Czas dużych inwestycji w gminie Tarczyn UNIJNA DOTACJA DLA TARCZYNA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Czas dużych inwestycji w gminie Tarczyn UNIJNA DOTACJA DLA TARCZYNA"

Transkrypt

1 WIADOMOŚCI TARCZYŃSKIEISSN Rok 16 Nr 5/6 (169/170) Niezależny Miesięcznik Regionalny. Egzemplarz bezpłatny. Maj-Czerwiec 2009 Czas dużych inwestycji w gminie Tarczyn Modernizacja i rozbudowa budynku SP ZOZ oraz przedszkola, realizacja II etapu przebudowy dróg gminnych na osiedlu mieszkaniowym w Tarczynie, modernizacja dróg w Tarczynie i na terenach wiejskich to tylko niektóre zadania, które zostały wykonane bądź są w trakcie realizacji przez władze gminy Tarczyn Nowoczesny ZOZ Dużymi przedsięwzięciami realizowanymi przez burmistrz Barbarę Galicz i samorząd są inwestycje dotyczące budynku ośrodka zdrowia i przedszkola. Plan remontu oraz koncepcja rozbudowy SP ZOZ były bardzo potrzebne ze względu na stan techniczny, sanitarno-epidemiologiczny i trudności lokalowe. W związku z tym już 4 lata temu burmistrz Barbara Galicz zleciła wstępne opracowanie koncepcji inwestycji, po czym niecałe 3 UNIJNA DOTACJA DLA TARCZYNA Stowarzyszenie Rozwoju Gmin Tarczyn, Prażmów -Lokalna Grupa Działania powołane z inicjatywy burmistrza Tarczyna Barbary Galicz pozyskało ok. 2,8 mln zł w ramach unijnego programu Leader. Zarząd Województwa Mazowieckiego zatwierdził listę Lokalnych Grup Działania (LGD), które otrzymają środki finansowe na realizację przygotowanych wcześniej Lokalnych Strategii Rozwoju. - To duży sukces wszystkich, lata temu obecni samorządowcy zobowiązali się, że w tej kadencji kompleksowo rozwiążą problem niedostosowania lokalowego przychodni zdrowia w Tarczynie oraz zabezpieczą potrzeby zdrowotne mieszkańców poprzez dobudowanie wielu kolejnych poradni specjalistycznych. Oznacza to m.in., że zakres rehabilitacji i fizjoterapii będzie nieporównywalnie szerszy niż obecny przewiduje się około 3000 zabiegów miesięcznie. Planowane są także poradnie konsultacyjne lub zabiegowe: ginekologiczno-położnicza, laryngologiczna, okulistyczna, kardiologiczna, neurologiczna, chirurgiczna, dermatologiczna, gastroenterologiczna, alergologiczna, pulmunologiczna, reumatologiczna, urologiczna, ortopedyczna, endokrynologiczna, psychiatryczna, medycyny pracy oraz pracownie RTG i USG. Warto podkreślić, iż ZOZ w Tarczynie jest ogólnodostępną placówką publiczną, a władze Tarczyna zamierzają taki właśnie status utrzymać, by zapewnić mieszkańcom jak najlepszą opiekę medyczną. którzy zaangażowali się w proces tworzenia naszego Stowarzyszenia, przygotowanie Lokalnej Strategii Rozwoju dla obu gmin oraz umiejętne wypełnienie wniosku aplikacyjnego i opracowanie kilkudziesięciu załączników niezbędnych do uzyskania dofinansowania podkreśla Barbara Galicz, która od początku koordynowała wszystkie wymienione działania. Wsparcie finansowe Barbara Galicz i obecni samorządowcy zobowiązali się, że w tej kadencji kompleksowo rozwiążą problem niedostosowania lokalowego przychodni zdrowia w Tarczynie..i przedszkole Projekt związany z modernizacją i rozbudową przedszkola stanowi z kolei reakcję władz gminy Tarczyn na coraz większe zainteresowanie tego typu placówką. Inwestycja zakłada wielofunkcyjność i efektywność wykorzystania obiektów oraz wyposażenia będących przedmiotem projektu. Przedszkole po rozbudowie uzyska trzy nowoczesne sale dydaktyczne oraz salę wielofunkcyjną z zapleczem sanitarnym i magazynowym. Owa sala umożliwi organizację zajęć gimnastycznych niezbęd- Dok. na str. 5 P i e n i ą d z e d l a LGD mającej siedzibę w Tarczynie zostały przyznane na lata (licząc terminy rozliczenia poszczególnych zadań). W tym okresie na obszarze gmin Tarczyn i Prażmów będą realizowane projekty mające na celu modernizację lokalnej infrastruktury, tworzenie i rozwój Dok. na str. 2

2 Wiadomości Tarczyńskie nr 5/6 (169/170) Maj-Czerwiec 2009 UNIJNA DOTACJA DLA TARCZYNA Dok. ze str. 1 mikroprzedsiębiorstw, różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej oraz tzw. małe projekty. Wszystko to ma koordynować LGD w Tarczynie. Właśnie do niej, celem realizacji wspomnianych projektów, będą składane wnioski o dotacje od różnych podmiotów z terenu gmin Tarczyn i Prażmów. Wskutek tego region uzyska z pewnością istotne wsparcie finansowe. Stowarzyszenie otrzyma także pieniądze na swoje wydatki organizacyjno-administracyjne. Co więcej, przewidziane jest również wdrażanie projektów współpracy, czyli wspólnych przedsięwzięć realizowanych przez Lokalne Grupy Działania. Innowacyjne projekty Leader, będący jedną z części unijnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW), jest oddolnym partnerskim podejściem do rozwoju tychże obszarów, realizowanym przez lokalne grupy działania. Polega na opracowaniu przez miejscową społeczność Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) oraz realizacji wynikających z niej innowacyjnych projektów łączących m.in. zasoby ludzkie, naturalne, kulturowe, historyczne oraz wiedzę i umiejętności przedstawicieli trzech sektorów: publicznego, gospodarczego i społecznego. Osoby te tworzą partnerstwo zwane Lokalną Gru- Celem przedsięwzię- Gmina Tarczyn wyróżniona Już po raz czwarty cia jest wyłonienie regionów, sportowych (dla osób wszystkich kategorii wiekowych, w sportowe. W szczególności wane przez gminy inwestycje fundacja Aktywni uhonorowała gminy, które laryzację sportu, rekreacji i ak- tym osób niepełnosprawnych, budowę obiektów sportowych, które najbardziej dbają o popu- najlepiej dbają o zdrowie tywnego trybu życia na swoim kobiet w ciąży, osób z nadwagą itd.) z zakresu sportu poszczególnych instytucji, zakup sprzętu sportowego dla i kondycję fizyczną swoich mieszkańców bierze pod uwagę wszelkie powszechnego i rekreacji, szkół, przedszkoli itd. Konkur- terenie. Komisja konkursowa Wręczenie nagród nastąpiło podczas Mistrzostw Wone, których organizatorami, społeczności przez aktywność działania gminy polegające imprezy sportowo-rekreacyj- imprez integrujących lokalne sem objęte są także wszelkie jewództwa Podkarpackiego współorganizatorami, sponsorami są gminy uczestniczące rodzaju promowania aktywno- sprzętu sportowego. sportową oraz wszelkiego na wynajmowaniu i użyczaniu - Family Cup 2009 w kolarstwie górskim, będących w konkursie. Konkurs dotyczy ści ruchowej na terenie gmin. jednocześnie Mistrzostwami w szczególności kursów, zajęć, Konkurs obejmuje także zaplanowane, rozpoczęte i realizo- (więcej na Polski Amatorów zorganizowanych przy współudziale szkoleń, konkursów i zawodów Ministerstwa Sportu, pod patronatem Prezydenta RP oraz Prezydenta Miasta Przemyśla. Mistrzostwom i finałowi konkursu towarzyszyła Gra terenowa organizowana przez TKKF Ogniwo Przemyśl dla dzieci i młodzieży z województwa podkarpackiego. Konkurs Aktywna Gmina organizowany jest przez fundację Aktywni od 2006 roku. Początkowo odbywał się w cyklu półrocznym i obejmował sezon wiosenno-letni oraz jesienno-zimowy. Od roku 2008 konkurs organizowany jest w cyklu rocznym. Czwarta edycja obejmowała okres: s t r o n a 2

3 Maj-Czerwiec 2009 Wiadomości Tarczyńskie nr 5/6 (169/170) Dni Tarczyna 2009 z rozmachem Dni Tarczyna 2009 (27-28 czerwca), podobnie jak poprzednie, okazały się pełnym sukcesem organizacyjnym i frekwencyjnym. Plac przy szkole podstawowej zapełniły wielotysięczne tłumy. A pojawić się w Tarczynie było naprawdę warto, bowiem organizatorzy imprezy -Burmistrz Tarczyna oraz Gminny Ośrodek Kultury - zaprosili na tegoroczne święto sławnych artystów Dni Tarczyna, w czasie których nad bezpieczeństwem przybyłych czuwały jak zwykle służby mundurowe i medyczne, rozpoczęły się w sobotni wieczór Dyskoteką pod chmurką. Zabawa w najlepsze trwała do godzin nocnych. Następnego dnia, na tarczyńskim rynku, w mobilnym centrum medycznym prowadzone były bezpłatne badania medyczne, m.in. mammografia oraz cytologia. Akcja ta zorganizowana została przez Centrum Zdrowia z Piaseczna i gazetę Kurier Południowy, przy współpracy z gminą Tarczyn. Ci, którzy skorzystali ze wspomnianych badań, uzyskali nie tylko ważne informacje o stanie swojego zdrowia, lecz także zaoszczędzili czas i pieniądze potrzebne na dotarcie do odpowiedniej placówki. Wesoło i refleksyjnie Na placu przy szkole podstawowej (ul. Stępkowskiego) koncerty rozpoczęły się w niedzielne popołudnie już od godziny 17. Choć w ostatnim czasie pogoda nie sprzyjała, tym razem dopisała w pełni. Było słonecznie i ciepło. Tegoroczne Dni Tarczyna poprowadził znakomicie Michał Muskat - aktor i konferansjer z bogatym dorobkiem scenicznym. Na początek zagrał zespół Chrząszcze, wykonujący piosenki z lat 60., przywołując u niektórych wspomnienia młodzieńczych lat. Po tym fragmencie imprezy wicestarosta piaseczyński Marek Gieleciński wręczył burmistrzowi Tarczyna Barbarze Galicz i przewodniczącemu Rady Miejskiej Janowi Dębskiemu Klucz Stolicy Kulturalnej Mazowsza (w obecnym roku ten zaszczytny tytuł przyznano Powiatowi Piaseczyńskiemu i jego gminom). Niedługo potem wystąpił znany satyryk Jan Pietrzak, legenda polskiej sceny kabaretowej. Dzięki jego dowcipnym i trafnym komentarzom tarczyńska publiczność znakomicie się bawiła, zanosząc się śmiechem. Jednak występ artysty miał również swoją refleksyjną stronę, gdyż Pietrzak odniósł się do obecnej sytuacji społeczno-politycznej w Polsce, co zwieńczyła wykonana przez niego słynna piosenka Żeby Polska była Polską. W imieniu mieszkańców gminy, burmistrz Barbara Galicz wręczyła artyście piękny bukiet kwiatów. Mnóstwo atrakcji Dni Tarczyna 2009 stały się ponadto znakomitą okazją, by odwołać się do lokalnej historii i wyróżnić tytułem Honorowy Obywatel Miasta Tarczyna dwie wspaniałe osoby - śp. ks. Czesława Oszkiela, w imieniu którego wyróżnienie odebrał ks. Paweł Walkiewicz, (wikary parafii św. Mikołaja w Tarczynie) oraz Konstantego Bogdańskiego. Pierwszy z nich dał się poznać lokalnej społecz- ności jako wspaniały kapłan i świetny organizator. Dzięki Jego staraniom został wybudowany Dom Parafialny, dzisiejsza siedziba GOKu, oraz wykonano renowację kościoła. Podczas okupacji niemieckiej ks. Oszkiel współpracował z ruchem oporu i pomagał ludziom zagrożonym aresztowaniem poprzez wydawanie metryk ze zmienionymi nazwiskami. W 1944 r. został aresztowany przez Niemców, a następnie po brutalnych przesłuchaniach zamordowany. Konstanty Bogdański był członkiem Związku Walki Zbrojnej, następnie - żołnierzem Armii Krajowej mianowanym w roku 1992 do stopnia sierżanta. W okresie okupacji działał na terenie Dok. na str. 8 s t r o n a 3

