RAPORT. z badania Rynku Nieruchomości. w Krakowie. Kraków

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT. z badania Rynku Nieruchomości. w Krakowie. Kraków"

Transkrypt

1 N B P N a r o d o w y B a n k P o l s k i RAPORT z badania Rynku Nieruchomości w Krakowie Kraków Październik

2 Spis treści PODSTAWOWE INFORMACJE O KRAKOWIE - STOLICY MAŁOPOLSKI... 5 Dochody ludności... 8 Podział administracyjny miasta... 9 Zasoby mieszkaniowe w Krakowie Zagospodarowanie przestrzenne CHARAKTERYSTYKA LOKALNEGO RYNKU NIERUCHOMOŚCI RYNEK PIERWOTNY ANALIZA OFERT I TRANSAKCJI NA RYNKU PIERWOTNYM Ceny według liczby pokoi Oferty Transakcje Ceny wg powierzchni Oferty Transakcje Ceny wg kondygnacji Oferty Transakcje RYNEK WTÓRNY Ceny ofertowe na rynku wtórnym Ceny transakcyjne na rynku wtórnym ANALIZA OFERT I TRANSAKCJI NA RYNKU WTÓRNYM Porównanie średnich cen oferty i transakcje Ceny ofertowe ze względu na liczbę pokoi Ceny transakcyjne ze względu na liczbę pokoi Powierzchnia oferty Powierzchnia transakcje Ceny ofertowe ze względu na formę własności lokalu Ceny transakcyjne ze względu na formę własności lokalu Średnie ceny ofertowe ze względu na standard wykończenia lokalu Średnie ceny transakcyjne ze względu na standard wykończenia lokalu Ceny ofertowe metra kwadratowego mieszkania ze względu na kondygnację Ceny transakcyjne metra kwadratowego mieszkania ze względu na kondygnację Ceny ofertowe wg technologii budowy Ceny transakcyjne wg technologii budowy RYNEK NAJMU MIESZKAŃ Dostępność mieszkania Cena m² mieszkania a przeciętne wynagrodzenie w Małopolsce brutto PERSPEKTYWY RYNKU NIERUCHOMOŚCI W KRAKOWIE Wpływ kryzysu na światowych rynkach finansowych na sytuację polskiego rynku mieszkaniowego Ceny Inwestorzy krajowi i zagraniczni Standard mieszkania PODSUMOWANIE Strona 2 z 46

3 Spis mapek Mapka 1. Mapka województwa małopolskiego... 5 Mapka 2. Podział administracyjny Krakowa dzielnice Mapka 3. Pokrycie miasta planami zagospodarowania przestrzennego Mapka 4. Rozmieszczenie inwestycji mieszkaniowych w poszczególnych dzielnicach miasta Spis tabel Tabela 1. Czynniki demograficzne dla Krakowa... 6 Tabela 2. Struktura demograficzna mieszkańców m. Kraków... 6 Tabela 3. Wskaźnik wieku przedprodukcyjnego i poprodukcyjnego ludności w latach... 7 Tabela 4. Podział Krakowa na dzielnice administracyjne Tabela 5. Zasoby mieszkaniowe miasta Tabela 6. Dane dotyczące substancji mieszkaniowej Tabela 7. Zasób mieszkaniowy według dostępu do instalacji sanitarnych Tabela 8. Ubytki w zasobie i zmiana przeznaczenia Tabela 9. Uchwalone plany zagospodarowania przestrzennego dla miasta Krakowa Tabela 10. Wydane pozwolenia na budowę Tabela 11. Mieszkania których budowę rozpoczęto Tabela 12. Mieszkania oddane do uŝytkowania Tabela 13. Podmioty operujące na lokalnym rynku nieruchomości w Krakowie Tabela 14. Współczynnik zmienności i rozstęp cen Tabela 15. Współczynnik zmienności i rozstęp cen Tabela 16. Wskaźnik dostępności mieszkania w dzielnicach Krakowa Tabela 17. Wskaźnik dostępności mieszkania według średniego wynagrodzenia brutto w branŝy Spis wykresów Wykres 1. Struktura gospodarstw domowych według liczby osób... 7 Wykres 2. Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw... 8 Wykres 3. Stopa bezrobocia: województwo, Kraków, Polska... 9 Wykres 4. Struktura procentowa zasobów mieszkaniowych Wykres 5. Ceny ofertowe na rynku pierwotnym Wykres 6. Ceny transakcyjne na rynku pierwotnym Wykres 7. Ceny metra kwadratowego mieszkania w zaleŝności od ilości pokoi w badanych kwartałach Wykres 8. Ceny metra kwadratowego mieszkania w zaleŝności od liczby pokoi w badanych kwartałach Wykres 9. Ceny metra kwadratowego mieszkania w zaleŝności od powierzchni w badanych kwartałach Wykres 10. Ceny metra kwadratowego mieszkania w zaleŝności od powierzchni w badanych kwartałach Wykres 11. Ceny metra kwadratowego mieszkania w zaleŝności od połoŝenia (kondygnacji) w badanych kwartałach Wykres 12. Ceny metra kwadratowego mieszkania w zaleŝności od połoŝenia (kondygnacji) w badanych kwartałach Wykres 13. Rozkład cen ofertowych na przestrzeni badanych kwartałów Wykres 14. Rozkład cen transakcyjnych na przestrzeni badanych kwartałów Strona 3 z 46

4 Wykres 15. Porównanie średnich cen za metr kwadratowy w ofertach i transakcjach w badanych kwartałach Wykres 16. Ceny metra kwadratowego mieszkania w zaleŝności od ilości pokoi w badanych kwartałach - oferty Wykres 17. Ceny metra kwadratowego mieszkania w zaleŝności od ilości pokoi w badanych kwartałach - transakcje Wykres 18. Procent ofert ze względu na powierzchnię Wykres 19. Procent transakcji ze względu na powierzchnię Wykres 20. Procent ofert ze względu na liczbę pokoi Wykres 21. Procent transakcji ze względu na liczbę pokoi Wykres 22. Cena metra kwadratowego mieszkania w ofertach ze względu na powierzchnię Wykres 23. Cena metra kwadratowego mieszkania w transakcjach ze względu na powierzchnię Wykres 24. Kształtowanie się cen ofertowych ze względu na formę własności Wykres 25. Kształtowanie się cen transakcyjnych ze względu na formę własności Wykres 26. Średnie ceny ofertowe ze względu na standard Wykres 27. Średnie ceny transakcyjne ze względu na standard Wykres 28. Średnie ceny ofertowe metra kwadratowego ze względu na kondygnację Wykres 29. Średnie ceny transakcyjne metra kwadratowego ze względu na kondygnację Wykres 30. Porównanie średnich cen ofertowych według technologii tradycyjna i prefabrykowana Wykres 31. Porównanie średnich cen transakcyjnych według technologii tradycyjna i prefabrykowana Wykres 32. Średnia cena najmu na przestrzeni kwartałów w ofertach i transakcjach Wykres 33. Średnie ceny najmu mieszkań w ofertach i transakcjach według powierzchni Wykres 34. Średnia liczba pokoi mieszkań oferowanych do najmu i wynajętych Wykres 35. Średnia cena m² mieszkania na rynku wtórnym oraz na rynku pierwotnym w relacji do przeciętnego wynagrodzenia w Małopolsce Wykres 36. Średnia cena m² mieszkania na rynku wtórnym oraz prognoza na przyszły kwartał Wykres 37. Średnia cena m² mieszkania na rynku pierwotnym oraz prognoza na przyszły kwartał Wykres 38. Średnia cena m² mieszkania na rynku wtórnym oraz na rynku pierwotnym Strona 4 z 46

