Biuletyn Informacyjny nr 36 (182) września 2010 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Biuletyn Informacyjny nr 36 (182) 13-19 września 2010 r."

Transkrypt

1 Biuletyn Informacyjny nr 36 (182) września 2010 r. W NADCHODZĄCYM TYGODNIU Poniedziałek, 13 września AKTUALIZACJA ŚREDNIOOKRESOWEJ STRATEGII ROZWOJU KRAJU W ŚWIETLE WYNI- KÓW PRAC BADAWCZYCH Minister rozwoju regionalnego ElŜbieta Bieńkowska otworzy spotkanie poświęcone aktualizacji Średniookresowej Strategii Rozwoju Kraju w świetle wyników prac badawczych. Będzie to spotkanie eksperckie na temat ochrony środowiska. Spotkanie tylko dla zaproszonych gości. Warszawa, siedziba MRR, ul. Wspólna 2/4, sala 5114B, godz SPOTKANIE W LUBLINIE W SPRAWIE PROJEKTU TRASY ROWEROWE W POLSCE WSCHODNIEJ Podsekretarz stanu w MRR Krzysztof Hetman weźmie udział w spotkaniu, które odbędzie się w związku z zakończeniem kolejnego etapu realizacji projektu: Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej. Lublin, Lubelski Urząd Wojewódzki, ul. Spokojna 4, godz Środa, 15 września VI OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA BGK: NOWE METODY FINANSOWANIA INWESTYCJI SAMORZĄDÓW Minister rozwoju regionalnego ElŜbieta Bieńkowska weźmie udział w VI Ogólnopolskiej konferencji Banku Gospodarstwa Krajowego Nowe metody finansowania inwestycji samorządów. Warszawa, Teatr Kamienica, Al. Solidarności 93, godz KONWENT MARSZAŁKÓW WOJEWÓDZTW RP Podsekretarz stanu w MRR Jarosław Pawłowski weźmie udział w posiedzeniu Konwentu Marszałków Województw RP Mazowsze Jednym z tematów spotkania będzie polityka spójności w ujęciu krajowym i regionalnym. Warszawa, hotel Holiday Inn, ul. Złota 48/54, godz

2 PROMOCJA POLSKIEJ GOSPODARKI NA RYNKACH MIĘDZYNARODOWYCH Podsekretarz stanu w MRR Waldemar Sługocki weźmie udział w inauguracji projektu: Promocja polskiej gospodarki na rynkach międzynarodowych realizowanego w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka. Organizatorem spotkania jest Ministerstwo Gospodarki. Warszawa, hotel Le Meridien Bristol, ul. Krakowskie Przedmieście 42/44, salon Chopin, godz SPOTKANIE INFORMACYJNE NA TEMAT NABORÓW WNIOSKÓW DOTYCZĄCYCH ODNA- WIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII 15 września br. odbędzie się spotkanie informacyjne na temat naborów wniosków dotyczących odnawialnych źródeł energii, które zostaną przeprowadzone do końca 2010 r. Wstęp wolny. Warszawa, Centralny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich, ul. Krucza 38/42, godz Czwartek, 16 września DEBATA: ŚLĄSKIE-EUROPEJSKIE Minister rozwoju regionalnego ElŜbieta Bieńkowska weźmie udział w debacie: Śląskie - EUROpejskie co przed nami? Wykorzystanie środków unijnych w woj. śląskim w latach Udział w spotkaniu weźmie równieŝ wiceminister Adam Zdziebło. Organizatorem debaty jest Polska Dziennik Zachodni. Sosnowiec, Media Centrum (siedziba redakcji Polski Dziennika Zachodniego), ul. Baczyńskiego 25A, godz Piątek, 17 września WIZYTA WICEMINISTRA PAWŁOWSKIEGO W BRUKSELI Podsekretarz stanu w MRR Jarosław Pawłowski uda się do Brukseli. Podczas spotkania z przedstawicielami dyrekcji generalnych Komisji Europejskiej, wiceminister przedstawi aktualne stanowisko Rządu RP w sprawie przyszłości polityki spójności po 2013 r. Belgia, Bruksela OKRĄGŁY STÓŁ SZEROKOPASMOWY Podsekretarz stanu w MRR Krzysztof Hetman weźmie udział w spotkaniu Okrągłego Stołu Szerokopasmowego. Ma ono stanowić platformę do wymiany poglądów dotyczących rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej. Wiceminister przedstawi informację na temat realizacji projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej. Organizatorem spotkania jest Ministerstwo Infrastruktury. Warszawa, siedziba Ministerstwa Infrastruktury, budynek B, sala A, godz

3 Sobota, 18 września SPOTKANIE WICEMINISTRA HETMANA Z PRACODAWCAMI ZRZESZONYMI W LUBELSKIM FORUM PRACODAWCÓW Podsekretarz stanu w MRR Krzysztof Hetman spotka się z pracodawcami zrzeszonymi w Lubelskim Forum Pracodawców. BiałowieŜa, hotel śubrówka, godz AKTUALNOŚCI Jak działają Fundusze Europejskie? start kampanii promującej efekty działania unijnych funduszy - Jesteśmy w momencie, w którym zagospodarowana została juŝ prawie połowa wszystkich funduszy unijnych na lata Mamy ponadto zakończonych 10 tysięcy projektów. To najwyŝszy czas, by pokazać najlepsze przykłady działania środków europejskich w Polsce poinformowała minister rozwoju regionalnego ElŜbieta Bieńkowska podczas oficjalnego rozpoczęcia kampanii promującej efekty działania Funduszy Europejskich, które odbyło się 6 września 2010 r. w Warszawie. Wg naszych badań, ponad 70 proc. społeczeństwa chce wiedzieć na co wydawane są środki europejskie. Ta kampania ma sprostać tym oczekiwaniom zaznaczyła szefowa resortu. Minister Bieńkowska podkreśliła równieŝ, Ŝe środki z pomocy technicznej przeznaczone na realizację kampanii mogą być wydatkowane tylko na promocję. Nie moŝemy ich przesuwać na inne działanie. Gdybyśmy nie sfinansowali tej kampanii, pieniądze by nam przepadły. Obecna kampania jest wieloetapowa i wielowątkowa. Jest ponadto kampanią przełomową z uwagi na wspólną linię kreacyjną dla marki Fundusze Europejskie, jak i wszystkich programów krajowych dodała Anita Noskowska-Piątkowska, zastępca dyrektora Departamentu Informacji, Promocji i Szkoleń. Nowe podejście w kampanii polega równieŝ na pokazywaniu efektów działania funduszy unijnych, zmian jakie dzięki nim dokonują się w całej Polsce. Elementem wspomagającym działania kampanii jest - specjalnie przygotowane narzędzie w ramach Portalu Funduszy Europejskich - Galeria projektów Prezentowane są tam efekty wykorzystania środków unijnych oraz ich wpływ na rozwój Polski. Więcej na: Ostatnie posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Transport - Program kończymy z sukcesem. Świadczą o tym nie tylko liczby, ale i widoczne w Polsce tablice z logo SPOT, które towarzyszą waŝnym inwestycjom transportowym powiedział wiceminister rozwoju regionalnego Adam Zdziebło otwierając ostatnie, XXI posiedzenie Komitetu Monitorującego Sektorowy Program Operacyjny Transport (SPOT). - Doświadczenia zebrane w trakcie realizacji projektów SPOT pomagają beneficjentom sprawniej wykorzystywać środki z nowej perspektywy finansowej podkreślił wiceminister Zdziebło. Informację na temat efektów wdraŝania SPOT oraz sprawozdania końcowego z realizacji Programu przedstawił dyrektor Departamentu Przygotowania Projektów Indywidualnych Krzysztof Siwek. Podpisano 147 umów o dofinansowanie na projekty warte ponad 8,5 mld zł. Dzięki zastosowaniu 3

