TECHNOLOGI I AUTOMATYKI WĘZŁA CIEPLNEGO w budynku warsztatowym w Warszawie, przy ul. Sołtyka 8/10

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TECHNOLOGI I AUTOMATYKI WĘZŁA CIEPLNEGO w budynku warsztatowym w Warszawie, przy ul. Sołtyka 8/10"

Transkrypt

1 INWENTARYZACJA STANU ISTNIEJĄCEGO TECHNOLOGI I AUTOMATYKI WĘZŁA CIEPLNEGO w budynku warsztatowym w Warszawie, przy ul. Sołtyka 8/10 INWESTOR : STRAŻ MIEJSKA m. st. Warszawy Warszawa UL. Młynarska 43/45 Opracował : mgr inż. Piotr Garlej Warszawa - 28 lipca 2014

2 SPIS TREŚCI : 1. Wstęp 2. Szczegółowy opis urządzeń węzła 2.1 Węzeł podłączeniowy 2.2 Obieg C.O. 2.3 Obieg C.W.U 2.4 Automatyka węzła 2.5 Instalacje elektryczne

3 1. Wstęp Inwentaryzację wykonano na podstawie wizji lokalnej i materiałów udostępnionych przez Inwestora. Celem poniższej inwentaryzacji jest określenie stanu technicznego, urządzeń technologicznych i automatyki w węźle cieplnym, dwufunkcyjnym w budynku warsztatowym w Warszawie przy ul. Sołtyka 8/10. Węzeł cieplny przechodził remont generalny w pierwszej połowie lat 90-tych. W następnych latach wykonywano drobne przebudowy ( makieta węzła), naprawy lub wymiany poszczególnych urządzeń ( zawory, pompy, regulator C.W.U. itp.). 2. Szczegółowy opis istniejących urządzeń węzła 2.1 Węzeł podłączeniowy ( makieta węzła) 2,1,1 Zawory odcinające, szt. 2 ( zasilenie i powrót do s.c.), kulowe, spawane dn 50mm, - działające prawidłowo, szczelne - stan dobry 2,1,2 Odmulacz IOW 50 szt. 1 - działający prawidłowo, szczelny, sito czyste, bez ubytków - stan dobry - uzupełnić brakującą otulinę izolacyjną 2,1,3 Regulator różnicy ciśnień i przepływu DANFOSS dn 20mm ( własność Dalia S.A) po wymianie, szczelny, plomby nienaruszone - stan dobry 2,1,4 Licznik ciepła KAMSTRUP dn 25mm ( własność Dalia S.A) szczelny, plomby nienaruszone - stan dobry 2,1,5 Zawory odcinające obieg C.O. szt. 2 ( zasilenie i powrót.), kulowe, spawane DZT, dn 40mm, - działające prawidłowo, szczelne - stan dobry 2,1,6 Zawory odcinające obieg C.W.U. szt. 3 ( zasilenie, powroty z I i II stopnia.), kulowe, spawane DZT dn 40mm szt. 2 i; dn 50mm szt 1 - działające prawidłowo, szczelne - stan dobry - wymienić zawór kulowy dn. 50 mm na ręczny regulacyjny dn 50 mm 2,1,7 Filtry siatkowe FS, kołnierzowe szczelne, sita bez ubytków i odkształceń - - stan zadawalający 2,1,8 Odpowietrzenia i spusty szczelne - stan dobry. 2,1,9 Rurociągi i połączenia kołnierzowe szczelne, bez ognisk korozji stan dobry - rurociągi makiety, zabezpieczyć antykorozyjnie - ok. 7 mb - zdemontować zniszczoną otulinę izolacyjną na rurociągach - wykonać nową izolację rurociągów o grubości 50mm - (ok. 6mb) 2,1,10 Manometry - tarczowe 160mm, szt. 5, brak legalizacji, - stan zły - wymienić istniejące manometry i kurki manometryczne - szt. 5

