Katedra Sieci Teleinformacyjnych. Spis tematów Projektu Grupowego Studia II stopnia magisterskie, sem. 1

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Katedra Sieci Teleinformacyjnych. Spis tematów Projektu Grupowego Studia II stopnia magisterskie, sem. 1"

Transkrypt

1 Spis tematów Projektu Grupowego Studia II stopnia magisterskie, sem Realizacja funkcjonalności elementu RACF dla transportu bazującego na MPLS (3 osoby) 2. Integracja interfejsu GUI, generatora i analizatora sieciowego dla systemu Windows (3 osoby) 3. Kalkulacja ścieżek z ograniczeniami dla kontrolera SDN (3 osoby) 4. Przygotowanie projektu wdrożenia SBC dla systemu telekomunikacyjnego pracującego w oparciu o protokół SIP (3 osoby) 5. Konfiguracja i zarządzanie systemem optycznym DWDM na platformie sprzętu ADVA Optical Networking (3 osoby) 6. Badanie wydajności przetwarzania żądań usług w wielodomenowej architekturze IMS/NGN z warstwą transportową bazującą na technologii MPLS (3 osoby) 7. Badanie wydajności przetwarzania żądań usług w wielodomenowej architekturze IMS/NGN z warstwą transportową bazującą na technologii Ethernet (3 osoby) 8. Zarządzanie przepływami OpenStack Swift za pomocą kontrolera OpenFlow oraz biblioteki DPDK (4 osoby) 1. Bramy sieciowe i ich wykorzystanie w sieciach konwergentnych (3 osoby) 2. Wykorzystanie ruterów IP/MPLS jako elementów sieci definiowanych programowo SDN (3 osoby) dr inż. Lech Smoleński 1. Integracja zarządzania elementami optyczno-miedzianej sieci dostępowej (3 osoby) Uwaga: Formatki z opisem każdego tematu znajdują się także na stronie Katedry pod adresem w Tematy projektów grupowych. Dokładne omówienie celu i zadań do wykonania zostanie przedstawione na spotkaniu w ramach zajęć z projektu grupowego w dniu 05 marca 2015 roku. rok akademicki 2014/15 1/7

2 Katedra Sieci Teleinformacyjnych Realizacja funkcjonalności elementu RACF dla transportu bazującego na MPLS mgr inż. Maciej Sac Opracowanie koncepcji i realizacja oprogramowania funkcjonalności elementu RACF, który przeznaczony jest dla warstwy transportu zrealizowanej w architekturze MPLS. Analiza literatury dotyczącej architektury IMS/NGN oraz modelu funkcjonalnego RACF. Opracowanie modelu pracy architektury MPLS z punktu widzenia elementu RACF. Opracowanie koncepcji oprogramowania RACF. Wybór środowiska i realizacja oprogramowania. Wykonanie badań. Opracowanie dokumentacji zawierającej wyniki i wnioski z badań. 1. Dokumenty standaryzacyjne IMS/NGN (ITU-T, ETSI). 2. Dokumenty RFC dotyczące architektury MPLS. 3. Prace i projekty zrealizowane w Katedrze Sieci Teleinformacyjnych dotyczące funkcji AC. 4. Zasoby Internetu obejmujące konsorcja i projekty obejmujące IMS/NGN. Projekt analityczno-programistyczny. Projekt programistyczny. Integracja interfejsu GUI, generatora i analizatora sieciowego pod systemem Windows dr inż. Michał Czarkowski Integracja interfejsu graficznego użytkownika dla generatora i analizatora sieciowego strumieni pakietów o bardzo dużych przepływnościach w systemie Windows. Analiza dostępnych technologii do implementacji GUI. Rozpoznanie aktualnie wykorzystywanego interfejsu analizatora i generatora strumieni pakietów o bardzo dużych przepływnościach zrealizowanych na bazie procesora graficznego. Opracowanie koncepcji interfejsu GUI analizatora i generatora strumieni pakietów. Implementacja interfejsu GUI analizatora i generatora. Testy funkcjonalne i wydajnościowe interfejsu GUI analizatora i generatora. Sporządzenie dokumentacji zrealizowanego zintegrowane pakietu interfejsu GUI. 1. Zasoby Internetu dotyczące środowisk i narzędzi dla projektowania interfejsów GUI. 2. Prace dyplomowe zrealizowanego w Katedrze analizatora i generatora strumieni pakietów. 3. Projekt grupowy realizowany w Katedrze. Kalkulacja ścieżek z ograniczeniami dla kontrolera SDN mgr inż. Paweł Kaczmarek, dr inż. Michał Wiktor Jesteśmy świadkami stosunkowo sporego zainteresowania protokołami i koncepcjami SDN oraz scentralizowanym sterowaniem sie- rok akademicki 2014/15 2/7

