyszłości - Igołomska Południe, Nowa Huta Przyszłości Igołomska Północ,, Nowa Huta Przyszłości Przylasek Rusiecki, Pychowice II, Stradom, Kazimierz, Mistrzejowice ks. Kazmierza Jancarza, Czyżyny - Rejon ulicy Galicyjskiej, Ruczaj Rejon ulicy Czerwone Maki. Miejscowe plany to bardzo ważne narzędzia pozwalające uniknąć chaosu przestrzennego. Umożliwiają one bardziej przejrzyste zasady inwestowania, ochronę terenów cennych przyrodniczo i kulturowo oraz ich harmonijny rozwój. Lista planów sporządzanych, uchwalonych i obowiązujących dostępna jest pod adresem planowanie.um.krakow.pl. Aktualności planistyczne wywieszane są na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miasta Krakowa oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej. 10

11 (www.bip.krakow.pl) NOWE! JEST KOREKTA GRANIC STREFY PARKOWANIA W środę, 5 listopada radni podjęli decyzję w sprawie zmian granic strefy płatnego parkowania. Na wniosek mieszkańców, postój będzie płatny m.in. na Dębnikach. Przypomnijmy, że na pierwszej powakacyjnej sesji Prezydent Miasta Krakowa przedstawił projekt korekty granic strefy płatnego parkowania. Inicjatywa została poprzedzona postulatami mieszkańców, szczególnie z terenu Dębnik, a także wnioskami, płynącymi z analiz wykonanych na zlecenie Miasta. W przypadku tej dzielnicy Badania zachowań parkingowych w Krakowie opracowane latem tego roku wykazały, że w dni robocze ruch jest tu przeciążony. W raporcie stwierdza się m.in., że obszar Dębnik jest otoczony z trzech stron przez strefy płatnego parkowania, i dlatego stwarza możliwość uniknięcia tych stref, co skutkuje zjawiskiem rozlewania i bardzo wysokim poziomem nieprzepisowych zachowań parkingowych. - Stąd decyzja o objęciu Dębnik strefą płatnego parkowania, tym bardziej, że wielokrotnie mieszkańcy tej dzielnicy postulowali wprowadzenie takiego rozwiązania wyjaśnia Jerzy Marcinko, dyrektor ZIKIT. W przypadku Dębnik, za postój zapłacimy w obszarze między Bulwarami Wiślanymi a ulicami Monte Cassino i Nowaczyńskiego. Korektę strefy wprowadzono też na obszarze dzielnicy II i V. W przypadku Grzegórzek granica przebiegać będzie wzdłuż ul. Rakowickiej do linii kolejowej, dalej do ul. Mogilskiej, następnie rzeką Białuchą do ul. Norwida (z wyłączeniem tejże ulicy) do ul. Grochowskiej (z wyłączeniem tejże ulicy) do al. Beliny Prażmowskiego, wzdłuż al. Beliny Prażmowskiego (z wyłączeniem tej ulicy) do ul. Olszańskiej, wzdłuż ul. Olszańskiej (z wyłączeniem tejże ulicy) do ul. Rakowickiej. Z kolei na Krowodrzy strefa postała poszerzona wzdłuż ul. Wrocławskiej (z wyłączeniem tejże ulicy) do ul. Racławickiej, ulicą Racławicką do linii kolejowej, wzdłuż linii kolejowej do ul. Prądnickiej, wzdłuż ul. Prądnickiej (z wyłączeniem tejże ulicy) do ul. Wrocławskiej. Nowa strefa płatnego parkowania zacznie obowiązywać od czerwca przyszłego roku. Wcześniej należy zakupić i zamontować parkomaty. W preferencyjne abonamenty powinni się też zaopatrzyć mieszkańcy nowej strefy. Przypomnijmy, że takie osoby płacą jedynie 10 zł miesięcznie. Przyjęta przez radnych uchwała o szerszej strefie parkowania przewiduje również wprowadzenie preferencyjnych opłat dla samochodów elektrycznych i hybrydowych. Posiadacze takich pojazdów zapłacą 100 zł miesięcznie. Wprowadzono również zasadę, że zwolnione z opłat będą oznakowane pojazdy do poboru krwi, organizacji społecznych realizujących na rzecz Gminy Miejskiej Kraków usługi z zakresu opieki nad zwierzętami oraz samochody inspektoratu nadzoru budowlanego. Dotyczy to wyłącznie sytuacji, gdy pojazdy wjeżdżają do strefy w trakcie wykonywania obowiązków służbowych. 11

12 Przypomnijmy, że opłata za pierwszą godzinę parkowania w strefie wynosi w Krakowie 3 zł, za drugą - 3,5 zł, za trzecią - 4,1 zł (opłaty te obowiązują od poniedziałku do piątku od godziny 10 do 20). NOWE! KRAKÓW JEST SMART Czy smart city może stać się dźwignią rozwoju gospodarczego miasta? Jak otwarte dane i monitoring usług miejskich mogą wpłynąć na kontakt pomiędzy administracją a mieszkańcami? Jak umiejętnie wykorzystać potencjał mieszkańców Krakowa, aby sami chcieli i mogli planować swoje miasto? Te i inne tematy poruszane będą jutro (7 listopada, piątek) w Muzeum Lotnictwa Polskiego podczas konferencji podsumowującej dotychczasowe działania projektu SMART_KOM. Kraków w sieci inteligentnych miast. W spotkaniu weźmie udział Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa Elżbieta Koterba. W spotkaniu wezmą udział najwybitniejsi eksperci zajmujący się tematyką nowoczesnych technologii i urbanizacji: Rudolf Giffinger, Jarmo Eskelinen, Volker Schaffler, Asta Manninen, Jussi Hannula, a także najważniejsi przedstawiciele Województwa Małopolskiego, Miasta Krakowa oraz dużych polskich firm z sektora IT. W Muzeum Lotnictwa Polskiego oficjalnie zaprezentowane zostaną rezultaty I i II etapu projektu SMART_KOM diagnozy i identyfikacji dobrych praktyk. Zgromadzeni eksperci zwrócą uwagę na praktyczne wyzwania stojące przed inteligentnymi metropoliami. Opowiedzą o Krakowie w kontekście problemów oraz wyzwań, jakie stoją przed miastem. Podkreślą znaczenie lokalnego biznesu oraz nauki. Nie zabraknie także konkretnych informacji na temat tego, w jaki sposób skutecznie budować kompetencje instytucji regionalnych w wykorzystywaniu nowoczesnych technologii. Cyfryzacja procesów jest dziś jednym z niezbędnych elementów zarządzania miastem, przedsiębiorstwem czy instytucją. Niepostrzeżenie wkracza także w życie każdego z nas. Podążający za rynkiem biznes nie może tego lekceważyć. Szczegółowy program wydarzenie: Kraków jest jednym z pierwszych miast w Polsce, które podjęło się wdrożenia idei smart city. Krakowski Park Technologiczny, wraz z Województwem Małopolskim, Urzędem Miasta Krakowa, Forum Virium z Helsinek oraz Uniwersytetem Technicznym w Wiedniu, głośno zadaje pytanie, co można zrobić, by: sprawniej komunikować o zamiarach Miasta, rozładować korki na ulicach, ochronić środowisko, czy wreszcie w sprawny sposób uzyskać poradę lekarską. W dynamicznie zmieniającym się świecie zawsze należy przewidywać dwa, trzy ruchy do przodu. Dobre zarządzanie ekonomią miasta to m.in. umiejętność diagnozowania i wyprzedzania przyszłych zagrożeń dla gospodarki tłumaczy Krzysztof Jan Klęczar, członek zarządu KPT. W ramach projektu SMART_KOM" opracowywana jest Strategia Smart City dla Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego. Z jednej strony oceniany jest potencjał naszego 12

