Spis treści WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE...3 WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO POMORSKIE...4 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE...7 WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE...9

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treści WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE...3 WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO POMORSKIE...4 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE...7 WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE...9"

Transkrypt

1

2 Spis treści WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE...3 WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO POMORSKIE...4 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE...7 WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE...9 WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE...11 WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE...16 WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE...25 WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE...32 WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE...35 WOJEWÓDZTWO PODLASKIE...38 WOJEWÓDZTWO POMORSKIE...45 WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE...53 WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE...58 WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO MAZURSKIE...75 WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE...79 WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE...86 TELEFONY ALARMOWE

3 WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE Nazwa Miejscowość Adres Telefon, Przedmiot działania Koło Naukowe Uniwersytecka Poradnia Prawna Forum Szans Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka Krzyś Kłodzki Komitet Obywatelski na Rzecz Ofiar Wypadków Drogowych POMOC Wrocław Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytet Wrocławski ul. Więzienna 10/12, p.104 c Gryfów Śląski Ubocze 300, pok Jelenia Góra ul. Jasna 1 Kąty Wrocławskie Sośnica 25/2 Kłodzko ul. Armii Krajowej 31 Lwówek Śląski al. Wojska Polskiego 25D Polski Czerwony Krzyż Oława ul. Żołnierzy AK 7 Centrum Praw Kobiet - Biuro Terenowe pckolawa2wp.pl Świdnica ul. Chrobrego nieodpłatne porady prawne udzielane przez studentów osobom niezamożnym poradnictwo psychologiczne, prawne edukacja i wychowanie, przeciwdziałanie przemocy i ochrona praw osób nieletnich pomoc dzieciom, wychowankom Domu Dziecka dotkniętych ubóstwem, patologią, przemocą rozwój samorządności, podejmowanie inicjatyw obywatelskich, działalność interwencyjna, pomoc prawna organizuje pomoc poszkodowanym w wypadkach drogowych (pomoc prawna, psychologiczna, rzeczowa) działalność charytatywna poradnictwo prawne, pomoc psychologiczna i pedagogiczna 3

4 WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO POMORSKIE Nazwa Miejscowość Adres Telefon, Przedmiot działania Azyl na rzecz Pomocy Kobietom i Dzieciom Ofiarom Przemocy Uniwersytecka Poradnia Prawna na Rzecz Pomocy Ofiarom Przestępstw w Aleksandrowie Kujawskim Ośrodek Interwencji Kryzysowej Przy Caritas (jednostka Toruńskiego Centrum Caritas) Fundacja Pomoc bez granic Toruń ul. Brzozowa 9 Toruń Aleksandrów Kujawski Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu ul. J. Gagarina 15, ul. Strażacka 5, Aleksandrów Kujawski Brodnica D. T. Gajdy Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem nieodpłatne porady prawne udzielane przez studentów osobom niezamożnym pomoc ofiarom przestępstw, także ofiarom wypadków drogowych i ofiarom przemocy w rodzinie przemoc, problemy rodzinne, alkoholowe Bydgoszcz ul. Ogrody 19c/ pomoc ofiarom przestępstw Fundacja Wiatrak Bydgoszcz ul. Bołtucia przemoc, alkoholowe problemy rodzinne, punkt konsultacyjno-interwencyjny 4

5 Bezpieczeństwo dziecka Medar Grudziądzkie Towarzystwo Pomocy Dziecku i Rodzinie HOMINI Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka Fundacja Nadzieja - pomóżmy innym Bydgoszcz ul. Traugutta 5 Bydgoszcz ul. Emilii Gierczak fax: Grudziądz ul.mikołaja z Ryńska Inowrocław ul. Bolesława Krzywoustego Toruń ul. Wyczółkowskiego 11 tel./fax: przemoc, przemoc seksualna, pomoc ofiarom przestępstw, problemy wychowawcze, rodzinne, pomoc dzieciom - ofiarom przestępstw pomoc ofiarom przestępstw i przemocy, walka z patologiami, warsztaty terapii zajęciowej pomoc ofiarom przestępstw, pomoc rodzinom w trudnych sytuacjach życiowych i wyrównywanie ich szans; przeciwdziałanie patologiom społecznym, pomoc dzieciom krzywdzonym i ich rodzinom; pomoc osobom niepełnosprawnym Ośrodek Interwencji Kryzysowej, Komitet Ochrony Praw Dziecka, Spec. Placówka Wsparcia Dziennego - Świetlica socjoterapeutyczna, Spec.Ośr.Wsp. dla Ofiar Przemocy w Rodzinie; przemoc, przemoc seksualna, problemy wychowawcze, rodzinne organizacja działająca na polu pomocy społecznej i na rzecz osób niepełnosprawnych i chorych 5

6 Fundacja Zielony Liść Toruń ul. Ducha Świętego 5/4 Rzecznik Praw Ofiar przy Marszałku Województwa Toruń ul. Słowackiego fax: Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia- Telefoniczne Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Pomoc rodzinie Toruń ul. Poznańska Promocji Zdrowia i Pomocy Rodzinie Równe Szanse Toruń pl. 18 Stycznia Toruńskie Centrum Caritas Toruń ul. Szosa bydgoska Towarzystwo rodzin i przyjaciół dzieci uzależnionych Powrót z U Toruń ul. Strumykowa doradztwo w zakresie pomocy rehabilitacyjnej i prawnej dla osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych bezpłatne porady prawne i konsultacje psychologiczne spec. placówka wsparcia Dziennego - świetlica socjoterapeutyczna, telefon zaufania, punkt informacyjno-konsultacyjny problemy: przemoc, przemoc seksualna, uzależnienia, alkoholowe, inne: seks, problemy wychowawcze, rodzinne organizacja działająca na polu pomocy społecznej problemy: przemoc, uzależnienia, alkoholowe, narkotyczne, wychowawcze, rodzinne problemy wychowawcze, problemy rodzinne, alkoholowe, narkotyczne, inne 6

