LISTA RANKINGOWA KONKURSU NR 1/POKL/7.2.1/2008 DLA PODDZIAŁANIA 7.2

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "LISTA RANKINGOWA KONKURSU NR 1/POKL/7.2.1/2008 DLA PODDZIAŁANIA 7.2"

Transkrypt

1 LISTA RANKINGOWA KONKURSU NR 1/POKL/7.2.1/2008 DLA PODDZIAŁANIA AKTYWIZACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM DZIAŁANIA 7.2 PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU I WZMOCNIENIE SEKTORA EKONOMII SPOŁECZNEJ PRIORYTETU VII PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM WRAZ Z PRZYZNANYMI KWOTAMI DOFINANSOWANIA, OPRACOWANA NA PODSTAWIE OCENY DOKONANEJ PRZEZ INSTYTUCJĘ POŚREDNICZĄCĄ Lp Nr projektu w KSI Nr kancelaryjny /08 Tytuł projektu Centrum Pracy - Integracja poprzez pracę Wnioskodawca A4e Ltd., Sheffield, Wielka Brytania Średnia punktów Przyznane dofinansowanie 95, ,00 zł /08 Aktywni 50+ Akcja promocyjno informacyjna L.Grant Polska Albert Binda, 95, ,22 zł /08 Akademia Pracy Fundacja na Rzecz Edukacji, Profilaktyki i Terapii Uzależnień "Droga", ,00 zł /08 Nie bój się, integruj się - aktywizacja mieszkańców gminy Siewierz Gmina Siewierz 94, ,94 zł / / /08 Pierwszy krok na rynek pracy Aktywizacja zawodowa i społeczna młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym w świetlicach środowiskowych Wykorzystaj szansę -zdobądź nowe umiejętności Polski Dom Kreacji Sp. z o.o., Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy, Częstochowa Fundacja Świat Dzieciom, 94, ,00 zł 93, ,00 zł 93, ,00 zł /08 Diagnoza wykluczenia społecznego w województwie śląskim jako pierwszy krok w planowaniu wsparcia dla osób marginalizowanych społecznie InterActive Agencja Komunikacji Marketingowej, Rymanów Zdrój ,00 zł /08 Pokonać bariery PUP w Wodzisławiu Śląskim ,34 zł /08 Świetlica środowiskowa z programem socjoterapeutycznym w Woźnikach Gmina Woźniki ,00 zł /08 Od samopomocy do ekonomii społecznej - rozwój systemu Klubów Integracji Społecznej Instytut Współpracy i Partnerstwa Lokalnego, ,00 zł /08 Rozwiń swoje możliwości - wsparcie szkoleniowo-doradcze osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na obszarze Jastrzębia- Zdroju Miasto Jastrzębie-Zdrój 92, ,00 zł / / / / / /08 Lokalne Centra Usamodzielnienia Robinsona Kolumbowie. Rocznik 90-ty. Nie jesteś sam Otworzymy Ci świat Druga szansa dla Załęża Wychodzę z nałogu - idę do pracy! Wsparcie osób uzależnionych w województwie śląskim w zakresie aktywizacji i integracji społecznej i zawodowej 1 Fundacja Robinson Crusoe, Centrum LIDER Aldona Krawczyk-Mil, Chorzów Stowarzyszenie "Szansa dla Każdego", Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne Teatr Grodzki Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Domu Aniołów Stróżów, Śląskie Forum Organizacji Socjalnych KaFOS, 92, ,84 zł 91, ,00 zł 91, ,50 zł 91, ,00 zł 91, ,20 zł 91, ,50 zł Poligloci po 50-ce Britannia Katarzyna Couchman, ,47 zł

