Biuletyn Informacyjny nr 36 (182) września 2010 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Biuletyn Informacyjny nr 36 (182) 13-19 września 2010 r."

Transkrypt

1 Biuletyn Informacyjny nr 36 (182) września 2010 r. W NADCHODZĄCYM TYGODNIU Poniedziałek, 13 września AKTUALIZACJA ŚREDNIOOKRESOWEJ STRATEGII ROZWOJU KRAJU W ŚWIETLE WYNI- KÓW PRAC BADAWCZYCH Minister rozwoju regionalnego ElŜbieta Bieńkowska otworzy spotkanie poświęcone aktualizacji Średniookresowej Strategii Rozwoju Kraju w świetle wyników prac badawczych. Będzie to spotkanie eksperckie na temat ochrony środowiska. Spotkanie tylko dla zaproszonych gości. Warszawa, siedziba MRR, ul. Wspólna 2/4, sala 5114B, godz SPOTKANIE W LUBLINIE W SPRAWIE PROJEKTU TRASY ROWEROWE W POLSCE WSCHODNIEJ Podsekretarz stanu w MRR Krzysztof Hetman weźmie udział w spotkaniu, które odbędzie się w związku z zakończeniem kolejnego etapu realizacji projektu: Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej. Lublin, Lubelski Urząd Wojewódzki, ul. Spokojna 4, godz Środa, 15 września VI OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA BGK: NOWE METODY FINANSOWANIA INWESTYCJI SAMORZĄDÓW Minister rozwoju regionalnego ElŜbieta Bieńkowska weźmie udział w VI Ogólnopolskiej konferencji Banku Gospodarstwa Krajowego Nowe metody finansowania inwestycji samorządów. Warszawa, Teatr Kamienica, Al. Solidarności 93, godz KONWENT MARSZAŁKÓW WOJEWÓDZTW RP Podsekretarz stanu w MRR Jarosław Pawłowski weźmie udział w posiedzeniu Konwentu Marszałków Województw RP Mazowsze Jednym z tematów spotkania będzie polityka spójności w ujęciu krajowym i regionalnym. Warszawa, hotel Holiday Inn, ul. Złota 48/54, godz

2 PROMOCJA POLSKIEJ GOSPODARKI NA RYNKACH MIĘDZYNARODOWYCH Podsekretarz stanu w MRR Waldemar Sługocki weźmie udział w inauguracji projektu: Promocja polskiej gospodarki na rynkach międzynarodowych realizowanego w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka. Organizatorem spotkania jest Ministerstwo Gospodarki. Warszawa, hotel Le Meridien Bristol, ul. Krakowskie Przedmieście 42/44, salon Chopin, godz SPOTKANIE INFORMACYJNE NA TEMAT NABORÓW WNIOSKÓW DOTYCZĄCYCH ODNA- WIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII 15 września br. odbędzie się spotkanie informacyjne na temat naborów wniosków dotyczących odnawialnych źródeł energii, które zostaną przeprowadzone do końca 2010 r. Wstęp wolny. Warszawa, Centralny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich, ul. Krucza 38/42, godz Czwartek, 16 września DEBATA: ŚLĄSKIE-EUROPEJSKIE Minister rozwoju regionalnego ElŜbieta Bieńkowska weźmie udział w debacie: Śląskie - EUROpejskie co przed nami? Wykorzystanie środków unijnych w woj. śląskim w latach Udział w spotkaniu weźmie równieŝ wiceminister Adam Zdziebło. Organizatorem debaty jest Polska Dziennik Zachodni. Sosnowiec, Media Centrum (siedziba redakcji Polski Dziennika Zachodniego), ul. Baczyńskiego 25A, godz Piątek, 17 września WIZYTA WICEMINISTRA PAWŁOWSKIEGO W BRUKSELI Podsekretarz stanu w MRR Jarosław Pawłowski uda się do Brukseli. Podczas spotkania z przedstawicielami dyrekcji generalnych Komisji Europejskiej, wiceminister przedstawi aktualne stanowisko Rządu RP w sprawie przyszłości polityki spójności po 2013 r. Belgia, Bruksela OKRĄGŁY STÓŁ SZEROKOPASMOWY Podsekretarz stanu w MRR Krzysztof Hetman weźmie udział w spotkaniu Okrągłego Stołu Szerokopasmowego. Ma ono stanowić platformę do wymiany poglądów dotyczących rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej. Wiceminister przedstawi informację na temat realizacji projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej. Organizatorem spotkania jest Ministerstwo Infrastruktury. Warszawa, siedziba Ministerstwa Infrastruktury, budynek B, sala A, godz

