Magazyn Caritas Diecezji Siedleckiej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Magazyn Caritas Diecezji Siedleckiej"

Transkrypt

1 Ubi Caritas... Magazyn 1/2013 Pytały go tłumy: Cóż więc mamy czynić? On im odpowiadał: Kto ma dwie suknie, niech się podzieli z tym, który nie ma; a kto ma żywność, niech tak samo czyni. Łk 3, Często ktoś mnie pyta: Czym się zajmuje Caritas? Co robicie? W jednym zdaniu Bóg jest twoim najlepszym Przyjacielem, Nauczycielem i Doradcą. Idź drogą Jego przykazań, a dotrzesz do celu. Odnoś się z miłością i szacunkiem do każdego człowieka, bo tego oczekuje od ciebie Jezus mówiąc: będziesz miłował bliźniego swego, jak siebie samego. Bądź jak dobry Samarytanin dla każdego, kogo spotkasz na twojej drodze. Nie szczędź swojego wolnego czasu dla innych, wieczność jest ponadczasowa. trudno odpowiedzieć na te pytania. Co robimy? od ponad 20 lat realizuje swoją misję na obszarze diecezji na wielu płaszczyznach. Prowadzimy jadłodajnie, świetlice dla dzieci, pracujemy z osobami niepełnosprawnymi, z ludźmi starszymi, organizujemy pomoc doraźną, stypendia, kolonie. Jest to praca zorganizowana poprzez struktury, jak np. Warsztaty Terapii Zajęciowej czy Zakład Aktywności Zawodowej, a także poprzez wolontariat. Nad Jordanem tłumy pytały Jana Chrzciciela: Co mamy czynić? Co robić? Odpowiedział: Kto ma dwie suknie niech się podzieli z tym, który nie ma; a kto ma żywność niech tak samo czyni. Błogosławiony Jan Paweł II mówił, że współczesny świat bardziej słucha świadków niż nauczycieli. W Caritas idziemy ze świadectwem miłości do bliźniego. Idziemy Ks. Marek Bieńkowski Dyrektor ze słowami św. Jana Chrzciciela znad Jordanu poprzez różne programy pomocowe. BP JAN CHRAPEK PRZYKAZANIA WOLONTARIUSZA Jakie? Proszę, zerknijcie Państwo dalej. BO KAŻDE DZIECKO POTRZEBUJE SKRZYDEŁ Od kilku lat w siedleckiej Caritas realizowany jest program Skrzydła. W 2012 r. tym rodzajem pomocy objętych zostało 70 dzieci, które otrzymały stypendia o łącznej wartości 102 tys. 900 zł. Inspiracją do powstania programu Skrzydła stało się przesłanie Jana Pawła II z ostatniej pielgrzymki do Polski. Papież Polak podkreślał wówczas z mocą: Potrzeba, aby przyjść z pomocą dziecku zaniedbanemu duchowo i materialnie, aby nie odwracać się od chłopca czy dziewczyny. Program wspiera finansowo uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, których edukacja jest zagrożona poprzez trudną sytuację materialną. NA CO DZIEŃ - NA PRZYSZŁOŚĆ Jak podają statystyki, 26% polskich dzieci żyje w ubóstwie. - Pomagamy dzieciom, które są zdolne i chcą się uczyć, ale bieda powoduje, że często czują się gorsze od swoich rówieśników i nie wierzą we własne siły. Wspieramy te, którym trudno się uczyć, bo nie mają zeszytów i książek, finansujemy obiady w szkole, zakup ubrań, ale też korepetycje, naukę języka, dojazdy do szkoły czy wyjazdy na wycieczki - wylicza ks. Marek Bieńkowski, dyrektor siedleckiej Caritas. Skrzydła to program długoterminowej pomocy finansowej, realizowany poprzez trzy formy. W ramach pakietu Skrzydła na co dzień dziecko może otrzymać stypendium w wysokości 147 zł miesięcznie, m.in. na zakup wyprawki szkolnej, dożywianie, refundację wycieczek szkolnych. Skrzydła na przyszłość to stypendium w wysokości 152 zł miesięcznie, przeznaczone m.in. na korepetycje, kursy językowe, dojazd do szkoły czy opłacenie internatu. Oprócz tego istnieje też możliwość jednorazowego wsparcia finansowego dziecka w ramach pakietu Skarbonka Skrzydeł. WSPÓLNYMI SIŁAMI - Do programu dziecko może zgłosić pedagog szkolny, Parafialny Zespół Caritas, Szkolne Koło Caritas a także pracownicy placówek Caritas, gdy widzą taką potrzebę. Informacje wysyłamy też do księży - podkreśla Angelika Dyć, koordynator projektu. - Wniosek zgłoszeniowy wypełnia szkoła, która wystawia m.in. opinię o postępach w nauce ucznia objętego programem. Część wypełniają także rodzice, jest tam np. miejsce na informację o dochodach. Rozliczanie stypendium i wypłata pieniędzy odbywa się na podstawie przedstawionych przez rodziców bądź szkołę faktur i rachunków - dodaje. SKRZYDŁA W SIEDLECKIEJ CARITAS W 2012 r. programem Skrzydła na te- renie diecezji siedleckiej objęto 70 dzieci. Środki finansowe pochodzą od osób prywatnych, firm oraz fundacji. - Cześć z nich otrzymała stypendia na pośrednictwem fundacji BNP Paribas, jedna z osób fizycznych ma pod opieką piątkę dzieci, także jedna z firm ufundowała stypendia dla kolejnej piątki - wylicza A. Dyć. - Pieniądze wpłacają też - w ramach Skarbonki Skrzydeł - Szkolne Koła Caritas. Kiedy uzbieramy kwotę 1472 zł, bierzemy pod opiekę jedno dziecko. Mamy także osoby, którym stypendia ufundowała Caritas Polska - dodaje. Deklaracje dla osób fizycznych oraz firm, a także wniosek można pobrać ze strony internetowej natomiast więcej informacji na temat programu Skrzydła można uzyskać pod numerem telefonu DZIECI Z D IECEZ JI S IEDLECKIE J OBJĘTYC H ZOSTAŁ O PROGR AM E M S T YP E NDIALNY S K R Z YD M ŁA. WAR TOŚĆ S T YP E N D IÓW TO ZŁ.

