Konfraternia Turystyczna

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Konfraternia Turystyczna"

Transkrypt

1 ISSN Konfraternia Turystyczna Czasopismo Wyższej Szkoły Turystyki i Języków Obcych w Warszawie o badaniach i dydaktyce w turystyce R.10: 2012, nr 26 (368) 22 października 2012 roku Aktualności Konfraterni Turystycznej znajdziesz na Facebooku!!!! Spis rozdziałów Konferencje naukowe i branżowe zapowiedzi. s. 1 Nowości wydawnicze s. 2 Ekspertyzy i wyniki badań. s. 4 Informacje dla fachowców.. s. 9 KONFERENCJE NAUKOWE I BRANŻOWE zapowiedzi 1

2 Procesy gentryfikacji - ciąg dalszy XXVI Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Łódź, marca 2013 roku Problematyka ta cieszyła się w 2012 roku dużym zainteresowaniem, temat nie został wyczerpany, a co więcej nie wszyscy nasi stali goście zdążyli się wypowiedzieć. Proponujemy następujące tematy do omówienia na kolejnym spotkaniu: 1. Pojęcia (próba uściślenia pojęć, różnice w pojmowaniu gentryfikacji w krajach rozwiniętych i postsocjalistycznych, w tym w Polsce) 2. Miejsce (miasto, strefa podmiejska) 3. Aktorzy (gentryfierzy prywatni, samorządowi, inni) 4. Procesy (identyfikacja procesów, które z pewnością można nazwać gentryfikacją, specyfika polska) 5. Metody badań (przykłady udanych metod pozyskiwania danych i badań) Zapraszamy serdecznie do wzięcia udziału w konwersatorium i podzielenia się na forum ogólnopolskim swoimi przemyśleniami i wynikami badań. Kierownik naukowy prof. dr hab. Jolanta Jakóbczyk-Gryszkiewicz Kontakt Organizator: Instytut Geografii Miast i Turyzmu Uniwersytetu Łódzkiego Materiały komunikat: karta zgłoszeniowa prosimy przesyłać na adres: Źródło: Instytut Geografii Miast i Turyzmu Uniwersytetu Łódzkiego, data dostępu Terminarz konferencji naukowych i branżowych znajdziesz: w Aktualnościach Turystycznych, dokument online: NOWOŚCI WYDAWNICZE Jakościowe i ilościowe aspekty aktywności fizycznej Jakościowe i ilościowe aspekty aktywności fizycznej / Władysław Mynarski [et al.]. Opole: Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, s.: il.; 24 cm. (Studia i Monografie / Politechnika Opolska, ISSN ; z. 313) Streszcz. ang. Bibliogr. s ISBN Spis treści Wstęp 1. Problematyka badań aktywności fizycznej w świetle literatury 1.1. Miejsce aktywności fizycznej w stylu życia współczesnych pokoleń Pojęcie styl życia i jego modele Aktywność ruchowa niezbędnym elementem zdrowego stylu życia Istota i znaczenie ludzkiej aktywności fizycznej 1.2. Genetyczne, środowiskowe i społeczne uwarunkowania aktywności fizycznej Genetyczne czynniki aktywności fizycznej Biogeograficzne uwarunkowania aktywności fizycznej Demograficzne i społeczno-ekonomiczne determinanty aktywności fizycznej 1.3. Strukturalne i funkcjonalne objawy niedoboru ruchu oraz racjonalnej aktywności fizycznej w narządach i układach organizmu Aktywność fizyczna a funkcjonowanie układu sercowo-naczyniowego Aktywność fizyczna a układ oddechowy Aktywność fizyczna a układ ruchu Aktywność fizyczna a układ odpornościowy Aktywność fizyczna a funkcjonowanie innych układów organizmu Aktywność fizyczna a procesy metaboliczne 1.4. Jakościowe i ilościowe parametry oraz kryteria oceny aktywności fizycznej 1.5. Rekomendacje i standardy aktywności fizycznej korzystnej dla zdrowia 1.6. Metody, techniki i narzędzia badań aktywności fizycznej Obiektywne techniki pomiaru aktywności fizycznej na podstawie parametrów fizjologicznych 2

3 Obiektywne techniki pomiaru aktywności fizycznej na podstawie kinematycznych parametrów ruchów Subiektywne techniki badań aktywności fizycznej 2. Problematyka badawcza oraz pytania i hipotezy badań własnych 3. Materiał, miejsce i metody badań 3.1. Samoocena aktywności fizycznej studentów Politechniki Opolskiej techniką ankietową 3.2. Monitoring aktywności fizycznej młodych kobiet 3.3. Wydatek energetyczny uprawiania rekreacyjnych form aktywności fizycznej Koszt kaloryczny uprawiania turystyki aktywnej Zamówienia realizuje Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, ul. S. Mikołajczyka 3, Opole, tel , , , fax , kontakt z punktem sprzedaży: tel.: Lokalne dziedzictwo (wielo)kulturowe i walory przyrodnicze jako wartość promocyjno-turystyczna Lokalne dziedzictwo (wielo)kulturowe i walory przyrodnicze jako wartość promocyjno-turystyczna / red. nauk. Edward Nycz; Instytut Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego, Instytut Studiów Edukacyjnych PWSZ w Raciborzu, Towarzystwo Ziemi Kozielskiej. Opole:Wydawnictwo Instytut Śląski, , [1] s.: il. (w tym kolor.); 24 cm. Materiały z Kędzierzyńsko- Kozielskiego Seminarium Naukowego, 2011 r. Bibliogr. przy niektórych ref. ISBN o Kędzierzyńsko-Kozielskim Seminarium Naukowym przeczytaj: Kędzierzyn- Koźle miasto możliwości, dokument online: data dostępu Posiadamy wszystkie publikacje z Kędzierzyńsko-Kozielskich Seminariów Naukowych, w tym także Lokalne dziedzictwo (wielo)kulturowe (...). W przyszłym roku będzie dostępne wydanie poseminaryjne Kędzierzyn-Koźle: sport i rekreacja w zmieniających się realiach społecznych Zapraszamy do odwiedzenia Towarzystwa Ziemi Kozielskiej. Łączymy pozdrowienia Emilia Bandrowska Towarzystwo Ziemi Kozielskiej, ul. Józefa Ign. Kraszewskiego 5 B, Kędzierzyn-Koźle, tel , Źródło: Emilia Bandrowska, korespondencja nadesłana Wskaźniki funkcji turystycznej Wskaźniki funkcji turystycznej: koncepcja wskaźnika funkcji turystycznej i uzdrowiskowej / Adam R. Szromek. Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2012, 236 s.; ISBN: Praca jest obszernym studium teoretyczno-metodyczno-empirycznym dotyczącym sposobu pomiaru funkcji turystycznej obszaru. ( ) Autor podjął bardzo interesujący problem badawczy. Zagadnienia pomiaru funkcji nie były prezentowane w sposób tak kompleksowy w literaturze naukowej. W pracy zebrano informacje o dotychczas opracowanych wskaźnikach funkcji turystycznej oraz przedstawiono metodykę ich obliczania. Na podstawie wskaźników dokonano oceny funkcji turystycznej w obszarach turystycznych Polski, zestawiając wyniki badań oraz porównując ich przydatność praktyczną. Na tej podstawie Autor opracował własne koncepcje pomiaru funkcji turystycznej za pośrednictwem wskaźników syntetycznych. Praca także obejmuje część teoretyczną, odnoszącą się do teorii obszarów turystycznych, funkcji turystycznej oraz jej pomiaru. Problematyka empiryczna została pogłębiona poprzez przeprowadzenie pomiaru wycinkowej funkcji turystycznej, jaką jest funkcja uzdrowiskowa. 3

