Projekt ACT CLEAN okiem beneficjenta

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt ACT CLEAN okiem beneficjenta"

Transkrypt

1 Projekt ACT CLEAN okiem beneficjenta Zintegrowane działanie na rzecz rozwoju małych i średnich firm Spotkanie informacyjne na temat 1 naboru w programach Interreg : Region Morza Bałtyckiego i Europa rodkowa 1

2 ACT CLEAN - Dostęp do technologii i wiedzy w zakresie Czystszej Produkcji w Europie Centralnej Obszar interwencji: 3.4-Wspieranie technologii i działań przyjaznych dla rodowiska Rozpoczęcie projektuś Zakończenie projektuś (przedłużone do ) Okres realizacji projektu: 36 miesięcy BudżetŚ EURO 2

3 PARTNERZY PROJEKTU: 1. NIEMCY Federal Ministry for Environment (BMU) Federal Environment Agency (UBA) - Lider Projektu 2. AUSTRIA Cleaner Production Center Austria Ltd. 3. REP. CZESKA ENVIROS s.r.o. 4. WEGRY Corvinus University of Budapest, Hungarian Cleaner Production Centre 5. SŁOWENIA Jozef Stefan Institute 6. WŁOCHY Italian National Agency for New Technologies, Energy and the Environment 7. POLSKA Główny Instytut Górnictwa, Polska 8. SŁOWACJA Slovak Cleaner Production Centre (Slovak CPC) 3

4 Zainicjowanie projektu wynikało z przekonania, że stosowanie innowacyjnych technologii rodowiskowych poprawia efekty działalno ci MSP w wyniku redukcji kosztów i zwiększenia sprzedaży, a jednocze nie pomaga w dostosowaniu się do coraz ostrzejszych wymagań prawnych dotyczących ochrony rodowiska, jakie narzucają unijne dyrektywy i inne regulacje Zasadniczym celem projektu ACT CLEAN było więc wspieranie procesu wdrażania technologii rodowiskowych w MSP poprzez: zapewnienie dostępu do wiedzy o efektywnych ekologicznie i ekonomicznie technologiach (Czystszej Produkcji) oraz sposobach ich wdrażania pomaganie w działaniach na rzecz promocji osiągnięć, wyrobów i usług MSP oraz kojarzenie popytu na technologie środowiskowe z ich podażą, a gdy ofert brakuje - inicjowanie współpracy ze sferą nauki Jednocze nie ACT CLEAN dążył do zidentyfikowania barier utrudniających wdrażane innowacji technologicznych w M P oraz zachęt, które mogłyby te bariery skutecznie przełamywać z zamiarem przedstawienia wyników Komisji Europejskiej i władzom krajowym w formie tzw. międzynarodowej agendy 4

5 ZADANIA PROJEKTU ACT CLEAN Zadanie 1 (WP1)Ś Zarządzanie projektem i koordynacja Zadanie 2 (WP2): Komunikacja i upowszechnianie wyników Zadanie 3 (WP3)Ś Zapotrzebowanie na technologie środowiskowe Zadanie 4 (WP4)Ś Podaż środowiskowych technologii i narzędzi Zadanie 5 (WP5)Ś Międzynarodowy plan działań Zadanie 6 (WP6)Ś Budowanie sieci powiązań 5

6 WP2 - Komunikacja Stronę ACT CLEAN odwiedzono 5570 razy z 97 krajów i 823 miast całego świata 6

7 WP3 Popyt na technologie dla M P Zidentyfikowano potrzeby technologiczne MSP 7

8 WP3 Bariery dla rozwoju M P Kurs złotego Brak kwalifikowanego personelu Przepisy budowlane i zagospodarowania Korupcja Działalnośc izb skarbowych Bariera Dostęp do źródeł finansowania Działalność sądów Niestabilna polityka Wysokie procentowanie kredytów Wysokie koszty pracy Nieuczciwa konkurencja-szara strefa Niestabilne prawo pracy System podatkowy Niestabilność przepisów prawa Niespójność przepisów prawa prawa 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 Zidentyfikowano bariery rozwoju MSP 8

