Międzynarodowe Targi Ochrony Pracy, PoŜarnictwa i Ratownictwa

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Międzynarodowe Targi Ochrony Pracy, PoŜarnictwa i Ratownictwa"

Transkrypt

1 Międzynarodowe Targi Ochrony Pracy, PoŜarnictwa i Ratownictwa Program wydarzeń Wtorek, 24 kwietnia Godzina Wydarzenie Miejsce Konferencja "Kultura bezpieczeństwa pracy a prewencja wypadkowa" Hol Wschodni, II piętro, Sala Niebieska Tematyka: Kultura bezpieczeństwa, pracodawca, pracownik. Wypadki przy pracy a prewencja wypadkowa. Dobre praktyki BHP w zakładzie pracy. Program szczegółowy: Powitanie uczestników - Marek Nościusz, Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników SłuŜby BHP Rola Państwa w kształtowaniu bezpieczeństwa pracy w Polsce. - Jan Rulewski, senator RP Pracodawca a kultura bezpieczeństwa w zakładzie pracy. - Zbigniew śurek, Business Centre Club Partnerzy społeczni a bezpieczne miejsce pracy. - Zbigniew Janowski, ZZ Budowlani Przerwa kawowa XX lat firmy ROBOD S.A Środki ochrony indywidualnej a kultura pracy. - Andrzej Wieder, ROBOD S.A Rola Państwowej Inspekcji Pracy w prewencji wypadkowej. 1/9

2 - Henryk Batarowski Ocena ryzyka zawodowego a prewencja wypadkowa. - Adam Słomka Rola systemu bezpieczeństwa w kształtowaniu kultury pracy. - Wojciech Michalec, TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o Przerwa kawowa Rola Społecznej Inspekcji Pracy w zakładzie pracy. - Maciej Ratajczak, Społeczny Inspektor Pracy Dobre praktyki BHP. - Jerzy Szymański, Volkswagen Poznań Sp. z o. o Dobre praktyki BHP. - Krzysztof Węgierek, WSK Rzeszów Dobre praktyki BHP. - Urszula Gawrysiak, BUDIMEX S.A Dyskusja Podsumowanie i zakończenie konferencji. - Marek Nościusz, Prezes OSPSBHP Organizator: Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników SłuŜby BHP Współorganizatorzy: Państwowa Inspekcja Pracy, ROBOD S.A., TÜV RHEINLAND POLSKA SP. Z O.O Uroczyste otwarcie targów SAWO połączone z galą wręczenia nagród Grand Prix i Złoty Medal SAWO Konferencja Ocena ryzyka zawodowego w zakresie czynników psychospołecznych a wypadki przy pracy. Program PrzeciąŜenie psychiczne i stres w miejscu pracy, a wypadki i zdarzenia potencjalnie wypadkowe. Doświadczenia programu prewencyjnego Państwowej Inspekcji Paw. 11 (Iglica) Hol Wschodni, II piętro, Sala Zielona 2/9

3 Pracy - Michał Galbarczyk, Państwowa Inspekcja Pracy, OIP Katowice Zarządzanie ryzykiem zawodowym w zakresie czynników psychospołecznych. Prewencja negatywnych skutków stresu w miejscu pracy w świetle badań naukowych - dr hab. n. hum., prof. CIOP-PIB Maria Widerszal-Bazyl, Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy Zarządzanie ryzykiem psychospołecznym doświadczenia i postępy - Ms Jeanette Falk-Berglind, Szwedzki Urząd ds. Środowiska Pracy Działanie prewencyjne inspekcji pracy na rzecz ograniczania wypadków i chorób zawodowych związanych z zagroŝeniami psychospołecznymi. Psychospołeczne zagroŝenia w pracy - kontrola psychospołecznych aspektów środowiska w pracy w Danii - Kristina Møller i Anette Skov, Duński Urząd ds. Środowiska Pracy Psychospołeczne czynniki i wypadki przy pracy z punktu widzenia holenderskiej inspekcji pracy - Jos Vervoort, holenderska Inspekcja Spraw Socjalnych i Zatrudnienia Zarządzanie stresem case study przykład praktycznego ograniczenia wypadków przy pracy i innych zdarzeń niepoŝądanych w wyniku wdroŝenia programów prewencji zagroŝeń psychospołecznych - Teresa RóŜycka, specjalista ds. BHP, Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu Seminarium w językach polskim i angielskim Organizator: Państwowa Inspekcja Pracy Patronat medialny: "Praca i Zdrowie" Pokaz najnowocześniejszych rozwiązań w poŝarnictwie i ratownictwie Sektor 03 (przy paw. 4) Organizator: Fire-Max sp. z o.o Konferencja Skuteczne techniki oceny Paw. 6, sala konferencyjna 3/9