4 Temat należy uznać za bardzo ważny dla badań w obszarze nauk o turystyce, stanowiący podstawę do prowadzenia badań w innych środowiskach naukowych, interesujący zarówno pod względem teoretycznym jak i pragmatycznym. Całość monografii nosi znaczące znamiona oryginalności. Fragment recenzji prof. dr hab. Aleksandra Panasiuka Spis treści: s. 1: s. 2: s. 3: Zamówienia realizuje księgarnia internetowa Wydawnictwa Politechniki Śląskiej: data dostępu Więcej informacji o nowościach wydawniczych znajdziesz w Aktualnościach Turystycznych, dokument online: EKSPERTYZY I WYNIKI BADAŃ Biura podróży - modne narty w Turcji Mimo że to już prawie koniec sezonu, wycieczki letnie sprzedają się ciągle lepiej niż zimowe zauważa w komentarzu do ostatniego raportu prezes PZOT Krzysztof Piątek. Liczba klientów wzrosła prawie o 50 procent. Październik jest bardzo dobrym miesiącem dla touroperatorów wyprzedających jeszcze letnie oferty. Wzrost zainteresowania nimi sięgnął w drugim tygodniu miesiąca (8 14 października) aż o 48,7 procent w porównaniu z tym samym okresem sprzed roku. O tyle więcej było klientów, liczba rezerwacji wzrosła natomiast o 47,1 procent. Wycieczki samolotowe zanotowały 53,5-procentowy wzrost, a autokarowe 16,9-procentowy. Te z dojazdem własnym miały 51,5-procentowy spadek. [ ] Filip Frydrykiewicz Cały artykuł znajdziesz tutaj: Turystyka.rp.pl, dokument online: data dostępu roku Kraków znów przyciągnął miliony Aż 8,6 mln gości odwiedziło Kraków w 2011 roku. W porównaniu z rokiem ubiegłym liczba ta wzrosła o 450 tys. Do stolicy Małopolski przyjechało 6,45 mln osób z Polski i 2,15 mln z zagranicy wynika z badań przeprowadzonych na zlecenie Urzędu Miasta Krakowa przez Małopolską Organizację Turystyczną. Wyniki badań prezentowane są dziś (24 listopada) podczas XVIII Forum Turystyki odbywającego się w Urzędzie Miasta Krakowa. Biorą w nim udział m.in. przedstawiciele Małopolskiej Organizacji Turystycznej, Krakowskiej Izby Turystyki, Małopolskiej Izby Hotelarskiej Gremium, Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej, Urzędu Marszałkowskiego, hotelarze, gastronomicy, biura podróży i przewodnicy. Z raportu prezentowanego podczas Forum wynika, że w 2011 roku do Krakowa przyjechało 8,6 mln osób (w 2010 roku było to 8,15 mln osób, w 2009 roku 7,3 mln). Z tego 6,45 mln osób to goście z Polski, a 2,15 mln to goście z zagranicy (w 2010 roku było ich odpowiednio 6,05 mln i 2,1 mln). W 2011 roku wśród gości zagranicznych po raz kolejny przeważali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, było ich jednak mniej niż w poprzednim roku (20 proc. w 2011 roku, 26,17 proc. w 2010 roku). Na drugim miejscu uplasowali się Niemcy (12,6 proc. w 2011 roku, 11,22 proc. w 2010 roku), a na trzecim Hiszpanie (10,5 proc. w 2011 roku, znaczny wzrost udziału z 6,3 proc. w 2010 roku) kolejne miejsca zajęli Włosi i Francuzi. Wzrosła liczba gości m.in. z USA, Rosji, Irlandii i Izraela. Wśród gości krajowych przeważali mieszkańcy Małopolski (19,75 proc.) i Śląska (10,94 proc.), ale ich liczba w porównaniu z poprzednimi latami spada na korzyść mieszkańców Podkarpacia, Dolnego Śląska, a także województwa świętokrzyskiego i łódzkiego. Podczas pobytu w Krakowie w 2011 roku goście wydali 2,9 mld zł. Krajowi średnio 236 zł na osobę, a zagraniczni średnio 624 zł na osobę (bez kosztów dojazdu i opłaconego wcześniej noclegu). Głównym celem przyjazdów jest: zwiedzanie zabytków (42,6 proc. zagraniczni, 20,6 proc. krajowi), wypoczynek (26,7 proc. zagraniczni, 17 proc. krajowi), rozrywka (5,6 proc. zagraniczni, 9,2 proc. krajowi), odwiedzenie krewnych lub znajomych (5,3 proc. zagraniczni, 7,90 proc. krajowi) oraz cel religijny (4,90 proc. zagraniczni, 6,6 proc. krajowi). W zestawieniu pojawiają się także m.in. sprawy służbowe, udział w imprezach kulturalnych, edukacja oraz udział w kongresach, konferencjach i szkoleniach. Jako źródło informacji o Krakowie goście z zagranicy najczęściej podają: rodzinę i znajomych (41,06 proc.), szkołę (33,55 proc.), internet (30,42 proc.), telewizję (30,08 proc.) i przewodniki (26,08 4

