Informacja na temat kwot 1% podatku należnego przykazanych organizacjom pożytku publicznego z zeznań za 2008 rok

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informacja na temat kwot 1% podatku należnego przykazanych organizacjom pożytku publicznego z zeznań za 2008 rok"

Transkrypt

1 Ministerstwo Finansów Informacja na temat kwot 1% podatku należnego przykazanych organizacjom pożytku publicznego z zeznań za 2008 rok Rok 2009 jest już kolejnym rokiem przekazywania 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego. Instytucja 1% została wprowadzona do polskiego systemu podatkowego z dniem 1 stycznia 2004 r. Początkowo (tj. w odniesieniu do dochodów uzyskanych w latach ) funkcjonowała na zasadzie ulgi podatkowej (podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych sami dokonywali wpłaty na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego, o którą następnie zmniejszali podatek należny). Począwszy od zeznań podatkowych za rok 2007 przekazania środków na rzecz organizacji pożytku publicznego dokonują naczelnicy urzędów skarbowych zgodnie z wnioskami podatników. Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego jest integralną częścią zeznania podatkowego, w którym opodatkowanie następuje według: skali podatkowej (PIT-37, PIT-36), jednolitej 19% stawki podatku od dochodów z dzielności gospodarczej oraz z działów specjalnych produkcji rolnej (PIT-36L), jednolitej 19% stawki podatku od dochodów z odpłatnego zbycia akcji lub innych papierów wartościowych, lub ze sprzedaży udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, lub ze zbycia pochodnych instrumentów finansowych (PIT-38), zryczałtowanego podatku od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28). 1. Wg stanu na 30 października 2009 r. łączna kwota 1% podatku należnego przekazana na rzecz organizacji pożytku publicznego z zeznań za 2008 r. wyniosła 380,1 mln zł i stanowiła 0,62 % podatku należnego. Podatnicy składający zeznanie: PIT-37, PIT-36 i PIT-36L przykazali 365,2 mln zł, tj. 0,62% podatku należnego wykazanego w tych zeznaniach, PIT-38 8,9 mln zł, tj. 0,78% podatku należnego wykazanego w tych zeznaniach, PIT-28 6,0 mln zł i stanowiła 0,37% podatku należnego wykazanego w tych zeznaniach. Prezentowany podział jest wynikiem stosowanej klasyfikacji dochodów budżetowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. 1

2 2. Liczba podatników, którzy w zeznaniach za 2008 r. złożyli wnioski o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego wyniosła osób, tj. ponad 28% ogółu podatników. Liczba podatników (wnioskodawców) wg poszczególnych zeznań przedstawia się następująco: osoby, tj. 29% podatników rozliczających się na formularzach PIT-37, PIT-36 i PIT-36L, osoby, tj. 22% podatników rozliczających się na formularzu PIT-38, osób, tj. 16% podatników rozliczających się na formularzu PIT-28. Udział podatników deklarujących w zeznaniach za 2008 r. chęć przekazania 1% podatku należnego wg poszczególnych zeznań 100% 90% 80% 70% 60% 50% 71% 78% 84% pozostali podatnicy podatnicy, wnioskujący o przekazanie 1% podatku należnego 40% 30% 20% 10% 0% 29% PIT-36, PIT-36L i PIT % PIT-38 16% PIT Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych (którzy w zeznaniach za 2008 r. złożyli wniosek o przekazanie 1% podatku należnego) przeciętnie przekazali organizacjom pożytku publicznego kwotę 52 zł, w tym podatnicy składający: PIT-36, PIT-36L i PIT zł, PIT zł, PIT zł. 4. Wg stanu na 30 października 2009 r. organy podatkowe przekazały organizacjom pożytku publicznego tytułem 1% podatku należnego łączną kwotę 380,1 mln zł. 2

3 Wykaz 30 organizacji, które w 2009 r. (z rozliczenia za 2008 r.) otrzymały najwyższe kwoty w skali całego kraju przedstawia się następująco: Lp. Numer KRS: Nazwa organizacji OPP: Kwota w zł FUNDACJA DZIECIOM ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ , FUNDACJA ANNY DYMNEJ MIMO WSZYSTKO , FUNDACJA POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM SŁONECZKO , FUNDACJA TVN NIE JESTEŚ SAM , STOWARZYSZENIE SOS WIOSKI DZIECIĘCE W POLSCE , FUNDACJA WARSZAWSKIE HOSPICJUM DLA DZIECI , FUNDACJA WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY , DOLNOŚLĄSKA FUNDACJA ROZWOJU OCHRONY ZDROWIA , LUBELSKIE HOSPICJUM DLA DZIECI IM. MAŁEGO KSIĘCIA , FUNDACJA EWY BŁASZCZYK AKOGO , FUNDACJA DZIECIOM POMAGAJ , DZIEŁO POMOCY ŚW. OJCA PIO , TOWARZYSTWO OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI W POLSCE , FUNDACJA NA RATUNEK DZIECIOM Z CHOROBĄ NOWOTWOROWĄ , FUNDACJA ROSA ,62 STOWARZYSZENIE RODZICÓW NA RZECZ POMOCY SZKOŁOM PRZYJAZNA SZKOŁA POLSKIE TOWARZYSTWO WALKI Z MUKOWISCYDOZĄ W RABCE ZDROJU , , CARITAS POLSKA ,25 FUNDACJA DZIECIOM Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM AGNIESZKA W PŁOCKU , FUNDACJA SŁUŻBY RODZINIE NADZIEJA , FUNDACJA HOSPICYJNA ,25 22 FUNDACJA DLA DZIECI Z CHOROBAMI NOWOTWOROWYMI KRWINKA ,55 23 OGÓLNOPOLSKIE TOWARZYSTWO OCHRONY ZWIERZĄT OTOZ ANIMALS ,68 TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ CHORYCH HOSPICJUM IM. ŚW ŁAZARZA , TOWARZYSTWO OPIEKI NAD OCIEMNIAŁYMI , STOWARZYSZENIE NA RZECZ NIEPEŁNOSPRAWNYCH SPES ,47 ZWIĄZEK OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ , FUNDACJA POMOCY DZIECIOM JAŚ I MAŁGOSIA , POLSKA AKCJA HUMANITARNA , STOWARZYSZENIE SURSUM CORDA ,58 Szczegółowy wykaz organizacji pożytku publicznego, które w 2009 r. (z zeznań za 2008 r.) otrzymały 1% podatku należnego stanowi Załącznik nr 1. 3

4 Wykaz kwot 1% podatku należnego w układzie poszczególnych izb skarbowych przedstawia się następująco: Lp. Izba Skarbowa Kwota w zł Struktura 1 Wrocław 2 Bydgoszcz 3 Lublin 4 Zielona Góra 5 Łódź 6 Kraków 7 Warszawa 8 Opole 9 Rzeszów 10 Białystok 11 Gdańsk 12 Katowice 13 Kielce 14 Olsztyn 15 Poznań 16 Szczecin ,90 7,9% ,98 4,0% ,07 3,5% ,50 1,9% ,22 5,7% ,74 8,6% ,40 25,0% ,83 2,0% ,89 3,1% ,88 2,3% ,77 6,6% ,11 12,6% ,86 1,9% ,17 2,5% ,03 8,6% ,35 3,8% Razem ,70 100% Dla porównania w 2008 r. (tj. z rozliczenia za 2007 r.) organizacje pożytku publicznego otrzymały łącznie 298 mln zł. Wnioski złożyło ponad 5 milionów podatników, tj. 20% ogółu uprawnionych. Średnia przekazana kwota wyniosła 58 zł. Szczegółowy wykaz organizacji, które otrzymały 1% podatku należnego za 2007 r. zamieszony jest na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.mf.gov.pl=> Podatki/Statystyka/Informacje dotyczące rozliczenia podatku dochodowego). 5. W pierwszym roku obowiązywania regulacji w zakresie 1% ponad 80 tysięcy podatników, tj. zaledwie 0,3% podatników ogółem, przekazało na rzecz organizacji pożytku publicznego kwotę w wysokości 10,4 mln zł, co stanowiło 0,03% podatku należnego. W kolejnym roku uczyniło to już ponad 680 tysięcy podatników (ok. 3% uprawnionych), a kwota przekazana wzrosła do 41,6 mln zł ( i stanowiła 0,14% podatku należnego). W kolejnych latach zainteresowanie instytucją 1% sukcesywnie wzrastało. Zdecydowany wzrost kwoty, jak i liczby podatników, obserwujemy w 2008 r. (w rozliczeniu za 2007 r.). Związane jest to za zmianą mechanizmu alokacji 4

5 (po raz pierwszy przekazanie 1% dokonują naczelnicy urzędów skarbowych) oraz z rozszerzeniem kręgu podatników, którzy mogli skorzystać z tej formy wsparcia działalności społecznie użytecznej (tj. o podatników rozliczających się na formularzach PIT-38 i PIT-36L). Dane porównawcze za lata przedstawia poniższa tabela: Wyszczególnienie Liczba podatników, przekazujących 1% podatku należnego na rzecz opp % do roku poprzedniego Kwota przekazana na rzecz opp (w mln zł) % do roku poprzedniego % 170% 139% 320% 143% 10,4 41,6 62,3 105,4 298,3 380,1-402% 150% 169% 283% 127% Liczba podatników przekazujących 1% podatku należnego na rzecz opp w mln zł Kwota 1% podatku należnego na rzecz opp Warszawa, 3 listopada 2009 r. 1 tj rozliczenie za 2003 r., rozliczenie za 2004 r. itd. 5

