Program autorski Warszawa, kwiecień 2009r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Program autorski Warszawa, kwiecień 2009r."

Transkrypt

1 WĘDRÓWKA PO ZDROWIE przykład realizacji zadania Warszawa. Projekt społeczny na rzecz mieszkańców Polski w zakresie edukacji, zdrowia i sportu. Koncepcja innowacyjnego systemu ochrony, profilaktyki i promocji zdrowia oraz aktywizacji ruchowej mieszkańców Polski ewentualnie realizowana w programie pilotażowym w Warszawie w latach (1 etap) Charakterystyka i cel projektu Projekt Wędrówka po Zdrowie wychodzi naprzeciw rosnącemu zapotrzebowaniu na podnoszenie poziomu aktywności ruchowej oraz rzetelnej wiedzy w zakresie szerokorozumianej profilaktyki zdrowotnej. Jest urozmaiconą i kompleksową propozycją żywieniowo-rekreacyjną, optymalnie dostosowaną do potrzeb różnych grup potencjalnych odbiorców. To kompleksowy system poprawy zdrowia społeczeństwa na poziomie powszechnej rekreacji (amatorsko-sportowym i leczniczym), wykorzystujący doświadczenia społeczne o charakterze prozdrowotnym Japończyków, Finów i Chińczyków. Celem projektu jest realizacja systemowego rozwiązania w zakresie poprawy kondycji fizycznej i mentalnej oraz jakości życia mieszkańców Warszawy (a w perspektywie lat mieszkańców Polski), przełamanie barier uczestnictwa w zajęciach sportowo-rekreacyjnych, m. in. poprzez redefinicję znaczenia pojęcia sportu jako raczej amatorskiego ruchu rekreacyjno-społecznego, rzeczywistego i doświadczanego na co dzień sportu powszechnego, będącego źródłem siły i kuźnią cnót indywidualnych i społecznych, a także podstawowym warunkiem pobudzania i podtrzymania lepszego stanu zdrowia. Projekt powstał w oparciu o najbardziej aktualną wiedzę medyczną na temat wpływu na zdrowie człowieka sposobu żywienia i rodzaju żywności (w tym ryzyka stosowania suplementów diety) oraz najbardziej prozdrowotnych form aktywności ruchowej odpowiednio dobranych i zalecanych przez lekarzy specjalistów, naukowców, praktyków Tai Chi i Nordic Walking poszczególnym grupom odbiorców. Integralną i innowacyjną częścią projektu jest system informacyjno-punktowy premiujący udział osób systematycznie uprawiających przynajmniej jedną z czterech podstawowych, najwyżej punktowanych form: Pływania, Nordic Walking, Karate oraz Tai Chi /Chi Kung, a także system promocji tych aktywności poprzez oryginalną ideę odpowiedniego połączenia sportów o charakterze Cardio (NW, jazda na rowerze, pływanie, itd.) z relaksacyjno-oddechowo-zdrowotnymi (tai chi/chi kung).to, wg specjalistów optymalizuje efekty prozdrowotne mentalne i fizyczne. Projekt kładzie silny nacisk na przypomnienie podstawowej wiedzy o znaczeniu ruchu dla zdrowia człowieka oraz redefiniuje pojecie sportu w strukturach samorządowych miast i wsi. Promuje rodzinne formy aktywności ruchowej, bliskiego kontaktu z naturą, zdobywania wiedzy i doświadczenia o swoim organizmie poprzez odpowiedni sposób żywienia i odpowiednią aktywność fizyczną i mentalną. Projekt głównie skierowany jest do osób powyżej 18 roku życia (analizy statystyczne GUS stan zdrowia ludności Polski 2006, uczestnictwo Polaków w sporcie i rekreacji ruchowej 2008r.) i mających problemy zdrowotne związane z układem ruchu, nadwagą, otyłością, cukrzycą, osób cierpiących na schorzenia układu krążenia, oddechowego, odwapniania kości, nieaktywnych fizycznie, chcących poprawić swoją kondycję, oraz do amatorów sportu. Projekt daje możliwość ciągłego (365 dni w roku) i systematycznego uczestnictwa w proponowanych formach (pływanie, nordic walking, gimnastyka zdrowotna, karate, jazda na rowerze, tai chi, chi kung) rekreacji zdrowotnej/ aktywności fizycznej. Każdy potencjalny uczestnik będzie miał możliwość skorzystania z bezpłatnych i profesjonalnych zajęć z Instruktorem Tai Chi, Chi Kung, Nordic Walking, Karate i doradztwa prozdrowotnego. Dzięki zastosowaniu takiej formuły, Warszawiacy (a w przyszłości mieszkańcy Polski) będą mieć poczucie troski o ich aktywność fizyczną ze strony Rządu i władz samorządowych. Jest to podstawowe zadanie Rządu i powinność poszczególnych samorządów w zakresie profilaktyki zdrowia. 1

2 Kluczowe elementy projektu 1. Szkolenie Instruktorów Specjalistów Nordic Walking (załącznik 1), 2. Przygotowanie ścieżek treningowych i zapewnienie odpowiedniego sprzętu (odpowiedniej jakości kijów), tak, aby wędrówka po zdrowie przyniosła oczekiwany efekt, 3. Wyznaczenie miejsc do nordic walking, tai chi, chi kung, pływania, 4. Diagnoza każdego uczestnika za pomocą specjalnie przygotowanej ankiety, przeprowadzona podczas festynu inauguracyjnego oraz w ośrodkach sportu i rekreacji pozwalająca na zakwalifikowanie do danej ścieżki (zdrowotnej, rekreacyjnej, amatorsko-sportowej), 5. Systematyczne uczestnictwo społeczności warszawskiej w profilowanych zajęciach z Instruktorem NW, Tai Chi/Chi Kung 6. Kontrola, modyfikacje, ocena efektów (kwartalna) wg określonych mierników i roczne sprawozdanie z realizacji projektu (jako punkt wyjścia do kolejnej edycji). Przykładowe, potencjalne grupy osób objęte projektem i korzyści w zakresie tylko jednej z wiodących form aktywności jaką jest Nordic Walking (Załącznik ): młodzież profilaktycznie przy wadach postawy (chodząc z kijkami automatycznie utrzymujemy prawidłową postać ciała, kręgosłup jest wyprostowany), osoby pracujące w pozycji siedzącej - redukuje napięcie mięśni barku i karku. Obszerne swobodne ruchy ramion powodują lepsze ukrwienie w obrębie karku i rozluźnienie mięśni barku i ramion, osoby starsze - poprawia kondycję i koordynację, podnosi pewność chodzenia na śliskim i nierównym podłożu. Umiarkowany ruch wzmacnia kości, zmniejsza ryzyko osteoporozy, poprawia sprawność układu krążenia i układu oddechowego, osoby otyłe w różnym wieku - daje szansę na redukcję wagi, gdyż intensywność marszu z kijkami jest większa od zwykłego spaceru i organizm spala ponad 400 kal./h., podczas gdy przy zwykłym chodzeniu około 200 kal./h., NW jest szeroko stosowany w rehabilitacji pacjentów, gdyż świetnie niweluje dysfunkcje układu ruchu po kontuzjach i operacjach, stosując w górach technikę i kijki NW uzyskujemy dodatkowe korzyści gdyż wspierając się na kijkach odciążamy stawy skokowe, kolanowe i biodrowe do 30% oraz odciążamy kręgosłup. Zapotrzebowanie na aktywność ruchową mieszkańców Warszawy W celu oceny zapotrzebowania na aktywność ruchową wykonano pilotażowe badanie ankietowe (załącznik 2), w którym brało udział 50 osób. Osoby zostały wybrane losowo i poproszone o udzielenie odpowiedzi na pytania dotyczące aktywnego spędzania czasu wolnego (ankieta była anonimowa). Wyniki ankiety pilotażowej wśród mieszkańców Warszawy potwierdzają zapotrzebowanie na planowaną aktywność zdrowotną. Źródło: własne (załącznik 3) Należy podkreślić, iż dokonując oceny stopnia ryzyka związanego z otyłością, grupa osób aktywnie spędzająca czas wolny w tygodniu, charakteryzowała się wskaźnikiem BMI (Body Mass 2

3 Index - oznaczanie wskaźnika masy ciała ma znaczenie w ocenie zagrożenia chorobami związanymi z nadwagą i otyłością, np. cukrzycą, chorobą niedokrwienną serca, miażdżycą. Im mniejsza wartość BMI, tym ryzyko wystąpienia takich chorób jest mniejsze) na poziomie 24,8 - jest to norma niezwiększająca ryzyka chorób związanych z otyłością. Natomiast grupa osób nie spędzająca aktywnie czasu wolnego uzyskała BMI na poziomie 28,3 charakteryzujący górną granicę przedziału nadwagi, dla którego istnieje podwyższone ryzyko chorób związanych z otyłością. Ponadto na podstawie ankiety oceniono, że osoby zainteresowane zajęciami Nordic Walking, Tai Chi/Chi Kung prowadzonymi przez instruktora są w stanie na ten cel przeznaczyć 1-3 dni w tygodniu tj. 79% zainteresowanych, a 21% osób na tą aktywność ruchową może przeznaczyć więcej niż 3 dni w tygodniu. Wyniki ankiety pilotażowej uzasadniają i potwierdzają celowość projektu, a w nim planowanych programów prozdrowotnych z wykorzystaniem jako głównych aktywności w formie zajęć: Nordic Walking, Tai Chi/Chi Kung, prowadzonych z Instruktorem oraz Pływania. Założenia projektu Stworzenie warunków do uczestnictwa w treningu zdrowotnym przez cały rok, tak, aby każdy uczestnik miał możliwość zdobywania punktów, nie rezygnując ze swoich ulubionych form aktywności ruchowej (objętych punktacją np. pływania, jazdy na rowerze, gimnastyki zdrowotnej, itd.). Ponadto projekt zakłada uczestniczenie w nowych formach aktywności zdrowotnej Nordic Walking, Tai Chi/Chi Kung. Przebieg uczestnictwa będzie można śledzić na dedykowanej stronie internetowej, na której każdy, po wpisaniu danych identyfikacyjnych będzie mógł sprawdzić swoje postępy. Po zdobyciu określonych progów punktowych, każdy uczestnik otrzyma specjalny certyfikat uprawniający do korzystania z upustów firm partnerskich np. badania i zabiegi w sieci prywatnych klinik, zniżki na zakup pakietów ubezpieczeniowych, sprzętu sportowego oraz nagrody ufundowane przez potencjalnych sponsorów (projekt może i powinien być realizowany w systemie partnerstwa publiczno-prywatnego). Czynnikiem motywacyjnym do trwałego uczestnictwa w projekcie będzie możliwość zdobycia certyfikatu złotego, srebrnego oraz brązowego lauru. Przebieg uczestnictwa Do projektu będzie mógł przystąpić każdy w dowolnym momencie, choć oficjalne rozpoczęcie uczestnictwa w projekcie nastąpi na Festynie Inauguracyjnym. Przystąpienie do uczestnictwa będzie wiązało się z wypełnieniem ankiety na podstawie, której uczestnik zostanie przyporządkowany do jednej z trzech ścieżek, oraz otrzyma paszport, który pozwoli rozpocząć zdobywanie punktów w czasie trwania projektu. Przewidywane są następujące ścieżki: Zdrowotna osoby z zaburzeniami metabolicznymi (np. cukrzyca), problemami onkologicznymi, lokomocyjnymi (zaburzenia równowagi), mającymi kłopoty z układem kostnym i stawami, nadwagą oraz problemami sercowo- naczyniowymi, Rekreacyjna - osoby zdrowe, nieaktywne fizyczne, którym brakuje motywacji do podjęcia regularnych zajęć ruchowych, Amatorsko-Sportowa uczestnicy uprawiający sport, trenujący przynajmniej 4 razy w tygodniu. Podział na powyższe ścieżki jest celowy, gdyż przewiduje się realizację programów szkoleniowych przez Instruktorów-Specjalistów Nordic Walking, które zostaną podporządkowane pod docelowe grupy osób, zapewniajac tym samym indywidualizację procesu szkolenia oraz osiągnięcie możliwie najwyższych efektów zdrowotnych. Należy podkreślić, że taki podział umożliwi Instuktorom-Specjalistom bardziej precyzyjne dobranie osób do grup ćwiczebnych oraz możliwość zastosowania specjalistycznych środków treningowych, a dla osób ćwiczących, bardziej indywidualnych i atrakcyjnych zajęć. Ponadto podział na powyższe ścieżki umożliwi zastosowanie systemu punktowego, który w równym stopniu pozwoli na zdobycie certyfikatu, zarówno osobie 3

4 przynależnej do ścieżki zdrowotnej, jak i amatorsko-sportowej, co z kolei podkreśli prozdrowotny cel całego projektu. W dalszej części (po inauguracji) uczestnicy będą zdobywać punkty przyznawane za w miare możliwości systematyczny trening Pływania, Nordic Walking, Tai Chi/Chi kung oraz innych form aktywności ruchowej objętych projektem. Po zdobyciu określonych progów punktowych uczestnik otrzyma dyplom uprawniający do korzystania z upustów firm partnerskich. Progi punktowe zostaną tak opracowane, aby ich zdobycie zachęcało do systematycznego udziału w zajęciach. Uczestnicy programu treningowego będą mogli w każdym momencie sprawdzić ilość zdobytych punktów, korzystając ze strony internetowej projektu, po zalogowaniu, wykorzystując otrzymany paszport. Zasady punktowe zostaną szczegółowo opracowane i zamieszczone w regulaminie projektu, tak by każdy uczestnik miał równe szanse na zdobycie dyplomu. Aktywności ruchowe objęte punktacją Pływanie najwyżej punktowany, jako podstawowa aktywność prozdrowotna w projekcie, Nordic Walking najwyżej punktowany, jako podstawowa aktywność prozdrowotna w projekcie, Tai Chi/ Chi Kung najwyżej punktowany, jako podstawowa aktywność prozdrowotna w projekcie, Gimnastyka poranna, gimnastyka w wodzie, gimnastyka korekcyjna, jazda na rowerze, inne wybrane zajęcia i aktywności typu outdoor (wg np. koncepcji tzw. Fitness Nature Park )* *Aktywności typu outdoor różne formy aktywności rekreacyjnej prozdrowotnej uprawiane w bezpośrednim kontakcie z naturą (np.: nature skating, outsteppering, rolki, itd.) Wprowadzenie dodatkowych form aktywności ruchowej punktowanych w projekcie ma na celu zapewnienie ciągłości i systematyczności realizowanego treningu, poprawę stanu zdrowia i jakości życia oraz pokazanie uczestnikom, w jaki sposób można łączyć różne formy aktywności prozdrowotnej w różnych porach roku!!! Certyfikaty uzyskane za systematyczność Projekt przewiduje, że każdy uczestnik po zdobyciu progu punktowego otrzyma certyfikat. Progi punktowe zostaną tak ustalone, aby ich zdobycie wiązało się z systematycznym treningiem i udziałem przynajmniej w jednej z trzech głównych form aktywności fizycznej. Przewidziane są następujące, możliwe do zdobycia certyfikaty, których uzyskanie zapewni odpowiednie bonusy i zniżki podmiotów partnerskich: Laur Brązowy przynajmniej 8 miesięczny systematyczny trening Pływanie, Tai Chi/ Chi Kung, Nordic Walking i/lub aktywności ruchowych objętych punktacją, Laur Srebrny przynajmniej 16 miesięczny systematyczny trening Pływanie, Tai Chi/Chi Kung, Nordic Walking i/lub aktywności ruchowych objętych punktacją, Laur Złoty przynajmniej 28 miesięczny systematyczny trening Pływanie, Tai Chi/Chi Kung, Nordic Walking i/lub aktywności ruchowych objętych punktacją. Przedstawione powyżej trzy rodzaje certyfikatów uwzględniają 3 letnią realizację projektu. W przypadku realizacji projektu przez 1 rok (co nie ma sensu) obowiązywać będzie certyfikat Laur Brązowy lub wprowadzenie jednego typu certyfikatu. 4

5 Ocena skuteczności projektu i indywidualizacja realizacji Projekt przewiduje wypełnienie przez uczestnika ankiety początkowej oraz systematyczne sprawdzanie postępów na planowanych spotkaniach wraz z kontrolą bieżącą dokonywaną przez kadrę instruktorską, co umożliwi pozyskanie danych niezbędnych do analizy postępów. Zapewni to możliwość dokonywania zmian w realizowanych planach szkoleniowych dla Instruktorów- Specjalistów, zapewniając uzyskanie wysokiej skuteczności projektu, jako masowej akcji prozdrowotnej. Ponadto uzyskane dane umożliwią analizę społeczną związaną z oceną aktywności ruchowej oraz oceną trendów związanych z rekreacją wśród mieszkańców miasta stołecznego Warszawy. Miejsca realizacji projektu Projekt zakłada dotarcie do jak największej ilości mieszkańców Warszawy. Do najważniejszych kryteriów doboru lokalizacji do realizacji zajęć treningowych zalicza się: atrakcyjność dla uczestników projektu, funkcjonalność umożliwiająca realizację głównego, kompleksowego treningu Tai Chi/ Chi Kung, Nordic Walking, łatwy dojazd do miejsca zajęć z różnych dzielnic Warszawy. Lokalizacje spełniające powyższe kryteria obejmują następujące miejsca: Lasek Bielański Lasek Bródnowski Park Skaryszewski Park Piłsudskiego i Pola Mokotowskie 16 ośrodków sportu i rekreacji Park Szczęśliwicki Las Kabacki Łazienki Królewskie Wawer 5

