mag Nowa era Energia odnawialna I N T E L I G E N T N A E N E R G I A E U R O P A N r 3 - PA Ź D Z I E R N I K

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "mag Nowa era Energia odnawialna 9 10-11 14-15 I N T E L I G E N T N A E N E R G I A E U R O P A N r 3 - PA Ź D Z I E R N I K 2 0 1 1"

Transkrypt

1 mag I N T E L I G E N T N A E N E R G I A E U R O P A NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEJ PRZYSZŁOŚCI 3 N r 3 - PA Ź D Z I E R N I K Energia odnawialna Nowa era WŁASNYMI SŁOWAMI Dyrektywa UE zapoczątkuje inwestycje przemysłu w odnawialne źródła energii ZARZĄDZAJĄCY I ZARZĄDZANI PV Legal PROFIL KRAJU Ścieżki rozwoju energii odnawialnej

2 M A G A Z Y N P R O G R A M U I N T E L I G E N T N A E N E R G I A E U R O PA N r 3 - PA Ź D Z I E R N I K WSTĘP BY M A R I E D O N N E L LY Dyrektor w DG ds. Energii Energia odnawialna - temat przewodni obecnego numeru magazynu Inteligentna Energia-Europa. Czynimy spore postępy i plan ten prawdopodobnie uda się zrealizować. W ramach programu IEE realizowanych jest wiele projektów związanych z energią odnawialną te, o których można przeczytać w powyższym artykule, wybrano ze względu na ich szczególne znaczenie. Partnerzy projektów IEE z Unii Europejskiej wspólnie przyczyniają się do osiągnięcia nadrzędnego celu UE: zwiększenia do 2020 roku udziału energii odnawialnej w finalnym I N T E L L I zużyciu energii brutto UE do co najmniej 20%. Na szczęście czynimy spore postępy i plan ten prawdopodobnie uda się zrealizować. Jeżeli tak też się stanie, znaczny wkład w to wniesie niewątpliwie program IEE. Powyższy artykuł ukazuje sposób, w jaki zbudowano podstawy umożliwiające wdrażanie E N E R G Y technologii odnawialnych z całej UE. W stałym dziale Zarządzający i zarządzani zamieszczamy wywiady z osobami odpowiedzialnymi za projekt PV Legal. Energia fotowoltaiczna ma ogromny potencjał, ale w niektórych krajach jej rozwój hamuje zbędna biurokracja. Zespół PV Legal E U R opracował bazę danych zawierającą wyczerpujące informacje o istniejących barierach administracyjnych. Ile procedur trzeba przejść w Państwa kraju, żeby zainstalować na dachu ogniwa fotowoltaiczne? W dziale Profil kraju nich na szczególną uwagę zasługuje kwestia morskiej energetyki wiatrowej i biomasy w Niemczech oraz Polsce. F O R A S U S T A I N A Ponadto, na uwagę zasługują również przedsiębiorstwa usług energetyczych i związane z nimi umowy o poprawie efektywności energetycznej-rozwiązania umożliwiające sfinansowanie efektywności energetycznej oraz energii odnawialnej zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym. Życzymy miłej lektury! Marie Donnelly, Dyrektor ds. nowych i odnawialnych źródeł energii, efektywności energetycznej i innowacji, Dyrekcja Generalna ds. Energii Komisji Europejskiej S. 2 / Nr 3 - PAŹDZIERNIK 2011

3 e c. e u r o p a. e u / i n t e l l i g e n t e n e r g y M A G A Z Y N INTELIGENTNA ENERGIA mag3 WYDANIE NUMER E U R O P A Spis treści Wstęp 2 12 Temat numeru 4-7 Energia odnawialna, nowa era Wieści z terenu 8 Nowe spojrzenie na energię odnawialną Własnymi słowami 9 Dyrektywa UE zapoczątkuje inwestycje przemysłu w odnawialne źródła energii Zarządzający i zarządzani PV Legal Spojrzenie z bliska Niech inni wykonają ciężką robotę Profil kraju Ścieżki rozwoju energii odnawialnej Wieści z terenu 16 Szkolenie ma znaczenie 8 4 Wieści z terenu 17 Europejskie inspiracje energetyczne Wieści z terenu 18 Energia słoneczna napędza świat 10 Zdjęcia: s. 5: istockphoto/teun van den Dries. s. 6: istockphoto/roberto Gennaro. s. 8: juwi Holding AG; Fiona Ball; juwi Holding AG. s. 10: istockphoto/pedro Castellano. s. 11: istockphoto/fabio Ficola. s. 12: Berlin Energy Agency. s. 13: istockphoto/ seewhatmitchsee. s. 14: Piotr Kubiesa i Włodzimierz Łukasik. s : Energietag Baden-Württemberg, Ingo Bartussek, guukaa. s. 16: Shell; Shell; Petras Ruzgus. s. 17: Toyota Motor Europe; Claudia Julius. s. 18: SaaS; Torresol Energy; sostenible.cat. Odpowiedzialność za treść tej publikacji ponoszą jej autorzy. Nie musi ona odzwierciedlać poglądów Unii Europejskiej. EACI nie odpowiada za sposób wykorzystania informacji zawartych w niniejszej publikacji. Fakty tu zawarte zostały podane wyłącznie w celach informacyjnych i nie wiążą prawnie żadnej ze stron zaangażowanych. Wydawcy: Andrea Pascal i Cindy Carolle, EACI Unia Europejska, 2011 Więcej informacji na temat programu IEE można znaleźć na stronie: ec.europa.eu/intelligentenergy Nr 3 - PAŹDZIERNIK 2011 / S. 3