7 Klub Abstynenta Promień Włocławek ul. Gałczyńskiego fax: grupa AA, Grupa AI Anon, Izba wytrzeźwień, Punkt Konsultacyjny dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, Punkt Informacyjno-Konsultacyjny Problemy: przemoc, uzależnienia, alkoholowe, problemy rodzinne WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE Nazwa Miejscowość Adres Telefon, Przedmiot działania Katolickie Pomocy osobom uzależnionym Agape Uniwersytecka Studencka Poradnia Prawna Uniwersytecka Poradnia Prawna Lublin ul. Bernardyńska 5 Lublin Lublin Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie ul. Radziszewskiego 17 p.3 Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II ul. St. Staszica 3, I piętro pokój Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem nieodpłatne porady prawne udzielane przez studentów osobom niezamożnym nieodpłatne porady prawne udzielane przez studentów osobom niezamożnym 7

8 Fundacja Academia Iuris Lublin Centrum Duszpasterstwa Młodzieży przy kościele Ducha Świętego, ul. Krakowskie Przedmieście 1 Centrum Wolontariatu, ul. Jezuicka 4/5 Bezpieczny Powiat Biłgorajski Biłgoraj ul. Dąbrowskiego Bezpieczny Powiat Hrubieszowski Hrubieszów ul. 3-go Maja Klub Abstynenta Odnowa Krasnystaw ul. Kościelna 3/ Kontakt Lublin ul. Skierki 12 tel./fax: porady prawne udzielane przez studentów pomoc ofiarom wypadków drogowych i innych przestępstw (prawna, finansowa, rzeczowa, psychologiczna); pomoc podmiotom prawnym; podejmowanie działań w zakresie zwiększania bezpieczeństwa bezpłatne poradnictwo prawne dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie oraz wykluczeniem społecznym; działalność na rzecz przeciwdziałania przemocy oraz poprawy bezpieczeństwa udzielanie pomocy, informacji osobom i rodzinom dotkniętym problemem uzależnień oraz przemocy w rodzinie; doraźna pomoc psychologiczna, psychiatryczna i prawna udzielanie porad specjalistycznych. prawnych i psychologicznych, pomoc prawna, zajęcia edukacyjne, prowadzenie punktu informacyjno- konsultacyjnego 8

9 Nadburzańskie Edukacyjne Włodawa ul. Kościelna 7/ pomoc prawna i psychologiczna, pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwami, ofiarom wypadków drogowych WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE Nazwa Miejscowość Adres Telefon, Przedmiot działania Lubuskie na rzecz Kobiet BABA Koło Naukowe Studencka Poradnia Prawna Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna Zielona Góra pl. Matejki 3A Słubice Gorzów Wielkopolski Collegium Polonicum w Słubicach Uniwersytet Europejski Viadrina we Franfurcie/Słubicach ul. Kościuszki 1/153 ul. Garbary Lubuska Infolinia Obywatelska: Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem nieodpłatne porady prawne udzielane przez studentów osobom niezamożnym ośrodek oferuje bezpłatne usługi w następujących dziedzinach: pomoc w rozwiązywaniu spraw urzędowych i obywatelskich; pomoc w pisaniu pism użytkowych i urzędowych (podań, próśb, odwołań, cv, listów motywacyjnych, itd.); kierowanie do prawników w sprawach z zakresu prawa rodzinnego, cywilnego, karnego, lokalowego, podatkowego i pracy; udzielanie 9

10 Poszkodowanych w Wypadkach Drogowych Penitencjarne Patronat - Oddział w Zielonej Górze Gorzów Wielkopolski ul. Pionierów 3 Zielona Góra ul. Generała Sikorskiego informacji o różnych formach i instytucjach pomocy społecznej; wsparcie psychologiczne; pomoc żywnościowa i rzeczowa. organizowanie pomocy poszkodowanym w wypadkach drogowych: prawnej, psychologicznej, rzeczowej. upowszechnienie wiedzy o zasadach odpowiedzialności prawnej sprawców wypadków drogowych i funkcjonowania ochronnych ubezpieczeń komunikacyjnych; organizowanie pomocy rehabilitacyjnej poszkodowanym w celu ich uaktywnienia i zdobywania przez nich samodzielności w nowej sytuacji życiowej. niesienie pomocy moralnej, materialnej i prawnej osobom pozbawionym wolności, zwolnionym z zakładów karnych oraz ich rodzinom, inicjowanie i uczestnictwo w zapobieganiu przestępstw, łagodzenie następstw popełnionych przestępstw, również przy pomocy mediacji, wpływanie na humanizowanie orzekania i wykonywania kar, udzielanie pomocy o sobom pozbawionym wolności przebywającym w zakładach karnych i aresztach śledczych oraz zakładach dla 10

