PRZEGLĄD TELEKOMUNIKACYJNY R

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZEGLĄD TELEKOMUNIKACYJNY R. 87-2014"

Transkrypt

1 PRZEGLĄD TELEKOMUNIKACYJNY R SPIS TREŚCI nr 1 3 Interfejsy i formaty danych w nawigacyjnych odbiornikach systemów satelitarnych / J. Januszewski Satellite navigation system receivers interface and format data 8 Możliwości lokalizacji rozbitków za pomocą transponderów radarowych i AIS / T. Stupak Castaway location possibility used radar and AIS transponders 10 Analiza wydajności ruterów SoHo z alternatywnym oprogramowaniem / V. Aleksieva, H. Valchanov, T. Długosz, R. Wróbel Real efficiency of SoHO routers with alternative software 13 Implementacja szyfru RIJNDAEL z wykorzystaniem kart graficznych / T. Kudliński, D. Ojrzeńska-Wójter, A. Paszkiewicz An Implementation of the RIJNDAEL encryption algorithm on graphic cards 17 Europejska agenda cyfrowa w 2013 r. / R. Nierebiński, H. Pawlak Digital Agenda for Europe in Kompatybilność elektromagnetyczna w systemach zarządzania przestrzenią powietrzną / K. Banaszek Electromagnetic compatibility in Air Traffic Management systems

2 nr 2/3 27 Przegląd metod skanowania w bezprzewodowych sieciach lokalnych standardu IEEE / M. Hoeft, J. Woźniak Overview of scanning methods in IEEE wirelles LANs 34 Radio programowalne - nowoczesna platforma dydaktyczna / P. Gilski, J. Stefański Software defined radio - a new teaching tool 39 Wewnątrzsamolotowa cyfrowa magistrala komunikacyjna ARINC429 / P. Rajchowski, J. Stefański Aeronautical digital communication standard ARINC Koncepcja systemu wspomagającego koordynację pracy służb ratownictwa medycznego / T. Długosz, P. Kubiak A concept of system for improving coordination of emergency medical services 44 Kolizje w schemacie DCF stosowanym w sieciach standardu / I. Dollńska, A. Masiukiewlcz, G. Rządkowski Collisions in DCF scheme used in standard networks 46 Możliwości odtwarzania danych tekstowych z sygnałów emisji niepożądanych metodą korelacji znakowej - standard DVI / I. Kubiak Possibilities of reconstruct of data text from unwanted signal emissions using char correlation method - standard DVI 51 Media elektroniczne po cyfrowym przełączeniu telewizji naziemnej w Polsce / A. Zieliński The electronic media after the digital switchover of the terrestrial TV in Poland 61 Światowy Dzień Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego 2014 World Telecommunication and Information Society Day 2014

3 nr 4 II i III Proces cyfryzacji radia / Wywiad z Witoldem Grabosiem Radio digitisation process - Interview with Witold Graboś, Vice-President of the National Broadcasting Council 67 Analogowa wyspa - czy cyfrowe radio DAB+ / K. Rosłan-Kuhn Analog island - or DAB+ digital radio 70 Niskobudżetowa stacja nadawcza DAB/DAB+/DMB zbudowana za pomocą narzędzi i oprogramowania Open Source / G. Debita, W. Penar, J. Greblicki, M. Ostrowski Low-budget DAB / DAB + / DMB broadcast station, built using Open Source tools and software 77 Emisja cyfrowa szansą rozwoju rynku radiowego w Polsce / K. Łuszczewski Digital broadcasting as the opportunity for development of radio market in Poland 80 Cyfryzacja radia - szansa dla nadawców / R. Mathia Digitalization of Radio Broadcast - an opportunity for broadcasters 82 Trudna droga do doskonałości, czyli jak i dlaczego testowaliśmy DAB+ / P. Siemieniec, J. Mroczkowski The difficult road to perfection - how and why we tested DAB+ 85 Biblioteka Cyfrowa Mediów Publicznych / B. Stachowiak Digital Library of Public Media 86 Rewolucja czy ewolucja? Przyszłość radia cyfrowego w Polsce / M. Karolak Revolution or evolution? The future of digital radio

4 nr 5 Światowy Dzień Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego 2014 World Telecommunication and Information Society Day2014 II Orędzie Hamadoun I. Toure - sekretarza generalnego ITU: Sieci szerokopasmowe na rzecz niezakłóconego rozwoju Message of the ITU Secretary General - Hamadoun I. Toure: Broadband for Sustainable Development 95 Słowo prezesa SEP Jerzego Barglika z okazji Światowego Dnia Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego Message of chairman of SEP Jerzy Barglik on the occasion of World Telecommunication and Information Society Day 96 Internatowa Polonia a nowe narzędzia edukacji i promocji kultury narodowej za pomocą szerokopasmowego dostępu do Internetu / A. Wilk Internet Polonia and the new tools of education and promotion of national culture on the basis of broadband access to the Internet 104 Wirtualne sposoby organizowania i nauczanie w społeczeństwie informacyjnym / Z. Kierzkowski Virtual ways of organizing and learning within the information society 110 Rola i znaczenie syntezy logicznej w eksploracji danych dla potrzeb telekomunikacji i medycyny / T. Luba, G. Borowik, K. Kowalski, P. Pecio, C. Jankowski, M. Mańkowski The role and importance of logic synthesis in data mining for telecommunications and medicine 117 Perspektywy rozwoju nawigacyjnych i wspomagających systemów satelitarnych w bliskiej i dalszej przyszłości / J. Januszewski The perspective of satellite navigation and based augmentation systems development in the immediate and not too distant future

5 nr 6 II Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji, Warszawa, 2014 National Conference on Radiocommunication, Broadcasting and Television, Warszawa Ramowy plan KKRFHT 2014 General outline of Conference programme 127 Spis referatów zamieszczonych na CD Abstracts of the papers included on the CD Referaty plenarne Plenary addres 132 Sieci kognitywne MANET / R. Gajewski, J. Łopatka, M. Suchański Cognitive Radio MANETs 138 Digital Audio Broadcasting - stara czy nowa technika? / K. Rosłan-Kuhn, M. Ostrowski Digital Audio Broadcasting - "out-" or "up-to date" technology 143 Sieci radiowe działające w bezpośrednim otoczeniu ciała człowieka / S. Hausman, Ł. Januszkiewicz Wireless Body Area Networks Referaty sesyjne Selected papers 150 Segment satelitarny systemu teleinformatycznego dla 3 miliardów ludzi / R.J. Zieliński Satellite segment of data communications system for 3 billion people (O3b) 154 Minimalizacja stosunku mocy szczytowej do średniej sygnału OFDM stosowanego w transmisji V2V / K. Wesołowski Minimization of the peak-to-average power ratio of OFDM signal used in V2V transmission 157 Metodyka i analiza naziemnych pomiarów propagacyjnych dla potrzeb radiokomunikacyjnych ośrodków kontroli ruchu powietrznego / S.J. Ambroziak, R.J. Katulski, B. Kocot, J. Sadowski, J. Stefański, J. Zarański Methodology and analysis of ground-based propagation measurements for the air traffic control centers 161 Realizacja eksperymentalnego systemu telewizji swobodnego punktu widzenia z łukowym ustawieniem kamer / A. Dziembowski, A. Kuehn, A. Łuczak, D. Mieloch, K. Wegner Implementation of an experimental free viewpoint television system with arc camera arrangement 164 Wirtualizacja bezprzewodowych sieci kratowych / M. Wągrowski, K. Łoziak, J. Gozdecki Virtualization of wireless mesh networks REFERATY SESJI TEMATYCZNYCH ZAMIESZCZONE NA CD S1: Systemy radiowe bezpieczeństwa publicznego 173 Projektowanie i planowanie radiowej sieci łączności na potrzeby służb zarządzania kryzysowego / H. Gierszal, J. Jarzina, R. Renk, W. Hołubowicz, H. Paluszkiewicz

6 177 Koncepcja interoperacyjnej integracji systemów telekomunikacyjnych na potrzeby zarządzania kryzysowego na przykładzie wybranych projektów 7. programu ramowego / H. Gierszal, J. Modławska, A. Stachowicz, K. Romanowski, W. Wojciechowicz 181 TETRA dla portów lotniczych i metra / M. Siergiejczyk, B. Kowalczyk, M. Kowalewski, H. Parapura 185 Szerokopasmowy system łączności radiowej między mobilnymi pojazdami dowodzenia w projekcie PROTEUS / K. Bryłka, K. Kurek, M. Piasecki S2: Systemy komórkowe 189 Porównanie efektywności metod ponownego wykorzystania częstotliwości PFR i SFR w systemie LTE / S. Gajewski 193 Porównanie jedno- i wielopasmowych konfiguracji stacji przekaźnikowych w systemie LTE-Advanced / J. Góra 197 Porównanie kodowania sieciowego z techniką MU-MI-MO w transmisji dwukierunkowej przez przekaźnik dla modelu kanału radiowego IMT-Advanced / K. Bąkowski, K. Ratajczak 201 Modelowanie tłumienia propagacyjnego w środowisku trójwymiarowym na przykładzie mapy Starego Rynku w Poznaniu / M. Rodziewicz, K. Bąkowski S3: Wszechobecne radiolokalizowanie 205 Zastosowanie metody SDF do lokalizacji źródeł emitujących sygnały z manipulacją fazy / J.M. Kelner, C. Ziółkowski 209 Analiza wpływu szerokości pasma referencyjnych sygnałów lokalizacyjnych na dokładność estymacji odległości terminala ruchomego od stacji bazowej w systemie LTE / P.C. Gadka 213 Realizacja części cyfrowej ultraszerokopasmowego odbiornika lokalizacyjnego / V. Djaja-Jośko, J. Kołakowski 217 System rejestracji parametrów ruchu osób starszych / M.M. Berezowska, J. Kołakowski S4: Inteligentne systemy transportowe Interoperacyjność w normalizacji inteligentnych systemów transportowych / A. Pękalski, B. Chojnacki, M. Kowalewski 225 Asynchroniczny multilateracyjny system dozorowania obszarowego / J. Stefański 227 Minimalizacja stosunku mocy szczytowej do średniej sygnału OFDM stosowanego w transmisji V2V (PTiWT, str. 154) / K. Wesołowski 229 Koncepcja podsystemu rejestracji, dystrybucji i wyświetlania informacji drogowej na tablicach zmiennej treści dla potrzeb systemu INSIGMA / K. Gleba, H. Wiącek, R. Goniacz, J. Śliwa S5: Sygnały OFDM 233 Nowa metoda redukcji interferencji w systemie radia kognitywnego z techniką NC-OFDM wykorzystująca informację kontekstową / P. Kryszkiewicz, H. Bogucka 237 Modelowanie statystyczne sygnału z modulacją OFDM / A. Rudziński 241 Efektywna liczba próbek sygnału z modulacją OFDM / A. Rudziński 244 Zastosowanie modulacji OFDM w sieciach kablowych HFC na przykładzie standardu DVB-C2 / R. Królikowski

