Zbiór ćwiczeń laboratoryjnych z bezpieczeństwa informacyjnego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zbiór ćwiczeń laboratoryjnych z bezpieczeństwa informacyjnego"

Transkrypt

1 Instytut Telekomunikacji Wydziału Elektroniki Wojskowej Akademii Technicznej Mirosław Popis Dariusz Laskowski Zbiór ćwiczeń laboratoryjnych z bezpieczeństwa informacyjnego Warszawa 2013

2 Zbiór ćwiczeń laboratoryjnych z bezpieczeństwa informacyjnego Spis treści Wstęp... 6 Ćwiczenie Temat: Bezpieczeństwo transmisji danych Cel ćwiczenia Pytania kontrolne Część praktyczna Bezpieczeństwo protokołu Telnet Bezpieczeństwo protokołu SSH Bezpieczeństwo wirtualnych sieci prywatnych Bezpieczeństwo użytkowania komunikatorów sieciowych Atak man in the middle Atak DoS (ang. Denial of Service) Sprawozdanie Literatura Ćwiczenie Temat: Szyfrowanie za pomocą algorytmów symetrycznych Cel ćwiczenia Pytania kontrolne Wprowadzenie Informacje ogólne o kryptosystemie DES (ang. Data Encryption Standard) Informacje o RC2 i RC IDEA (International Data Encryption Algorithm) AES (ang. Advanced Encryption Standard) Zadania do wykonania Własności DES Porównanie kryptosystemów symetryczych Literatura Ćwiczenie Temat: Własności szyfru asymetrycznego RSA Cel ćwiczenia Pytania kontrolne Wprowadzenie Istota szyfru RSA Generacja kluczy

3 M. Popis, D. Laskowski Praktyczne zastosowanie szyfrów z kluczem publicznym Realizacja ćwiczenia Opracowanie wyników Literatura Ćwiczenie Temat: Własności funkcji skrótu i podpisu cyfrowego z zastosowaniem RSA Cel ćwiczenia Pytania kontrolne Wprowadzenie Pożądane własności funkcji skrótu Wykorzystanie funkcji skrótu do realizacji podpisu cyfrowego Wykonanie ćwiczenia Badanie własności funkcji skrótu Realizacja podpisu cyfrowego Literatura Ćwiczenie Temat: Badanie podpisów cyfrowych generowanych przy użyciu różnych algorytmów Cel ćwiczenia laboratoryjnego Pytania kontrolne Wprowadzenie teoretyczne Generowanie i weryfikacja podpisu cyfrowego Podstawowe informacje o wybranych algorytmach wykorzystywanych w podpisie cyfrowym Opis programów użytych w ćwiczeniu Realizacja ćwiczenia Badanie szybkości implementacji wybranych algorytmów Podpisywanie wiadomości ECDSA Podpisywanie wiadomości DSA Podpisywanie wiadomości RSA Sprawozdanie Literatura Ćwiczenie Temat: Generacja i dystrybucja kluczy tajnych Cel ćwiczenia Pytania kontrolne Wprowadzenie

4 Zbiór ćwiczeń laboratoryjnych z bezpieczeństwa informacyjnego Podstawowa wersja algorytmu Diffiego Hellmana Atak od środka Algorytm Diffiego Hellmana z uwierzytelnieniem wiadomości (2) Użytkownik B wybiera liczbę losową b i oblicza: Algorytm ElGamala Generacja kluczy w algorytmie DSA Generowanie kluczy w algorytmie RSA Realizacja ćwiczenia Analiza algorytmu Diffiego Hellmana Generowanie i analiza kluczy w programie GnuPG Eksportowanie i importowanie kluczy Uzgadnianie kluczy z uwierzytelnieniem Literatura Ćwiczenie Temat: Wybrane metody kryptoanalizy Cel ćwiczenia Pytania kontrolne Wprowadzenie teoretyczne Szyfr Cezara Szyfry symetryczne Algorytm RC Funkcje skrótu Protokół SSL Tęczowe tablice Przebieg ćwiczenia Szyfry historyczne przy wykorzystaniu programu CrypTool Szyfry symetryczne przy wykorzystaniu programu CrypTool Atak na funkcję skrótu Literatura Ćwiczenie Temat: Realizacja szyfrowania z uwierzytelnieniem Cel ćwiczenia Pytania kontrolne Wprowadzenie teoretyczne Realizacja ćwiczenia

5 M. Popis, D. Laskowski Szyfrowanie i deszyfrowanie pliku w trybie CTR (ang. counter) Szyfrowanie i deszyfrowanie pliku w trybie INK Zawartość sprawozdania Literatura Ćwiczenie Szyfry jednoalfabetowe Cel: Badanie prostego szyfru podstawieniowego

6 Zbiór ćwiczeń laboratoryjnych z bezpieczeństwa informacyjnego Wstęp Opracowanie powstało na podstawie niepublikowanych instrukcji laboratoryjnych oraz prac dyplomowych, których opiekunem merytorycznym był Pan prof. dr inż. Wojciech Oszywa i którymi kierowaliśmy osobiście. Ponadto autorzy opierali się na luźnych materiałach opracowanych i udoskonalanych na przestrzeni wielu lat przez nich samych oraz Panów Jerzego Dołowskiego i Jacka Barańskiego. Ćwiczenia oparte są na programach, do których prawa ma ITK WEL WAT, bądź na oprogramowaniu bezpłatnym. Wydanie zawiera opis ćwiczeń laboratoryjnych realizowanych w ITK dla kierunku telekomunikacja i pokrewnych, w ramach przedmiotów związanych z bezpieczeństwem informacyjnym. Opracowanie pozwoli studentom na zapoznanie się z tematem i szczegółową treścią zagadnień zaplanowanych do praktycznej realizacji. Przedstawione wprowadzenia teoretyczne są bazowe i sygnalizują jedynie obszary wiedzy, z którymi studenci powinni zapoznać się przed przybyciem na zajęcia, spodziewając się pytań kontrolnych podobnych do zamieszczonych w każdym rozdziale. Autorzy wyrażają nadzieję, że skrypt pomoże przygotować się studentom do zajęć laboratoryjnych, a także do sprawnego ich przebiegu i bezproblemowego sporządzania sprawozdań. Wszystkim, którzy przyczynili się w jakikolwiek sposób do powstania tego opracowania składamy serdeczne podziękowania. 6

