w SKRÓCIE Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne Listopad Grudzień 2007

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "w SKRÓCIE Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne Listopad Grudzień 2007"

Transkrypt

1 M iędzynarodowe Targi Przemysłu Naftowego i Gazownictwa NAFTA i GAZ odbyły się w arszawie w dniach 26 i 27 września br. To już 12. edycja imprezy, na której spotykają się firmy z branży naftowej i gazowniczej. Otwierając targi minister gospodarki Piotr oźniak podkreślił, że sprawy energetyczne, a przede wszystkim gaz i ropa, są jednym z najważniejszych punktów każdego spotkania międzynarodowego. To pokazuje, jak ważna jest energetyka dla bezpieczeństwa państwa powiedział minister. Zaznaczył, że rząd i Ministerstwo Gospodarki konsekwentnie dążą do zapewnienia nieprzerwanych dostaw surowców energetycznych dla polskiego przemysłu. Przypomniał, że w Tbilisi odbyły się rozmowy grupy roboczej dotyczące powołania w nowym kształcie spółki, która zajmie się budową rurociągu Odessa Brody Płock. Poinformował także o zaproszeniu Polski do Międzynarodowej Agencji Energetycznej. 3 października zostaliśmy oficjalnie zaproszeni do MAE. Jest to milowy krok w kierunku zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju dodał. Członkostwo w tej organizacji umożliwi korzystanie ze wsparcia innych państw należących do MAE w sytuacji kryzysu energetycznego. Natomiast ojciech Jasiński poruszył temat fuzji Grupy Lotos SA i PKN Orlen SA. Zdaniem ministra możliwe jest pogłębienie współpracy obu firm z zachowaniem odrębności prawnej podmiotów. Jest to w fazie różnych studiów i opracowań, ale formalnie obowiązuje program z lutego powiedział nawiązując do strategii dla sektora naftowego, przyjętej przez rząd na początku br. Dokument ten nie przewiduje połączenia PKN Orlen i Lotosu. Przyznał, że osobiście, jako poseł z Płocka, chciałby, aby podmiotem wiodącym był PKN Orlen. dniach września 2007 r. w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie odbyła się Konferencja Naukowo-Techniczna Budownictwo Podziemne 2007, zorganizowana przez Katedrę Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki (AGH, ydział Górnictwa i Geoinżynierii) przy udziale Głównej Komisji Budownictwa Górniczego Zarządu Głównego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa (SITG), Koła Zakładowego SITG przy AGH, Podkomitetu Budownictwa Podziemnego Polskiego Komitetu Geotechniki oraz Polskiego Towarzystwa Mechaniki Skał. Konferencja ta stanowiła również sesję XIII Polskiego Kongresu Górniczego, odbywającego się w tym samym czasie w Krakowie. konferencji wzięło udział 116 specjalistów ze szkół wyższych, placówek naukowo-badawczych, biur projektów, kopalń, przedsiębiorstw budownictwa górniczego oraz innych przedsiębiorstw i jednostek budownictwa podziemnego. Przedstawiono 48 referatów, z czego 26 zostało wygłoszonych w ramach pięciu grupach tematycznych: 20 Głównym wydarzeniem targów NAFTA i GAZ była V Międzynarodowa Konferencja Nafta i Gaz Do udziału w tej najważniejszej imprezie rynku energetycznego w Polsce zostali zaproszeni przedstawiciele koncernów paliwowych i gazowniczych, które uczestniczą w przekształceniach sektora w Polsce oraz reprezentanci urzędów i instytucji odpowiedzialnych za restrukturyzację i prywatyzację branży paliwowej. konferencji wzięli także udział specjaliści z branży paliwowo-energetycznej z kraju i zagranicy. Dni Gazu Polskiego wspólnie z Platformą Gazu Polskiego zostały zainicjowane podczas targów NAFTA i GAZ 99 i stały się imprezą skupiającą całe środowisko polskich i zagranicznych przedstawicieli branży gazowniczej, ich dostawców oraz firmy i instytucje zaangażowane w restrukturyzację tego sektora. Konferencję główną Dni Gazu Polskiego zorganizowało Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA. ramach tej imprezy odbyła się również Konferencja Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz seminarium Realizacja inwestycji liniowych, zorganizowane przy współudziale Polskiego Stowarzyszenia Budowniczych Rurociągów. 26 września podczas gali inauguracyjnej zostały wręczone nagrody targowe. Kapituła nagrodziła następujące produkty: Grand Prix targów NAFTA i GAZ 2007 przypadło przedsiębiorstwu AGAT Sp. z o.o. za system przeciwpożarowy o nazwie Elektroniczny Strażak, wyróżnienie targów NAFTA i GAZ 2007 przyznano firmie Anticor PPH Sp. z o.o. za wszechstronny wykrywacz gazów SENSIT GOLD HXG-3, natomiast Nagrodą Prezesa Krajowej Izby Gospodarczej wyróżniono KB Pomorze Sp. z o.o. za system urządzeń montażowych zbiorników magazynowych metodą podbudowy SUM 25. kształcenie kadr dla potrzeb budownictwa podziemnego (5 referatów), budownictwo podziemne w praktyce (6 referatów), projektowanie wyrobisk i budowli podziemnych (12 referatów), technologia wykonania wyrobisk i budowli podziemnych, monitoring obudowy (14 referatów), zagadnienia geotechniczne w budownictwie podziemnym (11 referatów). obradach wzięli udział m.in.: rektor AGH prof. dr hab. inż. Antoni Tajduś, dziekan ydziału Górnictwa i Geoinżynierii AGH prof. dr hab. inż. Jerzy Klich, przewodniczący Podkomitetu Budownictwa Podziemnego Polskiego Komitetu Geotechniki oficjalny przedstawiciel ITA (International Tunnelling Association) dr inż. ojciech Grodecki, przedstawiciel Zarządu Głównego SITG mgr inż. Zbigniew Bujnowicz oraz przewodniczący Głównej Komisji Budownictwa Górniczego Zarządu Głównego SITG mgr inż. iesław Grzybowski, którzy wystąpili w sesji inauguracyjnej przekazując adresy powitalne, nawiązujące do problemów górnictwa i budownictwa podziemnego w Polsce. Przedstawione referaty zostały przyjęte przez uczestników konferencji z dużym zainteresowaniem, o czym świadczyła ożywiona dyskusja oraz rozmowy kuluarowe. Dyskutowane były m.in. obserwowane wyraźnie na świecie tendencje zagospodarowania wnętrza ziemi, związane z brakiem terenów na powierzchni, a na tym tle perspektywy rozwoju budownictwa podziemnego. Zwrócono uwagę na pewne symptomy ożywienia tej gałęzi techniki. Potwierdzono również znaczenie konferencji dla szerokiej wymiany informacji oraz integracji środowiska specjalistów zajmujących się budownictwem podziemnym. Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne Listopad Grudzień 2007