4 mechanizmu nadkontraktacji poświadczono wydatki na kwotę 8,14 mld zł, z czego 5,46 mld zł to Fundusze Europejskie. Stanowi to ponad 123 proc. budŝetu SPOT. - Najwięcej środków przeznaczyliśmy na projekty dotyczące budowy i usprawnienia przejazdu drogami krajowymi oraz modernizacji linii kolejowych. W najbliŝszych dniach przekaŝemy Komisji Europejskiej wniosek o płatność końcową poinformował dyrektor Siwek. Największe projekty, które otrzymały wsparcie ze SPOT to m.in. modernizacja linii kolejowej pomiędzy stacjami Łódź Widzew a Skierniewicami, budowa czterech końcowych stacji pierwszej linii metra w Warszawie oraz budowa Trasy Kwiatkowskiego w Gdyni. Dzięki Programowi: przebudowano 71,2 km linii kolejowych, przebudowano i zbudowano łącznie ponad 351,2 km dróg krajowych, zakupiono i zmodernizowano 245 pojazdów szynowych, wybudowano i zmodernizowano 3 570,90 m falochronów i nabrzeŝy, zakupiono 14 samochodów ratowniczych Państwowej StraŜy PoŜarnej, zakupiono 19 samochodów specjalnych słuŝących do prowadzenia kontroli, w tym m.in. w zakresie przestrzegania przepisów o czasie pracy kierowców, przewozu materiałów niebezpiecznych oraz masy i nacisków osi. W spotkaniu wzięli udział takŝe byli wiceministrowie rozwoju regionalnego: prof. Janusz Mikuła oraz dr Jerzy Kwieciński. Nie zapominajmy, Ŝe SPOT, ze względu na skomplikowany charakter inwestycji infrastrukturalnych był źródłem wyzwań dla instytucji pracujących nad jego wdraŝaniem. Jedną z kluczowych spraw było uregulowanie kwestii ocen oddziaływania na środowisko zauwaŝył prof. Mikuła. - Dzięki temu jesteśmy dobrze przygotowani do wdraŝania Programu Infrastruktura i Środowisko, co juŝ widać po osiągniętych wynikach dodał wiceminister Zdziebło. Minister ElŜbieta Bieńkowska wręczyła nagrody dzieciom w konkursie na maskotkę programów EWT i EISP Zwycięzcą konkursu na maskotkę programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej i Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa za pracę Star Friend został dziesięcioletni Damian Tyc ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Ligocie. Nagrodę odebrał z rąk minister ElŜbiety Bieńkowskiej w siedzibie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego 10 września 2010 r. Jury konkursu przyznało równieŝ dwa równorzędne wyróŝnienia dla: Gracjana Kołoszyca, lat 8, za pracę Helpek i Kacpra Włodarczyka, lat 8, za pracę Miś Europejski. Minister Bieńkowska pogratulowała wszystkim dzieciom pomysłowości i zaangaŝowania w przygotowanie projektów maskotek. Konkurs cieszył się bardzo duŝym zainteresowaniem uczniów ze szkół podstawowych w całej Polsce. Do Departamentu Współpracy Terytorialnej w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego wpłynęło 481 prac, które spełniły kryteria udziału w konkursie. Spośród nich jury musiało wskazać jedną, na podstawie której została wyprodukowana maskotka promująca programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej i Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa. Nowy podziemny magazyn gazu Wierzchowice - bezpieczeństwo energetyczne z Programem Infrastruktura i Środowisko 3 września 2010 podpisano umowę o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej projektu pn. PMG Wierzchowice. Beneficjentem jest PGNiG SA, który powiększy pojemność czynną Podziemnego Magazynu Gazu Wierzchowice z 575 mln m³ do mln m3. Wartość całkowita projektu wynosi 1 956,5 mln zł,, 4

5 natomiast maksymalne wsparcie, jakie moŝe zostać udzielone przedsiębiorcy to 503,6 mln zł. Projekt został wsparty w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. Jest to trzecia umowa w programie dla branŝy paliwowo-energetycznej. Wcześniej zakontraktowano środki dla Gaz-System S.A. na budowę Gazociągu Włocławek-Gdynia (sierpień 2009) oraz Gazociągu Jeleniów-Dziwiszów (maj 2010). Do końca roku planuje się podpisanie trzech kolejnych umów z Gaz-System S.A. na budowę kolejnych gazociągów: Szczecin-Gdańsk (265 km), Polkowice-śary (66 km),gustoŝyn-odolanów (168 km). Pozostanie jeszcze do weryfikacji 8 projektów indywidualnych z listy podstawowej w priorytecie X, w tym most elektroenergetyczny Polska-Litwa oraz terminal regazyfikacyjny skroplonego gazu w Świnoujściu, dla których wnioski o dofinansowanie zostały złoŝone i podlegają obecnie procedurze oceny. Dzięki realizacji projektów indywidualnych w Programie Infrastruktura i Środowisko powstanie w Polsce prawie tysiąc km sieci przesyłowych gazu ziemnego (wzrost z 9,68 tys. km do 10,66 tys. km) oraz wzrosną zdolności magazynowe z 1,6 mld m³ do 2,8 mld m³. Unia Europejska wspiera bezpieczeństwo na drogach 3 września 2010 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu "Kampanie społeczne promujące bezpieczne zachowania wśród uczestników ruchu drogowego", który zrealizuje Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w ramach Działania 8.1 Bezpieczeństwo ruchu drogowego, Programu Infrastruktura i Środowisko. Całkowity koszt projektu wynosi zł, w tym zł pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt ma na celu promocję bezpiecznych zachowań wśród uczestników ruchu drogowego. Kampanie społeczne wykorzystujące narzędzia reklamowe i PR oraz działania edukacyjne prowadzone m. in. z wykorzystaniem mobilnych miasteczek ruchu drogowego mają doprowadzić do zmian percepcji i nawyków uczestników ruchu drogowego. Projekt przewiduje zakup 30 mobilnych miasteczek ruchu drogowego oraz 1500 podręczników traktujących o zasadach ruchu drogowego. Współpraca nauki i biznesu - w Olsztynie powstanie Park Naukowo-Technologiczny finansowany z Programu Rozwój Polski Wschodniej 31 sierpnia 2010 r. zawarto umowę o dofinansowanie dla projektu Budowa i uruchomienie Olsztyńskiego Parku Naukowo - Technologicznego realizowanego przez gminę Olsztyn w ramach Programu Rozwój Polski Wschodniej. Umowa opiewa na kwotę ponad 70 mln złotych. Budowa obiektów parku rozpocznie się w drugiej połowie 2011 r. i potrwa dwa lata. Głównym celem realizacji projektu jest wykreowanie platformy współpracy pomiędzy nauką i biznesem. Park ma stać się ośrodkiem gospodarczym, który stworzy atrakcyjne warunki do powstawania i rozwoju małych, innowacyjnych firm, z moŝliwością dostępu do wspólnych urządzeń serwisowych i socjalnych, laboratoriów, obsługi administracyjnej i doradczo-konsultingowej. Całkowita wartość projektu wynosi złotych, w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej złotych. 5

6 KONKURSY II edycja konkursu na najlepszy komiks pt. Człowiek najlepsza inwestycja 1 września 2010 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ogłosił II edycję konkursu na najlepszy komiks pt. Człowiek najlepsza inwestycja. Konkurs adresowany jest do młodzieŝy szkół ponadgimnazjalnych (z wyłączeniem studentów) uczących się na terenie województwa mazowieckiego. Zadaniem uczestników jest zaprojektowanie autorskiego komiksu, który ukaŝe wpływ Unii Europejskiej na zmiany, jakie zachodzą na rynku pracy dzięki projektom realizowanym na rzecz osób pozostających bez zatrudnienia w ramach Programu Kapitał Ludzki. Zgodnie z wymogami regulaminu warunkiem udziału w konkursie jest przygotowanie komiksu oraz prawidłowe wypełnienie karty zgłoszeniowej, które naleŝy złoŝyć osobiście lub wysyłać pocztą do 31 października 2010 r. (decyduje data stempla pocztowego), na adres: ul. Młynarska Warszawa z dopiskiem Konkurs Człowiek - najlepsza inwestycja. Szczegółowe informacje na temat warunków udziału w konkursie zamieszczone są na stronie III edycja konkursu Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju Zapraszamy do udziału w kolejnej, III edycji konkursu Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju Głównym celem konkursu jest identyfikowanie oraz promowanie przedsięwzięć, a takŝe inicjatyw o charakterze rozwojowym i innowacyjnym. Organizatorem konkursu jest Fundacja Innowacji i Rozwoju z siedzibą w Warszawie. Punktem oceny charakteru rozwojowego i innowacyjnego w ramach konkursu jest wprowadzenie nowego rozwiązania/projektu w ocenianym podmiocie. Oznacza to, Ŝe firmy, podmioty, gminy prowadzące politykę rozwojową we własnej organizacji mogą liczyć na wyróŝnienie w ramach konkursu. Udział w konkursie dla firm mikro, MŚP, gmin, oraz organizacji pozarządowych i innych podmiotów jest bezpłatny na wszystkich etapach. Konkurs jest przedsięwzięciem o zasięgu ogólnopolskim i ma charakter otwarty. Wszelkie informacje na temat konkursu są dostępne na stronie konkursu oraz w Biurze Konkursu pod adresem: Fundacja Innowacji i Rozwoju, Al. Jerozolimskie 87, Warszawa, tel. (022) , NABORY WNIOSKÓW Znamy termin naboru wniosków do Działania 4.1 Wsparcie systemów zarządzania środowiskowego, Programu Infrastruktura i Środowisko W terminie od 1 do 18 października 2010 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej będzie przyjmować wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Działania 4.1 Wsparcie systemów zarządzania środowiskowego Programu Infrastruktura i Środowisko. Więcej na: 6

7 Znamy termin naboru wniosków w ramach Poddziałania 7.2.1, Programu Kapitał Ludzki w województwie dolnośląskim W terminie od 18 października 2010 r. do 12 listopada 2010 r. Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy przyjmuje wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagroŝonych wykluczeniem społecznym na projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Programu Kapitał Ludzki. Więcej na: Znamy termin naboru wniosków w ramach Działania 7.3 i 9.4 Programu Kapitał Ludzki w województwie świętokrzyskim W terminie od 14 września 2010 r. do momentu zawieszenia lub zamknięcia konkursu, Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego Biuro PO KL w Kielcach będzie przyjmować wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Działania 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji, Programu Kapitał Ludzki. W terminie od 8 września 2010 r. do 8 listopada 2010 r. Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego Biuro PO KL w Kielcach będzie przyjmować wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Działania 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty, Programu Kapitał Ludzki. Więcej na: Rozpoczęto nabór wniosków do Poddziałania Promocja inwestycyjna, Regionalnego Programu Województwa Śląskiego W terminie od 7 września 2010 roku do 8 listopada 2010 roku Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Województwa Śląskiego przyjmuje wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania Promocja inwestycyjna, Regionalnego Programu Województwa Śląskiego. Więcej na: 7

8 DOKUMENTY NA LATA Obowiązujące dokumenty Od 2 września 2010 r. obowiązuje nowa wersja Szczegółowego opisu priorytetów Programu Innowacyjna Gospodarka Z treścią dokumentu moŝna się zapoznać na stronie: PRAWO Obowiązujące akty prawne Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 26 sierpnia br. w sprawie udzielania ograniczonej kwoty pomocy zgodnej ze wspólnym rynkiem w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, opublikowane w Dz. U. nr 163, poz NASZE SPRAWY NA RADZIE MINISTRÓW* Na najbliŝszym posiedzeniu Rady Ministrów (14 sierpnia) rozpatrzona zostanie m.in.: Informacja na temat postępu realizacji funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności. NASZE SPRAWY NA KOMITECIE RADY MINISTRÓW* Na najbliŝszym posiedzeniu Komitetu Rady Ministrów (13 sierpnia) rozpatrzony zostanie m.in.: Plan działań. Informacja w sprawie działań niezbędnych do podjęcia przez RM i inne podmioty publiczne zapewniających wdroŝenie przyjętej przez RM w dniu 13 lipca 2010 r. Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego : Regiony, Miasta, Obszary wiejskie. *harmonogram moŝe ulec zmianie Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, ul. Wspólna 2/4, Warszawa, centrala tel Biuletyn Informacyjny przygotowywany jest przez Stanowisko ds. Komunikacji Społecznej i Mediów; Redaktor Monika Kołtunik tel.: , faks: , 8

Biuletyn Informacyjny nr 27 (123) lipca 2009 r.

Biuletyn Informacyjny nr 27 (123) lipca 2009 r. Biuletyn Informacyjny nr 27 (123) 13-19 lipca 2009 r. W NADCHODZĄCYM TYGODNIU Poniedziałek, 13 lipca WIZYTA MINISTER ELśBIETY BIEŃKOWSKIEJ W POWIECIE BIELSKIM Minister rozwoju regionalnego ElŜbieta Bieńkowska

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny nr 98 19-25 stycznia 2009 r.

Biuletyn Informacyjny nr 98 19-25 stycznia 2009 r. Biuletyn Informacyjny nr 98 19-25 stycznia 2009 r. W NADCHODZĄCYM TYGODNIU Poniedziałek, 19 stycznia KONFERENCJA INAUGURUJĄCA PRIORYTET ŚRODOWISKO I INFRASTRUKTURA W RA- MACH SZWAJCARSKO-POLSKIEGO PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny nr 100 2-8 lutego 2009 r.

Biuletyn Informacyjny nr 100 2-8 lutego 2009 r. Biuletyn Informacyjny nr 100 2-8 lutego 2009 r. W NADCHODZĄCYM TYGODNIU Poniedziałek-Sobota, 2-7 lutego SEMINARIA INFORMACYJNE: EURO NA ZDROWIE W nadchodzącym tygodniu odbędą się seminaria informacyjne

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny nr 8 (154) 1-7 marca 2010 r.

Biuletyn Informacyjny nr 8 (154) 1-7 marca 2010 r. Biuletyn Informacyjny nr 8 (154) 1-7 marca 2010 r. W NADCHODZĄCYM TYGODNIU Środa, 3 marca SPOTKANIE MINISTER E. BIEŃKOWSKIEJ Z AMBASADOREM SINGAPURU Minister rozwoju regionalnego ElŜbieta Bieńkowska spotka

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny nr 10 (206) 7-13 marca 2011 r.

Biuletyn Informacyjny nr 10 (206) 7-13 marca 2011 r. Biuletyn Informacyjny nr 10 (206) 7-13 marca 2011 r. W NADCHODZĄCYM TYGODNIU Wtorek, 8 marca KONFERENCJA PRASOWA: DOTACJA JEST KOBIETĄ JAK POLKI KORZYSTAJĄ Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH 8 marca zapraszamy na

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny nr 35 (231) 29 sierpnia-4 września 2011 r.

Biuletyn Informacyjny nr 35 (231) 29 sierpnia-4 września 2011 r. Biuletyn Informacyjny nr 35 (231) 29 sierpnia-4 września 2011 r. W NADCHODZĄCYM TYGODNIU Czwartek, 1 września PODPISANIE UMOWY DOT. ZINTEGROWANEGO TRANSPORTU PUBLICZNEGO W LUBLINIE Wiceminister rozwoju

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny nr 25 (121) 29 czerwca 5 lipca 2009 r.

Biuletyn Informacyjny nr 25 (121) 29 czerwca 5 lipca 2009 r. Biuletyn Informacyjny nr 25 (121) 29 czerwca 5 lipca 2009 r. W NADCHODZĄCYM TYGODNIU Poniedziałek, 29 czerwca KONFERENCJA PRASOWA: FUNDUSZ SPÓJNOŚCI DLA ROZWOJU POLSKI Minister rozwoju regionalnego ElŜbieta

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny nr 35 (131) 7-13 września 2009 r.

Biuletyn Informacyjny nr 35 (131) 7-13 września 2009 r. Biuletyn Informacyjny nr 35 (131) 7-13 września 2009 r. W NADCHODZĄCYM TYGODNIU Poniedziałek, 7 września WIZYTA WICEMINISTRA ADAMA ZDZIEBŁO W KIELCACH Podsekretarz stanu w MRR Adam Zdziebło weźmie udział

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny nr 13 (209) 28 marca-3 kwietnia 2011 r.

Biuletyn Informacyjny nr 13 (209) 28 marca-3 kwietnia 2011 r. Biuletyn Informacyjny nr 13 (209) 28 marca-3 kwietnia 2011 r. W NADCHODZĄCYM TYGODNIU Poniedziałek, 28 marca WMUROWANIE KAMIENIA WĘGIELNEGO POD BUDOWĘ BIONANOPARKU W ŁODZI Podsekretarz stanu w MRR Iwona

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny nr 11 (157) 22-28 marca 2010 r.

Biuletyn Informacyjny nr 11 (157) 22-28 marca 2010 r. Biuletyn Informacyjny nr 11 (157) 22-28 marca 2010 r. W NADCHODZĄCYM TYGODNIU Poniedziałek, 22 marca IV MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA MIASTO 2010 Minister rozwoju regionalnego ElŜbieta Bieńkowska weźmie udział

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny nr 5 (151) 8-14 lutego 2010 r.

Biuletyn Informacyjny nr 5 (151) 8-14 lutego 2010 r. Biuletyn Informacyjny nr 5 (151) 8-14 lutego 2010 r. W NADCHODZĄCYM TYGODNIU Poniedziałek-Wtorek, 8-9 lutego WIZYTA WICEMINISTRA ADAMA ZDZIEBŁO W BRUKSELI Podsekretarz stanu w MRR Adam Zdziebło spotka

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny nr 7 (153) 22-28 lutego 2010 r.

Biuletyn Informacyjny nr 7 (153) 22-28 lutego 2010 r. Biuletyn Informacyjny nr 7 (153) 22-28 lutego 2010 r. W NADCHODZĄCYM TYGODNIU Poniedziałek, 22 lutego OFICJALNE OTWARCIE DOMU POLSKI WSCHODNIEJ W BRUKSELI Podsekretarz stanu w MRR Krzysztof Hetman weźmie

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny nr 37 (133) 21-27 września 2009 r.

Biuletyn Informacyjny nr 37 (133) 21-27 września 2009 r. Biuletyn Informacyjny nr 37 (133) 21-27 września 2009 r. W NADCHODZĄCYM TYGODNIU Wtorek, 22 września ROCZNA KONFERENCJA PROGRAMU WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ REPUBLIKA CZE- SKA RZECZPOSPOLITA POLSKA 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny nr 48 (144) 7-13 grudnia 2009 r.

Biuletyn Informacyjny nr 48 (144) 7-13 grudnia 2009 r. Biuletyn Informacyjny nr 48 (144) 7-13 grudnia 2009 r. W NADCHODZĄCYM TYGODNIU Poniedziałek, 7 grudnia XV POSIEDZENIE KOMITETU MONITORUJĄCEGO NPR 2004-2006 Sekretarz stanu w MRR Hanna Jahns weźmie udział

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny nr 45 (141) listopada 2009 r.

Biuletyn Informacyjny nr 45 (141) listopada 2009 r. Biuletyn Informacyjny nr 45 (141) 16-22 listopada 2009 r. W NADCHODZĄCYM TYGODNIU Poniedziałek, 16 listopada WIZYTA MINISTER E. BIEŃKOWSKIEJ W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Minister rozwoju regionalnego ElŜbieta

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny nr 28 (174) 19-25 lipca 2010 r.

Biuletyn Informacyjny nr 28 (174) 19-25 lipca 2010 r. Biuletyn Informacyjny nr 28 (174) 19-25 lipca 2010 r. W NADCHODZĄCYM TYGODNIU Poniedziałek, 19 lipca POLSKA PIĘKNIEJE W TVP1 19 lipca br. na antenie TVP 1 zostanie wyemitowany program z cyklu Polska Pięknieje,

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny nr 22 (168) 7-13 czerwca 2010 r.

Biuletyn Informacyjny nr 22 (168) 7-13 czerwca 2010 r. Biuletyn Informacyjny nr 22 (168) 7-13 czerwca 2010 r. W NADCHODZĄCYM TYGODNIU Poniedziałek, 7 czerwca SPOTKANIE Z MARSZAŁKAMI NA TEMAT NIWELOWANIA SKUTKÓW POWODZI Minister rozwoju regionalnego ElŜbieta

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny nr 99 26 stycznia-2 lutego 2009 r.

Biuletyn Informacyjny nr 99 26 stycznia-2 lutego 2009 r. Biuletyn Informacyjny nr 99 26 stycznia-2 lutego 2009 r. W NADCHODZĄCYM TYGODNIU Środa, 28 stycznia SEMINARIUM INFORMACYJNE: AUTOSTRADA NOWYCH MOśLIWOŚCI 28 stycznia odbędzie się seminarium informacyjne:

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny nr 47 (143) 30 listopada-6 grudnia 2009 r.

Biuletyn Informacyjny nr 47 (143) 30 listopada-6 grudnia 2009 r. Biuletyn Informacyjny nr 47 (143) 30 listopada-6 grudnia 2009 r. W NADCHODZĄCYM TYGODNIU Poniedziałek, 30 listopada VI EUROPEJSKA KONFERENCJA EWALUACJI POLITYKI SPÓJNOŚCI Minister rozwoju regionalnego

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny nr 10 (106) 16-22 marca 2009 r.

Biuletyn Informacyjny nr 10 (106) 16-22 marca 2009 r. Biuletyn Informacyjny nr 10 (106) 16-22 marca 2009 r. W NADCHODZĄCYM TYGODNIU Poniedziałek, 16 marca KONFERENCJA: GOSPODARKA ODPADAMI PRAWA I TECHNOLOGIE Podsekretarz stanu w MRR Adam Zdziebło weźmie udział

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny nr 96 22 grudnia 2008 r. 11 stycznia 2009 r.

Biuletyn Informacyjny nr 96 22 grudnia 2008 r. 11 stycznia 2009 r. Biuletyn Informacyjny nr 96 22 grudnia 2008 r. 11 stycznia 2009 r. W NADCHODZĄCYCH TYGODNIACH Poniedziałek, 22 grudnia 2008 r. KONFERENCJA: WYZWANIA I SZANSE PROGRAMU KAPITAŁ LUDZKI Minister rozwoju regionalnego

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny nr 31 (227) 1-7 sierpnia 2011 r.

Biuletyn Informacyjny nr 31 (227) 1-7 sierpnia 2011 r. Biuletyn Informacyjny nr 31 (227) 1-7 sierpnia 2011 r. AKTUALNOŚCI Spotkanie minister Bieńkowskiej z ministrem rozwoju regionalnego Tunezji - Cieszę się z tego, Ŝe moŝemy podzielić się naszymi doświadczeniami

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 6. Ministra Rozwoju Regionalnego. z dnia 11 kwietnia w sprawie Komitetu Koordynacyjnego

Zarządzenie Nr 6. Ministra Rozwoju Regionalnego. z dnia 11 kwietnia w sprawie Komitetu Koordynacyjnego Zarządzenie Nr 6 Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 11 kwietnia 2007 w sprawie Komitetu Koordynacyjnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny nr 36 (132) 14-20 września 2009 r.

Biuletyn Informacyjny nr 36 (132) 14-20 września 2009 r. Biuletyn Informacyjny nr 36 (132) 14-20 września 2009 r. W NADCHODZĄCYM TYGODNIU Poniedziałek, 14 września WIZYTA MINISTER ELśBIETY BIEŃKOWSKIEJ W NIEPOŁOMICACH Minister rozwoju regionalnego ElŜbieta Bieńkowska

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny nr 25 (171) 28 czerwca- 4 lipca 2010 r.

Biuletyn Informacyjny nr 25 (171) 28 czerwca- 4 lipca 2010 r. Biuletyn Informacyjny nr 25 (171) 28 czerwca- 4 lipca 2010 r. W NADCHODZĄCYM TYGODNIU Wtorek, 29 czerwca POSIEDZENIE KOMITETU MONITORUJĄCEGO SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY WZROST KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 6 marca 2015 r. Poz. 20. ZARZĄDZENIE Nr 14 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 4 marca 2015 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 6 marca 2015 r. Poz. 20. ZARZĄDZENIE Nr 14 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 4 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY Ministra Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, dnia 6 marca 2015 r. Poz. 20 ZARZĄDZENIE Nr 14 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie powołania Komitetu Monitorującego

Bardziej szczegółowo

PO Kapitał Ludzki wsparcie takŝe dla przedsiębiorców

PO Kapitał Ludzki wsparcie takŝe dla przedsiębiorców 1 Autor: Aneta Para PO Kapitał Ludzki wsparcie takŝe dla przedsiębiorców Informacje ogólne o PO KL 29 listopada br. Rada Ministrów przyjęła projekt Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL), który jest

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny nr 9 (155) 8-14 marca 2010 r.

Biuletyn Informacyjny nr 9 (155) 8-14 marca 2010 r. Biuletyn Informacyjny nr 9 (155) 8-14 marca 2010 r. W NADCHODZĄCYM TYGODNIU Poniedziałek, 8 marca PREZENTACJA RAPORTU: POLSKA RAPORT STRATEGICZNY 2009 - NSRO Podsekretarz stanu w MRR Jarosław Pawłowski

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny nr 15 (111) 20-26 kwietnia 2009 r.

Biuletyn Informacyjny nr 15 (111) 20-26 kwietnia 2009 r. Biuletyn Informacyjny nr 15 (111) 20-26 kwietnia 2009 r. W NADCHODZĄCYM TYGODNIU Poniedziałek, 20 kwietnia SPOTKANIE ANIMACYJNO-INFORMACYJNE FUNDUSZE EUROPEJSKIE - SKORZYSTAJMY Z TEJ SZANSY 20 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Kryteria zatwierdzone na posiedzeniu Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny nr 41 (137) 19-25 października 2009 r.

Biuletyn Informacyjny nr 41 (137) 19-25 października 2009 r. Biuletyn Informacyjny nr 41 (137) 19-25 października 2009 r. W NADCHODZĄCYM TYGODNIU Poniedziałek-Środa, 19-21 października SPOTKANIE ROCZNE Z KOMISJĄ EUROPEJSKĄ DOTYCZĄCE NSRO 2007-2013 Członkowie kierownictwa

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 48 (113) (13 19 grudnia 2010 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 48 (113) (13 19 grudnia 2010 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 48 (113) (13 19 grudnia 2010 r.) WAśNE INFORMACJE ZłoŜenie wniosku znajdującego się na Liście Indywidualnych Projektów Kluczowych w ramach Poddziałania 3.1.1 Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny nr 33 (129) 24-30 sierpnia 2009 r.

Biuletyn Informacyjny nr 33 (129) 24-30 sierpnia 2009 r. Biuletyn Informacyjny nr 33 (129) 24-30 sierpnia 2009 r. W NADCHODZĄCYM TYGODNIU Środa, 26 sierpnia WICEMINISTER HANNA JAHNS NA 49 KONGRESIE EUROPEAN REGIONAL SCIENCE ASSO- CIATION Sekretarz stanu w MRR

Bardziej szczegółowo

I FORUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH Fundusze Europejskie efekty, moŝliwości i perspektywy

I FORUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH Fundusze Europejskie efekty, moŝliwości i perspektywy I FORUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH Fundusze Europejskie efekty, moŝliwości i perspektywy PROGRAM BLOKU FINANSOWEGO* PIENIĄDZ ROBI PIENIĄDZ czyli rola i wsparcie instytucji finansowych w procesie wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny nr 18 (214) 2-8 maja 2011 r.

Biuletyn Informacyjny nr 18 (214) 2-8 maja 2011 r. Biuletyn Informacyjny nr 18 (214) 2-8 maja 2011 r. W NADCHODZĄCYM TYGODNIU Czwartek-Sobota, 5-7 maja WIZYTA RZĄDOWEJ DELEGACJI W CZARNOGÓRZE, SERBII I CHORWACJI Minister rozwoju regionalnego ElŜbieta Bieńkowska

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny nr 11 (207) 7-13 marca 2011 r.

Biuletyn Informacyjny nr 11 (207) 7-13 marca 2011 r. Biuletyn Informacyjny nr 11 (207) 7-13 marca 2011 r. W NADCHODZĄCYM TYGODNIU Poniedziałek, 14 marca KONSULTACJE KONCEPCJI PRZESTRZENNEGO ZAGOSPODAROWANIA KRAJU W SZCZECINIE Podsekretarz stanu w MRR Waldemar

Bardziej szczegółowo

Krajowa Sieć Tematyczna ds. Partnerstwa. Podsumowanie spotkań Sieci 2010/2011

Krajowa Sieć Tematyczna ds. Partnerstwa. Podsumowanie spotkań Sieci 2010/2011 Krajowa Sieć Tematyczna ds. Partnerstwa Podsumowanie spotkań Sieci 2010/2011 Powołanie KSTP Uchwała Komitetu Koordynacyjnego Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny nr 16 (162) 26 kwietnia-2 maja 2010 r.

Biuletyn Informacyjny nr 16 (162) 26 kwietnia-2 maja 2010 r. Biuletyn Informacyjny nr 16 (162) 26 kwietnia-2 maja 2010 r. W NADCHODZĄCYM TYGODNIU Poniedziałek, 26 kwietnia SPOTKANIE LIDERÓW ŚLĄSKIEJ AKADEMII EKOLOGICZNEJ Sekretarz stanu w MRR Adam Zdziebło weźmie

Bardziej szczegółowo

ZPORR Tak wiele dla tak wielu

ZPORR Tak wiele dla tak wielu ZPORR 04-06. Tak wiele dla tak wielu Informacja prasowa, 30 października 08r. Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego dobiega końca. Rok 08 jest ostatnim rokiem realizacji ZPORR. Największy

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny nr 4 (150) 1-7 lutego 2010 r.

Biuletyn Informacyjny nr 4 (150) 1-7 lutego 2010 r. Biuletyn Informacyjny nr 4 (150) 1-7 lutego 2010 r. W NADCHODZĄCYM TYGODNIU Poniedziałek, 1 lutego POSIEDZENIE ZESPOŁU DS. PROSTYCH FUNDUSZY Minister rozwoju regionalnego ElŜbieta Bieńkowska weźmie udział

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny nr 35 (181) 6-12 września 2010 r.

Biuletyn Informacyjny nr 35 (181) 6-12 września 2010 r. Biuletyn Informacyjny nr 35 (181) 6-12 września 2010 r. W NADCHODZĄCYM TYGODNIU Poniedziałek, 6 września KONFERENCJA PRASOWA: JAK DZIAŁAJĄ FUNDUSZE EUROPEJSKIE? Minister rozwoju regionalnego ElŜbieta Bieńkowska

Bardziej szczegółowo

Stan wdrażania perspektywy finansowej UE na lata

Stan wdrażania perspektywy finansowej UE na lata Stan wdrażania perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020 Pani Agnieszka Dawydzik, Dyrektor Departamentu Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju CZERWIEC 2015 R.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU na komiks promujący Program Operacyjny Kapitał Ludzki pt. Człowiek najlepsza inwestycja

REGULAMIN KONKURSU na komiks promujący Program Operacyjny Kapitał Ludzki pt. Człowiek najlepsza inwestycja REGULAMIN KONKURSU na komiks promujący Program Operacyjny Kapitał Ludzki pt. Człowiek najlepsza inwestycja I. ORGANIZATOR I CEL KONKURSU 1. Organizatorem konkursu jest. Konkurs przeprowadzi Zespół ds.

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 12 (126) (21 marca 3 kwietnia 2011 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 12 (126) (21 marca 3 kwietnia 2011 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 12 (126) (21 marca 3 kwietnia 2011 r.) WAśNE INFORMACJE Wybór projektów do dofinansowania w ramach II naboru do Działania 6.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania inwestycji w gospodarce odpadami ze środków Unii Europejskiej

Możliwości finansowania inwestycji w gospodarce odpadami ze środków Unii Europejskiej Możliwości finansowania inwestycji w gospodarce odpadami ze środków Unii Europejskiej Aleksandra Malarz Z-ca Dyrektora Departament Integracji Europejskiej Ministerstwo Środowiska Katowice, 23 marca 2004

Bardziej szczegółowo

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie Planujesz rozpoczęcie lub rozwój działalności? Chcesz być konkurencyjny na rynku? Masz innowacyjny pomysł na inwestycję? ZAPRASZAMY!!! Sieć Punktów Funduszy

Bardziej szczegółowo

Małopolskie samorządy w nowej perspektywie finansowej. Szanse i wyzwania

Małopolskie samorządy w nowej perspektywie finansowej. Szanse i wyzwania Małopolskie samorządy w nowej perspektywie finansowej. Szanse i wyzwania Debata w Gorlicach Patronat honorowy: Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego Perspektywa finansowa 2014-2020 Dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 25 (40) (29 czerwca 5 lipca 2009 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 25 (40) (29 czerwca 5 lipca 2009 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 25 (40) (29 czerwca 5 lipca 2009 r.) WAśNE INFORMACJE Zakończenie oceny merytorycznej Lokalnych Programów Rewitalizacji (LPR) Zarząd Województwa Opolskiego, jako Instytucja Zarządzająca

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008 Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO ElŜbieta Bieńkowska Minister Rozwoju Regionalnego Fundusze strukturalne jako instrument wsparcia rozwoju gospodarczego Opolszczyzny Opole,

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny nr 13 (109) 6-12 kwietnia 2009 r.

Biuletyn Informacyjny nr 13 (109) 6-12 kwietnia 2009 r. Biuletyn Informacyjny nr 13 (109) 6-12 kwietnia 2009 r. W NADCHODZĄCYM TYGODNIU Poniedziałek, 6 kwietnia VII KONFERENCJA REGIONALNA: FUNDUSZE UNII EUROPEJSKIEJ W MAŁOPOLSCE CZY WYKORZYSTAMY NASZĄ SZANSĘ

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 3 (22 września 5 października 2008 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 3 (22 września 5 października 2008 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 3 (22 września 5 października 2008 r.) Referat Informacji i Promocji Funduszy Strukturalnych WAśNE INFORMACJE Województwo opolskie otrzymało dodatkowe pieniądze na realizację Zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

POLSKIE FORUM OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

POLSKIE FORUM OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POLSKIE FORUM OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZESPÓŁ EWALUACJI I MONITORINGU Projekty dotyczące zawodowej i społecznej integracji osób niepełnosprawnych w komponencie regionalnym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny nr 49 (145) 14-20 grudnia 2009 r.

Biuletyn Informacyjny nr 49 (145) 14-20 grudnia 2009 r. Biuletyn Informacyjny nr 49 (145) 14-20 grudnia 2009 r. W NADCHODZĄCYM TYGODNIU Poniedziałek, 14 grudnia POLITYKA REGIONALNA W KONTEKŚCIE KRYZYSU ORAZ NOWYCH WYZWAŃ - PREZEN- TACJA RAPORTÓW OPRACOWANYCH

Bardziej szczegółowo

Projekt Programu FIO na lata 2014-2020 Kontynuacja

Projekt Programu FIO na lata 2014-2020 Kontynuacja 1 PROGRAM FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH NA LATA 2014-2020 2020 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament PoŜytku Publicznego 2 Projekt Programu FIO na lata 2014-2020 Kontynuacja Projekt jest

Bardziej szczegółowo

Projekty systemowe realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wsparcie działalności naukowej

Projekty systemowe realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wsparcie działalności naukowej URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W LUBLINIE Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Projekty systemowe realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wsparcie działalności

Bardziej szczegółowo

Osiągnięcia. I Forum Funduszy Europejskich-osiągnięcia i wyzwania Informacja prasowa. Warszawa, 7 maja 2008 r.

Osiągnięcia. I Forum Funduszy Europejskich-osiągnięcia i wyzwania Informacja prasowa. Warszawa, 7 maja 2008 r. Warszawa, 7 maja 2008 r. I Forum Funduszy Europejskich-osiągnięcia i wyzwania Informacja prasowa W tym roku kończy się wydatkowanie funduszy europejskich dostępnych w ramach perspektywy finansowej 2004-2006.

Bardziej szczegółowo

W Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki są jeszcze stosunkowo znaczne środki do wykorzystania przez firmy z sektora MSP.

W Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki są jeszcze stosunkowo znaczne środki do wykorzystania przez firmy z sektora MSP. W Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki są jeszcze stosunkowo znaczne środki do wykorzystania przez firmy z sektora MSP. Perspektywa finansowa 20072013 w obszarze dotacji dla sektora MSP jest już w znacznej

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego http://www.zporr.gov.pl/

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego http://www.zporr.gov.pl/ Oficjalne serwisy poświęcone funduszom pomocowym Fundusze strukturalne http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/ Fundusz Spójności http://www.funduszspojnosci.gov.pl/ Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Polityka spójności 2007-2013

Polityka spójności 2007-2013 Regionalne Programy Operacyjne jako źródło finansowania centrów nauki i wystaw interaktywnych Agnieszka Dawydzik Departament Koordynacji Programów Regionalnych Konferencja INTERAKCJA-INTEGRACJA INTEGRACJA

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 16 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 4 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 16 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 4 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 16 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie powołania Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Na podstawie art. 14 ust.

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny nr 49 (195) 13-19 grudnia 2010 r.

Biuletyn Informacyjny nr 49 (195) 13-19 grudnia 2010 r. Biuletyn Informacyjny nr 49 (195) 13-19 grudnia 2010 r. W NADCHODZĄCYM TYGODNIU Poniedziałek, 13 grudnia PODSUMOWANIE WSPÓLNEGO PROJEKTU MRR I OECD Podsekretarz stanu w MRR Waldemar Sługocki weźmie udział

Bardziej szczegółowo

Stan budowy projektów szerokopasmowych finansowanych ze środków UE

Stan budowy projektów szerokopasmowych finansowanych ze środków UE Stan budowy projektów szerokopasmowych finansowanych ze środków UE Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Departament Funduszy Strukturalnych 1 Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej Dotychczas w ramach

Bardziej szczegółowo

III Walne Zgromadzenie Członków PREMD Już 19 20 października, w Konstancinie Jeziorna ZAPRASZAMY!

III Walne Zgromadzenie Członków PREMD Już 19 20 października, w Konstancinie Jeziorna ZAPRASZAMY! Biuletyn PREMD Numer 3(7)/2012 Zapraszamy do zapoznania się z kolejnym Biuletynem Partnerstwa na Rzecz Rozwoju i Edukacji Małych Dzieci (PREMD). Chcielibyśmy, aby Biuletyn stał się źródłem informacji nie

Bardziej szczegółowo

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013 Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013 Regionalny program operacyjny jest narzędziem słuŝącym realizacji strategii rozwoju regionu przy wykorzystaniu środków Unii Europejskiej w latach

Bardziej szczegółowo

Zainwestuj w nowe technologie

Zainwestuj w nowe technologie Zainwestuj w nowe technologie MoŜliwości dofinansowania planowanych inwestycji z funduszy unijnych receptą na rozwój Tomasz Dybowski Pomorski Park Naukowo Technologiczny Gdynia, 12 marca 2009 1 ZAGADNIENIA

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny nr 21 (117) 1-7 czerwca 2009 r.

Biuletyn Informacyjny nr 21 (117) 1-7 czerwca 2009 r. Biuletyn Informacyjny nr 21 (117) 1-7 czerwca 2009 r. W NADCHODZĄCYM TYGODNIU Poniedziałek, 1 czerwca III POSIEDZENIE ZESPOŁU PROSTE FUNDUSZE Minister rozwoju regionalnego ElŜbieta Bieńkowska otworzy III

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 46 (111) (29 listopada 5 grudnia 2010 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 46 (111) (29 listopada 5 grudnia 2010 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 46 (111) (29 listopada 5 grudnia 2010 r.) WAśNE INFORMACJE Wybór projektu z listy rezerwowej w ramach Poddziałania 5.1.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego

Bardziej szczegółowo

W RAMACH KRAJOWYCH PROGRAMÓW OPERACYJNYCH

W RAMACH KRAJOWYCH PROGRAMÓW OPERACYJNYCH EKSPERT FUNDUSZY UNIJNYCH POZYSKAJ Z NAMI DOTACJE UNII EUROPEJSKIEJ 0 EUROPROJEKTY Consulting Sp. z o.o. Ekspert Funduszy Unii Europejskiej Andersia Business Centre Plac Andersa 7 61-894 Poznań tel. 61

Bardziej szczegółowo

Środki na rozwój biznesu - inicjatywa JEREMIE

Środki na rozwój biznesu - inicjatywa JEREMIE * Wszystkie zamieszczone materiały są chronione prawami autorskimi. Zabronione jest kopiowanie oraz modyfikowanie prezentacji bez zgody autora. Tytuł prezentacji Środki na rozwój biznesu - inicjatywa JEREMIE

Bardziej szczegółowo

Wyniki aktualizacji list projektów indywidualnych

Wyniki aktualizacji list projektów indywidualnych Wyniki aktualizacji list projektów indywidualnych Informacja prasowa, 28 lutego 2011 r. Zakończyła się kolejna aktualizacja list projektów indywidualnych. To najważniejsze inwestycje, które w najbliższych

Bardziej szczegółowo

Fundusze strukturalne w Polsce przeznaczone na rozwój infrastruktury teleinformatycznej

Fundusze strukturalne w Polsce przeznaczone na rozwój infrastruktury teleinformatycznej Fundusze strukturalne w Polsce przeznaczone na rozwój infrastruktury teleinformatycznej Dokumenty programowe Zintegrowany Pakiet Wytycznych Strategiczne Wytyczne Wspólnoty (SWW) Rada Europejska Komisja

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA MIESIĘCZNA Z REALIZACJI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

INFORMACJA MIESIĘCZNA Z REALIZACJI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki INFORMACJA MIESIĘCZNA Z REALIZACJI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 (wg stanu na dzień 30 marca 2009 r.) I. Postęp realizacji programu do dnia 30 marca 2009 r. 1.1 ZłoŜone wnioski o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Aktualny stan wdrażania

Aktualny stan wdrażania Aktualny stan wdrażania ania PO RPW 2007 2013 2013 Michał Ziętara Dyrektor Departamentu Programów Ponadregionalnych, MRR Instytucja Zarządzająca PO RPW Komitet Monitorujący PO RPW 2007 2013 15 listopada

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln euro;

Bardziej szczegółowo

Nabór wniosków - Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Nabór wniosków - Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Nabór wniosków - Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie ogłasza konkurs otwarty Nr I/POKL/8.1.1/2013 na dofinansowanie realizacji

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ)

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) Projekty realizowane przez GDDKiA w ramach PO Infrastruktura i Środowisko współfinansowane są ze środków Funduszu Spójności oraz Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

PLANOWANIE STRATEGICZNE W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO- MAZURSKIM TRZECIE OTWARCIE OLSZTYN, 13 GRUDNIA 2011

PLANOWANIE STRATEGICZNE W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO- MAZURSKIM TRZECIE OTWARCIE OLSZTYN, 13 GRUDNIA 2011 PLANOWANIE STRATEGICZNE W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO- MAZURSKIM TRZECIE OTWARCIE OLSZTYN, 13 GRUDNIA 2011 Aktualizować, czy pisać od nowa? zmiany w otoczeniu regulacyjnym + zmiany w sferze realnej Aktualizacja

Bardziej szczegółowo

Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Rafał Solecki Dyrektor MCP Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości (MCP) jest

Bardziej szczegółowo

Wsparcie sektora MSP w perspektywie

Wsparcie sektora MSP w perspektywie 2014 Dariusz Szewczyk Zastępca Prezesa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Wsparcie sektora MSP w perspektywie 2014-2020 Katowice, 16 maja 2014 r. Działalność PARP 2007-2013 Krajowy Program Reform

Bardziej szczegółowo

Ogłasza konkurs otwarty na składanie wniosków o dofinansowanie projektów ze środków

Ogłasza konkurs otwarty na składanie wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w imieniu Samorządu Województwa Pomorskiego zwanego dalej Instytucją Pośredniczącą Ogłasza konkurs otwarty

Bardziej szczegółowo

POBUDŹ FIRMĘ DO. KONFERENCJA PRASOWA Warszawa, 12 stycznia 2010 r.

