Oczyszczalnia prawie gotowa

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Oczyszczalnia prawie gotowa"

Transkrypt

1 r. nr 28(68) ISSN: GAZETA BEZPŁATNA CHCESZ UMIEŚCIĆ REKLAMĘ? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!!! tel. 044/ tel Oczyszczalnia prawie gotowa str. 3 Rozpoczyna się str. 3 modernizacja Rolniczej O próbie utworzenia w radzie monolitu, podsumowaniu czteroletniej kadencji i planach na przyszłość rozmawiamy z Przewodniczącym Rady Miasta Piotrkowa Marianem Błaszczyńskim. str. 5

2 2 D R U G a S T R O N A F A K T Ó W CZWARTEK r. Widzew zagra w Piotrkowie Piłkarze pierwszoligowego Widzewa Łódź w rundzie wiosennej będą występować na stadionie miejskim Concordia. W minionym tygodniu Cezary Świątczak, dyrektor Widzewa Łódź oraz Leszek Heinzel, dyrektor OSiR podpisali list intencyjny w tej sprawie. Wszystko wskazuje na to, że na wiosnę kibice piłkarscy w Piotrkowie będą mogli śledzić pierwszoligowe poczynania piłkarzy Widzewa. Łodzianie wszystkie mecze u siebie rozgrywać będą na stadionie miejskim Concordia. W minionym tygodniu Cezary Świątczak, dyrektor Widzewa Łódź oraz Leszek Heinzel, dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji podpisali list intencyjny w tej sprawie. Konieczność zmiany miejsca rozgrywania meczów przez łódzkich piłkarzy wynika z rozpoczęcia budowy nowego stadionu Widzewa przy al. Piłsudskiego. Widzew tę rundę będzie mógł rozgrywać jeszcze na własnym stadionie, ale od rundy wiosennej potrzebować będzie zastępczego obiektu. Obie strony w dokumencie uzgodniły m.in. kwestie dotyczące możliwości przygotowania stadionu pod wymogi Komisji Licencyjnej PZPN oraz innych organów wymienionych w ustawie o Bezpieczeństwie Imprez Masowych. Umowa w sprawie wynajmu stadionu podpisana zostanie po wizycie przedstawicieli PZPN, którzy sprawdzą, czy obiekt spełnia wymogi licencyjne. - Z tym jednak nie powinno być problemów zapewnia Leszek Heinzel i dodaje, że rozgrywanie meczów przez Uczcimy pamięć żołnierzy Widzew na stadionie miejskim to duża szansa dla Piotrkowa. Nasi kibice będą mieli okazję oglądać piłkę na wysokim poziomie, czego w mieście nie było już od dawna. Do tego dochodzi aspekt promocyjny. Widzew to uznana marka w polskim futbolu, dlatego o grze łódzkich piłkarzy w Piotrkowie będzie głośno w całym kraju opowiada Leszek Heinzel zaznaczając, że wiele wskazuje na to, że to nie koniec współpracy pomiędzy łódzkim klubem a naszym miastem. - Mamy jeszcze kilka wspólnych pomysłów i być może w niedalekiej przyszłości nabiorą one realnych kształtów zaznacza dyrektor OSiR. W najbliższy piątek, 15 sierpnia, przypada 94. rocznica Bitwy Warszawskiej, nazywanej Cudem nad Wisłą. Europejski Numer Alarmowy 112 Pogotowie ratunkowe 999 Straż pożarna 998 Policja 997 Pogotowie energetyczne tel. 991 Pogotowie gazowe tel. 992 Komenda Miejska Policji tel. 44/ Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej tel. 44/ Infolinia biura obsługi mieszkańców tel Informacja urzędu miasta tel. 44/ Miejski rzecznik konsumentów tel. (44) Ogólnokrajowe Biuro Numerów TP tel Powiatowy Urząd Pracy tel. 44/ Starostwo Powiatowe tel. 44/ Urząd Miejski w Sulejowie tel. 44/ Urząd Miejski w Wolborzu tel./fax 44/ Urząd Gminy w Aleksandrowie tel. 44/ Urząd Gminy Czarnocin tel./fax 44/ Urząd Gminy Gorzkowice tel. 44/ Urząd Gminy Łęki Szlacheckie tel. 44/ Urząd Gminy w Moszczenicy tel. 44/ Urząd Gminy Ręczno tel./fax 44/ Urząd Gminy Rozprza tel. 44/ Urząd Gminy Wola Krzysztoporska tel. 44/ W związku z rocznicą w całym kraju obchodzone jest Święto Wojska Polskiego. Podobnie jest w Piotrkowie Trybunalskim. Pogoda w regionie Czwartek hp Piątek hp Z okazji przypadającej rocznicy o godz przedstawiciele władz miasta wraz z delegacjami organizacji kombatanckich, dla uczczenia Sobota hp Niedziela hp Poniedziałek hp pamięci poległych w walkach o niepodległość, złożą kwiaty pod Pomnikiem Grobu Nieznanego Żołnierza na pl. Tadeusza Kościuszki. Wtorek hp Środa hp REDAKCJA - ul. Słowackiego 20 piętro I, Piotrków Tryb., Redaktor naczelna Danuta Piątek, Redaguje zespół. WYDAWCA Agencja Reklamowa FAKTY BIURO REKLAMY I OGŁOSZEŃ: tel. 044/ , DRUK: Polskapresse Sp. z o.o., Oddział Poligrafia, drukarnia w Łodzi. Redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych, jak również zastrzega sobie prawo do ich redagowania i skracania. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych ogłoszeń i reklam.

