N r 7 ( ) l i p e c I S S N w w w. o h p. p l

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "N r 7 ( 1 5 1 ) l i p e c 2 0 0 8 I S S N 1 4 2 7-3 6 0 8 w w w. o h p. p l"

Transkrypt

1 N r 7 ( ) l i p e c I S S N w w w. o h p. p l Fot. Anna Szymańska Uczestniczki z Filii w Jabłonce CKiW OHP w Szczawnicy/Jabłonce wraz z opiekunem Tomaszem Czerwieniem przed Bazyliką Jasnogórską. Czyt. str. 3 XVI Ogólnopolska Pielgrzymka OHP na Jasną Górę str. 3 Finał Konkursu Papieskiego w Wadowicach str. 7 Prezentacje Artystyczne Leszno 2008 str. 8 Twoja kariera w Twoich rękach str. 9 VI Ogólnopolska Spartakiada Młodzieży OHP, Młodzieży Niepełnosprawnej oraz Ludowych Zespołów Sportowych str. 14 Zakończyliśmy rok szkolny 2007/2008 str. 16 1

2 Krótko 25 kwietnia 2008 r. Komendant Główny OHP odwołał ze stanowiska Wojewódzkiego Komendanta OHP w Krakowie Pana Józefa Gawrona, powołując na to stanowisko Panią Jolantę Zajączkowską. 25 kwietnia 2008 r. Komendant Główny OHP odwołał ze stanowiska Wojewódzkiego Komendanta OHP w Łodzi Pana Grzegorza Świątnickiego oraz jego zastępcę Pana Piotra Woldana. Nowym Wojewódzkim Komendantem OHP w Łodzi został Grzegorz Kozłowski, a jego zastępcą Andrzej Orzeł. 25 kwietnia 2008 r. Komendant Główny OHP odwołał ze stanowiska zastępcy Wojewódzkiego Komendanta OHP w Kielcach Panią Halinę Ceborską i powołał na to stanowisko Pana Edwarda Rożka. 29 kwietnia Komendant Główny OHP odwołał ze stanowiska Wojewódzkiego Komendanta OHP w Toruniu Pana Norberta Janca oraz jego zastępcę Pana Marka Sławińskiego. Nowym Wojewódzkim Komendantem OHP w Toruniu został Pan Paweł Kiszka, a jego zastępcą Pan Paweł Klimaszyk. 30 kwietnia Komendant Główny OHP odwołał ze stanowiska Wojewódzkiego Komendanta OHP w Białymstoku Panią Annę Agnieszkę Cwalińską, powołując na to stanowisko Pana Wieńczysława Andrzeja Targa. 30 kwietnia Komendant Główny OHP odwołał ze stanowiska Wojewódzkiego Komendanta OHP w Łodzi Pana Grzegorza Kozłowskiego. 6 maja Komendant Główny OHP odwołał ze stanowiska zastępcy Wojewódzkiego Komendanta OHP w Białymstoku Pana Kazimierza Dudę. 7 maja Komendant Główny OHP powołał na stanowisko Wojewódzkiego Komendanta OHP w Łodzi Pana Antoniego Urbanka. 7 maja Komendant Główny OHP powołał na stanowisko zastępcy Wojewódzkiego Komendanta OHP w Olsztynie Pana Piotra Płoskiego. 30 maja Komendant Główny OHP odwołał ze stanowiska Wojewódzkiego Komendanta OHP w Rzeszowie Pana Roberta Kaczmarskiego oraz jego zastępcę Pana Jacka Kozioła, powołując jednocześnie na stanowisko Wojewódzkiego Komendanta OHP w Rzeszowie Pana Mariusza Krzysztofa Szewczyka. 1 czerwca na stanowisko zastępcy Wojewódzkiego Komendanta OHP w Zielonej Górze został powołany Pan Jan Wiśniewski. Krajewski spotkali się z samorządowcami powiatu łomżyńskiego, wśród których wielu współpracuje z łomżyńskim Centrum w zakresie aktywizacji zawodowej i edukacyjnej na rzecz młodych ludzi w swoich środowiskach. Wojewódzki Komendant poinformował samorządowców o aktualnych formach działalności PWK OHP, m.in. w zakresie realizowanych kursów, szkoleń zawodowych, projektów wpółfinansowanych ze środków EFS, w tym realizowanego projektu Szkolenie Praktyka Zatrudnienie Rozwój, podziękował za tak bardzo potrzebne dziś wsparcie i wyraził nadzieję, że dotychczasowe formy współdziałania na rzecz młodych ludzi będą kontynuowane i poszerzone o nowe potrzeby łomżyńskiego i podlaskiego rynku pracy. Henryk Krajewski Podlaska WK OHP Fot. Starostwo Powiatowe w Łomży PRZED POROZUMIENIEM O WSPÓŁPRACY 5 czerwca w Zielonej Górze miały miejsce rozmowy między kierownictwem Lubuskiej WK OHP a przedstawicielami z Cottbus. Z ramienia LWK w spotkaniu uczestniczyli: Wojewódzka Komendant OHP Anna Urbaniak, jej zastępca Jan Wiśniewski, dyrektor operacyjny Ryszard Kozakiewicz oraz specjali- DELEGACJA IB W WARSZAWIE 21 maja w Komendzie Głównej OHP odbyło się spotkanie kierownictwa KG z przedstawicielami Internationaler Bund. Ze strony polskiej wzięli w nim udział m.in. Komendant Główny OHP Jerzy Mormul, jego zastępca Marian Najdychor, Spotkanie kierownictwa KG z przedstawicielami Internationaler Bund. Od lewej: kierownik projektu Udo Hinze, członek Zarządu IB Silvia Schott i koordynator Projektu IB-Polska Elżbieta Głowacka-Adamek. dyrektor CKiW w Tarnowie Antoni Góral, dyrektor Biura Programów Europejskich i Współpracy Międzynarodowej Dariusz Gatner i wicedyrektor tego Biura Robert Stawski. Ze strony IB - członek Zarządu Silvia Schott, kierownik projektu Udo Hinze i koordynator Projektu IB-Polska Elżbieta Głowacka-Adamek. Tematem rozmów były różne aspekty bieżącej współpracy oraz działalność CKiW w Tarnowie/Gródku nad Dunajcem. SPOTKANIE Z SAMORZĄDOWCAMI 4 czerwca w trakcie XVII Sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego, Komendant Podlaskiej WK OHP w Białymstoku Wieńczysław Andrzej Targ i dyrektor CEiPM OHP w Łomży Henryk Stanisław W górnym rzędzie drugi od lewej: Burmistrz Miasta i Gminy Nowogród Józef Piątek, czwarty wójt Gminy Wizna Zbigniew Sokołowski, piąty Przewodniczący Pady Powiatu Stefan Popiołek, siódmy dyrektor CEiPM Henryk Krajewski, jedenasty Komendant Wieńczysław Andrzej Targ. Od prawej Wicestarosta Łomżyński Marek Dworakowski, trzeci Wójt Gminy Łomża Jacek Nowakowski, w pierwszym rzędzie trzeci od prawej Starosta Łomżyński Krzysztof Kozicki oraz zespoły śpiewacze i taneczne wyróżnione na spotkaniu za działalność w upowszechnianiu kultury. W trakcie spotkania dopracowano m.in. szczegóły projektów, które odbędą się w ramach programu Młodzież w działaniu. sta ds. wymiany międzynarodowej Dawid Chodziński. W skład delegacji niemieckiej weszli: kierownik Międzynarodowej Akademii Gospodarczej Kerstin Philip, Estera Lindner Kuhlmann z Polsko-Niemieckiego Centrum Innowacji i Technologii oraz Friedrich Erbe ze stowarzyszenia Bildungsprojekt Cottbus e.v. Celem rozmów było uzgodnienie ostatecznej wersji porozumienia o współpracy pomiędzy Lubuską WK OHP a organizacjami partnerskim z Cottbus. Poza tym zostały ustalone szczegóły już zaplanowanych projektów w ramach programu Młodzież w działaniu. Wizyta gości z Niemiec zakończyła się zaproszeniem kierownictwa Lubuskiej WK OHP do Cottbus. Dawid Chodziński Lubuska WK OHP Wydawca: Komenda Główna Ochotniczych Hufców Pracy Warszawa ul. Kolejowa 19/21 tel. (22) , fax Redakcja: Anna Szymańska, Anna Wiśniewska, Katarzyna Brzezińska tel. (22) DTP, druk: CLASSICS Sp. z o.o. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i adiustacji nadesłanych tekstów oraz ich tytułów. Nie zwracamy materiałów nie zamówionych. Biuletyn wydawany jest ze środków finansowych wypracowanych przez Gospodarstwo Pomocnicze KG OHP w Dobieszkowie. 2

3 XVI OGÓLNOPOLSKA PIELGRZYMKA OHP NA JASNĄ GÓRĘ 8 czerwca w Częstochowie zakończyła się XVI Ogólnopolska Pielgrzymka Młodzieży i Kadry OHP pod hasłem Bądźcie uczniami Chrystusa, odbywająca się w szczególnym czasie roku jubileuszu 50-lecia Ochotniczych Hufców Pracy. Na zakończenie Mszy św. dyrektor Centrum Kształcenia i Wychowania w Dobieszkowie Leona Winczewska odczytała Akt Zawierzenia Ochotniczych Hufców Pracy. Wieczorem tego samego dnia w Złotym Potoku, miejscu zakwaterowania uczestników pielgrzymki, Komendant Główny OHP Jerzy Mormul odznaczył Honorowymi Odznakami OHP najbardziej zasłużonych dla organizacji pielgrzymek na Jasną Górę dyrektora Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Częstochowie Mirosława Gajdę, jego zastępczynię Halinę Pierzyńską, wychowawcę z HP w Częstochowie Stanisława Stefaniaka, st. wychowawcę z ŚHP w Myszkowie Marka Wojtasika. Honorowe Odznaki OHP otrzymali także inni pracownicy częstochowskiego CEiPM: doradca zawodowy w MCIZ Zbigniew Garski, wychowawca w HP Zdzisław Grabny, lider Klubu Pracy Jolanta Pawlik. Uhonorowano również cennymi nagrodami laureatów Konkursu na kartę wielkanocną, które wręczali ks. prałat Jarosław Sroka oraz Aneta Noszczyk z Krajowego Duszpasterstwa OHP. Po części oficjalnej wystąpił na scenie Zespół Oazowy MISJO, a koncert poprowadził Duszpasterz Śląskiej WK OHP ks. Jacek Gancarek. W konkursie piosenki religijnej zwyciężyła Ania Grzybacz z CKiW w Szczawnicy/Jabłonce (Oddział w Jabłonce). W drugim dniu pielgrzymki w Filharmonii Częstochowskiej odbył się uroczysty koncert z okazji 50 rocznicy powstania OHP. Na spotkanie, oprócz Komendanta Głównego OHP Jerzego Mormula, jego zastępców Mariana Najdychora i Wojciecha Szewczyka, kadry i młodzieży, przybyli goście, m.in.: posłowie Krzysztof Matyjaszczyk i Grzegorz Sztolcman, dyrektor Biura Senatora Czesława Ryszki Bożena Strzelecka-Kłopot, dyrektor Gabinetu I Wicewojewody Śląskiego Anna Socha, zastępca Prezydenta Miasta Częstochowy Zdzisław Ludwin, Burmistrz Miasta Lubliniec Edward Maniura, Burmistrz Miasta Myszków Janusz Romaniuk, Przewodniczący Rady Miejskiej w Jaworznie Janusz Ciołczyk, Przewodniczący Rady Zatrudnienia Jacek Kwiatkowski. Przemarsz Aleją Najświętszej Maryi Panny do Bazyliki Jasnogórskiej. W pierwszym szeregu od prawej dyrektor CKiW w Oleśnicy Rafał Kubacki, Komendant Główny OHP Jerzy Mormul, Wojewódzki Komendant Dolnośląskiej WK OHP Piotr Olchówka. Za nimi od prawej z-ca Wojewódzkiego Komendanta OHP Pomorskiej WK OHP Jarosław Gołąbek i Wojewódzki Komendant Śląskiej WK OHP Mariusz Pawelec. Wzięło w niej udział niemal tysiąc sto osób z całego kraju, w tym duszpasterze wojewódzcy OHP oraz kierownictwo Komendy Głównej z Komendantem Głównym OHP Jerzym Mormulem na czele i jego dwoma zastępcami Marianem Najdychorem i Wojciechem Szewczykiem. Zaproszenie do udziału w pielgrzymce przyjęły także posłanki: Jadwiga Wiśniewska i Maria Zuba. W Archikatedrze Częstochowskiej pielgrzymujących powitał, inaugurując pielgrzymkę, Krajowy Duszpasterz OHP ks. prałat Jarosław Sroka, który poprowadził następnie nabożeństwo pokutne. Duszpasterze wojewódzcy przyjmowali od uczestników pielgrzymki spowiedź świętą. Przemarsz Alejami Najświętszej Maryi Panny potrwał około godziny. Młodzież w kolorowych koszulkach, chustach, czapeczkach, z flagami polskimi i OHP, przy wtórze pieśni religijnych dotarła na szczyt Jasnogórski prowadzona przez ks. prałata Jarosława Srokę. Tutaj, w Bazylice Jasnogórskiej powitał przybył podprzeor Jasnej Góry o. Mieczysław Polak, który apelował do pielgrzymów: Proście Maryję, tak jak potraficie, może cicho, niezręcznie, proście, aby wam pomogła w waszym młodym życiu i życzył, aby ta pielgrzymka do tronu Jasnogórskiej Pani była dla każdego owocna. Mszy św. w intencji Ochotniczych Hufców Pracy przewodniczył Biskup Diecezjalny Arcybiskup Stanisław Nowak Metropolita Częstochowski. Koncelebrowali ją ks. prałat Jarosław Sroka oraz Duszpasterz Dolnośląskiej WK OHP kanonik gremialny wrocławskiej kapituły katedralnej prof. dr hab. Józef Pater, jak również pozostali duszpasterze Wojewódzkich Komend OHP. Arcybiskup Stanisław Nowak mówił w swojej homilii między innymi o etosie pracy, wspominając ciężko pracującego fizycznie w czasie wojny w zakładach chemicznych Solvay, kamieniołomie w Zakrzówku, a potem w oczyszczalni sody w Borku Fałęckim Karola Wojtyłę, późniejszego Jana Pawła II. Metropolita przywołał również słowa poety Cypriana Kamila Norwida, który uważał, że praca jest obowiązkiem każdego człowieka: Praca na to jest, by się zmartwychwstało. Abp Stanisław Nowak życzył młodym uczestnikom pielgrzymki OHP, aby umieli czerpać radość z pracy, która zbliża do Boga. Komendant Główny Ochotniczych Hufców Pracy Z okazji 50 rocznicy powstania Ochotniczych Hufców Pracy pragnę wyrazić swój wielki szacunek oraz szczere uznanie wszystkim Pracownikom OHP. To dzięki Państwa pracy i wyjątkowemu zaangażowaniu dziesiątki tysięcy młodych ludzi odnalazło swoje miejsce w życiu i miało ułatwiony start w dorosłość. Gorąco dziękuję, także naszym sprzymierzeńcom, za dotychczasowe działania i ich szczególne efekty, za wykorzystanie szansy, jaką dała nam historia. Pracować z młodymi ludźmi to znaczy podjąć ogromną odpowiedzialność. Tym większa więc radość i satysfakcja z udanych życiorysów naszych wychowanków, z ich sukcesów i osiągnięć. Dotychczasowe dokonania OHP, misja, którą niosą tysiącom dziewcząt i chłopców, by uwierzyli, że można godnie żyć, budować swoją przyszłość opierając ją na wiedzy, fachowości, rzetelności i odpowiedzialności pozwalają mieć przekonanie, że w ciągu następnych pięćdziesięciu lat, w które właśnie OHP wkraczają, będą nadal znaczącym instrumentem Państwa w dotychczasowych obszarach wsparcia części młodych Polaków. Życzę z okazji Jubileuszu 50-lecia OHP dalszych sukcesów w pracy dla kraju i polskiej młodzieży. Życzę także pomyślności w życiu osobistym. Wierzę, że Wasze indywidualne sukcesy, zarówno osobiste, jak i zawodowe, związane będą ściśle z sukcesami OHP. Warszawa, 13 czerwca 2008 roku Jerzy Mormul Homilię wygłasza Metropolita Częstochowski Arcybiskup Stanisław Nowak. W głębi po prawej Duszpasterz Dolnośląskiej WK OHP ks. Józef Pater. Wejście pielgrzymów do Bazyliki na Jasnej Górze. Zaproszenie do wzięcia udziału w Pielgrzymce OHP przyjęły m.in. posłanki Jadwiga Wiśniewska i Maria Zuba (druga i trzecia od prawej). 3

4 Spotkanie po Mszy św. Od lewej: dyrektor CKiW w Dobieszkowie Leona Winczewska-Wróbel, zastępca Komendanta Głównego OHP Wojciech Szewczyk, Krajowy Duszpasterz OHP ks. prałat Jarosław Sroka, Duszpasterz Łódzkiej WK OHP ks. Mirosław Marczak, Duszpasterz Śląskiej WK OHP ks. Jacek Gancarek, dyrektor CEiPM w Częstochowie Mirosław Gajda oraz Duszpasterz Podkarpackiej WK OHP ks. Wiesław Bednarz. Zwyciężczyni konkursu piosenki religijnej Ania Grzybacz z CKiW w Szczawnicy/Jabłonce (Oddział w Jabłonce). W tym roku na przybyłych czekała miła niespodzianka: jadalnia w Złotym Potoku otrzymała dzięki staraniom organizatorów, w tym ks. prałata Jarosława Sroki, solidne zadaszenie chroniące przed deszczem i słońcem. Komendant Główny OHP Jerzy Mormul wręcza Honorowe Odznaki OHP wieloletnim organizatorom pielgrzymek na Jasną Górę. Od prawej: Marek Wojtasik, Stanisław Stefaniak, Halina Pierzyńska oraz (częściowo zasłonięty) Mirosław Gajda. Koncert na błoniach w Złotym Potoku. Część oficjalną koncertu rozpoczęło wystąpienie Komendanta Głównego OHP, który nawiązując do powstania OHP i tradycji Junackich Hufców Pracy, podkreślił wyjątkową rolę Ochotniczych Hufców Pracy, jako jednostki państwowej, w wychowaniu młodego pokolenia. Przypomniał ich dokonania i nakreślił dalsze perspektywy działalności. Zostały odczytane listy gratulacyjne od senatora Czesława Ryszki i I Wicewojewody Śląskiego Stanisława Dąbrowy. Następnie Komendant Główny OHP Jerzy Mormul wręczył, przyznane przez Ministra Edukacji Narodowej, Medale Komisji Edukacji Narodowej: komendantowi Hufca Pracy w Tarnobrzegu Jerzemu Buczkowi, komendantce Środowiskowego Hufca Pracy w Łomży Grażynie Dembek, komendantce Hufca Pracy w Jaworznie Ewie Latko, pedagog wojewódzkiej w Lubelskiej WK OHP Marii Letkiewicz, wychowawcy Hufca Pracy w Pińczowie Jerzemu Łaganowskiemu, pedagog OSiW w Grudziądzu Joannie Nagórskiej, komendantowi Środowiskowego Sala Filharmonii Częstochowskiej przed uroczystościami z okazji 50-lecia OHP. Od lewej: z-ca Komendanta Głównego OHP Marian Najdychor, Komendant Główny OHP Jerzy Mormul, poseł Krzysztof Matyjaszczyk, poseł Grzegorz Sztolcman, Przewodniczący Rady Miejskiej w Jaworznie Janusz Ciołczyk, Burmistrz Miasta Lubliniec Edward Maniura. Hufca Pracy w Kaliszu Mirosławowi Nagórnemu, psycholog z OSiW w Radzyniu Podlaskim Joannie Niewęgłowskiej, komendantowi Środowiskowego Hufca Pracy w Zwoleniu Janowi Grzegorzowi Nowakowskiemu, st. wychowawcy w Środowiskowym Hufcu Pracy w Zielonej Górze Grażynie Pikosz, kierowniczce OSiW w Starachowicach Lucynie Prokop, pedagogowi wojewódzkiemu w Opolskiej WK OHP Piotrowi Sabramowiczowi, komendantce Hufca Pracy w Ełku Agnieszce Sadowskiej, komendantowi Hufca Pracy w Puławach Ryszardowi Stępniowi, komendantce Hufca Pracy w Bielawie Zofii Studnickiej, komendantce Hufca Pracy w Wałbrzychu Urszuli Walencik. Medal Komisji Edukacji Narodowej to odznaczenie resortowe nadawane za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania przez Ministra Edukacji Narodowej. Patronuje mu Komisja Edukacji Narodowej pierwszy w Polsce i Europie centralny organ władzy oświatowej, powołany przez Sejm 14 października 1773 roku na wniosek króla Stanisława Poniatowskiego. Odznaczenie to jest nadawane nauczycielom i innym osobom za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania, w szczególności w zakresie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, twórczości dla dzieci i młodzieży oraz kształcenia i doskonalenia nauczycieli. 4

5 Odznaczeni Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Komendant Główny OHP Jerzy Mormul dekoruje komendantkę ŚHP w Łomży Grażynę Dembek. Po jej lewej stronie częściowo zasłonięty Jerzy Buczek. Od lewej: Grażyna Pikosz, Jan Grzegorz Nowakowski, Joanna Niewęgłowska, Mirosław Nagórny, Joanna Nagórska, Jerzy Łaganowski, Maria Letkiewicz, Ewa Latko. Od lewej: dyrektor Gabinetu I Wicewojewody Śląskiego Anna Socha, Burmistrz Miasta Myszków Janusz Romaniuk, zastępca Prezydenta Miasta Cęstochowa Zdzisław Ludwin oraz ks. prałat Jarosław Sroka. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznał odznaki honorowe Zasłużony dla Kultury Polskiej Joannie Pindelskiej (pierwsza z prawej) i Stanisławowi Podymskiemu. Dyplomy Ministra otrzymali: od lewej Szymon Urbaniak, Urszula Ozga i Jolanta Król. Komendant Główny OHP przyznał z okazji jubileuszu OHP Honorowe Odznaki OHP. Na zdjęciu niektórzy odznaczeni. Kolejni odznaczeni to osoby wyróżnione odznaką honorową Zasłużony dla Kultury Polskiej : komendantka Środowiskowego Hufca Pracy w Warszawie Jadwiga Pindelska oraz dyrektor Europejskiego Centrum Kształcenia i Wychowania w Roskoszy Stanisław Podymski. Dyplomy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego odebrali także: pedagog wojewódzka w Małopolskiej WK OHP Jolanta Król, komendantka Hufca Pracy w Mińsku Mazowieckim Urszula Ozga i komendant Hufca Pracy w Wieluniu Szymon Urbaniak. Odznaczenia i dyplomy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznawane są w uznaniu zasług dla rozwoju kultury polskiej, w tym przypadku w uznaniu wkładu wyróżnionych osób w upowszechnianie kultury w OHP. Honorowe Odznaki OHP wręczał Komendant Główny OHP, który przyznał je: kierownikowi OSiW w Mrągowie Tadeuszowi Gorzkiemu, st. wychowawcy Środowiskowego Hufca Pracy w Myszkowie Jadwidze Górskiej, wychowawcy w CKiW w Tarnowie (oddział w Gródku n. Dunajcem) Janowi Jaroszkowi, st. wychowawcy w Środowiskowym Hufcu Pracy w Brzegu Halinie Lau, emerytowanej pracowniczce Kujawsko-Pomorskiej WK OHP Urszuli Maternickiej, komendantowi Hufca Pracy w Dębicy Krzysztofowi Mieli, wychowawcy Środowiskowego Hufca Pracy w Ostrołęce Urszuli Niedźwieckiej, kierowniczce działu nauki i zawodu Gospodarstwa Pomocniczego w CKiW w Pleszewie Żanecie Pawlak, wychowawcy Środowiskowego Hufca Pracy w Krośnie Odrzańskim Marii Piter, komendantce Hufca Pracy w Biłgoraju Teresie Puźniak, st. wychowawcy w Środowiskowym Hufcu Pracy w Łomży Grażynie Różańskiej, st. wychowawcy w CKiW w Tarnowie Bogusławowi Sikorze, pedagog w Środowiskowym Hufcu Pracy w Jaworznie Zenobii Sosin, komendantowi Hufca Pracy w Krośnie Bogusławowi Stachyrakowi, pedagog OSiW w Trzebini Edycie Wentrys, st. wychowawcy w Środowiskowym Hufcu Pracy w Żywcu Bożenie Zając, wychowawcy w OSiW w Pasłęku Ryszardowi Zawistowskiemu, wychowawcy w Środowiskowym Hufcu Pracy w Bydgoszczy Elżbiecie Zielińskiej. W roku jubileuszu 50-lecia powstania OHP Honorowe Odznaki OHP przyznano najlepszym komendantom, wychowawcom i pedagogom w szczególny sposób zaangażowanych w pracę z młodzieżą i wyróżniających się innowacyjnością stosowanych metod i form. Na zakończenie tej części uroczystości zabrał głos Krajowy Duszpasterz OHP ks. prałat Jarosław Sroka dziękując kadrze i młodzieży za udział w pielgrzymce, która w tym roku była szczególnym świętem Ochotniczych Hufców Pracy. Ksiądz prałat życzył młodzieży, aby miała odwagę pracować nad sobą. Bo to, jak zawsze nauczał Jan Paweł II, najważniejsza praca. Kadrze zaś życzył Duszpasterz cierpliwości i wytrwałości i tego, aby umiała w odpowiednim momencie podać młodzieży rękę. Nie zabrakło także podziękowań za dobrze układającą się współpracę jednostek OHP z Kościołem. W części artystycznej wystąpił Reprezentacyjny Artystyczny Zespół Wojska Polskiego z programem historycznym, którego występy zostały przyjęte owacją na stojąco. Tekst i zdjęcia: Anna Szymańska Uroczystość zakończono wspaniałym koncertem w wykonaniu Reprezentacyjnego Artystycznego Zespołu Wojska Polskiego, którego występ przyjęto burzliwymi oklaskami. Akt Zawierzenia Ochotniczych Hufców Pracy Wielka Boga Człowieka Matko! Bogurodzico Dziewico, Bogiem sławiona Maryjo! Dzisiaj przed Tobą staje młodzież, wychowawcy i kierownictwo Ochotniczych Hufców Pracy, zgromadzeni na swojej Pielgrzymce do Twojego Tronu. Stajemy przed Tobą Matko, oddając w Twoje ręce pięćdziesiąt lat działalności Ochotniczych Hufców Pracy, prosząc abyśmy pracując z młodzieżą, nadal kierowali się w codziennej pracy wartościami chrześcijańskimi, służyli Bogu i Ojczyźnie. Modlimy się Matko, aby każdy miał pracę i chleb codzienny. Chroń nas od wypadków i nieszczęść. Maryjo w Twoje dłonie składamy nasze losy. Z ufnością wołamy do Ciebie o ratunek. Ześlij nam światło, ukaż drogę wyjścia z niebezpieczeństw i trudności. Daj nam jedność, ducha miłości, prawdy i wzajemnego zrozumienia, abyśmy zwyciężając wszelkie trudności i różnice poglądów, zdołali ocalić dobro Ojczyzny. Udziel nam głębokiej i prawdziwej odnowy ducha Narodu, aby każdy z nas podjął trud osobistej przemiany życia, włączając się w wielkie dzieło odrodzenia Ojczyzny. U Ciebie matko uczymy się życia, chcemy jak Ty słuchać Twojego syna Jezusa Chrystusa i stawać się Jego uczniami. Papież Benedykt XVI w orędziu na XXIII światowy Dzień Młodzieży napisał: Wielu młodych patrzy na swoje życie z obawą i zadaje sobie wiele pytań co do swojej przyszłości. Zaniepokojeni pytają: jak odnaleźć się w świecie naznaczonym licznymi i ciężkimi niesprawiedliwościami i cierpieniem? Jak odnieść się do egoizmu i przemocy? Jak nadać życiu pełny sens? Jak przyczynić się do tego, aby owoce Ducha: miłość, radość, pokój, cierpienie, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie, stały się naszym udziałem. Dlatego my dzisiaj przychodzimy do Ciebie Maryjo jako Rodzina Ochotniczych Hufców Pracy, by u Twojego tronu rozważać prawdę o Duchu mocy i świadectwa, który daje nam odwagę, by żyć Ewangelią i stawać się uczniami Chrystusa. Maryjo, z Twoją pomocą chcemy trwać na drodze do poznania autentycznych wartości, mających swą pełnię w Chrystusie. To w Nim kryje się sekret prawdziwej wolności. Za Twoim wstawiennictwem chcemy ujrzeć Jego prawdziwe Oblicze. Niech poprzez to pielgrzymowanie do Twego tronu młodzież Ochotniczych Hufców Pracy stanie się prawdziwymi uczniami Chrystusa. Amen 5

6 TU WSZYSTKO SIĘ ZACZĘŁO 17 czerwca 2008 roku z okazji 50 rocznicy powstania Ochotniczych Hufców Pracy spotkali się w Majdanie k. Cisnej przy obelisku upamiętniającym uczestników pierwszych hufców pracy zaproszeni goście, kadra wychowawcza oraz uczestnicy i absolwenci z Podkarpackiej Wojewódzkiej Komendy OHP. Na uroczystości przybył Komendant Główny OHP Jerzy Mormul. Honorowy Patronat nad obchodami 50-lecia OHP w województwie podkarpackim objęła Poseł Elżbieta Łukacijewska. Posterunek Honorowy przy obelisku. Komendant Główny OHP wręcza Honorową Odznakę OHP Staroście Leskiemu Markowi Scelinie. Od lewej: Przedstawiciel 21 Brygady Strzelców Podhalańskich Robert Matysek, członek Rady Fundacji Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej Stanisława Kobus, przedstawiciel Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych Nadleśnictwo Cisna nadleśniczy Grzegorz Łukacijewski, Wojewódzki Komendant OHP Mariusz Szewczyk, Komendant Główny OHP Jerzy Mormul, z-ca Burmistrza Ustrzyk Dolnych Jacek Przybyła, Wicestarosta Bieszczadzki Zygmunt Krasowski, z-ca Burmistrza Leska Barbara Krasulak, Wójt Gminy Cisna Renata Szczepańska, przedstawiciel Podkarpackiej Wojewódzkiej Komendy Policji w Rzeszowie Wiesław Korczykowski. Przemawia Starosta Leski Marek Scelina. Majdan, miejscowość położona w Bieszczadach, to szczególne miejsce z punktu widzenia bogatej historii Ochotniczych Hufców Pracy można powiedzieć, że tu wszystko się zaczęło. Właśnie w Bieszczadach powstały pierwsze hufce pracy, które początkowo zgromadziły w swoich szeregach 1200 junaków pracujących przy budowie drogi i kolei wąskotorowej na trasie Rzepedź Moczarne. Zaproszenie do udziału w spotkaniu w Majdanie przyjęli m.in.: Starosta Powiatu Leskiego Marek Scelina, Wójt Gminy Cisna Renata Szczepańska, Wicesta- Złożenie wiązanek kwiatów przez delegacje kadry i młodzieży z Podkarpackiej WKOHP. Duszpasterz Podkarpackiej WK ksiądz Wiesław Bednarz w trakcie modlitwy, na drugim planie od lewej: z-ca Burmistrza Ustrzyk Dolnych Jacek Przybyła, Wojewódzki Komendant OHP Mariusz Szewczyk, Komendant Główny OHP Jerzy Mormul, Starosta Leski Marek Scelina. Wystąpienie Komendanta Głównego OHP Jerzego Mormula. rosta Powiatu Bieszczadzkiego Zygmunt Krasowski, Zastępca Burmistrza Leska Barbara Krasulak, zastępca Burmistrza Ustrzyk Dolnych Jacek Przybyła, a także wielu innych przedstawicieli władz samorządowych, instytucji rynku pracy, szkół, policji, wojska oraz pracodawców z całego województwa. Uroczystość uświetniła swoim udziałem Kompania Honorowa 21 Brygady Strzelców Podhalańskich w Rzeszowie. Zgromadzeni wysłuchali Hymnu Państwowego, w trakcie którego poczet uczestników dokonał wciągnięcia flagi państwowej na maszt. W tej podniosłej atmosferze Wojewódzki Komendant OHP Mariusz Szewczyk przywitał wszystkich przybyłych i przybliżył zgromadzonym bogatą historię Ochotniczych Hufców Pracy, szczególnie na Podkarpaciu. Komendant Główny OHP Jerzy Mormul przekazał serdeczne życzenia kadrze i młodzieży, podziękował gościom za uświetnienie swoją obecnością uroczystości oraz udzielane wsparcie, dzięki czemu efekty działalności OHP są jeszcze lepsze. Przede wszystkim jednak zwrócił się do młodzieży mówiąc: Wszystko na przestrzeni tych lat zmieniało się w OHP, ale jedna rzecz była od początku do końca, sól OHP, czyli wy młodzież. Komendant podkreślił wielkie możliwości, jakie oferuje państwo młodzieży w zakresie zdobycia wykształcenia czy znalezienia się na rynku pracy. Na gościnnej ziemi bieszczadzkiej zgromadzonych gości przywitał także Starosta Powiatu Leskiego Marek Scelina, który w swoim wystąpieniu uwypuklił znaczenie idei Ochotniczych Hufców Pracy, tj. wychowanie poprzez pracę oraz nawiązał do czasów, kiedy sam pełnił funkcję komendanta szkolnego hufca OHP. W trakcie uroczystości Komendant Główny OHP Jerzy Mormul, Starosta Powiatu Leskiego Marek Scelina oraz Wojewódzki Komendant OHP Mariusz Szewczyk dokonali odsłonięcia tablicy upamiętniającej powstanie pierwszych Hufców Pracy na Ziemi Bieszczadzkiej w 1958 r., a ufundowanej przez Starostwo Powiatowe w Lesku oraz Podkarpacką Wojewódzką Komendę Ochotniczych Hufców Pracy w Rzeszowie. Tablica została poświęcona przez Wojewódzkiego Duszpasterza OHP ks. Wiesława Bednarza. Po odmówieniu modlitwy delegacje kadry i uczestników złożyły pod obeliskiem wiązanki kwiatów. To już druga tablica na obelisku, który ufundowano w lipcu 1988 roku z okazji 30 rocznicy utworzenia pierwszych w kraju Hufców Pracy w Mikowie, Przysłupiu i Wetlinie. Na wniosek Wojewódzkiego Komendanta OHP Komendant Główny OHP Jerzy Mormul odznaczył Honorową Odznaką OHP za wieloletnią, owocną współpracę przedstawicieli samorządów, oświaty i pracodawców: Starostę Leskiego Marka Scelinę, zastępcę Burmistrza Dębicy Mariusza Trojana, wiceprzewodniczącą Rady Programowej ŚHP w Krośnie Joannę Drozd-Wietechę, Kierownika Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w WUP w Rzeszowie Jacka Grabowskiego, Naczelnika Wydziału Edukacji i Sportu UM Przemyśl Piotra Idzikowskiego, Prezesa Huty Szkła Józefina w Krośnie Józefa Jankowskiego oraz dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego w Gorzycach Janusza Krakowiaka. Modlitwą oraz minutą ciszy zebrani uczcili pamięć zmarłych pracowników i uczestników OHP. Na ręce Wojewódzkiego Komendanta z okazji okrągłej rocznicy OHP przesłali gratulacje, m.in. parlamentarzyści: posłowie Elżbieta Łukacijewska, Andrzej Ćwierz, Zbigniew Rynasiewicz, Wojciech Pomajda, Krystyna Skowrońska, Kazimierz Gołojuch, Jan Bury, senatorowie Władysław Ortyl i Stanisław Piotrowicz. Życzenia przekazali również: w imieniu Wojewody Podkarpackiego Wicewojewoda Małgorzata Chomycz, Prezydent Miasta Rzeszowa Tadeusz Ferenc, Prezydent Miasta Przemyśla Robert Choma, Starosta Leski Marek Scelina, Starosta Bieszczadzki Krzysztof Gasior, Burmistrz Ustrzyk Dolnych Henryk Sułuja, Burmistrz Miasta i Gminy Lesko Barbara Jankiewicz, Komendant Wojewódzki Policji Józef Gdański, Komendant Miejski Policji w Przemyślu Artur Jędruch, dowódca 21 Brygady Strzelców Podhalańskich gen. bryg. Tomasz Bąk, dyrektor Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Krośnie Irena Góral. Część oficjalną obchodów zakończył Wojewódzki Komendant Mariusz Szewczyk kierując swoje podziękowania do gości, sponsorów, kadry i młodzieży OHP oraz zapraszając wszystkich uczestników uroczystości do udziału w przejażdżce Kolejką Bieszczadzką na trasie Majdan Dolżyca Majdan. Była to okazja do zachwycenia się pięknem gór i urokiem okalających je rzek. W tym miejscu należą się szczególne podziękowania Prezesowi Zarządu Fundacji Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej Panu Stanisławowi Wermińskiemu za uatrakcyjnienie Zlotu Młodzieży i Sympatyków OHP bezpłatnym przejazdem popularną wąskotorówką. Na zakończenie tego pełnego wrażeń dnia młodzież wzięła udział w pikniku rekreacyjnym, natomiast zaproszeni goście spotkali się na obiedzie, który był okazją do dyskusji na temat podejmowanej współpracy i rozwijania wspólnych inicjatyw. Uroczyste spotkanie z okazji jubileuszu 50-lecia powstania OHP było niewątpliwie udane, za co w szczególności należy podziękować: byłemu Zastępcy Wojewódzkiego Komendanta OHP Jackowi Koziołowi, dyrektorowi wykonawczemu Podkarpackiej WK Arturowi Błaszczakowi, dyrektorowi CEiPM w Krośnie Dariuszowi Paczosie, którzy włożyli wiele wysiłku w organizację tego przedsięwzięcia. Tekst i zdjęcia: Monika Teterling Podkarpacka WK OHP 6

7 FINAŁ KONKURSU PAPIESKIEGO W WADOWICACH Musicie od siebie wymagać Nawet gdyby inni od was nie wymagali Jana Paweł II, 1983 r. Delegacja OHP w składzie: Komendant Główny OHP Jerzy Mormul w towarzystwie Komendanta Małopolskiej WK OHP Jolanty Zajączkowskiej i Komendanta HP 6-11 w Wadowicach Jolanty Zacny składa kwiaty pod pomnikiem Jana Pawła II. Z tyłu ks. prałat Jarosław Sroka. Wszyscy nagrodzeni w VIII Ogólnopolskim Konkursie Fotograficznym i Plastycznym pt. Młodość jako dar Pokolenie JP II otrzymali statuetki szklane z wyrytymi słowami Ojca Świętego, które były mottem dla organizatorów, a przede wszystkim uczestników konkursu. Uroczysta gala finałowa rozpoczęła się 5 czerwca od Mszy świętej w Bazylice Wadowickiej odprawionej przez Duszpasterza Krajowego OHP ks. prałata Jarosława Srokę wspólnie z Duszpasterzem małopolskich OHP ks. Wiesławem Orawieckim. Następnie wszyscy laureaci i zaproszeni goście złożyli kwiaty pod pomnikiem Jana Pawła II. Po wprowadzeniu pocztu sztandarowego i wysłuchaniu hymnu zebrani uczcili chwilą milczenia pamięć zmarłej w przeddzień, wspaniałej polskiej sportsmenki Agaty Mróz. Galę rozpoczęto od wystąpień zaproszonych gości: Przewodniczącego Sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej posła Bronisława Dutki oraz Przewodniczącego Wojewódzkiej Rady Programowej OHP, Wicewojewody Małopolskiego Stanisława Sorysa. Obaj goście skierowali pod adresem OHP wyjątkowo życzliwe słowa, określając je jako ogromnie pożyteczne Wystąpienie posła Bronisława Dutki. i wszechstronnie pomagające młodzieży, szczególnie tej pozbawionej często wsparcia i opieki. Inaugurując oficjalnie ogłoszenie wyników konkursu Komendant Główny OHP Jerzy Mormul powiedział m.in.: Niech udział w tegorocznym konkursie, organizowanym w roku 50-lecia powstania OHP będzie szczególną okazją do zaprezentowania własnej twórczości, a być może dla wielu z was zachętą do rozpoczęcia przygody ze sztuką. Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy konkurs przygotowali oraz tym, którzy podjęli wyzwanie i wzięli w nim udział. Jeszcze przed ogłoszeniem wyników zebrani wysłuchali małego koncertu doskonałego zespołu dziewcząt wadowickiej Scholi Opoka prowadzonego przez Beatę i Krzysztofa Wajdzików. Wystąpili też laureaci Wojewódzkiego Przeglądu Amatorskiej Twórczości Artystycznej Młodzieży OHP Trzebinia 2008: kapela ludowa lachów sądeckich z ŚHP 6-33 w Nowym Sączu, zaśpiewała Katarzyna Grochol z HP 6-11 w Wadowicach, zatańczyły dziewczęta z ŚHP 6-10 w Myślenicach i pięknie zagrał na trąbce Krzysztof Rompalski z ŚHP 6-34 w Starym Sączu. W kategorii Fotografia - uczestnicy OHP I nagrodę dostał Konrad Kisiel z OSiW w Krakowie za pracę pt. Bo to się zwykle tak zaczyna, w kategorii Fotografia - młodzież szkolna Paulina Bojnowska z Gimnazjum nr 5 w Krośnie za pracę pt. Młodość jak bańka mydlana, w kategorii Plastyka - uczestnicy OHP zwyciężczynią została Kamila Kamińska z ŚHP 14-1 w Elblągu za pracę pt. Każdy jest inny każdy jest wspaniały, zaś wśród młodzieży szkolnej Monika Mazurek ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Majdanie Sieniawskim Komendant Główny OHP Jerzy Mormul ofi cjalnie otwiera Finał VIII Ogólnopolskiego Konkursu Fotografi cznego i Plastycznego pt. Młodość jako dar Pokolenie JP II. (woj. podkarpackie) za pracę pt. Czas to miłość. Wszyscy zwycięzcy otrzymali m.in.: wieże Hi-Fi ufundowane przez Komendanta Głównego OHP Jerzego Mormula, gratisowy weekend dla siebie i opiekuna w wojskowym domu wypoczynkowym Podhalanin ufundowany przez właściciela Czesława Serafina. Ponadto Konrad Kisiel otrzymał od Metropolity Krakowskiego ks. Kardynała Stanisława Dziwisza dwa albumy autorstwa osobistego fotografa Jana Pawła II Arturo Mari z dedykacją oraz różaniec papieski Benedykta XVI. Wszyscy otrzymali aparaty fotograficzne ufundowane przez Burmistrza Wadowic Ewę Filipiak, Starostę Wadowickiego Teresę Kramarczyk, Starostę Myślenickiego Stanisława Chorobika i Komendanta HP 6-11 w Wadowicach Jolantę Zacny oraz MP3 ufundowane przez Wojewodę Małopolskiego Jerzego Millera, Marszałka Województwa Małopolskiego Marka Nawarę i srebrne zegarki ufundowane przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kętach Józefa Skudlarskiego. Na zakończenie uroczystości zebrani zostali poczęstowani kremówkami papieskimi przez firmę Stanisława Zguda oraz otrzymali najbardziej oczekiwaną rzecz piękny album konkursowy. A w nim reprodukcje wszystkich nagrodzonych prac oraz ujawniony temat IX edycji 2009 Rodzina fundamentem Pokolenia JP II. Jolanta Zacny, Witold Kasprzycki Fot. Joanna Marek, Krystyna Rozłonkowska Małopolska WK OHP Laureatka I miejsca w kategorii Plastyka uczestnicy OHP Kamila Kamińska z ŚHP 14-1 w Elblągu otrzymuje nagrodę z rąk Komendanta Głównego OHP, obok Starosta Powiatu Tarnowskiego Mieczysław Kras, który wręcza nagrodę w imieniu Prezydenta Tarnowa Ryszarda Ścigały. Wystawę nagrodzonych prac oglądają Komendant Małopolskiej WK OHP Jolanta Zajączkowska, Komendant Główny OHP Jerzy Mormul oraz poseł Bronisław Dutka. Wspólne zdjęcie Komendanta Głównego OHP Jerzego Mormula ze zwycięzcą w kategorii Fotografi a - uczestnicy OHP Konradem Kisielem z OSiW w Krakowie. 7

N r 4 ( 1 4 8 ) k w i e c i e ń 2 0 0 8 I S S N 1 4 2 7-3 6 0 8 w w w. o h p. p l

N r 4 ( 1 4 8 ) k w i e c i e ń 2 0 0 8 I S S N 1 4 2 7-3 6 0 8 w w w. o h p. p l N r 4 ( 1 4 8 ) k w i e c i e ń 2 0 0 8 I S S N 1 4 2 7-3 6 0 8 w w w. o h p. p l Fot. Halina Chomiak VI Lubuskie Targi Edukacyjne Absolwent w Zielonej Górze. Czyt. str. 17 W numerze: Na audiencji u Metropolity

Bardziej szczegółowo

Kanonizacja Wielkiego Polaka Jana Pawła II

Kanonizacja Wielkiego Polaka Jana Pawła II KWIECIEŃ 2014/4 (170) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL Uroczystości przed kościołem Św. Anny w Kolnie Kanonizacja Wielkiego Polaka Jana Pawła II 1 UROCZYSTOŚCI KANONIZACYJNE

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy zimowiska zorganizowanego w Piotrkowie Kujawskim Nicola i Sara w czasie zabaw w Kinder Parku w Toruniu. Foto: Anna Olejniczak

Uczestnicy zimowiska zorganizowanego w Piotrkowie Kujawskim Nicola i Sara w czasie zabaw w Kinder Parku w Toruniu. Foto: Anna Olejniczak Ferie 2014 Organizatorzy zimowego wypoczynku przygotowali ciekawy i atrakcyjny program, w którym każdy znalazł dla siebie coś ciekawego. Aktywne zabawy, pełne ruchu i radości, zrekompensowały brak śniegu.

Bardziej szczegółowo

Nr 08 / 148 / 2012. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Związku Zakładów Doskonalenia Zawodowego

Nr 08 / 148 / 2012. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Związku Zakładów Doskonalenia Zawodowego Nr 08 / 148 / 2012 Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Związku Zakładów Doskonalenia Zawodowego W dniu 28 listopada 2012 r. w siedzibie Zarządu Głównego Związku ZDZ odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Bardziej szczegółowo

Światowe Spotkanie Polonii str. 2. 70-lecie Kongresu Polonii Amerykańskiej str. 24. Nr 2/2014. Święty Jan Paweł II

Światowe Spotkanie Polonii str. 2. 70-lecie Kongresu Polonii Amerykańskiej str. 24. Nr 2/2014. Święty Jan Paweł II Światowe Spotkanie Polonii str. 2 70. ROCZNICA BITWY O MONTE CASSINO str. 29 70-lecie Kongresu Polonii Amerykańskiej str. 24 Nr 2/2014 ISSN: 1429-8457 Święty Jan Paweł II SPIS TREŚCI 1 Słowo Prezesa SWP

Bardziej szczegółowo

Nr 10/2012 MINISTERSTWO FINANSÓW SŁUŻBA CELNA WARSZAWA 2012 ISSN 1230-9087 DZIEŃ SŁUŻBY CELNEJ

Nr 10/2012 MINISTERSTWO FINANSÓW SŁUŻBA CELNA WARSZAWA 2012 ISSN 1230-9087 DZIEŃ SŁUŻBY CELNEJ Nr 10/2012 MINISTERSTWO FINANSÓW SŁUŻBA CELNA WARSZAWA 2012 ISSN 1230-9087 DZIEŃ SŁUŻBY CELNEJ REDAKCJA Redaktor naczelny: Witold Lisicki Sekretarz redakcji: Beata Zuba Marcin Woźniczko PROJEKT GRAFICZNY

Bardziej szczegółowo

Pismo Polskich Górali

Pismo Polskich Górali Pismo Polskich Górali Pismo * Babiogórcy * Górale czadeccy * Górale pienińscy * Górale sądeccy * Górale śląscy * Górale żywieccy * * Kliszczacy * Orawiacy * Podhalanie * Spiszacy * Zagórzanie * Wałasi

Bardziej szczegółowo

ZWIĄZEK SYBIRAKÓW ZARZĄD GŁÓWNY. Komunikat 2/112

ZWIĄZEK SYBIRAKÓW ZARZĄD GŁÓWNY. Komunikat 2/112 ZWIĄZEK SYBIRAKÓW ZARZĄD GŁÓWNY Komunikat 2/112 Warszawa, czerwiec 2012 Szanowni P. T. Prezesi Oddziałów i Kół Prosimy o zaznajamianie z treścią Komunikatu wszystkich członków Zarządu i Związku REDAKCJA

Bardziej szczegółowo

Apel do Mieszkańców Gminy Nowy Korczyn!

Apel do Mieszkańców Gminy Nowy Korczyn! Apel do Mieszkańców Gminy Nowy Korczyn! W związku z działaniami Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, zmierzającymi do należytego przygotowania się na wypadek wystąpienia zagrożenia powodziowego lub

Bardziej szczegółowo

5/2011 (118) rok XII ISSN 1508-5082

5/2011 (118) rok XII ISSN 1508-5082 5/2011 (118) rok XII ISSN 1508-5082 InfoRegion Fot. Archiwum Nowe Podkarpacie Fot. Archiwum Miasta Przemyśla Tygrysy biznesu Podkarpackiego Trójmiasta Najprężniej działające firmy z południa regionu otrzymały

Bardziej szczegółowo

ZWIĄZEK SYBIRAKÓW ZARZĄD GŁÓWNY. Komunikat 4/118

ZWIĄZEK SYBIRAKÓW ZARZĄD GŁÓWNY. Komunikat 4/118 ZWIĄZEK SYBIRAKÓW ZARZĄD GŁÓWNY Komunikat 4/118 Z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego 2014 Roku Sybirakom i ich Bliskim życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności składa Zarząd Główny Związku Sybiraków

Bardziej szczegółowo

MAJ 2012/05 (147) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL. Otwarcie sali gimnastycznej przy SP1 MIESIĘCZNIK

MAJ 2012/05 (147) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL. Otwarcie sali gimnastycznej przy SP1 MIESIĘCZNIK MAJ 2012/05 (147) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL Otwarcie sali gimnastycznej przy SP1 1 czwartek 10 maja uroczyście oddano do użytku nowo W wybudowaną salę gimnastyczną

Bardziej szczegółowo

cd.- str. 4 Kalendarium

cd.- str. 4 Kalendarium 3 4 Kalendarium T r z y m i e s i ą c e MAJ 8 maja pod obeliskiem na cmentarzu komunalnym uczczono pamięć tych, którzy polegli na frontach II wojny światowej. W Dniu Zwycięstwa spotkali się kombatanci,

Bardziej szczegółowo

Linka, Małgorzata Mazur, Wiesław Deptuła, Mariola Badowska, Joanna Daniek, Anna. Jerzy Giedrys, Magdalena Seredyńska,

Linka, Małgorzata Mazur, Wiesław Deptuła, Mariola Badowska, Joanna Daniek, Anna. Jerzy Giedrys, Magdalena Seredyńska, 1 października 2009 roku podczas immatrykulacji studentów po raz 25. zabrzmiała w nowoczesnych murach Uniwersytetu Szczecińskiego, czyli auli Wydziału Humanistycznego, średniowieczna pieśń hymniczna Gaudeamus

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny

Biuletyn Informacyjny POWIATOWE CENTRUM EDUKACJI I POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W WOŁOWIE ul. Tadeusza Kościuszki 27, 56-100 Wołów tel./fax ( 0 71) 389 21 00 e- mail : wpodn@wp.pl www.wolowpce.pl Biuletyn Informacyjny

Bardziej szczegółowo

LOTNISKO W MODLINIE OTWARTE

LOTNISKO W MODLINIE OTWARTE Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny, Wydanie 39 / Lipiec 2012 ESEJ O TOLERANCJI I DIALOGU str. 2, 7 LOTNISKO W MODLINIE OTWARTE str. 2, 8 Od Redakcji WIEŚCI Z RADY Spis treści Od Burmistrza Burmistrz

Bardziej szczegółowo

I GŁÓWNEJ KWATERY ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO

I GŁÓWNEJ KWATERY ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO SPRAWOZDANIE NACZELNIKA I GŁÓWNEJ KWATERY ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO za okres od grudnia 2009 r. do grudnia 2013 r. Spis treści List Naczelnika ZHP... 3 Działalność Głównej Kwatery ZHP... 7 Kalendarium

Bardziej szczegółowo

Magia świąt. Laureaci konkursu Sztuka opowiadania snuć legendę w scenerii bożonarodzeniowej. Foto: Marta Dybowska

Magia świąt. Laureaci konkursu Sztuka opowiadania snuć legendę w scenerii bożonarodzeniowej. Foto: Marta Dybowska Magia świąt Laureaci konkursu Sztuka opowiadania snuć legendę w scenografii bożonarodzeniowej. Foto: Marta Dybowska Laureaci konkursu Sztuka opowiadania snuć legendę w scenerii bożonarodzeniowej Foto:

Bardziej szczegółowo

www.minsk-maz.pl MIM vii/231 - rok xxiv - gazeta samorządowa - wrzesień 2014r. ISSN 1507-4447 www.facebook.com/miastominskmazowiecki www.minsk-maz.

www.minsk-maz.pl MIM vii/231 - rok xxiv - gazeta samorządowa - wrzesień 2014r. ISSN 1507-4447 www.facebook.com/miastominskmazowiecki www.minsk-maz. ISSN 1507-4447 MIM vii/231 - rok xxiv - gazeta samorządowa - wrzesień 2014r. Informacje na odwrocie www.facebook.com/miastominskmazowiecki 1 Strefa ograniczonego postoju dla użytkowników pojazdów samochodowych

Bardziej szczegółowo

SŁUPSKI. Nr 11-12 (117-118), Październik-Grudzień 2010 Rok X * ISSN 1730-7686

SŁUPSKI. Nr 11-12 (117-118), Październik-Grudzień 2010 Rok X * ISSN 1730-7686 Powiat SŁUPSKI Nr 11-12 (117-118), Październik-Grudzień 2010 Rok X * ISSN 1730-7686 Nowe władze powiatu Kadencja była ciekawa Polskie krzyże Zagubiony etos Czar - Pasterka Moja biblioteka Europa po europejsku

Bardziej szczegółowo

Kuchnia regionalna Kujawy

Kuchnia regionalna Kujawy Kuchnia regionalna Kujawy Foto: LGD Razem dla Powiatu Radziejowskiego O kujawskiej kuchni i nie tylko czytaj w artykule pt. Z kujawskim smakiem, na kujawską nutę z Lokalną Grupą Działania (str. 4) Wieści

Bardziej szczegółowo

4/2009 czasopismo samorządu powiatu bialskiego

4/2009 czasopismo samorządu powiatu bialskiego 4/2009 czasopismo samorządu powiatu bialskiego 1 Galeria gościńca Fotografią interesuje się całe życie. Już jako kilkuletni chłopiec podglądał starszych kolegów, którzy w zaciemnionym pokoju próbowali

Bardziej szczegółowo

PAŹDZIERNIK 2011/10 (140) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL. Blok operacyjny na miarę XXI wieku MIESIĘCZNIK

PAŹDZIERNIK 2011/10 (140) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL. Blok operacyjny na miarę XXI wieku MIESIĘCZNIK PAŹDZIERNIK 2011/10 (140) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL Blok operacyjny na miarę XXI wieku 1 WYDARZENIA Udana inwestycja Nowoczesne, klimatyzowane pomieszczenia, dwie

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Elblągu

Starostwo Powiatowe w Elblągu 15-LECIE POWIATU ELBLĄSKIEGO 1999-2014 Starostwo Powiatowe w Elblągu 2 Biuletyn Informacyjny 15 lat Powiatu Elbląskiego 26 września podczas uroczystej XXXII sesji Rady Powiatu przy licznym udziale zaproszonych

Bardziej szczegółowo

terenowy Rodzinny TUROSZOWSKIE BEZDROŻA Szczegóły na stronie 13 W numerze II Turystyczny Czuję się zobowiązany X Europejski Odpust Kopaczów Oldrichov

terenowy Rodzinny TUROSZOWSKIE BEZDROŻA Szczegóły na stronie 13 W numerze II Turystyczny Czuję się zobowiązany X Europejski Odpust Kopaczów Oldrichov Nr 8 (29) wrzesień 2011 BEZPŁATNY Bogatynia BIULETYN INFORMACYJNY MIASTA I GMINY BOGATYNIA BIAŁOPOLE BRATKÓW DZIAŁOSZYN JASNA GÓRA KRZEWINA KOPACZÓW LUTOGNIEWICE OPOLNO ZDRÓJ PORAJÓW POSADA SIENIAWKA WYSZKÓW-WOLANÓW

Bardziej szczegółowo

ZWIĄZEK SYBIRAKÓW ZARZĄD GŁÓWNY. Komunikat 1/107

ZWIĄZEK SYBIRAKÓW ZARZĄD GŁÓWNY. Komunikat 1/107 ZWIĄZEK SYBIRAKÓW ZARZĄD GŁÓWNY Komunikat 1/107 Warszawa, marzec 2011 1 Szanowni P. T. Prezesi Oddziałów i Kół Prosimy o zaznajamianie z treścią Komunikatu wszystkich członków Zarządu i Związku REDAKCJA

Bardziej szczegółowo

przeleciał ptak, przepływa obłok upada liść, kiełkuje ślaz i cisza jest na wysokościach i dymi mgłą katyński las

przeleciał ptak, przepływa obłok upada liść, kiełkuje ślaz i cisza jest na wysokościach i dymi mgłą katyński las SPIS TREŚCI: ODESZLI OD NAS s. 3 GMINA ZARZECZE W 20-LECIU ODRODZONEJ POLSKI s. 4 Wywiad z Wójtem Gminy Zarzecze s. 4 Ogólnopolski finał Młodzieżowej Akcji Obywatelskiej 20 lat Wspólnie s. 6 OBCHODY ŚWIATOWEGO

Bardziej szczegółowo

Mazowiecki Rynek Pracy

Mazowiecki Rynek Pracy Mazowiecki Rynek Pracy czerwiec 1 2007 BIULETYN WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W WARSZAWIE EGZEMPLARZ BEZPŁATNY 3 (17) 2007 Rok IV Złoto dla WUP w Warszawie str. 4 Wakacyjna Giełda Pracy dla Młodzieży - Lato

Bardziej szczegółowo

Radło. Gabriela Tuzimek. 12-letnia bohaterka z Biskupic Radłowskich. Burmistrz Zbigniew Mączka w Pałacu Prezydenckim» 28-29

Radło. Gabriela Tuzimek. 12-letnia bohaterka z Biskupic Radłowskich. Burmistrz Zbigniew Mączka w Pałacu Prezydenckim» 28-29 Radło cena 6 zł rok VIII nr 1 (35) listopad-marzec issn 1897-8339 Burmistrz Zbigniew Mączka w Pałacu Prezydenckim» 28-29 Franciszek Hajduk z Glowa Zwykli niezwykli ludzie» 44-46 Co dalej z radłowskim parkiem?

Bardziej szczegółowo

Informator miejski Nr 11 (23) Rok 2010. Burmistrz Miasta Artur Grzyb. Przewodniczący Rady Miasta Paweł Puszkarski

Informator miejski Nr 11 (23) Rok 2010. Burmistrz Miasta Artur Grzyb. Przewodniczący Rady Miasta Paweł Puszkarski Egzemplarz bezpłatny Informator miejski Nr 11 (23) Rok 2010 11 listopada jest dniem wyjątkowym dla każdego Polaka. Jest przypomnieniem o powrocie Polski w 1918 roku do rodziny wolnych narodów Europy, po

Bardziej szczegółowo