7 M. Popis, D. Laskowski 7

8 Zbiór ćwiczeń laboratoryjnych z bezpieczeństwa informacyjnego Ćwiczenie 1 Temat: Bezpieczeństwo transmisji danych 1.1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia 1 jest zapoznanie studentów z mechanizmami bezpieczeństwa transmisji danych, praktycznym ich zastosowaniem oraz z aspektami ataku man in the middle i DoS Pytania kontrolne 1. Dokonaj klasyfikacji ataków na informacje w sieciach teleinformatycznych. 2. Zdefiniuj ataki aktywne na informacje w sieciach teleinformatycznych. 3. Zdefiniuj ataki pasywne na informacje w sieciach teleinformatycznych. 4. Wyjaśnij, co to jest sniffer? 5. Dokonaj klasyfikacji sieci VPN. 6. Wymień zalety i wady SSH. 7. Wymień zalety i wady Telnet. 8. Opisz protokół SSH. 9. Opisz protokół Telnet. 10. Scharakteryzuj atak DoS/DDoS. 11. Scharakteryzuj atak man in the middle Część praktyczna Realizację ćwiczenia laboratoryjnego przewiduje się w dwóch etapach. W części pierwszej niezbędne będą dwa, a w drugiej trzy stanowiska komputerowe. Przewiduje się badanie protokołów Telnet i SSH, sieci prywatnych i komunikatorów sieciowych. Druga część ćwiczenia jest poświęcona badaniu odporności sieci na ataki man in the middle i DoS. Na początku ćwiczenia należy ustalić nazwy kont użytkowników (dla każdej podgrupy) oraz haseł do nich. Będą one wykorzystywane przez całą część ćwiczenia zarówno do konfiguracji klienta, jak i serwera. Na stanowiskach komputerowych należy ustawić uprawnienia administratora dla wszystkich kont a na serwerze dostęp do odpowiednich zasobów. 1 W oparciu o pracę dyplomową pod kierownictwem prof. dr. inż. W. Oszywy: Mariusz Zabielski, Badanie bezpieczeństwa transmisji danych, WAT, Warszawa

9 M. Popis, D. Laskowski Czynności na stanowisku komputerowym wykonuje się w kilku krokach: 1. Z paska zdań SO Windows wybrać Start/Ustawienia/Panel sterowania. 2. Z opcji panelu sterowania wybrać konta użytkowników. 3. Założyć odpowiednie konto z uprawnieniami administratora Bezpieczeństwo protokołu Telnet Celem badania jest określenie bezpieczeństwa transmitowanych informacji z użyciem protokołu Telnet. Realizacja zadania będzie polegała na nawiązaniu połączenia między użytkownikiem systemu (program PuTTy) i serwerem (program freesshd). W trakcie uruchamiania połączenia powinien już działać sniffer. Wymiana pakietów w relacji klient-serwer-klient zostanie podsłuchana i powinna podlegać analizie. W pierwszym kroku należy dokonać konfiguracji serwera zgodnie z punktami: 1. W zakładce Telnet (rys. 1.1) należy wprowadzić adres IP do podsłuchiwania (Listen address), numer portu (opcjonalnie 23) oraz treść informacji, jaką serwer przywita logującego się klienta. Rys Główne opcje serwera Telnet 9

10 Zbiór ćwiczeń laboratoryjnych z bezpieczeństwa informacyjnego 2. W zakładce Users wprowadzić użytkowników (Administrator) uprawnionych do logowania się na tym serwerze (zostały one ustalone na początku ćwiczenia laboratoryjnego). Wpisać hasło, za pomocą którego użytkownik będzie się logował. Dzięki tym danym serwer będzie mógł dokonać autoryzacji. 3. Pracę serwera Telnet inicjuje się poprzez wciśnięcie przycisku Start, co będzie potwierdzone napisem Telnet Server Running. W kolejnym kroku należy skonfigurować klienta Telnet zgodnie z punktami: 1. Uruchomić sesję Mirek. Ta czynność umożliwi zapamiętanie dokonanych ustawień, aż do czasu ich zmiany. 2. Z dostępnej listy protokołów należy wybrać Telnet. 3. W oknie dialogowym Host Name należy wpisać adres IP odpowiedniego serwera. 4. Wprowadzone informacje należy zapamiętać przyciskiem Save. Po skonfigurowaniu klienta i serwera należy uruchomić sniffer (Wireshark), po czym z zakładki Capture wskazać Interfaces. Po pokazaniu się nowego okna dokonać rozpoczęcia zbierania pakietów, wciskając Capture. Po rozpoczęciu zbierania pakietów można podjąć próbę ustanowienia sesji. Inicjacja połączenia rozpoczyna się od uwierzytelniania, czyli posłużenia się odpowiednim loginem i hasłem. Po uwierzytelnieniu użytkownika, klient zostanie jednocześnie autoryzowany i otrzyma dostęp do zasobów serwera. Następnie należy skopiować jeden z udostępnionych plików na swój komputer. Ostatnią czynnością będzie zakończenie połączenia klient-serwer i pracy sniffera. Wszelkie dane wprowadzane do okien dialogowych oraz zaobserwowane uruchomienie połączenia i podsłuchane pakiety należy zamieścić w sprawozdaniu w formie zrzutów z ekranu komputera. Zapisy te należy potraktować jako materiał do analizy bezpieczeństwa informacyjnego badanego protokołu. Wnioski z analizy protokołu Telnet powinny kończyć tę część sprawozdania Bezpieczeństwo protokołu SSH Celem badania jest określenie bezpieczeństwa transmitowanych informacji z użyciem protokołu SSH. Realizacja zadania będzie polegała na nawiązaniu połączenia między użytkownikiem systemu (program PuTTy) i serwerem (program freesshd). W trakcie uruchamiania połączenia powinien już działać sniffer. Wymiana pakietów w relacji klient-serwer-klient 10

