Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Wspólny obszar dotyczący każdego kursu. 1) Czas i intensywność szkolenia maksymalnie 7

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Wspólny obszar dotyczący każdego kursu. 1) Czas i intensywność szkolenia maksymalnie 7"

Transkrypt

1 ZAŁĄCZNIK NR 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zamówienie składa się z 10 kursów 1. Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych dla 12 osób, min 90 godz./os. 2. Profesjonalny sprzedawca z obsługą kas fiskalnych + gospodarka magazynowa dla 13 osób, min. 150 godz./os. 3. Pomoc kuchenna dla 5 osób, min. 150 godz./os. 4. Pomoc domowa i hotelowa dla 9 osób, min. 90 godz./os. 5. Operator wózków jezdniowych z obsługą wymiana butli gazowej + program magazynowo handlowy dla 6 osób, min. 180 godz./os. 6. Florysta dla 4 osób min. 140 godz./os. 7. Pielęgnacja terenów zielonych dla 4 osób min. 140 godz./os. 8. Opieka nad dziećmi dla 3 osób, min. 90 godz./os. 9. Fryzjerstwo dla 8 osób, min 250 godz./os. 10. Pracownik ogólnobudowlany + elementy kafelkarstwa dla 3 osób, min 160 godz./os. Wspólny obszar dotyczący każdego kursu. 1) Czas i intensywność szkolenia a) Ilość godzin zegarowych zajęć dziennie maksymalnie 7. b) Godzina zegarowa kursu liczy 60 min. i obejmuje zajęcia edukacyjne liczące 45 min. oraz przerwę, liczącą 15 minut przy czym częstotliwość przerw może być ustalana elastycznie. c) Wymaga się, aby zajęcia szkolenia odbywały się w godzinach od 8.00 do od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem świąt oraz dni ustawowo wolnych od pracy). 2) Miejsce realizacji zamówienia Wymaga się, aby: a) miejsca w których odbywać się będą szkolenia odpowiadały warunkom określonym w rozporządzeniu MPiPS z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz ze zm.) w zakresie powierzchni, przestrzeni, oświetlenia i innych, b) uczestnicy powinni mieć zapewniony bezpłatny dostęp do strzeżonej szatni, jeśli w budynku nie ma szatni organizator szkolenia powinien zapewnić do tego celu inne pomieszczenie, bezpieczne dla pozostawionych okryć wierzchnich, c) pomieszczenia sanitarnohigieniczne: - uczestnicy szkolenia mieli bezpłatny dostęp do toalet z bieżącą ciepłą wodą do mycia rąk, - organizator szkolenia zapewnił oddzielne toalety dla kobiet i mężczyzn, - toalety były zlokalizowane w tym samym budynku w którym odbywać się będą szkolenia oraz wyposażone w papier toaletowy, ręczniki papierowe, mydło i uzupełniane na bieżąco, - stan czystości toalet był monitorowany i sprzątany zgodnie z zapotrzebowaniem i sytuacją. d) miejscem realizacji szkolenia było miasto Starogard Gdański, e) do miejsca prowadzenia szkoleń była możliwość dojazdu komunikacją publiczną (MZK), f) wykonawca wskazał dokładny adres miejsca realizacji szkoleń. 3) Materiały dydaktyczne, biurowe i catering dla uczestników a) Każdy uczestnik musi być wyposażony na pierwszych zajęciach w program i harmonogram szkolenia oraz bezzwrotne materiały dydaktyczne (podręczniki nowe, nie używane) z zakresów tematycznych zawartych w programie szkolenia, materiały biurowe (teczka lub segregator, notatnik A4, długopis).

