RAPORT. z badania Rynku Nieruchomości. w Krakowie. Kraków

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT. z badania Rynku Nieruchomości. w Krakowie. Kraków"

Transkrypt

1 N B P N a r o d o w y B a n k P o l s k i RAPORT z badania Rynku Nieruchomości w Krakowie Kraków Październik

2 Spis treści PODSTAWOWE INFORMACJE O KRAKOWIE - STOLICY MAŁOPOLSKI... 5 Dochody ludności... 8 Podział administracyjny miasta... 9 Zasoby mieszkaniowe w Krakowie Zagospodarowanie przestrzenne CHARAKTERYSTYKA LOKALNEGO RYNKU NIERUCHOMOŚCI RYNEK PIERWOTNY ANALIZA OFERT I TRANSAKCJI NA RYNKU PIERWOTNYM Ceny według liczby pokoi Oferty Transakcje Ceny wg powierzchni Oferty Transakcje Ceny wg kondygnacji Oferty Transakcje RYNEK WTÓRNY Ceny ofertowe na rynku wtórnym Ceny transakcyjne na rynku wtórnym ANALIZA OFERT I TRANSAKCJI NA RYNKU WTÓRNYM Porównanie średnich cen oferty i transakcje Ceny ofertowe ze względu na liczbę pokoi Ceny transakcyjne ze względu na liczbę pokoi Powierzchnia oferty Powierzchnia transakcje Ceny ofertowe ze względu na formę własności lokalu Ceny transakcyjne ze względu na formę własności lokalu Średnie ceny ofertowe ze względu na standard wykończenia lokalu Średnie ceny transakcyjne ze względu na standard wykończenia lokalu Ceny ofertowe metra kwadratowego mieszkania ze względu na kondygnację Ceny transakcyjne metra kwadratowego mieszkania ze względu na kondygnację Ceny ofertowe wg technologii budowy Ceny transakcyjne wg technologii budowy RYNEK NAJMU MIESZKAŃ Dostępność mieszkania Cena m² mieszkania a przeciętne wynagrodzenie w Małopolsce brutto PERSPEKTYWY RYNKU NIERUCHOMOŚCI W KRAKOWIE Wpływ kryzysu na światowych rynkach finansowych na sytuację polskiego rynku mieszkaniowego Ceny Inwestorzy krajowi i zagraniczni Standard mieszkania PODSUMOWANIE Strona 2 z 46

3 Spis mapek Mapka 1. Mapka województwa małopolskiego... 5 Mapka 2. Podział administracyjny Krakowa dzielnice Mapka 3. Pokrycie miasta planami zagospodarowania przestrzennego Mapka 4. Rozmieszczenie inwestycji mieszkaniowych w poszczególnych dzielnicach miasta Spis tabel Tabela 1. Czynniki demograficzne dla Krakowa... 6 Tabela 2. Struktura demograficzna mieszkańców m. Kraków... 6 Tabela 3. Wskaźnik wieku przedprodukcyjnego i poprodukcyjnego ludności w latach... 7 Tabela 4. Podział Krakowa na dzielnice administracyjne Tabela 5. Zasoby mieszkaniowe miasta Tabela 6. Dane dotyczące substancji mieszkaniowej Tabela 7. Zasób mieszkaniowy według dostępu do instalacji sanitarnych Tabela 8. Ubytki w zasobie i zmiana przeznaczenia Tabela 9. Uchwalone plany zagospodarowania przestrzennego dla miasta Krakowa Tabela 10. Wydane pozwolenia na budowę Tabela 11. Mieszkania których budowę rozpoczęto Tabela 12. Mieszkania oddane do uŝytkowania Tabela 13. Podmioty operujące na lokalnym rynku nieruchomości w Krakowie Tabela 14. Współczynnik zmienności i rozstęp cen Tabela 15. Współczynnik zmienności i rozstęp cen Tabela 16. Wskaźnik dostępności mieszkania w dzielnicach Krakowa Tabela 17. Wskaźnik dostępności mieszkania według średniego wynagrodzenia brutto w branŝy Spis wykresów Wykres 1. Struktura gospodarstw domowych według liczby osób... 7 Wykres 2. Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw... 8 Wykres 3. Stopa bezrobocia: województwo, Kraków, Polska... 9 Wykres 4. Struktura procentowa zasobów mieszkaniowych Wykres 5. Ceny ofertowe na rynku pierwotnym Wykres 6. Ceny transakcyjne na rynku pierwotnym Wykres 7. Ceny metra kwadratowego mieszkania w zaleŝności od ilości pokoi w badanych kwartałach Wykres 8. Ceny metra kwadratowego mieszkania w zaleŝności od liczby pokoi w badanych kwartałach Wykres 9. Ceny metra kwadratowego mieszkania w zaleŝności od powierzchni w badanych kwartałach Wykres 10. Ceny metra kwadratowego mieszkania w zaleŝności od powierzchni w badanych kwartałach Wykres 11. Ceny metra kwadratowego mieszkania w zaleŝności od połoŝenia (kondygnacji) w badanych kwartałach Wykres 12. Ceny metra kwadratowego mieszkania w zaleŝności od połoŝenia (kondygnacji) w badanych kwartałach Wykres 13. Rozkład cen ofertowych na przestrzeni badanych kwartałów Wykres 14. Rozkład cen transakcyjnych na przestrzeni badanych kwartałów Strona 3 z 46

4 Wykres 15. Porównanie średnich cen za metr kwadratowy w ofertach i transakcjach w badanych kwartałach Wykres 16. Ceny metra kwadratowego mieszkania w zaleŝności od ilości pokoi w badanych kwartałach - oferty Wykres 17. Ceny metra kwadratowego mieszkania w zaleŝności od ilości pokoi w badanych kwartałach - transakcje Wykres 18. Procent ofert ze względu na powierzchnię Wykres 19. Procent transakcji ze względu na powierzchnię Wykres 20. Procent ofert ze względu na liczbę pokoi Wykres 21. Procent transakcji ze względu na liczbę pokoi Wykres 22. Cena metra kwadratowego mieszkania w ofertach ze względu na powierzchnię Wykres 23. Cena metra kwadratowego mieszkania w transakcjach ze względu na powierzchnię Wykres 24. Kształtowanie się cen ofertowych ze względu na formę własności Wykres 25. Kształtowanie się cen transakcyjnych ze względu na formę własności Wykres 26. Średnie ceny ofertowe ze względu na standard Wykres 27. Średnie ceny transakcyjne ze względu na standard Wykres 28. Średnie ceny ofertowe metra kwadratowego ze względu na kondygnację Wykres 29. Średnie ceny transakcyjne metra kwadratowego ze względu na kondygnację Wykres 30. Porównanie średnich cen ofertowych według technologii tradycyjna i prefabrykowana Wykres 31. Porównanie średnich cen transakcyjnych według technologii tradycyjna i prefabrykowana Wykres 32. Średnia cena najmu na przestrzeni kwartałów w ofertach i transakcjach Wykres 33. Średnie ceny najmu mieszkań w ofertach i transakcjach według powierzchni Wykres 34. Średnia liczba pokoi mieszkań oferowanych do najmu i wynajętych Wykres 35. Średnia cena m² mieszkania na rynku wtórnym oraz na rynku pierwotnym w relacji do przeciętnego wynagrodzenia w Małopolsce Wykres 36. Średnia cena m² mieszkania na rynku wtórnym oraz prognoza na przyszły kwartał Wykres 37. Średnia cena m² mieszkania na rynku pierwotnym oraz prognoza na przyszły kwartał Wykres 38. Średnia cena m² mieszkania na rynku wtórnym oraz na rynku pierwotnym Strona 4 z 46

5 PODSTAWOWE INFORMACJE O KRAKOWIE - STOLICY MAŁOPOLSKI Województwo małopolskie połoŝone jest na południu Polski, sąsiaduje ze Słowacją, województwem śląskim, świętokrzyskim i podkarpackim. Powierzchnia całego województwa wynosi kilometrów kwadratowych. Stolicą Małopolski jest Kraków, który kiedyś był równieŝ stolicą Polski. Województwo podzielone jest na 19 powiatów i 182 gminy. Kraków, Tarnów i Nowy Sącz posiadają status miast na prawach powiatu (powiaty grodzkie). Liczba ludności w województwie wynosi 3 280,1 tys., gęstość zaludnienia 216 osób/km 2. Mapka 1. Mapka województwa małopolskiego Kraków jest trzecim miastem w Polsce pod względem liczby ludności (po Warszawie i Łodzi) i drugim pod względem zajmowanej powierzchni. Stolicę województwa zamieszkuje 756,4 tys. mieszkańców. Gęstość zaludnienia w mieście wynosi ok os/km 2. Według prognozy GUS do 2030 roku w Krakowie nastąpi spadek ludności i będzie wynosić 651,2 Strona 5 z 46

6 tys. osób. W roku mieszkańcy Krakowa stanowili 1,99% ludności Polski i 23% mieszkańców województwa małopolskiego. Tabela 1. Czynniki demograficzne dla Krakowa Czynniki demograficzne Liczba bezwzględna ludności + prognoza GUS (w tys.) MałŜeństwa na 1000 ludności Saldo migracji na 1000 ludności Przyrost naturalny na 1000 ludności Zgony na 1000 ludności Źródło: dane Urząd Statystyczny w Krakowie 2005 (I półrocze r.) Prognoza (do 2030 roku) w tys. 756,6 756,3 756,6 756,4 651,2 4,9 5,3 5,7 4,3 2,0 1,1 0,5-0,5-0,8-0,4-0,6 0,1 9,6 9,4 9,8 9,8 W ostatnich latach obserwuje się systematyczne starzenie się mieszkańców Krakowa, przybywa osób w wieku poprodukcyjnym i maleje udział osób w wieku przedprodukcyjnym. Jest to spowodowane wydłuŝającą się średnią trwania Ŝycia oraz utrzymującym się niskim poziomem urodzeń. Pozytywnym zjawiskiem jest to, Ŝe do miasta migrują osoby w wieku produkcyjnym. W pierwszym półroczu roku zanotowano nieznaczny dodatni przyrost naturalny, po paroletnich ujemnych wskaźnikach. Tabela 2. Struktura demograficzna mieszkańców m. Kraków Struktura wieku 3 grupy: 2005 (I półrocze r.) Prognoza (do 2030 roku) w tys. przedprodukcyjna ,5 produkcyjna, ,2 poprodukcyjna ,5 Wskaźnik obciąŝenia demograficznego 50,5 50,7 51,0 51,0 70,8 śródło: dane Urząd Statystyczny w Krakowie Strona 6 z 46