6 Załącznik nr 1 Wykaz organizacji pożytku publicznego, które w 2009 r. otrzymały 1% podatku należnego za 2008 r. (stan na 30 października 2009 r.) Lp. Numer KRS: Nazwa organizacji OPP: Kwota w zł FUNDACJA DZIECIOM ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ , FUNDACJA ANNY DYMNEJ MIMO WSZYSTKO , FUNDACJA POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM SŁONECZKO , FUNDACJA TVN NIE JESTEŚ SAM , STOWARZYSZENIE SOS WIOSKI DZIECIĘCE W POLSCE , FUNDACJA WARSZAWSKIE HOSPICJUM DLA DZIECI , FUNDACJA WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY , DOLNOŚLĄSKA FUNDACJA ROZWOJU OCHRONY ZDROWIA , LUBELSKIE HOSPICJUM DLA DZIECI IM. MAŁEGO KSIĘCIA , FUNDACJA EWY BŁASZCZYK AKOGO , FUNDACJA DZIECIOM POMAGAJ , DZIEŁO POMOCY ŚW. OJCA PIO , TOWARZYSTWO OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI W POLSCE , FUNDACJA NA RATUNEK DZIECIOM Z CHOROBĄ NOWOTWOROWĄ , FUNDACJA ROSA , STOWARZYSZENIE RODZICÓW NA RZECZ POMOCY SZKOŁOM PRZYJAZNA SZKOŁA , POLSKIE TOWARZYSTWO WALKI Z MUKOWISCYDOZĄ W RABCE -ZDROJU , CARITAS POLSKA , FUNDACJA DZIECIOM Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM AGNIESZKA W PŁOCKU , FUNDACJA SŁUŻBY RODZINIE NADZIEJA , FUNDACJA HOSPICYJNA , FUNDACJA DLA DZIECI Z CHOROBAMI NOWOTWOROWYMI KRWINKA , OGÓLNOPOLSKIE TOWARZYSTWO OCHRONY ZWIERZĄT OTOZ ANIMALS , TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ CHORYCH HOSPICJUM IM. ŚW. ŁAZARZA , TOWARZYSTWO OPIEKI NAD OCIEMNIAŁYMI , STOWARZYSZENIE NA RZECZ NIEPEŁNOSPRAWNYCH SPES , ZWIĄZEK OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ , FUNDACJA POMOCY DZIECIOM JAŚ I MAŁGOSIA , POLSKA AKCJA HUMANITARNA , STOWARZYSZENIE SURSUM CORDA , FUNDACJA GAJUSZ , OŚRODEK DZIAŁAŃ EKOLOGICZNYCH ŹRÓDŁA , POLSKIE TOWARZYSTWO STWARDNIENIA ROZSIANEGO , FUNDACJA NASZA SZKOŁA , FUNDACJA ZACHODNIOPOMORSKIE HOSPICJUM DLA DZIECI , FUNDACJA WROCŁAWSKIE HOSPICJUM DLA DZIECI , FUNDACJA ŚWIĘTEGO BARNABY , MAM MARZENIE , WWF POLSKA - ŚWIATOWY FUNDUSZ NA RZECZ PRZYRODY , FUNDACJA PODKARPACKIE HOSPICJUM DLA DZIECI , FUNDACJA POLSAT , STOWARZYSZENIE HOSPICJUM IM. ŚW. WAWRZYŃCA ,86 6

7 STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI ZE ZŁOŻONĄ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ POTRAFIĘ WIĘCEJ , SPOŁECZNE TOWARZYSTWO HOSPICJUM CORDIS , FUNDACJA NA RZECZ CHORYCH NA SM IM. BŁ. ANIELI SALAWY , CARITAS ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ , FUNDACJA HOSPICJUM ONKOLOGICZNE ŚWIĘTEGO KRZYSZTOFA W WARSZAWIE ,06 FUNDACJA NA RZECZ OFIAR WYPADKÓW KOMUNIKACYJNYCH I BEZPIECZEŃTWA W RUCHU DROGOWYM ZIELONY LIŚĆ , REGIONALNA FUNDACJA POMOCY NIEWIDOMYM , CARITAS DIECEZJI TARNOWSKIEJ , TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI ,35 HOSPICJUM IM. KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI PRZY PARAFII ŚW. POLSKICH BRACI MĘCZENNIKÓW ,20 53 FUNDACJA POMÓŻ IM NA RZECZ DZIECI Z CHOROBAMI NOWOTWOROWYMI I HOSPICJUM DLA DZIECI , FUNDACJA RODZIN ADOPCYJNYCH , FUNDACJA DZIECIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM PODARUJ UŚMIECH , FUNDACJA POMOCY DZIECIOM Z CHOROBĄ NOWOTWOROWĄ , POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM , FUNDACJA ŚWIATŁO , FUNDACJA DOM RODZINNEJ REHABILITACJI DZIECI Z PORAŻENIEM MÓZGOWYM , CARITAS POZNAŃSKA - ZAKŁAD CHARYTATYWNO - OPIEKUŃCZY , FUNDACJA AZYLU POD PSIM ANIOŁEM , POLSKI CZERWONY KRZYŻ , CARITAS ARCHIDIECEZJI WARSZAWSKIEJ , FUNDACJA IM. DINY RADZIWIŁŁOWEJ , STOWARZYSZENIE DAĆ NADZIEJĘ , MATIO FUNDACJA POMOCY RODZINOM I CHORYM NA MUKOWISCYDOZĘ ,45 FUNDACJA NASZE DZIECI PRZY KLINICE ONKOLOGII W INSTYTUCIE POMNIK-CENTRUM ZDROWIA DZIECKA , STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM BRATEK , HOSPICJUM IM. ŚW. MAKSYMILIANA KOLBEGO W KOSZALINIE , MAŁOPOLSKIE HOSPICJUM DLA DZIECI , FUNDACJA POMOCY DZIECIOM Z CHOROBAMI NOWOTWOROWYMI , FUNDACJA IM. BRATA ALBERTA , MIĘDZYNARODOWY RUCH NA RZECZ ZWIERZĄT - VIVA , STOWARZYSZENIE ŁÓDZKIE HOSPICJUM DLA DZIECI , FUNDACJA TARA - SCHRONISKO DLA KONI , DOMOWE HOSPICJUM DLA DZIECI W OPOLU , FUNDACJA DR CLOWN , FUNDACJA DLA DZIECI DAR SERCA , STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM BEZ BARIER , STOWARZYSZENIE U SIEMACHY , CARITAS DIECEZJI GLIWICKIEJ , STOWARZYSZENIE POMOCY RODZINIE DROGA , STOWARZYSZENIE IM SUE RYDER , STOWARZYSZENIE PARAFIADA IM. ŚW. JÓZEFA KALASANCJUSZA , STOWARZYSZENIE HOSPICJUM ŚW.KAMILA W GORZOWIE WLKP , KRAKOWSKIE TOWARZYSTWO OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI , FUNDACJA PRZECIWKO LEUKEMII , FUNDACJA SPLOTU RAMIENNEGO , FUNDACJA CARITAS KATOWICE ,28 7

8 FUNDACJA DOM HOSPICYJNY - HOSPICJUM ŚW. JANA EWANGELISTY W SZCZECINIE , CARITAS DIECEZJI WARSZAWSKO - PRASKIEJ , CARITAS ARCHIDIECEZJI KATOWICKIEJ , FUNDACJA POMORSKIE HOSPICJUM DLA DZIECI ,87 FUNDACJA ICH DOM MIESZKANIA DLA MŁODZIEŻY OPUSZCZAJĄCEJ DOMY DZIECKA W PŁOCKU , KRAKOWSKIE HOSPICJUM DLA DZIECI IMIENIA KSIĘDZA JÓZEFA TISCHNERA , FUNDACJA SPEŁNIONYCH MARZEŃ , FUNDACJA DOM NADZIEI , ITAKA-CENTRUM POSZUKIWAŃ LUDZI ZAGINIONYCH , FUNDACJA DZIECI NICZYJE , CARITAS DIECEZJI KIELECKIEJ , FUNDACJA ISKIERKA , STOWARZYSZENIE POMOCY SZKOLE MAŁOPOLSKA , SPOŁECZNE STOWARZYSZENIE HOSPICJUM IM. ŚW. KALIKSTA I , FUNDACJA PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI , CARITAS DIECEZJI ZIELONOGÓRSKO-GORZOWSKIEJ , STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIKICH ZWIERZĄT SOKÓŁ , FUNDACJA BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A , DOROŚLI DZIECIOM , AXIS STOWARZYSZENIE POMOCY DLA CHORYCH PO URAZIE RDZENIA KRĘGOWEGO , FUNDACJA WSPIERANIA ALPINIZMU POLSKIEGO IM. JERZEGO KUKUCZKI , FUNDACJA NA RZECZ DZIECI Z CHOROBĄ NOWOTWOROWĄ WYSPY SZCZĘŚLIWE , FUNDACJA NIECHCIANE I ZAPOMNIANE-SOS DLA ZWIERZĄT , FUNDACJA AGORY , TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ CHORYCH HOSPICJUM , FUNDACJA POMOCY WDOWOM I SIEROTOM PO POLEGŁYCH POLICJANTACH , FUNDACJA TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ CENTRUM ZDROWIA DZIECKA , STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ CHORYCH HOSPICJUM W GLIWICACH , ZWIĄZEK HARCERSTWA RZECZYPOSPOLITEJ , FUNDACJA IM. STEFANA BATOREGO , POLSKIE TOWARZYSTWO STWARDNIENIA ROZSIANEGO ODDZIAŁ WARSZAWSKI , POLSKIE TOWARZYSTWO OPIEKI PALIATYWNEJ ODDZIAŁ W POZNANIU , PUŁAWSKIE TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ CHORYCH HOSPICJUM , TOWARZYSTWO OPIEKI PALIATYWNEJ IM. JANINY RÓŻYCKIEJ , KOMITET POMOCY DLA ZWIERZĄT , STOWARZYSZENIE POMOCY CHORYM NA DYSTROPHIE MUSCULORUM , LUBELSKIE TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ CHORYCH HOSPICJUM DOBREGO SAMARYTANINA , FUNDACJA DZIEŁO NOWEGO TYSIĄCLECIA , TORUŃSKIE STOWARZYSZENIE POMOCY SZKOLE , FUNDACJA PEGASUS , SALWATORIAŃSKIE STOWARZYSZENIE HOSPICYJNE , FUNDACJA URSZULI JAWORSKIEJ , POLSKIE STOWARZYSZENIE OBROŃCÓW ŻYCIA CZŁOWIEKA ,56 STOWARZYSZENIE CENTRUM WSPOMAGANIA I REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH BRATEK , FUNDACJA ROZSZCZEPOWE MARZENIA , FUNDACJA PRZYJACIÓŁ DZIECI ARIADNA ,58 STOWARZYSZENIE HOSPICYJNO-PALIATYWNE HOSPICJUM PŁOCKIE POD WEZW. ŚW URSZULI LEDÓCHOWSKIEJ ,29 8

