Wykaz ośrodków i instytucji w których można starać się o przyjęcie na praktykę w ramach studiów na kierunku nauki o rodzinie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wykaz ośrodków i instytucji w których można starać się o przyjęcie na praktykę w ramach studiów na kierunku nauki o rodzinie"

Transkrypt

1 Wykaz ośrodków i instytucji w których można starać się o przyjęcie na praktykę w ramach studiów na kierunku nauki o rodzinie I. Ośrodki prowadzone przez Caritas 1. Archidiecezja Katowicka Wszelkie szczegółowe informacje na temat ośrodków prowadzonych przez Caritas Archidiecezji Katowickiej są dostępne na stronie: Archidiecezjalny Dom Hospicyjny im. Jana Pawła II w Katowicach Katowice, ul. Różyckiego 14d (administracja: pn.-pt ) Tel ; ; fax Hospicjum stacjonarne. Dom Świętego Józefa w Katowicach i Zakład Opiekuńczo-Leczniczy dla Starszych, Chorych i Niepełnosprawnych Katowice, Ul. Ks. Czempiela 1, Tel Dyrektor: Ks. Zenon Ryzner Kierownik: Maria Szmyra Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych Miłosierdzie Boże w Mikołowie - Borowej Wsi Mikołów - Borowa Wieś, ul. Gliwicka 366, Tel./fax: ; 1

2 Celem Ośrodka jest niesienie pomocy dzieciom I młodzieży z niepełnosprawnością narządu ruchu i/lub z niepełnosprawnością intelektualną lekkiego stopnia poprzez kompleksową działalność opiekuńczą, rehabilitacyjną, terapeutyczną i edukacyjną. Ośrodek św. Jacka w Katowicach - Dębie Katowice-Dąb, ul. Dębowa 23, Tel/fax: ; Dyrektor: Krzysztof Siudziński Dom noclegowy, świetlica środowiskowa dla dzieci oraz Dom Pomocy Społecznej. Strukturę Ośrodka tworzą nadto 3 placówki filialne, w których prowadzone są Świetlice Środowiskowe o dzienny Dom Pomocy Społecznej. Ośrodek dla Niepełnosprawnych Najświętszego Serca Pana Jezusa w Rudzie Śl. Halembie Ruda Śląska Halemba, ul. Kłodnicka 103; Tel/fax: lub lub ; Dyrektor: Dariusz Sitko Ośrodek dla Niepełnosprawnych Najświętsze Serce Jezusa w Rudzie Śląskiej stanowi zespół specjalistycznych placówek, których misją jest wspieranie osób niepełnosprawnych. Obecnie w jego ramach działają następujące placówki: dom pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną (sprawuje całodobową opiekę nad 90. mieszkańcami), warsztat terapii zajęciowej w którym jest rehabilitowanych również 90 osób niepełnosprawnych (z terenu Rudy Śląskiej), środowiskowy dom samopomocy dla 56 osób z zaburzeniami psychicznymi (z hostelem). Ośrodek Convivo Żyć Wspólnie w Rudzie Śląskiej- Wirku Ruda Śl. Wirek, ul. Ściegiennego 6 Tel/fax. 032 / ; , Dyrektor: Jarosław Czapelka Placówka socjalizacyjna dla dzieci. Świetlice środowiskowe: Convivo Wirek; Aniołów Stróżów - Nowy Bytom; Ducha Św. - Czarny Las. Ośrodek oferuje pomoc w postaci wsparcia dziennego dla 150 dzieci, jak również posiada 24 miejsca w placówce opieki całkowitej. 2

