w sprawie przyjęcia Planu Działań Wydziału Funduszy i Promocji na rok 2014". Przyjmuje się Plan Działań Wydziału Funduszy Promocji na rok 2014",

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "w sprawie przyjęcia Planu Działań Wydziału Funduszy i Promocji na rok 2014". Przyjmuje się Plan Działań Wydziału Funduszy Promocji na rok 2014","

Transkrypt

1 Uchwała Nr 134 / J'fl/ / 2014 Zarządu Powiatu Mieleckiego z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Planu Działań Wydziału Funduszy i Promocji na rok 2014". Działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 21 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r poz. 595 z późniejszymi zmianami) oraz 75 ust. 1 Statutu Powiatu Mieleckiego Zarząd Powiatu Mieleckiego postanawia co następuje: 1 Przyjmuje się Plan Działań Wydziału Funduszy Promocji na rok 2014", stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Funduszy i Pronnl ocji Powiatu Starostwa Powiatowego w Mielcu. 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 3 PODPISY 1. Przewodniczący Zarządu,,-- "'-'ir C:::: Andrzej Chrabąszcz Członek Zarządu Andrzej Bryła Członek Zarządu ~ Andrzej Kurdziel.. 4. Członek Zarządu Józef Smaczny. 5. Członek Zarządu Eugeniusz Ryba.

2 Plan Działań Wydziału Funduszy i Promocji na rok 2014 Mielec, 31 grudnia 2013 r. 1

3 1. Wstęp Kluczowym czynnikiem decydującym o atrakcyjności powiatu na mapie regionu i kraju jest stworzenie bogatej oferty turystyczno - rekreacyjnej i gospodarczej. Bez promocji trudno jest opowiadać o naszych zaletach, a tym samym rozwijać potencjał przynoszący korzyści dla mieszkańców samego powiatu. Coraz częściej od promocji zewnętrznej uzależnione są sukcesy innych działań. W celu sprostania wymogom konkurencyjnym niezbędne jest prowadzenie szeroko zakrojonych i zintegrowanych działań marketingowych mających na celu przyciągnięcie jak największej liczby turystów oraz inwestorów do Powiatu Mieleckiego. Co więcej o sile samego regionu decyduje świadomość jego mieszkańców odnośnie własnego miejsca zamieszkania, własnej małej ojczyzny i swojego w niej miejsca. Z tego względu możemy powiedzieć o promocji wewnętrznej skierowanej do lokalnej grupy mieszkańców. Przedstawione powyżej w wielkim skrócie rodzaje promocji (zewnętrzna i wewnętrzna) tylko wtedy przyniosą pożądany efekt jeżeli będą realizowane jednocześnie. Przy ich realizacji należy uwzględnić realne wydatki ponoszone na poszczególne zadania. Adresaci działań promocyjnych, formułują określone oczekiwania pod adresem powiatu, jego społeczności, władz, infrastruktury. Ich spełnienie pozwoli im na pozytywne zaangażowanie się w powiecie, tj. inwestowanie, pobyt, działalność publiczną na rzecz powiatu. Literatura a także doświadczenie wskazuje, że spośród powyższych grup głównymi adresatami działań promocyjnych są: inwestorzy produkcyjni, inwestorzy w zakresie infrastruktury technicznej i ochrony środowiska, inwestorzy w dziedzinie turystyki, turyści jednodniowi, agroturyści, producenci, lokalne i regionalne media, mieszkańcy powiatu i istotne dla Powiatu instytucje państwowe i unijne wyższego szczebla. Dlatego też Powiat w działalności marketingowo-promocyjnej tworzy wizję korzyści dla wszystkich wymienionych rodzajów podmiotów. Plan Działań Wydziału Funduszy i Promocji na rok 2014 został opracowany w celu zharmonizowania oraz usystematyzowania takich właśnie działań. Posłuży on również do zaplanowania przyszłych inicjatyw, mających na celu kształtowanie pozytywnego wizerunku Powiatu Mieleckiego jako regionu atrakcyjnego, otwartego, przyjaznego dla jego mieszkańców, gości i inwestorów. Dla skutecznej realizacji zadań z zakresu promocji powiatu zakłada się kontynuowanie obecnej i zapoczątkowanie nowej współpracy z partnerami społecznymi, organizacjami pozarządowymi, jednostkami organizacyjnymi powiatu. Współpraca zarówno na szczeblu lokalnym jak i ponadlokalnym z pewnością przyczyni się do dynamicznego rozwoju Powiatu Mieleckiego i przyniesie wymierne korzyści zarówno mieszkańcom powiatu, turystom i potencjalnym inwestorom. 2

4 2. Cele działań Cele szczegółowe w zakresie promocji Powiatu Mieleckiego 1) Upowszechnianie wizerunku Powiatu Mieleckiego jako miejsca atrakcyjnego turystycznie, kulturowo i gospodarczo. 2) Tworzenie spójnego i efektywnego systemu promocji gospodarczej, opracowanie czytelnej informacji dotyczącej potencjału gospodarczego regionu, akcentującej możliwości inwestycji i kooperacji z lokalnymi przedsiębiorcami. 3) Zapewnienie funkcjonowania kompleksowego systemu informacji, w tym nowoczesnej informacji internetowej - strona internetowa i portal społecznościowy będące formą informacji społeczeństwa, ale także narzędziami skutecznej promocji ogólnej. 4) Budowanie korzystnego wizerunku Powiatu. 5) Rozbudzenie świadomości wśród mieszkańców Powiatu dotyczącej wykorzystania potencjału Powiatu. 6) Wypromowanie potencjału gospodarczego, kulturalnego i turystycznego Powiatu w kraju. 7) Nawiązanie kontaktów i współpracy z samorządami w kraju i za granicą w dziedzinie kulturalnej, oświatowej, turystycznej i gospodarczej. Cele szczegółowe w zakresie rozwoju Powiatu Mieleckiego 1) Promocja powiatu jako atrakcyjnego miejsca działalności gospodarczej i przyjaznego otoczenia biznesowego. 2) Zachowanie tożsamości kulturowej społeczności lokalnej poprzez kultywowanie działań związanych z tradycjami wsi (Biuro Produktu Regionalnego). 3) Działania o charakterze informacyjnym, promocyjnym, szkoleniowym lub doradczym przyczyniające się do tworzenia społeczności lokalnych cechujących się wysokim poziomem wiedzy. 3. Organizacja imprez targowo - wystawienniczych o zasięgu powiatowym, ogólnopolskim i międzynarodowym Powiat Mielecki jest gospodarzem i organizatorem imprez plenerowo-targowowystawienniczych, jak Rynek Możliwości Inspiracje, Mieleckie Rozmaitości Folkowe i Jarmark Świąteczny. W bieżącym roku będzie również współorganizatorem (razem z Gmina Wiejską Mielec) imprezy RMF MAXXX - rajd terenowy, organizowanej przez Best Motosport. Imprezy te o charakterze masowym promują lokalne firmy, produkty regionalne i lokalne, agroturystykę, sztukę ludową i rzemiosło artystyczne. 3

