Szacunkowa ocena stanu przechowalnictwa warzyw w Polsce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szacunkowa ocena stanu przechowalnictwa warzyw w Polsce"

Transkrypt

1 Instytut Ogrodnictwa Szacunkowa ocena stanu przechowalnictwa warzyw w Polsce Opracowanie zostało wykonane w ramach Programu Wieloletniego 5.3 Rozwój zrównoważonych metod produkcji ogrodniczej w celu zapewnienia wysokiej jakości biologicznej i odżywczej produktów ogrodniczych oraz zachowania bioróżnorodności środowiska i ochrony jego zasobów, finansowanego przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Skierniewice 2014

2 Instytut Ogrodnictwa Dyrektor prof. dr hab. Franciszek Adamicki Autorzy opracowania: Dr Maria Grzegorzewska Mgr Ewa Badełek Dr Kalina Sikorska-Zimny Opracowanie redakcyjne i skład: Barbara Nowak, Joanna Miszczak, Marek Nowak Instytut Ogrodnictwa 2014 r. Egzemplarz bezpłatny Druk: POL-PRINT A. Durka, Skierniewice, ul. Łuczyńskiego 6

3 Autorzy opracowania składają serdeczne podziękowania: producentom warzyw, którzy wyrazili zgodę na przeprowadzenie wizytacji obiektów przechowalniczych oraz udzielili cennych informacji dotyczących przechowywania warzyw w ich gospodarstwach, przedstawicielom Ośrodków Doradztwa Rolniczego, firm nasiennych i chłodniczych oraz Wszystkim, którzy pomogli w zlokalizowaniu i nawiązaniu kontaktów z producentami uprawiającymi i przechowującymi warzywa na zaopatrzenie rynku.

4

5 Spis treści 1. Wstęp Powierzchnia uprawy i wielkość produkcji warzyw w Polsce Spożycie warzyw świeżych w Polsce Straty podczas przechowywania warzyw Ocena stanu przechowalnictwa warzyw w poszczególnych rejonach Polski Pojemność magazynowa dla warzyw w Polsce. 30

6

7 1. Wstęp Przechowywanie warzyw jest niezbędne dla regularnego zaopatrzenia rynku w świeże warzywa przez cały rok. Chcąc zachować wysoką jakość warzyw po zbiorze należy stworzyć warunki, które ograniczą intensywność procesów życiowych na tyle, aby z jednej strony utrzymać tkankę warzyw przy życiu, a z drugiej maksymalnie zahamować postępowanie starzenia. Wielkość strat, zarówno ilościowych, jak i jakościowych jest uzależniona od jakości zebranych warzyw oraz od warunków utrzymywanych w trakcie przechowywania. Pomimo dużego postępu technologicznego i technicznego w warzywnictwie w ostatnich dekadach, baza przechowalnicza w Polsce jest nadal niewystarczająca i duży procent warzyw jest składowany w kopcach i zwykłych pomieszczeniach gospodarczych. W ramach Programu Wieloletniego realizowanego w Instytucie Ogrodnictwa w latach zad. 5.3 Monitoring strat podczas przechowywania warzyw pochodzących z produkcji konwencjonalnej i zrównoważonej oraz rozwój nowych technologii pozbiorczych i przechowalniczych dla ich ograniczenia i zachowania wysokiej jakości i wartości odżywczej warzyw, podjęto się oceny stanu i kierunków rozwoju przechowalnictwa warzyw w Polsce oraz określenia strat dla poszczególnych gatunków przy zastosowaniu różnych technologii przechowalniczych. 2. Powierzchnia uprawy i wielkość produkcji warzyw w Polsce Łączna powierzchnia uprawy warzyw gruntowych wynosi około 180 tys. ha, natomiast zbiory są w granicach 4,5 5,0 mln ton, co stawia Polskę w czołówce wśród producentów w Europie. Warzywa przeznaczone są głównie na zaopatrzenie rynku wewnętrznego. Część wysyła się również na eksport. Głównym warzywem eksportowym jest od dawna cebula, na drugim miejscu znajduje się kapusta głowiasta. Tabela 1. Powierzchnia uprawy podstawowych gatunków warzyw (w tys. ha) Lata Warzywa gruntowe ogółem 158,7 178,9 175,4 178,0 Kapusta 20,5 25,6 24,7 25,0 Cebula 23,7 26,6 25,1 26,0 Marchew 19,6 23,5 22,8 23,0 Burak 8,1 10,7 10,8 11,0 Pietruszka 8,7 8,5 8,5 8,6 Seler korzeniowy 5,5 5,4 5,4 5,4 Por 5,1 5,1 5,0 5,1 Pozostałe warzywa* 55,6 54,7 54,2 55,0 Źródło: IERiGŻł * - rabarbar, szparag i inne 7

8 Tabela 2. Zbiory poszczególnych gatunków warzyw gruntowych (w tys. ton) Lata Warzywa gruntowe ogółem Kapusta Cebula Marchew Burak Pietruszka Seler korzeniowy Por Źródło: IERiGŻ Postęp w hodowli roślin warzywnych, notowany w ostatnich latach, pozwala na szeroki wybór odmian, odznaczających się bardzo dobrą jakością, plennością i trwałością przechowalniczą. Warunki klimatyczne Polski umożliwiają uprawę warzyw na obszarze całego kraju, ale większość produkcji jest skoncentrowana w 6 województwach: wielkopolskim, mazowieckim, lubelskim, kujawsko-pomorskim, łódzkim i małopolskim. Tabela 3. Powierzchnia uprawy i zbiory warzyw gruntowych (ogółem) w 2012 r. w poszczególnych województwach Województwo Powierzchnia w ha Zbiory w tonach Dolnośląskie Kujawsko-Pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko-Mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie Ogółem Źródło: IERiGŻ 8

9 Tabela 4. Powierzchnia uprawy i zbiory kapusty w 2012 r. w poszczególnych województwach Województwo Powierzchnia w ha Zbiory w tonach Dolnośląskie Kujawsko- Pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko-Mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie Ogółem Źródło: IERiGŻ Tabela 5. Powierzchnia uprawy i zbiory cebuli w 2012 r. w poszczególnych województwach Województwo Powierzchnia w ha Zbiory w tonach Dolnośląskie Kujawsko- Pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko-Mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie Ogółem Źródło: IERiGŻ 9

10 Tabela 6. Powierzchnia uprawy i zbiory marchwi jadalnej w 2012 r. w poszczególnych województwach Województwo Powierzchnia w ha Zbiory w tonach Dolnośląskie Kujawsko- Pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko-Mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie Ogółem Źródło: IERiGŻ Tabela 7. Powierzchnia uprawy i zbiory buraków ćwikłowych w 2012 r. w poszczególnych województwach Województwo Powierzchnia w ha Zbiory w tonach Dolnośląskie Kujawsko- Pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko-Mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie Ogółem Źródło: IERiGŻ 10

11 3. Spożycie warzyw świeżych w Polsce Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) średnie spożycie warzyw świeżych na jednego mieszkańca w Polsce wynosi ok. 110 kg. Składa się na to spożycie w gospodarstwach domowych, wynoszące ok. 60 kg (średnio na jednego mieszkańca), i w publicznych zakładach żywienia zbiorowego (stołówki, szpitale, bary, restauracje) ok. 50 kg. Około 22% spożywanych warzyw pochodzi z długotrwałego przechowywania, zatem dla zapewnienia prawidłowego zaopatrzenia rynku, powinno być przechowywane ok tys. ton warzyw. Według badań Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej (IERiGŻ) spożycie podstawowych gatunków świeżych warzyw gruntowych na jednego mieszkańca Polski w gospodarstwach domowych wynosi: kapusta głowiasta 6,6 kg, burak ćwikłowy 2,8 kg, marchew jadalna 6,2 kg, cebula 5,8 kg. Według oceny autorów spożycie innych gatunków warzyw wynosi: pietruszka 1,5 kg, seler korzeniowy 1,5 kg, kapusta pekińska 2,0 kg. Uwzględniając łącznie gospodarstwa domowe oraz zakłady żywienia zbiorowego, spożycie podstawowych gatunków warzyw świeżych w Polsce wynosi: kapusta głowiasta 470 tys. ton, burak ćwikłowy 200 tys. ton, marchew jadalna 470 tys. ton, cebula 410 tys. ton, pietruszka 105 tys. ton, seler korzeniowy 105 tys. ton, kapusta pekińska 145 tys. ton. 4. Straty podczas przechowywania warzyw Szacuje się, że wysokość strat powstających od chwili zbioru owoców i warzyw do momentu ich konsumpcji lub przetwarzania w krajach rozwiniętych wynosi 15%, natomiast w rozwijających się około 40%. W skali globalnej straty szacuje się na 35%. Straty, zarówno ilościowe, jak i jakościowe warzyw świeżych zwiększają się wraz z przedłużaniem okresu ich przechowywania. W badaniach przeprowadzonych z cebulą odm. Grabowska i Polanowska określono comiesięczne straty w czasie przechowywania w chłodni, w dwóch temperaturach (0 C i 5 C), oraz w przechowalni grawitacyjnej (zmienna temperatura i wilgotność, zależnie od warunków zewnętrznych). Dobrą jakość najdłużej utrzymywała cebula w temperaturze 0 C. Cebula przez cały 11

