Raport RMUA ver Informacja roczna z programu Płatnik

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport RMUA ver. 2.0. Informacja roczna z programu Płatnik"

Transkrypt

1 2015 Raport RMUA ver. 2.0 Informacja roczna z programu Płatnik Opis dodatkowego programu umożliwiającego wydrukowanie rocznej informacji RMUA dla ubezpieczonych na podstawie danych zawartych w bazie programu Płatnik oraz Dariusz Domagała P.H.U. InnerSoft

2 1. Wstęp W nowej wersji programu Płatnik oznaczonej numerem ZUS udostępnił możliwość wydrukowania miesięcznej i rocznej informacji dla osoby ubezpieczonej dokumentu potocznie zwanego RMUA. Funkcjonalność tego rozwiązania w samym Płatniku jest bardzo ograniczona. Dodatkowym mankamentem jest duże zapotrzebowanie programu w zakresie liczby kartek jakie potrzebne są do wydrukowania tej informacji. W przypadku zestawienia rocznego jest to 12 stron formatu A4. Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu na tego typu wydruk udostępniamy wersję 2.0 naszego programu 'Raport RMUA'. Program korzysta z danych zawartych w bazie programu Płatnik i na podstawie wysłanych i potwierdzonych dokumentów rozliczeniowych drukuje roczną informację RMUA w czytelnej i skondensowanej postaci pozwalając na oszczędność czasu i papieru przeznaczonego na wydruk. W wersji 2.0 mamy do wyboru 2 rodzaje wydruku informacji rocznej wersja mieszcząca się na 4 stronach A4 (2 kartki) lub wersji mieszczącej się na 2 stronach A4 (jedna kartka) z zachowaniem pełnego wzoru zgodnego z rozporządzeniem MPiPS w zakresie wzorów dokumentów ZUS obowiązujących od dnia r. Program współpracuje z bazą Access oraz MS SQL Server w formacie programu Płatnik oraz Informacje ogólne Program rozbudowany jest o dodatkowe funkcje, pomocne przy sporządzaniu rocznej informacji RMUA. Program umożliwia: wydruk rocznej informacji RMUA tylko dla osób które w danym roku kalendarzowym posiadają jakiekolwiek informacje rozliczeniowe. Program sam rozpoznaje takich ubezpieczonych i dla nich wydrukuje zestawienie RMUA. roczna informacja RMUA uzupełniona jest o podsumowanie wszystkich składek z miesięcy dla których zostały wykazane składki na ubezpieczenia. Na tej podstawie łatwe staje się sprawdzenie wykazanych kwot na informacji RMUA z kartami wynagrodzeń pracowników. możliwość zapisania rocznej informacji RMUA w plikach PDF w dowolnym, zdefiniowanym przez użytkownika katalogu na dysku lokalnym lub sieciowym. W przypadku większej liczby firm prowadzonych w bazie Płatnika program

3 dokona automatycznego podziału generowanych dokumentów PDF na podkatalogi odpowiadające nazwą płatników składek. możliwość wydrukowania imiennego zestawienia wygenerowanych informacji RMUA w celu potwierdzania odbioru przez ubezpieczonych. Uzupełnienie wydruku o dowolną pieczątkę (faxymile). 3. Opis programu Pracę z programem rozpoczynamy od nawiązania połączenia z bazą danych naciskając przycisk Połącz. Po nawiązaniu połączenia program dokona odczytu nazw płatników składek zgromadzonych w bazie programu Płatnik. Ekran programu zostanie podzielony na dwie części. Lewa to wykaz płatników składek, prawa to lista ubezpieczonych odpowiadająca wskazanemu płatnikowi składek. Selekcji danych do wydruku informacji RMUA dokonujemy na dwa sposoby: zaznaczając ubezpieczonego na liście i korzystając z ikony możemy wydrukować RMUA dla zaznaczonej osoby program umożliwia dokonanie wskazania większej liczby ubezpieczonych i wydrukowania dla nich informacji RMUA. Selekcji dokonujemy za pomocą klawisza CTRL i myszy. Przytrzymując klawisz CTRL myszką wskazujemy ubezpieczonych dla których chcemy wydrukować RMUA. Wskazania wszystkich ubezpieczonych na liście dokonujemy przez kombinację klawiszy CTRL+A