3 Oczyszczalnia prawie gotowa F A K T Y P I O T R K O W S K I E Już niedługo zakończy się największy i najważniejszy projekt w historii naszego miasta. Piotrkowska oczyszczalnia ścieków została już zmodernizowana, a teraz trwa sprawdzanie, czy wszystkie urządzenia są gotowe do eksploatacji. Z końcem lipca zakończyły się wszystkie prace budowlane na oczyszczalni ścieków. Obecnie zespół inżyniera budowy dokonuje oceny czy zmodernizowany obiekt jest gotowy do prawidłowej i efektywnej eksploatacji. W minionym tygodniu efekty prac na oczyszczalni oceniali prezydent Krzysztof Chojniak, Tomasz Łysek, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi oraz mecenas Michał Król, który odpowiedzialny jest za obsługę prawną projektu Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim. - W trakcie prac odbiorowych sprawdzamy czy wszystkie roboty ujęte w dokumentacji projektowej zostały wykonane, czy sprawnie działają zamontowane urządzenia oraz czy proces oczyszczania zapewnia osiągnięcie i utrzymanie oczekiwanych parametrów ścieków opowiadał Michał Rżanek, prezes spółki Piotrkowskie Wodociągi i Kanalizacja, który oprowadzał gości po terenie oczyszczalni. Wykonawca wprowadza jeszcze ostatnie, drobne poprawki i prowadzi prace porządkowe. Po wydaniu Świadectwa Przejęcia Robót z oczyszczalni zniknie sprzęt budowlany, a cały teren zostanie uporządkowany. Ostatecznym potwierdzeniem wykonania inwestycji i wypełnienia wszystkich zobowiązań kontraktowych będzie Świadectwo Wykonania. Inżynier Kontraktu wystawi je dopiero po 12 miesiącach od odbioru robót. Czas ten przeznaczony jest na usuwanie ewentualnych wad i usterek oraz dokonywanie napraw i poprawek ujawnionych podczas ciągłej, rocznej eksploatacji oczyszczalni opisywał Michał Rżanek. 3 Rozpoczyna się modernizacja Rolniczej Piotrkowskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych PEUK przebuduje ulicę Rolniczą (od torów PKP do Spacerowej) oraz ulicę Spacerową. Z wyłonioną w przetargu firmą podpisana została już umowa. Dziurawa i zdewastowana ulica Rolnicza nareszcie doczeka się nowej nawierzchni. Zanim to się jednak stanie muszą zostać wykonane prace podziemne. - Prace rozpoczniemy od przebudowy infrastruktury podziemnej. Ze względów technologicznych wszystkie roboty musimy zacząć od terenów niżej położonych i systematycznie przesuwać się w górę. Na początku inwestycji prace toczyć się będą przy rzece Strawie, następnie w ulicach Partyzantów, Spacerowej i Rolniczej opowiadał prezydent Krzysztof Chojniak. W ramach inwestycji wymienione zostaną wszystkie przyłącza wodociągowe i sanitarne. Powstanie także kanalizacja deszczowa, której tutaj nigdy nie było. Dopiero po zakończeniu przebudowy infrastruktury podziemnej rozpoczną się prace drogowe, które obejmą położenie krawężników, chodników z kostki betonowej i ścieżki rowerowej. Całość zwieńczy wylanie nowego asfaltu na ulicy Rolniczej. Dodatkowo na ulicy Spacerowej i Partyzantów, w śladzie nowej kanalizacji deszczowej, odtworzona zostanie nawierzchnia, która wykonana będzie z asfaltu. Inwestycja realizowana będzie jako zadanie dwuletnie. Prace wystartują jeszcze w tym roku, a zakończenie planowane jest na koniec września 2015 roku. Koszt całej inwestycji to 5 mln 474 tys. 730 zł. www. faktypiotrkowskie.pl

4 4 F A K T Y K U L T U R A L N E CZWARTEK r. ODA zaprasza na warsztaty plastyczne Ośrodek Działań Artystycznych zaprasza dzieci i dorosłych do udziału w warsztatach plastycznych. Warsztaty malarstwa tradycyjnego pt. Sztuka na granicy. Malarstwo odbędą się 22 i 29 sierpnia oraz 6 września. Natomiast 28 sierpnia zaplanowano zajęcia z graffiti pt. X muza - warsztaty street artu realizowane w ramach drugiego etapu projektu Street art sztuka miasta. Edukacja międzypokoleniowa. Warsztaty są jednocześnie zapowiedzią dwóch autorskich programów edukacyjnych ODA: Akademii Sztuk Różnych i Ja Sztukmistrz, adresowanych zarówno do dzieci, młodzieży jak i dorosłych. - Programy, do udziału w których zapraszamy od września, mają na celu przybliżenie podstawowych pojęć ze świata sztuki współczesnej, praktyczne poznanie technik plastycznych i w konsekwencji możliwość lepszego zrozumienia problematyki wystaw prezentowanych w galeriach Ośrodka Działań Artystycznych opowiadają organizatorzy. Udział w warsztatach jest bezpłatny. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc obowiązują zapisy. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Warsztaty organizowane są we współpracy z Łódzkim Domem Kultury. INFORMATOR MIEJSKI PIOTRKOWSKIE INFORMACJE SAMORZĄDOWE Rozwijamy piotrkowski eurząd Czy urząd może wysyłać do mieszkańców pisma w formie elektronicznej? Nowa ustawa o informatyzacji daje takie możliwości, dlatego piotrkowski magistrat rozpoczyna akcję informującą piotrkowian o korespondencji przez epuap i korzyściach z tego wynikających. Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (epuap) to system informatyczny, dzięki któremu obywatele mogą załatwiać sprawy urzędowe za pośrednictwem internetu. Nowa ustawa o informatyzacji nakłada na urzędy obowiązek posiadania Elektronicznej Skrzynki Podawczej w celu kontaktów z mieszkańcami, ale jednocześnie umożliwia urzędom wysłanie do obywatela zapytania czy wyraża zgodę na korespondencję elektroniczną. - My już z tej możliwości skorzystaliśmy. W najbliższych tygodniach będziemy załączać do wysyłanych listów ulotki dotyczące e-usług i Profilu Zaufanego oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na doręczanie pism z Urzędu Miasta w formie elektronicznej- opowiada Sekretarz Miasta, Bogdan Munik. - Dzięki korespondencji elektronicznej mieszkaniec o każdej porze dnia otrzymuje potwierdzenie odbioru pisma w swojej sprawie już po kilku minutach od wysłania. Każdy dokument jest z imiennym podpisem elektronicznym urzędnika oraz zawiera Urzędowe Poświadczenie Doręczenia. Dodatkowo taka forma korespondencji nie wiąże się z żadnymi kosztami i wymaga jedynie dostępu do internetu wylicza zalety elektronicznej korespondencji Bogdan Munik. Aby otrzymywać korespondencję przez epuap wystarczy zarejestrować się na platformie założyć bezpłatny Profil Zaufany, złożyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na doręczanie pism w formie elektronicznej lub wysłać pismo z informacją o chęci otrzymywania pism przez epuap na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Urzędu Miasta. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na doręczanie pism z Urzędu Miasta za pomocą środków komunikacji elektronicznej, samouczek informujący jak wystawić Urzędowe Poświadczenie Doręczenia oraz materiały informacyjne dotyczące platformy epuap można znaleźć na oficjalnej stronie miasta Przypominamy, że bezpłatny Profil Zaufany (podpis elektroniczny) można potwierdzić w Urzędzie Miasta przy ul. Szkolnej 28. Na Broniewskiego praca wre Ulica Broniewskiego to kolejna droga w naszym mieście, która już niedługo zyska zupełnie nowy wygląd. W ostatnich dniach wystartowała inwestycja związana z przebudową chodników, położeniem nowej nakładki oraz budową zatok parkingowych. Okres wakacji to dla wielu osób czas odpoczynku i relaksu. Wakacji nie ma jednak na piotrkowskich ulicach, a drogowców ubranych w charakterystyczne pomarańczowe stroje można spotkać w rożnych częściach grodu trybunalskiego. Informowaliśmy już o wylewaniu nowej nakładki na ulicy Belzackiej, budowie zatok postojowych przy ulicy Prusa oraz w rejonie skrzyżowania ulic Topolowej i Szymanowskiego, a także przebudowie chodnika na ulicy Sadowej. Do tego grona dołączyła już kolejna inwestycja. W ostatnich dniach drogowcy pojawili się na ulicy Broniewskiego na odcinku od ul. Wyzwolenia do ulicy Krasickiego. - W ramach inwestycji zerwana zostanie zniszczona nawierzchnia, którą zastąpi nowa nakładka. Wymienione będą również krawężniki, a zniszczone płyty chodnikowe zastąpi kostka betonowa. Dodatkowo wybudowanych zostanie około 35 nowych bezpłatnych miejsc parkingowych wiceprezydent Adam Karzewnik. Inwestycję wykonuje Przedsiębiorstwo Robót Drogowych PEUK S.A., a jej koszt to blisko 236 tys. złotych. Prace mają zakończyć się do końca wakacji