4 2,1,11 Termometry, szt 3 - stan zły. - wymienić istniejące termometry - szt. 3 Podsumowanie : Ogólny stan węzła podłączeniowego (makiety węzła) - zadawalający. Należy wykonać zalecania z p-kt 2,1,2; 2,1,9; 2,1,10 i 2,1, Obieg C.O. 2,2,1 Zawór regulacyjny z siłownikiem, szt. 1, (strona sieciowa), dn 25mm, kołnierzowy, producent nieznany niesprawny, przeciek na uszczelnieniu trzpienia zaworu, zablokowany w pozycji otwartej, siłownik niesprawny. - należy wymienić istniejący zawór regulacyjny na nowy np. SAMSON 3222, dn 20mm, z siłownikiem 5825, - szt. 1, lub inny równoważny. 2,2,2 Rurociąg zasilający i powrotny do wymienników ( strona s.c.), z rur stalowych, dn 40 mm ogniska korozji, ślady dokonanych napraw, brak króćca czujnika wody powrotnej stan techn. zły - wymienić w/w rurociągi na nowe, z rur stalowych bez szwu dn 40 - ok. 6 mb - rurociąg powrotny wyposażyć w króciec stalowy dn 15 mm. - szt. 1 do montażu czujnika temperatury - w najwyższych punktach wbudować odpowietrzenia z rury stalowej dn 15 z zaworami kulowymi spawanymi dn 15 mm - szt. 2 - rurociągi zabezpieczyć antykorozyjnie - ok. 6 mb - zdemontować istniejącą otulinę izolacyjną - wykonać nową izolację rurociągów o grubości 50mm - ok. 6mb 2,2,3 Wymienniki JAD X 5-36, szt. 2, zamontowane w układzie szeregowym - zamulone, ograniczona drożność po stronie instalacyjnej - stan techniczny zły - należy wymienić istniejące wymienniki, szt. 2, na nowe typu JAD X 5-36 z otuliną, w wykonaniu dla Warszawy, lub inne równoważne. 2,2,4 Rozdzielacze wymienników JAD X, 2 szt. ( sieciowy i instalacyjny) - liczne ogniska korozji, nieszczelne połączenia spawane, przecieki na króćcu spustowym instalacyjnym, ślady napraw stan zły - należy wykonać nowe rozdzielacze z rur stalowych dn 100mm, bez szwu - szt. 2, o dł. ok. 0,6 mb. każdy. - rozdzielacze posadowić na nowej konstrukcji wsporczej 2,2,5 Zestaw pompowy pomp obiegowych C.O. Pompy Grundfos UPS 40/60 - szt. 2, wyeksploatowane, nie zapewniają prawidłowych parametrów pracy. Brak zaworów zwrotnych. Zawory odcinające niesprawne, ślady napraw i przebudowy zestawu pompowego - stan techniczny zły

5 - należy wykonać nowy zestaw pompowy wraz z konstrukcją wsporczą - rozdzielacze z rur stalowych dn 80mm - szt. 2, o dł. ok. 0,7m każdy. - rozdzielacz ssący uzbrojony w manometr i spust z zaworem dn 20 mm - rozdzielacz tłoczny uzbrojony w manometr kontaktowy - pompy obieg. np. MAGNA 40/100 - szt. 2, lub inne równoważne. - zawory zwrotne miedzykołnierzowe typ 402, dn 40mm, szt. 2 - zawory odcinające kołnierzowe lub spawane dn 40 mm, szt. 4 2,2,6 Odmulacz IOW 100 ( powrót z instalacji) brak tabliczki znamionowej, brak DTR, niedrożne odpowietrzenie, trudności z uszczelnieniem otworu rewizyjnego - stan techn. zły. - należy wymienić istniejący odmulacz IOW 100, na nowy OISm 65, z otuliną Izolacyjną - szt. 1 2,2,7 Filtr siatkowy FS 100, kołnierzowy ( powrót z instalacji) szt. 1 trudności z uszczelnieniem pokrywy filtra ( wżery na korpusie) - stan techn. zły. - należy wymienić istniejący FS 100 na nowy filtr, FS 65 kołnierzowy - szt. 1 2,2,8 Rozdzielacze instalacyjne, rur stalowych dn 150mm, uzbrojone w zawory odcinające kulowe, gwintowane dn 32-80mm, 2 szt. ( zasilenie i powrót) - ogniska korozji, nieszczelne połączenia gwintowane, brak ręcznych zaworów regulacyjnych stan techn. zły - należy wykonać nowe rozdzielacze instalacyjne, z rur stalowych dn 100mm, szt. 2, o dł. ok. 0,8mb. każdy. - każdy rozdzielacz uzbroić w manometr z kurkiem manometrycznym, termometr oraz króciec spustowy z zaworem dn 25mm - rozdzielacz powrotny uzbroić w ręczne zawory regulacyjne, z połączeniem rozłącznym, dn 32 mm - 2 szt. np. LENO lub równoważne i zawór kulowy dn 65 mm - szt. 1 - rozdzielacz zasilający uzbroić w zawory kulowe gwintowane z połączeniem rozłącznym, dn 32 mm - szt 2 i dn 65 mm - szt. 1 - rozdzielacze zaizolować otuliną o gr. 100 mm 2,2,9 Rurociąg instalacyjny łączący wymienniki, zestaw pompowy, rozdzielacze, z rur stalowych, dn 100 mm zniszczona izolacja, ślady dokonanych napraw brak podpór stan techn. zadawalający - podczas remontu węzła, wymienić w/w rurociągi na nowe, z rur stalowych dn 65mm - ok. 10 mb - rurociąg zasilający wyposażyć w króciec stalowy dn 15 mm. szt. 2, do montażu czujnika temperatury i bezpiecznika STW - rurociąg zasilający wyposażyć w króciec stalowy dn 32 mm. szt. 1, do montażu zaworu bezpieczeństwa - na zasileniu i powrocie, wbudować zawory kulowe kołnierzowe lub spawane dn 65 mm - szt. 2 - w najwyższych punktach zamontować odpowietrzniki automatyczne z zaworem stopowym i zaworem odcinającym dn 15 mm - szt. 2

