w SKRÓCIE Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne Listopad Grudzień 2007

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "w SKRÓCIE Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne Listopad Grudzień 2007"

Transkrypt

1 M iędzynarodowe Targi Przemysłu Naftowego i Gazownictwa NAFTA i GAZ odbyły się w arszawie w dniach 26 i 27 września br. To już 12. edycja imprezy, na której spotykają się firmy z branży naftowej i gazowniczej. Otwierając targi minister gospodarki Piotr oźniak podkreślił, że sprawy energetyczne, a przede wszystkim gaz i ropa, są jednym z najważniejszych punktów każdego spotkania międzynarodowego. To pokazuje, jak ważna jest energetyka dla bezpieczeństwa państwa powiedział minister. Zaznaczył, że rząd i Ministerstwo Gospodarki konsekwentnie dążą do zapewnienia nieprzerwanych dostaw surowców energetycznych dla polskiego przemysłu. Przypomniał, że w Tbilisi odbyły się rozmowy grupy roboczej dotyczące powołania w nowym kształcie spółki, która zajmie się budową rurociągu Odessa Brody Płock. Poinformował także o zaproszeniu Polski do Międzynarodowej Agencji Energetycznej. 3 października zostaliśmy oficjalnie zaproszeni do MAE. Jest to milowy krok w kierunku zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju dodał. Członkostwo w tej organizacji umożliwi korzystanie ze wsparcia innych państw należących do MAE w sytuacji kryzysu energetycznego. Natomiast ojciech Jasiński poruszył temat fuzji Grupy Lotos SA i PKN Orlen SA. Zdaniem ministra możliwe jest pogłębienie współpracy obu firm z zachowaniem odrębności prawnej podmiotów. Jest to w fazie różnych studiów i opracowań, ale formalnie obowiązuje program z lutego powiedział nawiązując do strategii dla sektora naftowego, przyjętej przez rząd na początku br. Dokument ten nie przewiduje połączenia PKN Orlen i Lotosu. Przyznał, że osobiście, jako poseł z Płocka, chciałby, aby podmiotem wiodącym był PKN Orlen. dniach września 2007 r. w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie odbyła się Konferencja Naukowo-Techniczna Budownictwo Podziemne 2007, zorganizowana przez Katedrę Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki (AGH, ydział Górnictwa i Geoinżynierii) przy udziale Głównej Komisji Budownictwa Górniczego Zarządu Głównego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa (SITG), Koła Zakładowego SITG przy AGH, Podkomitetu Budownictwa Podziemnego Polskiego Komitetu Geotechniki oraz Polskiego Towarzystwa Mechaniki Skał. Konferencja ta stanowiła również sesję XIII Polskiego Kongresu Górniczego, odbywającego się w tym samym czasie w Krakowie. konferencji wzięło udział 116 specjalistów ze szkół wyższych, placówek naukowo-badawczych, biur projektów, kopalń, przedsiębiorstw budownictwa górniczego oraz innych przedsiębiorstw i jednostek budownictwa podziemnego. Przedstawiono 48 referatów, z czego 26 zostało wygłoszonych w ramach pięciu grupach tematycznych: 20 Głównym wydarzeniem targów NAFTA i GAZ była V Międzynarodowa Konferencja Nafta i Gaz Do udziału w tej najważniejszej imprezie rynku energetycznego w Polsce zostali zaproszeni przedstawiciele koncernów paliwowych i gazowniczych, które uczestniczą w przekształceniach sektora w Polsce oraz reprezentanci urzędów i instytucji odpowiedzialnych za restrukturyzację i prywatyzację branży paliwowej. konferencji wzięli także udział specjaliści z branży paliwowo-energetycznej z kraju i zagranicy. Dni Gazu Polskiego wspólnie z Platformą Gazu Polskiego zostały zainicjowane podczas targów NAFTA i GAZ 99 i stały się imprezą skupiającą całe środowisko polskich i zagranicznych przedstawicieli branży gazowniczej, ich dostawców oraz firmy i instytucje zaangażowane w restrukturyzację tego sektora. Konferencję główną Dni Gazu Polskiego zorganizowało Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA. ramach tej imprezy odbyła się również Konferencja Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz seminarium Realizacja inwestycji liniowych, zorganizowane przy współudziale Polskiego Stowarzyszenia Budowniczych Rurociągów. 26 września podczas gali inauguracyjnej zostały wręczone nagrody targowe. Kapituła nagrodziła następujące produkty: Grand Prix targów NAFTA i GAZ 2007 przypadło przedsiębiorstwu AGAT Sp. z o.o. za system przeciwpożarowy o nazwie Elektroniczny Strażak, wyróżnienie targów NAFTA i GAZ 2007 przyznano firmie Anticor PPH Sp. z o.o. za wszechstronny wykrywacz gazów SENSIT GOLD HXG-3, natomiast Nagrodą Prezesa Krajowej Izby Gospodarczej wyróżniono KB Pomorze Sp. z o.o. za system urządzeń montażowych zbiorników magazynowych metodą podbudowy SUM 25. kształcenie kadr dla potrzeb budownictwa podziemnego (5 referatów), budownictwo podziemne w praktyce (6 referatów), projektowanie wyrobisk i budowli podziemnych (12 referatów), technologia wykonania wyrobisk i budowli podziemnych, monitoring obudowy (14 referatów), zagadnienia geotechniczne w budownictwie podziemnym (11 referatów). obradach wzięli udział m.in.: rektor AGH prof. dr hab. inż. Antoni Tajduś, dziekan ydziału Górnictwa i Geoinżynierii AGH prof. dr hab. inż. Jerzy Klich, przewodniczący Podkomitetu Budownictwa Podziemnego Polskiego Komitetu Geotechniki oficjalny przedstawiciel ITA (International Tunnelling Association) dr inż. ojciech Grodecki, przedstawiciel Zarządu Głównego SITG mgr inż. Zbigniew Bujnowicz oraz przewodniczący Głównej Komisji Budownictwa Górniczego Zarządu Głównego SITG mgr inż. iesław Grzybowski, którzy wystąpili w sesji inauguracyjnej przekazując adresy powitalne, nawiązujące do problemów górnictwa i budownictwa podziemnego w Polsce. Przedstawione referaty zostały przyjęte przez uczestników konferencji z dużym zainteresowaniem, o czym świadczyła ożywiona dyskusja oraz rozmowy kuluarowe. Dyskutowane były m.in. obserwowane wyraźnie na świecie tendencje zagospodarowania wnętrza ziemi, związane z brakiem terenów na powierzchni, a na tym tle perspektywy rozwoju budownictwa podziemnego. Zwrócono uwagę na pewne symptomy ożywienia tej gałęzi techniki. Potwierdzono również znaczenie konferencji dla szerokiej wymiany informacji oraz integracji środowiska specjalistów zajmujących się budownictwem podziemnym. Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne Listopad Grudzień 2007