12 okres przechowywania nie wyrastała w szczypior, nie stwierdzono również znaczących strat spowodowanych przez choroby przechowalnicze. Procentowy udział cebuli eksportowej, czyli bez spękań suchej łuski okrywającej, w temperaturze 0 C zmieniał się nieznacznie przez pierwsze trzy miesiące przechowywania dla obu odmian i wynosił ponad 70%. Słabe wyrastanie w korzenie zanotowano dopiero po 5 miesiącach przechowywania, ale po 6 miesiącach wynosiło już dla odm. Grabowska 36,6% i dla odm. Polanowska 19,2% (tab. 8 i 9). W chłodni w temperaturze 5 C oraz w przechowalni, cebula szybciej utraciła dobrą jakość ze względu na większe spękanie suchej łuski oraz wyrastanie w korzenie i szczypior. Już po jednym miesiącu przechowywania procent cebuli eksportowej wynosił nieco powyżej 60% ze względu na spękanie łuski okrywającej. W następnych miesiącach spękanie intensywnie wzrastało. W ostatnich miesiącach przechowywania (5 i 6) stwierdzono wzrost strat ze względu na wyrastanie cebuli w szczypior. Znacznie większy procent cebuli z wyrośniętym szczypiorem po 6 miesiącach przechowywania stwierdzono w przechowalni z powodu wzrostu temperatury w okresie kwiecień maj. Tabela 8. Wpływ warunków przechowywania na jakość oraz comiesięczne straty cebuli odm. Grabowska (% w stosunku do masy wstawionej do przechowywania) Okres przechowywania (liczba m-cy) ogółem 98,8 97,6 97,9 97,3 96,5 94,8 97,8 97,0 96,3 93,7 89,3 75,8 Cebula handlowa Straty eksportowa łuską w korzenie w szczypior ze spękaną wyrośnięta wyrośnięta ogółem Temperatura przechowywania 0 C 78,9 19,9 1,2 78,0 19,6 2,4 74,0 23,9 2,1 6 37,3 2,7 41,3 52,7 2,5 3,5 18,5 39,7 36,6 5,2 Temperatura przechowywania 5 C 67,2 55,6 46,1 32,4 22,9 15,3 30,6 41,4 50,2 59,5 62,3 45,3 1,8 4,1 15,2 2,2 3,0 3,7 6,3 10,7 24,2 0,2 3,6 14,0 Przechowalnia zmienne warunki temperatury i wilgotności 98,3 66,5 31,8 1,7 97,7 51,3 46,4 2,3 96,9 38,9 58,0 3,1 95,5 23,6 70,5 1,4 4,5 82,4 8,4 62,5 11,5 17,6 10,5 41,3 7,5 29,5 4,3 58,7 44,7 chora 0,1 0,4 0,4 0,8 0,9 1,4 2,1 1,4 0,8 2,7 ubytki masy 1,2 2,3 2,1 2,7 3,5 4,8 2,2 2,6 2,9 5,2 5,7 8,1 1,7 2,3 3,1 3,1 6,3 11,3 12

13 Tabela 9. Wpływ warunków przechowywania na jakość oraz comiesięczne straty cebuli odm. Polanowska (% w stosunku do masy wstawionej do przechowywania) Okres przechowywania (liczba m- cy) ogółem 98,7 98,1 97,8 95,5 95,4 96,6 97,7 96,5 95,5 94,2 93,0 86,3 Cebula handlowa eksportowa 79,9 71,6 77,9 60,6 43,6 36,2 62,0 47,4 35,6 24,0 12,9 10,1 ze spękaną łuską wyrośnięta w korzenie ogółem Temperatura przechowywania 0 C 18,8 1,3 26,5 1,9 19,9 2,2 34,9 4,5 51,3 0,5 4,6 41,2 19,2 3,4 Temperatura przechowywania 5 C 35,7 49,1 59,9 70,2 76,1 57,3 4,0 18,9 2,3 3,5 4,5 5,8 7,0 13,7 Straty wyrośnięta w szczypior 0,5 4,5 Przechowalnia zmienne warunki temperatury i wilgotności 98,4 61,5 36,9 1,6 98,2 48,4 49,8 1,8 96,1 36,9 59,2 3,9 93,3 18,0 75,3 6,7 86,5 4,9 55,0 26,6 13,5 6,0 54,3 1,7 44,3 8,3 45,7 35,0 chora 0,4 0,2 0,7 1,1 1,5 0,5 1,0 1,5 0,2 0,3 1,0 1,1 0,4 0,9 ubytki masy 1,3 1,9 2,2 4,1 4,6 3,2 1,6 2,4 3,0 5,3 5,5 7,7 1,4 1,5 2,9 5,6 7,1 9,8 W przechowywanej marchwi straty spowodowane gniciem korzeni i ubytkami masy, w temperaturze 0 C były niskie przez cały okres przechowywania i wynosiły po 6 miesiącach 2,1%, natomiast w temperaturze 5 C w ostatnim miesiącu przechowywania nasiliło się gnicie korzeni i straty wzrosły do 10,9%. Zaznaczył się wyraźny wpływ temperatury na jakość korzeni marchwi w czasie przechowywania. W temperaturze 0 C dopiero po trzech miesiącach stwierdzono wyrastanie naci (była jeszcze bardzo krótka 0,2 0,5 cm), natomiast w 5 C już po jednym miesiącu u 33,4% marchwi stwierdzono widoczną nać. Po dwóch miesiącach w temperaturze 5 C marchew wyrośnięta w nać i korzenie boczne stanowiła 93,8% przechowywanego towaru (tab. 10). Przy utrzymanej wysokiej względnej wilgotności powietrza, intensywne wyrastanie w nać i boczne korzenie w temperaturze 5 C tylko w niewielkim stopniu wpłynęło na wzrost ubytków masy i nie spowodowało widocznego zwiędnięcia marchwi. 13

14 Tabela 10. Wpływ temperatury przechowywania na jakość oraz comiesięczne straty marchwi odm. Nerac F1 (% w stosunku do masy wstawionej do przechowywania) Okres przechowywania (liczba m-cy) ogółem nie wyrośnięta Marchew handlowa w nać wyrośnięta w korzenie w nać i korzenie ogółem Straty nadgniła i zgniła ubytki masy Temperatura przechowywania 0 C , ,0 97, ,8 61,3 57,6 42,4 43,0 38,1 38,0 34,8 0,6 1,0 4,8 0,3 2,4 15,9 0,9 1,0 2,1 0,6 0,9 2,0 0,3 0,1 0,1 Temperatura przechowywania 5 C ,9 99,8 99, ,1 89,1 66,5 6,0 5,8 5,8 2,8 2,4 33,4 59,7 35,5 4,4 0,1 5,1 0,1 1,8 2,0 5,5 4,1 34,0 56,5 87,8 90,7 77,5 0,1 0,2 0,4 0,9 10,9 0,1 0,5 10,4 0,1 0,1 0,4 0,4 0,5 W przechowywaniu kapusty głowiastej białej, wraz z przedłużaniem okresu przechowywania obniżał się udział główek handlowych i wzrastały straty. Widoczne obniżenie trwałości przechowalniczej kapusty głowiastej nastąpiło po 4 miesiącach w temperaturze 0 C, natomiast w temperaturze 5 C już po 3 miesiącach przechowywania. W temperaturze 0 C po 5 miesiącach przechowywania zaznaczyły się wyraźne objawy starzenia na liściach zewnętrznych, natomiast po 6 miesiącach straty znacznie wzrosły ze względu na silne gnicie całych główek. W 5 C już po 4 miesiącach stwierdzono początki gnicia całych główek (tab. 11). 14