9 FUNDACJA OSTATNIA SZANSA , CARITAS DIECEZJI SIEDLECKIEJ , FUNDACJA TYGODNIKA POWSZECHNEGO ,71 OŚRODEK HOSPICJUM DOMOWE NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ZGROMADZENIA KSIĘŻY MARIANÓW , POLSKIE TOWARZYSTWO OPIEKI PALIATYWNEJ, ODDZIAŁ W WAŁBRZYCHU , TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI ZARZĄD MAZOWIECKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO , STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ LUDZKIEGO ŻYCIA , FUNDACJA VIVE SERCE DZIECIOM , CARITAS ARCHIDIECEZJI GDAŃSKIEJ ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO , TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI ODDZIAŁ DOLNOŚLĄSKI , FUNDACJA POMOCY DZIECIOM KOLOROWY ŚWIAT , STOWARZYSZENIE POMOCY CHORYM Z ZESPOŁEM TURNERA , ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO CHORĄGIEW ŚLĄSKA , FUNDACJA WIATRAK , STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI Z CHOROBAMI KRWI W LUBLINIE , CARITAS DIECEZJI SANDOMIERSKIEJ , FUNDACJA FUGA MUNDI , WIELKOPOLSKIE STOWARZYSZENIE WOLONTARIUSZY OPIEKI PALIATYWNEJ HOSPICJUM DOMOWE , FUNDACJA HAPPY KIDS , ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO - CHORĄGIEW WIELKOPOLSKA , FUNDACJA KRYSTYNY CIOŁKOSZ ZA SZYBĄ , CARITAS DIECEZJI SOSNOWIECKIEJ , CARITAS DIECEZJI RADOMSKIEJ , FUNDACJA NA RZECZ DZIECI Z WADAMI SERCA COR INFANTIS ,07 POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM KOŁO W PSZCZYNIE , STOWARZYSZENIE RODZICÓW DZIECI CHORYCH NA BIAŁACZKĘ I INNE CHOROBY NOWOTWOROWE , PUCKIE HOSPICJUM DOMOWE P.W. ŚW. OJCA PIO , SPOŁECZNE TOWARZYSTWO OŚWIATOWE , HOSPICJUM KRÓLOWEJ APOSTOŁÓW , TOWARZYSTWO OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI FAUNA , CARITAS ARCHIDIECEZJI ŁÓDZKIEJ OPP , STOWARZYSZENIE PRZYMIERZE RODZIN , MAREK KAMIŃSKI FOUNDATION , ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO CHORĄGIEW ŁÓDZKA , TOWARZYSTWO POMOCY IM. ŚW. BRATA ALBERTA , CHORĄGIEW STOŁECZNA ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO ,87 HOSPICJUM DOMOWE IM. KS. EUGENIUSZA DUTKIEWICZA SAC PRZY PARAFII ŚW KATARZYNY W JASTRZĘBIU ZDROJU , STOWARZYSZENIE CHORYCH NA MUKOPOLISACHARYD-DOZĘ I CHOROBY POKREWNE , FUNDACJA ZDROWE DZIECKO , FUNDACJA SCHRONISKO DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT KOCI ŚWIAT , STOWARZYSZENIE OPIEKI HOSPICYJNEJ ZIEMI CZĘSTOCHOWSKIEJ , STOWARZYSZENIE HOSPICJUM HOMO-HOMINI IM. ŚW. BRATA ALBERTA , STOWARZYSZENIE NA RZECZ HOSPICJUM ELBLĄSKIEGO , CARITAS DIECEZJI TORUŃSKIEJ , HOSPICJUM OPATRZNOŚCI BOŻEJ KSIĘŻA ORIONIŚCI , KALISKIE TOWARZYSTWO OPIEKI PALIATYWNEJ ,78 9

10 CARITAS ARCHIDIECEZJI GNIEŹNIEŃSKIEJ , FUNDACJA RYSZARDA KRAUZE , CHRZEŚCIJAŃSKA SŁUŻBA CHARYTATYWNA , FUNDACJA PRZYJACIELE SZPITALA DZIECIĘCEGO PRZY LITEWSKIEJ , FUNDACJA POMOCY OSOBOM NIEPEŁOSPRAWNYM , FUNDACJA BUREGO MISIA IM.BOGDANA JAŃSKIEGO , FUNDACJA ROZWOJU KARDIOCHIRURGII , FUNDACJA GODNE ŻYCIE , FUNDACJA NA RZECZ CHORYCH Z CHOROBAMI KRWI , POLSKIE TOWARZYSTWO WSPIERANIA OSÓB Z NIESWOISTYMI ZAPALENIAMI JELITA J ELITA , STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ CHORYCH HOSPICJUM IM. JANA PAWŁA II , FUNDACJA DLA RATOWANIA ZWIERZĄT BEZDOMNYCH EMIR ,21 POLSKI KOMITET NARODOWY FUNDUSZU NARODÓW ZJEDNOCZONYCH NA RZECZ DZIECI UNICEF , PODLASKIE STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM Z PORAŻENIEM MÓZGOWYM JASNY 168 CEL , FUNDACJA ELEKTROCIEPŁOWNI KRAKÓW S.A GORĄCE SERCE , STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ HOSPICJUM SANTA GALLA , CARITAS ARCHIDIECEZJI WROCŁAWSKIEJ , STOWARZYSZENIE HOSPICJUM KUTNOWSKIE , STOWARZYSZENIE WSPIERANIA ROZWOJU TRANSPLANTACJI SZPIKU U DZIECI , SALEZJAŃSKIE STOWARZYSZENIE WYCHOWANIA MŁODZIEŻY , CARITAS DIECEZJI OPOLSKIEJ ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO , TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI ZACHODNIOPOMORSKI ODDZIAŁ REGIONALNY , STOWARZYSZENIE WIKIMEDIA POLSKA , POLSKIE TOWARZYSTWO WALKI Z KALECTWEM ODDZIAŁ W PRZEMYŚLU , STRAŻ DLA ZWIERZĄT W POLSCE , FUNDUSZ POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY IM. MATKI BOŻEJ Z LA SALETTE , STOWARZYSZENIE OPIEKI HOSPICYJNEJ I PALIATYWNEJ HOSPICJUM W CHORZOWIE , CARITAS DIECEZJI BYDGOSKIEJ , FUNDACJA PSYCHOONKOLOGII OGRÓD NADZIEI , ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO CHORĄGIEW KRAKOWSKA , STOWARZYSZENIE HOSPICYJNE AUXILIUM , FUNDACJA DZIECIĘCA FANTAZJA , POLSKIE STOWARZYSZENIE DIABETYKÓW ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO , FUNDACJA POMOCY EMERYTOM I RENCISTOM WOJSKOWYM , FUNDACJA NADZIEJA OSÓB POSZKODOWANYCH W WYPADKACH DROGOWYCH ,89 ŁOMŻYŃSKIE TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ CHORYCH HOSPICJUM POD WEZWANIEM ŚWIĘTEGO DUCHA , FUNDACJA UŚMIECH DZIECKA , CARITAS BLIŹNIM , STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI CHORYCH NA CUKRZYCĘ , STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM Z ZESPOŁEM DOWNA , STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM PODAJMY SOBIE RĘCE , FUNDACJA PROMYK NADZIEI ,89 STOWARZYSZENIE NA RZECZ PACJENTÓW SZPITALA POWIATOWEGO W ZGORZELCU NASZE ZDROWIE , STOWARZYSZENIE POMOCY CHORYM PRZY ODDZIALE CHIRURGII OGÓLNEJ I ONKOLOGICZNEJ SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO W JELENIEJ GÓRZE , STOWARZYSZENIE DOBRA DROGA ,60 10

11 ŚLĄSKIE STOWARZYSZENIE CHORYCH NA SM SEZAM ,11 STOWARZYSZENIE RODZICÓW I OPIEKUNÓW DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH DAĆ SZANSĘ W WADOWICACH , CARITAS BLIŹNI W POTRZEBIE , CARITAS DIECEZJI KALISKIEJ , STOWARZYSZENIE POMOCYDZIECIOM I MŁODZIEŻY CARITAS , STOWARZYSZENIE PALIUM W LUBINIE , STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI Z CHOROBĄ NOWOTWOROWĄ KOLIBER , CARITAS POTRZEBUJĄCYM ,70 STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM KROK ZA KROKIEM W ZAMOŚCIU , STOWARZYSZENIE RODZIN I OPIEKUNÓW OSÓB Z ZESPOŁEM DOWNA BARDZIEJ KOCHANI , FUNDACJA KU MĄDROŚCI IM. DR ANNY DUX , FUNDACJA DLA UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO , FUNDACJA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA: POMÓŻ ZWIERZĘTOM NASZYM MAŁYM BRACIOM , WARSZAWSKIE HOSPICJUM SPOŁECZNE , FUNDACJA POMOCY DZIECIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM PIERWSZY KROK , OŚRODEK INTEGRACJI SPOŁECZNEJ , FUNDACJA RODZIN GÓRNICZYCH , HOSPICJUM ŚW. TOMASZA AP , LUBARTOWSKIE STOWARZYSZENIE HOSPICJUM ŚW. ANNY ,80 STOWARZYSZENIE RODZICÓW I PRZYJACIÓŁ DZIECI NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH TĘCZA , STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ INTEGRACJI , STOWARZYSZENIE NA RZECZ WSPIERANIA EDUKACJI DZIECI I MŁODZIEŻY OMNIBUS , FUNDACJA ŚWIATŁO - ŻYCIE , CARITAS ARCHIDIECEZJI CZĘSTOCHOWSKIEJ , STOWARZYSZENIE HOSPICJUM DOMOWE , POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH OKRĘG POMORSKI , OLIMPIADY SPECJALNE POLSKA , AS STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW LOKALNYCH , OPOLSKIE STOWARZYSZENIE REHABILITACJI NEUROLOGICZNEJ I FUNKCJONALNEJ , STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM - TETRUSEK , FUNDACJA POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM AMI , ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO, CHORĄGIEW DOLNOŚLĄSKA , FUNDACJA POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ IM. ŚW. STANISŁAWA KOSTKI , FUNDACJA KRĄG PRZYJACIÓŁ DZIECKA IM. ŚW. JÓZEFA KALASANCJUSZA , FUNDACJA NA RZECZ ROZWOJU DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH DAJ SZANSĘ , FUNDACJA ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA , ELEOS PRAWOSŁAWNY OŚRODEK MIŁOSIERDZIA DIECEZJI BIAŁOSTOCKO-GDAŃSKIEJ , FUNDACJA VOTUM , FUNDACJA JOLANTY KWAŚNIEWSKIEJ POROZUMIENIE BEZ BARIER , FUNDACJA SYNAPSIS , BRACTWO MIŁOSIERDZIA IM. ŚW. BRATA ALBERTA , ŁÓDZKIE TOWARZYSTWO OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI , CHORĄGIEW MAZOWIECKA ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO , POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH OKRĘG MAZOWIECKI , STOWARZYSZENIE BRACTWO PRAWOSŁAWNE ŚW. ŚW. CYRYLA I METODEGO ,89 11