9 WP4 podaż technologii dla M P W bazie ACT CLEAN zgromadzono opisy 433 technologii środowiskowych i 85 narzędzi 9

10 WP5 Międzynarodowy plan działań Opracowano międzynarodowy plan działań i krajowe rekomendacje dotyczące M P 10

11 WP5 Krajowe rekomendacje dotyczące M P

12 WP6 budowanie sieci współpracy GIG opracował koncepcję i zasady funkcjonowania sieci Krajowych Punktów Kontaktowych dla M P w Europie Centralnej i zorganizował własny KPK dla M P - Krajowy Punkt Kontaktowy Eko-efektywnych Technologii i Systemów Zarządzania przy poparciu Ministerstwa rodowiska, a następnie Ministerstwa Gospodarki - z chwilą rozszerzenia sieci na region Morza Bałtyckiego w ramach projektu SPIN Zrównoważona produkcja poprzez innowacje w M P Działający w GIG KPK dla M P uczestniczy w kojarzeniu popytu na technologie środowiskowe z ich podażą na rynku. 12

13 ACT CLEAN zapoczątkował zintegrowane działanie Realizacja projektu ACT CLEAN utorowała drogę GIG do współpracy międzynarodowej na rzecz wdrażania strategii Unii Europejskiej i Regionu Morza Bałtyckiego W trakcie realizacji tego projektu okazało się, że opracowany przez GIG pomysł zorganizowania i funkcjonowania sieci Krajowych Punktów Kontaktowych dla małych i rednich przedsiębiorstw spodobał się realizatorom komplementarnego projektu, finansowanego przez Program dla Regionu Morza Bałtyckiego: SPIN Sustainable production through innovations in SMEs (www.spin-project.eu) Partnerzy projektu: LITWA, DANIA, ESTONIA, POLSKA, SZWECJA, FINLANDIA, NIEMCY GIG został zaproszony do udziału w tym projekcie w charakterze partnera, w wyniku czego sieć Krajowych Punktów Kontaktowych dla M P rozszerzono również na kraje bałtyckie 13

14 Finland Sweden SPIN ACT CLEAN Slovenia Europejska Sieć Krajowych Punktów Kontaktowych dla M P 14

15 W bazie SPIN zgromadzono oferty 272 technologii środowiskowych i 42 narzędzi razem z ACT CLEAN to ponad 700 ofert i kilkadziesiąt narzędzi 15

16 Podczas realizacji projektu SPIN pojawiła się inicjatyw Komitetu Monitorującego Programu Bałtyckiego aby projekty o podobnych celach kojarzyć w klastry w celu lepszej koordynacji działań i eksponowania wyników Dzięki tej inicjatywie utworzono z udziałem GIG jako partnera projektu SPIN Energy Cluster of the Baltic See Region w skład którego weszło 8 projektów bałtyckich i kilkunastu partnerów takich jak GIG Klaster Energetyczny Regionu Morza Bałtyckiego z udziałem GIG jako partnera projektu SPIN skoncentrował działalno ć na: poprawie efektywności energetycznej z zastosowaniem odnawialnych źródłach energii redukcji emisji gazów cieplarnianych w różnych dziedzinach aby w ten sposób wnosić wkład w przekształcanie region Morza Bałtyckiego w atrakcyjne miejsce do inwestowania, pracy i codziennego życia zgodnie z formułą: Energia - Woda Innowacje - Transport 16

17 Projekty Klastra Energetycznego Regionu Morza Bałtyckiego 17

18 Współpraca z partnerami z Niemiec, Litwy, Polski oraz Danii zaowocowała propozycją włączenia GIG do wdrożenia wyników jednego z projektów uczestniczących w Klastrze Energetycznym Regionu Morza Bałtyckiego tj.: LONGLIFE Longlife - Sustainable, energy efficient and resource saving residential buildings with consideration of unified procedures and new and adapted technologies (http://energy-cluster.info/ project_en.html) Partnerzy z krajów: NIEMCY, Litwa, Dania, POLSKA podczas realizacji konkretnej inwestycji na Litwie. Projekt został zaakceptowany do finansowania przez Program dla Regionu Morza Bałtyckiego w formule tzw. extension stage project jako: LONGLIFE-INVEST The implementation of the planned Lithuanian Longlife pilot project as a dormitory for Klaipeda University (www.longlife-invest.eu) Partnerzy z krajów: NIEMCY, Litwa, POLSKA 18

19 Liderem projektu jest TU-Berlin, natomiast Główny Instytut Górnictwa partnerem projektu. LONGLIFE-INVEST dotyczy zastosowania i rozwinięcia rozwiązań efektywnego energetycznie budynku, podczas realizacji pilotowej inwestycji - budowy nowego akademika na Uniwersytecie w Klaipedzie. Zapotrzebowanie na energie pierwotną zmniejszone zostanie z typowego na Litwie poziomu ok. 140 kwh/m2rok do poniżej 40 kwh/m2rok, przyniesie redukcję emisji CO2 w całym cyklu życia oraz korzyści ekonomiczne 19

20 W celu przygotowania koncepcji projektów do finansowania w nowej perspektywie , z udziałem GIG jako partnera, realizowany jest również projekt: EFFECT - Dialogue Platform on Energy and Resource Efficiency in the Baltic Sea Region W ramach projektu współpracuje 11 partnerów ze Szwecji, Litwy, Polski, Rosji i Białorusi. Projekt jest prowadzony przez Radę Regionów Morza Bałtyckiego, CBSS, Baltic 21 i przyczynia się do realizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Regionu Morza Bałtyckiego Celem projektu EFFECT jest rozpoznanie, komunikowanie, promowanie i poznawanie dobrych rozwiązań praktycznych dotyczących efektywno ci energetycznej w regionie Morza Bałtyckiego (BSR) Krajowy Punkt Kontaktowy dla M P (KPK ETiSZ) w GIG pełni w projekcie EFFECT role Baltic Energ-Efficiency Contact Point 20

21 Od ACT CLEAN poprzez projekty BSR do przygotowania pomysłów i aplikacji do CE/BSR/HORIZON 2020 na lata

22 Dziękuje za uwagę! Kontakt: 22

Poradnik dobrych praktyk w zakresie zrównowaŝonego rozwoju

Poradnik dobrych praktyk w zakresie zrównowaŝonego rozwoju Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego UNIA EUROPEJSKA Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Poradnik dobrych praktyk w zakresie zrównowaŝonego rozwoju Poradnik powstał na zlecenie Urzędu

Bardziej szczegółowo

Przewodnik przygotowania i realizacji projektów w ramach Programu INTERREG IV C dla beneficjenta z sektora publicznego

Przewodnik przygotowania i realizacji projektów w ramach Programu INTERREG IV C dla beneficjenta z sektora publicznego Przewodnik przygotowania i realizacji projektów w ramach Programu INTERREG IV C dla beneficjenta z sektora publicznego Spis treści 1. Analiza instytucjonalna, organizacyjna, prawna, finansowa zdolności

Bardziej szczegółowo

Załącznik do projektu Umowy Partnerstwa - Stan spełnienia przez Polskę warunkowości ex ante dla funduszy europejskich 2014-2020 (8 stycznia 2014 r.

Załącznik do projektu Umowy Partnerstwa - Stan spełnienia przez Polskę warunkowości ex ante dla funduszy europejskich 2014-2020 (8 stycznia 2014 r. 13.2 STAN SPEŁNIENIA PRZEZ POLSKĘ WARUNKOWOŚCI EX ANTE DLA FUNDUSZY EUROPEJSKICH 2014-2020 (8 STYCZNIA 2014 R.) - ZAŁĄCZNIK DO PROJEKTU UMOWY PARTNERSTWA Załącznik do projektu Umowy Partnerstwa - Stan

Bardziej szczegółowo

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 Spis treści Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 str. 06 1. Wstęp 2. Polska

Bardziej szczegółowo

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 1 SPIS TREŚCI 1. Perspektywa finansowa 2014-2020... 3 2. Przygotowania do realizacji perspektywy finansowej 2014-2020 w Polsce...

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Warszawa, 29 stycznia 2015 r. Spis treści Spis treści... 2 1 Wstęp/ Preambuła...

