METODA PROJEKTÓW KROK PO KROKU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "METODA PROJEKTÓW KROK PO KROKU"

Transkrypt

1 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego METODA PROJEKTÓW KROK PO KROKU Poradnik dla uczniów Bożena Zając Konrad Rokoszewski 1

2 Spis treści 1. Na czym polega metoda projektów? Działania okołoprojektowe Fazy wdrażania metody projektów Przygotowanie projektów Wykonanie projektów Ocena projektów 38 2

3 1. Na czym polega metoda projektów? Metoda ta jest nowoczesnym podejściem do edukacji pozwalającym w ciekawy i niekonwencjonalny sposób realizować określone zadania w szkole i przyczyniać się do rozwiązywania postawionych w ich ramach problemów. Jednocześnie posiada ona wiele walorów w rozwijaniu umiejętności umysłowych i praktycznych, które powinniście nabywać w trakcie edukacji w szkole. Według jednej z definicji : metoda projektów sprowadza się do tego, że zespół osób uczących się samodzielnie inicjuje, planuje i wykonuje pewne przedsięwzięcie oraz ocenia jego wykonanie. Najlepiej jeśli źródłem projektu jest świat życia codziennego, a nie abstrakcyjna nauka. Punktem wyjścia jest jakaś sytuacja problemowa, zamierzenie, podjęcie jakieś inicjatywy, wytyczenie celu, punktem dojścia zaś szeroko rozumiany projekt. 1 W metodzie tej gruntownej zmianie podlegają role jakie pełni, zarówno nauczyciel, jak i uczeń. Wykonując projekty bierzecie większą odpowiedzialność za proces dydaktyczny i wykonanie zadania, nie jesteście tylko biernym odbiorcami treści, jakie kieruje do was nauczyciel. Badania prowadzone w różnych krajach wskazują na wysoką efektywność tej metody, zwłaszcza w procesie kształcenia w szkołach zawodowych w stosunku do metod tradycyjnych. Pracując nad projektem stajecie się ekspertami w zakresie zagadnienia, które stanowi temat waszego projektu. Nie polega to jednak na tym, że nauczyciela w ogóle nie ma. Wręcz przeciwnie, zmienia się jednak jego rola, która polega na tworzeniu warunków do waszej pracy, zwłaszcza odpowiedniego motywowania was oraz wspierania w procesie pracy gdy wymaga tego sytuacja. Przy czym nauczyciel nie powinien ograniczać was, jedynie interweniować gdy pojawiają się problemy, które przekraczają możliwości ich rozwiązania przez was samych. Nauczyciel nie podaje wam gotowych rozwiązań, ale pomaga 1 M.S.Szymański, O metodzie projektów, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2000, s

4 naprowadzić na odpowiednie tory zadając ukierunkowujące was pytania, gdy macie kłopoty w jakiejkolwiek fazie realizacji projektu. Metoda projektów zaliczana jest do grupy metod pozwalających na tzw. Uczenie się przedsiębiorcze. Poniżej znajduje się charakterystyka cech przedsiębiorczego uczenia: Uczenie się przedsiębiorcze uczenie się poprzez kontakty z wieloma osobami uczenie się przez działanie uczenie się przez wymianę informacji, dyskusję uczenie się przez poszukiwanie i odkrywanie uczenie się elastyczne, dostosowane do potrzeb uczniów uczenie się pod presją osiągania celów uczenie się przez korzystanie z doświadczeń innych uczenie się na własnych błędach uczenie się poprzez rozwiązywanie problemów Opracowano na podstawie: A.A.Gibb The Enterprise Culture and Education Durham University Business School. Materiały na kurs, Durham 1996 Dzisiejszy rynek pracy staje się coraz bardziej wymagający. Nie wystarczy już posiadanie dyplomu szkoły. To jest w zasadzie dopiero początek. Wobec dużej ilości kandydatów do pracy pracodawcy zwracają uwagę na wiele czynników przed podjęciem decyzji o zatrudnieniu danego kandydata. Dlatego czas nauki w szkole to także doskonały moment na to, żeby rozwijać w sobie szereg potrzebnych umiejętności, które są przydatne w każdym niemal rodzaju pracy. Praca w projekcie daje wam wiele sposobności do rozwijania nowych, potrzebnych umiejętności. Przy odpowiednim zaangażowaniu i motywacji, czas poświęcony na realizację projektu nie będzie stracony, a wręcz przeciwnie wzbogaci was w szeregu umiejętnościach, które zostaną omówione poniżej 4

5 Komunikowanie się Praca metoda projektów niejako zmusza was do rozwijania umiejętności sprawnego komunikowania się ze sobą, z nauczycielem i innymi osobami, które mogą okazać się, pomocne w przygotowywaniu czy realizacji projektu Negocjowanie W życiu niemal codziennie napotykamy na sytuacje wymagające od nas umiejętności w tym zakresie. W życiu zawodowym będziecie negocjować szereg rzeczy, począwszy od warunków pracy po relacje z osobami bliskimi. W czasie pracy metodą projektów niejednokrotnie oczywiście w zależności od tematu i typu projektubędziecie zmuszeni do rozwijania tej umiejętności, zarówno między sobą, jak i z nauczycielami, reprezentantami różnych instytucji, organizacji, dyrekcją. Twórcze myślenie W metodzie projektów macie więcej możliwości na to, żeby przekroczyć tradycyjne schematy myślenia i znane wam metody działania. Jest tu miejsce na większa kreatywność i swobodę twórczą, ale w granicach możliwości wykonania tego co wymyślicie. Twórcze to nie znaczy abstrakcyjne. Praca w zespole Dzisiaj tak naprawdę byłoby bardzo trudno znaleźć środowiska pracy, w którym nie byłaby ważna ta umiejętność. Praca staje się coraz bardziej złożona zaś poszczególne stanowiska pracy od siebie zależne. Rośnie tez złożoność problemów do rozwiązania w pracy, która przekracza możliwości jednego człowieka. W zespole siła, oczywiście tylko wówczas, gdy ten zespół jest dobrze dobrany, zorganizowany, role poszczególnych członków zespołu są znane i panuje w nim duch współpracy. Tego będziecie się również uczyć w pracy metoda projektów. Poznacie swoje predyspozycje do pracy zespołowej, najbardziej optymalna role do pełnienia w zespole i narzędzia zwiększania efektywności pracy w grupie. 5

6 Rozwiązywanie problemów Każdy projekt ma swoja specyfikę. Jedne są bardziej, inne mniej złożone, ale niemal w każdym pojawiają się sytuacje wymagające interwencji poprzez poszukiwanie metod i sposobów rozwiązywania pojawiających się problemów. Mogą one dotyczyć zarówno samej treści zadania jak i kwestii związanych z organizacją samej pracy, np. związanych z brakiem wystarczających materiałów na wykonanie pracy, ograniczeniami czasowymi, niewywiązywaniem się z obowiązków wybranych członków zespołu. Pracując nad projektem macie możliwość treningu metod i sposobów rozwiązywania mniej lub bardziej złożonych problemów. Korzystanie z informacji Każdy z nas ma na co dzień do czynienia z ogromną ilością informacji. Napływają one do nas z każdej strony- rodziny, znajomych, mediów, szkoły. Wobec zalewy informacji sztuka staje się umiejętność ich selekcjonowania, przysłowiowego oddzielenie ziarna od plew. Metoda projektów daje wam sposobność do treningu umiejętności wyszukiwania najbardziej potrzebnych informacji w różnorodnych źródłach, ich doboru, selekcji i wykorzystania w sposób najbardziej optymalny dla waszego projektu. Podejmowanie decyzji W dorosłym życiu napotykać będziecie na szereg sytuacji, w których trzeba będzie podejmować decyzje i brać za nie odpowiedzialność. Czasami będą tu tylko wasze indywidualne decyzje, innym razem będziecie musieli podejmować decyzje zespołowo. W trakcie pracy metoda projektów będziecie zachęcani do podejmowania samodzielnych bądź zespołowych decyzji, wprowadzania ich w życie, kontrolowania rezultatów oraz ponoszenia odpowiedzialności za własne działania. 6

7 Radzenie sobie w sytuacjach nowych i nietypowych Dzisiejsza zmienność otoczenia, szybkość życia i wymagania społeczne sprawiają razem, że musimy być w coraz większym stopniu otwarci na sytuacje dla nas nowe i nietypowe. Ważna umiejętnością jest więc przenoszenie dotychczasowych doświadczeń, wiedzy i umiejętności do nowych zastosowań. Każdy z nas posiada różne doświadczenia życiowe, wiele też obserwujemy ucząc się na doświadczeniach innych osób. Sztuką jest takie wykorzystanie tych doświadczeń w nowych sytuacjach, tak aby w sposób sprawny i efektywny dostosowywać się do nowych warunków. Prezentowanie własnej pracy i obrona swojego zdania W dzisiejszym życiu sztuka jest nie tylko cos wartościowego zrobić, ale także potrafić o tym powiedzieć innym, wypromować się szerszej publiczności, decydentom lub osobom dla nas kluczowym, od których zależeć będą ważne decyzje odnośnie naszej pracy. Istotne jest zatem i temu celowi pomaga także metoda projektów- aby posiadać umiejętność wykorzystywania różnych technik przygotowywania i przeprowadzania prezentacji a także aktywnego udziału w nich. 7

8 2. Działania okołoprojektowe Jedną z kluczowych umiejętności wysoko wykwalifikowanych pracowników w społeczeństwie wiedzy jest umiejętność współdziałania w grupie. Ukształtowanie tej umiejętności w szkole zawodowej powinno doprowadzić do ułatwienia wam znalezienia swojego miejsca w dorosłym życiu i osiągnięcia sukcesu zawodowego. Grupa dobrze zorganizowana i zintegrowana może być bardzo skuteczna w działaniu. Idea współpracy w ostatnich latach jest coraz bardziej doceniana i to w różnych dziedzinach życia również w gospodarce. Małe firmy na nowym rynku mogą powstać tylko dlatego, że praca wykonywana jest w grupach, w zespołach zadaniowych, których członkowie wspólnie realizują powierzone im zadania (projekty). Obecnie również duże ustabilizowane firmy nauczyły się coraz bardziej cenić wartość pracy w grupach i to na każdej płaszczyźnie, od zarządu począwszy na produkcji kończąc. Wymaganiem jakie rynek pracy stawia przed poszukującymi zatrudnienia jest więc posiadanie umiejętności współpracy z innymi, w grupie. Obecnie praca zespołowa staje się ważniejsza niż praca indywidualna. Każdy, kto zaczyna pracować w zespole, wnosi do niego pewne talenty, pomysłowość, wiedzę specjalistyczną. Grupa może osiągać lepsze wyniki niż pozwala na to suma wszystkich indywidualnych zdolności. Współpracując grupach możecie pełnić różne role. Mogą one być: nastawione na działanie - role zadaniowe niezbędne podczas realizacji wspólnego celu, koncentracja uwagi przede wszystkim na zadaniu, nastawione są na ludzi - role ważne dla rozwoju i współżycia w grupie, koncentracja uwagi przede wszystkim na ludziach, nastawione są na siebie - role utrudniające rozwój i współżycie społeczne egocentryzm - działania nastawione na eksponowanie własnej osoby. Role nastawione na zadanie- przykłady: Pomysłodawca częściej niż inni proponuje nowe rozwiązania, podsuwa nowe pomysły dotyczące realizowanego zadania lub organizacji pracy w grupie; 8

9 Modyfikator rozszerza już podjęte inicjatywy, pomaga twórczo kontynuować pracę; Inspirator pobudzający innych do myślenia nawet drobnymi, ale cennymi uwagami; Echo potwierdzający słuszność cudzych pomysłów; Koordynator działań poszczególnych osób, rozdziela zadania, pilnuje, żeby praca przebiegała sprawnie; Poszukiwacz - zadający ważne dla sprawy pytania, ustala, czego grupa np. nie wie; Ekspert udzielający pożytecznych odpowiedzi, wie więcej niż inni, udziela pożytecznych podpowiedzi; Oceniający podsumowuje efekty pracy członków grupy, ocenia osiągnięcia i metody pracy; Sekretarz, pomocnik prowadzący notatki, wykonuje prace pomocnicze, referuje. Role nastawione na zespół przykłady: Motywator - dobry duch grupy, pobudza do działania, stymuluje do pracy zachęca, okazuje zainteresowanie, wyraża uznanie; Uważny słuchacz potrafi uważnie słuchać; Opoka dający innym oparcie emocjonalne w trudnych dla nich chwilach, gdy tego potrzebują, jest ciepły i serdeczny, cieszy się zaufaniem i sympatią; Mediator-namawiający, zachęcający do współpracy, umiejący współpracować, dąży do kompromisów, stara się rozwiązywać konflikty, zażegnywać spory; Rozładowujący napięcia - pogodny, żartujący, lubiący się śmiać i rozładowujący w ten sposób napięcie w grupie; Strażnik zasad pilnuje reguł współdziałania, porozumiewania się, pracy w grupie; Sprawiedliwy - pilnuje równomiernego podziału obowiązków; Pomocny - dbający o potrzeby innych. 9

10 Role blokujące przykłady: Gwiazda zbyt często koncentruje uwagę głównie na sobie; Egocentryk przesadnie domagający się uznania, czy podkreślający własne zasługi, niezależnie od tego, co się dzieje w grupie, stara się być w centrum zainteresowania przypomina o swoich zasługach, demonstruje zdolności; Szara eminencja osoba dążąca nie wprost do decydującego wpływu na kierunek pracy grupy (często poprzez intrygi i plotki), ale bez przyjmowania na siebie odpowiedzialności za efekty pracy; Błazen utrudniający pozostałym skupienie się, poprzez ustawiczne rozbawianie, zabiera czas; Pochlebca próbujący przypodobać się innym; Lekceważący innych; np. poprzez wstrzymywanie pracy podważanie zasadności przyjętych już rozwiązań, uparta obrona przegranej sprawy itp.; Przeszkadzający np. przez przerywanie, dygresje, zmianę tematu; Agresywny - systematycznie nieuprzejmy dla innych, ustawicznie negatywnie oceniający innych, złośliwy, ironiczny wobec innych, ważniejsza jest dla niego wygrana własna niż grupy; Unikający działania - zdystansowany, obojętny, bierny, prawie nie włącza się w sprawy grupy, pozostaje na uboczu; Uległy - zgadzający się na propozycje innych, bez swego wewnętrznego przekonania. Rola lidera w grupie Bardzo ważne jest dla was kto będzie pełnił rolę lidera w grupie. To on będzie często gwarantem twórczego rozwoju grupy. Bez lidera grupa staje się bierna, działa chaotycznie, brak jej właściwej motywacji. Zadania lidera najczęściej sprowadzają się do: planowania pracy w grupie (ustala zasady, plan zebrań, terminy spotkań), prezentowania grupy na zewnątrz, kształtowania relacji pomiędzy członkami grupy, 10

11 brania odpowiedzialności za działania grupy, budowania wzajemnego zaufania, oceniania innych po wynikach ich pracy, dawania kolegom swobody w pracy, byle tylko osiągnęli dobre rezultaty pobudzanie motywacji członków grupy do podejmowania działań projektowych. Niewątpliwie do głównych zalet pracy w grupie należy zaliczyć: większą wydajność pracy umiejętności i zdolności członków grupy sumują się, wyższą jakość pracy jakość pracy poszczególnych członków grupy wyraźnie rośnie, zmniejszoną tendencyjność rzadziej zdarzają się przypadkowe błędy, wzajemną inspirację pojawiają się często pomysły, które mogłyby nie powstać podczas pracy indywidualnej, łatwiej można przełamać pewne stereotypy, zwiększoną zdolność do podejmowania ryzyka grupa zapewnia oparcie i poczucie bezpieczeństwa, zwłaszcza przy podejmowaniu decyzji, większe poświęcenie ukierunkowane na rozwiązanie postawionych problemów, poprawę komunikacji pomiędzy członkami grupy a i często pomiędzy członkami innych grup, niezależnie od konkurencji, jaka pomiędzy tymi grupami może wystąpić, stworzenie lepszych rozwiązań. W sposób bardzo interesujący prezentuje swoje stanowisko na temat uzyskiwanych efektów twórczych pracy grupy H. Hamer. Analiza zaprezentowanego stanowiska pozwala na określenie kilku najistotniejszych zalet pracy w grupie, należą do nich: zwiększony potencjał twórczy grupy, większą łatwość w formułowaniu problemów szczegółowych, zaspokojenie potrzeby bycia osobą docenianą i podziwianą, wyższy i zróżnicowany poziom wiedzy, umiejętności i doświadczeń. H. Hamer wskazuje również na wady pracy grupowej. Do najistotniejszych z nich można zaliczyć: 11

12 syndrom grupowego myślenia oznacza tworzenie grupy wzajemnej adoracji, powodując złudzenie nieomylności, wrażenie jednomyślności, poczucie nieuzasadnionej mocy, tłumienie indywidualności oryginalnych i niezależnych uczniów, zmuszanie do podporządkowania się normom grupowym, dążenie do utrzymania spójności grupy, kosztem podporządkowania się wyznaczonym normom, wartościom, poglądom (aprobata konformizmu), nastawienie na miłe, niekoniecznie twórcze, spędzanie czasu 2. Mimo pewnych wad jakie można zarejestrować w trakcie tworzenia grupy i jej pracy, wdaje się słusznym stwierdzenie, że ludzie pracujący razem jako jedna grupa, potrafią dokonać rzeczy, których osiągnięcie nie śniło się nikomu z osobna. H. Hamer w sposób bardzo interesujący wskazuje, że do udanej współpracy potrzebny jest nie tylko wysoki poziom wiedzy i umiejętności społecznych ale również wiara w siebie, w dobre intencje innych ludzi oraz otwartość na otoczenie. W swojej pozycji Rozwój umiejętności społecznych 3, powołując się na książki H. Jacksona Browna Jr. Prezentuje szereg złotych myśli, z których większość powinna być wykorzystana w procesie dialogu społecznego i obywatelskiego. Oto niektóre z nich: Przygotuj się do rozmowy, rozpoznaj fakty, ale pamiętaj, że to entuzjazm przekonuje ludzi; Pamiętaj, że nigdy już nie zdarzy się druga okazja, żeby zrobić pierwsze dobre wrażenie; Pamiętaj o potrzebie wyrażania szacunku dla innych, dla siebie i o odpowiedzialności za swoje czyny; Stawiaj sobie najwyższe wymagania; Pamiętaj, że im więcej wiesz tym mniej się boisz; Występuj w obronie swoich zasad, nawet gdybyś stawał sam naprzeciwko wszystkim; Bądź skromny ludzie wiele już osiągnęli zanim Ty się urodziłeś/aś; 2 H. Hamer, Rozwój przez wprowadzanie zmian. Centrum Edukacji Medycznej, Warszawa 1998., str H. Hamer, Rozwój umiejętności społecznych. Jak skuteczniej dyskutować i współpracować. Wydawnictwo Veda, Warszawa 1999, s

13 Naucz się wygrywać i przegrywać; Nie komplikuj, ale zwracaj uwagę na szczegóły. Bądź bezgranicznie ciekawy często pytaj dlaczego? Nie rozmieniaj się na drobne- naucz się być asertywnym; Nie wstydź się mówić - nie wiem; Pamiętaj, że zwycięzcy robią to co przegrywającym nie chce się robić; Mów wolno, myśl szybko. Nigdy nie pozwól nikomu się zastraszyć; Wysłuchaj obu stron zanim wydasz sąd; Bądź wyrozumiały w uczynkach, mowie i sądach; Pamiętaj, że poważne problemy to często drobne kłopoty, które zlekceważyłeś; Nie pal za sobą mostów zdziwisz się ile razy będziesz musiał przekraczać tę samą rzekę; Bądź śmiały i odważny. 3. Fazy wdrażania metody projektów 4 Wykonywanie zadań projektowych można podzielić na trzy fazy: Faza I - Przygotowanie projektu, Faza II - Wykonywanie prac zaplanowanych w projekcie, Faza III - Ocena rezultatów projektu. W ramach każdej z wymienionych faz można wyodrębnić konkretne działania, które realizowane są zarówno przez uczniów jak i nauczycieli prowadzących poszczególne grupy projektowe. Warto jednak pamiętać, że zaprezentowane poniżej propozycje stanowią jedynie swojego rodzaju wytyczne, zaś każdy nauczyciel samodzielnie, jak i po wcześniejszych 4 Fazy wdrażania metody projektów zaprezentowano w oparciu o: A. Mikina, B. Zając: Jak wdrażać metodę projektów? Poradnik dla nauczycieli i uczniów gimnazjum, liceum i szkoły zawodowej. Oficyna Wydawnicza Impuls Kraków,

14 ustaleniach z wami może przyjąć inne sposoby działania, które uzna za najbardziej właściwe w aspekcie własnego przedmiotu, biorąc pod uwagę np. takie czynniki jak: etap realizacji projektu, tematyka projektu, obszar realizacji możliwości uczniów i stopień ich przygotowania, ograniczenia czasowe. Metoda projektów ma was uczyć samodzielności, dlatego w sytuacji, gdy posiadacie własne przemyślenia i sugestie odnośnie realizacji projektu w poszczególnych fazach jego realizacji warto, żebyście dzielili się nimi z nauczycielem. Ważne jest jednak, abyście potrafili uzasadnić własne propozycje i popierali je odpowiednimi argumentami. 14

15 3.1. Faza I Przygotowanie projektu (Źródło: opracowanie na podstawie: A. Mikina, B. Zając: Jak wdrażać metodę projektów?... Op. cit., str ) 1. Rozważnie istniejących dobrych przykładów, szczególnie w przypadku wykonywania projektów po raz pierwszy, np. opisów projektów, sprawozdań, efektów materialnych, sprawozdań, nagrań wideo, itp. Na tym etapie będziecie analizować dostępne dobre praktyki zrealizowanych już wcześniej projektów. Przykłady te mogą pochodzić zarówno z innych szkół jak i z waszej szkoły, jeśli wcześniej metoda ta była u was stosowana. Pomocą w tym służyć wam będzie nauczyciel, przygotowany do wdrażania metody projektów, który będzie dysponował odpowiednimi przykładami. 2. Wybór tematu projektu, z uwzględnieniem własnych zainteresowań, predyspozycji, możliwości, itp. Ważne jest żebyście kierowali się przede wszystkim własnymi zainteresowaniami, praca ma sprawiać wam przyjemność, stąd bardzo ważna jest pełna identyfikacja z wybranym tematem. Praca zgodna z metoda projektów nie może być traktowana jako przymus, ale bardziej jako okazja rozwijania własnych zainteresowań, wzbogacania umiejętności i doświadczeń. Na tym etapie nauczyciel będzie was wspierał motywacyjnie i próbował ustalić z wami wszystkie aspekty wybranego tematu, tak, aby był on wykonalny i możliwy do realizacji. Praktyka wdrażania metody projektów wskazuje, że uczniowie często określają tematykę projektu zbyt szeroko lub zbyt wąsko, co w późniejszym czasie ma swoje konsekwencje albo w ograniczonych możliwościach realizacji projektu, albo jego mało ciekawego rezultatu. Na tym etapie macie możliwość przedyskutowania tematu i rozpatrywania go z różnych punktów widzenia. 3. Dobór zespołu do realizacji projektu zgodnie z zasadami ustalonymi z nauczycielem. Istnieje wiele metod dobierania się do pracy zespołowej. W zależności od sytuacji, nauczyciel dokona ostatecznego wyboru metody, za pomocą której będziecie dobierani do pracy w projekcie lub pozostawi wam własną inicjatywę w tym zakresie. 15

16 Wsparciem w tym procesie są odpowiednie ćwiczenia w tym takie, które pozwalają na dobór z uwzględnieniem preferowanych ról. Może to być również metoda losowa. 4. Zebranie wstępnych informacji i rozważenie możliwości wykonania projektu, co jest szczególnie istotne dla uściślenia tematyki projektu. Rozpoznanie źródeł pomocy i porady. W tym momencie powinniście zachować maksimum obiektywizmu i próbować realistycznie ocenić własne możliwości, biorąc pod uwagę przede wszystkim jakie nakłady/ materiały będą potrzebne aby projekt zrealizować. 5. Przygotowanie opisu (konspektu) projektu, w którym określone zostają szczegółowe cele projektu, konieczne do podjęcia działania, lub pytania, na które należy poszukiwać odpowiedzi, czas wykonania projektu, ustalone z nauczycielem terminy konsultacji oraz kryteria, zakres i terminy oceny. Pamiętajcie, że ocenie podlegać będzie nie tylko efekt końcowy, ale także przebieg pracy. Istotne jest zatem to, jak będziecie organizować sobie pracę, jak będzie wyglądać współpraca w zespole, wasza aktywność w zakresie poszukiwania materiałów, informacji i innych ważnych dla projektu elementów. 6. Podpisanie kontraktów edukacyjnych. Projekt jest okazją do odpisania jednego z pierwszych prawdziwych kontraktów z jakimi tak naprawdę będziecie mieli do czynienia w przyszłości, realizując przypisane wam zadania, gdy podejmiecie pracę. Kontrakt nie jest ograniczeniem, ale waszym zobowiązaniem do rzetelnej i sumiennej pracy i podstawa do późniejszej oceny stopnia realizacji założeń jakie przyjmiecie w pracy nad projektem. Ze względu na fakt, że jest bardzo ważnym projektu postanowiliśmy nieco więcej na ten temat napisać. dokumentem na etapie przygotowania W metodzie projektów kontrakt rozumiany jest jako sposób regulowania różnych zachowań i działań pomiędzy nauczycielem i uczniami ukierunkowanymi na wykonanie projektu. K. J. Szmidt uznaje kontrakt edukacyjny jako rodzaj umowy społecznej, za pomocą której dąży się do osiągnięcia postawionych celów, określenia metod 16

17 pracy oraz wzajemnych oczekiwań i zobowiązań pomiędzy uczestnikami zajęć (uczniami) a prowadzącym zajęcia (nauczycielem). Kontrakt może mieć charakter umowy pisemnej lub umowy ustnej. Doświadczenia nasze w pracach nad wdrażaniem do praktyki edukacyjnej metody projektów wskazują na potrzebę zawarcia kontraktu pisemnego. Główne elementy zawieranego kontraktu powinny sprowadzać się do określenia tematu projektu, zakresu prac projektowych, o kreślenia terminów wykonania poszczególnych etapów pracy, ustalenia konsekwencji za niedotrzymanie wymienionych wyżej terminów itd. Należy pamiętać, że kontrakt powinien być dynamiczny i elastyczny. Pamiętajcie, że macie prawo do projektowania kontraktu, jego uszczegóławiania i negocjowania zapisów. Fakt uczestnictwa w podejmowanych decyzjach dotyczących wykonywania różnorodnych interdyscyplinarnych działań w obrębie metody projektów wzmacnia u was w sposób zasadniczy: - po pierwsze - poczucie podmiotowości macie wpływ na określenie poziomu podejmowanych przez siebie działań, - po drugie poczucie odpowiedzialności za siebie, za działania podejmowane przez siebie oraz za działania podejmowane przez kolegów, - po trzecie umiejętność komunikowania się i negocjowania, - po czwarte umiejętność podejmowania decyzji grupowych, - po piąte umiejętność planowania. Normy kontraktu edukacyjnego powinny być modyfikowane przy każdym następnym projekcie. 7. Opracowanie szczegółowego planu działania zawierającego następujące informacje: zadanie do wykonania, osoba odpowiedzialna za wykonanie zadania, termin wykonania zadania oraz ewentualne koszty. 17

18 FAZA I PRZYGOTOWANIE PROJEKTU uszczegółowienie 1. Rozważenie istniejących dobrych przykładów Wykonując projekty pierwszy raz, możecie czuć się początkowo zagubieni, ponieważ inne metody kształcenia nie wymagają od was tak wysokiego poziomu samodzielności oraz przejmowania odpowiedzialności za własną pracę. Rozważenie istniejących dobrych przykładów prac projektowych (opisów, sprawozdań, nagranych na wideo prezentacji) powinno zachęcić was do podjęcia wysiłku, wskazać kierunek podejmowanych działań oraz przekonać, że sami też potraficie i dacie radę. 2. Dobór zespołu do realizacji projektu Dobierając się w grupy do pracy metodą projektów powinniście wziąć pod uwagę różnorodne czynniki, takie jak: własne zainteresowania, preferencje do pełnienia ról w zespole, czasami, szczególnie gdy duża część projektu będzie wykonywana w czasie pozalekcyjnym, także bliskość zamieszkania. Aby usprawnić swoją pracę nad projektem grupa powinna wspólnie wypracować zasady pracy w zespole, które powinny być obowiązujące i wszyscy powinni się do nich stosować. Poniżej zamieszczone zostały przykładowe zasady pracy w zespole. Należy je traktować jako przykład możliwych rozwiązań, ponieważ każda grupa powinna wypracować własne zasady, a nie przyjmować je z zewnątrz. Nauczyciel może zaproponować wpisanie jakiejś zasady na listę, ale musicie to przedyskutować i przyjąć jako cały zespół. Zasady pracy grupowej, których stosowanie sprzyja efektywnemu wykorzystaniu potencjału twórczego grupy 5 : pracuj w małych grupach. umiemy już mówić, nauczmy się słuchać. uzgadniaj, a nie uśredniaj. szukaj mocnych stron partnerów. 5 I. Dzierzgowska, Szkoła dyrektorów. Wydawnictwo CODN, Warszawa

19 jeśli nie musisz, nie krytykuj. liczy się praca wszystkich. dbaj o atmosferę pracy w grupie. pytaj i proś. mów, jeżeli chcesz, aby inni uwzględnili Twoje zdanie. bądź życzliwy, uśmiechaj się. ceń własne pomysły i doceniaj pomysły innych. kontroluj czas. Dobry zespół to taki, w którym : są wyraźnie określone cele, Zespół bez celu działania, lub ze źle, nieprecyzyjnie określonym celem jest jak dryfujący statek bez kapitana. Cel nie może być sformułowany ani zbyt ogólnie, bo wówczas trudno stwierdzić co tak naprawdę planuje się osiągnąć, ani zbyt szczegółowo, bowiem wówczas grozi to zbytnim zawężeniem pola działania. komunikujecie się ze sobą w sposób bezpośredni, W pracy metodą projektów nie ma miejsca na domysły i przypuszczenia, co inny członek zespołu myśli, czy uważa. W grupie powinna panować atmosfera otwartości i szczerości, zaś komunikacja musi mieć bezpośredni charakter. macie w stosunku do siebie zaufanie, Czasami trudno zbudować zaufanie, jak się kogoś do końca nie zna. Należy jednak oddzialik sferę prywatną od sfery pracy. Każdy z nas ma inna osobowość, nie ma ludzi jednakowych. Mimo tych różnić, grupy ludzi mają jednak często wspólne interesy, cele do osiągnięcia, tak jak w przypadku waszego projektu. Dlatego w waszym szeroko pojętym interesie powinno być zbudowanie takich warunków współpracy, aby wzajemnie sobie ufać w realizacji zadań, jakie są do wykonania, móc polegać na sobie w sytuacjach krytycznych. Z pewnością nie będzie temu sprzyjać atmosfera rywalizacji i konflikty interpersonalne. Dlatego tak ważne jest zająć w grupie odpowiednie, adekwatne do swoich predyspozycji miejsce oraz to, aby w grupie był lider, otwarty na wszystkich jej uczestników. zespół daje przestrzeń dla wszystkich, którzy w nim uczestniczą, 19

20 Nie będzie efektywnego zespołu, jak część z jego członków będzie zdominowana i nie stworzy im się okazji do wyrażania własnych uczuć, oczekiwań czy sugestii. W zespole każdy jest tak samo ważny, nie ma osób mniej lub bardziej ważnych. Po to pracujecie w grupie, aby wykorzystać potencjał każdego z was. Oczywiście istotne jest, aby każdy wnosił do pracy w zespole projektowym tyle ile się od niego oczekuje. trudno byłoby uważać za pełnoprawnego członka zespołu osoby, która notorycznie nie wywiązuje się z zadań i lekceważy innych. W takich sytuacjach powinniście takiej osobie zwracać uwagę, wykorzystać zalecane przez nauczyciela metody rozwiązywania konfliktów tego rodzaju lub zastąpić taka osobę inną. Ważne jest jednak poznanie przyczyn określonego zachowania i nie podejmowanie zbyt pochopnych decyzji. Określone zachowanie może mieć przecież wiele przyczyn, często od danej osoby niezależnych. Może również wynikać z waszego stosunku do danej osoby, zaś zachowanie danego członka grupy jest jedynie reakcją na wasze postępowanie. Tak więc jedynie całościowe i rzetelne podejście do tematu daje szansę na rozwiązanie problemu. Praca w zespole ma również dawać szanse rozwijania waszych własnych osobowości. będąc w zespole macie okazje do samorealizacji, Praca zespole nie oznacza bezkrytycznego godzenia się na konformizm. Pracując w zespole macie prawo do własnego zdania i jego wyrażania. Praca ta powinna również tworzyć warunki do rozwijania waszych własnych osobowości, jednostka ma wspierać grupę, ale i grupa powinna wspierać jednostkę. Jest to klasyczne sprzężenie zwrotne. Inaczej praca w zespole będzie nudna, mało rozwojowa i schematyczna. zespół pobudza kreatywność i twórczość jego członków, Od dawna wiadomo, że co dwie głowy to nie jedna. W grupie możemy więcej a wynika to z tej prostej zasady, że wynik pracy zespołu jest kumulacją wiedzy, doświadczeń i kreatywności wszystkich jego członków oczywiście tylko wtedy, gdy zespół jest odpowiednio dobrany. Przy czym nie jest to proste zsumowanie wiedzy, doświadczeń i kreatywności, ale coś więcej co wynika z łącznego traktowania tego potencjału, a nazywa się to synergią. Twórczość grupy jest jednak pochodna twórczości jego członków i siły więzi, relacji jakie między nimi zachodzą. w pracy zespołowej rozwija się zarówno cały zespół jak i jego uczestnicy. panuje w nim pomocna atmosfera a nie rywalizacja, 20

Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego.

Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego. Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego. Projekt to zespołowe, planowane działanie uczniów mające na celu rozwiązanie konkretnego problemu z zastosowaniem różnorodnych metod.

Bardziej szczegółowo

I. PROJEKT EDUKACYJNY CO TO TAKIEGO?

I. PROJEKT EDUKACYJNY CO TO TAKIEGO? I. PROJEKT EDUKACYJNY CO TO TAKIEGO? Projekt edukacyjny jest to metoda nauczania, która kształtuje wiele umiejętności oraz integruje wiedzę z różnych przedmiotów. Istotą projektu jest samodzielna praca

Bardziej szczegółowo

Projekty edukacyjne -jedna z ciekawszych form organizowania procesu kształcenia Realizacja programu edukacyjnego metodą projektu

Projekty edukacyjne -jedna z ciekawszych form organizowania procesu kształcenia Realizacja programu edukacyjnego metodą projektu Projekty edukacyjne -jedna z ciekawszych form organizowania procesu kształcenia Realizacja programu edukacyjnego metodą projektu Opracowała Janina Nowak WOM Gorzów Wlkp. 2006 Co to jest projekt edukacyjny

Bardziej szczegółowo

Jak pracować metodą projektu w gimnazjum? Instrukcja dla nauczyciela

Jak pracować metodą projektu w gimnazjum? Instrukcja dla nauczyciela Jak pracować metodą projektu w gimnazjum? Instrukcja dla nauczyciela Praca metodą projektu przebiega w czterech głównych etapach: I. Wybór tematu projektu i wprowadzenie w jego problematykę 1. Wyjaśnij

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum nr 10 z Oddziałami Dwujęzycznymi we Wrocławiu.

Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum nr 10 z Oddziałami Dwujęzycznymi we Wrocławiu. Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum nr 10 z Oddziałami Dwujęzycznymi we Wrocławiu. 1. Uczniowie gimnazjum mają obowiązek realizowania projektu edukacyjnego na podstawie 21a

Bardziej szczegółowo

KARTA PROJEKTU EDUKACYJNEGO

KARTA PROJEKTU EDUKACYJNEGO KARTA PROJEKTU EDUKACYJNEGO 1.Temat projektu: Dlaczego Lexus/Mercedes/Ferrari (itp.) jest taki drogi? 2. Imię i nazwisko nauczyciela: Silvija M. Teresiak 3. Termin realizacji: maj 2018 r. 4.Czas realizacji:

Bardziej szczegółowo

NORMY SPOŁECZNE I POSTAWY W SZKOLE NASZ POMYSŁ NA ICH KSZTAŁTOWANIE. JACEK STEC

NORMY SPOŁECZNE I POSTAWY W SZKOLE NASZ POMYSŁ NA ICH KSZTAŁTOWANIE. JACEK STEC NORMY SPOŁECZNE I POSTAWY W SZKOLE NASZ POMYSŁ NA ICH KSZTAŁTOWANIE. JACEK STEC Zaprezentowane zostaną: Formy i sposoby kształtowania postaw i norm społecznych wśród uczniów (Dobre Myśli - Hasła Miesiąca,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT EDUKACYJNY. W realizacji projektu można wyróżnić cztery etapy:

PROJEKT EDUKACYJNY. W realizacji projektu można wyróżnić cztery etapy: PROJEKT EDUKACYJNY PROJEKT EDUKACYJNY jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie jakiegoś problemu. Jest on zakończony publiczną prezentacją efektów wspólnej pracy. W realizacji

Bardziej szczegółowo

Warunki realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum nr 1 im. Papieża Jana Pawła II w Płońsku

Warunki realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum nr 1 im. Papieża Jana Pawła II w Płońsku Warunki realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum nr 1 im. Papieża Jana Pawła II w Płońsku 1 Ustalenia ogólne 1. Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego. 2. Projekt edukacyjny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO W GIMNAZJUM FILOMATA W GLIWICACH W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO W GIMNAZJUM FILOMATA W GLIWICACH W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO W GIMNAZJUM FILOMATA W GLIWICACH W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 1. Do 18 września nowego roku szkolnego rodzice i uczniowie są informowani przez wychowawcę o warunkach

Bardziej szczegółowo

Zasady i warunki realizacji projektu edukacyjnego uczniów Gimnazjum im. Jana Pawła II w Daleszycach 1. Uczniowie realizują projekty edukacyjne na

Zasady i warunki realizacji projektu edukacyjnego uczniów Gimnazjum im. Jana Pawła II w Daleszycach 1. Uczniowie realizują projekty edukacyjne na Zasady i warunki realizacji projektu edukacyjnego uczniów Gimnazjum im. Jana Pawła II w Daleszycach 1. Uczniowie realizują projekty edukacyjne na podstawie art. 44 p ust. 1 z dnia 7 września 1991 roku

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum nr 17 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Gliwicach

Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum nr 17 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Gliwicach Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum nr 17 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Gliwicach Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010 r. zmieniające

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego w Publicznym Gimnazjum w Osieku. Informacje ogólne

Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego w Publicznym Gimnazjum w Osieku. Informacje ogólne Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego w Publicznym Gimnazjum w Osieku. Informacje ogólne Uczniowie klas II gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego. Udział w projekcie jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W GIMNAZJUM NR 1 W LUBOWIDZU

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W GIMNAZJUM NR 1 W LUBOWIDZU REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W GIMNAZJUM NR 1 W LUBOWIDZU Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 20 sierpnia 2010 r. zmieniającego rozporządzenie z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Ferie w Łodzi nie muszą być nudne. Droga młodzieŝy!

Załącznik nr 1. Ferie w Łodzi nie muszą być nudne. Droga młodzieŝy! Załącznik nr 1. Ferie w Łodzi nie muszą być nudne. Droga młodzieŝy! Waszym zadaniem jest opracowanie materiałów informacyjnych dotyczących ciekawych miejsc w Łodzi w taki sposób, aby przekonać kolegów,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM W PRAKTYCE SZKOLNEJ. Zajęcia warsztatowe

PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM W PRAKTYCE SZKOLNEJ. Zajęcia warsztatowe PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM W PRAKTYCE SZKOLNEJ Zajęcia warsztatowe Cele szkolenia: wykorzystanie dotychczasowych dobrych praktyk w pracy z metodą projektu; zapoznanie się z zadaniami stojącymi przed

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO w ZKPiG Nr 25. Projekt edukacyjny - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010 roku

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO w ZKPiG Nr 25. Projekt edukacyjny - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010 roku REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO w ZKPiG Nr 25 Projekt edukacyjny - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010 roku Projekt edukacyjny obejmuje uczniów realizujących Nową

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej w szkole 2012/2013. Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się

Raport z ewaluacji wewnętrznej w szkole 2012/2013. Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się sposób sprzyjający uczeniu się S t r o n a 1 Raport z ewaluacji wewnętrznej w szkole 2012/2013. Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się I. Cele i zakres ewaluacji 1. Cel Zebranie

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum nr 11. w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 15 w Poznaniu

Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum nr 11. w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 15 w Poznaniu Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum nr 11 w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 15 w Poznaniu Rozdział I Ustalenia ogólne 1 1. Zgodnie z art. 44p ust. 1 Ustawy z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

METODA PROJEKTU. Metoda nauczania to sposób postępowania nauczyciela z uczniami umożliwiający uczącym się realizację operacyjnych celów kształcenia

METODA PROJEKTU. Metoda nauczania to sposób postępowania nauczyciela z uczniami umożliwiający uczącym się realizację operacyjnych celów kształcenia METODA PROJEKTU Metoda nauczania to sposób postępowania nauczyciela z uczniami umożliwiający uczącym się realizację operacyjnych celów kształcenia Historia metody: Metoda projektu pochodzi ze Stanów Zjednoczonych,

Bardziej szczegółowo

Scenariusz projektu edukacyjnego dla uczniów gimnazjum:

Scenariusz projektu edukacyjnego dla uczniów gimnazjum: Scenariusz projektu edukacyjnego dla uczniów gimnazjum: tytuł projektu opracowanie:.. (np. nazwa grupy, imiona i nazwiska członków grupy, imiona i nazwiska opiekunów projektu)..... 1. WPROWADZENIE Projekt

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli Nowatorskie metody nauczania

Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli Nowatorskie metody nauczania Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli Nowatorskie metody nauczania Zapraszam na szkolenie on line prezentujące dwie nowoczesne metody pracy: coaching i mentoring. Idea i definicja coachingu Coaching,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO W GIMNAZJUM W GRODŹCU

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO W GIMNAZJUM W GRODŹCU Załącznik nr 3 do Statutu Zespołu Szkół w Grodźcu REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO W GIMNAZJUM W GRODŹCU Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Zespole Szkół w Grodźcu Gimnazjum został

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji projektów edukacyjnych. w Gimnazjum Publicznym w Baczynie

Regulamin realizacji projektów edukacyjnych. w Gimnazjum Publicznym w Baczynie Regulamin realizacji projektów edukacyjnych w Gimnazjum Publicznym w Baczynie 1. Każdy uczeń ma obowiązek brać udział w realizacji co najmniej jednego projektu, w przeciągu trzech lat nauki w Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Kto to zrobi? Co jest do tego potrzebne?

Kto to zrobi? Co jest do tego potrzebne? USTALANIE ZASAD PRACY W ZESPOLE 1. Kto będzie naszym liderem/przewodniczącym zespołu?... 2. Jak podzielimy odpowiedzialność za realizację zadań?... 3. jak będziemy podejmować decyzje?... 4. W jaki sposób

Bardziej szczegółowo

Podnoszę swoje kwalifikacje

Podnoszę swoje kwalifikacje Podnoszę swoje kwalifikacje Dorota Marszałek Podejmując działania edukacyjne musisz brać pod uwagę fakt, iż współczesny rynek pracy wymaga ciągłego dokształcania i rozwoju od wszystkich poszukujących pracy,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO UCZNIÓW GIMNAZJUM NR 8 W ZESPOLE SZKÓŁ NR 8 W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO UCZNIÓW GIMNAZJUM NR 8 W ZESPOLE SZKÓŁ NR 8 W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO UCZNIÓW GIMNAZJUM NR 8 W ZESPOLE SZKÓŁ NR 8 W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM 1. Uczeń gimnazjum ma obowiązek udziału w realizacji projektu edukacyjnego.

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY ORGANIZOWANIA i REALIZOWANIA PROJEKTU EDUKACYJNEGO. w Gimnazjum nr 40 im. Noblistów Polskich we Wrocławiu

PROCEDURY ORGANIZOWANIA i REALIZOWANIA PROJEKTU EDUKACYJNEGO. w Gimnazjum nr 40 im. Noblistów Polskich we Wrocławiu PROCEDURY ORGANIZOWANIA i REALIZOWANIA PROJEKTU EDUKACYJNEGO w Gimnazjum nr 40 im. Noblistów Polskich we Wrocławiu I. Podstawa prawna 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010

Bardziej szczegółowo

Teambuilding budowanie zespołu

Teambuilding budowanie zespołu Teambuilding budowanie zespołu Opis szkolenia: Praca zespołowa jest to jedna z najbardziej cenionych i potrzebnych umiejętności pracowników w większości firm. Zgrany i zaangażowany zespół nie może pracować

Bardziej szczegółowo

ZASADY I WARUNKI REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO UCZNIÓW GIMNAZJUM W PRZYSTAJNI Załącznik do Statutu nr 12

ZASADY I WARUNKI REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO UCZNIÓW GIMNAZJUM W PRZYSTAJNI Załącznik do Statutu nr 12 ZASADY I WARUNKI REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO UCZNIÓW GIMNAZJUM W PRZYSTAJNI Załącznik do Statutu nr 12 1. Uczniowie mają obowiązek realizowania projektów edukacyjnych na podstawie Rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 9 W SIEDLCACH

KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 9 W SIEDLCACH KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 9 W SIEDLCACH Wszystkiego, co naprawdę trzeba wiedzieć, nauczyłem się w przedszkolu- o tym jak żyć co robić, jak postępować, współżyć z innymi patrzeć, odczuwać,

Bardziej szczegółowo

Zasady i warunki organizowania projektów edukacyjnych w Gimnazjum Sportowym im. Olimpijczyków Śląskich w Mysłowicach

Zasady i warunki organizowania projektów edukacyjnych w Gimnazjum Sportowym im. Olimpijczyków Śląskich w Mysłowicach Zasady i warunki organizowania projektów edukacyjnych w Gimnazjum Sportowym im. Olimpijczyków Śląskich w Mysłowicach 1. Uczeń gimnazjum jest zobowiązany zrealizować projekt edukacyjny. Projekt jest planowanym

Bardziej szczegółowo

ZASADY REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO UCZNIÓW W GIMNAZJUM NR. 1 W GRYFINIE

ZASADY REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO UCZNIÓW W GIMNAZJUM NR. 1 W GRYFINIE ZASADY REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO UCZNIÓW W GIMNAZJUM NR. 1 W GRYFINIE 1. Uczniowie mają obowiązek realizowania projektów edukacyjnych na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO W GIMNAZJUM

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO W GIMNAZJUM REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO W GIMNAZJUM POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Uczeń gimnazjum ma obowiązek realizowania projektów edukacyjnych na podstawie 21a Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

WARUNKI REALIZACJI GIMNAZJALNEGO PROJEKTU EDUKACYJNEGO

WARUNKI REALIZACJI GIMNAZJALNEGO PROJEKTU EDUKACYJNEGO I. 1. Uczniowie PGS Nr 11w Wałbrzychu biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego. 2. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu,

Bardziej szczegółowo

metodą projektu. program nauczania realizowany

metodą projektu. program nauczania realizowany mgr Jolanta Bugajska interjola@o2.pl fizyka, technologia informacyjna, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Nowej Soli program nauczania realizowany metodą projektu. Nowa Sól 2002. 1 Spis treœci 1. Projekt

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Publicznym Gimnazjum w Stobiernej

Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Publicznym Gimnazjum w Stobiernej Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Publicznym Gimnazjum w Stobiernej Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na rok szkolny 2013/2014

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na rok szkolny 2013/2014 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na rok szkolny 2013/2014 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: Ustawę o systemie oświaty z dnia

Bardziej szczegółowo

1. Ja, czyli kim jestem, co mogę i w jak mogę liczyć na swoje predyspozycje i możliwości?

1. Ja, czyli kim jestem, co mogę i w jak mogę liczyć na swoje predyspozycje i możliwości? Moduł 1 Materiały dla uczniów szkół gimnazjalnych I. Scenariusze lekcji wychowawczych 1. Ja, czyli kim jestem, co mogę i w jak mogę liczyć na swoje predyspozycje i możliwości? 2. Ja wobec innych 3. My,

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. Wymaganie 3:

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. Wymaganie 3: RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ w Publicznym Gimnazjum im. Jana Pawła II w Tuszowie Narodowym rok szkolny 1/16 Wymaganie 3: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej.

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizowania projektów edukacyjnych w Gimnazjum 27 im Mariusza Zaruskiego w Gdańsku

Regulamin realizowania projektów edukacyjnych w Gimnazjum 27 im Mariusza Zaruskiego w Gdańsku Regulamin realizowania projektów edukacyjnych w Gimnazjum 27 im Mariusza Zaruskiego w Gdańsku 1. 1. Projekty realizowane są przez uczniów w klasie drugiej, a w szczególnych wypadkach ich realizacja może

Bardziej szczegółowo

Monika Pskit. doradca metodyczny Radomskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli. monika.pskit@rodon.radom.pl

Monika Pskit. doradca metodyczny Radomskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli. monika.pskit@rodon.radom.pl Monika Pskit doradca metodyczny Radomskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli monika.pskit@rodon.radom.pl Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Rozwijanie twórczego myślenia uczniów

Rozwijanie twórczego myślenia uczniów Rozwijanie twórczego myślenia uczniów Przygotowanie do konkursów przedmiotowych i tematycznych Oprac. Anna Szczepkowska-Kirszner Szkoła Podstawowa nr 3 we Włodawie Rok szkolny 2011/2012 tytuł laureata

Bardziej szczegółowo

Praca w grupie, czyli aktywna nauka na kursie online

Praca w grupie, czyli aktywna nauka na kursie online Agnieszka Wierzbicka Praca w grupie, czyli aktywna nauka na kursie online W e-learningu projektanci kursów tworzą aktywności, które oparte są na współpracy uczestników zajęć. Takie wspólne działanie wspiera

Bardziej szczegółowo

ŚCIEŻKA: Zarządzanie projektami

ŚCIEŻKA: Zarządzanie projektami ŚCIEŻKA: Zarządzanie projektami Ścieżka dedykowana jest każdej osobie, która chce rozwijać siebie i swoją organizację - w szczególności: Kadrze menedżerskiej i kierowniczej przedsiębiorstw Kierownikom

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W GIMNAZJUM

PROCEDURY REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W GIMNAZJUM PROCEDURY REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 PROJEKT EDUKACYJNY 1. Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego, który jest zespołowym, planowym

Bardziej szczegółowo

6 godz. (edukacja polonistyczna, edukacja matematyczna, plastyczna) 2 godz. (prezentacja projektu i jego ocena)

6 godz. (edukacja polonistyczna, edukacja matematyczna, plastyczna) 2 godz. (prezentacja projektu i jego ocena) SCENARIUSZ PROJEKTU EDUKACYJNEGO NR 1/II Tytuł: Klasa: Kształtowane kompetencje: Efekty kształcenia: Szkoła dawniej i dziś druga - społeczne, - językowe, - matematyczne. Uczeń: - podaje temat projektu

Bardziej szczegółowo

Wystąpienie na temat przedsiębiorczości. Temat: Hossa w szkole, czyli o kształtowaniu postaw przedsiębiorczości u uczniów.

Wystąpienie na temat przedsiębiorczości. Temat: Hossa w szkole, czyli o kształtowaniu postaw przedsiębiorczości u uczniów. Wystąpienie na temat przedsiębiorczości. Temat: Hossa w szkole, czyli o kształtowaniu postaw przedsiębiorczości u uczniów. Elżbieta Wiśniowska Szybki start daje przewagę Projekt współfinansowany ze środków

Bardziej szczegółowo

JAK POMÓC DZIECKU KORZYSTAĆ Z KSIĄŻKI

JAK POMÓC DZIECKU KORZYSTAĆ Z KSIĄŻKI JAK POMÓC DZIECKU KORZYSTAĆ Z KSIĄŻKI ŻEBY WYNIOSŁO Z NIEJ JAK NAJWIĘCEJ KORZYŚCI www.sportowywojownik.pl KORZYŚCI - DLA DZIECI: Korzyści, jakie książka Sportowy Wojownik zapewnia dzieciom, można zawrzeć

Bardziej szczegółowo

PROCES GRUPOWY , Łódź Iwona Kania

PROCES GRUPOWY , Łódź Iwona Kania PROCES GRUPOWY 19.0.2011, Łódź Iwona Kania Człowiek jest istotą nastawioną na bycie z innymi i jego życie w większości wiąże się z grupami. Pierwszą grupą, z jaką się styka, i w której się rozwija, jest

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy MSPEI

Koncepcja pracy MSPEI Międzynarodowa Szkoła Podstawowa Edukacji Innowacyjnej w Łodzi to Szkoła Kompetencji Kluczowych posiadająca i rozwijająca nowatorskie spojrzenie na kształtowanie postaw i umiejętności zgodnie z Europejskimi

Bardziej szczegółowo

Procedura realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum Publicznym im. Arkadego Fiedlera w Dębnie

Procedura realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum Publicznym im. Arkadego Fiedlera w Dębnie Procedura realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum Publicznym im. Arkadego Fiedlera w Dębnie Zasady ogólne 1. Uczniowie gimnazjum mają obowiązek przystąpienia do realizacji projektu gimnazjalnego,

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM EFEKTYWNEGO UCZENIA SIĘ

SZKOLNY PROGRAM EFEKTYWNEGO UCZENIA SIĘ SZKOLNY PROGRAM EFEKTYWNEGO UCZENIA SIĘ Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kowalach Oleckich opracował zespół w składzie: Jadwiga Lizanowicz Mirosław Mularczyk Teresa Truchan Urszula Kołodzińska Kluczem

Bardziej szczegółowo

Człowiek jest wielki nie przez to, co ma, nie przez to, kim jest, lecz przez to, czym dzieli się z innymi Jan Paweł II

Człowiek jest wielki nie przez to, co ma, nie przez to, kim jest, lecz przez to, czym dzieli się z innymi Jan Paweł II Człowiek jest wielki nie przez to, co ma, nie przez to, kim jest, lecz przez to, czym dzieli się z innymi Jan Paweł II Wolontariat szkolny to bezinteresowne zaangażowanie społeczności szkoły - nauczycieli,

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum w Zespole Szkół im. Karola Marcinkowskiego w Ludomach

Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum w Zespole Szkół im. Karola Marcinkowskiego w Ludomach Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum w Zespole Szkół im. Karola Marcinkowskiego w Ludomach ZASADY 1. Uczniowie gimnazjum mają obowiązek realizacji projektu gimnazjalnego, którego wynik

Bardziej szczegółowo

Problem Based Learning - - Nauczanie problemowe

Problem Based Learning - - Nauczanie problemowe Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Skalmierzycach Problem Based Learning - - Nauczanie problemowe Czym jest PBL? mgr Alina Stryjak Nauczanie problemowe (Problem Based Learning, PBL) To nauczanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizowania projektów edukacyjnych w Gimnazjum Nr 9 przy Zespole Szkół Nr 11 w Jastrzębiu Zdroju

Regulamin realizowania projektów edukacyjnych w Gimnazjum Nr 9 przy Zespole Szkół Nr 11 w Jastrzębiu Zdroju Regulamin realizowania projektów edukacyjnych w Gimnazjum Nr 9 przy Zespole Szkół Nr w Jastrzębiu Zdroju.. Projekty realizowane są przez uczniów w klasie trzeciej.. Uczeń może brać udział w realizacji

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji projektów edukacyjnych w Miejskim Gimnazjum nr 1 w Oświęcimiu

Regulamin realizacji projektów edukacyjnych w Miejskim Gimnazjum nr 1 w Oświęcimiu Regulamin realizacji projektów edukacyjnych w Miejskim Gimnazjum nr 1 w Oświęcimiu I. Ustalenia ogólne 1. Uczeń gimnazjum w myśl rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 20.08.2010r. realizuje przynajmniej

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Wewnątrzszkolny system doradztwa - jest to ogół działań podejmowanych szkołę w celu przygotowania

Wstęp. Wewnątrzszkolny system doradztwa - jest to ogół działań podejmowanych szkołę w celu przygotowania Wstęp Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996r. Nr 67, poz. 329 z późniejszymi zmianami), zobowiązuje placówki oświatowe do przygotowania uczniów do wyboru zawodu i kierunku kształcenia

Bardziej szczegółowo

w Szkole Podstawowej Nr 2 w Gryfinie 1. Pobudzanie uczniów do systematycznej pracy i rozwoju, wspieranie motywacji.

w Szkole Podstawowej Nr 2 w Gryfinie 1. Pobudzanie uczniów do systematycznej pracy i rozwoju, wspieranie motywacji. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z zajęć technicznych kl. IV-VI w Szkole Podstawowej Nr 2 w Gryfinie Cele systemu oceniania 1. Pobudzanie uczniów do systematycznej pracy i rozwoju, wspieranie motywacji. 2.

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA DLA MŁODYCH PRZEWODNIK TRENERA. PRACA ŻYCIE UMIEJĘTNOŚCI

AKADEMIA DLA MŁODYCH PRZEWODNIK TRENERA.  PRACA ŻYCIE UMIEJĘTNOŚCI PRACA ŻYCIE UMIEJĘTNOŚCI www.akademiadlamlodych.pl PODRĘCZNIK WPROWADZENIE Akademia dla Młodych to nowa inicjatywa mająca na celu wspieranie ludzi młodych w rozwijaniu umiejętności niezbędnych w ich miejscu

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA PROJEKTU EDUKACYJNEGO

ORGANIZACJA PROJEKTU EDUKACYJNEGO ORGANIZACJA PROJEKTU EDUKACYJNEGO (Podstawa prawna: 1 ust. 12 Rozporządzenia MEN z dnia 20 sierpnia 2010r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe Ocenianie z zajęć komputerowych w klasach IV VI w Szkole Podstawowej w Chorzewie

Przedmiotowe Ocenianie z zajęć komputerowych w klasach IV VI w Szkole Podstawowej w Chorzewie Przedmiotowe Ocenianie z zajęć komputerowych w klasach IV VI w Szkole Podstawowej w Chorzewie I. Główne założenia PO II. Obszary aktywności uczniów podlegające ocenie III. Sposoby sprawdzania wiadomości

Bardziej szczegółowo

Program Coachingu dla młodych osób

Program Coachingu dla młodych osób Program Coachingu dla młodych osób "Dziecku nie wlewaj wiedzy, ale zainspiruj je do działania " Przed rozpoczęciem modułu I wysyłamy do uczestników zajęć kwestionariusz 360 Moduł 1: Samoznanie jako część

Bardziej szczegółowo

Zasady realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum Nr 1 w Zespole Szkół Sportowych w Siemianowicach Śląskich

Zasady realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum Nr 1 w Zespole Szkół Sportowych w Siemianowicach Śląskich Zasady realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum Nr 1 w Zespole Szkół Sportowych w Siemianowicach Śląskich Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na lata 2014-2017

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na lata 2014-2017 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na lata 2014-2017 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: Ustawę o systemie oświaty z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W CHOCIWLU

PROCEDURY REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W CHOCIWLU PROCEDURY REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W CHOCIWLU Opracowała: Ewa Dadyńska Teresa Banas-Kobylarska 1 Podstawa prawna: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA KROK PO KROKU

EWALUACJA KROK PO KROKU EWALUACJA KROK PO KROKU EWALUACJA KROK PO KROKU I. Czym jest EWALUACJA? II. Przebieg EWALUACJI. III. Metody zbierania danych. IV. Przykładowy układ treści raportu. V. Przykład projektu EWALUACJI. Ewaluacja

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji projektów edukacyjnych w Gimnazjum Dwujęzycznym w Brzozowie

Regulamin realizacji projektów edukacyjnych w Gimnazjum Dwujęzycznym w Brzozowie Zespół Szkół Ogólnokształcących w Brzozowie Regulamin realizacji projektów edukacyjnych w Gimnazjum Dwujęzycznym w Brzozowie Brzozów 2016 1 Rozdział I Ustalenia ogólne 1 1. Uczniowie mają obowiązek realizowania

Bardziej szczegółowo

Zaplanować projekt fundraisingowy i przeprowadzić go przez wszystkie etapy realizacji nie tracąc z pola widzenia założonych efektów;

Zaplanować projekt fundraisingowy i przeprowadzić go przez wszystkie etapy realizacji nie tracąc z pola widzenia założonych efektów; Celem szkolenia Zarządzanie projektem fundraisingowym jest nabycie przez uczestników wiedzy, umiejętności oraz kompetencji w zakresie planowania i osiągania celów projektowych. Uczestnik pozna i nauczy

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE Lody na drodze Ent-teach Rozdział 6 Zarządzanie Projektami

ĆWICZENIE Lody na drodze Ent-teach Rozdział 6 Zarządzanie Projektami ĆWICZENIE Lody na drodze Ent-teach Rozdział 6 Zarządzanie Projektami Opis ćwiczenia W poniższym zadaniu, uczestnicy muszą zaplanować tydzień sprzedaży lodów na ulicy w ich rodzinnym mieście (centrum).

Bardziej szczegółowo

Wykaz kryteriów do wyboru

Wykaz kryteriów do wyboru Załącznik nr 3 Wykaz kryteriów do wyboru Kryterium 1. Wiedza specjalistyczna Wiedza z konkretnej dziedziny, która warunkuje odpowiedni poziom merytoryczny realizowanych zadań. 2. Umiejętność obsługi urządzeń

Bardziej szczegółowo

Danuta Sterna: Strategie dobrego nauczania

Danuta Sterna: Strategie dobrego nauczania : Strategie dobrego nauczania Strategie dobrego nauczania Strategie oceniania kształtującego I. Określanie i wyjaśnianie uczniom celów uczenia się i kryteriów sukcesu. II. Organizowanie w klasie dyskusji,

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI. Streszczenie. Czas realizacji. Podstawa programowa

SCENARIUSZ LEKCJI. Streszczenie. Czas realizacji. Podstawa programowa Autorzy scenariusza: SCENARIUSZ LEKCJI OPRACOWANY W RAMACH PROJEKTU: INFORMATYKA MÓJ SPOSÓB NA POZNANIE I OPISANIE ŚWIATA. PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI Z ELEMENTAMI PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO w GIMNAZJUM NR 1 IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W KOLUSZKACH I. ZASADY REALIZACJI PROJEKTU Uczeń Gimnazjum ma obowiązek zrealizować projekt edukacyjny na podstawie 21a

Bardziej szczegółowo

ZASADY I WARUNKI REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO W GIMNAZJUM W STARYCH PROBOSZCZEWICACH

ZASADY I WARUNKI REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO W GIMNAZJUM W STARYCH PROBOSZCZEWICACH ZASADY I WARUNKI REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO W GIMNAZJUM W STARYCH PROBOSZCZEWICACH 1 1. Uczniowie mają obowiązek realizowania projektów edukacyjnych na podstawie: 1) Art. 44p ustawy z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

Pokazujemy jak ratownictwo wygląda naprawdę

Pokazujemy jak ratownictwo wygląda naprawdę Lao tse, powiedział: Najlepsi przywódcy to tacy, których istnienia ludzie nie dostrzegają. Stopień niżej to tacy, których ludzie cenią i szanują. Potem tacy, których się boją; wreszcie tacy, których nienawidzą....