2

3 dniach września br. w katowickim Spodku odbyły się Międzynarodowe Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego KATOICE Organizatorem targów była spółka M iędzynarodowe Targi Górnictwa, Energetyki i Metalurgii KA- TOICE 2007 odbyły się w dniach września br. na terenie Międzynarodowych Targów Katowickich (MTK). Patronat honorowy nad imprezą sprawowała Krajowa Izba Gospodarcza. Katowickie targi na stałe wpisały się w kalendarz imprez wystawienniczych na świecie. Są doskonałą okazją do spotkań europejskich specjalistów, dając możliwość zaprezentowania najnowocześniejszych technologii stosowanych w przemyśle ciężkim. Uczestniczące w targach branże od kilku lat poddawane są procesom restrukturyzacji. procesie tych przekształceń istotną rolę odgrywają targi KATOICE, które przyciągają na Śląsk nie tylko krajowe, ale i zagraniczne firmy działające w tych gałęziach przemysłu. Tegoroczne edycja imprezy zgromadziła, podobnie jak w latach ubiegłych, wiele firm z całego świata. Zaprezentowało się ok. 160 producentów i handlowców z 12 krajów, takich jak: Austria, Australia, Czechy, Irlandia, Niemcy, Rosja, Ukraina, Litwa, Słowacja, łochy, Szwajcaria i Polska. ielu z nich po raz pierwszy wzięło udział w wystawie. Organizator oddał wystawcom do dyspozycji powierzchnię o wielkości ponad 6 tys. m 2. Z ofertą handlową zapoznało się ok. 5 tys. specjalistów. Firmy zaoferowały nowoczesne maszyny i technologie, mogące znaleźć zastosowanie w przemyśle ciężkim nie tylko naszego kraju. Polska Technika Górnicza, grupująca czołowych polskich producentów maszyn i urządzeń górniczych. ysoki poziom ekspozycji doceniła Rada Patronacka targów, na czele której stanął minister gospodarki Piotr oźniak, zaś do grona jej członków należeli m.in.: minister transportu Jerzy Polaczek, poseł do Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek, prezydent miasta Katowice Piotr Uszok oraz inne, znane osobistości ze świata gospodarki, nauki i polityki. tegorocznej edycji uczestniczyło ponad 400 wystawców z 10 krajów: Niemiec, Łotwy, Rosji, Czech, Słowacji, Szwecji, Holandii, ielkiej Brytanii, łoch i Austrii. Stoiska targowe zajęły ponad m 2 i były rozlokowane w dziewięciu sektorach wystawienniczych. Największe ekspozycje targowe, sięgające prawie 900 m 2 każda, zaprezentowały grupy: Famur i ZZM-Kopex. Kilkusetmetrowe ekspozycje wystawiły m.in.: Carboautomatyka, Komag, Glinik, Ryfama (Gwarant), Huta Łabędy, Itien Brieden, Hazemag, Sandvik, SMT Scharf, Zephyr, Ostroj Opawa, Elektrometal i Becker. drugim dniu targów, w Hotelu Qubus, na okolicznościowym spotkaniu organizatorów i wystawców zostały wręczone narody Polskiej Techniki Górniczej SA i Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej m.in. w kategorii Najlepsze stoisko. Równorzędne nagrody przyznano Grupie Famur SA, grupie ZZM-Kopex, Eickhoff Polonia Ltd Sp. z o.o. oraz Minova Ekochem SA. Również w drugim dniu targów odbyła się konferencja poświęcona ocenie obecnego stanu i perspektyw energetyki opartej o paliwa stałe. Uczestnicy konferencji dyskutowali o pozytywnych i negatywnych skutkach restrukturyzacji górnictwa węglowego i o znaczeniu paliw stałych dla bezpieczeństwa energetycznego. trzecim dniu targów odbyła się z kolei konferencja poświęcona innowacyjnym rozwiązaniom w dziedzinie maszyn, urządzeń i systemów zabezpieczeń, zwiększających efektywność oraz bezpieczeństwo produkcji węgla kamiennego. Podczas spotkania swoje osiągnięcia w tym zakresie zaprezentowali czołowi polscy producenci maszyn górniczych. Targom towarzyszyły imprezy artystyczne i wydarzenia kulturalne, których inicjatorem był Urząd Miasta Katowice i Estrada Śląska. Organizatorzy już dziś zapraszają na kolejną edycję Międzynarodowych Targów Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego, która odbędzie się w 2009 r. Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne było patronem medialnym targów. Najlepsze produkty nagrodzono medalami MTK. Otrzymały je firmy: BIURO HANDLOE RUDA z Katowic za pojazd wielofunkcyjny RTB 14 oraz HENKEL POLSKA Sp. z o.o. z arszawy za materiał kompozytowy Loctite HYSOL SUPERIOR METAL FIXMASTER Należy podkreślić, iż targi KATOICE 2007 były objęte pierwszeństwem z wystawy, udzielonym przez Prezesa Urzędu Patentowego RP. Zgłoszenie pierwszeństwa z wystawy daje możliwość uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji. ielu wystawców skorzystało z tej okazji, ponieważ ustawa w tym zakresie została zmieniona 1 października 2007 r. Międzynarodowe Targi Katowickie uzgodniły z Polską Techniką Górniczą, która w tym samym czasie zorganizowała imprezę targową w hali widowiskowo-sportowej Spodek, iż wzajemnie będą honorowane bilety wstępu. Tak więc kupując bilet wstępu na teren MTK można było zwiedzić ekspozycję w Spodku, a odwiedzający Spodek mogli zapoznać się z ofertą targową prezentowaną na terenie MTK. Dla zwiedzających była to wspaniała możliwość zwiedzenia i nawiązania kontaktów handlowych równocześnie na dwóch ekspozycjach. MTK uruchomiło także komunikację umożliwiającą bezpłatny przejazd ze Spodka na tereny MTK oraz z terenów wystawienniczych MTK pod halę Spodka. Oznakowane busy czekały na zwiedzających w pobliżu obu obiektów. Organizatorzy przygotowali wiele imprez towarzyszących oraz blok seminaryjny. Moderatorem dyskusji odbywającej się podczas seminarium ęgiel paliwem przyszłości bliższej i... dalszej był prof. dr hab. inż. łodzimierz Kotowski, który przedstawił również referat Przyszłość węgla jako paliwa oraz ograniczanie emisji jako ograniczanie konkurencyjności gospodarki. Dodatkowo referaty wygłosili przedstawiciele firm, m.in.: British Energy, EdF Polska, CEZ a.s., Vattenfall, Katowicki Holding ęglowy, Jastrzębska Spółka ęglowa, Kompania ęglowa, Główny Instytut Górnictwa. Na uwagę zasługuje też m.in. seminarium Technologie przemysłu hutniczego: efektywne systemy usuwania zgorzelin oraz gospodarka wodna, na które zaprosił Hydrosystem Project a.s.

4 Informacje szczegółowe o konferencji oraz karta zgłoszeniowa na stronie: Informacja telefoniczna: tel./fax:

5 K onferencja Naukowa Krynica 2007 odbyła się w dniach września. Jej organizatorami byli: Komitet Inżynierii Lądowej i odnej PAN, Komitet Nauki Fot. Politechnika Białostocka PZITB oraz ydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej. Patronat honorowy nad konferencją objęli m.in.: minister budownictwa Mirosław Barszcz, minister transportu Jerzy Polaczek, wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski, marszałek województwa podlaskiego Dariusz Piontkowski, prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski. Fot. CPJS Centrum Promocji Jakości Stali Sp. z o.o dniach 3 5 p października br. w Kościelisku odbyła się Konferencja Naukowo-Techniczna Rozwiązania materiałowotechnologiczne w renowacji dróg i mostów, zorganizowana przez Polski Kongres Drogowy, Związek Mostowców RP Oddział Małopolski oraz Małopolską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa. Patronat honorowy nad konferencją sprawował Zbigniew Kotlarek, dyrektor generalny GD- DKiA i prezes Polskiego Kongresu Drogowego, natomiast komitetowi naukowemu przewodniczył prof. dr hab. inż. Kazimierz Furtak. komitecie organizacyjnym zasiedli: Grzegorz Stech (przewodniczący), G eneralna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie wspólnie ze Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Lublinie, Politechniką Fot. Portal drogowy edroga Lubelską oraz Towarzystwem Urbanistów Polskich Oddział w Lublinie przy współpracy Biura Ekspertyz i Projektów Budownictwa Komunikacyjnego EKKOM Sp. z o.o. zorganizowała w dniach września br. III Krajową Konferencję Naukowo-Techniczną Estetyka i Ochrona Środowiska w Drogownictwie. Odbyła się ona w Nałęczowie, w Centrum Szkoleniowo-ypoczynkowym Energetyk. Patronat honorowy nad konferencją objęli: sekretarz stanu Konferencja tradycyjnie składała się z dwóch części. Pierwsza, problemowa, nosiła tytuł Problemy budownictwa na terenach ekologicznie cennych i poruszała prawno-ekonomiczne aspekty ochrony środowiska, walory i zagrożenia terenów chronionych, systemy ochrony wód i powierzchni ziemi, zagadnienia infrastruktury technicznej. drugiej części konferencji, mającej charakter ogólny, zaprezentowano prace z zakresu budownictwa ogólnego, fizyki budowli, geotechniki, inżynierii mostowej, konstrukcji betonowych, konstrukcji metalowych, materiałów budowlanych, organizacji i zarządzania w budownictwie, teorii konstrukcji, a także innowacji w projektowaniu i wykonawstwie. Pełne teksty wygłaszanych referatów zamieszczono w trzytomowej monografii, wydanej pod patronatem KILi PAN. Prezentacje wszystkich prac konferencyjnych i dyskusja nad nimi odbywała się podczas sesji tematycznych. trakcie konferencji prezentowały się również firmy, m.in.: Arcelor Commercial Long Polska Sp. z o.o. arszawa, Budimex Dromex SA, Halfen-Deha Sp. z o.o., Polimex-Mostostal SA. Marta Maj (wiceprzewodnicząca), Patryk Zakrzewski (sekretarz organizacyjny) oraz Grażyna Czopek, Barbara Furtak i Paweł Ludwig. Program konferencji obejmował następującą tematykę: rozwiązania materiałowo-technologiczne w renowacji dróg i mostów; nowe technologie pozwalające na przyśpieszenie realizacji zadań; wymiana doświadczeń między inwestorami, wykonawcami, biurami projektów oraz organami administracji samorządowej i publicznej; nowoczesne rozwiązania organizacyjne usprawniające zarządzanie i realizację; wykupy i regulacje własnościowe w procesie inwestycyjnym; ochrona środowiska i archeologia w inwestycjach liniowych. konferencji wzięli udział przedstawiciele uczelni wyższych, administracji rządowej i samorządowej, administracji drogowej, licznie reprezentowany był również sektor przedsiębiorstw. Obecni byli przedstawiciele takich firm, jak m.in.: Mosty Katowice Sp. z o.o., Unimark Sp. z o.o., Sika Poland Sp. z o.o., Mosty Chrzanów Sp. z o.o., STRABAG Sp. z o.o., CPJS- Centrum Promocji Jakosci Stali Sp. z o.o., Mota-Engil Polska SA, MEGACHEMIE Sp. z o.o., ViaCon Polska Sp. z o. o., Pracownia Inżynierska KLOTOIDA Sp. J., Biuro Ekspertyz i Projektów Budownictwa Komunikacyjnego EKKOM Sp. z o.o. w Ministerstwie Środowiska, generalny dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad oraz wojewoda lubelski. Tematyka konferencji obejmowała wiele zagadnień z zakresu ochrony środowiska i estetyki na tle planowanych inwestycji drogowych, jak i utrzymania istniejącej sieci drogowej. ykłady podzielone były na pięć sesji tematycznych: prawodawstwo polskie i UE w racjonalnej ochronie środowiska w otoczeniu dróg i ulic; planowanie i projektowanie dróg i ulic z uwzględnieniem wymagań ochrony środowiska; technologie, materiały drogowe, recykling, materiały odpadowe; estetyka dróg i mostów, archeologia na etapie budowy i rozbudowy dróg oraz mostów; planowanie, projektowanie i monitoring dróg z uwzględnieniem estetyki i ochrony środowiska. ielką atrakcją konferencji była wycieczka na budowę obwodnicy Puław z mostem łukowym przez isłę. Uczestnikami konferencji byli przedstawiciele uczelni wyższych, instytutów naukowo badawczych, administracji rządowej i samorządowej, administracji drogowej oraz jednostek projektowych i firm wykonawczych. 26 CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAICZNEGO INŻYNIERII KOMUNIKACYJNEJ irma szkoleniowa IKKU Sp. z o.o. za- na konsultacje grupowe i indy- F Fprasza widualne z zakresu inżynierii transportowej i budownictwa komunikacyjnego. ramach konsultacji zapewniamy bezpośredni kontakt z wysokiej klasy specjalistami, ciągłą i systematyczną pomoc merytoryczną podczas realizacji zadania lub prowadzenia przedsięwzięcia, w tym dobór właściwych rozwiązań w przypadku rodzących się problemów lub pojawiających się wątpliwości. Powyższą ofertę kierujemy do administracji publicznej odpowiedzialnej za transport oraz infrastrukturę drogowo-kolejową, do biur projektowych, biur studiów i badawczo-projektowych budownictwa komunikacyjnego, przedsiębiorstw transportowych, budownictwa komunikacyjnego oraz infrastruktury transportowej. Szczegóły na stronie oraz pod numerem telefonu Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne Listopad Grudzień 2007