5 PODSTAWOWE INFORMACJE O KRAKOWIE - STOLICY MAŁOPOLSKI Województwo małopolskie połoŝone jest na południu Polski, sąsiaduje ze Słowacją, województwem śląskim, świętokrzyskim i podkarpackim. Powierzchnia całego województwa wynosi kilometrów kwadratowych. Stolicą Małopolski jest Kraków, który kiedyś był równieŝ stolicą Polski. Województwo podzielone jest na 19 powiatów i 182 gminy. Kraków, Tarnów i Nowy Sącz posiadają status miast na prawach powiatu (powiaty grodzkie). Liczba ludności w województwie wynosi 3 280,1 tys., gęstość zaludnienia 216 osób/km 2. Mapka 1. Mapka województwa małopolskiego Kraków jest trzecim miastem w Polsce pod względem liczby ludności (po Warszawie i Łodzi) i drugim pod względem zajmowanej powierzchni. Stolicę województwa zamieszkuje 756,4 tys. mieszkańców. Gęstość zaludnienia w mieście wynosi ok os/km 2. Według prognozy GUS do 2030 roku w Krakowie nastąpi spadek ludności i będzie wynosić 651,2 Strona 5 z 46

6 tys. osób. W roku mieszkańcy Krakowa stanowili 1,99% ludności Polski i 23% mieszkańców województwa małopolskiego. Tabela 1. Czynniki demograficzne dla Krakowa Czynniki demograficzne Liczba bezwzględna ludności + prognoza GUS (w tys.) MałŜeństwa na 1000 ludności Saldo migracji na 1000 ludności Przyrost naturalny na 1000 ludności Zgony na 1000 ludności Źródło: dane Urząd Statystyczny w Krakowie 2005 (I półrocze r.) Prognoza (do 2030 roku) w tys. 756,6 756,3 756,6 756,4 651,2 4,9 5,3 5,7 4,3 2,0 1,1 0,5-0,5-0,8-0,4-0,6 0,1 9,6 9,4 9,8 9,8 W ostatnich latach obserwuje się systematyczne starzenie się mieszkańców Krakowa, przybywa osób w wieku poprodukcyjnym i maleje udział osób w wieku przedprodukcyjnym. Jest to spowodowane wydłuŝającą się średnią trwania Ŝycia oraz utrzymującym się niskim poziomem urodzeń. Pozytywnym zjawiskiem jest to, Ŝe do miasta migrują osoby w wieku produkcyjnym. W pierwszym półroczu roku zanotowano nieznaczny dodatni przyrost naturalny, po paroletnich ujemnych wskaźnikach. Tabela 2. Struktura demograficzna mieszkańców m. Kraków Struktura wieku 3 grupy: 2005 (I półrocze r.) Prognoza (do 2030 roku) w tys. przedprodukcyjna ,5 produkcyjna, ,2 poprodukcyjna ,5 Wskaźnik obciąŝenia demograficznego 50,5 50,7 51,0 51,0 70,8 śródło: dane Urząd Statystyczny w Krakowie Strona 6 z 46

7 Struktura ludności Krakowa z podziałem na wiek przedprodukcyjny (0-17), produkcyjny (Kobiety 18-59; MęŜczyźni 18-64) i poprodukcyjny (Kobiety 60 i więcej; MęŜczyźni 65 i więcej) wykazuje zróŝnicowanie. Według prognozy GUS do 2030 roku przewidywaną tendencje spadkową widać w dwóch grupach: przedprodukcyjnej i produkcyjnej, natomiast wyraźny wzrost w populacji poprodukcyjnej. Począwszy od 2005 roku obciąŝenie ludnością w wieku poprodukcyjnym przewyŝsza obciąŝenie ludnością w wieku przedprodukcyjnym. Tabela 3. Wskaźnik wieku przedprodukcyjnego i poprodukcyjnego ludności w latach 2005 (I poł.) przedprodukcyjny 24,3 23,9 23,6 23,5 poprodukcyjny 26,2 26,7 27,2 27,5 Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2002 roku liczba gospodarstw domowych w Krakowie wyniosła , co stanowiło 29,5% ogółu w całym województwie i 51,0% w miastach województwa. Przeciętna liczba osób w gospodarstwach domowych wyniosła 2,37. Wykres 1. Struktura gospodarstw domowych według liczby osób Struktura Gospodarstw domowych według liczby osób 14,5% 6,8% 35,1% 19,4% 24,2% 1-osobowe 2-osobowe 3-osobowe 4-osobowe 5 i więcej Najwięcej było gospodarstw jedno i dwuosobowych 35,1% i 24,2%. Gospodarstw domowych o liczbie osób 5 i więcej było najmniej i stanowiły tylko 6,8% ogółu spisywanych w Krakowie (NSP 2002 r.). Strona 7 z 46

8 Dochody ludności Przeciętnie wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w poszczególnych latach, począwszy od 2005 roku (rok przed rozpoczęciem badań BaRN) przedstawia poniŝszy wykres. Od 2005 roku do r.(i półrocze br.) przeciętne wynagrodzenie w tym sektorze zwiększyło się o 34,1% do poziomu 3154,17 zł. Wykres 2. Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw (I półrocze) 3154, , , , Przeciętny miesięczny nominalny dochód rozporządzalny na osobę w gospodarstwach domowych ogółem w i roku w Małopolsce (brak danych dotyczących dochodu rozporządzalnego gospodarstw domowych w Krakowie) wynosił odpowiednio 765,10 zł i 864,37 zł. W stosunku do r. wzrósł o 13,0%. Natomiast dochód rozporządzalny przeciętnego mieszkańca małopolski w roku był niŝszy o około 65 zł od dochodu rozporządzalnego w kraju. NajwyŜszy poziom dochodu rozporządzalnego osiągnęły w roku gospodarstwa pracowników pracujących na stanowiskach nierobotniczych. Małopolska jest jednym z województw w Polsce o najniŝszej stopie bezrobocia (za Wielkopolską i Śląskiem), które we wrześniu osiągnęło poziom 7,0%. W Krakowie stopa bezrobocia osiągnęła poziom najniŝszy z miast na prawach powiatu w regionie czyli 2,8% (IX br.). Przez wszystkie lata począwszy od roku 2005 bezrobocie wykazuje tendencję spadkową, zarówno w województwie jak i w stolicy regionu, co wyraźnie widać na przedstawionym poniŝej diagramie. Strona 8 z 46

9 W Krakowie zarejestrowanych jest w rejestrze REGON podmiotów gospodarczych (stan na 30 VI r.). Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Grodzkim Urzędzie Pracy według stanu na 30 września roku wynosi osób. Wykres 3. Stopa bezrobocia w województwie Małopolskim, m. Kraków, Polsce 20,0% 18,0% 16,0% 14,0% 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% 2005 (I półrocze) województwo Kraków Polska Podział administracyjny miasta Uchwałą Rady Miasta Krakowa nr XX /143/91 z dnia 27 marca 1991 r. w sprawie utworzenia w Krakowie dzielnic miejskich, obszar czterech wielkich dzielnic (Śródmieście, Krowodrza, Podgórze i Nowa Huta) podzielono na osiemnaście mniejszych. Zmienił się takŝe charakter dzielnic w strukturze władzy samorządowej. Cztery dzielnice były dzielnicami administracyjnymi, natomiast osiemnaście nowych to dzielnice samorządowe. Taki podział pozwala na lepsze zarządzanie mniejszymi obszarami przez radnych poszczególnych dzielnic samorządowych. Dzielnice oznaczono numerami od I do XVIII oraz określono ich granice. Strona 9 z 46

10 Mapka 2. Podział administracyjny Krakowa dzielnice Tabela 4. Podział Krakowa na dzielnice administracyjne Dzielnica I Dzielnica II Dzielnica III Dzielnica IV Dzielnica V Dzielnica VI Dzielnica VII Dzielnica VIII Dzielnica IX Dzielnica X Dzielnica XI Dzielnica XII Dzielnica XIII Dzielnica XIV Dzielnica XV Dzielnica XVI Dzielnica XVII Dzielnica XVIII Źródło: informacja z UM Krakowa Stare Miasto Grzegórzki Prądnik Czerwony Prądnik Biały Krowodrza Bronowice Zwierzyniec Dębniki Łagiewniki-Borek Fałęcki Swoszowice Podgórze Duchackie BieŜanów-Prokocim Podgórze CzyŜyny Mistrzejowice Bieńczyce Wzgórza Krzesławickie Nowa Huta ŚRÓDMIEŚCIE KROWODRZA PODGÓRZE NOWA HUTA Zasoby mieszkaniowe w Krakowie Przez ostatnie lata w Krakowie liczba mieszkań systematycznie rośnie. Jest to związane z boomem inwestycyjnym. Strukturę zasobów mieszkaniowych przedstawia poniŝsza tabela. Strona 10 z 46

11 Tabela 5. Zasoby mieszkaniowe miasta Kraków 2005 Ogółem w tym: Spółdzielcze (lokatorskie i własnościowe) Komunalne Zakładowe+Skarbu Państwa Prywatne (osoby fizyczne) Pozostałe Źródło: dane Urząd Statystyczny w Krakowie Strukturę procentową zasobów mieszkaniowych miasta obrazuje poniŝszy wykres na którym wyraźnie widać, Ŝe zasoby mieszkaniowe komunalne powoli ulegają zmniejszeniu. Podobnie jest z zasobami spółdzielczymi (spółdzielnie obecnie zajmują się zarządzaniem dotychczasowymi zasobami niŝ budowaniem nowych mieszkań) oraz mieszkaniami zakładowymi i Skarbu Państwa. Zwiększa się natomiast zasób mieszkaniowy pozostający w rękach osób fizycznych (prywatnych). Wykres 4. Struktura procentowa zasobów mieszkaniowych 110% 100% 90% 1,3% 4,0% 5,5% 1,3% 1,9% 1,0% 80% 33,4% 70% 60% 50% 40% 40,7% 40,2% 8,1% 7,9% 7,6% Pozostałe Zakładowe+Skarbu Państwa Spółdzielcze Komunalne Prywatne (osoby fizyczne) 30% 20% 46,0% 45,2% 56,1% 10% 0% 2005 Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Statystycznego w Krakowie Strona 11 z 46

12 Tabela 6. Dane dotyczące substancji mieszkaniowej Kraków 2005 Zasób mieszkaniowy/1000 osób Przeciętna powierzchnia uŝytkowa mieszkania w m 2 /osobę Przeciętna liczba osób w mieszkaniu Przeciętna liczba izb w mieszkaniu 387,6 396,4 402,5 21,7 22,2 22,6 2,58 2,52 2,48 3,16 3,16 3,16 - dz. Krowodrza 3,19 3,18 3,18 - dz. Śródmieście 2,91 2,91 2,91 - dz. Podgórze 3,31 3,30 3,30 - dz. Nowa Huta 3,18 3,18 3,18 Źródło: dane Urząd Statystyczny w Krakowie Podczas Narodowego Spisu Powszechnego w 2002 uzyskano informację dotyczącą ilości gospodarstw domowych na mieszkanie w rozbiciu na cztery podstawowe dzielnice miasta, biorąc pod uwagę mieszkania zamieszkane stale. - dz. Krowodrza 1,18 - dz. Śródmieście 1,17 - dz. Podgórze 1,19 - dz. Nowa Huta 1,23 Tabela 7. Zasób mieszkaniowy według dostępu do instalacji sanitarnych Kraków wodociąg ustęp spłukiwany łazienka c.o gaz sieciowy Źródło: dane Urząd Statystyczny w Krakowie Jak widać na powyŝszej tabeli, standard mieszkań w Krakowie z roku na rok ulega podwyŝszeniu pod względem wyposaŝenia w podstawowe instalacje. W roku w wodociąg było wyposaŝonych 98,5% mieszkań (w r. 98,4%), w ustęp spłukiwany 98,9% (w r. 97,2%), w łazienkę 96,0% (w r. 95,8%), w c.o. 83,7% ( r. Strona 12 z 46