4 Wiadomości Tarczyńskie nr 5/6 (169/170) Maj-Czerwiec 2009 Bezpłatne szkolenia za unijne środki w Tarczynie Na terenie gminy Tarczyn realizowany jest projekt Moje pierwsze e-szkolenie współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Koordynatorem działania jest firma CNJA Edukacja z Krakowa, która w ramach realizacji projektu współpracuje od początku z gminą Tarczyn Szkolenia, polegające na nauce języków obcych połączonej z e- learningiem oraz na wsparciu psychologicznym dla grup, odbywają się w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - poddziałanie Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw. Projekt skierowany jest do pracujących osób dorosłych zamieszkałych na terenie województwa mazowieckiego (z pominięciem aglomeracji warszawskiej), zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub umów cywilno-prawnych. Szczególnie mile widziane są osoby powyżej 45. roku życia, o wykształceniu podstawowym lub średnim i niskich dochodach. - Bardzo się cieszę, że na terenie naszej gminy udało się zorganizować tak ciekawe i pożyteczne szkolenia - podkreśla Barbara Galicz, burmistrz Tarczyna. Kursy językowe kończą się egzaminem TELC i uzyskaniem prestiżowych certyfikatów. Kolejne terminy szkoleń to: r r. 10 grup r r. 8 grup r r. 7 grup. Zainteresowani uczestnictwem w projekcie mogą wypełnić i podpisać ankietę rekrutacyjną, dostępną na stronie pl, wysłać ją na a następnie dostarczyć do Urzędu Miejskiego w Tarczynie. Więcej informacji: Urząd Miejski w Tarczynie, Tel Piknik rodzinny w szkole W sobotnie popołudnie dnia 23 maja w Publicznej Szkole Podstawowej im. Juliana Stępkowskiego w Tarczynie odbył się piknik rodzinny. To święto stało się już tradycją w naszej placówce. Mimo, że pogoda nas nie rozpieszczała, na boisko szkolne przybyły całe rodziny, aby po raz kolejny miło a zarazem aktywnie spędzić razem z nami czas. Imprezę zainaugurowała pani dyrektor Beata Zaradkiewicz, która skierowała ciepłe słowa do zgromadzonych uczestników festynu, podziękowała sponsorom za udzielone wsparcie rzeczowe i finansowe, nauczycielom i rodzicom za zaangażowanie w przygotowanie pikniku oraz służbom sprawującym pieczę nad bezpieczeństwem podczas trwania imprezy. W ostatnich słowach zwróciła się do wszystkich mam i dzieci, składając im serdeczne życzenia z okazji zbliżających się świąt rodzinnych: Dnia Matki i Dnia Dziecka. Następnie głos zabrały dzieci z koła polonistyczno redakcyjnego, które pod kierunkiem p. Iwony Gosek przygotowały krótki program artystyczny o tematyce rodzinnej. Kolejną atrakcją były pokazy karate zaprezentowane przez grupę pana Janusza Grzyba oraz pokaz tańca współczesnego w wykonaniu absolwentki naszej szkoły, Angeliki Dębskiej. Umiejętnościami kabaretowymi wykazali się członkowie koła polonistycznego prowadzonego przez panią Aleksandrę Wójcik. Nie lada talentem organizacyjnym i bogatą wyobraźnią wykazali się dorośli, odpowiedzialni za przygotowanie i organizację imprezy. Szczególną atrakcją był niewątpliwie występ Bractwa Rycerskiego z Gniewu, które zaprezentowało swój program pt. Jak to muszkieterowie. Dwaj rośli młodzieńcy w pięknych mundurach w ciekawy, a zarazem humorystyczny sposób opowiadali o życiu i służbie muszkieterów, brawurowo zaprezentowali scenki pojedynków. Przeprowadzili też musztrę, której uczestnikami byli ochotnicy wybrani spośród publiczności. Odziani w piękne mundury i zbroje z tamtej epoki, dzielnie przeszli chrzest bojowy. Nie obyło się bez strat, na szczęście, tylko w sprzęcie. Występy te były nagrodzone gromkimi brawami. Później członkowie bractwa uczyli chętnych, już indywidualnie, trudnej sztuki strzelania z łuku. Każdy mógł spróbować swoich sił i sprawdzić czy ma celne oko. Podczas pikniku można było kupić dobrą i tanią książkę, pomalować fantazyjnie twarz, przejechać się wierzchem na koniu, wziąć udział w rodzinnych zawodach sportowych. Jak zwykle, duże zainteresowanie budziła loteria fantowa, na której można było wygrać wartościowe rzeczy, np. komplet filiżanek czy telefon komórkowy. Nie mniejszym powodzeniem cieszył się kiermasz prac plastycznych i biżuterii, które wykonali i rodzice naszych uczniów. Najmłodsi uczestnicy pikniku mogli korzystać do woli z uciech i zabaw na dmuchanej zjeżdżalni, zamku i dżdżownicy, których fundatorami byli: Urząd Miasta w Tarczynie i Gminny Ośrodek Kultury. Jeśli ktoś zgłodniał, mógł posilić się w kawiarence, zjadając pyszne ciasto domowego wypieku przygotowane przez mamy uczniów, a na amatorów czegoś treściwszego czekały pachnące kiełbaski i kaszanki z grilla oraz pyszne, różnorodne sałatki i surówki również przygotowane samodzielnie przez rodziców. Jak widać, na tegorocznym pikniku rodzinnym nie brakowało atrakcji. Było to możliwe dzięki świetnej organizacji ze strony rodziców i nauczycieli oraz ofiarności lokalnych sponsorów. Każdy zapewne znalazł coś interesującego dla siebie. Tradycyjnie, dochód z imprezy przeznaczony będzie na potrzeby szkoły i uczniów. Krzysztof Gosek nauczyciel PSP w Tarczynie s t r o n a

5 Maj-Czerwiec 2009 Wiadomości Tarczyńskie nr 5/6 (169/170) Czas dużych inwestycji w gminie Tarczyn Wizualizacja budynku Przedszkola w Tarczynie nych do prawidłowego rozwoju fizycznego dzieci, a także lekcji muzycznych i tanecznych, co będzie miało pozytywny wpływ na rozwój zainteresowań maluchów. Dzięki rozbudowie przedszkola zwiększy się znacznie liczba uczęszczających do placówki dzieci, poprawi się ponadto ich komfort nauki i bezpieczeństwo, przez co będą znacznie lepiej przygotowane do dalszej edukacji. Wzrośnie również liczba pracowników przedszkola. Rozwiązania te przyczynią się do znacznej poprawy funkcjonalności obiektu. Modernizacje dróg Dok. ze str. 1 celu wzmocnienia istniejących nawierzchni, położono nakładki asfaltowe na ulicach: Czarneckiego, Kółkowej, Reszki, Sportowej, Działkowej, Pocztowej, Pogodnej, Stępkowskiego i na fragmencie ul. Grójeckiej w Tarczynie (tzw. kutynówka). Zmodernizowana została także ul. Graniczna w Kopanej. Zakończono II etap przebudowy dróg gminnych na osiedlu mieszkaniowym w Tarczynie. Wykonano kompleksowo i sprawnie modernizację ciągu komunikacyjnego o długości ok. 3 km łączącego Jeziorzany z Gąskami. Dzięki temu powstały dodatkowe możliwości na szybszy rozwój i ożywienie gospodarcze. Zbudowano też nowe miejsca parkingowe przy ul. Kościelnej w Werdunie. Zakończono ponadto II etap remontu ciągu pieszego łączącego Księżowolę z Kopaną. W fazie realizacji są remonty ulic: Działkowej w Kopanej, Północnej i Długiej w Przypkach, Topolowej i Leśnej w Korzeniówce, Wspólnej w Suchodole, Kościelnej w Jeżewicach, Ziołowej i Brzozowej w Janówku oraz Dębowej w Pawłowicach. Na wyżej wymienione działania zostały już podpisane umowy. Szymon Woźniak W ostatnim czasie, w Wizualizacja budynku ZOZ w Tarczynie Modernizacja ul. Stępkowskiego Osiedle mieszkaniowe - Tarczyn Dok. na str. 6/7 s t r o n a 5

6 Wiadomości Tarczyńskie nr 5/6 (169/170) Maj-Czerwiec 2009 Ulica Grójecka - Tarczyn (tzw. Kutynówka ) Ulica Górna - Gąski Ulica Północna - Wola Przypkowska Ulica Długa - Wola Przypkowska Ulica Pocztowa - Tarczyn Ulica Kółkowa - Tarczyn Ulica Reszki -Tarczyn Ulica Pogodna - Tarczyn s t r o n a 6

7 Maj-Czerwiec 2009 Wiadomości Tarczyńskie nr 5/6 (169/170) Ulica Sportowa - Tarczyn Ulica Stępkowskiego - Tarczyn Ulica Działkowa - Tarczyn Ulica Czarneckiego - Tarczyn Chodnik - Księżowola Ulica Graniczna - Kopana Mieszkańcy domów przy ulicy Reszki 14 i 14a pragną serdecznie podziękować Pani Burmistrz Barbarze Galicz i Radnemu Panu Mirosławowi Faliszewskiemu za przeznaczenie środków na ułożenie chodnika i poprawę drogi, co pozytywnie wpłynęło na komunikację zarówno dla pieszych jak i zmotoryzowanych, a także estetykę otoczenia. s t r o n a 7

