Szacunkowa ocena stanu przechowalnictwa warzyw w Polsce

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szacunkowa ocena stanu przechowalnictwa warzyw w Polsce"

Transkrypt

1 Instytut Ogrodnictwa Szacunkowa ocena stanu przechowalnictwa warzyw w Polsce Opracowanie zostało wykonane w ramach Programu Wieloletniego 5.3 Rozwój zrównoważonych metod produkcji ogrodniczej w celu zapewnienia wysokiej jakości biologicznej i odżywczej produktów ogrodniczych oraz zachowania bioróżnorodności środowiska i ochrony jego zasobów, finansowanego przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Skierniewice 2014

2 Instytut Ogrodnictwa Dyrektor prof. dr hab. Franciszek Adamicki Autorzy opracowania: Dr Maria Grzegorzewska Mgr Ewa Badełek Dr Kalina Sikorska-Zimny Opracowanie redakcyjne i skład: Barbara Nowak, Joanna Miszczak, Marek Nowak Instytut Ogrodnictwa 2014 r. Egzemplarz bezpłatny Druk: POL-PRINT A. Durka, Skierniewice, ul. Łuczyńskiego 6

3 Autorzy opracowania składają serdeczne podziękowania: producentom warzyw, którzy wyrazili zgodę na przeprowadzenie wizytacji obiektów przechowalniczych oraz udzielili cennych informacji dotyczących przechowywania warzyw w ich gospodarstwach, przedstawicielom Ośrodków Doradztwa Rolniczego, firm nasiennych i chłodniczych oraz Wszystkim, którzy pomogli w zlokalizowaniu i nawiązaniu kontaktów z producentami uprawiającymi i przechowującymi warzywa na zaopatrzenie rynku.

4

5 Spis treści 1. Wstęp Powierzchnia uprawy i wielkość produkcji warzyw w Polsce Spożycie warzyw świeżych w Polsce Straty podczas przechowywania warzyw Ocena stanu przechowalnictwa warzyw w poszczególnych rejonach Polski Pojemność magazynowa dla warzyw w Polsce. 30

6

7 1. Wstęp Przechowywanie warzyw jest niezbędne dla regularnego zaopatrzenia rynku w świeże warzywa przez cały rok. Chcąc zachować wysoką jakość warzyw po zbiorze należy stworzyć warunki, które ograniczą intensywność procesów życiowych na tyle, aby z jednej strony utrzymać tkankę warzyw przy życiu, a z drugiej maksymalnie zahamować postępowanie starzenia. Wielkość strat, zarówno ilościowych, jak i jakościowych jest uzależniona od jakości zebranych warzyw oraz od warunków utrzymywanych w trakcie przechowywania. Pomimo dużego postępu technologicznego i technicznego w warzywnictwie w ostatnich dekadach, baza przechowalnicza w Polsce jest nadal niewystarczająca i duży procent warzyw jest składowany w kopcach i zwykłych pomieszczeniach gospodarczych. W ramach Programu Wieloletniego realizowanego w Instytucie Ogrodnictwa w latach zad. 5.3 Monitoring strat podczas przechowywania warzyw pochodzących z produkcji konwencjonalnej i zrównoważonej oraz rozwój nowych technologii pozbiorczych i przechowalniczych dla ich ograniczenia i zachowania wysokiej jakości i wartości odżywczej warzyw, podjęto się oceny stanu i kierunków rozwoju przechowalnictwa warzyw w Polsce oraz określenia strat dla poszczególnych gatunków przy zastosowaniu różnych technologii przechowalniczych. 2. Powierzchnia uprawy i wielkość produkcji warzyw w Polsce Łączna powierzchnia uprawy warzyw gruntowych wynosi około 180 tys. ha, natomiast zbiory są w granicach 4,5 5,0 mln ton, co stawia Polskę w czołówce wśród producentów w Europie. Warzywa przeznaczone są głównie na zaopatrzenie rynku wewnętrznego. Część wysyła się również na eksport. Głównym warzywem eksportowym jest od dawna cebula, na drugim miejscu znajduje się kapusta głowiasta. Tabela 1. Powierzchnia uprawy podstawowych gatunków warzyw (w tys. ha) Lata Warzywa gruntowe ogółem 158,7 178,9 175,4 178,0 Kapusta 20,5 25,6 24,7 25,0 Cebula 23,7 26,6 25,1 26,0 Marchew 19,6 23,5 22,8 23,0 Burak 8,1 10,7 10,8 11,0 Pietruszka 8,7 8,5 8,5 8,6 Seler korzeniowy 5,5 5,4 5,4 5,4 Por 5,1 5,1 5,0 5,1 Pozostałe warzywa* 55,6 54,7 54,2 55,0 Źródło: IERiGŻł * - rabarbar, szparag i inne 7

8 Tabela 2. Zbiory poszczególnych gatunków warzyw gruntowych (w tys. ton) Lata Warzywa gruntowe ogółem Kapusta Cebula Marchew Burak Pietruszka Seler korzeniowy Por Źródło: IERiGŻ Postęp w hodowli roślin warzywnych, notowany w ostatnich latach, pozwala na szeroki wybór odmian, odznaczających się bardzo dobrą jakością, plennością i trwałością przechowalniczą. Warunki klimatyczne Polski umożliwiają uprawę warzyw na obszarze całego kraju, ale większość produkcji jest skoncentrowana w 6 województwach: wielkopolskim, mazowieckim, lubelskim, kujawsko-pomorskim, łódzkim i małopolskim. Tabela 3. Powierzchnia uprawy i zbiory warzyw gruntowych (ogółem) w 2012 r. w poszczególnych województwach Województwo Powierzchnia w ha Zbiory w tonach Dolnośląskie Kujawsko-Pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko-Mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie Ogółem Źródło: IERiGŻ 8

9 Tabela 4. Powierzchnia uprawy i zbiory kapusty w 2012 r. w poszczególnych województwach Województwo Powierzchnia w ha Zbiory w tonach Dolnośląskie Kujawsko- Pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko-Mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie Ogółem Źródło: IERiGŻ Tabela 5. Powierzchnia uprawy i zbiory cebuli w 2012 r. w poszczególnych województwach Województwo Powierzchnia w ha Zbiory w tonach Dolnośląskie Kujawsko- Pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko-Mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie Ogółem Źródło: IERiGŻ 9

10 Tabela 6. Powierzchnia uprawy i zbiory marchwi jadalnej w 2012 r. w poszczególnych województwach Województwo Powierzchnia w ha Zbiory w tonach Dolnośląskie Kujawsko- Pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko-Mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie Ogółem Źródło: IERiGŻ Tabela 7. Powierzchnia uprawy i zbiory buraków ćwikłowych w 2012 r. w poszczególnych województwach Województwo Powierzchnia w ha Zbiory w tonach Dolnośląskie Kujawsko- Pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko-Mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie Ogółem Źródło: IERiGŻ 10

11 3. Spożycie warzyw świeżych w Polsce Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) średnie spożycie warzyw świeżych na jednego mieszkańca w Polsce wynosi ok. 110 kg. Składa się na to spożycie w gospodarstwach domowych, wynoszące ok. 60 kg (średnio na jednego mieszkańca), i w publicznych zakładach żywienia zbiorowego (stołówki, szpitale, bary, restauracje) ok. 50 kg. Około 22% spożywanych warzyw pochodzi z długotrwałego przechowywania, zatem dla zapewnienia prawidłowego zaopatrzenia rynku, powinno być przechowywane ok tys. ton warzyw. Według badań Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej (IERiGŻ) spożycie podstawowych gatunków świeżych warzyw gruntowych na jednego mieszkańca Polski w gospodarstwach domowych wynosi: kapusta głowiasta 6,6 kg, burak ćwikłowy 2,8 kg, marchew jadalna 6,2 kg, cebula 5,8 kg. Według oceny autorów spożycie innych gatunków warzyw wynosi: pietruszka 1,5 kg, seler korzeniowy 1,5 kg, kapusta pekińska 2,0 kg. Uwzględniając łącznie gospodarstwa domowe oraz zakłady żywienia zbiorowego, spożycie podstawowych gatunków warzyw świeżych w Polsce wynosi: kapusta głowiasta 470 tys. ton, burak ćwikłowy 200 tys. ton, marchew jadalna 470 tys. ton, cebula 410 tys. ton, pietruszka 105 tys. ton, seler korzeniowy 105 tys. ton, kapusta pekińska 145 tys. ton. 4. Straty podczas przechowywania warzyw Szacuje się, że wysokość strat powstających od chwili zbioru owoców i warzyw do momentu ich konsumpcji lub przetwarzania w krajach rozwiniętych wynosi 15%, natomiast w rozwijających się około 40%. W skali globalnej straty szacuje się na 35%. Straty, zarówno ilościowe, jak i jakościowe warzyw świeżych zwiększają się wraz z przedłużaniem okresu ich przechowywania. W badaniach przeprowadzonych z cebulą odm. Grabowska i Polanowska określono comiesięczne straty w czasie przechowywania w chłodni, w dwóch temperaturach (0 C i 5 C), oraz w przechowalni grawitacyjnej (zmienna temperatura i wilgotność, zależnie od warunków zewnętrznych). Dobrą jakość najdłużej utrzymywała cebula w temperaturze 0 C. Cebula przez cały 11