7 Struktura ludności Krakowa z podziałem na wiek przedprodukcyjny (0-17), produkcyjny (Kobiety 18-59; MęŜczyźni 18-64) i poprodukcyjny (Kobiety 60 i więcej; MęŜczyźni 65 i więcej) wykazuje zróŝnicowanie. Według prognozy GUS do 2030 roku przewidywaną tendencje spadkową widać w dwóch grupach: przedprodukcyjnej i produkcyjnej, natomiast wyraźny wzrost w populacji poprodukcyjnej. Począwszy od 2005 roku obciąŝenie ludnością w wieku poprodukcyjnym przewyŝsza obciąŝenie ludnością w wieku przedprodukcyjnym. Tabela 3. Wskaźnik wieku przedprodukcyjnego i poprodukcyjnego ludności w latach 2005 (I poł.) przedprodukcyjny 24,3 23,9 23,6 23,5 poprodukcyjny 26,2 26,7 27,2 27,5 Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2002 roku liczba gospodarstw domowych w Krakowie wyniosła , co stanowiło 29,5% ogółu w całym województwie i 51,0% w miastach województwa. Przeciętna liczba osób w gospodarstwach domowych wyniosła 2,37. Wykres 1. Struktura gospodarstw domowych według liczby osób Struktura Gospodarstw domowych według liczby osób 14,5% 6,8% 35,1% 19,4% 24,2% 1-osobowe 2-osobowe 3-osobowe 4-osobowe 5 i więcej Najwięcej było gospodarstw jedno i dwuosobowych 35,1% i 24,2%. Gospodarstw domowych o liczbie osób 5 i więcej było najmniej i stanowiły tylko 6,8% ogółu spisywanych w Krakowie (NSP 2002 r.). Strona 7 z 46

8 Dochody ludności Przeciętnie wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w poszczególnych latach, począwszy od 2005 roku (rok przed rozpoczęciem badań BaRN) przedstawia poniŝszy wykres. Od 2005 roku do r.(i półrocze br.) przeciętne wynagrodzenie w tym sektorze zwiększyło się o 34,1% do poziomu 3154,17 zł. Wykres 2. Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw (I półrocze) 3154, , , , Przeciętny miesięczny nominalny dochód rozporządzalny na osobę w gospodarstwach domowych ogółem w i roku w Małopolsce (brak danych dotyczących dochodu rozporządzalnego gospodarstw domowych w Krakowie) wynosił odpowiednio 765,10 zł i 864,37 zł. W stosunku do r. wzrósł o 13,0%. Natomiast dochód rozporządzalny przeciętnego mieszkańca małopolski w roku był niŝszy o około 65 zł od dochodu rozporządzalnego w kraju. NajwyŜszy poziom dochodu rozporządzalnego osiągnęły w roku gospodarstwa pracowników pracujących na stanowiskach nierobotniczych. Małopolska jest jednym z województw w Polsce o najniŝszej stopie bezrobocia (za Wielkopolską i Śląskiem), które we wrześniu osiągnęło poziom 7,0%. W Krakowie stopa bezrobocia osiągnęła poziom najniŝszy z miast na prawach powiatu w regionie czyli 2,8% (IX br.). Przez wszystkie lata począwszy od roku 2005 bezrobocie wykazuje tendencję spadkową, zarówno w województwie jak i w stolicy regionu, co wyraźnie widać na przedstawionym poniŝej diagramie. Strona 8 z 46

9 W Krakowie zarejestrowanych jest w rejestrze REGON podmiotów gospodarczych (stan na 30 VI r.). Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Grodzkim Urzędzie Pracy według stanu na 30 września roku wynosi osób. Wykres 3. Stopa bezrobocia w województwie Małopolskim, m. Kraków, Polsce 20,0% 18,0% 16,0% 14,0% 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% 2005 (I półrocze) województwo Kraków Polska Podział administracyjny miasta Uchwałą Rady Miasta Krakowa nr XX /143/91 z dnia 27 marca 1991 r. w sprawie utworzenia w Krakowie dzielnic miejskich, obszar czterech wielkich dzielnic (Śródmieście, Krowodrza, Podgórze i Nowa Huta) podzielono na osiemnaście mniejszych. Zmienił się takŝe charakter dzielnic w strukturze władzy samorządowej. Cztery dzielnice były dzielnicami administracyjnymi, natomiast osiemnaście nowych to dzielnice samorządowe. Taki podział pozwala na lepsze zarządzanie mniejszymi obszarami przez radnych poszczególnych dzielnic samorządowych. Dzielnice oznaczono numerami od I do XVIII oraz określono ich granice. Strona 9 z 46

10 Mapka 2. Podział administracyjny Krakowa dzielnice Tabela 4. Podział Krakowa na dzielnice administracyjne Dzielnica I Dzielnica II Dzielnica III Dzielnica IV Dzielnica V Dzielnica VI Dzielnica VII Dzielnica VIII Dzielnica IX Dzielnica X Dzielnica XI Dzielnica XII Dzielnica XIII Dzielnica XIV Dzielnica XV Dzielnica XVI Dzielnica XVII Dzielnica XVIII Źródło: informacja z UM Krakowa Stare Miasto Grzegórzki Prądnik Czerwony Prądnik Biały Krowodrza Bronowice Zwierzyniec Dębniki Łagiewniki-Borek Fałęcki Swoszowice Podgórze Duchackie BieŜanów-Prokocim Podgórze CzyŜyny Mistrzejowice Bieńczyce Wzgórza Krzesławickie Nowa Huta ŚRÓDMIEŚCIE KROWODRZA PODGÓRZE NOWA HUTA Zasoby mieszkaniowe w Krakowie Przez ostatnie lata w Krakowie liczba mieszkań systematycznie rośnie. Jest to związane z boomem inwestycyjnym. Strukturę zasobów mieszkaniowych przedstawia poniŝsza tabela. Strona 10 z 46

11 Tabela 5. Zasoby mieszkaniowe miasta Kraków 2005 Ogółem w tym: Spółdzielcze (lokatorskie i własnościowe) Komunalne Zakładowe+Skarbu Państwa Prywatne (osoby fizyczne) Pozostałe Źródło: dane Urząd Statystyczny w Krakowie Strukturę procentową zasobów mieszkaniowych miasta obrazuje poniŝszy wykres na którym wyraźnie widać, Ŝe zasoby mieszkaniowe komunalne powoli ulegają zmniejszeniu. Podobnie jest z zasobami spółdzielczymi (spółdzielnie obecnie zajmują się zarządzaniem dotychczasowymi zasobami niŝ budowaniem nowych mieszkań) oraz mieszkaniami zakładowymi i Skarbu Państwa. Zwiększa się natomiast zasób mieszkaniowy pozostający w rękach osób fizycznych (prywatnych). Wykres 4. Struktura procentowa zasobów mieszkaniowych 110% 100% 90% 1,3% 4,0% 5,5% 1,3% 1,9% 1,0% 80% 33,4% 70% 60% 50% 40% 40,7% 40,2% 8,1% 7,9% 7,6% Pozostałe Zakładowe+Skarbu Państwa Spółdzielcze Komunalne Prywatne (osoby fizyczne) 30% 20% 46,0% 45,2% 56,1% 10% 0% 2005 Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Statystycznego w Krakowie Strona 11 z 46

12 Tabela 6. Dane dotyczące substancji mieszkaniowej Kraków 2005 Zasób mieszkaniowy/1000 osób Przeciętna powierzchnia uŝytkowa mieszkania w m 2 /osobę Przeciętna liczba osób w mieszkaniu Przeciętna liczba izb w mieszkaniu 387,6 396,4 402,5 21,7 22,2 22,6 2,58 2,52 2,48 3,16 3,16 3,16 - dz. Krowodrza 3,19 3,18 3,18 - dz. Śródmieście 2,91 2,91 2,91 - dz. Podgórze 3,31 3,30 3,30 - dz. Nowa Huta 3,18 3,18 3,18 Źródło: dane Urząd Statystyczny w Krakowie Podczas Narodowego Spisu Powszechnego w 2002 uzyskano informację dotyczącą ilości gospodarstw domowych na mieszkanie w rozbiciu na cztery podstawowe dzielnice miasta, biorąc pod uwagę mieszkania zamieszkane stale. - dz. Krowodrza 1,18 - dz. Śródmieście 1,17 - dz. Podgórze 1,19 - dz. Nowa Huta 1,23 Tabela 7. Zasób mieszkaniowy według dostępu do instalacji sanitarnych Kraków wodociąg ustęp spłukiwany łazienka c.o gaz sieciowy Źródło: dane Urząd Statystyczny w Krakowie Jak widać na powyŝszej tabeli, standard mieszkań w Krakowie z roku na rok ulega podwyŝszeniu pod względem wyposaŝenia w podstawowe instalacje. W roku w wodociąg było wyposaŝonych 98,5% mieszkań (w r. 98,4%), w ustęp spłukiwany 98,9% (w r. 97,2%), w łazienkę 96,0% (w r. 95,8%), w c.o. 83,7% ( r. Strona 12 z 46

13 86,0%), w gaz sieciowy 86,4% ( r. 84,2%). W roku w stosunku do r. widoczny spadek w wyposaŝeniu lokali w centralne ogrzewanie, które moŝe być wynikiem stosowania alternatywnych i ekologicznych źródeł ciepła. Tabela 8. Ubytki w zasobie i zmiana przeznaczenia 2005 Kraków Źródło: dane Urząd Statystyczny w Krakowie Zagospodarowanie przestrzenne Realizacja polityki przestrzennej miasta naleŝy do podstawowych zadań Rady Miasta Krakowa. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego warunkują zasady zagospodarowania i zabudowy terenu, kształtują porządek przestrzenny a tym samym rozwój miasta. Do końca roku uchwalone plany miejscowe obejmowały obszary o łącznej powierzchni 4 542,4 ha, co stanowi 13,9% powierzchni miasta ogółem. Tabela 9. Uchwalone plany zagospodarowania przestrzennego dla miasta Krakowa Kraków powierzchnia uchwalonych planów (ha) 903, , , ,8 powierzchnia miasta objęta mpzp (%) 2,8 5,6 10,7 13,9 źródło: Raport o stanie miasta r. Biuro Planowania Przestrzennego UMK PoniŜsza mapka przedstawia pokrycie miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa. Kolor czerwony plany obowiązujące, zielone plany opracowywane i pomarańczowy plany uchwalone. Strona 13 z 46

