Do napraw korzystaj z autoryzowanego serwisu i wykwalifikowanego personelu. Wszelkie próby naprawy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Do napraw korzystaj z autoryzowanego serwisu i wykwalifikowanego personelu. Wszelkie próby naprawy"

Transkrypt

1 OV-TB-08B

2 Uwaga: Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje odnośnie środków bezpieczeństwa oraz prawidłowego wykorzystania produktu, w celu uniknięcia wypadków. Przed rozpoczęciem korzystania z produktu należy uważnie ją przeczytać. Nie należy używać produktu w ekstremalnie wysokich temperaturach, środowiskach zapylonych oraz nie należy dopuścić do zamoczenia go cieczą. Należy zwracać uwagę na wysokie temperatury, przede wszystkim latem, po zakończeniu używania produktu nie należy pozostawiać go w samochodzie. Należy dbać, by produkt nie został zrzucony lub w inny sposób uszkodzony. Wyświetlacz TFT nie powinien być poddawany gwałtownym ruchom, ani drganiom, gdyż może to spowodować zniekształcenie obrazu lub jego uszkodzenie. Używając produktu należy ustawić preferowaną głośność odtwarzania dźwięków. Podczas używania słuchawek, nie powinna być ona zbyt duża. Jeśli w trakcie słuchania użytkownik poczuje szum w uszach należy zmniejszyć głośność lub zaprzestać słuchania. Ładowania baterii należy dokonać w przypadku wystąpienia którejś z następujących sytuacji: A. - ikona baterii wskazuje na brak mocy; B. - system wyłączył się automatycznie, a następnie uruchomił ponownie; C. - przyciski funkcyjne nie działają; D. - w prawym górnym rogu urządzenia wyświetlone zostały czerwone ikony. Gdy urządzenie jest w trakcie procesu formatowania lub ściągania / wgrywania plików, nie należy nagle odłączać go od zasilania, gdyż może to spowodować błąd aplikacji. Firma nie odpowiada za utratę danych spowodowaną uszkodzeniem produktu, jego naprawą, ani innymi przyczynami. Należy postępować zgodnie z informacjami odnośnie standardowych czynności obsługi urządzenia zawartymi w niniejszej instrukcji. Nie należy rozmontowywać urządzenia, ani też używać do jego czyszczenia alkoholu, rozcieńczalników lub benzenów. Nie należy używać produktu w miejscach, gdzie obowiązuje zakaz korzystania z urządzeń elektronicznych (np. w samolotach). Nie należy korzystać z tabletu podczas kierowania samochodem lub idąc ulicą. USB służy wyłącznie przesyłowi danych. Firma zastrzega sobie prawo do ulepszania produktów, zmian w ich konstrukcji. Informacje mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. (Tablet nie jest urządzeniem wodoodpornym). specyfikacji i Firma Overmax nie odpowiada za problemy związane z nieprawidłowym działaniem systemu operacyjnego po zainstalowaniu nowych aplikacji, i aplikacji działających pod jego kontrolą. Do napraw korzystaj z autoryzowanego serwisu i wykwalifikowanego personelu. Wszelkie próby naprawy 1

3 samodzielnej, bądź też przez nieautoryzowany serwis będzie skutkować utratą gwarancji. Firma Overmax nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę danych lub zysków, jak również za żadne inne wtórne i pośrednie szkody powstałe w wyniku użytkowania urządzeń marki. [Uwaga] Wszystkie obrazki w niniejszej instrukcji są zamieszczone jedynie dla celów poglądowych. Firma zastrzega sobie prawo do ulepszania produktów, zmian w ich specyfikacji i konstrukcji. Informacje mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. 1. Wygląd i przyciski: 1.1 Dotykowy panel 7-calowy panel dotykowy: W celu przeprowadzenia operacji należy kliknąć lub przeciągnąć (ikonę, symbol itp.) na dotykowym panelu. 1.2 Przycisk POWER Włączanie: Wciśnięcie i przytrzymanie przycisku Power spowoduje wyświetlenie strony głównej. Wyłączanie: Będąc w interfejsie strony głównej, należy wcisnąć i przytrzymać przycisk Power przez około 5 sekund by wyłączyć system. System może wyświetlić komunikat z żądaniem potwierdzenia zamknięcia (opcja "power off"). Należy wówczas kliknąć ok. Następnie można 2

4 bezpiecznie wyłączyć zasilanie. Blokada ekranu: Krótkie wciśnięcie przycisku Power spowoduje zablokowanie lub odblokowanie ekranu. Uwaga 1. Gdy poziom energii baterii sięgnie zera, system wyłączy się automatycznie. 2. W przypadku nagłego (wymuszonego) wyłączenia urządzenia, podczas jego ponownego uruchomienia zainicjowany zostanie proces skanowania i przywracania dysku, co może spowodować dłuższy czas włączania systemu. 1.3 Przycisk ESC Krótkie wciśnięcie przycisku ESC spowoduje powrót do poprzedniego interfejsu, natomiast długie wciśnięcie (wciśnięcie i przytrzymanie) - powrót do głównego Menu. 1,4 Przycisk Menu W trybie zwykłym, krótkie wciśnięcie przycisku Menu spowoduje przejście do strony głównej. 1.5 Przyciski głośności (Volume +, Volume-) głosu. Znajdujące się u góry przyciski głośności pozwalają na zmniejszanie i zwiększanie siły 1.6 Port słuchawek Wejście na standardową wtyczkę słuchawek 3,5 mm. 1.7 Interfejs wyjścia wideo Interfejs wyjścia HDMI. 1.8 Karta TF Port karty TF: zewnętrznej karty typu T-FLASH. 1.9 Mini USB Wtyczka Mini USB: można wykorzystać ją aby podłączyć urządzenie do komputera w celu transmisji danych, ładowania oraz podłączenia zewnętrznego dysku Flash Resetowanie W przypadku gdy tablet nie działa prawidłowo (system zawiesił się itp.), należy przy użyciu małego przedmiotu wcisnąć przycisk RESET, aby spowodować wymuszone zamknięcie systemu. [Uwaga]: opcji RESET należy użyć tylko wówczas, gdy niemożliwe jest zwykłe zamknięcie systemu. Zbyt częste używanie tej opcji może spowodować uszkodzenie systemu lub samego tabletu. 2. Pierwsze użycie 3

5 2.1 Zarządzanie baterią i jej ładowanie Przed pierwszym użyciem należy do pełna naładować baterię. W tym celu wystarczy podłączyć zasilacz tabletu do gniazdka lub przewód mini USB do komputera PC. Pierwsze dwa ładowania powinny trwać około 6 godzin, każde kolejne - już tylko 4. Uwaga: W tablecie zastosowana została wbudowana bateria polimerowa. ładowanie powinno odbywać się za pośrednictwem standardowego zasilacza (wejście: AC110~240V 50/60Hz Max:180MA. Wyjście: DC5.0~5.5V/1.5A). Bateria może także zostać podładowana bez użycia zasilacza, za pośrednictwem interfejsu mini USB. Podczas procesu ładowania, ikona baterii będzie przesuwać się. Po zakończeniu ładowania zmieni kolor na zielony i pozostanie nieruchoma. W celu wydłużenia okresu użytkowania urządzenia zaleca się doprowadzenie do wyczerpania baterii przed rozpoczęciem jej ładowania. Uwaga: 1. W przypadku nieużywania tabletu przez długi okres czasu, aby uniknąć uszkodzenia produktu na skutek zużycia energii, należy raz w miesiącu naładować i wyczerpać baterię. 2. Jeśli nastąpi automatyczne wyłączenie urządzenia na skutek zbyt niskiego poziomu energii w baterii, należy podłączyć zasilacz w celu jej naładowania. Po jego podłączeniu musi minąć jakiś czas, aby w baterii znalazła się dostateczna ilość energii, pozwalająca na wyświetlenie głównego Menu. 3. Proces ładowania baterii powinien odbywać się w trybie gotowości urządzenia, aby czas ładowania był jak najmniejszy. W przypadku gdy urządzenie i wyświetlacz są włączone, czas ładowania wydłuży się. 2.2 Podłączenie do komputera Aby podłączyć tablet do komputera należy w tym celu wykorzystać przewód USB. Na ekranie tabletu wyświetlone zostanie okno podłączenia. Należy kliknąć komunikat "Turn on USB storage" aby nawiązać połączenie. 4

6 W trybie przesyłu danych możliwe jest kopiowanie i usuwanie plików zarówno w pamięci urządzenia jak i tych na karcie pamięci. 3. Interfejs operacyjny urządzenia 3.1 Opis głównego Menu Po uruchomieniu systemu wyświetlona zostanie strona główna. Możliwe są tutaj: Zarządzanie ikonami strony głównej: długie wciśnięcie którejś z ikon (3 sekundy) spowoduje jej powiększenie i możliwość przeciągnięcia jej w dowolne miejsce interfejsu. Usuwanie ikon: należy wcisnąć i przytrzymać przez 3 sekundy ikonę, a następnie przeciągnąć ją na ikonę kosza, a gdy zmieni kolor na czerwony, upuścić (zwalniając palec), co spowoduje jej 5

7 usunięcie. Wciśnięcie i przytrzymanie dowolnego miejsca ekranu poza ikonami spowoduje wyświetlenie okna dialogowego z napisem "Add to Home screen" (Dodaj do strony głównej), jak na obrazku poniżej: 3.2 Opis paska stanu Pasek stanu znajduje się u góry ekranu. Po jego lewej stronie umieszczona jest ikona strony głównej, ikona karty Flash oraz wskaźnik połączenia USB itd. Po prawej stronie natomiast - wskaźnik poziomu baterii, ikona ładowania, aktualny i ustawiony czas, ikona Menu ustawień, oraz przycisk ESC. 3.3 Panel dotykowy - obsługa Urządzenie wyposażone jest w 7-calowy dotykowy ekran. Podczas wykonywania operacji na dotykowym ekranie wyświetlane będą wskazówki dotyczące jego obsługi. Przebywając w jakimkolwiek interfejsie, możliwy jest powrót do strony głównej poprzez wciśnięcie ikony w lewym górnym rogu ekranu. [Uwaga] Ikona pełni funkcję klawisza powrotu. W przypadku niektórych aplikacji, kliknięcie przycisku powrotu - interfejsu wyżej (poprzedniego okna). w prawym górnym rogu ekranu, spowoduje przejście do W przypadku innych aplikacji, kliknięcie ikony wyświetlony zostanie interfejs ustawień operacji jak niżej: w prawym górnym rogu ekranu, 6

8 Uwaga: Ikona pełni funkcję Menu urządzenia. Na stronie głównej, poprzez kliknięcie ikon możliwe jest otwieranie przypisanych im aplikacji. W oknach przeglądarek (dokumentów, muzyki, wideo, obrazów), należy przesuwać pasek przewijania, aby przewijać w górę lub w dół listę dostępnych plików. 4. Ustawienia podstawowe Ustawienia: Kliknij ikonę ustawień, aby przejść do odpowiedniego interfejsu. 7

9 4.1 Tryb wyciszenia, dźwięk powiadomień, dźwięk zaznaczania (wyboru), dźwięki blokady 8

10 4.2 Ochrona Z nieznanych źródeł: Kliknij Unknown Sources, Uwaga : po zakończeniu aktualizacji oprogramowania należy zakończyć połączenie USB. Jak dokonać deinstalacji? 1. Należy wciskać kolejno setting > Application > Manage application, a nastepnie wyświetlona zostanie lista zainstalowanych aplikacji. 2. Kliknij ikonę aplikacji, która ma zostać odinstalowana, aby wyświetlić następujące okno: 3. Kliknij "Uninstall" (odinstaluj), aby usunąć aplikację. 9

11 4.3 Przywracanie ustawień domyślnych oraz pozostałe ustawienia Przywracanie ustawień fabrycznych 4.4 Nośniki pamięci Odinstaluj kartę pamięci lub sprawdź dostępną ilość miejsca na zapis (pojemność karty). 10

12 [Uwaga]: aby móc bezpiecznie odłączyć kartę SD należy uprzednio odinstalować ją klikając opcję "delete SD card" Język menu i klawiatury Ustawienia: Opcje językowe klawiatury oraz autokorekty: Select Language (Wybór języka): dostępne 54 języki. Uwaga: System Android obsługuje 54 różne języki, natomiast interfejs menu dostępny jest w 14 językach. Klawiatura oraz metoda wpisywania: Ustawienia klawiatury Android Show suggestions (wyświetlanie podpowiedzi): Opcja ta pozwala na wyświetlanie 11

13 podpowiedzi w trakcie pisania. Auto-complete Automatyczne wprowadzanie): Wciśnięcie spacji lub znaku interpunkcyjnego powoduje automatyczne wprowadzenie podświetlonego słowa. 4.7 Ustawienia daty i zegara Set date (ustaw datę), set time (ustaw zegar), Select time zone (wybierz strefę czasową), select date format (wybierz format daty). 4.8 Informacje o urządzeniu 5. Instalowanie i zarządzanie aplikacjami 12

14 5.1 App installer (instalator aplikacji) Tablet obsługuje aplikacje Android dostarczane przez innych dostawców oprogramowania. Wiekszość z nich może zostać pobrana i zainstalowana za pośrednictwem sieci lub skopiowana na dysk FLASH lub kartę SD. Kliknij ikonę instalatora aplikacji, aby wyświetlić dostępne opcje - Install (instaluj), Manage (zarządzaj), Exit (wyjdź). Instalowanie: Kliknij Install, aby przejść do interfejsu instalacji aplikacji. Interfejs dysku wewnętrznego oddzielony jest od interfejsu karty SD. Wybierz aplikację, która ma zostać zainstalowana, kliknij na nią, a następnie po zainstalowaniu wróć do menu głównego, gdzie zostanie ona wyświetlona. Uwaga: niektóre aplikacje mogą być poprawnie zainstalowane jedynie na karcie pamięci, natomiast nie działać w przypadku ich instalacji bezpośrednio w pamięci urządzenia. Zarządzaj: kliknij "manage", aby przejść do interfejsu aplikacji. Kliknij ikonę instalacyjną, aby przejść do interfejsu działania. 6. Rozwiązywanie problemów Nie można uruchomić tabletu: 1. Sprawdź poziom energii baterii. 2. Podłącz zasilacz, a następnie spróbuj uruchomić tablet ponownie. 3. Jeśli po naładowaniu baterii nadal nie można uruchomić tabletu, skontaktuj się z sprzedawcą. Po włączeniu ekranu lub wyświetleniu obrazu startowego urządzenie wyłącza się : 1. Zbyt niski poziom energii w baterii - należy ją naładować. Brak dźwięku w słuchawkach: 1. Sprawdź czy siła głosu nie jest zmniejszona do Sprawdź czy odtwarzany plik muzyczny nie jest uszkodzony. Spróbuj odtworzyć inny plik muzyczny. Jeśli plik jest uszkodzony, możliwy jest odsłuch zniekształconych dźwięków. Nie można kopiować plików, odtwarzać muzyki itd. 1. Sprawdź połączenie pomiędzy tabletem a komputerem. 2. Sprawdź czy pamięć urządzenia nie jest pełna. 3. Sprawdź czy przewód USB nie jest uszkodzony. 4. Połączenie USB mogło zostać przerwane. 7. Podstawowe funkcje Konfiguracja sprzętu: 13

15 Wymiary: (długość*szerokość*grubość) 192*117*10.3mm Szybkość procesora CPU: Maksymalnie 1,2 Ghz (optymalne taktowanie: 1 GHz) Pamięć: 4G RAM: 512 MB Karta TF: 128M-16G Wyświetlacz: 7-calowy wyświetlacz dotykowy Rozdzielczość: 800:480 Bateria i jej pojemność: wbudowana bateria polimerowa, 2800Mah USB: USB 2.0, OTG Czujnik G: 3D Rejestrowanie dźwięku: wbudowany mikrofon System operacyjny: Android 4.0 Wideo: MKV(H.264HP).AVI, RM/RMVB, FLV, MPEG-1/2 Muzyka: MP3, WMA, APE, FLAC, AAC, AC3, WAV Obrazy: JPEG, BMP, GIF, PNG, TIF English OV-TB-08B Attention: This handbook contains important security measures and the correct use of the product information, in order to avoid accidents. Pls make sure to reading the manual carefully before use the device. Please don t be in high temperature, moisture or very dust place Please don t be in high temperature, Especially in summer don't put the device in the car when Windows closed. Avoid fall or Violent collision of the device, don t make the TFT display screen were violent tremor, This could cause TFT display screen abnormal or damage. Please choose the appropriate volume, Use headphones should not be too big volume, If feel tinnitus, Lower the volume or stop using it please charge In the following condition, A. The battery power ICONS shows have no power B. The system automatically shut off, startup after power off soon C. Operation buttons no response D. The machine that the top right corner show red icons When the device in the format or ongoing upload and download file, please don't suddenly 14

16 disconnect, This could cause application error. For those who because of damage to the product, repair, or other causes of erased the memory, The company shall not be liable for any responsibility, please follow the user manual for the standardized operation to use the device. Don t disassemble the product, don t use alcohol Thinner or benzene to scrubbing products Don't use the device one of the place of prohibit to use electronic equipment in regional (such as the plane) Please don't using the Tablet PC when you in driving or walking down the street, USB just only be used for data transmission The company reserves the right to improve product, products specification and design have any change, The information is subject to changes without prior notice. (This tablet is no waterproof function) Overmax Company is not responsible for problems related to malfunction of the operating system after installing new applications, and applications under its control. To use an authorized repair service and qualified personnel. Any attempt to repair yourself, or by unauthorized service will void the warranty. Overmax Company is not responsible for any loss of data or profits, as well as for any other consequential or indirect damages resulting from the use of equipment brands. Remark All pictures in this manual is just for your reference. products specification and design have any change, The information is subject to changes without prior notice. 1. appearance and button: 15

17 1.2 Touch panel 7 Capacitive touch panel: In The Operation, to click, dragging on the touch panel 1.2 POWER startup: Long Press and hold the power button, the system will enter the main interface shutdown: In the main menu interface, Press the power button about 5 second to shutdown, The system can hint "power off" option, Click ok. you can safely shut down. Lock screen: Short press Power button to lock screen or unlock screen. Remark 1.When power is empty, system will shut down automatically. 2.Illegal turn off the device, restart will scan and restore the disk, it may take longer time to enter into system 1.3 ESC Short Press ESC button will return the last interface, long Press ESC button will return the main interface 1,4 Menu the Tablet under normal operating conditions, short press M button will Back to the home screen 1.5 Volume +, Volumethe buttons on top Volume +, Volume-achieve changes in the volume. 1.6 earphone jack 3.5 mm standard earphone jack 1.7 Video output interface HDMI output interface 1.8 TF card TF-CARD solt: external T-FLASH card 1.9 Mini USB Mini USB jack: you can use it to connect the computer for data transmission, charging and external connection USB flash drive 1.10 Reset When the Tablet under the condition of the crash, use the small objects to short press RESET button, Tablet will force to shutdown. Remark : unless unable to shutdown, otherwise don t use the reset, suggest you to shutdown by normal, if no will easy to damage the machine system. 2. First use 2.1 Battery management and charge Before first use, please set the device's battery is fully charged Just need to connect the adaptor or USB interface, then you can charge The first two times charging please keep about 6 hours, after that you just need 4 hours to charge. Remark : This tablet using Built-in type polymer battery, Charge must be to choose standard adaptor (Input: AC110~240V 50/60Hz Max:180MA.. Output: DC5.0~5.5V/1.5A), this device without supply DC charging, USB interface can charge, Choose USB interface to charger During the charging, the battery icon will scroll When finished charging, battery icon will become green and stop rolling 16

18 In order to prolong the service life of the machine, suggest use out battery power before charge it Remark : 1. If you long time don t to use this Tablet,,in order to avoid power consumption caused damage, pls charge/play the battery once a month. 2 After low battery shut down, connect DC adaptor, device will remind low battery, charging, need to wait some time until the battery is enough power to enter into main menu. 3. Device charging should be in standby status for reach normal charging time. Because with device and screen consumption, it may cause longer charging time. 2.2 Connection with PC U Use USB cable to connect device to PC, device will pop up the USB connection window, click Turn on USB storage to connect to PC Into the load mode, you can copy, delete the file on thedevice and the file on the memory card. 3. Equipment operation interface 3.1 Main interface describe After startup will enter the main interface 17

19 In the main interface, you can : Management main interface software ICONS: long press the icons 3 second, after the icons will bigger, then you can drag anywhere in the interface. Delete icons: long press the icons 3 second, drag the icons to the Recycle Bin icon, once it become red, Loosen your hand, after that you can delete icon You touch the screen keep a time, appear the dialog box Add to Home screen as shown below: 18

20 3.2 status bar describe The status bar above of the screen Top left display main interface software, T-Flash card, USB connection status and so on Top right display the battery, battery charge icons, current time, set time, Settings Menu, ESC button. 3.3 Use touch panel Device equipped with a 7 touch screen. Following the main touch screen area is described, and describes some of the tips for how to use the touch screen. No matter which interface you are on the screen, can go back to main screen through pressing the soft key on the upper left corner of the main screen. Attention The main screen soft key functions as the machine back key In different applications, by tapping the back soft key on the upper right corner on the touch screen, you can return to its interface on the up floor. In different applications, by tapping the menu key on the upper right corner of touch screen, the screen will appear the operation setting interface as follows, Remark : The main screen soft key functions as the machine menu 19

21 In the main interface, you can touch the icon to open the APPs In different browser(file, music, video, pictures), You shift and drag the scroll bar, so that the file list can up or down to roll. 4. Equipment basic set Setting: Click setting icons, enter setting interface 20

22 4.1 Silent mode, Volume, Notification ringtone, Audible selection, Screen lock sounds, 21

23 4.2 security Unknown sources: Click Unknown Sources, Remark : when you Firmware Upgrade, pls close the USB connect How to uninstall? 1. enter setting > Application > Manage application And then there will be installed the program list 2. Click you want to uninstall icons, will enter the following interface 3. Click Uninstall, then you can delete the application 22

24 4.3 Backup& rest Factory data reset 4.4 Storage Remove TF card, view of the available storage space 23

25 Remark : pls touch option dismount SD card, so that can safety to remove SD card 4.6. Language & keyboard Setting: (Language), text input and automatic error correction options; Select Language: 54 kind of national languages are available Remark: Android system can support 54 kind of language, now menu interface just support 14 kind of language, Keyboard & input method : Android keyboard setting Show suggestions: Display suggested words while typing Auto-complete: Specebar and punctuation automatically insert highlighted word 4.7. Date & time setting 24

26 Set date, set time, Select time zone and select date format 4.8 About Tablet 5 Apps Install and manage 5.1 App installer This Tablet can support Android APP in market by third party, most Apps can install in the network, can copy to NAND FLASH or SD card. Click App installer icon, will appear Install, manage, Exit options. Install: Click install, enter Apk install interface 25

27 Separately for Internal Memory disk and SD Card disk. Select the APK you would like to install, click it to install, go back to main menu, will display the installed app you just selected. Remark: some 3 rd APP must install properly by memory card, downloaded 3 rd party app may not install properly on device. Manage: click manage, enter third party interface Click install icon, will enter Action interface 6 Problem solution Device can t to open 1. Check the battery power 2. Connect adaptor first, then check again 3. After charging then can t to open, pls contact with the supplier After startup the screen or the opening picture has been appear, the the device appear shutdown 1. Power is not enough, please charge Headset can't hear the voice 1. Pls check the volume whether set to 0 2. Check the music file whether damaged. Try playing other music, if the file have damaged may lead to serious noise or hop sounds. Can copy file or play music and so on 1. Pls check between computer and device is correct connection 2. check the memory storage space is already full 3. check the USB cable is good or not 4. USB connection is disconnected Český OV-TB-08B Upozornění: Tento manuál obsahuje důležitá bezpečnostní opatření a pokyny ke správnému použití zařízení, kterými je nutné se řídit, aby nedocházelo k nehodám. Před použitím zařízení si manuál pozorně přečtěte. Nepoužívejte zařízení v prostředí s vysokou teplotou, vysokou vlhkostí či na velmi prašném místě Vyvarujte se prostředí s vysokou teplotou, v létě zařízení nenechávejte v autě se zavřenými okny Předcházejte pádu či nárazu zařízení a nebezpečným vibracím TFT obrazovky, které by ji mohly změnit její chování nebo ji výrazně poškodit 26

28 Vždy volte vhodnou hlasitost, zvuk ve sluchátkách by neměl být příliš hlasitý. Při pocitu hučení v uších hlasitost snižte nebo přestaňte sluchátka používat Dobití baterie je nutné v následujících situacích: A. Ikona stavu nabití baterie ukazuje, že baterie je vybitá B. Systém se automaticky vypne, poté je možné jej znovu zapnout C. Po zmáčknutí tlačítka zařízení nereaguje D. V pravém horním rohu se zobrazují červené ikony Pokud zařízení formátujete, nahráváte z něj data či do něj data stahujete, neodpojujte jej. Náhlé odpojení by mohlo způsobit chybu aplikace. Pokud z důvodu poruchy, opravy či jiného důvodu vymažete paměť, společnost nenese žádnou zodpovědnost, veškeré standardizované postupy použití zařízení jsou popsány v manuálu Zařízení nerozebírejte, k jeho čištění nepoužívejte alkohol, ředidlo ani benzen Nepoužívejte zařízení na místech, kde je zakázáno použití elektronických přístrojů (například v letadle) Nepoužívejte PC tablet pokud řídíte či se pohybujete na ulici USB používejte pouze na přenos dat Společnost má vyhrazena práva na vylepšování produktu, jeho specifikaci a úpravu designu. Není povinna o takovýchto změnách předem informovat. (Tento tablet není voděodolný) Společnost Overmax není zodpovědná za případné selhání operačního systému způsobeného nově nainstalovanými aplikacemi či aplikacemi pod správou těchto nově nainstalovaných aplikací. V případě problému se obraťte na autorizovaný servis s kvalifikovaným personálem. Při opravě v neautorizovaném servise či vaší vlastní se vzdáváte záruky. Společnost Overmax není zodpovědná za jakoukoli ztrátu dat či zisku, stejně jako není zodpovědna za následky a nepřímá poškození způsobená použitím příslušenství od dodavatelů. Poznámka Veškerý obrazový materiál v příručce je pouze pro vaši představu. Specifikace a vzhled produktu se může změnit, aniž byste o tom byli informováni. 1. vzhled a tlačítka: 27

29 1.3 Dotykový panel 7 Kapacitní dotykový panel: panel ovládáme kliknutím, je možné položky na něm přesouvat (přetahovat) 1.2 Zapínání/Vypínání Zapnutí: Do provozu uvedeme dlouhým stisknutím a následným držením aktivačního tlačítka (power), po spuštění se zobrazí hlavní plocha Vypnutí: Jste-li na hlavní ploše, stiskněte aktivační tlačítko a podržte jej přibližně 5 sekund, vzápětí systém zobrazí možnost vypnout. Stiskněte ok a zařízení se bezpečně vypne. Zamčení obrazovky: Krátce stiskněte aktivační tlačítko k zamčení i odemčení. Poznámka 1.Při vybití baterie se zařízení automaticky vypne. 2.Pokud bylo zařízení chybně vypnuto, při příštím zapnutí se provede revize disku, zapínání může trvat déle než obvykle. 1.3 ESC (Odejít) Krátkým stisknutím ESC tlačítka se vrátíte na poslední zobrazenou plochu. Dlouhým stisknutím se vrátíte na hlavní plochu. 1,4 Menu Za běžných podmínek se stisknutím tlačítka M vrátíte na hlavní plochu 1.5 Ovládání hlasitosti Hlasitost ovládáme tlačítky Volume+ a Volume- umístěnými na vrchu tabletu 1.6 vstup na sluchátka standardní vstup 3.5 mm 1.7 Výstupní rozhraní videa HDMI 28

30 1.8 TF karta TF-CARD solt: externí T-FLASH karta 1.9 Mini USB Mini USB přípojka: slouží k propojení tabletu a počítače za účelem přenosu dat a nabíjení nebo k připojení externího USB flash disku 1.10 Reset (nouzové vypnutí) V případě nehody použijte malý nástroj ke stisknutí tlačítka RESET, tablet se nouzově vypne Poznámka : Chcete-li předejít možnému poškození systému, používejte nouzové vypnutí výhradně pokud tablet není možno vypnout standardně. 2. První použití 2.1 Ovládání a nabíjení baterie Před prvním použitím plně dobijte baterii. Stačí připojit adaptér či USB (k počítači), poté se baterie nabije. Poprvé a podruhé dobíjejte tablet 6 hodin, při dalších dobitích stačí 4 hodiny. Poznámka : Tento tablet využívá zabudovanou polymerovou baterii, k dobíjení používejte standardní adaptér (Vstup: AC110~240V 50/60Hz Max:180MA.. Výstup: DC5.0~5.5V/1.5A), toto zařízení se dobíjí střídavým proudem, dobíjí se přes USB, nabíječku připojte k tabletu přes USB rozhraní Během dobíjení se ikona baterie bude naplňovat Při dobití začne ikona zeleně svítit a dále už se plnit nebude K zachování životnosti baterie přispívá, necháte-li ji pokaždé úplně vybít před tím, než ji znovu dobijete. Poznámka : 1. Pokud tablet dlouhou dobu nepoužíváte a chcete předejít poruše baterie, dobijte ji alespoň jednou za měsíc. 2 Při nouzovém vypnutí způsobeném vybitím baterie připojte adaptér. Zařízení se nedokáže okamžitě zapnout. Hlavní plochu je možné zobrazit teprve když je baterie dostatečně dobitá. 3. Pokud při nabíjení tablet používáte, úplné nabití zabere delší dobu, než obvykle. Je vhodné jej při nabíjení nepoužívat Připojení k počítaři Při připojení k počítači přes USB kabel se na ploše tabletu objeví okno. Pro připojení stiskněte tlačítko Turn on USB Storage (Zapnout USB připojení). Po aktivaci připojení můžete kopírovat a mazat soubory uložené v paměti zařízení a na paměťové kartě. 29

