PRZEGLĄD WYBRANYCH POLSKICH I ZAGRANICZNYCH PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH ORAZ STRON INTERNETOWYCH WSPOMAGAJĄCYCH NAUCZANIE MATEMATYKI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZEGLĄD WYBRANYCH POLSKICH I ZAGRANICZNYCH PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH ORAZ STRON INTERNETOWYCH WSPOMAGAJĄCYCH NAUCZANIE MATEMATYKI"

Transkrypt

1 PRZEGLĄD WYBRANYCH POLSKICH I ZAGRANICZNYCH PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH ORAZ STRON INTERNETOWYCH WSPOMAGAJĄCYCH NAUCZANIE MATEMATYKI Agnieszka Heba Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach Bankowa 8, Katowice, Poland Abstract: W artykule przedstawiono przegląd wybranych programów komputerowych oraz stron internetowych wspomagających proces nauczania matematyki w zakresie edukacji szkolnej. Wybrane programy będą wykorzystane w kursie e-learningowym z matematyki umieszczonym na wydziałowej platformie nauczania na odległość na Uniwersytecie Śląskim w Cieszynie. Kurs ten będzie podstawą do badań w pracy doktorskiej na temat rozwoju matematycznych kompetencji z użyciem e-learningu. Jest ona wykonywana na Wydziale Pedagogiki Uniwersytetu w Ostravie. Kluczowe słowa: edukacyjne programy komputerowe, edukacyjne strony internetowe 1. Wstęp Nauka matematyki z wykorzystaniem różnych programów komputerowych i stron internetowych jest dzisiaj bardzo popularna we wszystkich typach szkół. Niektórzy nauczyciele zachowują dystans do tego sposobu przedstawienia wiedzy. Jednak sukcesywnie powiększa się grono pedagogów dostrzegających korzyści wynikające ze stosowania nowoczesnych środków wspomagających proces nauczania. Wykorzystywanie ich na zajęciach pomaga nie tylko w doskonaleniu umiejętności i nabywaniu coraz bardziej zaawansowanych kompetencji informatycznych, ale pozwala na lepsze wizualne przedstawienie trudnych zagadnień z matematyki. 1

2 2. Wybrane programy komputerowe wspomagające proces nauczania matematyki Kilka znanych narzędzi dydaktycznych należy do grupy programów, z których korzystać mogą zarówno nauczyciele i uczniowie na lekcjach matematyki. Zaliczamy do nich, w szczególności: Program Derive dzięki niemu możemy wykonywać szereg obliczeń symbolicznych i numerycznych ze wszystkich działów matematyki na szczeblu szkoły ponadgimnazjalnej, jak również na studiach wyższych. Zaletą tego programu jest możliwość drukowania wszystkich wykonywanych obliczeń i wykresów oraz pracy w trybie ekranowym algebraicznym i graficznym, a także szeroka gama dostępnych ilustracji graficznych wykresów płaskich i przestrzennych; 1 Rys. 1 Rozwiązywanie równania i nierówności Program Gran Pakiet programów komputerowych GRAN opracowany został w Kijowie na Uniwersytecie Narodowym pod kierownictwem prof. Mirosława Żhaldaka. Wspomaga nauczanie matematyki na wszystkich szczeblach kształcenia. Zawiera trzy programy: Gran1, Gran-2D, Gran-3D. Pozwala w efektywny sposób opracowywać tematy z działów: statystyka matematyczna, stereometria, planimetria, podstawy analizy matematycznej, algebra, inne; data wejścia na stronę data wejścia na stronę , Smyrnova-Trybulska E., M.Zhaldak, Y.Goroshko, E.Vinnichenko. : Komputerowe wspomaganie nauczania matematyki pakietem programów GRAN (część I) Czasopismo Grupy Roboczej SNM Matematyka i Komputery, Wydawnictwo Dla szkoły, nr 18, S

