w rozwój Czas ekscytujących przemian Inwestujemy Siła wdrażania RPO Historia, kultura i ogrody

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "w rozwój Czas ekscytujących przemian www.rpo.podkarpackie.pl Inwestujemy Siła wdrażania RPO Historia, kultura i ogrody"

Transkrypt

1 Inwestujemy w rozwój xxx Biuletyn informacyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata Nr 4/2010 egzemplarz bezpłatny ISSN Czas ekscytujących przemian Siła wdrażania RPO Historia, kultura i ogrody Inwestujemy w rozwój u nr 4/2010 1

2 xxx FLESZ STAN WDRAŻANIA RPO 26 października 2010 r. w Warszawie odbyło się spotkanie roczne Komisji Europejskiej z przedstawicielami instytucji zarządzających regionalnymi programami operacyjnymi. Uczestnicy zapoznali się z najnowszymi informacjami na temat poziomu wdrażania RPO. Według stanu na 17 października 2010 r., zakontraktowano niemal 58% alokacji, a 10 regionów zawnioskowało do Komisji Europejskiej o refundację wydatków przekraczającą już 20% alokacji EFRR na dany regionalny program operacyjny. Oznacza to spełnienie warunku dopuszczającego do uzyskania środków z Krajowej Rezerwy Wykonania. KRW to dodatkowe pieniądze z funduszy unijnych, przeznaczone na wsparcie regionów najszybciej i najefektywniej wdrażających programy operacyjne na lata W przypadku RPO WP jest to kwota 227,26 mln euro, tj. 904,64 mln zł. Województwo podkarpackie już we wrześniu osiągnęło poziom certyfikacji w wysokości 20,9%, czyli wymagany do uczestnictwa w podziale KRW. Wielkość otrzymanych środków będzie zależeć od tego, ile województw spełni to kryterium, oraz od miejsca, jakie zajmą w ostatecznym rankingu. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego szacuje, że dla Podkarpackiego mogą to być dodatkowe środki w wysokości ok. 40 mln euro. Wydatki certy kowane do Komisji Europejskiej z programów regionalnych w procentach 20,0 zachodniopomorskie 30,9 lubuskie 26,1 wielkopolskie 19,9 dolnośląskie Źródło: MRR, stan na 30 września 2010 r. 26,6 pomorskie 21,1 kujawsko- -pomorskie 31,3 opolskie 16,0 śląskie 18,2 łódzkie 15,2 warmińsko-mazurskie 12,4 mazowieckie 25,2 świętokrzyskie 21,0 małopolskie 23,7 podlaskie 20,9 podkarpackie 11,4 lubelskie regiony, które zapewniły już sobie udział w podziale środków z Krajowej Rezerwy Wykonania regiony, które nadal starają się o udział w podziale środków z Krajowej Rezerwy Wykonania MARIUSZ MAMET/MAC MAP Promuj z pomysłem mama może wszystko Pod tym hasłem Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich organizują szkolenia dla kobiet, które chciałyby wrócić do pracy po przerwie związanej z wychowaniem dziecka. Celem kursów jest przekazanie informacji na temat działań współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie podkarpackim zorganizowała do tej pory dwa spotkania: pierwsze odbyło się 24 czerwca w Rzeszowie, a kolejne 5 listopada w Sanoku. Każda mama, biorąca udział w kursie, ma zapewnioną profesjonalną opiekę nad dzieckiem. Uczestniczki dowiadują się o bezpłatnych szkoleniach oraz projektach realizowanych w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki, w ramach których mogą poszerzyć swoją wiedzę m.in. z zakresu księgowości, obsługi komputera, bukieciarstwa, dietetyki czy wizażu. Jest też szansa na odbycie studiów podyplomowych czy płatnego stażu i podszlifowanie języków obcych. Wystarczy zgłosić się do instytucji, która realizuje dany projekt. Udział w nich jest bezpłatny. W konkursie Promuj z pomysłem mogą wziąć udział wszyscy beneficjenci programu Rozwój Polski Wschodniej (PO RPW), którzy zgłoszą działania promocyjne dotyczące projektów finansowanych z tego programu, a zrealizowanych w okresie od 1 października 2010 do 31 maja 2011 r. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w przyszłym roku w sierpniu, natomiast w październiku, podczas konferencji w Warszawie, zostaną wręczone nagrody. Laureaci otrzymają vouchery na specjalistyczne szkolenia z zakresu zarządzania projektami, a zwycięskie projekty zostaną opisane w dodatku do ogólnopolskiego dziennika oraz w podręczniku dobrych praktyk. Szczegółowe informacje można uzyskać w biurze konkursu pod numerem telefonu lub pisząc na adres: Regulamin konkursu znajduje się także na stronach internetowych: oraz Oprac. I. G. 2 Inwestujemy w rozwój u nr 4/2010

3 WPROWADZENIE xxx Szanowni Państwo, To już czwarty, ostatni w tym roku, numer naszego biuletynu. W trzech poprzednich przedstawialiśmy naszych beneficjentów i ich projekty. Natomiast w tym numerze chcielibyśmy przybliżyć działania o charakterze informacyjno- -promocyjnym, które mogą być realizowane dzięki 8. osi Pomoc techniczna. Zorganizowany po raz drugi dla dziennikarzy mediów regionalnych i lokalnych wyjazd studyjny był okazją do zapoznania się z efektami realizacji 11 projektów, które uzyskały dofinansowanie w ramach naszego programu. Mijający rok podsumowany został konferencją o stanie wdrażania RPO WP. Sprawne wydatkowanie środków i realizacja projektów zgodnie z harmonogramem daje nam możliwość ubiegania się o dodatkowe pieniądze pochodzące z Krajowej Rezerwy Wykonania. Te fundusze pozwolą na sfinansowanie niezbędnych inwestycji w regionie, dlatego chciałbym podziękować wszystkim beneficjentom za ogromną pracę. Bez Państwa zaangażowania nie odnieślibyśmy sukcesu. W warsztacie beneficjenta trochę wskazówek, pomocnych w jeszcze sprawniejszej realizacji i rozliczaniu projektu. Mam nadzieję, że pozwoli to uniknąć podobnych błędów w przyszłości. I na koniec jak zwykle nieco rozrywki ta część publikacji cieszy się coraz większą popularnością. Zamykając ten rok, otwieramy kolejny etap w samorządowym życiu regionu. Przed nami nowe cele, nowe wyzwania. Wciąż jednak najważniejsze jest podnoszenie konkurencyjności naszego województwa, m.in. poprzez utrzymanie dobrego trendu we wdrażaniu Funduszy Europejskich, a przede wszystkim regionalnego programu operacyjnego. Życzę Państwu, aby nowy 2011 rok był lepszy od poprzedniego, a każdy projekt, zarówno osobisty, jak i zawodowy, został z powodzeniem zrealizowany. Zachęcam do lektury. FOT. KRZYSZTOF ZAJĄCZKOWSKI Mirosław Karapyta Marszałek Województwa Podkarpackiego Inwestujemy w rozwój Nr 4/2010 egzemplarz bezpłatny ISSN XXX Biuletyn informacyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata W NUMERZE 4 Liczymy na więcej Rozmowa z Martą Matczyńską, dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego 14 Czas ekscytujących przemian Podczas III Forum Funduszy Europejskich można się było przekonać, że Polska z sukcesem wykorzystuje szansę, jaką jest członkowstwo w Unii Czas ekscytujących przemian Siła wdrażania RPO Historia, kultura i ogrody INWESTUJEMY W ROZWÓJ nr 4/ Siła wdrażania RPO Konferencja podsumowująca dwa lata wydatkowania środków z RPO WP 8 Dziennikarskim okiem Urząd Marszałkowski od dwóch lat organizuje wyjazdy studyjne dla dziennikarzy mediów lokalnych, aby pokazać efekty wykorzystania unijnych pieniędzy 17 Historia, kultura i ogrody Planowane jest przywrócenie historycznej architektury krajobrazu urbanistycznego wokół klasztoru 18 Audyty w obszarze funduszy strukturalnych Z przeprowadzonych dotychczas audytów wynika, że najczęściej uchybienia występują w obszarze udzielania zamówień publicznych 19 Rozmaitości Krzyżówka Inwestujemy w rozwój Biuletyn informacyjny RPO Województwa Podkarpackiego, wydawany na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, al. Łukasza Cieplińskiego 4, Rzeszów, Departament Rozwoju Regionalnego tel fax Publikacja finansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata Wydawca: Smartlink Sp. z o.o. ul. Mickiewicza 3/10, Poznań Redakcja: Jerzy Gontarz, Iwona Gutowska Projekt i skład: Alina Merha Druk: Interak Nakład: 2000 szt. Inwestujemy w rozwój u nr 4/2010 3

4 WYWIAD Dzięki dobrym wynikom wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego województwo podkarpackie otrzyma dodatkowe pieniądze na realizację prorozwojowych projektów mówi Marta Matczyńska, dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego. Liczymy na więcej Koniec każdego roku skłania do podsumowań. Tegoroczny bilans wdrażania RPO WP jest wyjątkowo ważny, ponieważ wiąże się z możliwością otrzymania dodatkowej puli pieniędzy. Województwa walczą o te środki, gdyż potrzeby przekraczają alokacje przyznane regionom w ramach regionalnych programów. Według stanu na koniec listopada zatwierdziliśmy do realizacji 1409 projektów na sumę ponad 3,5 mld zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Stanowi to 76,4% alokacji. Z tego 1210 umów zostało już podpisanych (60,2% alokacji). Wypłaciliśmy ponad 1 mld zł dotacji, z czego w tym roku ponad 825 mln zł. Czy województwo podkarpackie znajdzie się gronie liderów, którzy otrzymają dodatkowe środki z Krajowej Rezerwy Wykonania (KRW)? Robimy wszystko, aby spełnić kryteria wyznaczone przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Pierwszą przeszkodę już pokonaliśmy. O dodatkowe środki z KRW mogą się starać wyłącznie programy, w ramach których poziom wykorzystania dostępnej alokacji w wydatkach certyfikowanych do Komisji Europejskiej przekroczy 20%. My ten pułap już osiągnęliśmy. 4 Inwestujemy w rozwój u nr 4/2010

5 WYWIAD FOT. FRANEK MAZUR Jaka to będzie kwota? Prawie 1,33 mld euro podzielone zostanie pomiędzy regionalne i krajowe programy operacyjne, z czego ponad pół miliarda ma być skierowane do regionów w podziale na roczne transze przez trzy kolejne lata. Nie wiadomo, ile nam przypadnie, gdyż ostateczna kwota zależy od liczby województw, które spełnią kryteria. W drugim etapie ministerstwo przeprowadzi ranking, w którym będzie przyznawać punkty, uwzględniając dwa kryteria: wykorzystania alokacji i kontraktacji. Pierwsze kryterium obejmuje wartość środków UE we wnioskach o płatność od Instytucji Zarządzającej do Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji do końca tego roku, odniesioną do alokacji przeznaczonej na realizację danego programu. Drugie odnosi się do poziomu zakontraktowanych środków w stosunku do alokacji przeznaczonej na poszczególne obszary wsparcia. W naszym województwie walczymy teraz o jak najwyższą kontraktację, a naszą uwagę przykuwa szczególnie obszar społeczeństwa informacyjnego. Mamy tutaj szansę osiągnąć wysoki poziom zakontraktowania dzięki podpisaniu umów o dofinansowanie z beneficjentami projektów kluczowych, tj. Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej i Podkarpackiego Systemu e-administracji Publicznej oraz projektów wybranych w trybie konkursowym. Na co mogą być przeznaczone pieniądze przyznane z KRW? Powinny być przede wszystkim skierowane na priorytety i działania sprzyjające realizacji celów Strategii Lizbońskiej, czyli dźwigni wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. Już na etapie tworzenia RPO WP cele Strategii Lizbońskiej traktowane były priorytetowo. Tak, w naszym programie od początku postawiliśmy na innowacyjność i poprawę konkurencyjności gospodarki, czyli tzw. kategorie lizbońskie. Przeznaczyliśmy na nie aż 42% budżetu RPO WP. Takie strategiczne przedsięwzięcia jak m.in. 11 Regionalnych Centrów Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania, Ponadregionalne Centrum Szkolenia Lotniczego, dwa przedsięwzięcia Uniwersytetu Rzeszowskiego Uniwersyteckie Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy Techniczno-Przyrodniczej i Przyrodniczo-Medyczne Centrum Badań Innowacyjnych oraz jedno Politechniki Rzeszowskiej związane z bazą naukowo-badawczą umieściliśmy na liście projektów kluczowych. Znaczną część pieniędzy zarezerwowaliśmy na budowę dróg oraz rozbudowę portu lotniczego w Jasionce, gdyż trudno sobie wyobrazić konkurencyjny region bez dobrej infrastruktury transportowej. Staramy się, aby inwestycje finansowane z RPO uzupełniały przedsięwzięcia, które realizowane są w ramach programów krajowych. Przykładem mogą być inwestycje na lotnisku z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko zostanie wybudowany nowy terminal pasażerski, a za środki z RPO WP zakupione będą m.in. niezbędne sprzęty i urządzenia. Dobrym przykładem jest również Podkarpacki Park Naukowo-Technologiczny, który powstaje w pobliżu lotniska, gdzie lokują się m.in. firmy z branży lotniczej. Drugi etap tej inwestycji realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej (kwota dofinansowania wynosi prawie 54 mln zł netto). Inwestycja obejmuje uzbrojenie kolejnych 51 ha powierzchni terenów, wybudowanie Inkubatora Technologicznego wraz z Centrum Obsługi PPNT, Laboratorium Biotechnologii dla Uniwersytetu Rzeszowskiego, Laboratorium Badawczego dla Politechniki Rzeszowskiej i zakup wyposażenia tych laboratoriów. Podane przeze mnie przykłady projektów dobrze wpisują się w zasadę komplementarności i wywołują pożądany dla rozwoju efekt synergii. Najbardziej zależy nam na wsparciu tzw. sektorów wysokiej szansy, do których zaliczyliśmy oprócz lotnictwa również turystykę. Cała 6. oś priorytetowa RPO WP przeznaczona jest na finansowanie przedsięwzięć turystycznych i kulturalnych, takich jak np. Rozbudowa Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego w Bóbrce. Z kolei na liście projektów kluczowych umieszczono tak ważne przedsięwzięcia jak: Zagospodarowanie zespołu zabytkowego Twierdzy Przemyśl, Modernizacja Zamku Kazimierzowskiego w Przemyślu czy Zabytkowy konwent OO. Bernardynów w Rzeszowie z ogrodami i centrum religijno-kulturowym. W naszym programie od początku postawiliśmy na innowacyjność i poprawę konkurencyjności gospodarki, czyli tzw. kategorie lizbońskie Czy oprócz KRW będą w przyszłym roku jakieś dodatkowe źródła finansowania projektów? KRW to nie jedyne źródło dodatkowych pieniędzy, o jakie walczymy. Liczymy jeszcze na środki z tzw. dostosowania technicznego. W puli o wartości 632,4 mln euro znajduje się ok. 150 mln euro, które zasilą regionalne programy operacyjne. Pieniądze powinny być przeznaczone na obszary o charakterze priorytetowym z punktu widzenia obecnej sytuacji społeczno-gospodarczej. Ponadto cztery podkarpackie gminy Jasło, Tarnobrzeg, Gorzyce i Ropczyce, które najbardziej zostały dotknięte przez tegoroczną powódź, mogą liczyć na wsparcie UE w ramach nadkontraktacji naszego programu. Pieniądze przeznaczone będą na odbudowę zniszczonej infrastruktury publicznej. Zaczyna się batalia o nowy wieloletni budżet Unii Europejskiej na lata Czy regiony włączają się w debatę? Od kilku miesięcy województwa ze wschodniej Polski mają wspólne przedstawicielstwo w Brukseli Dom Polski Wschodniej. Pracownicy tej placówki przekazują nam bieżące informacje na temat prac nad nową wieloletnią perspektywą finansową. Z niepokojem przyjmujemy doniesienia o trudnościach w przyjęciu przyszłorocznego budżetu. Jeżeli doprowadzi to do sytuacji, że finanse Unii Europejskiej funkcjonować będą przez dłuższy czas w oparciu o prowizorium, to może to mieć negatywne skutki dla realizacji projektów współfinansowanych z Funduszy Europejskich, a tego bardzo chcielibyśmy uniknąć. Mamy nadzieję, że wiosną 2011 r. uda się uchwalić budżet, a wtedy wpływ tego opóźnienia na harmonogramy realizacji projektów będzie niewielki. Rozmawiał Andrzej Szoszkiewicz Inwestujemy w rozwój u nr 4/2010 5