2 b) Przed rozpoczęciem każdego ze szkoleń wykonawca jest zobowiązany do: - informowania uczestników szkolenia o obowiązujących przepisach, dotyczących bloków tematycznych z powyższego szkolenia, na dzień realizacji szkolenia, c) Uczestnikom szkolenia, w każdym dniu odbywania zajęć należy zapewnić catering, w skład którego ma wejść: - posiłek obiadowy tzn. posiłek jednodaniowy, mięsny pełnowartościowy pod względem odżywczym, różnorodny, zgodny z zasadami żywienia. Zamawiający dopuszcza raz w tygodniu przygotowanie posiłku bez mięsa, np.: naleśniki z serem. Każdy z posiłków musi zawierać minimum 1000 kalorii. Temperatura wydawanych posiłków powinna być zgodna z normami żywieniowymi. W przypadku posiłków dostarczanych do miejsca szkolenia powinny być one podzielone na porcje, dostarczone w zamykanych opakowaniach jednorazowego użytku, zabezpieczone przed nadmierną utratą ciepła, w sposób umożliwiający bezpośrednie podanie do spożycia wraz ze sztućcami jednorazowego użytku. Zarówno opakowania, jak i sztućce muszą być dopuszczone do kontaktu z żywnością, - kawa, herbata oraz co najmniej ½ litra wody mineralnej na osobę dziennie, - ciastka na sztuki lub kruche (różnego rodzaju). d) Wykonawca przez cały okres realizacji umowy będzie prowadził rejestr wydanych materiałów szkoleniowych, listy obecności oraz listy wydanych posiłków. Wykonawca przekaże Zamawiającemu 1 komplet materiałów szkoleniowych o takim samym zakresie i w takiej samej formie jaka była używana podczas szkolenia oraz wydana uczestnikom szkolenia. 4) Zakres szkolenia a) Szkolenie powinno obejmować część teoretyczną i praktyczną z wykorzystaniem standardów kwalifikacji zawodowych i modułowych programów szkoleń zawodowych dostępnych w bazach danych prowadzonych przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej z danego zakresu (www.standardyiszkolenia.praca.gov.pl), b) Szkolenie musi być zrealizowane zgodnie z właściwymi przepisami, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem MPiPS z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003r. Nr 169, poz z późn. zm.), z uwzględnieniem wyposażenia uczestników kursu w odzież ochronną nową, nieużywaną. c) Szkolenie musi być przeprowadzone zgodnie z programem szkolenia sporządzonym wg wzoru (załącznik nr 6 do SIWZ) oraz zapisami wskazanymi w niniejszych szczegółowych opisach przedmiotu zamówienia. 5) Finansowanie i logo a) Realizacja szkoleń odbywać się będzie w ramach projektu systemowego pn. Alpiniści podniesienie motywacji do poprawy sytuacji życiowej osób bezrobotnych, klientów MOPS Starogard Gdański - edycja 2013, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego. Każde szkolenie zakończy się wystawieniem przez Wykonawcę dodatkowych zaświadczeń potwierdzających uczestnictwo w szkoleniu w ramach w/w projektu EFS. Zaświadczenia te podpisują Zamawiający i Wykonawca. b) Budynek i sale szkoleniowe, w których przeprowadzane będą szkolenia, muszą być oznakowane informacją o nazwie szkolenia, czasie trwania kursu, numerze sali, w której odbywają się zajęcia. Dodatkowo informacje te muszą być opatrzone logo EFS, PO KL oraz zapisem: Projekt pn Alpiniści podniesienie motywacji do poprawy sytuacji życiowej osób bezrobotnych, klientów MOPS Starogard Gdański edycja 2013, współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Materiały biurowe powinny być oznaczone logo