5 F A K T Y P I O T R K O W S K I E Zgoda buduje, niezgoda rujnuje 5 O próbie utworzenia w radzie monolitu, podsumowaniu czteroletniej kadencji i planach na przyszłość rozmawiamy z Przewodniczącym Rady Miasta Piotrkowa Marianem Błaszczyńskim. Danuta Piątek: P o w o l i dobiega koniec czteroletniej kadencji Rady Miasta. Jak Pan ocenia ten czas? Marian Błaszczyński: Rada Miejska jest organem uchwałodawczym, zaś prezydent organem wykonawczym i tak funkcjonujemy. W wyniku naszych wspólnych porozumień uzgodniliśmy program kadencyjny na 4 lata. Określiliśmy, co chcemy zrealizować w tym okresie i to było podstawą do naszego działania. Oceniam współpracę prezydenta i wszystkich urzędników z radnymi, samą radą i z komisjami rady jako dobrą. Choć zdarzają się wyjątki. Przykre jest to, że radni opozycyjni nie zawsze kierowali się dobrem naszego miasta i jego mieszkańców tylko ambicjami politycznymi i partyjną dyscypliną. Demokracja ma to do siebie, że powinniśmy dyskutować możemy nie zgadzać się, co do pewnych rozstrzygnięć i pewnych rozwiązań, może szczegółowych, ale co do priorytetów wszyscy powinniśmy być zgodni, niestety nie zawsze tak jest. Jako radni, otrzymaliśmy od wyborców kredyt zaufania do podejmowania działań rozwijających lokalną społeczność. Musimy pamiętać też o tym, że to oni dokonają oceny naszej pracy. Udało się spełnić obietnice wyborcze? W ulotce wyborczej można napisać wszystko. Zawsze liczyłem jednak na to, że wyborcy, znając moją wcześniejszą działalność, zaufają mi w tym stopniu, żeby spodziewać się, iż problemy, które już istnieją, lub się pojawią, będę próbował rozwiązywać w ich interesie oraz interesie całego miasta. Czy dobrze współpracuje się Panu w obecnym składzie Rady Miejskiej? Hołduję zasadzie, że zgoda buduje a niezgoda rujnuje. Zawsze dążyłem do tego, aby rozwiązywanie spraw odbywało się w spokoju, a nie podczas konfliktów. Niestety nie zawsze to się udaje. Szczególnie przykre jest to, gdy niektórzy radni, w imię własnych interesów czy też partyjnej dyscypliny, odrzucają dobro miasta i mieszkańców. A przecież wszyscy żyjemy w tym mieście, chodzimy do tych samych sklepów, jeździmy po tych samych drogach, posyłamy dzieci do tych samych przedszkoli i szkół. Powinien przyświecać nam jeden wspólny cel dobro naszego miasta i piotrkowian. Ten wspólny cel udaje się nam realizować jako Stowarzyszenie Razem dla Piotrkowa, niestety z partiami politycznymi bywa inaczej. Z czego najbardziej zadowolony jest Przewodniczący RM w Piotrkowie, a co najbardziej go niepokoi? Samo to, że jestem przewodniczącym jest już dla mnie satysfakcją i dumą, że po raz kolejny otrzymałem od piotrkowian kredyt zaufania. Cieszą mnie niezliczone inwestycje, które zostały w mieście zrealizowane. Wymienię chociażby modernizację oczyszczalni ścieków, budowę noclegowni, schroniska dla zwierząt, budowę placów zabaw, remonty kamienic i kilometrów ulic. A co mnie niepokoi? Chciałoby się pracę w radzie udoskonalać i podwyższać jej poziom. Najbardziej mnie jednak niepokoi zachowanie naszych polityków na szczeblu centralnym, co później przekłada się na doły. Poziom dyskusji i poziom zachowań niektórych radnych budzi kontrowersje. Pamiętajmy o tym, że politycy powinni dawać przykład osobisty zachowania się. Niepokoi mnie, że rośnie taka agresja społeczna, która nie przekłada się na merytoryczne rozwiązania, a na to ile i kto komu może dołożyć, bo jest bardziej elokwentny czy może szukać haka na drugiego. Przykład idzie chyba z góry od dużych partii politycznych. Czy jest jakaś rzecz, której nie udało się zrealizować a koniecznie chciałby Pan to zrobić? Decydując się na objęcie funkcji przewodniczącego wiedziałem, że liczą się nie tyle moje aspiracje, co całej rady czy szerzej całego samorządu. Pamiętając o uwarunkowaniach ekonomicznych myślę, że mam prawo mieć wraz z całym moim ugrupowaniem Stowarzyszeniem Razem dla Piotrkowa satysfakcję z tego, co wspólnym wysiłkiem zrobiliśmy dla naszego miasta. Jakby Pan ocenił zaangażowanie mieszkańców w to, co się dzieje w mieście? Mam nadzieje, że w tym roku będzie większa frekwencja wyborcza. Wiem jak trudno na bieżąco śledzić działalność kandydatów oraz radnych, aby podjąć jak najwłaściwszą decyzję, ale nie ma wyjścia. Liczę tu szczególnie na młodych ludzi, którzy coraz bardziej czują się odpowiedzialni za swoje miasto. Bacznie obserwują lokalne podwórko, coraz aktywniej uczestniczą w życiu miasta i wierzę, że nie zawiodą przy wyborczych urnach. Zawsze podziwiałem też aktywną działalność niezliczonych organizacji, których liczba, przynajmniej na razie, wciąż rośnie. Nadal jest miejsce dla nowych inicjatyw, tak, aby robić swoje i nie wchodzić sobie w drogę. Czego jako samorządowiec życzyłby Pan sobie jako Przewodniczącemu? Bardziej zasobnego budżetu, przejrzystych, stabilnych przepisów prawa stanowionego przez rząd i parlament, a także i tego, żeby nie przenosiły się na nasz grunt ogólnopolskie konflikty polityczne. Dziękuję za rozmowę. www. faktypiotrkowskie.pl