11 M. Popis, D. Laskowski zostanie podsłuchana i powinna podlegać analizie, także w odniesieniu do uzyskanych wyników badania protokołu Telnet. W pierwszym kroku należy dokonać konfiguracji serwera zgodnie z punktami: 1. Wpisać ręcznie lub zatwierdzić automatycznie ustawiony adres IP hosta. Program freesshd przydziela port 22, który jest portem standardowym dla SSH. 2. Utworzyć plik ( Banner message ) w formacie txt, którego zawartością jest np. treść przywitania pokazująca się po uruchomieniu klienta SSH. Następnie należy podać ścieżkę dostępu do tego pliku. 3. W kolejnym kroku należy upewnić się, że użytkownik jest w bazie uprawnionych do logowania się na serwerze. Powyższa czynność polega na wybraniu zakładki Users w programie freesshd. W przypadku negatywnej próby należy dopisać brakującego użytkownika i jego hasło. 4. Rozpocząć pracę serwera, klikając na przycisk Start. Po tych czynnościach należy skonfigurować klienta SSH (rys. 1.2) w kilku krokach: Rys Okno konfiguracyjne programu PuTTy 11

12 Zbiór ćwiczeń laboratoryjnych z bezpieczeństwa informacyjnego 1. Wypełnić pola Host name (IP serwera), User name zgodnie z treścią ustaloną na początku ćwiczenia. Następnie należy wybrać jeden z dostępnych algorytmów szyfrujących, np. 3DES 168. Istotne jest, aby wpisany użytkownik miał uprawnienia administratora na komputerze, gdzie osadzony jest serwer. 2. Wybrać w zakładce File transfer właściwy typ oprogramowania, np. Windows. Tak jak podczas badania protokołu Telnet, użytkownik powinien uruchomić sniffera i zalogować się przy użyciu odpowiedniego loginu i hasła. Po czym po nawiązaniu połączenia (uwierzytelnienia/autoryzacji) przejrzeć dostępne pliki na serwerze i jeden wybrany zapisać na swoim dysku. Po tych czynnościach należy zakończyć połączenie i przerwać pracę sniffera Bezpieczeństwo wirtualnych sieci prywatnych Kolejna część ćwiczenia laboratoryjnego jest poświęcona badaniu bezpieczeństwa wirtualnej sieci prywatnej (VPN). Realizację ćwiczenia należy rozpocząć od konfigurowania serwera zgodnie z punktami: 1. Wywołać okno połączeń sieciowych poprzez kliknięcie prawym przyciskiem myszy Moje miejsca sieciowe i wybór Właściwości. 2. Kliknąć Utwórz nowe połączenie i Dalej. 3. Wybrać opcję Konfiguruj połączenie zaawansowane, a następnie Zaakceptuj połączenia przychodzące. 4. Po dwukrotnym przyciśnięciu Dalej pozostawić bez zmian opcję Zezwalaj na wirtualne połączenia prywatne. 5. Po ukazaniu się okna z uprawnieniami użytkowników, należy dodać użytkownika ustalonego na początku ćwiczenia laboratoryjnego. 6. We właściwościach protokołu internetowego dokonać wyboru opcji Określ adresy TCP/IP. Należy wybrać adres np. z puli od do Czynność ta jest konieczna, gdyż bez niej VPN automatycznie przypisałby adresy z tej samej podsieci co interfejs fizyczny. Kolejny krok polega na konfiguracji klienta: 1. Nacisnąć prawym przyciskiem myszy Moje miejsca sieciowe, a następnie wybrać opcję Właściwości. 2. Utworzyć nowe połączenie poprzez wybór opcji Utwórz nowe połączenie. 3. Wybrać opcję Połącz z siecią w miejscu pracy, a następnie Połączenie wirtualnej sieci prywatnej. 12

13 M. Popis, D. Laskowski 4. W oknie dialogowym podać dowolną nazwę połączenia. 5. Podać adres hosta serwera. Po dokonaniu konfiguracji należy uruchomić sniffera, po czym należy rozpocząć nawiązanie połączenia VPN. W tym celu klient klika na nowo skonfigurowanym połączeniu przycisk Połącz i podaje hasło. Po nawiązaniu połączenia (sprawdzić przez spingowanie komputerów) dokonać kliku możliwych operacji, np. transferu plików. Wszystkie operacje i ich wynik należy udokumentować zrzutami z ekranu, po czym dokonać ich analizy, kończąc wnioskami Bezpieczeństwo użytkowania komunikatorów sieciowych Do badania bezpieczeństwa informacyjnego komunikatorów przewidziane są dwa rozwiązania. Pierwszym jest komunikator LANcet Chat, który jest bardzo prostym rozwiązaniem, i jego rozbudowana odmiana LANChat pro 2.20a. Należy zacząć od utworzenia własnego konta. W tym celu po uruchomieniu programu wybieramy zakładkę File, a następnie Change user lub wciskamy kombinację klawiszy Ctrl+N. Po wykonaniu tych czynności należy uruchomić sniffera i uruchomić połączenie z innym użytkownikiem LANChat. Treść rozmowy powinna identyfikować studenta i temat ćwiczenia. Wyniki obserwacji pakietów zapisać jako zrzuty z ekranu i poddać analizie. Analogicznie postąpić w przypadku użycia programu LANChat pro 2.20a. Zmiana pseudonimu/loginu możliwa jest poprzez użycie przycisku Opcje, a następnie wpisanie oknie dialogowym ksywa właściwej nazwy użytkownika. Po rozpoczęciu pracy sniffera nawiązać połączenie z innym użytkownikiem i przeprowadzić rozmowę o tej samej treści jak poprzednio. Porównać otrzymane wyniki obserwacji pod względem bezpieczeństwa informacyjnego Atak man in the middle Do realizacji tego punktu ćwiczenia należy użyć trzech komputerów. Atak typu człowiek w środku będzie tu polegał na przechwyceniu transmisji danych między uprawnionymi stanowiskami komputerowymi (klient-serwer) przez trzeci komputer będący w rękach intruza. Przed rozpoczęciem ataku man in the middle należy na komputerze atakującego włączyć zbieranie pakietów, spingować komputer 2 przez komputer 1 i zapisać otrzymane wyniki. 13