3 Projekt programistyczny. ciami. Przykładem jest projekt OpenDaylight, realizujący funkcje kontrolera SDN. Jednym z interfejsów używanym przez ten kontroler jest protokół NETCONF. Celem projektu jest integracja funkcji odczytywania topologii sieci w oparciu o modele zaimplementowane w kontrolerze OpenDaylight, funkcji prezentacji w oparciu o dostępne GUI (DLUX) oraz praktyczna realizacja (z ang. proof of concept ) algorytmu kalkulacji ścieżek w formie aplikacji osadzonej na kontrolerze OD. Zapoznanie się z ze specyfikacją protokołu NETCONF. Zapoznanie się z ze specyfikacją języka YANG i modelami eksponowanymi poprzez kontroler OpenDaylight. Zapoznanie się i uruchomienie kontrolera OpenDaylight. Uruchomienie i podłączenie kontrolera OpenDaylight do laboratoryjnej domeny operatora transportowego. Prezentacja topologii w oparciu o serwer DLUX. Praktyczna realizacja algorytmów kalkulacji ścieżek. Porównanie możliwości protokołów OpenFlow. Zaproponowanie sposobów dalszego rozwijania rozwiązania. 1. M. Bjorklund et. al., YANG - A Data Modeling Language for the Network Configuration Protocol (NETCONF), 6020, October R. Enns et. al., Network Configuration Protocol (NETCONF), RFC6241, June Y. Lee et. al., Framework for GMPLS and Path Computation Element (PCE) Control of Wavelength Switched Optical Networks (WSONs), RFC6163, April Przygotowanie projektu wdrożenia SBC dla systemu telekomunikacyjnego pracującego w oparciu o protokół SIP mgr inż. Krzysztof Domagalski Przygotowanie projektu wdrożenia SBC na brzegu sieci spełniającego określony zbiór wymagań sformułowanych przez właściciela systemu VoIP. Zidentyfikowanie problemów związanych z łącznością realizowaną w oparciu o protokół SIP, w tym SIP trunk. Uruchomienie SIP trunk: konfiguracja SIP trunk, konfiguracja AAA, enkrypcja (TLS, IPSec, SRTP). Interoperacyjność rozwiązań: producenckie implementacje SIP, różne polityki bezpieczeństwa, mechanizmy manipulowania polami nagłówka wiadomości SIP, praca z NAT, NAPT, interworking (SIP, H.323, transport UDP, TCP, SCTP). Mechanizmy bezpieczeństwa w SBC: ochrona przed DoS, DDoS, ukrycie infrastruktury (B2BUA), ochrona przed innymi zagrożeniami. Opracowanie zasad wdrożenia SBC. 1. Dokumenty RFC. 2. Zalecany sprzęt SBC to Net-Net 38XX firmy Acme Packet (Oracl). Konfiguracja i zarządzanie systemem optycznym DWDM na platformie sprzętu ADVA Optical Networking rok akademicki 2014/15 3/7