13 86,0%), w gaz sieciowy 86,4% ( r. 84,2%). W roku w stosunku do r. widoczny spadek w wyposaŝeniu lokali w centralne ogrzewanie, które moŝe być wynikiem stosowania alternatywnych i ekologicznych źródeł ciepła. Tabela 8. Ubytki w zasobie i zmiana przeznaczenia 2005 Kraków Źródło: dane Urząd Statystyczny w Krakowie Zagospodarowanie przestrzenne Realizacja polityki przestrzennej miasta naleŝy do podstawowych zadań Rady Miasta Krakowa. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego warunkują zasady zagospodarowania i zabudowy terenu, kształtują porządek przestrzenny a tym samym rozwój miasta. Do końca roku uchwalone plany miejscowe obejmowały obszary o łącznej powierzchni 4 542,4 ha, co stanowi 13,9% powierzchni miasta ogółem. Tabela 9. Uchwalone plany zagospodarowania przestrzennego dla miasta Krakowa Kraków powierzchnia uchwalonych planów (ha) 903, , , ,8 powierzchnia miasta objęta mpzp (%) 2,8 5,6 10,7 13,9 źródło: Raport o stanie miasta r. Biuro Planowania Przestrzennego UMK PoniŜsza mapka przedstawia pokrycie miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa. Kolor czerwony plany obowiązujące, zielone plany opracowywane i pomarańczowy plany uchwalone. Strona 13 z 46

14 Mapka 3. Pokrycie miasta planami zagospodarowania przestrzennego Źródło: Plan Zbiorczy Zagospodarowania Przestrzennego Urząd Miasta Krakowa, Biuro Planowania Przestrzennego Decyzje budowlane wydawane są w oparciu o Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz Prawo budowlane. W przypadku gdy nie ma uchwalonego planu zagospodarowania przestrzennego, wydawana jest decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (wz). Tabela 10. Wydane pozwolenia na budowę Ogółem 2005 (I poł.) mieszkania powierzchnia uŝytkowa mieszkania w m przeciętna powierzchnia uŝytkowa 1 mieszkania w m 2 73,9 72,3 100,1 67,0 Źródło: dane Urząd Statystyczny w Krakowie Tabela 11. Mieszkania których budowę rozpoczęto Ogółem 2005 (I -VI) Spółdzielcze Komunalne Przeznaczone na sprzedaŝ lub wynajem Społeczne czynszowe Indywidualne Źródło: dane Urząd Statystyczny w Krakowie Strona 14 z 46

15 Tabela 12. Mieszkania oddane do uŝytkowania Ogółem 2005 (I poł.) mieszkania powierzchnia uŝytkowa mieszkania w m przeciętna powierzchnia uŝytkowa 1 mieszkania w m 2 66,6 60,6 69,7 64,6 - liczba izb przeciętna powierzchnia uŝytkowa oddanego mieszkania 0,40 0,53 0,45 bd. w m 2 /osobę - na 1000 ludności 6,0 8,7 6,5 bd. - na 1000 małŝeństw bd. Spółdzielcze mieszkania powierzchnia uŝytkowa mieszkania w m przeciętna powierzchnia uŝytkowa 1 mieszkania w m 2 51,8 54,9 - - liczba izb Komunalne mieszkania powierzchnia uŝytkowa mieszkania w m przeciętna powierzchnia uŝytkowa 1 mieszkania w m ,0 42,8 liczba izb Przeznaczone na sprzedaŝ lub wynajem mieszkania powierzchnia uŝytkowa mieszkania w m przeciętna powierzchnia uŝytkowa 1 mieszkania w m 2 59,7 53,5 61,0 54,8 liczba izb Społeczne czynszowe mieszkania powierzchnia uŝytkowa mieszkania w m przeciętna powierzchnia uŝytkowa 1 mieszkania w m 2 43,8 55,9 - - liczba izb Indywidualne mieszkania powierzchnia uŝytkowa mieszkania w m przeciętna powierzchnia uŝytkowa 1 mieszkania w m 2 121,9 109,3 134,3 134,1 liczba izb Źródło: dane Urząd Statystyczny w Krakowie Strona 15 z 46

16 Tabela 13. Podmioty operujące na lokalnym rynku nieruchomości w Krakowie. Podmiot 2005 (I półrocze) Deweloperzy Pośrednicy i rzeczoznawcy majątkowi Notariusze Spółdzielnie mieszkaniowe Pośrednicy finansowi Źródło: dane Urząd Statystyczny w Krakowie Miasto Kraków posiada liczne walory nie tylko turystyczne ale takŝe inwestycyjne. Kraków jest kolebką naukową z Uniwersytetem Jagiellońskim i innymi wyŝszymi uczelniami oraz instytutami naukowymi, które skupiają wykwalifikowaną kadrę. Istniejące Specjalne Strefy Ekonomiczne przyciągają przedsiębiorstwa wysokiej technologii. Tutaj znalazły swoje siedziby koncerny informatyczne oraz centra księgowe. Tak wymagający rynek potrzebuje nowych inwestycji m.in. logistycznych czy mieszkaniowych. Deweloperzy operujący na rynku starają się sprostać coraz wyŝszym wymaganiom potencjalnych klientów. PoniŜsza mapka przedstawia rozmieszczenie inwestycji mieszkaniowych na terenie poszczególnych dzielnic miasta Krakowa. Została opracowana na podstawie bazy inwestycji prezentowanej na stronie internetowej Dominium. Według analizy, najwięcej inwestycji zlokalizowanych jest w dzielnicy Podgórze w subdzielnicy Dębniki, Wola Duchacka, Podgórze (okolice ulicy Wielickiej oraz Płaszowa). Nie mniejszym zainteresowaniem inwestorów cieszą się tereny w dzielnicy Krowodrza, okolice Bronowic i Prądnika Białego. W subdzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie nie odnotowano Ŝadnej inwestycji na stan obecny (kolor biały). Strona 16 z 46

17 Mapka 4. Rozmieszczenie inwestycji mieszkaniowych w poszczególnych dzielnicach miasta Legenda: - dzielnice do 10 inwestycji - dzielnice od inwestycji - dzielnice powyŝej 22 inwestycji Źródło: opracowanie własne na podstawie wykazu inwestycji portalu Dominium CHARAKTERYSTYKA LOKALNEGO RYNKU NIERUCHOMOŚCI Rynek mieszkaniowy w stolicy Małopolski jest rynkiem rozwijającym się i przyciągającym inwestorów. Powstają nowe, duŝe osiedla, a takŝe kameralne małe enklawy z dala od centrum ale z dobrym dojazdem i rozbudowaną infrastrukturą. Rynek nieruchomości stał się obecnie rynkiem kupujących. Nie jest zauwaŝalny wzmoŝony wykup mieszkań a ceny utrzymują się na niemal stałym poziomie. Klienci decydujący się na zakup własnego mieszkania, mogą korzystać z szerokiego wachlarza ofert, zarówno na rynku pierwotnym jak i wtórnym. Obserwując popyt na rynku mieszkaniowym zauwaŝono, przesunięcie popytu na mieszkania w stronę działek budowlanych i domów. Fala migracji mieszkańców Krakowa do Strona 17 z 46

18 podmiejskich gmin z zamiarem osiedlenia się wzmogła popyt na działki. TakŜe deweloperzy zamiast budować bloki w mieście, budują domki za miastem. Pociąga to za sobą wzrost cen gruntów w gminach podkrakowskich. Obecnie ceny kształtują się w granicach od 12 tysięcy do 45 tysięcy złotych za ar. Inaczej kształtują się ceny działek w najatrakcyjniejszych zielonych dzielnicach Krakowa, które są o wiele wyŝsze. Mimo rosnących cen działek budowa domu bardziej się opłaca niŝ zakup mieszkania w Krakowie. W ostatnich latach zaobserwowano systematyczny wzrost ceny mieszkań w Krakowie, który był spowodowany przewagą popytu oraz rosnącymi kosztami budowy. Inwestycyjna moda na Kraków, wejście na rynek wyŝu demograficznego z pierwszej połowy lat osiemdziesiątych, duŝa liczba ludności napływowej (głównie studentów), łatwość otrzymania kredytu, wzmoŝony napływ obcokrajowców, wzrost gospodarczy i związana z nim większa siła nabywcza polskich klientów, to czynniki wpływające na popyt na rynku mieszkaniowym. NaleŜy zwrócić uwagę, Ŝe wstąpienie Polski do struktur Unii Europejskiej, przyczyniło się takŝe do pobudzenia sektora nieruchomości i większej aktywności na rynku budowlanym. RYNEK PIERWOTNY Na krakowskim rynku nieruchomości działa 324 deweloperów (I półrocze r.). Jest to prawie o 150% więcej niŝ w 2005 roku, kiedy na rynku działało 131 podmiotów. Wśród nich są deweloperzy o ugruntowanej pozycji, prowadzący wiele duŝych inwestycji ale takŝe drobni inwestorzy tzw. jednej inwestycji. W badaniu rynku nieruchomości, od początku roku, monitorowanych jest 20 deweloperów. Baza BaRN rynku pierwotnego od początku notowań do III kwartału r. liczy ogółem rekordów (po czyszczeniu bazy) w tym oferty i transakcji. Strona 18 z 46

19 Wykres 5. Ceny ofertowe na rynku pierwotnym _3kw _4kw _1kw _2kw _3kw _4kw _1kw _2kw _3kw średnia min max mediana Wykres 6. Ceny transakcyjne na rynku pierwotnym _3kw _4kw _1kw _2kw _3kw _4kw _1kw _2kw _3kw średnia min max mediana Strona 19 z 46

20 ANALIZA OFERT I TRANSAKCJI NA RYNKU PIERWOTNYM Tabela 14. Współczynnik zmienności i rozstęp cen oferty transakcje Notowanie współczynnik rozstęp współczynnik rozstęp zmienności (w zł) zmienności (w zł) 3 kw. 8, , kw. 26, , kw. 19, , kw. 23, , kw. 23, , kw. 25, , kw. 23, , kw. 20, , kw. 19, , Ceny według liczby pokoi Oferty Wykres 7. Ceny metra kwadratowego mieszkania w zaleŝności od liczby pokoi w badanych kwartałach ceny 3kw ceny 4kw ceny 1kw ceny 2kw ceny 3kw ceny 4kw ceny 1kw ceny 2kw ceny 3kw 1 pokój 2 pokoje 3 pokoje 4 pokoje 5 pokoi Średnia Strona 20 z 46

21 Porównanie cen ofertowych m 2 wg ilości pokoi pokazuje, Ŝe najwyŝsze ceny osiągały mieszkania 4 i 5-cio pokojowe, oferowane jako atrakcyjnie połoŝone apartamenty. Wysoki pułap cenowy utrzymywały teŝ mieszkania najmniejsze (1 pokojowe), których atrakcyjność w oczywisty sposób wynika z niŝszej ceny finalnej gotowego mieszkania. Transakcje Wykres 8. Ceny metra kwadratowego mieszkania w zaleŝności od liczby pokoi w badanych kwartałach ceny 3kw ceny 4kw ceny 1kw ceny 2kw ceny 3kw ceny 4kw ceny 1kw ceny 2kw ceny 3kw 1 pokój 2 pokoje 3 pokoje 4 pokoje 5 pokoi Średnia Z wykresu wynika, Ŝe najchętniej kupowane były mieszkania jedno, dwu i trzypokojowe. Cena metra kwadratowego oscylowała w granicach 8000 zł. Strona 21 z 46

22 Ceny wg powierzchni Oferty Wykres 9. Ceny metra kwadratowego mieszkania w zaleŝności od powierzchni w badanych kwartałach ceny 3kw ceny 4kw ceny 1kw ceny 2kw ceny 3kw ceny 4kw ceny 1kw ceny 2kw ceny 3kw 0-40 m m m2 pow. 80 m2 Średnia Transakcje Wykres 10. Ceny metra kwadratowego mieszkania w zaleŝności od powierzchni w badanych kwartałach ceny 3kw ceny 4kw ceny 1kw ceny 2kw ceny 3kw ceny 4kw ceny 1kw ceny 2kw ceny 3kw 0-40 m m m2 pow. 80 m2 Średnia Porównanie cen wg powierzchni ofert i transakcji wskazuje na utrzymujący się wyŝszy poziom cen mieszkań najmniejszych (do 40 m 2 ) oraz mieszkań duŝych (najczęściej apartamentów o powierzchniach pow. 80 m 2 ). Strona 22 z 46

23 Ceny wg kondygnacji Oferty Wykres 11. Ceny metra kwadratowego mieszkania w zaleŝności od połoŝenia (kondygnacji) w badanych kwartałach ceny 3kw ceny 4kw ceny 1kw ceny 2kw ceny 3kw ceny 4kw ceny 1kw ceny 2kw ceny 3kw 0-5 kondygnacji 6-12 kondygnacji Transakcje Wykres 12. Ceny metra kwadratowego mieszkania w zaleŝności od połoŝenia (kondygnacji) w badanych kwartałach ceny 3kw ceny 4kw ceny 1kw ceny 2kw ceny 3kw ceny 4kw ceny 1kw ceny 2kw ceny 3kw 0-5 kondygnacji 6-12 kodygnacji pow. 12 kodygnacji Strona 23 z 46