2

3 dniach września br. w katowickim Spodku odbyły się Międzynarodowe Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego KATOICE Organizatorem targów była spółka M iędzynarodowe Targi Górnictwa, Energetyki i Metalurgii KA- TOICE 2007 odbyły się w dniach września br. na terenie Międzynarodowych Targów Katowickich (MTK). Patronat honorowy nad imprezą sprawowała Krajowa Izba Gospodarcza. Katowickie targi na stałe wpisały się w kalendarz imprez wystawienniczych na świecie. Są doskonałą okazją do spotkań europejskich specjalistów, dając możliwość zaprezentowania najnowocześniejszych technologii stosowanych w przemyśle ciężkim. Uczestniczące w targach branże od kilku lat poddawane są procesom restrukturyzacji. procesie tych przekształceń istotną rolę odgrywają targi KATOICE, które przyciągają na Śląsk nie tylko krajowe, ale i zagraniczne firmy działające w tych gałęziach przemysłu. Tegoroczne edycja imprezy zgromadziła, podobnie jak w latach ubiegłych, wiele firm z całego świata. Zaprezentowało się ok. 160 producentów i handlowców z 12 krajów, takich jak: Austria, Australia, Czechy, Irlandia, Niemcy, Rosja, Ukraina, Litwa, Słowacja, łochy, Szwajcaria i Polska. ielu z nich po raz pierwszy wzięło udział w wystawie. Organizator oddał wystawcom do dyspozycji powierzchnię o wielkości ponad 6 tys. m 2. Z ofertą handlową zapoznało się ok. 5 tys. specjalistów. Firmy zaoferowały nowoczesne maszyny i technologie, mogące znaleźć zastosowanie w przemyśle ciężkim nie tylko naszego kraju. Polska Technika Górnicza, grupująca czołowych polskich producentów maszyn i urządzeń górniczych. ysoki poziom ekspozycji doceniła Rada Patronacka targów, na czele której stanął minister gospodarki Piotr oźniak, zaś do grona jej członków należeli m.in.: minister transportu Jerzy Polaczek, poseł do Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek, prezydent miasta Katowice Piotr Uszok oraz inne, znane osobistości ze świata gospodarki, nauki i polityki. tegorocznej edycji uczestniczyło ponad 400 wystawców z 10 krajów: Niemiec, Łotwy, Rosji, Czech, Słowacji, Szwecji, Holandii, ielkiej Brytanii, łoch i Austrii. Stoiska targowe zajęły ponad m 2 i były rozlokowane w dziewięciu sektorach wystawienniczych. Największe ekspozycje targowe, sięgające prawie 900 m 2 każda, zaprezentowały grupy: Famur i ZZM-Kopex. Kilkusetmetrowe ekspozycje wystawiły m.in.: Carboautomatyka, Komag, Glinik, Ryfama (Gwarant), Huta Łabędy, Itien Brieden, Hazemag, Sandvik, SMT Scharf, Zephyr, Ostroj Opawa, Elektrometal i Becker. drugim dniu targów, w Hotelu Qubus, na okolicznościowym spotkaniu organizatorów i wystawców zostały wręczone narody Polskiej Techniki Górniczej SA i Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej m.in. w kategorii Najlepsze stoisko. Równorzędne nagrody przyznano Grupie Famur SA, grupie ZZM-Kopex, Eickhoff Polonia Ltd Sp. z o.o. oraz Minova Ekochem SA. Również w drugim dniu targów odbyła się konferencja poświęcona ocenie obecnego stanu