3 Sobota, 18 września SPOTKANIE WICEMINISTRA HETMANA Z PRACODAWCAMI ZRZESZONYMI W LUBELSKIM FORUM PRACODAWCÓW Podsekretarz stanu w MRR Krzysztof Hetman spotka się z pracodawcami zrzeszonymi w Lubelskim Forum Pracodawców. BiałowieŜa, hotel śubrówka, godz AKTUALNOŚCI Jak działają Fundusze Europejskie? start kampanii promującej efekty działania unijnych funduszy - Jesteśmy w momencie, w którym zagospodarowana została juŝ prawie połowa wszystkich funduszy unijnych na lata Mamy ponadto zakończonych 10 tysięcy projektów. To najwyŝszy czas, by pokazać najlepsze przykłady działania środków europejskich w Polsce poinformowała minister rozwoju regionalnego ElŜbieta Bieńkowska podczas oficjalnego rozpoczęcia kampanii promującej efekty działania Funduszy Europejskich, które odbyło się 6 września 2010 r. w Warszawie. Wg naszych badań, ponad 70 proc. społeczeństwa chce wiedzieć na co wydawane są środki europejskie. Ta kampania ma sprostać tym oczekiwaniom zaznaczyła szefowa resortu. Minister Bieńkowska podkreśliła równieŝ, Ŝe środki z pomocy technicznej przeznaczone na realizację kampanii mogą być wydatkowane tylko na promocję. Nie moŝemy ich przesuwać na inne działanie. Gdybyśmy nie sfinansowali tej kampanii, pieniądze by nam przepadły. Obecna kampania jest wieloetapowa i wielowątkowa. Jest ponadto kampanią przełomową z uwagi na wspólną linię kreacyjną dla marki Fundusze Europejskie, jak i wszystkich programów krajowych dodała Anita Noskowska-Piątkowska, zastępca dyrektora Departamentu Informacji, Promocji i Szkoleń. Nowe podejście w kampanii polega równieŝ na pokazywaniu efektów działania funduszy unijnych, zmian jakie dzięki nim dokonują się w całej Polsce. Elementem wspomagającym działania kampanii jest - specjalnie przygotowane narzędzie w ramach Portalu Funduszy Europejskich - Galeria projektów Prezentowane są tam efekty wykorzystania środków unijnych oraz ich wpływ na rozwój Polski. Więcej na: Ostatnie posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Transport - Program kończymy z sukcesem. Świadczą o tym nie tylko liczby, ale i widoczne w Polsce tablice z logo SPOT, które towarzyszą waŝnym inwestycjom transportowym powiedział wiceminister rozwoju regionalnego Adam Zdziebło otwierając ostatnie, XXI posiedzenie Komitetu Monitorującego Sektorowy Program Operacyjny Transport (SPOT). - Doświadczenia zebrane w trakcie realizacji projektów SPOT pomagają beneficjentom sprawniej wykorzystywać środki z nowej perspektywy finansowej podkreślił wiceminister Zdziebło. Informację na temat efektów wdraŝania SPOT oraz sprawozdania końcowego z realizacji Programu przedstawił dyrektor Departamentu Przygotowania Projektów Indywidualnych Krzysztof Siwek. Podpisano 147 umów o dofinansowanie na projekty warte ponad 8,5 mld zł. Dzięki zastosowaniu 3

