PRZEGLĄD TELEKOMUNIKACYJNY R

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZEGLĄD TELEKOMUNIKACYJNY R. 87-2014"

Transkrypt

1 PRZEGLĄD TELEKOMUNIKACYJNY R SPIS TREŚCI nr 1 3 Interfejsy i formaty danych w nawigacyjnych odbiornikach systemów satelitarnych / J. Januszewski Satellite navigation system receivers interface and format data 8 Możliwości lokalizacji rozbitków za pomocą transponderów radarowych i AIS / T. Stupak Castaway location possibility used radar and AIS transponders 10 Analiza wydajności ruterów SoHo z alternatywnym oprogramowaniem / V. Aleksieva, H. Valchanov, T. Długosz, R. Wróbel Real efficiency of SoHO routers with alternative software 13 Implementacja szyfru RIJNDAEL z wykorzystaniem kart graficznych / T. Kudliński, D. Ojrzeńska-Wójter, A. Paszkiewicz An Implementation of the RIJNDAEL encryption algorithm on graphic cards 17 Europejska agenda cyfrowa w 2013 r. / R. Nierebiński, H. Pawlak Digital Agenda for Europe in Kompatybilność elektromagnetyczna w systemach zarządzania przestrzenią powietrzną / K. Banaszek Electromagnetic compatibility in Air Traffic Management systems

2 nr 2/3 27 Przegląd metod skanowania w bezprzewodowych sieciach lokalnych standardu IEEE / M. Hoeft, J. Woźniak Overview of scanning methods in IEEE wirelles LANs 34 Radio programowalne - nowoczesna platforma dydaktyczna / P. Gilski, J. Stefański Software defined radio - a new teaching tool 39 Wewnątrzsamolotowa cyfrowa magistrala komunikacyjna ARINC429 / P. Rajchowski, J. Stefański Aeronautical digital communication standard ARINC Koncepcja systemu wspomagającego koordynację pracy służb ratownictwa medycznego / T. Długosz, P. Kubiak A concept of system for improving coordination of emergency medical services 44 Kolizje w schemacie DCF stosowanym w sieciach standardu / I. Dollńska, A. Masiukiewlcz, G. Rządkowski Collisions in DCF scheme used in standard networks 46 Możliwości odtwarzania danych tekstowych z sygnałów emisji niepożądanych metodą korelacji znakowej - standard DVI / I. Kubiak Possibilities of reconstruct of data text from unwanted signal emissions using char correlation method - standard DVI 51 Media elektroniczne po cyfrowym przełączeniu telewizji naziemnej w Polsce / A. Zieliński The electronic media after the digital switchover of the terrestrial TV in Poland 61 Światowy Dzień Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego 2014 World Telecommunication and Information Society Day 2014

3 nr 4 II i III Proces cyfryzacji radia / Wywiad z Witoldem Grabosiem Radio digitisation process - Interview with Witold Graboś, Vice-President of the National Broadcasting Council 67 Analogowa wyspa - czy cyfrowe radio DAB+ / K. Rosłan-Kuhn Analog island - or DAB+ digital radio 70 Niskobudżetowa stacja nadawcza DAB/DAB+/DMB zbudowana za pomocą narzędzi i oprogramowania Open Source / G. Debita, W. Penar, J. Greblicki, M. Ostrowski Low-budget DAB / DAB + / DMB broadcast station, built using Open Source tools and software 77 Emisja cyfrowa szansą rozwoju rynku radiowego w Polsce / K. Łuszczewski Digital broadcasting as the opportunity for development of radio market in Poland 80 Cyfryzacja radia - szansa dla nadawców / R. Mathia Digitalization of Radio Broadcast - an opportunity for broadcasters 82 Trudna droga do doskonałości, czyli jak i dlaczego testowaliśmy DAB+ / P. Siemieniec, J. Mroczkowski The difficult road to perfection - how and why we tested DAB+ 85 Biblioteka Cyfrowa Mediów Publicznych / B. Stachowiak Digital Library of Public Media 86 Rewolucja czy ewolucja? Przyszłość radia cyfrowego w Polsce / M. Karolak Revolution or evolution? The future of digital radio

4 nr 5 Światowy Dzień Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego 2014 World Telecommunication and Information Society Day2014 II Orędzie Hamadoun I. Toure - sekretarza generalnego ITU: Sieci szerokopasmowe na rzecz niezakłóconego rozwoju Message of the ITU Secretary General - Hamadoun I. Toure: Broadband for Sustainable Development 95 Słowo prezesa SEP Jerzego Barglika z okazji Światowego Dnia Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego Message of chairman of SEP Jerzy Barglik on the occasion of World Telecommunication and Information Society Day 96 Internatowa Polonia a nowe narzędzia edukacji i promocji kultury narodowej za pomocą szerokopasmowego dostępu do Internetu / A. Wilk Internet Polonia and the new tools of education and promotion of national culture on the basis of broadband access to the Internet 104 Wirtualne sposoby organizowania i nauczanie w społeczeństwie informacyjnym / Z. Kierzkowski Virtual ways of organizing and learning within the information society 110 Rola i znaczenie syntezy logicznej w eksploracji danych dla potrzeb telekomunikacji i medycyny / T. Luba, G. Borowik, K. Kowalski, P. Pecio, C. Jankowski, M. Mańkowski The role and importance of logic synthesis in data mining for telecommunications and medicine 117 Perspektywy rozwoju nawigacyjnych i wspomagających systemów satelitarnych w bliskiej i dalszej przyszłości / J. Januszewski The perspective of satellite navigation and based augmentation systems development in the immediate and not too distant future

5 nr 6 II Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji, Warszawa, 2014 National Conference on Radiocommunication, Broadcasting and Television, Warszawa Ramowy plan KKRFHT 2014 General outline of Conference programme 127 Spis referatów zamieszczonych na CD Abstracts of the papers included on the CD Referaty plenarne Plenary addres 132 Sieci kognitywne MANET / R. Gajewski, J. Łopatka, M. Suchański Cognitive Radio MANETs 138 Digital Audio Broadcasting - stara czy nowa technika? / K. Rosłan-Kuhn, M. Ostrowski Digital Audio Broadcasting - "out-" or "up-to date" technology 143 Sieci radiowe działające w bezpośrednim otoczeniu ciała człowieka / S. Hausman, Ł. Januszkiewicz Wireless Body Area Networks Referaty sesyjne Selected papers 150 Segment satelitarny systemu teleinformatycznego dla 3 miliardów ludzi / R.J. Zieliński Satellite segment of data communications system for 3 billion people (O3b) 154 Minimalizacja stosunku mocy szczytowej do średniej sygnału OFDM stosowanego w transmisji V2V / K. Wesołowski Minimization of the peak-to-average power ratio of OFDM signal used in V2V transmission 157 Metodyka i analiza naziemnych pomiarów propagacyjnych dla potrzeb radiokomunikacyjnych ośrodków kontroli ruchu powietrznego / S.J. Ambroziak, R.J. Katulski, B. Kocot, J. Sadowski, J. Stefański, J. Zarański Methodology and analysis of ground-based propagation measurements for the air traffic control centers 161 Realizacja eksperymentalnego systemu telewizji swobodnego punktu widzenia z łukowym ustawieniem kamer / A. Dziembowski, A. Kuehn, A. Łuczak, D. Mieloch, K. Wegner Implementation of an experimental free viewpoint television system with arc camera arrangement 164 Wirtualizacja bezprzewodowych sieci kratowych / M. Wągrowski, K. Łoziak, J. Gozdecki Virtualization of wireless mesh networks REFERATY SESJI TEMATYCZNYCH ZAMIESZCZONE NA CD S1: Systemy radiowe bezpieczeństwa publicznego 173 Projektowanie i planowanie radiowej sieci łączności na potrzeby służb zarządzania kryzysowego / H. Gierszal, J. Jarzina, R. Renk, W. Hołubowicz, H. Paluszkiewicz

