Czas dużych inwestycji w gminie Tarczyn UNIJNA DOTACJA DLA TARCZYNA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Czas dużych inwestycji w gminie Tarczyn UNIJNA DOTACJA DLA TARCZYNA"

Transkrypt

1 WIADOMOŚCI TARCZYŃSKIEISSN Rok 16 Nr 5/6 (169/170) Niezależny Miesięcznik Regionalny. Egzemplarz bezpłatny. Maj-Czerwiec 2009 Czas dużych inwestycji w gminie Tarczyn Modernizacja i rozbudowa budynku SP ZOZ oraz przedszkola, realizacja II etapu przebudowy dróg gminnych na osiedlu mieszkaniowym w Tarczynie, modernizacja dróg w Tarczynie i na terenach wiejskich to tylko niektóre zadania, które zostały wykonane bądź są w trakcie realizacji przez władze gminy Tarczyn Nowoczesny ZOZ Dużymi przedsięwzięciami realizowanymi przez burmistrz Barbarę Galicz i samorząd są inwestycje dotyczące budynku ośrodka zdrowia i przedszkola. Plan remontu oraz koncepcja rozbudowy SP ZOZ były bardzo potrzebne ze względu na stan techniczny, sanitarno-epidemiologiczny i trudności lokalowe. W związku z tym już 4 lata temu burmistrz Barbara Galicz zleciła wstępne opracowanie koncepcji inwestycji, po czym niecałe 3 UNIJNA DOTACJA DLA TARCZYNA Stowarzyszenie Rozwoju Gmin Tarczyn, Prażmów -Lokalna Grupa Działania powołane z inicjatywy burmistrza Tarczyna Barbary Galicz pozyskało ok. 2,8 mln zł w ramach unijnego programu Leader. Zarząd Województwa Mazowieckiego zatwierdził listę Lokalnych Grup Działania (LGD), które otrzymają środki finansowe na realizację przygotowanych wcześniej Lokalnych Strategii Rozwoju. - To duży sukces wszystkich, lata temu obecni samorządowcy zobowiązali się, że w tej kadencji kompleksowo rozwiążą problem niedostosowania lokalowego przychodni zdrowia w Tarczynie oraz zabezpieczą potrzeby zdrowotne mieszkańców poprzez dobudowanie wielu kolejnych poradni specjalistycznych. Oznacza to m.in., że zakres rehabilitacji i fizjoterapii będzie nieporównywalnie szerszy niż obecny przewiduje się około 3000 zabiegów miesięcznie. Planowane są także poradnie konsultacyjne lub zabiegowe: ginekologiczno-położnicza, laryngologiczna, okulistyczna, kardiologiczna, neurologiczna, chirurgiczna, dermatologiczna, gastroenterologiczna, alergologiczna, pulmunologiczna, reumatologiczna, urologiczna, ortopedyczna, endokrynologiczna, psychiatryczna, medycyny pracy oraz pracownie RTG i USG. Warto podkreślić, iż ZOZ w Tarczynie jest ogólnodostępną placówką publiczną, a władze Tarczyna zamierzają taki właśnie status utrzymać, by zapewnić mieszkańcom jak najlepszą opiekę medyczną. którzy zaangażowali się w proces tworzenia naszego Stowarzyszenia, przygotowanie Lokalnej Strategii Rozwoju dla obu gmin oraz umiejętne wypełnienie wniosku aplikacyjnego i opracowanie kilkudziesięciu załączników niezbędnych do uzyskania dofinansowania podkreśla Barbara Galicz, która od początku koordynowała wszystkie wymienione działania. Wsparcie finansowe Barbara Galicz i obecni samorządowcy zobowiązali się, że w tej kadencji kompleksowo rozwiążą problem niedostosowania lokalowego przychodni zdrowia w Tarczynie..i przedszkole Projekt związany z modernizacją i rozbudową przedszkola stanowi z kolei reakcję władz gminy Tarczyn na coraz większe zainteresowanie tego typu placówką. Inwestycja zakłada wielofunkcyjność i efektywność wykorzystania obiektów oraz wyposażenia będących przedmiotem projektu. Przedszkole po rozbudowie uzyska trzy nowoczesne sale dydaktyczne oraz salę wielofunkcyjną z zapleczem sanitarnym i magazynowym. Owa sala umożliwi organizację zajęć gimnastycznych niezbęd- Dok. na str. 5 P i e n i ą d z e d l a LGD mającej siedzibę w Tarczynie zostały przyznane na lata (licząc terminy rozliczenia poszczególnych zadań). W tym okresie na obszarze gmin Tarczyn i Prażmów będą realizowane projekty mające na celu modernizację lokalnej infrastruktury, tworzenie i rozwój Dok. na str. 2

2 Wiadomości Tarczyńskie nr 5/6 (169/170) Maj-Czerwiec 2009 UNIJNA DOTACJA DLA TARCZYNA Dok. ze str. 1 mikroprzedsiębiorstw, różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej oraz tzw. małe projekty. Wszystko to ma koordynować LGD w Tarczynie. Właśnie do niej, celem realizacji wspomnianych projektów, będą składane wnioski o dotacje od różnych podmiotów z terenu gmin Tarczyn i Prażmów. Wskutek tego region uzyska z pewnością istotne wsparcie finansowe. Stowarzyszenie otrzyma także pieniądze na swoje wydatki organizacyjno-administracyjne. Co więcej, przewidziane jest również wdrażanie projektów współpracy, czyli wspólnych przedsięwzięć realizowanych przez Lokalne Grupy Działania. Innowacyjne projekty Leader, będący jedną z części unijnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW), jest oddolnym partnerskim podejściem do rozwoju tychże obszarów, realizowanym przez lokalne grupy działania. Polega na opracowaniu przez miejscową społeczność Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) oraz realizacji wynikających z niej innowacyjnych projektów łączących m.in. zasoby ludzkie, naturalne, kulturowe, historyczne oraz wiedzę i umiejętności przedstawicieli trzech sektorów: publicznego, gospodarczego i społecznego. Osoby te tworzą partnerstwo zwane Lokalną Gru- Celem przedsięwzię- Gmina Tarczyn wyróżniona Już po raz czwarty cia jest wyłonienie regionów, sportowych (dla osób wszystkich kategorii wiekowych, w sportowe. W szczególności wane przez gminy inwestycje fundacja Aktywni uhonorowała gminy, które laryzację sportu, rekreacji i ak- tym osób niepełnosprawnych, budowę obiektów sportowych, które najbardziej dbają o popu- najlepiej dbają o zdrowie tywnego trybu życia na swoim kobiet w ciąży, osób z nadwagą itd.) z zakresu sportu poszczególnych instytucji, zakup sprzętu sportowego dla i kondycję fizyczną swoich mieszkańców bierze pod uwagę wszelkie powszechnego i rekreacji, szkół, przedszkoli itd. Konkur- terenie. Komisja konkursowa Wręczenie nagród nastąpiło podczas Mistrzostw Wone, których organizatorami, społeczności przez aktywność działania gminy polegające imprezy sportowo-rekreacyj- imprez integrujących lokalne sem objęte są także wszelkie jewództwa Podkarpackiego współorganizatorami, sponsorami są gminy uczestniczące rodzaju promowania aktywno- sprzętu sportowego. sportową oraz wszelkiego na wynajmowaniu i użyczaniu - Family Cup 2009 w kolarstwie górskim, będących w konkursie. Konkurs dotyczy ści ruchowej na terenie gmin. jednocześnie Mistrzostwami w szczególności kursów, zajęć, Konkurs obejmuje także zaplanowane, rozpoczęte i realizo- (więcej na Polski Amatorów zorganizowanych przy współudziale szkoleń, konkursów i zawodów Ministerstwa Sportu, pod patronatem Prezydenta RP oraz Prezydenta Miasta Przemyśla. Mistrzostwom i finałowi konkursu towarzyszyła Gra terenowa organizowana przez TKKF Ogniwo Przemyśl dla dzieci i młodzieży z województwa podkarpackiego. Konkurs Aktywna Gmina organizowany jest przez fundację Aktywni od 2006 roku. Początkowo odbywał się w cyklu półrocznym i obejmował sezon wiosenno-letni oraz jesienno-zimowy. Od roku 2008 konkurs organizowany jest w cyklu rocznym. Czwarta edycja obejmowała okres: s t r o n a 2

3 Maj-Czerwiec 2009 Wiadomości Tarczyńskie nr 5/6 (169/170) Dni Tarczyna 2009 z rozmachem Dni Tarczyna 2009 (27-28 czerwca), podobnie jak poprzednie, okazały się pełnym sukcesem organizacyjnym i frekwencyjnym. Plac przy szkole podstawowej zapełniły wielotysięczne tłumy. A pojawić się w Tarczynie było naprawdę warto, bowiem organizatorzy imprezy -Burmistrz Tarczyna oraz Gminny Ośrodek Kultury - zaprosili na tegoroczne święto sławnych artystów Dni Tarczyna, w czasie których nad bezpieczeństwem przybyłych czuwały jak zwykle służby mundurowe i medyczne, rozpoczęły się w sobotni wieczór Dyskoteką pod chmurką. Zabawa w najlepsze trwała do godzin nocnych. Następnego dnia, na tarczyńskim rynku, w mobilnym centrum medycznym prowadzone były bezpłatne badania medyczne, m.in. mammografia oraz cytologia. Akcja ta zorganizowana została przez Centrum Zdrowia z Piaseczna i gazetę Kurier Południowy, przy współpracy z gminą Tarczyn. Ci, którzy skorzystali ze wspomnianych badań, uzyskali nie tylko ważne informacje o stanie swojego zdrowia, lecz także zaoszczędzili czas i pieniądze potrzebne na dotarcie do odpowiedniej placówki. Wesoło i refleksyjnie Na placu przy szkole podstawowej (ul. Stępkowskiego) koncerty rozpoczęły się w niedzielne popołudnie już od godziny 17. Choć w ostatnim czasie pogoda nie sprzyjała, tym razem dopisała w pełni. Było słonecznie i ciepło. Tegoroczne Dni Tarczyna poprowadził znakomicie Michał Muskat - aktor i konferansjer z bogatym dorobkiem scenicznym. Na początek zagrał zespół Chrząszcze, wykonujący piosenki z lat 60., przywołując u niektórych wspomnienia młodzieńczych lat. Po tym fragmencie imprezy wicestarosta piaseczyński Marek Gieleciński wręczył burmistrzowi Tarczyna Barbarze Galicz i przewodniczącemu Rady Miejskiej Janowi Dębskiemu Klucz Stolicy Kulturalnej Mazowsza (w obecnym roku ten zaszczytny tytuł przyznano Powiatowi Piaseczyńskiemu i jego gminom). Niedługo potem wystąpił znany satyryk Jan Pietrzak, legenda polskiej sceny kabaretowej. Dzięki jego dowcipnym i trafnym komentarzom tarczyńska publiczność znakomicie się bawiła, zanosząc się śmiechem. Jednak występ artysty miał również swoją refleksyjną stronę, gdyż Pietrzak odniósł się do obecnej sytuacji społeczno-politycznej w Polsce, co zwieńczyła wykonana przez niego słynna piosenka Żeby Polska była Polską. W imieniu mieszkańców gminy, burmistrz Barbara Galicz wręczyła artyście piękny bukiet kwiatów. Mnóstwo atrakcji Dni Tarczyna 2009 stały się ponadto znakomitą okazją, by odwołać się do lokalnej historii i wyróżnić tytułem Honorowy Obywatel Miasta Tarczyna dwie wspaniałe osoby - śp. ks. Czesława Oszkiela, w imieniu którego wyróżnienie odebrał ks. Paweł Walkiewicz, (wikary parafii św. Mikołaja w Tarczynie) oraz Konstantego Bogdańskiego. Pierwszy z nich dał się poznać lokalnej społecz- ności jako wspaniały kapłan i świetny organizator. Dzięki Jego staraniom został wybudowany Dom Parafialny, dzisiejsza siedziba GOKu, oraz wykonano renowację kościoła. Podczas okupacji niemieckiej ks. Oszkiel współpracował z ruchem oporu i pomagał ludziom zagrożonym aresztowaniem poprzez wydawanie metryk ze zmienionymi nazwiskami. W 1944 r. został aresztowany przez Niemców, a następnie po brutalnych przesłuchaniach zamordowany. Konstanty Bogdański był członkiem Związku Walki Zbrojnej, następnie - żołnierzem Armii Krajowej mianowanym w roku 1992 do stopnia sierżanta. W okresie okupacji działał na terenie Dok. na str. 8 s t r o n a 3

4 Wiadomości Tarczyńskie nr 5/6 (169/170) Maj-Czerwiec 2009 Bezpłatne szkolenia za unijne środki w Tarczynie Na terenie gminy Tarczyn realizowany jest projekt Moje pierwsze e-szkolenie współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Koordynatorem działania jest firma CNJA Edukacja z Krakowa, która w ramach realizacji projektu współpracuje od początku z gminą Tarczyn Szkolenia, polegające na nauce języków obcych połączonej z e- learningiem oraz na wsparciu psychologicznym dla grup, odbywają się w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - poddziałanie Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw. Projekt skierowany jest do pracujących osób dorosłych zamieszkałych na terenie województwa mazowieckiego (z pominięciem aglomeracji warszawskiej), zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub umów cywilno-prawnych. Szczególnie mile widziane są osoby powyżej 45. roku życia, o wykształceniu podstawowym lub średnim i niskich dochodach. - Bardzo się cieszę, że na terenie naszej gminy udało się zorganizować tak ciekawe i pożyteczne szkolenia - podkreśla Barbara Galicz, burmistrz Tarczyna. Kursy językowe kończą się egzaminem TELC i uzyskaniem prestiżowych certyfikatów. Kolejne terminy szkoleń to: r r. 10 grup r r. 8 grup r r. 7 grup. Zainteresowani uczestnictwem w projekcie mogą wypełnić i podpisać ankietę rekrutacyjną, dostępną na stronie pl, wysłać ją na a następnie dostarczyć do Urzędu Miejskiego w Tarczynie. Więcej informacji: Urząd Miejski w Tarczynie, Tel Piknik rodzinny w szkole W sobotnie popołudnie dnia 23 maja w Publicznej Szkole Podstawowej im. Juliana Stępkowskiego w Tarczynie odbył się piknik rodzinny. To święto stało się już tradycją w naszej placówce. Mimo, że pogoda nas nie rozpieszczała, na boisko szkolne przybyły całe rodziny, aby po raz kolejny miło a zarazem aktywnie spędzić razem z nami czas. Imprezę zainaugurowała pani dyrektor Beata Zaradkiewicz, która skierowała ciepłe słowa do zgromadzonych uczestników festynu, podziękowała sponsorom za udzielone wsparcie rzeczowe i finansowe, nauczycielom i rodzicom za zaangażowanie w przygotowanie pikniku oraz służbom sprawującym pieczę nad bezpieczeństwem podczas trwania imprezy. W ostatnich słowach zwróciła się do wszystkich mam i dzieci, składając im serdeczne życzenia z okazji zbliżających się świąt rodzinnych: Dnia Matki i Dnia Dziecka. Następnie głos zabrały dzieci z koła polonistyczno redakcyjnego, które pod kierunkiem p. Iwony Gosek przygotowały krótki program artystyczny o tematyce rodzinnej. Kolejną atrakcją były pokazy karate zaprezentowane przez grupę pana Janusza Grzyba oraz pokaz tańca współczesnego w wykonaniu absolwentki naszej szkoły, Angeliki Dębskiej. Umiejętnościami kabaretowymi wykazali się członkowie koła polonistycznego prowadzonego przez panią Aleksandrę Wójcik. Nie lada talentem organizacyjnym i bogatą wyobraźnią wykazali się dorośli, odpowiedzialni za przygotowanie i organizację imprezy. Szczególną atrakcją był niewątpliwie występ Bractwa Rycerskiego z Gniewu, które zaprezentowało swój program pt. Jak to muszkieterowie. Dwaj rośli młodzieńcy w pięknych mundurach w ciekawy, a zarazem humorystyczny sposób opowiadali o życiu i służbie muszkieterów, brawurowo zaprezentowali scenki pojedynków. Przeprowadzili też musztrę, której uczestnikami byli ochotnicy wybrani spośród publiczności. Odziani w piękne mundury i zbroje z tamtej epoki, dzielnie przeszli chrzest bojowy. Nie obyło się bez strat, na szczęście, tylko w sprzęcie. Występy te były nagrodzone gromkimi brawami. Później członkowie bractwa uczyli chętnych, już indywidualnie, trudnej sztuki strzelania z łuku. Każdy mógł spróbować swoich sił i sprawdzić czy ma celne oko. Podczas pikniku można było kupić dobrą i tanią książkę, pomalować fantazyjnie twarz, przejechać się wierzchem na koniu, wziąć udział w rodzinnych zawodach sportowych. Jak zwykle, duże zainteresowanie budziła loteria fantowa, na której można było wygrać wartościowe rzeczy, np. komplet filiżanek czy telefon komórkowy. Nie mniejszym powodzeniem cieszył się kiermasz prac plastycznych i biżuterii, które wykonali i rodzice naszych uczniów. Najmłodsi uczestnicy pikniku mogli korzystać do woli z uciech i zabaw na dmuchanej zjeżdżalni, zamku i dżdżownicy, których fundatorami byli: Urząd Miasta w Tarczynie i Gminny Ośrodek Kultury. Jeśli ktoś zgłodniał, mógł posilić się w kawiarence, zjadając pyszne ciasto domowego wypieku przygotowane przez mamy uczniów, a na amatorów czegoś treściwszego czekały pachnące kiełbaski i kaszanki z grilla oraz pyszne, różnorodne sałatki i surówki również przygotowane samodzielnie przez rodziców. Jak widać, na tegorocznym pikniku rodzinnym nie brakowało atrakcji. Było to możliwe dzięki świetnej organizacji ze strony rodziców i nauczycieli oraz ofiarności lokalnych sponsorów. Każdy zapewne znalazł coś interesującego dla siebie. Tradycyjnie, dochód z imprezy przeznaczony będzie na potrzeby szkoły i uczniów. Krzysztof Gosek nauczyciel PSP w Tarczynie s t r o n a

5 Maj-Czerwiec 2009 Wiadomości Tarczyńskie nr 5/6 (169/170) Czas dużych inwestycji w gminie Tarczyn Wizualizacja budynku Przedszkola w Tarczynie nych do prawidłowego rozwoju fizycznego dzieci, a także lekcji muzycznych i tanecznych, co będzie miało pozytywny wpływ na rozwój zainteresowań maluchów. Dzięki rozbudowie przedszkola zwiększy się znacznie liczba uczęszczających do placówki dzieci, poprawi się ponadto ich komfort nauki i bezpieczeństwo, przez co będą znacznie lepiej przygotowane do dalszej edukacji. Wzrośnie również liczba pracowników przedszkola. Rozwiązania te przyczynią się do znacznej poprawy funkcjonalności obiektu. Modernizacje dróg Dok. ze str. 1 celu wzmocnienia istniejących nawierzchni, położono nakładki asfaltowe na ulicach: Czarneckiego, Kółkowej, Reszki, Sportowej, Działkowej, Pocztowej, Pogodnej, Stępkowskiego i na fragmencie ul. Grójeckiej w Tarczynie (tzw. kutynówka). Zmodernizowana została także ul. Graniczna w Kopanej. Zakończono II etap przebudowy dróg gminnych na osiedlu mieszkaniowym w Tarczynie. Wykonano kompleksowo i sprawnie modernizację ciągu komunikacyjnego o długości ok. 3 km łączącego Jeziorzany z Gąskami. Dzięki temu powstały dodatkowe możliwości na szybszy rozwój i ożywienie gospodarcze. Zbudowano też nowe miejsca parkingowe przy ul. Kościelnej w Werdunie. Zakończono ponadto II etap remontu ciągu pieszego łączącego Księżowolę z Kopaną. W fazie realizacji są remonty ulic: Działkowej w Kopanej, Północnej i Długiej w Przypkach, Topolowej i Leśnej w Korzeniówce, Wspólnej w Suchodole, Kościelnej w Jeżewicach, Ziołowej i Brzozowej w Janówku oraz Dębowej w Pawłowicach. Na wyżej wymienione działania zostały już podpisane umowy. Szymon Woźniak W ostatnim czasie, w Wizualizacja budynku ZOZ w Tarczynie Modernizacja ul. Stępkowskiego Osiedle mieszkaniowe - Tarczyn Dok. na str. 6/7 s t r o n a 5

6 Wiadomości Tarczyńskie nr 5/6 (169/170) Maj-Czerwiec 2009 Ulica Grójecka - Tarczyn (tzw. Kutynówka ) Ulica Górna - Gąski Ulica Północna - Wola Przypkowska Ulica Długa - Wola Przypkowska Ulica Pocztowa - Tarczyn Ulica Kółkowa - Tarczyn Ulica Reszki -Tarczyn Ulica Pogodna - Tarczyn s t r o n a 6

7 Maj-Czerwiec 2009 Wiadomości Tarczyńskie nr 5/6 (169/170) Ulica Sportowa - Tarczyn Ulica Stępkowskiego - Tarczyn Ulica Działkowa - Tarczyn Ulica Czarneckiego - Tarczyn Chodnik - Księżowola Ulica Graniczna - Kopana Mieszkańcy domów przy ulicy Reszki 14 i 14a pragną serdecznie podziękować Pani Burmistrz Barbarze Galicz i Radnemu Panu Mirosławowi Faliszewskiemu za przeznaczenie środków na ułożenie chodnika i poprawę drogi, co pozytywnie wpłynęło na komunikację zarówno dla pieszych jak i zmotoryzowanych, a także estetykę otoczenia. s t r o n a 7

8 Wiadomości Tarczyńskie nr 5/6 (169/170) Maj-Czerwiec 2009 Dni Tarczyna 2009 z rozmachem Świętochowa, Tarczyna, Suchodołu. Brał udział w legendarnej Akcji BURZA. Po wojnie w roku 1950 aresztowany przez władze PRL. W uznaniu zasług w walce o niepodległość, p. Bogdański odznaczony został Krzyżem Armii Krajowej w 1994r.,otrzymał Odznakę Weterana Walk o Niepodległość i Odznakę Akcji Burza. Pan Bogdański pojawił się najmłodsi korzystali licznie i z ogromną radością. Dużo uśmiechu zarówno dzieciom, jak i ich rodzicom dostarczyło malowanie twarzy, którym zajmowali się profesjonalni charakteryzatorzy teatralni z Warszawy. Osoby przybyłe na imprezę w Tarczynie smakowały pysznych, ciepłych dań przyrządzanych przez specjalnie wynajętą firmę cateringową. N i e z a w o d n y Bajm Dok. ze str.3 na uroczystości osobiście wraz z żoną, dziećmi i wnukami. Wspomniane wyróżnienia wręczyli burmistrz Barbara Galicz, przewodniczący Jan Dębski, wicestarosta Marek Gieleciński, wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Piaseczyńskiego Joanna Pająkiewicz oraz Wacław Mendel, sołtys Świętochowa. W czasie Dni Tarczyna, już tradycyjnie, odbyła wystawa obrazów Andrzeja Kujawy i Dariusza Sieczki, w czasie której obaj artyści zaprezentowali swoje wspaniałe prace ukazujące m.in. piękno gminy Tarczyn. Nie zabrakło też atrakcji dla najmłodszych - na placu obok szkoły ustawione zostały zjeżdżalnie i stoiska z zabawkami, z których Kulminacyjnym punktem tegorocznych Dni Tarczyna był występ Bajmu, jednego z najbardziej uznanych i cenionych polskich zespołów popowych. Wokalistka grupy, Beata Kozidrak, zaśpiewała dawne i nowe przeboje, w tym takie hity jak: Biała armia, Ta sama chwila, Myśli i słowa, Krótka historia, Nie ma wody na pustyni, a także utwór promujący ostatni album artystów - Zabierz mnie tam. W czasie ich wykonywania utrzymywała wspaniały, bliski kontakt z tysiącami osób bawiącymi się na koncercie, które niezwykle pozytywnie i żywiołowo reagowały nie tylko na wszystkie piosenki, lecz również na ich zapowiedzi. W imieniu publiczności dziękuję Pani za cudowny, wyjątkowy i prawdziwie niepowtarzalny nastrój, jaki dziś stworzył tu zespół Bajm wyraziła swój podziw burmistrz Barbara Galicz, co spotkało się z głośną owacją tłumów przybyłych na Dni Tarczyna. Muzycy byli pod wrażeniem takiej reakcji widowni, bisując jeszcze kilka razy. Szymon Woźniak SZANSA * Kochasz muzykę i taniec? * Jesteś muzykalny/a i masz poczucie rytmu? * Chcesz tańczyć profesjonalnie? * Marzysz o występach na prawdziwych scenach CAŁEJ POLSKI? * Jesteś w stanie poświęcić dużo CZASU i WYSIŁKU? * Jesteś osobą odpowiedzialną, gotową podjąć pracę? * Czy masz pow. 165cm wzrostu, pow. 15 lat i szczupłą sylwetkę? Jeśli tak, to WŁAŚNIE CIEBIE szukamy! Gwarantujemy darmowe szkolenie (tańce całego świata) jeśli podejmiesz pracę w naszym zespole! UWAGA! POŚPIESZ SIĘ! Już we wrześniu zaczynamy koncertować! To Twoja szansa! Ilość miejsc ograniczona! Szukamy 10 dziewczyn i 10 chłopaków! Pośpiesz się! PILNE! Nie zwlekaj i zadzwoń: kom s t r o n a 8

9 Maj-Czerwiec 2009 Wiadomości Tarczyńskie nr 5/6 (169/170) Urząd Miejski rozpoczął porządkowanie terenu wokół cmentarza parafialnego w Tarczynie, starając się rozwiązać problem zachowania ładu, czystości i estetyki miejsca, które jest nie tylko miejscem pamięci, ale także naszym wspólnym dobrem, o które powinniśmy dbać. Zakończono pierwszy etap porządkowania północno-zachodniej strony cmentarza, w dalszej kolejności planowane są prace porządkowe od strony południowej. Apelujemy o utrzymanie czystości i porządku w tym szczególnym miejscu. CMENTARZ PRZED I PO UPRZĄTNIĘCIU Rocznica śmierci Ireny Sendlerowej 12 maja 2009 roku mięła 1 rocznica śmierci pani Ireny Sendlerowej z Krzyżanowskich, bohaterki czasów II wojny światowej, która z narażeniem życia uratowała ponad 2500 żydowskich dzieci. W dniu rocznicy została odprawiona msza święta w kościele pod wezwaniem świętego Karola Boromeusza w intencji zmarłej. Były spotkania ludzi, którzy pamiętają o pani Irenie nad jej grobem na Starych Powązkach, były kwiaty od delegacji szkół jej imienia oraz liczne nekrologi w gazetach. Chciałem przypomnieć, że pani Irena Sendlerowa urodziła się 15 lutego 1910 r. w Otwocku a zmarła 12 maja 2008 r. w Warszawie. Podczas II wojny światowej kierowała Referatem Dziecięcym Rady Pomocy Żydom Żegota. Organizowała i osobiście uczestniczyła w ratowaniu dzieci żydowskich wyprowadzając je z warszawskiego getta. Po wojnie została odznaczona medalem Sprawiedliwej wśród narodów świata. W 2003 r. otrzymała najwyższe polskie odznaczenie Order Orła Białego oraz nagrodę im. Jana Karskiego Za odwagę i serce. W 2006 r. została mianowana do Pokojowej Nagrody Nobla. Była jedną z największych Polek XX wieku, była człowiekiem o wielkim sercu i wielkiej skromności. Miałem wielki zaszczyt znać osobiście panią Irenę Sendlerową i wiedziałem o jej związkach rodzinnych z Tarczynem. Dziadek pani Ireny, Ksawery Grzybowski był synem powstańca z 1863 roku, Karola Grzybowskiego, wieloletnim administratorem majątku ziemskiego Drozdy k/ Tarczyna pod koniec XIX wieku i na początku XX wieku, około 1905 r. nabył lub zbudował budynek na ul. Piaseczyńskiej 28 (obecnie ul. Stępkowskiego). Dom ten istnieje do dzisiaj. Do swych dziadków w Tarczynie często przyjeżdżała w okresie międzywojennym pani Irena u nich spędzała wakacje. Ojciec pani Ireny, Stanisław Krzyżanowski również był związany z Tarczynem, jego matka, a babka pani Ireny to Maria z Krajewskich obywatelka Tarczyna naczelnika poczty tarczyńskiej. Grób jej i jej męża znajduje się w Tarczynie koło kaplicy. Pani Irena Sendlerowa w licznych rozmowach wspominała swe związki z Tarczynem, bywała tu również o ile jej zdrowie pozwalało w okresie powojennym. Związki pani Ireny z Krzyżanowskich Sendlerowej opisałem w mojej książce W dawnym Tarczynie wydanej w 2001 r. Pani Irena Sendlerowa otrzymała honorowe obywatelstwo miasta Tarczyna i honorowe członkostwo Towarzystwa Przyjaciół Tarczyna. Myślę, że rocznica śmierci byłaby okazją do zaznaczenie w szczególny sposób związków pani Ireny Sendlerowej z Tarczynem. Może należałoby pomyśleć o tablicy pamiątkowej na domu dziadków pani Ireny a może nazwanie Jej imieniem skweru na skrzyżowaniu ulicy Grójeckiej i Komornickiej. Jest to miejsce symboliczne, tam była przed wojną dzielnica żydowska, tam była synagoga tarczyńska zniszczona przez Niemców. Skwer ten powinien przypominać o związkach pani Ireny Sendlerowej z Tarczynem i o jej bohaterskiej działalności podczas okupacji niemieckiej kiedy to uratowała ponad 2500 dzieci żydowskich od zagłady. Jerzy Golański s t r o n a 9

10 Wiadomości Tarczyńskie nr 5/6 (169/170) Maj-Czerwiec 2009 ZAWODY STRAŻACKIE Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze o Puchar Burmistrza Tarczyna to okazja do popularyzacji Ochotniczych Straży Pożarnych wśród mieszkańców gminy, a dla najlepszych drużyn przepustka do udziału w zawodach powiatowych. W tym roku strażacy spotkali się w dniu 6 czerwca na boisku w Pracach Małych. Rywalizowało ze sobą 7. drużyn - 4. męskie, 2. kobiece i 1. młodzieżowa. Otwierając zawody Burmistrz Tarczyna Barbara Galicz życzyła wszystkim strażakom wspaniałej rywalizacji sportowo-pożarniczej, podkreślając jednocześnie jej znaczenie w zdobywaniu umiejętności przydatnych później w akcjach pożarniczych. Rywalizacja przebiegała w dwóch konkurencjach: sztafecie sprawnościowej oraz próbie sprawności bojowej. W sztafecie zawodnicy pokonywali takie przeszkody jak równoważnia, czy pionowa ściana. W bojówce poszczególne ekipy miały za zadanie umiejętne zestawienie węży gaśniczych, uruchomienie motopompy oraz uderzenie strumieniem wody w precyzyjnie wyznaczone cele. Klasyfikacja. Drużyny męskie: 1. OSP Kotorydz, 2. OSP Prace Małe, 3. OSP Tarczyn, 4. OSP Suchodół Drużyny Kobiece: 1. OSP Tarczyn, 2. OSP Suchodół Drużyny młodzieżowe: 1. OSP Tarczyn Puchary wręczył przewodniczący Rady Miasta Jan Dębski, który podziękował organizatorom za sprawne przygotowanie zawodów a także zawodnikom, którzy pokazali wysokie umiejętności pożarnicze. Nad sprawnym przebiegiem zawodów czuwali sędziowie z Komendy PSP z Piaseczna oraz z poszczególnych gminnych jednostek OSP, którym organizatorzy pragną serdecznie podziękować. Drużynom, które będą reprezentowały naszą gminę w zawodach powiatowych życzymy kolejnych zwycięstw. Odsłonięcie kapliczki W dniu 2 maja br. we wsi Suchodół, pośród sosnowego lasu, na tzw. Trakcie Napoleońskim byliśmy świadkami uroczystości związanej z odrestaurowaniem zaniedbanej kapliczki. Doszło do tego wskutek działań Towarzystwa Modrzewina. Poświęcenia kapliczki dokonał Proboszcz parafii Werdun Piotr Dobrzyński. Odprawił też nabożeństwo majowe. W uroczystości wzięła udział Barbara Galicz burmistrz Tarczyna, członkowie Modrzewiny, a także Towarzystwa Przyjaciół Tarczyna. AK. s t r o n a 10

11 Maj-Czerwiec 2009 Wiadomości Tarczyńskie nr 5/6 (169/170) PORADY PRAWNE PORADY PRAWNE PORADY PRAWNE Egzekucja z ruchomości Egzekucja z ruchomości polega na tym, że komornik po odnalezieniu ruchomości należących do dłużnika dokonuje ich zajęcia, a następnie sprzedaży. Ruchomości to przedmioty majątkowe, które znajdują się w posiadaniu dłużnika w miejscu zamieszkania lub prowadzenia działalności. Ruchomością może być zatem telefon, rower, lodówka, pralka, telewizor, dvd, samochód, komputer itp. Przepisy o egzekucji z ruchomości stanowią, że komornik może zająć tylko te ruchomości, które znajdują się we władaniu dłużnika, a więc których właścicielem jest dłużnik. Ruchomości dłużnika będące we władaniu osoby trzeciej można zająć tylko wówczas, gdy osoba ta zgadza się na ich zajęcie albo przyznaje, że stanowią własność dłużnika. Czasem zdarza się, że komornik zajmuje rzecz nienależącą do dłużnika. W takiej sytuacji jedynym sposobem na zniesienie zajęcia jest wystąpienie przez osobę trzecią do sądu z tzw. powództwem przeciwegzekucyjnym. Wydany wyrok w sprawie powoduje, że komornik musi zwolnić zajętą ruchomość i nie może już skierować do niej egzekucji. Zajęcie ruchomości wygląda w ten sposób, że komornik wpisuje zajętą ruchomość do protokołu zajęcia i przykleja na zajętej ruchomości nalepkę z napisem: Zajęte. Komornik Sądowy. Wskutek zajęcia dłużnik nie może rozporządzać zajętą rzeczą, jednak rzecz nadal pozostaje w rękach dłużnika. Wyjątkowo zdarza się, że komornik oddaje rzecz pod dozór innej osobie. Obowiązkiem dozorcy lub dłużnika, któremu pozostawiono zajęte rzeczy, jest przechowywanie rzeczy z taką starannością, aby nie straciły na wartości. To oznacza, że nie należy nadmiernie używać tych rzeczy, jednak zwykłe używanie jest dopuszczalne. Dla przykładu, jeśli jest to samochód, to można nim jeździć, ale trzeba uważać, aby nie doprowadzić do stłuczki, żeby samochód nie stracił na wartości. Dozorca oraz dłużnik obowiązani są oddać przechowywane rzeczy na każde wezwanie komornika. Za świadome uszkadzanie lub zbywanie przedmiotów majątkowych, które zostały zajęte, grozi odpowiedzialność karna. Kolejnym etapem w egzekucji z ruchomości jest ich sprzedaż. Zanim ona nastąpi komornik ustali jeszcze wartość szacunkową Gminny Ośrodek Kultury zaprasza do korzystania z usług kserograficznych Format A4 Format A4 (dwustronnie) Format A3 Format A3 (dwustronnie) zajętych ruchomości. Oszacowanie polega na tym, że komornik do protokołu zajęcia wpisze kwotę, która według jego wiedzy i doświadczenia stanowi wartość pieniężną zajętych ruchomości. Przepisy o egzekucji przewidują cztery tryby sprzedaży: a) z wolnej ręki, b) z wolnej ręki za zgodą dłużnika, c) bez licytacji oraz d) w drodze licytacji. W ramach sprzedaży z wolnej ręki przez komornika mogą być wystawione te ruchomości, które ulegają łatwo zepsuciu albo sprawowanie nad nimi dozoru lub ich przechowywanie powodowałoby nadmierne koszty. Sprzedaż tych ruchomości nie może nastąpić wcześniej niż siódmego dnia od daty zajęcia Sprzedaż z wolnej ręki za zgodą dłużnika oznacza, że komornik zaoferuje przedsiębiorcy prowadzącemu działalność handlową ruchomości po cenie minimalnej określonej przez dłużnika. Ponadto sprzedaż nastąpi tylko wtedy, gdy wierzyciele wyrazili na to zgodę. Taka sprzedaż nie może nastąpić wcześniej niż po czternastu dniach od dnia oszacowania. Sprzedaży bez licytacji dokonuje się wtedy, gdy zajęte ruchomości są nieużywane i mogą stanowić przedmiot obrotu handlowego. Sprzedaż następuje na wniosek strony na rzecz przedsiębiorcy prowadzącego obrót takimi ruchomościami po cenach hurtowych. Gdy nie będzie można ustalić takich cen, sprzedaż nastąpi po cenach o 25% niższych od wartości szacunkowej ruchomości. Jeśli zajęte ruchomości nie zostaną sprzedane według dwóch wyżej przedstawionych trybów, komornik sprzeda je w drodze licytacji publicznej. O terminie i miejscu licytacji komornik zawiadamia wierzyciela i dłużnika najpóźniej na trzy dni przed dniem licytacji. Cena wywołania w pierwszym terminie licytacji publicznej wynosi trzy czwarte wartości szacunkowej. Jeżeli licytacja w pierwszym terminie nie dojdzie do skutku, zajęte ruchomości mogą być sprzedane w drugim terminie licytacyjnym. Cena wywołania w drugim terminie licytacyjnym wynosi połowę wartości szacunkowej. Sprzedaż licytacyjna nie może nastąpić za cenę niższą od ceny wywołania. Najczęstszym powodem niedojścia do skutku pierwszej licytacji jest brak chętnych. Licytacja może także nie odbyć się z powodu braków formalnych, np. brak skutecznego doręczenia zawiadomienia o licytacji gr - 60 gr - 70 gr zł Punkt ksero znajduje się w budynku G.0.K. ul. Ks. Czesława Oszkiela 3 (sekretariat) i czynny jest: pn.-pt. od godz i w sobotę od godz Informacje pod nr. tel Licytacja odbywa się w ten sposób, że licytanci oferują cenę. W wyniku kolejnych ofert licytantów (postąpień) zwiększa się cena ruchomości. Komornik udzieli przybicia osobie ofiarującej najwyższą cenę, jeżeli po trzykrotnym wezwaniu do dalszych postąpień nikt więcej nie zaofiarował. Z chwilą przybicia dochodzi do skutku sprzedaż ruchomości na rzecz nabywcy. Jeśli wierzyciel lub dłużnik są niezadowoleni z przebiegu licytacji, mogą zaskarżyć udzielenie przybicia w razie naruszenia przepisów o publicznym charakterze licytacji czy o najniższej cenie nabycia. Skargę rozpatruje sąd. Jeżeli licytacja nie doszła do skutku, wierzyciel może w ciągu dwóch tygodni od otrzymania zawiadomienia komornika żądać wyznaczenia drugiej licytacji lub przejąć na własność ruchomości wystawione na sprzedaż albo niektóre z nich w cenie nie niższej od ceny wywołania. Warunkiem przejęcia ruchomości na własność przez wierzyciela jest złożenie oświadczenia wraz z zapłatą całej ceny. Przejęcie ruchomości na własność jest dla wierzyciela opłacalne tylko wtedy, gdy będzie miał pewność, że za nabyte ruchomości uzyska w wyniku własnych działań kwotę, która pokryje przynajmniej w części jego należność. W razie niezgłoszenia w przepisanym terminie wniosku o wyznaczenie drugiej licytacji lub oświadczenia o przejęciu ruchomości na własność, komornik umorzy egzekucję co do nie sprzedanych ruchomości. Jeżeli druga licytacja nie doszła do skutku, wierzycielowi w ciągu dwóch tygodni od otrzymania zawiadomienia komornika przysługuje prawo przejęcia ruchomości na własność za cenę nie niższą od ceny wywołania. Jeżeli wierzyciel nie skorzystał z prawa przejęcia ruchomości na własność, komornik umorzy egzekucję z ruchomości. Filip Powroźnik, prawnik W razie pytań do autora proszę dzwonić pod numer telefonu s t r o n a 11

12 Wiadomości Tarczyńskie nr 5/6 (169/170) Maj-Czerwiec 2009 Złote Gody W dniu 19 maja 2008r. w Sali Ślubów Urzędu Miejskiego w Tarczynie, odbyło się uroczyste wręczenie Medali Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie dla Państwa Danuty i Krzysztofa Karolaków z Komornik oraz Lucyny i Kazimierza Majewskich z Tarczyna Burmistrz Tarczyna Barbara Galicz, przy udziale kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Karoliny Olczak oraz zaproszonych gości, wręczyła odznaczenia przyznawane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, a także listy gratulacyjne, kwiaty i kosze słodyczy. Złote Gody Jubilaci uczcili lampką szampana i tortem w gronie najbliższych. Przy tej okazji, oglądając wspólnie dawne fotografie, wracali pamięcią do jakże cudownych lat młodości, związanych z nimi radosnych chwil i wiośnianych uczuć. Medale otrzymali Ci, którzy umieli wspólnie budować więzi rodzinne, szacunek i zrozumienie w całym okresie pięćdziesięcioletniego pożycia małżeńskiego. Wszyscy życzymy Im pogodnej jesieni w atmosferze miłości i troski rodzinnej. K.O. ZAWODY WĘDKARSKIE Z OKAZJI DNIA DZIECKA 31 maja na łowisku Tarczyńskiego Koła Wędkarskiego SUM w Jeziorzanach odbyły się coroczne zawody wędkarskie z okazji Dnia Dziecka. Ponad 20 młodych (w wieku od 4 do 16 lat) pasjonatów wędkarstwa (w tym 3 dziewczynki) rywalizowało o cenne nagrody (wędki, kołowrotki, akcesoria wędkarskie) ufundowane przez Burmistrza Tarczyna Barbarę Galicz oraz Gminny Ośrodek Kultury w Tarczynie. Rywalizację, ku zaskoczeniu wszystkich, wygrał 4. letni Julian Sadowski, który złowił 2.42 kg ryb. Drugie miejsce zajął Tomasz Kowalewski 2.14 kg, a trzecie Martyna Kalmus 1.5 kg. Martyna zdobyła także nagrodę za złowienie największej ryby. Organizatorzy zawodów zapewnili wszystkim uczestnikom wędkowania słodkie upominki oraz pamiątkowe dyplomy Organizatorami zawodów byli: Burmistrz Tarczyna, TTW Sum oraz Gminny Ośrodek Kultury w Tarczynie. AS Sukces recytatorów z gminy Tarczyn Po raz XXVI w Młodzieżowym Domu Kultury Resursa w Radomiu odbył się finał Małego Konkursu Recytatorskiego Radom Jego organizatorem jest Towarzystwo Kultury Teatralnej Oddział Okręgowy. Celem konkursu jest popularyzacja poezji współczesnej oraz wykrywanie uzdolnień dzieci w zakresie interpretacji tekstów literackich Bierze w nim udział kilkuset recytatorów z byłego woj. radomskiego. Po eliminacjach szkolnych, gminnych i powiatowych w finale występują najlepsi z najlepszych. W tym roku było to 29 wykonawców. Przypomnijmy. Dwoje recytatorów: Maja Franckowska z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Juliana Stępkowskiego w Tarczynie i Sebastian Bierdziński z Zespołu Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum im. Wojciecha Górskiego w Pamiątce, po zwycięstwie w eliminacjach powiatowych w Grójcu, reprezentowali naszą gminę w grodzie nad rzeką Mleczną. Jury, składające się z członków Towarzystwa Teatralnego w Radomiu, szczególną uwagę zwracało na dobór repertuaru, dostosowanie tekstu do siły głosu recytatora, kulturę słowa, ogólne wrażenie artystyczne, itd. Tarczynianie pokazali, że mają wyjątkowe zdolności recytatorskie. Sebastian Bierdziński otrzymał nagrodę główną a Maja Franckowska wyróżnienie. Wiersze w ich interpretacji zachwyciły nie tylko jurorów, ale także publiczność. Młodym recytatorom gratuluję ogromnego sukcesu. To zapewne początek ich kariery recytatorskiej. Dziękuję opiekunom za przygotowanie młodych adeptów sztuki słowa. Szczególne podziękowania należą się rodzicom obojga recytatorów, którzy podczas finału dodawali otuchy swoim dzieciom. Alfred Kohn Dyr. Gminnego Ośrodka Kultury w Tarczynie WIADOMOŚCI TARCZYŃSKIE Niezależny Miesięcznik Nakładem: Gminnego Ośrodka Kultury w Tarczynie, Regionalny ul. Ks. Cz. Oszkiela 3, tel. (0-22) Redaktor techniczny: Alfred Kohn, stale współpracują: Szymon Woźniak, Jerzy Golański. Redakcja zastrzega sobie możliwość zmian w materiałach nadesłanych oraz nie odpowiada za treść reklam. Druk: Chochlik-druk, Krakowiany 33 s t r o n a 12

Obchody Dnia Gminy Sitkówka Nowiny za nami

Obchody Dnia Gminy Sitkówka Nowiny za nami nr 6/(200) CZERWIEC 2015 GŁOS NOWIN G A Z E T A S A M O R Z Ą D O W A G M I N Y S I T K Ó W K A - N O W I N Y I S S N 1 7 3 1-5 3 5 2 Obchody Dnia Gminy Sitkówka Nowiny za nami Koncert zespołów muzycznych,

Bardziej szczegółowo

cd.- str. 4 Kalendarium

cd.- str. 4 Kalendarium 3 4 Kalendarium T r z y m i e s i ą c e MAJ 8 maja pod obeliskiem na cmentarzu komunalnym uczczono pamięć tych, którzy polegli na frontach II wojny światowej. W Dniu Zwycięstwa spotkali się kombatanci,

Bardziej szczegółowo

www.echalaz.pl www.echalaz.pl www.echalaz.pl www.echalaz.pl www.echalaz.pl

www.echalaz.pl www.echalaz.pl www.echalaz.pl www.echalaz.pl www.echalaz.pl GMINA WYCHODZI NA PROSTĄ... str. 2 JUBILEUSZ PARAFII W CHRUSZCZOBRODZIE... str. 7 ŚWIĘTO 3 MAJA W NASZEJ GMINIE... str. 6 W ŁAZACH POWSTANĄ NOWE MIESZKANIA Jednym z najważniejszych problemów naszej gminy

Bardziej szczegółowo

WIADOMOŚCI Z RATUSZA. Pożegnaliśmy bohatera Westerplatte

WIADOMOŚCI Z RATUSZA. Pożegnaliśmy bohatera Westerplatte WIADOMOŚCI Z RATUSZA Informator Urzędu Miejskiego w Blachowni Nr 5 (81) lipiec/sierpień 2011 ISSN 1730-9190 Pożegnaliśmy bohatera Westerplatte Rocznice zawsze zmuszają do refleksji, przywołują wspomnienia.

Bardziej szczegółowo

terenowy Rodzinny TUROSZOWSKIE BEZDROŻA Szczegóły na stronie 13 W numerze II Turystyczny Czuję się zobowiązany X Europejski Odpust Kopaczów Oldrichov

terenowy Rodzinny TUROSZOWSKIE BEZDROŻA Szczegóły na stronie 13 W numerze II Turystyczny Czuję się zobowiązany X Europejski Odpust Kopaczów Oldrichov Nr 8 (29) wrzesień 2011 BEZPŁATNY Bogatynia BIULETYN INFORMACYJNY MIASTA I GMINY BOGATYNIA BIAŁOPOLE BRATKÓW DZIAŁOSZYN JASNA GÓRA KRZEWINA KOPACZÓW LUTOGNIEWICE OPOLNO ZDRÓJ PORAJÓW POSADA SIENIAWKA WYSZKÓW-WOLANÓW

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy na basen! Stadion na miarę Europy Trzebnica staje się czarnym koniem. Jesteśmy w pierwszej lidze polskich samorządów

Zapraszamy na basen! Stadion na miarę Europy Trzebnica staje się czarnym koniem. Jesteśmy w pierwszej lidze polskich samorządów Zapraszamy na basen! W numerze: Z wizytą w Kitzingen Inwestycje nie mają wakacji - przegląd realizowanych zadań inwestycyjnych str. 2 str. 4-5 Trzebnica promowana w Belgradzie Szkolne orły pofrunęły do

Bardziej szczegółowo

TARCZYŃSKIE WIADOMOŚCI. O bazach adresowych z ekspertami z Mołdawii

TARCZYŃSKIE WIADOMOŚCI. O bazach adresowych z ekspertami z Mołdawii Przedstawiciele Państwowego Przedsiębiorstwa Katastru z Mołdawii uczestniczyli w wizycie studyjnej zorganizowanej w Polsce, w ramach Programu Rozwoju ONZ. Przez trzy dni (12 14 stycznia br.), podczas spotkań

Bardziej szczegółowo

DUŻE INWESTYCJE. na terenie gminy Nowe Brzesko się realizują. Podpisanie umowy 20 lipca 2009 r. na rewitalizację i odnowę centrum wsi Nowe Brzesko

DUŻE INWESTYCJE. na terenie gminy Nowe Brzesko się realizują. Podpisanie umowy 20 lipca 2009 r. na rewitalizację i odnowę centrum wsi Nowe Brzesko str. 3 Szanowni Państwo, W dniu 6 października 2009 roku będziemy obchodzić 730 rocznicę lokacji miasta Nowe Brzesko przez księcia Bolesława Wstydliwego. Ten wielki jubileusz zachęca nie tylko do refleksji

Bardziej szczegółowo

PAŹDZIERNIK 2014/10 (176) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL. Wybory Samorządowe MIESIĘCZNIK

PAŹDZIERNIK 2014/10 (176) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL. Wybory Samorządowe MIESIĘCZNIK PAŹDZIERNIK 2014/10 (176) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL 1 2 3 4 Wybory Samorządowe 2014 1 WYBORY SAMORZĄDOWE niedzielę 16 listopada 2014 r. Polacy wybiorą W w wyborach

Bardziej szczegółowo

www.jedlinsk.pl Nr 29/wrzesień/2011 Bezpłatna gazeta lokalna Gminy Jedlińsk ISSN 1733-9421 str. 2 str. 9-10 str. 18-19

www.jedlinsk.pl Nr 29/wrzesień/2011 Bezpłatna gazeta lokalna Gminy Jedlińsk ISSN 1733-9421 str. 2 str. 9-10 str. 18-19 www.jedlinsk.pl Nr 29/wrzesień/2011 Bezpłatna gazeta lokalna Gminy Jedlińsk ISSN 1733-9421 str. 2 str. 9-10 str. 18-19 1 Drodzy Państwo 10 września br. Południowo-Mazowiecki Bank Spółdzielczy w Jedlińsku

Bardziej szczegółowo

Turniej Rycerski. na zamku w Iłży. SPORT Już są najlepsi w historii... Powiat Szydłowiecki. Zapraszamy na. dla przedsiębiorczości

Turniej Rycerski. na zamku w Iłży. SPORT Już są najlepsi w historii... Powiat Szydłowiecki. Zapraszamy na. dla przedsiębiorczości 1 R E K L A M A tel. 48 685 50 03 NR 16 (22) 26 kwietnia 2012 roku ROK II ISSN 2084-5014 www.ziemiaradomska.com.pl redakcja@ziemiaradomska.com.pl Bezpłatne pismo społeczno-samorządowe Mieszkańców Południowego

Bardziej szczegółowo

październik 2012 nr 9 (182) 17 mln zł na kanalizacj z funduszy unijnych str. 3

październik 2012 nr 9 (182) 17 mln zł na kanalizacj z funduszy unijnych str. 3 październik 2012 nr 9 (182) 17 mln zł na kanalizacj z funduszy unijnych str. 3 2 W NUMERZE Strona 3-4 Wywiad z Wójtem Gminy Izabelin Strona 5 11 LISTOPADA Narodowe Święto Niepodległości XX sesja Rady Gminy

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR SAMORZĄDU BIELAWSKIEGO

INFORMATOR SAMORZĄDU BIELAWSKIEGO INFORMATOR SAMORZĄDU BIELAWSKIEGO ROK WYDANIA XXII 4 (395) Bielawa, 16-31 marca 2014 r. ISSN 1508-1362 Po tym jak Bielawa złożyła pozew do sądu w sprawie uregulowania własności urządzeń decydujących o

Bardziej szczegółowo

W tym numerze przeczytacie:

W tym numerze przeczytacie: ISSN 1425-7610 Nr 8 (176) sierpień 2010 cena 1,6 zł z 7% VAT W tym numerze przeczytacie: Na stronie 2 ankieta (do wycięcia) dotycząca programu ograniczenia niskiej emisji zanieczyszczeń. Szczegóły projektu

Bardziej szczegółowo

NR 10-11 (132-133) ISSN 1428 1198 MIESIĘCZNIK GMINNY PAŹDZIERNIK - LISTOPAD 2007. Święto szkoły w Borzęcinie