4 ryzyka Program: Postrzeganie zagroŝeń [warsztaty] - Justyna Kostka, Kirschstein&Partner - W jaki sposób my sami postrzegamy ryzyko? - Czy tak samo postrzegają je pracownicy? - Jaki to ma wpływ na bezpieczeństwo w pracy? Skutki lekcewaŝenia zasad dotyczących uŝywania ochron indywidualnych - Włodzimierz Piłaciński, Secura B.C. - Dlaczego pracownicy nie uŝywają ochron indywidualnych? - Jak bardzo moŝe na tym ucierpieć ich zdrowie? Ocena ryzyka zawodowego - Paweł Szczepański, QES Consulting - Kto powinien przeprowadzić ocenę ryzyka? - Jak skutecznie przeprowadzić ocenę ryzyka zawodowego? - Jakie warunki muszą zostać spełnione? - Czy oceny ryzyka moŝna dokonać bez współpracy z pracownikami? Ocena ryzyka dla zadań/prac - Paweł Szczepański, QES Consulting - Jak dokonać oceny ryzyka dla poszczególnych zadań/prac - Czym taka ocena róŝni się od oceny ryzyka zawodowego? Ocena ryzyka w ostatniej chwili przed rozpoczęciem pracy - Paweł Szczepański, QES Consulting - Czy pracownik moŝe sam dokonać oceny ryzyka? - Czy ocena ryzyka w ostatniej chwili moŝe być skuteczna? - Przykłady dobrych praktyk i praktycznych rozwiązań Organizator: portal Kultura Bezpieczeństwa i QES Consulting 4/9

5 Środa, 25 kwietnia Wydarzenie Bezpieczna praca na wysokości Program szczegółowy Miejsce Paw. 6, sala konferencyjna Rejestracja uczestników Podtawy prawne, statystyki, przykłady i przyczyny wypadków, profilaktyka - Włodzimierz Wiśniewski, OIP Olsztyn 10: Prawidłowe uŝytkowanie sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości - Jacek Sosnowski, PROTEKT Wykorzystanie siatek asekuracyjnych w budownictwie przykłady obiektów realizowanych na EURO Tomasz Mucha, TOTEM Safety Bezpieczeństwo pracy na wysokości stałe systemy asekuracyjne - Benjamin Kuciński, TOTEM Safety Nadzór ratowniczy przy wykorzystaniu technik dostępu linowego w pracy na wysokości - Dominik Szmajda, Organizacja Techników Dostępu Linowego Przerwa, przejście na miejsce pokazu Paw. 6A, przy stoisku Pokaz poziomego transportu poszkodowanego zorganizowany przez Organizację Techników Dostępu Linowego Organizator: Redakcja czasopisma PROMOTOR BHP Zgłoszenia: Tel.: Konferencja modułowa Partnerstwo dla prewencji Program: Europejska kampania informacyjna pn. Partnerstwo dla prewencji - Wiktor M. Paw. 5, sala WTC 5/9

6 Zawieska, Dyrektor Krajowego Punktu Centralnego Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy. Wręczenie statuetki AKTYWNY DZIENNIKARZ Pani ElŜbiecie Łukowskiej Rola kadry zarządzającej w kształtowaniu bezpieczeństwa pracy - Zofia Pawłowska, CIOP-PIB. Partycypacja pracowników w zarządzaniu bezpieczeństwem pracy - Małgorzata Pęciłło-Pacek, CIOP-PIB. Kształtowanie komunikacji pomiędzy pracownikami i kadrą zarządzającą w świetle społecznej odpowiedzialności biznesu - Mirella Panek-Owsiańska, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Alfred Brzozowski, CIOP-PIB Bezpieczne magazynowanie i transport chemikaliów Program: ZagroŜenia powaŝną awarią przemysłową w magazynach niebezpiecznych towarów chemicznych - Jerzy S. Michalik, Agnieszka Gajek, CIOP-PIB. Wzorcowe praktyki magazynowe i krótki kurs architektury magazynowej - Marek RóŜycki, Sieć Ekspertów ds. BHP certyfikowanych przez CIOP-PIB. Działania prewencyjne w przemyśle petrochemicznym na przykładzie PKN Orlen - Jan Płaza, PKN ORLEN, Forum Liderów Bezpiecznej Pracy. ADR - europejskie przepisy o bezpieczeństwie w przewozie drogowym towarów niebezpiecznych w teorii oraz w praktyce firmy DB Schenker - Tadeusz Leszczyński, DB Schenker, Forum Liderów Bezpiecznej Pracy. Zasady stosowania środków ochrony indywidualnej w magazynach chemikaliów uŝytkowych - Katarzyna Majchrzycka, Krzysztof Makowski, CIOP-PIB. Organizator: Centralny Instytut Ochrony Pracy Państwowy Instytut Badawczy 6/9