31 3. Rozhraní pro provoz zařízení 3.1 Popis hlavní plochy Po zapnutí zařízení se objeví hlavní plocha Z hlavní plochy ovládáte: Hlavní softwarové ikony: po dlouhém stisku asi o délce 3 sekund se ikony zvětší a můžete je přesunout na libovolné místo na ploše. Mazání ikon: po dlouhém stistku asi o délce 3 sekund ikonu můžete přetáhnout na ikonu odpadkového koše. Když se ikona zbarví červeně, můžete ji pustit. Poté je možné ji odstranit. Dotkněte se obrazovky a chvíli vyčkejte. Objeví se dialogové okno Add to Home screen (přidat na 30

32 Domácí obrazovku), viz. níže na obrázku: 3.2 popis stavové lišty Stavová lišta nad obrazovkou V horním levém rohu se nachází hlavní softwarové rozhraní, ovládání T-Flash karty, stav USB připojení a podobně V pravém horním rohu se robrazuje stav baterie, ikony dobíjení baterie, nastavení času, Menu Nastavení, ESC tlačítko 3.3 Použití dotykového panelu Zařízení je vybaveno 7 dotykovou obrazovkou. Zde je popsána hlavní dotyková oblast. Najdete zde také tipy k použití obrazovky. Z jakékoli plochy, na které momentálně jste, je možno se snadno vrátit na hlavní obrazovku pomocí tlačítka v levém dolním rohu obrazovky. Upozornění Následující tlačítko funguje jako tlačítko zpět V různých aplikacích se následujícím tlačítkem v pravém dolním rohu na dotykové obrazovce vracíte do aplikace o úroveň výše. V různých aplikacích, se pomocí tlačítka menu v pravém dolním rohu dotykové obrazovky, na obrazovce se zobrazí rozhraní pro správu provozu zařízení, 31

33 Poznámka : Následující tlačítko funguje také jako nabídka lišty. Na hlavní ploše spustíte aplikaci dotykem příslušné ikony V prohlížečích (souborů, hudby, videa, obrázků) se posunujete nahoru a dolů pomocí rolovací 4. Základní nastavení zařízení Nastavení: Klikněte na ikonu nastavení, objeví se následující rozhraní 32

34 4.1 Tichý mód, Hlasitost, Upomínky a vyzvánění, Výběr zvuků, Zvuk zamykání obrazovky, 33

35 4.2 bezpečnost Neznámý zdroj (Unknown Sources): Neznamý Zdroj povolen Poznámka : při instalaci nového Firmware vypněte připojení USB Jak odinstalovat aplikace? 1. otevřít nastavení > Application (Aplikace) > Manage application (Správa aplikací), zobrazí se seznam nainstalovaných aplikací 2. Klikněte na ikonu aplikace, kterou chcete odinstalovat, zobrazí se následující rozhraní 3. Stiskněte Odinstalovat, tím se aplikace vymaže 34

36 4.3 Podpora & další Vymazání veškerých dat 4.4 Paměť Vyjměte TF kartu, zobrazí se dostupná paměť zařízení 35

37 Poznámka : použijte možnost dismount SD card (odebrat SD kartu) k jejímu bezpečnému odebrání 4.6. Jazyk & klávesnice Nastavení: (Language - jazyk), zadávání textu a automatické opravy chyb; Vyberte jazyk: máte na výběr z 54 mezinárodních jazyků Poznámka: systém Android podporuje 54 jazyků, ovšem nyní je v menu pouze 14 z nich. Klávesnice & zadávání : Android keyboard setting (nastavení klávesnice Android) Show suggestions (Zobrazit možnost): Během psaní se zobrazují slova, která byste mohli chtít napsat Auto-complete (Auto-doplnění): Specebar a interpunkce automaticky doplní zvýrazněné slovo 4.7. Nastavení Data & času 36

38 Pro nastavení data a času vyberte časovou zónu a formát údajů 4.8 O tabletu 5 Instalace a správa aplikací 5.1 Instalace aplikací Tento tablet podporuje AndroidAPP (aplikace Androidu) jako třetí strana. Většinu aplikací je možno nainstalovat v rámci sítě, jde je kopírovat na NAND FLASH a SD kartu. Klikněte na ikonu instalace, objeví se možnosti instalovat, spravovat či odejít. Instalovat: Klikněte na Install (instalovat), objeví se rozhraní pro instalaci 37

39 Pro zabudovanou paměť a SD kartu jsou oddělená rozhraní. Vyberte aplikaci, kterou chcete instalovat, klikněte pro instalaci, vraťte se ho hlavního menu, kde se uvidíte právě nainstalovanou aplikaci. Poznámka: některé 3 rd aplikace se musí nainstalovat přes paměťovou kartu, stažené 3 rd aplikace se mohou nainstalovat chybně. Správa: klikněte pro správu, přejdete do rozhraní 3 rd aplikace Klikněte pro instalaci ikony, přejdete do rozhraní akcí 6 Řešení problémů Zařízení se nezapíná 1. Ověřte, že baterie je dostatečně nabitá, 2. Připojte adaptér a zkuste zařízení zapnout, 3. Pokud se zařízení nezapne ani po dobití, kontaktujte dodavatele. Po spuštění obrazovky nebo zobrazení úvodního obrázku se zařízení zdá být vypnuté 1. Baterie nemá dostatečnou energii, dobijte ji V headsetu není slyšet hlas 1. Zkontrolujte, zda-li hlasitost není nastavena na 0 2. Zkontrolujte soubor s hudbou, může být poškozený. Zkuste spustit jinou hudbu. Poškozený hudební soubor může způsobit nepříjemný hluk či přeskakování. Nelze kopírovat soubory či přehrávat hudbu apod. 1. Zkontrolujte funkčnost spojení mezi počítačem a tabletem 2. Ověřte, že na tabletu je volná paměť dostatečné velikosti 3. Zkontrolujte USB kabel 4. USB spojení mohlo být přerušeno 38

40 Declaration of Conformity We Overmax Polska Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, S.K., products name : Tablet OV-TB-08B, hereby we confirm above product compliance with the European directive of CE : -EMC :2004/108/EC -LVD:2006/95/EC -R&TTE:1999/5/EC -ROHS:2011/65/EU Below standards were tested and passed : -EMC: ETSI EN V1.8.1 ( ) ETSI EN V2.1.1 ( ) -LVD: EN : A11: A1: A12:2011 -R&TTE: EN V1.7.1:2006 EN 62311:

1. Wygląd i przyciski:

1. Wygląd i przyciski: OV-TB-09 Uwaga: Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje odnośnie środków bezpieczeństwa oraz prawidłowego wykorzystania produktu, w celu uniknięcia wypadków. Przed rozpoczęciem korzystania z produktu

Bardziej szczegółowo

Tablet DUO POWER 9.7 HD MID9703. Instrukcja obsługi User s Manual

Tablet DUO POWER 9.7 HD MID9703. Instrukcja obsługi User s Manual Tablet DUO POWER 9.7 HD MID9703 Instrukcja obsługi User s Manual Instrukcja obsługi Instrukcja obsługi Uwaga! Konstrukcja produktów i parametry techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Bardziej szczegółowo

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian 1 / 12 Content list / Spis Treści 1. Hardware and software requirements, preparing device to upgrade Wymagania sprzętowe i programowe, przygotowanie urządzenia do aktualizacji 2. Installing drivers needed

Bardziej szczegółowo

1. Wygląd i przyciski

1. Wygląd i przyciski Spis treści Uwaga... 1 1. Wygląd i przyciski... 2 1.1 Ekran dotykowy... 2 1.2 Zasilanie... 3 1.3 ESC... 3 1.4 Menu... 3 1.5 Regulacja głośności... 3 1.6 Wyjście Audio... 3 1.7 Wyjście Video... 3 1.8 Karta

Bardziej szczegółowo

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian 1 / 14 Content list / Spis Treści 1. Hardware and software requirements, preparing device to upgrade Wymagania sprzętowe i programowe, przygotowanie urządzenia do aktualizacji 2. Installing drivers and

Bardziej szczegółowo

Instrukcja QuickStart

Instrukcja QuickStart Instrukcja QuickStart Przyciski i łączność 1. Włącznik urządzenia: Przytrzymaj przycisk, aby włączyć urządzenie. Krótkie naciśnięcie włącza urządzenie, gdy znajduje się trybie gotowości. 2. Przyciski głośności:

Bardziej szczegółowo

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian 1 / 8 Content list / Spis Treści 1. Hardware and software requirements, preparing device to upgrade Wymagania sprzętowe i programowe, przygotowanie urządzenia do aktualizacji 2. Installing drivers and

Bardziej szczegółowo

MAGICTAB Instrukcja użytkownika

MAGICTAB Instrukcja użytkownika MAGICTAB Instrukcja użytkownika 1 Wstęp Dziękujemy za zakup naszego produktu, jesteśmy przekonani, że korzystanie z niego będzie dla Państwa prawdziwą przyjemnością.proszę przeczytać i zachować wszystkie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI www.goclever.com