Bardziej szczegółowo

Lokalne działania w dziedzinie energetyki w ue

Lokalne działania w dziedzinie energetyki w ue Lokalne działania w dziedzinie energetyki w ue DOBRE PRAKTYKI 2008 W grudniu 2008 r. Parlament Europejski i Rada uzgodniły serię szeroko zakrojonych propozycji wspierających walkę ze zmianami klimatu i

Bardziej szczegółowo

POLSKA WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

POLSKA WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE POLSKA WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 /PROJEKT wersja 1.2/ Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Warszawa, 30 wrzesieo

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 CCI 2014PL16M2OP011 Dokument przyjęty uchwałą nr 196/20/15 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 3 marca 2015 r. w związku z decyzją

Bardziej szczegółowo

Projekt wytycznych do strategii realizacji zasady partnerstwa w perspektywie finansowej 2014-2020

Projekt wytycznych do strategii realizacji zasady partnerstwa w perspektywie finansowej 2014-2020 Strona1 Projekt wytycznych do strategii realizacji zasady partnerstwa w perspektywie finansowej 2014-2020 Warszawa, 14 października 2013 Przygotowany dla Departamentu Zarządzania EFS Ministerstwo Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020

Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 - projekt - wersja 4.0 Warszawa, 5 grudnia 2013 1 Spis treści 1 Wkład Programu w realizację strategii Europa 2020 oraz

Bardziej szczegółowo

7PR. jutrzejsze odpowiedzi mają swój początek dziś SIODMY PROGRAM RAMOWY

7PR. jutrzejsze odpowiedzi mają swój początek dziś SIODMY PROGRAM RAMOWY 7PR jutrzejsze odpowiedzi mają swój początek dziś SIODMY PROGRAM RAMOWY 7PR W SKRÓCIE 7PR jest skrótem od Siódmego programu ramowego w zakresie badań i rozwoju technologicznego. Jest to główny mechanizm

Bardziej szczegółowo

MOŻLIWOŚĆ FINANSOWANIA WSPÓŁPRACY ZAGRANICZNEJ POWIATÓW I GMIN ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

MOŻLIWOŚĆ FINANSOWANIA WSPÓŁPRACY ZAGRANICZNEJ POWIATÓW I GMIN ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ Mgr Jarosław Sadowski * MOŻLIWOŚĆ FINANSOWANIA WSPÓŁPRACY ZAGRANICZNEJ POWIATÓW I GMIN ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ Współpraca zagraniczna podejmowana przez powiaty i gminy jest dzisiaj dość powszechną

Bardziej szczegółowo

Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku

Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku Warszawa, sierpień 2014 r. Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Założenia ogólne... 3 1.2. Ocena realizacji poprzedniej polityki energetycznej...

Bardziej szczegółowo

1. Dialog polityczny

1. Dialog polityczny Program współpracy przyjęty przez Rządy Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Federalnej Niemiec z okazji 20. rocznicy podpisania Traktatu między Rzecząpospolitą Polską i Republiką Federalną Niemiec o

Bardziej szczegółowo

1. Potrzeba i cel uchwalenia ustawy o odnawialnych źródłach energii

1. Potrzeba i cel uchwalenia ustawy o odnawialnych źródłach energii Projekt z dnia 09.10.2012r. UZASADNIENIE DO PROJEKTU USTAWY O ODNAWIANYCH ŹRÓDŁACH ENERGII 1. Potrzeba i cel uchwalenia ustawy o odnawialnych źródłach energii Rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii

Bardziej szczegółowo

PROCES AKTUALIZACJI STRATEGII STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ŚLĄSKIE 2020 38

PROCES AKTUALIZACJI STRATEGII STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ŚLĄSKIE 2020 38 Artykuł opracowany w Wydziale Planowania Strategicznego i Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego pod kierunkiem MIROSŁAWY SIEJDY PROCES AKTUALIZACJI STRATEGII STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna...

