SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI DOBROCZYNNOŚCI ATLAS za okres od r. do r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI DOBROCZYNNOŚCI ATLAS za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r."

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI DOBROCZYNNOŚCI ATLAS za okres od r. do r. I 1. Fundacja Dobroczynności ATLAS, z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Jaśkowa Dolina 31 - zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: dnia r.; wcześniejsza rejestracja Rejestr Fundacji, Sąd Rejonowy dla M. Stołecznego Warszawy, Wydział XVI Gospodarczy-Rejestrowy, F 76/96, dnia r. - regon posiada osobowość prawną - posiada status organizacji pożytku publicznego - NIP Organami Fundacji są: - Rada Nadzorcza Fundacji, - Rada Fundacji, - Zarząd Fundacji. 3. Zarząd kieruje całością spraw Fundacji i podejmuje w tych sprawach decyzje. Jest organem jednoosobowym zgodnie ze statutem fundacji. 4. Członkowie Zarządu: - Jolanta Rojek 1

2 5. Celem statutowym Fundacji jest: - pomoc ludziom znajdującym się w stanie ubóstwa, zwłaszcza dzieciom, - pomoc ludziom dotkniętym chorobą, których nie stać na specjalistyczne leczenie, w tym zwłaszcza dzieciom, - tworzenie, utrzymywanie i prowadzenie hospicjów, - udzielanie pomocy materialnej szkołom publicznym i niepublicznym, uczelniom wyższym, szpitalom, przedszkolom itp., - wspieranie potrzeb kultu religijnego, w tym inwestycji sakralnych i kościelnych oraz działalności charytatywno-opiekuńczej jednostek organizacyjnych Kościoła Katolickiego. II 1. Opis działalności statutowej Fundacja prowadzi działalność dobroczynną, której podstawowym celem jest pomoc ludziom znajdującym się w stanie ubóstwa, zwłaszcza dzieciom, pomoc ludziom dotkniętym nieuleczalną chorobą. W roku 2009 Fundacja wsparła finansowo i rzeczowo 696 rodzin. Fundacja również wspiera materialnie i finansowo placówki działające w sferze zadań publicznych, zgodnie z Ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zajmujące się: pomocą społeczną, zdrowotną, działające na rzecz osób niepełnosprawnych, oraz zajmujące się działalnością szkolno-wychowawczą i charytatywną, a także przedsięwzięcia związane z działalnością charytatywno opiekuńczą jednostek organizacyjnych Kościoła Katolickiego. 2. Fundacja udzieliła wsparcia finansowego i rzeczowego następującym placówkom opiekuńczym i organizacjom: 2

3 Dom Dziecka w Trzmiętowie, Sicienko, Trzemiętowo 17 Dom Dziecka w Dąbrówce, Zgierz, ul. Cegielniana 1 Dom Dziecka w Grotnikach Jedlicze A, Grotniki, ul. Graniczna 1 Ośrodek Usług Opiekuńczo-Wychowawczych, Zawiercie, ul. Daszyńskiego 4 Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Brzechwy, Kędzierzyn-Koźle, ul. I. Krasickiego 10 Związek Sybiraków Koło Terenowe w Kołobrzegu, Kołobrzeg, ul. Graniczna 7 Stowarzyszenie POMÓŻ SZKOLE W SZPITALU Filia nr 3 przy ICZMP, Łódź, ul. Sporna 36/50 Fundacja Dziecięca Przystań, Gdynia, ul. Olkuska 107a Centrum Wsparcia Terapeutycznego, Łódź, ul. Pomorska 54 Stowarzyszenie Przyjaciół Polaków Na Wschodzie, Tarnobrzeg, ul. Orzeszkowej 2/33 Klasztor Sióstr Klarysek, Sandomierz, Pl. Św. Wojciecha 5 Towarzystwo Opieki Nad Ociemniałymi w Laskach, Izabelin, ul. Brzozowa 75 Towarzystwo Przyjaciół Chorych Hospicjum im. św. Łazarza, Kraków, ul. Fatimska 17 Stowarzyszenie Rodzin Przyjaciół Dzieci I Młodzieży Niepełnosprawnej Świetlik, Pińczów, Skowronno Dolne I Zespół Szkół Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Gdańsku, Gdańsk, ul. Polanki 11 3