Promocja oferty turystyki religijnej Małopolski na arenie międzynarodowej

Promocja oferty turystyki religijnej Małopolski na arenie międzynarodowej Promocja oferty turystyki religijnej Małopolski na arenie międzynarodowej Elżbieta Kantor Dyrektor Departamentu Turystyki, Sportu i Promocji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego 1 Działania

Bardziej szczegółowo

Antoni Jackowski Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ. Turystyka pielgrzymkowa w Małopolsce - stan obecny i szanse rozwoju.

Antoni Jackowski Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ. Turystyka pielgrzymkowa w Małopolsce - stan obecny i szanse rozwoju. Antoni Jackowski Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ Turystyka pielgrzymkowa w Małopolsce - stan obecny i szanse rozwoju. Ruch pielgrzymkowy w ważniejszych ośrodkach kultu religijnego na świecie

Bardziej szczegółowo

SERWIS INFORMACYJNY. Biuro Prasowe Wydział Informacji, Turystyki i Promocji. tel.12 61 61 709, fax.12 61 61 711, e-mail: bi@um.krakow.

SERWIS INFORMACYJNY. Biuro Prasowe Wydział Informacji, Turystyki i Promocji. tel.12 61 61 709, fax.12 61 61 711, e-mail: bi@um.krakow. SERWIS INFORMACYJNY Biuro Prasowe Wydział Informacji, Turystyki i Promocji tel.12 61 61 709, fax.12 61 61 711, e-mail: bi@um.krakow.pl 2014 (1853) wtorek, 4 listopada 2014 r. Z MAGISTRATU NOWE! CIEPŁO

Bardziej szczegółowo

Święto Organizacji Pozarządowych i Inicjatyw Obywatelskich Miasta Krakowa

Święto Organizacji Pozarządowych i Inicjatyw Obywatelskich Miasta Krakowa Święto Organizacji Pozarządowych i Inicjatyw Obywatelskich Miasta Krakowa Od 23 do 27 czerwca odbędzie się w Krakowie Święto Organizacji Pozarządowych i Inicjatyw Obywatelskich Miasta Krakowa. Święto Organizacji

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Polski Południowej do roku 2020. Mirosław Sekuła Marszałek Województwa Śląskiego

Strategia Rozwoju Polski Południowej do roku 2020. Mirosław Sekuła Marszałek Województwa Śląskiego Strategia Rozwoju Polski Południowej do roku 2020 Mirosław Sekuła Marszałek Województwa Śląskiego Strategia Rozwoju Polski Południowej -budowanie przewagi kooperacyjnej - od konkurencji do kooperacji

Bardziej szczegółowo

Akademia Dziedzictwa. Strona 1

Akademia Dziedzictwa. Strona 1 Akademia Dziedzictwa Akademia Dziedzictwa IX edycja, MCK, MSAP UEK, Kraków 2015-2016 Założenia programowo-organizacyjne studiów podyplomowych dotyczących zarządzania dziedzictwem kulturowym: Akademia Dziedzictwa

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorcza Łomża otwarci na Biznes

Przedsiębiorcza Łomża otwarci na Biznes PROGRAM ROZWOJU MIASTA ŁOMŻA DO ROKU 2020 PLUS CEL HORYZONTALNY I: KULTURA, EDUKACJA I SPORT JAKO BAZA ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO CEL HORYZONTALNY II: INFRASTRUKTURA JAKO BAZA ROZWOJU SPOŁECZNO -

Bardziej szczegółowo

KRAKÓW MIASTEM PRZYJAZNYM MIESZKAŃCOM, ATRAKCYJNYM DLA ZAMIESZKANIA I POBYTU

KRAKÓW MIASTEM PRZYJAZNYM MIESZKAŃCOM, ATRAKCYJNYM DLA ZAMIESZKANIA I POBYTU KRAKÓW MIASTEM PRZYJAZNYM MIESZKAŃCOM, ATRAKCYJNYM DLA ZAMIESZKANIA I POBYTU ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA ds. ROZWOJU MIASTA ARCH. ELŻBIETA KOTERBA PERSPEKTYWY ROZWOJU KRAKOWA DOKUMENTY STRATEGICZNE

Bardziej szczegółowo

Comenius. Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje:

Comenius. Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje: Comenius Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje: Dwustronne Partnerskie Projekty Szkół Wielostronne Partnerskie Projekty Szkół Partnerskie Projekty

Bardziej szczegółowo

KARTA STRATEGICZNA PROGRAMU

KARTA STRATEGICZNA PROGRAMU 151 KARTA STRATEGICZNA PROGRAMU Nazwa programu: Kulturalny Poznań nr programu: 7 Kontynuacja Planu Rozwoju Miasta Poznania Cele strategiczne: Zwiększenie znaczenia miasta jako ośrodka wiedzy, kultury,

Bardziej szczegółowo

Zwiększenie dostępności do infrastruktury kultury poprzez modernizację budynku Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie

Zwiększenie dostępności do infrastruktury kultury poprzez modernizację budynku Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie Zwiększenie dostępności do infrastruktury kultury poprzez modernizację budynku Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie od 1971 roku mieści się w zabytkowym

Bardziej szczegółowo

NAGRODA im. JÓZEFA DIETLA

NAGRODA im. JÓZEFA DIETLA NAGRODA im. JÓZEFA DIETLA OFERTA WSPÓŁPRACY O Nagrodzie Zwracamy się z prośbą o dofinansowanie lub sponsoring wydarzenia. Korporacja Samorządowa im. Józefa Dietla chcąc wyróżnić osoby i instytucje działające

Bardziej szczegółowo

SPORT i TURYSTYKA. Grudzień 2013 Czytając Rymanowski Kurier Samorządowy dowiesz się o bieżących działaniach Samorządu Gminy Rymanów.