8 Wiadomości Tarczyńskie nr 5/6 (169/170) Maj-Czerwiec 2009 Dni Tarczyna 2009 z rozmachem Świętochowa, Tarczyna, Suchodołu. Brał udział w legendarnej Akcji BURZA. Po wojnie w roku 1950 aresztowany przez władze PRL. W uznaniu zasług w walce o niepodległość, p. Bogdański odznaczony został Krzyżem Armii Krajowej w 1994r.,otrzymał Odznakę Weterana Walk o Niepodległość i Odznakę Akcji Burza. Pan Bogdański pojawił się najmłodsi korzystali licznie i z ogromną radością. Dużo uśmiechu zarówno dzieciom, jak i ich rodzicom dostarczyło malowanie twarzy, którym zajmowali się profesjonalni charakteryzatorzy teatralni z Warszawy. Osoby przybyłe na imprezę w Tarczynie smakowały pysznych, ciepłych dań przyrządzanych przez specjalnie wynajętą firmę cateringową. N i e z a w o d n y Bajm Dok. ze str.3 na uroczystości osobiście wraz z żoną, dziećmi i wnukami. Wspomniane wyróżnienia wręczyli burmistrz Barbara Galicz, przewodniczący Jan Dębski, wicestarosta Marek Gieleciński, wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Piaseczyńskiego Joanna Pająkiewicz oraz Wacław Mendel, sołtys Świętochowa. W czasie Dni Tarczyna, już tradycyjnie, odbyła wystawa obrazów Andrzeja Kujawy i Dariusza Sieczki, w czasie której obaj artyści zaprezentowali swoje wspaniałe prace ukazujące m.in. piękno gminy Tarczyn. Nie zabrakło też atrakcji dla najmłodszych - na placu obok szkoły ustawione zostały zjeżdżalnie i stoiska z zabawkami, z których Kulminacyjnym punktem tegorocznych Dni Tarczyna był występ Bajmu, jednego z najbardziej uznanych i cenionych polskich zespołów popowych. Wokalistka grupy, Beata Kozidrak, zaśpiewała dawne i nowe przeboje, w tym takie hity jak: Biała armia, Ta sama chwila, Myśli i słowa, Krótka historia, Nie ma wody na pustyni, a także utwór promujący ostatni album artystów - Zabierz mnie tam. W czasie ich wykonywania utrzymywała wspaniały, bliski kontakt z tysiącami osób bawiącymi się na koncercie, które niezwykle pozytywnie i żywiołowo reagowały nie tylko na wszystkie piosenki, lecz również na ich zapowiedzi. W imieniu publiczności dziękuję Pani za cudowny, wyjątkowy i prawdziwie niepowtarzalny nastrój, jaki dziś stworzył tu zespół Bajm wyraziła swój podziw burmistrz Barbara Galicz, co spotkało się z głośną owacją tłumów przybyłych na Dni Tarczyna. Muzycy byli pod wrażeniem takiej reakcji widowni, bisując jeszcze kilka razy. Szymon Woźniak SZANSA * Kochasz muzykę i taniec? * Jesteś muzykalny/a i masz poczucie rytmu? * Chcesz tańczyć profesjonalnie? * Marzysz o występach na prawdziwych scenach CAŁEJ POLSKI? * Jesteś w stanie poświęcić dużo CZASU i WYSIŁKU? * Jesteś osobą odpowiedzialną, gotową podjąć pracę? * Czy masz pow. 165cm wzrostu, pow. 15 lat i szczupłą sylwetkę? Jeśli tak, to WŁAŚNIE CIEBIE szukamy! Gwarantujemy darmowe szkolenie (tańce całego świata) jeśli podejmiesz pracę w naszym zespole! UWAGA! POŚPIESZ SIĘ! Już we wrześniu zaczynamy koncertować! To Twoja szansa! Ilość miejsc ograniczona! Szukamy 10 dziewczyn i 10 chłopaków! Pośpiesz się! PILNE! Nie zwlekaj i zadzwoń: kom s t r o n a 8

9 Maj-Czerwiec 2009 Wiadomości Tarczyńskie nr 5/6 (169/170) Urząd Miejski rozpoczął porządkowanie terenu wokół cmentarza parafialnego w Tarczynie, starając się rozwiązać problem zachowania ładu, czystości i estetyki miejsca, które jest nie tylko miejscem pamięci, ale także naszym wspólnym dobrem, o które powinniśmy dbać. Zakończono pierwszy etap porządkowania północno-zachodniej strony cmentarza, w dalszej kolejności planowane są prace porządkowe od strony południowej. Apelujemy o utrzymanie czystości i porządku w tym szczególnym miejscu. CMENTARZ PRZED I PO UPRZĄTNIĘCIU Rocznica śmierci Ireny Sendlerowej 12 maja 2009 roku mięła 1 rocznica śmierci pani Ireny Sendlerowej z Krzyżanowskich, bohaterki czasów II wojny światowej, która z narażeniem życia uratowała ponad 2500 żydowskich dzieci. W dniu rocznicy została odprawiona msza święta w kościele pod wezwaniem świętego Karola Boromeusza w intencji zmarłej. Były spotkania ludzi, którzy pamiętają o pani Irenie nad jej grobem na Starych Powązkach, były kwiaty od delegacji szkół jej imienia oraz liczne nekrologi w gazetach. Chciałem przypomnieć, że pani Irena Sendlerowa urodziła się 15 lutego 1910 r. w Otwocku a zmarła 12 maja 2008 r. w Warszawie. Podczas II wojny światowej kierowała Referatem Dziecięcym Rady Pomocy Żydom Żegota. Organizowała i osobiście uczestniczyła w ratowaniu dzieci żydowskich wyprowadzając je z warszawskiego getta. Po wojnie została odznaczona medalem Sprawiedliwej wśród narodów świata. W 2003 r. otrzymała najwyższe polskie odznaczenie Order Orła Białego oraz nagrodę im. Jana Karskiego Za odwagę i serce. W 2006 r. została mianowana do Pokojowej Nagrody Nobla. Była jedną z największych Polek XX wieku, była człowiekiem o wielkim sercu i wielkiej skromności. Miałem wielki zaszczyt znać osobiście panią Irenę Sendlerową i wiedziałem o jej związkach rodzinnych z Tarczynem. Dziadek pani Ireny, Ksawery Grzybowski był synem powstańca z 1863 roku, Karola Grzybowskiego, wieloletnim administratorem majątku ziemskiego Drozdy k/ Tarczyna pod koniec XIX wieku i na początku XX wieku, około 1905 r. nabył lub zbudował budynek na ul. Piaseczyńskiej 28 (obecnie ul. Stępkowskiego). Dom ten istnieje do dzisiaj. Do swych dziadków w Tarczynie często przyjeżdżała w okresie międzywojennym pani Irena u nich spędzała wakacje. Ojciec pani Ireny, Stanisław Krzyżanowski również był związany z Tarczynem, jego matka, a babka pani Ireny to Maria z Krajewskich obywatelka Tarczyna naczelnika poczty tarczyńskiej. Grób jej i jej męża znajduje się w Tarczynie koło kaplicy. Pani Irena Sendlerowa w licznych rozmowach wspominała swe związki z Tarczynem, bywała tu również o ile jej zdrowie pozwalało w okresie powojennym. Związki pani Ireny z Krzyżanowskich Sendlerowej opisałem w mojej książce W dawnym Tarczynie wydanej w 2001 r. Pani Irena Sendlerowa otrzymała honorowe obywatelstwo miasta Tarczyna i honorowe członkostwo Towarzystwa Przyjaciół Tarczyna. Myślę, że rocznica śmierci byłaby okazją do zaznaczenie w szczególny sposób związków pani Ireny Sendlerowej z Tarczynem. Może należałoby pomyśleć o tablicy pamiątkowej na domu dziadków pani Ireny a może nazwanie Jej imieniem skweru na skrzyżowaniu ulicy Grójeckiej i Komornickiej. Jest to miejsce symboliczne, tam była przed wojną dzielnica żydowska, tam była synagoga tarczyńska zniszczona przez Niemców. Skwer ten powinien przypominać o związkach pani Ireny Sendlerowej z Tarczynem i o jej bohaterskiej działalności podczas okupacji niemieckiej kiedy to uratowała ponad 2500 dzieci żydowskich od zagłady. Jerzy Golański s t r o n a 9

10 Wiadomości Tarczyńskie nr 5/6 (169/170) Maj-Czerwiec 2009 ZAWODY STRAŻACKIE Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze o Puchar Burmistrza Tarczyna to okazja do popularyzacji Ochotniczych Straży Pożarnych wśród mieszkańców gminy, a dla najlepszych drużyn przepustka do udziału w zawodach powiatowych. W tym roku strażacy spotkali się w dniu 6 czerwca na boisku w Pracach Małych. Rywalizowało ze sobą 7. drużyn - 4. męskie, 2. kobiece i 1. młodzieżowa. Otwierając zawody Burmistrz Tarczyna Barbara Galicz życzyła wszystkim strażakom wspaniałej rywalizacji sportowo-pożarniczej, podkreślając jednocześnie jej znaczenie w zdobywaniu umiejętności przydatnych później w akcjach pożarniczych. Rywalizacja przebiegała w dwóch konkurencjach: sztafecie sprawnościowej oraz próbie sprawności bojowej. W sztafecie zawodnicy pokonywali takie przeszkody jak równoważnia, czy pionowa ściana. W bojówce poszczególne ekipy miały za zadanie umiejętne zestawienie węży gaśniczych, uruchomienie motopompy oraz uderzenie strumieniem wody w precyzyjnie wyznaczone cele. Klasyfikacja. Drużyny męskie: 1. OSP Kotorydz, 2. OSP Prace Małe, 3. OSP Tarczyn, 4. OSP Suchodół Drużyny Kobiece: 1. OSP Tarczyn, 2. OSP Suchodół Drużyny młodzieżowe: 1. OSP Tarczyn Puchary wręczył przewodniczący Rady Miasta Jan Dębski, który podziękował organizatorom za sprawne przygotowanie zawodów a także zawodnikom, którzy pokazali wysokie umiejętności pożarnicze. Nad sprawnym przebiegiem zawodów czuwali sędziowie z Komendy PSP z Piaseczna oraz z poszczególnych gminnych jednostek OSP, którym organizatorzy pragną serdecznie podziękować. Drużynom, które będą reprezentowały naszą gminę w zawodach powiatowych życzymy kolejnych zwycięstw. Odsłonięcie kapliczki W dniu 2 maja br. we wsi Suchodół, pośród sosnowego lasu, na tzw. Trakcie Napoleońskim byliśmy świadkami uroczystości związanej z odrestaurowaniem zaniedbanej kapliczki. Doszło do tego wskutek działań Towarzystwa Modrzewina. Poświęcenia kapliczki dokonał Proboszcz parafii Werdun Piotr Dobrzyński. Odprawił też nabożeństwo majowe. W uroczystości wzięła udział Barbara Galicz burmistrz Tarczyna, członkowie Modrzewiny, a także Towarzystwa Przyjaciół Tarczyna. AK. s t r o n a 10