4 Katedra Sieci Teleinformacyjnych Projekt praktyczny. mgr inż. Magdalena Młynarczuk Opracowanie koncepcji i realizacja konfiguracji systemu optycznego DWDM na platformie sprzętu ADVA Optical Networking. Opracowanie ćwiczeń laboratoryjnych z wykorzystaniem zaproponowanej konfiguracji. Zapoznanie z aktualną konfiguracją sprzętu ADVA Optical Networking. Zaproponowania koncepcji zarządzania i konfiguracji systemu optycznego DWDM. Zaproponowanie ćwiczeń laboratoryjnych. Realizacja koncepcji zarządzania. Realizacja ćwiczeń laboratoryjnych. Testowanie zaproponowanego rozwiązania. Przygotowanie dokumentacji i opracowanie instrukcji laboratoryjnych. 1. Dokumenty RFC. 2. Dokumentacja sprzętu ADVA Optical Networking. 3. Dokumentacja oprogramowania dostępnego w laboratorium katedralnym. Badanie wydajności przetwarzania żądań usług w wielodomenowej architekturze IMS/NGN z warstwą transportową bazującą na technologii MPLS mgr inż. Maciej Sac Analiza istniejących modeli obsługi ruchu dla architektury IMS/NGN uwzględniających działanie elementów warstwy transportowej bazującej na technologii MPLS i umożliwiających badanie wydajności przetwarzania żądań usług. Propozycja modelu analitycznego i symulacyjnego dla sieci wielodomenowej oraz przeprowadzenie badań ilościowych dla różnych jej parametrów i scenariuszy. Analiza literatury dotyczącej systemu IMS/NGN, w tym miar wydajności przetwarzania żądań usług oraz technologii mających zastosowanie do realizacji warstwy transportowej, ze szczególnym uwzględnieniem technologii MPLS. Przegląd istniejących modeli obsługi ruchu przez serwery IMS/NGN oraz sieć transportową wykonaną w technologii MPLS i ich krytyczna analiza. Propozycja modelu analitycznego i symulacyjnego w środowisku OMNeT++ dla wielodomenowej sieci IMS/NGN z warstwą transportową bazującą na technologii MPLS. Badania zachowania się modelu dla różnych sytuacji ruchowych i scenariuszy. Opracowanie dokumentacji zawierającej wyniki i wnioski z badań. 1. Dokumenty standaryzacyjne architektury IMS/NGN oraz technologii MPLS (ITU-T, ETSI, 3GPP, IETF, IEEE i inne). 2. Dokumentacja środowiska OMNeT Prace dyplomowe magisterskie/inżynierskie zrealizowane w Katedrze Sieci Teleinformacyjnych, PG WETI, Gdańsk, S. Kaczmarek, M. Sac, Zagadnienia inżynierii ruchu w sieciach NGN bazujących na IMS, rozdział w książce Biblioteka teleinformatyczna, t. 6. Internet 2011, ISBN , pp , Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, S. Kaczmarek, M. Sac, Traffic model of a multidomain IMS/NGN, PTiWT, nr 8-9, 2014, pp rok akademicki 2014/15 4/7