2 24-203/08 Rybnik /08 Aktywni wygrywają Edukacyjne Centrum Biznesu Sp. z o.o., ,30 zł /08 Zostań reżyserem swojego życia - poradnictwo psychospołeczne i zawodowe dla tyskiej młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym Miasto Tychy 90, ,00 zł /08 Z nich jesteśmy dumni - kampania promująca aktywność zawodową i społeczną niepełnosprawnych tyszan Miasto Tychy 90, ,00 zł /08 Sukces w szkole i w pracy. Profilaktyka młodzieżowego bezrobocia Fundacja PRAESTERNO, 90, ,00 zł /08 Wspieranie działań na rzecz usamodzielnienia osób, rodzin i grup społecznych zagrożonych wykluczeniem społecznym Fundacja Godne Życie, Dąbrowa Górnicza 90, ,72 zł /08 Wygrany. Aktywizacja społeczno-zawodowa osób uzależnionych Pro-Inwest s.c. Andrzej Dobrowolski, Danuta Dobrowolska, Małgorzata Dobrowolska, ,40 zł / / /08 Uwierz w siebie Akademia umiejętności Program Rozwoju Osobistego Młodzieży - PROM Centrum Edukacji Zawodowej im. Witolda Pluty, Tychy Fundacja Rozwoju Nauki i Przedsiębiorczości, Poznań Miasto Rybnik - Zespół Ognisk Wychowawczych 89, ,00 zł 89, ,00 zł 89, ,00 zł / /08 Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych Wybieram rozwój! Spółdzielnia Pracy "Oświata", Stowarzyszenie Epsilon, 89, ,80 zł ,10 zł /08 Życie poza szkołą - świetlica środowiskowa Częstochowskie Stowarzyszenie Rozwoju Małej i Średniej Przedsiębiorczości 88, ,00 zł /08 Klucz do kariery-program aktywizacji zawodowej i społecznej młodzieży lat Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 88, ,11 zł /08 Nie tylko dla sprawnych Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych, Rybnik 88, ,00 zł /08 Szansa Miasto Ruda Śląska - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 7 Specjalnych ,74 zł /08 Równy start do kariery Fundacja Kultury Chrześcijańskiej, ,00 zł PKKL /08 Doradca i asystent personalny - Punkt Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych - budowanie współpracy publiczno - społecznej Śląskie Forum Organizacji Socjalnych KaFOS, ,60 zł /08 Nowe umiejętności - szansą dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym TechMaster Monika Stasica, Żywiec 87, ,00 zł 2

3 /08 Wspieranie aktywnej integracji oraz rozwijanie kompetencji społeczno-zawodowych szansą dla osób niepełnosprawnych oraz ich otoczenia. Miasto Ruda Śląska 87, ,45 zł /08 OD IZOLACJI DO NEGOCJACJI. Program readaptacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Teen Challenge Chrześcijańska Misja Społeczna Oddział w Cieszynie 87, ,00 zł /08 Profesjonalny pracownik socjalny pomostem do godnego życia osób potrzebujących wsparcia. Przedsiębiorstwo Naukowo-Badawczo- Usługowe BT W. Buziński, 87, ,08 zł /08 Dobry czas na rozwój zawodowy młodzieży z Jury Fundacja Domin, 87, ,12 zł /08 Daj sobie szansę Zakład Doskonalenia Zawodowego 87, ,80 zł /08 Ekstremalni wizjonerzy - reintegracja zawodowa i społeczna młodzieży Fundacja Rozwoju Świętochłowic ,00 zł /08 Nowe perspektywy -program aktywizacji zawodowej i społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ,10 zł /08 Dzień dobry i co dalej...? - warsztaty - szkoleniowe dla osób niepełnosprawnych z obniżoną normą intelektualną oraz młodzieży zagrożonej wykluczeniem Śląskie Centrum Edukacji i Rehabilitacji, 86, ,25 zł /08 Nowe kwalifikacje - szansą na integrację społeczną Firma Usługowo Szkoleniowa "JASZ" Szrednicki Janusz, Sosnowiec 86, ,00 zł /08 Radość bez alkoholu, młodość bez narkotyków - program przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w Rudzie Śląskiej na skutek nadużywania alkoholu i środków psychoaktywnych Miasto Ruda Śląska 86, ,07 zł / / / / /08 Wolontariat w Ośrodkach Pomocy Społecznej Dąbrowskie Kluby Aktywnych Twoją Szansą Śląskie Forum Organizacji Socjalnych KaFOS, Miejski Zarząd Ulic i Mostów, Dąbrowa Górnicza 86, ,00 zł ,00 zł Witaj w Klubie Gmina Brenna ,00 zł Centrum Integracja Pilotażowy Program - STOP wykluczeniu społecznemu Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji, ,58 zł Powiatowy Urząd Pracy w Rudzie Śląskiej ,00 zł /08 Akademia Rozwoju Osobistego i Zawodowego szansą na zatrudnianie osób z zaburzeniami psychicznymi Śląskie Stowarzyszenie "Ad Vitam Dignam", 85, ,00 zł /08 Inna perspektywa-program wsparcia dla otoczenia osób wykluczonych społecznie oraz długotrwale bezrobotnych mieszkańców budynku socjalnego i klientów Banku Żywności PEAD w Wodzisławiu Śląskim Towarzystwo Charytatywne " Rodzina", Wodzisław Śląski 85, ,00 zł 3