12 okres przechowywania nie wyrastała w szczypior, nie stwierdzono również znaczących strat spowodowanych przez choroby przechowalnicze. Procentowy udział cebuli eksportowej, czyli bez spękań suchej łuski okrywającej, w temperaturze 0 C zmieniał się nieznacznie przez pierwsze trzy miesiące przechowywania dla obu odmian i wynosił ponad 70%. Słabe wyrastanie w korzenie zanotowano dopiero po 5 miesiącach przechowywania, ale po 6 miesiącach wynosiło już dla odm. Grabowska 36,6% i dla odm. Polanowska 19,2% (tab. 8 i 9). W chłodni w temperaturze 5 C oraz w przechowalni, cebula szybciej utraciła dobrą jakość ze względu na większe spękanie suchej łuski oraz wyrastanie w korzenie i szczypior. Już po jednym miesiącu przechowywania procent cebuli eksportowej wynosił nieco powyżej 60% ze względu na spękanie łuski okrywającej. W następnych miesiącach spękanie intensywnie wzrastało. W ostatnich miesiącach przechowywania (5 i 6) stwierdzono wzrost strat ze względu na wyrastanie cebuli w szczypior. Znacznie większy procent cebuli z wyrośniętym szczypiorem po 6 miesiącach przechowywania stwierdzono w przechowalni z powodu wzrostu temperatury w okresie kwiecień maj. Tabela 8. Wpływ warunków przechowywania na jakość oraz comiesięczne straty cebuli odm. Grabowska (% w stosunku do masy wstawionej do przechowywania) Okres przechowywania (liczba m-cy) ogółem 98,8 97,6 97,9 97,3 96,5 94,8 97,8 97,0 96,3 93,7 89,3 75,8 Cebula handlowa Straty eksportowa łuską w korzenie w szczypior ze spękaną wyrośnięta wyrośnięta ogółem Temperatura przechowywania 0 C 78,9 19,9 1,2 78,0 19,6 2,4 74,0 23,9 2,1 6 37,3 2,7 41,3 52,7 2,5 3,5 18,5 39,7 36,6 5,2 Temperatura przechowywania 5 C 67,2 55,6 46,1 32,4 22,9 15,3 30,6 41,4 50,2 59,5 62,3 45,3 1,8 4,1 15,2 2,2 3,0 3,7 6,3 10,7 24,2 0,2 3,6 14,0 Przechowalnia zmienne warunki temperatury i wilgotności 98,3 66,5 31,8 1,7 97,7 51,3 46,4 2,3 96,9 38,9 58,0 3,1 95,5 23,6 70,5 1,4 4,5 82,4 8,4 62,5 11,5 17,6 10,5 41,3 7,5 29,5 4,3 58,7 44,7 chora 0,1 0,4 0,4 0,8 0,9 1,4 2,1 1,4 0,8 2,7 ubytki masy 1,2 2,3 2,1 2,7 3,5 4,8 2,2 2,6 2,9 5,2 5,7 8,1 1,7 2,3 3,1 3,1 6,3 11,3 12

13 Tabela 9. Wpływ warunków przechowywania na jakość oraz comiesięczne straty cebuli odm. Polanowska (% w stosunku do masy wstawionej do przechowywania) Okres przechowywania (liczba m- cy) ogółem 98,7 98,1 97,8 95,5 95,4 96,6 97,7 96,5 95,5 94,2 93,0 86,3 Cebula handlowa eksportowa 79,9 71,6 77,9 60,6 43,6 36,2 62,0 47,4 35,6 24,0 12,9 10,1 ze spękaną łuską wyrośnięta w korzenie ogółem Temperatura przechowywania 0 C 18,8 1,3 26,5 1,9 19,9 2,2 34,9 4,5 51,3 0,5 4,6 41,2 19,2 3,4 Temperatura przechowywania 5 C 35,7 49,1 59,9 70,2 76,1 57,3 4,0 18,9 2,3 3,5 4,5 5,8 7,0 13,7 Straty wyrośnięta w szczypior 0,5 4,5 Przechowalnia zmienne warunki temperatury i wilgotności 98,4 61,5 36,9 1,6 98,2 48,4 49,8 1,8 96,1 36,9 59,2 3,9 93,3 18,0 75,3 6,7 86,5 4,9 55,0 26,6 13,5 6,0 54,3 1,7 44,3 8,3 45,7 35,0 chora 0,4 0,2 0,7 1,1 1,5 0,5 1,0 1,5 0,2 0,3 1,0 1,1 0,4 0,9 ubytki masy 1,3 1,9 2,2 4,1 4,6 3,2 1,6 2,4 3,0 5,3 5,5 7,7 1,4 1,5 2,9 5,6 7,1 9,8 W przechowywanej marchwi straty spowodowane gniciem korzeni i ubytkami masy, w temperaturze 0 C były niskie przez cały okres przechowywania i wynosiły po 6 miesiącach 2,1%, natomiast w temperaturze 5 C w ostatnim miesiącu przechowywania nasiliło się gnicie korzeni i straty wzrosły do 10,9%. Zaznaczył się wyraźny wpływ temperatury na jakość korzeni marchwi w czasie przechowywania. W temperaturze 0 C dopiero po trzech miesiącach stwierdzono wyrastanie naci (była jeszcze bardzo krótka 0,2 0,5 cm), natomiast w 5 C już po jednym miesiącu u 33,4% marchwi stwierdzono widoczną nać. Po dwóch miesiącach w temperaturze 5 C marchew wyrośnięta w nać i korzenie boczne stanowiła 93,8% przechowywanego towaru (tab. 10). Przy utrzymanej wysokiej względnej wilgotności powietrza, intensywne wyrastanie w nać i boczne korzenie w temperaturze 5 C tylko w niewielkim stopniu wpłynęło na wzrost ubytków masy i nie spowodowało widocznego zwiędnięcia marchwi. 13

14 Tabela 10. Wpływ temperatury przechowywania na jakość oraz comiesięczne straty marchwi odm. Nerac F1 (% w stosunku do masy wstawionej do przechowywania) Okres przechowywania (liczba m-cy) ogółem nie wyrośnięta Marchew handlowa w nać wyrośnięta w korzenie w nać i korzenie ogółem Straty nadgniła i zgniła ubytki masy Temperatura przechowywania 0 C , ,0 97, ,8 61,3 57,6 42,4 43,0 38,1 38,0 34,8 0,6 1,0 4,8 0,3 2,4 15,9 0,9 1,0 2,1 0,6 0,9 2,0 0,3 0,1 0,1 Temperatura przechowywania 5 C ,9 99,8 99, ,1 89,1 66,5 6,0 5,8 5,8 2,8 2,4 33,4 59,7 35,5 4,4 0,1 5,1 0,1 1,8 2,0 5,5 4,1 34,0 56,5 87,8 90,7 77,5 0,1 0,2 0,4 0,9 10,9 0,1 0,5 10,4 0,1 0,1 0,4 0,4 0,5 W przechowywaniu kapusty głowiastej białej, wraz z przedłużaniem okresu przechowywania obniżał się udział główek handlowych i wzrastały straty. Widoczne obniżenie trwałości przechowalniczej kapusty głowiastej nastąpiło po 4 miesiącach w temperaturze 0 C, natomiast w temperaturze 5 C już po 3 miesiącach przechowywania. W temperaturze 0 C po 5 miesiącach przechowywania zaznaczyły się wyraźne objawy starzenia na liściach zewnętrznych, natomiast po 6 miesiącach straty znacznie wzrosły ze względu na silne gnicie całych główek. W 5 C już po 4 miesiącach stwierdzono początki gnicia całych główek (tab. 11). 14