SPORT i TURYSTYKA. Grudzień 2013 Czytając Rymanowski Kurier Samorządowy dowiesz się o bieżących działaniach Samorządu Gminy Rymanów. Grudzień 2013 Czytając Rymanowski Kurier Samorządowy dowiesz się o bieżących działaniach Samorządu Gminy Rymanów. SPORT i TURYSTYKA Już wkrótce zostaną zakończone prace związane z przygotowaniem trasy

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE TRADYCJI KULTUROWYCH W AGROTURYSTYCE

WYKORZYSTANIE TRADYCJI KULTUROWYCH W AGROTURYSTYCE KONFERENCJA WOJEWÓDZKA nt. Wykorzystanie lokalnych wartości w rozwoju społeczno gospodarczym obszarów w wiejskich prof. nadzw. dr hab. Mirosław Boruszczak WYKORZYSTANIE TRADYCJI KULTUROWYCH W AGROTURYSTYCE

Bardziej szczegółowo

Samorządowe Forum Kapitału i Finansów

Samorządowe Forum Kapitału i Finansów X Samorządowe Forum Kapitału i Finansów 10 11 października 2012 roku Warszawa, Hotel Sofitel Victoria ul. Królewska 11 zaprasza X Samorządowe Forum Kapitału i Finansów Szanowni Państwo Przed nami jubileuszowa,

Bardziej szczegółowo

Czym jest rewitalizacja?

Czym jest rewitalizacja? 10.10.2020_jarocin Czym jest rewitalizacja? System działań, które mają na celu przede wszystkim przywracanie do życia i zrównoważony rozwój określonych terenów, które utraciły swoje dotychczasowe funkcje

Bardziej szczegółowo

Wzrost adaptacyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez zarządzanie strategiczne

Wzrost adaptacyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez zarządzanie strategiczne POLSKI ZWIĄZEK PRYWATNYCH PRACODAWCÓW TURYSTYKI LEWIATAN I INSTYTUT TURYSTYKI W KRAKOWIE SP. Z O. O. ZAPRASZAJĄ PRZEDSIĘBIORCÓW I ICH PRACOWNIKÓW DO UDZIAŁU W PROJEKCIE Wzrost adaptacyjności mikro, małych

Bardziej szczegółowo

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "LIWOCZ" zaprasza wszystkich zainteresowanych na bezpłatne szkolenie pt. "Małe projekty - sposób na aktywizację społeczności lokalnej" dotyczące przygotowania wniosków

Bardziej szczegółowo

Małopolski Park Technologii Informacyjnych środowisko dla rozwoju technologii inteligentnego miasta

Małopolski Park Technologii Informacyjnych środowisko dla rozwoju technologii inteligentnego miasta Małopolski Park Technologii Informacyjnych środowisko dla rozwoju technologii inteligentnego miasta Konferencja Inteligentne Miasto rekomendacje dla Polski Kraków, 11 października 2010 r. Krakowski Park

Bardziej szczegółowo

MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne. Podegrodzie, 22.02.2011 r.

MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne. Podegrodzie, 22.02.2011 r. MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne Podegrodzie, 22.02.2011 r. Cele ogólne LSR - przedsięwzięcia CEL OGÓLNY 1 Rozwój turystyki w oparciu o bogactwo przyrodnicze i kulturowe obszaru CELE

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE ZINTEGROWANEJ STRATEGII ROZWOJU EDUKACJI I RYNKU PRACY NA TERENIE OBSZARU FUNKCJONALNEGO BLISKO KRAKOWA

OPRACOWANIE ZINTEGROWANEJ STRATEGII ROZWOJU EDUKACJI I RYNKU PRACY NA TERENIE OBSZARU FUNKCJONALNEGO BLISKO KRAKOWA OPRACOWANIE ZINTEGROWANEJ STRATEGII ROZWOJU EDUKACJI I RYNKU PRACY NA TERENIE OBSZARU FUNKCJONALNEGO BLISKO KRAKOWA - w ramach projektu Razem Blisko Krakowa zintegrowany rozwój podkrakowskiego Program

Bardziej szczegółowo

Część II. Opracowanie celów strategicznych, operacyjnych oraz projektów, działań

Część II. Opracowanie celów strategicznych, operacyjnych oraz projektów, działań II warsztat strategiczny gmina Gorzków Część I. Opracowanie Misji i Wizji gminy MISJA Grupa 1: 1. Bezpieczne przejścia szlaki komunikacyjne (ścieżka rowerowa, szlaki konne, trasy spacerowe, chodniki łączące

Bardziej szczegółowo

Jubileusz 10 lat. Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej

Jubileusz 10 lat. Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej Jubileusz 10 lat Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej Konferencja Prasowa 27 maja 2014 2000 System POT- ROT - LOT 2003 Wielkopolska Organizacja Turystyczna powstała jako 10. organizacja regionalna w

Bardziej szczegółowo

LOKALE NA WYNAJEM PLATFORMA DLA HANDLU DETALICZNEGO

LOKALE NA WYNAJEM PLATFORMA DLA HANDLU DETALICZNEGO LOKALE NA WYNAJEM PLATFORMA DLA HANDLU DETALICZNEGO TRENDY Od kilku lat na polskim rynku handlu zachodzą bardzo dynamiczne zmiany. Klienci cenią wygodę i szybkość zakupów dokonywanych blisko domu oraz

Bardziej szczegółowo

czwartek, 5 lutego 2015 24/15

czwartek, 5 lutego 2015 24/15 czwartek, 5 lutego 2015 24/15 AKTUALNOŚCI: WIĘKSZE MOŻLIWOŚCI DZIĘKI ZIT Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) to zaproponowane przez Komisję Europejską rozwiązanie, które ma pomóc w zakresie wykorzystania

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W SEKTORACH KREATYWNYCH

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W SEKTORACH KREATYWNYCH PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W SEKTORACH KREATYWNYCH Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Podpisanie umowy o dofinansowanie dr Piotr Kaczmarek

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ DLA FIRM RODZINNYCH. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ DLA FIRM RODZINNYCH. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ DLA FIRM RODZINNYCH Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Sukcesja w firmie rodzinnej Firma rodzinna to coś więcej niż miejsce

Bardziej szczegółowo

Jak skutecznie wykorzystać system zarządzania JST do poprawy jakości życia mieszkańców? Konferencja kończąca projekt MJUP 1

Jak skutecznie wykorzystać system zarządzania JST do poprawy jakości życia mieszkańców? Konferencja kończąca projekt MJUP 1 Jak skutecznie wykorzystać system zarządzania JST do poprawy jakości życia mieszkańców? Konferencja kończąca projekt MJUP 1 Dzień 1 Tytuł dnia: Jakie wymagania warto postawić systemowi zarządzania w JST

Bardziej szczegółowo

Forum współpracy dla rozwoju innowacji w life science 8 X 2013. Klub Studencki ARKA 31-425 Kraków Uniwersytet Rolniczy Al.

