Filozofi a jest dążeniem do prawdy. Rację miał Sokrates, kiedy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Filozofi a jest dążeniem do prawdy. Rację miał Sokrates, kiedy"

Transkrypt

1 UNIWERSYTET NIE ZAPOMINA Filozofi a jest dążeniem do prawdy. Rację miał Sokrates, kiedy powiedział, że jesteśmy między ignorantami a bogami. I na tym polega fi lozofi a: wiedzy boskiej nie osiągniemy, ale za tę ziemską dziękujemy tak zwrócił się do prof. Władysława Stróżewskiego prof. Miłowit Kuniński 7 listopada 2007 roku w auli Collegium Maius. Miała wówczas miejsce niezwykła uroczystość związana z faktem sprzed pół wieku. Profesor Władysław Stróżewski obchodził Po tych słowach rektor wręczył jubilatowi Medal Uniwersytetu Jagiellońskiego. W imieniu władz Wydziału Filozoficznego UJ przemówiła prof. Marta Kudelska. Dziękowała profesorowi za to, że uczył odwagi w zadawaniu fundamentalnych pytań. Jestem naprawdę szczęśliwy, że w swoim czasie mogłem pojawić się na Uniwersytecie Jagiellońskim i że zostałem zaakceptowany przez wielkie autorytety prof. Izydorę Dąmbską i prof. Romana Ingardena. I potem, mimo pochmurnego nieba Rektor Karol Musioł wręcza prof. Władysławowi Stróżewskiemu Medal Uniwersytetu Jagiellońskiego jubileusz 50-lecia pracy naukowo-dydaktycznej. Aby go świętować razem z jednym z najwybitniejszych współczesnych polskich filozofów, w najstarszej auli UJ zebrały się dwie rodziny: ta najbliższa czyli trzy pokolenia Stróżewskich, i uniwersytecka. W imieniu tej drugiej przemówił prof. Karol Musioł, rektor UJ. Taki dzień jak dzisiaj to wielkie święto Uniwersytetu. Bardzo dziękuję za napisanie kilku pięknych kart tej Uczelni, dziękuję, że poświęcił Pan tak olbrzymią część swojego życia dla naszej społeczności. Te karty pozostaną na zawsze, bo Uniwersytet ma wspaniałą cechę: nie pozwala zapomnieć o wielkich ludziach i ich wielkich osiągnięciach. Jestem naprawdę szczęśliwy, że w swoim czasie mogłem pojawić się na Uniwersytecie Jagiellońskim i że zostałem zaakceptowany przez wielkie autorytety mówił prof. Stróżewski lat 60. i 70., mogłem znowu poczuć się na UJ jak u siebie, w tej atmosferze niezwykłej przyjaźni mówił prof. Stróżewski. Niespodzianką przygotowaną dla prof. Stróżewskiego, wielkiego miłośnika muzyki, był koncert wirtuoza gitary klasycznej Jana Oberbeka. (Więcej o niezwykłym życiu prof. Władysława Stróżewskiego można przeczytać w reportażu Elżbiety Dziwisz Filozof i czas, który drukowaliśmy w 70. numerze Alma Mater ). KM Niepotrzebne okazały się obawy profesora Andrzeja Szczeklika, czy jego najnowszą książką Kore. O chorych, chorobach i poszukiwaniu duszy medycyny w ogóle ktoś się zainteresuje. 7 listopada 2007 roku na jej promocję do auli Auditorium Maximum przyszły takie tłumy, że organizatorzy musieli powiększać salę tego nowoczesnego gmachu Uniwersytetu. Zebrani mogli obserwować na żywo jak przesuwana jest ruchoma ściana. W ramach cyklu Dorwać mistrza, organizowanego przez Wydawnictwo Znak, goszczono już Irenę Grudzińską-Gross, prof. Krzysztofa Michalskiego, a ostatnio Václava Havla. Tym razem o medycynie, filozofii, cierpieniu, a przede wszystkim o duszy rozmawiali, oprócz mistrza profesora Andrzeja Szczeklika, re- TROCHĘ O DUSZY żyser Andrzej Wajda, poetka Ewa Lipska, aktorka Anna Dymna, lekarz prof. Andrzej Bochenek i redaktor Jerzy Illg. Dołączył do nich także filozof prof. Władysław Stróżewski. Po przeczytaniu tej książki lekarz na nowo zastanawia się nad duszą medycyny, bo wykonywanie naszego zawodu to nie tylko podawanie leków, to nie tylko krojenie, przecinanie i przeszczepianie, ale także obcowanie z pacjentem i leczenie duszy chorego mówił prof. Bochenek. Są tacy ludzie, którzy gdy przychodzą do pacjenta, to chory od razu czuje się lepiej. Wiem, że takim człowiekiem jest profesor Szczeklik. Myślę, że w pogoni za chorobą i poszukiwaniem nowych środków leczenia dolegliwości fi zycznych, lekarze zatracili chęć i możliwość leczenia duszy. Ta ALMA MATER 63

2 książka budzi w nas na nowo to poczucie, że musimy myśleć także o leczeniu duszy dodał. Niespodzianką dla wszystkich była obecność w auli Wisławy Szymborskiej, a dla bohatera wieczoru to, że noblistka przeczytała dla niego swój wiersz Trochę o duszy. Ten wiersz napisałam jakiś czas temu, ale gdybym go napisała teraz, brzmiałby on O medycynie, fi lozofi i, cierpieniu, a przede wszystkim o duszy rozmawiali; od lewej: Andrzej Wajda, Ewa Lipska, prof. Andrzej Bochenek, Anna Dymna, prof. Andrzej Szczeklik, prof. Władysław Stróżewski i Jerzy Illg. Pod koniec spotkania w Auditorium Maximum UJ Wisława Szymborska przeczytała specjalnie dla prof. Szczeklika swój wiersz tak samo i dedykowałabym go naszemu profesorowi, lekarzowi i pisarzowi panu Andrzejowi oznajmiła. Więcej o książce Kore. O chorych, chorobach i poszukiwaniu duszy medycyny będzie można przeczytać w kolejnym numerze Alma Mater ; zamieścimy tam rozmowę z prof. Andrzejem Szczeklikiem. KM BOGUSŁAW ŻURAKOWSKI POETA DOCTUS Jubileusz 50-lecia twórczości i 25-lecia pracy naukowej na Uniwersytecie Jagiellońskim Poeta doctus zakorzeniony w tradycji hellenistycznej i rzymskiej typ idealnego poety-uczonego powraca współcześnie w osobie, twórczości i dorobku naukowym Bogusława Żurakowskiego. Chociaż krytyka literacka nie umieszcza Żurakowskiego w kategorii ludzi bogom podobnych, obok herosów, królów, kapłanów, wróżbitów, i nie nazywa go boskim ani ulubieńcem muz, to jednak każdorazowe zetknięcie z poezją i nauczaniem Żurakowskiego należy odczytywać przez pryzmat cudownego pożenienia nauki i sztuki, doxa i episteme, pistis i dianoia 1. Warto też wspomnieć o innym fenomenie poety-uczonego: w postaci Żurakowskiego skupiają się bowiem trzy przestrzenie geograficzne i historyczne: kresowa (stanisławowska), związana z miejscem urodzenia; śląska (opolska), związana z wczesną młodością i studiami; oraz małopolska (krakowska), związana z pracą naukową i twórczością. Warto zaznaczyć również dwie perspektywy twórczej działalności Żurakowskiego: naukową i literacką, powiązane światem wartości, mistycznym Prof. Bogusław Żurakowski Q.B.F.F.F.Q.S. realizmem czy metafizyczną jakością wzniosłości (termin Romana Ingardena). Rok 2007 jest dla Bogusława Żurakowskiego rokiem szczególnym, rokiem dwóch, a nawet trzech jubileuszy: 50-lecia twórczości, 25-lecia pracy naukowej na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz 15-lecia habilitacji. Żurakowski debiutował w 1957 roku w Polskim Radiu i w Odrze wierszem Ulewa i słońce 2. Pierwszy zbiór utworów poetyckich Taniec bez ludzi opublikował w wieku 23 lat (1962 r.), zaś dwa lata po tym fakcie Federacja PEN Clubów w Londynie przyznała Żurakowskiemu wyróżnienie. Jego wiersze, eseje i szkice publikowane były między innymi w Twórczości, Więzi, Literaturze, Opolu, Regionach, Dekadzie Literackiej, Nowych Książkach, Odrze, Poezji, Twórczości, Tygodniku Kulturalnym, W Drodze, Toposie, Przeglądzie Literacko-Artystycznym, Stronach, na antenie Polskiego Radia oraz Radia Wolna Europa. Utwory jubilata tłumaczone były na języki obce, między innymi na angiel- 64 ALMA MATER