6 WYDARZENIA Po ponad dwóch latach wydatkowania środków z RPO WP warto dokonać oceny stanu wdrażania programu. Sprzyjała temu dodatkowo konferencja zorganizowana 21 października w Urzędzie Marszałkowskim w Rzeszowie. Siła wdrażania RPO WP Do udziału w konferencji zaproszeni zostali przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, parlamentarzyści i radni województwa, przedstawiciele szkół wyższych, agencji rozwoju regionalnego oraz przede wszystkim beneficjenci programu. Jak podkreślił w swoim wystąpieniu marszałek Zygmunt Cholewiński, ten rok szczególnie obfitował w inwestycje realizowane przy wsparciu ze środków RPO WP. Podkreślił, że na obecny sukces złożyła się ogromna praca beneficjentów i urzędników oceniających wnioski, która została wykonana w poprzednich latach. Bez niej nie byłoby widocznych dzisiaj efektów. Nowości i problemy Marta Matczyńska, dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego, w swoim wystąpieniu przedstawiła informacje na temat postępów w realizacji programu, pozycji województwa w ubieganiu się o środki z Krajowej Rezerwy Wykonania oraz harmonogramu konkursów planowanych do ogłoszenia w przyszłym roku. Wymieniła również największe problemy i utrudnienia we wdrażaniu RPO WP oraz planowane zmiany. Jedna z nich wynika z uzyskania praw miejskich przez miejscowości dotychczas wiejskie (Boguchwała, Brzostek, Przecław i Kołaczyce). Zmiana jest na tyle istotna, że miejscowości, które dotychczas ze względu na swój status nie wpisywały się w zakres osi 7., teraz mają możliwość ubiegania się o dofinansowanie. Zainteresowanie i dyskusję wzbudziło wystąpienie przedstawiciela Ministerstwa Finansów (Instytucji Audytowej). Beata Kowalewska, zastępca dyrektora Departamentu Ochrony Interesów Finansowych UE, obok zadań i roli Instytucji Audytowej omówiła problemy w stosowaniu ustawy prawo zamówień publicznych. Zwróciła uwagę na przypadki, kiedy beneficjent, będąc w zgodzie z przepisami krajowymi, zupełnie nieświadomie narusza przepisy wspólnotowe. Taka sytuacja zawsze powoduje, że wydatki zostają uznane za niekwalifikowane. Warto uważnie przyjrzeć się tej kwestii, aby przyszli beneficjenci nie byli narażeni na straty finansowe. Bez nich nie ma efektów O efektach wdrażania programu nie można mówić bez beneficjentów i realizowanych przez nich projektów. Wśród zaproszonych gości znaleźli się właściciele firmy WB. Miłym akcentem było podziękowanie przez współwłaścicielkę przedsiębiorstwa, Marię Bożek, pracownikom Departamentu Wspierania Przedsiębiorczości za dobrą współpracę, życzliwość i cierpliwość. Firma WB już w 2006 r. zrealizowała dwa projekty z Programu Phare 2003 SSG. W latach skorzystała z dotacji w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw. A obecnie realizuje projekt Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji części lotniczych w Woli Mieleckiej w ramach RPO WP, na który otrzymała dofinansowanie w kwocie ponad 1,8 mln zł. Projekt o wartości całkowitej prawie 3,5 mln zł obejmuje budowę budynku produkcyjno-magazynowego i zakup parku maszynowego. O perspektywach rozwoju lotniska regionalnego Rzeszów-Jasionka mó- Jak przebiega realizacja programu w poszczególnych osiach priorytetowych 1146,8 906,6 1356,9 1031,4 907,1 wartość projektów (w mln zł): alkoacja na lata wartość wniosków zatwierdzonych do do nasowania wartość umów o do nasowania wypłacone środki Źródło UMWP, stan na 31 października 2010 r. 508,7 477,4 417,3 211,3 478,5 637,8 681,3 692,1 1. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka 248,9 2. Infrastruktura techniczna 269,5 8,0 5,9 3. Społeczeństwo informacyjne 265,0 4. Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom 108,0 5. Infrastruktura publiczna 147,3 142,3 129,0 6. Turystyka i kultura 40,7 315,4 26,8 24,6 11,9 7. Spójność wewnątrzregionalna 124,7 50,2 42,1 28,5 8. Pomoc techniczna MARIUSZ MAMET/MAC MAP 6 Inwestujemy w rozwój u nr 4/2010

7 WYDARZENIA wił Stanisław Nowak, prezes zarządu spółki lotniskowej. Ze środków RPO WP realizowane są obecnie trzy projekty związane z poprawą bezpieczeństwa portu i jakością obsługi pasażerów. Szczególnie ważne są inwestycje dotyczące ochrony przeciwpożarowej. Obecnie całe lotnisko pozbawione jest wody, kiedy pobierają ją wozy strażackie, dlatego powstanie 10 punktów szybkiego tankowania wyjaśnił Nowak. Stale rosnąca liczba pasażerów i nowe kierunki lotów z Jasionki wymuszają składanie kolejnych aplikacji. We wrześniu tego roku złożono cztery wnioski dotyczące projektów, stanowiących uzupełnienie przedsięwzięć współfinansowanych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ). Ze środków tego programu budowany jest m.in. nowy terminal pasażerski, który pozwoli na obsłużenie ponad 1 mln pasażerów rocznie. Dynamika postępu we wdrażaniu RPO WP to efekt ogromnej pracy beneficjentów i urzędników oceniających wnioski W klimat przeszłości przeniosła gości Barbara Olejarz, pracownik działu historycznego Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce. Unijne dofinansowanie obok gromadzenia ocalałych zabytkowych obiektów, urządzeń i narzędzi techniki naftowej także i tu pozwoliło na stworzenie nowoczesnych rozwiązań i wykorzystanie technik multimedialnych w sposobie prezentacji zbiorów i ekspozycji. Muzeum w Bóbrce, nadążając za światowymi trendami, może poprzez realizację nowych projektów wykreować nowoczesny i kompleksowy produkt turystyczny podsumowała Barbara Olejarz. Realizacja inwestycji przyczyniła się nie tylko do zwiększenia liczby turystów i wzrostu zainteresowania mediów, ale co równie ważne do zatrudnienia nowych pracowników. Prezentowane projekty były już opisywane w poprzednich numerach naszego biuletynu. Ostatnią prezentację Podkarpacki Park Naukowo-Technologiczny AERO- POLIS przedstawił Waldemar Pijar, prezes Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego (RARR). Park Aeropolis powstał w ramach projektu Utworzenie Podkarpackiego Parku Naukowo- FOT. UMWP (4x) Barbara Olejarz -Technologicznego (PPNT) Etap I przy wsparciu Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw. Obecnie realizowany jest kolejny etap Rozbudowa Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego (PPNT) II etap w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. Obejmuje on uzbrojenie 51 ha gruntów, wybudowanie i wyposażenie laboratorium badawczego dla Politechniki Rzeszowskiej, laboratorium biotechnologii dla Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Inkubatora Technologicznego wraz z Centrum Obsługi PPNT. Na terenie parku realizowane są również inwestycje, które uzyskały dofinansowanie z RPO WP na lata , m.in. projekt Gminy Trzebownisko Budowa sieci odprowadzenia wód opadowych z terenu Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego w strefie S-1 Jasionka oraz z terenu Gminy Trzebownisko. Całkowity koszt projektu to ponad 23 mln zł, a dofinansowanie przekracza 19 mln zł. Aeropolis jest pierwszym branżowym parkiem w Polsce, którego misją jest stymulowanie wielofunkcyjnego rozwoju województwa podkarpackiego w oparciu o idee innowacyjności i transferu technologii poprzez wykorzystanie regionalnego potencjału naukowo-badawczego, gospodarczego oraz infrastrukturalnego. W swojej działalności PPNT kładzie nacisk na aktywizację terenów poprzemysłowych, tworzenie infrastruktury inwestycyjnej i pozyskiwanie inwestorów. Od 2004 r. zarządza nim RARR, której większościowym akcjonariuszem jest Samorząd Województwa Podkarpackiego. Działa przy nim rada, składająca się z przedstawicieli samorządu województwa, miasta Rzeszowa, Politechniki Rzeszowskiej, gminy Trzebownisko, powiatu rzeszowskiego, Uniwersytetu Rzeszowskiego, gminy Głogów Małopolski oraz stowarzyszeń i przedsiębiorców. Teren parku sąsiaduje z Portem Lotniczym Rzeszów-Jasionka, budowaną Maria Bożek Waldemar Pijar autostradą A4, drogą ekspresową S19 oraz modernizowaną linią kolejową Rzeszów Ocice. Park podzielony został na trzy strefy, z których strefy S1 i S2 w całości wchodzą w obręb Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec. Mogą tu działać przedsiębiorstwa z branży lotniczej, elektromaszynowej, elektronicznej, informatycznej, chemicznej i tworzyw sztucznych. Obecnie już 23 firmy przeszły procedury przetargowe. Dwie z nich Borg Warner Turbo System Poland oraz MTU Aero Engines Polska rozpoczęły produkcję i zadeklarowały zatrudnienie ponad 1370 osób. Wartość ich inwestycji ma wynieść ponad 640 mln zł. Natomiast w strefie S3 działa Preinkubator Akademicki PPNT, który pomaga przyszłym przedsiębiorcom w kreowaniu i realizowaniu nowych, innowacyjnych rozwiązań. PPNT to pomysł na ściągnięcie nowoczesnych firm i technologii, a równocześnie wykorzystanie potencjału miejscowych uczelni wyższych i ośrodków naukowo-badawczych. Realizowane projekty muszą prezentować wysoki poziom innowacyjności, a firmy zlokalizowane w PPNT korzystać z wysoko wykwalifikowanych kadr i reprezentować branże strategiczne z punktu widzenia rozwoju województwa oraz być przyjazne dla środowiska naturalnego. Konferencja podsumowująca wdrażanie RPO WP odbyła się już po raz trzeci. Przedstawione informacje świadczą o bardzo dynamicznym rozwoju programu. Sytuacja z roku na rok jest lepsza i taki trend miejmy nadzieję zostanie utrzymany. Katarzyna Popkiewicz Stanisław Nowak Inwestujemy w rozwój u nr 4/2010 7

8 DOBRE PRAKTYKI Aby sprawnie i efektywnie wdrożyć RPO WP, a tym samym w całości wykorzystać unijne środki, niezbędna jest dobra kadra dysponująca ogromną wiedzą oraz rzetelna informacja skierowana do beneficjentów. Dziennikarskim okiem Każdy obywatel, instytucja, samorząd i organizacja powinni mieć możliwość poznania zasad ubiegania się o fundusze w ramach RPO WP. Jednak niezbędna jest również promocja inwestycji zrealizowanych dzięki tym środkom. Jednych zachęci to do działania, innym uświadomi, jak ogromny postęp dokonuje się w naszym województwie. Upowszechnienie informacji o dostępnym wsparciu w ramach programu oraz promocję umożliwia 8. oś priorytetowa Pomoc techniczna. Wykorzystując środki w ramach tej osi, Urząd Marszałkowski organizuje zarówno poważne konferencje, jak i rodzinne pikniki. Dba także, aby efektami wykorzystania unijnych pieniędzy zainteresować media. Od dwóch lat organizowane są dwudniowe wyjazdy studyjne dla dziennikarzy mediów regionalnych i lokalnych. Jesienią ubiegłego roku można było zobaczyć głównie efekty realizacji ZPORR na wschodzie i południu regionu. Natomiast 9 i 10 września tego roku zaprezentowanych zostało 11 projektów w Rzeszowie i na północy województwa, które uzyskały dofinansowanie w ramach RPO WP. Dwa z nich Bezpieczne Podkarpacie oraz Przebudowa wiaduktu w Stalowej Woli były już prezentowane w poprzednich numerach biuletynu. Alternatywne paliwa z odpadów Podczas procesu przerabiania złomu na surowiec wykorzystywany przy produkcji stali powstają też odpady, np. guma, plastik, drewno. Firma Wtór-Steel miała trzy wyjścia: składować je i płacić opłatę marszałkowską, sprzedawać firmom zajmującym się utylizacją lub zainwestować we własną instalację do przeróbki. FOT. UMWP (2x) Właściciele wybrali trzecią kosztowną, ale paradoksalnie najbardziej opłacalną opcję. Pomogły fundusze unijne. Inwestycja składała się z dwóch etapów. Pierwszy obejmował projekt oraz budowę nowej hali przemysłowej wraz z placami magazynowo-manewrowymi i infrastrukturą odwadniającą. W drugim etapie zakupiono, zainstalowano i uruchomiono urządzenia wchodzące w skład linii do produkcji paliw alternatywnych, m.in. rozdrabniarki, separatory oraz przenośniki. Ogromna instalacja ciągnie się wzdłuż hali na wysokości kilku metrów. Wyselekcjonowane odpady, takie jak plastik, guma, tekstylia i drewno, przesuwają się za pomocą taśmociągu przez urządzenia separujące ewentualne kamienie czy złom. Następnie surowiec trafia do maszyny, w której jest rozdrabniany do frakcji 30 mm i powstaje paliwo alternatywne. Kolejnym taśmociągiem gotowy produkt dowożony jest do sąsiedniej hali i magazynowany w wielkich hałdach. Ponieważ paliwo alternatywne musi posiadać odpowiednie właściwości fizykochemiczne, m.in. stosowną zawartość chloru, siarki, węgla i odpowiednią wartość kaloryczną, badane jest w laboratorium (wyposażonym również za unijne pieniądze). Próbki pobierane są codziennie. Nie jesteśmy w stanie sprawdzić, czy wśród 8 Inwestujemy w rozwój u nr 4/2010