15 Tabela 11. Wpływ warunków przechowywania na jakość oraz comiesięczne straty kapusty głowiastej białej odm. Kronos F1 (% w stosunku do masy wstawionej do przechowywania) Okres przechowywania (liczba m-cy) Temperatura przechowywania 0 C Temperatura przechowywania 5 C Straty Straty główki główki główki nadgniłe handlowe nadgniłe główki handlowe 99,7 98,7 99,1 98,7 90,2 84,7 i zgniłe 7,2 liście oczyszcz. 0,1 1,1 0,7 0,9 8,6 7,2 ubytki masy 0,2 0,2 0,2 0,4 1,2 0,9 99,0 98,4 97,4 85,5 82,6 73,1 i zgniłe 4,9 5,9 13,4 liście oczyszcz. 0,8 1,1 2,1 8,5 10,1 12,3 ubytki masy 0,2 0,5 0,5 1,1 1,4 1,2 5. Ocena stanu przechowalnictwa warzyw w poszczególnych rejonach Polski W ramach realizacji Programu Wieloletniego (zad. 5.3) zanalizowano szereg wielko i średniotowarowych gospodarstw ogrodniczych, w których przechowywane są warzywa na zaopatrzenie rynku w miesiącach zimowych i wiosennych, w celu wykonania szacunkowej oceny stanu przechowalnictwa warzyw w Polsce. Dodatkowo zwrócono uwagę na tendencje i kierunki rozwoju produkcji warzyw i ich przechowywania. Odwiedzono następującą liczbę gospodarstw: dolnośląskie 3 kujawsko- pomorskie 30 lubelskie 5 lubuskie 1 łódzkie 9 małopolskie 9 mazowieckie 11 opolskie 3 podkarpackie 2 podlaskie 1 pomorskie 6 śląskie 22 świętokrzyskie 10 warmińsko-mazurskie 1 wielkopolskie 18 zachodniopomorskie 9 Ogółem 140 Według zebranych danych w gospodarstwach tych przechowuje się następujące ilości warzyw gruntowych: 15

16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 27

28 28

29 29

30 30

31 31

32 32

33 W uprawie warzyw w Polsce decydującą rolę odgrywa sektor prywatny, ale w ostatnich kilkunastu latach utworzyła się znaczna liczba grup producenckich, co sprzyja zwiększeniu koncentracji produkcji oraz podwyższeniu jakości i jednolitości towaru. Dzięki środkom unijnym w wielu rejonach kraju powstały duże obiekty przechowalnicze wyposażone w nowoczesne urządzenia do utrzymywania optymalnych warunków oraz linie do przygotowania towaru na rynek. Giełdy hurtowe oraz sieci supermarketów wymuszają regularne dostarczanie warzyw do odbiorcy przez cały rok. Wzrastają wymagania rynku w stosunku do sposobu przygotowania towaru do handlu. Warzywa muszą być przesortowane, skalibrowane, umyte lub szczotkowane i dostarczone w zbiorczych lub jednostkowych opakowaniach. Wśród producentów zajmujących się wielkotowarową produkcją i zrzeszonych w grupy producenckie obserwuje się zainteresowanie budową dużych, specjalistycznych przechowalni oraz chłodni z normalną i kontrolowaną atmosferą. W ciągu ostatnich 10 lat nastąpił znaczny wzrost pojemności przechowalniczej i chłodniczej, głównie w gospodarstwach specjalistycznych. Powstało dużo chłodni wykorzystywanych do przechowywania warzyw korzeniowych i kapusty głowiastej. Dla utrzymania wysokiej wilgotności przy przechowywaniu warzyw korzeniowych stosuje się urządzenia nawilżające, pracujące samodzielnie lub współpracujące z układem chłodniczym. Wielu producentów posiada już chłodnie gazoszczelne, wykorzystywane głównie dla kapusty pekińskiej i głowiastej. W przypadku cebuli, w dużych gospodarstwach odstępuje się zupełnie od przechowalni grawitacyjnych, zastępując je nowoczesnymi, wyposażonymi w nagrzewnice powietrza służące do dosuszania cebuli, w aktywną wentylację wykorzystywaną do schładzania w okresie jesiennym i zimowym oraz w system chłodniczy włączany wiosną i latem. Na terenie Polski funkcjonuje już kilka dużych przechowalni cebuli z systemem wentylacyjnym w ścianach bocznych komory, dostosowanym do składowania cebuli w paletach skrzyniowych. System ten wymaga zastosowania odpowiednich palet skrzyniowych o litych ścianach i otworach w palecie dostosowanych do kanałów wentylacyjnych w ścianach. Komory te również wyposażane są w chłodnice powietrza wykorzystywane wiosną i latem. Do kontroli pracy systemu wentylacyjnego, włączania i wyłączania wentylatorów, otwierania i zamykania klap wentylacyjnych, pomiaru temperatury i wilgotności powietrza stosuje się elektroniczne urządzenia sterujące, współpracujące z systemem komputerowym. 6. Pojemność magazynowa dla warzyw w Polsce Odpowiednia baza przechowalnicza umożliwia producentom dostarczanie świeżych warzyw na rynek przez cały rok. W dobie globalizacji i rosnącej konkurencji, dyspozycyjność, czyli możliwość szybkiego przygotowania towaru dobrej jakości, jest warunkiem utrzymania się na rynku i uzyskiwania stabilnych dochodów. Warzywa obecnie są przechowywane głównie przez producentów, a tylko niewielkie ilości w magazynach należących do organizacji handlowych. Jedynie duże nowoczesne gospodarstwa warzywnicze mogą być w przyszłości konkurencyjne dla gospodarstw z innych krajów Unii Europejskiej oraz mogą zapewnić odpowiedni poziom życia rodzinie producenta. 33

34 Tabela 14. Pojemność magazynowa do przechowywania warzyw w Polsce Stan obecny 2010* (pojemność - tys. ton) Założenia perspektywiczne do 2020* (pojemność - tys. ton) Gatunek przechowalnie KA walnie KA chłodnie chłodnie przecho- razem chłodnie chłodnie razem kapusta głowiasta ,0 455, cebula ,0 282, marchew ,0 602,0 burak pietruszka seler korzeniowy 4 15,0-55, ,0 65,0 pasternak chrzan 6,0 2,0-8,0 1 5,0-15,0 por ,0 65,0 kapusta pekińska 5 1 3,0 63,0 4 25,0 1 75,0 razem 1 186,0 307, , , ,0 * - Źródło: obliczenia autorów opracowania Wielu producentów uważa, że w przypadku buraków ćwikłowych bardzo dobrym sposobem jest przechowywanie ich przez okres zimy w kopcach, bowiem korzenie zachowują bardzo dobrą jędrność i nie wykazują przebarwień wewnętrznych. Niektórzy z nich, dysponując nawet przechowalniami, przez zimę przechowują buraki w kopcach i dopiero wiosną, gdy zaczyna wzrastać temperatura, przenoszą je do komór chłodniczych. Na zaopatrzenie rynku w miesiącach zimowych (styczeń, luty) korzystniej jest trzymać buraki w pomieszczeniach przechowalniczych lub chłodniczych ze względu na łatwy dostęp do towaru. Poza tym kopcowanie warzyw jest technologią bardzo pracochłonną. Aktualna pojemność magazynowa przeznaczona do przechowywania warzyw wynosi ok tys. ton, co stanowi 31.2% ogólnej ilości produkowanych warzyw gruntowych. W chłodniach przechowuje się tylko ok. 20% ogólnej ilości warzyw, natomiast w chłodniach z kontrolowaną atmosferą poniżej 1% (tab. 14). Dla równomiernego zaopatrzenia rynku, a szczególnie dostarczania jednolitych pod względem ilościowym i jakościowym partii towaru do supermarketów, w najbliższych latach należy dwukrotnie zwiększyć pojemność chłodni przeznaczonych do przechowania warzyw, jak również chłodni z kontrolowaną atmosferą. Pozwoli to na utrzymanie wysokiej wartości handlowej i odżywczej warzyw dostarczanych na rynek krajowy, jak i na eksport. Dzięki temu Polska może stać się głównym krajem Unii Europejskiej dostarczającym warzywa w okresie zimowym. Niemal dwukrotne zwiększenie pojemności chłodniczej w najbliższych 10 latach wymagać będzie dużych nakładów inwestycyjnych, ponoszonych zarówno przez producentów, jak i organizacje zajmujące się obrotem warzyw. Dużą rolę mogą odegrać organizacje producentów, które mają prawo korzystać ze środków UE na budowę nowoczesnych chłodni i sortowni produktów ogrodniczych. 34

Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie za rok 2006 (w hektarach) Jednostka podziału administracyjnego kraju

Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie za rok 2006 (w hektarach) Jednostka podziału administracyjnego kraju ROLNYCH W GOSPODARSTWIE W KRAJU ZA 2006 ROK w gospodarstwie za rok 2006 (w hektarach) Województwo dolnośląskie 14,63 Województwo kujawsko-pomorskie 14,47 Województwo lubelskie 7,15 Województwo lubuskie

Bardziej szczegółowo

STRATY W CZASIE PRZECHOWYWANIA CEBULI, MARCHWI I KAPUSTY GŁOWIASTEJ BIAŁEJ THE LOSSES DURING STORAGE OF ONION, CARROT AND WHITE HEAD CABBAGE

STRATY W CZASIE PRZECHOWYWANIA CEBULI, MARCHWI I KAPUSTY GŁOWIASTEJ BIAŁEJ THE LOSSES DURING STORAGE OF ONION, CARROT AND WHITE HEAD CABBAGE STRATY W CZASIE PRZECHOWYWANIA CEBULI, MARCHWI I KAPUSTY GŁOWIASTEJ BIAŁEJ THE LOSSES DURING STORAGE OF ONION, CARROT AND WHITE HEAD CABBAGE Maria Grzegorzewska, Ewa Badełek Instytut Warzywnictwa im. Emila

Bardziej szczegółowo

Jak zapewnić warzywom odpowiednie warunki przechowywania - Chłodnie

Jak zapewnić warzywom odpowiednie warunki przechowywania - Chłodnie Jak zapewnić warzywom odpowiednie warunki przechowywania - Chłodnie Odcięcie roślin od źródła pokarmu i wody poprzez zebranie ich z pola nie prowadzi do ich śmierci. Po zbiorze rośliny nadal oddychają,

Bardziej szczegółowo

Rynek owoców i warzyw świeżych

Rynek owoców i warzyw świeżych Nr 34/2016 01 września 2016 r. ` Rynek owoców i warzyw świeżych NOTOWANIA W DNIACH: 22.08 01.09.2016 r. Badanie prowadzone jest w wybranych spółdzielniach ogrodniczych, zakładach przetwórczych i chłodniach,

Bardziej szczegółowo

Rynek owoców i warzyw świeżych

Rynek owoców i warzyw świeżych Nr 34/2015 ` Rynek owoców i warzyw świeżych 27 sierpnia 2015r. NOTOWANIA W DNIACH: 17.08.2015-27.08.2015 r. I. Badanie prowadzone jest w wybranych spółdzielniach ogrodniczych, zakładach przetwórczych i

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z prowadzenia w 2009 r. badań podstawowych na rzecz rolnictwa ekologicznego w zakresie: warzywnictwa metodami ekologicznymi. pt.

SPRAWOZDANIE. z prowadzenia w 2009 r. badań podstawowych na rzecz rolnictwa ekologicznego w zakresie: warzywnictwa metodami ekologicznymi. pt. SPRAWOZDANIE z prowadzenia w 2009 r. badań podstawowych na rzecz rolnictwa ekologicznego w zakresie: warzywnictwa metodami ekologicznymi pt.: OCENA WPŁYWU WARUNKÓW PRZECHOWYWANIA NA JAKOŚĆ WARZYW ŚWIEŻYCH

Bardziej szczegółowo

Rynek owoców i warzyw świeżych

Rynek owoców i warzyw świeżych Nr 2/2015 ` Rynek owoców i warzyw świeżych 15 stycznia 2015r. NOTOWANIA W DNIACH 5.01.2014 15.01.2015 r. I. Badanie prowadzone jest w wybranych spółdzielniach ogrodniczych, zakładach przetwórczych i chłodniach,

Bardziej szczegółowo

Rynek owoców i warzyw świeżych

Rynek owoców i warzyw świeżych Nr 30/2016 04 sierpnia 2016 r. ` Rynek owoców i warzyw świeżych NOTOWANIA W DNIACH: 25.07-04.08.2016 r. Badanie prowadzone jest w wybranych spółdzielniach ogrodniczych, zakładach przetwórczych i chłodniach,

Bardziej szczegółowo

Rynek owoców i warzyw świeżych

Rynek owoców i warzyw świeżych Nr 31/2015 ` Rynek owoców i warzyw świeżych 6 sierpnia 2015r. NOTOWANIA W DNIACH: 27.07.2015-06.08.2015 r. I. Badanie prowadzone jest w wybranych spółdzielniach ogrodniczych, zakładach przetwórczych i

Bardziej szczegółowo

Rynek owoców i warzyw świeżych

Rynek owoców i warzyw świeżych Nr 26/2015 02 lipca 2015r. ` Rynek owoców i warzyw świeżych NOTOWANIA W DNIACH: 22.06.2015-02.07.2015 r. I. Badanie prowadzone jest w wybranych spółdzielniach ogrodniczych, zakładach przetwórczych i chłodniach,

Bardziej szczegółowo

ŚREDNIE CENY GRUNTÓW W OBROCIE PRYWATNYM W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM W I KWARTALE 2008 R., WG DANYCH GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO

ŚREDNIE CENY GRUNTÓW W OBROCIE PRYWATNYM W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM W I KWARTALE 2008 R., WG DANYCH GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM W I KWARTALE 2008 R., Od dnia 01.07.2008 r. na terenie województwa warmińsko-mazurskiego obowiązują ceny gruntów rolnych stosowane Średnie ceny gruntów w obrocie prywatnym

Bardziej szczegółowo

ŚREDNIE CENY GRUNTÓW W OBROCIE PRYWATNYM W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM W I KWARTALE 2008 R., WG DANYCH GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO

ŚREDNIE CENY GRUNTÓW W OBROCIE PRYWATNYM W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM W I KWARTALE 2008 R., WG DANYCH GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM W I KWARTALE 2008 R., do ich oprocentowania, na: zakup gruntów rolnych, utworzenie lub urządzenie gospodarstw rolnych przez osoby, które nie przekroczyły 40 roku życia,

Bardziej szczegółowo

Dolnośląski O/W Kujawsko-Pomorski O/W Lubelski O/W. plan IV- XII 2003 r. Wykonanie

Dolnośląski O/W Kujawsko-Pomorski O/W Lubelski O/W. plan IV- XII 2003 r. Wykonanie Dolnośląski O/W Kujawsko-Pomorski O/W Lubelski O/W 14 371 13 455,56-915,44 93,63% 11 033 10 496,64-536,36 95,14% 10 905 10 760,90-144,10 98,68% 697 576,69-120,31 82,74% 441 415,97-25,03 94,32% 622 510,30-111,70

Bardziej szczegółowo

Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku. Trakt Św. Wojciecha 293, Gdańsk, tel , fax ,

Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku. Trakt Św. Wojciecha 293, Gdańsk, tel , fax , Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku Trakt Św. Wojciecha 293, 80-001 Gdańsk, tel. 58 326-39-00, fax. 58 309-09-45, e-mail: sekretariat@podr.pl, www.podr.pl Spis treści: INFORMACJE OGÓLNE 3-8

Bardziej szczegółowo

Komunikat odnośnie wystąpienia warunków suszy w Polsce

Komunikat odnośnie wystąpienia warunków suszy w Polsce Komunikat odnośnie wystąpienia warunków suszy w Polsce Rok: 2015; okres: 09 (21.VI - 20.VIII) Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, zgodnie z wymogami Obwieszczenia

