Mazowiecki Ośrodek Badawczo Innowacyjno Szkoleniowy SPAWALNIK Sp. z o.o Ciechanów ul. Powstańców Warszawskich 6

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Mazowiecki Ośrodek Badawczo Innowacyjno Szkoleniowy SPAWALNIK Sp. z o.o. 06 400 Ciechanów ul. Powstańców Warszawskich 6"

Transkrypt

1 Mazowiecki Ośrodek Badawczo Innowacyjno Szkoleniowy SPAWALNIK Sp. z o.o Ciechanów ul. Powstańców Warszawskich 6

2 NOWOCZESNY MAGAZYNIER MAZOWIECKI OŚRODEK BADAWCZO INNOWACYJNO - SZKOLENIOWY Magazynier wraz z obsługą urządzeń fiskalnych Operator wózków jezdniowych podnośnikowych wraz z bezpieczną wymianą butli MASZYNY BUDOWLANE Operator: koparko ładowarki (wszystkie typy, kl. III); koparki jednonaczyniowej (kl. III, kl. II) ładowarki jednonaczyniowej (kl. III); walca drogowego (kl. III); wielozadaniowych nośników osprzętu SPAWANIE Metody: MMA (111), MIG (131), MAG (135), TIG (141), gazowe (311) INNE INNE Przewóz towarów niebezpiecznych (ADR) Operator kos spalinowych i pił mechanicznych 2

3 NOWOCZESNY MAGAZYNIER Cel i zadania Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników kursu do wykonywania pracy na stanowisku magazyniera w małym przedsiębiorstwie oraz hurtowni poprzez nabycie umiejętności prowadzenia dokumentacji magazynowej, obrotu towarowego w magazynie hurtowni, obsługi sprzętu komputerowego, zasad obsługi programów magazynowych i urządzeń fiskalnych oraz zdobycie uprawnień zezwalających do kierowania wózkami jezdniowymi podnośnikowymi wraz z bezpieczną wymianą butli (LPG). Po zakończeniu szkolenia absolwent otrzymuje zaświadczenia o ukończeniu kursu Magazynier wraz z obsługą urządzeń fiskalnych oraz uprawnienia Operatora wózka jezdniowego podnośnikowego wraz z bezpieczną wymianą butli zgodnie z wzorem MEN /na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 03 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (DZ. U. Nr 31, poz. 216). Możliwe jest uzyskanie częściowych uprawnień (magazynier z obsługą wózka lub operator wózka) Uczestnicy Warunkiem przyjęcia na kurs jest: - ukończone 18 lat - badanie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu Organizacja Całość szkolenia obejmuje 121 godzin lekcyjnych. Zajęcia teoretyczne (wykłady i ćwiczenia) odbywają się w salach wykładowych przy ul. Powstańców Warszawskich 6. Ćwiczenia praktyczne odbywać się będą na komputerach z zainstalowanym programem magazynowym SMALL BUSINESS oraz drukarkach fiskalnych. Natomiast szkolenie praktyczne na placu manewrowym w Ciechanowie. Zajęcia odbywają się w dwóch systemach: - dni powszechne (poniedziałek piątek; ) - weekendowo (piątkowe popołudnia, sobota, niedziela; ) Warunkiem ukończenia szkolenia jest aktywny udział uczestników w zajęciach oraz uzyskanie wyniku pozytywnego z egzaminu teoretycznego oraz praktycznego przed komisją egzaminacyjną powołaną przez Mazowiecki Ośrodek Badawczo Innowacyjno Szkoleniowy Spawalnik Sp. z o.o. w Ciechanowie. W indywidualnych przypadkach istnieje możliwość prowadzenia zajęć u zleceniodawcy. Program Część teoretyczna: (98 h) Moduł I Magazynier (Wykłady i prezentacje multimedialne) 1. Organizacja pracy magazynu (hurtowni) 4 h 2. Podstawy obsługi komputera i działanie 3

4 programów magazynowych 2 h 3. Zasady wypełniania dokumentów i wprowadzanie danych 3 h 4. Przepisy regulujące stosowanie urządzeń fiskalnych 2 h 5. Ogólna charakterystyka urządzeń fiskalnych 2 h 6. Obsługa kontrahenta/klienta-dostawa towaru i sprzedaż 2 h 7. Analiza danych sprzedaży, raportowanie 1 h 8. Archiwizacja danych 1 h (Ćwiczenia) 9. Obsługa programów magazynowych 8 h 10. Podstawy obsługi komputera i działanie programów magazynowych 6 h 11. Zasady wypełniania dokumentów i wprowadzanie danych 8 h 12. Ogólna charakterystyka urządzeń fiskalnych 1 h 13. Obsługa kontrahenta/klienta- dostawa towaru i sprzedaż 8 h 14. Analiza danych sprzedaży, raportowanie 2 h 15. Archiwizacja danych 1 h Moduł II Wózki jezdniowe z bezpieczną wymianą butli 16. Typy stosowanych wózków jezdniowych 4 h 17. Budowa wózków jezdniowych podnośnikowych 8 h 18. Czynności operatora przed rozpoczęciem, w trakcie oraz po zakończenia pracy 15 h 19. Wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa 6 h 20. BHP 11 h 21. Wiadomości o dozorze technicznym 3 h Część praktyczna: (23 h) 22. Bezpieczna wymiana butli 8 h 23. Obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych 15 h Cena 1100,00 zł * (magazynier z obsługą wózka) 450,00 zł * (operator wózka jezdniowego) *Na całkowity koszt kursu składa się: szkolenie, opłata egzaminacyjna, ubezpieczenie NNW. Cena nie zawiera kosztów dojazdu, noclegu ani wyżywienia (za dodatkową opłatą istnieje możliwość zapewnienia cateringu podczas zajęć). 4