5 Projekt teoretyczno programistyczny. Badanie wydajności przetwarzania żądań usług w wielodomenowej architekturze IMS/NGN z warstwą transportową bazującą na technologii Ethernet mgr inż. Maciej Sac Analiza istniejących modeli obsługi ruchu dla architektury IMS/NGN uwzględniających działanie elementów warstwy transportowej bazującej na technologii Ethernet i umożliwiających badanie wydajności przetwarzania żądań usług. Propozycja modelu analitycznego i symulacyjnego dla sieci wielodomenowej oraz przeprowadzenie badań ilościowych dla różnych jej parametrów i scenariuszy. Analiza literatury dotyczącej systemu IMS/NGN, w tym miar wydajności przetwarzania żądań usług oraz technologii mających zastosowanie do realizacji warstwy transportowej, ze szczególnym uwzględnieniem technologii Ethernet. Przegląd istniejących modeli obsługi ruchu przez serwery IMS/NGN oraz sieć transportową wykonaną w technologii Ethernet i ich krytyczna analiza. Propozycja modelu analitycznego i symulacyjnego w środowisku OMNeT++ dla wielodomenowej sieci IMS/NGN z warstwą transportową bazującą na technologii Ethernet. Badania zachowania się modelu dla różnych sytuacji ruchowych i scenariuszy. Opracowanie dokumentacji zawierającej wyniki i wnioski z badań. 1. Dokumenty standaryzacyjne architektury IMS/NGN oraz technologii Ethernet (ITU-T, ETSI, 3GPP, IETF, IEEE i inne). 2. Dokumentacja środowiska OMNeT Prace dyplomowe magisterskie/inżynierskie zrealizowane w Katedrze Sieci Teleinformacyjnych, PG WETI, Gdańsk, S. Kaczmarek, M. Sac, Zagadnienia inżynierii ruchu w sieciach NGN bazujących na IMS, rozdział w książce Biblioteka teleinformatyczna, t. 6. Internet 2011, ISBN , pp , Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, S. Kaczmarek, M. Sac, Traffic model of a multidomain IMS/NGN, PTiWT, nr 8-9, 2014, pp Projekt teoretyczno programistyczny. Zarządzanie przepływami OpenStack Swift za pomocą kontrolera OpenFlow oraz biblioteki DPDK dr inż. Marek M. Landowski Projekt oraz realizacja systemu zgodnie z metodyką Scrum Dostarczenie następujących Scrum Artifacts: - Product Backlog, który ma zawierać poukladną listę wszystkich rzeczy jakie mogą być potrzebne w projekcie, - Sprint Backlog, który jest zbiorem wybranych elementów listy product backlog przeznaczonymi do realizacji w danym sprincie (Sprit Goals) oraz planem na dostarczenie elementów listy Increment, - Increment, który zawiera elementy product backlog zrealizowane w danym sprincie. rok akademicki 2014/15 5/7

6 Katedra Sieci Teleinformacyjnych Liczba wykonawców 4 Projekt programistyczny. 1. H. Takeuchi and I. Nonaka, The new product development Game, Harvard Business Review N. McKeown et al., OpenFlow: Enabling Innovation in Campus Networks, Stanford, March Software-Defined Networking: The New Norm for Networks, ONF White Paper, April 2012 Bramy sieciowe i ich wykorzystanie w sieciach konwergentnych Celem pracy jest zrealizowanie stanowiska laboratoryjnego umożliwiającego zarządzanie i konfigurowanie bram sieciowych w sieci konwergentnej PSTN/ISDN-VoIP oraz badanie współpracy wykorzystywanych protokołów komunikacyjnych. Zapoznanie z budową i konfiguracją bram sieciowych. Analiza możliwości współpracy bram sieciowych z rozwiązaniami MGC VoIP na platformie Linux, w tym softswitchami, np. YATE oraz implementacjami open source protokółów komunikacyjnych MGCP i H.248 (Megaco). Analiza możliwości i wykorzystanie serwerów OSN wbudowanych w bramy. Projekt oraz implementacja systemu scentralizowanego zarządzania konfiguracją i nadzorem bram sieciowych. Zaproponowanie konfiguracji stanowiska laboratoryjnego i zrealizowanie współpracy bram sieciowych z siecią laboratoryjną. Opracowanie zestawu ćwiczeń demonstrujących działanie sieci konwergentnej wykorzystującej bramy PSTN/ISDN-VoIP i badanie współpracy wykorzystywanych protokołów komunikacyjnych. 1. Dokumentacja bram sieciowych. 2. Strony WWW rozwiązań VoIP na platformie Linux. 3. Dokumenty standaryzacyjne protokołów sieciowych. Wykorzystanie ruterów IP/MPLS jako elementów sieci definiowanych programowo SDN Celem pracy jest realizacja systemu umożliwiającego wykorzystanie tradycyjnych ruterów IP/MPLS (realizowanych jako rozwiązania firmowe np. sprzętowe rutery Cisco, jak i ruterów programowych opartych na systemach operacyjnych Linux/BSD) jako elementów warstwy zasobów sieci definiowanych programowo (SDN - Software Defnied Network). Zadanie polega na przeanalizowaniu dostępnych metod dynamicznego oddziaływania na konfigurację sterowania i zarządzania ruterami IP/MPLS w kontekście realizacji interfejsu do systemu, który współpracuje z elementami warstwy sterowania realizowanym w architekturze określanej jako sieci definiowane programowo. Dla zapewnie- rok akademicki 2014/15 6/7

7 nia tej współpracy konieczne jest określenie możliwości dostępnych implementacji protokołów sterowania i zarządzania ruterami oraz określenie zasad współpracy z elementami i protokołami warstwy sterowania SDN. 1. Dokumentacja Cisco IOS. 2. Dokumenty standaryzacyjne ITU, IETF dotyczące tradycyjnych rozwiązań sieciowych IP/MPLS oraz rozwiązań SDN. 3. Dokumentacja, raporty projektów badawczych i rozwiązań SDN. dr inż. Lech Smoleński Integracja zarządzania elementami optyczno-miedzianej sieci dostępowej dr inż. Lech Smoleński Wykonanie i przetestowanie aplikacji umożliwiającej zarządzanie konfiguracją, uszkodzeniami i jakością, przeznaczonej do współpracy z urządzeniami systemów ADSL, VDSL i GEPON w laboratoryjnej sieci dostępowej FITL. Opracowanie zasad i metod komunikacji z OLT, ONT, DSLAM i NTU, realizacja oprogramowania umożliwiającego konfigurowanie urządzeń i monitorowanie ich stanu, sprawdzenie działania w laboratoryjnej sieci dostępowej. 1. Dokumentacja firmowa dla urządzeń GEPON, ADSL i VDSL. 2. Zalecenia ITU-T serii G i Y. Projekt programistyczny. Przewidywane wykorzystanie w laboratorium dydaktycznym. rok akademicki 2014/15 7/7

Spis tematów projektów dyplomowych inżynierskich na rok akademicki 2013/2014

Spis tematów projektów dyplomowych inżynierskich na rok akademicki 2013/2014 Spis tematów projektów dyplomowych inżynierskich na rok akademicki 2013/2014 A. Kierujący pracą: dr hab. inż. S. Kaczmarek 1. Protokół OpenFlow i jego zastosowanie 2. Metody klasyfikacji strumieni pakietów

Bardziej szczegółowo

35. Pomiary efektywności implementacji DHCP 36. Implementacja biblioteki Dynamic DNS 37. Wsparcie rozszerzeń mobilności w węzłach IPv6 w środowisku

35. Pomiary efektywności implementacji DHCP 36. Implementacja biblioteki Dynamic DNS 37. Wsparcie rozszerzeń mobilności w węzłach IPv6 w środowisku KTI 1. Badanie egoistycznych strategii węzłów bezprzewodowych sieci mesh z uwzględnieniem oddziaływań pomiędzy warstwami MAC i pakietową 2. Porównanie metod scalania miar reputacyjnych w sieciach komputerowych

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych w semestrze letnim 2014/2015 zgłoszone w Zakładzie Systemów Rozproszonych

Tematy prac dyplomowych w semestrze letnim 2014/2015 zgłoszone w Zakładzie Systemów Rozproszonych Tematy prac dyplomowych w semestrze letnim 2014/2015 zgłoszone w Zakładzie Systemów Rozproszonych Lp. Opiekun pracy Temat cel i zakres pracy 1. 2. 3. 4. 5. 6. dr inż. Paweł Dymora 7. dr inż. Paweł Dymora

Bardziej szczegółowo

Sprzętowo-programowa platforma badania jakości usług środowiska sieciocentrycznego

Sprzętowo-programowa platforma badania jakości usług środowiska sieciocentrycznego Mateusz KWAŚNIEWSKI, Dariusz LASKOWSKI Wydział Elektroniki, Wojskowa Akademia Techniczna, E mail: kwasniewski.mk@gmail.com, dariusz.laskowski@wel.wat.edu.pl Sprzętowo-programowa platforma badania jakości

Bardziej szczegółowo

II stopień - Specjalność: Sieci i Systemy Teleinformacyjne

II stopień - Specjalność: Sieci i Systemy Teleinformacyjne I stopień - Profil: Sieci Teleinformacyjne II stopień - Specjalność: Sieci i Systemy Teleinformacyjne http://eti.pg.edu.pl/katedra-sieci-teleinformacyjnych/strona-glowna Systemy Teleinformacyjne Sieci