4 / / / / /08 Nowa droga Powiatowy Urząd Pracy w Bytomiu 85, ,50 zł Aktywnie przeciw bezsilności Dolina kreatywna Wstań, podnieś głowę i rozpocznij nowe życie Równi na starcie Ośrodek Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi, Częstochowa Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego, Zabrze Ośrodek Terapii Uzależnień od Alkoholu w Parzymiechach Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska, 85, ,45 zł 85, ,76 zł ,00 zł ,00 zł /08 Dzielnicowe punkty wsparcia psychologicznegopedagogicznego dla młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym i ich rodzin na terenie Bytomia Miasto Bytom ,00 zł Całkowita wartość przyznanego dofinansowania w ramach dostępnych środków ,94 zł /08 Zmień swoją przyszłość - skończ z biernością! Stowarzyszenie Instytut Nowych Technologii, Łódź 84, ,00 zł / / / /08 Szkolenia językowe i komputerowe - przepustką do nowoczesnej Europy Międzynarodowy Instytut Badań i Doradztwa Spółka Cywilna Siczek & Rząsowski, Wałbrzych 84, ,00 zł Dołącz do nas Powiatowy Urząd Pracy w Sosnowcu 84, ,00 zł Nasza droga do pracy Punkt zwrotny - readaptacja zawodowa osób długotrwale bezrobotnych oraz powyżej 50 roku życia. Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska Hufiec Częstochowa 84, ,00 zł Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie 84, ,00 zł /08 Lepsze perspektywy Powiatowy Urząd Pracy w Siemianowicach Śląskich ,00 zł / /08 Nowe kompetencje, nowe możliwości - bądź aktywny na rynku pracy Dobrze funkcjonująca rodzina fundamentem kształtowania prawidłowych postaw społecznych Stowarzyszenie Diecezjalny Ośrodek Wspierania Rodziny, Stowarzyszenie Diecezjalny Ośrodek Wspierania Rodziny, ,00 zł ,04 zł /08 Rodzicielskie Prawo Jazdy - jak aktywnie powrócić na rynek pracy Centrum Przedsiębiorczości S.A., Wola ,00 zł /08 Analiza socjologiczna uwarunkowań przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu byłych górników i ich rodzin oraz wypracowanie rekomendacji dla gminnych polityk społecznych Główny Instytut Górnictwa, 83, ,34 zł /08 Kluczowa sprawa-przygotowanie osób niepełnosprawnych zagrożonych wykluczeniem do realizacji projektów społecznych w woj. śląskim Fundacja Razem, Łódź 83, ,00 zł /08 Kursy dla młodzieży ponadgimnazjalnej oraz osób 50+ zagrożonych wykluczeniem społecznym ART-LEX Katarzyna Pomorska, Częstochowa 83, ,00 zł 4