6 - rurociągi posadowić na nowych podporach - szt 5 - rurociągi zabezpieczyć antykorozyjnie - ok. 10 mb - zdemontować istn. otulinę izolacyjną - wykonać nową izolację rurociągów o grubości 65mm - ok. 10mb 2,2,10 Wzbiorcze naczynie przeponowe Reflex N szczelne, ciśnienie powietrza prawidłowe, brak tabliczki znamionowej, i DTR - stan techniczny zadawalający - podczas remontu węzła, wymienić istniejące naczynie przeponowe na nowe, np. REFLEX N 300 szt. 1, lub inne równoważne - wymienić na nowy, rurociąg przyłączeniowy do naczynia, z rur stalowych dn 25 mm dł. ok. 6mb 2,2,11 Zawór bezpieczeństwa SYR dn 32mm - ciśnienie otwarcia prawidłowe, brak DTR - stan techniczny zadawalający - podczas remontu węzła, wymienić istniejący zawór bezpieczeństwa na nowy np. SYR 1915 dn 32 mm, ciśnienie otwarcia 3 bar. - szt. 1, lub inny równoważny - wykonać nowy odpływ zaworu bezpieczeństwa, z rur stalowych dn 40mm, na wysokość 5 cm nad posadzkę dł. ok. 2,5mb 2,2,12 Dopust do instalacji C.O. - brak zaworu antyskażeniowego stan techniczny zły - podczas remontu węzła, zdemontować istn. dopust - wykonać nowy dopust z rur PP, fi 25mm, - dł. ok. 3 mb - zamontować zawory odcinające gwintowane dn 25 mm - szt 2 - zamontować zawór antyskażeniowy dn 25 mm szt 1 - zamontować wodomierz dn 20 mm szt 1 2,2,13 Rura spustowa, zbiorcza do lejków ściekowych - brak - wykonać nowy rurociąg spustowy, z rur stalowych dn 80mm, wraz z lejkami ściekowymi - dł. ok. 8 mb Podsumowanie : Ogólny stan techniczny, obiegu centralnego ogrzewania - zły

7 2.3 Obieg C.W.U. 2,3,1 Zawór regulacyjny bezpośredniego działania z kapilarą - szt. 1, (strona sieciowa), dn 25mm, gwintowany SAMSON sprawny. - podczas remontu węzła, wymienić w/w zawór regulacyjny z kapilarą na nowy zawór regulacyjny pośredniego działania np. SAMSON typ 3222, dn 25mm, z siłownikiem K, lub inny równoważny. 2,3,2 Rurociągi zasilający i powrotne, od makiety węzła do wymienników ( strona s.c.), z rur stalowych, dn mm ogniska korozji, ślady dokonanych napraw, brak podpór stan techn. zły - wymienić w/w rurociągi na nowe, z rur stalowych bez szwu dn 40 - ok. 8 mb ; dn 50 ok. 16 m - w najwyższych punktach wbudować odpowietrzenia z rury stalowej dn 15 z zaworami kulowymi spawanymi dn 15 mm - szt. 3 - rurociągi posadowić na nowych podporach - rurociągi zabezpieczyć antykorozyjnie - ok. 24 mb - zdemontować istn. otulinę izolacyjną - wykonać nową izolację rurociągów o grubości 40mm - ok. 24mb 2,3,3 Wymienniki JAD 6-50, szt. 2, zamontowane w układzie szeregowo równoległym - ograniczona drożność po stronie instalacyjnej ( osadzony kamień na króćcach kołnierzowych), nieszczelny płaszcz na jednym z wymienników - stan techniczny zły - należy wymienić istniejące wymienniki - szt. 2, na nowe typu JAD 6-50 z otuliną, w wykonaniu dla Warszawy, lub inne równoważne. 2,3,4 Rozdzielacze sieciowe wymienników JAD 6/50, 3 szt. - ogniska korozji, ślady napraw stan techn. zły - należy wykonać nowe rozdzielacze z rur stalowych bez szwu, dn 80mm, - szt. 3, o dł. ok. 0,4 mb. każdy. - rozdzielacze połączyć w układ szeregowo - równoległy rurami stalowymi bez szwu, dn 50 mm - dł. ok. 3 mb. - rozdzielacze wraz z wymiennikami posadowić na nowej konstrukcji wsporczej 2,3,5 Zestaw pompowy, pomp cyrkulacyjnych C.W.U, wykonany z rur i kształtek ocynkowanych. Pompy Grundfos 25/80 - szt. 2, wyeksploatowane, nie zapewniają prawidłowych parametrów pracy. Ślady przebudowy zestawu pompowego - stan techniczny zły - należy wykonać nowy zestaw pompowy wraz z konstrukcją wsporczą - rozdzielacze z rur PP Stabi i kształtek PP, dn 50mm - szt. 2, o dł. ok. 0,7m każdy. - rozdzielacz ssący uzbrojony w manometr i spust z zaworem dn 20 mm - rozdzielacz tłoczny uzbrojony w manometr kontaktowy - pompy cyrkulacyjne dla C.W.U. np. Grundfos 25/80N - szt. 2, lub inne