4 Stowarzyszenia Hospicjum Łódzkie, Łódź, ul. Jaracza 55 Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Łódzki Oddział Regionalny, Łódź, ul. Tuwima 40 Stowarzyszenie im. Matki Teresy z Kalkuty, Łódź, ul. Ogrodowa 22 Zespół Szkół Specjalnych Nr 4, Łódź, ul. Niciarniana 2a Rzymsko-Katolicka Parafia Św. Floriana, Wadlew Stowarzyszenie Hospicjum św. Wawrzyńca, Gdynia, ul. Armii Krajowej 26 Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska, Gdańsk, ul. Za Murami 2/10 Zespół Szkół Specjalnych Nr 3 im. Jacka Kuronia, Łódź, ul. mjr. H. Sucharskiego 2 Gimnazjum nr 1, Gdańsk, ul. płk. Wilka-Krzyżanowskiego 6 Fundacja Na Rzecz Pomocy Dzieciom z Grodzieńszczyzny, Białystok, ul. Świętojańska24 Stowarzyszenie Komitet Dziecka, Łódź, Al. Wyszyńskiego 86 Gdańska Fundacja Dobroczynności, Gdańsk, ul. Ogarna 29/30 Rodzinny Dom Dziecka, Nakło n/notecią, Rozwarzyn 16 Stowarzyszenie Habitat for Humanity Gdańsk, Gdańsk, ul. Mierosławskiego21 Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelektualnie prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia, Tarnów, ul. Robotnicza 4 4

5 Stowarzyszenie Centrum Pomocy Panaceum Regionalny Ośrodek Pomocy w Radomsku, Radomsko, ul. Sucharskiego 45a Fundacja Dzieciom Zdążyć z Pomocą Program Fundusz Dziecięcego Szpitala Górka, Busko-Zdrój, ul. Starkiewicza 1 Miejski Zespół Żłobków w Łodzi, Łódź, ul. Zachodnia 55a Fundacja Dzieci Niczyje Dom Samotnych Matek z Dziećmi, Wizna, Nieławice 27 Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Chorobą Alzheimera, Koprzywnica, ul. Szkolna 8 Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu Mar-Kot Rolne Gospodarstwo Pomocnicze AGRO-SZKOŁA-ŻYCIA, Szreńsk, Miączyn Duży 26 Zespół Szkół Specjalnych w Warcie, Warta, ul. 3-go Maja 29 Brodnickie Centrum Caritas im. Bpa Jana Chrapka, Brodnica, ul. Gajdy 3 Caritas Diecezji Rzeszowskiej, Rzeszów, ul. Jana Styki 21 Caritas Diecezji Świdnickiej, Świdnica, Pl. Jana Pawła II 1 Przedszkole Miejskie Nr 141, Łódź, ul. Pasjonistów 15 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Rehabilitacyjno-Readaptacyjny Fundacji Arka w Łodzi, Filia Męcka Wola, Sieradz, Męcka Wola 48A Chata Wuja Toma Centrum Pomocy Bliźniemu Monar-Markot, Kodrąb, Klizin 18 Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Gdańskie, 5

