SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI DOBROCZYNNOŚCI ATLAS za okres od r. do r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI DOBROCZYNNOŚCI ATLAS za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r."

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI DOBROCZYNNOŚCI ATLAS za okres od r. do r. I 1. Fundacja Dobroczynności ATLAS, z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Jaśkowa Dolina 31 - zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: dnia r.; wcześniejsza rejestracja Rejestr Fundacji, Sąd Rejonowy dla M. Stołecznego Warszawy, Wydział XVI Gospodarczy-Rejestrowy, F 76/96, dnia r. - regon posiada osobowość prawną - posiada status organizacji pożytku publicznego - NIP Organami Fundacji są: - Rada Nadzorcza Fundacji, - Rada Fundacji, - Zarząd Fundacji. 3. Zarząd kieruje całością spraw Fundacji i podejmuje w tych sprawach decyzje. Jest organem jednoosobowym zgodnie ze statutem fundacji. 4. Członkowie Zarządu: - Jolanta Rojek 1

2 5. Celem statutowym Fundacji jest: - pomoc ludziom znajdującym się w stanie ubóstwa, zwłaszcza dzieciom, - pomoc ludziom dotkniętym chorobą, których nie stać na specjalistyczne leczenie, w tym zwłaszcza dzieciom, - tworzenie, utrzymywanie i prowadzenie hospicjów, - udzielanie pomocy materialnej szkołom publicznym i niepublicznym, uczelniom wyższym, szpitalom, przedszkolom itp., - wspieranie potrzeb kultu religijnego, w tym inwestycji sakralnych i kościelnych oraz działalności charytatywno-opiekuńczej jednostek organizacyjnych Kościoła Katolickiego. II 1. Opis działalności statutowej Fundacja prowadzi działalność dobroczynną, której podstawowym celem jest pomoc ludziom znajdującym się w stanie ubóstwa, zwłaszcza dzieciom, pomoc ludziom dotkniętym nieuleczalną chorobą. W roku 2009 Fundacja wsparła finansowo i rzeczowo 696 rodzin. Fundacja również wspiera materialnie i finansowo placówki działające w sferze zadań publicznych, zgodnie z Ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zajmujące się: pomocą społeczną, zdrowotną, działające na rzecz osób niepełnosprawnych, oraz zajmujące się działalnością szkolno-wychowawczą i charytatywną, a także przedsięwzięcia związane z działalnością charytatywno opiekuńczą jednostek organizacyjnych Kościoła Katolickiego. 2. Fundacja udzieliła wsparcia finansowego i rzeczowego następującym placówkom opiekuńczym i organizacjom: 2

3 Dom Dziecka w Trzmiętowie, Sicienko, Trzemiętowo 17 Dom Dziecka w Dąbrówce, Zgierz, ul. Cegielniana 1 Dom Dziecka w Grotnikach Jedlicze A, Grotniki, ul. Graniczna 1 Ośrodek Usług Opiekuńczo-Wychowawczych, Zawiercie, ul. Daszyńskiego 4 Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Brzechwy, Kędzierzyn-Koźle, ul. I. Krasickiego 10 Związek Sybiraków Koło Terenowe w Kołobrzegu, Kołobrzeg, ul. Graniczna 7 Stowarzyszenie POMÓŻ SZKOLE W SZPITALU Filia nr 3 przy ICZMP, Łódź, ul. Sporna 36/50 Fundacja Dziecięca Przystań, Gdynia, ul. Olkuska 107a Centrum Wsparcia Terapeutycznego, Łódź, ul. Pomorska 54 Stowarzyszenie Przyjaciół Polaków Na Wschodzie, Tarnobrzeg, ul. Orzeszkowej 2/33 Klasztor Sióstr Klarysek, Sandomierz, Pl. Św. Wojciecha 5 Towarzystwo Opieki Nad Ociemniałymi w Laskach, Izabelin, ul. Brzozowa 75 Towarzystwo Przyjaciół Chorych Hospicjum im. św. Łazarza, Kraków, ul. Fatimska 17 Stowarzyszenie Rodzin Przyjaciół Dzieci I Młodzieży Niepełnosprawnej Świetlik, Pińczów, Skowronno Dolne I Zespół Szkół Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Gdańsku, Gdańsk, ul. Polanki 11 3

4 Stowarzyszenia Hospicjum Łódzkie, Łódź, ul. Jaracza 55 Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Łódzki Oddział Regionalny, Łódź, ul. Tuwima 40 Stowarzyszenie im. Matki Teresy z Kalkuty, Łódź, ul. Ogrodowa 22 Zespół Szkół Specjalnych Nr 4, Łódź, ul. Niciarniana 2a Rzymsko-Katolicka Parafia Św. Floriana, Wadlew Stowarzyszenie Hospicjum św. Wawrzyńca, Gdynia, ul. Armii Krajowej 26 Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska, Gdańsk, ul. Za Murami 2/10 Zespół Szkół Specjalnych Nr 3 im. Jacka Kuronia, Łódź, ul. mjr. H. Sucharskiego 2 Gimnazjum nr 1, Gdańsk, ul. płk. Wilka-Krzyżanowskiego 6 Fundacja Na Rzecz Pomocy Dzieciom z Grodzieńszczyzny, Białystok, ul. Świętojańska24 Stowarzyszenie Komitet Dziecka, Łódź, Al. Wyszyńskiego 86 Gdańska Fundacja Dobroczynności, Gdańsk, ul. Ogarna 29/30 Rodzinny Dom Dziecka, Nakło n/notecią, Rozwarzyn 16 Stowarzyszenie Habitat for Humanity Gdańsk, Gdańsk, ul. Mierosławskiego21 Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelektualnie prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia, Tarnów, ul. Robotnicza 4 4

5 Stowarzyszenie Centrum Pomocy Panaceum Regionalny Ośrodek Pomocy w Radomsku, Radomsko, ul. Sucharskiego 45a Fundacja Dzieciom Zdążyć z Pomocą Program Fundusz Dziecięcego Szpitala Górka, Busko-Zdrój, ul. Starkiewicza 1 Miejski Zespół Żłobków w Łodzi, Łódź, ul. Zachodnia 55a Fundacja Dzieci Niczyje Dom Samotnych Matek z Dziećmi, Wizna, Nieławice 27 Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Chorobą Alzheimera, Koprzywnica, ul. Szkolna 8 Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu Mar-Kot Rolne Gospodarstwo Pomocnicze AGRO-SZKOŁA-ŻYCIA, Szreńsk, Miączyn Duży 26 Zespół Szkół Specjalnych w Warcie, Warta, ul. 3-go Maja 29 Brodnickie Centrum Caritas im. Bpa Jana Chrapka, Brodnica, ul. Gajdy 3 Caritas Diecezji Rzeszowskiej, Rzeszów, ul. Jana Styki 21 Caritas Diecezji Świdnickiej, Świdnica, Pl. Jana Pawła II 1 Przedszkole Miejskie Nr 141, Łódź, ul. Pasjonistów 15 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Rehabilitacyjno-Readaptacyjny Fundacji Arka w Łodzi, Filia Męcka Wola, Sieradz, Męcka Wola 48A Chata Wuja Toma Centrum Pomocy Bliźniemu Monar-Markot, Kodrąb, Klizin 18 Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Gdańskie, 5