3 EFS, PO KL zgodnie z zasadami określonymi w wytycznych dotyczących oznaczenia projektowe w ramach PO KL zamieszczone na stronie internetowej 6) Ubezpieczenie Ubezpieczenie dla uczestników kurs na czas jego trwania od następstw nieszczęśliwych wypadków. Ubezpieczenie ma obejmować wypadki powstałe w związku ze szkoleniem oraz w drodze do miejsca szkolenia i z powrotem. Wysokość składki ma odpowiadać sumie ubezpieczenia NNW nie mniejszej niż 2000,00 zł na jednego uczestnika szkolenia. Koszty ubezpieczenia ponosi Wykonawca. Zakres szczegółowy dotyczący poszczególnych kursów Kurs: opiekun osób starszych i niepełnosprawnych 1. Liczba osób do przeszkolenia: Minimalna ilość godzin przypadająca na jedną osobę 90 świadczenia usługi w zakresie: opiekun osób starszych i niepełnosprawnych 5. Minimalny zakres tematyczny szkolenia musi obejmować następujące zagadnienia podstawy higieny i pielęgnacji; podstawy rehabilitacji; bezpieczeństwo i higiena pracy; wykonywanie codziennych czynności z zakresu gospodarstwa domowego, wykonywanie czynności higienicznych przy podopiecznym, wspieranie biologicznych funkcji życiowych podopiecznego, organizowanie czasu podopiecznemu i dotrzymywanie towarzystwa, udzielanie pierwszej pomocy przedlekarskiej, zajęcia praktyczne. Kurs: profesjonalny sprzedawca z obsługą kas fiskalnych + gospodarka magazynowa 1. Liczba osób do przeszkolenia: Minimalna ilość godzin przypadająca na jedną osobę 150 świadczenia usługi w zakresie: sprzedawca z obsługą kas fiskalnych (fakturowaniem) prawne aspekty sprzedaży, prawa i obowiązki sprzedawcy, gwarancję, reklamacje, faktury, paragony, korekty, odpowiedzialność za błędy; fakturowanie sprzedaży; obsługa klienta, techniki sprzedaży, zasady profesjonalnej obsługi klienta, typologia klientów, komunikacja werbalna i niewerbalna - rola i znaczenie; skuteczne techniki negocjacji, etapy i struktura procesu sprzedaży, racjonalne i emocjonalne motywacje zakupu; obsługa kas fiskalnych; przedstawienie podstawowych kwestii prawnych - ustawa o VAT, obowiązki podatnika, obowiązki serwisu, sankcje karne; rodzaje urządzeń fiskalnych oraz zasady ich wyboru;

4 sprzedaż z użyciem kas fiskalnych, sprzedaż towarów jednostkowych, sprzedaż wielokrotna i ułamkowa towarów, obsługa opakowań zwrotnych; finalizacja transakcji różnymi formami zapłaty, udzielanie rabatów procentowych i kwotowych, korekta błędów, funkcje pozafiskalne; organizacja zaopatrzenia i przyjmowania towarów; raporty fiskalne i kontrolne, wzajemne zależności logiczne raportów, sytuacje awaryjne oraz sposoby ich likwidacji, wymiana materiałów eksploatacyjnych, zasady instalacji kas na stanowisku, zasady archiwizacji dokumentów księgowych; terminy archiwizacji rolek sprawozdawczych oraz raportów dziennych i okresowych, obieg dokumentacji KW i KP, wpłaty i wypłaty, zaliczki z kasy, przelewy bankowe, raport kasowy. gospodarka magazynowa, kartoteki ilościowe i ilościowo-wartościowe, dokumentacja magazynowa (PZ, WZ), wycena rozchodu materiałów w ewidencji, zapasy magazynowe, 6. Minimum jedna kasa fiskalna na dwie osoby. Kurs: pomoc kuchenna 1. Liczba osób do przeszkolenia: 5 3. Minimalna ilość godzin przypadająca na jedną osobę 150 świadczenia usługi w zakresie: pomoc kuchenna samodzielnie sporządzanie różnego rodzaju potraw z surowców i półproduktów spożywczych zgodnie z odpowiednimi recepturami oraz techniką sporządzania, umiejętne korzystanie z nowoczesnych maszyn, urządzeń i sprzętów stosowanych w technologii gastronomicznej zgodnie z przepisami bhp i ppoż., umiejętne gospodarowanie surowcami, półproduktami i wyrobami gotowymi, przechowywanie, magazynowanie artykułów spożywczych, surowców, półproduktów, posługiwanie się różnymi technikami i metodami obróbki kulinarnej, porcjowanie, wykańczanie i dekorowanie potrawy z uwzględnieniem aktualnych trendów, kalkulowanie ceny oraz oferty kulinarnej, utrzymywanie porządku i czystość na stanowisku pracy, przestrzegając zasady higieny pracy, dobieranie surowców i półproduktów do produkcji, sporządzanie różnymi technikami i metodami podstawowego asortymentu potraw i napojów, ocenianie jakościowe i ilościowe surowców, półproduktów i wyrobów gotowych, zajęcia praktyczne. Kurs: pomoc domowa i hotelowa 1. Liczba osób do przeszkolenia: 9 3. Minimalna ilość godzin przypadająca na jedną osobę 90