3 Ośrodek Święta Elżbieta w Rudzie Śląskiej Ruda Śląska, ul. Wolności 30 Tel do 6; fax Dom pomocy przeznaczony jest dla 75 mieszkańców, osób starszych kobiet i mężczyzn, którzy ze względu na wiek i aktualny stan zdrowia nie mogą samodzielnie funkcjonować w miejscu zamieszkania oraz wymagają stałych świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych. Ośrodek Święta Faustyna w Tychach, Tychy, ul. Nowokościelna 56; Tel/fax lub ; Warsztat Terapii Zajęciowej i Środowiskowy Dom Pomocy Społecznej. Dom Pomocy Społecznej Święta Anna w Tychach Tychy, ul. Kopernika 6; Tel do 6; Dyrektor: Katarzyna Modlińska-Sawaryn Dom zamieszkały jest przez 54 osoby starsze głównie z terenu Tychów. Dom zapewnia kompleksowe zaspokojenie potrzeb mieszkańców, a w szczególności w zakresie potrzeb bytowych: miejsce zamieszkania, wyżywienie, odzież, obuwie, utrzymanie czystości. Usługi opiekuńcze polegające na: udzielaniu pomocy w załatwianiu spraw osobistych, udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach dnia codziennego, pielęgnacji. Ośrodek Błogosławiona Karolina w Lędzinach Lędziny, ul. Lędzińska 6 Tel/fax ; do 5 Dyrektor: Piotr Goj Warsztat terapii zajęciowej. Ośrodek Matka Boża Różańcowa w Pszczynie Pszczyna, ul. Św. Jadwigi 4 Tel/fax

4 Warsztat terapii zajęciowej. Ośrodek Święta Rodzina w Ustroniu Nierodzimiu Ustroń Nierodzim, ul. Kreta 17 Tel Dyrektor: Anna Wawrzyczek W Ośrodku realizowany jest program edukacyjno-wychowawczy dla dziewcząt z rodzin patologicznych w Województwa Śląskiego. Warsztat Terapii Zajęciowej Św. Hiacynta i Franciszek w Wodzisławiu Śląskim Wodzisław Śląski, ul. Pszowska 92 Tel Dyrektor: Andrzej Pałka WTZ prowadzi działania z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej dla osób ze znaczącym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, mające na celu jak najlepsze usamodzielnienie uczestników, by poprawić ich jakość dorosłego życia. Dla każdego uczestnika tworzony jest indywidualny program rehabilitacji określający jego predyspozycje i kierunki rozwoju. Rehabilitacja społeczna prowadzona jest w formie różnego rodzaju spotkań i wyjazdów na wycieczki czy kolonie usamodzielniające. Ośrodek Matka Boża Uzdrowienie Chorych Knurów, ul. Szpitalna 29 Tel/fax lub Dyrektor: Aleksander Szendzielorz W strukturze Ośrodka działa Dom matki i dziecka, noclegownia dla bezdomnych, środowiskowy dom samopomocy, warsztat terapii zajęciowej. Ośrodek Święty Florian w Chorzowie Chorzów, ul. Harcerska 3 Tel/fax lub

5 Dyrektor: Krzysztof Kołodziej Ośrodek powstał z myślą o osobach w podeszłym wieku, które często z powodu swojego wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy przede wszystkim w zakresie usług bytowych i opiekuńczo-pielęgnacyjnych. Realizacja tego dzieła opiera się na tworzeniu rodzinnej, serdecznej aury, która pozwala czuć się wszystkim mieszkańcom jak we własnym domu. Misja skupia się na zasadach sumiennej, fachowej i możliwie wszechstronnej pomocy ludziom starszym. Ośrodek Świętego Dominika w Tychach Tychy, ul. Wyszyńskiego 1 Tel Zadaniem Ośrodka jest zapobieganie patologii społecznej poprzez objęcie opieką dzieci pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych i niewydolnych wychowawczo. Ośrodek ma na celu stworzenie korzystnych warunków dla właściwego i wszechstronnego rozwoju dzieci a także przeciwdziałanie i zapobieganie patologii rodziny, patologii wychowania dzieci i różnym formom patologii społecznej (przestępczość, przemoc, uzależnienia). Ponadto celem ośrodka jest także pomoc dzieciom i młodzieży zagrożonej przestępczością i uzależnieniami poprzez tworzenie grup i środowisk rówieśniczych alternatywnych wobec młodzieżowych grup o charakterze przestępczym i kontrkulturowym. Ośrodek wspiera także rodziny, szkoły i społeczność lokalną w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi i młodzieżą zagrożoną demoralizacją i uzależnieniami. Aktywizuje i integruje społeczność lokalną w zakresie przeciwdziałania i zapobiegania patologii społecznej i wykluczeniu społecznemu rodzin i osób, w tym także osób niepełnosprawnych. 2. Diecezja Gliwicka Wszelkie działania Caritas Diecezji Gliwickiej mają na celu nie tylko wesprzeć materialnie ubogie rodziny, ale także wzmocnić więzi rodzinne w codziennej walce o godne i spokojne życie, ugruntować wartość osoby, rodziny i jej pozycję w społeczeństwie. Wszelkie informacje dotyczące Caritas Diecezji Gliwickiej dostępne są na stronie: Środowiskowa Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza promyk św. Brata Alberta w Bytomiu-Stroszku Bytom Stroszek, Plac Powstańców Śląskich 4 Tel/fax