6 Gdańsk, ul. Starowiślna 3 Dąbrowskie Stowarzyszenie Rodzin w Kryzysie, Dąbrowa Górnicza, ul. Łączna 35 Fundacja Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera, Sochaczew, Kuznocin 67 Pomorskie Centrum Pomocy Bliźniemu Monar-Markot, Gdańsk, ul. Kochanowskiego 7a Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Ks. Jana Twardowskiego, Radomsko, ul. Piastowska 12 Ośrodek Resocjalizacji Stowarzyszenia Solidarni Plus, Słupsk, ul. Gajki 3 Stowarzyszenie Charytatywne Centrum Arka im. św. Franciszka z Asyżu, Będzin, ul. Wilcza 1 Dom Zakonny Zgromadzenia Sióstr Najświętszego Imienia Jezusa, Licheń Stary, ul. Klasztorna 8 Chrześcijańska Misja Pomocy Ludziom Uzależnionym Nowa Nadzieja, Bielawa, ul. Żeromskiego 34 Caritas Diecezji Sosnowieckiej Dom Dla Bezdomnych, Dąbrowa Górnicza, Al. Zwycięstwa 6 Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne, Klucze, ul. Bolesławska 23 Poddębnickie Centrum Pomocy Bliźniemu Dom Samotnej Matki z Dzieckiem MONAR MARKOT, Zadzim, Iwonie 48 Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Łódzkie Regionalne Centrum Terapii Bezdomności, Łódź, ul. Trębacka 3 Stowarzyszenie Solidarni Plus NZOZ Ośrodek Rehabilitacyjno - Postresocjalizacyjny, Bobolice, Darżewo 6 6

7 Stowarzyszenie Na Rzecz Rodzin I Zastępczego Rodzicielstwa NOWY DOM, Siemianowice Śl., ul. Jaworowa 2 Zespół Szkół Nr 3 im. M. Grzegorzewskiej, Włocławek, ul. Nowomiejska 21 Zgromadzenie Sióstr Służek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej, Przysucha, Mariówka 3 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Ks. bł. J. Pawłowskiego, Pińczów Wydział IV Rodzinny i Nieletnich Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku, Gdańsk, ul. Nowe Ogrody Opis głównych zdarzeń prawnych i skutków finansowych. Fundacja w roku 2009 zawarła następujące umowy: Umowa o współpracy zawarta w dniu r. z ATLAS sp. z o. o., z siedzibą w Łodzi, ul. św. Teresy 105 darowizna rzeczowa o łącznej wartości ,25 PLN Umowa darowizny z dnia r. zawarta z osobą fizyczną dotycząca wsparcia finansowego na kwotę 7 200,00 PLN Umowa z dnia r. zawarta z Zespołem Szkół Specjalnych z siedzibą w Pleszewie, ul. Osiedlowa 1 i Radą Rodziców Zespołu Szkół Specjalnych z siedzibą j. w. dotycząca sfinansowania kosztów leczenia i rehabilitacji beneficjenta fundacji na kwotę 4 900,PLN Porozumienie z Apteką APTE. PL A.T. HINZ spółka jawna z siedzibą w Redzie przy ul. Obwodowej 35 E lok. A/14,15 dotyczące realizacji recept dla beneficjenta fundacji na kwotę PLN Umowa NR IX/L/261/2009 zawarta z MUSI Spółdzielnią Usługową w Gdańsku z siedzibą w Gdańsku, ul. Wajdeloty 28, dotycząca sprawowania profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami 7

8 Porozumienie z firmą REMONT Sp. j. Hurtownie Materiałów Budowlanych Gajewscy z siedzibą w Łodzi, ul. Widok 7/9 dotyczące sfinansowania zakupu materiałów budowlanych dla beneficjenta fundacji poszkodowanego w pożarze na kwotę PLN Porozumienie z firmą REMONT Sp. j. Hurtownie Materiałów Budowlanych Gajewscy z siedzibą w Łodzi, ul. Widok 7/9 dotyczące sfinansowania zakupu materiałów budowlanych dla beneficjenta fundacji poszkodowanego w pożarze na kwotę PLN Wykupienie ubezpieczenia Polisa nr w Towarzystwie Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S. A., z siedzibą w Warszawie O/Łódź, ul. Piotrkowska 234/236, opłata ubezpieczenia 535 PLN i Polisa nr u ubezpieczyciela j. w. opłata ubezpieczenia 56,80 PLN Rozwiązanie Polisy ubezpieczenia nr zwrot opłaty 321PLN Wykupienie ubezpieczenia Polisa nr u ubezpieczyciela j. w. opłata ubezpieczenia 300 PLN Ponadto w 2009 r. miało miejsce: Złożenie sprawozdania do Ministerstwa Sprawiedliwości z wykorzystania nawiązek lub świadczeń pieniężnych, Warszawa, Al. Ujazdowskie 11 III Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej. IV W roku 2009 Zarząd Fundacji podjął następujące uchwały : Uchwała z dnia r. dotycząca przeznaczenia zysku fundacji za rok

9 V Informacja o wysokości uzyskanych przychodów: Darowizna gotówkowa -wpłaty na konto Darowizna rzeczowa Nawiązki Wpłaty z tytułu 1 % Odsetki bankowe Zysk 2008 RAZEM ,90 PLN ,84 PLN 4 000,00 PLN ,90 PLN 10,91 PLN ,52 PLN ,07 PLN Fundacja nie prowadzi odpłatnej działalności statutowej, w związku z tym nie ponosi kosztów. VI Informacja o poniesionych kosztach. 1. Koszty na realizację celów statutowych Osoby znajdujące się w ubóstwie i chorobie Stowarzyszenia, szpitale i inne organizacje Hospicja Domy dziecka Organizacje kościelne Placówki oświatowe Nawiązki Pomoc rzeczowa Opłaty pocztowe RAZEM ,00 PLN ,00 PLN ,00 PLN ,00 PLN ,00 PLN ,00 PLN 5 300,00 PLN ,45 PLN 5 978,80 PLN ,25 PLN 9

10 2. Koszty na administrację. Wynagrodzenia pracowników Składki ZUS Zużycie materiałów biurowych Usługi obce Pozostałe koszty RAZEM ,31 PLN ,73 PLN 1 273,75 PLN 6 586,27 PLN 570,80 PLN ,86 PLN RAZEM pkt 1 i ,11 PLN 3. Wynik finansowy Przychód Koszty ,07 PLN ,11 PLN ZYSK 4 574,96 PLN Na dzień roku jednostka wykazuje zysk na działalności statutowej, w kwocie 4 574,96 PLN VII 1. Członkowie organów fundacji nie otrzymują wynagrodzenia. 2. Fundacja zatrudnia trzy osoby: Dyrektor Specjalista do realizacji spraw statutowych Pracownik ds. korespondencji Pełny etat Pełny etat Pełny etat 3. Fundacja zatrudnia na umowę zlecenie jedną osobę: Księgowa 10

