Analiza ogólnych warunków ubezpieczenia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Analiza ogólnych warunków ubezpieczenia"

Transkrypt

1 Analiza ogólnych warunków ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA Spółka Akcyjna Ogólne Warunki Ubezpieczenia Warta Mieszkanie z dnia 26 marca 1999 roku zmienione Aneksem Nr 3 z dnia 12 grudnia 2003 roku (tekst jednolity) Brak numeru uchwały Zarządu Część pierwsza (I) Przedmiot i zakres ubezpieczenia (1) Strona 1 z 28

2 UBEZPIECZENIE LOKALI I DOMÓW JEDNORODZINNYCH Warunek: ubezpieczony musi być właścicielem lub użytkownikiem lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego i władać nim na podstawie tytułu prawnego ( 1 ust. 1); ubezpieczeniem może być objęta część lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, jeżeli ubezpieczający posiada do zajmowania tej części tytuł prawny ( 1 ust. 2). Przedmiot ubezpieczenia 1) Przedmiot ubezpieczenia lokalu ( 5): ruchomości domowe, określone w 7 ust. 1, oraz stałe elementy, określone w 7 ust. 6, znajdujące się w: 1) lokalu; 2) pomieszczeniach przynależnych do tego lokalu, określonych w 7 ust. 7, użytkowanych na podstawie tytułu prawnego do lokalu; 3) garażu jako budynku, użytkowanym na podstawie odrębnego tytułu prawnego; ruchomości domowe, określone w 7 ust. 1: 1) w trakcie transportu dokonywanego przez specjalistyczną firmę wynajętą do zorganizowania przeprowadzki, pod warunkiem ubezpieczenia tych ruchomości w dotychczas ubezpieczonym lokalu, 2) w nowo objętym lokalu lub domu jednorodzinnym, przez okres 48 godzin po przeprowadzce, pod warunkiem spełnienia przez ten lokal lub dom jednorodzinny wymogów dotyczących zabezpieczeń, określonych w 13 ust.1; lokal mieszkalny jako część budynku wielorodzinnego; garaż jako budynek, użytkowany na podstawie tytułu prawnego, pod warunkiem ubezpieczenia ruchomości domowych, znajdujących się w lokalu; odpowiedzialność cywilna określona w 9. 2) Przedmiot ubezpieczenia domu jednorodzinnego ( 6): ruchomości domowe, określone w 7 ust. 1, znajdujące się w: 1) domu jednorodzinnym jako budynku; 2) budynkach gospodarczych i garażu, położonych na terenie nieruchomości, na której zlokalizowany jest dom jednorodzinny; 3) w trakcie transportu dokonywanego przez specjalistyczną firmę wynajętą do zorganizowania przeprowadzki; 4) w nowo objętym lokalu lub domu jednorodzinnym, przez okres 48 godzin po przeprowadzce, pod warunkiem spełnienia przez lokal lub dom jednorodzinny wymogów dotyczących zabezpieczeń, określonych w 13 ust. 1; dom jednorodzinny jako budynek (ubezpieczenie obejmuje elementy: konstrukcyjne, wykończeniowe, instalacyjne i stałe); budynki gospodarcze, położone na terenie nieruchomości, na której zlokalizowany jest dom jednorodzinny, pod warunkiem ubezpieczenia domu jednorodzinnego jako budynku (ubezpieczenie obejmuje elementy: konstrukcyjne, wykończeniowe, instalacyjne i stałe); Strona 2 z 28

3 garaż jako budynek, położony na terenie nieruchomości, na której zlokalizowany jest dom jednorodzinny, pod warunkiem ubezpieczenia domu jednorodzinnego jako budynku (ubezpieczenie obejmuje elementy: konstrukcyjne, wykończeniowe, instalacyjne i stałe); ogrodzenie terenu nieruchomości, pod warunkiem ubezpieczenia domu jednorodzinnego jako budynku; odpowiedzialność cywilna określona w 9. Ruchomości domowe: zgodnie z 7 ust. 1 ruchomościami domowymi są: 1) meble, sprzęt i zapasy gospodarstwa domowego, odzież i inne przedmioty wspólnego i osobistego użytku, 2) elektroniczny sprzęt audiowizualny i instrumenty muzyczne, sprzęt fotograficzny, komputerowy, 3) dzieła sztuki, wyroby z metali i kamieni szlachetnych, półszlachetnych i syntetycznych oraz szlachetnych substancji organicznych, biżuteria, monety złote i srebrne, 4) gotówka i inne środki płatnicze (krajowe i zagraniczne), papiery wartościowe, 5) przedmioty związane z prowadzeniem warsztatów chałupniczych, 6) rowery, wózki inwalidzkie niepodlegające rejestracji, sprzęt turystyczny, sportowy, rehabilitacyjny oraz części do samochodów, motocykli, motorowerów, 7) anteny satelitarne, radiowe i telewizyjne, CB, 8) psy, koty, ptaki, ryby w akwariach oraz inne zwierzęta z wyjątkiem zwierząt utrzymywanych w celach hodowlanych i handlowych; ruchomości domowe wymienione w 7 ust. 1 pkt 2, 3, 4 i 8 objęte są ubezpieczeniem, jeżeli znajdują się w ubezpieczonym lokalu ( 7 ust. 3); ubezpieczeniem objęte są ruchomości domowe, należące do ubezpieczającego i do jego osób bliskich wspólnie zamieszkałych ( 7 ust. 2); umową ubezpieczenia lokalu lub domu jednorodzinnego objęte są również ruchomości domowe, czasowo znajdujące się w posiadaniu ubezpieczającego, jeżeli zostały mu użyczone lub wypożyczone przez organizację sportową, społeczną, klub bądź wypożyczalnię, pod warunkiem że fakt użyczenia lub wypożyczenia został udokumentowany oraz potwierdzony przez tę jednostkę, z wyłączeniem ruchomości domowych, które zostały użyczone lub wypożyczone w ramach prowadzonej działalności gospodarczej ( 7 ust. 4); ruchomości domowe stanowiące bagaż podróżny mogą być ubezpieczone na warunkach określonych w ( Dodatkowe ubezpieczenie bagażu podróżnego ) ( 7 ust. 5). Zgodnie z definicjami zamieszczonymi w owu: stałymi elementami są elementy zamontowane lub wbudowane na stałe, m.in.: 1) zabudowy wnęk pawlaczy i ścian; 2) obudowy instalacji i grzejników; 3) stolarka drzwiowa i okienna łącznie ze szkleniem i zamknięciami; 4) zabezpieczenia przeciwwłamaniowe drzwi i okien, w tym m.in. kraty okienne i drzwiowe zewnętrzne i wewnętrzne, stałe oraz rozsuwane, rolety i żaluzje przeciwwłamaniowe, urządzenia sygnalizacji alarmowej; 5) instalacje c.o. i inne systemy grzejne; 6) stałe wyposażenie kuchni (tj. kuchnia gazowa, elektryczna, węglowa, zlewozmywak z baterią i szafką zlewozmywakową, instalacja wyciągowa), łazienki i wc (tj. wanna i umywalka z bateriami, miska klozetowa z urządzeniem spłukującym, osłony (ekrany) węzłów sanitarnych, grzejniki Strona 3 z 28

4 przepływowe gazowe i elektryczne oraz grzejniki pojemnościowe, bidet z baterią, brodzik (inna zabudowa) z prysznicem); 7) powłoki malarskie i tynki wewnętrzne ścian i sufitów; 8) wykładziny ścian, podłóg, schodów i sufitów; 9) podłogi i podwieszane sufity; 10) instalacja klimatyzacyjna, wentylacyjna, telefoniczna, alarmowa, domofonowa; 11) punkty świetlne, na stałe związane z podłożem ( 7 ust. 6); pomieszczeniami przynależnymi są pomieszczenia domu wielorodzinnego służące do wspólnego użytku mieszkańców, do których zalicza się m.in. piwnicę, strych, pralnię domową, suszarnię ( 7 ust. 7). Zakres ubezpieczenia zdarzenia losowe i zniszczenie w wyniku akcji ratowniczej związanej z tymi zdarzeniami; ochroną objęte są: 1) ruchomości domowe objęte ubezpieczeniem lokalu lub domu jednorodzinnego; 2) stałe elementy objęte ubezpieczeniem lokalu lub domu jednorodzinnego; 3) lokal mieszkalny jako część budynku wielorodzinnego; 4) garaż jako budynek; 5) dom jednorodzinny jako budynek; 6) budynki gospodarcze, położone na terenie nieruchomości, na której zlokalizowany jest dom jednorodzinny; 7) garaż położony na terenie nieruchomości, na której zlokalizowany jest dom jednorodzinny; 8) ogrodzenie terenu nieruchomości; zdarzenia losowe to: pożar, zalanie, deszcz nawalny, huragan, powódź, uderzenie pioruna, grad, wybuch, upadek pojazdu powietrznego, uderzenie pojazdu mechanicznego, lawina, trzęsienie ziemi, zapadanie się ziemi, osuwanie się ziemi ( 3 ust. 1 pkt 1); kradzież z włamaniem i rabunek; ochroną objęte są: 1) ruchomości domowe objęte ubezpieczeniem lokalu lub domu jednorodzinnego; 2) stałe elementy objęte ubezpieczeniem lokalu lub domu jednorodzinnego; zniszczenie w związku z kradzieżą z włamaniem oraz dewastacja; ochroną objęte są: 1) ruchomości domowe objęte ubezpieczeniem lokalu lub domu jednorodzinnego; 2) stałe elementy objęte ubezpieczeniem lokalu lub domu jednorodzinnego; 3) dom jednorodzinny jako budynek ( 8). Z definicji zdarzeń losowych należy podać następujące: zalanie: 1) wydobywanie się wody lub pary z przewodów lub urządzeń wodno-kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, w następstwie: Strona 4 z 28

5 a) niezamierzonego i niekontrolowanego wydobywania się wody lub pary, b) cofnięcia się ścieków z sieci kanalizacyjnej, c) nieumyślnego pozostawienia otwartych kurków w urządzeniach wodnokanalizacyjnych na skutek przerwy w dopływie wody; 2) zalanie wodą pochodzącą z urządzeń typu pralki, wirówki, zmywarki na skutek ich awarii, a także z uszkodzonego akwarium; 3) zalanie wodą pochodzącą z opadów atmosferycznych ( 2 pkt 12); deszcz nawalny opady deszczu o współczynniku wydajności co najmniej 4. Wystąpienie tego zjawiska powinno być potwierdzone przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, a w przypadku braku możliwości uzyskania potwierdzenia przyjmuje się stan faktyczny i rozmiar szkód w miejscu ich powstania lub w sąsiedztwie świadczący o działaniu deszczu nawalnego. Pojedyncze szkody uważa się za będące następstwem deszczu nawalnego tylko wówczas, gdy w najbliższym sąsiedztwie stwierdzono ślady deszczu nawalnego lub też rodzaj i rozmiary szkody świadczą o jego działaniu ( 2 pkt 13); huragan wiatr osiągający prędkość co najmniej 24,5 m/s i wyrządzający masowe szkody. Wystąpienie tego zjawiska powinno być potwierdzone przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, a w przypadku braku możliwości uzyskania potwierdzenia przyjmuje się stan faktyczny i rozmiar szkód w miejscu ich powstania lub w sąsiedztwie świadczący o działaniu huraganu. Pojedyncze szkody uważa się za huraganowe tylko wówczas, gdy w najbliższym sąsiedztwie stwierdzono ślady huraganu lub też rodzaj i rozmiary szkody świadczą o jego działaniu ( 2 pkt 14); powódź nieprzewidziane, nieregularne zalanie terenów w następstwie podniesienia się poziomu wody w korytach wód płynących i stojących wskutek: 1) nadmiernych opadów atmosferycznych; 2) spływu wód po zboczach lub stokach na terenach górskich lub falistych; 3) topnienia kry lodowej; 4) tworzenia się zatorów lodowych; 5) sztormu i podniesienia się poziomu morskich wód przybrzeżnych ( 2 pkt 15); upadek pojazdu powietrznego katastrofa lub przymusowe lądowanie samolotu silnikowego, bezsilnikowego lub innego obiektu latającego, a także upadek ich części lub przewożonego ładunku ( 2 pkt 19); zapadanie się ziemi obniżenie terenu z powodu zawalenia się podziemnych pustych przestrzeni powstałych w sposób naturalny, a nie w wyniku jakiejkolwiek działalności człowieka ( 2 pkt 22); osuwanie się ziemi ruchy ziemi na stokach nie spowodowane działalnością ludzką ( 2 pkt 23); uderzenie pojazdu mechanicznego uderzenie pojazdu mechanicznego lub przewożonego przez niego ładunku, a także uderzenie kamieni i innych przedmiotów spod kół pojazdu ( 2 pkt 24); kradzież z włamaniem działanie polegające na bezprawnym zaborze w celu przywłaszczenia: 1) ruchomości domowych oraz stałych elementów z zamkniętego lokalu, pomieszczeń przynależnych do tego lokalu, domu jednorodzinnego lub pomieszczeń gospodarczych, a także ruchomości domowych z budynków gospodarczych lub garaży; 2) ruchomości domowych stanowiących bagaż podróżny w sytuacjach, o których mowa w 30 owu: a) po usunięciu przy użyciu siły fizycznej lub Strona 5 z 28

