18-miesięczna lokata strukturyzowana Silne Rynki

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "18-miesięczna lokata strukturyzowana Silne Rynki"

Transkrypt

1 18-miesięczna lokata strukturyzowana Silne Rynki Okres subskrypcji: Okres trwania lokaty: Aktywo bazowe: koszyk akcji 6 spółek krajów wschodzących Minimalna kwota wpłaty: PLN Aktywem bazowym lokaty Silne Rynki jest koszyk akcji spółek z krajów wschodzących (Brazylii, Rosji oraz Chin) działających w różnych sektorach zarówno na rynkach lokalnych jak i w skali międzynarodowej. Wśród spółek z koszyka znajdują się zarówno przedsiębiorstwa przemysłowe jak i usługowe. Spółki zostały wyselekcjonowane pod względem pozycji rynkowej, kapitalizacji oraz perspektyw wzrostu wynikających ze zwiększającego się popytu inwestycyjnego w Brazylii, Rosji oraz Chinach. Zalety: 100% ochrony kapitału na zakończenie inwestycji brak opłat wstępnych i za zarządzanie lokatą kupon nawet od 4% Lokata Inwestycyjna Silne Rynki to oferta skierowana do osób ceniących sobie bezpieczeństwo inwestycji i poszukujących wyższych zysków niż na tradycyjnych lokatach bankowych. Zysk z lokaty jest uzależniony od wartości aktywa bazowego zanotowanej podczas trzech obserwacji w trakcie trwania lokaty. Strategia produktu daje możliwość zarabiania na wzroście wartości składników koszyka. W okresie trwania lokaty zostaną przeprowadzone 3 obserwacje aktywa bazowego (w odstępach 6 miesięcznych). Za każdy okres, w którym warunek inwestycyjny zostanie spełniony, klient może uzyskać oprocentowanie w wysokości nie mniejszej niż 4% (tzw. kupon). Ostateczna wartość kuponu zostanie ustalona w dniu otwarcia lokaty. Według danych rynkowych z dnia wartość ta wyniosłaby 4,30%. Warunek inwestycyjny zostaje spełniony, gdy w dacie obserwacji wszystkie składniki koszyka (ceny akcji sześciu spółek) znajdą się powyżej swojego poziomu początkowego (z dnia r.). Poniższa tabela przedstawia analizę wszystkich możliwych scenariuszy inwestycyjnych oraz wysokość oprocentowania, jakie zostanie wypłacone w zależności od spełnienia warunku inwestycyjnego w danej obserwacji, przy założeniu, że wartość kuponu wyniesie 4,30%. Oprocentowanie lokaty I obserwacja II obserwacja III obserwacja na koniec trwania inwestycji (za okres trwania lokaty) TAK TAK TAK 12,90% TAK TAK NIE 8,60% TAK NIE TAK 8,60%

2 Oprocentowanie lokaty I obserwacja II obserwacja III obserwacja na koniec trwania inwestycji (za okres trwania lokaty) TAK NIE NIE 4,30% NIE TAK TAK 8,60% NIE TAK NIE 4,30% NIE NIE TAK 4,30% NIE NIE NIE 0% Strategia produktu daje możliwość zarabiania na wzroście wartości składników koszyka. W okresie trwania lokaty zostaną przeprowadzone 3 obserwacje aktywa bazowego (w odstępach 6 miesięcznych). Za każdy okres, w którym warunek inwestycyjny zostanie spełniony, klient może uzyskać oprocentowanie, tzw. kupon. Odsetki od lokaty naliczane i wypłacane są w dniu zakończenia lokaty według poniższej formuły: Kwota lokaty * Kupon * (X1 + X2 + X3) gdzie: Xj zdefiniowane jest następująco. Jeżeli dla każdego i, i =1,2...6 Sij > Si0, to Xj = 1 W przeciwnym przypadku Xj = 0, j = 1, 2, 3 Kupon wartość, która zostanie ustalona w dniu i będzie nie niższa niż 4%. Według danych rynkowych z dnia wartość ta wyniosłaby 4,30%. Si0 - wartość i-tego składnika koszyka w dniu r. na zamknięciu sesji, Si1 - wartość i-tego składnika koszyka w dniu r. na zamknięciu sesji, Si2 - wartość i-tego składnika koszyka w dniu r. na zamknięciu sesji, Si3 - wartość i-tego składnika koszyka w dniu r. na zamknięciu sesji. Jeżeli wartość któregokolwiek ze składników koszyka nie będzie dostępna w danym dniu, wtedy dniem obserwacji będzie następny dzień, w którym dane dla każdego składnika będą dostępne. Do wykonania obliczeń stosuje się cenę z zamknięcia sesji giełdowej na Hong Kong Stock Exchange dla i=1 oraz i=2, New York Stock Exchange dla i=3, i=4 oraz i=6, London Stock Exchange dla i=5. Jeżeli w dowolnym dniu obserwacji nie będzie możliwe określenie wartości któregokolwiek ze składników koszyka (tj. akcji którejkolwiek ze spółek wskazanych jako aktywo bazowe), Bank, działając w dobrej wierze i zgodnie z zasadą należytej staranności, będzie miał prawo do ustalenia wartości odsetek od lokaty na podstawie własnych obliczeń. Przykład: Szczegółowy opis strategii, przy założeniu, ze wysokość kuponu jest równa 4,30%, przedstawiony został w scenariuszach inwestycyjnych. Scenariusz I Obserwacja I Po pierwszych 6 miesiącach trwania lokaty, stopy zwrotu z aktywa bazowego kształtują się następująco:

3 CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION COMPANY LTD. 1% CHINA TELECOMMUNICATIONS CORPORATION LTD. 5% CIA SIDERURGICA NACIONAL S.A. -2% GAFISA S.A. 10% GAZPROM OAO 12% MOBILE TELESYSTEMS OJSC -6% Warunek inwestycyjny NIE JEST spełniony, ponieważ nie wszystkie spółki znajdują się powyżej swojej wartości początkowej. Kupon nie zostaje naliczony. Obserwacja II Po 12 miesiącach trwania lokaty, stopy zwrotu z aktywa bazowego kształtują się następująco: CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION COMPANY LTD. 1% CHINA TELECOMMUNICATIONS CORPORATION LTD. 5% CIA SIDERURGICA NACIONAL S.A. 12% GAFISA S.A. 10% GAZPROM OAO 12% MOBILE TELESYSTEMS OJSC 16% Warunek inwestycyjny JEST spełniony, ponieważ wszystkie spółki znajdują się powyżej swojej wartości początkowej. Kupon 4,30% za drugie półrocze zostaje naliczony. Obserwacja III Po 18 miesiącach trwania lokaty, stopy zwrotu z aktywa bazowego kształtują się następująco: CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION COMPANY LTD. 8% CHINA TELECOMMUNICATIONS CORPORATION LTD. 3% CIA SIDERURGICA NACIONAL S.A. 25% GAFISA S.A. 26% GAZPROM OAO 1% MOBILE TELESYSTEMS OJSC 15%

4 Warunek inwestycyjny JEST spełniony, ponieważ wszystkie spółki znajdują się powyżej swojej wartości początkowej. Kupon 4,30% za trzecie półrocze zostaje naliczony. Warunek inwestycyjny został spełniony w przypadku II i III obserwacji, zatem łącznie oprocentowanie lokaty na koniec trwania inwestycji wyniesie 8,60%. Scenariusz II Obserwacja I Po pierwszych 6 miesiącach trwania lokaty, stopy zwrotu z aktywa bazowego kształtują się następująco: CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION COMPANY LTD. 7% CHINA TELECOMMUNICATIONS CORPORATION LTD. 2% CIA SIDERURGICA NACIONAL S.A. 4% GAFISA S.A 11% GAZPROM OAO 19% MOBILE TELESYSTEMS OJ 8% Warunek inwestycyjny JEST spełniony, ponieważ wszystkie spółki znajdują się powyżej swojej wartości początkowej. Kupon 4,30% za pierwsze półrocze zostaje naliczony. Obserwacja II Po 12 miesiącach trwania lokaty, stopy zwrotu z aktywa bazowego kształtują się następująco: CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION COMPANY LTD. 11% CHINA TELECOMMUNICATIONS CORPORATION LTD. 2% CIA SIDERURGICA NACIONAL S.A. 2% GAFISA S.A. 12% GAZPROM OAO 13% MOBILE TELESYSTEMS OJSC 6% Warunek inwestycyjny JEST spełniony, ponieważ wszystkie spółki znajdują się powyżej swojej wartości początkowej. Kupon 4,30% za drugie półrocze zostaje naliczony.