6 Do Świetlicy przychodzi od poniedziałku do piątku około 60 dzieci. Mogą bezpłatnie spożyć obiad, skorzystać z podwieczorku oraz skorzystać z różnego rodzaju zajęć edukacyjno-wychowawczych. Codziennie rano wolontariusze rozdają pieczywo dla ok. 100 rodzin dotkniętych biedą. W godzinach przedpołudniowych istnieje w pomieszczeniach świetlicy Klub Seniora. Dom Opieki Społecznej Caritas w Wiśniczach koło Toszka Wielowieś, ul Wiejska 42 A Tel Obiekt jest przeznaczony dla 96 osób samotnych i o ograniczonej sprawności fizycznej lub psychicznej. W Domu mieszczą się gabinety lekarskie, zabiegowe, sala gimnastyczna, sale rehabilitacji ruchowej oraz gabinety fizykoterapii. Ośrodek Rehbilitacyjno-Edukacyjny dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej św. Rafała Archanioła w Rusinowicach Toszek, ul. Zielona 23 Tel fax Założeniem pracy Ośrodka jest szeroko rozumiana, kompleksowa rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z dysfunkcją narządów ruchu oraz chorych na cukrzycę insulino zależną, połączona ze szkoleniem ich opiekunów. Ośrodek przygotowuje rodziców od strony formalnej do rehabilitacji domowej. Kuchnia Jedzenie na Kółkach w Zabrzu Biskupiacach Zabrze Biskupice, ul. Bytomska 125 Tel Dom Dziennego Pobytu dla osób Starszych i Niepełnosprawnych Rodzina Zabrze, ul. Wolności 586 Tel Dom czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od Codzienna praca z rodzinami, dziećmi i młodzieżą oraz osobami starszymi stanowi podstawę działalności Cairitas. 3. Archidiecezja Częstochowska 6

7 Przytulisko dla Bezdomnych im. Św. Brata Alberta w Częstochowie Częstochowa, ul Krakowska 80/2 Tel Przytulisko dla Kobiet OAZA w Częstochowie Częstochowa, ul Staszica 5 Tel Dom Miłosierdzia im. Jana Pawła II Caritas Archidiecezji Częstochowskiej Częstochowa, ul Rapackiego 3/5 Stacja Opieki Pielęgniarskiej Częstochowa, ul. Krakowska 15/17 Tel Jadłodajnia Dzieło w Służbie Miłosierdziu Częstochowa, ul. Focha 58 Jadłodajnia Parafii Świętej Rodziny w Częstochowie Częstochowa, ul. Krakowska 13/15 Jadłodajnia Parafii Św. Antoniego z Padwy w Częstochowie Częstochowa, ul. Wysoka Jadłodajnia Parafii Św. Józefa w Częstochowie Częstochowa, ul. Okrzei 41 Jadłodajnia Parafii Miłosierdzia Bożego w Częstochowie Częstochowa, ul. Kordeckiego Częstochowa, ul. Jadłodajnia Parafii Św. Apostołów Piotra i Pawła w Zawierciu Zawiercie, ul. Sienkiewicza 4 Jadłodajnia Parafii Św. Lamberta w Radomsku Radomsko, ul. Narutowicza 2 7