15 Tabela 11. Wpływ warunków przechowywania na jakość oraz comiesięczne straty kapusty głowiastej białej odm. Kronos F1 (% w stosunku do masy wstawionej do przechowywania) Okres przechowywania (liczba m-cy) Temperatura przechowywania 0 C Temperatura przechowywania 5 C Straty Straty główki główki główki nadgniłe handlowe nadgniłe główki handlowe 99,7 98,7 99,1 98,7 90,2 84,7 i zgniłe 7,2 liście oczyszcz. 0,1 1,1 0,7 0,9 8,6 7,2 ubytki masy 0,2 0,2 0,2 0,4 1,2 0,9 99,0 98,4 97,4 85,5 82,6 73,1 i zgniłe 4,9 5,9 13,4 liście oczyszcz. 0,8 1,1 2,1 8,5 10,1 12,3 ubytki masy 0,2 0,5 0,5 1,1 1,4 1,2 5. Ocena stanu przechowalnictwa warzyw w poszczególnych rejonach Polski W ramach realizacji Programu Wieloletniego (zad. 5.3) zanalizowano szereg wielko i średniotowarowych gospodarstw ogrodniczych, w których przechowywane są warzywa na zaopatrzenie rynku w miesiącach zimowych i wiosennych, w celu wykonania szacunkowej oceny stanu przechowalnictwa warzyw w Polsce. Dodatkowo zwrócono uwagę na tendencje i kierunki rozwoju produkcji warzyw i ich przechowywania. Odwiedzono następującą liczbę gospodarstw: dolnośląskie 3 kujawsko- pomorskie 30 lubelskie 5 lubuskie 1 łódzkie 9 małopolskie 9 mazowieckie 11 opolskie 3 podkarpackie 2 podlaskie 1 pomorskie 6 śląskie 22 świętokrzyskie 10 warmińsko-mazurskie 1 wielkopolskie 18 zachodniopomorskie 9 Ogółem 140 Według zebranych danych w gospodarstwach tych przechowuje się następujące ilości warzyw gruntowych: 15

16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 27

28 28

29 29

30 30

31 31

32 32

33 W uprawie warzyw w Polsce decydującą rolę odgrywa sektor prywatny, ale w ostatnich kilkunastu latach utworzyła się znaczna liczba grup producenckich, co sprzyja zwiększeniu koncentracji produkcji oraz podwyższeniu jakości i jednolitości towaru. Dzięki środkom unijnym w wielu rejonach kraju powstały duże obiekty przechowalnicze wyposażone w nowoczesne urządzenia do utrzymywania optymalnych warunków oraz linie do przygotowania towaru na rynek. Giełdy hurtowe oraz sieci supermarketów wymuszają regularne dostarczanie warzyw do odbiorcy przez cały rok. Wzrastają wymagania rynku w stosunku do sposobu przygotowania towaru do handlu. Warzywa muszą być przesortowane, skalibrowane, umyte lub szczotkowane i dostarczone w zbiorczych lub jednostkowych opakowaniach. Wśród producentów zajmujących się wielkotowarową produkcją i zrzeszonych w grupy producenckie obserwuje się zainteresowanie budową dużych, specjalistycznych przechowalni oraz chłodni z normalną i kontrolowaną atmosferą. W ciągu ostatnich 10 lat nastąpił znaczny wzrost pojemności przechowalniczej i chłodniczej, głównie w gospodarstwach specjalistycznych. Powstało dużo chłodni wykorzystywanych do przechowywania warzyw korzeniowych i kapusty głowiastej. Dla utrzymania wysokiej wilgotności przy przechowywaniu warzyw korzeniowych stosuje się urządzenia nawilżające, pracujące samodzielnie lub współpracujące z układem chłodniczym. Wielu producentów posiada już chłodnie gazoszczelne, wykorzystywane głównie dla kapusty pekińskiej i głowiastej. W przypadku cebuli, w dużych gospodarstwach odstępuje się zupełnie od przechowalni grawitacyjnych, zastępując je nowoczesnymi, wyposażonymi w nagrzewnice powietrza służące do dosuszania cebuli, w aktywną wentylację wykorzystywaną do schładzania w okresie jesiennym i zimowym oraz w system chłodniczy włączany wiosną i latem. Na terenie Polski funkcjonuje już kilka dużych przechowalni cebuli z systemem wentylacyjnym w ścianach bocznych komory, dostosowanym do składowania cebuli w paletach skrzyniowych. System ten wymaga zastosowania odpowiednich palet skrzyniowych o litych ścianach i otworach w palecie dostosowanych do kanałów wentylacyjnych w ścianach. Komory te również wyposażane są w chłodnice powietrza wykorzystywane wiosną i latem. Do kontroli pracy systemu wentylacyjnego, włączania i wyłączania wentylatorów, otwierania i zamykania klap wentylacyjnych, pomiaru temperatury i wilgotności powietrza stosuje się elektroniczne urządzenia sterujące, współpracujące z systemem komputerowym. 6. Pojemność magazynowa dla warzyw w Polsce Odpowiednia baza przechowalnicza umożliwia producentom dostarczanie świeżych warzyw na rynek przez cały rok. W dobie globalizacji i rosnącej konkurencji, dyspozycyjność, czyli możliwość szybkiego przygotowania towaru dobrej jakości, jest warunkiem utrzymania się na rynku i uzyskiwania stabilnych dochodów. Warzywa obecnie są przechowywane głównie przez producentów, a tylko niewielkie ilości w magazynach należących do organizacji handlowych. Jedynie duże nowoczesne gospodarstwa warzywnicze mogą być w przyszłości konkurencyjne dla gospodarstw z innych krajów Unii Europejskiej oraz mogą zapewnić odpowiedni poziom życia rodzinie producenta. 33

34 Tabela 14. Pojemność magazynowa do przechowywania warzyw w Polsce Stan obecny 2010* (pojemność - tys. ton) Założenia perspektywiczne do 2020* (pojemność - tys. ton) Gatunek przechowalnie KA walnie KA chłodnie chłodnie przecho- razem chłodnie chłodnie razem kapusta głowiasta ,0 455, cebula ,0 282, marchew ,0 602,0 burak pietruszka seler korzeniowy 4 15,0-55, ,0 65,0 pasternak chrzan 6,0 2,0-8,0 1 5,0-15,0 por ,0 65,0 kapusta pekińska 5 1 3,0 63,0 4 25,0 1 75,0 razem 1 186,0 307, , , ,0 * - Źródło: obliczenia autorów opracowania Wielu producentów uważa, że w przypadku buraków ćwikłowych bardzo dobrym sposobem jest przechowywanie ich przez okres zimy w kopcach, bowiem korzenie zachowują bardzo dobrą jędrność i nie wykazują przebarwień wewnętrznych. Niektórzy z nich, dysponując nawet przechowalniami, przez zimę przechowują buraki w kopcach i dopiero wiosną, gdy zaczyna wzrastać temperatura, przenoszą je do komór chłodniczych. Na zaopatrzenie rynku w miesiącach zimowych (styczeń, luty) korzystniej jest trzymać buraki w pomieszczeniach przechowalniczych lub chłodniczych ze względu na łatwy dostęp do towaru. Poza tym kopcowanie warzyw jest technologią bardzo pracochłonną. Aktualna pojemność magazynowa przeznaczona do przechowywania warzyw wynosi ok tys. ton, co stanowi 31.2% ogólnej ilości produkowanych warzyw gruntowych. W chłodniach przechowuje się tylko ok. 20% ogólnej ilości warzyw, natomiast w chłodniach z kontrolowaną atmosferą poniżej 1% (tab. 14). Dla równomiernego zaopatrzenia rynku, a szczególnie dostarczania jednolitych pod względem ilościowym i jakościowym partii towaru do supermarketów, w najbliższych latach należy dwukrotnie zwiększyć pojemność chłodni przeznaczonych do przechowania warzyw, jak również chłodni z kontrolowaną atmosferą. Pozwoli to na utrzymanie wysokiej wartości handlowej i odżywczej warzyw dostarczanych na rynek krajowy, jak i na eksport. Dzięki temu Polska może stać się głównym krajem Unii Europejskiej dostarczającym warzywa w okresie zimowym. Niemal dwukrotne zwiększenie pojemności chłodniczej w najbliższych 10 latach wymagać będzie dużych nakładów inwestycyjnych, ponoszonych zarówno przez producentów, jak i organizacje zajmujące się obrotem warzyw. Dużą rolę mogą odegrać organizacje producentów, które mają prawo korzystać ze środków UE na budowę nowoczesnych chłodni i sortowni produktów ogrodniczych. 34