Bardziej szczegółowo

Rynek owoców i warzyw świeżych

Rynek owoców i warzyw świeżych Nr 15/2015 ` Rynek owoców i warzyw świeżych 16 kwietnia 2015r. NOTOWANIA W DNIACH 06.04.2015-16.04.2015 r. I. Badanie prowadzone jest w wybranych spółdzielniach ogrodniczych, zakładach przetwórczych i

Bardziej szczegółowo

Rynek owoców i warzyw świeżych

Rynek owoców i warzyw świeżych Nr 40/2016 13 października 2016 r. ` Rynek owoców i warzyw świeżych NOTOWANIA W DNIACH: 10-13.10.2016 r. Badanie prowadzone jest w wybranych spółdzielniach ogrodniczych, zakładach przetwórczych i chłodniach,

Bardziej szczegółowo

Rynek owoców i warzyw świeżych

Rynek owoców i warzyw świeżych Nr 16/2015 ` Rynek owoców i warzyw świeżych 23 kwietnia 2015r. NOTOWANIA W DNIACH: 13.04.2015-23.04.2015 r. I. Badanie prowadzone jest w wybranych spółdzielniach ogrodniczych, zakładach przetwórczych i

Bardziej szczegółowo

Regionalne uwarunkowania produkcji rolniczej w Polsce. Stanisław Krasowicz Jan Kuś Warszawa, Puławy, 2015

Regionalne uwarunkowania produkcji rolniczej w Polsce. Stanisław Krasowicz Jan Kuś Warszawa, Puławy, 2015 Regionalne uwarunkowania produkcji rolniczej w Polsce Stanisław Krasowicz Jan Kuś Warszawa, Puławy, 2015 Hipoteza 1. Zasoby czynników produkcji (ziemi, pracy, kapitału) wyznaczają potencjał produkcyjny

Bardziej szczegółowo

ROLNICTWO POMORSKIE NA TLE KRAJU W LICZBACH INFORMACJE OGÓLNE

ROLNICTWO POMORSKIE NA TLE KRAJU W LICZBACH INFORMACJE OGÓLNE ROLNICTWO POMORSKIE NA TLE KRAJU W LICZBACH INFORMACJE OGÓLNE (Źródło informacji ROCZNIK STATYSTYCZNY ROLNICTWA 2014 Głównego Urzędu Statystycznego) POWIERZCHNIA UŻYTKÓW ROLNYCH WEDŁUG WOJEWÓDZTW według

Bardziej szczegółowo

Ocena dostępności i jakości nasion warzyw z upraw ekologicznych

Ocena dostępności i jakości nasion warzyw z upraw ekologicznych Zakład Uprawy i Nawożenia Roślin Warzywnych Ocena dostępności i jakości nasion warzyw z upraw ekologicznych Autorzy: prof. dr hab. Stanisław Kaniszewski dr Anna Szafirowska Opracowanie redakcyjne: dr Ludwika

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIA UŻYTKÓW ROLNYCH WEDŁUG WOJEWÓDZTW. Województwo

POWIERZCHNIA UŻYTKÓW ROLNYCH WEDŁUG WOJEWÓDZTW. Województwo ROLNICTWO POMORSKIE NA TLE KRAJU W LICZBACH INFORMACJE OGÓLNE (Źródło informacji ROCZNIK STATYSTYCZNY ROLNICTWA 2015 Głównego Urzędu Statystycznego opublikowany 15 stycznia 2016 r.) POWIERZCHNIA UŻYTKÓW

Bardziej szczegółowo

Nadzór nad stosowaniem materiału siewnego (uprawą odmian GMO)

Nadzór nad stosowaniem materiału siewnego (uprawą odmian GMO) Nadzór nad stosowaniem materiału siewnego (uprawą odmian GMO) nowa ustawa o nasiennictwie nowe zadanie dla Inspekcji Tadeusz Kłos Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa Zgodnie z art. 78 oraz art.

Bardziej szczegółowo

ROLNICTWO POMORSKIE NA TLE KRAJU W LICZBACH INFORMACJE OGÓLNE (Źródło informacji ROCZNIK STATYSTYCZNY ROLNICTWA 2013 Głównego Urzędu Statystycznego)

ROLNICTWO POMORSKIE NA TLE KRAJU W LICZBACH INFORMACJE OGÓLNE (Źródło informacji ROCZNIK STATYSTYCZNY ROLNICTWA 2013 Głównego Urzędu Statystycznego) ROLNICTWO POMORSKIE NA TLE KRAJU W LICZBACH INFORMACJE OGÓLNE (Źródło informacji ROCZNIK STATYSTYCZNY ROLNICTWA 2013 Głównego Urzędu Statystycznego) POWIERZCHNIA UŻYTKÓW ROLNYCH WEDŁUG WOJEWÓDZTW według

Bardziej szczegółowo

ROLNICTWO POMORSKIE NA TLE KRAJU W LICZBACH

ROLNICTWO POMORSKIE NA TLE KRAJU W LICZBACH ROLNICTWO POMORSKIE NA TLE KRAJU W LICZBACH INFORMACJE OGÓLNE (Źródło informacji ROCZNIK STATYSTYCZNY ROLNICTWA 2010 Głównego Urzędu Statystycznego) ROLNICZE UŻYTKOWANIE GRUNTÓW WEDŁUG WOJEWÓDZTW użytki

Bardziej szczegółowo

Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej. Fundusze unijne. a zróżnicowanie regionalne kraju. Warszawa, 27 marca 2008 r. 1

Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej. Fundusze unijne. a zróżnicowanie regionalne kraju. Warszawa, 27 marca 2008 r. 1 Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej Fundusze unijne a zróżnicowanie regionalne kraju Warszawa, 27 marca 2008 r. 1 Proces konwergencji w wybranych krajach UE (zmiany w stosunku do średniego PKB

Bardziej szczegółowo

Nr Informacja. Przewidywana produkcja głównych upraw rolniczych i ogrodniczych w 2004 r. KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ

Nr Informacja. Przewidywana produkcja głównych upraw rolniczych i ogrodniczych w 2004 r. KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH Przewidywana produkcja głównych upraw rolniczych i ogrodniczych w 2004 r. Wrzesień 2004 Dorota Stankiewicz Informacja

Bardziej szczegółowo

Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku. Trakt Św. Wojciecha 293, Gdańsk, tel , fax ,

Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku. Trakt Św. Wojciecha 293, Gdańsk, tel , fax , Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku Trakt Św. Wojciecha 293, 80-001 Gdańsk, tel. 58 326-39-00, fax. 58 309-09-45, e-mail: sekretariat@podr.pl, www.podr.pl Spis treści Informacje ogólne 3 8

Bardziej szczegółowo

Rynek owoców i warzyw świeżych

Rynek owoców i warzyw świeżych Nr 29/2016 28 lipca 2016 r. ` Rynek owoców i warzyw świeżych NOTOWANIA W DNIACH: 18-28.07.2016 r. Badanie prowadzone jest w wybranych spółdzielniach ogrodniczych, zakładach przetwórczych i chłodniach,

Bardziej szczegółowo

Fizyczne rozmiary produkcji zwierzęcej w 2014 r.

Fizyczne rozmiary produkcji zwierzęcej w 2014 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 08.09.2015 r. Opracowanie sygnalne Fizyczne rozmiary produkcji zwierzęcej w 2014 r. W 2014 r. uzyskano następujący poziom produkcji podstawowych produktów zwierzęcych:

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PODMIOTÓW Z KAPITAŁEM ZAGRANICZNYM 1 W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PODMIOTÓW Z KAPITAŁEM ZAGRANICZNYM 1 W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R. URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU ul. Wojska Polskiego 27/29, 60 624 Poznań Opracowania sygnalne Data opracowania: luty 2015 Kontakt: e mail: SekretariatUSPOZ@stat.gov.pl tel. 61 27 98 200, fax 61 27 98 100

Bardziej szczegółowo

Rynek owoców i warzyw świeżych

Rynek owoców i warzyw świeżych Nr 18/2016 12 maja 2016 r. ` Rynek owoców i warzyw świeżych NOTOWANIA W DNIACH: 02-12.05.2016 r. I. Badanie prowadzone jest w wybranych spółdzielniach ogrodniczych, zakładach przetwórczych i chłodniach,

Bardziej szczegółowo

XXIII OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY - Lubuskie 2017 w piłce siatkowej