Forum współpracy dla rozwoju innowacji w life science 8 X 2013. Klub Studencki ARKA 31-425 Kraków Uniwersytet Rolniczy Al. Forum współpracy dla rozwoju innowacji w life science 8 X 2013 Klub Studencki ARKA 31-425 Kraków Uniwersytet Rolniczy Al. 29 Listopada 50 STRONA 1 O konferencji Life Science Open Space (LSOS2013) jest

Bardziej szczegółowo

Programy współfinansujące rozwój turystyki wiejskiej

Programy współfinansujące rozwój turystyki wiejskiej 1 Programy współfinansujące rozwój turystyki wiejskiej Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013. Program Samorządu Województwa Wielkopolskiego Wielkopolska Odnowa Wsi. Program Operacyjny Zrównoważony

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej FRDL

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej FRDL Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej FRDL powstała w 1989 roku największa w Polsce organizacja pozarządowa wspomagająca samorządy terytorialne i rozwój społeczeństwa obywatelskiego laureat Nagrody Głównej

Bardziej szczegółowo

I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009

I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009 I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009 Strategią rozwoju nazywa się rozmaite sposoby oddziaływania w celu pobudzenia wzrostu gospodarczego Strategia rozwoju

Bardziej szczegółowo

Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych. Radlin, 14 marca 2014 r.

Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych. Radlin, 14 marca 2014 r. Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych Radlin, 14 marca 2014 r. Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych Cele Obserwatoriów Specjalistycznych 1. Wsparcie i usprawnienie zarządzania

Bardziej szczegółowo

II Kongres Finansów Publicznych

II Kongres Finansów Publicznych II Kongres Finansów Publicznych Kryzys szansą rozwoju 4-5 października 2012 r. Hotel Qubus, Kraków, ul. Nadwiślańska 6 Stagnacja i ograniczenie możliwości inwestowania we własny rozwój to chyba najgorsza

Bardziej szczegółowo

Uwaga nr 1. Uwaga nr 2

Uwaga nr 1. Uwaga nr 2 Uwaga nr 1 Dodanie osi priorytetowej 12: Kultura i sektory kreatywne. Cel ogólny osi priorytetowej: Podniesienie jakości oferty kulturalnej i produktów kultury wytworzonych przez przemysły kultury oraz

Bardziej szczegółowo

OBCHODY JUBILEUSZU 200-LECIA UW* *stan na dzień 23.09.2015 r.

OBCHODY JUBILEUSZU 200-LECIA UW* *stan na dzień 23.09.2015 r. OBCHODY JUBILEUSZU 200-LECIA UW* *stan na dzień 23.09.2015 r. DWA STULECIA. DOBRY POCZĄTEK 1 października 2015 19 listopada 2016 Założenia Jubileuszu Celem Jubileuszu jest podkreślenie wyjątkowego znaczenia

Bardziej szczegółowo

Geografia miast i turystyki. Specjalność prowadzona przez: Zakład Geografii Miast i Organizacji Przestrzeni Zakład Geografii Turyzmu i Rekreacji

Geografia miast i turystyki. Specjalność prowadzona przez: Zakład Geografii Miast i Organizacji Przestrzeni Zakład Geografii Turyzmu i Rekreacji Specjalność prowadzona przez: Zakład Geografii Miast i Organizacji Przestrzeni Zakład Geografii Turyzmu i Rekreacji Polityka turystyczna w krajach UE Planowanie i zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne

Bardziej szczegółowo

Targi Business to Business Innowacyjność i nowe technologie jako budowanie przewagi konkurencyjnej w regionie 12 września 2013 roku Park Naukowo

Targi Business to Business Innowacyjność i nowe technologie jako budowanie przewagi konkurencyjnej w regionie 12 września 2013 roku Park Naukowo jako budowanie przewagi konkurencyjnej w regionie 12 września 2013 roku Park Naukowo Technologiczny Polska Wschód w Suwałkach, ul. Innowacyjna 1 Suwalska Specjalna Strefy Ekonomicznej S.A. i firma Prospects

Bardziej szczegółowo

Termin realizacji zadania. IV kwartał 2011 r. od 11 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 r.

Termin realizacji zadania. IV kwartał 2011 r. od 11 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 r. Harmonogram konkursów na realizację zadań publicznych Województwa Dolnośląskiego w 2012 r. Nazwa zadania priorytetowego/konkursu Termin ogłoszenia konkursu Termin realizacji zadania Pula środków do rozdysponowania

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja Europejskiego Szlaku Kulturowego na obszarze Południowego Bałtyku - Pomorska Droga Św. Jakuba RECReate

Rewitalizacja Europejskiego Szlaku Kulturowego na obszarze Południowego Bałtyku - Pomorska Droga Św. Jakuba RECReate Rewitalizacja Europejskiego Szlaku Kulturowego na obszarze Południowego Bałtyku - Pomorska Droga Św. Jakuba RECReate Szczecin 20 grudnia 2011 r. Bożena Wołowczyk Plan prezentacji 1. Idea europejskich szlaków

Bardziej szczegółowo

1 października (czwartek)

1 października (czwartek) 1 października (czwartek) 15:00-17:00 Rejestracja - punkty informacyjne 17:00-17:45 Oficjalne otwarcie 17:45-18:15 Wykład inauguracyjny: Wschodni wymiar Europejskiej Polityki Sąsiedztwa - nowe szanse i

Bardziej szczegółowo

UE DLA PROMOCJI TURYSTYKI nowa perspektywa budżetowa 2014-2020, koncepcja projektów Polskiej Organizacji Turystycznej.