6 6 P R O G R A M T E L E W I Z Y J N Y CZWARTEK r. Program telewizyjny Y TYGODNIA Cudownie ocalony TVP 1, piątek, godz Mazury, lata 60. XX wieku. Mikołaj Biesaga (Marian Opania), wdowiec, przed 20 laty walczył na froncie jako żołnierz. Kiedy został ciężko ranny, obiecał sobie, że postawi kapliczkę, jeśli uda mu się przeżyć do końca II wojny. Teraz, przeczuwając zbliżającą się śmierć, postanawia wypełnić to przyrzeczenie. Urzędnicy odmawiają mu jednak wydania stosownego zezwolenia, obawiając się posądzenia o popieranie Kościoła. Tymczasem do wsi, gdzie mieszka Biesaga, przyjeżdża 20 więźniarek. W miejscowym pegeerze złodziejki, malwersantki i prostytutki mają odbyć resocjalizację. Mikołaj przypadkowo poznaje jedną z nich, oszustkę Lolę Katafalk (Ewa Kasprzyk), która wymknęła się strażnikowi. Kobieta twierdzi, że jest artystką, i obiecuje mu pomóc w sprawie kapliczki. Podstępem udaje się jej wyłudzić od Biesagi pieniądze. Kiedy Lola znika wraz z gotówką. Mikołaj po kolei wyrzeka się swoich dzieci. Tadzio (Łukasz Lewandowski) podpada mu, ponieważ interesuje się więźniarkami. Hanka (Edyta Jungowska) traci miłość ojca po tym, jak zachodzi w ciążę będąc jeszcze panną. Wkrótce okazuje się, że Lola potrzebuje skorzystać z pomocy Biesagi, znanego w okolicy kręgarza. Zdenerwowany na nią Mikołaj postanawia jej pomóc dopiero wtedy, kiedy oszustka obiecuje, że zrobi dla niego wszystko. Duchy moich byłych TVN, sobota, godz Connor Mead (Matthew McConaughey) jest typowym łamaczem kobiecych serc. W tej samej chwili podczas trwającej telekonferencji, porzuca trzy dziewczyny. I nie ma w tym nic dziwnego, że na ślubie swojego brata, Connor ma tylko jeden cel: zdobyć jedną z druhen, której do tej pory jakimś cudem nie udało mu się uwieść. Jednak duch jego zmarłego wujka Wayne a (Michael Douglas) - który nauczył go, jak rozkochiwać i porzucać kobiety - ma inny plan. Chce odbudować wiarę Connora w prawdziwą miłość. W trakcie realizacji tej trudnej misji, wuj będzie potrzebował wielu duchów byłych dziewczyn Connora. Trener TVN, sobota, godz Ken Carter (Samuel L. Jackson) po latach powraca do swojej dawnej szkoły, by zostać trenerem lokalnej drużyny koszykarzy. Nowy nauczyciel, bardziej niż wynikami sportowymi podopiecznych, przejmuje się jednak ich edukacją. Zabrania zawodnikom udziału w treningach, jeśli nie poprawią swoich ocen. Takie zachowanie napotyka na opór ze strony szkoły, mediów, rodziców oraz podopiecznych. Nikt nie wierzy w powodzenie jego metod wychowawczych, trener staje sam przeciwko wszystkim, gdyż nikogo nie interesuje los młodych sportowców. Carter wierząc jednak, że stać ich na coś lepszego w życiu, kontynuuje swoje metody, by mogli skończyć szkołę i dostać się na studia. Harry Brown Polsat, niedziela, godz Harry Brown był żołnierzem elitarnej jednostki komandosów. Obecnie prowadzi zwyczajne życie emeryta. Opiekuje się ciężko chorą żoną, która przebywa w szpitalu, a wieczorami spotyka się w pubie ze swoim jedynym przyjacielem Leonardem, z którym gra w szachy. Po zmroku przedmieścia miasta, w którym mieszka Harry, biorą we władanie bandy młodocianych chuliganów, którzy terroryzują lokalną społeczność. Pewnego dnia agresywni młodzi ludzie dotkliwie biją Leonarda, który umiera. Harry jest wstrząśnięty tą tragedią. Śledztwo w tej sprawie prowadzą inspektor Alice Frampton i jej partner Terry Hicock. Jednak z powodu braku dowodów szybko zostaje ono umorzone. Harry nie może się z tym pogodzić. CZWARTEK, TVP 1 TVP 2 POLSAT 8.25 SpongeBob Kanciastoporty - Kląć jak marynarz (38) 8.50 Podróż za jeden uśmiech (6-7) Czołówka. Natura w Jedynce Dziewiczy kontynent, cz. 3. Wybrzeża - film dok Zwykła/niezwykła rodzinka (20) Wiadomości Agrobiznes Smaki polskie - Kurczak z grilla Dziewiczy kontynent, cz. 4. Lasy Wszystko przed nami (85) - telenowela Wszystko przed nami (86) - telenowela Wiadomości, Pogoda Polskie Wakacje - Reportaż Klan (2587) - telenowela MacGyver - Statek widmo Teleexpress, Pogoda Eska Music Awards nominacje - EMA nominacje w kategorii Najlepsza Artystka Lekkoatletyka - Mistrzostwa Europy Lekkoatletyka - Mistrzostwa Europy Wiadomości Sport ME w LA Pogoda Eska Music Awards nominacje - EMA nominacje w kategorii Najlepsza Artystka Ojciec Mateusz (93) - Wróżby Wrzuć na luuuz - Gospodarz Sprawa dla reportera Sprawiedliwi (5) - Mury Lato z Polskim Dokumentem - Wytnij - Wklej - film dok MacGyver - Statek widmo 1.10 Opiekun - thriller, Niemcy, reż. Til Schweiger, wyk. Til Schweiger, Moritz Bleibtreu, Luna Schweiger, Herbert Knaup, Hannah Herzsprung 3.30 Papież Franciszek w Korei. Transmisja Mszy św. ze stadionu World Cup Stadium w Daejeon - relacja 5.30 Zakończenie dnia TVN 7.55 Detektywi - program kryminalny 8.30 W - 11 Wydział Śledczy 9.10 Rozmowy w toku - talk show Milion w minutę - program rozrywkowy Dr House II obyczajowy Szpital - program obyczajowy Ukryta prawda - program obyczajowy W - 11 Wydział Śledczy Kuchenne rewolucje Rozmowy w toku - talk show Ukryta prawda - program obyczajowy Szpital - program obyczajowy Fakty, Sport, Pogoda Uwaga! - program interwencyjny W - 11 Wydział Śledczy Kuchenne rewolucje Żądła - film katastroficzny, Niemcy 2008, reż. Michael Karen, wyk. Janin Reinhardt, Klaus J. Behrendt, Stephan Luca, Rolf Kanies, Sonja Kirchberger Tożsamość szpiega sensacyjny 0.50 Sama słodycz 1.50 Uwaga! - program interwencyjny 2.05 Sekrety Magii 3.25 Rozmowy w toku - talk show TV POLONIA Bulionerzy (54) Łamigłówka - Świętokrzyskie Wiadomości M jak miłość (1054) Pogoda na piątek (7) Przystanek Woodstock Maleo Reggae Rockers & goście Smaki polskie Złotopolscy (1008) - telenowela Klimaty i smaki Dwie strony medalu (75) Polonia w Komie Teleexpress Łamigłówka - Świętokrzyskie Bulionerzy (54) Encyklopedia II wojny światowej Czas honoru (44) Dobranocka Wiadomości Sport Łamigłówka - Świętokrzyskie Komisarz Alex (50) Polonia w Komie Polonia Oficerowie (6) serial Miłosz - film dok. POLSAT SPORT NEWS 7.07 MotoGP Motocyklowe MŚ Polsat Sport News Sport Flash 9.07 Piłka nożna Liga holenderska Polsat Sport News Sport Flash Siatkówka World Grand Prix Polsat Sport News Sport Flash Euro Beach soccer League Polsat Sport News Sport Flash Euro Beach soccer League Polsat Sport News Sport Flash Koszykówka Eliminacje do ME Polsat Sport News Sport Flash Piłka nożna Liga holenderska Polsat Sport News Sport Flash Piłka nożna Liga holenderska Magazyn Polska Polsat Sport News Sportowe podsumowanie dnia Magazyn PUNCHER 0.00 Polsat Sport News Sportowe podsumowanie dnia 0.15 