5 OPERATOR MASZYN BUDOWLANYCH Historia szkoleń Mazowiecki Ośrodek Badawczo Innowacyjno Szkoleniowy SPAWALNIK Sp. z o.o. w Ciechanowie pierwsze uprawnienia do prowadzenia szkoleń z operatorów maszyn budowlanych otrzymał w dniu 29 października 2009 r. w specjalności: koparko ładowarki (wszystkie typy, kl. III); kolejno w specjalności: koparki jednonaczyniowe (kl. III), ładowarki jednonaczyniowe (kl. III), walce drogowe (kl. III), a następnie koparki jednonaczyniowe (kl. II) oraz wielozadaniowe nośniki osprzętu (ładowarki teleskopowe). Powyższe uprawnienia nadawane są przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie, po spełnieniu szeregu wymogów określonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263). Tutejszy Ośrodek dysponuje: trzema salami szkoleniowymi przy ul. Powstańców Warszawskich 6, (mieszczącymi 20, 35 i 50 osób) oraz dwoma salami szkoleniowymi przy u. Narutowicza 9 (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie). Wszystkie sale wyposażone są w ławki i krzesła oraz sprzęt audiowizualny, niezbędny do prowadzenia zajęć. placami manewrowymi, przy ul. Śmiecińskiej 8, ul. Tysiąclecia (działki ), ul. Kwiatowa 12 Gąski, wraz z niezbędnym sprzętem budowlanym (koparko - ładowarki JCB, koparki jednonaczyniowe JCB, ładowarki jednonaczyniowe JCB, ładowarki teleskopowe, walce drogowe) Przy każdym placu manewrowym znajdują się sanitariaty i szatnie, mogące służyć w razie postrzeby uczestnikom szkoleń. wysokokwalifikowaną kadrą szkoleniową z wieloletnim stażem oraz uprawnieniami pedagogicznymi, zarówno z zakresu zajęć teoretycznych, jak i praktycznych. Dobra organizacja, wysoka jakość szkoleń oraz odpowiednie metody nauczania sprawiły, że dotychczas zrealizowaliśmy 34 szkolenia z zakresu maszyn budowlanych, w których łącznie wzięło udział 602 uczestników. Warto dodać, że po zdaniu egzaminu przed Komisją Egzaminacyjną Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie absolwent uzyskuje uprawnienia państwowe na czas nieokreślony w danej specjalności. 5

6 Cel i zadania MAZOWIECKI OŚRODEK BADAWCZO INNOWACYJNO - SZKOLENIOWY OPERATOR KOPARKO - ŁADOWARKI (kl. III) Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników kursu do uzyskania kwalifikacji w zawodzie operatora maszyn i urządzeń roboczych, budowlanych i drogowych w zakresie III klasy uprawnień zgodnie z programem Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie. Po zakończeniu szkolenia absolwent otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, a po zdaniu egzaminu przez Komisją Egzaminacyjną z Warszawy książeczkę operatora z odpowiednim wpisem, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki (Dz. U. nr 118 poz z dnia ) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych). Uczestnicy Warunkiem przyjęcia na kurs jest: - ukończone 18 lat - wykształcenie co najmniej podstawowe - odpowiedni stan zdrowia Organizacja Całość szkolenia obejmuje 176 godzin lekcyjnych + dodatkowe 26 godzin dla osób nieposiadających miesięcznego stażu przy obsłudze maszyn budowlanych. Zajęcia teoretyczne odbywają się w salach wykładowych, przy ul. Powstańców Warszawskich 6 w Ciechanowie, zaś szkolenia praktyczne na placu manewrowym, przy ul. Śmiecińskiej 8 lub ul. Tysiąclecia w Ciechanowie. Zajęcia odbywają się w dwóch systemach: - dni powszednie (poniedziałek piątek; ) - weekendowo (piątkowe popołudnia, sobota, niedziela; ) Egzamin końcowy (teoretyczny i praktyczny) odbywa się w Ciechanowie przy udziale Komisji Egzaminacyjnej oddelegowanej z Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie. Program Część teoretyczna: (116 h) Część praktyczna: (60 h) 1. Użytkowanie eksploatacyjne 8 h + 26 h dodatkowych dla osób 2. Dokumentacja techniczna 8 h nieposiadających miesięcznego stażu 3. Bezpieczeństwo i higiena pracy 8 h 4. Podstawy elektrotechniki 8 h 5. Silniki spalinowe 16 h 6. Elementy hydrauliki 16 h 7. Budowa koparko ładowarek 32 h 8. Technologia robót 20 h Cena 2 150,00 zł * *Na całkowity koszt kursu składa się: szkolenie, opłata egzaminacyjna, ubezpieczenie NNW. Cena nie zawiera kosztów dojazdu, noclegu ani wyżywienia (za dodatkową opłatą istnieje możliwość zapewnienia cateringu podczas zajęć). 6