5 Powyższe działania pozwalają na wypracowanie marki" aktywnego i znaczącego powiatu w województwie podkarpackim. Wszystkie tego typu działania poparte są dystrybucją materiałów promocyjnych. Nośnikiem promocji regionów są w takich przypadkach drobne upominki z nadrukiem symboli powiatu mieleckiego np.: nazwy, herbu, logo, hasła, adresu oficjalnej strony internetowej czy danych teleadresowych. Gadżet tym efektywniej spełnia swoją rolę promocyjną, im jest bardziej zauważalny i oryginalny, kojarzący się z regionem, utrwalający jego dane i elementy tożsamości wizualnej. Nazwa imprezy Być Kobietą Grupa docelowa Kobiety z Kół Gospodyń Wiejskich, stowarzyszeń aktywnie działające na rzecz lokalnej społeczności, pracownice jednostek samorządu terytorialnego, przedstawicielki gminnych ośrodków kultury Szacunkowa liczba uczestników 400 osób Cel imprezy Uhonorowanie kobiet z terenu powiatu mieleckiego, pracownic administracji publicznej, kobiet z organizacji pozarządowych, aktywnie działających na rzecz lokalnej społeczności, mających niezaprzeczalny wkład w jej tworzenie. Integracja społeczności lokalnej, instytucji oraz organizacji Rynek pozarządowych oraz Ogół mieszkańców powiatu Możliwości 2 OOO osób zapewnienie mieleckiego Inspiracje mieszkańcom możliwości relaksu na świeżym powietrzu, promocja aktywnego wypoczynku. Impreza o charakterze Zaprezentowanie ogólnopolskim, wpisana do dorobku kulturowego, kalendarza imprez tradycji oraz wojewódzkich. zwyczajów Powiatu Ogół mieszkańców powiatu Mieleckiego szerszej Mieleckie mieleckiego i województwa publiczności, 10 OOO osób podkarpackiego a tym samym Folkowe ukazanie walorów przyrodniczych, turystycznych oraz Rozmaitości potencjału gospodarczeqo 4

6 Ukazanie bogatej oferty świątecznych Jarmark Ogół mieszkańców powiatu rozmaitości 3 OOO osób Świąteczny mieleckiego i województwa i prezentacja podkarpackiego twórczości lokalnych artystów Organizatorem rajdu jest Best Motosport, współorganizatorem Powiat Mielecki oraz RMF MAXXX Gmina Wiejska Ogół mieszkańców powiatu - rajd Mielec. RMF MAXXX mieleckiego, województwa terenowy Brak danych KAGER RALLY to podkarpackiego oraz Polski rajd typu Cross Country gdzie zawodnicy nielicencjonowani mogą zmierzyć się z mistrzami. 4. Promocja wewnętrzna mająca na celu budowanie korzystnego wizerunku Powiatu oraz kreowanie świadomości lokalnej mieszkańców powiatu poprzez udzielanie Patronatu Honorowego Starosty Powiatu Mieleckiego. Imprezy, którym udzielane jest dofinansowanie w ramach Otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz przedsięwzięciom służącym wykonywaniu zadań o charakterze powiatowym oraz realizacji celów strategii rozwoju powiatu i programów powiatowych. Forma promocji Promocja powiatu przed, podczas oraz po zakończeniu trwania imprezy poprzez wymienianie Powiatu Mieleckiego jako sponsora oraz udzielenie patronatu. Umieszczanie herbu Powiatu na materiałach promujących imprezę. Stoisko wystawiennicze, znajdujące się w namiocie z herbem Powiatu Mieleckiego, w którym będą się znajdowały wyroby i materiały prezentujące walory Powiatu Mieleckiego. Domek wystawienniczy Powiat Mielecki" pojawia się na każdej ważnej imprezie, a w nim mapy, foldery, pocztówki, ulotki, broszury itp. w celu utrwalenia wizerunku Powiatu Mieleckiego wśród mieszkańców. (namioty + systemy wystawiennicze - przenośne systemy prezentacji typu rollup, ścianka wystawiennicza, banery.) 5

7 5. Publikacja materiałów informacyjno - promocyjnych Rodzai materiału Wykonanie materiałów promocyjnych koszulki 500 smycze 500 kubki 100 zestawy upominkowe 50 notatniki 200 torby papierowe 500 teczki z klipem 200 dłuqopisv 500 foldery, publikacje 500 torby bawełniane 200 inne 200 Planowanv nakład* * Nakład poszczególnych materiałów informacyjno - promocyjnych może się różnić od planowanego pod warunkiem nie przekroczenia budżetu z pkt Strony internetowe (informacje przekazywane drogą elektroniczną) Istotnym medium dotyczącym budowy wizerunku Powiatu jest Internet, gdzie umieszczane są wszystkie istotne informacje. Odbiorcami serwisu internetowego są: społeczność lokalna, krajowi i zagraniczni turyści zainteresowani regionem, potencjalni inwestorzy, którzy w serwisach poszukują warunków inwestowania, informacji o infrastrukturze, sile roboczej, perspektywach rozwoju powiatu. Turyści, przeglądający powiatowe i gminne serwisy internetowe, pragną znaleźć niezbędne informacje na temat: aktualności z życia powiatu, imprez kulturalnych i sportowych, służby zdrowia, policji, straży pożarnej itp. Na stronach WWW można też grupować wszelkie adresy stron związanych z powiatem lub regionem (np. strony tematyczne miłośników regionu). Wydział Funduszy i Promocji na bieżąco aktualizuje informacje na stronie internetowej oraz na portalu społecznościowym gdzie umieszcza aktualności dotyczące najważniejszych wydarzeń kulturalnych, gospodarczych oraz oficjalnych spotkań władz powiatu mieleckiego jak również fotoreportaży z imprez, których tematyka jest ważna ze względu na promocję powiatu. Tworzenie tematycznych banerów flash. W roku 2014 Wydział planuje przebudowę powiatowej strony internetowej zgodnie z najnowszymi rozwiązaniami informatycznymi, tak aby stała się nowoczesną wizytówką starostwa i Powiatu Mieleckiego, spełniającą wymagania zarówno Wydziałów Starostwa, jednostek organizacyjnych jak i samych mieszkańców. 6

8 7. Promocja i informacja w środkach masowego przekazu W dobie komunikacji masowej, gdy media stają się jednym z najważniejszych podmiotów opiniotwórczych oraz ze względu na silne możliwości oddziaływania mediów, konieczność współpracy z mediami okazuje się być nieunikniona. Jednym z celów współpracy ze środkami masowego przekazu na poziomie lokalnym i regionalnym jest skupienie na Powiecie Mieleckim poprzez utrzymywanie kontaktu z dziennikarzami, dzięki którym w mediach pojawiają się informacje o osiągnięciach i dokonaniach Powiatu. Powiat Mielecki za pomocą mediów będzie budować j wizerunek urzędu otwartego, przejrzystego i przyjaznego mieszkańcom poprzez inicjowanie kontaktów z mediami i z własnej inicjatywy przygotowywanie dla lokalnych i regionalnych gazet oraz moderatorów stron internetowych materiałów informacyjnych z zakresu bieżącej działalności. Zostanie usystematyzowania forma współpracy z dziennikarzami poprzez: 1. kontakty bezpośrednie - konferencje prasowe, wywiady 2. kontakty pośrednie - dostarczanie mediom rozmaitych wypowiedzi w formie słowa pisanego. Zostaną wykorzystane najbardziej popularne formy komunikacji z mass mediami: 1. Informacje prasowe i internetowe, informacje bieżące, opracowania prasowe, oświadczenia prasowe, komunikaty informacyjne, artykuły i wywiady, opracowania na zlecenia, teksty sponsorowane. 2. Wydarzenia medialne: organizowanie konferencji prasowych, briefing, śniadania prasowe, zaproszenie dziennikarzy na uroczystości, 3. Inne: wywiady radiowe i telewizyjne, stała rubryka w gazecie lokalnej, relacja z organizowanych imprez. 7

9 Oświadczenia dla prasy będą oficjalnymi stanowiskami Powiatu w sprawach nie koniecznie bezpośrednio dotyczących urzędu, ale również dotyczące reakcji na publiczne wypowiedzi i opinię zwłaszcza natury krytycznej. Materiały/informacje prasowe będą jednym z podstawowych sposobów bieżącego utrzymywania kontaktu z dziennikarzami. Przygotowywane będą również materiały płatne np. teksty sponsorowane. Ze względu na finansowanie ze środków publicznych praktyki takie musza mieć uzasadnienie i incydentalny charakter. Przygotowanie takich materiałów wymaga szczególnej staranności i szerokiej analizy w zakresie skutków wizerunkowych. Konferencje prasowe to jednoczesne spotkanie z przedstawicielami wielu redakcji, co stwarza idealną sytuację by zaprezentować swoje działania, poglądy i motywacje. Konferencja musi zostać dobrze przygotowana gdyż jest wielka szansą na rzetelne przedstawienie prowadzonych działań istotnych społecznie i informowanie o nich. Sprostowania i odpowiedzi - są także elementem kontaktu z mediami - niezwykle istotnym, gdyż sytuują się czasem na granicy sytuacji kryzysowej. Zasady ich zamieszczania reguluje prawo prasowe w artykule 31a, 32, 33 które stanowią, iż na wniosek zainteresowanej osoby fizycznej, prawnej lub innej jednostki organizacyjnej redaktor naczelny właściwej redakcji ma obowiązek bezpłatnie opublikować rzeczowe i odnoszące się do faktów sprostowanie wiadomości nie prawdziwej lub nie ściślej" oraz rzeczowa odpowiedz na stwierdzenie zagrażające dobra osobistym". 8. Wizualizacja Jest to świadome kreowanie wizerunku, poprzez działalność typu public relations (PR). Celem podejmowanych działań promocyjnych jest osiągnięcie takiego stopnia współdziałania różnych form promocji, aby możliwe było mówienie o efekcie tzw. komunikacji zintegrowanej, tworzącej jasną i wyrazistą wizytówkę powiatu, odzwierciedlającej potencjał gospodarczy i ogólne walory Powiatu Mieleckiego. Czynniki tworzące wizerunek powiatu to: - odrębna polityka marketingowa i promocyjna dla poszczególnych grup odbiorców - jednolity system identyfikacyjny materiałów promocyjnych (ich jakość i sposób prezentacji), - sposób zachowania, ubioru, wygląd reprezentantów, - identyfikacja wizualna, w tym : wizytówki, papier firmowy, wydawnictwa promocyjne i kalendarze różnych formatów i funkcji, ze zdjęciami przedstawiającymi atrakcje powiatu, broszury, foldery i ulotki informacyjne na 8

10 temat powiatu, np. informatory turystyczne z mapami oraz wskazaniami odnośnie specjałów lokalnej kuchni i m1e1sc noclegowych, kwater agroturystycznych, a także informatory dla inwestorów albumy z artystycznymi fotografiami atrakcji powiatu, filmy promocyjne (na płytach CD i DVD). Obszary kreowania wizerunku to: - przekazywanie informacji mediom o podejmowanych działaniach; - tworzenie dobrej prasy" dla podejmowanych działań i decyzji; - kreowanie stosunków z podmiotami występującymi w obszarze działania powiatu (organizacje społeczne, podmioty gospodarcze itp.); - sponsoring zakładający wzajemność świadczeń. Propagowanie wizerunku i budowa społecznego poparcia podejmowanych działań poprzez: - wyjaśnianie celów, - zajmowanie stanowiska w sprawach dotyczących otoczenia, - tworzenie społeczeństwa obywatelskiego. Wszystkie wydawane materiały promocyjne zawierają nadruk herbu Powiatu Mieleckiego. Podczas imprez organizowanych oraz sponsorowanych przez Powiat Mielecki wizualizację zapewnią systemy informacji wizualnych w postaci 3 roll-up, ścianki wystawienniczej, dodatkowo dwa banery, w przypadku imprez plenerowych namiot wystawienniczo - promocyjny. Ponadto znak graficzny będzie umieszczany na materiałach informacyjnopromocyjnych imprez organizowanych oraz sponsorowanych przez Powiat Mielecki. Ujednolicenie systemu identyfikacji wizualnej będzie odbywać się poprzez: - symbol firmy (herb lub stworzyć logo powiatu), - kolory firmowe, - druki firmowe (papier, koperty, dokumenty), - identyfikatory pracowników, - materiały reklamowe, - środki transportu (samochody osobowy). 9. Zakup infrastruktury technicznej niezbędnej do przeprowadzenia imprez W związku z planowanym rozszerzeniem zasięgu Mieleckich Rozmaitości Folkowych na teren całego województwa podkarpackiego koniecznym jest zakup remont dotychczas zakupionych domków wystawienniczych, jak również zakup 20 szt. składanych ławek. oraz wózków do transportu ławek. 9

11 10.Działania w zakresie pozyskiwania środków z funduszy zewnętrznych Wydział Funduszy i Promocji na bieżąco realizuje działania związane z rozliczaniem współfinansowanych ze środków zewnętrznych inwestycji zapisanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Mieleckiego na lata oraz aplikuje o środki zewnętrzne na inwestycje zatwierdzone przez Zarząd Powiatu Mieleckiego w korelacji z aktualnymi naborami wniosków. 11. Ramowy harmonogram Nazwa zadania I li Ili IV kwartał kwartał kwartał kwartał 1) Imprezy kulturalne o zasięgu powiatowym, ogólnopolskim organizowane przez Wydział Być Kobietą RMI - Impreza plenerowa na Rynku Mieleckie Rozmaitości Folkowe Jarmark Świąteczny 2) Imprezy kulturalne o zasięgu powiatowym, ogólnopolskim - współorganizowane przez Wydział RMF MAXXX - rajd terenowy 3) Publikacja materiałów informacyjno-promocyjnvch Wykonanie materiałów promocyjnych Foldery, publikacje 4) Promocja i informacja w środkach masowego przekazu oraz wizualizacja Stałe przekazywanie do prasy, radia, telewizji oraz moderatorów stron internetowych informacji dot. bieżącej działalności powiatu mieleckieqo 5) Promocja Powiatu Mieleckiego podczas ogólnopolskich i lokalnych lub regionalnych imprez Patronaty Honorowe Starosty Powiatu MieleckieQo Udział w ogólnopolskich plebiscytach: np. Podkarpacka Nagroda Samorządowa 6) Zakup infrastruktury technicznej niezbędnej do przeprowadzenia imprez Baza techniczna przygotowania imprez 12. Indykatywny budżet Na działania promocyjne realizowane w oparciu o Plan Działań Wydziału Funduszy i Promocji przeznaczone zostaną środki zarezerwowane w budżecie, uzyskane od sponsorów oraz pozyskane z funduszy UE i innych instytucji finansujących. 10