4 Uwaga: Program wydrukuje tylko RMUA dla osób dla których w danym roku kalendarzowym była choć jedna deklaracja rozliczeniowa pomimo zaznaczenia osób zwolnionych (wyrejestrowanych). Te same zasady dotyczą selekcji danych do wygenerowania dokumentów PDF oraz imiennego wykazu potwierdzeń odbioru. filtrując dane za pomocą rozbudowanych filtrów dowolnie konfigurowalnych i zapisywalnych. Dostępne funkcje programu: Wybór roku dla którego będą drukowane informacje RMUA Wydruk informacji RMUA dla zaznaczonych ubezpieczonych Podgląd i wydruk informacji RMUA dla wybranego ubezpieczonego Podgląd i wydruk imiennego wykazu ubezpieczonych do potwierdzenia odbioru informacji RMUA Zapis informacji RMUA dla zaznaczonych ubezpieczonych do plików PDF Otworzenie katalogu do zapisu plików PDF Zmiana katalogu do zapisu plików PDF Ustawienie faxymile Oznaczenie drukowania faxymile Wybór formatu wydruku 4 strony / 2 strony

5 4. Licencjonowanie Program można instalować na dowolnej liczbie komputerów. Może być wykorzystywany przez dowolną liczbę użytkowników. Licencja udzielana jest na wykorzystanie do jednej bazy danych programu Płatnik bez względu na liczbę podmiotów w niej zawartych. Ograniczeniem wersji demo jest tylko i wyłącznie napis wersja demonstracyjna na wydruku informacji RMUA oraz gwiazdki począwszy od 5 znaku w nazwisku, imieniu i identyfikatorze osoby ubezpieczonej. Nie są ograniczone w żaden sposób inne funkcje programu. 5. Zamówienie programu W celu zamówienia programu należy skorzystać z opcji Zamów pełną wersję i zgodnie z informacjami zawartymi w programie przesłać wygenerowany na adres Po otrzymaniu zamówienia zostaje przesłana na wskazane dane faktura proforma, a po jej opłaceniu faktura VAT oraz plik licencyjny zdejmujący ograniczenie wersji demonstracyjnej. Koszt programu wynosi 150,- PLN netto. Producent: P.H.U. InnerSoft Dąbrowa Górnicza, ul. Wybickiego 1 telefon: tel.kom.: fax: GG: Historia zmian Wersja [+] program zgodny z Płatnikiem [~] wydruk raportu w przypadku osiągnięcia liczby korekt 39 Wersja [~] wydruk w sytuacji gdy ubezpieczony był wykazany na raporcie RSA, a nie był ujęty w RCA [~] w parametrach wydruku raportu RMUA przywrócono polskie komunikaty [~] wskazanie liczby pozycji do wydruku w danym roku

6 Wersja [+] pełna zgodność z IPP Wersja [~] automatyczne ustawienie aktualnego roku dla okresu wydruku informacji Wersja [~] wzór wydruku dla RMUA za rok 2014 zmniejszono Rozmiar tabel ze składkami co przekłada się na zużycie papieru [~] nazwa plików PDF ułatwiająca sortowanie Wersja [+] opcja korekta Ustawienie tej opcji powoduje dodanie na wydruku napisu korekta i zmianę numeru informacji na 02 Wersja [+] opcja pomijaj zerowe (Ustawienia->pomijaj zerowe) Opcja powoduje pomijanie na wydruku tabeli ze składkami dla których podstawy na wszystkie fundusze są zerowe. [~] przy zapisie do PDF wzorów druku mały/duży zgodny z Płatnikiem 8 oraz mały/duży Automat przy otwieraniu dokumentu programem Acrobat Reader pojawiał się błąd o braku czcionki tahoma Wersja [+] opcja dostosowania automatycznego wydruku. Program sam w zależności którą wersją programu Płatnik wysłano dokumenty do ZUS dostosuje wydruk IR do odpowiedniego wyglądu tabeli ze składkami. Wersja [~] w specyficznym przypadku występowania ubezpieczonego na dokumencie RCA oraz RZA z różnymi tytułami ubezpieczeń oraz na RSA z jednym z kodów z RCA lub RZA program nie podawał wartości dla dokumentu RZA. [~] dla automatycznego zaznaczania osób do wydruku Informacji rocznej osoba na której był ustawiony wskaźnik myszy pozostawała zaznaczona pomimo braku konieczności wydruku IR za dany rok. Wersja [+] dodano możliwość wydrukowania IR w układzie podziału źródeł finansowania tylko na płatnika i ubezpieczonego tak jak było to na wydruku za rok 2012 (obowiązującego dla Płatnika 8). Daje to możliwość wydrukowania 4 wariantów wydruku IR zgodną z Płatnikiem 9 (mały i duży