3 Rys. 2 Interfejs programu GRAN 2D TerM szkolny system algebry komputerowej. Podstawowy cel środowiska TerM komputerowe wspomaganie zajęć praktycznych i zaliczeń (atestacji tematycznych) z matematyki a mianowicie aktywnej matematycznej działalności użytkownika (ucznia, studenta). W działalności takiego typu uczeń wykorzystuje wiedzę teoretyczną zdobytą na poprzednich etapach nauczania do rozwiązania zadań praktycznych. Zestaw Programowo- Metodyczny TerM VII może być również skutecznie wykorzystany przez nauczyciela na lekcji z celem dydaktycznym: kształtowanie nowej wiedzy w procesie przedstawienia oraz wyjaśnienia metod rozwiązania zadań algebraicznych, do przeprowadzenia klasówek oraz kolokwium. Osobny moduł służy do wykształcenia u uczniów nawyków przekształceń algebraicznych (symbolicznych). Do modułów tego programu można zaliczyć: środowisko rozwiązania zadania, zbiór zadań, zeszyt użytkownika, podręcznik, solver, wykresy; 3 3 Lwow M., Smyrnova-Trybulska E., TerM szkolny system algebry komputerowej. Praca zbiorowa pod red. Prof. Andrzeja W.Mitasa Informatyka w Edukacji i Kulturze-2005, Uniwersytet Śląski, Cieszyn S

4 Rys. 3 Interfejs głównego ekranu programu Program Cabri może być wykorzystywany na lekcjach matematyki w dziale geometria. Za pomocą programu możemy projektować różne konstrukcje, wyznaczać kąty, długości odcinków, badać własności figur płaskich. Ogromną zaletą jest możliwość poruszania figurami geometrycznymi. Umożliwia to większą poglądowość rozpatrywanych przypadków. Obsługa programu jest niezwykle prosta a własności dynamiczne pozwalają na wykorzystanie go w pracy na lekcji z dziećmi w różnym wieku; 4 Rys. 4 Interfejs programu Cabri 3D Program MATHCAD przeznaczony głównie dla inżynierów i projektantów, ale może być wykorzystywany również w szkole. Program wykonuje obliczenia skalarne, statystyczne, 4 - data wejścia na stronę

5 wektorowe, tworzy wykresy dwu- i trójwymiarowe, rozwiązuje układy równań, umożliwia przeprowadzanie analizy. Program ponadto umożliwia łatwe odczytywanie danych zapisanych w pliku oraz przetwarzanie ich na wiele sposobów np. wyznaczanie wartości całek i różniczek czy odwracanie macierzy. Jego wszechstronność polega na tym, że możliwe jest jego zastosowanie, jako zwykłego kalkulatora, ale również wykonywanie skomplikowanych i zaawansowanych obliczeń. W trakcie pracy możliwe jest łączenie równań, korzystanie z wcześniej obliczonych wyników w dalszej pracy, dodawanie notatek na temat aktualnie wykonywanych zadań ; 5 Rys. 5 Interfejs programu Mathcad Kalkulatory graficzne przyspieszają i ułatwiają bardzo skomplikowane obliczenia, posiadają dużo opcji i wbudowanych programów umożliwiających sprawne wykonywanie rachunków. Można używać ich, jako notatnika, podłączyć do komputera i drukarki, pisać na nich własne programy. Znajdują zastosowanie na prawie każdej innej niż matematyka lekcji. Najpopularniejszymi obecnie na rynku są kalkulatory firmy Casio oraz Texas Instruments; 5 - data wejścia na stronę

6 Rys. 6 Kalkulator graficzny firmy CASIO Planimetrik jest przeznaczony do wyświetlenia geometrycznej konstrukcji na płaszczyźnie według zapisu konstrukcji w kształcie który jest zwykle w czeskich szkołach średnich i podstawowych. Istnieje możliwość przesuwania niektórych obiektów dowolnie co ma wpływa na ostateczny projekt. 6 Rys. 7 Interfejs programu Planimetrik 6 data wejścia na stronę