4 mechanizmu nadkontraktacji poświadczono wydatki na kwotę 8,14 mld zł, z czego 5,46 mld zł to Fundusze Europejskie. Stanowi to ponad 123 proc. budŝetu SPOT. - Najwięcej środków przeznaczyliśmy na projekty dotyczące budowy i usprawnienia przejazdu drogami krajowymi oraz modernizacji linii kolejowych. W najbliŝszych dniach przekaŝemy Komisji Europejskiej wniosek o płatność końcową poinformował dyrektor Siwek. Największe projekty, które otrzymały wsparcie ze SPOT to m.in. modernizacja linii kolejowej pomiędzy stacjami Łódź Widzew a Skierniewicami, budowa czterech końcowych stacji pierwszej linii metra w Warszawie oraz budowa Trasy Kwiatkowskiego w Gdyni. Dzięki Programowi: przebudowano 71,2 km linii kolejowych, przebudowano i zbudowano łącznie ponad 351,2 km dróg krajowych, zakupiono i zmodernizowano 245 pojazdów szynowych, wybudowano i zmodernizowano 3 570,90 m falochronów i nabrzeŝy, zakupiono 14 samochodów ratowniczych Państwowej StraŜy PoŜarnej, zakupiono 19 samochodów specjalnych słuŝących do prowadzenia kontroli, w tym m.in. w zakresie przestrzegania przepisów o czasie pracy kierowców, przewozu materiałów niebezpiecznych oraz masy i nacisków osi. W spotkaniu wzięli udział takŝe byli wiceministrowie rozwoju regionalnego: prof. Janusz Mikuła oraz dr Jerzy Kwieciński. Nie zapominajmy, Ŝe SPOT, ze względu na skomplikowany charakter inwestycji infrastrukturalnych był źródłem wyzwań dla instytucji pracujących nad jego wdraŝaniem. Jedną z kluczowych spraw było uregulowanie kwestii ocen oddziaływania na środowisko zauwaŝył prof. Mikuła. - Dzięki temu jesteśmy dobrze przygotowani do wdraŝania Programu Infrastruktura i Środowisko, co juŝ widać po osiągniętych wynikach dodał wiceminister Zdziebło. Minister ElŜbieta Bieńkowska wręczyła nagrody dzieciom w konkursie na maskotkę programów EWT i EISP Zwycięzcą konkursu na maskotkę programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej i Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa za pracę Star Friend został dziesięcioletni Damian Tyc ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Ligocie. Nagrodę odebrał z rąk minister ElŜbiety Bieńkowskiej w siedzibie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego 10 września 2010 r. Jury konkursu przyznało równieŝ dwa równorzędne wyróŝnienia dla: Gracjana Kołoszyca, lat 8, za pracę Helpek i Kacpra Włodarczyka, lat 8, za pracę Miś Europejski. Minister Bieńkowska pogratulowała wszystkim dzieciom pomysłowości i zaangaŝowania w przygotowanie projektów maskotek. Konkurs cieszył się bardzo duŝym zainteresowaniem uczniów ze szkół podstawowych w całej Polsce. Do Departamentu Współpracy Terytorialnej w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego wpłynęło 481 prac, które spełniły kryteria udziału w konkursie. Spośród nich jury musiało wskazać jedną, na podstawie której została wyprodukowana maskotka promująca programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej i Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa. Nowy podziemny magazyn gazu Wierzchowice - bezpieczeństwo energetyczne z Programem Infrastruktura i Środowisko 3 września 2010 podpisano umowę o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej projektu pn. PMG Wierzchowice. Beneficjentem jest PGNiG SA, który powiększy pojemność czynną Podziemnego Magazynu Gazu Wierzchowice z 575 mln m³ do mln m3. Wartość całkowita projektu wynosi 1 956,5 mln zł,, 4