11 nieletnich, społeczna readaptacja zwolnionych z zakładu karnego, aresztu śledczego. ponadto Patronat stawia sobie za cel podejmowanie starań o humanizację systemu penitencjarnego i umacnianie w nim praworządności a także zapobieganie przestępczości. WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE Nazwa Miejscowość Adres Telefon, Przedmiot działania Bezrobotnych i Osób Działających na Rzecz Bezrobotnych Wszyscy Razem In corpore Studencki Punkt Informacji Prawnej Centrum Pomocy Panaceum Regionalny Ośrodek Pomocy w Grabach Łódź ul. Franciszkańska 15 Łódź Graby Graby 14 Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet w Łodzi ul. Kopcińskiego 8/12, pok Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem nieodpłatne porady prawne udzielane przez studentów osobom niezamożnym Regionalny Ośrodek Pomocy w Grabach ukierunkowany jest przede wszystkim na niesienie pomocy osobom starszym i kobietom samotnie wychowującym dzieci 11

12 Centrum Pomocy Bliźniemu MONAR-MARKOT Pomocy Arka Noego Oddział w Łasku Centrum Wolontariatu Nadzieja Caritas Archidiecezji Łódzkiej Klizin Klizin 18 Łask ul. Przemysłowa 3 Łowicz ul. Podrzeczna 4 Łódź ul. Gdańska fax: placówka dla osób bezdomnych, pokrzywdzonym, kobietom i dzieciom, osobą niepełnosprawnym itp.,pomoc całodobowa m.in. pomoc osobom a szczególnie dzieciom i młodzieży zagrożonej narkomanią wspieranie osób i rodzin dotkniętych przemocą i uzależnieniami, eliminowanie skutków wykluczenia społecznego, w szczególności środowiska bezrobotnych, niesienie pomocy ludziom samotnym, chorym, cierpiącym, pomoc w nauce w nauce dzieciom dotkniętym patologiami społecznymi, oraz dzieciom z rodzin zastępczych, rodzin pełnych i niepełnych, realizacja polityki prorodzinnej prowadzi jednostkę specjalistycznego poradnictwa (udziela porad prawnych, psychologicznych, socjalnych i rodzinnych) 12

13 Centrum Służby Rodzinie Łódź ul. Broniewskiego 1a fax: Fundacja Pomocy Rodzinie Opoka Łódź pl. Barlickiego Konwent Bonifratrów Łódź ul. Kosynierów Gdyńskich 61a fax: prowadzi Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży, pomaga odrzuconym przez rodziny, partnerów, środowisko z powodu nieoczekiwanego macierzyństwa, izoluje przed sprawcami przemocy ul. Nowe Sady 17, tel prowadzi jednostkę specjalistycznego poradnictwa (udziela pomocy osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacji problemowej, w szczególności spowodowanej używaniem i uzależnieniem od alkoholu, substancji psychoaktywnych, przemocą, niewydolnością wychowawczą, rozpadem rodziny porady prawne, psychologiczne, rodzinne) prowadzi jednostkę specjalistycznego poradnictwa (udziela porad psychologicznych, prawnych, socjalnych, prowadzi terapię rodzin, w ośrodku istnieje możliwość dokonania obdukcji lekarskiej) prowadzi jednostkę specjalistycznego poradnictwa (udziela porad dotyczących bieżących spraw życia codziennego, pomaga w rozwiązywaniu problemów rodzinnych i finansowych) 13

14 Łódzkie Towarzystwo Wspierania Dziecka i Rodziny Lokomotywa Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii Oddział Terenowy w Łodzi Promocji Zdrowia i Psychoterapii Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Łódzkie Łódź ul. Pilarskiego 12 tel./fax: Łódź al. Kościuszki fax: Łódź ul. Franciszkańska 85 tel./fax: Łódź ul. Szczytowa 11 tel./fax: prowadzi jednostkę specjalistycznego poradnictwa (udziela pomocy ukierunkowanej na pracę z rodziną zastępczą lub naturalna, której dzieci umieszczone są w placówkach opiekuńczo-wychowawczych lub w rodzinnej opiece zastępczej porady socjalne, prawne, pedagogiczne, psychologiczne) prowadzi jednostkę specjalistycznego poradnictwa (udziela porad dla rodzin osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem od narkotyków i innych środków psychoaktywnych) prowadzi Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, w którym zapewnia schronienie, pomoc socjalną, porady prawne, terapię indywidualną, grupową, rodzinną; prowadzi jednostkę specjalistycznego poradnictwa (udziela porad rodzinnych, psychologicznych, socjalnych, pielęgniarskich, porad i informacji w ramach telefonu zaufania dla rodzin w sytuacji kryzysowej) prowadzi Schronisko dla Bezdomnych Kobiet, gdzie zapewnia schronienie kobietom uciekającym przed przemocą 14