14 Zbiór ćwiczeń laboratoryjnych z bezpieczeństwa informacyjnego Programem użytym w tym ćwiczeniu jest Ettercap wersja NG-0.7.3, który na wstępie należy skonfigurować zgodnie z punktami: 1. Uruchomić program Ettercap. 2. Uruchomić skanowanie dostępności hostów poprzez wybranie zakładki Sniff, a następnie unified sniffing. 3. Wybrać hosts i scan for hosts, co w efekcie da wykaz adresów IP i MAC urządzeń sieciowych dostępnych w chwili skanowania. 4. Wybrać urządzenia będące przedmiotem ataku z listy przeskanowanych hostów (zakładka Host i w dalszej kolejności Hosts list. Wskazać Target 1, którym może być np. komputer 1 klienta (np ), a następnie Target 2 serwer (komputer 2 o adresie np ). Rys Lista otrzymanych hostów oraz ich zatrucie 5. Dokonać wyboru rodzaju ataku z zakładki Mitm np. Man in the middle, a następnie Arp poisoning. 6. Uruchomić pracę programu poprzez kliknięcie Startsnifing. Po tych czynnościach komputer intruza wysyła do każdego z urządzeń końcowych zestawionego kanału komunikat protokołu ARP z informacją, że adresowi IP urządzenia na drugim końcu kanału odpowiada adres MAC komputera atakującego. W wyniku tej operacji 14

15 M. Popis, D. Laskowski cały ruch sieciowy pomiędzy urządzeniami końcowymi będzie przechodził przez komputer atakujący. Intruz może na przechwyconej informacji dokonywać dalszych działań, np. dokonać próby podsłuchu informacji lub zatrzymać przepływ informacji w kanale. Po zakończeniu konfiguracji możemy rozpocząć komunikację pomiędzy dwoma komputerami. W tym ćwiczeniu spróbujemy przechwycić pingowanie komputera 2 przez komputer 1. Należy pamiętać, aby przez rozpoczęciem pingowania na komputerze 3 uruchomić sniffer Wireshark, a następnie zbieranie pakietów. W ostatniej części tego punktu ćwiczenia przeprowadzić atak na transmisję zabezpieczoną protokołami Telnet, SSH oraz za pomocą sieci VPN. Należy wykonać następujące czynności: uruchomienie i konfiguracja Ettercap i Wireshark (komputer 3); nawiązanie połączenia z wykorzystaniem Telnetu (ppkt 1.3.1); nawiązanie połączenia z wykorzystaniem SSH (ppkt 1.3.2); nawiązanie połączenia z wykorzystaniem VPN (ppkt 1.3.3). Wyniki powinny być zawarte w sprawozdaniu, wraz z ich analizą i wnioskami Atak DoS (ang. Denial of Service) W celu realizacji tego rodzaju ataku należy posłużyć się trzema komputerami sieciowymi. Należy założyć, że komputer 1 będzie przesyłał dowolne dane do komputera 2, a trzeci zostanie wykorzystany do przeprowadzenia ataku na komputer 2. Komputer intruza musi posiadać odpowiednie oprogramowanie operacyjne, tzn. Windows XP bez Service Pack 2, ze względu na konieczność korzystania przez programy DoS, np. atsynek Spoofek, z gniazd typu RAW Socket. Zainstalowany SP2 uniemożliwiłby to. Atak DoS polega na wysłaniu do komputera ofiary, najczęściej na serwer, jak największej liczby żądań, w wyniku czego dochodzi do przeciążenia komputera i odmowy realizacji usługi teleinformatycznej. Aby zrealizować wspomniany atak, należy przygotować duży plik np. 0,5 GB, który będzie przesyłany do komputera 2. Po uruchomieniu transmisji pliku należy przejść do ataku Po uruchomieniu programu atsynek Spoofek należy wybierać IP ofiary, przy czym może to być zarówno komputer 1, jak i 2. Siła ataku uzależniona jest od przepustowości łącza, z którego jest on przeprowadzany i ilości dodatkowego ruchu generowanego przez atsynek Spoofek. Należy zidentyfikować destrukcyjne działanie programu atakującego poprzez obserwację obciążenia łącza w Menadżerze zadań. 15

16 Zbiór ćwiczeń laboratoryjnych z bezpieczeństwa informacyjnego Sprawozdanie W sprawozdaniu oprócz poczynionych założeń, konfiguracji stanowisk komputerowych, opisu użytego oprogramowania, treści i celu badań cząstkowych należy zamieścić także udokumentowane wyniki badań, ich analizę oraz wnioski i spostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa informacyjnego w badanej sieci Literatura [1] W. STALLINGS, Kryptografia i bezpieczeństwo sieci komputerowych, Wyd. Helion, Gliwice [2] J. MENEZES, P.C. VAN OORSCHOT, S.A. VANSTONE, Kryptografia stosowana, TAO/WNT, Warszawa [3] R. J. SUTTON, Bezpieczeństwo telekomunikacji, WKŁ, Warszawa

17 M. Popis, D. Laskowski 17

18 Zbiór ćwiczeń laboratoryjnych z bezpieczeństwa informacyjnego Ćwiczenie 2 Temat: Szyfrowanie za pomocą algorytmów symetrycznych 2.1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia 2 jest zapoznanie studentów z własnościami algorytmów symetrycznych działających w różnych trybach pracy Pytania kontrolne 1. Wymień atrybuty kryptosystemu DES (długość wiadomości, szyfrogramu, długość klucza, przekształcenia, którym podlega wiadomość podczas szyfrowania/deszyfrowania). 2. Wymień atrybuty kryptosystemu IDEA (długość wiadomości, szyfrogramu, długość klucza, przekształcenia, którym podlega wiadomość podczas szyfrowania/deszyfrowania). 3 Wymień atrybuty kryptosystemu AES (długość wiadomości, szyfrogramu, długość klucza, przekształcenia, którym podlega wiadomość podczas szyfrowania/deszyfrowania). 4. Podaj praktyczne zastosowanie szyfrów symetrycznych blokowych i strumieniowych. 5. Porównaj cechy szyfrów blokowych i strumieniowych. 6. Jakie techniki stosowane w szyfrach blokowych zapewniają ochronę przed kryptoanalizą? 7. Wymień metody dystrybucji kluczy kryptosystemów symetrycznych. 8. Wymień funkcjonalne rodzaje kluczy kryptograficznych. 9. Podaj sposoby synchronizacji szyfrów symetrycznych. 10. Wymień i omów tryby pracy kryposystemów blokowych Wprowadzenie Informacje ogólne o kryptosystemie DES (ang. Data Encryption Standard) DES jest szyfrem blokowym, w którym wykorzystane są bloki 64-bitowe. Długość klucza tajnego ma tę samą długość co bloki, ale do szyfrowania i deszyfrowania danych wykorzystywanych jest tylko 56 bitów klucza, a pozostałych 8 bitów jest odrzucanych. Domniemywa się różnych przyczyn takiego skracania klucza tajnego. W trakcie wykonywania algorytmu szyfrującego wykonywanych jest wiele prostych przekształceń wiadomości szyfrowanej: 2 Na podstawie dydaktycznych niepublikowanych opracowań nawiązujących do tematu ćwiczenia autorstwa M. Popisa, D. Laskowskiego, J. Baraniaka, J. Dołowskiego, ITK WEL WAT, Warszawa

19 M. Popis, D. Laskowski podział wiadomości jawnej na bloki 64-bitowe; dokonanie permutacji pierwotnej, zgodnie ze zdefiniowaną tabelą; podział bloku na dwie części 32-bitowe lewą i prawą; utworzone podbloki wejściowe są separowane i podlegają odmiennym przekształceniom; wykonanie 16 identycznych iteracji z użyciem 16 wartości podkluczy wyliczanych na podstawie wartości klucza tajnego; w każdym z 16 cykli realizowane są następujące operacje: przesuwanie bitów, wybieranie 48 bitów z 56 bitów klucza, rozszerzanie prawego podbloku do 48 bitów (permutacja rozszerzona), sumowanie modulo 2 rozszerzonego prawego bloku z wybranymi i przesuniętymi 48 bitami podklucza, tworzenie 6-bitowych bloków i S-bloków, dokonywanie permutacji w blokach, zamiana podbloków miejscami, łączenie danych lewej i prawej strony poprzez XOR, realizacja permutacji końcowej. Deszyfrowanie polega na zastosowaniu tych samych operacji w odwrotnej kolejności (różni się od szyfrowania tylko wyborem podkluczy, który teraz odbywa się od końca). Tryby pracy algorytmu Kryptosystem DES może pracować w czterech trybach: W trybie elektronicznej książki kodowej ECB (ang. Electronic Code Book) szyfrowanie/deszyfrowanie każdego 64-bitowego bloku wiadomości odbywa się w sposób niezależny. W celu usunięcia wady w bezpieczeństwie trybu ECB zastosowano sprzężenia bloków wiadomości zaszyfrowanej i bloków jawnych tryb wiązania bloków zaszyfrowanych CBC (ang. Cipher Block Chaining). Kryptosystem DES może pracować też jako szyfr strumieniowy, przy zastosowaniu trybu szyfrowania ze sprzężeniem zwrotnym CFB (ang. Cipher Feed Back) lub trybu sprzężenia zwrotnego wyjściowego OFB (ang. Output Feed Back). W takim przypadku eliminowana jest konieczność dopełniania bloków do pełnych 64 bitów. 19

20 Zbiór ćwiczeń laboratoryjnych z bezpieczeństwa informacyjnego TripleDES Zwielokrotniony DES może posłużyć do stworzenia silniejszego systemu szyfrowania. TDES może być zastosowany z trzema lub dwoma kluczami (dwa klucze Kl i K3 są równe, a K2 jest inny). Wykonanie algorytmu TDES zajmuje 3 razy więcej czasu niż DES. Dla większości aplikacji należy stosować TDES zamiast DES. Mimo wielu kontrowersji na temat bezpieczeństwa szyfru, TDES cieszy się jeszcze dość dużym powodzeniem Informacje o RC2 i RC4 RC2 jest symetrycznym kryptosystemem blokowym korzystającym ze zmiennej długości klucza. Algorytm powstał w 1987 roku i miał być następcą DES, ale ponieważ nigdy nie został opublikowany, nie mógł być w pełni poddany krytyce. Wiadomo, że algorytm ten jest trzy razy szybszy niż kryptosystem DES. Dopuszcza on klucze zmiennej długości, od 0 bajtów do maksymalnej długości, jaką system komputerowy dopuszcza dla łańcuchów znakowych, przy czym szybkość działania nie zależy od wybranej długości klucza. Wygenerowany klucz jest przetwarzany i na tej podstawie powstaje tablica o 128 bajtach. Stąd liczba różnych kluczy jest równa W algorytmie występują jedynie dwie operacje: mieszanie i rozdrabnianie i tylko jedna z tych operacji jest wybierana w każdym cyklu. RC4 (zwany również ARC4 albo ARCFOUR) jest popularnym szyfrem strumieniowym. Znalazł on praktyczne zastosowanie w złożonych protokołach, takich jak SSL oraz WEP. Uważa się, że jest niepodatny na ataki metodami liniowymi i różnicowymi. Ze względu na długi okres użytkowania tego rozwiązania, nie jest on już zalecany do wykorzystania w nowych systemach. Szyfrowanie i deszyfrowanie w RC4 odbywa się jak w każdym szyfrze Vernama, kojarząc ciąg pseudolosowy z bitami wiadomości jawnej poprzez sumowanie XOR. Postać ciągu pseudolosowego uzależniona jest od ustalonego stanu początkowego, a ten wynika z wartości niejawnej: permutacji 256-elementowej wszystkich możliwych stanów (inicjowana jest kluczem o długości bit.). dwóch 8-bitowych wskaźników (oznaczanych i i j ). 20