XXIII OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY - Lubuskie 2017 w piłce siatkowej 11-5-217 XXIII OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY - Lubuskie 217 sezon 216/217 A1 9. Łódzkie Świętokrzyskie "A" 11-5-217 A2 1.3 Pomorskie Kujawsko-Pomorskie "A" 11-5-217 A3 12. Świętokrzyskie Kujawsko-Pomorskie

Bardziej szczegółowo

Plan prezentacji WPR polityką ciągłych zmian

Plan prezentacji WPR polityką ciągłych zmian WPR polityką zmian Plan prezentacji WPR polityką ciągłych zmian Europejski Model Rolnictwa Rola rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce i na świecie Zmiany skutkiem WPR: zmiany zachodzące w rolnictwie

Bardziej szczegółowo

Rynek owoców i warzyw świeżych

Rynek owoców i warzyw świeżych Nr 16/2017 27 kwietnia 2017r. ` Rynek owoców i warzyw świeżych NOTOWANIA W DNIACH: 17 23.04.2017 r. I. Badanie prowadzone jest w wybranych spółdzielniach ogrodniczych, zakładach przetwórczych i chłodniach,

Bardziej szczegółowo

SKUP I CENY SKUPU MLEKA ANALIZA POLSKIEJ IZBY MLEKA 1/2009

SKUP I CENY SKUPU MLEKA ANALIZA POLSKIEJ IZBY MLEKA 1/2009 SKUP I CENY SKUPU MLEKA ANALIZA POLSKIEJ IZBY MLEKA 1/2009 21 stycznia 2009 Finansowane ze środków Funduszu Promocji Mleczarstwa 1 1. Skup i cena skupu mleka województwami ( jednostki skupujące ) Dane

Bardziej szczegółowo

d) środki europejskie na finansowanie programów z zał. nr 4 i 15;

d) środki europejskie na finansowanie programów z zał. nr 4 i 15; Opinia nr 9 Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o projekcie ustawy budżetowej na rok 2014 w zakresie rolnictwa dla Komisji Finansów Publicznych uchwalona na posiedzeniu w dniu 23 października 2013 r. Komisja

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK ZBÓŻ NR 8/2007 22 luty 2007

Bardziej szczegółowo

Zasoby biomasy w Polsce

Zasoby biomasy w Polsce Zasoby biomasy w Polsce Ryszard Gajewski Polska Izba Biomasy POWIERZCHNIA UŻYTKÓW ROLNYCH W UE W PRZELICZENIU NA JEDNEGO MIESZKAŃCA Źródło: ecbrec ieo DEFINICJA BIOMASY Biomasa stałe lub ciekłe substancje

Bardziej szczegółowo

Budownictwo mieszkaniowe a) w okresie I-II 2014 r.

Budownictwo mieszkaniowe a) w okresie I-II 2014 r. Warszawa, 17.3.214 r. Budownictwo mieszkaniowe a) w okresie I-II 214 r. Według wstępnych danych, w okresie styczeń-luty 214 r. oddano do użytkowania 2378 mieszkań, tj. o 4,9% mniej w porównaniu z analogicznym

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK ZBÓŻ NR 26/2010 8 lipiec

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Katowicach

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Katowicach GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Katowicach Notatka informacyjna PRODUKT KRAJOWY BRUTTO RACHUNKI REGIONALNE W 2008 R. 1 PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W 2008 roku wartość wytworzonego produktu krajowego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 października 2015 r. Poz. 1755 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 12 października 2015 r. w sprawie wysokości dostępnych

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Rolnictwa Warszawa, 05.09.2014 r. Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS FIZYCZNE ROZMIARY PRODUKCJI ZWIERZĘCEJ W 2013 R. 1 W 2013 r. uzyskano następujący poziom produkcji

Bardziej szczegółowo

Rola kobiet w rolnictwie i na obszarach wiejskich badania ankietowe IERiGŻ-PIB

Rola kobiet w rolnictwie i na obszarach wiejskich badania ankietowe IERiGŻ-PIB Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej-Państwowy Instytut Badawczy Rola kobiet w rolnictwie i na obszarach wiejskich badania ankietowe IERiGŻ-PIB dr hab. Agnieszka Wrzochalska prof. IERiGŻ-PIB

Bardziej szczegółowo

Rynek owoców i warzyw świeżych

Rynek owoców i warzyw świeżych Nr 27/2017 13 lipca 2017r. ` Rynek owoców i warzyw świeżych NOTOWANIA W DNIACH: 03.07 13.07.2017 r. I. Badanie prowadzone jest w wybranych spółdzielniach ogrodniczych, zakładach przetwórczych i chłodniach,

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PRZEDSIĘBIORSTW O LICZBIE PRACUJĄCYCH DO 9 OSÓB W 2008 R.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PRZEDSIĘBIORSTW O LICZBIE PRACUJĄCYCH DO 9 OSÓB W 2008 R. Warszawa, 2009.10.16 DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PRZEDSIĘBIORSTW O LICZBIE PRACUJĄCYCH DO 9 OSÓB W 2008 R. W Polsce w 2008 r. prowadziło działalność 1780 tys. przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK ZBÓŻ NR 48/2016 8 grudnia

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 01 r.) RYNEK ZBÓŻ NR 47/16 1 grudnia 16

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 20 r.) RYNEK ZBÓŻ NR 31/2008 7 sierpnia

Bardziej szczegółowo

SKŁADOWISKA ODPADÓW ZAMYKANIE I REKULTYWACJA, STAN KONTROLI ŚRODOWISKOWYCH W ZAKRESIE OCHRONY ZIEMI W POLSCE

SKŁADOWISKA ODPADÓW ZAMYKANIE I REKULTYWACJA, STAN KONTROLI ŚRODOWISKOWYCH W ZAKRESIE OCHRONY ZIEMI W POLSCE SKŁADOWISKA ODPADÓW ZAMYKANIE I REKULTYWACJA, STAN KONTROLI ŚRODOWISKOWYCH W ZAKRESIE OCHRONY ZIEMI W POLSCE lipiec 2012 r. Karolina Bobrowska Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Aktualny stan zamykania

Bardziej szczegółowo

Produkt Krajowy Brutto. Rachunki Regionalne w 2013 roku

Produkt Krajowy Brutto. Rachunki Regionalne w 2013 roku Produkt Krajowy Brutto. Rachunki Regionalne w 2013 roku Wstęp Publikacja Głównego Urzędu Statystycznego Produkt krajowy brutto Rachunki regionalne w 2013 r., zawiera informacje statystyczne dotyczące podstawowych

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK ZBÓŻ NR 47/2010 2 grudnia

Bardziej szczegółowo

Rynek owoców i warzyw świeżych

Rynek owoców i warzyw świeżych Nr 28/2017 20 lipca 2017r. ` Rynek owoców i warzyw świeżych NOTOWANIA W DNIACH: 10.07 20.07.2017 r. I. Badanie prowadzone jest w wybranych spółdzielniach ogrodniczych, zakładach przetwórczych i chłodniach,

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK ZBÓŻ NR 44/2008 6 listopada

Bardziej szczegółowo

Obraz polskiej akwakultury w 2014 roku na podstawie badań statystycznych przy zastosowaniu kwestionariuszy RRW-22. Andrzej Lirski, Leszek Myszkowski

Obraz polskiej akwakultury w 2014 roku na podstawie badań statystycznych przy zastosowaniu kwestionariuszy RRW-22. Andrzej Lirski, Leszek Myszkowski Obraz polskiej akwakultury w 2014 roku na podstawie badań statystycznych przy zastosowaniu kwestionariuszy RRW-22 Andrzej Lirski, Leszek Myszkowski Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie XL KONFERENCJA

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK ZBÓŻ NR 36/20 16 września

Bardziej szczegółowo

Rynek owoców i warzyw świeżych

Rynek owoców i warzyw świeżych Nr 49/2016 15 grudnia 2016 r. ` Rynek owoców i warzyw świeżych NOTOWANIA W DNIACH: 5-15.12.2016 r. Badanie prowadzone jest w wybranych spółdzielniach ogrodniczych, zakładach przetwórczych i chłodniach,

Bardziej szczegółowo

TRANSPROJEKT-WARSZAWA 01-793 Warszawa, ul. Rydygiera 8 bud.3a, tel.(0-22) 832-29-15, fax:832 29 13