5 Obserwacja III Po 18 miesiącach trwania lokaty, stopy zwrotu z aktywa bazowego kształtują się następująco: CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION COMPANY LTD. 7% CHINA TELECOMMUNICATIONS CORPORATION LTD. 6% CIA SIDERURGICA NACIONAL S.A. 9% GAFISA S.A. 3% GAZPROM OAO 7% MOBILE TELESYSTEMS OJSC 11% Warunek inwestycyjny JEST spełniony, ponieważ wszystkie spółki znajdują się powyżej swojej wartości początkowej. Kupon 4,30% za trzecie półrocze zostaje naliczony. Warunek inwestycyjny został spełniony w przypadku I, II i III obserwacji. Oprocentowanie lokaty na koniec trwania inwestycji wyniesie 12,90%, czyli osiągnie wartość maksymalną. Fakty dotyczące aktywa bazowego, czyli spółek sektora krajów wschodzących, wyselekcjonowanych pod względem pozycji rynkowej, kapitalizacji oraz perspektyw wzrostu wynikających ze zwiększającego się popytu inwestycyjnego w Brazylii, Rosji oraz Chinach. Spółki wchodzące w skład koszyka działają w różnych branżach. Reprezentowany przez China Communications Construction Company oraz Gafisa sektor infrastrukturalny oraz budownictwa wymaga w krajach rozwijających się dużych nakładów ze względu na dystans dzielący je od gospodarek rozwiniętych. W Chinach, plany stymulacyjne w dziedzinie infrastruktury uchwalone w 2008 roku (opiewające na kwotę 4 bln juanów) są katalizatorem wzrostu tego sektora. 45% tej kwoty ma zostać przeznaczone na budowę linii kolejowych, dróg i autostrad, portów, lotnisk oraz elektrowni. Ze względu na fakt, iż realizacja projektów infrastrukturalnych jest w tym kraju powierzana przede wszystkim dużym firmom państwowym, jednym z beneficjentów środków rządowych może być China Communications Construction Company. W przypadku spółek petrochemicznych i surowcowych (reprezentowanych w koszyku przez rosyjski Gazprom oraz brazylijską CIA Siderurgica Nacional), duży wpływ na ich potencjał wzrostu będzie mieć zapotrzebowanie gospodarki światowej na surowce oraz ich pochodne. W krajach rozwijających się popyt na surowce jest związany z projektami inwestycyjnymi w dziedzinie infrastruktury, jak również z kwestią bogacenia się społeczeństw. Na korzyść spółek sektora telekomunikacyjnego (w koszyku: Mobile Telesystems, China Telecommunications Corporation) działa fakt, iż postępująca globalizacja wymaga coraz to nowocześniejszych technik komunikacji. Rosnąca liczba abonentów sieci telefonicznych oraz użytkowników Internetu, jak również dobre perspektywy makroekonomiczne gospodarek rozwijających się mogą stwarzać szanse dla spółek z koszyka na osiąganie dobrych rezultatów finansowych w nadchodzących latach. Rozwój nowych technologii (np. telefonii komórkowej trzeciej generacji, którą obie firmy wprowadziły do swojej oferty w roku 2009),

6 pozwala wzbogacać ofertę dla klientów i tym samym generować dodatkowe przychody ze sprzedaży usług. CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION COMPANY LTD Firma zajmująca się realizacją projektów infrastrukturalnych głównie na terenie Chińskiej Republiki Ludowej. Główna działalność spółki koncentruje się wokół projektowania oraz budowy portów, dróg, mostów i tuneli. Jest największym tego typu przedsiębiorstwem w Chinach. Spółka zajmuje się również produkcją i sprzedażą maszyn i urządzeń portowych (żurawie, kontenery, dźwigi). Rok 2009 przyniósł spółce przychody na poziomie 33,2 mld USD (wzrost o 26,8% vs rok). W tym czasie spółka wypracowała zysk netto w wysokości 1,17 mld USD (wzrost o 18,5% w stosunku do 2008 roku). Akcje spółki są notowane na giełdzie papierów wartościowych w Hong Kongu od r. CHINA TELECOMMUNICATIONS CORPORATION LTD Chiński operator sieci telekomunikacyjnej (stacjonarnej, komórkowej oraz łączy internetowych). Posiada ponad 214 mln abonentów telefonów stacjonarnych, 35 mln abonentów telefonów komórkowych oraz ponad 47 mln użytkowników Internetu. Spółka od wielu lat jest zaliczana do grona 500 największych światowych spółek (ranking Top 500 Global Corporations). Spółka wypracowała zysk netto za 2009 rok w wysokości 14,42 mld juanów (2,1 mld USD) przy przychodach na poziomie 209 mld juanów (30,7 mld USD). W latach 2007 i 2008, firma również uzyskiwała pozytywne wyniki finansowe (odpowiednio 3,5 mld USD zysku przy przychodach na poziomie 26,4 mld USD oraz 129 mln USD zysku przy

7 przychodach równych 27 mld USD w 2008 roku). Akcje spółki są notowane na giełdzie papierów wartościowych w Hong Kongu. CIA SIDERURGICA NACIONAL S.A. Companhia Siderurgica Nacional jest jedną z największych i najbardziej konkurencyjnych firm surowcowych w Ameryce Południowej. Jej działalność koncentruje się wokół wydobycia żelaza, cynku oraz produkcji stali. Jako jedna z nielicznych w branży, Companhia Siderurgica posiada własne złoża żelaza, pierwiastka niezbędnego do produkcji stali wykorzystywanej na szeroką skalę w przemyśle. Z roczną produkcją stali na poziomie 5,8 mln ton spółka jest w czołówce firm surowcowych na świecie. Wysokie tempo wzrostu gospodarczego krajów rozwijających się, do którego przyczyniają się inwestycje infrastrukturalne, powoduje, iż popyt na żelazo i stal stale rośnie (szczególnie w Chinach). Spółka sprzedała w pierwszym kwartale 2010 roku ponad 1.3 mln ton stali dwa razy więcej niż w analogicznym okresie roku Przychody netto spółki wzrosły Q vs. Q o 30%. Cały 2009 rok spółka zakończyła wynikiem netto na poziomie 1,4 mld USD (przy przychodach na poziomie 6 mld USD). Akcje spółki są notowane na giełdzie papierów wartościowych w Sao Paolo i w formie ADR (American Depositary Receipt) w Nowym Jorku.

8 GAFISA S.A. Wiodąca spółka deweloperska w Brazylii. Realizuje projekty inwestycyjne głównie na terenie największych miast kraju Sao Paolo i Rio de Janeiro. W portfelu firmy znajduje się ponad 950 inwestycji o łącznej powierzchni 10 mln m2 (mieszkania, apartamenty, powierzchnie biurowe, handlowe, sieci centrów handlowych i in.). Pierwszy kwartał 2010 roku był dla spółki udanym okresem. Przychody ze sprzedaży wzrosły o 67% względem pierwszego kwartału 2009 roku (500 mln USD vs. 298 mln USD w Q1 2009), zaś zysk netto spółki kształtował się na poziomie 35 mln USD (wzrost o 73% względem Q1 2009). Akcje spółki są notowane na giełdzie papierów wartościowych w Sao Paolo. Od r. również w formie ADR (American Depositary Receipt) na giełdzie w Nowym Jorku.

9 GAZPROM OAO Największa spółka rosyjska, światowy lider branży surowcowej z 17% udziałem w produkcji gazu ziemnego. Zatrudnia około 450 tys. osób. Firma jest kluczowym dostawcą gazu dla odbiorców detalicznych z całej Europy Środkowej i Wschodniej oraz krajów byłego ZSRR. Przychody koncernu za 2009 rok wyniosły 3 bln rubli (96,6 mld USD), a zysk netto 780 mld rubli (25,6 mld USD). Akcje spółki są notowane na giełdzie papierów wartościowych w Rosji, a także w formie ADR (American Depositary Receipt) w Nowym Jorku oraz GDR (Global Depositary Receipt) w Londynie i we Frankfurcie.

10 MOBILE TELESYSTEMS OJSC Największy operator telefonii komórkowej w Rosji, świadczący usługi również na terytorium Ukrainy, Białorusi, Uzbekistanu i Turkmenistanu. Posiada ponad 97 milionów klientów. W 2009 roku spółka uzyskała przychody na poziomie prawie 10 mld USD, wypracowując przy tym zysk netto w wysokości ponad 1 mld USD. Rosnące W 2008 roku Mobile Telesystems jako pierwsza rosyjska spółka weszła do grona 100 najsilniejszych marek (Top 100 Most Powerful Brands) na świecie. Akcje spółki są notowane na giełdzie papierów wartościowych w Rosji, jak również w formie ADR (American Depositary Receipt) w Nowym Jorku oraz GDR (Global Depositary Receipt) w Londynie i we Frankfurcie.