5 natomiast maksymalne wsparcie, jakie moŝe zostać udzielone przedsiębiorcy to 503,6 mln zł. Projekt został wsparty w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. Jest to trzecia umowa w programie dla branŝy paliwowo-energetycznej. Wcześniej zakontraktowano środki dla Gaz-System S.A. na budowę Gazociągu Włocławek-Gdynia (sierpień 2009) oraz Gazociągu Jeleniów-Dziwiszów (maj 2010). Do końca roku planuje się podpisanie trzech kolejnych umów z Gaz-System S.A. na budowę kolejnych gazociągów: Szczecin-Gdańsk (265 km), Polkowice-śary (66 km),gustoŝyn-odolanów (168 km). Pozostanie jeszcze do weryfikacji 8 projektów indywidualnych z listy podstawowej w priorytecie X, w tym most elektroenergetyczny Polska-Litwa oraz terminal regazyfikacyjny skroplonego gazu w Świnoujściu, dla których wnioski o dofinansowanie zostały złoŝone i podlegają obecnie procedurze oceny. Dzięki realizacji projektów indywidualnych w Programie Infrastruktura i Środowisko powstanie w Polsce prawie tysiąc km sieci przesyłowych gazu ziemnego (wzrost z 9,68 tys. km do 10,66 tys. km) oraz wzrosną zdolności magazynowe z 1,6 mld m³ do 2,8 mld m³. Unia Europejska wspiera bezpieczeństwo na drogach 3 września 2010 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu "Kampanie społeczne promujące bezpieczne zachowania wśród uczestników ruchu drogowego", który zrealizuje Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w ramach Działania 8.1 Bezpieczeństwo ruchu drogowego, Programu Infrastruktura i Środowisko. Całkowity koszt projektu wynosi zł, w tym zł pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt ma na celu promocję bezpiecznych zachowań wśród uczestników ruchu drogowego. Kampanie społeczne wykorzystujące narzędzia reklamowe i PR oraz działania edukacyjne prowadzone m. in. z wykorzystaniem mobilnych miasteczek ruchu drogowego mają doprowadzić do zmian percepcji i nawyków uczestników ruchu drogowego. Projekt przewiduje zakup 30 mobilnych miasteczek ruchu drogowego oraz 1500 podręczników traktujących o zasadach ruchu drogowego. Współpraca nauki i biznesu - w Olsztynie powstanie Park Naukowo-Technologiczny finansowany z Programu Rozwój Polski Wschodniej 31 sierpnia 2010 r. zawarto umowę o dofinansowanie dla projektu Budowa i uruchomienie Olsztyńskiego Parku Naukowo - Technologicznego realizowanego przez gminę Olsztyn w ramach Programu Rozwój Polski Wschodniej. Umowa opiewa na kwotę ponad 70 mln złotych. Budowa obiektów parku rozpocznie się w drugiej połowie 2011 r. i potrwa dwa lata. Głównym celem realizacji projektu jest wykreowanie platformy współpracy pomiędzy nauką i biznesem. Park ma stać się ośrodkiem gospodarczym, który stworzy atrakcyjne warunki do powstawania i rozwoju małych, innowacyjnych firm, z moŝliwością dostępu do wspólnych urządzeń serwisowych i socjalnych, laboratoriów, obsługi administracyjnej i doradczo-konsultingowej. Całkowita wartość projektu wynosi złotych, w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej złotych. 5