6 Gdańsk, ul. Starowiślna 3 Dąbrowskie Stowarzyszenie Rodzin w Kryzysie, Dąbrowa Górnicza, ul. Łączna 35 Fundacja Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera, Sochaczew, Kuznocin 67 Pomorskie Centrum Pomocy Bliźniemu Monar-Markot, Gdańsk, ul. Kochanowskiego 7a Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Ks. Jana Twardowskiego, Radomsko, ul. Piastowska 12 Ośrodek Resocjalizacji Stowarzyszenia Solidarni Plus, Słupsk, ul. Gajki 3 Stowarzyszenie Charytatywne Centrum Arka im. św. Franciszka z Asyżu, Będzin, ul. Wilcza 1 Dom Zakonny Zgromadzenia Sióstr Najświętszego Imienia Jezusa, Licheń Stary, ul. Klasztorna 8 Chrześcijańska Misja Pomocy Ludziom Uzależnionym Nowa Nadzieja, Bielawa, ul. Żeromskiego 34 Caritas Diecezji Sosnowieckiej Dom Dla Bezdomnych, Dąbrowa Górnicza, Al. Zwycięstwa 6 Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne, Klucze, ul. Bolesławska 23 Poddębnickie Centrum Pomocy Bliźniemu Dom Samotnej Matki z Dzieckiem MONAR MARKOT, Zadzim, Iwonie 48 Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Łódzkie Regionalne Centrum Terapii Bezdomności, Łódź, ul. Trębacka 3 Stowarzyszenie Solidarni Plus NZOZ Ośrodek Rehabilitacyjno - Postresocjalizacyjny, Bobolice, Darżewo 6 6

7 Stowarzyszenie Na Rzecz Rodzin I Zastępczego Rodzicielstwa NOWY DOM, Siemianowice Śl., ul. Jaworowa 2 Zespół Szkół Nr 3 im. M. Grzegorzewskiej, Włocławek, ul. Nowomiejska 21 Zgromadzenie Sióstr Służek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej, Przysucha, Mariówka 3 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Ks. bł. J. Pawłowskiego, Pińczów Wydział IV Rodzinny i Nieletnich Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku, Gdańsk, ul. Nowe Ogrody Opis głównych zdarzeń prawnych i skutków finansowych. Fundacja w roku 2009 zawarła następujące umowy: Umowa o współpracy zawarta w dniu r. z ATLAS sp. z o. o., z siedzibą w Łodzi, ul. św. Teresy 105 darowizna rzeczowa o łącznej wartości ,25 PLN Umowa darowizny z dnia r. zawarta z osobą fizyczną dotycząca wsparcia finansowego na kwotę 7 200,00 PLN Umowa z dnia r. zawarta z Zespołem Szkół Specjalnych z siedzibą w Pleszewie, ul. Osiedlowa 1 i Radą Rodziców Zespołu Szkół Specjalnych z siedzibą j. w. dotycząca sfinansowania kosztów leczenia i rehabilitacji beneficjenta fundacji na kwotę 4 900,PLN Porozumienie z Apteką APTE. PL A.T. HINZ spółka jawna z siedzibą w Redzie przy ul. Obwodowej 35 E lok. A/14,15 dotyczące realizacji recept dla beneficjenta fundacji na kwotę PLN Umowa NR IX/L/261/2009 zawarta z MUSI Spółdzielnią Usługową w Gdańsku z siedzibą w Gdańsku, ul. Wajdeloty 28, dotycząca sprawowania profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami 7

8 Porozumienie z firmą REMONT Sp. j. Hurtownie Materiałów Budowlanych Gajewscy z siedzibą w Łodzi, ul. Widok 7/9 dotyczące sfinansowania zakupu materiałów budowlanych dla beneficjenta fundacji poszkodowanego w pożarze na kwotę PLN Porozumienie z firmą REMONT Sp. j. Hurtownie Materiałów Budowlanych Gajewscy z siedzibą w Łodzi, ul. Widok 7/9 dotyczące sfinansowania zakupu materiałów budowlanych dla beneficjenta fundacji poszkodowanego w pożarze na kwotę PLN Wykupienie ubezpieczenia Polisa nr w Towarzystwie Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S. A., z siedzibą w Warszawie O/Łódź, ul. Piotrkowska 234/236, opłata ubezpieczenia 535 PLN i Polisa nr u ubezpieczyciela j. w. opłata ubezpieczenia 56,80 PLN Rozwiązanie Polisy ubezpieczenia nr zwrot opłaty 321PLN Wykupienie ubezpieczenia Polisa nr u ubezpieczyciela j. w. opłata ubezpieczenia 300 PLN Ponadto w 2009 r. miało miejsce: Złożenie sprawozdania do Ministerstwa Sprawiedliwości z wykorzystania nawiązek lub świadczeń pieniężnych, Warszawa, Al. Ujazdowskie 11 III Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej. IV W roku 2009 Zarząd Fundacji podjął następujące uchwały : Uchwała z dnia r. dotycząca przeznaczenia zysku fundacji za rok