7 Cel i zadania MAZOWIECKI OŚRODEK BADAWCZO INNOWACYJNO - SZKOLENIOWY OPERATOR KOPARKI JEDNONACZYNIOWEJ (kl. III) Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników kursu do uzyskania kwalifikacji w zawodzie operatora maszyn i urządzeń roboczych, budowlanych i drogowych w zakresie III klasy uprawnień zgodnie z programem Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie. Po zakończeniu szkolenia absolwent otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, a po zdaniu egzaminu przed Komisją Egzaminacyjną z Warszawy książeczkę operatora z odpowiednim wpisem, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki (Dz. U. nr 118 poz z dnia ) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych). Uczestnicy Warunkiem przyjęcia na kurs jest: - ukończone 18 lat - wykształcenie co najmniej podstawowe - odpowiedni stan zdrowia Organizacja Całość szkolenia obejmuje 176 godzin lekcyjnych + dodatkowe 26 godzin dla osób nieposiadających miesięcznego stażu przy obsłudze maszyn budowlanych. Zajęcia teoretyczne odbywają się w salach wykładowych, przy ul. Powstańców Warszawskich 6 w Ciechanowie, zaś szkolenia praktyczne na placu manewrowym, przy ul. Śmiecińskiej 8 w Ciechanowie. Zajęcia odbywają się w dwóch systemach: - dni powszednie (poniedziałek piątek; ) - weekendowo (piątkowe popołudnia, sobota, niedziela; ) Egzamin końcowy odbywa się w Ciechanowie przy udziale Komisji Egzaminacyjnej oddelegowanej z Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie. Program Część teoretyczna: (116 h) Część praktyczna: (60 h) 1. Użytkowanie eksploatacyjne 8 h + 26 h dodatkowych dla osób 2. Dokumentacja techniczna 8 h nieposiadających miesięcznego stażu 3. Bezpieczeństwo i higiena pracy 8 h 4. Podstawy elektrotechniki 8 h 5. Silniki spalinowe 16 h 6. Elementy hydrauliki 16 h 7. Budowa koparek jednonaczyniowych 32 h 8. Technologia robót 20 h Cena 2 150,00 zł * *Na całkowity koszt kursu składa się: szkolenie, opłata egzaminacyjna, ubezpieczenie NNW. Cena nie zawiera kosztów dojazdu, noclegu ani wyżywienia (za dodatkową opłatą istnieje możliwość zapewnienia cateringu podczas zajęć). 7

8 OPERATOR KOPARKI JEDNONACZYNIOWEJ (kl. II) Cel i zadania Szkolenie ma na celu podwyższenie kwalifikacji operatora klasy II, do poziomu II zgodnie z programem Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie. Po zakończeniu szkolenia absolwent otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, a po zdaniu egzaminu przed Komisją Egzaminacyjną z Warszawy wpis do książeczki operatora, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki (Dz. U. nr 118 poz z dnia ) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych). Uczestnicy Warunkiem przyjęcia na kurs jest: - posiadanie od co najmniej 1. roku uprawnień operatora koparki jednonaczyniowej klasy III. - odpowiedni stan zdrowia Organizacja Całość szkolenia obejmuje 77 godzin lekcyjnych + dodatkowe zajęcia praktyczne (w razie zapotrzebowania za strony uczestników szkolenia). Zajęcia teoretyczne odbywają się w salach wykładowych, przy ul. Powstańców Warszawskich 6 w Ciechanowie, zaś szkolenia praktyczne na placu manewrowym, przy ul. Śmiecińskiej 8 w Ciechanowie. Zajęcia odbywają się w dwóch systemach: - dni powszednie (poniedziałek piątek; ) - weekendowo (piątkowe popołudnia, sobota, niedziela; ) Egzamin końcowy (teoretyczny i praktyczny) odbywa się w Ciechanowie przy udziale Komisji Egzaminacyjnej oddelegowanej z Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie. Program Część teoretyczna: (77 h) Część praktyczna: w razie potrzeby 1. Bezpieczeństwo i higiena pracy 10 h 2. Użytkowanie eksploatacyjne 8 h 3. Podstawy psychologii pracy i zasady 4 h dydaktyki w kierowaniu zespołem ludzkim 4. Budowa koparek jednonaczyniowych 30 h 5. Technologia i organizacja robót 20 h Cena 1 600,00 zł * *Na całkowity koszt kursu składa się: szkolenie, opłata egzaminacyjna, ubezpieczenie NNW. Cena nie zawiera kosztów dojazdu, noclegu ani wyżywienia (za dodatkową opłatą istnieje możliwość zapewnienia cateringu podczas zajęć). 8

9 Cel i zadania MAZOWIECKI OŚRODEK BADAWCZO INNOWACYJNO - SZKOLENIOWY OPERATOR ŁADOWARKI JEDNONACZYNIOWEJ (kl. III) Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników kursu do uzyskania kwalifikacji w zawodzie operatora maszyn i urządzeń roboczych, budowlanych i drogowych w zakresie III klasy uprawnień zgodnie z programem Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie. Po zakończeniu szkolenia absolwent otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, a po zdaniu egzaminu przed Komisją Egzaminacyjną z Warszawy książeczkę operatora z odpowiednim wpisem, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki (Dz. U. nr 118 poz z dnia ) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych). Uczestnicy Warunkiem przyjęcia na kurs jest: - ukończone 18 lat - wykształcenie co najmniej podstawowe - odpowiedni stan zdrowia Organizacja Całość szkolenia obejmuje 176 godzin lekcyjnych + dodatkowe 26 godzin dla osób nieposiadających miesięcznego stażu przy obsłudze maszyn budowlanych. Zajęcia teoretyczne odbywają się w salach wykładowych, przy ul. Powstańców Warszawskich 6 w Ciechanowie, zaś szkolenia praktyczne na placu manewrowym, przy ul. Śmiecińskiej 8 w Ciechanowie. Zajęcia odbywają się w dwóch systemach: - dni powszednie (poniedziałek piątek; ) - weekendowo (piątkowe popołudnia, sobota, niedziela; ) Egzamin końcowy (teoretyczny i praktyczny) odbywa się w Ciechanowie przy udziale Komisji Egzaminacyjnej oddelegowanej z Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie. Program Część teoretyczna: (116 h) Część praktyczna: (60 h) 1. Użytkowanie eksploatacyjne 8 h + 26 h dodatkowych dla osób 2. Dokumentacja techniczna 8 h nieposiadających miesięcznego stażu 3. Bezpieczeństwo i higiena pracy 8 h 4. Podstawy elektrotechniki 8 h 5. Silniki spalinowe 16 h 6. Elementy hydrauliki 16 h 7. Budowa ładowarek jednonaczyniowych 32 h 8. Technologia robót 20 h Cena 2 150,00 zł * *Na całkowity koszt kursu składa się: szkolenie, opłata egzaminacyjna, ubezpieczenie NNW. Cena nie zawiera kosztów dojazdu, noclegu ani wyżywienia (za dodatkową opłatą istnieje możliwość zapewnienia cateringu podczas zajęć). 9