9 DOBRE PRAKTYKI odpadów poddawanych przeróbce nie ma zbyt dużo PCV. To właśnie w tym produkcie jest najwięcej chloru, a jego zawartość w paliwach alternatywnych nie może przekraczać 1% wyjaśnia Grzegorz Moskal, kierownik laboratorium. Jeżeli wyrób ma zbyt dużo chloru, miesza się go z paliwem wytworzonym głównie z tekstyliów, zawierających jego znikomą ilość. W ten sposób produkt spełnia wymagania odbiorców, głównie cementowni. Piec cementowy jest chyba najlepszym urządzeniem do spalania, ponieważ spełnia dwa warunki: paliwo przebywa w piecu powyżej 10 sekund, a temperatura przekracza 2 tys. stopni Celsjusza. W tych warunkach dioksyny i furany wysoce toksyczne dla człowieka oraz środowiska produkty uboczne spalania, które powstają, gdy chlor łączy się z innymi chemikaliami w wysokich temperaturach są neutralizowane. Spalanie paliw alternatywnych jest najbardziej bezpiecznie dla środowiska, co wykazują badania naukowe. Natomiast spalenie plastikowej butelki typu pet w domowym piecu centralnego ogrzewania sprawia, że uwalniane w tym procesie dioksyny dramatycznie zanieczyszczają nasze środowisko przekonuje Krzysztof Brzozowski, z-ca dyrektora ds. produkcyjno handlowych i administracyjnych Wtór-Steel. Spółka może produkować 50 tys. ton paliw alternatywnych w skali roku, a ponieważ nie ma takich ilości odpadów własnych, to chętnie przyjmuje je od innych. Przedsięwzięcie będzie opłacalne, gdyż zgodnie z wymogami unijnymi, składowiska będą mogły przyjmować coraz mniej odpadów i to wyselekcjonowanych. Oznacza to, że firmy takie jak ta w Stalowej Woli będą mieć więcej pracy. Warto dodać, że tona paliw alternatywnych jest tańsza niż tona węgla, z którym paliwo jest współspalane w cementowni. Wymiernym efektem realizacji projektu jest także 6 nowych miejsc pracy. Zakup i wdrożenie innowacyjnej technologii wytwarzania paliw alternatywnych z odpadów to projekt realizowany przez spółkę Wtór-Steel w Stalowej Woli. Jego wartość to ponad 7,5 mln zł, a uzyskane dofinansowanie w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, schemat B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne wyniosło prawie 2,5 mln zł. Inwestować, by chronić Każdy marzy o tym, by mieszkać w czystym i bezpiecznym miejscu. Dlatego samorządy tak bardzo zabiegają o pieniądze na budowę sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków. Te najbardziej przedsiębiorcze, które infrastrukturę zbudowały wcześniej, teraz muszą dostosowywać ją do nowych potrzeb. Tak było również w Jastkowicach, gdzie stara oczyszczalnia była za mała, a oczyszczone ścieki nie spełniały obecnie obowiązujących norm. Zdecydowano się na gruntowną modernizację przebudowę pompowni ścieków surowych, składowiska osadu nadmiernego i pomieszczenia w budynku socjalno-technologicznym. Zbudowano wielofunkcyjny reaktor osadu czynnego w miejsce starego, który został zdemontowany, wyremontowany i czeka na moment, gdy znowu będzie potrzebny ze względu na wzrost ilości ścieków informuje Jan Ślusarczyk, prezes Zakładu Komunalnego w Pysznicy. Przebudowana została część mechaniczna oczyszczalni. Zastąpiono sito pionowe kratą schodkową, zamontowaną na zbiorniku ścieków, a piasek usuwa mechaniczny separator. Zmianie uległa również gospodarka osadowa. Workownicę zastąpiono prasą do osadu i wybudowano zbiornik osadu dostosowany do potrzeb oczyszczalni po rozbudowie. Mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia jest wykorzystywana jedynie w 40%, ale już na wiosnę przyszłego roku, po oddaniu do użytku kolejnych 10 km kanalizacji, będzie wykorzystywana w 80%. W gminie coraz chętniej osiedlają się mieszkańcy Stalowej Woli, dlatego też sieć kanalizacyjna oraz oczyszczalnia o większej przepustowości są niezbędne, by zaspokoić potrzeby obecnych i przyszłych mieszkańców. > Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Jastkowicach w gminie Pysznica w powiecie stalowowolskim to inwestycja o wartości prawie 3,5 mln zł, dofinansowana kwotą blisko 2,3 mln zł, która pochodziła z działania 4.1 Infrastruktura ochrony środowiska. Realizacja: styczeń sierpień Inwestujemy w rozwój u nr 4/2010 9

10 DOBRE PRAKTYKI Szybciej i wygodniej Trasa Jarocin Ulanów Rudnik nad Sanem biegnie przez teren o charakterze rolniczym i turystycznym. Jej przebudowa ma zwiększyć atrakcyjność inwestycyjną, zwłaszcza że przez powiat niżański przebiegać będzie droga ekspresowa S-19 prowadząca od przejścia granicznego z Białorusią w Kuźnicy Białostockiej do przejścia ze Słowacją w Barwinku. Przebudowane drogi mają po jednym pasie jezdni w każdym kierunku, nową bitumiczną nawierzchnię oraz utwardzone pobocza. Dzięki modernizacji zwiększyła się ich przepustowość, co skraca czas podróży i poprawia bezpieczeństwo ruchu. Ponadto w Jarocinie, Ulanowie, Dąbrówce i Rudniku Dzięki możliwości wykorzystania wód leczniczych, znajdujących się w parku w pobliżu rzeszowskiego szpitala miejskiego, powstał zakład wodolecznictwa i rehabilitacji. Mogą z niego korzystać zarówno mieszkańcy Rzeszowa, jak i okolicznych miejscowości. Tym samym mieszkańcy regionu mają równe szanse w dostępie do deficytowych usług medycznych. Konieczny był jednak gruntowny remont i adaptacja pomieszczeń w piwnicy budynku szpitala część została połączona, a inne na nowo wydzielono. Powstały sale do hydroterapii z wannami i biczami szkockimi, sale do fizykoterapii, obejmujące m.in. wydzielone boksy do terapii laserem, ultradźwiękami oraz lampami terapeutycznymi i wreszcie do kinezyterapii z szatniami i pomieszczeniami dla personelu. Wszystko nowoczesne i dostosowane do potrzeb osób nie w pełni sprawnych, bo przecież głównie tacy pacjenci szukają tu pomocy. Lecznicze bąbelki Z usług szpitala rocznie skorzystać może ponad 6 tys. osób. Będą to przede wszystkim dzieci i młodzież wymagająca kompleksowej i wieloprofilowej terapii, która umożliwi przywrócenie im utraconych funkcji. Szpitalny zakład uzupełnia dotychczasowe możliwości rehabilitacji, albowiem pozostałe placówki w mieście nie dysponują usługami medycznymi w zakresie hydroterapii. Jest tylu chętnych pacjentów, że nie ma już miejsc do końca roku mówi Leszek Czerwiński, dyrektor szpitala. Projekt Rozwój usług medycznych w zakresie rehabilitacji poprzez utworzenie zakładu wodolecznictwa i rehabilitacji w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie był realizowany w ramach działania 5.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej, schemat A Infrastruktura ochrony zdrowia. Wartość projektu wyniosła prawie 3,8 mln zł, w tym dofinansowanie ponad 2,2 mln zł. Okres realizacji: czerwiec 2009 wrzesień FOT. UMWP (3x) 10 Inwestujemy w rozwój u nr 4/2010

11 DOBRE PRAKTYKI przebudowane zostały chodniki. Kompleksowy remont polegał na wykonaniu przepustów pod zjazdami indywidualnymi, udrożnieniu istniejących przepustów oraz plantowaniu i umocnieniu poboczy materiałem kamiennym. W wyniku realizacji projektu powierzchnia terenów inwestycyjnych, które uzyskają lepszą dostępność komunikacyjną, wyniesie 40 ha. W obszarze bezpośredniego oddziaływania remontowanych dróg znajduje się ponad 50 firm. Jednym z zakładanych efektów ma być przeciwdziałanie marginalizacji społecznej i ekonomicznej mieszkańców miejscowości: Jarocin, Mule, Szyperki, Ulanów, Borki, Dąbrówka i Rudnik nad Sanem. To niezwykle ważne, gdy weźmie się pod uwagę, że część z tych wiosek zaczęła się w ostatnich latach wyludniać. Wąska, bez poboczy i właściwego oznakowania, o zbyt małej nośności, z dziurawą i spękaną nawierzchnią taka właśnie była droga powiatowa Krzeszów Kulno. Jej przebudowa zjednoczyła w wysiłkach powiaty leżajski i niżański oraz gminy Krzeszów i Kuryłówka. Trasa ma spore znaczenie dla rozwoju lokalnych społeczności, ponieważ prowadzi do składowiska odpadów, kilku żwirowni oraz wielu gospodarstw domowych. Przebiega przez większość miejscowości gminy Krzeszów: Krzeszów Dolny, Bystre, Sigiełki, Łazów, część Kulna oraz w pobliżu Kustrawy, w których razem mieszka prawie 2 tys. osób. Pochodząca z lat sześćdziesiątych droga była już bardzo zniszczona. Staraliśmy się łatać najgorsze odcinki, ale gruntowna naprawa bez środków z zewnątrz trwałaby około 20 lat. Wystarczy powiedzieć, że remont kosztował przeszło 7 mln zł, a roczny budżet gminy to 9 mln zł tłumaczył Stanisław Nowakowski, wójt gminy Krzeszów. Dzięki projektowi poważnie zniszczoną jezdnię poszerzono o pół metra, zyskała ona także nową nawierzchnię i pobocza. Dzięki przebudowie drogi mieszkańcy gminy Krzeszów uzyskali lepszy i szybszy dostęp m.in. do szkół, miejsc pracy, przychodni i urzędów. Już powstają drobne firmy, a także nowe kopalnie piasku i żwiru. Łączna długość zmodernizowanej drogi to 14 km. W ramach działania 2.1 Infrastruktura komunikacyjna, schemat B Drogi powiatowe dofinansowane zostały oba projekty: Przebudowa drogi powiatowej nr 1074R Krzeszów Kulno (o wartości 7 mln zł i wsparciu 4,9 mln zł) oraz Przebudowa dróg powiatowych Jarocin Ulanów Rudnik o dł ,50 mb (za ponad 3,8 mln zł, w tym dotacja to 2,6 mln zł). Zespół Szkół Licealnych w Leżajsku kształci około 1500 uczniów. Do niedawna uczyli się na dwie zmiany, ponieważ brakowało klas, a sala gimnastyczna była zbyt mała, by zaspokoić potrzeby wszystkich. Gdy jednak pojawiła się szansa na zdobycie unijnego wsparcia, skwapliwie to wykorzystano. Dla zdrowia i edukacji Na początku września w przepięknej hali sportowej wyraźnie czuć było jeszcze zapach farb, którymi niedawno pokryto ściany. Nowy budynek połączony został z istniejącym wcześniej kompleksem szkolnym. Dzieli się na dwie części sportową oraz dydaktyczną. Znajdująca się na parterze hala sportowa ma widownię, która może pomieścić 225 osób. Podczas prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego, salę dzieli się przesuwnymi kurtynami na trzy części, dzięki temu równocześnie ćwiczyć mogą trzy grupy. Do dyspozycji uczniów pozostaje także stara sala gimnastyczna. W szkole mogą być rozgrywane zawody sportowe w takich dyscyplinach jak: koszykówka, piłka ręczna, piłka nożna halowa i siatkówka. Halę od innych tego typu obiektów odróżnia scena, na której uczniowie mogą zaprezentować talenty innego rodzaju niż tylko sportowe. Zaprojektowano oczywiście szatnie z węzłami sanitarnymi i magazyny sprzętu. W przylegającej części dydaktycznej na dwóch kondygnacjach powstało 7 klas, pokój dla nauczycieli oraz pomieszczenie socjalne i szatnie personelu z zapleczem sanitarnym. Wszystko przestronne i w jasnych kolorach. W ramach projektu zakupiono także wyposażenia hali i nowych klas. Najważniejsze, że dzięki nowym salom i dużej hali sportowej wszystkie zajęcia mogą odbywać się równocześnie. Wcześniej lekcje kończyły się nawet około Tymczasem 70% naszych uczniów dojeżdża i zdarzało się, że docierali do domów o 22.00, co odbijało się na ich wynikach w nauce wyjaśnia Stanisław Bartnik, dyrektor szkoły. Obecnie zajęcia obowiązkowe kończą się około 15.00, a po południu obiekt jest do dyspozycji młodzieży, która może rozwijać swoje zainteresowania sportowe. Rozbudowa Zespołu Szkół Licealnych w Leżajsku II etap, budowa hali sportowej wraz z segmentem dydaktycznym to projekt realizowany w ramach działania 5.1 Infrastruktura edukacyjna, schemat B System oświaty. Wartość projektu: ponad 6,17 mln zł, dofinansowanie: 4 mln zł. Okres realizacji: maj 2009 wrzesień Inwestujemy w rozwój u nr 4/