14 Mapka 3. Pokrycie miasta planami zagospodarowania przestrzennego Źródło: Plan Zbiorczy Zagospodarowania Przestrzennego Urząd Miasta Krakowa, Biuro Planowania Przestrzennego Decyzje budowlane wydawane są w oparciu o Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz Prawo budowlane. W przypadku gdy nie ma uchwalonego planu zagospodarowania przestrzennego, wydawana jest decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (wz). Tabela 10. Wydane pozwolenia na budowę Ogółem 2005 (I poł.) mieszkania powierzchnia uŝytkowa mieszkania w m przeciętna powierzchnia uŝytkowa 1 mieszkania w m 2 73,9 72,3 100,1 67,0 Źródło: dane Urząd Statystyczny w Krakowie Tabela 11. Mieszkania których budowę rozpoczęto Ogółem 2005 (I -VI) Spółdzielcze Komunalne Przeznaczone na sprzedaŝ lub wynajem Społeczne czynszowe Indywidualne Źródło: dane Urząd Statystyczny w Krakowie Strona 14 z 46

15 Tabela 12. Mieszkania oddane do uŝytkowania Ogółem 2005 (I poł.) mieszkania powierzchnia uŝytkowa mieszkania w m przeciętna powierzchnia uŝytkowa 1 mieszkania w m 2 66,6 60,6 69,7 64,6 - liczba izb przeciętna powierzchnia uŝytkowa oddanego mieszkania 0,40 0,53 0,45 bd. w m 2 /osobę - na 1000 ludności 6,0 8,7 6,5 bd. - na 1000 małŝeństw bd. Spółdzielcze mieszkania powierzchnia uŝytkowa mieszkania w m przeciętna powierzchnia uŝytkowa 1 mieszkania w m 2 51,8 54,9 - - liczba izb Komunalne mieszkania powierzchnia uŝytkowa mieszkania w m przeciętna powierzchnia uŝytkowa 1 mieszkania w m ,0 42,8 liczba izb Przeznaczone na sprzedaŝ lub wynajem mieszkania powierzchnia uŝytkowa mieszkania w m przeciętna powierzchnia uŝytkowa 1 mieszkania w m 2 59,7 53,5 61,0 54,8 liczba izb Społeczne czynszowe mieszkania powierzchnia uŝytkowa mieszkania w m przeciętna powierzchnia uŝytkowa 1 mieszkania w m 2 43,8 55,9 - - liczba izb Indywidualne mieszkania powierzchnia uŝytkowa mieszkania w m przeciętna powierzchnia uŝytkowa 1 mieszkania w m 2 121,9 109,3 134,3 134,1 liczba izb Źródło: dane Urząd Statystyczny w Krakowie Strona 15 z 46

16 Tabela 13. Podmioty operujące na lokalnym rynku nieruchomości w Krakowie. Podmiot 2005 (I półrocze) Deweloperzy Pośrednicy i rzeczoznawcy majątkowi Notariusze Spółdzielnie mieszkaniowe Pośrednicy finansowi Źródło: dane Urząd Statystyczny w Krakowie Miasto Kraków posiada liczne walory nie tylko turystyczne ale takŝe inwestycyjne. Kraków jest kolebką naukową z Uniwersytetem Jagiellońskim i innymi wyŝszymi uczelniami oraz instytutami naukowymi, które skupiają wykwalifikowaną kadrę. Istniejące Specjalne Strefy Ekonomiczne przyciągają przedsiębiorstwa wysokiej technologii. Tutaj znalazły swoje siedziby koncerny informatyczne oraz centra księgowe. Tak wymagający rynek potrzebuje nowych inwestycji m.in. logistycznych czy mieszkaniowych. Deweloperzy operujący na rynku starają się sprostać coraz wyŝszym wymaganiom potencjalnych klientów. PoniŜsza mapka przedstawia rozmieszczenie inwestycji mieszkaniowych na terenie poszczególnych dzielnic miasta Krakowa. Została opracowana na podstawie bazy inwestycji prezentowanej na stronie internetowej Dominium. Według analizy, najwięcej inwestycji zlokalizowanych jest w dzielnicy Podgórze w subdzielnicy Dębniki, Wola Duchacka, Podgórze (okolice ulicy Wielickiej oraz Płaszowa). Nie mniejszym zainteresowaniem inwestorów cieszą się tereny w dzielnicy Krowodrza, okolice Bronowic i Prądnika Białego. W subdzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie nie odnotowano Ŝadnej inwestycji na stan obecny (kolor biały). Strona 16 z 46

17 Mapka 4. Rozmieszczenie inwestycji mieszkaniowych w poszczególnych dzielnicach miasta Legenda: - dzielnice do 10 inwestycji - dzielnice od inwestycji - dzielnice powyŝej 22 inwestycji Źródło: opracowanie własne na podstawie wykazu inwestycji portalu Dominium CHARAKTERYSTYKA LOKALNEGO RYNKU NIERUCHOMOŚCI Rynek mieszkaniowy w stolicy Małopolski jest rynkiem rozwijającym się i przyciągającym inwestorów. Powstają nowe, duŝe osiedla, a takŝe kameralne małe enklawy z dala od centrum ale z dobrym dojazdem i rozbudowaną infrastrukturą. Rynek nieruchomości stał się obecnie rynkiem kupujących. Nie jest zauwaŝalny wzmoŝony wykup mieszkań a ceny utrzymują się na niemal stałym poziomie. Klienci decydujący się na zakup własnego mieszkania, mogą korzystać z szerokiego wachlarza ofert, zarówno na rynku pierwotnym jak i wtórnym. Obserwując popyt na rynku mieszkaniowym zauwaŝono, przesunięcie popytu na mieszkania w stronę działek budowlanych i domów. Fala migracji mieszkańców Krakowa do Strona 17 z 46

18 podmiejskich gmin z zamiarem osiedlenia się wzmogła popyt na działki. TakŜe deweloperzy zamiast budować bloki w mieście, budują domki za miastem. Pociąga to za sobą wzrost cen gruntów w gminach podkrakowskich. Obecnie ceny kształtują się w granicach od 12 tysięcy do 45 tysięcy złotych za ar. Inaczej kształtują się ceny działek w najatrakcyjniejszych zielonych dzielnicach Krakowa, które są o wiele wyŝsze. Mimo rosnących cen działek budowa domu bardziej się opłaca niŝ zakup mieszkania w Krakowie. W ostatnich latach zaobserwowano systematyczny wzrost ceny mieszkań w Krakowie, który był spowodowany przewagą popytu oraz rosnącymi kosztami budowy. Inwestycyjna moda na Kraków, wejście na rynek wyŝu demograficznego z pierwszej połowy lat osiemdziesiątych, duŝa liczba ludności napływowej (głównie studentów), łatwość otrzymania kredytu, wzmoŝony napływ obcokrajowców, wzrost gospodarczy i związana z nim większa siła nabywcza polskich klientów, to czynniki wpływające na popyt na rynku mieszkaniowym. NaleŜy zwrócić uwagę, Ŝe wstąpienie Polski do struktur Unii Europejskiej, przyczyniło się takŝe do pobudzenia sektora nieruchomości i większej aktywności na rynku budowlanym. RYNEK PIERWOTNY Na krakowskim rynku nieruchomości działa 324 deweloperów (I półrocze r.). Jest to prawie o 150% więcej niŝ w 2005 roku, kiedy na rynku działało 131 podmiotów. Wśród nich są deweloperzy o ugruntowanej pozycji, prowadzący wiele duŝych inwestycji ale takŝe drobni inwestorzy tzw. jednej inwestycji. W badaniu rynku nieruchomości, od początku roku, monitorowanych jest 20 deweloperów. Baza BaRN rynku pierwotnego od początku notowań do III kwartału r. liczy ogółem rekordów (po czyszczeniu bazy) w tym oferty i transakcji. Strona 18 z 46

19 Wykres 5. Ceny ofertowe na rynku pierwotnym _3kw _4kw _1kw _2kw _3kw _4kw _1kw _2kw _3kw średnia min max mediana Wykres 6. Ceny transakcyjne na rynku pierwotnym _3kw _4kw _1kw _2kw _3kw _4kw _1kw _2kw _3kw średnia min max mediana Strona 19 z 46

20 ANALIZA OFERT I TRANSAKCJI NA RYNKU PIERWOTNYM Tabela 14. Współczynnik zmienności i rozstęp cen oferty transakcje Notowanie współczynnik rozstęp współczynnik rozstęp zmienności (w zł) zmienności (w zł) 3 kw. 8, , kw. 26, , kw. 19, , kw. 23, , kw. 23, , kw. 25, , kw. 23, , kw. 20, , kw. 19, , Ceny według liczby pokoi Oferty Wykres 7. Ceny metra kwadratowego mieszkania w zaleŝności od liczby pokoi w badanych kwartałach ceny 3kw ceny 4kw ceny 1kw ceny 2kw ceny 3kw ceny 4kw ceny 1kw ceny 2kw ceny 3kw 1 pokój 2 pokoje 3 pokoje 4 pokoje 5 pokoi Średnia Strona 20 z 46

21 Porównanie cen ofertowych m 2 wg ilości pokoi pokazuje, Ŝe najwyŝsze ceny osiągały mieszkania 4 i 5-cio pokojowe, oferowane jako atrakcyjnie połoŝone apartamenty. Wysoki pułap cenowy utrzymywały teŝ mieszkania najmniejsze (1 pokojowe), których atrakcyjność w oczywisty sposób wynika z niŝszej ceny finalnej gotowego mieszkania. Transakcje Wykres 8. Ceny metra kwadratowego mieszkania w zaleŝności od liczby pokoi w badanych kwartałach ceny 3kw ceny 4kw ceny 1kw ceny 2kw ceny 3kw ceny 4kw ceny 1kw ceny 2kw ceny 3kw 1 pokój 2 pokoje 3 pokoje 4 pokoje 5 pokoi Średnia Z wykresu wynika, Ŝe najchętniej kupowane były mieszkania jedno, dwu i trzypokojowe. Cena metra kwadratowego oscylowała w granicach 8000 zł. Strona 21 z 46

