1. Ile wynosi zasięg sieci WRAN (802.22)? 2. Dzięki czemu możliwe jest zwiększenie przepustowości sieci WRAN (802.22) nawet do 70 Mb/s?

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. Ile wynosi zasięg sieci WRAN (802.22)? 2. Dzięki czemu możliwe jest zwiększenie przepustowości sieci WRAN (802.22) nawet do 70 Mb/s?"

Transkrypt

1 1. Ile wynosi zasięg sieci WRAN (802.22)? - Zasięg do 100 km 2. Dzięki czemu możliwe jest zwiększenie przepustowości sieci WRAN (802.22) nawet do 70 Mb/s? - Dzięki łączeniu kanałów (max 3) 3. Jakie są szerokości kanałów w sieciach , 7 i 8 MHz 1. Co wprowadza technologia LTE? - zwiększenie prędkości przesyłania danych, - zmniejszenie opóźnień, - zwiększenie efektywności spektralnej łączy radiowych, - zmniejszenie kosztów transmisji danych, - uproszczenie architektury 2. Na czym polega OFDM stosowny przy transmisji w sieciach LTE? OFDM to ortogonalne zwielokrotnienie w dziedzinie częstotliwości, w skrócie polega to na tym, że pasmo, którym przesyłamy dane (OFDM jest dla downloadu) jest dzielone zarówno po częstotliwości jak i czasie. 1. Na jakie pytanie powinna dać odpowiedź weryfikacja, a na jakie walidacja? Weryfikacja: Czy model jest zbudowany w sposób poprawny? Walidacja: Czy zbudowany jest poprawny model 2. Wymień 4 kategorie narzędzi do weryfikacji i walidacji modeli symulacyjnych. 1. Nieformalne 2. Formalne 3. Statyczne 4. Dynamiczne 1. Naszkicuj strukturę preambuły RACH i krótko opisz jej elementy

2 Cyclic prefix oraz Guard Time pola pozwalające uniknąć interferencji Sequence pole jednej z 64 sekwencji Czasy Trwania odpowiednich pól są zależne od zasięgu danej komórki 2. Porównaj i opisz algorytmy przydziału zasobów w systemach z maksymalizacją przepływności (np. Max Rate i Proportional Fair ) Max-Rate (MR) sharing (przydział maksymalizujący przepływność) - to strategia maksymalizująca łączną przepływność w komórce, a więc wyboru tych użytkowników, którzy dzięki aktualnemu stosunkowi mocy sygnału do mocy interferencji i szumu(ang.signal-to- Interference plus Noise Ratio (SINR)) zapewniają największą przepływność. Proportional Fairness (PF) (kryterium proporcjonalnej sprawiedliwości)- przydział zasobów odbywa się proporcjonalnie do dotychczasowej wartości średniej przepływności użytkownika Porównanie: MR jest algorytmem maksymalizującym przepływność natomiast PF jest algorytmem proporcjonalnej sprawiedliwości. Dla różnych mocy stacji bazowej MR ma duże różnice w przepływności, natomiast po zastosowaniu PF otrzymujemy przepływności wyrównane. 1. Ataki DDoS przeprowadzane są na różne poziomy architektury OSI i istnieją różne typy ataków. Wymień poziomy atakowane oraz typy ataków. Ataki przeprowadzane są na poziomy: 3, 4, 7. Typy ataków to: zasoby, przepustowość i exploit. 2. Wymień elementy metodologii obrony wg Cisco. Przygotowanie, identyfikacja, klasyfikacja, próba wyśledzenia, reakcja, działania po ataku. 1. Zdefiniuj czym cechuje się zachowanie oparte o reputacje. W zaufania opartym o reputacje każdy z węzłów obserwuje zachowanie innych węzłów. Na podstawie tych obserwacji tworzona jest historia zachowania każdy z węzłów, np. poprzez dodawanie punktów za pozytywne zachowanie i odejmowanie za negatywne. Następnie węzeł który chce ustalić opłacalność komunikacji z/poprzez oceniany węzeł analizuje znaną sobie historię danego węzła ( zaufania pośrednie ) oraz ewentualnie odpytuje inne węzły jaką mają opinię nt. badanego węzła ( zaufanie pośrednie ). Na bazie tych dwóch czynników węzeł kwalifikuje inny węzeł jako zaufany/neutralny/niezaufany. 2. Podaj przykładowe zastosowania zaufania w sieciach. - wykrywanie węzłów leniwych ( takich które z sobie znanych powodów nie chcą uczestniczyć w komunikacji ) - wykrywanie węzłów złośliwych ( takich które atakują sieć, lub kradną z niej informacje ) - wykrywania błędnych danych pochodzących od innych węzłów 1. Wyjaśnij co to jest Efektywne Pasmo. Pasmo efektywne strumienia to minimalne pasmo potrzebne do jego obsługi tak aby były spełnione wymagania QoS 1. Elementy architektury VANET OBU ( On board unit) urządzenie montowane na pokładzie pojazdu, służy do wymiany informacji z RSU, albo innymi OBU, zawiera urządzenie sieciowe służące do wymiany komunikatów radiowych na krótki dystans opartych o standard IEEE p. AU ( Application unit) urządzenie na wyposażeniu pojazdu połączone z OBU, na przykład PDA ( Personal digital assistant ). RSU ( Roadside unit) urządzenie montowane w ustalonych miejscach w pobliżu dróg, wyposażone w urządzenie sieciowe oparte na komunikacji p, może być także wyposażone w inne interfejsy do komunikacji z infrastrukturą sieciową