5 /08 Twoja wiedza kluczem do sukcesu Zakład Doskonalenia Zawodowego 83, ,00 zł /08 Pociąg do życia Miasto Rybnik - Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii ,00 zł /08 Gmina wysokich kwalifikacji-program szkoleń dla członków społeczności lokalnej gminy Strumień Gmina Strumień ,00 zł /08 Tata na wychowawczym-promocja równego statusu kobiet i mężczyzn ,00 zł /08 Identyfikacja i ocena determinant dziedziczenia patologii społecznych w miejskich rodzinach śląskich 82, ,00 zł /08 Jobcoaching jako efektywna metoda wprowadzania i utrzymywania osób zagrożonych wykluczeniem społecznie i zagrożonych wykluczeniem społecznym na otwartym rynku pracy ,00 zł /08 Dolina Korali Fundacja Razem, Łódź ,00 zł /08 STARTER - program usamodzielniania dla wychowanków placówek opiekuńczowychowawczych i rodzin zastępczych Ośrodek Usług Opiekuńczo-Wychowawczych w Tychach ,00 zł Badanie barier i możliwości integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych WYG International Sp. z o.o., ,00 zł /08 Gmina Rajcza twarzą do ludzi - działania lokalne na rzecz aktywizacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Gmina Rajcza 81, ,14 zł /08 Sprawny rynek pracy dla niepełnosprawnych 81, ,12 zł /08 Perspektywy młodzieży niepełnosprawnej na rynku pracy województwa śląskiego Fundacja Centrum Transferu Technologii Turystycznych, Wieliczka 81, ,00 zł /08 Pomagam lepiej - szkolenia i doradztwo dla pracowników służb społecznych 81, ,00 zł /08 Przystań bladym świtem Stowarzyszenie dla rozwoju przedsiębiorczości, edukacji i kultury młodzieży EkoGa, Cieszyn ,00 zł /08 W stronę przedsiębiorczości społecznejaktywizacja społeczna i zawodowa Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej "Być razem", Cieszyn ,00 zł /08 Ekspert Fundacja "Lepszy Świat", 80, ,00 zł /08 LAZUR - tak, potrafię! Aktywność zawodowa na rzecz integracji społecznej Chorzowskie Stowarzyszenie Pomocy "Serce" 80, ,00 zł /08 Nie jesteś sam Zakład Doskonalenia Zawodowego 80, ,30 zł 5

6 / / / / / / / /08 e-integracja śląskie 2008 Bliżej pracy poprzez Klub Integracji Społecznej e-dojrzałość Praca dla mamy Rodzic aktywny - program szkoleń dla osób powracających na rynek pracy Bądź opiekunką osób starszych! Mój nowy zawód - opiekunka osób starszych Niepełnosprawni-przedsiębiorcom, przedsiębiorcy-niepełnosprawnym - badanie potencjału i oczekiwań śląskiego rynku pracy. Wektor Consulting s.c. Mariusz Lipiński, Wiktor Cichoń, Mielec Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwionce- Leszczynach Stowarzyszenie Instytut Promocji Aktywności Społecznej, Gliwice CTC Polska sp. z o.o., Towarzystwo Edukacji Bankowej S.A., Poznań Medycyna Praktyczna Szkolenia S.C., Medycyna Praktyczna Szkolenia S.C., Rudzka Agencja Rozwoju "Inwestor" Sp. z o.o., Ruda Śląska ,00 zł ,80 zł ,00 zł ,00 zł 79, ,00 zł 79, ,74 zł 79, ,43 zł 79, ,60 zł /08 Wyrównaj swoje szanse Zakład Doskonalenia Zawodowego ,40 zł / /08 Własna działalność pomysłem na zmianę E-learning szansą podniesienia kompetencji językowych Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych - Stowarzyszenie Europa Nasz Dom, Tarnów Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo, ,65 zł ,00 zł /08 Osoba chora psychicznie pełnosprawna w pracy - czy to takie trudne? Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Zdrowia Psychicznego w Chorzowie ,40 zł /08 Zaradni w życiu. Dostosowywanie kwalifikacji młodych gliwiczan do potrzeb nowoczesnego rynku pracy. Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży KANA, Gliwice ,00 zł /08 Kompetencje na miarę potrzeb Wojewódzki Urząd Pracy ,00 zł / / /08 Podnosisz kwalifikacje - masz na rynku pracy rację Aktywni Seniorzy Nowe kwalifikacje - Nowe możliwości rozwoju zawodowego Centrum Przedsiębiorczości S.A., Wola Fundacja Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja, WORLD Aleksandra Polak, ,00 zł 78, ,80 zł 78, ,00 zł /08 Szansa - program integracji społecznej i zawodowej osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy Powiatowy Urząd Pracy w Tychach 78, ,88 zł /08 Zmieniam swoje życie. Nowy zawód szansą na lepszą przyszłość. Śląska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy, ,00 zł /08 Mała Akademia Pracy Ekstremalnie Twórczej MAPET Miasto Rybnik - Zespół Ognisk Wychowawczych ,00 zł /08 Chcę pracować - program rozwoju kariery zawodowej osób po 50 roku życia Towarzystwo Edukacji Bankowej S.A., Poznań ,00 zł /08 Zawód opiekunka do dzieci - bezpieczny powrót na rynek pracy Dom Szkoleń i Doradztwa Aleksandra Mykowska, ,95 zł 6

7 /08 Stop wykluczeniu - szkolenie i doradztwo dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 77, ,00 zł /08 Streetworking - nowa jakość pracy socjalnej MEDIATOR Ośrodek Szkoleń i Doradztwa Gospodarczego Krzysztof Wierzęć, Świdnica 77, ,00 zł /08 Pierwszy krok do samodzielności - program aktywizacji zawodowej i społecznej młodzieży Signa Sp. z o.o., Łódź 77, ,00 zł /08 Aktywizacja zawodowa osób 50+ Społeczne Towarzystwo Szkolne, Dąbrowa Górnicza 77, ,17 zł /08 POKL / /08 Twoja lepsza przyszłość Moja przyszłość w moich rękach Wspieranie potencjału i aktywizacja zawodowa osób po 50 roku życia Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Katowickiej Śląska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy, Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi ,32 zł ,00 zł 76, ,00 zł /08 Nie musze być outsiderem Miasto Chorzów 76, ,00 zł / / /08 Studium Reintegracji Społecznej Centrum Integracji Społecznej Kto kogo wyklucza? Psychospołeczne przyczyny i formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu Towarzystwo Psychoprofilaktyczne Oddział w Warszawie Stowarzyszenie Rehabilitacji Kultury Fizycznej Turystyki i Integracji Osób Niepełnosprawnych, Cieszyn Fundacja Domena Rozwoju, Gliwice 75, ,00 zł 75, ,00 zł 75, ,00 zł /08 Przeszłości nie zmienisz-przyszłość zmień dziś Fundacja Domena Rozwoju, Gliwice 75, ,00 zł /08 Rozwijanie umiejętności osobistych i praktycznych osób z zaburzeniami psychicznymi jako szansa na zaistnienie na rynku pracy. Stowarzyszenie Działające Na Rzecz Osób Chorych Psychicznie i Ich Rodzin "Przystań", ,99 zł /08 Akademia rozwoju kompetencji pracowników pomocy społecznej Miasto Rybnik - Ośrodek Pomocy Społecznej ,50 zł /08 Reintegracja społeczna i zawodowa młodzieży z terenu gminy Kłomnice Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Częstochowskiej 74, ,00 zł /08 My też możemy w Gminie Bojszowy Gmina Bojszowy 74, ,00 zł / / / / /08 W pełni zaradni TERAZ MY - Kompleksowy program aktywizacji zawodowej i społecznej dla osób po 50 roku życia Razem przeciw wykluczeniu Uwierz w siebie Program aktywizacji społecznej metodą Konferencja Grupy Rodzinnej Grupa Eskadra Sp. z o.o., WYG International Sp. z o.o., Fundacja Razem, Wałbrzych Doradztwo Gospodarcze Konsultant, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie zł ,00 zł 73, ,80 zł ,88 zł ,00 zł /08 Aby pomagać lepiej Bank Żywności w Częstochowie ,00 zł /08 Barometr problemów społecznych Rada Okręgowa Zrzeszenia Studentów Polskich w Lublinie ,00 zł 7

8 /08 Łap okazję Polskie Towarzystwo Charytatywne, Chorzów 71, ,00 zł /08 Praca usprawnia - aktywizacja osób niepełnosprawnych intelektualnie i ich opiekunów Katolicka Fundacja Dzieciom w Parafii św. Apostołów Piotra i Pawła 70, ,70 zł /08 Obudzić się na lepsze jutro Miasto Rybnik - Zespół Ognisk Wychowawczych 70, ,00 zł /08 Program na rzecz osób chorujących psychicznie i ich otoczenia "Działam skutecznie" Miasto Rybnik - Środowiskowy Dom Samopomocy Cogito Noster w Rybniku ,00 zł /08 Wychowuję i pracuję Śląskie Forum Organizacji Socjalnych KaFOS, ,23 zł / / / /08 Nowe ścieżki edukacji i integracji społecznej Stowarzyszenie Kopalnia Sztuki, Zabrze 68, ,00 zł Z komputerem za pan brat Ochotnicza Straż Pożarna w Rększowicach 66, ,00 zł Nie bój się nowego zawodu Wykluczam zagrożenia! Aktywizacja młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe TINEA Sp. z o.o., Wałbrzych Katolicka Fundacja Dzieciom w Parafii św. Apostołów Piotra i Pawła ,00 zł 65, ,00 zł /08 Centrum Integracji Społecznej Twoją szansą na lepsze jutro Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne, Klucze 65, ,70 zł /08 Klub Środowiskowy Kościół Zielonoświątkowy Zbór Hosanna, Częstochowa 65, ,80 zł /08 Centrum Integracji Społecznej Pomocne Tobie Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne, Klucze ,75 zł 8

RCEkoenergia Sp. z o.o. w Czechowicach-Dziedzicach. Podnoszenie kompetencji pracowników RCEkoenergia. Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej w Warszawie

RCEkoenergia Sp. z o.o. w Czechowicach-Dziedzicach. Podnoszenie kompetencji pracowników RCEkoenergia. Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej w Warszawie Załącznik nr 1 do Uchwały nr 2029/292/III/2009 Zarządu Województwa Śląskiego Lista rankingowa wniosków które podlegały ocenie merytorycznej uszeregowanych w kolejności malejącej liczby uzyskanych punktów

Bardziej szczegółowo

Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie ocenionych w konkursie otwartym nr 2/6.1.1/2009 na pierwszym posiedzeniu KOP

Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie ocenionych w konkursie otwartym nr 2/6.1.1/2009 na pierwszym posiedzeniu KOP Załącznik do uchwały Nr 2805/295/09 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 3 listopada 2009 r. Lista rankingowa wniosków o ocenionych w konkursie otwartym nr 2/6.1.1/2009 na pierwszym posiedzeniu KOP

Bardziej szczegółowo

lp Beneficjent Tytuł projektu Województwo

lp Beneficjent Tytuł projektu Województwo Lista projektów, które pozytywnie przeszły ocenę formalną w konkursie nr POWR.01.03.01-IP.03-00-002/15 na realizację projektów w ramach Gwarancji dla młodzieży lp Beneficjent Tytuł projektu Województwo

Bardziej szczegółowo

Tytuł projektu. Nowe kwalifikacje nowe możliwości. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników przedsiebiorstw województwa lubuskiego

Tytuł projektu. Nowe kwalifikacje nowe możliwości. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników przedsiebiorstw województwa lubuskiego Lp. Numer umowy Nazwa Beneficjenta Siedziba Beneficjenta Tytuł projektu Kwota Data zawarcia dofinansowani Liczba punktów umowy a Start realizacji rok Stop realizacji rok Stop realizacji miesiąc Stop realizacji

Bardziej szczegółowo

Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich

Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Przegląd projektów organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców rekomendowanych do finansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów

Bardziej szczegółowo

Raport. z realizacji w latach 2011-2012. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata 2009-2020

Raport. z realizacji w latach 2011-2012. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata 2009-2020 Załącznik do sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp. Raport z realizacji w latach 2011-2012 Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Załącznik nr 1 do Uchwały nr 837 / 251 / IV / 2013 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 25 kwietnia 2013 roku REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Wieloletni regionalny plan działań

Bardziej szczegółowo

Koncepcje Punktów Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych wypracowane w ramach projektu Doradca i asystent personalny - Punkty Aktywizacji Osób

Koncepcje Punktów Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych wypracowane w ramach projektu Doradca i asystent personalny - Punkty Aktywizacji Osób Koncepcje Punktów Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych wypracowane w ramach projektu Doradca i asystent personalny - Punkty Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych - budowanie współpracy publiczno-społecznej

Bardziej szczegółowo

Liczba przyznanych punktów ogółem. Poszerz swoje horyzonty - zdobądź pewny zawód. Nowa kadra mazowieckiego rynku usług turystycznych.