22 Ceny wg powierzchni Oferty Wykres 9. Ceny metra kwadratowego mieszkania w zaleŝności od powierzchni w badanych kwartałach ceny 3kw ceny 4kw ceny 1kw ceny 2kw ceny 3kw ceny 4kw ceny 1kw ceny 2kw ceny 3kw 0-40 m m m2 pow. 80 m2 Średnia Transakcje Wykres 10. Ceny metra kwadratowego mieszkania w zaleŝności od powierzchni w badanych kwartałach ceny 3kw ceny 4kw ceny 1kw ceny 2kw ceny 3kw ceny 4kw ceny 1kw ceny 2kw ceny 3kw 0-40 m m m2 pow. 80 m2 Średnia Porównanie cen wg powierzchni ofert i transakcji wskazuje na utrzymujący się wyŝszy poziom cen mieszkań najmniejszych (do 40 m 2 ) oraz mieszkań duŝych (najczęściej apartamentów o powierzchniach pow. 80 m 2 ). Strona 22 z 46

23 Ceny wg kondygnacji Oferty Wykres 11. Ceny metra kwadratowego mieszkania w zaleŝności od połoŝenia (kondygnacji) w badanych kwartałach ceny 3kw ceny 4kw ceny 1kw ceny 2kw ceny 3kw ceny 4kw ceny 1kw ceny 2kw ceny 3kw 0-5 kondygnacji 6-12 kondygnacji Transakcje Wykres 12. Ceny metra kwadratowego mieszkania w zaleŝności od połoŝenia (kondygnacji) w badanych kwartałach ceny 3kw ceny 4kw ceny 1kw ceny 2kw ceny 3kw ceny 4kw ceny 1kw ceny 2kw ceny 3kw 0-5 kondygnacji 6-12 kodygnacji pow. 12 kodygnacji Strona 23 z 46

24 RYNEK WTÓRNY Badania lokalnego rynku nieruchomości rozpoczęto w roku. Pierwsze badanie pilotaŝowe obejmowało drugi kwartał r. czyli miesiące marzec, kwiecień, maj. Z uwagi, Ŝe pierwsze badanie było pionierskie i polegało na rozpoznaniu rynku nieruchomości, pozyskaniu respondentów oraz opracowaniu metod technicznych, nie było ujęte w kompleksowej analizie. Od miesiąca czerwca r. (III kwartał r.), badanie rynku nieruchomości (BaRN) objęło wszystkie miasta wojewódzkie. Począwszy od trzeciego kwartału r. prowadzona jest analiza lokalnego rynku nieruchomości, obejmująca ceny lokali mieszkalnych oraz ich atrybuty. W charakterystykach ofert i transakcji uwzględniono takie parametry jak: powierzchnia lokalu, liczba pokoi, kondygnacja oraz standard wykończenia. Na przestrzeni badanych kwartałów prowadzono obserwacje kształtowania się podaŝy w stosunku do popytu oraz jak zmieniały się ceny ofertowe i transakcyjne. Potrzebne informacje do powyŝszych badań, uzyskano z biur pośrednictwa nieruchomości działających na terenie miasta Krakowa. W badaniach uczestniczy średnio 20 pośredników. Od początku badań liczba rekordów (po uprzednim oczyszczeniu bazy) wyniosła 1 942; w tym: rekordów ofert, 434 rekordy transakcji oraz 311 rekordów najmu (oferty i transakcje łącznie). Ceny ofertowe na rynku wtórnym Ceny ofertowe, mediana i średnia są na zbliŝonym poziomie i oscylują w granicach i złotych, minimalna kształtuje się w granicach złotych. Maksymalną cenę ofertową na rynku wtórnym kształtują mieszkania oferowane m.in. w ścisłym centrum miasta (np. w dzielnicy Kazimierz), gdzie cena metra kwadratowego uzaleŝniona jest od atrakcyjnej lokalizacji i standardu mieszkania. Strona 24 z 46

25 Wykres 13. Rozkład cen ofertowych na przestrzeni badanych kwartałów min max średnia mediana III kw IV kw I kw II kw III kw IV kw I kw II kw III kw Ceny transakcyjne na rynku wtórnym Wykres 14. Rozkład cen transakcyjnych na przestrzeni badanych kwartałów min max średnia mediana III kw IV kw I kw II kw III kw IV kw I kw II kw III kw Średnia i mediana w przypadku cen transakcyjnych są na prawie takim samym poziomie, minimalna średnia cena transakcyjna teŝ nie wykazuje gwałtownych skoków, natomiast średnie ceny maksymalne w IV kwartale roku oraz w III kwartale roku wyraźnie zwyŝkowały i wyniosły od do nieco ponad złotych za metr kwadratowy. Taką Strona 25 z 46

26 tendencje obrazowały pojedyncze transakcje lokali mieszkalnych w atrakcyjnych rejonach miasta (dzielnica lub bliskość centrum) o metraŝu niewielkim ok.30 metrów kwadratowych. Na wykresie widoczny jest spadek średnich cen transakcyjnych w III kwartale roku, zarówno minimalnej jak i maksymalnej. ANALIZA OFERT I TRANSAKCJI NA RYNKU WTÓRNYM Tabela 15. Współczynnik zmienności i rozstęp cen oferty transakcje Notowanie wsp. zmienności rozstęp (w zł) wsp. zmienności rozstęp (w zł) 3 kw. 29,5% ,8% kw. 27,6% ,5% kw. 22,4% ,3% kw. 24,6% ,3% kw. 24,4% ,0% kw. 24,2% ,9% kw. 25,3% ,8% kw. 25,7% ,3% kw. 23,0% ,7% Porównanie średnich cen oferty i transakcje Wykres 15. Porównanie średnich cen za metr kwadratowy w ofertach i transakcjach w badanych kwartałach cena m III kw IV kw I kw II kw III kw IV kw I kw II kw III kw oferty transakcje Strona 26 z 46

Roczna analiza cen wtórnego i pierwotnego rynku mieszkaniowego Kraków

Roczna analiza cen wtórnego i pierwotnego rynku mieszkaniowego Kraków Roczna analiza cen wtórnego i pierwotnego rynku mieszkaniowego Kraków I. Wprowadzenie Kraków to drugie pod względem wielkości i liczby mieszkańców miasto w Polsce. Stolica województwa małopolskiego leży

Bardziej szczegółowo

Rynek Mieszkań. Nowych IIMieszkań. Rynek Nowych. kwartał 2014 r. III kwartał 2012 r.

Rynek Mieszkań. Nowych IIMieszkań. Rynek Nowych. kwartał 2014 r. III kwartał 2012 r. Rynek Nowych Rynek Mieszkań Nowych IIMieszkań kwartał 2014 r. III kwartał 2012 r. str. 02 Na podstawie analizowanych danych przewidujemy: możliwe wzrosty cen w największych polskich miastach, szczególnie

Bardziej szczegółowo

Odbicie na rynku nieruchomości

Odbicie na rynku nieruchomości Raporty i analizy Odbicie na rynku nieruchomości W III kwartale 2009 r. obserwowaliśmy na rynku nieruchomości stosunkowo duŝe oŝywienie. Większość współpracujących z portalem KRN.pl pośredników potwierdza,

Bardziej szczegółowo

RYNEK WTÓRNY DOMÓW W OKOLICACH KRAKOWA MODA NA DOM POD MIASTEM

RYNEK WTÓRNY DOMÓW W OKOLICACH KRAKOWA MODA NA DOM POD MIASTEM RYNEK WTÓRNY DOMÓW W OKOLICACH KRAKOWA MODA NA DOM POD MIASTEM Analiza sporządzona została w oparciu o bazę Instytutu Analiz Monitor Rynku Nieruchomości. Badaniem objęto dwa powiaty województwa małopolskiego:

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIESZKANIOWY W RZESZOWIE III kw. 2014

RYNEK MIESZKANIOWY W RZESZOWIE III kw. 2014 RYNEK MIESZKANIOWY W RZESZOWIE III kw. 201 www.certus.net.pl Rynek nieruchomości mieszkaniowych RZESZÓW Powierzchnia Liczba mieszkańców (stan na 3.11.201) 116,32 m2 185 22 Zasoby mieszkaniowe 2012 r. Liczba

Bardziej szczegółowo

Rynek mieszkaniowy - Wrocław

Rynek mieszkaniowy - Wrocław Rynek mieszkaniowy - Wrocław W minionym półroczu w serwisie ogłoszeniowym Domiporta.pl znajdowało się ponad 27 tys. aktualnych ofert sprzedaŝy mieszkań z Wrocławia. Większość z nich była ogłoszeniami z

Bardziej szczegółowo

Rynek nowych mieszkań w III kwartale 2015 r. Przewidujemy: Zwiększenie popytu związane z nowelizacją programu MdM Utrzymanie się przyrostu podaży

Rynek nowych mieszkań w III kwartale 2015 r. Przewidujemy: Zwiększenie popytu związane z nowelizacją programu MdM Utrzymanie się przyrostu podaży Rynek nowych mieszkań w III kwartale 2015 r. Przewidujemy: Zwiększenie popytu związane z nowelizacją programu MdM Utrzymanie się przyrostu podaży nowych mieszkań Umiarkowane wzrosty cen nowych mieszkań

Bardziej szczegółowo

Rynek mieszkaniowy w głównych miastach Polski. II kwartał 2008

Rynek mieszkaniowy w głównych miastach Polski. II kwartał 2008 Rynek mieszkaniowy w głównych miastach Polski II kwartał 28 Podaż 2 W pierwszej połowie bieżącego roku na rynku mieszkaniowym w Polsce nastąpiła zmiana w relacji popytu względem podaży. Popyt na mieszkania,

Bardziej szczegółowo

Wynajem.pl Miesięczny raport rynku wynajmu mieszkań lipiec 2010

Wynajem.pl Miesięczny raport rynku wynajmu mieszkań lipiec 2010 Wynajem.pl Miesięczny raport rynku wynajmu mieszkań lipiec 2010 Na rynku wynajmu mieszkań w okresie wakacyjnym wciąż jest spokojnie i panuje tu urlopowe rozluźnienie. Powoli zaczyna się zauważać ruch wśród

Bardziej szczegółowo

Raport KRN.pl: Kupować czy wynajmować? Niniejszy raport został przygotowany przez specjalistów portalu nieruchomości KRN.pl.

Raport KRN.pl: Kupować czy wynajmować? Niniejszy raport został przygotowany przez specjalistów portalu nieruchomości KRN.pl. Niniejszy raport został przygotowany przez specjalistów portalu nieruchomości KRN.pl. Raport KRN.pl: Kupować czy wynajmować? Niniejszy raport został przygotowany przez specjalistów portalu nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Niniejszy raport został przygotowany przez specjalistów portalu nieruchomości KRN.pl. Analiza rynku wynajmu w Krakowie w IV kwartale 2007 r.

Niniejszy raport został przygotowany przez specjalistów portalu nieruchomości KRN.pl. Analiza rynku wynajmu w Krakowie w IV kwartale 2007 r. Niniejszy raport został przygotowany przez specjalistów portalu nieruchomości KRN.pl. Analiza rynku wynajmu w Krakowie w IV kwartale 2007 r. Analiza rynku wynajmu 2 Wprowadzenie Mamy przyjemność zaprezentować

Bardziej szczegółowo

Informacja o rynku lokali mieszkalnych w Szczecinie aktualizacja danych za IV kwartał 2014 r.

Informacja o rynku lokali mieszkalnych w Szczecinie aktualizacja danych za IV kwartał 2014 r. Szczecin, 2 lutego 215 r. Marta Lekka Anna Tomska wanow Wydział Statystyczno Dewizowy nformacja o rynku lokali mieszkalnych w Szczecinie aktualizacja danych za kwartał 214 r. W kwartale 214 r. na szczecińskim

Bardziej szczegółowo

Informacja o rynku lokali mieszkalnych w Szczecinie aktualizacja danych za II kwartał 2015 r. 1

Informacja o rynku lokali mieszkalnych w Szczecinie aktualizacja danych za II kwartał 2015 r. 1 Szczecin, 29 lipca 25 r. Marta Zaorska Anna Tomska wanow Wydział Statystyczno Dewizowy nformacja o rynku lokali mieszkalnych w Szczecinie aktualizacja danych za kwartał 25 r. W kwartale 25 r. zarejestrowano

Bardziej szczegółowo

INWESTOWANIE W NIERUCHOMOŚCI CZY TO SIĘ JESZCZE OPŁACA?

INWESTOWANIE W NIERUCHOMOŚCI CZY TO SIĘ JESZCZE OPŁACA? INWESTOWANIE W NIERUCHOMOŚCI CZY TO SIĘ JESZCZE OPŁACA? Pod takim tytułem Instytut Analiz Monitor Rynku Nieruchomości mrn.pl zorganizował trzecią już konferencję analityków i doradców w środę, 28 maja

Bardziej szczegółowo

Rynek. Nowych Mieszkań. Rynek Nowych. Mieszkań. III kwartał 2012 r.

Rynek. Nowych Mieszkań. Rynek Nowych. Mieszkań. III kwartał 2012 r. Rynek Nowych Rynek Mieszkań Nowych III kwartał 213 r. Mieszkań III kwartał 212 r. str. 2 Na podstawie analizowanych danych przewidujemy: utrzymanie stabilnego poziomu cen, możliwe wzrosty dla szczególnie

Bardziej szczegółowo

CZERWIEC 2008 RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ W WYBRANYCH MIASTACH POLSKI RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ W WYBRANYCH MIASTACH POLSKI

CZERWIEC 2008 RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ W WYBRANYCH MIASTACH POLSKI RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ W WYBRANYCH MIASTACH POLSKI CZERWIEC 2008 ANALIZA DANYCH OFERTOWYCH Z SERWISU GAZETADOM.PL Miesięczny przegląd rynku mieszkaniowego w wybranych miastach Polski jest przygotowywany na podstawie danych ofertowych zamieszczanych w serwisie

Bardziej szczegółowo

Rynek nieruchomości mieszkaniowych

Rynek nieruchomości mieszkaniowych 1 Rynek nieruchomości mieszkaniowych RZESZÓW Powierzchnia Liczba mieszkańców (stan na 23.08.2013) 116,32 m2 182 673 Zasoby mieszkaniowe 2011 r. Liczba mieszkań (w tys.) Pow. użytkowa łącznie (w tys.) Przeciętna

Bardziej szczegółowo

Raport 29 stycznia 2013. Nie każde mieszkanie kupimy taniej niż rok temu

Raport 29 stycznia 2013. Nie każde mieszkanie kupimy taniej niż rok temu Raport 29 stycznia 2013 Nie każde mieszkanie kupimy taniej niż rok temu Od początku 2012 roku ceny mieszkań w większości dużych polskich miast wyraźnie spadły. Najwięcej, bo aż ponad 10 procent ceny zaoszczędzili

Bardziej szczegółowo

Raport Dekada na rynku nieruchomości pierwotnych w Warszawie od 3 594 zł do 8 254

Raport Dekada na rynku nieruchomości pierwotnych w Warszawie od 3 594 zł do 8 254 Warszawa, 17.01.2011 Raport Dekada na rynku nieruchomości pierwotnych w Warszawie od 3 594 zł do 8 254 Miniona dekada na stołecznym rynku nieruchomości upłynęła wyjątkowo ciekawe. Obserwowaliśmy powstawanie

Bardziej szczegółowo

Rynek mieszkaniowy - Warszawa

Rynek mieszkaniowy - Warszawa Rynek mieszkaniowy - Warszawa W pierwszym półroczu w serwisie ogłoszeniowym Domiporta.pl znajdowało się prawie 28 tys. aktualnych ofert sprzedaŝy mieszkań w Warszawie. Z rynku wtórnego pochodziło 65,6%,

Bardziej szczegółowo

Liczba transakcji lokalami mieszkalnymi w latach 2006-2008

Liczba transakcji lokalami mieszkalnymi w latach 2006-2008 ZAKOPANE RYNEK MIESZKAŃ Miasto Zakopane słynące z turystyki wysokogórskiej jest wciąż w centrum zainteresowania inwestorów zarówno indywidualnych jak i developerów, firm i spółek handlowych, budujących

Bardziej szczegółowo

GRUNTY W STREFIE PODMIEJSKIEJ

GRUNTY W STREFIE PODMIEJSKIEJ GRUNTY W STREFIE PODMIEJSKIEJ POWIAT KRAKOWSKI I WIELICKI Ewelina Wójciak Instytut Analiz Monitor Rynku Nieruchomości MRN.pl jest zespołem analityków i doradców z uprawnieniami rzeczoznawców majątkowych,

Bardziej szczegółowo

Analiza rynku lokali mieszkalnych w centrum Krakowa Rzeczoznawcy Majątkowi : Elżbieta Hołda, Marek Wojtyna Kraków 2006

Analiza rynku lokali mieszkalnych w centrum Krakowa Rzeczoznawcy Majątkowi : Elżbieta Hołda, Marek Wojtyna Kraków 2006 RYNEK LOKALI MIESZKALNYCH W KRAKOWIE - ŚRÓDMIEŚCIU Kryteria analizy Analizą objęto rynek transakcji rynkowych lokali mieszkalnych w ścisłym centrum Krakowa w okresie styczeń 2005 czerwiec 2006. Monitoring

Bardziej szczegółowo

STYCZEŃ 2009 RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ W WYBRANYCH MIASTACH POLSKI RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ W WYBRANYCH MIASTACH POLSKI

STYCZEŃ 2009 RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ W WYBRANYCH MIASTACH POLSKI RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ W WYBRANYCH MIASTACH POLSKI RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ STYCZEŃ 2009 ANALIZA DANYCH OFERTOWYCH Z SERWISU GAZETADOM.PL Miesięczny przegląd rynku mieszkaniowego w wybranych miastach Polski jest przygotowywany na podstawie danych

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIESZKANIOWY PAŹDZIERNIK 2015

RYNEK MIESZKANIOWY PAŹDZIERNIK 2015 RYNEK MESZKANOWY PAŹDZERNK Deweloperzy już od drugiej połowy 2013 roku cieszą się dobrymi wynikami sprzedażowymi, jednak dynamiczny wzrost sprzedaży mieszkań odnotowuje się od marca r., kiedy to Rada Polityki

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIESZKANIOWY SIERPIEŃ 2015

RYNEK MIESZKANIOWY SIERPIEŃ 2015 X X X X X X X X X X RYNEK MESZKANOWY SERPEŃ Deweloperzy już od drugiej połowy 2013 roku cieszą się dobrymi wynikami sprzedażowymi, jednak dynamiczny wzrost sprzedaży mieszkań odnotowuje się od marca, kiedy

Bardziej szczegółowo

MAJ 2008 RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ W WYBRANYCH MIASTACH POLSKI RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ W WYBRANYCH MIASTACH POLSKI

MAJ 2008 RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ W WYBRANYCH MIASTACH POLSKI RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ W WYBRANYCH MIASTACH POLSKI RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ MAJ 2008 ANALIZA DANYCH OFERTOWYCH Z SERWISU GAZETADOM.PL Miesięczny przegląd rynku mieszkaniowego w wybranych miastach Polski jest

Bardziej szczegółowo

Mieszkanie wynajmiemy taniej niż rok temu

Mieszkanie wynajmiemy taniej niż rok temu 13 grud- Raport nia 2012 r. Mieszkanie wynajmiemy taniej niż rok temu W ciągu ostatniego roku stawki za wynajem mieszkania w większości dużych polskich miast spadły. Największych obniżek doświadczyli wynajmujący

Bardziej szczegółowo

Mieszkania: ceny transakcyjne trzymają poziom

Mieszkania: ceny transakcyjne trzymają poziom RAPORT Open Finance, lipiec 2009 r. Mieszkania: ceny transakcyjne trzymają poziom W lipcu nie doszło do istotnego pogorszenia nastrojów na rynku mieszkaniowym, choć spodziewaliśmy się go od trzeciego kwartału.

Bardziej szczegółowo

Analiza rynku, wybrane elementy przydatne. majątkowego

Analiza rynku, wybrane elementy przydatne. majątkowego 2010-20112011 Analiza rynku, wybrane elementy przydatne w czynnościach rzeczoznawcy majątkowego Rynek lokalny rynek miasta i gminy Łódź na prawach powiatu. Łódź to miasto liczące ok 745 tysięcy mieszkańców

Bardziej szczegółowo

SANDOMIERZ. Klaudia Nowrot

SANDOMIERZ. Klaudia Nowrot Klaudia Nowrot SANDOMIERZ Sandomierz jest miastem położonym w województwie świętokrzyskim, powiecie sandomierskim, położonym na rzeką Wisłą. Miasto ma powierzchnie 29 km 2, w tym 64% użytków rolniczych

Bardziej szczegółowo

KRAKÓW RYNEK DOMÓW. Jak brak miejsca pod budowę wpływa na ceny? Piotr Mika. Władysław Egner. Analityk rynku nieruchomości Rzeczoznawca majątkowy

KRAKÓW RYNEK DOMÓW. Jak brak miejsca pod budowę wpływa na ceny? Piotr Mika. Władysław Egner. Analityk rynku nieruchomości Rzeczoznawca majątkowy KRAKÓW RYNEK DOMÓW Jak brak miejsca pod budowę wpływa na ceny? Piotr Mika Analityk rynku nieruchomości Rzeczoznawca majątkowy Władysław Egner Analityk rynku nieruchomości Rzeczoznawca majątkowy II Konferencja

Bardziej szczegółowo

Roczna analiza cen wtórnego i pierwotnego rynku mieszkaniowego Wrocław

Roczna analiza cen wtórnego i pierwotnego rynku mieszkaniowego Wrocław Roczna analiza cen wtórnego i pierwotnego rynku mieszkaniowego Wrocław I. Wprowadzenie Wrocław jest miastem położonym w południowo-zachodniej Polsce. Jest on siedzibą władz województwa dolnośląskiego.

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 012 415 60 11 Internet: http://www.stat.gov.pl/krak Informacja sygnalna - Nr 15 Data opracowania

Bardziej szczegółowo

Rynek wynajmu mieszkań - raport kwartalny za IV kw. 2008

Rynek wynajmu mieszkań - raport kwartalny za IV kw. 2008 Rynek wynajmu mieszkań - raport kwartalny za IV kw. 2008 Autor: Wynajem.pl i CEE Property Group 19.01.2009. Portal finansowy IPO.pl Stawki najmu mieszkań w największych polskich aglomeracjach rosną w tempie

Bardziej szczegółowo

ZróŜnicowanie społeczno-przestrzenne Warszawy

ZróŜnicowanie społeczno-przestrzenne Warszawy Warszawskie Forum Polityki Społecznej Strategia społeczna Warszawy wobec współczesnych wyzwań Warszawa, 15 XII 2007 Dotychczasowe badania nad zróŝnicowaniami społecznoprzestrzennymi Warszawy prowadzone

Bardziej szczegółowo

Informacja o rynku lokali mieszkalnych w Szczecinie aktualizacja danych za II kwartał 2016 r. 1

Informacja o rynku lokali mieszkalnych w Szczecinie aktualizacja danych za II kwartał 2016 r. 1 Szczecin, 29 lipca 26 r. Marta Zaorska Anna Tomska Iwanow Wydział Statystyczno Dewizowy Informacja o rynku lokali mieszkalnych w Szczecinie aktualizacja danych za II kwartał 26 r. W II kw. 26 r. na szczecińskim

Bardziej szczegółowo

Od redakcji serwisu. Dom.Gratka.pl w skrócie:

Od redakcji serwisu. Dom.Gratka.pl w skrócie: 1 Od redakcji serwisu Drodzy Państwo, niniejszy raport zawiera zweryfikowane dane dotyczące ofert sprzedaży mieszkań wprowadzonych i zaktualizowanych w II kwartale 2013 roku w serwisie Dom.Gratka.pl. Baza

Bardziej szczegółowo

RYNEK NIERUCHOMOŚCI MIESZKANIOWYCH W GŁÓWNYCH MIASTACH POLSKI Kwiecień 2004

RYNEK NIERUCHOMOŚCI MIESZKANIOWYCH W GŁÓWNYCH MIASTACH POLSKI Kwiecień 2004 RYNEK NIERUCHOMOŚCI MIESZKANIOWYCH W GŁÓWNYCH MIASTACH POLSKI Kwiecień 2004 W ciągu ostatniego półrocza sytuacja na rynku mieszkaniowym w Polsce zmieniła się znacznie. W największych miastach ceny mieszkań

Bardziej szczegółowo

II. BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE

II. BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE II. BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE 1. Mieszkania oddane do eksploatacji w 2007 r. 1 Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, w Polsce w 2007 r. oddano do użytku 133,8 tys. mieszkań, tj. o około 16% więcej

Bardziej szczegółowo

newss.pl Ukryty popyt. Raport z rynku nieruchomości styczeń 2011

newss.pl Ukryty popyt. Raport z rynku nieruchomości styczeń 2011 Biorąc pod uwagę sytuację gospodarczą, nie należy spodziewać się zwiększenia popytu na rynku nieruchomości w ciągu najbliższego roku. Ograniczony dostęp do źródeł finansowania zakupu nieruchomości, wzrost

Bardziej szczegółowo

RYNEK DOMÓW W KRAKOWIE I OKOLICACH - WYSOKIE CENY BARIERĄ POPYTU

RYNEK DOMÓW W KRAKOWIE I OKOLICACH - WYSOKIE CENY BARIERĄ POPYTU RYNEK DOMÓW W KRAKOWIE I OKOLICACH - WYSOKIE CENY BARIERĄ POPYTU DOMY JEDNORODZINNE W OBSZARZE METROPOLITALNYM Piotr Mika Kraków, czerwiec 29 RYNEK DOMÓW W KRAKOWIE I OKOLICACH WYSOKIE CENY BARIERĄ POPYTU

Bardziej szczegółowo

BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R.

BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R. URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU ul. Wojska Polskiego 27/29, 60 624 Poznań Opracowania sygnalne Data opracowania: maj 2014 Kontakt: e-mail: uspoz@stat.gov.pl tel. 61 27 98 200, fax 61 27 98 100 http://poznan.stat.gov.pl/

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY II KWARTAŁ 2016 II KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY II KWARTAŁ 2016 II KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY II KWARTAŁ 2016 II KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 43,4% ludności w wieku 15 lat i więcej. W województwie mazowieckim populacja pracujących wyniosła

Bardziej szczegółowo

Warszawa. * mediana Źródło: Wynajem.pl. Źródło: Wynajem.pl

Warszawa. * mediana Źródło: Wynajem.pl. Źródło: Wynajem.pl IV kwartał 2008 Stawki najmu mieszkań w największych polskich aglomeracjach rosną w tempie dwucyfrowym nieprzerwanie od kilku lat. Obecnie za wynajem mieszkania dwupokojowego które jest najbardziej reprezentatywnym

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 42,4% ludności w wieku 15 lat i więcej co oznacza poprawę sytuacji w ujęciu rocznym. W województwie

Bardziej szczegółowo

Śniadanie prasowe Trendy na rynku kredytów dla ludności w 2015r. Grupa BIK

Śniadanie prasowe Trendy na rynku kredytów dla ludności w 2015r. Grupa BIK Śniadanie prasowe Trendy na rynku kredytów dla ludności w 2015r. Grupa BIK 1 Agenda Kredyty konsumpcyjne Wzrost wartości i spadek liczby udzielonych kredytów. Jakość na dobrym, stabilnym poziomie. Osłabienie

Bardziej szczegółowo

Analiza danych wtórnych dla powiatów woj. zachodniopomorskiego za rok 2005 i I półrocze 2006

Analiza danych wtórnych dla powiatów woj. zachodniopomorskiego za rok 2005 i I półrocze 2006 Analiza danych wtórnych dla powiatów woj. zachodniopomorskiego za rok 2005 i I półrocze 2006 Spis treści SPIS WYKRESÓW... 6 SPIS TABEL... 12 WSTĘP... 25 WNIOSKI... 26 WPROWADZENIE DANE OGÓLNE... 26 RYNEK

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 012 415 38 84 Internet: http://www.stat.gov.pl/krak Informacja sygnalna - Nr 19 Data opracowania

Bardziej szczegółowo

1. Białystok 1.1. Tendencje na rynku mieszkaniowym w Białymstoku

1. Białystok 1.1. Tendencje na rynku mieszkaniowym w Białymstoku 1. Białystok 1.1. Tendencje na rynku mieszkaniowym w Białymstoku Białostocki rynek nieruchomości mieszkaniowych w 2012 r., podobnie jak w latach poprzednich, charakteryzował się większym zainteresowaniem

Bardziej szczegółowo

Analiza Powiatu Tarnogórskiego

Analiza Powiatu Tarnogórskiego RYNEK PRACY Analiza Powiatu Tarnogórskiego Powiat tarnogórski i jego gminy na tle Województwa Śląskiego w 2008 roku. Agencja Rozwoju Lokalnego AGROTUR S.A. 2009-12-31 1. INFORMACJE OGÓLNE Powiat tarnogórski

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2007 r.

Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2007 r. Warszawa, 2007.12.03 Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2007 r. W okresie styczeń-wrzesień br., przy wysokiej dynamice wartości udzielonych kredytów, w sektorze bankowym 1 odnotowano duŝo

Bardziej szczegółowo

GMINY WOKÓŁ KRAKOWA RYNEK MIESZKANIOWY I DOMY

GMINY WOKÓŁ KRAKOWA RYNEK MIESZKANIOWY I DOMY GMINY WOKÓŁ KRAKOWA RYNEK MIESZKANIOWY I DOMY Jeśli dom to gdzie? Bożena Choła Analityk rynku nieruchomości Rzeczoznawca majątkowy Dorota Włodarczyk Analityk rynku nieruchomości Rzeczoznawca majątkowy

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2015 IV KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2015 IV KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2015 IV KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 41,9% ludności w wieku 15 lat i więcej, co oznacza poprawę sytuacji w ujęciu rocznym o 0,5 p. proc.

Bardziej szczegółowo

MIESZKANIA ODDANE DO UŻYTKU W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2004 R.