UE DLA PROMOCJI TURYSTYKI nowa perspektywa budżetowa 2014-2020, koncepcja projektów Polskiej Organizacji Turystycznej. UE DLA PROMOCJI TURYSTYKI nowa perspektywa budżetowa 2014-2020, koncepcja projektów Polskiej Organizacji Turystycznej. Piotr Tatara Polska Organizacja Turystyczna 9 maja 2013 roku Projekty systemowe Polskiej

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Koordynator Festiwalu BOSS

Szanowni Państwo, Koordynator Festiwalu BOSS Szanowni Państwo, w imieniu Fundacji Studenckie Forum Business Centre Club zwracamy się do Państwa z ofertą współpracy przy projekcie Festiwal BOSS. Mamy nadzieję, że poniższa oferta będzie dla Państwa

Bardziej szczegółowo

POLITYKA TRANSPORTOWA MIASTA KRAKOWA W KONTEKŚCIE KRAKOWSKIEGO OBSZARU MTEROPOLITALNEGO

POLITYKA TRANSPORTOWA MIASTA KRAKOWA W KONTEKŚCIE KRAKOWSKIEGO OBSZARU MTEROPOLITALNEGO POLITYKA TRANSPORTOWA MIASTA KRAKOWA W KONTEKŚCIE KRAKOWSKIEGO OBSZARU MTEROPOLITALNEGO Wizja rozwoju Krakowa KRAKÓW MIASTEM OBYWATELSKIM, ZAPEWNIAJĄCYM WYSOKĄ JAKOŚĆ ŻYCIA MIESZKAŃCÓW I ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ-EUROPEJSKĄ

Bardziej szczegółowo

IX Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości

IX Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości W imieniu Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. oraz Targów Kielce pragnę Państwa serdecznie zaprosić do bezpłatnego udziału w IX Świętokrzyskiej Giełdzie Kooperacyjnej

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Małopolski i finansowanie jej wdrożenia w ramach programu regionalnego w latach 2014 2020 Małgorzata Potocka-Momot

Strategia Rozwoju Małopolski i finansowanie jej wdrożenia w ramach programu regionalnego w latach 2014 2020 Małgorzata Potocka-Momot Strategia Rozwoju Małopolski i finansowanie jej wdrożenia w ramach programu regionalnego w latach 2014 2020 Małgorzata Potocka-Momot Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Polityki Regionalnej

Bardziej szczegółowo

Kompetentny, wykwalifikowany i pracujący mieszkaniec Małopolski 16 października 2015 roku Hotel Galaxy, ul. Gęsia 22a, Kraków

Kompetentny, wykwalifikowany i pracujący mieszkaniec Małopolski 16 października 2015 roku Hotel Galaxy, ul. Gęsia 22a, Kraków Kompetentny, wykwalifikowany i pracujący mieszkaniec Małopolski 16 października 2015 roku Hotel Galaxy, ul. Gęsia 22a, Kraków Konferencja podsumowująca projekty Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie Marek

Bardziej szczegółowo

Program Doskonalenia Nauczycieli Akademickich Uniwersytetu Warszawskiego

Program Doskonalenia Nauczycieli Akademickich Uniwersytetu Warszawskiego NOWOCZESNY UNIWERSYTET - kompleksowy program wsparcia dla doktorantów i kadry dydaktycznej Uniwersytetu Warszawskiego Uniwersytet Otwarty Uniwersytetu Warszawskiego Mały Dziedziniec Kampusu Centralnego,

Bardziej szczegółowo

Pomorska Akademia Kulinarna

Pomorska Akademia Kulinarna Pomorska Akademia Kulinarna Dlaczego powstała Akademia? Niestety dawno już minęły czasy, gdy wspólne, wielopokoleniowe gotowanie stanowiło ważny domowy rytuał, w czasie którego rodzinne tradycje i przepisy

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PI ODRODZENIE FENIKSA innowacyjny model współpracy instytucji publicznych i niepublicznych z przedsiębiorstwami

Bardziej szczegółowo

Dąbrowa Górnicza - Śródmieście ZałoŜenia strategii rozwoju przestrzennego dzielnicy. Warsztaty Charette Sesja 3

Dąbrowa Górnicza - Śródmieście ZałoŜenia strategii rozwoju przestrzennego dzielnicy. Warsztaty Charette Sesja 3 Dąbrowa Górnicza - Śródmieście ZałoŜenia strategii rozwoju przestrzennego dzielnicy Warsztaty Charette Sesja 3 1 Organizatorzy warsztatów Miasto Dąbrowa Górnicza Śląski Związek Gmin i Powiatów 2 Program

Bardziej szczegółowo

Główne problemy, założenia i etapy realizacji projektu ReNewTown

Główne problemy, założenia i etapy realizacji projektu ReNewTown This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co financed by the ERDF Główne problemy, założenia i etapy realizacji projektu Konsultacje publiczne Warszawa, 29 maja 2012 Magdalena Wątorska-Dec,

Bardziej szczegółowo

AKTYWNE LEGIONOWO Jak zmienić sypialnię w miasto, które porusza!

AKTYWNE LEGIONOWO Jak zmienić sypialnię w miasto, które porusza! AKTYWNE LEGIONOWO Jak zmienić sypialnię w miasto, które porusza! Sypialnia dobrze czy źle o mieście? Stereotyp dotyczący miast na obrzeżach aglomeracji Sypialnia bez kompleksów: Najprzyjemniejsze miejsce

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA TARNÓW 2020

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA TARNÓW 2020 STRATEGIA ROZWOJU MIASTA TARNÓW 2020 ZAŁOśENIA SCHEMAT, marzec 2011 WIZJA TARNOWA 2020 miasto komfortu i rozwoju, pomnaŝające bogactwa 2 OBSZAR I ROZWÓJ GOSPODARCZY atrakcyjny inwestycyjnie, innowacyjny,

Bardziej szczegółowo

Wioska Garncarska dobra praktyka

Wioska Garncarska dobra praktyka Projekt pn. Edukacja dla inicjatywy lokalnej w Gminie Lubomierz jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX, działanie

Bardziej szczegółowo

Kolejne szkolenie pt.: Networking jako sposób na pozyskanie nowych klientów, już 28 marca 2013 r.

