NOWOŚCI W OPROGRAMOWANIU DO KOSZTORYSOWANIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NOWOŚCI W OPROGRAMOWANIU DO KOSZTORYSOWANIA"

Transkrypt

1 NOWOŚCI W OPROGRAMOWANIU DO KOSZTORYSOWANIA Tradycyjnie już w numerze kwietniowym naszego miesięcznika opisujemy nowości w oprogramowaniu do kosztorysowania. W przeciągu roku rynek oprogramowania dla kosztorysantów wzbogaca się o nowe programy oraz nowe wersje już istniejących i doskonale znanych aplikacji. ATHENASOFT Głównym produktem do kosztorysowania warszawskiej firmy Athenasoft sp. z o.o., działającej od roku 1998, jest program Norma, którego prototyp powstał już w roku Program Norma jest aktualizowany cztery razy do roku. Obecnie w sprzedaży jest wersja Każda z kolejnych wersji jest wzbogacana o nowe, wygodniejsze i wydajniejsze funkcje. Użytkownicy mogą aktualizować program przez zakup płyty z nową wersją lub wykupując roczny abonament kwartalnika Buduj z Głową, który oprócz artykułów problemowych, informacji prawnych i szczegółowych opisów nowych funkcji zawiera najbardziej aktualne wersje programów. W ostatnim roku Norma Pro wzbogaciła się o udoskonalony system wyboru pozycji przez podanie podstawy wyceny, możliwość samodzielnej wyceny pozycji metodami interpolacji i ekstrapolacji wraz z umożliwieniem modyfikacji potrzebnych do tego danych oraz możliwość wstawiania rysunków do formularza książki obmiarów z wykorzystaniem mechanizmu kopiuj/wstaw. Kolejne zmiany to sprawny i wygodny system tworzenia kosztorysów wariantowych z graficzną prezentacją 49

2 skutków finansowych konkretnego wyboru, a także ułatwienia w nawigacji po części opisowej katalogów, zapisanej w formacie HTML oraz współpraca ze słownikiem CPV. W roku 2005 wprowadzony został do oferty program Norma Standard, który zastąpił powstały 7 lat wcześniej program Norma 3. Norma Standard została opracowana na bazie sprawdzonego w praktyce programu Norma Pro i jest przeznaczona dla użytkowników o nieco mniej wyrafinowanych wymaganiach. Najnowszym produktem jest program Wiking przeznaczony do obliczania wartości kosztorysowej inwestycji (WKI). Dla kosztorysantów często się przemieszczających opracowano program e-kosztorys, który umożliwia tworzenie kosztorysów bez konieczności instalowania go na własnym dysku. Wystarczy dostęp do Internetu. Do oprogramowania dołączono 9 nowych katalogów KNR. Firma oferuje również programy wspomagające kosztorysowanie. Są to: Przeglądarka CPV pozwala na szybkie znalezienie potrzebnej pozycji Wspólnego Słownika Zamówień wraz z importem kodu i opisu; Wykopy służy do szybkiego wyliczania kubatury urobku przy pracach ziemnych; Rysunek program przeznaczony nie tylko do rysowania, ale też do pobierania z projektów danych obmiarowych i przesyłania ich do Normy; Ocena porównuje kosztorysy i przedstawia graficznie strukturę kosztów; Obmiar CE pozwala na wykorzystanie komputerów typu palmtop do zapisywania danych obmiarowych bezpośrednio na budowie i przenoszenie ich do Normy. Informacja o produktach Athenasoft jest dostępna na czterech witrynach internetowych: Aktualne ceny: Norma Standard 1390 zł netto, Norma PRO 2599 zł netto, wersja edukacyjna Normy PRO 39,99 brutto zł CHANDNEY SOFTWARE Standardowym produktem firmy jest seria oprogramowania pod nazwą Winbud. W ciągu ostatniego roku zostały udostępnione trzy aktualizacje programów Winbud Kosztorys Start i Prof. (Winbud Kosztorys 6.30; 6.40 oraz 6.45). Nowe funkcje programów obejmują rejestrację zmian i korekt w kosztorysie, kosztorysy wariantowe, przedmiar robót wg FIDIC, rozbudowaną obsługę kodów CPV (Wspólny Słownik Zamówień). Oprogramowanie dostosowano także do obsługi WKI zgodnie z rozp. Rady Ministrów z dnia 2 października 2001 (Dz.U. nr 133, poz. 1480). Zmiana ta obejmuje przyporządkowanie pozycji kosztorysowych do odpowiedniej grupy kosztów, funkcję zbiorczego zestawienia wartości kosztorysowej inwestycji (WKI), szczegółowy wydruk kolejnych grup kosztów inwestycji z wyszczególnieniem przyporządkowanych pozycji kosztorysowych. Winbud rozbudowano również w zakresie komunikacji z nowym programem Sage Symfonia Handel: możliwy jest import cenników (cen zakupu) z programu magazynowego do kosztorysu oraz generowanie zamówień zakupu materiałów przez program magazynowy na podstawie kosztorysu/stopnia wykonania robót. Dalsze zmiany obejmują przenoszenie wyszczególnienia robót dla danej pozycji z katalogu do kosztorysu z możliwością wydruku 50

