Program autorski Warszawa, kwiecień 2009r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Program autorski Warszawa, kwiecień 2009r."

Transkrypt

1 WĘDRÓWKA PO ZDROWIE przykład realizacji zadania Warszawa. Projekt społeczny na rzecz mieszkańców Polski w zakresie edukacji, zdrowia i sportu. Koncepcja innowacyjnego systemu ochrony, profilaktyki i promocji zdrowia oraz aktywizacji ruchowej mieszkańców Polski ewentualnie realizowana w programie pilotażowym w Warszawie w latach (1 etap) Charakterystyka i cel projektu Projekt Wędrówka po Zdrowie wychodzi naprzeciw rosnącemu zapotrzebowaniu na podnoszenie poziomu aktywności ruchowej oraz rzetelnej wiedzy w zakresie szerokorozumianej profilaktyki zdrowotnej. Jest urozmaiconą i kompleksową propozycją żywieniowo-rekreacyjną, optymalnie dostosowaną do potrzeb różnych grup potencjalnych odbiorców. To kompleksowy system poprawy zdrowia społeczeństwa na poziomie powszechnej rekreacji (amatorsko-sportowym i leczniczym), wykorzystujący doświadczenia społeczne o charakterze prozdrowotnym Japończyków, Finów i Chińczyków. Celem projektu jest realizacja systemowego rozwiązania w zakresie poprawy kondycji fizycznej i mentalnej oraz jakości życia mieszkańców Warszawy (a w perspektywie lat mieszkańców Polski), przełamanie barier uczestnictwa w zajęciach sportowo-rekreacyjnych, m. in. poprzez redefinicję znaczenia pojęcia sportu jako raczej amatorskiego ruchu rekreacyjno-społecznego, rzeczywistego i doświadczanego na co dzień sportu powszechnego, będącego źródłem siły i kuźnią cnót indywidualnych i społecznych, a także podstawowym warunkiem pobudzania i podtrzymania lepszego stanu zdrowia. Projekt powstał w oparciu o najbardziej aktualną wiedzę medyczną na temat wpływu na zdrowie człowieka sposobu żywienia i rodzaju żywności (w tym ryzyka stosowania suplementów diety) oraz najbardziej prozdrowotnych form aktywności ruchowej odpowiednio dobranych i zalecanych przez lekarzy specjalistów, naukowców, praktyków Tai Chi i Nordic Walking poszczególnym grupom odbiorców. Integralną i innowacyjną częścią projektu jest system informacyjno-punktowy premiujący udział osób systematycznie uprawiających przynajmniej jedną z czterech podstawowych, najwyżej punktowanych form: Pływania, Nordic Walking, Karate oraz Tai Chi /Chi Kung, a także system promocji tych aktywności poprzez oryginalną ideę odpowiedniego połączenia sportów o charakterze Cardio (NW, jazda na rowerze, pływanie, itd.) z relaksacyjno-oddechowo-zdrowotnymi (tai chi/chi kung).to, wg specjalistów optymalizuje efekty prozdrowotne mentalne i fizyczne. Projekt kładzie silny nacisk na przypomnienie podstawowej wiedzy o znaczeniu ruchu dla zdrowia człowieka oraz redefiniuje pojecie sportu w strukturach samorządowych miast i wsi. Promuje rodzinne formy aktywności ruchowej, bliskiego kontaktu z naturą, zdobywania wiedzy i doświadczenia o swoim organizmie poprzez odpowiedni sposób żywienia i odpowiednią aktywność fizyczną i mentalną. Projekt głównie skierowany jest do osób powyżej 18 roku życia (analizy statystyczne GUS stan zdrowia ludności Polski 2006, uczestnictwo Polaków w sporcie i rekreacji ruchowej 2008r.) i mających problemy zdrowotne związane z układem ruchu, nadwagą, otyłością, cukrzycą, osób cierpiących na schorzenia układu krążenia, oddechowego, odwapniania kości, nieaktywnych fizycznie, chcących poprawić swoją kondycję, oraz do amatorów sportu. Projekt daje możliwość ciągłego (365 dni w roku) i systematycznego uczestnictwa w proponowanych formach (pływanie, nordic walking, gimnastyka zdrowotna, karate, jazda na rowerze, tai chi, chi kung) rekreacji zdrowotnej/ aktywności fizycznej. Każdy potencjalny uczestnik będzie miał możliwość skorzystania z bezpłatnych i profesjonalnych zajęć z Instruktorem Tai Chi, Chi Kung, Nordic Walking, Karate i doradztwa prozdrowotnego. Dzięki zastosowaniu takiej formuły, Warszawiacy (a w przyszłości mieszkańcy Polski) będą mieć poczucie troski o ich aktywność fizyczną ze strony Rządu i władz samorządowych. Jest to podstawowe zadanie Rządu i powinność poszczególnych samorządów w zakresie profilaktyki zdrowia. 1