6

7 przeddzień Dnia Budowlanych, 28 września 2007 r., Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa (ŚlOIIB) postanowiła uczcić święto pracowników resortu budownictwa oraz 5. rocznicę powstania samorządu inżynierów budownictwa w gronie laureatów konkursu Budowa Roku. Organizatorem konkursu był Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa (PZITB). Tegoroczna, 17. edycja tego konkursu pozwoliła wybrać najciekawsze i nowatorskie pod względem projektowym i realizacyjnym obiekty powstałe w Polsce w 2006 r. Konkurs służy promocji inwestorów i wykonawców. Tegoroczne obchody Dnia Budowlanych stały się dobrą okazją do podsumowania pięcioletnich działań samorządu zawodowego inżynierów budownictwa na tle dynamicznego wzrostu w ostatnich latach inwestycji w dziedzinie budownictwa. Spotkanie przedstawicieli ŚlOIIB z zaproszonymi gośćmi przedstawicielami nagrodzonych inwestorów i wykonawców, stowarzyszeń naukowo-technicznych, ściśle współpracujących z ŚlO- IIB w Katowicach oraz z przedstawicielami władz lokalnych i prasy odbyło się w gmachu Biblioteki Śląskiej w Katowicach. części oficjalnej przewodniczący Rady ŚlOIIB Stefan Czarniecki przedstawił historię powstania Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Katowicach, jej strukturę, cele i zadania oraz zasady funkcjonowania poszczególnych organów. d n dniach października na X Sympozjum Naukowo-Technicznym OD-KAN-EKO 2007, którego honorowym gospodarzem był Zakład odociągów i Kanalizacji OD-KAN w Bełchatowie, zaś partnerem Grupowa Oczyszczalnia Ścieków w Łodzi, przybyło ponad 150 osób. śród nich byli obecni m.in. Antoni Tokarczuk dyrektor Izby Gospodarczej odociągi Polskie, pełniącej rolę honorowego patrona oraz prof. Andrzej Jodłowski reprezentujący Politechnikę Łódzką, patrona naukowego spotkania. Następnie odbyły się prezentacje obiektów uhonorowanych nagrodami I, II i III stopnia. Do 17. edycji konkursu Budowa Roku zgłoszono 61 budów w siedmiu kategoriach. śród nagrodzonych obiektów zrealizowanych na Śląsku nagrodami wyróżniono cztery obiekty: nagrodą I stopnia w grupie: autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe Budowa Drogowej Trasy Średnicowej w Katowicach wraz z przebudową ronda im. gen. Ziętka. Inwestor: Urząd Marszałkowski ojewództwa Śląskiego, Katowice. Inwestor zastępczy i generalny koordynator: Drogowa Trasa Średnicowa SA, Katowice. Główny wykonawca: Polimex-Mostostal SA, arszawa. Dyrektor kontraktu: mgr inż. Leonard Edut. Budowę zgłosił do konkursu główny wykonawca; nagrodą II stopnia w grupie: budynki przemysłowe i obiekty magazynowe Budynek konfekcjonowania herbaty wraz z infrastrukturą techniczną przy ul. Kołodziejskiej 2 w Katowicach. Inwestor: Unilever Polska SA. Generalny realizator inwestycji: Mostostal Kraków SA. Inżynier projektu: Barbara Oko. Budowę do konkursu zgłosił inwestor; nagrodą III stopnia w grupie: obiekty użyteczności publicznej Budowa Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Częstochowie przy ul. Jasnogórskiej 15a. Inwestor: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Częstochowie. Inwestor zastępczy: ielobranżowe Przedsiębiorstwo Inwestycyjne UDIMEX Sp. z o.o., Częstochowa. Generalny wykonawca: Cz.P.B.P. PRZEMY- SŁÓKA SA, Częstochowa. Budowę do konkursu zgłosili: generalny wykonawca i inwestor zastępczy; nagrodą III stopnia w grupie: budynki szkolne i sportowe Adaptacja obiektu technicznego na kryty basen miejski z częścią rekreacyjną przy ul. Langiewicza 26 w Bielsku-Białej. Inwestor: AQUA SA, Bielsko-Biała. Generalny wykonawca: Bielskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego SA, Bielsko-Biała. Budowę do konkursu zgłosił inwestor. Szczególnie interesująca była prezentacja związana z obiektem, który został wyróżniony nagrodą I stopnia. Główni projektanci to: mgr inż. Maciej Błach (architektura i konstrukcja) i dr inż. Grzegorz Nowaczyk (część drogowa). Kierownikiem budowy był inż. Leszek Paprocki, a realizację nadzorował kierownik kontraktu mgr inż. Bronisław Rduch. wystąpieniach podejmowano zróżnicowaną tematykę, m.in. prezentowano problemy eksploatacyjne zarówno w dziedzinie wody, jak i ścieków. Ponadto przedstawiono działania podejmowane przez Izbę Gospodarczą odociągi Polskie na rzecz realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych, kwestie pozyskiwania funduszy unijnych, zagadnienia związane z wdrażaniem nowego rozporządzenia o jakości wody przeznaczonej do spożycia, dotyczącego uzdatniania i dystrybucji wody. Sponsor konferencji firma Siemens przedstawił szeroką gamę technologii i technik związanych z uzdatnianiem wody i oczyszczaniem ścieków. Siemens, kojarzący się dotąd z zastosowaniem wyrafinowanej automatyki, tym razem zaprezentował swe możliwości pod kątem optymalizacji pracy obiektów w zakresie gospodarki wodno-ściekowej. Uczestnicy spotkania mogli zapoznać się z tą ofertą zarówno teoretycznie w trakcie prezentacji system automatyki funkcjonującego na GOŚ w Łodzi, jak i praktycznie podczas wycieczki do centralnej dyspozytorni tego obiektu. Tematy podejmowane drugiego dnia sympozjum wiązały się z kanalizacją i oczyszczaniem ścieków, a dotyczyły m.in. problemów związanych z tworzeniem i wdrażaniem modelu sieci kanalizacyjnej, a także modernizacji zlewni ścieków dowożonych pod kątem ograniczenia uciążliwości odorowej. ycieczki techniczne umożliwiły w tym roku porównanie dwóch oczyszczalni, różniących się od siebie wielkością oraz sposobami radzenia sobie z problemami eksploatacyjnymi, wynikłymi ze stosowania różnych rozwiązań technicznych. Pomimo przenikliwego październikowego zimna w każdej z wycieczek uczestniczyło ponad 40 osób.

Informacja prasowa. odbędą się Targi Górnictwa, Energetyki i Metalurgii KATOWICE 2007.

Informacja prasowa. odbędą się Targi Górnictwa, Energetyki i Metalurgii KATOWICE 2007. Informacja prasowa Międzynarodowe Targi Górnictwa, Energetyki i Metalurgii KATOWICE 2007. W dniach 11-14 września br. na terenie Międzynarodowych Targów Katowickich odbędą się Targi Górnictwa, Energetyki

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z XI MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWO-TECHNICZNEJ ELEKTROWNIE CIEPLNE. EKSPLOATACJA MODERNIZACJE REMONTY

SPRAWOZDANIE Z XI MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWO-TECHNICZNEJ ELEKTROWNIE CIEPLNE. EKSPLOATACJA MODERNIZACJE REMONTY SPRAWOZDANIE Z XI MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWO-TECHNICZNEJ ELEKTROWNIE CIEPLNE. EKSPLOATACJA MODERNIZACJE REMONTY Z życia SEP W dniach 5 7 czerwca bieżącego roku odbyła się w Słoku koło Bełchatowa

Bardziej szczegółowo

KONGRES TO DOSKONAŁA OKAZJA DO PREZENTACJI

KONGRES TO DOSKONAŁA OKAZJA DO PREZENTACJI Sympozjum Naukowo-Techniczne WOD-KAN-EKO już na stałe wpisało się w kalendarz imprez branżowych poświęconych gospodarce wodno-ściekowej. Umożliwia dostęp do wiedzy, nowych trendów i dyskusję nad rozwojem

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW KOMUNIKACJI RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Oddział w Białymstoku PROGRAM

STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW KOMUNIKACJI RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Oddział w Białymstoku PROGRAM 2015 VII Seminarium techniczne 2015 2015 2015 2015 2015 STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW KOMUNIKACJI RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ Oddział w Białymstoku PROGRAM Patronat honorowy: Prezes SITK RP prof.

Bardziej szczegółowo

Oferta Sponsoringu Konferencji Naukowo-Technicznej Budownictwo Podziemne i Bezpieczeństwo w Komunikacji Drogowej i Infrastrukturze Miejskiej

Oferta Sponsoringu Konferencji Naukowo-Technicznej Budownictwo Podziemne i Bezpieczeństwo w Komunikacji Drogowej i Infrastrukturze Miejskiej Oferta Sponsoringu Konferencji Naukowo-Technicznej Budownictwo Podziemne i Bezpieczeństwo w Komunikacji Drogowej i Infrastrukturze Miejskiej 10 11 kwietnia 2014 r. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława

Bardziej szczegółowo

XVII Międzynarodowe Targi Budownictwa Drogowego AUTOSTRADA-POLSKA

XVII Międzynarodowe Targi Budownictwa Drogowego AUTOSTRADA-POLSKA XVII Międzynarodowe Targi Budownictwa Drogowego AUTOSTRADA-POLSKA 10-13.05.2011 Kielce Gancarz Waldemar Pych Dawid W skrócie o targach AUTOSTRADA-POLSKA - Międzynarodowe Targi Budownictwa Drogowego - największa

Bardziej szczegółowo

Oferta partnerska VI MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA OCHRONY ŚRODOWISKA I ESTETYKI W BUDOWNICTWIE KOMUNIKACYJNYM. Kazimierz Dolny, kwietnia 2014 r.

Oferta partnerska VI MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA OCHRONY ŚRODOWISKA I ESTETYKI W BUDOWNICTWIE KOMUNIKACYJNYM. Kazimierz Dolny, kwietnia 2014 r. Oferta partnerska VI MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA OCHRONY ŚRODOWISKA I ESTETYKI W BUDOWNICTWIE KOMUNIKACYJNYM Kazimierz Dolny, 23-25 kwietnia 2014 r. Politechnika Lubelska oraz, zapraszają do współpracy

Bardziej szczegółowo

IV Targi Logistyki, Magazynowania i Transportu

IV Targi Logistyki, Magazynowania i Transportu podsumowanie Kompleksowo o logistyce tylko na targach w Expo Silesia Ponad dwa tysiące zwiedzających odwiedziło Expo Silesia w dniach 25-27 maja, podczas targów logistyki, magazynowania i transportu oraz

Bardziej szczegółowo

25 27 maja 2010. Targi Transportu Szynowego. podsumowanie. www.silesiarailexpo.pl

25 27 maja 2010. Targi Transportu Szynowego. podsumowanie. www.silesiarailexpo.pl podsumowanie Premierowa edycja Targów Transportu Silesia Rail Expo Pierwsza edycja Targów Silesia Rail Expo dobiegła końca. Podczas trzech dni targów, Expo Silesia odwiedziło ponad 2000 gości. Zwiedzający

Bardziej szczegółowo

Branża stalowo metalowa w pigułce w sosnowieckim Expo Silesia

Branża stalowo metalowa w pigułce w sosnowieckim Expo Silesia Branża stalowo metalowa w pigułce w sosnowieckim Expo Silesia W sosnowieckim Expo Silesia 7 listopada br. zakończyły się trzy imprezy o charakterze przemysłowym: Międzynarodowe Targi Stali, Metali Nieżelaznych,

Bardziej szczegółowo

IX Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości

IX Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości W imieniu Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. oraz Targów Kielce pragnę Państwa serdecznie zaprosić do bezpłatnego udziału w IX Świętokrzyskiej Giełdzie Kooperacyjnej

Bardziej szczegółowo

Witamy uczestników Konwencji

Witamy uczestników Konwencji Witamy uczestników Konwencji Motto: Renesans czy Stagnacja? Patronat honorowy: Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Gospodarki Waldemar Pawlak, Minister Infrastruktury Cezary Grabarczyk, Wiceminister Juliusz

Bardziej szczegółowo

III TYDZIEŃ ZRÓWNOWAŻONEJ ENERGII AGH W KRAKOWIE, 25-29 MAJA 2015 R.

III TYDZIEŃ ZRÓWNOWAŻONEJ ENERGII AGH W KRAKOWIE, 25-29 MAJA 2015 R. I AGH W KRAKOWIE, 25-29 MAJA 2015 R. Szanowni Państwo! W imieniu Komitetu Organizacyjnego III Tygodnia Zrównoważonej Energii mam przyjemność zaprosić Państwa do wsparcia tegorocznej edycji. Tydzień Zrównoważonej

Bardziej szczegółowo

Za nami XIX Międzynarodowe Targi Biznes Żywność Medycyna Auto Flota

Za nami XIX Międzynarodowe Targi Biznes Żywność Medycyna Auto Flota Za nami XIX Międzynarodowe Targi Biznes Żywność Medycyna Auto Flota data aktualizacji: 2016.11.08 Już po raz XIX do rzeszowskiej Hali Podpromie zawitali producenci z całej Polski, a także z zagranicy.

Bardziej szczegółowo

BUDOWA ROKU 2015 w Regionie Północno Wschodnim

BUDOWA ROKU 2015 w Regionie Północno Wschodnim POLSKI ZWIĄZEK INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW BUDOWNICTWA ODDZIAŁ W BIAŁYMSTOKU ul. Marii Skłodowskiej-Curie 2, 15-950 Białystok, tel./fax.: +48 85 742 04 81, tel.: +48 881 996 223 e-mail: pzitb@bialystok.enot.pl

Bardziej szczegółowo

VII Polsko-Hiszpańskie Forum Energii Odnawialnej 17-18 października 2013, Warszawa, Lublin

VII Polsko-Hiszpańskie Forum Energii Odnawialnej 17-18 października 2013, Warszawa, Lublin Stowarzyszenie Energii Odnawialnej oraz Polsko-Hiszpańska Izba Gospodarcza zapraszają na: VII Polsko-Hiszpańskie Forum Energii Odnawialnej 17-18 października 2013, Warszawa, Lublin Wydarzenie to wpisuje

Bardziej szczegółowo

ENERGETYKA PRZYSZŁOŚCI

ENERGETYKA PRZYSZŁOŚCI ENERGETYKA PRZYSZŁOŚCI najnowsze produkty i technologie elektroenergetyczne najlepsze praktykiw zakresie nowoczesnej i bezpiecznej energetyki i elektrotechniki promocja energooszczędności i efektywności

Bardziej szczegółowo

PROGRAM XXII KRAJOWEJ WYSTAWY ROLNICZEJ XIV DNI EUROPEJSKIEJ KULTURY LUDOWEJ PODCZAS OGÓLNOPOLSKICH DOŻYNEK JASNOGÓRSKICH CZĘSTOCHOWA 2013

PROGRAM XXII KRAJOWEJ WYSTAWY ROLNICZEJ XIV DNI EUROPEJSKIEJ KULTURY LUDOWEJ PODCZAS OGÓLNOPOLSKICH DOŻYNEK JASNOGÓRSKICH CZĘSTOCHOWA 2013 PROGRAM XXII KRAJOWEJ WYSTAWY ROLNICZEJ XIV DNI EUROPEJSKIEJ KULTURY LUDOWEJ PODCZAS OGÓLNOPOLSKICH DOŻYNEK JASNOGÓRSKICH CZĘSTOCHOWA 2013 I. ORGANIZATOR: Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie

Bardziej szczegółowo

Samorządowe Forum Kapitału i Finansów

Samorządowe Forum Kapitału i Finansów X Samorządowe Forum Kapitału i Finansów 10 11 października 2012 roku Warszawa, Hotel Sofitel Victoria ul. Królewska 11 zaprasza X Samorządowe Forum Kapitału i Finansów Szanowni Państwo Przed nami jubileuszowa,

Bardziej szczegółowo

IV EUROPEJSKI KONGRES MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

IV EUROPEJSKI KONGRES MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW IV EUROPEJSKI KONGRES MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW KATOWICE, 22-25 WRZEŚNIA 2014 www.kongresmsp.eu Zapraszamy do udziału w największym w Europie wydarzeniu poświęconemu sektorowi MŚP! Strona 1 IV

Bardziej szczegółowo

KONKURENCYJNOŚĆ FIRM REGIONU ŁÓDZKIEGO NA RYNKACH MIĘDZYNARODOWYCH.

KONKURENCYJNOŚĆ FIRM REGIONU ŁÓDZKIEGO NA RYNKACH MIĘDZYNARODOWYCH. Konferencja naukowa Oddziału Łódzkiego PTE Franciszek Sitkiewicz KONKURENCYJNOŚĆ FIRM REGIONU ŁÓDZKIEGO NA RYNKACH MIĘDZYNARODOWYCH. W dniach 9 i 10 czerwca 2006r. w hotelu MOŚCICKI w Spale odbyła się

Bardziej szczegółowo

Orły Polskiego Budownictwa- największa gala branży budowlanej już po finale

Orły Polskiego Budownictwa- największa gala branży budowlanej już po finale Orły Polskiego Budownictwa- największa gala branży budowlanej już po finale Organizatorzy przedsięwzięcia: Mazowieckie Zrzeszenie Handlu Przemysłu i Usług, Naczelna Rada Zrzeszeń Handlu i Usług oraz Europa

Bardziej szczegółowo

Ochrona dziko żyjących zwierząt przy inwestycjach liniowych (drogi i linie kolejowe) w Polsce

Ochrona dziko żyjących zwierząt przy inwestycjach liniowych (drogi i linie kolejowe) w Polsce konferencja Ochrona dziko żyjących zwierząt przy inwestycjach liniowych (drogi i linie kolejowe) w Polsce Spis treści zaproszenia (kliknij tytuł, aby przejść do wybranej strony) 1. Zaproszenie.........................................................................................

