egzemplarz bezpłatny biuletyn Regionalnej Sieci Promocji i Transferu Technologii nr 1/2011 (7)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "egzemplarz bezpłatny biuletyn Regionalnej Sieci Promocji i Transferu Technologii nr 1/2011 (7)"

Transkrypt

1 egzemplarz bezpłatny biuletyn Regionalnej Sieci Promocji i Transferu Technologii nr 1/2011 (7)

2 nr 1/2011 (7) biuletyn nr 1/2011 (7) biuletyn s.1 Szanowni Państwo, Przed Państwem przedostatni numer Biuletynu Regionalnej Sieci Promocji i Transferu Technologii w woj. śląskim. Za nami dwie wystawy w czterech miastach naszego regionu: Materiałowy BOOM!, Model IDEAlny oraz 18 wydarzeń projektowych, które oceniliście Państwo na wysokim poziomie za co serdecznie dziękujemy. Innowacyjny Śląsk widziany oczami projektu RSPTT to przede wszystkim myśl naukowa, głębokie pokłady energii pracowników oraz chęć zmiany. Warto wspomnieć, że każdej zmianie towarzyszy opór i niechęć w związku z jej wdrożeniem. Bardzo często ma ona związek z: niezrozumieniem potrzeby innowacji, ani jej sensu wskutek braku rzetelnej i autorytatywnej informacji, skłonnością do trwania przy starych wypróbowanych wzorcach, brak przekonania do nowych niesprawdzonych rozwiązań; inercja przyzwyczajeń, brakiem pozytywnych doświadczeń w realizowaniu innowacji i nowości, obawa przed popełnieniem błędu, * Penc J. Strategiczny system zarządzania, Wydawnictwo Placet, Warszawa 2003 s.343 Żyjąc w XXI wieku jesteśmy świadkami wielu radykalnych zmian zachodzących niemal w każdej dziedzinie życia, dlatego pozwólmy im się umiejętnie i racjonalnie rozwijać. Zapraszam do lektury Monika Stawowczyk-Soworka Menedżer Projektu Menedżer Projektu T: T: Dane podstawowe na temat Projektu: Tytuł Projektu: Regionalna Sieć Promocji i Transferu Technologii w woj. śląskim Nr Projektu POKL /08 Program Program Operacyjny Kapitał Ludzki: PO KL Priorytet VIII: Regionalne Kadry Gospodarki Działanie 8.2 Transfer wiedzy Poddziałanie Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw Instytucja Pośrednicząca: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego spis treści w numerze 1/2011 (7): 2 4 1_Co wydarzyło się w projekcie? Tworzywa sztuczne korzyści płynące ze współpracy z uczelniami wyższymi oraz z działań w sieci relacja z seminarium Źródła finansowania działalności innowacyjnej w MŚP relacja z seminarium Rapid Prototyping & Sieci Współpracy relacja z seminarium _ Dobra Praktyka śląskich instytucji 5 13 JEDNOSTKA BADAWCZO-ROZWOJOWA Innowacyjne środki redukcji ponadnormatywnej emisji dźwięku Jednostka badawczo-rozwojowa KOMAG 5 UCZELNIA WYŻSZA Centrum Biotechnologii Stosowanej w Akademii Polonijnej w Częstochowie 6,7 Innowacje, wdrożenia, nowe techniki CIiTT_Akademia Techniczno-Humanistyczna PRZEDSIĘBIORSTWO Zamówienia publiczne 3W Serwisy Informacyjne 10,11 Megawaty dla kumatych PASJO.NET Sp. z o.o. 12,13 3_ korzyści dla Przedsiębiorców i nie tylko NEWS Nowy etap działalności Cieszyńskiego Zamku!!! 14 PRZEDSIĘWZIĘCIE Śląski dizajn rusza na podbój biznesu 15 Łowcy Biznesu 16 Audyt Strategiczny Przedsiębiorstwa daj szansę swojej firmie 17 RELACJE Fragmenty świata18,19 Projekty powiązane 20,21 PRODUKT Innowacyjna szatnia z Rudy Śląskiej 22,23,24,25 POZNAJ ŚLĄSK Oddział Odlewni Artystycznej, Nowe Gliwice 26,27,28,29 4_Nowoczesne rozwiązania dla twojej firmy Sprawdź nasze bazy Oferta Technologiczna30,31 Inteligentna platforma do zarządzania budynkiem i zasobami Program magazynowy Narzędziownia Oferta sprzętowa 32 Automatyczna identyfikacja za pomocą kodów kreskowych Rezonator Biofotonowy Minimedic 2000Gi 5_Wydarzy się 33 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 8,9

3 nr 1/2011 (7) biuletyn Co wydarzyło się... s.2 nr 1/2011 (7) biuletyn Co wydarzyło się... s.3 Tworzywa sztuczne korzyści płynące ze współpracy z uczelniami wyższymi oraz z działań w sieci Źródła finansowania działalności innowacyjnej w MŚP W dniu 15 grudnia 2010 roku odbyła się konferencja poświęcona tworzywom sztucznym oraz nowoczesnym technologiom ich przetwórstwa. Zorganizowała je Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. oraz Instytut Przetwórstwa Polimerów i Zarządzania Produkcją przy współudziale partnera reprezentującego przemysł tworzyw sztucznych firmę PLASTIGO. Celem konferencji organizowanej przez w/w instytucje było zarówno zaproszenie do współpracy małych i średnich przedsiębiorstw z okręgu częstochowskiego zaj- rozwiązywania problemów pojawiających się w trakcie prowadzonych już produkcji. Jednym ze sposobów obniżenia kosztów procesu jest stosowanie nowoczesnych technologii prowadzących do redukcji czasu cyklu procesu oraz zmniejszenia ilości zużywanego materiału, a co za tym idzie przekładających się również na ochronę środowiska naturalnego poprzez redukcję nakładów materiałowych i energetycznych oraz ilości surowca poddawanego recyklingowi. Natomiast zmniejszenie ilości wad lub ich całkowita eliminacja staje się możliwa dzięki przeprowadzeniu symulacji numerycznych które pozwalają na wygodną wizualizację organizacje samorządu terytorialnego, którzy razem chcą się rozwijać i realizować w branży tworzyw sztucznych ambitne projekty, wdrożenia oraz innowacyjne produkty. To do nich będzie w przyszłości należał rynek zaawansowanych technologii i materiałów polimerowych, to oni będą mieli szansę na wsparcie ośrodków naukowych, instytucji badawczo rozwojowych. Korzystając z doświadczeń już nie tylko zachodnich sąsiadów ale również rozwiązań wypracowanych lub zaadaptowanych na naszym rodzinnym rynku cel tego typu organizacji (Klastrów) oraz sukces związany z prawidłowym ich funkcjonowaniem jest realny!! pękały ponadto ich powierzchnia charakteryzowała się wadami w postaci zapadnięć. Przeprowadzone obserwacje mikroskopowe potwierdziły występowanie mikropęknięć na powierzchni wyprasek spowodowanych błędami technologicznymi procesu. Zaproponowane rozwiązania dotyczyły zmiany kształtu lub średnicy przewężki, zastosowanie innej technologii wtryskiwania m.in. jednej z technologii wtryskiwania niekonwencjonalnego, a mianowicie wtryskiwania wspomaganego gazem lub zastosowanie środków porujących. Organizatorzy oraz uczestnicy spotkania czekają na kontakt z kolejnymi firmami oraz instytucjami, które Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej jako partner projektu pn. Regionalna Sieć Promocji i Transferu Technologii w województwie śląskim w dniu r. zorganizowała seminarium na temat Źródła finansowania działalności innowacyjnej w MŚP. Seminarium odbyło się w Parkhotelu VIENNA w Bielsku-Białej. Celem seminarium było przedstawienie źródeł finansowania projektów innowacyjnych oraz przegląd i charakterystyka programów UE. Małe i średnie przedsiębiorstwa stanowią przyszłość polskiej gospodarki. O ile jednak dostęp do kapitału dla dużych przedsiębiorstw jest stosunkowo prosty, o tyle w przypadku MŚP występuje poważna luka kapitałowa. Młode przedsiębiorstwa często mają problemy z pozyskaniem kapitału na rynku głównym ponieważ nie spełniają surowych wymogów GPW. Podobnie instytucje kredytowe, które niechętnie pożyczają kapitał na rozwój spółkom MŚP ze względu na krótką historię i zwiększone ryzyko zaangażowania w tego typu podmioty. przedsiębiorstwa prowadzi do zwiększenia stanu posiadania jego właścicieli. Krótkookresowym celem przedsiębiorstwa jest natomiast zapewnienie nieprzerwanej działalności, a więc utrzymanie płynności finansowej czyli zdolności do terminowego regulowania zobowiązań, oraz zapewnienie wystarczającego do prowadzenia bieżącej działalności poziomu zapasów i środków pieniężnych. Stąd też seminarium miało na celu zainteresowanie tematyką rozwoju działalności dzięki funduszom UE oraz inwestorom prywatnym. autor: Paulina Daczkowska mujących się szeroko pojętym przetwórstwem tworzyw polimerowych jak i wzbogacenia stanu wiedzy uczestników dotyczącej przetwórstwa tworzyw polimerowych oraz stosowanych do tego celu technologii. Tematyka wygłaszanych referatów koncentrowała się wokół nowoczesnych technologii przetwórstwa oraz analizy numerycznej zagadnień przetwórczych, współpracy przedsiębiorstw otrzymanych wyników i identyfikację źródeł problemu, a następnie na ich eliminację. Aby można było identyfikować wady podczas produkcji lub określać potrzeby wytwórców niezbędna jest aparatura i sprzęt pomiarowy oraz wiedza płynąca z badańi analiz. W niektórych sytuacjach wystarczy suwmiarka, lupa lub wprawne oko by dostrzec defekty powierzchnio- Konferencja zakończyła się prezentacją możliwości badawczych laboratoriów Instytutu Przetwórstwa Polimerów i Zarządzania Produkcją Politechniki Częstochowskiej, podczas której uczestnicy mogli zobaczyć aparaturę oraz zapoznać się z metodami badawczymi różnych właściwości tworzyw polimerowych oraz wyprasek pod kątem badań struktury, defektów po- są zainteresowane współpracą w ramach mającego powstać Klastra Technologicznego ponieważ droga współpracy jest drogą do wspólnego sukcesu. Czy chcemy czy nie, tworzywa polimerowe są obecne w naszym życiu, a ich udział w otaczającym nas świecie staje się z każdym dniem większy. Należy więc dążyć do wspólnego działania na polu rozwoju przemysłu przetwórstwa materiałów polimerowych w naszym Małe i średnie firmy, szczególnie w początkowych fazach rozwoju, potrzebują przede wszystkim mądrego kapitału, czyli takiego, który z jednej strony zapewni środki finansowe na rozwój, z drugiej zaś wsparcie w rozwijaniu biznesu. Odpowiedzią na potrzeby przedsiębiorców stają się zatem fundusze venture capital, które dostarczają nie tylko kapitału na rozwój, ale również aktywnie wspierają spółki portfelowe wiedzą i doświadczeniem. Niezwykle istotne jest również doświadczenie funduszy venture capital w danej branży. Wsparcie rozwoju młodych przedsiębiorstw przez spółki VC nie jest w pełni możliwe, jeśli fundusz nie ma doświadczenia w danej branży. zajmujących się przetwórstwem tworzyw polimerowych z uczelniami wyższymi (w tym między innymi z Instytutem Przetwórstwa Polimerów i Zarządzania Produkcją Politechniki Częstochowskiej) oraz nowych form organizacji i zrzeszania się przetwórców w postaci Klastrów. Poruszane w trakcie wykładów zagadnienia dotyczyły sposobów minimalizacji kosztów wytwarzania wyrobów lub we lub nieprawidłowości wymiarowe wytworzonych wyprasek. W wielu jednak przypadkach konieczna jest zaawansowana aparatura, złożone metody badawcze lub modelowanie numeryczne umożliwiające dotarcie do sedna problemu. Jeden z prezentowanych referatów dotyczył Klastrów, czyli struktur skupiających wokół siebie przedsiębiorców, ośrodki naukowe oraz wierzchniowych, właściwości cieplnych, elektrycznych, mechanicznych. Prezentowane urządzenia oraz techniki pomiarowe spotkały się ze znacznym zainteresowaniem obecnych osób. W trakcie nieformalnego spotkania po zakończeniu prelekcji zgłoszony został problem związany z wytwarzaniem uchwytów do pojazdów samochodowych. W wyniku przeprowadzanego procesu technologicznego uchwyty w takcie ich użytkowania regionie, ponieważ jeśli nie wykorzystamy tej szansy, zrobią to inni. autor: dr inż. Tomasz Stachowiak Instytut Przetwórstwa Polimerów i Zarządzania Produkcją T: Fax: Gospodarki światowe, w tym Polska gospodarka, nie są jednak w stanie dostarczyć odpowiedniej ilości kapitału na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw stąd duże znaczenie odgrywają fundusze unijne. Poszukiwanie przez firmy zewnętrznych źródeł finansowania jest nierozłącznie związane z celami działania każdego przedsiębiorstwa. Korzystanie z zewnętrznego finansowania jest racjonalne tylko wtedy gdy służy realizacji tych celów długo oraz krótkookresowych. Podstawowym długookresowym celem działalności firmy jest maksymalizacja jej wartości, ponieważ wzrost wartości Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej Partner Projektu T:

4 nr 1/2011 (7) biuletyn Co wydarzyło się... s.4 nr 1/2011 (7) biuletyn s.5 Rapid prototyping 23 lutego 2011 roku Górnośląska Agencja Przekształceń Przedsiębiorstw S.A. zorganizowała seminarium pod nazwą: Rapid prototyping & Sieci współpracy. W ramach seminarium przedstawione zostały innowacyjne projekty współfinansowane z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki min. Dizajn Silesia oraz Revita Silesia, które zostały przedstawione Państwu na łamach Biuletynu RSPTT prelekcję przeprowadziła Barbara Szafir z-ca Dyrektora Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego. Kolejny temat zaprezentowała Dyrektor Zespołu ds. doradztwa i informacji GARR S.A. Pani Lucyna Sikora, która przedstawiła uczestnikom seminarium przegląd dostępnych źródeł finansowania, akcentując szczególną uwagę na program PO IG (Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka) priorytet 5 dyfuzja Innowacji, działanie 5.1 Wsparcie powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym oraz działanie 1.3 transfer technologii i innowacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Kolejny blok tematyczny dotyczył transferu technologii w sieciach współpracy i klastrach, temat poprowadził dr inż. Sławomir Olko, przedstawiając dobre praktyki i korzyści ze współpracy klastrowiczów min. klaster lotniczy Fundacji Helice/ Andalusian Aeronautical Cluster/ z siedzibą w Sevillii oraz Plastics Vallee Developpement Oyonnax z Francji, w prelekcji nie zabrakło także przykładów z Polski: Wielkopolski Klaster Motoryzacyjny działający w ramach Nikel Technology Park Poznań Sp. z o.o. oraz Klaster Nutribiomed działający w ramach Wrocławskiego Parku Technologicznego. Kolejną prelekcję przeprowadził prof. UO dr hab. Piotr Stec, który przedstawił sieci współpracy zestawiając je z prawem własności intelektualnej, podczas prelekcji była mowa o dobrach niematerialnych podlegających ochronie, przyporządkowaniu praw oraz relacji w ramach sieci współpracy. Seminarium zakończyła prelekcja dr Andrzeja Sobasia przedstawiciela Akademii Sztuk Pięknych Prodziekana Wydziału Projektowego, która dotyczyła technologii rapid prototyping. Modele wykonywane dzięki tej metodzie znajdują zastosowanie w wielu dziedzinach: w projektach funkcyjnych poddawanych próbom jako prototypy do badań (silniki, kolektory powietrzne), na potrzeby przetwórstwa tworzyw sztucznych, w medycynie (np. implanty układu kostnego, protetyka), architekturze (projekty wizualne i funkcjonalne), meblarstwie, mechanice, wzornictwie, modele archeologiczne (rekonstrukcja przedmiotów) oraz w wielu, wielu innych. Prezentację wzbogacono o zdjęcia i filmy, co przybliżyło uczestnikom proces szybkiego prototypowania, wydarzenie stanowiło bardzo dobrą okazję do wymiany poglądów i doświadczeń. Konkludując Sieci Współpracy i technologie przyszłości muszą iść razem w parze. autorki: Monika Stawowczyk-Soworka Monika Konarzewska Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii GAPP S.A. Lider Projektu T: , Innowacyjne środki redukcji ponadnormatywnej emisji dźwięku Konieczność ograniczania ponadnormatywnej emisji dźwięku, zarówno w środowisku, jak i na stanowiskach pracy, wynika z potrze- na Międzynarodowej Wystawie Wynalazków i Innowacji IWIS, Nagrodę narodowych wyróżnień i nagród, w tym: złoty medal z wyróżnieniem by ochrony zdrowia ludzi oraz z obowiązujących wymogów formalnoprawnych 1, 2. Dotychczasowe efekty ograniczania emisji do poziomów ków Pracy organizowanej przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecz- I stopnia w XXXVII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warun- dopuszczalnych nie są zgodne z oczekiwaniami w zakresie redukcji nej oraz złoty medal na Międzynarodowych Targach Ochrony Środowiska POLEKO hałasu, co jest wynikiem błędnego doboru parametrów środków technicznych. W tym celu coraz powszechniej stosuje się zaawansowane modele obliczeniowe pozwalające na wyprzedzające projektowanie autor: dr inż. Marek Pierchała środków technicznych o zdecydowanie większej skuteczności ograniczania dźwięku. W Zakładzie Wibroakustyki Stosowanej Instytutu Techniki Górniczej KOMAG prowadzone są od szeregu lat badania doświadczalne i modelowe w zakresie ograniczania ponadnormatywnej emisji dźwięku. W prowadzonych badaniach modelowych w zakresie identyfikacji pola akustycznego uwzględniany jest m.in. wpływ obciążenia badanego obiektu na poziom dźwięku w analizowanej przestrzeni badawczej. Pozwala to na projektowanie środków redukcji dźwięku cechujących się coraz lepszym dopasowaniem do widma emisji dźwięku, a tym samym - większą skutecznością redukcji emisji dźwięku. Przykładem opracowanego rozwiązania jest tłumik hałasu do współpracy z wentylatorami dużej mocy, zaprojektowany w KOMAG-u i wdrożony przez firmę z wentylatorami dużej mocy Rys. 1. Tłumik hałasu do współpracy GRAMA Sp. z o.o. Zaprojektowany tłumik do współpracy z wentylatorami dużej mocy, w postaci tłumika absorpcyjnego, charakteryzuje się wysoką skutecznością redukcji dźwięku. Jego istotną zaletą jest możliwość stosowania w przestrzeniach zamkniętych, do ochrony stanowisk pracy również tam, gdzie występuje zagrożenie wybuchem. Know-how rozwiązania tłumika dotyczy w szczególności: geometrii tłumika, proporcji poszczególnych elementów akustyki, a także specyficznego doboru poszczególnych materiałów. Jego wykonanie, jak ul. Pszczyńska 37, Gliwice Instytut Techniki Górniczej KOMAG również montaż, nie wymaga specjalistycznego sprzętu oraz dodatkowego przeszkolenia pracowników. Do jego budowy zastosowano F: T: materiały ogólnodostępne, nie stwarzające zagrożenia dla środowiska naturalnego, jak również nie wymagające specjalnych procedur postępowania. 1. PN-N-01307:1994: Hałas. Dopuszczalne wartości parametrów hałasu w środowisku Przedmiotowe rozwiązanie wdrożono w układzie wentylatorów promieniowych WPWS-160 na szybie VII Kompanii Węglowej S.A. Odział 2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopusz- pracy. Wymagania dotyczące wykonywania pomiarów. KWK Jankowice. Rozwiązanie zdobyło wiele krajowych oraz międzyczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 826). JEDNOSTKA BADAWCZO-ROZWOJOWA

5 nr 1/2011 (7) biuletyn s.6 nr 1/2011 (7) biuletyn s.7 UCZELNIA WYŻSZA CENTRUM BIOTECHNOLOGII STOSOWANEJ w Akademii Polonijnej w Częstochowie Akademia Polonijna w Częstochowie jako jedna z pierwszych uczelni niepublicznych w kraju kształci na kierunkach: Ekonomia, Filologia, Administracja, Politologia, Pielęgniarstwo w systemie stacjonarnym, niestacjonarnym, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość oraz w ramach studiów podyplomowych. Rozwój naukowobadawczy stanowi kluczowy obszar działalności Akademii, polegający głównie na współpracy z instytucjami badawczymi oraz na prowadzeniu międzywydziałowych badań naukowych. Akademia opracowuje i realizuje projekty o zasięgu krajowym i międzynarodowym, aktywnie promując wymianę wiedzy i doświadczeń. Ważną jednostką naukowo-badawczą w Akademii Polonijnej w Częstochowie jest Centrum Biotechnologii Stosowanej (CBS) na Wydziale Nauk o Zdrowiu, założone 13 października 2003 r. dzięki nawiązaniu współpracy Akademii Polonijnej z Instytutem Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu. Działalność naukowa CBS ma na celu poprawę jakości życia społeczeństwa i zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw oparte na najnowszych technologiach. Do głównych kierunków badań Centrum Biotechnologii Stosowanej należy zaliczyć m.in. identyfikację odmian zbóż za pomocą markerów DNA (mikrosatelity), diagnostykę i opracowywanie zestawów diagnostycznych wspomagających hodowlę roślin, izolację genów warunkujących ważne gospodarczo cechy roślin przy wykorzystaniu narzędzi bioinformatycznych, rozwijanie metod badania zmian epigenetycznych w reakcji na stres. Aktywne badania o zasięgu międzynarodowym w ramach CBS prowadzi Pracownia Genetyki Populacji, która wyspecjalizowała się w zaawansowanych technologicznie badaniach z zakresu markerów DNA na roślinach o istotnym znaczeniu gospodarczym, popartych licznymi publikacjami naukowymi. Pracownia Genetyki Populacji zajmuje się przede wszystkim identyfikacją odmian zbóż za pomocą markerów DNA, tzw. mikrosatelit. Dzięki doskonale opracowanej przez pracowników CBS technologii można badać nawet do 600 próbek dziennie. Do najważniejszych projektów badawczych zrealizowanych w ostatnich latach przez tą Pracownię należą: Opracowanie i wdrożenie technologii wytwarzania odmian mieszańcowych pszenżyta ozimego w oparciu o system cytoplazmatycznej męskiej sterylności (T.timopheevi) i analizy DNA, Identyfikacja i introdukcja genów odporności na choroby wirusowe do polskich odmian jęczmienia, Charakterystyka zmienności fenotypowej i genotypowej odmian truskawki (Fragaria x ananassa Duch.), Genetyczne i fizjologiczne podstawy mrozoodporności u jęczmienia ozimego, Wdrożenie technologii PCR do poprawy odporności pszenżyta ozimego na rdzę brunatną w oparciu o gen Lr37, Piramidyzacja genów odporności na stresy biotyczne (choroby wirusowe) i abiotyczne (mrozoodporność) u jęczmienia ozimego, Mapowanie genów odporności na rdzę brunatną u pszenżyta ozimego, Uwarunkowania genetyczne odporności pszenżyta (xtriticosecale Wittm.) na porażenie mączniakiem (Blumeria graminis sp.), Markery DNA tolerancji i odporności na wirusy zbóż, Realizowane badania dotyczą również opracowywania zestawów diagnostycznych wspomagających hodowlę roślin. Przykładowo prowadzone są badania m.in. w zakresie odporności roślin na wirusy i choroby grzybowe, w zakresie genów odporności na stresy oraz w zakresie opracowania mapy genetycznej pszenżyta. Jednym z projektów badawczych zrealizowanych w CBS była Identyfikacja i introdukcja genów odporności na choroby wirusowe do polskich odmian jęczmienia, którego celem było zwiększenie konkurencyjności polskich odmian jęczmienia. Inny projekt: Charakterystyka zmienności fenotypowej i genotypowej odmian truskawki dotyczył wytworzenia takiej odmiany truskawki, która będzie dostarczała owoce przez cały rok, a nie tylko w sezonie. Dobór właśnie takiej tematyki badań jest ściśle związany z misją powołania Centrum, którego celem jest poprawa jakości życia społeczeństwa oraz zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw. Centrum Biotechnologii Stosowanej w Akademii Polonijnej w Częstochowie należy do krajowej sieci naukowej Transgeneza i genomika roślin uprawnych, prowadzonej przez Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk. Spośród badań przeprowadzanych w ramach tej sieci, Centrum włączyło się do tematu Wykorzystanie techniki DArT do identyfikacji QTL ważnych gospodarczo cech u zbóż (realizowane były zadania Wysycanie markerami SSR i SNP rejonów QTL mrozoodporności zidentyfikowanych techniką DArT u jęczmienia i Identyfikacja QTL restoracji płodności u pszenżyta przy pomocy techniki DArT ). Obecnie realizowane projekty dostarczają środków finansowych umożliwiających rozwój ścisłej współpracy z innymi ośrodkami badawczo-naukowymi, takimi jak np. Główny Ośrodek Badawczy nad Epidemiologią i Odpornością Roślin w Aschersleben w Niemczech czy Uniwersytetem w Hochenheim. Ważnym źródłem finansowania badań są także dotacje z Ministerstwa Rolnictwa, pozyskane m.in. z Agencji Rozwoju i Restrukturyzacji Rolnictwa. Akademia Polonijna w Częstochowie ul. Pułaskiego 4/6, Częstochowa T: F: UCZELNIA WYŻSZA