8 4. Diecezja Sosnowiecka Szczegółowe informacje o działalności Caritas Diecezji na stronie: Centrum Młodzieżowe Tlen w Wojkowicach Wojkowice, ul. Sobieskiego 125 CM kieruje swoją działalność do dzieci i młodzieży zamieszkującej okolice Wojkowic. Szczególną opieką obejmuje grupę tzw. dzieci ulicy, prowadząc dla nich świetlicę socjoterapeutyczną. Ponadto w Centrum funkcjonuje Młodzieżowe Centrum edukacyjne z bogatym zbiorem filmów, foliogramów, i programów edukacyjnych udostępnionych zarówno szkołom i mieszkańcom miasta. W ramach działalności kulturalno-edukacyjnej odbywają się cotygodniowe projekcje filmowe w ramach Dyskusyjnego klubu Filmowego. Centrum powstało z inicjatywy ks. Piotra Madeja. Obecnie koordynatorem jest Łukasz Zych wspomagany przez 4 stażystów i wolontariuszy. Dom dla Bezdomnych Caritas w Będzinie Łagiszy Będzin Łagisza, ul. Energetyczna 10 Tel Dom zapewnia podopiecznym mieszkanie i wyżywienie. W placówce mieści się także świetlica terapeutyczna, w której prowadzone są kursy i terapie. Otwarty 24 godziny na dobę, świadczy pomoc osobowej grupie bezdomnych. Dziedziniec Miłości przy Sosnowieckiej Katedrze Sosnowiec, ul. Kościelna 6 Placówka obejmuje swoją opieka dzieci i młodzież, do których kieruje się różne formy pomocy i edukacji pozaszkolnej, m.in. pomoc przy odrabianiu lekcji, zajęcia z logopedą czy psychologiem. W razie konieczności zapewnia dzieciom i ich rodzinom wyżywienie. Noclegownia pod patronatem Caritas w Dąbrowie Górniczej Dąbrowa Górnicza, ul. Łączna 31 Tel Placówka czynna codziennie od do 7.00 (zima w przypadku mrozów cały dzień). Dysponuje 22 łóżkami udostępnianymi trzeźwym mężczyznom. 8

9 Noclegownia pod patronatem Urzędu Miejskiego i Caritas Spokojna Noc w Sosnowcu Sosnowiec, ul. Kaliska 25 Tel Placówka czynna codziennie od do 7.00 (zimą od 16.00). Dysponuje 60 łóżkami udostępnianymi trzeźwym mężczyznom. Ośrodek oferuje podopiecznym wyżywienie, odzież, środki czystości, ręczniki oraz leki. Na miejscu Punkt Aktywizacji Bezrobotnych. Punkt Aktywizacji Bezrobotnych w Sosnowcu Sosnowiec, ul. Kaliska 25 Tel do 34 Punkt otwarty codziennie od poniedziałku do piątku od 8.00 do Jego oferta skierowana jest do osób bezrobotnych, a także bezdomnych lub zagrożonych bezdomnością/ w PAB-ie osoba potrzebująca ma możliwość regularnych spotkań celem omówienia swoich problemów i dobrania adekwatnej do potrzeb metody wsparcia i działania. Osoba bezrobotna może skorzystać z doradztwa zawodowego, szkoleń zawodowych oraz z różnych form wsparcia psychologicznego (terapeuta od uzależnień, psycholog, psychiatra). Stacja Opieki Caritas i wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego Sosnowiec, ul. Korczaka 5 Tel Placówka prowadzi usługi w zakresie długoterminowej opieki pielęgnacyjnej dla osób starszych, rehabilitacji, prowadzi gabinet profilaktyki zdrowia. Na miejscu istnieje możliwość odpłatnego wypożyczenia sprzętu medycznego. Czynna codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 do II. Ośrodki prowadzone przez zgromadzenia zakonne 1. Siostry Boromeuszki Zakład Opiekuńczo-Leczniczy (dla kobiet i mężczyzn) Cieszyn, ul Rynek Główny 6 Tel

10 Mogą przyjąć 5 osób. Ośrodek Wychowawczy (grupy przedszkolne: chłopcy i dziewczynki, grupy szkolne: dziewczynki) Katowice, ul. Brynicy 14 Tel Mogą przyjąć tylko popołudniu 3 osoby. Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelektualnie (chłopcy) Nakło Śląskie, ul Główna 8 Tel Mogą przyjąć 4 osoby. Zakład Opiekuńczo-Leczniczy (kobiety) Piekary Śląskie, ul. Ks. Ficka 1 Tel Mogą przyjąć osób. Dom Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle i Psychicznie Chorych (kobiety i mężczyźni) Pszczyna, ul Warowna 57a Tel Mogą przyjąć 3 osoby. Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelektualnie (chłopcy) Ruda Śląska Kochłowice, ul. Piłsudskiego 43 Tel