3 ski, hiszpański, niemiecki, litewski, czeski, ukraiński i węgierski. W maju 2000 roku Żurakowski czytał swoje wiersze w siedzibie ONZ w Nowym Jorku. Osobne tomy wierszy poety ukazały się w Czechach, na Ukrainie i w USA. Jeśli chodzi zaś o wymiar naukowy jubileuszu, warto wspomnieć, że Żurakowski ukończył studia z zakresu filologii polskiej w Wyższej Szkole Pedagogicznej im. Powstańców Śląskich w Opolu (obecnie Uniwersytet Opolski), gdzie doktoryzował się w 1975 roku pod kierunkiem prof. Doroty Simonides. Po kilku latach pracy w Katedrze Literatury dla Dzieci i Młodzieży w WSP w Opolu przeniósł się do Krakowa, na Uniwersytet Jagielloński, na którym habilitował się w 1992 roku na podstawie rozprawy Literatura wartość dziecko. Od 1982 roku Bogusław Żurakowski jest pracownikiem naukowym Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Jagiellońskiego, w latach pełnił obowiązki wicedyrektora Instytutu, zaś od 2000 roku jest kierownikiem Zakładu Pedagogiki Kultury. Przedmiotem jego badań są zagadnienia pedagogiki kultury, a w szczególności edukacja aksjologiczna, wychowanie przez literaturę i sztukę, komunikacja kulturowa i pedagogiczna. W zakres badań wchodzą też zagadnienia kultury dziecięcej i młodzieżowej, spontaniczna twórczość dziecka, wychowanie literackie oraz krytyka literacka. Błyskotliwa i naznaczona wieloma sukcesami działalność literacka i naukowa Żurakowskiego zaprowadziła go z czasem do ekskluzywnych klubów. Jubilat jest bowiem członkiem PEN Clubu oraz Stowarzyszenia Kultury Europejskiej (SEC), laureatem nagrody Międzynarodowej Fundacji Carlo Collodi Pinocchio 1983 za książkę W świecie poezji dla dzieci, a od 1996 roku zasiada w fotelu prezesa krakowskiego oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Droga, jaką przebył, przypomina jednak wędrówkę po dantejskim świecie: od sfery Inferno niemocy i zawieruchy wojennej, po Empireum obejmujące całą sferę zachwytu i zdziwienia ludzkim bytem, co jak twierdził Arystoteles ze Stagiry jest początkiem wszelkiej filozofii. Urodzony na dwa miesiące przed wybuchem drugiej wojny światowej, Bogusław Żurakowski dzieckiem w kolebce został wrzucony w brutalną rzeczywistość wojenną. Te traumatyczne przeżycia zostały spotęgowane przez wypędzenie w 1945 roku z rodzinnego Stanisławowa i tułaczkę na tak zwane Ziemie Odzyskane. W końcu osiadł w Opolu, a następnie przeprowadził się do Krakowa. Żurakowski podążał zatem szlakiem takich poetów, jak Zbigniew Herbert, Leszek Elektorowicz, Adam Zagajewski i inni. To pojałtańskie piętno kazało poecie odnaleźć się w zupełnie nowej rzeczywistości wyzutej z moralnych i narodowych imponderabiliów. Pomimo ponurych realiów PRL, komunistycznych zbrodni, dyktatu jedynie słusznej prawdy, konstytucyjnie zapisanej polsko-radzieckiej przyjaźni, ubekizacji nauki, ideologizowania sztuki, zniewolenia słowa i upodlenia człowieka Żurakowski przywoływał autonomiczny, głęboko zakorzeniony we wnętrzu duszy świat wartości, który raz po raz przenikał na zewnątrz, podszeptując starogreckie ideały kalokagatii paidei, harmonii piękna, dobra i prawdy. Owe ideały, urywające łeb (komunistycznej) hydrze, nakazujęce bezinteresownie stawiać siły do dyspozycji krajowi i społeczeństwu, były głęboko zakorzenione w rodzinie Żurakowskich, która jeszcze przed wybuchem pierwszej wojny światowej prowadziła działalność oświatową oraz narodowowyzwoleńczą w zaborze austriackim. Dopiero po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1989 roku poeta mógł odwiedzić doszczętnie wyburzoną rezydencję swoich przodków w Stanisławowie oraz szukać śladów grobowca swego dziada Józefa na przeoranym stanisławowskim cmentarzu, z którego sowieci uczynili park miejski. Sic transit gloria mundi! Jedynym ocalałym fragmentem rzeczywistości dawnych Kresów II Rzeczypospolitej była, przechowywana jak relikwia, reprodukcja obrazu Matki Boskiej Stanisławowskiej, która już w krakowskim etapie życia zdobiła ścianę Domu Literatów znajdującego się przy słynnej ul. Krupniczej w Krakowie. Zawisła w apartamencie, w którym przed Żurakowskim mieszkali Konstanty Ildefons Gałczyński czy Wisława Szymborska. Niestety, i stamtąd przyszło poecie wyemigrować, już w III Rzeczypospolitej, która nie zatroszczyła się o los wspaniałego rezerwuaru tradycji literackich, jakim był ten dom. Poeta, który doświadczył repatriacji, a w zasadzie ekspatriacji, odnalazł swoją własną ojczyznę ojczyznę duchową. Jest to świat wewnętrzny, świat wielkiego przeżycia mistycznego, uniesienia, to bezwiedne dotykanie tajemnicy istnienia, przede wszystkim zaś podtrzymywanie świata wartości zarówno w wychowaniu, nauce, jak i twórczości poetyckiej. O poezji Żurakowskiego, który jako poeta doctus nie związał się z żadną grupą ani orientacją literacką, chociaż niejednokrotnie stykał się z poetami wyklętymi (poète maudit) Rafałem Wojaczkiem i Edwardem Stachurą, Jacek Łukaszewicz pisał: Piękno postrzeganego świata i piękno wyobraźni współżyją, przenikają się w wierszach Zarówno to, co codzienne i życiowe, jak i to, co metafizyczne, tajemnicze zakorzenione jest w ponadtrzydziestoletniej twórczości poetyckiej Żurakowskiego. Z wieloletnich doświadczeń powstają utwory metapoetyckie, gdzie poezję widzi się w jej sprzecznościach, gdyż dostrzega się ją nie tylko podobną plazmie świetlnej, oślepiającej i migotliwej, ale za słuszne uważa się porównanie jej do drzewa 3. Bogusław Żurakowski otrzymał wyjątkową łaskę dostępu do Absolutu, do Transcendencji. Śnię, unosząc zdobycz na wysokość pobladłego drzewa pisał w debiutanckim tomie. Ów zachwyt łączy go nieodwołalnie z poetyką innego kresowego poety Leopolda Staffa. Stafizm poezji Żurakowskiego kojarzy się przede wszystkim z grawitowaniem w rejonach nadpowietrznej psychiki. Zwłaszcza w najwybitniejszym tomie poety Pieśń (1975 r.) widzimy konsekwentne zanurzanie w mistyczną toń. Artyzm poetyckiego obrazowania objawił się też w tomie Piszę na cieniu, w którym Żurakowski wytworzył indywidualny rys poezji afirmatywnej. Poezja autora Znaków wodnych często też jest określana mianem poezji ekologicznej. Ma to związek z poetyckim obrazowaniem, w którym często występują motywy lasu, łąki, pól, liści. Jesteśmy więźniami lasu. / Zapachem ziemi, mlecza, / Żywicy i potu. / [...] Dotykamy kory/jak siebie. Korzeni szukamy napisał poeta w wierszu Zmysły 4. ALMA MATER 65

4 Jest to droga, której pozostanie wierny: Odtąd dotąd jest moja twoja droga / Od kamiennego oka bez źrenicy (lecz ze łzą) / Do posadzki jeziora, gdzie tańczą ważki / Z rybami. I tu właśnie widzę cały / Świat pędzący do słońca w pracowitej zabawie 5. Ostatnie dwa wersy to swoiste poetyckie credo Żurakowskiego, które raz po raz implicite et explicite przeziera z tomów jego wierszy (wspomniana Pieśń, Ciało i światło, Narzecze nadziei, Słowa czasu każdego, Koncert ciszy, Znaki wodne). Jakże bezpieczny to świat pełen tanecznych korowodów, swoistego, na sposób heideggerowski rozumianego, prześwitu (Lichtug), owej pracowitej zabawy, oka bez źrenicy. Tak oto poeta łączy antynomie i paradoksy w jeden wspólny mianownik, wielki oksymoron człowieczego misterium istnienia. Søren Kierkegaard pisał: Nie można lekceważyć paradoksu. Myśliciel bez paradoksu jest jak kochanek bez miłości. Lichą miernotą! Żurakowski, podobnie jak wielki myśliciel, nie lekceważy paradoksu, czemu dał też wyraz w książce Paradoks poezji (Wydawnictwo Literackie, Kraków 1981). Autor stale jest zatroskany o poetyckie słowo, o artyzm, liryzm oraz wszystkie znane wyznaczniki literackości. Nowojorski Przegląd Polski odnotował znamienną wypowiedź Żurakowskiego na temat poezji: Jeśli nie zmienią się zasady doboru materiału kulturowego w mediach i jeśli nie zmieni się medialnej edukacji, będziemy ciągle narzekać na marginalizację sztuki słowa. Współczesny poeta, tak jak jego protoplaści stoi na straży wartości słowa. A ponieważ słowo poetyckie ma wspólne korzenie z religią, można ową rolę nazwać kapłańską 6. Ów poetycki ethos bycia zasadza się na fundamencie metafizycznym, w sukurs któremu przychodzi język lepiszcze domu bycia. Wieszczy głos poety-uczonego każe mu nawet wysnuć nieomylny, jakże profetyczny, dogmat: Myślę, że poezja przyszłości, nawet w kontaminacji z innymi dziedzinami sztuki na przykład teatrem, filmem czy plastyką zachowa w głębinowej warstwie metafi zyczny sens. Albo... w ogóle jej nie będzie. Poezja musi zachować swą tożsamość 7. Właśnie o tożsamość tutaj idzie, artykułowaną nie tylko w języku poezji, ale również w pracach naukowych Żurakowskiego, z których przebija troska o prymat kultury, wierność wartościom, Pięknu, Dobru i Prawdzie oraz podwalinom cywilizacji europejskiej, wywodzącej się z Aten, Rzymu i Jerozolimy. Ów wymiar pragnie podtrzymać, dedykowana jubilatowi, publikacja Literatura człowiek wartość (SPP, Instytut Wydawniczy Maximum ), składająca się zasadniczo z dwóch ksiąg: naukowej i artystycznej. Radość z powodu jubileuszu objawiają przedstawiciele najważniejszych środowisk naukowych Rzeczypospolitej, z którymi związana jest biografia Żurakowskiego: Krakowa, Warszawy, Opola, Wrocławia, Lublina. Występują również autorzy zagraniczni: z Włoch (Rzym), Estonii, Wietnamu, Ukrainy (Lwów), Litwy (Wilno) i USA. Swój wiersz ofiarowała także laureatka Nagrody Nobla Wisława Szymborska. Międzynarodowy charakter publikacji odzwierciedla poniekąd uniwersalizm przesłania zawartego w tytule. Poeta doctus umieszcza człowieka, jak renesansowi humaniści, w ośrodku wszechświata i wszechrzeczy. Podglebiem dla tak osadzonej istoty człowieczeństwa jest z jednej strony literatura, z drugiej zaś świat wartości. W tej otoczce funkcjonuje homo boguslavus człowiek bogusławiański, Boga sławiący (nomen omen Bogusław). Dostojny Jubilacie! Oto cały świat poezji i nauki polskiej świętuje radośnie Twój jubileusz. Niech zatem coraz obficiej tryskają gorące gejzery twórczych imaginacji, będące zaczynem dalszych boskich spełnień. Ad multos annos! Dariusz Piotr Klimczak 1 Przypomnijmy, że grecka doxa oznacza wiedzę codziennę, praktyczną, wykorzystywaną do przystosowywania się do zmieniających się warunków środowiska i do urządzania sobie życia codziennego. Episteme to wiedza teoretyczna, wiedza wyższego rzędu, związana z poznaniem archetypów istniejących w świecie platońskich idei. Pistis to najniższy stopień poznania, poznanie zmysłowe, z drugiej strony św. Paweł, idąc za tradycją żydowską, przedstawiał pistis jako główny fundament życia chrześcijańskiego, natomiast poznanie dyskursywne lub abstrakcyjne to dianoia. Najwyższy stopień poznania to noesis. 2 Zob. B. Żurakowski, Ulewa i słońce, [w]: Almanach artystyczny, wstęp K. Kowalski, Opole 1957, s. 163, J. Łukaszewicz, Na uboczu (recenzja tomu B. Żurakowskiego Poza obiegiem, Kraków 1990), Odra, nr 12/1992, s B. Żurakowski, Znaki wodne, Wydawnictwo Symbol, Kraków 1993, s Wiersz Tam z tomu Piszę na cieniu, Wydawnictwo Plus, Kraków 2001, s H. B. Klein, Dokąd biegniesz, córko Mnemozyny?, Przegląd Polski (tygodniowy literackospołeczny dodatek Nowego Dziennika ), Nowy Jork, 21 czerwca Ibidem. W TADEUSZ PRZYPKOWSKI W KRAKOWIE grudniu 2007 roku mija trzydzieści lat od śmierci Tadeusza Przypkowskiego ( ), absolwenta historii sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wstępując na Uniwersytet, Tadeusz podtrzymał rodzinną tradycję: z 1443 roku pochodzi informacja o Macieju pierwszym z rodu Przypkowskich, który znalazł się w rejestrze studentów. Po raz kolejny w spisach studentów nazwisko Przypkowskich pojawiło się w roku Tym razem chodziło o Jana Józefa Przypkowskiego ( ), który w latach był na Uniwersytecie Krakowskim profesorem astronomii, autorem kilku rozpraw z dziedziny astronomii oraz twórcą kalendarzy astrologicznych na lata Pragnienie zdobywania wiedzy Tadeusz Przypkowski wyniósł z rodzinnego domu, w którym niemal wszyscy jego przodkowie ciekawi byli zjawisk otaczającego ich świata. Najwięcej jednak zawdzięczał swemu ojcu Feliksowi, doktorowi medycyny, konstruktorowi zegarów słonecznych, który rozbudził w nim różnorodne zainteresowania, wywodzące się z jego własnych pasji, skupionych wokół zagadnień astronomicznych i kolekcjonerskich. 66 ALMA MATER

5 Tadeusz Przypkowski związany był z Krakowem od 1919 roku, gdy za namową ojca rozpoczął naukę w IV Gimnazjum im. Henryka Sienkiewicza. Będąc jeszcze uczniem szkoły średniej, w ramach prac Towarzystwa Krajoznawczego prowadził badania z dziedziny archeologii, będące wynikiem cennego odkrycia monet z XIII wieku w Brzegach nad Nidą. Owocem późniejszych badań były opisy prowadzonych prac archeologicznych, które publikował sukcesywnie w latach na łamach Wiadomości Archeologiczno-Numizmatycznych. Zainteresowania numizmatyką, heraldyką i fotografią zadecydowały o wyborze kierunku studiów. W roku 1923 rozpoczął studia z zakresu historii sztuki i historii na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Podczas studiów włączył się w życie umysłowe ówczesnego Krakowa. W 1924 roku został przyjęty w poczet członków Towarzystwa Miłośników Książki, w którym wziął udział w pracach przy organizacji Koła Miłośników Ekslibrisu. Wkrótce został wybrany na stanowisko sekretarza koła, które zajmował w latach Podczas Pierwszego Zjazdu Bibliofilów Polskich w Krakowie w 1925 roku Koło Miłośników Ekslibrisu zorganizowało z inicjatywy Przypkowskiego aukcję dochód został przekazany na Tadeusz Przypkowski fundusz budowy Muzeum Narodowego w Krakowie. Prace prowadzone w ramach Koła Miłośników Ekslibrisu miały charakter naukowy, a ich wyniki były publikowane w dwóch czasopismach Towarzystwa: Ekslibris i Silva Rerum. W dorobku naukowym Koła swój udział zaznaczył również Tadeusz Przypkowski, zajmując się pochodzeniem i ewolucją znaku książkowego na przestrzeni wieków. Wyniki badań opublikował na łamach Silva Rerum w 1939 roku. Również w Silva Rerum znalazło swe odbicie kolejne przedsięwzięcie Przypkowskiego: zamierzał zinwentaryzować ekslibrisy na podstawie wszelkich ówcześnie dostępnych źródeł, a następnie publikować zdobyte wiadomości, tworząc w ten sposób współczesną bazę danych dla znaku książkowego. Po wojnie kontynuował zainteresowania znakiem książkowym, tworząc wiele ekslibrisów na własne potrzeby, a także na zamówienie przyjaciół i kolekcjonerów. Prowadził szeroką akcję edukacyjną w tym zakresie poprzez udział w wystawach i zjazdach ekslibristycznych. W 1964 roku Tadeusz Przypkowski zorganizował w Krakowie X Międzynarodowy Kongres Ekslibrisu, który zbiegł się w czasie z uroczystymi obchodami 600-lecia Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wówczas zjechało do Krakowa wielu mężów stanu z całego świata, reprezentujących jednocześnie środowisko współczesnych bibliofilów i kolekcjonerów. W 1966 roku Międzynarodowa Federacja Miłośników Ekslibrisu powołała Tadeusza Przypkowskiego na stanowisko wiceprezesa organizacji. Ten zaszczytny awans zmobilizował Przypkowskiego do działań na rzecz urzeczywistnienia koncepcji uznania Orderu Białego Kruka, dotychczas najwyższego odznaczenia krakowskiego Towarzystwa Miłośników Książki, za odznaczenie międzynarodowe. W tym celu doprowadził do wskrzeszenia krakowskiego Zakonu Bibliofilskiego będącego przedstawicielem polskiego ruchu bibliofilskiego na arenie międzynarodowej. Kraków dla Tadeusza Przypkowskiego był również miejscem jego pierwszych doświadczeń jako gnomonika. W 1929 roku w sposób profesjonalny podjął się rekonstrukcji zegara słonecznego znajdującego się na kościele Mariackim. Po wojnie, wraz z ojcem Feliksem, na podstawie De revolutionibus orbium colestium Mikołaja Kopernika zrekonstruował jego instrumentarium obserwacyjne przechowywane w Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zainteresowania gnomoniką, astronomią i aparaturą naukową znalazły odzwierciedlenie w jego licznych pracach z zakresu historii astronomii, które publikował zarówno w Polsce, jak i za granicą. Tadeusz Przypkowski był przede wszystkim historykiem sztuki. Wykształcenie, jakie odebrał podczas studiów uniwersyteckich, które odbył pod opieką prof. Juliana Pagaczewskiego, przyczyniło się do jego działalności w zakresie szeroko pojętej kultury. W 1932 roku płk Władysław Belina-Prażmowski ówczesny prezydent Krakowa, zaproponował Przypkowskiemu stanowisko szefa propagandy kulturalnej i zagranicznej miasta. Funkcję tę pełnił do 1935 roku. W tym samym czasie Przypkowski otrzymał propozycję od Mariana Dąbrowskiego, ówczesnego szefa potężnego koncernu prasowego, jakim był IKC, prowadzenia tygodnika AS. Zaletą tej propozycji (nigdy nieskonsumowanej) była możliwość krytyki na łamach prasy nieudolnie sprawowanego urzędu przez kolejnego prezydenta miasta Mieczysława Kaplickiego. Jednak perspektywa konfliktu między prasą a najwyższym urzędem w mieście przyczyniła się do służbowego przeniesienia Przypkowskiego do Warszawy, na podobne stanowisko stworzone przy Stefanie Starzyńskim, komisarycznym prezydencie miasta. Od tego momentu kontakty Tadeusza Przypkowskiego z Krakowem miały charakter nieformalny. Na zamówienie ministra Tadeusza Jackowskiego, polskiego posła w Belgii, wykonał trzy egzemplarze bibliofilskiego druku zabytków Krakowa, z których jeden egzemplarz oprawny w pergamin, K.K. Pollesch ALMA MATER 67