4 E N E R G I A O D N A W I A L N A TEMAT NUMERU Energia odnawialna Nowa era Celem programu Inteligentna Energia Europa jest ułatwienie Unii Europejskiej osiągnięcia celów na rok 2020 w dziedzinie energii odnawialnej dzięki projektom, które usuwają bariery, poprawiają przejrzystość rynku i stymulują inwestycje. Gdy mówimy o zmianie klimatu, nacisk kładzie się zwykle na cele. Jak ambitne plany redukcji emisji CO2 należy przyjąć? Czy powinny one być dobrowolne czy obowiązkowe? W prasie głównego nurtu rzadko pisze się, jak dokładnie osiągane są te cele. W jaki sposób Unia Europejska zamienia szczytne idee w czyny? Można to prześledzić na przykładzie celu wytyczonego w dyrektywie w sprawie odnawialnych źródeł energii z 2009 roku (osiągnięcia co najmniej 20% udziału energii odnawialnej w finalnym zużyciu energii brutto Wspólnoty do 2020 roku). Jeżeli Europa zrealizuje ten cel co staje się coraz bardziej prawdopodobne będzie tak dzięki licznym działaniom podejmowanym bez większego rozgłosu w instytucjach UE oraz państwach członkowskich. Program Inteligentna Energia Europa pomaga zasypać przepaść między celem a rzeczywistością. W projektach IEE uczestniczą najważniejsze podmioty rynkowe rządy, władze lokalne, MŚP i przemysł a nadrzędnym celem jest przyśpieszenie rozwoju europejskiego rynku odnawialnych źródeł energii, którego znaczenie rośnie z punktu widzenia inwestycji i tworzonych miejsc pracy. Projekty IEE służą sprawnemu wprowadzeniu w życie dyrektywy w sprawie odnawialnych źródeł energii. Państwa członkowskie miały przedstawić do czerwca 2010 roku krajowe plany działań w zakresie energii ze źródeł odnawialnych: obecnie muszą one te plany wdrożyć. Projekty IEE pomagają im w tym, czyniąc zarazem rynki efektywniejszymi i stymulując inwestycje. Program Inteligentna Energia Europa pomaga zasypać przepaść między celem a rzeczywistością. Na przykład projekt REPAP2020 służy nawiązywaniu kontaktów między decydentami z Parlamentu Europejskiego i przedstawicielami przemysłu, usprawniając wdrożenie dyrektywy w sprawie odnawialnych źródeł energii. Początkowo projekt ten zapewniał wsparcie stosownym władzom, dostarczając porad dotyczących opracowywania krajowych planów; zespół projektowy dokonał niedawno niezależnej, szczegółowej oceny tych planów działania. Widoki są dobre, ale więcej nacisku trzeba kłaść na wsparcie. Ważne jest niezwłoczne poparcie planów działaniami jak mówi sekretarz generalny sieci parlamentarnej EUFORES Jan Geiss, takie główne wnioski płyną z przeprowadzonego badania. Program Inteligentna Energia Europa obejmuje wszystkie szczeble organizacji rządowej i społecznej. Właściwe władze państw członkowskich współpracują w ramach skoordynowanych działań takich jak CA RES, szukając najskuteczniejszych sposobów wdrażania dyrektyw UE. Uczestnicy z 30 krajów oraz przedstawiciele Komisji spotykają się nieformalnie dwa razy do roku, aby podzielić się najlepszymi praktykami i znaleźć wspólne rozwiązania dotyczące wdrażania dyrektywy w sprawie odnawialnych źródeł energii mówi specjalistka EACI ds. projektów María Laguna. Celem lokalnego projektu IEE o nazwie Polis jest zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w sześciu miastach (Paryżu, Lizbonie, Monachium, Vitorii, Lyonie i Malmö) dzięki współpracy architektów, urbanistów oraz decydentów do spraw energii. Przedstawiciele tych zawodów miewają odmienne priorytety mówi Maria, która zajmuje się również projektem Polis. Kryterium wykorzystania energii słonecznej musi stać się elementem planowania miejskiego i procedur przetargowych na projekty rewitalizacji obszarów miejskich. Energię trzeba uwzględnić na samym początku etapu planowania. Mówimy tutaj nie tylko o aktywnym, ale też i pasywnym potencjale energii słonecznej dodaje koordynatorka projektu Sigrid Linder. Budynki zwrócone na południe mają w zimie mniejsze zapotrzebowanie na ciepło, a ich nagrzewanie się w lecie można ograniczyć, zapewniając odpowiednią ilość cienia. Chociaż zadekretowanie, aby wszystkie budynki miały okna na południe, byłoby nierealne, urbaniści powinni pamiętać o takich uwarunkowaniach. S. 4 / Nr 3 - PAŹDZIERNIK 2011

5 E N E R G I A O D N A W I A L N A Budowa morskich sieci energetycznych na północnych morzach Europy jak się do tego zabrać? Długość przewodów między farmą wiatrową a wybrzeżem ogromnie wpływa na koszty mówi Jan De Decker, koordynator projektu IEE Offshore Grid. W ramach projektu Offshore Grid zbadano różne możliwości podłączenia morskich farm wiatrowych do sieci energetycznej. Partnerzy projektu przyglądali się wyzwaniom technicznym i ekonomicznym, aspektom politycznym oraz wymaganym regulacjom. W rezultacie wypracowano zalecenia uznawane za tak starannie przemyślane, że przyjęła je za swoje Komisja Europejska. Władze powinny ułatwiać powstawanie obszarόw z farmami wiatrowymi, a te z kolei powinny być udoskonalane w tym samym czasie - mówi Jan. Duże strefy zabudowane wiatrakami są lepsze od licznych mniejszych obszarów. W projekcie badano plusy i minusy łączenia farm wiatrowych z liniami międzysystemowymi połączeniami energetycznymi, które zapewniają bezpieczeństwo dostaw między krajami i pozwalają na handel energią. Choć takie podejście może umożliwić zaoszczędzenie na długości przewodów, zmniejsza ono pole manewru dla handlu między rynkami krajowymi, gdy wieje wiatr. Podłączanie farm wiatrowych do linii międzysystemowych może być korzystne, ale nie zawsze tak jest mówi Jan. Zależy to w znacznej mierze od mocy wytwórczych, długości przewodów i różnic cen między krajami. Kompromis między obniżeniem kosztów przewodów a ograniczeniem handlu trzeba rozważać dla każdego przypadku z osobna. Specjalistka EACI Dana Dutianu bardzo ciepło wyraża się o projekcie. Offshore Grid wiązał się z ogromnym wysiłkiem i znacząco wpłynął na kształt komunikatu w sprawie priorytetów dotyczących infrastruktury energetycznej mówi. W dokumencie tym znajdują się liczne odniesienia do możliwych koncepcji morskiej sieci na Morzu Północnym i Bałtyckim opracowanych w ramach projektu Offshore Grid. DODATKOWE INFORMACJE Komunikat Priorytety w odniesieniu do infrastruktury energetycznej na 2020 r. i w dalszej perspektywie plan działania na rzecz zintegrowanej europejskiej sieci energetycznej ec.europa.eu/energy/infrastructure/strategy/2020_en.htm Nr 3 - PAŹDZIERNIK 2011 / S. 5