7 S6: Techniki lokalizacji 248 Dokładność określania pozycji odbiornika w systemie radionawigacyjnym z niepewną pozycją nadajników / J. Sadowski 252 Poprawa rozdzielczości pomiarów TDOA w radionawigacyjnym odbiorniku DS-CDMA / J. Sadowski 256 Wykorzystanie zsynchronizowanych par węzłów w ultraszerokopasmowym systemie lokalizacyjnym / A. Badawika, J. Kołakowski 260 Nowy algorytm wyznaczania położenia obiektów na podstawie pomiarów odległości w środowisku wewnątrzbudynkowym / A. Czapiewska S7: Inteligentne systemy transportowe Planowanie sieci radiowej systemu GSM-R w warunkach polskich kolei / M. Siergiejczyk 269 Architektura komunikacji w inteligentnych systemach transportowych (ITS) według normy PN-ETSI EN / A. Pękalski, B. Chojnacki, M. Kowalewski 273 Realizacja wielosystemowej bramy radiowej dla łączności głosowej / R. Szumny, K. Kurek 277 Rezultaty normalizacji inteligentnych systemów transportowych (ITS) wynikającej z mandatu Komisji Europejskiej M/453 / A. Pękalski, B. Chojnacki, M. Kowalewski S8: Sieci bezprzewodowe 281 Algorytm wyboru szerokości kanału dla sieci IEEE AC / A. Stelter 285 Badanie wydajności sieci IEEE ac w warunkach kontrolowanej wielodrogowości / K. Staniec, M. Kowal 289 Badanie metod szeregowania danych w systemie WI-MAX mobile z wykorzystaniem standaryzowanych modeli kanału / M. Sokół, D. Rutkowski 293 Wirtualizacja bezprzewodowych sieci kratowych (PTiWT, str. 164) / M. Wągrowski, K. Łoziak, J. Gozdecki S9: Cyfrowe przetwarzanie sygnałów 294 Efektywność filtracji przestrzennej sygnałów w przeciwdziałaniu spoofingowi GPS / J. Magiera, R. Katulski 298 Synteza filtrów cyfrowych w heterogenicznych układach FPGA / M.A. Staworko 302 Szerokopasmowa korekcja zniekształceń kwadraturowych w odbiornikach homodynowych (Zero-IF) / R. Hibner 306 Cyklostacjonarna analiza sygnałów / J. Pawelec, M. Suchański, K. Kosmowski, J. Romanik S10: Systemy radiofoniczne i telewizyjne 310 Content Protection in Horizontal PAY-TV Market / Thi Thanh van Nguyen 314 Pomiary kompatybilności systemów DVB-T oraz DVB-T2 / R Mozoła 318 Ocena słuchowa systemu cyfrowego radia DAB+ w Polskim Radiu S.A / R. Smoliński 321 Przyszłość dystrybucji informacji jako synteza możliwości technologicznych, potrzeb społecznych i różnorodności treści, wyzwania związane z wdrażaniem cyfrowej emisji radiowej w Polsce / J. Wacnik

8 S11: Technika antenowa Wpływ dokładności określenia środka elektrycznego anten stacji bazowych na ocenę poziomu natężenia pola z punktu widzenia ochrony środowiska / F. Lewicki, S.A. Lesiak, G. Zagorda, R. Scharoch 329 Elektryczne kształtowanie charakterystyki promieniowania anteny za pomocą zmiany reaktancji obciążeń biernych promienników / G. Szafrański, Y. Yashchyshyn 333 Dwuczęstotliwościowa antena mikropaskowa / M. Bugaj, R. Przesmycki 337 Badanie możliwości uzyskania przestrajanego metamateriału na częstotliwości sub-thz / L.P. Zawadka, P.R. Bajurko S12: Radio kognitywne 341 Praktyczna implementacja kooperacyjnego algorytmu wykrywania sygnału użytkownika licencjonowanego / K. Cichoń, A. Kliks, H. Bogucka 345 Realizacja sensingu radiowego w symulatorze CORASMA / P. Skokowski, K. Malon, J. M. Kelner, J. Dołowski 349 Koncepcja nadzorcy w symulatorze radia kognitywnego CORASMA / K. Malon, R Skokowski, J.M. Kelner, J. Łopatka 353 Wpływ parametrów wagowych na efektywność grupowania w sieciach MANET / W. Bednarczyk, P. Gajewski S13: Propagacja fal radiowych 354 Metodyka i analiza naziemnych pomiarów propagacyjnych dla potrzeb radiokomunikacyjnych ośrodków kontroli ruchu powietrznego (PTiWT, str. 157) / S.J. Ambroziak, R.J. Katulski, B. Kocot, J. Sadowski, J. Stefański, J. Zarański 357 Wyznaczanie rozkładu tłumienia fal radiowych w środowisku miejskim metodą wystrzału wiązek / D. Wypiór 361 Pomiary tłumienności ścian w pomieszczeniach zamkniętych wewnątrz budynku / M. Bugaj, R. Przesmycki 365 Łączność radiowa punkt-punkt w środowisku z ograniczoną przejrzystością pierwszej strefy Fresnela / S. Pluta S14: Technika antenowa Antena mikropaskowa zasilana linią koplanarną dla WLAN IEEE ad / J. Wilkowski, Y. Yashchyshyn 373 Sterowanie zerem charakterystyki kierunkowej na drugiej harmonicznej dwuelementowego szyku antenowego z modulacją czasową / G. Bogdan, R R. Bajurko, Y. Yashchyshyn 377 Ekstrapolacja impulsowej odpowiedzi anteny liniowej w dziedzinie czasu / A. Witenberg, M. Walkowiak 381 Nowa macierz rozproszenia wielowrotnikowych układów antenowych / G. Czawka S15: Techniki multimedialne System miksowania dźwięku za pomocą gestów rąk wykonywanych w powietrzu / M. Lech 389 Algorytm numerycznego wyznaczania transmitancji cyfrowych modulatorów sigma-delta / M.R. Lewandowski 393 Analiza problemu samorekonstrukcji obrazów cyfrowych w oparciu o model kanału z wymazywaniem / P. Korus

9 397 Zastosowanie multikastowej adresacji typu Multiple Multicast do transmisji multimedialnej / R.R. Chodorek S16: Kompatybilność elektromagnetyczna 401 Ochrona urządzeń radiokomunikacyjnych pracujących w sieci przed zaburzeniami elektromagnetycznymi o dużej energii / L. Kachel, M. Laskowski 405 Przykłady szkód spowodowanych w obiektach radiokomunikacyjnych przez wyładowania atmosferyczne / K. Aniserowicz 409 Identyfikacja interfejsów sprzętowych w1-systemach współmiejscowych w oparciu o emisję promieniowaną urządzenia przenośnego typu tablet / R. Przesmycki, M. Bugaj, M. Wnuk 413 Cyfrowy (DVI) i analogowy (VGA) standard graficzny w elektromagnetycznej ochronie informacji tekstowych / I. Kubiak S17: Łączność satelitarna i techniki pomiarowe 417 Zmodyfikowana metoda pomiaru przenikalności elektrycznej w zakresie subterahercowym z wykorzystaniem wektorowego analizatora obwodów / K. Godziszewski, Y. Yashchyshyn 420 Weryfikacja modelu ITU-R BT.1893 dla potrzeb analizy wpływu turbin wiatrowych na systemy łączności radiowej w paśmie VHF / K. Bronk, A. Lipka, R. Niski, Błażej Wereszko, J. Żurek 424 Satelitarny system AIS (SAT-AIS), rozwój i pierwsze wdrożenia systemu / M. Waraksa, J. Żurek, M. Lewińska 427 Segment satelitarny systemu teleinformatycznego dla 3 miliardów ludzi (PTiWT, str. 150) / R. Zieliński S18: Techniki multimedialne Rozpoznawanie zachowań osób z wykorzystaniem punktów minimum i maksimum krzywizny otoczki ciała / P. Gardziński, Ł. Kamiński, K. Kowalak, S. Maćkowiak 431 Realizacja eksperymentalnego systemu telewizji swobodnego punktu widzenia z łukowym ustawieniem kamer (PTiWT, str. 161) / A. Dziembowski, A. Kuehn, A. Łuczak, D. Mieloch, K. Wegner 432 Ocena jakości sygnału VIDEO HD poddanego kompresji stratnej / S. Brachmański 436 Rozpoznawanie lokacji 3D z wykorzystaniem punktów ISS oraz mechanizmu głosowania / J.K. Naruniec, J. Będkowski S19: Wybrane zagadnienia zarządzania częstotliwościami 440 Estymacja zasobów widmowych dla potrzeb systemów IMT / M.J. Grzybkowski 444 Możliwości emisji multipleksów naziemnej telewizji cyfrowej w przypadku utraty pasma 700 MHz / D. Więcek, D. Niewiadomski, R. Michniewicz, J. Sobolewski 448 Ogólnopolska telewizja mobilna - niezbędne zasoby częstotliwości / W. Pieńkowski, A. Marszałek, R. Tyniów 452 Radiofonia i telewizja w paśmie VHF - aspekty techniczne i prawne / M. Karolak, W. Pieńkowski, J. Michalska, M. Gruszczyński

10 S20: Nowe techniki kodowania, modulacji i transmisji 456 Systemy FDMA z kodowaniem STTC i sygnałami CPM / P. Remlein, B. Bossy 460 Dywersyfikacja transmisji z wykorzystaniem różnych odwzorowań bitów w elementy sygnału 16-OAM / M. Krasicki 464 Zabezpieczanie transmisji danych na poziomie warstwy fizycznej przed podsłuchem w kanale radiowym / J. Wszołek, M. Sikora, W. Ludwiń, A. Głowacz, K. Łoziak, J. Dańda 468 Propozycja interfejsu komunikacyjnego dedykowanego urządzeniom telemedycznym w sieciach bezprzewodowych krótkiego zasięgu / D. Kobylarz, W. Ludwiń, J. Dańda, M. Sikora, J. Wszołek, K. Łoziak S21: Ochrona przed polami elektromagnetycznymi 472 Ochrona ludności i środowiska przed polami elektromagnetycznymi w krajach Unii Europejskiej, przegląd sytuacji / S.J. Różycki 476 Indywidualizacja oceny środowiskowych ekspozycji na promieniowanie elektromagnetyczne różnych systemów telekomunikacyjnych / K. Gryz, J. Karpowicz, W. Leszko, R. Zradzinski 480 Techniczne, prawne i ekonomiczne aspekty pomiarów PEM dla celów ochrony środowiska wykonywanych w związku z instalacją radiolinii / W.J. Karcz 484 Organizacja pracy personelu w polach elektromagnetycznych w resorcie obrony narodowej / J. Kieliszek, J. Sobiech, R. Ruta, W. Stankiewicz 487 Środowiskowe aspekty wykorzystania promieniowania elektromagnetycznego w technikach militarnych / J. Sobiech, J. Kieliszek, R. Ruta, W. Stankiewicz 491 Techniczne i formalne aspekty pomiarów pola elektromagnetycznego w paśmie E / R. Bieńkowski, R. Cała, B. Zubrzak REFERATY SESJI INTERAKTYWNYCH 11: Sesja interaktywna Platforma informatyczna wspierająca dydaktykę w zakresie analiz propagacji w sieciach radiowych: / D. Niewiadomski, J. Sobolewski, D. Więcek, R Winkel, D. Wypiór 499 Interpolacja estymat transmitancji kanału radiowego w systemie V2X / M. Sybis, A. Langowski 503 Wybrane zagadnienia badawcze w zakresie radiokomunikacji na potrzeby systemów ITS w Polsce / M. Gajewska, S. Gajewski, R. Katulski, M. Sokół 507 Pomiary tłumienności materiałów stosowanych na konstrukcje budynków / R. Przesmycki, M. Bugaj 511 Układ wejściowy odbiornika sygnałów UWB / R. Michnowski 515 Analiza spektrogramów Fouriera sygnałów UWB w technice antenowej / M. Garbaruk, G. Czawka 519 Metoda adaptacyjnej kompresji statycznych obrazów rastrowych i jej zastosowanie w systemach ITS / M. Sokół, M. Gajewska, S. Gajewski, R. Katulski 523 Implementacja i badanie interfejsu zapewniającego współpracę radiostacji lotniczej z cyfrową magistralą pokładową ARINC 429 / P. Rajchowski, E. Mosakowski

