Informacja na temat kwot 1% podatku należnego przykazanych organizacjom pożytku publicznego z zeznań za 2008 rok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informacja na temat kwot 1% podatku należnego przykazanych organizacjom pożytku publicznego z zeznań za 2008 rok"

Transkrypt

1 Ministerstwo Finansów Informacja na temat kwot 1% podatku należnego przykazanych organizacjom pożytku publicznego z zeznań za 2008 rok Rok 2009 jest już kolejnym rokiem przekazywania 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego. Instytucja 1% została wprowadzona do polskiego systemu podatkowego z dniem 1 stycznia 2004 r. Początkowo (tj. w odniesieniu do dochodów uzyskanych w latach ) funkcjonowała na zasadzie ulgi podatkowej (podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych sami dokonywali wpłaty na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego, o którą następnie zmniejszali podatek należny). Począwszy od zeznań podatkowych za rok 2007 przekazania środków na rzecz organizacji pożytku publicznego dokonują naczelnicy urzędów skarbowych zgodnie z wnioskami podatników. Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego jest integralną częścią zeznania podatkowego, w którym opodatkowanie następuje według: skali podatkowej (PIT-37, PIT-36), jednolitej 19% stawki podatku od dochodów z dzielności gospodarczej oraz z działów specjalnych produkcji rolnej (PIT-36L), jednolitej 19% stawki podatku od dochodów z odpłatnego zbycia akcji lub innych papierów wartościowych, lub ze sprzedaży udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, lub ze zbycia pochodnych instrumentów finansowych (PIT-38), zryczałtowanego podatku od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28). 1. Wg stanu na 30 października 2009 r. łączna kwota 1% podatku należnego przekazana na rzecz organizacji pożytku publicznego z zeznań za 2008 r. wyniosła 380,1 mln zł i stanowiła 0,62 % podatku należnego. Podatnicy składający zeznanie: PIT-37, PIT-36 i PIT-36L przykazali 365,2 mln zł, tj. 0,62% podatku należnego wykazanego w tych zeznaniach, PIT-38 8,9 mln zł, tj. 0,78% podatku należnego wykazanego w tych zeznaniach, PIT-28 6,0 mln zł i stanowiła 0,37% podatku należnego wykazanego w tych zeznaniach. Prezentowany podział jest wynikiem stosowanej klasyfikacji dochodów budżetowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. 1

2 2. Liczba podatników, którzy w zeznaniach za 2008 r. złożyli wnioski o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego wyniosła osób, tj. ponad 28% ogółu podatników. Liczba podatników (wnioskodawców) wg poszczególnych zeznań przedstawia się następująco: osoby, tj. 29% podatników rozliczających się na formularzach PIT-37, PIT-36 i PIT-36L, osoby, tj. 22% podatników rozliczających się na formularzu PIT-38, osób, tj. 16% podatników rozliczających się na formularzu PIT-28. Udział podatników deklarujących w zeznaniach za 2008 r. chęć przekazania 1% podatku należnego wg poszczególnych zeznań 100% 90% 80% 70% 60% 50% 71% 78% 84% pozostali podatnicy podatnicy, wnioskujący o przekazanie 1% podatku należnego 40% 30% 20% 10% 0% 29% PIT-36, PIT-36L i PIT % PIT-38 16% PIT Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych (którzy w zeznaniach za 2008 r. złożyli wniosek o przekazanie 1% podatku należnego) przeciętnie przekazali organizacjom pożytku publicznego kwotę 52 zł, w tym podatnicy składający: PIT-36, PIT-36L i PIT zł, PIT zł, PIT zł. 4. Wg stanu na 30 października 2009 r. organy podatkowe przekazały organizacjom pożytku publicznego tytułem 1% podatku należnego łączną kwotę 380,1 mln zł. 2

3 Wykaz 30 organizacji, które w 2009 r. (z rozliczenia za 2008 r.) otrzymały najwyższe kwoty w skali całego kraju przedstawia się następująco: Lp. Numer KRS: Nazwa organizacji OPP: Kwota w zł FUNDACJA DZIECIOM ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ , FUNDACJA ANNY DYMNEJ MIMO WSZYSTKO , FUNDACJA POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM SŁONECZKO , FUNDACJA TVN NIE JESTEŚ SAM , STOWARZYSZENIE SOS WIOSKI DZIECIĘCE W POLSCE , FUNDACJA WARSZAWSKIE HOSPICJUM DLA DZIECI , FUNDACJA WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY , DOLNOŚLĄSKA FUNDACJA ROZWOJU OCHRONY ZDROWIA , LUBELSKIE HOSPICJUM DLA DZIECI IM. MAŁEGO KSIĘCIA , FUNDACJA EWY BŁASZCZYK AKOGO , FUNDACJA DZIECIOM POMAGAJ , DZIEŁO POMOCY ŚW. OJCA PIO , TOWARZYSTWO OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI W POLSCE , FUNDACJA NA RATUNEK DZIECIOM Z CHOROBĄ NOWOTWOROWĄ , FUNDACJA ROSA ,62 STOWARZYSZENIE RODZICÓW NA RZECZ POMOCY SZKOŁOM PRZYJAZNA SZKOŁA POLSKIE TOWARZYSTWO WALKI Z MUKOWISCYDOZĄ W RABCE ZDROJU , , CARITAS POLSKA ,25 FUNDACJA DZIECIOM Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM AGNIESZKA W PŁOCKU , FUNDACJA SŁUŻBY RODZINIE NADZIEJA , FUNDACJA HOSPICYJNA ,25 22 FUNDACJA DLA DZIECI Z CHOROBAMI NOWOTWOROWYMI KRWINKA ,55 23 OGÓLNOPOLSKIE TOWARZYSTWO OCHRONY ZWIERZĄT OTOZ ANIMALS ,68 TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ CHORYCH HOSPICJUM IM. ŚW ŁAZARZA , TOWARZYSTWO OPIEKI NAD OCIEMNIAŁYMI , STOWARZYSZENIE NA RZECZ NIEPEŁNOSPRAWNYCH SPES ,47 ZWIĄZEK OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ , FUNDACJA POMOCY DZIECIOM JAŚ I MAŁGOSIA , POLSKA AKCJA HUMANITARNA , STOWARZYSZENIE SURSUM CORDA ,58 Szczegółowy wykaz organizacji pożytku publicznego, które w 2009 r. (z zeznań za 2008 r.) otrzymały 1% podatku należnego stanowi Załącznik nr 1. 3

4 Wykaz kwot 1% podatku należnego w układzie poszczególnych izb skarbowych przedstawia się następująco: Lp. Izba Skarbowa Kwota w zł Struktura 1 Wrocław 2 Bydgoszcz 3 Lublin 4 Zielona Góra 5 Łódź 6 Kraków 7 Warszawa 8 Opole 9 Rzeszów 10 Białystok 11 Gdańsk 12 Katowice 13 Kielce 14 Olsztyn 15 Poznań 16 Szczecin ,90 7,9% ,98 4,0% ,07 3,5% ,50 1,9% ,22 5,7% ,74 8,6% ,40 25,0% ,83 2,0% ,89 3,1% ,88 2,3% ,77 6,6% ,11 12,6% ,86 1,9% ,17 2,5% ,03 8,6% ,35 3,8% Razem ,70 100% Dla porównania w 2008 r. (tj. z rozliczenia za 2007 r.) organizacje pożytku publicznego otrzymały łącznie 298 mln zł. Wnioski złożyło ponad 5 milionów podatników, tj. 20% ogółu uprawnionych. Średnia przekazana kwota wyniosła 58 zł. Szczegółowy wykaz organizacji, które otrzymały 1% podatku należnego za 2007 r. zamieszony jest na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.mf.gov.pl=> Podatki/Statystyka/Informacje dotyczące rozliczenia podatku dochodowego). 5. W pierwszym roku obowiązywania regulacji w zakresie 1% ponad 80 tysięcy podatników, tj. zaledwie 0,3% podatników ogółem, przekazało na rzecz organizacji pożytku publicznego kwotę w wysokości 10,4 mln zł, co stanowiło 0,03% podatku należnego. W kolejnym roku uczyniło to już ponad 680 tysięcy podatników (ok. 3% uprawnionych), a kwota przekazana wzrosła do 41,6 mln zł ( i stanowiła 0,14% podatku należnego). W kolejnych latach zainteresowanie instytucją 1% sukcesywnie wzrastało. Zdecydowany wzrost kwoty, jak i liczby podatników, obserwujemy w 2008 r. (w rozliczeniu za 2007 r.). Związane jest to za zmianą mechanizmu alokacji 4

5 (po raz pierwszy przekazanie 1% dokonują naczelnicy urzędów skarbowych) oraz z rozszerzeniem kręgu podatników, którzy mogli skorzystać z tej formy wsparcia działalności społecznie użytecznej (tj. o podatników rozliczających się na formularzach PIT-38 i PIT-36L). Dane porównawcze za lata przedstawia poniższa tabela: Wyszczególnienie Liczba podatników, przekazujących 1% podatku należnego na rzecz opp % do roku poprzedniego Kwota przekazana na rzecz opp (w mln zł) % do roku poprzedniego % 170% 139% 320% 143% 10,4 41,6 62,3 105,4 298,3 380,1-402% 150% 169% 283% 127% Liczba podatników przekazujących 1% podatku należnego na rzecz opp w mln zł Kwota 1% podatku należnego na rzecz opp Warszawa, 3 listopada 2009 r. 1 tj rozliczenie za 2003 r., rozliczenie za 2004 r. itd. 5

6 Załącznik nr 1 Wykaz organizacji pożytku publicznego, które w 2009 r. otrzymały 1% podatku należnego za 2008 r. (stan na 30 października 2009 r.) Lp. Numer KRS: Nazwa organizacji OPP: Kwota w zł FUNDACJA DZIECIOM ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ , FUNDACJA ANNY DYMNEJ MIMO WSZYSTKO , FUNDACJA POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM SŁONECZKO , FUNDACJA TVN NIE JESTEŚ SAM , STOWARZYSZENIE SOS WIOSKI DZIECIĘCE W POLSCE , FUNDACJA WARSZAWSKIE HOSPICJUM DLA DZIECI , FUNDACJA WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY , DOLNOŚLĄSKA FUNDACJA ROZWOJU OCHRONY ZDROWIA , LUBELSKIE HOSPICJUM DLA DZIECI IM. MAŁEGO KSIĘCIA , FUNDACJA EWY BŁASZCZYK AKOGO , FUNDACJA DZIECIOM POMAGAJ , DZIEŁO POMOCY ŚW. OJCA PIO , TOWARZYSTWO OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI W POLSCE , FUNDACJA NA RATUNEK DZIECIOM Z CHOROBĄ NOWOTWOROWĄ , FUNDACJA ROSA , STOWARZYSZENIE RODZICÓW NA RZECZ POMOCY SZKOŁOM PRZYJAZNA SZKOŁA , POLSKIE TOWARZYSTWO WALKI Z MUKOWISCYDOZĄ W RABCE -ZDROJU , CARITAS POLSKA , FUNDACJA DZIECIOM Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM AGNIESZKA W PŁOCKU , FUNDACJA SŁUŻBY RODZINIE NADZIEJA , FUNDACJA HOSPICYJNA , FUNDACJA DLA DZIECI Z CHOROBAMI NOWOTWOROWYMI KRWINKA , OGÓLNOPOLSKIE TOWARZYSTWO OCHRONY ZWIERZĄT OTOZ ANIMALS , TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ CHORYCH HOSPICJUM IM. ŚW. ŁAZARZA , TOWARZYSTWO OPIEKI NAD OCIEMNIAŁYMI , STOWARZYSZENIE NA RZECZ NIEPEŁNOSPRAWNYCH SPES , ZWIĄZEK OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ , FUNDACJA POMOCY DZIECIOM JAŚ I MAŁGOSIA , POLSKA AKCJA HUMANITARNA , STOWARZYSZENIE SURSUM CORDA , FUNDACJA GAJUSZ , OŚRODEK DZIAŁAŃ EKOLOGICZNYCH ŹRÓDŁA , POLSKIE TOWARZYSTWO STWARDNIENIA ROZSIANEGO , FUNDACJA NASZA SZKOŁA , FUNDACJA ZACHODNIOPOMORSKIE HOSPICJUM DLA DZIECI , FUNDACJA WROCŁAWSKIE HOSPICJUM DLA DZIECI , FUNDACJA ŚWIĘTEGO BARNABY , MAM MARZENIE , WWF POLSKA - ŚWIATOWY FUNDUSZ NA RZECZ PRZYRODY , FUNDACJA PODKARPACKIE HOSPICJUM DLA DZIECI , FUNDACJA POLSAT , STOWARZYSZENIE HOSPICJUM IM. ŚW. WAWRZYŃCA ,86 6