6 Przykładowy tydzień z realizacji programu szkoleniowego w ramach projektu Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela Grupa I Grupa II Inne formy aktywności lub wolne Grupa I Grupa II Inne formy aktywności lub wolne Grupa I Grupa II Inne formy aktywności lub wolne Inne formy aktywności lub wolne Grupa III Grupa III Grupa III Dodatkowe informacje/ Grupy realizują różne plany treningowe. Przekrojowy schemat projektu na 2010 rok IX.2009 III.2010 Szkolenia kadry IV.2010 IV Realizacja programu oraz kampanie promocyjne I III IV VIII X SZKOLENIA KADRY założeniem na rok 2010 jest wyszkolenie kadry min. 30 osób Instruktorów- Specjalistów Nordic Walking. Szkolenie odbywa się w trzech etapach: podstawowy lider, zaawansowany instruktor, specjalistyczny instruktor-specjalista. Uzasadnienie szkolenia Instruktorów W związku z przekrojowym profilem projektu wymaga się od kadry instruktorskiej kompleksowego przygotowania teoretycznego i praktycznego. Przygotowanie takie umożliwi profesjonalną obsługę o charakterze wellness*, zapewniającą zrealizowanie jednego z ważnych celów projektu. Ponadto projekt przewiduje realizację określonych planów ćwiczeniowych związanych z przypisaniem uczestnika do odpowiedniej ścieżki oraz wykonywanie kontroli bieżącej postępów (umożliwiającej sterowanie procesem realizacji całego programu), co wymaga odpowiednio do tego przygotowanej kadry instruktorskiej. Przewidując przeszkolenie kadry zapewnia się możliwość wyboru najlepszych kandydatów na Instruktorów - Specjalistów do realizacji zadań projektu. Należy dodać, że wyszkolenie Specjalistów Nordic Walking wzbogaci rynek usług o profesjonalną kadrę instruktorów pracujących na terenie Warszawy. Liderzy oraz instruktorzy w zamian za przeszkolenie podpisują stosowną umowę. *Wellness to harmonia wszystkich aspektów życia (ciała, duszy i umysłu) wyrażająca się w dobrym samopoczuciu i subiektywnej ocenie o dobrym wyglądzie I-III Działania promocyjne KAMPANIA PROMOCYJNA STARTOWA w ramach tej akcji zostaną wykonane następujące czynności: B-T-L wysyłka materiałów btl do Ministerstw: Zdrowia, Sportu, Edukacji, Rolnictwa, środowiska akademickiego, PKOL-u, PAN-u, Muzeum Sportu i Turystyki, COS-ów, POT-u, Instytutu Medycyny Sportowej, placówek służby zdrowia, sklepów ze zdrową żywnością, uzdrowisk, sanatoriów, domów opieki społecznej, Ośrodków Sportu i Rekreacji, klubów sportowych, fitness, wellness, spa i beauty, agencji marketingu sportowego, fundacji, hoteli, - informacja i oferty uczestnictwa w projekcie realizacja dodatkowych punktowanych form aktywności, wysyłka informacji do firm (alternatywnie) oferta uczestnictwa dla pracowników z możliwością stworzenia klasyfikacji firmowej (oferty zostaną wysłane do firm o zatrudnieniu powyżej 100 osób), 6

7 IV lub IX/X działania promocyjne z wykorzystaniem nowych mediów i O-L poprzez Internet reklama internetowa na ważnych portalach informacyjnych (um.warszawa.pl, aktywni.pl, sport.pl, bieganie.pl, portale ministerstw, inne) oraz promocja na stronach poświęconych problematyce profilaktyki i ochrony zdrowia, platformy społeczne i specjalistyczne tzw. nowe media: twitter, facebook, youtube, sport24, etc. reklama w prasie branżowej i popularnej (dotyczącej zdrowia, edukacji, nauki, sportu, rekreacji Shape, Generation Fitness, Men s Healthcare, Eden, Vita, Uroda, Samo Zdrowie, Zdrowie, life stylowe: ViVa, Gala, Twój Styl), wystąpienia i debaty eksperckie: Polityka, Polska The Times, radio TOK FM, koordynacja działań (mocne wsparcie w Warszawie) z Biurem Sportu i Rekreacji, Biurem Komunikacji Społecznej, Biurem Edukacji, Biurem Polityki Zdrowotnej, Biurem Promocji i Biurem Prasowym. KAMPANIA PROMOCYJNA WSPOMAGAJĄCA w ramach kampanii i akcji społecznych poszczególnych Ministerstw (Edukacji, Zdrowia, Sportu) i zainteresowanych programem Fundacji. IV FESTYN INAUGURACYJNY założeniem festynu o charakterze rekreacyjnym jest pozyskanie dodatkowej grupy uczestników projektu oraz promocja aktywnego i zdrowego trybu życia. Uczestnicy zostają zweryfikowani poprzez wypełnienie specjalnie przygotowanej ankiety, pozwalającej ukierunkować każdego na odpowiednią ścieżkę: zdrowotną, rekreacyjną lub amatorsko-sportową. REALIZACJA PROGRAMU zajęcia treningowe oraz aktywności punktowane VIII X FESTYN RODZINNY połączony z testami sprawnościowymi i zajęciami rekreacyjnymi. Uczestnictwo w festynie umożliwi zdobycie dodatkowych punktów. Celem festynu jest stworzenie atrakcji rekreacyjnych dla rodzin, dzieci i młodzieży, pozostających w Warszawie na okres wakacji. I FINAŁ NA FESTYNIE celem imprezy jest stworzenie uczestnikom dodatkowej możliwości sprawdzenia swoich postępów (test ogólnosprawnościowy) oraz wzięcia udziału w różnych formach aktywności I-III IV SCHEMAT W TYM KSZTAŁCIE POWINIEN BYĆ POWTARZANY do 2025 (etap 1) REALIZACJA PROGRAMU ORAZ AKCJE PROMOCYJNE zajęcia treningowe oraz aktywności punktowane. II FINAŁ, JEST ZARAZEM INAUGURACJĄ KOLEJNEGO ROKU festyn rekreacyjny Przykładowe korzyści dla miasta stołecznego Warszawy Społeczne: 1. Znacząco wesprze budowę systemu sektora wiedzy i zdrowia w Polsce poprzez realizację istotnych jego elementów, 2. Umożliwi podniesienie świadomości prozdrowotnego stylu życia oraz sposobu jego podtrzymania, 7

8 3. Umożliwi integrację społeczności lokalnej oraz rodzin aktywnie spędzających czas wolny, 4. Ukierunkuje i uporządkuje spontaniczną (nieplanowaną) rekreację ruchową na zalecane przez lekarzy specjalistów formy aktywności fizycznej o walorach zdrowotnych, w tym osiąganie stanu wellness, 5. Zapewni poznanie nowych i atrakcyjnych form dbania o zdrowie i sprawność fizyczną, 6. Uświadomi Warszawiakom, że Władze miasta o nich myślą, a Ci będą mieli poczucie troski o ich aktywność, 7. Wydłuży życie zawodowe mieszkańców i podniesie jakość życia w mieście. Wizerunkowe: 1. Warszawa stanie się pionierem w Polsce wśród miast, rzeczywiście promując i realizując projekt zdrowego i aktywnego stylu życia mieszkańców na masową skalę, ale w zindywidualizowany sposób, 2. Stanie się pierwszym miastem w Polsce oferującym nowe aktywności typu outdoor dla swoich mieszkańców, 3. Zyska na atrakcyjności oferując mieszkańcom różne formy aktywności fizycznej w czasie wolnym. 4. Stanie się atrakcyjnym miejscem sportu dla wszystkich, promując dynamicznie rozwijające się i popularne formy aktywności zdrowotnej, 5. Zwiększy się oferta rekreacyjna i możliwość lepszego wykorzystania terenów zielonych miejskich i z czasem podmiejskich, 6. Zwiększy swój prestiż na arenie miast europejskich kładących nacisk na podniesienie poziomu zdrowia mieszkańców, 7. Turystom z kraju i zagranicy ułatwi orientację przestrzenną na wytyczonych ścieżkach turystycznorekreacyjnych, 8. Ścieżki edukacyjno-treningowe będą trwałym elementem infrastruktury rekreacyjnej miasta przynoszącym wymierne korzyści. Finansowe: 1. Zwiększą się obroty podmiotów oferujących usługi i produkty związane z aktywnością zdrowotną bardzo szeroko rozumianą, co wpłynie na zwiększenie przychodów z tytułu podatków, 2. Realizacja projektu Wędrówka po Zdrowie, umożliwi systematyczne zmniejszanie obciążeń finansowych samorządów i budżetu państwa na rzecz systemu opieki zdrowotnej, a w długiej perspektywie (15-20 lat) wpłynie również na wydłużenie okresu aktywności zawodowej Warszawiaków do 75% (obecnie w Polsce 57% Polaków, Szwecji 72%, Danii, Finlandii 75%), co w praktyce oznacza wielomiliardowe oszczędności dla budżetów poszczególnych miast, Polski. 8

Założenia Realizacji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego Trzymaj Formę! w latach 2012 2015 Założenia ogólne

Założenia Realizacji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego Trzymaj Formę! w latach 2012 2015 Założenia ogólne Założenia Realizacji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego Trzymaj Formę! w latach 2012 2015 Założenia ogólne 1. Celem Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego Trzymaj Formę! jest edukacja w zakresie trwałego

Bardziej szczegółowo

Zdecyduj się na jedną z naszych propozycji i połącz wypoczynek, aktywność fizyczną i odnowę biologiczną z jednoczesnym zastosowaniem zdrowej diety.

Zdecyduj się na jedną z naszych propozycji i połącz wypoczynek, aktywność fizyczną i odnowę biologiczną z jednoczesnym zastosowaniem zdrowej diety. Jeżeli tradycyjny wypoczynek to dla Państwa zbyt mało, zachęcamy do skorzystania z naszych PAKIETÓW AKTYWNYCH, które standardowy pobyt zamienią w prawdziwie efektywny, regenerujący i skuteczny program!

Bardziej szczegółowo

Dlaczego promocja zdrowia i profilaktyka jest opłacalną inwestycją?

Dlaczego promocja zdrowia i profilaktyka jest opłacalną inwestycją? Dlaczego promocja zdrowia i profilaktyka jest opłacalną inwestycją? Prof. dr hab. med. Barbara Woynarowska Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego Komitet Zdrowia Publicznego PAN Plan prezentacji

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VII / 18 / 04 Rady Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy z dnia 17 czerwca 2004 r.

Uchwała Nr VII / 18 / 04 Rady Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy z dnia 17 czerwca 2004 r. Uchwała Nr VII / 18 / 04 Rady Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy z dnia 17 czerwca 2004 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej realizacji w latach 2004 2005 projektów: Bemowski Program Wspierania Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

RECEPTA NA ZDROWIE DLACZEGO WARTO ŻYĆ AKTYWNIE

RECEPTA NA ZDROWIE DLACZEGO WARTO ŻYĆ AKTYWNIE RECEPTA NA ZDROWIE DLACZEGO WARTO ŻYĆ AKTYWNIE AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA powinna być przede wszystkim przyjemnością. Z pewnością każdy człowiek znajdzie dla siebie dyscyplinę, której uprawianie będzie sprawiało

Bardziej szczegółowo

PRZYGOTUJ SIĘ NA JUTRO JUŻ DZIŚ I ZADBAJ O SWÓJ WELLNESS!

PRZYGOTUJ SIĘ NA JUTRO JUŻ DZIŚ I ZADBAJ O SWÓJ WELLNESS! PRZYGOTUJ SIĘ NA JUTRO JUŻ DZIŚ I ZADBAJ O SWÓJ WELLNESS! Czym jest Wellness? To stan dobrego zdrowia fizycznego i psychicznego, utrzymywany poprzez właściwą dietę, ćwiczenia i prawidłowe nawyki, a także

Bardziej szczegółowo

Wybrałam studia podyplomowe w WSB ze względu na możliwość uzyskania dyplomu, a nie tylko certyfikatu

Wybrałam studia podyplomowe w WSB ze względu na możliwość uzyskania dyplomu, a nie tylko certyfikatu Trener personalny WSB Szczecin - Studia podyplomowe Opis kierunku Trener personalny- studia w WSB w Szczecinie Studia przygotowują zarówno do pracy w nowoczesnych klubach fitness oraz do samodzielnej kariery

Bardziej szczegółowo

NORDIC WALKING PARK PODKARPACIE CENTRUM PROJEKT WSPÓŁPRACY

NORDIC WALKING PARK PODKARPACIE CENTRUM PROJEKT WSPÓŁPRACY NORDIC WALKING PARK PODKARPACIE CENTRUM PROJEKT WSPÓŁPRACY Cel prezentacji Celem prezentacji jest przedstawienie zrealizowanego projektu współpracy, jako przykładu dobrej praktyki. Informacja jest skierowana

Bardziej szczegółowo

Aktywność fizyczna. Schemat postępowania w cukrzycy

Aktywność fizyczna. Schemat postępowania w cukrzycy Aktywność fizyczna Schemat postępowania w cukrzycy Aktywność fizyczna Ćwiczenia i gimnastyka są korzystne dla każdego, a w szczególności dla chorych na cukrzycę. W przypadku tej choroby wysiłek fizyczny

Bardziej szczegółowo

Nadanie Certyfikatu Szkoła Liderem Programu Przeciwdziałania Wadom Postawy Ciała Dzieci i Młodzieży w Województwie Opolskim

Nadanie Certyfikatu Szkoła Liderem Programu Przeciwdziałania Wadom Postawy Ciała Dzieci i Młodzieży w Województwie Opolskim Nadanie Certyfikatu Szkoła Liderem Programu Przeciwdziałania Wadom Postawy Ciała Dzieci i Młodzieży w Województwie Opolskim Opolskiego - Antoniego Jastrzembskiego, Opolskiego Kuratora Oświaty Haliny Bilik

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Załącznik do Uchwały Nr Rady Miejskiej Leszna z dnia MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH na lata 2014-2016 1 OPIS PROBLEMU Niepełnosprawność, zgodnie z treścią ustawy o rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

DIETETYKA W SPORCIE I ODNOWIE BIOLOGICZNEJ

DIETETYKA W SPORCIE I ODNOWIE BIOLOGICZNEJ OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Umiejscowienie w obszarach kształcenia: studia podyplomowe w zakresie Dietetyki w sporcie i odnowie biologicznej lokują się w obszarze nauk medycznych nauk o zdrowiu i nauk o kulturze

Bardziej szczegółowo

Menedżer Fitness & Wellness

Menedżer Fitness & Wellness Menedżer Fitness & Wellness Studia Podyplomowe Zostań pierwszym w Polsce Dyplomowanym Menedżerem Fitness & Wellness. Kreowanie standardów zarządzania sportem poprzez edukowanie i podnoszenie kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA SKUTECZNEJ SAMOKONTROLI W CUKRZYCY

AKADEMIA SKUTECZNEJ SAMOKONTROLI W CUKRZYCY AKADEMIA SKUTECZNEJ SAMOKONTROLI W CUKRZYCY Aktywność fizyczna glukometr glukometr glukometr glukometr glukometr skrocona 8 str broszura aktywnosc fizyczna.indd 1 2013-05-09 14:12:46 AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA

Bardziej szczegółowo

ZADANIE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM KONKURSU OFERT

ZADANIE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM KONKURSU OFERT Ogłoszenie o konkursie ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego NPZ.CO1_1.2_6_2016 CZĘŚĆ A Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, działając na podstawie art. 14 ust. 1 w związku

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA OPOLSKA WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I FIZJOTERAPII KARTA PRZEDMIOTU

POLITECHNIKA OPOLSKA WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I FIZJOTERAPII KARTA PRZEDMIOTU POLITECHNIKA OPOLSKA WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I FIZJOTERAPII KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU KURS INSTRUKTORÓW REKREACJI RUCHOWEJ FITNES NOWOCZESNE FORMY GIMNASTYKI, część specjalistyczna 2.

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji projektu Kolpingowska Akademia Zdrowia i Kultury

Raport z ewaluacji projektu Kolpingowska Akademia Zdrowia i Kultury Raport z ewaluacji projektu Kolpingowska Akademia Zdrowia i Kultury 1. Zakres podmiotowy i przedmiotowy, cele, metoda i przebieg ewaluacji 1.1. Zakres podmiotowy i przedmiotowy ewaluacji Przedmiotem ewaluacji

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe informacje: www.jedendrugiemu.pl/pomoc-wzajemna.html Al. Prymasa Tysiąclecia 137, 01-424 Warszawa www.ktopomoze.

Szczegółowe informacje: www.jedendrugiemu.pl/pomoc-wzajemna.html Al. Prymasa Tysiąclecia 137, 01-424 Warszawa www.ktopomoze. Fundacja Jeden Drugiemu i Portal KtoPomoze.pl pod Patronatem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej zapraszają do udziału w Programie Pomoc Wzajemna. Program polega na kojarzeniu osób potrzebujących

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy do skorzystania.

Zapraszamy do skorzystania. Jeżeli tradycyjny wypoczynek to dla Państwa zbyt mało, zachęcamy do skorzystania z naszego PAKIETU AKTYWNEGO, który standardowy pobyt zamieni w prawdziwie efektywny, regenerujący i skuteczny program! Aby

Bardziej szczegółowo

Nazwa Wydziału. Nazwa jednostki prowadzącej moduł. Nazwa modułu kształcenia. Kod modułu. Język kształcenia

Nazwa Wydziału. Nazwa jednostki prowadzącej moduł. Nazwa modułu kształcenia. Kod modułu. Język kształcenia Nazwa Wydziału Nazwa jednostki prowadzącej moduł Nazwa modułu kształcenia Wydział Zarządzania Sportem i Turystyką Katedra Rekreacji, Katedra Turystyki Moduł Form Aktywności Ruchowej Kod modułu Język kształcenia

Bardziej szczegółowo

Podnoszę swoje kwalifikacje

Podnoszę swoje kwalifikacje Podnoszę swoje kwalifikacje Dorota Marszałek Podejmując działania edukacyjne musisz brać pod uwagę fakt, iż współczesny rynek pracy wymaga ciągłego dokształcania i rozwoju od wszystkich poszukujących pracy,

Bardziej szczegółowo

XI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MARII DĄBROWSKIEJ W KRAKOWIE WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLAS I-III

XI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MARII DĄBROWSKIEJ W KRAKOWIE WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLAS I-III XI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MARII DĄBROWSKIEJ W KRAKOWIE WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLAS I-III I. Wymagania edukacyjne wynikające z podstawy programowej IV

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka otyłości w działaniach Ministra Zdrowia. Dagmara Korbasińska Wanda Szelachowska-Kluza Departament Matki i Dziecka

Profilaktyka otyłości w działaniach Ministra Zdrowia. Dagmara Korbasińska Wanda Szelachowska-Kluza Departament Matki i Dziecka Profilaktyka otyłości w działaniach Ministra Zdrowia Dagmara Korbasińska Wanda Szelachowska-Kluza Departament Matki i Dziecka KIERUNKI DZIAŁAŃ tworzenie prawa realizacja programów polityki zdrowotnej współpraca

Bardziej szczegółowo

Animator Sportu Dzieci i Młodzieży

Animator Sportu Dzieci i Młodzieży GŁÓWNE ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO FINANSOWE oraz SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDÓW TERYTORIALNYCH DOTYCZĄCE MOŻLIWOŚCI UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Animator Sportu Dzieci i Młodzieży - Projekt Animator

Bardziej szczegółowo

Raport z przeprowadzonych badań ankietowych Projekt Sport for All

Raport z przeprowadzonych badań ankietowych Projekt Sport for All Raport z przeprowadzonych badań ankietowych Projekt Sport for All Miejsce przeprowadzenia badania ankietowego: Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Czeladzi Wielkość próby badawczej: 170 uczniów

Bardziej szczegółowo

Uczestnictwo Polaków w sporcie i rekreacji ruchowej w 2012 r.

Uczestnictwo Polaków w sporcie i rekreacji ruchowej w 2012 r. Materiał na konferencję prasową w dniu 29 maja 2013 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Uczestnictwo Polaków w sporcie i rekreacji

Bardziej szczegółowo

Założenia programu Eko - Polska

Założenia programu Eko - Polska Założenia programu Eko - Polska dr Jarosław Klimczak Warszawa 17 Kwiecień 2013r. Cele programu Promocja Polski jako kraju który wykorzystał szanse pakietu klimatycznego Pokazanie Polski jako lidera w ekologii

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. na lata /PROJEKT/

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. na lata /PROJEKT/ Załącznik do Uchwały Nr.. Rady Miejskiej Leszna z dnia.. MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH na lata 2006-2007 /PROJEKT/ OPIS PROBLEMU Niepełnosprawność, zgodnie z treścią ustawy

Bardziej szczegółowo

Poszukujemy wolontariuszy którzy podejmą się w swojej okolicy roli lokalnych koordynatorów programu w wybranym zakresie:

Poszukujemy wolontariuszy którzy podejmą się w swojej okolicy roli lokalnych koordynatorów programu w wybranym zakresie: Fundacja Jeden Drugiemu i Portal KtoPomoze.pl pod Patronatem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej poszukują wolontariuszy do udziału w Programie Pomoc Wzajemna. Program polega na organizacji samopomocy,

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA MIASTA LUBAWA NA ROK 2007

MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA MIASTA LUBAWA NA ROK 2007 MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA MIASTA LUBAWA NA ROK 2007 ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii, Dz. U. Z 2005 r. Nr 179 poz. 1485,

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy z realizacji projektu Nowoczesne metody diagnostyczne szkolenia dla lekarzy

Raport końcowy z realizacji projektu Nowoczesne metody diagnostyczne szkolenia dla lekarzy Raport końcowy z realizacji projektu Nowoczesne metody diagnostyczne szkolenia dla lekarzy 1. Krótki opis projektu Medycyna Praktyczna - Szkolenia od 1 stycznia do 30 listopada 2014 roku realizowała projekt

Bardziej szczegółowo

Miasto Żagań. Lokalny program wsparcia środowiskowego osób w podeszłym wieku i niepełnosprawnych

Miasto Żagań. Lokalny program wsparcia środowiskowego osób w podeszłym wieku i niepełnosprawnych Załącznik nr 1 do Uchwały RM Żagań Nr XVIII/1/2012 z dnia 24 lutego 2012 Miasto Żagań Lokalny program wsparcia środowiskowego osób w podeszłym wieku i niepełnosprawnych I. CZĘŚĆ OGÓLNA Żagań 2012 rok Opis

Bardziej szczegółowo

Realizacja działań związanych z przystąpieniem do programu SZKOŁY PROMUJĄCE ZDROWIE

Realizacja działań związanych z przystąpieniem do programu SZKOŁY PROMUJĄCE ZDROWIE Realizacja działań związanych z przystąpieniem do programu SZKOŁY PROMUJĄCE ZDROWIE Zdrowie człowieka jest wartością, zasobem i środkiem do codziennego życia. Dzięki niemu możemy realizować swoje marzenia,

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W MIEŚCIE LESZNIE OPIS PROBLEMU Niepełnosprawność, zgodnie z treścią ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

Bardziej szczegółowo

CEL OGÓLNY (CO) CEL SZCZEGÓŁOWY (CS) PRZEDSIĘWZIĘCIE (P) PREFEROWANE TYPY OPERACJI

CEL OGÓLNY (CO) CEL SZCZEGÓŁOWY (CS) PRZEDSIĘWZIĘCIE (P) PREFEROWANE TYPY OPERACJI Opis operacji odpowiadającej działaniu z zakresu Małe projekty pod kątem spełniania kryteriów wyboru określonych w Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo na Jurze Tytuł projektu:

Bardziej szczegółowo

WEŹ SERCE W SWOJE RĘCE

WEŹ SERCE W SWOJE RĘCE WEŹ SERCE W SWOJE RĘCE www.profilaktyka-przasnysz.pl Profilaktyka chorób układu krążenia szansą na poprawę sytuacji zdrowotnej mieszkańców powiatu przasnyskiego w ramach Programu PL13 Ograniczanie społecznych

Bardziej szczegółowo

tel. (87) 610 27 47 e-mail: ppp_elk@o2.pl www.ppp.elk.edu.pl

tel. (87) 610 27 47 e-mail: ppp_elk@o2.pl www.ppp.elk.edu.pl tel. (87) 610 27 47 e-mail: ppp_elk@o2.pl www.ppp.elk.edu.pl ZDROWIE jest jedną z najważniejszych wartości w Życiu człowieka. TROSKA O NIE to najlepsza inwestycja na jaką możemy i powinniśmy sobie pozwolić.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM GMINA KLUCZBORK DLA SENIORA NA LATA 2014-2016

PROGRAM GMINA KLUCZBORK DLA SENIORA NA LATA 2014-2016 PROGRAM GMINA KLUCZBORK DLA SENIORA NA LATA 2014-2016 WSTĘP 1. CEL PROGRAMU: Godne starzenie się poprzez aktywność społeczną i poprawę jakości życia. 2. REALIZATORZY PROGRAMU 3. ZASADY FINANSOWANIA ORAZ

Bardziej szczegółowo

Sporty rekreacyjne do wyboru3: wędrówki piesze/biegi długodystansowe

Sporty rekreacyjne do wyboru3: wędrówki piesze/biegi długodystansowe Sporty rekreacyjne do wyboru3: wędrówki piesze/biegi długodystansowe - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Sporty rekreacyjne do wyboru3: wędrówki piesze/biegi długodystansowe Kod przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Angielski z certyfikatem

Angielski z certyfikatem Angielski z certyfikatem Kurs językowy przygotowujący do egzaminów TELC Projektodawca: Advance Ewelina Podziomek Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.6 Upowszechnianie

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie systemowym Aktywność szansą na pracę

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie systemowym Aktywność szansą na pracę GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CHOTCZY Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie systemowym Aktywność szansą na pracę Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej

Bardziej szczegółowo

Smacznie, zdrowo, wartościowo

Smacznie, zdrowo, wartościowo Smacznie, zdrowo, wartościowo zostań Partnerem projektu Odnawiamy sklepiki, odnawiamy stołówki Zaangażuj się w działania na rzecz społeczności lokalnej Przyczyń się do zadbania o zdrowie i prawidłowy rozwój

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE PROJEKT

SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE PROJEKT Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bohaterów Warszawy w Kamienicy SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE Plan działań Czas realizacji 2014 2017 PROJEKT W szkole, gdzie naturalnym procesem jest nauczanie i kształtowanie postaw,

Bardziej szczegółowo

RAPORT EWALUACYJNY projektu Nowocześni rodzice z Głuszycy POKL.09.05.00-02-175/10

RAPORT EWALUACYJNY projektu Nowocześni rodzice z Głuszycy POKL.09.05.00-02-175/10 RAPORT EWALUACYJNY projektu Nowocześni rodzice z Głuszycy POKL.09.05.00-02-175/10 Wałbrzych, 31 grudnia 2010 r. WPROWADZENIE Przystępując do realizacji projektu pt. Nowocześni rodzice z Głuszycy postawiła

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Trening zdrowotny KOD WF/II/st/18

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Trening zdrowotny KOD WF/II/st/18 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Trening zdrowotny KOD WF/II/st/18 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne 3. POZIOM STUDIÓW 1 : II stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I rok/i semestr 5.

Bardziej szczegółowo

Nauczyciele wychowania fizycznego

Nauczyciele wychowania fizycznego Przedmiotowy System Oceniania z wychowania fizycznego dla klas I IV Liceum Ogólnokształcącego i Technikum Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wągrowcu Nauczyciele wychowania fizycznego PSO z wychowania

Bardziej szczegółowo

Program badawczo-edukacyjny

Program badawczo-edukacyjny Mądre żywienie zdrowe pokolenie Program badawczo-edukacyjny w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, prowadzony przez Polskie Towarzystwo Dietetyki we współpracy z partnerem strategicznym Fundacją

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z wychowania fizycznego obowiązujący od roku szkolnego 2012/2013 (nowa podstawa programowa)

Przedmiotowy System Oceniania z wychowania fizycznego obowiązujący od roku szkolnego 2012/2013 (nowa podstawa programowa) Przedmiotowy System Oceniania z wychowania fizycznego obowiązujący od roku szkolnego 2012/2013 (nowa podstawa programowa) Cele wychowania fizycznego: wszechstronny rozwój sprawności fizycznej i motorycznej,

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe nr 3/POIG 8.1/2015

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe nr 3/POIG 8.1/2015 Siedziba: Warszawa, dnia 13.03.2015 r. U.C.M. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Rumby 9 02-830 Warszawa Zapytanie ofertowe nr 3/POIG 8.1/2015 W związku z realizacją projektu pn. Stworzenie pierwszej

Bardziej szczegółowo

inne spojrzenie na bieganie ABK Sport agencja marketingu sportowego www.abksport.pl

inne spojrzenie na bieganie ABK Sport agencja marketingu sportowego www.abksport.pl inne spojrzenie na bieganie ABK Sport agencja marketingu sportowego www.abksport.pl DOSTARCZAMY KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIA Komunikacja marketingowa ABK opracowuje i kompleksowo realizuje kampanie marketingowe

Bardziej szczegółowo

RAPORT EWALUACYJNY PROJEKTU PRZEZ AKTYWNOŚĆ DO PRACY

RAPORT EWALUACYJNY PROJEKTU PRZEZ AKTYWNOŚĆ DO PRACY RAPORT EWALUACYJNY PROJEKTU PRZEZ AKTYWNOŚĆ DO PRACY PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH PRIORYTETU VI RYNEK PRACY OTWARTY DLA WSZYSTKICH - DZIAŁANIE 6.3 INICJATYWY

Bardziej szczegółowo

Podkarpacki Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Rzeszowie. oraz Centrum Rehabilitacji Ortopedycznej ACHILLES

Podkarpacki Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Rzeszowie. oraz Centrum Rehabilitacji Ortopedycznej ACHILLES Podkarpacki Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Rzeszowie oraz Centrum Rehabilitacji Ortopedycznej ACHILLES zaprasza trenerów realizujących program MultiSport w województwie podkarpackim na szkolenie

Bardziej szczegółowo

TORQWAY. Zastosowanie urządzenia TORQWAY do celów rehabilitacyjnych i zdrowotnych

TORQWAY. Zastosowanie urządzenia TORQWAY do celów rehabilitacyjnych i zdrowotnych TORQWAY Zastosowanie urządzenia TORQWAY do celów rehabilitacyjnych i zdrowotnych Autor opracowania: Beata Kurdynowska, mgr fizjoterapii Gabinet Fizjoterapii Odnowy Biologicznej Beata Kurdynowska Miejsce

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 53/2006 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Program profilaktyki chorób układu krążenia

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 53/2006 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Program profilaktyki chorób układu krążenia Program profilaktyki chorób układu krążenia 1 I. UZASADNIENIE CELOWOŚCI WDROŻENIA PROGRAMU PROFILAKTYKI CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA, zwanego dalej Programem. 1. Opis problemu zdrowotnego. Choroby układu krążenia

Bardziej szczegółowo

Innowacja pedagogiczna Zdrowo i prosto przez życie Opracowanie: Urszula Pecha Szkoła Podstawowa nr 24 w Zabrzu Rodzaj innowacji: programowa Miejsce realizacji innowacji: Szkoła Podstawowa nr 24 im. Norberta

Bardziej szczegółowo

Multisport. Najlepszy benefit dla Pracownika. Prezentacja programu.

Multisport. Najlepszy benefit dla Pracownika. Prezentacja programu. Multisport. Najlepszy benefit dla Pracownika. Prezentacja programu. Prekursor pozapłacowych świadczeń pracowniczych Multisport to autorski program motywacyjny dla pracowników każdego szczebla. Umożliwia

Bardziej szczegółowo

Wizerunek kobiety. Czego możesz się nauczyć? Szkolenie przygotuje Cię do: Jak możesz wykorzystać szkolenie?

Wizerunek kobiety. Czego możesz się nauczyć? Szkolenie przygotuje Cię do: Jak możesz wykorzystać szkolenie? Wizerunek kobiety Czego możesz się nauczyć? Wielu badaczy i praktyków tematu jest zgodnych, iż obecnie żyjemy w świecie wizerunkowym. Każda aktywność przekłada się na określone postrzeganie nas przez otoczenie.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. uczestnictwa w projekcie Wykorzystaj szansę, zdobądź zatrudnienie realizowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnicy

REGULAMIN. uczestnictwa w projekcie Wykorzystaj szansę, zdobądź zatrudnienie realizowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnicy REGULAMIN uczestnictwa w projekcie Wykorzystaj szansę, zdobądź zatrudnienie realizowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie

Bardziej szczegółowo

Kluczowi uczestnicy klastra: (powiązania 2,4,5,8)

Kluczowi uczestnicy klastra: (powiązania 2,4,5,8) Toruń,16.07.2014 r. Zadanie realizowane jest w ramach realizacji projektu Strategia Klastra Turystyki Medycznej i Uzdrowiskowej nr umowy UW/1/FPK/2014/01/16/00 w ramach Funduszu Powiązań Kooperacyjnych

Bardziej szczegółowo

Aktywność fizyczna. Jak postępować w cukrzycy?

Aktywność fizyczna. Jak postępować w cukrzycy? Aktywność fizyczna Jak postępować w cukrzycy? AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA Ćwiczenia i gimnastyka są korzystne dla każdego, a w szczególności dla chorych na cukrzycę. W przypadku tej choroby wysiłek fizyczny jest

Bardziej szczegółowo

1 31 Października Ogólnopolska Kampania Prozdrowotna TKKF Miesiąc dla Zdrowia na terenie województwa małopolskiego

1 31 Października Ogólnopolska Kampania Prozdrowotna TKKF Miesiąc dla Zdrowia na terenie województwa małopolskiego 1 31 Października Ogólnopolska Kampania Prozdrowotna TKKF Miesiąc dla Zdrowia na terenie województwa małopolskiego FORMY STAŁE Lp Nazwa, miejsce Dni zajęć Godziny 1 2 3 4 1 Ośrodek Kraków Studio Promocji

Bardziej szczegółowo

,,NOWOSĄDECKA ŚCIEŻKA ZDROWIA

,,NOWOSĄDECKA ŚCIEŻKA ZDROWIA ,,NOWOSĄDECKA ŚCIEŻKA ZDROWIA ,, NOWOSĄDECKA ŚCIEŻKA ZDROWIA To kompleks rekreacyjny, którego nie należy mylić z siłowniami na świeżym powietrzu. Urządzenia są zbudowane z grubych stalowych rur i zaprojektowane

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXIV/262/13 Rady Gminy Santok z dnia 30.12.2013 r. w sprawie : uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok.

Uchwała Nr XXXIV/262/13 Rady Gminy Santok z dnia 30.12.2013 r. w sprawie : uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok. Uchwała Nr XXXIV/262/13 Rady Gminy Santok z dnia 30.12.2013 r. w sprawie : uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca

Bardziej szczegółowo

zaangażowanie środowisk nauczycielskich, medycznych, samorządowych oraz medialnych w działania na rzecz podnoszenia świadomości zdrowotnej

zaangażowanie środowisk nauczycielskich, medycznych, samorządowych oraz medialnych w działania na rzecz podnoszenia świadomości zdrowotnej zaangażowanie środowisk nauczycielskich, medycznych, samorządowych oraz medialnych w działania na rzecz podnoszenia świadomości zdrowotnej zaktywizowanie młodzieży licealnej - poprzez skrojoną na miarę

Bardziej szczegółowo

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT 72 Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich Analiza SWOT MOCNE STRONY 1. Możliwość rozwoju produkcji żywności wysokiej jakości. 2. Korzystna struktura wielkości gospodarstw. 3. Korzystne warunki przyrodnicze

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWA REHABILITACJA OFERTA DLA FIRM

KOMPLEKSOWA REHABILITACJA OFERTA DLA FIRM KOMPLEKSOWA REHABILITACJA OFERTA DLA FIRM Zdrowy pracownik, to wydajny pracownik. VERIDIS PREZENTUJE - OFERTA DLA FIRM Ci, którzy myślą, że nie mają czasu na ćwiczenia fizyczne, będą musieli wcześniej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GORZOWA WLKP. z dnia... 2013 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GORZOWA WLKP. z dnia... 2013 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014 Projekt do konsultacji UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GORZOWA WLKP. z dnia... 2013 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka upadków i aktywność fizyczna seniora Debata w Oświęcimiu www.seniorizdrowie.pl

Profilaktyka upadków i aktywność fizyczna seniora Debata w Oświęcimiu www.seniorizdrowie.pl Projekt jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 2020 Profilaktyka upadków i aktywność fizyczna

Bardziej szczegółowo

Projekt systemowy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA

Projekt systemowy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecińskim zbliża się do końca realizacji działań w partnerskim Projekcie systemowym Integracja społeczna w powiecie stargardzkim. Miejski Ośrodek Pomocy

Bardziej szczegółowo

,,Czekam na Was Projekt promocji rodzicielstwa zastępczego.

,,Czekam na Was Projekt promocji rodzicielstwa zastępczego. Załącznik nr 1 do,,czekam na Was Projekt promocji rodzicielstwa zastępczego. Celem projektu jest promocja rodzicielstwa zastępczego poprzez kontynuację działań podejmowanych w latach wcześniejszych, tj.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/21/14 RADY GMINY WIDAWA z dnia 30 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR IV/21/14 RADY GMINY WIDAWA z dnia 30 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR IV/21/14 RADY GMINY WIDAWA z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Programu Zdrowotnego ZDROWA GMINA na lata 2015-2016 oraz udzielenia dotacji dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej

Bardziej szczegółowo

Komunikacja marketingowa firmy na bazie projektu MSP / Lider MSP

Komunikacja marketingowa firmy na bazie projektu MSP / Lider MSP Komunikacja marketingowa firmy na bazie projektu MSP / Lider MSP AGENDA Cel Grupa docelowa Zasięg terytorialny Elementy programu Patronat Współpraca Portal MSP Seminaria Konferencja prasowa Konkurs Lider

Bardziej szczegółowo

Karta badania profilaktycznego w Programie profilaktyki chorób układu krążenia

Karta badania profilaktycznego w Programie profilaktyki chorób układu krążenia Pieczątka świadczeniodawcy nr umowy z NFZ Karta badania profilaktycznego w Programie profilaktyki chorób układu krążenia Uwaga! Kartę należy wypełnić drukowanymi literami, twierdzące odpowiedzi na pytania

Bardziej szczegółowo

Kampania Promująca Atrakcyjność Turystyczną Wschodnich Województw Polski. Warszawa 29.07.2010

Kampania Promująca Atrakcyjność Turystyczną Wschodnich Województw Polski. Warszawa 29.07.2010 Kampania Promująca Atrakcyjność Turystyczną Wschodnich Województw Polski Warszawa 29.07.2010 Agenda Strategia kampanii Budżet Elementy media mix oraz poza medialne pola działania Ogólny Plan Mediów 2010

Bardziej szczegółowo

Aktywność fizyczna. Zbawienny ruch

Aktywność fizyczna. Zbawienny ruch Aktywność fizyczna Zbawienny ruch Stare powiedzenie głosi, że jesteśmy tym, co jemy. Najlepsze efekty daje jednak połączenie zbilansowanej diety z aktywnością fizyczną. Czy Polacy dbają o swoją kondycję?[1]

Bardziej szczegółowo

Ankieta potrzeb szkoleniowych. w projekcie Aktywni Mieszkańcy 50+

Ankieta potrzeb szkoleniowych. w projekcie Aktywni Mieszkańcy 50+ Ankieta potrzeb szkoleniowych w projekcie Aktywni Mieszkańcy 50+ Prosimy o wypełnienie poniższej ankiety, której celem jest dokładne określenie Pana/Pani oczekiwao w zakresie realizowanych przez nas zajęd.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PN. PI BSFT INNOWACYJNA METODA TERAPEUTYCZNA W STACJONARNYM LECZENIU UZALEŻNIEŃ ALKOHOLOWYCH OSÓB DOROSŁYCH

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PN. PI BSFT INNOWACYJNA METODA TERAPEUTYCZNA W STACJONARNYM LECZENIU UZALEŻNIEŃ ALKOHOLOWYCH OSÓB DOROSŁYCH Parzymiechy, dn. 15.11.2012r REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PN. PI BSFT INNOWACYJNA METODA TERAPEUTYCZNA W STACJONARNYM LECZENIU UZALEŻNIEŃ ALKOHOLOWYCH OSÓB DOROSŁYCH 1 Warunki rejestracji i naboru

Bardziej szczegółowo

Projekt: Staż na nowy start

Projekt: Staż na nowy start Projekt: Staż na nowy start VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA W ODNIESIENIU DO MODUŁÓW ŻYWIENIE W SPORCIE

OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA W ODNIESIENIU DO MODUŁÓW ŻYWIENIE W SPORCIE Podstawy żywienia w sporcie Antropometria Pracownia dietetyczna I, II Fizjologia sportu Wybrane zagadnienia z metabolizmu wysiłku Diagnostyka laboratoryjna w sporcie Genetyka dietetyce i sporcie Żywienie

Bardziej szczegółowo

Z Tobą pójdę dalej program wsparcia dla dzieci z powiatu siedleckiego POKL.09.01.02-14-138/12-00

Z Tobą pójdę dalej program wsparcia dla dzieci z powiatu siedleckiego POKL.09.01.02-14-138/12-00 Załącznik nr 6 do procedur zarządzania projektem ZASADY INFORMACJI I PROMOCJI W PROJEKCIE Z Tobą pójdę dalej program wsparcia dla dzieci z powiatu siedleckiego POKL.09.01.02-14-138/12-00 PRIORYTET IX DZIAŁANIE

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIX/138/2012 RADY POWIATU W OSTRÓDZIE z dnia 18 maja 2012r.

UCHWAŁA Nr XIX/138/2012 RADY POWIATU W OSTRÓDZIE z dnia 18 maja 2012r. UCHWAŁA Nr XIX/138/2012 RADY POWIATU W OSTRÓDZIE z dnia 18 maja 2012r. w sprawie przyjęcia Programu Integracji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Ostródzkim na 2012 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

SPORTOWE ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

SPORTOWE ZAJĘCIA POZALEKCYJNE SPORTOWE ZAJĘCIA POZALEKCYJNE - ogólne informacje Zajęcia sportowe skierowane są do wszystkich chętnych uczniów. Mimo tego, że są to lekcje nieobowiązkowe to dla osiągnięcia sukcesu duże znaczenie ma systematyczność,

Bardziej szczegółowo

Bieganie. Moda czy sposób na zdrowie? mgr Wojciech Brakowiecki Kraśnik 2014 r.

Bieganie. Moda czy sposób na zdrowie? mgr Wojciech Brakowiecki Kraśnik 2014 r. Bieganie. Moda czy sposób na zdrowie? mgr Wojciech Brakowiecki Kraśnik 2014 r. 5:41.03 Bieganie korzyści. Bieganie jest najlepszym sposobem na podniesienie sprawności fizycznej, złapanie kondycji i może

Bardziej szczegółowo

Specjalizacja: trening zdrowotny

Specjalizacja: trening zdrowotny Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku SYLABUS w Cyklu Kształcenia 2014-2016 Katedra Fizjoterapii Jednostka Organizacyjna: Zakład Fizjoterapii Klinicznej i Praktyk Zawodowych Kierunek: Fizjoterapia

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PROJEKCIE DZIECI SIĘ LICZĄ" Celem projektu jest wspieranie działań profilaktycznych w placówkach oświatowych.

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PROJEKCIE DZIECI SIĘ LICZĄ Celem projektu jest wspieranie działań profilaktycznych w placówkach oświatowych. ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PROJEKCIE DZIECI SIĘ LICZĄ" Celem projektu jest wspieranie działań profilaktycznych w placówkach oświatowych. W imieniu Stowarzyszenia Moc Wsparcia, Urzędu Miejskiego w Czeladzi

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PRZEDSZKOLA NR 29 W POZNANIU W ZAKRESIE REALIZACJI PROGRAMU PRZEDSZKOLE / SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE NA ROK SZKOLNY 2011/2012

PLAN PRACY PRZEDSZKOLA NR 29 W POZNANIU W ZAKRESIE REALIZACJI PROGRAMU PRZEDSZKOLE / SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE NA ROK SZKOLNY 2011/2012 PLAN PRACY PRZEDSZKOLA NR 29 W POZNANIU W ZAKRESIE REALIZACJI PROGRAMU PRZEDSZKOLE / SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE NA ROK SZKOLNY 2011/2012 Promowanie aktywności fizycznej Lp. Zadania Metody i formy realizacji

Bardziej szczegółowo

Specjalizacja: trening zdrowotny

Specjalizacja: trening zdrowotny Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku SYLABUS W CYKLU Kształcenia 2014-2016 Katedra Fizjoterapii Jednostka Organizacyjna: Rodzaj studiów i profil : Nazwa przedmiotu: Tryb studiów Rok Zakład

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego. Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza wartości 193 000 euro Nazwa postępowania

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia studia podyplomowe: Nowoczesne i tradycyjne formy w Wellness i SPA

Opis efektów kształcenia studia podyplomowe: Nowoczesne i tradycyjne formy w Wellness i SPA Załącznik nr 1 do Uchwały NrAR001-2 - V/2015 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 26 maja 2015r. w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia studiów podyplomowych.

Bardziej szczegółowo

Drupal Camp Wrocław 2013 www.dcwroc.pl

Drupal Camp Wrocław 2013 www.dcwroc.pl 120 UCZESTNIKÓW 12 WYKŁADÓW 11 DRUPAL PRELEGENTÓW 57 STRON OPUBLIKOWAŁO INFORMACJĘ O KONCEFENCJI DRUPAL CAMP 2012 27596 WYŚWIETLEŃ WWW.DRUPALCAMPWROCLAW.PL O KONFERENCJI DRUPAL CAMP WROCŁAW to konferencja

Bardziej szczegółowo

Miejsce w dokumencie Dotychczasowy zapis (jest) Powinno być s. 32 IV.1.14. Planowane działania: a) badanie możliwości godzenia ról rodzinnych z rolami

Miejsce w dokumencie Dotychczasowy zapis (jest) Powinno być s. 32 IV.1.14. Planowane działania: a) badanie możliwości godzenia ról rodzinnych z rolami Errata do Planu działania na lata 2007-2008 dla Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna (sprostowanie treści dokumentu w związku z pomyłką techniczną polegającą na zamianie opisu działań pomiędzy

Bardziej szczegółowo

Wiedza i zachowania zdrowotne mieszkańców Lubelszczyzny a zmienne demograficzno-społeczne.

Wiedza i zachowania zdrowotne mieszkańców Lubelszczyzny a zmienne demograficzno-społeczne. Michał Nowakowski Zakład Socjologii Medycyny i Rodziny Instytut Socjologii Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Luiza Nowakowska Samodzielna Pracownia Socjologii Medycyny Katedra Nauk Humanistycznych Wydziału

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. Czas na aktywność w gminie Zbójno. Informacje o Projekcie

REGULAMIN PROJEKTU. Czas na aktywność w gminie Zbójno. Informacje o Projekcie Załącznik do zarządzenia nr 1/2014 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbójnie z dnia 2 styczeń 2014 roku REGULAMIN PROJEKTU Czas na aktywność w gminie Zbójno Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOŃCOWE. z wykonania zadania publicznego

SPRAWOZDANIE KOŃCOWE. z wykonania zadania publicznego SPRAWOZDANIE KOŃCOWE z wykonania zadania publicznego WSPOMAGANIE UMIEJĘTNOŚCI POROZUMIEWANIA SIĘ - LIKWIDACJA BARIER W KOMUNIKOWANIU SIĘ DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNYCH LUB ZAGROŻONYCH NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XV/106/15 Rady Gminy Santok z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie : uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok.

Uchwała Nr XV/106/15 Rady Gminy Santok z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie : uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok. Uchwała Nr XV/106/15 Rady Gminy Santok z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie : uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca

Bardziej szczegółowo

Termin pobytu: 25.06-31.08.2016

Termin pobytu: 25.06-31.08.2016 SPÓŁDZIELNIA TURYSTYCZNA 32-600 Oświęcim, ul. Solskiego 2 telefony: (0 48 33) 842-43-76, 842-27-19 tel/fax: (0 48 33) 842-59-94 e-mail: turysta@turysta.oswiecim.pl Internet: www.turysta.oswiecim.pl Portal

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE KREATOR INNOWACYJNOŚCI WSPARCIE INNOWACYJNEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI AKADEMICKIEJ

REGULAMIN NABORU I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE KREATOR INNOWACYJNOŚCI WSPARCIE INNOWACYJNEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI AKADEMICKIEJ REGULAMIN NABORU I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE KREATOR INNOWACYJNOŚCI WSPARCIE INNOWACYJNEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI AKADEMICKIEJ Rozdział 1 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa warunki i tryb

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Aktywność i podnoszenie kwalifikacji szansą na lepszą przyszłość

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Aktywność i podnoszenie kwalifikacji szansą na lepszą przyszłość Załącznik do Zarządzenia nr 19/2012 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubniu z dnia 31.12.2012r. REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Aktywność i podnoszenie kwalifikacji szansą na lepszą przyszłość

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe Odnowa Biologiczna elementami Wellness i Fizjoterapii

Studia Podyplomowe Odnowa Biologiczna elementami Wellness i Fizjoterapii Centrum Doskonalenia Kadr i Szkolenia Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu zaprasza na STUDIA PODYPLOMOWE Studia Podyplomowe Odnowa Biologiczna elementami Wellness i Fizjoterapii Tytuł kierunku: Studia

Bardziej szczegółowo

Program budowy infrastruktury informacji przestrzennej (IIP) w Ministerstwie Zdrowia (MZ)

Program budowy infrastruktury informacji przestrzennej (IIP) w Ministerstwie Zdrowia (MZ) Program budowy infrastruktury informacji przestrzennej (IIP) w Ministerstwie Zdrowia (MZ) 1. WIADOMOŚCI WSTĘPNE 1.1 CHARAKTERYSTYKA ORGANU WIODĄCEGO 1) Stanowisko, imię i nazwisko, dane adresowe organu

Bardziej szczegółowo