12 FUNDACJA UŚMIECH DZIECIOM , FUNDACJA NIEZAPOMINAJKA , FUNDACJA URSZULI SMOK PODARUJ ŻYCIE REJESTR DAWCÓW SZPIKU KOSTNEGO , FUNDACJA IM. MATKI TERESY Z KALKUTY W KRAKOWIE , STOWARZYSZENIE HOSPICJUM ZIEMI KLUCZBORSKIEJ ŚW. OJCA PIO , TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECIŚLĄSKI ODDZIAŁ REGIONALNY , TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI WARMIŃSKO-MAZURSKI ODDZIAŁ REGIONALNY , FUNDACJA DZIECIĘCE MARZENIE , SALEZJAŃSKI WOLONTARIAT MISYJNY - MŁODZI ŚWIATU , FUNDACJA WSZYSTKO DLA DZIECI , STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY DOM ANIOŁÓW STRÓŻÓW , FUNDACJA ORLEN-DAR SERCA , SPRAWNI - FUNDACJA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH , STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM CHIRURGICZNIE CHORYM , FUNDACJA RODZINNEJ OPIEKI ZASTĘPCZEJ JA I MÓJ DOM , FUNDACJA ELBLĄG - FUNDUSZ LOKALNY REGIONU ELBLĄSKIEGO , TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI KUJAWSKO - POMORSKI ODDZIAŁ REGIONALNY , POLSKIE TOWARZYSTWO WALKI Z KALECTWEM ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI W SZCZECINIE , FUNDACJA POMOCY CHORYM NA ZANIK MIĘŚNI , CARITAS DIECEZJI LEGNICKIEJ , STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I RODZINIE ARKA , STOWARZYSZENIE HOSPICJUM ŚW. OJCA PIO , NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ZDROWIA KOMITET ODDZIAŁU W SUWAŁKACH , FUNDACJA PROMOCJI ZDROWIA , STOWARZYSZENIE WSPIERANIA ONKOLOGÓW UNICORN , POLSKIE TOWARZYSTWO OPIEKI PALIATYWNEJ ODDZIAŁ WE WŁOCŁAWKU , POLSKIE TOWARZYSTWO STWARDNIENIA ROZSIANEGO - ODDZIAŁ WIELKOPOLSKA , STOWARZYSZENIE IM. KS. JERZEGO NIWARDA MUSOLFFA W WĄGROWCU , STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ UMYSŁOWĄ JESTEM , RZESZOWSKIE STOWARZYSZENIE OCHRONY ZWIERZĄT W RZESZOWIE , STOWARZYSZENIE EKOLOGICZNO-KULTURALNE KLUB GAJA , FUNDACJA RESTAURARE BASILICAM , ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO CHORĄGIEW KIELECKA , FUNDACJA NA RZECZ SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W PILE , DOMY WSPÓLNOTY CHLEB ŻYCIA , STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM Z CHOROBAMI SERCA I NEREK ,91 BĄDŹ CZŁOWIEKIEM FUNDACJA NA RZECZ SENIORÓW,CHORYCH,NIEPEŁNOSPRAWNYCH I HONOROWEGO KRWIODAWSTWA STOWARZYSZENIE NA RZECZ POMOCY DZIECIOM Z CHOROBĄ NOWOTWOROWĄ POMÓŻ DZIECKU WYZDROWIEĆ Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU , , FUNDACJA ZWIERZĘTA I MY , POLSKIE STOWARZYSZENIE DIABETYKÓW ,56 ZIELONOGÓRSKIE TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ CHORYCH HOSPICJUM DOMOWE IM. ŚW PAWŁA , FUNDACJA ZDROWIA NA RZECZ SZPITALA W SANOKU PRZY UL. 800-LECIA 26 SZPITAL , RODZICE DLA SZKOŁY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ , TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ I SPOŁECZNEGO LO , STOWARZYSZENIE NASZE SERCE ,21 12

13 FUNDACJA EX ANIMO , STWARZYSZENIE ZIEMIA BOLESŁAWIECKA , FUNDACJA MEDOR-PRZYJACIELE BEZDOMNYCH ZWIERZĄT , HOSPICJUM KRÓLOWEJ POKOJU ,18 FUNDACJA DLA ZDROWIA DZIECI PRZY DOLNOŚLĄSKIM CENTRUM PEDIATRYCZNYM WE WROCŁAWIU , FUNDACJA NA RZECZ OSÓB NIEWIDOMYCH LABRADOR - PIES PRZEWODNIK , SUWALSKIE STOWARZYSZENIE OPIEKI PALIATYWNEJ , OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA MIĘDZYRZECZE , STOWARZYSZENIE INTERNETOWY KLUB BLIŹNIAKA , TOWARZYSTWO POMOCY HOSPICJUM BONIFRATRÓW , FUNDACJA POMOCY DZIECIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM UŚMIECH DZIECKA , FUNDACJA OCHRONY ZDROWIA I POMOCY SPOŁECZNEJ W JASTRZĘBIU ZDROJU , FUNDACJA ERNST & YOUNG , FUNDACJA PROMYK SŁOŃCA , STOWARZYSZENIE WIOSNA ,79 ŚWIĘTOKRZYSKIE STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM, MŁODZIEŻY, DOROSŁYM Z CUKRZYCĄ I Z INNYMI SCHORZENIAMI , WOJEWÓDZKIE TOWARZYSTWO WALKI Z KALECTWEM , FUNDACJA NA RZECZ SZPITALA REJONOWEGO W RACIBORZU , FUNDACJA MALWA , CARITAS ARCHIDIECEZJI WARMIŃSKIEJ , FUNDACJA ZDROWIA ŚLĄSKA CIESZYŃSKIEGO , ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO (ZHP) , POLSKIE TOWARZYSTWO CHORÓB NERWOWO-MIĘŚNIOWYCH , STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ CHORYCH NA RZECZ HOSPICJUM GDAŃSKIEGO I MATKI TERESY Z KALKUTY , POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH OKRĘG ŚLĄSKI , STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ DZIECI SPECJALNEJ TROSKI IM. LESZKA GRAJKA , FUNDACJA PATMOS , FUNDACJA OCHRONY ZDROWIA IM. WŁODZIMIERZA CZWERYNKO , POLSKIE TOWARZYSTWO STWARDNIENIA ROZSIANEGO ODDZIAŁ W ŁODZI , DIAKONIA KOŚCIOŁA EWANGELICKO - AUGSBURSKIEGO W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ , FUNDACJA PRICEWATERHOUSECOOPERS , TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ CHORYCH SĄDECKIE HOSPICJUM , FUNDACJA NA RZECZ ROZWOJU POWIATU WIELUŃSKIEGO , FUNDACJA ŚLĄSKIEGO CENTRUM CHORÓB SERCA , FUNDACJA DUCHA NA RZECZ REHABILITACJI NATURALNEJ LUDZI NIEPEŁNOSPRAWNYCH , STOWARZYSZENIE OPIEKI HOSPICYJNEJ POWIATU PABIANICKIEGO , CARITAS POMAGAM BLIŹNIEMU , STOWARZYSZENIE DZIAŁAJMY RAZEM , STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICH ,59 STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ RUCHOWO TĘCZA W SZCZECINIE , STOWARZYSZENIE ŚW. JÓZEFA JESTEŚMY , FUNDACJA POMOC LEŚNIKOM W KROŚNIE , OPOLSKIE STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM Z ZESPOŁEM DOWNA ,34 STOWARZYSZENIE HOSPICJUM IM. JANA PAWŁA II PRZY PARAFII N.M.P. RÓŻAŃCOWEJ Z SIEDZIBĄ W ZGIERZU , FUNDACJA POMOCY DZIECIOM ,07 13