POBUDŹ FIRMĘ DO. KONFERENCJA PRASOWA Warszawa, 12 stycznia 2010 r. POBUDŹ FIRMĘ DO śycia! KONFERENCJA PRASOWA Warszawa, 12 stycznia 2010 r. JAROSŁAW AW PAWŁOWSKI PODSEKRETARZ STANU, MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI EFEKTY REALIZCJI PO

Bardziej szczegółowo

Skutecznie korzystamy z obecności naszego kraju w Unii Europejskiej. Stawiamy na rozwój regionów i lepszą jakość życia.

Skutecznie korzystamy z obecności naszego kraju w Unii Europejskiej. Stawiamy na rozwój regionów i lepszą jakość życia. Możliwości finansowania projektów budowlanych w Polsce ze środków UE w świetle nowej perspektywy finansowania 2014-2020 Warszawa, 24 września 2013 r. 1 Dotychczasowe doświadczenia Skutecznie korzystamy

Bardziej szczegółowo

VI, VII, VIII POIiŚ. Centrum Unijnych Projektów Transportowych. 27 stycznia 2010

VI, VII, VIII POIiŚ. Centrum Unijnych Projektów Transportowych. 27 stycznia 2010 Stan realizacji projektów w ramach priorytetów VI, VII, VIII POIiŚ Centrum Unijnych Projektów Transportowych 27 stycznia 2010 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Projekty

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 47 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 9 września 2014 r. w sprawie powołania Pre-komitetu Monitorującego

ZARZĄDZENIE NR 47 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 9 września 2014 r. w sprawie powołania Pre-komitetu Monitorującego ZARZĄDZENIE NR 47 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 9 września 2014 r. w sprawie powołania Pre-komitetu Monitorującego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI INFORMACJA MIESIĘCZNA

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI INFORMACJA MIESIĘCZNA WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI INFORMACJA MIESIĘCZNA Zgodnie z danymi wygenerowanymi z Krajowego Systemu Informatycznego KSI SIMIK 07-13 od początku uruchomienia programów realizowanych

Bardziej szczegółowo

Możliwości pozyskania dofinansowania z funduszy strukturalnych UE na wdrożenie systemów informatycznych w przedsiębiorstwach. Małgorzata Nejfeld

Możliwości pozyskania dofinansowania z funduszy strukturalnych UE na wdrożenie systemów informatycznych w przedsiębiorstwach. Małgorzata Nejfeld Możliwości pozyskania dofinansowania z funduszy strukturalnych UE na wdrożenie systemów informatycznych w przedsiębiorstwach Małgorzata Nejfeld KDG CIEŚLAK & KORDASIEWICZ ZAKRES DZIAŁALNOŚCI Główny przedmiot

Bardziej szczegółowo

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 Dariusz Styrna Kierownik projektu 30 listopada 2010 roku Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

B I U L E T Y N I N F O R M A C Y J N Y nr 13/2010 (159), 6-11kwietnia 2010 r. Biuletyn Informacyjny nr 13 (159) 6-11 kwietnia 2010 r.

B I U L E T Y N I N F O R M A C Y J N Y nr 13/2010 (159), 6-11kwietnia 2010 r. Biuletyn Informacyjny nr 13 (159) 6-11 kwietnia 2010 r. Biuletyn Informacyjny nr 13 (159) 6-11 kwietnia 2010 r. Pełnych spokoju i nadziei Świąt Wielkanocnych, pogody ducha oraz wiosennego optymizmu Ŝyczy Rzecznik Prasowy wraz z pracownikami Stanowiska ds. Komunikacji

Bardziej szczegółowo

ania Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Janusz Zaleski Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Warszawa, 15 grudnia 2008 r.

ania Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Janusz Zaleski Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Warszawa, 15 grudnia 2008 r. Stan wdraŝania ania Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Janusz Zaleski Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Warszawa, 15 grudnia 2008 r. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny nr 11(259) 12-18 marca 2012 r.

Biuletyn Informacyjny nr 11(259) 12-18 marca 2012 r. Biuletyn Informacyjny nr 11(259) 12-18 marca 2012 r. W NADCHODZĄCYM TYGODNIU Poniedziałek, 12 marca DOTACJA JEST KOBIETĄ, CZYLI JAK POLKI KORZYSTAJĄ Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH KONFERENCJA PRASOWA Minister

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny nr 29 (175) 26 lipca-1 sierpnia 2010 r.

Biuletyn Informacyjny nr 29 (175) 26 lipca-1 sierpnia 2010 r. Biuletyn Informacyjny nr 29 (175) 26 lipca-1 sierpnia 2010 r. W NADCHODZĄCYM TYGODNIU Poniedziałek, 26 lipca WRĘCZENIA NAGRÓD W KONKURSIE NA NAJLEPSZĄ PRACĘ MAGISTERSKĄ O EFS 26 lipca br. minister ElŜbieta

Bardziej szczegółowo

Komitet Monitorujący Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020

Komitet Monitorujący Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Komitet Monitorujący Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Komitet Monitorujący Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Rola Komitetu: zapewnia właściwe wykorzystanie, efektywne wdrażanie

Bardziej szczegółowo

perspektywy rozwoju sektora Ekonomii Społecznej w Polsce

perspektywy rozwoju sektora Ekonomii Społecznej w Polsce perspektywy rozwoju sektora Ekonomii Społecznej w Polsce Cezary Miżejewski Projekt Promocja ekonomii społecznej w województwie świętokrzyskim realizowany na podstawie umowy zawartej z Samorządem Województwa

Bardziej szczegółowo

Projekty INFORMACJE na rzecz OGÓLNE społeczności romskiej

Projekty INFORMACJE na rzecz OGÓLNE społeczności romskiej PO FUNDUSZE KL Poddziałanie EUROPEJSKIE 1.3.1 2014-2020 Projekty INFORMACJE na rzecz OGÓLNE społeczności romskiej Władza Wdrażająca Programy Europejskie ul. Syreny 23, 01-150 Warszawa tel. 22 315 22 00

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI INFORMACJA MIESIĘCZNA

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI INFORMACJA MIESIĘCZNA WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI INFORMACJA MIESIĘCZNA Zgodnie z danymi wygenerowanymi z Krajowego Systemu Informatycznego KSI SIMIK 07-13 od początku uruchomienia programów realizowanych

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI INFORMACJA MIESIĘCZNA

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI INFORMACJA MIESIĘCZNA WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI INFORMACJA MIESIĘCZNA Zgodnie z danymi wygenerowanymi z Krajowego Systemu Informatycznego KSI SIMIK 07-13 od początku uruchomienia programów realizowanych

Bardziej szczegółowo

Regionalne Centrum Transferu Innowacji Logistycznych. Piotr Nowak 28.04.2008, Poznań

Regionalne Centrum Transferu Innowacji Logistycznych. Piotr Nowak 28.04.2008, Poznań Regionalne Centrum Transferu Innowacji Logistycznych Piotr Nowak 28.04.2008, Poznań DZIAŁALNOŚĆ INSTYTUTU Misja: Rozwijamy, promujemy i wdraŝamy w gospodarce innowacyjne rozwiązania w zakresie logistyki

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki dla obszarów wiejskich

Program Operacyjny Kapitał Ludzki dla obszarów wiejskich Program Operacyjny Kapitał Ludzki dla obszarów wiejskich Beata Paul akredytowana trenerka i animatorka ROE EFS w Pile Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Lubuska Sieć Szerokopasmowa Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 ma na celu rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa poprzez: wspieranie szeroko rozumianej innowacyjności

Bardziej szczegółowo

z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie powołania Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie powołania Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Z A R Z Ą D Z E N I E N R 9 M I N I S T R A I N F R A S T R U K T U R Y I R O Z W O J U 1) z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie powołania Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Bardziej szczegółowo