Magazyn Atleci 5.35 Herkules (59) - Atlantyda 6.25 Tajemnica Jasnej Góry - reportaż 7.00 M jak miłość (602) 8.00 Pytanie na śniadaniea Barwy szczęścia (1139) Na dobre i na złe (349) - Kominiarz w spódnicy Familiada - teleturniej Ja to mam szczęście! (5) Wojciech Cejrowski - boso przez świat - Ludożercy Szkoła życia (33) - Wpadka - dokument Rodzinka.pl (17) - Człowiek uczy się całe życie Rodzinka.pl (18) - Zwierzątko domowe M jak miłość (1062) Kabaretowy Klub Dwójki Panorama, Sport, Pogoda Jeden z dziesięciu - teleturniej Lekkoatletyka - Mistrzostwa Europy Lekkoatletyka - Mistrzostwa Europy Zaginiony (9) Uwikłanie - film sensacyjny, reż. Jacek Bromski, wyk. Maja Ostaszewska, Marek Bukowski, Olgierd Łukaszewicz, Adam Woronowicz, Danuta Stenka, Andrzej Seweryn, Piotr Adamczyk, Krzysztof Pieczyński, Krzysztof Stroiński, Dorota Pomykała 1.20 Miasto prywatne - film sensacyjny, reż. Jacek Skalski, wyk. Bogusław Linda, Dariusz Gnatowski, Maciej Kozłowski, Maria Gładkowska, Mirosław Baka, Mirosław Zbrojewicz 2.45 Kryminalne zagadki Las Vegas - s. XI (12) 3.40 Art Noc. Przeklęte tango! Daniel Melingo na zamku w Janowcu - koncert 4.45 Zakończenie dnia TVN We Dwoje - program rozrywkowy 6.45 Męski Typ 2: Przemysław Saleta 7.15 Kobra: Oddział specjalny 8.15 Sąd rodzinny - program sądowy 9.15 Sędzia Anna Maria Wesołowska Agenci NCIS sensacyjny Mango Telezakupy Sąd rodzinny - program sądowy Sędzia Anna Maria Wesołowska Szpital - program obyczajowy Brzydula obyczajowy Pan i pani Bloom sensacyjny Agenci NCIS sensacyjny Dowody zbrodni kryminalny Słodkie zmartwienia - komedia, USA 1995, reż. Amy Heckerling, wyk. Alicia Silverstone, Stacey Dash, Brittany Murphy, Paul RuddDonald Faison Wybrani sensacyjny Ty będziesz następna - horror, USA 2009, reż. Stewart Hendler, wyk. Briana Evigan, Leah Pipes, Rumer Willis, Jamie Chung, Audrina Patridge, Carrie Fisher 1.15 Sekrety Magii 3.20 Druga strona medalu - talk show TVP INFO 5.59 Serwis Info, Pogoda, Serwis sportowy - co pół godziny Puls Polski Teleexpress Extra To jest temat - magazyn Twoje Info Po przecinku - rozmowa INFOrmacje INFOrozmowa INFObiznes Pogoda Serwis sportowy Dziś wieczorem Minęła 20ta Flesz - Serwis Info Pogoda Serwis Info Pogoda Puls Polski Studio LOTTO Flesz - Panorama Dnia Panorama Dnia Pogoda Z dnia na dzień Sportowy Wieczór To jest temat - magazyn 0.25 Twoje Info 0.55 Dziś wieczorem 1.10 Minęła 20ta 1.42 Flesz - Serwis Info 1.55 Serwis Info 2.15 Panorama Dnia 3.08 Pogoda 3.15 Sportowy Wieczór 3.35 Dziś wieczorem TTV 7.05 Uwaga! po Uwadze 7.50 Mój tata wymiata 8.20 Mój tata wymiata 8.50 Ukryta prawda 9.50 Oszczędzanie na 1000 sposobów Sąd rodzinny Sędzia Anna Maria Wesołowska Blisko ludzi Rosyjskie laleczki Rozmowy w toku - talk show XL kontra XS Express - informacje Pogoda Wielkie przeprowadzki Blisko ludzi Express - informacje Pogoda Najdziwniejsze restauracje świata Kartoteka Express - informacje Pogoda Wojny magazynowe Wojny przewoźników Express - informacje Pogoda Wielkie przeprowadzki Koszmarna wyprawa Piekielne jeziora imieniny Alfreda, Euzebiusza TV 4 TV PULS Stopklatka 6.00 Zdarzył się cud - film familijny, USA 8.10 Coco Chanel - film biograficzny, Francja Rzeka życia - dramat obyczajowy, USA - Pastor naucza synów stosunku do życia i natury, ci jednak wolą drogę trudniejszą, ale własną Kobieta muszkieter - film przygodowy, USA Sherlock Holmes i tajny szyfr - film przygodowy, USA Silverado - dramat, USA Poza fikcją Matka 24H - film dok Śmiech na sali Wieczór panieński - komedia, USA Pulp Fiction - thriller, USA 0.55 Amerykanin - dramat sensacyjny, USA 3.05 Pociąg - film psychologiczny, Polska 5.05 Świerszcz - etiuda 5.25 Brzydkie słowa - etiuda 5.55 Zakończenie programu TV Nowy dzień z Polsat News Posterunek 9.00 Malanowski i Partnerzy Dzień, który zmienił moje życie Dlaczego ja? Nasz nowy dom Trudne sprawy Miodowe lata Dzień, który zmienił moje życie Wydarzenia, Pogoda Interwencja Dlaczego ja? Trudne sprawy Wydarzenia, Sport, Pogoda Świat według Kiepskich Czarownica - komedia romantyczna, USA, 2005, reż. Nora Ephron, wyk. Nicole Kidman, Will Ferrell, Shirley MacLaine W pewnym kalifornijskim miasteczku żyje Isabel, naiwna i pełna dobrych intencji czarownica. Urocza kobieta marzy o zwykłej rodzinie, kochającym mężu i domu pełnym dzieci. Pragnie też wyrzec się nadprzyrodzonej mocy. W tej samej miejscowości niejaki Jack (Will Farell), przystojny reżyser i aktor, chce zrealizować film o czarownicy wzorowany na popularnym amerykańskim serialu CSI: Kryminalne zagadki Nowego Jorku Akt desperacji - thriller, Niemcy, 1995, reż. Nikolai Muellerschoen, wyk. Nicolette Krebitz, Carroll Baker, Marco Leonardi, Marita Geraghty, Matt McCoy 1.40 Tajemnice losu 5.00 Wstawaj! Gramy! 6.00 Daleko od noszy 6.30 Komisarz Rex 7.35 Szczenięce lata Toma i Jerry ego 8.05 Gwiezdne Wojny: Wojny Klonów 9.00 Galileo Extra Nie igraj z aniołem Otchłań namiętności Otchłań namiętności Komisarz Rex Daleko od noszy Strażnik Teksasu Mistrz kuchni: Gordon Ramsay Kłamczuch Galileo Extra Legendy Chima Gwiezdne Wojny: Wojny Klonów Cesarzowa i wojownicy - dramat historyczny, Chiny, Hongkong, 2008, reż. Tony Ching Męski sezon. Aksamitna rewolucja - dramat kryminalny, Rosja, Osobliwości kulturowe 1.30 Interwencja 1.55 To był dzień music 4.00 mała Czarna music 6.00 Medicopter 7.00 Nash Bridges 8.00 Przyjaciel Willy - film familijny Xena: wojownicza księżniczka Łowcy skarbów Niania Zbuntowany anioł - telenowela Kobieta w lustrze - telenowela Niania Boso przez świat Łowcy skarbów Kung Fu Panda: Legenda o niezwykłości Czyściciel - komedia, USA 2007, reż. Les Mayfield, wyk. Cedric the Entertainer, Lucy Liu, Nicollette Sheridan, Callum Rennie, Will Patton, De- Ray Davis Zakręcony - komedia, USA 1998, reż. Penelope Spheeris Legenda - horror, Polska 2005, reż. Mariusz Pujszo, wyk. Roksana Krzemińska, Agata Dratwa, Joanna Liszowska 6.00 Szósty zmysł 7.00 Mindfreak - iluzjonista Criss Angel 8.00 Galileo 9.00 Rodzina zastępcza Mam talent - wersja amerykańska Tylko Muzyka. Must be the music Rodzina zastępcza Tim - film obyczajowy, Australia, 1979, reż. Michael Pate, wyk. Mel Gibson, Piper Laurie Nie igraj z aniołem Mindfreak - iluzjonista Criss Angel Strażnik Teksasu Galileo Rude Tube Najgroźniejsi zabójcy Zbrodnie, które wstrząsnęły światem Oddział Widmo - wyścig z czasem - film akcji, Kanada, 1998, reż. Jon Cassar, wyk. Hulk Hogan, Shannon Tweed 1.30 Mam talent - wersja amerykańska 2.30 Włatcy móch music 4.00 Muzyczne Listy 5.00 STOP Drogówka