11 527 Metodyka badania wybranych parametrów interfejsu radiowego radiotelefonów kabinowych standardu GSSM-R / A. Miszkiewicz, M. Rychlicki 531 Pomiary emisji niepożądanej generowanej przez urządzenia radiokomunikacyjne FM / K. Wojtasiewicz 535 Pomiary i analiza emisji ujawniającej dla drukarki laserowej / R. Przesmycki 539 Model oligopolu Bertranda dla kognitywnych sieci radiowych / J. Martyna 543 Wykorzystanie reflektometru OTDR do pomiaru dyspersji światłowodu / S. Dziura, K. Jagodzińska 546 Badanie możliwości wykorzystania diod LED do transmisji danych / T. Służewski, Y. Yashchyshyn 549 Badanie łącza radiowo-światłowodowego / A. Łysiuk, Y. Yashchyshyn 552 Międzywidokowa predykcja informacji o ruchu w nowoczesnych koderach wizyjnych 3D / J. Konieczny 12: Sesja interaktywna Implementacja metody momentów z wykorzystaniem kart graficznych i procesorów wielordzeniowych / A. Karwowski, A. Noga, T. Tora elementowy szyk antenowy pracujący w zakresie częstotliwości standardów IEEE a/n/ac / R Piasecki, Y. YashchyshyN, R R. Bajurko 563 Stanowisko pomiarowe i metodyka badań wpływu turbin wiatrowych na systemy łączności radiowej / K. Bronk, A. Lipka 567 Pomiary sygnałów stacji bazowych telefonii komórkowej w terenie miejskim telefonem klasy smartfon / T. Kosiło, K. Radecki, J. Marski 571 Analiza porównawcza wybranych metod optymalizacji w zagadnieniach planowania sieci WLAN IEEE z infrastrukturą / A. Pieprzycki, W. Ludwiń 575 Wspieranie jakości realizacji usług monitoringu w środowisku heterogenicznym / P. Łubkowski, K. Maślanka, K. Piwowarski, M. Szymański 579 Technologia radia programowalnego - sprzęt i oprogramowanie / A. Marczak 583 Zoptymalizowana implementacja dekodera HEVC / J.R Samelak, C.D. Korzeniewski, Ł. Kowalski, J. Stankowski 587 Analiza strumienia transportowego w telewizji cyfrowej DVB / R. Piotrowski, M. Sadowski 591 Oprogramowanie do wyznaczania wskaźników jakości wizualnej cyfrowych materiałów filmowych / R. Kłoda, P. Oczkowski, S. Żebrowska-Łucyk 595 Internetowa platforma wspomagająca analizę danych z badań jakości materiałów wideo metodami subiektywnymi / A.K. Ostaszewska- Liżewska, S. Żebrowska-Łucyk 598 Porównanie kompresji M-JPEG w architekturach Azul Vega i OpenCL / G. Dziarmaga, K. Ignasiak 602 Node.JS+AngularJS+HTMLS jako narzędzia rozwoju aplikacji webowych / A. Buchowicz, G. Galiński, K. Ignasiak, W. Skarbek 606 Algorytm śledzenia tęczówki oka wykorzystywany do automatycznej oceny postępu choroby Parkinsona / J.K. Naruniec, M. Wieczorek, M. Tomaszewski 610 Laserowy wskaźnik w wizyjnym systemie GUI / M. Piejdak, W. Skarbek

12 614 Wpływ przepływności bitowej sygnału audio na pomiar głośności programów telewizyjnych i radiowych / R. Plaskota REFERATY SESJI POLSKIEGO KOMITETU NARODOWEGO MIĘDZYNARODOWEJ UNII NAUK RADIOWYCH URSI U1: Radiowa diagnostyka najbliższego otoczenia Ziemi 618 Obserwacje i diagnostyka emisji elekromagnetycznych w przestrzeni okołoziemskiej związanych z aktywnością burzową / T. Szewczyk, D. Przepiórka, H. Rothkaehl, M. Morawski 622 Położenie głównego rowu jonosferycznego jako wyznacznik globalnych zmian topologii magnetosfery podczas zaburzeń geomagnetycznych / D. Przepiórka, B. Matyjasik, H. Rothkaehl 626 Phase and amplitude statistics of scintillating GPS signal measured at high and low latitudes - initial results / O. Stevanovic 630 Regional ionospheric mapping / O. Grynyshyna-Poliuga U2: Scalone systemy akwizycji i przetwarzania danych 634 Dwusystemowy odbiornik sygnałów nawigacji satelitarnej GALILEO i GPS w technologii nanometrowej CMOS do dokładnego pozycjonowania obiektów przenośnych / T. Borejko, K. Siwiec, A. Berent, K. Marcinek, A. Łuczyk, J. Grądzki, A. Koter, D. Pieńkowski, W.A. Pleskacz 638 DMCS - układy scalone dla nauki i przemysłu / M. Szermer, M. Jankowski, R. Kiełbik, P. Amrozik, M. Janicki, A. Napieralski 642 Przetwarzanie strumienia wideo z wykorzystaniem układów FPGA / R. Sękalski 646 Mobilny mikrotranswerter TDD / D. Gryglewski, D. Rosołowski, W. Wojtasiak U3: Zastosowania teledetekcji 650 Radioteleskopy niskiej częstotliwości / K. Otmianowska-Mazur 654 Radary na pokładzie współczesnego statku powietrznego / A. Witczak 658 Tryb syntetycznej apertury w morskim radarze patrolowym - nowe możliwości wykrywania i rozpoznania / A. Gadoś, A. Jarzębska, M. Smolarczyk, R. Samczynski, J. Misiurewicz 663 Monitorowanie obiektów ruchomych z wykorzystaniem sygnałów telefonii mobilnych / R. Krysik

13 nr Bezpieczeństwo emisji interfejsów DVI i HDMI / A. Przybysz Emission security of DVI and HDMI interfaces 673 Błędy w pomiarach zaburzeń elektromagnetycznych powodowane obecnością metalowych elementów konstrukcyjnych kabin ekranujących / S. Musiał, I. Kubiak Measurement errors caused by the metal construction elements of shielding chambers during EMC testing 679 Możliwości wykorzystania anten logoperiodycznych i dipolowych w odniesieniu do wymagań zawartych w dokumentach normalizacyjnych / S. Musiał The possibilities of using the dipole and log-periodic antennas with respect to requirements of the NO-06-A500:2012and MIL-STD-461F standards 682 Algorytm wyrównywania histogramu wartości amplitud pikseli obrazu w procesie przetwarzania obrazów uzyskiwanych z sygnałów emisji elektromagnetycznych skorelowanych z sygnałami wideo / I. Kubiak Histogram equalization algorithm of amplitude value pixels in images processing obtained from electromagnetic signal emissions correlated with the video signals 686 Skuteczność cyfrowych metod przetwarzania obrazów w odniesieniu do danych tekstowych pozyskiwanych metodami bezinwazyjnymi / I. Kubiak Effectiveness of image digital processing methods with reference to text data obtained by non invasive methods 689 Streszczenia artykułów Abstracts of articles 691 Indukcja reguł decyzyjnych z dwustopniowym procesem selekcji reguł / M. Mańkowski, T. Luba, G. Borowik, C. Jankowski Induction of decision rules with twostage selection process 697 Układ Raspberry Pi jako uniwersalna platforma mikro-appliance do zastosowań sieciowych i bezpieczeństwa / G. Blinowski, T. Pieczerak Raspberry Pi as versatile micro-appliance platform for network and security applications

14 nr 8/9 II Krajowe Sympozjum Telekomunikacji i Teleinformatyki KSTiT 2014 / K. Wesołowski The National Symposium Telecommunications and Teleinformatics KSTiT Ramowy plan KSTiT 2014 General outline of Symposium programme Spis referatów zamieszczonych na CD Abstracts of the papers included on the CD Referaty plenarne Plenary address 708 Jakość usług multimedialnych w zastosowaniach użytkowych / M. Leszczuk Multimedia Quality of Experience for Target Recognition Applications 713 Cyberbezpieczeństwo systemów zarządzania siecią elektroenergetyczną / M. Amanowicz, J. Jarmakiewicz, A. Kozakiewicz, M. Karpowicz, T. Włodarczyk Cybersecurity of electric power control system 720 Ataki DDoS - przegląd zagrożeń i środków zaradczych / T. Gierszewski, W. Molisz DDoS Attacs - A Survey of Threaths and Defense Mechanisms 728 Wewnątrzpasmowa bezprzewodowa komunikacja dupleksowa - od kompensacji echa do kompensacji interferencji własnych / F. Ling In-Band Full-Duplex Wireless Communications From Echo Cancellation to Self-Interference Cancellation 734 Telewizja swobodnego punktu widzenia / M. Domański Free wiewpoint televison - new service or futuristic vision Referaty sesyjne Selected papers 738 System WLAN z iteracyinym dekodowaniem multisymboli OFDM / R. Kotrys, M. Krasicki, R Remlein, A. Stelter, R Szulakiewicz The Iterative Decoding of Multi-Stream OFDM Signal Transmitted over WLAN Channels 741 Wpływ kodowania sieciowego na transmisję danych TCP/IP w bezprzewodowych sieciach doraźnych / J. Krygier, M. Amanowicz Impact of Network Coding on TCP/IP Data Transfer in Wireless Ad-Hoc Networks 748 Weryfikacja i ocena zielonych strategii rutingu typu anycast w sieciach optycznych o hybrydowym zasilaniu i regularnych topologiach / R. Boryło, A. Lasoń, J. Rząsa, A. Szymański, A. Jajszczyk Assessment of Green Anycast Strategies in Hybrid Power Networks Having Regular Topologies 755 Aktywny system RFID do lokalizacji i identyfikacji obiektów w wielomodalnej infrastrukturze bezpieczeństwa / J. Cichowski, A. Czyżewski Active RFID System for Objects Localization and Identification in Multimodal Surveillance Infrastructure

15 760 Urządzenia pracujące w tzw. białych przestrzeniach a zagadnienia EMC / M. Jermakowicz, M. Michalak, M. Szafrańska White Spaces Devices vs. EMC Issues REFERATY SESJI TEMATYCZNYCH ZAMIESZCZONE NA CD Sesja 1: Prawo i standardy w telekomunikacji 767 Pierwsza aukcja częstotliwości w Polsce - sukces czy porażka / J. Kubasik 773 Normalizacja w dziedzinie technik informacyjnych i komunikacji (tik) - gdzie jesteśmy i co dalej? / A. Pękalski 779 O czym mowa? klasyfikacje i nomenklatura testowania / K.M. Brzeziński 789 Rynek telekomunikacyjny w kontekście inwestycji publicznych z funduszy unijnych ponoszonych na budowę regionalnych sieci szerokopasmowych / H. Gierszal, K. Romanowski, R Matuszewski, K. Pawlina, M. Urbański 796 Ochrona przed PEM a rozwój infrastruktury radiokomunikacyjnej / R. Grajkowski Sesja 2: Bezprzewodowe systemy telekomunikacyjne Wpływ kodowania sieciowego na transmisję danych TCP/IP w bezprzewodowych sieciach doraźnych / J. Krygier, M. Amanowicz System WLAN z iteracyjnym dekodowaniem multisymbolu OFDM / R. Kotrys, M. Krasicki, P. Remlein, A. Stelter, P. Szulakiewicz 800 Zastosowanie kodowania stbc do transmisji sygnałów CPM w systemach z wieloma użytkownikami / P. Remlein, G. Goldmann 805 Wpływ gęstości macierzy kontrolnej na własności korekcyjne semi-regularnych niebinarnych kodów LDPC / M. Kucharczyk, W. Sułek Sesja 3: Kompatybilność elektromagnetyczna 811 Ocena efektywności pracy zabezpieczeń EMC / L. Nowosielski, R. Przesmycki, M. Wnuk, C. Piotrowski 816 Metodyka zabezpieczeń urządzeń elektronicznych przed zaburzeniami elektromagnetycznymi / L. Kachel 821 Metodologia pomiaru absorpcji materiałów z wykorzystaniem generatora HPEM / R. Przesmycki, L. Nowosielski, M. Wnuk 828 Analiza symulacyjna wpływu farm wiatrowych na systemy łączności radiowej w pasmach VHF i UHF / K. Bronk, A. Lipka, R. Niski Sesja 4: Zagadnienia rutingu w sieciach telekomunikacyjnych - I 835 Szybki mechanizm przeciwdziałania przeciążeniom dla protokołu DCCP realizującego transmisję czasu rzeczywistego / R.R. Chodorek, A. Chodorek 842 Koncepcja proaktywnego mechanizmu rutingu opartego na zasobach węzłów sieci MANET / A. Kraśniewski, J. Romanik, E. Golan, S. Kącik 848 Protokół zarządzania pracą węzłów w sieciach WSN / D. Zgid, M. Franciszkiewicz, M. Kucharski, B. Zaremba, M. Golański, R.O. Schoeneich 854 Ocena wpływu wybranych mechanizmów sieci SDN na opóźnienie transmisji pakietów w definiowanych programowo centrach danych SDDC / J. Kleban, M. Puciński