NR 10-11 (132-133) ISSN 1428 1198 MIESIĘCZNIK GMINNY PAŹDZIERNIK - LISTOPAD 2007. Święto szkoły w Borzęcinie NR 10-11 (132-133) ISSN 1428 1198 MIESIĘCZNIK GMINNY PAŹDZIERNIK - LISTOPAD 2007 Święto szkoły w Borzęcinie 2 Dziś 24 strony! W numerze Okładka Kwiaty dla kombatantów - Święto ZSP im. AK Grupy Kampinos

Bardziej szczegółowo

W ROCZNICĘ WRZEŚNIA MINISTER GRATULOWAŁ DARII WIESŁAWIE JASIŃSKIEJ S Y N A PANORAMA ŁASKA

W ROCZNICĘ WRZEŚNIA MINISTER GRATULOWAŁ DARII WIESŁAWIE JASIŃSKIEJ S Y N A PANORAMA ŁASKA MINISTER GRATULOWAŁ DARII Fot. Mirosław Wójtowicz Na zaproszenie dowódcy Sił Powietrznych w sierpniowych obchodach Święta Lotnictwa w Warszawie uczestniczyła Daria Brozińska uczestniczka zajęć plastycznych

Bardziej szczegółowo

Najważniejsza umowa podpisana (str. 5)

Najważniejsza umowa podpisana (str. 5) 20 sierpnia 2011 r. Nr 176 Najważniejsza umowa podpisana (str. 5) Bieg Jagiełły (str. 21) Mamy mistrzynię świata (str. 22) Jarmark Piastowski 2011 (str. 22) INFORMACJE UMiG Sprawozdanie Burmistrza z pracy

Bardziej szczegółowo

Przegląd Samorządowy

Przegląd Samorządowy Czeczewo Otwarcie pracowni komputerowej Przegląd Samorządowy p o m o r z e Borkowo Inwestycja na piątkę 5 6 6 6 nr 2 (27) luty 2014 miesięcznik bezpłatny Grabiny-Zameczek Bal dla wszystkich Polecamy Bartoszylas

Bardziej szczegółowo

Uroczyste otwarcie alejek spacerowych. więcej na str. 2. Wystawa Blachownia. Oczami Pokoleń. więcej na str. 2. Aktu Erekcyjnego. więcej na str.

Uroczyste otwarcie alejek spacerowych. więcej na str. 2. Wystawa Blachownia. Oczami Pokoleń. więcej na str. 2. Aktu Erekcyjnego. więcej na str. WIADOMOŚCI Z RATUSZA Informator Urzędu Miejskiego w Blachowni Nr 3 (92) maj, czerwiec 2013 ISSN 1730-9190 DNI BLACHOWNI Uroczyste otwarcie alejek spacerowych więcej na str. 2 Wystawa Blachownia Oczami

Bardziej szczegółowo

Dyrektor oraz pracownicy M-GOK w Kowalewie Pomorskim

Dyrektor oraz pracownicy M-GOK w Kowalewie Pomorskim Nauczycielom i Wszystkim Pracownikom Oświaty z okazji Dnia Edukacji Narodowej życzymy takich myśli i marzeń, które dają się urzeczywistnić, pięknych i szlachetnych pomysłów, które podszeptuje serce, cierpliwości

Bardziej szczegółowo

NOWODWORSKIE. Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10. Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6. Miesięcznik Samorządowy

NOWODWORSKIE. Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10. Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6. Miesięcznik Samorządowy FAKTY NOWODWORSKIE Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny Wydanie I /IV 2009 Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10 Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6 2 Od Redakcji FAKTY NOWODWORSKIE

Bardziej szczegółowo

Informator Urzędu Miejskiego w Blachowni Nr 4 (80) maj/czerwiec 2011 ISSN 1730-9190

Informator Urzędu Miejskiego w Blachowni Nr 4 (80) maj/czerwiec 2011 ISSN 1730-9190 WIADOMOŚCI Z RATUSZA Informator Urzędu Miejskiego w Blachowni Nr 4 (80) maj/czerwiec 2011 ISSN 1730-9190 Hala sportowo - widowiskowa otwarta W sobotę 4 czerwca uroczyście otworzono nową i piękną Halę Sportowo

Bardziej szczegółowo

Cena 2,00 zł Nr 4 (215) Kwiecień 2014 r. I S S N 1 2 3 1-9 0 2 3

Cena 2,00 zł Nr 4 (215) Kwiecień 2014 r. I S S N 1 2 3 1-9 0 2 3 Cena 2,00 zł Nr 4 (215) Kwiecień 2014 r. I S S N 1 2 3 1-9 0 2 3 Kronika MDK-u 22 III - Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego Focus o Puchar Burmistrza Olsztynka (więcej na str. 9). Mamy nadzieję, że

Bardziej szczegółowo

Wesołych Świąt. ISSN 2081-2116 NR 1 (39) Marzec 2013 Cena 3,00

Wesołych Świąt. ISSN 2081-2116 NR 1 (39) Marzec 2013 Cena 3,00 Wesołych Świąt ISSN 2081-2116 NR 1 (39) Marzec 2013 Cena 3,00 W NUMERZE NASZE SPRAWY Rozmowa z Burmistrzem 3 Kolejne kilometry wodociągów 3 Obchody Dnia Niepodległości 7 Sesja absolutoryjna 7 Remont kościoła

Bardziej szczegółowo

LOTNISKO W MODLINIE OTWARTE

LOTNISKO W MODLINIE OTWARTE Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny, Wydanie 39 / Lipiec 2012 ESEJ O TOLERANCJI I DIALOGU str. 2, 7 LOTNISKO W MODLINIE OTWARTE str. 2, 8 Od Redakcji WIEŚCI Z RADY Spis treści Od Burmistrza Burmistrz

Bardziej szczegółowo

zuchwały na scenie Pokorny na sali, PIĄTEK, 29.05.2015

zuchwały na scenie Pokorny na sali, PIĄTEK, 29.05.2015 NR 5 (5), ROK 1 PIĄTEK, 29.05.2015 ISSN 2449-5379 informacje społeczność Rozwój czy ograniczenie działalności PCM? W jakim kierunku zmierza powiatowa służba zdrowia? str. 2 25-lecie Samorządu Terytorialnego.

Bardziej szczegółowo

hełmiecki GMINA CHEŁMIEC NAJLEPSZA GMINA WIEJSKA W POLSCE Kolektory słoneczne Przydomowe oczyszczalnie ścieków

hełmiecki GMINA CHEŁMIEC NAJLEPSZA GMINA WIEJSKA W POLSCE Kolektory słoneczne Przydomowe oczyszczalnie ścieków C hełmiecki Numer 2 Egzemplarz bezpłatny kwiecień - czerwiec 201 2 Kolektory słoneczne Przydomowe oczyszczalnie ścieków GMINA CHEŁMIEC NAJLEPSZA GMINA WIEJSKA W POLSCE ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

W numerze także: (więcej na str. 10-11)

W numerze także: (więcej na str. 10-11) Pogórze MIESIĘCZNIK SAMORZĄDOWY GMINY PLEŚNA ISSN 1641 9006 Nr 5 (180) WRZESIEŃ - PAŹDZIERNIK 2014 CENA: 2,50 ZŁ Tym, których już nie ma i tym, co są pośród nas... - odsłonięcie i poświęcenie tablic ku

Bardziej szczegółowo

ISSN 1640-257X. Czerwiec 2009/06 (114)

ISSN 1640-257X. Czerwiec 2009/06 (114) ISSN 1640-257X Czerwiec 2009/06 (114) MIASTO DWADZIEŚCIA LAT WOLNOŚCI Proszę państwa, 4 czerwca 89 roku skończył się w Polsce komunizm - słowa te wypowiedziane w Dzienniku Telewizyjnym przez aktorkę Joannę

Bardziej szczegółowo