6 E F E K T Y W N O Ś Ć E N E R G E T Y C Z N A Biomasa zwłaszcza granulat drzewny do produkcji energii stała się przedmiotem handlu w skali światowej. Zużycie granulatu w Europie sięga około 9 milionów ton rocznie, z czego mniej więcej 2 miliony ton importuje się spoza kontynentu. Stworzenie rynku paliw pochodzących z biomasy nie jest jednak prostym zadaniem. Inwestorzy muszą pojąć rządzące nim mechanizmy podaży i popytu. Muszą też być pewni, że surowiec spełnia pewne standardy różnice w jakości hamowałyby obrót. Projekt EUBIONET III służy poprawie przejrzystości struktury cenowej i wsparciu opracowania standardów dla biopaliw stałych. Jeżeli wiesz, jak i dlaczego wahają się ceny, uzyskujesz lepszy obraz rynku. W takich warunkach ludzie chętniej do niego przystępują mówi specjalistka EACI ds. projektów Silvia Vivarelli. Partnerzy projektu pomagają określić charakterystykę biopaliw stałych, czyli ich wymagane właściwości fizyczne i chemiczne, a zwłaszcza wilgotność, co umożliwi prawidłowy transport, magazynowanie i wykorzystanie paliwa. Biomasa zawsze odgrywała ważną rolę, ale teraz dodatkowo rozwinął się handel międzynarodowy mówi koordynatorka projektu Eija Alakangas, dysponująca 28-letnim doświad- I N czeniem w sektorze. Jak wskazuje Eija, indeksy cen przemysłowego granulatu drzewnego w regionie Bałtyku są obecnie publikowane co miesiąc. Partnerzy projektu EUBIONET III współpracują z Międzynarodową Organizacją Normalizacyjną w celu zagwarantowania pewności obrotu paliwami z biomasy na całym świecie. E N Jeżeli chodzi o przyszłość, Eija koncentruje się na nowych paliwach z biomasy. W Finlandii wykorzystujemy etanol pozyskiwany z odpadów piekarniczych mówi. Jej kraj wyprzedza jednak pod tym względem resztę świata. DODATKOWE INFORMACJE S. 6 / Nr 3 - PAŹDZIERNIK 2011

7 E N E R G I A O D N A W I A L N A Zrównoważone zamówienia publiczne Uwzględnienie skutecznych mechanizmów gwarantujących minimalny udział energii ze źródeł odnawialnych w regulacjach i kodeksach budowlanych, mających zastosowanie do nowych lub remontowanych budynków, i w procedurach zamówień publicznych (np. dotyczących budownictwa społecznego), wiąże się z licznymi aspektami technicznymi. Władze lokalne z całej UE muszą przeszkolić personel, aby maksymalnie ograniczać obciążenia biurokratyczne w ramach tego procesu. Niezbędnej wiedzy dostarcza władzom projekt IEE Patres. Sytuacja różni się w poszczególnych krajach wyjaśnia koordynator projektu Fabio Tomasi. Władze lokalne dysponują większą lub mniejszą swobodą. Pragniemy uprościć procedury, żeby nie trzeba było przez całe miesiące zmagać się z biurokracją przed instalacją geotermicznej pompy ciepła lub panelu słonecznego. Pracujemy nad szczegółami, a jak wiadomo, diabeł tkwi właśnie w nich. Jednym z przykładów funkcjonowania tego delikatnego procesu jest określenie sposobu, w jaki należy karać odstępstwa od pierwotnego projektu architektonicznego. Mówimy tutaj nie tylko o aktywnym, ale też i pasywnym potencjale energii słonecznej. Uczono nas, że opracowując lokalne regulacje, służące wykorzystaniu energii odnawialnej i efektywności energetycznej, nie powinniśmy określać rodzaju preferowanej technologii mówi Francesca Ravaioli, kierująca wydziałem ds. energii rady miejskiej we włoskim Forlì. Powinniśmy w zamian skupić się na wynikach. Francesca, która uczestniczyła w tym roku w trzech sesjach szkoleniowych Patres, wykorzystała nowo nabytą wiedzę przy organizacji przetargu na dostarczenie energii odnawialnej do miejscowej szkoły. Gminy biorą aktywny udział w innym projekcie IEE PVs in Bloom ( Rozkwit fotowoltaiki ) którego celem jest wspomaganie współpracy między administracją publiczną a sektorem prywatnym w inwestycjach w małe i średnie instalacje fotowoltaiczne. Partnerzy projektu skupiają się na tzw. gruntach marginalnych: wysypiskach, terenach pod ponowną zabudowę, dawnych kamieniołomach, strefach buforowych (np. w pobliżu lotnisk) i dawnych kompleksach wojskowych są to obszary o niskiej lub zerowej wartości ekonomicznej. Pracujemy nad szczegółami, a jak wiadomo, diabeł tkwi właśnie w nich. Gminy posiadają różne grunty marginalne, a zarazem mają teraz trudności ze znajdowaniem zasobów finansowych mówi koordynatorka projektu Erica Holland. Projektowi PVs in Bloom udało się pozyskać inwestycje sięgające około 37 milionów euro, angażując zaledwie 1 milion euro środków publicznych. Możliwe dofinansowania Mimo że nieustannie słychać o problemach finansowych rządów, warto wspomnieć, że nadal da się uzyskać środki na energię odnawialną. W rzeczywistości budżety energetyczne w ramach unijnych funduszy regionalnych i spójności nie zostały jeszcze w całości wykorzystane. Fundusze regionalne mogą inwestować w efektywność energetyczną i odnawialne źródła energii, ale wciąż widać rozdźwięk między teorią a praktyką mówi Damien Cocard, specjalista EACI odpowiedzialny za projekt SF Energy Invest. Instytucje zarządzające oraz autorzy projektów powinni wykorzystać szerokie możliwości finansowania i opracowywania projektów energetycznych pod egidą funduszy strukturalnych. Projekt SF Energy Invest jest skierowany zarówno do instytucji zarządzających, jak i administratorów funduszy. W jego ramach organizowane są m.in. giełdy kooperacyjne służące zniesieniu barier pomiędzy wnioskodawcami i odpowiednimi władzami. Chodzi o tworzenie sieci kontaktów, gromadzenie w jednym miejscu zarówno ludzi pracujących przy funduszach strukturalnych i spójności, jak również tych z sektora energetycznego mówi koordynatorka projektu Carmen Heinze. Zespół projektowy organizuje wyjazdy studyjne, które dają ekspertom z danego państwa członkowskiego możliwość odwiedzenia innych krajów oraz zyskania wartościowej wiedzy na temat projektów w dziedzinie energii odnawialnej. W niektórych państwach członkowskich procedury bywają długotrwałe i uciążliwe, co odstrasza część wnioskodawców mówi Carmen. Chcemy, aby dostęp do funduszy był łatwiejszy. Instalatorzy muszą mieć certyfikaty Naturalną grupą docelową programu IEE są konsumenci energii odnawialnej. Projekt Qualicert dotyczy certyfikacji instalatorów niewielkich systemów fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych, instalacji geotermicznych, pomp ciepła i systemów pozyskiwania energii z biomasy. Użytkownicy muszą być w stanie znaleźć wykwalifikowanych instalatorów, którzy wykonują instalacje wysokiej jakości mówi specjalista EACI ds. projektów Gianluca Tondi. To ważne, gdyż jakość instalacji wpływa na efektywność systemu. Nieudana instalacja to antyreklama na długie lata. Zgodnie z prawodawstwem UE do końca 2012 roku instalatorzy niewielkich systemów energii odnawialnej powinni być certyfikowani przez organy krajowe lub posiadać równoważne kwalifikacje mówi koordynatorka projektu Marjolaine Pont. Poprawi to przejrzystość rynku i poprawi ogólną jakość instalacji. DODATKOWE INFORMACJE REPAP2020 CA-RES Polis Patres PVs in Bloom SF Energy Invest Qualicert Nr 3 - PAŹDZIERNIK 2011 / S. 7