5 świadczenia usługi w zakresie: profesjonalna pomoc domowa i hotelowa zasady sprzątania wg nowoczesnych systemów utrzymania czystości, zasady organizacji służb sprzątających, sprzęt sprzątający, środki chemiczne i dezynfekcyjne wykorzystywane w wewnątrz pomieszczeń i na zewnątrz pomieszczeń, techniki sprzątania, zajęcia praktyczne, Kurs: operator wózków jezdniowych z obsługą wymianą butli gazowej + program magazynowo handlowy 1. Liczba osób do przeszkolenia: Minimalna ilość godzin przypadająca na jedną osobę Celem szkolenia jest uzyskanie uprawnień operatora wózków jezdniowych z obsługą i wymianą butli gazowej oraz zdobycie umiejętności obsługi programów magazynowo - handlowych typy stosowanych wózków jezdniowych, budowa wózka, czynności operatora przy obsłudze wózków przed podjęciem pracy i po pracy wózkami, czynności operatora w czasie pracy wózkami, wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa, budowa i eksploatacja butli gazowej, właściwości gazu propan - butan, aparatura kontrolno - pomiarowa, wiadomości z zakresu bhp, programy magazynowo - handlowe gospodarka magazynowa, kartoteki ilościowe i ilościowo-wartościowe, dokumentacja magazynowa (PZ, WZ), wycena rozchodu materiałów w ewidencji, zapasy magazynowe, zajęcia praktyczne. Kurs: florysta 1. Liczba osób do przeszkolenia: Minimalna ilość godzin przypadająca na jedną osobę 140 świadczenia usługi w zakresie: florysta najważniejsze narzędzia stosowane we florystyce; materiały pomocnicze i techniki florystyczne; środki do pielęgnacji roślin; kompozycji barw we florystyce, ogólne zasady kompozycji, elementy kompozycji, relacje między elementami kompozycji, rodzaje kompozycji, kompleksowe stosowanie zasad kompozycji, style kompozycji roślinnych;

6 botaniki i materiałoznawstwa roślinnego trendów we florystyce; bukieciarstwa okolicznościowego, Wiązanki okolicznościowe, technika sporządzania wiązanek bukiet dekoracyjny, standardowy i mieszany; układania roślin w naczyniach, kompozycje roślinne w naczyniach, sposób cięcia roślin i postępowanie z kwiatami ciętymi; układy z kwiatów; pielęgnacji roślin doniczkowych, dekoracje z roślin doniczkowych, kryteria doboru roślin pochodzenie roślin doniczkowych, warunki uprawy roślin doniczkowych, zabiegi pielęgnacyjne, pojemniki do roślin, rośliny ozdobne w szklanych naczyniach, stylizacja wnętrz roślinami doniczkowymi; florystyki ślubnej, dekoracje głowy panny młodej, przypinki, techniki wykonywania bukietów ślubnych, rodzaje wiązanek ślubnych, wiązanki dla świadków, wiązanki dla rodziców, dekoracje samochodu, dekoracja kościoła, dekoracja sali weselnej; florystyki żałobnej, wieńce i girlandy, wiązanki pogrzebowe, dekoracje urny, dekoracje trumny; dekoracji stołów; tworzenia stroików; technik suszenia i utrwalania materiału roślinnego, suszenie roślin, metoda zielarska, sposoby suszenia roślin, metody utrwalania roślin, farbowanie, bielenie; aranżacji kwiaciarni, projektowania wystaw i ekspozycji. Kurs: pielęgnacja terenów zielonych 1. Liczba osób do przeszkolenia: 4 3. Minimalna ilość godzin przypadająca na jedną osobę 140 świadczenia usługi w zakresie: pielęgnacji terenów zielonych przepisy BHP w miejscu pracy; charakterystyka i elementy terenów zielonych; kształtowanie powierzchni terenu; rozpoznawanie, gatunki i cechy roślin ozdobnych i innych wykorzystywanych w ogrodach i w terenach zielonych; zakładanie trawników; sposoby nawadniania i nawożenia roślin ogrodniczych; pielęgnacja trawników, kwietników, roślin iglastych oraz prace porządkowe; maszyny i urządzenia wykorzystywane w pielęgnacji ogrodów i ich konserwacja; harmonogram prac ogrodniczych wg kalendarza fenologicznego; charakterystyka gleby, kryteria wyboru nawozów i terminy ich stosowania; ochrona roślin przed czynnikami szkodliwymi; rozpoznawanie i zwalczanie chorób roślin i krzewów; przygotowanie ogrodów, trawników, drzewek do okresu wegetacyjnego; zajęcia praktyczne.