7 Matematika Środowisko tego czeskiego programu jest proste i intuicyjne. Wejściowe dane mogą być wprowadzane z arkusza kalkulacyjnego EXCEL lub innych kalkulatorów. Możemy w tym programie między innymi rysować funkcję jednej i dwóch zmiennych. Rys. 8 Interfejs programu Matematika W dalszej części artykułu, omówimy wybrany multimedialny program uczący. Programy takie mają zwykle ciekawą oprawę graficzną i dźwiękową. Oprócz tekstu zawierają animację oraz filmy ilustrujące przekazywane treści. Ci, którzy chcą sprawdzić swoją wiedzę mogą w tych programach znaleźć: quizy, zagadki i krzyżówki. EduROM Multimedialne lekcje Matematyka 7 to jeden z najbardziej znanych programów edukacyjnych. Odpowiada ok. 60 godzinom efektywnej nauki z matematyki z zakresu szkoły ponadgimnazjalnej. Zgodny jest z podstawą programową zatwierdzoną przez MEN. Materiał dydaktyczny został w przedstawiony multimedialnej formie. Animacje, narracje, system ćwiczeń, przykłady, wzory, konstrukcje, interaktywne wykresy pozwalają efektywnie zdobywać wiedzę. Program analizuje stan wiedzy ucznia i aby zwiększyć skuteczność nauki dopasowuje materiał do jego umiejętności i wiadomości. Uczeń dobry rozwiązuje zadania trudniejsze. Uczeń słaby wspierany jest podpowiedziami naprowadzającymi na właściwą odpowiedź. Szczegółowy raport wyników w każdym ćwiczeniu pokazuje ile razy użytkownik korzystał z podpowiedzi, ile popełnił błędów zanim poprawnie rozwiązał całe zadanie data wejścia na stronę

8 Strona tytułowa każdej lekcji zawiera wiadomości o jej celach i zakresie wiedzy potrzebnym, aby zrozumieć daną lekcję i poprawnie wykonywać zawarte w niej zadania. EduROM Multimedialne lekcje Matematyka zawiera również animowane filmy i narrację, które ułatwiają zrozumienie poszczególnych zagadnień matematycznych. Znajduje się tam również słowniczek terminów matematycznych, kalkulator umożliwiający wykonywanie działań matematycznych włącznie z obliczeniami stopni i radianów, ilustrowane biografie słynnych matematyków. Ponadto edurom Matematyka zawiera następujące dodatki: notatki, wyniki, szukaj, moje lekcje. Rys. 9 Przykładowa lekcja - Liczby niewymierne 3. Wybrane edukacyjne strony internetowe wspomagające proces nauczania matematyki Przyjrzyjmy się teraz najpopularniejszym stronom internetowym wspomagającym proces uczenia się matematyki: - portal składa się z kilkunastu serwisów i funkcji dostępnych ze strony głównej. Poszczególne serwisy i funkcje uruchamiane są poprzez kliknięcie w odpowiadające im elementy ekranu. Za pomocą wyszukiwarki można przeszukiwać zawartość portalu według wskazanych słów kluczowych. Za pomocą opcji przedmioty można przeszukiwać zasoby edukacyjne portalu z uwzględnieniem rodzaju przedmiotu, etapu edukacji i rodzaju zasobu. Za pomocą odnośników w obszarze zasoby edukacyjne można przeszukiwać zasoby portalu podobnie jak za pomocą opcji przedmioty, z tym że filtrem wyjściowym jest tu rodzaj 8

9 materiału, a nie przedmiot. W obszarze wiadomości znajdują się odnośniki do informacji o inicjatywach, wydarzeniach i możliwościach na rynku edukacyjnym. W informatorze znajdują się spisy placówek i instytucji oraz odnośniki do materiałów i podręczników, znajdujących się w bazie SIO (System Informacji Oświatowej). W opcji ważne tematy znajduje się kompendium wiedzy dotyczące istotnych tematów od aktów prawnych zaczynając, na zarządzaniu szkołą skończywszy. Obszar regiony to najszybsza droga by uzyskać informacje o placówkach edukacyjnych i instytucjach województwa, a także skrót informacji o geografii i historii danego regionu. Scholaris poleca to opcja gdzie znajdują się odnośniki do spisów materiałów edukacyjnych i stron internetowych polecanych przez redakcję portalu Scholaris. 8 Rys. 10 Strona główna portal ten oferuje tysiące zasobów, które mogą być użyte zarówno przez nauczyciela, jak i przez ucznia. Lekcje uczniowskie zostały zaprojektowane w celu umożliwienia uczniowi samodzielnej nauki, natomiast lekcje nauczycielskie są przystosowane do wspólnej pracy grupy podczas zajęć. Poszczególne strony lekcji uczniowskich zawierają wiele uzupełniających się elementów, takich jak animacje, teksty, symulacje oraz zadania. Lekcje nauczycielskie natomiast prezentują tylko jeden element na stronie. Pojedynczy ekran lekcji uczniowskiej jest nazywany zadaniem. Ekrany lekcji nauczycielskich mają różne nazwy, zależnie od typu zasobu, który przedstawiają. Są to na przykład: animacje, ćwiczenia, ilustracje, pokazy slajdów, symulacje, gry lub inne typy ekranów data wejścia na stronę data wejścia na stronę

10 Rys. 11 Strona główna - portal działa od lipca Jego zasoby obejmują wiele tematycznych serwisów edukacyjnych, ponad 5000 publikacji cyfrowych i artykułów oraz materiały audiovideo.w portalu Interklasa.pl znaleźć można między innymi aktualne informacje, zbiór lektur szkolnych, multimedialne pomoce naukowe, animacje edukacyjne, testy egzaminacyjne i porady, serwisy tematyczne, setki scenariuszy lekcji i prezentacji dydaktycznych Polski Portal Edukacyjny jest platformą informacyjną, która pełni również rolę medium pomiędzy uczniami, administracją szkół, urzędami gmin oraz rodzicami uczniów, a firmami oferującymi oprogramowanie lub zasoby edukacyjne oraz organizacjami edukacyjnymi tworzącymi internetowe serwisy informacyjne. Jest platformą wymiany myśli, poglądów i opinii, integrującą środowisko edukacyjne i przyczyniającą się do promocji inicjatyw edukacyjnych data wejścia na stronę

11 Rys. 12 Strona główna - Matura z OPERONEM to kompleksowy system przygotowań do egzaminu maturalnego. Składa się z dwóch części: część dla ucznia, część dla nauczyciela. Tworzą go uzupełniające się wzajemnie elementy, które zostały precyzyjnie zaplanowane na cały czas przygotowań: Kalendarz przygotowań do matury, vademecum maturalne 2009, matura 2009 testy dla maturzysty, płyta CD z dodatkowymi materiałami dla maturzysty. Plan powtórek do egzaminów opracowano w dwóch wersjach dla zakresu podstawowego i rozszerzonego, różnych pod względem ilości materiału do opanowania. 11 Rys. 13 Strona główna informacyjny portal o czeskim szkolnictwie, znajdują się tutaj fora dyskusyjne, artykuły z zakresu pedagogiki, wykorzystania ICT w szkole, psychologiczno 11 data wejścia na stronę

12 pedagogiczny słownik, programy komputerowe do ściągnięcia z między innymi takich przedmiotów jak: matematyki, fizyki, chemii, biologii, języka angielskiego i czeskiego. 12 Rys. 14 Strona główna matematyczny portal skierowany do uczniów czeskich szkół podstawowych i średnich, również uczelni wyższych, zawiera teorię przykładowe zadania z poszczególnych działów matematyki, możemy tu również znaleźć przykładowe testy do samodzielnego rozwiązania. 13 Rys. 15 Strona główna 12 data wejścia na stronę data wejścia na stronę

13 zawiera artykuły na temat wykorzystania ICT w nauce i uczeniu się różnych przedmiotów, portal zwiera również kursy e-learningowe o tej tematyce. 14 Rys. 16 Strona główna 4. Zakończenie W przezwyciężeniu trudności związanych z uczeniem się matematyki może pomóc zastosowanie w procesie nauczania-uczenia się matematyki Internetu oraz komputerowych programów edukacyjnych. Zwiększy to aktywność uczniów, uatrakcyjni proces uczenia się, oraz przyspieszy i skróci czas nauki. Pomoże to również nauczycielowi w organizacji lekcji, podniesie efektywność procesu dydaktycznego. Wymaga to jednak od nauczycieli nie tylko wiedzy merytorycznej, ale również przygotowania psychologiczno-pedagogicznego, metodologicznego i technicznego, a także umiejętności celowego doboru programów edukacyjnych. The article has presented an overview of selected computer programmes and websites supporting the process of teaching mathematics in education.selected programmes will be used in e learning course placed on the distance learning platform of Silesian University in Cieszyn.The course wil be the basis for Phd thesis connected with development of mathematical competences with the usage of e learning.it is being done at pedagogical faculty of Ostrava University 14 data wejścia na stronę