24 RYNEK WTÓRNY Badania lokalnego rynku nieruchomości rozpoczęto w roku. Pierwsze badanie pilotaŝowe obejmowało drugi kwartał r. czyli miesiące marzec, kwiecień, maj. Z uwagi, Ŝe pierwsze badanie było pionierskie i polegało na rozpoznaniu rynku nieruchomości, pozyskaniu respondentów oraz opracowaniu metod technicznych, nie było ujęte w kompleksowej analizie. Od miesiąca czerwca r. (III kwartał r.), badanie rynku nieruchomości (BaRN) objęło wszystkie miasta wojewódzkie. Począwszy od trzeciego kwartału r. prowadzona jest analiza lokalnego rynku nieruchomości, obejmująca ceny lokali mieszkalnych oraz ich atrybuty. W charakterystykach ofert i transakcji uwzględniono takie parametry jak: powierzchnia lokalu, liczba pokoi, kondygnacja oraz standard wykończenia. Na przestrzeni badanych kwartałów prowadzono obserwacje kształtowania się podaŝy w stosunku do popytu oraz jak zmieniały się ceny ofertowe i transakcyjne. Potrzebne informacje do powyŝszych badań, uzyskano z biur pośrednictwa nieruchomości działających na terenie miasta Krakowa. W badaniach uczestniczy średnio 20 pośredników. Od początku badań liczba rekordów (po uprzednim oczyszczeniu bazy) wyniosła 1 942; w tym: rekordów ofert, 434 rekordy transakcji oraz 311 rekordów najmu (oferty i transakcje łącznie). Ceny ofertowe na rynku wtórnym Ceny ofertowe, mediana i średnia są na zbliŝonym poziomie i oscylują w granicach i złotych, minimalna kształtuje się w granicach złotych. Maksymalną cenę ofertową na rynku wtórnym kształtują mieszkania oferowane m.in. w ścisłym centrum miasta (np. w dzielnicy Kazimierz), gdzie cena metra kwadratowego uzaleŝniona jest od atrakcyjnej lokalizacji i standardu mieszkania. Strona 24 z 46

25 Wykres 13. Rozkład cen ofertowych na przestrzeni badanych kwartałów min max średnia mediana III kw IV kw I kw II kw III kw IV kw I kw II kw III kw Ceny transakcyjne na rynku wtórnym Wykres 14. Rozkład cen transakcyjnych na przestrzeni badanych kwartałów min max średnia mediana III kw IV kw I kw II kw III kw IV kw I kw II kw III kw Średnia i mediana w przypadku cen transakcyjnych są na prawie takim samym poziomie, minimalna średnia cena transakcyjna teŝ nie wykazuje gwałtownych skoków, natomiast średnie ceny maksymalne w IV kwartale roku oraz w III kwartale roku wyraźnie zwyŝkowały i wyniosły od do nieco ponad złotych za metr kwadratowy. Taką Strona 25 z 46

26 tendencje obrazowały pojedyncze transakcje lokali mieszkalnych w atrakcyjnych rejonach miasta (dzielnica lub bliskość centrum) o metraŝu niewielkim ok.30 metrów kwadratowych. Na wykresie widoczny jest spadek średnich cen transakcyjnych w III kwartale roku, zarówno minimalnej jak i maksymalnej. ANALIZA OFERT I TRANSAKCJI NA RYNKU WTÓRNYM Tabela 15. Współczynnik zmienności i rozstęp cen oferty transakcje Notowanie wsp. zmienności rozstęp (w zł) wsp. zmienności rozstęp (w zł) 3 kw. 29,5% ,8% kw. 27,6% ,5% kw. 22,4% ,3% kw. 24,6% ,3% kw. 24,4% ,0% kw. 24,2% ,9% kw. 25,3% ,8% kw. 25,7% ,3% kw. 23,0% ,7% Porównanie średnich cen oferty i transakcje Wykres 15. Porównanie średnich cen za metr kwadratowy w ofertach i transakcjach w badanych kwartałach cena m III kw IV kw I kw II kw III kw IV kw I kw II kw III kw oferty transakcje Strona 26 z 46

RYNEK NIERUCHOMOŚCI W POLSCE W I PÓŁROCZU 2012 ROKU (nr 16)

RYNEK NIERUCHOMOŚCI W POLSCE W I PÓŁROCZU 2012 ROKU (nr 16) RYNEK NIERUCHOMOŚCI W POLSCE W I PÓŁROCZU 2012 ROKU (nr 16) Szanowni Państwo, W strukturze budownictwa mieszkaniowego wzrasta udział sektora deweloperskiego. Pomimo narastających zasobów na rynku obserwuje

Bardziej szczegółowo

Rynek nieruchomości w Polsce Raport wiosna 2012

Rynek nieruchomości w Polsce Raport wiosna 2012 RYNEK NIERUCHOMOŚCI W POLSCE Rynek nieruchomości w Polsce Raport wiosna 212 1 RYNEK NIERUCHOMOŚCI W POLSCE Wprowadzenie... 3 O nas... 4 Sytuacja makroekonomiczna PKB... 5 Rynek pracy... 6 Inflacja i stopy

Bardziej szczegółowo

Monitoring Branżowy. Analizy Sektorowe. Ceny na rynku nieruchomości IV 2011 r. perspektywy głównych segmentów z uwzględnieniem rynków regionalnych

Monitoring Branżowy. Analizy Sektorowe. Ceny na rynku nieruchomości IV 2011 r. perspektywy głównych segmentów z uwzględnieniem rynków regionalnych Monitoring Branżowy Analizy Sektorowe 7 marca 212 Ceny na rynku nieruchomości IV 211 r. perspektywy głównych segmentów z uwzględnieniem rynków regionalnych Przedmiotem kwartalnego raportu o rynku nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Stan i perspektywy rozwoju rynku nieruchomości i użytków rolnych w Polsce w 2011 r.

Stan i perspektywy rozwoju rynku nieruchomości i użytków rolnych w Polsce w 2011 r. Departament Analiz Makroekonomicznych i Sektorowych Stan i perspektywy rozwoju rynku nieruchomości i użytków rolnych w Polsce w 2011 r. 16.03.2011 r. Warszawa Opracowali: Monika Dybciak tel. 22 860 54

Bardziej szczegółowo

Rynek nieruchomości w Polsce

Rynek nieruchomości w Polsce Rynek nieruchomości w Polsce raport jesień 2011 brehipoteczny.pl Wyróżniają nas ludzie. 1 Spis treści O nas Wstęp Rynek powierzchni mieszkaniowej w Polsce Sytuacja na rynku nieruchomości mieszkaniowych

Bardziej szczegółowo

Rynek mieszkaniowy w Szczecinie na tle wybranych miast Polski Krakowa Poznania, Gdańska, Wrocławia. oraz rynek hotelowy w Szczecinie.