7 Kurs: opieka nad dziećmi 1. Liczba osób do przeszkolenia: 3 3. Minimalna ilość godzin przypadająca na jedną osobę 90 świadczenia usługi w zakresie: opiekunka dziecięca regulamin i obowiązki opiekunki dziecięcej oraz specyfika zawodu, stosowanie wybranych form komunikacji interpersonalnej oraz metod poznawania dziecka, określanie potrzeb dziecka i sposobów ich zaspakajania, stosowanie podstawowych zasad i metod wychowania, wychowanie dziecka w środowisku instytucjonalnym, stosowanie wybranych gier i zabaw wpływających na rozwój dziecka, utrzymywanie w czystości skóry dziecka i jego otoczenia, zaspokajanie podstawowych potrzeb fizjologicznych dziecka, podstawy udzielania pierwszej pomocy u dzieci. Kurs: fryzjerstwo 1. Liczba osób do przeszkolenia: 8 3. Minimalna ilość godzin przypadająca na jedną osobę 250. świadczenia usługi w zakresie: fryzjerstwa. zasady BHP w pracy fryzjera, omówienie produktów do stylizacji i modelowania włosów, budowa włosów, skóry i właściwości (typy i funkcja skóry, rozpoznawanie chorób skóry, budowa włosów, ich funkcja i rodzaje, właściwości włosów, uszkodzenia i sposoby regeneracji struktury włosa, pielęgnacja), dopasowanie fryzury do kształtu twarzy, pielęgnacja włosów, strzyżenie damskie i męskie, czesanie, pasemka, balayage, refleksy, papiloty, loki, skręcanie włosów na wałki, stylizacja włosów przy użyciu lokówki i prostownicy, farbowanie i trwała ondulacja, zajęcia praktyczne Kurs: pracownik ogólnobudowlany + elementy kafelkarstwa 1. Liczba osób do przeszkolenia: Minimalna ilość godzin przypadająca na jedną osobę 160 świadczenia usług w zakresie: pracownik ogólnobudowlany z elementami kafelkarstwa.

8 przygotowanie zapraw cementowych, klejów, kitów, lepików, mas plastycznych, itp. sposobem ręcznym i mechanicznym, układanie posadzek z różnych materiałów zgodnie z przyjętą technologią i warunkami technicznymi wykonania robót, układanie i mocowanie elementów wykończeniowych posadzek, wykańczanie i konserwacja nawierzchni podłogi, naprawianie i konserwowanie istniejących posadzek z różnych materiałów, obróbka płytek, przycinanie, szlifowanie, wykonanie otworów, przyklejanie płytek na zaprawie cementowej i klejowej, spoinowanie, licowanie cokołów, schodów, podokienników, słupów, itp. płytkami i kształtkami ceramicznymi lub klinkierowymi, naprawianie okładzin ściennych z różnych rodzajów płytek i na różnych podłożach. organizacja stanowiska pracy, przepisy BHP i p.poż na stanowisku pracy, dokumentacja budowlana; zasady magazynowania materiałów użytych do remontu; rodzaje i zastosowanie materiałów, narzędzi, sprzętu i maszyn; utrzymywanie na bieżąco czystości na stanowisku pracy oraz porządkowanie remontowanych pomieszczeń po zakończeniu pracy; podstawowe wiadomości z zakresu terminologii budowlanej; technologia remontu wnętrz; technologia napraw tynków tradycyjnych, cementowo-wapiennych, tynków gipsowych, tynków cienkowarstwowych, przygotowanie różnych podłoży budowlanych pod roboty malarskie (technika emulsyjna, olejna), malowanie różnych podłoży farbami emulsyjnymi, olejnymi, wykonywanie robót malarskich i dekoracyjnych farbami strukturalnymi, transparentnymi i technikami mieszanymi; składniki zapraw tynkarskich, farb malarskich i ich oddziaływanie na organizm człowieka zajęcia praktyczne

indywidualne doradztwo zawodowe dostosowane do potrzeb uczestników. Strona 1 z 11

indywidualne doradztwo zawodowe dostosowane do potrzeb uczestników. Strona 1 z 11 Moduł I. Trening kompetencji społecznych. Lp. Tytuł szkolenia Opis szkolenia 1. Trening kompetencji społecznych Zakres treningu: asertywność w życiu i pracy zawodowej, rozwiązywanie konfliktów i elementy