6 177 Koncepcja interoperacyjnej integracji systemów telekomunikacyjnych na potrzeby zarządzania kryzysowego na przykładzie wybranych projektów 7. programu ramowego / H. Gierszal, J. Modławska, A. Stachowicz, K. Romanowski, W. Wojciechowicz 181 TETRA dla portów lotniczych i metra / M. Siergiejczyk, B. Kowalczyk, M. Kowalewski, H. Parapura 185 Szerokopasmowy system łączności radiowej między mobilnymi pojazdami dowodzenia w projekcie PROTEUS / K. Bryłka, K. Kurek, M. Piasecki S2: Systemy komórkowe 189 Porównanie efektywności metod ponownego wykorzystania częstotliwości PFR i SFR w systemie LTE / S. Gajewski 193 Porównanie jedno- i wielopasmowych konfiguracji stacji przekaźnikowych w systemie LTE-Advanced / J. Góra 197 Porównanie kodowania sieciowego z techniką MU-MI-MO w transmisji dwukierunkowej przez przekaźnik dla modelu kanału radiowego IMT-Advanced / K. Bąkowski, K. Ratajczak 201 Modelowanie tłumienia propagacyjnego w środowisku trójwymiarowym na przykładzie mapy Starego Rynku w Poznaniu / M. Rodziewicz, K. Bąkowski S3: Wszechobecne radiolokalizowanie 205 Zastosowanie metody SDF do lokalizacji źródeł emitujących sygnały z manipulacją fazy / J.M. Kelner, C. Ziółkowski 209 Analiza wpływu szerokości pasma referencyjnych sygnałów lokalizacyjnych na dokładność estymacji odległości terminala ruchomego od stacji bazowej w systemie LTE / P.C. Gadka 213 Realizacja części cyfrowej ultraszerokopasmowego odbiornika lokalizacyjnego / V. Djaja-Jośko, J. Kołakowski 217 System rejestracji parametrów ruchu osób starszych / M.M. Berezowska, J. Kołakowski S4: Inteligentne systemy transportowe Interoperacyjność w normalizacji inteligentnych systemów transportowych / A. Pękalski, B. Chojnacki, M. Kowalewski 225 Asynchroniczny multilateracyjny system dozorowania obszarowego / J. Stefański 227 Minimalizacja stosunku mocy szczytowej do średniej sygnału OFDM stosowanego w transmisji V2V (PTiWT, str. 154) / K. Wesołowski 229 Koncepcja podsystemu rejestracji, dystrybucji i wyświetlania informacji drogowej na tablicach zmiennej treści dla potrzeb systemu INSIGMA / K. Gleba, H. Wiącek, R. Goniacz, J. Śliwa S5: Sygnały OFDM 233 Nowa metoda redukcji interferencji w systemie radia kognitywnego z techniką NC-OFDM wykorzystująca informację kontekstową / P. Kryszkiewicz, H. Bogucka 237 Modelowanie statystyczne sygnału z modulacją OFDM / A. Rudziński 241 Efektywna liczba próbek sygnału z modulacją OFDM / A. Rudziński 244 Zastosowanie modulacji OFDM w sieciach kablowych HFC na przykładzie standardu DVB-C2 / R. Królikowski

7 S6: Techniki lokalizacji 248 Dokładność określania pozycji odbiornika w systemie radionawigacyjnym z niepewną pozycją nadajników / J. Sadowski 252 Poprawa rozdzielczości pomiarów TDOA w radionawigacyjnym odbiorniku DS-CDMA / J. Sadowski 256 Wykorzystanie zsynchronizowanych par węzłów w ultraszerokopasmowym systemie lokalizacyjnym / A. Badawika, J. Kołakowski 260 Nowy algorytm wyznaczania położenia obiektów na podstawie pomiarów odległości w środowisku wewnątrzbudynkowym / A. Czapiewska S7: Inteligentne systemy transportowe Planowanie sieci radiowej systemu GSM-R w warunkach polskich kolei / M. Siergiejczyk 269 Architektura komunikacji w inteligentnych systemach transportowych (ITS) według normy PN-ETSI EN / A. Pękalski, B. Chojnacki, M. Kowalewski 273 Realizacja wielosystemowej bramy radiowej dla łączności głosowej / R. Szumny, K. Kurek 277 Rezultaty normalizacji inteligentnych systemów transportowych (ITS) wynikającej z mandatu Komisji Europejskiej M/453 / A. Pękalski, B. Chojnacki, M. Kowalewski S8: Sieci bezprzewodowe 281 Algorytm wyboru szerokości kanału dla sieci IEEE AC / A. Stelter 285 Badanie wydajności sieci IEEE ac w warunkach kontrolowanej wielodrogowości / K. Staniec, M. Kowal 289 Badanie metod szeregowania danych w systemie WI-MAX mobile z wykorzystaniem standaryzowanych modeli kanału / M. Sokół, D. Rutkowski 293 Wirtualizacja bezprzewodowych sieci kratowych (PTiWT, str. 164) / M. Wągrowski, K. Łoziak, J. Gozdecki S9: Cyfrowe przetwarzanie sygnałów 294 Efektywność filtracji przestrzennej sygnałów w przeciwdziałaniu spoofingowi GPS / J. Magiera, R. Katulski 298 Synteza filtrów cyfrowych w heterogenicznych układach FPGA / M.A. Staworko 302 Szerokopasmowa korekcja zniekształceń kwadraturowych w odbiornikach homodynowych (Zero-IF) / R. Hibner 306 Cyklostacjonarna analiza sygnałów / J. Pawelec, M. Suchański, K. Kosmowski, J. Romanik S10: Systemy radiofoniczne i telewizyjne 310 Content Protection in Horizontal PAY-TV Market / Thi Thanh van Nguyen 314 Pomiary kompatybilności systemów DVB-T oraz DVB-T2 / R Mozoła 318 Ocena słuchowa systemu cyfrowego radia DAB+ w Polskim Radiu S.A / R. Smoliński 321 Przyszłość dystrybucji informacji jako synteza możliwości technologicznych, potrzeb społecznych i różnorodności treści, wyzwania związane z wdrażaniem cyfrowej emisji radiowej w Polsce / J. Wacnik

8 S11: Technika antenowa Wpływ dokładności określenia środka elektrycznego anten stacji bazowych na ocenę poziomu natężenia pola z punktu widzenia ochrony środowiska / F. Lewicki, S.A. Lesiak, G. Zagorda, R. Scharoch 329 Elektryczne kształtowanie charakterystyki promieniowania anteny za pomocą zmiany reaktancji obciążeń biernych promienników / G. Szafrański, Y. Yashchyshyn 333 Dwuczęstotliwościowa antena mikropaskowa / M. Bugaj, R. Przesmycki 337 Badanie możliwości uzyskania przestrajanego metamateriału na częstotliwości sub-thz / L.P. Zawadka, P.R. Bajurko S12: Radio kognitywne 341 Praktyczna implementacja kooperacyjnego algorytmu wykrywania sygnału użytkownika licencjonowanego / K. Cichoń, A. Kliks, H. Bogucka 345 Realizacja sensingu radiowego w symulatorze CORASMA / P. Skokowski, K. Malon, J. M. Kelner, J. Dołowski 349 Koncepcja nadzorcy w symulatorze radia kognitywnego CORASMA / K. Malon, R Skokowski, J.M. Kelner, J. Łopatka 353 Wpływ parametrów wagowych na efektywność grupowania w sieciach MANET / W. Bednarczyk, P. Gajewski S13: Propagacja fal radiowych 354 Metodyka i analiza naziemnych pomiarów propagacyjnych dla potrzeb radiokomunikacyjnych ośrodków kontroli ruchu powietrznego (PTiWT, str. 157) / S.J. Ambroziak, R.J. Katulski, B. Kocot, J. Sadowski, J. Stefański, J. Zarański 357 Wyznaczanie rozkładu tłumienia fal radiowych w środowisku miejskim metodą wystrzału wiązek / D. Wypiór 361 Pomiary tłumienności ścian w pomieszczeniach zamkniętych wewnątrz budynku / M. Bugaj, R. Przesmycki 365 Łączność radiowa punkt-punkt w środowisku z ograniczoną przejrzystością pierwszej strefy Fresnela / S. Pluta S14: Technika antenowa Antena mikropaskowa zasilana linią koplanarną dla WLAN IEEE ad / J. Wilkowski, Y. Yashchyshyn 373 Sterowanie zerem charakterystyki kierunkowej na drugiej harmonicznej dwuelementowego szyku antenowego z modulacją czasową / G. Bogdan, R R. Bajurko, Y. Yashchyshyn 377 Ekstrapolacja impulsowej odpowiedzi anteny liniowej w dziedzinie czasu / A. Witenberg, M. Walkowiak 381 Nowa macierz rozproszenia wielowrotnikowych układów antenowych / G. Czawka S15: Techniki multimedialne System miksowania dźwięku za pomocą gestów rąk wykonywanych w powietrzu / M. Lech 389 Algorytm numerycznego wyznaczania transmitancji cyfrowych modulatorów sigma-delta / M.R. Lewandowski 393 Analiza problemu samorekonstrukcji obrazów cyfrowych w oparciu o model kanału z wymazywaniem / P. Korus

9 397 Zastosowanie multikastowej adresacji typu Multiple Multicast do transmisji multimedialnej / R.R. Chodorek S16: Kompatybilność elektromagnetyczna 401 Ochrona urządzeń radiokomunikacyjnych pracujących w sieci przed zaburzeniami elektromagnetycznymi o dużej energii / L. Kachel, M. Laskowski 405 Przykłady szkód spowodowanych w obiektach radiokomunikacyjnych przez wyładowania atmosferyczne / K. Aniserowicz 409 Identyfikacja interfejsów sprzętowych w1-systemach współmiejscowych w oparciu o emisję promieniowaną urządzenia przenośnego typu tablet / R. Przesmycki, M. Bugaj, M. Wnuk 413 Cyfrowy (DVI) i analogowy (VGA) standard graficzny w elektromagnetycznej ochronie informacji tekstowych / I. Kubiak S17: Łączność satelitarna i techniki pomiarowe 417 Zmodyfikowana metoda pomiaru przenikalności elektrycznej w zakresie subterahercowym z wykorzystaniem wektorowego analizatora obwodów / K. Godziszewski, Y. Yashchyshyn 420 Weryfikacja modelu ITU-R BT.1893 dla potrzeb analizy wpływu turbin wiatrowych na systemy łączności radiowej w paśmie VHF / K. Bronk, A. Lipka, R. Niski, Błażej Wereszko, J. Żurek 424 Satelitarny system AIS (SAT-AIS), rozwój i pierwsze wdrożenia systemu / M. Waraksa, J. Żurek, M. Lewińska 427 Segment satelitarny systemu teleinformatycznego dla 3 miliardów ludzi (PTiWT, str. 150) / R. Zieliński S18: Techniki multimedialne Rozpoznawanie zachowań osób z wykorzystaniem punktów minimum i maksimum krzywizny otoczki ciała / P. Gardziński, Ł. Kamiński, K. Kowalak, S. Maćkowiak 431 Realizacja eksperymentalnego systemu telewizji swobodnego punktu widzenia z łukowym ustawieniem kamer (PTiWT, str. 161) / A. Dziembowski, A. Kuehn, A. Łuczak, D. Mieloch, K. Wegner 432 Ocena jakości sygnału VIDEO HD poddanego kompresji stratnej / S. Brachmański 436 Rozpoznawanie lokacji 3D z wykorzystaniem punktów ISS oraz mechanizmu głosowania / J.K. Naruniec, J. Będkowski S19: Wybrane zagadnienia zarządzania częstotliwościami 440 Estymacja zasobów widmowych dla potrzeb systemów IMT / M.J. Grzybkowski 444 Możliwości emisji multipleksów naziemnej telewizji cyfrowej w przypadku utraty pasma 700 MHz / D. Więcek, D. Niewiadomski, R. Michniewicz, J. Sobolewski 448 Ogólnopolska telewizja mobilna - niezbędne zasoby częstotliwości / W. Pieńkowski, A. Marszałek, R. Tyniów 452 Radiofonia i telewizja w paśmie VHF - aspekty techniczne i prawne / M. Karolak, W. Pieńkowski, J. Michalska, M. Gruszczyński

10 S20: Nowe techniki kodowania, modulacji i transmisji 456 Systemy FDMA z kodowaniem STTC i sygnałami CPM / P. Remlein, B. Bossy 460 Dywersyfikacja transmisji z wykorzystaniem różnych odwzorowań bitów w elementy sygnału 16-OAM / M. Krasicki 464 Zabezpieczanie transmisji danych na poziomie warstwy fizycznej przed podsłuchem w kanale radiowym / J. Wszołek, M. Sikora, W. Ludwiń, A. Głowacz, K. Łoziak, J. Dańda 468 Propozycja interfejsu komunikacyjnego dedykowanego urządzeniom telemedycznym w sieciach bezprzewodowych krótkiego zasięgu / D. Kobylarz, W. Ludwiń, J. Dańda, M. Sikora, J. Wszołek, K. Łoziak S21: Ochrona przed polami elektromagnetycznymi 472 Ochrona ludności i środowiska przed polami elektromagnetycznymi w krajach Unii Europejskiej, przegląd sytuacji / S.J. Różycki 476 Indywidualizacja oceny środowiskowych ekspozycji na promieniowanie elektromagnetyczne różnych systemów telekomunikacyjnych / K. Gryz, J. Karpowicz, W. Leszko, R. Zradzinski 480 Techniczne, prawne i ekonomiczne aspekty pomiarów PEM dla celów ochrony środowiska wykonywanych w związku z instalacją radiolinii / W.J. Karcz 484 Organizacja pracy personelu w polach elektromagnetycznych w resorcie obrony narodowej / J. Kieliszek, J. Sobiech, R. Ruta, W. Stankiewicz 487 Środowiskowe aspekty wykorzystania promieniowania elektromagnetycznego w technikach militarnych / J. Sobiech, J. Kieliszek, R. Ruta, W. Stankiewicz 491 Techniczne i formalne aspekty pomiarów pola elektromagnetycznego w paśmie E / R. Bieńkowski, R. Cała, B. Zubrzak REFERATY SESJI INTERAKTYWNYCH 11: Sesja interaktywna Platforma informatyczna wspierająca dydaktykę w zakresie analiz propagacji w sieciach radiowych: / D. Niewiadomski, J. Sobolewski, D. Więcek, R Winkel, D. Wypiór 499 Interpolacja estymat transmitancji kanału radiowego w systemie V2X / M. Sybis, A. Langowski 503 Wybrane zagadnienia badawcze w zakresie radiokomunikacji na potrzeby systemów ITS w Polsce / M. Gajewska, S. Gajewski, R. Katulski, M. Sokół 507 Pomiary tłumienności materiałów stosowanych na konstrukcje budynków / R. Przesmycki, M. Bugaj 511 Układ wejściowy odbiornika sygnałów UWB / R. Michnowski 515 Analiza spektrogramów Fouriera sygnałów UWB w technice antenowej / M. Garbaruk, G. Czawka 519 Metoda adaptacyjnej kompresji statycznych obrazów rastrowych i jej zastosowanie w systemach ITS / M. Sokół, M. Gajewska, S. Gajewski, R. Katulski 523 Implementacja i badanie interfejsu zapewniającego współpracę radiostacji lotniczej z cyfrową magistralą pokładową ARINC 429 / P. Rajchowski, E. Mosakowski