6 nr 1/2011 (7) biuletyn s.8 nr 1/2011 (7) biuletyn s.9 UCZELNIA WYŻSZA Innowacje, wdrożenia, nowe techniki Komercjalizacja wiedzy, rozwój nowoczesnych technologii i promocja innowacji to ważne zadania rozwojowe menedżerów. Wychodząc naprzeciw potrzebom rozwojowym firm z regionu śląskiego Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej utworzyła Centrum Innowacji i Transferu Technologii. Centrum zajmuje się między innymi koordynowaniem współpracy naukowo-badawczej uczelni z przedsiębiorstwami zainteresowanymi opracowywaniem i wdrażaniem rozwiązań innowacyjnych dotyczących m.in. produktów, technologii, procedur wytwarzania czy świadczenia usług. Obecnie w ramach międzynarodowego projektu realizowanego z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska Centrum Innowacji i Transferu Technologii wdraża innowacyjną metodę badań diagnostycznych metodę magnetycznej pamięci metalu uznaną jako metodę XXI wieku. Metoda magnetycznej pamięci metalu (MPM) metoda badań nieniszczących, umożliwiająca wykrywanie nie tylko pęknięć, ale również lokalizacji wczesnej fazy zmęczenia materiału i defektów struktury, odwzorowanej przez strefy koncentracji naprężeń (SKN) i lokalną anizotropię materiału. Metoda znajduje również zastosowanie w ekspresowej kontroli nowych wyrobów ferromagnetycznych w nowoczesnych procesach technologicznych w wielu dziedzinach przemysłu, zmniejszając liczbę braków. Metoda magnetycznej pamięci metalu MPM jest metodą badań nieniszczących, która deklaruje umiejętność wykrywania nie tylko pęknięć, ale również lokalizacji wczesnej fazy zmęczenia materiału i defektów struktury, odwzorowanej przez strefy koncentracji naprężeń (SKN) i lokalną anizotropię materiału. Metoda magnetycznej pamięci metalu umożliwia: diagnozowanie nowych (kontrola jakości) jak i już eksploatowanych wyrobów, wykrywanie obszarów niebezpiecznych jeszcze przed powstaniem pierwszych mikropęknięć, co odróżnia ją od tradycyjnych metod nieniszczących (NDT), automatyczne kontrolowanie wyrobów ferromagnetycznych, monitorowanie istotnych elementów konstrukcji, rozpoznania wczesnej fazy zmęczenia materiału (fazy umocnienia i osłabienia), wiarygodne prognozowanie stanu technicznego badanego elementu, gwarancję bezpiecznej i ekonomicznej pracy maszyny. Do podstawowych korzyści z diagnostyki MPM należy: diagnostyka wspomagająca klasyczne badania NDT, ujawnienie stref koncentracji naprężeń jako głównych źródeł uszkodzeń, nie wymaga przygotowania powierzchni do badań brak szlifowania, sztucznego namagnesowania, wczesna diagnostyka uszkodzenia oraz oszacowanie stanu jakościowego elementu (monitorowanie stanu technicznego), wykrywanie wad w połączeniach spawanych i materiale rodzimym elementu, redukcja kosztów testowania i materialnych przy użyciu MPM w kombinacji z konwencjonalnymi metodami NDT. Obszary wykorzystania metody MPM: kontrola jakości metalu i spoin wyrobów podczas ich produkcji w przedsiębiorstwach, wały napędowe (możliwość detekcji obszarów zmęczenia materiału przewidywanie trwałości), korpusy maszyn, koła zębate (głównie sprężarki), rurociągi, zbiorniki, oprzyrządowanie, konstrukcje i wyroby (z ferromagnetycznego lub paramagnetycznego materiału) we wszystkich gałęziach przemysłu podczas produkcji, remontów i eksploatacji, stal austenityczna (detekcja martenzytu naprężeniowego, korozji międzykrystalicznej, lokalizacja wysokotemperaturowego ferrytu w połączeniach spawanych), rury ekranowe (detekcja wżerów i pocienień), ocena stanu technicznego rurociągów (detekcja stref koncentracji naprężeń), diagnostyka maszyn wirujących wraz z oprzyrządowaniem (łopatki, elementy kierujące, tarcze, kadłuby, zawory, opaski generatorów), mechanizmy załadowcze, tłoczące, instalacje poddane procesom pełzania materiału lub chorobie wodorowej i wiele innych, mechanizmy podnośnikowe suwnice mostowe i żurawie bramowe, urządzenia transportu bliskiego windy, urządzenia energetyczne elementy kotła (rurociągi pary świeżej i wtórnej, rurociągi łączące kocioł turbina, walczaki, zawieszenie kotła, obiekty transportu kolejowego szyny, elementy wózków, wagony, cysterny, badanie mechanicznych własności metalu Metoda ta jest uznana przez Międzynarodową Organizacje Standaryzacji (ISO) jako wchodzącą w skład badań nieniszczących. Norma ISO (1-3):2007 precyzuje warunki, ogólne wymagania zastosowań oraz kontroli połączeń spawanych urządzeń ciśnieniowych. Ponadto Centrum Innowacji i Transferu Technologii oferuje korzystne formy współpracy: dostęp do wiedzy naukowej oraz bieżących informacji o nowościach technologicznych, pośrednictwo w kontaktach z wykonawcami różnego typu badań i doświadczeń, technologicznych oraz w dostępie do określonego sprzętu laboratoryjnego i pomiarowego, realizacje prac badawczych i rozwojowych w zakresie określonym przez zainteresowaną firmę, partnerstwo w poszukiwaniu indywidualnych rozwiązań technologicznych dedykowanych przedsiębiorstwom, jak również ich produktom i usługom, możliwość uczestnictwa w otwartych inicjatywach naukowych i edukacyjnych, m.in. dofinansowanych z funduszy europejskich, upowszechniających wiedzę o innowacjach i nowoczesnych technologiach. autor: Janusz Juraszek Centrum Innowacji i Transferu Technologii Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Budynek L, pok ul. Willowa 2, Bielsko-Biała T: UCZELNIA WYŻSZA

7 nr 1/2011 (7) biuletyn s.10 nr 1/2011 (7) biuletyn s.11 PRZEDSIĘBIORSTWO Przygotowanie zamówienia publicznego i kontrola wewnętrzna realizacji umowy w instytucji lub przedsiębiorstwie budżetowym na przykładzie szkół wyższych Proces przygotowania zamówienia publicznego rozpoczyna się w momencie wyrażenia przez jednostkę zamawiającą chęci zakupu towaru, usługi lub roboty budowlanej. Gdy jednostek organizacyjnych w instytucji jest wiele, pojawia się problem z opracowaniem wszystkich płynących z nich wniosków z przyczyn czysto ilościowych. Wnioski należy pogrupować według CPV lub grupy przedmiotowej i dopiero z tego materiału może powstać specyfikacja istotnych warunków zamówienia. Czynność ta, jeżeli wykonywać ją ręcznie, zajmuje bardzo wiele czasu i jest podatna na błędy. Po przeprowadzeniu procedury przetargowej i wyłonieniu wykonawców nie kończy się proces zakupu w szczególności, gdy procedura dotyczy wieloletnich dostaw np. artykułów biurowych. Teraz nie obędzie się bez kontroli wykorzystania zawartej umowy. Gdy nie dysponujemy systemem informatycznym, wspomagającym oba te zadania, płacimy wysoką cenę w postaci nakładu pracy związanego z tymi czynnościami i co gorsza, narażamy się na łamanie prawa łatwo bowiem wtedy o pomyłki związane z łączeniem przedmiotu zamówienia czy określaniem wartości progów przetargowych. Istotnym argumentem za wprowadzeniem systemu informatycznego wspomagającego proces zakupów jest również to, że dobrze zaprojektowany system daje ogromną wiedzę na temat: stanu zaawansowania poszczególnych procedur, w których uczestniczą wnioski jednostek organizacyjnych, dzięki czemu odciąża się działy odpowiedzialne za realizację przetargów od licznych pytań, wewnętrznego zużycia środków publicznych w ramach samej organizacji, co pozwala na lepszą gospodarkę posiadanymi środkami oraz zakupionymi już dobrami, Pozytywne zmiany wynikające z wdrożenia zaobserwowałam w dwóch największych śląskich uczelniach, w których taki system był wprowadzany: Politechnice Śląskiej oraz Uniwersytecie Śląskim. Dla przybliżenia skali wdrożenia należy przedstawić obie uczelnie pod kątem ogromu pracy związanej z zamówieniami publicznymi: Politechnika Śląska ma około 300 jednostek organizacyjnych, Uniwersytet Śląski około 600. Obie uczelnie są rozproszone terytorialnie (Pol. Śl.: Gliwice, Zabrze, Katowice, Rybnik oraz UŚ: Katowice, Sosnowiec, Cieszyn). Dlatego przeprowadzenie procedury z wniosków złożonych przez taką liczbę jednostek przed wprowadzeniem systemu nastręczało zawsze spore trudności. Prześledźmy cały proces po wdrożeniu systemu: Przygotowanie wniosku Wniosek na zakup, usługę lub roboty budowlane składa osoba uprawniona w jednostce organizacyjnej. Na wniosku podaje się m.in. CPV (lub grupę przedmiotową zawierającą CPV) poszczególnych pozycji oraz kwoty szacunkowe, a także źródło finansowania planowanego zakupu. W wersji uproszczonej jest to tylko grupa źródeł (np. badania naukowe, dydaktyka itp.), ale w wersji zaawansowanej (obejmującej dział badań naukowych oraz inne działy, które administrują źródłami finansowania) można określić konkretne źródła dostępne dla konkretnej jednostki. Uruchomiony wniosek po sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez służby zaopatrzeniowe (w zależności od obiegu dokumentów obowiązującego w instytucji może się to odbywać różnie) trafia do działu zaopatrzenia. Kwalifikacja wniosków do procedury i przygotowanie SIWZ W dziale zaopatrzenia wniosek, który ma określoną i zweryfikowaną grupę przedmiotową (lub numer CPV) automatycznie jest grupowany z innymi pozycjami wniosków pochodzących od innych jednostek, a wartości szacunkowe - zliczane. Na tej podstawie pracownicy działu mogą podjąć decyzję o trybie udzielenia zamówienia jeżeli kwota nie przekracza progu, udzielają zamówienia poza procedurą, rejestrując w systemie zamówienia do dostawców oraz otrzymane faktury (a na podstawie faktur wystawiają protokoły odbioru). Jeżeli grupa wniosków kwalifikuje się do procedury, przygotowywana jest SIWZ i ogłaszana procedura. Postępowanie po wyłonieniu wykonawców W przypadku wyłonienia wykonawcy wprowadza się do systemu jego dane oraz ceny asortymentu ze specyfikacji - zainteresowana jednostka od razu wie, że przetarg został rozstrzygnięty. Po podpisaniu umowy z wykonawcą rozpoczyna się proces wykorzystania i kontroli zakupu - służby zaopatrzeniowe wystawiają w systemie zamówienia do wykonawców na kolejne partie materiałów lub usług oraz rejestrują w nim faktury. Dzięki bezpośredniej rejestracji faktur (dodatkowo dane można eksportować do istniejącego systemu finansowo-księgowego, dzięki czemu skraca się czas księgowania) uzyskuje się dokładną kontrolę wykorzystania procedury. Blokady systemowe uniemożliwiają wydanie większej kwoty, niż na umowie. Pilnowane są również ceny asortymentów nie można zarejestrować faktury na asortyment o cenie jednostkowej wyższej niż ustalona w umowie. Bieżąca informacja Jedną z najcenniejszych cech systemu, wielokrotnie podkreślaną przez osoby używające systemu, jest możliwość uzyskania natychmiastowej informacji praktycznie na każdy temat związany z zakupami. Jednostka ma dostęp min. do następujących informacji: szczegółowe zestawienie złożonych wniosków bieżących i z lat archiwalnych, z podaniem kwoty szacunkowej i wykorzystanej, status poszczególnych wniosków oraz procedur, w których wnioski biorą udział (terminy procedur, informacja o wyłonieniu wykonawcy, zestawienie zamówień oraz faktur), dostęp do elektronicznej wersji dokumentów magazynowych i protokołów odbioru, Informacje te znacznie ułatwiają bieżącą pracę jednostki, są również pomocą w ustalaniu planu wydatków na następne lata. Jeden z modułów systemu przeznaczony jest stricte do wprowadzania i zatwierdzania planów zamówień publicznych oraz ich aktualizacji za pomocą korekt. Podsumowanie Opisany proces jest uniwersalny dla wszystkich jednostek budżetowych: uczelni, szpitali, urzędów, przedsiębiorstw - wszędzie tam, gdzie do działania instytucji potrzebne są materiały i usługi, finansowane lub współfinansowane ze środków publicznych. Aplikacja wspomagająca opisane wyżej procesy to System ZAM autorstwa firmy 3W Serwisy Informacyjne zawierający m.in. moduł Wnioski i procedury, Plany, Źródła finansowania, Umowy cywilno-prawne oraz Rejestry Wydziałowe. autor: Justyna Dziuma 3W Serwisy Informacyjne ul. Łużycka 6/ Gliwice T: , PRZEDSIĘBIORSTWO