2 CARITAS DIECEZJI SIEDLECKIEJ A CARITAS POLSKA jest jedną z autonomicznych diecezjalnych Caritas, której pracę koordynuje Caritas Polska. Na wzór Chrystusa bądź gotowy do niesienia pomocy biednym, chorym, spragnionym ciepła i zrozumienia. Wspieraj nie tylko pomocą materialną, ale również duchową. Jeżeli brakuje ci pieniędzy, zawsze masz jeszcze do ofiarowania dużo więcej: dobre słowo, życzliwość i miłość. Miej zawsze szeroko otwarte oczy i serce, abyś nie przegapił, kogoś, kto stoi blisko ciebie. BP JAN CHRAPEK PRZYKAZANIA WOLONTARIUSZA Dzięki temu od wielu lat bierze udział w kampaniach społecznych inicjowanych i koordynowanych przez Caritas Polska - instytucję charytatywną Konferencji Episkopatu Polski. Są to: Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom, Tornister pełen uśmiechów, Podaruj kroplę miłości, Wakacyjna Akcja Caritas, Ogólnopolska Zbiórka Żywności Caritas, Jałmużna Wielkopostna. Uczestniczy także w programie stypendialnym Skrzydła. OD 22 LAT Caritas Polska została reaktywowana 10 października 1990 r. Odwołuje się do tradycji pracy charytatywnej Caritas sprzed 1950 r. Od 2004 r. posiada status organizacji pożytku publicznego. Caritas Polska koordynuje pracę 44 diecezjalnych i archidiecezjalnych Caritas w Polsce, wspierając je w wykonywaniu ich zadań. Ponadto pełni rolę reprezentacyjną (występując w imieniu Caritas w Polsce na szczeblu krajowym i międzynarodowym) oraz formacyjno-informacyjną (prowadząc szkolenia, sympozja, rozpoznając obszary i skalę ubóstwa w Polsce). Caritas Polska inicjuje także ogólnopolskie zbiórki funduszy dla Polski i zagranicy, organizuje transporty humanitarne. Udziela także pomocy doraźnej i długofalowej, materialnej, psychologicznej, prawnej, finansowej osobom bezrobotnym, bezdomnym, chorym, starszym, dzieciom z rodzin ubogich, a także imigrantom i uchodźcom. została erygowana 14 kwietnia 1991 r. dekretem bp. Jana Mazura. Pierwszym jej dyrektorem został ks. Julian Jóźwik. W tym czasie poświęcony został kamień węgielny pod Centrum Charytatywno - Duszpasterskie w Siedlcach i rozpoczęła się jego budowa. Przez ostatnie dziewięć lat - od 29 sierpnia 2003 r. do 31 sierpnia 2012 r. - siedlecką Caritas kierował ks. Krzysztof Hapon. 1 września 2012 r. bp Zbigniew Kiernikowski powierzył jej kierowanie ks. Markowi Bieńkowskiemu. Siedzibą jest Centrum Charytatywno - Duszpasterskie im. bł. Matki Teresy z Kalkuty przy ul. bp. Świrskiego, natomiast sekretariat wraz z działem administracyjno-finansowym znajduje się w budynku przy ul. Budowlanej 1. Siedlecka Caritas, kierując się misją niesienia CA R I T A S DI E CE Z J I SIEDLECKIEJ DZIŚ TO: 2 kuchnie dla ubogich, które wydają posiłki dla 500 osób (Siedlce, Biała Podlaska) 4 Warsztaty Terapii Zajęciowej, z których korzysta 120 osób niepełnosprawnych (Siedlce, Parczew, Biała Podlaska, Skórzec) Centrum Integracji Społecznej, które wspiera 60 osób bezrobotnych (Siedlcach) Zakład Aktywności Zawodowej zatrudniający 37 osób niepełnosprawnych 3 Wypożyczalnie Sprzętu Rehabilitacyjnego (Siedlce, Biała Podlaska, Parczew) 3 Świetlice dla 90 dzieci (w Parczewie i dwie w Siedlcach) Ośrodek Interwencji Kryzysowej (Parczew) Ośrodek Misericordia Caritas w Białej Podlaskiej Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom w Białej Podlaskiej Ośrodek kolonijny w Broku, organizujący wyjazdy wakacyjne dla 1350 dzieci Centrum Wolontariatu (Siedlce) pomocy potrzebującym, otacza ich opieką i nie pozostawia bez pomocy w trudnych sytuacjach życiowych. Ten szczytny cel realizowany jest poprzez wiele działań; m.in. prowadzenie stołówek dla osób ubogich i bezdomnych, udzielanie doraźnej pomocy rodzinom i ludziom samotnym a także znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych dla dzieci, warsztatów terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych, środowiskowego domu samopomocy, ośrodków wspierających osoby niepełnoprawne i długotrwale bezrobotne. FLESZEM PO SIEDLECKIEJ CARITAS 2001 r. - z chwilą oddania do użytku Centrum Charytatywno - Duszpasterskiego w Siedlcach w strukturach Caritas rozpoczyna działalność kuchnia dla ubogich. Z jadłodajni korzystają głównie osoby nieprzystosowane do zmieniających się i trudnych warunków ekonomicznych, ubogie, bezdomne, samotne, znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej. 1 maja 2001 r. - w Siedlcach rozpoczyna działalność Warsztat Terapii Zajęciowej dla 30 osób niepełnoprawnych. Rusza też pierwsza świetlica socjoterapeutyczna dla dzieci z rodzin ubogich i zaniedbanych edukacyjnie, często dotkniętych patologiami r. - w Bohukałach i Białej Podlaskiej odbywa się pierwsze zimowisko dla 90 dzieci. Rok później siedlecka Caritas pozyskuje ośrodek kolonijny w Neplach (funkcjonował do 2009 r.), gdzie prowadzone są kolonie dla dzieci z diecezji siedleckiej. Równolegle pozyskano drugi ośrodek kolonijny - w Broku nad Bugiem - i wyremontowano go. Od trzech lat wakacyjna akcja Caritas organizowana jest tylko w dwóch ośrodkach w Broku. Odpoczynek dla ponad 1300 dzieci z rodzin ubogich, wielodzietnych i dysfunkcyjnych jest bezpłatny r. - rozpoczęła się realizacja programu PEAD, czyli dostarczanie nadwyżek żywności dla najuboższej ludności Unii Europejskiej. Od tego czasu diecezjalna Caritas prowadzi też pomoc potrzebującym, m.in. poprzez wydawanie leków, opłaty za energię, zakup opału. W strukturach Caritas rozpoczyna działalność świetlica profilaktyczno-wychowawcza przy parafii św. Stanisława w Siedlcach. W Parczewie rozpoczyna działalność Punkt Interwencji Kryzysowej, przekształcony następnie w Ośrodek Interwencji Kryzysowej r. - powstaje Warsztat Terapii Zajęciowej w Parczewie. Dwa lata później w Ośrodku Misericordia Caritas w Białej Podlaskiej rozpoczyna działalność kolejny WTZ. Od 2008 r. pracuje także Warsztat Terapii Zajęciowej Nowa Szansa w Skórcu. Każdy z nich udziela wsparcia 30 osobom niepełnosprawnym. Siedlecka Caritas pozyskuje także znaczne środki z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego i Mazowieckiego Urzędu Marszałkowskiego na funkcjonowanie kuchni dla ubogich w Siedlcach, świetlic socjoterapeutycznych przy siedleckiej katedrze i parafii św. Stanisława, a także na programy profilaktyczne oraz dodatkowe zajęcia dla dzieci. Uruchomione zostają programy profilaktyczne, m.in. program środowiskowy na terapię alkoholową Indywidualne ścieżki kariery zawodowej dla osób niepełnosprawnych. W ramach PFRON utworzono dwa Regionalne Ośrodki Informacji dla Osób Niepełnoprawnych (Siedlce, Biała Podlaska) oraz pięć wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego (Siedlce, Biała Podlaska, Parczew, Dęblin, Garwolin). Wypożyczalnie funkcjonują do dziś w Parczewie, Siedlcach i Białej Podlaskiej r. - powstaje Centrum Integracji Społecznej, które jest pierwszą tego typu placówką w województwie mazowieckim. Centrum wspiera osoby długotrwale bezrobotne, zwalniane z zakładów karnych a także bezdomne. Szkolą się oni w różnego rodzaju sekcjach zawodowych, mogą także zdobywać nowe kwalifikacje zawodowe na kursach. W ciągu sześciu lat przez CIS przewinęło się 190 osób, z czego 170 pomyślnie zakończyło zdobywanie nowych umiejętności i zawodu. 114 osób znalazło pracę r. - zaczęły powstawać Szkolne Koła Caritas. Dziś jest ich 66, a pracuje w nich ponad 2500 wolontariuszy: dzieci i młodzież. W tym czasie na terenie diecezji siedleckiej powstało też 16 Parafialnych Zespołów Caritas. Natomiast w Parczewie zaczyna działać Świetlica Socjoterapeutyczna Caritas dla dzieci r. - powstaje Ośrodek Misericordia Caritas w Białej Podlaskiej, w budynku tzw. starego szpitala. W jego strukturze funkcjonuje: Środowiskowy Dom Samopomocy dla 60 osób niepełnosprawnych z różnym stopniem zaburzeń psychicznych. Kolejne 32 osoby niepełnosprawne znajdują wsparcie w Warsztacie Terapii Zajęciowej. Działa tu także Centrum Charytatywne z kuchnią dla ubogich r. - utworzony został Zakład Aktywności Zawodowej. Była to pierwsza tego typu placówka w województwie mazowieckim. Zatrudnia 37 osób niepełnosprawnych, które zajmują się gastronomią i odnową biologiczną. Od 1 października 2010 r. do 30 września 2012 r. ZAZ realizował projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn. ZAZ - drogą na otwarty rynek pracy. Głównym celem projektu była pomoc w dostępie do zatrudnienia 30 osobom niepełnoprawnym i zagrożonym wykluczeniem społecznym. Dziewięć z nich znalazło zatrudnienie. Wartość projektu wyniosła 1 mln 284 tys. zł r. - w Białej Podlaskiej powstaje Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom. Siedlcach utworzono Biuro Wolontariatu r. - w ramach projektu unijnego, realizowanego przez bialski Urząd Miasta wspólnie z siedlecką Caritas, rewitalizacji poddawany jest zabytkowy zespół szpitalno-parkowy, w którym znalazła siedzibę Misericordia Caritas. Projekt został dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPOWL na lata Udział siedleckiej Caritas stanowi 472 tys. 139 zł r. - działalność rozpoczyna Centrum Wolontariatu, skupiające ponad stu wolontariuszy, głównie studentów. 2 Ubi Caritas... - Magazyn 1/2013