Jak zapewnić warzywom odpowiednie warunki przechowywania - Chłodnie

Jak zapewnić warzywom odpowiednie warunki przechowywania - Chłodnie Jak zapewnić warzywom odpowiednie warunki przechowywania - Chłodnie Odcięcie roślin od źródła pokarmu i wody poprzez zebranie ich z pola nie prowadzi do ich śmierci. Po zbiorze rośliny nadal oddychają,

Bardziej szczegółowo

Rynek owoców i warzyw świeżych

Rynek owoców i warzyw świeżych Nr 34/2015 ` Rynek owoców i warzyw świeżych 27 sierpnia 2015r. NOTOWANIA W DNIACH: 17.08.2015-27.08.2015 r. I. Badanie prowadzone jest w wybranych spółdzielniach ogrodniczych, zakładach przetwórczych i

Bardziej szczegółowo

Rynek owoców i warzyw świeżych

Rynek owoców i warzyw świeżych Nr 2/2015 ` Rynek owoców i warzyw świeżych 15 stycznia 2015r. NOTOWANIA W DNIACH 5.01.2014 15.01.2015 r. I. Badanie prowadzone jest w wybranych spółdzielniach ogrodniczych, zakładach przetwórczych i chłodniach,

Bardziej szczegółowo

Rynek owoców i warzyw świeżych

Rynek owoców i warzyw świeżych Nr 31/2015 ` Rynek owoców i warzyw świeżych 6 sierpnia 2015r. NOTOWANIA W DNIACH: 27.07.2015-06.08.2015 r. I. Badanie prowadzone jest w wybranych spółdzielniach ogrodniczych, zakładach przetwórczych i

Bardziej szczegółowo

ŚREDNIE CENY GRUNTÓW W OBROCIE PRYWATNYM W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM W I KWARTALE 2008 R., WG DANYCH GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO

ŚREDNIE CENY GRUNTÓW W OBROCIE PRYWATNYM W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM W I KWARTALE 2008 R., WG DANYCH GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM W I KWARTALE 2008 R., Od dnia 01.07.2008 r. na terenie województwa warmińsko-mazurskiego obowiązują ceny gruntów rolnych stosowane Średnie ceny gruntów w obrocie prywatnym

Bardziej szczegółowo

Rynek owoców i warzyw świeżych

Rynek owoców i warzyw świeżych Nr 26/2015 02 lipca 2015r. ` Rynek owoców i warzyw świeżych NOTOWANIA W DNIACH: 22.06.2015-02.07.2015 r. I. Badanie prowadzone jest w wybranych spółdzielniach ogrodniczych, zakładach przetwórczych i chłodniach,

Bardziej szczegółowo

Nadzór nad stosowaniem materiału siewnego (uprawą odmian GMO)

Nadzór nad stosowaniem materiału siewnego (uprawą odmian GMO) Nadzór nad stosowaniem materiału siewnego (uprawą odmian GMO) nowa ustawa o nasiennictwie nowe zadanie dla Inspekcji Tadeusz Kłos Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa Zgodnie z art. 78 oraz art.

Bardziej szczegółowo

Ocena dostępności i jakości nasion warzyw z upraw ekologicznych

Ocena dostępności i jakości nasion warzyw z upraw ekologicznych Zakład Uprawy i Nawożenia Roślin Warzywnych Ocena dostępności i jakości nasion warzyw z upraw ekologicznych Autorzy: prof. dr hab. Stanisław Kaniszewski dr Anna Szafirowska Opracowanie redakcyjne: dr Ludwika

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 października 2015 r. Poz. 1755 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 12 października 2015 r. w sprawie wysokości dostępnych

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PODMIOTÓW Z KAPITAŁEM ZAGRANICZNYM 1 W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PODMIOTÓW Z KAPITAŁEM ZAGRANICZNYM 1 W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R. URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU ul. Wojska Polskiego 27/29, 60 624 Poznań Opracowania sygnalne Data opracowania: luty 2015 Kontakt: e mail: SekretariatUSPOZ@stat.gov.pl tel. 61 27 98 200, fax 61 27 98 100

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK ZBÓŻ NR 8/2007 22 luty 2007

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PRZEDSIĘBIORSTW O LICZBIE PRACUJĄCYCH DO 9 OSÓB W 2008 R.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PRZEDSIĘBIORSTW O LICZBIE PRACUJĄCYCH DO 9 OSÓB W 2008 R. Warszawa, 2009.10.16 DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PRZEDSIĘBIORSTW O LICZBIE PRACUJĄCYCH DO 9 OSÓB W 2008 R. W Polsce w 2008 r. prowadziło działalność 1780 tys. przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Rolnictwa Warszawa, 05.09.2014 r. Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS FIZYCZNE ROZMIARY PRODUKCJI ZWIERZĘCEJ W 2013 R. 1 W 2013 r. uzyskano następujący poziom produkcji

Bardziej szczegółowo

Produkt Krajowy Brutto. Rachunki Regionalne w 2013 roku

Produkt Krajowy Brutto. Rachunki Regionalne w 2013 roku Produkt Krajowy Brutto. Rachunki Regionalne w 2013 roku Wstęp Publikacja Głównego Urzędu Statystycznego Produkt krajowy brutto Rachunki regionalne w 2013 r., zawiera informacje statystyczne dotyczące podstawowych

Bardziej szczegółowo

SKŁADOWISKA ODPADÓW ZAMYKANIE I REKULTYWACJA, STAN KONTROLI ŚRODOWISKOWYCH W ZAKRESIE OCHRONY ZIEMI W POLSCE

SKŁADOWISKA ODPADÓW ZAMYKANIE I REKULTYWACJA, STAN KONTROLI ŚRODOWISKOWYCH W ZAKRESIE OCHRONY ZIEMI W POLSCE SKŁADOWISKA ODPADÓW ZAMYKANIE I REKULTYWACJA, STAN KONTROLI ŚRODOWISKOWYCH W ZAKRESIE OCHRONY ZIEMI W POLSCE lipiec 2012 r. Karolina Bobrowska Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Aktualny stan zamykania

Bardziej szczegółowo

Podróże Polaków w 2013 roku 1. Podstawowe wyniki badań

Podróże Polaków w 2013 roku 1. Podstawowe wyniki badań Badania wykonane przez Activ Group. na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Badań Statystycznych Statystyki Publicznej na rok temat nr 1.30.06(099) Aktywność turystyczna Polaków.