8 nr 1/2011 (7) biuletyn s.12 nr 1/2011 (7) biuletyn s.13 PRZEDSIĘBIORSTWO Megawaty dla kumatych Ideą akcji Megawaty dla kumatych realizowanego przez firmę PASJO.NET Sp. z o.o., było propagowanie wiedzy na temat optymalnego używania energii elektrycznej. W ramach projektu wykonano audyty energetyczne 1 w dziesięciu losowo wybranych domach rodzin w obrębie śląskiej aglomeracji. Dzięki audytom zebrano ciekawą i praktyczną wiedzę na temat sposobów zużywania energii elektrycznej. Efektem przeprowadzonych audytów, były raporty dostarczające informacji o specyfice korzystania z energii elektrycznej przez domowników w monitorowanych mieszkaniach. Uwzględniano charakterystyki dobowe oraz podział na główne kategorie odbiorników energii. Raporty wskazały także, sposoby optymalizacji zużycia energii w gospodarstwach domowych. Dane pomiarowe zawierały zarówno odczyty z głównego domowego licznika energii jak i z małych tzw. wtyczkowych liczników, podłączonych do domowych urządzeń elektrycznych. Działanie: Na czas trwania akcji, w każdym monitorowanym mieszkaniu zainstalowano koncentrator danych. Gromadził dane pomiarowe, zarówno z licznika głównego jak i z liczników wtyczkowych. Koncentrator w trybie ciągłym transmitował dane ze wszystkich monitorowanych mieszkań do serwera i prezentował je na stronie www. Dostęp do tej strony internetowej posiadali, zarówno specjaliści firmy PASJO.NET analizujący specyfikę zużycia energii w monitorowanych mieszkaniach jak i konsumenci biorący udział w projekcie.. Uzyskane dane poddane zostały analizie zarówno pod kątem zwyczajów użytkowników jak i pod kątem energooszczędności urządzeń elektrycznych. 1.Audyty polegały na precyzyjnym i wielorakim pomiarze zużywanej w domostwie energii elektrycznej oraz na analizach zebranych danych pomiarowych. Wyniki pomiarów: Najwięcej energii zużywały lodówki. Poniżej prezentujemy zestawienie profili mocy dla starej i nowej lodówki rodziny A biorącej udział w audycie energetycznym. Profile mocy lodówek stara (powyżej 15 lat) nowa moc Poniższy wykres przedstawia miesięczne koszty energii elektrycznej zużywanej przez starą i nową lodówkę. Kalkulację przeprowadzono z założeniem ceny energii elektrycznej wynoszącej 0,45 zł/kwh. Miesięczne koszty energii elektrycznej zużywanej przez lodówki stara (powyżej 15 lat) nowa 9,40 36,6 Opłacalność: Energia elektryczna zużywana miesięcznie przez nową lodówkę to zaledwie 9,40 zł, podczas gdy stara lodówka zużywała aż 36,60 zł, oszczędność tego przedsięwzięcia wynosi 27,20 zł miesięcznie dla Rodziny A. Oznacza to, że inwestycja w nową lodówkę zwróci się za około trzy i pół roku, gdyby ten sprzęt kupić w systemie ratalnym to koszty rat mogłyby zostać pokryte przez oszczędności na energii. Może to zrobić każdy, kto dobrze policzy swoje wydatki na energię. W trakcie trwania projektu specjaliści firmy PASJO.NET realizowali nie tylko zadania techniczne związane z obsługa informatyczną i elektroniczną projektu, ale także analizowali zużycie energii przez wszystkie urządzenia domowe. Wyniki analiz ukazywały się na łamach Dziennika Zachodniego. Zaprezentowane powyżej wdrożenie jest przykładową ciekawą realizacją wykonaną przez pracowników firmy PASJO.NET Sp. z o.o. Doświadczona kadra inżynierska firmy PASJO.NET nawiąże współpracę w obszarach powiązanych z szeroko pojętymi zagadnieniami informatyki, automatyki przemysłowej, telemetrii, procesami sterowania, profesjonalnym monitoringiem, informatycznym systemem zarządzania i kontroli czasu pracy oraz zagadnieniami pochodnymi. autor: Aleksandra Kalisz, Wiceprezes Zarządu PASJO.NET Sp. z o.o. ul. Rynek 22 Gliwice T: PRZEDSIĘBIORSTWO

9 nr 1/2011 (7) biuletyn s.14 nr 1/2011 (7) biuletyn s.15 NEWS Nowy etap działalności cieszyńskiego Zamku!!! Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości w Cieszynie przekształcił jedyny regionalny konkurs designu w Polsce, wyróżniający najlepsze się 1 stycznia br. w Ośrodek badań nad kulturą materialną i wzornictwem pod nazwą ZAMEK CIESZYN. Nowa instytucja kultu- Zgłoszenia przyjmujemy do 15 kwietnia 2011, w dwóch kategoriach: wdrożenia wzornictwa przemysłowego oraz grafiki z terenu Śląska. ry w dalszym ciągu będzie działać na styku biznesu i kultury, promując wzornictwo w różnych dziedzinach ludzkiej aktywności, od produkt oraz projekt graficzny. przedsiębiorczości po sektor usług publicznych. Po 6 latach działalności dysponujemy ambitnym zespołem pracowników, unikalną autorki: Lubomira Trojan, Wioletta Beczek wiedzą, doświadczeniem i kontaktami. 4 grudnia otworzyliśmy jedyne w Polsce centrum badań nad projektowaniem uniwersalnym Design for All, które stawia sobie za cel podnoszenie jakości życia wszystkich członków społeczności z uwzględnieniem społecznych, ekonomicznych czy pokoleniowych różnic. Kontynuujemy realizację projektów: Revita Silesia, Regionalna Sieć Promocji i Transferu Technologii w woj. śląskim, Design Silesia, Sharing Experience Zamek Cieszyn Partner Projektu Europe. Zapraszamy na regularne szkolenia, warsztaty i konferencje, Ośrodek Badań i Dokumentacji Nad Kulturą Materialną spotkania Klubu Przedsiębiorcy oraz liczne wystawy. i Wzornictwem. ul. Zamkowa 3 abc Śląskie firmy, projektantów, instytucje kultury, organizacje pozarządowe, które mają innowacyjne projekty i produkty, wdrożone w roku F: wew. 16 T: , zachęcamy do udziału w konkursie Śląska Rzecz. Jest to Śląski dizajn rusza na podbój biznesu Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Akademia Sztuk Pięknych i Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości z Katowic realizują nowatorski projekt zmierzający do zainicjowania na terenie woj. śląskiego sieci współpracy pomiędzy środowiskiem nauki i biznesu oraz stworzenie szerokiej i atrakcyjnej oferty usług w zakresie dizajnu i wprowadzania produktów na rynek. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Innowacyjny dizajn lokomotywą śląskiej gospodarki. Sieć współpracy środowisk akademickich z biznesem to nowatorski projekt, którego głównym celem jest poprawa konkurencyjności firm działających na Śląsku poprzez integrację środowiska biznesowego z naukowym. Zakłada się, że sieć aktywnej współpracy zapewni poprawę wykorzystania badań naukowych w praktyce poprzez ich absorpcję przez środowisko gospodarcze. Działania w ramach inicjatywy są ukierunkowane na zwiększenie świadomości przedsiębiorców z korzyści związanych z dizajnem i stworzenie atrakcyjnej oferty w jego zakresie. Jesteśmy przekonani, że realizacja projektu przyczyni się do stworzenia trwałych więzi między środowiskiem nauki i biznesu w obszarze projektowania i wprowadzania produktów na rynek wpływając zarazem dodatnio na konkurencyjność śląskiej gospodarki mówi Barbara Filipczyk, koordynator projektu z ramienia Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Specjaliści z Uniwersytetu Ekonomicznego Katowicach, Akademii Sztuk Pięknych i Izby Rzemieślniczej oraz Małej Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach tworzy komplementarny zespół projektowy, w którym wiedza naukowców UE o produkcie (planowanie, analiza opłacalności dizajnu, zarządzanie dizajnem) łączy się z praktycznymi umiejętnościami pracowników ASP w zakresie projektowania wizerunku (dizajn) produktu w oparciu o bezpośrednie relacje IR z biznesem (śląskie MŚP). Dzięki doświadczeniu partnerów, projekt nie tylko pozwoli na zainicjowanie współpracy między podmiotami gospodarczymi a projektantami, ale także na jej wspieranie m.in. poprzez pomoc we wprowadzaniu stworzonego lub udoskonalonego produktu na rynek. To nowość w tego typu projektach zapewnia Beata Białowąs reprezentująca Izbę Rzemieślniczą oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości z Katowic. Oprócz działań ukierunkowanych na przedsiębiorców, celem projektu jest także krzewienie przedsiębiorczości akademickiej poprzez zwiększenie umiejętności naukowców (projektantów i ekonomistów) w zakresie komercjalizacji ich wiedzy a także praktycznego wykorzystania prowadzonych badań naukowych. Również studenci i absolwenci biorący udział w projekcie zdobędą wiedzę na temat projektowania i wprowadzania produktu na rynek. autor: Aleksandra Sztajnert Biuro Projektu Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach ul. Bogucicka 3a Katowice Pok. 201 Budynek A T: , PRZEDSIĘWZIĘCIE

10 nr 1/2011 (7) biuletyn s.16 nr 1/2011 (7) biuletyn s.17 PRZEDSIĘWZIĘCIE Łowcy Biznesu Łowcy Biznesu to ogólnopolski projekt, zarządzany przez Secus Wsparcie Biznesu Sp. z o.o., którego celem jest wspieranie innowacyjnych przedsiębiorców w poszukiwaniu kapitału na komercjalizację pomysłów biznesowych bądź dalszy rozwój działalności. Na realizację projektu pozyskano fundusze europejskie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, dzięki czemu działania oferowane przedsiębiorcom mogą być w pełni bezpłatne. DOŁĄCZ DO SIECI ŁOWCÓW BIZNESU I ZDOBĄDŹ POTRZEBNY KAPITAŁ Zasadniczym obszarem działalności w ramach projektu jest tworzenie sieci Aniołów Biznesu, czyli platformy inwestycyjnej, za pośrednictwem której inicjowane są kontakty pomiędzy przedsiębiorcami i inwestorami. Do projektu przystępują z jednej strony młode firmy, które poszukują finansowania na realizację nowatorskich przedsięwzięć, bądź pomysłodawcy innowacyjnych projektów biznesowych, mający utrudniony z uwagi na wysokie ryzyko niepowodzenia dostęp do kapitału pochodzącego z tradycyjnych źródeł, takich jak kredyt bankowy czy obligacje mówi Michał Gorecki, Specjalista ds. Rozwoju Przedsiębiorstw w Secus Wsparcie Biznesu. Z drugiej strony, adresatami projektu są zamożni inwestorzy prywatni - tzw. Aniołowie Biznesu, gotowi nie tylko sfinansować perspektywiczne przedsięwzięcia, ale również udzielić przedsiębiorcy wsparcia menedżerskiego w postaci swojej wiedzy, wieloletniego doświadczenia oraz cennych kontaktów branżowych. Współpracujemy również z funduszami typu venture capital, które specjalizują się w inwestycjach we wczesnych fazach rozwoju. Przedsiębiorcom skupionym w sieci oferowane jest ponadto doradztwo w zakresie możliwości pozyskiwania kapitału poprzez rynki kapitałowe dla MSP, a więc NewConnect bądź Catalyst. DLACZEGO WARTO ZOSTAĆ ŁOWCĄ BIZNESU? Przedsiębiorca przystępujący do sieci zyskuje wiele korzyści, a przede wszystkim zwiększa swoje szanse na zdobycie kapitału, tak potrzebnego młodym firmom do wdrożenia nowoczesnych technologii i wprowadzenia na rynek innowacyjnych produktów bądź usług. Nie trzeba przypominać, że polskie przedsiębiorstwa sektora MSP mają największe trudności w dostępie do finansowania umożliwiającego im dalszy rozwój czy rozpoczęcie działalności podkreśla Michał Gorecki. Aby cel projektu mógł zostać osiągnięty uruchomiono interaktywny portal internetowy (www.lowcybiznesu.pl), za pośrednictwem którego przedsiębiorcy nawiązują pierwszy kontakt z inwestorami i mają sposobność zaprezentowania im swojego pomysłu lub już prowadzonej działalności. Bardzo duży nacisk jest kładziony na bezpośredni kontakt inwestorów z przedsiębiorcami. Dlatego też w ramach projektu zaplanowane zostały 24 spotkania typu roadshow w różnych miastach Polski, podczas których wyselekcjonowane firmy zostaną przedstawione zaproszonym inwestorom. PRZEDSIĘBIORCO, ROZPROMUJ SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ! Działania projektu ukierunkowane są jednocześnie na promocję działalności przedsiębiorców zrzeszonych w sieci. Niepowtarzalną okazją do tego są programy telewizyjne, które zostaną wyemitowane w ogólnopolskiej telewizji. Osiemnaście audycji to unikalna szansa na rozpromowanie swojej firmy, a zarazem dotarcie do potencjalnych kontrahentów oraz kapitałodawców. Obecnie prowadzona jest rekrutacja firm, dlatego też gorąco zachęcamy do skorzystania z tej możliwości. Secus Wsparcie Biznesu jest także wydawcą magazynu Investment Tribune, który jest dystrybuowany w całym kraju wśród licznych przedsiębiorców oraz inwestorów. Na łamach pisma opisywane są przypadki innowacyjnych podmiotów, które odniosły sukces rynkowy. WEŹ UDZIAŁ W SZKOLENIACH Efektywność projektu wymaga koncentracji podejmowanych działań również w obszarze edukacji przedsiębiorców. Wiedza z zakresu możliwości alternatywnego finansowania, a zwłaszcza inwestycji venture capital (tak określa się kapitał pochodzący od Anioła Biznesu lub funduszu) jest w Polsce stosunkowo mała. Stąd zachęcamy przedsiębiorców do udziału w warsztatach i szkoleniach, które są organizowane cyklicznie również na terenie Śląska. autor: Piotr Słysz Secus Wsparcie Biznesu Sp. z o.o. ul. Paderewskiego 32c, Katowice T: , F: Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Audyt Strategiczny Przedsiębiorstwa daj szansę swojej firmie Motto: Jeśli nie wiesz, gdzie byłeś, to trudno powiedzieć, gdzie jesteś Jeśli nie wiesz, gdzie jesteś, jak możesz decydować o tym, gdzie chcesz być Jeśli nie wiesz, gdzie dążysz, żadna droga Cię tam nie zawiedzie Zawsze jest bowiem dobry czas, by zrobić przerwę i oszacować, jak daleko już doszliśmy i na czym powinniśmy skupić nasza uwagę w przyszłości. (Audyt strategiczny jako szansa na poprawę pozycji rynkowej firmy K. Opolski, K. Waśniewski, M. Wereda) Górnośląska Agencja Przekształceń Przedsiębiorstw S.A. w konsorcjum instytucji z regionu proponuje Państwu nową usługę doradczą o charakterze proinnowacyjnym Audyt Strategiczny Przedsiębiorstwa. Usługa ta zostanie stworzona i wykonywana w ramach projektu:,,audyt Strategiczny Przedsiębiorstwa (ASP) nową usługą proinnowacyjną dla przedsiębiorstw. W okresie trwania projektu, czyli od lipca 2011 roku do lipca 2013 usługa świadczona będzie bezpłatnie. Po zakończeniu projektu nadal pozostanie w katalogu naszych usług doradczych, będzie jednak świadczona odpłatnie. Ponadto zgodnie z celem projektu zostanie rozpowszechniona wśród innych Instytucji Otoczenia Biznesu oraz ośrodków KSU, a tym samym wzmocni sieć tych instytucji w całej Polsce. Z kolei wzmocnienie sieci IOB przełoży się na wzrost konkurencyjności polskich przedsiębiorców. Projekt formalnie rozpoczął się już w lutym tego roku ale pierwszy jego etap służy doborowi ekspertów praktyków z zarządzania strategicznego, którzy przygotują szczegółowe ale uniwersalne narzędzie audytu strategicznego przedsiębiorstwa, pozwalające wnikliwie przeanalizować niezbędne obszary działania firmy, jednocześnie umożliwiając użycie tego narzędzia wśród wszystkich chętnych firm bez względu na branżę. Właściwa usługa w przedsiębiorstwie zostanie przeprowadzona na podstawie badania kwestionariuszowego oraz bezpośredniego wywiadu z osobami kierującymi organizacją, skoncentrowanego na strategicznych kwestiach działania firmy. Badanie dotyczyć będzie przede wszystkim oceny konkurencji oraz wskazania potencjalnych szans i zagrożeń dla firmy w kontekście jej produktów, usług i obszaru, w którym działa. Stąd też w ramach narzędzia audytowego sformułowane zostaną pytania umożliwiające analizę i ocenę jakości procesu pozyskiwania przez przedsiębiorcę informacji o otoczeniu firmy i odpowiedniego zarządzania nią ze względu na warunki panujące na rynku. Za pomocą pytań audytowych uzyskana również zostanie informacja o fazie cyklu życia, w której znajduje się produkt, rynek i technologia stosowana przez firmę. Audyt obejmować będzie także przeprowadzenie bilansu strategicznego przedsiębiorstwa zgodnie z metodologią zaproponowaną przez Bienioka i Marka. Na podstawie uzyskanych informacji stworzony zostanie raport zawierający rekomendacje i umożliwiający podjęcie przez firmę działań prorozwojowych i innowacyjnych w sferze produktu, organizacji, technologii, procesu lub marketingu, w ramach warunków, jakie kreuje i determinuje otoczenie firmy. Metodologia audytu zakłada wykorzystanie w sposób bezpośredni i pośredni następujących metod m.in.: analiza PEST w zakresie analizy otoczenia globalnego; analiza 5 sił Portera w zakresie otoczenia konkurencyjnego; bilans strategiczny przedsiębiorstwa w zakresie oceny potencjału firmy, rozwoju strategicznego przedsiębiorstwa; macierz BCG (lub inna np. ADL, Hofera, McKinsey a) w zakresie analizy portfela produktów i technologii; mapy grup strategicznych w zakresie analizy branży, w której działa przedsiębiorstwo. Konsorcjum projektu tworzą: autor: Alicja Michalik Górnośląska Agencja Przekształceń Przedsiębiorstw S.A. Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii ul. Astrów 10, Katowice T: Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki PRZEDSIĘWZIĘCIE