Bardziej szczegółowo

Katedra Teleinformatyki Tematy prac dyplomowych magisterskich rok akademicki 2014/2015

Katedra Teleinformatyki Tematy prac dyplomowych magisterskich rok akademicki 2014/2015 Katedra Teleinformatyki Tematy prac dyplomowych magisterskich rok akademicki 2014/2015 1. Badanie efektywności wybranych algorytmów kontekstowego wyboru sieci przez inteligentny terminal bezprzewodowy

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych w semestrze zimowym 2013/2014 zgłoszone w Zakładzie Systemów Rozproszonych

Tematy prac dyplomowych w semestrze zimowym 2013/2014 zgłoszone w Zakładzie Systemów Rozproszonych Tematy prac dyplomowych w semestrze zimowym 2013/2014 zgłoszone w Zakładzie Systemów Rozproszonych L.p. Opiekun pracy Temat cel i zakres pracy Symbol kierunku i specjalności dr hab. inż. Franciszek Grabowski

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji tematu badawczego finansowanego ze środków działalności statutowej

Sprawozdanie z realizacji tematu badawczego finansowanego ze środków działalności statutowej Ośrodek Kształcenia T: [+48 ] 58 64 F: [+48 ] 58 345 E-mail: edukacja@itl.waw.pl National Institute of Telecommunications ul. Szachowa PL 04-894 Warszawa T: [+48 ] 5 8 00 F: [+48 ] 5 86 5 E-mail: info@itl.waw.pl

Bardziej szczegółowo

Tematy projektów dyplomowych inżynierskich (pracy dyplomowej inżynierskiej) Katedra Teleinformatyki

Tematy projektów dyplomowych inżynierskich (pracy dyplomowej inżynierskiej) Katedra Teleinformatyki Tematy projektów dyplomowych inżynierskich (pracy inżynierskiej) Katedra Teleinformatyki 1. Integracja systemu obsługi klientów (CRM) z centralą IP PBX 2. Implementacja menażera połączeń realizującego

Bardziej szczegółowo

Katedra Inżynierii Oprogramowania

Katedra Inżynierii Oprogramowania Katedra Inżynierii Oprogramowania 1. Portal informacyjny o międzynarodowych studiach informatycznych Dr inż. Anna Bobkowska 2. Inteligentny Serwis Informacyjny Dr inż. Anna Bobkowska 3. System wspomagający

Bardziej szczegółowo

Łukasz Witaszek Nowoczesne sposoby zarządzania sieciami protokół NetFlow 1 1 WSTĘP... 9 2 CEL I ZAKRES PRACY... 14

Łukasz Witaszek Nowoczesne sposoby zarządzania sieciami protokół NetFlow 1 1 WSTĘP... 9 2 CEL I ZAKRES PRACY... 14 Nowoczesne sposoby zarządzania sieciami protokół NetFlow 1 Spis treści WYKAZ SKRÓTÓW..4 WYKAZ RYSUNKÓW..6 WYKAZ TABEL...8 1 WSTĘP... 9 1.1 SYSTEMY INFORMATYCZNE... 10 1.2 SIEĆ KOMPUTEROWA... 10 1.3 MODEL

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych w roku akademickim 2012/2013 zgłoszone w Zakładzie Systemów Rozproszonych

Tematy prac dyplomowych w roku akademickim 2012/2013 zgłoszone w Zakładzie Systemów Rozproszonych Tematy prac dyplomowych w roku akademickim 2012/2013 zgłoszone w Zakładzie Systemów Rozproszonych L.p. Opiekun pracy Temat Symbol kierunku i specjalności 1. GIS w administracji publicznej 2. GIS w bankowości

Bardziej szczegółowo

XVII Poznańskie Warsztaty Telekomunikacyjne 13 grudnia 2013 Poznań

XVII Poznańskie Warsztaty Telekomunikacyjne 13 grudnia 2013 Poznań XVII Poznańskie Warsztaty Telekomunikacyjne 13 grudnia 2013 Poznań Wydział Elektroniki i Telekomunikacji Politechnika Poznańska XVII Poznańskie Warsztaty Telekomunikacyjne - PWT 2013 13 grudnia 2013 Poznań

Bardziej szczegółowo

Technologia Internetu Rzeczy: architektura, protokoły, zastosowania cz. 1

Technologia Internetu Rzeczy: architektura, protokoły, zastosowania cz. 1 Zakład Architektur i Zastosowań Internetu (Z-3) Zakład Badań Systemów i Urządzeń (Z-1) Zakład Systemów i Sieci Bezprzewodowych w Gdańsku (Z-8) Technologia Internetu Rzeczy: architektura, protokoły, zastosowania

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ELEKTRONIKI TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI

WYDZIAŁ ELEKTRONIKI TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI Politechnika Gdańska WYDZIAŁ ELEKTRONIKI TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI Praca dyplomowa. Zastosowanie protokołu XCAP do integracji nowoczesnych serwisów WWW z serwerami XDMS (na podstawie platformy Mobicents

Bardziej szczegółowo

Architektura QoS integrująca sieci ad-hoc z sieciami stałymi 1

Architektura QoS integrująca sieci ad-hoc z sieciami stałymi 1 Telekomunikacja Cyfrowa Technologie i Usługi Tom 9. Rok 2008/2009 Architektura QoS integrująca sieci ad-hoc z sieciami stałymi 1 Marek Natkaniec, Janusz Gozdecki, Katarzyna Kosek, Szymon Szott, Andrzej

Bardziej szczegółowo

Szkolenia teleinformatyczne

Szkolenia teleinformatyczne Szkolenia teleinformatyczne Poznań 2013 S t r o n a 1 Grupa szkoleń podstawowych Podstawy inżynierii ruchu i projektowania sieci dla operatorów sieci komórkowych... 5 Zastosowanie inżynierii ruchu w wybranych

Bardziej szczegółowo

Zakładane efekty kształcenia dla kierunku

Zakładane efekty kształcenia dla kierunku Załącznik nr 1a do wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych do tworzenia nowych i weryfikacji istniejących programów studiów I i II stopnia w UTP w Bydgoszczy Zakładane efekty dla kierunku

Bardziej szczegółowo

Architektura i zasady działania modularnych ruteråw JUNIPER

Architektura i zasady działania modularnych ruteråw JUNIPER Architektura i zasady działania modularnych ruteråw JUNIPER W literaturze informatycznej można znaleźć niewiele informacji na temat działania sieci rozległych i wnętrza Internetu. Z punktu widzenia większości

Bardziej szczegółowo

Katedra Inżynierii Oprogramowania Tematy prac dyplomowych inżynierskich STUDIA NIESTACJONARNE (ZAOCZNE)

Katedra Inżynierii Oprogramowania Tematy prac dyplomowych inżynierskich STUDIA NIESTACJONARNE (ZAOCZNE) Katedra Inżynierii Oprogramowania Tematy prac dyplomowych inżynierskich STUDIA NIESTACJONARNE (ZAOCZNE) Temat projektu/pracy dr inż. Wojciech Waloszek Grupowy system wymiany wiadomości. Zaprojektowanie

Bardziej szczegółowo

Katalog usług informatycznych

Katalog usług informatycznych Katalog usług informatycznych Spis treści Katalog strona 1. Słownik pojęć i skrótów 2 2. Cel 2 3. Przedmiot 2 4. Zakres stosowania 2 5. Zawartość kart opisu Usług 2-3 6. Opis usług informatycznych (zewnętrznych)

Bardziej szczegółowo

dyplomowej magisterskiej jęz. angielskim Opiekun pracy dr inż. Aleksander Jarzębowicz Konsultant pracy Cel pracy Zadania do wykonania

dyplomowej magisterskiej jęz. angielskim Opiekun pracy dr inż. Aleksander Jarzębowicz Konsultant pracy Cel pracy Zadania do wykonania Temat pracy Środowisko do badania użyteczności aplikacji internetowej Trust Case Toolbox Temat pracy w Usability testing environment for Trust Case Toolbox web application jęz. angielskim dr inż. Aleksander