10 OPERATOR WALCA DROGOWEGO (kl. III) Cel i zadania Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników kursu do uzyskania kwalifikacji w zawodzie operatora maszyn i urządzeń roboczych, budowlanych i drogowych w zakresie III klasy uprawnień zgodnie z programem Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie. Po zakończeniu szkolenia absolwent otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, a po zdaniu egzaminu przed Komisją Egzaminacyjną z Warszawy książeczkę operatora z odpowiednim wpisem, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki (Dz. U. nr 118 poz z dnia ) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych). Uczestnicy Warunkiem przyjęcia na kurs jest: - ukończone 18 lat - wykształcenie co najmniej podstawowe - odpowiedni stan zdrowia Organizacja Całość szkolenia obejmuje 132 godziny lekcyjne. Zajęcia teoretyczne odbywają się w salach wykładowych, przy ul. Powstańców Warszawskich 6 w Ciechanowie, zaś szkolenia praktyczne na placu manewrowym, przy ul. Śmiecińskiej 8 w Ciechanowie. Zajęcia odbywają się w dwóch systemach: - dni powszednie (poniedziałek piątek; ) - weekendowo (piątkowe popołudnia, sobota, niedziela; ) Egzamin końcowy (teoretyczny i praktyczny) odbywa się w Ciechanowie przy udziale Komisji Egzaminacyjnej oddelegowanej z Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie. Program Część teoretyczna: (98 h) Część praktyczna: (34 h) 1. Użytkowanie eksploatacyjne 8 h 2. Dokumentacja techniczna 8 h 3. Bezpieczeństwo i higiena pracy 8 h 4. Podstawy elektrotechniki 8 h 5. Silniki spalinowe 16 h 6. Elementy hydrauliki 16 h 7. Budowa walców drogowych 20 h 8. Technologia robót 14 h Cena 1 650,00 zł * *Na całkowity koszt kursu składa się: szkolenie, opłata egzaminacyjna, ubezpieczenie NNW. Cena nie zawiera kosztów dojazdu, noclegu ani wyżywienia (za dodatkową opłatą istnieje możliwość zapewnienia cateringu podczas zajęć). 10

11 OPERATOR WIELOZADANIOWYCH NOŚNIKÓW OSPRZĘTÓW Cel i zadania Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników kursu do uzyskania kwalifikacji w zawodzie operatora wielozadaniowych nośników osprzętów określonego typu, zgodnie z programem Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie. Po zakończeniu szkolenia absolwent otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, a po zdaniu egzaminu przed Komisją Egzaminacyjną z Warszawy książeczkę operatora z odpowiednim wpisem, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki (Dz. U. nr 118 poz z dnia ) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych). Uczestnicy Warunkiem przyjęcia na kurs jest: - ukończone 18 lat - wykształcenie co najmniej podstawowe - odpowiedni stan zdrowia Organizacja Całość szkolenia obejmuje 176 godzin lekcyjnych. Zajęcia teoretyczne odbywają się w salach wykładowych, przy ul. Powstańców Warszawskich 6 w Ciechanowie, zaś szkolenia praktyczne na placu manewrowym, przy ul. Śmiecińskiej 8 w Ciechanowie. Zajęcia odbywają się w dwóch systemach: - dni powszednie (poniedziałek piątek; ) - weekendowo (piątkowe popołudnia, sobota, niedziela; ) Egzamin końcowy odbywa się w Ciechanowie przy udziale Komisji Egzaminacyjnej oddelegowanej z Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie. Program Część teoretyczna: (116 h) Część praktyczna: (60 h) 1. Użytkowanie eksploatacyjne 8 h 2. Dokumentacja techniczna 8 h 3. Bezpieczeństwo i higiena pracy 8 h 4. Podstawy elektrotechniki 8 h 5. Silniki spalinowe 16 h 6. Elementy hydrauliki 16 h 7. Budowa wielozadaniowych nośników 32 h osprzętów 8. Technologia robót 20 h Cena 2 150,00 zł * *Na całkowity koszt kursu składa się: szkolenie, opłata egzaminacyjna, ubezpieczenie NNW. Cena nie zawiera kosztów dojazdu, noclegu ani wyżywienia (za dodatkową opłatą istnieje możliwość zapewnienia cateringu podczas zajęć). 11