8 równoważne. - zawory zwrotne uniwersalne, gwintowane dn 25mm, - szt. 2 - zawory odcinające gwintowane dn 25 mm, - szt. 4 - przed zestawem pompowym zamontować filtr siatkowy gwintowany dn 25mm - szt. 1 oraz zawór kulowy, odcinający z połączeniem rozłącznym dn 25 mm - szt 1 2,3,6 Rozdzielacz pomiarowy na wyjściu C.W.U z wymiennika do instalacji wykonany z kształtek stalowych ocynkowanych, brak zaworu odcinającego, brak bezpiecznika STB, ślady przecieków na połączeniach gwintowanych. - stan techn. zły - należy wykonać nowy rozdzielacz pomiarowy z rur PP Stabi i kształtek PP, dn 75mm - szt. 1, o dł. ok. 0,5m. - rozdzielacz uzbroić w termometr, króciec do montażu czujnika temperatury szt. 1; króciec do montażu bezpiecznika STB szt 1, spust z zaworem dn 15 mm - szt. 1 - za rozdzielaczem zamontować zawór odcinający gwintowany, połączeniem rozłącznym, dn 50 mm - szt. 1 2,3,7 Rurociąg przyłączeniowy, wody zimnej dn 50 mm, z wodomierzem dn 32mm, na wejściu do wymiennika CWU wykonany z rur i kształtek stalowych ocynkowanych, brak drugiego zaworu odcinającego, ślady przecieków na połączeniach gwintowanych, ograniczony prześwit, zakamienienie - stan techn. zły - należy wykonać nowy rozdzielacz przyłączeniowy z rur i kształtek PP, fi 63mm - szt. 1, o dł. ok. 0,4m. - rozdzielacz uzbroić w króciec dn 25 mm, do montażu zaworu bezpieczeństwa szt. 1; spust z zaworem dn 15 mm - szt. 1 - przed rozdzielaczem zamontować zawór odcinający gwintowany,, dn 50 mm - szt. 1; zawór zwrotny antyskażeniowy dn 50 mm szt 1; wodomierz do wody zimnej dn 32 mm szt, 1; drugi zawór odcinający gwintowany dn 50 mm szt. 1 - wymienić odcinek rurociągu stalowego ocynkowanego, dn 50 mm, na rurociąg z rur PP fi 63 mm dł. ok. 1,2 m 2,3,8 Rurociągi CWU i cyrkulacji, łączące wymienniki, zestaw pompowy i instalację wewnętrzną budynku, wykonane są z rur stalowych, ocynkowanych dn mm - brak izolacji, ślady dokonanych napraw, brak podpór stan techn. zły - podczas remontu węzła, wymienić w/w rurociągi na nowe, z rur PP SABI - rurociąg CWU, fi 63 mm - ok. 6 mb - rurociąg cyrkulacji dn 40 mm - ok. 12mb. - zbiorczy rurociąg cyrkulacji, wyposażyć w ręczny zawór regulacyjny dn 25 mm. - szt 1, filtr siatkowy dn 25 mm szt. 1; zawór odcinający gwintowany, z połączeniem rozłącznym dn 25 mm, - szt. 1 - krótki obieg cyrkulacji wyposażyć w ręczny zawór regulacyjny dn 25 mm szt. 1, zawór zwrotny gwintowany dn 25 mm szt 1 - rurociągi posadowić na nowych podporach - szt 8 - wykonać nową izolację rurociągów o grubości 20mm - ok. 18mb

9 Podsumowanie : Ogólny stan techniczny obiegu C.W.U - zły 2.4 Automatyka węzła cieplnego 2,4,1 Regulator elektroniczny, jednokanałowy - producent nieznany, z uwagi na nie działający siłownik, nie można możliwości określenia stopnia jego sprawności. - należy wymienić w/w regulator na nowy regulator dwukanałowy ( dla biegu C.O i CWU) np. SAMSON TROVIS szt. 1, lub inny równoważny 2,4,2 Czujnik temperatury zewnętrznej - brak - należy zamontować, na północnej ścianie budynku, czujnik temperatury zewnętrznej PT SAMSON - szt. 1, lub inny równoważny 2,4,3 Czujnik temperatury zasilania C.O - przylgowy, producent nieznany, nieznany stopień sprawności - należy zamontować nowy czujnik temperatury, zanurzeniowy, np. PT SAMSON - szt. 1, lub inny równoważny 2,4,4 Czujnik temperatury powrotu do s.c. - brak - należy zamontować czujnik temperatury, zanurzeniowy, np. PT SAMSON - szt. 1, lub inny równoważny 2,4,5 Czujnik temperatury C.W.U,. - brak - należy zamontować czujnik temperatury, zanurzeniowy, np. PT SAMSON - szt. 1, lub inny równoważny 2,4,6 Czujnik temperatury C.W.U. w obiegu cyrkulacji - brak - należy zamontować czujnik temperatury, zanurzeniowy, np. PT SAMSON - szt. 1, lub inny równoważny 2,4,7 Termostat STB - brak - należy zamontować Termostat STB np. SAMSON szt. 1, lub inny równoważny 2,4,8 Termostat STW - brak