21 M. Popis, D. Laskowski Kryptosystemy oparte na RC4: WEP, WPA, CipherSaber, protokół BitTorrent, Microsoft Point-to-Point Encryption, Secure Sockets Layer (SSL opcjonalnie), Secure shell (SSH opcjonalnie) IDEA (International Data Encryption Algorithm) IDEA używa 128-bitowego klucza i jest powszechnie uważany za bardzo bezpieczny szyfr. Jest obecnie jednym z najbardziej znanych publicznie algorytmów. Jest stosunkowo nowym algorytmem. Nie udało się dotychczas przeprowadzić na niego udanego ataku. IDEA jest opatentowany w USA i w większości krajów europejskich. Niekomercyjne użycie IDEA jest darmowe. Poleca się używanie tego algorytmu. Algorytm IDEA charakteryzują: 64-bit. bloki danych (jak DES). Klucz 128-bit. 64-bit. blok dzielony na 16-bit. podbloki. 8 iteracji (w DES jest 16, ale w IDEA 1 iteracja odpowiada 2 w DES). Algorytm IDEA stosuje podklucze o następującej charakterystyce: 128-bitowy klucz jest dzielony na osiem 16-bitowych podkluczy. Pierwszych 6 podkluczy jest używanych w pierwszej iteracji, 2 pozostałe podklucze w kolejnej. Następnie cały 128-bit. klucz rotuje o 25 pozycji w lewo. Tak otrzymany klucz jest ponownie dzielony na osiem 16-bit. podkluczy, z których pierwsze 4 uzupełniają podklucze w drugiej iteracji, a kolejne 4 są przydzielane do trzeciej iteracji. W kluczu jest powtarzana rotacja o 25 pozycji w lewo klucz jest ponownie dzielony na 8 podkluczy używanych w kolejnych krokach. 21

22 Zbiór ćwiczeń laboratoryjnych z bezpieczeństwa informacyjnego AES (ang. Advanced Encryption Standard) Jest to symetryczny szyfr blokowy, który w 1997 roku wygrał konkurs i był znany pod nazwą Rijndael. Podstawowe informacje: AES wykonuje 10 (klucz 128 bitów), 12 (klucz 192 bity) lub 14 (klucz 256 bitów) rund szyfrujących. Iteracje składają się z substytucji wstępnej, permutacji macierzowej (mieszanie wierszy i kolumn) i modyfikacji za pomocą klucza. Funkcja substytucyjna uodparnia algorytm na znane ataki kryptoanalizy różnicowej i liniowej. Algorytm korzysta ze 128-, 192- i/lub 256-bit. bloków (dopuszcza każdą z możliwych 9 kombinacji) Zadania do wykonania Własności DES Na wstępie ćwiczenia uruchamia się program Kryptosystem DES. Realizacja zadań cząstkowych ma na celu porównanie czterech różnych trybów pracy szyfru DES. Okno dialogowe programu zostało przedstawione na rys Rys Okno dialogowe programu Kryptosystem DES 22

23 M. Popis, D. Laskowski Ustalenie długości wiadomości zaszyfrowanej w kryptosystemie DES Zadanie polega na praktycznym sprawdzeniu długości szyfrogramu w funkcji długości wiadomości jawnej w czterech trybach pracy DES. W tym celu należy zrealizować następujące zadania cząstkowe: 1. Uruchomić program Kryptosystem DES. 2. Przygotować własną postać klucza tajnego i wprowadzić go do programu, korzystając z interfejsu graficznego. Należy zwrócić uwagę na właściwą długość klucza i jego postać. Pokazać w sprawozdaniu, jakiego klucza tajnego użyto w ćwiczeniu. 3. Przy użyciu edytora Notatnik przygotować wiadomości jawne przeznaczone do zaszyfrowania o długości 5, 10 i 16 bajtów. Zapisać je w nowo utworzonym folderze jako pliki tekstowe *.txt. 4. Wybrać tryb szyfrowania ECB i zaszyfrować przygotowane wcześniej wiadomości. 5. Sprawdzić, jak wyglądają szyfrogramy i jaką mają długość. Do podglądu szyfrogramu użyj programu HxD lub innego, który pozwoli na określenie, jakie wartości kryją się pod jego poszczególnymi znakami patrz rys Rys Podgląd szyfrogramu w zapisie heksagonalnym 6. Przy zachowaniu tego samego klucza i trybu pracy rozszyfrować wiadomości. 7. Sprawdzić, czy zdeszyfrowane pliki mają taką samą postać jak te użyte do szyfrowania. 8. Powtórzyć kroki 4-7 dla pozostałych trybów pracy DES (CBC, CFB, OFB). 9. Przygotować i zapisać wnioski z tej części badania Badanie bezpieczeństwa informacyjnego w różnych trybach pracy DES Zadanie polega na badaniu bezpieczeństwa informacyjnego zapewnianego w różnych trybach pracy DES. 23

KRAKOWSKA AKADEMIA im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

KRAKOWSKA AKADEMIA im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego KRAKOWSKA AKADEMIA im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Wydział Ekonomii i Zarządzania Kierunek: Informatyka i Ekonometria Specjalność: Bezpieczeństwo i kontrola systemów informacyjnych Marcin Prządło PODPIS

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo przeglądarek internetowych

Bezpieczeństwo przeglądarek internetowych Bezpieczeństwo przeglądarek internetowych Ochrona użytkownika przed atakami na SSL/TLS Zespół Bezpieczeństwa PCSS security@man.poznan.pl Wachlarz serwisów internetowych dostępnych dla użytkownika masowego

Bardziej szczegółowo

Potencjalne ataki Bezpieczeństwo

Potencjalne ataki Bezpieczeństwo Potencjalne ataki Bezpieczeństwo Przerwanie przesyłania danych informacja nie dociera do odbiorcy Przechwycenie danych informacja dochodzi do odbiorcy, ale odczytuje ją również strona trzecia szyfrowanie