11 nr 1/2011 (7) biuletyn s.18 nr 1/2011 (7) biuletyn s.19 RELACJE Fragmenty Świata RELACJE Spacerując po naszym mieście i odkrywając jego tajemnice, urocze zaułki, zastanawiam się jaki wkład wniesie nasze miasto do Europy jako stolica kultury w 2016r. Nowoczesne rozwiązania architektoniczne supermarketów o mało wyrafinowanej estetyce formy czy może piękno zabytków, których jest w naszym mieście nie mało. miasto ogród, rozjechane już przez blokowiska ciągle jeszcze broniło się jakąś wieżyczką, podcieniem, gankiem, łamanym dachem, zaświadczając jakim było kiedyś cudem.. 1 Każde miasto ma swój niepowtarzalny charakter oraz miejsca, które stanowią o jego wyjątkowości. Ważnym elementem tworzącym klimat miasta jest architektura budująca organizm miasta. Dla artystów architektura wyznacza nie tylko kontur nieba ale swoisty kontur emocji, zachwytu kształtem i detalem. Piony kominów, wież ciśnień, szybów, wieżyczek kamienic i kościołów, wyznaczają szczególną estetykę pejzażu, zgoła surrealistyczną. Od czterech lat pracuję nad cyklem prac inspirowanych architekturą Górnego Śląska. Szczególne miejsce zajęła w nim architektura poindustrialna. Piękno architektury poprzemysłowej, jej niebanalny charakter form, zachwyca. Przykładem może być kompleks zabytków dawnej huty w Szopienicach. Muflarnie, wieże, Uthemann, wnętrze walcowni, stały się tematem moich artystycznych odniesień i realizacji. Swoje działania skoncentrowałam na poszukiwaniach styku między tym co realne a nadrealne, jednocześnie poszukując swoistego sacrum miejsca, aby w rezultacie ukazać poprzez swoją artystyczną interpretację magiczność miejsca. Niewątpliwie Katowice to miasto, które nie jest jednoznaczne i dlatego zadziwia. Może to porównanie jest przewrotne i szokujące ale kiedy przechodzę obok kominów hutniczych na Burowcu, podziwiając zabudowania dawnej kopalni Katowice czy Elektrowni Szombierki w Bytomiu, przypominam sobie dwie surowe w swoim wyrazie architektonicznym, ceglane wieże w Bolonii. 1. Małgorzata Szejnert, Czarny Ogród, Wydawnictwo Znak, Kraków 2007r. Piękno formy jest ponadczasowe nie poddaje się uwarunkowaniom miejsca i historii. Ważne jest aby odkrywać nasze miasto na nowo i wielu artystów związanych z miastem podejmuje próby zaklinania rzeczywistości. Zachowują dla odbiorców świat, który wydaje się odchodzić powoli w zapomnienie. Miasto zmienia się i ewoluuje. Ale jeżeli mówimy o danej kulturze regionu należy spojrzeć na to zjawisko kompleksowo tzn. na poziomie rozwoju cywilizacyjnego oraz całokształtu duchowego i materialnego dorobku ludności tworzącej dany organizm miejski. Niewątpliwie cechą urbanistyki Katowic jest łączenie nowoczesnych rozwiązań z zabytkową architekturą. Wspaniałą egzemplifikacją, może być rozbudowa Akademii Muzycznej w Katowicach, czy nowoczesna forma Biblioteki Śląskiej. Wzorcem wykorzystania zabudowy poprzemysłowej jest Szyb Wilson, który został przystosowany do działań i wydarzeń artystycznych a dostosowanie zabudowań KWK Katowice jako nowej siedziby Muzeum Śląskiego budzi optymizm. To wspaniałe miejsca związane z Katowicami, na szczęście inne miasta aglomeracji śląskiej również próbują ożywić poprzez działania kulturalne i kulturotwórcze obiekty dawnej przemysłowej świetności regionu Festiwal Sztuki Wysokiej w Bytomiu, odbywający się w zabytkowym budynku Elektrowni Szombierki. Idea rewitalizacji zabudowań poprzemysłowych jest moim zdaniem najbardziej właściwa, gdy myślimy o Katowicach jako europejskiej stolicy kultury. Miasto budując swój wizerunek powinno dostrzegać te wyjątkowe miejsca i wykorzystać ich potencjał. Ponieważ architektura poprzemysłowa nie jest wyłącznie znakiem historii ale współtworzy obraz miasta współczesnego. Szkoda, że niektóre wspaniałe obiekty nie znajdują się w głównym nurcie promocji miasta. Tworzenie metropolii z wieloma ośrodkami działań kulturalnych to kierunek w jakim nasze miasto powinno się rozwijać. Budujące jest wydarzenie, że osiedle w Nikiszowcu zostało uznane Pomnikiem Historii. To szczególne miejsce, używając określenia Christophera Alexandra, to obszar o zabudowie pozytywowej, gdzie oglądamy budynki jako formy a przestrzeń zewnętrzna jest tłem tworzącym określony zewnętrzny kształt. W przestrzeniach pozytywowych ludzie czują się dobrze i chętnie z nich korzystają 2 Plan zabudowy Nikiszowca cechuje odwracalność formy i tła. Ta cecha jest bardzo ważna gdy mówimy o dobrej organizacji przestrzeni miasta a tym bardziej wyjątkowa, że Katowice ma strukturę otwartą o niesprecyzowanej strukturze zabudowy, pozbawionej centrum. A zatem podążając za myślą angielskiego architekta cechującą się przestrzenią negatywową. Zachęcam do odkrywania Katowic, śródmieścia z modernistycznymi kamienicami, do zwiedzania zabytków architektury poprzemysłowej, które znajdują się w poszczególnych dzielnicach. Nasze miasto oferuje wyjątkowe miejsca z niebanalną historią. autor: Weronika Siupka * * Nauczyciel akademicki ASP w Katowicach, członek Zarządu ZPAP/O Katowice. Zajmuje się rysunkiem, grafiką i malarstwem. Laureatka wielu nagród i wyróżnień, twórca cyklu malarsko graficznego Fragmenty świata, stypendystka MKiDN oraz Marszałka Województwa Śląskiego. 2. Ch. Alexander, Język wzorów, GWP, Gdańsk 2008r., str. 528 Piony kominów, wież ciśnień, szybów, wieżyczek kamienic i kościołów, wyznaczają szczególną estetykę pejzażu, zgoła surrealistyczną. Weronika Siupka Wieża ciśnień, akwaforta Od czterech lat pracuję nad cyklem prac inspirowanych architekturą Górnego Śląska. Niewątpliwie Katowice to miasto, które nie jest jednoznaczne i dlatego zadziwia. Może to porównanie jest przewrotne i szokujące ale kiedy przechodzę obok kominów hutniczych na Burowcu, podziwiając zabudowania dawnej kopalni Katowice czy Elektrowni Szombierki w Bytomiu, przypominam sobie dwie surowe w swoim wyrazie architektonicznym, ceglane wieże w Bolonii. Bibliografia: Ch. Alexander, Język wzorów, GWP, Gdańsk 2008r. Edward T. Hall, Ukryty wymiar. Wydawnictwo MUZA SA, Warszawa 1997r. M. Szejnert, Czarny ogród, Wydawnictwo Znak, Kraków 2007r.

12 nr 1/2011 (7) biuletyn s.20 nr 1/2011 (7) biuletyn s.21 RELACJE Projekty powiązane RELACJE Na początek nieco prywatności. Zamek jak przekonałem się ja i moja rodzina posiada wielką magnetyczną siłę przyciąga. I proszę mi wierzyć to nie kamienie tylko ludzie mają taką moc. Wystawą Naczynia w 2005 roku, prezentującą moje projekty i wyroby Modelarni Ceramicznej KOSAK, rozpocząłem współpracę ze Śląskim Zamkiem Sztuki i Przedsiębiorczości w Cieszynie. Dyrektorka Zamku Ewa Gołębiowska była inicjatorką spotkania i przyczyniła się do nawiązania współpracy z Betą Legierską, wielokrotnie nagradzaną, znakomitą koronczarką z Istebnej. W efekcie powstało kilka projektów, między innymi porcelanowa Niekoniecznie podstawka, jeden z najlepiej sprzedawanych wyrobów Modelarni oraz porcelanowa, koronkowa zawieszka. Partnerska wymiana doświadczeń zaowocowała wprowadzeniem kilku zmian technicznych z jednej strony i materiałowych z drugiej, pozwoliła zachować wszystkie te cechy, dzięki którym porcelana i ręcznie wykonana bawełniana koronka są doceniane. Powlekanie koronki masą porcelanową w rzemiośle i przemyśle nie jest niczym nowym, innowacyjne jest jej wyodrębnienie. Dzięki opracowanemu specjalnie dla tego projektu składowi masy stała się samodzielnym obiektem, dotąd była jedynie uzupełnieniem, dekoracyjnym dodatkiem innego porcelanowego przedmiotu. Po kilku latach obecności produktu na rynku, biorąc pod uwagę sugestie klientów, aby wzmocnić porcelanową zawieszkę i tym samym rozszerzyć zakres jej zastosowania. Z pomocą przyszedł zespół z Zamku Cieszyn. Dzięki wzorowo przygotowanemu spotkaniu przez Wiolettę Beczek i Jacka Kiełkowskiego, pracowników projektu RSPTT, nawiązałem kontakt z firmą CHEMITECH - PROSYNTECH z Jeleśni. I co najważniejsze znalazłem zrozumienie dla własnych poszukiwań. Firmie zajmującej się inżynierią i technologią chemiczną postawiłem niełatwe zadanie wzbogacenia już istniejącego produktu. Konceptualny projekt zyska nową jakość, wzmocnienie będzie kolejnym interesującym etapem po rękodzielniczym i przemysłowym, a opracowana metoda wzmacniania porcelany z zachowaniem wszystkich jej walorów zostanie zastosowana w innym powiązanym projekcie. Od początku istnienia Modelarni, od roku 1995 najczęściej pracuję nad kilkoma projektami równocześnie. Taki system pracy wpływa pozytywnie na prowadzone prace projektowe, często kolejna rzecz wynika z poprzedniej. Miało to również miejsce w przypadku koronek. Praca nad projektami z wykorzystaniem regionalnych motywów rękodzieła zbiegła się z nowym zamówieniem i wykorzystaniem możliwości firmy produkującej stołowe wyroby porcelitowe, KERA CERAMIKA z Bielska-Białej. Otwartość właścicieli firmy na nowe rozwiązania technologiczne i obdarzenie projektanta zaufaniem dały nowy innowacyjny wyrób, poszerzający ofertę firmy o kafle ceramiczne, stosowane jako okładziny elewacji i kominków. Wielu ceramików stosuje wgłębny relief jako odcisk koronki w glinie przed jej utwardzeniem. Projekt kafli wykorzystuje tę technikę, ale w dwudziesto krotnym powiększeniu. Kafle nominowane w kategorii produkt do nagrody Śląska Rzecz 2009, to przykład projektu powiązanego z wcześniejszymi realizacjami. I kolejne powiązanie. W roku 2010 rozpocząłem pracę nad nowym projektem. Możliwości produkcyjne, zdobyte doświadczenia w KERA CERAMIKA i zapotrzebowanie na grubościenną, kolorową ceramikę stołową, stały się dobrym fundamentem dla nowego projektu o roboczej nazwie DoDo czyli zestawu do dowolnego kompletowania. Równocześnie mając na uwadze nowy kontakt, zrodził się pomysł na stworzenie odrębnej serii naczyń dla dzieci w wieku przedszkolnym. Serii wchodzącej w skład zestawu ceramicznego DoDo. Naczynia z tworzyw sztucznych przeznaczone dla przedszkoli i szpitali, używane w ekstremalnych warunkach stołówek powinny posiadać wszystkie cechy naczyń ceramicznych stosowanych w domu i dodatkowo wchodzić w skład zestawu z innymi naczyniami ceramicznymi DoDo. Posiadać wspólną kolorystykę i kształt ale o znacznie większej wytrzymałości mechanicznej dbając o bezpieczeństwo i funkcjonalność dla dzieci. Połączenie w jednym zestawie naczyń z porcelitu i naczyń z tworzywa sztucznego, jest interesującym zadaniem projektowym dla MODELARNI CERAMICZNEJ, jak również materiałowym i technologicznym dla firm KERA CERAMIKA i CHEMITECH-PROSYNTECH. Jak wynika z powyższych przykładów korzyści wynikających ze współpracy, decyzja o przeniesieniu pracowni do Cieszyna była trafiona. Działając na miejscu mam do dyspozycji zaplecze doradcze, wykłady, warsztaty, szkolenia, wystawy. Doświadczenia z kilkunastu lat wykazały, że jednym z najważniejszych elementów w pracy jest możliwość nawiązywania nowych kontaktów. Zamek Cieszyn tworząc sieć współpracy przyczynia się do efektywniejszego wykorzystania potencjału osób, wiedzy i doświadczeń. autor: Bogdan Kosak Modelarnia Ceramiczna Bogdan Kosak