Rynek mieszkaniowy w Szczecinie na tle wybranych miast Polski Krakowa Poznania, Gdańska, Wrocławia. oraz rynek hotelowy w Szczecinie. Rynek mieszkaniowy w Szczecinie na tle wybranych miast Polski Krakowa Poznania, Gdańska, Wrocławia Raport z badania zrealizowanego na zlecenie GMINY MIASTA SZCZECIN ASM Centrum Badań i Analiz Rynku Sp.

Bardziej szczegółowo

Spółka 2C Partners znalazła niszę na rynku nieruchomości. To szansa na odnowione kamienice i mieszkania w przystępnych cenach

Spółka 2C Partners znalazła niszę na rynku nieruchomości. To szansa na odnowione kamienice i mieszkania w przystępnych cenach Spółka 2C Partners znalazła niszę na rynku nieruchomości. To szansa na odnowione kamienice i mieszkania w przystępnych cenach Spis treści Rozdział 1 Wstęp...4 Rozdział 2 Najważniejsze fakty i liczby zawarte

Bardziej szczegółowo

Spis treści: V. Analiza planowanych zmian 50. VI. Bydgoszcz jako miejsce Ŝycia i zamieszkania 67. VII. Opis i analiza materiału jakościowego 84

Spis treści: V. Analiza planowanych zmian 50. VI. Bydgoszcz jako miejsce Ŝycia i zamieszkania 67. VII. Opis i analiza materiału jakościowego 84 Spis treści: Str. I. Nota metodologiczna 7 II. Charakterystyka badanej próby 11 III. Kontekst i tendencje uwarunkowań mieszkalnictwa w Polsce i Bydgoszczy 17 IV. Analiza obecnej sytuacji mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

Departament Analiz Makroekonomicznych i Sektorowych. Stan i perspektywy rozwoju rynku nieruchomości i użytków rolnych w Polsce w 2013 r.

Departament Analiz Makroekonomicznych i Sektorowych. Stan i perspektywy rozwoju rynku nieruchomości i użytków rolnych w Polsce w 2013 r. Departament Analiz Makroekonomicznych i Sektorowych Stan i perspektywy rozwoju rynku nieruchomości i użytków rolnych w Polsce w 2013 r. Spis treści I Podsumowanie 2012 r. i prognoza na 2013 r...... 3 II

Bardziej szczegółowo

Obszar metropolitalny Warszawy Rynek nieruchomości i jego przemiany

Obszar metropolitalny Warszawy Rynek nieruchomości i jego przemiany Obszar metropolitalny Warszawy Rynek nieruchomości i jego przemiany Warszawa 2007 Opracowanie/Wydawca Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego ul. Lubelska 13 03-802 Warszawa tel. (022) 518 49 00 fax

Bardziej szczegółowo

CENY NA RYNKU NIERUCHOMOŚCI MIESZKANIOWYCH na koniec III kwartału 2011 r.

CENY NA RYNKU NIERUCHOMOŚCI MIESZKANIOWYCH na koniec III kwartału 2011 r. a DEPARTAMENT STRATEGII I ANALIZ Zespół Analiz Sektorowych Analizy.Sektorowe@pkobp.pl tel. 22 521 81 22 RAPORT KWARTALNY 12 grudnia 211 SYNTEZA CENY NA RYNKU NIERUCHOMOŚCI MIESZKANIOWYCH na koniec III

Bardziej szczegółowo

RAPORT SZYBKO.PL I EXPANDERA ANALIZA WTÓRNEGO RYNKU NIERUCHOMOŚ CI

RAPORT SZYBKO.PL I EXPANDERA ANALIZA WTÓRNEGO RYNKU NIERUCHOMOŚ CI RAPORT SZYBKO.PL I EXPANDERA ANALIZA WTÓRNEGO RYNKU NIERUCHOMOŚ CI WARSZAWA, KRAKÓW, GDAŃ SK, POZNAŃ, WROCŁ AW, KATOWICE I KWARTAŁ 2007 RAPORT WWW.SZYBKO.PL SPIS TREŚCI Wprowadzenie Informacje o Raporcie

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie rynku nieruchomości. Wiosna 2014

Raport o stanie rynku nieruchomości. Wiosna 2014 Raport o stanie rynku nieruchomości Wiosna 214 1 Spis Treści Wprowadzenie... 3 O nas... 4 Gospodarka i sektor bankowy w 213... 5 Z piekła do nieba: gospodarka w punkcie zwrotnym... 5 Wzrost gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji na rynkach nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w 2013 r.

Raport o sytuacji na rynkach nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w 2013 r. Raport o sytuacji na rynkach nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w r. Departament Stabilności Finansowej we współpracy z Oddziałami Okręgowymi Warszawa, wrzesień 214 Raport został przygotowany

Bardziej szczegółowo

RAPORT RAPORT 2014. Zmiany cen nieruchomości w wybranych kategoriach. Jakich nieruchomości szukali Polacy. Rynek kredytów hipotecznych w 2014 roku

RAPORT RAPORT 2014. Zmiany cen nieruchomości w wybranych kategoriach. Jakich nieruchomości szukali Polacy. Rynek kredytów hipotecznych w 2014 roku Rynek nieruchomości 2014 RAPORT Zmiany cen nieruchomości w wybranych kategoriach Jakich nieruchomości szukali Polacy Rynek kredytów hipotecznych w 2014 roku Prognozy na rynku nieruchomości w 2015 roku

Bardziej szczegółowo

Analiza cen transakcyjnych i prognozy dla rynku nieruchomości mieszkaniowych w Polsce - rynek pierwotny i wtórny. WARSZAWA, LUTY 2015 r.