15 Centrum Pomocy Panaceum Regionalny Ośrodek Pomocy w Radomsku Radomsko ul. Sucharskiego 45a Radomsko Pogotowie Rodzinne im. Jolanty Fadeckiej Rawa Mazowiecka ul. Kościuszki 5/ Rawa Mazowiecka Fundacja Dom Samotnej Matki Rogowiec Rogowiec Skierniewickie Rodzin Abstynenckich AMETYST Skierniewice ul. Kozietulskiego tel./fax: oraz będącym w trudnej sytuacji życiowej. ul. Starorudzka 15/17 jest organizacją opiekuńczo-wychowawczą, której podstawowym celem jest działalność na rzecz pomocy ludziom bezdomnym, bezrobotnym, najuboższym, uzależnionym, kobietom i dzieciom dotkniętym przemocą w rodzinie, niepełnosprawnym i innym szukającym pomocy. poradnictwo w sytuacjach kryzysów rodzinnych związanych z przemocą domową oraz pomaganie osobom, które jej doznają, porady indywidualne, sesje rodzinne prowadzone przez psychologa, terapie indywidualne, interwencje domowe w celu powstrzymania przemocy oraz nawiązanie kontaktu ze sprawcą, porady prawne poradnictwo prawne, psychologiczne, możliwość reprezentowania osób pokrzywdzonych w sądzie w ramach swojej działalności prowadzi Ośrodek Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Klub Abstynenta, Klub Integracji Społecznej, 15

16 Liga Kobiet Polskich Oddział Terenowy w Zgierzu Zgierz pl. Jana Pawła II poradnictwo psychologiczne i prawne dla ofiar przemocy punkt konsultacyjny porady prawne i psychologiczne dla rodzin z problemem uzależnienia WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE Caritas Diecezji Kieleckiej Uniwersytecka Poradnia Prawna Nazwa Miejscowość Adres Telefon, Przedmiot działania Kraków Kraków Academia Iuris Kraków Na rzecz Pomocy Rodzinie NADZIEJA Biecz Caritas Archidiecezji Krakowskiej Ul. Bronowicka 78 Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Jagielloński al. Krasińskiego 18/3 Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Anny, ul. św. Anny 11 ul. Kazimierza Wielkiego tel./fax: Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem nieodpłatne porady prawne udzielane przez studentów osobom niezamożnym Fundacja świadczy nieodpłatną pomoc prawną osobom niezamożnym celem Stowarzyszenia jest rozwijanie, popularyzowanie i prowadzenie praktycznej działalności z dbałością o to, by działania te służyły ludziom pomocą w życiu i w zachowaniu zdrowia 16

17 ARKA Poradnia Specjalistyczna Bochnia ul. Bernardyńska Forum Kobiet Bochnia ul. Windakiewicza Ośrodek Interwencji Kryzysowej Bochnia ul. Karolina 14 F celem Stowarzyszenia jest udzielanie pomocy ludziom znajdującym się w różnych trudnych sytuacjach życiowych, w szczególności pomocy psychologicznej, pedagogicznej, medycznej, prawnej i duszpasterskiej celem Stowarzyszenia jest wielopłaszczyznowy rozwój kobiety aktywnej w lokalnej społeczności, promowanie udziału kobiet w życiu publicznym i kulturalnym, przeciwdziałanie szerzeniu się bezrobocia i wykluczenia społecznego wśród kobiet, wspieranie kobiet aktywnych zawodowo, wspieranie charytatywnej działalności na rzecz kobiet znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i finansowej celem działania Ośrodka jest: wzmocnienie i integracja rodziny jako naturalnego i podstawowego środowiska rozwoju i życia człowieka. Pomoc w budowaniu zdrowych, wzmacniających więzi rodzinnych; zapobieganie powstawaniu, pogłębianiu się i rozszerzaniu różnego rodzaju zaburzeń i patologii, mających swoje korzenie w źle funkcjonującej rodzinie; po- 17

18 Fundacja POMAGAMY I ŁĄCZYMY Brzesko ul. Mickiewicza CREDO Brzesko ul. Mickiewicza moc człowiekowi zagubionemu, cierpiącemu, przeżywającemu wewnętrzne konflikty i kryzysy; zapewnienie czasowego schronienia oraz zapewnienie pomocy psychologicznej, pedagogicznej, socjalnej i prawnej osobom/rodzinom będącym w sytuacji kryzysowej wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz form aktywności społecznej ze szczególnym uwzględnieniem aktywizacji osób niepełnosprawnych, pokrzywdzonych, ubogich i rozwoju bazy materialnej dla pomocy tymże osobom udzielanie pomocy osobom niepełnosprawnym, pokrzywdzonym oraz ubogim; budowanie wzajemnych więzi międzyludzkich ze szczególnym uwzględnieniem osób ubogich, pokrzywdzonych, niepełnosprawnych; rozwój świadomości} i kształtowanie postaw obywatelskich ze szczególnym uwzględnieniem aktywizacji osób niepełnosprawnych, ubogich i pokrzywdzonych 18

19 Rehabilitacyjno Kinezjologiczne ZAWSZE AKTYWNI Fundacja Pomocy Społecznej Przyjaźni miastu na rzecz Pomocy Potrzebującym i Zapobiegania Patologiom Społecznym POMOCNA DŁOŃ Brzesko ul. Kościuszki Brzeszcze ul. Kościuszki Chrzanów Rynek Gnojnik Gnojnik zapobieganie wszystkim formom przemocy fizycznej i psychicznej w rodzinie i środowisku szkolnym; współpraca z sądem, kuratorem, placówkami opiekuńczymi na rzecz dzieci z rodzin zagrożonych; niesienie pomocy potrzebującym zbiórka żywności, odzieży używanej, sprzętu rehabilitacyjnego i leków. pomoc ofiarom przemocy rodzinnej (pomoc psychologiczna dla członków rodzin doświadczających przemocy rodzinnej udzielana w ramach prowadzonych świetlic socjoterapeutycznych) w statucie Stowarzyszenia jednym z celi działalności jest udzielanie bezpłatnych porad prawnych osobom fizycznym. wspieranie szeroko pojętej pomocy innym poprzez: prowadzenie działalności szkoleniowej, informacyjnej i wychowawczej, prowadzenie działalności pomocowej w tym organizowanie i prowadzenie jednostek organizacyjnych pomocy społecznej; zapobieganie agresji, o oraz przemocy fizycznej i psychicznej wśród młodzieży, oraz 19