14 Bibliografia 1. Smyrnova-Trybulska E., M.Zhaldak, Y.Goroshko, E.Vinnichenko. : Komputerowe wspomaganie nauczania matematyki pakietem programów GRAN (część I) Czasopismo Grupy Roboczej SNM Matematyka i Komputery, Wydawnictwo Dla szkoły, nr 18, S Lwow M., Smyrnova-Trybulska E., TerM szkolny system algebry komputerowej. Praca zbiorowa pod red. Prof. Andrzeja W.Mitasa Informatyka w Edukacji i Kulturze-2005, Uniwersytet Śląski, Cieszyn S

Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych Innowacje i implikacje interdyscyplinarne. redakcja ZBIGNIEW E. ZIELIŃSKI

Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych Innowacje i implikacje interdyscyplinarne. redakcja ZBIGNIEW E. ZIELIŃSKI Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych Innowacje i implikacje interdyscyplinarne redakcja ZBIGNIEW E. ZIELIŃSKI Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej Kielce 2009 Publikacja wydrukowana została

Bardziej szczegółowo

Program nauczania informatyki w gimnazjum

Program nauczania informatyki w gimnazjum Program nauczania informatyki w gimnazjum Grzegorz Hawrylak Numer dopuszczenia PGŁ-4040-19 Spis treści 1. Założenia dydaktyczne i wychowawcze 3 1.1. Wstęp 3 1.2. Założenia charakteryzujące program 4 1.3.

Bardziej szczegółowo

Metodyka nauczania matematyki ze wspomaganiem e-learningowym

Metodyka nauczania matematyki ze wspomaganiem e-learningowym Metodyka nauczania matematyki ze wspomaganiem e-learningowym Zdzisław Porosiński Wstęp 2 Matematyka Re@ktywacja 6 Uczestnicy projektu 6 Wymagania techniczne 7 Funkcjonalność materiałów e-learningowych

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ MATEMATYCZNYCH KOMPETENCJI Z UŻYCIEM E-LEARNINGU KONCEPCJA BADAŃ MATHEMATICAL COMPETENCES DEVELOPMENT USING E- LEARNING-RESEARCH CONCEPT

ROZWÓJ MATEMATYCZNYCH KOMPETENCJI Z UŻYCIEM E-LEARNINGU KONCEPCJA BADAŃ MATHEMATICAL COMPETENCES DEVELOPMENT USING E- LEARNING-RESEARCH CONCEPT ROZWÓJ MATEMATYCZNYCH KOMPETENCJI Z UŻYCIEM E-LEARNINGU KONCEPCJA BADAŃ MATHEMATICAL COMPETENCES DEVELOPMENT USING E- LEARNING-RESEARCH CONCEPT Agnieszka Heba Higher School of Occupational Safety of Katowice

Bardziej szczegółowo

AKTYWNIE NA MATEMATYCE. Program nauczania matematyki IV etap edukacyjny. Kształcenie ogólne w zakresie podstawowym i rozszerzonym

AKTYWNIE NA MATEMATYCE. Program nauczania matematyki IV etap edukacyjny. Kształcenie ogólne w zakresie podstawowym i rozszerzonym AKTYWNIE NA MATEMATYCE Program nauczania matematyki IV etap edukacyjny Kształcenie ogólne w zakresie podstawowym i rozszerzonym Przedmowa Matematyka jest produktem myśli ludzkiej, niezależnej od doświadczenia,

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PROGRAMÓW I SYSTEMÓW WSPOMAGAJĄCYCH ZDALNE NAUCZANIE

ANALIZA PROGRAMÓW I SYSTEMÓW WSPOMAGAJĄCYCH ZDALNE NAUCZANIE ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 611 STUDIA INFORMATICA NR 26 2010 WIESŁAW PÓŁJANOWICZ ANALIZA PROGRAMÓW I SYSTEMÓW WSPOMAGAJĄCYCH ZDALNE NAUCZANIE Wprowadzenie E-learning obecnie rozwija

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA. dotycząca zastosowania e-learningu w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

EKSPERTYZA. dotycząca zastosowania e-learningu w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego EKSPERTYZA dotycząca zastosowania e-learningu w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego EKSPERTYZA dotycząca zastosowania e-learningu w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego Przygotowana

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wprowadzenie... 5 Platformy e-learningowe... 10 Zainteresowanie społeczeństwa... 19 Skuteczność zdalnego nauczania...