Bardziej szczegółowo

Doc. dr inż. Maria Chałon. Ochrona i bezpieczeństwo danych

Doc. dr inż. Maria Chałon. Ochrona i bezpieczeństwo danych Doc. dr inż. Maria Chałon Ochrona i bezpieczeństwo danych TEMAT2 NIEUPOWAŻNIONY DOSTĘP DO DANYCH W dzisiejszych czasach najcenniejsza jest informacja. Dla wielu firm dane są wręcz bezcenne, a ich utrata

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA STACJONARNE STUDIA I

PRACA DYPLOMOWA STACJONARNE STUDIA I WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA im. Jarosława Dąbrowskiego WYDZIAŁ CYBERNETYKI PRACA DYPLOMOWA STACJONARNE STUDIA I Temat: SYSTEM REJESTRACJI UŻYTKOWNIKÓW W SERWISIE INTERNETOWYM Autor: Piotr KWIATEK Kierownik

Bardziej szczegółowo

PRAWNE I EKONOMICZNE ASPEKTY PODPISU ELEKTRONICZNEGO

PRAWNE I EKONOMICZNE ASPEKTY PODPISU ELEKTRONICZNEGO Paweł Stańczyk PRAWNE I EKONOMICZNE ASPEKTY PODPISU ELEKTRONICZNEGO Praca dyplomowa napisana pod kierunkiem dr. Grzegorza Kotlińskiego Katedra Bankowości Akademia Ekonomiczna w Poznaniu POZNAŃ 2001 O Autorze:

Bardziej szczegółowo

Magdalena Kruczek MONITOROWANIE ORAZ IDENTYFIKACJA ZMIAN W STRUKTURZE PLIKÓW SYSTEMU WINDOWS

Magdalena Kruczek MONITOROWANIE ORAZ IDENTYFIKACJA ZMIAN W STRUKTURZE PLIKÓW SYSTEMU WINDOWS INSTYTUT INŻYNIERII I GOSPODARKI WODNEJ POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Magdalena Kruczek MONITOROWANIE ORAZ IDENTYFIKACJA ZMIAN W STRUKTURZE PLIKÓW SYSTEMU WINDOWS praca magisterska studia

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie: zagrożenia, standardy bezpieczeństwa (do przeczytania)

Wprowadzenie: zagrożenia, standardy bezpieczeństwa (do przeczytania) Bezpieczeństwo sieci komputerowych. Szyfrowanie z kluczem symetrycznym, szyfrowanie z kluczem publicznym i prywatnym, certyfikaty cyfrowe, podpis elektroniczny. Zagadnienie jest rozległe i obejmuje bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO SYSTEMÓW BAZODANOWYCH DOSTĘPNYCH PRZEZ INTERNET

BEZPIECZEŃSTWO SYSTEMÓW BAZODANOWYCH DOSTĘPNYCH PRZEZ INTERNET INTERNET W SPOŁECZEŃSTWIE INFORMACYJNYM Paweł KASPROWSKI, Stanisław KOZIELSKI, Piotr KUŹNIACKI, Tadeusz PIETRASZEK Politechnika Śląska, Instytut Informatyki BEZPIECZEŃSTWO SYSTEMÓW BAZODANOWYCH DOSTĘPNYCH

Bardziej szczegółowo

System Symfonia e-dokumenty

System Symfonia e-dokumenty System Symfonia e-dokumenty Podręcznik użytkownika Wersja 2012 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

KRYPTOGRAFIA. Wprowadzenie do Kryptografii

KRYPTOGRAFIA. Wprowadzenie do Kryptografii KRYPTOGRAFIA Wprowadzenie do Kryptografii Kiedy Juliusz Cezar wysyłał wiadomości do swoich generałów, nie wierzył swoim kurierom. Zastępował każdą literę A w swojej wiadomości literą D, każdą B E i tak

Bardziej szczegółowo

System Symfonia e-dokumenty

System Symfonia e-dokumenty System Symfonia e-dokumenty Podręcznik użytkownika Wersja 2013.1a Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami

Bardziej szczegółowo

Systemy Ochrony Informacji INEU 001 dr inż. Tomasz Surmacz. 29 maja 2015

Systemy Ochrony Informacji INEU 001 dr inż. Tomasz Surmacz. 29 maja 2015 Systemy Ochrony Informacji INEU 001 dr inż. Tomasz Surmacz 29 maja 2015 Zagadnienia organizacyjne Zagadnienia organizacyjne Konsultacje i formy kontaktu Konsultacje: środa 13:00-15:00, czwartek 15:00-17:00,

Bardziej szczegółowo

VPN i Dostęp zdalny opis ogólny

VPN i Dostęp zdalny opis ogólny Vigor jest rozwiniętym funkcjonalnie routerem dostępowym, pozwalającym na łatwą budowę sieci lokalnej oraz zapewniającym komputerom z tej sieci bezpieczne korzystanie z zasobów Internetu. Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Obecnie istnieje wiele aplikacji. Czy oprogramowanie VPN jest bezpieczne?