Bardziej szczegółowo

Wpływ wsparcia unijnego na regionalne zróŝnicowanie dochodów w w rolnictwie

Wpływ wsparcia unijnego na regionalne zróŝnicowanie dochodów w w rolnictwie Instytucje w procesie przemian strukturalnych i społeczno eczno-ekonomicznych ekonomicznych na polskiej wsi i w rolnictwie w świetle wsparcia unijnego Kraków,10 czerwca 2012 r. Wpływ wsparcia unijnego

Bardziej szczegółowo

Baza noclegowa w I kwartale 2012 roku 1

Baza noclegowa w I kwartale 2012 roku 1 Materiał na konferencję prasową w dniu 31 maja 212 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Baza noclegowa w I kwartale 212 roku

Bardziej szczegółowo

RAPORT. 25 lat polskiego rolnictwa Bezpieczeństwo żywnościowe w Europie. IV Konferencja Nauka Biznes Rolnictwo Puławy, 26.11.2014 r.

RAPORT. 25 lat polskiego rolnictwa Bezpieczeństwo żywnościowe w Europie. IV Konferencja Nauka Biznes Rolnictwo Puławy, 26.11.2014 r. RAPORT 25 lat polskiego rolnictwa Bezpieczeństwo żywnościowe w Europie IV Konferencja Nauka Biznes Rolnictwo Puławy, 26.11.2014 r. Raport 25 lat polskiego rolnictwa. Bezpieczeństwo żywnościowe w Europie

Bardziej szczegółowo

Projekt Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 główne założenia dr Marzena Breza - DAS

Projekt Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 główne założenia dr Marzena Breza - DAS Projekt Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 główne założenia dr Marzena Breza - DAS Posiedzenie Rady ds. Polityki Senioralnej Warszawa, 18 czerwca 2013 r.

Bardziej szczegółowo

TRANSPROJEKT-WARSZAWA 01-793 Warszawa, ul. Rydygiera 8 bud.3a, tel.(0-22) 832-29-15, fax:832 29 13

TRANSPROJEKT-WARSZAWA 01-793 Warszawa, ul. Rydygiera 8 bud.3a, tel.(0-22) 832-29-15, fax:832 29 13 BIURO PROJEKTOWO - BADAWCZE DRÓG I MOSTÓW Sp. z o.o. TRANSPROJEKT-WARSZAWA 01-793 Warszawa, ul. Rydygiera 8 bud.3a, tel.(0-22) 832-29-15, fax:832 29 13 PRACOWNIA RUCHU I STUDIÓW DROGOWYCH GENERALNY POMIAR

Bardziej szczegółowo

Postrzeganie problemu niedożywienia dzieci w Polsce przez pracowników szkół i ośrodków pomocy społecznej raport z badania ilościowego

Postrzeganie problemu niedożywienia dzieci w Polsce przez pracowników szkół i ośrodków pomocy społecznej raport z badania ilościowego Postrzeganie problemu niedożywienia dzieci w Polsce przez pracowników szkół i ośrodków pomocy społecznej raport z badania ilościowego dla Warszawa, 23.01.2013 Cele i metodologia Cele badania GŁÓWNY CEL

Bardziej szczegółowo

Instytut Warzywnictwa im. Emila Chroboczka w Skierniewicach. Sprawozdanie z realizacji zadania w 2010 roku Streszczenie

Instytut Warzywnictwa im. Emila Chroboczka w Skierniewicach. Sprawozdanie z realizacji zadania w 2010 roku Streszczenie 1 Instytut Warzywnictwa im. Emila Chroboczka w Skierniewicach Sprawozdanie z realizacji zadania w 2010 roku Streszczenie WPŁYW PRZECHOWYWANIA NA JAKOŚĆ WARZYW ŚWIEŻYCH I PRZETWORZONYCH Z PRODUKCJI EKOLOGICZNEJ

Bardziej szczegółowo

Dzisiaj opakowanie nie jest już dodatkiem do produktu, ale samodzielnym produktem.

Dzisiaj opakowanie nie jest już dodatkiem do produktu, ale samodzielnym produktem. ROLA OPAKOWAŃ Dla niektórych wyrobów opakowanie stanowi tylko czasowy element logistyczny ułatwiający przemieszczanie. W odniesieniu do artykułów spożywczych opakowanie jest ściśle związane z produktem

Bardziej szczegółowo

Budownictwo mieszkaniowe a) w okresie I-XII 2013 r.

Budownictwo mieszkaniowe a) w okresie I-XII 2013 r. Warszawa, 17.1.214 r. Budownictwo mieszkaniowe a) w okresie I-XII 213 r. Według wstępnych danych, w okresie styczeń-grudzień 213 r. oddano do użytkowania 146122 mieszkania, tj. o 4,4% mniej niż w 212 r.

Bardziej szczegółowo

II. BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE

II. BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE II. BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE 1. Mieszkania oddane do eksploatacji w 2007 r. 1 Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, w Polsce w 2007 r. oddano do użytku 133,8 tys. mieszkań, tj. o około 16% więcej

Bardziej szczegółowo

TYPOWANIE GOSPODARSTW DO KONTROLI STOSOWANIA ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN

TYPOWANIE GOSPODARSTW DO KONTROLI STOSOWANIA ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN KAZIMIERZ WALECZEK STANISŁAW STOBIECKI WOJCIECH ŚLIWIŃSKI INSTYTUT OCHRONY ROŚLIN PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ODDZIAŁ SOŚNICOWICE e-mail: ior@ior.gliwice.pl 1 TYPOWANIE GOSPODARSTW DO KONTROLI STOSOWANIA

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 20 r.) RYNEK ZBÓŻ NR 6/20 14 luty 20 r.

Bardziej szczegółowo

Potencjał rozwojowy klastrów eksportujących w polskim sektorze rolno-żywnościowym

Potencjał rozwojowy klastrów eksportujących w polskim sektorze rolno-żywnościowym Potencjał rozwojowy klastrów eksportujących w polskim sektorze rolno-żywnościowym Szczepan Figiel, Justyna Kufel Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej PIB Warszawa, 5 grudnia, 2014. Zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Polski sektor żywnościowy 5 lat po akcesji

Polski sektor żywnościowy 5 lat po akcesji Polski sektor żywnościowy 5 lat po akcesji Andrzej Kowalski Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej PIB Katedra Rozwoju Obszarów Wiejskich Szkoła Główna Handlowa Warszawa kwiecień 2009 Wzajemne

Bardziej szczegółowo

Integrowana Produkcja Roślin nadzorowana przez PIORIN w latach 2004-2013. Dr inż. Grzegorz Gorzała Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Integrowana Produkcja Roślin nadzorowana przez PIORIN w latach 2004-2013. Dr inż. Grzegorz Gorzała Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa Integrowana Produkcja Roślin nadzorowana przez PIORIN w latach 2004-2013 Dr inż. Grzegorz Gorzała Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa IPO w Polsce W styczniu 1991 r. Instytut Sadownictwa i

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 01 r.) RYNEK ZBÓŻ NR /05 2 czerwca 05 r.

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Materiał na konferencję prasową w dniu 3 września 214 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Baza noclegowa według stanu w dniu

Bardziej szczegółowo

Geneza powstania agroturystyki. Pojęcie Agroturystyki

Geneza powstania agroturystyki. Pojęcie Agroturystyki Geneza powstania agroturystyki Pojęcie Agroturystyki 1992 rok Ministerstwo Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej oraz Departamentem Nauki, Oświaty i Postępu pismem z dnia 19 maja 1992 roku kierowanym do

Bardziej szczegółowo

Klasówka po szkole podstawowej Historia. Edycja 2006/2007. Raport zbiorczy

Klasówka po szkole podstawowej Historia. Edycja 2006/2007. Raport zbiorczy Klasówka po szkole podstawowej Historia Edycja 2006/2007 Raport zbiorczy Opracowano w: Gdańskiej Fundacji Rozwoju im. Adama Mysiora Informacje ogólne... 3 Raport szczegółowy... 3 Tabela 1. Podział liczby

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Łączny kapitał pożyczkowy funduszy pożyczkowych (w mln zł) oraz dynamika zmian (w %) w latach 2011 2013 Wyszczególnienie 2011 2012 2013 Kapitał pożyczkowy 1674,60 1983,10 2166,71 Dynamika zmian

Bardziej szczegółowo

GOSPODAROWANIE ODPADAMI, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM WSI, W ŚWIETLE DANYCH STATYSTYCZNYCH Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach Prof.

GOSPODAROWANIE ODPADAMI, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM WSI, W ŚWIETLE DANYCH STATYSTYCZNYCH Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach Prof. GOSPODAROWANIE ODPADAMI, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM WSI, W ŚWIETLE DANYCH STATYSTYCZNYCH Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach Prof. dr hab. inż. Edmund Kaca Plan wystąpienia: 1) Wstęp, 2)

Bardziej szczegółowo

ŚWIĘTOKRZYSKIE GOSPODARSTWA EKOLOGICZNE 2010

ŚWIĘTOKRZYSKIE GOSPODARSTWA EKOLOGICZNE 2010 ŚWIĘTOKRZYSKIE GOSPODARSTWA EKOLOGICZNE 2010 Rolnictwo ekologiczne stanowi jeden z najszybciej rozwijających się systemów produkcji na świecie, w tym zwłaszcza w Europie. W rolnictwie i ogrodnictwie ekologicznym

Bardziej szczegółowo

Opracował: mgr inż. Krzysztof Opoczyński. Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Warszawa, 2001 r.

Opracował: mgr inż. Krzysztof Opoczyński. Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Warszawa, 2001 r. GENERALNY POMIAR RUCHU 2000 SYNTEZA WYNIKÓW Opracował: mgr inż. Krzysztof Opoczyński Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Warszawa, 2001 r. SPIS TREŚCI 1. Wstęp...1 2. Obciążenie

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Rolnictwa Warszawa, 2011-09-01 Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS FIZYCZNE ROZMIARY PRODUKCJI ZWIERZĘCEJ W 2010 R. 1 W 2010 r., uzyskano następujący poziom produkcji

Bardziej szczegółowo

MAPA FUNDUSZY POŻYCZKOWYCH

MAPA FUNDUSZY POŻYCZKOWYCH MAPA FUNDUSZY POŻYCZKOWYCH MAREK MIKA Polski Związek Funduszy Pożyczkowych Dane na 31.12 2011r. LICZBA POZIOM KAPITAŁU ROZKŁAD TERYTORIALNY Pierwszy fundusz pożyczkowy powstał w 1992 roku. Obecnie w Polsce

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA WIEPRZOWEGO

RYNEK MIĘSA WIEPRZOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI DEPARTAMENT RYNKÓW ROLNYCH ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ Podstawa prawna: Ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z 30 marca 2001 r. (Dz. U. z 2001

Bardziej szczegółowo

MEN-KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2014-2015. Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych - 1 września 2014 r.

MEN-KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2014-2015. Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych - 1 września 2014 r. MEN-KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2014-2015 Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych - 1 września 2014 r. (podstawa prawna: 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 Zimowa przerwa

Bardziej szczegółowo

Rzepak ozimy i jary. Z dobrych nasion dobry plon. Nasiona rzepaku optymalnie dostosowane do polskich warunków.

Rzepak ozimy i jary. Z dobrych nasion dobry plon. Nasiona rzepaku optymalnie dostosowane do polskich warunków. Rzepak ozimy i jary Z dobrych nasion dobry plon Nasiona rzepaku optymalnie dostosowane do polskich warunków. www.bayercropscience.pl Edycja 2015 Spis treści Rzepak ozimy...................................

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2014/2015

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 1 Rozpoczęcie zajęć dydaktycznowychowawczych 1 września 2014 r. 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu 2 Zimowa przerwa świąteczna 22-31 grudnia

Bardziej szczegółowo

Kalendarz roku szkolnego 2014/2015

Kalendarz roku szkolnego 2014/2015 Kalendarz roku szkolnego 2014/2015 Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych - 1 września 2014 r. (podstawa prawna: 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002

Bardziej szczegółowo

1. Analiza wskaźnikowa... 3 1.1. Wskaźniki szczegółowe... 3 1.2. Wskaźniki syntetyczne... 53 1.2.1.

1. Analiza wskaźnikowa... 3 1.1. Wskaźniki szczegółowe... 3 1.2. Wskaźniki syntetyczne... 53 1.2.1. Spis treści 1. Analiza wskaźnikowa... 3 1.1. Wskaźniki szczegółowe... 3 1.2. Wskaźniki syntetyczne... 53 1.2.1. Zastosowana metodologia rangowania obiektów wielocechowych... 53 1.2.2. Potencjał innowacyjny

Bardziej szczegółowo

Gospodarka rolna na obszarach o rozdrobnionej strukturze agrarnej

Gospodarka rolna na obszarach o rozdrobnionej strukturze agrarnej Gospodarka rolna na obszarach o rozdrobnionej strukturze agrarnej Dr inż. Marta Czekaj Prof. dr hab. Janusz Żmija Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Wydział Rolniczo-Ekonomiczny Instytut

Bardziej szczegółowo

Tab. 2. Uczestnictwo Polaków w wyjazdach turystycznych

Tab. 2. Uczestnictwo Polaków w wyjazdach turystycznych MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI Badania wykonano w Instytucie Turystyki Sp. z o.o. na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Badań Statystycznych Statystyki Publicznej na rok temat

Bardziej szczegółowo

Możliwość zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych w cyklu życia biopaliw

Możliwość zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych w cyklu życia biopaliw Możliwość zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych w cyklu życia biopaliw Zuzanna Jarosz Kształtowanie rozwoju społeczno-ekonomicznego obszarów wiejskich Kołobrzeg 08-10 września 2015 Zrównoważona produkcja

Bardziej szczegółowo

Nakłady na środki trwałe służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej w Polsce w 2012 r.

Nakłady na środki trwałe służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej w Polsce w 2012 r. mld zł GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Regionalnych i Środowiska Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Nakłady na środki trwałe służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej w Polsce w 2012

Bardziej szczegółowo

CENY PRODUKTÓW ROLNYCH W LUTYM 2011 r. 2010 2011 I-VI VII-XII a I II w złotych CENY SKUPU. Pszenica... 47,95 67,89 88,90 93,54 195,5 105,2

CENY PRODUKTÓW ROLNYCH W LUTYM 2011 r. 2010 2011 I-VI VII-XII a I II w złotych CENY SKUPU. Pszenica... 47,95 67,89 88,90 93,54 195,5 105,2 Warszawa,.03.18 Produkty Ziarno zbóż (bez siewnego) - za 1 dt: CENY PRODUKTÓW ROLNYCH W LUTYM r. I-VI VII-XII a I II w złotych CENY SKUPU II = 100 I = 100 Pszenica... 47,95 67,89 88,90 93,54 195,5 105,2

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka krajowych i zagranicznych podróży mieszkańców Polski w I półroczu 2015 roku

Charakterystyka krajowych i zagranicznych podróży mieszkańców Polski w I półroczu 2015 roku Charakterystyka krajowych i zagranicznych podróży mieszkańców Polski w I półroczu 2015 roku W 2015 r. badania statystyczne w zakresie turystyki krajowej i zagranicznej turystyki wyjazdowej mieszkańców

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA ZBIORCZA O WYNIKACH KONTROLI PLANOWEJ. w zakresie jakości handlowej świeżych owoców i warzyw

INFORMACJA ZBIORCZA O WYNIKACH KONTROLI PLANOWEJ. w zakresie jakości handlowej świeżych owoców i warzyw GŁÓWNY INSPEKTORAT JAKOŚCI HANDLOWEJ ARTYKUŁÓW ROLNO-SPOŻYWCZYCH Wydział Kontroli Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych i Środków Produkcji GI-GNK-403-2/07 INFORMACJA ZBIORCZA O WYNIKACH KONTROLI

Bardziej szczegółowo

Raport upadłości polskich firm D&B Poland / II kwartał 2011 roku

Raport upadłości polskich firm D&B Poland / II kwartał 2011 roku Raport upadłości polskich firm D&B Poland / II kwartał roku W pierwszych sześciu miesiącach roku sądy gospodarcze ogłosiły upadłość 307 polskich przedsiębiorstw. Tym samym blisko 12 tys. Polaków straciło

Bardziej szczegółowo

Działalność badawcza i rozwojowa w Polsce w 2013 r. Główne wnioski

Działalność badawcza i rozwojowa w Polsce w 2013 r. Główne wnioski GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Szczecinie Warszawa, listopad 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Główne wnioski Wartość nakładów wewnętrznych 1 ogółem na działalność badawczo-rozwojową

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych Materiał na konferencję prasową w dniu 25 października 2011 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Baza noclegowa 1 wg stanu w dniu 31 lipca oraz

Bardziej szczegółowo

Zmiany na polskim i wojewódzkim rynku pracy w latach 2004-2014

Zmiany na polskim i wojewódzkim rynku pracy w latach 2004-2014 WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KATOWICACH Zmiany na polskim i wojewódzkim rynku pracy w latach 2004-2014 KATOWICE październik 2014 r. Wprowadzenie Minęło dziesięć lat od wstąpienia Polski do Unii Europejskiej.

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2011/2012

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2011/2012 KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2011/2012 1 Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 1 września 2011 r. 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 2 Zimowa przerwa świąteczna 23 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

Wpływ funduszy europejskich perspektywy finansowej 2007-2013 na rozwój społeczno-gospodarczy Polski Wschodniej. Andrzej Regulski 28 września 2015 r.

Wpływ funduszy europejskich perspektywy finansowej 2007-2013 na rozwój społeczno-gospodarczy Polski Wschodniej. Andrzej Regulski 28 września 2015 r. Wpływ funduszy europejskich perspektywy finansowej 2007-2013 na rozwój społeczno-gospodarczy Polski Wschodniej Andrzej Regulski 28 września 2015 r. moduł 1 moduł 2 moduł 3 Analiza zmian społecznogospodarczych

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Krakowie

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Krakowie GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Krakowie Warszawa, dnia 28 listopada 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS BENEFICJENCI ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH W 2013 R. Podstawowe źródło danych opracowania

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 8.6.215 r. Notatka informacyjna Wykorzystanie turystycznych obiektów noclegowych 1 w I kwartale 215 roku W pierwszych trzech miesiącach roku 215, w porównaniu do I kwartału

Bardziej szczegółowo

Internet w Polsce fakty i liczby. Violetta Szymanek Departament Społeczeństwa Informacyjnego Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

Internet w Polsce fakty i liczby. Violetta Szymanek Departament Społeczeństwa Informacyjnego Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Internet w Polsce fakty i liczby Violetta Szymanek Departament Społeczeństwa Informacyjnego Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Internet w Polsce INFRASTRUKTURA ZASOBY KORZYSTANIE WPŁYW REZULTATY SZEROKOPASMOWY

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 20 r.) RYNEK ZBÓŻ NR 18/2005 5 maja 2005

Bardziej szczegółowo

STOMATOLOGIA DZIECIĘCA Prof. dr hab. med. Barbara Adamowicz-Klepalska

STOMATOLOGIA DZIECIĘCA Prof. dr hab. med. Barbara Adamowicz-Klepalska STOMATOLOGIA DZIECIĘCA Prof. dr hab. med. Barbara Adamowicz-Klepalska I. Aktualna sytuacja specjalizacyjna w dziedzinie stomatologii dziecięcej na dzień 31.08. 2009r. 1. W odniesieniu do ogółu 7.626 specjalistów

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Europejska Agenda Cyfrowa: stan realizacji przez Polskę.

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Europejska Agenda Cyfrowa: stan realizacji przez Polskę. Europejska Agenda Cyfrowa: stan realizacji przez Polskę. 1 Ministerstwo Europejska Agenda Cyfrowa Narodowy Plan Szerokopasmowy przyjęty przez Radę Ministrów 08.01.2014 r. 2 NARODOWY PLAN SZEROKOPASMOWY

Bardziej szczegółowo

i Środowisko. Projekt nr 4 z 25 maja br.

i Środowisko. Projekt nr 4 z 25 maja br. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Projekt nr 4 z 25 maja br. Priorytet XIII Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia Ministerstwo Zdrowia Centrum Systemów Informacyjnych

Bardziej szczegółowo

Sieci energetyczne identyfikacja problemów. Północno Zachodni Oddział Terenowy URE Szczecin

Sieci energetyczne identyfikacja problemów. Północno Zachodni Oddział Terenowy URE Szczecin Sieci energetyczne identyfikacja problemów Północno Zachodni Oddział Terenowy URE Szczecin Ustawa Prawo energetyczne cele Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Zasady oszczędnego i racjonalnego użytkowania

Bardziej szczegółowo

Informacja nt. zatrudniania cudzoziemców w Polsce (data opracowania: kwiecień 2015 r.)

Informacja nt. zatrudniania cudzoziemców w Polsce (data opracowania: kwiecień 2015 r.) Informacja nt. zatrudniania cudzoziemców w Polsce (data opracowania: kwiecień 2015 r.) Główne wnioski: W 2014 r. wzrosła skala zatrudnienia cudzoziemców w Polsce, szczególnie wysoki wzrost dotyczy podejmowania

Bardziej szczegółowo

Konferencja prasowa. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stanisława Kalemby. Zaawansowanie żniw, sytuacja na rynku zbóż i rzepaku

Konferencja prasowa. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stanisława Kalemby. Zaawansowanie żniw, sytuacja na rynku zbóż i rzepaku Konferencja prasowa Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stanisława Kalemby Zaawansowanie żniw, sytuacja na rynku zbóż i rzepaku W A R S Z A W A, 7 S I E R P N I A 2 0 1 3 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Materiał na konferencję prasową w dniu 25 września 2012 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Baza noclegowa 1 wg stanu w dniu

Bardziej szczegółowo

Możliwości pozyskania dofinansowania z funduszy strukturalnych UE na wdrożenie systemów informatycznych w przedsiębiorstwach. Małgorzata Nejfeld

Możliwości pozyskania dofinansowania z funduszy strukturalnych UE na wdrożenie systemów informatycznych w przedsiębiorstwach. Małgorzata Nejfeld Możliwości pozyskania dofinansowania z funduszy strukturalnych UE na wdrożenie systemów informatycznych w przedsiębiorstwach Małgorzata Nejfeld KDG CIEŚLAK & KORDASIEWICZ ZAKRES DZIAŁALNOŚCI Główny przedmiot

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ANALIZA WYNIKÓW BADANIA OKRESÓW POBIERANIA EMERYTUR

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ANALIZA WYNIKÓW BADANIA OKRESÓW POBIERANIA EMERYTUR ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ANALIZA WYNIKÓW BADANIA OKRESÓW POBIERANIA EMERYTUR Warszawa 2012 Opracował: Akceptowała: Andrzej Kania Specjalista Izabela

Bardziej szczegółowo

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Przyrodnicze uwarunkowania do produkcji biomasy na cele energetyczne ze szczególnym uwzględnieniem produkcji biogazu rolniczego Dr inż. Magdalena Szymańska

Bardziej szczegółowo

Priorytetowe dziedziny specjalizacji dla pielęgniarek i położnych, które będą mogły uzyskać dofinansowane w roku 2014 ze środków Funduszu Pracy

Priorytetowe dziedziny specjalizacji dla pielęgniarek i położnych, które będą mogły uzyskać dofinansowane w roku 2014 ze środków Funduszu Pracy Priorytetowe dziedziny specjalizacji dla i położnych, które będą mogły uzyskać dofinansowane w roku 201 ze środków Funduszu Pracy L.p. Województwo L.p. nazwa dziedziny 1 2 Dolnośląskie Kujawsko-Pomorskie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 sierpnia 2014 r. Poz. 670 UCHWAŁA NR 141 RADY MINISTRÓW. z dnia 17 lipca 2014 r.