11 4. Wynagrodzenia: Ze stosunku pracy (brutto) Zakładowy Fundusz Socjalny Średnie wynagrodzenie wg etatu Umowa zlecenie Nagród nie wypłacono Premii nie wypłacono Innych świadczeń nie wypłacono ,19 PLN 3 000,12 PLN 2 020,00 PLN 6 600,00 PLN 0,00 PLN 0,00 PLN 0,00 PLN 5. Fundacja nie udziela pożyczek pieniężnych. 6. Fundacja posiada rachunek bankowy w PKO BP o/gdańsk, stan konta: na dzień r ,99 PLN 7. Fundacja nie posiada lokat bankowych. 8. Wartość nabytych obligacji przez fundację nie nabyła 9. Wielkość objętych udziałów w spółkach prawa handlowego nie posiada 10. Wielkość nabytych akcji w spółkach prawa handlowego nie nabyła 11. Fundacja nie nabyła żadnych nieruchomości. 12. Fundacja posiada środki trwałe 100% umorzone (zestawy komputerowe). 13. Wartość aktywów fundacji ,28 PLN 14. Wartość zobowiązań 3 445,32 PLN 15. Fundusz Statutowy ,00 PLN VIII Fundacja nie prowadzi działalności zleconych przez podmioty państwowe i samorządowe. IX Fundacja składa następujące deklaracje: - ZUS deklaracje rozliczeniowe miesięczne - Urząd Skarbowy deklaracje; PIT4R; CIT8; CIT80; CITD Deklaracje składane są terminowo, podatki płacone w określonym terminie. 11

12 X W 2009 roku w fundacji nie przeprowadzono żadnych kontroli. Fundacja ma zarejestrowane trzy zbiory u Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych o nazwie: - Dane Osobowe Korespondentów i Beneficjentów Fundacji - Nawiązka - Darczyńcy Na dzień roku jednostka wykazała zysk na działalności statutowej w kwocie 4 574,96 PLN, który zgodnie z Uchwałą Zarządu z dnia 04 marca 2010 zostanie przeksięgowany na przychód 2010 roku. Sporządził: Halina Milewczyk Prezes: Jolanta Rojek Fundator: Roman Rojek INFORMACJA O OTRZYMANYCH DAROWIZNACH OD JEDNOSTEK MAJĄCYCH OSOBOWOŚĆ PRAWNĄ 1) ATLAS Sp. z o. o. w Łodzi, ul. Św. Teresy 105, Łódź Wysokość darowizny: ,84 PLN 2) Wytwórnia Klejów i Zapraw Budowlanych Spółka Akcyjna, ul. Szczawińska 52 a, Zgierz Wysokość darowizny: ,00 PLN CELE, NA KTÓRE PRZEZNACZONE ZOSTAŁY OTRZYMANE DAROWIZNY Cele zgodnie ze sfera działalności pożytku publicznego, o której mowa w art. 4 ustawy z 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. nr 96, poz. 873, ze zm.) 1) Działalność charytatywna 2) Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób 3) Ochrona i promocja zdrowia 12

13 4) Nauka, edukacja, oświata i wychowanie 5) Cele kultu religijnego 6) Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych 7) Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży 13

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI DOBROCZYNNOŚCI ATLAS ZA O OKRES OD 01.01.2004 DO 31.12.2004

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI DOBROCZYNNOŚCI ATLAS ZA O OKRES OD 01.01.2004 DO 31.12.2004 Gdańsk, 04.02.2005r SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI DOBROCZYNNOŚCI ATLAS ZA O OKRES OD 01.01.2004 DO 31.12.2004 I 1. Fundacja Dobroczynności Atlas, z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Marynarki Polskiej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI DOBROCZYNNOŚCI ATLAS ZA OKRES OD 01.01.2004 DO 31.12.2004

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI DOBROCZYNNOŚCI ATLAS ZA OKRES OD 01.01.2004 DO 31.12.2004 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI DOBROCZYNNOŚCI ATLAS ZA OKRES OD 1.1.24 DO 31.12.24 I 1. Fundacja Dobroczynności Atlas, z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Marynarki Polskiej 59 - zarejestrowana w Sądzie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI DOBROCZYNNOŚCI ATLAS za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI DOBROCZYNNOŚCI ATLAS za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI DOBROCZYNNOŚCI ATLAS za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. I 1. Fundacja Dobroczynności ATLAS, z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Jaśkowa Dolina 31 - zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI DOBROCZYNNOŚCI ATLAS za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI DOBROCZYNNOŚCI ATLAS za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI DOBROCZYNNOŚCI ATLAS za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. I 1. Fundacja Dobroczynności ATLAS, z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Jaśkowa Dolina 17 - zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI DOBROCZYNNOŚCI ATLAS za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI DOBROCZYNNOŚCI ATLAS za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI DOBROCZYNNOŚCI ATLAS za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. I 1. Fundacja Dobroczynności ATLAS, z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Stanisława Lema 21 - zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI DOBROCZYNNOŚCI ATLAS za okres od 01.01.2005r. do 31.12.2005 r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI DOBROCZYNNOŚCI ATLAS za okres od 01.01.2005r. do 31.12.2005 r. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI DOBROCZYNNOŚCI ATLAS za okres od 01.01.2005r. do 31.12.2005 r. I 1. Fundacja Dobroczynności Atlas, z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Marynarki Polskiej 59 - zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI DOBROCZYNNOŚCI ATLAS za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI DOBROCZYNNOŚCI ATLAS za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI DOBROCZYNNOŚCI ATLAS za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. I 1. Fundacja Dobroczynności ATLAS, z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Jaśkowa Dolina 17 - zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności. Fundacji Buma. im. Jacka i Piotra Michalskich. za rok 2013

Sprawozdanie z działalności. Fundacji Buma. im. Jacka i Piotra Michalskich. za rok 2013 Sprawozdanie z działalności Fundacji Buma im. Jacka i Piotra Michalskich za rok 2013 Kraków, maj 2014 Spis treści 1. Informacje o Fundacji, której dotyczy sprawozdanie 2. Działalność statutowa Fundacji

Bardziej szczegółowo

2. Celem statutowym Fundacji jest:

2. Celem statutowym Fundacji jest: SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI DOBROCZYNNOŚCI ATLAS za okres od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r. I 1. Fundacja Dobroczynności ATLAS, z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Jaśkowa Dolina 17 - zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI NIKT NIE ZOSTAJE ZA OKRES OD 19.03. 2014 r. DO 31.12.2014 r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI NIKT NIE ZOSTAJE ZA OKRES OD 19.03. 2014 r. DO 31.12.2014 r. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI NIKT NIE ZOSTAJE ZA OKRES OD 19.03. 2014 r. DO 31.12.2014 r. Na podstawie ROZPORZĄDZENIA MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności. Fundacji Buma. im. Jacka i Piotra Michalskich. za rok 2012

Sprawozdanie z działalności. Fundacji Buma. im. Jacka i Piotra Michalskich. za rok 2012 Sprawozdanie z działalności Fundacji Buma im. Jacka i Piotra Michalskich za rok 2012 Kraków, maj 2013 Spis treści 1. Informacje o Fundacji, której dotyczy sprawozdanie 2. Działalność statutowa Fundacji

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI GRAŻYNY PIECHOCKIEJ-KRANC RADOSNE DZIECIŃSTWO Z SIEDZIBA W BYDGOSZCZY W ROKU 2005

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI GRAŻYNY PIECHOCKIEJ-KRANC RADOSNE DZIECIŃSTWO Z SIEDZIBA W BYDGOSZCZY W ROKU 2005 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI GRAŻYNY PIECHOCKIEJ-KRANC RADOSNE DZIECIŃSTWO Z SIEDZIBA W BYDGOSZCZY W ROKU 2005 DANE FUNDACJI: Fundacja Grażyny Piechockiej-Kranc Radosne Dzieciństwo z siedziba w

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z działalności Fundacji im. Księdza Jordana za rok 2013

SPRAWOZDANIE. z działalności Fundacji im. Księdza Jordana za rok 2013 SPRAWOZDANIE z działalności Fundacji im. Księdza Jordana za rok 2013 Według Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 roku w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności Fundacji.