Kolejne szkolenie pt.: Networking jako sposób na pozyskanie nowych klientów, już 28 marca 2013 r. Dobry design to dobry biznes! W Inwest-Parku odbyło się kolejne z bezpłatnych szkoleń w ramach projektu Akcelerator Przedsiębiorczości działania wspierające rozwój przedsiębiorczości poza obszarami metropolitarnymi,

Bardziej szczegółowo

Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach. Strategia Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach na lata 2007-2014

Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach. Strategia Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach na lata 2007-2014 Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach Strategia Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach na lata 2007-2014 12 czerwca 2007 Misją Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach jest stworzenie

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA BUDOWY SIECI CIEPLNEJ ORAZ PRZYŁĄCZY CIEPLNYCH DLA ZABUDOWY NA TERENIE WYSTĘPOWANIA PIECÓW OPALANYCH PALIWEM STAŁYM DLA OBSZARÓW KRAKOWA:

KONCEPCJA BUDOWY SIECI CIEPLNEJ ORAZ PRZYŁĄCZY CIEPLNYCH DLA ZABUDOWY NA TERENIE WYSTĘPOWANIA PIECÓW OPALANYCH PALIWEM STAŁYM DLA OBSZARÓW KRAKOWA: KONCEPCJA BUDOWY SIECI CIEPLNEJ ORAZ PRZYŁĄCZY CIEPLNYCH DLA ZABUDOWY NA TERENIE WYSTĘPOWANIA PIECÓW OPALANYCH PALIWEM STAŁYM DLA OBSZARÓW KRAKOWA: DZIELNICA I STARE MIASTO CZĘŚĆ ZACHODNIA DZIELNICY II

Bardziej szczegółowo

OD POMYSŁU DO PRZEMYSŁU

OD POMYSŁU DO PRZEMYSŁU OD POMYSŁU DO PRZEMYSŁU TRANSFER WIEDZY NA PRZYKŁADZIE WDROŻEŃ WZORNICZYCH W PRZEDSIĘBIORSTWACH Seminarium podsumowujące prace zespołów wdrożeniowych w ramach projektu: Dolnośląska Sieć Wzornictwa Przemysłowego

Bardziej szczegółowo

16:15-16:45 Ogólne zasady przyznawania pomocy w ramach "małych projektów" beneficjenci, poziom dofinansowania (wykład)

16:15-16:45 Ogólne zasady przyznawania pomocy w ramach małych projektów beneficjenci, poziom dofinansowania (wykład) Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Harmonogram szkolenia: 16:00-16:15 "Małe projekty" - definicja (wykład) 16:15-16:45 Ogólne zasady przyznawania

Bardziej szczegółowo

II POWSZECHNA WYSTAWA KRAJOWA KONKURENCYJNA POLSKA POZNAŃ, 2-15 CZERWCA 2014

II POWSZECHNA WYSTAWA KRAJOWA KONKURENCYJNA POLSKA POZNAŃ, 2-15 CZERWCA 2014 M i ędzynarodo w e Targ i P oznańsk i e II POWSZECHNA WYSTAWA KRAJOWA KONKURENCYJNA POLSKA POZNAŃ, 2-15 CZERWCA 2014 Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego WWW.PEWUKA.PL

Bardziej szczegółowo

W POSZUKIWANIU DOMU DLA KONI

W POSZUKIWANIU DOMU DLA KONI W POSZUKIWANIU DOMU DLA KONI ON ONA Polonista, Nauczyciel, Instruktor teatralny, Mieszczuch z urodzenia Architekt, Marketingowiec, Mieszczuch z wyboru Połączyła ich miłość do koni i artystyczne aspiracje

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku

PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku O godzinie 16 00 posiedzenie Komisji otworzył i przywitał wszystkich zebranych Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Towarzystwo Inicjatyw Europejskich ul. Próchnika 1 lok. 303 90-408 Maj 2013 Operator Programu Wolontariatu Długoterminowego

Bardziej szczegółowo

poniedziałek, 15 kwietnia 2013 67/13

poniedziałek, 15 kwietnia 2013 67/13 poniedziałek, 15 kwietnia 2013 67/13 AKTUALNOŚCI: CO ALEJ Z MYŚLENICKĄ? 16 kwietnia (wtorek) o godz. 18 w Szkole Podstawowej nr 43 przy ulicy Myślenickiej 112 odbędzie się spotkanie z mieszkańcami w sprawie

Bardziej szczegółowo

GIMNAZJON ŻORY CENTRUM AKTYWNOŚCI RUCHOWEJ W ŻORACH

GIMNAZJON ŻORY CENTRUM AKTYWNOŚCI RUCHOWEJ W ŻORACH GIMNAZJON CENTRUM AKTYWNOŚCI RUCHOWEJ W ŻORACH ŻORY śory TO: DOSKONAŁA LOKALIZACJA I DOSTĘPNOŚĆ KOMUNIKACYJNA W REGIONIE ponad 60-tysięczne miasto położone przy głównych szlakach komunikacyjnych A-1 śory

Bardziej szczegółowo

piątek, 30 listopada 2012 197/12

piątek, 30 listopada 2012 197/12 piątek, 30 listopada 2012 197/12 AKTUALNOŚCI: BEZPIECZEŃSTWO TELEINFORMATYCZNE Na kwestiach bezpieczeństwa skupili się radni podczas posiedzenia Komisji Rozwoju i Innowacji Rady Miasta Krakowa. Ich zdziwienie

Bardziej szczegółowo

WSTĘP DO REWITALIZACJI OBSZAROWEJ CENTRUM ŁODZI

WSTĘP DO REWITALIZACJI OBSZAROWEJ CENTRUM ŁODZI PROGRAM WSTĘP DO REWITALIZACJI OBSZAROWEJ CENTRUM ŁODZI PROGRAM REMONTOWY DLA NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH ZLOKALIZOWANYCH W STREFIE WIELKOMIEJSKIEJ ŁODZI NA LATA 2011-2014 OBSZAR DZIAŁANIA Programem objęty

Bardziej szczegółowo

Nowy projekt ACTIV aktywnie i razem dla rozwoju Regionalnej Sieci Wolontariatu

Nowy projekt ACTIV aktywnie i razem dla rozwoju Regionalnej Sieci Wolontariatu Nowy projekt ACTIV aktywnie i razem dla rozwoju Regionalnej Sieci Wolontariatu Niezwykle popularna idea pracy wolontarystycznej powoduje, że osób chcących zostać wolontariuszami przybywa, szczególnie w

Bardziej szczegółowo

INTERIZON DOBRE PRAKTYKI ROZWOJU KLASTRÓW

INTERIZON DOBRE PRAKTYKI ROZWOJU KLASTRÓW INTERIZON DOBRE PRAKTYKI ROZWOJU KLASTRÓW Marita Koszarek BSR Expertise, Politechnika Gdańska INTERIZON NAJWAŻNIEJSZE FAKTY Branża ICT: informatyka, elektronika, telekomunikacja Interizon dawniej Pomorski

Bardziej szczegółowo

P artycypacja. zróbmy kolejny krok! Wzmocnienie dialogu społecznego samorządów z mieszkańcami w wybranych gminach Małopolski

P artycypacja. zróbmy kolejny krok! Wzmocnienie dialogu społecznego samorządów z mieszkańcami w wybranych gminach Małopolski P artycypacja zróbmy kolejny krok! Wzmocnienie dialogu społecznego samorządów z mieszkańcami w wybranych gminach Małopolski O projekcie Celem projektu Partycypacja zróbmy kolejny krok! jest wzmocnienie