7 STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI ZE ZŁOŻONĄ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ POTRAFIĘ WIĘCEJ , SPOŁECZNE TOWARZYSTWO HOSPICJUM CORDIS , FUNDACJA NA RZECZ CHORYCH NA SM IM. BŁ. ANIELI SALAWY , CARITAS ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ , FUNDACJA HOSPICJUM ONKOLOGICZNE ŚWIĘTEGO KRZYSZTOFA W WARSZAWIE ,06 FUNDACJA NA RZECZ OFIAR WYPADKÓW KOMUNIKACYJNYCH I BEZPIECZEŃTWA W RUCHU DROGOWYM ZIELONY LIŚĆ , REGIONALNA FUNDACJA POMOCY NIEWIDOMYM , CARITAS DIECEZJI TARNOWSKIEJ , TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI ,35 HOSPICJUM IM. KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI PRZY PARAFII ŚW. POLSKICH BRACI MĘCZENNIKÓW ,20 53 FUNDACJA POMÓŻ IM NA RZECZ DZIECI Z CHOROBAMI NOWOTWOROWYMI I HOSPICJUM DLA DZIECI , FUNDACJA RODZIN ADOPCYJNYCH , FUNDACJA DZIECIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM PODARUJ UŚMIECH , FUNDACJA POMOCY DZIECIOM Z CHOROBĄ NOWOTWOROWĄ , POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM , FUNDACJA ŚWIATŁO , FUNDACJA DOM RODZINNEJ REHABILITACJI DZIECI Z PORAŻENIEM MÓZGOWYM , CARITAS POZNAŃSKA - ZAKŁAD CHARYTATYWNO - OPIEKUŃCZY , FUNDACJA AZYLU POD PSIM ANIOŁEM , POLSKI CZERWONY KRZYŻ , CARITAS ARCHIDIECEZJI WARSZAWSKIEJ , FUNDACJA IM. DINY RADZIWIŁŁOWEJ , STOWARZYSZENIE DAĆ NADZIEJĘ , MATIO FUNDACJA POMOCY RODZINOM I CHORYM NA MUKOWISCYDOZĘ ,45 FUNDACJA NASZE DZIECI PRZY KLINICE ONKOLOGII W INSTYTUCIE POMNIK-CENTRUM ZDROWIA DZIECKA , STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM BRATEK , HOSPICJUM IM. ŚW. MAKSYMILIANA KOLBEGO W KOSZALINIE , MAŁOPOLSKIE HOSPICJUM DLA DZIECI , FUNDACJA POMOCY DZIECIOM Z CHOROBAMI NOWOTWOROWYMI , FUNDACJA IM. BRATA ALBERTA , MIĘDZYNARODOWY RUCH NA RZECZ ZWIERZĄT - VIVA , STOWARZYSZENIE ŁÓDZKIE HOSPICJUM DLA DZIECI , FUNDACJA TARA - SCHRONISKO DLA KONI , DOMOWE HOSPICJUM DLA DZIECI W OPOLU , FUNDACJA DR CLOWN , FUNDACJA DLA DZIECI DAR SERCA , STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM BEZ BARIER , STOWARZYSZENIE U SIEMACHY , CARITAS DIECEZJI GLIWICKIEJ , STOWARZYSZENIE POMOCY RODZINIE DROGA , STOWARZYSZENIE IM SUE RYDER , STOWARZYSZENIE PARAFIADA IM. ŚW. JÓZEFA KALASANCJUSZA , STOWARZYSZENIE HOSPICJUM ŚW.KAMILA W GORZOWIE WLKP , KRAKOWSKIE TOWARZYSTWO OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI , FUNDACJA PRZECIWKO LEUKEMII , FUNDACJA SPLOTU RAMIENNEGO , FUNDACJA CARITAS KATOWICE ,28 7

8 FUNDACJA DOM HOSPICYJNY - HOSPICJUM ŚW. JANA EWANGELISTY W SZCZECINIE , CARITAS DIECEZJI WARSZAWSKO - PRASKIEJ , CARITAS ARCHIDIECEZJI KATOWICKIEJ , FUNDACJA POMORSKIE HOSPICJUM DLA DZIECI ,87 FUNDACJA ICH DOM MIESZKANIA DLA MŁODZIEŻY OPUSZCZAJĄCEJ DOMY DZIECKA W PŁOCKU , KRAKOWSKIE HOSPICJUM DLA DZIECI IMIENIA KSIĘDZA JÓZEFA TISCHNERA , FUNDACJA SPEŁNIONYCH MARZEŃ , FUNDACJA DOM NADZIEI , ITAKA-CENTRUM POSZUKIWAŃ LUDZI ZAGINIONYCH , FUNDACJA DZIECI NICZYJE , CARITAS DIECEZJI KIELECKIEJ , FUNDACJA ISKIERKA , STOWARZYSZENIE POMOCY SZKOLE MAŁOPOLSKA , SPOŁECZNE STOWARZYSZENIE HOSPICJUM IM. ŚW. KALIKSTA I , FUNDACJA PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI , CARITAS DIECEZJI ZIELONOGÓRSKO-GORZOWSKIEJ , STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIKICH ZWIERZĄT SOKÓŁ , FUNDACJA BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A , DOROŚLI DZIECIOM , AXIS STOWARZYSZENIE POMOCY DLA CHORYCH PO URAZIE RDZENIA KRĘGOWEGO , FUNDACJA WSPIERANIA ALPINIZMU POLSKIEGO IM. JERZEGO KUKUCZKI , FUNDACJA NA RZECZ DZIECI Z CHOROBĄ NOWOTWOROWĄ WYSPY SZCZĘŚLIWE , FUNDACJA NIECHCIANE I ZAPOMNIANE-SOS DLA ZWIERZĄT , FUNDACJA AGORY , TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ CHORYCH HOSPICJUM , FUNDACJA POMOCY WDOWOM I SIEROTOM PO POLEGŁYCH POLICJANTACH , FUNDACJA TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ CENTRUM ZDROWIA DZIECKA , STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ CHORYCH HOSPICJUM W GLIWICACH , ZWIĄZEK HARCERSTWA RZECZYPOSPOLITEJ , FUNDACJA IM. STEFANA BATOREGO , POLSKIE TOWARZYSTWO STWARDNIENIA ROZSIANEGO ODDZIAŁ WARSZAWSKI , POLSKIE TOWARZYSTWO OPIEKI PALIATYWNEJ ODDZIAŁ W POZNANIU , PUŁAWSKIE TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ CHORYCH HOSPICJUM , TOWARZYSTWO OPIEKI PALIATYWNEJ IM. JANINY RÓŻYCKIEJ , KOMITET POMOCY DLA ZWIERZĄT , STOWARZYSZENIE POMOCY CHORYM NA DYSTROPHIE MUSCULORUM , LUBELSKIE TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ CHORYCH HOSPICJUM DOBREGO SAMARYTANINA , FUNDACJA DZIEŁO NOWEGO TYSIĄCLECIA , TORUŃSKIE STOWARZYSZENIE POMOCY SZKOLE , FUNDACJA PEGASUS , SALWATORIAŃSKIE STOWARZYSZENIE HOSPICYJNE , FUNDACJA URSZULI JAWORSKIEJ , POLSKIE STOWARZYSZENIE OBROŃCÓW ŻYCIA CZŁOWIEKA ,56 STOWARZYSZENIE CENTRUM WSPOMAGANIA I REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH BRATEK , FUNDACJA ROZSZCZEPOWE MARZENIA , FUNDACJA PRZYJACIÓŁ DZIECI ARIADNA ,58 STOWARZYSZENIE HOSPICYJNO-PALIATYWNE HOSPICJUM PŁOCKIE POD WEZW. ŚW URSZULI LEDÓCHOWSKIEJ ,29 8

9 FUNDACJA OSTATNIA SZANSA , CARITAS DIECEZJI SIEDLECKIEJ , FUNDACJA TYGODNIKA POWSZECHNEGO ,71 OŚRODEK HOSPICJUM DOMOWE NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ZGROMADZENIA KSIĘŻY MARIANÓW , POLSKIE TOWARZYSTWO OPIEKI PALIATYWNEJ, ODDZIAŁ W WAŁBRZYCHU , TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI ZARZĄD MAZOWIECKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO , STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ LUDZKIEGO ŻYCIA , FUNDACJA VIVE SERCE DZIECIOM , CARITAS ARCHIDIECEZJI GDAŃSKIEJ ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO , TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI ODDZIAŁ DOLNOŚLĄSKI , FUNDACJA POMOCY DZIECIOM KOLOROWY ŚWIAT , STOWARZYSZENIE POMOCY CHORYM Z ZESPOŁEM TURNERA , ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO CHORĄGIEW ŚLĄSKA , FUNDACJA WIATRAK , STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI Z CHOROBAMI KRWI W LUBLINIE , CARITAS DIECEZJI SANDOMIERSKIEJ , FUNDACJA FUGA MUNDI , WIELKOPOLSKIE STOWARZYSZENIE WOLONTARIUSZY OPIEKI PALIATYWNEJ HOSPICJUM DOMOWE , FUNDACJA HAPPY KIDS , ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO - CHORĄGIEW WIELKOPOLSKA , FUNDACJA KRYSTYNY CIOŁKOSZ ZA SZYBĄ , CARITAS DIECEZJI SOSNOWIECKIEJ , CARITAS DIECEZJI RADOMSKIEJ , FUNDACJA NA RZECZ DZIECI Z WADAMI SERCA COR INFANTIS ,07 POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM KOŁO W PSZCZYNIE , STOWARZYSZENIE RODZICÓW DZIECI CHORYCH NA BIAŁACZKĘ I INNE CHOROBY NOWOTWOROWE , PUCKIE HOSPICJUM DOMOWE P.W. ŚW. OJCA PIO , SPOŁECZNE TOWARZYSTWO OŚWIATOWE , HOSPICJUM KRÓLOWEJ APOSTOŁÓW , TOWARZYSTWO OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI FAUNA , CARITAS ARCHIDIECEZJI ŁÓDZKIEJ OPP , STOWARZYSZENIE PRZYMIERZE RODZIN , MAREK KAMIŃSKI FOUNDATION , ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO CHORĄGIEW ŁÓDZKA , TOWARZYSTWO POMOCY IM. ŚW. BRATA ALBERTA , CHORĄGIEW STOŁECZNA ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO ,87 HOSPICJUM DOMOWE IM. KS. EUGENIUSZA DUTKIEWICZA SAC PRZY PARAFII ŚW KATARZYNY W JASTRZĘBIU ZDROJU , STOWARZYSZENIE CHORYCH NA MUKOPOLISACHARYD-DOZĘ I CHOROBY POKREWNE , FUNDACJA ZDROWE DZIECKO , FUNDACJA SCHRONISKO DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT KOCI ŚWIAT , STOWARZYSZENIE OPIEKI HOSPICYJNEJ ZIEMI CZĘSTOCHOWSKIEJ , STOWARZYSZENIE HOSPICJUM HOMO-HOMINI IM. ŚW. BRATA ALBERTA , STOWARZYSZENIE NA RZECZ HOSPICJUM ELBLĄSKIEGO , CARITAS DIECEZJI TORUŃSKIEJ , HOSPICJUM OPATRZNOŚCI BOŻEJ KSIĘŻA ORIONIŚCI , KALISKIE TOWARZYSTWO OPIEKI PALIATYWNEJ ,78 9

10 CARITAS ARCHIDIECEZJI GNIEŹNIEŃSKIEJ , FUNDACJA RYSZARDA KRAUZE , CHRZEŚCIJAŃSKA SŁUŻBA CHARYTATYWNA , FUNDACJA PRZYJACIELE SZPITALA DZIECIĘCEGO PRZY LITEWSKIEJ , FUNDACJA POMOCY OSOBOM NIEPEŁOSPRAWNYM , FUNDACJA BUREGO MISIA IM.BOGDANA JAŃSKIEGO , FUNDACJA ROZWOJU KARDIOCHIRURGII , FUNDACJA GODNE ŻYCIE , FUNDACJA NA RZECZ CHORYCH Z CHOROBAMI KRWI , POLSKIE TOWARZYSTWO WSPIERANIA OSÓB Z NIESWOISTYMI ZAPALENIAMI JELITA J ELITA , STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ CHORYCH HOSPICJUM IM. JANA PAWŁA II , FUNDACJA DLA RATOWANIA ZWIERZĄT BEZDOMNYCH EMIR ,21 POLSKI KOMITET NARODOWY FUNDUSZU NARODÓW ZJEDNOCZONYCH NA RZECZ DZIECI UNICEF , PODLASKIE STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM Z PORAŻENIEM MÓZGOWYM JASNY 168 CEL , FUNDACJA ELEKTROCIEPŁOWNI KRAKÓW S.A GORĄCE SERCE , STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ HOSPICJUM SANTA GALLA , CARITAS ARCHIDIECEZJI WROCŁAWSKIEJ , STOWARZYSZENIE HOSPICJUM KUTNOWSKIE , STOWARZYSZENIE WSPIERANIA ROZWOJU TRANSPLANTACJI SZPIKU U DZIECI , SALEZJAŃSKIE STOWARZYSZENIE WYCHOWANIA MŁODZIEŻY , CARITAS DIECEZJI OPOLSKIEJ ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO , TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI ZACHODNIOPOMORSKI ODDZIAŁ REGIONALNY , STOWARZYSZENIE WIKIMEDIA POLSKA , POLSKIE TOWARZYSTWO WALKI Z KALECTWEM ODDZIAŁ W PRZEMYŚLU , STRAŻ DLA ZWIERZĄT W POLSCE , FUNDUSZ POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY IM. MATKI BOŻEJ Z LA SALETTE , STOWARZYSZENIE OPIEKI HOSPICYJNEJ I PALIATYWNEJ HOSPICJUM W CHORZOWIE , CARITAS DIECEZJI BYDGOSKIEJ , FUNDACJA PSYCHOONKOLOGII OGRÓD NADZIEI , ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO CHORĄGIEW KRAKOWSKA , STOWARZYSZENIE HOSPICYJNE AUXILIUM , FUNDACJA DZIECIĘCA FANTAZJA , POLSKIE STOWARZYSZENIE DIABETYKÓW ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO , FUNDACJA POMOCY EMERYTOM I RENCISTOM WOJSKOWYM , FUNDACJA NADZIEJA OSÓB POSZKODOWANYCH W WYPADKACH DROGOWYCH ,89 ŁOMŻYŃSKIE TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ CHORYCH HOSPICJUM POD WEZWANIEM ŚWIĘTEGO DUCHA , FUNDACJA UŚMIECH DZIECKA , CARITAS BLIŹNIM , STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI CHORYCH NA CUKRZYCĘ , STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM Z ZESPOŁEM DOWNA , STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM PODAJMY SOBIE RĘCE , FUNDACJA PROMYK NADZIEI ,89 STOWARZYSZENIE NA RZECZ PACJENTÓW SZPITALA POWIATOWEGO W ZGORZELCU NASZE ZDROWIE , STOWARZYSZENIE POMOCY CHORYM PRZY ODDZIALE CHIRURGII OGÓLNEJ I ONKOLOGICZNEJ SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO W JELENIEJ GÓRZE , STOWARZYSZENIE DOBRA DROGA ,60 10