Bardziej szczegółowo

Fundacja LUDZIE SERCA z siedzibą w Rudzie Śląskiej

Fundacja LUDZIE SERCA z siedzibą w Rudzie Śląskiej Fundacja LUDZIE SERCA z siedzibą w Rudzie Śląskiej Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji za okres 01.01.2015r. 31.12.2015r. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI MIMO WSZYSTKO ZA 2004r.

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI MIMO WSZYSTKO ZA 2004r. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001r. w sprawie ramowego wzoru sprawozdania z działalności Fundacji (Dz. U. 2001 Nr 50, poz. 529) SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI "ŚWIAT DZIECIOM" W 2007 r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ŚWIAT DZIECIOM W 2007 r. Kraków, 28 czerwca 2008 r., Urząd Skarbowy Kraków Stare Miasto W Krakowie Fundacja "Świat Dzieciom", prowadząca działalność statutową na rzecz ogółu dzieci i młodzieży oraz ich rodzin w sferze zadań publicznych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne

Sprawozdanie merytoryczne Sprawozdanie merytoryczne z działalności Włodawskiego Towarzystwa Przyjaciół Chorych Hospicjum we Włodawie za rok 2010 1. Nazwa Włodawskie Towarzystwo Przyjaciół Chorych Hospicjum. Siedziba 22-200 Włodawa,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za rok 2005

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za rok 2005 Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za rok 2005 1. Nazwa Stowarzyszenia Siedziba i adres Data rejestracji 23.06.2001 Nr księgi rejestrowej 0000020434 REGON 572026137 telefon (0 67) 28-29-436 Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji Pasjonaci za okres

Sprawozdanie z działalności Fundacji Pasjonaci za okres Jastrzębie-Zdrój, 20.06.2016 r. Sprawozdanie z działalności Fundacji Pasjonaci za okres 01.01.2015 31.12.2015 (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. (Dz. U. Nr 50, poz.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji Dom Krakowski za rok 2009

Sprawozdanie z działalności Fundacji Dom Krakowski za rok 2009 Sprawozdanie z działalności Fundacji Dom Krakowski za rok 2009 Kraków, marzec 2010 Spis treści 1. Informacje o Fundacji, której dotyczy sprawozdanie 2. Działalność statutowa Fundacji 3. Informacja o działalności

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Fundacji Księdza Orione Czyńmy Dobro z działalności za rok 2007 I. Informacje na temat Fundacji Księdza Orione Czyńmy Dobro 1. Informacje ogólne: Adres siedziby: 02-005 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA JA, MY, ONI. ul. Energetyków 7/10A. 65-729 Zielona Góra REGON 081162283 NIP 929-185-67-55

FUNDACJA JA, MY, ONI. ul. Energetyków 7/10A. 65-729 Zielona Góra REGON 081162283 NIP 929-185-67-55 FUNDACJA JA, MY, ONI ul. Energetyków 7/1A 65-729 Zielona Góra REGON 81162283 NIP 929-185-67-55 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI JA, MY, ONI ZA 213 ROK ZIELONA GÓRA, 2 CZERWCA 214 ROKU 1 SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PRZYWOŁAJ UŚMIECH ZA 2012 R.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PRZYWOŁAJ UŚMIECH ZA 2012 R. Zator, 30.06.2013 r. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PRZYWOŁAJ UŚMIECH ZA 2012 R. Zgodnie z art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. nr 46 z 1991 r., póz. 203 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZA

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZA Bydgoszcz, 22 grudnia 2012 r. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZA ROK 2011 1. Fundacja Pomocy Rodzinie i Osobom Odrzuconym ma swoją siedzibę w Bydgoszczy, ul.moczyńskiego 5, 85-016 Bydgoszcz.

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Aktywności Nasze Dzieci Nasz Skarb"

Fundacja Rozwoju Aktywności Nasze Dzieci Nasz Skarb Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2012 Sprawozdanie obejmuje okres roku kalendarzowego. Fundacja Rozwoju Aktywności Nasze Dzieci Nasz Skarb" 1) Podstawa prawna : Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności

Sprawozdanie z działalności Sprawozdanie z działalności 2013 I. DANE REJESTRACYJNE FUNDACJI 1. Fundacja Emperia, z siedzibą w Lublinie, ul. Projektowa 1, 20-209 Lublin, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI GRUPY PERN PRZYJAŹŃ W ROKU 2013

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI GRUPY PERN PRZYJAŹŃ W ROKU 2013 Płock, dnia 27 lutego 2014 roku I. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI GRUPY PERN PRZYJAŹŃ W ROKU 2013 NAZWA FUNDACJI Fundacja Grupy PERN Przyjaźń SIEDZIBA I ADRES Płock (09-410 Płock), ul.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI GRAŻYNY PIECHOCKIEJ-KRANC RADOSNE DZIECIŃSTWO Z SIEDZIBA W BYDGOSZCZY W ROKU 2007

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI GRAŻYNY PIECHOCKIEJ-KRANC RADOSNE DZIECIŃSTWO Z SIEDZIBA W BYDGOSZCZY W ROKU 2007 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI GRAŻYNY PIECHOCKIEJ-KRANC RADOSNE DZIECIŃSTWO Z SIEDZIBA W BYDGOSZCZY W ROKU 2007 sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZA ROK 2012

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZA ROK 2012 Bydgoszcz, 23 grudnia 2013 r. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZA ROK 2012 1. Fundacja Pomocy Rodzinie i Osobom Odrzuconym ma swoją siedzibę w Bydgoszczy, ul.moczyńskiego 5, 85-016 Bydgoszcz.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. Zgodnie z rozporządzeniem MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 08 maja 2001 w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji.

SPRAWOZDANIE. Zgodnie z rozporządzeniem MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 08 maja 2001 w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji. SPRAWOZDANIE Zgodnie z rozporządzeniem MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 08 maja 2001 w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji. 1. Nazwa fundacji, jej siedziba i adres, aktualny adres

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z działalności Fundacji im. Księdza Jordana za rok 2014

SPRAWOZDANIE z działalności Fundacji im. Księdza Jordana za rok 2014 SPRAWOZDANIE z działalności Fundacji im. Księdza Jordana za rok 2014 Według Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 roku w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności Fundacji.