3 2. Warstwy w standardzie IoT Sensor Layer: łączy świat cyfrowy i fizycznym gromadzi i przetwarza dane w czasie rzeczywistym Gateway and Network Layer pozwala wielu organizacjom użytkować i dzielić tą samą sieć jednocześnie Management Service Layer przechwytywanie danych i ich analiza zapewnienie bezpieczeństwa i prywatności Application Layer dostarcza interfejs użytkownika do korzystania z IoT 1. Dlaczego nie używamy SCTP? - Przyszedł po TCP - SCTP nie został wystarczająco promowane - Aby dodać SCTP wymaga stosów IP modernizacyjne i aplikacji.(każda aplikacja jest napisane dzisiaj w użyciu TCP, więc będzie musiała zostać zmodyfikowany do pracy z SCTP. Przepisanie większości aplikacji na świecie nie jest praktyczne. Istnieje kilka aplikacji serwerowych, które obsługują SCTP więc istnieje kilka aplikacji klienckich wspierających SCTP. Widzieliśmy, jak trudne to było do przyjęcia IPv6) - Microsoft w swoich systemach nie wspiera SCTP 2. Jakie zabezpieczenie ma SCTP na ataki typu DoS? Posiada 4-etapową procedurę nawiązywania połączenia. Klient inicjuje połączenie pakietem INIT.Serwer odpowiada INIT-ACK, który zawiera plik cookie (unikalny, identyfikujący dane połączenie). Następnie klient odpowiada cookie-echo, który zawiera plik cookie wysyłany przez serwer. W tym momencie serwer przydziela zasoby na połączenie i potwierdza to przez wysłanie cookie-ack do klienta. 1. Scharakteryzuj i porównaj ruch sieciowy dla dwóch typów - video streaming oraz online gaming Ruch video streaming (na przykładzie YouTube) jest to ruch TCP i odbywa się przy pomocy prokołu HTTP. Streaming pliku wideo dzieli się generalnie na dwie fazy - initial burst oraz throttling. Podczas inital burst następuje wysokie wysycenie łącza podczas którego ładowany jest 'bufor' z którego następnie następuje odtwarzanie, wstępnie średnio buforuje się ok. 40s materiału (buforowanie odbywa się z 1.25x prędkością większą niż odtwarzanie, tak aby zawsze był zapas materiału do odtworzenia w razie przerwy w transmisji). Podczas throttlingu następuje stała, cykliczna transmisja paczek danych (średnio ok 64KB), objętość i ilość przesyłanych paczek jest taka sama

4 dla materiałów o różnej jakości, jednak różni się częstotliwość ich wysyłania, wysyłane są one częściej dla materiałów o wyższej jakości, w razie zakłóceń transmisja jest przerywana w momencie wyczerpania bufora i w zależności od tego jak długo trwa przerwa, cały dotychczasowy bufor może zostać oczyszczony i nastąpi retransmisja a tego chcemy uniknąć. Ruch online gaming - ruch w większości UDP, gdzie unikamy niepotrzebnego narzutu danych w pakietach wysyłanych na drodze klient-serwer. Przyśpiesza to komunikację co sprzyja założeniu modelu aplikacji działającej w czasie rzeczywistym - tak ma właśnie działać gra, gdzie nasze akcje są realizowane natychmiast (strzał, przyjęcie obrażeń itp.) - opieramy się tu o gry, które symulują rozgrywkę w czasie rzeczywistym (FPS - First Person Shooter). Duże znaczenie ma również sama stabilność połączenia jak i czas odpowiedzi z serwera (im niższy tym szybciej nasze strzały będą przetwarzane przez serwer i trafią do wroga). W przypadku online gamingu, UDP jest używane również ze względu na to, że retransmisja jest niepożądana - nie chcemy sytuacji gdzie zagubiony pakiet nagle się odnajdzie i zostaniemy cofnięci na mapie. Pakiety przychodzące do serwera do o wiele mniejsze niż te które z niego wychodzą - każdy gracz wysyła informacje tylko o sobie, natomiast serwer rozsyła informacje o wszystkich (przy użyciu broadcast). Transfer wychodzący znacznie przekracza przychodzący. 2. Porównanie Ruch YT to TCP a Online Gaming to UDP Oba typy ruchu cechują się pewną okresowością i powtarzalnością (transmisja kolejnych chunków - YT, aktualizacja informacji na mapie - broadcast) YouTube w zależności od jakości i długości materiału może dosyć mocno obciążyć łącze - użycie łącza w online gamingu jest niskie Ruch YT to nic nowego, używamy starych sprawdzonych TCP+HTTP do czego zbudowana jest większość sieci na świecie, podczas gdy sieci te nie są przystowowane do warunków ruchu online gaming (czyli ruch type realtime, niskie czasy odpowiedzi) 1) Wymień trzy symulatory pozwalające na pisanie własnych protokołów Qualnet, OmNET++, NS3 2) Krótko omów możliwości symulatora OmNET++ - Darmowy - Pozwala na pisanie własnych protokołów - Komponenty programowanie w c++ - Topologia programowana w NED Language - Duża modularność - Używany nie tylko do symulacji sieci 1. Zasada działania CATS: Pakiety kontrolne: wysyłane głównie przez kanał SCH ich zadaniem jest prośba o połączenie lub rezerwacja główne zasady wykonywania operacji przez węzły 2. Wymagania dla protokołu CATS Dostęp do wielu kanałów Urządzenia radiowe pracujące w trybie half-duplex Podział czasu na ramki będące zbiorami slotów Połączenia fizyczne są dwukierunkowe Kolizje są rozpoznawane przez odbiorcę jako "hałas"

5 1. Wymienić trzy metody obrony przed atakami typu Distributed Denial of Service (DDoS) - ingress filtering - input debugging - controlled flooding - network logging - IP traceback 2. Wyjaśnić ogólny sposób działania algorytmu IP traceback - Probabilistic Edge Marking kującego. W trakcie ataku DDoS, strona atakowana instruuje wybrane rutery, aby znakowały pakiety skierowane do tejże strony z określonym prawdopodobieństwiem (5-10%). Na podstawie analizy oznakowanych pakietów strona atakowana nakreśla graf ataku i ustala atakującego. 1. Co oznacza spoofing? Spoofing oznacza fałszowanie podstawowych usług oraz protokołów sieciowych tak, aby ofiara ataku nie rozpoznała atakującego. Pozwala to uzyskać nieuprawniony dostęp do zasobów sieci, zdobycie numerów kart kredytowych, haseł, informacji osobowych itp. 2. Wymień kroki, które musi przejśc atakujący w IP Spoofing. - określenie celu ataku oraz adresu IP zaufanej maszyny; - wyłączenie komunikacji zaufanej maszyny; - próba komunikacji pomiędzy maszyną atakowaną a atakującym; - analiza numerów sekwencyjnych pakietów zaufanej maszyny; - modyfikacja nagłówka pakietów tak, aby wyglądały, że pochodzą z zaufanej sieci. 1. Wymień i opisz krótko cele symulacji Substytut rzeczywistej sieci Rzeczywiste sieci są za trudne i za drogie w fizycznej realizacji, by tworzyć je tylko w celach eksperymentów z różnymi konfiguracjami. Dodatkowo, w takiej eksperymentalnej sieci trudno byłoby wytworzyć warunki zbliżone do rzeczywistych, to znaczy wypełnić je ruchem sieciowym zbliżonym do rzeczywistego. Znacznie łatwiej zrobić to w symulacji. Prototypowanie nieistniejących technologii Symulacja pozwala na przetestowanie nowych idei w rozmaitych warunkach jeszcze przed fizyczną ich zamianą na nowy sprzęt i oprogramowanie. Inżynierowie nieustająco prowadzą prace nad ulepszaniem istniejących i tworzeniem nowych protokołów i urządzeń sieciowych. Teoretyczna analiza może nie dać wszystkich odpowiedzi na pytania o wady i zalety nowych rozwiązań, oraz o ich współpracę ze starszymi urządzeniami, działającymi już w sieci. Rekonstrukcja zdarzeń zachodzących w rzeczywistych sieciach Niektórych sytuacjach symulacje pozwalają odtworzyć i dzięki temu dokładniej zbadać zjawiska mające miejsce w rzeczywistych sieciach. Można na przykład badać rozprzestrzenianie się wirusów i robaków sieciowych, ich odporność na zmiany w charakterze ruchu sieciowego czy topologii sieci bez wprowadzania szkodliwego kodu do rzeczywiście funkcjonujących sieci. 2. Jak przebiega upływ czasu w symulacji sterowanej zdarzeniami? Mechanizm upływu czasu może przesuwać stan zegara czasu symulowanego nie o stały krok czasowy, ale od razu do momentu, w którym następuje zmiana wartości zmiennej stanu. Nie ma żadnego uzasadnienia dla ustawiania go na wartości, w których nic się nie dzieje, czyli nie zachodzi żadne zdarzenie. W zamian wartości zegara czasu symulowanego przesuwane są od momentu wystąpienia jednego zdarzenia do momentu wystąpienia następnego.