Bardziej szczegółowo

Walidacja wybranych cech zapory sieciowej w środowisku internetowym

Walidacja wybranych cech zapory sieciowej w środowisku internetowym Mateusz KWAŚNIEWSKI Wydział Elektroniki i Telekomunikacji, Wojskowa Akademia Techniczna E-mail: kwasniewski.mk@gmail.com Walidacja wybranych cech zapory sieciowej w środowisku internetowym 1. Wstęp W dzisiejszych

Bardziej szczegółowo

JAKOŚĆ USŁUG TELEINFORMATYCZNYCH W TRANSPORCIE KOLEJOWYM

JAKOŚĆ USŁUG TELEINFORMATYCZNYCH W TRANSPORCIE KOLEJOWYM Problemy Kolejnictwa Zeszyt 153 119 Prof. nzw. dr hab. inż. Mirosław Siergiejczyk, Dr inż. Stanisław Gago Politechnika Warszawska JAKOŚĆ USŁUG TELEINFORMATYCZNYCH W TRANSPORCIE KOLEJOWYM SPIS TREŚCI 1.

Bardziej szczegółowo

46 PAK 3/2007. Marek NATKANIEC, Janusz GOZDECKI, Andrzej R. PACH AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA, KATEDRA TELEKOMUNIKACJI

46 PAK 3/2007. Marek NATKANIEC, Janusz GOZDECKI, Andrzej R. PACH AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA, KATEDRA TELEKOMUNIKACJI 46 PAK 3/2007 Marek NATKANIEC, Janusz GOZDECKI, Andrzej R. PACH AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA, KATEDRA TELEKOMUNIKACJI Zastosowanie pomiarów ruchu i sygnalizacji do różnicowania usług transportowych w heterogenicznych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 3 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 3 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA A. Przedmiotem zamówienia jest Dostawa sprzętu informatycznego i oprogramowania w projekcie pn. Platforma Zunifikowanej Komunikacji wraz z Systemem Archiwizacji

Bardziej szczegółowo

JAK ZAPEWNIĆ BEZPIECZEŃSTWO INFORMACYJNE?

JAK ZAPEWNIĆ BEZPIECZEŃSTWO INFORMACYJNE? JAK ZAPEWNIĆ BEZPIECZEŃSTWO INFORMACYJNE? Przedstawiony pakiet usług ma za cel wspomaganie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacyjnym, obejmującego strukturę zarządzania bezpieczeństwem IT oraz

Bardziej szczegółowo

Tematy projektów dyplomowych magisterskich 2012/2013 Katedra Inżynierii Oprogramowania

Tematy projektów dyplomowych magisterskich 2012/2013 Katedra Inżynierii Oprogramowania Tematy projektów dyplomowych magisterskich 2012/2013 Katedra Inżynierii Oprogramowania Janusz Górski 1. Platforma do budowy aplikacji mobilnych związanych z zarządzaniem argumentacją 2. Mechanizm zarządzania

Bardziej szczegółowo

SDL. Internet ARPANET C/UNIX TCP/IP

SDL. Internet ARPANET C/UNIX TCP/IP Marek Średniawa Instytut Telekomunikacji Politechnika Warszawska Telekomunikacja wersja 2.0 STRESZCZENIE W referacie omówiono zmiany zachodzące na rynku telekomunikacyjnym i w sposobie implementacji i

Bardziej szczegółowo

WALIDACJA WYBRANYCH CECH ZAPORY SIECIOWEJ W ŚRODOWISKU INTERNETOWYM

WALIDACJA WYBRANYCH CECH ZAPORY SIECIOWEJ W ŚRODOWISKU INTERNETOWYM MATEUSZ KWAŚNIEWSKI DARIUSZ LASKOWSKI e-mail: kwasniewski.mk@gmail.com, dlaskowski71@gmail.com Instytut Telekomunikacji, Wydział Elektroniki Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie ul. Gen. S. Kaliskiego

Bardziej szczegółowo