Bardziej szczegółowo

2.1. Prezes Renata Bronisz Czyż, zam. 21-040 Świdnik, ul. Kamińskiego 11/5. 2.2. Członkowie: Justyna Szuba, zam. 20-576 Lublin, ul. Bursztynowa 15/167

2.1. Prezes Renata Bronisz Czyż, zam. 21-040 Świdnik, ul. Kamińskiego 11/5. 2.2. Członkowie: Justyna Szuba, zam. 20-576 Lublin, ul. Bursztynowa 15/167 Sprawozdanie z działalności za rok 2012 1 I. Dane podmiotu, którego dotyczy sprawozdanie: 1. Fundacja Emperia, z siedzibą w Lublinie, ul. Projektowa 1, 20-209 Lublin, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności. Fundacji Buma. im. Jacka i Piotra Michalskich. za rok 2011

Sprawozdanie z działalności. Fundacji Buma. im. Jacka i Piotra Michalskich. za rok 2011 Sprawozdanie z działalności Fundacji Buma im. Jacka i Piotra Michalskich za rok 2011 Kraków, kwiecień 2012 Spis treści 1. Informacje o Fundacji, której dotyczy sprawozdanie 2. Działalność statutowa Fundacji

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA THEOSIS BOLECHOWO GOLENIÓW REGON NIP

FUNDACJA THEOSIS BOLECHOWO GOLENIÓW REGON NIP FUNDACJA THEOSIS BOLECHOWO 14 72-100 GOLENIÓW REGON 363020412 NIP 8561851308 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI THEOSIS ZA 2015 ROK GOLENIÓW, 08 LISTOPADA 2016 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI

Bardziej szczegółowo

2. Celem statutowym Fundacji jest:

2. Celem statutowym Fundacji jest: SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI DOBROCZYNNOŚCI ATLAS za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r. I 1. Fundacja Dobroczynności Atlas, z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Jaśkowa Dolina 17 - zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Hutniczej Fundacji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej w Krakowie - OPP z działalności w roku 2009.

Sprawozdanie Hutniczej Fundacji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej w Krakowie - OPP z działalności w roku 2009. Sprawozdanie Hutniczej Fundacji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej w Krakowie - OPP z działalności w roku 2009. 1. Nazwa fundacji: Hutnicza Fundacja Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej, siedziba i adres:

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Energetyka na Rzecz Polski Południowej za okres 01.01.2006 r. 31.12.2006 r.

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Energetyka na Rzecz Polski Południowej za okres 01.01.2006 r. 31.12.2006 r. Jaworzno, dnia 25.06.2007 r. Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Energetyka na Rzecz Polski Południowej za okres 01.01.2006 r. 31.12.2006 r. Zgodnie z art. 12 ust.2 ustawy z dnia 06.04.1984

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne Stowarzyszenia "Hospicjum Kutnowskie z działalności za 2010 r.

Sprawozdanie merytoryczne Stowarzyszenia Hospicjum Kutnowskie z działalności za 2010 r. Sprawozdanie merytoryczne Stowarzyszenia "Hospicjum Kutnowskie z działalności za 2010 r. 1. Nazwa Stowarzyszenia: Stowarzyszenie Hospicjum Kutnowskie 2. Siedziba i adres : 99-300 Kutno, ul. AL.ZHP 8 3.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FORMALNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI NA RZECZ ŻYCIA BEZ DEPRESJI I UZALEŻNIEŃ VITRIOL DLA ORGANU NADZORU ZA ROK 2012

SPRAWOZDANIE FORMALNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI NA RZECZ ŻYCIA BEZ DEPRESJI I UZALEŻNIEŃ VITRIOL DLA ORGANU NADZORU ZA ROK 2012 SPRAWOZDANIE FORMALNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI NA RZECZ ŻYCIA BEZ DEPRESJI I UZALEŻNIEŃ VITRIOL DLA ORGANU NADZORU ZA ROK 2012 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI GRAŻYNY PIECHOCKIEJ-KRANC RADOSNE DZIECIŃSTWO Z SIEDZIBA W BYDGOSZCZY W ROKU 2008

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI GRAŻYNY PIECHOCKIEJ-KRANC RADOSNE DZIECIŃSTWO Z SIEDZIBA W BYDGOSZCZY W ROKU 2008 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI GRAŻYNY PIECHOCKIEJ-KRANC RADOSNE DZIECIŃSTWO Z SIEDZIBA W BYDGOSZCZY W ROKU 2008 sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za rok 2014

Informacja dodatkowa za rok 2014 Katolicka Fundacja Dzieciom w Parafii św. Ap. Piotra i Pawła w Katowicach ul. Kilińskiego 15 40-061 Katowice tel. 32 251-91-95 REGON: 271067474 Informacja dodatkowa za rok 2014 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI GRUPY PERN PRZYJAŹŃ W ROKU 2014

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI GRUPY PERN PRZYJAŹŃ W ROKU 2014 I. Płock, dnia 9 lutego 2015 roku SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI GRUPY PERN PRZYJAŹŃ W ROKU 2014 NAZWA FUNDACJI Fundacja Grupy PERN Przyjaźń SIEDZIBA I ADRES Płock (09-410 Płock), ul.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności merytorycznej Stowarzyszenia GEN za 2006 rok.

Sprawozdanie z działalności merytorycznej Stowarzyszenia GEN za 2006 rok. Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Zaburzeniami Genetycznymi GEN w Poznaniu os. Lecha 14 http://www.gen.org.pl; e mail : gen@gen.org.pl tel/fax (0 61 ) 87 07 721; kom. 0 607 222 721 NIP 782 22 25 786; REGON:

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE NASZE SERCE ZA ROK 2013

STOWARZYSZENIE NASZE SERCE ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO STOWARZYSZENIE NASZE SERCE Z SIEDZIBĄ W POZNANIU ZA ROK 2013 (01.01.2013 31.12.2013) 1/6 1) Nazwa Stowarzyszenia, jej siedziba i adres, data

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM Z CHOROBAMI SERCA I NEREK 60-572 Poznań, ul. Szpitalna 27/33 Tel. +48 61 8 491 448

STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM Z CHOROBAMI SERCA I NEREK 60-572 Poznań, ul. Szpitalna 27/33 Tel. +48 61 8 491 448 STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM Z CHOROBAMI SERCA I NEREK 60-572 Poznań, ul. Szpitalna 27/33 Tel. +48 61 8 491 448 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA POMOCY DZIECIOM Z CHOROBAMI SERCA

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne Stowarzyszenia "Hospicjum Kutnowskie z działalności za 2009 r.