Liczba przyznanych punktów ogółem. Poszerz swoje horyzonty - zdobądź pewny zawód. Nowa kadra mazowieckiego rynku usług turystycznych. Lista rankingowa wniosków o ocenionych w ramach drugiej rundy konkursu otwartego nr 2/6.1.1/2010 na posiedzeniu KOP powołanej Zarządzeniem Nr 16/10 Dyrektora WUP w Warszawie z dnia 24 marca 2010 r. Załącznik

Bardziej szczegółowo

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich - Śląskie Lokalnie (2014) Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS Data dokumentu: 2014-09-02. Wyniki oceny.

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich - Śląskie Lokalnie (2014) Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS Data dokumentu: 2014-09-02. Wyniki oceny. Nazwa konkursu: Fundusz Inicjatyw Obywatelskich - Śląskie Lokalnie (2014) Organizator: Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS Data dokumentu: 2014-09-02 Wyniki oceny etap: Ocena Formalna Lp. Oferent

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej miasta Płocka za 2014 rok

Ocena zasobów pomocy społecznej miasta Płocka za 2014 rok Załącznik do Uchwały nr 114 /VII/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 28 kwietnia 2015 roku w sprawie przyjęcia "Oceny zasobów pomocy społecznej miasta Płocka za 2014 rok" Ocena zasobów pomocy społecznej miasta

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z REALIZACJI GMINNEJ STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W ŚWIDNICY

S P R A W O Z D A N I E Z REALIZACJI GMINNEJ STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W ŚWIDNICY S P R A W O Z D A N I E Z REALIZACJI GMINNEJ STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W ŚWIDNICY W LATACH 2005-2010 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEJ STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH

Bardziej szczegółowo

Podlaski Przegląd Społeczny

Podlaski Przegląd Społeczny Podlaski Przegląd Społeczny BEZPŁATNY KWARTALNIK REGIONALNEGO OŚRODKA POLITYKI SPOŁECZNEJ W BIAŁYMSTOKU NR 2(12) / czerwiec 2012 r. ISSN 2081-0946 Czasopismo współfinansowane ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

General Projekt Sp z o.o. OLSZTYN. Powiat Lęborski LĘBORK

General Projekt Sp z o.o. OLSZTYN. Powiat Lęborski LĘBORK Załącznik do Uchwały Nr 1112/347/1 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 19 sierpnia 21 r. Lista rankingowa wniosków z posiedzenia Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu nr 2/POKL/6.1.1/21 Priorytet

Bardziej szczegółowo

Słowo wstępne...5. Wprowadzenie...7. 1. Modele zindywidualizowanej pomocy dla osób niepełnosprawnych...9

Słowo wstępne...5. Wprowadzenie...7. 1. Modele zindywidualizowanej pomocy dla osób niepełnosprawnych...9 Spis treści Słowo wstępne...5 Wprowadzenie...7 1. Modele zindywidualizowanej pomocy dla osób niepełnosprawnych...9 2. Modele aktywizacji zawodowo-społecznej osób długotrwale bezrobotnych (wykluczonych

Bardziej szczegółowo

1. DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH

1. DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU WODZISŁAWSKIEGO NA TEMAT REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY POWIATU WODZISŁAWSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W

Bardziej szczegółowo

Aneks 3 Realizacja priorytetów i działań Krajowego Planu Działań na rzecz Integracji Społecznej

Aneks 3 Realizacja priorytetów i działań Krajowego Planu Działań na rzecz Integracji Społecznej Aneks 3 Realizacja priorytetów i działań Krajowego Planu Działań na rzecz Integracji Społecznej Działanie Sposób realizacji Wskaźnik działania Cel operacyjny Instytucja odpowiedzialna Termin realizacji

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością realizowane przez organizacje pozarządowe w Polsce

Dobre praktyki aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością realizowane przez organizacje pozarządowe w Polsce Dobre praktyki aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością realizowane przez organizacje pozarządowe w Polsce Raport przygotowany w ramach projektu Zatrudnienie osób niepełnosprawnych perspektywy

Bardziej szczegółowo

Grafika i Animacja 2D i 3D z językiem angielskim - druga edycja dla osób powyżej 50 lat

Grafika i Animacja 2D i 3D z językiem angielskim - druga edycja dla osób powyżej 50 lat Załącznik nr 1.1 do Uchwały nr 1748/163/IV/2012 Zarządu Województwa Śląskiego LISTA RANKINGOWA wniosków, które podlegały ocenie merytorycznej, uszeregowanych w kolejności malejącej liczby uzyskanych punktów

Bardziej szczegółowo

Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne Teatr Grodzki

Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne Teatr Grodzki Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne Teatr Grodzki II ŚLĄSKIE FORUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Rola organizacji pozarządowych w działaniu na rzecz aktywnego uczestnictwa obywateli w Ŝyciu lokalnej społeczności

Bardziej szczegółowo

Lista rankingowa wniosków w ramach konkursu nr 1/6.1.1/09. Projekty rekomendowane do dofinansowania przez Komisję Oceny Projektów

Lista rankingowa wniosków w ramach konkursu nr 1/6.1.1/09. Projekty rekomendowane do dofinansowania przez Komisję Oceny Projektów Lista rankingowa wniosków w ramach konkursu nr 1/6.1.1/09 Lp. siedziba nr wniosku KSI nazwa beneficjenta tytuł projektu beneficjenta średnia ocena proponowana kwota dofinansowania Projekty rekomendowane

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU MIASTA ŚWIDNICA ZA LATA 2012-2013

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU MIASTA ŚWIDNICA ZA LATA 2012-2013 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU MIASTA ŚWIDNICA ZA LATA 2012-2013 Wizja rozwoju miasta: Miasto do życia Misja Miasta: rozwój wartości wspólnotowych w nawiązaniu do tradycji miasta kupieckiego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Świdnik z dnia. Gminna strategia

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Świdnik z dnia. Gminna strategia Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Świdnik z dnia Gminna strategia rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020 Załącznik do uchwały Rady Miasta Sulejówek nr XI/74/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r. STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020 Sulejówek, czerwiec 2011rok Spis

Bardziej szczegółowo

L.p. Numer wniosku Nazwa beneficjenta Siedziba Tytuł projektu Ocena Przyczyny odrzucenia wniosku

L.p. Numer wniosku Nazwa beneficjenta Siedziba Tytuł projektu Ocena Przyczyny odrzucenia wniosku Lista rankingowa wniosków ocenionych w trakcie prac KOP w ramach Priorytetu VIII Poddziałania 8.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Konkurs Nr POKL/I/8.1.2/14 L.p. Numer wniosku Nazwa beneficjenta

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. PROGRAM STRATEGICZNY Społeczeństwo. SZCZECIN 2013 r.

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. PROGRAM STRATEGICZNY Społeczeństwo. SZCZECIN 2013 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO PROGRAM STRATEGICZNY Społeczeństwo SZCZECIN 2013 r. SPIS TREŚCI Słownik... 2 Wstęp założenia ogólne Programu... 6 Model Kontraktu Lokalnego... 6 Aktualne podstawy

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Korczaka w Warszawie jest odpowiedzią

Bardziej szczegółowo

Wartość projektu ogółem Data podpisania umowy o dofinansowanie. osoby nieaktywne 55 243 570,00 26.06.2009 01.07.2008-30.04.2009.

Wartość projektu ogółem Data podpisania umowy o dofinansowanie. osoby nieaktywne 55 243 570,00 26.06.2009 01.07.2008-30.04.2009. Zestawienie projektów dofinansowanych z EFS w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) lata 2008-2009 według stanu na dzień 30 września 2009

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA POLITYKI SPOŁECZNEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2006-2020. AKTUALIZACJA 2015

STRATEGIA POLITYKI SPOŁECZNEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2006-2020. AKTUALIZACJA 2015 Załącznik nr 1 do Uchwały nr STRATEGIA / / /2015 POLITYKI Zarządu Województwa SPOŁECZNEJ Śląskiego WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2006-2020 z dnia 2015 roku Załącznik nr 1 do Uchwały nr / / /2015 Zarządu

Bardziej szczegółowo

ABC POMOCY. Przewodnik radomianina. po instytucjach udzielających pomocy. osobom w potrzebie

ABC POMOCY. Przewodnik radomianina. po instytucjach udzielających pomocy. osobom w potrzebie ABC POMOCY Przewodnik radomianina po instytucjach udzielających pomocy osobom w potrzebie Radom, 2009 I II III IV V VI VII VIII IX X SPIS TREŚCI FORMY POMOCY INSTYTUCJONALNEJ Rodzaje świadczeń z pomocy

Bardziej szczegółowo