Warszawa, dnia 13 sierpnia 2014 r. Poz. 670 UCHWAŁA NR 141 RADY MINISTRÓW. z dnia 17 lipca 2014 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 13 sierpnia 2014 r. Poz. 670 UCHWAŁA NR 141 RADY MINISTRÓW z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z

Bardziej szczegółowo

Rynek owoców i warzyw świeżych

Rynek owoców i warzyw świeżych MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI INSTYTUT EKONOMIKI ROLNICTWA I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ KRAJOWA RADA IZB ROLNICZYCH ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych

Bardziej szczegółowo

Rozkład wyników ogólnopolskich

Rozkład wyników ogólnopolskich Rozkład wyników ogólnopolskich 1 9 8 7 procent uczniów 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 24 25 26 27 liczba punktów - wyniki niskie - wyniki średnie - wyniki wysokie

Bardziej szczegółowo

Synteza wyników pomiaru ruchu na drogach wojewódzkich w 2005 roku

Synteza wyników pomiaru ruchu na drogach wojewódzkich w 2005 roku Synteza wyników pomiaru ruchu na drogach wojewódzkich w 2005 roku Opracowano w Transprojekt-Warszawa Sp. z o.o. na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Autor: mgr. inż. Krzysztof Opoczyński

Bardziej szczegółowo

Wymiana gospodarcza województwa podlaskiego z zagranicą - stan, perspektywy, zagrożenia

Wymiana gospodarcza województwa podlaskiego z zagranicą - stan, perspektywy, zagrożenia Wymiana gospodarcza województwa podlaskiego z zagranicą - stan, perspektywy, zagrożenia dr.inż. Wojciech Winogrodzki Prezes Zarządu Członek Konfederacji Lewiatan Przygotowując moje wystąpienie wykorzystałem:

Bardziej szczegółowo

Każde pytanie zawiera postawienie problemu/pytanie i cztery warianty odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa.

Każde pytanie zawiera postawienie problemu/pytanie i cztery warianty odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. Każde pytanie zawiera postawienie problemu/pytanie i cztery warianty odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. 1. Podstawowym używanym w Polsce pierwotnym nośnikiem energii jest: a) ropa naftowa

Bardziej szczegółowo

Kwiecień 2008. PROWieści. Miesięcznik dotyczący Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Kwiecień 2008. PROWieści. Miesięcznik dotyczący Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kwiecień 28 PROWieści Miesięcznik dotyczący Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 27-213 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi INFORMACJA OGÓLNA Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 27 213 (PROW

Bardziej szczegółowo

Minimum egzystencji w układzie przestrzennym. Komentarz do danych za 2014 r.

Minimum egzystencji w układzie przestrzennym. Komentarz do danych za 2014 r. INSTYTUT PRACY I SPRAW SOCJALNYCH INSTITUTE OF LABOUR AND SOCIAL STUDIES INSTYTUT PRACY I SPRAW SOCJALNYCH Warszawa, 4 października 2015 r. INSTITUTE OF LABOUR AND SOCIAL STUDIES Minimum egzystencji w

Bardziej szczegółowo

Sytuacja w zakresie zachorowań na raka szyjki macicy w woj. dolnośląskim w latach 2005-2011

Sytuacja w zakresie zachorowań na raka szyjki macicy w woj. dolnośląskim w latach 2005-2011 Sytuacja w zakresie zachorowań na raka szyjki macicy w woj. dolnośląskim w latach 25-211 Ostatnie, opublikowane w roku 212 dane dla Polski [1] wskazują, że w latach 28-29 w woj. dolnośląskim stwierdzano

Bardziej szczegółowo

Żłobki i kluby dziecięce w 2012 r.

Żłobki i kluby dziecięce w 2012 r. Materiał na konferencję prasową w dniu 29 maja 213 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna Żłobki i kluby dziecięce w 212 r. W pierwszym kwartale

Bardziej szczegółowo

R U C H B U D O W L A N Y

R U C H B U D O W L A N Y , GŁÓWNY URZĄD NADZORU BUDOWLANEGO R U C H B U D O W L A N Y w 214 roku Warszawa, luty 215 r. 1. Wprowadzenie Badania ruchu budowlanego w Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego są prowadzone już od 1995

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK ZBÓŻ NR 42/2015 22 października

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK ZBÓŻ NR 27/2013 11 lipca

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK ZBÓŻ NR 52/2012 7 stycznia

Bardziej szczegółowo

Urząd Statystyczny w Lublinie

Urząd Statystyczny w Lublinie Urząd Statystyczny w Lublinie ul. Leszczyńskiego 48 20-068 Lublin tel.: (81) 533 20 51 e-mail: sekretariatuslub@stat.gov.pl www.stat.gov.pl/lublin Plan konferencji prasowej 10.12.2012 r. Produkt krajowy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 marca 2014 r. Poz. 176 KOMUNIKAT MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 5 lutego 2014 r.

Warszawa, dnia 4 marca 2014 r. Poz. 176 KOMUNIKAT MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 5 lutego 2014 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 4 marca 2014 r. Poz. 176 KOMUNIKAT MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie listy programów operacyjnych

Bardziej szczegółowo

Journal of Agribusiness and Rural Development

Journal of Agribusiness and Rural Development pissn 1899-5241 eissn 1899-5772 Journal of Agribusiness and Rural Development www.jard.edu.pl 3(29) 2013, 17-27 ZMIANY W PRODUKCJI WARZYWNICZEJ W POLSCE W LATACH 1997-2012 Barbara Ciesielska, Julian Wawrzyniak

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK ZBÓŻ NR 1/2016 14 stycznia

Bardziej szczegółowo

Skala depopulacji polskich miast i zmiany struktury demograficznej - wnioski ze spisu ludności i prognozy demograficznej do 2035 roku

Skala depopulacji polskich miast i zmiany struktury demograficznej - wnioski ze spisu ludności i prognozy demograficznej do 2035 roku Skala depopulacji polskich miast i zmiany struktury demograficznej - wnioski ze spisu ludności i prognozy demograficznej do 2035 roku Konferencja Zarządzanie rozwojem miast o zmniejszającej się liczbie

Bardziej szczegółowo

RAPORT: PODSUMOWANIE ROZTRZYGNIĘTYCH PRZETARGÓW Z BRANŻY MEDYCZNEJ W IV KWARTALE 2012 ROKU. Kraków, 25.02.2013

RAPORT: PODSUMOWANIE ROZTRZYGNIĘTYCH PRZETARGÓW Z BRANŻY MEDYCZNEJ W IV KWARTALE 2012 ROKU. Kraków, 25.02.2013 Strona1 RAPORT: PODSUMOWANIE ROZTRZYGNIĘTYCH PRZETARGÓW Z BRANŻY MEDYCZNEJ W IV KWARTALE 2012 ROKU. Kraków, 25.02.2013 Strona2 Serwis Inwestycyjno - Przetargowy www.pressinfo.pl we współpracy z Grupą Marketingową

Bardziej szczegółowo

Płatności bezpośrednie w Polsce. charakterystyka zróżnicowania. przestrzennego. wersja wstępna

Płatności bezpośrednie w Polsce. charakterystyka zróżnicowania. przestrzennego. wersja wstępna FUNDACJA PROGRAMÓW POMOCY DLA ROLNICTWA SEKCJA ANALIZ EKONOMICZNYCH POLITYKI ROLNEJ ul. Wspólna 30 Pokój 338 00-930 Warszawa http://www.fapa.org.pl tel. (+48 22) 623-19-70 623-19-81 fax. (+48 22) 623-19-09

Bardziej szczegółowo

NA MAZOWSZU BUDOWANE SĄ DROGI raport Telefonicznej Agencji Informacyjnej

NA MAZOWSZU BUDOWANE SĄ DROGI raport Telefonicznej Agencji Informacyjnej NA MAZOWSZU BUDOWANE SĄ DROGI raport Telefonicznej Agencji Informacyjnej Warszawa, 2. lipca 2009 r. Telefoniczna Agencja Informacyjna Sp. z o.o. opracowała raport, w którym przeanalizowano i podsumowano

Bardziej szczegółowo

Andrzej Curkowski Instytut Energetyki Odnawialnej

Andrzej Curkowski Instytut Energetyki Odnawialnej Regionalny warsztat szkoleniowo-informacyjny w ramach projektu Biogazownia-przemyślany wybór Preferencje inwestorów i aktualny rynek realizowanych projektów inwestycyjnych w Polsce Andrzej Curkowski Instytut

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2015/2016

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2015/2016 KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2015/2016 1. Rozpoczęcie zajęć dydaktycznowychowawczych 1 września 2015 r. 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Działania PROW 2014-2020 bezpośrednio ukierunkowane na rozwój infrastruktury: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Scalanie gruntów

Bardziej szczegółowo