i perspektyw energetyki opartej o paliwa stałe. Uczestnicy konferencji dyskutowali o pozytywnych i negatywnych skutkach restrukturyzacji górnictwa węglowego i o znaczeniu paliw stałych dla bezpieczeństwa energetycznego. trzecim dniu targów odbyła się z kolei konferencja poświęcona innowacyjnym rozwiązaniom w dziedzinie maszyn, urządzeń i systemów zabezpieczeń, zwiększających efektywność oraz bezpieczeństwo produkcji węgla kamiennego. Podczas spotkania swoje osiągnięcia w tym zakresie zaprezentowali czołowi polscy producenci maszyn górniczych. Targom towarzyszyły imprezy artystyczne i wydarzenia kulturalne, których inicjatorem był Urząd Miasta Katowice i Estrada Śląska. Organizatorzy już dziś zapraszają na kolejną edycję Międzynarodowych Targów Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego, która odbędzie się w 2009 r. Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne było patronem medialnym targów. Najlepsze produkty nagrodzono medalami MTK. Otrzymały je firmy: BIURO HANDLOE RUDA z Katowic za pojazd wielofunkcyjny RTB 14 oraz HENKEL POLSKA Sp. z o.o. z arszawy za materiał kompozytowy Loctite HYSOL SUPERIOR METAL FIXMASTER Należy podkreślić, iż targi KATOICE 2007 były objęte pierwszeństwem z wystawy, udzielonym przez Prezesa Urzędu Patentowego RP. Zgłoszenie pierwszeństwa z wystawy daje możliwość uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji. ielu wystawców skorzystało z tej okazji, ponieważ ustawa w tym zakresie została zmieniona 1 października 2007 r. Międzynarodowe Targi Katowickie uzgodniły z Polską Techniką Górniczą, która w tym samym czasie zorganizowała imprezę targową w hali widowiskowo-sportowej Spodek, iż wzajemnie będą honorowane bilety wstępu. Tak więc kupując bilet wstępu na teren MTK można było zwiedzić ekspozycję w Spodku, a odwiedzający Spodek mogli zapoznać się z ofertą targową prezentowaną na terenie MTK. Dla zwiedzających była to wspaniała możliwość zwiedzenia i nawiązania kontaktów handlowych równocześnie na dwóch ekspozycjach. MTK uruchomiło także komunikację umożliwiającą bezpłatny przejazd ze Spodka na tereny MTK oraz z terenów wystawienniczych MTK pod halę Spodka. Oznakowane busy czekały na zwiedzających w pobliżu obu obiektów. Organizatorzy przygotowali wiele imprez towarzyszących oraz blok seminaryjny. Moderatorem dyskusji odbywającej się podczas seminarium ęgiel paliwem przyszłości bliższej i... dalszej był prof. dr hab. inż. łodzimierz Kotowski, który przedstawił również referat Przyszłość węgla jako paliwa oraz ograniczanie emisji jako ograniczanie konkurencyjności gospodarki. Dodatkowo referaty wygłosili przedstawiciele firm, m.in.: British Energy, EdF Polska, CEZ a.s., Vattenfall, Katowicki Holding ęglowy, Jastrzębska Spółka ęglowa, Kompania ęglowa, Główny Instytut Górnictwa. Na uwagę zasługuje też m.in. seminarium Technologie przemysłu hutniczego: efektywne systemy usuwania zgorzelin oraz gospodarka wodna, na które zaprosił Hydrosystem Project a.s.

4 Informacje szczegółowe o konferencji oraz karta zgłoszeniowa na stronie: Informacja telefoniczna: tel./fax:

5 K onferencja Naukowa Krynica 2007 odbyła się w dniach września. Jej organizatorami byli: Komitet Inżynierii Lądowej i odnej PAN, Komitet Nauki Fot. Politechnika Białostocka PZITB oraz ydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej. Patronat honorowy nad konferencją objęli m.in.: minister budownictwa Mirosław Barszcz, minister transportu Jerzy Polaczek, wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski, marszałek województwa podlaskiego Dariusz Piontkowski, prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski. Fot. CPJS Centrum Promocji Jakości Stali Sp. z o.o dniach 3 5 p października br. w Kościelisku odbyła się Konferencja Naukowo-Techniczna Rozwiązania materiałowotechnologiczne w renowacji dróg i mostów, zorganizowana przez Polski Kongres Drogowy, Związek Mostowców RP Oddział Małopolski oraz Małopolską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa. Patronat honorowy nad konferencją sprawował Zbigniew Kotlarek, dyrektor generalny GD- DKiA i prezes Polskiego Kongresu Drogowego, natomiast komitetowi naukowemu przewodniczył prof. dr hab. inż. Kazimierz Furtak. komitecie organizacyjnym zasiedli: Grzegorz Stech (przewodniczący), G eneralna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie wspólnie ze Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Lublinie, Politechniką Fot. Portal drogowy edroga Lubelską oraz Towarzystwem Urbanistów Polskich Oddział w Lublinie przy współpracy Biura Ekspertyz i Projektów Budownictwa Komunikacyjnego EKKOM Sp. z o.o. zorganizowała w dniach września br. III Krajową Konferencję Naukowo-Techniczną Estetyka i Ochrona Środowiska w Drogownictwie. Odbyła się ona w Nałęczowie, w Centrum Szkoleniowo-ypoczynkowym Energetyk. Patronat honorowy nad konferencją objęli: sekretarz stanu Konferencja tradycyjnie składała się z dwóch części. Pierwsza, problemowa, nosiła tytuł Problemy budownictwa na terenach ekologicznie cennych i poruszała prawno-ekonomiczne aspekty ochrony środowiska, walory i zagrożenia terenów chronionych, systemy ochrony wód i powierzchni ziemi, zagadnienia infrastruktury technicznej. drugiej części konferencji, mającej charakter ogólny, zaprezentowano prace z zakresu budownictwa ogólnego, fizyki budowli, geotechniki, inżynierii mostowej, konstrukcji betonowych, konstrukcji metalowych, materiałów budowlanych, organizacji i zarządzania w budownictwie, teorii konstrukcji, a także innowacji w projektowaniu i wykonawstwie. Pełne teksty wygłaszanych referatów zamieszczono w trzytomowej monografii, wydanej pod patronatem KILi PAN. Prezentacje wszystkich prac konferencyjnych i dyskusja nad nimi odbywała się podczas sesji tematycznych. trakcie konferencji prezentowały się również firmy, m.in.: Arcelor Commercial Long Polska Sp. z o.o. arszawa, Budimex Dromex SA, Halfen-Deha Sp. z o.o., Polimex-Mostostal SA. Marta Maj (wiceprzewodnicząca), Patryk Zakrzewski (sekretarz organizacyjny) oraz Grażyna Czopek, Barbara Furtak i Paweł Ludwig. Program konferencji obejmował następującą tematykę: rozwiązania materiałowo-technologiczne w renowacji dróg i mostów; nowe technologie pozwalające na przyśpieszenie realizacji zadań; wymiana doświadczeń między inwestorami, wykonawcami, biurami projektów oraz organami administracji samorządowej i publicznej; nowoczesne rozwiązania organizacyjne usprawniające zarządzanie i realizację; wykupy i regulacje własnościowe w procesie inwestycyjnym; ochrona środowiska i archeologia w inwestycjach liniowych. konferencji wzięli udział przedstawiciele uczelni wyższych, administracji rządowej i samorządowej, administracji drogowej, licznie reprezentowany był również sektor przedsiębiorstw. Obecni byli przedstawiciele takich firm, jak m.in.: Mosty Katowice Sp. z o.o., Unimark Sp. z o.o., Sika Poland Sp. z o.o., Mosty Chrzanów Sp. z o.o., STRABAG Sp. z o.o., CPJS- Centrum Promocji Jakosci Stali Sp. z o.o., Mota-Engil Polska SA, MEGACHEMIE Sp. z o.o., ViaCon Polska Sp. z o. o., Pracownia Inżynierska KLOTOIDA Sp. J., Biuro Ekspertyz i Projektów Budownictwa Komunikacyjnego EKKOM Sp. z o.o. w Ministerstwie Środowiska, generalny dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad oraz wojewoda lubelski. Tematyka konferencji obejmowała wiele zagadnień z zakresu ochrony środowiska i estetyki na tle planowanych inwestycji drogowych, jak i utrzymania istniejącej sieci drogowej. ykłady podzielone były na pięć sesji tematycznych: prawodawstwo polskie i UE w racjonalnej ochronie środowiska w otoczeniu dróg i ulic; planowanie i projektowanie dróg i ulic z uwzględnieniem wymagań ochrony środowiska; technologie, materiały drogowe, recykling, materiały odpadowe; estetyka dróg i mostów, archeologia na etapie budowy i rozbudowy dróg oraz mostów; planowanie, projektowanie i monitoring dróg z uwzględnieniem estetyki i ochrony środowiska. ielką atrakcją konferencji była wycieczka na budowę obwodnicy Puław z mostem łukowym przez isłę. Uczestnikami konferencji byli przedstawiciele uczelni wyższych, instytutów naukowo badawczych, administracji rządowej i samorządowej, administracji drogowej oraz jednostek projektowych i firm wykonawczych. 26 CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAICZNEGO INŻYNIERII KOMUNIKACYJNEJ irma szkoleniowa IKKU Sp. z o.o. za- na konsultacje grupowe i indy- F Fprasza widualne z zakresu inżynierii transportowej i budownictwa komunikacyjnego. ramach konsultacji zapewniamy bezpośredni kontakt z wysokiej klasy specjalistami, ciągłą i systematyczną pomoc merytoryczną podczas realizacji zadania lub prowadzenia przedsięwzięcia, w tym dobór właściwych rozwiązań w przypadku rodzących się problemów lub pojawiających się wątpliwości. Powyższą ofertę kierujemy do administracji publicznej odpowiedzialnej za transport oraz infrastrukturę drogowo-kolejową, do biur projektowych, biur studiów i badawczo-projektowych budownictwa komunikacyjnego, przedsiębiorstw transportowych, budownictwa komunikacyjnego oraz infrastruktury transportowej. Szczegóły na stronie oraz pod numerem telefonu Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne Listopad Grudzień 2007

6

7 przeddzień Dnia Budowlanych, 28 września 2007 r., Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa (ŚlOIIB) postanowiła uczcić święto pracowników resortu budownictwa oraz 5. rocznicę powstania samorządu inżynierów budownictwa w gronie laureatów konkursu Budowa Roku. Organizatorem konkursu był Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa (PZITB). Tegoroczna, 17. edycja tego konkursu pozwoliła wybrać najciekawsze i nowatorskie pod względem projektowym i realizacyjnym obiekty powstałe w Polsce w 2006 r. Konkurs służy promocji inwestorów i wykonawców. Tegoroczne obchody Dnia Budowlanych stały się dobrą okazją do podsumowania pięcioletnich działań samorządu zawodowego inżynierów budownictwa na tle dynamicznego wzrostu w ostatnich latach inwestycji w dziedzinie budownictwa. Spotkanie przedstawicieli ŚlOIIB z zaproszonymi gośćmi przedstawicielami nagrodzonych inwestorów i wykonawców, stowarzyszeń naukowo-technicznych, ściśle współpracujących z ŚlO- IIB w Katowicach oraz z przedstawicielami władz lokalnych i prasy odbyło się w gmachu Biblioteki Śląskiej w Katowicach. części oficjalnej przewodniczący Rady ŚlOIIB Stefan Czarniecki przedstawił historię powstania Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Katowicach, jej strukturę, cele i zadania oraz zasady funkcjonowania poszczególnych organów. d n dniach października na X Sympozjum Naukowo-Technicznym OD-KAN-EKO 2007, którego honorowym gospodarzem był Zakład odociągów i Kanalizacji OD-KAN w Bełchatowie, zaś partnerem Grupowa Oczyszczalnia Ścieków w Łodzi, przybyło ponad 150 osób. śród nich byli obecni m.in. Antoni Tokarczuk dyrektor Izby Gospodarczej odociągi Polskie, pełniącej rolę honorowego patrona oraz prof. Andrzej Jodłowski reprezentujący Politechnikę Łódzką, patrona naukowego spotkania. Następnie odbyły się prezentacje obiektów uhonorowanych nagrodami I, II i III stopnia. Do 17. edycji konkursu Budowa Roku zgłoszono 61 budów w siedmiu kategoriach. śród nagrodzonych obiektów zrealizowanych na Śląsku nagrodami wyróżniono cztery obiekty: nagrodą I stopnia w grupie: autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe Budowa Drogowej Trasy Średnicowej w Katowicach wraz z przebudową ronda im. gen. Ziętka. Inwestor: Urząd Marszałkowski ojewództwa Śląskiego, Katowice. Inwestor zastępczy i generalny koordynator: Drogowa Trasa Średnicowa SA, Katowice. Główny wykonawca: Polimex-Mostostal SA, arszawa. Dyrektor kontraktu: mgr inż. Leonard Edut. Budowę zgłosił do konkursu główny wykonawca; nagrodą II stopnia w grupie: budynki przemysłowe i obiekty magazynowe Budynek konfekcjonowania herbaty wraz z infrastrukturą techniczną przy ul. Kołodziejskiej 2 w Katowicach. Inwestor: Unilever Polska SA. Generalny realizator inwestycji: Mostostal Kraków SA. Inżynier projektu: Barbara Oko. Budowę do konkursu zgłosił inwestor; nagrodą III stopnia w grupie: obiekty użyteczności publicznej Budowa Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Częstochowie przy ul. Jasnogórskiej 15a. Inwestor: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Częstochowie. Inwestor zastępczy: ielobranżowe Przedsiębiorstwo Inwestycyjne UDIMEX Sp. z o.o., Częstochowa. Generalny wykonawca: Cz.P.B.P. PRZEMY- SŁÓKA SA, Częstochowa. Budowę do konkursu zgłosili: generalny wykonawca i inwestor zastępczy; nagrodą III stopnia w grupie: budynki szkolne i sportowe Adaptacja obiektu technicznego na kryty basen miejski z częścią rekreacyjną przy ul. Langiewicza 26 w Bielsku-Białej. Inwestor: AQUA SA, Bielsko-Biała. Generalny wykonawca: Bielskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego SA, Bielsko-Biała. Budowę do konkursu zgłosił inwestor. Szczególnie interesująca była prezentacja związana z obiektem, który został wyróżniony nagrodą I stopnia. Główni projektanci to: mgr inż. Maciej Błach (architektura i konstrukcja) i dr inż. Grzegorz Nowaczyk (część drogowa). Kierownikiem budowy był inż. Leszek Paprocki, a realizację nadzorował kierownik kontraktu mgr inż. Bronisław Rduch. wystąpieniach podejmowano zróżnicowaną tematykę, m.in. prezentowano problemy eksploatacyjne zarówno w dziedzinie wody, jak i ścieków. Ponadto przedstawiono działania podejmowane przez Izbę Gospodarczą odociągi Polskie na rzecz realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych, kwestie pozyskiwania funduszy unijnych, zagadnienia związane z wdrażaniem nowego rozporządzenia o jakości wody przeznaczonej do spożycia, dotyczącego uzdatniania i dystrybucji wody. Sponsor konferencji firma Siemens przedstawił szeroką gamę technologii i technik związanych z uzdatnianiem wody i oczyszczaniem ścieków. Siemens, kojarzący się dotąd z zastosowaniem wyrafinowanej automatyki, tym razem zaprezentował swe możliwości pod kątem optymalizacji pracy obiektów w zakresie gospodarki wodno-ściekowej. Uczestnicy spotkania mogli zapoznać się z tą ofertą zarówno teoretycznie w trakcie prezentacji system automatyki funkcjonującego na GOŚ w Łodzi, jak i praktycznie podczas wycieczki do centralnej dyspozytorni tego obiektu. Tematy podejmowane drugiego dnia sympozjum wiązały się z kanalizacją i oczyszczaniem ścieków, a dotyczyły m.in. problemów związanych z tworzeniem i wdrażaniem modelu sieci kanalizacyjnej, a także modernizacji zlewni ścieków dowożonych pod kątem ograniczenia uciążliwości odorowej. ycieczki techniczne umożliwiły w tym roku porównanie dwóch oczyszczalni, różniących się od siebie wielkością oraz sposobami radzenia sobie z problemami eksploatacyjnymi, wynikłymi ze stosowania różnych rozwiązań technicznych. Pomimo przenikliwego październikowego zimna w każdej z wycieczek uczestniczyło ponad 40 osób.

Inżynier. Mazowsza Dwumiesięcznik Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Dialog w sprawach inwestycji. - str. 3. nr 6 (34), listopad 2011

Inżynier. Mazowsza Dwumiesięcznik Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Dialog w sprawach inwestycji. - str. 3. nr 6 (34), listopad 2011 Zbigniew Kledyński: - Nieporozumieniem jest przekonanie, że główne hamulce w procesach inwestycyjnych tkwią w Prawie budowlanym. Proces wydłuża się z racji trudności z planowaniem przestrzennym i kwestiami

Bardziej szczegółowo

Kapitał Województwa Śląskiego

Kapitał Województwa Śląskiego 1 Wrzesień 2013 G o s p o d a r k a S a m o r z ą d y N a u k a I n n o w a c j e Możemy spodziewać się rekordowej frekwencji Piotr Uszok: Zarówno kongresy, jak i targi są niepowtarzalną okazją do przedstawienia

Bardziej szczegółowo

Inżynier. Mazowsza Dwumiesięcznik Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa nr 3 (49), czerwiec 2014. Umacniamy prestiż budowlanych. str.

Inżynier. Mazowsza Dwumiesięcznik Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa nr 3 (49), czerwiec 2014. Umacniamy prestiż budowlanych. str. IV edycja Konkursu MOIIB Firma Inżynierska Mazowsza roku 2014 - str. 12 Dariusz Walasek: - Odpowiednio zestawiony model informacyjny BIM jest efektywnym trójwymiarowym wirtualnym projektem, jako podstawy

Bardziej szczegółowo

JUBILEUSZOWE WYDANIE NBI

JUBILEUSZOWE WYDANIE NBI Cena 20 zł (w tym 7% VAT) nr 3 (30) Rok V maj czerwiec 2010 Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne nr 3 (30) maj czerwiec 2010 Wydanie jubileuszowe www.nbi.com.pl DROGI GEOIN YNIERIA JUBILEUSZOWE WYDANIE

Bardziej szczegółowo

Przyłącz się online.

Przyłącz się online. SPIS TREŚCI 6`2009 AKTUALNOŚCI 4 Nagrody Zielony Laur 2008 zostały rozdane, Julia Czerwińska 6 Energetyka przyszłości: Expopower i Greenpower`2009 10 TARGI WOD KAN 2009 w Bydgoszczy 18 British Standards

Bardziej szczegółowo

fot. Z. Sulima Wmurowanie kamienia węgielnego pod Centrum Informatyki AGH http://foto.agh.edu.pl/thumbnails.php?album=173

fot. Z. Sulima Wmurowanie kamienia węgielnego pod Centrum Informatyki AGH http://foto.agh.edu.pl/thumbnails.php?album=173 fot. Z. Sulima Wmurowanie kamienia węgielnego pod Centrum Informatyki AGH http://foto.agh.edu.pl/thumbnails.php?album=173 Rektor AGH laureatem Małopolskiej Nagrody Gospodarczej 8 września 2010 podczas

Bardziej szczegółowo

Gospodarka Samorządy Nauka Innowacje

Gospodarka Samorządy Nauka Innowacje Kapitał Województwa Śląskiego 1 Kapitał Województwa Śląskiego www.kapitalslaski.pl Gospodarka Samorządy Nauka Innowacje 2 Kapitał Województwa Śląskiego W Siemianowickim Parku Tradycji, 10 czerwca br. uroczyście

Bardziej szczegółowo

WYNIKI XIX EDYCJI KONKURSU POLSKIEJ NAGRODY JAKOŚCI 2013

WYNIKI XIX EDYCJI KONKURSU POLSKIEJ NAGRODY JAKOŚCI 2013 WYNIKI XIX EDYCJI KONKURSU POLSKIEJ NAGRODY JAKOŚCI 2013 SEKRETARIAT PNJ Ul. Trębacka 4, 00-074 Warszawa Tel. Fax.: 22/ 630 96 63, 826 35 05 www.pnj, pnj@kig.pl KOMUNIKAT SEKRETARIATU KONKURSU POLSKIEJ

Bardziej szczegółowo

indeks PISMO POLITECHNIKI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ W KIELCACH 73 ROK 2013 ISSN 142 2991 Politechnika Świętokrzyska

indeks PISMO POLITECHNIKI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ W KIELCACH 73 ROK 2013 ISSN 142 2991 Politechnika Świętokrzyska indeks NR Politechnika Świętokrzyska 73 ROK 2013 ISSN 142 2991 PISMO POLITECHNIKI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ W KIELCACH Kielecki Salon Maturzystów 2013 GALERIA INDEKSU Politechnika Świętokrzyska Odkrywając wolność

Bardziej szczegółowo

BĘDZIEMY STAĆ NA STRAŻY JAKOŚCI. SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ str. 74 MORALNOŚĆ PŁATNICZA NA ŚWIECIE. ZYSKI Z UCZCIWOŚCI str. 92

BĘDZIEMY STAĆ NA STRAŻY JAKOŚCI. SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ str. 74 MORALNOŚĆ PŁATNICZA NA ŚWIECIE. ZYSKI Z UCZCIWOŚCI str. 92 SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ str. 74 NR INDEKSU 344583 Cena 4.20 zł (w tym 8% VAT) Nr 6 (72) Listopad/Grudzień 2014 MORALNOŚĆ PŁATNICZA NA ŚWIECIE str. 42 ZYSKI Z UCZCIWOŚCI str. 92 RYZYKIEM DA SIĘ ZARZĄDZAĆ

Bardziej szczegółowo

ŚWIATOWY DZIEŃ JAKOŚCI

ŚWIATOWY DZIEŃ JAKOŚCI ŚWIATOWY DZIEŃ JAKOŚCI str. 80 NR INDEKSU 344583 Cena 4.20 zł (w tym 8% VAT) Nr 6 (60) Listopad/Grudzień 2012 W OBLICZU KRYZYSU str. 40 ZARZĄDZANIE POD ZNAKIEM JAKOŚCI str. 71 PODNOSZENIE WARTOŚCI MARKI

Bardziej szczegółowo

System zarządzania energią ISO 50001 dla Koksowni Przyjaźń. Grupa węglowo-koksowa. str. 4 5. str. 12 13

System zarządzania energią ISO 50001 dla Koksowni Przyjaźń. Grupa węglowo-koksowa. str. 4 5. str. 12 13 Miesięcznik Koksowni Przyjaźń ISSN 1507-658X Nr 8/9 (124/125) VIII/IX 2011 r. Koksownia Przyjaźń Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej Grupa Kapitałowa System zarządzania energią ISO 50001 dla Koksowni Przyjaźń

Bardziej szczegółowo

DOJRZAŁOŚĆ I UMIEJĘTNOŚĆ. POLSKA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ 2013 str. 77 POLSKA WŚRÓD LIDERÓW BADAŃ NAD GRAFENEM Z CZYM ZMAGA SIĘ POLSKI PRZEDSIĘBIORCA NA BOOM

DOJRZAŁOŚĆ I UMIEJĘTNOŚĆ. POLSKA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ 2013 str. 77 POLSKA WŚRÓD LIDERÓW BADAŃ NAD GRAFENEM Z CZYM ZMAGA SIĘ POLSKI PRZEDSIĘBIORCA NA BOOM POLSKA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ 2013 str. 77 Cena 4.20 zł (w tym 8% VAT) Nr 1 (67) Styczeń/Luty 2014 NR INDEKSU 344583 POLSKA WŚRÓD LIDERÓW BADAŃ NAD GRAFENEM str. 47 Z CZYM ZMAGA SIĘ POLSKI PRZEDSIĘBIORCA str.

Bardziej szczegółowo

Polsko Ukraińska Gra Zespołowa EURO 2012

Polsko Ukraińska Gra Zespołowa EURO 2012 Polsko Ukraińska Gra Zespołowa EURO 2012 Wydawnictwo bezpłatne. ISSN: 1424-610X Marzec 2008 R e g i o n a l n a I z b a G o s p o d a r c z a w K a t o w i c a c h TEMAT NUMERU XVI Gala Laurów Umiejętności

Bardziej szczegółowo

XX-lecie Laurów Umiejętności i Kompetencji

XX-lecie Laurów Umiejętności i Kompetencji D o t a c j e n a f i n i s z u Wydawnictwo bezpłatne. ISSN: 1424-610X Grudzień 2011 R e g i o n a l n a I z b a G o s p o d a r c z a w K a t o w i c a c h POLECAMY XX-lecie Laurów Umiejętności i Kompetencji

Bardziej szczegółowo

kwiecień 2013 nr 64 Dzień Otwarty w AGH

kwiecień 2013 nr 64 Dzień Otwarty w AGH kwiecień 2013 nr 64 Dzień Otwarty w AGH 100-lecie powołania Akademii Szanowni Państwo Rok 2013 jest dla całej społeczności Akademii Górniczo-Hutniczej wyjątkowy i szczególny. Dokładnie 100 lat temu, 31

Bardziej szczegółowo

Politechniki 1-2. Kpt. pil. Tadeusz Wrona Zasłużonym dla Politechniki Rzeszowskiej

Politechniki 1-2. Kpt. pil. Tadeusz Wrona Zasłużonym dla Politechniki Rzeszowskiej (217-218) 1-2 styczeń-luty 2012 Politechniki Pismo pracowników i studentów Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza Promocje, nagrody, medale - s. 3. Kpt. pil. Tadeusz Wrona gościem swojej Alma

Bardziej szczegółowo

Prezes JSW: zejść z kosztami, zwiększyć wydajność str. 3. ARP i JSW KOKS wybudują elektrociepłownię. Czy 300 mld euro postawi Europę na nogi? str.

Prezes JSW: zejść z kosztami, zwiększyć wydajność str. 3. ARP i JSW KOKS wybudują elektrociepłownię. Czy 300 mld euro postawi Europę na nogi? str. Nr 4(38) kwiecień 2015 r. Koksownia Dębieńsko Koksownia Jadwiga Koksownia Przyjaźń Koksownia Radlin WZK Victoria S.A. w numerze: Prezes JSW: zejść z kosztami, zwiększyć wydajność str. 3 ARP i JSW KOKS

Bardziej szczegółowo

Inżynier. Mazowsza Dwumiesięcznik Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa nr 4 (56), lipiec 2015. - str. 7

Inżynier. Mazowsza Dwumiesięcznik Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa nr 4 (56), lipiec 2015. - str. 7 dr Mateusz Kruk : - Podstawową rolą Instytutu, jako polskiej jednostki naukowej, jest wspieranie naukowe i eksperckie całej dziedziny budownictwa. Dlatego oferta Instytutu jest tak szeroka - str. 8-9 Prof.