7 wydruk) oraz dla zachowania zgodności z deklaracjami stworzonymi Płatnikiem 8 możliwość wydrukowania wzoru obowiązującego do momentu wprowadzenia Płatnika 9 (mały i duży wydruk). [~] zwiększono szerokość kolumn podstaw składek na poszczególne fundusze na małym wydruku. Wersja [~] ustawiono domyślnie wydruk Duplex Poziomy dla małego wydruku IR. [~] w określonych sytuacjach IR błędnie podawała kwotę suma składek dla osób występujących tylko na RZA / opłacających składkę zdrowotną dla Płatnika [~] ustawiono domyślny wydruk IR na mały [~] dla systemu Win XP po zainstalowaniu P9 w sytuacji gdy instalator Płatnika nie usunął poprawnie informacji o Płatniku 8 Raport RMUA sygnalizował brak zainstalowanego programu Płatnik 9. Wersja [~] dla małego wydruku dla podsumowania składek przy kwotach 6-cio cyfrowych przekroczono zakres wyświetlania kwot. Wersja [~] dla dokumentów importowanych za pomocą plików XML z innych systemów Płatnik 9 dokonuje błędnej konwersji plików i nie uzupełnia prawidłowo w bazie danych kwot podstaw i składek ubezpieczeniowych. Powodowało to wydruk w programie RaportRMUA podstawy i składki tylko dla ubezpieczenia EM+RE oraz ZDR. Wersja [~] w wersji zamieszczono niewłaściwy wzór wydruku dla wersji 2-kartkowej (nie mieścił się na jednej kartce oraz miał powiększoną cześć nagłówkową) Wersja [~] usunięto problem komunikatu: [DBNETLIB][ConnetionOpen(Connect().] Serwer SQL nie istnieje lub odmówiono do niego dostępu [+] dodano przycisk do pomcy zdalnej Wersja [~] zmiana kodów przerw w związku z przesunięciem daty wejścia rozporządzenia MPiPS na dzień r. Wersja wersja 2.0 pracuje tylko z bazą Płatnika [+] pełne wsparcie dla Płatnika wydruk informacji rocznej zgodny ze wzorem obowiązującym od (pełne rozbicie składek ZUS ze względu na źródło finansowania) [+] uwzględniono kody tytułów ubezpieczeń i przerw obowiązujące od

8 r. [+] możliwość wydrukowania informacji rocznej mieszczącej się na jednej kartce A4 (2 strony w duplexie) [~] rozmiar pliku PDF w którym zapisana jest informacja roczna (plik zmniejszono z ok. 2MB to 100kB) Wersja [+] dostosowanie do współpracy w programem Płatnik wersja Wersja [+] rozbudowa modułu głównego o możliwość dodawania pluginów (dodatkowych modułów) Wersja [+] możliwość zmiany daty wydruku [+] możliwość wydrukowania RMUA za lata [~] nadpisywanie pliku pdf RMUA imiennego wykazem do podpisu [~] tworzenie katalogu do przechowywania PDF jeżeli wskazano katalog nieistniejący [~] kłopoty z drukowaniem w duplexie na niektórych drukarkach Wersja [+] logowanie do programu i ograniczenie widoku podmiotów (płatników) zgodnie z ustawieniami w programie Płatnik dla poszczególnych użytkowników [+] opis tekstowy jeżeli wystąpiło przekroczenie ograniczenia podstawy na ubezpieczenie emerytalno-rentowe [+] blokada wielokrotnego uruchomienia programu Wersja [+] parametry umożliwiające zmianę czasu odpowiedzi serwera SQL w przypadku dużych baz danych [~] wyświetlanie numeru REGON na wydruku dla firm wielooddziałowych Wersja [+] możliwość zmiany rozmiaru faxymile na wydruku [~] automatyczne zaznaczanie osób do wydruku dla ubezpieczonych z identyfikatorem innym niż PESEL [~] ukrycie przycisku zamówienia pełnej wersji dla programu zarejestrowanego Wersja [+] kolumna z kodem NFZ na liście ubezpieczonych z możliwością edycji oddziału NFZ (przypisania/zmiany) [+] podsumowanie składek dla ubezpieczonego i pracodawcy [+] numer deklaracji z której pobrano dane dla danego miesiąca [~] wyświetlanie kodu NFZ Wersja [~] problem z wydrukiem faxymile pomimo zaznaczenia

9 opcji drukowania Wersja [~] wyświetlanie kodu oddziału NFZ [~] wyświetlanie listy ubezpieczonych zgodnie z polskimi znakami diaktrycznymi Wersja [+] możliwość ustawiania parametrów drukarki bezpośrednio z programu [+] możliwość drukowania faxymile na RMUA [+] dodatkowe menu podręczne umożliwiające automatyczne zaznaczenie ubezpieczonych do wydruku z wybranego roku, zapis i odczyt zaznaczeń dostępne pod prawym przyciskiem myszy [+] dwie dodatkowe kolumny ATRYBUT1 i ATRYBUT2 ułatwiające filtrowanie ubezpieczonych [+] zapisywalne i konfigurowalne dowolne filtry ułatwiające filtrowanie i grupowanie ubezpieczonych do wydruku [+] ostrzeżenie przy próbie uruchomienia programu na komputerze na którym nie zainstalowano Płatnika [~] drukowanie kodu kasy chorych [~] menu programu dodatkowe opcje, pogrupowane Wersja [~] przywrócono możliwość wyboru drukarki do wydruków. [~] przywrócono polskie komunikaty przy filtrowaniu Wersja [~] usunięto błąd Invalid pointer operation dla niektórych instalacji pojawiający się po wczytaniu pliku licencji. Wersja [+] kod oddziału NFZ [+] rodzaj identyfikatora - opis [~] kolor tabel dla Windows 7 Wersja [~] interfejs użytkownika [~] sposób wyświetlania identyfikatora ubezpieczonego innego niż PESEL [~] wykaz imienny dodano informację o roku którego dotyczy Wersja [+] wydruk wykazu imiennego do potwierdzenia odbioru [+] możliwość wyboru drukarki dla wydruków Wersja [~] opis słowny składek dla podsumowania raportu [+] moźliwość wyboru katalogu do zapisu PDF [+] możliwość wyświetlenia katalogu z zapisanymi PDF Wersja

10 [~] opis słowny składek dla poszczególnych miesięcy [~] drukowanie nazwy skróconej płatnika składek Wersja [+] podsumowanie roczne składek [+] możliwość zapisu do PDF Legenda: [+] - opcje dodane [~] - opcje zmienione/poprawione

Program Płatnik A1 10.01.001. Dokumentacja użytkownika

Program Płatnik A1 10.01.001. Dokumentacja użytkownika Program Płatnik A1 10.01.001 Dokumentacja użytkownika Tytuł dokumentu: Program Płatnik Dokumentacja użytkownika Wersja: 5.3 Data wydania: 2015-04-23 Dotyczy aplikacji: Płatnik A1 10.01.001 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Program Płatnik A1 10.01.001. Dokumentacja administratora

Program Płatnik A1 10.01.001. Dokumentacja administratora Program Płatnik A1 10.01.001 Dokumentacja administratora Tytuł dokumentu: Program Płatnik Dokumentacja administratora Wersja: 5.0 Data wydania: 2015-02-06 Dotyczy aplikacji: Płatnik A1 10.01.001 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2013.3.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2013.3.1 Ulotka Zmiany w wersji 2013.3.1 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 3 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 3 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI PROGRAMU... 3 2.2 WSPÓŁPRACA Z MICROSOFT SQL SERVER... 4 2.3 WSPÓŁPRACA

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu

Dokumentacja Użytkownika Systemu Dokumentacja Użytkownika Systemu Comarch ERP e-pracownik Wersja 2015.1.1 Comarch ERP e-pracownik 1 Wersja 2015.1.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu

Bardziej szczegółowo

Ulotka v.2012.0.1. System Comarch OPT!MA v. 2012.0.1. Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

Ulotka v.2012.0.1. System Comarch OPT!MA v. 2012.0.1. Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System Comarch OPT!MA v. 2012.0.1 Ulotka v.2012.0.1 Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: tel. (12) 681 43 00 www.comarch.pl/erp

Bardziej szczegółowo

Ulotka v.2012.5.1. System Comarch OPT!MA v. 2012.5.1. Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

Ulotka v.2012.5.1. System Comarch OPT!MA v. 2012.5.1. Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System Comarch OPT!MA v. 2012.5.1 Ulotka v.2012.5.1 Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: tel. (12) 681 43 00 www.comarch.pl/erp

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2013.1.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2013.1.1 Ulotka Zmiany w wersji 2013.1.1 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 4 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 4 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI PROGRAMU... 4 2.2 WSPÓŁPRACA Z MICROSOFT SQL SERVER... 5 2.3 WSPÓŁPRACA

Bardziej szczegółowo

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji 2013.1.1

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji 2013.1.1 Ulotka dla wersji w modelu usługowym Zmiany w wersji 2013.1.1 Spis treści 1 OGÓLNE... 4 1.1 NOWOŚCI... 4 1.2 ZMIANY... 4 1.3 POPRAWIONO... 4 2 HANDEL... 4 2.1 PODATEK AKCYZOWY NA WYROBY WĘGLOWE WYSYŁANIE

Bardziej szczegółowo

System Numerowania Recept Lekarskich Moduł Operatora Lekarza 2010.08.1.45.

System Numerowania Recept Lekarskich Moduł Operatora Lekarza 2010.08.1.45. System Numerowania Recept Lekarskich Moduł Operatora Lekarza 2010.08.1.45. Katowice, wrzesień 2011 Strona 1 z 30 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. PODSTAWOWE ZASADY PRACY Z SYSTEMEM... 4 2.1. Opcje wspólne...

Bardziej szczegółowo

Uwaga!!! Niniejsza instrukcja ma charakter poglądowy i jest na bieżąco uzupełniana wraz z rozwojem opisywanego systemu.

Uwaga!!! Niniejsza instrukcja ma charakter poglądowy i jest na bieżąco uzupełniana wraz z rozwojem opisywanego systemu. Tytuł DB.IntraSTAT instrukcja obsługi wersji 1.0 Autor Maciej Kujawa Wersja 1.00.0714 Nazwa pliku DB.IntraSTAT - instrukcja obslugi wersji 1_0 Ostatnie zmiany 2006-12-18 08:58:00 Projekt DB.IntraSTAT Informacje

Bardziej szczegółowo

Wersja 15.6. Nowe wzory VAT-7 i VAT-7K. Informacja podsumowująca VAT-27. Inne ulepszenia

Wersja 15.6. Nowe wzory VAT-7 i VAT-7K. Informacja podsumowująca VAT-27. Inne ulepszenia Wersja 15.6 Nowe wzory VAT-7 i VAT-7K Program dostosowano do nowych wzorów formularzy POLTAX VAT-7(15) i VAT-7K(9), oraz wzorów tych dokumentów elektronicznych obowiązujących w systemie e-deklaracje za

Bardziej szczegółowo

enova Kadry Płace podręcznik Użytkownika (9.2)

enova Kadry Płace podręcznik Użytkownika (9.2) Soneta sp. z o.o. ul. Wadowicka 8A 30-432 Kraków tel./fax (0-12) 261-36-421 http://www.enova.pl e-mail: info@enova.pl sprzedaz@enova.pl zespół wsparcia modułu Kadry i Płace: tel. (0-12) 261-36-42 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Program Płatnik. wersja 9.01.001A. Materiał Szkoleniowy

Program Płatnik. wersja 9.01.001A. Materiał Szkoleniowy Program Płatnik wersja 9.01.001A Materiał Szkoleniowy Warszawa, 3 luty 2014r. 1 Spis treści: Wstęp..... str. 3 Wykaz zmian w Programie Płatnik w wersji 9.01.001....str. 4 Archiwizacja i bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

System CDN OPT!MA v. 13.0

System CDN OPT!MA v. 13.0 System CDN OPT!MA v. 13.0 Ulotka v. 13.0 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/cdn info.cdn@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.1.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.1.1 Ulotka Zmiany w wersji 2014.1.1 Data produkcji wersji: 23 październik 2013 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 3 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 3 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI... 3 2.2 WSPÓŁPRACA Z

Bardziej szczegółowo

AJBM Kadry - Płace 1 / 106

AJBM Kadry - Płace 1 / 106 AJBM Kadry - Płace 1 / 106 Spis treści Wstep... O programie... Zaczynamy... Instalacja... Domyślny katalog programu... Transfer Danych... Aktualizacja... Firma... OBSŁUGA FIRMY... Pracownicy... [A] Kadry...