8 E N E R G I A O D N A W I A L N A WIEŚCI Z TERENU Wymiana zaledwie jednej z pięciu turbin wiatrowych w listopadzie 2010 roku poskutkowała znacznym zwiększeniem rocznej ilości generowanej energii. Nowe spojrzenie na energię odnawialną Dwa projekty w ramach kampanii Energetyka Zrównoważona Środowiskowo dla Europy czynią działania na rzecz efektywności energetycznej jeszcze skuteczniejszymi. Nowatorski projekt oszczędza energię W położonym nieopodal Londynu Isleworth powstaje jedyny w swoim rodzaju ośrodek telewizyjny. Z zewnątrz daje się dostrzec kilka szczegółów na przykład ogromne szyby wentylacji naturalnej wskazujących na wyjątkowe parametry energetyczne budowli. Zamówiony przez firmę Sky Broadcast projekt architektoniczny czyni ten obiekt najprzyjaźniejszym środowisku w Europie studiem telewizyjnym i centrum przetwarzania danych. Sky będzie wykorzystywać wysoki budynek o nazwie Harlequin 1 jako centrum mieszczące zaplecze nagraniowe, postprodukcyjne i transmisyjne. Budowa zostanie ukończona pod koniec 2011 roku, ale znaczna część budynku jest już użytkowana. Przy opracowywaniu planów pod uwagę wzięto każdy szczegół od wentylacji po zużycie wody w toaletach. Cały budynek zbudowano wokół energii odnawialnej mówi odpowiedzialna za ochronę środowiska w spółce Sky Fiona Ball. Aby zredukować emisję dwutlenku węgla, do opalania bloku trigeneracyjnego wykorzystamy biomasę. Ponadto 55% do 60% rocznego zapotrzebowania na energię do oświetlenia budynku Harlequin 1 pokryje prąd z turbiny wiatrowej. Infrastruktura jest zresztą na tyle elastyczna, by pewnego dnia wykorzystać inne rozwiązania w dziedzinie energii odnawialnej, na przykład wodorowe ogniwa paliwowe. DODATKOWE INFORMACJE Fiona Ball Ujarzmić wiatr Zwiększamy moc instalacji, umieszczając w najlepszych lokalizacjach mocniejsze turbiny wiatrowe wyjaśnia Christian Hinsch, dyrektor Pionu Komunikacji Korporacyjnej firmy juwi. Dzięki temu wytwarzamy znacznie więcej czystej energii przy użyciu mniejszej liczby obiektów. Realizując sensowny program, możemy ograniczyć liczbę turbin, a jednocześnie wyraźnie zwiększyć generowaną moc dodaje Christian. Niektóre spośród najlepszych lokalizacji są już zajęte przez mniejsze wiatraki, których czas eksploatacji dobiega końca. Można je zastąpić mniejszą liczbą większych maszyn. Słuszności tych założeń dowodzi projekt realizowany w Schneebergerhof w niemieckim kraju związkowym Nadrenia-Palatynat. Wymiana zaledwie jednej z pięciu turbin wiatrowych w listopadzie 2010 roku poskutkowała znacznym zwiększeniem rocznej ilości generowanej energii mówi Christian. Jest to podejście szczególnie użyteczne w krajach, które zainwestowały w energię wiatrową na wczesnym etapie, a obecnie starają się zwiększyć jej produkcję. DODATKOWE INFORMACJE Christian Hinsch references/schneebergerhof.html S. 8 / Nr 3 - PAŹDZIERNIK 2011