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY ZAJĘCIA TECHNICZNE KLASA II

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY ZAJĘCIA TECHNICZNE KLASA II WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY ZAJĘCIA TECHNICZNE KLASA II OCENA PRACY INDYWIDUALNEJ UCZNIA L.p. Przedmiot oceny Ocena 1. Podejmowanie i planowanie działań (zadań) 2. Wykonanie podjętych zadań 3. Organizacja

Bardziej szczegółowo

Zasady i warunki realizacji projektu edukacyjnego uczniów Gimnazjum nr 2 im. ks. Jana Twardowskiego w Nowym Sączu

Zasady i warunki realizacji projektu edukacyjnego uczniów Gimnazjum nr 2 im. ks. Jana Twardowskiego w Nowym Sączu Zasady i warunki realizacji projektu edukacyjnego uczniów Gimnazjum nr 2 im. ks. Jana Twardowskiego w Nowym Sączu 1. Uczniowie mają obowiązek realizowania projektów edukacyjnych na podstawie 21a Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W GIMNAZJUM IM. BOHATERÓW WRZEŚNIA 1939 W ZESPOLE SZKÓŁ W GOSTYNI

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W GIMNAZJUM IM. BOHATERÓW WRZEŚNIA 1939 W ZESPOLE SZKÓŁ W GOSTYNI REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W GIMNAZJUM IM. BOHATERÓW WRZEŚNIA 939 W ZESPOLE SZKÓŁ W GOSTYNI. Uczniowie mają obowiązek realizowania projektów edukacyjnych na podstawie a Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizowania projektów edukacyjnych w Gimnazjum nr 2 im. Noblistów Polskich w Redzie

Regulamin realizowania projektów edukacyjnych w Gimnazjum nr 2 im. Noblistów Polskich w Redzie Załącznik do Statutu Szkoły Regulamin realizowania projektów edukacyjnych w Gimnazjum nr 2 im. Noblistów Polskich w Redzie PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015r.

Bardziej szczegółowo

Kryteria wyboru. Lp. Kryterium Opis kryterium

Kryteria wyboru. Lp. Kryterium Opis kryterium Załącznik nr 1 do Regulaminu okresowej oceny pracownikçw Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp. Kryteria wyboru Lp. Kryterium Opis kryterium 1. Umiejętność obsługi urządzeń technicznych lub narzędzi informatycznych

Bardziej szczegółowo

Procedura realizacji projektu edukacyjnego

Procedura realizacji projektu edukacyjnego 1 Procedura realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum im. Biskupa Michała Kozala w Białośliwiu 1. Uczniowie gimnazjum mają obowiązek przystąpienia do realizacji projektu edukacyjnego zgodnie z przepisami

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z PRZEDMIOTU EKONOMIA W PRAKTYCE

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z PRZEDMIOTU EKONOMIA W PRAKTYCE PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z PRZEDMIOTU EKONOMIA W PRAKTYCE Beata Biedrzycka Przedmiotowe zasady oceniania z przedmiotu został opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 30.IV.2007

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH GIMNAZJUM IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W BUDZYNIU

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH GIMNAZJUM IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W BUDZYNIU Załącznik nr 4 do Statutu Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich w Budzyniu REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH GIMNAZJUM IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W BUDZYNIU Podstawa prawna: Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

MAMO, TATO, POBAWMY SIĘ RAZEM! innowacja pedagogiczna

MAMO, TATO, POBAWMY SIĘ RAZEM! innowacja pedagogiczna MAMO, TATO, POBAWMY SIĘ RAZEM! innowacja pedagogiczna 1. Osoby wdrażające innowacje: mgr Justyna Witas, mgr Adriana Jachnicka, mgr Marta Jafernik 2. Termin wprowadzenia i czas trwania innowacji: Innowacja

Bardziej szczegółowo

ING to my wszyscy. A nasz cel to: wspieranie i inspirowanie ludzi do bycia o krok do przodu w życiu i w biznesie.

ING to my wszyscy. A nasz cel to: wspieranie i inspirowanie ludzi do bycia o krok do przodu w życiu i w biznesie. Pomarańczowy Kod ING to my wszyscy. A nasz cel to: wspieranie i inspirowanie ludzi do bycia o krok do przodu w życiu i w biznesie. Pomarańczowy Kod determinuje sposób, w jaki realizujemy powyższy cel określa

Bardziej szczegółowo

Przebieg i organizacja kursu

Przebieg i organizacja kursu Przebieg i organizacja kursu ORGANIZACJA KURSU: Kurs Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach. Rola koordynatora w projekcie prowadzony jest przez Internet. Zadania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI GIMNAZJUM NR 5 W LUBINIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI GIMNAZJUM NR 5 W LUBINIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI GIMNAZJUM NR 5 W LUBINIE I. Cele edukacyjne realizowane na zajęciach informatyki Rozwijanie zainteresowań technikami informatycznymi. Kształtowanie umiejętności

Bardziej szczegółowo

SZKOLNA INSTRUKCJA REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO

SZKOLNA INSTRUKCJA REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO SZKOLNA INSTRUKCJA REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO I. Zasady realizacji projektu: 1. Uczeń gimnazjum ma obowiązek zrealizować projekt edukacyjny na podstawie 21a Rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Zasady i warunki realizacji projektu edukacyjnego uczniów Gimnazjum im. Jana Pawła II w Pisarzowicach

Zasady i warunki realizacji projektu edukacyjnego uczniów Gimnazjum im. Jana Pawła II w Pisarzowicach Zasady i warunki realizacji projektu edukacyjnego uczniów Gimnazjum im. Jana Pawła II w Pisarzowicach 1 Ustalenia ogólne 1. Uczniowie mają obowiązek realizowania projektów edukacyjnych na podstawie 21a

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - MATEMATYKA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - MATEMATYKA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - MATEMATYKA WYMAGANIA KONIECZNE - OCENA DOPUSZCZAJĄCA uczeń posiada niepełną wiedzę określoną programem nauczania, intuicyjnie rozumie pojęcia, zna ich nazwy i potrafi podać

Bardziej szczegółowo

POSTAW NA ROZWÓJ! 19.05.2011 KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA PROJEKT

POSTAW NA ROZWÓJ! 19.05.2011 KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA PROJEKT 19.05.2011 KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA PROJEKT POSTAW NA ROZWÓJ! Kampania informacyjno promocyjna oraz doradztwo dla osób dorosłych w zakresie kształcenia ustawicznego edycja 2 Projekt współfinansowany przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REALIZOWANIA PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W GIMNAZJUM SPORTOWYM W PRUSZKOWIE

REGULAMIN REALIZOWANIA PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W GIMNAZJUM SPORTOWYM W PRUSZKOWIE REGULAMIN REALIZOWANIA PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W GIMNAZJUM SPORTOWYM W PRUSZKOWIE 1 1. Projekty edukacyjne realizowane są przez uczniów klasy drugiej, w szczególnych wypadkach ich realizacja może zostać

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum nr 6. w Pszczynie-Łące

Gimnazjum nr 6. w Pszczynie-Łące REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNGO w Gimnazjum nr 6 w Pszczynie-Łące Podstawą prawną wprowadzania do szkół gimnazjalnych projektu edukacyjnego jest rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W GIMNAZJUM IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W BACZYNIE

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W GIMNAZJUM IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W BACZYNIE WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W GIMNAZJUM IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W BACZYNIE 1. ZALOŻENIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU DORADZTWA ZAWODOWEGO Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego (WSDZ)

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum nr 10 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 im. Jana Pawła II w Rudzie Śląskiej.

Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum nr 10 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 im. Jana Pawła II w Rudzie Śląskiej. Załącznik do statutu szkoły (Tekst jednolity z dnia 04.11.2010 r., ze zm.) Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum nr 10 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 im. Jana Pawła

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum Nr3 im. Jana Pawła II w Gdańsku

Gimnazjum Nr3 im. Jana Pawła II w Gdańsku Rok szkolny 2014/2015 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z CHEMII I. PODSTAWA PRAWNA: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania

Bardziej szczegółowo

Sposoby prezentacji projektu edukacyjnego:

Sposoby prezentacji projektu edukacyjnego: Sposoby prezentacji projektu edukacyjnego: prezentacja multimedialna, publikacja w sieci, gdzie zamieszczone zostaną efekty pracy uczniów (np. w formie prezentacji multimedialnych, tekstów, galerii, zdjęć,

Bardziej szczegółowo

Program doradztwa edukacyjnego i orientacji zawodowej

Program doradztwa edukacyjnego i orientacji zawodowej 1 Program doradztwa edukacyjnego i orientacji zawodowej dla uczniów Gimnazjum nr 44 im. gen. Mariusza Zaruskiego w Poznaniu w roku szkolnym: 2015/2016. 1. Program obejmuje ogół działań podejmowanych przez

Bardziej szczegółowo