INSTRUKCJA OBSŁUGI www.goclever.com GOCLEVER TAB A73 INSTRUKCJA OBSŁUGI www.goclever.com Spis treści 1. Ekran główny... 3 1.1 Uruchomienie... 3 1.2 Okno główne... 3 1.3 Przedstawienie podstawowych przycisków oraz ikon... 3 1.4 Powiadomienia

Bardziej szczegółowo

DVD MAKER USB2.0 Instrukcja instalacji

DVD MAKER USB2.0 Instrukcja instalacji DVD MAKER USB2.0 Instrukcja instalacji Spis treści V1.0 Rozdział1: Instalacja karty telewizyjnej DVD MAKER USB2.0...2 1.1. Zawartość opakowania...2 1.2. Wymagania systemowe...2 1.3. Instalacja sprzętu...2

Bardziej szczegółowo

MP4 FY535D. Włączanie: Przesuń przełacznik ON/OFF na pozycję ON i przytrzymaj przycisk > aby właczyć. Aby wyłączyć przesuń przełacznik na pozycję OFF

MP4 FY535D. Włączanie: Przesuń przełacznik ON/OFF na pozycję ON i przytrzymaj przycisk > aby właczyć. Aby wyłączyć przesuń przełacznik na pozycję OFF MP4 FY535D Cechy urządzenia: 3,0" wysokiej przejżystości ekran TFT, rozdzielczość 480x240 TFT Odtwarzanie video: Wsparcie formatów video: RM, RMVB, 3GP, MP4, AVI, WMV, MOV, FLV, MPG, MPEG, DAT itp Odtwarzanie

Bardziej szczegółowo

FAQ dla Eee Pad TF201

FAQ dla Eee Pad TF201 FAQ dla Eee Pad TF201 PL6915 Zarządzanie plikami... 2 Jak uzyskać dostęp do danych zapisanych na karcie pamięci microsd, SD i w urządzeniu USB?... 2 Jak przenieść wybrany plik do innego foldera?... 2 Jak

Bardziej szczegółowo

FAQ dla Transformer TF201

FAQ dla Transformer TF201 FAQ dla Transformer TF201 Zarządzanie plikami... 2 Jak uzyskać dostęp do danych zapisanych na karcie pamięci microsd, SD i w urządzeniu USB?... 2 Jak przenieść wybrany plik do innego foldera?... 2 Jak

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi odtwarzacza mp3 RX4. Gratulujemy wyboru odtwarzacza MP3 nowej generacji i życzymy satysfakcji z jego użytkowania!

Instrukcja obsługi odtwarzacza mp3 RX4. Gratulujemy wyboru odtwarzacza MP3 nowej generacji i życzymy satysfakcji z jego użytkowania! Instrukcja obsługi odtwarzacza mp3 RX4 Gratulujemy wyboru odtwarzacza MP3 nowej generacji i życzymy satysfakcji z jego użytkowania! 1/5 1. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA : 1. Chroń odtwarzacz przed

Bardziej szczegółowo

Tuber radio BT MA407. Instrukcja obsługi User s Manual

Tuber radio BT MA407. Instrukcja obsługi User s Manual Tuber radio BT MA407 Instrukcja obsługi User s Manual User s Manual MA407 INSTRUCTIONS...4 BASIC...4 TROUBLESHOOTING...5 DATA TRANSFERRING / CHARGING VIA USB CABLE...5 INTERFACES...5 SPECIFICATIONS...6

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi

Skrócona instrukcja obsługi Skrócona instrukcja obsługi 1. Przyciski i funkcje 1. Przedni aparat 2. Przycisk zwiększania głośności (+) 3. Przycisk zmniejszania głośności ( ) 4. Tylny aparat 5. Gniazdo słuchawek 6. Gniazdo karty SIM

Bardziej szczegółowo

BLACKLIGHT SPOT 400W F

BLACKLIGHT SPOT 400W F BLACKLIGHT SPOT 400W F2000339 USER MANUAL / INSTRUKCJA OBSŁUGI BLACKLIGHT SPOT 400W F2000339 Table of Contents 1 Introduction... 2 2 Safety information... 2 3 Product information... 2 3.1 Specification...

Bardziej szczegółowo

U3000/U3100 Mini (Dla Komputera Eee na systemie operacyjnym Linux) Krótka Instrukcja

U3000/U3100 Mini (Dla Komputera Eee na systemie operacyjnym Linux) Krótka Instrukcja U3000/U3100 Mini (Dla Komputera Eee na systemie operacyjnym Linux) Krótka Instrukcja ASUS_U3000_U3100_mini.indd 1 2/2/08 4:01:51 PM PL3656 Pierwsza edycja Styczeń 2008 Copyright 2008 ASUSTeK COMPUTER INC.

Bardziej szczegółowo

SLU0056. Multifunctional Wireless Stereo Headphone

SLU0056. Multifunctional Wireless Stereo Headphone SLU0056 Multifunctional Wireless Stereo Headphone Owner s manual Instrukcja obsługi EN PL Owner s manual 1. Technical parameter Bluetooth Protocol Frequency range Effective distance FM frequency range

Bardziej szczegółowo

Hippo Boombox MM209N CD. Instrukcja obsługi User s Manual

Hippo Boombox MM209N CD. Instrukcja obsługi User s Manual Hippo Boombox Instrukcja obsługi User s Manual OPIS PRZYCISKÓW: PL ON-OFF/MODE: 1. Włącz on/off: Naciśnij przycisk, aby włączyć urządzenie. Przytrzymaj dłużej, aby wyłączyć. 2. MODE: Wybierz źródło sygnału:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja NAWIGACJA MEDIATEC 7 CALI

Instrukcja NAWIGACJA MEDIATEC 7 CALI Instrukcja NAWIGACJA MEDIATEC 7 CALI KOD PRODUKTU T107/ T108 Przed pierwszym użyciem naładuj całkowicie GPS. Zmiana języka na polski ( jeśli nie jest ustawiony fabrycznie ) W urządzeniu Na ekranie głównym

Bardziej szczegółowo

ENGAGE HQ. Instrukcja obsługi. Multimedia Fun Center MT7002

ENGAGE HQ. Instrukcja obsługi. Multimedia Fun Center MT7002 ENGAGE HQ Multimedia Fun Center MT7002 Instrukcja obsługi PL Wprowadzenie...2 Połączenia...3 Pilot...3 Włączanie...4 Funkcje menu...5 Settings (ustawienia systemu)...5 Language setting (ustawienia języka...5

Bardziej szczegółowo

Wersja polska. Wstęp. Instalacja software. MP508FMV2 Sweex Black Onyx MP4 Player

Wersja polska. Wstęp. Instalacja software. MP508FMV2 Sweex Black Onyx MP4 Player MP508FMV2 Sweex Black Onyx MP4 Player Wstęp Nie należy wystawiać Sweex Black Onyx MP4 Player na działanie wysokich temperatur. Nie należy wystawiać produktu na bezpośrednie działanie promieni słonecznych

Bardziej szczegółowo

Obudowa zewnętrznego dysku twardego USB 2.0 3.5" (8,89cm)

Obudowa zewnętrznego dysku twardego USB 2.0 3.5 (8,89cm) Obudowa zewnętrznego dysku twardego USB 2.0 3.5" (8,89cm) Podręcznik użytkownika DA-71051 Przedmowa Gratulujemy zakupu naszego produktu! Przedstawimy nową koncepcję zapisu łączącą bezpieczeństwo z wygodą.

Bardziej szczegółowo

MM210. Instrukcja obsługi User s Manual

MM210. Instrukcja obsługi User s Manual Chilli Boombox Instrukcja obsługi User s Manual OPIS PRZYCISKÓW: PL ON-OFF/MODE: 1. Włącz on/off: Naciśnij przycisk, aby włączyć urządzenie. Przytrzymaj dłużej, aby wyłączyć. 2. MODE: Wybierz źródło sygnału:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy (50210)

Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy (50210) Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy (50210) Opis produktu Opis baterii: Wskaźnik naładowania baterii: naładowana nieco słaba bateria słaba bateria Ładowanie baterii : 1. Podłącz rejestrator do ładowarki

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Przenośny rejestrator cyfrowy DVR-V5

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Przenośny rejestrator cyfrowy DVR-V5 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Przenośny rejestrator cyfrowy DVR-V5 Odbiornik zgodny jest z warunkami dyrektywy 89/336/EEC dotyczącej przestrzegania przez kraje członkowskie przepisów zgodności elektromagnetycznej

Bardziej szczegółowo

FAQ dla Eee Pad TF201

FAQ dla Eee Pad TF201 FAQ dla Eee Pad TF201 PL6915 Zarządzanie plikami... 2 Jak uzyskać dostęp do danych zapisanych na karcie pamięci microsd, SD i w urządzeniu USB?... 2 Jak przenieść wybrany plik do innego foldera?... 2 Jak

Bardziej szczegółowo

LED MAGIC BALL MP3 F

LED MAGIC BALL MP3 F USER MANUAL / INSTRUKCJA OBSŁUGI LED MAGIC BALL MP3 F7000623 LED MAGIC BALL MP3 F7000623 Table of contents 1 Introduction... 2 2 Safety information... 2 3 Product information... 2 3.1 Specification...

Bardziej szczegółowo

T: Instalacja systemu Windows 2008 Serwer w maszynie wirtualnej VirtualBox.

