Do napraw korzystaj z autoryzowanego serwisu i wykwalifikowanego personelu. Wszelkie próby naprawy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Do napraw korzystaj z autoryzowanego serwisu i wykwalifikowanego personelu. Wszelkie próby naprawy"

Transkrypt

1 OV-TB-08B

2 Uwaga: Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje odnośnie środków bezpieczeństwa oraz prawidłowego wykorzystania produktu, w celu uniknięcia wypadków. Przed rozpoczęciem korzystania z produktu należy uważnie ją przeczytać. Nie należy używać produktu w ekstremalnie wysokich temperaturach, środowiskach zapylonych oraz nie należy dopuścić do zamoczenia go cieczą. Należy zwracać uwagę na wysokie temperatury, przede wszystkim latem, po zakończeniu używania produktu nie należy pozostawiać go w samochodzie. Należy dbać, by produkt nie został zrzucony lub w inny sposób uszkodzony. Wyświetlacz TFT nie powinien być poddawany gwałtownym ruchom, ani drganiom, gdyż może to spowodować zniekształcenie obrazu lub jego uszkodzenie. Używając produktu należy ustawić preferowaną głośność odtwarzania dźwięków. Podczas używania słuchawek, nie powinna być ona zbyt duża. Jeśli w trakcie słuchania użytkownik poczuje szum w uszach należy zmniejszyć głośność lub zaprzestać słuchania. Ładowania baterii należy dokonać w przypadku wystąpienia którejś z następujących sytuacji: A. - ikona baterii wskazuje na brak mocy; B. - system wyłączył się automatycznie, a następnie uruchomił ponownie; C. - przyciski funkcyjne nie działają; D. - w prawym górnym rogu urządzenia wyświetlone zostały czerwone ikony. Gdy urządzenie jest w trakcie procesu formatowania lub ściągania / wgrywania plików, nie należy nagle odłączać go od zasilania, gdyż może to spowodować błąd aplikacji. Firma nie odpowiada za utratę danych spowodowaną uszkodzeniem produktu, jego naprawą, ani innymi przyczynami. Należy postępować zgodnie z informacjami odnośnie standardowych czynności obsługi urządzenia zawartymi w niniejszej instrukcji. Nie należy rozmontowywać urządzenia, ani też używać do jego czyszczenia alkoholu, rozcieńczalników lub benzenów. Nie należy używać produktu w miejscach, gdzie obowiązuje zakaz korzystania z urządzeń elektronicznych (np. w samolotach). Nie należy korzystać z tabletu podczas kierowania samochodem lub idąc ulicą. USB służy wyłącznie przesyłowi danych. Firma zastrzega sobie prawo do ulepszania produktów, zmian w ich konstrukcji. Informacje mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. (Tablet nie jest urządzeniem wodoodpornym). specyfikacji i Firma Overmax nie odpowiada za problemy związane z nieprawidłowym działaniem systemu operacyjnego po zainstalowaniu nowych aplikacji, i aplikacji działających pod jego kontrolą. Do napraw korzystaj z autoryzowanego serwisu i wykwalifikowanego personelu. Wszelkie próby naprawy 1

3 samodzielnej, bądź też przez nieautoryzowany serwis będzie skutkować utratą gwarancji. Firma Overmax nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę danych lub zysków, jak również za żadne inne wtórne i pośrednie szkody powstałe w wyniku użytkowania urządzeń marki. [Uwaga] Wszystkie obrazki w niniejszej instrukcji są zamieszczone jedynie dla celów poglądowych. Firma zastrzega sobie prawo do ulepszania produktów, zmian w ich specyfikacji i konstrukcji. Informacje mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. 1. Wygląd i przyciski: 1.1 Dotykowy panel 7-calowy panel dotykowy: W celu przeprowadzenia operacji należy kliknąć lub przeciągnąć (ikonę, symbol itp.) na dotykowym panelu. 1.2 Przycisk POWER Włączanie: Wciśnięcie i przytrzymanie przycisku Power spowoduje wyświetlenie strony głównej. Wyłączanie: Będąc w interfejsie strony głównej, należy wcisnąć i przytrzymać przycisk Power przez około 5 sekund by wyłączyć system. System może wyświetlić komunikat z żądaniem potwierdzenia zamknięcia (opcja "power off"). Należy wówczas kliknąć ok. Następnie można 2

4 bezpiecznie wyłączyć zasilanie. Blokada ekranu: Krótkie wciśnięcie przycisku Power spowoduje zablokowanie lub odblokowanie ekranu. Uwaga 1. Gdy poziom energii baterii sięgnie zera, system wyłączy się automatycznie. 2. W przypadku nagłego (wymuszonego) wyłączenia urządzenia, podczas jego ponownego uruchomienia zainicjowany zostanie proces skanowania i przywracania dysku, co może spowodować dłuższy czas włączania systemu. 1.3 Przycisk ESC Krótkie wciśnięcie przycisku ESC spowoduje powrót do poprzedniego interfejsu, natomiast długie wciśnięcie (wciśnięcie i przytrzymanie) - powrót do głównego Menu. 1,4 Przycisk Menu W trybie zwykłym, krótkie wciśnięcie przycisku Menu spowoduje przejście do strony głównej. 1.5 Przyciski głośności (Volume +, Volume-) głosu. Znajdujące się u góry przyciski głośności pozwalają na zmniejszanie i zwiększanie siły 1.6 Port słuchawek Wejście na standardową wtyczkę słuchawek 3,5 mm. 1.7 Interfejs wyjścia wideo Interfejs wyjścia HDMI. 1.8 Karta TF Port karty TF: zewnętrznej karty typu T-FLASH. 1.9 Mini USB Wtyczka Mini USB: można wykorzystać ją aby podłączyć urządzenie do komputera w celu transmisji danych, ładowania oraz podłączenia zewnętrznego dysku Flash Resetowanie W przypadku gdy tablet nie działa prawidłowo (system zawiesił się itp.), należy przy użyciu małego przedmiotu wcisnąć przycisk RESET, aby spowodować wymuszone zamknięcie systemu. [Uwaga]: opcji RESET należy użyć tylko wówczas, gdy niemożliwe jest zwykłe zamknięcie systemu. Zbyt częste używanie tej opcji może spowodować uszkodzenie systemu lub samego tabletu. 2. Pierwsze użycie 3