Sprawozdanie merytoryczne Stowarzyszenia Hospicjum Kutnowskie z działalności za 2009 r. Sprawozdanie merytoryczne Stowarzyszenia "Hospicjum Kutnowskie z działalności za 2009 r. 1. Nazwa Stowarzyszenia: Stowarzyszenie Hospicjum Kutnowskie 2. Siedziba i adres : 99-300 Kutno, ul. AL.ZHP 8 3.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZMIANA ZA OKRES OD

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZMIANA ZA OKRES OD SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZMIANA ZA OKRES OD 01.01.2013 r. DO 31.12.2013 r. Na podstawie ROZPORZĄDZENIA MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PROMOCJI KOMPETENCJI W ROKU 2013

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PROMOCJI KOMPETENCJI W ROKU 2013 FUNDACJA PROMOCJI KOMPETENCJI FOUNDATION FOR COMPETENCE PROMOTION 91-503 Łódź, ul. Szpacza 21; tel./fax (42) 617 02 91 NIP: 726-252-47-71; REGON: 100115869 Deutsche Bank PBC SA nr.konta 94 1910 1048 2783

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI EDUKACJI MIĘDZYNARODOWEJ w okresie 1.01.2004 r. do 31.12.2004 r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI EDUKACJI MIĘDZYNARODOWEJ w okresie 1.01.2004 r. do 31.12.2004 r. Wrocław, dnia 31 marca 2005 roku SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI EDUKACJI MIĘDZYNARODOWEJ w okresie 1.01.2004 r. do 31.12.2004 r. Nazwa: Fundacja Edukacji Międzynarodowej Siedziba: 53-534 Wrocław,

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA NEUCA DLA ZDROWIA UL. SZOSA BYDGOSKA TORUŃ

FUNDACJA NEUCA DLA ZDROWIA UL. SZOSA BYDGOSKA TORUŃ FUNDACJA NEUCA DLA ZDROWIA UL. SZOSA BYDGOSKA 58 87-100 TORUŃ SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI NEUCA DLA ZDROWIA ZA 2013 ROK Zarząd Fundacji Neuca dla Zdrowia z siedzibą w Toruniu przedkłada poniżej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2006 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2006 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2006 ROK 1. Nazwa wnioskodawcy, STOWARZYSZENIA NA RZECZ NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM DZIECI I MŁODZIEŻY ŻYCZLIWA DŁOŃ 2. Siedziba i adres, 31 620 Kraków

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Świętego Brata Alberta w Elblągu za rok 2010

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Świętego Brata Alberta w Elblągu za rok 2010 Elbląg, 2011-03-11 Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Świętego Brata Alberta w Elblągu za rok 2010 1. Dane Fundacji: Nazwa: Fundacja Świętego Brata Alberta Siedziba: ul. Częstochowska 28,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji Dom Krakowski za rok 2007

Sprawozdanie z działalności Fundacji Dom Krakowski za rok 2007 Sprawozdanie z działalności Fundacji Dom Krakowski za rok 2007 Kraków, 17 marzec 2007 r. Spis treści: 1. Informacje o Fundacji, której dotyczy sprawozdanie. 3 str. 2. Działalność statutowa Fundacji. 4

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Załącznik do uchwały nr XXIV/68/2014 Zgromadzenia Fundatorów z dnia 26 czerwca 2014 r. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Sporządzone za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Fundacja na rzecz Szpitala Rejonowego

Bardziej szczegółowo

b) Stowarzyszenie posiada numery identyfikacyjne nadane prze GUS o / Tarnów REGON 852735443 II Urząd Skarbowy w Tarnowie NIP 9930374679

b) Stowarzyszenie posiada numery identyfikacyjne nadane prze GUS o / Tarnów REGON 852735443 II Urząd Skarbowy w Tarnowie NIP 9930374679 MERYTORYCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym i Ich Rodzinom,,PROMETEUSZ w Zbylitowskiej Górze za rok obrotowy od 01-01-2012 do 31-12-2012 I. Informacja

Bardziej szczegółowo

1. Podstawowe dane: Nazwa: Stowarzyszenie na Rzecz Bezdomnych Dom Modlitwy AGAPE z siedzibą w Borowym Młynie, 2. Cele Stowarzyszenia

1. Podstawowe dane: Nazwa: Stowarzyszenie na Rzecz Bezdomnych Dom Modlitwy AGAPE z siedzibą w Borowym Młynie, 2. Cele Stowarzyszenia Sprawozdanie merytoryczne Stowarzyszenia na Rzecz Bezdomnych Dom Modlitwy AGAPE rok 2010 Borowy Młyn 22 82-420 Ryjewo www.agape.info.pl agape.sekretariat@o2.pl NIP 581 16 71 794; KRS 0000058879 1 1. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

3) Opis głównych zdarzeń prawnych w działalności statutowej Fundacji o skutkach finansowych:

3) Opis głównych zdarzeń prawnych w działalności statutowej Fundacji o skutkach finansowych: FUNDACJA DR CLOWN ul. Jagiellońska 58/128a 03-468 Warszawa tel. (+4822) 854 05 01-02 e-mail: info@drclown.pl, www.drclown.pl SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI DR CLOWN ZA ROK 2013 1) Dane rejestracyjne

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E

S P R A W O Z D A N I E S P R A W O Z D A N I E z działalności Fundacji Pracowniczej PRO-EKO w Łaziskach Górnych za 2011 r. Łaziska Górne 2012 r. S P R A W O Z D A N I E z działalności Fundacji Pracowniczej PRO-EKO w Łaziskach

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI WSPIERANIA NOWOCZESNYCH METOD LECZENIA TERAPIA ALTA za 2010 rok

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI WSPIERANIA NOWOCZESNYCH METOD LECZENIA TERAPIA ALTA za 2010 rok SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI WSPIERANIA NOWOCZESNYCH METOD LECZENIA TERAPIA ALTA za 2010 rok Fundacja Wspierania Nowoczesnych Metod Leczenia TERAPIA ALTA została ustanowiona przez INSTYTUT BIOTECHNOLOGII

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA ZA ROK 2014

INFORMACJA DODATKOWA ZA ROK 2014 STOWARZYSZENIE DAJ SZANSĘ NIP: 649-11-17-713 POMOCY DZIECIOM I OSOBOM KALEKIM - NIEPEŁNOSPRAWNYM REGON: 272132015 W ZAWIERCIU INFORMACJA DODATKOWA ZA ROK 2014 Spis tabel: Zmiany w ciągu roku wartości środków

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 22:00:23 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 22:00:23 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 07.12.2016 godz. 22:00:23 Numer KRS: 0000211791 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Spis treści. Zasady, formy i zakres działalności statutowej jednostki

Sprawozdanie Spis treści. Zasady, formy i zakres działalności statutowej jednostki Spis treści I. Wprowadzenie II. Dane i organizacja jednostki III. Zasady, formy i zakres działalności statutowej jednostki IV. Informacje o działalności Fundacji Pomocy Ludziom Przewlekle Chorym im. Henryki

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63

FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63 FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63 Sprawozdanie merytoryczne za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 ROCZNE SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU SZKOŁY

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji Familijny Poznań za rok 2009.