Bardziej szczegółowo

II Ogólnopolska Konferencja Budowa i Eksploatacja Systemów Ciepłowniczych

II Ogólnopolska Konferencja Budowa i Eksploatacja Systemów Ciepłowniczych II Ogólnopolska Konferencja Budowa i Eksploatacja Systemów Ciepłowniczych Rozpoczęcie: 2012-05-17 Zakończenie: 2012-05-18 Miejsce spotkania: Leonów k. Płocka Leonów 7A Wymagania prawne, rekomendowane techniki

Bardziej szczegółowo

VIII FORUM ENERGETYCZNE

VIII FORUM ENERGETYCZNE VIII Forum Energetyczne 1 VIII FORUM ENERGETYCZNE Sopot, 16 18 Grudnia 2013 r. Europa znalazła się w sytuacji paradoksu energetycznego. Spowolnienie gospodarcze, wzrost efektywności energetycznej i udziału

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich

Bardziej szczegółowo

XVI Gala Budownictwa

XVI Gala Budownictwa XVI Gala Budownictwa - 2013 III edycja Konkursu Śląskie Budowanie 2013 Leaderzy profesjonalizmu, kreatywności i przedsiębiorczości Wieczór, 16 listopada, zgromadził w sali Opery Śląskiej w Bytomiu nader

Bardziej szczegółowo

12. MIĘDZYNARODOWE TARGI KOLEJOWE GDAŃSK PATRONAT HONOROWY MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA

12. MIĘDZYNARODOWE TARGI KOLEJOWE GDAŃSK PATRONAT HONOROWY MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA 12. MIĘDZYNARODOWE TARGI KOLEJOWE 26-29.09.2017 GDAŃSK PATRONAT HONOROWY MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA WWW.TRAKOTARGI.PL WSZYSTKIE TORY PROWADZĄ NA MIĘDZYNARODOWE 12.TARGI KOLEJOWE TRAKO 26-29.09.2017

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla badań i rozwoju na rzecz innowacyjnej energetyki. Gerard Lipiński

Wsparcie dla badań i rozwoju na rzecz innowacyjnej energetyki. Gerard Lipiński Wsparcie dla badań i rozwoju na rzecz innowacyjnej energetyki Gerard Lipiński WCZEŚNIEJ 2010-2015 realizacja strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych Zaawansowane technologie pozyskiwania

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektem w sektorze energetycznym w świetle Prawa budowlanego i Prawa energetycznego.

Zarządzanie projektem w sektorze energetycznym w świetle Prawa budowlanego i Prawa energetycznego. ZAPRASZA NA PRAKTYCZNE WARSZTATY DLA SEKTORA ENERGETYCZNEGO Zarządzanie projektem w sektorze energetycznym w świetle Prawa budowlanego i Prawa energetycznego. Praktyczne zastosowania metodyki projektowej

Bardziej szczegółowo

WARTO DZIAŁAĆ W STOWARZYSZENIACH!

WARTO DZIAŁAĆ W STOWARZYSZENIACH! STOWARZYSZENIE PRODUCENTÓW BETONÓW WARTO DZIAŁAĆ W STOWARZYSZENIACH! Wielu przedstawicieli branży budowlanej narzeka, że prowadzenie firmy w dzisiejszych czasach jest związane z mnóstwem trudności, o które

Bardziej szczegółowo

Konferencja. Silesia Power Meeting. Technologie Gazowe w Polskiej Mapie Drogowej 2050. Termin: 12.04.2013

Konferencja. Silesia Power Meeting. Technologie Gazowe w Polskiej Mapie Drogowej 2050. Termin: 12.04.2013 Konferencja Silesia Power Meeting Technologie Gazowe w Polskiej Mapie Drogowej 2050 Termin: 12.04.2013 Expo Silesia, Sosnowiec, Braci Mieroszewskich 124 Linia przewodnia : Rolą gazowych technologii energetycznych,

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE. lat 1924-2014. 9-10 kwietnia 2014. Od 1924 roku wspieramy rozwój społeczno-gospodarczy Polski

ZAPROSZENIE. lat 1924-2014. 9-10 kwietnia 2014. Od 1924 roku wspieramy rozwój społeczno-gospodarczy Polski lat ZAPROSZENIE Od 1924 roku wspieramy rozwój społeczno-gospodarczy Polski 1997 9-10 kwietnia 2014 lat Dariusz Kacprzyk Prezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego ma zaszczyt zaprosić na X Ogólnopolską

Bardziej szczegółowo

Hasło przewodnie targów: Międzynarodowe Targi ELEKTROTECHNIKA 2015 oraz Międzynarodowe Targi ŚWIATŁO 2015 pokazem nowych technologii i rozwiązań.

Hasło przewodnie targów: Międzynarodowe Targi ELEKTROTECHNIKA 2015 oraz Międzynarodowe Targi ŚWIATŁO 2015 pokazem nowych technologii i rozwiązań. XIII Międzynarodowe Targi Sprzętu Elektrycznego i Systemów Zabezpieczeń ELEKTROTECHNIKA XXIII Międzynarodowe Targi Sprzętu Oświetleniowego ŚWIATŁO Warszawa 25-27 marca 2015 EXPO XXI, ul. Prądzyńskiego

Bardziej szczegółowo

Agenda konferencji. PPPortal.pl Ul. Rolna Katowice tel w.32, tel. kom ,

Agenda konferencji. PPPortal.pl Ul. Rolna Katowice tel w.32, tel. kom , Agenda konferencji I OGÓLNOPOLSKIE FORUM Dotychczasowe osiągnięcia, a przyszłość PPP w Polsce, składać się będzie z trzech części dwóch prelekcyjnych obejmujących łącznie 8 wystąpień oraz dyskusji panelowej,

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie działalności Forum Liderów Bezpiecznej Pracy w 2012 r listopada 2012 r., LEGNICA

Podsumowanie działalności Forum Liderów Bezpiecznej Pracy w 2012 r listopada 2012 r., LEGNICA Podsumowanie działalności Forum Liderów Bezpiecznej Pracy w 2012 r. 13-14 listopada 2012 r., LEGNICA Agnieszka Szczygielska Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy 8 NOWYCH CZŁONKÓW

Bardziej szczegółowo

BAŁTYCKIE FORUM BIZNESU GDAŃSK 2012

BAŁTYCKIE FORUM BIZNESU GDAŃSK 2012 Правительство Калининградской области The Kaliningrad Office of the Consulate-General of Sweden in Saint-Petersburg Konsulat Generalny RP w Kaliningradzie Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Калининградская

Bardziej szczegółowo

W drodze do efektywnego wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej i przedsiębiorstwach

W drodze do efektywnego wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej i przedsiębiorstwach 1 W drodze do efektywnego wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej i przedsiębiorstwach dr Mieczysław Ciurla Dyrektor Wydziału Gospodarki Wrocław, 21 maja 2012 roku Regionalny Program

Bardziej szczegółowo

TARGI W LICZBACH* ponad 17 tys. RAPORT

TARGI W LICZBACH* ponad 17 tys. RAPORT XXIII Międzynarodowe Targi Sprzętu Oświetleniowego ŚWIATŁO XIII Międzynarodowe Targi Sprzętu Elektrycznego i Systemów Zabezpieczeń ELEKTROTECHNIKA Warszawa, 25-27 marca 2015 EXPO XXI, ul. Prądzyńskiego

Bardziej szczegółowo

Współpraca Przedsiębiorców i Ośrodków Naukowych

Współpraca Przedsiębiorców i Ośrodków Naukowych Konferencja Współpraca Przedsiębiorców i Ośrodków Naukowych Szanse i Bariery Rozwoju Recyklingu w Polsce. Targi EKOTECH 2015, Kielce 05 marca 2015 r. w godz. 12.00-16.00 Organizator: Klaster Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom wciąż zmieniającego się szeroko pojętego rynku nieruchomości w Polsce staramy się, stworzyć sposobność do wymiany

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom wciąż zmieniającego się szeroko pojętego rynku nieruchomości w Polsce staramy się, stworzyć sposobność do wymiany Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom wciąż zmieniającego się szeroko pojętego rynku nieruchomości w Polsce staramy się, stworzyć sposobność do wymiany poglądów na temat problemowych zagadnień napotykanych

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie udziału Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz prezentacji Programu Poznaj Dobrą Żywność na targach

Podsumowanie udziału Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz prezentacji Programu Poznaj Dobrą Żywność na targach Podsumowanie udziału Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz prezentacji Programu Poznaj Dobrą Żywność na targach Poznań 9-11 października 2009 W dniach 9-11 października 2009 w Poznaniu odbyły się Międzynarodowe

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE. Wydarzenie odbywało się razem z Targami Hydrauliki, Automatyki i Pneumatyki HAPexpo, Targami Robotyzacji

PODSUMOWANIE. Wydarzenie odbywało się razem z Targami Hydrauliki, Automatyki i Pneumatyki HAPexpo, Targami Robotyzacji PODSUMOWANIE Zakończyła się druga edycja Targów Olejów, Smarów i Płynów Technologicznych dla Przemysłu OILexpo. Wydarzenie odbywało się razem z Targami Hydrauliki, Automatyki i Pneumatyki HAPexpo, Targami

Bardziej szczegółowo

Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu szansą rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw z branży odpadowej i recyklingu

Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu szansą rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw z branży odpadowej i recyklingu Centrum Kooperacji Recyklingu not for profit system sp. z o.o. (Koordynator Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu) Partnerzy Klastra: Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Pawilon Szwajcarski ENERGETAB 2012. Brama do dynamicznie rozwijającego się rynku elektronicznego i energetycznego

Pawilon Szwajcarski ENERGETAB 2012. Brama do dynamicznie rozwijającego się rynku elektronicznego i energetycznego Pawilon Szwajcarski ENERGETAB 2012 Międzynarodowe Targi Energetyczne Polska, Bielsko-Biała, 11. 14. września 2012 Brama do dynamicznie rozwijającego się rynku elektronicznego i energetycznego Zaproszenie

Bardziej szczegółowo

Lublin, 8-9 października 2012

Lublin, 8-9 października 2012 IV FORUM LOGISTYKI POLSKI WSCHODNIEJ 2012 organizator główny konferencji: LOGNET Solutions Sp. z o.o. miejsce: LUBLIN ( Targi Lublin SA/ Port Lotniczy Lublin / Hotel Europa) termin: 8 9 października 2012

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁCENIE KADR DLA POTRZEB BUDOWNICTWA PODZIEMNEGO W AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ W KRAKOWIE

KSZTAŁCENIE KADR DLA POTRZEB BUDOWNICTWA PODZIEMNEGO W AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ W KRAKOWIE Górnictwo i Geoinżynieria Rok 31 Zeszyt 3 2007 Antoni Tajduś*, Andrzej Wichur* KSZTAŁCENIE KADR DLA POTRZEB BUDOWNICTWA PODZIEMNEGO W AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ W KRAKOWIE 1. Wstęp W ostatnich latach

Bardziej szczegółowo

bioeconomy week Łódź, września 2013 r.

bioeconomy week Łódź, września 2013 r. bioeconomy week Łódź, 16-20 września 2013 r. www.bioekonomia.lodzkie.pl bioeconomy workshops 19 września 2013 r. W dniu 1 9 wr ześn ia br. planowane jest zorganizowanie dwóch warsztatów tematycznych, które

Bardziej szczegółowo

VIII ŚLĄSKIE FORUM INWESTYCJI, BUDOWNICTWA, NIERUCHOMOŚCI - RAMOWA AGENDA -

VIII ŚLĄSKIE FORUM INWESTYCJI, BUDOWNICTWA, NIERUCHOMOŚCI - RAMOWA AGENDA - PROJEKT z dnia 11.05.2016r. VIII ŚLĄSKIE FORUM INWESTYCJI, BUDOWNICTWA, NIERUCHOMOŚCI - RAMOWA AGENDA - I. Przedsięwzięcie programowe: REWITALIZACJA OSIEDLI MIESZKANIOWYCH I MIAST II. Temat Konferencji:

Bardziej szczegółowo

ORŁY POLSKIEGO BUDOWNICTWA ROZDANE

ORŁY POLSKIEGO BUDOWNICTWA ROZDANE ORŁY POLSKIEGO BUDOWNICTWA ROZDANE..,WWW.KOMPASINWESTYCJI.PL (04.11.2011 00:00:00) www.kompasinwestycji.pl/z_branzy_5235_orly_polskiego_budownictwa_rozdane.htm Family House zostało laureatem V edycji ogólnopolskiego

Bardziej szczegółowo

XI KRAJOWY ZJAZD PIIB

XI KRAJOWY ZJAZD PIIB XI KRAJOWY ZJAZD PIIB W dniach 6 7 lipca obradował w Warszawie XI Krajowy Zjazd Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Uczestniczyło w nim 172 delegatów z 16 Okręgowych IIB, członkowie władz Izby, liczni

Bardziej szczegółowo

Polityka klimatyczno-energetyczna oraz działania na rzecz ochrony powietrza

Polityka klimatyczno-energetyczna oraz działania na rzecz ochrony powietrza Konferencja z cyklu CZYSTE NIEBO NAD POLSKĄ 2015 Polityka klimatyczno-energetyczna oraz działania na rzecz ochrony powietrza 22 czerwca 2015 r. Hotel Qubus, Katowice Patronaty Honorowe Sekretarz Stanu

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie wykazu dróg krajowych oraz dróg wojewódzkich, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej

Bardziej szczegółowo

VII Polsko-Hiszpańskie Forum Energii Odnawialnej

VII Polsko-Hiszpańskie Forum Energii Odnawialnej VII Polsko-Hiszpańskie Forum Energii Odnawialnej Rozpoczęcie: 2013-10-17 Zakończenie: 2013-10-18 Miejsce spotkania: Warszawa Nowogrodzka 22 Wydarzenie to wpisuje się w kalendarz najważniejszych imprez

Bardziej szczegółowo

Targi Business to Business Innowacyjność i nowe technologie jako budowanie przewagi konkurencyjnej w regionie 12 września 2013 roku Park Naukowo

Targi Business to Business Innowacyjność i nowe technologie jako budowanie przewagi konkurencyjnej w regionie 12 września 2013 roku Park Naukowo jako budowanie przewagi konkurencyjnej w regionie 12 września 2013 roku Park Naukowo Technologiczny Polska Wschód w Suwałkach, ul. Innowacyjna 1 Suwalska Specjalna Strefy Ekonomicznej S.A. i firma Prospects

Bardziej szczegółowo

OBIEKTY BUDOWLANE NA TERENACH GÓRNICZYCH. Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział w Katowicach

OBIEKTY BUDOWLANE NA TERENACH GÓRNICZYCH. Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział w Katowicach OBIEKTY BUDOWLANE NA TERENACH GÓRNICZYCH Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział w Katowicach Katowice wrzesień 2014 Organizator konferencji Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa

Bardziej szczegółowo

RAPORT POKONFERENCYJNY

RAPORT POKONFERENCYJNY RAPORT POKONFERENCYJNY KONFERENCJA: Szanse rozwoju rynku szkoleniowego na Dolnym Śląsku w nowym okresie programowania 2007-2013 Wrocław, 3 grudnia 2007 r. SPIS TREŚCI: 1. Wstęp...2 2. Ogólna ocena konferencji

Bardziej szczegółowo

Klub CP prowadził działalność od 1990 r. zajmując się w początkowym okresie głównie szkoleniem ekspertów Czystszej Produkcji.

Klub CP prowadził działalność od 1990 r. zajmując się w początkowym okresie głównie szkoleniem ekspertów Czystszej Produkcji. STOWARZYSZENIE POLSKI RUCH CZYSTSZEJ PRODUKCJI ODDZIAŁ ŁÓDZKI 1999 r. 2016 r. Opracowała: Grażyna Nowak 1. RYS HISTORYCZNY Stowarzyszenie Polski Ruch Czystszej Produkcji powstało w 1999 roku na bazie klubu

Bardziej szczegółowo

w środę 19 września o godzinie Hala Stulecia przy ul. Wystawowej 1, Wrocław

w środę 19 września o godzinie Hala Stulecia przy ul. Wystawowej 1, Wrocław Międzynarodowe Targi i Konferencje Żeglugi Śródlądowej i Gospodarki Wodnej Waterways Expo 2012 19-21 września 2012, Hala Stulecia Wrocław, ul Wystawowa 1 Po raz pierwszy przedstawiciele środowisk żeglugi

Bardziej szczegółowo

VIII FORUM DYSKUSYJNE DOŚWIADCZENIA EKSPLOATACYJNE INSTALACJI OCZYSZCZANIA SPALIN OFERTA PROMOCJI

VIII FORUM DYSKUSYJNE DOŚWIADCZENIA EKSPLOATACYJNE INSTALACJI OCZYSZCZANIA SPALIN OFERTA PROMOCJI VIII FORUM DYSKUSYJNE DOŚWIADCZENIA EKSPLOATACYJNE INSTALACJI OCZYSZCZANIA SPALIN OFERTA PROMOCJI ENERGOPOMIAR ENERGOPOMIAR powstał w 1950 roku jako jednostka zaplecza energetyki, prowadząca pomiary i

Bardziej szczegółowo

PROGRAM II ŚWIATOWEGO ZJAZDU INŻYNIERÓW POLSKICH Warszawa, czerwca 2013

PROGRAM II ŚWIATOWEGO ZJAZDU INŻYNIERÓW POLSKICH Warszawa, czerwca 2013 PROGRAM II ŚWIATOWEGO ZJAZDU INŻYNIERÓW POLSKICH Warszawa, 26 28 czerwca 2013 Program Zjazdu obejmuje współudział inżynierów polonijnych w realizacji : Strategii rozwoju nauki i gospodarki w Polsce, ze

Bardziej szczegółowo

II Sympozjum Tunel drogowy pod Martwą Wisłą. Doświadczeń z realizacji pierwszej rury tunelu.