16 Sesja 5: Sieci bezprzewodowe 864 Ukryty kanał agregujący w sieciach sensorów / M. Kucharski, B. Zaremba, D. Zgid, M. Franciszkiewicz, R.O. Schoeneich, M. Golański 869 Badanie wpływu położenia terminala ruchomego na dokładność pomiarów w metodzie fingerprinting / R. Gilski 873 Symulator sieci ad hoc / M. Blok, A. Marczak 883 Transmisja sygnału zajętości z nadajnika w celu minimalizacji występowania zjawiska terminala ukrytego w systemie komunikacji między pojazdami ITS / Z. Długaszewski, R. Sroka Sesja 6: Przetwarzanie sygnałów 889 Estymacja mocy szumu w praktycznej implementacji detektora energii / K. Cichoń, H. Bogucka 895 Analiza możliwości wykorzystania platformy radia programowalnego USRP do zastosowań mobilnych / A. Kaszuba, R. Chęciński, J. Łopatka 900 Wzajemna analiza widmowa okresowo niestacjonarnych sygnałów losowych / I. Jaworski, R. Juzefowycz, Z. Zakrzewski, J. Majewski 905 Inteligentna synteza niskich częstotliwości w urządzeniach mobilnych / R. Hoffmann, T. Sanner, B. Kostek Sesja 7: Zarządzanie i usługi w sieciach telekomunikacyjnych 914 Koncepcja innowacyjnego systemu dostarczania treści multimedialnych w sieci Internet / J. Mongay Batalla, P. Krawiec, H. Gut 924 Realizacja zarządzanych i niezarządzanych usług dostarczania treści w sieciach świadomych treści / J. Mongay Batalla, R. Krawiec, Ł. Łopatowski 931 System reputacyjny dla danych kontekstowych przetwarzanych przez sieć systemów / M.A. Tunia 940 Tworzenie map sieci komputerowych z wykorzystaniem protokołów typu LLDP / K. Nowicki, M. Lewczuk, Ł. Łoska, T. Owczarzak 951 Prowadzenie prac badawczych w zdalnym laboratorium / M. Dziuba, M. Michalski, M. Żal Sesja 8: Radiokomunikacja I 961 Wielosystemowe sterowniki radiowe do systemów telemechaniki dla sektora elektroenergetycznego / H. Gierszal, J. Kayser, M. Derengowski, M. Skoraszewski 966 Wybrane aspekty stosowania mobilnych radiolinii cyfrowych w sieciach z protokołem IP / R. Zwierko 971 Analiza czułości współczesnych systemów odbiorczych w wybranych środowiskach elektromagnetycznych / R. Przesmycki, L. Nowosielski 978 Infrastruktura systemu C-ITS w formacie ROF / Z. Zakrzewski Sesja 9: Bezpieczeństwo i kryptografia 983 Poprawa odporności na kryptoanalizę naprzemiennie taktowanych rejestrów w generatorach sekwencji klucza / R. Wicik, R. Białas, J. Zabłocki 990 Rozwój algorytmów uwierzytelnionego szyfrowania / M. Borowski, R. Gliwa 997 System kryptograficzny oparty na prostym mikrokontrolerze i komunikacji przez magistralę Ethernet / M. Hartung, M. Niemiec

17 1006 Atak wyrocznia jako przykład strategii ataku opartego na kooperacji złośliwych węzłów przeciwko systemom zarządzania zaufaniem / M. Janiszewski Sesja 10: Zagadnienia ruchowe w sieciach telekomunikacyjnych 1014 Model energetyczny rutera programowego pomiary i identyfikacja / R. Arabas, R. Jaskóła 1021 Przybliżona metoda wyznaczania długości bufora w systemie z wakacjami z napływem Poissona i stałym czasem obsługi / M. Sosnowski 1030 Traffic model of a multidomain IMS/NGN / S. Kaczmarek, M. Sac 1039 Realizacja aplikacji scheduler dla sterowania siecią transportową / M. Czajkowski, A. Gorczyca, S. Kaczmarek, K. Szałajda, R. Kaczmarek Sesja 11: Zagadnienia rutingu w sieciach telekomunikacyjnych - II Assessment of green anycast strategies in hybrid power networks having regular topologies (PTiWT 8-9'2014, str. 748) / P. Boryło, A. Lasoń, J. Rząsa, A. Szymański, A. Jajszczyk 1045 Optymalny ruting i przydział pasma w energooszczędnej sieci TCP/IP / P. Jaskóła, P. Arabas, A. Karbowski 1049 Energooszczędne trasowanie ruchu w sieci IP z OSPF / M. Kamola 1056 Optimization of many-to-many multimedia transmission systems with stream replication / D. Bulira, K. Walkowiak 1060 Ruting w oparciu o zachowania społecznościowe węzłów wsieciach DTN / A. Dziekoński, R.O. Schoeneich Sesja 12: Radiokomunikacja II 1073 Prototypowy system zarządzania siecią niskobudżetowych stacji nadawczych radiofonii cyfrowej DAB/DAB+/DMB nadających w SFN / E. Barczyński, P. Pham Quoc, G. Debita 1078 Techniki odbioru i monitorowania niskobudżetowych stacji nadawczych DAB/DAB+/DMB zbudowanych za pomocą narzędzi opensource / J. Szumega, A. Pałka, G. Debita 1080 Urządzenia pracujące w tzw. białych przestrzeniach a zagadnienia EMC / M. Jermakowicz, M. Michalak, M. Szafrańska 1083 Secondary pricing for power control in wide-band cognitive radio networks / J. Martyna Sesja 13: Systemy komutacyjne 1087 Analiza liczby obciążonych płaszczyzn w polach komutacyjnych typu banyan / W. Kabaciński, M. Michalski 1093 Analiza parametrów algorytmu opartego na koncepcji okien blokowania dla połączeń rozgłoszeniowych w polach typu log2(n,0,p) / M. Dziuba, G. Danilewicz 1100 Porównawcza ocena współczynnika strat dla wybranych algorytmów sterowania polami log2(n,0,p) / W. Kabaciński, M. Michalski 1108 Warunki przestrajalności dla pola komutacyjnego typu MBA(N,E,2) / R. Rajewski 1118 Realizacja interfejsu CTI w softswitchach / M. Brzozowski, S. Kaczmarek Sesja 14: Bezpieczeństwo sieci 1127 Steganografia kiedyś i dziś / I. Grabska, S. Grabski, K. Szczypiorski

18 1133 Multipleksacja kanału ukrytego jako sposób niejawnej transmisji grupowej / R. Białczak, W. Mazurczyk 1142 Badanie mechanizmu ochrony przed zagrożeniami węzła taktycznej sieci doraźnej / J. Głowacka, M. Amanowicz, J. Krygier, M. Głowacki 1148 System wydajnej generacji danych kryptograficznych dla Internetu rzeczy / M. Grzonkowski, J. Jarmakiewicz, W. Oszywa Sesja 15: Multimedia 1156 Wideotomy i standardowe sekwencje telewizyjne - kodowanie H.264/AVC / Ł. Trzcianowski 1163 Zabezpieczanie plików dźwiękowych przed nielegalnym rozpowszechnianiem fingerprinting / P. Dymarski, R. Markiewicz 1170 Receiver-side fingerprinting method based on quaternion sandwich product / B. Czaplewski, R. Rykaczewski 1177 A quaternion-based modified feistel cipher for multimedia transmission / M. Dzwonkowski, R. Rykaczewski Sesja 16: Projekty UE w zakresie radiokomunikacji 1182 Podwójna transmisja dwukierunkowa przez stację przekaźnikową / K. Ratajczak 1189 Minimalizacja interferencji międzykomórkowej w bezprzewodowej sieci wielopoziomowej przy użyciu równowagi korelacyjnej i algorytmu uczącego regret-matching / P. Sroka 1196 DVB-T signal detection for indoor environments in low-snr regime / A. Kliks, R. Kryszkiewicz, J. Perez-Romero, A. Umbert 1202 HIFI symulator mobilnych sieci doraźnych MANET zwęzłami kognitywnymi / R. Gajewski, J. Łopatka, K. Malon 1210 FP7 Project goldfish - practical application of sensor networks for watercourse pollution monitoring / E. Rzeszutko, F. Solano, M. Mycek Sesja 17: Usługi w sieciach radiowych 1211 Aktywny system rfid do lokalizacji i identyfikacji obiektów w wielomodalnej infrastrukturze bezpieczeństwa / J. Cichowski, A. Czyżewski 1213 NFC w usługach lokalizacyjnych / J. Borkowski 1218 Pomiary jakości usługi SMS w sieciach mobilnych / J. Klink, P. Bardowski, T. Uhl 1227 Problem ruchu SMS A2P - jego analiza i sposoby rozwiązania / K. Czubak, S. Kaczmarek 1234 System obsługi zgłoszeń o zdarzeniach i zagrożeniach na potrzeby zasilania informacyjnego systemu INSIGMA / D. Duda, T. Podlasek, R. Pyda, A. Stańczak Sesja 18: Systemy przewodowe 1240 Mobilne źródło sygnału taktowania i synchronizacji klasy STRATUM-1 / Ł. Matuszewski, M. Jessa, M. Kasznia 1249 Optimization of VHBB services migration from ADSL/2/2+ to VDSL2 technique / R. Zych, R.S. Obrycki, J.E. Obrycka, K. Dąbrowski, S. Kula 1255 Testy wielokanałowego wyznaczania maksymalnego błędu przedziału czasu sygnałów taktowania w czasie rzeczywistym / A. Dobrogowski, M. Kasznia, J. Nikonowicz

19 1260 The disruption of PLC teletransmission systems by home appliances / P.S. Obrycki, J.E. Obrycka, K.L. Dąbrowski, R. Zych, S. Kula Sesja 19: Komunikacja optyczna 1271 Transmisja OMGDM po światłowodzie wielodomowym na bazie tanich laserów VCSEL / M. Kowalczyk 1277 Ocena możliwości wykorzystania reflektometru OTDR do oszacowania pasma transmisji linii światłowodowej / S. Dziura, K. Jagodzińska 1281 Eksperymentalne porównanie efektywności modulacji stosowanych w światłowodzie SI POF / G. Stępniak, J. Siuzdak 1286 Zastosowanie korektora skracającego minimax do transmisji sygnału DMT w światłowodach polimerowych o skokowym profilu współczynnika załamania / G. Stępniak Sesja 20: Projekty unijne w zakresie zagadnień sieciowych 1291 Metody zarządzania ruchem w sieciach nakładkowych i środowiskach chmur obliczeniowych realizowane w projekcie FP7 SMARTENIT / K. Wajda, R. Stankiewicz, P. Wydrych, G. Rzym, M. Wielgosz, A. Zwierz, Z. Duliński 1297 ALIEN - warstwa abstrakcji dla urządzeń niezgodnych z openflow w sieciach SDN / G. Danilewicz, M. Dziuba, J. Kleban, M. Michalski, R. Rajewski, M. Żal, B. Belter, A. Binczewski, Ł. Ogrodowczyk, Damian Parniewicz, M. Stroiński 1305 Implementacja modułu kart NETFPGA1G i NETFPGA10G w XDPD / M. Michalski, T. Sielach 1313 Karty NETFPGA jako podstawa sprzętowego pomiaru czasu transmisji ramek ethernetowych w przełącznikach openflow / M. Michalski 1321 Badania nad technikami przetwarzania obrazu trójwymiarowego realizowane w europejskim programie współpracy naukowo-technicznej / T. Grajek, K. Wegner, Jakub Stankowski, L. Lucas

20 nr Zastosowanie eksploracji danych w telekomunikacji / C. Jankowski, M. Mańkowski, B. Zbierzchowski Application of data mining in telecommunication 1334 Dyskretyzacja danych numerycznych metodami przekształceń boolowskich / C. Jankowski, G. Borowik, K. Kowalski Discretization of numerical data using Boolean transformations 1342 Telekomunikacja w świetle bezpieczeństwa wewnętrznego / M. Witański Telecommunications in the light of internal security 1347 Kierunki rozwoju elektronicznej administracji publicznej w latach / W. Michalski Evolution of electronic public administration in Trends and development 1352 Priorytety rozwoju usług e-administracji w nowej perspektywie finansowej / W. Michalski E-administration services development priorities in the new prospect of funding 1357 Przygotowania do Światowej Konferencji Radiokomunikacyjnej (WRC-15) w zakresie radiokomunikacji morskiej / J. Czajkowski, K. Korcz Preparation for World Radiocommunication Conference WRC-15 in the field of the Safety of Navigation and the maritime radiocommunication

Rok akademicki: 2013/2014 Kod: IET-2-411-US-n Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia II stopnia Forma i tryb studiów: Niestacjonarne

Rok akademicki: 2013/2014 Kod: IET-2-411-US-n Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia II stopnia Forma i tryb studiów: Niestacjonarne Nazwa modułu: Nowoczesne technologie bezprzewodowe Rok akademicki: 2013/2014 Kod: IET-2-411-US-n Punkty ECTS: 3 Wydział: Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Kierunek: Elektronika i Telekomunikacja

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia egzaminacyjne TELEKOMUNIKACJA studia rozpoczynające się po 01.10.2012 r.