Sprawozdanie z działalności Fundacji Familijny Poznań za rok 2009. Sprawozdanie z działalności Fundacji Familijny Poznań za rok 2009. Sprawozdanie sporządzone według punktów zawartych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001r. w sprawie ramowego zakresu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. z działalności Fundacji Pomocy Ludziom Przewlekle Chorym im. Henryki Gerber Organizacji Pożytku Publicznego za rok 2010

Sprawozdanie. z działalności Fundacji Pomocy Ludziom Przewlekle Chorym im. Henryki Gerber Organizacji Pożytku Publicznego za rok 2010 Sprawozdanie z działalności Fundacji Pomocy Ludziom Przewlekle Chorym im. Henryki Gerber Organizacji Pożytku Publicznego za rok 2010 Nr KRS: 0000251624 Spis treści I. Wprowadzenie II. Dane i organizacja

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji 1 Czerwca za rok 2014

Sprawozdanie z działalności Fundacji 1 Czerwca za rok 2014 Fundacja 1 Czerwca 90-407 Łódź ul. Piotrkowska 17 wej. D Sprawozdanie z działalności Fundacji 1 Czerwca za rok 2014 Nazwa fundacji: Fundacja 1 Czerwca Siedziba i adres fundacji: ul. Piotrkowska 17 wejście

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PARTNERSTWO ZA 2010 R.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PARTNERSTWO ZA 2010 R. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PARTNERSTWO ZA 2010 R. I. Nazwa: Fundacja PARTNERSTWO Siedziba i adres: ul. Prymasa Tysiąclecia 76F, 01-424 Warszawa tel. (22) 201-05-25 (22) 394-62-79 fax; (22) 201-05-26

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2010

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2010 S t o w a r z y s z e n i e A J E D N A K Sprawozdanie merytoryczne za rok 2010 STOWARZYSZENIE A JEDNAK ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO KRS 0000357690 Ul. Trawowa 25/1, 54 614 Wrocław tel. 609 564 844,

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA JA, MY, ONI. ul. Energetyków 7/10A. 65-729 Zielona Góra REGON 081162283 NIP 929-185-67-55

FUNDACJA JA, MY, ONI. ul. Energetyków 7/10A. 65-729 Zielona Góra REGON 081162283 NIP 929-185-67-55 FUNDACJA JA, MY, ONI ul. Energetyków 7/1A 65-729 Zielona Góra REGON 81162283 NIP 929-185-67-55 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI JA, MY, ONI ZA 214 ROK ZIELONA GÓRA, 24 MARCA 216 ROKU 1 SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2010 STOWARZYSZENIE CENTRUM POMOCY PANACEUM

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2010 STOWARZYSZENIE CENTRUM POMOCY PANACEUM INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2010 STOWARZYSZENIE CENTRUM POMOCY PANACEUM 1. Informacje ogólne 1.1 Stowarzyszenie Stowarzyszenie Centrum Pomocy Panaceum jest dobrowolnym,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI W ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI W ROKU FUNDACJA DLA MŁODZIEŻY SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI W ROKU 2009 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 roku w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Fundacji BRE Banku za rok 2003

Sprawozdanie Fundacji BRE Banku za rok 2003 Sprawozdanie Fundacji BRE Banku za rok 2003 sporządzone na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdań z działalności fundacji Wiedza,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI DZIECI PIENIN W KROŚCIENKU N.D ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2006 R.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI DZIECI PIENIN W KROŚCIENKU N.D ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2006 R. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI DZIECI PIENIN W KROŚCIENKU N.D ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2006 R. (zgodnie z zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 08.maja 2001r.) INFORMACJE OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PARTNERSTWO ZA 2012 R.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PARTNERSTWO ZA 2012 R. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PARTNERSTWO ZA 2012 R. I. Nazwa: Fundacja PARTNERSTWO Siedziba i adres: ul. Prymasa Tysiąclecia 76F, 01-424 Warszawa tel. (22) 201-05-25 (22) 394-62-79 Fax: (22) 201-05-26

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZA ROK 2013 Podpis osoby sporządzającej 1 / 6 1. DANE INFORMACYJNE NAZWA FUNDACJI FUNDACJA NA RZECZ OCHRONY ADRES FUNDACJI, ul. Orla 4 DATA WPISU DO REJESTRU 20.05.2013

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PROMOCJI ZDROWIA ZA OKRES OD 1 LIPCA 2008 roku DO 30 CZERWCA 2009 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PROMOCJI ZDROWIA ZA OKRES OD 1 LIPCA 2008 roku DO 30 CZERWCA 2009 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PROMOCJI ZDROWIA ZA OKRES OD 1 LIPCA 2008 roku DO 30 CZERWCA 2009 ROKU zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji Edukacyjnej im. Jerzego Juzonia za rok 2013

Sprawozdanie z działalności Fundacji Edukacyjnej im. Jerzego Juzonia za rok 2013 Sprawozdanie z działalności Fundacji Edukacyjnej im. Jerzego Juzonia za rok 2013 Fundacja Edukacyjna im. Jerzego Juzonia ul. Naukowa 30A/4 02-463 Warszawa styp.1rok@fejj.pl www.fejj.pl Sprawozdanie zostało

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI ROZWOJU BIZNESU STARTER Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI ROZWOJU BIZNESU STARTER Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA ROK 2013 Fundacja Rozwoju Biznesu STARTER Al. Wyścigowa 14 lok. 402 02-681 Warszawa tel./fax 22 436 10 98 KRS 0000320647 Warszawa, 19 grudnia 2014 roku Podstawa prawna sporządzenia sprawozdania: 1) Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU FUNDACJI TVN nie jesteś sam za rok 2007

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU FUNDACJI TVN nie jesteś sam za rok 2007 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU FUNDACJI TVN nie jesteś sam za rok 2007 1. Powstanie i działalność Fundacji: Fundacja TVN nie jesteś sam ( Fundacja ) została utworzona Aktem Założycielskim z dnia 20 marca 2001 r.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Załącznik do uchwały nr XXII/62/2013 Zgromadzenia Fundatorów z dnia 19 czerwca 2013 r. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Sporządzone za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. Fundacja na rzecz Szpitala Rejonowego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI GRAŻYNY PIECHOCKIEJ-KRANC RADOSNE DZIECIŃSTWO Z SIEDZIBĄ W BYDGOSZCZY W ROKU 2009

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI GRAŻYNY PIECHOCKIEJ-KRANC RADOSNE DZIECIŃSTWO Z SIEDZIBĄ W BYDGOSZCZY W ROKU 2009 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI GRAŻYNY PIECHOCKIEJ-KRANC RADOSNE DZIECIŃSTWO Z SIEDZIBĄ W BYDGOSZCZY W ROKU 2009 sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001

Bardziej szczegółowo

I. Informacje ogólne o Fundacji

I. Informacje ogólne o Fundacji SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PRIMUS ZA OKRES 01.09.2010r 31.08.2011r I. Informacje ogólne o Fundacji 1. Nazwa fundacji Fundacja PRIMUS 2. Adres siedziby fundacji 02-793 Warszawa, ul. Zoltana Balo

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 23 marca 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 23 marca 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 80 4911 Poz. 434 434 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie rocznego sprawozdania merytorycznego z działalności organizacji pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE STOWARZYSZENIA NA RZECZ POMOCY I WSPIERANIA NIKODEMA BYTNERA,, NIKOŚ ZA ROK OBROTOWY OBEJMUJACY OKRES

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE STOWARZYSZENIA NA RZECZ POMOCY I WSPIERANIA NIKODEMA BYTNERA,, NIKOŚ ZA ROK OBROTOWY OBEJMUJACY OKRES SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE STOWARZYSZENIA NA RZECZ POMOCY I WSPIERANIA NIKODEMA BYTNERA,, NIKOŚ ZA ROK OBROTOWY OBEJMUJACY OKRES OD 21.11.2012r DO 31.12.2013r. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności FUNDACJI DOGTOR w roku 2014

Sprawozdanie z działalności FUNDACJI DOGTOR w roku 2014 Sprawozdanie z działalności FUNDACJI DOGTOR w roku 2014 GDYNIA 2015 1. Dane rejestracyjne i działalność fundacji Fundacja Dogtor jest jedną z pierwszych organizacji w Polsce profesjonalnie zajmujących

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Świętego Brata Alberta w Elblągu za rok 2011

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Świętego Brata Alberta w Elblągu za rok 2011 Elbląg, 2012-05-25 Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Świętego Brata Alberta w Elblągu za rok 2011 1. Dane Fundacji: Nazwa: Fundacja Świętego Brata Alberta Siedziba: ul. Częstochowska 28,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za rok 2010

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za rok 2010 Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za rok 2010 1. Stowarzyszenie Bratniej Pomocy Odd Fellows w Rzeczypospolitej Polskiej Ul. Hugona Kołłątaja 32/6 50-005 Wrocław Data rejestracji w KRS 23.11.2001

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji im. Jadwigi Chylińskiej (dalej: Fundacja ) za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.

Sprawozdanie z działalności Fundacji im. Jadwigi Chylińskiej (dalej: Fundacja ) za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. Warszawa, dnia 21 listopada 2012 r. Sprawozdanie z działalności Fundacji im. Jadwigi Chylińskiej (dalej: Fundacja ) za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. Sprawozdanie zostało sporządzone

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDZANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI CEDUNIS ZA ROK 2009

SPRAWOZDZANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI CEDUNIS ZA ROK 2009 SPRAWOZDZANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI CEDUNIS ZA ROK 2009 INFORMACJE/OBSZARY SPRAWOZDANIA 1) Nazwa fundacji, jej siedzibę i adres, data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym i numer KRS-u wraz ze statystycznym

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI AKADEMIA MŁODYCH ODKRYWCÓW za rok 2015

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI AKADEMIA MŁODYCH ODKRYWCÓW za rok 2015 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI AKADEMIA MŁODYCH ODKRYWCÓW za rok 2015 1. DANE FUNDACJI Nazwa: Fundacja Akademia Młodych Odkrywców Data wpisu do KRS: 27.11.2012 r. Siedziba: os. Bohaterów Września 12

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI AUDEMUS AUDIRE. Sprawozdanie merytoryczne Fundacji AUDEMUS AUDIRE 2013 rok

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI AUDEMUS AUDIRE. Sprawozdanie merytoryczne Fundacji AUDEMUS AUDIRE 2013 rok SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI AUDEMUS AUDIRE 2013 1. Fundacja AUDEMUS AUDIRE z siedzibą w Warszawie (02-884) przy ulicy Puławskiej 538, powstała na mocy Aktu Fundacyjnego podpisanego 16 listopada

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2010 Z DZIAŁALNOŚCI ŻOLIBORSKIEGO STOWARZYSZENIA DOM RODZINA CZŁOWIEK

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2010 Z DZIAŁALNOŚCI ŻOLIBORSKIEGO STOWARZYSZENIA DOM RODZINA CZŁOWIEK SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2010 Z DZIAŁALNOŚCI ŻOLIBORSKIEGO STOWARZYSZENIA DOM RODZINA CZŁOWIEK Organizacja pożytku publicznego KRS 0000288087 Warszawa, 21.03.2011 1 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE za

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA DR CLOWN SPRAWOZDANIE FINASOWE ZA ROK 2009 ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2009 R. Warszawa, dnia 20 marca 2010 r.

FUNDACJA DR CLOWN SPRAWOZDANIE FINASOWE ZA ROK 2009 ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2009 R. Warszawa, dnia 20 marca 2010 r. FUNDACJA DR CLOWN SPRAWOZDANIE FINASOWE ZA ROK 2009 ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2009 R. Warszawa, dnia 20 marca 2010 r. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FUNDACJI Pełna nazwa

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. z działalności Stowarzyszenia Na Rzecz Odnowy Zabytków. Parafii Św. Trójcy w Skarżysku Kościelnym

Sprawozdanie. z działalności Stowarzyszenia Na Rzecz Odnowy Zabytków. Parafii Św. Trójcy w Skarżysku Kościelnym Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Na Rzecz Odnowy Zabytków Parafii Św. Trójcy w Skarżysku Kościelnym za okres od 1 marca do 31 grudnia 2009 I. Dane organizacji: Nazwa - Stowarzyszenia Na Rzecz

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FORMALNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI NA RZECZ ŻYCIA BEZ DEPRESJI I UZALEŻNIEŃ VITRIOL DLA ORGANU NADZORU ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE FORMALNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI NA RZECZ ŻYCIA BEZ DEPRESJI I UZALEŻNIEŃ VITRIOL DLA ORGANU NADZORU ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE FORMALNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI NA RZECZ ŻYCIA BEZ DEPRESJI I UZALEŻNIEŃ VITRIOL DLA ORGANU NADZORU ZA ROK 2013 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE z działalności za 2009 rok Stowarzyszenia Zastępczego Rodzicielstwa Oddział w Elblągu

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE z działalności za 2009 rok Stowarzyszenia Zastępczego Rodzicielstwa Oddział w Elblągu SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE z działalności za 2009 rok Stowarzyszenia Zastępczego Rodzicielstwa Oddział w Elblągu 1. Nazwa Stowarzyszenia: Stowarzyszenie Zastępczego Rodzicielstwa Oddział w Elblągu Siedziba:

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FORMALNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI NA RZECZ ŻYCIA BEZ DEPRESJI I UZALEŻNIEŃ VITRIOL DLA ORGANU NADZORU ZA ROK 2014

SPRAWOZDANIE FORMALNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI NA RZECZ ŻYCIA BEZ DEPRESJI I UZALEŻNIEŃ VITRIOL DLA ORGANU NADZORU ZA ROK 2014 SPRAWOZDANIE FORMALNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI NA RZECZ ŻYCIA BEZ DEPRESJI I UZALEŻNIEŃ VITRIOL DLA ORGANU NADZORU ZA ROK 2014 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE NASZE SERCE ZA ROK 2015

STOWARZYSZENIE NASZE SERCE ZA ROK 2015 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO STOWARZYSZENIE NASZE SERCE Z SIEDZIBĄ W POZNANIU ZA ROK 2015 (01.01.2015 31.12.2015) 1/6 1) Nazwa Stowarzyszenia, jej siedziba i adres, data

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z działalności Fundacji im. Jana Kantego Steczkowskiego za okres od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r.

SPRAWOZDANIE z działalności Fundacji im. Jana Kantego Steczkowskiego za okres od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r. SPRAWOZDANIE z działalności Fundacji im. Jana Kantego Steczkowskiego za okres od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r. zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko Funkcja Miejsce zamieszkania. Ewa Podsadnia W-ce Prezes Zarządu 31-115 Kraków, ul. Garncarska 24

Imię i nazwisko Funkcja Miejsce zamieszkania. Ewa Podsadnia W-ce Prezes Zarządu 31-115 Kraków, ul. Garncarska 24 Kamesznica 11.03.2011r. Sprawozdanie z działalności fundacji Z otwartym sercem im. Św. Józefa Sebastiana Pelczara w Kamesznicy za okres od 01.01.2010r. do 31.12.2010r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania

Bardziej szczegółowo