Obecnie istnieje wiele aplikacji. Czy oprogramowanie VPN jest bezpieczne? KNOW HOW Niebezpieczeństwa VPN Czy oprogramowanie VPN jest bezpieczne? Wirtualne (nie)bezpieczeństwo sieci VPN Bezpieczeństwo wirtualnych sieci prywatnych (ang. VPN Virtual Private Network) jest często

Bardziej szczegółowo

ul. Plac Trzech Krzyży 3/5, Warszawa 00-507 Tel. +22/ 628-09-81, Fax: +22/ 693-40-30, E-mail: sekretariatdwo@mg.gov.pl

ul. Plac Trzech Krzyży 3/5, Warszawa 00-507 Tel. +22/ 628-09-81, Fax: +22/ 693-40-30, E-mail: sekretariatdwo@mg.gov.pl 2 Nadzór merytoryczny: Departament Przedsiębiorczości Ministerstwa Gospodarki Autorzy: Artur Kruk Unizeto Technologies S.A. Piotr Matusiewicz Unizeto Technologies S.A. Jerzy Pejaś Politechnika Szczecińska,

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA TECHNICZNO - ROLNICZA W BYDGOSZCZY PRACA MAGISTERSKA. Wydział Telekomunikacji i Elektrotechniki

AKADEMIA TECHNICZNO - ROLNICZA W BYDGOSZCZY PRACA MAGISTERSKA. Wydział Telekomunikacji i Elektrotechniki AKADEMIA TECHNICZNO - ROLNICZA W BYDGOSZCZY Wydział Telekomunikacji i Elektrotechniki PRACA MAGISTERSKA Temat: Przegląd systemów szyfrowania informacji cyfrowych Prowadzący: prof. dr inŝ. Antoni Zabłudowski

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start e-dokumenty

Symfonia Start e-dokumenty Symfonia Start e-dokumenty Podręcznik użytkownika Wersja 2014 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

Zasady elektronicznego przekazywania dokumentów ubezpieczeniowych do ZUS

Zasady elektronicznego przekazywania dokumentów ubezpieczeniowych do ZUS Zakład Ubezpieczeń Społecznych 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16 Zasady elektronicznego przekazywania dokumentów ubezpieczeniowych do ZUS wersja 2.7 Poradnik Zasady elektronicznego przekazywania dokumentów

Bardziej szczegółowo

SIECI KOMPUTEROWO-TELEINFORMATYCZNYCH (SKI)

SIECI KOMPUTEROWO-TELEINFORMATYCZNYCH (SKI) Wykład 1 TEMAT: PODSTAWY BEZPIECZEŃSTWA SIECI KOMPUTEROWO-TELEINFORMATYCZNYCH (SKI) 1.1. Ogólne pojęcie bezpieczeństwa Próba określenia bezpieczeństwa za pomocą jednej definicji może okazać się nie wystarczająca.

Bardziej szczegółowo

Alternatywy dla szyfrowania SSL

Alternatywy dla szyfrowania SSL PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA Alternatywy dla szyfrowania SSL Rafał Szymański Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej Promotorzy: dr inż. Michał Morawski Dyplomant: Rafał Szymański

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo w sieciach rozległych

Bezpieczeństwo w sieciach rozległych Bezpieczeństwo w sieciach rozległych Piotr Steć P.Stec@issi.uz.zgora.pl 14 grudnia 2002 roku 1. Zagrożenia dla sieci. 1.1. Krakerzy. Kraker 1 jest to najczęściej spotykane zagrożenie dla sieci. Zwykle

Bardziej szczegółowo

PRACA INŻYNIERSKA Bezpieczeństwo protokołów TCP/IP oraz IPSec

PRACA INŻYNIERSKA Bezpieczeństwo protokołów TCP/IP oraz IPSec PRACA INŻYNIERSKA Bezpieczeństwo protokołów TCP/IP oraz IPSec Pawel Prokop 20.05.2005 1 1 Wstęp Dynamicznie rozwijająca się technika komputerowa a w szczególności oprogramowanie użytkowe doprowadziły do

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII. Kierunek: Makrokierunek Informatyka Przesyłowa. Praca dyplomowa magisterska

POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII. Kierunek: Makrokierunek Informatyka Przesyłowa. Praca dyplomowa magisterska POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII Kierunek: Makrokierunek Informatyka Przesyłowa Specjalność: Inteligentne systemy przemysłowe Rodzaj studiów: Stacjonarne magisterskie Praca

Bardziej szczegółowo

ROZPRAWA DOKTORSKA. Metoda projektowania dyskretnych chaotycznych szyfrów strumieniowych oparta na kryptoanalizie. Wydział Informatyki

ROZPRAWA DOKTORSKA. Metoda projektowania dyskretnych chaotycznych szyfrów strumieniowych oparta na kryptoanalizie. Wydział Informatyki P O L I T E C H N I K A S Z C Z E C I Ń S K A Wydział Informatyki ROZPRAWA DOKTORSKA mgr inż. Adrian Skrobek Metoda projektowania dyskretnych chaotycznych szyfrów strumieniowych oparta na kryptoanalizie

Bardziej szczegółowo

iseries IBM SecureWay: iseries 400 i Internet

iseries IBM SecureWay: iseries 400 i Internet iseries IBM SecureWay: iseries 400 i Internet iseries IBM SecureWay: iseries 400 i Internet Copyright International Business Machines Corporation 1999,2000. Wszelkie prawa zastrzeżone. Spis treści Część

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania Wydział Informatyki

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania Wydział Informatyki Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania Wydział Informatyki Katedra: Podstaw informatyki i technologii informatycznych Kierunek studiów: Informatyka Specjalność: Systemy informatyczne PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA

Bardziej szczegółowo

Sigillum Sign 4. Instrukcja Użytkownika. Wersja dokumentu 4.0. Data: wrzesień 2010 r.

Sigillum Sign 4. Instrukcja Użytkownika. Wersja dokumentu 4.0. Data: wrzesień 2010 r. Instrukcja Użytkownika Wersja dokumentu 4.0 Data: wrzesień 2010 r. Spis treści 1 WPROWADZENIE... 5 1.1 SŁOWNIK... 5 1.2 O PODPISIE ELEKTRONICZNYM... 12 1.3 SZYFROWANIE DANYCH... 13 1.4 CERTYFIKATY... 14

Bardziej szczegółowo

Tunelowanie, VPN i elementy kryptografii

Tunelowanie, VPN i elementy kryptografii Tunelowanie, VPN i elementy kryptografii 1. Wprowadzenie: W wielu sytuacjach w których mamy do czynienia z rozbudowaną architekturą sieciową zależy nam aby całe środowisko rozproszone(np. oddziały firmy

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2 TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2 Wersja 1.15 Maj 2015 Dotyczy programu Konsola 2 w wersji 2.7.7x TRX ul. Garibaldiego 4 04-078 Warszawa

Bardziej szczegółowo