5 proc.). Goście z Polski na pierwszym miejscu wskazują szkołę (62,2 proc.) na kolejnych: rodzinę i znajomych (53,7 proc.), telewizję (29,37 proc.), prasę (18,2 proc.) i internet (17,72 proc.). Zarówno turyści z kraju jak i z zagranicy wysoko oceniają atmosferę miasta, gościnność i życzliwość jego mieszkańców. Prawie 87 proc. turystów z kraju i prawie 89 proc. turystów z zagranicy poleci Kraków swoim znajomym. 72 proc. odwiedzających zagranicznych zamierza ponownie przyjechać do Krakowa, przy czym zdecydowanie zdeklarowanych jest prawie 30 proc.. W przypadku odwiedzających krajowych ponad 85 proc. wyraziło wolę ponownego przyjazdu do Krakowa, z tego prawie 50 proc. jest jednoznacznie zdecydowanych. Podczas XVIII Forum Turystyki oprócz raportu dotyczącego ruchu Turystycznego w Krakowie w 2011 roku podsumowywane są także tegoroczne działania Wydziału Informacji, Turystyki i Promocji Miasta oraz Krakowskiego Biura Festiwalowego. Wręczone zostaną także certyfikaty dla Profesjonalnych Organizatorów Kongresów PCO w Krakowie oraz certyfikaty dla firm wyróżnionych w konkursie pt. Najciekawsze oferty imprez integracyjnomotywacyjnych w Krakowie i Małopolsce. Źródło: Dziennik Turystyczny, data dostępu Największe sieci hotelowe świata, największe marki hotelowe 2012 wg Hotels 325 Największą siecią hotelową świata, z niemal 660 tys. pokoi, pozostaje InterContinental Hotels Group. Najwięcej hoteli posiada Wyndham Hotel Group, zaś największą marką hotelową widnieje na obiektach jest Best Western. Magazyn Hotels opublikował doroczny raport Hotels 325 przedstawiający największe sieci hotelowe świata. W porównaniu z ubiegłoroczną edycją w czołówce zasadniczego rankingu 300 sieci zaszły dość poważne zmiany. Pozycję lidera, z przewagą ponad 15 tys. pokoi nad Marriott International, utrzymuje InterContinental Hotels Group. Na trzecią pozycję awansował Hilton Worldwide, który zepchnął na czwarte miejsce Wyndham Hotel Group. Na pozycjach 5-8 nie zaszły żadne zmiany (patrz zestawienie). Sensacją jednak, pisząc prawdę, oczekiwaną jest znalezienie się po raz pierwszy w Top 10 największych sieci, dwóch chińskich grup hotelowych. Zarówno Shanghai Jin Jiang International Hotels, jak i Home Inns & Hotels Management, weszły do wielkiej dziesiątki przebojem odnotowując w ub.r. tempo wzrostu liczby obiektów przekraczające 70 proc., zaś liczby pokojów 80 proc.. Taką dynamiką budowy sieci nie może się pochwalić żadna z zasiedziałych w Top 10 grup hotelowych. W przypadku czterech z nich (Marriott, Hilton, Accor i Starwood) tempo wzrostu liczby pokoi i obiektów przekraczało 4 proc., w dwóch przypadkach (InterContinental i Best Western) było wyższe niż 1 proc., zaś w pozostałych dwóch (Wyndham i Choice) oscylowało w pobliżu zera. Wejście dwóch sieci hotelowych z Chin spowodowało, że poza pierwszą dziesiątką znalazły się Carlson Rezidor Hotel Group i Hyatt Hotels Corp.. Mimo to wśród dziesięciu największych grup hotelowych nadal dominują organizacje mające siedziby na terenie Stanów Zjednoczonych, których jest sześć. Poza sieciami chińskim w Top 10 znajdują się także brytyjski InterContinental i francuski Accor. A co poza pierwszą dziesiątką? Sieci z Chin. W drugiej dziesiątce rankingu znalazły się dwie kolejne grupy hotelowe z tego kraju, a w pierwszej 50 rankingu znalazło się ich w sumie 8. W całym tegorocznym rankingu jest obecnych 25 chińskich grup hotelowych, wobec 26 w roku 2011, 24 w roku 2010 i 18 w roku Największy skok w tegorocznym rankingu, z pozycji 144 na 114, odnotowała grupa Minor International z siedzibą w tajlandzkim Bangkoku. Rekordowy wzrost sieci (114,3-proc. wzrost liczby hoteli i 134,3 proc. pokoi) został spowodowany przede wszystkim (ale nie tylko!) akwizycją sieci Oaks Hotels & Resorts. Na tym pewnie nie koniec, bo grupa Minor, która rozwija obecnie marki Avani Hotels & Resorts i Anantara Hotels, Resorts & Spas, do roku 2015 podwoi zapewne swój stan posiadania. Na pozycji 300. ranking zamyka amerykańska Daly Seven Inc., która na początku roku dysponowała 37 hotelami i 3675 pokojami. Jest to o połowę więcej niż posiada druga na naszym rynku sieć hotelowa, a więc poza Orbis SA (pozycja 115, spadek ze 106, 54 hotele z pokojami wobec 60 z rok wcześniej) Hotels 325 nie odnotowuje żadnej z polskich grup hotelowych. Więcej o największych sieciach w Polsce: Własne zestawienie Hotelarstwa obejmujące 10 największych sieci hotelowych opublikowaliśmy już w lutym 2012 roku. Ponieważ dysponowaliśmy jedynie wstępnymi danymi, a w odniesieniu do części sieci dane o liczbie pokoi i obiektów, nie były jeszcze dostępne, różni się on od przedstawionego powyżej. Jak bardzo? Proszę porównać: 5