12 DOBRE PRAKTYKI FOT. UMWP (3x) Gmina Jarocin w powiecie niżańskim dzięki swym walorom przyrodniczym ma szczególne predyspozycje do rozwoju turystyki. Niemal połowę jej obszaru, w całości znajdującego się w otulinie Parku Krajobrazowego Lasy Janowskie, zajmują lasy ze specyficznym mikroklimatem. Niewiele było dotąd atrakcji, które przyciągnęłyby potencjalnych turystów. Stąd pomysł, by zbudować zbiornik retencyjny, będący jednocześnie kąpieliskiem. Inwestycja ma także chronić część Jarocina i oczyszczalnię ścieków przed powodzią oraz nawadniać przyległe obszary w okresie suszy. Całość to tylko 3,5 ha, ponieważ tyle udało się wykupić od okolicznych mieszkańców. Jezioro zajmuje 2,4 ha, ma piaszczystą plażę, niewielką wyspę i drewniany pomost. Mimo że kąpieliska jeszcze oficjalnie nie oddano do użytku, to już podczas tegorocznego lata było bardzo popularne. Zwłaszcza podczas weekendów brzegi zapełniały się mieszkańcami z okolicznych wiosek wyjaśnia Zbigniew Walczak, wójt gminy Jarocin. Jeziorko z wyspą W przyszłym sezonie gmina zamierza zatrudnić ratownika, aby wypoczynek stał się bezpieczny. To nie koniec planów: niebawem ma powstać kompleks rekreacyjny składający się m.in. z zadaszonej wiaty, kortów tenisowych, skateparku i placu zabaw. Planowana jest również budowa infrastruktury technicznej pod budownictwo mieszkaniowe. Wójtowi marzy się urządzenie tzw. wioski puszczańskiej. Dawniej, przy wykorzystaniu zasobów okolicznych lasów, powstały miejscowości, w których działały maziarnie, terpentyniarnie i potażarnie, czyli zakłady produkujące potaż popiół z drewna liściastego, wykorzystywany przy produkcji szkła i mydła, używany też przez kobiety do prania w rzece. W wiosce mają się znaleźć eksponaty prezentujące procesy powstawania mazi, potażu i terpentyny. Budowa zbiornika retencyjnego wraz z kąpieliskiem w miejscowości Jarocin kosztowała ponad 1,5 mln zł, w tym 1,2 mln to dofinansowanie w ramach działania 4.2 Infrastruktura przeciwpowodziowa i racjonalna gospodarka zasobami wodnymi. Okres realizacji: lipiec 2009 maj Niezwykły obiekt, jakim jest mało znany nawet w środowisku muzealników Zamek w Dzikowie, to rodowa rezydencja Tarnowskich założycieli Tarnobrzega, a obecnie filia Muzeum Historycznego Miasta Tarnobrzega. Pierwotnie powstał jako dwór królewski, chroniący przeprawy przez Wisłę. Tarnowscy nabyli go w 1522 r., by urządzić rodową rezydencję. Jednak zamieszkano w nim dopiero w XIX wieku, po upadku Powstania Listopadowego, gdy Tarnowscy uciekając przed represjami przenieśli się tu z Warszawy. Będący w ruinie zamek przebudowano na styl neogotyku angielskiego i przeniesiono doń wszystkie zbiory. Przywrócić dawną świetność 12 Inwestujemy w rozwój u nr 4/2010

13 DOBRE PRAKTYKI Postawili na aktywność Nieczęsto mieszkańcy wsi mają dostęp do nowoczesnych, dobrze wyposażonych obiektów sportowych, takich jak w miastach. Dzięki unijnym dotacjom samorządy mogą taką sytuację zmieniać. Dlatego gmina Pysznica zadbała o możliwość aktywnego spędzania wolnego czasu. WPysznicy powstało centrum sportowo-rekreacyjne, w którego skład wchodzi zespół boisk do piłki nożnej, siatkówki i koszykówki, skatepark, kort tenisowy oraz place zabaw. Utworzono parking, zbudowano wolnostojące wiaty do grillowania, zamontowano stoły do tenisa stołowego i szachów. Obiekt został oświetlony, a wokół urządzono tereny zielone. Wójt spodziewa się, że trzeba będzie zatrudnić trenera-koordynatora, który tak ułoży grafik, aby z boisk można było korzystać do późnego wieczora. Dodatkowo wytyczono i oznakowano ponad 9 km ścieżki rowerowej, aby do centrum można było dojechać tym ekologicznym środkiem transportu. Istnieje też możliwość, by zimą na boisku do siatkówki i koszykówki, po zabezpieczeniu nawierzchni poliuretanowej specjalną folią ochronną, powstało lodowisko. Patrząc na sytuację Kłyżowa, jestem pewny, że obiekt jest potrzebny. Tam młodzież wywiozła taczkami śnieg z boiska i grała w piłkę na mrozie podsumowuje Tadeusz Bąk, wójt gminy. Projekt obejmuje także prace w innych miejscowościach gminy, np. stadion GZS San w Kłyżowie wyposażono w trybuny dla 200 osób, a w Jastkowicach przebudowano płytę stadionu LZS Bukowa. Poprawa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w gminie Pysznica to inwestycja o wartości prawie 1,5 mln zł, a uzyskane dofinansowanie w ramach działania 5.3 Infrastruktura sportowa i rekreacyjna, schemat B Inna infrastruktura sportowa i rekreacyjna wyniosło ponad 1 mln zł. Realizacja: kwiecień wrzesień To trzeci obiekt w historii polskiego muzealnictwa, po Puławach Czartoryskich i Wilanowie Potockich, gdzie zlokalizowano coś w rodzaju muzeum narodowego. Tarnowscy zgromadzili pokaźne zbiory: 30 tys. woluminów starodruków, 600 tys. dokumentów archiwum rodowego od XIV do XIX wieku oraz ok. 450 obrazów szkół włoskich i holenderskich. Były tu także przechowywane najcenniejsze rękopisy, w tym Pan Tadeusz Adama Mickiewicza podkreśla dr Adam Wójcik, dyrektor tarnobrzeskiego muzeum. Przed wojną zamek spłonął i wywieziono stąd wszystkie zbiory, a po wojnie w budynku powstała szkoła, w której młodzież kształciła się aż do 2007 r. Cenne zbiory rozproszono. Jednak od trzech lat trwa remont. W I etapie, za pieniądze pochodzące ze ZPORR, wykonano podbicia fundamentu zamku na całym obwodzie oraz wszystkich wewnętrznych ścian nośnych, nieposiadających do tej pory fundamentów. Ziemię wybraną spod zamku wykorzystano do usypania tarasu, z którego wchodzi się do wyremontowanych i udostępnionych zwiedzającym piwnic. Prezentowane są tam cenne ekspona- ty, np. XVII-wieczne portale, makiety zamku oraz naczynia znalezione podczas robót w piwnicach, m.in. ceramikę miechocińską. Pod korpusem głównym zamku zbudowano nową klatkę schodową łączącą piwnice z parterem, kanał windy dla niepełnosprawnych i węzeł sanitarny dla zwiedzających. Dodatkowo umocniono żelbetowym murem oporowym północną stronę zamku, aby zapobiec osuwaniu się skarpy, na której posadowiono budynek. W drugim etapie prac, dzięki dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, wyremontowano i wymieniono więźbę i pokrycie dachu. Obecnie remontowany jest parter oraz dwa piętra i wieże, na które pozyskano fundusze z RPO WP. Powierzchnia użytkowa zamku wynosi prawie 2,3 tys. m². W całym budynku pomieszczenia zostaną doprowadzone do stanu surowego, albowiem konieczne jest wykonanie wszystkich instalacji, łącznie z wentylacją mechaniczną, sygnalizacją pożarową oraz monitoringiem. Roboty remontowe i konserwatorskie obejmą również fasady zamku. Wymieniona zostanie stolarka okienna i drzwiowa. Bezpośrednim efektem projektu będzie 17 nowych miejsc pracy oraz wzrost liczby zwiedzających. Szacuje się, że w tym roku zamek odwiedzi 8 tys. osób, a w kolejnych latach może to być nawet 40 tys. zwiedzających rocznie. Wyremontowana zostanie także izba pamięci w Szkole Podstawowej im. S. Tarnowskiego w Tarnowskiej Woli. Remont obejmie m.in. wymianę parkietu, malowanie ścian, zakup drzwi i gablot. Cenny jest także park wokół zamku, w którym rośnie około 5 tys. drzew, z czego ponadstuletnich jest 60, wśród nich miłorząb japoński zasadzony 3 maja 1792 r. (czyli w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja) przez Hugona Kołłątaja i Tadeusza Czackiego. Jakie jeszcze tajemnice kryje to miejsce? Warto sprawdzić. Projekt Adaptacja zespołu parkowo-zamkowego w Dzikowie dla potrzeb Muzeum Historycznego Miasta Tarnobrzeg etap III realizowany jest w ramach 6. osi Turystyka i kultura. Wartość projektu to prawie 6,5 mln zł, a dofinansowanie przekracza 2,6 mln zł. Termin zakończenia przewidziano na październik 2011 r. Teksty na str Barbara Kozłowska Inwestujemy w rozwój u nr 4/

14 INFORMACJA I PROMOCJA Czas ekscytujących przemian Pod takim hasłem 1 i 2 października odbyło się w Warszawie III Forum Funduszy Europejskich. Instytucje promowały swoje działania, osoby chcące pogłębić wiedzę o funduszach uzyskały informacje, a wszyscy mogli wziąć udział w licznych atrakcjach: wystawach, konkursach i koncertach. Polityka spójności na lata ma na celu zwiększenie wzrostu gospodarczego i zatrudnienia we wszystkich regionach i miastach Unii. Jeżeli PKB na jednego mieszkańca w danym regionie jest mniejszy niż 75% średniej w Unii, wówczas taki region może liczyć na wsparcie ze środków unijnych. Toteż jeśli wszystkie regiony danego kraju mają niski wskaźnik PKB, wówczas cały kraj może liczyć na wsparcie finansowe jak to jest w przypadku Polski. Polityka spójności po 2013 r. ma być bardziej prorozwojowa, zmniejszy się natomiast jej rola jako instrumentu pomocowego. FOT. UMWP (3x) Polska z sukcesem wykorzystuje szansę, jaką jest członkowstwo w Unii. Jesteśmy największym beneficjentem Funduszy Europejskich na lata , a z otrzymanej kwoty 67,3 mld euro zagospodarowaliśmy już połowę. W ramach regionalnych programów operacyjnych do końca września rozliczono 7,2 mld zł. Tak dobre wyniki plasują nasz kraj w czołówce państw korzystających z funduszy unijnych. Dzięki polityce spójności rozwijamy się szybciej i efektywniej, co dodatkowo stanowi jeden z ważnych argumentów w trwającej obecnie dyskusji nad kształtem tej polityki po 2013 r. Rola polityki spójności jest nie do przecenienia. Pozwala ona regionom budować ich konkurencyjność i innowacyjność, dlatego będziemy walczyć o utrzymanie jej w obecnym kształcie również w kolejnym budżecie UE mówiła minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska na konferencji prasowej z udziałem komisarza ds. polityki regionalnej Johannesa Hahna. Od początku prac nad przyszłością polityki spójności w nowej strategii Europa 2020, która ma zastąpić Strategię Lizbońską, Polska w swoim stanowisku podkreślała, że polityka ta powinna być nakierowana na wszystkie regiony Unii. Fundusze nie są rekompensatą czy zapomogą dla obszarów słabiej rozwiniętych, ale wzmacniają wzrost gospodarczy i zatrudnienie w okresach słabnącej koniunktury. Komisarz Johannes Hahn zwrócił uwagę, że nasz kraj posiada obecnie jedną z najszybciej rozwijających się gospodarek, a tym samym stanowi siłę napędową wzrostu ekonomicznego w całej Unii. Do tego sukcesu w istotny sposób przyczyniła się polityka spójności. Kluczowe jest optymalne wykorzystanie funduszy na szczeblu regionalnym. Należy więc mądrze inwestować w sektory, które pobudzą konkurencyjność dodał Hahn. Edukacja i zabawa Część konferencyjna skierowana była do osób i instytucji bezpośrednio zaangażowanych w proces wdrażania Funduszy Europejskich (FE) w Polsce. Uczestnicy tej części wzięli udział w panelach tematycznych dotyczących zwiększenia liczby osób niepełnosprawnych w projektach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL), ekorozwoju w praktyce, e-marketingu w turystyce czy funduszy pozaunijnych. Jednak największym zainteresowaniem mieszkańców stolicy i turystów cieszyła się część otwarta, zorganizowana na Placu Defilad. W specjalnym namiocie około 100 instytucji zajmujących się funduszami prezentowało swoje stoiska. Unoszący się nad placem sterowiec promocyjny Sieci Punktów Informacyjnych zachęcał do odwiedzenia także stoiska województwa podkarpackiego. Stoisko cieszyło się ogromnym zainteresowaniem. Wiele osób po zapoznaniu się z realizowanymi projektami oraz atrakcjami turystycznymi województwa wyraziło chęć odwiedzin naszego regionu mówi Tomasz Sanecki z Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Rzeszowie. Podczas Forum konsultanci udzielali porad, jak starać się o dotację z RPO WP, PO KL, a także jak skorzystać z innych form wsparcia w ramach funduszy. Odwiedzający mogli dowiedzieć się, gdzie zapisać się na bezpłatne szkolenia oraz w jaki sposób gmina czy firma rodzinna mogą szukać dotacji na inwestycje. Udzielano także wskazówek dotyczących założenia własnego przedsiębiorstwa za pomocą unijnych środków. Stoisko wystawiennicze, przygotowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego oraz Wojewódzki Urząd Pracy, odwiedziła minister Bieńkowska. Obejrzała prezentację najciekawszych projektów realizowanych w województwie, m.in. zdjęcia lotnicze inwestycji współfinansowanych przez Unię Europejską. Na wszystkich 14 Inwestujemy w rozwój u nr 4/2010

15 INFORMACJA I PROMOCJA odwiedzających czekały liczne atrakcje, np. konkurs wiedzy o FE, w którym nagrodą były koszulki z podpisami zawodników drużyny siatkarskiej Asseco Resovia Rzeszów czy konkurs plastyczny dla dzieci z ciekawymi upominkami. W części wystawienniczej Forum wzięli udział przedstawiciele Gminnego Ośrodka Kultury w Czarnej, którzy zaprezentowali projekt Garncarski Szlak. Pokazali, jak powstaje ceramika z gliny, a chętni mogli spróbować swoich sił w garncarstwie. Na scenie głównej przedstawili realizowane przez siebie projekty w formie diaporamy spektaklu audiowizualnego, którego tworzywem są nieruchome obrazy projektowane na ekranie i zsynchronizowany z nimi dźwięk. Podkarpackie reprezentowali również przedstawiciele Instytutu Fizyki Uniwersytetu Rzeszowskiego, przeprowadzając doświadczenia ukazujące piękno fizyki i zachęcające do bliższego zapoznania się z tą dziedziną. Widzowie zobaczyli m.in. lewitujące przedmioty, poznali zasysające właściwości strzelby oraz sposób na nadmuchanie 120-litrowego worka jednym oddechem. Reprezentanci Urzędu Miasta w Przemyślu pokazali multimedialną prezentację projektu Szlak Twierdzy Przemyśl unikatową atrakcję historyczno-turystyczną, jaką stanowi zespół zabytkowych fortów. Przedstawili również dobre praktyki w zakresie realizacji projektów współfinansowanych ze środków europejskich. Forum, choć tematycznie związane z problematyką europejską, jest również doskonałą okazją do prezentacji regionu. Poprzez wydawnictwa, materiały promocyjne, a także szeroko rozumiane produkty regionalne regiony mają szansę pokazać się z jak najlepszej strony. Czas zwycięzców Podczas uroczystej gali zorganizowanej w Teatrze Dramatycznym poznaliśmy laureatów drugiej edycji konkursu EUROLIDER 2010 oraz trzeciej edycji Polska Pięknieje 7 cudów Funduszy Europejskich. Konkurs o Nagrodę Ministra Rozwoju Regionalnego EUROLIDER ma na celu wyróżnienie działaczy lokalnych, którzy dostrzegając problemy w swojej miejscowości, starają się o pozyskanie pieniędzy z Funduszy Europejskich. I choć przyczyniają się do wspólnego rozwoju, najczęściej pozostają anonimowi. Dzięki konkursowi nagrodzić można ich aktywność, zaangażowanie i wysiłek. Minister Bieńkowska podziękowała wszystkim nominowanym za pozyskiwanie środków unijnych nie dla własnej korzyści, ale dla dobra regionów. Wszystkie zmiany rozpoczynają się od pojedynczego człowieka, jego pomysłów i zaangażowania podkreśliła minister. Spośród 10 nominowanych osób kapituła konkursu wybrała i przyznała 3 równorzędne nagrody oraz 2 wyróżnienia. Wśród zwycięzców znalazł się Sławomir Białas, referent w Urzędzie Gminy Cmolas w województwie podkarpackim. Do udziału w konkursie został namówiony przez koleżankę z pracy, która pomogła mu opracować formularz zgłoszeniowy. Nie spodziewałem się nominacji, wiele osób pozyskuje przecież środki dla lokalnych społeczności. Nie wierzyłem, że mi się uda i jechałem do Warszawy, aby oglądać sukces innych. Podczas werdyktu moje nazwisko wyczytano jako przedostatnie, serwując mi tym samym potężną dawkę emocji mówi Białas. O zwycięstwie w dużym stopniu zadecydowała jego pracowitość pan Białas jest autorem lub współautorem 15 projektów współfinansowanych z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, na które udało mu się pozyskać prawie 10 mln zł. Doceniono zapewne ich różnorodność, bowiem pozyskane zostały środki nie tylko na budowę lokalnych dróg czy kanalizacji, ale także na wspieranie działalności gospodarczej i kursy zawodowe dla bezrobotnych. Oprócz statuetki nagrodą są bezpłatne szkolenia z zakresu FE o wartości 7 tys. zł. Wypada dodać, że pan Sławomir podjął studia podyplomowe Zarządzanie i pozyskiwanie Funduszy Europejskich na Politechnice Rzeszowskiej, aby podnieść swoje kwalifikacje w zakresie pozyskiwania dotacji. Kilkuletnia praca związana z pozyskiwaniem funduszy pokazuje, iż nigdy nie ma stuprocentowej pewności otrzymania dofinansowania. Trzeba przecisnąć się przez sito przepisów, przejść przez gąszcz wytycznych i wypełnić kryteria konkursowe. A potem skrupulatnie realizować projekt, aby nie było problemów z końcowym rozliczeniem. Jeśli się nie uda, należy zmodyfikować wniosek i powalczyć o swój pomysł w kolejnych naborach. Trzeba być zatem wytrwałym i skrupulatnym w działaniach oraz zamierzeniach podsumowuje laureat. Pozostali zwycięzcy to: Iwona Janicka, założycielka Fundacji Aktywności Lokalnej z Puszczykowa, oraz Michał Dzięki przedstawicielom województwa podkarpackiego można było na nowo odkryć piękno fizyki lub spróbować swoich sił w garncarstwie Tokarski ze Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim. Wyróżnienia otrzymali: Piotr Sadocha, dyrektor biura Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej, i Adam Helik, naczelnik Wydziału Funduszy i Rozwoju w Urzędzie Miejskim w Zgorzelcu. Drugi konkurs, Polska Pięknieje, ma na celu wyłonienie najlepszych projektów zrealizowanych przy współfinansowaniu z FE, które przyczyniły się do podniesienia atrakcyjności turystycznej i kulturalnej Polski. Tegoroczna edycja została oficjalnie ogłoszona 16 grudnia 2009 r. w Zielonej Górze na konferencji Polska Pięknieje od unijnego projektu do markowego > Inwestujemy w rozwój u nr 4/

16 PROJEKTY KLUCZOWE Laureaci polska pięknieje 7 cudów funduszy europejskich : n Obiekt turystyczny Urząd Miasta Torunia za projekt Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu n Rewitalizacja Urząd Miasta Bydgoszczy za Rewitalizację Wyspy Młyńskiej w Bydgoszczy w celu rozwoju przedsiębiorczości. Projekt ten otrzymał również nagrodę internautów w konkursie zorganizowanym przez MRR we współpracy z TVP n Zabytek Zespół Pieśni i Tańca Śląsk w Koszęcinie za projekt Śląskie Centrum Edukacji Regionalnej n Obszary Wiejskie Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA za projekt Garncarska wioska n Produkt promocyjny Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego za Promocję markowych produktów turystycznych Dolnego Śląska n Turystyka aktywna Gmina Barlinek za projekt Nordic Walking pasja bez granic n Turystyka transgraniczna i międzynarodowa Muzeum Regionalne w Stalowej Woli za projekt Dostępne muzeum zintegrowany program dla osób niepełnosprawnych. Ponadto przyznano 3 wyróżnienia dla projektów: Kompleksowe wyposażenie hotelu w Cedyni. Etap 2, Utworzenie Europejskich Scen Teatru im. Stefana Jaracza w województwie łódzkim oraz Budowa Ośrodka Turystyczno-Wypoczynkowego w zespole pałacowym w Kamieniu Śląskim w gminie Gogolin. > FOT. JACEK RUTKOWSKI Euroliderzy 2010 od lewej: Iwona Janicka, Sławomir Białas oraz Michał Tokarski produktu turystycznego. Na konkurs wpłynęło 138 zgłoszeń, a najwięcej projektów pochodziło z województw: dolnośląskiego (21), podkarpackiego (11), śląskiego (11) i warmińsko-mazurskiego (10). Większość zgłaszano w kategoriach Rewitalizacja i Turystyka aktywna, najmniej Obszary wiejskie. Wśród 21 nominowanych w tym roku projektów znalazły się 2 z województwa podkarpackiego. W czerwcu br. na uroczystości w Muzeum Fryderyka Chopina w Warszawie dyplomy dla nominowanych odebrali: Dorota Kasperczyk, współwłaścicielka pensjonatu w Ustrzykach Dolnych (nominacja w kategorii Obiekt turystyczny ) i Lucyna Mizera, dyrektor Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli (nominacja w kategorii Turystyka transgraniczna i międzynarodowa ). Polska to piękny kraj, który pięknieje coraz bardziej dzięki dobrze wykorzystywanym funduszom unijnym i Państwa zaangażowaniu zwróciła się do laureatów minister Bieńkowska. Muzeum Regionalne w Stalowej Woli było nominowane już w ubiegłym roku za projekt Szlakiem architektury art déco. Stalowa Wola Lwów. Jednak dopiero w tym roku nagrodzony został nowatorski program edukacyjny, ułatwiający odbiór sztuki osobom z różnymi dysfunkcjami: narządu ruchu, wzroku, słuchu oraz niepełnosprawnym intelektualnie. Dobry projekt powinien odpowiadać na faktyczne potrzeby i rozwiązywać realne problemy, być w swoim zakresie nowatorski i mieć przemyślaną strategię dalszego rozwoju tłumaczy dyrektor Lucyna Mizera. Stosunkowo niewielka kwota dofinansowania z Funduszy Europejskich (241 tys. zł) umożliwiła likwidację barier architektonicznych, szkolenia dla pracowników oraz zajęcia edukacyjne dla osób niepełnosprawnych. Na początek zlikwidowano progi, zamontowano platformę schodową i wybudowano parking dla niepełnosprawnych. Na muzealnym dziedzińcu urządzono jedyną w Polsce Galerię przez dotyk, w której z rzeźbami artystów polskich i ukraińskich można obcować za pomocą dłoni. Pozostałe wystawy także dostosowano do zwiedzania dotykowego i opisano w alfabecie Braille a. Kolejnym elementem były szkolenia dla pracowników, którzy uczyli się, jak oprowadzać po muzeum osoby z każdym rodzajem niepełnosprawności. Nagroda w tak popularnym konkursie jak Polska Pięknieje to gwarancja skutecznej ogólnopolskiej promocji. Liczymy, że efektem podjętych działań promocyjnych będzie budowanie świadomości społecznej dotyczącej potrzeby likwidacji barier edukacyjnych i architektonicznych w dostępie do kultury dla osób niepełnosprawnych dodaje Mizera. Główną nagrodą w konkursie jest statuetka, tablica pamiątkowa, dyplom oraz ogólnopolska kampania promocyjna, której elementem była eksponowana do 14 listopada w Galerii pod Wielkim Świetlikiem w budynku Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego multimedialna wystawa Polska Pięknieje, prezentująca laureatów konkursu. Muzeum realizuje już następne działania. W nowo oddanej przestrzeni Sali Zabaw Edukacyjnych pętle indukcyjne wspomagają słyszenie, panel interaktywny dla dzieci pozwala ćwiczyć sprawność manualną, koordynację ruchową, rozbudzać fantazję i zachęcać do zabawy. W proces poznawania kultury przez osoby niepełnosprawne wpisuje się także projekt Poczuj Sztukę, który zachęca odbiorców do wchodzenia w interakcje i doświadczania obiektów za pomocą słuchu, dotyku i węchu. Będzie można odgadnąć, jaki kształt rysuje na dłoni strumień powietrza, doświadczać zmian na tafli wody zachodzących pod wpływem fali dźwiękowej czy układać puzzle cienia rzucanego przez obiekt. Forum to okazja, by dowiedzieć się więcej o możliwościach pozyskania dofinansowania, a także przekonać się, jak wiele inwestycji już zrealizowano. Zebranie w jednym miejscu niemal wszystkich instytucji zaangażowanych we wdrażanie Funduszy Europejskich w Polsce umożliwiło zainteresowanym zdobycie kompleksowej informacji. Ale forum to także czas dyskusji na najistotniejsze tematy związane z wdrażaniem środków unijnych w Polsce, a przy tym wydarzenie o charakterze rozrywkowym i rodzinnym. Iwona Gutowska FOT. MRR WIZUALIZACJA UMWP 16 Inwestujemy w rozwój u nr 4/2010

17 PROJEKT KLUCZOWY Historia, kultura i ogrody Stworzenie centrum religijno-kulturowego wśród wiszących ogrodów, otoczonych zabytkowymi budynkami zespołu klasztornego oo. Bernardynów, to najważniejsze założenie projektu rewitalizacji historycznego obszaru znajdującego się w samym sercu Rzeszowa. Projekt znalazł się na liście projektów kluczowych RPO WP na lata jako szczególnie istotny dla całego regionu. Korzyści z jego realizacji odniosą bowiem nie tylko mieszkańcy Rzeszowa, którzy zyskają nowe tereny rekreacyjne i dostęp do szerszej oferty kulturalnej, ale także turyści oraz pielgrzymi. Planowane jest przywrócenie historycznej architektury krajobrazu urbanistycznego wokół klasztoru poprzez stworzenie parku nad byłym parkingiem. Inwestycja, której zakończenie planowane jest na 2012 r., obejmuje rozbudowę pochodzącego z XVII wieku Konwentu oo. Bernardynów. Wykonane zostaną prace konserwatorskie i remont więźby dachowej wraz z adaptacją poddasza. Dwa skrzydła klasztoru, rozebrane w przeszłości, teraz zostaną odbudowane. Powstaną w nich trzy wielofunkcyjne sale z zapleczem sanitarnym oraz korytarz prowadzą- cy z krużganków w kierunku kaplicy. Nowe pomieszczenia, przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, mają służyć nie tylko pielgrzymom i turystom powstanie w nich bowiem poradnia psychologiczna. W sumie odnowionych będzie 2367 m² powierzchni budynków klasztornych. W wiszących ogrodach o charakterze parkowym, opartych na konstrukcji żelbetowej, słupowo-płytowej, znajdzie się m.in. duży plac, trawniki, labirynty z krzewów, sektory obsadzone drzewami owocowymi, oczka wodne i mała architektura. Cały teren wyposażony zostanie w niskie, wbudowane w posadzkę oprawy oświetleniowe. Powierzchnia całkowita inwestycji wynosi ok m². Wszystkie prace przyczynią się do zachowania dziedzictwa kulturowego miasta Rzeszowa i odtworzenia jego zabytkowej substancji. Całkowicie zrewitalizowany zostanie teren u zbiegu ulic Piłsudskiego, Cieplińskiego oraz Krakowskiej, obejmujący także nasz klasztor. To jeden z najbardziej atrakcyjnych turystycznie i wartościowych pod względem historycznym obiektów zlokalizowanych w centrum Rzeszowa. Dodatkową korzyścią będzie stworzenie nowych miejsc pracy związanych z utrzymaniem dobudowanych budynków klasztornych oraz ogrodów podkreśla o. Rafał Klimas, gwardian klasztoru ojców Bernardynów. Iwona Połoz Zabytkowy konwent oo. Bernardynów w Rzeszowie z ogrodami i centrum religijno-kulturowym to projekt kluczowy, dofinansowany w ramach 7. osi priorytetowej Spójność wewnątrzregionalna, działanie 7.1 Rewitalizacja miast. Koszt całego przedsięwzięcia wynosi ponad 28,9 mln zł, z czego ojcowie Bernardyni pokryją 15% wydatków, a reszta około 24,6 mln zł pochodzić będzie z dotacji. Inwestujemy w rozwój u nr 4/

18 WARSZTAT BENEFICJENTA Audyty Instytucja Zarządzająca danym programem operacyjnym dokonuje oceny kwalifikowalności projektu i wydatków na etapie wyboru wniosków o dofinansowanie, podczas realizacji, kiedy przedkładane są kolejne wnioski o płatność, oraz w trakcie kontroli przeprowadzanej na miejscu u beneficjenta. w obszarze funduszy strukturalnych Prawo wspólnotowe przewiduje również inne instytucje uprawnione do przeprowadzania weryfikacji kwalifikowalności. Zgodnie z art. 59 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności, a jednocześnie uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 dla każdego programu operacyjnego powinna zostać wyznaczona Instytucja Audytowa odpowiadająca za prowadzenie audytów: systemu w celu weryfikacji skutecznego funkcjonowania systemu zarządzania i kontroli programu operacyjnego operacji na podstawie stosownej próby, aby zweryfikować wydatki zadeklarowane do Komisji Europejskiej (KE). W trakcie audytów operacji sprawdzane jest czy: projekt spełnia kryteria wyboru w ramach właściwego programu operacyjnego i został zrealizowany Beata Kowalewska zastępca dyrektora Departamentu Ochrony Interesów Finansowych Unii Europejskiej w Ministerstwie Finansów. Inspektor kontroli skarbowej z 8-letnim doświadczeniem w kontroli i audycie projektów oraz programów współfinansowanych ze środków UE. Nadzoruje realizację zadań Instytucji Audytowej w odniesieniu do regionalnych programów operacyjnych, dwóch programów krajowych oraz programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej. FOT. UMWP zgodnie z umową/decyzją o dofinansowaniu zadeklarowane wydatki są zgodne z zapisami księgowymi i dokumentami dowodowymi przechowywanymi przez beneficjenta oraz z zasadami wspólnotowymi i krajowymi wkład publiczny został wypłacony beneficjentowi możliwie najszybciej i w całości. Otrzymane wyniki z audytów, przeprowadzanych zarówno w instytucjach zaangażowanych we wdrażanie programów operacyjnych, jak i u beneficjentów, służą opracowaniu opinii w sprawie funkcjonowania systemu zarządzania i kontroli, która sporządzana i przekazywana jest do KE corocznie do 31 grudnia. Funkcję Instytucji Audytowej pełni Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej, wykonujący swoje zadania za pośrednictwem Departamentu Ochrony Interesów Finansowych UE Ministerstwa Finansów oraz 16 urzędów kontroli skarbowej. Obszary problemowe Z przeprowadzonych dotychczas audytów wynika, że najczęściej uchybienia występują w obszarze udzielania zamówień publicznych. Przepisy prawa krajowego oraz wspólnotowego wyraźnie wskazują, że postępowanie o udzielenie zamówienia powinno być przygotowane i przeprowadzone w sposób zapewniający zachowanie zasad uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie oferentów. Komisja Europejska uważnie przygląda się realizacji tej zasady w przetargach, w których ponoszone są wydatki współfinansowane w ramach projektów realizowanych przez beneficjentów. Najczęściej popełnianymi błędami zidentyfikowanymi w trakcie misji audytowych KE oraz audytów prowadzonych przez Instytucję Audytową wskazującymi na niezachowanie zasady konkurencji i równego traktowania oferentów są: zastosowanie przez zamawiającego innego trybu niż podstawowy bez wystarczających do tego przesłanek ustalanie szacunkowej wartości przedmiotu zamówienia w sposób naruszający obowiązek publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym UE dokonanie zmian istotnych elementów ogłoszenia (np. przedłużenie terminu składania ofert lub zmiana terminu wykonania zamówienia) bez publikacji korekty w taki sposób, jak zostało opublikowane pierwotne ogłoszenie (w przypadku dużych przetargów wymagane jest opublikowanie zmian w Dzienniku Urzędowym UE) wymóg posiadania/bycia właścicielem sprzętu/urządzeń/maszyn potrzebnych do realizacji zamówienia już w momencie składania oferty przetargowej ograniczenie zakresu prac, które mogą być zlecone podwykonawcom wymóg spełnienia określonych warunków udziału w postępowaniu przez każdego z członków konsorcjum osobno żądanie aby osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, przedłożyły aktualne zaświadczenie o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa (dotyczy postępowań wszczynanych od 20 października 2007 r. do 13 grudnia 2008 r., tj. w okresie gdy nie wdrożono zapisów Dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych). Wnioski Należy pamiętać, aby do KE deklarowane były jedynie wydatki poniesione zgodnie z zasadami krajowymi i wspólnotowymi. Obowiązkiem beneficjenta jest prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych zgodnie z nimi. Natomiast zadaniem instytucji zaangażowanych we wdrażanie programów operacyjnych jest zwrócenie szczególnej uwagi na możliwość wystąpienia błędów w tym obszarze. Beata Kowalewska 18 Inwestujemy w rozwój u nr 4/2010

19 ROZMAITOŚCI KRZYŻÓWKA Poziomo: 1. Miasto, w którym budowany jest wiadukt ze środków RPO WP (fot. C) 3. Rodzaj kontroli, może być wewnętrzny lub zewnętrzny 5. Firma na Podkarpaciu zajmująca się produkcją biomasy (fot. B) 7. Akty prawne Wspólnoty 8. Zmienia umowę 11. W nazwie biuletynu 14. Szczegółowy priorytetów 15. Zdolność do gospodarczej rywalizacji 20. Prowadzi własną działalność gospodarczą. 21. Udzielona pomoc 22. Pamiątkowa lub informacyjna 23. Nazwa strategii, która ma zastąpić obecną Strategię Lizbońską 24. Zasady postępowania Pionowo: 1. Może być okresowe lub roczne 2. Obszar na fot. A 3. Pobudzanie do działania 4. Środek, składnik aktywów przedsiębiorstwa 6. Kryterium porównujące wielkość nakładów z rzeczywistymi osiągnięciami 9. Np. Lizbońska 10. Konkurs o nagrodę Ministra Rozwoju Regionalnego 12. Ocena opłacalności działania przedsięwzięcia 13. W tym roku odbyło się trzecie Funduszy Europejskich 16. Przekazanie pieniędzy, usługi lub technologii przez jedną instytucję drugiej 17. Pomoc... w ramach 8. osi 18. Obowiązek beneficjenta: informacja i 19. Plan dochodów i wydatków, także domowych A B Litery z zaznaczonych pól utworzą hasło będące rozwiązaniem. Prosimy je przesłać do 31 stycznia 2011 r. z tematem: krzyżówka nr 4, podając dane (imię, nazwisko, adres, telefon kontaktowy) na: Do wygrania 20 zestawów atrakcyjnych materiałów promocyjnych, które rozlosowane będą 4 lutego 2011 r. spośród nadesłanych zgłoszeń z prawidłowym rozwiązaniem. Lista zwycięzców zostanie umieszczona na stronie oraz w kolejnym numerze biuletynu. W poprzednim numerze wygrali: Michalina Pawlus, Nisko; Andrzej Kołodziej, Lipsko; Alicja Wojas, Rzeszów; Piotr Stręczek, Rzeszów; Wanda Kozik, Jarosław; Radosław Dul, Tarnobrzeg; Katarzyna Dudek, Wólka Podleśna; Monika Borcz, Boguszówka; Łukasz Szot, Mielec; Iwona Jastrzębska, Rzeszów; Artur Trela, Jeżowe; Janina Mrozińska, Siedleszczany; Michał Wasyliszyn, Cholewiana Góra; Piotr Ciąpała, Rzeszów; Bartłomiej Ataman, Rzeszów; Jacek Kowalski, Nisko; Ewelina Biszczak, Witków; Marek Perhon, Rzeszów; Marek Warchoł, Sufczyn; Anna Amarowicz, Przemyśl C Inwestujemy w rozwój u nr 4/

20 Sieć punktów informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie podkarpackim > Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego al. Łukasza Cieplińskiego Rzeszów tel > Lokalny Punkt Informacyjny w Krośnie ul. Bieszczadzka 1, Krosno tel > Lokalny Punkt Informacyjny w Dębicy ul. Sportowa 28, Dębica tel > Lokalny Punkt Informacyjny w Przemyślu ul. Rynek 26, Przemyśl tel > Lokalny Punkt Informacyjny w Tarnobrzegu ul. M. Dąbrowskiej 15, Tarnobrzeg tel > Lokalny Punkt Informacyjny w Stalowej Woli ul. Ks. J. Popiełuszki 13a Stalowa Wola tel

Stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata

Stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata Stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 Konferencja podsumowująca stopień wdrażania RPO w perspektywie finansowej 2007 2013 Warszawa, 24 listopada

Bardziej szczegółowo

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie Planujesz rozpoczęcie lub rozwój działalności? Chcesz być konkurencyjny na rynku? Masz innowacyjny pomysł na inwestycję? ZAPRASZAMY!!! Sieć Punktów Funduszy

Bardziej szczegółowo

PARKI NAUKOWO -TECHNOLOGICZNE W POWIECIE RZESZOWSKIM. - dlaczego warto tutaj inwestować?

PARKI NAUKOWO -TECHNOLOGICZNE W POWIECIE RZESZOWSKIM. - dlaczego warto tutaj inwestować? PARKI NAUKOWO -TECHNOLOGICZNE W POWIECIE RZESZOWSKIM - dlaczego warto tutaj inwestować? Podkarpacki Park Naukowo-Technologiczny AEROPOLIS realizowany przez RARR S.A. przy współfinansowaniu Samorządu Województwa

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008 Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO ElŜbieta Bieńkowska Minister Rozwoju Regionalnego Fundusze strukturalne jako instrument wsparcia rozwoju gospodarczego Opolszczyzny Opole,

Bardziej szczegółowo

Szanse rozwoju gospodarczego Województwa Świętokrzyskiego w perspektywie realizacji RPOWŚ na lata Kielce, kwiecień 2008 r.

Szanse rozwoju gospodarczego Województwa Świętokrzyskiego w perspektywie realizacji RPOWŚ na lata Kielce, kwiecień 2008 r. Szanse rozwoju gospodarczego Województwa Świętokrzyskiego w perspektywie realizacji RPOWŚ na lata 2007-2013 Kielce, kwiecień 2008 r. Problemy ograniczające rozwój Województwa Świętokrzyskiego Problemy

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla województwa podkarpackiego w latach 2007-2015

Fundusze unijne dla województwa podkarpackiego w latach 2007-2015 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO www.mrr.gov.pl tel. 022 461 31 45 media@mrr.gov.pl faks 022 461 33 10 Fundusze unijne dla województwa podkarpackiego w latach 2007-2015 W latach 2007-2015 do województwa

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie środków pomocowych w Opolu w 2011 roku Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju Urzędu Miasta Opola

Wykorzystanie środków pomocowych w Opolu w 2011 roku Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju Urzędu Miasta Opola Wykorzystanie środków pomocowych w Opolu w 2011 roku Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju Urzędu Miasta Opola Opole, listopad 2012 r. Środki pomocowe wspierające rozwój kraju Informacja o wykorzystaniu

Bardziej szczegółowo

Gmina Krzeszów. Krzeszów, 2014 rok

Gmina Krzeszów. Krzeszów, 2014 rok Gmina Krzeszów Krzeszów, 2014 rok Gmina Krzeszów położona jest w województwie podkarpackim, w powiecie niżańskim, nad rzeką San. Gmina liczy 4319 mieszkańców (2013). Głównym źródłem utrzymania mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Działania PROW 2014-2020 bezpośrednio ukierunkowane na rozwój infrastruktury: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Scalanie gruntów

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla województwa podkarpackiego w latach 2007-2015

Fundusze unijne dla województwa podkarpackiego w latach 2007-2015 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO www.mrr.gov.pl tel. 022 461 31 45 media@mrr.gov.pl faks 022 461 33 10 Fundusze unijne dla województwa podkarpackiego w latach 2007-2015 W latach 2007-2015 do województwa

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007-2013 STRUKTURA DOKUMENTU 2 1. Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubelskiego, 2. Strategia realizacji Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Wspieranie przedsięwzięć z zakresu turystyki w ramach programów operacyjnych 2007-13

Wspieranie przedsięwzięć z zakresu turystyki w ramach programów operacyjnych 2007-13 Wspieranie przedsięwzięć z zakresu turystyki w ramach programów operacyjnych 2007-13 wsparcie dla samorządów i organizacji pozarządowych Warszawa, 8 maja 2008 r. Zarys prezentacji środki finansowe na wspieranie

Bardziej szczegółowo

Regionalne Programy Operacyjne Konkursy planowane na lata

Regionalne Programy Operacyjne Konkursy planowane na lata Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013 Konkursy planowane na lata 2014-2015 WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE Numer i nazwa Działania 1.1. Inwestycje dla przedsiębior stw 5.4. Zwiększenie efektywnośc i energetyczn

Bardziej szczegółowo

May 21-23, 2012 Białystok, Poland

May 21-23, 2012 Białystok, Poland 6 th International Forum May 21-23, 2012 Białystok, Poland Distribution of EU funds in Podkarpackie Voivodship Piotr Czerepiuk PodkarpackieVoivodship Marshal's Office (Poland) Forum is co-financed by European

Bardziej szczegółowo

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Łódź, 27 maja 2015 r.

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Łódź, 27 maja 2015 r. Główne założenia i komplementarność Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Łódź, 27 maja 2015 r. RPO WŁ na lata 2014-2020 Konstrukcja RPO WŁ 2014-2020: LP. WOJEWÓDZTWO

Bardziej szczegółowo

Wykres 1. Wartość projektów oraz wydatki beneficjentów dla 16 RPO łącznie, środki UE (mld zł). 71,6 69,0 54,0 35,0. 0 20 40 60 80 mld PLN

Wykres 1. Wartość projektów oraz wydatki beneficjentów dla 16 RPO łącznie, środki UE (mld zł). 71,6 69,0 54,0 35,0. 0 20 40 60 80 mld PLN 1. P o s t ę p f i n a n s o w y Do końca lipca 214 r. w 16 programach regionalnych podpisano 34,4 tys. umów o dofinansowanie. Ich wartość to ponad 18 mld zł, w tym dofinansowanie UE - 68,9 mld zł. Tym

Bardziej szczegółowo

Możliwości pozyskania dofinansowania z funduszy strukturalnych UE na wdrożenie systemów informatycznych w przedsiębiorstwach. Małgorzata Nejfeld

Możliwości pozyskania dofinansowania z funduszy strukturalnych UE na wdrożenie systemów informatycznych w przedsiębiorstwach. Małgorzata Nejfeld Możliwości pozyskania dofinansowania z funduszy strukturalnych UE na wdrożenie systemów informatycznych w przedsiębiorstwach Małgorzata Nejfeld KDG CIEŚLAK & KORDASIEWICZ ZAKRES DZIAŁALNOŚCI Główny przedmiot

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie. Strategia zmiany. Marek Sowa. Członek Zarządu Województwa Małopolskiego. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego 1

Fundusze Europejskie. Strategia zmiany. Marek Sowa. Członek Zarządu Województwa Małopolskiego. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego 1 Fundusze Europejskie Strategia zmiany Marek Sowa Członek Zarządu Województwa Małopolskiego Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego 1 Cele programu regionalnego: wzmocnienie pozycji konkurencyjnej

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Urząd d Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - Ostrowiec Świętokrzyski,

Bardziej szczegółowo

Skutecznie korzystamy z obecności naszego kraju w Unii Europejskiej. Stawiamy na rozwój regionów i lepszą jakość życia.

Skutecznie korzystamy z obecności naszego kraju w Unii Europejskiej. Stawiamy na rozwój regionów i lepszą jakość życia. Możliwości finansowania projektów budowlanych w Polsce ze środków UE w świetle nowej perspektywy finansowania 2014-2020 Warszawa, 24 września 2013 r. 1 Dotychczasowe doświadczenia Skutecznie korzystamy

Bardziej szczegółowo

Cele i Priorytety Regionalnych Programów Operacyjnych.

Cele i Priorytety Regionalnych Programów Operacyjnych. Cele i Priorytety Regionalnych Programów Operacyjnych. Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego Głównym celem Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego jest

Bardziej szczegółowo

Wykres 1. Wartość projektów oraz wydatki beneficjentów dla 16 RPO łącznie, środki UE (mld zł). 72,3 70,4 59,6 39,6

Wykres 1. Wartość projektów oraz wydatki beneficjentów dla 16 RPO łącznie, środki UE (mld zł). 72,3 70,4 59,6 39,6 1. P o s t ę p f i n a n s o w y Do końca stycznia 2015 r. w 16 programach regionalnych podpisano 35,4 tys. umów o dofinansowanie. Ich wartość wynosi 109,8 mld zł, w tym dofinansowanie UE 70,4 mld zł.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wdrażania komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na Podkarpaciu w latach 2007-2010. stan na 31 grudnia 2010 r.

Sprawozdanie z wdrażania komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na Podkarpaciu w latach 2007-2010. stan na 31 grudnia 2010 r. Sprawozdanie z wdrażania komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na Podkarpaciu w latach 2007-2010 stan na 31 grudnia 2010 r. Ogłoszone konkursy w latach 2007-2010 październik 2007

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

16:15-16:45 Ogólne zasady przyznawania pomocy w ramach "małych projektów" beneficjenci, poziom dofinansowania (wykład)

16:15-16:45 Ogólne zasady przyznawania pomocy w ramach małych projektów beneficjenci, poziom dofinansowania (wykład) Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Harmonogram szkolenia: 16:00-16:15 "Małe projekty" - definicja (wykład) 16:15-16:45 Ogólne zasady przyznawania

Bardziej szczegółowo

Wykres 1. Wartość projektów oraz wydatki beneficjentów dla 16 RPO łącznie, środki UE (mld zł). 71,5 71,1 62,3 42,6

Wykres 1. Wartość projektów oraz wydatki beneficjentów dla 16 RPO łącznie, środki UE (mld zł). 71,5 71,1 62,3 42,6 1. P o s t ę p f i n a n s o w y Do końca maja 215 r. w 16 programach regionalnych podpisano 36 tys. umów o dofinansowanie. Ich wartość wynosi 11,6 mld zł, w tym dofinansowanie UE 71,1 mld zł. Tym samym

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata rok

Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata rok Podsumowanie wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 2008 rok Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego Kościuszki 83, 10-950 Olsztyn Tel. (0-89) 521-96-00,

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE INWESTYCJI WYKONANYCH W ROKU 2013

PODSUMOWANIE INWESTYCJI WYKONANYCH W ROKU 2013 PODSUMOWANIE INWESTYCJI WYKONANYCH W ROKU 2013 INWSTYCJE W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ 1. Budowa Sali Sportowej w Mikstacie (inwestycja w trakcie realizacji). Sala sportowa będzie w pełni wyposażona,

Bardziej szczegółowo

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "LIWOCZ" zaprasza wszystkich zainteresowanych na bezpłatne szkolenie pt. "Małe projekty - sposób na aktywizację społeczności lokalnej" dotyczące przygotowania wniosków

Bardziej szczegółowo

Perspektywa województwa podkarpackiego

Perspektywa województwa podkarpackiego Potencjalne tematy współpracy pomiędzy subregionem tarnowskim a ośrodkami województwa podkarpackiego: Mielcem i Dębicą Perspektywa województwa podkarpackiego Jerzy Rodzeń Dyrektor Departamentu Strategii

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE VI KADENCJI SAMORZĄDU MIASTA I GMINY GRABÓW NAD PROSNĄ

PODSUMOWANIE VI KADENCJI SAMORZĄDU MIASTA I GMINY GRABÓW NAD PROSNĄ PODSUMOWANIE VI KADENCJI SAMORZĄDU MIASTA I GMINY GRABÓW NAD PROSNĄ W mijającej kadencji samorządu Miasto i Gmina Grabów nad Prosną osiągnęła znaczne postępy w rozwoju infrastruktury społeczno-kulturalnej,

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Katowice, 15 kwietnia 2015 r. Alokacja

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Rola Samorządu Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania inwestycji w gospodarce odpadami ze środków Unii Europejskiej

Możliwości finansowania inwestycji w gospodarce odpadami ze środków Unii Europejskiej Możliwości finansowania inwestycji w gospodarce odpadami ze środków Unii Europejskiej Aleksandra Malarz Z-ca Dyrektora Departament Integracji Europejskiej Ministerstwo Środowiska Katowice, 23 marca 2004

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 CCI 2014PL16M2OP002

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 CCI 2014PL16M2OP002 Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 16.12.2014 r. CCI 2014PL16M2OP002 Wieloaspektowe ujęcie obszaru kultury w Regionalnym

Bardziej szczegółowo

Polityka spójności 2007-2013

Polityka spójności 2007-2013 Regionalne Programy Operacyjne jako źródło finansowania centrów nauki i wystaw interaktywnych Agnieszka Dawydzik Departament Koordynacji Programów Regionalnych Konferencja INTERAKCJA-INTEGRACJA INTEGRACJA

Bardziej szczegółowo

Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej Koncepcja wdraŝania ania projektów. Warszawa, 6 marca 2008 r. Warszawa, wrzesień 2007 r.

Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej Koncepcja wdraŝania ania projektów. Warszawa, 6 marca 2008 r. Warszawa, wrzesień 2007 r. w Polsce Wschodniej Koncepcja wdraŝania ania projektów Warszawa, 6 marca 2008 r. Warszawa, wrzesień 2007 r. W ramach Działania V.2 PO RPW realizowany będzie KOMPLEKSOWY PROJEKT zakładający budowę tras

Bardziej szczegółowo

PREINKUBATOR AKADEMICKI. Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego

PREINKUBATOR AKADEMICKI. Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego PREINKUBATOR AKADEMICKI Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego Jak powstał Preinkubator Akademicki Podkarpackiego Parku Naukowo - Technologicznego Preinkubator Akademicki PPN-T powstał dzięki realizacji

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego dr Stanisław Sorys Wicemarszałek Województwa Małopolskiego 1_GOSPODARKA WIEDZY 2_CYFROWA MAŁOPOLSKA 3_PRZEDSIĘBIORCZA

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Małopolski i finansowanie jej wdrożenia w ramach programu regionalnego w latach 2014 2020 Małgorzata Potocka-Momot

Strategia Rozwoju Małopolski i finansowanie jej wdrożenia w ramach programu regionalnego w latach 2014 2020 Małgorzata Potocka-Momot Strategia Rozwoju Małopolski i finansowanie jej wdrożenia w ramach programu regionalnego w latach 2014 2020 Małgorzata Potocka-Momot Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Polityki Regionalnej

Bardziej szczegółowo

Szanse na sfinansowanie inwestycji z dotacji UE 2014-2020. Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych

Szanse na sfinansowanie inwestycji z dotacji UE 2014-2020. Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych Szanse na sfinansowanie inwestycji z dotacji UE 2014-2020 Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych Katowice, 24.03.2015 Fundusze Europejskie 2014-2020 innowacje przedsiębiorczośd

Bardziej szczegółowo

POWIAT RZESZOWSKI WYKORZYSTUJE ŚRODKI UNIJNE NA INWESTYCJE

POWIAT RZESZOWSKI WYKORZYSTUJE ŚRODKI UNIJNE NA INWESTYCJE WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE POWIAT RZESZOWSKI WYKORZYSTUJE ŚRODKI UNIJNE NA INWESTYCJE Zarząd Powiatu Rzeszowskiego od wielu lat dokłada starań by sprostać wymaganiom postawionym przez Unię Europejską i konsekwentnie

Bardziej szczegółowo

Kwartalna informacja z realizacji Programu Rozwój Polski Wschodniej. nr2/2012. stan na dzień 30 czerwca 2012 r.

Kwartalna informacja z realizacji Programu Rozwój Polski Wschodniej. nr2/2012. stan na dzień 30 czerwca 2012 r. Kwartalna informacja z realizacji Programu Rozwój Polski Wschodniej nr2/ stan na dzień 30 czerwca r. nr2/ Program Rozwój Polski Wschodniej o wartości prawie 10 mld PLN dofinansowuje ze środków unijnych

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI INFORMACJA MIESIĘCZNA

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI INFORMACJA MIESIĘCZNA WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI INFORMACJA MIESIĘCZNA Zgodnie z danymi wygenerowanymi z Krajowego Systemu Informatycznego KSI SIMIK 07-13 od początku uruchomienia programów realizowanych

Bardziej szczegółowo

Małopolskie samorządy w nowej perspektywie finansowej. Szanse i wyzwania

Małopolskie samorządy w nowej perspektywie finansowej. Szanse i wyzwania Małopolskie samorządy w nowej perspektywie finansowej. Szanse i wyzwania Debata w Gorlicach Patronat honorowy: Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego Perspektywa finansowa 2014-2020 Dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Wyniki aktualizacji list projektów indywidualnych

Wyniki aktualizacji list projektów indywidualnych Wyniki aktualizacji list projektów indywidualnych Informacja prasowa, 28 lutego 2011 r. Zakończyła się kolejna aktualizacja list projektów indywidualnych. To najważniejsze inwestycje, które w najbliższych

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI INFORMACJA MIESIĘCZNA

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI INFORMACJA MIESIĘCZNA WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI INFORMACJA MIESIĘCZNA Zgodnie z danymi wygenerowanymi z Krajowego Systemu Informatycznego KSI SIMIK 07-13 od początku uruchomienia programów realizowanych

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI INFORMACJA MIESIĘCZNA

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI INFORMACJA MIESIĘCZNA WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI INFORMACJA MIESIĘCZNA Zgodnie z danymi wygenerowanymi z Krajowego Systemu Informatycznego KSI SIMIK 07-13 od początku uruchomienia programów realizowanych

Bardziej szczegółowo

Propozycja listy projektów indywidualnych w ramach Działania 6.4 Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym

Propozycja listy projektów indywidualnych w ramach Działania 6.4 Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym Propozycja listy projektów indywidualnych w ramach Działania 6.4 Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Lp. Nazwa projektu

Bardziej szczegółowo

LUBUSKI ODDZIAŁ REGIONALNY WDROŻENIE I REALIZACJA PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA PRZEZ ARIMR NA TERENIE WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

LUBUSKI ODDZIAŁ REGIONALNY WDROŻENIE I REALIZACJA PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA PRZEZ ARIMR NA TERENIE WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO WDROŻENIE I REALIZACJA PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 PRZEZ ARIMR NA TERENIE WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Maj 2015 1 PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 II Filar w skali

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2007-2013

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2007-2013 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2007-2013 REGIONALNE PROGRAMY OPERACYJNE W latach 2007-2013 w ramach Narodowej Strategii Spójności (Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia)

Bardziej szczegółowo

Czynniki wpływające na zasadność funkcjonowania w Zespole Szkół nr 2 im. Tadeusza Rejtana kierunków kształcenia: technik logistyk, technik spedytor,

Czynniki wpływające na zasadność funkcjonowania w Zespole Szkół nr 2 im. Tadeusza Rejtana kierunków kształcenia: technik logistyk, technik spedytor, Czynniki wpływające na zasadność funkcjonowania w Zespole Szkół nr 2 im. Tadeusza Rejtana kierunków kształcenia: technik logistyk, technik spedytor, technik ekonomista. Funkcjonowanie Podkarpackiego Parku

Bardziej szczegółowo

PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY RZESZÓW - DWORZYSKO POWIATU RZESZOWSKIEGO GOSPODARCZE SERCE MIASTA I CAŁEGO REGIONU

PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY RZESZÓW - DWORZYSKO POWIATU RZESZOWSKIEGO GOSPODARCZE SERCE MIASTA I CAŁEGO REGIONU PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY RZESZÓW - DWORZYSKO POWIATU RZESZOWSKIEGO GOSPODARCZE SERCE MIASTA I CAŁEGO REGIONU POWIAT RZESZOWSKI DOBRE MIEJSCE NA INWESTYCJE W skład Powiatu Rzeszowskiego wchodzi 14 gmin

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 INFORMACJE OGÓLNE Dodatkowe wsparcie dla Polski Wschodniej województw: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego

Bardziej szczegółowo

Stan wdrażania PROW

Stan wdrażania PROW Ocena średniookresowa Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Stan wdrażania PROW 2007-2013 Zastępca Prezesa ARiMR - dr Zofia Szalczyk Warszawa, marzec 2011 rok Syntetyczne dane o realizacji

Bardziej szczegółowo

12.08.2014, Łódź. Szkolenie z zakresu krajowych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020

12.08.2014, Łódź. Szkolenie z zakresu krajowych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020 12.08.2014, Łódź Szkolenie z zakresu krajowych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 12.08.2014, Łódź PLAN PREZENTACJI 1. Opis Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji

Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji Agnieszka Matuszak 1 Strona 0 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA BADAŃ PRZEMYSŁOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH ORAZ WDROŻEŃ INNOWACJI Jednym

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA MIESIĘCZNA Z REALIZACJI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

INFORMACJA MIESIĘCZNA Z REALIZACJI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki INFORMACJA MIESIĘCZNA Z REALIZACJI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 (wg stanu na dzień 30 marca 2009 r.) I. Postęp realizacji programu do dnia 30 marca 2009 r. 1.1 ZłoŜone wnioski o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

MIELECKI PARK PRZEMYSŁOWY. Stan zaawansowania projektu Maj 2007

MIELECKI PARK PRZEMYSŁOWY. Stan zaawansowania projektu Maj 2007 MIELECKI PARK PRZEMYSŁOWY Stan zaawansowania projektu Maj 2007 PLAN PREZENTACJI MIELECKI PARK PRZEMYSŁOWY stan realizacji PROJEKT: Budowa Inkubatora Nowych Technologii IN- Tech wraz z rozbudową Mieleckiego

Bardziej szczegółowo

Dotacje dla wiedzy i technologii

Dotacje dla wiedzy i technologii Dotacje dla wiedzy i technologii Ewelina Hutmańska, Wiceprezes Zarządu Capital-ECI sp. z o.o. Polskie firmy wciąż są wtórnymi innowatorami Ponad 34,5 mld zł wydały na innowacje firmy, zatrudniające powyżej

Bardziej szczegółowo

Priorytet X. Pomoc techniczna

Priorytet X. Pomoc techniczna Priorytet X. Pomoc techniczna Celem głównym priorytetu jest skuteczna absorpcja środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. W ramach priorytetu wspierane

Bardziej szczegółowo

Dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych odwiedził płockie inwestycje

Dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych odwiedził płockie inwestycje Dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych odwiedził płockie inwestycje Rekultywacja składowisk w Kobiernikach dzięki unijnej dotacji Dyrektor M. Frankowski przecina wstęgę na składowisku

Bardziej szczegółowo

ELME PRIMUS www.elme.pl info@elme.pl tel. 602 433 228 Nowe zasady przyznawania dotacji unijnych perspektywa 2014-2020

ELME PRIMUS www.elme.pl info@elme.pl tel. 602 433 228 Nowe zasady przyznawania dotacji unijnych perspektywa 2014-2020 Nowe zasady przyznawania dotacji unijnych perspektywa 2014-2020 Perspektywa na lata 2014-2020 będzie wdrażana w Polsce poprzez 6 krajowych programów operacyjnych zarządzanych przez Ministerstwo Infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Kwartalna informacja z realizacji Programu Rozwój Polski Wschodniej. stan na dzień 31 marca 2012 r.

Kwartalna informacja z realizacji Programu Rozwój Polski Wschodniej. stan na dzień 31 marca 2012 r. Kwartalna informacja z realizacji Programu nr1/ stan na dzień 31 marca r. Program o wartości prawie 10 mld PLN dofinansowuje ze środków unijnych m.in.: rozbudowę i wyposażenie uczelni, tworzenie parków

Bardziej szczegółowo

Ogółem EFRR ,00. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego

Ogółem EFRR ,00. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego 1. Numer i nazwa osi priorytetowej 4. Dziedzictwo naturalne i kulturowe 2. Cele szczegółowe osi priorytetowej Zwiększona skuteczność przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz w usuwaniu skutków katastrof.

Bardziej szczegółowo

dla rozwoju Mazowsza www.mazowia.eu PROMUJEMY PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Działanie 1.7 Promocja gospodarcza

dla rozwoju Mazowsza www.mazowia.eu PROMUJEMY PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Działanie 1.7 Promocja gospodarcza dla rozwoju Mazowsza PROMUJEMY PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Działanie 1.7 Promocja gospodarcza Priorytet I Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu Regionalny Program

Bardziej szczegółowo

Fundusze dla oświaty Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Fundusze dla oświaty Program Operacyjny Kapitał Ludzki Fundusze dla oświaty Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Warszawa 2008 2 Program Operacyjny Kapitał

Bardziej szczegółowo

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Towarzystwo Inicjatyw Europejskich ul. Próchnika 1 lok. 303 90-408 Maj 2013 Operator Programu Wolontariatu Długoterminowego

Bardziej szczegółowo

Problematyka mieszkaniowa w programach rewitalizacji miejskich obszarów centralnych

Problematyka mieszkaniowa w programach rewitalizacji miejskich obszarów centralnych Problematyka mieszkaniowa w programach rewitalizacji miejskich obszarów centralnych dr Alina Muzioł-Węcławowicz Politechnika Warszawska Forum Rewitalizacji 1 PLAN PREZENTACJI projekty mieszkaniowe a kompleksowość

Bardziej szczegółowo

Wstępny projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020. Lublin, 26.06.2013 r.

Wstępny projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020. Lublin, 26.06.2013 r. Wstępny projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020 Lublin, 26.06.2013 r. Logika procesu programowania RPO WL na lata 2014-2020 Główne założenia wydatkowania środków

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PUŁAWY DO 2020 ROKU Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PUŁAWY DO 2020 ROKU Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030 Spotkanie organizacyjne STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PUŁAWY DO 2020 ROKU Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030 Puławy, 19 marca 2014 Agenda spotkania Zespołu ds. opracowania Strategii 2 Rozwoju Miasta Puławy do roku

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Rola Instytucji Zarządzającej Programem

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Rola Instytucji Zarządzającej Programem Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Rola Instytucji Zarządzającej Programem Województwo Śląskie - charakterystyka Powierzchnia: 12 334 km 2 niecałe 4% powierzchni Polski

Bardziej szczegółowo

Stan budowy projektów szerokopasmowych finansowanych ze środków UE

Stan budowy projektów szerokopasmowych finansowanych ze środków UE Stan budowy projektów szerokopasmowych finansowanych ze środków UE Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Departament Funduszy Strukturalnych 1 Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej Dotychczas w ramach

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Działania PROW 2014-2020 bezpośrednio ukierunkowane na rozwój infrastruktury: 1. Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich 2. Scalanie

Bardziej szczegółowo

Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP

Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP Mirosław Marek PARP, Prezes Zarządu Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)

Bardziej szczegółowo

Wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji w regionalnych i krajowych programach operacyjnych na lata

Wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji w regionalnych i krajowych programach operacyjnych na lata Wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji w regionalnych i krajowych programach operacyjnych na lata 2014-2020 Władysław Ortyl Marszałek Województwa Podkarpackiego Mielec, 30.05.2014

Bardziej szczegółowo

Konferencja inaugurująca Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego w Województwie Śląskim Katowice, 18 maja 2004 Materiały konferencyjne

Konferencja inaugurująca Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego w Województwie Śląskim Katowice, 18 maja 2004 Materiały konferencyjne Konferencja inaugurująca Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego w Województwie Śląskim Katowice, 18 maja 2004 Materiały konferencyjne Członkostwo w Unii Europejskiej daje ogromne szanse regionom,

Bardziej szczegółowo

przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Michałów

przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Michałów Wykorzystanie przez Gminę Michałów środków finansowych pochodzących z Funduszy Unijnych w 2015r W TRAKCIE REALIZACJI SĄ NASTĘPUJĄCE PROJEKTY: Projekt Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez przeciwdziałanie

Bardziej szczegółowo

Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020. 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki

Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020. 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki 476,46 mln euro (ok. 1,95 mld PLN ) z EFRR na rozwój gospodarczy regionu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 837/15 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 10 listopada 2015 roku.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 837/15 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 10 listopada 2015 roku. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 837/15 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 10 listopada 2015 roku. 1. Numer i nazwa osi priorytetowej 4. Dziedzictwo naturalne i kulturowe 2. Cele szczegółowe osi priorytetowej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 837/15 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 10 listopada 2015 roku.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 837/15 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 10 listopada 2015 roku. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 837/15 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 10 listopada 2015 roku. 1. Numer i nazwa osi priorytetowej 4. Dziedzictwo naturalne i kulturowe 2. Cele szczegółowe osi priorytetowej

Bardziej szczegółowo

PRIORYTET 6 WYKORZYSTANIE I PROMOCJA POTENCJAŁU TURYSTYCZNEGO I KULTUROWEGO DOLNEGO ŚLASKA ( TURYSTYKA I KULTURA )

PRIORYTET 6 WYKORZYSTANIE I PROMOCJA POTENCJAŁU TURYSTYCZNEGO I KULTUROWEGO DOLNEGO ŚLASKA ( TURYSTYKA I KULTURA ) INFORMACJA DOTYCZĄCA POZYSKANIA SRODKÓW UNIJNYCH W RAMACH RPO WD ( DZIAŁANIA 6. 4) PRIORYTET 6 WYKORZYSTANIE I PROMOCJA POTENCJAŁU TURYSTYCZNEGO I KULTUROWEGO DOLNEGO ŚLASKA ( TURYSTYKA I KULTURA ) DZIAŁANIE

Bardziej szczegółowo

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO. Ilona Ligocka Departament Funduszy Europejskich. 4 marca 2013 r.

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO. Ilona Ligocka Departament Funduszy Europejskich. 4 marca 2013 r. Ilona Ligocka Departament Funduszy Europejskich Perspektywa 2007-2013 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Działanie 2.1 Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej 2014-2020. www.pgie.pl

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej 2014-2020. www.pgie.pl Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Założenia perspektywy finansowej 2014-2020 www.pgie.pl Perspektywa 2014-2020 W latach 2014-2020 Polska otrzyma z budżetu UE ok. 119,5 mld euro. Na

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z REALIZACJI RPO WL W 2013 R. ORAZ STAN REALIZACJI RPO WL NA DZIEŃ 31 MAJA 2014 R. LUBLIN 23 czerwca 2014 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z REALIZACJI RPO WL W 2013 R. ORAZ STAN REALIZACJI RPO WL NA DZIEŃ 31 MAJA 2014 R. LUBLIN 23 czerwca 2014 r. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z REALIZACJI RPO WL 2007 2013 W 2013 R. ORAZ STAN REALIZACJI RPO WL 2007 2013 NA DZIEŃ 31 MAJA 2014 R. LUBLIN 23 czerwca 2014 r. STAN WDRAŻANIA RPO WL NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2013 R. ALOKACJA

Bardziej szczegółowo

II POSIEDZENIE ZESPOŁU

II POSIEDZENIE ZESPOŁU Posiedzenie zespołu ds. opracowania projektu krajowego planu mającego na celu zwiększenie liczby budynków o niemal zerowym zużyciu energii oraz optymalizacji zasad ich finansowania II POSIEDZENIE ZESPOŁU

Bardziej szczegółowo

Osie priorytetowe Gospodarka Innowacje Technologie Rozwój społeczeństwa informacyjnego Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej

Osie priorytetowe Gospodarka Innowacje Technologie Rozwój społeczeństwa informacyjnego Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej RPO WZ 2014-2020 Osie priorytetowe 1. Gospodarka Innowacje Technologie 2. Rozwój społeczeństwa informacyjnego 3. Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej 4. Dostosowanie do zmian klimatu 5. Rozwój naturalnego

Bardziej szczegółowo

Wsparcie unijne nie dotyczy bieżącej działalności służby zdrowia. To pieniądze na rozwój.

Wsparcie unijne nie dotyczy bieżącej działalności służby zdrowia. To pieniądze na rozwój. Wsparcie unijne nie dotyczy bieżącej działalności służby zdrowia. To pieniądze na rozwój. W latach 2007-2013 do służby zdrowia trafi około 1,5 mld euro unijnego dofinansowania, czyli 7 razy więcej niż

Bardziej szczegółowo

Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w systemie finansowania zadań proekologicznych w Polsce. Kołobrzeg, 9 grudnia 2013 roku

Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w systemie finansowania zadań proekologicznych w Polsce. Kołobrzeg, 9 grudnia 2013 roku Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w systemie finansowania zadań proekologicznych w Polsce Kołobrzeg, 9 grudnia 2013 roku Narzędzia polityki ekologicznej państwa: instrumenty prawne

Bardziej szczegółowo

DLA ROZWOJU MAZOWSZA. www.mazowia.eu

DLA ROZWOJU MAZOWSZA. www.mazowia.eu DLA ROZWOJU MAZOWSZA Stwarzamy warunki do rozwoju firm Działanie 1.4 Wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu Priorytet I Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na

Bardziej szczegółowo

Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej. Fundusze unijne. a zróżnicowanie regionalne kraju. Warszawa, 27 marca 2008 r. 1

Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej. Fundusze unijne. a zróżnicowanie regionalne kraju. Warszawa, 27 marca 2008 r. 1 Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej Fundusze unijne a zróżnicowanie regionalne kraju Warszawa, 27 marca 2008 r. 1 Proces konwergencji w wybranych krajach UE (zmiany w stosunku do średniego PKB

Bardziej szczegółowo

Stan na dzień 30.11.2009r. Wydział Rozwoju Powiatu - pokój 206, tel. 041 39 53 012

Stan na dzień 30.11.2009r. Wydział Rozwoju Powiatu - pokój 206, tel. 041 39 53 012 Informacja o środkach pozyskanych przez Powiat Skarżyski z Unii Europejskiej i wsparciu krajowym w roku 2009, złożonych wnioskach o dofinansowanie oraz planowanych projektach na rok 2010 Stan na dzień

Bardziej szczegółowo

10 lat Gminy Płoniawy-Bramura w Unii Europejskiej

10 lat Gminy Płoniawy-Bramura w Unii Europejskiej 10 lat Gminy Płoniawy-Bramura w Unii Europejskiej INWESTYCJE REALIZOWANE W GMINIE PŁONIAWY-BRAMURA DOFINANSOWANE ZE SRODKÓW UE Rozbudowa i modernizacja systemów zaopatrzenia w wodę oraz infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Tytuł projektu: Politechnika Białostocka. Nazwa beneficjenta:

Tytuł projektu: Politechnika Białostocka. Nazwa beneficjenta: Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości i Wybranych Nowych Technologii Politechniki Białostockiej" jako instrument na rzecz tworzenia warunków dla rozwoju innowacyjności gospodarki i regionu Tytuł projektu:

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb sektora ciepłownictwa w obszarze B+R+I. Iwona Wendel, Podsekretarz Stanu w MIiR

Nowa perspektywa finansowa ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb sektora ciepłownictwa w obszarze B+R+I. Iwona Wendel, Podsekretarz Stanu w MIiR Nowa perspektywa finansowa ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb sektora ciepłownictwa w obszarze B+R+I Iwona Wendel, Podsekretarz Stanu w MIiR XIX Forum Ciepłowników Polskich Międzyzdroje, 13-16 września

Bardziej szczegółowo

PO KL Komponent Regionalny podsumowanie i rezultaty

PO KL Komponent Regionalny podsumowanie i rezultaty PO KL Komponent Regionalny podsumowanie i rezultaty Poprawa dostępu do zatrudnienia Wspieranie aktywności zawodowej Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Rozwój i upowszechnienie

Bardziej szczegółowo

Solsum: Dofinansowanie na OZE

Solsum: Dofinansowanie na OZE Solsum: Dofinansowanie na OZE Odnawialne źródło energii (OZE) W ustawie Prawo energetyczne źródło energii odnawialnej zdefiniowano jako źródło wykorzystujące w procesie przetwarzania energię wiatru, promieniowania

Bardziej szczegółowo

ZPORR Tak wiele dla tak wielu

ZPORR Tak wiele dla tak wielu ZPORR 04-06. Tak wiele dla tak wielu Informacja prasowa, 30 października 08r. Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego dobiega końca. Rok 08 jest ostatnim rokiem realizacji ZPORR. Największy

Bardziej szczegółowo

Konferencja prasowa podczas XIV Forum Edukacyjnego dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Konferencja prasowa podczas XIV Forum Edukacyjnego dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw 2014 Bożena Lublińska Kasprzak Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Konferencja prasowa podczas XIV Forum Edukacyjnego dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw Warszawa, 24 czerwca 2014 r.,

Bardziej szczegółowo