9 Grupa PPC planuje w najbliższych czterech latach sięgające 2 miliardów euro inwestycje w projekty związane z odnawialnymi źródłami energii. WŁASNYMI SŁOWAMI PROFESOR ARTHOUROS ZERVOS Dyrektor generalny greckiego przedsiębiorstwa Public Power Corporation Dyrektywa UE zapoczątkuje inwestycje przemysłu w odnawialne źródła energii Dyrektor generalny greckiego przedsiębiorstwa Public Power Corporation profesor Arthouros Zervos udziela wywiadu magazynowi IEE. Jaki wpływ na przemysł wywarła dyrektywa UE w sprawie energii ze źródeł odnawialnych? Na początku dekady pojawił się przełomowy wręcz wniosek dotyczący branży: chodzi o prawnie wiążące cele, zgodnie z którymi udział energii odnawialnej w UE ma sięgnąć co najmniej 20% do 2020 roku. Dyrektywa stwarza solidne i stabilne ramy regulacyjne, będąc tym samym kluczem do rozwoju branży energii odnawialnej w Europie. Krajowe plany działań w zakresie energii ze źródeł odnawialnych państw członkowskich dowodzą, że to podejście wciąż się opłaca, a zużycie energii odnawialnej ogółem ulegnie więcej niż podwojeniu do 2020 roku. Jeżeli chodzi o Grecję, dyrektywa przyśpieszy tutejsze inwestycje, a wielu inwestorów zdaje sobie sprawę, że odnawialne źródła energii odegrają fundamentalną rolę w próbie powrotu kraju na ścieżkę wzrostu. Public Power Corporation (PPC) inwestuje, aby zwiększyć udział odnawialnych źródeł energii w produkcji energii elektrycznej w ramach swojej grupy. Grupa PPC planuje w najbliższych czterech latach sięgające 2 miliardów euro inwestycje w projekty związane z odnawialnymi źródłami energii; wśród prowadzonych obecnie znaczących przedsięwzięć w tej dziedzinie można wymienić elektrownię fotowoltaiczną o mocy 200 MW w Macedonii Zachodniej oraz farmy wiatrowe o mocy 1339 MW na Krecie, Karpathos, Kassos i Rodos. Poszczególne kraje UE odnotowują nierówne postępy w wysiłkach na rzecz większego wykorzystania energii odnawialnej. Dlaczego tak jest? Jak Pańskim zdaniem można byłoby zachęcić te państwa, które pozostają z tyłu? Jest wiele powodów, dla których postępy są różne w poszczególnych krajach. Jednym z nich może być stopień dojrzałości odpowiednich technologii; różni się także lokalna sytuacja gospodarcza, a co najważniejsze dostępność odnawialnych źródeł energii. Grecki rynek odnawialnych źródeł energii stał w obliczu trzech podstawowych barier: skomplikowanych uregulowań prawnych, braku akceptacji społecznej i niezadowalającego stanu sieci. Procedurę uzyskiwania zezwoleń znacząco przyśpieszono dzięki nowym ramom prawnym oraz stworzeniu pojedynczego punktu kontaktowego dla inwestorów. Pozostało jednak jeszcze wiele do zrobienia, jeżeli chodzi o akceptację społeczną i modernizację sieci na przykład należy wyjaśniać społecznościom lokalnym, że pobudzanie inwestycji w ekologiczne źródła energii jest jednym z najlepszych sposobów restrukturyzacji naszej gospodarki. Który rodzaj energii odnawialnej uważa Pan za potencjalnie najbardziej zyskowny dla branży energetycznej i dlaczego? Ciekawą możliwością jest łączenie technologii związanych z energią odnawialną: niektóre z nich zapewniają rozwiązania alternatywne dla sieci energetycznej, podczas gdy inne ułatwiają radzenie sobie z obciążeniem szczytowym. Tak więc dzięki integracji kilku takich technologii z siecią energetyczną możliwe jest osiąganie synergii. Oceniając źródła energii odnawialnej, trzeba najpierw rozpoznać warunki, w jakich dochodzi do inwestycji. Inwestor może być zadowolony z farmy wiatrowej o wysokim współczynniku wykorzystania mocy, z instalacji fotowoltaicznej o wysokim poziomie napromieniowania lub z inwestycji w energię geotermalną w regionie o wysokiej entalpii. Czy programy takie jak IEE mogą w jakiś sposób ułatwić Pańskie życie jako dyrektora generalnego wielkiego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej? IEE już teraz odgrywa wielką rolę w rozmontowywaniu barier instytucjonalnych, finansowych, psychologicznych i informacyjnych, które spowalniają upowszechnianie odnawialnych źródeł energii. Moim zdaniem program ten bezpośrednio przyczynia się do osiągnięcia celu wytyczonego w związku z tymi źródłami na rok 2020, umożliwiając dzielenie się najlepszymi praktykami (np. dzięki projektowi Qualicert dotyczącemu certyfikatów dla instalatorów stosownych technologii), pomagając w radzeniu sobie z przeszkodami o charakterze innym niż techniczny i ułatwiając wdrażanie polityki (np. poprzez wspólne działania w celu realizacji dyrektywy w sprawie odnawialnych źródeł energii), jak też podnosząc świadomość społeczną. IEE musi rosnąć wraz z branżą energii odnawialnej, by kontynuować swoją bardzo wartościową misję. Nr 3 - PAŹDZIERNIK 2011 / S. 9

10 E N E R G I A O D N A W I A L N A Zaangażowali właściwych ludzi przemysł robi to dla przemysłu. ZARZĄDZAJĄCY I ZARZĄDZANI Energia fotowoltaiczna wyeliminować biurokrację Zespół PV Legal uzyskał wyczerpujące dane o barierach administracyjnych hamujących rozwój rynku. Specjalistka EACI Zoé Wildiers, projekt PV Legal. PV Legal jest kluczowym składnikiem programu Inteligentna Energia Europa. Celem projektu jest usunięcie barier administracyjnych, powstrzymujących instalację systemów opartych na odnawialnych źródłach energii (w tym przypadku energii fotowoltaicznej), co jest jednym z najważniejszych tematów dyrektywy w sprawie odnawialnych źródeł energii. Wkład projektu w likwidację barier administracyjnych, utrudniających szersze wykorzystanie energii fotowoltaicznej, jest już widoczny i oczekuje się, że wywrze on efekt znacznie bardziej długotrwały od okresu jego finansowania z funduszy UE, który wynosił 32 miesiące. Zgodnie z art. 13 dyrektywy w sprawie odnawialnych źródeł energii państwa członkowskie mają obowiązek usuwania barier administracyjnych mówi Zoé Wildiers, specjalistka EACI ds. projektów odpowiedzialna za PV Legal. Właśnie to jest celem PV Legal. Partnerzy projektu nie tylko zidentyfikowali istniejące przeszkody opracowują też konkretne zalecenia polityczne, które ułatwią rozwój całego rynku energii fotowoltaicznej od niewielkich instalacji dachowych po duże systemy naziemne. W wielu krajach udało się już ograniczyć biurokrację. Baza danych identyfikuje problemy Do bazy danych projektu PV Legal wprowadzono informacje o czasie i kosztach związanych z poszczególnymi wymogami prawnymi (np. pozwoleniami) dla różnych instalacji fotowoltaicznych w 12 krajach Europy. Dane te pozwalają stwierdzić, dlaczego rozwój w niektórych krajach jest szybszy niż w innych. Dzięki bazie danych wiadomo, gdzie kryją się problemy mówi Zoé. 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% BG Do powodzenia projektu przyczynił się też fakt, że partnerami PV Legal są stowarzyszenia branżowe. Zaangażowali właściwych ludzi przemysł robi to dla przemysłu ciągnie Zoé. Jeżeli budujesz instalacje, możesz skorzystać z bazy danych, aby zadecydować, gdzie chcesz inwestować. Jeżeli nie podobają ci się bariery w konkretnym kraju, możesz próbować to zmienić lub udać się gdzie indziej. Projekt uwypuklił różnice w sytuacji poszczególnych państw członkowskich. Są kraje, gdzie uzyskanie pozwolenia może zająć ponad trzy lata stwierdza Zoé. Współpraca między partnerami projektu, koordynatorem i EACI przebiega sprawnie. Konsorcjum PV Legal regularnie informowało EACI za pośrednictwem koordynatora o ustaleniach projektu i odniesionych sukcesach. Z drugiej strony, gdy jeden z partnerów napotkał problemy podczas projektu, współpracowaliśmy z konsorcjum, aby znaleźć rozwiązanie gwarantujące osiągnięcie założonych celów wspomina Gianluca Tondi, odpowiedzialny w przeszłości za PV Legal z ramienia EACI. Zdaniem Gianluki ważne będzie kontynuowanie działań po zakończeniu projektu w 2012 roku. Baza danych PV Legal będzie nadal działać w jakiejś formie. Nie ma sensu gromadzenie wszystkich tych danych, żeby ich później nie aktualizować. Koszty prawne i administracyjne jako odsetek ogólnych kosztów projektu (z wyłączeniem urządzeń fotowoltaicznych) Segment A Segment B Segment C CS FR DE GR IT NL PL PT SL SP S. 10 / Nr 3 - PAŹDZIERNIK 2011