6 złożony w kutej kasecie miedzianej, wykonanej w pracowni autora w Jędrzejowie został podarowany królowej belgijskiej Elżbiecie. Fakt ten odbił się szerokim echem wśród miłośników książki i w sferach rządzących. Do Krakowa Przypkowski powracał wielokrotnie, ponieważ związany był z Uniwersytetem poprzez swoich przyjaciół z okresu studiów. Brał udział w pracach Komisji Historii Sztuki PAU, w organie której publikował swoje osiągnięcia naukowe. Był zapraszany przez władze miasta na różne uroczystości państwowe. Był też obiektem powszechnego zainteresowania z uwagi na swój niekonwencjonalny sposób bycia, wyrażający się niekiedy nieparlamentarnym słownictwem, a że był bywalcem przedwojennych salonów polskich i zagranicznych, budziło to powszechne zdziwienie. Ten sarmacki styl bycia Przypkowskiego przyczynił się do powstania specyficznej atmosfery wokół jego osoby. Wydarzenia z jego udziałem nadały jego osobie niekonwencjonalny wymiar, z czasem przerodziły się w legendę, a on sam zasilił grono barwnych postaci Krakowa. Barbara Szornel-Dąbrowska Tekst powstał na podstawie materiałów archiwalnych znajdujących się w Muzeum Przypkowskich w Jędrzejowie oraz Polskiego słownika biografi cznego, 1986, t. XXIX, hasło: Przypkowski Tadeusz Konrad, s ODESZLI... KARDYNAŁ ADAM KOZŁOWIECKI I NIEDOSZŁY KARDYNAŁ IGNACY JEŻ ich związki z Krakowem oraz z Uniwersytetem Jagiellońskim We wrześniu i październiku 2007 roku, w odstępie niespełna trzech tygodni, odeszli do wieczności dwaj najstarsi, zarówno wiekiem, jak i sakrą, biskupi polscy: 96-letni Adam Kozłowiecki i 93-letni Ignacy Jeż. Obaj urodzili się jeszcze przed wybuchem pierwszej wojny światowej, obaj kształcili się w Krakowie i święcenia kapłańskie przyjęli w roku 1937, a więc dokładnie przed 70 laty. W czasie okupacji hitlerowskiej obaj trafili do obozu koncentracyjnego w Dachau, gdzie niejednokrotnie na co dzień się spotykali, przetrwawszy zaś cudem tamtą gehennę, u kresu swych dni obaj osiągnąć mieli purpurę kardynalską, przy czym pierwszy cieszył się nią przez dziewięć lat, natomiast drugi o swym wyniesieniu dowiedział się na dzień przed śmiercią. Rozmaitych zbieżności w biografiach tych dwóch hierarchów, z których pierwszy biskupem był przez 52 lata, a drugi przez 47, znaleźć by można więcej. Pisząc o ich odejściu, trzeba wspomnieć o jednej jeszcze okoliczności łączącej oba te niezwykłe życiorysy: życie obu dobiegło kresu w dniach szczególnie ważnych rocznic w curriculum vitae Sługi Bożego papieża Jana Pawła II. W wielu nekrologach i wspomnieniach pośmiertnych zwrócono uwagę na to, że zgon biskupa Ignacego Jeża nastąpił w dniu 29. rocznicy wyboru kardynała Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową; nikt natomiast bodaj nie wyartykułował faktu, że śmierć kardynała Adama Kozłowieckiego zbiegła się w czasie dokładnie z 49. rocznicą sakry biskupiej późniejszego Papieża Polaka. Obaj hierarchowie byli też chociaż z różnych względów szczególnie bliscy Janowi Pawłowi II (czemu zresztą niejednokrotnie dawał wyraz, jak chociażby w swej książce Wstańcie, chodźmy!), również ze względu na ich związki z ukochanym tak przezeń Krakowem. * * * Adam Kozłowiecki, urodzony 1 kwietnia 1911 roku w Hucie Komorowskiej koło Kolbuszowej, wykształcony w prowadzonym przez jezuitów Zakładzie Naukowo- Wychowawczym w Chyrowie oraz w Gimnazjum św. Marii Magdaleny w Poznaniu, w Krakowie znalazł się w roku 1931, po wstąpieniu do Towarzystwa Jezusowego i dwuletnim nowicjacie w Starej Wsi koło Brzozowa. W jezuickim kolegium przy ul. Kopernika 26 przez dwa lata ( ) odbywał studia filozoficzne, po czym studiował teologię już w Lublinie, gdzie też 24 czerwca 1937 roku wyświęcony został na kapłana. Do Krakowa ponownie trafił po wybuchu drugiej wojny światowej, 26 października 1939 roku, obejmując tu wówczas obowiązki ministra (tj. osoby Kardynał Adam Kozłowiecki odpowiedzialnej za sprawy gospodarcze) wspomnianego kolegium przy ul. Kopernika. Funkcję tę sprawował jednak zaledwie kilkanaście dni, ponieważ już 10 listopada tego roku został aresztowany przez hitlerowców. W krakowskim więzieniu przy ul. Montelupich przebywał do 3 lutego 1940 roku, po czym przez Nowy Wiśnicz trafił do obozu koncentracyjnego najpierw w Oświęcimiu, a następnie w Dachau. Tam przyszło mu pozostać 68 ALMA MATER

JAN PAWEŁ II DO POLSKICH UCZONYCH

JAN PAWEŁ II DO POLSKICH UCZONYCH JAN PAWEŁ II DO POLSKICH UCZONYCH (1978 2005) Słowo Założyciela Ks. Marian Piwko CR Wprowadzenie Ks. prof. dr hab. Stanisław Urbański Wybór i opracowanie Adam Wieczorek Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego

Bardziej szczegółowo

Pytania konkursowe. 3. Kim z zawodu był ojciec Karola Wojtyły i gdzie pracował? 4. Przy jakiej ulicy w Wadowicach mieszkali Państwo Wojtyłowie?

Pytania konkursowe. 3. Kim z zawodu był ojciec Karola Wojtyły i gdzie pracował? 4. Przy jakiej ulicy w Wadowicach mieszkali Państwo Wojtyłowie? Pytania konkursowe 1. Podaj imię i nazwisko Jana Pawła II. 2. Podaj imię brata Karola Wojtyły. 3. Kim z zawodu był ojciec Karola Wojtyły i gdzie pracował? 4. Przy jakiej ulicy w Wadowicach mieszkali Państwo

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Adam Wrzosek organizator i Dziekan Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Poznańskiego w latach 1920/ /1923

Prof. dr hab. Adam Wrzosek organizator i Dziekan Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Poznańskiego w latach 1920/ /1923 Prof. dr hab. Adam Wrzosek organizator i Dziekan Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Poznańskiego w latach 1920/1921 1922/1923 Lekarz, patolog, historyk medycyny i antropolog. Urodził się 6 V 1875 r. w Zagórzu

Bardziej szczegółowo

Zestaw pytań o Janie Pawle II

Zestaw pytań o Janie Pawle II Zestaw pytań o Janie Pawle II 1. Jakie wydarzenie miało miejsce 18.02.1941r? 2. Dokąd Karol Wojtyła przeprowadził się wraz z ojcem w sierpniu 1938 r? 3. Jak miała na imię matka Ojca Św.? 4. Kiedy został

Bardziej szczegółowo

Wincenty Kućma. światło w cieniu WYSTAWA RZEŹBY, RYSUNKU I FOTOGRAFII

Wincenty Kućma. światło w cieniu WYSTAWA RZEŹBY, RYSUNKU I FOTOGRAFII Wincenty Kućma światło w cieniu WYSTAWA RZEŹBY, RYSUNKU I FOTOGRAFII Wincenty Kućma, urodzony 25 maja 1935 roku w Zbilutce (obecnie Zbelutka) na Kielecczyznie. W latach 1957-1962 studiował na Wydziale

Bardziej szczegółowo

Od przeszłości do teraźniejszości. Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego

Od przeszłości do teraźniejszości. Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego Od przeszłości do teraźniejszości Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego 1945 2015 Paula Gamus * Michał Kuna Starszy kustosz dyplomowany 1, z przerwami wicedyrektor BUŁ w latach 1959 1983. Urodził się 13 września

Bardziej szczegółowo

Lp nazwa podmiotu tytuł oferty Przyznana dotacja 1. Wyższe Seminarium Duchowne Zgromadzenie Księży Marianów z Lublina

Lp nazwa podmiotu tytuł oferty Przyznana dotacja 1. Wyższe Seminarium Duchowne Zgromadzenie Księży Marianów z Lublina Zestawienie ofert w Konkursie z dziedziny kultury AD 2010 wraz z przyznanymi dotacjami Lp nazwa podmiotu tytuł oferty Przyznana dotacja 1. Wyższe Seminarium Duchowne Zgromadzenie Księży Marianów z Lublina

Bardziej szczegółowo

Wybór Patrona dla naszej szkoły to projekt, który rozpoczął się w roku szkolnym 2004/2005. Spośród kilku kandydatur zgłoszonych w szkolnym referendum

Wybór Patrona dla naszej szkoły to projekt, który rozpoczął się w roku szkolnym 2004/2005. Spośród kilku kandydatur zgłoszonych w szkolnym referendum Wybór Patrona dla naszej szkoły to projekt, który rozpoczął się w roku szkolnym 2004/2005. Spośród kilku kandydatur zgłoszonych w szkolnym referendum przeprowadzonym wśród nauczycieli, uczniów i rodziców,

Bardziej szczegółowo

USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO ROK SZKOLNY: 2012/2013

USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO ROK SZKOLNY: 2012/2013 USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO ROK SZKOLNY: 2012/2013 I LITERATURA 1. Analizując wybrane przykłady, omów funkcjonowanie motywu snu w literaturze różnych epok. 2. Macierzyństwo w literaturze

Bardziej szczegółowo

1 Maria Zduniak Ukończyła studia w zakresie teorii muzyki i gry na fortepianie w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej we Wrocławiu (1961), a także w zakresie historii sztuki na Uniwersytecie Wrocławskim

Bardziej szczegółowo

Bibliografie literackie online. oprac. dr Aneta Drabek

Bibliografie literackie online. oprac. dr Aneta Drabek Bibliografie literackie online oprac. dr Aneta Drabek Polska Bibliografia Literacka online Polska Bibliografia Literacka jest (z założenia) bieżącą bibliografia literacką. Ukazuje się od 1954 r., kiedy

Bardziej szczegółowo

WARSZTATY LITERACKIE POD ŚNIEŻKĄ KARPACZ 2014

WARSZTATY LITERACKIE POD ŚNIEŻKĄ KARPACZ 2014 WARSZTATY LITERACKIE POD ŚNIEŻKĄ KARPACZ 2014 Program WARSZTATÓW: 3.10.2014 r. 18.30 Uroczyste otwarcie Warsztatów Literackich pod Śnieżką 18.30-22.00 Rozmowy o poezji i nie tylko, cz. I Sala Konferencyjna

Bardziej szczegółowo

Andrzej Grzeszczuk. Wileńszczyzna. w II Rzeczypospolitej. Materiały dydaktyczne do lekcji historii dla szkół ponadpodstawowych

Andrzej Grzeszczuk. Wileńszczyzna. w II Rzeczypospolitej. Materiały dydaktyczne do lekcji historii dla szkół ponadpodstawowych Andrzej Grzeszczuk Wileńszczyzna w II Rzeczypospolitej Materiały dydaktyczne do lekcji historii dla szkół ponadpodstawowych Andrzej Grzeszczuk Wileńszczyzna w II Rzeczypospolitej Materiały dydaktyczne

Bardziej szczegółowo

Dzieciństwo i młodość Ks. Bonawentury Metlera

Dzieciństwo i młodość Ks. Bonawentury Metlera Dzieciństwo i młodość Ks. Bonawentury Metlera Środowisko rodzinne Ks. Bonawentura Metler urodził się 7 lipca 1866r. we wsi Ciążeń w powiecie słupeckim w ziemi kaliskiej. Był synem Bernarda i Marii z domu

Bardziej szczegółowo

nauczyciel naszej szkoły

nauczyciel naszej szkoły Pan Apolinary Nosalski - poeta, pisarz i nauczyciel naszej szkoły Praca zbiorowa Urodził się 22 czerwca 1930 roku we wsi Brudno koło Parczewa. Po ukończeniu w 1944 r. Szkoły Powszechnej w Koczergach kontynuował

Bardziej szczegółowo

Janusz St. Pasierb kapłan, poeta i historyk sztuki był jednym z najwybitniejszych humanistów drugiej połowy XX w. Niekwestionowany autorytet i wzór

Janusz St. Pasierb kapłan, poeta i historyk sztuki był jednym z najwybitniejszych humanistów drugiej połowy XX w. Niekwestionowany autorytet i wzór 1 Janusz St. Pasierb kapłan, poeta i historyk sztuki był jednym z najwybitniejszych humanistów drugiej połowy XX w. Niekwestionowany autorytet i wzór osobowy zwany był przez Jerzego Turowicza polskim Mertonem.