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia ERP Opis zmian

Sage Symfonia ERP Opis zmian Sage Symfonia ERP Opis zmian Poniższe tematy są aktywne, po kliknięciu następuje przeniesienie do krótkich rozwinięć. 2015.c 7 Sage Symfonia ERP Administracja 7 Słowniki - Import/Export 7 Wyszukiwanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu SKŁAD OPAŁU - sprzedaż wyrobów węglowych

Instrukcja obsługi programu SKŁAD OPAŁU - sprzedaż wyrobów węglowych Instrukcja obsługi programu SKŁAD OPAŁU - sprzedaż wyrobów węglowych Zanim rozpoczniesz... 2 Wymagania techniczne... 2 Ograniczenia wersji demonstracyjnej... 2 Skróty klawiszowe... 2 Obsługa drukarek fiskalnych...

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Mała Księgowość

Sage Symfonia Start Mała Księgowość Sage Symfonia Start Mała Księgowość Podręcznik użytkownika Wersja 2015.d Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft

Bardziej szczegółowo

Uwagi do wersji 1.23 SP1 systemu InsERT GT

Uwagi do wersji 1.23 SP1 systemu InsERT GT Uwagi do wersji 1.23 SP1 systemu InsERT GT InsERT, Wrocław 3.8.2010 UWAGA! Przed instalacją nowej wersji należy koniecznie wykonać pełną archiwizację danych w starej wersji programu. W razie jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Płace i Kadry w Comarch OPT!MA - ewidencja pracowników oraz rozliczenia z ZUS i US

Płace i Kadry w Comarch OPT!MA - ewidencja pracowników oraz rozliczenia z ZUS i US Płace i Kadry w Comarch OPT!MA - ewidencja pracowników oraz rozliczenia z ZUS i US Płace i Kadry w Comarch OPT!MA ewidencja pracowników oraz rozliczenia z ZUS i US pracowników oraz rozliczenia z ZUS i

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ZasobamiLudzkimi

Zarządzanie ZasobamiLudzkimi Rozpoczęcie pracy z systemem KS-ZZL Zarządzanie ZasobamiLudzkimi Instrukcja użytkownika Katowice 2009 2244PI02.00 Firma Kamsoft nie ponosi odpowiedzialności za niepoprawną konfigurację parametrów programu,

Bardziej szczegółowo

Płace i Kadry w Comarch ERP Optima - ewidencja pracowników oraz rozliczenia z ZUS i US

Płace i Kadry w Comarch ERP Optima - ewidencja pracowników oraz rozliczenia z ZUS i US Płace i Kadry w Comarch ERP Optima - ewidencja pracowników oraz rozliczenia z ZUS i US Płace i Kadry w Comarch ERP Optima ewidencja pracowników oraz rozliczenia z ZUS i US Strona 4 z 40 Spis treści 1

Bardziej szczegółowo

SANKOM Sp. z o.o. SAN Organizer WERSJA 1.0 SANKOM

SANKOM Sp. z o.o. SAN Organizer WERSJA 1.0 SANKOM SANKOM Sp. z o.o. SAN Organizer WERSJA 1.0 SANKOM 2012 SAN Organizer 1.0 Copyright by SANKOM Sp. z o.o. - Warszawa 2012 Wydawca SANKOM Sp. z o.o. ul. Płomyk a 28 02-490 Warszawa tel. (022) 863 14 95 fax

Bardziej szczegółowo

System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Wycena kosztów normatywnych

System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Wycena kosztów normatywnych System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Wycena kosztów normatywnych Instrukcja Użytkownika Spis treści Rozdział 1 Wstęp Rozdział 2 Miesięczny schemat pracy Rozdział 3 Informacje ogólne 3.1 3.1.1 3.1.2 3.2 3.3

Bardziej szczegółowo

AKCYZAIB/MS. Program do obsługi systemu EMCS PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

AKCYZAIB/MS. Program do obsługi systemu EMCS PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA AKCYZAIB/MS Program do obsługi systemu EMCS PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Wrocław, wrzesień 2013 WSTĘP... 5 Umowa licencyjna... 6 Wymagania programu... 6 1. INSTALACJA OPROGRAMOWANIA... 7 AkcyzaIB instalacja...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Faktura 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: Biuro Rachunkowe Wersja 2013.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia e-deklaracje

Sage Symfonia e-deklaracje Sage Symfonia e-deklaracje Podręcznik użytkownika Wersja 2015.b Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Prawna - POMOC

Kancelaria Prawna - POMOC Kancelaria Prawna - POMOC I Pomoc programu Kancelaria Prawna Spis treści Część I Lista zmian 1 Poprzednie 1... 1 Część II Wprowadzenie 22 1 Wersje programu... 24 2 Współpraca z... SIP Lex 25 Część III

Bardziej szczegółowo