Piotrków wyróżniony. Do Łodzi za 8 złotych. rozpocznie się w tym roku str. 5. w kolejnym rankingu SZUKAJ NAS NA FACEBOOK

Piotrków wyróżniony. Do Łodzi za 8 złotych. rozpocznie się w tym roku str. 5. w kolejnym rankingu SZUKAJ NAS NA FACEBOOK CHCESZ UMIEŚCIĆ REKLAMĘ? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!!! 13.02.2014-19.02.2014 r. nr 6(46) ISSN: 2299-9795 GAZETA BEZPŁATNA tel. 044/ 647-24-58 tel. 512-605-911 email: reklama@faktypiotrkowskie.pl Piotrków wyróżniony

Bardziej szczegółowo

Pamiętamy o Żołnierzach Wyklętych str. 15 SZUKAJ NAS NA FACEBOOK

Pamiętamy o Żołnierzach Wyklętych str. 15 SZUKAJ NAS NA FACEBOOK W DZISIEJSZYM WYDANIU: DODATEK O ZDROWIU 27.02.2014-5.03.2014 r. nr 8(48) ISSN: 2299-9795 GAZETA BEZPŁATNA Ufajmy, ale sprawdzajmy... Jak nie dać się oszukać operatorom? Co zrobić gdy daliśmy się zwieść?

Bardziej szczegółowo

MIASTECZKO NAMIOTOWE POD STAROSTWEM

MIASTECZKO NAMIOTOWE POD STAROSTWEM 06.06.2013-12.06.2013r. nr 17 ISSN: 2299-9795 GAZETA BEZPŁATNA MIASTECZKO NAMIOTOWE POD STAROSTWEM więcej na str. 9 W miniony poniedziałek pod Starostwem Powiatowym w Piotrkowie Trybunalskim wyrosło miasteczko

Bardziej szczegółowo

Nr 25 (598) /2014 A ISSN 1730-8259

Nr 25 (598) /2014 A ISSN 1730-8259 Nr 25 (598) /2014 A ISSN 1730-8259 PROPOZYCJE NA 20-26 czerwca FILMY TYGODNIA 15.10 Garbi - superbryka komedia przygodowa 110 min PT Garbi - ta zdrobniała nazwa pochodzi od marki volkswagen garbus - to