11 527 Metodyka badania wybranych parametrów interfejsu radiowego radiotelefonów kabinowych standardu GSSM-R / A. Miszkiewicz, M. Rychlicki 531 Pomiary emisji niepożądanej generowanej przez urządzenia radiokomunikacyjne FM / K. Wojtasiewicz 535 Pomiary i analiza emisji ujawniającej dla drukarki laserowej / R. Przesmycki 539 Model oligopolu Bertranda dla kognitywnych sieci radiowych / J. Martyna 543 Wykorzystanie reflektometru OTDR do pomiaru dyspersji światłowodu / S. Dziura, K. Jagodzińska 546 Badanie możliwości wykorzystania diod LED do transmisji danych / T. Służewski, Y. Yashchyshyn 549 Badanie łącza radiowo-światłowodowego / A. Łysiuk, Y. Yashchyshyn 552 Międzywidokowa predykcja informacji o ruchu w nowoczesnych koderach wizyjnych 3D / J. Konieczny 12: Sesja interaktywna Implementacja metody momentów z wykorzystaniem kart graficznych i procesorów wielordzeniowych / A. Karwowski, A. Noga, T. Tora elementowy szyk antenowy pracujący w zakresie częstotliwości standardów IEEE a/n/ac / R Piasecki, Y. YashchyshyN, R R. Bajurko 563 Stanowisko pomiarowe i metodyka badań wpływu turbin wiatrowych na systemy łączności radiowej / K. Bronk, A. Lipka 567 Pomiary sygnałów stacji bazowych telefonii komórkowej w terenie miejskim telefonem klasy smartfon / T. Kosiło, K. Radecki, J. Marski 571 Analiza porównawcza wybranych metod optymalizacji w zagadnieniach planowania sieci WLAN IEEE z infrastrukturą / A. Pieprzycki, W. Ludwiń 575 Wspieranie jakości realizacji usług monitoringu w środowisku heterogenicznym / P. Łubkowski, K. Maślanka, K. Piwowarski, M. Szymański 579 Technologia radia programowalnego - sprzęt i oprogramowanie / A. Marczak 583 Zoptymalizowana implementacja dekodera HEVC / J.R Samelak, C.D. Korzeniewski, Ł. Kowalski, J. Stankowski 587 Analiza strumienia transportowego w telewizji cyfrowej DVB / R. Piotrowski, M. Sadowski 591 Oprogramowanie do wyznaczania wskaźników jakości wizualnej cyfrowych materiałów filmowych / R. Kłoda, P. Oczkowski, S. Żebrowska-Łucyk 595 Internetowa platforma wspomagająca analizę danych z badań jakości materiałów wideo metodami subiektywnymi / A.K. Ostaszewska- Liżewska, S. Żebrowska-Łucyk 598 Porównanie kompresji M-JPEG w architekturach Azul Vega i OpenCL / G. Dziarmaga, K. Ignasiak 602 Node.JS+AngularJS+HTMLS jako narzędzia rozwoju aplikacji webowych / A. Buchowicz, G. Galiński, K. Ignasiak, W. Skarbek 606 Algorytm śledzenia tęczówki oka wykorzystywany do automatycznej oceny postępu choroby Parkinsona / J.K. Naruniec, M. Wieczorek, M. Tomaszewski 610 Laserowy wskaźnik w wizyjnym systemie GUI / M. Piejdak, W. Skarbek

12 614 Wpływ przepływności bitowej sygnału audio na pomiar głośności programów telewizyjnych i radiowych / R. Plaskota REFERATY SESJI POLSKIEGO KOMITETU NARODOWEGO MIĘDZYNARODOWEJ UNII NAUK RADIOWYCH URSI U1: Radiowa diagnostyka najbliższego otoczenia Ziemi 618 Obserwacje i diagnostyka emisji elekromagnetycznych w przestrzeni okołoziemskiej związanych z aktywnością burzową / T. Szewczyk, D. Przepiórka, H. Rothkaehl, M. Morawski 622 Położenie głównego rowu jonosferycznego jako wyznacznik globalnych zmian topologii magnetosfery podczas zaburzeń geomagnetycznych / D. Przepiórka, B. Matyjasik, H. Rothkaehl 626 Phase and amplitude statistics of scintillating GPS signal measured at high and low latitudes - initial results / O. Stevanovic 630 Regional ionospheric mapping / O. Grynyshyna-Poliuga U2: Scalone systemy akwizycji i przetwarzania danych 634 Dwusystemowy odbiornik sygnałów nawigacji satelitarnej GALILEO i GPS w technologii nanometrowej CMOS do dokładnego pozycjonowania obiektów przenośnych / T. Borejko, K. Siwiec, A. Berent, K. Marcinek, A. Łuczyk, J. Grądzki, A. Koter, D. Pieńkowski, W.A. Pleskacz 638 DMCS - układy scalone dla nauki i przemysłu / M. Szermer, M. Jankowski, R. Kiełbik, P. Amrozik, M. Janicki, A. Napieralski 642 Przetwarzanie strumienia wideo z wykorzystaniem układów FPGA / R. Sękalski 646 Mobilny mikrotranswerter TDD / D. Gryglewski, D. Rosołowski, W. Wojtasiak U3: Zastosowania teledetekcji 650 Radioteleskopy niskiej częstotliwości / K. Otmianowska-Mazur 654 Radary na pokładzie współczesnego statku powietrznego / A. Witczak 658 Tryb syntetycznej apertury w morskim radarze patrolowym - nowe możliwości wykrywania i rozpoznania / A. Gadoś, A. Jarzębska, M. Smolarczyk, R. Samczynski, J. Misiurewicz 663 Monitorowanie obiektów ruchomych z wykorzystaniem sygnałów telefonii mobilnych / R. Krysik

13 nr Bezpieczeństwo emisji interfejsów DVI i HDMI / A. Przybysz Emission security of DVI and HDMI interfaces 673 Błędy w pomiarach zaburzeń elektromagnetycznych powodowane obecnością metalowych elementów konstrukcyjnych kabin ekranujących / S. Musiał, I. Kubiak Measurement errors caused by the metal construction elements of shielding chambers during EMC testing 679 Możliwości wykorzystania anten logoperiodycznych i dipolowych w odniesieniu do wymagań zawartych w dokumentach normalizacyjnych / S. Musiał The possibilities of using the dipole and log-periodic antennas with respect to requirements of the NO-06-A500:2012and MIL-STD-461F standards 682 Algorytm wyrównywania histogramu wartości amplitud pikseli obrazu w procesie przetwarzania obrazów uzyskiwanych z sygnałów emisji elektromagnetycznych skorelowanych z sygnałami wideo / I. Kubiak Histogram equalization algorithm of amplitude value pixels in images processing obtained from electromagnetic signal emissions correlated with the video signals 686 Skuteczność cyfrowych metod przetwarzania obrazów w odniesieniu do danych tekstowych pozyskiwanych metodami bezinwazyjnymi / I. Kubiak Effectiveness of image digital processing methods with reference to text data obtained by non invasive methods 689 Streszczenia artykułów Abstracts of articles 691 Indukcja reguł decyzyjnych z dwustopniowym procesem selekcji reguł / M. Mańkowski, T. Luba, G. Borowik, C. Jankowski Induction of decision rules with twostage selection process 697 Układ Raspberry Pi jako uniwersalna platforma mikro-appliance do zastosowań sieciowych i bezpieczeństwa / G. Blinowski, T. Pieczerak Raspberry Pi as versatile micro-appliance platform for network and security applications