11 ŚLĄSKIE STOWARZYSZENIE CHORYCH NA SM SEZAM ,11 STOWARZYSZENIE RODZICÓW I OPIEKUNÓW DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH DAĆ SZANSĘ W WADOWICACH , CARITAS BLIŹNI W POTRZEBIE , CARITAS DIECEZJI KALISKIEJ , STOWARZYSZENIE POMOCYDZIECIOM I MŁODZIEŻY CARITAS , STOWARZYSZENIE PALIUM W LUBINIE , STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI Z CHOROBĄ NOWOTWOROWĄ KOLIBER , CARITAS POTRZEBUJĄCYM ,70 STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM KROK ZA KROKIEM W ZAMOŚCIU , STOWARZYSZENIE RODZIN I OPIEKUNÓW OSÓB Z ZESPOŁEM DOWNA BARDZIEJ KOCHANI , FUNDACJA KU MĄDROŚCI IM. DR ANNY DUX , FUNDACJA DLA UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO , FUNDACJA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA: POMÓŻ ZWIERZĘTOM NASZYM MAŁYM BRACIOM , WARSZAWSKIE HOSPICJUM SPOŁECZNE , FUNDACJA POMOCY DZIECIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM PIERWSZY KROK , OŚRODEK INTEGRACJI SPOŁECZNEJ , FUNDACJA RODZIN GÓRNICZYCH , HOSPICJUM ŚW. TOMASZA AP , LUBARTOWSKIE STOWARZYSZENIE HOSPICJUM ŚW. ANNY ,80 STOWARZYSZENIE RODZICÓW I PRZYJACIÓŁ DZIECI NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH TĘCZA , STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ INTEGRACJI , STOWARZYSZENIE NA RZECZ WSPIERANIA EDUKACJI DZIECI I MŁODZIEŻY OMNIBUS , FUNDACJA ŚWIATŁO - ŻYCIE , CARITAS ARCHIDIECEZJI CZĘSTOCHOWSKIEJ , STOWARZYSZENIE HOSPICJUM DOMOWE , POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH OKRĘG POMORSKI , OLIMPIADY SPECJALNE POLSKA , AS STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW LOKALNYCH , OPOLSKIE STOWARZYSZENIE REHABILITACJI NEUROLOGICZNEJ I FUNKCJONALNEJ , STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM - TETRUSEK , FUNDACJA POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM AMI , ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO, CHORĄGIEW DOLNOŚLĄSKA , FUNDACJA POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ IM. ŚW. STANISŁAWA KOSTKI , FUNDACJA KRĄG PRZYJACIÓŁ DZIECKA IM. ŚW. JÓZEFA KALASANCJUSZA , FUNDACJA NA RZECZ ROZWOJU DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH DAJ SZANSĘ , FUNDACJA ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA , ELEOS PRAWOSŁAWNY OŚRODEK MIŁOSIERDZIA DIECEZJI BIAŁOSTOCKO-GDAŃSKIEJ , FUNDACJA VOTUM , FUNDACJA JOLANTY KWAŚNIEWSKIEJ POROZUMIENIE BEZ BARIER , FUNDACJA SYNAPSIS , BRACTWO MIŁOSIERDZIA IM. ŚW. BRATA ALBERTA , ŁÓDZKIE TOWARZYSTWO OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI , CHORĄGIEW MAZOWIECKA ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO , POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH OKRĘG MAZOWIECKI , STOWARZYSZENIE BRACTWO PRAWOSŁAWNE ŚW. ŚW. CYRYLA I METODEGO ,89 11

12 FUNDACJA UŚMIECH DZIECIOM , FUNDACJA NIEZAPOMINAJKA , FUNDACJA URSZULI SMOK PODARUJ ŻYCIE REJESTR DAWCÓW SZPIKU KOSTNEGO , FUNDACJA IM. MATKI TERESY Z KALKUTY W KRAKOWIE , STOWARZYSZENIE HOSPICJUM ZIEMI KLUCZBORSKIEJ ŚW. OJCA PIO , TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECIŚLĄSKI ODDZIAŁ REGIONALNY , TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI WARMIŃSKO-MAZURSKI ODDZIAŁ REGIONALNY , FUNDACJA DZIECIĘCE MARZENIE , SALEZJAŃSKI WOLONTARIAT MISYJNY - MŁODZI ŚWIATU , FUNDACJA WSZYSTKO DLA DZIECI , STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY DOM ANIOŁÓW STRÓŻÓW , FUNDACJA ORLEN-DAR SERCA , SPRAWNI - FUNDACJA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH , STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM CHIRURGICZNIE CHORYM , FUNDACJA RODZINNEJ OPIEKI ZASTĘPCZEJ JA I MÓJ DOM , FUNDACJA ELBLĄG - FUNDUSZ LOKALNY REGIONU ELBLĄSKIEGO , TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI KUJAWSKO - POMORSKI ODDZIAŁ REGIONALNY , POLSKIE TOWARZYSTWO WALKI Z KALECTWEM ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI W SZCZECINIE , FUNDACJA POMOCY CHORYM NA ZANIK MIĘŚNI , CARITAS DIECEZJI LEGNICKIEJ , STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I RODZINIE ARKA , STOWARZYSZENIE HOSPICJUM ŚW. OJCA PIO , NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ZDROWIA KOMITET ODDZIAŁU W SUWAŁKACH , FUNDACJA PROMOCJI ZDROWIA , STOWARZYSZENIE WSPIERANIA ONKOLOGÓW UNICORN , POLSKIE TOWARZYSTWO OPIEKI PALIATYWNEJ ODDZIAŁ WE WŁOCŁAWKU , POLSKIE TOWARZYSTWO STWARDNIENIA ROZSIANEGO - ODDZIAŁ WIELKOPOLSKA , STOWARZYSZENIE IM. KS. JERZEGO NIWARDA MUSOLFFA W WĄGROWCU , STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ UMYSŁOWĄ JESTEM , RZESZOWSKIE STOWARZYSZENIE OCHRONY ZWIERZĄT W RZESZOWIE , STOWARZYSZENIE EKOLOGICZNO-KULTURALNE KLUB GAJA , FUNDACJA RESTAURARE BASILICAM , ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO CHORĄGIEW KIELECKA , FUNDACJA NA RZECZ SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W PILE , DOMY WSPÓLNOTY CHLEB ŻYCIA , STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM Z CHOROBAMI SERCA I NEREK ,91 BĄDŹ CZŁOWIEKIEM FUNDACJA NA RZECZ SENIORÓW,CHORYCH,NIEPEŁNOSPRAWNYCH I HONOROWEGO KRWIODAWSTWA STOWARZYSZENIE NA RZECZ POMOCY DZIECIOM Z CHOROBĄ NOWOTWOROWĄ POMÓŻ DZIECKU WYZDROWIEĆ Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU , , FUNDACJA ZWIERZĘTA I MY , POLSKIE STOWARZYSZENIE DIABETYKÓW ,56 ZIELONOGÓRSKIE TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ CHORYCH HOSPICJUM DOMOWE IM. ŚW PAWŁA , FUNDACJA ZDROWIA NA RZECZ SZPITALA W SANOKU PRZY UL. 800-LECIA 26 SZPITAL , RODZICE DLA SZKOŁY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ , TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ I SPOŁECZNEGO LO , STOWARZYSZENIE NASZE SERCE ,21 12

13 FUNDACJA EX ANIMO , STWARZYSZENIE ZIEMIA BOLESŁAWIECKA , FUNDACJA MEDOR-PRZYJACIELE BEZDOMNYCH ZWIERZĄT , HOSPICJUM KRÓLOWEJ POKOJU ,18 FUNDACJA DLA ZDROWIA DZIECI PRZY DOLNOŚLĄSKIM CENTRUM PEDIATRYCZNYM WE WROCŁAWIU , FUNDACJA NA RZECZ OSÓB NIEWIDOMYCH LABRADOR - PIES PRZEWODNIK , SUWALSKIE STOWARZYSZENIE OPIEKI PALIATYWNEJ , OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA MIĘDZYRZECZE , STOWARZYSZENIE INTERNETOWY KLUB BLIŹNIAKA , TOWARZYSTWO POMOCY HOSPICJUM BONIFRATRÓW , FUNDACJA POMOCY DZIECIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM UŚMIECH DZIECKA , FUNDACJA OCHRONY ZDROWIA I POMOCY SPOŁECZNEJ W JASTRZĘBIU ZDROJU , FUNDACJA ERNST & YOUNG , FUNDACJA PROMYK SŁOŃCA , STOWARZYSZENIE WIOSNA ,79 ŚWIĘTOKRZYSKIE STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM, MŁODZIEŻY, DOROSŁYM Z CUKRZYCĄ I Z INNYMI SCHORZENIAMI , WOJEWÓDZKIE TOWARZYSTWO WALKI Z KALECTWEM , FUNDACJA NA RZECZ SZPITALA REJONOWEGO W RACIBORZU , FUNDACJA MALWA , CARITAS ARCHIDIECEZJI WARMIŃSKIEJ , FUNDACJA ZDROWIA ŚLĄSKA CIESZYŃSKIEGO , ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO (ZHP) , POLSKIE TOWARZYSTWO CHORÓB NERWOWO-MIĘŚNIOWYCH , STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ CHORYCH NA RZECZ HOSPICJUM GDAŃSKIEGO I MATKI TERESY Z KALKUTY , POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH OKRĘG ŚLĄSKI , STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ DZIECI SPECJALNEJ TROSKI IM. LESZKA GRAJKA , FUNDACJA PATMOS , FUNDACJA OCHRONY ZDROWIA IM. WŁODZIMIERZA CZWERYNKO , POLSKIE TOWARZYSTWO STWARDNIENIA ROZSIANEGO ODDZIAŁ W ŁODZI , DIAKONIA KOŚCIOŁA EWANGELICKO - AUGSBURSKIEGO W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ , FUNDACJA PRICEWATERHOUSECOOPERS , TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ CHORYCH SĄDECKIE HOSPICJUM , FUNDACJA NA RZECZ ROZWOJU POWIATU WIELUŃSKIEGO , FUNDACJA ŚLĄSKIEGO CENTRUM CHORÓB SERCA , FUNDACJA DUCHA NA RZECZ REHABILITACJI NATURALNEJ LUDZI NIEPEŁNOSPRAWNYCH , STOWARZYSZENIE OPIEKI HOSPICYJNEJ POWIATU PABIANICKIEGO , CARITAS POMAGAM BLIŹNIEMU , STOWARZYSZENIE DZIAŁAJMY RAZEM , STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICH ,59 STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ RUCHOWO TĘCZA W SZCZECINIE , STOWARZYSZENIE ŚW. JÓZEFA JESTEŚMY , FUNDACJA POMOC LEŚNIKOM W KROŚNIE , OPOLSKIE STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM Z ZESPOŁEM DOWNA ,34 STOWARZYSZENIE HOSPICJUM IM. JANA PAWŁA II PRZY PARAFII N.M.P. RÓŻAŃCOWEJ Z SIEDZIBĄ W ZGIERZU , FUNDACJA POMOCY DZIECIOM ,07 13

14 FUNDACJA DOM W ŁODZI , STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM AUTYSTYCZNY ,88 FUNDACJA PRZEDSIĘBIORSTWA ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O. I PARAFII PW. MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY W TARNOBRZEGU CIEPŁO I SERCE , POLSKI KOMITET ZWALCZANIA RAKA , KRAJOWY FUNDUSZ NA RZECZ DZIECI , FUNDACJA ROZWOJU KARDIOCHIRURGII COR AEGRUM W KRAKOWIE , DZIENNY OŚRODEK REHABILITACYJNY BARTEK , FUNDACJA AZYL , FUNDACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH RUCHOWO GODNE ŻYCIE , WROCŁAWSKI SEJMIK OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH , STOWARZYSZENIE RODZIN I PRZYJACIÓŁ OSÓB Z ZESPOŁEM DOWNA SZANSA , POLSKI ZWIĄZEK KRÓTKOFALOWCÓW , FUNDACJA TRZEBA MARZYĆ , SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY WIELKOPOLSKA ,51 FUNDACJA POMOCY DZIECIOM POSZKODOWANYM W WYPADKACH KOMUNIKACYJNYCH WRÓĆ , STOWARZYSZENIE HOSPICJUM ŁÓDZKIE , ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO, CHORĄGIEW GDAŃSKA , FUNDACJA DLA DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH NADZIEJA , FOR ANIMALS , STOWARZYSZENIE OPIEKI NAD MŁODZIEŻĄ I DZIEĆMI NIEPEŁNOSPRAWNYMI PROMYCZEK , KOŁO ŻARSKIE TOWARZYSTWA POMOCY IM. ŚW. BRATA ALBERTA , LUBUSKA FEDERACJA SPORTU , STOWARZYSZENIE NA RZECZ LECZENIA NIEPŁODNOŚCI I WSPIERANIA ADOPCJI NASZ BOCIAN , TOWARZYSTWO POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY Z CUKRZYCĄ , WŁODAWSKIE TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ CHORYCH HOSPICJUM , STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POWIATU IŁAWSKIEGO PROMYK , FUNDACJA TRANSPLANTACJI SZPIKU I LECZENIA CHORÓB KRWI , FUNDACJA CENTAURUS , OTWOCKIE TOWARZYSTWO OPIEKI PALIATYWNEJ , ZAKŁAD OPIEKUŃCZO LECZNICZY DLA DZIECI IM.JANA PAWŁA II PROWADZONY PRZEZ ZGROMADZENIE SIÓSTR MARII NIEPOKALANEJ , WOJSKOWY KLUB SPORTOWY ŚLĄSK , STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ DZIECI Z CHOROBAMI ROZROSTOWYMI , FUNDACJA IM. DOKTORA PIOTRA JANASZKA PODAJ DALEJ , FUNDACJA DOBREGO PASTERZA , FUNDACJA SADYBA , FUNDACJA HUMANITARNA , STOWARZYSZENIE INICJATYW LOKALNYCH NA RZECZ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH SPRÓBUJMY RAZEM , FUNDACJA TYGODNIKA POLITYKA , STOWARZYSZENIE OSTROWIANIE DZIECIOM SPECJALNEJ TROSKI , FUNDACJA ARKA , ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO CHORĄGIEW WARMIŃSKO-MAZURSKA , FUNDACJA KAIROS , ZWIĄZEK BYŁYCH ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH I OFICERÓW REZERWY WOJSKA POLSKIEGO , FUNDACJA SAMOTNA MAMA , STOWARZYSZENIE HOSPICJUM OPOLSKIE ,16 14

15 CHORĄGIEW KUJAWSKO - POMORSKA ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO , FUNDACJA OTWARTYCH SERC IM. BOGUSŁAWY NYKIEL OSTROWSKIEJ , STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ PRUSZCZA GDAŃSKIEGO I OKOLINCZYCH GMIN , FUNDACJA CZYŃ DOBRO IM. JANA PAWŁA II , FUNDACJA POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM PRZYJACIEL , STOWARZYSZENIE AMAZONKI - WARSZAWA-CENTRUM ,05 KATOLICKIE STOWARZYSZENIE NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ARCHIDIECEZJI WARSZAWSKIEJ (KSN AW) , STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM AUTYSTYCZNYM I POSZKODOWANYM W WYPADKACH , POMÓŻMY DZIECIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM W WIERZBICACH , FUNDACJA NA RZECZ REWALORYZACJI MIASTA ŚREM , STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY SPECJALNEJ TROSKI JEDEN ŚWIAT , FUNDACJA DLA DZIECI POKRZYWDZONYCH LOSOWO , FUNDACJA DBAM O ZDROWIE , FUNDACJA PARTNERSTWO , FUNDACJA CARITAS DIECEZJI ŁOWICKIEJ , CENTRUM MISJI EWANGELIZACJI KOŚCIOŁA EWANGELICKO-AUGSBURSKIEGO W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ , FUNDACJA FUNDUSZ LOKALNY ZIEMI BIŁGORAJSKIEJ , STOWARZYSZENIE OPIEKI HOSPICYJNEJ I PALIATYWNEJ IM. J.PAWŁA II , DZIEŁO POMOCY DZIECIOM FUNDACJA RUPERTA MAYERA , FUNDACJA WSPÓLNOTA NADZIEI , FUNDACJA POMOCY SPOŁECZNEJ EVA , FUNDACJA POMOC RODZINIE , FUNDACJA PRACOWNICZA PRO -EKO , FUNDACJA TWOJA SZANSA , STOWARZYSZENIE EXPATRIA ,27 STOWARZYSZENIE SZKOŁA BARKI IM. H. CH. KOFOEDA - CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ SPOŁECZNY KOMITET BUDOWY GIMNAZJUM I SZKOŁY PODSTAWOWEJ - POMNIKA JANA PAWŁA II W BYDGOSZCZY , , CHORĄGIEW ZACHODNIOPOMORSKA ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO , FUNDACJA MARCINEK NA RZECZ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH , STOWARZYSZENIE CHORYCH Z PRZEPUKLINĄ OPONOWO-RDZENIOWĄ RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W LUBLINIE ODDZIAŁ ZACHODNIOPOMORSKI W ,88 KOSZALINIE POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH , FUNDACJA NA RZECZ ROZWOJU DOLNOŚLĄSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII ,08 FUNDACJA II KATEDRY CHORÓB WEWNĘTRZNYCH COLLEGIUM MEDICUM UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO , RADOMSKIE TOWARZYSTWO OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI , POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH OKRĘG WARMIŃSKO-MAZURSKI , FUNDACJA CENTRUM ŚW. OJCA PIO , OLSZTYŃSKIE STOWARZYSZENIE HOSPICYJNE PALIUM ,17 STOWARZYSZENIE MOŻESZ NA RZECZ PSYCHOPROFILAKTYKI W ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY , MIEJSKI SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY W ŁODZI , STOWARZYSZENIE POMOCY MIESZKANIOWEJ DLA SIEROT , FUNDACJA WSPIERANIA ROZWOJU RUCHOWEGO POMÓŻ NAM CHODZIĆ , SPOŁECZNY KOMITET POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM , FUNDACJA SERCE DLA DZIECKA ,84 15

16 451 STOWARZYSZENIE INTEGRACYJNE DZIAŁAJĄCE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ICH RODZIN TACY SAMI , FUNDACJA ŚWIĘTEGO JANA JEROZOLIMSKIEGO ,92 PODHALAŃSKIE STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ CHORYCH HOSPICJUM JEZUSA MIŁOSIERNEGO W ZAKOPANEM , TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI ODDZIAŁ POWIATOWY CHOJNICE , WSPÓLNA DROGA UNITED WAY POLSKA , STOWARZYSZENIE ZDROWIE NA RZECZ SZPITALA W KĘPNIE , FUNDACJA RADIA ZET , FUNDACJA NA RZECZ ROZWOJU SZPITALA GRAJEWSKIEGO , POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH OKRĘG ZACHODNIOPOMORSKI , FUNDACJA ING DZIECIOM , POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH OKRĘG KUJAWSKO-POMORSKI ,78 FUNDACJA DLA LECZENIA DZIECI I DOROSŁYCH CHORYCH NA SERCE LECZONYCH W SAMODZIELNYM PUBLICZNYM SZPITALU KLINICZNYM NR 7 GÓRNOŚLĄSKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO ŚL. AM W KATOWICACH - OCHOJCU , STOWARZYSZENIE MISJI AFRYKAŃSKICH CENTRUM CHARYTATYWNO WOLONTARIACKIE SOLIDARNI , TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ HOSPICJUM , FUNDACJA STUPA HOUSE , CARITAS DIECEZJI PELPLIŃSKIEJ , STOWARZYSZENIE OPIEKI HOSPICYJNEJ W KOŚCIERZYNIE , STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH RÓWNY START , BYDGOSKI KLUB PRZYJACIÓŁ ZWIERZĄT ANIMALS , STOWARZYSZENIE OSÓB WSPIERAJĄCYCH SPOŁECZNY SAMODZIELNY OŚRODEK REHABILITACYJNO -OŚWIATOWY DLA DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH - CENTRUM ,89 ROZWOJU DZIECKA POLSKA FUNDACJA POMOCY DZIECIOM NIEDOSŁYSZĄCYM ECHO , STOWARZYSZENIE POMOCY BLIŹNIEMU IM.BRATA KTYSTYNA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM , STOWARZYSZENIE HOSPICJUM KRÓLOWEJ APOSTOŁÓW , STOWARZYSZENIE OTWARTE DRZWI , STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ I RODZICÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH RÓWNE SZANSE , STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM PO LECZENIU ONKOLOGICZNYM , STOWARZYSZENIE HOSPICJUM IM. ŚW. SIOSTRY FAUSTYNY W SOPOCIE , STOWARZYSZENIE NA RZECZ CHORYCH Z CHOROBĄ NOWOTWOROWĄ PROMYK , LUBUSKIE STOWARZYSZENIE POMOCY SZKOLE , FUNDACJA POMOCY SPOŁECZNEJ NA RZECZ DZIECI PAN WŁADEK , KOMITET ROZBUDOWY SZPITALA W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM , FUNDACJA POMOCY DZIECIOM NADZIEJA , FUNDACJA POMOCY SPOŁECZNEJ , STOWARZYSZENIE WSPÓLNOTA POLSKA ,97 POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM KOŁO W JAROSŁAWIU , FUNDACJA PRZYJACIÓŁ SKOLIMOWA , FUNDACJA OŚRODKA KARTA , ŻYĆ Z CHOROBĄ PARKINSONA , TOWARZYSTWO EWANGELICKIE W CIESZYNIE , FUNDACJA POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM RATOWNIK GÓRNICZY , FUNDACJA POMOCY DZIECIOM IM. STANISŁAWY BIEŃCZAK , WATOTO-DZIECI AFRYKI , FUNDACJA POLSKICH KAWALERÓW MALTAŃSKICH POMOC MALTAŃSKA ,45 16

17 FUNDACJA PRZYJAZNY DOM DZIECKA , CARITAS DIECEZJI ŚWIDNICKIEJ -ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO , LIONS CLUB GDAŃSK , FUNDACJA PRZYJACIÓŁKA , CHORĄGIEW ZIEMI LUBUSKIEJ ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO ,60 STOWARZYSZENIE POMOCY NIEPEŁNOSPRAWNYM Z MÓZGOWYM PORAŻENIEM DZIECIĘCYM , FUNDACJA RODZINA NADZIEI , STOWARZYSZENIE VICTORIA DLA OSÓB Z CHOROBĄ NOWOTWOROWĄ , POLSKIE TOWARZYSTWO STWARDNIENIA ROZSIANEGO ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI , STOWARZYSZENIE NA RZECZ CHORZOWSKIEGO CENTRUM PEDIATRII I ONKOLOGII DR EDWARDA HANKEGO SERCE DLA DZIECKA , STOWARZYSZENIE SERCE DZIECIOM , SAMODZIELNE KOŁO TERENOWE NR 69 SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO , STOWARZYSZENIE OPIEKI PALIATYWNEJ ŚWIĘTEGO FRANCISZKA Z ASYŻU , POLSKIE STOWARZYSZENIE CHORYCH NA HEMOFILIĘ , POLSKIE TOWARZYSTWO WALKI Z KALECTWEM ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI , STOWARZYSZENIE RODZINA KOLPINGA , STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM JESTEŚMY RAZEM , STOWARZYSZENIE NIEŚĆ ULGĘ W CIERPIENIU IM. OJCA PIO I MATKI TERESY ,14 STOWARZYSZENIE OPIEKI NAD DZIEĆMI OPUSZCZONYMI P.N. ORATORIUM IM.BŁ.KS BRONISŁAWA MARKIEWICZA FUNDACJA POMOCY MŁODZIEŻY IM. JANA PAWŁA II WZRASTANIE W LIPNIKU ZS ŁOPUSZKA MAŁA , , INICJATYWA DLA ZWIERZĄT , STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW SPORTOWEGO TAŃCA TOWARZYSKIEGO W KROŚNIE , STOWARZYSZENIE OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI LUBELSKI ANIMALS , FUNDACJA NA RZECZ PROGRAMU WCZESNEGO ROZPOZNAWANIA CHORÓB 8844 NOWOTWOROWYCH U KOBIET GODULA - HOPE , FUNDACJA AKTYWNEJ REHABILITACJI , STOWARZYSZENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ICH RODZIN I OPIEKUNÓW NADZIEJA , STOWARZYSZENIE REWALORYZACJI ZABYTKÓW SAKRALNYCH I OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO W SZCZECINIE KATEDRA , STOWARZYSZENIE AMNESTY INTERNATIONAL , STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM NIEWIDOMYM I NIEDOWIDZĄCYM NADZIEJA , FUNDACJA ROZWOJU UROLOGII LESZCZYŃSKIEJ ,18 SPECJALNY OŚRODEK WYCHOWAWCZY PROWADZONY PRZEZ ZGROMADZENIE SIÓSTR MIŁOSIERDZIA ŚW. KAROLA BOROMEUSZA , STOWARZYSZENIE ŚWIĘTEGO FILIPA NEREUSZA Z SIEDZIBĄ W RUDZIE ŚLĄSKIEJ , FUNDACJA GREENPEACE POLSKA , KLUB PŁYWACKI AKWAWIT LESZNO , STOWARZYSZENIE DLA DZIECI SŁABO WIDZĄCYCH I NIEWIDOMYCH RAZEM DO CELU , TOWARZYSTWO NASZ SZPITAL , FUNDACJA DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ DZIECI GŁĘBOKO UPOŚLEDZONYCH , FUNDACJA HOSPICYJNA , ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO, CHORĄGIEW BIAŁOSTOCKA , STOWARZYSZENIE DLA ZDROWIA , FUNDACJA POMOCY DZIECIOM SPECJALNEJ TROSKI SERCE DZIECKU , JELENIOGÓRSKIE STOWARZYSZENIE RODZIN I PRZYJACIÓŁ DZIECI Z ZESPOŁEM DOWNA ,49 17

18 WEJHEROWSKI KLUB SPORTOWY GRYF , FUNDACJA HEMATOLOGII I ONKOLOGII , FUNDACJA STUDENCKA MŁODZI - MŁODYM ,15 STOWARZYSZENIE BĄDŹMY RAZEM NA RZECZ INTEGRACJI SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH , FUNDACJA GOSPODARCZA ŚW. BRATA ALBERTA , FUNDACJA IM. MATKI MAŁGORZATY SZEWCZYK , STOWARZYSZENIE DZIECIOM BĘDZINA ,20 STOWARZYSZENIE RODZICÓW I PRZYJACIÓŁ DZIECI I MŁODZIEŻY Z WADĄ SŁUCHU USŁYSZEĆ ŚWIAT , FUNDACJA DZIECI WRZESIŃSKICH ,10 MAZOWIECKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY Z MÓZGOWYM PORAŻENIEM DZIECIĘCYM , FUNDACJA MAŁYCH BRACI ŚW. FRANCISZKA , FUNDACJA NA RZECZ ROZWOJU OCHRONY ZDROWIA SZPITAL W OŁAWIE , TOWARZYSTWO DOBROCZYNNOŚCI W KIELCACH , STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z AUTYZMEM PROFUTURO , FUNDACJA SERCE NA DŁONI , TOWARZYSTWO ATLETYCZNE ROZUM W KROTOSZYNIE , HOSPICJUM DOMOWE IM.ŚW. FRANCISZKA Z ASYŻU , DIECEZJALNA FUNDACJA OBRONY ŻYCIA , STOWARZYSZENIE SCLEROSIS MULTIPLEX W KROTOSZYNIE , STOWARZYSZENIE WSPÓLNOTA NADBURZAŃSKA , STOWARZYSZENIE NAZARET IM. ŚW. FILIPA NERI , FUNDACJA PRZYJACIÓŁ DZIECI Z CHOROBAMI SERCA , STOWARZYSZENIE MALTAŃSKA SŁUŻBA MEDYCZNA - POMOC MALTAŃSKA , SPORTOWE STOWARZYSZENIE INWALIDÓW START W POZNANIU ,06 STOWARZYSZENIE CHORYCH NA STWARDNIENIE ROZSIANE ICH OPIEKUNÓW I PRZYJACIÓŁ , STOWARZYSZENIE PRZEDSZKOLA PRZYSZŁOŚCI , FUNDACJA GŁOS DLA ŻYCIA ,66 KOMITET BUDOWY SZKOŁY ŚW. TERESY I GIMNAZJUM ŚW. HIERONIMA W PODKOWIE LEŚNEJ , TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ CHORYCH HOSPICJUM , KATOLICKIE STOWARZYSZENIE NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ICH PRZYJACIÓŁ MODLITWA I CZYN , STOWARZYSZENIE WYMIANY I POJEDNANIA , CZĘSTOCHOWSKIE STOWARZYSZENIE OPIEKI PALIATYWNEJ DLA DZIECI I DOROSŁYCH DAR SERCA , STOWARZYSZENIE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY SZANSA , FUNDACJA HIPOTERAPIA-NA RZECZ REHABILITACJI DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH , FUNDACJA KWIATY POLSKIE , KATOLICKIE STOWARZYSZENIE NIEPEŁNOSPRAWNYCH ARCHIDIECEZJI ŁÓDZKIEJ , KATOLICKIE STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ NIEPEŁNOSPRAWNYCH RUCHOWO CYRENEJCZYK , TORUŃSKIE STOWARZYSZENIE EKOLOGICZNE TILIA , FUNDACJA IM. 120-LECIA TOWARZYSTWA OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI W POLSCE , PRZYWRÓĆMY SPOŁECZEŃSTWU ,32 ŚWIĘTOKRZYSKI KLUB AMAZONKI PRZY ŚWIĘTOKRZYSKIM CENTRUM ONKOLOGII W KIELCACH , STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM TĘCZA W OŁAWIE , WYRÓWNANIE SZANS - FUNDACJA , STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ SZANSA ,11 18

19 STOWARZYSZENIE RODZICÓW DZIECI Z CHOROBĄ NOWOTWOROWĄ ISKIERKA , STOWARZYSZENIE PRZYMIERZE - ZIEMIA PISKA Z SIEDZIBĄ W PISZU , STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM RAZEM ,04 POLSKIE TOWARZYSTWO NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM KOŁO W CIESZYNIE POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM KOŁO W MIELCU , , INOWROCŁAWSKIE STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM Z USZKODZENIEM MÓZGU , FUNDACJA POMOCY DZIECIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM HIPOTERAPIA , FUNDACJA DZIECIĘCY UŚMIECH DO ŚWIATA , FUNDACJA NADZIEJA DZIECI , STOWARZYSZENIE POMOCNIKÓW ORATORIUM IM. ŚW. ANTONIEGO W PIOTRKOWIE TRYB , FUNDACJA POMOCY DZIECIOM - DAR SERCA , STOWARZYSZENIE MAMY WIELKIE SERCA , LIONS CLUB KRAKÓW STARE MIASTO , FUNDACJA REHABILITACJA DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH POMÓŻ MI , STOWARZYSZENIE ROZWOJU SPORTU KROŚNIEŃSKIEGO ,38 STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY Z MÓZGOWYM PORAŻENIEM DZIECIĘCYM , TACY SAMI , STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ DZIECIĘCEGO SZPITALA KLINICZNEGO IM. PROF ANTONIEGO GĘBALI W LUBLINIE PN. I TY MOŻESZ POMÓC CHOREMU DZIECKU W ,20 LUBLINIE FUNDACJA GODNE ŻYCIE ,87 FUNDACJA POMOCY MŁODZIEŻY W LECZENIU NA BIAŁACZKĘ IMIENIA AGNIESZKI KASPRZAK , FUNDACJA POMOCY POSZKODOWANYM W WOJSKOWYCH OPERACJACH POKOJOWYCH POZA GRANICAMI POLSKI ORAZ ICH RODZINOMSERVI PACIS , NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ZDROWIA KOMITET ODDZIAŁU W POZNANIU , FUNDACJA PRAWO DO POMOCY , FUNDACJA DO WALKI Z CHOROBAMI CYWILIZACJI , FUNDACJA INTENSYWNEJ TERAPII DZIECIĘCEJ , HOSPICJUM IM. ŚW. JÓZEFA.ZESPÓŁ OPIEKI PALIATYWNEJ W RACIBORZU , STOWARZYSZENIE RODZICÓW I PRZYJACIÓŁ DZIECI Z WADĄ SŁUCHU , CHARYTATYWNE STOWARZYSZENIE OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZE IGNIS , KLUB INTELIGENCJI KATOLICKIEJ , POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH OKRĘG DOLNOŚLĄSKI , FUNDACJA SZPITALA IM.ŚW. O. PIO W SĘDZISZOWIE MŁP , TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ CHORYCH HOSPICJUM ŚW. JÓZEFA , POLSKA FUNDACJA POMOCY DZIECIOM , STOWARZYSZENIE IM. O.PIO W RADOMIU , STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI I OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM I RUCHOWYM PERSONA , LESZCZYŃSKIE STOWARZYSZENIE DZIECIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM ,45 STOWARZYSZENIE SPOŁECZNE NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY SPECJALNEJ TROSKI W SZAMOTUŁACH , STOWARZYSZENIE INTEGRACYJNE KLUB OTWARTYCH SERC , DOLNOŚLĄSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ AUTYZMU , ZWIĄZEK LUBUSKICH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH , INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH ,86 ZABRZAŃSKIE TOWARZYSTWO RODZICÓW, OPIEKUNÓW I PRZYJACIÓŁ DZIECI SPECJALNEJ TROSKI ,64 19

20 FUNDACJA ZWIERZĘTA KRAKOWA , STOWARZYSZENIE RODZICÓW I OPIEKUNÓW DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH NASZYM DZIECIOM , ŚLĄSKA GRUPA WOJEWÓDZKA MIĘDZYNARODOWEGO STOWARZYSZENIE POLICJI , FUNDACJA DOBROCZYNNOŚCI ATLAS , STOWARZYSZENIE WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECI , STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE POMOCNA DŁOŃ PRZY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁOMŻY, UL ,00 POLOWA FUNDACJA IMIENIA LESZKA PODKAŃSKIEGO , FUNDACJA FIOLETOWY PIES , BIESZCZADZKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ PROMYK NADZIEI , FUNDACJA NAUKI I WYCHOWANIA , STOWARZYSZENIE DZIECI SERC , FUNDACJA SŁUŻBY ZDROWIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO IM. M. CURIE-SKŁODOWSKIEJ , STOWARZYSZENIE MIŁOSIERDZIA ŚW. WINCENTEGO A PAULO , MAZOWIECKA FUNDACJA RODZIN ZASTĘPCZYCH , TOWARZYSTWO NASZ DOM , STOWARZYSZENIE CENTRUM OCHOTNIKÓW CIERPIENIA ARCHIDIECEZJI GDAŃSKIEJ , STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ PRZYJACIEL , STOWARZYSZENIE RODZICÓW I PRZYJACIÓŁ DZIECI Z WADĄ SŁUCHU , FUNDACJA POMAGAMY DZIECIAKOM ZIEMI ŁÓDZKIEJ , STOWARZYSZENIE SPOŁECZNE ZDROWIE DLA WSZYSTKICH , FUNDACJA HOSPICJUM ONKOLOGICZNE ŚW. FRANCISZKA , STOWARZYSZENIE DOMU DZIECKA - POMNIKA IM. DZIECI ZAMOJSZCZYZNY , ZWIĄZEK CHÓRÓW KOŚCIELNYCH CAECILIANUM , STOWARZYSZENIE DO WALKI Z RAKIEM Z SIEDZIBĄ W SPECJALISTYCZNYM SZPITALU ONKOLOGICZNYM , FUNDACJA ENTRAIDE ,34 STOWARZYSZENIE NA RZECZ WSPIERANIA I ROZWOJU KLINIKI GASTROENTEROLOGII, HEPATOLOGII I IMMUNOLOGII INSTYTUTU POMNIK CENTRUM ZDROWIA DZIECKA ,64 FUNDACJA PROFILAKTYKI I LECZENIA CHORÓB KRWI IM. PROF. JULIANA ALEKSANDROWICZA ŚLĄSKIE STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM SPECJALNEJ TROSKI I OSOBOM Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM ODRODZENIE , , FUNDACJA PALIUM , REGIONALNA FUNDACJA WALKI Z RAKIEM , DOLNOŚLĄSKIE STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY Z MPDZ OSTOJA , FUNDACJA SŁUŻEWSKA , SAMODZIELNE KOŁO TERENOWE NR 26 SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO , LIONS CLUB LESZNO , STOWARZYSZENIE CENTRUM REHABILITACYJNO - KULTURALNE PROMYK ,10 KLUB REKREACYJNO - SPORTOWY TOWARZYSTWA KRZEWIENIA KULTURY FIZYCZNEJ RYBNICKA AMATORSKA LIGA PIŁKARSKA - ROW , STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU DAWSTWA SZPIKU , FUNDACJA POMOCY OSOBOM PRZEWLEKLE CHORYMBĄDŹ Z NAMI , FUNDACJA DLA ZWIERZĄT ARGOS , POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH OKRĘG WIELKOPOLSKI ,07 20

MINISTERSTWO FINANSÓW Departament Podatków Dochodowych

MINISTERSTWO FINANSÓW Departament Podatków Dochodowych MINISTERSTWO FINANSÓW Departament Podatków Dochodowych Informacja dotycząca kwot 1% naleŝnego podatku dochodowego od osób fizycznych przekazanych organizacjom poŝytku publicznego z rozliczenia za 2010

Bardziej szczegółowo

Dlaczego tyle organizacji charytatywnych przestaje działać, a my tracimy przekazane im środki?

Dlaczego tyle organizacji charytatywnych przestaje działać, a my tracimy przekazane im środki? 500 milionów złotych przekażemy w tym roku dla Organizacji Pożytku Publicznego z tytułu 1% podatku. 20% obecnych OPP w ciągu trzech lat przestanie istnieć. 150 mln. zamiast dla OPP zostawimy do dyspozycji

Bardziej szczegółowo

KRS NAZWA WOJEWÓDZTWO POWIAT GMINA MIEJSCOWOŚĆ Nr rachunku bankowego

KRS NAZWA WOJEWÓDZTWO POWIAT GMINA MIEJSCOWOŚĆ Nr rachunku bankowego Wykaz organizacji pożytku publicznego z Katowic uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2012, o którym mowa w art. 27a ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

Szczęśliwa trzydziestka OPP w 2014 r.

Szczęśliwa trzydziestka OPP w 2014 r. INFORMACJA PRASOWA KO/061-46/14 29.10.2014 Izba Skarbowa w Białymstoku Szczęśliwa trzydziestka OPP w 2014 r. Fundacja Dzieciom Zdążyć z pomocą po raz kolejny została organizacją pożytku publicznego najhojniej

Bardziej szczegółowo

Od 1 stycznia 2004 r. wprowadzono do polskiego systemu podatkowego instytucje 1%. Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych mogą w zeznaniu

Od 1 stycznia 2004 r. wprowadzono do polskiego systemu podatkowego instytucje 1%. Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych mogą w zeznaniu Od 1 stycznia 2004 r. wprowadzono do polskiego systemu podatkowego instytucje 1%. Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych mogą w zeznaniu rocznym pomniejszyć należny podatek o kwotę przekazaną

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat kwot 1% podatku naleŝnego przykazanych organizacjom poŝytku publicznego z zeznań za 2008 rok

Informacja na temat kwot 1% podatku naleŝnego przykazanych organizacjom poŝytku publicznego z zeznań za 2008 rok Ministerstwo Finansów Informacja na temat kwot 1% podatku naleŝnego przykazanych organizacjom poŝytku publicznego z zeznań za 2008 rok Rok 2009 jest juŝ kolejnym rokiem przekazywania 1% podatku naleŝnego

Bardziej szczegółowo

Lista wybranych ofert dotyczących zadań dofinansowywanych w ramach Programu współpracy Ministerstwa Zdrowia z organizacjami pozarządowymi w 2005 roku.

Lista wybranych ofert dotyczących zadań dofinansowywanych w ramach Programu współpracy Ministerstwa Zdrowia z organizacjami pozarządowymi w 2005 roku. Lista wybranych ofert dotyczących zadań dofinansowywanych w ramach Programu współpracy Ministerstwa Zdrowia z organizacjami pozarządowymi w 2005 roku. Lp. Nazwa i adres organizacji Nr oferty Kwota wnioskowana

Bardziej szczegółowo

KRS: Wykaz organizacji poŝytku publicznego, które w 2009 r. otrzymały 1% podatku naleŝnego za 2008 r. (stan na 30 października 2009 r.

KRS: Wykaz organizacji poŝytku publicznego, które w 2009 r. otrzymały 1% podatku naleŝnego za 2008 r. (stan na 30 października 2009 r. Wykaz organizacji poŝytku publicznego, które w 2009 r. otrzymały 1% podatku naleŝnego za 2008 r. (stan na 30 października 2009 r.) Lp. Numer KRS: Nazwa organizacji OPP: Kwota w zł 1 37904 FUNDACJA DZIECIOM

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE SZEFA KANCELARII SENATU. z dnia 11 stycznia 2007 r.

OBWIESZCZENIE SZEFA KANCELARII SENATU. z dnia 11 stycznia 2007 r. OBWIESZCZENIE SZEFA KANCELARII SENATU z dnia 11 stycznia 2007 r. w sprawie wykazu jednostek oraz kwot dotacji celowych przyznanych poszczególnym jednostkom przez Prezydium Senatu w roku 2006 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Tabela 8. Zestawienie organizacji pożytku publicznego, które w 2014 r. otrzymały i wydatkowały 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

Tabela 8. Zestawienie organizacji pożytku publicznego, które w 2014 r. otrzymały i wydatkowały 1% podatku dochodowego od osób fizycznych KRS Nazwa organizacji Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wg sprawozdania merytorycznego za 2014 r Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień

Bardziej szczegółowo

Lp. Podmiot wnioskujący Ustalona kwota dotacji

Lp. Podmiot wnioskujący Ustalona kwota dotacji Podział środków z budżetu Wojewody na realizację programów z obszaru wsparcia działań innowacyjnych skierowanych do środowisk zagrożonych bezradnością w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, zwłaszcza w rodzinach

Bardziej szczegółowo

Statystyka odpisu 1% podatku dochodowego za 2008 r. na rzecz organizacji pożytku publicznego w Małopolsce

Statystyka odpisu 1% podatku dochodowego za 2008 r. na rzecz organizacji pożytku publicznego w Małopolsce Statystyka odpisu 1% podatku dochodowego za 2008 r. na rzecz organizacji pożytku publicznego w Małopolsce Ostateczne dane Ministerstwa Finansów i Izby Skarbowej w Krakowie pokazują, że odpis 1% podatku

Bardziej szczegółowo

Wykaz ośrodków adopcyjnych w Polsce funkcjonujących w Polsce po dniu 1 stycznia 2012r. (stan na dzień 1. 04. 2012 r.)

Wykaz ośrodków adopcyjnych w Polsce funkcjonujących w Polsce po dniu 1 stycznia 2012r. (stan na dzień 1. 04. 2012 r.) Wykaz ośrodków adopcyjnych w Polsce funkcjonujących w Polsce po dniu 1 stycznia 2012r. (stan na dzień 1. 04. 2012 r.) Lp. województw ośrodki publiczne o 1. dolnośląskie Dolnośląskiego Ośrodka Polityki

Bardziej szczegółowo

LP ORGANIZACJA ADRES ZADANIE KWOTA DOFINANSOWANIA

LP ORGANIZACJA ADRES ZADANIE KWOTA DOFINANSOWANIA Załącznik nr 1 BLOK I Edukacja w zakresie problematyki niepełnosprawności (profilaktyka i rehabilitacja) oraz kształtowanie umiejętności udzielania pomocy osobom niepełnosprawnym i przewlekle chorym, prowadzone

Bardziej szczegółowo

17 000 zł. 16 000 zł. 13 000 zł. 18 000 zł. 14 000 zł. 12 000 zł

17 000 zł. 16 000 zł. 13 000 zł. 18 000 zł. 14 000 zł. 12 000 zł Podział środków z budżetu Wojewody na realizację programów z obszaru wsparcia działań innowacyjnych skierowanych do środowisk zagrożonych bezradnością w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, zwłaszcza w rodzinach

Bardziej szczegółowo

WYNIKI KONKURSU OFERT ZŁOŻONYCH PRZEZ ORGANIZACJE POŻYTKU PUBLICZNEGO NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH Z ZAKRESU OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA W ROKU

WYNIKI KONKURSU OFERT ZŁOŻONYCH PRZEZ ORGANIZACJE POŻYTKU PUBLICZNEGO NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH Z ZAKRESU OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA W ROKU WYNIKI KONKURSU OFERT ZŁOŻONYCH PRZEZ ORGANIZACJE POŻYTKU PUBLICZNEGO NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH Z ZAKRESU OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA W ROKU 2012 Lp. Podmiot realizujący zadanie Nazwa zadania Przyznana

Bardziej szczegółowo

Informacja. dotycząca kwot 1% należnego podatku dochodowego od osób fizycznych przekazanych organizacjom. pożytku publicznego

Informacja. dotycząca kwot 1% należnego podatku dochodowego od osób fizycznych przekazanych organizacjom. pożytku publicznego Informacja dotycząca kwot 1% należnego podatku dochodowego od osób fizycznych przekazanych organizacjom pożytku publicznego z rozliczenia za 2012 rok ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa tel.: +48 22

Bardziej szczegółowo

Informacja. dotycząca kwot 1% należnego podatku dochodowego od osób fizycznych przekazanych organizacjom. pożytku publicznego

Informacja. dotycząca kwot 1% należnego podatku dochodowego od osób fizycznych przekazanych organizacjom. pożytku publicznego Informacja dotycząca kwot 1% należnego podatku dochodowego od osób fizycznych przekazanych organizacjom pożytku publicznego z rozliczenia za 2013 rok ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa tel.: +48 22

Bardziej szczegółowo

Informacja. dotycząca kwot 1% należnego podatku dochodowego od osób fizycznych przekazanych organizacjom. pożytku publicznego

Informacja. dotycząca kwot 1% należnego podatku dochodowego od osób fizycznych przekazanych organizacjom. pożytku publicznego Informacja dotycząca kwot 1% należnego podatku dochodowego od osób fizycznych przekazanych organizacjom pożytku publicznego z rozliczenia za 2011 rok ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa tel.: +48 22

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów

Ministerstwo Finansów Ministerstwo Finansów Informacja na temat kwot 1% naleŝnego podatku dochodowego od osób fizycznych przekazanych organizacjom poŝytku publicznego z zeznań za 2009 rok Rok 2010 jest kolejnym rokiem przekazywania

Bardziej szczegółowo

Lista Organizacji Pożytku Publicznego - organizacje posiadające siedzibę w Szczecinie*

Lista Organizacji Pożytku Publicznego - organizacje posiadające siedzibę w Szczecinie* Lista Organizacji Pożytku Publicznego - organizacje posiadające siedzibę w Szczecinie* Nr KRS Nazwa Organizacji 6292STOWARZYSZENIE AMAZONEK "AGATA" 7835STOWARZYSZENIE ORKIESTRA JAZZOWA 10273ZACHODNIOPOMORSKA

Bardziej szczegółowo

Informacja. dotycząca kwot 1% należnego podatku dochodowego od osób fizycznych przekazanych organizacjom. pożytku publicznego

Informacja. dotycząca kwot 1% należnego podatku dochodowego od osób fizycznych przekazanych organizacjom. pożytku publicznego Informacja dotycząca kwot 1% należnego podatku dochodowego od osób fizycznych przekazanych organizacjom pożytku publicznego z rozliczenia za 2014 rok ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa tel.: +48 22

Bardziej szczegółowo

Aktualności - Urząd Miasta Częstochowy Oficjalny portal miejski

Aktualności - Urząd Miasta Częstochowy Oficjalny portal miejski 16 lutego 2016 POZOSTAW SWÓJ 1% PODATKU W CZĘSTOCHOWIE W Częstochowie działa ponad 700 organizacji pozarządowych z tego68 to organizacje pożytku publicznego, na rzecz których można przekazać 1% podatku.

Bardziej szczegółowo

Lp. NR KRS Nazwa OPP Kwota 3 174486 FUNDACJA ANNY DYMNEJ "MIMO WSZYSTKO" 11 151 490,50 STOWARZYSZENIE "SOS WIOSKI DZIECIĘCE W POLSCE"

Lp. NR KRS Nazwa OPP Kwota 3 174486 FUNDACJA ANNY DYMNEJ MIMO WSZYSTKO 11 151 490,50 STOWARZYSZENIE SOS WIOSKI DZIECIĘCE W POLSCE Kwoty przekazane na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego do wysokości nieprzekraczającej 1% należnego podatku dochodowego od osób fizycznych pobieranego na ogólnych zasadach i w formie ryczałtu od przychodów

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 172/2011 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 25 lutego 2011 roku

Zarządzenie nr 172/2011 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 25 lutego 2011 roku Zarządzenie nr 172/2011 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na finansowe wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej

Bardziej szczegółowo

Konkurs nr 2/2009, projekty ocenione przez ekspertów pozytywnie

Konkurs nr 2/2009, projekty ocenione przez ekspertów pozytywnie Konkurs nr 2/2009, projekty ocenione przez ekspertów pozytywnie Oddział: biuro funduszu Organizacja: FUNDACJA "DOMIN" Ocena ekspertów(średnia): 86,5 Pkt dodatkowe za okres działania: 0 Pkt dodatkowe za

Bardziej szczegółowo

Laureaci i wyróżnieni w I edycji, 2005 rok

Laureaci i wyróżnieni w I edycji, 2005 rok Laureaci i wyróżnieni w I edycji, 2005 rok LAUREAT GRAND PRIX: Stowarzyszenie Przyjaciół Regulic i Nieporazu : Laureat: Fundacja Wspólnota Nadziei Wyróżnienie: Samarytańskie Towarzystwo im. Jana Pawła

Bardziej szczegółowo

Strona znajduje się w archiwum.

Strona znajduje się w archiwum. Strona znajduje się w archiwum. Milickie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych Ośrodek Rehabilitacyjno-Wychowaczy ul.kopernika 20 56-300 Milicz Przychodnia Specjalistyczno-Rehabilitacyjna

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia. a. 16 materiałów informacyjnych w 16 różnych tytułach prasy lokalnej, regionalnej

Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia. a. 16 materiałów informacyjnych w 16 różnych tytułach prasy lokalnej, regionalnej Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Celem opublikowania materiałów informacyjnych dotyczących POPŻ 2014-2020 w różnych tytułach prasy (w wersjach papierowych i

Bardziej szczegółowo

PORADNIE RODZINNE I PEDAGOGICZNE

PORADNIE RODZINNE I PEDAGOGICZNE PORADNIE RODZINNE I PEDAGOGICZNE Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 ul. Pułaskiego 1f tel. (55) 237-06-70 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 Poradnia Rodzinna i Pedagogiczna poniedziałki,

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO FINANSÓW Departament Podatków Dochodowych

MINISTERSTWO FINANSÓW Departament Podatków Dochodowych MINISTERSTWO FINANSÓW Departament Podatków Dochodowych Informacja dotycząca kwot 1% naleŝnego podatku dochodowego od osób fizycznych przekazanych organizacjom poŝytku publicznego z rozliczenia za 2010

Bardziej szczegółowo

Lista placówek medycznych, do których mogą zgłosić się osoby cierpiące na choroby rzadkie.

Lista placówek medycznych, do których mogą zgłosić się osoby cierpiące na choroby rzadkie. Lista placówek medycznych, do których mogą zgłosić się osoby cierpiące na choroby rzadkie. Lp. Województwo Ośrodki dla dorosłych Ośrodki dla dzieci 1. Dolnośląskie Poradnia Endokrynologiczna przy Klinice

Bardziej szczegółowo

80/08 24 466,- 12 850,- Szczecin, ul. Bohaterów Warszawy 27b Razem: 630 000,-

80/08 24 466,- 12 850,- Szczecin, ul. Bohaterów Warszawy 27b Razem: 630 000,- Załącznik Nr 3 Lista wybranych ofert dotyczących zadań publicznych zlecanych do realizacji organizacjom pozarządowym przez Ministerstwo Zdrowia w 2008 roku oraz realizujących je podmiotów. Lp. Nazwa i

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie rehabilitacji osób dorosłych z uszkodzonym słuchem w placówce Polskiego Związku Głuchych w Malborku

Prowadzenie rehabilitacji osób dorosłych z uszkodzonym słuchem w placówce Polskiego Związku Głuchych w Malborku W odpowiedzi na OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA z dnia 21 grudnia 2009 roku w sprawie realizacji zadań publicznych w 2010 roku w róŝnych obszarach działalności poŝytku publicznego (w tym ochrona zdrowia,

Bardziej szczegółowo

Hanna Chilmon Nowa Rola Placówek Doskonalenia Sprawozdanie

Hanna Chilmon Nowa Rola Placówek Doskonalenia Sprawozdanie Załącznik 2 Wykaz placówek doskonalenia nauczycieli biorących udział w programie Nowa Rola Placówek Doskonalenia Lp Województwo Placówka 1. dolnośląskie Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

ZACHĘCAMY DO POZOSTAWIENIA 1% PODATKU W BIELSKU-BIAŁEJ I PRZEKAZANIA GO NA RZECZ BIELSKICH ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO!

ZACHĘCAMY DO POZOSTAWIENIA 1% PODATKU W BIELSKU-BIAŁEJ I PRZEKAZANIA GO NA RZECZ BIELSKICH ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO! ZOSTAW SWÓJ PODATKU W BIELSKU-BIAŁEJ! Przypominamy, że można przekazać 1% należnego podatku wybranej organizacji pożytku publicznego. Zasady dotyczące przekazania swojego 1% podatku są dosyć proste - po

Bardziej szczegółowo

ZACHĘCAMY DO POZOSTAWIENIA 1% PODATKU W BIELSKU-BIAŁEJ I PRZEKAZANIA GO NA RZECZ BIELSKICH ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO!

ZACHĘCAMY DO POZOSTAWIENIA 1% PODATKU W BIELSKU-BIAŁEJ I PRZEKAZANIA GO NA RZECZ BIELSKICH ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO! ZOSTAW SWÓJ PODATKU W BIELSKU-BIAŁEJ! Przypominamy, że można przekazać 1% należnego podatku wybranej organizacji pożytku publicznego. Zasady dotyczące przekazania swojego 1% podatku są dosyć proste - po

Bardziej szczegółowo

12/06 120 000,- 120 000,- Warszawa, ul.konwiktorska 9 Razem 120 000,-

12/06 120 000,- 120 000,- Warszawa, ul.konwiktorska 9 Razem 120 000,- Lista wybranych ofert dotyczących zadań publicznych zlecanych do realizacji organizacjom pozarządowym przez Ministerstwo Zdrowia w 2006 roku oraz realizujących je podmiotów. Lp. Nazwa i adres Organizacji

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 69/2016 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 19 lutego 2016 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadań publicznych Miasta Kielce

ZARZĄDZENIE NR 69/2016 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 19 lutego 2016 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadań publicznych Miasta Kielce ZARZĄDZENIE NR 69/2016 PREZYDENTA MIASTA KIELCE z dnia 19 lutego 2016 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadań publicznych Miasta Kielce Na podstawie 4 ust.3 Załącznika do Zarządzenia Nr 17/2016

Bardziej szczegółowo

Podmioty pozarządowe w Radomiu działające na rzecz seniorów

Podmioty pozarządowe w Radomiu działające na rzecz seniorów Podmioty pozarządowe w Radomiu działające na rzecz seniorów 1. Klub Seniora działający przy Caritas Palotyńska Prowincji Chrystusa Króla Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego; 26-600 Radom ul. Młodzianowska

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA Warszawa, dnia 17 września 2015 r. Poz. 54 OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 8 września 2015 r. w sprawie wykazu jednostek, którym w 2015 r. przyznano dotacje

Bardziej szczegółowo

Wykaz organizacji do dofinansowania na zadania z zakresu pomocy społecznej w 2015 roku (konkurs ogłoszony 28.01.2015 r.)

Wykaz organizacji do dofinansowania na zadania z zakresu pomocy społecznej w 2015 roku (konkurs ogłoszony 28.01.2015 r.) Załącznik do Uchwały XXVI/441/2015 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 31 marca 2015 r. Wykaz organizacji do dofinansowania na zadania z zakresu pomocy społecznej w 2015 roku (konkurs ogłoszony 202015

Bardziej szczegółowo

VI Ogólnopolski Przegląd Twórczości Muzycznej Osób Niepełnosprawnych pod hasłem: WIOSNA RADOSNA

VI Ogólnopolski Przegląd Twórczości Muzycznej Osób Niepełnosprawnych pod hasłem: WIOSNA RADOSNA Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 856/12 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 17.05.2012 r. Lista rankingowa ofert z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych spełniających wymogi merytoryczne z

Bardziej szczegółowo

MOP Oceny. Wnioski ocenione negatywnie Cel: 2

MOP Oceny. Wnioski ocenione negatywnie Cel: 2 MOP Oceny. Wnioski ocenione negatywnie Cel: 2 nr poza: 442/11/2/POZa/2012 4233 FUNDACJA NASZA BAJKA WYSOKOSPECJALISTYCZNA REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ. 29 204/11/2/POZa/2012 5035 POLSKIE STOWARZYSZENIE

Bardziej szczegółowo

Dom Samotnych Matek z Dziećmi (jednostka prowadząca: Stowarzyszenie "MONAR MARKOT"), Turów 113, Turów; tel. (43) , ;

Dom Samotnych Matek z Dziećmi (jednostka prowadząca: Stowarzyszenie MONAR MARKOT), Turów 113, Turów; tel. (43) , ; DOMY SAMOTNEJ MATKI WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE Dom Samotnej Matki (jednostka prowadząca - Stowarzyszenie Monar - Markot - Centrum Pomocy Bliźniemu), ul. Folwarczna 50, 67-200 Głogów; tel. (76) 833 35 00;

Bardziej szczegółowo

Lista organizacji pozarządowych, którym w 2009 roku Urząd przekazał środki finansowe

Lista organizacji pozarządowych, którym w 2009 roku Urząd przekazał środki finansowe Lista organizacji pozarządowych, którym w 2009 roku Urząd przekazał środki finansowe Dodatkowo w ciągu roku na podstawie uchwały Nr XL/464/2009 Rady Miejskiej z dnia 24 września 2009 roku przyznano środki

Bardziej szczegółowo

1 Kielecki Klub Karate KYOKUSHIN 2 Świętokrzyskie Stowarzyszenie na Rzecz Aktywizacji Zawodowej i Pomocy MłodzieŜy 3 Stowarzyszenie Rozwoju Osiedla

1 Kielecki Klub Karate KYOKUSHIN 2 Świętokrzyskie Stowarzyszenie na Rzecz Aktywizacji Zawodowej i Pomocy MłodzieŜy 3 Stowarzyszenie Rozwoju Osiedla 1 Kielecki Klub Karate KYOKUSHIN 2 Świętokrzyskie Stowarzyszenie na Rzecz Aktywizacji Zawodowej i Pomocy MłodzieŜy 3 Stowarzyszenie Rozwoju Osiedla Niewachlów 4 Świętokrzyski Klub Tańca i Tańca Sportowego

Bardziej szczegółowo

Lista Organizacji Pożytku Publicznego - organizacje posiadające siedzibę w Szczecinie*

Lista Organizacji Pożytku Publicznego - organizacje posiadające siedzibę w Szczecinie* Lista Organizacji Pożytku Publicznego - organizacje posiadające siedzibę w Szczecinie* Lp. Nr KRS Nazwa Organizacji 1. 0000010009 KLUB SPORTOWY INWALIDÓW "START" 2. 0000010273 ZACHODNIOPOMORSKA REGIONALNA

Bardziej szczegółowo

Lista Ministra Zdrowia jednostek szkolących w dziedzinie: EPIDEMIOLOGIA. (stan na dzień 2.01.2008 r.)

Lista Ministra Zdrowia jednostek szkolących w dziedzinie: EPIDEMIOLOGIA. (stan na dzień 2.01.2008 r.) WYKAZ JEDNOSTEK SZKOLĄCYCH UPRAWNIONYCH DO PROWADZENIA SPECJALIZACJI W DZIEDZINACH MAJĄCYCH ZASTOSOWANIE W OCHRONIE ZDROWIA (LISTA JEDNOSTEK SZKOLĄCYCH). 7 EPIDEMIOLOGIA 8-0 Bydgoszcz Epidemiologiczna

Bardziej szczegółowo

WYKAZ OŚRODKÓW ADOPCYJNYCH W POLSCE

WYKAZ OŚRODKÓW ADOPCYJNYCH W POLSCE WYKAZ OŚRODKÓW ADOPCYJNYCH W POLSCE WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej Ośrodek Adopcyjny ul. Ostrowskiego 7, 53-238 Wrocław tel./fax: (71) 782 38 80 adres mailowy: dops.adopcje@dops.wroc.pl

Bardziej szczegółowo

Granty rozdane! str. 16

Granty rozdane! str. 16 Granty rozdane! To dopiero druga edycja Konkursu Grantowego, lecz już wiemy że jest rekordowa! Do udziału zgłosiło się aż 75 organizacji z terenu całego kraju a łączna wnioskowana przez nie kwota grantów

Bardziej szczegółowo

1. Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki, dla pielęgniarek, dla pielęgniarek. 4. Pielęgniarstwo zachowawcze, dla pielęgniarek

1. Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki, dla pielęgniarek, dla pielęgniarek. 4. Pielęgniarstwo zachowawcze, dla pielęgniarek pielęgniarstwa, które powinny być przedmiotem przetargu na prowadzenie szkoleń specjalizacyjnych dla i położnych ze środków finansowych budżetu państwa Województwo Okręgowa Izba Pielęgniarek i Priorytetowe

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie 1% podatku na rzecz organizacji poŝytku publicznego za lata

Podsumowanie 1% podatku na rzecz organizacji poŝytku publicznego za lata Anna ElŜbieta Strzała Podsumowanie rzecz organizacji poŝytku publicznego za lata 2003-2007 1 Od 1 stycznia 2004 r. podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych mogą w zeznaniu rocznym pomniejszyć naleŝny

Bardziej szczegółowo

Wykaz jednostek oraz kwot dotacji celowych przyznanych poszczególnym jednostkom przez Prezydium Senatu w roku 2007

Wykaz jednostek oraz kwot dotacji celowych przyznanych poszczególnym jednostkom przez Prezydium Senatu w roku 2007 Załącznik Wykaz jednostek oraz kwot dotacji celowych przyznanych poszczególnym jednostkom przez Prezydium Senatu w roku 2007 Lp. Nazwa jednostki Zadania programowe Zadania i zakupy inwestycyjne 1 Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

1 2 3 4 5 6 7 8 1. Stowarzyszenie Międzynarodowe Centrum Zarządzania Informacją ICIMSS. Świat Wyobraźni 24 900,00 16 200,00 65,06 %

1 2 3 4 5 6 7 8 1. Stowarzyszenie Międzynarodowe Centrum Zarządzania Informacją ICIMSS. Świat Wyobraźni 24 900,00 16 200,00 65,06 % Wykaz ofert złożonych przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego wraz z oceną Komisji Konkursowej i przyznaną kwotą na rok 2014. Realizacja zadań publicznych gminy w 2014 r. z zakresu

Bardziej szczegółowo

Wnioskowana kwota dotacji (zł) 30 000,00 23 395,00 34 18 716,00. "Jestem aktywny" 27 380,00 20 290,00 33 16 232,00

Wnioskowana kwota dotacji (zł) 30 000,00 23 395,00 34 18 716,00. Jestem aktywny 27 380,00 20 290,00 33 16 232,00 Załącznik do uchwały Nr 62/1344 z dnia 02 czerwca 2015 Wykaz ofert ocenionych pozytywnie, które wpłynęły w ramach konkursu ogłoszonego Uchwałą 35/713/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 17.03.2015

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR NA ROK 2012 O OŚRODKACH ADOPCYJNYCH W POLSCE

INFORMATOR NA ROK 2012 O OŚRODKACH ADOPCYJNYCH W POLSCE Legenda: ubliczne iepubliczne Wojewódzki Bank Danych AZ adopcja zagraniczna IFORMATOR A ROK 2012 O OŚRODKACH ADOCYJYCH W OLSCE Lp Województwo Miasto azwa Adres Kontakt /? 1 1.zachodniopomorskie Szczecin

Bardziej szczegółowo

PLACÓKI W KTÓRYCH MOŻNA BEZPŁATNIE WYKONAĆ DIAGNOZĘ NOZOLOGICZNĄ AUTYZMU - PUBLICZNE I NIEPUBLICZNE POSIADAJĘCE KONTRAKT Z NFZ:

PLACÓKI W KTÓRYCH MOŻNA BEZPŁATNIE WYKONAĆ DIAGNOZĘ NOZOLOGICZNĄ AUTYZMU - PUBLICZNE I NIEPUBLICZNE POSIADAJĘCE KONTRAKT Z NFZ: DIAGNOZA AUTYZMU - nozologiczna (ustalenie rozpoznania w sensie medycznym, występuje lub nie występuje autyzm lub całościowe zaburzenie rozwoju ze spektrum autyzmu, rozpoznanie jednostki chorobowej zgodnie

Bardziej szczegółowo

Wykaz programów szkoleniowych dla kandydatów do adopcji w okresie od w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31.08.2012

Wykaz programów szkoleniowych dla kandydatów do adopcji w okresie od w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31.08.2012 Wykaz programów szkoleniowych dla kandydatów do adopcji w okresie od w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31.08.2012 L.p. Informacje o wydanej decyzji administracyjnej Informacje o odwołaniu od decyzji Data

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia czwartek, 1 września 2016 r. Poz. 83

Warszawa, dnia czwartek, 1 września 2016 r. Poz. 83 Warszawa, dnia czwartek, 1 września 2016 r. Poz. 83 OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie wykazu jednostek, którym w 2016 r. przyznano dotacje celowe na wydatki bieżące

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Integracyjne Wspólnoty Barka Chudobczyce 27 Gmina Kwilcz

Stowarzyszenie Integracyjne Wspólnoty Barka Chudobczyce 27 Gmina Kwilcz Elżbieta Seredyn Podsekretarz Stanu Lista ów, które złożyły oferty w konkursie Podmiot zatrudnienia socjalnego partnerem Ośrodka Pomocy Społecznej i Powiatowego Urzędu Pracy w realizacji kontraktów socjalnych

Bardziej szczegółowo

Lista Ministra Zdrowia jednostek szkolących w dziedzinie: EPIDEMIOLOGIA. (stan na dzień 1.10.2007 r.)

Lista Ministra Zdrowia jednostek szkolących w dziedzinie: EPIDEMIOLOGIA. (stan na dzień 1.10.2007 r.) WYKAZ JEDNOSTEK SZKOLĄCYCH UPRAWNIONYCH DO PROWADZENIA SPECJALIZACJI W DZIEDZINACH MAJĄCYCH ZASTOSOWANIE W OCHRONIE ZDROWIA (LISTA JEDNOSTEK SZKOLĄCYCH). EPIDEMIOLOGIA 8-0 Bydgoszcz Epidemiologiczna w

Bardziej szczegółowo

Lista Ministra Zdrowia jednostek szkolących w dziedzinie: EPIDEMIOLOGIA. (stan na dzień 1.04.2007 r.) 01-163 Warszawa ul.

Lista Ministra Zdrowia jednostek szkolących w dziedzinie: EPIDEMIOLOGIA. (stan na dzień 1.04.2007 r.) 01-163 Warszawa ul. WYKAZ JEDNOSTEK SZKOLĄCYCH UPRAWNIONYCH DO PROWADZENIA SPECJALIZACJI W DZIEDZINACH MAJĄCYCH ZASTOSOWANIE W OCHRONIE ZDROWIA (LISTA JEDNOSTEK SZKOLĄCYCH) EPIDEMIOLOGIA Akademia Medyczna w Lublinie, Zakład

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNY I N F O R M A T O R DLA OSÓB POTRZEBUJĄCYCH POMOCY

PODRĘCZNY I N F O R M A T O R DLA OSÓB POTRZEBUJĄCYCH POMOCY Pp Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2 w Elblągu, ul. Kosynierów Gdyńskich 30, 82-300 Elbląg tel./fax. (055) 643-34-35, ~ www.pppdwa.elblag.com.pl ~ pppdwa@elblag.com.pl PODRĘCZNY I N F O R M A T

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "RAZEM" W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ CZARNA BIAŁOSTOCKA 0000103694 STOWARZYSZENIE "UROCZYSKO" SUPRAŚL

STOWARZYSZENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH RAZEM W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ CZARNA BIAŁOSTOCKA 0000103694 STOWARZYSZENIE UROCZYSKO SUPRAŚL ORGANIZACJE POŻYTKU PUBLICZNEGO POWIAT BIAŁOSTOCKI 0000050910 STOWARZYSZENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "RAZEM" W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ CZARNA BIAŁOSTOCKA 0000103694 STOWARZYSZENIE "UROCZYSKO" SUPRAŚL 0000105462

Bardziej szczegółowo

Podział środków finansowych z budżetu Wojewody dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność na rzecz osób bezdomnych w 2010 r.

Podział środków finansowych z budżetu Wojewody dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność na rzecz osób bezdomnych w 2010 r. Podział środków finansowych z budżetu Wojewody dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność na rzecz osób bezdomnych w 2010 r. L.p. Organizacja 1. CARITAS Archidiecezji Przemyskiej Centrum Charytatywne

Bardziej szczegółowo

MOP Oceny. Wnioski ocenione pozytywnie Cel: 4

MOP Oceny. Wnioski ocenione pozytywnie Cel: 4 MOP Oceny. Wnioski ocenione pozytywnie Cel: 4 nr poza: 366/11/4/POZa/2012 4358 FUNDACJA "DR CLOWN" Dr clown w świecie niepełnosprawnych 50 032/11/4/POZa/2012 4930 FUNDACJA DZIECIOM ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ Szkolenia

Bardziej szczegółowo

Wyniki konkursu na świadczenia wysokospecjalistyczne finansowane z budżetu państwa w 2005 roku.

Wyniki konkursu na świadczenia wysokospecjalistyczne finansowane z budżetu państwa w 2005 roku. Wyniki konkursu na świadczenia wysokospecjalistyczne finansowane z budżetu państwa w 2005 roku. procedura 11 Immunoablacja w leczeniu aplazji szpiku 1. 3 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO

CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO WYKAZ JEDNOSTEK UPRAWNIONYCH DO PROWADZENIA SPECJALIZACJI W DZIEDZINACH MAJĄCYCH ZASTOSOWANIE W OCHRONIE ZDROWIA (LISTA JEDNOSTEK SZKOLĄCYCH) L.p. 1. 3 5 6 7

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1999 Nr 78 poz. 880 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

Dz.U. 1999 Nr 78 poz. 880 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1999 Nr 78 poz. 880 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 23 września 1999 r. w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Organizacje pożytku publicznego w Lublinie

Organizacje pożytku publicznego w Lublinie Opracowanie: Andrzej Juros, Arkadiusz Biały Organizacje pożytku publicznego w Lublinie Według stanu na dzień 31.01.2013 roku w Bazie sprawozdań finansowych i merytorycznych organizacji pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

STAŻ KIERUNKOWY: CELE I ZADANIA PLACÓWEK PUBLICZNEJ SŁUŻBY KRWI. L.p. Nazwa jednostki Adres Województwo Liczba miejsc Uwagi. ul.ks.

STAŻ KIERUNKOWY: CELE I ZADANIA PLACÓWEK PUBLICZNEJ SŁUŻBY KRWI. L.p. Nazwa jednostki Adres Województwo Liczba miejsc Uwagi. ul.ks. Lista ministra właściwego do spraw zdrowia podmiotów uprawnionych do prowadzenia staży kierunkowych w ramach specjalizacji diagnostów laboratoryjnych w dziedzinie: LABORATORYJNA TRANSFUZJOLOGIA MEDYCZNA

Bardziej szczegółowo

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze Wydział ds. Osób Niepełnosprawnych

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze Wydział ds. Osób Niepełnosprawnych Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze Wydział ds. Osób Niepełnosprawnych Wyniki II Otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Informacja Wydziału Edukacji w Departamencie Spraw Społecznych UMŁ do wniosku o udostępnienie informacji publicznej z dnia 15.07.2013 r.

Informacja Wydziału Edukacji w Departamencie Spraw Społecznych UMŁ do wniosku o udostępnienie informacji publicznej z dnia 15.07.2013 r. Informacja Wydziału Edukacji w Departamencie Spraw Społecznych UMŁ do wniosku o udostępnienie informacji publicznej z dnia 15.07.2013 r. Wydział Edukacji w latach 2008-2013 realizował w formie wsparcia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 stycznia 2016 r. Poz. 5

Warszawa, dnia 19 stycznia 2016 r. Poz. 5 Warszawa, dnia 19 stycznia 2016 r. Poz. 5 OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 19 stycznia 2016 r. w sprawie wykazu jednostek, którym w 2015 r. przyznano dotacje celowe na wydatki bieżące wraz z kwotami

Bardziej szczegółowo

L.p. Nazwa wnioskodawcy województwo adres NR wniosku. ul. Dzieci Zamojszczyzny 39 08-110 Siedlce. mazowieckie. Broczyna 11 77-203 Dretyń.

L.p. Nazwa wnioskodawcy województwo adres NR wniosku. ul. Dzieci Zamojszczyzny 39 08-110 Siedlce. mazowieckie. Broczyna 11 77-203 Dretyń. Wykaz podmiotów uprawnionych, które otrzymały dotacje w ramach rozstrzygnięcia konkursu na realizację zadania z pomocy społecznej w zakresie programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej "Powrót osób bezdomnych

Bardziej szczegółowo

WYKAZ OŚRODKÓW ADOPCYJNYCH W POLSCE

WYKAZ OŚRODKÓW ADOPCYJNYCH W POLSCE WYKAZ OŚRODKÓW ADOPCYJNYCH W POLSCE WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej Ośrodek Adopcyjny ul. Ostrowskiego 7, 53-238 Wrocław tel./fax: (71) 782 38 80 adres mailowy: dops.adopcje@dops.wroc.pl

Bardziej szczegółowo

Prezentujemy raport dotyczący przekazywania 1% w województwie łódzkim za rok podatkowy 2010 na rzecz organizacji pożytku

Prezentujemy raport dotyczący przekazywania 1% w województwie łódzkim za rok podatkowy 2010 na rzecz organizacji pożytku W ŁÓDZKIEM ZESTAWIENIE DOTYCZĄCE MECHANIZMU PRZEKAZYWANIA 1% W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM ZA ROK PODATKOWY 2010 NA PODSTAWIE DANYCH MINISTERSTWA FINANSÓW I IZBY SKARBOWEJ W ŁODZI Prezentujemy raport dotyczący

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów Dz. U. Nr 211, poz. 1633 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów Na podstawie art. 114 ust. 6 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

Konkurs Nr 4/2009, zadania zweryfikowane formalnie POZYTYWNIE

Konkurs Nr 4/2009, zadania zweryfikowane formalnie POZYTYWNIE Konkurs Nr 4/2009, zadania zweryfikowane formalnie POZYTYWNIE Oddział biuro funduszu Organizacja: FEDERACJA STOWARZYSZEO "AMAZONKI" Tytul projektu WSZECHSTRONNA REHABILITACJA PSYCHOFIZYCZNA KOBIET PO LECZENIU

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1293/2012

Zarządzenie Nr 1293/2012 Zarządzenie Nr 1293/2012 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 10 stycznia 2012 roku w sprawie: wyboru i ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej

Bardziej szczegółowo

Wyniki otwartego konkursu ofert nr 1/2013 na realizację zadań z zakresu szeroko rozumianej pomocy społecznej

Wyniki otwartego konkursu ofert nr 1/2013 na realizację zadań z zakresu szeroko rozumianej pomocy społecznej Wyniki otwartego konkursu ofert nr 1/2013 na realizację zadań z zakresu szeroko rozumianej pomocy społecznej Wykaz ofert konkursowych rozpatrzonych pozytywnie przez Komisję Konkursową Nazwa organizacji

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 19 stycznia 2016 r.

OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 19 stycznia 2016 r. OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 19 stycznia 2016 r. w sprawie wykazu jednostek, którym w 2015 r. przyznano dotacje celowe na wydatki bieżące wraz z kwotami tych dotacji Na podstawie art. 122 ust.

Bardziej szczegółowo

BEZPŁATNE PORADY PRAWNE W ZAKRESIE PRAWA PRACY

BEZPŁATNE PORADY PRAWNE W ZAKRESIE PRAWA PRACY BEZPŁATNE PORADY PRAWNE W ZAKRESIE PRAWA PRACY Państwowa Inspekcja Pracy udziela bezpłatnie porad w zakresie prawa pracy WOJEWÓDZTWO PODLASKIE Okręgowy Inspektorat Pracy w Białymstoku poniedziałek w godz.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1926/15 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 24 grudnia 2015 r.

Zarządzenie Nr 1926/15 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 24 grudnia 2015 r. Zarządzenie Nr 1926/15 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 24 grudnia 2015 r. w sprawie przyznania dotacji dla podmiotów realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej oraz wspierania rodziny i systemu

Bardziej szczegółowo

Jednostka podziału terytorialnego kraju

Jednostka podziału terytorialnego kraju Załącznik nr 3 do uchwały nr 96/2013 Zarządu PFRON z dnia 31 grudnia 2013 r. Wykaz powiatów kwalifikujących się do uczestnictwa w 2014 r. w Programie wyrównywania różnic między regionami II, na terenie

Bardziej szczegółowo

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze Wydział ds. Osób Niepełnosprawnych

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze Wydział ds. Osób Niepełnosprawnych Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze Wydział ds. Osób Niepełnosprawnych Wyniki I Otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

(Monitor Polski Nr 56, poz. 594)

(Monitor Polski Nr 56, poz. 594) (Monitor Polski Nr 56, poz. 594) OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 2 sierpnia 2006 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Edukacji Narodowej lub przez niego

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM "SŁONECZKO" LUBELSKIE HOSPICJUM DLA DZIECI IM. MAŁEGO KSIĘCIA

FUNDACJA POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM SŁONECZKO LUBELSKIE HOSPICJUM DLA DZIECI IM. MAŁEGO KSIĘCIA Wykaz organizacji poŝytku publicznego, które otrzymały w 2008 r. 1 % naleŝnego podatku za 2007 r. LP NR KRS NAZWA OPP KWOTA 1 37904 FUNDACJA DZIECIOM "ZDĄśYĆ Z POMOCĄ" 33 093 833,87 2 217272 DZIEŁO POMOCY

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA Warszawa, dnia 28 września 2012 r. Poz. 73 OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 26 września 2012 r. w sprawie wykazu jednostek, którym przyznano dotacje celowe w

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3990/2013

Zarządzenie Nr 3990/2013 Zarządzenie Nr 3990/2013 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 24 grudnia 2013r. w sprawie: ogłoszenia wyników I otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej w latach

Bardziej szczegółowo

LP ORGANIZACJA ADRES ZADANIE KWOTA DOFINANSOWANIA. Osobisty asystent osoby z SM. Wyzwalanie aktywności społecznej osoby niepełnosprawnej

LP ORGANIZACJA ADRES ZADANIE KWOTA DOFINANSOWANIA. Osobisty asystent osoby z SM. Wyzwalanie aktywności społecznej osoby niepełnosprawnej Załącznik nr 2 Blok II podtrzymanie i rozwijanie umiejętności zwiększających szansę lepszego i przewlekle chorych- 3 000 000 zł LP ORGANIZACJA ADRES ZADANIE KWOTA DOFINANSOWANIA 1. Polskie Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Minister Zdrowia. Część II. Sprawozdanie z realizacji Krajowego Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV na lata w 2010 roku

Minister Zdrowia. Część II. Sprawozdanie z realizacji Krajowego Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV na lata w 2010 roku Minister Zdrowia Część II Sprawozdanie z realizacji Krajowego Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV na lata 2007-2011 w 2010 roku opracowane przez Krajowe Centrum d.s. AIDS Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

Oczekiwan a wysokość dotacji w zł

Oczekiwan a wysokość dotacji w zł Lp. Nazwa podmiotu Nazwa zadania Całkowity koszt zadania w zł Oczekiwan a wysokość dotacji w zł Środki własne w zł lub pochodzące z innych źródeł Liczba uzyskanych (max 22 ) Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr

Bardziej szczegółowo