6 KONKURSY II edycja konkursu na najlepszy komiks pt. Człowiek najlepsza inwestycja 1 września 2010 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ogłosił II edycję konkursu na najlepszy komiks pt. Człowiek najlepsza inwestycja. Konkurs adresowany jest do młodzieŝy szkół ponadgimnazjalnych (z wyłączeniem studentów) uczących się na terenie województwa mazowieckiego. Zadaniem uczestników jest zaprojektowanie autorskiego komiksu, który ukaŝe wpływ Unii Europejskiej na zmiany, jakie zachodzą na rynku pracy dzięki projektom realizowanym na rzecz osób pozostających bez zatrudnienia w ramach Programu Kapitał Ludzki. Zgodnie z wymogami regulaminu warunkiem udziału w konkursie jest przygotowanie komiksu oraz prawidłowe wypełnienie karty zgłoszeniowej, które naleŝy złoŝyć osobiście lub wysyłać pocztą do 31 października 2010 r. (decyduje data stempla pocztowego), na adres: ul. Młynarska Warszawa z dopiskiem Konkurs Człowiek - najlepsza inwestycja. Szczegółowe informacje na temat warunków udziału w konkursie zamieszczone są na stronie III edycja konkursu Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju Zapraszamy do udziału w kolejnej, III edycji konkursu Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju Głównym celem konkursu jest identyfikowanie oraz promowanie przedsięwzięć, a takŝe inicjatyw o charakterze rozwojowym i innowacyjnym. Organizatorem konkursu jest Fundacja Innowacji i Rozwoju z siedzibą w Warszawie. Punktem oceny charakteru rozwojowego i innowacyjnego w ramach konkursu jest wprowadzenie nowego rozwiązania/projektu w ocenianym podmiocie. Oznacza to, Ŝe firmy, podmioty, gminy prowadzące politykę rozwojową we własnej organizacji mogą liczyć na wyróŝnienie w ramach konkursu. Udział w konkursie dla firm mikro, MŚP, gmin, oraz organizacji pozarządowych i innych podmiotów jest bezpłatny na wszystkich etapach. Konkurs jest przedsięwzięciem o zasięgu ogólnopolskim i ma charakter otwarty. Wszelkie informacje na temat konkursu są dostępne na stronie konkursu oraz w Biurze Konkursu pod adresem: Fundacja Innowacji i Rozwoju, Al. Jerozolimskie 87, Warszawa, tel. (022) , NABORY WNIOSKÓW Znamy termin naboru wniosków do Działania 4.1 Wsparcie systemów zarządzania środowiskowego, Programu Infrastruktura i Środowisko W terminie od 1 do 18 października 2010 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej będzie przyjmować wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Działania 4.1 Wsparcie systemów zarządzania środowiskowego Programu Infrastruktura i Środowisko. Więcej na: 6

7 Znamy termin naboru wniosków w ramach Poddziałania 7.2.1, Programu Kapitał Ludzki w województwie dolnośląskim W terminie od 18 października 2010 r. do 12 listopada 2010 r. Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy przyjmuje wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagroŝonych wykluczeniem społecznym na projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Programu Kapitał Ludzki. Więcej na: Znamy termin naboru wniosków w ramach Działania 7.3 i 9.4 Programu Kapitał Ludzki w województwie świętokrzyskim W terminie od 14 września 2010 r. do momentu zawieszenia lub zamknięcia konkursu, Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego Biuro PO KL w Kielcach będzie przyjmować wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Działania 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji, Programu Kapitał Ludzki. W terminie od 8 września 2010 r. do 8 listopada 2010 r. Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego Biuro PO KL w Kielcach będzie przyjmować wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Działania 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty, Programu Kapitał Ludzki. Więcej na: Rozpoczęto nabór wniosków do Poddziałania Promocja inwestycyjna, Regionalnego Programu Województwa Śląskiego W terminie od 7 września 2010 roku do 8 listopada 2010 roku Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Województwa Śląskiego przyjmuje wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania Promocja inwestycyjna, Regionalnego Programu Województwa Śląskiego. Więcej na: 7

8 DOKUMENTY NA LATA Obowiązujące dokumenty Od 2 września 2010 r. obowiązuje nowa wersja Szczegółowego opisu priorytetów Programu Innowacyjna Gospodarka Z treścią dokumentu moŝna się zapoznać na stronie: PRAWO Obowiązujące akty prawne Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 26 sierpnia br. w sprawie udzielania ograniczonej kwoty pomocy zgodnej ze wspólnym rynkiem w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, opublikowane w Dz. U. nr 163, poz NASZE SPRAWY NA RADZIE MINISTRÓW* Na najbliŝszym posiedzeniu Rady Ministrów (14 sierpnia) rozpatrzona zostanie m.in.: Informacja na temat postępu realizacji funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności. NASZE SPRAWY NA KOMITECIE RADY MINISTRÓW* Na najbliŝszym posiedzeniu Komitetu Rady Ministrów (13 sierpnia) rozpatrzony zostanie m.in.: Plan działań. Informacja w sprawie działań niezbędnych do podjęcia przez RM i inne podmioty publiczne zapewniających wdroŝenie przyjętej przez RM w dniu 13 lipca 2010 r. Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego : Regiony, Miasta, Obszary wiejskie. *harmonogram moŝe ulec zmianie Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, ul. Wspólna 2/4, Warszawa, centrala tel Biuletyn Informacyjny przygotowywany jest przez Stanowisko ds. Komunikacji Społecznej i Mediów; Redaktor Monika Kołtunik tel.: , faks: , 8

Biuletyn Informacyjny nr 9 (105) 9-15 marca 2009 r.

Biuletyn Informacyjny nr 9 (105) 9-15 marca 2009 r. Biuletyn Informacyjny nr 9 (105) 9-15 marca 2009 r. W NADCHODZĄCYM TYGODNIU Poniedziałek-Wtorek, 9-10 marca III POSIEDZENIE KOMITETU MONITORUJĄCEGO PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRA- NICZNEJ POLSKA (WOJEWÓDZTWO

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny nr 49 (145) 14-20 grudnia 2009 r.

Biuletyn Informacyjny nr 49 (145) 14-20 grudnia 2009 r. Biuletyn Informacyjny nr 49 (145) 14-20 grudnia 2009 r. W NADCHODZĄCYM TYGODNIU Poniedziałek, 14 grudnia POLITYKA REGIONALNA W KONTEKŚCIE KRYZYSU ORAZ NOWYCH WYZWAŃ - PREZEN- TACJA RAPORTÓW OPRACOWANYCH

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny nr 28 (174) 19-25 lipca 2010 r.

Biuletyn Informacyjny nr 28 (174) 19-25 lipca 2010 r. Biuletyn Informacyjny nr 28 (174) 19-25 lipca 2010 r. W NADCHODZĄCYM TYGODNIU Poniedziałek, 19 lipca POLSKA PIĘKNIEJE W TVP1 19 lipca br. na antenie TVP 1 zostanie wyemitowany program z cyklu Polska Pięknieje,

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny nr 11 (107) 23-29 marca 2009 r.

Biuletyn Informacyjny nr 11 (107) 23-29 marca 2009 r. Biuletyn Informacyjny nr 11 (107) 23-29 marca 2009 r. W NADCHODZĄCYM TYGODNIU WIZYTA MINISTER E. BIEŃKOWSKIEJ W NOWYM SĄCZU Poniedziałek, 23 marca Minister rozwoju regionalnego ElŜbieta Bieńkowska uda

Bardziej szczegółowo

Informacyjny nr 26 (425)

Informacyjny nr 26 (425) Biuletyn ++12069803 Informacyjny nr 26 (425) 6-12 lipca 2015 r. W NADCHODZĄCYM TYGODNIU SPOTKANIE Z AMBASADOR ALBANII Podsekretarz stanu w MIiR Paweł Orłowski spotka się z ambasador Albanii w Polsce Shpresa

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny nr 11 (360) 17-23 marca 2014 r.

Biuletyn Informacyjny nr 11 (360) 17-23 marca 2014 r. Biuletyn Informacyjny nr 11 (360) 17-23 marca 2014 r. W NADCHODZĄCYM TYGODNIU KONFERENCJA: OBSZAR FUNKCJONALNY ZAGŁĘBIA GÓRNICZO-ENERGETYCZNEGO BEŁ- CHATÓW Podsekretarz stanu w MIR Paweł Orłowski weźmie

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny nr 15 (364) 14-21 kwietnia 2014 r.

Biuletyn Informacyjny nr 15 (364) 14-21 kwietnia 2014 r. Biuletyn Informacyjny nr 15 (364) 14-21 kwietnia 2014 r. W NADCHODZĄCYM TYGODNIU Poniedziałek, 14 kwietnia FORUM GOSPODARCZE: ROZWÓJ KLUCZOWYCH TECHNOLOGII INNOWACYJNYCH W RE- GIONIE ŚLĄSKIM W LATACH 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny nr 15 (414)

Biuletyn Informacyjny nr 15 (414) Biuletyn Informacyjny nr 15 (414) ++12069803 20-24 kwietnia 2015 r. AKTUALNOŚCI Poniedziałek, 20 kwietnia POLSKO-CZESKIE KONSULTACJE MIĘDZYRZĄDOWE Minister infrastruktury i rozwoju Maria Wasiak weźmie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Strategii komunikacji Funduszy Europejskich w Polsce w ramach Narodowej Strategii Spójno

Sprawozdanie z realizacji Strategii komunikacji Funduszy Europejskich w Polsce w ramach Narodowej Strategii Spójno Sprawozdanie z realizacji Strategii komunikacji Funduszy Europejskich w Polsce w ramach Narodowej Strategii Spójności na lata 2007-2013 okres sprawozdawczy 01.01.2009-31.12.2009 Wstęp Działania informacyjne

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 26 (321)/2015 (13 lipca 19 lipca 2015 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 26 (321)/2015 (13 lipca 19 lipca 2015 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 26 (321)/2015 (13 lipca 19 lipca 2015 r.) WAśNE INFORMACJE Informacja dotycząca naboru kandydatów na ekspertów do oceny projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

z S. Kotlewskim Wicemarszałkiem Województwa Mazowieckiego str. 4-5 Open Days 2009 Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007 2013

z S. Kotlewskim Wicemarszałkiem Województwa Mazowieckiego str. 4-5 Open Days 2009 Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007 2013 Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007 2013 4/2009 wydarzenia Open Days 2009 str. 6 wywiad z S. Kotlewskim Wicemarszałkiem Województwa Mazowieckiego str. 4-5 wydarzenia Open Days

Bardziej szczegółowo

Informacyjny nr 24 (423)

Informacyjny nr 24 (423) Biuletyn ++12069803 Informacyjny nr 24 (423) 22-28 czerwca 2015 r. W NADCHODZĄCYM TYGODNIU CONNECTING EUROPE: TEN-T DAYS 2015 Minister infrastruktury i rozwoju Maria Wasiak weźmie udział w TEN-T DAYS 2015.

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007 2013 ZA ROK 2009

ROCZNE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007 2013 ZA ROK 2009 INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007 2013 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO ROCZNE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006 w województwie pomorskim

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006 w województwie pomorskim Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006 w województwie pomorskim Publikacja przygotowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Wojewódzki Urząd Pracy, Pomorski Urząd

Bardziej szczegółowo

Poznań, lipiec 2011. Nr 7(46)/2011. Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych

Poznań, lipiec 2011. Nr 7(46)/2011. Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych Nr 7(46)/2011 Poznań, lipiec 2011 W numerze: aktualne konkursy dla samorządów i organizacji pozarządowych wiadomości dotyczące zasad i procedur związanych z pozyskiwaniem funduszy UE i dotacji krajowych

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 13 (308)/2015 (7 kwietnia 12 kwietnia 2015 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 13 (308)/2015 (7 kwietnia 12 kwietnia 2015 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 13 (308)/2015 (7 kwietnia 12 kwietnia 2015 r.) WAŻNE INFORMACJE Ogłoszenie o naborze na kandydatów na ekspertów oceniających wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Regionalny