12 Nazwa zadania 1) Imprezy kulturalne o zasięgu powiatowym, ogólnopolskim organizowane przez Wydział Być Kobietą RMI - Impreza plenerowa na Rynku Mieleckie Rozmaitości Folkowe Jarmark Świąteczny Koszt indykatywny (zł) 25 ooo 25 ooo 100 ooo 30 ooo 2) Imprezy kulturalne o zasięgu powiatowym, ogólnopolskim Współorganizowane przez Wydział RMF MAXXX - rajd terenowy 3) Publikacja materiałów informacyjno-promocyjnych Wykonanie materiałów promocyjnych Foldery, publikacje, mapy powiatu mieleckiego Kurier Powiatu MieleckieQo 10 ooo 28 ooo 20 ooo 1 O OOO* 4) Promocja i informacja w środkach masowego przekazu oraz wizualizacja Stałe przekazywanie do prasy, radia, telewizji oraz 15 ooo moderatorów stron internetowych informacji dot. bieżącej działalności powiatu mieleckiego 5) Promocja Powiatu Mieleckiego podczas ogólnopolskich, lokalnych lub regionalnych imprez 25 ooo Patronaty Honorowe Starosty Powiatu Mieleckiego Udział w ogólnopolskich plebiscytach: Innowator, 2 ooo Podkarpacka Nagroda Samorządowa 6) Zakup infrastruktury technicznej niezbędnej do przeprowadzenia imprez Baza techniczna przygotowania imprez (domki 10 ooo wystawiennicze itp.) SUMA 290 OOO** ** Wydatki na poszczególne zadania mogą się różnić od kosztu indykatywnego pod warunkiem nie przekroczenia budżetu z pkt. 12. * Finansowane z budżetu ogólnego. Zadania finansowane decyzją zarządu z dn r., ze środków ogólnych: Przebudowa strony internetowej na kwotę ,00 zł oraz przebudowa Biuletynu Informacji Publicznej Ponadto wpłynęły do Wydziału propozycje wykonania bożonarodzeniowych kartek świątecznych oraz druku kalendarzy na rok 2015, przy czym wymaga to dodatkowych nakładów finansowych. 11

13 Wdrażanie, monitoring i ewaluacja Ocena skuteczności działań promocyjnych jest jednym z trudniejszych pod względem metodologicznym zadań, albowiem poszukując odpowiedzi na pytania dotyczące pomiaru, należy zauważyć, że nie ma jednorodnych wytycznych do opracowania systemu pomiaru działań promocyjnych, jest natomiast bardzo wiele metod i technik, które służą ewaluacji pojedynczych działań. Za skuteczne Zarząd Powiatu Mieleckiego, przyjął uważać takie działania promocyjne, których realizacja w miarę wymierny sposób, pozwala na bezproblemowe i okresowe porównanie uzyskanych rezultatów z zakładanymi efektami. Działanie jest efektywne, jeżeli w rzeczywistości przyniosło nadwyżkę mierzalnych efektów nad kosztami. Skuteczność promocji powiatu mieleckiego rozumiana jest jako stopień, w jakim zaplanowane działania promocyjne zostały zrealizowane, wyniki zaś, które zaplanowano, osiągnięte. Efektywność działań promocyjnych definiuje się jako relację między nakładami, jakie zostały wykorzystane do realizacji tych działań, a osiągniętymi efektami. Zakłada się, że realizacja programu działań promocyjno - marketingowych Powiatu Mieleckiego pozwala na zbudowanie jednolitego, silnego regionu zauważalnego w województwie podkarpackim i w kraju. Analiza efektywności polityki promocji powiatu mieleckiego badana będzie poprzez szczegółowe mierniki określone w ramach rocznych planów promocyjnych w trakcie prac nad budżetem jak również na bieżąco w trakcie roku.: 1. Mierniki krótkoterminowe: Liczba publikacji w mediach Liczba tekstów i zdjęć poświęconych danemu wydarzeniu opublikowanych na stronie Powiatu Mieleckiego Liczba wejść na stronę internetową powiatu Liczba wystawców (stowarzyszenia, firmy) Liczba organizowanych imprez kulturalnych Liczba wydanych akcydensów i publikacji własnych Liczba udzielonych patronatów honorowych Frekwencja na organizowanych imprezach 2. Wskaźniki długoterminowe: Ocena efektywności działań promocyjnych będzie systematycznie dokonywana poprzez obserwację i prowadzenie analiz na bieżąco uzyskiwanych wyników poszczególnych zadań w trakcie cotygodniowych odpraw w Wydziale Funduszy i Promocji Powiatu oraz podczas bezpośrednich rozmów ze Starostą Powiatu i na Zarządzie Powiatu. 12

14 Ponadto po każdej imprezie będą sporządzane przez Wydział Funduszy i Promocji sprawozdania z realizacji zadania, oceniające stopień osiągnięcia mierników zawierające następujące elementy: Adresatów Uzasadnienie Opis zadania Cele strategiczne i operacyjne Etapy realizacji zadania Realizatora, uczestników realizacji zadania (podmioty i ich rola w projekcie) Harmonogram realizacji zadania Mierniki - efekty realizacji Kosztorys realizacji zadania wraz ze źródłem finansowania. 13

PLAN KOMUNIKACYJNY. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

PLAN KOMUNIKACYJNY. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2011 1. Cele działań 1) poinformowanie ogółu społeczeństwa o rezultatach

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMUNIKACYJNY. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

PLAN KOMUNIKACYJNY. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2012 (trzecia

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMUNIKACYJNY. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2014

PLAN KOMUNIKACYJNY. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2014 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2014 (pierwsza

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2013 1

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013. NA 2014 r. sporządzony dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013. NA 2014 r. sporządzony dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013 NA 2014 r. sporządzony dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego 1. Cele działań Celem rocznego planu komunikacyjnego na rok 2014 jest: 1. Promocja PROW

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2012 1

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007 2013. na 2010 rok. sporządzony dla Województwa Mazowieckiego

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007 2013. na 2010 rok. sporządzony dla Województwa Mazowieckiego ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007 2013 na 2010 rok sporządzony dla Województwa Mazowieckiego Plan Komunikacyjny PROW 2007 2013 określa strategię informowania i promocji Programu w Województwie Mazowieckim

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 113/15 Zarządu Powiatu Krotoszyńskiego z dnia 5 sierpnia 2015 r.

Uchwała nr 113/15 Zarządu Powiatu Krotoszyńskiego z dnia 5 sierpnia 2015 r. Uchwała nr 113/15 Zarządu Powiatu Krotoszyńskiego z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie regulaminu dofinansowania imprez i przedsięwzięć z budżetu Powiatu Krotoszyńskiego bądź wsparcia rzeczowego, patronatu,

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PROMOCJI GMINY WĘGORZEWO

KONCEPCJA PROMOCJI GMINY WĘGORZEWO KONCEPCJA PROMOCJI GMINY WĘGORZEWO Węgorzewo, 2013 STRATEGIA PROMOCJI GMINY WYZNACZNIKIEM DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH Promocja Gminy powinna być oparta o specjalnie przygotowaną w tym celu strategię Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW na 2014 rok. sporządzony dla Województwa Mazowieckiego

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW na 2014 rok. sporządzony dla Województwa Mazowieckiego ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007 2013 na 2014 rok sporządzony dla Województwa Mazowieckiego Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. na 2011 rok

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. na 2011 rok Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na 2011 rok Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA dla Województwa Mazowieckiego Plan na 2007 rok

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA dla Województwa Mazowieckiego Plan na 2007 rok ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007 2013 dla Województwa Mazowieckiego Plan na 2007 rok Plan Komunikacyjny PROW 2007 2013 określa strategię informowania i promocji

Bardziej szczegółowo

Forum Polityki Gospodarczej

Forum Polityki Gospodarczej Forum Polityki Gospodarczej Pozytywny wizerunek Śląska jako kluczowy element promocji gospodarczej regionu* Tadeusz Adamski Wydział Polityki Gospodarczej Urzędu Marszałkowskiego Katowice, 11 października

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW NA 2010 r.