7 Warsztaty Zarządzanie ryzykiem w zakresie czynników psychospołecznych w pracy Celem warsztatów jest zaprezentowanie praktycznych sposobów wykorzystania dostępnych narzędzi do identyfikacji i szacowania zagroŝeń psychospołecznych w środowisku pracy w celu zarządzania tym obszarem ryzyka w przedsiębiorstwie. Warsztaty słuŝyć będą równieŝ ukazaniu relacji pomiędzy działaniami profilaktycznymi w przedsiębiorstwie, które wynikają z właściwie przeprowadzonej oceny ryzyka zawodowego a ograniczaniem zdarzeń niepoŝądanych, w tym zdarzeń potencjalnie wypadkowych i wypadków przy pracy, a w dłuŝszej perspektywie chorób zawodowych. Warsztaty prowadzone będą przez psychologów pracowników Państwowej Inspekcji Pracy. Paw. 14 B, sale 3.1, 3.2, 3.B, 3.C Organizator: Państwowa Inspekcja Pracy Konferencja To człowiek powoduje wypadki Paw. 6, sala konferencyjna Zmiana zachowań pracownika i kierownika - Justyna Kostka, Kirschstein&Partner Wywieranie wpływu: perswazja czy system kar i nagród? Jak przekonać pracowników (i kierowników) do poŝądanych zachowań? Spraw, Ŝeby pracownik chciał pracować bezpiecznie - Adam Jabłoński, Filter Service Jak przekonać pracowników do uŝywania ochron indywidualnych? Racjonalne zarządzanie kosztami ochron indywidualnych. Paweł Rolewski, DuPont Sustainable Solutions System Safe Start / Stop Obserwacja zachowań. Pozytywna komunikacja i motywacja pracowników. Marcin Gołębiewski, Geofizyka Toruń Bezpieczny lider poszukiwań gazu łupkowego. 7/9

8 Podejście firmy Geofizyka Toruń do kwestii bezpieczeństwa pracy. Dobre praktyki - studium przypadku. Efektywne zarządzanie Środkami Ochrony Indywidualnej - Ryszard Szefler, Robod S.A W jaki sposób zoptymalizować koszty ponoszone na bezpieczeństwo pracy? Czy są moŝliwe alternatywne rozwiązania, gwarantujące wysoką ochronę pracowników? Zdarzenia potencjalnie wypadkowe - Paweł Szczepański, QES Consulting Doskonałe narzędzie czy poŝeracz czasu? Przyczyny sukcesów i poraŝek? Zdarzenia potencjalnie wypadkowe okiem zarządu - Jacek Bandurski, Rhodia Polyamide Polska W jaki sposób zarząd postrzega programy podnoszące bezpieczeństwo pracy? Czy bezpieczeństwo moŝna przełoŝyć na zyski finansowe? W jaki sposób zaangaŝować kierownictwo firmy? Organizator: portal KulturaBezpieczeństwa.pl i QES Consulting Konferencja 20 lat Państwowej StraŜy PoŜarnej postęp w technice poŝarniczej Tematyka Stan wyposaŝenia PSP w sprzęt u zarania jej powstania i nałoŝenia nowych zadań ratowniczych (początek lat 90-tych XX w). st. bryg. w st. spocz. Marek Płotica były Dyrektor Biura Kwatermistrzowskiego KG PSP; Zmiany w wyposaŝeniu straŝaków w ochrony osobiste. st. bryg. Robert Czarnecki Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony PrzeciwpoŜarowej PIB Józefów k/otwocka; Ewolucja systemu certyfikacji sprzętu i urządzeń Hol Wschodni, II piętro, Sala Zielona 8/9