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna... Spis treści 1. STRATEGIA DOTYCZĄCA WKŁADU PROGRAMU OPERACYJNEGO W REALIZACJĘ UNIJNEJ STRATEGII NA RZECZ INTELIGENTNEGO, ZRÓWNOWAŻONEGO WZROSTU SPRZYJAJĄCEGO WŁĄCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Analiza porównawcza zmian sytuacji osób 45+ na rynkach pracy w Polsce oraz w wybranych krajach UE intensywnie promujących politykę zarządzania wiekiem

Analiza porównawcza zmian sytuacji osób 45+ na rynkach pracy w Polsce oraz w wybranych krajach UE intensywnie promujących politykę zarządzania wiekiem Projekt Z wiekiem na plus - szkolenia dla przedsiębiorstw realizowany w partnerstwie z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Priorytetu

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA DLA POLSKI

STRATEGIA DLA POLSKI DOKUMENT EUROPEJSKIEGO BANKU ODBUDOWY I ROZWOJU STRATEGIA DLA POLSKI Zatwierdzona przez Zarząd na posiedzeniu w dniu 17 grudnia 2013 r. Tłumaczenie oryginalnego (angielskiego) tekstu dokumentu zostało

Bardziej szczegółowo

Unia Europejska. Pascal Fontaine

Unia Europejska. Pascal Fontaine Unia Europejska Pascal Fontaine Niniejsza publikacja oraz inne krótkie i przystępne informacje na temat UE są dostępne w Internecie pod adresem: ec.europa.eu/publications Komisja Europejska Dyrekcja Generalna

Bardziej szczegółowo

Komisja Europejska. Podejście Leader : podstawowy poradnik

Komisja Europejska. Podejście Leader : podstawowy poradnik Komisja Europejska Podejście Leader : podstawowy poradnik 1 Cel dokumentu/broszury Niniejszy dokument przedstawia podejście Leader, objaśniając jego zastosowanie na rzecz rozwoju społeczności wiejskich.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014 2020

PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014 2020 PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014 2020 16 GRUDNIA 2014 R. 1 SPIS TREŚCI 1. STRATEGIA DOTYCZĄCA WKŁADU PROGRAMU OPERACYJNEGO W REALIZACJĘ UNIJNEJ STRATEGII NA RZECZ INTELIGENTNEGO, ZRÓWNOWAŻONEGO

Bardziej szczegółowo

Dobrze żyć w granicach naszej planety. Wniosek w sprawie ogólnego unijnego programu działań w zakresie środowiska. Environnement

Dobrze żyć w granicach naszej planety. Wniosek w sprawie ogólnego unijnego programu działań w zakresie środowiska. Environnement Dobrze żyć w granicach naszej planety Wniosek w sprawie ogólnego unijnego programu działań w zakresie środowiska Environnement KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 29.11.2012 COM(2012) 710 final 2012/0337

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Załącznik do Uchwały Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Warszawa, 2013 r. 1 Program rozwoju edukacji w Warszawie w

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kraju 2020

Strategia Rozwoju Kraju 2020 Strategia Rozwoju Kraju 2020 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Strategia Rozwoju Kraju 2020 Dokument przyję ty uchwałą Rady Ministrów w dniu 25 wrześ nia 2012 roku Warszawa, wrzesień 2012 r. Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Wpływ barier na zakres współpracy przedsiębiorstw ze sferą B+R i ich implikacje dla rozwoju innowacji w Polsce. Aneta Sokół 1

Wpływ barier na zakres współpracy przedsiębiorstw ze sferą B+R i ich implikacje dla rozwoju innowacji w Polsce. Aneta Sokół 1 Wpływ barier na zakres współpracy przedsiębiorstw ze sferą B+R i ich implikacje dla rozwoju innowacji w Polsce. Aneta Sokół 1 Streszczenie: We współczesnej teorii innowacji dominuje podejście systemowe.

Bardziej szczegółowo

PRIORYTETY POLSKIEJ POLITYKI ZAGRANICZNEJ 2012-2016

PRIORYTETY POLSKIEJ POLITYKI ZAGRANICZNEJ 2012-2016 PRIORYTETY POLSKIEJ POLITYKI ZAGRANICZNEJ 2012-2016 Warszawa, marzec 2012 r. Wstęp Rada Ministrów przyjęła niniejsze priorytety polskiej polityki zagranicznej, w tym strategię w ramach Unii Europejskiej,

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 33/629/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 3 marca 2015 r. Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Dokument przyjęty

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Wersja zaakceptowana decyzją Komisji Europejskiej z dnia 5 grudnia 2014 r. Spis treści 1. Strategia dotycząca wkładu programu w realizację unijnej strategii

Bardziej szczegółowo