9 V Informacja o wysokości uzyskanych przychodów: Darowizna gotówkowa -wpłaty na konto Darowizna rzeczowa Nawiązki Wpłaty z tytułu 1 % Odsetki bankowe Zysk 2008 RAZEM ,90 PLN ,84 PLN 4 000,00 PLN ,90 PLN 10,91 PLN ,52 PLN ,07 PLN Fundacja nie prowadzi odpłatnej działalności statutowej, w związku z tym nie ponosi kosztów. VI Informacja o poniesionych kosztach. 1. Koszty na realizację celów statutowych Osoby znajdujące się w ubóstwie i chorobie Stowarzyszenia, szpitale i inne organizacje Hospicja Domy dziecka Organizacje kościelne Placówki oświatowe Nawiązki Pomoc rzeczowa Opłaty pocztowe RAZEM ,00 PLN ,00 PLN ,00 PLN ,00 PLN ,00 PLN ,00 PLN 5 300,00 PLN ,45 PLN 5 978,80 PLN ,25 PLN 9

10 2. Koszty na administrację. Wynagrodzenia pracowników Składki ZUS Zużycie materiałów biurowych Usługi obce Pozostałe koszty RAZEM ,31 PLN ,73 PLN 1 273,75 PLN 6 586,27 PLN 570,80 PLN ,86 PLN RAZEM pkt 1 i ,11 PLN 3. Wynik finansowy Przychód Koszty ,07 PLN ,11 PLN ZYSK 4 574,96 PLN Na dzień roku jednostka wykazuje zysk na działalności statutowej, w kwocie 4 574,96 PLN VII 1. Członkowie organów fundacji nie otrzymują wynagrodzenia. 2. Fundacja zatrudnia trzy osoby: Dyrektor Specjalista do realizacji spraw statutowych Pracownik ds. korespondencji Pełny etat Pełny etat Pełny etat 3. Fundacja zatrudnia na umowę zlecenie jedną osobę: Księgowa 10

11 4. Wynagrodzenia: Ze stosunku pracy (brutto) Zakładowy Fundusz Socjalny Średnie wynagrodzenie wg etatu Umowa zlecenie Nagród nie wypłacono Premii nie wypłacono Innych świadczeń nie wypłacono ,19 PLN 3 000,12 PLN 2 020,00 PLN 6 600,00 PLN 0,00 PLN 0,00 PLN 0,00 PLN 5. Fundacja nie udziela pożyczek pieniężnych. 6. Fundacja posiada rachunek bankowy w PKO BP o/gdańsk, stan konta: na dzień r ,99 PLN 7. Fundacja nie posiada lokat bankowych. 8. Wartość nabytych obligacji przez fundację nie nabyła 9. Wielkość objętych udziałów w spółkach prawa handlowego nie posiada 10. Wielkość nabytych akcji w spółkach prawa handlowego nie nabyła 11. Fundacja nie nabyła żadnych nieruchomości. 12. Fundacja posiada środki trwałe 100% umorzone (zestawy komputerowe). 13. Wartość aktywów fundacji ,28 PLN 14. Wartość zobowiązań 3 445,32 PLN 15. Fundusz Statutowy ,00 PLN VIII Fundacja nie prowadzi działalności zleconych przez podmioty państwowe i samorządowe. IX Fundacja składa następujące deklaracje: - ZUS deklaracje rozliczeniowe miesięczne - Urząd Skarbowy deklaracje; PIT4R; CIT8; CIT80; CITD Deklaracje składane są terminowo, podatki płacone w określonym terminie. 11

12 X W 2009 roku w fundacji nie przeprowadzono żadnych kontroli. Fundacja ma zarejestrowane trzy zbiory u Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych o nazwie: - Dane Osobowe Korespondentów i Beneficjentów Fundacji - Nawiązka - Darczyńcy Na dzień roku jednostka wykazała zysk na działalności statutowej w kwocie 4 574,96 PLN, który zgodnie z Uchwałą Zarządu z dnia 04 marca 2010 zostanie przeksięgowany na przychód 2010 roku. Sporządził: Halina Milewczyk Prezes: Jolanta Rojek Fundator: Roman Rojek INFORMACJA O OTRZYMANYCH DAROWIZNACH OD JEDNOSTEK MAJĄCYCH OSOBOWOŚĆ PRAWNĄ 1) ATLAS Sp. z o. o. w Łodzi, ul. Św. Teresy 105, Łódź Wysokość darowizny: ,84 PLN 2) Wytwórnia Klejów i Zapraw Budowlanych Spółka Akcyjna, ul. Szczawińska 52 a, Zgierz Wysokość darowizny: ,00 PLN CELE, NA KTÓRE PRZEZNACZONE ZOSTAŁY OTRZYMANE DAROWIZNY Cele zgodnie ze sfera działalności pożytku publicznego, o której mowa w art. 4 ustawy z 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. nr 96, poz. 873, ze zm.) 1) Działalność charytatywna 2) Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób 3) Ochrona i promocja zdrowia 12

13 4) Nauka, edukacja, oświata i wychowanie 5) Cele kultu religijnego 6) Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych 7) Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży 13

Sprawozdanie z działalności Fundacji Familijny Poznań za rok 2009.

Sprawozdanie z działalności Fundacji Familijny Poznań za rok 2009. Sprawozdanie z działalności Fundacji Familijny Poznań za rok 2009. Sprawozdanie sporządzone według punktów zawartych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001r. w sprawie ramowego zakresu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI JESTEŚMY BLISKO Z SIEDZIBĄ WE WŁOSZCZOWIE ZA ROK 2014

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI JESTEŚMY BLISKO Z SIEDZIBĄ WE WŁOSZCZOWIE ZA ROK 2014 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI JESTEŚMY BLISKO Z SIEDZIBĄ WE WŁOSZCZOWIE ZA ROK 2014 Podstawa prawna: - Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE z prowadzonej działalności w roku 2008

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE z prowadzonej działalności w roku 2008 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE z prowadzonej działalności w roku 2008 Sprawozdanie merytoryczne 2008 rok Stowarzyszenie im. Marii Niepokalanej na Rzecz Pomocy Dziewczętom i Kobietom Organizacja Pożytku Publicznego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FUNDACJI TVN nie jesteś sam za rok 2008 Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 roku w sprawie ramowego

SPRAWOZDANIE FUNDACJI TVN nie jesteś sam za rok 2008 Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 roku w sprawie ramowego SPRAWOZDANIE FUNDACJI TVN nie jesteś sam za rok 2008 Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 roku w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji ( dz. U.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji Pomocy Dzieciom Kolorowy Świat. Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 roku

Sprawozdanie z działalności Fundacji Pomocy Dzieciom Kolorowy Świat. Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 roku Łódź, dnia 27 marca 2009 roku Sprawozdanie z działalności Fundacji Pomocy Dzieciom Kolorowy Świat sporządzone na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 roku (Dziennik Ustaw

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA OPIEKI HOSPICYJNEJ ZIEMI CZĘSTOCHOWSKIEJ ZA ROK 2009

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA OPIEKI HOSPICYJNEJ ZIEMI CZĘSTOCHOWSKIEJ ZA ROK 2009 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA OPIEKI HOSPICYJNEJ ZIEMI CZĘSTOCHOWSKIEJ ZA ROK 2009 42-202 Częstochowa, ul. Krakowska 45 a tel./fax: 034 360-54-91, 034 360-55-37 e-mail: hospicjum.czestochowa@wp.pl

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE za 2005 r.