Zagadnienia egzaminacyjne TELEKOMUNIKACJA studia rozpoczynające się po 01.10.2012 r. (TIM) Teleinformatyka i multimedia 1. Elementy systemu multimedialnego: organizacja i funkcje. 2. Jakość usług VoIP: metody oceny jakości, czynniki wpływające na jakość. 3. System biometryczny: schemat

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia egzaminacyjne ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA studia rozpoczynające się przed r.

Zagadnienia egzaminacyjne ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA studia rozpoczynające się przed r. (EAE) Aparatura elektroniczna 1. Podstawowe statyczne i dynamiczne właściwości czujników. 2. Prawa gazów doskonałych i ich zastosowania w pomiarze ciśnienia. 3. Jakie właściwości mikrokontrolerów rodziny

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia egzaminacyjne TELEKOMUNIKACJA. Stacjonarne. II-go stopnia. (TIM) Teleinformatyka i multimedia STOPIEŃ STUDIÓW TYP STUDIÓW SPECJALNOŚĆ

Zagadnienia egzaminacyjne TELEKOMUNIKACJA. Stacjonarne. II-go stopnia. (TIM) Teleinformatyka i multimedia STOPIEŃ STUDIÓW TYP STUDIÓW SPECJALNOŚĆ (TIM) Teleinformatyka i multimedia 1. Elementy systemu multimedialnego: organizacja i funkcje 2. Jakość usług VoIP: metody oceny jakości, czynniki wpływające na jakość 3. System biometryczny: schemat blokowy,

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I Podstawy komunikacji bezprzewodowej

CZĘŚĆ I Podstawy komunikacji bezprzewodowej O autorach......................................................... 9 Wprowadzenie..................................................... 11 CZĘŚĆ I Podstawy komunikacji bezprzewodowej 1. Komunikacja bezprzewodowa.....................................

Bardziej szczegółowo

P L A N S T U D I Ó W Kierunek : Elektronika i Telekomunikacja Politechnika Poznańska

P L A N S T U D I Ó W Kierunek : Elektronika i Telekomunikacja Politechnika Poznańska Rodzaj studiów - stacjonarne II stopnia Przedmioty wspólne dla kierunku Wydz.lektroniki i Telekom. Lp. Nazwa przedmiotu T by Ra- ła- cze rato- pro- ZROWY I II III IV V VI VII VIII IX 1 Systemy telekomunikacyjne

Bardziej szczegółowo

Systemy satelitarne Paweł Kułakowski

Systemy satelitarne Paweł Kułakowski Systemy satelitarne Paweł Kułakowski Kwestie organizacyjne Prowadzący wykłady: Paweł Kułakowski D5 pokój 122, telefon: 617 39 67 e-mail: kulakowski@kt.agh.edu.pl Wykłady: czwartki godz. 12:30 14:00 Laboratorium

Bardziej szczegółowo

Sylabus modułu kształcenia na studiach wyższych. Nazwa Wydziału. Nazwa jednostki prowadzącej moduł Nazwa modułu kształcenia

Sylabus modułu kształcenia na studiach wyższych. Nazwa Wydziału. Nazwa jednostki prowadzącej moduł Nazwa modułu kształcenia Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 12 Rektora UJ z 15 lutego 2012 r. Sylabus modułu kształcenia na studiach wyższych Nazwa Wydziału Nazwa jednostki prowadzącej moduł Nazwa modułu kształcenia Wydział Matematyki

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia egzaminacyjne TELEKOMUNIKACJA studia rozpoczynające się po 1.10.2012 r.

Zagadnienia egzaminacyjne TELEKOMUNIKACJA studia rozpoczynające się po 1.10.2012 r. (TEM) Telekomunikacja mobilna 1. Pasmo zajmowane przez transmisję cyfrową, a szybkość transmisji i przepustowość łącza radiowego. 2. Kodowanie informacji transmitowanej w cyfrowych systemach wizyjnych.

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy system łączności dla bezzałogowych statków powietrznych średniego zasięgu. 20 maja, 2016 R. Krenz 1

Cyfrowy system łączności dla bezzałogowych statków powietrznych średniego zasięgu. 20 maja, 2016 R. Krenz 1 Cyfrowy system łączności dla bezzałogowych statków powietrznych średniego zasięgu R. Krenz 1 Wstęp Celem projektu było opracowanie cyfrowego system łączności dla bezzałogowych statków latających średniego

Bardziej szczegółowo

KRAJOWA KONFERENCJA RADIOKOMUNIKACJI, RADIOFONII i TELEWIZJI 8-10 kwietnia 2015, ŁÓDŹ

KRAJOWA KONFERENCJA RADIOKOMUNIKACJI, RADIOFONII i TELEWIZJI 8-10 kwietnia 2015, ŁÓDŹ KRAJOWA KONFERENCJA RADIOKOMUNIKACJI, RADIOFONII i TELEWIZJI 8-10 kwietnia 2015, ŁÓDŹ Program szczegółowy Referaty plenarne ŚRODA, 8 KWIETNIA 2015, GODZ. 10.00 KRZYSZTOF WESOŁOWSKI Systemy bezprzewodowe

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia egzaminacyjne INFORMATYKA. Stacjonarne. I-go stopnia. (INT) Inżynieria internetowa STOPIEŃ STUDIÓW TYP STUDIÓW SPECJALNOŚĆ

Zagadnienia egzaminacyjne INFORMATYKA. Stacjonarne. I-go stopnia. (INT) Inżynieria internetowa STOPIEŃ STUDIÓW TYP STUDIÓW SPECJALNOŚĆ (INT) Inżynieria internetowa 1. Tryby komunikacji między procesami w standardzie Message Passing Interface 2. HTML DOM i XHTML cel i charakterystyka 3. Asynchroniczna komunikacja serwerem HTTP w technologii

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Numer sprawy: DGA/16/09 Załącznik A do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiot zamówienia: wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy systemu komputerowego z oprogramowaniem, instalacją

Bardziej szczegółowo

Przetwarzanie i analiza przetwarzanie obrazów oraz sygnałów

Przetwarzanie i analiza przetwarzanie obrazów oraz sygnałów Przetwarzanie i analiza przetwarzanie obrazów oraz sygnałów Inteligentne obliczenia w medycynie i technice biometria interfejsy człowiek-komputer wspomaganie osób niepełnosprawnych Realizacje sprzętowe

Bardziej szczegółowo

Szerokopasmowy dostęp do Internetu Broadband Internet Access. dr inż. Stanisław Wszelak

Szerokopasmowy dostęp do Internetu Broadband Internet Access. dr inż. Stanisław Wszelak Szerokopasmowy dostęp do Internetu Broadband Internet Access dr inż. Stanisław Wszelak Rodzaje dostępu szerokopasmowego Technologia xdsl Technologie łączami kablowymi Kablówka Technologia poprzez siec

Bardziej szczegółowo

Język prowadzenia zajęć Semestr nominalny 6 Rok akademicki 2013/2014 posiada wiedzę o systemach telekomunikacyjnych w transporcie

Język prowadzenia zajęć Semestr nominalny 6 Rok akademicki 2013/2014 posiada wiedzę o systemach telekomunikacyjnych w transporcie 1 z 5 2013-09-25 09:55 Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu TR.SIP627 Lotnicze systemy łączności Wersja przedmiotu 2012/13 A. Usytuowanie przedmiotu w systemie studiów Poziom Kształcenia Stopień Rodzaj Kierunek

Bardziej szczegółowo

Oferta przedmiotów wybieralnych 2017/2018. Studia I stopnia Elektronika i telekomunikacja

Oferta przedmiotów wybieralnych 2017/2018. Studia I stopnia Elektronika i telekomunikacja Oferta przedmiotów wybieralnych 2017/2018 Studia I stopnia Elektronika i telekomunikacja Elektronika Medyczna Przetwarzanie i analiza przetwarzanie obrazów oraz sygnałów Inteligentne obliczenia w medycynie

Bardziej szczegółowo

URZĘDU KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ. Warszawa, dnia 10 czerwca 2014 r.

URZĘDU KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ. Warszawa, dnia 10 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY URZĘDU KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ Warszawa, dnia 10 czerwca 2014 r. Poz. 29 Zarządzenie Nr 11 Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Urządzenia Elektroniki Morskiej Systemy Elektroniki Morskiej

Urządzenia Elektroniki Morskiej Systemy Elektroniki Morskiej Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej Katedra Systemów Elektroniki Morskiej Stacja Badań Hydroakustycznych Urządzenia Elektroniki Morskiej Systemy Elektroniki Morskiej

Bardziej szczegółowo

Innowacje wzmacniające system ochrony i bezpieczeństwa granic RP

Innowacje wzmacniające system ochrony i bezpieczeństwa granic RP Warszawa, 12.05.2016 r. gen. bryg. rez. pilot Dariusz WROŃSKI Innowacje wzmacniające system ochrony i bezpieczeństwa granic RP Zastosowanie głowic rodziny WH Obserwacja obiektów statycznych i dynamicznych

Bardziej szczegółowo

2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. IPICS - integracja systemów łączności radiowej UHF/VHF z rozwiązaniami telefonii IP Jarosław Świechowicz Systems Engineer Zakopane, Cisco Forum 2007 Agenda Co to jest IPICS Komponenty systemu IPICS Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Przetwarzanie i analiza przetwarzanie obrazów oraz sygnałów

Przetwarzanie i analiza przetwarzanie obrazów oraz sygnałów Przetwarzanie i analiza przetwarzanie obrazów oraz sygnałów Inteligentne obliczenia w medycynie i technice biometria interfejsy człowiek-komputer wspomaganie osób niepełnosprawnych Realizacje sprzętowe

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 20 Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 10 września 2007 r.

Zarządzenie Nr 20 Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 10 września 2007 r. Zarządzenie Nr 20 Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 10 września 2007 r. w sprawie planu zagospodarowania częstotliwości dla zakresu 169,400 169,8125 MHz Na podstawie art. 112 ust. 1 pkt

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA SZEROKOPASMOWEJ KOMUNIKACJI PLC DLA SYSTEMÓW SMART GRID I SMART METERING.

TECHNOLOGIA SZEROKOPASMOWEJ KOMUNIKACJI PLC DLA SYSTEMÓW SMART GRID I SMART METERING. TECHNOLOGIA SZEROKOPASMOWEJ KOMUNIKACJI PLC DLA SYSTEMÓW SMART GRID I SMART METERING. Konwersatorium "Platforma technologiczna smart grid AGH 16 kwietnia 2015 Informacje podstawowe Przykład wzrostu zapotrzebowania

Bardziej szczegółowo

Nowy system zarządzania ruchem w Poznaniu ITS POZNAŃ. Restricted Siemens Sp. z o.o. 2013 All rights reserved.

Nowy system zarządzania ruchem w Poznaniu ITS POZNAŃ. Restricted Siemens Sp. z o.o. 2013 All rights reserved. Nowy system zarządzania ruchem w Poznaniu ITS POZNAŃ Krzysztof Witoń siemens.com/answers IC MOL RCM Cel projektu Poprawa komunikacji publicznej i indywidualnej po przez : kontrolowanie ruchu samochodowego

Bardziej szczegółowo

Badane cechy i metody badawcze/pomiarowe

Badane cechy i metody badawcze/pomiarowe Zakres akredytacji dla Laboratorium Badań Kompatybilności Elektromagnetycznej i Pomiarów Pól Elektromagnetycznych (LBEMC) Nr AB 171 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji ważny do 16 maja 2018 r. Badane

Bardziej szczegółowo

2. STRUKTURA RADIOFONICZNYCH SYGNAŁÓW CYFROWYCH

2. STRUKTURA RADIOFONICZNYCH SYGNAŁÓW CYFROWYCH 1. WSTĘP Radiofonię cyfrową cechują strumienie danych o dużych przepływnościach danych. Do przesyłania strumienia danych o dużych przepływnościach stosuje się transmisję z wykorzystaniem wielu sygnałów

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie nowoczesnych technologii w zarządzaniu drogami wojewódzkimi na przykładzie systemu zarządzania opartego na technologii GPS-GPRS.

Wykorzystanie nowoczesnych technologii w zarządzaniu drogami wojewódzkimi na przykładzie systemu zarządzania opartego na technologii GPS-GPRS. Planowanie inwestycji drogowych w Małopolsce w latach 2007-2013 Wykorzystanie nowoczesnych technologii w zarządzaniu drogami wojewódzkimi na przykładzie systemu zarządzania opartego na technologii GPS-GPRS.

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA SZEROKOPASMOWEJ KOMUNIKACJI PLC DLA SYSTEMÓW SMART GRID I SMART METERING.

TECHNOLOGIA SZEROKOPASMOWEJ KOMUNIKACJI PLC DLA SYSTEMÓW SMART GRID I SMART METERING. TECHNOLOGIA SZEROKOPASMOWEJ KOMUNIKACJI PLC DLA SYSTEMÓW SMART GRID I SMART METERING. Informacje podstawowe Przykład wzrostu zapotrzebowania możliwości komunikacyjnych na przykładzie odczytu danych z liczników

Bardziej szczegółowo

Systemy telekomunikacyjne

Systemy telekomunikacyjne Instytut Elektroniki Politechniki Łódzkiej Systemy telekomunikacyjne prezentacja specjalności Łódź, maja 006 r. Sylwetka absolwenta Studenci specjalności Systemy telekomunikacyjne zdobywają wiedzę z zakresu

Bardziej szczegółowo

WÓZ DOWODZENIA I ŁĄCZNOŚCI KW PSP W ŁODZI DOSTĘPNE TECHNOLOGIE, NARZĘDZIA TELEINFORMATYCZNE, KOMUNIKACJA

WÓZ DOWODZENIA I ŁĄCZNOŚCI KW PSP W ŁODZI DOSTĘPNE TECHNOLOGIE, NARZĘDZIA TELEINFORMATYCZNE, KOMUNIKACJA WÓZ DOWODZENIA I ŁĄCZNOŚCI KW PSP W ŁODZI DOSTĘPNE TECHNOLOGIE, NARZĘDZIA TELEINFORMATYCZNE, KOMUNIKACJA CIĘŻKI SAMOCHÓD DOWODZENIA I ŁĄCZNOŚCI -ZAKUPIONY W RAMACH SYSTEMU ZINTEGROWANYCH STANOWISK KIEROWANIA

Bardziej szczegółowo

Specjalność: Sieci komputerowe (SK)

Specjalność: Sieci komputerowe (SK) Specjalność: Sieci komputerowe (SK) Katedra Teleinformatyki Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechnika Gdańska Sieci komputerowe 1 Katedra Teleinformatyki Prof. J. Woźniak kierownik

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 11. Część I Internet rozwiązania techniczne... 13

Spis treści. Wstęp... 11. Część I Internet rozwiązania techniczne... 13 Wstęp... 11 Część I Internet rozwiązania techniczne... 13 1. Modelowanie dynamiki natężenia przesyłów TCP/IP... 15 1.1. Wprowadzenie... 15 1.2. Model matematyczny aproksymacji fluid flow... 16 1.2.1. Model

Bardziej szczegółowo

Badanie odbiorników DVB-T

Badanie odbiorników DVB-T Badanie odbiorników DVB-T 1 ZBIGNIEW KĄDZIELSKI DYREKTOR GENERALNY INSTYTUT ŁĄCZNOŚCI PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY Instytut Łączności Państwowy Instytut Telekomunikacyjny - założony w 1934 r. przez prof.

Bardziej szczegółowo

Automatyka i Robotyka studia niestacjonarne pierwszego stopnia

Automatyka i Robotyka studia niestacjonarne pierwszego stopnia #364 #365 #369 Bezpieczne odporne na błędy systemy wbudowane oparte na wielordzeniowych mikrokontrolerach ARM Cortex R4 (Secure fault-tolerant embedded systems based on multi-core ARM Cortex R4 microcontrollers)

Bardziej szczegółowo

Radiowe i telekomunikacyjne urządzenia końcowe (RTTE)

Radiowe i telekomunikacyjne urządzenia końcowe (RTTE) Dyrektywa 1 PN-EN 41003:2012 Podstawowe wymagania bezpieczeństwa dotyczące urządzeń przeznaczonych do podłączenia do sieci telekomunikacyjnych i/lub kablowego systemu rozdzielczego EN 41003:2008 10.08.2010

Bardziej szczegółowo

Poniedziałek 14.30-16.00 (NE 230) Cyfrowe przetwarzanie sygnałów w radiokomunikacji (A. Dobrucki) Poniedziałek 14.30-16.

Poniedziałek 14.30-16.00 (NE 230) Cyfrowe przetwarzanie sygnałów w radiokomunikacji (A. Dobrucki) Poniedziałek 14.30-16. Poniedziałek 14.30-16.00 (NE 230) Cyfrowe przetwarzanie sygnałów w radiokomunikacji (A. Dobrucki) 1 Marek Blok ZMIANA SZYBKOŚCI PRÓBKOWANIA Z UŻYCIEM FILTRÓW UŁAMKOWOOPÓŹNIAJĄCYCH PROJEKTOWANYCH OKNEM

Bardziej szczegółowo

IDEA. Integracja różnorodnych podmiotów. Budowa wspólnego stanowiska w dyskursie publicznym. Elastyczność i szybkość działania

IDEA. Integracja różnorodnych podmiotów. Budowa wspólnego stanowiska w dyskursie publicznym. Elastyczność i szybkość działania Integracja różnorodnych podmiotów Budowa wspólnego stanowiska w dyskursie publicznym Elastyczność i szybkość działania IDEA Platforma współpracy/ networking Wsparcie rozwoju Niezależność badawcza, technologiczna

Bardziej szczegółowo

Telekomunikacja w transporcie drogowym Wersja przedmiotu 2015/16 A. Usytuowanie przedmiotu w systemie studiów

Telekomunikacja w transporcie drogowym Wersja przedmiotu 2015/16 A. Usytuowanie przedmiotu w systemie studiów Kod przedmiotu TR.SIP616 Nazwa przedmiotu Telekomunikacja w transporcie drogowym Wersja przedmiotu 2015/16 A. Usytuowanie przedmiotu w systemie studiów Poziom kształcenia Studia I stopnia Forma i tryb

Bardziej szczegółowo

1. Wymagania funkcjonalne dla modułu pozycjonowania patroli zainstalowany moduł musi posiadać następującą funkcjonalność:

1. Wymagania funkcjonalne dla modułu pozycjonowania patroli zainstalowany moduł musi posiadać następującą funkcjonalność: SPECYFIKACJA TECHNICZNA I ZAKRES RZECZOWY załącznik nr 6 do SIWZ nr 1 do umowy 1. Wymagania funkcjonalne dla modułu pozycjonowania patroli zainstalowany moduł musi posiadać następującą funkcjonalność:

Bardziej szczegółowo

Większe możliwości dzięki LabVIEW 2009: programowanie równoległe, technologie bezprzewodowe i funkcje matematyczne w systemach czasu rzeczywistego

Większe możliwości dzięki LabVIEW 2009: programowanie równoległe, technologie bezprzewodowe i funkcje matematyczne w systemach czasu rzeczywistego Większe możliwości dzięki LabVIEW 2009: programowanie równoległe, technologie bezprzewodowe i funkcje matematyczne w systemach czasu rzeczywistego Dziś bardziej niż kiedykolwiek narzędzia używane przez

Bardziej szczegółowo

Księgarnia PWN: Mark McGregor Akademia sieci cisco. Semestr szósty

Księgarnia PWN: Mark McGregor Akademia sieci cisco. Semestr szósty Księgarnia PWN: Mark McGregor Akademia sieci cisco. Semestr szósty Wprowadzenie 13 Rozdział 1. Zdalny dostęp 17 Wprowadzenie 17 Typy połączeń WAN 19 Transmisja asynchroniczna kontra transmisja synchroniczna

Bardziej szczegółowo

Badania charakterystyki wyrobu i metody badawcze. Kompatybilność elektromagnetyczna Odporność uzbrojenia na wyładowania elektrostatyczne.

Badania charakterystyki wyrobu i metody badawcze. Kompatybilność elektromagnetyczna Odporność uzbrojenia na wyładowania elektrostatyczne. Zakres akredytacji OiB dla Laboratorium Badań Kompatybilności Elektromagnetycznej i Pomiarów Pól Elektromagnetycznych (LBEMC) Nr 27/MON/2014 wydany przez Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji

Bardziej szczegółowo

Field of study: Electronics and Telecommunications Study level: First-cycle studies Form and type of study: Full-time studies. Auditorium classes

Field of study: Electronics and Telecommunications Study level: First-cycle studies Form and type of study: Full-time studies. Auditorium classes Faculty of: Computer Science, Electronics and Telecommunications Field of study: Electronics and Telecommunications Study level: First-cycle studies Form and type of study: Full-time studies Annual: 2014/2015

Bardziej szczegółowo

Platforma Integracji Komunikacji

Platforma Integracji Komunikacji Platforma Integracji Komunikacji ogólnopolska łączność służbowa łączenie różnorodności RadioEXPO, 8 październik 2014 GRUPA WB 140 000 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 0 kapitał własny (K Eur)

Bardziej szczegółowo

Wirtualizacja zasobów IPv6 w projekcie IIP

Wirtualizacja zasobów IPv6 w projekcie IIP Wirtualizacja zasobów IPv6 w projekcie IIP Artur Binczewski, Bartosz Gajda, Wiktor Procyk, Robert Szuman Poznańskie Centrum Superkomputerowo Sieciowe Adam Grzech, Jan Kwiatkowski, Krzysztof Chudzik Politechnika

Bardziej szczegółowo

Program Krajowej Konferencji Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji, KKRRiT 2017, czerwca 2017 r., Politechnika Poznańska

Program Krajowej Konferencji Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji, KKRRiT 2017, czerwca 2017 r., Politechnika Poznańska Program Krajowej Konferencji Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji, KKRRiT 2017, 21-23 czerwca 2017 r., Politechnika Poznańska Środa 21.06.2017 10:00 10:45 Sesja otwarcia (sala C-4) Otwarcie KKRRiT

Bardziej szczegółowo

Automatyka i Robotyka studia stacjonarne drugiego stopnia

Automatyka i Robotyka studia stacjonarne drugiego stopnia #384 #380 dr inż. Mirosław Gajer Projekt i implementacja narzędzia do profilowania kodu natywnego przy wykorzystaniu narzędzi Android NDK (Project and implementation of tools for profiling native code

Bardziej szczegółowo

MIKROFALOWEJ I OPTOFALOWEJ

MIKROFALOWEJ I OPTOFALOWEJ E-LAB: LABORATORIUM TECHNIKI MIKROFALOWEJ I OPTOFALOWEJ Krzysztof MADZIAR Grzegorz KĘDZIERSKI, Jerzy PIOTROWSKI, Jerzy SKULSKI, Agnieszka SZYMAŃSKA, Piotr WITOŃSKI, Bogdan GALWAS Instytut Mikroelektroniki

Bardziej szczegółowo

Architektura Systemów Komputerowych. Transmisja szeregowa danych Standardy magistral szeregowych

Architektura Systemów Komputerowych. Transmisja szeregowa danych Standardy magistral szeregowych Architektura Systemów Komputerowych Transmisja szeregowa danych Standardy magistral szeregowych 1 Transmisja szeregowa Idea transmisji szeregowej synchronicznej DOUT Rejestr przesuwny DIN CLK DIN Rejestr

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału z przedmiotu: Przetwarzanie i obróbka sygnałów

Rozkład materiału z przedmiotu: Przetwarzanie i obróbka sygnałów Rozkład materiału z przedmiotu: Przetwarzanie i obróbka sygnałów Dla klasy 3 i 4 technikum 1. Klasa 3 34 tyg. x 3 godz. = 102 godz. Szczegółowy rozkład materiału: I. Definicje sygnału: 1. Interpretacja

Bardziej szczegółowo

Sieci Komórkowe naziemne. Tomasz Kaszuba 2013 kaszubat@pjwstk.edu.pl

Sieci Komórkowe naziemne. Tomasz Kaszuba 2013 kaszubat@pjwstk.edu.pl Sieci Komórkowe naziemne Tomasz Kaszuba 2013 kaszubat@pjwstk.edu.pl Założenia systemu GSM Usługi: Połączenia głosowe, transmisja danych, wiadomości tekstowe I multimedialne Ponowne użycie częstotliwości

Bardziej szczegółowo

TECHNIKI SATELITARNE A RADIOFONIA I TELEWIZJA Foresight sektora kosmicznego w Polsce. Dr Karol Jakubowicz

TECHNIKI SATELITARNE A RADIOFONIA I TELEWIZJA Foresight sektora kosmicznego w Polsce. Dr Karol Jakubowicz TECHNIKI SATELITARNE A RADIOFONIA I TELEWIZJA Foresight sektora kosmicznego w Polsce Dr Karol Jakubowicz Wprowadzenie Technika satelitarna ma trwałe miejsce w radiofonii i telewizji. Aplikacje, zastosowania

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp...13

Spis treści. Wstęp...13 Spis treści Wstęp...13 ROZDZIAŁ 1. ROZWÓJ TECHNIK INFORMATYCZNYCH... 17 1.1. Próba zdefiniowania informacji...17 1.2. StaroŜytne urządzenia liczące...20 1.3. Maszyny licząco-analityczne... 21 1.4. Elektroniczne

Bardziej szczegółowo

Dwa lub więcej komputerów połączonych ze sobą z określonymi zasadami komunikacji (protokołem komunikacyjnym).

Dwa lub więcej komputerów połączonych ze sobą z określonymi zasadami komunikacji (protokołem komunikacyjnym). Sieci komputerowe Dwa lub więcej komputerów połączonych ze sobą z określonymi zasadami komunikacji (protokołem komunikacyjnym). Zadania sieci - wspólne korzystanie z plików i programów - współdzielenie

Bardziej szczegółowo

Teleinformatyczne Systemy Rozsiewcze

Teleinformatyczne Systemy Rozsiewcze Specjalność Teleinformatyczne Systemy Rozsiewcze Opiekun specjalności: prof. dr hab. inŝ. Tadeusz W. Więckowski, kontakt: tel: 320 2217 (sekretariat JM Rektora) e-mail: tadeusz.wieckowski@pwr.wroc.pl TSM

Bardziej szczegółowo

Systemy i Sieci Radiowe

Systemy i Sieci Radiowe Systemy i Sieci Radiowe Wykład 3 Media transmisyjne część 1 Program wykładu transmisja światłowodowa transmisja za pomocą kabli telekomunikacyjnych (DSL) transmisja przez sieć energetyczną transmisja radiowa

Bardziej szczegółowo

(Publikacja tytułów i odniesień do norm zharmonizowanych na mocy prawodawstwa harmonizacyjnego Unii) (Tekst mający znaczenie dla EOG) (2016/C 460/03)

(Publikacja tytułów i odniesień do norm zharmonizowanych na mocy prawodawstwa harmonizacyjnego Unii) (Tekst mający znaczenie dla EOG) (2016/C 460/03) C 460/6 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 9.12.2016 Komunikat Komisji w ramach wdrażania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich dotyczących

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Elektronika i Telekomunikacja Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Elektronika i Telekomunikacja Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia Wydział: Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Kierunek: Elektronika i Telekomunikacja Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Rocznik: 2014/2015 Język wykładowy: Polski

Bardziej szczegółowo

Zadania PCSS w Polskiej Platformie Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Zadania PCSS w Polskiej Platformie Bezpieczeństwa Wewnętrznego Zadania PCSS w Polskiej Platformie Bezpieczeństwa Wewnętrznego Maciej Stroiński stroins@man.poznan.pl Norbert Meyer meyer@man.poznan.pl Plan prezentacji Jakość, bezpieczeństwo i zarządzanie heterogeniczną

Bardziej szczegółowo

Profil dyplomowania: Systemy Multimedialne Specjalnośd: Inżynieria Dźwięku i Obrazu

Profil dyplomowania: Systemy Multimedialne Specjalnośd: Inżynieria Dźwięku i Obrazu Profil dyplomowania: Systemy Multimedialne Specjalnośd: Inżynieria Dźwięku i Obrazu www.multimed.org Zespół Kierownik Katedry - prof. zw. dr hab. inż. Andrzej Czyżewski historia: 1968 początek historii

Bardziej szczegółowo

Narodowa Platforma DVB-T w ujęciu cyfrowej stacji czołowej. Jacek Gwizdak VECTOR

Narodowa Platforma DVB-T w ujęciu cyfrowej stacji czołowej. Jacek Gwizdak VECTOR Narodowa Platforma DVB-T w ujęciu cyfrowej stacji czołowej Jacek Gwizdak VECTOR Agenda Projekt Multipleksu Cyfrowego - założenia Elementy toru sygnałowego (20 min.) Router SDI Koder Parametry i kodowanie

Bardziej szczegółowo

5.5.5. Charakterystyka podstawowych protokołów rutingu zewnętrznego 152 Pytania kontrolne 153

5.5.5. Charakterystyka podstawowych protokołów rutingu zewnętrznego 152 Pytania kontrolne 153 Przedmowa 1. Sieci telekomunikacyjne 1 1.1. System telekomunikacyjny a sieć telekomunikacyjna 1 1.2. Rozwój sieci telekomunikacyjnych 4 1.2.1. Sieci telegraficzne 4 1.2.2. Sieć telefoniczna 5 1.2.3. Sieci

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY STUDIA I STOPNIA KIERUNEK ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA

ZAGADNIENIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY STUDIA I STOPNIA KIERUNEK ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA ZAGADNIENIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY STUDIA I STOPNIA KIERUNEK ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA ZAKŁAD INFORMATYKI STOSOWANEJ I INŻYNIERII SYSTEMÓW 1. Transformacje Fouriera (ciągła, dyskretna), widma sygnałów

Bardziej szczegółowo

Podstawowa terminologia w dziedzinie telewizji cyfrowej

Podstawowa terminologia w dziedzinie telewizji cyfrowej Technologie rozsiewcze telewizji cyfrowej Podstawowa terminologia w dziedzinie telewizji cyfrowej Radosław Tyniów DTV Digital Television ogólna nazwa emisji sygnału telewizyjnego za pomocą techniki cyfrowej

Bardziej szczegółowo

Inteligentne sterowanie ruchem na sieci dróg pozamiejskich

Inteligentne sterowanie ruchem na sieci dróg pozamiejskich Andrzej Maciejewski Zastępca Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad Inteligentne sterowanie ruchem na sieci dróg pozamiejskich Warszawa 14 kwietnia 2011 r. Ustawowe obowiązki Generalnego Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Teleinformatyczne Sieci Mobilne

Teleinformatyczne Sieci Mobilne Specjalność Teleinformatyczne Sieci Mobilne Opiekun specjalności: dr hab. inŝ. Ryszard J. Zielinski, prof.pwr kontakt: tel: 320 3080 e-mail: ryszard.zielinski@pwr.wroc.pl TSM - Teleinformatyczne Sieci

Bardziej szczegółowo

Katedra Teleinformatyki

Katedra Teleinformatyki Katedra Teleinformatyki Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechnika Gdańska Profil: Teleinformatyka Specjalność: Sieci komputerowe Teleinformatyka/Sieci komputerowe 1 Katedra Teleinformatyki

Bardziej szczegółowo

KRAJOWA KONFERENCJA RADIOKOMUNIKACJI, RADIOFONII i TELEWIZJI 8-10 KWIETNIA 2015, ŁÓDŹ

KRAJOWA KONFERENCJA RADIOKOMUNIKACJI, RADIOFONII i TELEWIZJI 8-10 KWIETNIA 2015, ŁÓDŹ KRAJOWA KONFERENCJA RADIOKOMUNIKACJI, RADIOFONII i TELEWIZJI 8-10 KWIETNIA 2015, ŁÓDŹ Spis treści SESJE PLENARNE 4 SESJE TEMATYCZNE 5 SESJE URSI 19 SPIS AUTORÓW 21 1 Komitet programowy Sławomir Hausman

Bardziej szczegółowo

Programowanie Układów Logicznych kod kursu: ETD6203. Szczegóły realizacji projektu indywidualnego W dr inż.

Programowanie Układów Logicznych kod kursu: ETD6203. Szczegóły realizacji projektu indywidualnego W dr inż. Programowanie Układów Logicznych kod kursu: ETD6203 Szczegóły realizacji projektu indywidualnego W1 24.02.2016 dr inż. Daniel Kopiec Projekt indywidualny TERMIN 1: Zajęcia wstępne, wprowadzenie TERMIN

Bardziej szczegółowo

Naziemna telewizja cyfrowa w Europie i Polsce

Naziemna telewizja cyfrowa w Europie i Polsce Naziemna telewizja cyfrowa w Europie i Polsce Konferencja PIIT Warszawa, 13 grudnia 2007 Agenda TP EmiTel informacje o firmie Cyfrowy świat na ekranie - jakie korzyści niesie ze sobą telewizja cyfrowa

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: SYSTEMY KOMUNIKACJI MIĘDZYKOMPUTEROWEJ Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Bardziej szczegółowo

Transmisja danych multimedialnych. mgr inż. Piotr Bratoszewski

Transmisja danych multimedialnych. mgr inż. Piotr Bratoszewski Transmisja danych multimedialnych mgr inż. Piotr Bratoszewski Wprowadzenie Czym są multimedia? Informacje przekazywane przez sieć mogą się składać z danych różnego typu: Tekst ciągi znaków sformatowane

Bardziej szczegółowo

MODUŁ: SIECI KOMPUTEROWE. Dariusz CHAŁADYNIAK Józef WACNIK

MODUŁ: SIECI KOMPUTEROWE. Dariusz CHAŁADYNIAK Józef WACNIK MODUŁ: SIECI KOMPUTEROWE Dariusz CHAŁADYNIAK Józef WACNIK WSZECHNICA PORANNA Wykład 1. Podstawy budowy i działania sieci komputerowych Korzyści wynikające z pracy w sieci. Role komputerów w sieci. Typy

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie techniczne zaproponowanych rozwiązań projektowanych zmian w

Uzasadnienie techniczne zaproponowanych rozwiązań projektowanych zmian w Uzasadnienie techniczne zaproponowanych rozwiązań projektowanych zmian w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać

Bardziej szczegółowo

Łączność w zarządzaniu. DNI technik SATELITARNYCH 21-24 czerwca 2007

Łączność w zarządzaniu. DNI technik SATELITARNYCH 21-24 czerwca 2007 Łączność w zarządzaniu kryzysowym DNI technik SATELITARNYCH 21-24 czerwca 2007 Typowe wymogi użytkowników systemu łączności w warunkach zarządzania kryzysowego System łączności powinien być w najwyższym

Bardziej szczegółowo

HomeNetMedia - aplikacja spersonalizowanego dostępu do treści multimedialnych z sieci domowej

HomeNetMedia - aplikacja spersonalizowanego dostępu do treści multimedialnych z sieci domowej - aplikacja spersonalizowanego dostępu do treści multimedialnych z sieci domowej E. Kuśmierek, B. Lewandowski, C. Mazurek Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe 1 Plan prezentacji Umiejscowienie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 sierpnia 2002 r. w sprawie urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczoodbiorczych, które mogą być

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 sierpnia 2002 r. w sprawie urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczoodbiorczych, które mogą być ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 sierpnia 2002 r. w sprawie urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczoodbiorczych, które mogą być używane bez pozwolenia. (Dz. U. Nr 38, poz. 6 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

C. EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY SPRAWDZANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

C. EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY SPRAWDZANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013

Bardziej szczegółowo

Samochodowe systemy kontrolno dyspozytorskie GPS

Samochodowe systemy kontrolno dyspozytorskie GPS Samochodowe systemy kontrolno dyspozytorskie GPS Podstawowa konfiguracja systemu Prezentowany system służy do nadzoru dyspozytorskiego w służbach wykorzystujących grupy pojazdów operujących w obszarze

Bardziej szczegółowo

Razem godzin w semestrze: Plan obowiązuje od roku akademickiego 2014/15 - zatwierdzono na Radzie Wydziału w dniu r.

Razem godzin w semestrze: Plan obowiązuje od roku akademickiego 2014/15 - zatwierdzono na Radzie Wydziału w dniu r. Część wspólna dla kierunku 1 IMS1.01 Obiektowe projektowanie SI 2 2 E 3 60 3 2 IMS1.02 Teleinformatyka 2 2 E 4 60 4 3 IMS2.01 Modelowanie i analiza systemów dyskretnych 2 2 E 3 60 3 4 IMS2.02 Wielowymiarowa

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Inżynierii Lądowej obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016 Kierunek studiów: Transport Forma sudiów:

Bardziej szczegółowo

Ewolucja sieci mobilnych.

Ewolucja sieci mobilnych. Ewolucja sieci mobilnych Paweł Kułakowski: www.kt.agh.edu.pl/~brus/evolution_lectures.html 2 3 4 Dane ITU Cisco internetworldstats.com Użytkownicy Internetu Źródło: www.internetworldstats.com 6 Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

Laboratorium przez Internet w modelu studiów inżynierskich

Laboratorium przez Internet w modelu studiów inżynierskich Laboratorium przez Internet w modelu studiów inżynierskich Remigiusz Rak Marcin Godziemba-Maliszewski Andrzej Majkowski Adam Jóśko POLITECHNIKA WARSZAWSKA Ośrodek Kształcenia na Odległość Laboratorium

Bardziej szczegółowo

Komputerowe systemy pomiarowe. Dr Zbigniew Kozioł - wykład Mgr Mariusz Woźny - laboratorium

Komputerowe systemy pomiarowe. Dr Zbigniew Kozioł - wykład Mgr Mariusz Woźny - laboratorium Komputerowe systemy pomiarowe Dr Zbigniew Kozioł - wykład Mgr Mariusz Woźny - laboratorium 1 - Cel zajęć - Orientacyjny plan wykładu - Zasady zaliczania przedmiotu - Literatura Klasyfikacja systemów pomiarowych

Bardziej szczegółowo

Kontrola dostępu, System zarządzania

Kontrola dostępu, System zarządzania Kontrola dostępu, System zarządzania Falcon to obszerny system zarządzania i kontroli dostępu. Pozwala na kontrolowanie pracowników, gości, ochrony w małych i średnich firmach. Jedną z głównych zalet systemu

Bardziej szczegółowo

Aplikacja inteligentnego zarządzania energią w środowisku domowym jako usługa Internetu Przyszłości

Aplikacja inteligentnego zarządzania energią w środowisku domowym jako usługa Internetu Przyszłości Aplikacja inteligentnego zarządzania energią w środowisku domowym jako usługa Internetu Przyszłości B. Lewandowski, C. Mazurek, A. Radziuk Konferencja i3, Wrocław, 01 03 grudnia 2010 1 Agenda Internet

Bardziej szczegółowo

WYMAGANE FUNKCJONALNOŚCI USŁUG ZADANIE NR 2

WYMAGANE FUNKCJONALNOŚCI USŁUG ZADANIE NR 2 1 WYMAGANE FUNKCJONALNOŚCI USŁUG ZADANIE NR 2 USŁUGI W ZAKRESIE PROJEKTU Koncepcja i model funkcjonowania regionalnych usług elektronicznych Projekt zakłada zbudowanie wdrożenie i utrzymanie dla wszystkich

Bardziej szczegółowo

Przedmowa Wykaz oznaczeń Wykaz skrótów 1. Sygnały i ich parametry 1 1.1. Pojęcia podstawowe 1 1.2. Klasyfikacja sygnałów 2 1.3.

Przedmowa Wykaz oznaczeń Wykaz skrótów 1. Sygnały i ich parametry 1 1.1. Pojęcia podstawowe 1 1.2. Klasyfikacja sygnałów 2 1.3. Przedmowa Wykaz oznaczeń Wykaz skrótów 1. Sygnały i ich parametry 1 1.1. Pojęcia podstawowe 1 1.2. Klasyfikacja sygnałów 2 1.3. Sygnały deterministyczne 4 1.3.1. Parametry 4 1.3.2. Przykłady 7 1.3.3. Sygnały

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie technologii LTE z uwzględnieniem systemów dyspozytorskich na potrzeby inteligentnych miast w sytuacjach kryzysowych

Wykorzystanie technologii LTE z uwzględnieniem systemów dyspozytorskich na potrzeby inteligentnych miast w sytuacjach kryzysowych Wykorzystanie technologii LTE z uwzględnieniem systemów dyspozytorskich na potrzeby inteligentnych miast w sytuacjach kryzysowych Marek Ożarowski Mieszko Dropioski Jarosław Czerniawski 2015 Klaster EIBW

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 30 grudnia 2009 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 30 grudnia 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 2 585 Poz. 8 6. 57,0 66,0 GHz 40 dbm e.i.r.p. oraz gęstość mocy 13 dbm/mhz e.i.r.p. 25 dbm e.i.r.p. oraz gęstość mocy -2 dbm/mhz e.i.r.p. b) w aneksie nr 6 dodaje się poz. 12 w brzmieniu:

Bardziej szczegółowo

Temat. Temat w języku angielskim. Opiekun pracy Konsultant pracy Cel pracy

Temat. Temat w języku angielskim. Opiekun pracy Konsultant pracy Cel pracy Analiza projektowa uwarunkowań zasięgowych w sieci wielokomórkowej Designing Analysis of Range Conditions in Multicells Network prof. dr hab. inż. Ryszard Katulski Zbadanie wpływu wybranych czynników na

Bardziej szczegółowo

Rozproszona biblioteka cyfrowa pacjenta w środowisku Prywatnej Sieci ezdrowie Rodziny

Rozproszona biblioteka cyfrowa pacjenta w środowisku Prywatnej Sieci ezdrowie Rodziny Rozproszona biblioteka cyfrowa pacjenta w środowisku Prywatnej Sieci ezdrowie Rodziny Michał Kosiedowski (michal.kosiedowski@man.poznan.pl) Aleksander Stroiński (aleksander.stroinski@man.poznan.pl) 1 Agenda

Bardziej szczegółowo

ARCHITEKTURA GSM. Wykonali: Alan Zieliński, Maciej Żulewski, Alex Hoddle- Wojnarowski.

ARCHITEKTURA GSM. Wykonali: Alan Zieliński, Maciej Żulewski, Alex Hoddle- Wojnarowski. 1 ARCHITEKTURA GSM Wykonali: Alan Zieliński, Maciej Żulewski, Alex Hoddle- Wojnarowski. SIEĆ KOMÓRKOWA Sieć komórkowa to sieć radiokomunikacyjna składająca się z wielu obszarów (komórek), z których każdy

Bardziej szczegółowo

Obszary potencjalnych zastosowań TETRA w praktyce morskiej

Obszary potencjalnych zastosowań TETRA w praktyce morskiej Forum TETRA Polska Obszary potencjalnych zastosowań TETRA w praktyce morskiej Ryszard J. Katulski Rafał Niski Jacek Stefański Jerzy Żurek Prezentacja zespołu Zespół Naukowo-Badawczy ds. Maritime Security

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA LABORATORIUM AUTOMATYKI I TELEKOMUNIKACJI IK W ZAKRESIE PROWADZENIA BADAŃ SYSTEMU GSM-R

STRATEGIA LABORATORIUM AUTOMATYKI I TELEKOMUNIKACJI IK W ZAKRESIE PROWADZENIA BADAŃ SYSTEMU GSM-R STRATEGIA LABORATORIUM AUTOMATYKI I TELEKOMUNIKACJI IK W ZAKRESIE PROWADZENIA BADAŃ SYSTEMU GSM-R mgr inż.. Artur DłużniewskiD 1 1 Wybrane prace realizowane w Laboratorium Automatyki i Telekomunikacji

Bardziej szczegółowo

2. Zastosowanie standardu Wi-Fi w systemach AMR... 21

2. Zastosowanie standardu Wi-Fi w systemach AMR... 21 Spis treści Słowo wstępne... 9 1. PLC PRIME w systemach zdalnego odczytu... 11 1.1.. Wprowadzenie...12 1.2.. Charakterystyka PLC PRIME...12 1.3.. Warstwa fizyczna PLC PRIME...14 1.4.. Warstwa MAC PLC PRIME...14

Bardziej szczegółowo

Domowe instalacje TV-SAT, WLAN/LAN, CCTV. Prezentacja firmy DIPOL. Marcin Buczak Łukasz Bukowski

Domowe instalacje TV-SAT, WLAN/LAN, CCTV. Prezentacja firmy DIPOL. Marcin Buczak Łukasz Bukowski Domowe instalacje TV-SAT, WLAN/LAN, CCTV Prezentacja firmy DIPOL Marcin Buczak Łukasz Bukowski Instalacje telewizyjne: Telewizja NAZIEMNA Tradycyjna telewizja analogowa Telewizja cyfrowa DVB-T Telewizja

Bardziej szczegółowo

WETI Informatyka Aplikacje Systemy Aplikacje Systemy

WETI Informatyka Aplikacje Systemy Aplikacje Systemy Kierunek WETI Informatyka Strumienie Aplikacje i Systemy są blokami przedmiotów łącznie "wartych" 20 pkt ECTS w każdym semestrze, realizowanych w semestrach 5 i 6 obok przedmiotów kierunkowych w celu ukierunkowania

Bardziej szczegółowo

PLAN KONSPEKT. Bezprzewodowe sieci dostępowe. Konfigurowanie urządzeń w bezprzewodowych szerokopasmowych sieciach dostępowych

PLAN KONSPEKT. Bezprzewodowe sieci dostępowe. Konfigurowanie urządzeń w bezprzewodowych szerokopasmowych sieciach dostępowych PLAN KONSPEKT do przeprowadzenia zajęć z przedmiotu Bezprzewodowe sieci dostępowe TEMAT: Konfigurowanie urządzeń w bezprzewodowych szerokopasmowych sieciach dostępowych CEL: Zapoznanie uczniów z podstawami

Bardziej szczegółowo