N r 7 ( ) l i p e c I S S N w w w. o h p. p l

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "N r 7 ( 1 5 1 ) l i p e c 2 0 0 8 I S S N 1 4 2 7-3 6 0 8 w w w. o h p. p l"

Transkrypt

1 N r 7 ( ) l i p e c I S S N w w w. o h p. p l Fot. Anna Szymańska Uczestniczki z Filii w Jabłonce CKiW OHP w Szczawnicy/Jabłonce wraz z opiekunem Tomaszem Czerwieniem przed Bazyliką Jasnogórską. Czyt. str. 3 XVI Ogólnopolska Pielgrzymka OHP na Jasną Górę str. 3 Finał Konkursu Papieskiego w Wadowicach str. 7 Prezentacje Artystyczne Leszno 2008 str. 8 Twoja kariera w Twoich rękach str. 9 VI Ogólnopolska Spartakiada Młodzieży OHP, Młodzieży Niepełnosprawnej oraz Ludowych Zespołów Sportowych str. 14 Zakończyliśmy rok szkolny 2007/2008 str. 16 1

2 Krótko 25 kwietnia 2008 r. Komendant Główny OHP odwołał ze stanowiska Wojewódzkiego Komendanta OHP w Krakowie Pana Józefa Gawrona, powołując na to stanowisko Panią Jolantę Zajączkowską. 25 kwietnia 2008 r. Komendant Główny OHP odwołał ze stanowiska Wojewódzkiego Komendanta OHP w Łodzi Pana Grzegorza Świątnickiego oraz jego zastępcę Pana Piotra Woldana. Nowym Wojewódzkim Komendantem OHP w Łodzi został Grzegorz Kozłowski, a jego zastępcą Andrzej Orzeł. 25 kwietnia 2008 r. Komendant Główny OHP odwołał ze stanowiska zastępcy Wojewódzkiego Komendanta OHP w Kielcach Panią Halinę Ceborską i powołał na to stanowisko Pana Edwarda Rożka. 29 kwietnia Komendant Główny OHP odwołał ze stanowiska Wojewódzkiego Komendanta OHP w Toruniu Pana Norberta Janca oraz jego zastępcę Pana Marka Sławińskiego. Nowym Wojewódzkim Komendantem OHP w Toruniu został Pan Paweł Kiszka, a jego zastępcą Pan Paweł Klimaszyk. 30 kwietnia Komendant Główny OHP odwołał ze stanowiska Wojewódzkiego Komendanta OHP w Białymstoku Panią Annę Agnieszkę Cwalińską, powołując na to stanowisko Pana Wieńczysława Andrzeja Targa. 30 kwietnia Komendant Główny OHP odwołał ze stanowiska Wojewódzkiego Komendanta OHP w Łodzi Pana Grzegorza Kozłowskiego. 6 maja Komendant Główny OHP odwołał ze stanowiska zastępcy Wojewódzkiego Komendanta OHP w Białymstoku Pana Kazimierza Dudę. 7 maja Komendant Główny OHP powołał na stanowisko Wojewódzkiego Komendanta OHP w Łodzi Pana Antoniego Urbanka. 7 maja Komendant Główny OHP powołał na stanowisko zastępcy Wojewódzkiego Komendanta OHP w Olsztynie Pana Piotra Płoskiego. 30 maja Komendant Główny OHP odwołał ze stanowiska Wojewódzkiego Komendanta OHP w Rzeszowie Pana Roberta Kaczmarskiego oraz jego zastępcę Pana Jacka Kozioła, powołując jednocześnie na stanowisko Wojewódzkiego Komendanta OHP w Rzeszowie Pana Mariusza Krzysztofa Szewczyka. 1 czerwca na stanowisko zastępcy Wojewódzkiego Komendanta OHP w Zielonej Górze został powołany Pan Jan Wiśniewski. Krajewski spotkali się z samorządowcami powiatu łomżyńskiego, wśród których wielu współpracuje z łomżyńskim Centrum w zakresie aktywizacji zawodowej i edukacyjnej na rzecz młodych ludzi w swoich środowiskach. Wojewódzki Komendant poinformował samorządowców o aktualnych formach działalności PWK OHP, m.in. w zakresie realizowanych kursów, szkoleń zawodowych, projektów wpółfinansowanych ze środków EFS, w tym realizowanego projektu Szkolenie Praktyka Zatrudnienie Rozwój, podziękował za tak bardzo potrzebne dziś wsparcie i wyraził nadzieję, że dotychczasowe formy współdziałania na rzecz młodych ludzi będą kontynuowane i poszerzone o nowe potrzeby łomżyńskiego i podlaskiego rynku pracy. Henryk Krajewski Podlaska WK OHP Fot. Starostwo Powiatowe w Łomży PRZED POROZUMIENIEM O WSPÓŁPRACY 5 czerwca w Zielonej Górze miały miejsce rozmowy między kierownictwem Lubuskiej WK OHP a przedstawicielami z Cottbus. Z ramienia LWK w spotkaniu uczestniczyli: Wojewódzka Komendant OHP Anna Urbaniak, jej zastępca Jan Wiśniewski, dyrektor operacyjny Ryszard Kozakiewicz oraz specjali- DELEGACJA IB W WARSZAWIE 21 maja w Komendzie Głównej OHP odbyło się spotkanie kierownictwa KG z przedstawicielami Internationaler Bund. Ze strony polskiej wzięli w nim udział m.in. Komendant Główny OHP Jerzy Mormul, jego zastępca Marian Najdychor, Spotkanie kierownictwa KG z przedstawicielami Internationaler Bund. Od lewej: kierownik projektu Udo Hinze, członek Zarządu IB Silvia Schott i koordynator Projektu IB-Polska Elżbieta Głowacka-Adamek. dyrektor CKiW w Tarnowie Antoni Góral, dyrektor Biura Programów Europejskich i Współpracy Międzynarodowej Dariusz Gatner i wicedyrektor tego Biura Robert Stawski. Ze strony IB - członek Zarządu Silvia Schott, kierownik projektu Udo Hinze i koordynator Projektu IB-Polska Elżbieta Głowacka-Adamek. Tematem rozmów były różne aspekty bieżącej współpracy oraz działalność CKiW w Tarnowie/Gródku nad Dunajcem. SPOTKANIE Z SAMORZĄDOWCAMI 4 czerwca w trakcie XVII Sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego, Komendant Podlaskiej WK OHP w Białymstoku Wieńczysław Andrzej Targ i dyrektor CEiPM OHP w Łomży Henryk Stanisław W górnym rzędzie drugi od lewej: Burmistrz Miasta i Gminy Nowogród Józef Piątek, czwarty wójt Gminy Wizna Zbigniew Sokołowski, piąty Przewodniczący Pady Powiatu Stefan Popiołek, siódmy dyrektor CEiPM Henryk Krajewski, jedenasty Komendant Wieńczysław Andrzej Targ. Od prawej Wicestarosta Łomżyński Marek Dworakowski, trzeci Wójt Gminy Łomża Jacek Nowakowski, w pierwszym rzędzie trzeci od prawej Starosta Łomżyński Krzysztof Kozicki oraz zespoły śpiewacze i taneczne wyróżnione na spotkaniu za działalność w upowszechnianiu kultury. W trakcie spotkania dopracowano m.in. szczegóły projektów, które odbędą się w ramach programu Młodzież w działaniu. sta ds. wymiany międzynarodowej Dawid Chodziński. W skład delegacji niemieckiej weszli: kierownik Międzynarodowej Akademii Gospodarczej Kerstin Philip, Estera Lindner Kuhlmann z Polsko-Niemieckiego Centrum Innowacji i Technologii oraz Friedrich Erbe ze stowarzyszenia Bildungsprojekt Cottbus e.v. Celem rozmów było uzgodnienie ostatecznej wersji porozumienia o współpracy pomiędzy Lubuską WK OHP a organizacjami partnerskim z Cottbus. Poza tym zostały ustalone szczegóły już zaplanowanych projektów w ramach programu Młodzież w działaniu. Wizyta gości z Niemiec zakończyła się zaproszeniem kierownictwa Lubuskiej WK OHP do Cottbus. Dawid Chodziński Lubuska WK OHP Wydawca: Komenda Główna Ochotniczych Hufców Pracy Warszawa ul. Kolejowa 19/21 tel. (22) , fax Redakcja: Anna Szymańska, Anna Wiśniewska, Katarzyna Brzezińska tel. (22) DTP, druk: CLASSICS Sp. z o.o. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i adiustacji nadesłanych tekstów oraz ich tytułów. Nie zwracamy materiałów nie zamówionych. Biuletyn wydawany jest ze środków finansowych wypracowanych przez Gospodarstwo Pomocnicze KG OHP w Dobieszkowie. 2

3 XVI OGÓLNOPOLSKA PIELGRZYMKA OHP NA JASNĄ GÓRĘ 8 czerwca w Częstochowie zakończyła się XVI Ogólnopolska Pielgrzymka Młodzieży i Kadry OHP pod hasłem Bądźcie uczniami Chrystusa, odbywająca się w szczególnym czasie roku jubileuszu 50-lecia Ochotniczych Hufców Pracy. Na zakończenie Mszy św. dyrektor Centrum Kształcenia i Wychowania w Dobieszkowie Leona Winczewska odczytała Akt Zawierzenia Ochotniczych Hufców Pracy. Wieczorem tego samego dnia w Złotym Potoku, miejscu zakwaterowania uczestników pielgrzymki, Komendant Główny OHP Jerzy Mormul odznaczył Honorowymi Odznakami OHP najbardziej zasłużonych dla organizacji pielgrzymek na Jasną Górę dyrektora Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Częstochowie Mirosława Gajdę, jego zastępczynię Halinę Pierzyńską, wychowawcę z HP w Częstochowie Stanisława Stefaniaka, st. wychowawcę z ŚHP w Myszkowie Marka Wojtasika. Honorowe Odznaki OHP otrzymali także inni pracownicy częstochowskiego CEiPM: doradca zawodowy w MCIZ Zbigniew Garski, wychowawca w HP Zdzisław Grabny, lider Klubu Pracy Jolanta Pawlik. Uhonorowano również cennymi nagrodami laureatów Konkursu na kartę wielkanocną, które wręczali ks. prałat Jarosław Sroka oraz Aneta Noszczyk z Krajowego Duszpasterstwa OHP. Po części oficjalnej wystąpił na scenie Zespół Oazowy MISJO, a koncert poprowadził Duszpasterz Śląskiej WK OHP ks. Jacek Gancarek. W konkursie piosenki religijnej zwyciężyła Ania Grzybacz z CKiW w Szczawnicy/Jabłonce (Oddział w Jabłonce). W drugim dniu pielgrzymki w Filharmonii Częstochowskiej odbył się uroczysty koncert z okazji 50 rocznicy powstania OHP. Na spotkanie, oprócz Komendanta Głównego OHP Jerzego Mormula, jego zastępców Mariana Najdychora i Wojciecha Szewczyka, kadry i młodzieży, przybyli goście, m.in.: posłowie Krzysztof Matyjaszczyk i Grzegorz Sztolcman, dyrektor Biura Senatora Czesława Ryszki Bożena Strzelecka-Kłopot, dyrektor Gabinetu I Wicewojewody Śląskiego Anna Socha, zastępca Prezydenta Miasta Częstochowy Zdzisław Ludwin, Burmistrz Miasta Lubliniec Edward Maniura, Burmistrz Miasta Myszków Janusz Romaniuk, Przewodniczący Rady Miejskiej w Jaworznie Janusz Ciołczyk, Przewodniczący Rady Zatrudnienia Jacek Kwiatkowski. Przemarsz Aleją Najświętszej Maryi Panny do Bazyliki Jasnogórskiej. W pierwszym szeregu od prawej dyrektor CKiW w Oleśnicy Rafał Kubacki, Komendant Główny OHP Jerzy Mormul, Wojewódzki Komendant Dolnośląskiej WK OHP Piotr Olchówka. Za nimi od prawej z-ca Wojewódzkiego Komendanta OHP Pomorskiej WK OHP Jarosław Gołąbek i Wojewódzki Komendant Śląskiej WK OHP Mariusz Pawelec. Wzięło w niej udział niemal tysiąc sto osób z całego kraju, w tym duszpasterze wojewódzcy OHP oraz kierownictwo Komendy Głównej z Komendantem Głównym OHP Jerzym Mormulem na czele i jego dwoma zastępcami Marianem Najdychorem i Wojciechem Szewczykiem. Zaproszenie do udziału w pielgrzymce przyjęły także posłanki: Jadwiga Wiśniewska i Maria Zuba. W Archikatedrze Częstochowskiej pielgrzymujących powitał, inaugurując pielgrzymkę, Krajowy Duszpasterz OHP ks. prałat Jarosław Sroka, który poprowadził następnie nabożeństwo pokutne. Duszpasterze wojewódzcy przyjmowali od uczestników pielgrzymki spowiedź świętą. Przemarsz Alejami Najświętszej Maryi Panny potrwał około godziny. Młodzież w kolorowych koszulkach, chustach, czapeczkach, z flagami polskimi i OHP, przy wtórze pieśni religijnych dotarła na szczyt Jasnogórski prowadzona przez ks. prałata Jarosława Srokę. Tutaj, w Bazylice Jasnogórskiej powitał przybył podprzeor Jasnej Góry o. Mieczysław Polak, który apelował do pielgrzymów: Proście Maryję, tak jak potraficie, może cicho, niezręcznie, proście, aby wam pomogła w waszym młodym życiu i życzył, aby ta pielgrzymka do tronu Jasnogórskiej Pani była dla każdego owocna. Mszy św. w intencji Ochotniczych Hufców Pracy przewodniczył Biskup Diecezjalny Arcybiskup Stanisław Nowak Metropolita Częstochowski. Koncelebrowali ją ks. prałat Jarosław Sroka oraz Duszpasterz Dolnośląskiej WK OHP kanonik gremialny wrocławskiej kapituły katedralnej prof. dr hab. Józef Pater, jak również pozostali duszpasterze Wojewódzkich Komend OHP. Arcybiskup Stanisław Nowak mówił w swojej homilii między innymi o etosie pracy, wspominając ciężko pracującego fizycznie w czasie wojny w zakładach chemicznych Solvay, kamieniołomie w Zakrzówku, a potem w oczyszczalni sody w Borku Fałęckim Karola Wojtyłę, późniejszego Jana Pawła II. Metropolita przywołał również słowa poety Cypriana Kamila Norwida, który uważał, że praca jest obowiązkiem każdego człowieka: Praca na to jest, by się zmartwychwstało. Abp Stanisław Nowak życzył młodym uczestnikom pielgrzymki OHP, aby umieli czerpać radość z pracy, która zbliża do Boga. Komendant Główny Ochotniczych Hufców Pracy Z okazji 50 rocznicy powstania Ochotniczych Hufców Pracy pragnę wyrazić swój wielki szacunek oraz szczere uznanie wszystkim Pracownikom OHP. To dzięki Państwa pracy i wyjątkowemu zaangażowaniu dziesiątki tysięcy młodych ludzi odnalazło swoje miejsce w życiu i miało ułatwiony start w dorosłość. Gorąco dziękuję, także naszym sprzymierzeńcom, za dotychczasowe działania i ich szczególne efekty, za wykorzystanie szansy, jaką dała nam historia. Pracować z młodymi ludźmi to znaczy podjąć ogromną odpowiedzialność. Tym większa więc radość i satysfakcja z udanych życiorysów naszych wychowanków, z ich sukcesów i osiągnięć. Dotychczasowe dokonania OHP, misja, którą niosą tysiącom dziewcząt i chłopców, by uwierzyli, że można godnie żyć, budować swoją przyszłość opierając ją na wiedzy, fachowości, rzetelności i odpowiedzialności pozwalają mieć przekonanie, że w ciągu następnych pięćdziesięciu lat, w które właśnie OHP wkraczają, będą nadal znaczącym instrumentem Państwa w dotychczasowych obszarach wsparcia części młodych Polaków. Życzę z okazji Jubileuszu 50-lecia OHP dalszych sukcesów w pracy dla kraju i polskiej młodzieży. Życzę także pomyślności w życiu osobistym. Wierzę, że Wasze indywidualne sukcesy, zarówno osobiste, jak i zawodowe, związane będą ściśle z sukcesami OHP. Warszawa, 13 czerwca 2008 roku Jerzy Mormul Homilię wygłasza Metropolita Częstochowski Arcybiskup Stanisław Nowak. W głębi po prawej Duszpasterz Dolnośląskiej WK OHP ks. Józef Pater. Wejście pielgrzymów do Bazyliki na Jasnej Górze. Zaproszenie do wzięcia udziału w Pielgrzymce OHP przyjęły m.in. posłanki Jadwiga Wiśniewska i Maria Zuba (druga i trzecia od prawej). 3

4 Spotkanie po Mszy św. Od lewej: dyrektor CKiW w Dobieszkowie Leona Winczewska-Wróbel, zastępca Komendanta Głównego OHP Wojciech Szewczyk, Krajowy Duszpasterz OHP ks. prałat Jarosław Sroka, Duszpasterz Łódzkiej WK OHP ks. Mirosław Marczak, Duszpasterz Śląskiej WK OHP ks. Jacek Gancarek, dyrektor CEiPM w Częstochowie Mirosław Gajda oraz Duszpasterz Podkarpackiej WK OHP ks. Wiesław Bednarz. Zwyciężczyni konkursu piosenki religijnej Ania Grzybacz z CKiW w Szczawnicy/Jabłonce (Oddział w Jabłonce). W tym roku na przybyłych czekała miła niespodzianka: jadalnia w Złotym Potoku otrzymała dzięki staraniom organizatorów, w tym ks. prałata Jarosława Sroki, solidne zadaszenie chroniące przed deszczem i słońcem. Komendant Główny OHP Jerzy Mormul wręcza Honorowe Odznaki OHP wieloletnim organizatorom pielgrzymek na Jasną Górę. Od prawej: Marek Wojtasik, Stanisław Stefaniak, Halina Pierzyńska oraz (częściowo zasłonięty) Mirosław Gajda. Koncert na błoniach w Złotym Potoku. Część oficjalną koncertu rozpoczęło wystąpienie Komendanta Głównego OHP, który nawiązując do powstania OHP i tradycji Junackich Hufców Pracy, podkreślił wyjątkową rolę Ochotniczych Hufców Pracy, jako jednostki państwowej, w wychowaniu młodego pokolenia. Przypomniał ich dokonania i nakreślił dalsze perspektywy działalności. Zostały odczytane listy gratulacyjne od senatora Czesława Ryszki i I Wicewojewody Śląskiego Stanisława Dąbrowy. Następnie Komendant Główny OHP Jerzy Mormul wręczył, przyznane przez Ministra Edukacji Narodowej, Medale Komisji Edukacji Narodowej: komendantowi Hufca Pracy w Tarnobrzegu Jerzemu Buczkowi, komendantce Środowiskowego Hufca Pracy w Łomży Grażynie Dembek, komendantce Hufca Pracy w Jaworznie Ewie Latko, pedagog wojewódzkiej w Lubelskiej WK OHP Marii Letkiewicz, wychowawcy Hufca Pracy w Pińczowie Jerzemu Łaganowskiemu, pedagog OSiW w Grudziądzu Joannie Nagórskiej, komendantowi Środowiskowego Sala Filharmonii Częstochowskiej przed uroczystościami z okazji 50-lecia OHP. Od lewej: z-ca Komendanta Głównego OHP Marian Najdychor, Komendant Główny OHP Jerzy Mormul, poseł Krzysztof Matyjaszczyk, poseł Grzegorz Sztolcman, Przewodniczący Rady Miejskiej w Jaworznie Janusz Ciołczyk, Burmistrz Miasta Lubliniec Edward Maniura. Hufca Pracy w Kaliszu Mirosławowi Nagórnemu, psycholog z OSiW w Radzyniu Podlaskim Joannie Niewęgłowskiej, komendantowi Środowiskowego Hufca Pracy w Zwoleniu Janowi Grzegorzowi Nowakowskiemu, st. wychowawcy w Środowiskowym Hufcu Pracy w Zielonej Górze Grażynie Pikosz, kierowniczce OSiW w Starachowicach Lucynie Prokop, pedagogowi wojewódzkiemu w Opolskiej WK OHP Piotrowi Sabramowiczowi, komendantce Hufca Pracy w Ełku Agnieszce Sadowskiej, komendantowi Hufca Pracy w Puławach Ryszardowi Stępniowi, komendantce Hufca Pracy w Bielawie Zofii Studnickiej, komendantce Hufca Pracy w Wałbrzychu Urszuli Walencik. Medal Komisji Edukacji Narodowej to odznaczenie resortowe nadawane za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania przez Ministra Edukacji Narodowej. Patronuje mu Komisja Edukacji Narodowej pierwszy w Polsce i Europie centralny organ władzy oświatowej, powołany przez Sejm 14 października 1773 roku na wniosek króla Stanisława Poniatowskiego. Odznaczenie to jest nadawane nauczycielom i innym osobom za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania, w szczególności w zakresie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, twórczości dla dzieci i młodzieży oraz kształcenia i doskonalenia nauczycieli. 4

5 Odznaczeni Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Komendant Główny OHP Jerzy Mormul dekoruje komendantkę ŚHP w Łomży Grażynę Dembek. Po jej lewej stronie częściowo zasłonięty Jerzy Buczek. Od lewej: Grażyna Pikosz, Jan Grzegorz Nowakowski, Joanna Niewęgłowska, Mirosław Nagórny, Joanna Nagórska, Jerzy Łaganowski, Maria Letkiewicz, Ewa Latko. Od lewej: dyrektor Gabinetu I Wicewojewody Śląskiego Anna Socha, Burmistrz Miasta Myszków Janusz Romaniuk, zastępca Prezydenta Miasta Cęstochowa Zdzisław Ludwin oraz ks. prałat Jarosław Sroka. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznał odznaki honorowe Zasłużony dla Kultury Polskiej Joannie Pindelskiej (pierwsza z prawej) i Stanisławowi Podymskiemu. Dyplomy Ministra otrzymali: od lewej Szymon Urbaniak, Urszula Ozga i Jolanta Król. Komendant Główny OHP przyznał z okazji jubileuszu OHP Honorowe Odznaki OHP. Na zdjęciu niektórzy odznaczeni. Kolejni odznaczeni to osoby wyróżnione odznaką honorową Zasłużony dla Kultury Polskiej : komendantka Środowiskowego Hufca Pracy w Warszawie Jadwiga Pindelska oraz dyrektor Europejskiego Centrum Kształcenia i Wychowania w Roskoszy Stanisław Podymski. Dyplomy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego odebrali także: pedagog wojewódzka w Małopolskiej WK OHP Jolanta Król, komendantka Hufca Pracy w Mińsku Mazowieckim Urszula Ozga i komendant Hufca Pracy w Wieluniu Szymon Urbaniak. Odznaczenia i dyplomy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznawane są w uznaniu zasług dla rozwoju kultury polskiej, w tym przypadku w uznaniu wkładu wyróżnionych osób w upowszechnianie kultury w OHP. Honorowe Odznaki OHP wręczał Komendant Główny OHP, który przyznał je: kierownikowi OSiW w Mrągowie Tadeuszowi Gorzkiemu, st. wychowawcy Środowiskowego Hufca Pracy w Myszkowie Jadwidze Górskiej, wychowawcy w CKiW w Tarnowie (oddział w Gródku n. Dunajcem) Janowi Jaroszkowi, st. wychowawcy w Środowiskowym Hufcu Pracy w Brzegu Halinie Lau, emerytowanej pracowniczce Kujawsko-Pomorskiej WK OHP Urszuli Maternickiej, komendantowi Hufca Pracy w Dębicy Krzysztofowi Mieli, wychowawcy Środowiskowego Hufca Pracy w Ostrołęce Urszuli Niedźwieckiej, kierowniczce działu nauki i zawodu Gospodarstwa Pomocniczego w CKiW w Pleszewie Żanecie Pawlak, wychowawcy Środowiskowego Hufca Pracy w Krośnie Odrzańskim Marii Piter, komendantce Hufca Pracy w Biłgoraju Teresie Puźniak, st. wychowawcy w Środowiskowym Hufcu Pracy w Łomży Grażynie Różańskiej, st. wychowawcy w CKiW w Tarnowie Bogusławowi Sikorze, pedagog w Środowiskowym Hufcu Pracy w Jaworznie Zenobii Sosin, komendantowi Hufca Pracy w Krośnie Bogusławowi Stachyrakowi, pedagog OSiW w Trzebini Edycie Wentrys, st. wychowawcy w Środowiskowym Hufcu Pracy w Żywcu Bożenie Zając, wychowawcy w OSiW w Pasłęku Ryszardowi Zawistowskiemu, wychowawcy w Środowiskowym Hufcu Pracy w Bydgoszczy Elżbiecie Zielińskiej. W roku jubileuszu 50-lecia powstania OHP Honorowe Odznaki OHP przyznano najlepszym komendantom, wychowawcom i pedagogom w szczególny sposób zaangażowanych w pracę z młodzieżą i wyróżniających się innowacyjnością stosowanych metod i form. Na zakończenie tej części uroczystości zabrał głos Krajowy Duszpasterz OHP ks. prałat Jarosław Sroka dziękując kadrze i młodzieży za udział w pielgrzymce, która w tym roku była szczególnym świętem Ochotniczych Hufców Pracy. Ksiądz prałat życzył młodzieży, aby miała odwagę pracować nad sobą. Bo to, jak zawsze nauczał Jan Paweł II, najważniejsza praca. Kadrze zaś życzył Duszpasterz cierpliwości i wytrwałości i tego, aby umiała w odpowiednim momencie podać młodzieży rękę. Nie zabrakło także podziękowań za dobrze układającą się współpracę jednostek OHP z Kościołem. W części artystycznej wystąpił Reprezentacyjny Artystyczny Zespół Wojska Polskiego z programem historycznym, którego występy zostały przyjęte owacją na stojąco. Tekst i zdjęcia: Anna Szymańska Uroczystość zakończono wspaniałym koncertem w wykonaniu Reprezentacyjnego Artystycznego Zespołu Wojska Polskiego, którego występ przyjęto burzliwymi oklaskami. Akt Zawierzenia Ochotniczych Hufców Pracy Wielka Boga Człowieka Matko! Bogurodzico Dziewico, Bogiem sławiona Maryjo! Dzisiaj przed Tobą staje młodzież, wychowawcy i kierownictwo Ochotniczych Hufców Pracy, zgromadzeni na swojej Pielgrzymce do Twojego Tronu. Stajemy przed Tobą Matko, oddając w Twoje ręce pięćdziesiąt lat działalności Ochotniczych Hufców Pracy, prosząc abyśmy pracując z młodzieżą, nadal kierowali się w codziennej pracy wartościami chrześcijańskimi, służyli Bogu i Ojczyźnie. Modlimy się Matko, aby każdy miał pracę i chleb codzienny. Chroń nas od wypadków i nieszczęść. Maryjo w Twoje dłonie składamy nasze losy. Z ufnością wołamy do Ciebie o ratunek. Ześlij nam światło, ukaż drogę wyjścia z niebezpieczeństw i trudności. Daj nam jedność, ducha miłości, prawdy i wzajemnego zrozumienia, abyśmy zwyciężając wszelkie trudności i różnice poglądów, zdołali ocalić dobro Ojczyzny. Udziel nam głębokiej i prawdziwej odnowy ducha Narodu, aby każdy z nas podjął trud osobistej przemiany życia, włączając się w wielkie dzieło odrodzenia Ojczyzny. U Ciebie matko uczymy się życia, chcemy jak Ty słuchać Twojego syna Jezusa Chrystusa i stawać się Jego uczniami. Papież Benedykt XVI w orędziu na XXIII światowy Dzień Młodzieży napisał: Wielu młodych patrzy na swoje życie z obawą i zadaje sobie wiele pytań co do swojej przyszłości. Zaniepokojeni pytają: jak odnaleźć się w świecie naznaczonym licznymi i ciężkimi niesprawiedliwościami i cierpieniem? Jak odnieść się do egoizmu i przemocy? Jak nadać życiu pełny sens? Jak przyczynić się do tego, aby owoce Ducha: miłość, radość, pokój, cierpienie, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie, stały się naszym udziałem. Dlatego my dzisiaj przychodzimy do Ciebie Maryjo jako Rodzina Ochotniczych Hufców Pracy, by u Twojego tronu rozważać prawdę o Duchu mocy i świadectwa, który daje nam odwagę, by żyć Ewangelią i stawać się uczniami Chrystusa. Maryjo, z Twoją pomocą chcemy trwać na drodze do poznania autentycznych wartości, mających swą pełnię w Chrystusie. To w Nim kryje się sekret prawdziwej wolności. Za Twoim wstawiennictwem chcemy ujrzeć Jego prawdziwe Oblicze. Niech poprzez to pielgrzymowanie do Twego tronu młodzież Ochotniczych Hufców Pracy stanie się prawdziwymi uczniami Chrystusa. Amen 5

6 TU WSZYSTKO SIĘ ZACZĘŁO 17 czerwca 2008 roku z okazji 50 rocznicy powstania Ochotniczych Hufców Pracy spotkali się w Majdanie k. Cisnej przy obelisku upamiętniającym uczestników pierwszych hufców pracy zaproszeni goście, kadra wychowawcza oraz uczestnicy i absolwenci z Podkarpackiej Wojewódzkiej Komendy OHP. Na uroczystości przybył Komendant Główny OHP Jerzy Mormul. Honorowy Patronat nad obchodami 50-lecia OHP w województwie podkarpackim objęła Poseł Elżbieta Łukacijewska. Posterunek Honorowy przy obelisku. Komendant Główny OHP wręcza Honorową Odznakę OHP Staroście Leskiemu Markowi Scelinie. Od lewej: Przedstawiciel 21 Brygady Strzelców Podhalańskich Robert Matysek, członek Rady Fundacji Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej Stanisława Kobus, przedstawiciel Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych Nadleśnictwo Cisna nadleśniczy Grzegorz Łukacijewski, Wojewódzki Komendant OHP Mariusz Szewczyk, Komendant Główny OHP Jerzy Mormul, z-ca Burmistrza Ustrzyk Dolnych Jacek Przybyła, Wicestarosta Bieszczadzki Zygmunt Krasowski, z-ca Burmistrza Leska Barbara Krasulak, Wójt Gminy Cisna Renata Szczepańska, przedstawiciel Podkarpackiej Wojewódzkiej Komendy Policji w Rzeszowie Wiesław Korczykowski. Przemawia Starosta Leski Marek Scelina. Majdan, miejscowość położona w Bieszczadach, to szczególne miejsce z punktu widzenia bogatej historii Ochotniczych Hufców Pracy można powiedzieć, że tu wszystko się zaczęło. Właśnie w Bieszczadach powstały pierwsze hufce pracy, które początkowo zgromadziły w swoich szeregach 1200 junaków pracujących przy budowie drogi i kolei wąskotorowej na trasie Rzepedź Moczarne. Zaproszenie do udziału w spotkaniu w Majdanie przyjęli m.in.: Starosta Powiatu Leskiego Marek Scelina, Wójt Gminy Cisna Renata Szczepańska, Wicesta- Złożenie wiązanek kwiatów przez delegacje kadry i młodzieży z Podkarpackiej WKOHP. Duszpasterz Podkarpackiej WK ksiądz Wiesław Bednarz w trakcie modlitwy, na drugim planie od lewej: z-ca Burmistrza Ustrzyk Dolnych Jacek Przybyła, Wojewódzki Komendant OHP Mariusz Szewczyk, Komendant Główny OHP Jerzy Mormul, Starosta Leski Marek Scelina. Wystąpienie Komendanta Głównego OHP Jerzego Mormula. rosta Powiatu Bieszczadzkiego Zygmunt Krasowski, Zastępca Burmistrza Leska Barbara Krasulak, zastępca Burmistrza Ustrzyk Dolnych Jacek Przybyła, a także wielu innych przedstawicieli władz samorządowych, instytucji rynku pracy, szkół, policji, wojska oraz pracodawców z całego województwa. Uroczystość uświetniła swoim udziałem Kompania Honorowa 21 Brygady Strzelców Podhalańskich w Rzeszowie. Zgromadzeni wysłuchali Hymnu Państwowego, w trakcie którego poczet uczestników dokonał wciągnięcia flagi państwowej na maszt. W tej podniosłej atmosferze Wojewódzki Komendant OHP Mariusz Szewczyk przywitał wszystkich przybyłych i przybliżył zgromadzonym bogatą historię Ochotniczych Hufców Pracy, szczególnie na Podkarpaciu. Komendant Główny OHP Jerzy Mormul przekazał serdeczne życzenia kadrze i młodzieży, podziękował gościom za uświetnienie swoją obecnością uroczystości oraz udzielane wsparcie, dzięki czemu efekty działalności OHP są jeszcze lepsze. Przede wszystkim jednak zwrócił się do młodzieży mówiąc: Wszystko na przestrzeni tych lat zmieniało się w OHP, ale jedna rzecz była od początku do końca, sól OHP, czyli wy młodzież. Komendant podkreślił wielkie możliwości, jakie oferuje państwo młodzieży w zakresie zdobycia wykształcenia czy znalezienia się na rynku pracy. Na gościnnej ziemi bieszczadzkiej zgromadzonych gości przywitał także Starosta Powiatu Leskiego Marek Scelina, który w swoim wystąpieniu uwypuklił znaczenie idei Ochotniczych Hufców Pracy, tj. wychowanie poprzez pracę oraz nawiązał do czasów, kiedy sam pełnił funkcję komendanta szkolnego hufca OHP. W trakcie uroczystości Komendant Główny OHP Jerzy Mormul, Starosta Powiatu Leskiego Marek Scelina oraz Wojewódzki Komendant OHP Mariusz Szewczyk dokonali odsłonięcia tablicy upamiętniającej powstanie pierwszych Hufców Pracy na Ziemi Bieszczadzkiej w 1958 r., a ufundowanej przez Starostwo Powiatowe w Lesku oraz Podkarpacką Wojewódzką Komendę Ochotniczych Hufców Pracy w Rzeszowie. Tablica została poświęcona przez Wojewódzkiego Duszpasterza OHP ks. Wiesława Bednarza. Po odmówieniu modlitwy delegacje kadry i uczestników złożyły pod obeliskiem wiązanki kwiatów. To już druga tablica na obelisku, który ufundowano w lipcu 1988 roku z okazji 30 rocznicy utworzenia pierwszych w kraju Hufców Pracy w Mikowie, Przysłupiu i Wetlinie. Na wniosek Wojewódzkiego Komendanta OHP Komendant Główny OHP Jerzy Mormul odznaczył Honorową Odznaką OHP za wieloletnią, owocną współpracę przedstawicieli samorządów, oświaty i pracodawców: Starostę Leskiego Marka Scelinę, zastępcę Burmistrza Dębicy Mariusza Trojana, wiceprzewodniczącą Rady Programowej ŚHP w Krośnie Joannę Drozd-Wietechę, Kierownika Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w WUP w Rzeszowie Jacka Grabowskiego, Naczelnika Wydziału Edukacji i Sportu UM Przemyśl Piotra Idzikowskiego, Prezesa Huty Szkła Józefina w Krośnie Józefa Jankowskiego oraz dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego w Gorzycach Janusza Krakowiaka. Modlitwą oraz minutą ciszy zebrani uczcili pamięć zmarłych pracowników i uczestników OHP. Na ręce Wojewódzkiego Komendanta z okazji okrągłej rocznicy OHP przesłali gratulacje, m.in. parlamentarzyści: posłowie Elżbieta Łukacijewska, Andrzej Ćwierz, Zbigniew Rynasiewicz, Wojciech Pomajda, Krystyna Skowrońska, Kazimierz Gołojuch, Jan Bury, senatorowie Władysław Ortyl i Stanisław Piotrowicz. Życzenia przekazali również: w imieniu Wojewody Podkarpackiego Wicewojewoda Małgorzata Chomycz, Prezydent Miasta Rzeszowa Tadeusz Ferenc, Prezydent Miasta Przemyśla Robert Choma, Starosta Leski Marek Scelina, Starosta Bieszczadzki Krzysztof Gasior, Burmistrz Ustrzyk Dolnych Henryk Sułuja, Burmistrz Miasta i Gminy Lesko Barbara Jankiewicz, Komendant Wojewódzki Policji Józef Gdański, Komendant Miejski Policji w Przemyślu Artur Jędruch, dowódca 21 Brygady Strzelców Podhalańskich gen. bryg. Tomasz Bąk, dyrektor Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Krośnie Irena Góral. Część oficjalną obchodów zakończył Wojewódzki Komendant Mariusz Szewczyk kierując swoje podziękowania do gości, sponsorów, kadry i młodzieży OHP oraz zapraszając wszystkich uczestników uroczystości do udziału w przejażdżce Kolejką Bieszczadzką na trasie Majdan Dolżyca Majdan. Była to okazja do zachwycenia się pięknem gór i urokiem okalających je rzek. W tym miejscu należą się szczególne podziękowania Prezesowi Zarządu Fundacji Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej Panu Stanisławowi Wermińskiemu za uatrakcyjnienie Zlotu Młodzieży i Sympatyków OHP bezpłatnym przejazdem popularną wąskotorówką. Na zakończenie tego pełnego wrażeń dnia młodzież wzięła udział w pikniku rekreacyjnym, natomiast zaproszeni goście spotkali się na obiedzie, który był okazją do dyskusji na temat podejmowanej współpracy i rozwijania wspólnych inicjatyw. Uroczyste spotkanie z okazji jubileuszu 50-lecia powstania OHP było niewątpliwie udane, za co w szczególności należy podziękować: byłemu Zastępcy Wojewódzkiego Komendanta OHP Jackowi Koziołowi, dyrektorowi wykonawczemu Podkarpackiej WK Arturowi Błaszczakowi, dyrektorowi CEiPM w Krośnie Dariuszowi Paczosie, którzy włożyli wiele wysiłku w organizację tego przedsięwzięcia. Tekst i zdjęcia: Monika Teterling Podkarpacka WK OHP 6

7 FINAŁ KONKURSU PAPIESKIEGO W WADOWICACH Musicie od siebie wymagać Nawet gdyby inni od was nie wymagali Jana Paweł II, 1983 r. Delegacja OHP w składzie: Komendant Główny OHP Jerzy Mormul w towarzystwie Komendanta Małopolskiej WK OHP Jolanty Zajączkowskiej i Komendanta HP 6-11 w Wadowicach Jolanty Zacny składa kwiaty pod pomnikiem Jana Pawła II. Z tyłu ks. prałat Jarosław Sroka. Wszyscy nagrodzeni w VIII Ogólnopolskim Konkursie Fotograficznym i Plastycznym pt. Młodość jako dar Pokolenie JP II otrzymali statuetki szklane z wyrytymi słowami Ojca Świętego, które były mottem dla organizatorów, a przede wszystkim uczestników konkursu. Uroczysta gala finałowa rozpoczęła się 5 czerwca od Mszy świętej w Bazylice Wadowickiej odprawionej przez Duszpasterza Krajowego OHP ks. prałata Jarosława Srokę wspólnie z Duszpasterzem małopolskich OHP ks. Wiesławem Orawieckim. Następnie wszyscy laureaci i zaproszeni goście złożyli kwiaty pod pomnikiem Jana Pawła II. Po wprowadzeniu pocztu sztandarowego i wysłuchaniu hymnu zebrani uczcili chwilą milczenia pamięć zmarłej w przeddzień, wspaniałej polskiej sportsmenki Agaty Mróz. Galę rozpoczęto od wystąpień zaproszonych gości: Przewodniczącego Sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej posła Bronisława Dutki oraz Przewodniczącego Wojewódzkiej Rady Programowej OHP, Wicewojewody Małopolskiego Stanisława Sorysa. Obaj goście skierowali pod adresem OHP wyjątkowo życzliwe słowa, określając je jako ogromnie pożyteczne Wystąpienie posła Bronisława Dutki. i wszechstronnie pomagające młodzieży, szczególnie tej pozbawionej często wsparcia i opieki. Inaugurując oficjalnie ogłoszenie wyników konkursu Komendant Główny OHP Jerzy Mormul powiedział m.in.: Niech udział w tegorocznym konkursie, organizowanym w roku 50-lecia powstania OHP będzie szczególną okazją do zaprezentowania własnej twórczości, a być może dla wielu z was zachętą do rozpoczęcia przygody ze sztuką. Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy konkurs przygotowali oraz tym, którzy podjęli wyzwanie i wzięli w nim udział. Jeszcze przed ogłoszeniem wyników zebrani wysłuchali małego koncertu doskonałego zespołu dziewcząt wadowickiej Scholi Opoka prowadzonego przez Beatę i Krzysztofa Wajdzików. Wystąpili też laureaci Wojewódzkiego Przeglądu Amatorskiej Twórczości Artystycznej Młodzieży OHP Trzebinia 2008: kapela ludowa lachów sądeckich z ŚHP 6-33 w Nowym Sączu, zaśpiewała Katarzyna Grochol z HP 6-11 w Wadowicach, zatańczyły dziewczęta z ŚHP 6-10 w Myślenicach i pięknie zagrał na trąbce Krzysztof Rompalski z ŚHP 6-34 w Starym Sączu. W kategorii Fotografia - uczestnicy OHP I nagrodę dostał Konrad Kisiel z OSiW w Krakowie za pracę pt. Bo to się zwykle tak zaczyna, w kategorii Fotografia - młodzież szkolna Paulina Bojnowska z Gimnazjum nr 5 w Krośnie za pracę pt. Młodość jak bańka mydlana, w kategorii Plastyka - uczestnicy OHP zwyciężczynią została Kamila Kamińska z ŚHP 14-1 w Elblągu za pracę pt. Każdy jest inny każdy jest wspaniały, zaś wśród młodzieży szkolnej Monika Mazurek ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Majdanie Sieniawskim Komendant Główny OHP Jerzy Mormul ofi cjalnie otwiera Finał VIII Ogólnopolskiego Konkursu Fotografi cznego i Plastycznego pt. Młodość jako dar Pokolenie JP II. (woj. podkarpackie) za pracę pt. Czas to miłość. Wszyscy zwycięzcy otrzymali m.in.: wieże Hi-Fi ufundowane przez Komendanta Głównego OHP Jerzego Mormula, gratisowy weekend dla siebie i opiekuna w wojskowym domu wypoczynkowym Podhalanin ufundowany przez właściciela Czesława Serafina. Ponadto Konrad Kisiel otrzymał od Metropolity Krakowskiego ks. Kardynała Stanisława Dziwisza dwa albumy autorstwa osobistego fotografa Jana Pawła II Arturo Mari z dedykacją oraz różaniec papieski Benedykta XVI. Wszyscy otrzymali aparaty fotograficzne ufundowane przez Burmistrza Wadowic Ewę Filipiak, Starostę Wadowickiego Teresę Kramarczyk, Starostę Myślenickiego Stanisława Chorobika i Komendanta HP 6-11 w Wadowicach Jolantę Zacny oraz MP3 ufundowane przez Wojewodę Małopolskiego Jerzego Millera, Marszałka Województwa Małopolskiego Marka Nawarę i srebrne zegarki ufundowane przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kętach Józefa Skudlarskiego. Na zakończenie uroczystości zebrani zostali poczęstowani kremówkami papieskimi przez firmę Stanisława Zguda oraz otrzymali najbardziej oczekiwaną rzecz piękny album konkursowy. A w nim reprodukcje wszystkich nagrodzonych prac oraz ujawniony temat IX edycji 2009 Rodzina fundamentem Pokolenia JP II. Jolanta Zacny, Witold Kasprzycki Fot. Joanna Marek, Krystyna Rozłonkowska Małopolska WK OHP Laureatka I miejsca w kategorii Plastyka uczestnicy OHP Kamila Kamińska z ŚHP 14-1 w Elblągu otrzymuje nagrodę z rąk Komendanta Głównego OHP, obok Starosta Powiatu Tarnowskiego Mieczysław Kras, który wręcza nagrodę w imieniu Prezydenta Tarnowa Ryszarda Ścigały. Wystawę nagrodzonych prac oglądają Komendant Małopolskiej WK OHP Jolanta Zajączkowska, Komendant Główny OHP Jerzy Mormul oraz poseł Bronisław Dutka. Wspólne zdjęcie Komendanta Głównego OHP Jerzego Mormula ze zwycięzcą w kategorii Fotografi a - uczestnicy OHP Konradem Kisielem z OSiW w Krakowie. 7

Dzień Edukacji Narodowej w Legnicy i Bolesławcu. 16 i 17 października 2014 roku były kolejnymi dniami obchodów Dnia Edukacji Narodowej,

Dzień Edukacji Narodowej w Legnicy i Bolesławcu. 16 i 17 października 2014 roku były kolejnymi dniami obchodów Dnia Edukacji Narodowej, Dzień Edukacji Narodowej w Legnicy i Bolesławcu. 16 i 17 października 2014 roku były kolejnymi dniami obchodów Dnia Edukacji Narodowej, organizowanymi przez Dolnośląską Kurator Oświaty. 16 października

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowych zadań i organizacji Ochotniczych Hufców Pracy

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowych zadań i organizacji Ochotniczych Hufców Pracy Dz.U.05.6.41 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowych zadań i organizacji Ochotniczych Hufców Pracy (Dz. U. z dnia 12 stycznia 2005 r.) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile KRYSTYNA S. KRYSTYNA C. EDWARD F. KAROLINA C. WOJCIECH T. JANINA F. FRANCISZKA G. HENRYK H. MIROSŁAW W. JULI BARBARA H. CELINA Ł. STANISŁAW K. HELENA S.

Bardziej szczegółowo

Organizatorem VIII Dolnośląskiego Przeglądu Piosenki i Pieśni Patriotycznej była Pani Beata Pawłowicz - Dolnośląski Kurator Oświaty.

Organizatorem VIII Dolnośląskiego Przeglądu Piosenki i Pieśni Patriotycznej była Pani Beata Pawłowicz - Dolnośląski Kurator Oświaty. VIII Dolnośląski Przegląd Piosenki i Pieśni Patriotycznej W dniu 29 kwietnia 2014r. w Klubie 4.Regionalnej Bazy Logistycznej odbył się koncert galowy VIII Dolnośląskiego Przeglądu Piosenki i Pieśni Patriotycznej.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Uroczystość ku czci Św. Barbary

Sprawozdanie Uroczystość ku czci Św. Barbary Sprawozdanie Uroczystość ku czci Św. Barbary I. Informacje wstępne W dniu 4 grudnia 2013 roku w Ulanowie odbyły się obchody uroczystość ku czci Świętej Barbary patronki flisaków. Organizatorem obchodów

Bardziej szczegółowo

FINAŁ VIII EDYCJI KONKURSU WOJEWÓDZKIEGO ZNAM HISTORIĘ POLSKICH SYMBOLI NARODOWYCH 11 marca 2014 r.

FINAŁ VIII EDYCJI KONKURSU WOJEWÓDZKIEGO ZNAM HISTORIĘ POLSKICH SYMBOLI NARODOWYCH 11 marca 2014 r. FINAŁ VIII EDYCJI KONKURSU WOJEWÓDZKIEGO ZNAM HISTORIĘ POLSKICH SYMBOLI NARODOWYCH 11 marca 2014 r. 11 marca 2014 r. w naszej szkole został zorganizowany po raz ósmy finał wojewódzkiego konkursu Znam historię

Bardziej szczegółowo

Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2012/13

Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2012/13 Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2012/13 Zakończenie roku szkolnego poprzedziła uroczysta Msza św. połączona z obchodami 40 rocznicy Święceń Biskupich Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Tadeusza Zawistowskiego,

Bardziej szczegółowo

OBCHODY 90. ROCZNICY CENTRALNEGO ARCHIWUM WOJSKOWEGO: KONFERENCJA NAUKOWA W REMBERTOWIE. WYBÓR ZDJĘĆ

OBCHODY 90. ROCZNICY CENTRALNEGO ARCHIWUM WOJSKOWEGO: KONFERENCJA NAUKOWA W REMBERTOWIE. WYBÓR ZDJĘĆ Natalia Bujniewicz, Aleksander Wysocki OBCHODY 90. ROCZNICY CENTRALNEGO ARCHIWUM WOJSKOWEGO: KONFERENCJA NAUKOWA W REMBERTOWIE. WYBÓR ZDJĘĆ Uroczyste obchody 90. rocznicy utworzenia Centralnego Archiwum

Bardziej szczegółowo

Majówka w Siewierzu. Kozioł Jerzy Studniarz Marek Giełda Stanisław Zawiązały Dariusz Papierniak Czesław Kyrcz Henryk Szerszeń Janusz.

Majówka w Siewierzu. Kozioł Jerzy Studniarz Marek Giełda Stanisław Zawiązały Dariusz Papierniak Czesław Kyrcz Henryk Szerszeń Janusz. Miasto i Gmina Siewierz - http://www.siewierz.pl/ Data umieszczenia informacji: 2009-05-04 11:38:37 Majówka w Siewierzu Tegoroczna majówka w Siewierzu po raz pierwszy odbyła się na dziedzińcu siewierskiego

Bardziej szczegółowo

X Dolnośląski Przegląd Piosenki i Pieśni Patriotycznej

X Dolnośląski Przegląd Piosenki i Pieśni Patriotycznej X Dolnośląski Przegląd Piosenki i Pieśni Patriotycznej W dniu 28 kwietnia 2016 r. w Klubie 4.Regionalnej Bazy Logistycznej odbyła się Gala Finałowa X Dolnośląskiego Przeglądu Piosenki i Pieśni Patriotycznej,

Bardziej szczegółowo

Obchody Dnia Edukacji Narodowej

Obchody Dnia Edukacji Narodowej Obchody Dnia Edukacji Narodowej W dniach 13 i 14 października 2014 r. odbyły się uroczystości Dnia Edukacji Narodowej zorganizowane przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty - Panią Beatę Pawłowicz. 13 października

Bardziej szczegółowo

Gala. na Zamku Królewskim w Warszawie. IX edycja konkursu Sukces Roku w Ochronie Zdrowia

Gala. na Zamku Królewskim w Warszawie. IX edycja konkursu Sukces Roku w Ochronie Zdrowia Gala na Zamku Królewskim w Warszawie IX edycja konkursu Sukces Roku w Ochronie Zdrowia 12 menedżer zdrowia grudzień 10/2008 Tegoroczni laureaci i wyróżnieni w Konkursie Tradycyjnie już Gala na Zamku Królewskim,

Bardziej szczegółowo

Z PODWÓRKA NA STADION ROZGRYWKI WOJEWÓDZKIE W SULEJÓWKU

Z PODWÓRKA NA STADION ROZGRYWKI WOJEWÓDZKIE W SULEJÓWKU Z PODWÓRKA NA STADION ROZGRYWKI WOJEWÓDZKIE W SULEJÓWKU Zostań gwiazdą z podwórka na stadion 18 maja 2009 r. na stadionie klubu Victoria 16 drużyn chłopięcych i 4 dziewczęce z województwa mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

ŚWIĘTO PATRONA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 IM. 10 PUŁKU STRZELCÓW KONNYCH W ŁAŃCUCIE

ŚWIĘTO PATRONA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 IM. 10 PUŁKU STRZELCÓW KONNYCH W ŁAŃCUCIE ŚWIĘTO PATRONA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 IM. 10 PUŁKU STRZELCÓW KONNYCH W ŁAŃCUCIE Dnia 26 kwietnia 2010 roku Szkoła Podstawowa nr 3 w Łańcucie obchodziła Święto Patrona Szkoły dziewiątą rocznicę nadania

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie szczegółowych zadań i organizacji Ochotniczych Hufców Pracy

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie szczegółowych zadań i organizacji Ochotniczych Hufców Pracy Dziennik Ustaw Nr 155 9173 Poz. 920 920 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie szczegółowych zadań i organizacji Ochotniczych Hufców Pracy Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WYKLĘCI. WALKA O PAMIĘĆ I CZEŚĆ

WYKLĘCI. WALKA O PAMIĘĆ I CZEŚĆ Finał III Konkursu ŻOŁNIERZE WYKLĘCI. WALKA O PAMIĘĆ I CZEŚĆ w Specjalnym ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. św. Franciszka z Asyżu w Nowym Mieście nad Pilicą Dnia 31 marca 2015 roku w SOSW w Nowym Mieście

Bardziej szczegółowo

Relacja z obchodów Dni Diagnosty w Bydgoszczy

Relacja z obchodów Dni Diagnosty w Bydgoszczy Relacja z obchodów Dni Diagnosty w Bydgoszczy 5 czerwca 2012r w hotelu Pod Orłem w Bydgoszczy odbyła się uroczystość uhonorowania wyróżnionych diagnostów z województwa kujawsko-pomorskiego i podziękowania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM XXII KRAJOWEJ WYSTAWY ROLNICZEJ XIV DNI EUROPEJSKIEJ KULTURY LUDOWEJ PODCZAS OGÓLNOPOLSKICH DOŻYNEK JASNOGÓRSKICH CZĘSTOCHOWA 2013

PROGRAM XXII KRAJOWEJ WYSTAWY ROLNICZEJ XIV DNI EUROPEJSKIEJ KULTURY LUDOWEJ PODCZAS OGÓLNOPOLSKICH DOŻYNEK JASNOGÓRSKICH CZĘSTOCHOWA 2013 PROGRAM XXII KRAJOWEJ WYSTAWY ROLNICZEJ XIV DNI EUROPEJSKIEJ KULTURY LUDOWEJ PODCZAS OGÓLNOPOLSKICH DOŻYNEK JASNOGÓRSKICH CZĘSTOCHOWA 2013 I. ORGANIZATOR: Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie

Bardziej szczegółowo

Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie

Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie Źródło: http://www.cs.strazgraniczna.pl/cs/aktualnosci/2038,uroczyste-wreczenie-aktow-mianowania-na-stopien-kaprala- SG-w-Centrum-Szkolenia-S.html Wygenerowano:

Bardziej szczegółowo

Wiosenny finał IX Młodzieżowego Forum Śladami Łukasiewicza

Wiosenny finał IX Młodzieżowego Forum Śladami Łukasiewicza Wiosenny finał IX Młodzieżowego Forum Śladami Łukasiewicza Od szeregu lat marcowe Święto Patrona Szkoły obchodzone jest jako integralna część Młodzieżowego Forum Śladami Łukasiewicza. Wzorem lat ubiegłych

Bardziej szczegółowo

Wybór Patrona dla naszej szkoły to projekt, który rozpoczął się w roku szkolnym 2004/2005. Spośród kilku kandydatur zgłoszonych w szkolnym referendum

Wybór Patrona dla naszej szkoły to projekt, który rozpoczął się w roku szkolnym 2004/2005. Spośród kilku kandydatur zgłoszonych w szkolnym referendum Wybór Patrona dla naszej szkoły to projekt, który rozpoczął się w roku szkolnym 2004/2005. Spośród kilku kandydatur zgłoszonych w szkolnym referendum przeprowadzonym wśród nauczycieli, uczniów i rodziców,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYDARZENIA: Międzynarodowa Konferencja Przedsiębiorczość pomysł młodych na życie Powitanie gości Uroczyste otwarcie konferencji

PROGRAM WYDARZENIA: Międzynarodowa Konferencja Przedsiębiorczość pomysł młodych na życie Powitanie gości Uroczyste otwarcie konferencji PROGRAM WYDARZENIA: Międzynarodowa Konferencja Przedsiębiorczość pomysł młodych na życie z udziałem ekspertów z Komisji Europejskiej, organizacji Junior Achievement Young Enterprise Europe oraz przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

X Festiwal Piosenki o Zdrowiu 2015

X Festiwal Piosenki o Zdrowiu 2015 X Festiwal Piosenki o Zdrowiu 2015 Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Radomiu, Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia i Starostwo Powiatowe mając na celu zainteresowanie tematyką zdrowia

Bardziej szczegółowo

Interwencja Kryzysowa dokonania i perspektywy

Interwencja Kryzysowa dokonania i perspektywy Interwencja Kryzysowa dokonania i perspektywy W dniu 26-27 czerwca w Nowym Sączu odbyła się Konferencja pod Patronatem Prezydenta Miasta Nowego Sącza Ryszarda Nowaka, której tematem była Interwencja kryzysowa

Bardziej szczegółowo

Celem konkursu jest: Patronat honorowy: Organizatorzy:

Celem konkursu jest: Patronat honorowy: Organizatorzy: II Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy Religijnej Uwielbiaj duszo Pana. Patronat honorowy: Dziekan Dekanatu Puławskiego ksiądz Piotr Trela, Prezydent Miasta Puławy Janusz Grobel, Starosta Puławski Witold

Bardziej szczegółowo

UROCZYSTOŚĆ OBCHODÓW 50-LECIA ZAŁOŻENIA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W KRÓLEWICACH ORAZ PRZEKAZANIA JEDNOSTCE SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO

UROCZYSTOŚĆ OBCHODÓW 50-LECIA ZAŁOŻENIA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W KRÓLEWICACH ORAZ PRZEKAZANIA JEDNOSTCE SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO UROCZYSTOŚĆ OBCHODÓW 50-LECIA ZAŁOŻENIA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W KRÓLEWICACH ORAZ PRZEKAZANIA JEDNOSTCE SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO W dniu 29 lipca 2012 r. Ochotnicza Straż Pożarna w Królewicach

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie kary ograniczenia wolności i rola samorządu lokalnego w readaptacji społecznej skazanych.

Wykonywanie kary ograniczenia wolności i rola samorządu lokalnego w readaptacji społecznej skazanych. Wykonywanie kary ograniczenia wolności i rola samorządu lokalnego w readaptacji społecznej skazanych. Sąd Okręgowy w Poznaniu Al. Marcinkowskiego 32 61-745 Poznań Poznań, dnia 29 sierpnia 2011r. Szanowni

Bardziej szczegółowo

Planuj karierę i pracuj bezpiecznie Ogólnopolski Tydzień Kariery na Warmii i Mazurach 2015

Planuj karierę i pracuj bezpiecznie Ogólnopolski Tydzień Kariery na Warmii i Mazurach 2015 Załącznik Planuj karierę i pracuj bezpiecznie Ogólnopolski Tydzień Kariery na Warmii i Mazurach 2015 Hasło OTK: Poznaj swojego doradcę kariery Inauguracja: 12 października 2015 roku w Sali Konferencyjnej

Bardziej szczegółowo

X Przystanek PaT w Warszawie

X Przystanek PaT w Warszawie Źródło: http://mswia.gov.pl/pl/aktualnosci/13410,x-przystanek-pat-w-warszawie.html Wygenerowano: Wtorek, 9 lutego 2016, 04:24 Strona znajduje się w archiwum. Poniedziałek, 22 czerwca 2015 X Przystanek

Bardziej szczegółowo

Obchody Dnia Edukacji Narodowej

Obchody Dnia Edukacji Narodowej Obchody Dnia Edukacji Narodowej 2010-10-15 15:11, Małgorzata Nosowicz Podczas uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej nauczyciele zasłużeni dla powiatowej i miejskiej oświaty odebrali odznaczenia

Bardziej szczegółowo

VII Konkurs literacki Jan Paweł II Świętymi bądźcie z okazji obchodów XIV Dnia Papieskiego w Puławach 09-22 października 2014 r.

VII Konkurs literacki Jan Paweł II Świętymi bądźcie z okazji obchodów XIV Dnia Papieskiego w Puławach 09-22 października 2014 r. Patronat honorowy: Dziekan Dekanatu Puławskiego ksiądz Piotr Trela, Prezydent Miasta Puławy Janusz Grobel, Starosta Puławski Witold Popiołek, Wójt Gminy Puławy Krzysztof Brzeziński, Przewodniczący Rady

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI HARMONOGRAM DNI OTWARTYCH OHP w jednostkach RYNKU PRACY Podlaskiej WK OHP w Białymstoku połączony z obchodami

WOJEWÓDZKI HARMONOGRAM DNI OTWARTYCH OHP w jednostkach RYNKU PRACY Podlaskiej WK OHP w Białymstoku połączony z obchodami WOJEWÓDZKI HARMONOGRAM DNI OTWARTYCH OHP w jednostkach RYNKU PRACY Podlaskiej WK OHP w Białymstoku połączony z obchodami 10 ROCZNICY PRZYSTĄPIENIA POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ Cel dni otwartych/planowanych

Bardziej szczegółowo

LISTA ZWYCIĘZCÓW W LOSOWANIU Z DNIA 28.08 NAGRODY II STOPNIA

LISTA ZWYCIĘZCÓW W LOSOWANIU Z DNIA 28.08 NAGRODY II STOPNIA 1. Artur A., Warszawa 2. Tadeusz C., Warszawa 3. Bohdan R., Warszawa 4. Donata W., Rakoniewice 5. Grzegorz C., Sopot 6. Sylwia S., Katowice 7. Mieczysław K., Warszawa 8. Ewa K., Wojcieszów 9. Sybilla J.,

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI HARMONOGRAM DNI OTWARTYCH OHP w jednostkach OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZYCH Podlaskiej WK OHP w Białymstoku. połączony z obchodami

WOJEWÓDZKI HARMONOGRAM DNI OTWARTYCH OHP w jednostkach OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZYCH Podlaskiej WK OHP w Białymstoku. połączony z obchodami WOJEWÓDZKI HARMONOGRAM DNI OTWARTYCH w jednostkach OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZYCH Podlaskiej WK w Białymstoku połączony z obchodami 10 ROCZNICY PRZYSTĄPIENIA POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ Cel dni otwartych/planowanych

Bardziej szczegółowo

VI Konkurs literacki Jan Paweł II Papież Dialogu z okazji obchodów XIII Dnia Papieskiego w Puławach 11-22 października 2013 r.

VI Konkurs literacki Jan Paweł II Papież Dialogu z okazji obchodów XIII Dnia Papieskiego w Puławach 11-22 października 2013 r. Patronat honorowy: Dziekan Dekanatu Puławskiego ksiądz Piotr Trela, Prezydent Miasta Puławy Janusz Grobel, Starosta Puławski Witold Popiołek, Wójt Gminy Puławy Krzysztof Brzeziński, Przewodniczący Rady

Bardziej szczegółowo

Publiczne Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 w Sztumie Przedszkole Nr 5 im. Dzieci z Zamkowego Wzgórza w Malborku

Publiczne Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 w Sztumie Przedszkole Nr 5 im. Dzieci z Zamkowego Wzgórza w Malborku W DNIU 17 MARCA 2014 ROKU W SALI KONFERENCYJNEJ PARKU NAUKOWO TECHNOLOGICZNEGO W GDYNI ODBYŁA SIĘ POMORSKA GALA III EDYCJI KONKURSU MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ MAM 6 LAT. Organizatorem Gali była Pani Elżbieta

Bardziej szczegółowo

Obchody Święta Policji w Toruniu

Obchody Święta Policji w Toruniu Obchody Święta Policji w Toruniu Wczoraj tj. 18.07.2013 roku z okazji zbliżającego się Święta Policji, ustanowionego w 1919 r. w rocznicę powołania Polskiej Policji Państwowej, w Toruniu, odbyły się oficjalne

Bardziej szczegółowo

KONCERT LAUREATÓW XII LUBELSKIEGO FESTIWALU HERBERTOWSKIEGO II edycja ogólnopolska

KONCERT LAUREATÓW XII LUBELSKIEGO FESTIWALU HERBERTOWSKIEGO II edycja ogólnopolska KONCERT LAUREATÓW XII LUBELSKIEGO FESTIWALU HERBERTOWSKIEGO 2012 II edycja ogólnopolska Grand Prix Festiwalową Statuetkę otrzymali: w kategorii recytacji szkół gimnazjalnych Marta Łaska z Publicznego Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Młodzież w wyjątkowy sposób przywitała insp. Grzegorza Jacha oraz swoje rodziny i przyjaciół. Nie zabrakło również wielkopolskich SymPaTyków.

Młodzież w wyjątkowy sposób przywitała insp. Grzegorza Jacha oraz swoje rodziny i przyjaciół. Nie zabrakło również wielkopolskich SymPaTyków. Urodziny w Poznaniu Poznańska Grupa PaT w piątek 13 listopada świętowała swój roczek! Poznań długo czekał na własną młodzieżową grupę PaT. Po kilku latach działalności studenckiej grupy PaT na Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

Nagroda Dolnośląskiego Kuratora Oświaty Orzeł Dolnośląski.

Nagroda Dolnośląskiego Kuratora Oświaty Orzeł Dolnośląski. Nagroda Dolnośląskiego Kuratora Oświaty Orzeł Dolnośląski. W dniu 16 grudnia 2014 r. w Domu Kultury AGORA przy ul. Serbskiej we Wrocławiu odbyła się II Finałowa Gala wręczenia Nagrody Dolnośląskiego Kuratora

Bardziej szczegółowo

GALA KONKURSU MEN MAM 6 LAT. 12 marca 2014r

GALA KONKURSU MEN MAM 6 LAT. 12 marca 2014r GALA KONKURSU MEN MAM 6 LAT 12 marca 2014r 12 marca 2014 r. w sali Sejmiku Dolnośląskiego w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim odbyła się uroczystość podsumowująca etap wojewódzki III edycji konkursu Mam

Bardziej szczegółowo

Termin: 07 luty 2014r. Miejsce: PGE Arena Gdańsk

Termin: 07 luty 2014r. Miejsce: PGE Arena Gdańsk Termin: 07 luty 2014r. Miejsce: PGE Arena Gdańsk Ponad 700 uczniów z 22 szkół średnich wzięło udział w Konkursie Wiedzy o Przedsiębiorczości organizowanym przez Wyższą Szkołę Administracji i Biznesu im.

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Mysłowicach

Powiatowy Urząd Pracy w Mysłowicach W dniu 20 maja 2013 r. w Mysłowickim Ośrodku Kultury odbyło się spotkanie mające na celu promowanie zatrudnienia osób niepełnosprawnych POKONAĆ UPRZEDZENIA II zorganizowane przez Powiatowy Urząd Pracy

Bardziej szczegółowo

UROCZYSTOŚĆ NADANIA IMIENIA ARMII KRAJOWEJ GIMNAZJUM NR1 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W STRZELINIE.

UROCZYSTOŚĆ NADANIA IMIENIA ARMII KRAJOWEJ GIMNAZJUM NR1 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W STRZELINIE. UROCZYSTOŚĆ NADANIA IMIENIA ARMII KRAJOWEJ GIMNAZJUM NR1 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W STRZELINIE. Dnia 2 października 2013r w Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Armii Krajowej w Strzelinie odbyła

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy do Konkursu o Janie Pawle II

Zapraszamy do Konkursu o Janie Pawle II Zapraszamy do Konkursu o Janie Pawle II 2 kwietnia 2005 roku - tę datę każdy Polak zapamięta jako chwilę odejścia Wielkiego Człowieka - Jana Pawła II. Benedykt XVI wyraził w bieżącym roku zgodę na ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

IV Dolnośląski Przegląd Pieśni i Piosenki Patriotycznej

IV Dolnośląski Przegląd Pieśni i Piosenki Patriotycznej IV Dolnośląski Przegląd Pieśni i Piosenki Patriotycznej W dniu 30 kwietnia 2010 o godz. 11.00 w siedzibie Śląskiego Okręgu Wojskowego przy ul. Pretficza 24 we Wrocławiu odbył się IV Dolnośląski Przegląd

Bardziej szczegółowo

Znów jesteśmy w szkole!!!

Znów jesteśmy w szkole!!! Znów jesteśmy w szkole!!! 1 września 2003r. uroczystymi apelami rozpoczęliśmy nowy rok szkolny. Pani dyrektor Elżbieta Pytka powitała nas i naszych rodziców bardzo serdecznie. Następnie wprowadzony został

Bardziej szczegółowo

VII Sesja Szkoleniowa Aptekarzy w Krynicy- Zdroju

VII Sesja Szkoleniowa Aptekarzy w Krynicy- Zdroju VII Sesja Szkoleniowa Aptekarzy w Krynicy- Zdroju Uczestnicy Sesji w czasie uroczystej inauguracji Gość specjalny Sesji poeta aptekarz Krzysztof Kokot wspomina zmarłego przyjaciela Krzysztofa Kmiecia,

Bardziej szczegółowo

"Razem w Unii 2012" w Zespole Szkół Inżynierii Środowiska Dnia 23 marca 2012 r. w Zespole Szkół Inżynierii. przewodnim Ochrona Środowiska a Unia

Razem w Unii 2012 w Zespole Szkół Inżynierii Środowiska Dnia 23 marca 2012 r. w Zespole Szkół Inżynierii. przewodnim Ochrona Środowiska a Unia "Razem w Unii 2012" w Zespole Szkół Inżynierii Środowiska Dnia 23 marca 2012 r. w Zespole Szkół Inżynierii Środowiska w Toruniu odbył się finał XI edycji Konkursu Wiedzy o Unii Europejskiej Razem w Unii

Bardziej szczegółowo

Parafialna pielgrzymka Kół Żywego Różańca do Częstochowy. Uczestnicy wyjazdu na Wałach Jasnogórskich (13.09.1997 r.).

Parafialna pielgrzymka Kół Żywego Różańca do Częstochowy. Uczestnicy wyjazdu na Wałach Jasnogórskich (13.09.1997 r.). Parafialna pielgrzymka Kół Żywego Różańca do Częstochowy. Uczestnicy wyjazdu na Wałach Jasnogórskich (13.09.1997 r.). Rada duszpasterska parafii p. w. Trójcy Świętej (30.11.1997 r.). Na zdjęciu stoją od

Bardziej szczegółowo

II Konferencja Krajowa. 29-30 września 2011 Stare Jabłonki k. Ostródy. Szkoła Podstawowa nr 1 w Barczewie

II Konferencja Krajowa. 29-30 września 2011 Stare Jabłonki k. Ostródy. Szkoła Podstawowa nr 1 w Barczewie Kompleksowa strategia bezpieczeństwa ruchu drogowego dla Europy Centralnej II Konferencja Krajowa Organizator: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego Regionalne Centrum BRD w Olsztynie E-mail: brd@word.olsztyn.pl

Bardziej szczegółowo

TARGI PRACY W LEŻAJSKU

TARGI PRACY W LEŻAJSKU TARGI PRACY W LEŻAJSKU 24 kwietnia br. odbyły się VII Leżajskie Targi Pracy. Organizatorem wydarzenia był Powiatowy Urząd Pracy i Starostwo Powiatowe w Leżajsku. Oferta Targów była skierowana do osób bezrobotnych,

Bardziej szczegółowo

Zakończenie roku szkolnego

Zakończenie roku szkolnego Miasto i Gmina Siewierz - http://www.siewierz.pl/ Data umieszczenia informacji: 2009-06-23 10:05:45 Zakończenie roku szkolnego Dobiegł końca kolejny rok szkolny. Niedługo tylko wspomnieniem pozostaną sprawdziany,

Bardziej szczegółowo

Jubileusz 50-lecia Koła Łowieckiego Szarak Knurów 1964 2014

Jubileusz 50-lecia Koła Łowieckiego Szarak Knurów 1964 2014 Jubileusz 50-lecia Koła Łowieckiego Szarak Knurów 1964 2014 Rok 2014 jest dla naszego koła rokiem jubileuszowym, w którym obchodzimy pięćdziesiątą rocznicę jego założenia. Z tej wyjątkowej okazji postanowiliśmy

Bardziej szczegółowo

Rocznica grupy PaT w Malborku

Rocznica grupy PaT w Malborku Rocznica grupy PaT w Malborku Teatr Podaj dalej świętował swoje pierwsze urodziny W Malborku wszystko zaczęło się castingiem 13 czerwca 2012 r. Grupę stworzyły ekspert PaT pani Karolina Bakalarz oraz lider

Bardziej szczegółowo

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 Z SIEDZIBĄ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W NASIELSKU UL. STARZYŃSKIEGO 10

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 Z SIEDZIBĄ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W NASIELSKU UL. STARZYŃSKIEGO 10 OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 Z SIEDZIBĄ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W NASIELSKU UL. STARZYŃSKIEGO 10 1. MICHALSKI Zbigniew Adam Przewodniczący 2. LISICKA Marta Agnieszka Zastępca

Bardziej szczegółowo

Regulamin Małopolskiego projektu Mieć wyobraźnię miłosierdzia przygotowującego uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych do niesienia pomocy

Regulamin Małopolskiego projektu Mieć wyobraźnię miłosierdzia przygotowującego uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych do niesienia pomocy Regulamin Małopolskiego projektu Mieć wyobraźnię miłosierdzia przygotowującego uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych do niesienia pomocy potrzebującym Kraków, 2014 1 Regulamin Małopolskiego Projektu

Bardziej szczegółowo

Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie

Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Źródło: http://www.cos.strazgraniczna.pl/cos/aktualnosci/12416,uroczysta-promocja-oficerska.html Wygenerowano: Środa, 6 lipca 2016, 01:21 Uroczysta

Bardziej szczegółowo

Przebieg uroczystości

Przebieg uroczystości Dzień Patrona-31.01.2014r Program uroczystości: Prowadzący: Anna Bernard, Aleks Kazuś Przebieg uroczystości AB: Dzień dobry Państwu. AB Nazywam się Ania Bernard, chodzę do czwartej klasy, jestem przewodniczącą

Bardziej szczegółowo

SKŁAD REGIONALNEJ SIECI TEMATYCZNEJ DLA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

SKŁAD REGIONALNEJ SIECI TEMATYCZNEJ DLA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Załącznik do Uchwały RST Nr 1/2013 z dnia 22 marca 2013 r. SKŁAD REGIONALNEJ SIECI TEMATYCZNEJ DLA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 1. Przewodniczący Regionalnej

Bardziej szczegółowo

Wydział Prewencji KSP

Wydział Prewencji KSP Obchody 25-lecia odzyskania wolności Komenda Stołeczna Policji oraz Mazowiecki Urząd Wojewódzki wspólnie zorganizowały dziś w Kinie Muranów obchody 25-lecia odzyskania wolności. Patronat nad uroczystościami

Bardziej szczegółowo

DOBRA PRAKTYKA. Pogłębianie wśród dzieci wiedzy o życiu, działalności i osobowości Ojca Świętego Jana Pawła II.

DOBRA PRAKTYKA. Pogłębianie wśród dzieci wiedzy o życiu, działalności i osobowości Ojca Świętego Jana Pawła II. DOBRA PRAKTYKA Nazwa szkoły: Imię i nazwisko dyrektora: Dobra praktyka(nazwa programu, działań): Ilość uczniów objętych programem/działaniami: Odpowiedzialni, organizatorzy i partnerzy: Okres czasowy realizacji:

Bardziej szczegółowo

Grażyna Morys-Gieorgica Departament Rynku Pracy. III Kongres Akademickich Biur Karier, Warszawa, 3 grudnia 2014r

Grażyna Morys-Gieorgica Departament Rynku Pracy. III Kongres Akademickich Biur Karier, Warszawa, 3 grudnia 2014r Współpraca Centrów Informacji i Planowania Kariery Zawodowej z Akademickimi Biurami Karier w zakresie opracowywania, aktualizowania i upowszechniania informacji zawodowej Grażyna Morys-Gieorgica Departament

Bardziej szczegółowo

Obchody Dnia Edukacji Narodowej

Obchody Dnia Edukacji Narodowej Obchody Dnia Edukacji Narodowej W dniach 12 oraz 15 i 16 października 2012 r. odbyły się uroczystości Dnia Edukacji Narodowej zorganizowane przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty - Panią Beatę Pawłowicz.

Bardziej szczegółowo

Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/129333,swieto-policji-garnizonu-mazowieckiego.html Wygenerowano: Poniedziałek, 15 sierpnia 2016, 17:57

Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/129333,swieto-policji-garnizonu-mazowieckiego.html Wygenerowano: Poniedziałek, 15 sierpnia 2016, 17:57 POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/129333,swieto-policji-garnizonu-mazowieckiego.html Wygenerowano: Poniedziałek, 15 sierpnia 2016, 17:57 Strona znajduje się w archiwum. ŚWIĘTO POLICJI

Bardziej szczegółowo

Informacja z XXXVIII Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Łodzi Łódź, dnia 25 marca 2013 r.

Informacja z XXXVIII Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Łodzi Łódź, dnia 25 marca 2013 r. Informacja z XXXVIII Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Łodzi Łódź, dnia 25 marca 2013 r. Zebranie rozpoczęło się o godz. 17- tej czyli w drugim terminie. Na Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

I Międzyszkolny Konkurs Piosenki Żołnierskiej i Patriotycznej. Chłopcy Malowani. Organizatorzy:

I Międzyszkolny Konkurs Piosenki Żołnierskiej i Patriotycznej. Chłopcy Malowani. Organizatorzy: I Międzyszkolny Konkurs Piosenki Żołnierskiej i Patriotycznej Chłopcy Malowani Organizatorzy: Liceum Ogólnokształcące Centrum Szkół Mundurowych Zamość Przy współpracy z Zamojskim Domem Kultury i Klubem

Bardziej szczegółowo

UROCZYSTOŚĆ ODSŁONIĘCIA TABLICY PAMIĄTKOWEJ POŚWIĘCONEJ PAMIĘCI PREZYDENTA RP LECHA KACZYŃSKIEGO I OFIAR TRAGEDII SMOLEŃSKIEJ W LO

UROCZYSTOŚĆ ODSŁONIĘCIA TABLICY PAMIĄTKOWEJ POŚWIĘCONEJ PAMIĘCI PREZYDENTA RP LECHA KACZYŃSKIEGO I OFIAR TRAGEDII SMOLEŃSKIEJ W LO UROCZYSTOŚĆ ODSŁONIĘCIA TABLICY PAMIĄTKOWEJ POŚWIĘCONEJ PAMIĘCI PREZYDENTA RP LECHA KACZYŃSKIEGO I OFIAR TRAGEDII SMOLEŃSKIEJ W LO Nr XVII im. A. OSIECKIEJ we WROCŁAWIU, 13 grudnia 2010 r. 13 grudnia 2010

Bardziej szczegółowo

Kochał sport i ludzi sportu...

Kochał sport i ludzi sportu... Kochał sport i ludzi sportu... 2010-10-08 - tak zmarłego w katastrofie Smoleńskiej Piotra Nurowskiego wspominają znajomi i najbliŝsi współpracownicy powiedział wiceprezes PZP, prezes KO Sokół w Raciborzu

Bardziej szczegółowo

Konkurs plastyczny Jan Paweł II Papież Rodziny

Konkurs plastyczny Jan Paweł II Papież Rodziny Patronat honorowy: Hanna Czerska-Gąsiewska Przewodnicząca Rady Powiatu Ryki Zbigniew Chlaściak wójt Gminy Stężyca Jerzy Stępień Przewodniczący Wspólnoty Gruntowej w Stężycy Organizatorzy: Parafia św. Marcina

Bardziej szczegółowo

Komunikat końcowy Finału Centralnego 14 edycji Turnieju Dziewcząt "Piłkarska Kadra Czeka"

Komunikat końcowy Finału Centralnego 14 edycji Turnieju Dziewcząt Piłkarska Kadra Czeka Komunikat końcowy Finału Centralnego 4 edycji Turnieju Dziewcząt "Piłkarska Kadra Czeka" Finał Ogólnopolski 4 Turnieju Dziewcząt "Piłkarska Kadra Czeka" odbył się w dniach od 3 do 8 sierpnia 04r. na boiskach

Bardziej szczegółowo

GALA KONKURSU MEN MAM 6 LAT

GALA KONKURSU MEN MAM 6 LAT GALA KONKURSU MEN MAM 6 LAT 22 maja 2012r. w Centrum Kultury Agora we Wrocławiu odbyła się uroczystość podsumowująca etap wojewódzki konkursu Mam 6 lat. Jego pomysłodawcą i inicjatorem jest Pani Krystyna

Bardziej szczegółowo

"Razem w Unii 2013" w Zespole Szkół Inżynierii Środowiska

Razem w Unii 2013 w Zespole Szkół Inżynierii Środowiska "Razem w Unii 2013" w Zespole Szkół Inżynierii Środowiska Dnia 22 marca 2013 r. w Zespole Szkół Inżynierii Środowiska w Toruniu odbył się finał XII edycji Konkursu Wiedzy o Unii Europejskiej Razem w Unii

Bardziej szczegółowo

LATO W GMINIE PRZEMĘT

LATO W GMINIE PRZEMĘT KOMU NA ZAWODACH NAWALIŁA POMPA? ISSN 1641-0017 JAK URATOWAĆ TONĄCEGO? INFORMATOR SAMORZADU GMINY PRZEMET Nr 6-7/2006 (175/176) * LATO 2006 * Cena 2 zł * www.przemet.pl LATO W GMINIE PRZEMĘT Gminne Zawody

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr IX /15 z uroczystej sesji Rady Miejskiej w Zwierzyńcu w dniu 30 maja 2015 r.

PROTOKÓŁ Nr IX /15 z uroczystej sesji Rady Miejskiej w Zwierzyńcu w dniu 30 maja 2015 r. R A D A M I E J S K A w Z W I E R Z Y Ń C U ================================================== PROTOKÓŁ Nr IX /15 z uroczystej sesji Rady Miejskiej w Zwierzyńcu w dniu 30 maja 2015 r. Zwierzyniec, maj

Bardziej szczegółowo

Relacja z Festiwalu Projektów.

Relacja z Festiwalu Projektów. Relacja z Festiwalu Projektów. 17 czerwca 2011 roku w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie uczestniczyłam w ogólnopolskich targach TIK-owych projektów, w czasie których odbyła się prezentacja najciekawszych

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 1/I/14 Z SESJI MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY W MOSZCZENICY W DNIU 6 MARCA 2014 R.

PROTOKÓŁ NR 1/I/14 Z SESJI MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY W MOSZCZENICY W DNIU 6 MARCA 2014 R. PROTOKÓŁ NR 1/I/14 Z SESJI MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY W MOSZCZENICY W DNIU 6 MARCA 2014 R. Obecnych 15 członków Młodzieżowej Rady Gminy według załączonej listy obecności. Lista gości stanowi załącznik nr

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu

Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu Źródło: http://oss.strazgraniczna.pl/oss/aktualnosci/15589,uroczyste-obchody-swieta-niepodleglosci.html Wygenerowano: Czwartek, 29 września

Bardziej szczegółowo

Kameralne Lato w Radomiu

Kameralne Lato w Radomiu Kameralne Lato w Radomiu Specjalną nagrodę otrzymał insp. Marek Świszcz Uroczystą galą finałową zakończyła się siódma edycja ogólnopolskich spotkań filmowych Kameralne Lato Radom 2014", które kolejny raz

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa przedsięwzięcia Planowany termin Planowane miejsce Organizator/współorganizator/Osoba odpowiedzialna. /doradcy zawodowi/ społeczności.

Lp. Nazwa przedsięwzięcia Planowany termin Planowane miejsce Organizator/współorganizator/Osoba odpowiedzialna. /doradcy zawodowi/ społeczności. Załącznik nr 1 Zestawienie propozycji przedsięwzięć zgłoszonych przez Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Olsztynie do realizacji w ramach II edycji Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery na Warmii i Mazurach,

Bardziej szczegółowo

Z inicjatywy Pani Ewy Wandy Wolak - Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, członka Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Pani Beaty

Z inicjatywy Pani Ewy Wandy Wolak - Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, członka Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Pani Beaty Z inicjatywy Pani Ewy Wandy Wolak - Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, członka Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Pani Beaty Pawłowicz Dolnośląskiego Kuratora Oświaty realizowany jest

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo!...

Szanowni Państwo!... Szanowni Państwo!... Na tegoroczny XII Dolnośląski Konkurs Plastyczny W Betlejem narodził się Bóg napłynęło ponad 800 prac, których autorzy mieli od 6 do 20 lat. Z wielką radością informujemy, że w znakomitym

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM OGÓLNOPOLSKIEGO TYGODNIA KARIERY 14-20 PAŹDZIERNIKA 2013 r. PIĄTEK 18 października

HARMONOGRAM OGÓLNOPOLSKIEGO TYGODNIA KARIERY 14-20 PAŹDZIERNIKA 2013 r. PIĄTEK 18 października HARMONOGRAM OGÓLNOPOLSKIEGO TYGODNIA KARIERY 14-20 PAŹDZIERNIKA 2013 r. Odkryj talenty swojego dziecka PIĄTEK 18 października Godzina Tytuł zajęć Adresaci 9.00 do 14.00 Spotkania informacyjno - doradcze

Bardziej szczegółowo

Wizyta WAT w Zespole Szkół im. gen. Sylwestra Kaliskiego w Górze

Wizyta WAT w Zespole Szkół im. gen. Sylwestra Kaliskiego w Górze Wizyta WAT w Zespole Szkół im. gen. Sylwestra Kaliskiego w Górze W dniach 09-11 kwietnia 2014 r. gościliśmy w naszej szkole delegację z Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie w składzie: płk dr inż.

Bardziej szczegółowo

Uroczyste wręczenie nagród w 5. edycji Wielkopolskiego Konkursu Statystyka mnie dotyka

Uroczyste wręczenie nagród w 5. edycji Wielkopolskiego Konkursu Statystyka mnie dotyka Uroczyste wręczenie nagród w 5. edycji Wielkopolskiego Konkursu Statystyka mnie dotyka 25 kwietnia 2013 r. w Auli Seledynowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu wręczono nagrody laureatom Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

RAZEM NA RZECZ UCZNIA

RAZEM NA RZECZ UCZNIA Białystok 16-17 listopada 2011 r. Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi KONFERENCJA w ramach projektu Doradztwo kariery, a kształtowanie ścieŝki edukacyjnej i zawodowej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 grudnia 2013 r. Poz. 1025 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 1 października 2013 r.

Warszawa, dnia 17 grudnia 2013 r. Poz. 1025 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 1 października 2013 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 17 grudnia 2013 r. Poz. 1025 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 1 października 2013 r. w sprawie wykazu jednostek

Bardziej szczegółowo

Program VI Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery w Powiecie Oleśnickim

Program VI Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery w Powiecie Oleśnickim Program VI Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery w Powiecie Oleśnickim HARMONOGRAM VI OGÓLNOPOLSKIEGO TYGODNIA KARIERY Data Organizator Miejsce Godzina Działania 20.10.2014 MCK OHP w Oleśnica, ul. Zamkowa 4,

Bardziej szczegółowo

Szanowni Zgromadzeni!

Szanowni Zgromadzeni! Szanowni Zgromadzeni! Witam serdecznie gości oraz seniorów lotnictwa przybyłych na dzisiejsze spotkanie z okazji 40- lecia naszego Klubu w dniu Święta Lotnictwa Polskiego. Tu przy Aeroklubie Białostockim

Bardziej szczegółowo

(Na potrzeby Biuletynu Informacji Publicznej)

(Na potrzeby Biuletynu Informacji Publicznej) (Na potrzeby Biuletynu Informacji Publicznej) OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Tuszynie z dnia 27 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Tuszynie

Bardziej szczegółowo

Kalendarz roku szkolnego 2015/2016.

Kalendarz roku szkolnego 2015/2016. Kalendarz roku szkolnego 2015/2016. SIERPIEŃ 2015 r. 28.08.2015 r. (pt.) godz. 8.30 Zebranie rady pedagogicznej inaugurujące rok szkolny 2015/2016: o zatwierdzenie wyników klasyfikacji rocznej i promocji

Bardziej szczegółowo

1 www.pelplin.pl www.mok.pelplin.pl

1 www.pelplin.pl www.mok.pelplin.pl LP. Data Nazwa imprezy Miejsce Organizator 1 03.04 (czwartek) W oczekiwaniu na kanonizację Jana Pawła II zespół Familia HP wykona program "Tłumy serc". Utwory pochodzą z dzieł: Pieśń o Bogu ukrytym oraz

Bardziej szczegółowo

Interdyscyplinarny projekt edukacyjny w PSM I st. w Prudniku - Rok Chopinowski

Interdyscyplinarny projekt edukacyjny w PSM I st. w Prudniku - Rok Chopinowski Interdyscyplinarny projekt edukacyjny w PSM I st. w Prudniku - Rok Chopinowski Nasza inicjatywa to przykład szerokiego myślenia o edukacji artystycznej i perspektywicznego myślenia o szkole, jako społeczności

Bardziej szczegółowo

PaT/E w Gorzowie Wielkopolskim

PaT/E w Gorzowie Wielkopolskim PaT/E w Gorzowie Wielkopolskim Obsada Sekretu rozpoczęła próby złożeniowe W Gorzowie Wielkopolskim, 20 października 2015 roku rozpoczęło się szkolenie eksperckie PaT dla nauczycieli i policjantów, prowadzone

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół w Marzęcicach

Zespół Szkół w Marzęcicach Zespół Szkół w Marzęcicach ul. Szkolna 21, Marzęcice 13-306 Kurzętnik tel./ fax: 056 47 404 97 e-mail: szkolamarzecice@wp.pl www.szkolamarzecice.pl Żyj w zgodzie z naturą, bądź wrażliwy na piękno i otwarty

Bardziej szczegółowo