10 - należy zamontować Termostat STW np. SAMSON szt. 1, lub inny równoważny Podsumowanie : Ogólny stan techniczny automatyki - zły 2.5 Instalacje elektryczne węzła. 2,5,1 Instalacja automatyki węzła - istniejące okablowanie w stanie szczątkowym. - należy wykonać nowe okablowanie dla automatyki węzła zgodnie z wymogami producenta automatyki - instalację wykonać w korytkach kablowych 50 mm, dł. ok. 10 mb. 2,5,2 Rozdzielnia Główna węzła cieplnego - żeliwna, wielokrotnie przebudowywana - stan techniczny zły. - należy zdemontować istniejącą rozdzielnię - należy zamontować nową rozdzielnię RWC, dla czterech pomp i dwóch manometrów kontaktowych, spełniającą wymogi Dalia S.A i aktualnych przepisów - wykonać połączenia wyrównawcze w pomieszczeniu węzła. 2,5,3 Okablowanie urządzeń węzła ( pompy, regulator) - stan techniczny zły - należy zdemontować istniejące okablowanie - należy wykonać nowe okablowanie dla odbiorników energii elektr. zgodnie z wymogami producentów urządzeń i aktualnymi przepisami. - instalację wykonać w korytkach kablowych 50 mm, dł. ok. 8 mb. 2,5,4 Instalacja oświetlenia pomieszczenia węzła - natynkowa - stan zadowalający - wymienić niedziałające źródła światła 4 szt. Podsumowanie : Ogólny stan techniczny instalacji elektrycznych - zły

w budynku warsztatowym w Warszawie, przy ul. Sołtyka 8/10

w budynku warsztatowym w Warszawie, przy ul. Sołtyka 8/10 INWENTARYZACJA STANU ISTNIEJĄCEGO INSTALACJI CENTRALNEGO OGREWANIA w budynku warsztatowym w Warszawie, przy ul. Sołtyka 8/10 INWESTOR : STRAŻ MIEJSKA m. st. Warszawy 01-170 Warszawa UL. Młynarska 43/45

Bardziej szczegółowo

Remont automatyki i technologii węzła cieplnego dla budynku warsztatowego w Warszawie, przy ul. Sołtyka 8/10

Remont automatyki i technologii węzła cieplnego dla budynku warsztatowego w Warszawie, przy ul. Sołtyka 8/10 S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A W Y K O N A N I A I O D B I O R U R O B Ó T B U D O W L A N Y C H Remont automatyki i technologii węzła cieplnego dla budynku warsztatowego w Warszawie, przy

Bardziej szczegółowo

Węzły cieplne PROFI o mocy 70-500 kw

Węzły cieplne PROFI o mocy 70-500 kw Węzły cieplne PROFI o mocy 70-00 kw Produkt: węzły cieplne o mocy c.o. 70 do 00 kw przygotowanie czynnika grzewczego dla układów instalacji c.o. z Logotermami obsługa instalacji c.o. w układzie standardowym

Bardziej szczegółowo

Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

Ogólna charakterystyka obiektów lub robót strona nr: 1 Ogólna charakterystyka obiektów lub robót Projektuje się jednostopniowy dwufunkcyjny węzeł c.o. i c.w.u. /układ wg załączonego schematu/. Wymienniki /jeden na potrzeby c.o., drugi c.w.u./

Bardziej szczegółowo

Mniejsze zużycie energii wiąże się z niższymi kosztami ogrzewania pomieszczeń, ciepłej wody użytkowej i ciepła technologicznego

Mniejsze zużycie energii wiąże się z niższymi kosztami ogrzewania pomieszczeń, ciepłej wody użytkowej i ciepła technologicznego Węzły cieplne Dlaczego węzły cieplne są coraz bardziej popularne? Węzły cieplne są niezbędnym zespołem urządzeń, łączącym miejskie sieci ciepłownicze z instalacjami budynków mieszkalnych. Dzięki wykorzystaniu

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania Opis techniczny. 1. DANE PODSTAWOWE INWESTYCJI...2 2. TECHNOLOGIA WĘZŁA CIEPNEGO...2 2.1. Rozwiązania projektowe...2 2.2. Dobór urządzeń...4 3. ZESTAWIENIA PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW...5

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW - KOTŁOWNIA GAZOWA, INSTALACJA GAZU. Produkt Wielkość Ilość Jednostka. Zawór kulowy DN szt. Zawór kulowy DN 20 8 szt.

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW - KOTŁOWNIA GAZOWA, INSTALACJA GAZU. Produkt Wielkość Ilość Jednostka. Zawór kulowy DN szt. Zawór kulowy DN 20 8 szt. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW - KOTŁOWNIA GAZOWA, INSTALACJA GAZU ZAŁĄCZNIK NR 9 Produkt Wielkość Ilość Jednostka Zestawienie materiałów - kotłownia gazowa Kocioł i automatyka Kocioł kondensacyjny jednofunkcyjny

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Lp. Numer Pozycji Nr specyfikacji Wyszczególnienie elementów robót Jednostka Cena Jednostkowa (zł)