5 2.1 Zarządzanie baterią i jej ładowanie Przed pierwszym użyciem należy do pełna naładować baterię. W tym celu wystarczy podłączyć zasilacz tabletu do gniazdka lub przewód mini USB do komputera PC. Pierwsze dwa ładowania powinny trwać około 6 godzin, każde kolejne - już tylko 4. Uwaga: W tablecie zastosowana została wbudowana bateria polimerowa. ładowanie powinno odbywać się za pośrednictwem standardowego zasilacza (wejście: AC110~240V 50/60Hz Max:180MA. Wyjście: DC5.0~5.5V/1.5A). Bateria może także zostać podładowana bez użycia zasilacza, za pośrednictwem interfejsu mini USB. Podczas procesu ładowania, ikona baterii będzie przesuwać się. Po zakończeniu ładowania zmieni kolor na zielony i pozostanie nieruchoma. W celu wydłużenia okresu użytkowania urządzenia zaleca się doprowadzenie do wyczerpania baterii przed rozpoczęciem jej ładowania. Uwaga: 1. W przypadku nieużywania tabletu przez długi okres czasu, aby uniknąć uszkodzenia produktu na skutek zużycia energii, należy raz w miesiącu naładować i wyczerpać baterię. 2. Jeśli nastąpi automatyczne wyłączenie urządzenia na skutek zbyt niskiego poziomu energii w baterii, należy podłączyć zasilacz w celu jej naładowania. Po jego podłączeniu musi minąć jakiś czas, aby w baterii znalazła się dostateczna ilość energii, pozwalająca na wyświetlenie głównego Menu. 3. Proces ładowania baterii powinien odbywać się w trybie gotowości urządzenia, aby czas ładowania był jak najmniejszy. W przypadku gdy urządzenie i wyświetlacz są włączone, czas ładowania wydłuży się. 2.2 Podłączenie do komputera Aby podłączyć tablet do komputera należy w tym celu wykorzystać przewód USB. Na ekranie tabletu wyświetlone zostanie okno podłączenia. Należy kliknąć komunikat "Turn on USB storage" aby nawiązać połączenie. 4

6 W trybie przesyłu danych możliwe jest kopiowanie i usuwanie plików zarówno w pamięci urządzenia jak i tych na karcie pamięci. 3. Interfejs operacyjny urządzenia 3.1 Opis głównego Menu Po uruchomieniu systemu wyświetlona zostanie strona główna. Możliwe są tutaj: Zarządzanie ikonami strony głównej: długie wciśnięcie którejś z ikon (3 sekundy) spowoduje jej powiększenie i możliwość przeciągnięcia jej w dowolne miejsce interfejsu. Usuwanie ikon: należy wcisnąć i przytrzymać przez 3 sekundy ikonę, a następnie przeciągnąć ją na ikonę kosza, a gdy zmieni kolor na czerwony, upuścić (zwalniając palec), co spowoduje jej 5

7 usunięcie. Wciśnięcie i przytrzymanie dowolnego miejsca ekranu poza ikonami spowoduje wyświetlenie okna dialogowego z napisem "Add to Home screen" (Dodaj do strony głównej), jak na obrazku poniżej: 3.2 Opis paska stanu Pasek stanu znajduje się u góry ekranu. Po jego lewej stronie umieszczona jest ikona strony głównej, ikona karty Flash oraz wskaźnik połączenia USB itd. Po prawej stronie natomiast - wskaźnik poziomu baterii, ikona ładowania, aktualny i ustawiony czas, ikona Menu ustawień, oraz przycisk ESC. 3.3 Panel dotykowy - obsługa Urządzenie wyposażone jest w 7-calowy dotykowy ekran. Podczas wykonywania operacji na dotykowym ekranie wyświetlane będą wskazówki dotyczące jego obsługi. Przebywając w jakimkolwiek interfejsie, możliwy jest powrót do strony głównej poprzez wciśnięcie ikony w lewym górnym rogu ekranu. [Uwaga] Ikona pełni funkcję klawisza powrotu. W przypadku niektórych aplikacji, kliknięcie przycisku powrotu - interfejsu wyżej (poprzedniego okna). w prawym górnym rogu ekranu, spowoduje przejście do W przypadku innych aplikacji, kliknięcie ikony wyświetlony zostanie interfejs ustawień operacji jak niżej: w prawym górnym rogu ekranu, 6

8 Uwaga: Ikona pełni funkcję Menu urządzenia. Na stronie głównej, poprzez kliknięcie ikon możliwe jest otwieranie przypisanych im aplikacji. W oknach przeglądarek (dokumentów, muzyki, wideo, obrazów), należy przesuwać pasek przewijania, aby przewijać w górę lub w dół listę dostępnych plików. 4. Ustawienia podstawowe Ustawienia: Kliknij ikonę ustawień, aby przejść do odpowiedniego interfejsu. 7

9 4.1 Tryb wyciszenia, dźwięk powiadomień, dźwięk zaznaczania (wyboru), dźwięki blokady 8

10 4.2 Ochrona Z nieznanych źródeł: Kliknij Unknown Sources, Uwaga : po zakończeniu aktualizacji oprogramowania należy zakończyć połączenie USB. Jak dokonać deinstalacji? 1. Należy wciskać kolejno setting > Application > Manage application, a nastepnie wyświetlona zostanie lista zainstalowanych aplikacji. 2. Kliknij ikonę aplikacji, która ma zostać odinstalowana, aby wyświetlić następujące okno: 3. Kliknij "Uninstall" (odinstaluj), aby usunąć aplikację. 9

11 4.3 Przywracanie ustawień domyślnych oraz pozostałe ustawienia Przywracanie ustawień fabrycznych 4.4 Nośniki pamięci Odinstaluj kartę pamięci lub sprawdź dostępną ilość miejsca na zapis (pojemność karty). 10

12 [Uwaga]: aby móc bezpiecznie odłączyć kartę SD należy uprzednio odinstalować ją klikając opcję "delete SD card" Język menu i klawiatury Ustawienia: Opcje językowe klawiatury oraz autokorekty: Select Language (Wybór języka): dostępne 54 języki. Uwaga: System Android obsługuje 54 różne języki, natomiast interfejs menu dostępny jest w 14 językach. Klawiatura oraz metoda wpisywania: Ustawienia klawiatury Android Show suggestions (wyświetlanie podpowiedzi): Opcja ta pozwala na wyświetlanie 11