T: Instalacja systemu Windows 2008 Serwer w maszynie wirtualnej VirtualBox. T: Instalacja systemu Windows 2008 Serwer w maszynie wirtualnej VirtualBox. Wstępna konfiguracja oprogramowania VirtualBox: Program VirtualBox zainstalowany jest w katalogu c:\programy\virtualbox. Po uruchomieniu

Bardziej szczegółowo

Volcano MC-GM4 OPTICAL MOUSE USER S MANUAL MODECOM

Volcano MC-GM4 OPTICAL MOUSE USER S MANUAL MODECOM Volcano MC-GM4 OPTICAL MOUSE USER S MANUAL MODECOM Volcano MC-GM4 OPTICAL MOUSE PL Wymagania systemowe Komputer zgodny z systemem operacyjnym Windows Port USB Zawartość opakowania Myszka instrukcja obsługi

Bardziej szczegółowo

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. IP004 Sweex Wireless Internet Phone

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. IP004 Sweex Wireless Internet Phone IP004 Sweex Wireless Internet Phone Wstęp Dziękujemy za zakup Sweex Wireless Internet Phone. Ten telefon internetowy umożliwia szybkie i łatwe prowadzenie rozmów głosowych za pomocą ulubionego programu

Bardziej szczegółowo

Obudowa zewnętrznego dysku USB 2.0, 2.5" (6.35cm)

Obudowa zewnętrznego dysku USB 2.0, 2.5 (6.35cm) Obudowa zewnętrznego dysku USB 2.0, 2.5" (6.35cm) Podręcznik użytkownika DA-71001 DA-71002 Przedmowa Gratulujemy zakupu naszego produktu! Przedstawimy nową koncepcję zapisu łączącą bezpieczeństwo z wygodą.

Bardziej szczegółowo

METHOD 2 -DIAGNOSTIC OUTSIDE

METHOD 2 -DIAGNOSTIC OUTSIDE VW MOTOMETER BOSCH METHOD 1 - OBD 2 METHOD 2 -DIAGNOSTIC OUTSIDE AFTER OPERATION YOU MUST DISCONECT ACU OR REMOVE FUSE FOR RESTART ODOMETER PO ZROBIENIU LICZNIKA ZDJĄĆ KLEMĘ LUB WYJĄĆ 2 BEZPIECZNIKI OD

Bardziej szczegółowo

Volcano MC-GMX4 OPTICAL MOUSE USER S MANUAL MODECOM

Volcano MC-GMX4 OPTICAL MOUSE USER S MANUAL MODECOM Volcano MC-GMX4 OPTICAL MOUSE USER S MANUAL MODECOM Volcano MC-GMX4 OPTICAL MOUSE Wymagania systemowe Komputer zgodny z systemem operacyjnym Windows Port USB Zawartość opakowania Myszka instrukcja obsługi

Bardziej szczegółowo

MASTER-MID GPS. Instrukcja obsługi. Mobility, Versatility, Flexibility MT7000

MASTER-MID GPS. Instrukcja obsługi. Mobility, Versatility, Flexibility MT7000 MASTER-MID GPS Mobility, Versatility, Flexibility MT7000 Instrukcja obsługi PL Wprowadzenie... 2 Zawartość opakowania... 2 Schemat urządzenia... 2 Przyciski... 3 Włączanie/Wyłączanie... 3 Tryb Suspend...

Bardziej szczegółowo

Szybka instrukcja obsługi

Szybka instrukcja obsługi 2 Podłączenia OV-HomeSpot TV 1 Szybka instrukcja obsługi Instalacja baterii w pilocie Sensor sygnału pilota Pilot Zasilacz AC Bezprzewodowy router WejścieWi-Fi Port USB do podłączenia bezprzewodowego odbiornika

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi FiiO X7

Instrukcja obsługi FiiO X7 Instrukcja obsługi FiiO X7 Dziękujemy za zakup odtwarzacza wysokiej rozdzielczości FiiO X7. Aby lepiej wykorzystać to zaawansowane urządzenie, przygotowaliśmy tą instrukcję, która, jak mamy nadzieję, pozwoli

Bardziej szczegółowo

WAŻNE! PRZECZYTAJ KONIECZNIE!

WAŻNE! PRZECZYTAJ KONIECZNIE! Pl_Omicron Addendum.fm Page 68 Wednesday, September 17, 2003 12:23 PM WAŻNE! PRZECZYTAJ KONIECZNIE! W przypadku każdego urządzenia magazynującego, które wykorzystuje nośniki cyfrowe, należy regularnie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji usługi Wirtualnej Sieci Prywatnej w systemie Mac OSX

Instrukcja konfiguracji usługi Wirtualnej Sieci Prywatnej w systemie Mac OSX UNIWERSYTETU BIBLIOTEKA IEGO UNIWERSYTETU IEGO Instrukcja konfiguracji usługi Wirtualnej Sieci Prywatnej w systemie Mac OSX 1. Make a new connection Open the System Preferences by going to the Apple menu

Bardziej szczegółowo

Zasady bezpieczeństwa

Zasady bezpieczeństwa 2 3 Zasady bezpieczeństwa GB The door and the feeding flap must be closed when operating the machine! PL Drzwiczki i klapka szczeliny podawczej muszą być zamknięte w trakcie używania urządzenia! GB Ensure

Bardziej szczegółowo

Jazz EB207S is a slim, compact and outstanding looking SATA to USB 2.0 HDD enclosure. The case is

Jazz EB207S is a slim, compact and outstanding looking SATA to USB 2.0 HDD enclosure. The case is 1. Introduction Jazz EB207S is a slim, compact and outstanding looking SATA to USB 2.0 HDD enclosure. The case is made of aluminum and steel mesh as one of the coolest enclosures available. It s also small

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZEŃ ANDROID BOX MINIX

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZEŃ ANDROID BOX MINIX INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZEŃ ANDROID BOX MINIX 1 Spis treści Spis treści...2 1. Zawartość opakowania...3 2. Opis urządzenia...3 3. Funkcje...4 4. Oprogramowanie i konta...5 5. Pierwsze uruchomienie...5

Bardziej szczegółowo

Point of View Mobii 721 - Android 4.2 Tablet PC. Podstawowe informacje... 2 Zastrzeżenie... 2 Zawartość opakowania... 2

Point of View Mobii 721 - Android 4.2 Tablet PC. Podstawowe informacje... 2 Zastrzeżenie... 2 Zawartość opakowania... 2 Point of View Mobii 721 - Android 4.2 Tablet PC Polski Spis treści Podstawowe informacje... 2 Zastrzeżenie... 2 Zawartość opakowania... 2 1.0 Podstawowe informacje... 3 1.1 Przyciski i połączenia... 3

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie pracy. Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera

Rozpoczęcie pracy. Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera Rozpoczęcie pracy Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera Należy najpierw wykonać czynności opisane na arkuszu Instalacja, aby zakończyć instalację sprzętu. Następnie należy wykonać czynności

Bardziej szczegółowo

Car MP3 Player MM211. Aby zapewnić prawidłową obsługę sprzętu zapoznaj się dokładnie z instrukcją i zachowaj ją na przyszłość.

Car MP3 Player MM211. Aby zapewnić prawidłową obsługę sprzętu zapoznaj się dokładnie z instrukcją i zachowaj ją na przyszłość. Car MP3 Player MM211 Aby zapewnić prawidłową obsługę sprzętu zapoznaj się dokładnie z instrukcją i zachowaj ją na przyszłość. To ensure proper use of this product please read this User s Manual carefully

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Oprogramowania Firmowego (Fleszowanie) Microprocessor Firmware Upgrade (Firmware downloading)

Aktualizacja Oprogramowania Firmowego (Fleszowanie) Microprocessor Firmware Upgrade (Firmware downloading) Aktualizacja Oprogramowania Firmowego (Fleszowanie) Microprocessor Firmware Upgrade (Firmware downloading) ROGER sp.j. Gościszewo 59 82-416 Gościszewo Poland tel. 055 2720132 fax 055 2720133 www.roger.pl

Bardziej szczegółowo

Rainbow Eye Bluetooth Speaker MA417 User s Manual

Rainbow Eye Bluetooth Speaker MA417 User s Manual Rainbow Eye Bluetooth Speaker MA417 User s Manual Opis funkcji: INSTRUKCJA OBSŁUGI Wbudowany Bluetooth 2.1 + bezprzewodowy moduł EDR Dzwięk audio przez Bluetooth, perfekcyjna jakość dzwięku oraz efekt

Bardziej szczegółowo

Vasco Dictionary Słownik elektroniczny Collins

Vasco Dictionary Słownik elektroniczny Collins Vasco Dictionary Słownik elektroniczny Collins INSTRUKCJA OBSŁUGI POLSKI Copyright Vasco Electronics LLC www.vasco-electronics.com SPIS TREŚCI 1. Urządzenie 4 2. Ładowanie baterii 5 3. Karta pamięci 5

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi TCC-1280. Rejestrator samochodowy. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi TCC-1280. Rejestrator samochodowy. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi TCC-1280 Rejestrator samochodowy Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Odbiornik zgodny jest z warunkami dyrektywy 89/336/EEC dotyczącej

Bardziej szczegółowo

Istnieją trzy sposoby tworzenia kopii zapasowej na panelu Comfort:

Istnieją trzy sposoby tworzenia kopii zapasowej na panelu Comfort: Istnieją trzy sposoby tworzenia kopii zapasowej na panelu Comfort: - automatyczna kopia zapasowa - kopia zapasowa / przywracanie z użyciem karty pamięci - kopia zapasowa / przywracanie z użyciem programu

Bardziej szczegółowo

Wideoboroskop AX-B250

Wideoboroskop AX-B250 Wideoboroskop AX-B250 Instrukcja obsługi Przed włączeniem urządzenia proszę przeczytać instrukcję. Instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa. Spis treści 1. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

klikamy Next 4. Wybieramy zgodność z systemem Virtual Machine hardware compatibility z listy zaznaczamy Workstation 6 Next 5.

klikamy Next 4. Wybieramy zgodność z systemem Virtual Machine hardware compatibility z listy zaznaczamy Workstation 6 Next 5. Instalacja Novell NetWare 5 przygotowanie do instalacji 1. Włożyć płytę do napędu 2. Wybieramy New Virtual Machine ( uruchamiamy ją) 3. Wybieramy typ instalacji Custom (what type of configuration do you

Bardziej szczegółowo

user s manual Applications client for mobile devices NVR-5000 series NVR s

user s manual Applications client for mobile devices NVR-5000 series NVR s user s manual Applications client for mobile devices NVR-5000 series NVR s Applications client for mobile devices for 5000 series NVR s - user manual ver.1.0 IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS ATTENTION!