11 Mogą przyjąć 5 osób. Dom Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle i Psychicznie Chorych (kobiety i mężczyźni) Siemianowice Śląskie, ul. Barbary 5 Tel Mogą przyjąć 10 osób. Dom Pomocy Społecznej dla Osób Dorosłych Niepełnosprawnych Intelektualnie (kobiety) Siemianowice Michałkowice, ul. Maciejkowicka 8 Tel Mogą przyjąć do 4 osób. Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych Niepełnosprawnych Intelektualnie (mężczyźni) Świętochłowice, ul. Bpa Kubiny 11 Tel Mogą przyjąć do 6 osób. Dom Pomocy Społecznej dl Osób Przewlekle i Psychicznie Chorych (kobiety) Tarnowskie Góry, ul. Gliwicka 22 Tel Mogą przyjąć 5 osób. Szpital św. Józefa Mikołów, ul. Okrzei 27 Tel

12 Mogą przyjąć: ilość osób do uzgodnienia z Siostrą Dyrektor. 2. Siostry Elżbietanki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital św. Elżbiety Katowice, ul Warszawska 52 Tel Mogą przyjąć 6 osób. Dom Pomocy Społecznej dla Przewlekle Chorych Bielsko Biała-Komorowice, ul. Olimpijska Mogą przyjąć 2 osoby. Niepubliczne Przedszkole im. Św. Elżbiety Ruda Śląska Ożegów, ul. Młodego Górnika 8 Tel Mogą przyjąć 4 osoby (panie). Świetlica Środowiskowa im. Św. Elżbiety Ruda Śląska Godula, ul. Rencistów 2 Tel Mogą przyjąć 2 osoby (panowie). 3. Siostry Jadwiżanki Dom Pomocy Społecznej Czarnowąsy, Plac Klasztorny 2 12

13 Tel fax Dom Pomocy Społecznej Pielgrzymowice, ul. Golasowicka 15 Tel/fax Przedszkole Publiczne Wieruszów, ul. Teklinowska 17 Tel Zakład Leczniczo-Opiekuńczy Katowice-Załęże Tel Specjalny Ośrodek Wychowawczy Katowice, ul Gliwicka 78 Tel fax Publiczne Przedszkole Katowice, ul. Leopolda 1/4 Tel Siostry Służebniczki Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMPNP im. Bł.E. Bojanowskiego Katowice, ul. Panewnicka 63 13

14 Tel lub Katolickie Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMPNP im. Bł. E. Bojanowskiego Rydułtowy, ul. Plebiscytowa 2 Tel Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMPNP im. Św. Józefa Chorzów, ul. K. Miarki 12 Tel Dom Pogodnej Starości im. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus Bełk, ul. Główna 51 Tel Katolickie Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMPNP im. Aniołów Stróżów Ornontowice, ul. Zamkowa 2 Tel III. Szpitale 1. Chorzów Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Szpital im. Dra A. Mielęckiego Chorzów, ul. Strzelców Bytomskich 11 Tel

15 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Szpital im. Dra I. Rostka Chorzów, ul. K. Miarki 40 Tel Jastrzębie Zdrój Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci Jastrzębie Zdrój, ul. Kościuszki 13 Tel Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr Jastrzębie Zdrój, ul. Jana Pawła II Tel Katowice Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 7 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego Górnośląskie Centrum Medyczne im. Prof. Leszka Gieca Katowice, ul. Ziołowa 45/47 Tel Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego Katowice, ul. Francuska Tel Centralny Szpital Kliniczny Śląskiego Uniwersytetu Medycznego Katowice, ul. Medyków 14 Tel Szpital św. Elżbiety (patrz placówki prowadzone Siostry Elżbietanki) EMC Silesia Sp. z o. o. NZOZ Szpital Geriatryczny im. Jana Pawła II, Oddział Geriatryczny, ul. Morawa 31, Katowice-Szopienice, ; tel./fax Ordynator dr Jarosław Derejczyk. 4. Mikołów Szpital św. Józefa (patrz placówki prowadzone przez Siostry Boromeuszki) 15