6 narzędzi istniejących zabezpieczeń lub b) po otworzeniu zabezpieczeń oryginalnym kluczem, który sprawca zdobył przez kradzież z włamaniem do innego pomieszczenia zabezpieczonego zgodnie z 13 ust.1 owu lub w wyniku rabunku ( 2 pkt 8); rabunek działanie powstałe w wyniku: 1) rozboju, tj. bezprawnego zaboru w celu przywłaszczenia: a) ruchomości domowych oraz stałych elementów z lokalu, pomieszczeń przynależnych do tego lokalu, domu jednorodzinnego, a także ruchomości domowych z budynków gospodarczych lub garaży, w ten sposób, że sprawca: - zmusił ubezpieczającego, osobę bliską ubezpieczającego lub osobę posiadającą klucze, używając przemocy fizycznej lub grożąc jej natychmiastowym użyciem, do otworzenia lokalu, pomieszczeń przynależnych do tego lokalu, domu jednorodzinnego, budynków gospodarczych, garaży; - doprowadził do stanu nieprzytomności bądź bezbronności ubezpieczającego, osobę bliską ubezpieczającego lub osobę posiadającą klucze i dostał się do wnętrza lokalu, pomieszczeń przynależnych do tego lokalu, domu jednorodzinnego, budynków gospodarczych, garaży; - użył, po wejściu do lokalu, pomieszczeń przynależnych do tego lokalu, domu jednorodzinnego, budynków gospodarczych, garaży, w stosunku do ubezpieczającego, osoby bliskiej ubezpieczającego lub osoby posiadającej klucze przemocy fizycznej, zagroził jej natychmiastowym użyciem lub doprowadził w/w osoby do stanu nieprzytomności lub bezbronności; b) ruchomości domowych, stanowiących bagaż podróżny, gdy sprawca wszedł w posiadanie ubezpieczonego przedmiotu w sytuacjach, o których mowa w 30, używając przemocy lub grożąc jej natychmiastowym użyciem, bądź doprowadzając do stanu nieprzytomności lub bezbronności; 2) oszustwa, tj. doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzenia ubezpieczonym przedmiotem, znajdującym się w lokalu, pomieszczeniach przynależnych do tego lokalu, domu jednorodzinnym, budynkach gospodarczych, garażach lub ruchomościami domowymi stanowiącymi bagaż podróżny w sytuacjach, o których mowa w 30, poprzez wprowadzenie w błąd, wykorzystanie błędu lub niezdolności do należytego pojmowania działania osób małoletnich, niedołężnych, niepełnosprawnych lub będących w podeszłym wieku, dla osiągnięcia korzyści ( 2 pkt 9). Definicje pozostałych zdarzeń losowych nie odbiegają od ich potocznego znaczenia. Szczegóły patrz 2 owu. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Przedmiot ubezpieczenia odpowiedzialność ubezpieczającego i jego osób bliskich wspólnie zamieszkałych za szkody wyrządzone na osobie i w mieniu osób trzecich z tytułu czynu niedozwolonego w granicach określonych przez prawo; odpowiedzialność ta jest ograniczona do strat rzeczywistych i do wysokości sumy gwarancyjnej ustalonej w umowie ubezpieczenia ( 9 ust. 1). Zakres ubezpieczenia szkody, wyrządzone osobom trzecim: 1) w związku z użytkowaniem lokalu lub domu jednorodzinnego, pomieszczeń przynależnych, budynków gospodarczych oraz garażu; 2) w związku z używaniem roweru, wózka inwalidzkiego bez napędu mechanicznego itp.; Strona 6 z 28

7 3) w związku z uprawianiem sportu, z wyłączeniem sportu wyczynowego, myślistwa, sportów powietrznych, motorowych i wodnych; 4) przez pomoc domową, zatrudnioną na podstawie umowy, w związku z wykonywaniem zleconych czynności; 5) spowodowane przez zwierzęta domowe będące własnością ubezpieczającego i jego osób bliskich, z wyjątkiem zwierząt utrzymywanych w celach hodowlanych; 6) spowodowane przez pszczoły z pasieki do 5 uli, znajdującej się na terenie nieruchomości, na której zlokalizowany jest dom jednorodzinny ( 9 ust. 2); szkody określone w 9 ust. 2 pkt 2, 3 i 5 objęte są ochroną ubezpieczeniową na terenie całej miejscowości, w której zamieszkuje ubezpieczający i osoby bliskie, i znajduje się ubezpieczony lokal lub dom jednorodzinny ( 9 ust. 3); umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ubezpieczającego i osób bliskich posiadających dom jednorodzinny obejmuje ponadto szkody spowodowane w związku z użytkowaniem całej nieruchomości, na której znajduje się ubezpieczony dom jednorodzinny ( 9 ust. 4). Możliwe jest objęcie ochroną ubezpieczeniową w jednym z podanych niżej wariantów ( 3 ust. 3): PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA WARIANTY OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ Ruchomości domowe, stałe elementy Lokal mieszkalny jako część budynku wielorodzinnego Dom jednorodzinny jako budynek I II III I I II III Zdarzenia losowe, akcja ratownicza, odpowiedzialność cywilna Zdarzenia losowe, akcja ratownicza, odpowiedzialność cywilna, kradzież z włamaniem i rabunek, zniszczenie w związku z kradzieżą z włamaniem Zdarzenia losowe, akcja ratownicza, odpowiedzialność cywilna, kradzież z włamaniem i rabunek, zniszczenie w związku z kradzieżą z włamaniem, dewastacja Zdarzenia losowe, akcja ratownicza Zdarzenia losowe, akcja ratownicza Zdarzenia losowe, akcja ratownicza, kradzież z włamaniem i rabunek, zniszczenie w związku z kradzieżą z włamaniem Zdarzenia losowe, akcja ratownicza, kradzież z włamaniem i rabunek, zniszczenie w związku z kradzieżą z włamaniem, dewastacja Strona 7 z 28

8 Garaż, budynek gospodarczy, ogrodzenie I Zdarzenia losowe, akcja ratownicza DODATKOWE UBEZPIECZENIE BAGAŻU PODRÓŻNEGO Warunek: ubezpieczenie ruchomości domowych na okres 12 miesięcy ( 29 ust. 2). Przedmiot ubezpieczenia ruchomości domowe ubezpieczającego i jego osób bliskich, wspólnie z nim zamieszkałych, mogące stanowić bagaż podróżny, gdy znajduje się on pod ich bezpośrednią opieką, jak również, gdy: 1) powierzono go zawodowemu przewoźnikowi do przewozu na podstawie dokumentu przewozowego; 2) oddano go za pokwitowaniem do przechowalni bagażu; 3) zamknięto go w bagażniku samochodu, a samochód znajdował się na strzeżonym parkingu; 4) zostawiono go w zamkniętym pomieszczeniu zajmowanym przez ubezpieczającego w miejscu zakwaterowania, np. hotelu (z wyłączeniem namiotu) ( 30). Zakres ubezpieczenia szkody powstałe na terytorium RP i za granicą, jeżeli w okresie ubezpieczenia ubezpieczony bagaż podróżny został utracony, zniszczony lub uszkodzony wskutek: 1) zdarzeń losowych, tj. pożaru, huraganu, powodzi, deszczu nawalnego, gradu, lawiny, bezpośredniego uderzenia pioruna, trzęsienia, zapadania lub osuwania się ziemi, wybuchu oraz upadku pojazdu powietrznego; 2) zniszczenia ubezpieczonego bagażu w czasie akcji ratowniczej prowadzonej w związku ze zdarzeniami, wymienionymi w punkcie 1; 3) wypadku w komunikacji lądowej, wodnej lub powietrznej; 4) nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania, w wyniku którego ubezpieczony pozbawiony był możliwości zaopiekowania się i zabezpieczenia bagażu przed kradzieżą; 5) udokumentowanej kradzieży z włamaniem i rabunku ( 31). Podróż wyjazd poza miejscowość, w której zamieszkuje ubezpieczony, w celach turystyczno-rekreacyjnych lub służbowych, z wyłączeniem dojazdów do/z miejsca zatrudnienia ( 2 pkt 25). DODATKOWE UBEZPIECZENIE PRZEDMIOTÓW CODZIENNEGO UŻYTKU PAKIET TOREBKA Warunek: ubezpieczenie ruchomości domowych na okres 12 miesięcy i na sumę co najmniej zł ( 39 ust. 2). Strona 8 z 28

9 Przedmiot ubezpieczenia przedmioty codziennego użytku, określone w 40 ust. 2, będące własnością lub znajdujące się w posiadaniu ubezpieczającego na podstawie tytułu prawnego ( 40 ust. 1); za przedmioty codziennego użytku uważa się wyłącznie: 1) torebkę/teczkę; 2) portmonetkę/portfel, etui na dokumenty; 3) dokumenty; 4) gotówkę; 5) karty kredytowe i inne środki płatnicze; 6) klucze do miejsca zamieszkania; 7) bilety komunikacji publicznej; 8) okulary wszelkiego rodzaju; 9) papierośnice, zapalniczki; 10) kosmetyki; 11) parasolki znajdujące się pod bezpośrednią opieką ubezpieczonego ( 40 ust. 2). Zakres ubezpieczenia ryzyko rabunku, rozumianego jako dokonanie bezprawnego zaboru mienia ruchomego w celu jego przywłaszczenia z zastosowaniem przemocy fizycznej lub groźby jej natychmiastowego użycia bądź doprowadzenie do stanu nieprzytomności lub bezbronności, w stosunku do ubezpieczonego albo jego osób bliskich ( 41 ust. 1); odpowiedzialność obejmuje wyłącznie terytorium RP ( 41 ust. 2) Wyłączenia odpowiedzialności (2) Strona 9 z 28

10 Wyłączenia ogólne, dotyczące ubezpieczenia lokali i domów jednorodzinnych ( 10) WARTA nie odpowiada za szkody: nieprzekraczające w dniu ustalenia odszkodowania 100 zł, a w przypadku szkód powstałych wskutek zalania nieprzekraczające 40 zł ( 10 pkt 1); wyrządzone przez ubezpieczającego lub osoby jemu bliskie, będące pod wpływem alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających ( 10 pkt 2); wyrządzone umyślnie lub na skutek rażącego niedbalstwa ubezpieczającego lub jego osób bliskich, wspólnie zamieszkałych, za które ubezpieczający ponosi odpowiedzialność ( 10 pkt 3); powstałe wskutek zawilgocenia lokalu lub domu jednorodzinnego i pomieszczeń przynależnych z powodu nieszczelności instalacji wodnokanalizacyjnej lub w wyniku zalania wodą pochodzącą z opadów atmosferycznych poprzez dach, ściany, balkony, tarasy, okna lub inne niewłaściwie zabezpieczone lub niezabezpieczone otwory, jeżeli obowiązek konserwacji tych urządzeń, instalacji lub elementów lokalu należał do obowiązków ubezpieczającego ( 10 pkt 4); powstałe wskutek przenikania wód gruntowych, przemarzania ścian lub zawilgocenia stałych elementów ( 10 pkt 5); z tytułu pleśni i zagrzybienia budynku ( 10 pkt 6); górnicze w rozumieniu prawa górniczego ( 10 pkt 7); powstałe w związku z prowadzonymi robotami ziemnymi ( 10 pkt 8); powstałe w budynkach w trakcie budowy, przebudowy, rozbudowy, remontu i rozbiórki ( 10 pkt 9); powstałe wskutek działań wojennych, strajków, zamieszek, rozruchów, aktów terrorystycznych ( 10 pkt 10). Wyłączenia szczególne, dotyczące ubezpieczenia ruchomości domowych ( 11) WARTA nie odpowiada za szkody określone w 10, a ponadto za szkody powstałe w: dziełach sztuki, wyrobach z metali i kamieni szlachetnych, półszlachetnych i syntetycznych oraz szlachetnych substancjach organicznych, biżuterii, monetach złotych i srebrnych, gotówce i innych środkach płatniczych (krajowych i zagranicznych), papierach wartościowych, gdy lokal lub dom jednorodzinny był niezamieszkany nieprzerwanie dłużej niż trzy miesiące ( 11 ust. 1 pkt 1); aparatach i urządzeniach na skutek niewłaściwego działania prądu elektrycznego podczas ich eksploatacji, chyba że działanie prądu spowodowało pożar ( 11 ust. 1 pkt 2); ruchomościach domowych znajdujących się na balkonie ( 11 ust. 1 pkt 3). Ubezpieczeniem nie są ponadto objęte następujące ruchomości domowe: dokumenty i rękopisy ( 11 ust. 2 pkt 1); złoto, srebro i platyna w złomie i sztabach ( 11 ust. 2 pkt 2); nieoprawione kamienie szlachetne, półszlachetne i syntetyczne oraz nieoprawione szlachetne substancje organiczne, niestanowiące przedmio- Strona 10 z 28

11 tów użytkowych ( 11 ust. 2 pkt 3); wszelkiego rodzaju broń i zbiory kolekcjonerskie ( 11 ust. 2 pkt 4); przedmioty służące działalności gospodarczej, handlowej, produkcyjnej i usługowej ( 11 ust. 2 pkt 5). Wyłączenia szczególne, dotyczące ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ( 12) Z ubezpieczenia wyłączone są szkody: nieprzekraczające w dniu ustalenia odszkodowania 100 zł, a w przypadku szkód powstałych wskutek zalania nieprzekraczające 40 zł ( 12 pkt 1); wyrządzone umyślnie lub na skutek rażącego niedbalstwa przez ubezpieczającego lub osoby bliskie wspólnie zamieszkałe, za które ubezpieczający ponosi odpowiedzialność ( 12 pkt 2); wyrządzone osobom bliskim przez ubezpieczającego lub ubezpieczającemu przez osoby mu bliskie ( 12 pkt 3); wyrządzone przez powolne działanie takich czynników jak temperatura, gazy, wody odpływowe, para lub wilgotność, dymy, sadza, pyły, wyciekanie, wstrząsy i tworzenie się pleśni i zagrzybienia ( 12 pkt 4); powstałe wskutek czynności związanych z wykonywaniem zawodu lub prowadzeniem działalności gospodarczej w ubezpieczonym lokalu lub domu jednorodzinnym ( 12 pkt 5); polegające na zniszczeniu, uszkodzeniu lub utracie gotówki albo innych środków płatniczych, papierów wartościowych, dzieł sztuki, wyrobów z metali i kamieni szlachetnych, półszlachetnych oraz szlachetnych substancji organicznych, biżuterii, należących do osób trzecich ( 12 pkt 6); powstałe wskutek uszkodzenia, zniszczenia lub zaginięcia przedmiotów znajdujących się w lokalu lub domu jednorodzinnym w celu ich używania, przechowania lub naprawy, a będących własnością osób trzecich ( 12 pkt 7); wyrządzone w związku z posiadaniem, kierowaniem lub używaniem pojazdów samochodowych, motocykli, motorowerów ( 12 pkt 8); powstałe w drzewostanie lasów i parków narodowych ( 12 pkt 9); wynikające z przeniesienia chorób przez ubezpieczającego i jego osoby bliskie oraz przez zwierzęta należące lub pozostające pod ich opieką ( 12 pkt 10); powstałe poza terenem miejscowości, w której zamieszkuje ubezpieczający i osoby bliskie, i znajduje się ubezpieczony lokal lub dom jednorodzinny ( 12 pkt 11). DODATKOWE UBEZPIECZENIE BAGAŻU PODRÓŻNEGO ( 32) Ubezpieczeniem nie są objęte szkody: nieprzekraczające w dniu ustalenia odszkodowania 40 zł ( 32 ust. 1 pkt 1); wyrządzone umyślnie lub na skutek rażącego niedbalstwa przez ubezpieczającego i osoby wspólnie podróżujące, za które ponosi odpowie- Strona 11 z 28

12 dzialność, lub osoby bliskie wspólnie zamieszkujące ( 32 ust. 1 pkt 2); wyrządzone przez ubezpieczającego lub osoby bliskie ubezpieczającego, będące pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających ( 32 ust. 1 pkt 3); powstałe na skutek konfiskaty, zatrzymania lub zniszczenia przez uprawnione organy ( 32 ust. 1 pkt 4); będące następstwem zwykłego zużycia przedmiotu ubezpieczenia, samozapalenia, samozepsucia i wycieku, a odnośnie do przedmiotów tłukących się lub w opakowaniu szklanym potłuczenia lub utraty wartości uszkodzonego przedmiotu ubezpieczenia ( 32 ust. 1 pkt 5); powstałe wskutek działań wojennych, strajków, zamieszek, rozruchów, aktów terrorystycznych ( 32 ust. 1 pkt 6). WARTA nie ponosi odpowiedzialności za szkody w następujących ruchomościach domowych stanowiących bagaż podróżny: dokumentach i rękopisach ( 32 ust. 2 pkt 1); biletach na przejazdy środkami komunikacji ( 32 ust. 2 pkt 2); złocie, srebrze i platynie w złomie i sztabach ( 32 ust. 2 pkt 3); wszelkiego rodzaju broni i zbiorach kolekcjonerskich ( 32 ust. 2 pkt 4); przedmiotach służących działalności gospodarczej, handlowej, produkcyjnej i usługowej ( 32 ust. 2 pkt 5); sprzęcie pływającym, takim jak np. pontony, rowery wodne itp. ( 32 ust. 2 pkt 6); sprzęcie narciarskim (tzn. nartach biegowych lub zjazdowych) ( 32 ust. 2 pkt 7); namiotach, wiatrochronach itp. ( 32 ust. 2 pkt 8); dodatkowym wyposażeniu oraz częściach zamiennych do samochodów ( 32 ust. 2 pkt 9); mieniu przesiedleńczym ( 32 ust. 2 pkt 10); środkach transportowych ( 32 ust. 2 pkt 11). DODATKOWE UBEZPIECZENIE PRZEDMIOTÓW CODZIENNEGO UŻYTKU PAKIET TOREBKA ( 42) WARTA nie odpowiada za szkody: wyrządzone umyślnie lub na skutek rażącego niedbalstwa ubezpieczającego i jego osób bliskich wspólnie zamieszkałych ( 42 ust. 1 pkt 1); zaistniałe w sytuacji, gdy poszkodowany był pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających ( 42 ust. 1 pkt 2). Ponadto WARTA nie odpowiada za: wszelkiego rodzaju urządzenia elektroniczne służące m.in. do wyłączania alarmu, automatycznego otwierania bram, drzwi itp. ( 42 ust. 2 pkt 1); biżuterię, a także zegarki ( 42 ust. 2 pkt 2); odzież ( 42 ust. 2 pkt 3); lekarstwa ( 42 ust. 2 pkt 4); przedmioty codziennego użytku zakupione w dniu powstania szkody ( 42 ust. 2 pkt 5); Strona 12 z 28

13 telefony komórkowe, notatniki elektroniczne, kalkulatory itp. ( 42 ust. 2 pkt 6); elektroniczny sprzęt audiowizualny, fotograficzny, komputerowy i instrumenty muzyczne ( 42 ust. 2 pkt 7); złoto, srebro i platynę w złomie i sztabach ( 42 ust. 2 pkt 8); nieoprawione kamienie szlachetne, półszlachetne i syntetyczne oraz nieoprawione szlachetne substancje organiczne, niestanowiące przedmiotów użytkowych ( 42 ust. 2 pkt 9); przedmioty służące działalności gospodarczej, handlowej, produkcyjnej i usługowej ( 42 ust. 2 pkt 10). Pozostałe ograniczenia odpowiedzialności, wynikające z innych przepisów Przepisy dotyczące spełnienia przez ubezpieczającego obowiązków zabezpieczenia lokalu lub domu jednorodzinego ( 13) ubezpieczyciel ma prawo zmniejszyć lub odmówić wypłaty odszkodowania, w przypadku niedopełnienia któregokolwiek z wymienionych obowiązków, jeśli miało to wpływ na powstanie szkody (ust. 4). Przepisy dotyczące zawarcia umowy i okresu ubezpieczenia ( 18) ubezpieczający powinien informować WARTĘ o każdej zmianie okoliczności, pociągającej za sobą zwiększenie prawdopodobieństwa szkody; w przeciwnym wypadku WARTA jest upoważniona do odmowy wypłaty ewentualnego odszkodowania (ust. 2). Przepisy dotyczące postępowania w przypadku powstania szkody ( 25) jeżeli ubezpieczony nie dopełnił któregokolwiek z obowiązków z ust. 1-3, a niedopełnienie takie ma wpływ na ustalenie okoliczności lub rozmiaru szkody lub zakres odpowiedzialności WARTY, WARTA może odmówić wypłaty odszkodowania lub je odpowiednio zmniejszyć (ust. 4). Przepisy dotyczące postępowania w przypadku powstania szkody ( 25) jeżeli w związku z powstałą szkodą WARTA zaleciła na piśmie podjęcie środków mających na celu zapobieżenie w przyszłości dalszym szkodom, a ubezpieczony nie zastosował się do tego zalecenia, WARTA może odmówić wypłaty odszkodowania za następne szkody powstałe z tej samej przyczyny lub je odpowiednio zmniejszyć (ust. 5). Przepisy dotyczące ustalenia wysokości szkody ( 26) nie uwzględnia się strat wynikających z braku części zamiennych lub innych materiałów, niezbędnych do przywrócenia stanu istniejącego przed szkodą (ust. 3). Przepisy dotyczące ustalenia wysokości szkody ( 26) nie uwzględnia się: 1) wartości naukowej, kolekcjonerskiej, numizmatycznej, zabytkowej, amatorskiej, osobistych upodobań, 2) kosztów ulepszeń i unowocześnień przedmiotu ubezpieczenia, chyba że nastąpiło doubezpieczenie zgodnie z 16, 3) strat, wynikających z braku części zamiennych lub innych materiałów, niezbędnych dla przywrócenia stanu istniejącego przed szkodą (ust. 6) Przepisy dotyczące wypłaty odszkodowania ( 28, 47) w przypadku odzyskania przedmiotów ubezpieczenia w stanie nieuszkodzonym, WARTA wolna jest od obowiązku wypłaty odszkodowania (ust. 4). Dodatkowe ubezpieczenie bagażu podróżnego: przepisy dotyczące postępowania w przypadku powstania szkody ( 36) jeżeli ubezpieczający nie dopełnił któregokolwiek z obowiązków wymienionych w ust. 1, a ma to wpływ na ustalenie okoliczności lub rozmiaru szkody, WAR- TA może odmówić wypłaty odszkodowania lub je zmniejszyć (ust. 2). Strona 13 z 28

14 Dodatkowe ubezpieczenie przedmiotów codziennego użytku pakiet torebka: przepisy dotyczące postępowania w przypadku powstania szkody ( 45) w przypadku niedopełnienia przez ubezpieczającego któregokolwiek z obowiązków wymienionych w ust. 1 i 2, jeśli miało to wpływ na ustalenie okoliczności lub rozmiaru szkody, WARTA może odmówić wypłaty odszkodowania lub zmniejszyć jego wysokość (ust. 3). Sposób zawierania umowy ubezpieczenia (3) Umowę ubezpieczenia zawiera się na podstawie: pisemnego wniosku o ubezpieczenie (druk WARTY) lub wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia znajdującego się na stronie internetowej TUiR WARTA S.A. przesłanego drogą elektroniczną (za pośrednictwem Internetu) ( 18 ust. 1 pkt 1 i 2). Przy zawieraniu umowy ubezpieczenia ubezpieczający obowiązany jest ( 18 ust. 2): podać do wiadomości WARTY wszystkie znane sobie okoliczności, o które WARTA zapytała w formularzu wniosku. Jeżeli ubezpieczający wypełnił wniosek wadliwie lub nie podał we wniosku danych, o które WARTA pytała, WARTA zwraca wniosek, wskazując dane, które należy podać, aby umowa mogła być zawarta. Jeżeli WARTA zawarła umowę ubezpieczenia, mimo braku odpowiedzi ubezpieczającego na poszczególne pytania, pominięte okoliczności uważa się za nieistotne; opłacić składkę obliczoną na podstawie obowiązującej Taryfy Stawek z góry za cały okres ubezpieczenia, chyba że w umowie ubezpieczenia przyjęto inny sposób opłacenia składki; informować WARTĘ o każdej zmianie okoliczności, pociągającej za sobą zwiększenie prawdopodobieństwa szkody; w przeciwnym wypadku WARTA będzie upoważniona do odmowy wypłaty ewentualnego odszkodowania. Istotne: w przypadku płatności składki przelewem, brak opłacenia składki (pierwszej raty składki) w wyznaczonym terminie powoduje uznanie umowy za niezawartą ( 24 ust. 2). Okres, na który zawiera się umowę ubezpieczenia: 12 miesięcy lub krótszy; minimalny okres ubezpieczenia: 3 miesiące ( 18 ust. 3); gdy umowa zawierana jest za pośrednictwem Internetu wyłącznie okres 12 miesięcy ( 18 ust. 4). Potwierdzenie zawarcia umowy ubezpieczenia: polisą lub innym dokumentem ubezpieczenia, którego integralną częścią jest wniosek o ubezpieczenie ( 18 ust. 5). Zawieranie umowy ubezpieczenia za pośrednictwem Internetu: polisa (wraz z kopią) i wniosek o ubezpieczenie przekazywane są drogą pocztową na adres wskazany przez ubezpieczającego, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru ( 18 ust. 6); Strona 14 z 28

15 wysłanie przez WARTĘ ww. dokumentów następuje nie później niż następnego dnia roboczego od daty otrzymania wniosku, o którym mowa w 18 ust. 1 pkt 2 i opłacenia składki przez ubezpieczającego w sposób określony w 22 ust. 8 ( 18 ust. 7); ubezpieczający zobowiązany jest do doręczenia na wskazany przez WARTĘ adres podpisanego wniosku o ubezpieczenie oraz podpisanej kopii polisy w terminie 30 dni od daty ich wysłania przez WARTĘ, nie później jednak niż w chwili wystąpienia szkody ( 18 ust. 8); moment zawarcia umowy ubezpieczenia: z chwilą przesłania wniosku elektronicznego, o którym mowa w 18 ust. 1 pkt 2 i opłacenia składki za pomocą karty kredytowej za pośrednictwem PolCard ( 18 ust. 9); istotne: jeżeli warunek, o którym mowa w 18 ust. 8, nie zostanie spełniony, wówczas umowę ubezpieczenia uważa się za niezawartą ( 18 ust. 10). Sposób zawierania umowy na następny okres ubezpieczenia na dotychczasowych warunkach: ubezpieczający jest zwolniony od obowiązku wypełnienia wniosku o ubezpieczenie, gdy nie zmieniły się zakres ochrony ubezpieczeniowej, suma ubezpieczenia oraz stan zabezpieczeń, a także nie zostało wypłacone odszkodowanie za zgłoszoną szkodę; w tym przypadku umowę na następny okres ubezpieczenia zawiera się na podstawie ustnego wniosku ubezpieczającego ( 18 ust. 11); powyższe postanowienia nie dotyczą umów ubezpieczenia zawieranych za pośrednictwem Internetu ( 18 ust. 12). DODATKOWE UBEZPIECZENIE BAGAŻU PODRÓŻNEGO Sposób zawierania umowy ubezpieczenia: na podstawie pisemnego wniosku o ubezpieczenie (druk WARTY), składanego jednocześnie z wnioskiem o ubezpieczenie ruchomości domowych łącznie ze stałymi elementami w przypadku ubezpieczenia lokalu lub ruchomości domowych w przypadku ubezpieczenia domu jednorodzinnego ( 34 ust. 1); umowę ubezpieczenia zawiera się pod warunkiem przyjęcia do ubezpieczenia przedmiotów ubezpieczenia, określonych w 34 ust. 1 ( 34 ust. 2); okres, na który zawiera się umowę ubezpieczenia: 12 miesięcy ( 34 ust. 3); potwierdzenie zawarcia umowy ubezpieczenia: polisą lub innym dokumentem ubezpieczenia, którego integralną częścią jest wniosek ubezpieczeniowy ( 34 ust. 4; moment zawarcia umowy ubezpieczenia: z chwilą doręczenia ubezpieczającemu polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia ( 34 ust. 5). DODATKOWE UBEZPIECZENIE PRZEDMIOTÓW CODZIENNEGO UŻYTKU PAKIET TOREBKA Sposób zawierania umowy ubezpieczenia: na podstawie pisemnego wniosku o ubezpieczenie (druk WARTY), składanego jednocześnie z wnioskiem o ubezpieczenie ruchomości domowych łącznie ze stałymi elementami w przypadku ubezpieczenia lokalu lub ruchomości domowych w przypadku ubezpieczenia domu jednorodzinnego ( 43 ust. 1); umowę ubezpieczenia zawiera się pod warunkiem przyjęcia do ubezpieczenia przedmiotów ubezpieczenia określonych w 43 ust. 1 ( 43 ust. Strona 15 z 28

16 2); okres, na który zawiera się umowę ubezpieczenia: 12 miesięcy ( 43 ust. 3); potwierdzenie zawarcia umowy ubezpieczenia: polisą lub innym dokumentem ubezpieczenia, którego integralną częścią jest wniosek ubezpieczeniowy ( 43 ust. 4); moment zawarcia umowy ubezpieczenia: z chwilą doręczenia ubezpieczającemu polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia ( 43 ust. 5). Zakres i czas trwania odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń (4) Początek odpowiedzialności: w ubezpieczeniu lokali i domów jednorodzinnych (z zastrzeżeniem 23 ust. 2) od dnia następnego po zawarciu umowy ubezpieczenia, nie wcześniej jednak niż dnia następnego po zapłaceniu składki lub pierwszej jej raty, jeżeli ustalono w umowie taką formę płatności, chyba że w umowie przewidziano późniejszy termin początku odpowiedzialności ( 23 ust. 1); w odniesieniu do umów zawieranych za pośrednictwem Internetu po upływie 7 dni licząc od następnego dnia po opłaceniu składki ( 23 ust. 2); w przypadku zawierania umowy na następny okres ubezpieczenia: 1) składka ubezpieczeniowa lub pierwsza rata składki, jeżeli ustalono w umowie taką formę płatności, musi być opłacona przed upływem dotychczasowego okresu ubezpieczenia, aby odpowiedzialność WARTY była kontynuowana na dotychczasowych warunkach; 2) składka ubezpieczeniowa lub pierwsza rata składki, jeżeli ustalono w umowie taką formę płatności, za następny okres ubezpieczenia, może być opłacona w terminie 30 dni po upływie dotychczasowego okresu ubezpieczenia; jednakże do dnia następnego po dniu opłacenia składki lub pierwszej raty składki, WARTA odpowiada za szkody wyłącznie na warunkach dotychczasowej umowy ubezpieczenia; 3) w odniesieniu do umów zawieranych na podstawie wniosku składanego w formie elektronicznej (przez Internet) przedmiot ubezpieczenia podlega w danym okresie ubezpieczenia w WARCIE wyłącznie jednemu ubezpieczeniu. W przypadku powstania szkody w okresie objętym ochroną WARTY, odszkodowanie może być wypłacone tylko z tytułu jednej umowy ubezpieczenia danego przedmiotu potwierdzonej jedną polisą ( 23 ust. 3). Koniec odpowiedzialności: z upływem okresu ubezpieczenia, na jaki została zawarta; z chwilą doręczenia ubezpieczającemu zawiadomienia o wyczerpaniu sumy ubezpieczenia, chyba, że ubezpieczający zapłacił dodatkową składkę przed upływem tego okresu, zgodnie z 16; w przypadku nieopłacenia kolejnej raty składki w terminie, określonym w umowie ubezpieczenia z ostatnim dniem okresu, za który opłacono ostatnią ratę składki; z chwilą wypłaty odszkodowania za szkodę polegającą na całkowitym zniszczeniu lub utracie przedmiotu bądź przedmiotów ubezpieczenia; z dniem rozwiązania lub odstąpienia od umowy ( 24 ust. 1). Strona 16 z 28

17 Tryb, warunki, sposób oraz przesłanki i terminy wypowiedzenia umowy przez ubezpieczającego / ubezpieczonego i zakład ubezpieczeń (5) Umowa ubezpieczenia może być rozwiązana: przez każdą ze stron w drodze pisemnego miesięcznego okresu wypowiedzenia, w przypadku wypłaty odszkodowania lub doręczenia przez WARTĘ odmowy wypłaty odszkodowania ( 19 ust. 2 pkt 1); przez każdą ze stron w drodze pisemnego miesięcznego okresu wypowiedzenia, w przypadku przejścia na inną osobę prawa własności ubezpieczonej nieruchomości ( 19 ust. 2 pkt 2); przez WARTĘ poprzez odstąpienie ze skutkiem natychmiastowym od umowy w razie stwierdzenia rażącego niedbalstwa w zabezpieczeniu przedmiotu ubezpieczenia ( 19 ust. 2 pkt 3). Jeżeli po zawarciu umowy ubezpieczenia odrębna własność lokalu lub własność domu jednorodzinnego przeszła na inną osobę, prawa i obowiązki wynikające z tej umowy przechodzą na nowego właściciela do końca okresu ubezpieczenia. Jednakże zarówno WARTA jak i nowy właściciel mogą umowę ubezpieczenia rozwiązać z zachowaniem postanowień 19 ust. 2 ( 21 ust. 2). Suma ubezpieczenia i warunki jej zmiany (6) Suma ubezpieczenia: jest określona przez ubezpieczającego we wniosku o ubezpieczenie odrębnie dla poszczególnych rodzajów przedmiotów ubezpieczenia i stanowi górną granicę odpowiedzialności WARTY ( 14 ust. 1); stanowi ją wartość rzeczywista lub odtworzeniowa ( 14 ust. 2); w przypadku ubezpieczenia ruchomości domowych znajdujących się w lokalu jest ustalana przez ubezpieczającego łącznie dla ruchomości domowych oraz stałych elementów ( 14 ust. 3); zmniejsza się wraz z każdym wypłaconym odszkodowaniem ( 28 ust. 5). Suma gwarancyjna odpowiedzialności cywilnej: dla wszystkich zdarzeń w okresie ubezpieczenia odpowiada pięciokrotności sumy ubezpieczenia: 1) ruchomości domowych łącznie ze stałymi elementami w przypadku ubezpieczenia lokalu; 2) ruchomości domowych w przypadku ubezpieczenia domu jednorodzinnego ( 15 ust. 1); stanowi górną granicę odpowiedzialności WARTY i nie może być wyższa niż zł ( 15 ust. 2). Warunki zmiany sumy ubezpieczenia: suma ubezpieczenia może być podwyższona po opłaceniu dodatkowej składki (doubezpieczenie) w przypadku: 1) podwyższenia wartości przedmiotu ubezpieczenia; 2) rozszerzenia zakresu ubezpieczenia; 3) zmniejszenia sumy ubezpieczenia w wyniku częściowej wypłaty odszkodowania ( 16 ust. 1); Strona 17 z 28

18 podwyższona suma ubezpieczenia stanowi górną granicę odpowiedzialności WARTY od dnia następnego po opłaceniu dodatkowej składki ( 16 ust. 2). Istotne: niezależnie od sumy ubezpieczenia, określonej zgodnie z 14, odpowiedzialność za niżej wymienione przedmioty ubezpieczenia ogranicza się, w stosunku do sumy ubezpieczenia ruchomości domowych i stałych elementów, znajdujących się w lokalu albo sumy ubezpieczenia ruchomości domowych, znajdujących się w domu jednorodzinnym, do ( 17 ust. 1): Lp. Przedmiot ubezpieczenia Górna granica odpowiedzialności 1) elektroniczny sprzęt audiowizualny i instrumenty muzyczne, sprzęt fotograficzny, komputerowy 80% 2) stałe elementy lokalu, pomieszczeń przynależnych i garażu, określone w 7 ust. 6 50% 3) dzieła sztuki, wyroby z metali i kamieni szlachetnych, półszlachetnych i syntetycznych oraz szlachetnych substancji organicznych, biżuteria, monety złote i srebrne 4) przedmioty związane z prowadzeniem warsztatów chałupniczych 30% 5) papiery wartościowe 10% 6) ruchomości domowe podczas przeprowadzki wykonywanej przez wyspecjalizowaną firmę 10% 7) gotówka i inne środki płatnicze (krajowe i zagraniczne) 5% 8) anteny satelitarne, radiowe i telewizyjne, CB 5% 9) ruchomości domowe znajdujące się w ubezpieczonych pomieszczeniach przynależnych oraz garażu jako budynku, użytkowanych na podstawie tytułu prawnego, a także budynkach gospodarczych i garażach, położonych na terenie nieruchomości, na której zlokalizowany jest dom jednorodzinny 5% 40 % DODATKOWE UBEZPIECZENIE BAGAŻU PODRÓŻNEGO Suma ubezpieczenia: jest ustalona przez ubezpieczającego w umowie ubezpieczenia dla bagażu podróżnego i stanowi górną granicę odpowiedzialności WARTY ( 33 ust. 1); stanowi ją wartość rzeczywista lub odtworzeniowa ruchomości domowych stanowiących bagaż podróżny ( 33 ust. 2); Strona 18 z 28

19 nie może przekraczać 20% sumy ubezpieczenia ruchomości domowych łącznie ze stałymi elementami, w przypadku ubezpieczenia lokalu, albo 20% sumy ubezpieczenia ruchomości domowych, w przypadku ubezpieczenia domu jednorodzinnego, jednak nie więcej niż złotych w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia ( 33 ust. 3); na wniosek ubezpieczającego, po opłaceniu dodatkowej składki, suma ubezpieczenia bagażu podróżnego może zostać zwiększona ponad limity, określone w 33 ust. 3, nie może jednak przekroczyć dwukrotnej wartości w/w limitów ( 33 ust. 5); górną granicę odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku kradzieży z włamaniem lub rabunku stanowi kwota odpowiadająca 40% sumy ubezpieczenia bagażu podróżnego ( 33 ust. 6). Warunki zmiany sumy ubezpieczenia: suma ubezpieczenia może być podwyższona po opłaceniu dodatkowej składki (doubezpieczenie); podwyższona suma ubezpieczenia stanowi górną granicę odpowiedzialności WARTY od dnia następnego po opłaceniu dodatkowej składki ( 33 ust. 4). DODATKOWE UBEZPIECZENIE PRZEDMIOTÓW CODZIENNEGO UŻYTKU PAKIET TOREBKA Suma ubezpieczenia: wynosi zł i określona jest według wartości odtworzeniowej ( 44 ust. 1); odpowiedzialność za gotówkę, karty kredytowe i inne środki płatnicze ograniczona jest do 500 zł ( 44 ust. 2); stanowi górną granicę odpowiedzialności WARTY za szkody powstałe w wyniku rabunku ( 44 ust. 3); ulega zmniejszeniu o wysokość wypłaconego odszkodowania aż do jej całkowitego wyczerpania ( 44 ust. 4); za zgodą WARTY ubezpieczający może uzupełnić sumę ubezpieczenia opłacając dodatkową składkę (doubezpieczenie) ( 44 ust. 5); uzupełniona lub podwyższona do pierwotnej wysokości suma ubezpieczenia stanowi górną granicę odpowiedzialności WARTY od dnia następnego po opłaceniu dodatkowej składki ( 44 ust. 6). Sposób ustalania i opłacania składki ubezpieczeniowej (przy ubezpieczeniach majątkowych) (7a) Sposób ustalania składki ubezpieczeniowej: na podstawie obowiązującej w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia Taryfy Stawek, w zależności od: 1) przedmiotu ubezpieczenia, 2) wariantu ubezpieczenia, 3) wysokości sumy ubezpieczenia ( 22 ust. 1); na podstawie dotychczasowego przebiegu ubezpieczenia WARTA może wprowadzić na terenie działania poszczególnych Oddziałów tzw. stawki regionalne ( 22 ust. 2); w przypadku umów ubezpieczenia zawieranych na okresy krótsze niż 1 rok składkę oblicza się według poniższej tabeli ( 22 ust. 3): Strona 19 z 28

20 L.p. Okres ubezpieczenia % składki za 1 rok ubezpieczenia 1. do 4 miesięcy do 5 miesięcy do 6 miesięcy do 7 miesięcy do 8 miesięcy powyżej 8 miesięcy 100 Zniżki składki stosuje się za: co najmniej dwuletni okres ubezpieczenia bez wypłaty odszkodowania; stosowanie niżej wymienionych zabezpieczeń przy ubezpieczeniu w zakresie obejmującym kradzież z włamaniem i rabunek: 1) zamek z certyfikatem IMP lub COBR Metalplast; 2) blokady antywyważeniowe; 3) kraty; 4) szyby przeciwwłamaniowe (co najmniej klasy P3), rolety przeciwwłamaniowe z certyfikatem; 5) drzwi przeciwwłamaniowe z certyfikatem IMP lub COBR Metalplast; 6) dozór przez firmę ochrony mienia; 7) czynne i należycie konserwowane urządzenia sygnalizacyjno-alarmowe; 8) monitorowanie z włączeniem do akcji załóg interwencyjnych ( 22 ust. 4). niezależnie od zniżek wymienionych w 22 ust. 4, na podstawie analizy dotychczasowego przebiegu ubezpieczeń oraz oceny ryzyka mogą być stosowane zniżki specjalne ( 22 ust. 5). Zwyżki składki stosuje się za: ubezpieczenie lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego wynajmowanych lub podnajmowanych; ubezpieczenie lokalu mieszkalnego/domu jednorodzinnego, w których prowadzona jest działalność gospodarcza; płatność składki za ubezpieczenie w ratach; wystąpienie w okresie ostatniego roku ubezpieczenia więcej niż jednej szkody ( 22 ust. 6); wszelkie zniżki i zwyżki składki oblicza się metodą iloczynową ( 22 ust. 11); łączna obniżka składki nie może przekroczyć 60% ( 22 ust. 12); składkę za ubezpieczenie zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki od 50 gr włącznie dolicza się do pełnego złotego w gó- Strona 20 z 28

Analiza ogólnych warunków ubezpieczenia

Analiza ogólnych warunków ubezpieczenia Analiza ogólnych warunków ubezpieczenia TUW TUZ OWU domów jednorodzinnych i mieszkań OWU z 30 grudnia 2003 (Uchwala Zarządu) Przedmiot i zakres ubezpieczenia (1) Przedmiot ubezpieczenia - domy jednorodzinne,

Bardziej szczegółowo

Program ubezpieczenia mieszkań i domów jednorodzinnych ze składką płatną miesięcznie dedykowany specjalnie dla Funkcjonariuszy i pracowników służb

Program ubezpieczenia mieszkań i domów jednorodzinnych ze składką płatną miesięcznie dedykowany specjalnie dla Funkcjonariuszy i pracowników służb Program ubezpieczenia mieszkań i domów jednorodzinnych ze składką płatną miesięcznie dedykowany specjalnie dla Funkcjonariuszy i pracowników służb mundurowych oraz emerytowanych pracowników i funkcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

TU HDI Samopomoc S.A. - Ogólne warunki ubezpieczenia budynków i lokali mieszkalnych od ognia i innych zdarzeń losowych

TU HDI Samopomoc S.A. - Ogólne warunki ubezpieczenia budynków i lokali mieszkalnych od ognia i innych zdarzeń losowych Analiza ogólnych warunków ubezpieczenia Nazwa zakładu ubezpieczeń TU HDI Samopomoc S.A. Nazwa OWU Ogólne warunki ubezpieczenia budynków i lokali mieszkalnych od ognia i innych zdarzeń losowych OWU z dn.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WARTA MIESZKANIE. z dnia 26 marca 1999 roku zmienione Aneksem Nr 3 z dnia 12 grudnia 2003 roku (tekst jednolity)

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WARTA MIESZKANIE. z dnia 26 marca 1999 roku zmienione Aneksem Nr 3 z dnia 12 grudnia 2003 roku (tekst jednolity) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WARTA MIESZKANIE z dnia 26 marca 1999 roku zmienione Aneksem Nr 3 z dnia 12 grudnia 2003 roku (tekst jednolity) Warszawa, styczeń 2004 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA

PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA Warunki ubezpieczenia przedmiotów codziennego użytku Pakiet TOREBKA dla posiadaczy rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych EKSTRAKONTO w Banku Zachodnim WBK S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze Warunki

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja warunków konkursu ofert na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej "Sympatyczna" Łódź, ul.

Specyfikacja warunków konkursu ofert na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej Sympatyczna Łódź, ul. Specyfikacja warunków konkursu ofert na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej "Sympatyczna" Łódź, ul. Batalionów Chłopskich 4 I. Ubezpieczenie od ognia i innych żywiołów

Bardziej szczegółowo

TARYFA SKŁADEK. Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych za ubezpieczenie BEZPIECZNY DOM

TARYFA SKŁADEK. Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych za ubezpieczenie BEZPIECZNY DOM TARYFA SKŁADEK Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych za ubezpieczenie BEZPIECZNY DOM Postanowienia ogólne 1. Niniejsza taryfa składek ma zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych przez Pocztowe

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń SA Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Kradzieży z Włamaniem i Rozboju mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych od dnia 10.08.2007 r. I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WARTA DOM LETNISKOWY. z dnia 26 marca 1999 roku zmienione Aneksem Nr 1 z dnia 9 grudnia 2003 roku (tekst jednolity)

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WARTA DOM LETNISKOWY. z dnia 26 marca 1999 roku zmienione Aneksem Nr 1 z dnia 9 grudnia 2003 roku (tekst jednolity) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WARTA DOM LETNISKOWY z dnia 26 marca 1999 roku zmienione Aneksem Nr 1 z dnia 9 grudnia 2003 roku (tekst jednolity) Warszawa, styczeń 2004 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WARUNKACH UBEZPIECZENIA OD RABUNKU GOTÓWKI POSTANOWIENIA OGÓLNE

INFORMACJA O WARUNKACH UBEZPIECZENIA OD RABUNKU GOTÓWKI POSTANOWIENIA OGÓLNE INFORMACJA O WARUNKACH UBEZPIECZENIA OD RABUNKU GOTÓWKI POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia do kart bankowych (zwanych dalej OWU) oraz zapisów umowy nr 114/02/2007 Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia TUiR Warta S.A. Warta Dom obowiązujące od dnia 10 sierpnia 2007 r.

Ogólne warunki ubezpieczenia TUiR Warta S.A. Warta Dom obowiązujące od dnia 10 sierpnia 2007 r. Ogólne warunki ubezpieczenia TUiR Warta S.A. Warta Dom obowiązujące od dnia 10 sierpnia 2007 r. I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) 1. Rodzaj Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAGRANICA

KLAUZULA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAGRANICA KLAUZULA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAGRANICA 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika - zagranica o ubezpieczenie odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia - przedmiotu kredytowania (grudzień 2011)

Warunki Ubezpieczenia - przedmiotu kredytowania (grudzień 2011) Warunki Ubezpieczenia - przedmiotu kredytowania (grudzień 2011) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Na podstawie niniejszych warunków ubezpieczenia ochroną ubezpieczeniową mogą zostać objęte przedmioty kredytowania

Bardziej szczegółowo

zdarzeń powstałe wskutek Kradzieży z włamaniem, Rabunku oraz Dewastacji Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym

zdarzeń powstałe wskutek Kradzieży z włamaniem, Rabunku oraz Dewastacji Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym LOCUM PRODUKT W PIGUŁCE 1. Przedmiot ubezpieczenia Ochroną ubezpieczeniową objęte mogą być: Nieruchomość czyli Budynek wraz ze Stałymi elementami budynku, Budowlami i Pomieszczeniami gospodarczymi, dla

Bardziej szczegółowo

Warunki Szczególne Ubezpieczenia wspólnot mieszkaniowych

Warunki Szczególne Ubezpieczenia wspólnot mieszkaniowych Warunki Szczególne Ubezpieczenia wspólnot mieszkaniowych SPIS TREŚCI Zasady ogólne... 3 Definicje... 3 POSTANOWIENIA ODMIENNE OD OKREŚLONYCH W OWU HDI FIRMA... 4 Ubezpieczenie mienia... 4 Ryzyka dodatkowe

Bardziej szczegółowo

Warunki Szczególne Ubezpieczenia WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH. www.hdi-asekuracja.pl

Warunki Szczególne Ubezpieczenia WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH. www.hdi-asekuracja.pl Warunki Szczególne Ubezpieczenia WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH www.hdi-asekuracja.pl Warunki szczególne ubezpieczenia Wspólnot Mieszkaniowych SPIS TREŚCI 1 Zasady ogólne 3 2 Definicje 5 POSTANOWIENIA ODMIENNE

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group Ogólne warunki ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych od dnia 10.08.2007

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) Ogólne warunki ubezpieczenia lokali mieszkalnych i domów jednorodzinnych LOCUM REZYDENCJA nr 25 Commercial Union Polska Towarzystwo ubezpieczeń Ogólnych S.A. wchodzące w życie z dniem 10 sierpnia 2007

Bardziej szczegółowo

Wyżej wymienione mienie winno zostać ubezpieczone w systemie sum stałych według załącznika numer 2 do SIWZ.

Wyżej wymienione mienie winno zostać ubezpieczone w systemie sum stałych według załącznika numer 2 do SIWZ. Załącznik nr 1 do SIWZ Zakres zamówienia: I Ubezpieczenie budynków Wspólnot Mieszkaniowych od ognia i innych zdarzeń losowych oraz odpowiedzialności cywilnej Zakres chronionych ryzyk ubezpieczenie od ognia

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Niniejsza umowa obowiązuje w okresie 01 maja 2017 r kwietnia 2018 r.

POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Niniejsza umowa obowiązuje w okresie 01 maja 2017 r kwietnia 2018 r. INFORMACJA o warunkach grupowego ubezpieczenia pracowników - członków związków zrzeszonych w Federacji Związków Zawodowych Pracowników Automatyki i Telekomunikacji PKP. Polisa nr 414-17-430-05930749 POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Analiza ogólnych warunków ubezpieczenia

Analiza ogólnych warunków ubezpieczenia Analiza ogólnych warunków ubezpieczenia Tryg Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Budynków, Budowli i Lokali Mieszkalnych od Ognia i Innych Żywiołów OWU z dn. 1 stycznia 2004r.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WARTA DOM w BUDOWIE. z dnia 26 marca 1999 r. zmienione Aneksem Nr 1 z dnia 9 grudnia 2003 roku (tekst jednolity)

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WARTA DOM w BUDOWIE. z dnia 26 marca 1999 r. zmienione Aneksem Nr 1 z dnia 9 grudnia 2003 roku (tekst jednolity) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WARTA DOM w BUDOWIE z dnia 26 marca 1999 r. zmienione Aneksem Nr 1 z dnia 9 grudnia 2003 roku (tekst jednolity) Warszawa, styczeń 2004 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części Nr II

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części Nr II Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części Nr II 1 Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych Minimalny zakres ochrony podany poniżej lub All Risks (wyłączenia nie mogą dotyczyć poniższych

Bardziej szczegółowo

Następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów. Ubezpieczający - Bank, zawierający umowę ubezpieczenia na rzecz Ubezpieczonych

Następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów. Ubezpieczający - Bank, zawierający umowę ubezpieczenia na rzecz Ubezpieczonych Ubezpieczenia majątkowe grupowe Pakiet Agro i Pakiet Agro Premium Przedmiot umowy ubezpieczenia Przedmiotem umowy ubezpieczenia jest udzielenie klientom Banku ochrony ubezpieczeniowej w ramach ubezpieczenia:

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym

Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym 1OWU Zielona Karta Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym Postanowienia ogólne 1 1. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe

Bardziej szczegółowo

DOMKI LETNISKOWE. Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym

DOMKI LETNISKOWE. Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym DOMKI LETNISKOWE Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym Izabella Skrzypczyk Menadżer Sprzedaży PD Opole Ergo Hestia Telefon: +48 508 045 767 izabella.skrzypczyk@ergohestia.pl 1 Stanowisko Ergo Hestii

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE 1.1. POSTANOWIENIA WSPÓLNE DLA UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH 1.1.1. Zostanie zawarta jedna Umowa Ubezpieczeń Komunikacyjnych w zakresie OC/AC/NNW/Assistance Polska na warunkach

Bardziej szczegółowo

Porównanie zakresu ubezpieczenia OC za produkt u przykładowych ubezpieczycieli

Porównanie zakresu ubezpieczenia OC za produkt u przykładowych ubezpieczycieli Porównanie zakresu ubezpieczenia OC za produkt u przykładowych ubezpieczycieli Zakres ubezpieczenia PTU S.A. 1 PZU S.A. 2 Commercial Union 3 Hestia 4 Przedmiot ochrony Ochroną objęte są wypadki ubezpieczeniowe,

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA BAGAŻU POLSKA

KLAUZULA UBEZPIECZENIA BAGAŻU POLSKA KLAUZULA UBEZPIECZENIA BAGAŻU POLSKA 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika - Polska o ubezpieczenie bagażu od utraty

Bardziej szczegółowo

Agent/Bank Bank Zachodni WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Numer w Rejestrze Agentów Ubezpieczeniowych: 11135943/A

Agent/Bank Bank Zachodni WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Numer w Rejestrze Agentów Ubezpieczeniowych: 11135943/A Karta SYGNATURA: Produktu: KP/20/07/2015 Ubezpieczenie LOCUM Karta Produktu: Ubezpieczenie LOCUM Karta Produktu została przygotowana przez Bank Zachodni WBK S.A. we współpracy z BZ WBK-Aviva Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW PRZERWANIA PODRÓŻY POLSKA

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW PRZERWANIA PODRÓŻY POLSKA KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW PRZERWANIA PODRÓŻY POLSKA 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika - Polska o ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA Przedmiotem ubezpieczenia jest majątek Spółdzielni oraz odpowiedzialność cywilna jej władz. Specyfikacja dotyczy Spółdzielni Mieszkaniowej GÓRCZEWSKA z siedzibą

Bardziej szczegółowo

automatycznie. ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

automatycznie. ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej UWAGA: Ubezpieczenie dotyczy wszystkich jednostek wymienionych w załączniku nr 1 do SIWZ oraz w każdej lokalizacji, w której

Bardziej szczegółowo

UMOWA UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWEGO ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ BIUR USŁUG PŁATNICZYCH

UMOWA UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWEGO ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ BIUR USŁUG PŁATNICZYCH UMOWA UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWEGO ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ BIUR USŁUG PŁATNICZYCH Polisa nr... Taryfa nr X/OCBUP 1 Przedmiot umowy 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest obowiązkowe ubezpieczenie biur

Bardziej szczegółowo

Zakres ubezpieczenia. Suma ubezpieczenia. Suma ubezpieczenia stanowi górną granicę odpowiedzialności WARTY.