6 A. Wymień główne przeszkody w osiąganiu wysokiej przepływności w gęstych sieciach bezprzewodowych. - Występowanie zjawiska tłumienia (moc sygnału maleje) - Interferencji (odbiór danych w obecności innego silnego sygnału jest nieudany) B. Jak wyznacza się zysk multipleksacji na poziomie ramek i sesji? Poziom sesji -> opakować jak najwięcej (najgęściej) danych w pakiety, które będą wysyłane. Ilość pakietów musi się mieścić w sesji(maksymalna liczba źródeł ruchu w trakcie jednej sesji) Poziom Ramek ->Kolejki były puste, żeby nie narastały kolejki, bufory były puste (Smax R L) / C - dla multipleksacji sesji Smax=maksymalna możliwa liczba sesji przy zachowaniu parametrów jakościowych Smax maksymalna liczba źródeł ruchu w trakcie sesji R suma szczytowych prędkości transmisji wszystkich źródeł ruchu L rozmiar przybywających pakietów C przepustowość łącza C. Scharakteryzuj wplyw samopodobienstwa ruchu sieciowego na jakosc jego obslugi. Wiemy, w jakich godzinach będą przeciążenia, to w tym czasie nie będzie planować prac sieciowych, możemy uruchomić jakieś dodatkowe (zapasowe) łącza. Z kolei w okresie niskiego obciążenia możemy zaplanować prace remontowe(wymiany, zamiany, modernizacje, itd) (Smax R L) / C - dla multipleksacji sesji Smax=maksymalna możliwa liczba sesji przy zachowaniu parametrów jakościowych Smax maksymalna liczba źródeł ruchu w trakcie sesji R suma szczytowych prędkości transmisji wszystkich źródeł ruchu L rozmiar przybywających pakietów C przepustowość łącza D. Na czym polega efekt Braessa? Paradoks Braessa twierdzenie matematyczne orzekające, że w pewnym modelu ruchu drogowego czasy podróży pojazdów mogą ulec wydłużeniu po dodaniu do sieci drogowej nowego połączenia, może zwiększyć się koszt całego połączenia, co dla niektórych łączy może być nadmiarowe. Zawsze chodzi o hajsy. (hajs sie musi zgadzać!)

Tolerowanie uszkodzeń w sieciach komputerowych

Tolerowanie uszkodzeń w sieciach komputerowych PN/N/17 Słociński Michał Pokrywka Paweł Tolerowanie uszkodzeń w sieciach komputerowych Systemy tolerujące uszkodzenia projekt INF 2003/2004 Prowadzący: Dr hab. inż. Stanisław J. Piestrak prof. PWr 1 Spis

Bardziej szczegółowo

OCENA JAKOŚCI USŁUG TRANSMISJI MOWY W SIECIACH IP

OCENA JAKOŚCI USŁUG TRANSMISJI MOWY W SIECIACH IP WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI STOSOWANEJ I ZARZĄDZANIA pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk WYDZIAŁ INFORMATYKI STUDIA INŻYNIERSKIE PRACA DYPLOMOWA Rafał Gadamski OCENA JAKOŚCI USŁUG TRANSMISJI MOWY W SIECIACH

Bardziej szczegółowo

Porównanie technologii pakietowego przesyłania danych w sieciach telefonii komórkowej

Porównanie technologii pakietowego przesyłania danych w sieciach telefonii komórkowej WYŻSZA SZKOŁA BIZNESU W DĄBROWIE GÓRNICZEJ Wydział Zarządzania, Informatyki i Nauk Społecznych PRACA DYPLOMOWA LICENCJACKA / INŻYNIERSKA Damian Twardowski Porównanie technologii pakietowego przesyłania

Bardziej szczegółowo

9. Protokoły sieciowe TCP/IP

9. Protokoły sieciowe TCP/IP 9. Protokoły sieciowe TCP/IP Urządzenia w sieci komputerowej komunikują się ze sobą i wymieniają informacje. Wymiana informacji musi przebiegać w ściśle określony sposób umożliwiający przesyłanie danych.

Bardziej szczegółowo

PANSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KROŚNIE

PANSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KROŚNIE PANSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KROŚNIE INSTYTUT POLITECHNICZNY KIRUNEK: SIECIOWE SYSTEMY INFOTMARYCZNE Imię i nazwisko autora : Maciej Michalski Nr albumu: 11753 Tytuł pracy : Implementacja Firewall

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA

PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Politechnika Łódzka Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Katedra Informatyki Stosowanej PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Zdalny dostęp do zasobów sieci LA przedsiębiorstwa oraz metody

Bardziej szczegółowo

Ściany Ogniowe. Autorzy: Mirosław Bartyna, Grzegorz Lisowski, Robert Bejster IVFDS

Ściany Ogniowe. Autorzy: Mirosław Bartyna, Grzegorz Lisowski, Robert Bejster IVFDS Ściany Ogniowe Autorzy: Mirosław Bartyna, Grzegorz Lisowski, Robert Bejster IVFDS 1 STRESZCZENIE Globalny Internet wywołał prawdziwą rewolucję w sposobach prowadzenia biznesu, dostępu do informacji itp.

Bardziej szczegółowo

Projekt i implementacja rozproszonego

Projekt i implementacja rozproszonego POLITECHNIKA KRAKOWSKA Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki Stosowanej Informatyka PRACA MAGISTERSKA Projekt i implementacja rozproszonego systemu czasu rzeczywistego Autor: Marcin Szelc Promotor:

Bardziej szczegółowo

Analiza skuteczności ataków DDoS na najpopularniejsze współczesne systemy operacyjne

Analiza skuteczności ataków DDoS na najpopularniejsze współczesne systemy operacyjne Politechnika Śląska Instytut informatyki Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki 44-100 Gliwice, ul. Akademicka 16 PRACA MAGISTERSKA Analiza skuteczności ataków DDoS na najpopularniejsze współczesne

Bardziej szczegółowo

Zastosowania technologii VOIP w organizacjach gospodarczych

Zastosowania technologii VOIP w organizacjach gospodarczych UNIWERSYTET GDAŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA Tomasz Felchner nr albumu: *** wstaw numer albumu *** Zastosowania technologii VOIP w organizacjach gospodarczych Praca magisterska na kierunku: INFORMATYKA EKONOMICZNA

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. dr inż. Sławomir Samolej email: ssamolej@prz-rzeszow.pl WWW: ssamolej.prz-rzeszow.pl

Sieci komputerowe. dr inż. Sławomir Samolej email: ssamolej@prz-rzeszow.pl WWW: ssamolej.prz-rzeszow.pl Sieci komputerowe dr inż. Sławomir Samolej email: ssamolej@prz-rzeszow.pl WWW: ssamolej.prz-rzeszow.pl Slajdy zostały przygotowane na podstawie materiałów opublikowanych na (http://wazniak.mimuw.edu.pl/

Bardziej szczegółowo

Moduł 2: Podstawy działania sieci komputerowych Wprowadzenie Szerokość pasma ma zasadnicze znaczenie dla działania sieci komputerowej.