Bardziej szczegółowo

Wstęp. 1 W oryginale: The annual implementation report for the year 2010 and the final implementation report shall contain a chapter assessing

Wstęp. 1 W oryginale: The annual implementation report for the year 2010 and the final implementation report shall contain a chapter assessing SPIS TREŚCI Wstęp...3 PROMOCJA...5 1. KAMPANIE PROMOCYJNE O SZEROKIM ZASIĘGU...5 a. Ogólnopolska kampania IK NSRO i IZ PO promująca efekty wdrażania FE...5 b. Kampanie organizowane przez Instytucje Zarządzające

Bardziej szczegółowo

DWUMIESIĘCZNIK MAZOWIECKIEJ JEDNOSTKI WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH NR 5(5)2008 ROK I 2008

DWUMIESIĘCZNIK MAZOWIECKIEJ JEDNOSTKI WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH NR 5(5)2008 ROK I 2008 ISSN 1899 3214 5 DWUMIESIĘCZNIK MAZOWIECKIEJ JEDNOSTKI WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH NR 5(5)2008 ROK I 2008 WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE W numerze Słowo wstępne.......................... 1 OPEN DAYS na Mazowszu

Bardziej szczegółowo

Działania informacyjne i promocyjne na temat Funduszy Europejskich

Działania informacyjne i promocyjne na temat Funduszy Europejskich Działania informacyjne i promocyjne na temat Funduszy Europejskich I. Informacje wstępne MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO W PROCESIE INFORMOWANIA O FUN- DUSZACH EUROPEJSKICH Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Działania informacyjne i promocyjne na temat Funduszy Europejskich

Działania informacyjne i promocyjne na temat Funduszy Europejskich Działania informacyjne i promocyjne na temat Funduszy Europejskich I. Informacje wstępne MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO W PROCESIE INFORMOWANIA O FUN- DUSZACH EUROPEJSKICH Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny nr 18 (367) 12-18 maja 2014 r.

Biuletyn Informacyjny nr 18 (367) 12-18 maja 2014 r. Biuletyn Informacyjny nr 18 (367) 12-18 maja 2014 r. W NADCHODZĄCYM TYGODNIU Poniedziałek, 12 maja POLSKI KONGRES ENERGII ODNAWIALNEJ "ENERGIA JUTRA" Podsekretarz stanu w MIiR Marceli Niezgoda weźmie udział

Bardziej szczegółowo

nr 8 grudzień 2009 NOWE WYTYCZNE W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 ZMIANA INSTYTUCJI DOKONUJĄCEJ PŁATNOŚCI W RAMACH PO KL PLANY DZIAŁANIA NA 2010 ROK

nr 8 grudzień 2009 NOWE WYTYCZNE W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 ZMIANA INSTYTUCJI DOKONUJĄCEJ PŁATNOŚCI W RAMACH PO KL PLANY DZIAŁANIA NA 2010 ROK nr 8 grudzień 2009 NOWE WYTYCZNE W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 ZMIANA INSTYTUCJI DOKONUJĄCEJ PŁATNOŚCI W RAMACH PO KL PLANY DZIAŁANIA NA 2010 ROK STAN WDRAŻANIA PO KL NA PODKARPACIU DOBRE PRAKTYKI PO KL AKTUALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 Dokument opracowany na podstawie Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 Dokument opracowany na podstawie Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 27 (322)/2015 (20 26 lipca 2015 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 27 (322)/2015 (20 26 lipca 2015 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 27 (322)/2015 (20 26 lipca 2015 r.) WAŻNE INFORMACJE «Możliwość skorzystania z usługi specjalistycznej w punktach informacyjnych Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007 2013. Szczegółowy opis priorytetów

Program Operacyjny INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007 2013. Szczegółowy opis priorytetów Program Operacyjny INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007 2013 Szczegółowy opis priorytetów Dokument opracowany na podstawie programu operacyjnego zatwierdzonego przez

Bardziej szczegółowo