MIESZKANIA ODDANE DO UŻYTKU W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2004 R. URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE Informacja sygnalna Data opracowania - maj 2005 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. (0-12) 415-38-84 Internet: http://www.stat.gov.pl/urzedy/krak Nr 8 MIESZKANIA

Bardziej szczegółowo

RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ W WYBRANYCH MIASTACH POLSKI WRZESIEŃ/PAŹDZIERNIK 2007 ANALIZA DANYCH OFERTOWYCH Z SERWISU GAZETADOM.

RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ W WYBRANYCH MIASTACH POLSKI WRZESIEŃ/PAŹDZIERNIK 2007 ANALIZA DANYCH OFERTOWYCH Z SERWISU GAZETADOM. WRZESIEŃ/PAŹDZIERNIK 2007 ANALIZA DANYCH OFERTOWYCH Z SERWISU GAZETADOM.PL Mamy przyjemność zaprezentować piąty z cyklu miesięcznych przeglądów rynku mieszkaniowego w Polsce przygotowanych przez REAS na

Bardziej szczegółowo

Wtórny rynek mieszkao w Warszawie w 2010 r. Opracowanie Metrohouse & Partnerzy S.A.

Wtórny rynek mieszkao w Warszawie w 2010 r. Opracowanie Metrohouse & Partnerzy S.A. Wtórny rynek mieszkao w Warszawie w 2010 r. Opracowanie Metrohouse & Partnerzy S.A. Ceny transakcyjne mieszkao w Warszawie Najwyższe ceny transakcyjne mieszkao odnotowano tradycyjnie w Śródmieściu, gdzie

Bardziej szczegółowo

Rynek nieruchomości mieszkaniowych w Polsce w roku 2009

Rynek nieruchomości mieszkaniowych w Polsce w roku 2009 Rynek nieruchomości mieszkaniowych w Polsce w roku 2009 Jacek Łaszek, Hanna Augustyniak I Konferencja Przemysłu Materiałów Budowlanych Rawa Mazowiecka, 28-29.05.2009 r. Prognozy wskazują dobre perspektywy

Bardziej szczegółowo

Raport KRN.pl: ANALIZA RYNKU SPRZEDAŻY W KRAKOWIE W I KWARTALE 2008 r.

Raport KRN.pl: ANALIZA RYNKU SPRZEDAŻY W KRAKOWIE W I KWARTALE 2008 r. Niniejszy raport został przygotowany przez specjalistów portalu nieruchomości KRN.pl. Raport KRN.pl: ANALIZA RYNKU SPRZEDAŻY W KRAKOWIE W I KWARTALE 2008 r. Niniejszy raport został przygotowany przez specjalistów

Bardziej szczegółowo

PODAś NA RYNKU PRACY ORAZ POZIOM BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM

PODAś NA RYNKU PRACY ORAZ POZIOM BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM PODAś NA RYNKU PRACY ORAZ POZIOM BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM I. Osoby pracujące Prognoza rozwoju rynku pracy powiatu chrzanowskiego od strony podaŝowej musi uwzględniać generalne tendencje, dotyczące

Bardziej szczegółowo

VIII. UŻYTKOWANIE PRZESTRZENI

VIII. UŻYTKOWANIE PRZESTRZENI 40 VIII. UŻYTKOWANIE PRZESTRZENI 8.1. Grunty gminne i miejskie, obręby geodezyjne Według ewidencji gruntów gmina podzielona jest na 23 obręby wiejskie i 1 obręb obejmujący miasto. Ich powierzchnia ogółem

Bardziej szczegółowo

Kto zarabia najlepiej w Polsce. Arkadiusz Droździel

Kto zarabia najlepiej w Polsce. Arkadiusz Droździel Kto zarabia najlepiej w Polsce Arkadiusz Droździel Najwięcej moŝna zarobić w Polsce w górnictwie (prawie 6,4 tys. zł) i szerokorozumianej branŝy finansowej (ponad 5,2 tys. złotych). Natomiast najmniej

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Obrót niezabudowanymi działkami gruntu w Łodzi w 2015r.

Raport roczny Obrót niezabudowanymi działkami gruntu w Łodzi w 2015r. RAPORT ROCZNY OBRÓT NIEZABUDOWANYMI DZIAŁKAMI GRUNTU W ŁODZI ROK 2015 Dział Monitoringu Rynku Nieruchomości Wprowadzenie Raport Obrót niezabudowanymi działkami gruntu w Łodzi w 2015r. prezentuje wyniki

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynku pracy w powiecie zawierciańskim w okresie: styczeń 2008r. - grudzień 2008r.

Sytuacja na rynku pracy w powiecie zawierciańskim w okresie: styczeń 2008r. - grudzień 2008r. Zawiercie, 23.01.2009 r. Sytuacja na rynku pracy w powiecie zawierciańskim w okresie: styczeń 2008r. - grudzień 2008r. Powiatowy Urząd Pracy w Zawierciu odnotowuje w ciągu kilku ostatnich lat systematyczny

Bardziej szczegółowo

Informacja sygnalna. Rynek nieruchomości mieszkaniowych w Katowicach oraz w niektórych miastach aglomeracji śląskiej II kwartał 2016 r.

Informacja sygnalna. Rynek nieruchomości mieszkaniowych w Katowicach oraz w niektórych miastach aglomeracji śląskiej II kwartał 2016 r. Sierpień 216 r. Rynek nieruchomości mieszkaniowych w Katowicach oraz w niektórych miastach aglomeracji śląskiej II kwartał 216 r. NBP Oddział Okręgowy w Katowicach Katowice, 216 r. Synteza Synteza Informację

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIESZKANIOWY STYCZEŃ 2016

RYNEK MIESZKANIOWY STYCZEŃ 2016 RYNEK MESZKANOWY STYCZEŃ Deweloperzy już od drugiej połowy 2013 roku cieszą się dobrymi wynikami sprzedażowymi, jednak dynamiczny wzrost sprzedaży mieszkań odnotowuje się od marca roku, kiedy to Rada Polityki

Bardziej szczegółowo

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w lipcu 2008 roku

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w lipcu 2008 roku STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w lipcu 2008 roku POZIOM BEZROBOCIA I STOPA BEZROBOCIA Tendencja spadkowa w kształtowaniu się poziomu bezrobocia w powiecie chrzanowskim jest zauwaŝalna

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY. Rynek pracy w województwie zachodniopomorskim w 2006 roku

RAPORT ROCZNY. Rynek pracy w województwie zachodniopomorskim w 2006 roku 1 RAPORT ROCZNY Rynek pracy w województwie zachodniopomorskim w 2006 roku Raport opracowany przez: Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie na podstawie: 1. danych Wydziału Badań i Analiz WUP 2. sprawozdań

Bardziej szczegółowo

Tendencje rozwoju sektora nieruchomości mieszkaniowych w Polsce

Tendencje rozwoju sektora nieruchomości mieszkaniowych w Polsce Tendencje rozwoju sektora nieruchomości mieszkaniowych w Polsce Jacek Łaszek Kraków, maj 211 r. 2 Stabilizacja cen na rynku mieszkaniowym, ale na wysokim poziomie Ofertowe ceny mieszkań wprowadzonych pierwszy

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2016 I KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2016 I KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2016 I KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 44,3% ludności w wieku 15 lat i więcej, co oznacza pogorszenie sytuacji w ujęciu rocznym o 1,1 p.

Bardziej szczegółowo

MIESZKANIA ODDANE DO UŻYTKOWANIA W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2005 R.

MIESZKANIA ODDANE DO UŻYTKOWANIA W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2005 R. URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE Informacja sygnalna Data opracowania - maj 2006 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 012 415 38 84 Internet: http://www.stat.gov.pl/urzedy/krak Nr 8 MIESZKANIA

Bardziej szczegółowo

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM we wrześniu 2008 roku

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM we wrześniu 2008 roku STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM we wrześniu 2008 roku POZIOM BEZROBOCIA I STOPA BEZROBOCIA Tendencja spadkowa w kształtowaniu się poziomu bezrobocia w powiecie chrzanowskim jest zauwaŝalna

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIESZKANIOWY PAŹDZIERNIK 2016

RYNEK MIESZKANIOWY PAŹDZIERNIK 2016 RYNEK MESZKANOWY PAŹDZERNK Kolejny miesiąc z rzędu na rynku pierwotnym odnotowano wysoką sprzedaż mieszkań oraz dużą aktywność deweloperów, skutkującą szeroką i atrakcyjną ofertą mieszkań deweloperskich.

Bardziej szczegółowo

RAPORT RYNEK MIESZKANIOWY W ŁODZI ROK 2015

RAPORT RYNEK MIESZKANIOWY W ŁODZI ROK 2015 RAPORT RYNEK MIESZKANIOWY W ŁODZI ROK 2015 Dział Monitoringu Rynku Nieruchomości Wprowadzenie Raport Rynek Mieszkaniowy w Łodzi - jest kompleksowym i wyczerpującym materiałem na temat transakcji lokalami

Bardziej szczegółowo

LUBLIN. Liczba mieszkańców: 347892 osób - w tym mężczyzn: 160937 - w tym kobiet: 186955. Gęstość zaludnienia: 2370 osób/km²

LUBLIN. Liczba mieszkańców: 347892 osób - w tym mężczyzn: 160937 - w tym kobiet: 186955. Gęstość zaludnienia: 2370 osób/km² LUBLIN Liczba mieszkańców: 347892 osób - w tym mężczyzn: 160937 - w tym kobiet: 186955 Gęstość zaludnienia: 2370 osób/km² Ludność w wieku (dane GUS, 30.06.2010): przedprodukcyjnym: 56 577 (16,21%) produkcyjnym

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIESZKANIOWY KWIECIEŃ 2015

RYNEK MIESZKANIOWY KWIECIEŃ 2015 X X X X X X X X X X RYNEK MESZKANOWY KWECEŃ Kwiecień był drugim rekordowym miesiącem pod względem sprzedaży mieszkań na rynku pierwotnym. Liczba sprzedanych mieszkań w ostatnim czasie większa była jedynie

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2015 I KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2015 I KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2015 I KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 43,2% ludności w wieku 15 lat i więcej co oznacza poprawę sytuacji w ujęciu rocznym. W województwie