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW NA 2010 r. ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013 NA 2010 r. Sporządzony dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego 1. Cele działań Celem rocznego planu komunikacyjnego na rok 2010 jest: 1. Promocja PROW

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007 2013. na 2015 rok. sporządzony dla Województwa Mazowieckiego

PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007 2013. na 2015 rok. sporządzony dla Województwa Mazowieckiego PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007 2013 na 2015 rok sporządzony dla Województwa Mazowieckiego Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Warszawa,

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013 ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013 na 2013 r. sporządzony dla Województwa Małopolskiego 1. Cele działań Celem rocznego planu komunikacyjnego na rok 2013 jest: Promocja PROW 2007-2013 na terenie Województwa

Bardziej szczegółowo

Plan Działań Informacyjno-Promocyjnych w 2016 r. w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska Saksonia

Plan Działań Informacyjno-Promocyjnych w 2016 r. w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska Saksonia Plan Działań Informacyjno-Promocyjnych w 2016 r. w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska Saksonia 2014-2020 Roczny plan działań informacyjnych i promocyjnych dla Strategii Komunikacji Programu Współpracy

Bardziej szczegółowo

Statut Malbork Welcome Center - Centrum Turystyki w Malborku

Statut Malbork Welcome Center - Centrum Turystyki w Malborku Statut Malbork Welcome Center - Centrum Turystyki w Malborku I. Postanowienia ogólne - forma prawna 1. Malbork Welcome Center - Centrum Turystyki w Malborku (dalej: Malbork Welcome Center) jest jednostką

Bardziej szczegółowo

Public Relations. Programu Trzymaj Formę. Andrzej Gantner dyrektor generalny PFPŻ ZP

Public Relations. Programu Trzymaj Formę. Andrzej Gantner dyrektor generalny PFPŻ ZP Public Relations Programu Trzymaj Formę Andrzej Gantner dyrektor generalny PFPŻ ZP Czym jest partnerstwo? Osoby fizyczne i organizacje reprezentujące sektor publiczny, pozarządowy oraz biznes, które angażują

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Przeprowadzana w ramach przygotowywanego projektu pt. Program rozwoju turystyki na obszarach wiejskich w Polsce

ANKIETA. Przeprowadzana w ramach przygotowywanego projektu pt. Program rozwoju turystyki na obszarach wiejskich w Polsce ANKIETA Przeprowadzana w ramach przygotowywanego projektu pt. Program rozwoju turystyki na obszarach wiejskich w Polsce Ankieta jest skierowana do PODMIOTÓW KREUJĄCYCH PODAŻ NA RYNKU TURYSTYKI WIEJSKIEJ

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013 na 2009 r.

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013 na 2009 r. ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013 na 2009 r. sporządzony dla Samorządu Województwa Świętokrzyskiego 1. Cel działań Celem rocznego planu komunikacyjnego na rok 2009 jest: 1. promocja PROW 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Beneficjentów EFS jest informowanie o otrzymanej pomocy z Unii Europejskiej ze środków EFS,

Beneficjentów EFS jest informowanie o otrzymanej pomocy z Unii Europejskiej ze środków EFS, Realizacja działań informacyjnych i promocyjnych projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PROMOCJI, OCHRONY ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH - PZS

WYDZIAŁ PROMOCJI, OCHRONY ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH - PZS 36 WYDZIAŁ PROMOCJI, OCHRONY ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH - PZS Opracowuje strategię rozwoju powiatu i koordynuje działania związane z jej realizacją, zajmuje się problematyką związaną z promowaniem powiatu

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013 Obejmujący okres od 1.01.2010 do 31.12.2010

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013 Obejmujący okres od 1.01.2010 do 31.12.2010 ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013 Obejmujący okres od 1.01.2010 do 31.12.2010 1. Cele działań sporządzony dla Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do uchwały nr.. Rady Gminy Wińsko z dnia.. PROJEKT Program współpracy Gminy Wińsko z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 sporządzony dla Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA na 2013 rok 1.

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013 ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013 na 2011 rok sporządzony dla Samorządu Województwa Opolskiego 1. Cele Działań Cel główny Zapewnienie społecznościom wiejskim dostępu do jasnych, szczegółowych i

Bardziej szczegółowo

Wzór Rocznego planu działań informacyjnych i promocyjnych

Wzór Rocznego planu działań informacyjnych i promocyjnych Załącznik nr 1 do Wytycznych w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020 Wzór Rocznego planu działań informacyjnych i promocyjnych WŁAŚCIWE ZESTAWIENIE

Bardziej szczegółowo

Wzór Rocznego planu działań informacyjnych i promocyjnych. dla (pełna nazwa programu)

Wzór Rocznego planu działań informacyjnych i promocyjnych. dla (pełna nazwa programu) Załącznik nr 1 do Wytycznych w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020 Wzór Rocznego planu działań informacyjnych i promocyjnych na r. dla (pełnzwa programu)

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013 Obejmujący okres od 1.01.2011 do 31.12.2011

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013 Obejmujący okres od 1.01.2011 do 31.12.2011 ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013 Obejmujący okres od 1.01.2011 do 31.12.2011 1. Cele działań sporządzony dla Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr /2013 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 2013 r.

Uchwała Nr /2013 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 2013 r. Uchwała Nr /2013 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 2013 r. w sprawie: uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Powiatu Krapkowickiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW Załącznik do Uchwały NR 95/1686/09 Zarządu z dnia 29 grudnia 2009 roku ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013 na 2009 rok Sporządzony dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko- w Toruniu 1. Cele

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/18/10 RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia 29 grudnia 2010 r.

UCHWAŁA NR V/18/10 RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia 29 grudnia 2010 r. UCHWAŁA NR V/18/10 RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie Programu współpracy w 2011 roku Gminy Kożuchów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami Na podstawie art. 7 ust.1

Bardziej szczegółowo

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT 72 Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich Analiza SWOT MOCNE STRONY 1. Możliwość rozwoju produkcji żywności wysokiej jakości. 2. Korzystna struktura wielkości gospodarstw. 3. Korzystne warunki przyrodnicze

Bardziej szczegółowo

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT 80 Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich Analiza SWOT MOCNE STRONY 1. Możliwość rozwoju produkcji żywności wysokiej jakości. 2. Korzystna struktura wielkości gospodarstw. 3. Korzystne warunki przyrodnicze

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR II/41/2010 RADY POWIATU W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM. z dnia 30 grudnia 2010 r.

UCHWAŁA NR II/41/2010 RADY POWIATU W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM. z dnia 30 grudnia 2010 r. UCHWAŁA NR II/41/2010 RADY POWIATU W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Powiatu Aleksandrowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWA OFERTA MARKETINGOWA

KOMPLEKSOWA OFERTA MARKETINGOWA KOMPLEKSOWA OFERTA MARKETINGOWA Octarius Group - Agencja Marketingu Zintegrowanego www.octarius.com.pl, tel. +48 530 903 500 A G E N C J A M A R K E T I N G U Z I N T E G R O WA N E G O Agencja Marketingu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR. RADY GMINY GÓRZYCA

UCHWAŁA NR. RADY GMINY GÓRZYCA UCHWAŁA NR. RADY GMINY GÓRZYCA z dnia.. 2015 r. w sprawie Programu współpracy Gminy Górzyca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016rok. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5. Plan komunikacji

Załącznik nr 5. Plan komunikacji Załącznik nr 5. Plan komunikacji Plan komunikacji na lata 016-03 CELE DZIAŁAŃ KOMUNIKACYJNYCH (NUMERACJA PONIŻSZYCH CELÓW JEST ZGODNA Z KOLUMNĄ CEL PONIŻSZEJ TABELI) 1. Tworzenie pozytywnego wizerunku

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Załącznik 1. Formularz sprawozdawczy dotyczący promocji i informacji Numer programu (CCI): Nazwa programu: Załącznik do sprawozdania nr: 211/12.2. 27/PL/16/1/PO/2 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 sporządzony dla Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA na 2015 rok 1.

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA PROMOCJI MARKI KAJAKIEM PRZEZ POMORZE

STRATEGIA PROMOCJI MARKI KAJAKIEM PRZEZ POMORZE STRATEGIA PROMOCJI MARKI KAJAKIEM PRZEZ POMORZE Prezentacja zakresu i metodologii opracowywanej Strategii Opracowanie: AGERON Polska na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

Wyniki warsztatów GRUPA 1:: Jakość usług jako podstawa rozwoju turystyki wiejskiej w latach 2014 2020

Wyniki warsztatów GRUPA 1:: Jakość usług jako podstawa rozwoju turystyki wiejskiej w latach 2014 2020 Wyniki warsztatów GRUPA 1:: Jakość usług jako podstawa rozwoju turystyki wiejskiej w latach 2014 2020 Turystyka wiejska, w tym agroturystyka w ramach nowej perspektywy finansowej - doświadczenia PROW 2007-2013

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 sporządzony dla Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA na 2014 rok 1.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 59/12/2013 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 31 grudnia 2013 r.

Zarządzenie nr 59/12/2013 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 31 grudnia 2013 r. Zarządzenie nr 59/12/2013 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 31 grudnia 2013 r. zmieniające zarządzenie nr 90/8/2012 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia... 2012 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia... 2012 r. Projekt Numer druku XXXVIII/2/12 UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE z dnia... 2012 r. w sprawie Programu współpracy w 2013 roku Gminy Kożuchów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami Na

Bardziej szczegółowo

Cel realizacji Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016: Program jest instrumentem realizacji Strategii Województwa

Cel realizacji Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016: Program jest instrumentem realizacji Strategii Województwa Cel realizacji Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016: Szeroko rozumiana poprawa jakości życia na wsi, zaspokajanie potrzeb społeczno-kulturalnych mieszkańców a także zidentyfikowanie i promowanie

Bardziej szczegółowo

SKRYPT nr 3 Zasady promowania zadań publicznych

SKRYPT nr 3 Zasady promowania zadań publicznych ABC dla III sektora: ZADANIA PUBLICZNE SKRYPT nr 3 Zasady promowania zadań publicznych Poradnik dla organizacji realizujących zadania publiczne finansowane i współfinansowane ze środków samorządów z terenu

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy i przedsięwzięcia w placówce medycznej. Jak pozyskać niezbędne fundusze? Elżbieta Brzozowska

Inicjatywy i przedsięwzięcia w placówce medycznej. Jak pozyskać niezbędne fundusze? Elżbieta Brzozowska Inicjatywy i przedsięwzięcia w placówce medycznej. Jak pozyskać niezbędne fundusze? Elżbieta Brzozowska PR jest bezpłatny PRowiec bez budżetu PRowiec rzecznik prasowy, ktoś, kto się tłumaczy, reaguje na

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr II. Wzór informacji z działań informacyjnych i promocyjnych. 1. Zrealizowane działania w zakresie informacji, promocji i szkoleń

Załącznik nr II. Wzór informacji z działań informacyjnych i promocyjnych. 1. Zrealizowane działania w zakresie informacji, promocji i szkoleń Załącznik nr II. Wzór informacji z działań informacyjnych i promocyjnych Nazwa programu: Okres sprawozdawczy: od 1 stycznia.. r. do 31 grudnia.. r. 1 Osoba do kontaktu: Imię i nazwisko: Instytucja: Numer

Bardziej szczegółowo

Alpejsko-Karpacki Most Współpracy

Alpejsko-Karpacki Most Współpracy Alpejsko-Karpacki Most Współpracy Szkolenie dotyczące zasad rozliczania projektu w ramach FPPRTE Przedsiębiorcy CZĘŚĆ I: INFORMACJA I PROMOCJA PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013 ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013 na 2013 rok sporządzony dla Samorządu Województwa Opolskiego Up. Ministra Rolni«>»w«i Ko%sv«)fu Wsi PODSEKRETARZ STANU 1. Cele Działań L zalczyk Cel główny ^.[A'U>if^

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego. Szczecin 19 czerwca 2009 rok

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego. Szczecin 19 czerwca 2009 rok Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Szczecin 19 czerwca 2009 rok 1. Identyfikacja i analiza moŝliwych do przeniesienia dobrych praktyk oraz przekazanie informacji na ich temat; 2. Przeniesienie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA I GMINY NEKLA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003

PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA I GMINY NEKLA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA I GMINY NEKLA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE,

Bardziej szczegółowo

Harmonogram konkursów na realizację zadań publicznych Województwa Dolnosląskiego w 2013 r. Termin ogłoszenia konkursu. Termin realizacji zadania

Harmonogram konkursów na realizację zadań publicznych Województwa Dolnosląskiego w 2013 r. Termin ogłoszenia konkursu. Termin realizacji zadania Harmonogram konkursów na realizację zadań publicznych Województwa Dolnosląskiego w 2013 r. Wydział odpowiedzialny Nazwa zadania priorytetowego/konkursu Aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych.

Bardziej szczegółowo

Harmonogram konkursów na realizację zadań publicznych Województwa Dolnosląskiego w 2013 r. Termin ogłoszenia konkursu

Harmonogram konkursów na realizację zadań publicznych Województwa Dolnosląskiego w 2013 r. Termin ogłoszenia konkursu Harmonogram konkursów na realizację zadań publicznych Województwa Dolnosląskiego w 2013 r. Wydział odpowiedzialny Nazwa zadania priorytetowego/konkursu Termin ogłoszenia konkursu Termin realizacji zadania

Bardziej szczegółowo

Wirtualne Biuro. Nowoczesne technologie w budowaniu relacji z mediami. Prosta i skuteczna komunikacja www.newslink.pl. Dystrybutor systemu:

Wirtualne Biuro. Nowoczesne technologie w budowaniu relacji z mediami. Prosta i skuteczna komunikacja www.newslink.pl. Dystrybutor systemu: Dystrybutor systemu: ul. Siemieńskiego 20, lok. 38 35-234 Rzeszów tel.: +48 692 079 870 fax.: +48 22 244 22 46 e-mail: www.altimedia.pl Nowoczesne technologie w budowaniu relacji z mediami Wirtualne Biuro

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne PROJEKT Załącznik nr 1 do Uchwały Nr /2011 z dnia marca 2011 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Powiatu Łęczyckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w roku 2011 Roczny Program

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO NA ROK 2013

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO NA ROK 2013 Załącznik do uchwały Nr 125/270/12 Zarządu Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 17 grudnia 2012 r. OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO NA ROK 2013

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 sporządzony dla Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA na 2015 rok 1.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 720/15 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 września 2015 r.

Uchwała Nr 720/15 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 września 2015 r. Uchwała Nr 720/15 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 września 2015 r. W sprawie: Przyjęcia Planu operacyjnego na lata 2014 2015 Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY POWIATU PSZCZYŃSKIEGO

UCHWAŁA NR... RADY POWIATU PSZCZYŃSKIEGO Projekt z dnia 23 listopada 2011 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY POWIATU PSZCZYŃSKIEGO z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie Programu Współpracy Powiatu Pszczyńskiego z Organizacjami Pozarządowymi

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 28 grudnia 2015 r. Poz. 5424 UCHWAŁA NR X/48/2015 RADY GMINY WOJSŁAWICE. z dnia 24 listopada 2015 r.

Lublin, dnia 28 grudnia 2015 r. Poz. 5424 UCHWAŁA NR X/48/2015 RADY GMINY WOJSŁAWICE. z dnia 24 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 28 grudnia 2015 r. Poz. 5424 UCHWAŁA NR X/48/2015 RADY GMINY WOJSŁAWICE z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy

Bardziej szczegółowo

1. CELE PROGRAMU WSPÓŁPRACY

1. CELE PROGRAMU WSPÓŁPRACY Wieloletni program współpracy Powiatu Tomaszowskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012-2015. Program współpracy Powiatu Tomaszowskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA HONOROWEGO PATRONATU STAROSTY POWIATU ŻARSKIEGO

REGULAMIN UDZIELANIA HONOROWEGO PATRONATU STAROSTY POWIATU ŻARSKIEGO REGULAMIN UDZIELANIA HONOROWEGO PATRONATU STAROSTY POWIATU ŻARSKIEGO Rozdział I Zakres przedsięwzięć możliwych do objęcia Patronatem Starosty Powiatu Żarskiego 1 1. Regulamin określa zasady obejmowania

Bardziej szczegółowo

KARTA STRATEGICZNA PROGRAMU

KARTA STRATEGICZNA PROGRAMU 151 KARTA STRATEGICZNA PROGRAMU Nazwa programu: Kulturalny Poznań nr programu: 7 Kontynuacja Planu Rozwoju Miasta Poznania Cele strategiczne: Zwiększenie znaczenia miasta jako ośrodka wiedzy, kultury,

Bardziej szczegółowo

Lokalne Organizacje Turystyczne czynnikiem aktywizacji i integracji społeczności lokalnych wokół turystyki. Nysa, 7 września 2012 r.

Lokalne Organizacje Turystyczne czynnikiem aktywizacji i integracji społeczności lokalnych wokół turystyki. Nysa, 7 września 2012 r. Lokalne Organizacje Turystyczne czynnikiem aktywizacji i integracji społeczności lokalnych wokół turystyki Nysa, 7 września 2012 r. Przyjazdy turystów do Polski Rok 2011 13 350 tys. (7%) Rok 2010 12 470

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 98/468/2016 ZARZĄDU POWIATU RACIBORSKIEGO. z dnia 27 września 2016 r.

UCHWAŁA NR 98/468/2016 ZARZĄDU POWIATU RACIBORSKIEGO. z dnia 27 września 2016 r. UCHWAŁA NR 98/468/2016 ZARZĄDU POWIATU RACIBORSKIEGO z dnia 27 września 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały dotyczącej Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Raciborzu Na podstawie art. 32 ust.

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMUNIKACYJNY. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

PLAN KOMUNIKACYJNY. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2008 1. Cele działań 1) poinformowanie ogółu społeczeństwa o Programie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr... Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia...2009 r. w sprawie: zmiany Statutu Wodzisławskiego Centrum Kultury

UCHWAŁA Nr... Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia...2009 r. w sprawie: zmiany Statutu Wodzisławskiego Centrum Kultury UCHWAŁA Nr... Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia...2009 r. w sprawie: zmiany Statutu Wodzisławskiego Centrum Kultury Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9, art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Powiatu Lublinieckiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2011. Rozdział I Postanowienia ogólne

Program współpracy Powiatu Lublinieckiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2011. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały nr Rady Powiatu w Lublińcu z dnia.2010 roku Program współpracy Powiatu Lublinieckiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2011 Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Podstawą Programu

Bardziej szczegółowo

OFERTA WSPÓŁPRACY ZE STOWARZYSZENIEM NA RZECZ ROZWOJU WSI SUCHY BÓR

OFERTA WSPÓŁPRACY ZE STOWARZYSZENIEM NA RZECZ ROZWOJU WSI SUCHY BÓR OFERTA WSPÓŁPRACY ZE STOWARZYSZENIEM NA RZECZ ROZWOJU WSI SUCHY BÓR ADRES: Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Suchy Bór ul. Szkolna 2 46-053 Suchy Bór, Polska TELEFON: Waldemar Pogrzeba - Prezes Zarządu:

Bardziej szczegółowo

Lokalna Grupa Działania Roztocze Tomaszowskie

Lokalna Grupa Działania Roztocze Tomaszowskie Lokalna Grupa Działania Roztocze Tomaszowskie Wizja rozwoju Lokalnej Grupy Działania: Roztocze Tomaszowskie zielona, gościnna i atrakcyjna dla turystów nadgraniczna kraina rozwijająca się w oparciu o swe

Bardziej szczegółowo

Promocja projektu. Kopiowanie, powielanie, wykorzystywanie oraz publikowanie prezentacji bez zgody autora są prawnie zabronione

Promocja projektu. Kopiowanie, powielanie, wykorzystywanie oraz publikowanie prezentacji bez zgody autora są prawnie zabronione Promocja projektu Magdalena Wites-Czerwińska specjalista ds. ewaluacji i promocji Kopiowanie, powielanie, wykorzystywanie oraz publikowanie prezentacji bez zgody autora są prawnie zabronione Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

ROWEREM I KAJAKIEM PO ZIEMI KOZIENICKIEJ Organizator Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach Diagnoza problemu i opis projektu Problem: Słabo rozwinięta baza rowerowo-wodna wodna w regionie Powiatu Kozienickiego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Leszna nr 35/2012

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Leszna nr 35/2012 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Leszna nr 35/2012 Wytyczne dla beneficjentów wsparcia ze strony Miasta Leszna w zakresie informacji i promocji Celem działań informacyjnych i promocyjnych

Bardziej szczegółowo

Jubileusz 10 lat. Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej

Jubileusz 10 lat. Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej Jubileusz 10 lat Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej Konferencja Prasowa 27 maja 2014 2000 System POT- ROT - LOT 2003 Wielkopolska Organizacja Turystyczna powstała jako 10. organizacja regionalna w

Bardziej szczegółowo

Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach. Strategia Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach na lata 2007-2014

Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach. Strategia Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach na lata 2007-2014 Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach Strategia Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach na lata 2007-2014 12 czerwca 2007 Misją Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach jest stworzenie

Bardziej szczegółowo

Działalność Lokalnej Organizacji Turystycznej Serce Kaszub Lokalna Organizacja Turystyczna

Działalność Lokalnej Organizacji Turystycznej Serce Kaszub Lokalna Organizacja Turystyczna Działalność Lokalnej Organizacji Turystycznej Serce Kaszub 2014 Lokalna Organizacja Turystyczna Rok 2014 był drugim pełnym rokiem działalności LOT Serce Kaszub. W roku 2014 przyjęto 7 nowych członków.

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN DZIAŁAŃ INFORMACYJNO- PROMOCYJNYCH

ROCZNY PLAN DZIAŁAŃ INFORMACYJNO- PROMOCYJNYCH ROCZNY PLAN DZIAŁAŃ INFORMACYJNO- PROMOCYJNYCH dla osi priorytetowej 4 Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 na rok 2011 sporządzony

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Warszawie

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Warszawie Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Warszawie Warszawa, dnia 24 listopada 2011 r. LWA-4101-21-03/2011 P/11/005 Pan Grzegorz Józef Benedykciński Burmistrz Grodziska Mazowieckiego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

1. Założenia ogólne: 2. Rodzaje działań promocyjnych i informacyjnych:

1. Założenia ogólne: 2. Rodzaje działań promocyjnych i informacyjnych: Załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Leszna nr 583/2015 Wytyczne dla beneficjentów wsparcia ze strony Miasta Leszna oraz organizatorów wydarzeń objętych honorowym patronatem Prezydenta Miasta

Bardziej szczegółowo

ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz

ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Działania promocyjne i informacyjne obowiązki beneficjentów Marcin Górecki Wydział Promocji, j, Informacji i Szkolenia Departament POIiŚ Ministerstwo Środowiska Informacja i promocja podstawy prawne Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Programu współpracy Gminy Ułęż z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016.

Programu współpracy Gminy Ułęż z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016. PROJEKT Programu współpracy Gminy Ułęż z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016. 1 Cel główny i cele szczegółowe współpracy 1. Cel główny i cele

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Dolina Noteci Załącznik nr 3d

Stowarzyszenie Dolina Noteci Załącznik nr 3d Stowarzyszenie Dolina Noteci Załącznik nr 3d Karta merytoryczna Oceny operacji według lokalnych kryteriów Działanie: Projekty Grantowe promocja turystyczna obszaru Cel ogólny Cel szczegółowy Przedsięwzięcie

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie technik Public Relations w jednostkach samorządu terytorialnego

Wykorzystanie technik Public Relations w jednostkach samorządu terytorialnego Wykorzystanie technik Public Relations w jednostkach samorządu terytorialnego Paweł Trochimiuk Prezes Partner of Promotion Warszawa, 20.11.2013r. Agenda Definicje Public Relations Rodzaje komunikacji Komunikacja

Bardziej szczegółowo

I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009

I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009 I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009 Strategią rozwoju nazywa się rozmaite sposoby oddziaływania w celu pobudzenia wzrostu gospodarczego Strategia rozwoju

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Powiatu Bialskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego na rok 2016

Program współpracy Powiatu Bialskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego na rok 2016 Załącznik nr 1 do uchwały Nr 120/2015 Zarządu Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 30 października 2015 r. Program współpracy Powiatu Bialskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A N R PROJEKT RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ

U C H W A Ł A N R PROJEKT RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ U C H W A Ł A N R. PROJEKT RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ Z DNIA.2014 R. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XXIII/135/08 Rady Miasta Hajnówka z dnia 30 grudnia 2008 r.

Załącznik do Uchwały Nr XXIII/135/08 Rady Miasta Hajnówka z dnia 30 grudnia 2008 r. Załącznik do Uchwały Nr XXIII/135/08 Rady Miasta Hajnówka z dnia 30 grudnia 2008 r. Program współpracy miasta Hajnówka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Spotkanie uczestników procesu tworzenia Sieci Najciekawszych Wsi. Malnia 17 styczeń 2017 r.

Spotkanie uczestników procesu tworzenia Sieci Najciekawszych Wsi. Malnia 17 styczeń 2017 r. Spotkanie uczestników procesu tworzenia Sieci Najciekawszych Wsi Malnia 17 styczeń 2017 r. Konsorcja pozwalają na zbudowanie marki Głównym narzędziem w zakresie rozwoju produktów turystyki wypoczynkowej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr...2015 (projekt) Rady Gminy Stare Juchy z dnia.. listopada 2015r.

UCHWAŁA Nr...2015 (projekt) Rady Gminy Stare Juchy z dnia.. listopada 2015r. UCHWAŁA Nr...2015 (projekt) Rady Gminy Stare Juchy z dnia.. listopada 2015r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Stare Juchy z sektorem pozarządowym w zakresie działalności pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XXIV/285/12 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 30 marca 2012 r.

Załącznik do Uchwały Nr XXIV/285/12 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 30 marca 2012 r. Załącznik do Uchwały Nr XXIV/285/12 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 30 marca 2012 r. PROGRAM WSPÓŁPRACY Miasta Pabianice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.

Bardziej szczegółowo

Plan działań informacyjno-promocyjnych w 2005 roku

Plan działań informacyjno-promocyjnych w 2005 roku Plan działań informacyjno-promocyjnych w 2005 roku Regionalnego Punktu Kontaktowego Województwa Opolskiego dla Programu Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A Czechy Polska Opracowała: Mira Kaliszczak

Bardziej szczegółowo

Plan komunikacji dla LGD POJEZIERZE RAZEM:

Plan komunikacji dla LGD POJEZIERZE RAZEM: Plan komunikacji dla LGD POJEZIERZE RAZEM: Plan komunikacji jest opisem celów, działań komunikacyjnych i środków przekazu (narzędzi) używanych w celu przekazywania informacji na linii LGD - społeczności

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/../2016 RADY POWIATU W ŻNINIE z dnia 28 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XV/../2016 RADY POWIATU W ŻNINIE z dnia 28 grudnia 2016 r. UCHWAŁA NR XV/../2016 RADY POWIATU W ŻNINIE z dnia 28 grudnia 2016 r. Projekt w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu w Żninie na 2017 rok Na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

8. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Turystyki i Promocji Gminy.

8. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Turystyki i Promocji Gminy. ZARZĄDZENIE NR 212/2015 BURMISTRZA ŻNINA z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie obejmowania imprez i wydarzeń patronatem Burmistrza Żnina Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania Patronatu Honorowego Starosty Nyskiego. Rozdział 1. Zasady obejmowania Patronatem Honorowym Starosty Nyskiego

Regulamin przyznawania Patronatu Honorowego Starosty Nyskiego. Rozdział 1. Zasady obejmowania Patronatem Honorowym Starosty Nyskiego Regulamin przyznawania Patronatu Honorowego Starosty Nyskiego Rozdział 1 Zasady obejmowania Patronatem Honorowym Starosty Nyskiego 1. 1. Regulamin określa zasady przyznawania Patronatu Honorowego Starosty

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY ZALESIE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2015 ROK

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY ZALESIE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2015 ROK PROJEKT ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY ZALESIE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2015 ROK I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Współpraca jednostek

Bardziej szczegółowo

Wytyczne w sprawie informacji i promocji dla

Wytyczne w sprawie informacji i promocji dla Wytyczne w sprawie informacji i promocji dla Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Spis treści 1. Wstęp...3 2. Ogólne działania informacyjno-promocyjne Programu Współpracy...3 3. Działania informacyjno-promocyjne

Bardziej szczegółowo