Bardziej szczegółowo

Moduł odtwarzacza plików MP3 audio

Moduł odtwarzacza plików MP3 audio Gotronik PPHU Dane aktualne na dzień: 19-01-2017 09:19 Link do produktu: /modul-odtwarzacza-plikow-mp3-audio-p-2905.html Moduł odtwarzacza plików MP3 audio Cena Dostępność Numer katalogowy 35,00 zł Dostępny

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Odtwarzacz MEASY z systemem Android. Model: U2A. Tylko stosowanie się do niżej wymienionych zaleceń zagwarantuje długą

Instrukcja obsługi. Odtwarzacz MEASY z systemem Android. Model: U2A. Tylko stosowanie się do niżej wymienionych zaleceń zagwarantuje długą Instrukcja obsługi Odtwarzacz MEASY z systemem Android Model: U2A Uwaga!!! Tylko stosowanie się do niżej wymienionych zaleceń zagwarantuje długą i bezawaryjną pracę urządzenia. Należy unikać pomieszczeń

Bardziej szczegółowo

Podłączyć do gniazda Przykręcić nakrętkę radełkowaną Sposób montażu akcesoriów Wszystkie trzy akcesoria (tj. lusterko, haczyk i magnes) są mocowane do kamery ten sam sposób, co poniżej. Sposób montażu:

Bardziej szczegółowo

DVB-T STICK LT. Instrukcja obsługi. Tuner USB do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T MT4171

DVB-T STICK LT. Instrukcja obsługi. Tuner USB do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T MT4171 DVB-T STICK LT Tuner USB do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T MT4171 Instrukcja obsługi PL Spis treści Spis treści 2 Wprowadzenie 2 Zawartość opakowania 2 Wymagania systemowe 2 Instalacja urządzenia

Bardziej szczegółowo

inode instalacja sterowników USB dla adaptera BT 4.0

inode instalacja sterowników USB dla adaptera BT 4.0 instalacja sterowników USB dla adaptera BT 4.0 2014 ELSAT 1. Instalowanie sterownika USB dla adaptera BT4.0 Oprogramowanie do obsługi inode na komputery PC z Windows wymaga współpracy z adapterem obsługującym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi FiiO X1

Instrukcja obsługi FiiO X1 Instrukcja obsługi FiiO X1 Dziękujemy za zakup odtwarzacza wysokiej rozdzielczości FiiO X1. Aby lepiej wykorzystać to zaawansowane urządzenie, przygotowaliśmy tą instrukcję, która, jak mamy nadzieję, pozwoli

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Rozdział I. Wprowadzenie. 1.1 Wstęp. Techtop USB-P1 Telefon VoIP na USB. 1.2 Specyfikacja:

Instrukcja obsługi. Rozdział I. Wprowadzenie. 1.1 Wstęp. Techtop USB-P1 Telefon VoIP na USB. 1.2 Specyfikacja: Instrukcja obsługi Techtop USB-P1 Telefon VoIP na USB 1.1 Wstęp Rozdział I Wprowadzenie Słuchawka telefoniczna na USB. Efektywne rozwiązanie dedykowane dla użytkowników komunikatora Skype. 1.2 Specyfikacja:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Routera 4G

Instrukcja obsługi Routera 4G Instrukcja obsługi Routera 4G Dziękujemy za zakup routera 4G L T EWiFi. Tourządzenie zapewni ci bezprzewodowy internet o bardzo dobrej szybkości. Ta instrukcja pomoże ci zrozumieć twój router Mobile WiF

Bardziej szczegółowo

Poradnik użytkownika pomoc techniczna

Poradnik użytkownika pomoc techniczna Poradnik użytkownika pomoc techniczna Poradnik dotyczy komputerów z zainstalowanym systemem Windows 1 Spis treści I. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PROBLEMÓW Z URUCHOMIENIEM APLIKACJI SUPERMAKLER... 3 1. JAVA

Bardziej szczegółowo

Keys-To-Go. Ultra-portable keyboard for Android and Windows. Setup Guide

Keys-To-Go. Ultra-portable keyboard for Android and Windows. Setup Guide Keys-To-Go Ultra-portable keyboard for Android and Windows Setup Guide Contents Keys-To-Go - Ultra-portable keyboard Po polsku................ 140 2 OFF PDF ON www.logitech.com/support/keys-to-go-tablet

Bardziej szczegółowo

Karta TV PVR-TV 883 SPIS TREŚCI. Ver 2.0

Karta TV PVR-TV 883 SPIS TREŚCI. Ver 2.0 Karta TV PVR-TV 883 SPIS TREŚCI Ver 2.0 Rozdział 1 : Instalacja sprzętowa karty PVR-TV 883 TV...2 1.1 Zawartość opakowania...2 1.2 Wymagania systemowe...2 1.3 Instalacja sprzętu...2 Rozdział 2. Instalacja

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU. NOKIA PC SUITE 4.81 for Nokia 6310i. Copyright 2001 Nokia Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.

SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU. NOKIA PC SUITE 4.81 for Nokia 6310i. Copyright 2001 Nokia Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU NOKIA PC SUITE 4.81 for Nokia 6310i Copyright 2001 Nokia Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Spis treści 1. WSTĘP...1 2. WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 3. INSTALOWANIE

Bardziej szczegółowo

Niniejsza instrukcja opisuje kolejne czynności jakie należy wykonać w celu dokonania aktualizacji oprogramowania sprzętowego radioodtwarzacza z

Niniejsza instrukcja opisuje kolejne czynności jakie należy wykonać w celu dokonania aktualizacji oprogramowania sprzętowego radioodtwarzacza z Niniejsza instrukcja opisuje kolejne czynności jakie należy wykonać w celu dokonania aktualizacji oprogramowania sprzętowego radioodtwarzacza z Bluetooth. Przed przystąpieniem do aktualizacji należy uważnie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MP-F400 FM

INSTRUKCJA OBSŁUGI MP-F400 FM 1 CYFROWY ODTWARZACZ VIDEO I MUZYKI MP3, WMA, AMV INSTRUKCJA OBSŁUGI MP-F400 FM www.mpmaneurope.com Przed podłączeniem, rozpoczęciem korzystania lub zmianą ustawień urządzenia należy uważnie przeczytać

Bardziej szczegółowo

TREND 250 H.264 DVR Central Management System

TREND 250 H.264 DVR Central Management System TREND 250 H.264 DVR Central Management System Spis treści Spis treści... 1 1. Wprowadzenie... 2 2. Instalacja pakietu CMS/NVMS...3 3. Zarządzanie urządzeniami... 9 4. Podgląd obrazu z wielu rejestratorów...15

Bardziej szczegółowo

TAB9-200 XENTA 97ic 9.7 TABLET ANDROID 4.1.1 JELLY BEAN - INSTRUKCJA AKTUALIZACJI

TAB9-200 XENTA 97ic 9.7 TABLET ANDROID 4.1.1 JELLY BEAN - INSTRUKCJA AKTUALIZACJI TAB9-200 XENTA 97ic 9.7 TABLET ANDROID 4.1.1 JELLY BEAN - INSTRUKCJA AKTUALIZACJI 1 ZANIM ZACZNIESZ: ZABEZPIECZ WAŻNE DANE Przeprowadzenie aktualizacji tabletu Yarvik do wersji Android 4.1.1 spowoduje

Bardziej szczegółowo

PL - GENESIS HX55 - INSTRUKCJA OBSŁUGI

PL - GENESIS HX55 - INSTRUKCJA OBSŁUGI PL - GENESIS HX55 - INSTRUKCJA OBSŁUGI 1) INSTALACJA: Instalacja sprzętu: Znajdź wolny port USB, Podłącz słuchawki do komputera Słuchawki powinny być gotowe do pracy Instalacja oprogramowania. Umieść dołączoną

Bardziej szczegółowo

DelighTech Fitness App

DelighTech Fitness App PL DelighTech Fitness App FREE Instrukcja użytkowania 1. Wymagania systemowe: - Android 2.3 lub nowszy z obsługą Bluetooth - APPLE ios z obsługą Bluetooth wersja 4.0. 2. Połącz swoje urządzenie z internetem.