Bardziej szczegółowo

OSOBA RODZINA NARÓD. Fundacja Deo et Patriae im. Prof. Mieczysława Alberta Krąpca OP. Polskie Towarzystwo Filozofii Systematycznej

OSOBA RODZINA NARÓD. Fundacja Deo et Patriae im. Prof. Mieczysława Alberta Krąpca OP. Polskie Towarzystwo Filozofii Systematycznej ŚW VI OGÓLNOPOLSKI KONKURS EDUKACYJNY WIELCY POLACY XX W.. JAN PAWEŁ II, PRYMAS STEFAN WYSZY PROF. MIECZYSŁAW A. KRĄPIEC OP OSOBA RODZINA NARÓD YSZYŃSKI, Organizator Fundacja Deo et Patriae im. Prof. Mieczysława

Bardziej szczegółowo

Opublikowane scenariusze zajęć:

Opublikowane scenariusze zajęć: mgr Magdalena Tomczyk nauczyciel dyplomowany historii, wiedzy o społeczeństwie oraz wychowania do życia w rodzinie w Gimnazjum Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Tarnowie. Naukowo zajmuje się historią XIX i

Bardziej szczegółowo

HANS CHRISTIAN ANDERSEN. Przygotawała Katarzyna Semla SP-5 Żywiec

HANS CHRISTIAN ANDERSEN. Przygotawała Katarzyna Semla SP-5 Żywiec HANS CHRISTIAN ANDERSEN Przygotawała Katarzyna Semla SP-5 Żywiec HANS CHRISTIAN ANDERSEN Żył w latach 1805 1875; Prozaik, poeta, dramaturg i baśniopisarz duński; W wieku 14 lat, po śmierci ojca, we wrześniu

Bardziej szczegółowo

Bibliografie literackie online. oprac. dr Aneta Drabek

Bibliografie literackie online. oprac. dr Aneta Drabek Bibliografie literackie online oprac. dr Aneta Drabek Polska Bibliografia Literacka online Polska Bibliografia Literacka jest (z założenia) bieżącą bibliografia literacką. Ukazuje się od 1954 r., kiedy

Bardziej szczegółowo

JUBILEUSZ 90-LECIA PROFESORA ZBIGNIEWA KĄCZKOWSKIEGO

JUBILEUSZ 90-LECIA PROFESORA ZBIGNIEWA KĄCZKOWSKIEGO JUBILEUSZ 90-LECIA PROFESORA ZBIGNIEWA KĄCZKOWSKIEGO W dniu 10 kwietnia 2011 r. Profesor Zbigniew Kączkowski ukończył 90 lat. Z tej okazji, w dniu 10 maja 2011 r., w Sali Senatu Politechniki Warszawskiej,

Bardziej szczegółowo

TEMATY Z JĘZYKA POLSKIEGO NA MATURĘ USTNĄ na rok 2010/ 2011 w ZSP im. Orląt Lwowskich w Stopnicy

TEMATY Z JĘZYKA POLSKIEGO NA MATURĘ USTNĄ na rok 2010/ 2011 w ZSP im. Orląt Lwowskich w Stopnicy TEMATY Z JĘZYKA POLSKIEGO NA MATURĘ USTNĄ na rok 2010/ 2011 w ZSP im. Orląt Lwowskich w Stopnicy LITERATURA 1. "Żyć życiem innym niż większość". Twoje rozważania o wybranych bohaterach literackich idących

Bardziej szczegółowo

Antoni Guzik. Rektor, Dziekan, Profesor, wybitny Nauczyciel, Przyjaciel Młodzieży

Antoni Guzik. Rektor, Dziekan, Profesor, wybitny Nauczyciel, Przyjaciel Młodzieży Antoni Guzik Antoni Guzik Rektor, Dziekan, Profesor, wybitny Nauczyciel, Przyjaciel Młodzieży Docent Antoni Guzik urodził się 7 kwietnia 1925 r. w Izydorówce, w dawnym województwie stanisławowskim. Szkołę

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum nr 19 im. Zbigniewa Herberta we Wrocławiu. oraz. Stowarzyszenie Ojczyzny Polszczyzny. zapraszają

Gimnazjum nr 19 im. Zbigniewa Herberta we Wrocławiu. oraz. Stowarzyszenie Ojczyzny Polszczyzny. zapraszają Gimnazjum nr 19 im. Zbigniewa Herberta we Wrocławiu oraz Stowarzyszenie Ojczyzny Polszczyzny zapraszają uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych do udziału w V OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE LITERACKIM

Bardziej szczegółowo

Lista tematów na wewnętrzny egzamin maturalny z języka polskiego rok szkolny 2015/2016

Lista tematów na wewnętrzny egzamin maturalny z języka polskiego rok szkolny 2015/2016 Lista tematów na wewnętrzny egzamin maturalny z języka polskiego rok szkolny 2015/2016 Nr Literatura 1. Literackie wizje polskiego dworu. Omów temat w oparciu o wybrane utwory. 2. Polska, ale jaka? Przedstaw

Bardziej szczegółowo

Jan Paweł II JEGO OBRAZ W MOIM SERCU

Jan Paweł II JEGO OBRAZ W MOIM SERCU Jan Paweł II JEGO OBRAZ W MOIM SERCU Jan Paweł II Jan Paweł II właściwie Karol Józef Wojtyła, urodził się 18 maja 1920 w Wadowicach, zmarł 2 kwietnia 2005 w Watykanie polski biskup rzymskokatolicki, biskup

Bardziej szczegółowo

Dał Polsce wolność, granice, moc i szacunek PROJEKT EDUKACYJNY ZREALIZOWANY PRZEZ SZKOLNY KLUB HISTORYCZNY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KAMIONCE MAŁEJ

Dał Polsce wolność, granice, moc i szacunek PROJEKT EDUKACYJNY ZREALIZOWANY PRZEZ SZKOLNY KLUB HISTORYCZNY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KAMIONCE MAŁEJ Dał Polsce wolność, granice, moc i szacunek PROJEKT EDUKACYJNY ZREALIZOWANY PRZEZ SZKOLNY KLUB HISTORYCZNY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KAMIONCE MAŁEJ 12 maja 2015 roku minęła 80. rocznica śmierci Józefa Piłsudskiego.

Bardziej szczegółowo

SZKOLNA LISTA TEMATÓW 2013/2014

SZKOLNA LISTA TEMATÓW 2013/2014 SZKOLNA LISTA TEMATÓW NA MATURĘ USTNĄ Z JĘZYKA POLSKIEGO 2013/2014 LITERATURA 1. Jednostka wobec nieustannych wyborów moralnych. Omów problem, analizując zachowanie wybranych bohaterów literackich 2. Obrazy

Bardziej szczegółowo

Zdzisława Piątek. o śmierci. seksie. i metodzie in vitro. universitas

Zdzisława Piątek. o śmierci. seksie. i metodzie in vitro. universitas Zdzisława Piątek o śmierci seksie i metodzie in vitro universitas Na ironię zakrawa fakt, iż nauka, która nigdy nie dążyła do odkrycia prawd absolutnych, a wręcz odcinała się od takich poszukiwań,

Bardziej szczegółowo

Fundacja Pro Memoria Problemy współczesności

Fundacja Pro Memoria Problemy współczesności Problemy współczesności Obecnie przeżywamy okres, w którym ludzkość znalazła się w stadium dotychczas nieznanych, wielkich problemów cywilizacyjnych. Jesteśmy świadkami nagromadzenia się przeróżnych trudności,

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W INOWROCŁAWIU

ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W INOWROCŁAWIU ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W INOWROCŁAWIU JAN PAWEŁ II ORĘDOWNIK RODZINY NASZA SPOŁECZNOŚĆ SZKOLNA ŁĄCZY SIĘ Z TYMI SŁOWAMI PAMIĘTAMY 27 kwietnia 2015 roku odbył się w naszej

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY DZIEŃ PAPIESKI

POWIATOWY DZIEŃ PAPIESKI POWIATOWY DZIEŃ PAPIESKI POWIATOWY DZIEŃ PAPIESKI to projekt współtworzony co roku (od 2008r.) przez trzy szkoły: - Salezjańskie Gimnazjum im. św. Jana Bosko w Mińsku Mazowieckim, - Gimnazjum im. Karola

Bardziej szczegółowo

KONKURS NA TEMAT ŻYCIA I TWÓRCZOŚCI WISŁAWY SZYMBORSKIEJ Oprac. Joanna Różańska-Tańska

KONKURS NA TEMAT ŻYCIA I TWÓRCZOŚCI WISŁAWY SZYMBORSKIEJ Oprac. Joanna Różańska-Tańska KONKURS NA TEMAT ŻYCIA I TWÓRCZOŚCI WISŁAWY SZYMBORSKIEJ Oprac. Joanna Różańska-Tańska Wpisz swoje dane... (imię i nazwisko, klasa) Rozwiąż zadania konkursowe. Powodzenia! 1. Podaj miejsce i datę urodzenia

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Kmieć (ur. 13 marca 1950 zm. 13 marca 2011), adiunkt Katedry Farmakognozji UJ CM, w latach członek Senatu Uniwersytetu

Krzysztof Kmieć (ur. 13 marca 1950 zm. 13 marca 2011), adiunkt Katedry Farmakognozji UJ CM, w latach członek Senatu Uniwersytetu Krzysztof Kmieć (ur. 13 marca 1950 zm. 13 marca 2011), adiunkt Katedry Farmakognozji UJ CM, w latach 2002 2005 członek Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego, artysta grafik, człowiek wielkiego serca i wielu

Bardziej szczegółowo

Scenariusz projektu realizowanego na lekcjach języka polskiego w klasie III gimnazjum

Scenariusz projektu realizowanego na lekcjach języka polskiego w klasie III gimnazjum Scenariusz projektu realizowanego na lekcjach języka polskiego w klasie III gimnazjum Autor: Danuta Pasich 22.05.2012. InterKlasa Scenariusz projektu realizowanego na lekcjach języka polskiego w klasie