20 Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy Ośrodku Opiekuńczo- -Rehabilitacyjnym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej przy Caritas Diecezji Tarnowskiej Chrześcijańskie Dobroczynne w Kluczach na rzecz zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego Klucz Ośrodek Pomocy Rodzinie przy Konwencie OO. Bonifratrów w Konarach Jadowniki Mokre Jadowniki Mokre tel./fax: Klucze ul Bolesławska tel./fax: Klucze ul. Zawierciańska Konary Konary Zielona tel./fax: wszelkich form przemocy w rodzinie, niesienie pomocy ludziom bezdomnym, ubogim i niepełnosprawnym, szkolenie oraz udzielanie pomocy prawnej i wsparcia psychologicznego kandydatom na rodziców zastępczych i adopcyjnych ośrodek Interwencji Kryzysowej w Jadownikach Mokrych świadczy specjalistyczne usługi psychologiczne, prawne, socjalne, pedagogiczne, hotelowe dla osób i rodzin będących ofiarami przemocy lub znajdujących się w innej kryzysowej sytuacji opieka i pomoc osobom biednym i upośledzonym prowadzenie noclegowni, warsztatów terapii zajęciowej przeciwdziałanie patologiom społecznym Ośrodek Pomocy Rodzinie oferuje pomoc osobom z różnych przyczyn znajdujących się w sytuacji kryzysowej przede wszystkim kobietom z dziećmi uwikłanym w przemoc domową, 20

21 Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć Kraków ul. Krowoderska 11/ fax: osobom całkowicie lub tymczasowo bezdomnym, jak również dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych. W Ośrodku można spotkać się i porozmawiać z psychologiem i prawnikiem. W zakresie porad psychologicznych oferowana jest pomoc w formie konsultacji indywidualnych, spotkań z rodzinami i mediacji rodzinnych. Poradnictwo prawne dotyczy głównie spraw z zakresu prawa rodzinnego, spraw alimentacyjnych i pisania wniosków sądowych 1. prowadzenie działalności naukowej i edukacyjnej służącej rozwojowi demokracji, upowszechnianiu i propagowaniu idei poszanowania praw człowieka oraz państwa prawa, a także kształtowaniu społeczeństwa obywatelskiego i krzewieniu kultury prawnej, 2. inicjowanie działań zmierzających do podnoszenia standardu ochrony praw człowieka i obywatela oraz podejmowanie interwencji w przypadku ich naruszeń, 3. inicjowanie działań zmierzających do podnoszenia standardów spra- 21

22 Fundacja Kobieca efka Kraków ul. Krakowska 19, I piętro tel./fax: Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Krakowie Kraków ul. Radziwiłłowska 8b Przeciw Przemocy w Rodzinie Promyk Kraków ul. Radziwiłłowska Towarzystwo Kobiety Przeciw Przemocy Kraków ul. Chodkiewicza Pomocy Osobom Uzależnionym od Środków Psychotropowych i ich Rodzinom Przemienienie Libiąż ul. 1 stycznia 12/ wowania wymiaru sprawiedliwości w Polsce, 4. udzielanie bezpłatnej pomocy prawnej, obejmującej reprezentację przed instytucjami władzy wykonawczej i wymiaru sprawiedliwości, 5. współpraca z krajowymi i międzynarodowymi organizacjami zajmującymi sie problematyką ochrony praw człowieka pomoc udzielana kobietom zgwałconym i ofiarom przemocy pomoc psychologiczna, prawna i socjalna ofiarom przemocy (czynny całą dobę) pomoc dla ofiar przemocy w rodzinie, poradnictwo prawne, psychologiczne, psychiatryczne, prawa kobiet problemy związane z przemocą w rodzinie, interwencja kryzysowa, udzielanie porad prawnych jednym z celów statutowych Stowarzyszenia jest udzielanie pomocy psychiatrycznej, psychologicznej, pedagogicznej, prawnej i duchowej 22

23 Katolickie CIVITAS CHRISTIANA oddział w Muszynie na rzecz promocji i ochrony zdrowia DLA ZDROWIA Poradnia Specjalistyczna i telefon Zaufania Arka Pomocy Ofiarom Przestępstw VETO Muszyna ul. Kościelna Myślenice ul.k.wielkiego Nowy Sącz pl. Kolegiacki Nowy Sącz ul. Królowej Jadwigi 19/102 tel./fax: pomoc odbywa się poprzez grupy formacyjne, grupy wsparcia, udzielanie pomocy prawnej i psychologicznej, udzielanie pomocy żywnościowej, współpracę z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie celem Stowarzyszenia jest oddziaływanie w zakresie poprawy stanu zdrowotności mieszkańców w szczególności powiatu myślenickiego, ochrona praw pacjenta i podniesienie prestiżu zawodów medycznych poradnictwo specjalistyczne w tym porady prawne dla osób pokrzywdzonych przestępstwami i innych oraz poradnictwo w zakresie medycyny, psychologii, pedagogiki, poradnictwo rodzinne usługi w zakresie poradnictwa lekarskiego, poradnictwo duszpasterskie skierowane jest do osób pokrzywdzonych celem Stowarzyszenia jest pomoc prawna, finansowa i rzeczowa ofiarom przestępstw dokonanych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej 23