16 5. Mysłowice SP ZOZ Szpital Miejski nr 2 im. T. Boczonia Mysłowice, ul. Bytomska 41 Tel Piekary Śląskie Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. Dra J. Daaba Piekary Śląskie, ul. Bytomska 62 Tel Pszczyna Szpital Powiatowy Pszczyna, ul. Antesa 11 Tel Ruda Śląska SP ZOZ Szpital Miejski nr Ruda Śląska, ul. Lipa 2 Tell Rybnik Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr Rybnik, ul. Energetyków 46 Tel Tychy Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr Tychy, ul. Edukacji 102 Tel Szpital Miejski Tychy, ul. Cicha 27 Tel Wodzisław Śląski Szpital Miejski nr 2 16

17 Wodzisław Śląski, ul. 26 Marca 51 Tel Żory Miejskie Zakłady Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski Żory, ul. Dąbrowskiego 20 Tel

INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI CARITAS ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ 2011 r.

INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI CARITAS ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ 2011 r. INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI CARITAS ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ 2011 r. Realizując swoje cele statutowe i troszcząc się o godność każdego człowieka, Caritas Archidiecezji Krakowskiej obejmuje opieką ludzi

Bardziej szczegółowo

Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej

Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej ZDROWOTNEJ Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Dyrektor: Ireneusz Ryszkiel Zastępca Dyrektora: Jolanta Pietrzak-Wolny Opracowanie autorskie: Mariola Rejdak Kierownik Oddziału Analiz i Statystyki

Bardziej szczegółowo

informator opracowano w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach

informator opracowano w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach informator opracowano w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 42-600 Tarnowskie Góry ul. Sienkiewicza 16 tel. 381-81-08 fax. 381-81-01 e-mail pcpr@tarnogorski.pl

Bardziej szczegółowo

ABC POMOCY. Przewodnik radomianina. po instytucjach udzielających pomocy. osobom w potrzebie

ABC POMOCY. Przewodnik radomianina. po instytucjach udzielających pomocy. osobom w potrzebie ABC POMOCY Przewodnik radomianina po instytucjach udzielających pomocy osobom w potrzebie Radom, 2009 I II III IV V VI VII VIII IX X SPIS TREŚCI FORMY POMOCY INSTYTUCJONALNEJ Rodzaje świadczeń z pomocy

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR GDZIE SZUKAĆ POMOCY? Wydanie III poprawione BYTOM 200. Opracowanie: Krystyna Wiatrz Joanna Świerczek

INFORMATOR GDZIE SZUKAĆ POMOCY? Wydanie III poprawione BYTOM 200. Opracowanie: Krystyna Wiatrz Joanna Świerczek INFORMATOR GDZIE SZUKAĆ POMOCY? Wydanie III poprawione Opracowanie: Krystyna Wiatrz Joanna Świerczek BYTOM 200 Spis treści: I. Pomoc psychologiczno pedagogiczna II. Pomoc społeczna, interwencje III. Pomoc

Bardziej szczegółowo

DOSTĘPNE FORMY OPIEKI ZDROWOTNEJ, POMOCY SPOŁECZNEJ I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI.

DOSTĘPNE FORMY OPIEKI ZDROWOTNEJ, POMOCY SPOŁECZNEJ I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI. DOSTĘPNE FORMY OPIEKI ZDROWOTNEJ, POMOCY SPOŁECZNEJ I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI. PRZEWODNIK Tarnów, grudzień 2014 Urząd Miasta Tarnowa Wydział Zdrowia SPIS TREŚCI I. WSTĘP

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2012-2015

POWIATOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2012-2015 Załącznik do uchwały Nr XXVIII/190/2012 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 30 listopada 2012 r. POWIATOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2012-2015 Prudnik, 2012 r. 1 SPIS TREŚCI I. WSTĘP..3 II.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA POWIATU OPOLSKIEGO NA LATA 2011-2015

PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA POWIATU OPOLSKIEGO NA LATA 2011-2015 Załącznik do Uchwały Nr XII/83/11 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 24 listopada 2011 r. PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA POWIATU OPOLSKIEGO NA LATA 2011-2015 1 SPIS TREŚCI Rozdział I WPROWADZENIE....

Bardziej szczegółowo

Przewodnik informujący o dostępnych formach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej oraz aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Przewodnik informujący o dostępnych formach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej oraz aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi Przewodnik informujący o dostępnych formach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej oraz aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi P R U D N I K 2 0 1 3 Niniejsza publikacja skierowana jest

Bardziej szczegółowo

Starosta Wieruszowski. Andrzej Szymanek

Starosta Wieruszowski. Andrzej Szymanek Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Powiecie Wieruszowskim. Wieruszów 2014 r. Przekazuję Państwu informator

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Świdnik z dnia. Gminna strategia

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Świdnik z dnia. Gminna strategia Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Świdnik z dnia Gminna strategia rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY UDZIELAJĄCE ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH W ZAKRESIE ZDROWIA PSYCHICZNEGO

PODMIOTY UDZIELAJĄCE ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH W ZAKRESIE ZDROWIA PSYCHICZNEGO PODMIOTY UDZIELAJĄCE ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH W ZAKRESIE ZDROWIA PSYCHICZNEGO Poradnie Zdrowia Psychicznego w Żywcu: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Asertywność w skład którego wchodzą: - poradnia zdrowia

Bardziej szczegółowo

Sprawcy przestępstw związanych z narkomanią

Sprawcy przestępstw związanych z narkomanią L.p. Nazwa placówki, instytucji lub innego podmiotu. Sprawcy przestępstw związanych z narkomanią Nazwa programu lub innej formy oddziaływania Sposób i zwięzły opis oddziaływania [leczenie rodzaj (odwykowe

Bardziej szczegółowo

Czy Ilość miejsc występują?

Czy Ilość miejsc występują? Baza teleadresowa podmiotów oraz organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie. Nazwa Dane jednostki Gmina Ulica Numer Telefon(y) Fax(y) E-mail Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Czy Ilość miejsc występują?

Czy Ilość miejsc występują? Baza teleadresowa podmiotów oraz organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie. Nazwa Dane jednostki Gmina Ulica Numer Telefon(y) Fax(y) E-mail Rodzaj

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Ruda Śląska 2014 1 Spis treści str. Definicja niepełnosprawności 4 Karta Praw Osób Niepełnosprawnych 5 Orzekanie o niepełnosprawności do celów pozarentowych 7 Orzecznictwo

Bardziej szczegółowo

MIASTO KIELCE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO MIASTA KIELCE NA LATA 2012-2015

MIASTO KIELCE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO MIASTA KIELCE NA LATA 2012-2015 MIASTO KIELCE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO MIASTA KIELCE NA LATA 2012-2015 Kielce, 2015 1 ŚRODOWISKOWE FORMY OPIEKI PSYCHIATRYCZNEJ. Środowiskowe formy opieki psychiatrycznej

Bardziej szczegółowo

Katalog instytucji pomocowych świadczących pomoc osobom w trudnej sytuacji w regionie tarnowskim

Katalog instytucji pomocowych świadczących pomoc osobom w trudnej sytuacji w regionie tarnowskim Katalog instytucji pomocowych świadczących pomoc osobom w trudnej sytuacji w regionie tarnowskim lp Nazwa i adres instytucji Kontakt Działalność 1 2 3 4 5 6 Arka - Poradnia Specjalistyczna i Telefon Zaufania

Bardziej szczegółowo

NIE JESTEŚ SAM. Gdzie szukać pomocy? INFORMATOR

NIE JESTEŚ SAM. Gdzie szukać pomocy? INFORMATOR POWIAT CHRZANOWSKI NIE JESTEŚ SAM Gdzie szukać pomocy? INFORMATOR Bezpieczna szkoła POWIAT CHRZANOWSKI INFORMATOR NIE JESTEŚ SAM Jeśli: doznałeś przemocy, nie możesz poradzić sobie z alkoholem, chcesz

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LII/593/2013 RADY MIASTA GORZOWA WLKP. z dnia 26 czerwca 2013 r.

UCHWAŁA NR LII/593/2013 RADY MIASTA GORZOWA WLKP. z dnia 26 czerwca 2013 r. UCHWAŁA NR LII/593/2013 RADY MIASTA GORZOWA WLKP. z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Gorzowa Wlkp. na lata 2013-2015 Na podstawie art. 2 ust.

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej miasta Płocka za 2014 rok

Ocena zasobów pomocy społecznej miasta Płocka za 2014 rok Załącznik do Uchwały nr 114 /VII/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 28 kwietnia 2015 roku w sprawie przyjęcia "Oceny zasobów pomocy społecznej miasta Płocka za 2014 rok" Ocena zasobów pomocy społecznej miasta

Bardziej szczegółowo

S Y L L A B U S. zdrowia psychicznego i jego zaburzeń gdzie szukać pomocy

S Y L L A B U S. zdrowia psychicznego i jego zaburzeń gdzie szukać pomocy S Y L L A B U S zdrowia psychicznego i jego zaburzeń gdzie szukać pomocy zbiór adresów, informacji i przydatnych wskazówek Informator opracowany przez Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr../../.. Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia..

Uchwała Nr../../.. Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia.. Uchwała Nr../../.. Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia.. /Projekt/ w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015. Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5

Bardziej szczegółowo

Koncepcje Punktów Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych wypracowane w ramach projektu Doradca i asystent personalny - Punkty Aktywizacji Osób

Koncepcje Punktów Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych wypracowane w ramach projektu Doradca i asystent personalny - Punkty Aktywizacji Osób Koncepcje Punktów Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych wypracowane w ramach projektu Doradca i asystent personalny - Punkty Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych - budowanie współpracy publiczno-społecznej

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA KĘDZIERZYN KOŹLE INFORMATOR PLACÓWKI ŚWIADCZĄCE POMOC RODZINOM DOTKNIĘTYM PROBLEMEM UZALEŻNIEŃ I PRZEMOCY DOMOWEJ

URZĄD MIASTA KĘDZIERZYN KOŹLE INFORMATOR PLACÓWKI ŚWIADCZĄCE POMOC RODZINOM DOTKNIĘTYM PROBLEMEM UZALEŻNIEŃ I PRZEMOCY DOMOWEJ URZĄD MIASTA KĘDZIERZYN KOŹLE INFORMATOR PLACÓWKI ŚWIADCZĄCE POMOC RODZINOM DOTKNIĘTYM PROBLEMEM UZALEŻNIEŃ I PRZEMOCY DOMOWEJ GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I NARKOTYKOWYCH

Bardziej szczegółowo

Informator wolontariat

Informator wolontariat Informator wolontariat Spis treści Definicje, formy wolontariatu...3 Definicje...3 Formy wolontariatu...4 Aspekty prawne wolontariatu, czyli co każdy wolontariusz wiedzieć powinien...4 Akty prawne...7

Bardziej szczegółowo

Informator o dostępnych w Mieście Koszalin formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Informator o dostępnych w Mieście Koszalin formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi. W dniu 28 lutego 2013 r. Rada Miejska w Koszalinie przyjęła do realizacji Program ochrony zdrowia psychicznego dla Miasta Koszalina na lata 2013-2015. Zgodnie z założeniami Programu opracowany został poniższy

Bardziej szczegółowo

,, GDZIE SZUKAĆ POMOCY I N F O R M A T O R

,, GDZIE SZUKAĆ POMOCY I N F O R M A T O R Urząd Miasta Ostrołęki,, GDZIE SZUKAĆ POMOCY I N F O R M A T O R o działających na terenie Ostrołęki podmiotach udzielających pomocy w różnych sytuacjach życiowych. /wydanie XII/ Ostrołęka, październik

Bardziej szczegółowo

Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi w województwie

Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi w województwie Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi w województwie dolnośląskim Departament Polityki Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Zdrowia Psychicznego Powiatu Kieleckiego na lata 2012-2015

Program Ochrony Zdrowia Psychicznego Powiatu Kieleckiego na lata 2012-2015 Załącznik do Uchwały Nr XIII/ 68 /12 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 24 września 2012 r. Program Ochrony Zdrowia Psychicznego Powiatu Kieleckiego na lata 2012-2015 Czas realizacji: 2012r. 2015r. Projekt

Bardziej szczegółowo