II Sympozjum Tunel drogowy pod Martwą Wisłą. Doświadczeń z realizacji pierwszej rury tunelu. II Sympozjum Tunel drogowy pod Martwą Wisłą. Doświadczenia z realizacji pierwszej rury tunelu 30 listopada 2013 r. zakończyło się drążenie pierwszej rury tunelu drogowego pod Martwą Wisłą, pierwszego tego

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY REAZLIZOWANE PRZEZ KARKONOSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. WSPIERAJĄCE WSPÓPRACĘ PRZEDSIĘBIORCÓW Z DOLNEGO ŚLĄSKA I SAKSONII

PROJEKTY REAZLIZOWANE PRZEZ KARKONOSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. WSPIERAJĄCE WSPÓPRACĘ PRZEDSIĘBIORCÓW Z DOLNEGO ŚLĄSKA I SAKSONII PROJEKTY REAZLIZOWANE PRZEZ KARKONOSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. WSPIERAJĄCE WSPÓPRACĘ PRZEDSIĘBIORCÓW Z DOLNEGO ŚLĄSKA I SAKSONII Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. 1 Maja 27, 58-500

Bardziej szczegółowo

III Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Katowice, września 2013 roku III EDYCJA PROGRAMU SAMORZĄD, KTÓRY WSPIERA MŚP

III Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Katowice, września 2013 roku III EDYCJA PROGRAMU SAMORZĄD, KTÓRY WSPIERA MŚP Strona1 III EUROPEJSKI KONGRES MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW KATOWICE, 16-18 WRZEŚNIA 2013 III EDYCJA PROGRAMU SAMORZĄD, KTÓRY WSPIERA MŚP www.kongresmsp.eu Strona2 ORGANIZATOR Regionalna Izba Gospodarcza

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPIEJ OŚWIETLONĄ GMINĘ I MIASTO 2010 ROKU

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPIEJ OŚWIETLONĄ GMINĘ I MIASTO 2010 ROKU REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPIEJ OŚWIETLONĄ GMINĘ I MIASTO 2010 ROKU 1. Nazwa Konkurs Na Najlepiej Oświetloną Gminę i Miasto 2010 roku. 2. Organizator Agencja SOMA organizator corocznych Międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

Humanizacja Zespołów Mieszkaniowych prof. Zbigniew Bać, WyŜsza Szkoła Ekologii i Zarzadzania, Warszawa,

Humanizacja Zespołów Mieszkaniowych prof. Zbigniew Bać, WyŜsza Szkoła Ekologii i Zarzadzania, Warszawa, ARCHBUD 2008 W dniach 3-5 września 2008 r. w Zakopanem odbyła się pierwsza krajowa konferencja naukowo techniczna z cyklu ARCHBUD pt. Problemy współczesnej architektury i budownictwa. Głównym organizatorem

Bardziej szczegółowo

SILNI WIEDZĄ PATRZĄCY W PRZYSZŁOŚĆ Jubileusz 60-lecia IMG PAN Lista gratulacji

SILNI WIEDZĄ PATRZĄCY W PRZYSZŁOŚĆ Jubileusz 60-lecia IMG PAN Lista gratulacji SILNI WIEDZĄ PATRZĄCY W PRZYSZŁOŚĆ Jubileusz 60-lecia IMG PAN Lista gratulacji Z okazji jubileuszu 60-lecia IMG PAN listy gratulacyjne na ręce Dyrektora IMG PAN osobiście, bądź przez swoich przedstawicieli

Bardziej szczegółowo

VI Konferencja Naukowo Techniczna ENERGETYKA GAZOWA Miejsce: Zawiercie, Hotel Villa Verde Termin: kwietnia 2016

VI Konferencja Naukowo Techniczna ENERGETYKA GAZOWA Miejsce: Zawiercie, Hotel Villa Verde Termin: kwietnia 2016 Komunikat nr 2 VI Konferencja Naukowo-Techniczna ENERGETYKA GAZOWA 2016 20-22 kwietnia 2016 r. VI Konferencja Naukowo Techniczna ENERGETYKA GAZOWA 2016 Miejsce: Zawiercie, Hotel Villa Verde Termin: 20

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPIEJ OŚWIETLONĄ GMINĘ, MIASTO I OSIEDLE 2011 ROKU. Konkurs Na Najlepiej Oświetloną Gminę, Miasto i Osiedle 2011 roku.

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPIEJ OŚWIETLONĄ GMINĘ, MIASTO I OSIEDLE 2011 ROKU. Konkurs Na Najlepiej Oświetloną Gminę, Miasto i Osiedle 2011 roku. REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPIEJ OŚWIETLONĄ GMINĘ, MIASTO I OSIEDLE 2011 ROKU 1. Nazwa Konkurs Na Najlepiej Oświetloną Gminę, Miasto i Osiedle 2011 roku. 2. Organizator Agencja SOMA organizator corocznych

Bardziej szczegółowo

Agenda konferencji. PPPortal.pl Ul. Rolna 14 40-555 Katowice tel. 32 203 20 53 w.32, tel. kom. 502 459 334, e-mail: forum@ppportal.

Agenda konferencji. PPPortal.pl Ul. Rolna 14 40-555 Katowice tel. 32 203 20 53 w.32, tel. kom. 502 459 334, e-mail: forum@ppportal. Agenda konferencji I OGÓLNOPOLSKIE FORUM Dotychczasowe osiągnięcia, a przyszłość PPP w Polsce, składać się będzie z trzech części dwóch prelekcyjnych obejmujących łącznie 8 wystąpień oraz dyskusji panelowej,

Bardziej szczegółowo

INICJATYWA POZYTYWISTYCZNA POLSKI PRODUCENT ŻYWNOŚCI R E G U L A M I N

INICJATYWA POZYTYWISTYCZNA POLSKI PRODUCENT ŻYWNOŚCI R E G U L A M I N INICJATYWA POZYTYWISTYCZNA POLSKI PRODUCENT ŻYWNOŚCI R E G U L A M I N I. Założenia Producenci dobrej, cenionej przez klientów i taniej żywności są ciągle niedoceniani, niemal anonimowi. Polskim firmom

Bardziej szczegółowo

OFERTA WSPÓŁPRACY. Konferencji E-ADMINISTRACJA DLA BIZNESU 2015 E-USŁUGI DLA BIZNESU

OFERTA WSPÓŁPRACY. Konferencji E-ADMINISTRACJA DLA BIZNESU 2015 E-USŁUGI DLA BIZNESU OFERTA WSPÓŁPRACY PARTNER, SPONSOR, WYSTAWCA E-USŁUGI DLA BIZNESU 14 i 15 kwietnia 2015 w Warszawie odbędzie się II edycja konferencji e-administracja dla Biznesu 2015 stanowiącej platformę wymiany informacji

Bardziej szczegółowo

www.inteligentne-miasta.eu

www.inteligentne-miasta.eu ORGANIZATORZY GP Sp. z o.o. oferuje kompleksową organizację eventów, konferencji, spotkań biznesowych, szkoleń tematycznych. Na zlecenie klienta organizujemy również działania marketingowe oraz PR-owe,

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Naukowo-Techniczna Ośrodka Badawczo- Rozwojowego Przemysłu Rafineryjnego w Płocku. http://biblioteka.obr.pl/4gh4log/index.

Biblioteka Naukowo-Techniczna Ośrodka Badawczo- Rozwojowego Przemysłu Rafineryjnego w Płocku. http://biblioteka.obr.pl/4gh4log/index. Strona www http://karo.umk.pl/karo/ http://centrum.nukat.edu.pl/ http://www.pbi.edu.pl/index.html http://vls.icm.edu.pl/ http://www.bn.org.pl/ http://www.gig.eu/pl/a108/informacje_adresowe.html http://www.itl.waw.pl/biblioteka

Bardziej szczegółowo

DATA/DZIEŃ październik 2010r TEMAT WYKŁADOWCA. 01.10.2010r. piątek 15.oo. Przepisy aktualne i podstawy prawne certyfikacji (5 godz.

DATA/DZIEŃ październik 2010r TEMAT WYKŁADOWCA. 01.10.2010r. piątek 15.oo. Przepisy aktualne i podstawy prawne certyfikacji (5 godz. TERMINARZ (HARMONOGRAM) SZKOLENIA NR 55/ŚW.E./2010 W ZAKRESIE SPORZĄDZANIA ŚWIADECTW CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW TEMINARZ : od 01.10. do 16.10.2010r KOSZT : 1.100zł (czł.śl.oiib-700,-zł) Miejsce:

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego Koło przy Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej. Koksownia Przyjaźń Sp. z o.o.

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego Koło przy Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej. Koksownia Przyjaźń Sp. z o.o. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego Koło przy Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej Kluczowe daty rozwoju Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o. 1987 Uruchomienie Zakładów Koksowniczych

Bardziej szczegółowo

Biorąc pod uwagę frekwencję uczestników w latach ubiegłych przewidujemy udział ponad 550 osób.