11 E N E R G I A O D N A W I A L N A Niemcy mają 15 lat doświadczenia z przyłączeniami, programami wsparcia i procedurami administracyjnymi. ZARZĄDZAJĄCY I ZARZĄDZANI Zniknięcie barier to pojawienie się instalacji Dane sugerują bezpośredni związek między przeszkodami administracyjnymi a rozwojem rynku. Thomas Chrometzka, koordynator projektu PV Legal. Czy zbiegiem okoliczności jest, że rozmiar rynku fotowoltaicznego w poszczególnych państwach członkowskich wydaje się odwrotnie proporcjonalny do biurokracji towarzyszącej instalacji paneli? Koordynator projektu PV Legal, Thomas Chrometzka, nie chce wyciągać wniosków przed jego zakończeniem, ale przyznaje, że wszystko na to wskazuje. Wystarczy przyjrzeć się jednemu z najbardziej rozwiniętych rynków Unii Europejskiej Niemcom, gdzie koszty prawne i administracyjne dla instalacji fotowoltaicznych niezależnie od ich skali nie przekraczają 10%. Na dojrzalszych rynkach operatorzy sieci i władze wykazują większą świadomość. Niemcy mają 15 lat doświadczenia z przyłączeniami, programami wsparcia i procedurami administracyjnymi podsumowuje Thomas. Niemieckie procedury dotyczące regulacji i pozwoleń są tak nowoczesne, że w większości przypadków operatorzy sieci mają prawny obowiązek pozytywnego rozpatrywania wszelkich wniosków o przyłączenie instalacji fotowoltaicznej. Koszty administracyjne przekraczają czasem 70% Wystarczy porównać tę sytuację z Polską, gdzie rynek fotowoltaiczny nie jest tak rozwinięty, a koszty administracyjne budowy średniego rozmiaru instalacji demonstracyjnej przekraczają 70% kosztów planowania (tj. z wyłączeniem sprzętu). Choć wzrost następuje czasem wbrew biurokracji, wszelkie utrudnienia zawsze podcinają skrzydła rynkowi. We Włoszech i Hiszpanii rynek urósł znacząco, ale bariery prawne i administracyjne uniemożliwiają wejście nań tańszym systemom fotowoltaicznym mówi Thomas. Stworzona przez zespół PV Legal baza danych pomoże w zredukowaniu tych przeszkód. Dane te wykorzystano także do opracowania zaleceń, które w pewnych przypadkach doprowadziły już do zmian w prawie. Jako przykład Thomas wskazuje Hiszpanię, gdzie dekretem królewskim zniesiono w kwietniu 2010 roku obowiązek uzyskania pozwolenia na przyłączenie dachowej instalacji fotowoltaicznej o mocy do 100 kw do sieci niskiego napięcia. Przed Hiszpanią jest jeszcze wiele pracy koszty prawne i administracyjne dla dachowej instalacji fotowoltaicznej w tym kraju to około 39% nakładów ogółem ale osiągnięto już konkretny postęp. Utrzymują się różnice między rynkami krajowymi: w Niemczech większość instalacji fotowoltaicznych lokuje się na dachach, natomiast we Włoszech i Czechach bardziej rozwinęły się większe systemy naziemne. Zalecenia PV Legal dostosowano do specyfiki miejscowych rynków i mają one służyć rozwojowi ich różnorodnych segmentów we wszystkich krajach. Partnerzy projektu zmagali się z niewieloma przeszkodami administracyjnymi chodziło między innymi o wypracowanie wspólnej metodyki prowadzonych analiz. To nie takie łatwe, gdy nad projektem pracuje spore konsorcjum mówi Thomas. Wszystko zajęło znacznie więcej czasu, niż sądziliśmy. Okazało się, że musimy zagłębić się w szczegóły. Ostatecznie jednak wysiłek był tego wart; teraz możemy dostarczyć uczestniczącym krajom dobrych danych. Mimo tych wyzwań i pozostałych przeszkód ogólny obraz w całej Europie pozostaje zachęcający: tempo wzrostu zainstalowanej mocy przyśpieszyło dwukrotnie w 2010 roku. D O D AT K O W E I N F O R M A C J E Nr 3 - PAŹDZIERNIK 2011 / S. 11

Lokalne działania w dziedzinie energetyki w ue

Lokalne działania w dziedzinie energetyki w ue Lokalne działania w dziedzinie energetyki w ue DOBRE PRAKTYKI 2008 W grudniu 2008 r. Parlament Europejski i Rada uzgodniły serię szeroko zakrojonych propozycji wspierających walkę ze zmianami klimatu i

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY EUROPEJSKIEJ I PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO EUROPEJSKA POLITYKA ENERGETYCZNA {SEK(2007) 12}