Bardziej szczegółowo

Regulamin VI edycji konkursu Małopolska moje miejsce na ziemi, moja mała ojczyzna. dla szkół z województwa małopolskiego w roku szkolnym 2014/2015

Regulamin VI edycji konkursu Małopolska moje miejsce na ziemi, moja mała ojczyzna. dla szkół z województwa małopolskiego w roku szkolnym 2014/2015 Załącznik do zarządzenia Nr 7/15 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 6 lutego 2015 r. Regulamin VI edycji konkursu Małopolska moje miejsce na ziemi, moja mała ojczyzna dla szkół z województwa małopolskiego

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY nr 9 w KRAKOWIE, os. WYCIĄŻE, ul. PRAWOCHEŃSKIEGO 7 TEL. 12 645 08 87 ZAPRASZAMY

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY nr 9 w KRAKOWIE, os. WYCIĄŻE, ul. PRAWOCHEŃSKIEGO 7 TEL. 12 645 08 87 ZAPRASZAMY ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY nr 9 w KRAKOWIE, os. WYCIĄŻE, ul. PRAWOCHEŃSKIEGO 7 TEL. 12 645 08 87 ZAPRASZAMY Zespół Szkolno Przedszkolny nr 9 w Krakowie. Przedszkole Samorządowe nr 19 oraz Szkoła Podstawowa

Bardziej szczegółowo

Kazimierz Korpowski Gorzów Wlkp.25.10.2011

Kazimierz Korpowski Gorzów Wlkp.25.10.2011 I Inkubatory przedsiębiorczości i centra nowych technologii, jako miejsca rozpoczynania działalności gospodarczej przez absolwentów.przekwalifikowanie zawodowe. Kazimierz Korpowski Gorzów Wlkp.25.10.2011

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA. ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA W OBSZARZE Wspieranie pracy wychowawców klas- bezpieczna szkoła

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA. ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA W OBSZARZE Wspieranie pracy wychowawców klas- bezpieczna szkoła Projekt realizowany przez Powiat Gryfiński pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim współfinansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

Profesjonalizm, przewidywalność, jakość

Profesjonalizm, przewidywalność, jakość Profesjonalizm, przewidywalność, jakość Założenia programu wspierania inwestycji w Małopolsce Marek Sowa Członek Zarządu Województwa Małopolskiego 29 października 2010 Pozycja wyjściowa i potencjałregionalny

Bardziej szczegółowo

III Kongres Rozwoju Ruchu Rowerowego

III Kongres Rozwoju Ruchu Rowerowego III Kongres Rozwoju Ruchu Rowerowego Warszawa, 22-23 IX 2014 Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ! www.miastadlarowerow.pl

Bardziej szczegółowo

Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski. Kraków, 9 marca 2012 r.

Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski. Kraków, 9 marca 2012 r. Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski Kraków, 9 marca 2012 r. Etap diagnostyczny Diagnoza pogłębiona (załącznik do RSI WM 2012-2020) Synteza diagnozy część 2 dokumentu RSI Analiza

Bardziej szczegółowo

Biuletyn nr 07/2015. Sierpień to miesiąc poświęcony pomocy humanitarnej w Europejskim Roku na Rzecz Rozwoju.

Biuletyn nr 07/2015. Sierpień to miesiąc poświęcony pomocy humanitarnej w Europejskim Roku na Rzecz Rozwoju. Biuletyn nr 07/2015 Sierpień to miesiąc poświęcony pomocy humanitarnej w Europejskim Roku na Rzecz Rozwoju. W Rwandzie żyje 20 tysięcy niewidomych dzieci. Tylko 1,5% spośród nich ma możliwość nauki w szkołach

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Szanowni Państwo, Mam przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w Usłudze

Bardziej szczegółowo

Seminarium Ekonomia społeczna współpraca się opłaca

Seminarium Ekonomia społeczna współpraca się opłaca Seminarium Ekonomia społeczna współpraca się opłaca Rybnik, 24 marca 2015 r. Działania Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w kontekście realizacji Wieloletniego regionalnego

Bardziej szczegółowo

MIASTO WSTĘPNIE OSZACOWAŁO STRATY

MIASTO WSTĘPNIE OSZACOWAŁO STRATY KP-02-1.0624-1-41/10 Kraków, 21 maja 2010 r. MIASTO WSTĘPNIE OSZACOWAŁO STRATY Miasto oszacowało wstępne straty i przekazało je do Wojewody Małopolskiego. Wstępna lista strat obejmuje wykaz obiektów użyteczności

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2011 Stowarzyszenie Regionalne Centrum Wolontariatu

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2011 Stowarzyszenie Regionalne Centrum Wolontariatu SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2011 Stowarzyszenie Regionalne Centrum Wolontariatu WSTĘP Rok 2011 to Europejski Rok Wolontariatu. W związku z tym w całym kraju było realizowanych wiele działań na rzecz

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe Collegium Civitas w partnerstwie z CSRinfo. Studia podyplomowe. Manager CSR. www.civitas.edu.pl/collegium/manager-csr

Studia podyplomowe Collegium Civitas w partnerstwie z CSRinfo. Studia podyplomowe. Manager CSR. www.civitas.edu.pl/collegium/manager-csr Studia podyplomowe Collegium Civitas w partnerstwie z CSRinfo Studia podyplomowe Manager CSR www.civitas.edu.pl/collegium/manager-csr NAJLEPSZY PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH CSR W POLSCE Cztery przemyślane

Bardziej szczegółowo

Program IV Europejskie Forum Gospodarcze - Łódzkie 2011 Środa, 9 listopada 2011r. andel s Hotel Łódź, ul. Ogrodowa 17

Program IV Europejskie Forum Gospodarcze - Łódzkie 2011 Środa, 9 listopada 2011r. andel s Hotel Łódź, ul. Ogrodowa 17 PROGRAM Program IV Europejskie Forum Gospodarcze - Łódzkie 2011 Środa, 9 listopada 2011r. andel s Hotel Łódź, ul. Ogrodowa 17 09:00-10:00 Rejestracja gości 10:15-10:30 Sala Satin Uroczyste otwarcie Witold

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA PR I KOMUNIKACJA BIZNESOWA. FUNDACJA ALL THAT ART! 26 i 27 października 2012 Wrocław

SZKOLENIA PR I KOMUNIKACJA BIZNESOWA. FUNDACJA ALL THAT ART! 26 i 27 października 2012 Wrocław 26 PAŹDZIERNIKA 2012 Od PR-owca do Konsultanta Komunikacji Biznesowej. Jak przekształcać PR w komunikację biznesową? HALINA FRAŃCZAK I TADEUSZ DULIAN DELOITTE Strategia komunikacji 1. Co to jest komunikacja

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLVII/416/2014 Rady Dzielnicy II Grzegórzki z dnia 21 marca 2014 r.

Uchwała Nr XLVII/416/2014 Rady Dzielnicy II Grzegórzki z dnia 21 marca 2014 r. Uchwała Nr XLVII/416/2014 w sprawie wniosku o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Cystersów Na podstawie 4 pkt 4 lit. g Statutu Dzielnicy II stanowiącego załącznik nr 2 do

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 11/15. z posiedzenia Komisji Innowacji i Wykorzystania Funduszy Unijnych Rady Miasta Krakowa odbytego 24 września 2015 r.

Protokół Nr 11/15. z posiedzenia Komisji Innowacji i Wykorzystania Funduszy Unijnych Rady Miasta Krakowa odbytego 24 września 2015 r. BR.01.0012.1.14.12/2015 Protokół Nr 11/15 z posiedzenia Komisji Innowacji i Wykorzystania Funduszy Unijnych Rady Miasta Krakowa odbytego 24 września 2015 r. w sali im. J. Dietla Urzędu Miasta Krakowa Pl.

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE ZINTEGROWANEGO PROGRAMU AKTYWIZACJI I PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ NA TERENIE OBSZARU FUNKCJONALNEGO BLISKO KRAKOWA

OPRACOWANIE ZINTEGROWANEGO PROGRAMU AKTYWIZACJI I PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ NA TERENIE OBSZARU FUNKCJONALNEGO BLISKO KRAKOWA OPRACOWANIE ZINTEGROWANEGO PROGRAMU AKTYWIZACJI I PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ NA TERENIE OBSZARU FUNKCJONALNEGO BLISKO KRAKOWA - w ramach projektu Razem Blisko Krakowa zintegrowany rozwój podkrakowskiego obszaru

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka studiów Podyplomowe studia skierowane są do:

Charakterystyka studiów Podyplomowe studia skierowane są do: Akademia Sztuki w Szczecinie ogłasza nabór na drugą edycję dwusemestralnych studiów podyplomowych: Zarządzanie kulturą z wybranymi aspektami zarządzania szkolnictwem artystycznym 219 godzin zajęć zostanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin I Dolnośląskiego Plebiscytu Gospodarczego Gwiazdy Biznesu 2015

Regulamin I Dolnośląskiego Plebiscytu Gospodarczego Gwiazdy Biznesu 2015 Regulamin I Dolnośląskiego Plebiscytu Gospodarczego Gwiazdy Biznesu 2015 I. CELE PRZYZNAWANIA NAGRODY GOSPODARCZEJ W PLEBISCYCIE GWIAZDY BIZNESU Fundusz Regionu Wałbrzyskiego (zwany dalej: Organizatorem),

Bardziej szczegółowo

Akademia Dziedzictwa. Strona 1

Akademia Dziedzictwa. Strona 1 Akademia Dziedzictwa Akademia Dziedzictwa VIII edycja, MCK, MSAP UEK, Kraków 2013-2014 Założenia programowo-organizacyjne studiów podyplomowych dotyczących zarządzania dziedzictwem kulturowym: Organizacja

Bardziej szczegółowo

W okresie programowym 2009-2013 zrealizowany został przez miasto Zduńska Wola największy w dotychczasowej historii samorządu terytorialnego projekt z

W okresie programowym 2009-2013 zrealizowany został przez miasto Zduńska Wola największy w dotychczasowej historii samorządu terytorialnego projekt z W okresie programowym 2009-2013 zrealizowany został przez miasto Zduńska Wola największy w dotychczasowej historii samorządu terytorialnego projekt z dofinansowaniem z funduszy unijnych. Dzięki umiejętnemu

Bardziej szczegółowo

12 13 grudnia 2007 r. Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu

12 13 grudnia 2007 r. Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu ZAPROSZENIE DO WSPÓŁPRACY 12 13 grudnia 2007 r. Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu Szanowni Państwo Mam przyjemność przedstawić Państwu ofertę uczestnictwa w charakterze Patrona Medialnego

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ POTENCJAŁU GOSPODARCZEGO POWIATU ŚWIDNICKIEGO POPRZEZ UTWORZENIE INKUBATORA LOTNICZEGO

ROZWÓJ POTENCJAŁU GOSPODARCZEGO POWIATU ŚWIDNICKIEGO POPRZEZ UTWORZENIE INKUBATORA LOTNICZEGO ROZWÓJ POTENCJAŁU GOSPODARCZEGO POWIATU ŚWIDNICKIEGO POPRZEZ UTWORZENIE INKUBATORA LOTNICZEGO projekt realizowany przez Powiat Świdnicki w Świdniku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

O nas. Małopolski. Rys. Cele fundacji EKLASTER

O nas. Małopolski. Rys. Cele fundacji EKLASTER EKLASTER O nas Fundacja eklaster powstała z inicjatywy środowisk reprezentujących MŚP oraz samorządowców i naukowców województwa małopolskiego. Duży i wciąż w niewielkim stopniu wykorzystany potencjał

Bardziej szczegółowo

Cerkiew w Nowym Bruśnie odzyska blask

Cerkiew w Nowym Bruśnie odzyska blask Zostań przewodnikiem po Roztoczu i Zamościu D o 17 listopada trwa nabór na kurs na przewodnika PTTK po Zamościu i Roztoczu. Kurs obejmuje łącznie ok. 250 godz. zajęć, na które składają się wykłady teoretyczne,

Bardziej szczegółowo

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Obszar I Infrastruktura społeczna. 1. Wspieranie aktywności oraz integracji społeczności lokalnej. 2. Wspieranie i aktywizacja mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. Warunki organizacyjne

Postanowienia ogólne. Warunki organizacyjne Załącznik do Zarządzenia Nr 32/2015 Prezydenta Miasta Konina z dnia 20 marca 2015 r. Regulamin Partnerskich Targów Przedsiębiorczości i Dni Przedsiębiorczości 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin

Bardziej szczegółowo

www.erasmusplus.org.pl Erasmus+ Szkolnictwo wyższe

www.erasmusplus.org.pl Erasmus+ Szkolnictwo wyższe Szkolnictwo wyższe Mobilność edukacyjna (KA 1) Mobilność edukacyjna (KA 1) Akcja 1 Wyjazdy studentów na zagraniczne studia i praktyki Akcja 1 Wyjazdy pracowników uczelni i specjalistów z przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo