NOWOŚCI W OPROGRAMOWANIU DO KOSZTORYSOWANIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NOWOŚCI W OPROGRAMOWANIU DO KOSZTORYSOWANIA"

Transkrypt

1 NOWOŚCI W OPROGRAMOWANIU DO KOSZTORYSOWANIA Tradycyjnie już w numerze kwietniowym naszego miesięcznika opisujemy nowości w oprogramowaniu do kosztorysowania. W przeciągu roku rynek oprogramowania dla kosztorysantów wzbogaca się o nowe programy oraz nowe wersje już istniejących i doskonale znanych aplikacji. ATHENASOFT Głównym produktem do kosztorysowania warszawskiej firmy Athenasoft sp. z o.o., działającej od roku 1998, jest program Norma, którego prototyp powstał już w roku Program Norma jest aktualizowany cztery razy do roku. Obecnie w sprzedaży jest wersja Każda z kolejnych wersji jest wzbogacana o nowe, wygodniejsze i wydajniejsze funkcje. Użytkownicy mogą aktualizować program przez zakup płyty z nową wersją lub wykupując roczny abonament kwartalnika Buduj z Głową, który oprócz artykułów problemowych, informacji prawnych i szczegółowych opisów nowych funkcji zawiera najbardziej aktualne wersje programów. W ostatnim roku Norma Pro wzbogaciła się o udoskonalony system wyboru pozycji przez podanie podstawy wyceny, możliwość samodzielnej wyceny pozycji metodami interpolacji i ekstrapolacji wraz z umożliwieniem modyfikacji potrzebnych do tego danych oraz możliwość wstawiania rysunków do formularza książki obmiarów z wykorzystaniem mechanizmu kopiuj/wstaw. Kolejne zmiany to sprawny i wygodny system tworzenia kosztorysów wariantowych z graficzną prezentacją 49

2 skutków finansowych konkretnego wyboru, a także ułatwienia w nawigacji po części opisowej katalogów, zapisanej w formacie HTML oraz współpraca ze słownikiem CPV. W roku 2005 wprowadzony został do oferty program Norma Standard, który zastąpił powstały 7 lat wcześniej program Norma 3. Norma Standard została opracowana na bazie sprawdzonego w praktyce programu Norma Pro i jest przeznaczona dla użytkowników o nieco mniej wyrafinowanych wymaganiach. Najnowszym produktem jest program Wiking przeznaczony do obliczania wartości kosztorysowej inwestycji (WKI). Dla kosztorysantów często się przemieszczających opracowano program e-kosztorys, który umożliwia tworzenie kosztorysów bez konieczności instalowania go na własnym dysku. Wystarczy dostęp do Internetu. Do oprogramowania dołączono 9 nowych katalogów KNR. Firma oferuje również programy wspomagające kosztorysowanie. Są to: Przeglądarka CPV pozwala na szybkie znalezienie potrzebnej pozycji Wspólnego Słownika Zamówień wraz z importem kodu i opisu; Wykopy służy do szybkiego wyliczania kubatury urobku przy pracach ziemnych; Rysunek program przeznaczony nie tylko do rysowania, ale też do pobierania z projektów danych obmiarowych i przesyłania ich do Normy; Ocena porównuje kosztorysy i przedstawia graficznie strukturę kosztów; Obmiar CE pozwala na wykorzystanie komputerów typu palmtop do zapisywania danych obmiarowych bezpośrednio na budowie i przenoszenie ich do Normy. Informacja o produktach Athenasoft jest dostępna na czterech witrynach internetowych: Aktualne ceny: Norma Standard 1390 zł netto, Norma PRO 2599 zł netto, wersja edukacyjna Normy PRO 39,99 brutto zł CHANDNEY SOFTWARE Standardowym produktem firmy jest seria oprogramowania pod nazwą Winbud. W ciągu ostatniego roku zostały udostępnione trzy aktualizacje programów Winbud Kosztorys Start i Prof. (Winbud Kosztorys 6.30; 6.40 oraz 6.45). Nowe funkcje programów obejmują rejestrację zmian i korekt w kosztorysie, kosztorysy wariantowe, przedmiar robót wg FIDIC, rozbudowaną obsługę kodów CPV (Wspólny Słownik Zamówień). Oprogramowanie dostosowano także do obsługi WKI zgodnie z rozp. Rady Ministrów z dnia 2 października 2001 (Dz.U. nr 133, poz. 1480). Zmiana ta obejmuje przyporządkowanie pozycji kosztorysowych do odpowiedniej grupy kosztów, funkcję zbiorczego zestawienia wartości kosztorysowej inwestycji (WKI), szczegółowy wydruk kolejnych grup kosztów inwestycji z wyszczególnieniem przyporządkowanych pozycji kosztorysowych. Winbud rozbudowano również w zakresie komunikacji z nowym programem Sage Symfonia Handel: możliwy jest import cenników (cen zakupu) z programu magazynowego do kosztorysu oraz generowanie zamówień zakupu materiałów przez program magazynowy na podstawie kosztorysu/stopnia wykonania robót. Dalsze zmiany obejmują przenoszenie wyszczególnienia robót dla danej pozycji z katalogu do kosztorysu z możliwością wydruku 50

3 DATACOMP Rys. Chandney Software Winbud Kosztorys Wspólny słownik zamówień oraz kopiowanie obmiaru i krotności pozycji/ elementu do wszystkich pozycji w obrębie danego elementu. Firma wprowadziła na rynek także nowe programy. Są to Winbud GMB (Gospodarka Materiałami Budowlanymi) program wspomagający kontrolę zapotrzebowania i zużycia materiałów na budowie oraz programy z grupy Sage Symfonia przeznaczone do zarządzania firmą (pełna księgowość, uproszczona księgowość, magazyn i fakturowanie, kadry i płace, środki trwałe) zintegrowane z Winbud Kosztorys. Baza normatywna została uzupełniona o 24 katalogi KNR, opracowane przez wydawnictwa Koprin, Orgbud i Promocja. Chandney Software oferuje cztery programy wspomagające. Są to: Winbud Kosztorys program kosztorysowy, Winbud Rysunek do przygotowywania szkiców i rysunków technicznych, które mogą być dołączane do kosztorysu, Winbud Inwestycja wspomaganie w zakresie wystawiania protokołów odbioru na podstawie kosztorysu i stopnia wykonania robót oraz Winbud GMB do kontroli rozchodu materiałów na budowie. Firma oferuje usługę pod nazwą Serwis Plus. Obejmuje ona w rocznym abonamencie dostęp do najnowszych wersji programów, aktualizację bazy normatywnej oraz konsultacje telefoniczne z obsługi programów. Abonenci Serwisu Plus mają zapewniony internetowy dostęp do aktualizacji programów. Dzięki podpisaniu umowy partnerskiej z Sage Symfonia produkty z linii Winbud dostępne są w ogólnopolskiej sieci sprzedaży Sage Symfonia. Na terenie całej Polski został wprowadzony system certyfikacji Partnerów Handlowych. Jako pierwsze tytuł Złotego Partnera uzyskały firmy Softmaster z Katowic oraz Etos z Olsztyna. Strona internetowa: Aktualna cena programu Winbud Kosztorys Start wynosi 890 zł, z kolei program Winbud Kosztorys Prof kosztuje 1690 zł. Wersje edukacyjne programów przeznaczone dla uczelni i szkół, uczniów i studentów szkół budowlanych są bardzo korzystnie wycenione na 30 zł. Do cen należy doliczyć 22% VAT. Firma oferuje również w korzystnej promocji pakiety Sage Symfonia + Winbud Kosztorys. Rys. Chandney Software Winbud Kosztorys Poprawki Program do kosztorysowania Zuzia oferuje działająca od 1987 r. firma DataComp. Nowe wersje programu kosztorysowego Zuzia to 8.x, w przygotowaniu są już kolejne podwersje. Nowe funkcje programów Zuzia8 umożliwiają uzyskanie wielostopniowego podziału kosztorysu rozdział grupa element pozycja kosztorysowa i tworzenie pozycji scalonych poprzez scalanie na wyższe stopnie agregacji elementów. Pojawiły się rozszerzone możliwości tworzenia przedmiarów (zmienne globalne, lokalne, import danych oraz wykorzystywanie obmiarów automatycznie utworzonych przez programy CAD program PrzedmiarCAD). Program pozwala na zapis kosztorysu w uniwersalnym standardzie formatu XML, co ułatwia komunikację z wieloma aplikacjami oraz integruje program do kosztorysowania z systemami zarządzania. Uniwersalny format XML pozwala na wymianę kosztorysów z innymi programami do kosztorysowania. Program uwzględnia rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 18 maja 2004 r. i z 2 września 2004 r. w sprawie wykonywania kosztorysu inwestorskiego, specyfikacji technicznych i odbioru robót oraz planowanych kosztów robót budowlanych. Zuzia 8 umożliwia eksport wykonanego kosztorysu razem z pełnymi zestawieniami do programów Excel i Word. Przez import plików kosztorysów z innych programów (m.in. Norma, Rodos, Winbud) odczytuje informacje zawarte w kosztorysie i udostępnia je do pełnej edycji w programie. Program pozwala tworzyć elementy scalone (pozycje scalone). Składają się one z dowolnych pozycji kosztorysowych. Element scalony ma własny opis i obmiar, a jego wartość jest równa sumie wartości pozycji składowych. Suma wartości pozycji składowych jest równa wartości elementu scalonego. Przez element scalony uzyskujemy efekt ukrycia szczegółów kalkulacji wykonania roboty, równocześnie nie tracąc danych w niej zawartych. Element scalony jako kalkulacja wartości roboty może zostać zapisany w Cenniku Scalonym. Pozwoli to na zastosowanie otrzymanej wartości w późniejszych wycenach robót lub obiektów. Zuzia dostarczana jest wraz ze specjalistycznym programem pozwalającym użytkownikowi na połączenie się z internetowym serwerem i automatyczne pobranie wszystkich nowości i zmian. Dodatkowo każda nowa wersja jest dostępna ze strony internetowej firmy. Wszystkie wprowadzane zmiany w programie i katalogach dostarczane są gratis użytkownikom korzystającym z łączności elektronicznej. 51

4 Zusia8 przykładowe ekrany Rys. Datacomp Zuzia upgrade to kolejna usługa polegająca na wprowadzaniu nowych wersji, zawierających znaczące udoskonalenia. Dla użytkowników posiadających starsze wersje systemu, nowa wersja dostarczana jest odpłatnie w postaci tzw. upgrade u. Firma prowadzi także Teleserwis Zuzia bezpłatny serwis telefoniczny swojego oprogramowania. PrzedmiarCAD to nowy program firmy wspomagający obliczenia geometryczno-ilościowe do przedmiaru. Prezentowana koncepcja obliczeń parametrów geometrycznych do przedmiaru oparta jest na rysunkach tworzonych w systemach CAD. Podstawą do pracy są rysunki w formacie *.dwg, który jest najpopularniejszym formatem danych dla rysunków składających się na dokumentację projektową; można także wykorzystać pliki tzw. rastrowe, uzyskane np. ze zdjęć fotograficznych. Na oddzielnej warstwie rysunku dokonywane są odznaczenia elementów włączonych do przedmiaru. Program nie jest niezależnym narzędziem, lecz nakładką na popularne systemy CADowskie. W pierwszej wersji jest to system Bricscad, funkcjonalnie zbliżony i kompatybilny z Autocadem (lecz kilkunastokrotnie tańszy). Pozwala to wykorzystać funkcje obsługi rysunku, ułatwiające jego przygotowanie, do dalszej obróbki. Chodzi tu zarówno o prawidłowe wczytanie 52

5 rysunków, jak i selekcję warstw, umożliwiającą automatyczne odfiltrowanie elementów rysunku zaciemniających pracę kosztorysanta czy o funkcje tzw. snapowania, czyli wspomagania wyboru punktów charakterystycznych rysunku (np. naroża ścian) bez potrzeby ich dokładnego wskazania. Zestawienia danych do przedmiaru zapamiętane są w otwartym pliku tekstowym, który może być zaimportowany do systemu kosztorysowego obecnie do systemu Zuzia. Praca z programem zaczyna się od wczytania rysunku w formacie *.dwg i automatycznego odrzucenia nieprzydatnych warstw. Jednokrotną czynnością jest także określenie profili określających warstwy stropów i warstw, które będą przypisywane do przedmiarowanych elementów. Dalsze czynności polegają na wyborze z dodatkowego menu ikon określających rodzaj przedmiarowanego elementu i na wskazaniu tego obiektu przez klikanie na punkty charakterystyczne (np. dla prostokąta są to przeciwległe naroża). Potem następuje podanie nazwy, opisu i ew. komentarza dla bieżącego obiektu. Obiekty te są kontrolnie zaznaczane na rysunku (różnymi kolorami odróżnia się elementy wliczane do przedmiaru ze znakiem plus i minus). Wielkości geometryczne (pola, długości) są automatycznie obliczane i wpisywane do pliku tekstowego w postaci wyrażenia arytmetycznego i wyniku. Kolejny krok to dodanie do opisu przedmiarowanego elementu profilu określającego warstwy stropów i ścian (wszystkich elementów konstrukcyjnych budowli). Pracę można przerwać w dowolnym momencie, zapisać rezultat i kontynuować. W przypadku zmian w projektach nie trzeba przedmiaru wykonywać od początku, lecz skorygować o elementy zmienione. Po zakończeniu pracy plik wynikowy z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek miar robót podstawowych można wczytać do systemu kosztorysowego i uzupełnić o wskazanie podstaw do ustalania cen jednostkowych robót lub jednostkowych nakładów rzeczowych. Przedmiar wczytany do systemu kosztorysowego ma strukturę hierarchiczną (drzewiastą), ułatwiającą porządkowanie pracy. Dobra praktyka wykonywania przedmiaru polega na zachowaniu porządku i kolejności obliczeń według rodzaju robót z rozbiciem na poszczególne obiekty/ pomieszczenia. Proponowana technologia sprzyja temu dzięki możliwości selektywnego korzystania z danych według informacji w profilach. Powyższy opis koncentruje się na nowej koncepcji pracy, pomija natomiast szereg specjalistycznych zagadnień związanych ze wspomnianą możliwością korzystania z fotografii np. do tworzenia obmiarów dla prac remontowych elewacji. DataComp zwraca uwagę na program wspomagający, oferowany pod nazwą Cennik Scalony do wyceny robót budowlanych. Określa on ceny jednostkowe elementów budynków i budowli (np. metra kwadratowego ściany zewnętrznej z uwzględnieniem kosztów wszystkich warstw) lub grup scalonych robót remontowych czy instalacyjnych. Uzupełnieniem dla wycen scalonych są wyceny pojedynczych robót budowlanych, stanowiących przeważnie dopełnienie dla elementu (np. wycena obróbek blacharskich jest uzupełnieniem dla wycen dachów). Cennik jest dostępny w wersji elektronicznej wraz ze specjalnym programem w postaci przeglądarki do jego obsługi. Strona internetowa: Program Zuzia w wersji jednostanowiskowej kosztuje 1700 zł + VAT. Inne wersje to: Zuzia Start, Zuzia wersja Pracownicza, Zuzia wersja Edukacyjna, Zuzia NET wersja sieciowa, Zuzia Rysunek (Zuzia + Bricscad), Zuzia Planowanie (Zuzia + ProPublico). DataComp udostępnia oprogramowanie również w formie dzierżawy. Minimalny czas dzierżawy wynosi 1 tydzień. INWESTPROJEKT SŁUPSK Sztandarowym programem do kosztorysowania w budownictwie firmy Inwestprojekt Słupsk Sp. z o.o. jest program Forte. Obecnie oferowane są jego wersje 7.0 i 8.0. Główne zmiany obejmują zakładanie baz specyfikacji technicznych dla biur projektowych, czytanie nowego formatu biuletynu cen robót BCJ firmy Promocja, czytanie katalogów KNR ATH, zapisanych w nowym formacie ATH3-xml. Ponadto w nowych wersjach występuje możliwość utworzenia na wydruku kosztorysu uproszczonego dwóch dodatkowych kolumn Kolumna podstawy nakładu i Kolumna specyfikacji. Umożliwiono także eksport do Planisty (w formacie tego programu *.fpl), globalne usuwanie nakładów RMS z całego kosztorysu łącznie z pozycjami, które będą dopiero wprowadzane, a także zamrażanie pozycji oraz elementów scalonych łącznie z podrzędną strukturą. Nowością jest również ochrona programu Forte przy pomocy Dinkey Dongle, wkładanego do portu USB. W nowych wersjach zostały wprowadzone nowe katalogi z branży ogólnobudowlanej i sanitarnej. Dowolne dodatkowe katalogi mogą być wprowadzane na życzenie użytkownika. Firma rozwija dwie linie współpracujących ze sobą produktów. Są to po pierwsze progra- Rys. Inwestprojekt Słupsk Tabela kosztorysu i drzewo z zamrożonymi pozycjami z rozdziału drugiego Roboty budowlane 53

6 Rys. Inwestprojekt Słupsk ce, gospodarka materiałowa (współpracujący z programami do kosztorysowania), rozliczanie zadań inwestycyjnych oraz AS program do administrowania zasobami i rozliczania sprzedaży (program dla spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot, zarządców nieruchomości itp.) Programy Inwestprojekt objęte są konserwacją, w ramach której klient otrzymuje rozszerzenia o nowe funkcje, ulepszenia i usprawnienia, dostęp do wprowadzanych nowych technologii informatycznych, dostosowanie do aktualnych przepisów, telefoniczne i internetowe konsultacje i pomoc w rozwiązywaniu problemów oraz uzupełnianie bazy o nowe katalogi. Firma organizuje szkolenia kilkudniowe zbiorowe lub inne na życzenie. Partnerzy handlowi firmy Inwestprojekt Słupsk to firma COM s.c. z Gliwic oraz firma PC SYSTEM z Krakowa, natomiast dystrybutorzy znajdują się na terenie całej Polski. Strona internetowa: Tabela kosztorysu z przypisanymi kodami CPV i numerami specyfikacji technicznej my związane z kosztorysowaniem w budownictwie: Leonardo, Forte (posiada możliwość czytania kosztorysów, m.in. z Leonardo) oraz Lisa (program do protokołowania i fakturowania w budownictwie współpracujący z Forte i Leonardo). Drugą grupę stanowią programy wspomagające zarządzanie w przedsiębiorstwie: finansowo-księgowy, kadry i pła- Program Forte kosztuje obecnie 1900 zł na 1 stanowisko (w tym 1 dzień szkolenia). Na kolejne stanowiska koszt programu wynosi 50% ceny licencji w przypadku do czterech stanowisk. Za każde następne stanowisko powyżej czterech 30% ceny licencji. Dla pracowników firm użytkujących programy Forte i Leonardo przy zakupie Forte cena programu wynosi 800 zł. Klient posiadający programy do kosztorysowania autorstwa innych firm przy zakupie Forte uzyskuje aż 50% rabat. Przy realizacji dużych zamówień istnieje możliwość indywidualnego ustalenia ceny. Do cen należy doliczyć VAT. 54

7 Rodos przykładowe ekrany Rys. Koprin KOPRIN Koprin Sp. z o.o. z Koszalina oferuje nowe wersje swojego programu do kosztorysowania Rodos. Z wielu nowych funkcji wymienimy tylko kilka. Program został wyposażony w notes specyfikacji technicznych i instalator baz cenowych dostępnych na rynku oraz wzory do obmiarowania. Stworzono możliwość importu cen z innego kosztorysu, rozwinięto funkcjonalności modułów Ceny rynkowe i Zbiór cen jednostkowych. Wprowadzona została także funkcja eksportu SQL do systemów rozliczeń (zapis kosztorysu w postaci skryptów SQL). Umożliwia to gromadzenie danych z wielu kosztorysów w bazach danych, korzystanie z takich baz pozwala na racjonalne zarządzanie np. gospodarką materiałową w przedsiębiorstwie. Z kolei eksport do programu Planista został rozwinięty w zakresie struktury elementów. Umożliwiono także import przedmiarów z plików tekstowych *.csv mając kosztorys w formie papierowej można go zeskanować, obrobić w arkuszu kalkulacyjnym, a następnie zaimportować kosztorys. 55

8 Nowością firmy wprowadzoną w ostatnim roku jest również program Rodos Mobil. Jest to specjalna, przenośna wersja programu Rodos 6.0. Dzięki wykorzystaniu zaawansowanych algorytmów kompresji danych Rodos 6.0 w najbogatszej wersji zajmuje na dysku PenDrive niecałe 55 MB, pozostałą przestrzeń można przeznaczyć na kilkaset kosztorysów oraz na inne dane. Rodos Mobil daje niespotykaną do tej pory mobilność pracy. Można pracować na Rodosie na komputerach nie instalując na nich programu, np. wprowadzając zmiany do kosztorysu bezpośrednio u kontrahenta na podstawie bieżących ustaleń. Koprin wprowadził na rynek również program Rodos Edycja Startowa (ES). Jest to bezpłatny, lecz w pełni funkcjonalny program do kosztorysowania. Umożliwia utworzenie, wydrukowanie i zapis kosztorysu na dysku twardym komputera (w folderze Moje dokumenty\kosztorys_pm 6.0). Program ES tworzy kosztorysy metodą szczegółową i uproszczoną oraz je zapisuje i drukuje. Ma wielopoziomową strukturę elementów, moduł cenników użytkownika, moduł liczenia rusztowań. Posiadacz ES otrzymuje konto na serwerze firmy. W nowych wersjach oprogramowania zostało uwzględnionych 8 nowych katalogów KNR własnego opracowania. Koprin oferuje również wydawnictwa Eurocenbud. Jest to zbiór cen rynkowych przygotowanych przez ekspertów kosztorysowania z całej Polski, na który składają się: ceny jednostkowe robót z najczęściej wykorzystywanych katalogów norm, ceny jednostkowe zagregowanych pozycji kosztorysowych oraz ceny materiałów i sprzętu do kosztorysowania szczegółowego. Cenniki służą m.in. do tworzenia kosztorysów ofertowych oraz kosztorysów inwestorskich dla zamówień publicznych. Publikowane ceny robót można dostosować do warunków regionalnych lub zakładowych, zmieniając stawki robocizny, narzuty i stosując własne (regionalne) mnożniki do cen materiałów i sprzętu. Koprin oferuje usługę Rodos Ekspres, dzięki której możliwa jest ekspresowa aktualizacja zasobów programu Rodos przez Internet. Użytkownik uzyskuje pełną informację o dostępnych dla niego aktualizacjach i rozszerzeniach, a katalogi norm, cenniki czy nawet nowa wersja programu są instalowane na jego komputerze automatycznie po zaakceptowaniu dedykowanego dla niego pakietu aktualizacji. Strona internetowa: Pełna wersja programu Rodos Standard, zawierająca 40 katalogów do wyboru, kosztuje obecnie 1090 zł. Wersja Rodos Max (220 katalogów wszystkich branż) 1630 zł. Program w wersji Max Plus (Rodos Max oraz wybrane pakiety dodatkowych katalogów) kosztuje od 1650 do 2770 zł. Program Rodos Standard w wersji Mobil to wydatek 1388 zł, natomiast w wersji Mobil Max (przenośny Rodos Max) 1928 zł. Podane ceny są cenami netto. MTM DIGITAL Firma MTM Digital s.c. od 1994 roku jest producentem pakietu Edbud. W skład pakietu wchodzą programy: Kosztorys, Szkic, Przedmiar, Faktura, Kontakt i Archi- 56

9 Fobos okno główne programu wraz z oknem Właściwości pozycji wum. W zeszłym roku firma wprowadziła na rynek program do obliczania WKI oraz kosztorysów uproszczonych Fobos WKI. Jesteśmy także dystrybutorem programów (np. CAD, CAE, obliczeniowych, do harmonogramowania, księgowych i in.), wydawnictw branżowych i baz cenowych innych producentów. Każdego roku ukazują się cztery nowe wersje programu Edbud Kosztorys (aktualizacja co kwartał). Program Fobos WKI nowy produkt na rynku był aktualizowany częściej. W 2005 roku wprowadzono siedem bezpłatnych nowych wersji tej aplikacji. W aktualnej wersji programu Edbud Kosztorys dodano import kosztorysów uproszczonych z programu Fobos WKI i import cen jednostkowych Bistyp, Eurocenbud, Orgbud i Sekocenbud. Pojawiło się również przydatne narzędzie do pracy nad kosztorysem pod nazwą Zadania do wykonania oraz szablony kosztorysów w języku angielskim i francuskim. Program otrzymał możliwość graficznego przedstawienia wyceny w formie wykresów i ogromne możliwości dostosowania przeglądarki, pracy nad Wspólnym Słownikiem Zamówień oraz wprowadzania numerów Specyfikacji Technicznych. Z kolei w najnowszej wersji programu Fobos WKI dodano możliwość tworzenia własnych baz cenowych (cen jednostkowych) oraz import cen jednostkowych Bistyp, Eurocenbud, Orgbud i Sekocenbud. Rys. MTM Digital Obydwa programy pozwalają importowanie baz cenowych (w postaci elektronicznej) wszystkich wydawnictw (także baz internetowych). Fobos WKI dodatkowo umożliwia sporządzanie wycen on-line. Wszystkie katalogi z najnowszymi technologiami robót są dodawane do programu Edbud Kosztorys na bieżąco. W ostatnim roku firma wprowadziła około 20 nowych katalogów nakładów rzeczowych. Firma w trybie ciągłym dostosowuje do wymagań użytkowników i rozwija moduły wspomagające pakietu Edbud Szkic, Przedmiar i Faktura. Pracuje także nad nowymi aplikacjami na bazie programu Fobos. Każda licencja programu Edbud Kosztorys upoważnia do zainstalowania programu na jednym stanowisku w biurze oraz na jednym stanowisku w domu kosztorysanta (lub na laptopie). Telefoniczny serwis techniczny jest bezpłatny, także wszystkie szkolenia w siedzibie firmy są dla użytkowników programów MTM Digital bezpłatne. Sieć dystrybucyjna programów produkcji MTM Digital jest dosyć gęsta i obejmuje większość miast wojewódzkich. Dodatkowo istnieje możliwość zakupu aplikacji za pośrednictwem sklepów internetowych. Strony internetowe: www. mtm.com.pl Pełna wersja programu Edbud Kosztorys z pełną bazą katalogów kosztuje 1490 zł, a dla użytkowników programów kosztorysowych innych producentów 690 zł. Edbud Kosztorys LITE (z pełną bazą katalogów) kosztuje 990 zł. Z kolei Edbud Kosztorys w wersji branżowej (20 dowolnie wybranych katalogów) to wydatek 690 zł. Fobos WKI jest obecnie dostępny w cenie 590 zł, a Fobos WKI przy jednoczesnym zakupie rocznego abonamentu bazy cenowej kosztuje 440 zł netto cena ta nie obejmuje bazy cenowej. Do podanych cen należy doliczyć 22% VAT. Rys. MTM Digital Fobos okno główne programu z uruchomionymi opcjami Do zrobienia oraz Wskaźniki techniczno-ekonomiczne 57

10 ORGBUD-SERWIS Obecnie firma oferuje program do kosztorysowania Kobra w wersji 8.1. Jest to kompleksowy system kosztorysowania szczegółowego i uproszczonego. W wersji maksymalnej zawiera 200 katalogów, w wersji standardowej 105. Od III kwartału 2005 wprowadzono do programu 33 nowe katalogi nakładów rzeczowych. Uproszczoną wycenę inwestycji wykonać można za pomocą systemu Inwest 2.0. Zawiera on obszerną bazę cen jednostkowych robót inwestycyjnych i remontowych, ceny elementów scalonych (asortymentów) oraz wskaźniki cenowe obiektów. Zmiany i uzupełnienia w programie Kobra wersja 8.1 obejmują m.in. tworzenie pozycji złożonych i scalonych, niezbędnych przy wycenie robót na wyższym poziomie agregacji niż w tradycyjnej bazie normatywnej oraz bezpośrednie czerpanie symboli i nazewnictwa z kartoteki asortymentów. Dla celów kalkulacji kosztów ogólnych budowy poszerzono zakres wykazów stanów, elementów i asortymentów o pozycje składowe tych kosztów. Wprowadzone zostały zróżnicowane stawki podatku VAT dla stanów, elementów i pozycji w jednym kosztorysie. Dowolny fragment kosztorysu, w tym również pozycji, oznaczyć można numerem specyfikacji technicznej i kodem CPV. Umożliwiono stworzenie globalnej pozycji scalonej na bazie wszystkich pozycji kosztorysu. Wprowadzona została także funkcja cofnięcia ostatnio wykonanych operacji w kalkulacji kosztorysowej, a także funkcja eksportu danych do programu Planista. Rozbudowano mechanizm wykrywania błędów w kosztorysie. Wprowadzono funkcję wyboru wydruków kosztorysów i przedmiarów (FIDIC). Wszystkie kalkulacje kosztorysowe wykonywane są zgodnie ze standardami Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych i z rozwiązaniami stosowanymi w Unii Europejskiej. Zmiany i uzupełnienia w programie Inwest 2.0 umożliwiają podział przedsięwzięć budowlanych na: zadanie, budowę, obiekt i roboty, co pozwala na swobodne ujmowanie dużych przedsięwzięć inwestycyjnych. Ubiegając się o kredyt inwestycyjny skorzystać można z wydruku zestawień przerobów, udziału procentowego zaawansowania prac, terminów ich realizacji oraz informacji o wykonawcach. Wprowadzono funkcję błyskawicznego przygotowania danych do sporządzania harmonogramu robót na bazie pozycji o różnym stopniu agregacji cen od poziomu robót, przez ich asortymenty i elementy, aż do wskaźnikowo wycenionych obiektów. Nowa wersja programu umożliwia kosztorysu zbiorczego, zasilonego informacjami z kosztorysów na poszczególne fragmenty zadania; udostępniono funkcję podziału na grupy (działy) robót (np. stany, elementy, asortymenty i pozycje złożone obejmujące pozycje proste). Teraz w programie stany, elementy i asortymenty są pobierane z gotowych kartotek, z możliwością jednoczesnego czerpania z nich odpowiednich kodów CPV oraz symboli specyfikacji robót. Zapis i odczyt kosztorysów możliwy jest do formatu ATH. Zmiany obejmują także możliwość konwertowania danych do progra- 58

11 mu Planista. Procedury kalkulacji i wydruki odpowiadają standardom kosztorysowym Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych i standardom FIDIC. Firma wprowadziła na rynek także wersję edukacyjną systemu kosztorysowego Kobra. Przeznaczona jest ona dla uczniów, nauczycieli, szkół oraz studentów i uczelni o profilu budowlanym. Może być wykorzystywana w szkolnych pracowniach laboratoryjnych lub na komputerach prywatnych. Nowością firmy jest również i to, że od I kwartału br. programy Edbud, Fobos, Norma, Norma Pro, Zuzia, Winbud oraz Ceninwest wyposażone zostały w moduł umożliwiający posługiwanie się cenami robót, asortymentów i obiektów, pochodzącymi z notowań Orgbud-Serwis. W chwili obecnej wczytać można do nich bogaty zbiór cenowy robót inwestycyjnych oraz remontowych: budowlanych, instalacyjnych, elektrycznych, energetycznych, sieciowych, drogowych, w obiektach zabytkowych, cen zagregowanych robót, elementów oraz obiektów, jak również cen czynników produkcji. Firma oferuje tzw. pakiet konserwacji, który obejmuje bezpłatne nowe wersje programu, bieżące informacje o uzupełnieniach lub modyfikacjach bazy normatywnej i cenowej do wykorzystania w systemie, bezpłatną pomoc w przypadku trudności z eksploatacją systemu, zarówno od strony merytorycznej, jak i informatycznej oraz udział w organizowanych przez Orgbud-Serwis spotkaniach. Na stronach internetowych firma udostępnia aktualizowane co kwartał bezpłatne zbiory cen producentów materiałów oraz artykuły dotyczące stanu prawnego w zakresie zamówień publicznych. Orgbud-Serwis zapewnia całoroczną aktualizację baz cenowych wydawanych co kwartał. Wszystkie informacje cenowe, niezbędne do sporządzenia kalkulacji kosztorysowych, wydawane są w wersji elektronicznej. Daje to możliwość automatycznego ich importowania do popularnych na rynku programów kosztorysowych. Strona internetowa: Do 31 maja br. Orgbud-Serwis oferuje w promocji wersję edukacyjną Kobry bezpłatnie. Obecnie w promocji znajdują się także tzw. e-komplet 1 i e-komplet 2. Pierwszy produkt to system kosztorysowania Kobra z rocznym abonamentem cen, odpowiednio w cenie dla wersji Max (200 katalogów) 1800 zł oraz Standard (105 katalogów) za 1650 zł. Z kolei e-komplet 2 to system kosztorysowania Inwest z rocznym abonamentem cen za 950 zł. Program Kobra w wersji standardowej kosztuje 1390 zł, a w wersji Max (200 katalogów) 1600 zł. Dodatkowe stanowisko dla posiadaczy tego systemu to wydatek 500 zł. Natomiast cena systemu Inwest wynosi 800 zł. Dodatkowe stanowisko kosztuje 350 zł. Do powyższych cen należy doliczyć 22% VAT. OWEOB PROMOCJA Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa (OWEOB) Promocja Sp. z o. o. z Warszawy wprowadza dwie wersje aktualizacyjne programów w ciągu roku. Zawierają one nowe katalogi normatywne, nowe funkcje, rozwiązania dostosowu- 59

12 jące program do współpracy z oprogramowaniem pojawiającym się na rynku. W 2006 roku nowe wersje ukażą się w maju oraz w listopadzie. Obecnie na rynku jest wersja SeKo 7.2 w następujących wariantach: SeKo 7.2 Max wersja pełna zawierająca 255 katalogów; SeKo 7.2 Plus wersja pełna rozszerzona w stosunku do wersji Max o obsługę Cenników budowlanych PZU S.A.; SeKo 7.2 Standard zawiera 124 najczęściej stosowanych katalogów ze wszystkich branż; SeKo 7.2 B zawiera 138 katalogów branży budowlanej; SeKo 7.2 E zawiera 52 katalogi branży elektrycznej i teletechnicznej oraz katalogi do rozliczania robót ziemnych i towarzyszących robót budowlanych; SeKo 7.2 I zawiera 75 katalogów branży instalacyjnej oraz katalogi do rozliczania robót ziemnych i towarzyszących robót budowlanych; SeKo 7.2 Mini zawiera 25 katalogów (w tym 10 wybranych przez klienta); istnieje możliwość odpłatnego rozszerzenia listy katalogów na indywidualne zamówienie. W najnowszej wersji SeKo 7.2 wprowadzono możliwość eksportu najczęściej używanych typów raportów do plików w formacie HTML oraz udostępniono moduł do tworzenia i katalogowania kalkulacji cen jednostkowych robót z możliwością automatycznego drukowania kalkulacji cen jednostkowych robót w formie załącznika do kosztorysu utworzonego metodą uproszczoną. Nowe możliwości programu pojawiły się też w zakresie korzystania ze Wspólnego Słownika Zamówień (CPV), pobierania informacji z katalogów normatywnych, wyszukiwania i pobierania informacji z cenników. Wprowadzono wydruki nowych rodzajów raportów (sposób wyliczenia stopnia zużycia technicznego obiektów), możliwość modyfikacji czcionki ekranowej oraz automatyczne łączenie dwóch pozycji w jedną (pozycja podstawowa + dopłata). Dodatkowa możliwość to wykorzystanie składników zagregowanych (elementów i asortymentów robót) automatyczne przenoszenie przedmiaru zdefiniowanego na poziomie składnika zagregowanego do pozycji zawartych w tym składniku, z zachowaniem proporcji. Do nowości firmy z ostatniego roku należy także program SeKo Prix. Został on wprowadzony do sprzedaży w listopadzie 2005 roku. Jest nowoczesny, przyjazny użytkownikom, umożliwia kosztorysowanie według standardów stosowanych w Unii Europejskiej. SeKo Prix pozwala na tworzenie wszelkich rodzajów kosztorysów na każdym etapie realizacji inwestycji. Może pracować w Windows 2000 i XP. Program zawiera 255 katalogów Seko Prix wybór pozycji z Biuletynu cen robót techniką przeciągania myszą z okna Eksploratora katalogów, cenników normatywnych i może korzystać w pełnym zakresie z cenników systemu Sekocenbud. W roku bieżącym przewidywane jest wprowadzenie jednej wersji aktualizacyjnej w maju. W następnych latach będą ukazywały się po dwie wersje aktualizacyjne programu w ciągu roku. Firma utrzymuje portal cenowy e-sekocenbud. Portal działa od stycznia 2004 r. i współpracuje z programami SeKo i SeKo Prix. Zawiera, poza bazami cenowymi, bazę wiedzy o nowościach w kosztorysowaniu, cenach na rynku budowlanym i obowiązujących przepisach. Strona internetowa: Obecnie program SeKo 7.2 w wersji Max kosztuje 1500 zł za pierwsze stanowisko i 1050 zł za każde kolejne. Wersja SeKo 7.2 Plus to wydatek 1650 zł za pierwsze i 1155 zł za każde kolejne. SeKo 7.2 Standard kosztuje 1300 zł za pierwsze stanowisko i 910 zł za każde kolejne. Inne przykładowe ceny to SeKo 7.2 E 1000 zł; SeKo 7.2 I 1100 zł; SeKo 7.2 Mini 800 zł. Program SeKo 7.2 Edu (wersja edukacyjna dla uczniów i studentów, oparta na wersji Standard) kosztuje 400 zł za pierwsze stanowisko i 360 zł za każde kolejne. Natomiast opisywany wcześniej SeKo Prix to wydatek 2100 zł za pierwsze stanowisko i 1470 zł za każde kolejne. Do podanych cen należy doliczyć 22% VAT. Seko Prix jeden z dostępnych widoków kosztorysu zawierający drzewo kosztorysu, widok szczegółowy i przedmiar Rys. OWEOB Promocja Rys. OWEOB Promocja 60

Kurs: Gospodarka kosztami i zasobami w inwestycjach budowlanych

Kurs: Gospodarka kosztami i zasobami w inwestycjach budowlanych Kurs: Gospodarka kosztami i zasobami w inwestycjach budowlanych Wyceń, zaplanuj, rozlicz zarządzanie inwestycjami budowlanymi Szkolenie ma na celu przygotowanie do gospodarowania kosztami i zasobami w

Bardziej szczegółowo

Kosztorysowanie z użyciem programów komputerowych (NORMA PRO)

Kosztorysowanie z użyciem programów komputerowych (NORMA PRO) Program szkolenia Kosztorysowanie z użyciem programów komputerowych (NORMA PRO) Projekt Fundament Sukcesu Szczecin, województwo zachodniopomorskie Liczba godzin szkolenia: 30 h Liczba dni szkolenia: 4

Bardziej szczegółowo

Kurs: Podstawy kosztorysowania robót budowlanych

Kurs: Podstawy kosztorysowania robót budowlanych Kurs: Podstawy kosztorysowania robót budowlanych Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy z zakresu kosztorysowania robót budowlanych, instalacyjnych, elektrycznych i innych. Szkolenie skierowane jest do osób,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja ogólna wczytywania baz cenowych Bistyp do programu ZUZIA (instrukcja opracowana na podstawie programu ZUZIA 10)

Instrukcja ogólna wczytywania baz cenowych Bistyp do programu ZUZIA (instrukcja opracowana na podstawie programu ZUZIA 10) Instrukcja ogólna wczytywania baz cenowych Bistyp do programu ZUZIA (instrukcja opracowana na podstawie programu ZUZIA 10) Do programu ZUZIA można zaimportować następujące wydawnictwa BISTYP: 1. Katalog

Bardziej szczegółowo

Kosztorysowanie w budownictwie : poradnik / Janusz Traczyk, Wiesława Sikorska-Ożgo, Paweł Kaczmarski. Warszawa, Spis treści

Kosztorysowanie w budownictwie : poradnik / Janusz Traczyk, Wiesława Sikorska-Ożgo, Paweł Kaczmarski. Warszawa, Spis treści Kosztorysowanie w budownictwie : poradnik / Janusz Traczyk, Wiesława Sikorska-Ożgo, Paweł Kaczmarski. Warszawa, 2016 Spis treści Od Wydawcy 9 Konwencje nazewnictwa 11 CZĘŚĆ I. Wycena kosztorysowa robót

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami budowlano-montażowymi w MS Project

Zarządzanie projektami budowlano-montażowymi w MS Project Zarządzanie projektami budowlano-montażowymi w MS Project Dzień 1 8:30-8:45 9:00-15:00 Dzień 2 9:00-15:00 Dzień 3 9:00-15:00 Rejestracja uczestników Wykład wprowadzający do zarządzania projektami: pojęcia

Bardziej szczegółowo

Warszawa 21 22 października 2013 KURS PODSTAWY KOSZTORYSOWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

Warszawa 21 22 października 2013 KURS PODSTAWY KOSZTORYSOWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH PROFESJONALNY KOSZTORYSANT Zapraszamy do udziału w szkoleniach organizowanych w WARSZAWIE: 1) PODSTAWY KOSZTORYSOWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH (2 dniowy kurs) 21 22 października 2013 2) JAK PRAWIDŁOWO SPORZĄDZIĆ

Bardziej szczegółowo

Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2

Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2 Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2 Obsługa faktur VAT sprzedaży, zaliczki, marży. Obsługa faktur korygujących. Tworzenie not. Tworzenie pokwitowań. Budowane i obsługa kartotek:

Bardziej szczegółowo

PROFESJONALNY KOSZTORYSANT Zapraszamy do udziału w szkoleniach organizowanych w WARSZAWIE:

PROFESJONALNY KOSZTORYSANT Zapraszamy do udziału w szkoleniach organizowanych w WARSZAWIE: PROFESJONALNY KOSZTORYSANT Zapraszamy do udziału w szkoleniach organizowanych w WARSZAWIE: 1) PODSTAWY KOSZTORYSOWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 18-19 lutego 2014 (2 - dniowy kurs) 2) JAK PRAWIDŁOWO SPORZĄDZIĆ

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE. Kosztorysowanie robót budowlanych. tel.: ; fax ;

SZKOLENIE. Kosztorysowanie robót budowlanych. tel.: ; fax ; SZKOLENIE Kosztorysowanie robót budowlanych tel.: +48 22 100-48-96; fax. +48 22 300-52-79; e-mail: biuro@akademiaasap.pl TRENERZY DORADCY TRENERZY i KONSULTANCI NASZA MISJA DOSTARCZENIE RZETELNEJ INFORMACJI

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Środki Trwałe Forte w wersji 2009.a

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Środki Trwałe Forte w wersji 2009.a SYMFONIA Środki Trwałe Forte Strona 1 z 1 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Środki Trwałe Forte w wersji 2009.a Inwentaryzacja według miejsc użytkowania Umożliwiono inwentaryzację środków trwałych według

Bardziej szczegółowo

Oferta FAKTUROWNI: koszt miesięczny: 100 zł (netto) doliczone do abonamentu miesięcznego

Oferta FAKTUROWNI: koszt miesięczny: 100 zł (netto) doliczone do abonamentu miesięcznego Oferta FAKTUROWNI: 1. Każdy nowy użytkownik, który chce korzystać z oferty FAKTUROWNI to koszt dostępu zdalnego do terminali Optima Comarch + Saldeo, który wynosi 80 zł (netto) - oplata miesięczna. 2.

Bardziej szczegółowo

Przedmiar i obmiar robót jako podstawa ustalania wynagrodzenia za roboty budowlane - cz. I

Przedmiar i obmiar robót jako podstawa ustalania wynagrodzenia za roboty budowlane - cz. I Przedmiar i obmiar robót jako podstawa ustalania wynagrodzenia za roboty budowlane - cz. I 2009-03-24 Przedmiary robót, będące podstawą sporządzania kosztorysów ofertowych, a w dalszej kolejności ustalenia

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system informatyczny PROBIT PRO-ZN jest systemem skierowanym do Zarządców Nieruchomości i Wspólnot Mieszkaniowych.

Zintegrowany system informatyczny PROBIT PRO-ZN jest systemem skierowanym do Zarządców Nieruchomości i Wspólnot Mieszkaniowych. Zintegrowany system informatyczny PROBIT PRO-ZN jest systemem skierowanym do Zarządców Nieruchomości i Wspólnot Mieszkaniowych. System wspomaga codzienną pracę Zarządców Nieruchomości poprzez automatyzację

Bardziej szczegółowo

przedmiarowanie, kosztorysowanie i harmonogramowanie - techniką tradycyjną i w technologii BIM

przedmiarowanie, kosztorysowanie i harmonogramowanie - techniką tradycyjną i w technologii BIM przedmiarowanie, kosztorysowanie i harmonogramowanie - techniką tradycyjną i w technologii BIM Datacomp Sp. z o.o. jest producentem i dystrybutorem oprogramowania przeznaczonego głównie dla budownictwa

Bardziej szczegółowo

finiownia loginów. W zależności od ustawionej opcji użytkownik login:

finiownia loginów. W zależności od ustawionej opcji użytkownik login: SYSTEM INFORMATYCZNY KS-ASW 2016 z dnia 2016-01-19 Raport Nr 1/2016 MODUŁ ksasw.exe OPIS ZMIAN, MODYFIKACJI i AKTUALIZACJI 1. Wersja 2016 modułu aswplan.exe 1. Wersja 2016 programu aswzsby.dll 1. Wersja

Bardziej szczegółowo

Plan nauczania informatyki Opracował: mgr Daniel Starego

Plan nauczania informatyki Opracował: mgr Daniel Starego Obowiązuje od roku szkolnego 000/00 Plan nauczania informatyki Opracował: mgr Daniel Starego Szkoła podstawowa klasy IV VI Dział, tematyka L. godz. I rok II rok. TECHNIKA KOMPUTEROWA W ŻYCIU CZŁOWIEKA

Bardziej szczegółowo

OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. Dostosowana. do skali biznesu

OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. Dostosowana. do skali biznesu OPROGRAMOWANIE DLA FIRM Dostosowana do skali biznesu www.enova.pl enova Szyta na miarę Skalowalność Oprogramowanie enova to skalowalny system informatyczny, który łatwo poddaje się modyfikacjom i rozbudowie.

Bardziej szczegółowo

Zmiany w programie VinCent 1.28

Zmiany w programie VinCent 1.28 Zmiany w programie VinCent 1.28 Finanse i księgowość Kartoteka klienta Na kartotece klienta znajdują się dwa nowe pola: -ILN- dodano na indywidualne zamówienie klienta. Można je wykorzystać do zapisania

Bardziej szczegółowo

1. Podręcznik instalacji aplikacji EXR Creator... 2 1.1 Wstęp... 3 1.2 Instalacja... 4 1.2.1 Instalacja aplikacji EXR Creator z płyty CD... 5 1.2.1.

1. Podręcznik instalacji aplikacji EXR Creator... 2 1.1 Wstęp... 3 1.2 Instalacja... 4 1.2.1 Instalacja aplikacji EXR Creator z płyty CD... 5 1.2.1. 1. Podręcznik instalacji aplikacji EXR Creator.................................................................... 2 1.1 Wstęp.............................................................................................

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v. 17.1

System Comarch OPT!MA v. 17.1 System Comarch OPT!MA v. 17.1 Comarch OPT!MA Pulpit Menadżera v. 4.1 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/

Bardziej szczegółowo

systemowy rozwój firmy Cennik dla biur rachunkowych Oprogramowanie ERP do zarządzania

systemowy rozwój firmy Cennik dla biur rachunkowych Oprogramowanie ERP do zarządzania systemowy rozwój firmy Cennik dla biur rachunkowych Oprogramowanie ERP do zarządzania moduły podstawowe dla biur rachunkowych moduł cena jednego stanowiska wybranego modułu wynajem (ASP) miesięczny abonament

Bardziej szczegółowo

Zmiany w programie VinCent 1.29

Zmiany w programie VinCent 1.29 Zmiany w programie VinCent 1.29 Finanse i księgowość 1. Szablon PK księgowanie z użyciem kont klientów i dostawców. Rozbudowano opcję definiowania szablonów PK. Dla przypomnienia- zdefiniowany szablon

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU: Pracownia kosztorysowania i dokumentacji przetargowej KLASA IV Technik Budownictwa

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU: Pracownia kosztorysowania i dokumentacji przetargowej KLASA IV Technik Budownictwa WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU: Pracownia kosztorysowania i dokumentacji przetargowej KLASA IV Technik Budownictwa Dział programowy 1.Przedmiarowani e i obmiarowanie robót konieczne (ocena dopuszczająca)

Bardziej szczegółowo

System zarządzania zleceniami

System zarządzania zleceniami Verlogic Systemy Komputerowe 2013 Wstęp Jednym z ważniejszych procesów występujących w większości przedsiębiorstw jest sprawna obsługa zamówień klientów. Na wspomniany kontekst składa się: przyjęcie zlecenia,

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1. 80-855 Gdańsk. www.torpol.eu

Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1. 80-855 Gdańsk. www.torpol.eu Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1 80-855 Gdańsk www.torpol.eu PUW Torpol Sp. z o.o. rozpoczęło działalność w 1987 roku. W branży tekstylnej obecni są od 1994 roku. Torpol jest

Bardziej szczegółowo

firmy produkty intranet handel B2B projekty raporty notatki

firmy produkty intranet handel B2B projekty raporty notatki firmy mail intranet produkty DOKUMENTY handel raporty B2B projekty notatki serwis zadania Dlaczego warto wybrać Pakiet ITCube? Najczęściej wybierany polski CRM Pakiet ITCube jest wykorzystywany przez ponad

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji

Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji Forte Handel 1 / 5 Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2010.1 Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Z dniem 1.01.2010r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług, wnosząca

Bardziej szczegółowo

AKTYN PŁACE-KADRY PRO (rozszerzony pakiet funkcjonalny)

AKTYN PŁACE-KADRY PRO (rozszerzony pakiet funkcjonalny) AKTYN PŁACE-KADRY PRO (rozszerzony pakiet funkcjonalny) Aktyn Płace-Kadry Pro jest oparty na programie płacowo-kadrowym Aktyn i rozszerzony o funkcje kadrowe przeznaczone dla średnich i większych firm.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA Arkusz kalkulacyjny Libre Office Calc przeznaczony dla agencji reklamowej / drukarni wspomagający przygotowanie oferty dla klienta xkalkulator AR druk cyfrowy i offsetowy wydruki

Bardziej szczegółowo

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z INFORMATYKI II. Uczeń umie: Świadomie stosować się do zasad regulaminów (P).

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z INFORMATYKI II. Uczeń umie: Świadomie stosować się do zasad regulaminów (P). PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z INFORMATYKI II DZIAŁ I: KOMPUTER W ŻYCIU CZŁOWIEKA. 1. Lekcja organizacyjna. Zapoznanie uczniów z wymaganiami edukacyjnymi i PSP. 2. Przykłady zastosowań komputerów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu QImport (wydanie I r.)

Instrukcja użytkownika programu QImport (wydanie I r.) Instrukcja użytkownika programu QImport (wydanie I 15.07.2012 r.) Wymagania techniczne komputer z procesorem 1,5 GHz lub lepszym 512 MB pamięci RAM lub więcej system operacyjny Microsoft Windows XP z dodatkiem

Bardziej szczegółowo

X-CONTROL -FUNKCJONALNOŚCI

X-CONTROL -FUNKCJONALNOŚCI X-CONTROL -FUNKCJONALNOŚCI X-CONTROL FUNKCJONALNOŚCI* *Funkcjonalności zostały omówione w kolejności logicznej. Kolejność na pulpicie; patrz widok powyżej, została zaplanowana dla wygody użytkownika. 1.

Bardziej szczegółowo

Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-21-2013

Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-21-2013 Moduł Zarządzania Biurem instrukcja użytkownika Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-21-2013 Spis treści 1. Instalacja oprogramowania... 3 2. Rejestracja klienta w Portalu dla Biur Rachunkowych... 4 3. Pierwsze

Bardziej szczegółowo

Mój pierwszy kosztorys

Mój pierwszy kosztorys Mój pierwszy kosztorys Po zainstalowaniu programu pojawi siê ekran wyboru dzia łań. Aby wybraæ ostatnio edytowany kosztorys Aby za³o yæ nowy kosztorys UWAGA - jeżeli nie zdecydujesz inaczej, program automatycznie

Bardziej szczegółowo

dla biznesu usługi enova365 na Platformie Microsoft Azure Oprogramowanie ERP do zarządzania

dla biznesu usługi enova365 na Platformie Microsoft Azure Oprogramowanie ERP do zarządzania dla biznesu usługi enova365 na Platformie Microsoft Azure Oprogramowanie ERP do zarządzania enova365 szyta na miarę skalowalna System enova365 jest dostępny w trzech wariantach funkcjonalnych oznaczonych

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY KOSZTORYSOWANIA ORAZ ZASTOSOWANIE NORMA PRO+WARSZATY OGÓLNOBUD. -SANITARNE (4 DNI) Szkolenie obejmuje poszczególne bloki zajęć

PODSTAWY KOSZTORYSOWANIA ORAZ ZASTOSOWANIE NORMA PRO+WARSZATY OGÓLNOBUD. -SANITARNE (4 DNI) Szkolenie obejmuje poszczególne bloki zajęć PODSTAWY KOSZTORYSOWANIA ORAZ ZASTOSOWANIE NORMA PRO+WARSZATY OGÓLNOBUD. -SANITARNE (4 DNI) Szkolenie obejmuje poszczególne bloki zajęć 1. Podstawy kosztorysowania robót budowlanych (7 h wykład+ 3 h ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

Internetowa Wymiana Dokumentów - wersja demonstracyjna. Integracja Comarch ERP ifaktury24 z Comarch ERP Optima

Internetowa Wymiana Dokumentów - wersja demonstracyjna. Integracja Comarch ERP ifaktury24 z Comarch ERP Optima Internetowa Wymiana Dokumentów - wersja demonstracyjna Integracja Comarch ERP ifaktury24 z Comarch ERP Optima Kraków 2015 Internetowa Wymiana Dokumento w Każdy użytkownik Comarch ERP ifaktury24 może skorzystać

Bardziej szczegółowo

ViLab- program służący do prowadzenia obliczeń charakterystyki energetycznej i sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej

ViLab- program służący do prowadzenia obliczeń charakterystyki energetycznej i sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej ViLab- program służący do prowadzenia obliczeń charakterystyki energetycznej i sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej ViLab jest samodzielnym programem służącym do prowadzenia obliczeń charakterystyki

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.5.1

Instrukcja użytkownika. Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.5.1 Instrukcja użytkownika Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.5.1 Spis treści 1 EKSPORT FAKTUR/KOREKT SPRZEDAŻY... 3 2 EKSPORT ZAMÓWIEŃ... 5 3 IMPORT ZAMÓWIEŃ... 6 4 IMPORT FAKTUR ZAKUPU...

Bardziej szczegółowo

Projekty budowlane w enova Wersja 1.1.

Projekty budowlane w enova Wersja 1.1. 2013 Projekty budowlane w enova Wersja 1.1. Dokument opisujący podstawową funkcjonalność którą udało się zrealizować w module Projekty budowlane do systemu enov. Przygotował: Piotr Maj Alt One 2013-06-01

Bardziej szczegółowo

Co nowego w systemie Kancelaris 3.31 STD/3.41 PLUS

Co nowego w systemie Kancelaris 3.31 STD/3.41 PLUS Ten dokument zawiera informacje o zmianach w wersjach: 3.31 STD w stosunku do wersji 3.30 STD 3.41 PLUS w stosunku do wersji 3.40 PLUS 1. Kancelaria 1.1. Opcje kancelarii Co nowego w systemie Kancelaris

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Symfonia Handel 1 / 8 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Dnia 1.01.2010r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług,

Bardziej szczegółowo

Wersja 3.40 Firmy++C/S

Wersja 3.40 Firmy++C/S Wersja 3.40 Firmy++C/S 1. Podatek akcyzowy za węgiel i koks Od 1 stycznia 2012 r. przestaje obowiązywać zwolnienie z akcyzy w odniesieniu do węgla i koksu przeznaczonych do celów opałowych. Wobec tego

Bardziej szczegółowo

OfficeObjects e-forms

OfficeObjects e-forms OfficeObjects e-forms Rodan Development Sp. z o.o. 02-820 Warszawa, ul. Wyczółki 89, tel.: (+48-22) 643 92 08, fax: (+48-22) 643 92 10, http://www.rodan.pl Spis treści Wstęp... 3 Łatwość tworzenia i publikacji

Bardziej szczegółowo

...Finanse Księgowość Koszty

...Finanse Księgowość Koszty 1 Środki Trwałe 3 Ewidencja obrotów 4 Kartoteka elementów majątku trwałego 4 Amortyzacja 4 Księgowanie 5 Przeszacowanie 5 Inwentaryzacja 5 Kartoteki pomocnicze 6 Raporty 6 2 Środki Trwałe Wysokie koszty

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko zamawiającego...

Imię i nazwisko zamawiającego... Zamówienie abonamentowej aktualizacji programów na rok 2016 w firmie W przypadku aktualizowania części (nie wszystkich) posiadanych stanowisk koniecznie proszę podać numery kluczy (zabezpieczeń) aktualizowanych

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Ceninwest. Podręcznik użytkownika dla programu Ceninwest

Ceninwest. Podręcznik użytkownika dla programu Ceninwest Ceninwest Podręcznik użytkownika dla programu Ceninwest SPIS TREŚCI Wydawca ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87 90-057 Łódź www.arcadiasoft.pl Prawa autorskie Zwracamy Państwu uwagę na to,

Bardziej szczegółowo

Wymagania - informatyka

Wymagania - informatyka Budowa i przeznaczenie komputera osobistego System operacyjny jednostka centralna, dysk twardy, pamięć RAM, płyta główna, procesor system operacyjny, DOS, Windows 95/98, WinXP, Win7 Znajomość podstawowych

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka aplikacji

Charakterystyka aplikacji OPT!MA Oferta Comarch (1) Oferta Comarch (2) Charakterystyka aplikacji CDN OPT!MA pracuje w środowisku Microsoft Windows. Praca w wersji jednostanowiskowej lub wielostanowiskowej Modułowa budowa Konfigurowalność

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Symfonia Handel 1 / 5 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Dnia 1.01.2010r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu QImport (wydanie II 25.07.2012 r.)

Instrukcja użytkownika programu QImport (wydanie II 25.07.2012 r.) Instrukcja użytkownika programu QImport (wydanie II 25.07.2012 r.) Wymagania techniczne komputer z procesorem 1,5 GHz lub lepszym 512 MB pamięci RAM lub więcej system operacyjny Microsoft Windows XP z

Bardziej szczegółowo

Forte Zarządzanie Produkcją Instalacja i konfiguracja. Wersja B

Forte Zarządzanie Produkcją Instalacja i konfiguracja. Wersja B Forte Zarządzanie Produkcją Instalacja i konfiguracja Wersja 2013.1.B Forte Zarządzanie Produkcją - Instalacja i konfiguracja Strona 2 z 13 SPIS TREŚCI 1 Instalacja i konfiguracja Forte Zarządzanie Produkcją...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Podpis cyfrowy ISO 9001:2008 Dokument: 2016.0.0.0 Wydanie: 2016-01. Podpis cyfrowy. Spis treści... 1

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Podpis cyfrowy ISO 9001:2008 Dokument: 2016.0.0.0 Wydanie: 2016-01. Podpis cyfrowy. Spis treści... 1 Spis treści Spis treści... 1 Wstęp... 2 Przygotowanie certyfikatów wewnętrznych... 2 2.1. Przygotowanie karty pracownika... 2 2.2. Dodawanie certyfikatu nadrzędnego... 3 2.3. Dodawanie certyfikatu pracownika...

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie. Schrack CAD i Kalkulator Ofert. Schrack Digital

Oprogramowanie. Schrack CAD i Kalkulator Ofert. Schrack Digital Schrack Digital Oprogramowanie Schrack CAD i Kalkulator Ofert PROGRAM DO PROJEKTOWANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, TELETECHNICZNYCH, OŚWIETLENIOWYCH ORAZ AUTOMATYKI POŁĄCZENIE ONLINE PROJEKTÓW CAD Z KALKULATOREM

Bardziej szczegółowo

Pomoc do programu Oferent

Pomoc do programu Oferent Pomoc do programu Oferent Wersja dokumentu: 1.1 Data ostatniej modyfikacji: 12.03.2012 Informacja o zmianach w stosunku do poprzedniej wersji dokumentu: Dodano informację o wymaganiach platformy Silverlight

Bardziej szczegółowo

Funkcje realizowane przez program KC-Firma

Funkcje realizowane przez program KC-Firma Obsługa zakupów i sprzedaży (fakturowanie, sprzedaż detaliczna), gospodarka magazynowa (PZ, WZ, MM, PW,RW, zwroty, przeceny, spisy z natury, raportowanie), rejestry VAT, rozliczenie zakupów, kasa, banki

Bardziej szczegółowo

Ulotka v.2012.2.2. System Comarch OPT!MA v. 2012.2.2. Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

Ulotka v.2012.2.2. System Comarch OPT!MA v. 2012.2.2. Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System Comarch OPT!MA v. 2012.2.2 Ulotka v.2012.2.2 Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: tel. (12) 681 43 00 www.comarch.pl/erp

Bardziej szczegółowo

ROZLICZENIA NFZ BY CTI INSTRUKCJA

ROZLICZENIA NFZ BY CTI INSTRUKCJA ROZLICZENIA NFZ BY CTI INSTRUKCJA DATA 28.02.2013 PRODUCENT Centrum Technologii Informatycznej WERSJA 1.0 AUTOR Dariusz Skórniewski 1 1 Wstęp Rozliczenia NFZ by CTI jest dodatkiem do programu Comarch ERP

Bardziej szczegółowo

Historia aktualizacji

Historia aktualizacji Historia aktualizacji TOPManager 2015.2, wersja z dnia 2015-06-29 1. Nowe raporty z faktur dla klientów, faktur od dostawców i umów o dzieło. 2. Dodanie pola Data wpływu dla faktur od dostawców i w umowach

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONY OPIS systemu lojalnościowego

SKRÓCONY OPIS systemu lojalnościowego SKRÓCONY OPIS systemu lojalnościowego na podstawie wersji 2.0 PRODUCENT: Basic-Soft Ostrów Wlkp. AKTUALNA WERSJA: Kontrahent GT wersja 2.0 Zabrania się powielania, publikowania i rozpowszechniania bez

Bardziej szczegółowo

V 1.1.4 Administracja: 1. Poprawiono instalację programu w niektórych sytuacjach po instalacji przy uruchamianiu pojawiał się błąd logowania do bazy

V 1.1.4 Administracja: 1. Poprawiono instalację programu w niektórych sytuacjach po instalacji przy uruchamianiu pojawiał się błąd logowania do bazy V 1.2.1 Ogólne: 1. Zmieniony system drukowania dokumentów. Usunięte zostały dodatkowe usługi generowania dokumentów. 2. Zmieniony system współpracy z drukarką fiskalną. 3. Możliwość zainstalowania programu

Bardziej szczegółowo

Symfonia Mała Księgowość 2013.1 Opis zmian

Symfonia Mała Księgowość 2013.1 Opis zmian Symfonia Mała Księgowość 2013.1 Opis zmian Wersja 2013.1 Zmiany parametrów w oknie Zapis 3 W oknie Zapis rejestrowane są dodatkowe parametry zapewniające prowadzenie ewidencji zgodnie ze zmienionymi przepisami.

Bardziej szczegółowo

Opis nowych funkcji w programie Symfonia Handel w wersji 2010

Opis nowych funkcji w programie Symfonia Handel w wersji 2010 Symfonia Handel 1 / 5 Opis nowych funkcji w programie Symfonia Handel w wersji 2010 Główne korzyści z wersji 2010: Optymalizacja kosztów magazynowania i obsługi dostaw poprzez efektywniejsze zarządzanie

Bardziej szczegółowo

INTENSE BUSINESS INTELLIGENCE PLATFORM

INTENSE BUSINESS INTELLIGENCE PLATFORM 0 Business Intelligence w przedsiębiorstwie INTENSE BUSINESS INTELLIGENCE PLATFORM Zmiany w wersji Wersja 6.6 1 Spis treści Wstęp... 2 Nowości w wersji... 2 Wersjonowanie załączników... 2 Widoki list...

Bardziej szczegółowo

1a Jeśli tak Karta danych pacjenta zawiera wszystkie TAK. 1b Jeśli tak Umożliwia wygenerowanie pliku xml

1a Jeśli tak Karta danych pacjenta zawiera wszystkie TAK. 1b Jeśli tak Umożliwia wygenerowanie pliku xml Firma: Medycyna Praktyczna Nazwa Produktu: empendium EDM (nowy program Medycyny Praktycznej, opracowywany na podstawie empendium Gabinet, obecnie dostępny w wersji beta) I. ZAGADNIA OGÓLNE Pytania Wielkopolskiej

Bardziej szczegółowo

OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. Dostosowana. do rozwoju firmy. www.enova.pl

OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. Dostosowana. do rozwoju firmy. www.enova.pl OPROGRAMOWANIE DLA FIRM Dostosowana do rozwoju firmy www.enova.pl MO DU ŁOprogramowanie ERP enova ma otwartą strukturę każdy moduł przeznaczony jest do wspierania określonego aspektu działalności firmy:

Bardziej szczegółowo

FS-Sezam SQL. Obsługa kart stałego klienta. INFOLINIA : tel. 14/698-20-02, kom. 608/92-10-60. edycja instrukcji : 2013-11-25

FS-Sezam SQL. Obsługa kart stałego klienta. INFOLINIA : tel. 14/698-20-02, kom. 608/92-10-60. edycja instrukcji : 2013-11-25 FS-Sezam SQL Obsługa kart stałego klienta INFOLINIA : tel. 14/698-20-02, kom. 608/92-10-60 edycja instrukcji : 2013-11-25 Aplikacja FS-Sezam SQL jest programem służącym do obsługi kart stałego klienta.

Bardziej szczegółowo

Internetowa sieć laboratoriów fotograficznych

Internetowa sieć laboratoriów fotograficznych Internetowa sieć laboratoriów fotograficznych Wstęp Pragniemy przedstawić Państwu profesjonalny system umożliwiający stworzenie internetowej sieci laboratoriów fotograficznych realizujących usługę wywołania

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c SYMFONIA Handel Premium Strona 1 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Z dniem 1 grudnia 2008r. weszła w życie nowelizacja ustawy o

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu:

Instalacja programu: Instrukcja programu Konwerter Lido Aktualizacja instrukcji : 2012/03/25 INSTALACJA PROGRAMU:... 1 OKNO PROGRAMU OPIS... 3 DODANIE MODUŁÓW KONWERSJI... 3 DODANIE LICENCJI... 5 DODANIE FIRMY... 7 DODAWANIE

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start a Symfonia wykaz różnic między programami

Symfonia Start a Symfonia wykaz różnic między programami Symfonia Start a Symfonia porównanie 1 / 5 Symfonia Start a Symfonia wykaz różnic między programami Dział Zarządzania Produktami Symfonia Start a Symfonia - porównanie 2 / 5 Ogólne Symofnia Start to linia

Bardziej szczegółowo

WF-FaKiR BUDŻET to aplikacja wspomagająca zarządzanie finansami w jednostkach budżetowych

WF-FaKiR BUDŻET to aplikacja wspomagająca zarządzanie finansami w jednostkach budżetowych WF-FaKiR BUDŻET to aplikacja wspomagająca zarządzanie finansami w jednostkach budżetowych System księgowy charakteryzuje się prostotą obsługi, szybkością i niezawodnością działania Podstawą dla zastosowanych

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: Inter Szyk J. Kozikowski Sp.J. ul. Narwicka 11a. 80-557 Gdańsk. www.interszyk.pl

Dane Klienta: Inter Szyk J. Kozikowski Sp.J. ul. Narwicka 11a. 80-557 Gdańsk. www.interszyk.pl Dane Klienta: Inter Szyk J. Kozikowski Sp.J. ul. Narwicka 11a 80-557 Gdańsk www.interszyk.pl InterSzyk jest jedną z największych hurtowni odzieżowych działających na terenie całej Polski. Poza sprzedażą

Bardziej szczegółowo

Program do wagi SmartScale

Program do wagi SmartScale Program do wagi SmartScale zarządzanie pomiarami zarządzanie towarami - dodawanie, usuwanie oraz wyszukiwanie towarów zarządzanie kontrahentami dodawanie i usuwanie oraz wyszukiwanie wydruki kwitów w trybie

Bardziej szczegółowo

ASENT ZBIÓR FUNKCJONALNOŚCI Z ZAKRESU SYSTEMU SPRZEDAŻY MOBILNEJ

ASENT ZBIÓR FUNKCJONALNOŚCI Z ZAKRESU SYSTEMU SPRZEDAŻY MOBILNEJ ZBIÓR FUNKCJONALNOŚCI Z ZAKRESU SYSTEMU SPRZEDAŻY MOBILNEJ zbiór funkcjonalności z zakresu systemu sprzedaży mobilnej System ASENT zbiór funkcjonalności z zakresu sprzedaży mobilnej, dedykowany dla urządzeń

Bardziej szczegółowo

System Arialis Hurtownia Farmaceutyczna opis systemu. Obsługa cen i upustów - Obsługa kartoteki cen urzędowych

System Arialis Hurtownia Farmaceutyczna opis systemu. Obsługa cen i upustów - Obsługa kartoteki cen urzędowych System Arialis Hurtownia Farmaceutyczna opis systemu System Arialis Hurtownia Farmaceutyczna jest aplikacją dedykowaną dla przedsiębiorstw zajmujących się obrotem środków farmaceutycznych. System jest

Bardziej szczegółowo

Forte Rozliczenia Pracownicze

Forte Rozliczenia Pracownicze Forte Rozliczenia Pracownicze Podręcznik użytkownika Wersja 2014 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe,

Bardziej szczegółowo

Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie

Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie informatycznej. Zadaniem systemu jest rejestracja i przechowywanie

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009 SYMFONIA Handel Premium Strona 1 z 7 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009 Dodatkowa ochrona dostępu do przeglądania cen zakupu towarów Duża grupa użytkowników programu zgłaszała

Bardziej szczegółowo

Nowy wymiar współpracy z klientem

Nowy wymiar współpracy z klientem Nowy wymiar współpracy z klientem Nowy wymiar współpracy z klientem Proponujemy nowe, funkcjonalne narzędzie pozwól wypełnid faktury klientowi i wysyład je do Twojego systemu finansowo-księgowego. Podnieś

Bardziej szczegółowo

Podstawy pracy w systemie Doradca.

Podstawy pracy w systemie Doradca. Podstawy pracy w systemie Doradca. Wstęp. Program Doradca jest aplikacją systemu Windows typu klient- serwer. Oznacza to że baza z dokumentami, użytkownikami, klientami i innymi zasobami znajduje się na

Bardziej szczegółowo

System Broker. Wersja 5.1

System Broker. Wersja 5.1 System Broker Wersja 5.1 1 System Broker wersja 5.1 System Broker to oprogramowanie zaprojektowane specjalnie z myślą o usprawnieniu pracy brokera ubezpieczeniowego. Przeznaczone jest zarówno dla małych

Bardziej szczegółowo

Środki pomocnicze od 1.01.2014 r.

Środki pomocnicze od 1.01.2014 r. Środki pomocnicze od 1.01.2014 r. Wg rozporządzenia MZ z dnia 6.12.2013 r., zlecenia na środki pomocnicze, wystawione od 1.01.2014 r., powinny zawierać określenie zaopatrzenia wg nazwy wyrobu medycznego

Bardziej szczegółowo

System obsługi wag suwnicowych

System obsługi wag suwnicowych System obsługi wag suwnicowych Wersja 2.0-2008- Schenck Process Polska Sp. z o.o. 01-378 Warszawa, ul. Połczyńska 10 Tel. (022) 6654011, fax: (022) 6654027 schenck@schenckprocess.pl http://www.schenckprocess.pl

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ. Aktualizacja stawek VAT na rok 2011. Wydanie: 1 Data wydania: 17.12.2010 Strona/ stron: 1/11

FORMULARZ SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ. Aktualizacja stawek VAT na rok 2011. Wydanie: 1 Data wydania: 17.12.2010 Strona/ stron: 1/11 FORMULARZ SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Aktualizacja stawek VAT na rok 2011 KS-FKW Wydanie: 1 Data wydania: 17.12.2010 Strona/ stron: 1/11 Zmiana stawek VAT od 2011 roku a konfiguracja systemu KS-FKW Spis

Bardziej szczegółowo

Po uzupełnieniu informacji i zapisaniu formularza, należy wybrać firmę jako aktywną, potwierdzając na liście dostępnych firm klawiszem Wybierz.

Po uzupełnieniu informacji i zapisaniu formularza, należy wybrać firmę jako aktywną, potwierdzając na liście dostępnych firm klawiszem Wybierz. Pierwsze kroki Krok 1. Uzupełnienie danych własnej firmy Przed rozpoczęciem pracy z programem, należy uzupełnić informacje o własnej firmie. Odbywa się to dokładnie tak samo, jak uzupełnianie informacji

Bardziej szczegółowo

Integracja Symfonia ERP ze sklepem internetowym

Integracja Symfonia ERP ze sklepem internetowym ze sklepem internetowym Rozwiązanie umożliwia pełną dwukierunkową integrację Symfonia ERP Handel ze sklepem internetowym shopgold i zostało przygotowane w sposób umożliwiający dostęp i zarządzanie sklepem

Bardziej szczegółowo

Podstawowe wiadomości i pojęcia związane z projektowaniem schematów elektrycznych

Podstawowe wiadomości i pojęcia związane z projektowaniem schematów elektrycznych Niniejszy artykuł zawiera podstawowa informację o projektowaniu schematów elektrycznych i używaniu oprogramowania wspomagającego projektowanie w branży elektrycznej i automatyce. Podstawowe wiadomości

Bardziej szczegółowo

O2Symfonia by CTI. Instrukcja i opis programu

O2Symfonia by CTI. Instrukcja i opis programu O2Symfonia by CTI Instrukcja i opis programu Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Konfiguracja programu... 3 3. Konfiguracja rejestry kasowe... 5 4. Przygotowanie pliku do importu... 6 5. Import w programie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA Projekt: Podnoszenie kwalifikacji drogą do sukcesu Szkolenie: Kurs obsługi komputera ECDL start (harmonogram kursu języka angielskiego zostanie umieszczony wkrótce) Termin

Bardziej szczegółowo

Tytuły Wykonawcze. Opis systemu tworzenia dokumentacji TW-1

Tytuły Wykonawcze. Opis systemu tworzenia dokumentacji TW-1 Tytuły Wykonawcze Opis systemu tworzenia dokumentacji TW-1 Program pozwala na tworzenie tytułów wykonawczych według Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 maja 2014 r. 1.Główne cechy systemu -ewidencja

Bardziej szczegółowo

LICENCJA ZAKRES LICENCJI CENA****(netto) START Win pakiet jednostanowiskowy*** 150,- pakiet edukacyjny (tylko do celów dydaktycznych)

LICENCJA ZAKRES LICENCJI CENA****(netto) START Win pakiet jednostanowiskowy*** 150,- pakiet edukacyjny (tylko do celów dydaktycznych) Cennik ASSECO WAPRO Fakturowanie - WF-Fakturka (dows) LICENCJA ZAKRES LICENCJI CENA****(netto) START pakiet jednostanowiskowy*** 150,- EDUKACYJNA pakiet edukacyjny (tylko do celów Sprzedaż i magazyn -

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA Projekt: Podnoszenie kwalifikacji drogą do sukcesu Szkolenie: kurs komputerowy ECDL Start Termin szkolenia: 19. 03. 2015r. 10. 06. 2015 r. Termin Egzaminu ECDL Start:

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE OPROGRAMOWANIA DEDYKOWANEGO

WYKONANIE OPROGRAMOWANIA DEDYKOWANEGO Zapytanie ofertowe nr 1/2014 Wrocław, dn. 29.01.2014 Lemitor Ochrona Środowiska Sp. z o. o. ul. Jana Długosza 40, 51-162 Wrocław tel. recepcja: 713252590, fax: 713727902 e-mail: biuro@lemitor.com.pl NIP:

Bardziej szczegółowo

System Symfonia e-dokumenty

System Symfonia e-dokumenty System Symfonia e-dokumenty Konfiguracja Symfonia e-dokumenty Wersja 2012.1 Konfiguracja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Instalacja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Należy pamiętać, że na danym systemie operacyjnym

Bardziej szczegółowo

MADAR. - rozwiązania dla średnich przedsiębiorstw

MADAR. - rozwiązania dla średnich przedsiębiorstw MADAR MADAR - rozwiązania dla średnich przedsiębiorstw Przedstawiamy grupę programów Madar, skierowanych do firm średnich, małych i mikro. Nasza 15-letnia praca zaowocowała powstaniem w pełni zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny. z przedmiotu Informatyki. w klasie VI

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny. z przedmiotu Informatyki. w klasie VI Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu Informatyki w klasie VI Ocenę niedostateczna nie zna regulamin pracowni nie potrafi wymienić 3 dowolnych punktów regulaminu nie dba o porządek na

Bardziej szczegółowo