9 w ochronie przeciwpoŝarowej na przestrzeni ostatnich 20 lat. mł. bryg. dr inŝ. Dariusz Wróblewski Dyrektor Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony PrzeciwpoŜarowej PIB Józefów k/otwocka; Współczesne konstrukcje samochodów poŝarniczych eksploatowane w Państwowej StraŜy PoŜarnej. st. bryg. Paweł Frątczak Rzecznik Prasowy Komendanta Głównego PSP; Bezpieczny sygnalizator akustyczny dla pojazdów uprzywilejowanych Paweł Górski Centralny Instytut Ochrony Pracy Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie; Wystąpienia firm. Konferencja adresowana jest m.in. do straŝaków PSP, OSP i ZSP, przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej. Warunki uczestnictwa: Stan na dzień: Wstęp na konferencję jest bezpłatny. Wymagana jest rejestracja on-line na stronie UWAGA: Rejestracja nie zapewnia wejścia na targi SAWO. Dodatkowych informacji udzielają: Andrzej Król Tomasz Wiśniewski Tel./fax Organizatorzy: Komenda Główna Państwowej StraŜy PoŜarnej, Komenda Wojewódzka Państwowej StraŜy PoŜarnej w Poznaniu, Wielkopolski Oddział Stowarzyszenia InŜynierów i Techników PoŜarnictwa 9/9

Wojewoda Wielkopolski Marszałek Województwa Wielkopolskiego

Wojewoda Wielkopolski Marszałek Województwa Wielkopolskiego Co trzy i pół minuty ktoś umiera w UE na skutek przyczyn związanych z pracą. Oznacza to prawie 167 000 przypadków zgonów rocznie spowodowanych wypadkami przy pracy (7 500) lub chorobami zawodowymi (159

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYDARZEŃ POLEKO i KOMTECHNIKA 2011

PROGRAM WYDARZEŃ POLEKO i KOMTECHNIKA 2011 PROGRAM WYDARZEŃ POLEKO i KOMTECHNIKA 2011 Stan na dzień 15.11.2011 PONIEDZIAŁEK, 21 LISTOPADA 2011 Godz. Wydarzenie Uwagi Miejsce 10.00-18.00 MIĘDZYNARODOWY KONGRES OCHRONY ŚRODOWISKA ENVICON Pawilon

Bardziej szczegółowo

,,ZAINSTALUJ SIĘ W POZNANIU. ŻYJ, PRACUJ I DZIAŁAJ W BEZPIECZNYM, INTELIGENTNYM I NOWOCZESNYM OTOCZENIU

,,ZAINSTALUJ SIĘ W POZNANIU. ŻYJ, PRACUJ I DZIAŁAJ W BEZPIECZNYM, INTELIGENTNYM I NOWOCZESNYM OTOCZENIU Informacja prasowa, kwiecień 2014,,ZAINSTALUJ SIĘ W POZNANIU. ŻYJ, PRACUJ I DZIAŁAJ W BEZPIECZNYM, INTELIGENTNYM I NOWOCZESNYM OTOCZENIU W dniach 8 11 kwietnia 2014 roku Międzynarodowe Targi Poznańskie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYDARZEŃ TOWARZYSZĄCYCH MIĘDZYNARODOWYM TARGOM BUDOWNICTWA BUDMA 2012

PROGRAM WYDARZEŃ TOWARZYSZĄCYCH MIĘDZYNARODOWYM TARGOM BUDOWNICTWA BUDMA 2012 PROGRAM WYDARZEŃ TOWARZYSZĄCYCH MIĘDZYNARODOWYM TARGOM BUDOWNICTWA BUDMA 2012 Stan na 18.01.2012 r. WTOREK, 24.01.2012 r. Godz. Wydarzenie Sala Uwagi 11:00 UROCZYSTE OTWARCIE TARGÓW BUDMA, BUMASZ, CBS,

Bardziej szczegółowo

12:40 14:00 14:00 15:00 15:00 16:00

12:40 14:00 14:00 15:00 15:00 16:00 Program 27 listopada 2014 r. 09:00 10:20 Rejestracja uczestników 12:40 14:00 Panel dyskusyjny - Strategiczna współpraca sektora nauki, techniki i przedsiębiorstw w transferze wiedzy, nowych technologii