13 nr 1/2011 (7) biuletyn s.22 nr 1/2011 (7) biuletyn s.23 PRODUKT Innowacyjna szatnia z Rudy Śląskiej jest pomysłem młodych projektantów na zwiększenie komfortu spędzania wolnego czasu w centrach handlowych, basenach czy kinach. PRODUKT Firma Z początkiem 2010 roku firma Loop Store Sp. z o.o. rozpoczęła działania zmierzające do realizacji oryginalnego pomysłu budowy automatycznej szatni. Wchodzące w skład firmy osoby, będące specjalistami w branży mechaniki, automatyki i marketingu, zaprojektowały i wykonały to unikalne urządzenie. Szatnia Opisywane urządzenie jest automatyczną szatnią, ale nie jest to szatnia jaką znamy. Słowo automatyczna jest dziś mocno nadużywane, często jako automatyczne określamy urządzenia, które z automatyką nie mają wiele wspólnego. Funkcjonalność Możliwości zastosowań urządzenia są ogromne. Popularne coraz bardziej centra handlowe czy galerie wręcz proszą się o rozwiązanie problemu wierzchniego okrycia w sezonie jesienno-zimowym. Baseny, sale gimnastyczne czy kluby fitness to kolejna grupa miejsc, w których szatnia jest koniecznością. Pozostają jeszcze hotele, restauracje i kina, w których potrzeba posiadania szatni wydaje się priorytetowa. Unikalna obudowa szatni pozwala na jej dowolną aranżację. Wygląd szatni może być przystosowany do architektury obiektu zarówno kształtem jak i kolorystyką. Oczywiście oprócz zwiększania komfortu klienta szatnia może również pomnażać zyski inwestora. Więc co oznacza ono w przypadku szatni z Loop Store? Innowacyjność, a zarazem automatyzacja procesu, polega na całkowitej eliminacji osoby pośredniczącej w oddaniu i odbiorze ubrania. Użytkownik oddając ubranie otrzymuje unikalny, zaszyfrowany kod kreskowy, który wiąże osobę z zajmowaną przez nią szafką. Na czas korzystania z szatni jest to jego szafka, do której nikt inny nie posiada dostępu. Otwarcie jej możliwe jest tylko po zeskanowaniu i zweryfikowaniu uprzednio wydrukowanego kodu. Algorytm zastosowany do sterowania pracą szatni powoduje, ze czas oczekiwania na odbiór ubrania zmniejszony został do minimum. Nie musimy czekać na opieszałego szatniarza, który zmęczony jest monotonią wykonywanej przez siebie pracy. Urządzenie posiadając informacje ze zeskanowanego biletu precyzyjnie odnajduje właściwą szafkę oraz wyznacza jej najkrótszą drogę do odbiorcy. Realizacja Prototypowa szatnia znajduje się w centrum handlowym Platan w Zabrzu. Uprzyjemnia ona zakupy korzystającym z centrum klientom. Panel użytkownika został maksymalnie uproszczony redukując czynności klienta do minimum. Zrealizować można to poprzez: pobieranie opłat za usługę; umieszczanie reklam na obudowie; wyświetlanie reklam multimedialnych na wbudowanych monitorach LCD; drukowanie reklam na odwrocie paragonu. Jak to właściwie działa? Oddanie ubrania inicjujemy wrzuceniem monety, na co maszyna reaguje wydrukowaniem biletu z kodem kreskowym (odpowiednik klucza), po czym otwiera zamek drzwi. Użytkownik odwiesza ubranie i odchodzi. Drzwi zamykają się automatycznie a szatnia przesuwa się pozycjonując kolejną wolną szafkę w miejsce oddania ubrania, przygotowując ją tym samym dla następnego klienta. Po zakończonych zakupach użytkownik podchodzi do urządzenia i skanuje uprzednio wydany bilet. Szatnia, w odpowiedzi, pozycjonuje właściwą szafkę oraz otwiera drzwi umożliwiając odbiór zawartości. Dodatkowa funkcjonalność Nie bez znaczenia jest również fakt, ze w szafce możemy umieścić nie tylko kurtkę. Szafka jest wystarczająco pojemna aby złożyć w niej parasolkę, zakupy itp. Obudowa urządzenia jest bardzo

14 nr 1/2011 (7) biuletyn s.24 nr 1/2011 (7) biuletyn s.25 PRODUKT PRODUKT interesująca dla przechodniów, stanowi tez bardzo ciekawą powierzchnię reklamową. Firma Loop Store oferuje 3 rodzaje szatni, które różnią się nieco koncepcją zabudowy przestrzeni (w wersji ORBIT można zwielokrotnić ilość szafek wg. zapotrzebowania). W ofercie wyróżnić można: CENTER SYSTEM tradycyjna okrągła szatnia. Urządzenie posiada przegrody. W tej opcji klient ma możliwość włożenia ubrania oraz drobnych rzeczy. Cały mechanizm działa po okręgu, z obrotem w obie strony, dlatego czas oczekiwania na swoje rzeczy trwa maksymalnie 15 sekund! ORBIT-MULTIBOX SYSTEM system boxów poruszających sie po elipsie. W tej opcji klient ma możliwość włożenia ubrania oraz drobnych rzeczy. System ten przeznaczony jest dla miejsc, w których przejścia są węższe- urządzenie jest dłuższe, ale węższe od pierwszej opcji. Również w tej opcji szafki są całkowicie od siebie odgrodzone. ORBIT-STDANDARD SYSTEM system wieszaków poruszających się po elipsie. W tej opcji ubranie zostaje odwieszone przez użytkownika na wieszaku. Wieszak posiada pokrowiec, do którego można wrzucić drobne elementy odzieży. Firma Loop store zainteresowana jest również wykonywaniem urządzeń z zakresu szeroko rozumianej logistyki transportu, zapewniając wykonanie oryginalnych urządzeń wg życzenia klienta. autor: Lesław Lepczyński Loop Store Sp. z o.o. ul. Karola Goduli 36 (skr. pocztowa nr.8), Ruda Śląska T:

15 nr 1/2011 (7) biuletyn s.26 nr 1/2011 (7) biuletyn s.27 POZNAJ ŚLĄSK Słusznie słyną dziś Gliwice Oddział Odlewnictwa Artystycznego Muzeum w Gliwicach w nowej siedzibie POZNAJ ŚLĄSK Poddana rewitalizacji maszynownia dawnej Kopalni Węgla Kamiennego Gliwice, od października 2010 r. nowa siedziba Oddziału Odlewnictwa Artystycznego Muzeum w Gliwicach, fot. Wojciech Turkowski Muzeum w Gliwicach zaprasza do zwiedzania Oddziału Odlewnictwa Artystycznego w nowej siedzibie maszynowni dawnej Kopalni Węgla Kamiennego Gliwice. Rewitalizację zabudowań dawnej kopalni gliwickiej przeprowadzono w latach w w ramach projektu Nowe Gliwice. Oddział Odlewnictwa Artystycznego Muzeum w Gliwicach powstał w 1991 r. w historycznym miejscu związanym z lokalizacją pruskiej Królewskiej Odlewni Żelaza (po 1945 r. teren Gliwickich Zakładów Urządzeń Technicznych GZUT, słynących z odlewania pomników). W 2010 r. wystawę zlikwidowano, oddział przeniesiono do wspomnianej maszynowni, gdzie powstała nowa ekspozycja, w nowoczesnej formule wzbogaconej multimediami. Autorem i wykonawcą projektu nowej wystawy jest studio Mirosława Nizio, ( Nizio Design International z Warszawy), specjalizujące się w projektowaniu oraz realizacji przestrzeni muzealnych i wystaw, znane m.in. z projektów Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum Fabryki w Łodzi, projektu Muzeum Gross-Rosen Kamienne Piekło (realizacja w przygotowaniu), czy projektu Muzeum Współczesnego we Wrocławiu. Słusznie słyną dziś Gliwice z żelaznych odlewarni swoich tak rozpoczynał swoją relację z pobytu w Gliwicach Julian Ursyn Niemcewicz ( Podróż do Wielkopolski i Śląska w 1821 roku ). Królewska Odlewnia Żelaza w Gliwicach powstała w końcu XVIII w., w 1796 roku uruchomiono w niej jeden z pierwszych na kontynencie europejskim wielkich pieców opalanych koksem. Od czasów powstania odlewni nastąpił dynamiczny wzrost przemysłu w Gliwicach i związany z tym szybki rozwój miasta. Artystyczne odlewy żeliwne stanowiły jedną z dziedzin produkcji huty gliwickiej, nastawionej przede wszystkim na produkcję zbrojeniową, następnie na produkcję elementów maszyn parowych, przęseł mostów, czy emaliowanych wyrobów kuchennych. Były projektowane przez słynnych rzeźbiarzy oraz znakomitych modelarzy, cieszyły się uznaniem i eksportowano je do wielu krajów europejskich. W XIX w. pruskie huty w Gliwicach, Sayn i Berlinie należały do najsłynniejszych w Europie. Muzeum w Gliwicach posiada w swoich zbiorach unikatową kolekcję odlewów artystycznych dawnej Królewskiej Odlewni Żelaza, którą należało atrakcyjnie wyeksponować. Projektant nowej wystawy Mirosław Nizio podzielił piętro górnej kondygnacji maszynowni czterema formami przestrzennymi, tzw. kubikami, we wnętrzach których zostały zaprezentowane zabytkowe obiekty. Według koncepcji autora symbolicznie mają one przedstawiać fabrykę oraz piece hutnicze - cztery kubiki, z których wydobywa się żar. Każdy z kubików stanowi zatem autonomiczną przestrzeń, w każdym z nich zaaranżowano mini ekspozycje poświęcone odrębnym zagadnieniom z dziedziny historii hutnictwa na Śląsku, historii odlewni gliwickiej, różnorodności produkcji, stylistyki, także poświęcone zagadnieniom artystycznym i ideowym (np. odlewy artystyczne jako nośnik treści propagandowych). Dodatkową przestrzenią wystawy jest tzw. Laboratorium żeliwa o charakterze edukacyjno-warsztatowym oddzielone Ścianą żeliwa, z centralnie umieszczonym podświetlonym stołem instalacją ( Stół zeliwa ). W Stole żeliwa zaprezentowano próbki wsadów do wielkiego pieca oraz materiały i narzędzia odlewnicze (m.in. mułek formierski, tygiel odlewniczy, jaszczurki ). W szufladach stołu umieszczono reprodukcje rysunków pochodzących ze zbiorów Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, przedstawiające dawne narzędzia odlewnicze, formy odlewnicze, skrzynki formierskie. Strefę kubików oddziela od części wejściowej wystawy długi, podświetlony stół multimedialny, w który montowano ekrany dotykowe, na których możemy obejrzeć prezentacje reprodukcji dawnych grafik, rysunków, planów dotyczących hutnictwa na Śląsku, m.in. reprodukcje litografii E.W. Knippla; powiększone obrazy z tych prezentacji wyświetlają się jednocześnie na zewnętrznych ścianach kubików.