13 podpowiedzi w trakcie pisania. Auto-complete Automatyczne wprowadzanie): Wciśnięcie spacji lub znaku interpunkcyjnego powoduje automatyczne wprowadzenie podświetlonego słowa. 4.7 Ustawienia daty i zegara Set date (ustaw datę), set time (ustaw zegar), Select time zone (wybierz strefę czasową), select date format (wybierz format daty). 4.8 Informacje o urządzeniu 5. Instalowanie i zarządzanie aplikacjami 12

14 5.1 App installer (instalator aplikacji) Tablet obsługuje aplikacje Android dostarczane przez innych dostawców oprogramowania. Wiekszość z nich może zostać pobrana i zainstalowana za pośrednictwem sieci lub skopiowana na dysk FLASH lub kartę SD. Kliknij ikonę instalatora aplikacji, aby wyświetlić dostępne opcje - Install (instaluj), Manage (zarządzaj), Exit (wyjdź). Instalowanie: Kliknij Install, aby przejść do interfejsu instalacji aplikacji. Interfejs dysku wewnętrznego oddzielony jest od interfejsu karty SD. Wybierz aplikację, która ma zostać zainstalowana, kliknij na nią, a następnie po zainstalowaniu wróć do menu głównego, gdzie zostanie ona wyświetlona. Uwaga: niektóre aplikacje mogą być poprawnie zainstalowane jedynie na karcie pamięci, natomiast nie działać w przypadku ich instalacji bezpośrednio w pamięci urządzenia. Zarządzaj: kliknij "manage", aby przejść do interfejsu aplikacji. Kliknij ikonę instalacyjną, aby przejść do interfejsu działania. 6. Rozwiązywanie problemów Nie można uruchomić tabletu: 1. Sprawdź poziom energii baterii. 2. Podłącz zasilacz, a następnie spróbuj uruchomić tablet ponownie. 3. Jeśli po naładowaniu baterii nadal nie można uruchomić tabletu, skontaktuj się z sprzedawcą. Po włączeniu ekranu lub wyświetleniu obrazu startowego urządzenie wyłącza się : 1. Zbyt niski poziom energii w baterii - należy ją naładować. Brak dźwięku w słuchawkach: 1. Sprawdź czy siła głosu nie jest zmniejszona do Sprawdź czy odtwarzany plik muzyczny nie jest uszkodzony. Spróbuj odtworzyć inny plik muzyczny. Jeśli plik jest uszkodzony, możliwy jest odsłuch zniekształconych dźwięków. Nie można kopiować plików, odtwarzać muzyki itd. 1. Sprawdź połączenie pomiędzy tabletem a komputerem. 2. Sprawdź czy pamięć urządzenia nie jest pełna. 3. Sprawdź czy przewód USB nie jest uszkodzony. 4. Połączenie USB mogło zostać przerwane. 7. Podstawowe funkcje Konfiguracja sprzętu: 13

15 Wymiary: (długość*szerokość*grubość) 192*117*10.3mm Szybkość procesora CPU: Maksymalnie 1,2 Ghz (optymalne taktowanie: 1 GHz) Pamięć: 4G RAM: 512 MB Karta TF: 128M-16G Wyświetlacz: 7-calowy wyświetlacz dotykowy Rozdzielczość: 800:480 Bateria i jej pojemność: wbudowana bateria polimerowa, 2800Mah USB: USB 2.0, OTG Czujnik G: 3D Rejestrowanie dźwięku: wbudowany mikrofon System operacyjny: Android 4.0 Wideo: MKV(H.264HP).AVI, RM/RMVB, FLV, MPEG-1/2 Muzyka: MP3, WMA, APE, FLAC, AAC, AC3, WAV Obrazy: JPEG, BMP, GIF, PNG, TIF English OV-TB-08B Attention: This handbook contains important security measures and the correct use of the product information, in order to avoid accidents. Pls make sure to reading the manual carefully before use the device. Please don t be in high temperature, moisture or very dust place Please don t be in high temperature, Especially in summer don't put the device in the car when Windows closed. Avoid fall or Violent collision of the device, don t make the TFT display screen were violent tremor, This could cause TFT display screen abnormal or damage. Please choose the appropriate volume, Use headphones should not be too big volume, If feel tinnitus, Lower the volume or stop using it please charge In the following condition, A. The battery power ICONS shows have no power B. The system automatically shut off, startup after power off soon C. Operation buttons no response D. The machine that the top right corner show red icons When the device in the format or ongoing upload and download file, please don't suddenly 14

16 disconnect, This could cause application error. For those who because of damage to the product, repair, or other causes of erased the memory, The company shall not be liable for any responsibility, please follow the user manual for the standardized operation to use the device. Don t disassemble the product, don t use alcohol Thinner or benzene to scrubbing products Don't use the device one of the place of prohibit to use electronic equipment in regional (such as the plane) Please don't using the Tablet PC when you in driving or walking down the street, USB just only be used for data transmission The company reserves the right to improve product, products specification and design have any change, The information is subject to changes without prior notice. (This tablet is no waterproof function) Overmax Company is not responsible for problems related to malfunction of the operating system after installing new applications, and applications under its control. To use an authorized repair service and qualified personnel. Any attempt to repair yourself, or by unauthorized service will void the warranty. Overmax Company is not responsible for any loss of data or profits, as well as for any other consequential or indirect damages resulting from the use of equipment brands. Remark All pictures in this manual is just for your reference. products specification and design have any change, The information is subject to changes without prior notice. 1. appearance and button: 15

