Więcej umiemy lepiej pomagamy...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Więcej umiemy lepiej pomagamy..."

Transkrypt

1 pismo PODLASKIEGO centrum frdl w białymstoku nr 46 CZERWIEC 2008 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Więcej umiemy lepiej pomagamy... Więcej umiemy lepiej pomagamy. Program rozwoju kadr otoczenia osób wykluczonych społecznie to pełna nazwa projektu FRDL PC i Ośrodka Wspierania Organizacji Pozarządowych, którego realizacja rozpoczęła się w maju. Jest on kolejnym przedsięwzięciem Fundacji na rzecz ludzi wyalienowanych, zepchniętych na margines, których szeroko rozumiana rehabilitacja staje się wymogiem trudnych dla nich czasów. Spośród 123 zgłoszonych osób komisja wybrała 20 pracowników pomocy społecznej, zatrudnienia socjalnego, organizacji pozarządowych, przedstawicieli podlaskich szkół, którzy 12 i rozpoczęli zajęcia I sesji pod hasłem Ja, jako animator (zdjęcie poniżej) prowadzone przez trenera FRDL Ewę Jasińską. Do końca roku będą uczestniczyli jeszcze w 6 bezpłatnych dwudniowych i jednodniowych zjazdach. Złożą też wizyty w instytucjach specjalizujących się w pracy z młodzieżą trudną, wywodzącą się ze środowisk zagrożonych patologią oraz zajmujących się integracją środowiskowych działań o tym charakterze. Koordynator projektu Krzysztof Luty podaje kilka przykładowych tematów kolejnych sesji szkoleniowych: przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, metody pracy w dziecięco-młodzieżowej świetlicy socjoterapeutycznej oraz w Centrum Integracji Społecznej dla dorosłych, pozyskiwanie środków z EFS na ten rodzaj zadań i opisywanie projektów. W I kwartale 2009 r. przewidziane jest końcowe seminarium połączone z prezentacją dobrych rozwiązań wypraktykowanych podczas realizacji przedsięwzięcia. Piotr Sędziak Czas podsumowań W czerwcu kończy się kolejny etap funkcjonowania Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego przy FRDL PC. Trwają rozliczenia i podsumowania, które prezentowane będą w lipcu na specjalnej konferencji. Kierując się sugestiami zainteresowanych, Podlaskie Centrum chce wykorzystać dotychczasowe doświadczenia i duże zapotrzebowanie, prolongując usługi ośrodka. W tym celu przygotuje kolejny projekt z zamiarem uczestniczenia w zapowiadanym konkursie Urzędu Marszałkowskiego. W kamerach TVN Program magazynowy Dzień dobry TVN br. koncentrował uwagę telewidzów m.in. na ostatniej edycji projektu Pomysł na biznes wsparcie na starcie, realizowanej przez FRDL PC. Prowadzący Dorota Wellman i Marcin Prokop wspomnieli, że dzięki tej szansie rozpoczęcia pracy na własny rachunek, 22 osoby zadebiutowały w biznesie. Uruchomiły swoje firmy w wielu branżach od kosmetycznej po produkcję przyczep i usługi budowlane. Dyr. PC Małgorzata Szewczyk poinformowała telewidzów o zakończonym w br. II cyklu szkoleń z selekcją dobrych pomysłów na biznes, nauką sporządzania biznesplanu, prowadzenia firmy, podstaw uproszczonej księgowości, przepisów prawa pracy. Ilustrując efekty, kamery TVN pokazały migawki z Teatru Arkadia uruchomionego przez Katarzynę Siewko, która 20 tys. zł dotacji inwestycyjnej przeznaczyła na rozruch i realizację przedsięwzięcia. W studio TVN gościł także Radosław Majewski, jeden z beneficjentów projektu. Dotacje przeznaczyłem na własną poradnię powiedział, noszącą nazwę Centrum Dietetyki Stosowanej. Jestem magistrem zdrowia Efekty pracy Regionalnego Ośrodka EFS O ile w 2007 roku zmieniał się okres programowania i nie ogłaszano nowych konkursów, o tyle mijająca połowa tego roku okazała się bardzo pracowita. Animator Karolina Poczykowska przypomina, że teraz projekty mogą być realizowane przez podmioty, które wcześniej rzadko aplikowały o fundusze unijne. Konkursy ogłaszane są nawet co tydzień, a ze względu na zmiany systemowe niezbędna staje się znajomość nowych dokumentów, procedur oraz wymogów aplikacyjnych. Dlatego oferta Regionalnych Ośrodków EFS cieszy się ogromnym powodzeniem, a ten przy FRDL PC, obsługujący kilka powiatów, wykonał wszystkie swoje zobowiązania z dużym wyprzedzeniem (na zdjęciu powyżej uczestnicy zajęć ). W ciągu pięciu minionych miesięcy przeszkolono łącznie 262 potencjalnych projektodawców, których najczęściej interesowały tematy: Zarządzanie projektem na etapie programowania i planowania w kontekście EFS i Księgowość w projektach dofinansowywanych ze środków EFS. Około 110 osób skorzystało z usług doradców pisząc projekty do PO Kapitał Ludzki. Dużym zainteresowaniem cieszyły się usługi animacyjne pomoc w kojarzeniu partnerów projektowych i konstruowaniu umów partnerskich. W takich warsztatach wzięło udział 99 osób. Pomysł na biznes wsparcie na starcie publicznego o specjalności dietetyka. Lada dzień będę miał wspólnika, od którego zresztą dowiedziałem się o szansie, jaką stwarza FRDL. W rozmowie przypomniano, że dotacje dla uczestników szkoleń są bezzwrotne i stanowią magnes dla nieustannie zgłaszających się reflektantów. Zespół Podlaskiego Centrum odbiera po kilka telefonów dziennie od tych, którzy słyszeli o dobrej obsłudze i sprawnej organizacji. Tym bardziej zdecydujemy się wystartować w następnym konkursie promującym rozwój przedsiębiorczości, gdy tylko zostanie on ogłoszony zapewniła dyr. Szewczyk. Marek Sawoń (na zdjęciu z żoną Iwoną, przed swoim ośrodkiem terapeutycznym), podobnie jak Radosław Majewski, jest absolwentem ostatniej edycji kursu FRDL PC. On także nieraz podkreślał, że przez udział w szkoleniu pogłębił wiedzę, zyskał fundusze na rozruch firmy i poznał biznesowego partnera.

2 DIALOG GMINNY 46/ Szkolenia na zlecenie zainteresowanych jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, rozmaitych służb, przedsiębiorstw i instytucji, organizowane są przez FRDL PC od wielu lat. Stanowią wygodną i stosunkowo tanią formę podnoszenia kwalifikacji w miejscowościach, a nawet instytucjach, z których wywodzi się większa grupa osób zainteresowanych konkretnymi tematami. Eliminują uciążliwe dojazdy słuchaczy, oszczędzają ich czas, redukują wydatki. To zamawiający decydują o doborze kluczowych zagadnień, a obsługa z PC i trenerzy dojeżdżają na miejsce wraz z niezbędnymi materiałami, pomocami warsztatowymi i sprzętem. Absolwenci otrzymują certyfikaty FRDL. Z takiej oferty korzysta wiele samorządów oraz placówek oświatowych. Cenią wygodę zespołowego doskonalenia wiedzy i okazję do integracji. Do stale rekomendowanych i najpopularniejszych, należy problematyka związana z pracą w samorządzie oraz zagadnienia, z którymi na co dzień stykają się urzędnicy. Polecamy też w kategorii wyjazdowej szkolenie w gminach i powiatach nt. stosowania Kodeksu postępowania administracyjnego, poprawnego wydawania decyzji, zamówień publicznych, bezpieczeństwa i higieny pracy. Możemy omówić niuanse instrukcji kancelaryjnej, zarządzanie zasobami ludzkimi, zasady promocji regionu i dystrybucji funduszy strukturalnych w latach Wciąż aktualna jest propozycja wyjazdowych szkoleń dla zespołów rad gmin i lokalnych służb oraz instytucji. Decydujące znaczenie w wyborze takiej formy szkolenia, ma zwykle tematyka i liczba słuchaczy. Wywiad z laureatem Trenerzy na zamówienie OFERTOWE PROPOZYCJE NA LATO Podlaskie Centrum FRDL nigdy nie przerywa pracy szkoleniowej w okresie wakacyjnym. Osoby, które zainteresują się w tym czasie naszymi propozycjami mogą uzupełnić wiedzę z dziedziny klasyfikacji wydatków strukturalnych, świadczeń rodzinnych, ewidencji podatków i opłat w gminie, stypendiów szkolnych oraz zasad wynagradzania pracowników samorządowych. W ofercie na najbliższy kwartał znajdą też zajęcia dotyczące gospodarki nieruchomościami, renty planistycznej, pasa drogowego, zagospodarowania terenu, wydawania zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów z nieruchomości. Zdobędą lub uzupełnią wiedzę nt. postępowania w sprawach skarg i wniosków, sprawozdawczości z zakresu świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych, kontraktu socjalnego. Wrócimy do, sygnalizowanych w ankietach i sondażach naszych słuchaczy, gminnych strategii rozwiązywania problemów społecznych oraz rozmaitych kwestii finansowych oraz kadrowych. Od sierpnia będziemy kontynuować szkolenia dla dyrektorów szkół i pracowników gmin prowadzących sprawy oświatowe. Zaprezentujemy i przeanalizujemy zasady stosowania instrukcji kancelaryjnej obsługi rady gminy i powiatu oraz tworzenia i archiwizowania dokumentów biurowych. Ponadto oferujemy jak zwykle bogatą ofertę konsultingową. Doradzamy, ale na zlecenie także sami przygotowujemy profesjonalne studia wykonalności, strategie rozwoju gmin lub powiatów, strategie rozwiązywania problemów społecznych, plany rozwoju lokalnego oraz szereg innych ważnych dokumentów. Marta Siemieniuk Szkolenie pod hasłem Postępowanie administracyjne w świetle obowiązujących przepisów i orzecznictwa sądowego prowadziła 27 i roku Ewa Bonarska, z Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego. Teorią i praktyką dotyczącą tych zagadnień zainteresowanych było kilkanaście osób (słuchacze na zdjęciu) z różnych jednostek samorządu terytorialnego. Wójt Gródka, Wiesław Kulesza (na zdjęciu obok trzeci z prawej strony w gronie podlaskich finalistów), odebrał nagrodę FRDL PC dla gminy za jej Szczególną aktywność w rozwoju wiedzy samorządowej w 2007 roku. Jest to już kolejne tego rodzaju wyróżnienie jego jednostki samorządowej... Wiesław Kulesza: Tak, byliśmy już laureatami konkursu FRDL. Nasza współpraca trwa od wielu lat. Staramy się korzystać z ofert Podlaskiego Centrum. Mam na myśli przede wszystkim szkolenia, ale także uczestnictwo w forach i projektach, jak ten dotyczący zapobieganiu narkomanii. Red: Na rynku firm szkolących jest dziś duża konkurencja. Dlaczego decydujecie się akurat na propozycje naszej fundacji? Po prostu mamy duże zaufanie do organizatora, a pracownicy delegowani na kursy i zajęcia warsztatowe potwierdzają ich dobre przygotowanie. Pod względem organizacyjnym? Tak, ale nie tylko. Poziom merytoryczny także oceniamy z uznaniem. Dobre jest zaopatrzenie w materiały pomocnicze, a sam kontakt z Podlaskim Centrum okazuje się użyteczny w codziennej pracy urzędu. Dlatego nie zmieniamy partnera szkolącego, który zresztą gwarantuje nam taki wybór tematyki, że przynajmniej dotychczas jest w stanie sprostać każdej naszej potrzebie. Rozmawiał Andrzej Polakowski Szkolący na szkoleniach Proponując Czytelnikom rozmaite formy uzupełniania i doskonalenia wiedzy, pracownicy FRDL sami regularnie korzystają z tych ofert, które ułatwiają im sprawniejsze wywiązywanie się z roli organizatorów zajęć. To nie tyle kwestia dobrych przykładów, ile wymóg naszych czasów. Pisze o tym Marta Siemieniuk. Wszyscy bez wyjątku pogłębiamy sukcesywnie wiedzę i umiejętności na warsztatach, kursach, spotkaniach konsultacyjnych oraz na studiach doktoranckich i podyplomowych. Szkolenia, w których ostatnio braliśmy udział jako słuchacze, dotyczyły pozyskiwania funduszy z EFS, księgowości i zarządzania projektami w różnych okresach programowania. Kończyliśmy kursy językowe i studia podyplomowe z zakresu orientacji i poradnictwa zawodowego. Korzystaliśmy z takich bloków tematycznych jak: radzenie sobie ze stresem, komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna w miejscu pracy, organizacja czasu, negocjacje, skuteczna diagnoza potrzeb szkoleniowych samorządu terytorialnego i oświaty, metodologia prowadzenia warsztatów motywacyjnych, warsztaty z organizacji promocji i informacji, współpraca z mediami itp. W 2007 r. nasza Fundacja zaproponowała swoim pracownikom w całej Polsce udział w projekcie Akademia FRDL. Aż 7 osób z PC zdecydowało się na uczestnictwo w 4 modułach: organizacyjnym, trenerskim, doradczym, językowym oraz podjęło studia podyplomowe. Kolejnym oferowanym nam projektem była Szkoła Trenerska FRDL, którą z koleżanką właśnie skończyłyśmy.