16 nr 1/2011 (7) biuletyn s.28 nr 1/2011 (7) biuletyn s.29 POZNAJ ŚLĄSK POZNAJ ŚLĄSK Spacerując wokół kubików zwiedzający mają możliwość obejrze- Wystawa została zrealizowana ze środków Samorządu Miasta Gliwice nia dodatkowych ekspozycji na dwóch ścianach i balustradzie, Patronat honorowy Zygmunt Frankiewicz Prezydent Miasta Gliwice utworzonych z reprodukcji archiwalnych materiałów ikonogra- Organizator wystawy: Muzeum w Gliwicach ficznych. Okna maszynowni zostały przesłonięte i na tak za- Autor scenariusza merytorycznego i kurator wystawy: Anna Kwiecień aranżowanych ekranach można obserwować pokaz grafik i zdjęć Projekt plastyczny wystawy: Mirosław Nizio archiwalnych z Gliwic oraz współczesnych fotografii zachowa- Realizacja wystawy: Nizio Design International Mirosław Nizio Warszawa nych, niemieckich i francuskich zabytków architektury, wybudo- Nadzór producencki: dyrektor Muzeum w Gliwicach Grzegorz Krawczyk wanych z zastosowaniem elementów z żelaza. Ekspozycja stała pt. Słusznie słyną dziś Gliwice Wystawa została zaprojektowana i przystosowana do zwiedzania Muzeum w Gliwicach Oddział Odlewnictwa Artystycznego w dwóch wersjach (na dwóch poziomach informacji i edukacji, Laboratorium żeliwa fragment wystawy pt. Słusznie słyną dziś Gliwice, fot. z archiwum Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego uwzględniających wiek odbiorcy i możliwości czasowe). Wersja podstawowa (czas zwiedzania ok. 45 minut) przeznaczona jest dla tych którzy nie dysponują zbytnio czasem, na wersji podstawowej jest również oparta ścieżka zwiedzania dla najmłodszych odbiorców. W wersji poszerzonej (czas zwiedzania 120 minut i więcej ) zaproponowano zapoznanie się z pełnymi wersjami komentarzy, prezentacji i projekcji multimedialnych aktywowanych przez widzów można obejrzeć m.in. reprodukcje archiwalnych planów i projektów urządzeń technicznych dawnej odlewni, ilustrowany cennik artystycznych wyrobów odlewni gliwickiej z poł. XIX w., filmy na temat metod formowania i technologii odlewniczych lub film pt. Fer de Berlin na temat wytwarzania biżuterii żeliwnej. Odlewy artystyczne prezentowane na wystawie pochodzą ze zbiorów Muzeum w Gliwicach, reprodukowane projekty i rysunki pochodzą ze zbiorów Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu. Wystawa odlewów artystycznych ze zbiorów Wystawa pt. Słusznie słyną dziś Gliwice, wnętrze jednego z kubików z widoczną biżuterią żeliwną, fot. z archiwum Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego Widok ogólny nowej wystawy odlewów artystycznych pt. Słusznie słyną dziś Gliwice w dawnej maszynowni na terenie Nowych Gliwic, fot. z archiwum Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego Muzeum w Gliwicach jest umieszczona na liście obiektów Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego. autor: Anna Kwiecień Nowe Gliwice ul. Bojkowska 37, budynek nr 4 maszynownia Czynne codziennie od 10 do 16

17 nr 1/2011 (7) biuletyn Oferty s.30 nr 1/2011 (7) biuletyn Oferty s.31 Poszukujesz nowoczesnych rozwiązań technologicznych dla swojej firmy? A może posiadasz i chcesz udostępnić oferty nowych technologii, sprzętu lub usług laboratoryjnych? Jeśli funkcjonujesz na terenie województwa śląskiego zgłoś się do nas. Uczestnictwo w projekcie RSPTT WS jest tym, czego poszukujesz i jest całkowicie bezpłatne. Serdecznie zapraszamy do odwiedzin naszej strony: Znajdziesz tam: informacje na temat organizowanych wydarzeń oferty laboratoryjne, sprzętowe, technologiczne z naszego regionu Biuletyn Sieci RSPTT OFERTA TECHNOLOGICZNA: INTELIGENTNA PLATFORMA DO ZARZĄDZANIA BUDYNKIEM I ZASOBAMI Oferta platformy technologicznej firmy E-Motive jest skierowana do właścicieli oraz zarządzających budynkami dowolnej wielkości i przeznaczenia. Zastosowanie infrastruktury bazującej na protokole IP pozwala na instalację wielu podsystemów i dołączanie ich na żądanie. Wynikiem tego jest modularne i skalowalne rozwiązanie dopasowane do indywidualnych potrzeb, które może konkurować z dowolnymi rozwiązaniami stosowanymi na całym świecie. Podstawowymi zadaniami stawianymi przed systemem jest kontrola i optymalizacja zużycia energii w budynku, ewentualne sterowanie automatyką budynku (wentylacja, ogrzewanie, światła, drzwi, okna), przekazywanie informacji osobom znajdującym się w budynku w atrakcyjny i czytelny sposób, zapewnienie podstawowej komunikacji pomiędzy pracownikami oraz umożliwienie dostępu tym ostatnim do zasobów globalnej sieci, zabezpieczenie budynku przed działaniami osób trzecich tj. kradzieże, podpalenia czy wtargnięcia poprzez korelację zdarzeń zanotowanych przez czujniki z systemu z danymi dostarczanymi przez kamery telewizji przemysłowej IP. Możliwa jest też kontrola czasu pracy oraz zapewnienie możliwości przydzielania i sprawdzania stopnia realizacji zadań przez kadrę zarządzającą. Podstawowym elementem platformy jest sieć strukturalna, będąca nośnikiem informacji dla wszystkich innych oraz jednocześnie służąca jako standardowa sieć danych. Kolejną, równorzędną warstwą jest magistrala danych z czujników oraz liczników. Używa ona wyspecjalizowanych standardów przemysłowych i służy dostarczeniu informacji do warstw wyższych. Modułami wyższego poziomu są: moduł analizy zużycia energii, system dozoru wizyjnego zintegrowany z systemem wejść/wyjść, moduły analizy obrazu m.in. rozpoznawanie ognia i dymu z materiału wideo, moduł kontroli czasu pracy, moduł telefonii VoIP, moduł sieci bezprzewodowej oraz kilka innych. Możliwe jest też dodanie modułu spełniającego określone przez klienta wymagania. Finalnym i najbardziej zaawansowanym technologicznie modułem jest system śledzenia obiektów i ludzi w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem technologii WiFi bądź UWB. Zarówno w przypadku budynków spełniających rolę magazynów, jak i biurowych, system pozwala na dokładną lokalizację zasobów firmy optymalizując jej funkcjonowanie oraz minimalizując straty. W przypadku jednostek centralnych systemu dla większych instalacji, zastosowanie wirtualizacji serwerów pozwala także na znacznie lepsze i oszczędniejsze wykorzystania istniejących w danej firmie zasobów IT bądź też na ograniczenie kosztów wdrożenia związanych ze sprzętem. Dodatkowym atutem jest zwiększenie dostępności i niezawodności całego rozwiązania. OFERENT: Firma Projektowanie i Wdrażanie Systemów Komputerowych, Gliwice OFERTA TECHNOLOGICZNA: PROGRAM MAGAZYNOWY NARZĘDZIOWNIA Program Narzędziownia, to najlepiej sprzedający się w naszym kraju, program magazynowy na obsługę wydawania i zwrotu narzędzi, sprzętu i materiałów. Jego ukierunkowany zaletą jest precyzyjna kontrola stanów magazynowych, rozmieszczenia sprzętu u pracowników i na terenie zakładu. Innowacyjny program, wypełnia istniejącą na rynku niszę programów do zarządzania magazynem narzędzi. Oprogramowanie ściśle obsługuje szeroki zakres skanerów i drukarek kodów kreskowych, pozwalając na efektywne wykorzystanie technologii automatycznej identyfikacji przedmiotów. W celu identyfikacji pracowników odpowiedzialnych za powierzone im mienię zastosowano technologię RFID, rozpoznającą karty lub breloczki zbliżeniowe. Co zyskuje firma po wdrożeniu programu Narzędziownia: 1. Kontrola magazynu: znajomość stanów na półce i u pracowników, w rozbiciu na działy i filie firmy, stany minimalne i maksymalne, błyskawiczna kontrola terminów przeglądów technicznych i legalizacji narzędzi pomiarowych, ewidencja zużycia narzędzi według zleceń, pracowników i miejsc użytkowania, podgląd przez technologów i dyrekcję do zasobów narzędzi na zakładzie. 2. Oszczędność: zmniejszenie wydatków na zakup nowych narzędzi, lepsze wykorzystanie istniejących zapasów, większa kontrola i odpowiedzialność pracowników, kontrola kosztów kupowanych, likwidowanych i zużytych narzędzi, 3. Szybkość i ergonomia: skrócenie procesu wydawania i zwrotu narzędzi, uporządkowanie obiegu dokumentów w magazynie, współpraca programu z kartami zbliżeniowymi RFID (podpis elektroniczny pracowników), współpraca ze skanerami i drukarkami kodów kreskowych, 4. Program Narzędziownia: niskie wymagania sprzętowe, dożywotnia licencja, praca w sieci, niskie lub zerowe koszta eksploatacji, łatwość instalacji i wdrożenia, hasła i uprawnienia operatorów, eksport danych do Excel a w celu dalszej analizy OFERENT: Firma Projektowanie i Wdrażanie Systemów Komputerowych, Gliwice

18 nr 1/2011 (7) biuletyn s.32 nr 1/2011 (7) biuletyn Wydarzy się... s.33 Wydarzy się... Model IDEAlny zakończony sukcesem! - relacja z drugiej tury wstaw w kolejnym wydaniu Biuletynu. Seminarium marzec 2011 Agencja Rozwoju Lokalnego w Gliwicach OFERTA SPRZĘTOWA: AUTOMATYCZNA IDENTYFI- KACJA ZA POMOCĄ KODÓW KRESKOWYCH Firma PWSK oferuje nowoczesne urządzenia do automatycznej identyfikacji przedmiotów i ludzi za pomocą kodów kreskowych oraz technologii radiowej RFID. W ofercie są skanery i drukarki kodów kreskowych dostosowane do różnych warunków pracy. Od biur, poprzez handel i magazyn, po hale produkcyjne. Dla szczególnie wymagających zastosowań oferujemy specjalistyczne rozwiązania o podwyższonych parametrach odporności mechanicznej, na kurz, wodę i temperaturę. Zastosowana technologia automatycznej identyfikacji powoduje znaczące przyśpieszenie pracy w handlu, procesach logistycznych i w produkcji. Znaczące zmniejszenie liczby pomyłek, minimalizuje zbędne wydatki. OFERENT: Firma Projektowanie i Wdrażanie Systemów Komputerowych, Gliwice OFERTA SPRZĘTOWA: REZONATOR BIOFOTONOWY MINIMEDIC 2000GI Rezonator Biofotonowy Minimedic 2000Gi to urządzenie medyczne najnowszej generacji, przeznaczone do użytku nie tylko w klinikach, ale również w domu. Analiza badań Rezonatorów Biofotonowych wykonywanych w Instytucie Terapii i Diagnostyki Komplementarnej jednoznacznie wskazuje na korzystny wpływ rezonansu falowego na wiele schorzeń i dolegliwości m. in. takich jak: Napięcie nerwowe, ból głowy, migreny, zmęczenie, depresja, bezsenność; Choroby sercowo-naczyniowe, schorzenia nerek, zaburzenia trawienne, w oddawaniu moczu, gospodarki hormonalnej a nawet problemy seksualne; Bóle stawów, reumatyzm, osteoporoza, zapalenie stawów, zwyrodnienie stawów, skręcenia; Opryszczka, trądzik, brodawki, zapalenia sutka. Ponadto stosowanie Minimedica sprawdziło się w leczeniu bezpłodności, dolegliwości związanych z menstruacją, zawrotów głowy, hemoroidów, bólów krzyża - lumbago, bólów i napięć kręgosłupa. Przyspiesza gojenie ran a także powoduje regeneracje układu odpornościowego i poprawia stan energetyczny organizmu. Wzmocniony organizm zaczyna lepiej reagować na leki i leczenie medyczne. Jak działa Minimedic 2000Gi? Jest to urządzenie przeznaczone do użytku domowego jak i klinicznego, a zastosowane w nim specjalne sondy emitują impulsy świetlne wywołujące efekt rezonansu falowego działając na szereg funkcji życiowych naszego organizmu. Impulsy świetlne emitowane są w niewidocznym zakresie promieniowania podczerwonego o dużej czystości barw. Dochodzi wtedy do stymulacji, która oddziałuje w ten sposób na cały organizm człowieka. Metoda ta pozbawiona jest skutków ubocznych, ponieważ żywy organizm absorbuje energie emitowaną przez Minimedica drogami naturalnymi. W momencie kiedy rezonans falowy tego wyjątkowego urządzenia przenika przez nasze ciało, wywołuje efekt porządkowania całego systemu energetycznego. Oferent: HENEXMED Beata Kohlmeyer 3 GLIWICE 11/01 08/02/ CIESZYN 26/10 26/11/2010 CZĘSTOCHOWA 02/12 28/12/2010 Park Przemysłowy KATOWICE 11/02 13/03/2011 Rondo Sztuki Cykl bezpłatnych wystaw Model IDEAlny TECHNOLOGIE / INNOWACJE DESIGN / WYSTAWA PROJEKTÓW, KTÓRE ZMIENIAJĄ ŚWIAT Konferencje, seminaria Biuletyn Sieci RSPTT Diagnozy potrzeb technologicznych Seminarium marzec 2011 Zamek Cieszyn Seminarium kwiecień 2011 Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. Konferencja maj 2011 Górnośląska Agencja Przekształceń Przedsiębiorstw Redakcja serdecznie przeprasza Panią Martę Nendza za błąd w nazwisku, w artykule pt.: Marzenie o Mieście Ogrodów / Biuletyn nr 4/2010 (6) s. 20