Bardziej szczegółowo

WYCHOWANIE PATRIOTYCZNE NIE MUSI BYĆ NUDNE

WYCHOWANIE PATRIOTYCZNE NIE MUSI BYĆ NUDNE WYCHOWANIE PATRIOTYCZNE NIE MUSI BYĆ NUDNE Od lat wychowanie patriotyczne w naszej szkole zajmuje ważne miejsce. Od 2011 roku uroczystości szkolne ( Święto Niepodległości oraz Rocznica Konstytucji 3 Maja)

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Hieronim Bartel. Uroczystość jubileuszu 80-lecia urodzin

Prof. dr hab. Hieronim Bartel. Uroczystość jubileuszu 80-lecia urodzin jubileusze nauczycieli akademickich Prof. dr hab. Hieronim Bartel Uroczystość jubileuszu 80-lecia urodzin płk prof. dr. hab. n. med. Tadeusza Brzezińskiego Zgodnie z kontynuowanym od lat zwyczajem, na

Bardziej szczegółowo

Hubert Mącik Cmentarz przy ul. Walecznych w Lublinie dokument różnorodności kulturowej Lublina

Hubert Mącik Cmentarz przy ul. Walecznych w Lublinie dokument różnorodności kulturowej Lublina Hubert Mącik Cmentarz przy ul. Walecznych w Lublinie dokument różnorodności kulturowej Lublina Rocznik Lubelskiego Towarzystwa Genealogicznego 4, 273-276 2012 Rocznik Lubelskiego Towarzystwa Genealogicznego

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ ZAJĘĆ GODZINY WYCHOWAWCZEJ. Temat: O PATRONIE NASZEJ SZKOŁY IGNACYM JEŻU.

SCENARIUSZ ZAJĘĆ GODZINY WYCHOWAWCZEJ. Temat: O PATRONIE NASZEJ SZKOŁY IGNACYM JEŻU. SCENARIUSZ ZAJĘĆ GODZINY WYCHOWAWCZEJ Temat: O PATRONIE NASZEJ SZKOŁY IGNACYM JEŻU. Cele operacyjne: Uczeń: - zna pojęcia: patron, życiorys, rektor, diecezja, kapituła, - wie kim był Ignacy Jeż, - wie

Bardziej szczegółowo

Ksiądz Profesor Józef Tischner - Łopuszna sierpień 2006

Ksiądz Profesor Józef Tischner - Łopuszna sierpień 2006 Ksiądz Profesor Józef Tischner - Łopuszna sierpień 2006 Jak w kilku zdaniach ująć naukę, jaką odebraliśmy z tego, co mówił do nas Ksiądz Profesor. Czym dla nas była Jego obecność w polskiej rzeczywistości,

Bardziej szczegółowo

Koncepcja etyki E. Levinasa

Koncepcja etyki E. Levinasa Koncepcja etyki E. Levinasa Fragment wypowiedzi Jana Pawła II z: Przekroczyć próg nadziei : Skąd się tego nauczyli filozofowie dialogu? Nauczyli się przede wszystkim z doświadczenia Biblii. Całe życie

Bardziej szczegółowo

Wiesław M. Macek. Teologia nauki. według. księdza Michała Hellera. Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Wiesław M. Macek. Teologia nauki. według. księdza Michała Hellera. Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego Wiesław M. Macek Teologia nauki według księdza Michała Hellera Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego Warszawa 2010 Na początku było Słowo (J 1, 1). Książka ta przedstawia podstawy współczesnej

Bardziej szczegółowo

3 dzień: Poznaj siebie, czyli współmałżonek lustrem

3 dzień: Poznaj siebie, czyli współmałżonek lustrem 3 dzień: Poznaj siebie, czyli współmałżonek lustrem Trzeba wierzyć w to, co się robi i robić to z entuzjazmem. Modlić się to udać się na pielgrzymkę do wewnętrznego sanktuarium, aby tam uwielbiać Boga

Bardziej szczegółowo

III PRZEGLĄD POEZJI JANA PAWŁA II

III PRZEGLĄD POEZJI JANA PAWŁA II III PRZEGLĄD POEZJI JANA PAWŁA II Miejcie odwagę żyć dla Miłości! Organizator: Zespół Szkół nr 4 im. Ziemi Dobrzyńskiej w Nadrożu 1 HONOROWY PATRONAT NAD III PRZEGLĄDEM POEZJI JANA PAWŁA II PEŁNI: - Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Armii Krajowej w Pcimiu

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Armii Krajowej w Pcimiu Szkoła Podstawowa nr 3 im. Armii Krajowej w Pcimiu Cele działania: kultywowanie pamięci o żołnierzach Armii Krajowej walczących o wolność na terenie miejscowości Pcim i powiatu myślenickiego, rozwijanie

Bardziej szczegółowo

bliski uczniom i nauczycielom

bliski uczniom i nauczycielom Tutaj się urodziłem, chodziłem do szkoły i napisałem pierwszą literę. Tutaj ujrzałem pierwszy samolot na niebie. Tutaj przyjąłem pierwszą komunię. Tutaj zobaczyłem pierwszy film. Tu zakochałem się pierwszy

Bardziej szczegółowo

K S I Ą Ż K I. Narodowe Święto Niepodległości. 1. Bitwa Warszawska 1920 : materiały edukacyjne. Warszawa, 2011

K S I Ą Ż K I. Narodowe Święto Niepodległości. 1. Bitwa Warszawska 1920 : materiały edukacyjne. Warszawa, 2011 Narodowe Święto Niepodległości K S I Ą Ż K I 1. Bitwa Warszawska 1920 : materiały edukacyjne. Warszawa, 2011 2. Borucki M. / Historia Polski do 2010 roku. Warszawa, 2010. 3. Brzoza Cz. / Historia Polski

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Katedra Pedagogiki Ogólnej i Teorii Wychowania Instytutu Nauk o Wychowaniu Wydziału Pedagogicznego Akademii IGNATIANUM w Krakowie

Szanowni Państwo. Katedra Pedagogiki Ogólnej i Teorii Wychowania Instytutu Nauk o Wychowaniu Wydziału Pedagogicznego Akademii IGNATIANUM w Krakowie Szanowni Państwo Katedra Pedagogiki Ogólnej i Teorii Wychowania Instytutu Nauk o Wychowaniu Wydziału Pedagogicznego Akademii IGNATIANUM w Krakowie ma zaszczyt zaprosić na Konferencję Naukową pod patronatem

Bardziej szczegółowo

Pielgrzymka uczestników Dziennego Domu Pomocy Społecznej do Krakowa, Łagiewnik i Kalwarii Zebrzydowskiej

Pielgrzymka uczestników Dziennego Domu Pomocy Społecznej do Krakowa, Łagiewnik i Kalwarii Zebrzydowskiej Pielgrzymka uczestników Dziennego Domu Pomocy Społecznej do Krakowa, Łagiewnik i Kalwarii Zebrzydowskiej W dniu 13 marca 2015 roku uczestnicy Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Krasnymstawie wyjechali

Bardziej szczegółowo

Lista tematów z języka polskiego na egzamin wewnętrzny. rok szkolny 2012/2013

Lista tematów z języka polskiego na egzamin wewnętrzny. rok szkolny 2012/2013 Lista tematów z języka polskiego na egzamin wewnętrzny rok szkolny 2012/2013 Literatura 1. Kobiety irytujące i intrygujące w literaturze polskiej. Oceń postawy i zachowania wybranych bohaterek. 2. Poezja

Bardziej szczegółowo

Dzień Patrona przygotowanie programów artystycznych, kiermasze, konkursy, Obchody Rocznic Pontyfikatu Jana Pawła II, Upamiętnianie Rocznicy Śmierci

Dzień Patrona przygotowanie programów artystycznych, kiermasze, konkursy, Obchody Rocznic Pontyfikatu Jana Pawła II, Upamiętnianie Rocznicy Śmierci W wychowaniu chodzi właśnie o to, ażeby człowiek stawał się bardziej człowiekiem - o to, ażeby bardziej był, a nie tylko więcej miał, aby więcej poprzez wszystko, co ma, co posiada, umiał bardziej i pełniej

Bardziej szczegółowo

Moja mała Ojczyzna Program ścieżki - edukacja regionalna - dziedzictwo kulturowe w regionie rawskim.

Moja mała Ojczyzna Program ścieżki - edukacja regionalna - dziedzictwo kulturowe w regionie rawskim. Moja mała Ojczyzna Program ścieżki - edukacja regionalna - dziedzictwo kulturowe w regionie rawskim. Program szkoły zakłada wychowanie i przygotowanie człowieka do rozumienia otaczającego go świata. Człowiek

Bardziej szczegółowo

Józef Tischner, Boski młyn, Kraków Konkurs Recytatorski

Józef Tischner, Boski młyn, Kraków Konkurs Recytatorski Artyści żyją przez piękno[ ] Z piękna bierze się siła tych znaków, które stawiają artyści. A czymże jest piękno?[ ] Ono jest jak światło, które do nas przychodzi z drugiej strony świata. Bo na tym świecie

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ODDZIAŁÓW

CHARAKTERYSTYKA ODDZIAŁÓW CHARAKTERYSTYKA ODDZIAŁÓW ODDZIAŁ I AH (klasa 3-letnia dwujęzyczna z językiem hiszpańskim) Głównym celem nauki w tej klasie jest biegłe opanowanie języka hiszpańskiego (poziom C1 DELE intermedio/superior)

Bardziej szczegółowo

В У. Валянціна Шоба / Walentyna Szoba Уладзімір Панцялееў / Władimir Pantielejew

В У. Валянціна Шоба / Walentyna Szoba Уладзімір Панцялееў / Władimir Pantielejew NIEMEN RZEKA ARTYSTÓW r z e ź b a g r a f i k a Suwałki 2013 В У Валянціна Шоба / Walentyna Szoba Уладзімір Панцялееў / Władimir Pantielejew 2013 Walentyna Szoba Urodzona w Mozyrze, obwód homelski. 1982

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu dotyczącego osoby i życia Jana Pawła II Jan Paweł II droga poety i artysty. Warszawa, rok szkolny 2012/2013

Regulamin konkursu dotyczącego osoby i życia Jana Pawła II Jan Paweł II droga poety i artysty. Warszawa, rok szkolny 2012/2013 Regulamin konkursu dotyczącego osoby i życia Jana Pawła II Jan Paweł II droga poety i artysty Warszawa, rok szkolny 2012/2013 Idea Głównym zamysłem konkursu jest upowszechnianie i zachęcanie do pogłębiania

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2010roku

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2010roku Załącznik do Zarządzenia Nr 1658/2009 Burmistrza Krotoszyna z dnia 17 grudnia 2009 r. HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2010roku DATA NAZWA ŚWIĘTA MIEJSCE UROCZYSTOŚCI ZAPROSZONE OSOBY,

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum Dwujęzyczne. Im. Św. Kingi. w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2. w Tarnowie

Gimnazjum Dwujęzyczne. Im. Św. Kingi. w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2. w Tarnowie Gimnazjum Dwujęzyczne Im. Św. Kingi w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Tarnowie Gimnazjum Dwujęzyczne w ZSO nr 2 w Tarnowie to Szkoła o bogatej historii, mimo, że istnieje dopiero od roku 2001.

Bardziej szczegółowo

Wykaz podmiotów, których oferty zostały wybrane w postępowaniu konkursowym oraz zadań wraz z kwotami przyznanych dotacji.

Wykaz podmiotów, których oferty zostały wybrane w postępowaniu konkursowym oraz zadań wraz z kwotami przyznanych dotacji. Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 827/2014 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 28.03.2014 r. Realizacja w roku 2014 zadań publicznych Gminy Miejskiej Kraków w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury

Bardziej szczegółowo

Jarocki, Jerzy ( )

Jarocki, Jerzy ( ) Jarocki, Jerzy (1929-2012) Artykuły Wywiady z lat 1964-2013 1964 Kudliński, Tadeusz. - Tydzień teatralny, 16.05.1964. Udane Kucharki : [Jarocki w PWST]. 1964. 1967 Sienkiewicz, Marian. Przedstawienia dyplomowe

Bardziej szczegółowo

VI DIECEZJALNA PIELGRZYMKA ŻYWEGO RÓŻAŃCA

VI DIECEZJALNA PIELGRZYMKA ŻYWEGO RÓŻAŃCA ZELATOR wrzesień2015 3 VI DIECEZJALNA PIELGRZYMKA ŻYWEGO RÓŻAŃCA Sobota, 3 października, 2015 Niniejszy numer Zelatora ukazuje się głównie ze względu na VI Diecezjalną pielgrzymkę Żywego Różańca do Łagiewnik.

Bardziej szczegółowo

GRA MIEJSKA ŚLADAMi LubLinA

GRA MIEJSKA ŚLADAMi LubLinA GRA MIEJSKA ŚLADAMi LubLinA Lublin Lublin od wieków stanowił polska bramę na wschód i przez cały okres swego istnienia wielokrotnie wpisywał się w polskie kroniki. Początki osadnictwa na wzgórzach, które

Bardziej szczegółowo

Wisława Szymborska urodziła się 2 lipca 1923 w Bninie (obecnie Kórnik) koło Poznania. Jej ojciec, Wincent, był zarządcą dóbr zakopiańskich hrabiego

Wisława Szymborska urodziła się 2 lipca 1923 w Bninie (obecnie Kórnik) koło Poznania. Jej ojciec, Wincent, był zarządcą dóbr zakopiańskich hrabiego Wisława Szymborska - laureatka literackiej Nagrody Nobla Wisława Szymborska urodziła się 2 lipca 1923 w Bninie (obecnie Kórnik) koło Poznania. Jej ojciec, Wincent, był zarządcą dóbr zakopiańskich hrabiego

Bardziej szczegółowo

RóŜowy. świat marzeń Ewy Szelburg Zarembiny (1899-1986)

RóŜowy. świat marzeń Ewy Szelburg Zarembiny (1899-1986) RóŜowy świat marzeń Ewy Szelburg Zarembiny (1899-1986) Ewa Szelburg-Zarembina (ur. 10 kwietnia 1899 w Bronowicach k. Puław, zm. 28 września 1986 w Warszawie) powieściopisarka, poetka, dramaturg, eseistka,

Bardziej szczegółowo

Szkoły imienia Jacka Kuronia

Szkoły imienia Jacka Kuronia Jacek Jan Kuroń (ur. 3 marca 1934 we Lwowie, zm. 17 czerwca 2004 w Warszawie) polski polityk, jeden z przywódców opozycji w okresie PRL, historyk, działacz tzw. Czerwonego Harcerstwa, współzałożyciel KOR,

Bardziej szczegółowo

OKOLICZNOŚCIOWE WYDANIE GAZETKI SZKOLNEJ KLASY III PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ARMII KRAJOWEJ

OKOLICZNOŚCIOWE WYDANIE GAZETKI SZKOLNEJ KLASY III PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ARMII KRAJOWEJ OKOLICZNOŚCIOWE WYDANIE GAZETKI SZKOLNEJ KLASY III PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ARMII KRAJOWEJ 1 Drogi Czytelniku! Życzymy Ci przyjemnej lektury Szkolnego Newsa. Zachęcamy do refleksji nad pytaniem

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Marek Pawlikowski CZTERDZIEŚCI LAT UNII POLSKICH PISARZY LEKARZY

Prof. dr hab. Marek Pawlikowski CZTERDZIEŚCI LAT UNII POLSKICH PISARZY LEKARZY Prof. dr hab. Marek Pawlikowski CZTERDZIEŚCI LAT UNII POLSKICH PISARZY LEKARZY Czterdzieści lat temu, w październiku 1967 roku, podczas Zjazdu Założycielskiego w Radziejowicach, powołano do życia Stowarzyszenie,

Bardziej szczegółowo

1

1 LP. Data Nazwa imprezy Miejsce Organizator 1 03.04 (czwartek) W oczekiwaniu na kanonizację Jana Pawła II zespół Familia HP wykona program "Tłumy serc". Utwory pochodzą z dzieł: Pieśń o Bogu ukrytym oraz

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWANIA PATRIOTYCZNEGO DLA ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W STRZELINIE

PROGRAM WYCHOWANIA PATRIOTYCZNEGO DLA ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W STRZELINIE PROGRAM WYCHOWANIA PATRIOTYCZNEGO DLA ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W STRZELINIE Podstawa prawna: 1.Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z póżn. zm.).

Bardziej szczegółowo

19 września 1917 r. Urodził się jego młodszy brat, Andrzej Miłosz

19 września 1917 r. Urodził się jego młodszy brat, Andrzej Miłosz MISIOWA LOLEK Urodził się 30 czerwca 1911 r. w Szetejniach na Litwie. Czesław Miłosz był pierworodnym synem Aleksandra Miłosza i Weroniki Miłoszowej z Kunatów. 19 września 1917 r. Urodził się jego młodszy

Bardziej szczegółowo

Projekt edukacyjny: O j cz y z n a t o b r z m i d u m n i e.

Projekt edukacyjny: O j cz y z n a t o b r z m i d u m n i e. Projekt edukacyjny: O j cz y z n a t o b r z m i d u m n i e. Opracowanie: Jolanta Łęcka Danuta Szymczak 1 Wstęp Patriotyzm słowo, temat, przedmiot szeregu opinii,komentarzy, jakże często nie wolnych od

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Słowo Biskupa Płockiego... 5 Ks. H. Seweryniak, Od Redaktora... 9

Spis treści. Słowo Biskupa Płockiego... 5 Ks. H. Seweryniak, Od Redaktora... 9 Spis treści Słowo Biskupa Płockiego... 5 Ks. H. Seweryniak, Od Redaktora... 9 1909 Orędzie jego Ekscelencji Biskupa Płockiego do Diecezjan Płockich... 17 List pasterski na Post Wielki r. 1909... 21 List

Bardziej szczegółowo

Jan Paweł II. "Nie bój się, nie lękaj! Wypłyń na głębię!" Jan Paweł II

Jan Paweł II. Nie bój się, nie lękaj! Wypłyń na głębię! Jan Paweł II Jan Paweł II "Nie bój się, nie lękaj! Wypłyń na głębię!" Jan Paweł II Krótkie kalendarium ur. 18 maja 1920 - w Wadowicach 1.11.1946- przyjęcie święceń kapłańskich 4.07. 1958- minowanie na biskupa 16.10.1978-

Bardziej szczegółowo

PIK-owy Laur. Konkurs dla dziennikarzy promujących książki i czytelnictwo. 9. edycja. Warszawa, 15 maja 2015 r.

PIK-owy Laur. Konkurs dla dziennikarzy promujących książki i czytelnictwo. 9. edycja. Warszawa, 15 maja 2015 r. PIK-owy Laur Konkurs dla dziennikarzy promujących książki i czytelnictwo 9. edycja Podstawowe informacje o konkursie PIK-owy Laur Organizatorem konkursu jest Polska Izba Książki, której członkowie już

Bardziej szczegółowo

2. Czy jestem patriotą? Karol Wojtyła *** [Ziemia trudnej jedności]. Quiz wiedzy o naszej ojczyźnie

2. Czy jestem patriotą? Karol Wojtyła *** [Ziemia trudnej jedności]. Quiz wiedzy o naszej ojczyźnie a. 2. Czy jestem patriotą? Karol Wojtyła *** [Ziemia trudnej jedności]. Quiz wiedzy o naszej ojczyźnie a. 1. Cele lekcji i. a) Wiadomości Uczeń: zna sylwetki znanych Polaków, którzy byli patriotami, wie,

Bardziej szczegółowo

JAN PAWEŁ II JAN PAWEŁ

JAN PAWEŁ II JAN PAWEŁ JAN PAWEŁ II Spis treści Życie przed wyborem na papieża Pontyfikat Zwyczaje Jana Pawła II Nagrody i wyróżnienia Ostatnie Dni Podsumowanie Dlaczego powinien być patronem naszej szkoły? Życie przed wyborem

Bardziej szczegółowo

TEMATY NA EGZAMIN USTNY Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 LITERATURA

TEMATY NA EGZAMIN USTNY Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 LITERATURA TEMATY NA EGZAMIN USTNY Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 LITERATURA 1. Najwybitniejsi znawcy natury ludzkiej. Omów temat analizując przykładów zachowań wybranych postaci literackich. 2. Akceptowane

Bardziej szczegółowo

Kard. Stanisław Nagy SCI. Świadkowie wielkiego papieża

Kard. Stanisław Nagy SCI. Świadkowie wielkiego papieża Kard. Stanisław Nagy SCI Świadkowie wielkiego papieża Kard. Stanisław Nagy SCI Świadkowie Wielkiego Papieża CZĘSTOCHOWA 2011 Redaktor serii: ks. Ireneusz Skubiś Redaktor tomu: Anna Srokosz-Sojka Redakcja

Bardziej szczegółowo

PRACA ZBIOROWA ELŻBIETA GIL, NINA MAJ, LECH PROKOP. ILUSTROWANY KATALOG POLSKICH POCZTÓWEK O TEMATYCE JAN PAWEŁ II. PAPIESKIE CYTATY I MODLITWY.