14 nr 8/9 II Krajowe Sympozjum Telekomunikacji i Teleinformatyki KSTiT 2014 / K. Wesołowski The National Symposium Telecommunications and Teleinformatics KSTiT Ramowy plan KSTiT 2014 General outline of Symposium programme Spis referatów zamieszczonych na CD Abstracts of the papers included on the CD Referaty plenarne Plenary address 708 Jakość usług multimedialnych w zastosowaniach użytkowych / M. Leszczuk Multimedia Quality of Experience for Target Recognition Applications 713 Cyberbezpieczeństwo systemów zarządzania siecią elektroenergetyczną / M. Amanowicz, J. Jarmakiewicz, A. Kozakiewicz, M. Karpowicz, T. Włodarczyk Cybersecurity of electric power control system 720 Ataki DDoS - przegląd zagrożeń i środków zaradczych / T. Gierszewski, W. Molisz DDoS Attacs - A Survey of Threaths and Defense Mechanisms 728 Wewnątrzpasmowa bezprzewodowa komunikacja dupleksowa - od kompensacji echa do kompensacji interferencji własnych / F. Ling In-Band Full-Duplex Wireless Communications From Echo Cancellation to Self-Interference Cancellation 734 Telewizja swobodnego punktu widzenia / M. Domański Free wiewpoint televison - new service or futuristic vision Referaty sesyjne Selected papers 738 System WLAN z iteracyinym dekodowaniem multisymboli OFDM / R. Kotrys, M. Krasicki, R Remlein, A. Stelter, R Szulakiewicz The Iterative Decoding of Multi-Stream OFDM Signal Transmitted over WLAN Channels 741 Wpływ kodowania sieciowego na transmisję danych TCP/IP w bezprzewodowych sieciach doraźnych / J. Krygier, M. Amanowicz Impact of Network Coding on TCP/IP Data Transfer in Wireless Ad-Hoc Networks 748 Weryfikacja i ocena zielonych strategii rutingu typu anycast w sieciach optycznych o hybrydowym zasilaniu i regularnych topologiach / R. Boryło, A. Lasoń, J. Rząsa, A. Szymański, A. Jajszczyk Assessment of Green Anycast Strategies in Hybrid Power Networks Having Regular Topologies 755 Aktywny system RFID do lokalizacji i identyfikacji obiektów w wielomodalnej infrastrukturze bezpieczeństwa / J. Cichowski, A. Czyżewski Active RFID System for Objects Localization and Identification in Multimodal Surveillance Infrastructure

15 760 Urządzenia pracujące w tzw. białych przestrzeniach a zagadnienia EMC / M. Jermakowicz, M. Michalak, M. Szafrańska White Spaces Devices vs. EMC Issues REFERATY SESJI TEMATYCZNYCH ZAMIESZCZONE NA CD Sesja 1: Prawo i standardy w telekomunikacji 767 Pierwsza aukcja częstotliwości w Polsce - sukces czy porażka / J. Kubasik 773 Normalizacja w dziedzinie technik informacyjnych i komunikacji (tik) - gdzie jesteśmy i co dalej? / A. Pękalski 779 O czym mowa? klasyfikacje i nomenklatura testowania / K.M. Brzeziński 789 Rynek telekomunikacyjny w kontekście inwestycji publicznych z funduszy unijnych ponoszonych na budowę regionalnych sieci szerokopasmowych / H. Gierszal, K. Romanowski, R Matuszewski, K. Pawlina, M. Urbański 796 Ochrona przed PEM a rozwój infrastruktury radiokomunikacyjnej / R. Grajkowski Sesja 2: Bezprzewodowe systemy telekomunikacyjne Wpływ kodowania sieciowego na transmisję danych TCP/IP w bezprzewodowych sieciach doraźnych / J. Krygier, M. Amanowicz System WLAN z iteracyjnym dekodowaniem multisymbolu OFDM / R. Kotrys, M. Krasicki, P. Remlein, A. Stelter, P. Szulakiewicz 800 Zastosowanie kodowania stbc do transmisji sygnałów CPM w systemach z wieloma użytkownikami / P. Remlein, G. Goldmann 805 Wpływ gęstości macierzy kontrolnej na własności korekcyjne semi-regularnych niebinarnych kodów LDPC / M. Kucharczyk, W. Sułek Sesja 3: Kompatybilność elektromagnetyczna 811 Ocena efektywności pracy zabezpieczeń EMC / L. Nowosielski, R. Przesmycki, M. Wnuk, C. Piotrowski 816 Metodyka zabezpieczeń urządzeń elektronicznych przed zaburzeniami elektromagnetycznymi / L. Kachel 821 Metodologia pomiaru absorpcji materiałów z wykorzystaniem generatora HPEM / R. Przesmycki, L. Nowosielski, M. Wnuk 828 Analiza symulacyjna wpływu farm wiatrowych na systemy łączności radiowej w pasmach VHF i UHF / K. Bronk, A. Lipka, R. Niski Sesja 4: Zagadnienia rutingu w sieciach telekomunikacyjnych - I 835 Szybki mechanizm przeciwdziałania przeciążeniom dla protokołu DCCP realizującego transmisję czasu rzeczywistego / R.R. Chodorek, A. Chodorek 842 Koncepcja proaktywnego mechanizmu rutingu opartego na zasobach węzłów sieci MANET / A. Kraśniewski, J. Romanik, E. Golan, S. Kącik 848 Protokół zarządzania pracą węzłów w sieciach WSN / D. Zgid, M. Franciszkiewicz, M. Kucharski, B. Zaremba, M. Golański, R.O. Schoeneich 854 Ocena wpływu wybranych mechanizmów sieci SDN na opóźnienie transmisji pakietów w definiowanych programowo centrach danych SDDC / J. Kleban, M. Puciński

16 Sesja 5: Sieci bezprzewodowe 864 Ukryty kanał agregujący w sieciach sensorów / M. Kucharski, B. Zaremba, D. Zgid, M. Franciszkiewicz, R.O. Schoeneich, M. Golański 869 Badanie wpływu położenia terminala ruchomego na dokładność pomiarów w metodzie fingerprinting / R. Gilski 873 Symulator sieci ad hoc / M. Blok, A. Marczak 883 Transmisja sygnału zajętości z nadajnika w celu minimalizacji występowania zjawiska terminala ukrytego w systemie komunikacji między pojazdami ITS / Z. Długaszewski, R. Sroka Sesja 6: Przetwarzanie sygnałów 889 Estymacja mocy szumu w praktycznej implementacji detektora energii / K. Cichoń, H. Bogucka 895 Analiza możliwości wykorzystania platformy radia programowalnego USRP do zastosowań mobilnych / A. Kaszuba, R. Chęciński, J. Łopatka 900 Wzajemna analiza widmowa okresowo niestacjonarnych sygnałów losowych / I. Jaworski, R. Juzefowycz, Z. Zakrzewski, J. Majewski 905 Inteligentna synteza niskich częstotliwości w urządzeniach mobilnych / R. Hoffmann, T. Sanner, B. Kostek Sesja 7: Zarządzanie i usługi w sieciach telekomunikacyjnych 914 Koncepcja innowacyjnego systemu dostarczania treści multimedialnych w sieci Internet / J. Mongay Batalla, P. Krawiec, H. Gut 924 Realizacja zarządzanych i niezarządzanych usług dostarczania treści w sieciach świadomych treści / J. Mongay Batalla, R. Krawiec, Ł. Łopatowski 931 System reputacyjny dla danych kontekstowych przetwarzanych przez sieć systemów / M.A. Tunia 940 Tworzenie map sieci komputerowych z wykorzystaniem protokołów typu LLDP / K. Nowicki, M. Lewczuk, Ł. Łoska, T. Owczarzak 951 Prowadzenie prac badawczych w zdalnym laboratorium / M. Dziuba, M. Michalski, M. Żal Sesja 8: Radiokomunikacja I 961 Wielosystemowe sterowniki radiowe do systemów telemechaniki dla sektora elektroenergetycznego / H. Gierszal, J. Kayser, M. Derengowski, M. Skoraszewski 966 Wybrane aspekty stosowania mobilnych radiolinii cyfrowych w sieciach z protokołem IP / R. Zwierko 971 Analiza czułości współczesnych systemów odbiorczych w wybranych środowiskach elektromagnetycznych / R. Przesmycki, L. Nowosielski 978 Infrastruktura systemu C-ITS w formacie ROF / Z. Zakrzewski Sesja 9: Bezpieczeństwo i kryptografia 983 Poprawa odporności na kryptoanalizę naprzemiennie taktowanych rejestrów w generatorach sekwencji klucza / R. Wicik, R. Białas, J. Zabłocki 990 Rozwój algorytmów uwierzytelnionego szyfrowania / M. Borowski, R. Gliwa 997 System kryptograficzny oparty na prostym mikrokontrolerze i komunikacji przez magistralę Ethernet / M. Hartung, M. Niemiec

17 1006 Atak wyrocznia jako przykład strategii ataku opartego na kooperacji złośliwych węzłów przeciwko systemom zarządzania zaufaniem / M. Janiszewski Sesja 10: Zagadnienia ruchowe w sieciach telekomunikacyjnych 1014 Model energetyczny rutera programowego pomiary i identyfikacja / R. Arabas, R. Jaskóła 1021 Przybliżona metoda wyznaczania długości bufora w systemie z wakacjami z napływem Poissona i stałym czasem obsługi / M. Sosnowski 1030 Traffic model of a multidomain IMS/NGN / S. Kaczmarek, M. Sac 1039 Realizacja aplikacji scheduler dla sterowania siecią transportową / M. Czajkowski, A. Gorczyca, S. Kaczmarek, K. Szałajda, R. Kaczmarek Sesja 11: Zagadnienia rutingu w sieciach telekomunikacyjnych - II Assessment of green anycast strategies in hybrid power networks having regular topologies (PTiWT 8-9'2014, str. 748) / P. Boryło, A. Lasoń, J. Rząsa, A. Szymański, A. Jajszczyk 1045 Optymalny ruting i przydział pasma w energooszczędnej sieci TCP/IP / P. Jaskóła, P. Arabas, A. Karbowski 1049 Energooszczędne trasowanie ruchu w sieci IP z OSPF / M. Kamola 1056 Optimization of many-to-many multimedia transmission systems with stream replication / D. Bulira, K. Walkowiak 1060 Ruting w oparciu o zachowania społecznościowe węzłów wsieciach DTN / A. Dziekoński, R.O. Schoeneich Sesja 12: Radiokomunikacja II 1073 Prototypowy system zarządzania siecią niskobudżetowych stacji nadawczych radiofonii cyfrowej DAB/DAB+/DMB nadających w SFN / E. Barczyński, P. Pham Quoc, G. Debita 1078 Techniki odbioru i monitorowania niskobudżetowych stacji nadawczych DAB/DAB+/DMB zbudowanych za pomocą narzędzi opensource / J. Szumega, A. Pałka, G. Debita 1080 Urządzenia pracujące w tzw. białych przestrzeniach a zagadnienia EMC / M. Jermakowicz, M. Michalak, M. Szafrańska 1083 Secondary pricing for power control in wide-band cognitive radio networks / J. Martyna Sesja 13: Systemy komutacyjne 1087 Analiza liczby obciążonych płaszczyzn w polach komutacyjnych typu banyan / W. Kabaciński, M. Michalski 1093 Analiza parametrów algorytmu opartego na koncepcji okien blokowania dla połączeń rozgłoszeniowych w polach typu log2(n,0,p) / M. Dziuba, G. Danilewicz 1100 Porównawcza ocena współczynnika strat dla wybranych algorytmów sterowania polami log2(n,0,p) / W. Kabaciński, M. Michalski 1108 Warunki przestrajalności dla pola komutacyjnego typu MBA(N,E,2) / R. Rajewski 1118 Realizacja interfejsu CTI w softswitchach / M. Brzozowski, S. Kaczmarek Sesja 14: Bezpieczeństwo sieci 1127 Steganografia kiedyś i dziś / I. Grabska, S. Grabski, K. Szczypiorski

18 1133 Multipleksacja kanału ukrytego jako sposób niejawnej transmisji grupowej / R. Białczak, W. Mazurczyk 1142 Badanie mechanizmu ochrony przed zagrożeniami węzła taktycznej sieci doraźnej / J. Głowacka, M. Amanowicz, J. Krygier, M. Głowacki 1148 System wydajnej generacji danych kryptograficznych dla Internetu rzeczy / M. Grzonkowski, J. Jarmakiewicz, W. Oszywa Sesja 15: Multimedia 1156 Wideotomy i standardowe sekwencje telewizyjne - kodowanie H.264/AVC / Ł. Trzcianowski 1163 Zabezpieczanie plików dźwiękowych przed nielegalnym rozpowszechnianiem fingerprinting / P. Dymarski, R. Markiewicz 1170 Receiver-side fingerprinting method based on quaternion sandwich product / B. Czaplewski, R. Rykaczewski 1177 A quaternion-based modified feistel cipher for multimedia transmission / M. Dzwonkowski, R. Rykaczewski Sesja 16: Projekty UE w zakresie radiokomunikacji 1182 Podwójna transmisja dwukierunkowa przez stację przekaźnikową / K. Ratajczak 1189 Minimalizacja interferencji międzykomórkowej w bezprzewodowej sieci wielopoziomowej przy użyciu równowagi korelacyjnej i algorytmu uczącego regret-matching / P. Sroka 1196 DVB-T signal detection for indoor environments in low-snr regime / A. Kliks, R. Kryszkiewicz, J. Perez-Romero, A. Umbert 1202 HIFI symulator mobilnych sieci doraźnych MANET zwęzłami kognitywnymi / R. Gajewski, J. Łopatka, K. Malon 1210 FP7 Project goldfish - practical application of sensor networks for watercourse pollution monitoring / E. Rzeszutko, F. Solano, M. Mycek Sesja 17: Usługi w sieciach radiowych 1211 Aktywny system rfid do lokalizacji i identyfikacji obiektów w wielomodalnej infrastrukturze bezpieczeństwa / J. Cichowski, A. Czyżewski 1213 NFC w usługach lokalizacyjnych / J. Borkowski 1218 Pomiary jakości usługi SMS w sieciach mobilnych / J. Klink, P. Bardowski, T. Uhl 1227 Problem ruchu SMS A2P - jego analiza i sposoby rozwiązania / K. Czubak, S. Kaczmarek 1234 System obsługi zgłoszeń o zdarzeniach i zagrożeniach na potrzeby zasilania informacyjnego systemu INSIGMA / D. Duda, T. Podlasek, R. Pyda, A. Stańczak Sesja 18: Systemy przewodowe 1240 Mobilne źródło sygnału taktowania i synchronizacji klasy STRATUM-1 / Ł. Matuszewski, M. Jessa, M. Kasznia 1249 Optimization of VHBB services migration from ADSL/2/2+ to VDSL2 technique / R. Zych, R.S. Obrycki, J.E. Obrycka, K. Dąbrowski, S. Kula 1255 Testy wielokanałowego wyznaczania maksymalnego błędu przedziału czasu sygnałów taktowania w czasie rzeczywistym / A. Dobrogowski, M. Kasznia, J. Nikonowicz

19 1260 The disruption of PLC teletransmission systems by home appliances / P.S. Obrycki, J.E. Obrycka, K.L. Dąbrowski, R. Zych, S. Kula Sesja 19: Komunikacja optyczna 1271 Transmisja OMGDM po światłowodzie wielodomowym na bazie tanich laserów VCSEL / M. Kowalczyk 1277 Ocena możliwości wykorzystania reflektometru OTDR do oszacowania pasma transmisji linii światłowodowej / S. Dziura, K. Jagodzińska 1281 Eksperymentalne porównanie efektywności modulacji stosowanych w światłowodzie SI POF / G. Stępniak, J. Siuzdak 1286 Zastosowanie korektora skracającego minimax do transmisji sygnału DMT w światłowodach polimerowych o skokowym profilu współczynnika załamania / G. Stępniak Sesja 20: Projekty unijne w zakresie zagadnień sieciowych 1291 Metody zarządzania ruchem w sieciach nakładkowych i środowiskach chmur obliczeniowych realizowane w projekcie FP7 SMARTENIT / K. Wajda, R. Stankiewicz, P. Wydrych, G. Rzym, M. Wielgosz, A. Zwierz, Z. Duliński 1297 ALIEN - warstwa abstrakcji dla urządzeń niezgodnych z openflow w sieciach SDN / G. Danilewicz, M. Dziuba, J. Kleban, M. Michalski, R. Rajewski, M. Żal, B. Belter, A. Binczewski, Ł. Ogrodowczyk, Damian Parniewicz, M. Stroiński 1305 Implementacja modułu kart NETFPGA1G i NETFPGA10G w XDPD / M. Michalski, T. Sielach 1313 Karty NETFPGA jako podstawa sprzętowego pomiaru czasu transmisji ramek ethernetowych w przełącznikach openflow / M. Michalski 1321 Badania nad technikami przetwarzania obrazu trójwymiarowego realizowane w europejskim programie współpracy naukowo-technicznej / T. Grajek, K. Wegner, Jakub Stankowski, L. Lucas