3 DATACOMP Rys. Chandney Software Winbud Kosztorys Wspólny słownik zamówień oraz kopiowanie obmiaru i krotności pozycji/ elementu do wszystkich pozycji w obrębie danego elementu. Firma wprowadziła na rynek także nowe programy. Są to Winbud GMB (Gospodarka Materiałami Budowlanymi) program wspomagający kontrolę zapotrzebowania i zużycia materiałów na budowie oraz programy z grupy Sage Symfonia przeznaczone do zarządzania firmą (pełna księgowość, uproszczona księgowość, magazyn i fakturowanie, kadry i płace, środki trwałe) zintegrowane z Winbud Kosztorys. Baza normatywna została uzupełniona o 24 katalogi KNR, opracowane przez wydawnictwa Koprin, Orgbud i Promocja. Chandney Software oferuje cztery programy wspomagające. Są to: Winbud Kosztorys program kosztorysowy, Winbud Rysunek do przygotowywania szkiców i rysunków technicznych, które mogą być dołączane do kosztorysu, Winbud Inwestycja wspomaganie w zakresie wystawiania protokołów odbioru na podstawie kosztorysu i stopnia wykonania robót oraz Winbud GMB do kontroli rozchodu materiałów na budowie. Firma oferuje usługę pod nazwą Serwis Plus. Obejmuje ona w rocznym abonamencie dostęp do najnowszych wersji programów, aktualizację bazy normatywnej oraz konsultacje telefoniczne z obsługi programów. Abonenci Serwisu Plus mają zapewniony internetowy dostęp do aktualizacji programów. Dzięki podpisaniu umowy partnerskiej z Sage Symfonia produkty z linii Winbud dostępne są w ogólnopolskiej sieci sprzedaży Sage Symfonia. Na terenie całej Polski został wprowadzony system certyfikacji Partnerów Handlowych. Jako pierwsze tytuł Złotego Partnera uzyskały firmy Softmaster z Katowic oraz Etos z Olsztyna. Strona internetowa: Aktualna cena programu Winbud Kosztorys Start wynosi 890 zł, z kolei program Winbud Kosztorys Prof kosztuje 1690 zł. Wersje edukacyjne programów przeznaczone dla uczelni i szkół, uczniów i studentów szkół budowlanych są bardzo korzystnie wycenione na 30 zł. Do cen należy doliczyć 22% VAT. Firma oferuje również w korzystnej promocji pakiety Sage Symfonia + Winbud Kosztorys. Rys. Chandney Software Winbud Kosztorys Poprawki Program do kosztorysowania Zuzia oferuje działająca od 1987 r. firma DataComp. Nowe wersje programu kosztorysowego Zuzia to 8.x, w przygotowaniu są już kolejne podwersje. Nowe funkcje programów Zuzia8 umożliwiają uzyskanie wielostopniowego podziału kosztorysu rozdział grupa element pozycja kosztorysowa i tworzenie pozycji scalonych poprzez scalanie na wyższe stopnie agregacji elementów. Pojawiły się rozszerzone możliwości tworzenia przedmiarów (zmienne globalne, lokalne, import danych oraz wykorzystywanie obmiarów automatycznie utworzonych przez programy CAD program PrzedmiarCAD). Program pozwala na zapis kosztorysu w uniwersalnym standardzie formatu XML, co ułatwia komunikację z wieloma aplikacjami oraz integruje program do kosztorysowania z systemami zarządzania. Uniwersalny format XML pozwala na wymianę kosztorysów z innymi programami do kosztorysowania. Program uwzględnia rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 18 maja 2004 r. i z 2 września 2004 r. w sprawie wykonywania kosztorysu inwestorskiego, specyfikacji technicznych i odbioru robót oraz planowanych kosztów robót budowlanych. Zuzia 8 umożliwia eksport wykonanego kosztorysu razem z pełnymi zestawieniami do programów Excel i Word. Przez import plików kosztorysów z innych programów (m.in. Norma, Rodos, Winbud) odczytuje informacje zawarte w kosztorysie i udostępnia je do pełnej edycji w programie. Program pozwala tworzyć elementy scalone (pozycje scalone). Składają się one z dowolnych pozycji kosztorysowych. Element scalony ma własny opis i obmiar, a jego wartość jest równa sumie wartości pozycji składowych. Suma wartości pozycji składowych jest równa wartości elementu scalonego. Przez element scalony uzyskujemy efekt ukrycia szczegółów kalkulacji wykonania roboty, równocześnie nie tracąc danych w niej zawartych. Element scalony jako kalkulacja wartości roboty może zostać zapisany w Cenniku Scalonym. Pozwoli to na zastosowanie otrzymanej wartości w późniejszych wycenach robót lub obiektów. Zuzia dostarczana jest wraz ze specjalistycznym programem pozwalającym użytkownikowi na połączenie się z internetowym serwerem i automatyczne pobranie wszystkich nowości i zmian. Dodatkowo każda nowa wersja jest dostępna ze strony internetowej firmy. Wszystkie wprowadzane zmiany w programie i katalogach dostarczane są gratis użytkownikom korzystającym z łączności elektronicznej. 51

4 Zusia8 przykładowe ekrany Rys. Datacomp Zuzia upgrade to kolejna usługa polegająca na wprowadzaniu nowych wersji, zawierających znaczące udoskonalenia. Dla użytkowników posiadających starsze wersje systemu, nowa wersja dostarczana jest odpłatnie w postaci tzw. upgrade u. Firma prowadzi także Teleserwis Zuzia bezpłatny serwis telefoniczny swojego oprogramowania. PrzedmiarCAD to nowy program firmy wspomagający obliczenia geometryczno-ilościowe do przedmiaru. Prezentowana koncepcja obliczeń parametrów geometrycznych do przedmiaru oparta jest na rysunkach tworzonych w systemach CAD. Podstawą do pracy są rysunki w formacie *.dwg, który jest najpopularniejszym formatem danych dla rysunków składających się na dokumentację projektową; można także wykorzystać pliki tzw. rastrowe, uzyskane np. ze zdjęć fotograficznych. Na oddzielnej warstwie rysunku dokonywane są odznaczenia elementów włączonych do przedmiaru. Program nie jest niezależnym narzędziem, lecz nakładką na popularne systemy CADowskie. W pierwszej wersji jest to system Bricscad, funkcjonalnie zbliżony i kompatybilny z Autocadem (lecz kilkunastokrotnie tańszy). Pozwala to wykorzystać funkcje obsługi rysunku, ułatwiające jego przygotowanie, do dalszej obróbki. Chodzi tu zarówno o prawidłowe wczytanie 52

5 rysunków, jak i selekcję warstw, umożliwiającą automatyczne odfiltrowanie elementów rysunku zaciemniających pracę kosztorysanta czy o funkcje tzw. snapowania, czyli wspomagania wyboru punktów charakterystycznych rysunku (np. naroża ścian) bez potrzeby ich dokładnego wskazania. Zestawienia danych do przedmiaru zapamiętane są w otwartym pliku tekstowym, który może być zaimportowany do systemu kosztorysowego obecnie do systemu Zuzia. Praca z programem zaczyna się od wczytania rysunku w formacie *.dwg i automatycznego odrzucenia nieprzydatnych warstw. Jednokrotną czynnością jest także określenie profili określających warstwy stropów i warstw, które będą przypisywane do przedmiarowanych elementów. Dalsze czynności polegają na wyborze z dodatkowego menu ikon określających rodzaj przedmiarowanego elementu i na wskazaniu tego obiektu przez klikanie na punkty charakterystyczne (np. dla prostokąta są to przeciwległe naroża). Potem następuje podanie nazwy, opisu i ew. komentarza dla bieżącego obiektu. Obiekty te są kontrolnie zaznaczane na rysunku (różnymi kolorami odróżnia się elementy wliczane do przedmiaru ze znakiem plus i minus). Wielkości geometryczne (pola, długości) są automatycznie obliczane i wpisywane do pliku tekstowego w postaci wyrażenia arytmetycznego i wyniku. Kolejny krok to dodanie do opisu przedmiarowanego elementu profilu określającego warstwy stropów i ścian (wszystkich elementów konstrukcyjnych budowli). Pracę można przerwać w dowolnym momencie, zapisać rezultat i kontynuować. W przypadku zmian w projektach nie trzeba przedmiaru wykonywać od początku, lecz skorygować o elementy zmienione. Po zakończeniu pracy plik wynikowy z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek miar robót podstawowych można wczytać do systemu kosztorysowego i uzupełnić o wskazanie podstaw do ustalania cen jednostkowych robót lub jednostkowych nakładów rzeczowych. Przedmiar wczytany do systemu kosztorysowego ma strukturę hierarchiczną (drzewiastą), ułatwiającą porządkowanie pracy. Dobra praktyka wykonywania przedmiaru polega na zachowaniu porządku i kolejności obliczeń według rodzaju robót z rozbiciem na poszczególne obiekty/ pomieszczenia. Proponowana technologia sprzyja temu dzięki możliwości selektywnego korzystania z danych według informacji w profilach. Powyższy opis koncentruje się na nowej koncepcji pracy, pomija natomiast szereg specjalistycznych zagadnień związanych ze wspomnianą możliwością korzystania z fotografii np. do tworzenia obmiarów dla prac remontowych elewacji. DataComp zwraca uwagę na program wspomagający, oferowany pod nazwą Cennik Scalony do wyceny robót budowlanych. Określa on ceny jednostkowe elementów budynków i budowli (np. metra kwadratowego ściany zewnętrznej z uwzględnieniem kosztów wszystkich warstw) lub grup scalonych robót remontowych czy instalacyjnych. Uzupełnieniem dla wycen scalonych są wyceny pojedynczych robót budowlanych, stanowiących przeważnie dopełnienie dla elementu (np. wycena obróbek blacharskich jest uzupełnieniem dla wycen dachów). Cennik jest dostępny w wersji elektronicznej wraz ze specjalnym programem w postaci przeglądarki do jego obsługi. Strona internetowa: Program Zuzia w wersji jednostanowiskowej kosztuje 1700 zł + VAT. Inne wersje to: Zuzia Start, Zuzia wersja Pracownicza, Zuzia wersja Edukacyjna, Zuzia NET wersja sieciowa, Zuzia Rysunek (Zuzia + Bricscad), Zuzia Planowanie (Zuzia + ProPublico). DataComp udostępnia oprogramowanie również w formie dzierżawy. Minimalny czas dzierżawy wynosi 1 tydzień. INWESTPROJEKT SŁUPSK Sztandarowym programem do kosztorysowania w budownictwie firmy Inwestprojekt Słupsk Sp. z o.o. jest program Forte. Obecnie oferowane są jego wersje 7.0 i 8.0. Główne zmiany obejmują zakładanie baz specyfikacji technicznych dla biur projektowych, czytanie nowego formatu biuletynu cen robót BCJ firmy Promocja, czytanie katalogów KNR ATH, zapisanych w nowym formacie ATH3-xml. Ponadto w nowych wersjach występuje możliwość utworzenia na wydruku kosztorysu uproszczonego dwóch dodatkowych kolumn Kolumna podstawy nakładu i Kolumna specyfikacji. Umożliwiono także eksport do Planisty (w formacie tego programu *.fpl), globalne usuwanie nakładów RMS z całego kosztorysu łącznie z pozycjami, które będą dopiero wprowadzane, a także zamrażanie pozycji oraz elementów scalonych łącznie z podrzędną strukturą. Nowością jest również ochrona programu Forte przy pomocy Dinkey Dongle, wkładanego do portu USB. W nowych wersjach zostały wprowadzone nowe katalogi z branży ogólnobudowlanej i sanitarnej. Dowolne dodatkowe katalogi mogą być wprowadzane na życzenie użytkownika. Firma rozwija dwie linie współpracujących ze sobą produktów. Są to po pierwsze progra- Rys. Inwestprojekt Słupsk Tabela kosztorysu i drzewo z zamrożonymi pozycjami z rozdziału drugiego Roboty budowlane 53

6 Rys. Inwestprojekt Słupsk ce, gospodarka materiałowa (współpracujący z programami do kosztorysowania), rozliczanie zadań inwestycyjnych oraz AS program do administrowania zasobami i rozliczania sprzedaży (program dla spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot, zarządców nieruchomości itp.) Programy Inwestprojekt objęte są konserwacją, w ramach której klient otrzymuje rozszerzenia o nowe funkcje, ulepszenia i usprawnienia, dostęp do wprowadzanych nowych technologii informatycznych, dostosowanie do aktualnych przepisów, telefoniczne i internetowe konsultacje i pomoc w rozwiązywaniu problemów oraz uzupełnianie bazy o nowe katalogi. Firma organizuje szkolenia kilkudniowe zbiorowe lub inne na życzenie. Partnerzy handlowi firmy Inwestprojekt Słupsk to firma COM s.c. z Gliwic oraz firma PC SYSTEM z Krakowa, natomiast dystrybutorzy znajdują się na terenie całej Polski. Strona internetowa: Tabela kosztorysu z przypisanymi kodami CPV i numerami specyfikacji technicznej my związane z kosztorysowaniem w budownictwie: Leonardo, Forte (posiada możliwość czytania kosztorysów, m.in. z Leonardo) oraz Lisa (program do protokołowania i fakturowania w budownictwie współpracujący z Forte i Leonardo). Drugą grupę stanowią programy wspomagające zarządzanie w przedsiębiorstwie: finansowo-księgowy, kadry i pła- Program Forte kosztuje obecnie 1900 zł na 1 stanowisko (w tym 1 dzień szkolenia). Na kolejne stanowiska koszt programu wynosi 50% ceny licencji w przypadku do czterech stanowisk. Za każde następne stanowisko powyżej czterech 30% ceny licencji. Dla pracowników firm użytkujących programy Forte i Leonardo przy zakupie Forte cena programu wynosi 800 zł. Klient posiadający programy do kosztorysowania autorstwa innych firm przy zakupie Forte uzyskuje aż 50% rabat. Przy realizacji dużych zamówień istnieje możliwość indywidualnego ustalenia ceny. Do cen należy doliczyć VAT. 54

7 Rodos przykładowe ekrany Rys. Koprin KOPRIN Koprin Sp. z o.o. z Koszalina oferuje nowe wersje swojego programu do kosztorysowania Rodos. Z wielu nowych funkcji wymienimy tylko kilka. Program został wyposażony w notes specyfikacji technicznych i instalator baz cenowych dostępnych na rynku oraz wzory do obmiarowania. Stworzono możliwość importu cen z innego kosztorysu, rozwinięto funkcjonalności modułów Ceny rynkowe i Zbiór cen jednostkowych. Wprowadzona została także funkcja eksportu SQL do systemów rozliczeń (zapis kosztorysu w postaci skryptów SQL). Umożliwia to gromadzenie danych z wielu kosztorysów w bazach danych, korzystanie z takich baz pozwala na racjonalne zarządzanie np. gospodarką materiałową w przedsiębiorstwie. Z kolei eksport do programu Planista został rozwinięty w zakresie struktury elementów. Umożliwiono także import przedmiarów z plików tekstowych *.csv mając kosztorys w formie papierowej można go zeskanować, obrobić w arkuszu kalkulacyjnym, a następnie zaimportować kosztorys. 55

8 Nowością firmy wprowadzoną w ostatnim roku jest również program Rodos Mobil. Jest to specjalna, przenośna wersja programu Rodos 6.0. Dzięki wykorzystaniu zaawansowanych algorytmów kompresji danych Rodos 6.0 w najbogatszej wersji zajmuje na dysku PenDrive niecałe 55 MB, pozostałą przestrzeń można przeznaczyć na kilkaset kosztorysów oraz na inne dane. Rodos Mobil daje niespotykaną do tej pory mobilność pracy. Można pracować na Rodosie na komputerach nie instalując na nich programu, np. wprowadzając zmiany do kosztorysu bezpośrednio u kontrahenta na podstawie bieżących ustaleń. Koprin wprowadził na rynek również program Rodos Edycja Startowa (ES). Jest to bezpłatny, lecz w pełni funkcjonalny program do kosztorysowania. Umożliwia utworzenie, wydrukowanie i zapis kosztorysu na dysku twardym komputera (w folderze Moje dokumenty\kosztorys_pm 6.0). Program ES tworzy kosztorysy metodą szczegółową i uproszczoną oraz je zapisuje i drukuje. Ma wielopoziomową strukturę elementów, moduł cenników użytkownika, moduł liczenia rusztowań. Posiadacz ES otrzymuje konto na serwerze firmy. W nowych wersjach oprogramowania zostało uwzględnionych 8 nowych katalogów KNR własnego opracowania. Koprin oferuje również wydawnictwa Eurocenbud. Jest to zbiór cen rynkowych przygotowanych przez ekspertów kosztorysowania z całej Polski, na który składają się: ceny jednostkowe robót z najczęściej wykorzystywanych katalogów norm, ceny jednostkowe zagregowanych pozycji kosztorysowych oraz ceny materiałów i sprzętu do kosztorysowania szczegółowego. Cenniki służą m.in. do tworzenia kosztorysów ofertowych oraz kosztorysów inwestorskich dla zamówień publicznych. Publikowane ceny robót można dostosować do warunków regionalnych lub zakładowych, zmieniając stawki robocizny, narzuty i stosując własne (regionalne) mnożniki do cen materiałów i sprzętu. Koprin oferuje usługę Rodos Ekspres, dzięki której możliwa jest ekspresowa aktualizacja zasobów programu Rodos przez Internet. Użytkownik uzyskuje pełną informację o dostępnych dla niego aktualizacjach i rozszerzeniach, a katalogi norm, cenniki czy nawet nowa wersja programu są instalowane na jego komputerze automatycznie po zaakceptowaniu dedykowanego dla niego pakietu aktualizacji. Strona internetowa: Pełna wersja programu Rodos Standard, zawierająca 40 katalogów do wyboru, kosztuje obecnie 1090 zł. Wersja Rodos Max (220 katalogów wszystkich branż) 1630 zł. Program w wersji Max Plus (Rodos Max oraz wybrane pakiety dodatkowych katalogów) kosztuje od 1650 do 2770 zł. Program Rodos Standard w wersji Mobil to wydatek 1388 zł, natomiast w wersji Mobil Max (przenośny Rodos Max) 1928 zł. Podane ceny są cenami netto. MTM DIGITAL Firma MTM Digital s.c. od 1994 roku jest producentem pakietu Edbud. W skład pakietu wchodzą programy: Kosztorys, Szkic, Przedmiar, Faktura, Kontakt i Archi- 56

9 Fobos okno główne programu wraz z oknem Właściwości pozycji wum. W zeszłym roku firma wprowadziła na rynek program do obliczania WKI oraz kosztorysów uproszczonych Fobos WKI. Jesteśmy także dystrybutorem programów (np. CAD, CAE, obliczeniowych, do harmonogramowania, księgowych i in.), wydawnictw branżowych i baz cenowych innych producentów. Każdego roku ukazują się cztery nowe wersje programu Edbud Kosztorys (aktualizacja co kwartał). Program Fobos WKI nowy produkt na rynku był aktualizowany częściej. W 2005 roku wprowadzono siedem bezpłatnych nowych wersji tej aplikacji. W aktualnej wersji programu Edbud Kosztorys dodano import kosztorysów uproszczonych z programu Fobos WKI i import cen jednostkowych Bistyp, Eurocenbud, Orgbud i Sekocenbud. Pojawiło się również przydatne narzędzie do pracy nad kosztorysem pod nazwą Zadania do wykonania oraz szablony kosztorysów w języku angielskim i francuskim. Program otrzymał możliwość graficznego przedstawienia wyceny w formie wykresów i ogromne możliwości dostosowania przeglądarki, pracy nad Wspólnym Słownikiem Zamówień oraz wprowadzania numerów Specyfikacji Technicznych. Z kolei w najnowszej wersji programu Fobos WKI dodano możliwość tworzenia własnych baz cenowych (cen jednostkowych) oraz import cen jednostkowych Bistyp, Eurocenbud, Orgbud i Sekocenbud. Rys. MTM Digital Obydwa programy pozwalają importowanie baz cenowych (w postaci elektronicznej) wszystkich wydawnictw (także baz internetowych). Fobos WKI dodatkowo umożliwia sporządzanie wycen on-line. Wszystkie katalogi z najnowszymi technologiami robót są dodawane do programu Edbud Kosztorys na bieżąco. W ostatnim roku firma wprowadziła około 20 nowych katalogów nakładów rzeczowych. Firma w trybie ciągłym dostosowuje do wymagań użytkowników i rozwija moduły wspomagające pakietu Edbud Szkic, Przedmiar i Faktura. Pracuje także nad nowymi aplikacjami na bazie programu Fobos. Każda licencja programu Edbud Kosztorys upoważnia do zainstalowania programu na jednym stanowisku w biurze oraz na jednym stanowisku w domu kosztorysanta (lub na laptopie). Telefoniczny serwis techniczny jest bezpłatny, także wszystkie szkolenia w siedzibie firmy są dla użytkowników programów MTM Digital bezpłatne. Sieć dystrybucyjna programów produkcji MTM Digital jest dosyć gęsta i obejmuje większość miast wojewódzkich. Dodatkowo istnieje możliwość zakupu aplikacji za pośrednictwem sklepów internetowych. Strony internetowe: www. mtm.com.pl Pełna wersja programu Edbud Kosztorys z pełną bazą katalogów kosztuje 1490 zł, a dla użytkowników programów kosztorysowych innych producentów 690 zł. Edbud Kosztorys LITE (z pełną bazą katalogów) kosztuje 990 zł. Z kolei Edbud Kosztorys w wersji branżowej (20 dowolnie wybranych katalogów) to wydatek 690 zł. Fobos WKI jest obecnie dostępny w cenie 590 zł, a Fobos WKI przy jednoczesnym zakupie rocznego abonamentu bazy cenowej kosztuje 440 zł netto cena ta nie obejmuje bazy cenowej. Do podanych cen należy doliczyć 22% VAT. Rys. MTM Digital Fobos okno główne programu z uruchomionymi opcjami Do zrobienia oraz Wskaźniki techniczno-ekonomiczne 57

10 ORGBUD-SERWIS Obecnie firma oferuje program do kosztorysowania Kobra w wersji 8.1. Jest to kompleksowy system kosztorysowania szczegółowego i uproszczonego. W wersji maksymalnej zawiera 200 katalogów, w wersji standardowej 105. Od III kwartału 2005 wprowadzono do programu 33 nowe katalogi nakładów rzeczowych. Uproszczoną wycenę inwestycji wykonać można za pomocą systemu Inwest 2.0. Zawiera on obszerną bazę cen jednostkowych robót inwestycyjnych i remontowych, ceny elementów scalonych (asortymentów) oraz wskaźniki cenowe obiektów. Zmiany i uzupełnienia w programie Kobra wersja 8.1 obejmują m.in. tworzenie pozycji złożonych i scalonych, niezbędnych przy wycenie robót na wyższym poziomie agregacji niż w tradycyjnej bazie normatywnej oraz bezpośrednie czerpanie symboli i nazewnictwa z kartoteki asortymentów. Dla celów kalkulacji kosztów ogólnych budowy poszerzono zakres wykazów stanów, elementów i asortymentów o pozycje składowe tych kosztów. Wprowadzone zostały zróżnicowane stawki podatku VAT dla stanów, elementów i pozycji w jednym kosztorysie. Dowolny fragment kosztorysu, w tym również pozycji, oznaczyć można numerem specyfikacji technicznej i kodem CPV. Umożliwiono stworzenie globalnej pozycji scalonej na bazie wszystkich pozycji kosztorysu. Wprowadzona została także funkcja cofnięcia ostatnio wykonanych operacji w kalkulacji kosztorysowej, a także funkcja eksportu danych do programu Planista. Rozbudowano mechanizm wykrywania błędów w kosztorysie. Wprowadzono funkcję wyboru wydruków kosztorysów i przedmiarów (FIDIC). Wszystkie kalkulacje kosztorysowe wykonywane są zgodnie ze standardami Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych i z rozwiązaniami stosowanymi w Unii Europejskiej. Zmiany i uzupełnienia w programie Inwest 2.0 umożliwiają podział przedsięwzięć budowlanych na: zadanie, budowę, obiekt i roboty, co pozwala na swobodne ujmowanie dużych przedsięwzięć inwestycyjnych. Ubiegając się o kredyt inwestycyjny skorzystać można z wydruku zestawień przerobów, udziału procentowego zaawansowania prac, terminów ich realizacji oraz informacji o wykonawcach. Wprowadzono funkcję błyskawicznego przygotowania danych do sporządzania harmonogramu robót na bazie pozycji o różnym stopniu agregacji cen od poziomu robót, przez ich asortymenty i elementy, aż do wskaźnikowo wycenionych obiektów. Nowa wersja programu umożliwia kosztorysu zbiorczego, zasilonego informacjami z kosztorysów na poszczególne fragmenty zadania; udostępniono funkcję podziału na grupy (działy) robót (np. stany, elementy, asortymenty i pozycje złożone obejmujące pozycje proste). Teraz w programie stany, elementy i asortymenty są pobierane z gotowych kartotek, z możliwością jednoczesnego czerpania z nich odpowiednich kodów CPV oraz symboli specyfikacji robót. Zapis i odczyt kosztorysów możliwy jest do formatu ATH. Zmiany obejmują także możliwość konwertowania danych do progra- 58

11 mu Planista. Procedury kalkulacji i wydruki odpowiadają standardom kosztorysowym Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych i standardom FIDIC. Firma wprowadziła na rynek także wersję edukacyjną systemu kosztorysowego Kobra. Przeznaczona jest ona dla uczniów, nauczycieli, szkół oraz studentów i uczelni o profilu budowlanym. Może być wykorzystywana w szkolnych pracowniach laboratoryjnych lub na komputerach prywatnych. Nowością firmy jest również i to, że od I kwartału br. programy Edbud, Fobos, Norma, Norma Pro, Zuzia, Winbud oraz Ceninwest wyposażone zostały w moduł umożliwiający posługiwanie się cenami robót, asortymentów i obiektów, pochodzącymi z notowań Orgbud-Serwis. W chwili obecnej wczytać można do nich bogaty zbiór cenowy robót inwestycyjnych oraz remontowych: budowlanych, instalacyjnych, elektrycznych, energetycznych, sieciowych, drogowych, w obiektach zabytkowych, cen zagregowanych robót, elementów oraz obiektów, jak również cen czynników produkcji. Firma oferuje tzw. pakiet konserwacji, który obejmuje bezpłatne nowe wersje programu, bieżące informacje o uzupełnieniach lub modyfikacjach bazy normatywnej i cenowej do wykorzystania w systemie, bezpłatną pomoc w przypadku trudności z eksploatacją systemu, zarówno od strony merytorycznej, jak i informatycznej oraz udział w organizowanych przez Orgbud-Serwis spotkaniach. Na stronach internetowych firma udostępnia aktualizowane co kwartał bezpłatne zbiory cen producentów materiałów oraz artykuły dotyczące stanu prawnego w zakresie zamówień publicznych. Orgbud-Serwis zapewnia całoroczną aktualizację baz cenowych wydawanych co kwartał. Wszystkie informacje cenowe, niezbędne do sporządzenia kalkulacji kosztorysowych, wydawane są w wersji elektronicznej. Daje to możliwość automatycznego ich importowania do popularnych na rynku programów kosztorysowych. Strona internetowa: Do 31 maja br. Orgbud-Serwis oferuje w promocji wersję edukacyjną Kobry bezpłatnie. Obecnie w promocji znajdują się także tzw. e-komplet 1 i e-komplet 2. Pierwszy produkt to system kosztorysowania Kobra z rocznym abonamentem cen, odpowiednio w cenie dla wersji Max (200 katalogów) 1800 zł oraz Standard (105 katalogów) za 1650 zł. Z kolei e-komplet 2 to system kosztorysowania Inwest z rocznym abonamentem cen za 950 zł. Program Kobra w wersji standardowej kosztuje 1390 zł, a w wersji Max (200 katalogów) 1600 zł. Dodatkowe stanowisko dla posiadaczy tego systemu to wydatek 500 zł. Natomiast cena systemu Inwest wynosi 800 zł. Dodatkowe stanowisko kosztuje 350 zł. Do powyższych cen należy doliczyć 22% VAT. OWEOB PROMOCJA Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa (OWEOB) Promocja Sp. z o. o. z Warszawy wprowadza dwie wersje aktualizacyjne programów w ciągu roku. Zawierają one nowe katalogi normatywne, nowe funkcje, rozwiązania dostosowu- 59

12 jące program do współpracy z oprogramowaniem pojawiającym się na rynku. W 2006 roku nowe wersje ukażą się w maju oraz w listopadzie. Obecnie na rynku jest wersja SeKo 7.2 w następujących wariantach: SeKo 7.2 Max wersja pełna zawierająca 255 katalogów; SeKo 7.2 Plus wersja pełna rozszerzona w stosunku do wersji Max o obsługę Cenników budowlanych PZU S.A.; SeKo 7.2 Standard zawiera 124 najczęściej stosowanych katalogów ze wszystkich branż; SeKo 7.2 B zawiera 138 katalogów branży budowlanej; SeKo 7.2 E zawiera 52 katalogi branży elektrycznej i teletechnicznej oraz katalogi do rozliczania robót ziemnych i towarzyszących robót budowlanych; SeKo 7.2 I zawiera 75 katalogów branży instalacyjnej oraz katalogi do rozliczania robót ziemnych i towarzyszących robót budowlanych; SeKo 7.2 Mini zawiera 25 katalogów (w tym 10 wybranych przez klienta); istnieje możliwość odpłatnego rozszerzenia listy katalogów na indywidualne zamówienie. W najnowszej wersji SeKo 7.2 wprowadzono możliwość eksportu najczęściej używanych typów raportów do plików w formacie HTML oraz udostępniono moduł do tworzenia i katalogowania kalkulacji cen jednostkowych robót z możliwością automatycznego drukowania kalkulacji cen jednostkowych robót w formie załącznika do kosztorysu utworzonego metodą uproszczoną. Nowe możliwości programu pojawiły się też w zakresie korzystania ze Wspólnego Słownika Zamówień (CPV), pobierania informacji z katalogów normatywnych, wyszukiwania i pobierania informacji z cenników. Wprowadzono wydruki nowych rodzajów raportów (sposób wyliczenia stopnia zużycia technicznego obiektów), możliwość modyfikacji czcionki ekranowej oraz automatyczne łączenie dwóch pozycji w jedną (pozycja podstawowa + dopłata). Dodatkowa możliwość to wykorzystanie składników zagregowanych (elementów i asortymentów robót) automatyczne przenoszenie przedmiaru zdefiniowanego na poziomie składnika zagregowanego do pozycji zawartych w tym składniku, z zachowaniem proporcji. Do nowości firmy z ostatniego roku należy także program SeKo Prix. Został on wprowadzony do sprzedaży w listopadzie 2005 roku. Jest nowoczesny, przyjazny użytkownikom, umożliwia kosztorysowanie według standardów stosowanych w Unii Europejskiej. SeKo Prix pozwala na tworzenie wszelkich rodzajów kosztorysów na każdym etapie realizacji inwestycji. Może pracować w Windows 2000 i XP. Program zawiera 255 katalogów Seko Prix wybór pozycji z Biuletynu cen robót techniką przeciągania myszą z okna Eksploratora katalogów, cenników normatywnych i może korzystać w pełnym zakresie z cenników systemu Sekocenbud. W roku bieżącym przewidywane jest wprowadzenie jednej wersji aktualizacyjnej w maju. W następnych latach będą ukazywały się po dwie wersje aktualizacyjne programu w ciągu roku. Firma utrzymuje portal cenowy e-sekocenbud. Portal działa od stycznia 2004 r. i współpracuje z programami SeKo i SeKo Prix. Zawiera, poza bazami cenowymi, bazę wiedzy o nowościach w kosztorysowaniu, cenach na rynku budowlanym i obowiązujących przepisach. Strona internetowa: Obecnie program SeKo 7.2 w wersji Max kosztuje 1500 zł za pierwsze stanowisko i 1050 zł za każde kolejne. Wersja SeKo 7.2 Plus to wydatek 1650 zł za pierwsze i 1155 zł za każde kolejne. SeKo 7.2 Standard kosztuje 1300 zł za pierwsze stanowisko i 910 zł za każde kolejne. Inne przykładowe ceny to SeKo 7.2 E 1000 zł; SeKo 7.2 I 1100 zł; SeKo 7.2 Mini 800 zł. Program SeKo 7.2 Edu (wersja edukacyjna dla uczniów i studentów, oparta na wersji Standard) kosztuje 400 zł za pierwsze stanowisko i 360 zł za każde kolejne. Natomiast opisywany wcześniej SeKo Prix to wydatek 2100 zł za pierwsze stanowisko i 1470 zł za każde kolejne. Do podanych cen należy doliczyć 22% VAT. Seko Prix jeden z dostępnych widoków kosztorysu zawierający drzewo kosztorysu, widok szczegółowy i przedmiar Rys. OWEOB Promocja Rys. OWEOB Promocja 60

KATALOG PRODUKTÓW IT

KATALOG PRODUKTÓW IT Międzynarodowe Targi Poznańskie 2008 KATALOG PRODUKTÓW IT DLA PRZEMYSŁU I ADMINISTRACJI PARTNERZY www.kadry.tv telewizja interaktywna dla mened erów wykorzystaj multimedia w ogl daj prezentacje produktu

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRODUKTÓW IT

KATALOG PRODUKTÓW IT 2008 KATALOG PRODUKTÓW IT DLA BUDOWNICTWA I NIERUCHOMOŚCI Wydawca: Międzynarodowe Targi Poznańskie Sp. z o.o. ul. Głogowska 14, 60-734 Poznań, Polska tel. 061 869 20 00, fax 061 869 29 99 info@mtp.pl,

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Mała Księgowość

Sage Symfonia Start Mała Księgowość Sage Symfonia Start Mała Księgowość Podręcznik użytkownika Wersja 2015.d Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft

Bardziej szczegółowo

Faktura Premium Podręcznik użytkownika

Faktura Premium Podręcznik użytkownika Faktura Premium Podręcznik użytkownika Wersja 2007 Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów podręcznika bez pisemnej zgody firmy Sage Symfonia Sp. z o. o. jest zabronione. Copyright 2006

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Handel

Sage Symfonia Start Handel Sage Symfonia Start Handel Podręcznik użytkownika Wersja 2015.c Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Handel premium dla WINDOWS Wersja 3.40 Spis treści II Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów podręcznika bez pisemnej zgody firmy MATRIX.PL SA jest zabronione.

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK KROK PO KROKU

PODRĘCZNIK KROK PO KROKU System Zarządzania SYMFONIA start PODRĘCZNIK KROK PO KROKU Faktura start dla WINDOWS Wersja 1.35 Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów podręcznika bez pisemnej zgody firmy MATRIX.PL

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania rozszerzające funkcjonalność programów InsERT

Rozwiązania rozszerzające funkcjonalność programów InsERT Jesteśmy firmą która nieustannie poszukuje nowych rozwiązań oraz sposobów wspomagania działalności i rozwoju przedsiębiorstw z wykorzystaniem systemów informatycznych. Oferujemy własne oprogramowanie i

Bardziej szczegółowo

Symfonia Handel. Podręcznik użytkownika. Wersja 2011.a

Symfonia Handel. Podręcznik użytkownika. Wersja 2011.a Symfonia Handel Podręcznik użytkownika Wersja 2011.a Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

Przygotowywanie dokumentacji przetargowej

Przygotowywanie dokumentacji przetargowej REFORMA 2012 Przygotowywanie dokumentacji przetargowej Tadeusz Maj Kwalifikacja B.30.2 Podręcznik do nauki zawodów Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Handel (Sprzedaż)

Sage Symfonia Handel (Sprzedaż) Sage Symfonia Handel (Sprzedaż) Podręcznik użytkownika Wersja 2015.b Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL

Bardziej szczegółowo

Aplikacja Ramzes PRODUKCJA

Aplikacja Ramzes PRODUKCJA Aplikacja Ramzes PRODUKCJA podręcznik użytkownika RAMZES Sp. z o.o. ul. Fasolowa 31A 02-482 Warszawa NIP: 527-10-30-866 www.ramzes.pl tel.: 22 460 5 460, 460 5 470 faks: 22 465 1 465 sprzedaz@ramzes.pl

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start Handel. Podręcznik użytkownika

Symfonia Start Handel. Podręcznik użytkownika Symfonia Start Handel Podręcznik użytkownika Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK KROK PO KROKU

PODRĘCZNIK KROK PO KROKU System Zarządzania SYMFONIA start PODRĘCZNIK KROK PO KROKU Faktura i Kasa start dla WINDOWS Wersja 1.00 II Błąd! W dokumencie nie ma tekstu o podanym stylu. Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start Faktura i Kasa

Symfonia Start Faktura i Kasa Symfonia Start Faktura i Kasa Podręcznik użytkownika Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

Znamy się na produkcji i to jest nasza przewaga

Znamy się na produkcji i to jest nasza przewaga Znamy się na produkcji i to jest nasza przewaga Informatyka w produkcji cykliczne bezpłatne konferencje Elementem ważnym w procesie rozwoju oprogramowania do zarządzania produkcją są cykliczne konferencje

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Faktura

Sage Symfonia Start Faktura Sage Symfonia Start Faktura Podręcznik użytkownika Wersja 2015.c Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SA Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA WF-Mag dla Windows WF-FaKir dla Windows WF-KaPeR dla Windows WF-GANG dla Windows WF-bEST dla Windows WF-Analizy

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU. Handel start dla WINDOWS

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU. Handel start dla WINDOWS PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU Handel start dla WINDOWS Wersja 2006 Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów podręcznika bez pisemnej zgody firmy SAGE SYMFONIA SP. Z O. O. jest zabronione.

Bardziej szczegółowo

Możliwości systemu ISOF-START

Możliwości systemu ISOF-START Możliwości systemu ISOF-START lipiec 2013 Copyright 2006 by HEUTHES. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All rights reserved. Przedsiębiorstwo HEUTHES dokłada wszelkich starań aby informacje zawarte w tej instrukcji

Bardziej szczegółowo

Symfonia Mała Księgowość

Symfonia Mała Księgowość Symfonia Mała Księgowość Podręcznik użytkownika Wersja 2011 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

Symfonia Mała Księgowość

Symfonia Mała Księgowość Symfonia Mała Księgowość Podręcznik użytkownika Wersja 2011 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

GW-Max Zintegrowany System dla Przedsiębiorstw Wodociągowych i Komunalnych

GW-Max Zintegrowany System dla Przedsiębiorstw Wodociągowych i Komunalnych OFERUJE PAŃSTWU GW-Max Zintegrowany System dla Przedsiębiorstw Wodociągowych i Komunalnych System rozliczeń Wody, Ścieków, Odpadów, Zarządzania, Księgowości GW Max - w pigułce System służy do rozliczeń

Bardziej szczegółowo

Możliwości podstawowe systemu ISOF

Możliwości podstawowe systemu ISOF Możliwości podstawowe systemu ISOF Copyright 2006-2015 by HEUTHES. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All rights reserved. Przedsiębiorstwo HEUTHES dokłada wszelkich starań aby informacje zawarte w tej instrukcji

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Wersja 2006 RAKSSQL CRM

Podręcznik użytkownika Wersja 2006 RAKSSQL CRM Podręcznik użytkownika Wersja 2006 RAKSSQL CRM MSM Spółka z o.o., Warszawa 2006 WARUNKI LICENCJI NA UŻYTKOWANIE PROGRAMU SYSTEMU RAKSSQL 1. Przedmiotem licencji jest prawo do użytkowania programu systemu

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015

SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 FUNKCJONALNOŚĆ V. 2.60 Prawa do niniejszych materiałów zastrzeżone są na rzecz innych podmiotów (Microsoft/IT.Integro) i ich naruszenie grozi sankcją. Korzystanie

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia e-deklaracje

Sage Symfonia e-deklaracje Sage Symfonia e-deklaracje Podręcznik użytkownika Wersja 2015.b Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

ISOF. CRM - możliwości

ISOF. CRM - możliwości ISOF kwiecień 2009 Copyright 2006 by HEUTHES. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All rights reserved. Przedsiębiorstwo HEUTHES dokłada wszelkich starań aby informacje zawarte w tej instrukcji były aktualne i

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwiązań partnerskich

Katalog rozwiązań partnerskich Rozwiązania oferowane przez partnerów Insertu Numer 1 [czerwiec 2008] Katalog rozwiązań partnerskich do programów InsERT Detal - szybka sprzedaż [do programu] Subiekt GT Sfera Advisor [Poznań] Detal jest

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Akcja ofertowa z możliwością negocjacji na dostawę i wdrożenie oprogramowania 1 Spis treści I. Informacje wprowadzające... 3 II. Wymagania:... 3 III.

Bardziej szczegółowo