Kocham O Keeffe. w Kino-Teatrze Bajka w Warszawie. Premiera 27 listopada 2005roku. Fot: Jacek Poremba

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kocham O Keeffe. w Kino-Teatrze Bajka w Warszawie. Premiera 27 listopada 2005roku. Fot: Jacek Poremba"

Transkrypt

1 Kocham O Keeffe w Kino-Teatrze Bajka w Warszawie Premiera 27 listopada 2005roku Fot: Jacek Poremba 1

2 O spektaklu: Kobieta - męŝczyzna. Ona, Georgia O'Keeffe, malarka niezwykle erotycznych kwiatów. On, Alfred Stieglitz, fotograf, jej promotor, kochanek i mąŝ. Silne osobowości, które mówią, co myślą, walczą o swoje i nie boją się kochać. Z nimi przeŝywamy ich miłość, zdrady, niepokoje i fascynacje. Inteligentne, pełne humoru dialogi dotyczące spraw damsko-męskich, przeplatają się ze wzruszającą historią ich miłości i namiętności do sztuki. Przedstawienie obejmuje 30 lat ich wspólnego Ŝycia, od 1916 do 1946 roku. Rzecz dzieje się w ich apartamencie w Nowym Jorku, ale mogłaby wydarzyć się wszędzie. To, co dzieje się między dwojgiem ludzi, zaleŝy tylko od nich samych. No, moŝe czasem teŝ od okoliczności... Georgia O Keeffe: Georgia O Keeffe niezwykle utalentowana malarka, piękna kobieta, która niezaleŝnością sądów i Ŝycia wykraczała poza kanony pierwszej połowy naszego wieku. Jej abstrakcyjne, czarno-białe rysunki, niepodobne do czegokolwiek, co robili wtedy amerykańscy artyści, wzbudziły zainteresowanie elitarnej publiczności prestiŝowej nowojorskiej Galerii 291. Sławę i sukces przyniosły jej kwiaty ich portrety. W malarstwie O'Keeffe granica między formami naturalnymi a abstrakcyjnymi jest płynna. Właśnie w malowaniu kwiatów w dziwnych, niesamowitych, zmysłowych kształtach, jej oryginalność i niezaleŝność objawiła się w całej pełni. Alfred Stieglitz: Alfred Stieglitz - w latach 20 i 30 XX wieku najbardziej wpływowa postać nowojorskiego Ŝycia artystycznego, fotograf, krytyk i marszand w jednej osobie. Twórca słynnej nowojorskiej Galerii 291. Ojciec współczesnej fotografii. Cykl fotografii i aktów Georgii O`Keeffe, sposób patrzenia na świat kamerą zmienił całkowicie nurt fotografii. To on zapoczątkował fotografię artystyczną. Jego prace znajdują się m.in. w Metropolitan Museum of Arts. MąŜ Georgii O Keeffe i promotor jej sztuki, starszy od O Keeffe o 24 lata. Tekst na podst. artykułu Czaszki i kwiaty Marii Poprzęckiej w Wysokich Obcasach 2

3 Twórcy: Obsada: Małgorzata Zajączkowska, Krzysztof Kolberger Scenariusz: Tłumaczenie: ReŜyseria: Kier. artystyczne, kostiumy: Projekt scenografii i rekwizyty: Muzyka: Vocal: Asystent reŝysera: Charakteryzacja: Peruki: Fotosy: Kierownik produkcji: Producent: Lanie Robertson Małgorzata Zajączkowska Krzysztof Kolberger Krzysztof Łoszewski Marceli Sławiński Włodzimierz Nahorny Danuta Rinn Danuta Grochowska Gonia Wielocha Maria Ślepowrońska Jacek Poremba Zdzisław Marcinkowski Mariola Berg - ITI Film Studio (Dyrektor Kino-Teatru Bajka) Autor: Lanie Robertson Autor scenariuszy teatralnych, telewizyjnych i filmowych. Mieszka w Nowym Jorku, na Manhatanie. Jego sztuki wystawiane są na prestiŝowych scenach Nowego Jorku oraz w całych Stanach Zjednoczonych, m.in.: Back County Crimes (Colonnades Theatre,NY), Bringing Mother Down (Theatre Row Theatre, N.Y.), Cannibal s Waltz (Hudson Guild Theatre,NY), Lady Day at Emerson s Bar & Grill (Westside Arts Theatre & Vineyard Theatre NY, Hartford, Conn), Nasty Little Secrets (Primary Stages NY, The Loft Theatre, LA). A Penny For The Guy (New York,Virginia), Harlem Suite (Washington, D.C.,Chicago, Illinois) Lanie Robertson jest laureatem wielu prestiŝowych nagród: New York Outer Critics Circle Award; The Kleban Award, Best Libretist; National Endowment For The Arts, Playwritting Fellowship; The Berrilla Kerr Foundation Award, Best Playwright "Lady Day at Emerson's Bar & Grill". The Carl Schaffer Memorial Award, Playwritting. Jest autorem scenariuszy filmowych : (Baby Love, Blind Leopard), oraz telewizyjnych. Zrealizowane scenariusze dla telewizji: ABC'S The Diana Ross Special,Red Hot Rhythm & Blues", prestiŝowy Journey into Genius: The Young Eugene O'Neill, i inne. Sztuka Alfred Stieglitz Loves O'Keeffe (Kocham O Keeffe) z udzialem Stacy Keach i Margot Kidder była wystawiana na wielu scenach w USA: od Florydy przez Nowy Jork, Virginię, po Californię. Gościła takŝe w teatrach francuskich (Theatres du Rouen et Cachan i paryski Theatre Sylie Monfort). 3

4 Spektakle autorstwa Lanie Robertsona były wystawiane m.in. we Francji i Japonii. W rolach tytułowych: Małgorzata Zajączkowska i Krzysztof Kolberger Pierwszą okazją wspólnej pracy twórczej stała się dla Małgorzaty Zajączkowskiej i Krzysztofa Kolbergera inscenizacja Dziadów w reŝyserii Adama Hanuszkiewicza ówczesnego dyrektora warszawskiego Teatru Narodowego. Przedstawienie odbiegające od przyjętych kanonów w stronę artystycznego eksperymentu, było dla młodych aktorów niewątpliwym wyzwaniem. Dla Małgorzaty Zajączkowskiej rola Ewy była teatralnym debiutem, rola Konrada wymagała od Krzysztofa Kolbergera odwagi zmierzenia się z wielką, romantyczną legendą. Obydwoje sprostali oczekiwaniom. Do kolejnych, wspólnych przedsięwzięć teatralnych naleŝały inscenizacje Braci Karamazow Dostojewskiego, czy Odludków i poety Fredry w Teatrze TV. Kolberger zaangaŝowany w Teatrze Narodowym zagrał wiele ról romantycznych m.in. w Wacława dziejach, czy w Weselu. Kreacje Wacława, Don Carlosa, Romea okazały się sukcesem. Okrzyknięty jednym z najwybitniejszych aktorów młodego pokolenia, zyskał uznanie krytyki i podziw publiczności. Z ciepłym przyjęciem spotkała się jego praca w Teatrze Ateneum. Tu wystąpił w Mazepie Fantazym, Oleannie i Detektywie Lata osiemdziesiąte i dziewięćdziesiąte były dla aktora okresem poszukiwań. Fot: śycie, 5 listopada 2001 Grał na najlepszych polskich scenach, dostał angaŝe w najbardziej prestiŝowych teatrach warszawskich, m.in. w latach związany był z Teatrem Współczesnym, a od 1999 ponownie gra w Teatrze Narodowym. Jego emploi zaskakuje róŝnorodnością, zdradza teŝ twórczy niepokój. Role w Scenach z Ŝycia małŝeńskiego Bergmana, w Tańcu śmierci Strindberga, czy w Świętej wiośnie opowieści tancerza, to tylko niektóre pola twórczych poszukiwań. Stworzył wiele bogatych i róŝnorodnych psychologicznie postaci. Przykładem moŝe tu być postać NiŜyńskiego rosyjskiego tancerza, który zrewolucjonizował teatr tańca. Kolberger wcielając się w tę rolę ukazał, jak poprzez odrzucenie kolejnych masek narzuconych artyście przez pruderyjne otoczenie, dotrzeć do prawdy o sobie nawet za cenę społecznego odrzucenia. Pojawiły się tu uniwersalne tematy kondycji artysty, procesu twórczego, a takŝe problemów, z jakimi wiąŝe się podporządkowanie Ŝycia sztuce. Do najciekawszych ostatnich ról teatralnych naleŝą Lucyfer w przedstawieniu Janusza Wisniewskiego wg Słowackiego, i KsiąŜe Yorku w Ryszardzie II w reŝyserii Andrzeja Seweryna. 4

5 Kolberger zajmuje się takŝe reŝyserią teatralną. To przestrzeń w której wykorzystuje wieloletnie, aktorskie doświadczenie, przestrzeń w której odkrywa nowe, teatralne moŝliwości. TakŜe w tej dziedzinie odniósł niemały sukces. Zaproszony do współpracy przez dyrektora Opery Wrocławskiej Sławomira Pietrasa, wyreŝyserował śpiewogrę Krakowiacy i górale Wojciecha Bogusławskiego. Jego reŝyserski debiut spotkał się z uznaniem krytyki. Złamanie klasycznej tradycji odgrywania Krakowiaków, zapewniło entuzjazm publiczności. Przedstawienie przeniesiono do warszawskiego Teatru Wielkiego i tu długo nie schodziło z afisza. Z powodzeniem reŝyserował kolejne widowiska i spektakle. Teatrze Wielkim inscenizował Nędzę uszczęśliwioną Bohomolca, Bogusławskiego i Kamieńskiego, w Operze Szczecińskiej - śołnierza królowej Madagaskaru. Teatr jest dla Kolbergera waŝną ale nie jedyną drogą artystycznego wyrazu. Równie swobodnie czuje się w filmie, czy w poezji. Jego filmowe role w obrazach takich jak Kontrakt Zanussiego, Ostatni prom Krzystka, Kuchnia polska Bromskiego, Kroniki domowe Wosiewicza, telewizyjna wersja Popiołu i diamentu, Na straŝy swojej stać nie będę Kutza czy Pan Tadeusz Wajdy na stałe wpisały się do historii polskiego kina. Popularność przyniosły mu role w Ekstradycji gdzie grał nie do końca uczciwego szefa UOP-u, i w Sforze tu z kolei odgrywał postać uczciwego gangstera. Pasją aktora jest takŝe poezja. To z nią szczególnie po Strofach dla Ciebie w Lecie z Radiem jest ostatnimi czasy jest najbardziej kojarzony. Jego interpretacja Tryptyku rzymskiego Jana Pawła II jest przyjmowana entuzjastycznie przez publiczność. Małgorzata Zajączkowska od początku zdradzała wyjątkowy, aktorski talent. JuŜ na drugim roku studiów w warszawskiej PWST, Andrzej Łapicki wybitny aktor i pedagog, zaproponował jej rolę w Pierwszym ostrzeŝeniu Strindberga. Sonia ze Zbrodni i kary Dostojewskiego, stała się kolejną waŝną rolą aktorki. Fot: Paweł Broniszewski Kolejne teatralne kreacje to Urszulka z Trenów Kochanowskiego, czy Anusia ze Szkoły Ŝon. Wkrótce okazało się, Ŝe niedawna debiutantka gra w niemalŝe wszystkich przedstawieniach wystawianych przez Teatr Narodowy... WaŜnym, twórczym doświadczeniem był monodram PodróŜ do szczęścia w reŝyserii Barbary Sass. Gdy reŝyserka kręciła swój film Bez miłości, to właśnie Zajączkowskiej powierzyła jedną z głównych ról. Wielkim sukcesem okazała się takŝe rola w filmie Krzysztofa Zanussiego Constans. 5

6 W 1981 roku aktorka podjęła decyzję o wyjeździe z kraju. Wtedy nie przypuszczała, Ŝe jej nieobecność potrwa tak długo. Osiedliła się w ParyŜu, to tu została zaproszona do współpracy nad ekranizacją Dantona w reŝyserii Andrzeja Wajdy. Kolejnym punktem podróŝy stała się Ameryka, a dokładnie Nowy Jork miasto wielkich nazwisk i wciąŝ Ŝywej awangardy. Aktorka ( występująca pod nazwiskiem Margaret Sophie Stein), dzięki talentowi i artystycznej intuicji szybko odnalazła się w teatralnym i filmowym środowisku. Pracowała z wielkimi amerykańskimi artystami. Zagrała rolę Jadwigi w filmie Paula Mazursky ego Wrogowie, historia miłości. Towarzyszyli jej wybitni aktorzy Ron Silver i Anjelica Huston. To dzięki tej roli została zgłoszona do nominacji do Oskara. Jej talent został zauwaŝony przez Ŝywą legendę kina Woody Allen zaprosił Małgorzatę Zajączkowską do udziału w Strzałach na Broadway u. Kolejny, waŝny film to Sara wysoka, zwyczajna. Tu z kolei współpracę zaproponowała jej Glenn Close. Ekranizacja powieści spotkała się z tak entuzjastycznym przyjęciem widzów, Ŝe twórcy filmu zdecydowali się na nakręcenie kolejnych części opowiadających o Ŝyciu bohaterów prerii. Zajączkowska przetłumaczyła ksiąŝkę, na podstawie której powstał scenariusz filmu i ukazała się ona na rynku polskim. Aktorka zagrała takŝe na Broadway u w sztuce Noela Cowarda Present Laughter. Popularność przyniosła jej rola węgierskiej emigrantki w serialu telewizyjnym All my children. Po powrocie do Polski aktorka zagrała w Teatrze na Woli w przedstawieniach Miłość to takie proste Larsa Norena i w Panience z Tacny M.V. Llosy. Na uwagę zasługuje jej świetna rola w filmie Jerzego Stuhra Pogoda na jutro. Zagrała takŝe w teatrach telewizji - w Południku 19 w reŝyserii Juliusza Machulskiego i w Gezie dzieciaku, w reŝyserii Zbigniewa Brzozy. Popularność przyniosły jej role w polskich serialach telewizyjnych takich jak Złotopolscy, Na dobre i na złe, Więzy krwi. W Shreku 2 uŝyczyła głosu królowej Lilian. Z Krzysztofom Kolbergerem spotkała się ponownie na planie serialu Tak czy nie, kolejne wspólne role zagrali w przedstawieniu News Bugajskiego. Zwieńczeniem wieloletniej przyjaźni i współpracy będzie przedstawienie Kocham O Keeffe w reŝyserii Krzysztofa Kolbergera. Sztuka, przetłumaczona przez Małgorzatę Zajączkowską stała się przestrzenią wspólnych, twórczych poszukiwań. Połączyła ich podobna wraŝliwość, pokrewne myślenie o zawodzie i przede wszystkim pasja, jaką jest sztuka. Producent: Mariola Berg Kobieta- Ŝywioł. Produkuje spektakle. Jako Dyrektor Kino-Teatru Bajka, stworzyła i wypełniła to miejsce wartościowym repertuarem. Z wykształcenia- pedagog, z zawodu i zamiłowania- piosenkarka, występowała w Danii, Norwegii, Jordanii, Japonii. 6

7 Przez kilka lat, jako dyrektor ds. artystyczno-organizacyjnych w Agencji Kuman Art, produkowała spektakularne imprezy masowe w największych salach, amfiteatrach i stadionach w Polsce (m.in. Zjazd Gwiazd, Królowa Śniegu na Torwarze, Mikołaj z Bankiem Śląskim, i in.), reŝyserowała widowiska telewizyjne dla TVP i TV Polsat (m.in. Festiwal Gama, Cieszyn kontra Puck i wiele innych). Zarządzała Agencją Talentów w Agencji Aktorskiej CMC Macieja Orłosia. Jako dyrektor kreatywny Impresariatu ITI realizowała koncerty i wydarzenia artystyczne. Spiritus movens Kino-Teatru Bajka nowej, ekskluzywnej sceny w sercu Warszawy, którą stworzyła w miejscu starego kina. Systematycznie buduje wizerunek nowego teatralnego miejsca, opracowuje kampanie reklamowe przedsięwzięć artystycznych, odbywających się w Kino-Teatrze Bajka, opiekuje się gwiazdami z Managementu ITI (m.in. Tomaszem Zubilewiczem i Klaudią Carlos, znanymi z TVN). W ciągu roku Mariola Berg ściągnęła do Bajki gwiazdy wielkiego formatu: na scenie Kino-Teatru gościli m.in. Wojciech Pszoniak, Jerzy Stuhr, Jan Peszek, Gabriela Kownacka, Danuta Stenka, Katarzyna Skrzynecka i wiele innych. Spotkanie z Małgorzatą Zajączkowską i Krzysztofem Kolbergerem zaowocowało nowym artystycznym wyzwaniem przedstawieniem na scenie Bajki historii o miłości nowojorskiej malarki kwiatów i słynnego fotografa... Dyrektor artystyczny, kostiumy : Krzysztof Łoszewski Dyrektorem artystycznym, a zarazem twórcą kostiumów do Kocham O Keeffe jest znany projektant mody Krzysztof Łoszewski. Przez wiele lat mieszkał w Brukseli. Projektował damskie i męskie kolekcje w firmie Oliviera Strelli. Wystawiał je na Targach we Francji i w Hiszpanii. Projekt kostiumów do Kocham O Keeffe jest jego teatralnym debiutem. Scenografia: Marceli Sławiński Absolwent Wydziału Grafiki ASP w Krakowie, filia w Katowicach, i Studiów Podyplomowych na Wydziale Scenografii ASP w Krakowie. Główne realizacje scenograficzne: sztuka "Milość i Las" - Friederike-Roth w reŝ. Michala Ratyńskiego w Teatrze Wyspiańskiego w Katowicach, spektakl "Walentynki" - I. Wyrypajew, reŝ. Beata Dzianowicz - Teatr Wyspiańskiego w Katowicach, przedstawienie "Bash" (Neil LaBute), w reŝyserii G. Jarzyny w Teatrze Rozmaitości w Warszawie, "Dama Pikowa" P. Czajkowskiego w reŝ. Mariusza Trelińskiego - jako asystent scenografa B. F. Kudlički w Teatrze Wielkim w Warszawie. We współpracy z Borysem Kudlicką stworzył scenografię do "Halki" S. Moniuszki w Operze Śląskiej w reŝyserii M. W. Grzesińskiego oraz do,,balu Wampirów w Teatrze Roma w reŝyserii Romana Polańskiego. Jest teŝ autorem scenografii do,,czarodziejskiego Fletu w reŝyserii M.W Grzesińskiego, planowana premiera: marzec 2006 roku w Operze Dolnośląskiej. 7

8 Kompozytor-Włodzimierz Nahorny: Wybitna postać na polskiej scenie muzycznej. Pianista, saksofonista, kompozytor i aranŝer muzyki jazzowej, rozrywkowej, teatralnej i filmowej. Zadebiutował w 1959 roku. Grał w najwaŝniejszych zespołach polskiej sceny jazzowej, najwaŝniejszych festiwalach jazzowych, na nieomal wszystkich znaczących estradach jazzowych Europy, Stanów Zjednoczonych, Azji. Zdobył wiele nagród na konkursach i festiwalach w Polsce i za granicą. Jest kompozytorem najsłynniejszej, powojennej, polskiej piosenki "Jej Portret", stworzył takŝe muzykę do wielu innych przebojów, m.in.. KsięŜyc nad Kościeliskiem, Chianti, Czas rozpalić piec, Pytam zimowych gwiazd. Ma na swoim koncie współpracę z legendarnym gdańskim BIM-BOMEM, z zespołem A. Trzaskowskiego, A. Kurylewicza, J. Strobla, z "Breakoutami" w okresie ich największej popularności. Włodzimierz Nahorny jest takŝe autorem muzyki teatralnej: skomponował muzykę do spektakli: Medea, KsięŜniczka Turandot w Teatrze Dramatycznym w Warszawie, Nauki małŝeńskie w Teatrze Powszechnym, Moniuszko w Teatrze Narodowym w Warszawie, Karłowicz w Teatrze Wielkim w Łodzi. Jest kompozytorem muzyki do przedstawienia Niobe wg Gałczyńskiego w reŝyserii Krzysztofa Kolbergera. Został tez zaproszony na otwarcie Światowej Wystawy EXPO 2005 Nagoja Japonia Nahorny jest teŝ kompozytorem muzyki do spektaklu Kwiaty Polskie wg J. Tuwima reŝ. Zbigniewa Zapasiewicza. Muzyka Nahornego towarzyszy takŝe filmom: (m.in. film autorski Rondo : Pełnia, Znaki na drodze Rewizja osobista, Sam na sam. Wyrazem ogromnej aktywności twórczej artysty są płyty: "Ich Portret", "Kolędy na cały rok", "Piosenki Lwowskie", wydana w 1997r,, wzbudzająca ogromne uznanie "Nahorny - Szymanowski MITY", cykl trzech płyt Fantazja Polska - Koncert Nahorny Karłowicz, czy wydany w 2003r. w Śpiewnik Nahornego z Lorą Szafran. Patroni medialni: TVN, TVN24, Radio ZET, Onet.pl, Multikino, Gala, Wprost, WIK, śycie Warszawy. HONOROWY PATRONAT NAD SPEKTAKLEM OBJĘŁA AMBASADA STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI. 8

Almanach sceny polskiej

Almanach sceny polskiej INSTYTUT SZTUKI POLSKA AKADEMIA NAUK Almanach sceny polskiej 2002/03 Pod redakcją ANNY CHOJNACKIEJ XLIV Warszawa 2008 SPIS TREŚCI Od redakcji............................................ 5 Teatry i sceny

Bardziej szczegółowo

1 Wiesław Ochman Wiesław Ochman, jeden z najznakomitszych tenorów europejskich, opromieniony światową sławą, jest zarazem najpopularniejszym polskim śpiewakiem operowym. Od debiutu w 1960 roku na scenie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI 2/POKL/9.5/2009

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI 2/POKL/9.5/2009 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI 2/POKL/9.5/2009 W roku szkolnym 2009/2010 i 2010/11 realizowany był w szkole projekt w ramach Kapitału Ludzkiego Człowiek w teatrze Ŝycia. W ramach projektu zrealizowano

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział I. Wprowadzenie... 13. Biblioteka miejsce prezentacji i realizacji tekstu artystycznego... 19

Spis treści. Rozdział I. Wprowadzenie... 13. Biblioteka miejsce prezentacji i realizacji tekstu artystycznego... 19 Spis treści Wprowadzenie... 13 Rozdział I Biblioteka miejsce prezentacji i realizacji tekstu artystycznego... 19 1.1. Biblioteka jako audytorium... 22 1.1.1. Biblioteka publiczna... 23 1.1.1.1. Typy czytelników...

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Rzeszowski 3 - semestralne studia podyplomowe ze Scenografii Wydział Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego oferuje nowe 3-semestralne studia podyplomowe ze Scenografii. Ogólne cele kształcenia: Celem studiów jest zdobycie

Bardziej szczegółowo

Projekt edukacyjny dla przedszkoli Przedszkole z kulturą Raport 2012

Projekt edukacyjny dla przedszkoli Przedszkole z kulturą Raport 2012 Projekt edukacyjny dla przedszkoli Przedszkole z kulturą Raport 2012 Cele projektu: edukacja artystyczna, włączająca do prac placówek przedszkolnych instytucje kultury z Bydgoszczy zachęcenie przedszkoli

Bardziej szczegółowo

2. Zdefiniuj pojęcie mitu. Na wybranych przykładach omów jego znaczenie i funkcjonowanie w kulturze.

2. Zdefiniuj pojęcie mitu. Na wybranych przykładach omów jego znaczenie i funkcjonowanie w kulturze. ZWIĄZKI LITERATURY Z INNYMI DZIEDZINAMI SZTUKI 1. Dawne i współczesne wzorce rodziny. Omawiając zagadnienie, zinterpretuj sposoby przedstawienia tego tematu w dziełach literackich różnych epok oraz w wybranych

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Rzeszowski Gala Finałowa konkursu "Student ma talent". 19 maja 2015 r. na Wydziale Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego odbyła się uroczysta Gala Finałowa Projekt organizowany był po raz drugi przez Samorząd Studentów

Bardziej szczegółowo

1. KONCERT TAŃCA 2. WYSTAWA FOTOGRAFII TANIEC OBRAZÓW OBRAZ TAŃCA 3. PUBLIKACJA TOMIKU POEZJI ZATAŃCZONA PRZESTRZEŃ

1. KONCERT TAŃCA 2. WYSTAWA FOTOGRAFII TANIEC OBRAZÓW OBRAZ TAŃCA 3. PUBLIKACJA TOMIKU POEZJI ZATAŃCZONA PRZESTRZEŃ PROMOCJA TAŃCA WSPÓŁCZESNEGO POPRZEZ RÓśNORODNE DZIAŁANIA: 1. KONCERT TAŃCA 2. WYSTAWA FOTOGRAFII TANIEC OBRAZÓW OBRAZ TAŃCA 3. PUBLIKACJA TOMIKU POEZJI ZATAŃCZONA PRZESTRZEŃ Nazwa placówki: Państwowe

Bardziej szczegółowo

Literatura piękna w teatrze i na dużym ekranie

Literatura piękna w teatrze i na dużym ekranie XV LO Dygasińskiego 15, Kraków Literatura piękna w teatrze i na dużym ekranie Klasa II-III LO Marek Brzeski 2014-2015 Cele kształcenia poznanie historii teatru, jego funkcji na przestrzeni dziejów poznanie

Bardziej szczegółowo

[FILM] Rock Opole - dobra rozgrzewka przed festiwalem

[FILM] Rock Opole - dobra rozgrzewka przed festiwalem [FILM] Rock Opole - dobra rozgrzewka przed festiwalem Na początek reggae, a później polski rock - na błoniach Politechniki Opolskiej trwa koncert Rock Opole, zorganizowany w ramach imprez towarzyszących

Bardziej szczegółowo

Chopinowskie inspiracje w muzyce, plastyce i teatrze

Chopinowskie inspiracje w muzyce, plastyce i teatrze Wojewódzki Dom Kultury im. J. Piłsudskiego w Kielcach Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Chopinowskie inspiracje w muzyce, plastyce i teatrze Wojewódzki Dom Kultury im.

Bardziej szczegółowo

SCENOGRAFOWIE. Pobierz PDF Drukuj

SCENOGRAFOWIE. Pobierz PDF Drukuj AKTUALNOŚCI ZA KONTAKT AKTORKI AKTORZY REŻYSERZY AUTORZY ZDJĘĆ SCENARZYŚCI SCENOGRAFOWIE SCENOGRAFOWIE Katarzyna Sobańska INFORMACJE Rok urodzenia: 1966 Pobierz PDF Drukuj Scenograf, grafik, malarka. Swoje

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA ARTYSTYCZNO-MEDIALNA PROGRAM NAUCZANIA Przedmiotu uzupełniającego W XII LO im. C. Norwida w Krakowie

EDUKACJA ARTYSTYCZNO-MEDIALNA PROGRAM NAUCZANIA Przedmiotu uzupełniającego W XII LO im. C. Norwida w Krakowie EDUKACJA ARTYSTYCZNO-MEDIALNA PROGRAM NAUCZANIA Przedmiotu uzupełniającego W XII LO im. C. Norwida w Krakowie AUTORKI PROGRAMU: Jolanta Horosin-Klamra, Izabela Stańdo OGÓLNE ZAŁOZENIA PROGRAMU: Program

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PLAN NAUCZANIA SZKOŁY POLICEALNEJ

RAMOWY PLAN NAUCZANIA SZKOŁY POLICEALNEJ ZAŁĄCZNIK Nr 10 RAMOWY PLAN NAUCZANIA SZKOŁY POLICEALNEJ Tabela 1 - ZAJĘCIA EDUKACYJNE ARTYSTYCZNE W POLICEALNYM STUDIUM WOKALNO- BALETOWYM Zawód: aktor scen muzycznych Specjalność: wokalno-baletowa dwuipółletnim

Bardziej szczegółowo

KATARZYNA PAWŁOWSKA. 1993 - premiera spektaklu Psy Teatru Porywacze Ciał (scenariusz, reżyseria, aktorka)

KATARZYNA PAWŁOWSKA. 1993 - premiera spektaklu Psy Teatru Porywacze Ciał (scenariusz, reżyseria, aktorka) KATARZYNA PAWŁOWSKA 1987- członek amatorskiego zespołu teatralnego Penetracje pod opieką reż. Marka Chojnackiego 1988 - rozpoczęcie studiów w Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. L. Solskiego we Wrocławiu,

Bardziej szczegółowo

Rafał Augusiewicz wokalista, konferansjer,

Rafał Augusiewicz wokalista, konferansjer, Rafał Augusiewicz wokalista, konferansjer, prezenter. Współzałożyciel i Lider popularnego zespołu NIENEGATYWNI. Wraz z zespołem Nienegatywni, którego działalność zapoczątkowana została przed czterema laty

Bardziej szczegółowo

TEMATY Z JĘZYKA POLSKIEGO NA MATURĘ USTNĄ na rok 2010/ 2011 w ZSP im. Orląt Lwowskich w Stopnicy

TEMATY Z JĘZYKA POLSKIEGO NA MATURĘ USTNĄ na rok 2010/ 2011 w ZSP im. Orląt Lwowskich w Stopnicy TEMATY Z JĘZYKA POLSKIEGO NA MATURĘ USTNĄ na rok 2010/ 2011 w ZSP im. Orląt Lwowskich w Stopnicy LITERATURA 1. "Żyć życiem innym niż większość". Twoje rozważania o wybranych bohaterach literackich idących

Bardziej szczegółowo

Jarosław Figura ur. 08.09.1968 r. w Ciepielowie (OBECNIE WOJ. MAZOWIECKIE )

Jarosław Figura ur. 08.09.1968 r. w Ciepielowie (OBECNIE WOJ. MAZOWIECKIE ) Jarosław Figura ur. 08.09.1968 r. w Ciepielowie (OBECNIE WOJ. MAZOWIECKIE ) - polonista, aktor, scenograf i reżyser fot. Kamil Witaszak Absolwent filologii polskiej Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej

Bardziej szczegółowo

Almanach sceny polskiej

Almanach sceny polskiej INSTYTUT SZTUKI POLSKA AKADEMIA NAUK Almanach sceny polskiej 2004/05 Pod redakcją ANNY CHOJNACKIEJ XLVI Warszawa 2010 SPIS TREŚCI Od redakcji................................ 5 Teatry i sceny teatralne

Bardziej szczegółowo

Aeroskop. Festiwal Filmów w Gdyni. Antoś po raz pierwszy w Warszawie. Kazimierz Junosza-Stępowski

Aeroskop. Festiwal Filmów w Gdyni. Antoś po raz pierwszy w Warszawie. Kazimierz Junosza-Stępowski F1 F2 Aeroskop Pierwsza na świecie ręczna kamera filmowa skonstruowana w przez Kazimierza Prószyoskiego. Wynalazca ten zbudował też pierwsze urządzenie do nagrywania i wyświetlania filmów. Następna karta

Bardziej szczegółowo

Almanach sceny polskiej

Almanach sceny polskiej INSTYTUT SZTUKI POLSKA AKADEMIA NAUK Almanach sceny polskiej 2003/04 Pod redakcją ANNY CHOJNACKIEJ XLV Warszawa 2009 SPIS TREŚCI Od redakcji................................ 5 Teatry i sceny teatralne w

Bardziej szczegółowo

MATURA 2010/2011 TEMATY DO EGZAMINU USTNEGO I. LITERATURA

MATURA 2010/2011 TEMATY DO EGZAMINU USTNEGO I. LITERATURA MATURA 2010/2011 TEMATY DO EGZAMINU USTNEGO I. LITERATURA 1.Różne obrazy przyrody w literaturze. Omów sposoby ich kreowania w wybranych utworach 2.Metamorfoza bohatera literackiego i jej sens. Omów problem,

Bardziej szczegółowo

zapraszają na Film Cezarego Ibera

zapraszają na Film Cezarego Ibera Page1 zapraszają na Film Cezarego Ibera Od 14 stycznia 2011 Page2 Od piątku, 14 stycznia 2011 DIALOG będzie wyświetlany na regularnych pokazach w KinoLAB w Warszawie. W ten sposób zostanie zainaugurowany

Bardziej szczegółowo

Rozwijanie aktywności twórczej i jej wpływ na wychowanie dziecka w wieku przedszkolnym.

Rozwijanie aktywności twórczej i jej wpływ na wychowanie dziecka w wieku przedszkolnym. Rozwijanie aktywności twórczej i jej wpływ na wychowanie dziecka w wieku przedszkolnym. Wielu psychologów twierdzi, Ŝe dzieci są twórcze z samej swej natury, a postawa twórcza jest wśród dzieci powszechna.

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPONSORSKA. Festiwal VI Koszalińskie Konfrontacje Młodych m teatr 10-14.06.2015

OFERTA SPONSORSKA. Festiwal VI Koszalińskie Konfrontacje Młodych m teatr 10-14.06.2015 OFERTA SPONSORSKA Festiwal VI Koszalińskie Konfrontacje Młodych m teatr 10-14.06.2015 Dyrekcja Bałtyckiego Teatru Dramatycznego im. J. Słowackiego w Koszalinie zwraca się z propozycją o współorganizację

Bardziej szczegółowo

Załącznik do obwieszczenia Ministra Kultury z dnia 2 lutego 2004 r.

Załącznik do obwieszczenia Ministra Kultury z dnia 2 lutego 2004 r. Załącznik do obwieszczenia Ministra Kultury z dnia 2 lutego 2004 r. Wykaz osób, które uzyskały kwalifikacje I stopnia w zakresie sztuki i dyscyplin artystycznych w 2003 roku (do 30 kwietnia): DZIEDZINA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KOŁA POLONISTYCZNO-TEATRALNEGO DLA KLAS IV - V SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PROGRAM KOŁA POLONISTYCZNO-TEATRALNEGO DLA KLAS IV - V SZKOŁY PODSTAWOWEJ PROGRAM KOŁA POLONISTYCZNO-TEATRALNEGO DLA KLAS IV - V SZKOŁY PODSTAWOWEJ Opracowała: Sylwia Roś 1 Wstęp Program ten przeznaczony jest dla uczniów kl. IV - V szkoły podstawowej, do realizacji w ramach

Bardziej szczegółowo

PIERWSZE SKRZYPCE OFERTA SPONSORSKA

PIERWSZE SKRZYPCE OFERTA SPONSORSKA PIERWSZE SKRZYPCE OFERTA SPONSORSKA KRÓTKO O FILMIE,, to krótkometrażowy film w reżyserii Marka Jagielskiego ze zdjęciami Igora Połanieckiego, produkcji Wydziału Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowy Festiwal Teatrów Taoca SCENA OTWARTA Centrum Sztuki Mościce. 9-24 października 2015

Międzynarodowy Festiwal Teatrów Taoca SCENA OTWARTA Centrum Sztuki Mościce. 9-24 października 2015 Międzynarodowy Festiwal Teatrów Taoca SCENA OTWARTA Centrum Sztuki Mościce 9-24 października 2015 Międzynarodowy Festiwal Teatrów Taoca SCENA OTWARTA to wyjątkowa szansa poznania aktualnych trendów w sztuce

Bardziej szczegółowo

Ogrody i ogrody teatru. Polsko- Norweska wymiana rezydencjonalna teatrów

Ogrody i ogrody teatru. Polsko- Norweska wymiana rezydencjonalna teatrów Ośrodek Praktyk Teatralnych Gardzienice Ogrody i ogrody teatru. Polsko- Norweska wymiana rezydencjonalna teatrów Realizacja projektu Marzec - Grudzień 2009 Spis treści O Ośrodku 3 Opis projektu 4 Partnerzy

Bardziej szczegółowo

Krajobraz przemysłowy Eustachy Kossakowski, lata 50. i 60.

Krajobraz przemysłowy Eustachy Kossakowski, lata 50. i 60. wymiary: 38.5 x 28.5 cm technika: 12 odbitek kolorowych czarno-białych z oryginalnych negatywów na papierze barytowym edycja: 6 cena: 12 000 PLN Każde portfolio jest numerowane i sygnowane przez właścicielkę

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA*MEDIALNE* W*PROFESJONALNYM*STUDIU*TELEWIZYJNYM*

SZKOLENIA*MEDIALNE* W*PROFESJONALNYM*STUDIU*TELEWIZYJNYM* SZKOLENIAMEDIALNE WPROFESJONALNYMSTUDIUTELEWIZYJNYM Któżlepiejpotrafiszkolić ZKOMUNIKACJIMEDIALNEJIWYSTĄPIEŃPUBLICZNYCH niżznanidziennikarze? Proponujemyszkoleniamedialneizwystąpieńpublicznychzudziałem

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPONSORSKA 2015

OFERTA SPONSORSKA 2015 OFERTA SPONSORSKA 2015 Istniejemy od 1945 roku. Od zawsze nasz świat kręci się wokół FILMU. Zajmujemy się jego upowszechnianiem i promocją, prowadzimy projekty popularyzujące kulturę filmową oraz wspieramy

Bardziej szczegółowo

Program zajęć artystycznych. klasa II gimnazjum

Program zajęć artystycznych. klasa II gimnazjum Program zajęć artystycznych klasa II gimnazjum Moduł I. Zajęcia teatralne i literackie. Moduł II. Zajęcia muzyczno - ruchowe. Moduł III. Zajęcia plastyczne. Opracowała : Beata Sikora Sztuka jest wieczną

Bardziej szczegółowo

Światła Chartes Eustachy Kossakowski, 1983-1989

Światła Chartes Eustachy Kossakowski, 1983-1989 Eustachy Kossakowski, 1983-1989 wymiary: 40 x 29 cm technika: 12 odbitek kolorowych na papierze Hahnemuhle Photo Rag 308 g edycja: 6 cena: 12 000 PLN Każde portfolio jest numerowane i sygnowane przez właścicielkę

Bardziej szczegółowo

MACIEJ PAWLOWSKI PRODUKCJE. musical H T T P : / / P A W L O W S K I. A R T. P L

MACIEJ PAWLOWSKI PRODUKCJE. musical H T T P : / / P A W L O W S K I. A R T. P L PRODUKCJE musical Taniec Wampirów ( Tanz der Vampire) Jim Steinman, Roman Polański, Michael Kunze reż. Cornelius du Crocq Baltus (2005*) Koty Andrew Lloyd Webber Thomas Stearns Eliot, Andrew Lloyd Webber

Bardziej szczegółowo

LISTA TEMATÓW NA EGZAMIN WEWNĘTRZNY Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKONYM 2014/2015 ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. STANISŁAWA STASZICA

LISTA TEMATÓW NA EGZAMIN WEWNĘTRZNY Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKONYM 2014/2015 ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. STANISŁAWA STASZICA LISTA TEMATÓW NA EGZAMIN WEWNĘTRZNY Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKONYM 2014/2015 ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. STANISŁAWA STASZICA LITERATURA 1. Przedstaw motyw kariery w wybranych utworach literackich różnych

Bardziej szczegółowo

Pieśni Ballady 24 Etiudy

Pieśni Ballady 24 Etiudy Pieśni Aleksandra Kurzak młoda, polska utalentowana sopranistka oraz Mariusz Kwiecień baryton, słynący z ogromnej muzykalności, absolwent Metropolitan Opera s Lindeman Young Artist Development po raz pierwszy

Bardziej szczegółowo

4 7 LIPCA. WARSZAWA / PATIO BUDYNKU PAST-y, ul. Zielna 39 (Metro Świętokrzyska) KLUB FESTIWALOWY HerbaBerba, budynek PAST-y (poziom -1)

4 7 LIPCA. WARSZAWA / PATIO BUDYNKU PAST-y, ul. Zielna 39 (Metro Świętokrzyska) KLUB FESTIWALOWY HerbaBerba, budynek PAST-y (poziom -1) 4 7 LIPCA WARSZAWA / PATIO BUDYNKU PAST-y, ul. Zielna 39 (Metro Świętokrzyska) Artystyczne wrzenie w Warszawie. INFORMACJA PRASOWA Już 4 lipca na patio budynku PAST-y przy Metrze Świętokrzyska startuje

Bardziej szczegółowo

Warsztatowa Akademia Musicalowa planuje swój kolejny wielki koncert. Pierwszy raz w historii WAM zaprezentuje niezwykłe widowisko oparte wyłącznie na

Warsztatowa Akademia Musicalowa planuje swój kolejny wielki koncert. Pierwszy raz w historii WAM zaprezentuje niezwykłe widowisko oparte wyłącznie na Oferta współpracy WARSZTATOWA AKADEMIA MUSICALOWA - WAM Amfiteatr Parku Sowińskiego w Warszawie, 24 czerwca 2012 Szanowni Państwo! Warsztatowa Akademia Musicalowa planuje swój kolejny wielki koncert. Pierwszy

Bardziej szczegółowo

LISTA TEMATÓW DO CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO JĘZYK POLSKI ROK SZKOLNY 2014/2015 LITERATURA:

LISTA TEMATÓW DO CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO JĘZYK POLSKI ROK SZKOLNY 2014/2015 LITERATURA: LISTA TEMATÓW DO CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO JĘZYK POLSKI ROK SZKOLNY 2014/2015 LITERATURA: 1. Omów sposób funkcjonowania motywu wędrówki w literaturze, odwołując się do 2. Odwołując się do wybranych

Bardziej szczegółowo

KALENDARIUM. Młodzieżowy Dom Kultury ul. Warszawska 79A 15-201 Białystok tel. 85 732 79 49 tel./fax. 85 732 90 49

KALENDARIUM. Młodzieżowy Dom Kultury ul. Warszawska 79A 15-201 Białystok tel. 85 732 79 49 tel./fax. 85 732 90 49 KALENDARIUM 18 maja 2012 Spektakle w wykonaniu Teatru Nieznanego. 19 maja 2012 Uroczysta inauguracja Wiosny Artystycznej Wieczór z muzyką klasyczną. Otwarcie wystaw uczestników zajęć plastycznych MDK.

Bardziej szczegółowo

Spotkanie z zoopsychologiem Barbara Tomaszewską Termin: Od: 18-01-2011, 9:00 Do: 18-01-2011

Spotkanie z zoopsychologiem Barbara Tomaszewską Termin: Od: 18-01-2011, 9:00 Do: 18-01-2011 Spotkanie z zoopsychologiem Barbara Tomaszewską Termin: Od: 18-01-2011, 9:00 Do: 18-01-2011 Spotkanie Filia LBP nr 2, ul. Pomorska Spotkanie z zoopsychologiem Barbara Tomaszewską wstęp wolny Przegląd kolęd

Bardziej szczegółowo

Program Edukacji Kulturalnej w Szkole Podstawowej Nr 225 w Warszawie w ramach projektu Warszawski Program Edukacji Kulturalnej (WPEK)

Program Edukacji Kulturalnej w Szkole Podstawowej Nr 225 w Warszawie w ramach projektu Warszawski Program Edukacji Kulturalnej (WPEK) Program Edukacji Kulturalnej w Szkole Podstawowej Nr 225 w Warszawie w ramach projektu Warszawski Program Edukacji Kulturalnej (WPEK) opracowała: Greta Piekut koordynator edukacji kulturalnej w szkole

Bardziej szczegółowo

Centrum Nauki i Biznesu ŻAK w Stargardzie Szczecińskim

Centrum Nauki i Biznesu ŻAK w Stargardzie Szczecińskim LISTA TEMATÓW DO CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU Z JĘZYKA POLSKIEGO NA EGZAMIN MATURALNY W ROKU 2014 I. LITERATURA 1. Biografia jako klucz do odczytania twórczości pisarza. Przedstaw temat w oparciu o wybrane przykłady.

Bardziej szczegółowo

CENTRAL PARK WEST. 2. część tryptyku Miłość, Zdrada i Wybaczenie według Woody Allena

CENTRAL PARK WEST. 2. część tryptyku Miłość, Zdrada i Wybaczenie według Woody Allena CENTRAL PARK WEST 2. część tryptyku Miłość, Zdrada i Wybaczenie według Woody Allena Fot. Teatr 6. piętro; Małgorzata Foremniak, Piotr Gąsowski i Wojciech Wysocki 20 kwietnia 2012 r., piątek, godz. 19.30

Bardziej szczegółowo

I. LITERATURA. 5. Wina i kara w literaturze romantyzmu i innych epok, omów na wybranych przykładach.

I. LITERATURA. 5. Wina i kara w literaturze romantyzmu i innych epok, omów na wybranych przykładach. LISTA TEMATÓW DO CZĘŚĆI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 W CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W LEGNICY I. LITERATURA 1. Wizerunek diabła i złych mocy

Bardziej szczegółowo

LISTA TEMATÓW NA USTNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO

LISTA TEMATÓW NA USTNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO LITERATURA LISTA TEMATÓW NA USTNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO 1. Na wybranych przykładach z różnych epok omów funkcję aluzji jako świadomego umieszczania tekstu w polu tradycji literackiej.

Bardziej szczegółowo

20/12/2005 "Kursk" wernisaż wystawy autorskiej prac Waldemara Szysza w ramach cyklu "Łzy świata"

20/12/2005 Kursk wernisaż wystawy autorskiej prac Waldemara Szysza w ramach cyklu Łzy świata 2005 20/12/2005 "Kursk" wernisaż wystawy autorskiej prac Waldemara Szysza w ramach cyklu "Łzy świata" Współorganizator: Muzeum Sportu i Turystyki oraz Galeria Ostrołęka. Wystawa czynna do 17 stycznia 2006.

Bardziej szczegółowo

ALFRED WYSOCKI Maćkowa Ruda 67 16-503 Krasnopol tel. 605 651 648

ALFRED WYSOCKI Maćkowa Ruda 67 16-503 Krasnopol tel. 605 651 648 ALFRED WYSOCKI czterdzieści Urodziłem się 20 grudnia 1950 roku w Warszawie. W latach 1969-1974 studiowałem na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, m.in. u profesorów: Ludwika Maciąga,

Bardziej szczegółowo

1 15.04.2011 Warszawskie Spotkania Teatralne [30]/31 Warszawskie Spotkania Teatralne małych Warszawskich Spotkań Teatralnych

1 15.04.2011 Warszawskie Spotkania Teatralne [30]/31 Warszawskie Spotkania Teatralne małych Warszawskich Spotkań Teatralnych 1 15.04.2011 Warszawskie Spotkania Teatralne są jednym z najstarszych festiwali teatralnych w Polsce, organizowanym od 1965 roku. Reaktywowane po ośmioletniej przerwie w 2008 roku, stały się na powrótwielkimświętempolskiejkulturyizyskałyogromneuznaniepubliczności.

Bardziej szczegółowo

Jestem częścią kultury PROGRAM NAUCZANIA WIEDZY O KULTURZE. Autor: Małgorzata Marzec

Jestem częścią kultury PROGRAM NAUCZANIA WIEDZY O KULTURZE. Autor: Małgorzata Marzec Jestem częścią kultury PROGRAM NAUCZANIA WIEDZY O KULTURZE W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Autor: Małgorzata Marzec Podstawa programowa przedmiotu wiedza o kulturze CELE KSZTAŁCENIA - WYMAGANIA OGÓLNE I.

Bardziej szczegółowo

Z przymrużeniem Śląska

Z przymrużeniem Śląska Z przymrużeniem Śląska wystawa 3/12/2014-11/12/2014 aukcja charytatywna 11/12/2014 Informacje o aukcji: Aukcje Zdjęć o charakterze charytatywnym to pomysł nowatorski, mający swój początek w 2012 roku,

Bardziej szczegółowo

IMPREZY W GLIWICACH WIOSNĄ

IMPREZY W GLIWICACH WIOSNĄ IMPREZY W GLIWICACH WIOSNĄ XXV Gliwickie Spotkania Teatralne ruszają 6 maja! Jubileuszowe XXV Gliwickie Spotkania Teatralne ruszają 6 maja (od 06-05-2014 do 18-05- 2014). W programie tegorocznej edycji

Bardziej szczegółowo

ODESSA Rok 2013. 20-lecie współpracy partnerskiej Łodzi i Odessy. 26.02.2013 r. - Wizyta przedstawicieli miasta Odessy

ODESSA Rok 2013. 20-lecie współpracy partnerskiej Łodzi i Odessy. 26.02.2013 r. - Wizyta przedstawicieli miasta Odessy ODESSA Rok 2013 20-lecie współpracy partnerskiej Łodzi i Odessy 26.02.2013 r. - Wizyta przedstawicieli miasta Odessy W Łodzi przebywała dwuosobowa delegacja z Odessy. Z ukraińskim miastem łączą nas relacje

Bardziej szczegółowo

Polskie kino w opinii Internautów. wyniki badań bezpośrednich

Polskie kino w opinii Internautów. wyniki badań bezpośrednich Polskie kino w opinii Internautów wyniki badań bezpośrednich Zakres i częstotliwość oglądania polskich filmów Badani są bardzo aktywnymi uczestnikami życia kulturalnego. Niemal 60% badanych było w ciągu

Bardziej szczegółowo

STREFA: NORWEGIA. Realizacja projektu

STREFA: NORWEGIA. Realizacja projektu STREFA: NORWEGIA Realizacja projektu Czerwiec 2009 - Lipiec 2010 Spis treści O TPW 3 Opis projektu 4 Partnerzy projektu 5 Dotychczasowe działania 6 Nadchodzące wydarzenia 7-8 Kontakt 9 Str. 2 O TPW Cele

Bardziej szczegółowo

,PUŁTUSKIE TEATRY AMATORSKIE KONKURS PTA-K pod honorowym patronatem Burmistrza Miasta Pułtusk

,PUŁTUSKIE TEATRY AMATORSKIE KONKURS PTA-K pod honorowym patronatem Burmistrza Miasta Pułtusk ,PUŁTUSKIE TEATRY AMATORSKIE KONKURS PTA-K pod honorowym patronatem Burmistrza Miasta Pułtusk REGULAMIN 1. Postanowienia ogólne 1. Konkurs jest zorganizowany w ramach projektu Teatralne tradycje Pułtuska,

Bardziej szczegółowo

S Y L A B U S. MODUŁU KSZTAŁCENIA rok akademicki 2012/2013. Dramaturgia / Dramaturgy. Dramaturg teatru. Reżyseria teatru muzycznego

S Y L A B U S. MODUŁU KSZTAŁCENIA rok akademicki 2012/2013. Dramaturgia / Dramaturgy. Dramaturg teatru. Reżyseria teatru muzycznego S Y L A B U S MODUŁU KSZTAŁCENIA rok akademicki 2012/2013 1. NAZWA PRZEDMIOTU polska/angielska 2. KOD PRZEDMIOTU Dramaturgia / Dramaturgy 3. KIERUNEK Reżyseria dramatu WYDZIAŁ 4. SPECJALNOŚĆ Reżyseria

Bardziej szczegółowo

Program wyspecjalizowany nadawany w DAB+ pn. Radio Wrocław Kultura, koncesja nr 588/2014-TK Plany programowe na 2017 r.

Program wyspecjalizowany nadawany w DAB+ pn. Radio Wrocław Kultura, koncesja nr 588/2014-TK Plany programowe na 2017 r. Nr audycji (tak jak w załączniku nr 1) Program wyspecjalizowany nadawany w DAB+ pn. Radio Wrocław Kultura, koncesja nr 588/214-TK Plany programowe na 217 r. Roczny czas emisji programu (liczba godzin)

Bardziej szczegółowo

Debiut na NewConnect 12 lipca 2010

Debiut na NewConnect 12 lipca 2010 Debiut na NewConnect 12 lipca 2010 Portal Filmowy STOPKLATKA marketing@stopklatka.pl 2010 1 Stopklatka.pl - wiodący portal filmowy najdłużej istniejący polski portal filmowy od sierpnia 1996 roku wysoka

Bardziej szczegółowo

Przemysły kreatywne. Na podstawie raportu: Analiza potrzeb i rozwoju przemysłów kreatywnych wykonanego na zlecenie Ministerstwa Gospodarki

Przemysły kreatywne. Na podstawie raportu: Analiza potrzeb i rozwoju przemysłów kreatywnych wykonanego na zlecenie Ministerstwa Gospodarki Przemysły kreatywne Na podstawie raportu: Analiza potrzeb i rozwoju przemysłów kreatywnych wykonanego na zlecenie Ministerstwa Gospodarki Przemysły kreatywne Termin creative industriesw języku polskim

Bardziej szczegółowo

Teatr jest w dużej mierze po prostu terapią grupową z udziałem publiczności -Jonathan Carroll.

Teatr jest w dużej mierze po prostu terapią grupową z udziałem publiczności -Jonathan Carroll. Przegląd po raz piąty! Teatr jest w dużej mierze po prostu terapią grupową z udziałem publiczności -Jonathan Carroll. Teatr jest dla niepełnosprawnych nie tylko terapią, ale również normalną pracą. Miejsce

Bardziej szczegółowo

"Otwarta Pracowania Sztuki" Termin: Od: 13-01-2011, 15:00 Do: 13-01-2011, 18:00. Miejsce: ul. Szkolna 7

Otwarta Pracowania Sztuki Termin: Od: 13-01-2011, 15:00 Do: 13-01-2011, 18:00. Miejsce: ul. Szkolna 7 "Otwarta Pracowania Sztuki" Termin: Od: 13-01-2011, 15:00 Do: 13-01-2011, 18:00 Edukacja ul. Szkolna 7 "Techniki malarskie. Malarstwo sztalugowe" "Biblioteka Przyjazna Maluchom" Zajęcia dla dzieci 2-5

Bardziej szczegółowo

XXII MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL PRZYSTAŃ DLA TAŃCA 2 6 lipca GORZÓW 2015

XXII MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL PRZYSTAŃ DLA TAŃCA 2 6 lipca GORZÓW 2015 Organizator Młodzieżowy Dom Kultury w Gorzowie Wlkp. oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Artystycznego Buziaki Stowarzyszenie Promocji Wychowania Przez Taniec Aluzja Współorganizator Centrum Edukacji

Bardziej szczegółowo

Jerzy Artysz Jerzy Artysz, który przy swojej prawdziwie uniwersalnej technice wokalnej potrafi zaśpiewać wszystko co na baryton napisano, poradził sobie również z partią Makbeta. Jak zwykle daje on z siebie

Bardziej szczegółowo

Insenssion Music and Event Agency Al. 3-go Maja 14/77, 00-381 Warszawa

Insenssion Music and Event Agency Al. 3-go Maja 14/77, 00-381 Warszawa Insenssion Music and Event Agency Al. 3-go Maja 14/77, 00-381 Warszawa tel. kom. +48 501 157 407, tel. kom. +48 502 30 30 60 email: office@insenssion.com O nas Jesteśmy kreatywną Agencją Eventową ze szczególnym

Bardziej szczegółowo

www.taal.pl www.facebook.com/taalgroup tel. +48 511 568 997 (PL), +44 752 697 47 45 (UK) e-mail: taaldancegroup@gmail.com

www.taal.pl www.facebook.com/taalgroup tel. +48 511 568 997 (PL), +44 752 697 47 45 (UK) e-mail: taaldancegroup@gmail.com www.taal.pl www.facebook.com/taalgroup tel. +48 511 568 997 (PL), +44 752 697 47 45 (UK) e-mail: taaldancegroup@gmail.com Taniec indyjski Tańce indyjskie charakteryzują się wyjątkową rytmicznością i subtelnością.

Bardziej szczegółowo

1. Grzegorz Bolek Lato w Podkowie Leśnej Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie dyplom z wyróżnieniem. Uprawia malarstwo olejne, jest

1. Grzegorz Bolek Lato w Podkowie Leśnej Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie dyplom z wyróżnieniem. Uprawia malarstwo olejne, jest 1. Grzegorz Bolek Lato w Podkowie Leśnej Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie dyplom z wyróżnieniem. Uprawia malarstwo olejne, jest znakomitym pedagogiem związanym z podkowiańską szkołą, gdzie

Bardziej szczegółowo

Kasia Bosne ubiera gwiazdy w Nowym Jorku

Kasia Bosne ubiera gwiazdy w Nowym Jorku 1 Start Stolica Raporty Ulice Rytm Miasta Rankingi Wideo Telewizja Program TV Informator Waszym zdaniem Profil Miejski Reporter Kasia Bosne ubiera gwiazdy w Nowym Jorku 21:21 29.03.2010 / TVN WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

Związki literatury z innymi dziedzinami sztuki

Związki literatury z innymi dziedzinami sztuki Związki literatury z innymi dziedzinami sztuki Uwagi OKE 1. Inspiracje antyczne w kulturze. Scharakteryzuj je, analizując wybrane dzieła literackie i inne (np. malarskie, rzeźbiarskie, architektoniczne).

Bardziej szczegółowo

to zbiór indywidualności artystycznych, animacyjnych, organizacyjnych.

to zbiór indywidualności artystycznych, animacyjnych, organizacyjnych. RADOŚĆ MIÓD MATERIA to zbiór indywidualności artystycznych, animacyjnych, organizacyjnych. Od lat nie tylko tworzymy, inicjujemy i realizujemy projekty artystyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych lecz

Bardziej szczegółowo

Tematy prezentacji maturalnych w roku szkolnym 2009/2010:

Tematy prezentacji maturalnych w roku szkolnym 2009/2010: Tematy prezentacji maturalnych w roku szkolnym 2009/2010: 1. Porównaj wybrane kreacje bohaterów współczesnego kina z wybranymi kreacjami bohaterów literatury XIX i XX wieku. 2. Awangarda w sztuce. Omów

Bardziej szczegółowo

Wincenty Kućma. światło w cieniu WYSTAWA RZEŹBY, RYSUNKU I FOTOGRAFII

Wincenty Kućma. światło w cieniu WYSTAWA RZEŹBY, RYSUNKU I FOTOGRAFII Wincenty Kućma światło w cieniu WYSTAWA RZEŹBY, RYSUNKU I FOTOGRAFII Wincenty Kućma, urodzony 25 maja 1935 roku w Zbilutce (obecnie Zbelutka) na Kielecczyznie. W latach 1957-1962 studiował na Wydziale

Bardziej szczegółowo

Yoga Sound Art Celebration

Yoga Sound Art Celebration Yoga Sound Art Celebration I Edycja Park Śląski Rosarium 29 30 31 maja 2015 W dniach 29-31.05.2015 r. w Rosarium Parku Śląskiego odbędzie się. Będzie to pierwsza edycja Międzynarodowego, społecznie zaangażowanego

Bardziej szczegółowo

SZTUKA FILMOWA I TEATRALNA (zbiory audiowizualne)

SZTUKA FILMOWA I TEATRALNA (zbiory audiowizualne) SZTUKA FILMOWA I TEATRALNA (zbiory audiowizualne) 1. BĘDZIE teatr pierwszy // W : Język polski [Film]. Warszawa : Studio Filmów Edukacyjnych Nauka. 2002. 1 kas. wiz. VHS (17 min) : dźw. ; Historia sceny

Bardziej szczegółowo

03/07/2015. do kiedy: do 07/07/15

03/07/2015. do kiedy: do 07/07/15 03/07/2015 My w Europie otwarcie wystawy fotograficznej studentów trzech uczelni /Szkoła Filmowa w Łodzi, Akademia Designu w Berlinie, Lwowska Narodowa Akademia Sztuki/ gdzie: most na Odrze, Słubice Frankfurt

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu tematycznego. Historia zaklęta w legendach. Postać Miejsce - Wydarzenie

Regulamin konkursu tematycznego. Historia zaklęta w legendach. Postać Miejsce - Wydarzenie Regulamin konkursu tematycznego Historia zaklęta w legendach. Postać Miejsce - Wydarzenie 1. Organizator: Instytutu Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Polskie Towarzystwo Historyczne

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Fundacji im. Zbigniewa Seiferta za rok 2014. www.zbigniewseifert.org

Sprawozdanie Fundacji im. Zbigniewa Seiferta za rok 2014. www.zbigniewseifert.org Sprawozdanie www.zbigniewseifert.org Spis treści: Międzynarodowy Jazzowy Konkurs Skrzypcowy... 3-4 Digitalizacja etap IV - www.polishjazzarch.com... 5 Rafal Olbinski Jazz on the Cover 2014... 6-7 2 Międzynarodowy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji zajęć Klubu Miłośników Muzyki i Filmu w roku szkolnym 2011/2012

Sprawozdanie z realizacji zajęć Klubu Miłośników Muzyki i Filmu w roku szkolnym 2011/2012 Sprawozdanie z realizacji zajęć Klubu Miłośników Muzyki i Filmu w roku szkolnym 2011/2012 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Po lekcjach do

Bardziej szczegółowo

Beata Hyży - Czołpińska: scenariusz filmu "Zaginiona Ikona"

Beata Hyży - Czołpińska: scenariusz filmu Zaginiona Ikona Beata Hyży - Czołpińska: scenariusz filmu "Zaginiona Ikona" Otrzymała półroczne stypendium Marszałka Województwa Podlaskiego na rok 2010 w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONIKA WOBEC WYZWAŃ XXI WIEKU

ELEKTRONIKA WOBEC WYZWAŃ XXI WIEKU Związek Kompozytorów Polskich - Polskie Centrum Informacji Muzycznej ELEKTRONIKA WOBEC WYZWAŃ XXI WIEKU Realizacja projektu Fot. Kuba Kossak Włodzimierz Kossak Październik 2009 - Grudzień 2010 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Tematy na egzamin wewnętrzny z. języka polskiego na rok szkolny 2010/2011

Tematy na egzamin wewnętrzny z. języka polskiego na rok szkolny 2010/2011 Tematy na egzamin wewnętrzny z języka polskiego na rok szkolny 2010/2011 Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie Opracował zespół w składzie: Justyna Czekańska Elżbieta Gancarz Karolina Krężałek

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ WYDARZEŃ KULTURALNYCH. MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ TEATRU ATRAMENTOWA Koncert Stanisławy Celińskiej. Cena biletu 85 zł

KALENDARZ WYDARZEŃ KULTURALNYCH. MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ TEATRU ATRAMENTOWA Koncert Stanisławy Celińskiej. Cena biletu 85 zł www.bckbialapodlaska.pl I kwartał 2016 www.bialapodlaska.pl KALENDARZ WYDARZEŃ KULTURALNYCH MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ TEATRU ATRAMENTOWA Koncert Stanisławy Celińskiej. Cena biletu 85 zł Marzec Sala widowiskowa,

Bardziej szczegółowo

19.05.2012 NOC MUZEÓW START 20:30 / ZACHĘTA

19.05.2012 NOC MUZEÓW START 20:30 / ZACHĘTA 19.05.2012 NOC MUZEÓW START 20:30 / ZACHĘTA WEF Laptop Orkiestra to rozwijany od czterech lat awangardowy projekt Fundacji Sztuka i Technologia, prezentujący horyzont współczesnej elektroniki. Orkiestra

Bardziej szczegółowo

52. KRAJOWY FESTIWAL POLSKIEJ PIOSENKI OPOLE 2015 REGULAMIN KONKURSU DEBIUTY O NAGRODĘ IM. ANNY JANTAR.

52. KRAJOWY FESTIWAL POLSKIEJ PIOSENKI OPOLE 2015 REGULAMIN KONKURSU DEBIUTY O NAGRODĘ IM. ANNY JANTAR. 52. KRAJOWY FESTIWAL POLSKIEJ PIOSENKI OPOLE 2015 REGULAMIN KONKURSU DEBIUTY O NAGRODĘ IM. ANNY JANTAR. 1. Organizatorem Konkursu jest Telewizja Polska S.A., wyłączny producent 52. Krajowego Festiwalu

Bardziej szczegółowo

OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW MGR WOJCIECHA SZYMAŃSKIEGO

OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW MGR WOJCIECHA SZYMAŃSKIEGO OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW MGR WOJCIECHA SZYMAŃSKIEGO ROK SZKOLNY NAZWA KONKURSU UCZNIOWIE 2013/2014 Ogólnopolski konkurs literacki na esej: Szekspir w Popkulturze. I miejsce Milena Traczyńska 2013/2014 Konkurs

Bardziej szczegółowo

Do życzeń dołączył się także Wojtek Urban, który z kolei ukołysał publiczność kolędą Lulajże Jezuniu

Do życzeń dołączył się także Wojtek Urban, który z kolei ukołysał publiczność kolędą Lulajże Jezuniu Zaczarowane Radio Kraków wyśpiewało magię świąt! O 11.00, w Studiu im. Romany Bobrowskiej Radia Kraków, odbył się wyjątkowy koncert Dzieciątko, ach to Ty!, który dźwiękami najpiękniejszych polskich kołysanek

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu 30 Minut. 1.Organizatorzy

Regulamin programu 30 Minut. 1.Organizatorzy Regulamin programu 30 Minut 1.Organizatorzy 1. Organizatorem i koordynatorem programu 30 Minut jest Stowarzyszenie Filmowców Polskich z siedzibą 00-068 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 7, wpisanym

Bardziej szczegółowo

Program obchodów DNI SKAWINY 2007 1 czerwca 14 czerwca

Program obchodów DNI SKAWINY 2007 1 czerwca 14 czerwca Program obchodów DNI SKAWINY 2007 1 czerwca 14 czerwca 1 czerwca (piątek) godz. 11.00 XI Finał Baw się z nami turniej z udziałem czterech zwycięskich druŝyn z eliminacji szkół podstawowych miasta i gminy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia

UCHWAŁA NR RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia UCHWAŁA NR RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia w sprawie wyraŝenia zgody na udzielenie pomocy finansowej jednostce samorządu terytorialnego celem prowadzenia wspólnej polityki kulturalnej Miasta. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Helena Modrzejewska urodziła się 2 października 1840 w Krakowie. Była jedną z największych polskich aktorek. Aktorka miała dwóch braci, którzy poszli

Helena Modrzejewska urodziła się 2 października 1840 w Krakowie. Była jedną z największych polskich aktorek. Aktorka miała dwóch braci, którzy poszli Helena Modrzejewska urodziła się 2 października 1840 w Krakowie. Była jedną z największych polskich aktorek. Aktorka miała dwóch braci, którzy poszli w jej ślady i również zostali aktorami. Swoje życie

Bardziej szczegółowo

Festiwal Pamiętajmy o Osieckiej Warszawa 29.09. - 4.10.2010. Oferta dla patrona

Festiwal Pamiętajmy o Osieckiej Warszawa 29.09. - 4.10.2010. Oferta dla patrona Festiwal Pamiętajmy o Osieckiej Warszawa 29.09. - 4.10.2010 Oferta dla patrona! "Nie wiem czy to jest wielka poezja, ale wiem, że to jest arcydzieło." Prof. Artur Sandauer, krytyk literacki o "Piosence

Bardziej szczegółowo

ARTYSTA REZYDENT I EDYCJA WPROWADZENIE DO PROGRAMU

ARTYSTA REZYDENT I EDYCJA WPROWADZENIE DO PROGRAMU ARTYSTA REZYDENT I EDYCJA WPROWADZENIE DO PROGRAMU Idea i cele programu Program Artysta rezydent powstał, aby wspierać młodych polskich artystówwykonawców oraz zachęcić polskie zespoły oraz instytucje

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z MUZYKI - KLASA IV

KRYTERIA OCENIANIA Z MUZYKI - KLASA IV Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: KRYTERIA OCENIANIA Z MUZYKI - KLASA IV - spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo dobrą a ponadto - wykazuje szczególne zainteresowanie muzyką - posiada wiadomości

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN III Konkursu Odkrywamy naszą historię w 30 rocznicę męczeństwa ks. Jerzego Popiełuszki (1984-2014)

REGULAMIN III Konkursu Odkrywamy naszą historię w 30 rocznicę męczeństwa ks. Jerzego Popiełuszki (1984-2014) REGULAMIN III Konkursu Odkrywamy naszą historię w 30 rocznicę męczeństwa ks. Jerzego Popiełuszki (1984-2014) KSIĄDZ JERZY POPIEŁUSZKO PATRONEM NASZEJ OBECNOŚCI W EUROPIE (Jan Paweł II, 7 czerwca 1991 r.,

Bardziej szczegółowo