Bardziej szczegółowo

Podlaski POROZMAWIAJMY O BIAŁEJ. tygodnik KODEŃ W OBIEKTYWIE ROLNICY BANKRUCI KASA ZA URLOP

Podlaski POROZMAWIAJMY O BIAŁEJ. tygodnik KODEŃ W OBIEKTYWIE ROLNICY BANKRUCI KASA ZA URLOP tygodnik Nr 33 (151) 15 21 sierpnia 2014 zawsze z tobą INDEKS 238406 ISSN 1898-6927 NAKŁAD 30 000 egz. Podlaski BIAŁA PODLASKA RADZYŃ PODLASKI MIĘDZYRZEC PODLASKI PARCZEW TERESPOL T Y G O D N I K B E Z

Bardziej szczegółowo

Podlaski ROLNIKÓW. tygodnik URZĄD SZKLANYCH DRZWI NATURA W OPAŁACH DOSZŁA DO RZYMU

Podlaski ROLNIKÓW. tygodnik URZĄD SZKLANYCH DRZWI NATURA W OPAŁACH DOSZŁA DO RZYMU tygodnik Nr 35 (153) 29 sierpnia 4 września 2014 zawsze z tobą INDEKS 238406 ISSN 1898-6927 NAKŁAD 30 000 egz. Podlaski RUSZAMY!!! JUŻ 19 WRZEŚNIA ODBĘDZIE SIĘ III EDYCJA NASZEJ AKCJI MAKULATURA NA DRZEWO

Bardziej szczegółowo

Gladiator ŻYRARDÓW, MSZCZONÓW, WISKITKI, RADZIEJOWICE, MIĘDZYBORÓW PROGRAM TV 06.06-12.06.2014

Gladiator ŻYRARDÓW, MSZCZONÓW, WISKITKI, RADZIEJOWICE, MIĘDZYBORÓW PROGRAM TV 06.06-12.06.2014 GAZETA BEZPŁATNA GAZETA BEZPŁATNA GAZETA BEZPŁATNA GAZETA BEZPŁATNA GAZETA BEZPŁATNA GAZETA BEZPŁATNA ŻYRARDÓW, MSZCZONÓW, WISKITKI, RADZIEJOWICE, MIĘDZYBORÓW Nr 24/2014/B ISSN 2353-6616 PROGRAM TV 06.06-12.06.2014

Bardziej szczegółowo

Lekarka chciała go naciągnąć na prywatną wizytę?

Lekarka chciała go naciągnąć na prywatną wizytę? CENA: 2 zł (w tym 8% VAT) Nr 28 PIĄTEK 11 LIPCA 2014 NR INDEKSU 254142 ISSN 2080-234X www.gazetaklobucka.pl 28 Bogactwa włodarzy Drugie miejsce Znicza Bez dostępu do wody POWIAT Raport majątkowy. STR.

Bardziej szczegółowo

Funkcjonariusze wydziału dochodzeniowo-śledczego zatrzymali podejrzanych w sprawie morderstwa

Funkcjonariusze wydziału dochodzeniowo-śledczego zatrzymali podejrzanych w sprawie morderstwa System do poprawy Mieszkańcy kielc czekają na poprawne funkcjonowanie elektronicznej informacji o odjazdach autobusów. System uruchomiono kilka tygodni temu. Nadal nie działa.» s.3 Pieniądze dla sierot

Bardziej szczegółowo

Likwidacja kieleckiego PkS

Likwidacja kieleckiego PkS FAMA niesie Według badań SMG/kRC Radio FAMA jest na I miejscu spośród lokalnych rozgłośni komercyjnych za okres październik grudzień 2010 roku. s. 3 Droga S74 Na odcinku pozamiejskim wykonano już większość

Bardziej szczegółowo

KIBICE temat. dla Ciebie -Ja też słucham Radia FAMA. zawsze gramy. Kasia :) szczegóły na» s. 8. » informacje» muzyka» reklama. Matury 2011 w toku

KIBICE temat. dla Ciebie -Ja też słucham Radia FAMA. zawsze gramy. Kasia :) szczegóły na» s. 8. » informacje» muzyka» reklama. Matury 2011 w toku Matury 2011 w toku Maturzyści w większości są już na półmetku egzaminów. Jak oceniają przebieg matur? Czy wszystko odbywa się bezproblemowo? O tym rozmawiamy z kuratorem Oświaty i licealistami»s.9 Czekając

Bardziej szczegółowo

wyślij e-mail: redakcja@nowa-elcka.pl otrzymasz e-wydanie gazety

wyślij e-mail: redakcja@nowa-elcka.pl otrzymasz e-wydanie gazety 08:00 Wiadomości 08:05 Pogoda 08:10 Polityka przy kawie 08:25 Telezakupy 09:00 Ojciec Mateusz 10 (130) 09:55 Najmłodsi w zoo (28) 10:20 Najmłodsi w zoo (29) 11:00 Świat się kręci talk-show 12:00 Wiadomości

Bardziej szczegółowo

Artysta malarz Michał Pauli wydał książkę

Artysta malarz Michał Pauli wydał książkę Co stanie się z budynkiem PKS? O tym, jakie plany są względem budynku dworca, oryginalnej budowli z lat 70-tych, rozmawialiśmy z prezydentem kielc, wojciechem Lubawskim s. 8 Artysta malarz Michał Pauli

Bardziej szczegółowo

Krok po kroku, coraz bliżej do nowej drogi

Krok po kroku, coraz bliżej do nowej drogi Jazda przez Rynek nie dla wszystkich Od wtorku inaczej jeździmy w okolicach kieleckiego Rynku. Drogowcy zlikwidowli tranzyt w tym miejscu można jednak wjechać do centrum w ściśle określone miejsca. s.

Bardziej szczegółowo

TYLKO DUDA. Podlaski. tygodnik

TYLKO DUDA. Podlaski. tygodnik tygodnik Nr 21 (190) 22 28 maja 2015 zawsze z tobą INDEKS 238406 ISSN 1898-6927 NAKŁAD 30 000 egz. Podlaski BIAŁA PODLASKA RADZYŃ PODLASKI MIĘDZYRZEC PODLASKI PARCZEW TERESPOL T Y G O D N I K B E Z P Ł

Bardziej szczegółowo

czy znikną z centrum miasta?

czy znikną z centrum miasta? Jednych wyrzucają drudzy odchodzą wykluczenia w świętokrzyskiej Platformie Obywatelskiej stały się rzeczywistością. z kolei z kieleckiego koła Forum Młodych PiS odeszło 13 działaczy. s. 2 Wpadka inwestycyjna

Bardziej szczegółowo

P ORTAL, KTÓRY OTWWWORZY C I OCZY W W W.EXTRAPOLSKA.PL

P ORTAL, KTÓRY OTWWWORZY C I OCZY W W W.EXTRAPOLSKA.PL P ORTAL, KTÓRY OTWWWORZY C I OCZY W W W.EXTRAPOLSKA.PL To nie tak, jak myślisz, kotku! Sobota TVP 2 20:05 PROGRAM TV 26.05-01.06.2015 WTOREK, 26 maja 07:20 Telezakupy 07:40 Historia dla ciebie pamięć.pl

Bardziej szczegółowo

Miss Polonia w Kielcach

Miss Polonia w Kielcach Po burzliwej sesji Rady Miasta Finanse Kielc zagrożone. Konieczne będą oszczędności, cięcia oraz podwyżki opłat i podatków. Nie wszyscy radni widzą jednak potrzebę zbilansowania budżetu. s. 3 Miss Polonia

Bardziej szczegółowo

ACTA: emocje wzięły górę!