14 FUNDACJA DOM W ŁODZI , STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM AUTYSTYCZNY ,88 FUNDACJA PRZEDSIĘBIORSTWA ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O. I PARAFII PW. MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY W TARNOBRZEGU CIEPŁO I SERCE , POLSKI KOMITET ZWALCZANIA RAKA , KRAJOWY FUNDUSZ NA RZECZ DZIECI , FUNDACJA ROZWOJU KARDIOCHIRURGII COR AEGRUM W KRAKOWIE , DZIENNY OŚRODEK REHABILITACYJNY BARTEK , FUNDACJA AZYL , FUNDACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH RUCHOWO GODNE ŻYCIE , WROCŁAWSKI SEJMIK OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH , STOWARZYSZENIE RODZIN I PRZYJACIÓŁ OSÓB Z ZESPOŁEM DOWNA SZANSA , POLSKI ZWIĄZEK KRÓTKOFALOWCÓW , FUNDACJA TRZEBA MARZYĆ , SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY WIELKOPOLSKA ,51 FUNDACJA POMOCY DZIECIOM POSZKODOWANYM W WYPADKACH KOMUNIKACYJNYCH WRÓĆ , STOWARZYSZENIE HOSPICJUM ŁÓDZKIE , ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO, CHORĄGIEW GDAŃSKA , FUNDACJA DLA DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH NADZIEJA , FOR ANIMALS , STOWARZYSZENIE OPIEKI NAD MŁODZIEŻĄ I DZIEĆMI NIEPEŁNOSPRAWNYMI PROMYCZEK , KOŁO ŻARSKIE TOWARZYSTWA POMOCY IM. ŚW. BRATA ALBERTA , LUBUSKA FEDERACJA SPORTU , STOWARZYSZENIE NA RZECZ LECZENIA NIEPŁODNOŚCI I WSPIERANIA ADOPCJI NASZ BOCIAN , TOWARZYSTWO POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY Z CUKRZYCĄ , WŁODAWSKIE TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ CHORYCH HOSPICJUM , STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POWIATU IŁAWSKIEGO PROMYK , FUNDACJA TRANSPLANTACJI SZPIKU I LECZENIA CHORÓB KRWI , FUNDACJA CENTAURUS , OTWOCKIE TOWARZYSTWO OPIEKI PALIATYWNEJ , ZAKŁAD OPIEKUŃCZO LECZNICZY DLA DZIECI IM.JANA PAWŁA II PROWADZONY PRZEZ ZGROMADZENIE SIÓSTR MARII NIEPOKALANEJ , WOJSKOWY KLUB SPORTOWY ŚLĄSK , STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ DZIECI Z CHOROBAMI ROZROSTOWYMI , FUNDACJA IM. DOKTORA PIOTRA JANASZKA PODAJ DALEJ , FUNDACJA DOBREGO PASTERZA , FUNDACJA SADYBA , FUNDACJA HUMANITARNA , STOWARZYSZENIE INICJATYW LOKALNYCH NA RZECZ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH SPRÓBUJMY RAZEM , FUNDACJA TYGODNIKA POLITYKA , STOWARZYSZENIE OSTROWIANIE DZIECIOM SPECJALNEJ TROSKI , FUNDACJA ARKA , ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO CHORĄGIEW WARMIŃSKO-MAZURSKA , FUNDACJA KAIROS , ZWIĄZEK BYŁYCH ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH I OFICERÓW REZERWY WOJSKA POLSKIEGO , FUNDACJA SAMOTNA MAMA , STOWARZYSZENIE HOSPICJUM OPOLSKIE ,16 14

15 CHORĄGIEW KUJAWSKO - POMORSKA ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO , FUNDACJA OTWARTYCH SERC IM. BOGUSŁAWY NYKIEL OSTROWSKIEJ , STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ PRUSZCZA GDAŃSKIEGO I OKOLINCZYCH GMIN , FUNDACJA CZYŃ DOBRO IM. JANA PAWŁA II , FUNDACJA POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM PRZYJACIEL , STOWARZYSZENIE AMAZONKI - WARSZAWA-CENTRUM ,05 KATOLICKIE STOWARZYSZENIE NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ARCHIDIECEZJI WARSZAWSKIEJ (KSN AW) , STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM AUTYSTYCZNYM I POSZKODOWANYM W WYPADKACH , POMÓŻMY DZIECIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM W WIERZBICACH , FUNDACJA NA RZECZ REWALORYZACJI MIASTA ŚREM , STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY SPECJALNEJ TROSKI JEDEN ŚWIAT , FUNDACJA DLA DZIECI POKRZYWDZONYCH LOSOWO , FUNDACJA DBAM O ZDROWIE , FUNDACJA PARTNERSTWO , FUNDACJA CARITAS DIECEZJI ŁOWICKIEJ , CENTRUM MISJI EWANGELIZACJI KOŚCIOŁA EWANGELICKO-AUGSBURSKIEGO W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ , FUNDACJA FUNDUSZ LOKALNY ZIEMI BIŁGORAJSKIEJ , STOWARZYSZENIE OPIEKI HOSPICYJNEJ I PALIATYWNEJ IM. J.PAWŁA II , DZIEŁO POMOCY DZIECIOM FUNDACJA RUPERTA MAYERA , FUNDACJA WSPÓLNOTA NADZIEI , FUNDACJA POMOCY SPOŁECZNEJ EVA , FUNDACJA POMOC RODZINIE , FUNDACJA PRACOWNICZA PRO -EKO , FUNDACJA TWOJA SZANSA , STOWARZYSZENIE EXPATRIA ,27 STOWARZYSZENIE SZKOŁA BARKI IM. H. CH. KOFOEDA - CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ SPOŁECZNY KOMITET BUDOWY GIMNAZJUM I SZKOŁY PODSTAWOWEJ - POMNIKA JANA PAWŁA II W BYDGOSZCZY , , CHORĄGIEW ZACHODNIOPOMORSKA ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO , FUNDACJA MARCINEK NA RZECZ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH , STOWARZYSZENIE CHORYCH Z PRZEPUKLINĄ OPONOWO-RDZENIOWĄ RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W LUBLINIE ODDZIAŁ ZACHODNIOPOMORSKI W ,88 KOSZALINIE POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH , FUNDACJA NA RZECZ ROZWOJU DOLNOŚLĄSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII ,08 FUNDACJA II KATEDRY CHORÓB WEWNĘTRZNYCH COLLEGIUM MEDICUM UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO , RADOMSKIE TOWARZYSTWO OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI , POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH OKRĘG WARMIŃSKO-MAZURSKI , FUNDACJA CENTRUM ŚW. OJCA PIO , OLSZTYŃSKIE STOWARZYSZENIE HOSPICYJNE PALIUM ,17 STOWARZYSZENIE MOŻESZ NA RZECZ PSYCHOPROFILAKTYKI W ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY , MIEJSKI SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY W ŁODZI , STOWARZYSZENIE POMOCY MIESZKANIOWEJ DLA SIEROT , FUNDACJA WSPIERANIA ROZWOJU RUCHOWEGO POMÓŻ NAM CHODZIĆ , SPOŁECZNY KOMITET POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM , FUNDACJA SERCE DLA DZIECKA ,84 15

16 451 STOWARZYSZENIE INTEGRACYJNE DZIAŁAJĄCE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ICH RODZIN TACY SAMI , FUNDACJA ŚWIĘTEGO JANA JEROZOLIMSKIEGO ,92 PODHALAŃSKIE STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ CHORYCH HOSPICJUM JEZUSA MIŁOSIERNEGO W ZAKOPANEM , TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI ODDZIAŁ POWIATOWY CHOJNICE , WSPÓLNA DROGA UNITED WAY POLSKA , STOWARZYSZENIE ZDROWIE NA RZECZ SZPITALA W KĘPNIE , FUNDACJA RADIA ZET , FUNDACJA NA RZECZ ROZWOJU SZPITALA GRAJEWSKIEGO , POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH OKRĘG ZACHODNIOPOMORSKI , FUNDACJA ING DZIECIOM , POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH OKRĘG KUJAWSKO-POMORSKI ,78 FUNDACJA DLA LECZENIA DZIECI I DOROSŁYCH CHORYCH NA SERCE LECZONYCH W SAMODZIELNYM PUBLICZNYM SZPITALU KLINICZNYM NR 7 GÓRNOŚLĄSKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO ŚL. AM W KATOWICACH - OCHOJCU , STOWARZYSZENIE MISJI AFRYKAŃSKICH CENTRUM CHARYTATYWNO WOLONTARIACKIE SOLIDARNI , TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ HOSPICJUM , FUNDACJA STUPA HOUSE , CARITAS DIECEZJI PELPLIŃSKIEJ , STOWARZYSZENIE OPIEKI HOSPICYJNEJ W KOŚCIERZYNIE , STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH RÓWNY START , BYDGOSKI KLUB PRZYJACIÓŁ ZWIERZĄT ANIMALS , STOWARZYSZENIE OSÓB WSPIERAJĄCYCH SPOŁECZNY SAMODZIELNY OŚRODEK REHABILITACYJNO -OŚWIATOWY DLA DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH - CENTRUM ,89 ROZWOJU DZIECKA POLSKA FUNDACJA POMOCY DZIECIOM NIEDOSŁYSZĄCYM ECHO , STOWARZYSZENIE POMOCY BLIŹNIEMU IM.BRATA KTYSTYNA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM , STOWARZYSZENIE HOSPICJUM KRÓLOWEJ APOSTOŁÓW , STOWARZYSZENIE OTWARTE DRZWI , STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ I RODZICÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH RÓWNE SZANSE , STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM PO LECZENIU ONKOLOGICZNYM , STOWARZYSZENIE HOSPICJUM IM. ŚW. SIOSTRY FAUSTYNY W SOPOCIE , STOWARZYSZENIE NA RZECZ CHORYCH Z CHOROBĄ NOWOTWOROWĄ PROMYK , LUBUSKIE STOWARZYSZENIE POMOCY SZKOLE , FUNDACJA POMOCY SPOŁECZNEJ NA RZECZ DZIECI PAN WŁADEK , KOMITET ROZBUDOWY SZPITALA W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM , FUNDACJA POMOCY DZIECIOM NADZIEJA , FUNDACJA POMOCY SPOŁECZNEJ , STOWARZYSZENIE WSPÓLNOTA POLSKA ,97 POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM KOŁO W JAROSŁAWIU , FUNDACJA PRZYJACIÓŁ SKOLIMOWA , FUNDACJA OŚRODKA KARTA , ŻYĆ Z CHOROBĄ PARKINSONA , TOWARZYSTWO EWANGELICKIE W CIESZYNIE , FUNDACJA POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM RATOWNIK GÓRNICZY , FUNDACJA POMOCY DZIECIOM IM. STANISŁAWY BIEŃCZAK , WATOTO-DZIECI AFRYKI , FUNDACJA POLSKICH KAWALERÓW MALTAŃSKICH POMOC MALTAŃSKA ,45 16

17 FUNDACJA PRZYJAZNY DOM DZIECKA , CARITAS DIECEZJI ŚWIDNICKIEJ -ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO , LIONS CLUB GDAŃSK , FUNDACJA PRZYJACIÓŁKA , CHORĄGIEW ZIEMI LUBUSKIEJ ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO ,60 STOWARZYSZENIE POMOCY NIEPEŁNOSPRAWNYM Z MÓZGOWYM PORAŻENIEM DZIECIĘCYM , FUNDACJA RODZINA NADZIEI , STOWARZYSZENIE VICTORIA DLA OSÓB Z CHOROBĄ NOWOTWOROWĄ , POLSKIE TOWARZYSTWO STWARDNIENIA ROZSIANEGO ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI , STOWARZYSZENIE NA RZECZ CHORZOWSKIEGO CENTRUM PEDIATRII I ONKOLOGII DR EDWARDA HANKEGO SERCE DLA DZIECKA , STOWARZYSZENIE SERCE DZIECIOM , SAMODZIELNE KOŁO TERENOWE NR 69 SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO , STOWARZYSZENIE OPIEKI PALIATYWNEJ ŚWIĘTEGO FRANCISZKA Z ASYŻU , POLSKIE STOWARZYSZENIE CHORYCH NA HEMOFILIĘ , POLSKIE TOWARZYSTWO WALKI Z KALECTWEM ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI , STOWARZYSZENIE RODZINA KOLPINGA , STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM JESTEŚMY RAZEM , STOWARZYSZENIE NIEŚĆ ULGĘ W CIERPIENIU IM. OJCA PIO I MATKI TERESY ,14 STOWARZYSZENIE OPIEKI NAD DZIEĆMI OPUSZCZONYMI P.N. ORATORIUM IM.BŁ.KS BRONISŁAWA MARKIEWICZA FUNDACJA POMOCY MŁODZIEŻY IM. JANA PAWŁA II WZRASTANIE W LIPNIKU ZS ŁOPUSZKA MAŁA , , INICJATYWA DLA ZWIERZĄT , STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW SPORTOWEGO TAŃCA TOWARZYSKIEGO W KROŚNIE , STOWARZYSZENIE OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI LUBELSKI ANIMALS , FUNDACJA NA RZECZ PROGRAMU WCZESNEGO ROZPOZNAWANIA CHORÓB 8844 NOWOTWOROWYCH U KOBIET GODULA - HOPE , FUNDACJA AKTYWNEJ REHABILITACJI , STOWARZYSZENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ICH RODZIN I OPIEKUNÓW NADZIEJA , STOWARZYSZENIE REWALORYZACJI ZABYTKÓW SAKRALNYCH I OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO W SZCZECINIE KATEDRA , STOWARZYSZENIE AMNESTY INTERNATIONAL , STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM NIEWIDOMYM I NIEDOWIDZĄCYM NADZIEJA , FUNDACJA ROZWOJU UROLOGII LESZCZYŃSKIEJ ,18 SPECJALNY OŚRODEK WYCHOWAWCZY PROWADZONY PRZEZ ZGROMADZENIE SIÓSTR MIŁOSIERDZIA ŚW. KAROLA BOROMEUSZA , STOWARZYSZENIE ŚWIĘTEGO FILIPA NEREUSZA Z SIEDZIBĄ W RUDZIE ŚLĄSKIEJ , FUNDACJA GREENPEACE POLSKA , KLUB PŁYWACKI AKWAWIT LESZNO , STOWARZYSZENIE DLA DZIECI SŁABO WIDZĄCYCH I NIEWIDOMYCH RAZEM DO CELU , TOWARZYSTWO NASZ SZPITAL , FUNDACJA DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ DZIECI GŁĘBOKO UPOŚLEDZONYCH , FUNDACJA HOSPICYJNA , ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO, CHORĄGIEW BIAŁOSTOCKA , STOWARZYSZENIE DLA ZDROWIA , FUNDACJA POMOCY DZIECIOM SPECJALNEJ TROSKI SERCE DZIECKU , JELENIOGÓRSKIE STOWARZYSZENIE RODZIN I PRZYJACIÓŁ DZIECI Z ZESPOŁEM DOWNA ,49 17

18 WEJHEROWSKI KLUB SPORTOWY GRYF , FUNDACJA HEMATOLOGII I ONKOLOGII , FUNDACJA STUDENCKA MŁODZI - MŁODYM ,15 STOWARZYSZENIE BĄDŹMY RAZEM NA RZECZ INTEGRACJI SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH , FUNDACJA GOSPODARCZA ŚW. BRATA ALBERTA , FUNDACJA IM. MATKI MAŁGORZATY SZEWCZYK , STOWARZYSZENIE DZIECIOM BĘDZINA ,20 STOWARZYSZENIE RODZICÓW I PRZYJACIÓŁ DZIECI I MŁODZIEŻY Z WADĄ SŁUCHU USŁYSZEĆ ŚWIAT , FUNDACJA DZIECI WRZESIŃSKICH ,10 MAZOWIECKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY Z MÓZGOWYM PORAŻENIEM DZIECIĘCYM , FUNDACJA MAŁYCH BRACI ŚW. FRANCISZKA , FUNDACJA NA RZECZ ROZWOJU OCHRONY ZDROWIA SZPITAL W OŁAWIE , TOWARZYSTWO DOBROCZYNNOŚCI W KIELCACH , STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z AUTYZMEM PROFUTURO , FUNDACJA SERCE NA DŁONI , TOWARZYSTWO ATLETYCZNE ROZUM W KROTOSZYNIE , HOSPICJUM DOMOWE IM.ŚW. FRANCISZKA Z ASYŻU , DIECEZJALNA FUNDACJA OBRONY ŻYCIA , STOWARZYSZENIE SCLEROSIS MULTIPLEX W KROTOSZYNIE , STOWARZYSZENIE WSPÓLNOTA NADBURZAŃSKA , STOWARZYSZENIE NAZARET IM. ŚW. FILIPA NERI , FUNDACJA PRZYJACIÓŁ DZIECI Z CHOROBAMI SERCA , STOWARZYSZENIE MALTAŃSKA SŁUŻBA MEDYCZNA - POMOC MALTAŃSKA , SPORTOWE STOWARZYSZENIE INWALIDÓW START W POZNANIU ,06 STOWARZYSZENIE CHORYCH NA STWARDNIENIE ROZSIANE ICH OPIEKUNÓW I PRZYJACIÓŁ , STOWARZYSZENIE PRZEDSZKOLA PRZYSZŁOŚCI , FUNDACJA GŁOS DLA ŻYCIA ,66 KOMITET BUDOWY SZKOŁY ŚW. TERESY I GIMNAZJUM ŚW. HIERONIMA W PODKOWIE LEŚNEJ , TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ CHORYCH HOSPICJUM , KATOLICKIE STOWARZYSZENIE NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ICH PRZYJACIÓŁ MODLITWA I CZYN , STOWARZYSZENIE WYMIANY I POJEDNANIA , CZĘSTOCHOWSKIE STOWARZYSZENIE OPIEKI PALIATYWNEJ DLA DZIECI I DOROSŁYCH DAR SERCA , STOWARZYSZENIE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY SZANSA , FUNDACJA HIPOTERAPIA-NA RZECZ REHABILITACJI DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH , FUNDACJA KWIATY POLSKIE , KATOLICKIE STOWARZYSZENIE NIEPEŁNOSPRAWNYCH ARCHIDIECEZJI ŁÓDZKIEJ , KATOLICKIE STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ NIEPEŁNOSPRAWNYCH RUCHOWO CYRENEJCZYK , TORUŃSKIE STOWARZYSZENIE EKOLOGICZNE TILIA , FUNDACJA IM. 120-LECIA TOWARZYSTWA OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI W POLSCE , PRZYWRÓĆMY SPOŁECZEŃSTWU ,32 ŚWIĘTOKRZYSKI KLUB AMAZONKI PRZY ŚWIĘTOKRZYSKIM CENTRUM ONKOLOGII W KIELCACH , STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM TĘCZA W OŁAWIE , WYRÓWNANIE SZANS - FUNDACJA , STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ SZANSA ,11 18

19 STOWARZYSZENIE RODZICÓW DZIECI Z CHOROBĄ NOWOTWOROWĄ ISKIERKA , STOWARZYSZENIE PRZYMIERZE - ZIEMIA PISKA Z SIEDZIBĄ W PISZU , STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM RAZEM ,04 POLSKIE TOWARZYSTWO NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM KOŁO W CIESZYNIE POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM KOŁO W MIELCU , , INOWROCŁAWSKIE STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM Z USZKODZENIEM MÓZGU , FUNDACJA POMOCY DZIECIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM HIPOTERAPIA , FUNDACJA DZIECIĘCY UŚMIECH DO ŚWIATA , FUNDACJA NADZIEJA DZIECI , STOWARZYSZENIE POMOCNIKÓW ORATORIUM IM. ŚW. ANTONIEGO W PIOTRKOWIE TRYB , FUNDACJA POMOCY DZIECIOM - DAR SERCA , STOWARZYSZENIE MAMY WIELKIE SERCA , LIONS CLUB KRAKÓW STARE MIASTO , FUNDACJA REHABILITACJA DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH POMÓŻ MI , STOWARZYSZENIE ROZWOJU SPORTU KROŚNIEŃSKIEGO ,38 STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY Z MÓZGOWYM PORAŻENIEM DZIECIĘCYM , TACY SAMI , STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ DZIECIĘCEGO SZPITALA KLINICZNEGO IM. PROF ANTONIEGO GĘBALI W LUBLINIE PN. I TY MOŻESZ POMÓC CHOREMU DZIECKU W ,20 LUBLINIE FUNDACJA GODNE ŻYCIE ,87 FUNDACJA POMOCY MŁODZIEŻY W LECZENIU NA BIAŁACZKĘ IMIENIA AGNIESZKI KASPRZAK , FUNDACJA POMOCY POSZKODOWANYM W WOJSKOWYCH OPERACJACH POKOJOWYCH POZA GRANICAMI POLSKI ORAZ ICH RODZINOMSERVI PACIS , NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ZDROWIA KOMITET ODDZIAŁU W POZNANIU , FUNDACJA PRAWO DO POMOCY , FUNDACJA DO WALKI Z CHOROBAMI CYWILIZACJI , FUNDACJA INTENSYWNEJ TERAPII DZIECIĘCEJ , HOSPICJUM IM. ŚW. JÓZEFA.ZESPÓŁ OPIEKI PALIATYWNEJ W RACIBORZU , STOWARZYSZENIE RODZICÓW I PRZYJACIÓŁ DZIECI Z WADĄ SŁUCHU , CHARYTATYWNE STOWARZYSZENIE OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZE IGNIS , KLUB INTELIGENCJI KATOLICKIEJ , POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH OKRĘG DOLNOŚLĄSKI , FUNDACJA SZPITALA IM.ŚW. O. PIO W SĘDZISZOWIE MŁP , TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ CHORYCH HOSPICJUM ŚW. JÓZEFA , POLSKA FUNDACJA POMOCY DZIECIOM , STOWARZYSZENIE IM. O.PIO W RADOMIU , STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI I OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM I RUCHOWYM PERSONA , LESZCZYŃSKIE STOWARZYSZENIE DZIECIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM ,45 STOWARZYSZENIE SPOŁECZNE NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY SPECJALNEJ TROSKI W SZAMOTUŁACH , STOWARZYSZENIE INTEGRACYJNE KLUB OTWARTYCH SERC , DOLNOŚLĄSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ AUTYZMU , ZWIĄZEK LUBUSKICH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH , INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH ,86 ZABRZAŃSKIE TOWARZYSTWO RODZICÓW, OPIEKUNÓW I PRZYJACIÓŁ DZIECI SPECJALNEJ TROSKI ,64 19

20 FUNDACJA ZWIERZĘTA KRAKOWA , STOWARZYSZENIE RODZICÓW I OPIEKUNÓW DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH NASZYM DZIECIOM , ŚLĄSKA GRUPA WOJEWÓDZKA MIĘDZYNARODOWEGO STOWARZYSZENIE POLICJI , FUNDACJA DOBROCZYNNOŚCI ATLAS , STOWARZYSZENIE WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECI , STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE POMOCNA DŁOŃ PRZY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁOMŻY, UL ,00 POLOWA FUNDACJA IMIENIA LESZKA PODKAŃSKIEGO , FUNDACJA FIOLETOWY PIES , BIESZCZADZKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ PROMYK NADZIEI , FUNDACJA NAUKI I WYCHOWANIA , STOWARZYSZENIE DZIECI SERC , FUNDACJA SŁUŻBY ZDROWIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO IM. M. CURIE-SKŁODOWSKIEJ , STOWARZYSZENIE MIŁOSIERDZIA ŚW. WINCENTEGO A PAULO , MAZOWIECKA FUNDACJA RODZIN ZASTĘPCZYCH , TOWARZYSTWO NASZ DOM , STOWARZYSZENIE CENTRUM OCHOTNIKÓW CIERPIENIA ARCHIDIECEZJI GDAŃSKIEJ , STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ PRZYJACIEL , STOWARZYSZENIE RODZICÓW I PRZYJACIÓŁ DZIECI Z WADĄ SŁUCHU , FUNDACJA POMAGAMY DZIECIAKOM ZIEMI ŁÓDZKIEJ , STOWARZYSZENIE SPOŁECZNE ZDROWIE DLA WSZYSTKICH , FUNDACJA HOSPICJUM ONKOLOGICZNE ŚW. FRANCISZKA , STOWARZYSZENIE DOMU DZIECKA - POMNIKA IM. DZIECI ZAMOJSZCZYZNY , ZWIĄZEK CHÓRÓW KOŚCIELNYCH CAECILIANUM , STOWARZYSZENIE DO WALKI Z RAKIEM Z SIEDZIBĄ W SPECJALISTYCZNYM SZPITALU ONKOLOGICZNYM , FUNDACJA ENTRAIDE ,34 STOWARZYSZENIE NA RZECZ WSPIERANIA I ROZWOJU KLINIKI GASTROENTEROLOGII, HEPATOLOGII I IMMUNOLOGII INSTYTUTU POMNIK CENTRUM ZDROWIA DZIECKA ,64 FUNDACJA PROFILAKTYKI I LECZENIA CHORÓB KRWI IM. PROF. JULIANA ALEKSANDROWICZA ŚLĄSKIE STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM SPECJALNEJ TROSKI I OSOBOM Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM ODRODZENIE , , FUNDACJA PALIUM , REGIONALNA FUNDACJA WALKI Z RAKIEM , DOLNOŚLĄSKIE STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY Z MPDZ OSTOJA , FUNDACJA SŁUŻEWSKA , SAMODZIELNE KOŁO TERENOWE NR 26 SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO , LIONS CLUB LESZNO , STOWARZYSZENIE CENTRUM REHABILITACYJNO - KULTURALNE PROMYK ,10 KLUB REKREACYJNO - SPORTOWY TOWARZYSTWA KRZEWIENIA KULTURY FIZYCZNEJ RYBNICKA AMATORSKA LIGA PIŁKARSKA - ROW , STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU DAWSTWA SZPIKU , FUNDACJA POMOCY OSOBOM PRZEWLEKLE CHORYMBĄDŹ Z NAMI , FUNDACJA DLA ZWIERZĄT ARGOS , POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH OKRĘG WIELKOPOLSKI ,07 20

LUDOWY KLUB SPORTOWY "BUK" RUDY Z SIEDZIBĄ W RUDACH ŚLĄSKIE RACIBORSKI KUŹNIA RACIBORSKA RUDY

LUDOWY KLUB SPORTOWY BUK RUDY Z SIEDZIBĄ W RUDACH ŚLĄSKIE RACIBORSKI KUŹNIA RACIBORSKA RUDY Wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2014, sporządzony zgodnie z art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności

Bardziej szczegółowo

NR KRS NAZWA WOJEWÓDZTWO MIEJSCOWOŚĆ 90846 FUNDACJA IM. KSIĘDZA JORDANA DOLNOŚLĄSKIE BAGNO

NR KRS NAZWA WOJEWÓDZTWO MIEJSCOWOŚĆ 90846 FUNDACJA IM. KSIĘDZA JORDANA DOLNOŚLĄSKIE BAGNO NR KRS NAZWA WOJEWÓDZTWO MIEJSCOWOŚĆ 90846 FUNDACJA IM. KSIĘDZA JORDANA DOLNOŚLĄSKIE BAGNO 219599 STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIEWCZĄT I KOBIET POZOSTAJĄCYCH W DOLNOŚLĄSKIE BARDO ŚLĄSKIE SYTUACJACH KRYZYSU

Bardziej szczegółowo

Forum Hospicjów Polskich ul Fatimska 17, 31-831 Kraków. Spis Hospicjów i Zakładów Opieki Paliatywnej publicznych i niepublicznych

Forum Hospicjów Polskich ul Fatimska 17, 31-831 Kraków. Spis Hospicjów i Zakładów Opieki Paliatywnej publicznych i niepublicznych Forum Hospicjów Polskich ul Fatimska 17, 31-831 Kraków Spis Hospicjów i Zakładów Opieki Paliatywnej publicznych i niepublicznych Styczeń 2011 Hospicja i zespoły opieki paliatywnej w województwie dolnośląskim

Bardziej szczegółowo

Forum Hospicjów Polskich ul Fatimska 17, 31-831 Kraków. Spis Hospicjów i Zakładów Opieki Paliatywnej publicznych i niepublicznych

Forum Hospicjów Polskich ul Fatimska 17, 31-831 Kraków. Spis Hospicjów i Zakładów Opieki Paliatywnej publicznych i niepublicznych Forum Hospicjów Polskich ul Fatimska 17, 31-831 Kraków Spis Hospicjów i Zakładów Opieki Paliatywnej publicznych i niepublicznych Czerwiec 2013 Hospicja i zespoły opieki paliatywnej w województwie dolnośląskim

Bardziej szczegółowo

Warszawa, czerwiec 2012r.

Warszawa, czerwiec 2012r. Lokale użytkowe wynajęte na rzecz organizacji non-profit (fundacje, stowarzyszenia itp.) w poszczególnych dzielnicach miasta stołecznego Warszawy stan na dzień 31.12.2011r. Warszawa, czerwiec 2012r. Lokale

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR GDZIE SZUKAĆ POMOCY? Wydanie III poprawione BYTOM 200. Opracowanie: Krystyna Wiatrz Joanna Świerczek

INFORMATOR GDZIE SZUKAĆ POMOCY? Wydanie III poprawione BYTOM 200. Opracowanie: Krystyna Wiatrz Joanna Świerczek INFORMATOR GDZIE SZUKAĆ POMOCY? Wydanie III poprawione Opracowanie: Krystyna Wiatrz Joanna Świerczek BYTOM 200 Spis treści: I. Pomoc psychologiczno pedagogiczna II. Pomoc społeczna, interwencje III. Pomoc

Bardziej szczegółowo

ORGANIZATORZY. Krajowy Duszpasterz Hospicjów przy KEP. Fundacja Hospicyjna w Gdańsku

ORGANIZATORZY. Krajowy Duszpasterz Hospicjów przy KEP. Fundacja Hospicyjna w Gdańsku ORGANIZATORZY Krajowy Duszpasterz Hospicjów przy KEP Fundacja Hospicyjna w Gdańsku 2 CELE, GRUPA DOCELOWA I ZASIĘG KAMPANII FILOZOFIA KAMPANII: III Ogólnopolska Kampania Hospicjum to też Życie poświęcona

Bardziej szczegółowo

Raport o finansach publicznych na działania organizacji pozarządowych oraz jednostek pomocniczych gminy w województwie pomorskim 2008 2009

Raport o finansach publicznych na działania organizacji pozarządowych oraz jednostek pomocniczych gminy w województwie pomorskim 2008 2009 Raport o finansach publicznych na działania organizacji pozarządowych oraz jednostek pomocniczych gminy w województwie pomorskim 2008 2009 Spis treści Od wydawców... 5 XV Edycja Bursztynowego Mieczyka...

Bardziej szczegółowo

Wykaz organizacji pozarządowych, które w 2007 roku otrzymały dotacje z budŝetu Miasta Wrocławia na realizację zadań publicznych

Wykaz organizacji pozarządowych, które w 2007 roku otrzymały dotacje z budŝetu Miasta Wrocławia na realizację zadań publicznych Wykaz organizacji pozarządowych, które w 2007 roku otrzymały dotacje z budŝetu Miasta Wrocławia na realizację zadań publicznych L.p. Nazwa i siedziba organizacji pozarządowej 1 2 3 4 5 6 7 8 Aeroklub Wrocławski

Bardziej szczegółowo

Stan na styczeń 2012r. ORGANIZACJE POZARZĄDOWE DZIAŁAJĄCE W RADOMIU NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Stan na styczeń 2012r. ORGANIZACJE POZARZĄDOWE DZIAŁAJĄCE W RADOMIU NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Stan na styczeń 2012r. ORGANIZACJE POZARZĄDOWE DZIAŁAJĄCE W RADOMIU NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Lp. NAZWA ORGANIZACJI Zakres działań ADRES TELEFON / ADRES INTERNETOWY 1. Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół

Bardziej szczegółowo

Informator wolontariat

Informator wolontariat Informator wolontariat Spis treści Definicje, formy wolontariatu...3 Definicje...3 Formy wolontariatu...4 Aspekty prawne wolontariatu, czyli co każdy wolontariusz wiedzieć powinien...4 Akty prawne...7

Bardziej szczegółowo

ABC POMOCY. Przewodnik radomianina. po instytucjach udzielających pomocy. osobom w potrzebie

ABC POMOCY. Przewodnik radomianina. po instytucjach udzielających pomocy. osobom w potrzebie ABC POMOCY Przewodnik radomianina po instytucjach udzielających pomocy osobom w potrzebie Radom, 2009 I II III IV V VI VII VIII IX X SPIS TREŚCI FORMY POMOCY INSTYTUCJONALNEJ Rodzaje świadczeń z pomocy

Bardziej szczegółowo

Zestawienie darowizn przyznanych przez Fundację Polska Miedź w 2013 r.

Zestawienie darowizn przyznanych przez Fundację Polska Miedź w 2013 r. Zestawienie darowizn przyznanych przez Fundację Polska Miedź w 2013 r. Lp. Nazwa instytucji Nazwa projektu 1. 2. 3. 4. 5. p.w. Wniebowzięcia NMP w Chocianowie Klub Strzelecki AGAT w Złotoryi Zjednoczenie

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR 2014/2015. STOWARZYSZENIA I FUNDACJE działające na rzecz OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. wydanie 4

INFORMATOR 2014/2015. STOWARZYSZENIA I FUNDACJE działające na rzecz OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. wydanie 4 INFORMATOR 2014/2015 STOWARZYSZENIA I FUNDACJE działające na rzecz OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 2015 wydanie 4 1 Wstęp Po raz czwarty, zespół ds. szkół ponadgimnazjalnych Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży

Bardziej szczegółowo

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich - Śląskie Lokalnie (2014) Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS Data dokumentu: 2014-09-02. Wyniki oceny.

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich - Śląskie Lokalnie (2014) Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS Data dokumentu: 2014-09-02. Wyniki oceny. Nazwa konkursu: Fundusz Inicjatyw Obywatelskich - Śląskie Lokalnie (2014) Organizator: Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS Data dokumentu: 2014-09-02 Wyniki oceny etap: Ocena Formalna Lp. Oferent

Bardziej szczegółowo

Oferty złożone do 18.12.2006 roku. Zadanie: Wspieranie rozwoju kultury i ochrona jej dóbr oraz podtrzymywanie tradycji narodowej

Oferty złożone do 18.12.2006 roku. Zadanie: Wspieranie rozwoju kultury i ochrona jej dóbr oraz podtrzymywanie tradycji narodowej Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego przez Prezydenta Miasta Torunia na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w 2007 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Marszałek Województwa Małopolskiego. Janusz Sepioł

Szanowni Państwo, Marszałek Województwa Małopolskiego. Janusz Sepioł Szanowni Państwo, W Państwa ręce po raz pierwszy oddajemy Poradnik dla organizacji pozarządowych. Nie bez powodu poświęcamy go tematowi, który najczęściej pojawia się we wszelkich dyskusjach poświęconych

Bardziej szczegółowo

Związek Harcerstwa Polskiego organizacja pożytku publicznego

Związek Harcerstwa Polskiego organizacja pożytku publicznego Związek Harcerstwa Polskiego organizacja pożytku publicznego SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI ZA OKRES 01.01.200 31.12.200 r. Warszawa, marzec 2008 I. DANE STOWARZYSZENIA 1. 1. Nazwa: Związek Harcerstwa

Bardziej szczegółowo

AUTORZY - ZESPÓŁ REDAKCYJNY

AUTORZY - ZESPÓŁ REDAKCYJNY Warszawa 2014 AUTORZY - ZESPÓŁ REDAKCYJNY Anna Drapała Ewa Karczewicz Hanna Zalewska Jakub Gierczyński Jerzy Gryglewicz Przemysław Sielicki Witold Wrona REDAKCJA NAUKOWA Dr Małgorzata Gałązka-Sobotka OPRACOWANIE

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD GŁÓWNY POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA w 2013 r. Warszawa, maj 2014 r.

ZARZĄD GŁÓWNY POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA w 2013 r. Warszawa, maj 2014 r. ZARZĄD GŁÓWNY POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA w 2013 r. Warszawa, maj 2014 r. I WSTĘP Sprawozdanie z działalności programowo-organizacyjnej Polskiego

Bardziej szczegółowo

Fundacje korporacyjne Dotacje, programy stażowe, sponsoring, programy charytatywne

Fundacje korporacyjne Dotacje, programy stażowe, sponsoring, programy charytatywne Fundacje korporacyjne Dotacje, programy stażowe, sponsoring, programy charytatywne Iwona Raszeja-Ossowska 3 SPIS TREŚCI O fundacjach korporacyjnych... 3 Fundacje korporacyjne kogo, co i w jaki sposób wspierają?...

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej miasta Płocka za 2014 rok

Ocena zasobów pomocy społecznej miasta Płocka za 2014 rok Załącznik do Uchwały nr 114 /VII/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 28 kwietnia 2015 roku w sprawie przyjęcia "Oceny zasobów pomocy społecznej miasta Płocka za 2014 rok" Ocena zasobów pomocy społecznej miasta

Bardziej szczegółowo

Raport Fundacji POLSAT. lata 1996-2011

Raport Fundacji POLSAT. lata 1996-2011 Raport Fundacji POLSAT lata 1996-2011 Tak wiele dzieci cierpi każdego dnia, bez pomocy nas, dorosłych, nie mają szans na lepszy, jaśniejszy dzień w ich życiu. To dzięki Wam i Waszym otwartym sercom możemy

Bardziej szczegółowo

PISMO TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ DZIECI

PISMO TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ DZIECI PISMO TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ DZIECI NR 1-6 (640-645) 2012 W NUMERZE: * Przeciw wykluczeniu społecznemu Rozmowa z prezesem ZG TPD Wiesławem Kołakiem * Osiągnięcia i problemy Sprawozdanie z działalności

Bardziej szczegółowo

90 lat TPD w Okręgu Krośnieńskim

90 lat TPD w Okręgu Krośnieńskim 90 lat TPD w Okręgu Krośnieńskim Brzozów-Jasło-Krosno-Lesko-Sanok Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat. Janusz Korczak Krosno listopad 2009 Szliśmy z ludźmi ku ludziom chleb niosąc myśli i pieśni

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 80111. Gimnazja specjalne ROZDZIAŁ 80120. Licea ogólnokształcące ROZDZIAŁ 80130. Szkoły zawodowe

ROZDZIAŁ 80111. Gimnazja specjalne ROZDZIAŁ 80120. Licea ogólnokształcące ROZDZIAŁ 80130. Szkoły zawodowe 2.13 DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Budżet w dziale 801 Oświata i wychowanie wykonano w I półroczu 2007r. w 46,88%. Wykonanie wynagrodzeń osobowych ( 4010) po I półroczu 2007r. kształtuje się na poziomie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI WSPÓLNA DROGA UNITED WAY POLSKA W 2010 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI WSPÓLNA DROGA UNITED WAY POLSKA W 2010 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI WSPÓLNA DROGA UNITED WAY POLSKA W 2010 ROKU I. NAZWA FUNDACJI, SIEDZIBA I ADRES, KRS, REGON, CZŁONKOWIE ZARZĄDU, CELE STATUTOWE FUNDACJI Fundacja Wspólna Droga United

Bardziej szczegółowo

I. Wzmocnienie dialogu obywatelskiego w Małopolsce poprzez rozwój instytucji dialogu

I. Wzmocnienie dialogu obywatelskiego w Małopolsce poprzez rozwój instytucji dialogu Realizacja Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność poŝytku publicznego w 2009 roku. Działania prowadzone w roku 2009. Cel nadrzędny programu: Zwiększenie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU MIASTA ŚWIDNICA ZA LATA 2012-2013

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU MIASTA ŚWIDNICA ZA LATA 2012-2013 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU MIASTA ŚWIDNICA ZA LATA 2012-2013 Wizja rozwoju miasta: Miasto do życia Misja Miasta: rozwój wartości wspólnotowych w nawiązaniu do tradycji miasta kupieckiego

Bardziej szczegółowo

W roku 2012 Zarząd rozpatrzył 2398 wniosków o wsparcie skierowanych do Fundacji

W roku 2012 Zarząd rozpatrzył 2398 wniosków o wsparcie skierowanych do Fundacji W roku 2012 Zarząd rozpatrzył 2398 wniosków o wsparcie skierowanych do Fundacji Id Imię i Nazwisko lub Instytucja Miejscowość Przedmiot/cel darowizny Posiedzenie Zarządu w dniu 18 stycznia 2012 17917 Elżbieta

Bardziej szczegółowo