3 Siedem nowych projektów PC w konkursie Szansa dla gminnych liderów Konsultacje i doradztwo Ten zakres usługowej działalności zespołu i współpracowników FRDL PC należy do stałych ofert Fundacji. Na zdjęciu: Krystyna Piaszczyńska z Fundacji Dom przy pomocy trenera Iwony Zaborowskiej (z lewej strony), próbuje jak najpełniej skorzystać z możliwości finansowego wsparcia ze środków UE dla swojej macierzystej firmy. 3 Najwcześniej złożony w tym roku projekt zespołu Podlaskiego Centrum pod tytułem Przyszłość zaczyna się dziś, dotyczy IV już próby udzielenia profesjonalnej pomocy narkomanom zrywającym z nałogiem i pragnącym sprawnie przezwyciężyć resocjalizacyjne problemy. Autorka Marta Siemieniuk stara się wykorzystać w nim niemałe już doświadczenia PC w tej dziedzinie. Przekazane do Urzędu Marszałkowskiego kolejne projekty, rywalizują o wygraną w konkursach na dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. Karolina Poczykowska, która przygotowywała trzy z nich, mówi, że uzupełniają one wiedzę radnych i liderów miejscowych społeczności na temat aplikowania do funduszy strukturalnych. W tym celu nawiązana została ściślejsza współpraca z zainteresowanymi samorządami z gmin: Gródek, Jaświły i Suwałki. W innym projekcie zawarte zostały propozycje dokształcania sołtysów i liderów gminy Suraż, także w oparciu o współpracę z miejscowym samorządem. Intencją pomysłodawców z FRDL jest nie tylko zorientowanie uczestników projektów w możliwościach i sposobach pozyskiwania środków unijnych na te przedsięwzięcia, na które nie wystarcza pieniędzy w budżetach jednostek samorządu terytorialnego. Dlatego uwzględniają we wnioskach tematykę promocji, wystąpień publicznych, współpracy radnych z urzędnikami, pobudzania aktywności społecznej itp. Po zapoznaniu się z dokumentacją, komisja oceny projektów wytypuje wkrótce te, które zyskają dotacje. W połowie maja złożony został do Wojewódzkiego Urzędu Pracy, jako instytucji pośredniczącej, inny projekt PC o nazwie Klucze do drzwi sukcesu. Dotyczy dwóch grup osób: do 25 roku życia i po 45, które z jakichś przyczyn wypadły z rynku pracy. Obejmuje naukę obsługi komputera, języka angielskiego, kurs profesjonalnej nowoczesnej niani i szereg innych inicjatyw z doradztwem zawodowym włącznie. Zapewne największym wzięciem będzie się cieszyła nauka zawodów poszukiwanych dziś na rynku pracy, nie wyłączając florystki czy cukiernika. Drugi projekt, pod hasłem Laboratorium zawodowe na kwotę tys. zł, przygotowany został przez FRDL PC w tym samym terminie we współpracy z Wyższą Szkołą Administracji Publicznej. Planuje 18-miesięczny nowatorski program aktywizacji bezrobotnych z cyklem kursów zawodowych dla kobiet i mężczyzn (także do 25 i po 45 roku życia), ze wskazaniem miejsc stażowych dla absolwentów, z których najlepsi pozostaną w firmach, w których się sprawdzili. Prowadzone ma być ponadto doradztwo zawodowe. Dla studentów ostatnich lat WSAP planuje się uruchomienie Akademii Przedsiębiorczości z warsztatami dla osób zainteresowanych założeniem firmy, a dla przedstawicieli instytucji rynku pracy specjalne szkolenia z języka angielskiego, języka migowego itp. Z akcji Przejrzysta Polska Trener FRDL PC, Zbigniew Tochwin (na górnym zdjęciu z lewej strony podczas prowadzenia jednego ze szkoleń) tak charakteryzuje intencje akcji Przejrzysta Polska : Kodeks etyki, specjalna sala do obsługi interesantów, sprawny, powszechnie dostępny system informacji wszystko to ma ułatwić załatwianie spraw, stworzyć nową jakość pracy urzędu. Może nie żyjemy w świecie idealnym, ale próbujemy zbliżyć się do wzorca, jaki obrazuje nam doświadczenie, wiedza i wyobraźnia. Piąty rok doskonalenia samorządów Wiosną FRDL rozpoczęła realizację kolejnej fazy programu Przejrzysta Polska, zapoczątkowaną w piątym roku działań pilotażowym projektem Przejrzysta Gmina. Tym razem chodzi o opracowanie koncepcji systemu certyfikacji samorządów szczebla gminnego i powiatowego uczestniczących w programie Przejrzysta Polska i pilotażu tego systemu w grupie 16 samorządów uczestników dotychczasowych ogólnopolskich edycji. Wprowadzane są certyfikaty odpowiadające różnym stopniom zaawansowania, a także zasada certyfikacji odnawialnej, opartej o wyniki zewnętrznego audytu, z certyfikatem przyznawanym raz na 2 lata. Ma to podnieść wartość podejmowanych działań i zachęcić samorządy do utrzymywania wdrożonych rozwiązań na wymaganym poziomie jakościowym oraz dalszych starań na rzecz zwiększenia przejrzystości i etycznego postępowania. Pilotaż w Czarnej Białostockiej W systemie tegorocznej certyfikacji, jako jedyne z woj. podlaskiego, bierze udział miasto Czarna Białostocka wyjaśnia Marta Siemieniuk, audytor akcji z PC. Podstawę decyzji o jego wyborze stanowił fakt, że realizuje 6 zadań ze wszystkich edycji Przejrzystej Polski, jakie do tej pory podjęto. Audyt zewnętrzny dodatkowo podniesie wartość certyfikatu i przyczyni się do zwiększenia trwałości wprowadzonych rozwiązań. Docelowo liczba jednostek korzystających z rezultatów projektu będzie znacznie większa. 46/2008 DIALOG GMINNY II kwartał w FRDL PC KWIECIEŃ W ramach usług Regionalnego Ośrodka EFS przeprowadzono 45 godzin doradztwa dla 53 pracowników samorządów, szkół, przedsiębiorstw i organizacji pozarządowych oraz szkolenia i warsztaty animacyjne * Na III Forum Organizacji Pozarządowych z Białegostoku dyr. PC wybrano na kolejną kadencję w skład Zespołu Konsultacyjnego ds. Organizacji Pozarządowych przy Prezydencie Miasta * Zarząd FRDL wizytował Podlaskie Centrum, dobrze oceniając działalność szkoleniowo-doradczą i promocyjną w roku 2007 * Przedstawiciele PC uczestniczyli w konferencji WSAP dla pracowników oświaty woj. podlaskiego pod hasłem Fundusze dla edukacji * Koordynator i trener Marta Siemieniuk awansowała na stanowisko wicedyrektora FRDL PC. MAJ Rozpoczęliśmy realizację projektu Więcej umiemy lepiej pomagamy. Program rozwoju kadr otoczenia osób wykluczonych społecznie (w ramach poddziałania POKL) * Trwała codzienna praca edukacyjna Regionalnego Ośrodka EFS * Członkowie Forum Urzędników Europejskich dyskutowali na zjeździe w Ciechanowcu o współpracy transgranicznej * Ekipa TVN gościła w naszej siedzibie, przygotowując film o realizacji projektu Pomysł na biznes wsparcie na starcie i o firmach, które powstały dzięki dotacjom inwestycyjnym * Dyr. PC uczestniczyła w programie Dzień Dobry TVN poświęconym m.in. promocji tego tematu oraz w posiedzeniu Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki, zorganizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego * We współpracy z gminami przygotowaliśmy na konkurs Urzędu Marszałkowskiego WP 4 projekty do działania 9.5 oraz 2 projekty (jeden z WSAP) na konkurs ogłoszony przez Wojewódzki Urząd Pracy (do działania 6.1.1). CZERWIEC Członkowie Forum Sekretarzy zapoznawali się na sesji z tematem Kontrole w urzędzie, udostępnianie informacji publicznej * Dwudniowym szkoleniem w Horodnianach zainaugurowaliśmy realizację projektu Więcej umiemy lepiej pomagamy... * Uczestnicy Forum Pomocy Społecznej poznawali zasady tworzenia umów partnerskich, a na kolejnej sesji budżetowania projektów systemowych * Kontynuowane były szkolenia, spotkania dyskusyjne i doradztwo Regionalnego Ośrodka EFS * Władze powiatu i FRDL PC zorganizowały w Wysokiem Mazowieckiem seminarium: Fundusze unijne dla organizacji pozarządowych * Po trzysemestralnych studiach podyplomowych, dwójka pracowników Podlaskiego Centrum, uzyskała certyfikaty doradcy zawodowego * Dyr. PC uczestniczyła w spotkaniu Komitetu Monitorującego Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, zorganizowanym w Goniądzu przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, a następnie w ogólnopolskiej konferencji Marszałka Senatu RP pt. Podział władzy w państwie demokratycznym. Małgorzata Anna Szewczyk Niektórym sygnalizowanym tu problemom poświęcamy odrębne publikacje

4 DIALOG GMINNY 46/ WIADOMOŚCI Z PODLASKICH FORÓW DZIAŁAJĄCYCH PRZY FRDL PC Ostatnia przed wakacjami sesja Forum Sekretarzy Województwa Podlaskiego odbyła się w dniach r. w Ośrodku Wypoczynkowym Rozłogi w Waliłach koło Gródka. Szkolenie prowadziła Monika Kondratowicz z Wydziału Prawnego i Nadzoru Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego. Omówiono formę i zasady przeprowadzania kontroli w urzędach samorządu terytorialnego z uwzględnieniem ich tematyki oraz sposobów przygotowywania się do nich i kwestię udostępniania informacji publicznych w świetle obowiązujących przepisów. Zjazdy sekretarzy W trakcie dyskusji przywoływane były przykłady i wyjaśniane wątpliwości. Program tego szkolenia ustalony był na wniosek samych zainteresowanych. Podobnie było z tematyką poprzedniej sesji w dniach , kiedy to Aneta Kuberska, także z Wydziału Prawnego i Nadzoru PUW przedstawiała problemy związane z funkcjonowaniem administracji samorządowej, a zintegrowany system zarządzania w tych służbach prezentował Zbigniew Tochwin trener i doradca FRDL, sekretarz Miasta Sokółka. Na zebraniu kilkunastu inicjatorów Podlaskiego Forum Przewodniczących Rad Gmin i Powiatów, Jan Łuba z Rady Powiatu w Sejnach podkreślił, że warto decyzję o oddelegowaniu przewodniczącego lub jego zastępcy uczynić trwale wiążącą, bez względu na rezultaty przyszłych wyborów. Janusz Bilmin z Rady Gminy w Kuźnicy Białostockiej zwrócił uwagę na konieczność formalnego uregulowania tych kwestii w uchwałach gmin, a Stanisław Anuszkiewicz z Rady Gminy Sztabin do argumentów za powołaniem forum, dorzucił kilka przykładowych tematów szkoleń, które na pierwszych sesjach warto byłoby zrealizować. Podlaskie Forum Przewodniczących Rad Gmin i Powiatów wciąż w fazie organizacji Od dłuższego czasu próbujemy powołać do życia Podlaskie Forum Przewodniczących Rad Gmin i Powiatów. Zajmuję się koordynacją tych prac z ramienia FRDL PC, w odpowiedzi na sygnalizowane uprzednio zapotrzebowanie ze strony przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego. Stąd kilka roboczych refleksji, którymi chciałabym się podzielić z zainteresowanymi. Podczas spotkania przewodniczących rad gmin i powiatów, które odbyło się 25 i , przedstawiliśmy ideę tego przedsięwzięcia i szereg dobrych przykładów. Zapał uczestników ostygł, gdy okazało się, że przepisy regulujące pracę rady gminy i powiatu mogą stanowić przeszkodę dla przewodniczących w ich, nawet dość rzadkim, ale systematycznym, uczestnictwie w sesjach forum. Staraliśmy się znaleźć sposób na przezwyciężenie tej bariery. W trakcie dyskusji zrodził się Przy Podlaskim Centrum FRDL działają cztery fora skupiające przedstawicieli różnych grup zawodowych jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa. Są to: Podlaskie Forum Przeciwdziałania Uzależnieniom, Forum Urzędników Europejskich, Pomocy Społecznej, oraz Sekretarzy Województwa Podlaskiego. W fazie organizacji jest kolejne: Forum Przewodniczących Rad Gmin i Powiatów. Inicjatywie powołania tych organizacji towarzyszył zamysł optymalnego i atrakcyjnego doboru sposobów podnoszenia wiedzy i umiejętności uczestników, a tym samym poziomu funkcjonowania ich urzędów i służb. Dlatego zespół każdego forum sam ustala tematykę szkoleń, ich kalendarz i formę, korzysta z działalności doradczej i konsultacyjnej w codziennej pracy, a zjazdom nadaje charakter integracyjny. Wypracowuje się tam stanowiska i opinie w istotnych kwestiach i przekazuje je na szczebel decyzyjny. Członkowie forów współpracują z innymi gremiami o podobnym charakterze, funkcjonującymi w 16 ośrodkach FRDL na terenie całego kraju. Organizują wyjazdy studyjne i poznawcze (także zagraniczne), wzorując się na sprawdzonych pomysłach partnerów zza miedzy oraz korzystając z wiedzy najlepszych trenerów fundacji, wywodzących się z kilkudziesięciu miast Polski. Fora są jednostkami edukacyjno-konsultacyjnymi otwartymi na nowych członków i inicjatywy. Nie posiadają osobowości prawnej. Ich działalność regulują statuty przyjmowane i korygowane zespołowo, a pracę kierunkują wybrane zarządy, przyjmując zazwyczaj częstotliwość sesji raz w kwartale. Sprawami organizacyjnymi i obsługą techniczną zajmują się koordynatorzy z FRDL. O trzech forach piszemy na tej kolumnie, a pozostałym poświęcamy odrębne publikacje na 6 stronie pisma. pomysł, by problem rozwiązać przez podjęcie specjalnych uchwał w poszczególnych radach. Do tej pory zostały przyjęte tylko dwie takie uchwały. Droga została więc przetarta, ale tempo inicjatyw w gminach siadło. Czyżby zabrakło argumentów? Proceduralne komplikacje Cykl sesji FUE Zajęcia FUE na temat programu rozwoju obszarów wiejskich prowadził r. Grzegorz Jakuć. Ostatnia sesja Podlaskiego Forum Urzędników Europejskich, funkcjonującego w ramach Samorządowego Ośrodka Europejskiego, poświęcona była Współpracy transgranicznej na wschodnim pograniczu Polski. Na to szkolenie prowadzone przez Małgorzatę Dudzińską dyrektor Stowarzyszenia Euroregion Niemen, członkowie forum przyjechali r. do Ciechanowca. Temat stanowił kontynuację problematyki sygnalizowanej wstępnie w ub. roku przez założyciela i przewodniczącego Stowarzyszenia Euroregionu Niemen Cezarego Cieślukowskiego. Prócz zagadnień nawiązujących do genezy powstania, organizacji i funkcjonowania transgranicznego Euroregionu Niemen, w maju omawiano uwarunkowania prawne i instytucjonalne współpracy na obszarze pogranicza polsko-białorusko-litewskorosyjskiego. Uwzględniano aspekt konwencji, umów międzypaństwowych oraz międzyregionalnych, na- wiązując do porozumień wielostronnych, dwustronnych i polskiego prawa wewnętrznego. Kwestie zarządzania funduszami pomocowymi analizowane były w kontekście programów współpracy przygranicznej Phare, Narodowego Programu dla Polski Polska Granica Wschodnia, Programu Współpracy Przygranicznej Phare Regionu Morza Bałtyckiego. Nawiązano do programów sąsiedztwa: INTERREG IIIA/TACIS CBC , Polska- Białoruś-Ukraina oraz Litwa-Polska-Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej, by zaprezentować najaktualniejsze plany i prognozy współpracy transgranicznej w latach na wschodnim pograniczu Polski. Podobne fora działają w Gdańsku, Krakowie, Katowicach i w Zielonej Górze, korzystając z pomocy technicznej i organizacyjnej tamtejszych ośrodków naszej fundacji. Przewodniczący rad z województwa lubuskiego sami ubiegali się o pomoc miejscowego zespołu FRDL podkreślając, że ich udział w szkoleniach i szansa wymiany doświadczeń przyniosą znaczące, choć niewymierne korzyści dla całych samorządów, które reprezentują. Praktyka to potwierdza i dziś wszyscy bez wyjątku przewodniczący z tego województwa wchodzą w skład forum. Podczas zielonogórskiego spotkania inauguracyjnego, zainteresowani wskazali dziedziny, w których pragną uzupełnić wiedzę. Brali przy tym pod uwagę nie tylko własne potrzeby, ale i korzyści dla swoich rad, a pośrednio całych społeczności lokalnych. Podkreślali dodatkowo walor wymiany doświadczeń i przykładów, które pozwalają na ograniczenie bądź zniwelowanie błędów popełnianych przez rady. Warto wspomnieć, że w woj. lubuskim żadna z rad nie podejmowała uchwały pozwalającej na uczestnictwo jej przewodniczącego w forum. Uznano, że najważniejsze jest sprawne funkcjonowanie samorządu i pożytki wynikające stąd dla lokalnej społeczności. Dlatego nigdzie nie było tam problemów ze znalezieniem (nie tak dużych) funduszy na ten cel. Justyna Frankowska

5 Niezmiennie w krajowej czołówce Studia licencjackie i (po raz pierwszy) magisterskie Białostocka WSAP już po raz piąty znalazła się w czołówce polskich uczelni licencjackich. W opublikowanym rankingu Rzeczpospolitej i miesięcznika Perspektywy zajęła drugie miejsce wśród 95 sklasyfikowanych szkół wyższych tej kategorii. Przypomnijmy, że poprzednio uczelni przyznano I lokatę, w 2006 r. II, w 2005 r. I, a w 2004 r. II. Najwyższe oceny uzyskały: baza dydaktyczna, stopień skomputeryzowania i wyniki sportowe; doceniono umiędzynarodowienie studiów oraz jakość kształcenia. W maju 2008 r., decyzją Państwowej Komisji Akredytacyjnej, WSAP otrzymała uprawnienia do prowadzenia kształcenia na kierunku administracja na poziomie studiów drugiego stopnia. Tak więc w następnych latach będzie już walczyć o wysoką pozycję w rankingach w kategorii niepublicznych uczelni magisterskich. Wybór kierunków podyplomowych WSAP od 1998 roku prowadzi kształcenie na studiach podyplomowych. Już blisko 1600 absolwentów kilkudziesięciu kierunków opuściło w minionych latach mury uczelni, a kolejnych 178 dołączy do nich w tym roku. Rekrutacja nowych kandydatów trwa od do r., a informacji udziela Biuro Obsługi Studiów Podyplomowych WSAP, telefon: (085) w. 122, wsap.edu.pl. Zajęcia realizowane są metodami aktywnymi przez wysoko kwalifikowaną kadrę naukowo-dydaktyczną. Z wykorzystaniem technik informatycznych doskonalone są umiejętności słuchaczy, by mogli oni realizować zadania zawodowe na odpowiednim poziomie, odpowiadającym współczesnym wymogom. Zapewniają to także stale unowocześniane i uaktualniane programy nauczania. Trwający nabór na kierunki dwusemestralne dotyczy: Zamówień publicznych i realizacji projektów współfinansowanych z UE (nowość!), Rozwoju regionalnego i zarządzania projektami Pokusa studiów za granicą W trakcie kilku lat nauki warto zarezerwować przynajmniej jeden semestr na studia zagraniczne. WSAP podpisała umowy z około 40 uczelniami z różnych krajów i organizuje z nimi wymianę. Dlatego na korytarzach można tu spotkać Czechów, Białorusinów, Turków, Kanadyjczyków, dla których niebogata ściana wschodnia, jest miejscem fascynujących odkryć i doświadczeń. Chcąc mieć rozleglejsze horyzonty nasi studenci kierują się podobnymi argumentami i decydują się na przynajmniej jeden semestr nauki w zagranicznej uczelni. Justyna Rożko z III roku filozofii (na zdjęciu) dodaje, że warto być otwartym na świat, na inne kultury i obyczaje, jeśli taką szansę ( i to bez dodatkowych nakładów) stwarza tok studiów. To ta uczelnia zdopingowała mnie do wyjazdu do Włoch przypomina. Na obcym terenie łatwiej jest poznać swoje możliwości, nabrać dystansu do wielu spraw, wzbogacić doświadczenia, dostrzec inne realia i ludzi, podszlifować 5 46/2008 DIALOG GMINNY Unii Europejskiej, Współczesnych metod administrowania sprawami publicznymi, Organizacji pomocy społecznej, Procesu inwestycyjnego (nowość!) i Polsko-rosyjskich studiów handlu zagranicznego (nowość!). Nauka przez trzy semestry proponowana jest na kierunkach: Orientacja i poradnictwo zawodowe, Pośrednictwo pracy, Filozofia i etyka, Wiedza o społeczeństwie i edukacji europejskiej oraz Wiedza o kulturze. Sezon ofertowych nowości na uczelni W ubiegłym roku na studia we WSAP przyjętych zostało 1588 osób. Jest to wysoki wskaźnik, w dodatku uzyskany w trakcie postępującego niżu demograficznego roczników maturalnych i rozwoju konkurencji. Tym razem także spodziewane jest duże zainteresowanie ofertą ze strony mieszkańców województwa. Podstawą tego optymizmu są tłumy młodzieży, które podczas dni otwartych uczelni pojawiały się w jej wnętrzech (na zdjęciu stoiska informacyjne). język. Przyznam, że w pierwszych miesiącach po wyjeździe, przytłoczona chaosem włoskiej uczelni, zatęskniłam za lepiej uporządkowanym WSAPem. Później było już łatwiej. Także porozumiewać się, chociaż nie znałam języka, a po angielsku nie bardzo chciano ze mną rozmawiać. Byłam skazana na własną inwencję i z satysfakcją uznałam, że nieźle sobie radzę w tych warunkach. Mogłabym powiedzieć, że język przyswajał się szybko sam i nie stanowił problemu, którego się obawiałam. Marcin Lenkiewicz był w Czechach, gdzie zdecydował się studiować przez dwa semestry. Język niby podobny mówi ale dogadać się nietrudno nawet po chińsku, jeśli się tylko tego chce. Nauka to jedno, a ciekawość świata, co innego. Prawdziwy tygiel kulturowy. Szło się na greckie śniadanie, później był irlandzki obiad, wieczorem impreza z Włochami, a kończyło się na hiszpańskiej tequili. Nauczyłem się mówić na zdrowie w jedenastu językach. Zachęcam wszystkich do skosztowania przynajmniej kilku miesięcy takich przeżyć. Pomijając wiedzę i walory poznawcze, człowiek ma potem znajomych w całej Europie i kawał świata na rozkładzie. Wróciłem z Czech, pojechałem na Litwę, do Rumunii, wpadłem do Brukseli, zajrzałem do Włoch. Niepotrzebni mi byli przewodnicy, hotele... Dzwoniłem do kolegi z pytaniem czy ma wolne łóżko i w drogę. (not.ap) Migawki z sesji Egzaminacyjna giełda ma w stylowych wnętrzach Pałacu Lubomirskich, na wąskich schodach, w podpiwniczeniach, w zakamarkach zabytkowego budynku, swoją szczególną specyfikę. Każda sesja wpisana w atmosferę tradycji pozostawia tu zupełnie inne wrażenia, niż w nowoczesnych wnętrzach Collegium Novum. Wśród 5 kierunków studiów licencjackich, na które prowadzona była rekrutacja (administracja, stosunki międzynarodowe, kulturoznawstwo, filozofia i zdrowie publiczne), największą popularnością cieszy się od lat ten pierwszy (w ub. roku wybrało go 1049 maturzystów). Za nim plasują się stosunki międzynarodowe. Kolejny rok akademicki WSAP rozpocznie z bogatszą ofertą. Po raz pierwszy na miejscu można będzie podjąć studia drugiego stopnia na administracji, gdzie przyjętych ma być 800 osób (połowa na studia stacjonarne). Planowane są atrakcyjne kierunki licencjackie. Pojawi się lingwistyka stosowana, pedagogika resocjalizacyjna i gospodarka przestrzenna. We współpracy z TV Białystok uruchamiana jest na kierunku kulturoznawstwo nowa specjalność dziennikarstwo telewizyjne, a na kierunku stosunki międzynarodowe handel zagraniczny. Lingwistyczne atrakcje Bardzo interesująca w realiach Polski Północno-Wschodniej wydaje się oferta lingwistyki stosowanej. Studia te będą prowadzone w kierunku tłumaczeń tekstów pisanych oraz kształcenia poszukiwanych tłumaczy symultanicznych, szeptanych i kabinowych. Absolwenci biegle władający językiem angielskim i rosyjskim, zyskają w warunkach współdziałania firm i instytucji wschodnich i zachodnich, duże możliwości wykorzystania tej wiedzy z pożytkiem dla rozwoju województwa.

6 DIALOG GMINNY 46/ Łatwiej o efekty wspólnych starań Rozmowa z wiceprzewodniczącym Podlaskiego Forum Przeciwdziałania Uzależnieniom, komendantem Straży Miejskiej i członkiem Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Grajewie Wojciechem Formejster. Red: Czy po kilku spotkaniach forum można już mówić o użyteczności tej formy zajęć szkoleniowo-integracyjnych? Wojciech Formejster: Bez wątpienia, chociaż w straży znamy problemy społeczne różnych grup wiekowych i zawodowych i często wspólnie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej wspieramy potrzebujących, tutaj, na zajęciach, poznaję charakterystykę zjawisk w dużej skali, ich trendy i profilaktykę. To ważne dla pogłębienia wiedzy i skuteczności pracy na rzecz osób niewydolnych społecznie, zagrożonych alkoholizmem, narkomanią, w tym nieletnich zupełnie pozbawionych wyobraźni i świadomości problemu, w jaki brną. Podczas kontroli punktów sprzedaży alkoholu uświadamiamy sprzedawcom ogrom tragedii, do jakich prowadzi zaopatrywanie młodzieży w napoje wyskokowe. Red: - Czy wiedza i doświadczenia z forum okazują się przydatne dla innych pracowników Straży Miejskiej? Zawsze dzielę się z nimi wszystkimi nowościami. W ten sposób cała służba korzysta w pewnej mierze ze szkoleń. Niektóre informacje sygnalizuję na spotkaniach z burmistrzem, policją, radnymi zwłaszcza wtedy, gdy przed podjęciem decyzji warto rozejrzeć się, jak coś rozwiązano w innych miastach. Red: Ma pan wiele lat osobistych doświadczeń na tym polu. Czy na kursach lub zajęciach warsztatowych FRDL znajduje pan jeszcze coś nowego, zaskakującego? Rzeczywiście, wcześniej przez 10 lat pracowałem w ochronie osób i mienia. Zabezpieczałem imprezy masowe, liczące nawet do kilkunastu tysięcy uczestników. Spotykałem się z alkoholizmem, agresją, różnymi reakcjami tłumu. Tylko pozornie wydaje się jednak, że po takich doświadczeniach człowiek wszystko już wie. Ja na każdym szkoleniu odkrywam coś nowego. Nawet w koleżeńskich rozmowach z członkami forum z innych miejscowości, gdy poznaję ich problemy, sposoby rozwiązania konfliktów, mogę uznać, że wzbogaciłem swą wiedzę i sam bym sobie w przyszłości w takiej sytuacji poradził. Każdy incydent jest inny i nie ma standardowych schematów postępowania. Pozostaje doświadczenie, własne i cudze, które pozwala zareagować właściwie tam, gdzie można byłoby popełnić błąd. Ze szkolenia na szkolenie ten kapitał wiedzy jest coraz większy. Żadnym dyplomem się go nie zmierzy, ale w opiniach i ocenach funkcjonowania poszczególnych służb widać efekty. Jestem osobą publiczną w 20-tysięcznym mieście, i z dziesiątków codziennych rozmów mogę wysnuć taki wniosek. Red: Dzisiejsze szkolenie trwa dopiero półtorej godziny. Czy to wystarczy na pierwsze refleksje na gorąco? Bardzo trafny dobór tematu i wysoki poziom przekazu. Stres, o którym mówimy, w sytuacjach konfliktowych, których doświadczamy co dzień, jest nieunikniony. Warto umieć go łagodzić. Miałem okazję niedawno uczestniczyć w kursie o zbliżonej tematyce, a mimo to w przebiegu zajęć znajduję wciąż nowe zagadnienia. Zresztą konflikty jakie występują w gminach, mają swoją odmienność, inną specyfikę i okoliczności, a więc są de facto innymi zdarzeniami. Red: W forum jest tylko kilkanaście osób z całego województwa. Czyżby inni nie akceptowali tej formy podnoszenia kwalifikacji? Od tych nielicznych, którzy, tak jak ja, odkryli sens dokształcania się, słyszę, że są usatysfakcjonowani. Nieobecni zasłaniają się zazwyczaj natłokiem obowiązków, ale to jest wymówka. Po prostu nie są przekonani o tym, że warto się szkolić, chociaż spotkania mamy Po aktywnym włączaniu się do dyskusji, wywoływaniu przykładów z gmin i wspólnych ich analizach widać, że zespół forum nie żałuje decyzji o sukcesywnym udziale w szkoleniach. Sytuacja jest alarmująca podkreślają członkowie Podlaskiego Forum Przeciwdziałania Uzależnieniom przy FRDL PC. Problem alkoholu, choć nadal nazbyt powszechny i dotkliwy, schodzi już na drugi plan. Jeszcze większym zagrożeniem staje się narkomania, choć w próbach przeciwdziałania tej patologii na szczeblu rad miast i gmin nie za dobrze widać zrozumienie tego faktu. A patologicznych zjawisk przeczekać się nie da, więc warto jak najszybciej skorzystać z szansy udziału we wspólnym, sprawnie reagującym froncie z systemem działań profilaktycznych, podbudowanych rzetelną wiedzą i sygnałami o najnowszych trendach. Z sesji Podlaskiego Forum Przeciwdziałania Uzależnieniom raz w kwartale, a opłaty są relatywnie niewielkie. Wydaje mi się, że wójtowie i burmistrzowie usiłują czasami odfajkować problem, powierzając kompleks tych spraw jednej osobie, która i tak ma już co robić. To błąd, rodzaj gry pozorów. Dziś nie uda się efektywnie zajmować wszystkim i znać się równie dobrze na rozmaitych dziedzinach życia społecznego. Rozmawiał: Andrzej Polakowski Forum Pomocy Społecznej Członkowie Forum Pomocy Społecznej przy FRDL PC trzykrotnie uczestniczyli w tym roku w rozmaitych szkoleniach. W dniach spotkali się na warsztatach w podbiałostockich Sochoniach, gdzie zajmowali się tematyką konstruowania budżetu i kwalifikowalności wydatków w projektach systemowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata oraz sposobami przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu. Forum, liczące 28 osób wywodzących się z różnych miejscowości województwa podlaskiego, działa już od kilku lat, aktywnością i frekwencją potwierdzając sens swojego funkcjonowania. ISSN Bezpłatny kwartalnik dla podlaskich samorządów gminnych i powiatowych Wydawca: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Podlaskie Centrum w Białymstoku Dyrektor: Małgorzata Anna Szewczyk Adres FRDL PC i Redakcji DG : Białystok, ul. Dojlidy Fabryczne 26, Pałac Lubomirskich, IIp. FRDL PC: Strona internetowa: (tu dostępna jest elektroniczna wersja DG ) telefon: , fax: Redaktor naczelny, fotoreporter, grafik: Andrzej Polakowski, łamanie: Studio Maciejewscy, druk: Libra s.c. KOLEJNE WIADOMOŚCI NA ŁAMACH DG WE WRZEŚNIU 2008

Leszno. Europejski Funduszu Społeczny w Wielkopolsce zaproszenie do współpracy

Leszno. Europejski Funduszu Społeczny w Wielkopolsce zaproszenie do współpracy www.leszno.roefs.pl Leszno Europejski Funduszu Społeczny w Wielkopolsce zaproszenie do współpracy Już od 2004 roku wielkopolskie organizacje i instytucje mogą korzystać ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

ZASADY KONKURSU MINISTRAPRACY i POLITYKISPOLECZNEJ

ZASADY KONKURSU MINISTRAPRACY i POLITYKISPOLECZNEJ - MINISTERSTWO PRACY i POLITYKI SPOLECZNEJ Departament Pomocy i Integracji Spolecznej.erdzain: z up. Minister Prady i Polityki Spo'~~~IBw / SEKRETARZ Dudil STANU ZASADY KONKURSU MINISTRAPRACY i POLITYKISPOLECZNEJ

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej FRDL

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej FRDL Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej FRDL powstała w 1989 roku największa w Polsce organizacja pozarządowa wspomagająca samorządy terytorialne i rozwój społeczeństwa obywatelskiego laureat Nagrody Głównej

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzinstytucjonalne formy wsparcia badań i komercjalizacji wiedzy w jednostkach naukowych - wyniki badań

Wewnątrzinstytucjonalne formy wsparcia badań i komercjalizacji wiedzy w jednostkach naukowych - wyniki badań Wewnątrzinstytucjonalne formy wsparcia badań i komercjalizacji wiedzy w jednostkach naukowych - wyniki badań Koncepcja międzyinstytucjonalnego ośrodka wspierania badań Dominika Walec Uniwersytet Ekonomiczny

Bardziej szczegółowo

Pomysł na przyszłość. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Pomysł na przyszłość. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Pomysł na przyszłość Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Studia a rynek pracy W 2011 roku kształciło się ponad 1 800 tys. studentów, Dyplom wyższej

Bardziej szczegółowo

Systemy, miary oraz narzędzia zapewniania jakości w szkoleniach zawodowych

Systemy, miary oraz narzędzia zapewniania jakości w szkoleniach zawodowych TEMAT SZKOLENIA Systemy, miary oraz narzędzia zapewniania jakości w ch Dzień 1 OPIS SZKOLENIA GRUPA DOCELOWA Przedstawiciele Publicznych Służb Zatrudnienia/PSZ, instytucji edukacyjnych i szkoleniowych,

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka studiów Podyplomowe studia skierowane są do:

Charakterystyka studiów Podyplomowe studia skierowane są do: Akademia Sztuki w Szczecinie ogłasza nabór na drugą edycję dwusemestralnych studiów podyplomowych: Zarządzanie kulturą z wybranymi aspektami zarządzania szkolnictwem artystycznym 219 godzin zajęć zostanie

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji http://www.frse.org.pl/

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji http://www.frse.org.pl/ Jak przygotować i realizować projekt, pozyskiwanie środków, partnerów, wątpliwości, pytania, wymiana doświadczeń - fora, przykłady dobrych praktyk, narzędzia pomocne w realizacji Fundacja Rozwoju Systemu

Bardziej szczegółowo

Warsztat GUIDE ME! 8 9 października 2010r. w Łodzi

Warsztat GUIDE ME! 8 9 października 2010r. w Łodzi Warsztat GUIDE ME! 8 9 października 2010r. w Łodzi TEMAT SZKOLENIA Rozpoznanie i analiza potrzeb szkoleniowych Perspektywa organizacji i rynku pracy (obszar 1) Polityka kadrowa i kompetencje trenerskie

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE. Pozyskiwanie, wdrażanie i rozliczanie projektów współfinansowanych z funduszy europejskich.

STUDIA PODYPLOMOWE. Pozyskiwanie, wdrażanie i rozliczanie projektów współfinansowanych z funduszy europejskich. STUDIA PODYPLOMOWE Pozyskiwanie, wdrażanie i rozliczanie projektów Rodzaj studiów: doskonalące Liczba godzin: 265 Liczba semestrów: dwa semestry Kierownik studiów: dr Anna Nowacka Koszt studiów podyplomowych:

Bardziej szczegółowo

Serdecznie zachęcamy do udziału w warsztatach pt.: PRZYGOTOWANIE WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH W RAMACH PO WER PRZY WYKORZYSTANIU PLATFORMY SOWA

Serdecznie zachęcamy do udziału w warsztatach pt.: PRZYGOTOWANIE WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH W RAMACH PO WER PRZY WYKORZYSTANIU PLATFORMY SOWA Serdecznie zachęcamy do udziału w warsztatach pt.: PRZYGOTOWANIE WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH W RAMACH PO WER PRZY WYKORZYSTANIU PLATFORMY SOWA ADRESACI WARSZTATÓW DO UDZIAŁU W WARSZTATACH ZAPRASZAMY: wszystkie

Bardziej szczegółowo

Joanna Kulik, Karolina Sztaba Sprawozdanie z seminarium "Fundusze UE dla Bibliotek", (Chorzów, 26 listopada 2010 roku)

Joanna Kulik, Karolina Sztaba Sprawozdanie z seminarium Fundusze UE dla Bibliotek, (Chorzów, 26 listopada 2010 roku) Joanna Kulik, Karolina Sztaba Sprawozdanie z seminarium "Fundusze UE dla Bibliotek", (Chorzów, 26 listopada 2010 roku) Bibliotheca Nostra : śląski kwartalnik naukowy 3-4/3/4, 125-128 2010 SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SYSTEMOWY CHCĘ I MOGĘ PRACOWAĆ LATA REALIZACJI

PROJEKT SYSTEMOWY CHCĘ I MOGĘ PRACOWAĆ LATA REALIZACJI PROJEKT SYSTEMOWY CHCĘ I MOGĘ PRACOWAĆ LATA REALIZACJI 2008-2013 W roku 2008 w ramach Umowy Ramowej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Nowe kierunki w ofercie UwB

Nowe kierunki w ofercie UwB Nowe kierunki w ofercie UwB Logistyka oraz filozofia i etyka na studiach I stopnia, a także kryminologia II stopnia to kolejne nowości w ofercie Uniwersytetu w Białymstoku na rok akademicki 2015/2016 zatwierdzone

Bardziej szczegółowo

Zdolności finansowe organizacji pozarządowych w Lubuskiem (aplikowane o środki FIO, EFS, samorządowe) potrzeby III sektora

Zdolności finansowe organizacji pozarządowych w Lubuskiem (aplikowane o środki FIO, EFS, samorządowe) potrzeby III sektora Zdolności finansowe organizacji pozarządowych w Lubuskiem (aplikowane o środki FIO, EFS, samorządowe) potrzeby III sektora Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze W województwie lubuskim

Bardziej szczegółowo

STUDIA Z GWARANCJĄ SUKCESU

STUDIA Z GWARANCJĄ SUKCESU Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku ul. Ks.Stanisława Suchowolca 6, 15-567 Białystok

Bardziej szczegółowo

LUBUSKIE STOWARZYSZENIE PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ W III SEKTORZE

LUBUSKIE STOWARZYSZENIE PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ W III SEKTORZE LUBUSKIE STOWARZYSZENIE PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ W III SEKTORZE O NAS Działalność naszego stowarzyszenia skierowana jest do wszystkich osób zainteresowanych profilaktyką oraz promocją zdrowego i aktywnego

Bardziej szczegółowo

DORADZTWO ZAWODOWE. Strona1. Doradztwo zawodowe

DORADZTWO ZAWODOWE. Strona1. Doradztwo zawodowe Strona1 DORADZTWO ZAWODOWE Moduł 1: Diagnoza zawodowa Pierwsze spotkanie poświęcone jest określeniu problemu z jakim zmaga się klient, oraz zaproponowaniu sposobu jego rozwiązania. Jeśli klient jest zainteresowany

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działań Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej na subregion metropolitalny i Nadwiślański za rok 2014

Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działań Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej na subregion metropolitalny i Nadwiślański za rok 2014 Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działań Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej na subregion metropolitalny i Nadwiślański za rok 2014 Stowarzyszenie Gdański Obszar Metropolitalny realizuje jako lider

Bardziej szczegółowo

British American Tobacco Polska. Biznes, Nauka i CSR

British American Tobacco Polska. Biznes, Nauka i CSR British American Tobacco Polska Biznes, Nauka i CSR Akademia Augustowska British American Tobacco Polska Firma obecna w Polsce od 1991 roku a od 1997 pod nazwą British American Tobacco Polska W 2008 roku

Bardziej szczegółowo

czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu.

czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu. Gmina Sławatycze Załącznik do Uchwały Nr XV /94/ 08 Rady Gminy Sławatycze z dnia 30 grudnia 2008 r. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 rok Sławatycze - 2008 Podstawą

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Grabica na lata 2012-2015 r.

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Grabica na lata 2012-2015 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Grabica na lata 2012-2015 r. Załącznik do Uchwały Nr XI/75/2012 Rady Gminy Grabica z dnia 29 lutego 2012 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii

Bardziej szczegółowo

PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE

PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE Jak zarządzać efektywnie - praktyczny, wieloaspektowy trening umiejętności menedżerskich TERMIN od: 21.10.2017 TERMIN do: 14.10.2018 CZAS TRWANIA:24 dni MIEJSCE: Gdańsk

Bardziej szczegółowo

Zdolności finansowe organizacji pozarządowych w Lubuskiem (aplikowane o środki FIO, EFS, samorządowe) potrzeby III sektora

Zdolności finansowe organizacji pozarządowych w Lubuskiem (aplikowane o środki FIO, EFS, samorządowe) potrzeby III sektora Zdolności finansowe organizacji pozarządowych w Lubuskiem (aplikowane o środki FIO, EFS, samorządowe) potrzeby III sektora Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze Ekonomia społeczna to

Bardziej szczegółowo

BEZPŁATNA AKADEMIA ABC Lidera Ekonomii Społecznej W RAMACH PROJEKTU

BEZPŁATNA AKADEMIA ABC Lidera Ekonomii Społecznej W RAMACH PROJEKTU BEZPŁATNA AKADEMIA ABC Lidera Ekonomii Społecznej W RAMACH PROJEKTU Sieć MOWES Małopolskie Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej na rzecz wzmocnienia potencjału i rozwoju sektora ES w regionie DLA ORGANIZACJI

Bardziej szczegółowo

Program Doskonalenia Nauczycieli Akademickich Uniwersytetu Warszawskiego

Program Doskonalenia Nauczycieli Akademickich Uniwersytetu Warszawskiego NOWOCZESNY UNIWERSYTET - kompleksowy program wsparcia dla doktorantów i kadry dydaktycznej Uniwersytetu Warszawskiego Uniwersytet Otwarty Uniwersytetu Warszawskiego Mały Dziedziniec Kampusu Centralnego,

Bardziej szczegółowo

Comenius. Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje:

Comenius. Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje: Comenius Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje: Dwustronne Partnerskie Projekty Szkół Wielostronne Partnerskie Projekty Szkół Partnerskie Projekty

Bardziej szczegółowo

Centrum Aktywizacji Zawodowej zakres zadań podstawowych : pośrednictwo pracy, szkolenia, poradnictwo zawodowe, pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy.

Centrum Aktywizacji Zawodowej zakres zadań podstawowych : pośrednictwo pracy, szkolenia, poradnictwo zawodowe, pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy. POŚREDNICTWO PRACY NA POGRANICZU prezentacja tzw. dobrych praktyk w zakresie metod współpracy w ramach Partnerstwa transgranicznego Eures TriRegio. czerwiec 2010 1 Pośrednictwo pracy w Polsce -podstawowy

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE GMINY RYN NA

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE GMINY RYN NA Załącznik do Uchwały Nr XXVI/253/09 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 28 stycznia 2009r. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE GMINY RYN NA 2009 r. RYN 2009 r. WSTĘP Przeciwdziałanie narkomanii

Bardziej szczegółowo

OPIS DOBREJ PRAKTYKI. biuro@fundacjaperitia.pl. w radach i komitetach utworzonych przez władze publiczne

OPIS DOBREJ PRAKTYKI. biuro@fundacjaperitia.pl. w radach i komitetach utworzonych przez władze publiczne OPIS DOBREJ PRAKTYKI 1. Dane dotyczące podmiotu ubiegającego się o wpis nazwa inicjatywy Centrum NGO Poznań nazwa podmiotu Fundacja Kształcenia Ustawicznego PERITIA dokładny adres Grottgera 16/1, 60-758

Bardziej szczegółowo

Program na rzecz Innowacyjnego Rozwoju Gmin i Powiatów Województwa Śląskiego

Program na rzecz Innowacyjnego Rozwoju Gmin i Powiatów Województwa Śląskiego Program na rzecz Innowacyjnego Rozwoju Gmin i Powiatów Województwa Śląskiego Tarnów-Katowice, wrzesień 2005 Wprowadzenie Program i»silesia jest odpowiedzią samorządów z województwa śląskiego na Inicjatywę

Bardziej szczegółowo

Sektor ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim

Sektor ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim 1 Sektor ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim Regionalne Centrum Ekonomii Społecznej raport z działalności 2010-2011 Toruń, maj 2011 roku Projekt jest współfinansowany ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

TEMAT SZKOLENIA Ewaluacja programów i projektów, Informacja zwrotna i (obszar 7) OPIS SZKOLENIA

TEMAT SZKOLENIA Ewaluacja programów i projektów, Informacja zwrotna i (obszar 7) OPIS SZKOLENIA TEMAT SZKOLENIA Ewaluacja programów i projektów, Informacja zwrotna i (obszar 7) OPIS SZKOLENIA GRUPA DOCELOWA Przedstawiciele Publicznych Służb Zatrudnienia/PSZ, instytucji edukacyjnych i szkoleniowych,

Bardziej szczegółowo

PRIORYTETY I DZIAŁANIA EFS PROPOZYCJA

PRIORYTETY I DZIAŁANIA EFS PROPOZYCJA Tablica Działania EFS w ramach SOP Działanie (obszar interwencji) 1.1. Rozwój i modernizacja instrumentów i instytucji rynku 1.2. Wspieranie młodzieży poszukującej zarządzająca (Managing authority) EFS

Bardziej szczegółowo

Pytania TAK NIE BRAK ODP. 1. Czy chcieliby Państwo wziąć udział w warsztatach z zakresu: 10

Pytania TAK NIE BRAK ODP. 1. Czy chcieliby Państwo wziąć udział w warsztatach z zakresu: 10 RAPORT DOTYCZĄCY POTRZEB SZKOLENIOWYCH KONSULTANTÓW NA ROK 2011 W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU Partnerstwo na rzecz świadczenia usług dla inwestorów pozyskujących kadry oraz usług outplacementowych 1. Wstęp:

Bardziej szczegółowo

Andragogika. 1. Wprowadzenie do andragogiki. Opr. Katarzyna Verbeek

Andragogika. 1. Wprowadzenie do andragogiki. Opr. Katarzyna Verbeek Andragogika Opr. Katarzyna Verbeek 1. Wprowadzenie do andragogiki Andragogika to dziedzina zajmująca się szeroko pojętym kształceniem dorosłych, ich edukowaniem, wychowaniem i rozwojem. Wywodzi się z pedagogiki,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WITRYNY OBYWATELSKIEJ PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

REGULAMIN WITRYNY OBYWATELSKIEJ PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ REGULAMIN WITRYNY OBYWATELSKIEJ PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ CZEŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ma na celu wspieranie uczestnictwa obywateli

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XV/129/08 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 30 stycznia 2008 r.

Uchwała Nr XV/129/08 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 30 stycznia 2008 r. Uchwała Nr XV/129/08 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Ryn na 2008 r. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PROGRAMU. I. Wstęp

KONCEPCJA PROGRAMU. I. Wstęp KONCEPCJA PROGRAMU I. Wstęp Głównym celem niniejszego Programu jest zmniejszenie zjawiska przemocy w rodzinie oraz ze względu na płeć występującego na terenie Polski. Celem bezpośrednim jest przeciwdziałanie

Bardziej szczegółowo

Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska.

Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska. Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw została powołana przez Mazowiecką Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości w 1992 roku. MISJA FUNDACJI MSP: Propagowanie

Bardziej szczegółowo

w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Żuromin na 2015 rok.

w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Żuromin na 2015 rok. UCHWAŁA NR 19/V/15 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Żuromin na 2015 rok. Na podstawie art. 10 ust. 1, 2 i 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA Z TEMATYKI FUNDUSZY UNIJNYCH

SZKOLENIA Z TEMATYKI FUNDUSZY UNIJNYCH SZKOLENIA Z TEMATYKI FUNDUSZY UNIJNYCH Nie wiesz jak pozyskać środki z UE na swoją działalność? Masz problem z rozliczeniem projektu? Mamy na to sprawdzone rozwiązania! ul. Jedności 19/2 65-018 Zielona

Bardziej szczegółowo

Projekt Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości Inicjatywy promujące postawy przedsiębiorcze i wspierające rozwój przedsiębiorczości Fundusz Grantów na Inicjatywy

Bardziej szczegółowo

Rezultaty projektu Pierwsza szychta realizowanego w ramach Inicjatywy. projektodawców w 2010 roku.

Rezultaty projektu Pierwsza szychta realizowanego w ramach Inicjatywy. projektodawców w 2010 roku. Rezultaty projektu Pierwsza szychta realizowanego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL inspiracją dla projektodawców w 2010 roku. Beata Białowąs Gdańsk, 25 listopada 2009 roku Geneza projektu: Wiosna

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T. pn. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego. okres realizacji 01.08.2013r 31.07.

P R O J E K T. pn. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego. okres realizacji 01.08.2013r 31.07. P R O J E K T pn. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego okres realizacji 01.08.2013r 31.07.2015r nr WND POKL.03.05.00-00-181/12 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

MAM SZANSĘ BYĆ AKTYWNYM

MAM SZANSĘ BYĆ AKTYWNYM Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baniach Mazurskich pod Kierownictwem Pani Marianny Wus pozyskał w roku 2011 dodatkowe środki finansowe na realizację projektu Mam szansę być aktywnym współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY I KONTROLI KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2014 R. Lp. Treść Termin Uwagi. Przygotowanie sprawozdania z prac Komisji Rewizyjnej za 2013 r.

PLAN PRACY I KONTROLI KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2014 R. Lp. Treść Termin Uwagi. Przygotowanie sprawozdania z prac Komisji Rewizyjnej za 2013 r. PLAN PRACY I KONTROLI KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2014 R. Lp. Treść Termin Uwagi 1. Przygotowanie sprawozdania z prac Komisji Rewizyjnej za 2013 r. Opracowanie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2014 r. Styczeń

Bardziej szczegółowo

Początki Federacji UTW Aktywny Trzeci Wiek

Początki Federacji UTW Aktywny Trzeci Wiek Początki Federacji UTW Aktywny Trzeci Wiek 11-12 września 2007 r. - IV Ogólnopolska Konferencja Uniwersytetów Trzeciego Wieku, zorganizowana w ramach programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności Uniwersytety

Bardziej szczegółowo

Szkolenie pt.: Dotacja na założenie firmy oraz studia dofinansowane z Funduszy Europejskich, Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Katowicach

Szkolenie pt.: Dotacja na założenie firmy oraz studia dofinansowane z Funduszy Europejskich, Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Katowicach Akademia Biznesu - III edycja (23-26.04.2012) Harmonogram: Dotacja na założenie firmy oraz studia dofinansowane z Funduszy Europejskich, Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Katowicach: 23.04.2012

Bardziej szczegółowo

Plan działań informacyjno-promocyjnych w 2005 roku

Plan działań informacyjno-promocyjnych w 2005 roku Plan działań informacyjno-promocyjnych w 2005 roku Regionalnego Punktu Kontaktowego Województwa Opolskiego dla Programu Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A Czechy Polska Opracowała: Mira Kaliszczak

Bardziej szczegółowo

Szkolenia projektów POKL

Szkolenia projektów POKL Szkolenia projektów POKL Autor: Administrator piątek, 08 listopad 2013 Zmieniony piątek, 08 listopad 2013 Szkolenia z prawidłowej realizacji projektów POKL Regionalny Ośrodek EFS w Bydgoszczy zaprasza

Bardziej szczegółowo

POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE

POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE ODDZIAŁ W BYDGOSZCZY Działalność Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Bydgoszczy Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Bydgoszczy Obszar działalności Oddział PTE w

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/20/ 15 RADY MIEJSKIEJ W NIEPOŁOMICACH

UCHWAŁA NR VI/20/ 15 RADY MIEJSKIEJ W NIEPOŁOMICACH UCHWAŁA NR VI/20/ 15 RADY MIEJSKIEJ W NIEPOŁOMICACH z dnia 12 marca 2015 roku w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na

Bardziej szczegółowo

Cel realizacji Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016: Program jest instrumentem realizacji Strategii Województwa

Cel realizacji Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016: Program jest instrumentem realizacji Strategii Województwa Cel realizacji Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016: Szeroko rozumiana poprawa jakości życia na wsi, zaspokajanie potrzeb społeczno-kulturalnych mieszkańców a także zidentyfikowanie i promowanie

Bardziej szczegółowo

SPECJALNOŚĆ Przedsiębiorstwo i dyplomacja gospodarcza w Europie (Business and economic diplomacy in Europe)

SPECJALNOŚĆ Przedsiębiorstwo i dyplomacja gospodarcza w Europie (Business and economic diplomacy in Europe) Przyjdź i przekonaj się, że droga do sukcesu jest krótsza niż Ci się wydaje! SPECJALNOŚĆ Przedsiębiorstwo i dyplomacja gospodarcza w Europie (Business and economic diplomacy in Europe) Bachelor s degree

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE realizuje projekt WZMOCNIENIE POTENCJAŁU PWSZ W KONINIE DROGĄ DO WZROSTU LICZBY ABSOLWENTÓW KIERUNKU O KLUCZOWYM ZNACZENIU DLA GOSPODARKI

Bardziej szczegółowo

Seminarium Ekonomia społeczna współpraca się opłaca

Seminarium Ekonomia społeczna współpraca się opłaca Seminarium Ekonomia społeczna współpraca się opłaca Rybnik, 24 marca 2015 r. Działania Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w kontekście realizacji Wieloletniego regionalnego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY POLICE NA LATA

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY POLICE NA LATA PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY POLICE NA LATA 2014 2020 1 Spis treści 1. Wstęp 3 2. Cele Programu Aktywności Lokalnej 5 3. Kierunki działań 6 4. Adresaci Programu 7 5. Metody wykorzystywane do realizacji

Bardziej szczegółowo

Współpraca przygraniczna przykłady dobrych praktyk

Współpraca przygraniczna przykłady dobrych praktyk Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku Współpraca przygraniczna przykłady dobrych praktyk KONFERENCJA W RAMACH PROJEKTU Lepszy dostęp do informacji dla pracowników transgranicznych w europejskich regionach

Bardziej szczegółowo

Ruda Śląska. Źródło: http://mapy.google.pl/

Ruda Śląska. Źródło: http://mapy.google.pl/ Współpraca Powiatowego Urzędu Pracy w Rudzie Śląskiej z podmiotami ekonomii społecznej Lokalizacja Miasta Ruda Śląska Ruda Śląska Źródło: http://mapy.google.pl/ Miasto Ruda Śląska na tle Aglomeracji Śląska

Bardziej szczegółowo

Wpisany przez Marek Kowalczyk sobota, 14 sierpnia :44 - Poprawiony poniedziałek, 03 października :32

Wpisany przez Marek Kowalczyk sobota, 14 sierpnia :44 - Poprawiony poniedziałek, 03 października :32 Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych KIERUNEK PEDAGOGIKA studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia) Specjalności: wychowanie przedszkolne z edukacją wczesnoszkolną pedagogika resocjalizacyjna

Bardziej szczegółowo

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej Prof. zw. dr hab. inż. Jan Koch Wrocław, 14 grudnia 2011 r. Akt powołania i statut WCTT Centrum powołano 23 marca 1995 r. WCTT jest pierwszym

Bardziej szczegółowo

11-13 maja 2012, Miedzeszyn k. Warszawy

11-13 maja 2012, Miedzeszyn k. Warszawy Miej wpływ na wydatki z funduszu korkowego w swojej gminie 11-13 maja 2012, Miedzeszyn k. Warszawy Cele spotkania: Poznanie się i integracja grup Masz Głos Masz Wybór Poznanie osób oraz ich motywacji do

Bardziej szczegółowo

ODDOLNE INICJATYWY LOKALNE NA PRZYKŁADZIE PROJEKTÓW REALIZOWANYCH PRZEZ LGD VISTULA-TERRA CULMENSIS

ODDOLNE INICJATYWY LOKALNE NA PRZYKŁADZIE PROJEKTÓW REALIZOWANYCH PRZEZ LGD VISTULA-TERRA CULMENSIS ODDOLNE INICJATYWY LOKALNE NA PRZYKŁADZIE PROJEKTÓW REALIZOWANYCH PRZEZ LGD VISTULA-TERRA CULMENSIS Grudziądz, 31.03.2011 r. W formule Inicjatywy Lokalne LGD zrealizowała trzy projekty współfinansowane

Bardziej szczegółowo

Inne obszary wsparcia MŚP w ramach Lubuskie 2020

Inne obszary wsparcia MŚP w ramach Lubuskie 2020 Inne obszary wsparcia MŚP w ramach Lubuskie 2020 Inne obszary wsparcia MŚP Oś Priorytetowa (OP) 6. Regionalny rynek pracy Cel Tematyczny 8 Priorytet Inwestycyjny 8i Podniesienie zdolności do zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Kwiatkowska

Agnieszka Kwiatkowska Warsztat: PR-owiec - dziennikarzem. Rola mediów w PR Warsztat: PR - ostatnia szansa w kryzysie Opis warsztatów: Warsztaty wprowadzą słuchaczy w jedną z dziedzin PR - Media Relations Uczestnicy dowiedzą

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH 2004-2006.

PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH 2004-2006. PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH 2004-2006 Powiatowy Urząd Pracy w Łasku zrealizował w latach 2004-2007 następujące projekty

Bardziej szczegółowo

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Cel Działania:

Bardziej szczegółowo

Wydarzenia organizowane w Polsce w ramach inicjatywy sieci Europejskich Publicznych Służb Zatrudnienia pn. Europejskie Dni Pracodawcy

Wydarzenia organizowane w Polsce w ramach inicjatywy sieci Europejskich Publicznych Służb Zatrudnienia pn. Europejskie Dni Pracodawcy WOJEWÓDZTWO PODLASKIE Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku 1. Seminarium dla pracodawców Rozwój przedsiębiorczości - Aspekty finansowe 2. Seminarium dla pracodawców Wsparcie pracodawców i pracowników w

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻÓRAWINIE

OGŁOSZENIE GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻÓRAWINIE Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego OGŁOSZENIE GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻÓRAWINIE Zaprasza do udziału w projekcie "Działając wykorzystujesz

Bardziej szczegółowo

Do głównych zadań Koordynatora Merytorycznego należy:

Do głównych zadań Koordynatora Merytorycznego należy: Regulamin Zarządzania i Realizacji Projektu w kontekście ogólnych zasad zarządzania Projektami z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli WOM w Katowicach oraz

Bardziej szczegółowo

AKTYWNI NA RYNKU PRACY

AKTYWNI NA RYNKU PRACY PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji

Bardziej szczegółowo

Projekt Wykorzystaj swoją szansę!