Moduł 2: Podstawy działania sieci komputerowych Wprowadzenie Szerokość pasma ma zasadnicze znaczenie dla działania sieci komputerowej. Moduł 2: Podstawy działania sieci komputerowych Wprowadzenie Szerokość pasma ma zasadnicze znaczenie dla działania sieci komputerowej. Decyzje dotyczące szerokości pasma są jednymi z najważniejszych, które

Bardziej szczegółowo

Rejestracja i dekodowanie danych produkcyjnych, przesyłanych w przemysłowej sieci Ethernet

Rejestracja i dekodowanie danych produkcyjnych, przesyłanych w przemysłowej sieci Ethernet POLITECHNIKA ŚLĄSKA W GLIWICACH WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY Katedra Energoelektroniki, Napędu Elektrycznego i Robotyki Kierunek Elektrotechnika PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Rejestracja i dekodowanie danych produkcyjnych,

Bardziej szczegółowo

SIECI KOMPUTEROWO-TELEINFORMATYCZNYCH (SKI)

SIECI KOMPUTEROWO-TELEINFORMATYCZNYCH (SKI) Wykład 1 TEMAT: PODSTAWY BEZPIECZEŃSTWA SIECI KOMPUTEROWO-TELEINFORMATYCZNYCH (SKI) 1.1. Ogólne pojęcie bezpieczeństwa Próba określenia bezpieczeństwa za pomocą jednej definicji może okazać się nie wystarczająca.

Bardziej szczegółowo

1. Podstawowe informacje o sieciach komputerowych.

1. Podstawowe informacje o sieciach komputerowych. 1 1. Podstawowe informacje o sieciach komputerowych. Sieć komputerowa jest to zespół oddalonych od siebie komputerów i urządzeń peryferyjnych, połączonych ze sobą liniami transmisji danych; w przypadku

Bardziej szczegółowo

Alternatywy dla szyfrowania SSL

Alternatywy dla szyfrowania SSL PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA Alternatywy dla szyfrowania SSL Rafał Szymański Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej Promotorzy: dr inż. Michał Morawski Dyplomant: Rafał Szymański

Bardziej szczegółowo

1. W jakich technologiach QoS w sieciach komputerowych wykorzystywany jest miękki stan? W technologii IntServ.

1. W jakich technologiach QoS w sieciach komputerowych wykorzystywany jest miękki stan? W technologii IntServ. 1. W jakich technologiach QoS w sieciach komputerowych wykorzystywany jest miękki stan? W technologii IntServ. 2. W jakich technologiach QoS w sieciach komputerowych wykorzystywany jest zarządzanie ruchem

Bardziej szczegółowo

Administrowanie systemem operacyjnym Novell 312[01].Z4.03

Administrowanie systemem operacyjnym Novell 312[01].Z4.03 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Andrzej Zając Administrowanie systemem operacyjnym Novell 312[01].Z4.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2005

Bardziej szczegółowo

PRACA INŻYNIERSKA Bezpieczeństwo protokołów TCP/IP oraz IPSec

PRACA INŻYNIERSKA Bezpieczeństwo protokołów TCP/IP oraz IPSec PRACA INŻYNIERSKA Bezpieczeństwo protokołów TCP/IP oraz IPSec Pawel Prokop 20.05.2005 1 1 Wstęp Dynamicznie rozwijająca się technika komputerowa a w szczególności oprogramowanie użytkowe doprowadziły do

Bardziej szczegółowo

Obsługa ta stanowi podstawowy mechanizm. Ochrona sieci komputerowych na bazie stacjonarnych oraz zdarzeniowych kanałów IP

Obsługa ta stanowi podstawowy mechanizm. Ochrona sieci komputerowych na bazie stacjonarnych oraz zdarzeniowych kanałów IP Temat numeru Ochrona sieci komputerowych na bazie stacjonarnych oraz zdarzeniowych kanałów IP Victor Oppleman stopień trudności Niniejszy artykuł prezentuje stosunkowo słabo rozpowszechnioną technikę zabezpieczania

Bardziej szczegółowo

Quality of Service (QoS)

Quality of Service (QoS) Quality of Service (QoS) Definicja QoS jest związana z technicznym podejściem do zapewnienia parametrów transmisji danych. Użytkownik korzystający z usługi czy dostawca zapewniający tę usługę mają pewne