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe. Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego

Międzynarodowe. Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego BIZNES EXPO - szansa na zysk Wydawnictwo bezpłatne. ISSN: 1424-610X Wrzesień 2011 Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Międzynarodowe Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego Konferencja

Bardziej szczegółowo

PROGNOZY Z OBAWAMI EUROPA DWÓCH PRĘDKOŚCI ZAMIATANIE DEFICYTU POD DYWAN WYNIKI BRANŻY LEPSZE NIŻ NASTROJE

PROGNOZY Z OBAWAMI EUROPA DWÓCH PRĘDKOŚCI ZAMIATANIE DEFICYTU POD DYWAN WYNIKI BRANŻY LEPSZE NIŻ NASTROJE MAZOWIECKA FIRMA ROKU str. 112 str. 156 PERŁY MEDYCYNY str. 126 ORŁY POLSKIEGO BUDOWNICTWA Cena 4.20 zł (w tym 8% VAT) Nr 1 (55) Styczeń/Luty 2012 PROGNOZY Z OBAWAMI str. 38 EUROPA DWÓCH PRĘDKOŚCI str.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Nowe kierownictwo Zarządu Krajowego SITK RP...3

Spis treści. Nowe kierownictwo Zarządu Krajowego SITK RP...3 1 Spis treści Nowe kierownictwo Zarządu Krajowego SITK RP.............................3 Działalność Oddziału............................................7 Kalendarium Oddziału............................................7

Bardziej szczegółowo

indeks Wicepremier Janusz Piechociński gościem Politechniki Świętokrzyskiej PISMO POLITECHNIKI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ W KIELCACH 71 ROK 2013 ISSN 142 2991

indeks Wicepremier Janusz Piechociński gościem Politechniki Świętokrzyskiej PISMO POLITECHNIKI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ W KIELCACH 71 ROK 2013 ISSN 142 2991 indeks NR Politechnika Świętokrzyska 71 ROK 2013 ISSN 142 2991 PISMO POLITECHNIKI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ W KIELCACH Wicepremier Janusz Piechociński gościem Politechniki Świętokrzyskiej GALERIA INDEKSU Politechnika

Bardziej szczegółowo

ESTAKADA PEŁNA WĘGLA

ESTAKADA PEŁNA WĘGLA ISSN 1897-3868 Biuletyn Lubelskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa PAŹDZIERNIK-LISTOPAD-GRUDZIEŃ 2011 (Nr 20) ESTAKADA PEŁNA WĘGLA Słońce na etacie Wiedzy nigdy za wiele Złota Kielnia 2010 Rzymskie

Bardziej szczegółowo

BUDOWNICTWO DROGOWE I MOSTOWE str. 138

BUDOWNICTWO DROGOWE I MOSTOWE str. 138 BUDOWNICTWO DROGOWE I MOSTOWE str. 138 Cena 4.20 zł (w tym 8% VAT) Nr 3 (51) Maj/Czerwiec 2011 KONTROWERSYJNA ENERGETYKA ATOMOWA str. 45 WSTĘGĄ SZOS DO ZAROBKÓW str. 150 IDEAŁ SIĘGNĄŁ BRUKU str. 134 NR

Bardziej szczegółowo

Cicha noc, święta noc... Radosnych Świąt Bożego Narodzenia i Szczęśliwego Nowego Roku!!!

Cicha noc, święta noc... Radosnych Świąt Bożego Narodzenia i Szczęśliwego Nowego Roku!!! C=B; HI= º /CF?HN HCABN IO=? HOCN /NCFF? *;=BN Cicha noc, święta noc... Radosnych Świąt Bożego Narodzenia i Szczęśliwego Nowego Roku!!! Życie Uczelni 4/2010 2 Nagroda od rządu prowincji Shandong Profesor

Bardziej szczegółowo

I Konferencja techniczna

I Konferencja techniczna I N F O R M AT O R KATOWICKIEGO ODDZIAŁU PZITB II PÓŁROCZE 2014 Redakcja: Kolegium Redakcyjne Oddziału PZITB Katowice, ul. Podgórna 4 tel. fax. 32-255-46-65 i n f o r m a t o r @ p z i t b. ka t o w i

Bardziej szczegółowo

III EDYCJA KONKURSU KRAJOWI LIDERZY INNOWACJI I ROZWOJU. Publikacja wydana w ramach realizacji celów statutowych Fundacji Innowacji i Rozwoju.

III EDYCJA KONKURSU KRAJOWI LIDERZY INNOWACJI I ROZWOJU. Publikacja wydana w ramach realizacji celów statutowych Fundacji Innowacji i Rozwoju. KATALOG LAUREATÓW III EDYCJA KONKURSU KRAJOWI LIDERZY INNOWACJI I ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCY www.liderzyinnowacji.pl Publikacja bezpłatna. Publikacja wydana w ramach realizacji celów statutowych Fundacji Innowacji

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR ODDZIAŁU MAŁOPOLSKIEGO PZITB W KRAKOWIE W KADENCJI 2008 2010

INFORMATOR ODDZIAŁU MAŁOPOLSKIEGO PZITB W KRAKOWIE W KADENCJI 2008 2010 INFORMATOR ODDZIAŁU MAŁOPOLSKIEGO PZITB W KRAKOWIE W KADENCJI 2008 2010 NR 3 Redakcja: Prezydium Oddziału PZITB 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 28, tel / fax: 012 422-30-83 e-mail: pzitb@pzitb.org.pl

Bardziej szczegółowo

indeks Inauguracja roku akademickiego 2010/2011 PISMO POLITECHNIKI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ W KIELCACH ROK 2010 ISSN 142 2991

indeks Inauguracja roku akademickiego 2010/2011 PISMO POLITECHNIKI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ W KIELCACH ROK 2010 ISSN 142 2991 indeks 64 ROK 2010 ISSN 142 2991 PISMO POLITECHNIKI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ W KIELCACH Inauguracja roku akademickiego 2010/2011 GALERIA INDEKSU Uroczyste wręczenie dyplomów ukończenia studiów Wydział Mechatroniki

Bardziej szczegółowo