Zakres ubezpieczenia. Suma ubezpieczenia. Suma ubezpieczenia stanowi górną granicę odpowiedzialności WARTY. Karta Produktu: Ubezpieczenia WARTA DOM 24 dla Kredytobiorców zaciągających kredyt mieszkaniowy, pożyczkę hipoteczną lub kredyt konsolidacyjny w Banku Zachodnim WBK S.A. Karta produktu została przygotowana

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA DOTYCZĄCE GWARANCJI UBEZPIECZENIOWEJ

WYMAGANIA DOTYCZĄCE GWARANCJI UBEZPIECZENIOWEJ WYMAGANIA DOTYCZĄCE GWARANCJI UBEZPIECZENIOWEJ 1 1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody związane z realizacją Umowy, w szczególności na podstawie przepisów kodeksu cywilnego,

Bardziej szczegółowo

Minimalne warunki dla umowy ubezpieczenia przechowywanego mienia od zdarzeń losowych oraz umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Przechowawcy

Minimalne warunki dla umowy ubezpieczenia przechowywanego mienia od zdarzeń losowych oraz umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Przechowawcy Załącznik nr 2 do umowy nr.. Minimalne warunki dla umowy ubezpieczenia przechowywanego mienia od zdarzeń losowych oraz umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Przechowawcy 1. W zakresie ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WIDOK

KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WIDOK Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - przetarg pisemny nieograniczony PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WIDOK Prowadzone

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI WYKONANIA OCHRONY. Zespołu Zamkowego oraz hotelu w kurtynie południowo zachodniej w Starym Wiśniczu

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI WYKONANIA OCHRONY. Zespołu Zamkowego oraz hotelu w kurtynie południowo zachodniej w Starym Wiśniczu SZCZEGÓŁOWE WARUNKI WYKONANIA OCHRONY Załącznik Nr 1 do umowy Zespołu Zamkowego oraz hotelu w kurtynie południowo zachodniej w Starym Wiśniczu I. Obowiązki stron umowy : 1 Strony umowy zobowiązane są współdziałać

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WARUNKACH UBEZPIECZENIA DLA POSIADACZY KART PKO VISA BUSINESS ELECTRON

INFORMACJA O WARUNKACH UBEZPIECZENIA DLA POSIADACZY KART PKO VISA BUSINESS ELECTRON INFORMACJA O WARUNKACH UBEZPIECZENIA DLA POSIADACZY KART PKO VISA BUSINESS ELECTRON POSTANOWIENIA OGÓLNE I. Niniejsza informacja o warunkach ubezpieczenia dotyczy posiadaczy kart PKO VISA BUSINESS ELECTRON

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WARTA DOM SERWIS. z dnia 11 czerwca 2002r. zmienione Aneksem Nr 1 z dnia 12 grudnia 2003 roku (tekst jednolity)

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WARTA DOM SERWIS. z dnia 11 czerwca 2002r. zmienione Aneksem Nr 1 z dnia 12 grudnia 2003 roku (tekst jednolity) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WARTA DOM SERWIS z dnia 11 czerwca 2002r. zmienione Aneksem Nr 1 z dnia 12 grudnia 2003 roku (tekst jednolity) Warszawa, styczeń 2004 SPIS TREŚCI: ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Ujednolicony tekst uwzględniający zmianę SIWZ nr 1 z dnia 10.02.2012r. Dokonane zmiany wyróżniono pogrubioną kursywą

Ujednolicony tekst uwzględniający zmianę SIWZ nr 1 z dnia 10.02.2012r. Dokonane zmiany wyróżniono pogrubioną kursywą Data zamieszczenia na stronie www.sar.gov.pl:10.02.2012 Załącznik nr 15 do SIWZ dotyczy pakietu nr 3 Ujednolicony tekst uwzględniający zmianę SIWZ nr 1 z dnia 10.02.2012r. Dokonane zmiany wyróżniono pogrubioną

Bardziej szczegółowo

Podstawowe dane dotyczące ubezpieczenia

Podstawowe dane dotyczące ubezpieczenia KARTA PRODUKTU dla ubezpieczenia NIERUCHOMOŚCI stanowiącego zabezpieczenie kredytów i pożyczek hipotecznych dla kredytobiorców Banku Pocztowego S.A Karta Produktu zawiera wybrane informacje o ubezpieczeniu

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK NADANYCH PRZEZ KLIENTA BIZNESOWEGO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK NADANYCH PRZEZ KLIENTA BIZNESOWEGO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK NADANYCH PRZEZ KLIENTA BIZNESOWEGO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia przesyłek nadanych przez Klienta biznesowego, zwane dalej OWU,

Bardziej szczegółowo

1 - 2 karta płatnicza kradzież okres trwania umowy ubezpieczenia osoby bliskie osoba trzecia PIN rachunek rabunek transakcja 1) 2) Ubezpieczający

1 - 2 karta płatnicza kradzież okres trwania umowy ubezpieczenia osoby bliskie osoba trzecia PIN rachunek rabunek transakcja 1) 2) Ubezpieczający WARUNKI UBEZPIECZENIA POSIADACZY KART PŁATNICZYCH WYDANYCH PRZEZ BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W ZAKRESIE NIEUPOWAŻNIONEGO UŻYCIA KARTY I RABUNKU GOTÓWKI W KRAJU I ZA GRANICĄ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie - Koźlu PZD.272.9.2014 Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie

Bardziej szczegółowo

Komunikat nr 24 Kanclerza Uniwersytetu Jagiellońskiego z 6 lipca 2016 roku

Komunikat nr 24 Kanclerza Uniwersytetu Jagiellońskiego z 6 lipca 2016 roku 75.0203.23.2016 Komunikat nr 24 Kanclerza Uniwersytetu Jagiellońskiego z 6 lipca 2016 roku w sprawie: ubezpieczenia w zakresie kosztów leczenia, następstw nieszczęśliwych wypadków i ubezpieczenia bagażu

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW (NNW) W ZWIĄZKU Z RUCHEM POJAZDÓW

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW (NNW) W ZWIĄZKU Z RUCHEM POJAZDÓW OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW (NNW) W ZWIĄZKU Z RUCHEM POJAZDÓW POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje się w umowach ubezpieczenia zawieranych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK NADANYCH PRZEZ KLIENTA BIZNESOWEGO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK NADANYCH PRZEZ KLIENTA BIZNESOWEGO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK NADANYCH PRZEZ KLIENTA BIZNESOWEGO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia, zwane dalej OWU, mają zastosowanie do stosunków ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Szczególne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych program FordUbezpieczenia

Szczególne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych program FordUbezpieczenia Szczególne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych program FordUbezpieczenia 1. W programie pakietowych ubezpieczeń komunikacyjnych FordUbezpieczenia, zwanym dalej programem FordUbezpieczenia, określonym w

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW PRZERWANIA PODRÓŻY ZAGRANICA

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW PRZERWANIA PODRÓŻY ZAGRANICA KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW PRZERWANIA PODRÓŻY ZAGRANICA 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika - zagranica o ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów... Słownik pojęć... Wprowadzenie...

Wykaz skrótów... Słownik pojęć... Wprowadzenie... Wykaz skrótów... Słownik pojęć... Wprowadzenie... XI XIII XVII Rozdział I. Istota odpowiedzialności odszkodowawczej... 1 1. Funkcje odpowiedzialności odszkodowawczej... 1 2. Reżimy odpowiedzialności odszkodowawczej...

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA SPRZĘTU SPORTOWEGO POLSKA

KLAUZULA UBEZPIECZENIA SPRZĘTU SPORTOWEGO POLSKA KLAUZULA UBEZPIECZENIA SPRZĘTU SPORTOWEGO POLSKA 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika - Polska o ubezpieczenie sprzętu

Bardziej szczegółowo

Zawiadomienie o zapytaniach do treści specyfikacji

Zawiadomienie o zapytaniach do treści specyfikacji Zawiadomienie o zapytaniach do treści specyfikacji Dotyczy: udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Komunikacji Miejskiej

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych opis warunków ubezpieczenia oferowanych przez STU ERGO HESTIA S.A.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych opis warunków ubezpieczenia oferowanych przez STU ERGO HESTIA S.A. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych opis warunków ubezpieczenia oferowanych przez STU ERGO HESTIA S.A. Definicje 1. za Ustawę uważa się Ustawę z dnia 20 stycznia 2011 o

Bardziej szczegółowo

Taryfa za ubezpieczenie INTER Lokum zatwierdzona uchwałą Zarządu TU Inter Polska S.A. nr 38/2012 z dnia 26.07.2012r. Postanowienia wspólne

Taryfa za ubezpieczenie INTER Lokum zatwierdzona uchwałą Zarządu TU Inter Polska S.A. nr 38/2012 z dnia 26.07.2012r. Postanowienia wspólne Taryfa za ubezpieczenie INTER Lokum zatwierdzona uchwałą Zarządu TU Inter Polska S.A. nr 38/2012 z dnia 26.07.2012r. Postanowienia wspólne 1 1. Niniejsza taryfa ma zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych

Bardziej szczegółowo

TARYFA SKŁADEK ZA UBEZPIECZENIE AUTOCASCO STANDARD (ACS)

TARYFA SKŁADEK ZA UBEZPIECZENIE AUTOCASCO STANDARD (ACS) TARYFA SKŁADEK ZA UBEZPIECZENIE AUTOCASCO STANDARD (ACS) 1 1. Niniejsza taryfa składek ma zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych na podstawie ogólnych warunków ubezpieczenia Autocasco Standard

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Dla Wariantu 2 określonego w Zał. nr 2 Umowy Grupowego Ubezpieczenia na Życie Kredytobiorców Ubezpieczenie Spłaty Zadłużenia nr 9956 1. Definicje 1. Klient / Kredytobiorca

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA

WARUNKI UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 2 do SIWZ WARUNKI UBEZPIECZENIA I. Warunki OC: Zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK NADANYCH PRZEZ KLIENTA INDYWIDUALNEGO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK NADANYCH PRZEZ KLIENTA INDYWIDUALNEGO Obowiązuje od dnia 1 czerwca 2015 r. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK NADANYCH PRZEZ KLIENTA INDYWIDUALNEGO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia przesyłek nadanych przez

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA MILANÓWKA

URZĄD MIASTA MILANÓWKA URZĄD MIASTA MILANÓWKA TOM.271.1.3.2015 Milanówek, dnia 27.02.2015 r. Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ZP.271/3/ORG/ 15 na Zakup

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK PRZYJĘTYCH PRZEZ POCZTĘ POLSKĄ S.A. DO DORĘCZENIA W RAMACH ŚWIADCZENIA USŁUGI POCZTEX W OBROCIE KRAJOWYM

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK PRZYJĘTYCH PRZEZ POCZTĘ POLSKĄ S.A. DO DORĘCZENIA W RAMACH ŚWIADCZENIA USŁUGI POCZTEX W OBROCIE KRAJOWYM OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK PRZYJĘTYCH PRZEZ POCZTĘ POLSKĄ S.A. DO DORĘCZENIA W RAMACH ŚWIADCZENIA USŁUGI POCZTEX W OBROCIE KRAJOWYM POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA SPRZĘTU SPORTOWEGO ZAGRANICA

KLAUZULA UBEZPIECZENIA SPRZĘTU SPORTOWEGO ZAGRANICA KLAUZULA UBEZPIECZENIA SPRZĘTU SPORTOWEGO ZAGRANICA 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika - zagranica o ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Zielona Karta

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Zielona Karta Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Zielona Karta Twój majątek Ogólne warunki ubezpieczenia Zadzwoń do nas 801 28 28 28 z telefonu komórkowego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia pojazdów Miejskiego Zakładu Komunikacji - Puławy Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Znak sprawy 12/2015/KOM/NO/K/BU

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy postępowania

Uczestnicy postępowania ODPOWIEDŹ NA PYTANIA ZADANE PRZEZ WYKONAWCÓW DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak: 9/ZP/p.n./ubezpieczenia/2013 Nr ogłoszenia w BZP:214937-2013 Uczestnicy postępowania Dotyczy: przetargu

Bardziej szczegółowo

2) budowle Grupa 2 KŚT (wartość księgowa brutto) wg załącznika: 5.171.687,40 PLN, 1.917.905,09 PLN, razem: 7.089.592,49 PLN,

2) budowle Grupa 2 KŚT (wartość księgowa brutto) wg załącznika: 5.171.687,40 PLN, 1.917.905,09 PLN, razem: 7.089.592,49 PLN, I. Ubezpieczenie od wszystkich ryzyk (all risks) mienia będącego własnością oraz w użytkowaniu Zamawiającego. 1. Miejsce ubezpieczenia: wszystkie lokalizacje należące bądź użytkowane przez Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do Umowy CSIOZ/../2014 Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest Ubezpieczenie mienia będącego własnością Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, w tym: oprogramowanie,

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku. nr OWU/ADR4/1/2015

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku. nr OWU/ADR4/1/2015 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku nr OWU/ADR4/1/2015 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku nr OWU/ADR4/1/2015...4

Bardziej szczegółowo

Concordia Wielkopolska TUW - Ogólne warunki ubezpieczenia mieszkań, domów jednorodzinnych i domków letniskowych

Concordia Wielkopolska TUW - Ogólne warunki ubezpieczenia mieszkań, domów jednorodzinnych i domków letniskowych Analiza ogólnych warunków ubezpieczenia Nazwa zakładu ubezpieczeń Concordia Wielkopolska TUW Nazwa OWU Ogólne warunki ubezpieczenia mieszkań, domów jednorodzinnych i domków letniskowych OWU z dn. 28 czerwca

Bardziej szczegółowo

Podstawowa Ochrona Ubezpieczeniowa LINK4 obejmuje ochroną ubezpieczeniową: Pojazd, czyli samochód osobowy lub ciężarowy o masie do 3,5 tony

Podstawowa Ochrona Ubezpieczeniowa LINK4 obejmuje ochroną ubezpieczeniową: Pojazd, czyli samochód osobowy lub ciężarowy o masie do 3,5 tony INFORMJA DOTYCZĄCA UBEZPIECZENIA AUTO CASCO PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA Podstawowa Ochrona Ubezpieczeniowa LINK4 obejmuje ochroną ubezpieczeniową: Pojazd, czyli samochód osobowy lub ciężarowy o masie do 3,5

Bardziej szczegółowo

Wybór właściwego zakresu pozwoli w przyszłości uniknąć rozczarowania zakupionym produktem ubezpieczeniowym.