Przedmiar robót. Lp. Numer Pozycji Nr specyfikacji Wyszczególnienie elementów robót Jednostka Cena Jednostkowa (zł) Przedmiar robót "Budowa budynku komunalnego" CZĘŚĆ 1-sza WĘZEŁ cieplny W budynku przy ul Granicznej - Zielonej, w ramach zamówienia pn:"wykonanie robót budowlanych w zakresie: montażu urządzeń węzła cieplnego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2D do SIWZ SSZP 371/ 26/ 2016 ZAKRES RÓNOWAŻNOŚCI: Lp. Opis materiału Producent. np. DZT,Naval, Danfoss

Załącznik nr 2D do SIWZ SSZP 371/ 26/ 2016 ZAKRES RÓNOWAŻNOŚCI: Lp. Opis materiału Producent. np. DZT,Naval, Danfoss Załącznik nr 2D do SIWZ SSZP 371/ 26/ 2016 ZAKRES RÓNOWAŻNOŚCI: Lp. Opis materiału Producent 1 2 3 4 5 6 Zawór kulowy spawany z przekładnią Dn 100 z przeciw kołnierzem od strony makiety PN 16 Odmulacz

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory www.pdffactory.pl/ - 1 -

OPIS TECHNICZNY. PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory www.pdffactory.pl/ - 1 - OPIS TECHNICZNY do projektu technologii i układu regulacyjno-pomiarowo- rozliczeniowego węzła cieplnego w budynku hali widowiskowo-sportowej przy Gimnazjum Nr 1 w Siemiatyczach. 1. Podstawa opracowania:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ROBÓT REMONTOWYCH W BUDYNKU PRZEDSZKOLA PRZY UL. WARSZAWSKEIJ 210 W DAWIDACH BANKOWYCH 1 PROJEKT WYKONAWCZY

PROJEKT WYKONAWCZY ROBÓT REMONTOWYCH W BUDYNKU PRZEDSZKOLA PRZY UL. WARSZAWSKEIJ 210 W DAWIDACH BANKOWYCH 1 PROJEKT WYKONAWCZY 1 PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT ROBÓT REMONTOWYCH W BUDYKU PRZEDSZKOLA PRZY UL. WARSZAWSKIEJ W DAWIDACH BANKOWYCH INSTALACJE SANITARNE: WĘZEŁ CO Skład zespołu projektowego: Branża Imię i nazwisko nr. uprawnień

Bardziej szczegółowo

Część II AUTOMATYCZNA REGULACJA WĘZŁA

Część II AUTOMATYCZNA REGULACJA WĘZŁA Część II AUTOMATYCZNA REGULACJA WĘZŁA 1. Podstawa opracowania - zlecenie Inwestora - protokół założeń eksploatacyjnych SPEC - instrukcja doboru elementów automatycznej regulacji w węzłach cieplnych - opracowanie

Bardziej szczegółowo

Technologia węzła cieplnego w budynku sali gimnastycznej - roboty sanitarne. Przedmiar robót

Technologia węzła cieplnego w budynku sali gimnastycznej - roboty sanitarne. Przedmiar robót Data utworzenia: 2007-06-14 Technologia węzła cieplnego w budynku sali gimnastycznej - roboty sanitarne. Przedmiar robót Opis robót Dział nr 1. Technologia węzła [CPV: 40330000-4 Węzeł cieplny lokalny]

Bardziej szczegółowo

Główne urządzenia węzła. Lp. Wyszczególnienie Producent Ilość

Główne urządzenia węzła. Lp. Wyszczególnienie Producent Ilość Główne urządzenia węzła Lp. Wyszczególnienie Producent Ilość Magnetoodmulacz OISm 50/32 6 bar SPAW-TEST 2 Magnetoodmulacz OISm 50/40 0 bar SPAW-TEST 3 Regulator różnicy ciśnień AVP DN25 Danfoss 003H626

Bardziej szczegółowo

Kosztorys nakładczy. Wartość kosztorysowa Słownie:

Kosztorys nakładczy. Wartość kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Słownie: Kosztorys nakładczy Kod CPV 45000000-7 - Roboty budowlane Budowa Budynek Urzędu Gminy w Krzęcinie, dz. nr 143/1 ul. Tylna 7 Inwestor Urząd Gminy w Krzęcinie Biuro kosztorysowe

Bardziej szczegółowo

Zestawienie materiałów

Zestawienie materiałów Główne urządzenia węzła Lp. Wyszczególnienie Producent Il o ś ć 1 Magnetoodmulacz OISm 150/32 16 bar SPAW-TEST 1 2 Magnetoodmulacz OISm 150/40 10 bar SPAW-TEST 1 3 Regulator różnicy ciśnień AVP Danfoss

Bardziej szczegółowo

Wariant 1. Imie i nazwisko Data Podpis. Sprawdził. Schemat wezła 40kW wariant 1. z s ie c i 130/80. nr rys:

Wariant 1. Imie i nazwisko Data Podpis. Sprawdził. Schemat wezła 40kW wariant 1. z s ie c i 130/80. nr rys: Wariant 1 z s ie c i 130/80. Imie i nazwisko Data Podpis Opracował Sprawdził mgr inz. A.M. Drzał 1 nr rys: Schemat wezła 40kW wariant 1 Wykaz urządzeń - wariant 1 co Lp N a zw a typ Ilość P rod u cen t

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Obliczenia doboru węzła cieplnego trzyfunkcyjnego dla potrzeb c.o., c.w.u. w układzie szeregowo-równoległym i wentylacji.