ACTA: emocje wzięły górę! Uroczysta sesja Rady Miasta Szkoła w Posłowicach zostaje, udziały w polsko chińskiej spółce miasta - nie na sprzedaż, nie będzie połączenia Teatru Kubuś z Muzeum Zabawek - to efekty obrad radnych. s. 3

Bardziej szczegółowo

Kielczanka najlepsza na Off Fashion

Kielczanka najlepsza na Off Fashion Przeszczepy szpiku wkrótce w Kielcach W tym roku rozpoczną się prace przy rozbudowie oddziału onkohematologicznego w ŚCO. Po jej zakończeniu w Kielcach będzie można przeprowadzać transplantologię szpiku.

Bardziej szczegółowo

PRACA I ROZWÓJ DLA BIAŁEJ I REGIONU

PRACA I ROZWÓJ DLA BIAŁEJ I REGIONU tygodnik Nr 27 (145) 4 10 lipca 2014 zawsze z tobą INDEKS 238406 ISSN 1898-6927 NAKŁAD 30 000 egz. Podlaski BIAŁA PODLASKA RADZYŃ PODLASKI MIĘDZYRZEC PODLASKI PARCZEW TERESPOL T Y G O D N I K B E Z P Ł

Bardziej szczegółowo

Brak pracy dla uczniów!

Brak pracy dla uczniów! Tajemnicze morderstwo Podejrzani o morderstwo w Skrzelczycach, 30-letni mężczyzna oraz 21- letnia kobieta zostali aresztowani przez policję.» s.3 Brak pracy dla uczniów! W wakacje, młodzież wzorem kolegów

Bardziej szczegółowo

Ekrany akustyczne na cenzurowanym

Ekrany akustyczne na cenzurowanym System ewuś powie kto jest ubezpieczony Od 1 stycznia 2013 r. w świętokrzyskich szpitalach i przychodniach zostanie wprowadzony system ewuś system elektronicznej weryfikacji uprawnień świadczeniobiorców.

Bardziej szczegółowo

CARITAS. Podlaski POLSKI SKARB. tygodnik CZŁOWIEK ROKU 2014 TYGODNIKA PODLASKIEGO PIENIĄDZE, KTÓRYCH NIE MA PODATKI NIŻEJ!

CARITAS. Podlaski POLSKI SKARB. tygodnik CZŁOWIEK ROKU 2014 TYGODNIKA PODLASKIEGO PIENIĄDZE, KTÓRYCH NIE MA PODATKI NIŻEJ! tygodnik Nr 3 (172) 16 22 stycznia 2015 zawsze z tobą INDEKS 238406 ISSN 1898-6927 NAKŁAD 30 000 egz. Podlaski BIAŁA PODLASKA RADZYŃ PODLASKI MIĘDZYRZEC PODLASKI PARCZEW TERESPOL T Y G O D N I K B E Z

Bardziej szczegółowo

Odkorkować centrum miasta

Odkorkować centrum miasta Udziały w chińskiej spółce na sprzedaż To już koniec problemów z polskochińską spółką. Radni podjęli decyzję o sprzedaniu udziałów w Yu Long Construction. Za sprzedażą opowiedziało się 18 radnych. s. 3

Bardziej szczegółowo

Na dworcu w sosnowieckich Maczkach powstanie Centrum NaukowoDydaktyczne. PKP zapowiedziało. także otwarcie holu dworca Sosnowiec Główny!

Na dworcu w sosnowieckich Maczkach powstanie Centrum NaukowoDydaktyczne. PKP zapowiedziało. także otwarcie holu dworca Sosnowiec Główny! ISSN 2081-7983 DąBrOWa pamięta - Mural na cześć powstańców warszawskich pojawił się w Dąbrowie Górniczej. - s. 5 nr 31 (223) piątek, 1 sierpnia 2014 r. Nakład 30 000 egz. Tygodnik od ponad 4 lat jest kolportowany

Bardziej szczegółowo

Matrix Reaktywacja. M jak miłość JABŁONNA, LEGIONOWO, NIEPORĘT, NOWY DWÓR MAZOWIECKI, SEROCK, WIELISZEW

Matrix Reaktywacja. M jak miłość JABŁONNA, LEGIONOWO, NIEPORĘT, NOWY DWÓR MAZOWIECKI, SEROCK, WIELISZEW JABŁONNA, LEGIONOWO, NIEPORĘT, NOWY DWÓR MAZOWIECKI, SEROCK, WIELISZEW Nr 14/II/2014 Przeprowadzki Przewozy krajowe Przewozy zagraniczne PROGRAM TV 31.01-06.02.2014 ul. Aluzyjna 33F/308 Warszawa tel.506

Bardziej szczegółowo

Poczekamy na nowe dowody

Poczekamy na nowe dowody Unieszkodliwione odpady W Promniku koło kielc powstanie nowoczesny Zakład Unieszkodliwiania Odpadów, samowystarczalny zarówno pod względem wody, jak i ścieków.» s.4 Poczekamy na nowe dowody Dopiero 1 stycznia

Bardziej szczegółowo

Godziny policzone? Prace w pkz - Remont Pałacu Kultury Zagłębia budzi spore kontrowersje. Tym razem poszło o... szalety - s. 7.

Godziny policzone? Prace w pkz - Remont Pałacu Kultury Zagłębia budzi spore kontrowersje. Tym razem poszło o... szalety - s. 7. Prace w pkz - Remont Pałacu Kultury Zagłębia budzi spore kontrowersje. Tym razem poszło o... szalety - s. 7 ISSN 2081-7983 Nakład 30 000 egz. nr 28-30 (222) piątek, 11 lipca 2014 r. Tygodnik od ponad 4

Bardziej szczegółowo

W Będzinie coraz częściej wymienia. kandydatów na stanowisko prezydenta. Kto jesienią wystartuje w wyborach?

W Będzinie coraz częściej wymienia. kandydatów na stanowisko prezydenta. Kto jesienią wystartuje w wyborach? 1% dla Sosnowca - Oddaj 1% Twojego podatku na sosnowieckie organizacje pożytku publicznego - lista na s. 5 ISSN 2081-7983 Nakład 30 000 egz. nr 9 (204) piątek, 28 lutego 2014 r. Zostaną wysłuchani Mnóstwo

Bardziej szczegółowo