Bardziej szczegółowo

1. Magazynier z obsługą komputera oraz programów magazynowych + operator wózka widłowego

1. Magazynier z obsługą komputera oraz programów magazynowych + operator wózka widłowego Znak sprawy: PCPR.POKL.342.07.2012 Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie KURSÓW ZAWODOWYCH w ramach projektu systemowego

Bardziej szczegółowo

Znak Sprawy MOPS/3410/1/2014 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Znak Sprawy MOPS/3410/1/2014 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Znak Sprawy MOPS/3410/1/2014 DRUK WZP-05 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik 26.1.a do SIWZ 1. NAZWA ZAMÓWIENIA: ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ ZAWODOWYCH DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU JESTEM POTRZEBNY,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do Specyfikacji Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie kursów podnoszących kompetencje i umiejętności o charakterze zawodowym w

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia Strona 1 Załącznik nr 1 do SIWZ nr ZP 47/2013/CES Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia 1) Nazwa zamówienia. 2) Źródło finansowania. 3) Ogólny zakres (liczba osób, godzin). 4) Termin realizacji

Bardziej szczegółowo

Projekt pn. Czas na aktywność w gminie Stalowa Wola współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt pn. Czas na aktywność w gminie Stalowa Wola współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Opis szczegółowy szkoleń zawodowych. Szkolenia zawodowe w ramach Zadania 1 Aktywna integracja projektu Czas na aktywność w gminie Stalowa Wola współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Poddziałanie

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia Dotyczy zamówienia publicznego pn.:

Opis przedmiotu zamówienia Dotyczy zamówienia publicznego pn.: Opis przedmiotu zamówienia Dotyczy zamówienia publicznego pn.: Załącznik Nr 1 do SIWZ Zorganizowanie i przeprowadzenie: 1) kursów i warsztatów w ramach projektu systemowego pn.: Program aktywizacji społeczno-zawodowej

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest Organizacja i przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do SIWZ Dotyczy przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207.000 euro pn. Usługi szkoleniowe dla uczestników projektu systemowego pt. Aktywizacja osób bezrobotnych korzystających z

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Zamawiający: Miejsko -Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej ul. Al. Jana Pawła II 7 34-130 Kalwaria Zebrzydowska SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwana dalej specyfikacją lub SIWZ,

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwana dalej specyfikacją lub SIWZ, Nr sprawy: MOPS.IX.2710.ZP.05.2014 Nowy Sącz, dnia 28.05.2014r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej specyfikacją lub SIWZ, Na wykonanie usług szkoleniowych w ramach projektu systemowego

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik Nr 1 do SIWZ 1. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie 32 kursów w ramach 15 modułów w terminie do dnia 30 listopada

Bardziej szczegółowo

IZBA RZEMIEŚLNICZA ORAZ MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KATOWICACH 40-078 Katowice, Pl. Wolności 12, tel. +48/32/ 259 62 61, fax +48/32/ 258 87

IZBA RZEMIEŚLNICZA ORAZ MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KATOWICACH 40-078 Katowice, Pl. Wolności 12, tel. +48/32/ 259 62 61, fax +48/32/ 258 87 WYKAZ KURSÓW ZAWODOWYCH pozwalających uzyskać kwalifikacje zawodowe lub przyuczyć do zawodu, realizowanych przez Izbę Rzemieślniczą oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach. Rok 2010 1 1.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Urząd Zamówień Publicznych Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE DOTYCZY Zamówienia publicznego Zawarcia umowy

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dyrektor PCPRiOZ w Dzierżoniowie dnia: 23 stycznia 2015 r. SIWZ zawiera 39 ponumerowanych stron Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na: Wykonywanie usług związanych z przeprowadzeniem szkoleń-kursów

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 9

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 9 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 9 Opis usługi polegającej na zorganizowaniu i przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla 20 uczestników Klubu Integracji Społecznej w ramach projektu Program

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Bliżyn, dnia 16.08.2011r. Z A T W I E R D Z A M:... (podpis) S p e c y f i k a c j a I s t o t n y c h W a r u n k ó w Z a m ó w i e n i a (SIWZ) 1. Nazwa i adres zamawiającego 2. Zamawiający: 3., 4. ul.