6 NAJWIĘKSZE GRUPY HOTELOWE ŚWIATA 2012 wg Hotels 325 * Lp. Nazwa Hotele Dynamika 2011/2010 Pokoje Dynamika 2011/ InterContinental Hotels Group PLC, Denham, England Marriott International Inc., Bethesda, Maryland ,0% ,7% ,9% ,1% 3. Hilton Worldwide, McLean, Virginia ,7% ,7% 4. Wyndham Hotel Group, Parsippany, New Jersey ,03% ,06% 5. Accor Hospitality, Paris, France ,7% ,8% Choice Hotels International Inc., Silver Spring, Maryland Starwood Hotels & Resorts Worldwide Inc., White Plains, New York Best Western International, Phoenix, Arizona Shanghai Jin Jiang International Hotels Shanghai, China Home Inns & Hotels Management Shanghai, China Carlson Rezidor Hotel Group Hotels, Minneapolis, Minnesota Magnuson Hotels Spokane, Washington ,6% ,4% ,7% ,2% ,2% ,04% ,8% ,7% ,3% ,3% ,1% ,2% ,7% ,7% 13. Hyatt Hotels Corp., Chicago, Illinois 483 6,6% ,1% Westmont Hospitality Group, Houston/Toronto, Texas/Canada 7 Days Group Guangzhou, China Meliá Hotels International Palma de Mallorca, Spain Louvre Hotels Group Paris, France LQ Management Irving, Texas Extended Stay Hotels Charlotte, North Carolina China Lodging Group Shanghai, China ,0% ,8% ,2% ,8% 354 1,1% ,8% ,0% ,6% 828 1,0% ,8% 685 0,3% ,3% ,9% ,9% *- wg stanu na roku - awans lub spadek w rankingu Źródło: Hotelarstwo na podstawie Special Report Hotels 325, Hotels Magazine 6

7 Poza zasadniczym rankingiem raport magazynu Hotels przynosi, tak jak zwykle, kilka mniejszych zestawień. Ranking sieci hotelowych uszeregowanych według liczby obiektów (główny ranking ułożony jest wg liczby pokoi) prowadzi Wyndham Hotel Group (7 205), przed Choice Hotels International Inc. (6 178) i InterContinental Hotels Group PLC (4 480). Ranking największych/najbardziej rozpowszechnionych marek prowadzi Best Western (4 086 ) przed Super 8 (2 249) i Holiday Inn Express (2 114). Najwięcej hoteli na podstawie umów o zarządzanie prowadzi Marriott International Inc , natomiast na podstawie umów franczyzowych Wyndham Hotel Group Grupami, które są obecne w największej ilości krajów są InterContinental, Starwood i Best Western ich hotele funkcjonują w 100 krajach. Ranking prezentuje też 25 największych hotelowych konsorcjów/porozumień sprzedażowych. Pierwszą pozycję utrzymuje Utell Hotels&Resorts, który zrzesza niemal 4,6 tys. hoteli niezależnych dysponujących łącznie 559,5 tys. pokoi. Jednak w ciągu ostatniego roku (2011) Utell utracił 27,5 proc. swego potencjału obiektów i pokoi. Drugą pozycję zajmuje Hotusa Hotels (2 580 hoteli i pokoi), zaś trzecią Great Hotels of the World ( 961 hoteli i pokoi). Ranking Hotels 325 jest dostępny na stronie magazynu Hotels : Źródło: e-hotelarstwo, data dostępu Wyjątkowe lato dla polskich hoteli analiza HotelsCombined Gdańsk i Kijów są miastami, w których w lecie (czerwiec-sierpień) br. ceny pokoi wzrosły najbardziej w porównaniu z latem 2011 roku. Z kolei Dusseldorf i Ateny doświadczyły największych spadków, wynika z analizy Hotel Price Trends Jun/Jul/Aug przygotowanej przez HotelsCombined z siedzibą w Sydney w Australii. W Gdańsku w okresie od czerwca do sierpnia br. ceny pokoi hotelowych w stosunku do okresu czerwiec-sierpień 2011 wzrosły, licząc w PLN o 85 proc. (z 268,32 PLN do 495,48 PLN), zaś o 58 proc. licząc w USD (z 95,88 USD do 151,70 USD). W Kijowie ceny wzrosły o 57 proc. licząc w UAH, czyli hrywnach ukraińskich (z 858,54 UAH do 1350,20 UAH), natomiast o 56 proc. licząc w dolarach (ze 106,22 USD do 165,48 USD). W Dusseldorfie ceny pokoi hotelowych spadły o 19 proc. licząc w euro i 28 proc. w USD, zaś w Atenach o 18 proc. w euro i o 27 proc. w USD. Wysoką dynamikę wzrostu cen odnotowała też Warszawa. Podczas, gdy w lecie 2011 goście płacili za pokój 236,81 PLN, to w lecie 2012 aż o 49 proc. więcej, czyli 352,92 PLN. W USD wzrost był mniej imponujący 26 proc. i odpowiednio: 84,78 USD w lecie 2011 i 106,44 USD w lecie 2012 roku. HotelsCombined nie komentuje wyników analizy, jednak bezspornie na rezultat tak dużych wzrostów cen pokoi w okresie trzech letnich miesięcy miały wpływ skokowe stawki uzyskiwane w hotelach w okresie Euro W pozostałych dwóch miesiącach po Euro 2012 ceny spadły, jednak wysoka średnia dynamika pozostała. Tym bardziej, że jak wynika z informacji Głównego Urzędu Statystycznego w lipcu br. w obiektach noclegowych w Polsce nocowało o 9,4 proc. gości zza granicy więcej niż w lipcu 2011 roku (594,7 tys. wobec 543,3 tys.). O 5,8 proc. wzrosła też liczba udzielonych noclegów (1,41 mln wobec 1,33 mln.). W pozostałych wymienianych w Hotel Price Trends Jun/Jul/Aug polskich miastach również utrzymały się dość wyraźne wzrosty. Tym bardziej, że Wrocław był gospodarzem rozgrywek, a Kraków gościł u siebie uczestniczące w turnieju reprezentacje piłkarskie. W Krakowie ceny pokoi w analizowanym okresie wzrosły o 25 proc. licząc w PLN (z 223,33 PLN do 278,31 PLN) i o proc. licząc w USD (z 79,79 USD do 83,10 USD). Wrocław odnotował wzrost o 51 proc. licząc w PLN (ze 191,63 PLN do 288,95 PLN) i 27 proc. licząc w USD (z 68,44 USD do 86,69 USD). Niestety wśród 300 miast autorzy analizy nie wymieniają w niej Poznania, ani Charkowa, Doniecka i Lwowa, czyli ukraińskich miast-gospodarzy Euro Natomiast na tle polskich miast, wcale nie tak okazale wypada Londyn, organizator tegorocznej Olimpiady i Igrzysk Paraolimpijskich. W porównaniu z latem 2011 ceny hoteli wzrosły o 14 proc. licząc w GBP (z 116,91 GBP do 133,18 GBP) i o 11 proc. licząc w USD (z 189,50 USD do 209,50 USD). HotelsCombined dokonał analizy cen hoteli na podstawie stawek obowiązujących na kilkudziesięciu portalach rezerwacyjnych. Źródło: e-hotelarstwo, data dostępu