Bardziej szczegółowo

Kampanie społeczne dotyczące bezpieczeństwa pracy

Kampanie społeczne dotyczące bezpieczeństwa pracy Kampanie społeczne dotyczące bezpieczeństwa pracy w kontekście społecznej odpowiedzialności biznesu w Polsce mgr Agnieszka Szczygielska mgr inż. Alfred Brzozowski Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy

Bardziej szczegółowo

Programy poprawy bezpieczeństwa pracy w budownictwie materiał na posiedzenie Rady Ochrony Pracy

Programy poprawy bezpieczeństwa pracy w budownictwie materiał na posiedzenie Rady Ochrony Pracy PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY GŁÓWNY INSPEKTORAT PRACY Programy poprawy bezpieczeństwa pracy w budownictwie materiał na posiedzenie Rady Ochrony Pracy Warszawa, marzec 2012 r. Wstęp Działania na rzecz poprawy

Bardziej szczegółowo

Współpraca z podwykonawcami w aspekcie bhp

Współpraca z podwykonawcami w aspekcie bhp Współpraca z podwykonawcami w aspekcie bhp przykłady dobrych praktyk pod red. Agnieszki Szczygielskiej Warszawa 2012 1 Opracowano i wydano w ramach programu wieloletniego pn. Poprawa bezpieczeństwa i warunków

Bardziej szczegółowo

BUDMA 2009 Program targów Stan na dzień 14.01.2009

BUDMA 2009 Program targów Stan na dzień 14.01.2009 BUDMA 2009 Program targów Stan na dzień 14.01.2009 19.01.2009 poniedziałek 11:00-16:00 Ogólnopolska konferencja szkoleniowa nadzoru budowlanego w aspekcie ekspozycji wystawienniczej i wydarzeń targów BUDMA

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIE BIBLIOGRAFIE

BIBLIOGRAFIE BIBLIOGRAFIE GŁÓWNA BIBLIOTEKA PRACY I ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO BIBLIOGRAFIE BIBLIOGRAFIE BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 2003 2012 131 W serii Bibliografie ukazały się: 2010 Nr 118 Jakość życia, ubóstwo i wykluczenie

Bardziej szczegółowo

AWARIE PRZEMYSŁOWE. - nowe regulacje prawne i problemy praktyczne. 9 10 lutego 2015 r., Hotel Westin, Warszawa. Prelegenci: Główne zagadnienia:

AWARIE PRZEMYSŁOWE. - nowe regulacje prawne i problemy praktyczne. 9 10 lutego 2015 r., Hotel Westin, Warszawa. Prelegenci: Główne zagadnienia: Główne zagadnienia: REGULACJE DYREKTYWY SEVESO III NOWE OBOWIĄZKI PROWADZĄCEGO ZAKŁAD O DUŻYM I ZWIĘKSZONYM RYZYKU WYSTĄPIENIA AWARII WYMAGANA DOKUMENTACJA ZAKŁADOWA W ZW. Z ZAPOBIEGANIEM AWARIOM PRZEMYSŁOWYM

Bardziej szczegółowo

VII. DZIAŁALNOŚĆ PREWENCYJNA ORAZ PROMOCJA OCHRONY PRACY

VII. DZIAŁALNOŚĆ PREWENCYJNA ORAZ PROMOCJA OCHRONY PRACY VII. DZIAŁALNOŚĆ PREWENCYJNA ORAZ PROMOCJA OCHRONY PRACY 157 158 SPRAWOZDANIE GIP Z DZIAŁALNOŚCI PIP W 2008 r. VII. DZIAŁALNOŚĆ PREWENCYJNA ORAZ PROMOCJA OCHRONY PRACY 1. Europejska kampania informacyjno-

Bardziej szczegółowo

Badania bezpieczeństwa transportu czas na integrację

Badania bezpieczeństwa transportu czas na integrację GAMBIT 2008 Krajowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego GAMBIT 2008 VII Międzynarodowe Seminarium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego pod honorowym patronatem Cezarego Grabarczyka, Ministra Infrastruktury

Bardziej szczegółowo

12/2012. Konferencja inaugurująca opublikowanie normy PN-ISO 26000:2012. Znormalizowane badania urządzeń medycznych. www.pkn.pl