19 redakcja: Górnośląska Agencja Przekształceń Przedsiębiorstw S.A. Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii ul. Astrów Katowice T: Fax: fotografie Zespół Redakcyjny, Autorzy Artykułów na okładce Ornament strukturalny Projekt ten jest poszukiwaniem współczesnego ornamentu, który byłby jednocześnie materiałem konstrukcyjnym przedmiotu, jego strukturą. Ornament ten powstaje na granicy porządku i przypadku. Można z niego ukształtować każdy wymarzony obiekt. Ornament strukturalny generowany jest przez specjalnie w tym celu napisany program, który uwzględnia kształt zadanej bryły, obciążenia i siły w niej działające, dodaje element przypadku, przez co uzyskiwana struktura jest funkcjonalna, a jednocześnie za każdym razem inna i nie do końca przewidywalna. druku 3D, SLS autorka: Małgorzata Mozolewska Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

egzemplarz bezpłatny biuletyn Regionalnej Sieci Promocji i Transferu Technologii nr 2/2010 (4)

egzemplarz bezpłatny biuletyn Regionalnej Sieci Promocji i Transferu Technologii nr 2/2010 (4) egzemplarz bezpłatny biuletyn Regionalnej Sieci Promocji i Transferu Technologii nr 2/2010 (4) nr 2/2010 (4) biuletyn nr 2/2010 (4) biuletyn s.1 Szanowni Państwo, Innowacje są nam potrzebne! Upowszechnienie

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE 3D AUDYT MARKETINGOWY MŁODEJ FIRMY (AMMF) - SZANSĄ NA ROZWÓJ

WSPARCIE 3D AUDYT MARKETINGOWY MŁODEJ FIRMY (AMMF) - SZANSĄ NA ROZWÓJ WSPARCIE 3D Diagnoza. Definicja. Działanie. AUDYT MARKETINGOWY MŁODEJ FIRMY (AMMF) - SZANSĄ NA ROZWÓJ PUBLIKACJA RAPORT BADAWCZY PODSUMOWUJE REALIZACJĘ ROJEKTU PT.: Audyt Marketingowy Młodej Firmy (AMMF)

Bardziej szczegółowo

Współpraca nauki i biznesu

Współpraca nauki i biznesu 2013 Współpraca nauki i biznesu Doświadczenia i dobre praktyki wybranych projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 2013 Współpraca nauki i biznesu. Doświadczenia i dobre

Bardziej szczegółowo

transferu technologii Zespół autorski:

transferu technologii Zespół autorski: O rganizacja transferu technologii w sieciach instytucji otoczenia biznesu Zespół autorski: Piotr Czupryński Marek Ćwiklicki Piotr Kopyciński Agata Machnik Ambroży Mituś Barbara Staszczyszyn Jadwiga Widziszewska

Bardziej szczegółowo

Model transferu wiedzy w Bydgoskim Klastrze Przemysłowym

Model transferu wiedzy w Bydgoskim Klastrze Przemysłowym Model transferu wiedzy w Bydgoskim Klastrze Przemysłowym Człowiek - najlepsza inwestycja Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Model transferu

Bardziej szczegółowo

NOWA INNOWACYJNA FIRMA

NOWA INNOWACYJNA FIRMA NOWA INNOWACYJNA FIRMA Jak uruchomić własną firmę? podręcznik dla pracowników naukowych, doktorantów, studentów i absolwentów szkół wyższych 1 Redakcja naukowa: dr Krzysztof B. Matusiak Autorzy: Marzena

Bardziej szczegółowo

na Mazowszu PODSUMOWANIE STANU WDRAŻANIA PO KL 2007-2013 CO O PROJEKTACH B+R WIEDZIEĆ TRZEBA FILARY START-UP ZAKŁADAMY DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

na Mazowszu PODSUMOWANIE STANU WDRAŻANIA PO KL 2007-2013 CO O PROJEKTACH B+R WIEDZIEĆ TRZEBA FILARY START-UP ZAKŁADAMY DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ nr 2 2014 na Mazowszu REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI PODSUMOWANIE STANU WDRAŻANIA PO KL 2007-2013 FILARY START-UP ZAKŁADAMY DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

egzemplarz bezpłatny biuletyn Regionalnej Sieci Promocji i Transferu Technologii nr 3/2010 (5)

egzemplarz bezpłatny biuletyn Regionalnej Sieci Promocji i Transferu Technologii nr 3/2010 (5) egzemplarz bezpłatny biuletyn Regionalnej Sieci Promocji i Transferu Technologii nr 3/2010 (5) nr 3/2010 (5) biuletyn nr 3/2010 (5) biuletyn s.1 Szanowni Państwo, Dane podstawowe na temat Projektu: Tytuł

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów 6. Wprowadzenie 11

Wykaz skrótów 6. Wprowadzenie 11 Spis treści Wykaz skrótów 6 Wprowadzenie 11 1. Metody wyboru dobrych praktyk 13 1.1. Punkt wyjścia do szukania dobrych praktyk 15 1.2. Źródła danych o dobrych praktykach 15 1.2.1. Ogólne założenia 15 1.2.2.

Bardziej szczegółowo

Spacerkiem po innowacjach II

Spacerkiem po innowacjach II Spacerkiem po innowacjach II Szanowni Państwo, Innowacje to bez wątpienia jeden z ważniejszych czynników warunkujących wzrost gospodarczy regionów. We współczesnym świecie zdolność do tworzenia oraz przyjmowania

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy klastrowe:

Inicjatywy klastrowe: Polskie klastry i polityka klastrowa 2011 Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój Redakcja: Marita Koszarek Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój pod redakcją

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ!

PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ! PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ! Warszawa 2010 Praca zbiorowa redakcja: Anna Forin Aleksandra Herba Małgorzata Seruga Adam Badach Maciej Kopytek Krzysztof Dudek Marek Hryniewicki Jakub Rawski Andrzej Szwoch

Bardziej szczegółowo

Monografie i Studia Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego Ewaluacja i audyt w projektach, organizacjach i politykach publicznych

Monografie i Studia Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego Ewaluacja i audyt w projektach, organizacjach i politykach publicznych Monografie i Studia Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego Ewaluacja i audyt w projektach, organizacjach i politykach publicznych Redakcja naukowa Joanna Kołodziejczyk Instytut Spraw

Bardziej szczegółowo

silesia region >> Konferencja Innowacyjność dziś i jutro >> Droga krajowa DK 52 >> Pływalnia w Bielsku-Białej NR 1/2012

silesia region >> Konferencja Innowacyjność dziś i jutro >> Droga krajowa DK 52 >> Pływalnia w Bielsku-Białej NR 1/2012 silesia region NR 1/2012 BIULETYN INFORMACYJNY REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ISSN 18-492X EGZEMPLARZ BEZPŁATNY >> Konferencja Innowacyjność dziś i jutro >> Droga krajowa DK 52

Bardziej szczegółowo

NR 6/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY REFORMA NAUKI ZMIANY W FINANSOWANIU INNOWACYJNA WIELOPOLSKA

NR 6/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY REFORMA NAUKI ZMIANY W FINANSOWANIU INNOWACYJNA WIELOPOLSKA NR 6/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY REFORMA NAUKI ZMIANY W FINANSOWANIU INNOWACYJNA WIELOPOLSKA PARTNEREM PROJEKTU JEST: PATRONAT HONOROWY NAD PROJEKTEM SPRAWUJĄ: PATRONAT MEDIALNY NAD PROJEKTEM SPRAWUJĄ: Wydawca:

Bardziej szczegółowo

II/POKL/8.1.2/25/2010

II/POKL/8.1.2/25/2010 Tom 8 Klaster drzewny, klaster energii odnawialnych, klaster chemiczny. Możliwości funkcjonowania i rozwoju klastra rekreacyjnoruchowego w województwie opolskim Projekt Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji

Bardziej szczegółowo

Zarząd Województwa Śląskiego. Program Wykonawczy 2005-2008 dla Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2003-2013

Zarząd Województwa Śląskiego. Program Wykonawczy 2005-2008 dla Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2003-2013 Zarząd Województwa Śląskiego Program Wykonawczy 2005-2008 Wyobrażenia tworzą rzeczywistość Katowice, wrzesień 2005r. Strona 2 Spis Treści Spis Treści...2 Wstęp...3 Śląska Deklaracja na rzecz rozwoju Kreatywnego

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Współpracy Ogniw Pośredniczących

Regionalna Strategia Współpracy Ogniw Pośredniczących Regionalna Strategia Współpracy Ogniw Pośredniczących Opracowanie: Zespół ResPublic sp. z o.o. przy współpracy pracowników Krakowskiego Parku Technologicznego. Kraków, maj 2011 I. SPIS TREŚCI I. Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

NR 3/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY BIZNES RODZI SIĘ NA UCZELNII BAZY PATENTOWE ENTERPRISE EUROPE NETWORK

NR 3/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY BIZNES RODZI SIĘ NA UCZELNII BAZY PATENTOWE ENTERPRISE EUROPE NETWORK NR 3/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY BIZNES RODZI SIĘ NA UCZELNII BAZY PATENTOWE ENTERPRISE EUROPE NETWORK PARTNEREM PROJEKTU JEST: PATRONAT HONOROWY NAD PROJEKTEM SPRAWUJĄ: PATRONAT MEDIALNY NAD PROJEKTEM SPRAWUJĄ:

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego w ramach projektu DISKE

Strategia rozwoju Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego w ramach projektu DISKE Strategia rozwoju Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego w ramach projektu DISKE BDKM Grupa Doradcza Warszawa, czerwiec 2011 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Programu Współpracy Transgranicznej

Bardziej szczegółowo

Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego

Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego 1 Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa 2011 Publikacja została opracowana w ramach projektu systemowego

Bardziej szczegółowo

Inwestycja w start-up wciągająca przygoda, nieprzeciętne zyski. nr 2/2011. Anioł Biznesu nasz partner i przyjaciel

Inwestycja w start-up wciągająca przygoda, nieprzeciętne zyski. nr 2/2011. Anioł Biznesu nasz partner i przyjaciel Magazyn dystrybuowany jest bezpłatnie nr 2/2011 ISSN 1897-1539 Anioł Biznesu nasz partner i przyjaciel Na styku nauki z biznesem Selvita S.A. Warszawska Giełda atrakcyjna dla krajowych i zagranicznych

Bardziej szczegółowo

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu Spis treści Wstęp...3 Mielecka rzeczywistość: edukacja dla przemysłu, przemysł dla edukacji...4 O projekcie...9 Wiedza to potęga w Kirchhoff

Bardziej szczegółowo

Metody inkubacji projektów biznesowych

Metody inkubacji projektów biznesowych Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza klastry województwa śląskiego rekomendacje dla dalszego rozwoju

Ekspertyza klastry województwa śląskiego rekomendacje dla dalszego rozwoju Ekspertyza klastry województwa śląskiego rekomendacje dla dalszego rozwoju Opracował Zespół Badawczy Prof. Jan Stachowicz - kierownik Dr Lilla Knop Dr Joanna Machnik-Słomka Dr Sławomir Olko Prof. Agata

Bardziej szczegółowo

Kredyt. technologiczny. JAKOŚĆ wartość, standard, trwałość. Spotkajmy się w ASTURII. LEM Dyfuzja innowacji wśród MŚP TEMAT NUMERU.

Kredyt. technologiczny. JAKOŚĆ wartość, standard, trwałość. Spotkajmy się w ASTURII. LEM Dyfuzja innowacji wśród MŚP TEMAT NUMERU. Dotacje na projekty turystyczne Wydawnictwo bezpłatne. ISSN: 1424-610X Kwiecień 2011 R e g i o n a l n a I z b a G o s p o d a r c z a w K a t o w i c a c h TEMAT NUMERU Kredyt technologiczny Dobre praktyki

Bardziej szczegółowo

MAŁE I ŚREDNIE FIRMY NA RYNKACH MIĘDZYNARODOWYCH możliwości rozwoju działalności na rynkach: Polski, Grecji, Hiszpanii i Włoch

MAŁE I ŚREDNIE FIRMY NA RYNKACH MIĘDZYNARODOWYCH możliwości rozwoju działalności na rynkach: Polski, Grecji, Hiszpanii i Włoch MAŁE I ŚREDNIE FIRMY NA RYNKACH MIĘDZYNARODOWYCH możliwości rozwoju działalności na rynkach: Polski, Grecji, Hiszpanii i Włoch SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES ON INTERNATIONAL MARKETS opportunities for development

Bardziej szczegółowo

III EDYCJA KONKURSU KRAJOWI LIDERZY INNOWACJI I ROZWOJU. Publikacja wydana w ramach realizacji celów statutowych Fundacji Innowacji i Rozwoju.

III EDYCJA KONKURSU KRAJOWI LIDERZY INNOWACJI I ROZWOJU. Publikacja wydana w ramach realizacji celów statutowych Fundacji Innowacji i Rozwoju. KATALOG LAUREATÓW III EDYCJA KONKURSU KRAJOWI LIDERZY INNOWACJI I ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCY www.liderzyinnowacji.pl Publikacja bezpłatna. Publikacja wydana w ramach realizacji celów statutowych Fundacji Innowacji

Bardziej szczegółowo

XV FORUM EDUKACYJNE MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW 15 LAT INNOWACJI W BIZNESIE

XV FORUM EDUKACYJNE MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW 15 LAT INNOWACJI W BIZNESIE INFORMACJA PRASOWA 8.06.2015 XV FORUM EDUKACYJNE MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW 15 LAT INNOWACJI W BIZNESIE Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa Miłosz Marczuk

Bardziej szczegółowo

Promocja w ujęciu krajowym i międzynarodowym firm z branży informatycznej w województwie zachodniopomorskim

Promocja w ujęciu krajowym i międzynarodowym firm z branży informatycznej w województwie zachodniopomorskim Promocja w ujęciu krajowym i międzynarodowym firm z branży informatycznej w województwie zachodniopomorskim Dokument opracowany przez Collect Consulting Sp. z o.o. Skład zespołu ekspertów: 1. Mariusz Bryła

Bardziej szczegółowo