11

18-miesięczna lokata strukturyzowana Liderzy Innowacji

18-miesięczna lokata strukturyzowana Liderzy Innowacji 18-miesięczna lokata strukturyzowana Liderzy Innowacji Okres subskrypcji: 26.02.2010 15.03.2010 Okres trwania lokaty: 16.03.2010 20.09.2011 Aktywo bazowe: koszyk trzech spółek sektora technologicznego

Bardziej szczegółowo

Lokata Inwestycyjna Dolina Krzemowa

Lokata Inwestycyjna Dolina Krzemowa Lokata Inwestycyjna Dolina Krzemowa Okres subskrypcji: 13.03.2012 26.03.2012 Okres trwania lokaty: 27.03.2012 27.09.2013 o o o o o Aktywo bazowe: koszyk akcji AMAZON.COM INC APPLE COMPUTER INC EBAY INC

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Speedway V z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym

Karta informacyjna grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Speedway V z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Karta informacyjna grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Speedway V z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Speedway V w pigułce: Automatyczne zakończenie okresu ubezpieczenia po 1, 2, 3 albo 4 latach

Bardziej szczegółowo

AKUMULUJ - cena docelowa: 6,25 PLN

AKUMULUJ - cena docelowa: 6,25 PLN Data sporządzenia: 1 grudnia 2014 Raport analityczny CUBE.ITG S.A. AKUMULUJ - cena docelowa: 6,25 PLN W kontekście obserwowanego w ostatnich tygodniach spadku kursu CUBE.ITG uważamy, iż w chwili obecnej

Bardziej szczegółowo

zysków droga do POLISA GIGANCI RYNKU 100% + 7% KONIEC SUBSKRYPCJI 15 GRUDNIA 2010 ROKU Możesz zarabiać z: PEKAO, PGE, KGHM, PKN ORLEN, TPSA, PZU

zysków droga do POLISA GIGANCI RYNKU 100% + 7% KONIEC SUBSKRYPCJI 15 GRUDNIA 2010 ROKU Możesz zarabiać z: PEKAO, PGE, KGHM, PKN ORLEN, TPSA, PZU KONIEC SUBSKRYPCJI 15 GRUDNIA 2010 ROKU POLISA GIGANCI RYNKU 100% ochrony kapitału lokata do + 7% droga do zysków bez podatku Możesz zarabiać z: PEKAO, PGE, KGHM, PKN ORLEN, TPSA, PZU www.bzwbkaviva.pl

Bardziej szczegółowo

Raport analityczny: ZAMET Industry S.A. 2012 07 16 ; Strona 2/17

Raport analityczny: ZAMET Industry S.A. 2012 07 16 ; Strona 2/17 Raport analityczny: ZAMET Industry S.A. 2012 07 16 ; Strona 2/17 SPIS TREŚCI portret inwestycji 1 konkurs piękności 7 kokpit inwestora 2 liczydło centusia 9 szkielet spółki 3 kalejdoskop 11 szybka wróżba

Bardziej szczegółowo

Oferującym Akcje Oferowane w publicznym obrocie jest Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. z siedzibą w Warszawie

Oferującym Akcje Oferowane w publicznym obrocie jest Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. z siedzibą w Warszawie PROSPEKT EMISYJNY AKCJI Opoczno S.A., z siedzibą w Opocznie, Polska, ul. Przemysłowa 5. Adres strony internetowej Spółki: www.opoczno.com Podmiotem Dominującym w stosunku do Spółki i Wprowadzającym jest

Bardziej szczegółowo

GRUPA MASTERLEASE Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta za rok 2014

GRUPA MASTERLEASE Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta za rok 2014 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA ZA ROK 2014 LIST PREZESA Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy, Z przyjemnością oddaję w Państwa ręce Raport Roczny Grupy Masterlease, w którym zamieściliśmy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. w I połowie 2007 roku SPIS TREŚCI

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. w I połowie 2007 roku SPIS TREŚCI SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU HANDLOWEGO W WARSZAWIE S..A.. W I PÓŁROCZU 2007 ROKU WRZESIEŃ 2007 SPIS TREŚCI I. GOSPODARKA POLSKA W I POŁOWIE 2007 ROKU... 3 1. GŁÓWNE TENDENCJE MAKROEKONOMICZNE...3

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY TOYA S.A. W 2014 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY TOYA S.A. W 2014 R. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY TOYA S.A. W 2014 R. Spis treści 1. CHARAKTERYSTYKA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ... 4 1.1 Informacje ogólne Jednostka Dominująca... 4 1.2 Organizacja Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

Trening. Teoretyczny inwestor forex cz. I SPIS TREŚCI

Trening. Teoretyczny inwestor forex cz. I SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 3 2. Rynek finansowy, regulowany i pozagiełdowy... 5 3. Rynek walutowy... 7 3.1. Historia międzynarodowego rynku walutowego... 7 3.2. Uczestnicy i struktura światowego rynku walutowego...

Bardziej szczegółowo

Globalne Inwestowanie. zabezpieczone przed zmianami kursu złotego

Globalne Inwestowanie. zabezpieczone przed zmianami kursu złotego Globalne Inwestowanie zabezpieczone przed zmianami kursu złotego Franklin Templeton Investments Wyjątkowa struktura zarządzania funduszami Franklin Templeton to połączenie specjalistycznej wiedzy trzech

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R. Spis treści 1. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI... 4 1.1 Informacje ogólne TOYA S.A.... 4 1.2 Zarząd i Rada Nadzorcza... 4 1.3 Kapitał zakładowy...

Bardziej szczegółowo

MEMORANDUM INFORMACYJNE

MEMORANDUM INFORMACYJNE MEMORANDUM INFORMACYJNE Narodowy Fundusz Inwestycyjny Progress Spółka Akcyjna (spółka prawa handlowego z siedzibą w Warszawie, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000019468) Memorandum

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. ELEKTROBUDOWA Spółka Akcyjna ul. Porcelanowa 12, 40-246 Katowice www.elbudowa.com.pl OFERTA PUBLICZNA AKCJI SERII D Z PRAWEM POBORU

PROSPEKT EMISYJNY. ELEKTROBUDOWA Spółka Akcyjna ul. Porcelanowa 12, 40-246 Katowice www.elbudowa.com.pl OFERTA PUBLICZNA AKCJI SERII D Z PRAWEM POBORU PROSPEKT EMISYJNY ELEKTROBUDOWA Spółka Akcyjna ul. Porcelanowa 12, 40-246 Katowice www.elbudowa.com.pl OFERTA PUBLICZNA AKCJI SERII D Z PRAWEM POBORU Spółka prawa handlowego z siedzibą w Katowicach zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

ATM. Wzrost dzięki innowacjom. IT/Telekomunikacja 125-162 PLN. Cena docelowa (bez opcji) Oferta wtórna. Polska ATM.WA; ATM.PW. BRE Bank Securities

ATM. Wzrost dzięki innowacjom. IT/Telekomunikacja 125-162 PLN. Cena docelowa (bez opcji) Oferta wtórna. Polska ATM.WA; ATM.PW. BRE Bank Securities 2 lipca 2007 BRE Bank Securities Oferta wtórna Nazwa BRE Bank Securities IT/Telekomunikacja Polska.WA;.PW Cena bieżąca Cena docelowa (bez opcji) Kapitalizacja Free float Średni dzienny obrót (3 mies.)

Bardziej szczegółowo

1. Spis treści. Strona 2 z 49

1. Spis treści. Strona 2 z 49 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK 2008 1. Spis treści 1. Informacje ogólne... 5 2. Podstawowe wielkości ekonomiczno finansowe... 8 A. Struktura przychodów... 8 B. Wyniki finansowe... 9 C. Zmiany

Bardziej szczegółowo

Oferujący: Współmenedżer Oferty: IPOPEMA Securities S.A. Data zatwierdzenia: 17 listopada 2011 r.

Oferujący: Współmenedżer Oferty: IPOPEMA Securities S.A. Data zatwierdzenia: 17 listopada 2011 r. PROSPEKT EMISYJNY ZWIĄZANY Z PUBLICZNĄ OFERTĄ AKCJI SERII L ORAZ Z UBIEGANIEM SIĘ O DOPUSZCZENIE DO OBROTU NA RYNKU REGULOWANYM PRAW DO AKCJI SERII L, ORAZ AKCJI SERII A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, L SPÓŁKI

Bardziej szczegółowo

VI. OPIS DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ

VI. OPIS DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ 26 Wartość kredytów brutto udzielonych przez Grupę na dzień 31 grudnia 2014 r. wyniosła 45.501 mln zł. Kredyty dla Klientów segmentu detalicznego wyniosły 32.018 mln zł i stanowiły 70% całkowitej wartości

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI FABRYKA ŚRUB W ŁAŃCUCIE ŚRUBEX SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁAŃCUCIE http://www.srubex.com.pl

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI FABRYKA ŚRUB W ŁAŃCUCIE ŚRUBEX SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁAŃCUCIE http://www.srubex.com.pl PROSPEKT EMISYJNY AKCJI FABRYKA ŚRUB W ŁAŃCUCIE ŚRUBEX SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁAŃCUCIE http://www.srubex.com.pl Wprowadzający: Skarb Państwa, Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. E. Kwiatkowskiego S.A.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA ROKU Rzeszów, dnia 5 sierpnia roku dnia roku SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Program inwestycyjny w wysok. 6 miliard. EUR na rok 2007/08 w układzie regionalnym Stan na dzień 30.4.2007 r. Wspólnota Niepodległych Państw (CIS) 23,9% Punkt ciężkości inwestycji rozszerza się z Europy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA 2008 ROK

SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA 2008 ROK SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA ROK 2008 Spis treści 1. Informacje ogólne... 5 2. Podstawowe wielkości ekonomiczno finansowe... 8 A. Struktura przychodów... 8 B. Wyniki

Bardziej szczegółowo

za rok 2005 Sprawozdanie z działalności Banku BPH SA A Member of HVB Group

za rok 2005 Sprawozdanie z działalności Banku BPH SA A Member of HVB Group Sprawozdanie z działalności Banku BPH SA za rok 2005 A Member of HVB Group Spis treści 1. Wybrane dane finansowe Banku BPH SA... 3 2. Sytuacja makroekonomiczna w 2005 roku... 3 3. Sektor bankowy... 4 4.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADÓW AZOTOWYCH PUŁAWY SPÓŁKA AKCYJNA. za okres 01.07.2004 30.06.2005

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADÓW AZOTOWYCH PUŁAWY SPÓŁKA AKCYJNA. za okres 01.07.2004 30.06.2005 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADÓW AZOTOWYCH PUŁAWY SPÓŁKA AKCYJNA za okres 01.07.2004 30.06.2005 Sierpień 2005 Spis treści 1. Dane wstępne... 3 1.1. Informacje ogólne o Spółce... 3 1.2. Władze

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE INFRASTRUKTURALNE JAKO FORMA INWESTOWANIA POŚREDNIEGO W SEKTORZE INFRASTRUKTURY

FUNDUSZE INFRASTRUKTURALNE JAKO FORMA INWESTOWANIA POŚREDNIEGO W SEKTORZE INFRASTRUKTURY Krzysztof Marcinek Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach FUNDUSZE INFRASTRUKTURALNE JAKO FORMA INWESTOWANIA POŚREDNIEGO W SEKTORZE INFRASTRUKTURY Wprowadzenie Potrzeba rozwoju infrastruktury nie wymaga

Bardziej szczegółowo

Reprezentacja polskich firm z branży paliwowo-energetycznej na Giełdzie Papierów Wartościowych

Reprezentacja polskich firm z branży paliwowo-energetycznej na Giełdzie Papierów Wartościowych 46 UKD: 334.786(438): 338.246.025.28: 336.761: 658.15: 620.9: 662 (438) Reprezentacja polskich firm z branży paliwowo-energetycznej na Giełdzie Papierów Wartościowych Dr inż. Zbigniew Grudziński*) Treść:

Bardziej szczegółowo

Podstawy przedsiębiorczości wykład 1

Podstawy przedsiębiorczości wykład 1 Podstawy przedsiębiorczości wykład 1 1 Rynek finansowy a rynek kapitałowy Charakterystyka rynku kapitałowego Częścią systemu społecznego jest system ekonomiczny, a więc gospodarka jako zbiór zależności,

Bardziej szczegółowo