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY EUROPEJSKIEJ I PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO EUROPEJSKA POLITYKA ENERGETYCZNA {SEK(2007) 12} KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 10.1.2007 KOM(2007) 1 wersja ostateczna KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY EUROPEJSKIEJ I PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO EUROPEJSKA POLITYKA ENERGETYCZNA {SEK(2007) 12} PL

Bardziej szczegółowo

IV Forum Operatorów Systemów i Odbiorców Energii i Paliw Wdrażanie mechanizmów efektywnego wykorzystania energii w Warszawie

IV Forum Operatorów Systemów i Odbiorców Energii i Paliw Wdrażanie mechanizmów efektywnego wykorzystania energii w Warszawie IV Forum Operatorów Systemów i Odbiorców Energii i Paliw Wdrażanie mechanizmów efektywnego wykorzystania energii w Warszawie Mariusz Sałek Analiza możliwości efektywnego wykorzystania energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

(Akty ustawodawcze) DYREKTYWY

(Akty ustawodawcze) DYREKTYWY 14.11.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 315/1 I (Akty ustawodawcze) DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej,

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 6.6.2012 r. COM(2012) 271 final KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW Energia odnawialna:

Bardziej szczegółowo

30 propozycji Energy Cities

30 propozycji Energy Cities Europejskie stowarzyszenie władz lokalnych zainteresowanych swoją energetyczną przyszłością 30 propozycji Energy Cities prowadzących do transformacji energetycznej obszarów miejskich W nawiązaniu do: Projekt

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW PL PL PL KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 17.11.2010 KOM(2010) 677 wersja ostateczna KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW

Bardziej szczegółowo

Strategia modernizacji budynków: mapa drogowa 2050

Strategia modernizacji budynków: mapa drogowa 2050 Strategia modernizacji budynków: mapa drogowa 2050 Przy współpracy z Publikacja powstała dzięki finansowaniu Kraków 2014 Dokumentacja mapy drogowej W dokumencie wykorzystano skróty opracowań, których pełna

Bardziej szczegółowo

przegląd aktualności >inteligentnaenergia > W centrum uwagi Budynki efektywne energetycznie Europy inteligentna energia

przegląd aktualności >inteligentnaenergia > W centrum uwagi Budynki efektywne energetycznie Europy inteligentna energia >inteligentnaenergia przegląd 04 aktualności Przegląd aktualności programu Inteligentna Energia dla Europy, Nr 4 Grudzień 2008 r. inteligentna energia Europy > W centrum uwagi Budynki efektywne energetycznie

Bardziej szczegółowo

Bruksela, dnia 28.11.2014 r. COM(2014) 902 final

Bruksela, dnia 28.11.2014 r. COM(2014) 902 final KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 28.11.2014 r. COM(2014) 902 final KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO,

Bardziej szczegółowo

EkoGmina 8/2015 Budownictwo proekologiczne i inteligentne BIULETYN SZKOLENIOWY

EkoGmina 8/2015 Budownictwo proekologiczne i inteligentne BIULETYN SZKOLENIOWY www.eko-gminy.pl EkoGmina 8/2015 Budownictwo proekologiczne i inteligentne BIULETYN SZKOLENIOWY BIULETYN SZKOLENIOWY 1 Spis treści 3 Budownictwo komunalne nowocześnie i energooszczędnie 6 Budynek efektywny

Bardziej szczegółowo

Ocena Strategii rozwoju energetyki odnawialnej oraz kierunki rozwoju wykorzystania energii słonecznej wraz z propozycją działań

Ocena Strategii rozwoju energetyki odnawialnej oraz kierunki rozwoju wykorzystania energii słonecznej wraz z propozycją działań Ocena Strategii rozwoju energetyki odnawialnej oraz kierunki rozwoju wykorzystania energii słonecznej wraz z propozycją działań autor dr inż. Dorota Chwieduk Sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH KOMUNIKAT KOMISJI. Wsparcie dla wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych {SEC(2005) 1571}

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH KOMUNIKAT KOMISJI. Wsparcie dla wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych {SEC(2005) 1571} KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 7.12.2005 COM(2005) 627 końcowy KOMUNIKAT KOMISJI Wsparcie dla wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych {SEC(2005) 1571} PL PL SPIS TREŚCI 1.

Bardziej szczegółowo

Poradnik w zakresie efektywności energetycznej w budynkach publicznych

Poradnik w zakresie efektywności energetycznej w budynkach publicznych Poradnik w zakresie efektywności energetycznej w budynkach publicznych Warunki korzystania z niniejszej publikacji Europejskie Centrum Wiedzy PPP (European PPP Expertise Centre EPEC) to wspólna inicjatywa

Bardziej szczegółowo

ZIELONE MIEJSCA PRACY SPRAWDZONE ROZWIĄZANIA DLA EUROPY

ZIELONE MIEJSCA PRACY SPRAWDZONE ROZWIĄZANIA DLA EUROPY ZIELONE MIEJSCA PRACY SPRAWDZONE ROZWIĄZANIA DLA EUROPY SPIS TREŚCI Strona POBUDZENIE RYNKU PRACY I OŻYWIENIA GOSPODARCZEGO 4 CZYM SĄ SĄ ZIELONE MIEJSCA PRACY? 6 TWORZENIE ZIELONYCH MIEJSC PRACY 8 WYKORZYSTANIE

Bardziej szczegółowo

BARIERY PRAWNO-ADMINISTRACYJNE W PROCESIE INWESTYCYJNYM SYSTEMÓW FOTOWOLTAICZNYCH W POLSCE

BARIERY PRAWNO-ADMINISTRACYJNE W PROCESIE INWESTYCYJNYM SYSTEMÓW FOTOWOLTAICZNYCH W POLSCE BARIERY PRAWNO-ADMINISTRACYJNE W PROCESIE INWESTYCYJNYM SYSTEMÓW FOTOWOLTAICZNYCH W POLSCE Rekomendacje jak znieść bariery rozwoju fotowoltaiki na szczeblu krajowym Polskie Towarzystwo Fotowoltaiki (Polish

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Dobrych Praktyk Przykłady działań regionów EnercitEE w zakresie efektywności energetycznej

Przewodnik Dobrych Praktyk Przykłady działań regionów EnercitEE w zakresie efektywności energetycznej Wydane przez: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wybrzeże J. Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław www.umwd.dolnyslask.pl We wspólpracy z partnerami EnercitEE: Saksońskim Urzędem Krajowym ds. Środowiska,