SPIS TREŚCI. Obliczenia doboru węzła cieplnego trzyfunkcyjnego dla potrzeb c.o., c.w.u. w układzie szeregowo-równoległym i wentylacji. SPIS TREŚCI Opis techniczny węzła cieplnego. Obliczenia doboru węzła cieplnego trzyfunkcyjnego dla potrzeb c.o., c.w.u. w układzie szeregowo-równoległym i wentylacji. Zestawienie urządzeń i elementów węzła

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Węzły cieplne WOSzK

Przedmiar robót. Węzły cieplne WOSzK Przedmiar robót Budowa: Remont węzłów cieplnych obiektów zasilanych z centralnej kotłowni WOSzK Zakopane Obiekt lub rodzaj robót: Budynek nr 13 Lokalizacja: Kościelisko ul. Strzelców Podhalańskich 4, 34-511

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Rurociągi instalacji c.o. z rur stalowych o średnicy nominalnej 25-32mm, o połączeniach spawanych, na ścianach Jednostka: m 25,2000

Przedmiar robót. Rurociągi instalacji c.o. z rur stalowych o średnicy nominalnej 25-32mm, o połączeniach spawanych, na ścianach Jednostka: m 25,2000 "DOM-BUD" w Suwałkach 16-400 Suwałki ul. Korczaka 2 tel. (87) 566-37-67 Identyfikator: ZS Data utworzenia: 2013-03-26 Zagospodarowanie centrum miejscowości Liszno II etap - Instalacja centralnego ogrzewania

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. Zlecenie Inwestora, Projekt budowlany Architektura Bilans cieplny budynku projektowanego oraz II budynku przewidzianego do realizacji w późniejszym etapie, Obowiązujące

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Instalacja solarna

Przedmiar robót. Instalacja solarna Przedmiar robót Instalacja solarna Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor 45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach 45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne 45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Nr: 1/04/2012

Przedmiar robót Nr: 1/04/2012 Inwestor: MASTER Sp z o.o. ul. Grota Roweckiego 44 43-100 Tychy Wykonawca:, Przedmiar robót Nr: 1/04/2012 Nazwa budowy: Modernizacja inst cwu budynku mieszkalnego Adres budowy: ul. Stefana Batorego 6a,

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Węzły cieplne WOSzK

Przedmiar robót. Węzły cieplne WOSzK Przedmiar robót Budowa: Remont węzłów cieplnych obiektów zasilanych z centralnej kotłowni WOSzK Zakopane Obiekt lub rodzaj robót: Budynek nr 15 Lokalizacja: Kościelisko ul. Strzelców Podhalańskich 4, 34-511

Bardziej szczegółowo

Zestawienie materiałów

Zestawienie materiałów Starachowice, dn. 9.04.206r. dla budynku mieszkalnego przy ul. Majówka 7a w Starachowicach Główne urządzenia węzła Lp. Wyszczególnienie Producent Ilość Magnetoodmulacz OISm 50/32 6 bar SPAW-TEST 2 Magnetoodmulacz

Bardziej szczegółowo

KOZIENICE UL. PARKOWA , KOZIENICE PRACOWNIA PROJEKTOWA F-11

KOZIENICE UL. PARKOWA , KOZIENICE PRACOWNIA PROJEKTOWA F-11 PRACOWNIA PROJEKTOWA F-11 dr inż. arch. Marcin Furtak 31-513 Kraków, ul. Olszańska 7A NIP 6751164662, Regon 120492065 Tel./fax: +48 /012/ 4113102, e-mail: biuro@f-11.pl www.f-11.pl Przedmiar robót BUDOWA

Bardziej szczegółowo

4.1 Węzły cieplne do mocy 50 kw 106. 4.2 Węzły cieplne BASIC o mocy 70-500 kw 112. 4.3 Węzły cieplne PROFI o mocy 70-500 kw 120

4.1 Węzły cieplne do mocy 50 kw 106. 4.2 Węzły cieplne BASIC o mocy 70-500 kw 112. 4.3 Węzły cieplne PROFI o mocy 70-500 kw 120 4.1 Węzły cieplne do mocy 50 kw 106 Węzły jednofunkcyjne do 50 kw, węzły dwufunkcyjne do 50 kw 4.2 Węzły cieplne BASIC o mocy 70-500 kw 112 Węzły cieplne 70-500 kw 4 4.3 Węzły cieplne PROFI o mocy 70-500

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY KOMUNALNY CZĘSTOCHOWA, ul. KONTKIEWICZA

PRZEDMIAR ROBÓT. BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY KOMUNALNY CZĘSTOCHOWA, ul. KONTKIEWICZA PRZEDMIAR ROBÓT BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY KOMUNALNY CZĘSTOCHOWA, ul. KONTKIEWICZA Obiekt: BUDYNEK MIESZKALNY Zamawiający: GMINA MIASTO CZĘSTOCHOWA ul. ŚLĄSKA 11/13 42-200 CZĘSTOCHOWA Kostorys strona