Analiza cen transakcyjnych i prognozy dla rynku nieruchomości mieszkaniowych w Polsce - rynek pierwotny i wtórny. WARSZAWA, LUTY 2015 r. Analiza cen transakcyjnych i prognozy dla rynku nieruchomości mieszkaniowych w Polsce - i WARSZAWA, LUTY 2015 r. wprowadzenie Szanowni Czytelnicy, Z przyjemnością przedstawiamy drugą edycję raportu E-VALUER

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PRUSZCZ GDAŃSKI NA LATA 2011-2018

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PRUSZCZ GDAŃSKI NA LATA 2011-2018 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr X/128 /2011 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 26 października 2011 r. STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PRUSZCZ GDAŃSKI NA LATA 2011-2018 Aktualizacja Strategii Rozwoju Miasta Pruszcz

Bardziej szczegółowo

RAPORT SZYBKO.PL I EXPANDERA ANALIZA WTÓRNEGO RYNKU NIERUCHOMOŚ CI

RAPORT SZYBKO.PL I EXPANDERA ANALIZA WTÓRNEGO RYNKU NIERUCHOMOŚ CI RAPORT SZYBKO.PL I EXPANDERA ANALIZA WTÓRNEGO RYNKU NIERUCHOMOŚ CI WARSZAWA, KRAKÓW, GDAŃ SK, POZNAŃ, WROCŁ AW, KATOWICE, Ł ÓDŹ, OLSZTYN, TORUŃ, OPOLE, BIAŁ YSTOK, LUBLIN, GDYNIA, SZCZECIN, SOPOT III KWARTAŁ

Bardziej szczegółowo

RAPORT SZYBKO.PL I EXPANDERA ANALIZA WTÓRNEGO RYNKU NIERUCHOMOŚ CI

RAPORT SZYBKO.PL I EXPANDERA ANALIZA WTÓRNEGO RYNKU NIERUCHOMOŚ CI RAPORT SZYBKO.PL I EXPANDERA ANALIZA WTÓRNEGO RYNKU NIERUCHOMOŚ CI WARSZAWA, KRAKÓW, GDAŃ SK, POZNAŃ, WROCŁ AW, KATOWICE, II KWARTAŁ 2007 RAPORT WWW.SZYBKO.PL I EXPANDERA 2 RAPORT WWW.SZYBKO.PL SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Program seminarium naukowego Szanse młodych na własne mieszkanie

Program seminarium naukowego Szanse młodych na własne mieszkanie Program seminarium naukowego Szanse młodych na własne mieszkanie 10.00 Otwarcie seminarium Słowo wstępne - Aleksander Scheller, Prezydent Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości 10.15-11.15 Analiza rynku

Bardziej szczegółowo

RAPORT O RYNKU PRACY ORAZ ZASOBACH LUDZKICH W REGIONIE PODKARPACIA

RAPORT O RYNKU PRACY ORAZ ZASOBACH LUDZKICH W REGIONIE PODKARPACIA RAPORT O RYNKU PRACY ORAZ ZASOBACH LUDZKICH W REGIONIE PODKARPACIA Zebranie oraz opracownie wyników: Advisory Group TEST Human Resources 31-105 Kraków ul. Zwierzyniecka 30 www.testhr.pl Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

Średnioterminowa prognoza dla rynku nieruchomości w Polsce Strategia spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. na lata 2010 2015

Średnioterminowa prognoza dla rynku nieruchomości w Polsce Strategia spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. na lata 2010 2015 Średnioterminowa prognoza dla rynku nieruchomości w Polsce Strategia spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. na lata 2010 2015 I. Cechy charakterystyczne rynku nieruchomości Niezależnie od koniunkturalnych, przejściowych

Bardziej szczegółowo

Badanie lokalnego rynku pracy w Powiecie Skierniewickim i Powiecie Miasto Skierniewice RAPORT KOŃCOWY

Badanie lokalnego rynku pracy w Powiecie Skierniewickim i Powiecie Miasto Skierniewice RAPORT KOŃCOWY Badanie zdolności absorpcyjnych potencjalnych Beneficjentów/Projektodawców w ramach Priorytetu VII i IX 2007-2013 w województwie pomorskim Badanie lokalnego rynku pracy w Powiecie Skierniewickim i Powiecie

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie rynku nieruchomości. Wiosna 2015

Raport o stanie rynku nieruchomości. Wiosna 2015 Raport o stanie rynku nieruchomości Wiosna 2015 1 Spis Treści Wprowadzenie... 4 O nas... 5 Gospodarka i sektor bankowy w 2014 roku... 6 Wzrost gospodarczy i inflacja... 6 Stopy procentowe... 7 Sektor bankowy...

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA RYNKU BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO - RYNEK PIERWOTNY

RAPORT Z BADANIA RYNKU BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO - RYNEK PIERWOTNY RAPORT Z BADANIA RYNKU BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO - RYNEK PIERWOTNY Warszawa, marzec 2014 r. Spis treści Słowniczek... 7 Wstęp... 8 1. Geneza, metodologia i przebieg badania... 10 1.1. Geneza badania...

Bardziej szczegółowo

ANALIZA RYNKU POWIERZCHNI BIUROWYCH W SZCZECINIE

ANALIZA RYNKU POWIERZCHNI BIUROWYCH W SZCZECINIE SPIS TREŚCI 1. Wstęp podsumowanie... 2 2. Podstawowe wskaźniki ekonomiczne w Polsce i w wybranych miastach... 4 3. Klasyfikacja powierzchni biurowej... 13 4. Rynek powierzchni biurowych w Szczecinie na

Bardziej szczegółowo

Plan działania dla branży budowlanej

Plan działania dla branży budowlanej Plan działania dla branży budowlanej Zespół autorski: dr hab. Prof. US Piotr Niedzielski dr Joanna Markiewicz Uniwersytet Szczeciński MBN Sp. z o.o. Szczecin 2010 1 Spis treści Wstęp... 3 1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Spis treści WSTĘP 1.1 Cel opracowania 1.2 Cele szczegółowe

Spis treści WSTĘP 1.1 Cel opracowania 1.2 Cele szczegółowe ANALIZA RYNKU Opracowana z wykorzystaniem danych zawartych w analizie rynku dla budowy hali kupieckiej z częścią biurowo-usługową przy ulicy Namysłowskiej we Wrocławiu wykonanej przez Politechnikę Wrocławską,

Bardziej szczegółowo

DEWELOPERSKA. RaportNieruchomości2013. TABLICe OFERT. Agencja Mienia Wojskowego sprzedaje przy ul. Bukowskiej w Poznaniu

DEWELOPERSKA. RaportNieruchomości2013. TABLICe OFERT. Agencja Mienia Wojskowego sprzedaje przy ul. Bukowskiej w Poznaniu g a z e t a DEWELOPERSKA Gazeta Deweloperska nr 2 (09) luty 2013 r. Magazyn Platformy Deweloperskiej Agencja Mienia Wojskowego sprzedaje przy ul. Bukowskiej w Poznaniu Rok 2012 na rynku Marzenia rzeczoznawcy

Bardziej szczegółowo

raport mieszkaniowy analiza popytu i podaży

raport mieszkaniowy analiza popytu i podaży raport mieszkaniowy analiza popytu i podaży W A R S Z A W A K R A K Ó W T R Ó J M I A S T O P O Z N A Ń W R O C Ł A W pro gnoz y, które się sprawdzają Patroni Medialni: Analitycy rednet Property Consulting

Bardziej szczegółowo