Bardziej szczegółowo

Finansowanie czystej energii: rozwiązania dla Polski

Finansowanie czystej energii: rozwiązania dla Polski Finansowanie czystej energii: rozwiązania dla Polski Cambridge Programme for Sustainability Leadership (CPSL) we współpracy z Regional Centre for Energy Policy Research (REKK), Uniwersytet Korwina w Budapeszcie

Bardziej szczegółowo

Jak mieszkańcy i ich gminy mogą skorzystać na OZE

Jak mieszkańcy i ich gminy mogą skorzystać na OZE Poradnik dla gmin Jak mieszkańcy i ich gminy mogą skorzystać na OZE Drezno, Wrocław 2014 Wykonawca: DREBERIS GmbH Heinrich-Zille-Str. 2 01219 Dresden Tel.: +49-351-862643-0 Fax: +49-351-862643-10 E-Mail:

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU. przy współpracy INSTYTUTU ENERGII ODNAWIALNEJ. z energetyką. przyjazną środowisku za pan brat. energetyka rozproszona

INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU. przy współpracy INSTYTUTU ENERGII ODNAWIALNEJ. z energetyką. przyjazną środowisku za pan brat. energetyka rozproszona INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU przy współpracy INSTYTUTU ENERGII ODNAWIALNEJ z energetyką przyjazną środowisku za pan brat energetyka rozproszona Wydawca: Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju ul. Nabielaka

Bardziej szczegółowo

Budownictwo zrównoważone: Inwestycje typu Green Building Raport wykonany na zlecenie kancelarii KKPW przez instytut MillwardBrown SMG/KRC

Budownictwo zrównoważone: Inwestycje typu Green Building Raport wykonany na zlecenie kancelarii KKPW przez instytut MillwardBrown SMG/KRC Budownictwo zrównoważone: Inwestycje typu Green Building Raport wykonany na zlecenie kancelarii KKPW przez instytut MillwardBrown SMG/KRC Warszawa, CZERWIEC 2010 Nota metodologiczna Cel badania: Celem

Bardziej szczegółowo

Zatrudnienie i rozwój lokalny w Polsce w kontekście zmian klimatycznych

Zatrudnienie i rozwój lokalny w Polsce w kontekście zmian klimatycznych Zatrudnienie i rozwój lokalny w Polsce w kontekście zmian klimatycznych Raport końcowy Raport z badania zrealizowanego w ramach Programu Rozwoju Lokalnego i Zatrudnienia (LEED) Organizacji Współpracy Gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Strategia podnoszenia kwalifikacji pracowników budowlanych w zakresie technologii OZE i działań zwiększających efektywność energetyczną budynków

Strategia podnoszenia kwalifikacji pracowników budowlanych w zakresie technologii OZE i działań zwiększających efektywność energetyczną budynków warszawa, kwiecień 2013 Strategia podnoszenia kwalifikacji pracowników budowlanych w zakresie technologii OZE i działań zwiększających efektywność energetyczną budynków 1 Zespół autorski w składzie EC

Bardziej szczegółowo

Konferencja 20-lecie ACE

Konferencja 20-lecie ACE Rada Architektów Europy Konferencja 20-lecie ACE Parlament Europejski 3 grudnia 2010 Zdjęcia: Fabrice Debatty Rada Architektów Europy 1 SPIS TREŚCI I. STRESZCZENIE 1 II. OTWARCIE POSIEDZENIA 2 III. MOBILNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Kwalifikacje zawodowe i kadry dla zielonego budownictwa

Kwalifikacje zawodowe i kadry dla zielonego budownictwa Kwalifikacje zawodowe i kadry dla zielonego budownictwa Ocena bieżącej sytuacji w sektorze budownictwa i szkolnictwa zawodowego w Polsce pod kątem realizacji krajowych celów roku 2020 w zakresie podniesienia

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK po wydajności energetycznej do wykorzystania podczas kursów szkoleniowych dla miejskich/gminnych zarządców energii

PRZEWODNIK po wydajności energetycznej do wykorzystania podczas kursów szkoleniowych dla miejskich/gminnych zarządców energii WIELKOPOLSKA AGENCJA ZARZĄDZANIA ENERGIĄ SP. Z O.O. PRZEWODNIK po wydajności energetycznej do wykorzystania podczas kursów szkoleniowych dla miejskich/gminnych zarządców energii Autorzy: Kinga Świtalska,

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020

Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020 Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020 Poznań, czerwiec 2015 Spis treści I. Cel stworzenia wieloletniej strategii przedsiębiorstwa. s. 3 1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

magazyn zielonej polityki, cywilizacji i stylu życia ZIELONE MIEJSCA PRACY

magazyn zielonej polityki, cywilizacji i stylu życia ZIELONE MIEJSCA PRACY 1 2015 magazyn zielonej polityki, cywilizacji i stylu życia ZIELONE MIEJSCA PRACY 1 2015 ZIELONE MIASTO zielone miejsca pracy W NUMERZE: 04 MAPA ZIELONYCH MIEJSC PRACY BRAZYLIA TRZECI KRAJ NA ŚWIECIE POD

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji energetycznych w Polsce

Finansowanie inwestycji energetycznych w Polsce Finansowanie inwestycji energetycznych w Polsce Maj 2011 Finansowanie inwestycji energetycznych w Polsce 2 Szanowni Państwo, Z przyjemnością przekazujemy Państwu raport na temat sektora elektroenerge tycznego

Bardziej szczegółowo

Elwiz Newsletter + PRZEGLĄD WIADOMOŚCI Z BRANŻY BUDOWNICTWA PASYWNEGO I ENERGOOSZCZĘDNEGO ORAZ WIELE WIĘCEJ.

Elwiz Newsletter + PRZEGLĄD WIADOMOŚCI Z BRANŻY BUDOWNICTWA PASYWNEGO I ENERGOOSZCZĘDNEGO ORAZ WIELE WIĘCEJ. Elwiz Newsletter + PRZEGLĄD WIADOMOŚCI Z BRANŻY BUDOWNICTWA PASYWNEGO I ENERGOOSZCZĘDNEGO ORAZ WIELE WIĘCEJ. NR1 ŚWIDNICA PAŹDZIERNIK 2014 WERSJA ELEKTRONICZNA WYDANIE BEZPŁATNE Szanowni Państwo! Budownictwo

Bardziej szczegółowo