11 Maj-Czerwiec 2009 Wiadomości Tarczyńskie nr 5/6 (169/170) PORADY PRAWNE PORADY PRAWNE PORADY PRAWNE Egzekucja z ruchomości Egzekucja z ruchomości polega na tym, że komornik po odnalezieniu ruchomości należących do dłużnika dokonuje ich zajęcia, a następnie sprzedaży. Ruchomości to przedmioty majątkowe, które znajdują się w posiadaniu dłużnika w miejscu zamieszkania lub prowadzenia działalności. Ruchomością może być zatem telefon, rower, lodówka, pralka, telewizor, dvd, samochód, komputer itp. Przepisy o egzekucji z ruchomości stanowią, że komornik może zająć tylko te ruchomości, które znajdują się we władaniu dłużnika, a więc których właścicielem jest dłużnik. Ruchomości dłużnika będące we władaniu osoby trzeciej można zająć tylko wówczas, gdy osoba ta zgadza się na ich zajęcie albo przyznaje, że stanowią własność dłużnika. Czasem zdarza się, że komornik zajmuje rzecz nienależącą do dłużnika. W takiej sytuacji jedynym sposobem na zniesienie zajęcia jest wystąpienie przez osobę trzecią do sądu z tzw. powództwem przeciwegzekucyjnym. Wydany wyrok w sprawie powoduje, że komornik musi zwolnić zajętą ruchomość i nie może już skierować do niej egzekucji. Zajęcie ruchomości wygląda w ten sposób, że komornik wpisuje zajętą ruchomość do protokołu zajęcia i przykleja na zajętej ruchomości nalepkę z napisem: Zajęte. Komornik Sądowy. Wskutek zajęcia dłużnik nie może rozporządzać zajętą rzeczą, jednak rzecz nadal pozostaje w rękach dłużnika. Wyjątkowo zdarza się, że komornik oddaje rzecz pod dozór innej osobie. Obowiązkiem dozorcy lub dłużnika, któremu pozostawiono zajęte rzeczy, jest przechowywanie rzeczy z taką starannością, aby nie straciły na wartości. To oznacza, że nie należy nadmiernie używać tych rzeczy, jednak zwykłe używanie jest dopuszczalne. Dla przykładu, jeśli jest to samochód, to można nim jeździć, ale trzeba uważać, aby nie doprowadzić do stłuczki, żeby samochód nie stracił na wartości. Dozorca oraz dłużnik obowiązani są oddać przechowywane rzeczy na każde wezwanie komornika. Za świadome uszkadzanie lub zbywanie przedmiotów majątkowych, które zostały zajęte, grozi odpowiedzialność karna. Kolejnym etapem w egzekucji z ruchomości jest ich sprzedaż. Zanim ona nastąpi komornik ustali jeszcze wartość szacunkową Gminny Ośrodek Kultury zaprasza do korzystania z usług kserograficznych Format A4 Format A4 (dwustronnie) Format A3 Format A3 (dwustronnie) zajętych ruchomości. Oszacowanie polega na tym, że komornik do protokołu zajęcia wpisze kwotę, która według jego wiedzy i doświadczenia stanowi wartość pieniężną zajętych ruchomości. Przepisy o egzekucji przewidują cztery tryby sprzedaży: a) z wolnej ręki, b) z wolnej ręki za zgodą dłużnika, c) bez licytacji oraz d) w drodze licytacji. W ramach sprzedaży z wolnej ręki przez komornika mogą być wystawione te ruchomości, które ulegają łatwo zepsuciu albo sprawowanie nad nimi dozoru lub ich przechowywanie powodowałoby nadmierne koszty. Sprzedaż tych ruchomości nie może nastąpić wcześniej niż siódmego dnia od daty zajęcia Sprzedaż z wolnej ręki za zgodą dłużnika oznacza, że komornik zaoferuje przedsiębiorcy prowadzącemu działalność handlową ruchomości po cenie minimalnej określonej przez dłużnika. Ponadto sprzedaż nastąpi tylko wtedy, gdy wierzyciele wyrazili na to zgodę. Taka sprzedaż nie może nastąpić wcześniej niż po czternastu dniach od dnia oszacowania. Sprzedaży bez licytacji dokonuje się wtedy, gdy zajęte ruchomości są nieużywane i mogą stanowić przedmiot obrotu handlowego. Sprzedaż następuje na wniosek strony na rzecz przedsiębiorcy prowadzącego obrót takimi ruchomościami po cenach hurtowych. Gdy nie będzie można ustalić takich cen, sprzedaż nastąpi po cenach o 25% niższych od wartości szacunkowej ruchomości. Jeśli zajęte ruchomości nie zostaną sprzedane według dwóch wyżej przedstawionych trybów, komornik sprzeda je w drodze licytacji publicznej. O terminie i miejscu licytacji komornik zawiadamia wierzyciela i dłużnika najpóźniej na trzy dni przed dniem licytacji. Cena wywołania w pierwszym terminie licytacji publicznej wynosi trzy czwarte wartości szacunkowej. Jeżeli licytacja w pierwszym terminie nie dojdzie do skutku, zajęte ruchomości mogą być sprzedane w drugim terminie licytacyjnym. Cena wywołania w drugim terminie licytacyjnym wynosi połowę wartości szacunkowej. Sprzedaż licytacyjna nie może nastąpić za cenę niższą od ceny wywołania. Najczęstszym powodem niedojścia do skutku pierwszej licytacji jest brak chętnych. Licytacja może także nie odbyć się z powodu braków formalnych, np. brak skutecznego doręczenia zawiadomienia o licytacji gr - 60 gr - 70 gr zł Punkt ksero znajduje się w budynku G.0.K. ul. Ks. Czesława Oszkiela 3 (sekretariat) i czynny jest: pn.-pt. od godz i w sobotę od godz Informacje pod nr. tel Licytacja odbywa się w ten sposób, że licytanci oferują cenę. W wyniku kolejnych ofert licytantów (postąpień) zwiększa się cena ruchomości. Komornik udzieli przybicia osobie ofiarującej najwyższą cenę, jeżeli po trzykrotnym wezwaniu do dalszych postąpień nikt więcej nie zaofiarował. Z chwilą przybicia dochodzi do skutku sprzedaż ruchomości na rzecz nabywcy. Jeśli wierzyciel lub dłużnik są niezadowoleni z przebiegu licytacji, mogą zaskarżyć udzielenie przybicia w razie naruszenia przepisów o publicznym charakterze licytacji czy o najniższej cenie nabycia. Skargę rozpatruje sąd. Jeżeli licytacja nie doszła do skutku, wierzyciel może w ciągu dwóch tygodni od otrzymania zawiadomienia komornika żądać wyznaczenia drugiej licytacji lub przejąć na własność ruchomości wystawione na sprzedaż albo niektóre z nich w cenie nie niższej od ceny wywołania. Warunkiem przejęcia ruchomości na własność przez wierzyciela jest złożenie oświadczenia wraz z zapłatą całej ceny. Przejęcie ruchomości na własność jest dla wierzyciela opłacalne tylko wtedy, gdy będzie miał pewność, że za nabyte ruchomości uzyska w wyniku własnych działań kwotę, która pokryje przynajmniej w części jego należność. W razie niezgłoszenia w przepisanym terminie wniosku o wyznaczenie drugiej licytacji lub oświadczenia o przejęciu ruchomości na własność, komornik umorzy egzekucję co do nie sprzedanych ruchomości. Jeżeli druga licytacja nie doszła do skutku, wierzycielowi w ciągu dwóch tygodni od otrzymania zawiadomienia komornika przysługuje prawo przejęcia ruchomości na własność za cenę nie niższą od ceny wywołania. Jeżeli wierzyciel nie skorzystał z prawa przejęcia ruchomości na własność, komornik umorzy egzekucję z ruchomości. Filip Powroźnik, prawnik W razie pytań do autora proszę dzwonić pod numer telefonu s t r o n a 11

12 Wiadomości Tarczyńskie nr 5/6 (169/170) Maj-Czerwiec 2009 Złote Gody W dniu 19 maja 2008r. w Sali Ślubów Urzędu Miejskiego w Tarczynie, odbyło się uroczyste wręczenie Medali Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie dla Państwa Danuty i Krzysztofa Karolaków z Komornik oraz Lucyny i Kazimierza Majewskich z Tarczyna Burmistrz Tarczyna Barbara Galicz, przy udziale kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Karoliny Olczak oraz zaproszonych gości, wręczyła odznaczenia przyznawane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, a także listy gratulacyjne, kwiaty i kosze słodyczy. Złote Gody Jubilaci uczcili lampką szampana i tortem w gronie najbliższych. Przy tej okazji, oglądając wspólnie dawne fotografie, wracali pamięcią do jakże cudownych lat młodości, związanych z nimi radosnych chwil i wiośnianych uczuć. Medale otrzymali Ci, którzy umieli wspólnie budować więzi rodzinne, szacunek i zrozumienie w całym okresie pięćdziesięcioletniego pożycia małżeńskiego. Wszyscy życzymy Im pogodnej jesieni w atmosferze miłości i troski rodzinnej. K.O. ZAWODY WĘDKARSKIE Z OKAZJI DNIA DZIECKA 31 maja na łowisku Tarczyńskiego Koła Wędkarskiego SUM w Jeziorzanach odbyły się coroczne zawody wędkarskie z okazji Dnia Dziecka. Ponad 20 młodych (w wieku od 4 do 16 lat) pasjonatów wędkarstwa (w tym 3 dziewczynki) rywalizowało o cenne nagrody (wędki, kołowrotki, akcesoria wędkarskie) ufundowane przez Burmistrza Tarczyna Barbarę Galicz oraz Gminny Ośrodek Kultury w Tarczynie. Rywalizację, ku zaskoczeniu wszystkich, wygrał 4. letni Julian Sadowski, który złowił 2.42 kg ryb. Drugie miejsce zajął Tomasz Kowalewski 2.14 kg, a trzecie Martyna Kalmus 1.5 kg. Martyna zdobyła także nagrodę za złowienie największej ryby. Organizatorzy zawodów zapewnili wszystkim uczestnikom wędkowania słodkie upominki oraz pamiątkowe dyplomy Organizatorami zawodów byli: Burmistrz Tarczyna, TTW Sum oraz Gminny Ośrodek Kultury w Tarczynie. AS Sukces recytatorów z gminy Tarczyn Po raz XXVI w Młodzieżowym Domu Kultury Resursa w Radomiu odbył się finał Małego Konkursu Recytatorskiego Radom Jego organizatorem jest Towarzystwo Kultury Teatralnej Oddział Okręgowy. Celem konkursu jest popularyzacja poezji współczesnej oraz wykrywanie uzdolnień dzieci w zakresie interpretacji tekstów literackich Bierze w nim udział kilkuset recytatorów z byłego woj. radomskiego. Po eliminacjach szkolnych, gminnych i powiatowych w finale występują najlepsi z najlepszych. W tym roku było to 29 wykonawców. Przypomnijmy. Dwoje recytatorów: Maja Franckowska z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Juliana Stępkowskiego w Tarczynie i Sebastian Bierdziński z Zespołu Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum im. Wojciecha Górskiego w Pamiątce, po zwycięstwie w eliminacjach powiatowych w Grójcu, reprezentowali naszą gminę w grodzie nad rzeką Mleczną. Jury, składające się z członków Towarzystwa Teatralnego w Radomiu, szczególną uwagę zwracało na dobór repertuaru, dostosowanie tekstu do siły głosu recytatora, kulturę słowa, ogólne wrażenie artystyczne, itd. Tarczynianie pokazali, że mają wyjątkowe zdolności recytatorskie. Sebastian Bierdziński otrzymał nagrodę główną a Maja Franckowska wyróżnienie. Wiersze w ich interpretacji zachwyciły nie tylko jurorów, ale także publiczność. Młodym recytatorom gratuluję ogromnego sukcesu. To zapewne początek ich kariery recytatorskiej. Dziękuję opiekunom za przygotowanie młodych adeptów sztuki słowa. Szczególne podziękowania należą się rodzicom obojga recytatorów, którzy podczas finału dodawali otuchy swoim dzieciom. Alfred Kohn Dyr. Gminnego Ośrodka Kultury w Tarczynie WIADOMOŚCI TARCZYŃSKIE Niezależny Miesięcznik Nakładem: Gminnego Ośrodka Kultury w Tarczynie, Regionalny ul. Ks. Cz. Oszkiela 3, tel. (0-22) Redaktor techniczny: Alfred Kohn, stale współpracują: Szymon Woźniak, Jerzy Golański. Redakcja zastrzega sobie możliwość zmian w materiałach nadesłanych oraz nie odpowiada za treść reklam. Druk: Chochlik-druk, Krakowiany 33 s t r o n a 12

Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie :27:17

Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie :27:17 Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie 2014-09-24 07:27:17 18 września w Zespole Szkół w Chorzelowie odbyło się uroczyste poświęcenie i oddanie do użytku hali sportowej. Hala została wybudowana ze środków

Bardziej szczegółowo

Uroczystości 3 majowe 6 Lipiec 2008/2 W dniu 3 maja 2008r. miała miejsce uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod pomnik Króla Władysława Łokietka połączona z obchodami Rocznicy Uchwalenia Konstytucji

Bardziej szczegółowo

Powiatowe Obchody Dnia Strażaka i uroczyste przekazanie samochodu pożarniczego dla OSP Zarzecze.

Powiatowe Obchody Dnia Strażaka i uroczyste przekazanie samochodu pożarniczego dla OSP Zarzecze. Powiatowe Obchody Dnia Strażaka i uroczyste przekazanie samochodu pożarniczego dla OSP Zarzecze. W dniu 30 kwietnia 2017r w Zarzeczu (Gmina i Miasto Nisko) odbyły się uroczystości przekazania samochodu

Bardziej szczegółowo

Hubert ma już wózek!!!

Hubert ma już wózek!!! Hubert ma już wózek!!! Dzięki otwartemu sercu Mieszkańców Gminy Przytoczna i prywatnym sponsorom Hubert ma już wózek, który jest niezbędny do dalszej rehabilitacji. Dzięki otwartemu sercu Mieszkańców Gminy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU WIERSZE KS. JANA W MOICH OBRAZACH

REGULAMIN KONKURSU WIERSZE KS. JANA W MOICH OBRAZACH REGULAMIN KONKURSU WIERSZE KS. JANA W MOICH OBRAZACH II. I. Cele konkursu: 1. Upamiętnienie 100 rocznicy urodzin ks. J. Twardowskiego, podtrzymywanie pamięci o księdzu Janie Twardowskim, popularyzacja

Bardziej szczegółowo

TO, CO NIEZNISZCZALNE TRWA

TO, CO NIEZNISZCZALNE TRWA . Zatoka lasu zstępuje w rytmie górskich potoków Jeśli chcesz znaleźć źródło musisz iść do góry, pod prąd. Przedzieraj się, szukaj, nie ustępuj, wiesz, że ono musi gdzieś tu być Gdzie jesteś źródło?...

Bardziej szczegółowo

Wystąpiło sześć orkiestr z całego województwa pomorskiego w składzie:

Wystąpiło sześć orkiestr z całego województwa pomorskiego w składzie: W Lipuszu odbył się II Pomorski Festiwal Orkiestr Dętych Lipusz 2012. Tłumnie zebrana publiczność 22 lipca na stadionie sportowym w Lipuszu przez prawie trzy godziny mogła wysłuchać sześciu orkiestr, a

Bardziej szczegółowo

ZDROWA GMINA - przebieg akcji w roku 2012

ZDROWA GMINA - przebieg akcji w roku 2012 ZDROWA GMINA - przebieg akcji w roku 2012 W związku z udziałem gminy Wolanów w trzeciej edycji konkursu Zdrowa Gmina organizowanego przez Polską Unię Onkologii, prowadzono akcje na rzecz zwiększenia frekwencji

Bardziej szczegółowo

Znów jesteśmy w szkole!!!

Znów jesteśmy w szkole!!! Znów jesteśmy w szkole!!! 1 września 2003r. uroczystymi apelami rozpoczęliśmy nowy rok szkolny. Pani dyrektor Elżbieta Pytka powitała nas i naszych rodziców bardzo serdecznie. Następnie wprowadzony został

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU MAM TALENT

REGULAMIN KONKURSU MAM TALENT 1 REGULAMIN KONKURSU MAM TALENT ORGANIZATOR: Zespół Szkół nr 11 w Jastrzębiu-Zdroju, pedagog Agnieszka Kaczmarska CELE KONKURSU: popularyzowanie działań artystycznych rozwijanie kreatywności młodzieży

Bardziej szczegółowo

Uroczystość rozpoczęła się korowodem wieńców dożynkowych przygotowanych przez reprezentacje poszczególnych sołectw.

Uroczystość rozpoczęła się korowodem wieńców dożynkowych przygotowanych przez reprezentacje poszczególnych sołectw. Projekt Dożynki Gminne 2014 został zrealizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju. W ramach projektu w dniu 31 sierpnia

Bardziej szczegółowo

str. 16 poniedziałek, 4 lipca 2011 www.waszdzienpodniu.pl GM. PRZEMĘT. POŚWIĘTNO. 14xtu4244 c1 TU04385 czeniu części artystycznej odbyły się rozgrywki rodzinne. Drużyny zmierzyły się w konkurencjach sportowych,

Bardziej szczegółowo

IV EDYCJA KONKURSU BEZPIECZNIE NA ROWERZE

IV EDYCJA KONKURSU BEZPIECZNIE NA ROWERZE IMPREZA SPORTOWO KULTURALNA IV EDYCJA KONKURSU BEZPIECZNIE NA ROWERZE Nowy Dwór Mazowiecki 7 maja 2011. PATRONAT NAD IV EDYCJĄ IMPREZY W ROKU 2011 OBJĘLI: Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki, Starosta

Bardziej szczegółowo

Józef Tischner, Boski młyn, Kraków Konkurs Recytatorski

Józef Tischner, Boski młyn, Kraków Konkurs Recytatorski Artyści żyją przez piękno[ ] Z piękna bierze się siła tych znaków, które stawiają artyści. A czymże jest piękno?[ ] Ono jest jak światło, które do nas przychodzi z drugiej strony świata. Bo na tym świecie

Bardziej szczegółowo

WOLNOŚĆ KOCHAM I ROZUMIEM

WOLNOŚĆ KOCHAM I ROZUMIEM MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY 2014 WOLNOŚĆ KOCHAM I ROZUMIEM XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. PŁK. L. LISA-KULI WARSZAWA, UL. OSZMIAŃSKA 23/25 12-14 i 25 marca 2014 r. MDK to niepowtarzalny

Bardziej szczegółowo

"W zdrowej szkole zdrowy duch, czyli Piknik Rodzinny w Zespole Szkół nr 43

W zdrowej szkole zdrowy duch, czyli Piknik Rodzinny w Zespole Szkół nr 43 "W zdrowej szkole zdrowy duch, czyli Piknik Rodzinny w Zespole Szkół nr 43 W słoneczną sobotę 26.05.2012 roku teren wokół Zespołu Szkół nr 43 na Białołęce pełen był gwaru i wesołej zabawy. Tego dnia bowiem

Bardziej szczegółowo

L e s z n o w o li K u ltu r y w ln ik G m i n n e g o O ś r o d k a

L e s z n o w o li K u ltu r y w ln ik G m i n n e g o O ś r o d k a BEZPŁATNY KWARTALNIK KULTURALNY GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W LESZNOWOLI, NAKŁAD: 500 EGZEMPLARZY NR 1 K K w ar L e s z n o w o li K u ltu r y w ln ik G m i n n e g o O ś r o d k a ta PAŹDZIERNIK 2010 PUZDeRKO

Bardziej szczegółowo

FESTYN ŚWIĘTO RODZINY

FESTYN ŚWIĘTO RODZINY FESTYN ŚWIĘTO RODZINY Dobrze się baw! Baw się dobrze każdego dnia! Nawet kiedy napotkasz lwa, nawet gdy popełnisz sto gaf, smerfnie żyj i dobrze sie baw! Już w tradycję naszego przedszkola wplótł się Festyn

Bardziej szczegółowo

Celem konkursu jest: Patronat honorowy: Organizatorzy:

Celem konkursu jest: Patronat honorowy: Organizatorzy: II Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy Religijnej Uwielbiaj duszo Pana. Patronat honorowy: Dziekan Dekanatu Puławskiego ksiądz Piotr Trela, Prezydent Miasta Puławy Janusz Grobel, Starosta Puławski Witold

Bardziej szczegółowo

Festyn rodzinny Publicznej Szkoły Podstawowej w Kiełczewicach Górnych

Festyn rodzinny Publicznej Szkoły Podstawowej w Kiełczewicach Górnych Festyn rodzinny Publicznej Szkoły Podstawowej w Kiełczewicach Górnych FESTYN RODZINNY w naszej placówce organizujemy od 2008 roku. Ma na celu umożliwienie wzajemnego poznania się i integrację mieszkańców

Bardziej szczegółowo

V KONKURS RECYTATORSKI POEZJI I PROZY RELIGIJNEJ

V KONKURS RECYTATORSKI POEZJI I PROZY RELIGIJNEJ Jan Paweł II - bądźcie świadkami miłosierdzia Patronat honorowy: Dziekan Dekanatu Puławskiego ksiądz Piotr Trela Prezydent Miasta Puławy Janusz Grobel Starosta Puławski Witold Popiołek Wójt Gminy Puławy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA. dla Wnioskodawców MAŁE PROJEKTY

INFORMACJA DODATKOWA. dla Wnioskodawców MAŁE PROJEKTY INFORMACJA DODATKOWA dla Wnioskodawców ubiegających się o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju: MAŁE PROJEKTY Numer wniosku o dofinansowanie* *Rubryka wypełniana

Bardziej szczegółowo

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "LIWOCZ" zaprasza wszystkich zainteresowanych na bezpłatne szkolenie pt. "Małe projekty - sposób na aktywizację społeczności lokalnej" dotyczące przygotowania wniosków

Bardziej szczegółowo

ŻYCIE SZKOŁY. INFORMATOR ZESPOŁU SZKÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM im. Jana Pawła II W PĘPOWIE. Nr 49. Cz. 1. Przedszkole maj - czerwiec 2013

ŻYCIE SZKOŁY. INFORMATOR ZESPOŁU SZKÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM im. Jana Pawła II W PĘPOWIE. Nr 49. Cz. 1. Przedszkole maj - czerwiec 2013 ŻYCIE SZKOŁY INFORMATOR ZESPOŁU SZKÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM im. Jana Pawła II W PĘPOWIE Nr 49. Cz. 1. Przedszkole maj - czerwiec 2013 i edukacja wczesnoszkolna STRONA GŁÓWNA ZESPOŁU SZKÓŁ: www.zspepowo.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Szanowna Mieszkanko, Szanowny Mieszkańcu miejscowości Pleśna! Zabierz głos w sprawie swojej miejscowości!