24 Opieka i pomoc osobom biednym i upośledzonym, prowadzenie noclegowni, warsztatów, terapii zajęciowej SZANSA Caritas Diecezji Kieleckiej oddział w Proszowicach Wadowickie Integracji Społecznej Klub Abstynentów Victoria Olkusz ul. Biema 24 Oświęcim ul. Obozowa 31a Proszowice ul. 3 Maja 2 Wadowice al. Wolności fax: opieka, doradztwo, pomoc dla środowisk dotkniętych patologią pomoc ofiarom przemocy rodzinnej (pomoc psychologiczna dla członków rodzin doświadczających przemocy rodzinnej udzielana w ramach prowadzonych świetlic socjoterapeutycznych) celem działalności Caritas Diecezji Kieleckiej, Oddział w Proszowicach jest: pomoc charytatywna osobom potrzebującym wsparcia, w tym dla ofiar przestępstw, niesienie pomocy osobom niepełnosprawnym, opieka nad dzieckiem rodziną oraz osobami starszymi, pomoc osobom w trudnych sytuacjach życiowych, świadczenie usług lekarskich i pielęgniarskich, prowadzenie specjalistycznego poradnictwa dla realizacji celów określonych w statucie Klub organizuje i prowadzi zajęcia terapii i leczenia odwykowego, organizuje i przeprowadza wyjazdowe sesje terapii dla osób uzależnionych i ich rodzin, prowadzi działalność 24

25 z zakresu zapobiegania przemocy, pomocy ich ofiarom i pomocy terapeutycznej sprawcom, prowadzi usługi opracowywania, wdrażania, przeprowadzania i konsultacji w zakresie programów profilaktycznych, edukacyjnych i terapeutycznych, prowadzi działalność opiekuńczą dla ofiar przemocy, prowadzi zajęcia edukacyjno wyrównawcze oraz w okresie ferii i wakacji półkolonie, czyli prowadzi usługi z zakresu ochrony zdrowia i opiekuńcze WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE Nazwa Miejscowość Adres Telefon, Przedmiot działania Towarzystwo Inicjatyw Społecznych Troska Klinika Prawa, Studencki Ośrodek Pomocy Prawnej Warszawa ul. Sękocińska 5 Warszawa Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warszawski ul. Krakowskie Przedmieście 26/ Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem nieodpłatne porady prawne udzielane przez studentów osobom niezamożnym 25

26 Studencka Poradnia Prawna Warszawa Studencka Poradnia Prawna Warszawa Studenckie Biuro Porad Prawnych Warszawa Studencka Poradnia Prawna Warszawa Fundacja Academia Iuris Warszawa Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego Kolegium Prawa ul. Jagiellońska 59 Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego ul. Swieradowska 43, sala 021 Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej Al. Jerozolimskie 200 p.138 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego ul. Dewajtis 5 pok. 220 ul. Freta 20/24a Miejsca udzielania porad: Centrum Usług Socjalnych i Szkolenia Kadr Pomocy Społecznej Ośrodek Nowolipie ul. Nowolipie 25B Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Stanisława Kostki, ul. Hozjusza tel./fax: fax: nieodpłatne porady prawne udzielane przez studentów osobom niezamożnym nieodpłatne porady prawne udzielane przez studentów osobom niezamożnym nieodpłatne porady prawne udzielane przez studentów osobom niezamożnym nieodpłatne porady prawne udzielane przez studentów osobom niezamożnym Fundacja świadczy nieodpłatną pomoc prawną osobom niezamożnym 26

27 Otwarte Drzwi, ul. Targowa 82 Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Kazimierza, ul. Chełmska 21a Fundacja Świat na Tak, al. Szucha 27 Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Jakuba, ul. Grójecka 38 Ośrodek Interwencji Kryzysowej, ul. Dalibora 1 Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Nawrócenia św. Pawła Apostoła, ul. Kobielska 10 Parafia Rzymsko-Katolicka pw. bł. Władysława z Gielniowa, ul. Przy Bażantarnii 2 Polski Związek Niewidomych - Okręg Mazowiecki, ul. Jasna 22 Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Dembińskiego 3 Dominikański Ośrodek Rodziny, ul. Freta 20/24a Gminny punkt konsultacyjny - Piaseczno, Plac Piłsudskiego 10 27

ABC POMOCY. Przewodnik radomianina. po instytucjach udzielających pomocy. osobom w potrzebie

ABC POMOCY. Przewodnik radomianina. po instytucjach udzielających pomocy. osobom w potrzebie ABC POMOCY Przewodnik radomianina po instytucjach udzielających pomocy osobom w potrzebie Radom, 2009 I II III IV V VI VII VIII IX X SPIS TREŚCI FORMY POMOCY INSTYTUCJONALNEJ Rodzaje świadczeń z pomocy

Bardziej szczegółowo

Stan na styczeń 2012r. ORGANIZACJE POZARZĄDOWE DZIAŁAJĄCE W RADOMIU NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Stan na styczeń 2012r. ORGANIZACJE POZARZĄDOWE DZIAŁAJĄCE W RADOMIU NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Stan na styczeń 2012r. ORGANIZACJE POZARZĄDOWE DZIAŁAJĄCE W RADOMIU NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Lp. NAZWA ORGANIZACJI Zakres działań ADRES TELEFON / ADRES INTERNETOWY 1. Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół

Bardziej szczegółowo

Tydzień Ofiar Przestępstw

Tydzień Ofiar Przestępstw Tydzień Ofiar Przestępstw Spis treści Prokuratura Okręgowa w Lublinie... 2 Prokuratura Rejonowa w Kraśniku... 3 Prokuratura Rejonowa w Lubartowie... 6 Prokuratura Rejonowa Lublin Południe... 7 Prokuratura

Bardziej szczegółowo

NIE JESTEŚ SAM. Gdzie szukać pomocy? INFORMATOR

NIE JESTEŚ SAM. Gdzie szukać pomocy? INFORMATOR POWIAT CHRZANOWSKI NIE JESTEŚ SAM Gdzie szukać pomocy? INFORMATOR Bezpieczna szkoła POWIAT CHRZANOWSKI INFORMATOR NIE JESTEŚ SAM Jeśli: doznałeś przemocy, nie możesz poradzić sobie z alkoholem, chcesz

Bardziej szczegółowo

Informator o konińskich instytucjach wspierających szkołę i rodzinę

Informator o konińskich instytucjach wspierających szkołę i rodzinę PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE 62-510 Konin, ul. Przemysłowa 7 tel. centr. (0-63) 249 30 40 e-mail pbp@pbpkonin.pl www.pbpkonin.pl Informator o konińskich instytucjach wspierających szkołę

Bardziej szczegółowo

S Y L L A B U S. zdrowia psychicznego i jego zaburzeń gdzie szukać pomocy

S Y L L A B U S. zdrowia psychicznego i jego zaburzeń gdzie szukać pomocy S Y L L A B U S zdrowia psychicznego i jego zaburzeń gdzie szukać pomocy zbiór adresów, informacji i przydatnych wskazówek Informator opracowany przez Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego

Bardziej szczegółowo

System pomocy rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym w Polsce

System pomocy rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym w Polsce Małgorzata Łojkowska Stowarzyszenie Interwencji Prawnej System pomocy rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym w Polsce Ekspertyza przygotowana w ramach projektu EAPN Polska razem na rzecz Europy Socjalnej

Bardziej szczegółowo

Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku

Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku za rok 2014 Spis treści Wstęp... 3 I. POMOC SPOŁECZNA DLA OSÓB I RODZIN W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ... 4 1. Przyczyny korzystania

Bardziej szczegółowo

4. Pomoc psychologiczna w Warszawie

4. Pomoc psychologiczna w Warszawie TECZKA INFORMACYJNA 4. Pomoc psychologiczna w Warszawie Bezpłatna pomoc psychologiczna i psychoterapeutyczna w Warszawie Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Świdnik z dnia. Gminna strategia

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Świdnik z dnia. Gminna strategia Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Świdnik z dnia Gminna strategia rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów

Bardziej szczegółowo

Raport. z realizacji w latach 2011-2012. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata 2009-2020

Raport. z realizacji w latach 2011-2012. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata 2009-2020 Załącznik do sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp. Raport z realizacji w latach 2011-2012 Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata

Bardziej szczegółowo

PRZECIW PRZEMOCY INFORMATOR O INSTYTUCJACH UDZIELAJĄCYCH POMOCY

PRZECIW PRZEMOCY INFORMATOR O INSTYTUCJACH UDZIELAJĄCYCH POMOCY Podkarpacki Urząd Wojewódzki Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie PRZECIW PRZEMOCY INFORMATOR O INSTYTUCJACH UDZIELAJĄCYCH POMOCY W POWIATACH: RZESZÓW MIASTO, POWIAT RZESZOWSKI -ZIEMSKI, RZESZÓW

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020 Załącznik do uchwały Rady Miasta Sulejówek nr XI/74/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r. STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020 Sulejówek, czerwiec 2011rok Spis

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/367/14 RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI. z dnia 27 stycznia 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/367/14 RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI. z dnia 27 stycznia 2014 r. UCHWAŁA NR XXXVIII/367/14 RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu Promocji Zdrowia Psychicznego w mieście Mińsk Mazowiecki na lata 2014-2015 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Gminny System Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną dla Gminy Tarczyn

Gminny System Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną dla Gminy Tarczyn Gminny System Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną dla Gminy Tarczyn opracowany przez: PPUH BaSz przy współpracy Urzędu Miejskiego w Tarczynie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarczynie Tarczyn

Bardziej szczegółowo

,, GDZIE SZUKAĆ POMOCY I N F O R M A T O R

,, GDZIE SZUKAĆ POMOCY I N F O R M A T O R Urząd Miasta Ostrołęki,, GDZIE SZUKAĆ POMOCY I N F O R M A T O R o działających na terenie Ostrołęki podmiotach udzielających pomocy w różnych sytuacjach życiowych. /wydanie XII/ Ostrołęka, październik

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie za rok 2014

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie za rok 2014 Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie za rok 2014 - Szczecin 2015 - WSTĘP... 3 1. ZADANIA I ICH REALIZACJA... 4 1.1 Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 12

Bardziej szczegółowo

MIASTO KIELCE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO MIASTA KIELCE NA LATA 2012-2015

MIASTO KIELCE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO MIASTA KIELCE NA LATA 2012-2015 MIASTO KIELCE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO MIASTA KIELCE NA LATA 2012-2015 Kielce, 2015 1 ŚRODOWISKOWE FORMY OPIEKI PSYCHIATRYCZNEJ. Środowiskowe formy opieki psychiatrycznej

Bardziej szczegółowo

Przewodnik informujący o dostępnych formach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej oraz aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Przewodnik informujący o dostępnych formach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej oraz aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi Przewodnik informujący o dostępnych formach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej oraz aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi P R U D N I K 2 0 1 3 Niniejsza publikacja skierowana jest

Bardziej szczegółowo

Informator o poznańskich instytucjach wspierających dzieci i rodziców

Informator o poznańskich instytucjach wspierających dzieci i rodziców Informator o poznańskich instytucjach wspierających dzieci i rodziców 1 Informator o poznańskich instytucjach wspierających dzieci i rodziców Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Poznaniu Poznań 2008

Bardziej szczegółowo

Bielański Informator Profilaktyczno - Społeczny

Bielański Informator Profilaktyczno - Społeczny Bielański Informator Profilaktyczno - Społeczny Urząd m.st. Warszawy Dzielnica Bielany grudzień, Warszawa 2009 Spis treści Rozdział I Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych... 5 Instytucje

Bardziej szczegółowo

Aneks 3 Realizacja priorytetów i działań Krajowego Planu Działań na rzecz Integracji Społecznej

Aneks 3 Realizacja priorytetów i działań Krajowego Planu Działań na rzecz Integracji Społecznej Aneks 3 Realizacja priorytetów i działań Krajowego Planu Działań na rzecz Integracji Społecznej Działanie Sposób realizacji Wskaźnik działania Cel operacyjny Instytucja odpowiedzialna Termin realizacji

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z REALIZACJI GMINNEJ STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W ŚWIDNICY

S P R A W O Z D A N I E Z REALIZACJI GMINNEJ STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W ŚWIDNICY S P R A W O Z D A N I E Z REALIZACJI GMINNEJ STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W ŚWIDNICY W LATACH 2005-2010 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEJ STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH

Bardziej szczegółowo

DOSTĘPNE FORMY OPIEKI ZDROWOTNEJ, POMOCY SPOŁECZNEJ I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI.

DOSTĘPNE FORMY OPIEKI ZDROWOTNEJ, POMOCY SPOŁECZNEJ I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI. DOSTĘPNE FORMY OPIEKI ZDROWOTNEJ, POMOCY SPOŁECZNEJ I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI. PRZEWODNIK Tarnów, grudzień 2014 Urząd Miasta Tarnowa Wydział Zdrowia SPIS TREŚCI I. WSTĘP

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA INNYCH MINISTERSTW, KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH ORAZ JEDNOSTEK PUBLICZNEJ RADIOFONII I TELEWIZJI

DZIAŁANIA INNYCH MINISTERSTW, KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH ORAZ JEDNOSTEK PUBLICZNEJ RADIOFONII I TELEWIZJI Rozdział X DZIAŁANIA INNYCH MINISTERSTW, KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH ORAZ JEDNOSTEK PUBLICZNEJ RADIOFONII I TELEWIZJI 10.1. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W POWIECIE ŁĘCZYŃSKIM na lata 2008-2014

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W POWIECIE ŁĘCZYŃSKIM na lata 2008-2014 STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W POWIECIE ŁĘCZYŃSKIM na lata 2008-2014 Łęczna 2008 WSTĘP ROZDZIAŁ 1. CHARAKTERYSTYKA POWIATU ŁĘCZYŃSKIEGO 1.1. Informacje dotyczące obszaru 1.2. Zarys sytuacji

Bardziej szczegółowo

Miejska Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych 2006 2015

Miejska Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych 2006 2015 ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR XLVI/559/2006 RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA z dnia 29 września 2006 r. Miejska Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych 2006 2015 Spis treści: I. Podstawy opracowania Strategii

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W POWIECIE ŁOBESKIM. Łobez, maj 2012 r.

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W POWIECIE ŁOBESKIM. Łobez, maj 2012 r. STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W POWIECIE ŁOBESKIM NA LATA 2012-2020 Łobez, maj 2012 r. Zleceniodawca: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łobzie ul. Bema 27 73-150 Łobez tel. (91) 397 68

Bardziej szczegółowo

ALKOHOLIZM. JAK POMÓC NA WSI?

ALKOHOLIZM. JAK POMÓC NA WSI? ALKOHOLIZM. JAK POMÓC NA WSI? Spis treści: 1. Ogólnokrajowe, wojewódzkie, gminne programy rozwiązywania problemów alkoholowych. 3 2. Działalność PAŃSTWOWEJ AGENCJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności w roku 2011 r.

Sprawozdanie z działalności w roku 2011 r. Sprawozdanie z działalności w roku 2011 r. Warszawa, luty 2012 2 SPIS TREŚCI I. Wstęp... 5 1. Ochota i jej mieszkańcy... 5 II. Zadania Ośrodka Pomocy Społecznej... 5 III. Struktura organizacyjna OPS...

Bardziej szczegółowo