TRANSPROJEKT-WARSZAWA 01-793 Warszawa, ul. Rydygiera 8 bud.3a, tel.(0-22) 832-29-15, fax:832 29 13 BIURO PROJEKTOWO - BADAWCZE DRÓG I MOSTÓW Sp. z o.o. TRANSPROJEKT-WARSZAWA 01-793 Warszawa, ul. Rydygiera 8 bud.3a, tel.(0-22) 832-29-15, fax:832 29 13 PRACOWNIA RUCHU I STUDIÓW DROGOWYCH GENERALNY POMIAR

Bardziej szczegółowo

Postrzeganie problemu niedożywienia dzieci w Polsce przez pracowników szkół i ośrodków pomocy społecznej raport z badania ilościowego

Postrzeganie problemu niedożywienia dzieci w Polsce przez pracowników szkół i ośrodków pomocy społecznej raport z badania ilościowego Postrzeganie problemu niedożywienia dzieci w Polsce przez pracowników szkół i ośrodków pomocy społecznej raport z badania ilościowego dla Warszawa, 23.01.2013 Cele i metodologia Cele badania GŁÓWNY CEL

Bardziej szczegółowo

SKŁADOWISKA ODPADÓW ZAMYKANIE I REKULTYWACJA, STAN KONTROLI ŚRODOWISKOWYCH W ZAKRESIE OCHRONY ZIEMI W POLSCE

SKŁADOWISKA ODPADÓW ZAMYKANIE I REKULTYWACJA, STAN KONTROLI ŚRODOWISKOWYCH W ZAKRESIE OCHRONY ZIEMI W POLSCE SKŁADOWISKA ODPADÓW ZAMYKANIE I REKULTYWACJA, STAN KONTROLI ŚRODOWISKOWYCH W ZAKRESIE OCHRONY ZIEMI W POLSCE czerwiec 2012 r. Karolina Bobrowska Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Aktualny stan zamykania

Bardziej szczegółowo

Fundusze strukturalne PLANOWANE NABORY WNIOSKÓW DO POSZCZEGÓLNYCH PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ W RAMACH NPR

Fundusze strukturalne PLANOWANE NABORY WNIOSKÓW DO POSZCZEGÓLNYCH PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ W RAMACH NPR Fundusze strukturalne 2004-2006 PLANOWANE NABORY WNIOSKÓW DO POSZCZEGÓLNYCH PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ W RAMACH NPR 2004-2006 Przedstawiamy informację na temat obecnie ch oraz planowanych jeszcze naborów wniosków

Bardziej szczegółowo

Pełen zestaw raportów będzie wkrótce dostępny na naszej

Pełen zestaw raportów będzie wkrótce dostępny na naszej Rynek ziemi rolnej w Polsce w latach 24 28 Przedstawiamy Państwu raport dotyczący rynku ziemi rolniczej w Polsce w latach 24 28. Raport podsumowuje serię 16 analiz realizowanych przez nas od końca 27 roku

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK ZBÓŻ NR 52/2008 6 stycznia

Bardziej szczegółowo

II. BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE

II. BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE II. BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE 1. Mieszkania oddane do eksploatacji w 2007 r. 1 Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, w Polsce w 2007 r. oddano do użytku 133,8 tys. mieszkań, tj. o około 16% więcej

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 20 r.) RYNEK ZBÓŻ NR 6/20 14 luty 20 r.

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK ZBÓŻ NR 18/2011 12 maja 2011

Bardziej szczegółowo

Rynek owoców i warzyw świeżych

Rynek owoców i warzyw świeżych Nr 9/2017 09 marca 2017r. ` Rynek owoców i warzyw świeżych NOTOWANIA W DNIACH: 27.02 09.03.2017 r. I. Badanie prowadzone jest w wybranych spółdzielniach ogrodniczych, zakładach przetwórczych i chłodniach,

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK ZBÓŻ NR 49/2016 15 grudnia

Bardziej szczegółowo

MAPA FUNDUSZY POŻYCZKOWYCH

MAPA FUNDUSZY POŻYCZKOWYCH MAPA FUNDUSZY POŻYCZKOWYCH MAREK MIKA Polski Związek Funduszy Pożyczkowych Dane na 31.12 2011r. LICZBA POZIOM KAPITAŁU ROZKŁAD TERYTORIALNY Pierwszy fundusz pożyczkowy powstał w 1992 roku. Obecnie w Polsce

Bardziej szczegółowo

Projekt Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 główne założenia dr Marzena Breza - DAS

Projekt Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 główne założenia dr Marzena Breza - DAS Projekt Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 główne założenia dr Marzena Breza - DAS Posiedzenie Rady ds. Polityki Senioralnej Warszawa, 18 czerwca 2013 r.

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK ZBÓŻ NR 13/2008 3 kwiecień

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Ministerstwa Edukacji Narodowej 12 maja 2016 r. Konwent Wójtów Województwa - Kujawsko Pomorskiego

Prezentacja Ministerstwa Edukacji Narodowej 12 maja 2016 r. Konwent Wójtów Województwa - Kujawsko Pomorskiego Prezentacja Ministerstwa Edukacji Narodowej 12 maja 2016 r. Konwent Wójtów Województwa - Kujawsko Pomorskiego WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE Główne obszary dyskusji miejsca realizacji wychowania przedszkolnego

Bardziej szczegółowo

Rozkład wyników ogólnopolskich

Rozkład wyników ogólnopolskich Rozkład wyników ogólnopolskich 15 13.5 12 1.5 procent uczniów 9 7.5 6 4.5 3 1.5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 - wyniki niskie - wyniki średnie - wyniki wysokie liczba punktów Parametry

Bardziej szczegółowo

Kazimier e z r K o K t o owski k Prez e es e Z a Z rządu u Zw Z iązku k u Powiatów Polski k ch c

Kazimier e z r K o K t o owski k Prez e es e Z a Z rządu u Zw Z iązku k u Powiatów Polski k ch c Kazimierz Kotowski Prezes Zarządu Związku Powiatów w Polskich Projekt planu finansowego na 2011 rok Podziałśrodków na świadczenia opieki zdrowotnej dokonywany jest biorąc za podstawę: ilość ubezpieczonych

Bardziej szczegółowo

Budownictwo mieszkaniowe w styczniu 2013 r.

Budownictwo mieszkaniowe w styczniu 2013 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Produkcji Warszawa, 18.2. 213 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Budownictwo mieszkaniowe w styczniu 213 r. a) Według wstępnych danych, w styczniu br. oddano

Bardziej szczegółowo

TRENDY ROZWOJU GOSPODARCZEGO WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO I ICH ZNACZENIE DLA MIESZKAŃCÓW OBSZARÓW WIEJSKICH

TRENDY ROZWOJU GOSPODARCZEGO WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO I ICH ZNACZENIE DLA MIESZKAŃCÓW OBSZARÓW WIEJSKICH TRENDY ROZWOJU GOSPODARCZEGO WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO I ICH ZNACZENIE DLA MIESZKAŃCÓW OBSZARÓW WIEJSKICH Stanisław Szultka Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową Sympozjum Wsi Pomorskiej, Starogard Gdański,

Bardziej szczegółowo

ROLNICTWO POMORSKIE NA TLE KRAJU W LICZBACH PRODUKCJA ZWIERZĘCA (Źródło informacji ROCZNIK STATYSTYCZNY ROLNICTWA 2009 Głównego Urzędu Statystycznego)

ROLNICTWO POMORSKIE NA TLE KRAJU W LICZBACH PRODUKCJA ZWIERZĘCA (Źródło informacji ROCZNIK STATYSTYCZNY ROLNICTWA 2009 Głównego Urzędu Statystycznego) ROLNICTWO POMORSKIE NA TLE KRAJU W LICZBACH PRODUKCJA ZWIERZĘCA (Źródło informacji ROCZNIK STATYSTYCZNY ROLNICTWA 2009 Głównego Urzędu Statystycznego) ZWIERZĘTA GOSPODARSKIE W PRZELICZENIOWYCH SZTUKACH

Bardziej szczegółowo

Komunikat odnośnie wystąpienia warunków suszy w Polsce

Komunikat odnośnie wystąpienia warunków suszy w Polsce Komunikat odnośnie wystąpienia warunków suszy w Polsce Raport III (21.IV - 20.VI.2015) Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, zgodnie z wymogami Obwieszczenia