Projekt Wykorzystaj swoją szansę! Załącznik Nr 2 Projekt Wykorzystaj swoją szansę! jest projektem systemowym realizowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

Realizacja projektów w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 z uwzględnieniem zagadnień pomocy de minimis.

Realizacja projektów w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 z uwzględnieniem zagadnień pomocy de minimis. Realizacja projektów w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 z uwzględnieniem zagadnień pomocy de minimis. Czas trwania szkolenia: 24h (3 x 8h) Szkolenie zamknięte Sesje szkoleniowe: trzy jednodniowe

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Szanowni Państwo, Mam przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w Usłudze

Bardziej szczegółowo

System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół

System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół Wnioski z pilotażowego wdrażania projektu przez Miasto Łódź Małgorzata Zwolińska Lidia Dyndor 1 Z perspektywy dyrektora

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Edukacja dorosłych to sektor realizujący Akcje 1 i 2 programu Erasmus+ w odniesieniu do niezawodowej edukacji osób dorosłych.

Erasmus+ Edukacja dorosłych to sektor realizujący Akcje 1 i 2 programu Erasmus+ w odniesieniu do niezawodowej edukacji osób dorosłych. program Komisji Europejskiej, który zastąpił m.in. program Uczenie się przez całe życie i program Młodzież w działaniu. Grundtvig 2007-2013 Erasmus+ Edukacja dorosłych 2014-2020 2007 r. 2014 r. Erasmus+

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/13/2015 RADY GMINY KRASNYSTAW. z dnia 16 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR III/13/2015 RADY GMINY KRASNYSTAW. z dnia 16 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR III/13/2015 RADY GMINY KRASNYSTAW z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe. Socjoterapia

Studia Podyplomowe. Socjoterapia Studia Podyplomowe Socjoterapia I. Informacje ogólne II. III. IV. Rekrutacja Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych Program studiów V. Efekty kształcenia I. Informacje ogólne Czas trwania: 2 semestry

Bardziej szczegółowo

2. Akt założycielski Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Akt założycielski Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. UCHWAŁA NR XXII/200/04 RADY MIEJSKIEJ BIAŁEGOSTOKU z dnia 29 marca 2004 r. w sprawie założenia Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego z siedzibą w Białymstoku, ul. Poleska 27 Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY ADAMÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA LATA

WIELOLETNI PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY ADAMÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA LATA Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 21/15 Wójta Gminy Adamów z dnia 18 marca 2015 r. P R O J E K T WIELOLETNI PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY ADAMÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

www.wsb.net.pl www.facebook.com/poznanwsb www.facebook.com/gdanskwsb www.facebook.com/gliwicewsb

www.wsb.net.pl www.facebook.com/poznanwsb www.facebook.com/gdanskwsb www.facebook.com/gliwicewsb www.wsb.net.pl www.facebook.com/poznanwsb www.facebook.com/gdanskwsb www.facebook.com/gliwicewsb Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu jest niepaństwową uczelnią zawodową utworzoną na podstawie

Bardziej szczegółowo

NEWSLETTER STOWARZYSZENIA EUROREGION KARPACKI POLSKA

NEWSLETTER STOWARZYSZENIA EUROREGION KARPACKI POLSKA Nr wydania 2/2016 Październik 2016 NEWSLETTER STOWARZYSZENIA EUROREGION KARPACKI POLSKA MIKROPROJEKTY WSPARCIE KULTURA I PRZYRODA EDUKACJA WWW.KARPACKI.PL I nabór na mikroprojekty zamknięty Relacja ze

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO

S P R A W O Z D A N I E ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO S P R A W O Z D A N I E ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO Z REALIZACJI WIELOLETNIEGO POWIATOWEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Załącznik Nr 2 do sprawozdania Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie

Bardziej szczegółowo

www.wlodkowic.pl sport.wlodkowic.pl

www.wlodkowic.pl sport.wlodkowic.pl Projekt pn. Ogólnopolski Program Kształcenia Kadr Sportowych powstał w celu dostosowania kształcenia do potrzeb gospodarki opartej na wiedzy. W szczególności uwzględniono potrzeby środowiska sportowego,

Bardziej szczegółowo

COLLEGE MEDYCZNY. ul. Wesoła 19/3, 25-305 Kielce tel. 41 33 08 800 kom. 535 60 60 14 www.college-med.pl sekretariat@college-med.pl

COLLEGE MEDYCZNY. ul. Wesoła 19/3, 25-305 Kielce tel. 41 33 08 800 kom. 535 60 60 14 www.college-med.pl sekretariat@college-med.pl COLLEGE MEDYCZNY kom. 535 60 60 14 PLACÓWKA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO COLLEGE MEDYCZNY Jest placówką kształcenia dorosłych i młodzieży prowadzącą kursy, szkolenia Decyzją nr 2 z dnia 30.03.2011 Prezydenta

Bardziej szczegółowo

AKTYWIZACJA SPOŁECZNO ZAWODOWA OSÓB BEZROBOTNYCH W GMINIE NOWY STAW

AKTYWIZACJA SPOŁECZNO ZAWODOWA OSÓB BEZROBOTNYCH W GMINIE NOWY STAW AKTYWIZACJA SPOŁECZNO ZAWODOWA OSÓB BEZROBOTNYCH W GMINIE NOWY STAW projekt realizowany przez MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w NOWYM STAWIE Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Program

Bardziej szczegółowo

Poradnictwo zawodowe na etapie szkół wyższych na przykładzie działań Biura Karier WSFiZ

Poradnictwo zawodowe na etapie szkół wyższych na przykładzie działań Biura Karier WSFiZ Poradnictwo zawodowe na etapie szkół wyższych na przykładzie działań Biura Karier WSFiZ Dorota Zabielska Biuro Karier Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku 20 listopad 2013 r. Biuro Karier

Bardziej szczegółowo

Część I. Kryteria oceny programowej

Część I. Kryteria oceny programowej Część I Kryteria oceny programowej 1. Jednostka formułuje koncepcję rozwoju ocenianego kierunku. 1) Koncepcja kształcenia nawiązuje do misji Uczelni oraz odpowiada celom określonym w strategii jednostki,

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2013

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2013 Załącznik do Uchwały Nr XXXII/218/2013 Rady Gminy Lipno z dnia 18 lutego 2013 r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2013 Styczeń 2013 r. I. WSTĘP. Rada Gminy Lipno

Bardziej szczegółowo

Jasne, że konsultacje. Częstochowa, styczeń 2014

Jasne, że konsultacje. Częstochowa, styczeń 2014 Jasne, że konsultacje Częstochowa, styczeń 2014 Budżet partycypacyjny w Częstochowie stwórzmy go wspólnie! Miasto Częstochowa, w partnerstwie z Instytutem Mediacji i Integracji Społecznej, realizuje projekt

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH

Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH w roku 2008 1) Nazwa fundacji: siedziba: adres: Instytut Inicjatyw Pozarządowych Warszawa ul. Przybyszewskiego 32/34 data wpisu w Krajowym

Bardziej szczegółowo

Krajowy Fundusz Szkoleniowy - wsparcie szkoleniowe pracodawców i pracowników - realizacja krok po kroku - warsztat praktyczny.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy - wsparcie szkoleniowe pracodawców i pracowników - realizacja krok po kroku - warsztat praktyczny. Krajowy Fundusz Szkoleniowy - wsparcie szkoleniowe pracodawców i pracowników - realizacja krok po kroku - warsztat praktyczny. Fundacja Gospodarcza Pro Europa 2015 r. Cel szkolenia: Celem szkolenia jest

Bardziej szczegółowo

ANIMACJA SPOŁECZNA ŚRODOWISKA LOKALNEGO

ANIMACJA SPOŁECZNA ŚRODOWISKA LOKALNEGO ANIMACJA SPOŁECZNA ŚRODOWISKA LOKALNEGO Cel szkolenia: Celem szkolenia jest podniesienie wiedzy i kwalifikacji pracowników jednostek pomocy i integracji społecznej z zakresu animacji społecznej środowiska

Bardziej szczegółowo

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Struktura ZDZ w Warszawie Oddział w Radzyminie Centrum Kształcenia w Ciechanowie Centrum Kształcenia w Siedlcach Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Sokołowie Podlaskim

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA SPOŁECZNA WOJ. DOLNOŚLĄSKIE

EKONOMIA SPOŁECZNA WOJ. DOLNOŚLĄSKIE EKONOMIA SPOŁECZNA 2012 2020 - WOJ. DOLNOŚLĄSKIE K RADA DS. EKONOMII SPOŁECZNEJ Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej jest współfinansowany przez

Bardziej szczegółowo

Diagnoza podstawą działania. Funkcjonowanie Obserwatorium Polityki Społecznej w perspektywie 2020 r.

Diagnoza podstawą działania. Funkcjonowanie Obserwatorium Polityki Społecznej w perspektywie 2020 r. Diagnoza podstawą działania. Funkcjonowanie Obserwatorium Polityki Społecznej w perspektywie 2020 r. W latach 2009-2014 w funkcjonowało Obserwatorium Integracji Społecznej: projekt ogólnopolski w ramach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/29/2015 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM z dnia 17 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR V/29/2015 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM z dnia 17 marca 2015 r. UCHWAŁA NR V/29/2015 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii w Gminie Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na lata

Bardziej szczegółowo

NOWY MODEL PCPR W MYŚLIBORZU. Projekt realizowany przez PCPR w Myśliborzu w partnerstwie z ZaFOS w Szczecinie

NOWY MODEL PCPR W MYŚLIBORZU. Projekt realizowany przez PCPR w Myśliborzu w partnerstwie z ZaFOS w Szczecinie NOWY MODEL PCPR W MYŚLIBORZU Projekt realizowany przez PCPR w Myśliborzu w partnerstwie z ZaFOS w Szczecinie Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom

Bardziej szczegółowo