PRACA ZBIOROWA ELŻBIETA GIL, NINA MAJ, LECH PROKOP. ILUSTROWANY KATALOG POLSKICH POCZTÓWEK O TEMATYCE JAN PAWEŁ II. PAPIESKIE CYTATY I MODLITWY. PRACA ZBIOROWA ELŻBIETA GIL, NINA MAJ, LECH PROKOP. ILUSTROWANY KATALOG POLSKICH POCZTÓWEK O TEMATYCE JAN PAWEŁ II. PAPIESKIE CYTATY I MODLITWY. CZĘŚĆ I b OPRACOWAŁ I WYKONAŁ LECH PROKOP, UL. ZAMKOWA 2/1,

Bardziej szczegółowo

(Jan Paweł II, Warszawa, 2 czerwca 1979 r.)

(Jan Paweł II, Warszawa, 2 czerwca 1979 r.) Przybywam do was jako syn tej ziemi, tego narodu, a zarazem, z niezbadanych wyroków Opatrzności, jako następca Świętego Piotra na tej właśnie rzymskiej stolicy. Dziękuję wam, żeście nie zapomnieli o mnie,

Bardziej szczegółowo

STYCZEŃ 2014 r. 3 odznaka srebrna i złota Dodatkowo: PAŁAC SZTUKI Towarzystwo Przyjaciół 3 wszystkie odznaki

STYCZEŃ 2014 r. 3 odznaka srebrna i złota Dodatkowo: PAŁAC SZTUKI Towarzystwo Przyjaciół 3 wszystkie odznaki STYCZEŃ 2014 r. Załącznik nr 1 Lp. Data Dzień Temat Liczba 1. 25 stycznia Sobota MUZEUM KATEDRALNE 3 odznaka brązowa Zwiedzamy kościół pw. Św. Św. Piotra i Pawła Dodatkowo: PAŁAC SZTUKI Towarzystwo Przyjaciół

Bardziej szczegółowo

Instytut Pamięci Narodowej - Poznań

Instytut Pamięci Narodowej - Poznań Instytut Pamięci Narodowej - Poznań Źródło: http://poznan.ipn.gov.pl/pl7/edukacja/edukacja-poznan/spotkania-z-historia/37700,90-urodziny-pulkownika-jana-gorski ego-poznan-18-kwietnia-2012.html Wygenerowano:

Bardziej szczegółowo

MATURA 2010/2011 TEMATY DO EGZAMINU USTNEGO I. LITERATURA

MATURA 2010/2011 TEMATY DO EGZAMINU USTNEGO I. LITERATURA MATURA 2010/2011 TEMATY DO EGZAMINU USTNEGO I. LITERATURA 1.Różne obrazy przyrody w literaturze. Omów sposoby ich kreowania w wybranych utworach 2.Metamorfoza bohatera literackiego i jej sens. Omów problem,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA Przedmiot: etyka Klasy: VI Rok szkolny: 2015/2016 Szkoła: Szkoła Podstawowa im. Batalionów AK Gustaw i Harnaś w Warszawie ul. Cyrklowa 1 Nauczyciel prowadzący: mgr Piotr

Bardziej szczegółowo

Polscy Nobliści. kandydaci na patrona Naszej Szkoły

Polscy Nobliści. kandydaci na patrona Naszej Szkoły Polscy Nobliści kandydaci na patrona Naszej Szkoły Można zapytać dlaczego Polscy Nobliści? Dlaczego to właśnie Oni mogą zostać patronem Naszej Szkoły? Wybór patrona, to przede wszystkim wybór wartości,

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY ZASTAW TEMATÓW PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

SZKOLNY ZASTAW TEMATÓW PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 SZKOLNY ZASTAW TEMATÓW PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 NAUCZYCIEL ODPOWIEDZIALNY TEMAT Język polski 1. Lekturowe zgaduj zgadula - tworzymy karty edukacyjne do wybranych lektur. 2. Poznajemy

Bardziej szczegółowo

Przed podróŝą na Litwę

Przed podróŝą na Litwę Przed podróŝą na Litwę Źródło: http://www.hotels-europe.com/lithuania/images/lithuania-map-large.jpg BirŜai to niewielkie miasto litewskie wyznaczone jako miejsce kolejnego, juŝ piątego spotkania przedstawicieli

Bardziej szczegółowo

Pragniemy podzielić się z Wami naszą radością z obchodzonego w marcu jubileuszu

Pragniemy podzielić się z Wami naszą radością z obchodzonego w marcu jubileuszu Niech żyje Jezus! Niech radosny zabrzmi dziś hymn ku czci Serca Zbawiciela! Czcigodne Siostry Wizytki Drodzy Bracia i Siostry zakochani w Sercu Pana Jezusa Pragniemy podzielić się z Wami naszą radością

Bardziej szczegółowo

Instytut Archeologii i Etnologii PAN w

Instytut Archeologii i Etnologii PAN w Instytut Archeologii i Etnologii PAN w dniu 14 listopada 2013 roku obchodził 60-lecie swojego istnienia. Z tej okazji otrzymaliśmy liczne listy gratulacyjne i medale okolicznościowe. Przeżyjmy to jeszcze

Bardziej szczegółowo

Standard IV Jesień zawitała do naszej szkoły. W klasie II szkoły podstawowej uczniowie uczestniczyli w konkursie plastyczno- technicznym "Dary

Standard IV Jesień zawitała do naszej szkoły. W klasie II szkoły podstawowej uczniowie uczestniczyli w konkursie plastyczno- technicznym Dary Standard IV Jesień zawitała do naszej szkoły. W klasie II szkoły podstawowej uczniowie uczestniczyli w konkursie plastyczno- technicznym "Dary jesieni". Wykonali prace z wykorzystaniem tego, co można znaleźć

Bardziej szczegółowo

II TARNOWSKI KONKURS WIEDZY O JÓZEFIE PIŁSUDSKIM

II TARNOWSKI KONKURS WIEDZY O JÓZEFIE PIŁSUDSKIM Polacy chcą niepodległości, lecz pragnęliby, aby ta niepodległość kosztowała dwa grosze i dwie krople krwi. A niepodległość jest dobrem nie tylko cennym, ale bardzo kosztownym. Józef Piłsudski II TARNOWSKI

Bardziej szczegółowo

Lp Temat Data Zaproszony gość

Lp Temat Data Zaproszony gość Tematyka spotkań klubowych w roku szkolnym 2000/2001 Lp Temat Data Zaproszony gość 1. Boże Narodzenie, Weinachten, Christmas, - jak obchodzą je chrześcijanie? Rola i zadania związków zawodowych w realiach

Bardziej szczegółowo

Laureat: Nagrody Nobla 80 Nagrody NIKE 98

Laureat: Nagrody Nobla 80 Nagrody NIKE 98 Laureat: Nagrody Nobla 80 Nagrody NIKE 98 Nadchodzi dla Miłosza czas przełomowy zmierzenie się ze sławą i popularnością. Milczenie krytyki polskiej na temat Miłosza ; nieśmiałe upominanie się o jego miejsce.

Bardziej szczegółowo

CZESŁAW MIŁOSZ : życie i twórczość (bibliografia w wyborze)

CZESŁAW MIŁOSZ : życie i twórczość (bibliografia w wyborze) PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W KOLE 62-600 Koło, ul. Toruńska 60 tel. (0-63) 2721261 e-mail kolo@pbpkonin.pl www.pbpkonin.pl CZESŁAW MIŁOSZ : życie i twórczość (bibliografia w wyborze)

Bardziej szczegółowo

Program Konferencji Naukowej Między tradycją a współczesnością koncepcje edukacji geograficznej

Program Konferencji Naukowej Między tradycją a współczesnością koncepcje edukacji geograficznej Program Konferencji Naukowej Między tradycją a współczesnością koncepcje edukacji geograficznej 28-29 listopada 2012 r. Instytut Geografii Uniwersytetu Gdańskiego ul. Bażyńskiego 4, 80-952 Gdańsk Sala

Bardziej szczegółowo

Ewa Warta-Śmietana artystka śpiewaczka, prezes fundacji

Ewa Warta-Śmietana artystka śpiewaczka, prezes fundacji 1 Ewa Warta-Śmietana artystka śpiewaczka, prezes fundacji To wielkie szczęście, kiedy człowiek wykonuje swój zawód i nazywa to swoim hobby, miłością, pasją czy radością. Można to stwierdzenie odnieść do

Bardziej szczegółowo

Okolicznościowe przemówienie wygłosiła Pani Dyrektor Barbara Bogacz.

Okolicznościowe przemówienie wygłosiła Pani Dyrektor Barbara Bogacz. 22 maja 2010 roku świętowaliśmy Jubileusz pięćdziesięciolecia Szkoły Podstawowej nr 15 im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie. Uroczystości rozpoczęły się Wielką Galą otwarcia w Filharmonii Olsztyńskiej.

Bardziej szczegółowo

Motyw snu w literaturze

Motyw snu w literaturze Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Motyw snu w literaturze zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Małgorzata Pronobis Kielce 2010 2 Materiały ogólne 1. Danek, D. : Sen (marzenie

Bardziej szczegółowo

Materiały nadesłane przez szkoły biorące udział w programie edukacyjnym Przywróćmy Pamięć 2005/2006

Materiały nadesłane przez szkoły biorące udział w programie edukacyjnym Przywróćmy Pamięć 2005/2006 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Chełmie PROJEKT: Cały świat to jeden wielki Chełm Realizacja projektu Cały świat to jeden wielki Chełm - marzec 2006 Mamy za sobą kolejny etap realizacji projektu.

Bardziej szczegółowo

WŁADYSŁAW KLIMEK. Pedagog, naukowiec, społecznik. Monika Markowska Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp.

WŁADYSŁAW KLIMEK. Pedagog, naukowiec, społecznik. Monika Markowska Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp. WŁADYSŁAW KLIMEK Pedagog, naukowiec, społecznik Monika Markowska Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp. Władysław Edward Klimek urodził się 17 grudnia 1927 roku w Bakanowie koło Baranowicz. Tam

Bardziej szczegółowo