Bardziej szczegółowo

Rynek owoców i warzyw świeżych

Rynek owoców i warzyw świeżych Nr 2/2017 19 stycznia 2017r. ` Rynek owoców i warzyw świeżych NOTOWANIA W DNIACH: 09 19.01.2017 r. I. Badanie prowadzone jest w wybranych spółdzielniach ogrodniczych, zakładach przetwórczych i chłodniach,

Bardziej szczegółowo

Gospodarstwa ogrodnicze w Polsce i w wybranych krajach Unii Europejskiej

Gospodarstwa ogrodnicze w Polsce i w wybranych krajach Unii Europejskiej Gospodarstwa ogrodnicze w Polsce i w wybranych krajach Unii Europejskiej Zakład Ekonomiki Gospodarstw Rolnych Prof. dr hab. Wojciech Ziętara Mgr Jolanta Sobierajewska Warszawa, 28 wrzesień 212 r 1. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Klasówka po szkole podstawowej Historia. Edycja 2006/2007. Raport zbiorczy

Klasówka po szkole podstawowej Historia. Edycja 2006/2007. Raport zbiorczy Klasówka po szkole podstawowej Historia Edycja 2006/2007 Raport zbiorczy Opracowano w: Gdańskiej Fundacji Rozwoju im. Adama Mysiora Informacje ogólne... 3 Raport szczegółowy... 3 Tabela 1. Podział liczby

Bardziej szczegółowo

ROLNICTWO POMORSKIE NA TLE KRAJU W LICZBACH

ROLNICTWO POMORSKIE NA TLE KRAJU W LICZBACH ROLNICTWO POMORSKIE NA TLE KRAJU W LICZBACH PRODUKCJA ZWIERZĘCA (Źródło informacji ROCZNIK STATYSTYCZNY ROLNICTWA 2010 Głównego Urzędu Statystycznego) ZWIERZĘTA GOSPODARSKIE W PRZELICZENIOWYCH SZTUKACH

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 01 r.) RYNEK ZBÓŻ NR /05 2 czerwca 05 r.

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK ZBÓŻ NR 8/2006 23 lutego

Bardziej szczegółowo

Ogółem na 100 ha użytków w tys.sztuk rolnych w sztukach BYDŁO WEDŁUG WOJEWÓDZTW. na 100 ha użytków rolnych w sztukach

Ogółem na 100 ha użytków w tys.sztuk rolnych w sztukach BYDŁO WEDŁUG WOJEWÓDZTW. na 100 ha użytków rolnych w sztukach ROLNICTWO POMORSKIE NA TLE KRAJU W LICZBACH PRODUKCJA ZWIERZĘCA (Źródło informacji ROCZNIK STATYSTYCZNY ROLNICTWA 2015 Głównego Urzędu Statystycznego opublikowany 15 stycznia 2016 r.) ZWIERZĘTA GOSPODARSKIE

Bardziej szczegółowo

Program Analiz Należności w Grupie SHI. Dział Analiz Branżowych Michał Modrzejewski Warszawa,

Program Analiz Należności w Grupie SHI. Dział Analiz Branżowych Michał Modrzejewski Warszawa, Program Analiz Należności w Grupie SHI Dział Analiz Branżowych Michał Modrzejewski Warszawa, 2016-04-21 Program Analiz Należności 18 mld zł wartość monitorowanych należności 378 tys. ilość monitorowanych

Bardziej szczegółowo

Podróże Polaków w 2013 roku 1. Podstawowe wyniki badań

Podróże Polaków w 2013 roku 1. Podstawowe wyniki badań Badania wykonane przez Activ Group. na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Badań Statystycznych Statystyki Publicznej na rok temat nr 1.30.06(099) Aktywność turystyczna Polaków.

Bardziej szczegółowo

Dzisiaj opakowanie nie jest już dodatkiem do produktu, ale samodzielnym produktem.

Dzisiaj opakowanie nie jest już dodatkiem do produktu, ale samodzielnym produktem. ROLA OPAKOWAŃ Dla niektórych wyrobów opakowanie stanowi tylko czasowy element logistyczny ułatwiający przemieszczanie. W odniesieniu do artykułów spożywczych opakowanie jest ściśle związane z produktem

Bardziej szczegółowo

Budownictwo mieszkaniowe a) w okresie I-XII 2013 r.

Budownictwo mieszkaniowe a) w okresie I-XII 2013 r. Warszawa, 17.1.214 r. Budownictwo mieszkaniowe a) w okresie I-XII 213 r. Według wstępnych danych, w okresie styczeń-grudzień 213 r. oddano do użytkowania 146122 mieszkania, tj. o 4,4% mniej niż w 212 r.

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK ZBÓŻ NR 27/2007 5 lipca 2007

Bardziej szczegółowo

Rozkład wyników ogólnopolskich

Rozkład wyników ogólnopolskich Rozkład wyników ogólnopolskich 5 4.5 4 3.5 procent uczniów 3 2.5 2 1.5 1.5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3 31 32 liczba punktów - wyniki niskie - wyniki średnie

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONOWANIE RYNKU OGRODNICZEGO

FUNKCJONOWANIE RYNKU OGRODNICZEGO FUNKCJONOWANIE RYNKU OGRODNICZEGO Polska jest istotnym producentem owoców, warzyw i pieczarek w skali Unii Europejskiej, zaś w przypadku jabłek wręcz największym wytwórcą w Europie. Przy bogatej tradycji,

Bardziej szczegółowo

Ocena sytuacji rynku sprzedaży zbóż

Ocena sytuacji rynku sprzedaży zbóż - 1 - AgriNet24 Internetowe sondaże Ocena sytuacji rynku sprzedaży zbóż lipiec 2014, Wrocław - 2 - Informacje o badaniu Grupa docelowa Technika wywiadów Internauci, Użytkownicy Agrofoto.pl CAPI Liczebność

Bardziej szczegółowo

Baza noclegowa w I kwartale 2012 roku 1

Baza noclegowa w I kwartale 2012 roku 1 Materiał na konferencję prasową w dniu 31 maja 212 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Baza noclegowa w I kwartale 212 roku

Bardziej szczegółowo

Polski sektor żywnościowy 5 lat po akcesji

Polski sektor żywnościowy 5 lat po akcesji Polski sektor żywnościowy 5 lat po akcesji Andrzej Kowalski Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej PIB Katedra Rozwoju Obszarów Wiejskich Szkoła Główna Handlowa Warszawa kwiecień 2009 Wzajemne

Bardziej szczegółowo

RAPORT. 25 lat polskiego rolnictwa Bezpieczeństwo żywnościowe w Europie. IV Konferencja Nauka Biznes Rolnictwo Puławy, 26.11.2014 r.

RAPORT. 25 lat polskiego rolnictwa Bezpieczeństwo żywnościowe w Europie. IV Konferencja Nauka Biznes Rolnictwo Puławy, 26.11.2014 r. RAPORT 25 lat polskiego rolnictwa Bezpieczeństwo żywnościowe w Europie IV Konferencja Nauka Biznes Rolnictwo Puławy, 26.11.2014 r. Raport 25 lat polskiego rolnictwa. Bezpieczeństwo żywnościowe w Europie

Bardziej szczegółowo

Wpływ wsparcia unijnego na regionalne zróŝnicowanie dochodów w w rolnictwie

Wpływ wsparcia unijnego na regionalne zróŝnicowanie dochodów w w rolnictwie Instytucje w procesie przemian strukturalnych i społeczno eczno-ekonomicznych ekonomicznych na polskiej wsi i w rolnictwie w świetle wsparcia unijnego Kraków,10 czerwca 2012 r. Wpływ wsparcia unijnego

Bardziej szczegółowo

Potencjał rozwojowy klastrów eksportujących w polskim sektorze rolno-żywnościowym

Potencjał rozwojowy klastrów eksportujących w polskim sektorze rolno-żywnościowym Potencjał rozwojowy klastrów eksportujących w polskim sektorze rolno-żywnościowym Szczepan Figiel, Justyna Kufel Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej PIB Warszawa, 5 grudnia, 2014. Zagadnienia

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK ZBÓŻ NR 46/2007 15 listopada

Bardziej szczegółowo