Szanowna Mieszkanko, Szanowny Mieszkańcu miejscowości Pleśna! Zabierz głos w sprawie swojej miejscowości! Szanowna Mieszkanko, Szanowny Mieszkańcu miejscowości Pleśna! Zabierz głos w sprawie swojej miejscowości! Gmina Pleśna bierze udział w projekcie Samorząd z inicjatywą realizowanym przez Fundację Biuro

Bardziej szczegółowo

Kraśnik 26-27.05.2012 r.

Kraśnik 26-27.05.2012 r. XX LAT SOS WIOSKI DZIECIĘCEJ W KRAŚNIKU XVIII BIEG PO UŚMIECH Kraśnik 26-27.05.2012 r. Z radością informujemy Państwa o kolejnej edycji BIEGU PO UŚMIECH. Impreza zapoczątkowana w 1994 roku ma formułę biegów

Bardziej szczegółowo

BIOGRAFIA. Irena Sendlerowa, właściwie Irena Stanisława Sendler,

BIOGRAFIA. Irena Sendlerowa, właściwie Irena Stanisława Sendler, BIOGRAFIA Irena Sendlerowa, właściwie Irena Stanisława Sendler, Sendler z domu Krzyżanowska - ur. 15 lutego 1910 w Warszawie, zm. 12 maja 2008 w Warszawie. Polska działaczka społeczna. Swoje dzieciństwo,

Bardziej szczegółowo

DOBRA PRAKTYKA. Pogłębianie wśród dzieci wiedzy o życiu, działalności i osobowości Ojca Świętego Jana Pawła II.

DOBRA PRAKTYKA. Pogłębianie wśród dzieci wiedzy o życiu, działalności i osobowości Ojca Świętego Jana Pawła II. DOBRA PRAKTYKA Nazwa szkoły: Imię i nazwisko dyrektora: Dobra praktyka(nazwa programu, działań): Ilość uczniów objętych programem/działaniami: Odpowiedzialni, organizatorzy i partnerzy: Okres czasowy realizacji:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REGIONALNEGO TURNIEJU ARTYSTYCZNEGO O Liść Dębu

REGULAMIN REGIONALNEGO TURNIEJU ARTYSTYCZNEGO O Liść Dębu REGULAMIN REGIONALNEGO TURNIEJU ARTYSTYCZNEGO O Liść Dębu ORGANIZATOR: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2, ul. 1-go Sierpnia 26, 37-450 Stalowa Wola, tel. 15 842 26 91, 15 842 06 40 http://zsnr2.stalowa-wola.pl/

Bardziej szczegółowo

XV Wojewódzki Konkurs Młodych Talentów Poetyckich

XV Wojewódzki Konkurs Młodych Talentów Poetyckich Są dwie rzeczy, które napełniają duszę podziwem i czcią, niebo gwiaździste nade mną, prawo moralne we mnie. Są to dla mnie dowody, że jest Bóg nade mną i Bóg we mnie." Immanuel Kant XV Wojewódzki Konkurs

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy do Konkursu o Janie Pawle II

Zapraszamy do Konkursu o Janie Pawle II Zapraszamy do Konkursu o Janie Pawle II 2 kwietnia 2005 roku - tę datę każdy Polak zapamięta jako chwilę odejścia Wielkiego Człowieka - Jana Pawła II. Benedykt XVI wyraził w bieżącym roku zgodę na ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Miasta Limanowa REGULAMIN

Burmistrz Miasta Limanowa REGULAMIN Burmistrz Miasta Limanowa REGULAMIN DZIECIĘCA TRIADA ARTYSTYCZNA Limanowa 2017 ORGANIZATOR: Limanowski Dom Kultury, ul. Bronisława Czecha 4, 34-600 Limanowa, tel. 18/337 16 03 www.ldk.limanowa.pl, www.fb.com/limanowskidomkultury

Bardziej szczegółowo

Nagrody i wyróżnienia dla UGZ

Nagrody i wyróżnienia dla UGZ Nagrody i wyróżnienia dla UGZ Gmina Zabierzów otrzymuje wiele nagród i wyróżnień, które są dla nas powodem do dumy, zachętą do starań w zakresie realizacji zadań oraz mobilizują nas do pracy nad dalszym

Bardziej szczegółowo

Celem konkursu jest: Patronat honorowy: Organizatorzy:

Celem konkursu jest: Patronat honorowy: Organizatorzy: z okazji obchodów XIV Dnia Papieskiego w Puławach Jan Paweł II- Świętymi Patronat honorowy: Dziekan Dekanatu Puławskiego ksiądz Piotr Trela, Prezydent Miasta Puławy Janusz Grobel, Starosta Puławski Witold

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2017 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo.

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2017 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo. Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2017 z udziałem instytucji kultury w Gminie. Lp. Nazwa imprezy Termin 1. 2. 3. XXV FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 15 stycznia 2017

Bardziej szczegółowo

II FESTIWAL PIOSENKI ANGIELSKIEJ DLA PRZEDSZKOLI

II FESTIWAL PIOSENKI ANGIELSKIEJ DLA PRZEDSZKOLI II FESTIWAL PIOSENKI ANGIELSKIEJ DLA PRZEDSZKOLI Organizator : Przedszkole Anglojęzyczne First Steps Bielsko Biała ul. Br. Czecha 5 43-300 Bielsko Biała Cele festiwalu: 1. Prezentacja twórczości artystycznej

Bardziej szczegółowo

A tymczasem w miesiącu maju

A tymczasem w miesiącu maju A tymczasem w miesiącu maju Jak zwykle w naszym przedszkolu dni mijały nam szybko i przyjemnie. Zapachniało wiosną, wszędzie się pięknie zazieleniło, dookoła mogliśmy podziwiać piękne kolorowe kwiaty.

Bardziej szczegółowo

"Pokój ludziom dobrej woli."

Pokój ludziom dobrej woli. "Pokój ludziom dobrej woli." Z tym bożonarodzeniowym przesłaniem w dniu 20 grudnia 2010 r. w Publicznej Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Chorzelach odbyły się jasełka, które wspólnie

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2017

Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2017 Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2017 Serdecznie zapraszamy do udziału w imprezie, w zamyśle której jest spotkanie i integracja dziecięcych i młodzieżowych

Bardziej szczegółowo

Szanowni Mieszkańcy Gminy Przytoczna!

Szanowni Mieszkańcy Gminy Przytoczna! INFORMACJA Mając na uwadze prawidłowe funkcjonowanie gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przytoczna, prosimy wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych o zgłaszanie ewentualnych uwag

Bardziej szczegółowo

V PRZEGLĄD DZIECIĘCYCH TALENTÓW BYCHAWA 2015

V PRZEGLĄD DZIECIĘCYCH TALENTÓW BYCHAWA 2015 ORGANIZATOR: V PRZEGLĄD DZIECIĘCYCH TALENTÓW BYCHAWA 2015 Samorządowe Przedszkole nr 1 w Bychawie Ul. Partyzantów 5 23 100 Bychawa tel. 815661568 mail: psbychawa@gmail.com www.przedszkole.bychawa.pl WSPÓŁORGANIZATORZY:

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2013

Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2013 Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2013 Serdecznie zapraszamy do udziału w imprezie, w zamyśle której jest spotkanie i integracja dziecięcych i młodzieżowych

Bardziej szczegółowo

Następnie uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 34 w Radomiu zaprosili wszystkich zgromadzonych w Resursie na wycieczkę na składowisko odpadów.

Następnie uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 34 w Radomiu zaprosili wszystkich zgromadzonych w Resursie na wycieczkę na składowisko odpadów. 6 czerwca 2014r. w radomskiej Resursie Obywatelskiej odbyło się 14 Proekologiczne Forum Dzieci i Młodzieży, corocznie organizowane przez spółkę miejską RADKOM. Impreza na stałe wpisała się już w kalendarz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO pt.: Gmina Serniki w obiektywie

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO pt.: Gmina Serniki w obiektywie REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO pt.: Gmina Serniki w obiektywie Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady przeprowadzenia konkursu fotograficznego pt. Gmina Serniki w obiektywie. 2.

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2013

Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2013 Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2013 Serdecznie zapraszamy do udziału w imprezie, w zamyśle której jest spotkanie i integracja dziecięcych i młodzieżowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Gminnego Konkursu Piosenki Religijnej pt. Razem ku świętości

Regulamin Gminnego Konkursu Piosenki Religijnej pt. Razem ku świętości Regulamin Gminnego Konkursu Piosenki Religijnej pt. Razem ku świętości 1. Cele konkursu uczczenie Obchodów Roku Jana Pawła II, uwrażliwienie na piękno piosenki religijnej, wyszukiwanie i promowanie talentów,

Bardziej szczegółowo

Konkurs Recytatorski Przedszkolaków

Konkurs Recytatorski Przedszkolaków Konkurs Recytatorski Przedszkolaków REGULAMIN KONKURSU RECYTATORSKIEGO,,MUZYKA JEST WSZĘDZIE-CZASEM W WIERSZACH. Nazwa konkursu:,,muzyka jest wszędzie- czasem w wierszach. Organizatorem konkursu jest Publiczne

Bardziej szczegółowo

SAMORZĄDOWY. Burmistrz Barbara Galicz. Dok. na str. 2. Inwestycje proekologiczne

SAMORZĄDOWY. Burmistrz Barbara Galicz. Dok. na str. 2. Inwestycje proekologiczne Dodatek SAMORZĄDOWY Rok 4 Nr 1 (4) Dodatek do Wiadomości Tarczyńskich. Egzemplarz bezpłatny. Październik 2010 Przedstawiamy Państwu broszurę zawierającą inwestycje zrealizowane przez Burmistrza Tarczyna

Bardziej szczegółowo

II OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL PIOSENKI Z CZARNEGO KRĄŻKA

II OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL PIOSENKI Z CZARNEGO KRĄŻKA Andrzej Piaseczny zaprasza do Pionek na II OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL PIOSENKI Z CZARNEGO KRĄŻKA 1. Organizatorem festiwalu jest: Centrum Aktywności Lokalnej w Pionkach tel. 48 377 70 51 2. Patronat honorowy

Bardziej szczegółowo

X PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI DZIECIĘCEJ RAZEM

X PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI DZIECIĘCEJ RAZEM X PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI DZIECIĘCEJ RAZEM Z prawdziwą satysfakcją przedstawiamy Państwu informację o X Przeglądzie Twórczości Dziecięcej RAZEM 2014. Nasza impreza jest wpisana do kalendarza imprez ogłoszonego

Bardziej szczegółowo

XII BIESIADA LITERACKA wojewódzki konkurs recytatorski i literacki dla uczniów szkół podstawowych

XII BIESIADA LITERACKA wojewódzki konkurs recytatorski i literacki dla uczniów szkół podstawowych ... i na skrzydłach poezji przez bajkowy świat. Dębica, dnia 25.01.2012 r. wojewódzki konkurs recytatorski i literacki dla uczniów szkół podstawowych Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 12 im. Armii Krajowej

Bardziej szczegółowo

HISTORYCZNE ROCZNICE ROKU 2014

HISTORYCZNE ROCZNICE ROKU 2014 ,,To, co przeżyło jedno pokolenie, drugie przerabia w sercu i w pamięci. HISTORYCZNE ROCZNICE ROKU 2014 Rok 2014 obfituje w ważne dla Polski rocznice historyczne- zarówno wydarzeń, które kształtowały dzieje

Bardziej szczegółowo

Regulamin Powiatowego Konkursu Fotograficznego CZTERY PORY ROKU POWIATU KĘPIŃSKIEGO

Regulamin Powiatowego Konkursu Fotograficznego CZTERY PORY ROKU POWIATU KĘPIŃSKIEGO Regulamin Powiatowego Konkursu Fotograficznego CZTERY PORY ROKU POWIATU KĘPIŃSKIEGO 1 ORGANIZATOR KONKURSU Organizatorem konkursu jest Starostwo Powiatowe w Kępnie. 2 CEL I PRZEDMIOT KONKURSU 1. Celem

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo.