Spis treści Wprowadzenie... 5 Platformy e-learningowe... 10 Zainteresowanie społeczeństwa... 19 Skuteczność zdalnego nauczania... 1 3 Spis treści 1. Wprowadzenie... 5 1.1. Wstęp... 5 1.2. Podstawowe pojęcia... 6 1.3. Klasyfikacje szkoleń... 8 2. Platformy e-learningowe... 10 2.1. Standardy... 10 2.2. Przegląd platform... 13 2.3.

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie Wstęp.................................................................................. 3 Harmonogram szkoleń na rok szkolny 2011/2012 (semestr letni)............................... 4 Platforma obsługi

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie Wstęp................................................................................. 3 Harmonogram szkoleń na rok szkolny 2013/2014 (semestr letni)............................... 5 Oferta szkoleń na

Bardziej szczegółowo

Tworzenie innowacyjnych materiałów dydaktycznych

Tworzenie innowacyjnych materiałów dydaktycznych Tworzenie innowacyjnych materiałów dydaktycznych e-podręcznik Autor: Strona 1 Spis treści Wstęp... 4 Metody tworzenia materiałów dydaktycznych... 7 Podejście indywidualne i zespołowe... 7 Indywidualnie

Bardziej szczegółowo

dobry krok do zwiększenia interaktywności w nauczaniu tego przedmiotu. Kompetencje kluczowe w zakresie przedsiębiorczości

dobry krok do zwiększenia interaktywności w nauczaniu tego przedmiotu. Kompetencje kluczowe w zakresie przedsiębiorczości This paper should be cited as: O. Łodyga Multimedia w nauczaniu przedsiębiorczości, in Postępy e-edukacji, L. Banachowski, Ed. Warszawa: Wydawnictwo PJWSTK, 2013, pp. 93 101. Rozdział 5 5 Multimedia w

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie Wstęp................................................................................. 3 Harmonogram szkoleń na rok szkolny 2012/2013 (semestr zimowy)............................ 5 Platforma obsługi szkoleń................................................................

Bardziej szczegółowo

ISBN 978-83-89232-99-1

ISBN 978-83-89232-99-1 Redakcja Jadwiga Kwiecień Projekt okładki Marek Piwko Program dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i wpisany do wykazu programów szkolnych do kształcenia

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie Wstęp................................................................................. 3 Harmonogram szkoleń na rok szkolny 2013/2014 (semestr zimowy)............................ 5 Platforma obsługi szkoleń................................................................

Bardziej szczegółowo

Copyright by Wydawnictwo PJWSTK Warszawa 2006. Wszystkie nazwy produktów są zastrzeżonymi nazwami handlowymi lub znakami towarowymi odpowiednich firm

Copyright by Wydawnictwo PJWSTK Warszawa 2006. Wszystkie nazwy produktów są zastrzeżonymi nazwami handlowymi lub znakami towarowymi odpowiednich firm Copyright by Wydawnictwo PJWSTK Warszawa 2006 Wszystkie nazwy produktów są zastrzeżonymi nazwami handlowymi lub znakami towarowymi odpowiednich firm Książki w całości lub części nie wolno powielać ani

Bardziej szczegółowo

3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7. 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9

3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7. 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9 1. Wprowadzenie 5 2. Założenia programu 6 3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9 5. Zadania ogólne szkoły 10 6.

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie platformy zdalnego nauczania w edukacji

Zastosowanie platformy zdalnego nauczania w edukacji Zastosowanie platformy zdalnego nauczania w edukacji Dariusz Nojszewski Copyright by Instytut Badań nad Demokracją 1 Instytut Badań nad Demokracją i Studium Prawa Europejskiego w Warszawie Al. Jerozolimskie

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE Materiały dla uczestnika Małgorzata Wojnarowska Jacek Kulasa 1 SPIS TREŚCI Powitanie Zakres szkolenia Nowa podstawa programowa z wiedzy

Bardziej szczegółowo

TRAIN TO CAP Podręcznik dla trenera

TRAIN TO CAP Podręcznik dla trenera TRAIN TO CAP Podręcznik dla trenera Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie się przez całe życie Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko

Bardziej szczegółowo

Innowacje i technologie informacyjne przyszłością nowoczesnej edukacji wdrażanie rozwiązań informatycznych w procesie kształcenia

Innowacje i technologie informacyjne przyszłością nowoczesnej edukacji wdrażanie rozwiązań informatycznych w procesie kształcenia Innowacje i technologie informacyjne przyszłością nowoczesnej edukacji wdrażanie rozwiązań informatycznych w procesie kształcenia Poradnik Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Metodyczny Szkoleń Blended-learning Wykorzystanie Internetu w Biznesie. (na przykładzie projektu SME.net.pl)

Przewodnik Metodyczny Szkoleń Blended-learning Wykorzystanie Internetu w Biznesie. (na przykładzie projektu SME.net.pl) 2009 Przewodnik Metodyczny Szkoleń Blended-learning Wykorzystanie Internetu w Biznesie (na przykładzie projektu SME.net.pl) Spis treści Zagadnienia Strona A. OGÓLNE INFORMACJE O PROJEKCIE SME.NET.PL 2

Bardziej szczegółowo

A może samo zatrudnienie?

A może samo zatrudnienie? A może samo zatrudnienie? Kurs adresowany jest do osób, które pragną dokonać analizy własnych predyspozycji w zakresie przedsiębiorczości i samo zatrudnienia oraz odnaleźć swoje miejsce na rynku pracy

Bardziej szczegółowo

Online Elektroniczna wersja publikacji dostępna jest na stronie internetowej projektu http://www.tcteacher.eu

Online Elektroniczna wersja publikacji dostępna jest na stronie internetowej projektu http://www.tcteacher.eu Projekt Nauczyciel w sieci/tc*teacher został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Zarówno projekt jak i publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autorów a Komisja Europejska

Bardziej szczegółowo

Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość

Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość Praca powinna byc cytowana jako: Lenkiewicz, P., 2011. Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość. Rozprawa doktorska. Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik

Bardziej szczegółowo

XXI Krajowej Konferencji SNM w Krakowie

XXI Krajowej Konferencji SNM w Krakowie 1 XXI Krajowej Konferencji SNM w Krakowie NAUCZANIE MATEMATYKI W INNYCH KRAJACH Joanna Jureczko(Warszawa) j.jureczko@uksw.edu.pl Miejsce matematyki w programach: matury międzynarodowej i nowej matury polskiej

Bardziej szczegółowo

NAUCZANIE NA ODLEGŁOŚĆ - WCZORAJ I DZIŚ

NAUCZANIE NA ODLEGŁOŚĆ - WCZORAJ I DZIŚ Agnieszka Heba Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach NAUCZANIE NA ODLEGŁOŚĆ - WCZORAJ I DZIŚ WSTĘP W nowoczesnym społeczeństwie, w którym wiedza odgrywa bardzo istotną rolę, możliwość szybkiego

Bardziej szczegółowo

Metodyka tworzenia materiałów multimedialnych dla e-edukacji propozycje autorskie

Metodyka tworzenia materiałów multimedialnych dla e-edukacji propozycje autorskie Maria Helenowska-Peschke Politechnika Gdańska Metodyka tworzenia materiałów multimedialnych dla e-edukacji propozycje autorskie Zaawansowane technologie informatyczne i komunikacyjne pozwalają na tworzenie

Bardziej szczegółowo

I część produktu finalnego. Innowacyjna Strategia Kształcenia. Krok w przedsiębiorczość

I część produktu finalnego. Innowacyjna Strategia Kształcenia. Krok w przedsiębiorczość I część produktu finalnego Innowacyjna Strategia Kształcenia Krok w przedsiębiorczość Warszawa 2012 Opracowanie autorskie Tomasz Rachwał Piotr Ratajski Maria Zając Autorzy raportów wykorzystanych w Strategii

Bardziej szczegółowo

Weronika Ewertowska. Platforma Moodle w szkole przewodnik nauczyciela

Weronika Ewertowska. Platforma Moodle w szkole przewodnik nauczyciela Informatyka i technologia informacyjna Podyplomowe studia kwalifikacyjne Weronika Ewertowska Platforma Moodle w szkole przewodnik nauczyciela PRACA DYPLOMOWA PROMOTOR mgr Tomasz Piłka POZNAŃ 2010/2011

Bardziej szczegółowo