8 Ponad 300 inwestycji na rynku nieruchomości wypoczynkowych Rynek second home i obiektów typu condo rozwija się w Polsce w ostatnich latach dość dynamicznie. Tworzą go nie tylko obiekty realizowane przez największych deweloperów, ale także inwestycje budowane przez lokalne firmy, przekonuje nowy serwis inwestycjewkurortach.pl. Najwięcej inwestycji powstaje nad Bałtykiem ponad 190. Drugą pod względem liczby kategorię stanowią obiekty planowane, budowane lub zrealizowane w górach jest ich 69. Połowę mniej, 36 inwestycji, powstaje w sąsiedztwie jezior. W otoczeniu lasów lub terenów poza miastem, które portal kategoryzuje jako country, powstaje ponad 20 projektów. Najwięcej buduje się w Trójmieście aż 85 inwestycji, z czego 9 w Sopocie. Wiele obiektów powstaje także w Zakopanem 37. Na wybrzeżu spory wybór apartamentów, które można kupić od deweloperów, jest także w Kołobrzegu, gdzie powstaje 14 kompleksów typu second home oraz w Świnoujściu to 9 inwestycji. W górach, poza Zakopanem, aktywność deweloperów skupia się także w Karpaczu (4 inwestycje) oraz Szklarskiej Porębie (5 inwestycji). W rejonie jezior mazurskich najaktywniej wygląda rynek w Ostródzie (8 inwestycji). Wielkość, standard i ceny apartamentów second home są bardzo zróżnicowane. Także same obiekty mają różną wielkość. Według analizy portalu inwestycjewkurortach.pl w chwili obecnej na rynku jest 56 obiektów, w których zaplanowano nie więcej niż 60 apartamentów. Nieco mniej 49 inwestycji to obiekty większe, posiadające od 60 do nawet 400 lokali w ramach budynku. Najwięcej realizowanych i planowanych apartamentów ma małe lub średnie metraże m 2. Wynika, to głównie z faktu, że lokale typu studio lub apartamenty dwupokojowe są najchętniej wynajmowane przez turystów. Deweloperzy myślą jednak także o grupie najbardziej wymagających i zamożnych klientów, którzy poszukują rozległych, komfortowych rezydencji wypoczynkowych. Ponad 60 inwestycji ma w swojej ofercie lokale o powierzchni powyżej 100 mkw. Wybór na rynku spośród gotowych lub będących na ukończeniu inwestycji jest spory. Ponad 120 obiektów jest już zrealizowanych, a kolejne 18 ma być ukończona i oddana w najbliższym czasie. W trakcie realizacji jest ok. 150 obiektów, a w planach deweloperów jest następnych 26 projektów. Źródło: Dziennik Turystyczny, data dostępu Przestępstwa w obiektach noclegowych w latach Kradzież i kradzież z włamaniem, to najczęstsze przestępstwa popełnione w hotelach, motelach, zajazdach i hotelach pracowniczych w latach , wynika z najnowszych statystyk Komendy Głównej Policji. Patrząc na tabelę z przestępstwami można dojść do wniosku, że liczba przestępstw maleje, ponieważ faktycznie jest ich mniej, a przecież liczba obiektów noclegowych systematycznie wzrasta. Można wysnuć jeszcze jedno przypuszczenie: statystyki nie oddzielają obiektów noclegowych dla turystów od hoteli pracowniczych. A to one właśnie, ze względu na specyfikę, są wydają się bardziej kryminogenne, niż obiekty adresujące usługi do szerokiego kręgu klientów. Liczba hoteli pracowniczych zmniejsza się: przestają je utrzymywać zakłady pracy, a przechodząc na własny rozrachunek stają się często domami gościnnymi, czy hostelami. Hotel, motel, zajazd, hotel pracowniczy jako miejsca popełnienia przestępstw - liczba przestępstw stwierdzonych. Rok Zabójstwo Uszczerbek na zdrowiu Bójka lub pobicie Zgwałcenie Kradzież cudzej rzeczy Kradzież z włamaniem Przestępstwa rozbójnicze Źródło: Komenda Główna Policji. Najnowsze statystyki policyjne publikujemy, niejako w formie suplementu do materiału Terroryści to zagrożenie, drobne kradzieże to hotelowa codzienność (więcej: 8

9 hotelarstwo.com/aktualnosci/ciekawostki?more= ) oraz materiału o bezpieczeństwie hoteli opublikowanego w Hotelarstwie nr 1-2/2011. Jeśli przyjdzie taka konieczność. Zagrożenie takimi żywiołami, jak trzęsienie ziemi, czy tsunami, jest w Polsce znikome. Nie oznacza to jednak, że nie istnieją inne zagrożenia, w wyniku których Twój hotel będzie musiał zostać przekształcony w prowizoryczny szpital, punkt pierwszej pomocy medycznej, polowe centrum zarządzania kryzysowego, czy też miejsce schronienia i pobytu poszkodowanych w katastrofie lub podczas klęski żywiołowej. Jakie przepisy regulują zasady takiego działania? Co hotel musi, a co zależy od jego dobrej woli? Czy, a jeśli tak, to kto pokryje wówczas dodatkowe koszty poniesione przez obiekt oraz zrekompensuje straty spowodowane wyłączeniem z normalnej eksploatacji? Na te i inne pytania odpowiedzą specjaliści podczas konferencji Bezpieczny Hotel Więcej:http://www.e-hotelarstwo.com/konferencja_2010/bezpieczny_hotel_2012/program Źródło: e-hotelarstwo, data dostępu INFORMACJE DLA FACHOWCÓW Szukanie światełka w turystycznym tunelu Czesi mają tylko gwarancję, Anglicy - obowiązkowy fundusz. Modeli zabezpieczenia interesów klientów biur podróży jest kilka. Którą drogą powinna pójść Polska? - zastanawia się ekspert od turystyki Niedługo po tym jak nowa ustawa o usługach turystycznych weszła w życie, rynek turystyki wyjazdowej przeżył nigdy jeszcze nie notowaną serię niewypłacalności biur podróży. Poszkodowanych zostało około 35 tysięcy ludzi. Ponad siedem tysięcy z nich musiało przerwać wakacje za granicą, a pozostali opłacić sobie wyjazd jeszcze raz w innym biurze, albo zostać w domu. A stało się to w sezonie, który bynajmniej nie należał do szczególnie trudnych i wszystko wskazuje na to, że okaże się wręcz rekordowy jeśli chodzi o obroty i liczbę wysłanych za granicę klientów. Wiele wskazuje też, że branża jako całość pierwszy raz od czterech lat wreszcie zanotuje dodatni wynik finansowy. Szkody są, ale winnych brak. W tej dość niecodziennej sytuacji turystyczni działacze i ministerialni urzędnicy usiłowali wmawiać społeczeństwu, że polski rynek jest oazą spokoju, bo u nas bankrutuje jeden na tysiąc organizatorów podróży (dokładniej kilku na kilka tysięcy), a w innych krajach touroperatorzy bankrutują masowo. A w ogóle to turysta jest bezpieczny, bo biura mają przecież - dzięki dzielnym urzędnikom - gwarancje ubezpieczeniowe. Owe słynne gwarancje okazały się jednak daleko idącą iluzją, ale widać już też wyraźnie, że czynniki urzędowe ani myślą zrekompensować poszkodowanym poniesionych strat, co gwarantuje im unijna dyrektywa 90/314. Pani minister nie ma sobie nic do zarzucenia, twierdzi bowiem, że dyrektywa została przepisami ustawy całkowicie i prawidłowo wdrożona (patrz: Fundusz turystyczny lekiem na całe zło : W sytuacji, gdy pani minister Katarzyna Sobierajska nawet marszałków województw, którzy dołożyli z samorządowych pieniędzy do kosztów sprowadzenia pechowych turystów zza granicy, wysyła po rekompensatę do europejskich trybunałów (patrz: Sobierajska wysyła marszałków do Luxemburga : jasnym jest, że zwykli obywatele sprawiedliwość wywalczyć będą sobie musieli również na szczeblu europejskim. Praca domowa dla działaczy. Po seryjnych bankructwach i kompromitacji dotychczasowego kształtu ustawy do urzędników dotarło wreszcie, że może warto byłoby coś zmienić. Za lekarstwo ma służyć, energicznie odrzucany kiedyś przez minister Sobierajską, turystyczny fundusz gwarancyjny. Jego wstępny projekt został jednak przez środowisko poddany druzgocącej krytyce. Ministerstwo Sportu i Turystyki obiecało, że po roku od ostatniej nowelizacji przepisów ustawy nastąpi analiza ich działania. Nic dziwnego, że w obecnej, klęskowej sytuacji nabrała ona szczególnego i poważnego znaczenia. Analiza funkcjonowania ustawy o usługach turystycznych, ze szczególnym uwzględnieniem systemu zabezpieczeń konsumenta usług turystycznych ma służyć do podjęcia decyzji odnośnie ewentualnych koniecznych (sic!) zmian, a także przedmiotem obrad Podkomisji stałej do spraw turystyki Sejmowej Komisji Kultury Fizycznej Sportu i Turystyki w listopadzie 2012 pisze pani minister do wszelkich chyba organizacji środowiskowych. W tym właśnie celu ministerstwo przesłało tabelkę do wypełnienia, w której turystyczni działacze mają zasugerować ministerstwu rozwiązania dotyczące konkretnych przepisów, które, ich zdaniem, stwarzają problemy. W ten sposób nie grzeszące nadmiarem konstruktywnych pomysłów ministerstwo, chce prawdopodobnie przerzucić na działaczy znaczną część odpowiedzialności za zmieniane przepisy, które mogą się przecież nie sprawdzić. Zwyczaj środowiskowych konsultacji został tym razem zastąpiony rodzajem bardziej konkretnej pracy domowej. [ ] Andrzej Betlej Cały artykuł dostępny na portalu: Turystyka.rp.pl, dokument online: data dostępu

Konfraternia Turystyczna

Konfraternia Turystyczna ISSN 2082-8454 Konfraternia Turystyczna Czasopismo Wyższej Szkoły Turystyki i Języków Obcych w Warszawie o badaniach i dydaktyce w turystyce R.11: 2013, nr 5 (382) 4 lutego 2013 roku Aktualności Konfraterni

Bardziej szczegółowo

Konfraternia Turystyczna

Konfraternia Turystyczna ISSN 2082-8454 Konfraternia Turystyczna Czasopismo o badaniach i dydaktyce w turystyce R.10: 2012, nr 24 (366) 8 października 2012 roku Aktualności Konfraterni Turystycznej znajdziesz na Facebooku!!!!