Bardziej szczegółowo

Część III Monografie 16 miast w Polsce

Część III Monografie 16 miast w Polsce Część III Monografie 16 miast w Polsce 116 1. Białystok 1.1 Tendencje na rynku mieszkaniowym w Białymstoku W Białymstoku na rynku nieruchomości mieszkaniowych w 2010 r. obserwowaliśmy tendencje zapoczątkowane

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2014

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2014 SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2014 Łódź Kwiecień 2015 SPIS TREŚCI Ludność Ruch naturalny Wynagrodzenia Rynek pracy - zatrudnienie Rynek pracy - bezrobocie Przemysł Budownictwo Budownictwo mieszkaniowe

Bardziej szczegółowo

W A R S Z A W A

W A R S Z A W A W A R S Z A W A 2 0 3 0 POWIERZCHNIE BIUROWE I TERENY INWESTYCYJNE ANALIZA NA POTRZEBY OPRACOWANIA DIAGNOZY STRATEGICZNEJ Urząd m.st. Warszawy sierpień 2016 Opracowanie przygotowane na potrzeby aktualizacji

Bardziej szczegółowo

WRZESIEŃ 2008 RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ W WYBRANYCH MIASTACH POLSKI RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ W WYBRANYCH MIASTACH POLSKI

WRZESIEŃ 2008 RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ W WYBRANYCH MIASTACH POLSKI RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ W WYBRANYCH MIASTACH POLSKI RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ WRZESIEŃ 2008 ANALIZA DANYCH OFERTOWYCH Z SERWISU GAZETADOM.PL Miesięczny przegląd rynku mieszkaniowego w wybranych miastach Polski

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie III kwartałów 2011 roku na rynku nowych nieruchomości mieszkaniowych. Raport portalu RynekPierwotny.com

Podsumowanie III kwartałów 2011 roku na rynku nowych nieruchomości mieszkaniowych. Raport portalu RynekPierwotny.com INFORMACJA PRASOWA Warszawa, 1 grudnia 2011 Podsumowanie III kwartałów 2011 roku na rynku nowych nieruchomości mieszkaniowych Raport portalu RynekPierwotny.com Choć obecnie wydawanych jest coraz mniej

Bardziej szczegółowo

Rynek lokali mieszkalnych w wybranych powiatach wchodzących w skład tzw. Obszaru Metropolitalnego Warszawy w 2013 r.

Rynek lokali mieszkalnych w wybranych powiatach wchodzących w skład tzw. Obszaru Metropolitalnego Warszawy w 2013 r. Statystycznego. Powyższe dane przeanalizowano oraz zaprezentowano w formie liczbowej oraz w ujęciu procentowym. Wstęp lokali mieszkalnych w wybranych powiatach wchodzących w skład tzw. Obszaru Metropolitalnego

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2014 I KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2014 I KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2014 I KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Sytuacja na mazowieckim rynku pracy wyróżnia się pozytywnie na tle kraju. Kobiety rzadziej uczestniczą w rynku pracy niż mężczyźni

Bardziej szczegółowo

RAPORT RYNEK MIESZKANIOWY WE WROCŁAWIU -PODSUMOWANIE ROKU 2008 NA RYNKU WTÓRNYM JOT- BE NIERUCHOMOŚCI EKSPERCI RYNKU NIERUCHOMOŚCI

RAPORT RYNEK MIESZKANIOWY WE WROCŁAWIU -PODSUMOWANIE ROKU 2008 NA RYNKU WTÓRNYM JOT- BE NIERUCHOMOŚCI EKSPERCI RYNKU NIERUCHOMOŚCI RAPORT RYNEK MIESZKANIOWY WE WROCŁAWIU -PODSUMOWANIE ROKU 2008 NA RYNKU WTÓRNYM ŚREDNIA CENA m.kw. MIESZKANIA W 2008 ROKU ( w PLN) 7000 6000 5000 5676 6315 6150 6643 4000 3000 2000 1000 0 I KWARTAŁ II

Bardziej szczegółowo

Pełen zestaw raportów będzie wkrótce dostępny na naszej

Pełen zestaw raportów będzie wkrótce dostępny na naszej Rynek ziemi rolnej w Polsce w latach 24 28 Przedstawiamy Państwu raport dotyczący rynku ziemi rolniczej w Polsce w latach 24 28. Raport podsumowuje serię 16 analiz realizowanych przez nas od końca 27 roku

Bardziej szczegółowo

RYNEK KAMIENIC MIESZKALNO-USŁUGOWYCH NA TERENIE ŚRÓDMIEŚCIA I STAREGO MIASTA W LUBLINIE LUBLIN, 2005 r.

RYNEK KAMIENIC MIESZKALNO-USŁUGOWYCH NA TERENIE ŚRÓDMIEŚCIA I STAREGO MIASTA W LUBLINIE LUBLIN, 2005 r. RYNEK KAMIENIC MIESZKALNO-USŁUGOWYCH NA TERENIE ŚRÓDMIEŚCIA I STAREGO MIASTA W LUBLINIE LUBLIN, 2005 r. 1 PODSTAWOWE WSKAŹNIKI ISTOTNE DLA RYNKU NIERUCHOMOŚCI W LUBLINIE Stopa bezrobocia (wrzesień 2005):

Bardziej szczegółowo

Zasoby mieszkaniowe ogółem

Zasoby mieszkaniowe ogółem Zasoby mieszkaniowe ogółem W 1997r. Kraków posiadał 32.546 budynków mieszkalnych, w których znajdowało się 244 651 mieszkań o łącznej powierzchni 12.801.300 m 2. 70% wszystkich budynków stanowią domy jednorodzinne

Bardziej szczegółowo

PAŹDZIERNIK 2008 RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ W WYBRANYCH MIASTACH POLSKI RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ W WYBRANYCH MIASTACH POLSKI

PAŹDZIERNIK 2008 RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ W WYBRANYCH MIASTACH POLSKI RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ W WYBRANYCH MIASTACH POLSKI RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ PAŹDZIERNIK 2008 ANALIZA DANYCH OFERTOWYCH Z SERWISU GAZETADOM.PL Miesięczny przegląd rynku mieszkaniowego w wybranych miastach Polski

Bardziej szczegółowo

Do końca roku łatwiej o kredyt mieszkaniowy

Do końca roku łatwiej o kredyt mieszkaniowy Do końca roku łatwiej o kredyt mieszkaniowy Na rynku kredytów hipotecznych od początku 2010 r. odnotowano poprawę sytuacji w porównaniu z rokiem ubiegłym. Dalszy wzrost zainteresowania rządowym programem

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Analiza demograficznych uwarunkowań edukacji w Konstantynowie Łódzkim

Rozdział 1. Analiza demograficznych uwarunkowań edukacji w Konstantynowie Łódzkim Rozdział 1. Analiza demograficznych uwarunkowań edukacji w Konstantynowie Łódzkim Sytuacja demograficzna w kraju jest jednym z istotnych czynników, który rzutuje na zmiany w systemie oświaty. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2012 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2012 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2012 r. - Lublin, sierpień 2012 Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 12 415 60 11 Internet: http://krakow.stat.gov.pl Opracowanie sygnalne Nr 7 lipiec 2015 r. BUDOWNICTWO

Bardziej szczegółowo

Warszawa największy rynek w Polsce

Warszawa największy rynek w Polsce Warszawa największy w Polsce Warszawski nieruchomości jest największym w Polsce, wskazuje dobrą kondycję rynkową i najszybciej reaguje na czynniki makroekonomiczne. W ostatnim czasie znaczenie rynku pierwotnego

Bardziej szczegółowo

ZASOBY MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2006 R.

ZASOBY MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2006 R. URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE Informacja sygnalna Data opracowania - wrzesień 2007 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 012 415 38 84 Internet: http://www.stat.gov.pl/urzedy/krak Nr 19

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SZCZECIŃSKIEGO RYNKU NIERUCHOMOŚCI W LATACH 2007 2010

ANALIZA SZCZECIŃSKIEGO RYNKU NIERUCHOMOŚCI W LATACH 2007 2010 STUDA PRACE WYDZAŁU NAUK EKONOMCZNYCH ZARZĄDZANA NR 26 Ewa Putek-Szeląg Uniwersytet Szczeciński ANALZA SZCZECŃSKEGO RYNKU NERUCHOMOŚC W LATACH 27 21 STRESZCZENE Niniejszy artykuł dotyczy analizy rynku

Bardziej szczegółowo

Informacja o cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych w Polsce 1 w pierwszym półroczu 2010 r.

Informacja o cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych w Polsce 1 w pierwszym półroczu 2010 r. N a r o d o w y B a n k P o l s k i I n s t y t u t E k o n o m i c z n y Jacek Łaszek 27 września 21 r. Hanna Augustyniak Marta Widłak Zespół ds. Rynków Nieruchomości Biuro Struktur Rynkowych Informacja

Bardziej szczegółowo

Analiza rynku nieruchomości miasta Tychy

Analiza rynku nieruchomości miasta Tychy Analiza rynku nieruchomości miasta Tychy Magdalena Prokop 1. Informacje ogólne Tychy - miasto na prawach powiatu na południu Polski, położone na Górnym Śląsku, w województwie śląskim, w południowej części

Bardziej szczegółowo

RYNEK NIERUCHOMOŚCI W III KWARTALE 2008 r. Raport KRN.pl we współpracy z Comperia.pl:

RYNEK NIERUCHOMOŚCI W III KWARTALE 2008 r. Raport KRN.pl we współpracy z Comperia.pl: Niniejszy raport został przygotowany przez specjalistów portalu nieruchomości KRN.pl. Raport KRN.pl we współpracy z Comperia.pl: RYNEK NIERUCHOMOŚCI W III KWARTALE 2008 r. Niniejszy raport został przygotowany

Bardziej szczegółowo

Raport. z sytuacji na rynku pracy w Województwie Małopolskim. nr 2. za okres: maj opracowany w ramach projektu:

Raport. z sytuacji na rynku pracy w Województwie Małopolskim. nr 2. za okres: maj opracowany w ramach projektu: Raport z sytuacji na rynku pracy w Województwie Małopolskim nr 2 za okres: maj 2016 opracowany w ramach projektu: Kompleksowe wsparcie osób zwolnionych i zagrożonych zwolnieniem z pracy z obszaru u Nowosądeckiego

Bardziej szczegółowo