12/2012. Konferencja inaugurująca opublikowanie normy PN-ISO 26000:2012. Znormalizowane badania urządzeń medycznych. www.pkn.pl 12/2012 Znormalizowane badania urządzeń medycznych Konferencja inaugurująca opublikowanie normy PN-ISO 26000:2012 WYDAWCA POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY www.pkn.pl Fotolia.com - tanewpix SPIS TREŚCI 12/2012

Bardziej szczegółowo

Ratownictwo medyczne i zarządzanie kryzysowe

Ratownictwo medyczne i zarządzanie kryzysowe Legnica 2008 Ratownictwo medyczne i zarządzanie kryzysowe Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy Wyższa Szkoła Medyczna LZDZ w Legnicy Pogotowie Ratunkowe w Legnicy Centrum Naukowo-Badawcze

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Psychologia i psychoprofilaktyka. Organizacja i zarządzanie. Pedagogika. Finanse i rachunkowość. Informatyka

Spis treści. Psychologia i psychoprofilaktyka. Organizacja i zarządzanie. Pedagogika. Finanse i rachunkowość. Informatyka Władze Uczelni 2 Warunki ogólne studiów 4 Centrum Studiów Podyplomowych 5 Organizacja i zarządzanie Zarządzanie Projektami Europejskimi (Project management) 6 Europejski menedżer jakości 7 Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Wstęp. QES Consulting posiada w swojej ofercie następujące szkolenia:

Wstęp. QES Consulting posiada w swojej ofercie następujące szkolenia: Wstęp Kim jesteśmy? Przede wszystkim Najlepszymi trenerami audytorami praktykami! Z pasją i zaangażowaniem potrafimy nauczyć i pomóc wdrażać kulturę bezpieczeństwa.wyróżniamy się umiejętnością wbudowania

Bardziej szczegółowo

Akademia Górniczo Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie

Akademia Górniczo Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie PROGRAM KRAKÓW Akademia Górniczo Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości w Krakowie BiznesTUBE Sp. z o.o. Business Link Kraków Centrum Informacyjne FEM Centrum Kształcenia

Bardziej szczegółowo

PROGNOZY Z OBAWAMI EUROPA DWÓCH PRĘDKOŚCI ZAMIATANIE DEFICYTU POD DYWAN WYNIKI BRANŻY LEPSZE NIŻ NASTROJE

PROGNOZY Z OBAWAMI EUROPA DWÓCH PRĘDKOŚCI ZAMIATANIE DEFICYTU POD DYWAN WYNIKI BRANŻY LEPSZE NIŻ NASTROJE MAZOWIECKA FIRMA ROKU str. 112 str. 156 PERŁY MEDYCYNY str. 126 ORŁY POLSKIEGO BUDOWNICTWA Cena 4.20 zł (w tym 8% VAT) Nr 1 (55) Styczeń/Luty 2012 PROGNOZY Z OBAWAMI str. 38 EUROPA DWÓCH PRĘDKOŚCI str.

Bardziej szczegółowo

Jak wziąć udział w kampanii i uzyskać status partnera kampanii Stres w pracy? Nie, dziękuję! na poziomie krajowym

Jak wziąć udział w kampanii i uzyskać status partnera kampanii Stres w pracy? Nie, dziękuję! na poziomie krajowym Jak wziąć udział w kampanii i uzyskać status partnera kampanii Stres w pracy? Nie, dziękuję! na poziomie krajowym Bezpieczeństwo i zdrowie w pracy dotyczy każdego. Jest dobre dla ciebie. Dobre dla firmy

Bardziej szczegółowo

Forum Bezpieczeństwa Kolejowego

Forum Bezpieczeństwa Kolejowego Zespół Doradców Gospodarczych TOR i SITK o. w Łodzi zapraszają na konferencję organizowaną przez RK Konferencje Forum Bezpieczeństwa Kolejowego - ludzie, procedury, technika - przekształcanie systemu zarządzania

Bardziej szczegółowo

24 września 2012 INAUGURACJA. Akademia Muzyczna w Katowicach. ul. Zacisze 3. Wyjazdowe posiedzenie Rady Krajowej Izby Gospodarczej

24 września 2012 INAUGURACJA. Akademia Muzyczna w Katowicach. ul. Zacisze 3. Wyjazdowe posiedzenie Rady Krajowej Izby Gospodarczej PROGRAM II EUROPEJSKIEGO KONGRESU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW KATOWICE, 24-27 WRZEŚNIA 2012 24 września 2012 INAUGURACJA Akademia Muzyczna w Katowicach ul. Zacisze 3 Godz. 10.00 Godz. 12.00 Wyjazdowe

Bardziej szczegółowo

VIII. PROMOCJA OCHRONY PRACY

VIII. PROMOCJA OCHRONY PRACY VIII. PROMOCJA OCHRONY PRACY PROMOCJA OCHRONY PRACY W roku sprawozdawczym, włączając się w realizację planu Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy w Bilbao, Państwowa Inspekcja Pracy podjęła,

Bardziej szczegółowo

Stres w pracy? Nie, dziękuję!

Stres w pracy? Nie, dziękuję! Bezpieczeństwo i zdrowie w pracy dotyczy każdego. Jest dobre dla ciebie. Dobre dla firmy. Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy Stres w pracy? Nie, dziękuję! www.healthy-workplaces.eu Konkurs Dobrych Praktyk

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 42 ATRAKCYJNE KIERUNKI STUDIÓW Z DZIEDZIN TAKICH JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI PEDAGOGIKA

Bardziej szczegółowo

Wyniki dzięki szkoleniom. Wiedza zapewniająca wzrost.

Wyniki dzięki szkoleniom. Wiedza zapewniająca wzrost. Wyniki dzięki szkoleniom. Wiedza zapewniająca wzrost. Katalog szkoleń 2014 Spis Treści JAKOŚĆ...6 Audytor wewnętrzny ISO 9001:2008...7 Audytor wiodący systemu zarządzania jakością wg ISO 9001:2008 (rejestrowane

Bardziej szczegółowo

Wydział Zamiejscowy w Cieszynie ul. Frysztacka 44 tel. 33 851 02 81 tel. kom. 601 309 627 e-mail: cieszyn@wsb.edu.pl

Wydział Zamiejscowy w Cieszynie ul. Frysztacka 44 tel. 33 851 02 81 tel. kom. 601 309 627 e-mail: cieszyn@wsb.edu.pl Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej ul. Cieplaka 1C tel. 32 262 28 05 skype: rekrutacja_wsb gg: 4736950 e-mail: info@wsb.edu.pl facebook.com/wsb.dg Wydział Zamiejscowy w Cieszynie ul. Frysztacka

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Psychologia i psychoprofilaktyka. Informacje ogólne\rekrutacja 2. Centrum Studiów Podyplomowych 3. Organizacja i zarządzanie.

Spis treści. Psychologia i psychoprofilaktyka. Informacje ogólne\rekrutacja 2. Centrum Studiów Podyplomowych 3. Organizacja i zarządzanie. Spis treści Psychologia i psychoprofilaktyka Psychologia transportu 29 Informacje ogólne\rekrutacja 2 Centrum Studiów Podyplomowych 3 Organizacja i zarządzanie Przygotowanie projektów i zarządzanie funduszami

Bardziej szczegółowo

W numerze. Akceptacja programu działania PIP W SEJMIE RP. 15 Bhp w ciepłowniach. 20 Z badaniami bezpieczniej. 36 Przygnieciony przez agregat

W numerze. Akceptacja programu działania PIP W SEJMIE RP. 15 Bhp w ciepłowniach. 20 Z badaniami bezpieczniej. 36 Przygnieciony przez agregat W numerze 15 Bhp w ciepłowniach 11 Opieka nad pracownikami ogranicza się w zasadzie do obligatoryjnych badań profilakty - cznych. 20 Z badaniami bezpieczniej 36 Przygnieciony przez agregat Egzekucja obowiązków

Bardziej szczegółowo

Z prac WUP w Warszawie. Filia Ostrołęka. Filia Ciechanów. Filia Radom. Filia Siedlce. Filia Płock. Wiadomości z Mazowsza EFS

Z prac WUP w Warszawie. Filia Ostrołęka. Filia Ciechanów. Filia Radom. Filia Siedlce. Filia Płock. Wiadomości z Mazowsza EFS Z prac WUP w Warszawie IV Dzień Otwarty w WUP Lista zawodów refundowanych Regionalny Plan Działania na Rzecz Zatrudnienia WUP rozpoczyna współpracę z pracodawcami Współpraca polsko - fińska E-Centra Telepracy

Bardziej szczegółowo