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE za 2005 r. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE za 2005 r. 1) Nazwa (firma) i siedziba, adres, data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym i numer KRS-u wraz z statystycznym numerem identyfikacyjnym w systemie REGON, dane dotyczące

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynności za rok 2013

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynności za rok 2013 Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynności za rok 213 I. Dane organizacji pożytku publicznego 1. Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności, ul. Młynarska 7 lok.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PROMOCJI KOMPETENCJI W ROKU 2013

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PROMOCJI KOMPETENCJI W ROKU 2013 FUNDACJA PROMOCJI KOMPETENCJI FOUNDATION FOR COMPETENCE PROMOTION 91-503 Łódź, ul. Szpacza 21; tel./fax (42) 617 02 91 NIP: 726-252-47-71; REGON: 100115869 Deutsche Bank PBC SA nr.konta 94 1910 1048 2783

Bardziej szczegółowo

Nazwa, adres fundacji.

Nazwa, adres fundacji. I. DANE FUNDACJI Nazwa, adres fundacji. Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Tęczowy Parasol za 2014 rok 1. Organizacja nosi nazwę: Fundacja Tęczowy Parasol. 2. Siedzibą organizacji jest Częstochowa,

Bardziej szczegółowo

Fundacje korporacyjne Dotacje, programy stażowe, sponsoring, programy charytatywne

Fundacje korporacyjne Dotacje, programy stażowe, sponsoring, programy charytatywne Fundacje korporacyjne Dotacje, programy stażowe, sponsoring, programy charytatywne Iwona Raszeja-Ossowska 3 SPIS TREŚCI O fundacjach korporacyjnych... 3 Fundacje korporacyjne kogo, co i w jaki sposób wspierają?...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD DNIA 01.01.2007 DO DNIA 31.12.2007

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD DNIA 01.01.2007 DO DNIA 31.12.2007 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD DNIA 01.01.2007 DO DNIA 31.12.2007 1 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I. INFORMACJE O FUNDACJI: 1. Nazwa, siedziba i adres: FUNDACJA ESPA ul. Jaworzyńska 108,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności za rok obrotowy od l stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.

Sprawozdanie z działalności za rok obrotowy od l stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. Fundacja PricewaterhouseCoopers Sprawozdanie z działalności za rok obrotowy od l stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. 1. Powstanie, rejestracja i siedziba Fundacji Fundacja PricewaterhouseCoopers, zgodnie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI DAR SERCA-SKAWINA ZA ROK 2010

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI DAR SERCA-SKAWINA ZA ROK 2010 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI DAR SERCA-SKAWINA ZA ROK 2010 1. Dane Rejestracyjne Nazwa organizacji: Fundacja Dar Serca-Skawina Siedziba: Skawina Adres: 32-050 Skawina, Rynek 12, tel.12-291-01-83

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA 05-500 Piaseczno, ul. Przesmyckiego 40 NIP 123-09-97-285. Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2012 r. 31.12.2012 r.

FUNDACJA ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA 05-500 Piaseczno, ul. Przesmyckiego 40 NIP 123-09-97-285. Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2012 r. 31.12.2012 r. FUNDACJA ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2012 r. 31.12.2012 r. 1 I. OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA Stosownie do artykułu 12 ust. 4 ustawy z dnia 06 kwietnia 1984 roku o fundacjach z

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E

S P R A W O Z D A N I E S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA SKARŻYSKO KAMIENNA ZA 2014 ROK A. CZĘŚĆ OPISOWA I. U W A G I O G Ó L N E Budżet Gminy Skarżysko Kamienna uchwalony przez Radę Miasta w dniu 23 stycznia

Bardziej szczegółowo

ZASADY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ. Część I KOŁA PRZYJACIÓŁ DZIECI

ZASADY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ. Część I KOŁA PRZYJACIÓŁ DZIECI Towarzystwo Przyjaciół Dzieci ZASADY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ Część I KOŁA PRZYJACIÓŁ DZIECI Opracowanie Józef Bogdaszewski WARSZAWA WROCŁAW 2010 2 ust. 3 statutu Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE za 2006r.

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE za 2006r. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE za 2006r. 1 1) Nazwa (firma) i siedziba, adres, data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym i numer KRS-u wraz ze statystycznym numerem identyfikacyjnym w systemie REGON, dane dotyczące

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI DOBRYCH MEDIÓW PRZESŁANIE ZA ROK 2009

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI DOBRYCH MEDIÓW PRZESŁANIE ZA ROK 2009 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI DOBRYCH MEDIÓW PRZESŁANIE ZA ROK 2009 Składane na podstawie art. 12 ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst. jedn. Dz. U. z 1991 r. Nr 46,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA CENTRUM PROFILAKTYKI I EDUKACJI SPOŁECZNEJ PARASOL ZA 2010 ROK

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA CENTRUM PROFILAKTYKI I EDUKACJI SPOŁECZNEJ PARASOL ZA 2010 ROK SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA CENTRUM PROFILAKTYKI I EDUKACJI SPOŁECZNEJ PARASOL ZA 2010 ROK sporządzone zgodnie z przepisami Rozporządzenia ministra sprawiedliwości z dnia 8

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. Fundacji PRO BONO PL za okres 19.04.2010 31.12.2010

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. Fundacji PRO BONO PL za okres 19.04.2010 31.12.2010 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Nazwa, siedziba i adres organizacji Fundacja PRO BONO PL 00-772 Warszawa, ul. PodchorąŜych 83/4 Fundacji PRO BONO PL za okres 19.04.2010 31.12.2010 2. Informacje

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu Fundacji Polskich Niewidomych i Słabowidzących Trakt z działalności w 2009 roku

Sprawozdanie Zarządu Fundacji Polskich Niewidomych i Słabowidzących Trakt z działalności w 2009 roku FUNDACJA POLSKICH NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH TRAKT Organizacja Pożytku Publicznego Adres do korespondencji: ul. Krańcowa 23 m 23; 02-493 Warszawa Kontakt: +48 22 57 61 879; +48 606 75 75 85; e-mail:

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA OKRES OD 31.08.2006 R. DO 31.12.2007 R.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA OKRES OD 31.08.2006 R. DO 31.12.2007 R. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA OKRES OD 31.08.2006 R. DO 31.12.2007 R. 1. Nazwa fundacji: Fundacja Pro Advice Siedziba: 97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Liściasta 16 Adres: 97-300 Piotrków Trybunalski,

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 24 kwietnia 2004 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 ze zm.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 24 kwietnia 2004 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 ze zm. SPRAWOZDANIE FUNDACJI IM. STEFANA BATOREGO ZA ROK 2004 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 24 kwietnia 2004 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 ze zm.) Do sporządzenia

Bardziej szczegółowo

Okres sprawozdawczy: 01.01.2013 31.12.2013

Okres sprawozdawczy: 01.01.2013 31.12.2013 Okres sprawozdawczy: 01.01.2013 31.12.2013 OŚWIADCZENIE Stosownie do artykułu 52 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 roku

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2011 Fundacji Banku Zachodniego WBK S.A.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2011 Fundacji Banku Zachodniego WBK S.A. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2011 Fundacji Banku Zachodniego WBK S.A. 1.1 Fundacja Banku Zachodniego WBK S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 5a, 00-132 Warszawa ustanowiona została

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE/ z działalności Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Zgierzu za 2010 rok.

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE/ z działalności Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Zgierzu za 2010 rok. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE/ z działalności Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Zgierzu za 2010 rok. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za okres obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku FUNDACJA WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY

Sprawozdanie finansowe za okres obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku FUNDACJA WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY Sprawozdanie finansowe za okres obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku FUNDACJA WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY Sprawozdanie finansowe za okres obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne za 2009 rok z działalności Towarzystwa Przyjaciół Chorych Hospicjum im. św. Łazarza.

Sprawozdanie merytoryczne za 2009 rok z działalności Towarzystwa Przyjaciół Chorych Hospicjum im. św. Łazarza. Sprawozdanie merytoryczne za 2009 rok z działalności Towarzystwa Przyjaciół Chorych Hospicjum im. św. Łazarza. nazwa organizacji: Towarzystwo Przyjaciół Chorych Hospicjum im. św. Łazarza siedziba: POLSKA,

Bardziej szczegółowo