Bardziej szczegółowo

PROFInet. Technologie i aplikacje. Opis systemu. Standard dla zastosowań w automatyce

PROFInet. Technologie i aplikacje. Opis systemu. Standard dla zastosowań w automatyce PROFInet Technologie i aplikacje Opis systemu Standard dla zastosowań w automatyce Peryferia rozproszone Integracja systemów polowych Rozproszona Automatyka Integracja IT Komunikacja PROFInet Instalacja

Bardziej szczegółowo

Zapewnienie jakości usług w sieciach IP

Zapewnienie jakości usług w sieciach IP Zapewnienie jakości usług w sieciach IP 1. Zarządzanie pasmem 2. QoS a polityka Cisco 3. Klasyfikacja ruchu ToS, IP Precedence i DSCP 4. Mechanizmy dyscypliny kolejkowania 4.1. Składniki kolejek 4.2. Dyscypliny

Bardziej szczegółowo

Protokoły transmisyjne stosu TCP/IP 1

Protokoły transmisyjne stosu TCP/IP 1 Protokoły transmisyjne stosu TCP/IP 1 Adam Przybyłek http://przybylek.wzr.pl Uniwersytet Gdański, 2008 Wstęp TCP/IP 2 to obecnie najpopularniejszy stos protokołów, umożliwiający łączenie heterogenicznych

Bardziej szczegółowo

LOKALNE I ROZLEGŁE SIECI KOMPUTEROWE

LOKALNE I ROZLEGŁE SIECI KOMPUTEROWE Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania LOKALNE I ROZLEGŁE SIECI KOMPUTEROWE mgr inż. Bielsko-Biała 1999 Spis treści Spis treści...2 1 Wprowadzenie do sieci komputerowych...4 1.1 Historia sieci komputerowych...

Bardziej szczegółowo

Praca Dyplomowa (Inżynierska)

Praca Dyplomowa (Inżynierska) Politechnika Śląska Wydział Elektroniki, Automatyki i Informtyki kierunek: Informatyka Praca Dyplomowa (Inżynierska) Analizator ruchu TCP/IP w języku symbolicznym procesora ix86 pod system Linux. Autor:

Bardziej szczegółowo

Łukasz Witaszek Nowoczesne sposoby zarządzania sieciami protokół NetFlow 1 1 WSTĘP... 9 2 CEL I ZAKRES PRACY... 14

Łukasz Witaszek Nowoczesne sposoby zarządzania sieciami protokół NetFlow 1 1 WSTĘP... 9 2 CEL I ZAKRES PRACY... 14 Nowoczesne sposoby zarządzania sieciami protokół NetFlow 1 Spis treści WYKAZ SKRÓTÓW..4 WYKAZ RYSUNKÓW..6 WYKAZ TABEL...8 1 WSTĘP... 9 1.1 SYSTEMY INFORMATYCZNE... 10 1.2 SIEĆ KOMPUTEROWA... 10 1.3 MODEL

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo w sieciach rozległych

Bezpieczeństwo w sieciach rozległych Bezpieczeństwo w sieciach rozległych Piotr Steć P.Stec@issi.uz.zgora.pl 14 grudnia 2002 roku 1. Zagrożenia dla sieci. 1.1. Krakerzy. Kraker 1 jest to najczęściej spotykane zagrożenie dla sieci. Zwykle

Bardziej szczegółowo

IAB Interner Advisory Board zarządza polityką wobec Internetu i czuwa nad rozwojem

IAB Interner Advisory Board zarządza polityką wobec Internetu i czuwa nad rozwojem 42 model DoD rodzina protokołów TCP/IP główne cechy rodziny protokołów TCP/IP, w tym: metody rutingu, metody adresowania, konwencje nazewnicze, sposoby pracy i wzajemne powiązania funkcjonalne Standardy

Bardziej szczegółowo

Kuźnia Talentów: Sieci komputerowe Zarządzanie sieciami LAN. Dariusz Chaładyniak Józef Wacnik

Kuźnia Talentów: Sieci komputerowe Zarządzanie sieciami LAN. Dariusz Chaładyniak Józef Wacnik Kuźnia Talentów: Sieci komputerowe Zarządzanie sieciami LAN Dariusz Chaładyniak Józef Wacnik Zarządzanie sieciami LAN Rodzaj zajęć: Kuźnia Talentów Tytuł: Zarządzanie sieciami LAN Autor: dr inż. Dariusz

Bardziej szczegółowo