17 1.2 Touch panel 7 Capacitive touch panel: In The Operation, to click, dragging on the touch panel 1.2 POWER startup: Long Press and hold the power button, the system will enter the main interface shutdown: In the main menu interface, Press the power button about 5 second to shutdown, The system can hint "power off" option, Click ok. you can safely shut down. Lock screen: Short press Power button to lock screen or unlock screen. Remark 1.When power is empty, system will shut down automatically. 2.Illegal turn off the device, restart will scan and restore the disk, it may take longer time to enter into system 1.3 ESC Short Press ESC button will return the last interface, long Press ESC button will return the main interface 1,4 Menu the Tablet under normal operating conditions, short press M button will Back to the home screen 1.5 Volume +, Volumethe buttons on top Volume +, Volume-achieve changes in the volume. 1.6 earphone jack 3.5 mm standard earphone jack 1.7 Video output interface HDMI output interface 1.8 TF card TF-CARD solt: external T-FLASH card 1.9 Mini USB Mini USB jack: you can use it to connect the computer for data transmission, charging and external connection USB flash drive 1.10 Reset When the Tablet under the condition of the crash, use the small objects to short press RESET button, Tablet will force to shutdown. Remark : unless unable to shutdown, otherwise don t use the reset, suggest you to shutdown by normal, if no will easy to damage the machine system. 2. First use 2.1 Battery management and charge Before first use, please set the device's battery is fully charged Just need to connect the adaptor or USB interface, then you can charge The first two times charging please keep about 6 hours, after that you just need 4 hours to charge. Remark : This tablet using Built-in type polymer battery, Charge must be to choose standard adaptor (Input: AC110~240V 50/60Hz Max:180MA.. Output: DC5.0~5.5V/1.5A), this device without supply DC charging, USB interface can charge, Choose USB interface to charger During the charging, the battery icon will scroll When finished charging, battery icon will become green and stop rolling 16

18 In order to prolong the service life of the machine, suggest use out battery power before charge it Remark : 1. If you long time don t to use this Tablet,,in order to avoid power consumption caused damage, pls charge/play the battery once a month. 2 After low battery shut down, connect DC adaptor, device will remind low battery, charging, need to wait some time until the battery is enough power to enter into main menu. 3. Device charging should be in standby status for reach normal charging time. Because with device and screen consumption, it may cause longer charging time. 2.2 Connection with PC U Use USB cable to connect device to PC, device will pop up the USB connection window, click Turn on USB storage to connect to PC Into the load mode, you can copy, delete the file on thedevice and the file on the memory card. 3. Equipment operation interface 3.1 Main interface describe After startup will enter the main interface 17

19 In the main interface, you can : Management main interface software ICONS: long press the icons 3 second, after the icons will bigger, then you can drag anywhere in the interface. Delete icons: long press the icons 3 second, drag the icons to the Recycle Bin icon, once it become red, Loosen your hand, after that you can delete icon You touch the screen keep a time, appear the dialog box Add to Home screen as shown below: 18

20 3.2 status bar describe The status bar above of the screen Top left display main interface software, T-Flash card, USB connection status and so on Top right display the battery, battery charge icons, current time, set time, Settings Menu, ESC button. 3.3 Use touch panel Device equipped with a 7 touch screen. Following the main touch screen area is described, and describes some of the tips for how to use the touch screen. No matter which interface you are on the screen, can go back to main screen through pressing the soft key on the upper left corner of the main screen. Attention The main screen soft key functions as the machine back key In different applications, by tapping the back soft key on the upper right corner on the touch screen, you can return to its interface on the up floor. In different applications, by tapping the menu key on the upper right corner of touch screen, the screen will appear the operation setting interface as follows, Remark : The main screen soft key functions as the machine menu 19

21 In the main interface, you can touch the icon to open the APPs In different browser(file, music, video, pictures), You shift and drag the scroll bar, so that the file list can up or down to roll. 4. Equipment basic set Setting: Click setting icons, enter setting interface 20

22 4.1 Silent mode, Volume, Notification ringtone, Audible selection, Screen lock sounds, 21

23 4.2 security Unknown sources: Click Unknown Sources, Remark : when you Firmware Upgrade, pls close the USB connect How to uninstall? 1. enter setting > Application > Manage application And then there will be installed the program list 2. Click you want to uninstall icons, will enter the following interface 3. Click Uninstall, then you can delete the application 22

24 4.3 Backup& rest Factory data reset 4.4 Storage Remove TF card, view of the available storage space 23

25 Remark : pls touch option dismount SD card, so that can safety to remove SD card 4.6. Language & keyboard Setting: (Language), text input and automatic error correction options; Select Language: 54 kind of national languages are available Remark: Android system can support 54 kind of language, now menu interface just support 14 kind of language, Keyboard & input method : Android keyboard setting Show suggestions: Display suggested words while typing Auto-complete: Specebar and punctuation automatically insert highlighted word 4.7. Date & time setting 24

26 Set date, set time, Select time zone and select date format 4.8 About Tablet 5 Apps Install and manage 5.1 App installer This Tablet can support Android APP in market by third party, most Apps can install in the network, can copy to NAND FLASH or SD card. Click App installer icon, will appear Install, manage, Exit options. Install: Click install, enter Apk install interface 25

27 Separately for Internal Memory disk and SD Card disk. Select the APK you would like to install, click it to install, go back to main menu, will display the installed app you just selected. Remark: some 3 rd APP must install properly by memory card, downloaded 3 rd party app may not install properly on device. Manage: click manage, enter third party interface Click install icon, will enter Action interface 6 Problem solution Device can t to open 1. Check the battery power 2. Connect adaptor first, then check again 3. After charging then can t to open, pls contact with the supplier After startup the screen or the opening picture has been appear, the the device appear shutdown 1. Power is not enough, please charge Headset can't hear the voice 1. Pls check the volume whether set to 0 2. Check the music file whether damaged. Try playing other music, if the file have damaged may lead to serious noise or hop sounds. Can copy file or play music and so on 1. Pls check between computer and device is correct connection 2. check the memory storage space is already full 3. check the USB cable is good or not 4. USB connection is disconnected Český OV-TB-08B Upozornění: Tento manuál obsahuje důležitá bezpečnostní opatření a pokyny ke správnému použití zařízení, kterými je nutné se řídit, aby nedocházelo k nehodám. Před použitím zařízení si manuál pozorně přečtěte. Nepoužívejte zařízení v prostředí s vysokou teplotou, vysokou vlhkostí či na velmi prašném místě Vyvarujte se prostředí s vysokou teplotou, v létě zařízení nenechávejte v autě se zavřenými okny Předcházejte pádu či nárazu zařízení a nebezpečným vibracím TFT obrazovky, které by ji mohly změnit její chování nebo ji výrazně poškodit 26