12 SPAWANIE Historia szkoleń Mazowiecki Ośrodek Badawczo Innowacyjno Szkoleniowy SPAWALNIK Sp. z o.o. w Ciechanowie posiada atest nr 650/2012 Instytut Spawalnictwa w Gliwicach, który uprawnia do szkolenia i egzaminowania spawaczy w oparciu o Wytyczne Nr W-12/IS-17 po kursach spawania blach i rur spoiny pachwinowe i spawania spoin czołowych blach i rur objętych merytorycznych nadzorem Instytutu Spawalnictwa, w zakresie spawania: acetylenowo tlenowego (311) ręcznego spawania łukowego elektrodą otuloną (111) MAG drutem elektrodowym litym w osłonie gazu aktywnego (135) MIG drutem elektrodowym litym w osłonie gazu obojętnego (131) TIG z dodatkiem drutu/pręta litego (141) Powyższe uprawnienia nadawane są przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach, po spełnieniu szeregu wymogów określonych w: Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higiena pracy; Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych. Tutejszy Ośrodek dysponuje: trzema salami szkoleniowymi, przy ul. Powstańców Warszawskich 6, (mieszczącymi 20, 35 i 50 osób, wraz z ławkami i krzesłami oraz sprzętem audiowizualnym), wysokokwalifikowaną kadrą szkoleniową z wieloletnim stażem oraz uprawnieniami pedagogicznymi, zarówno z zakresu zajęć teoretycznych, jak i praktycznych, halą spawalniczą z 14 stanowiskami, które przeznaczone są do szkolenia 2 osób każde, wszystkie stanowiska spawalnicze wyposażone są w stół spawalniczy oraz wentylację, szatnią, stołówką oraz łazienką, które znajdują się przy hali spawalniczej, 12

13 Podczas zajęć praktycznych wykorzystywany jest sprzęt opisany w poniższej tabeli: Lp. Opis(nazwa sprzętu, maszyn, urządzeń, narzędzi, itp.), podstawowe parametry Liczba posiadanych rzeczy Podstawa dysponowania (np. własny, dzierżawiony, wypożyczony)* 1 Spawarka inwerterowa Lizard 160 Digital 1 Własny 2 Imadło ślusarskie 1 Własny 3 Palnik do spawania acetylenowego PS 2160 A 4 Półautomat do spawania MAGPOL 400 D 5 Spawarka inwerterowa MAGNUM 200A 1 Własny 1 Własny 1 Własny 6 Prasa śrubowa balansowa 1 Własny 7 Półautomat MAGNUMMIG Własny 8 Uchwyt do spawania MB 25 1 Własny 9 Palnik PC 250L75 1 Własny 10 Przecinarka plazmowa MAGNUM CUT Urządzenie do spawania MIG 285JGBVT-MMA 12 Aparaty spawalnicze CITOLINE 3000T 13 Urządzenia do spawania THF 3305AC/DC PULS 14 Urządzenie do spawania THF 230P AC/DC PULS 15 Urządzenie do spawania TIG VIPER 330 DC 16 Urządzenie do spawania MAGNUM MIG Wielofunkcyjny półautomat SYNERGIA Własny 1 Własny 4 Własny 1 Własny 1 Własny 1 Własny 1 Własny 1 Własny 18 Nagrzewnica elektryczna REM 1 Własny 19 Stoły spawalnicze 12 Własny 13

14 Dobra organizacja, wysoka jakość szkoleń oraz odpowiednie metody nauczania i sprzęt wykorzystywany podczas zajęć praktycznych sprawiły, że dotychczas zrealizowaliśmy 14 szkoleń z powyższego zakresu, w których łącznie wzięło udział 259 uczestników. Dodatkowo tutejszy Ośrodek przygotował wnioski dotyczące pozyskania funduszy unijnych na szkolenia z zakresu spawania, dzięki temu zorganizowaliśmy z powodzeniem 4 projekty finansowane ze środków unijnych, dzięki którym przeszkoliliśmy bezpłatnie 60 uczestników w zakresie spawania metodami MAG, TIG oraz przecinacza termicznego. W naszym Ośrodku można dokonywać również aktualizacji uprawnień spawalniczych, które należy odnawiać co 2 lata. Warto dodać, że po zdaniu egzaminu przed Komisją Egzaminacyjną Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach absolwent uzyskuje uprawnienia międzynarodowe w określonej metodzie spawania. Możemy poszczycić się faktem, iż zdawalność w naszym Ośrodku od początku organizacji kursów spawalniczych wynosi 100%. Cel i zadania Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników kursu do egzaminów końcowych wg Wytycznych Instytutu Spawalnictwa nr W-07/IS-17.; W-07/IS-05; W-07/IS-02; W-07/IS-03; W-07/IS- 4. Po zakończeniu kursu absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia kursu, a po zdaniu egzaminu końcowego przed Komisją Egzaminacyjną otrzymuje książeczkę spawacza oraz Świadectwo Egzaminu Kwalifikacyjnego Spawacza (certyfikat) wg PN-EN 287-1:2007 (w angielskiej lub niemieckiej wersji językowej). W/w dokumenty potwierdzają zdobycie uprawnień i możliwość wykonywania zawodu spawacza w danej metodzie na terenie państw Unii Europejskiej. 14

15 Uczestnicy Warunkiem przyjęcia na kurs jest: - ukończone 18 lat - wykształcenie co najmniej podstawowe - odpowiedni stan zdrowia Organizacja Zajęcia teoretyczne odbywają się w salach wykładowych, przy ul. Powstańców Warszawskich 6 w Ciechanowie, zaś szkolenia praktyczne na hali praktycznej nauki spawania, przy ul. Ceramicznej 6 w Ciechanowie. Przedmiotowa hala wyposażona jest w profesjonalne półautomaty, sprzęt spawalniczy, szatnię oraz stołówkę. Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje niezbędne materiały dydaktyczne (książki oraz notatnik wraz z długopisem), klucz do własnej szafki oraz komplet odzieży ochronnej, tj.: fartuch spawalniczy, rękawice ochronne, nagolenniki z nastopnikami oraz tarczę spawalniczą. Zajęcia odbywają się w dwóch systemach: - dni powszednie (poniedziałek piątek; ) - weekendowo (piątkowe popołudnia, sobota, niedziela; ) Egzamin końcowy (teoretyczny i praktyczny) odbywa się w Ciechanowie przy udziale Komisji Egzaminacyjnej oddelegowanej z Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach. Lp. Ilość jednostek szkoleniowych* Metoda Zajęcia teoretyczne Zajęcia praktycznie Łącznie Cena** 1 MMA (111) ,00 zł 2 MIG (131) ,00 zł 3 MAG (135) ,00 zł 4 TIG (141) ,00 zł 5 Gazowe (311) ,00 zł 6 Aktualizacja ,00 zł uprawnień * 45 minut zajęć w przypadku zajęć teoretycznych i instruktażu wstępnego 60 minut zajęć w przypadku ćwiczeń praktycznych **Na całkowity koszt kursu składa się: szkolenie, opłata egzaminacyjna, ubezpieczenie NNW. Cena nie zawiera kosztów dojazdu, noclegu ani wyżywienia (za dodatkową opłatą istnieje możliwość zapewnienia cateringu podczas zajęć). 15

16 PRZEWÓZ TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH (ADR) Cel i zadania Celem szkolenia jest zapoznanie kierowców z głównymi rodzajami zagrożeń występujących podczas przewozu towarów niebezpiecznych, działaniami zapobiegawczymi oraz czynnościami, które należy podjąć po zaistnieniu wypadku. Po zakończeniu kursu absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia kursu, a po zdaniu egzaminu przed Komisją Egzaminacyjną otrzymuje stosowne zaświadczenie ADR. Przeszkolone powinny być osoby, których obowiązki dotyczą przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych, kierowcy przewożący materiały niebezpieczne, pracownicy dokonujący załadunki lub rozładunku towarów niebezpiecznych. Uczestnicy Kurs dokształcający początkowy Warunkiem przyjęcia na kurs jest: - ukończenie 21 roku życia - badanie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu (wymagane dla wszystkich rodzajów szkolenia) - spełnienie wymogów określonych w odrębnych przepisach w stosunku do kierowców przewożących towary niebezpieczne Kurs dokształcający specjalistyczny Warunkiem przyjęcia na kurs jest: - posiadanie ważnego zaświadczenia ADR o ukończeniu kursu podstawowego lub ukończenie z wynikiem pozytywnym podstawowego początkowego kursu dokształcającego Kurs doskonalący Warunkiem przyjęcia na kurs jest: - spełnienie wymagań art. 10 ust. 1 Ustawy z dnia 28 października 2002 roku o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 199, poz. 1671, ze zm.) Organizacja Zajęcia odbywają się w salach wykładowych, przy ul. Powstańców Warszawskich 6 w Ciechanowie. Kurs trwa łącznie 40 godzin lekcyjnych. Kurs podstawowy obejmuje 24 godziny lekcyjne, zaś kurs specjalistycznych 16 godzin lekcyjnych. Zajęcia odbywają się w dwóch systemach: - dni powszednie (poniedziałek piątek; ) - weekendowo (piątkowe popołudnia, sobota, niedziela; ) Kurs zakończony jest egzaminem przed Komisją Egzaminacyjną i obejmuje sprawdzenie wiadomości z zakresu: znajomości przepisów krajowych oraz umów międzynarodowych dotyczących przewozu drogowego towarów niebezpiecznych; wiedzy objętej ramowym programem szkoleń ADR. Cena Kurs podstawowy 500,00 zł * Kurs specjalistyczny 250,00 zł * **Na całkowity koszt kursu składa się: szkolenie, opłata egzaminacyjna, ubezpieczenie NNW. Cena nie zawiera kosztów dojazdu, noclegu ani wyżywienia (za dodatkową opłatą istnieje możliwość zapewnienia cateringu podczas zajęć). 16

17 OPERATOR KOS SPALINOWYCH I PIŁ MECHANICZNYCH Cel i zadania Celem szkolenia jest przygotowanie kursantów do uzyskania uprawnień obsługi kos spalinowych i pilarek mechanicznych, a także do zdobycia umiejętności bezawaryjnej i bezpiecznej pracy tymi urządzeniami. Szkolenie przeznaczone jest dla osób wykonujących prace porządkowe, takie jak: wykaszanie trawy bądź podkaszanie trawników, terenów zielonych, parków, itp.. Uczestnicy Warunkiem przyjęcia na kurs jest: - ukończone 18 lat - badanie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu - badania psychologiczne i wysokościowe (dla operatorów pilarek mechanicznych) Organizacja Kosy spalinowe Kurs obejmuje 4 godziny zajęć teoretycznych i 4 godziny ćwiczeń praktycznych. Piły mechaniczne Kurs obejmuje 4 godziny zajęć teoretycznych i 8 godzin ćwiczeń praktycznych. Zajęcia odbywają się w salach wykładowych, przy ul. Powstańców Warszawskich 6 w Ciechanowie. Szkolenia prowadzone są w formie ćwiczeń i wykładów w oparciu o program opracowany przez Ośrodek Kadr w Mysłowicach, który podlega merytorycznej kontroli właściwego Ministra ds. Gospodarki. Po zakończeniu szkolenia absolwent otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, a po zdaniu egzaminu przed Komisją Egzaminacyjną uprawnienia do wykonywania zawodu operatora kos spalinowych i pił mechanicznych. Cena Kosy spalinowe 250,00 zł * Piły mechaniczne 250,00 zł * **Na całkowity koszt kursu składa się: szkolenie, opłata egzaminacyjna, ubezpieczenie NNW. Cena nie zawiera kosztów dojazdu, noclegu ani wyżywienia (za dodatkową opłatą istnieje możliwość zapewnienia cateringu podczas zajęć) 17

18 UPRAWNIENIA / CERTYFIKATY dla potwierdzania posiadania uprawnień do prowadzenia w/w szkoleń prezentuje odpowiednie potwierdzenia i certyfikaty: 18

19 R E F E R E N C J E (maszyny budowlane) 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 27

28 28

29 R E F E R E N C J E (spawanie) 29

30 30

31 31

32 32

33 33

34 34

35 Dane teleadresowe: Mazowiecki Ośrodek Badawczo Innowacyjno Szkoleniowy SPAWALNIK Sp. z o.o. w Ciechanowie Ciechanów Ul. Powstańców Warszawskich 6 Tel/fax.: 23 / ; kom www: Opracowała: Wernicka Sylwia 35

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Świętokrzyska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Kielcach 25-211 Kielce, ul. Wrzosowa 44 Tel. 41/200-17-50; Faks: 41/200-17-60 www.swietokrzyska.ohp.pl Nr postępowania: POA/271/16/2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego dnia 14.04. r. ZAPROSZENIE do udziału w rozeznaniu rynku dot. zorganizowania i przeprowadzenia 24 kursów i szkoleń zawodowych dla uczestników projektu Nowe możliwości W związku z zamiarem udzielenia zamówienia

Bardziej szczegółowo

Znak Sprawy MOPS/3410/1/2014 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Znak Sprawy MOPS/3410/1/2014 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Znak Sprawy MOPS/3410/1/2014 DRUK WZP-05 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik 26.1.a do SIWZ 1. NAZWA ZAMÓWIENIA: ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ ZAWODOWYCH DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU JESTEM POTRZEBNY,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.kartuzy.pl, www.pup.kartuzy.ibip.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.kartuzy.pl, www.pup.kartuzy.ibip. 1 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.kartuzy.pl, www.pup.kartuzy.ibip.pl Kartuzy: Realizacja szkolenia grupowego pn. Magazynier

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy, ul. Sienkiewicza 9, 65-443 Zielona Góra, woj. lubuskie, tel. 68

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy, ul. Sienkiewicza 9, 65-443 Zielona Góra, woj. lubuskie, tel. 68 1 z 8 2014-04-30 14:18 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.zgora.pl oraz pup.zielona.gora.sisco.info Zielona Góra: Przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Bodzentyn 10.07.2013r. Informacja dla Wykonawców nr 1 Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Usługi szkoleniowe w ramach realizacji projektu pt. AKTYWNY START = AKTYWNA INTEGRACJA W GMINIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PONIŻEJ 207.000 EURO NA:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PONIŻEJ 207.000 EURO NA: 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PONIŻEJ 207.000 EURO NA: przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia Dotyczy zamówienia publicznego pn.:

Opis przedmiotu zamówienia Dotyczy zamówienia publicznego pn.: Opis przedmiotu zamówienia Dotyczy zamówienia publicznego pn.: Załącznik Nr 1 do SIWZ Zorganizowanie i przeprowadzenie: 1) kursów i warsztatów w ramach projektu systemowego pn.: Program aktywizacji społeczno-zawodowej

Bardziej szczegółowo

POMOCY IM. ŚW. BRATA ALBERTA KOŁO WROCŁAWSKIE

POMOCY IM. ŚW. BRATA ALBERTA KOŁO WROCŁAWSKIE Wrocław, 11.02.2015r ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące zorganizowania i przeprowadzenia szkoleń zawodowych dla uczestników projektu pt. Wsparcie od A do Z - Aktywizacja zawodowa osób bezdomnych z Wrocławskiego

Bardziej szczegółowo

na realizację usług o wartości szacunkowej poniżej równowartości 14.000 euro kod zamówienia wg wspólnego słownika zamówień (CPV 80530000-8)

na realizację usług o wartości szacunkowej poniżej równowartości 14.000 euro kod zamówienia wg wspólnego słownika zamówień (CPV 80530000-8) Z A P Y T A N I E O F E R T O W E na realizację usług o wartości szacunkowej poniżej równowartości 14.000 euro kod zamówienia wg wspólnego słownika zamówień (CPV 80530000-8) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do SIWZ Dotyczy przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207.000 euro pn. Usługi szkoleniowe dla uczestników projektu systemowego pt. Aktywizacja osób bezrobotnych korzystających z

Bardziej szczegółowo

indywidualne doradztwo zawodowe dostosowane do potrzeb uczestników. Strona 1 z 11

indywidualne doradztwo zawodowe dostosowane do potrzeb uczestników. Strona 1 z 11 Moduł I. Trening kompetencji społecznych. Lp. Tytuł szkolenia Opis szkolenia 1. Trening kompetencji społecznych Zakres treningu: asertywność w życiu i pracy zawodowej, rozwiązywanie konfliktów i elementy

Bardziej szczegółowo

Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o. ul. Sokołowskiego 6 31-436 Kraków Numer postępowania: 11/ZO/SMIGMAG/RESTARTII/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE

Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o. ul. Sokołowskiego 6 31-436 Kraków Numer postępowania: 11/ZO/SMIGMAG/RESTARTII/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o. ul. Sokołowskiego 6 31-436 Kraków Numer postępowania: 11/ZO/SMIGMAG/RESTARTII/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawców dostaw towarów

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 2/AA/2014

Zapytanie ofertowe nr 2/AA/2014 Zamawiający Elwira Bowers PERFEKTA Ul. Folwarczna 29d/63, 61-064 Poznań NIP:7822012949,REGON: 300137155 Zapytanie ofertowe nr 2/AA/2014 Poznań, dnia 19.11.2014 r. W związku z realizacja projektu Akcja

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe o cenę

Zapytanie ofertowe o cenę Somianka dnia 27.07.2011r. Zapytanie ofertowe o cenę Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Somiance w związku z realizacją projektu systemowego pt. Wyrównać szanse w ramach Programy Operacyjnego Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Starachowice 23.07.2012 r. Informacja dla Wykonawców nr 3 Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Usługi szkoleniowe w ramach realizacji Projektu pt. Klub Integracji Społecznej jako narzędzie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do Specyfikacji Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie kursów podnoszących kompetencje i umiejętności o charakterze zawodowym w

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY CENTRUM INFORMACJI I PLANOWANIA KARIERY ZAWODOWEJ W RZESZOWIE

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY CENTRUM INFORMACJI I PLANOWANIA KARIERY ZAWODOWEJ W RZESZOWIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY CENTRUM INFORMACJI I PLANOWANIA KARIERY ZAWODOWEJ W RZESZOWIE INFORMATOR O SZKOLENIACH, KURSACH I JEDNOSTKACH SZKOLENIOWYCH W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM Krosno 2008 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na: Świadczenie usług szkoleniowych, jako instrument aktywnej integracji edukacyjnej w ramach projektu Pociąg do aktywności- program aktywizacji społecznej i zawodowej w powiecie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.checiny.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.checiny.pl 1 z 7 2013-06-25 14:39 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.checiny.pl Chęciny: Wykonanie usługi szkolenia zawodowego dla Beneficjentów

Bardziej szczegółowo

S p e c y f i k a c j a I s t o t n y c h W a r u n k ó w Z a m ó w i e n i a (SIWZ)

S p e c y f i k a c j a I s t o t n y c h W a r u n k ó w Z a m ó w i e n i a (SIWZ) Z A T W I E R D Z A M: Busko Zdrój, dnia 27.05.204 r.... (podpis). Nazwa i adres Zamawiającego: S p e c y f i k a c j a I s t o t n y c h W a r u n k ó w Z a m ó w i e n i a (SIWZ) Zamawiający: POWIATOWE

Bardziej szczegółowo

Plan szkoleń na 2010 rok w województwie śląskim na podstawie planów szkoleń przesłanych przez Powiatowe Urzędy Pracy

Plan szkoleń na 2010 rok w województwie śląskim na podstawie planów szkoleń przesłanych przez Powiatowe Urzędy Pracy WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KATOWICACH Monitorowanie szkoleń bezrobotnych i poszukujących pracy, inicjowanych i organizowanych przez Powiatowe Urzędy Pracy w województwie śląskim Plan szkoleń na 2010 rok

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik 2 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 1. Obsługa kasy fiskalnej z obsługą klienta 60 osób 2. Aranżacja ogrodów 10 osób 3. Kelner barman z językiem angielskim 10 osób 4. ABC Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

ZACHODNIOPOMORSKIE ZESTAWIENIE SZKOLEŃ ZAPLANOWANYCH DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY PRZEZ POWIATOWE URZĘDY PRACY NA ROK 2013*

ZACHODNIOPOMORSKIE ZESTAWIENIE SZKOLEŃ ZAPLANOWANYCH DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY PRZEZ POWIATOWE URZĘDY PRACY NA ROK 2013* ZACHODNIOPOMORSKIE ZESTAWIENIE SZKOLEŃ ZAPLANOWANYCH DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY PRZEZ POWIATOWE URZĘDY PRACY NA ROK 2013* * plany szkoleń poszczególnych powiatów zawierają głównie opis

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Urząd Zamówień Publicznych Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE DOTYCZY Zamówienia publicznego Zawarcia umowy

Bardziej szczegółowo

2. Operator wózka widłowego ( wszystkie typy wózków) dla 1 osoby ( mężczyzna) w wymiarze ok. 67 godzin z badaniem lekarskim.

2. Operator wózka widłowego ( wszystkie typy wózków) dla 1 osoby ( mężczyzna) w wymiarze ok. 67 godzin z badaniem lekarskim. Żytno, dnia 02.08.2013 r Zapytanie ofertowe Realizowane w oparciu o art.4 pkt.8 ustawy- Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r.( tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r., Nr 113, poz.759, z późn.zm.) W

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE ZAPYTANIA OFEROWEGO NA USŁUGĘ SZKOLENIOWĄ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE ZAPYTANIA OFEROWEGO NA USŁUGĘ SZKOLENIOWĄ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE ZAPYTANIA OFEROWEGO NA USŁUGĘ SZKOLENIOWĄ Pt: Szkolenia z zakresu spawania metodą MAG/MIG/TIG, oraz

Bardziej szczegółowo

PL-Kielce: Usługi szkolenia zawodowego 2010/S 35-050855 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Usługi

PL-Kielce: Usługi szkolenia zawodowego 2010/S 35-050855 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Usługi 1/75 PL-Kielce: Usługi szkolenia zawodowego 2010/S 35-050855 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Usługi SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE: Miejski Urząd Pracy, ul. K. Szymanowskiego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Świętokrzyska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Kielcach 25-507 Kielce, ul. Sienkiewicza 36 Tel. 41/343-13-54; Faks: 41/343-13-55 www.swietokrzyska.ohp.pl Nr postępowania: POA/271/21/2013

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo