Program autorski Warszawa, kwiecień 2009r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Program autorski Warszawa, kwiecień 2009r."

Transkrypt

1 WĘDRÓWKA PO ZDROWIE przykład realizacji zadania Warszawa. Projekt społeczny na rzecz mieszkańców Polski w zakresie edukacji, zdrowia i sportu. Koncepcja innowacyjnego systemu ochrony, profilaktyki i promocji zdrowia oraz aktywizacji ruchowej mieszkańców Polski ewentualnie realizowana w programie pilotażowym w Warszawie w latach (1 etap) Charakterystyka i cel projektu Projekt Wędrówka po Zdrowie wychodzi naprzeciw rosnącemu zapotrzebowaniu na podnoszenie poziomu aktywności ruchowej oraz rzetelnej wiedzy w zakresie szerokorozumianej profilaktyki zdrowotnej. Jest urozmaiconą i kompleksową propozycją żywieniowo-rekreacyjną, optymalnie dostosowaną do potrzeb różnych grup potencjalnych odbiorców. To kompleksowy system poprawy zdrowia społeczeństwa na poziomie powszechnej rekreacji (amatorsko-sportowym i leczniczym), wykorzystujący doświadczenia społeczne o charakterze prozdrowotnym Japończyków, Finów i Chińczyków. Celem projektu jest realizacja systemowego rozwiązania w zakresie poprawy kondycji fizycznej i mentalnej oraz jakości życia mieszkańców Warszawy (a w perspektywie lat mieszkańców Polski), przełamanie barier uczestnictwa w zajęciach sportowo-rekreacyjnych, m. in. poprzez redefinicję znaczenia pojęcia sportu jako raczej amatorskiego ruchu rekreacyjno-społecznego, rzeczywistego i doświadczanego na co dzień sportu powszechnego, będącego źródłem siły i kuźnią cnót indywidualnych i społecznych, a także podstawowym warunkiem pobudzania i podtrzymania lepszego stanu zdrowia. Projekt powstał w oparciu o najbardziej aktualną wiedzę medyczną na temat wpływu na zdrowie człowieka sposobu żywienia i rodzaju żywności (w tym ryzyka stosowania suplementów diety) oraz najbardziej prozdrowotnych form aktywności ruchowej odpowiednio dobranych i zalecanych przez lekarzy specjalistów, naukowców, praktyków Tai Chi i Nordic Walking poszczególnym grupom odbiorców. Integralną i innowacyjną częścią projektu jest system informacyjno-punktowy premiujący udział osób systematycznie uprawiających przynajmniej jedną z czterech podstawowych, najwyżej punktowanych form: Pływania, Nordic Walking, Karate oraz Tai Chi /Chi Kung, a także system promocji tych aktywności poprzez oryginalną ideę odpowiedniego połączenia sportów o charakterze Cardio (NW, jazda na rowerze, pływanie, itd.) z relaksacyjno-oddechowo-zdrowotnymi (tai chi/chi kung).to, wg specjalistów optymalizuje efekty prozdrowotne mentalne i fizyczne. Projekt kładzie silny nacisk na przypomnienie podstawowej wiedzy o znaczeniu ruchu dla zdrowia człowieka oraz redefiniuje pojecie sportu w strukturach samorządowych miast i wsi. Promuje rodzinne formy aktywności ruchowej, bliskiego kontaktu z naturą, zdobywania wiedzy i doświadczenia o swoim organizmie poprzez odpowiedni sposób żywienia i odpowiednią aktywność fizyczną i mentalną. Projekt głównie skierowany jest do osób powyżej 18 roku życia (analizy statystyczne GUS stan zdrowia ludności Polski 2006, uczestnictwo Polaków w sporcie i rekreacji ruchowej 2008r.) i mających problemy zdrowotne związane z układem ruchu, nadwagą, otyłością, cukrzycą, osób cierpiących na schorzenia układu krążenia, oddechowego, odwapniania kości, nieaktywnych fizycznie, chcących poprawić swoją kondycję, oraz do amatorów sportu. Projekt daje możliwość ciągłego (365 dni w roku) i systematycznego uczestnictwa w proponowanych formach (pływanie, nordic walking, gimnastyka zdrowotna, karate, jazda na rowerze, tai chi, chi kung) rekreacji zdrowotnej/ aktywności fizycznej. Każdy potencjalny uczestnik będzie miał możliwość skorzystania z bezpłatnych i profesjonalnych zajęć z Instruktorem Tai Chi, Chi Kung, Nordic Walking, Karate i doradztwa prozdrowotnego. Dzięki zastosowaniu takiej formuły, Warszawiacy (a w przyszłości mieszkańcy Polski) będą mieć poczucie troski o ich aktywność fizyczną ze strony Rządu i władz samorządowych. Jest to podstawowe zadanie Rządu i powinność poszczególnych samorządów w zakresie profilaktyki zdrowia. 1

2 Kluczowe elementy projektu 1. Szkolenie Instruktorów Specjalistów Nordic Walking (załącznik 1), 2. Przygotowanie ścieżek treningowych i zapewnienie odpowiedniego sprzętu (odpowiedniej jakości kijów), tak, aby wędrówka po zdrowie przyniosła oczekiwany efekt, 3. Wyznaczenie miejsc do nordic walking, tai chi, chi kung, pływania, 4. Diagnoza każdego uczestnika za pomocą specjalnie przygotowanej ankiety, przeprowadzona podczas festynu inauguracyjnego oraz w ośrodkach sportu i rekreacji pozwalająca na zakwalifikowanie do danej ścieżki (zdrowotnej, rekreacyjnej, amatorsko-sportowej), 5. Systematyczne uczestnictwo społeczności warszawskiej w profilowanych zajęciach z Instruktorem NW, Tai Chi/Chi Kung 6. Kontrola, modyfikacje, ocena efektów (kwartalna) wg określonych mierników i roczne sprawozdanie z realizacji projektu (jako punkt wyjścia do kolejnej edycji). Przykładowe, potencjalne grupy osób objęte projektem i korzyści w zakresie tylko jednej z wiodących form aktywności jaką jest Nordic Walking (Załącznik ): młodzież profilaktycznie przy wadach postawy (chodząc z kijkami automatycznie utrzymujemy prawidłową postać ciała, kręgosłup jest wyprostowany), osoby pracujące w pozycji siedzącej - redukuje napięcie mięśni barku i karku. Obszerne swobodne ruchy ramion powodują lepsze ukrwienie w obrębie karku i rozluźnienie mięśni barku i ramion, osoby starsze - poprawia kondycję i koordynację, podnosi pewność chodzenia na śliskim i nierównym podłożu. Umiarkowany ruch wzmacnia kości, zmniejsza ryzyko osteoporozy, poprawia sprawność układu krążenia i układu oddechowego, osoby otyłe w różnym wieku - daje szansę na redukcję wagi, gdyż intensywność marszu z kijkami jest większa od zwykłego spaceru i organizm spala ponad 400 kal./h., podczas gdy przy zwykłym chodzeniu około 200 kal./h., NW jest szeroko stosowany w rehabilitacji pacjentów, gdyż świetnie niweluje dysfunkcje układu ruchu po kontuzjach i operacjach, stosując w górach technikę i kijki NW uzyskujemy dodatkowe korzyści gdyż wspierając się na kijkach odciążamy stawy skokowe, kolanowe i biodrowe do 30% oraz odciążamy kręgosłup. Zapotrzebowanie na aktywność ruchową mieszkańców Warszawy W celu oceny zapotrzebowania na aktywność ruchową wykonano pilotażowe badanie ankietowe (załącznik 2), w którym brało udział 50 osób. Osoby zostały wybrane losowo i poproszone o udzielenie odpowiedzi na pytania dotyczące aktywnego spędzania czasu wolnego (ankieta była anonimowa). Wyniki ankiety pilotażowej wśród mieszkańców Warszawy potwierdzają zapotrzebowanie na planowaną aktywność zdrowotną. Źródło: własne (załącznik 3) Należy podkreślić, iż dokonując oceny stopnia ryzyka związanego z otyłością, grupa osób aktywnie spędzająca czas wolny w tygodniu, charakteryzowała się wskaźnikiem BMI (Body Mass 2

3 Index - oznaczanie wskaźnika masy ciała ma znaczenie w ocenie zagrożenia chorobami związanymi z nadwagą i otyłością, np. cukrzycą, chorobą niedokrwienną serca, miażdżycą. Im mniejsza wartość BMI, tym ryzyko wystąpienia takich chorób jest mniejsze) na poziomie 24,8 - jest to norma niezwiększająca ryzyka chorób związanych z otyłością. Natomiast grupa osób nie spędzająca aktywnie czasu wolnego uzyskała BMI na poziomie 28,3 charakteryzujący górną granicę przedziału nadwagi, dla którego istnieje podwyższone ryzyko chorób związanych z otyłością. Ponadto na podstawie ankiety oceniono, że osoby zainteresowane zajęciami Nordic Walking, Tai Chi/Chi Kung prowadzonymi przez instruktora są w stanie na ten cel przeznaczyć 1-3 dni w tygodniu tj. 79% zainteresowanych, a 21% osób na tą aktywność ruchową może przeznaczyć więcej niż 3 dni w tygodniu. Wyniki ankiety pilotażowej uzasadniają i potwierdzają celowość projektu, a w nim planowanych programów prozdrowotnych z wykorzystaniem jako głównych aktywności w formie zajęć: Nordic Walking, Tai Chi/Chi Kung, prowadzonych z Instruktorem oraz Pływania. Założenia projektu Stworzenie warunków do uczestnictwa w treningu zdrowotnym przez cały rok, tak, aby każdy uczestnik miał możliwość zdobywania punktów, nie rezygnując ze swoich ulubionych form aktywności ruchowej (objętych punktacją np. pływania, jazdy na rowerze, gimnastyki zdrowotnej, itd.). Ponadto projekt zakłada uczestniczenie w nowych formach aktywności zdrowotnej Nordic Walking, Tai Chi/Chi Kung. Przebieg uczestnictwa będzie można śledzić na dedykowanej stronie internetowej, na której każdy, po wpisaniu danych identyfikacyjnych będzie mógł sprawdzić swoje postępy. Po zdobyciu określonych progów punktowych, każdy uczestnik otrzyma specjalny certyfikat uprawniający do korzystania z upustów firm partnerskich np. badania i zabiegi w sieci prywatnych klinik, zniżki na zakup pakietów ubezpieczeniowych, sprzętu sportowego oraz nagrody ufundowane przez potencjalnych sponsorów (projekt może i powinien być realizowany w systemie partnerstwa publiczno-prywatnego). Czynnikiem motywacyjnym do trwałego uczestnictwa w projekcie będzie możliwość zdobycia certyfikatu złotego, srebrnego oraz brązowego lauru. Przebieg uczestnictwa Do projektu będzie mógł przystąpić każdy w dowolnym momencie, choć oficjalne rozpoczęcie uczestnictwa w projekcie nastąpi na Festynie Inauguracyjnym. Przystąpienie do uczestnictwa będzie wiązało się z wypełnieniem ankiety na podstawie, której uczestnik zostanie przyporządkowany do jednej z trzech ścieżek, oraz otrzyma paszport, który pozwoli rozpocząć zdobywanie punktów w czasie trwania projektu. Przewidywane są następujące ścieżki: Zdrowotna osoby z zaburzeniami metabolicznymi (np. cukrzyca), problemami onkologicznymi, lokomocyjnymi (zaburzenia równowagi), mającymi kłopoty z układem kostnym i stawami, nadwagą oraz problemami sercowo- naczyniowymi, Rekreacyjna - osoby zdrowe, nieaktywne fizyczne, którym brakuje motywacji do podjęcia regularnych zajęć ruchowych, Amatorsko-Sportowa uczestnicy uprawiający sport, trenujący przynajmniej 4 razy w tygodniu. Podział na powyższe ścieżki jest celowy, gdyż przewiduje się realizację programów szkoleniowych przez Instruktorów-Specjalistów Nordic Walking, które zostaną podporządkowane pod docelowe grupy osób, zapewniajac tym samym indywidualizację procesu szkolenia oraz osiągnięcie możliwie najwyższych efektów zdrowotnych. Należy podkreślić, że taki podział umożliwi Instuktorom-Specjalistom bardziej precyzyjne dobranie osób do grup ćwiczebnych oraz możliwość zastosowania specjalistycznych środków treningowych, a dla osób ćwiczących, bardziej indywidualnych i atrakcyjnych zajęć. Ponadto podział na powyższe ścieżki umożliwi zastosowanie systemu punktowego, który w równym stopniu pozwoli na zdobycie certyfikatu, zarówno osobie 3

4 przynależnej do ścieżki zdrowotnej, jak i amatorsko-sportowej, co z kolei podkreśli prozdrowotny cel całego projektu. W dalszej części (po inauguracji) uczestnicy będą zdobywać punkty przyznawane za w miare możliwości systematyczny trening Pływania, Nordic Walking, Tai Chi/Chi kung oraz innych form aktywności ruchowej objętych projektem. Po zdobyciu określonych progów punktowych uczestnik otrzyma dyplom uprawniający do korzystania z upustów firm partnerskich. Progi punktowe zostaną tak opracowane, aby ich zdobycie zachęcało do systematycznego udziału w zajęciach. Uczestnicy programu treningowego będą mogli w każdym momencie sprawdzić ilość zdobytych punktów, korzystając ze strony internetowej projektu, po zalogowaniu, wykorzystując otrzymany paszport. Zasady punktowe zostaną szczegółowo opracowane i zamieszczone w regulaminie projektu, tak by każdy uczestnik miał równe szanse na zdobycie dyplomu. Aktywności ruchowe objęte punktacją Pływanie najwyżej punktowany, jako podstawowa aktywność prozdrowotna w projekcie, Nordic Walking najwyżej punktowany, jako podstawowa aktywność prozdrowotna w projekcie, Tai Chi/ Chi Kung najwyżej punktowany, jako podstawowa aktywność prozdrowotna w projekcie, Gimnastyka poranna, gimnastyka w wodzie, gimnastyka korekcyjna, jazda na rowerze, inne wybrane zajęcia i aktywności typu outdoor (wg np. koncepcji tzw. Fitness Nature Park )* *Aktywności typu outdoor różne formy aktywności rekreacyjnej prozdrowotnej uprawiane w bezpośrednim kontakcie z naturą (np.: nature skating, outsteppering, rolki, itd.) Wprowadzenie dodatkowych form aktywności ruchowej punktowanych w projekcie ma na celu zapewnienie ciągłości i systematyczności realizowanego treningu, poprawę stanu zdrowia i jakości życia oraz pokazanie uczestnikom, w jaki sposób można łączyć różne formy aktywności prozdrowotnej w różnych porach roku!!! Certyfikaty uzyskane za systematyczność Projekt przewiduje, że każdy uczestnik po zdobyciu progu punktowego otrzyma certyfikat. Progi punktowe zostaną tak ustalone, aby ich zdobycie wiązało się z systematycznym treningiem i udziałem przynajmniej w jednej z trzech głównych form aktywności fizycznej. Przewidziane są następujące, możliwe do zdobycia certyfikaty, których uzyskanie zapewni odpowiednie bonusy i zniżki podmiotów partnerskich: Laur Brązowy przynajmniej 8 miesięczny systematyczny trening Pływanie, Tai Chi/ Chi Kung, Nordic Walking i/lub aktywności ruchowych objętych punktacją, Laur Srebrny przynajmniej 16 miesięczny systematyczny trening Pływanie, Tai Chi/Chi Kung, Nordic Walking i/lub aktywności ruchowych objętych punktacją, Laur Złoty przynajmniej 28 miesięczny systematyczny trening Pływanie, Tai Chi/Chi Kung, Nordic Walking i/lub aktywności ruchowych objętych punktacją. Przedstawione powyżej trzy rodzaje certyfikatów uwzględniają 3 letnią realizację projektu. W przypadku realizacji projektu przez 1 rok (co nie ma sensu) obowiązywać będzie certyfikat Laur Brązowy lub wprowadzenie jednego typu certyfikatu. 4

5 Ocena skuteczności projektu i indywidualizacja realizacji Projekt przewiduje wypełnienie przez uczestnika ankiety początkowej oraz systematyczne sprawdzanie postępów na planowanych spotkaniach wraz z kontrolą bieżącą dokonywaną przez kadrę instruktorską, co umożliwi pozyskanie danych niezbędnych do analizy postępów. Zapewni to możliwość dokonywania zmian w realizowanych planach szkoleniowych dla Instruktorów- Specjalistów, zapewniając uzyskanie wysokiej skuteczności projektu, jako masowej akcji prozdrowotnej. Ponadto uzyskane dane umożliwią analizę społeczną związaną z oceną aktywności ruchowej oraz oceną trendów związanych z rekreacją wśród mieszkańców miasta stołecznego Warszawy. Miejsca realizacji projektu Projekt zakłada dotarcie do jak największej ilości mieszkańców Warszawy. Do najważniejszych kryteriów doboru lokalizacji do realizacji zajęć treningowych zalicza się: atrakcyjność dla uczestników projektu, funkcjonalność umożliwiająca realizację głównego, kompleksowego treningu Tai Chi/ Chi Kung, Nordic Walking, łatwy dojazd do miejsca zajęć z różnych dzielnic Warszawy. Lokalizacje spełniające powyższe kryteria obejmują następujące miejsca: Lasek Bielański Lasek Bródnowski Park Skaryszewski Park Piłsudskiego i Pola Mokotowskie 16 ośrodków sportu i rekreacji Park Szczęśliwicki Las Kabacki Łazienki Królewskie Wawer 5

6 Przykładowy tydzień z realizacji programu szkoleniowego w ramach projektu Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela Grupa I Grupa II Inne formy aktywności lub wolne Grupa I Grupa II Inne formy aktywności lub wolne Grupa I Grupa II Inne formy aktywności lub wolne Inne formy aktywności lub wolne Grupa III Grupa III Grupa III Dodatkowe informacje/ Grupy realizują różne plany treningowe. Przekrojowy schemat projektu na 2010 rok IX.2009 III.2010 Szkolenia kadry IV.2010 IV Realizacja programu oraz kampanie promocyjne I III IV VIII X SZKOLENIA KADRY założeniem na rok 2010 jest wyszkolenie kadry min. 30 osób Instruktorów- Specjalistów Nordic Walking. Szkolenie odbywa się w trzech etapach: podstawowy lider, zaawansowany instruktor, specjalistyczny instruktor-specjalista. Uzasadnienie szkolenia Instruktorów W związku z przekrojowym profilem projektu wymaga się od kadry instruktorskiej kompleksowego przygotowania teoretycznego i praktycznego. Przygotowanie takie umożliwi profesjonalną obsługę o charakterze wellness*, zapewniającą zrealizowanie jednego z ważnych celów projektu. Ponadto projekt przewiduje realizację określonych planów ćwiczeniowych związanych z przypisaniem uczestnika do odpowiedniej ścieżki oraz wykonywanie kontroli bieżącej postępów (umożliwiającej sterowanie procesem realizacji całego programu), co wymaga odpowiednio do tego przygotowanej kadry instruktorskiej. Przewidując przeszkolenie kadry zapewnia się możliwość wyboru najlepszych kandydatów na Instruktorów - Specjalistów do realizacji zadań projektu. Należy dodać, że wyszkolenie Specjalistów Nordic Walking wzbogaci rynek usług o profesjonalną kadrę instruktorów pracujących na terenie Warszawy. Liderzy oraz instruktorzy w zamian za przeszkolenie podpisują stosowną umowę. *Wellness to harmonia wszystkich aspektów życia (ciała, duszy i umysłu) wyrażająca się w dobrym samopoczuciu i subiektywnej ocenie o dobrym wyglądzie I-III Działania promocyjne KAMPANIA PROMOCYJNA STARTOWA w ramach tej akcji zostaną wykonane następujące czynności: B-T-L wysyłka materiałów btl do Ministerstw: Zdrowia, Sportu, Edukacji, Rolnictwa, środowiska akademickiego, PKOL-u, PAN-u, Muzeum Sportu i Turystyki, COS-ów, POT-u, Instytutu Medycyny Sportowej, placówek służby zdrowia, sklepów ze zdrową żywnością, uzdrowisk, sanatoriów, domów opieki społecznej, Ośrodków Sportu i Rekreacji, klubów sportowych, fitness, wellness, spa i beauty, agencji marketingu sportowego, fundacji, hoteli, - informacja i oferty uczestnictwa w projekcie realizacja dodatkowych punktowanych form aktywności, wysyłka informacji do firm (alternatywnie) oferta uczestnictwa dla pracowników z możliwością stworzenia klasyfikacji firmowej (oferty zostaną wysłane do firm o zatrudnieniu powyżej 100 osób), 6

7 IV lub IX/X działania promocyjne z wykorzystaniem nowych mediów i O-L poprzez Internet reklama internetowa na ważnych portalach informacyjnych (um.warszawa.pl, aktywni.pl, sport.pl, bieganie.pl, portale ministerstw, inne) oraz promocja na stronach poświęconych problematyce profilaktyki i ochrony zdrowia, platformy społeczne i specjalistyczne tzw. nowe media: twitter, facebook, youtube, sport24, etc. reklama w prasie branżowej i popularnej (dotyczącej zdrowia, edukacji, nauki, sportu, rekreacji Shape, Generation Fitness, Men s Healthcare, Eden, Vita, Uroda, Samo Zdrowie, Zdrowie, life stylowe: ViVa, Gala, Twój Styl), wystąpienia i debaty eksperckie: Polityka, Polska The Times, radio TOK FM, koordynacja działań (mocne wsparcie w Warszawie) z Biurem Sportu i Rekreacji, Biurem Komunikacji Społecznej, Biurem Edukacji, Biurem Polityki Zdrowotnej, Biurem Promocji i Biurem Prasowym. KAMPANIA PROMOCYJNA WSPOMAGAJĄCA w ramach kampanii i akcji społecznych poszczególnych Ministerstw (Edukacji, Zdrowia, Sportu) i zainteresowanych programem Fundacji. IV FESTYN INAUGURACYJNY założeniem festynu o charakterze rekreacyjnym jest pozyskanie dodatkowej grupy uczestników projektu oraz promocja aktywnego i zdrowego trybu życia. Uczestnicy zostają zweryfikowani poprzez wypełnienie specjalnie przygotowanej ankiety, pozwalającej ukierunkować każdego na odpowiednią ścieżkę: zdrowotną, rekreacyjną lub amatorsko-sportową. REALIZACJA PROGRAMU zajęcia treningowe oraz aktywności punktowane VIII X FESTYN RODZINNY połączony z testami sprawnościowymi i zajęciami rekreacyjnymi. Uczestnictwo w festynie umożliwi zdobycie dodatkowych punktów. Celem festynu jest stworzenie atrakcji rekreacyjnych dla rodzin, dzieci i młodzieży, pozostających w Warszawie na okres wakacji. I FINAŁ NA FESTYNIE celem imprezy jest stworzenie uczestnikom dodatkowej możliwości sprawdzenia swoich postępów (test ogólnosprawnościowy) oraz wzięcia udziału w różnych formach aktywności I-III IV SCHEMAT W TYM KSZTAŁCIE POWINIEN BYĆ POWTARZANY do 2025 (etap 1) REALIZACJA PROGRAMU ORAZ AKCJE PROMOCYJNE zajęcia treningowe oraz aktywności punktowane. II FINAŁ, JEST ZARAZEM INAUGURACJĄ KOLEJNEGO ROKU festyn rekreacyjny Przykładowe korzyści dla miasta stołecznego Warszawy Społeczne: 1. Znacząco wesprze budowę systemu sektora wiedzy i zdrowia w Polsce poprzez realizację istotnych jego elementów, 2. Umożliwi podniesienie świadomości prozdrowotnego stylu życia oraz sposobu jego podtrzymania, 7

8 3. Umożliwi integrację społeczności lokalnej oraz rodzin aktywnie spędzających czas wolny, 4. Ukierunkuje i uporządkuje spontaniczną (nieplanowaną) rekreację ruchową na zalecane przez lekarzy specjalistów formy aktywności fizycznej o walorach zdrowotnych, w tym osiąganie stanu wellness, 5. Zapewni poznanie nowych i atrakcyjnych form dbania o zdrowie i sprawność fizyczną, 6. Uświadomi Warszawiakom, że Władze miasta o nich myślą, a Ci będą mieli poczucie troski o ich aktywność, 7. Wydłuży życie zawodowe mieszkańców i podniesie jakość życia w mieście. Wizerunkowe: 1. Warszawa stanie się pionierem w Polsce wśród miast, rzeczywiście promując i realizując projekt zdrowego i aktywnego stylu życia mieszkańców na masową skalę, ale w zindywidualizowany sposób, 2. Stanie się pierwszym miastem w Polsce oferującym nowe aktywności typu outdoor dla swoich mieszkańców, 3. Zyska na atrakcyjności oferując mieszkańcom różne formy aktywności fizycznej w czasie wolnym. 4. Stanie się atrakcyjnym miejscem sportu dla wszystkich, promując dynamicznie rozwijające się i popularne formy aktywności zdrowotnej, 5. Zwiększy się oferta rekreacyjna i możliwość lepszego wykorzystania terenów zielonych miejskich i z czasem podmiejskich, 6. Zwiększy swój prestiż na arenie miast europejskich kładących nacisk na podniesienie poziomu zdrowia mieszkańców, 7. Turystom z kraju i zagranicy ułatwi orientację przestrzenną na wytyczonych ścieżkach turystycznorekreacyjnych, 8. Ścieżki edukacyjno-treningowe będą trwałym elementem infrastruktury rekreacyjnej miasta przynoszącym wymierne korzyści. Finansowe: 1. Zwiększą się obroty podmiotów oferujących usługi i produkty związane z aktywnością zdrowotną bardzo szeroko rozumianą, co wpłynie na zwiększenie przychodów z tytułu podatków, 2. Realizacja projektu Wędrówka po Zdrowie, umożliwi systematyczne zmniejszanie obciążeń finansowych samorządów i budżetu państwa na rzecz systemu opieki zdrowotnej, a w długiej perspektywie (15-20 lat) wpłynie również na wydłużenie okresu aktywności zawodowej Warszawiaków do 75% (obecnie w Polsce 57% Polaków, Szwecji 72%, Danii, Finlandii 75%), co w praktyce oznacza wielomiliardowe oszczędności dla budżetów poszczególnych miast, Polski. 8

Założenia Realizacji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego Trzymaj Formę! w latach 2012 2015 Założenia ogólne

Założenia Realizacji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego Trzymaj Formę! w latach 2012 2015 Założenia ogólne Założenia Realizacji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego Trzymaj Formę! w latach 2012 2015 Założenia ogólne 1. Celem Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego Trzymaj Formę! jest edukacja w zakresie trwałego

Bardziej szczegółowo

Zdecyduj się na jedną z naszych propozycji i połącz wypoczynek, aktywność fizyczną i odnowę biologiczną z jednoczesnym zastosowaniem zdrowej diety.

Zdecyduj się na jedną z naszych propozycji i połącz wypoczynek, aktywność fizyczną i odnowę biologiczną z jednoczesnym zastosowaniem zdrowej diety. Jeżeli tradycyjny wypoczynek to dla Państwa zbyt mało, zachęcamy do skorzystania z naszych PAKIETÓW AKTYWNYCH, które standardowy pobyt zamienią w prawdziwie efektywny, regenerujący i skuteczny program!

Bardziej szczegółowo

Dlaczego promocja zdrowia i profilaktyka jest opłacalną inwestycją?

Dlaczego promocja zdrowia i profilaktyka jest opłacalną inwestycją? Dlaczego promocja zdrowia i profilaktyka jest opłacalną inwestycją? Prof. dr hab. med. Barbara Woynarowska Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego Komitet Zdrowia Publicznego PAN Plan prezentacji

Bardziej szczegółowo

RECEPTA NA ZDROWIE DLACZEGO WARTO ŻYĆ AKTYWNIE

RECEPTA NA ZDROWIE DLACZEGO WARTO ŻYĆ AKTYWNIE RECEPTA NA ZDROWIE DLACZEGO WARTO ŻYĆ AKTYWNIE AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA powinna być przede wszystkim przyjemnością. Z pewnością każdy człowiek znajdzie dla siebie dyscyplinę, której uprawianie będzie sprawiało

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA OPOLSKA WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I FIZJOTERAPII KARTA PRZEDMIOTU

POLITECHNIKA OPOLSKA WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I FIZJOTERAPII KARTA PRZEDMIOTU POLITECHNIKA OPOLSKA WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I FIZJOTERAPII KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU KURS INSTRUKTORÓW REKREACJI RUCHOWEJ FITNES NOWOCZESNE FORMY GIMNASTYKI, część specjalistyczna 2.

Bardziej szczegółowo

PRZYGOTUJ SIĘ NA JUTRO JUŻ DZIŚ I ZADBAJ O SWÓJ WELLNESS!

PRZYGOTUJ SIĘ NA JUTRO JUŻ DZIŚ I ZADBAJ O SWÓJ WELLNESS! PRZYGOTUJ SIĘ NA JUTRO JUŻ DZIŚ I ZADBAJ O SWÓJ WELLNESS! Czym jest Wellness? To stan dobrego zdrowia fizycznego i psychicznego, utrzymywany poprzez właściwą dietę, ćwiczenia i prawidłowe nawyki, a także

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VII / 18 / 04 Rady Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy z dnia 17 czerwca 2004 r.

Uchwała Nr VII / 18 / 04 Rady Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy z dnia 17 czerwca 2004 r. Uchwała Nr VII / 18 / 04 Rady Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy z dnia 17 czerwca 2004 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej realizacji w latach 2004 2005 projektów: Bemowski Program Wspierania Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

NORDIC WALKING PARK PODKARPACIE CENTRUM PROJEKT WSPÓŁPRACY

NORDIC WALKING PARK PODKARPACIE CENTRUM PROJEKT WSPÓŁPRACY NORDIC WALKING PARK PODKARPACIE CENTRUM PROJEKT WSPÓŁPRACY Cel prezentacji Celem prezentacji jest przedstawienie zrealizowanego projektu współpracy, jako przykładu dobrej praktyki. Informacja jest skierowana

Bardziej szczegółowo

DIETETYKA W SPORCIE I ODNOWIE BIOLOGICZNEJ

DIETETYKA W SPORCIE I ODNOWIE BIOLOGICZNEJ OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Umiejscowienie w obszarach kształcenia: studia podyplomowe w zakresie Dietetyki w sporcie i odnowie biologicznej lokują się w obszarze nauk medycznych nauk o zdrowiu i nauk o kulturze

Bardziej szczegółowo

Menedżer Fitness & Wellness

Menedżer Fitness & Wellness Menedżer Fitness & Wellness Studia Podyplomowe Zostań pierwszym w Polsce Dyplomowanym Menedżerem Fitness & Wellness. Kreowanie standardów zarządzania sportem poprzez edukowanie i podnoszenie kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA SKUTECZNEJ SAMOKONTROLI W CUKRZYCY

AKADEMIA SKUTECZNEJ SAMOKONTROLI W CUKRZYCY AKADEMIA SKUTECZNEJ SAMOKONTROLI W CUKRZYCY Aktywność fizyczna glukometr glukometr glukometr glukometr glukometr skrocona 8 str broszura aktywnosc fizyczna.indd 1 2013-05-09 14:12:46 AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA

Bardziej szczegółowo

Założenia programu Eko - Polska

Założenia programu Eko - Polska Założenia programu Eko - Polska dr Jarosław Klimczak Warszawa 17 Kwiecień 2013r. Cele programu Promocja Polski jako kraju który wykorzystał szanse pakietu klimatycznego Pokazanie Polski jako lidera w ekologii

Bardziej szczegółowo

Nazwa Wydziału. Nazwa jednostki prowadzącej moduł. Nazwa modułu kształcenia. Kod modułu. Język kształcenia

Nazwa Wydziału. Nazwa jednostki prowadzącej moduł. Nazwa modułu kształcenia. Kod modułu. Język kształcenia Nazwa Wydziału Nazwa jednostki prowadzącej moduł Nazwa modułu kształcenia Wydział Zarządzania Sportem i Turystyką Katedra Rekreacji, Katedra Turystyki Moduł Form Aktywności Ruchowej Kod modułu Język kształcenia

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Trening zdrowotny KOD WF/II/st/18

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Trening zdrowotny KOD WF/II/st/18 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Trening zdrowotny KOD WF/II/st/18 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne 3. POZIOM STUDIÓW 1 : II stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I rok/i semestr 5.

Bardziej szczegółowo

Raport z przeprowadzonych badań ankietowych Projekt Sport for All

Raport z przeprowadzonych badań ankietowych Projekt Sport for All Raport z przeprowadzonych badań ankietowych Projekt Sport for All Miejsce przeprowadzenia badania ankietowego: Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Czeladzi Wielkość próby badawczej: 170 uczniów

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Załącznik do Uchwały Nr Rady Miejskiej Leszna z dnia MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH na lata 2014-2016 1 OPIS PROBLEMU Niepełnosprawność, zgodnie z treścią ustawy o rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji projektu Kolpingowska Akademia Zdrowia i Kultury

Raport z ewaluacji projektu Kolpingowska Akademia Zdrowia i Kultury Raport z ewaluacji projektu Kolpingowska Akademia Zdrowia i Kultury 1. Zakres podmiotowy i przedmiotowy, cele, metoda i przebieg ewaluacji 1.1. Zakres podmiotowy i przedmiotowy ewaluacji Przedmiotem ewaluacji

Bardziej szczegółowo

WEŹ SERCE W SWOJE RĘCE

WEŹ SERCE W SWOJE RĘCE WEŹ SERCE W SWOJE RĘCE www.profilaktyka-przasnysz.pl Profilaktyka chorób układu krążenia szansą na poprawę sytuacji zdrowotnej mieszkańców powiatu przasnyskiego w ramach Programu PL13 Ograniczanie społecznych

Bardziej szczegółowo

Podnoszę swoje kwalifikacje

Podnoszę swoje kwalifikacje Podnoszę swoje kwalifikacje Dorota Marszałek Podejmując działania edukacyjne musisz brać pod uwagę fakt, iż współczesny rynek pracy wymaga ciągłego dokształcania i rozwoju od wszystkich poszukujących pracy,

Bardziej szczegółowo

Miasto Żagań. Lokalny program wsparcia środowiskowego osób w podeszłym wieku i niepełnosprawnych

Miasto Żagań. Lokalny program wsparcia środowiskowego osób w podeszłym wieku i niepełnosprawnych Załącznik nr 1 do Uchwały RM Żagań Nr XVIII/1/2012 z dnia 24 lutego 2012 Miasto Żagań Lokalny program wsparcia środowiskowego osób w podeszłym wieku i niepełnosprawnych I. CZĘŚĆ OGÓLNA Żagań 2012 rok Opis

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy z realizacji projektu Nowoczesne metody diagnostyczne szkolenia dla lekarzy

Raport końcowy z realizacji projektu Nowoczesne metody diagnostyczne szkolenia dla lekarzy Raport końcowy z realizacji projektu Nowoczesne metody diagnostyczne szkolenia dla lekarzy 1. Krótki opis projektu Medycyna Praktyczna - Szkolenia od 1 stycznia do 30 listopada 2014 roku realizowała projekt

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE PROJEKT

SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE PROJEKT Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bohaterów Warszawy w Kamienicy SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE Plan działań Czas realizacji 2014 2017 PROJEKT W szkole, gdzie naturalnym procesem jest nauczanie i kształtowanie postaw,

Bardziej szczegółowo

CEL OGÓLNY (CO) CEL SZCZEGÓŁOWY (CS) PRZEDSIĘWZIĘCIE (P) PREFEROWANE TYPY OPERACJI

CEL OGÓLNY (CO) CEL SZCZEGÓŁOWY (CS) PRZEDSIĘWZIĘCIE (P) PREFEROWANE TYPY OPERACJI Opis operacji odpowiadającej działaniu z zakresu Małe projekty pod kątem spełniania kryteriów wyboru określonych w Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo na Jurze Tytuł projektu:

Bardziej szczegółowo

Realizacja działań związanych z przystąpieniem do programu SZKOŁY PROMUJĄCE ZDROWIE

Realizacja działań związanych z przystąpieniem do programu SZKOŁY PROMUJĄCE ZDROWIE Realizacja działań związanych z przystąpieniem do programu SZKOŁY PROMUJĄCE ZDROWIE Zdrowie człowieka jest wartością, zasobem i środkiem do codziennego życia. Dzięki niemu możemy realizować swoje marzenia,

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe nr 3/POIG 8.1/2015

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe nr 3/POIG 8.1/2015 Siedziba: Warszawa, dnia 13.03.2015 r. U.C.M. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Rumby 9 02-830 Warszawa Zapytanie ofertowe nr 3/POIG 8.1/2015 W związku z realizacją projektu pn. Stworzenie pierwszej

Bardziej szczegółowo

tel. (87) 610 27 47 e-mail: ppp_elk@o2.pl www.ppp.elk.edu.pl

tel. (87) 610 27 47 e-mail: ppp_elk@o2.pl www.ppp.elk.edu.pl tel. (87) 610 27 47 e-mail: ppp_elk@o2.pl www.ppp.elk.edu.pl ZDROWIE jest jedną z najważniejszych wartości w Życiu człowieka. TROSKA O NIE to najlepsza inwestycja na jaką możemy i powinniśmy sobie pozwolić.

Bardziej szczegółowo

Podkarpacki Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Rzeszowie. oraz Centrum Rehabilitacji Ortopedycznej ACHILLES

Podkarpacki Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Rzeszowie. oraz Centrum Rehabilitacji Ortopedycznej ACHILLES Podkarpacki Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Rzeszowie oraz Centrum Rehabilitacji Ortopedycznej ACHILLES zaprasza trenerów realizujących program MultiSport w województwie podkarpackim na szkolenie

Bardziej szczegółowo

inne spojrzenie na bieganie ABK Sport agencja marketingu sportowego www.abksport.pl

inne spojrzenie na bieganie ABK Sport agencja marketingu sportowego www.abksport.pl inne spojrzenie na bieganie ABK Sport agencja marketingu sportowego www.abksport.pl DOSTARCZAMY KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIA Komunikacja marketingowa ABK opracowuje i kompleksowo realizuje kampanie marketingowe

Bardziej szczegółowo

Animator Sportu Dzieci i Młodzieży

Animator Sportu Dzieci i Młodzieży GŁÓWNE ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO FINANSOWE oraz SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDÓW TERYTORIALNYCH DOTYCZĄCE MOŻLIWOŚCI UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Animator Sportu Dzieci i Młodzieży - Projekt Animator

Bardziej szczegółowo

Uczestnictwo Polaków w sporcie i rekreacji ruchowej w 2012 r.

Uczestnictwo Polaków w sporcie i rekreacji ruchowej w 2012 r. Materiał na konferencję prasową w dniu 29 maja 2013 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Uczestnictwo Polaków w sporcie i rekreacji

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe informacje: www.jedendrugiemu.pl/pomoc-wzajemna.html Al. Prymasa Tysiąclecia 137, 01-424 Warszawa www.ktopomoze.

Szczegółowe informacje: www.jedendrugiemu.pl/pomoc-wzajemna.html Al. Prymasa Tysiąclecia 137, 01-424 Warszawa www.ktopomoze. Fundacja Jeden Drugiemu i Portal KtoPomoze.pl pod Patronatem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej zapraszają do udziału w Programie Pomoc Wzajemna. Program polega na kojarzeniu osób potrzebujących

Bardziej szczegółowo

Innowacja pedagogiczna Zdrowo i prosto przez życie Opracowanie: Urszula Pecha Szkoła Podstawowa nr 24 w Zabrzu Rodzaj innowacji: programowa Miejsce realizacji innowacji: Szkoła Podstawowa nr 24 im. Norberta

Bardziej szczegółowo

Smacznie, zdrowo, wartościowo

Smacznie, zdrowo, wartościowo Smacznie, zdrowo, wartościowo zostań Partnerem projektu Odnawiamy sklepiki, odnawiamy stołówki Zaangażuj się w działania na rzecz społeczności lokalnej Przyczyń się do zadbania o zdrowie i prawidłowy rozwój

Bardziej szczegółowo

Program badawczo-edukacyjny

Program badawczo-edukacyjny Mądre żywienie zdrowe pokolenie Program badawczo-edukacyjny w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, prowadzony przez Polskie Towarzystwo Dietetyki we współpracy z partnerem strategicznym Fundacją

Bardziej szczegółowo

,,NOWOSĄDECKA ŚCIEŻKA ZDROWIA

,,NOWOSĄDECKA ŚCIEŻKA ZDROWIA ,,NOWOSĄDECKA ŚCIEŻKA ZDROWIA ,, NOWOSĄDECKA ŚCIEŻKA ZDROWIA To kompleks rekreacyjny, którego nie należy mylić z siłowniami na świeżym powietrzu. Urządzenia są zbudowane z grubych stalowych rur i zaprojektowane

Bardziej szczegółowo

,,Czekam na Was Projekt promocji rodzicielstwa zastępczego.

,,Czekam na Was Projekt promocji rodzicielstwa zastępczego. Załącznik nr 1 do,,czekam na Was Projekt promocji rodzicielstwa zastępczego. Celem projektu jest promocja rodzicielstwa zastępczego poprzez kontynuację działań podejmowanych w latach wcześniejszych, tj.

Bardziej szczegółowo

Poszukujemy wolontariuszy którzy podejmą się w swojej okolicy roli lokalnych koordynatorów programu w wybranym zakresie:

Poszukujemy wolontariuszy którzy podejmą się w swojej okolicy roli lokalnych koordynatorów programu w wybranym zakresie: Fundacja Jeden Drugiemu i Portal KtoPomoze.pl pod Patronatem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej poszukują wolontariuszy do udziału w Programie Pomoc Wzajemna. Program polega na organizacji samopomocy,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z wychowania fizycznego obowiązujący od roku szkolnego 2012/2013 (nowa podstawa programowa)

Przedmiotowy System Oceniania z wychowania fizycznego obowiązujący od roku szkolnego 2012/2013 (nowa podstawa programowa) Przedmiotowy System Oceniania z wychowania fizycznego obowiązujący od roku szkolnego 2012/2013 (nowa podstawa programowa) Cele wychowania fizycznego: wszechstronny rozwój sprawności fizycznej i motorycznej,

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWA REHABILITACJA OFERTA DLA FIRM

KOMPLEKSOWA REHABILITACJA OFERTA DLA FIRM KOMPLEKSOWA REHABILITACJA OFERTA DLA FIRM Zdrowy pracownik, to wydajny pracownik. VERIDIS PREZENTUJE - OFERTA DLA FIRM Ci, którzy myślą, że nie mają czasu na ćwiczenia fizyczne, będą musieli wcześniej

Bardziej szczegółowo

zaangażowanie środowisk nauczycielskich, medycznych, samorządowych oraz medialnych w działania na rzecz podnoszenia świadomości zdrowotnej

zaangażowanie środowisk nauczycielskich, medycznych, samorządowych oraz medialnych w działania na rzecz podnoszenia świadomości zdrowotnej zaangażowanie środowisk nauczycielskich, medycznych, samorządowych oraz medialnych w działania na rzecz podnoszenia świadomości zdrowotnej zaktywizowanie młodzieży licealnej - poprzez skrojoną na miarę

Bardziej szczegółowo

PROGRAM GMINA KLUCZBORK DLA SENIORA NA LATA 2014-2016

PROGRAM GMINA KLUCZBORK DLA SENIORA NA LATA 2014-2016 PROGRAM GMINA KLUCZBORK DLA SENIORA NA LATA 2014-2016 WSTĘP 1. CEL PROGRAMU: Godne starzenie się poprzez aktywność społeczną i poprawę jakości życia. 2. REALIZATORZY PROGRAMU 3. ZASADY FINANSOWANIA ORAZ

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka upadków i aktywność fizyczna seniora Debata w Oświęcimiu www.seniorizdrowie.pl

Profilaktyka upadków i aktywność fizyczna seniora Debata w Oświęcimiu www.seniorizdrowie.pl Projekt jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 2020 Profilaktyka upadków i aktywność fizyczna

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/21/14 RADY GMINY WIDAWA z dnia 30 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR IV/21/14 RADY GMINY WIDAWA z dnia 30 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR IV/21/14 RADY GMINY WIDAWA z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Programu Zdrowotnego ZDROWA GMINA na lata 2015-2016 oraz udzielenia dotacji dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej

Bardziej szczegółowo

RAPORT EWALUACYJNY projektu Nowocześni rodzice z Głuszycy POKL.09.05.00-02-175/10

RAPORT EWALUACYJNY projektu Nowocześni rodzice z Głuszycy POKL.09.05.00-02-175/10 RAPORT EWALUACYJNY projektu Nowocześni rodzice z Głuszycy POKL.09.05.00-02-175/10 Wałbrzych, 31 grudnia 2010 r. WPROWADZENIE Przystępując do realizacji projektu pt. Nowocześni rodzice z Głuszycy postawiła

Bardziej szczegółowo

Wizerunek kobiety. Czego możesz się nauczyć? Szkolenie przygotuje Cię do: Jak możesz wykorzystać szkolenie?

Wizerunek kobiety. Czego możesz się nauczyć? Szkolenie przygotuje Cię do: Jak możesz wykorzystać szkolenie? Wizerunek kobiety Czego możesz się nauczyć? Wielu badaczy i praktyków tematu jest zgodnych, iż obecnie żyjemy w świecie wizerunkowym. Każda aktywność przekłada się na określone postrzeganie nas przez otoczenie.

Bardziej szczegółowo

Karta badania profilaktycznego w Programie profilaktyki chorób układu krążenia

Karta badania profilaktycznego w Programie profilaktyki chorób układu krążenia Pieczątka świadczeniodawcy nr umowy z NFZ Karta badania profilaktycznego w Programie profilaktyki chorób układu krążenia Uwaga! Kartę należy wypełnić drukowanymi literami, twierdzące odpowiedzi na pytania

Bardziej szczegółowo

Kluczowi uczestnicy klastra: (powiązania 2,4,5,8)

Kluczowi uczestnicy klastra: (powiązania 2,4,5,8) Toruń,16.07.2014 r. Zadanie realizowane jest w ramach realizacji projektu Strategia Klastra Turystyki Medycznej i Uzdrowiskowej nr umowy UW/1/FPK/2014/01/16/00 w ramach Funduszu Powiązań Kooperacyjnych

Bardziej szczegółowo

Multisport. Najlepszy benefit dla Pracownika. Prezentacja programu.

Multisport. Najlepszy benefit dla Pracownika. Prezentacja programu. Multisport. Najlepszy benefit dla Pracownika. Prezentacja programu. Prekursor pozapłacowych świadczeń pracowniczych Multisport to autorski program motywacyjny dla pracowników każdego szczebla. Umożliwia

Bardziej szczegółowo

1 31 Października Ogólnopolska Kampania Prozdrowotna TKKF Miesiąc dla Zdrowia na terenie województwa małopolskiego

1 31 Października Ogólnopolska Kampania Prozdrowotna TKKF Miesiąc dla Zdrowia na terenie województwa małopolskiego 1 31 Października Ogólnopolska Kampania Prozdrowotna TKKF Miesiąc dla Zdrowia na terenie województwa małopolskiego FORMY STAŁE Lp Nazwa, miejsce Dni zajęć Godziny 1 2 3 4 1 Ośrodek Kraków Studio Promocji

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXIV/262/13 Rady Gminy Santok z dnia 30.12.2013 r. w sprawie : uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok.

Uchwała Nr XXXIV/262/13 Rady Gminy Santok z dnia 30.12.2013 r. w sprawie : uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok. Uchwała Nr XXXIV/262/13 Rady Gminy Santok z dnia 30.12.2013 r. w sprawie : uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca

Bardziej szczegółowo

Z Tobą pójdę dalej program wsparcia dla dzieci z powiatu siedleckiego POKL.09.01.02-14-138/12-00

Z Tobą pójdę dalej program wsparcia dla dzieci z powiatu siedleckiego POKL.09.01.02-14-138/12-00 Załącznik nr 6 do procedur zarządzania projektem ZASADY INFORMACJI I PROMOCJI W PROJEKCIE Z Tobą pójdę dalej program wsparcia dla dzieci z powiatu siedleckiego POKL.09.01.02-14-138/12-00 PRIORYTET IX DZIAŁANIE

Bardziej szczegółowo

Bieganie. Moda czy sposób na zdrowie? mgr Wojciech Brakowiecki Kraśnik 2014 r.

Bieganie. Moda czy sposób na zdrowie? mgr Wojciech Brakowiecki Kraśnik 2014 r. Bieganie. Moda czy sposób na zdrowie? mgr Wojciech Brakowiecki Kraśnik 2014 r. 5:41.03 Bieganie korzyści. Bieganie jest najlepszym sposobem na podniesienie sprawności fizycznej, złapanie kondycji i może

Bardziej szczegółowo

RAPORT EWALUACYJNY PROJEKTU PRZEZ AKTYWNOŚĆ DO PRACY

RAPORT EWALUACYJNY PROJEKTU PRZEZ AKTYWNOŚĆ DO PRACY RAPORT EWALUACYJNY PROJEKTU PRZEZ AKTYWNOŚĆ DO PRACY PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH PRIORYTETU VI RYNEK PRACY OTWARTY DLA WSZYSTKICH - DZIAŁANIE 6.3 INICJATYWY

Bardziej szczegółowo

Komunikacja marketingowa firmy na bazie projektu MSP / Lider MSP

Komunikacja marketingowa firmy na bazie projektu MSP / Lider MSP Komunikacja marketingowa firmy na bazie projektu MSP / Lider MSP AGENDA Cel Grupa docelowa Zasięg terytorialny Elementy programu Patronat Współpraca Portal MSP Seminaria Konferencja prasowa Konkurs Lider

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GORZOWA WLKP. z dnia... 2013 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GORZOWA WLKP. z dnia... 2013 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014 Projekt do konsultacji UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GORZOWA WLKP. z dnia... 2013 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia studia podyplomowe: Nowoczesne i tradycyjne formy w Wellness i SPA

Opis efektów kształcenia studia podyplomowe: Nowoczesne i tradycyjne formy w Wellness i SPA Załącznik nr 1 do Uchwały NrAR001-2 - V/2015 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 26 maja 2015r. w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia studiów podyplomowych.

Bardziej szczegółowo

Wiedza i zachowania zdrowotne mieszkańców Lubelszczyzny a zmienne demograficzno-społeczne.

Wiedza i zachowania zdrowotne mieszkańców Lubelszczyzny a zmienne demograficzno-społeczne. Michał Nowakowski Zakład Socjologii Medycyny i Rodziny Instytut Socjologii Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Luiza Nowakowska Samodzielna Pracownia Socjologii Medycyny Katedra Nauk Humanistycznych Wydziału

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PRZEDSZKOLA NR 29 W POZNANIU W ZAKRESIE REALIZACJI PROGRAMU PRZEDSZKOLE / SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE NA ROK SZKOLNY 2011/2012

PLAN PRACY PRZEDSZKOLA NR 29 W POZNANIU W ZAKRESIE REALIZACJI PROGRAMU PRZEDSZKOLE / SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE NA ROK SZKOLNY 2011/2012 PLAN PRACY PRZEDSZKOLA NR 29 W POZNANIU W ZAKRESIE REALIZACJI PROGRAMU PRZEDSZKOLE / SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE NA ROK SZKOLNY 2011/2012 Promowanie aktywności fizycznej Lp. Zadania Metody i formy realizacji

Bardziej szczegółowo

Turystyka i Rekreacja II stopień

Turystyka i Rekreacja II stopień Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Zestaw pytań do egzaminu magisterskiego na kierunku Turystyka i Rekreacja II stopień PYTANIA

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XV/106/15 Rady Gminy Santok z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie : uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok.

Uchwała Nr XV/106/15 Rady Gminy Santok z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie : uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok. Uchwała Nr XV/106/15 Rady Gminy Santok z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie : uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca

Bardziej szczegółowo

Ankieta potrzeb szkoleniowych. w projekcie Aktywni Mieszkańcy 50+

Ankieta potrzeb szkoleniowych. w projekcie Aktywni Mieszkańcy 50+ Ankieta potrzeb szkoleniowych w projekcie Aktywni Mieszkańcy 50+ Prosimy o wypełnienie poniższej ankiety, której celem jest dokładne określenie Pana/Pani oczekiwao w zakresie realizowanych przez nas zajęd.

Bardziej szczegółowo

Aktywność fizyczna. Zbawienny ruch

Aktywność fizyczna. Zbawienny ruch Aktywność fizyczna Zbawienny ruch Stare powiedzenie głosi, że jesteśmy tym, co jemy. Najlepsze efekty daje jednak połączenie zbilansowanej diety z aktywnością fizyczną. Czy Polacy dbają o swoją kondycję?[1]

Bardziej szczegółowo

Kampania Promująca Atrakcyjność Turystyczną Wschodnich Województw Polski. Warszawa 29.07.2010

Kampania Promująca Atrakcyjność Turystyczną Wschodnich Województw Polski. Warszawa 29.07.2010 Kampania Promująca Atrakcyjność Turystyczną Wschodnich Województw Polski Warszawa 29.07.2010 Agenda Strategia kampanii Budżet Elementy media mix oraz poza medialne pola działania Ogólny Plan Mediów 2010

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie projektu

Podsumowanie projektu Podsumowanie projektu Eko-mediator promotorem zrównoważonego rozwoju zrealizowanego przez CE2 Centrum Edukacji M. Dziewa, E. Tarnas-Szwed Sp. j. dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

Polski Związek Pracodawców Budownictwa REGULAMIN KONKURSU KIEROWNIK BUDOWY. Kierownik Budowy Strona 1

Polski Związek Pracodawców Budownictwa REGULAMIN KONKURSU KIEROWNIK BUDOWY. Kierownik Budowy Strona 1 Polski Związek Pracodawców Budownictwa REGULAMIN KONKURSU KIEROWNIK BUDOWY 2015 Kierownik Budowy Strona 1 1. WSTĘP IDEA KONKURSU Celem konkursu Kierownik Budowy organizowanego przez Polski Związek Pracodawców

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI

PREZENTACJA DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PREZENTACJA DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI Ul. Polna 40, 00-635 Warszawa Adres korespondencji: P.O. BOX 20; 00-956 Warszawa 10; KRS 0000242845; REGON 140293019; NIP 526-290-37-34 Nr konta: 11 1240 1112 1111 0010

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ PLANOWANYCH IMPREZ TURNIEJOWYCH

KALENDARZ PLANOWANYCH IMPREZ TURNIEJOWYCH Nazwa miasta / gminy: MIASTO TORUŃ VII EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH XXI SPORTOWY TURNIEJ MIAST i GMIN 26 maja 1 czerwca 2015 r. KALENDARZ PLANOWANYCH IMPREZ TURNIEJOWYCH Data imprezy Nazwa

Bardziej szczegółowo

Projekt systemowy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA

Projekt systemowy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecińskim zbliża się do końca realizacji działań w partnerskim Projekcie systemowym Integracja społeczna w powiecie stargardzkim. Miejski Ośrodek Pomocy

Bardziej szczegółowo

SPORTOWE ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

SPORTOWE ZAJĘCIA POZALEKCYJNE SPORTOWE ZAJĘCIA POZALEKCYJNE - ogólne informacje Zajęcia sportowe skierowane są do wszystkich chętnych uczniów. Mimo tego, że są to lekcje nieobowiązkowe to dla osiągnięcia sukcesu duże znaczenie ma systematyczność,

Bardziej szczegółowo

Specjalizacja: trening zdrowotny

Specjalizacja: trening zdrowotny Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku SYLABUS w Cyklu Kształcenia 2014-2016 Katedra Fizjoterapii Jednostka Organizacyjna: Zakład Fizjoterapii Klinicznej i Praktyk Zawodowych Kierunek: Fizjoterapia

Bardziej szczegółowo

KURS INSTRUKTORA NARCIARSTWA ALPEJSKIEGO RABKA-ZDRÓJ 04-13.01.2013

KURS INSTRUKTORA NARCIARSTWA ALPEJSKIEGO RABKA-ZDRÓJ 04-13.01.2013 KURS INSTRUKTORA NARCIARSTWA ALPEJSKIEGO RABKA-ZDRÓJ 04-13.01.2013 Szkoła Narciarska ESKIMOO, przy współpracy z Polską Federacją Sportu Powszechnego, organizuje kurs instruktora narciarstwa zjazdowego.

Bardziej szczegółowo

Promocja zdrowia i profilaktyka - szansa na rozwój społeczności lokalnych. Autor: TERESA KRASNOWSKA

Promocja zdrowia i profilaktyka - szansa na rozwój społeczności lokalnych. Autor: TERESA KRASNOWSKA Promocja zdrowia i profilaktyka - szansa na rozwój społeczności lokalnych Autor: TERESA KRASNOWSKA Jakość działań prozdrowotnych i profilaktycznych Kto robi? Kiedy? - Samorządy (MOPS, GOPS, PCPR), biura

Bardziej szczegółowo

Miejsce w dokumencie Dotychczasowy zapis (jest) Powinno być s. 32 IV.1.14. Planowane działania: a) badanie możliwości godzenia ról rodzinnych z rolami

Miejsce w dokumencie Dotychczasowy zapis (jest) Powinno być s. 32 IV.1.14. Planowane działania: a) badanie możliwości godzenia ról rodzinnych z rolami Errata do Planu działania na lata 2007-2008 dla Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna (sprostowanie treści dokumentu w związku z pomyłką techniczną polegającą na zamianie opisu działań pomiędzy

Bardziej szczegółowo

Specjalizacja: trening zdrowotny

Specjalizacja: trening zdrowotny Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku SYLABUS W CYKLU Kształcenia 2014-2016 Katedra Fizjoterapii Jednostka Organizacyjna: Rodzaj studiów i profil : Nazwa przedmiotu: Tryb studiów Rok Zakład

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsięwzięć turystycznych z funduszy strukturalnych w latach 2007-2013 w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Wsparcie przedsięwzięć turystycznych z funduszy strukturalnych w latach 2007-2013 w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Wsparcie przedsięwzięć turystycznych z funduszy strukturalnych w latach 2007-2013 w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Warszawa, 23 czerwca 2006 r. Gospodarka turystyczna NaleŜy zauwaŝyć,

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 1 W LĘDZINACH

PLAN ROZWOJU MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 1 W LĘDZINACH PLAN ROZWOJU MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 1 W LĘDZINACH NA ROK SZKOLNY 2005/2006 Cele: 1. Prezentacja umiejętności dziecięcych w bliŝszym i dalszym środowisku. 2. Promowanie placówki w mediach i środowisku.

Bardziej szczegółowo

Termin pobytu: 25.06-31.08.2016

Termin pobytu: 25.06-31.08.2016 SPÓŁDZIELNIA TURYSTYCZNA 32-600 Oświęcim, ul. Solskiego 2 telefony: (0 48 33) 842-43-76, 842-27-19 tel/fax: (0 48 33) 842-59-94 e-mail: turysta@turysta.oswiecim.pl Internet: www.turysta.oswiecim.pl Portal

Bardziej szczegółowo

Innowacyjny model aktywizacji

Innowacyjny model aktywizacji Innowacyjny model aktywizacji zawodowej uczestników WTZ Temat innowacyjny: "Współpraca podmiotów działających w obszarze zatrudnienia oraz integracji i pomocy społecznej z przedsiębiorcami w zakresie ułatwiania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY ŚWIETLICY SZKOLNEJ RACJONALNE ODŻYWIANIE I ZDROWY STYL ŻYCIA

PROGRAM WYCHOWAWCZY ŚWIETLICY SZKOLNEJ RACJONALNE ODŻYWIANIE I ZDROWY STYL ŻYCIA PROGRAM WYCHOWAWCZY ŚWIETLICY SZKOLNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W OPOLU RACJONALNE ODŻYWIANIE I ZDROWY STYL ŻYCIA Opracowanie: mgr Małgorzata Bolicka kierownik świetlicy szkolnej OPOLE 2011 r. WSTĘP Życie

Bardziej szczegółowo

Studenci i absolwenci turystki i rekreacji w toku studiów nabywają umiejętności z zakresu przygotowania oferty turystycznej i rekreacyjnej,

Studenci i absolwenci turystki i rekreacji w toku studiów nabywają umiejętności z zakresu przygotowania oferty turystycznej i rekreacyjnej, Biuro Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów AWF Warszawa zaprasza do współpracy w zakresie podejmowania wspólnych inicjatyw oraz zamieszczania ogłoszeń z ofertami praktyk, staży i pracy dla studentów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW 1 REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW W projekcie: Akademia Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Jednostkach Ochrony Zdrowia. Zarządzanie Zasobami 1 Informacje o projekcie Projekt Akademia Zarządzania Zasobami

Bardziej szczegółowo

PRZEDSTAWIA OFERTĘ DYDAKTYCZNĄ DLA BRANŻY FITNESS

PRZEDSTAWIA OFERTĘ DYDAKTYCZNĄ DLA BRANŻY FITNESS PRZEDSTAWIA OFERTĘ DYDAKTYCZNĄ DLA BRANŻY FITNESS Wyższa Szkoła Zarządzania i Coachingu została powołana w celu wypełnienia luki na rynku edukacyjnym, a tym samym przygotowania fachowców do pracy na rzecz

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOŃCOWE. z wykonania zadania publicznego

SPRAWOZDANIE KOŃCOWE. z wykonania zadania publicznego SPRAWOZDANIE KOŃCOWE z wykonania zadania publicznego WSPOMAGANIE UMIEJĘTNOŚCI POROZUMIEWANIA SIĘ - LIKWIDACJA BARIER W KOMUNIKOWANIU SIĘ DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNYCH LUB ZAGROŻONYCH NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

Bardziej szczegółowo

Własny nauczycielski program pedagogizacji rodziców Profilaktyka i pomoc dzieciom z wadami postawy

Własny nauczycielski program pedagogizacji rodziców Profilaktyka i pomoc dzieciom z wadami postawy Strzelewo, 2001.08.28 Własny nauczycielski program pedagogizacji rodziców Profilaktyka i pomoc dzieciom z wadami postawy opracowany przez: Bognę Młodziankiewicz SP Strzelewo i Hannę Brulińską - SP Ludzisko

Bardziej szczegółowo

Program budowy infrastruktury informacji przestrzennej (IIP) w Ministerstwie Zdrowia (MZ)

Program budowy infrastruktury informacji przestrzennej (IIP) w Ministerstwie Zdrowia (MZ) Program budowy infrastruktury informacji przestrzennej (IIP) w Ministerstwie Zdrowia (MZ) 1. WIADOMOŚCI WSTĘPNE 1.1 CHARAKTERYSTYKA ORGANU WIODĄCEGO 1) Stanowisko, imię i nazwisko, dane adresowe organu

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA REALIZACJI PROGRAMU EDUKACYJNEGO

ZAŁOŻENIA REALIZACJI PROGRAMU EDUKACYJNEGO ZAŁOŻENIA REALIZACJI PROGRAMU EDUKACYJNEGO PT. TRZYMAJ FORMĘ! W ROKU SZKOLNYM 2008/2009 III EDYCJA I. CEL GŁÓWNY: Zwiększenie świadomości dotyczącej wpływu żywienia i aktywności fizycznej na zdrowie. II.

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA ZESPOŁU NAUCZYCIELI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO GIMNAZJUM SAMORZĄDOWEGO NR 2 im. Polaków Zesłanych na Sybir

PREZENTACJA ZESPOŁU NAUCZYCIELI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO GIMNAZJUM SAMORZĄDOWEGO NR 2 im. Polaków Zesłanych na Sybir PREZENTACJA ZESPOŁU NAUCZYCIELI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO GIMNAZJUM SAMORZĄDOWEGO NR 2 im. Polaków Zesłanych na Sybir ROK SZKOŁY W RUCHU Jednym z priorytetowych zadań Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakresie

Bardziej szczegółowo

Częstochowski program działań na rzecz seniorów na lata 2014-2020 "Częstochowa-Seniorom"

Częstochowski program działań na rzecz seniorów na lata 2014-2020 Częstochowa-Seniorom Misja Poprawa jakości życia osób w wieku 60+ poprzez zaspokojenie ich potrzeb i oczekiwań, zwiększenie aktywności, wzmocnienie integracji międzypokoleniowej oraz kształtowanie w społeczeństwie pozytywnego

Bardziej szczegółowo

Samorząd Studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego

Samorząd Studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego Uniwersytecki Tydzień Zdrowia i Sportu 13-17.04.2015 r. Organizatorzy: Samorząd Studentów Wydziału Wychowania Fizycznego Samorząd Studentów Wydziału Medycznego Współorganizatorzy: Klub Uczelniany AZS UR,

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 im. doktora Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim na lata 2011-2016

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 im. doktora Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim na lata 2011-2016 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 im. doktora Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim na lata 2011-2016 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: 1. Ustawę o systemie oświaty z dnia 7

Bardziej szczegółowo

Miejsce: Karpacz Terminy: 26.08-02.09.2011 lub 03.09-10.09.2011 Hotel: Pensjonat*** AS pokoje 1 - osobowe lub dwuosobowe

Miejsce: Karpacz Terminy: 26.08-02.09.2011 lub 03.09-10.09.2011 Hotel: Pensjonat*** AS pokoje 1 - osobowe lub dwuosobowe Miejsce: Karpacz Terminy: 26.08-02.09.2011 lub 03.09-10.09.2011 Hotel: Pensjonat*** AS pokoje 1 - osobowe lub dwuosobowe Założenia Obozu Kondycyjnego: zdecydowany nacisk na poprawienie kondycji fizycznej-codzienny

Bardziej szczegółowo

Szkolenia. Przygotowanie fizyczne zawodnika

Szkolenia. Przygotowanie fizyczne zawodnika Szkolenia Przygotowanie fizyczne zawodnika Przygotowanie fizyczne zawodnika szkolenie (Budowa kompleksowego programu treningowego) Istotą szkolenia jest umiejętność łączenia różnych elementów wpływających

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁÓW BÓLOWYCH KRĘGOSŁUPA U PERSONELU PIELĘGNIARSKIEGO

PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁÓW BÓLOWYCH KRĘGOSŁUPA U PERSONELU PIELĘGNIARSKIEGO Zarząd Oddziału PTP w Białymstoku PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁÓW BÓLOWYCH KRĘGOSŁUPA U PERSONELU PIELĘGNIARSKIEGO okres realizacji 2014-2016 BIAŁYSTOK 2015 I. INFORMACJE O PROGRAMIE Istotą programu jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU ORAZ REKRUTACJI UCZESTNIKÓW w projekcie. Euro IT czyli jak promować przedsiębiorczość

REGULAMIN PROJEKTU ORAZ REKRUTACJI UCZESTNIKÓW w projekcie. Euro IT czyli jak promować przedsiębiorczość REGULAMIN PROJEKTU ORAZ REKRUTACJI UCZESTNIKÓW w projekcie Euro IT czyli jak promować przedsiębiorczość 1 Informacje o projekcie 1. Projekt Euro IT czyli jak promować przedsiębiorczość realizowany jest

Bardziej szczegółowo

Ankieta dot. promocji zdrowia w szkołach

Ankieta dot. promocji zdrowia w szkołach Ankieta dot. promocji zdrowia w szkołach 1. Czy szkoła realizuje program wychowawczy? 2. Czy program wychowawczy był uchwalany przez Radę Rodziców? Szkoła nie realizuje programu wychowawczego. 3. Czy szkoła

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie systemowym Aktywność szansą na pracę

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie systemowym Aktywność szansą na pracę GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CHOTCZY Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie systemowym Aktywność szansą na pracę Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU SUPER PRACODAWCA 2015

REGULAMIN KONKURSU SUPER PRACODAWCA 2015 REGULAMIN KONKURSU SUPER PRACODAWCA 2015 KONKURS "SUPER PRACODAWCA ROKU 2015 organizowany w okresie od 01.12.2015 r. do 18.12.2015 r. 1. CEL KONKURSU Wybór nastąpi spośród pracodawców, którzy, na co dzień

Bardziej szczegółowo

- Pozytywny odbiór imprezy w całej grupie docelowej (zarówno rodziny z dziećmi jak i osoby z przedziału wiekowego 14-55)

- Pozytywny odbiór imprezy w całej grupie docelowej (zarówno rodziny z dziećmi jak i osoby z przedziału wiekowego 14-55) 2014 01 BALTIC GAMES O BALTIC GAMES Dlaczego Baltic Games? - Jedyny tego typu projekt w Polsce! - Ekstremalne widowisko na najwyższym światowym poziomie - Autentyczny kanał dotarcia do potencjalnego klienta

Bardziej szczegółowo