28 Vždy volte vhodnou hlasitost, zvuk ve sluchátkách by neměl být příliš hlasitý. Při pocitu hučení v uších hlasitost snižte nebo přestaňte sluchátka používat Dobití baterie je nutné v následujících situacích: A. Ikona stavu nabití baterie ukazuje, že baterie je vybitá B. Systém se automaticky vypne, poté je možné jej znovu zapnout C. Po zmáčknutí tlačítka zařízení nereaguje D. V pravém horním rohu se zobrazují červené ikony Pokud zařízení formátujete, nahráváte z něj data či do něj data stahujete, neodpojujte jej. Náhlé odpojení by mohlo způsobit chybu aplikace. Pokud z důvodu poruchy, opravy či jiného důvodu vymažete paměť, společnost nenese žádnou zodpovědnost, veškeré standardizované postupy použití zařízení jsou popsány v manuálu Zařízení nerozebírejte, k jeho čištění nepoužívejte alkohol, ředidlo ani benzen Nepoužívejte zařízení na místech, kde je zakázáno použití elektronických přístrojů (například v letadle) Nepoužívejte PC tablet pokud řídíte či se pohybujete na ulici USB používejte pouze na přenos dat Společnost má vyhrazena práva na vylepšování produktu, jeho specifikaci a úpravu designu. Není povinna o takovýchto změnách předem informovat. (Tento tablet není voděodolný) Společnost Overmax není zodpovědná za případné selhání operačního systému způsobeného nově nainstalovanými aplikacemi či aplikacemi pod správou těchto nově nainstalovaných aplikací. V případě problému se obraťte na autorizovaný servis s kvalifikovaným personálem. Při opravě v neautorizovaném servise či vaší vlastní se vzdáváte záruky. Společnost Overmax není zodpovědná za jakoukoli ztrátu dat či zisku, stejně jako není zodpovědna za následky a nepřímá poškození způsobená použitím příslušenství od dodavatelů. Poznámka Veškerý obrazový materiál v příručce je pouze pro vaši představu. Specifikace a vzhled produktu se může změnit, aniž byste o tom byli informováni. 1. vzhled a tlačítka: 27

29 1.3 Dotykový panel 7 Kapacitní dotykový panel: panel ovládáme kliknutím, je možné položky na něm přesouvat (přetahovat) 1.2 Zapínání/Vypínání Zapnutí: Do provozu uvedeme dlouhým stisknutím a následným držením aktivačního tlačítka (power), po spuštění se zobrazí hlavní plocha Vypnutí: Jste-li na hlavní ploše, stiskněte aktivační tlačítko a podržte jej přibližně 5 sekund, vzápětí systém zobrazí možnost vypnout. Stiskněte ok a zařízení se bezpečně vypne. Zamčení obrazovky: Krátce stiskněte aktivační tlačítko k zamčení i odemčení. Poznámka 1.Při vybití baterie se zařízení automaticky vypne. 2.Pokud bylo zařízení chybně vypnuto, při příštím zapnutí se provede revize disku, zapínání může trvat déle než obvykle. 1.3 ESC (Odejít) Krátkým stisknutím ESC tlačítka se vrátíte na poslední zobrazenou plochu. Dlouhým stisknutím se vrátíte na hlavní plochu. 1,4 Menu Za běžných podmínek se stisknutím tlačítka M vrátíte na hlavní plochu 1.5 Ovládání hlasitosti Hlasitost ovládáme tlačítky Volume+ a Volume- umístěnými na vrchu tabletu 1.6 vstup na sluchátka standardní vstup 3.5 mm 1.7 Výstupní rozhraní videa HDMI 28

30 1.8 TF karta TF-CARD solt: externí T-FLASH karta 1.9 Mini USB Mini USB přípojka: slouží k propojení tabletu a počítače za účelem přenosu dat a nabíjení nebo k připojení externího USB flash disku 1.10 Reset (nouzové vypnutí) V případě nehody použijte malý nástroj ke stisknutí tlačítka RESET, tablet se nouzově vypne Poznámka : Chcete-li předejít možnému poškození systému, používejte nouzové vypnutí výhradně pokud tablet není možno vypnout standardně. 2. První použití 2.1 Ovládání a nabíjení baterie Před prvním použitím plně dobijte baterii. Stačí připojit adaptér či USB (k počítači), poté se baterie nabije. Poprvé a podruhé dobíjejte tablet 6 hodin, při dalších dobitích stačí 4 hodiny. Poznámka : Tento tablet využívá zabudovanou polymerovou baterii, k dobíjení používejte standardní adaptér (Vstup: AC110~240V 50/60Hz Max:180MA.. Výstup: DC5.0~5.5V/1.5A), toto zařízení se dobíjí střídavým proudem, dobíjí se přes USB, nabíječku připojte k tabletu přes USB rozhraní Během dobíjení se ikona baterie bude naplňovat Při dobití začne ikona zeleně svítit a dále už se plnit nebude K zachování životnosti baterie přispívá, necháte-li ji pokaždé úplně vybít před tím, než ji znovu dobijete. Poznámka : 1. Pokud tablet dlouhou dobu nepoužíváte a chcete předejít poruše baterie, dobijte ji alespoň jednou za měsíc. 2 Při nouzovém vypnutí způsobeném vybitím baterie připojte adaptér. Zařízení se nedokáže okamžitě zapnout. Hlavní plochu je možné zobrazit teprve když je baterie dostatečně dobitá. 3. Pokud při nabíjení tablet používáte, úplné nabití zabere delší dobu, než obvykle. Je vhodné jej při nabíjení nepoužívat Připojení k počítaři Při připojení k počítači přes USB kabel se na ploše tabletu objeví okno. Pro připojení stiskněte tlačítko Turn on USB Storage (Zapnout USB připojení). Po aktivaci připojení můžete kopírovat a mazat soubory uložené v paměti zařízení a na paměťové kartě. 29

31 3. Rozhraní pro provoz zařízení 3.1 Popis hlavní plochy Po zapnutí zařízení se objeví hlavní plocha Z hlavní plochy ovládáte: Hlavní softwarové ikony: po dlouhém stisku asi o délce 3 sekund se ikony zvětší a můžete je přesunout na libovolné místo na ploše. Mazání ikon: po dlouhém stistku asi o délce 3 sekund ikonu můžete přetáhnout na ikonu odpadkového koše. Když se ikona zbarví červeně, můžete ji pustit. Poté je možné ji odstranit. Dotkněte se obrazovky a chvíli vyčkejte. Objeví se dialogové okno Add to Home screen (přidat na 30