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo. Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie. Lp. Nazwa imprezy Termin Miejsce imprezy Organizator/współorganiza tor Opis imprezy Uwagi 1. XXIII

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA NAJŁADNIEJSZY WIENIEC DOŻYNKOWY XVII DOŻYNKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

REGULAMIN KONKURSU NA NAJŁADNIEJSZY WIENIEC DOŻYNKOWY XVII DOŻYNKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO REGULAMIN KONKURSU NA NAJŁADNIEJSZY WIENIEC DOŻYNKOWY XVII DOŻYNKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorami Konkursu są: Samorząd Województwa Śląskiego, Starostwo Powiatowe w Kłobucku,

Bardziej szczegółowo

GMINA BRODNICA. 87-300 Brodnica tel. 56 49 41 612 ul. Zamkowa 13A fax 56 49 41 640 e-mail: sekretariat@brodnica.ug.gov.pl

GMINA BRODNICA. 87-300 Brodnica tel. 56 49 41 612 ul. Zamkowa 13A fax 56 49 41 640 e-mail: sekretariat@brodnica.ug.gov.pl REGULAMIN ORGANIZATOR BIEGU GMINA BRODNICA GMINA BRODNICA 87-300 Brodnica tel. 56 49 41 612 ul. Zamkowa 13A fax 56 49 41 640 e-mail: sekretariat@brodnica.ug.gov.pl BIEG NAPOLEOŃSKI - VI Biegi w Gminie

Bardziej szczegółowo

Misja: Pomóż Mi osiągnąć sukces. Tak było

Misja: Pomóż Mi osiągnąć sukces. Tak było MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 10 37 500 JAROSŁAW OS. KOMBATANTÓW 22 tel. (16) 621 66 24, kom. 533 215 536, e- mail przedszkole_10vp.pl Misja: Pomóż Mi osiągnąć sukces Tak było Miejskie Przedszkole Nr 10 funkcjonuje

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 2 w Ełku. im I-szej Dywizji Tadeusza Kościuszki ul. Hieronima i Jana Małeckich Ełk

Szkoła Podstawowa nr 2 w Ełku. im I-szej Dywizji Tadeusza Kościuszki ul. Hieronima i Jana Małeckich Ełk Szkoła Podstawowa nr 2 w Ełku im I-szej Dywizji Tadeusza Kościuszki ul. Hieronima i Jana Małeckich 1 19-300 Ełk tel. sekretariat (087) 610-36-56; 610-43-70 Wersja do druku PARAFIA KATEDRALNA ŚW. WOJCIECHA

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY 2016

MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY 2016 MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY 2016 XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI WARSZAWA, UL. OSZMIAŃSKA 23/25 15-17 marca 2016 r. Odważnym los sprzyja /H. Sienkiewicz/ Projekt edukacji kulturalnej

Bardziej szczegółowo

Później, kiedy już zaczęła się oficjalna część imprezy - przedstawienie teatralne i pokaz mody. Wszystko w duchu proekologicznym.

Później, kiedy już zaczęła się oficjalna część imprezy - przedstawienie teatralne i pokaz mody. Wszystko w duchu proekologicznym. 7 czerwca 2013r. w radomskiej Resursie Obywatelskiej odbyło się 13 już Proekologiczne Forum Dzieci i Młodzieży, corocznie organizowane przez spółkę RADKOM. Impreza od zawsze cieszyła się ogromnym zainteresowaniem

Bardziej szczegółowo

Dni Bezpieczeństwa. Program "Dni Bezpieczeństwa"

Dni Bezpieczeństwa. Program Dni Bezpieczeństwa Dni Bezpieczeństwa Fundacja na Rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Bielsku-Białej wspólnie z Komendą Miejską Policji w Bielsku-Białej organizuje w dniach 30 31 maja "XVI Ogólnopolskie Dni Bezpieczeństwa,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN I EDYCJI KONKURSU MIASTKO MA TALENT. Organizatorem konkursu dla dzieci i młodzieży MIASTKO MA TALENT są firmy:

REGULAMIN I EDYCJI KONKURSU MIASTKO MA TALENT. Organizatorem konkursu dla dzieci i młodzieży MIASTKO MA TALENT są firmy: REGULAMIN I EDYCJI KONKURSU MIASTKO MA TALENT ORGANIZATORZY: Organizatorem konkursu dla dzieci i młodzieży MIASTKO MA TALENT są firmy: - Comel Tomasz Hinz - Optim - Pośrednictwo Finansowe Witold Zajst

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku

PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku O godzinie 16 00 posiedzenie Komisji otworzył i przywitał wszystkich zebranych Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2011

Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2011 Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2011 Serdecznie zapraszamy do udziału w imprezie, w zamyśle której jest spotkanie i integracja dziecięcych i młodzieżowych

Bardziej szczegółowo

Podziękowania dla Rodziców

Podziękowania dla Rodziców Podziękowania dla Rodziców Tekst 1 Drodzy Rodzice! Dziękujemy Wam za to, że jesteście przy nas w słoneczne i deszczowe dni, że jesteście blisko. Dziękujemy za Wasze wartościowe rady przez te wszystkie

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE VI KADENCJI SAMORZĄDU MIASTA I GMINY GRABÓW NAD PROSNĄ

PODSUMOWANIE VI KADENCJI SAMORZĄDU MIASTA I GMINY GRABÓW NAD PROSNĄ PODSUMOWANIE VI KADENCJI SAMORZĄDU MIASTA I GMINY GRABÓW NAD PROSNĄ W mijającej kadencji samorządu Miasto i Gmina Grabów nad Prosną osiągnęła znaczne postępy w rozwoju infrastruktury społeczno-kulturalnej,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN na rok szk. 2014/2015

REGULAMIN na rok szk. 2014/2015 REGULAMIN na rok szk. 2014/2015 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs na prezentację multimedialną pod nazwą "Polska w Unii Europejskiej" przeprowadzony

Bardziej szczegółowo

PN. EDUKACJA KLUCZEM DO SUKCESU WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH UCZNIÓW Z ZESPOŁU SZKÓŁ IM. INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE

PN. EDUKACJA KLUCZEM DO SUKCESU WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH UCZNIÓW Z ZESPOŁU SZKÓŁ IM. INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE REGULAMIN PROJEKTU I REKRUTACJI UCZESTNIKÓW projekt nr POKL.09.01.02-14-055/13 PN. EDUKACJA KLUCZEM DO SUKCESU WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH UCZNIÓW Z ZESPOŁU SZKÓŁ IM. INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ W NOWYM

Bardziej szczegółowo

O T W O C K I E C E N T R U M K U L T U R Y

O T W O C K I E C E N T R U M K U L T U R Y O T W O C K I E C E N T R U M K U L T U R Y ul. Armii Krajowej 4, 05-400 OTWOCK tel/fax: 022-779-36-43 Adres do korespondencji: ul.warszawska 11/13, 05-400 Otwock OTWOCKIE CENTRUM KULTURY ZAPRASZA DO UDZIAŁU

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy do udziału. IV Festiwalu Piosenki Rozdźwięki KUTNO 2014

Zapraszamy do udziału. IV Festiwalu Piosenki Rozdźwięki KUTNO 2014 ORGANIZATORZY: KUTNOWSKI DOM KULTURY REGIONALNE TOWARZYSTWO MUZYCZNE oraz EUROPEJSKA FUNDACJA WSPIERANIA TALENTÓW DZIECI I MŁODZIEŻY MŁODZI ARTYŚCI Zapraszamy do udziału w IV Festiwalu Piosenki Rozdźwięki

Bardziej szczegółowo

Okolicznościowe przemówienie wygłosiła Pani Dyrektor Barbara Bogacz.

Okolicznościowe przemówienie wygłosiła Pani Dyrektor Barbara Bogacz. 22 maja 2010 roku świętowaliśmy Jubileusz pięćdziesięciolecia Szkoły Podstawowej nr 15 im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie. Uroczystości rozpoczęły się Wielką Galą otwarcia w Filharmonii Olsztyńskiej.

Bardziej szczegółowo

VIII Ogólnopolski Konkurs Poetycki Gimnazjalistów. Pisać każdy może

VIII Ogólnopolski Konkurs Poetycki Gimnazjalistów. Pisać każdy może VIII Ogólnopolski Konkurs Poetycki Gimnazjalistów Pisać każdy może Dyrektor i polonistki Gimnazjum nr 4 im. Aleksandra Kamińskiego w Zespole Szkół w Legionowie zapraszają uczniów gimnazjów do udziału w

Bardziej szczegółowo

Projekt edukacyjny Stąd jestem - to moja mała Ojczyzna Projekt realizowany pod patronatem: STAROSTY OBORNICKIEGO - ADAMA OLEJNIKA

Projekt edukacyjny Stąd jestem - to moja mała Ojczyzna Projekt realizowany pod patronatem: STAROSTY OBORNICKIEGO - ADAMA OLEJNIKA Oborniki, listopad 0 Towarzystwo Miłośników Ziemi Obornickiej Projekt edukacyjny Stąd jestem - to moja mała Ojczyzna Projekt realizowany pod patronatem: STAROSTY OBORNICKIEGO - ADAMA OLEJNIKA Cele projektu:

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Uroczystość ku czci Św. Barbary

Sprawozdanie Uroczystość ku czci Św. Barbary Sprawozdanie Uroczystość ku czci Św. Barbary I. Informacje wstępne W dniu 4 grudnia 2013 roku w Ulanowie odbyły się obchody uroczystość ku czci Świętej Barbary patronki flisaków. Organizatorem obchodów

Bardziej szczegółowo

ROK SZKOLNY 2014/2015

ROK SZKOLNY 2014/2015 ROK SZKOLNY 2014/2015 Podsumowanie roku szkolnego 2014/2015 W wyniku podsumowania KONKURSU NA NAJAKTYWNIEJSZE KOŁO W ODDZIALE OKRĘGOWYM w roku szkolnym 2014-2015 w kategorii szkół gminnych nagrodzono:

Bardziej szczegółowo

,,Rodzina razem się trzyma

,,Rodzina razem się trzyma XII Mały Powiatowy Konkurs Recytatorski,,Rodzina razem się trzyma Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku - Zdroju zaprasza uczniów klas 0, I, II, III oraz nauczycieli i opiekunów

Bardziej szczegółowo

I JESIENNY TURNIEJ BAJKOWYCH STROF pod Honorowym Patronatem Jeża spod Miasta Zgierza - 26 października 2009 roku -

I JESIENNY TURNIEJ BAJKOWYCH STROF pod Honorowym Patronatem Jeża spod Miasta Zgierza - 26 października 2009 roku - I JESIENNY TURNIEJ BAJKOWYCH STROF pod Honorowym Patronatem Jeża spod Miasta Zgierza - 26 października 2009 roku - Zapraszamy serdecznie do udziału w nowym konkursie adresowanym do dzieci w wieku przedszkolnym

Bardziej szczegółowo

Zakończenie roku szkolnego 2013/2014 w Zespole Szkół w Łambinowicach czerwca 2014 roku.