Wybór właściwego zakresu pozwoli w przyszłości uniknąć rozczarowania zakupionym produktem ubezpieczeniowym. Wybór właściwego zakresu pozwoli w przyszłości uniknąć rozczarowania zakupionym produktem ubezpieczeniowym. Warunkiem zawarcia kompleksowej umowy ubezpieczenia jest objęcie ochroną ryzyka ognio wego, które

Bardziej szczegółowo

Wyszczególnienie zakresu ryzyk dodatkowych podlegających ocenie przez Zamawiającego

Wyszczególnienie zakresu ryzyk dodatkowych podlegających ocenie przez Zamawiającego Wyszczególnienie zakresu ryzyk dodatkowych podlegających ocenie załącznik nr 3 TAK przyjęcie ryzyka, NIE brak przyjęcia ryzyka. L.p. Rodzaj ryzyka Tak/Nie I. Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO

WZÓR UMOWY UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO Załącznik nr 6 do SIWZ WZÓR UMOWY UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO Zawarta w dniu 20.r. w Poznaniu, pomiędzy: Wielkopolską Organizacją Turystyczną z siedzibą w Poznaniu przy ul. 27 Grudnia 17/19, 61-737 Poznań

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU USŁUGĘ UBEZPIECZENIA DLA PK SP. Z O.O.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU USŁUGĘ UBEZPIECZENIA DLA PK SP. Z O.O. Nr postępowania 01/08 Racibórz, dnia 02.06.2008r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU o wartości powyżej kwoty 6 000 euro, a poniżej równowartości kwoty 14 000 euro. (tablica ogłoszeń, strona Internetowa zamawiającego)

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie utraty zysku Spis treści Strona I. Postanowienia ogólne 3 II. Przedmiot i zakres ubezpieczenia 4 III. Ograniczenia odpowiedzialności 4 IV. Zawarcie i czas trwania

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. R-BEZPIECZNA SPŁATA. Ubezpieczający: Ubezpieczony:

Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. R-BEZPIECZNA SPŁATA. Ubezpieczający: Ubezpieczony: Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. R-BEZPIECZNA SPŁATA Ubezpieczający: Osoba fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji

Bardziej szczegółowo

Raport bieŝący nr 19/2011 z dnia 22.03.2011r. Podpisanie przez INPRO SA umów znaczących z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group

Raport bieŝący nr 19/2011 z dnia 22.03.2011r. Podpisanie przez INPRO SA umów znaczących z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group Raport bieŝący nr 19/2011 z dnia 22.03.2011r. Podpisanie przez INPRO SA umów znaczących z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group Zarząd INPRO SA ( Spółka ) informuje, iŝ w dniu 21

Bardziej szczegółowo

W związku z tym, iż Zamawiający pominął odpowiedź na pytanie nr 28 dlatego jeszcze raz umieszcza odpowiedzi do przetargu ZP/26/PN/14.

W związku z tym, iż Zamawiający pominął odpowiedź na pytanie nr 28 dlatego jeszcze raz umieszcza odpowiedzi do przetargu ZP/26/PN/14. Śrem, dnia 25.11.2014r. Dotyczy sprawy: ZP/26/PN/14 SPROSTOWANIE DO UDZIELNYCH ODPOWIEDZI w dniu 24.11.2014 W związku z tym, iż Zamawiający pominął odpowiedź na pytanie nr 28 dlatego jeszcze raz umieszcza

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM zatwierdzone Uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A. Nr UZ/174/98 z dnia 27

Bardziej szczegółowo

Przesłanki wypłaty odszkodowania i innych świadczeń 9-10

Przesłanki wypłaty odszkodowania i innych świadczeń 9-10 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK NADANYCH PRZEZ KLIENTA BIZNESOWEGO Rodzaj informacji Jednostka redakcyjna Przesłanki wypłaty odszkodowania i innych świadczeń 9-10 Ograniczenia oraz wyłączenia odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.

Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. Ogólne warunki ubezpieczenia autoc asc o dla klienta indywidualnego oraz małe go i średnie go prze dsiębiorcy ustalone uchwałą Zarządu PZU S.A. nr UZ/322/2007 z dnia

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIE MIENIA ZE SKŁADKĄ PŁATNĄ MIESIĘCZNIE. Ubezpieczający: Ubezpieczony: Ubezpieczyciel: Forma ubezpieczenia:

Karta Produktu INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIE MIENIA ZE SKŁADKĄ PŁATNĄ MIESIĘCZNIE. Ubezpieczający: Ubezpieczony: Ubezpieczyciel: Forma ubezpieczenia: Karta Produktu INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIE MIENIA ZE SKŁADKĄ PŁATNĄ MIESIĘCZNIE Ubezpieczający: Pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej, zawierająca

Bardziej szczegółowo

OFERTA UZUPEŁNIAJĄCA UBEZPIECZENIE NADWYŻKOWE KANCELARII DORADZTWA PODATKOWEGO ORAZ UBEZPIECZENIA MIENIA TYCH KANCELARII

OFERTA UZUPEŁNIAJĄCA UBEZPIECZENIE NADWYŻKOWE KANCELARII DORADZTWA PODATKOWEGO ORAZ UBEZPIECZENIA MIENIA TYCH KANCELARII OFERTA UZUPEŁNIAJĄCA UBEZPIECZENIE NADWYŻKOWE KANCELARII DORADZTWA PODATKOWEGO ORAZ UBEZPIECZENIA MIENIA TYCH KANCELARII 1 1. PZU SA oferuje każdemu podmiotowi uprawnionemu do wykonywania czynności doradztwa

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia do treści SIWZ

Wyjaśnienia do treści SIWZ ZP.271.1.2013 Kowary, 16 styczeń 2013 r. Wyjaśnienia do treści SIWZ Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia...

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia... Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia komunikacyjnego dla Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim Znak sprawy 9/2013/K/NO/K/BU Opis przedmiotu

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEJ I CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY_AF3

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEJ I CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY_AF3 1 OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEJ I CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY_AF3 Zatwierdzone uchwałą nr 4 Zarządu MACIF Życie Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z dnia 9 grudnia 2014

Bardziej szczegółowo

DRUK NR 4 UMOWA GENERALNA

DRUK NR 4 UMOWA GENERALNA nr sprawy WP.3211.46.2014 DRUK NR 4 UMOWA GENERALNA UMOWA GENERALNA NR.../.../.../... DRUK NR 4_Formularz 4.1 Zawarta w dniu... w pomiędzy Zarządem Dróg Wojewódzkich w Opolu Ul. Oleska 127; 45-231 Opole

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawne obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej inżynierów budownictwa:

Podstawy prawne obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej inżynierów budownictwa: Podstawy prawne obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej inżynierów budownictwa: - Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne

Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Załącznik nr 6 do SIWZ Okresy ubezpieczenia, o których mowa w definicjach oraz w SIWZ: okres od następnego dnia od daty zakończenia aktualnych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/ZWS/ZO/I/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/ZWS/ZO/I/2014 Warszawa, 5 lutego 2014 r. I. Tryb udzielenia zamówienia ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/ZWS/ZO/I/2014 Zamówienie poniżej 14 tys. EUR, nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych, oparte jest na zasadach

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW POBYTU OSOBY TOWARZYSZĄCEJ ZAGRANICA

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW POBYTU OSOBY TOWARZYSZĄCEJ ZAGRANICA KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW POBYTU OSOBY TOWARZYSZĄCEJ ZAGRANICA 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika - zagranica

Bardziej szczegółowo

Analiza ogólnych warunków ubezpieczenia

Analiza ogólnych warunków ubezpieczenia Analiza ogólnych warunków ubezpieczenia Towarzystwo Wzajemnych Ubezpieczeń Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo Kredytowych Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mieszkań i Domów Jednorodzinnych z dnia 16 grudnia

Bardziej szczegółowo

POLISA NR BUK-227246 UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

POLISA NR BUK-227246 UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POLISA NR BUK-227246 UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Ubezpieczający : Polski Związek Żeglarski Ul. Ludwiki 4, 01-226 Warszawa REGON: 007014979 Ubezpieczony : Polski Związek Żeglarski Ul. Ludwiki

Bardziej szczegółowo

Podstawowa Ochrona Ubezpieczeniowa LINK4 obejmuje ochroną ubezpieczeniową: Pojazd, czyli samochód osobowy lub ciężarowy o masie do 3,5 tony

Podstawowa Ochrona Ubezpieczeniowa LINK4 obejmuje ochroną ubezpieczeniową: Pojazd, czyli samochód osobowy lub ciężarowy o masie do 3,5 tony INFORMJA DOTYCZĄCA UBEZPIECZENIA AUTO CASCO PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA Podstawowa Ochrona Ubezpieczeniowa LINK4 obejmuje ochroną ubezpieczeniową: Pojazd, czyli samochód osobowy lub ciężarowy o masie do 3,5

Bardziej szczegółowo

OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU ... tel... fax... REGON... NIP...

OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU ... tel... fax... REGON... NIP... Przedmiot oferty : OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU Zamawiający : PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SP. Z O.O 47-400 RACIBÓRZ, UL. ADAMCZYKA 10. Wykonawca

Bardziej szczegółowo

2. Umowę zawarto w wyniku przeprowadzenia konkursu na wybór najkorzystniejszej oferty ubezpieczenia dla studentów i pracowników Politechniki.

2. Umowę zawarto w wyniku przeprowadzenia konkursu na wybór najkorzystniejszej oferty ubezpieczenia dla studentów i pracowników Politechniki. DEFINICJE: 1. Ubezpieczyciel: UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., 1. 2. Politechnika: Politechnika Gdańska, jako podmiot umożliwiający dystrybucję ubezpieczeń na jej terenie, 3. Ubezpieczający: Każda osoba

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia:...

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia:... Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia pojazdów Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych - Przedsiębiorstwa Państwowego w Otwocku Znak sprawy 8/2014/OKOM/NO/K/BU

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Ubezpieczenia majątkowe Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KLAUZUL UZUPEŁNIAJĄCYCH ZAKRES POKRYCIA UBEZPIECZENIOWEGO

WYKAZ KLAUZUL UZUPEŁNIAJĄCYCH ZAKRES POKRYCIA UBEZPIECZENIOWEGO WYKAZ KLAUZUL UZUPEŁNIAJĄCYCH ZAKRES POKRYCIA UBEZPIECZENIOWEGO Załącznik nr 2 do SIWZ KLAUZULA NR 1. "AUTOMATYCZNEGO POKRYCIA ZWIĘKSZENIA WARTOŚCI MIENIA" jako rozszerzenie umowy ubezpieczenia od ognia

Bardziej szczegółowo