20 nr Zastosowanie eksploracji danych w telekomunikacji / C. Jankowski, M. Mańkowski, B. Zbierzchowski Application of data mining in telecommunication 1334 Dyskretyzacja danych numerycznych metodami przekształceń boolowskich / C. Jankowski, G. Borowik, K. Kowalski Discretization of numerical data using Boolean transformations 1342 Telekomunikacja w świetle bezpieczeństwa wewnętrznego / M. Witański Telecommunications in the light of internal security 1347 Kierunki rozwoju elektronicznej administracji publicznej w latach / W. Michalski Evolution of electronic public administration in Trends and development 1352 Priorytety rozwoju usług e-administracji w nowej perspektywie finansowej / W. Michalski E-administration services development priorities in the new prospect of funding 1357 Przygotowania do Światowej Konferencji Radiokomunikacyjnej (WRC-15) w zakresie radiokomunikacji morskiej / J. Czajkowski, K. Korcz Preparation for World Radiocommunication Conference WRC-15 in the field of the Safety of Navigation and the maritime radiocommunication

PRZEGLĄD TELEKOMUNIKACYJNY R. 85-2012

PRZEGLĄD TELEKOMUNIKACYJNY R. 85-2012 PRZEGLĄD TELEKOMUNIKACYJNY R. 85-2012 SPIS TREŚCI nr 1 3 Propagacja fal radiowych w naziemnych i satelitarnych systemach nawigacyjnych / J. Januszewski Radio wave propagation in terrestrial and satellite

Bardziej szczegółowo

WYSTAWCY na KSTiT 2013

WYSTAWCY na KSTiT 2013 1 WYSTAWCY na KSTiT 2013 1. Systemics PAB 2. ADVA 3. Radisys 4. DGT 5. NASK 6. Platan 7. Tespol 8. Microsystem 9. IŁ-PIB: Instytut Łączności Państwowy Instytut Badawczy 10. Politechnika Wrocławska 11.

Bardziej szczegółowo

Program Ramowy Krajowego Sympozjum Telekomunikacji i Teleinformatyki KSTiT 2013 Gdaosk, 4-6.09.2013

Program Ramowy Krajowego Sympozjum Telekomunikacji i Teleinformatyki KSTiT 2013 Gdaosk, 4-6.09.2013 Program Ramowy Krajowego Sympozjum Telekomunikacji i Teleinformatyki KSTiT 2013 Gdaosk, 4-6.09.2013 Środa - 4 września 9.00-10.30 Architektury Bezpieczeostwo sieci przełączanie 10.30-11.00 Przerwa kawowa

Bardziej szczegółowo

2 Dr D. Karwowski Złożoność obliczeniowa współczesnych technik kodowania nieruchomego obrazu

2 Dr D. Karwowski Złożoność obliczeniowa współczesnych technik kodowania nieruchomego obrazu PRACE INŻYNIERSKIE (rok akademicki 2014/2015) L.p. PROMOTOR TEMAT PRACY (język PL + ENG) KRÓTKI OPIS (3-4 ZDANIA) 1 Dr D. Karwowski Analizator wybranych części strumienia standardu HEVC Opracowanie oraz

Bardziej szczegółowo

1. EiT dr inż. Arkadiusz Rajs Implementacja eyetrackingu w komputerze przenośnym inż. 2

1. EiT dr inż. Arkadiusz Rajs Implementacja eyetrackingu w komputerze przenośnym inż. 2 Lp. Kierunek Promotor Temat pracy w j. polskim 1. EiT dr inż. Arkadiusz Rajs Implementacja eyetrackingu w komputerze przenośnym inż. 2 Stopień (inż./mgr) Ilość osób Przemysł/ Zamawiany 2. EiT dr inż. Arkadiusz

Bardziej szczegółowo

Katedra Teleinformatyki Tematy prac dyplomowych magisterskich rok akademicki 2014/2015

Katedra Teleinformatyki Tematy prac dyplomowych magisterskich rok akademicki 2014/2015 Katedra Teleinformatyki Tematy prac dyplomowych magisterskich rok akademicki 2014/2015 1. Badanie efektywności wybranych algorytmów kontekstowego wyboru sieci przez inteligentny terminal bezprzewodowy

Bardziej szczegółowo

35. Pomiary efektywności implementacji DHCP 36. Implementacja biblioteki Dynamic DNS 37. Wsparcie rozszerzeń mobilności w węzłach IPv6 w środowisku

35. Pomiary efektywności implementacji DHCP 36. Implementacja biblioteki Dynamic DNS 37. Wsparcie rozszerzeń mobilności w węzłach IPv6 w środowisku KTI 1. Badanie egoistycznych strategii węzłów bezprzewodowych sieci mesh z uwzględnieniem oddziaływań pomiędzy warstwami MAC i pakietową 2. Porównanie metod scalania miar reputacyjnych w sieciach komputerowych

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONIKA R. 54-2013

ELEKTRONIKA R. 54-2013 ELEKTRONIKA R. 54-2013 SPIS TREŚCI nr 1 7 Wytwarzanie warstw wieloskładnikowych metodą rozpylania magnetronowego / B. Adamiak, J. Domaradzki, D. Kaczmarek, M. Mazur, D. Wojcieszak, A. Szatkowski, M. Lis,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji tematu badawczego finansowanego ze środków działalności statutowej

Sprawozdanie z realizacji tematu badawczego finansowanego ze środków działalności statutowej Ośrodek Kształcenia T: [+48 ] 58 64 F: [+48 ] 58 345 E-mail: edukacja@itl.waw.pl National Institute of Telecommunications ul. Szachowa PL 04-894 Warszawa T: [+48 ] 5 8 00 F: [+48 ] 5 86 5 E-mail: info@itl.waw.pl

Bardziej szczegółowo

XVII Poznańskie Warsztaty Telekomunikacyjne 13 grudnia 2013 Poznań

XVII Poznańskie Warsztaty Telekomunikacyjne 13 grudnia 2013 Poznań XVII Poznańskie Warsztaty Telekomunikacyjne 13 grudnia 2013 Poznań Wydział Elektroniki i Telekomunikacji Politechnika Poznańska XVII Poznańskie Warsztaty Telekomunikacyjne - PWT 2013 13 grudnia 2013 Poznań

Bardziej szczegółowo

AN ASSESSMENT OF APPLYING OF PERSONAL AND VEHICLE BROADBAND RADIOS IN TACTICAL NETWORKS

AN ASSESSMENT OF APPLYING OF PERSONAL AND VEHICLE BROADBAND RADIOS IN TACTICAL NETWORKS Journal of KONBiN 2(18)2011 ISSN 1895-8281 AN ASSESSMENT OF APPLYING OF PERSONAL AND VEHICLE BROADBAND RADIOS IN TACTICAL NETWORKS OCENA POTRZEB I MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA SZEROKOPASMOWYCH RADIOSTACJI

Bardziej szczegółowo

Działalność normalizacyjna Instytutu Łączności w 2011 r.

Działalność normalizacyjna Instytutu Łączności w 2011 r. Zakład Systemów Radiowych (Z-1) Zakład Sieci (Z-2) Zakład Systemów Zasilania (Z-5) Zakład Zaawansowanych Technik Informacyjnych (Z-6) Zakład Zastosowań Technik Łączności Elektronicznej (Z-10) Centralna

Bardziej szczegółowo

Analiza formalnych uwarunkowań wykorzystania systemu Galileo na potrzeby usług teleinformatycznych

Analiza formalnych uwarunkowań wykorzystania systemu Galileo na potrzeby usług teleinformatycznych Zakład Problemów Regulacyjnych i Ekonomicznych (Z-11) Analiza formalnych uwarunkowań wykorzystania systemu Galileo na potrzeby usług teleinformatycznych Praca nr 11300038 Warszawa, grudzień 2008 1 Analiza

Bardziej szczegółowo

Możliwości zastosowania budowanych w kraju sieci telekomunikacyjnych na potrzeby bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego

Możliwości zastosowania budowanych w kraju sieci telekomunikacyjnych na potrzeby bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego Zakład Zastosowań Technik Łączności Elektronicznej (Z 10) Możliwości zastosowania budowanych w kraju sieci Praca nr: 10300011 Warszawa, grudzień 2011 r. Możliwości zastosowania budowanych w kraju sieci

Bardziej szczegółowo

Analysis, comparison and viualization of the sorting algorithms. Idea of generic programming and selected implementations. Recurrence in programming.

Analysis, comparison and viualization of the sorting algorithms. Idea of generic programming and selected implementations. Recurrence in programming. Lp. Thesis Topic (in Polish) Thesis Topic (in English) Supevisor - second name Supevisor - first name 1 Analiza, porównanie i wizualizacja działania algorytmów sortowania. Analysis, comparison and viualization

Bardziej szczegółowo

POMIARY AUTOMATYKA KONTROLA Vol. 58-2012

POMIARY AUTOMATYKA KONTROLA Vol. 58-2012 POMIARY AUTOMATYKA KONTROLA Vol. 58-2012 SPIS TREŚCI nr 1 ARTYKUŁY NAUKOWE SCIENTIFIC PAPERS 3 Porównanie cząstkowych modeli parametrycznych w zadaniu detekcji uszkodzeń sieci gazowej / Michał Syfert,

Bardziej szczegółowo

Prace dotyczące systemów radiokomunikacyjnych III i następnych generacji w szczególności dla potrzeb sieci inteligencji otoczenia

Prace dotyczące systemów radiokomunikacyjnych III i następnych generacji w szczególności dla potrzeb sieci inteligencji otoczenia Zakład Systemów Radiowych (Z-1) Prace dotyczące systemów radiokomunikacyjnych III i następnych generacji w szczególności dla potrzeb sieci inteligencji otoczenia Praca nr 01 30 001 5 Warszawa, grudzień

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONIKA R. 52-2011

ELEKTRONIKA R. 52-2011 ELEKTRONIKA R. 52-2011 SPIS TREŚCI nr 1 9 Od monotonii do stereofonii wielokanałowej / Z. Kulka From mono to surround sound 16 Metody wizualizacji przepływu dźwięku w polu źródeł rzeczywistych / S. Weyna

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura Teleinformatyczna Państwa

Infrastruktura Teleinformatyczna Państwa Zakład Zastosowań Technik Łączności Elektronicznej (Z 10) Infrastruktura Teleinformatyczna Państwa Praca nr: 10300038 Warszawa, grudzień 2008 Infrastruktura teleinformatyczna państwa Wniosek nr 1004/08

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY (PFU)

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY (PFU) AKADEMIA MORSKA w SZCZECINIE Wydział Nawigacyjny PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY (PFU) Nazwa zamówienia: Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego Pilotażowego wdrożenia RIS Dolnej Odry Zakres Projektu:

Bardziej szczegółowo

Słownik pojęć e-gospodarki

Słownik pojęć e-gospodarki Słownik pojęć e-gospodarki ADC (Automatic Data Capture) Automatyczne identyfikowanie i gromadzenie danych w systemach logistycznych. ADSL (Asynchronic Digital Subscriber Line) Asynchroniczne Linie Cyfrowe

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONIKA R. 53-2012

ELEKTRONIKA R. 53-2012 ELEKTRONIKA R. 53-2012 SPIS TREŚCI nr 1 11 Study of IDE as a sensor head for interfacing with handheld electrochemical analyzer system / V. Velusamy, K. Arshak, O. Korostynska, C. Adley Projekt głowicy

Bardziej szczegółowo

TTS TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO 2013 AKTUALNOŚCI 2 Ze świata 8 Z Unii Europejskiej 11 Z kraju SPIS TREŚCI nr 1 ANALIZY 13 Strategia rozwoju transportu do 2020 r. 26 Ocena jakości statycznej informacji

Bardziej szczegółowo

Technologia Internetu Rzeczy: architektura, protokoły, zastosowania cz. 1

Technologia Internetu Rzeczy: architektura, protokoły, zastosowania cz. 1 Zakład Architektur i Zastosowań Internetu (Z-3) Zakład Badań Systemów i Urządzeń (Z-1) Zakład Systemów i Sieci Bezprzewodowych w Gdańsku (Z-8) Technologia Internetu Rzeczy: architektura, protokoły, zastosowania

Bardziej szczegółowo

Opis koncepcji Internetu rzeczy

Opis koncepcji Internetu rzeczy Spis treści Opis koncepcji Internetu rzeczy... 5 Obecny stan i przyszłe kierunki rozwoju... 9 Obszary zastosowań... 9 Technologie powiązane z IoT... 14 Infrastruktura... 16 Główne kierunki rozwoju... 19

Bardziej szczegółowo

Porównanie technologii pakietowego przesyłania danych w sieciach telefonii komórkowej

Porównanie technologii pakietowego przesyłania danych w sieciach telefonii komórkowej WYŻSZA SZKOŁA BIZNESU W DĄBROWIE GÓRNICZEJ Wydział Zarządzania, Informatyki i Nauk Społecznych PRACA DYPLOMOWA LICENCJACKA / INŻYNIERSKA Damian Twardowski Porównanie technologii pakietowego przesyłania

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura Sieci Domowej (ISD) w ramach Inteligentnych Sieci / HAN within Smart Grids

Infrastruktura Sieci Domowej (ISD) w ramach Inteligentnych Sieci / HAN within Smart Grids Infrastruktura Sieci Domowej (ISD) w ramach Inteligentnych Sieci / HAN within Smart Grids Raport Technologiczny Strona1 Spis treści 1. Komunikacja pomiędzy urządzeniami ISD... 7 1.1. ZigBee... 8 1.2. Wireless

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Produkty końcowe projektu POIG 01.03.01-02-002/08. Dane kontaktowe:

Spis treści. Produkty końcowe projektu POIG 01.03.01-02-002/08. Dane kontaktowe: 1 Produkty końcowe projektu POIG 01.03.01-02-002/08 Spis treści I. Opis projektu..4 II. Czujniki pól elektromagnetycznych 1. Detektor pola magnetycznego (50 Hz)...6 2. Detektor szerokopasmowy pola elektromagnetycznego

Bardziej szczegółowo

Zakład Problemów Regulacyjnych i Ekonomicznych (Z-11) Koncepcja standardów komunikacji elektronicznej dla systemów telematycznych w transporcie

Zakład Problemów Regulacyjnych i Ekonomicznych (Z-11) Koncepcja standardów komunikacji elektronicznej dla systemów telematycznych w transporcie Zakład Problemów Regulacyjnych i Ekonomicznych (Z-11) Koncepcja standardów komunikacji elektronicznej dla systemów telematycznych w transporcie Praca nr 11300059 Warszawa, grudzień 2009 Koncepcja standardów

Bardziej szczegółowo

Kompatybilność systemów nowej generacji oraz zagadnienie kompatybilności elektromagnetycznej w środowiskach specjalnych

Kompatybilność systemów nowej generacji oraz zagadnienie kompatybilności elektromagnetycznej w środowiskach specjalnych Zakład Kompatybilności Elektromagnetycznej ul. Swojczycka 38 51-501 Wrocław T:[+71] 36 99 803, F:[+71] 37 28 8788 www.itl.waw.pl sekretariat@il.wroc.pl National Institute of Telecommunications ul. Szachowa

Bardziej szczegółowo