32 Domácí obrazovku), viz. níže na obrázku: 3.2 popis stavové lišty Stavová lišta nad obrazovkou V horním levém rohu se nachází hlavní softwarové rozhraní, ovládání T-Flash karty, stav USB připojení a podobně V pravém horním rohu se robrazuje stav baterie, ikony dobíjení baterie, nastavení času, Menu Nastavení, ESC tlačítko 3.3 Použití dotykového panelu Zařízení je vybaveno 7 dotykovou obrazovkou. Zde je popsána hlavní dotyková oblast. Najdete zde také tipy k použití obrazovky. Z jakékoli plochy, na které momentálně jste, je možno se snadno vrátit na hlavní obrazovku pomocí tlačítka v levém dolním rohu obrazovky. Upozornění Následující tlačítko funguje jako tlačítko zpět V různých aplikacích se následujícím tlačítkem v pravém dolním rohu na dotykové obrazovce vracíte do aplikace o úroveň výše. V různých aplikacích, se pomocí tlačítka menu v pravém dolním rohu dotykové obrazovky, na obrazovce se zobrazí rozhraní pro správu provozu zařízení, 31

33 Poznámka : Následující tlačítko funguje také jako nabídka lišty. Na hlavní ploše spustíte aplikaci dotykem příslušné ikony V prohlížečích (souborů, hudby, videa, obrázků) se posunujete nahoru a dolů pomocí rolovací 4. Základní nastavení zařízení Nastavení: Klikněte na ikonu nastavení, objeví se následující rozhraní 32

34 4.1 Tichý mód, Hlasitost, Upomínky a vyzvánění, Výběr zvuků, Zvuk zamykání obrazovky, 33

35 4.2 bezpečnost Neznámý zdroj (Unknown Sources): Neznamý Zdroj povolen Poznámka : při instalaci nového Firmware vypněte připojení USB Jak odinstalovat aplikace? 1. otevřít nastavení > Application (Aplikace) > Manage application (Správa aplikací), zobrazí se seznam nainstalovaných aplikací 2. Klikněte na ikonu aplikace, kterou chcete odinstalovat, zobrazí se následující rozhraní 3. Stiskněte Odinstalovat, tím se aplikace vymaže 34

36 4.3 Podpora & další Vymazání veškerých dat 4.4 Paměť Vyjměte TF kartu, zobrazí se dostupná paměť zařízení 35

37 Poznámka : použijte možnost dismount SD card (odebrat SD kartu) k jejímu bezpečnému odebrání 4.6. Jazyk & klávesnice Nastavení: (Language - jazyk), zadávání textu a automatické opravy chyb; Vyberte jazyk: máte na výběr z 54 mezinárodních jazyků Poznámka: systém Android podporuje 54 jazyků, ovšem nyní je v menu pouze 14 z nich. Klávesnice & zadávání : Android keyboard setting (nastavení klávesnice Android) Show suggestions (Zobrazit možnost): Během psaní se zobrazují slova, která byste mohli chtít napsat Auto-complete (Auto-doplnění): Specebar a interpunkce automaticky doplní zvýrazněné slovo 4.7. Nastavení Data & času 36

38 Pro nastavení data a času vyberte časovou zónu a formát údajů 4.8 O tabletu 5 Instalace a správa aplikací 5.1 Instalace aplikací Tento tablet podporuje AndroidAPP (aplikace Androidu) jako třetí strana. Většinu aplikací je možno nainstalovat v rámci sítě, jde je kopírovat na NAND FLASH a SD kartu. Klikněte na ikonu instalace, objeví se možnosti instalovat, spravovat či odejít. Instalovat: Klikněte na Install (instalovat), objeví se rozhraní pro instalaci 37

39 Pro zabudovanou paměť a SD kartu jsou oddělená rozhraní. Vyberte aplikaci, kterou chcete instalovat, klikněte pro instalaci, vraťte se ho hlavního menu, kde se uvidíte právě nainstalovanou aplikaci. Poznámka: některé 3 rd aplikace se musí nainstalovat přes paměťovou kartu, stažené 3 rd aplikace se mohou nainstalovat chybně. Správa: klikněte pro správu, přejdete do rozhraní 3 rd aplikace Klikněte pro instalaci ikony, přejdete do rozhraní akcí 6 Řešení problémů Zařízení se nezapíná 1. Ověřte, že baterie je dostatečně nabitá, 2. Připojte adaptér a zkuste zařízení zapnout, 3. Pokud se zařízení nezapne ani po dobití, kontaktujte dodavatele. Po spuštění obrazovky nebo zobrazení úvodního obrázku se zařízení zdá být vypnuté 1. Baterie nemá dostatečnou energii, dobijte ji V headsetu není slyšet hlas 1. Zkontrolujte, zda-li hlasitost není nastavena na 0 2. Zkontrolujte soubor s hudbou, může být poškozený. Zkuste spustit jinou hudbu. Poškozený hudební soubor může způsobit nepříjemný hluk či přeskakování. Nelze kopírovat soubory či přehrávat hudbu apod. 1. Zkontrolujte funkčnost spojení mezi počítačem a tabletem 2. Ověřte, že na tabletu je volná paměť dostatečné velikosti 3. Zkontrolujte USB kabel 4. USB spojení mohlo být přerušeno 38

40 Declaration of Conformity We Overmax Polska Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, S.K., products name : Tablet OV-TB-08B, hereby we confirm above product compliance with the European directive of CE : -EMC :2004/108/EC -LVD:2006/95/EC -R&TTE:1999/5/EC -ROHS:2011/65/EU Below standards were tested and passed : -EMC: ETSI EN V1.8.1 ( ) ETSI EN V2.1.1 ( ) -LVD: EN : A11: A1: A12:2011 -R&TTE: EN V1.7.1:2006 EN 62311:

1. Wygląd i przyciski:

1. Wygląd i przyciski: OV-TB-09 Uwaga: Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje odnośnie środków bezpieczeństwa oraz prawidłowego wykorzystania produktu, w celu uniknięcia wypadków. Przed rozpoczęciem korzystania z produktu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. OV-Solution10. User manual PL/EN/CZ/SK

Instrukcja obsługi. OV-Solution10. User manual PL/EN/CZ/SK Instrukcja obsługi User manual PL/EN/CZ/SK OV-Solution10 1 Witamy Dziękujemy za zakup naszego tabletu. Aby zapoznać się z produktem we właściwy sposób, prosimy o uważne przeczytanie instrukcji przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Skrócona Instrukcja Użytkownika

Skrócona Instrukcja Użytkownika Skrócona Instrukcja Użytkownika User Manual PL /EN / CZ / SK / RO / HU OV-Solution10+ Wstęp Dziękujemy za zakup naszego produktu. Jesteśmy przekonani, że korzystanie z niego będzie dla Państwa prawdziwą

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi OV-Action

Instrukcja obsługi OV-Action Instrukcja obsługi OV-Action INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy uważnie przeczytać informacje zawarte w tej instrukcji Aby wydłużyć żywotność przenośnego

Bardziej szczegółowo

GOCLEVER TAB T72GPS TV

GOCLEVER TAB T72GPS TV GOCLEVER TAB T72GPS TV USER S MANUAL INSTRUKCJA OBSŁUGI www.goclever.com 1 Declaration of Conformity Hereby GOCLEVER Technology declares that the product complies with the essential requirements and other

Bardziej szczegółowo

GOCLEVER TAB T73 USER S MANUAL INSTRUKCJA OBSŁUGI. www.goclever.com

GOCLEVER TAB T73 USER S MANUAL INSTRUKCJA OBSŁUGI. www.goclever.com GOCLEVER TAB T73 USER S MANUAL INSTRUKCJA OBSŁUGI www.goclever.com 1 Declaration of Conformity Hereby GOCLEVER Technology declares that the product complies with the essential requirements and other provisions

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. User Manual. OV-DualDriveMax

Instrukcja użytkownika. User Manual. OV-DualDriveMax Instrukcja użytkownika User Manual OV-DualDriveMax Polski 1 1 Wprowadzenie Niniejsza instrukcja systematycznie zapoznaje użytkownika z funkcjami, sposobem obsługi oraz ostrzeżeniami odnośnie użytkowania

Bardziej szczegółowo

QUICKI 731 TABLET PC

QUICKI 731 TABLET PC QUICKI 731 TABLET PC SPIS TREŚCI: SAFETY INSTRUCTIONS:... 4 INFORMATION CONCERNING MAINTANANCE AND EXPLOATATION:... 4 REMARKS CONCERNING SAFETY:... 5 1. OUTLOOK DESCRIPTION:... 6 2. POWER BUTTON USAGE:...

Bardziej szczegółowo

GOCLEVER TAB T76GPS/T76GPS TV OWNER S MANUAL

GOCLEVER TAB T76GPS/T76GPS TV OWNER S MANUAL GOCLEVER TAB T76GPS/T76GPS TV OWNER S MANUAL GOCLEVER TAB T76GPS/T76GPS TV INSTRUKCJA OBSŁUGI VISIT OUR WEBSITE WWW.GOCLEVER.COM TO SEE MORE PRODUCTS TAB, NAVIO, DVR, DVB-T Read this manual before installation

Bardziej szczegółowo

user s manual MODECOM

user s manual MODECOM user s manual MODECOM Contents: Important Notices 4 Keys and Functions 5 I. Getting Started 6 1.1 Turn on/off 6 1.2 Lock/unlock the screen (sleep mode) 6 1.3 Connect to computer 7 II. Your Home Screen

Bardziej szczegółowo

GOCLEVER TAB I101. /Place photo here/

GOCLEVER TAB I101. /Place photo here/ GOCLEVER TAB I101 /Place photo here/ USER S MANUAL INSTRUKCJA OBSŁUGI www.goclever.com Declaration of Conformity Hereby GOCLEVER Technology declares that the product complies with the essential requirements

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika OV-TB-08 II Wstęp Dziękujemy za zakup naszego produktu. Przed rozpoczęciem korzystania z produktu należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję, a następnie zachować ją do przyszłego

Bardziej szczegółowo

USER S MANUAL INSTRUKCJA OBSŁUGI www.goclever.com

USER S MANUAL INSTRUKCJA OBSŁUGI www.goclever.com GOCLEVER TAB A971 USER S MANUAL INSTRUKCJA OBSŁUGI www.goclever.com Declaration of Conformity Hereby GOCLEVER Technology declares that the product complies with the essential requirements and other provisions

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi OV-TB-03b

Instrukcja obsługi OV-TB-03b Instrukcja obsługi OV-TB-03b 1 Zawartość Zawartość... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 1 Wprowadzenie... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 1.1 Podziękowanie... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 1.2 Komunikaty...

Bardziej szczegółowo

PENTAGRAM TAB 8.0 [P 5332] Skrócona instrukcja obsługi PL. Quick Guide EN 2012-04-08

PENTAGRAM TAB 8.0 [P 5332] Skrócona instrukcja obsługi PL. Quick Guide EN 2012-04-08 Skrócona instrukcja obsługi PL Quick Guide EN 2012-04-08 PL Skrócona instrukcja obsługi PL PL PENTAGRAM TAB 8.0 [P 5332] Najnowsze wersje instrukcji, sterowników i oprogramowania dostępne są na stronie

Bardziej szczegółowo

PENTAGRAM QUADRA 7 ULTRA SLIM [P 5350]

PENTAGRAM QUADRA 7 ULTRA SLIM [P 5350] Skrócona instrukcja obsługi PL Quick Guide EN 2013-06-10 PL Skrócona instrukcja obsługi PL PL PENTAGRAM QUADRA 7 ULTRA SLIM [P 5350] Najnowsze wersje instrukcji, sterowników i oprogramowania dostępne

Bardziej szczegółowo

TAB 7500 OWNER S MANUAL TAB 7500 INSTRUKCJA OBSŁUGI

TAB 7500 OWNER S MANUAL TAB 7500 INSTRUKCJA OBSŁUGI TAB 7500 OWNER S MANUAL TAB 7500 INSTRUKCJA OBSŁUGI VISIT OUR WEBSITE WWW.GOCLEVER.COM TO SEE MORE PRODUCTS TAB, NAVIO, DVR, DVB-T Read this manual before installation and use. Contents /Spis treści English

Bardziej szczegółowo

PENTAGRAM TAB 7.6 [P 5346] Skrócona instrukcja obsługi PL. Quick Guide EN 2013-09-23

PENTAGRAM TAB 7.6 [P 5346] Skrócona instrukcja obsługi PL. Quick Guide EN 2013-09-23 Skrócona instrukcja obsługi PL Quick Guide EN 2013-09-23 PL Skrócona instrukcja obsługi PL PL PENTAGRAM TAB 7.6 [P 5346] Najnowsze wersje instrukcji, sterowników i oprogramowania dostępne są na stronie

Bardziej szczegółowo

TAB A93 OWNER S MANUAL TAB A93 INSTRUKCJA OBSŁUGI

TAB A93 OWNER S MANUAL TAB A93 INSTRUKCJA OBSŁUGI TAB A93 OWNER S MANUAL TAB A93 INSTRUKCJA OBSŁUGI VISIT OUR WEBSITE WWW.GOCLEVER.COM TO SEE MORE PRODUCTS TAB, NAVIO, DVR, DVB-T Read this manual before installation and use. Contents /Spis treści English

Bardziej szczegółowo

NAVIO 500 Plus, 705V Plus, 705CAM OWNER S MANUAL. NAVIO 500 Plus, 705V Plus, 705CAM INSTRUKCJA OBSŁUGI

NAVIO 500 Plus, 705V Plus, 705CAM OWNER S MANUAL. NAVIO 500 Plus, 705V Plus, 705CAM INSTRUKCJA OBSŁUGI NAVIO 500 Plus, 705V Plus, 705CAM OWNER S MANUAL NAVIO 500 Plus, 705V Plus, 705CAM INSTRUKCJA OBSŁUGI VISIT OUR WEBSITE WWW.GOCLEVER.COM TO SEE MORE PRODUCTS TAB, NAVIO, DVR, DVB-T Read this manual before

Bardziej szczegółowo

PENTAGRAM COMBO 4-CORE [P 400-1] Skrócona instrukcja obsługi. Quick Guide 2013-07-08

PENTAGRAM COMBO 4-CORE [P 400-1] Skrócona instrukcja obsługi. Quick Guide 2013-07-08 PENTAGRAM COMBO 4-CORE [P 400-1] Skrócona instrukcja obsługi Quick Guide 2013-07-08 Skrócona instrukcja obsługi PL PENTAGRAM COMBO 4-CORE [P 400-1] Najnowsze wersje instrukcji, sterowników i oprogramowania

Bardziej szczegółowo

PENTAGRAM EGO [P 450-1] Skrócona instrukcja obsługi. Quick Guide 2013-02-25

PENTAGRAM EGO [P 450-1] Skrócona instrukcja obsługi. Quick Guide 2013-02-25 PENTAGRAM EGO [P 450-1] Skrócona instrukcja obsługi Quick Guide 2013-02-25 Skrócona instrukcja obsługi PL PENTAGRAM EGO [P 450-1] Najnowsze wersje instrukcji, sterowników i oprogramowania dostępne są

Bardziej szczegółowo

The provider of the device reserves the right to modify the device without any prior notice.

The provider of the device reserves the right to modify the device without any prior notice. 50.7HD-DVBT User manual Instrukcja obsługi The provider of the device reserves the right to modify the device without any prior notice. Lark Europe Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian

Bardziej szczegółowo

35.8. User manual Instrukcja obsługi. www.lark.com.pl. The provider of the device reserves the right to modify the device without any prior notice.

35.8. User manual Instrukcja obsługi. www.lark.com.pl. The provider of the device reserves the right to modify the device without any prior notice. 35.8 User manual Instrukcja obsługi The provider of the device reserves the right to modify the device without any prior notice. Lark Europe Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w urządzeniu

Bardziej szczegółowo

50.2. User manual Instrukcja obsługi. www.lark.com.pl. The provider of the device reserves the right to modify the device without any prior notice.

50.2. User manual Instrukcja obsługi. www.lark.com.pl. The provider of the device reserves the right to modify the device without any prior notice. 50.2 User manual Instrukcja obsługi The provider of the device reserves the right to modify the device without any prior notice. Lark Europe Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w urządzeniu

Bardziej szczegółowo

FONE 570Q FONE 570Q INSTRUKCJA OBSŁUGI

FONE 570Q FONE 570Q INSTRUKCJA OBSŁUGI FONE 570Q OWNER S MANUAL FONE 570Q INSTRUKCJA OBSŁUGI ODWIEDŹ NASZĄ STRONĘ WWW.GOCLEVER.COM ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z INNYMI PRODUKTAMI TAB, NAVIO, DVR, DVB-T Przed skorzystaniem z urządzenia zapoznaj się z niniejszą

Bardziej szczegółowo

Senior phone ML0639. Owner s manual EN Instrukcja obsługi PL

Senior phone ML0639. Owner s manual EN Instrukcja obsługi PL Senior phone ML0639 Owner s manual EN Instrukcja obsługi PL 1 General information 1.1 Profile Please read this pamphlet carefully in order to make your phone in perfect condition. Perfectly combining

Bardziej szczegółowo

MULT MUL IMEDIA TIMEDIA PLAY PLA

MULT MUL IMEDIA TIMEDIA PLAY PLA MULTIMEDIA PLAYER MULTIMEDIA PLAYER Contents 1. Preparation for use 5 Precaution 5 Caution when operating the touch button 7 Product components 8 Name of each part 9 Screen composition and Central function

Bardziej szczegółowo

Android TV 500 INSTRUKCJA OBSŁUGI OWNER S MANUAL

Android TV 500 INSTRUKCJA OBSŁUGI OWNER S MANUAL Android TV 500 INSTRUKCJA OBSŁUGI OWNER S MANUAL ODWIEDŹ NASZĄ STRONĘ WWW.GOCLEVER.COM ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z INNYMI PRODUKTAMI TAB, NAVIO, DVR, DVB-T Przed skorzystaniem z urządzenia zapoznaj się z niniejszą

Bardziej szczegółowo

www.navroad.com Copyrights Thank you for purchasing this model. Make sure to read through the manual before using it.

www.navroad.com Copyrights Thank you for purchasing this model. Make sure to read through the manual before using it. Copyrights www.navroad.com Thank you for purchasing this model. Make sure to read through the manual before using it. Keep the manual within reach of your hand, as it is necessary to refer to it when using

Bardziej szczegółowo