2 Kluczowe elementy projektu 1. Szkolenie Instruktorów Specjalistów Nordic Walking (załącznik 1), 2. Przygotowanie ścieżek treningowych i zapewnienie odpowiedniego sprzętu (odpowiedniej jakości kijów), tak, aby wędrówka po zdrowie przyniosła oczekiwany efekt, 3. Wyznaczenie miejsc do nordic walking, tai chi, chi kung, pływania, 4. Diagnoza każdego uczestnika za pomocą specjalnie przygotowanej ankiety, przeprowadzona podczas festynu inauguracyjnego oraz w ośrodkach sportu i rekreacji pozwalająca na zakwalifikowanie do danej ścieżki (zdrowotnej, rekreacyjnej, amatorsko-sportowej), 5. Systematyczne uczestnictwo społeczności warszawskiej w profilowanych zajęciach z Instruktorem NW, Tai Chi/Chi Kung 6. Kontrola, modyfikacje, ocena efektów (kwartalna) wg określonych mierników i roczne sprawozdanie z realizacji projektu (jako punkt wyjścia do kolejnej edycji). Przykładowe, potencjalne grupy osób objęte projektem i korzyści w zakresie tylko jednej z wiodących form aktywności jaką jest Nordic Walking (Załącznik ): młodzież profilaktycznie przy wadach postawy (chodząc z kijkami automatycznie utrzymujemy prawidłową postać ciała, kręgosłup jest wyprostowany), osoby pracujące w pozycji siedzącej - redukuje napięcie mięśni barku i karku. Obszerne swobodne ruchy ramion powodują lepsze ukrwienie w obrębie karku i rozluźnienie mięśni barku i ramion, osoby starsze - poprawia kondycję i koordynację, podnosi pewność chodzenia na śliskim i nierównym podłożu. Umiarkowany ruch wzmacnia kości, zmniejsza ryzyko osteoporozy, poprawia sprawność układu krążenia i układu oddechowego, osoby otyłe w różnym wieku - daje szansę na redukcję wagi, gdyż intensywność marszu z kijkami jest większa od zwykłego spaceru i organizm spala ponad 400 kal./h., podczas gdy przy zwykłym chodzeniu około 200 kal./h., NW jest szeroko stosowany w rehabilitacji pacjentów, gdyż świetnie niweluje dysfunkcje układu ruchu po kontuzjach i operacjach, stosując w górach technikę i kijki NW uzyskujemy dodatkowe korzyści gdyż wspierając się na kijkach odciążamy stawy skokowe, kolanowe i biodrowe do 30% oraz odciążamy kręgosłup. Zapotrzebowanie na aktywność ruchową mieszkańców Warszawy W celu oceny zapotrzebowania na aktywność ruchową wykonano pilotażowe badanie ankietowe (załącznik 2), w którym brało udział 50 osób. Osoby zostały wybrane losowo i poproszone o udzielenie odpowiedzi na pytania dotyczące aktywnego spędzania czasu wolnego (ankieta była anonimowa). Wyniki ankiety pilotażowej wśród mieszkańców Warszawy potwierdzają zapotrzebowanie na planowaną aktywność zdrowotną. Źródło: własne (załącznik 3) Należy podkreślić, iż dokonując oceny stopnia ryzyka związanego z otyłością, grupa osób aktywnie spędzająca czas wolny w tygodniu, charakteryzowała się wskaźnikiem BMI (Body Mass 2

3 Index - oznaczanie wskaźnika masy ciała ma znaczenie w ocenie zagrożenia chorobami związanymi z nadwagą i otyłością, np. cukrzycą, chorobą niedokrwienną serca, miażdżycą. Im mniejsza wartość BMI, tym ryzyko wystąpienia takich chorób jest mniejsze) na poziomie 24,8 - jest to norma niezwiększająca ryzyka chorób związanych z otyłością. Natomiast grupa osób nie spędzająca aktywnie czasu wolnego uzyskała BMI na poziomie 28,3 charakteryzujący górną granicę przedziału nadwagi, dla którego istnieje podwyższone ryzyko chorób związanych z otyłością. Ponadto na podstawie ankiety oceniono, że osoby zainteresowane zajęciami Nordic Walking, Tai Chi/Chi Kung prowadzonymi przez instruktora są w stanie na ten cel przeznaczyć 1-3 dni w tygodniu tj. 79% zainteresowanych, a 21% osób na tą aktywność ruchową może przeznaczyć więcej niż 3 dni w tygodniu. Wyniki ankiety pilotażowej uzasadniają i potwierdzają celowość projektu, a w nim planowanych programów prozdrowotnych z wykorzystaniem jako głównych aktywności w formie zajęć: Nordic Walking, Tai Chi/Chi Kung, prowadzonych z Instruktorem oraz Pływania. Założenia projektu Stworzenie warunków do uczestnictwa w treningu zdrowotnym przez cały rok, tak, aby każdy uczestnik miał możliwość zdobywania punktów, nie rezygnując ze swoich ulubionych form aktywności ruchowej (objętych punktacją np. pływania, jazdy na rowerze, gimnastyki zdrowotnej, itd.). Ponadto projekt zakłada uczestniczenie w nowych formach aktywności zdrowotnej Nordic Walking, Tai Chi/Chi Kung. Przebieg uczestnictwa będzie można śledzić na dedykowanej stronie internetowej, na której każdy, po wpisaniu danych identyfikacyjnych będzie mógł sprawdzić swoje postępy. Po zdobyciu określonych progów punktowych, każdy uczestnik otrzyma specjalny certyfikat uprawniający do korzystania z upustów firm partnerskich np. badania i zabiegi w sieci prywatnych klinik, zniżki na zakup pakietów ubezpieczeniowych, sprzętu sportowego oraz nagrody ufundowane przez potencjalnych sponsorów (projekt może i powinien być realizowany w systemie partnerstwa publiczno-prywatnego). Czynnikiem motywacyjnym do trwałego uczestnictwa w projekcie będzie możliwość zdobycia certyfikatu złotego, srebrnego oraz brązowego lauru. Przebieg uczestnictwa Do projektu będzie mógł przystąpić każdy w dowolnym momencie, choć oficjalne rozpoczęcie uczestnictwa w projekcie nastąpi na Festynie Inauguracyjnym. Przystąpienie do uczestnictwa będzie wiązało się z wypełnieniem ankiety na podstawie, której uczestnik zostanie przyporządkowany do jednej z trzech ścieżek, oraz otrzyma paszport, który pozwoli rozpocząć zdobywanie punktów w czasie trwania projektu. Przewidywane są następujące ścieżki: Zdrowotna osoby z zaburzeniami metabolicznymi (np. cukrzyca), problemami onkologicznymi, lokomocyjnymi (zaburzenia równowagi), mającymi kłopoty z układem kostnym i stawami, nadwagą oraz problemami sercowo- naczyniowymi, Rekreacyjna - osoby zdrowe, nieaktywne fizyczne, którym brakuje motywacji do podjęcia regularnych zajęć ruchowych, Amatorsko-Sportowa uczestnicy uprawiający sport, trenujący przynajmniej 4 razy w tygodniu. Podział na powyższe ścieżki jest celowy, gdyż przewiduje się realizację programów szkoleniowych przez Instruktorów-Specjalistów Nordic Walking, które zostaną podporządkowane pod docelowe grupy osób, zapewniajac tym samym indywidualizację procesu szkolenia oraz osiągnięcie możliwie najwyższych efektów zdrowotnych. Należy podkreślić, że taki podział umożliwi Instuktorom-Specjalistom bardziej precyzyjne dobranie osób do grup ćwiczebnych oraz możliwość zastosowania specjalistycznych środków treningowych, a dla osób ćwiczących, bardziej indywidualnych i atrakcyjnych zajęć. Ponadto podział na powyższe ścieżki umożliwi zastosowanie systemu punktowego, który w równym stopniu pozwoli na zdobycie certyfikatu, zarówno osobie 3

4 przynależnej do ścieżki zdrowotnej, jak i amatorsko-sportowej, co z kolei podkreśli prozdrowotny cel całego projektu. W dalszej części (po inauguracji) uczestnicy będą zdobywać punkty przyznawane za w miare możliwości systematyczny trening Pływania, Nordic Walking, Tai Chi/Chi kung oraz innych form aktywności ruchowej objętych projektem. Po zdobyciu określonych progów punktowych uczestnik otrzyma dyplom uprawniający do korzystania z upustów firm partnerskich. Progi punktowe zostaną tak opracowane, aby ich zdobycie zachęcało do systematycznego udziału w zajęciach. Uczestnicy programu treningowego będą mogli w każdym momencie sprawdzić ilość zdobytych punktów, korzystając ze strony internetowej projektu, po zalogowaniu, wykorzystując otrzymany paszport. Zasady punktowe zostaną szczegółowo opracowane i zamieszczone w regulaminie projektu, tak by każdy uczestnik miał równe szanse na zdobycie dyplomu. Aktywności ruchowe objęte punktacją Pływanie najwyżej punktowany, jako podstawowa aktywność prozdrowotna w projekcie, Nordic Walking najwyżej punktowany, jako podstawowa aktywność prozdrowotna w projekcie, Tai Chi/ Chi Kung najwyżej punktowany, jako podstawowa aktywność prozdrowotna w projekcie, Gimnastyka poranna, gimnastyka w wodzie, gimnastyka korekcyjna, jazda na rowerze, inne wybrane zajęcia i aktywności typu outdoor (wg np. koncepcji tzw. Fitness Nature Park )* *Aktywności typu outdoor różne formy aktywności rekreacyjnej prozdrowotnej uprawiane w bezpośrednim kontakcie z naturą (np.: nature skating, outsteppering, rolki, itd.) Wprowadzenie dodatkowych form aktywności ruchowej punktowanych w projekcie ma na celu zapewnienie ciągłości i systematyczności realizowanego treningu, poprawę stanu zdrowia i jakości życia oraz pokazanie uczestnikom, w jaki sposób można łączyć różne formy aktywności prozdrowotnej w różnych porach roku!!! Certyfikaty uzyskane za systematyczność Projekt przewiduje, że każdy uczestnik po zdobyciu progu punktowego otrzyma certyfikat. Progi punktowe zostaną tak ustalone, aby ich zdobycie wiązało się z systematycznym treningiem i udziałem przynajmniej w jednej z trzech głównych form aktywności fizycznej. Przewidziane są następujące, możliwe do zdobycia certyfikaty, których uzyskanie zapewni odpowiednie bonusy i zniżki podmiotów partnerskich: Laur Brązowy przynajmniej 8 miesięczny systematyczny trening Pływanie, Tai Chi/ Chi Kung, Nordic Walking i/lub aktywności ruchowych objętych punktacją, Laur Srebrny przynajmniej 16 miesięczny systematyczny trening Pływanie, Tai Chi/Chi Kung, Nordic Walking i/lub aktywności ruchowych objętych punktacją, Laur Złoty przynajmniej 28 miesięczny systematyczny trening Pływanie, Tai Chi/Chi Kung, Nordic Walking i/lub aktywności ruchowych objętych punktacją. Przedstawione powyżej trzy rodzaje certyfikatów uwzględniają 3 letnią realizację projektu. W przypadku realizacji projektu przez 1 rok (co nie ma sensu) obowiązywać będzie certyfikat Laur Brązowy lub wprowadzenie jednego typu certyfikatu. 4

5 Ocena skuteczności projektu i indywidualizacja realizacji Projekt przewiduje wypełnienie przez uczestnika ankiety początkowej oraz systematyczne sprawdzanie postępów na planowanych spotkaniach wraz z kontrolą bieżącą dokonywaną przez kadrę instruktorską, co umożliwi pozyskanie danych niezbędnych do analizy postępów. Zapewni to możliwość dokonywania zmian w realizowanych planach szkoleniowych dla Instruktorów- Specjalistów, zapewniając uzyskanie wysokiej skuteczności projektu, jako masowej akcji prozdrowotnej. Ponadto uzyskane dane umożliwią analizę społeczną związaną z oceną aktywności ruchowej oraz oceną trendów związanych z rekreacją wśród mieszkańców miasta stołecznego Warszawy. Miejsca realizacji projektu Projekt zakłada dotarcie do jak największej ilości mieszkańców Warszawy. Do najważniejszych kryteriów doboru lokalizacji do realizacji zajęć treningowych zalicza się: atrakcyjność dla uczestników projektu, funkcjonalność umożliwiająca realizację głównego, kompleksowego treningu Tai Chi/ Chi Kung, Nordic Walking, łatwy dojazd do miejsca zajęć z różnych dzielnic Warszawy. Lokalizacje spełniające powyższe kryteria obejmują następujące miejsca: Lasek Bielański Lasek Bródnowski Park Skaryszewski Park Piłsudskiego i Pola Mokotowskie 16 ośrodków sportu i rekreacji Park Szczęśliwicki Las Kabacki Łazienki Królewskie Wawer 5

6 Przykładowy tydzień z realizacji programu szkoleniowego w ramach projektu Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela Grupa I Grupa II Inne formy aktywności lub wolne Grupa I Grupa II Inne formy aktywności lub wolne Grupa I Grupa II Inne formy aktywności lub wolne Inne formy aktywności lub wolne Grupa III Grupa III Grupa III Dodatkowe informacje/ Grupy realizują różne plany treningowe. Przekrojowy schemat projektu na 2010 rok IX.2009 III.2010 Szkolenia kadry IV.2010 IV Realizacja programu oraz kampanie promocyjne I III IV VIII X SZKOLENIA KADRY założeniem na rok 2010 jest wyszkolenie kadry min. 30 osób Instruktorów- Specjalistów Nordic Walking. Szkolenie odbywa się w trzech etapach: podstawowy lider, zaawansowany instruktor, specjalistyczny instruktor-specjalista. Uzasadnienie szkolenia Instruktorów W związku z przekrojowym profilem projektu wymaga się od kadry instruktorskiej kompleksowego przygotowania teoretycznego i praktycznego. Przygotowanie takie umożliwi profesjonalną obsługę o charakterze wellness*, zapewniającą zrealizowanie jednego z ważnych celów projektu. Ponadto projekt przewiduje realizację określonych planów ćwiczeniowych związanych z przypisaniem uczestnika do odpowiedniej ścieżki oraz wykonywanie kontroli bieżącej postępów (umożliwiającej sterowanie procesem realizacji całego programu), co wymaga odpowiednio do tego przygotowanej kadry instruktorskiej. Przewidując przeszkolenie kadry zapewnia się możliwość wyboru najlepszych kandydatów na Instruktorów - Specjalistów do realizacji zadań projektu. Należy dodać, że wyszkolenie Specjalistów Nordic Walking wzbogaci rynek usług o profesjonalną kadrę instruktorów pracujących na terenie Warszawy. Liderzy oraz instruktorzy w zamian za przeszkolenie podpisują stosowną umowę. *Wellness to harmonia wszystkich aspektów życia (ciała, duszy i umysłu) wyrażająca się w dobrym samopoczuciu i subiektywnej ocenie o dobrym wyglądzie I-III Działania promocyjne KAMPANIA PROMOCYJNA STARTOWA w ramach tej akcji zostaną wykonane następujące czynności: B-T-L wysyłka materiałów btl do Ministerstw: Zdrowia, Sportu, Edukacji, Rolnictwa, środowiska akademickiego, PKOL-u, PAN-u, Muzeum Sportu i Turystyki, COS-ów, POT-u, Instytutu Medycyny Sportowej, placówek służby zdrowia, sklepów ze zdrową żywnością, uzdrowisk, sanatoriów, domów opieki społecznej, Ośrodków Sportu i Rekreacji, klubów sportowych, fitness, wellness, spa i beauty, agencji marketingu sportowego, fundacji, hoteli, - informacja i oferty uczestnictwa w projekcie realizacja dodatkowych punktowanych form aktywności, wysyłka informacji do firm (alternatywnie) oferta uczestnictwa dla pracowników z możliwością stworzenia klasyfikacji firmowej (oferty zostaną wysłane do firm o zatrudnieniu powyżej 100 osób), 6

7 IV lub IX/X działania promocyjne z wykorzystaniem nowych mediów i O-L poprzez Internet reklama internetowa na ważnych portalach informacyjnych (um.warszawa.pl, aktywni.pl, sport.pl, bieganie.pl, portale ministerstw, inne) oraz promocja na stronach poświęconych problematyce profilaktyki i ochrony zdrowia, platformy społeczne i specjalistyczne tzw. nowe media: twitter, facebook, youtube, sport24, etc. reklama w prasie branżowej i popularnej (dotyczącej zdrowia, edukacji, nauki, sportu, rekreacji Shape, Generation Fitness, Men s Healthcare, Eden, Vita, Uroda, Samo Zdrowie, Zdrowie, life stylowe: ViVa, Gala, Twój Styl), wystąpienia i debaty eksperckie: Polityka, Polska The Times, radio TOK FM, koordynacja działań (mocne wsparcie w Warszawie) z Biurem Sportu i Rekreacji, Biurem Komunikacji Społecznej, Biurem Edukacji, Biurem Polityki Zdrowotnej, Biurem Promocji i Biurem Prasowym. KAMPANIA PROMOCYJNA WSPOMAGAJĄCA w ramach kampanii i akcji społecznych poszczególnych Ministerstw (Edukacji, Zdrowia, Sportu) i zainteresowanych programem Fundacji. IV FESTYN INAUGURACYJNY założeniem festynu o charakterze rekreacyjnym jest pozyskanie dodatkowej grupy uczestników projektu oraz promocja aktywnego i zdrowego trybu życia. Uczestnicy zostają zweryfikowani poprzez wypełnienie specjalnie przygotowanej ankiety, pozwalającej ukierunkować każdego na odpowiednią ścieżkę: zdrowotną, rekreacyjną lub amatorsko-sportową. REALIZACJA PROGRAMU zajęcia treningowe oraz aktywności punktowane VIII X FESTYN RODZINNY połączony z testami sprawnościowymi i zajęciami rekreacyjnymi. Uczestnictwo w festynie umożliwi zdobycie dodatkowych punktów. Celem festynu jest stworzenie atrakcji rekreacyjnych dla rodzin, dzieci i młodzieży, pozostających w Warszawie na okres wakacji. I FINAŁ NA FESTYNIE celem imprezy jest stworzenie uczestnikom dodatkowej możliwości sprawdzenia swoich postępów (test ogólnosprawnościowy) oraz wzięcia udziału w różnych formach aktywności I-III IV SCHEMAT W TYM KSZTAŁCIE POWINIEN BYĆ POWTARZANY do 2025 (etap 1) REALIZACJA PROGRAMU ORAZ AKCJE PROMOCYJNE zajęcia treningowe oraz aktywności punktowane. II FINAŁ, JEST ZARAZEM INAUGURACJĄ KOLEJNEGO ROKU festyn rekreacyjny Przykładowe korzyści dla miasta stołecznego Warszawy Społeczne: 1. Znacząco wesprze budowę systemu sektora wiedzy i zdrowia w Polsce poprzez realizację istotnych jego elementów, 2. Umożliwi podniesienie świadomości prozdrowotnego stylu życia oraz sposobu jego podtrzymania, 7

8 3. Umożliwi integrację społeczności lokalnej oraz rodzin aktywnie spędzających czas wolny, 4. Ukierunkuje i uporządkuje spontaniczną (nieplanowaną) rekreację ruchową na zalecane przez lekarzy specjalistów formy aktywności fizycznej o walorach zdrowotnych, w tym osiąganie stanu wellness, 5. Zapewni poznanie nowych i atrakcyjnych form dbania o zdrowie i sprawność fizyczną, 6. Uświadomi Warszawiakom, że Władze miasta o nich myślą, a Ci będą mieli poczucie troski o ich aktywność, 7. Wydłuży życie zawodowe mieszkańców i podniesie jakość życia w mieście. Wizerunkowe: 1. Warszawa stanie się pionierem w Polsce wśród miast, rzeczywiście promując i realizując projekt zdrowego i aktywnego stylu życia mieszkańców na masową skalę, ale w zindywidualizowany sposób, 2. Stanie się pierwszym miastem w Polsce oferującym nowe aktywności typu outdoor dla swoich mieszkańców, 3. Zyska na atrakcyjności oferując mieszkańcom różne formy aktywności fizycznej w czasie wolnym. 4. Stanie się atrakcyjnym miejscem sportu dla wszystkich, promując dynamicznie rozwijające się i popularne formy aktywności zdrowotnej, 5. Zwiększy się oferta rekreacyjna i możliwość lepszego wykorzystania terenów zielonych miejskich i z czasem podmiejskich, 6. Zwiększy swój prestiż na arenie miast europejskich kładących nacisk na podniesienie poziomu zdrowia mieszkańców, 7. Turystom z kraju i zagranicy ułatwi orientację przestrzenną na wytyczonych ścieżkach turystycznorekreacyjnych, 8. Ścieżki edukacyjno-treningowe będą trwałym elementem infrastruktury rekreacyjnej miasta przynoszącym wymierne korzyści. Finansowe: 1. Zwiększą się obroty podmiotów oferujących usługi i produkty związane z aktywnością zdrowotną bardzo szeroko rozumianą, co wpłynie na zwiększenie przychodów z tytułu podatków, 2. Realizacja projektu Wędrówka po Zdrowie, umożliwi systematyczne zmniejszanie obciążeń finansowych samorządów i budżetu państwa na rzecz systemu opieki zdrowotnej, a w długiej perspektywie (15-20 lat) wpłynie również na wydłużenie okresu aktywności zawodowej Warszawiaków do 75% (obecnie w Polsce 57% Polaków, Szwecji 72%, Danii, Finlandii 75%), co w praktyce oznacza wielomiliardowe oszczędności dla budżetów poszczególnych miast, Polski. 8

STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W POLSCE DO ROKU 2015

STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W POLSCE DO ROKU 2015 MINISTERSTWO SPORTU STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W POLSCE DO ROKU 2015 Warszawa, styczeń 2007 r. 2 SPIS TREŚCI Wprowadzenie....3 I. Diagnoza i trendy rozwojowe sportu w Polsce..4 II. Priorytety Strategii rozwoju

Bardziej szczegółowo

Samorządowy Program Działań na Rzecz Osób. Niepełnosprawnych w Powiecie Janowskim. na lata 2006-2016

Samorządowy Program Działań na Rzecz Osób. Niepełnosprawnych w Powiecie Janowskim. na lata 2006-2016 Samorządowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Janowskim na lata 2006-2016 Janów Lubelski 2006 rok Spis treści: I. Wstęp...4 II. III. IV. Diagnoza środowiska osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie wolontariatu w OPS

Prowadzenie wolontariatu w OPS ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ RAZEM W OLSZTYNIE Prowadzenie wolontariatu w OPS Olsztyn 2010 Projekt "Rozwój wolontariatu w Ośrodkach Pomocy Społecznej na terenie Warmii i Mazur" dofinansowany przez Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

Lp Spis treści Str. Podstawa Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Gminie Miejskiej Przemyśl w latach 2009 2015...

Lp Spis treści Str. Podstawa Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Gminie Miejskiej Przemyśl w latach 2009 2015... MIEJSKI PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ ORAZ PRZESTRZEGANIA PRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W GMINIE MIEJSKIEJ PRZEMYŚL NA LATA 2009 2015 Lp Spis

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W GMINIE MIEJSKIEJ CZŁUCHÓW NA LATA 2014 2020

STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W GMINIE MIEJSKIEJ CZŁUCHÓW NA LATA 2014 2020 STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W GMINIE MIEJSKIEJ CZŁUCHÓW NA LATA 2014 2020 I. Wprowadzenie. We współczesnym świecie na określenie aktywności fizycznej jednostek i grup oraz jej organizowanie w różnych formach

Bardziej szczegółowo

Warszawa, wrzesień 2013 r.

Warszawa, wrzesień 2013 r. Informacja ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania o stanie przygotowań organów prowadzących do objęcia obowiązkiem szkolnym dzieci sześcioletnich Warszawa, wrzesień 2013 r. 1. Wstęp 3 2. Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

ZATRUDNIENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PERSPEKTYWY WZROSTU

ZATRUDNIENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PERSPEKTYWY WZROSTU PROJEKT ZATRUDNIENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PERSPEKTYWY WZROSTU Raport syntetyczny Opracowanie: Elżbieta Kryńska Krzysztof Pater Warszawa 2013 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 4 I. ZAKRES I METODY BADAŃ...

Bardziej szczegółowo

Analiza porównawcza zmian sytuacji osób 45+ na rynkach pracy w Polsce oraz w wybranych krajach UE intensywnie promujących politykę zarządzania wiekiem

Analiza porównawcza zmian sytuacji osób 45+ na rynkach pracy w Polsce oraz w wybranych krajach UE intensywnie promujących politykę zarządzania wiekiem Projekt Z wiekiem na plus - szkolenia dla przedsiębiorstw realizowany w partnerstwie z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Priorytetu

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Załącznik do Uchwały Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Warszawa, 2013 r. 1 Program rozwoju edukacji w Warszawie w

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. 17.12.2014 r.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. 17.12.2014 r. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020 17.12.2014 r. 1 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 4 Sekcja 1. Wkład programu w realizację strategii Europa 2020 oraz w osiągnięcie spójności

Bardziej szczegółowo

RAPORT UWARUNKOWANIA ROZWOJU TELEMEDYCYNY W POLSCE

RAPORT UWARUNKOWANIA ROZWOJU TELEMEDYCYNY W POLSCE RAPORT UWARUNKOWANIA ROZWOJU TELEMEDYCYNY W POLSCE Potrzeby, bariery, korzyści, analiza rynku, rekomendacje WWW.KIGMED.EU Warszawa Wersja - marzec 2015 r. 1 S t r o n a Raport opracował zespół ekspertów:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 stycznia 2014 r. Poz. 52. UCHWAŁA Nr 237 RADY MINISTRÓW. z dnia 24 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 24 stycznia 2014 r. Poz. 52. UCHWAŁA Nr 237 RADY MINISTRÓW. z dnia 24 grudnia 2013 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 stycznia 2014 r. Poz. 52 UCHWAŁA Nr 237 RADY MINISTRÓW z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu na

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Instytucje wobec potrzeb osób starszych. Raport opracował zespół Instytutu Rozwoju Służb Społecznych. Warszawa, grudzień 2010 r.

RAPORT. Instytucje wobec potrzeb osób starszych. Raport opracował zespół Instytutu Rozwoju Służb Społecznych. Warszawa, grudzień 2010 r. RAPORT Instytucje wobec potrzeb osób starszych Raport opracował zespół Instytutu Rozwoju Służb Społecznych Warszawa, grudzień 2010 r. Spis Treści 1. Wstęp.4 2. Diagnozowanie potrzeb ludzi starszych przegląd

Bardziej szczegółowo

Jak założyć i prowadzić JOBfirmę?

Jak założyć i prowadzić JOBfirmę? Anna Block Jak założyć i prowadzić JOBfirmę? Podręcznik dla użytkowników produktu innowacyjnego opracowanego w ramach projektu JOBfirma jako model pracy z osobami bezrobotnymi 50+ Szczecin 2013 1 S t r

Bardziej szczegółowo

Paweł Grzelak dr Paweł Kubicki Marta Orłowska. Realizacja badania ścieżek edukacyjnych niepełnosprawnych dzieci, uczniów i absolwentów Raport końcowy

Paweł Grzelak dr Paweł Kubicki Marta Orłowska. Realizacja badania ścieżek edukacyjnych niepełnosprawnych dzieci, uczniów i absolwentów Raport końcowy Paweł Grzelak dr Paweł Kubicki Marta Orłowska Realizacja badania ścieżek edukacyjnych niepełnosprawnych dzieci, uczniów i absolwentów Raport końcowy Paweł Grzelak dr Paweł Kubicki Marta Orłowska REALIZACJA

Bardziej szczegółowo

Specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci i młodzieży Identyfikowanie SPR i SPE oraz sposoby ich zaspokajania

Specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci i młodzieży Identyfikowanie SPR i SPE oraz sposoby ich zaspokajania Lilianna Zaremba Specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci i młodzieży Identyfikowanie SPR i SPE oraz sposoby ich zaspokajania Ośrodek Rozwoju Edukacji Warszawa 2014 Projekt graficzny Studio Kreatywne

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SZANSĄ POLSKICH OBSZARÓW WIEJSKICH

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SZANSĄ POLSKICH OBSZARÓW WIEJSKICH ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SZANSĄ POLSKICH OBSZARÓW WIEJSKICH 1 Michał Marciniak specjalista w zakresie wsi i rozwoju obszarów wiejskich. Były dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

Informacja nt. zasad i kierunków regionalnej interwencji dla instrumentu Kontraktu Samorządowego w ramach RPO WZ 2014-2020

Informacja nt. zasad i kierunków regionalnej interwencji dla instrumentu Kontraktu Samorządowego w ramach RPO WZ 2014-2020 Informacja nt. zasad i kierunków regionalnej interwencji dla instrumentu Kontraktu Samorządowego w ramach RPO WZ 2014-2020 Przesłanką dla stworzenia założeń Kontraktu Samorządowego (KS) obok ujętego w

Bardziej szczegółowo

IX. Realizacja projektów współfinansowanych z EFS

IX. Realizacja projektów współfinansowanych z EFS IX. Realizacja projektów współfinansowanych z EFS W 2010 r. Ośrodek Pomocy Społecznej był realizatorem dwóch projektów: I. Czas na zamianę program aktywnej integracji społecznej i zawodowej osób z Dzielnicy

Bardziej szczegółowo

Raport Końcowy badania ewaluacyjnego pn.

Raport Końcowy badania ewaluacyjnego pn. Badanie i publikacja są współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Raport Końcowy badania ewaluacyjnego pn. Ocena możliwości aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych w

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały XXXVII/248/2014 Rady Powiatu w Biłgoraju z dnia 29 maja 2014r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Działao na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Ekonomii Społecznej. Różne formy współpracy z podmiotami. Ilona Gosk, Agnieszka Pyrka

Ekonomii Społecznej. Różne formy współpracy z podmiotami. Ilona Gosk, Agnieszka Pyrka 1 Podmioty Ekonomii Społecznej Różne formy współpracy z podmiotami ekonomii społecznej Ilona Gosk, Agnieszka Pyrka Podmioty Ekonomii Społecznej Spis treści > > Wstęp 1 > > Różne ujęcia partnerstwa 1 >

Bardziej szczegółowo

dialog dialog z interesariuszami interesariuszami dialog dialog dialog interesariuszami interesariuszami interesariuszami

dialog dialog z interesariuszami interesariuszami dialog dialog dialog interesariuszami interesariuszami interesariuszami dialog z interesariuszami Jak rozmawiać, czyli jak usłyszeć i jak zostać wysłuchanym? dialog z dialog interesariuszami dialog z dialog z interesariuszami interesariuszami z interesariuszami Poradnik dla

Bardziej szczegółowo

Rzecznictwo na rzecz osób niepełnosprawnych

Rzecznictwo na rzecz osób niepełnosprawnych Raport Rzecznictwo na rzecz osób niepełnosprawnych standardy usług rehabilitacji społecznej 2 Spis treści 1. Wstęp...2 2. O projekcie...3 2.1. Cele 2.2. Działania 2.3. Założenia metodologiczne 3. Obszary

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kraju 2020

Strategia Rozwoju Kraju 2020 Strategia Rozwoju Kraju 2020 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Strategia Rozwoju Kraju 2020 Dokument przyję ty uchwałą Rady Ministrów w dniu 25 wrześ nia 2012 roku Warszawa, wrzesień 2012 r. Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Potrzeby i oczekiwania społeczne mieszkańców sześciu gmin wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego

Potrzeby i oczekiwania społeczne mieszkańców sześciu gmin wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego Projekt Wspólnie kreujemy gminną politykę społeczną realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z funduszy EOG Potrzeby i oczekiwania społeczne mieszkańców sześciu gmin wiejskich

Bardziej szczegółowo

PROJEKT OD POMYSŁU DO REALIZACJI

PROJEKT OD POMYSŁU DO REALIZACJI PROJEKT OD POMYSŁU DO REALIZACJI Opracowanie Projekt - od pomysłu do realizacji powstało w ramach projektu Wiarygodni, kompetentni, przejrzyści organizacje pozarządowe w działaniu, realizowanego w ramach

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020 Załącznik do uchwały nr XLVII-443-14 Rady Miejskiej z dnia 29.05.2014 Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020 Andrychów, maj 2014 1 Podręczny słowniczek trudniejszych terminów wybranych z tekstu

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju współpracy m.st. Warszawy i organizacji pozarządowych do roku 2020 (PRW)

Program rozwoju współpracy m.st. Warszawy i organizacji pozarządowych do roku 2020 (PRW) Program rozwoju współpracy m.st. Warszawy i organizacji pozarządowych do roku 2020 (PRW) 0 Spis treści Dane podstawowe... 2 Jak czytać ten dokument?... 3 Założenia... 4 Wstęp... 6 Cele Programu... 7 Cel

Bardziej szczegółowo