Bardziej szczegółowo

N E W S L E T T E R R. 9: 2011, nr 3 (301) poniedziałek, 17 stycznia 2011 roku

N E W S L E T T E R R. 9: 2011, nr 3 (301) poniedziałek, 17 stycznia 2011 roku N E W S L E T T E R R. 9: 2011, nr 3 (301) poniedziałek, 17 stycznia 2011 roku KONFERENCJE NAUKOWE i BRANŻOWE z a p o w i e d z i Prawo sportowe i turystyczne między regulacją a deregulacją ogólnopolska

Bardziej szczegółowo

N E W S L E T T E R R. 9: 2011, nr 7 (305) poniedziałek, 14 lutego 2011 roku

N E W S L E T T E R R. 9: 2011, nr 7 (305) poniedziałek, 14 lutego 2011 roku N E W S L E T T E R R. 9: 2011, nr 7 (305) poniedziałek, 14 lutego 2011 roku ISSN 2082-8454 KONFERENCJE NAUKOWE i BRANŻOWE z a p o w i e d z i Places, People, Stories : An Interdisciplinary and International

Bardziej szczegółowo

N E W S L E T T E R R. 9: 2011, nr 8 (306) poniedziałek, 21 lutego 2011 roku

N E W S L E T T E R R. 9: 2011, nr 8 (306) poniedziałek, 21 lutego 2011 roku N E W S L E T T E R R. 9: 2011, nr 8 (306) poniedziałek, 21 lutego 2011 roku ISSN 2082-8454 KONFERENCJE NAUKOWE i BRANŻOWE z a p o w i e d z i Bezpieczny Hotel 2012 konferencja branżowa, Warszawa, 12-13

Bardziej szczegółowo

Konfraternia Turystyczna

Konfraternia Turystyczna ISSN 2082-8454 Konfraternia Turystyczna Czasopismo Wyższej Szkoły Turystyki i Języków Obcych w Warszawie o badaniach i dydaktyce w turystyce R.11: 2013, nr 17 (394) 6 maja 2013 roku Aktualności Konfraterni

Bardziej szczegółowo

Konfraternia Turystyczna

Konfraternia Turystyczna ISSN 2082-8454 Konfraternia Turystyczna Czasopismo o badaniach i dydaktyce w turystyce R.10: 2011, nr 7 (349) 7 maja 2012 roku Miejsce na logo sponsora INFORMACJE DLA FACHOWCÓW Profesor Ewa Nawrocka: Wszyscy

Bardziej szczegółowo

N E W S L E T T E R R. 9: 2011, nr 4 (302) poniedziałek, 24 stycznia 2011 roku

N E W S L E T T E R R. 9: 2011, nr 4 (302) poniedziałek, 24 stycznia 2011 roku N E W S L E T T E R R. 9: 2011, nr 4 (302) poniedziałek, 24 stycznia 2011 roku KONFERENCJE NAUKOWE i BRANŻOWE z a p o w i e d z i I Ogólnopolskie Forum Przewodników Turystycznych Białystok, 11-13 lutego

Bardziej szczegółowo

Konfraternia Turystyczna

Konfraternia Turystyczna ISSN 2082-8454 Konfraternia Turystyczna Tygodnik Wyższej Szkoły Organizacji Turystyki i Hotelarstwa R.9: 2011, nr 24 (322) 20 czerwca 2011 roku Aktualności od 13 do 19 czerwca 2011 roku Wysyp ofert last

Bardziej szczegółowo

Komunikat R. 8: 2010, nr 36 (278) poniedziałek, 4 października 2010 roku. KONFERENCJE NAUKOWE i BRANŻOWE r e l a c j e

Komunikat R. 8: 2010, nr 36 (278) poniedziałek, 4 października 2010 roku. KONFERENCJE NAUKOWE i BRANŻOWE r e l a c j e Komunikat R. 8: 2010, nr 36 (278) poniedziałek, 4 października 2010 roku Zapraszam do odwiedzin blogów, aktualizowanych w zasadzie codziennie, Twój Wojciech, redaktor, Wojciech.Rozwadowski@gmail.com o

Bardziej szczegółowo

Konfraternia Turystyczna

Konfraternia Turystyczna ISSN 2082-8454 Konfraternia Turystyczna Czasopismo o badaniach i dydaktyce w turystyce R.10: 2011, nr 15 (357) 2 lipca 2012 roku AKTUALNOŚCI Miejsce na logo sponsora Pielgrzym nie do zatrzymania Samorządy

Bardziej szczegółowo

N E W S L E T T E R R. 9: 2011, nr 5 (303) poniedziałek, 31 stycznia 2011 roku

N E W S L E T T E R R. 9: 2011, nr 5 (303) poniedziałek, 31 stycznia 2011 roku N E W S L E T T E R R. 9: 2011, nr 5 (303) poniedziałek, 31 stycznia 2011 roku KONFERENCJE NAUKOWE i BRANŻOWE z a p o w i e d z i Żywienie Ruch - Zdrowie VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Poznań,

Bardziej szczegółowo

Komunikat R. 8: 2010, nr 31 (273) poniedziałek, 16 sierpnia 2010 roku

Komunikat R. 8: 2010, nr 31 (273) poniedziałek, 16 sierpnia 2010 roku Komunikat R. 8: 2010, nr 31 (273) poniedziałek, 16 sierpnia 2010 roku Zapraszam do odwiedzin blogów, aktualizowanych w zasadzie codziennie, Twój Wojciech, redaktor, Wojciech.Rozwadowski@gmail.com o o Bieżące

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Orbis S.A. za 2014 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Orbis S.A. za 2014 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności Orbis S.A. za 2014 rok 17 lutego 2015 r. SPIS TREŚCI 1. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI ORBIS S.A.... 3 1.1. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA ORBIS S.A.... 3 1.2. KURS

Bardziej szczegółowo

Konfraternia Turystyczna

Konfraternia Turystyczna ISSN 2082-8454 Konfraternia Turystyczna Czasopismo Wyższej Szkoły Turystyki i Języków Obcych w Warszawie o badaniach i dydaktyce w turystyce R.10: 2012, nr 31 (373) 26 listopada 2012 roku Aktualności Konfraterni

Bardziej szczegółowo

Konfraternia Turystyczna

Konfraternia Turystyczna ISSN 2082-8454 Konfraternia Turystyczna Tygodnik Wyższej Szkoły Organizacji Turystyki i Hotelarstwa R.9: 2011, nr 23 (321) 13 czerwca 2011 roku Aktualności od 6 do 12 czerwca 2011 roku Szkot otwiera w

Bardziej szczegółowo

Konfraternia Turystyczna

Konfraternia Turystyczna ISSN 2082-8454 Konfraternia Turystyczna Czasopismo o badaniach i dydaktyce w turystyce R.10: 2011, nr 5 (346) 30 kwietnia 2012 roku Miejsce na logo sponsora AKTUALNOŚCI Prywatności już nie będzie W dzisiejszych

Bardziej szczegółowo

Konfraternia Turystyczna

Konfraternia Turystyczna ISSN 2082-8454 Konfraternia Turystyczna Czasopismo Wyższej Szkoły Turystyki i Języków Obcych w Warszawie o badaniach i dydaktyce w turystyce R.11: 2013, nr 12 (389) 25 marca 2013 roku Aktualności Konfraterni

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja funkcjonowania trzeciego sektora w powiecie nowosądeckim poprzez rekomendacje innowacyjnego programu szkoleniowego.

Optymalizacja funkcjonowania trzeciego sektora w powiecie nowosądeckim poprzez rekomendacje innowacyjnego programu szkoleniowego. Łukasz Hajduk Optymalizacja funkcjonowania trzeciego sektora w powiecie nowosądeckim poprzez rekomendacje innowacyjnego programu szkoleniowego. Badania prowadzone w ramach projektu Wiedza, Praktyka, Kadry

Bardziej szczegółowo

Nr 102/2006. Europejska Wszechnica Samorządowa. Rozmowa z dyrektor KSAP Marią Gintowt-Jankowicz. Rozmowa z profesorem Witoldem Kieżunem

Nr 102/2006. Europejska Wszechnica Samorządowa. Rozmowa z dyrektor KSAP Marią Gintowt-Jankowicz. Rozmowa z profesorem Witoldem Kieżunem Nr 102/2006 Europejska Wszechnica Samorządowa Rozmowa z dyrektor KSAP Marią Gintowt-Jankowicz Rozmowa z profesorem Witoldem Kieżunem E-handlowiec zawód przyszłości dla kobiet Zarządzanie projektami wyzwanie

Bardziej szczegółowo

Konfraternia Turystyczna

Konfraternia Turystyczna ISSN 2082-8454 Konfraternia Turystyczna Czasopismo Wyższej Szkoły Turystyki i Języków Obcych w Warszawie o badaniach i dydaktyce w turystyce ROKU10: 2012, nr 30 (372) 19 listopada 2012 roku Aktualności

Bardziej szczegółowo

Grupa Orbis liderem rynku hotelowego w Europie Centralnej. Jaki to rynek?

Grupa Orbis liderem rynku hotelowego w Europie Centralnej. Jaki to rynek? Grupa Orbis liderem rynku hotelowego w Europie Centralnej. Jaki to rynek? Grupa Orbis liderem rynku hotelowego w Europie Centralnej. Jaki to rynek? Spis treści 1 Wstęp 5 2 Najważniejsze fakty zawarte

Bardziej szczegółowo

Konfraternia Turystyczna

Konfraternia Turystyczna ISSN 2082-8454 Konfraternia Turystyczna Tygodnik Wyższej Szkoły Organizacji Turystyki i Hotelarstwa R.9: 2011, nr 40 (337) 14 listopada 2011 roku Zapraszam na stronę Konfraterni na Facebooku Aktualności

Bardziej szczegółowo

www.ingmina.pl Redaktor odpowiedzialny Mikołaj Niedek Współpraca redakcyjna Włodzimierz Kaleta

www.ingmina.pl Redaktor odpowiedzialny Mikołaj Niedek Współpraca redakcyjna Włodzimierz Kaleta W NUMERZE: Rozmowy 2 z Urszulą Ajersz, Najlepszy partner zrównoważonej polityki energetycznej Dokumenty 4 Kleszczów: tu gra się fair 6 Planowanie energetyczne w gminach 8 Sztuczne nawierzchnie sportowe

Bardziej szczegółowo

Dopasowanie zasobów ludzkich do rozwoju turystyki trendy rozwojowe i zmiany na rynku pracy woj. wielkopolskiego

Dopasowanie zasobów ludzkich do rozwoju turystyki trendy rozwojowe i zmiany na rynku pracy woj. wielkopolskiego Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dopasowanie zasobów ludzkich do rozwoju turystyki trendy rozwojowe i zmiany na rynku pracy woj. wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

II Ogólnopolskie Forum Agentów Biur Podróży

II Ogólnopolskie Forum Agentów Biur Podróży II Ogólnopolskie Forum Agentów Biur Podróży 27 listopada 2013, Centrum Konferencyjne Adgar Plaza, Warszawa Organizator: Wiadomości Turystyczne, dwutygodnik branży turystycznej www.wiadomosciturystyczne.pl

Bardziej szczegółowo

magazyn mbanku dla ludzi przedsiębiorczych Nr 15 / lato 2014 mbank Mobilna ofensywa Bertus Servaas VIVE Group Polen? Tutaj musi się udać!

magazyn mbanku dla ludzi przedsiębiorczych Nr 15 / lato 2014 mbank Mobilna ofensywa Bertus Servaas VIVE Group Polen? Tutaj musi się udać! magazyn mbanku dla ludzi przedsiębiorczych Nr 15 / lato 2014 mbank Mobilna ofensywa Bertus Servaas VIVE Group Polen? Tutaj musi się udać! od początku 04 Podsumowanie kwartału mobilnie 06 Badanie Mobilna

Bardziej szczegółowo

Niniejszy dokument został sporządzony na zlecenie Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach do jego wyłącznego wykorzystania. Agencja marketingowa Green

Niniejszy dokument został sporządzony na zlecenie Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach do jego wyłącznego wykorzystania. Agencja marketingowa Green Niniejszy dokument został sporządzony na zlecenie Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach do jego wyłącznego wykorzystania. Agencja marketingowa Green House Paweł Kranc zastrzega możliwość publikacji niniejszego

Bardziej szczegółowo

DBAMY O PRZEDSIEBIORCÓW

DBAMY O PRZEDSIEBIORCÓW Głos Przedsiebiorcy i 01/2015 1 (78) /2015 Grupa zakupowa I Z Fundusze europejskie Lubuski Lider Biznesu P H Misje gospodarcze Szkolenia DBAMY O PRZEDSIEBIORCÓW 1 2 Obecnie tworzymy grupy zakupowe na:

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy z badań:

Raport końcowy z badań: Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa. Raport końcowy z badań: Przygotował zespół w składzie: Katarzyna Golik Joanna Kwinta

Bardziej szczegółowo