Zakończenie roku szkolnego 2013/2014 w Zespole Szkół w Łambinowicach czerwca 2014 roku. w Zespole Szkół w Łambinowicach 26-27 czerwca 2014 roku. Tegoroczne zakończenie roku szkolnego w zespole Szkół w Łambinowicach było bardzo radosne. A było co świętować; wyniki egzaminów gimnazjalnych były

Bardziej szczegółowo

PLAN IMPREZ KULTURALNYCH MOK NA ROK 2006

PLAN IMPREZ KULTURALNYCH MOK NA ROK 2006 PLAN IMPREZ KULTURALNYCH MOK NA ROK 2006 TERMIN NAZWA IMPREZY MIEJSCE IMPREZY STYCZEŃ ZASIĘG IMPREZY 08.01.2006 1 XIV WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄ TECZNEJ POMOCY -Koncert Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej,

Bardziej szczegółowo

Dzięki społecznej pracy mieszkańców Lubikowa powstało nowe ogrodzenie

Dzięki społecznej pracy mieszkańców Lubikowa powstało nowe ogrodzenie Społeczna inicjatywa mieszkańców Lubikowa Dzięki społecznej pracy mieszkańców Lubikowa powstało nowe ogrodzenie Nowe ogrodzenie okalające plac zabaw w miejscowości Lubikowo powstało dzięki społecznej pracy

Bardziej szczegółowo

Konkursy kierowane są dla osób niepełnosprawnych z poszczególnych

Konkursy kierowane są dla osób niepełnosprawnych z poszczególnych ul. Młyńska 2d 63-700 Krotoszyn tel. 062 722 57 72 NIP:621-13-66-853 KRS: 0000027109 BZ WBK S.A. O/Krotoszyn NR 95 1090 1157 0000 0000 1502 2029 Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w całorocznej akcji,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 21 maja 2008 roku

UCHWAŁA Nr Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 21 maja 2008 roku UCHWAŁA Nr z dnia 21 maja 2008 roku Projekt w sprawie: zmian w budżecie gmin na 2008 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142,

Bardziej szczegółowo

SAMORZĄDOWY. Rok 3 Nr 1 (3) Dodatek do Wiadomości Tarczyńskich. Egzemplarz bezpłatny. Luty 2010. także Działkowa w Kopanej. Inwestycje proekologiczne

SAMORZĄDOWY. Rok 3 Nr 1 (3) Dodatek do Wiadomości Tarczyńskich. Egzemplarz bezpłatny. Luty 2010. także Działkowa w Kopanej. Inwestycje proekologiczne Dodatek SAMORZĄDOWY Rok 3 Nr 1 (3) Dodatek do Wiadomości Tarczyńskich. Egzemplarz bezpłatny. Luty 2010 Przedstawiamy Państwu broszurę zawierającą inwestycje zrealizowane przez Burmistrza Tarczyna oraz

Bardziej szczegółowo

MDK 1 - BYDGOSZCZ

MDK 1 - BYDGOSZCZ ORGANIZATOR: MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY NR 1 w Bydgoszczy, ul. Baczyńskiego 3 WSPÓŁORGANIZATORZY: URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY WYDZIAŁ EDUKACJI I SPORTU 2009 PATRONAT MEDIALNY: EXPRESS BYDGOSKI 26-27.11.2014 MDK

Bardziej szczegółowo

DZIEŃ KOBIET W PRZEDSZKOLU

DZIEŃ KOBIET W PRZEDSZKOLU DZIEŃ KOBIET W PRZEDSZKOLU Dnia: 07.03.2014r. 8 marca, to wyjątkowy dzień szczególnie dla wszystkich pań, zarówno tych dużych jak i małych. W tym dniu jest obchodzony Dzień Kobiet. Przedszkolaki także

Bardziej szczegółowo

II Zlot i Igrzyska Polonijne w Górnej Austrii

II Zlot i Igrzyska Polonijne w Górnej Austrii II Zlot i Igrzyska Polonijne w Górnej Austrii w sobotę 12 czerwca 2010 o godz. 10:00 w ośrodku sportowym nad Dunajem SV Urfahr 4040 Linz,Ferihumerstr. 42a Drodzy Rodacy! Z całą przyjemnością mamy zaszczyt

Bardziej szczegółowo

MYSŁOWICE MAJĄ TALENT edycja IV

MYSŁOWICE MAJĄ TALENT edycja IV REGULAMIN KONKURSU MYSŁOWICE MAJĄ TALENT edycja IV ORGANIZATOR: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mysłowicach oraz Mysłowicki Ośrodek Kultury WSPÓŁORGANIZATORZY: Urząd Miasta Mysłowice Konkurs

Bardziej szczegółowo

VI Powiatowy Konkurs Recytatorski

VI Powiatowy Konkurs Recytatorski VI Powiatowy Konkurs Recytatorski pod patronatem Starosty Powiatu Pajęczańskiego Jana Rysia Kategoria: szkoły podstawowe Działoszyn 2013 zaprasza do udziału w VI Powiatowym Konkursie Recytatorskim Konkurs

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA DZIECI MÓJ REGION W EUROPIE TORUŃ 2012

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA DZIECI MÓJ REGION W EUROPIE TORUŃ 2012 REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA DZIECI MÓJ REGION W EUROPIE TORUŃ 2012 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1) Organizatorem Konkursu jest Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu, zwany dalej Organizatorem,

Bardziej szczegółowo

Uroczystość nadania szkole imienia Ignacego Mielżyńskiego.

Uroczystość nadania szkole imienia Ignacego Mielżyńskiego. Uroczystość nadania szkole imienia Ignacego Mielżyńskiego. Dnia 26. września 2009r. odbyła się uroczystość nadania naszej szkole imienia Ignacego Mielżyńskiego. Dzień ten był dla nas dniem szczególnym,

Bardziej szczegółowo

Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Przełajowym Koncert w Jurajskiej

Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Przełajowym Koncert w Jurajskiej Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Przełajowym Koncert w Jurajskiej Kobiety Roku 2011 Prezentacja Stołów Wielkanocnych Lelów 2012 Zespół Walentynki Warsztaty rękodzielnictwa ludowego Gmina w obiektywie MARZEC

Bardziej szczegółowo

OPERACJE ZREALIZOWANE NA OBSZARZE WDRAŻANIA GMINA ANDRESPOL GMINA ROKICINY GMINA NOWOSOLNA GMINA BRÓJCE W RAMACH PROW 2007-2013

OPERACJE ZREALIZOWANE NA OBSZARZE WDRAŻANIA GMINA ANDRESPOL GMINA ROKICINY GMINA NOWOSOLNA GMINA BRÓJCE W RAMACH PROW 2007-2013 GMINA ROKICINY GMINA ANDRESPOL LGD GMINA NOWOSOLNA OPERACJE ZREALIZOWANE NA OBSZARZE WDRAŻANIA LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STER W RAMACH PROW 2007-2013 GMINA BRÓJCE

Bardziej szczegółowo

X MIĘDZYSZKOLNY KONKURS RECYTATORSKO PLASTYCZNY CZŁOWIEK DLA CZŁOWIEKA BRATEM

X MIĘDZYSZKOLNY KONKURS RECYTATORSKO PLASTYCZNY CZŁOWIEK DLA CZŁOWIEKA BRATEM X MIĘDZYSZKOLNY KONKURS RECYTATORSKO PLASTYCZNY CZŁOWIEK DLA CZŁOWIEKA BRATEM Patronat honorowy Fundacja Niepodległości Parafia p.w. Św. Maksymiliana Kolbe w Lublinie Organizator: Szkoła Podstawowa nr

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O PROJEKCIE Nazwa projektu: Mini Euro 2012 ( II Mistrzostwa Szkół Podstawowych i Gimnazjów z terenu miasta Rzeszowa).

INFORMACJE O PROJEKCIE Nazwa projektu: Mini Euro 2012 ( II Mistrzostwa Szkół Podstawowych i Gimnazjów z terenu miasta Rzeszowa). INFORMACJE O PROJEKCIE Nazwa projektu: Mini Euro 2012 ( II Mistrzostwa Szkół Podstawowych i Gimnazjów z terenu miasta Rzeszowa). Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu Sport to zdrowie mówił Herkules

Bardziej szczegółowo

A NIOŁ H O S PICJ U M III

A NIOŁ H O S PICJ U M III Wałbrzych, dnia 28.02.2017 r. Z A P R O S Z E NIE N A K O N K U R S P L AS TY C Z N Y A NIOŁ H O S PICJ U M III Szanowna Pani Dyrektor Szanowne Grono Pedagogiczne Chcielibyśmy serdecznie zaprosić Państwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN XI EDYCJI KONKURSU WOKALNEGO. Kolęda na niebie, kolęda na ziemi

REGULAMIN XI EDYCJI KONKURSU WOKALNEGO. Kolęda na niebie, kolęda na ziemi Organizatorzy: Dariusz Biernacki baryton Społecznik milanowski Truskawkowe Przedszkole Ul. Warszawska 52 05-822 Milanówek Tel. 22 724 60 77 www.truskawkoweprzedszkole.pl Przedszkole nr 1 w Milanówku ul.

Bardziej szczegółowo

Konkurs Recytatorski Człowiek, człowieczeństwo w poezji 19 marca 2013 roku.

Konkurs Recytatorski Człowiek, człowieczeństwo w poezji 19 marca 2013 roku. Być sobą, autentyzm to po prostu szczerość. To prawda wcielona w człowieka.. Jestem jaki jestem. Znam swoje miejsce wśród ludzi i ani się nie poniżam, ani nie wywyższam. Nie wchodzi się do nieba w cudzym

Bardziej szczegółowo

2 INFORMACJE GMINNE INFORMACJE GMINNE 3 4 INFORMACJE GMINNE INFORMACJE GMINNE 5 6 INFORMACJE GMINNE INFORMACJE GMINNE 7 8 EDUKACJA ROZMAITOŚCI 9 10 ROZMAITOŚCI 800-lecie i dożynki w Domasławiu Nowy obiekt

Bardziej szczegółowo

MAŁA AKADEMIA STRAŻAKA

MAŁA AKADEMIA STRAŻAKA MAŁA AKADEMIA STRAŻAKA W hali sportowej przy Gimnazjum w Przytocznej odbył się Turniej Sportowy Małej Akademii Strażaka. 9 maja br. w hali sportowej przy Gimnazjum w Przytocznej odbył się Turniej Sportowy

Bardziej szczegółowo

Dzień Otwarty w Gimnazjum nr 1

Dzień Otwarty w Gimnazjum nr 1 Dzień Otwarty w Gimnazjum nr 1 Strona 1/6 Tradycją Gimnazjum nr 1 jest organizowanie w kwietniu Dnia Otwartego dla uczniów klas szóstych mławskich szkół podstawowych. W tym roku w progach naszej szkoły

Bardziej szczegółowo