Bardziej szczegółowo

POMOCY IM. ŚW. BRATA ALBERTA KOŁO WROCŁAWSKIE

POMOCY IM. ŚW. BRATA ALBERTA KOŁO WROCŁAWSKIE Wrocław, 11.02.2015r ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące zorganizowania i przeprowadzenia szkoleń zawodowych dla uczestników projektu pt. Wsparcie od A do Z - Aktywizacja zawodowa osób bezdomnych z Wrocławskiego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chelmiec.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chelmiec.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chelmiec.pl Chełmiec: Usługa szkoleniowa z zakresu: Aktywizacja edukacyjna w ramach środka Pomocy

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 231339-2013; data zamieszczenia: 04.11.2013 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 231339-2013; data zamieszczenia: 04.11.2013 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 1 z 14 2013-11-04 20:35 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 230601-2013 z dnia 2013-11-04 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kłaj 3.Opis przedmiotu zamówienia 3.1 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Świętokrzyska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Kielcach 25-211 Kielce, ul. Wrzosowa 44 Tel. 41/200-17-50; Faks: 41/200-17-60 www.swietokrzyska.ohp.pl Nr postępowania: POA/271/16/2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W CIESZYNIE 43-400 Cieszyn, Plac Wolności 6, tel./fax: (33) 851 49 91, e-mail: poczta@pup.cieszyn.pl, www.pup.cieszyn.

POWIATOWY URZĄD PRACY W CIESZYNIE 43-400 Cieszyn, Plac Wolności 6, tel./fax: (33) 851 49 91, e-mail: poczta@pup.cieszyn.pl, www.pup.cieszyn. POWIATOWY URZĄD PRACY W CIESZYNIE 43-400 Cieszyn, Plac Wolności 6, tel./fax: (33) 851 49 91, e-mail: poczta@pup.cieszyn.pl, www.pup.cieszyn.pl CAZ DU 9419-1/MZ/13 Cieszyn, 08.01.2013r. Zapytanie na przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Leżajsku ul. Opalińskiego 2, 37-300 Leżajsk OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY

ZAMAWIAJĄCY: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Leżajsku ul. Opalińskiego 2, 37-300 Leżajsk OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY Leżajsk 07.04.2011 r. 14 000 EURO < Wartość zamówienia < 193 000 EURO ZAMAWIAJĄCY: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Leżajsku ul. Opalińskiego 2, 37-300 Leżajsk Tel/Fax.: (017) 240 61 41 www.gops.lezajsk.pl

Bardziej szczegółowo

Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.kartuzy.pl, www.pup.kartuzy.ibip.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.kartuzy.pl, www.pup.kartuzy.ibip. 1 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.kartuzy.pl, www.pup.kartuzy.ibip.pl Kartuzy: Realizacja szkolenia grupowego pn. Magazynier

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiatmysliborski.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiatmysliborski. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiatmysliborski.pl Myślibórz: Przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu pn. Pomocna dłoń

Bardziej szczegółowo

Plan szkoleń na 2010 rok w województwie śląskim na podstawie planów szkoleń przesłanych przez Powiatowe Urzędy Pracy

Plan szkoleń na 2010 rok w województwie śląskim na podstawie planów szkoleń przesłanych przez Powiatowe Urzędy Pracy WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KATOWICACH Monitorowanie szkoleń bezrobotnych i poszukujących pracy, inicjowanych i organizowanych przez Powiatowe Urzędy Pracy w województwie śląskim Plan szkoleń na 2010 rok

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy, ul. Sienkiewicza 9, 65-443 Zielona Góra, woj. lubuskie, tel. 68

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy, ul. Sienkiewicza 9, 65-443 Zielona Góra, woj. lubuskie, tel. 68 1 z 7 2013-10-29 14:26 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.zgora.pl oraz pup.zielona.gora.sisco.info Zielona Góra: Szkolenie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na: Świadczenie usług szkoleniowych, jako instrument aktywnej integracji edukacyjnej w ramach projektu Pociąg do aktywności- program aktywizacji społecznej i zawodowej w powiecie

Bardziej szczegółowo