3 CENTRUM WOLONTARIATU CARITAS SZKOLNE KOŁA CARITAS Centrum Wolontariatu zostało powołane 1 stycznia 2012 r. Po roku działalności CW ma już ponad 100 wolontariuszy. Wcześniej w siedleckiej Caritas funkcjonowało Biuro Wolontariatu. Skupieni w nim wolontariusze zdobywali nowe umiejętności społeczne, uwrażliwiali się na potrzeby osób niepełnosprawnych, starszych, chorych oraz wykluczonych społecznie. Zapoznawali się oni z tematyką dotyczącą pracy wolontarystycznej, pozwalającą na pełniejszą współpracę z Caritas. W ramach działań skierowanych do wolontariuszy siedlecka Caritas organizowała szkolenia dla wychowawców i kierowników placówek wypoczynku dzieci i młodzieży, a także seminaria i szkolenia dla uczniów szkół średnich z terenu województwa mazowieckiego, których celem był pełniejszy rozwój umiejętności społecznych. Centrum Wolontariatu współpracuje ze Szkolnymi Kołami Caritas, Parafialnymi Zespołami Caritas, młodzieżą należącą Duszpasterstwa Akademickiego. Wszyscy wolontariusze deklarują gotowość niesienia pomocy bliźniemu. W 2012 r. Centrum realizowało dwa projekty: Po domach oraz Wolontariat w organizacji. Celem pierwszego jest podejmowanie aktywności na rzecz osób potrzebujących: starszych, chorych, samotnych i niepełnosprawnych. Pomocą objęte zostały także dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i niepełnych, którym wolontariusze pomagają głownie w nauce. Praca odbywała się w domach potrzebujących. Sukcesem zakończyła się w akcja Zostań dawcą szpiku. Stała rejestracja potencjalnych dawców szpiku prowadzona była od maja ubiegłego roku. Inicjatywa jest pokłosiem spotkania z Urszulą Jaworską, które odbyło się Centrum Wolontariatu w marcu. Założycielka oraz prezes Fundacji 118 POTENCJALNYCH 118 CENTRUM DAWCÓW SZPIKU ZAREJESTROWAŁO SIĘ DZIĘKI DZIAŁANIOM WOLONTARIATU i Banku Dawców Szpiku opowiadała wówczas o walce z chorobą oraz o tym, kto i w jaki sposób może zostać dawcą. Pani Urszula pokonała chorobę, to także pierwsza polska pacjentka, której przeszczepiono szpik od niespokrewnionego dawcy. Dyżury w Centrum Wolontariatu, w ramach rejestracji dawców szpiku, pełniła wolontariuszka, której również udało się pokonać chorobę. Do chwili obecnej zarejestrowało się 118 potencjalnych dawców szpiku. ZADANIA CENTRUM WOLONTARIATU: promocja idei wolontariatu w społeczności lokalnej i w diecezji pozyskiwanie wolontariuszy i koordynowanie ich pracy przygotowanie i prowadzenie szkoleń dla wolontariuszy i koordynatorów wolontariatu w organizacjach pozarządowych i innych instytucjach prowadzenie bazy danych wolontariuszy i organizacji chętnych do korzystania z ich świadczeń prowadzenie pośrednictwa pracy wolontarystycznej monitorowanie działań podejmowanych przez wolontariuszy wspieranie organizacji pozarządowych i instytucji publicznych poprzez ofertę pracy wolontarystycznej Dziesięć Szkolnych Kół Caritas powstało w 2010 r. na terenie diecezji siedleckiej. Obecnie w 66 SKC skupionych jest ok młodych wolontariuszy (dzieci i młodzieży), którzy pod opieką dorosłych (opiekunów) prowadzą działalność charytatywną we własnym środowisku. Współpracują także z Parafialnymi Zespołami Caritas oraz włączają się w akcje diecezjalne i ogólnopolskie. Pierwsze SKC w diecezji siedleckiej zostało powołane w 2005 r. w Zespole Szkól Ogólnokształcących w Dęblinie. Szkolne Koło Caritas jest katolicką organizacją uczniowską, która włącza się na zasadzie wolontariatu w działalność charytatywną, opiekuńczą i wychowawczą, prowadzoną przez Caritas diecezjalną. Koła Caritas mogą powstawać w szkołach podstawowych, gimnazjach i w szkołach średnich. W sprawach wychowawczych i organizacyjnych opiekę nad kołem sprawuje jego opiekun, którym jest nauczyciel, zatwierdzony przez dyrektora szkoły, w porozumieniu z dyrektorem diecezjalnej Caritas. Opiekę duchową nad kołem sprawuje jego asystent kościelny. Głównym celem działalności SKC jest kształtowanie u uczniów postawy miłości chrześcijańskiej oraz praktykowanie, szczególnie w środowisku szkolnym, przykazania miłości bliźniego. Koło może wybrać swojego patrona spośród świętych i błogosławionych, najlepiej tych, którzy szczególnie zasłużyli się na polu miłosierdzia. Może też ustanowić swoje święto w dniu liturgicznego wspomnienia tego świętego-.w 2012 r. Szkolne Koła Caritas powołano w: Zespołach Oświatowych w Śmiarach, Borkach i Wohyniu, w I LO w Radzyniu Podlaskim, Zespole Szkół nr 1 w Łaskarzewie, Zespole Placówek Oświatowych nr 3 w Międzyrzecu Podlaskim, Szkole Podstawowej w Turowie, Gimnazjum Katolickim w Siedlcach, Centrum Kształcenia Rolniczego w Jabłoniu oraz Zespole Szkół w Ulanie. PEAD CZYLI ŻYWNOŚĆ DLA POTRZEBUJĄCYCH O tym, ile wysiłku pracowników i wolontariuszy kosztuje realizacja programu żywnościowego PEAD, świadczy stos dokumentów, z których można się dowiedzieć, do kogo trafił każdy kilogram cukru, kaszy mąki czy makaronu. Ale warto to robić. W 2012 r. z pomocy żywnościowej skorzystało osób z całej diecezji siedleckiej. Do najbardziej potrzebujących dotarło 711 ton 670 kg żywności. Jej dystrybucja odbywa się poprzez fundacje, stowarzyszenia oraz wszelkie podmioty, które posiadają rekomendacje parafii. Dużą rolę w odgrywają tu zaangażowane w program Parafialne Zespoły Caritas.W programie PEAD Dostarczania nadwyżek żywności najuboższej ludności Unii Europejskiej, koordynowanym przez Caritas Polska, siedlecka Caritas uczestniczy od początku jego funkcjonowania, tj. od 2004 r. Odbiorcami żywności są osoby najuboższe, które otrzymują gotowe artykuły spożywcze jako formę pomocy społecznej. Caritas Polska rozprowadza żywność przez ok. 4,5 tys. ośrodków lokalnych, należących i współpracujących z 42 Caritas diecezjalnymi. Są to: Parafialne Zespoły Caritas, domy pomocy, stacje opieki, rodzinne domy dziecka, kuchnie i jadłodajnie dla ubogich, świetlice socjoterapeutyczne i środowiskowe, ośrodki dla osób niepełnosprawnych czy uzależnionych. Pomoc dociera przede wszystkim do osób bezrobotnych, rodzin ubogich, wielodzietnych i dysfunkcyjnych, także do rodzin o niskich dochodach, w których znajdują się osoby chore i niepełnosprawne.pod względem finansowym i skali pomocy jest to największy program w Polsce. W 2011 r. Caritas otrzymała 19 rodzajów produktów z grupy artykułów zbożowych i mlecznych. Posiadają one logo Unii Europejskiej, Agencji Rynku Rolnego oraz Caritas jako dystrybutora i są opatrzone informacją: Artykuł nie jest przeznaczony do sprzedaży TYLE OSÓB SKORZYSTAŁO Z POMOCY ŻYWNOŚCIOWEJ W RAMACH PROGRAMU PEAD. DO POTRZEBUJĄCYCH TRAFIŁO 711 TON 670 KG ŻYWNOŚCI. PONADTO BLISKO 24 TONY ŻYWNOŚCI ZEBRALI WOLONTARIUSZE SIEDLECKIEJ CARITAS W 2012 R. PODCZAS TRZECH ZBIÓREK ŻYWNOŚCI Oprócz programu PEAD Caritas organizuje zbiórki artykułów spożywczych. Podczas tych przeprowadzonych w 2012 r. wolontariusze siedleckiej Caritas zgromadzili blisko 24 tony żywności. Dwie z nich - przed świętami Wielkanocnymi oraz przez Bożym Narodzeniem - wpisują się w Ogólnopolską Zbiórkę Żywności Caritas. Z kolei produkty pozyskane podczas Wakacyjnej Zbiorki Żywności wsparły organizację letnich kolonii. 1/2013 Ubi Caritas... - Magazyn 3

4 FESTYN RODZINNY BĄDŹMY RAZEM Od sześciu lat Caritas w Polsce organizują Ogólnopolskie Festyny Rodzinne z okazji Dnia Dziecka pod hasłem Bądźmy razem. W 2012 r. po raz trzeci zorganizowała go także siedlecka Caritas. 3 czerwca w siedleckim amfiteatrze kilka tysięcy osób, w tym wiele rodzin z dziećmi, wzięło udział w festynie rodzinnym z okazji Dnia Dziecka Bądźmy razem. Siedlecka Caritas była także współorganizatorem Marszu dla Życia i Rodziny, który zakończył się na festynie. - To była wspaniała okazja nie tylko do zabawy, ale przede wszystkim do spędzenia dnia w rodzinnym gronie. W tym roku impreza dla najmłodszych odbyła się wyjątkowo w niedzielę, ponieważ połączyliśmy ją z Marszem dla Życia i Rodziny. Obie imprezy promowały wartości rodzinne - podkreślał ks. Krzysztof Hapon, ówczesny dyrektor siedleckiej Caritas. Trzeci już festyn rodzinny z okazji Dnia Dziecka zgromadził dzieci wraz z rodzicami z Siedlec, ale też zorganizowane grupy, które przyjechały wraz z opiekunami z całej diecezji. Od amfiteatr i okalający go plac rozbrzmiewały radosnym gwarem: były zabawy na dmuchańcach, biegi, ma- lowanki, śpiewy i tańce. Najmłodsi, których rodzice bądź wychowawcy odebrali wcześniej z Caritas kupony na prezenty, otrzymali ok. trzech tysięcy paczek ze słodyczami. Mogli także posmakować kiełbaski z grilla. Umożliwił to m.in. sponsor strategiczny Caritas - sieć handlowa Biedronka oraz inni sponsorzy.w samo południe do siedleckiego amfiteatru wkroczyło ponad tysiąc uczestników Marszu dla Życia i Rodziny, głównie osób młodych i rodzin z dziećmi. Zarówno festyn, jak i marsz były znakomitą okazją do promocji wartości rodzinnych. Duszpasterz rodzin ks. Jacek Sereda, odczytał list Benedykta XVI do uczestników Marszów dla Życia i Rodziny w Polsce. Ojciec Święty zapewnił w nim małżonków o pamięci w modlitwie. Wyraził także nadzieję, że w każdej polskiej rodzinie podtrzymywane będą wiara, miłość i zgoda, które są naszym cennym dziedzictwem. O polityce prorodzinnej w mieście mówił prezydent Siedlec Wojciech Kudelski, głos zabrał także ks. prałat Piotr Sawczuk, ówczesny kanclerz kurii siedleckiej, który przekazał pozdrowienia od honorowego patrona marszu - bp. Zbigniewa Kiernikowskiego. Niedzielna impreza stała się też okazją do podsumowania XVII Festiwalu Twórczości Dziecięcej i Młodzieżowej, którego organizatorem był Miejski Ośrodek Kultury. Koncert finałowy nagrodziła burza Nie pozwól, aby ktoś, kto przychodzi do ciebie odszedł z niczym. Jeżeli jesteś ubogi w rzeczy materialne, zawsze możesz ofiarować inne bogactwo: swoją modlitwę, post i cierpienie. Nie bój się bronić słabszych i uciśnionych, zawsze stawaj w obronie prawdy. Zachęcaj innych do uczynków miłosierdzia i pracy wolontarystycznej, razem możecie uczynić wiele dobra i pomóc większej ilości potrzebujących. BP JAN CHRAPEK PRZYKAZANIA WOLONTARIUSZA oklasków. - Cieszę się, że byliśmy razem; zresztą MOK jest zaangażowany w nasze działania - podkreślał ks. K. Hapon. Rodzinny festyn z okazji Dnia Dziecka zakończył koncert Anny Dereszowskiej, aktorki i piosenkarki, która wystąpiła z zespołem. Artystka nie tylko śpiewała, ale też tańczyła i bawiła się z dziećmi na scenie. - Jeśli dzieciom da się odpowiednią porcję energii, to dostaje się ją z powrotem. Dzieci są fantastyczne - podkreślała. Patronat medialny nad festynem rodzinnym Bądźmy razem sprawowało Katolickie Radio Podlasie, portal Podlasie24.pl oraz tygodnik Echo Katolickie. Festyny rodzinne organizowane przez Caritas Polska mają charakter charytatywny. Głównym celem akcji jest zwrócenie uwagi na wartości, które niesie rodzina. Caritas pragnie, aby w ten sposób zwrócić szczególną uwagę na dzieci pochodzące z rodzin ubogich czy zagrożonych marginalizacją, zapewniając im bezpieczną zabawę i dostarczając pozytywnych wrażeń. WAKACYJNA AKCJA CARITAS Około 1470 dzieci i młodzieży z diecezji siedleckiej w 2012 r. wzięło udział w wakacyjnej akcji Caritas. Większość z nich, bo ponad 1350 kolonistów, odpoczywało na sześciu dziesięciodniowych turnusach w Ośrodku Kolonijno-Wypoczynkowym Dawid w Broku nad Bugiem, należącym do siedleckiej Caritas. Kolejne 70 dzieci wyjechało na turnusy kolonijne do Loreto k. Kamieńczyka i Jurgowa (woj. małopolskie), zorganizowane przez Parafialne Zespoły Caritas z Siedlec działające przy parafiach Bożego Ciała i św. Teresy. Realizowały one program siedleckiej Caritas, przez którą turnusy były częściowo dofinansowane. Z kolei 45 dzieci rolników uprawnionych do świadczeń KRUS odpoczywało w Ośrodku Charytatywno-Opiekuńczym w Ptakach k. Łomży. Wraz z programem religijnym na koloniach realizowany był program związany z promocją zdrowia i profilaktyką zdrowotną. Wakacyjną akcję Caritas skierowano po raz kolejny do dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych, ubogich, niepełnych i dysfunkcyjnych, których rodziców nie stać na sfinansowanie wakacyjnego wypoczynku. BOGATY PROGRAM Tegoroczny program religijny koncentrował się wokół tematu Przyjaciele Jezusa. Wakacje z apostołami. Ks. Jacek Guz, 4 opiekun duchowy kilku wakacyjnych turnusów, zwraca uwagę, że był on realizowany w obrębie wszystkich grup. - Każdego poranka poznawaliśmy postać apostoła, 500 tys. z kosztuje letni wypoczynek dzieci, który organizuje siedlecka Caritas który wyznaczał nam drogę na cały dzień. Próbowaliśmy naśladować go w trakcie wyznaczonych zadań, zabaw, a także we wspólnej modlitwie. Dzień kończył się podsumowaniem tego, co udało się zrobić z jednoczesnym DZIECI I MŁODZIEŻY WZIĘŁO UDZIAŁ W WAKACYJNEJ AKCJI CARITAS. POBYT NA SZEŚCIU 10-DNIOWYCH TURNUSACH BYŁ BEZPŁATNY podkreśleniem spraw, nad którymi trzeba jeszcze popracować. Dopełnieniem była oczywiście Eucharystia - podkreśla. Oprócz tego realizowane były programy związane z ekologią (segregacja śmieci), profilaktyką uzależnień, turystyką i krajoznawstwem. Dzieci uczestniczyły także w zajęciach profilaktyczno-terapeutycznych. Z kolei w ramach programu Barwy Broku w oczach dziecka mali koloniści brali udział w warsztatach artystyczno-medialnych, których wynikiem było powstanie filmu oraz ulotki promocyjnej. Na spotkania z kolonistami przyjeżdżali pracownicy Miejskiego Ośrodka Ruchu Drogowego z Siedlec i siedleckiej policji. W programie kolonii był także czynny wypoczynek na terenie ośrodka, gry i zabawy, wyjazdy na basen do Ostrowi Mazowieckiej i Sadownego. Uczestnicy każdego turnusu wyjeżdżali na wycieczkę do Warszawy, gdzie zwiedzali Centrum Nauki Kopernik oraz ogród zoologiczny. Wędrując po najbliższej okolicy, zwiedzili m.in. Muzeum Wsi Sadowieńskiej oraz Treblinkę. BEZCENNI WOLONTARIUSZE Kolonie Caritas mogły się odbyć dzięki zaangażowaniu wolontariuszy pełniących rolę wychowawców. W 2012 r. na kolonie w Broku wyjechało 144 wolontariuszy - wychowawców. 86 z nich przeszło specjalne szkolenia dla wychowawców 1470 kolonijnych, organizowane przez siedlecką Caritas. Dużą grupę stanowili też klerycy WSD w Siedlcach. Dzięki kreatywności i zaangażowaniu wychowawców - wolontariuszy dzieci nie tylko efektywnie odpoczywały, ale też kształtowały swoje osobowości. Ks. Jacek Guz zwraca uwagę, iż z każdym rokiem dzieci przyjeżdżają grzeczniejsze, lepiej się z nimi pracuje. - Kolonie mają swoją formę, co widać potem w owocach wychowania. Niby nic wielkiego się tu nie dzieje, ale z każdym rokiem te dzieci przyjeżdżają inne. Stąd wniosek, że ten ośrodek i ta akcja wypełniają swoje zadanie. Dają bowiem nie tylko możliwość wyjazdu i wypoczynku, ale też pokazują inną postawę ducha, który zmienia małych kolonistów. W ubiegłym roku zmieniała ich w apostołów, by byli silni w różnych trudnych, życiowych sytuacjach - podkreśla ks. Jacek. WAKACJE DZIĘKI DOTACJOM Wypoczynek tak dużej grupy dzieci i młodzieży to ogromne koszty, sięgające ok. 500 tys. zł. Środki na wakacyjną akcję Caritas pozyskane zostały poprzez akcję Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom, darowizny indywidualnych darczyńców oraz dotacje publiczne na podstawie złożonych przez Caritas projektów. Tegoroczne kolonie zostały dofinansowane m.in. dzięki projektom finansowanym przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Urząd Marszałkowski, Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, warszawskie kuratorium oświaty, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Urząd Miasta Siedlce, Urząd Miasta w Parczewie, a także urzędy gmin z województwa mazowieckiego i lubelskiego. Dzięki temu dla rzeszy dzieci i młodzieży z terenu diecezji siedleckiej dziesięciodniowy pobyt na koloniach był bezpłatny. Ubi Caritas... - Magazyn 1/2013

5 ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ W SIEDLCACH SZANSĄ DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH Od ponad czterech lat osoby niepełnosprawne znajdują tu pracę i jednocześnie szansę na normalne życie. ZAZ to dziś 37 aktywnych zawodowo osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnoprawności. prowadzi różnorodne działania, których celem jest pomoc osobom niepełnosprawnym. Uwieńczeniem kolejnego ich etapu było powstanie w czerwcu 2008 r. Zakładu Aktywności Zawodowej w Siedlcach. Za jego utworzeniem przemawiało m.in. duże zapotrzebowanie ze strony osób niepełnoprawnych, brak dla nich miejsc pracy, a także konieczność przygotowania zawodowego i społecznego do funkcjonowania na otwartym rynku pracy. Ważnym czynnikiem był istniejący w Siedlcach ośrodek akademicki, przygotowujący niepełnoprawnych studentów z całego kraju, co dawało dodatkowo możliwość zatrudnienia i zapewnienia im rozwoju zawodowego. ZAZ mieści się w Siedlcach, przy ul. Chopina 10, w budynku użyczonym przez miasto. Powstał jako pierwsza tego typu placówka w województwie mazowieckim. 37 osób niepełnosprawnych ma pracę dzięki działalności ZAZ DLA KOGO? Specyfiką ZAZ jest to, że znalazły tu zatrudnienie osoby o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Zatrudnione są one w ramach umowy o pracę na 0,55 etatu. By usprawnić i ułatwić codzienność, pracują co drugi dzień. Mają również zapewniony dowóz do pracy oraz - dodatkowo - godzinną rehabilitację. Jest ona prowadzona przez fizjoterapeutów w specjalnie przystosowanych do tego pomieszczeniach z profesjonalnym sprzętem rehabilitacyjnym. - Dzięki środkom unijnym zostały wyposażone pracownie rehabilitacyjne. Mamy m.in. atlas do ćwiczeń, który nie tylko przyczynia się do poprawy zdrowia osób niepełnosprawnych, ale pomaga też w przygotowaniu ich do wzmożonego wysiłku, niezmiernie ważnego w chwili wyjścia na otwarty rynek pracy - mówi K. Rola- Skorupska, kierownik ZAZ. Z kolei fizjoterapeuta Paweł Korniluk zwraca uwagę, że każdy z pracowników ma opracowany indywidualny program rehabilitacji leczniczej. - Do ćwiczeń służy specjalnie zakupiony sprzęt, m.in. wanna z hydromasażem, aparat do elektroterapii czy do ultradźwięków. Pracownicy ZAZ nie muszą stać w kolejkach, by dostać się do przychodni, lecz na bieżąco biorą udział w pełnym programie rehabilitacji - podkreśla. Uczestnicy projektu mieli również zapewnioną opiekę medyczną, w ramach której przechodzili m.in. badania okresowe na poszczególne stanowiska pracy. - Mieli też możliwość uzyskania skierowań na zabiegi rehabilitacyjne, które wykonywane są w naszych gabinetach: fizjoterapii, kinezjoterapii i hydroterapii - dodaje K. Rola-Skorupska. Oprócz rehabilitacji zdrowotnej i społecznej osoby niepełnosprawne przygotowywane są do pełnego, niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia, oczywiście w miarę indywidualnych możliwości. Służą temu m.in. warsztaty z doradcą zawodowym, psychologiem czy też zajęcia komputerowe. GASTRONOMIA - GŁÓWNY OBSZAR DZIAŁANIA Na co dzień niepełnosprawni pracownicy ZAZ zajmują się gastronomią. Miejscem, gdzie odbywa się główny trening pracy, jest kuchnia. ZAZ oferuje mieszkańcom Siedlec i okolic smakowite obiady domowe, szeroką gamę pierogów, apetyczne ciasta i desery, naleśniki i inne wyroby garmażeryjne. W sali bankietowo-konferencyjnej obsługiwane są szkolenia, wesela i imprezy okolicznościowe. Zakład zapewnia też catering dla szkół, przedszkoli, instytucji oraz osób indywidualnych (www.zaz-siedlce.pl). Oprócz tego osoby niepełnoprawne - w ramach projektu unijnego - zdobywały doświadczenie zawodowe w trakcie pięciu szkoleń zawodowych: pomoc kuchenna, asystent w gabinecie odnowy biologicznej, recepcjonista, obsługa budynku oraz magazynier. - Pracowali z nimi nauczyciele praktycznej nauki zawodu. Do ich obowiązków należało instruowanie i moderowanie działań na poszczególnych stanowiskach pracy - zwraca uwagę Katarzyna Rola-Skorupska. GŁOSY O PROJEKCIE Zakład Aktywności Zawodowej od 1 października 2010 r. do 31 września 2012 r. realizował projekt ZAZ - drogą na otwarty rynek pracy. Głównym jego celem była poprawa dostępu do zatrudnienia 30 osobom niepełnosprawnym i zagrożonym wykluczeniem społecznym oraz rozwijanie ekonomii społecznej. Spośród tej grupy dziewięć osób niepełnoprawnych znalazło zatrudnienie na otwartym rynku pracy. Projekt współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach projektu realizowany był dwumodułowy cykl warsztatów dla beneficjentów. Pierwszy z nich, zatytułowany Kim jestem? Kim chcę być?, stanowiły warsztaty z psychologiem. W ramach drugiego modułu: Jak dostać i utrzymać pracę? odbywały się zajęcia z doradcą zawodowym. - Prezentowane były techniki aktywnego poszukiwania pracy. Beneficjenci przygotowywali się do samodzielnego świadczenia pracy poprzez mentoring instruktorów zawodu oraz pomoc asystentów w wykonywaniu zadań pracowniczych. Równolegle, poprzez inne formy wsparcia, przygotowywali się do skutecznego wejścia na rynek pracy. Warsztaty pokazywały także metody wspierania osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy - podsumowuje Danuta Skwierczyńska, asystent koordynatora projektu-.w ciągu dwóch lat projekt ukończyło 30 beneficjentów. - Poza treningiem pracy uczestniczyliśmy w zajęciach komputerowych, rehabilitacji zdrowotnej i warsztatach psychologicznych - opowiada pani Maria, która brała udział w projekcie. - Umożliwiło nam to poprawę kwalifikacji a także sprawności fizycznej. Dało wiarę w siebie i pozwoli na szukanie pracy na wolnym rynku. Z kolei pan Piotr podkreśla, że przez bardzo długi czas nie miał możliwości kontaktu z rówieśnikami, a poprzez możliwość podjęcia pracy w ZAZ to się zmieniło. - Dzięki współpracy z terapeutą i psychologiem stałem się bardziej otwartym człowiekiem - dodaje. Cele, jakie wytyczyła sobie siedlecka Caritas w realizacji programów na rzecz osób niepełnosprawnych, były trudne, ale okazały się możliwe do osiągnięcia. Zauważono to na forum ogólnopolskim. W 2009 r. ks. Krzysztof Hapon, ówczesny dyrektor, odebrał kryształową statuetkę i tytuł Lodołamacza w prestiżowym, ogólnopolskim konkursie za szeroko pojętą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, za ich aktywizację w Zakładzie Aktywności Zawodowej. Kapituła CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ CARITAS DIECEZJI SIEDLECKIEJ Przez sześć ostatnich lat z pomocy Centrum Integracji Społecznej skorzystało 190 osób. 170 pomyślnie zakończyło zdobywanie nowych umiejętności i zawodu, a 114 znalazło pracę. Centrum Integracji Społecznej Caritas Diecezji Siedleckiej zostało utworzone w 2005 r. z inicjatywy NSZZ Solidarność w Siedlcach i siedleckiej Caritas. Jest pierwszą tego typu placówką w województwie mazowieckim. Swoją siedzibę ma w Siedlcach, w budynku przy ul. Budowanej 1. Działalność CIS finansowana jest m.in. z budżetu miasta Siedlce, na realizację programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych. Dotacje pochodzą też z gmin Skórzec i Domanice. Celem centrum jest integracja zawodo- LODOŁAMACZ 2009 DLA SIEDLECKIEJ CARITAS nagrodziła siedlecką Caritas w kategorii: pracodawca - nieprzedsiębiorca za szczególną wrażliwość i odpowiedzialną politykę personalną, uwzględniającą potrzeby osób niepełnosprawnych. Jej zdaniem działalność na polu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, stanowi wzór godny naśladowania. W Kapitule zasiada m.in. Rzecznik Praw Obywatelskich, Główny Inspektor Pracy i pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych. rowania posiadanymi środkami. Działania centrum skierowane są do osób długotrwale bezrobotnych, bez prawa do zasiłku, zwalnianych z zakładów karnych, uzależnionych od alkoholu i narkotyków - po zakończeniu terapii, dotkniętych chorobą psychiczną - po leczeniu, a także dla uchodźców, bezdomnych i niepełnosprawnych. Uczestnicy szkolą się w różnego rodzaju sekcjach zawodowych: ślusarsko-spawalniczej, krawiecko-szwalniczej, remontowo-porządkowej, florystyczno-ogrodniczej, gastronomicznej oraz opieki osób starszych i reintegracji zawodowej. Ponadto mogą zdobywać nowe kwalifikacje na kursach kroju i szycia oraz spawania. W lipcu 2012 r. została zakończona inwe- 190 TYLE OSÓB WZIĘŁO UDZIAŁ W SZKOLENIACH ZAWODOWYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ. 170 POMYŚLNIE ZAKOŃCZYŁO ZDOBYWANIE NOWYCH UMIEJĘTNOŚCI. 114 ZNALAZŁO PRACĘ wa i społeczna, która odbywa się poprzez kształtowanie umiejętności zawodowych i społecznych, naukę planowania życia i zaspokajania potrzeb własnym staraniem czy uczenie racjonalnego gospodastycja związana z termomoder- nizacją budynku techniczno-administracyjnego Centrum Integracji Społecznej. Inwestycja ta została wsparta przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, który przeznaczył na ten cel 145 tys. zł. W budynku CIS znalazł także miejsce sekretariat siedleckiej Caritas wraz z działem administracyjnofinansowym. 5 1/2013 Ubi Caritas... - Magazyn

Opracowanie i uchwalenie programu w pierwszej połowie 2011 roku.

Opracowanie i uchwalenie programu w pierwszej połowie 2011 roku. Załącznik do Uchwały Nr X/48/11 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 28 czerwca 2011 r. 3.2.1 Harmonogram wdrażania strategii Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w mieście Bielsk Podlaski została

Bardziej szczegółowo

CENTRUM POŁUDNIOWA modernizacja budynku przy ul. Południowej w Koninie na potrzeby rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych

CENTRUM POŁUDNIOWA modernizacja budynku przy ul. Południowej w Koninie na potrzeby rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych CENTRUM POŁUDNIOWA modernizacja budynku przy ul. Południowej w Koninie na potrzeby rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych Fundacja PODAJ DALEJ prowadzi szeroką działalność przede wszystkim

Bardziej szczegółowo

INSTYTUCJONALNE I POZAINSTYTUCJONALNE FORMY WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POWIECIE ZAWIERCIAŃSKIM. Zawiercie dnia 21.10.2014r.

INSTYTUCJONALNE I POZAINSTYTUCJONALNE FORMY WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POWIECIE ZAWIERCIAŃSKIM. Zawiercie dnia 21.10.2014r. INSTYTUCJONALNE I POZAINSTYTUCJONALNE FORMY WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POWIECIE ZAWIERCIAŃSKIM Zawiercie dnia 21.10.2014r. POWIAT ZAWIERCIAŃSKI POWIERZCHNIA 1003,27 km 2 LUDNOŚĆ 122 133 OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE

Bardziej szczegółowo

1. Miejski Urząd Pracy w Olsztynie

1. Miejski Urząd Pracy w Olsztynie al. Piłsudskiego 64 B, Olsztyn tel. 89 53-70-800 e-mail: mup@olsztyn.mup.gov.pl www.olsztyn.mup.gov.pl 1. Miejski Urząd Pracy w Olsztynie Od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 Przyjmowanie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Opieki nad Dzieckiem i Rodziną Powiatu Limanowskiego na lata: 2009-2014

Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Opieki nad Dzieckiem i Rodziną Powiatu Limanowskiego na lata: 2009-2014 Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Opieki nad Dzieckiem i Rodziną Powiatu Limanowskiego na lata: 2009-2014 Program został przyjęty Uchwałą Nr XXVIII/271/09 Rady Powiaty Limanowskiego z dn.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE CARITAS DIECEZJI SIEDLECKIEJ Z DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO ZA ROK 2009.

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE CARITAS DIECEZJI SIEDLECKIEJ Z DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO ZA ROK 2009. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE CARITAS DIECEZJI SIEDLECKIEJ Z DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO ZA ROK 2009. 1. Pełna nazwa: CARITAS DIECEZJI SIEDLECKIEJ 2. Dokładny adres: ul Biskupa Świrskiego 57, 08-110 Siedlce

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA KATOWICE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2007 ROK

PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA KATOWICE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2007 ROK Załącznik do uchwały nr LXVII/1626/06 Rady Miasta Katowice z dnia 26 października 2006r. PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA KATOWICE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2007 ROK 1 Rozdział I Postanowienia ogólne 1

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO. Przyjazne środowisko szansą na integrację społeczną w powiecie średzkim w roku 2013

RAPORT Z REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO. Przyjazne środowisko szansą na integrację społeczną w powiecie średzkim w roku 2013 Załącznik nr 6 RAPORT Z REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO Przyjazne środowisko szansą na integrację społeczną w powiecie średzkim w roku 2013 Raport Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej

Bardziej szczegółowo

Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi w systemie pomocy społecznej na terenie Powiatu Tarnogórskiego

Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi w systemie pomocy społecznej na terenie Powiatu Tarnogórskiego Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi w systemie pomocy społecznej na terenie Powiatu Tarnogórskiego Osoby z zaburzeniami psychicznymi mogą uzyskać wsparcie w zakresie pomocy społecznej w formie: -specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Żuromin na 2015 rok.

w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Żuromin na 2015 rok. UCHWAŁA NR 19/V/15 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Żuromin na 2015 rok. Na podstawie art. 10 ust. 1, 2 i 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Projekt Wykorzystaj swoją szansę!

Projekt Wykorzystaj swoją szansę! Załącznik Nr 2 Projekt Wykorzystaj swoją szansę! jest projektem systemowym realizowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

Cel strategiczny nr 1

Cel strategiczny nr 1 Cel strategiczny nr 1 OCENA MOŻLIWOŚCI SKUTECZNEGO REAGOWANIA NA POJAWIAJĄCE SIĘ PROBLEMY SPOŁECZNE 1.Analiza efektywności działań zmierzających do rozwiązania lokalnych problemów społecznych oraz świadczonej

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY NA LATA 2013-2015

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY NA LATA 2013-2015 GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY NA LATA 2013-2015 Rodzina jest pierwszym i głównym środowiskiem wychowawczym. To właśnie w niej tworzą się określone normy regulujące zachowania jej członków, a także

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Świętego Brata Alberta w Elblągu za rok 2011

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Świętego Brata Alberta w Elblągu za rok 2011 Elbląg, 2012-05-25 Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Świętego Brata Alberta w Elblągu za rok 2011 1. Dane Fundacji: Nazwa: Fundacja Świętego Brata Alberta Siedziba: ul. Częstochowska 28,

Bardziej szczegółowo

Realizacja zadań Miejskiego Zespołu ds. Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych Olsztynie w 2015roku.

Realizacja zadań Miejskiego Zespołu ds. Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych Olsztynie w 2015roku. Realizacja zadań Miejskiego Zespołu ds. Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych Olsztynie w 2015roku. Realizacja zadań, które są zadaniami własnymi powiatu, wynika z: ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok Rada Miejska Iławy Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok Urząd Miasta w Iławie Ośrodek Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie w Iławie Miejski Program Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 DO PROGRAMU WSPÓŁPRACY MIASTA BĘDZINA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 ROKU O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

Powiat Janowski. Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób. z zaburzeniami psychicznymi

Powiat Janowski. Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób. z zaburzeniami psychicznymi Powiat Janowski Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi Janów Lubelski 2015 Informator jest wynikiem realizacji

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE PARAFIALNEGO ZESPOŁU CARITAS ZA ROK 2007

SPRAWOZDANIE ROCZNE PARAFIALNEGO ZESPOŁU CARITAS ZA ROK 2007 SPRAWOZDANIE ROCZNE PARAFIALNEGO ZESPOŁU CARITAS ZA ROK 2007 Uwaga: Proszę w pierwszej kolejności przeczytać formularz zwracając uwagę na instrukcje pod tabelami. Pola tabel zostały ponumerowane. Proszę

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 14 lutego 2013 r. Poz. 899 UCHWAŁA NR XXIV/268/2012 RADY MIASTA SANDOMIERZA. z dnia 19 grudnia 2012 r.

Kielce, dnia 14 lutego 2013 r. Poz. 899 UCHWAŁA NR XXIV/268/2012 RADY MIASTA SANDOMIERZA. z dnia 19 grudnia 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 14 lutego 2013 r. Poz. 899 UCHWAŁA NR XXIV/268/2012 RADY MIASTA SANDOMIERZA z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W JASTRZĘBI ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W JASTRZĘBI ZA 2013 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W JASTRZĘBI ZA 2013 ROK Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/156/15 RADY MIASTA OPOLA. z dnia 28 maja 2015 r.

UCHWAŁA NR XI/156/15 RADY MIASTA OPOLA. z dnia 28 maja 2015 r. UCHWAŁA NR XI/156/15 RADY MIASTA OPOLA z dnia 28 maja 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Opola na lata 2012 2015 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM LOKALNY W ZAKRESIE OPIEKI NAD DZIECKIEM I RODZINĄ W MIEŚCIE OSTROŁĘKA

PROGRAM LOKALNY W ZAKRESIE OPIEKI NAD DZIECKIEM I RODZINĄ W MIEŚCIE OSTROŁĘKA Załącznik Nr 1 do Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Programu lokalnego w zakresie pomocy społecznej w mieście Ostrołęka na lata 2009 2016. PROGRAM LOKALNY W ZAKRESIE OPIEKI NAD DZIECKIEM I

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną w Nowym Targu na lata 2011 2015.

Program Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną w Nowym Targu na lata 2011 2015. Załącznik do Uchwały Nr VI/29/2011 z dnia 31 marca 2011 roku Program Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną w Nowym Targu na lata 2011 2015. I Wstęp Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej do zadań

Bardziej szczegółowo

Parafialny Zespół Caritas ma swój punkt w domu parafialnym i czynny jest w każdą środę w godzinach od do

Parafialny Zespół Caritas ma swój punkt w domu parafialnym i czynny jest w każdą środę w godzinach od do Parafialny Zespół Caritas działający przy Parafii Najczystszego Serca Maryi kontynuuje Dzieło Miłosierdzia pod przewodnictwem ks. prałata Krzysztofa Uklei - proboszcza parafii. Główny celem Parafialnej

Bardziej szczegółowo

Cel nr 3: Wsparcie działań profilaktycznych oraz integracji i aktywizacji społecznozawodowej

Cel nr 3: Wsparcie działań profilaktycznych oraz integracji i aktywizacji społecznozawodowej Załącznik Nr 2 Program wspierający powrót osób bezdomnych do społeczności, Edycja 2012 Cele regionalne wskazane przez Wydziały Polityki Społecznej Urzędów Wojewódzkich I. Województwo świętokrzyskie: Cel

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiązownie za 2011 rok Wiązowna marzec 2012rok

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiązownie za 2011 rok Wiązowna marzec 2012rok Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiązownie Radiówek 25 05-462 Wiązowna tel /fax (22) 780 46 59 tel /fax (22) 610 45 53 e-mail: gops@wa.home.pl Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

HISTORIA FUNDACJI PANACEUM

HISTORIA FUNDACJI PANACEUM ROK 2004 Fundacja Panaceum została ustanowiona aktem notarialnym Repertorium A-14788/2004 z dnia 14 grudnia 2004r., a z dniem 31.01.2005r. decyzją Sądu Rejonowego dla Miasta Stołecznego Warszawy XXI Wydział

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok Rada Miejska Iławy Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok Urząd Miasta w Iławie Ośrodek Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie w Iławie Miejski Program Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

Harmonogram realizacji zadań programu do celu operacyjnego I: PROFILAKTYKA I OŚWIATA ZDROWOTNA

Harmonogram realizacji zadań programu do celu operacyjnego I: PROFILAKTYKA I OŚWIATA ZDROWOTNA Harmonogram realizacji zadań programu do celu operacyjnego I: PROFILAKTYKA I OŚWIATA ZDROWOTNA ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI ZADAŃ WYKONAWCY 1. Inicjowanie działań w zakresie promowania zdrowego stylu życia.

Bardziej szczegółowo

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Św. Floriana 10 74 106 Stare Czarnowo Projekt Równe szanse współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PROJEKT SYSTEMOWY RÓWNE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT KROK W DOROSŁOŚĆ

PROJEKT KROK W DOROSŁOŚĆ KROK W DOROSŁOŚĆ PROJEKT REALIZOWANY PRZEZ POWIAT KWIDZYŃSKI, POPRZEZ POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KWIDZYNIE, WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ, W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO.

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Interwencji Kryzysowej (OIK) Liczba podjętych działań. 2. Propagowanie informacji dotyczących profilaktyki zaburzeń psychicznych.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej (OIK) Liczba podjętych działań. 2. Propagowanie informacji dotyczących profilaktyki zaburzeń psychicznych. Załącznik do Programu Cel główny 1: promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym Cel szczegółowy 1.1: upowszechnienie wiedzy na temat zdrowia psychicznego, kształtowanie zachowań

Bardziej szczegółowo

MATRYCA LOGICZNA AKTUALIZACJI STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ W POWIECIE ŻARSKIM

MATRYCA LOGICZNA AKTUALIZACJI STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ W POWIECIE ŻARSKIM MATRYCA LOGICZNA AKTUALIZACJI STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW POMOCY W POWIECIE ŻARSKIM CEL WSKAŹNIK OSIĄGNIĘCIA CELU TERMIN ODPOWIEDZIALNY ZAŁOŻENIA CEL NADRZĘDNY: wszyscy potrzebujący mieszkańcy powiatu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA. z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA. z dnia... 2015 r. Projekt z dnia... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA z dnia... 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Opola na lata 2012 2015 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa nr 31 im. Lotników Polskich w Lublinie

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa nr 31 im. Lotników Polskich w Lublinie SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa nr 31 im. Lotników Polskich w Lublinie Program ten sporządzono w oparciu o: Ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256,

Bardziej szczegółowo

Zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej: 1. Zadania własne gminy:

Zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej: 1. Zadania własne gminy: Ośrodek Pomocy Społecznej w Łambinowicach realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2004r.o pomocy społecznej, która weszła w życie od 1 maja 2004r. Do podstawowych zadań pomocy społecznej

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE OSTRÓW MAZOWIECKA. Rozdział 1. Wprowadzenie

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE OSTRÓW MAZOWIECKA. Rozdział 1. Wprowadzenie Załącznik do Uchwały Nr XIV/175/12 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 15 czerwca 212 roku GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE OSTRÓW MAZOWIECKA Rozdział 1. Wprowadzenie Do zadań własnych określonych

Bardziej szczegółowo

Projekt Integracja dla samodzielności współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Integracja dla samodzielności współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wsparcie na rzecz osób niepełnosprawnych w projekcie systemowym Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie Integracja dla samodzielności Michał Mazur - Koordynator ds. realizacji programu integracji społecznej

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki Nowego Domu. Kim jesteśmy? Jesteśmy organizacją pozarządową działającą w sferze opieki zastępczej.

Dobre praktyki Nowego Domu. Kim jesteśmy? Jesteśmy organizacją pozarządową działającą w sferze opieki zastępczej. Dobre praktyki Nowego Domu Kim jesteśmy? Jesteśmy organizacją pozarządową działającą w sferze opieki zastępczej. Misją naszego Stowarzyszenia jest;..aby dzieci miały dom Nasze Stowarzyszenia działa od

Bardziej szczegółowo

Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie Powiatu

Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie Powiatu Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie Powiatu Jaworskiego Czerwiec 2015 1 Przekazuję Państwu Informator

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA SŁAWEK. Mienia. Warszawa

FUNDACJA SŁAWEK. Mienia. Warszawa FUNDACJA SŁAWEK S Mienia Warszawa KOALICJA POWRÓT DO WOLNOŚCI Polskie Stowarzyszenie Edukacji Prawnej Fundacja Sławek Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej Warszawa Stowarzyszenie Pomocy Społecznej, Rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR. RADY MIEJSKIEJ W ZAWIDOWIE. z dnia. w sprawie: Programu Wspierania Rodziny Gminy Miejskiej Zawidów na lata 2012 2014

UCHWAŁA NR. RADY MIEJSKIEJ W ZAWIDOWIE. z dnia. w sprawie: Programu Wspierania Rodziny Gminy Miejskiej Zawidów na lata 2012 2014 PROJEKT UCHWAŁA NR. RADY MIEJSKIEJ W ZAWIDOWIE z dnia. w sprawie: Programu Wspierania Rodziny Gminy Miejskiej Zawidów na lata 2012 2014 Na podstawie art. 176 pkt 1, 179 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011

Bardziej szczegółowo

R O Z D Z I A Ł I POSTANOWIENIA OGÓLNE & 1. Gminno Miejskie Centrum Pomocy Wiara Nadzieja Miłość w Odolanowie zwane dalej CENTRUM działa na podstawie:

R O Z D Z I A Ł I POSTANOWIENIA OGÓLNE & 1. Gminno Miejskie Centrum Pomocy Wiara Nadzieja Miłość w Odolanowie zwane dalej CENTRUM działa na podstawie: 1 Niniejszy jednolity tekst statutu uwzględnia zmiany wprowadzone uchwałami Rady Gminy i Miasta Odolanów: 1/ Uchwała Nr X/71/99 z dnia 31 sierpnia 1999 roku 2/ Uchwała Nr XVII/21/00 z dnia 2 czerwca 2000

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU CENTRUM AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ LARGO

REGULAMIN PROJEKTU CENTRUM AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ LARGO REGULAMIN PROJEKTU CENTRUM AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ LARGO w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja usług finansowanych z Programu Integracji Społecznej

Klasyfikacja usług finansowanych z Programu Integracji Społecznej Klasyfikacja usług finansowanych z Programu Integracji Społecznej GRUPA I - USŁUGI DLA OSÓB STARSZYCH, SENIORÓW np.: 1.1 dzienne: - świadczone w miejscu zamieszkania indywidualnie, w tym: usługi opiekuńcze

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Załącznik do Uchwały Nr Rady Miejskiej Leszna z dnia MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH na lata 2014-2016 1 OPIS PROBLEMU Niepełnosprawność, zgodnie z treścią ustawy o rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

Kolonowskie na lata 2013 2015

Kolonowskie na lata 2013 2015 UCHWAŁA NR XXX/248/13 RADY MIEJSKIEJ W KOLONOWSKIEM z dnia 24 czerwca 2013roku w sprawie uchwalenia 3-letniego Gminnego Program Wspierania Rodziny dla Gminy Kolonowskie na lata 2013 2015 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Łomża, 02.07.2009 r. RADY MIEJSKIEJ ŁOMŻY

Łomża, 02.07.2009 r. RADY MIEJSKIEJ ŁOMŻY Łomża, 02.07.2009 r. MOPS-BZiRON - 0711-7 /09 PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ ŁOMŻY Zgodnie z planem pracy Rady Miejskiej Łomży na 2009 rok przekazuję realizację Miejskiego programu działań na rzecz osób

Bardziej szczegółowo

25 lat Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie DROGA

25 lat Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie DROGA 25 lat Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie DROGA Prezydent Tadeusz Truskolaski spotkał się z ojcem Edwardem Konkolem, prezesem Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie Droga. Spotkanie było okazją do podsumowania działalności

Bardziej szczegółowo

Zadania przewidziane do realizacji w poszczególnych obszarach współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi w 2011 roku:

Zadania przewidziane do realizacji w poszczególnych obszarach współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi w 2011 roku: Załącznik Nr 1 do Programu współpracy miasta Będzina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

MIEĆ WYOBRAŹNIĘ MIŁOSIERDZIA

MIEĆ WYOBRAŹNIĘ MIŁOSIERDZIA MIEĆ WYOBRAŹNIĘ MIŁOSIERDZIA Działamy przy Zespole szkół Miejskich Nr 1 W Mszanie Dolnej od 2009 roku. Zachęceni wezwaniem Jana Pawła II do gotowości niesienia pomocy potrzebującym, przystąpiliśmy do projektu,,mieć

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/15/14 RADY GMINY PSZCZÓŁKI. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015

UCHWAŁA NR III/15/14 RADY GMINY PSZCZÓŁKI. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 UCHWAŁA NR III/15/14 RADY GMINY PSZCZÓŁKI z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/56/2015 Rady Gminy Kobylnica z dnia 19 marca 2015 roku

UCHWAŁA NR X/56/2015 Rady Gminy Kobylnica z dnia 19 marca 2015 roku UCHWAŁA NR X/56/2015 Rady Gminy Kobylnica z dnia 19 marca 2015 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny dla Gminy Kobylnica w roku 2014roku Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Rady Gminy Uchanie z dnia 29 czerwca 2007 roku. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Uchaniach

Rady Gminy Uchanie z dnia 29 czerwca 2007 roku. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Uchaniach UCHWAŁA Nr VIII/36/07 Rady Gminy Uchanie z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Uchaniach Działając na podstawie art.l 10 ust.9

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/95/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE. z dnia 7 grudnia 2011 r.

UCHWAŁA NR XI/95/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE. z dnia 7 grudnia 2011 r. UCHWAŁA NR XI/95/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2012

Bardziej szczegółowo

2. Cykl kursów kwalifikacyjnych W ramach projektu 21 osób niepełnosprawnych uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Siedleckiej w

2. Cykl kursów kwalifikacyjnych W ramach projektu 21 osób niepełnosprawnych uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Siedleckiej w 2. Cykl kursów kwalifikacyjnych W ramach projektu 21 osób niepełnosprawnych uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Siedleckiej w Skórcu wzięło udział w kursach podstawowych z zakresu

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2012 2014r.

Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2012 2014r. Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2012 2014r. Podstawy Prawne: Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001r.

Bardziej szczegółowo

S T A T U T MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOLECZNEJ w BARCINIE. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

S T A T U T MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOLECZNEJ w BARCINIE. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 1 do Uchwały Nr /2009 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia.2009r. S T A T U T MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOLECZNEJ w BARCINIE Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy

Bardziej szczegółowo

6 czerwca 2014r. Warszawa

6 czerwca 2014r. Warszawa MÓJ DOM BEZ PRZEMOCY - program działań profilaktycznych i edukacyjnych dla ofiar przemocy przebywających w Domach Samotnej Matki Stowarzyszenia MONAR Projekt realizowany w okresie: czerwiec 2014 listopad

Bardziej szczegółowo

Ochrona zdrowia. Cykl imprez integracyjnych kierowanych do osób niepełnosprawnych wzrokowo z miasta Bielsk Podlaski

Ochrona zdrowia. Cykl imprez integracyjnych kierowanych do osób niepełnosprawnych wzrokowo z miasta Bielsk Podlaski Informacja o przyznanych dotacjach z budżetu miasta Bielsk Podlaski na realizację zadań publicznych w roku 2016 z zakresu ochrony zdrowia, pomocy społecznej, upowszechniania i wspierania kultury fizycznej

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XIX/123/2008 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 27 marca 2008 roku

Uchwała nr XIX/123/2008 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 27 marca 2008 roku Uchwała nr XIX/123/2008 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie za 2007 rok Na podstawie art. 112

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA GMINY WĄSEWO NA ROK 2015. Wstęp

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA GMINY WĄSEWO NA ROK 2015. Wstęp Załącznik do uchwały Nr./2014 Rady Gminy Wąsewo z dnia 30 grudnia 2014r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA GMINY WĄSEWO NA ROK 2015 Wstęp 1. Podstawę opracowania Gminnego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIV/140/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 1 lipca 2003r.

Uchwała Nr XIV/140/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 1 lipca 2003r. Uchwała Nr XIV/140/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 1 lipca 2003r. w sprawie zatwierdzenia powiatowego programu działań na rzecz osób oraz planu finansowego określającego zadania i wysokość środków

Bardziej szczegółowo

RAZEM DO SUKCESU W KRAMSKU PROWADZĄCY MAGDALENA POLITAŃSKA PREZES SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ

RAZEM DO SUKCESU W KRAMSKU PROWADZĄCY MAGDALENA POLITAŃSKA PREZES SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ RAZEM DO SUKCESU W KRAMSKU PROWADZĄCY MAGDALENA POLITAŃSKA PREZES SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ Jak to wszystko się zaczęło? Pomysł założenia spółdzielni socjalnej pojawił się wśród pracowników Gminnego Ośrodka

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE KOBIET GMINY SAWIN. 22-107 Sawin ul. Chutecka 12 tel.\fax. (082) 567 34 45 e-mail: gopssawin@wp.pl

STOWARZYSZENIE KOBIET GMINY SAWIN. 22-107 Sawin ul. Chutecka 12 tel.\fax. (082) 567 34 45 e-mail: gopssawin@wp.pl STOWARZYSZENIE KOBIET GMINY SAWIN 22-107 Sawin ul. Chutecka 12 tel.\fax. (082) 567 34 45 e-mail: gopssawin@wp.pl ZARZĄD STOWARZYSZENIA KOBIET GMINY SAWIN JOLANTA KRÓL prezes stowarzyszenia JADWIGA SZALUŚ

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w Gminie Krzeszowice w roku 2012 i przedstawienie potrzeb związanych z realizacją zadań

Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w Gminie Krzeszowice w roku 2012 i przedstawienie potrzeb związanych z realizacją zadań Krzeszowice, dnia 14 marca 2013 r. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w Gminie Krzeszowice w roku 2012 i przedstawienie potrzeb związanych z realizacją zadań Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

Poszukujemy wolontariuszy którzy podejmą się w swojej okolicy roli lokalnych koordynatorów programu w wybranym zakresie:

Poszukujemy wolontariuszy którzy podejmą się w swojej okolicy roli lokalnych koordynatorów programu w wybranym zakresie: Fundacja Jeden Drugiemu i Portal KtoPomoze.pl pod Patronatem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej poszukują wolontariuszy do udziału w Programie Pomoc Wzajemna. Program polega na organizacji samopomocy,

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie O T W A R T E D R Z W I

Stowarzyszenie O T W A R T E D R Z W I Stowarzyszenie O T W A R T E D R Z W I Pełno spraw dla niepełnosprawnych Centralny Punkt Funduszy Europejskich Warszawa, 13 grudnia 2011r. OTWARTE DRZWI OTWARTE SERCA OTWARTE GŁOWY Powstało w 1995 r. z

Bardziej szczegółowo

Pierwszy krok jest najtrudniejszy...

Pierwszy krok jest najtrudniejszy... Pierwszy krok jest najtrudniejszy... 1/2014 01 kwietnia 2014 Podjęcie pierwszego kroku niemal w każdej decyzji jest najczęściej najtrudniejszym momentem, gdy chcemy zmienić coś w naszym życiu bądź ulepszyć

Bardziej szczegółowo

Razem w działaniu partnerstwo organizacji pozarządowych i samorządu. Lubycza Królewska 19 grudnia 2014 roku.

Razem w działaniu partnerstwo organizacji pozarządowych i samorządu. Lubycza Królewska 19 grudnia 2014 roku. Razem w działaniu partnerstwo organizacji pozarządowych i. Lubycza Królewska 19 grudnia 2014 roku. Definicje: 1. Partnerstwa 2. Pakty 3. Synergia Lokalna Partnerstwa Ośrodka Pomocy Społecznej w realizacji

Bardziej szczegółowo

Lata poprzednie RYNEK PRACY INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA

Lata poprzednie RYNEK PRACY INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA 2. Dane o sytuacji demograficznej i społecznej DANE O SYTUACJI DEMOGRAFICZNEJ i SPOŁECZNEJ (stan na 31.XII) PROGNOZA* Rok 212 Rok 213 Rok po ocenie Dwa lata po ocenie MIESZKAŃCY (w osobach) Ogółem 1 1

Bardziej szczegółowo

Cele szczegółowe i zadania Miejskiego Programu Profilaktyki

Cele szczegółowe i zadania Miejskiego Programu Profilaktyki Załącznik do Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chełmie na rok 2014 Cele szczegółowe i zadania Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIX/138/2012 RADY POWIATU W OSTRÓDZIE z dnia 18 maja 2012r.

UCHWAŁA Nr XIX/138/2012 RADY POWIATU W OSTRÓDZIE z dnia 18 maja 2012r. UCHWAŁA Nr XIX/138/2012 RADY POWIATU W OSTRÓDZIE z dnia 18 maja 2012r. w sprawie przyjęcia Programu Integracji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Ostródzkim na 2012 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Program aktywizacji społecznej w powiecie rzeszowskim

Program aktywizacji społecznej w powiecie rzeszowskim Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie Program aktywizacji społecznej w powiecie rzeszowskim P O W I A T O W E C E N T R U M P O M O C Y R O D Z I N I E W R Z E S Z O W I E ul. Grunwaldzka 15, 35-959

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LVIII/435/2014 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 5 listopada 2014 r.

UCHWAŁA NR LVIII/435/2014 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 5 listopada 2014 r. UCHWAŁA NR LVIII/435/2014 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Na podstawie Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

1. Schronisko dla Bezdomnych im. Sabiny Kusznierów Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie

1. Schronisko dla Bezdomnych im. Sabiny Kusznierów Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie 1. Schronisko dla Bezdomnych im. Sabiny Kusznierów Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie ul. Towarowa 18, 10-417 Olsztyn tel. 89 521 04 49 e-mail: schroniskodlabezdomnych@gmail.com poniedziałek

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ Załącznik do uchwały Nr XXXII/219/2006 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 23 marca 2006 roku POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM REALIZACJI MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ W MALBORKU W ROKU 2014

HARMONOGRAM REALIZACJI MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ W MALBORKU W ROKU 2014 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr... Rady Miasta Malborka z dnia... HARMONOGRAM REALIZACJI MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ W MALBORKU W ROKU 2014 1 1. DZIAŁALNOŚĆ PROFILAKTYCZNA

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 3 lutego 2015 r. Poz. 932 UCHWAŁA NR 17/III/2014 RADY GMINY LESZNOWOLA. z dnia 19 grudnia 2014 r.

Warszawa, dnia 3 lutego 2015 r. Poz. 932 UCHWAŁA NR 17/III/2014 RADY GMINY LESZNOWOLA. z dnia 19 grudnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 3 lutego 2015 r. Poz. 932 UCHWAŁA NR 17/III/2014 RADY GMINY LESZNOWOLA z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Centrum Integracji Społecznej w Chełmie za 2014 rok

Sprawozdanie z działalności Centrum Integracji Społecznej w Chełmie za 2014 rok Sprawozdanie z działalności Centrum Integracji Społecznej w Chełmie za 2014 rok Sprawozdanie roczne z działalności Centrum Integracji Społecznej w Chełmie Centrum Integracji Społecznej w Chełmie jest placówką

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2004 r.

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2004 r. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2004 r. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ( zwany dalej Gminnym Programem

Bardziej szczegółowo

Powiat Janowski. Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób. z zaburzeniami psychicznymi

Powiat Janowski. Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób. z zaburzeniami psychicznymi Powiat Janowski Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Powiecie Janowskim Janów Lubelski 2013 Informator jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZKOLNEGO KLUBU WOLONTARIATU w Gimnazjum "Arka" i ChSP we Wrocławiu

REGULAMIN SZKOLNEGO KLUBU WOLONTARIATU w Gimnazjum Arka i ChSP we Wrocławiu REGULAMIN SZKOLNEGO KLUBU WOLONTARIATU w Gimnazjum "Arka" i ChSP we Wrocławiu Podstawa prawna Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz.U. 2010 nr 234 poz.

Bardziej szczegółowo

KONTRAKT SOCJALNY narzędziem w realizacji projektów systemowych

KONTRAKT SOCJALNY narzędziem w realizacji projektów systemowych KONTRAKT SOCJALNY narzędziem w realizacji projektów systemowych Podstawa prawna Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (Dz. U. Nr 64, poz. 593, z późn. zm.) Rozporządzenie Ministra Polityki

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO KARTUSKIEGO CENTRUM CARITAS ZA ROK 2014 Sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego KARTUSKIEGO CENTRUM CARITAS za

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Otwarte Drzwi. Powstało w 1995 roku z potrzeby serca.

Stowarzyszenie Otwarte Drzwi. Powstało w 1995 roku z potrzeby serca. Stowarzyszenie Otwarte Drzwi Powstało w 1995 roku z potrzeby serca. ZATRUDNIENIE osoby niepełnosprawne ZAZ Galeria Apteka Sztuki wspomagane miejsca pracy Oferta Stowarzyszenia RESOCJALZACJA osoby bezdomne,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/28/2014 RADY GMINY MIELEC z dnia 30 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR IV/28/2014 RADY GMINY MIELEC z dnia 30 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR IV/28/2014 RADY GMINY MIELEC z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Mielec na 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIALALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SZEMUDZIE W OKRESIE 1.O1-31.12.2006

SPRAWOZDANIE Z DZIALALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SZEMUDZIE W OKRESIE 1.O1-31.12.2006 SPRAWOZDANIE Z DZIALALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SZEMUDZIE W OKRESIE 1.O1-31.12.2006 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szemudzie jest jednostką organizacyjną Gminy Szemud powołaną do realizacji

Bardziej szczegółowo

3. Chorzy psychicznie, w rozumieniu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego

3. Chorzy psychicznie, w rozumieniu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego Działania Klubu Integracji Społecznej od 2010 roku. TUTUŁ PROGRAMU Zwiększenie szans na zatrudnienie i podniesienie kompetencji społecznych poprzez stworzenie kompleksowego systemu wsparcia dla osób zagrożonych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VIII/55/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 lutego 2015 r.

Uchwała Nr VIII/55/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 lutego 2015 r. Uchwała Nr VIII/55/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie: zatwierdzenia Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2015-2020 w Mieście Nowy Sącz. Na

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie prowadzi działalność nieodpłatną. Priorytetem naszej działalności jest niesienie pomocy potrzebującym dzieciom.

Stowarzyszenie prowadzi działalność nieodpłatną. Priorytetem naszej działalności jest niesienie pomocy potrzebującym dzieciom. 1 Stowarzyszenie prowadzi działalność nieodpłatną. Priorytetem naszej działalności jest niesienie pomocy potrzebującym dzieciom. Pomoc dla osób starszych i niepełnosprawnych Ponadto przedmiotem naszej

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ DZIAŁAJĄCE W TYCHACH

ORGANIZACJE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ DZIAŁAJĄCE W TYCHACH ORGANIZACJE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ DZIAŁAJĄCE W TYCHACH Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Porażeniem Mózgowym "Bliżej Nas" Działalność Stowarzyszenia polega kompleksowej rehabilitacji dzieci;

Bardziej szczegółowo

Ośrodki wsparcia działające w Lublinie L.p. Nazwa adres telefon opis 1. Dzienny Dom Pomocy Społecznej Nr 1

Ośrodki wsparcia działające w Lublinie L.p. Nazwa adres telefon opis 1. Dzienny Dom Pomocy Społecznej Nr 1 Ośrodki wsparcia działające w ie L.p. Nazwa adres telefon opis 1. Dzienny Dom Pomocy Społecznej Nr 1 2. Dzienny Dom Pomocy Społecznej Nr 3 ul. Niecała 16 20-080 ul. Pozytywistów 16 3. Centrum Usług Socjalnych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZA

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZA Bydgoszcz, 22 grudnia 2012 r. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZA ROK 2011 1. Fundacja Pomocy Rodzinie i Osobom Odrzuconym ma swoją siedzibę w Bydgoszczy, ul.moczyńskiego 5, 85-016 Bydgoszcz.

Bardziej szczegółowo

Wolontariat Młodzieżowy

Wolontariat Młodzieżowy Wolontariat Młodzieżowy Wolontariat Młodzieżowy działa przy Stowarzyszeniu Wzajemnej Pomocy Agape - organizacji pożytku publicznego - od lutego 2010 roku. Jesteśmy uczniami szkół gimnazjalnych oraz średnich.

Bardziej szczegółowo

Lp. Organizacja Telefon e-mail Zadanie 2538-737. Prowadzenie Centrum Informacji i Poradnictwa dla Kobiet - - Katowice, ul. Młyńska 21/23 2537-560

Lp. Organizacja Telefon e-mail Zadanie 2538-737. Prowadzenie Centrum Informacji i Poradnictwa dla Kobiet - - Katowice, ul. Młyńska 21/23 2537-560 Wykaz organizacji pozarządowych, z którymi współpracuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach na podstawie umów zlecających realizację zadań pomocy społecznej podmiotom niepublicznym: W oparciu

Bardziej szczegółowo

Priorytet VII Promocja integracji społecznej

Priorytet VII Promocja integracji społecznej Priorytet VII Promocja integracji społecznej Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Dział Koordynacji Programów Europejskich 20-950 Lublin, Al. Racławickie 14 tel. +48 81 445 41 66, fax +48 81 445

Bardziej szczegółowo

Lp. CEL/DZIAŁANIE TERMIN JEDNOSTKI ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ I. WSPIERANIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, CHORYCH, STARSZYCH I ICH RODZIN

Lp. CEL/DZIAŁANIE TERMIN JEDNOSTKI ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ I. WSPIERANIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, CHORYCH, STARSZYCH I ICH RODZIN Lp. CEL/DZIAŁANIE TERMIN JEDNOSTKI ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ I. WSPIERANIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, CHORYCH, STARSZYCH I ICH RODZIN 2009-2013 Starostwo Powiatowe, Urzędy Miejskie w Bochni i Nowym Wiśniczu,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 2272 /2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Z DNIA 02 SIERPNIA 2012 ROKU

UCHWAŁA Nr 2272 /2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Z DNIA 02 SIERPNIA 2012 ROKU UCHWAŁA Nr 2272 /2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Z DNIA 02 SIERPNIA 2012 ROKU w sprawie: uchwalenia harmonogramu realizacji zadań w 2012 roku Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo