Mocni tylko w reklamie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Mocni tylko w reklamie"

Transkrypt

1 Warszawa, Informacja prasowa Mocni tylko w reklamie Lokując oszczędności w banku, trzeba będzie pogodzid się z myślą, że to bardziej gromadzenie niż zarabianie. Atrakcyjnośd lokat systematycznie spada, w dodatku, by mied z nich nieco więcej pożytku, trzeba byd dobrze zorientowanym w ofercie banku i reagowad na pojawiające się promocje. Ostrożnie jednak, gdyż jak udowadnia Ranking reklamy sobie, a życie sobie Ranking Jakości Oferty Oszczędnościowej Banków przygotowany przez Professional Benchmark Consulting weryfikuje rankingi lokat i kont oszczędnościowych, publikowane w prasie oraz Internecie. Uwzględnia także informacje i reklamy pochodzące z oddziałów banków i ich stron internetowych. Dzięki temu obiektywnie przedstawia ofertę produktów finansowych, dostępnych na bieżąco, ale również w ciągu ostatniego roku. Analitycy Professional Benchmark Consulting już po raz szósty porównali oprocentowanie kilkuset lokat z ostatnich 12 miesięcy w 27 bankach (por. Tabela 5), w 3 ujęciach: 1. Atrakcyjnośd oferty mierzona oprocentowaniem efektywnym dla klientów lojalnych 1 (lokujących aktywnie oszczędności cały czas w danym banku w ciągu ostatnich 12 miesięcy) por. Tabela Atrakcyjnośd oferty mierzona oprocentowaniem efektywnym dla wszystkich klientów (korzystających incydentalnie w ostatnich 12 miesięcy) por. Tabela Atrakcyjnośd oferty mierzona oprocentowaniem efektywnym oferty banku w ostatnim miesiącu por. Tabela 4. Wyniki porównania zawarte są w Tabeli 1. Im więcej gwiazdek w poszczególnych kategoriach, tj. dla klientów regularnie oszczędzających przez ostatnie 12 miesięcy, dla klientów korzystających z oferty w ciągu ostatniego roku i dla wszystkich klientów w sierpniu (skala od 1 do 5), tym wyższa ocena i pozycja w rankingu. W porównaniu do lipcowego notowania, powiększyła się grupa banków przewodzących stawce. Do BIZ Banku (nowy FM Bank) i Getin Noble Banku dołączyły Idea Bank i Toyota Bank. Niezmiennie na jedną gwiazdkę w każdej kategorii zasłużyły Bank Pocztowy, Pekao SA i Nordea Bank Polska. Jednogwiazdkowe w łącznym zestawieniu są także PKO Bank Polski, Deutsche Bank i BPS. Aktywnośd reklamowa nie przekłada się w tych przypadkach na jakośd oferty. 1 Pod uwagę zostały wzięte te produkty oszczędnościowe (lokaty terminowe i konta oszczędnościowe), które umożliwiały ulokowanie co najmniej 50 tys. zł.

2 Tabela 1. Ranking najlepszych banków do lokowania oszczędności 5 gwiazdek oznacza bardzo dużą atrakcyjnośd oferty, 1 gwiazdka bardzo małą atrakcyjnośd. Przyznana liczba gwiazdek zależy od liczby otrzymanych punktów w każdej kategorii, dlatego niekiedy łączna ocena nie musi wynikad z prostego uśrednienia oceny dla poszczególnych kategorii.

3 Jakośd mierzona odsetkami Najlepszym wyborem dla klientów regularnie oszczędzających w danym banku w ostatnich 12 miesiącach (sierpieo 2013-sierpieo 2014) okazały się Meritum Bank i BIZ Bank. Jeśli wybrali lokatę 3-miesięczną w przypadku Meritum i 6-miesięczną w przypadku BIZ, mogli liczyd na odsetki przekraczające 300 zł, już po potrąceniu podatków. W depozytach bieżących na czele uplasował się Millenium Bank (280 zł). Największe rozczarowanie przyniosły lokaty 12-miesięczne. Nie dośd, że najlepsza z nich zajęła miejsce w środku zestawienia (Eurobank 251 zł), to aż 4 z nich znalazły się w najgorszej piątce Deutsche Bank (najgorzej spośród wszystkich), Bank Pekao, Nordea i PKO BP. Rozpoczynający oszczędzanie od najwyżej oprocentowanego produktu i w momencie jego zakooczenia wybierający również najlepszą ofertę danego banku, najwięcej skorzystali, decydując się na Meritum. Tu wysokośd odsetek (336 zł) wyraźnie zdystansowała konkurentów na podium BIZ Bank (308 zł) oraz Toyotę (307 zł). Reszta banków osiągnęła wynik poniżej 300 zł. Ostatnie miejsce zajął Bank Pocztowy z bardzo słabym wynikiem 162 zł. Porównywalnie źle (poniżej 200 zł) wypadły Pekao, Deutsche Bank, Nordea, PKO BP i BPS (Tabela 2).

4 Tabela 2. Oferta dla klienta lojalnego oszczędzającego przez ostatnie 12 miesięcy (kwota odsetek od depozytu w wysokości 10 tys. zł). Powyższe wykresy ilustrują orientacyjną wysokośd kwoty uzyskanych odsetek dla klienta, który rozpoczął oszczędzanie w danym banku 12 miesięcy temu, lokując kwotę 10 tys. zł, przy następujących założeniach: klient rozpoczął oszczędzanie od najlepszej oferty w danym banku i w momencie zakooczenia tej oferty również wybrał produkt o najwyższym oprocentowaniu (spośród lokat 1-12 miesięcznych i dostępnych depozytów bieżących). Tak postępował w ciągu roku, wybierając najlepsze produkty niekoniecznie tak, by zakooczyły się one przed upływem badanego roku; klient rozpoczął oszczędzanie, lokując środki cały czas na koncie oszczędnościowym lub na lokacie terminowej o tym samym okresie trwania lokaty (np. klient trzymał środki 12 miesięcy cały czas na lokatach 3-miesięcznych, otworzył wówczas 4 takie lokaty; klient decydując się na lokaty 6-miesięczne otworzył 2 takie lokaty w ciągu ostatnich 12 miesięcy). Atrakcyjnośd oprocentowania zmierzono w przedziałach reprezentujących 20 proc. najgorszych, 20 proc. słabych, 20 proc. przeciętnych, 20 proc. dobrych i 20 proc. najlepszych ofert. Pod uwagę wzięto lokaty terminowe i konta oszczędnościowe, które umożliwiałyby ulokowanie co najmniej 50 tys. zł w ostatnich 12 miesiącach. Ocenie poddano wszystkie dostępne produkty oszczędnościowe (lokaty terminowe i konta oszczędnościowe, dla których maksymalna kwota nie była niższa niż 50 tys. zł) w ostatnich 12 miesiącach oraz obliczono, jaką kwotę odsetek otrzymałby klient poszukujący najlepszej oferty (wariant A) oraz klient odnawiający depozyt cały czas w określonym okresie oszczędzania (wariant B poniżej zaprezentowano wariant minimalny, pośredni i maksymalny wraz z przypisaniem okresu lokowania).

5 Za średnie oprocentowanie lokat terminowych i kont oszczędnościowych najlepsze łączne noty zbierają: Idea Bank, Toyota, Getin, Meritum, BIZ i Bank Ochrony Środowiska (BOŚ). W depozytach bieżących przewodzi Toyota (5,0 proc.), przed Getinem (4,6 proc.) i Ideą (4,0 proc.). Najgorzej wypadły Inteligo i Nordea (1,5 proc.), a także BZ WBK (1,6 proc.). W lokatach krótkoterminowych (1-4 miesiące) punktuje Deutsche Bank (5,0 proc.), przed Ideą (4,7 proc.) oraz Getinem i Meritum (po 4,4 proc.). Koniec stawki okupują Bank Pocztowy (1,5 proc.), Pekao (1,6 proc.) i PKO BP (1,7 proc.). W lokatach średnioterminowych (5-8 miesięcy) niewielką przewagę uzyskał BIZ (3,6 proc.). Tuż za nim Idea i Getin (po 3,5 proc.), Meritum i Plus Bank (3,4 proc.) oraz BOŚ (3,3 proc.). Pekao i PKO BP z wynikiem 1,7 proc. na przeciwległym biegunie, gdzie znalazł się także Deutsche Bank (1,8 proc.). Długoterminowo (9-12 miesięcy) najwięcej punktów zebrała Toyota (3,9 proc.), a także BIZ (3,7 proc.), Idea (3,6 proc.) i Meritum (3,5 proc.). Wpadkę zaliczył Getin, którego wynik 2,1 proc. (podobnie jak Citi Handlowy) lokuje go na dole tabeli. Słabiej wypadł Bank Pocztowy (2,0 proc.), zaś najsłabiej Deutsche Bank (1,8 proc.) Tabela 3.

6 Tabela 3. Średnie oprocentowanie w ostatnich 12 miesiącach, czyli atrakcyjnośd oferty dla klienta korzystającego przypadkowo z oferty banku w ciągu ostatnich 12 miesięcy (dla ofert dostępnych dla kwoty depozytu w wysokości 10 tys. zł). Powyższe wykresy ilustrują atrakcyjnośd oprocentowania oferty w podziale na depozyty bieżące oraz lokaty krótkoterminowe (1-4 miesięczne w tabeli zaznaczone jako 1-4M), średnioterminowe (5-8 miesięczne zaznaczone jako 5-8M) i długoterminowe (9-12 miesięczne lokaty zaznaczone jako 9-12M) w danym banku w ciągu ostatnich 12 miesięcy temu dla klienta lokującego kwotę 10 tys. zł, przy założeniu, że w danym miesiącu wybierana jest najlepsza oferta bez względu na kanał dystrybucji i bez względu na koniecznośd spełnienia dodatkowych warunków. Banki zostały posortowane wg średniego oprocentowania maksymalnych ofert ze wszystkich miesięcy w analizowanych 4 grupach produktowych (depozyty bieżące, lokaty krótko-, średnio- i długoterminowe). Atrakcyjnośd oprocentowania została zmierzona w przedziałach reprezentujących 20 proc. najgorszych, 20 proc. słabych, 20 proc. przeciętnych, 20 proc. dobrych i 20 proc. najlepszych ofert. Ocenie poddano wszystkie produkty oszczędnościowe oferowane w ciągu ostatnich 12 miesięcy i wyznaczono dla nich w miesiącu maksymalne oprocentowanie w podziale na poszczególne grupy produktów (lokaty terminowe i konta oszczędnościowe), biorąc pod uwagę okres lokowania. Warunkiem wzięcia pod uwagę produktu było saldo lub kwota lokaty w przedziale tys. zł.

7 W przypadku produktów oszczędnościowych, Toyota Bank oraz Getin Noble Bank osiągnęły w sierpniu (podobnie jak w maju, czerwcu i lipcu) najlepszy wynik w rachunkach oszczędnościowych dla salda 10 tys. zł: 5,0 proc. Następne w kolejności BIZ, Idea, Millenium i Citi Handlowy to tzw. grupa 4,0 proc.. To i tak dobrze, zważywszy że ostatnia w zestawieniu Nordea osiągnęła 1,5 proc. Pozycję lidera w dziedzinie lokat terminowych 1-36 miesięcy w oddziałach ponownie obroniła Idea (5,0 proc na 3 miesiące). Ostatnie miejsce dzierży BGŻ (1,0 proc. na 24 miesiące). Idea może także poszczycid się atrakcyjną ofertą 3-miesięcznych lokat w bankowości elektronicznej (5,0 proc.). Tę pozycję dzieli z Meritum Bankiem i Deutsche Bankiem (po 5,0 proc. na 2 miesiące). Po 4,5 proc. można było uzyskad, decydując się na trzy banki: Toyotę (12 miesięcy), Millenium (3 miesiące) i Getin (2 miesiące). Dużo do życzenia pozostawia wynik Nordei (1,9 proc. na 6 miesięcy), a także Citi (2,25 proc. na 24 miesiące). Dobry wynik z lipcowego zestawienia potwierdził Bank Pocztowy, jeśli chodzi o lokaty progresywne do 36 miesięcy (4,0 proc., 36 miesięcy). Nieźle wypadły Idea (3,6 proc. na 9 miesięcy), Getin (3,5 proc. na 12 miesięcy) i Toyota (3,4 proc. na 18 miesięcy). Nie można tego powiedzied ani o Pekao (1,86 proc. na 13 miesięcy), ani tym bardziej o PKO BP (1,6 proc. na 36 miesięcy) Tabela 4. Analitycy PBC przewidują, że Rada Polityki Pieniężnej zdecyduje się jednak się na co najmniej jedną obniżkę stóp procentowych, jeśli nie dwie, w skali co najmniej 0,5 proc. O ile teraz atrakcyjne oprocentowanie lokat i kont oszczędnościowych w bankach wynosi 3 3,5 proc., to niebawem obniży się do 2,5 3 proc. Banki z pewnością zaproponują nam produkty o wyższym oprocentowaniu, jednak będzie się to wiązad z dodatkowymi warunkami do spełnienia podkreśla Piotr Matuszewski, Prezes Professional Benchmark Consulting.

8 Tabela 4. Oprocentowanie oferty banków w lipcu 2014 (dla ofert dostępnych dla kwoty depozytu w wysokości 10 tys. zł). Powyższe wykresy ilustrują atrakcyjnośd oprocentowania 3 najlepszych ofert, w podziale na lokaty terminowe dystrybuowane w oddziałach banków, lokaty terminowe internetowe, lokaty progresywne oraz depozyty bieżące w danym banku w ostatnim analizowanym miesiącu dla klienta lokującego kwotę 10 tys. zł bez względu na koniecznośd spełnienia dodatkowych warunków. Banki zostały posortowane wg średniego oprocentowania najlepszych 3 ofert w analizowanych 4 grupach produktowych (lokaty w bankowości oddziałowej, internetowe, lokaty progresywne i depozyty bieżące). Atrakcyjnośd oprocentowania została zmierzona w przedziałach reprezentujących 20 proc. najgorszych, 20 proc. słabych, 20 proc. przeciętnych, 20 proc. dobrych i 20 proc. najlepszych ofert. Ocenie zostały poddane oprocentowania lokat terminowych w bankowości oddziałowej i internetowej, lokaty progresywne oraz konta oszczędnościowe w podziale na okresy lokowania i kwotę lub saldo depozytu. Poniższe wykresy reprezentują jedynie najlepsze oferty. Ocena w tej kategorii została przyznana w oparciu o wszystkie dostępne produkty w ofercie danego banku.

9 Tabela 5. Banki, których ofertę depozytową przeanalizowano w rankingu

10 Kontakt dla mediów: Adam Mikołajczyk, Professional Benchmark Consulting, ul. Marszałkowska 80, Warszawa Nota redakcyjna: O publikacji Ranking Jakości Oferty Oszczędnościowej Banków to unikalna publikacja opracowana na podstawie analizy oprocentowao złotowych produktów depozytowych oferowanych klientom detalicznym, dostępnych w regularnej ofercie banków bez uwzględniania negocjowanych stawek oprocentowao, ofert specjalnych, w tym dedykowanych wąskiej grupie klientów produktów oszczędnościowych powiązanych produktowo bądź sprzedażowo z produktami inwestycyjnymi lub ubezpieczeniowymi (w tym polisolokat, programów systematycznego oszczędzania, programów oszczędnościowo-inwestycyjnych, rentowych, emerytalnych zwłaszcza zawierających ubezpieczenie w formie alokacji części lub całości środków w UFK bądź jednostki TFI), a także produktów typu saverów, o ile konstrukcja produktu pozwala na jego analizę w kontekście wymaganego minimalnego salda podlegającego analizie. W raporcie uwzględniono oprocentowanie efektywne produktów depozytowych bieżących (konta oszczędnościowe, konta osobiste z wysokim oprocentowaniem oraz lokaty 1-dniowe) oraz depozytów terminowych (lokaty terminowe w bankowości oddziałowej i internetowej oraz lokaty progresywne). Ranking ma na celu dostarczenie informacji na temat jakości oraz atrakcyjności oferty oszczędnościowej poszczególnych banków. Disclaimer Niniejszy raport powstał bez uzgodnienia jego zawartości, metodologii, sposobu prezentacji z jakimkolwiek bankiem czy zewnętrzną instytucją i jest efektem pracy analityków Professional Benchmark Consulting. Analiza nie została zlecona przez żaden bank, jej realizacja nie była przedmiotem uzgodnieo z jakimkolwiek bankiem. Metodologia, przedmiot analizy oraz cel raportu zostały samodzielnie zaprojektowane przez Professional Benchmark Consulting i nie były uzgadniane z żadnym z banków. Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi rekomendacji oferty żadnego banku, jak też nie ma na celu reklamy oferty żadnego banku ani produktów jakiegokolwiek banku. Analiza została przygotowana bez wiedzy na temat transakcyjnych parametrów produktów oszczędnościowych w bankach (np. ilośd, wartośd, średnia kwota salda na rachunku oszczędnościowym, koncie osobistym czy średnia kwota lokaty otwieranych przez klientów banku w różnych przekrojach). Twórcy raportów nie ponoszą odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji.

Tabela 5. Banki, których ofertę depozytową przeanalizowano w rankingu

Tabela 5. Banki, których ofertę depozytową przeanalizowano w rankingu Tabela 1. Ranking najlepszych banków do lokowania oszczędności 5 gwiazdek oznacza bardzo dużą atrakcyjność oferty, 1 gwiazdka bardzo małą atrakcyjność. Przyznana liczba gwiazdek zależy od liczby otrzymanych

Bardziej szczegółowo

Jak zacząć inwestować na giełdzie

Jak zacząć inwestować na giełdzie Jak zacząć inwestować na giełdzie Poradnik przygotowany przez Macieja Kabata głównego analityka, INVISTA Dom Maklerski SA Autorzy: Maciej Kabat, główny analityk INVISTA Dom Maklerski SA rozdziały 1, 2,

Bardziej szczegółowo

Wrzesień, 2014 r. Porównanie wysokości prowizji i opłat związanych z rozliczeniami pieniężnymi w złotych w polskim sektorze bankowym w okresie grudzień 2013 r. czerwiec 2014 r. Wrzesień, 2014 r. Porównanie

Bardziej szczegółowo

Ranking najlepszych kredytów hipotecznych LUTY 2012

Ranking najlepszych kredytów hipotecznych LUTY 2012 9.02.2012r. INVIGO TOP 10 Ranking najlepszych kredytów hipotecznych LUTY 2012 Początek Nowego Roku jak dotąd nie przyniósł spektakularnych zmian na rynku kredytów hipotecznych. Na skutek wprowadzenia nowych

Bardziej szczegółowo

Ranking kredytów hipotecznych wrzesień 2013 - Money.pl

Ranking kredytów hipotecznych wrzesień 2013 - Money.pl - Money.pl Szukasz kredyty na mieszkanie? Money.pl wspólnie z MarketMoney.pl przeanalizował ofertę 23 banków. Zobacz, gdzie znajdziesz najbardziej atrakcyjne warunki. Pod uwagę wzięliśmy wysokość prowizji

Bardziej szczegółowo

Ranking najlepszych kredytów hipotecznych LISTOPAD 2013

Ranking najlepszych kredytów hipotecznych LISTOPAD 2013 INVIGO TOP 10 Ranking najlepszych kredytów hipotecznych LISTOPAD 2013 Listopad to przedostatni miesiąc, w którym kredytobiorcy mogą korzystać z kredytów udzielanych bez wkładu własnego, czyli na 100% LTV.

Bardziej szczegółowo

Ranking najlepszych kredytów hipotecznych SIERPIEŃ 2012

Ranking najlepszych kredytów hipotecznych SIERPIEŃ 2012 INVIGO TOP 10 Ranking najlepszych kredytów hipotecznych SIERPIEŃ 2012 Sytuacja na rynku kredytów hipotecznych ponownie się zmienia. Zgodnie z zapowiedzią, Deutsche Bank dotychczasowy lider rankingu kredytów

Bardziej szczegółowo

i usług START, KONTO 07, KONTO WYJĄTKOWE 07, KONTO VIP, KONTO WYJĄTKOWE z pakietem produktów i usług VIP), ALIOR Bank S.A.

i usług START, KONTO 07, KONTO WYJĄTKOWE 07, KONTO VIP, KONTO WYJĄTKOWE z pakietem produktów i usług VIP), ALIOR Bank S.A. Marzec, 2015 r. Porównanie wysokości prowizji i opłat związanych z rozliczeniami pieniężnymi w złotych w polskim sektorze bankowym w okresie czerwiec 2014 r. grudzień 2014 r. Marzec, 2015 r. Porównanie

Bardziej szczegółowo

Ranking kont osobistych Money.pl 2013

Ranking kont osobistych Money.pl 2013 Money.pl po raz czwarty wziął pod lupę ponad 110 kont osobistych, młodzieżowych i studenckich. To jedyne tak dokładne i szerokie badanie w Polsce. Dowiesz się, w którym banku warto trzymać pieniądze. Podobnie

Bardziej szczegółowo

Porównanie wysokości prowizji i opłat związanych z rozliczeniami pieniężnymi w złotych w polskim sektorze bankowym w okresie czerwiec grudzień 2012 r.

Porównanie wysokości prowizji i opłat związanych z rozliczeniami pieniężnymi w złotych w polskim sektorze bankowym w okresie czerwiec grudzień 2012 r. Narodowy Bank Polski Warszawa, 29 marca 2013 r. Departament Systemu Płatniczego Porównanie wysokości prowizji i opłat związanych z rozliczeniami pieniężnymi w złotych w polskim sektorze bankowym w okresie

Bardziej szczegółowo

Ranking najlepszych kredytów hipotecznych LIPIEC 2014

Ranking najlepszych kredytów hipotecznych LIPIEC 2014 INVIGO TOP 10 Ranking najlepszych kredytów hipotecznych LIPIEC 2014 Lipiec 2014 to miesiąc, w którym wchodzą w życie ostatnie zapisy znowelizowanej Rekomendacji S, dotyczące kredytów walutowych. Od teraz,

Bardziej szczegółowo

Ranking najlepszych kredytów hipotecznych SIERPIEŃ 2013

Ranking najlepszych kredytów hipotecznych SIERPIEŃ 2013 INVIGO TOP 10 Ranking najlepszych kredytów hipotecznych SIERPIEŃ 2013 Sierpień to dobry czas na podsumowanie sytuacji na rynku kredytów hipotecznych w pierwszej połowie 2013r. Trzeba zauważyć, że była

Bardziej szczegółowo

VI. OPIS DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ

VI. OPIS DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ 26 Wartość kredytów brutto udzielonych przez Grupę na dzień 31 grudnia 2014 r. wyniosła 45.501 mln zł. Kredyty dla Klientów segmentu detalicznego wyniosły 32.018 mln zł i stanowiły 70% całkowitej wartości

Bardziej szczegółowo

Ranking najlepszych kredytów hipotecznych CZERWIEC 2014

Ranking najlepszych kredytów hipotecznych CZERWIEC 2014 INVIGO TOP 10 Ranking najlepszych kredytów hipotecznych CZERWIEC 2014 Sytuacja w zestawieniu najlepszych kredytów hipotecznych Invigo TOP10 wyraźnie się ustabilizowała. Czerwiec jest kolejnym miesiącem

Bardziej szczegółowo

Ranking najlepszych kredytów hipotecznych PAŹDZIERNIK 2014

Ranking najlepszych kredytów hipotecznych PAŹDZIERNIK 2014 INVIGO TOP 10 Ranking najlepszych kredytów hipotecznych PAŹDZIERNIK 2014 Sytuacja na rynku kredytów hipotecznych jest w pełni ustabilizowana. Potwierdzają to nie tylko niewielkie zmiany w październikowym

Bardziej szczegółowo

Ranking najlepszych kredytów hipotecznych LUTY 2014

Ranking najlepszych kredytów hipotecznych LUTY 2014 INVIGO TOP 10 Ranking najlepszych kredytów hipotecznych LUTY 2014 Luty to już drugi miesiąc funkcjonowania rynku kredytów hipotecznych w oparciu o nowe regulacje KNF, a także możliwość zaciągania kredytów

Bardziej szczegółowo

Ranking najlepszych kredytów hipotecznych SIERPIEŃ 2011

Ranking najlepszych kredytów hipotecznych SIERPIEŃ 2011 10 sierpnia 2011r. INVIGO TOP 10 Ranking najlepszych kredytów hipotecznych SIERPIEŃ 2011 W sierpniu wejdą w życie nowe zasady programu Rodzina na Swoim. Z programu będą mogli skorzystać single. Już niebawem

Bardziej szczegółowo

Struktura oszczędności w Polsce i wybranych krajach europejskich. Raport przygotowany przez Analizy Online S.A. dla BPH TFI S.A.

Struktura oszczędności w Polsce i wybranych krajach europejskich. Raport przygotowany przez Analizy Online S.A. dla BPH TFI S.A. Struktura oszczędności w Polsce i wybranych krajach europejskich Raport przygotowany przez Analizy Online S.A. dla BPH TFI S.A. Czerwiec 2012 Spis treści 1. METODOLOGIA 3 2. WARTOŚĆ I STRUKTURA OSZCZĘDNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Ranking najlepszych kredytów hipotecznych SIERPIEŃ 2014

Ranking najlepszych kredytów hipotecznych SIERPIEŃ 2014 INVIGO TOP 10 Ranking najlepszych kredytów hipotecznych SIERPIEŃ 2014 Sierpień jest miesiącem, kiedy publikowane są szczegółowe dane m.in. dotyczące sytuacji na rynku kredytów hipotecznych w II kwartale

Bardziej szczegółowo

Ranking kredytów mieszkaniowych Gold Finance

Ranking kredytów mieszkaniowych Gold Finance Warszawa, 21.05.2010 Ranking kredytów mieszkaniowych Gold Finance W kwietniu i na początku maja banki znów ze zdwojoną siłą ruszyły z nowymi ofertami. Narastająca rywalizacja o klienta sprawia, że marże

Bardziej szczegółowo

Wykład: Polityka cenowa w bankowości

Wykład: Polityka cenowa w bankowości Wykład: Polityka cenowa w bankowości Ceny usług bankowych Ceną w banku jest oprocentowanie kredytu lub lokaty, prowizja za czynności bankowe (np. przy udzielaniu kredytu), a także opłata za różne usługi

Bardziej szczegółowo

Ranking kont osobistych Banking-Magazine: Najtańsze nie znaczy najlepsze

Ranking kont osobistych Banking-Magazine: Najtańsze nie znaczy najlepsze Informacja prasowa Ranking kont osobistych Banking-Magazine: Najtańsze nie znaczy najlepsze Wrocław, 23.07.2015 r. Konto osobiste to sztandarowy produkt finansowy, po który w pierwszej kolejności sięgają

Bardziej szczegółowo

IV. OPIS DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ GRUPY

IV. OPIS DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ GRUPY 19 IV. OPIS DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ GRUPY Grupa Banku Millennium świadczy uniwersalne, nowoczesne usługi finansowe w oparciu o ofertę produktową Banku Millennium oraz spółek wchodzących w skład Grupy:

Bardziej szczegółowo

Ranking najlepszych kredytów hipotecznych LUTY 2015

Ranking najlepszych kredytów hipotecznych LUTY 2015 INVIGO TOP 10 Ranking najlepszych kredytów hipotecznych LUTY 2015 Luty jest kolejnym miesiącem, w którym widoczne są niewielkie wahania wysokości rat kredytów hipotecznych. Zgodnie z oczekiwaniami rynku,

Bardziej szczegółowo

Roczne Sprawozdanie Zarządu z działalności Nordea Bank Polska S.A. za rok 2013

Roczne Sprawozdanie Zarządu z działalności Nordea Bank Polska S.A. za rok 2013 Roczne Sprawozdanie Zarządu z działalności Nordea Bank Polska S.A. za rok 2013 1 Spis treści: A. CZĘŚĆ OGÓLNA.... 5 1. Omówienie podstawowych wielkości ekonomiczno-finansowych... 5 2. Opis podstawowych

Bardziej szczegółowo

Ranking najlepszych kredytów hipotecznych STYCZEŃ 2013

Ranking najlepszych kredytów hipotecznych STYCZEŃ 2013 INVIGO TOP 10 Ranking najlepszych kredytów hipotecznych STYCZEŃ 2013 Rok 2012 dobiegł końca. Wraz z nim nastąpił także koniec rządowego programu Rodzina na swoim. I to jest jak na razie jedyna odczuwalna

Bardziej szczegółowo

VI. OPIS DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ

VI. OPIS DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ 24 VI. OPIS DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ VI.1. Bankowość detaliczna Bank Millennium posiada uniwersalną, szeroką ofertę usług i produktów bankowych dla Klientów detalicznych, które oferuje w ramach czterech

Bardziej szczegółowo

Ranking najlepszych kredytów hipotecznych WRZESIEŃ 2014

Ranking najlepszych kredytów hipotecznych WRZESIEŃ 2014 INVIGO TOP 10 Ranking najlepszych kredytów hipotecznych WRZESIEŃ 2014 Sytuacja na rynku kredytów hipotecznych nadal jest stabilna. Analizując oferty bankowe możemy zauważyć jedynie systematyczny wzrost

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2014 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2014 r. 1 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2014 r. 2 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU MILLENNIUM

Bardziej szczegółowo

zysków droga do POLISA GIGANCI RYNKU 100% + 7% KONIEC SUBSKRYPCJI 15 GRUDNIA 2010 ROKU Możesz zarabiać z: PEKAO, PGE, KGHM, PKN ORLEN, TPSA, PZU

zysków droga do POLISA GIGANCI RYNKU 100% + 7% KONIEC SUBSKRYPCJI 15 GRUDNIA 2010 ROKU Możesz zarabiać z: PEKAO, PGE, KGHM, PKN ORLEN, TPSA, PZU KONIEC SUBSKRYPCJI 15 GRUDNIA 2010 ROKU POLISA GIGANCI RYNKU 100% ochrony kapitału lokata do + 7% droga do zysków bez podatku Możesz zarabiać z: PEKAO, PGE, KGHM, PKN ORLEN, TPSA, PZU www.bzwbkaviva.pl

Bardziej szczegółowo