Bardziej szczegółowo

Architektura komunikacji

Architektura komunikacji isqlplus Agenda 1 Rozwój produktu isql*plus ma swoje początki w wersji Oracle 8i, kiedy jest zakończony pierwszy etap prac nad projektem. Interfejs użytkownika jest cienki klient - przeglądarka internetowa,

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania OTC Sintesys

Aktualizacja oprogramowania OTC Sintesys Aktualizacja oprogramowania OTC Sintesys Z naszej strony moŝna pobrać oprogramowanie słuŝące do aktualizacji urządzenia. Przykład: Dla urządzenia Sintesys w wersji 4,8 naleŝy pobrać pliki z wersją oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania. Ładowanie urządzenia

Instrukcja użytkowania. Ładowanie urządzenia GOCLEVER PlayTAB 01 Instrukcja użytkowania Szanowni Państwo, Dziękujemy za zakup naszego urządzenia. Mamy nadzieję, że nasz produkt multimedialny spełni Państwa oczekiwania i zapewni satysfakcję z jego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi SmartWatch S28 Informacja bezpieczeństwa

Instrukcja obsługi SmartWatch S28 Informacja bezpieczeństwa Instrukcja obsługi SmartWatch S28 Informacja bezpieczeństwa Przed użyciem, proszę dokładnie przeczytać instrukcję. Zegarek pracuje tylko z dedykowanym akumulatorem, ładowarką i akcesoriami, producent/sprzedawca

Bardziej szczegółowo

Tablet bezprzewodowy QIT30. Oprogramowanie Macro Key Manager

Tablet bezprzewodowy QIT30. Oprogramowanie Macro Key Manager Tablet bezprzewodowy QIT30 Oprogramowanie Macro Key Manager Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Panel Sterowania - wprowadzenie... 4 3. Instalacja... 5 3.1 Jak stworzyć nowy profil... 5 3.2 Jak zmodyfikować

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy (50206)

Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy (50206) Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy (50206) 1 Instrukcja obsługi Opis produktu 1) Góra 2) Menu 3) Dół 4) Wejście USB 5) Kamera 6) Głośnik 7) OK 8) Mode 9) Power 10) Wyświetlacz 11) Slot na kartę 12) Diody

Bardziej szczegółowo

USB 2.0 SERWER DRUKARKI ETHERNETU

USB 2.0 SERWER DRUKARKI ETHERNETU USB 2.0 SERWER DRUKARKI ETHERNETU DN-13014-3 DN-13003-1 Przewodnik szybkiej instalacji DN-13014-3 & DN-13003-1 Przed rozpoczęciem należy przygotować następujące pozycje: Windows 2000/XP/2003/Vista/7 komputer

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi LHD76

Instrukcja obsługi LHD76 Instrukcja obsługi LHD76 1. Wprowadzenie LHD76 jest to urządzenie, które umożliwia konwersję sygnału pobranego z portu USB lub portu karty SD na HDMI. Posiada wyjście HDMI 1080p, umożliwiające podłączenie

Bardziej szczegółowo

Przed użyciem kamery SmileCAM:

Przed użyciem kamery SmileCAM: Witamy w gronie właścicieli wyrobów SmileCAM. Dziękujemy za okazane zaufanie i nabycie tego doskonałego produktu. Zanim kamera zostanie zainstalowana prosimy o dokładne zapoznanie się z całą instrukcją

Bardziej szczegółowo

Acer Easy MP3 Flash Stick. Instrukcja obsługi

Acer Easy MP3 Flash Stick. Instrukcja obsługi Acer Easy MP3 Flash Stick Instrukcja obsługi Copyright 2004 Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się reprodukowania jakiejkolwiek części niniejszej publikacji, jej przechowywania w systemie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji

Podręcznik instalacji Oprogramowanie Fiery Command WorkStation 5.8 z pakietem Fiery Extended Applications 4.4 Pakiet Fiery Extended Applications (FEA) wersja 4.4 obejmuje oprogramowanie Fiery do wykonywania zadań za pomocą

Bardziej szczegółowo

Odtwarzacz multimedialny

Odtwarzacz multimedialny Odtwarzacz multimedialny Measy B4A Instrukcja obsługi Ogólny schemat Measy B4A to odtwarzacz multimedialny wyposażony w szereg wejść i wyjść. Posiada dwa porty USB i jeden mini USB, wyjście AV, port Ethernet,

Bardziej szczegółowo

Mu-so Wireless Music System - Instrukcja aktualizacji oprogramowania bezprzewodowego systemu muzycznego

Mu-so Wireless Music System - Instrukcja aktualizacji oprogramowania bezprzewodowego systemu muzycznego Mu-so Wireless Music System - Instrukcja aktualizacji oprogramowania bezprzewodowego systemu muzycznego Ten przewodnik przeprowadzi Cię przez proces aktualizacji oprogramowania Twojego bezprzewodowego

Bardziej szczegółowo

IRIScan Anywhere 5. Scan anywhere, go paperless! PDF. Mobile scanner & OCR software. for Windows and Mac

IRIScan Anywhere 5. Scan anywhere, go paperless! PDF. Mobile scanner & OCR software. for Windows and Mac IRIScan Anywhere 5 PDF Scan anywhere, go paperless! for Windows and Mac Mobile scanner & OCR software Rozpoczęcie użytkowania Niniejsza skrócona instrukcja obsługi pomaga w rozpoczęciu korzystania z urządzenia

Bardziej szczegółowo

Mouse Tracer Fiorano RF

Mouse Tracer Fiorano RF Mysz Tracer Fiorano RF Instrukcja obsługi Mouse Tracer Fiorano RF User s Manual Mysz Tracer Fiorano RF 2 www.tracer.eu Mysz Tracer Fiorano RF www.tracer.eu 3 Mysz Tracer Fiorano RF Uwaga Uwaga: 4 www.tracer.eu

Bardziej szczegółowo

Narzędzie Setup. Instrukcja obsługi

Narzędzie Setup. Instrukcja obsługi Narzędzie Setup Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje zawarte

Bardziej szczegółowo

POLSKI. Macro Key Manager Podręcznik użytkownika

POLSKI. Macro Key Manager Podręcznik użytkownika POLSKI Macro Key Manager Podręcznik użytkownika Wprowadzenie Macro Key Manager to specjalna aplikacja oprogramowania tabletu. Korzystając z oprogramowania Macro Key Manager, można konfigurować funkcje

Bardziej szczegółowo

Szybki przewodnik instalacji TV-IP301 TV-IP301W

Szybki przewodnik instalacji TV-IP301 TV-IP301W Szybki przewodnik instalacji TV-IP301 TV-IP301W Spis treści Polski... 1 1. Zanim zaczniesz... 1 2. Instalacja sprzętu... 2 3. Konfiguracja kamery internetowej... 3 Rozwiązanie problemów... 5 Wersja 05.05.2006

Bardziej szczegółowo

LED PAR 56 7*10W RGBW 4in1 SLIM

LED PAR 56 7*10W RGBW 4in1 SLIM LED PAR 56 7*10W RGBW 4in1 SLIM USER MANUAL Attention: www.flash-butrym.pl Strona 1 1. Please read this specification carefully before installment and operation. 2. Please do not transmit this specification

Bardziej szczegółowo

Urządzenia zewnętrzne

Urządzenia zewnętrzne Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie. 2. Charakterystyka produktu:

1. Wprowadzenie. 2. Charakterystyka produktu: 1. Wprowadzenie Gratulujemy wyboru przenośnej pamięci flash na USB 2.0 marki PQI. Mamy nadzieję, że nasz nowy produkt zadowoli Państwa i pozwoli zabrać ze sobą ulubione filmy, zdjęcia w każdej chwili i

Bardziej szczegółowo

Krótkie wprowadzenie. Przegląd (patrz obrazek na zewnętrznej karcie) Konfiguracja. Polski. Wkładanie akumulatora

Krótkie wprowadzenie. Przegląd (patrz obrazek na zewnętrznej karcie) Konfiguracja. Polski. Wkładanie akumulatora Pl_JB Zen Xtra.fm Page 1 Wednesday, September 17, 2003 3:38 PM Krótkie wprowadzenie Przegląd (patrz obrazek na zewnętrznej karcie) 1. Przycisk zasilania 2. Przycisk przejścia wstecz 3. Przycisk głośności

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi OV-TB-02. 1. Opis produktu. Schemat strukturalny produktu: Mikrofon. Przycisk powrotu Return Key. Obiektyw

Instrukcja obsługi OV-TB-02. 1. Opis produktu. Schemat strukturalny produktu: Mikrofon. Przycisk powrotu Return Key. Obiektyw Instrukcja obsługi OV-TB-02 1. Opis produktu Schemat strukturalny produktu: Mikrofon Obiektyw Przycisk powrotu Return Key 1 Słuchawki Port zasilacza Port USB Port USB Port HDMI Port karty TF Włączanie

Bardziej szczegółowo

USB 2.0 cable Tool package (Screwdriver*1+ Screw for aluminum body*3 + Screws for HDD and the PCB board*5) User s manual Carry Bag

USB 2.0 cable Tool package (Screwdriver*1+ Screw for aluminum body*3 + Screws for HDD and the PCB board*5) User s manual Carry Bag User s Manual Page 1 A. Package Content Brick EB208S HDD Enclosure USB 2.0 cable Tool package (Screwdriver*1+ Screw for aluminum body*3 + Screws for HDD and the PCB board*5) User s manual Carry Bag B.

Bardziej szczegółowo

MultiBoot Instrukcja obsługi

MultiBoot Instrukcja obsługi MultiBoot Instrukcja obsługi Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji na produkty

Bardziej szczegółowo

Projektor LED UC46. Wprowadzenie. Spis treści. Instalacja Obsługa Użytkowanie. 1. Informacje i ostrzeżenia

Projektor LED UC46. Wprowadzenie. Spis treści. Instalacja Obsługa Użytkowanie. 1. Informacje i ostrzeżenia Projektor LED Instalacja Obsługa Użytkowanie Wprowadzenie Spis treści 1. Informacje i ostrzeżenia Dziękujemy za zakup projektora! Po przeczytaniu poniższej treści będziesz wiedział jak prawidłowo użytkować

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MP-FUB300 FM. www.mpmaneurope.com

INSTRUKCJA OBSŁUGI MP-FUB300 FM. www.mpmaneurope.com DIGITAL MUSIC PLAYER MP3&WMA INSTRUKCJA OBSŁUGI MP-FUB300 FM www.mpmaneurope.com Dziękujemy za wybór naszego odtwarzacza MP3! Przed podłączeniem, rozpoczęciem korzystania lub zmianą ustawień urządzenia

Bardziej szczegółowo

PC0060. ADAPTER Kabel Easy Copy PC-Link USB 2.0 Proste kopiowanie, bez instalacji. Instrukcja obsługi

PC0060. ADAPTER Kabel Easy Copy PC-Link USB 2.0 Proste kopiowanie, bez instalacji. Instrukcja obsługi PC0060 ADAPTER Kabel Easy Copy PC-Link USB 2.0 Proste kopiowanie, bez instalacji Instrukcja obsługi Rozdział 1 Produkt 1.1 Instrukcja Produkt PC0060 to najlepsze rozwiązanie w zakresie przesyłania danych.

Bardziej szczegółowo