Biorąc pod uwagę frekwencję uczestników w latach ubiegłych przewidujemy udział ponad 550 osób. BMP 06/04/2012 Racibórz, 6 kwietnia 2013 Szanowni Państwo BMP oraz redakcja miesięcznika Energetyka Cieplna i Zawodowa serdecznie zapraszają do udziału w XV Sympozjum Naukowo-Technicznym ENERGETYKA-BEŁCHATÓW

Bardziej szczegółowo

Konkurs Laur Innowacyjności 2015 2015-04-22 14:42:31

Konkurs Laur Innowacyjności 2015 2015-04-22 14:42:31 Konkurs Laur Innowacyjności 2015 2015-04-22 14:42:31 2 Przedstawiamy Państwu informacje nt. konkursu "Laur Innowacyjności 2015". LAUR INNOWACYJNOŚCI 2015 V edycja ------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. oraz. Instytut Technik Innowacyjnych EMAG. zapraszają na międzynarodową konferencję naukowo-techniczną

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. oraz. Instytut Technik Innowacyjnych EMAG. zapraszają na międzynarodową konferencję naukowo-techniczną Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach oraz Instytut Technik Innowacyjnych EMAG zapraszają na międzynarodową konferencję naukowo-techniczną Informatyka i przemysły kreatywne. Cyfrowy Śląsk która odbędzie

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do wzięcia udziału w Pawilonie Szwajcarskim

Zaproszenie do wzięcia udziału w Pawilonie Szwajcarskim Zaproszenie do wzięcia udziału w Pawilonie Szwajcarskim Wspólne stoisko firm szwajcarskich Organizatorzy: Polsko-Szwajcarska Izba Gospodarcza Swiss Business Hub Polska Partner projektu: SWISSMEM Dostęp

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z konferencji. 4-5 grudnia 2008 r. Aula Główna Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej

Sprawozdanie z konferencji. 4-5 grudnia 2008 r. Aula Główna Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej Sprawozdanie z konferencji 4-5 grudnia 2008 r. Aula Główna Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej Organizatorzy: Katedra Ekonomii Politechniki Łódzkiej Kierownik: prof. dr hab. Andrzej

Bardziej szczegółowo

VIII Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości

VIII Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości VIII Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości 3-4 marca 2010r. Targi Kielce, ul. Zakładowa 1, Kielce OFERTA DLA WYSTAWCY VIII Świętokrzyska Giełda

Bardziej szczegółowo

Rozwój infrastruktury kolejowej w Województwie Zachodniopomorskim

Rozwój infrastruktury kolejowej w Województwie Zachodniopomorskim Konferencja Naukowo-Techniczna Zakład Transportu Kolejowego Rozwój infrastruktury kolejowej w Województwie Zachodniopomorskim Pod patronatem honorowym Prof. dr hab. Bogusława Liberadzkiego Posła do Parlamentu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego we Wrocławiu Styczeń kwiecień 2012 roku

Sprawozdanie z działalności Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego we Wrocławiu Styczeń kwiecień 2012 roku Sprawozdanie z działalności Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego we Wrocławiu Styczeń kwiecień 2012 roku Statystyka: 2 posiedzenie plenarne WKDS, 3 posiedzenia Prezydium WKDS, Posiedzenia Zespołów

Bardziej szczegółowo

FORUM TERMOMODERNIZACJA 2016

FORUM TERMOMODERNIZACJA 2016 FORUM TERMOMODERNIZACJA 2016 W dniu 12 kwietnia 2016 roku odbyło się w Warszawie kolejne XVI Forum TERMOMODERNIZACJA. Impreza ta organizowana corocznie przez Zrzeszenie Audytorów Energetycznych skupia

Bardziej szczegółowo

Grupa LINTER - Spółki partnerskie

Grupa LINTER - Spółki partnerskie 1 Grupa LINTER - Spółki partnerskie systemy transportowe, urządzenia do przeróbki minerałów elementy systemów transportowych usługi górnicze Mining usługi górnicze projektowanie handel międzynarodowy BPL

Bardziej szczegółowo

Osiągnięcia Projektu systemowego Zarządzanie, wdrażanie i monitorowanie Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego

Osiągnięcia Projektu systemowego Zarządzanie, wdrażanie i monitorowanie Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego Osiągnięcia Projektu systemowego Zarządzanie, wdrażanie i monitorowanie Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego Katowice, 25 kwietnia 2012r. Projekt - charakterystyka Wdrażanie Regionalnej

Bardziej szczegółowo

V Konferencja Naukowo Techniczna ENERGETYKA GAZOWA Miejsce: Jura Krakowsko-Częstochowska Termin: 9 11 października 2013

V Konferencja Naukowo Techniczna ENERGETYKA GAZOWA Miejsce: Jura Krakowsko-Częstochowska Termin: 9 11 października 2013 V Konferencja Naukowo Techniczna ENERGETYKA GAZOWA 2013 Miejsce: Jura Krakowsko-Częstochowska Termin: 9 11 października 2013 Komunikat nr 1: ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W KONFERENCJI Szanowni Państwo! Dziekan

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. honor. W poprzednich edycjach zaufali nam m.in.: Patronatem honorowym konferencję objęli do tej pory m.in.:

SPIS TREŚCI. honor. W poprzednich edycjach zaufali nam m.in.: Patronatem honorowym konferencję objęli do tej pory m.in.: OFERTA PARTNERSKA SPIS TREŚCI 1. Informacje o konferencji 2. Podsumowanie korzyści dla Partnerów konferencji 3. Strategiczny Partner VII Forum 2014 4. Partner VII Forum 2014 5. Zasady współpracy 6. Kontakt

Bardziej szczegółowo

Roman Trzaskalik Prezes Stowarzyszenia Krajowego Forum Parków Przemysłowych i Parków Technologicznych

Roman Trzaskalik Prezes Stowarzyszenia Krajowego Forum Parków Przemysłowych i Parków Technologicznych TWORZENIE PARKÓW PRZEMYSŁOWYCH I TECHNOLOGICZNYCH NA PRZYKŁADZIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA KRAJOWEGO FORUM PARKÓW PRZEMYSŁOWYCH I PARKÓW TECHNOLOGICZNYCH Roman Trzaskalik Prezes Stowarzyszenia Krajowego

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA Z CYKLU CZYSTE NIEBO NAD POLSKĄ

KONFERENCJA Z CYKLU CZYSTE NIEBO NAD POLSKĄ KONFERENCJA Z CYKLU CZYSTE NIEBO NAD POLSKĄ Prawne, ekonomiczne i techniczne uwarunkowania wytwarzania energii i ciepła w sektorze komunalnobytowym w regionie południowym Polski Polska Izba Ekologii, Katowice,

Bardziej szczegółowo

podsumowanie konferencji pierwsze tak duże wydarzenie poświęcone morskiej energetyce wiatrowej na polskich obszarach morskich

podsumowanie konferencji pierwsze tak duże wydarzenie poświęcone morskiej energetyce wiatrowej na polskich obszarach morskich podsumowanie konferencji pierwsze tak duże wydarzenie poświęcone morskiej energetyce wiatrowej na polskich obszarach morskich organizatorzy zaangażowanie lokalnych instytucji konferencja została zorganizowana

Bardziej szczegółowo

Samorząd i mieszkańcy dla inwestycji w OZE

Samorząd i mieszkańcy dla inwestycji w OZE Panel dyskusyjny: Samorząd i mieszkańcy dla inwestycji w OZE Współpraca mieszkańców i awans gospodarczy gminy PREMIERA PORADNIKA: Jak mieszkańcy i ich gminy mogą skorzystać na OZE Dlaczego warto wziąć

Bardziej szczegółowo

Samorząd Równych Szans

Samorząd Równych Szans Samorząd Równych Szans Samorząd Równych Szans Samorząd Równych Szans jest organizowany rokrocznie od 2009 r. Dotychczas zrealizowano: -7 edycji ogólnopolskich konkursu, -5 regionalnych edycji małopolskich,

Bardziej szczegółowo

II POWSZECHNA WYSTAWA KRAJOWA KONKURENCYJNA POLSKA POZNAŃ, 2-15 CZERWCA 2014

II POWSZECHNA WYSTAWA KRAJOWA KONKURENCYJNA POLSKA POZNAŃ, 2-15 CZERWCA 2014 M i ędzynarodo w e Targ i P oznańsk i e II POWSZECHNA WYSTAWA KRAJOWA KONKURENCYJNA POLSKA POZNAŃ, 2-15 CZERWCA 2014 Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego WWW.PEWUKA.PL

Bardziej szczegółowo

Konkurs Budowa Roku Podkarpacia 2011

Konkurs Budowa Roku Podkarpacia 2011 Konkurs Budowa Roku Podkarpacia 2011 Organizatorzy konkursu: Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział w Rzeszowie Podkarpacka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa Budowa Roku Podkarpacia

Bardziej szczegółowo

STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE GOSPODARKI ODPADAMI WIOSENNE SPOTKANIE ODPADOWE

STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE GOSPODARKI ODPADAMI WIOSENNE SPOTKANIE ODPADOWE STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE GOSPODARKI ODPADAMI WIOSENNE SPOTKANIE ODPADOWE Program konferencji: Aktualny stan gospodarki odpadami. Zapoznanie z aktualnym stanem GO na terenie Krakowa oraz planowanymi kierunkami

Bardziej szczegółowo

Silesia Power Meeting. Technologie Gazowe w Polskiej Energetycznej Mapie Drogowej Termin:

Silesia Power Meeting. Technologie Gazowe w Polskiej Energetycznej Mapie Drogowej Termin: Silesia Power Meeting Technologie Gazowe w Polskiej Energetycznej Mapie Drogowej 2050 Termin: 12.04.2013 Expo Silesia, Sosnowiec, Braci Mieroszewskich 124 Linia przewodnia : Rolą gazowych technologii energetycznych,

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONY OPIS IMPREZ TARGOWYCH, W KTÓRYCH UCZESTNICZYŁO MIASTO SOPOT 2006

SKRÓCONY OPIS IMPREZ TARGOWYCH, W KTÓRYCH UCZESTNICZYŁO MIASTO SOPOT 2006 SKRÓCONY OPIS IMPREZ TARGOWYCH, W KTÓRYCH UCZESTNICZYŁO MIASTO SOPOT 2006 Międzynarodowy Salon Turystyczny Tour Salon 2006 W dniach 26-28 października 2006 Stowarzyszenie Turystyczne Sopot promowało miasto

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie środków pomocowych w Opolu w 2011 roku Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju Urzędu Miasta Opola

Wykorzystanie środków pomocowych w Opolu w 2011 roku Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju Urzędu Miasta Opola Wykorzystanie środków pomocowych w Opolu w 2011 roku Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju Urzędu Miasta Opola Opole, listopad 2012 r. Środki pomocowe wspierające rozwój kraju Informacja o wykorzystaniu

Bardziej szczegółowo