Bardziej szczegółowo

Zuzia (C) DataComp (lic ) strona nr: 1. Przedmiar robót

Zuzia (C) DataComp (lic ) strona nr: 1. Przedmiar robót strona nr: 1 Przedmiar robót 1 Instalacja C.O. 1.1 KNRW 215/404/1 (1) zgrzewanych, na ścianach w budynkach, Fi 16 mm 445,000 m 1.2 KNRW 215/404/1 (1) zgrzewanych, na ścianach w budynkach, Fi 20 mm 240,000

Bardziej szczegółowo

EWA ZABOROWSKA. Zasady projektowania WODNYCH WEZŁÓW CIEPŁOWNICZYCH

EWA ZABOROWSKA. Zasady projektowania WODNYCH WEZŁÓW CIEPŁOWNICZYCH EWA ZABOROWSKA Zasady projektowania WODNYCH WEZŁÓW CIEPŁOWNICZYCH GDANSK 2012 PRZEWODNICZĄCY KOMITETU REDAKCYJNEGO WYDAWNICTWA POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ Romuald Szymkiewicz REDAKTOR PUBLIKACJI NAUKOWYCH Janusz

Bardziej szczegółowo

5.1 Założenia techniczno-eksploatacyjne dotyczące węzła cieplnego

5.1 Założenia techniczno-eksploatacyjne dotyczące węzła cieplnego 5. Wytyczne projektowania węzłów cieplnych 5.1 Założenia techniczno-eksploatacyjne dotyczące węzła cieplnego 5.1.1 Przedmiotem założeń techniczno-eksploatacyjnych są urządzenia węzła poza wielokanałowym

Bardziej szczegółowo

Wyposażenie zalecane do stosowania w węzłach cieplnych MPEC Białystok

Wyposażenie zalecane do stosowania w węzłach cieplnych MPEC Białystok Wyposażenie zalecane do stosowania w węzłach cieplnych MPEC Białystok ARMATURA CIEPŁOWNICZA Lp. Nazwa materiału Producent Typ/nr. katalog. 1. Zawór kulowy kołnierzowy Dn 15(130mm) BROEN DZT Kołnierzowy

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA.

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA. DT 5/ Przedsiębiorstwo Projektowo-Inwestycyjne AK-SYSTEM str 1 SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA. I. OPIS TECHNICZNY 1. PODSTAWA OPRACOWANIA...2 2. INWESTOR....2 3. ZAKRES OPRACOWANIA...2 4. BUDYNEK....2 5.

Bardziej szczegółowo

ADAPTACJA POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ZWPS PRZY UL. POWSTAŃCÓW 31 W KATOWICACH DLA POTRZEB PRZYCHODNI STOMATOLOGICZNEJ

ADAPTACJA POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ZWPS PRZY UL. POWSTAŃCÓW 31 W KATOWICACH DLA POTRZEB PRZYCHODNI STOMATOLOGICZNEJ TEMAT: ADAPTACJA POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ZWPS PRZY UL. POWSTAŃCÓW 31 W KATOWICACH DLA POTRZEB PRZYCHODNI STOMATOLOGICZNEJ INWESTORI: ZESPÓŁ WOJEWÓDZKICH PRZYCHODNI SPECJALISTYCZNYCH UL. POWSTAŃCÓW 31 40-121

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA. Część II AUTOMATYKA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY

SPIS TREŚCI. Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA. Część II AUTOMATYKA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY SPIS TREŚCI 1.2. Cel i zakres opracowania 1.1. Podstawa opracowania 1.3. Bilans cieplny węzła 1.4. Projektowany węzeł cieplny 1.5. Rurociągi i armatura 1.6.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Kalisz, styczeń 2013

PROJEKT WYKONAWCZY. Kalisz, styczeń 2013 EGZ. 1/4 TOM 1 PROJEKT WYKONAWCZY CZĘŚĆ 4 SANITARNA WĘZEŁ CIEPLNY PARA/WODA INSTALACJA CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO INWESTYCJA: ETAP I - PRZEBUDOWA, REMONT A TAKŻE ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ PIWNICY

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Sprawdzający:

Przedmiar. Sprawdzający: Przedmiar Data: 2016-06-22 Budowa: Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w pomieszczeniu kotłowni Obiekt: Szkoła Policji w Katowicach 40-684 Katowice Piotrowice ul. gen. Jankego 276 Sprawdzający:...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY TECHNOLOGIA WĘZŁA CIEPLNEGO DWUFUNKCYJNEGO C. O. I C. W. U.

PROJEKT BUDOWLANY TECHNOLOGIA WĘZŁA CIEPLNEGO DWUFUNKCYJNEGO C. O. I C. W. U. PROJEKT BUDOWLANY TECHNOLOGIA WĘZŁA CIEPLNEGO DWUFUNKCYJNEGO C. O. I C. W. U. OBIEKT : Budynek mieszkalny wielorodzinny ADRES : Słupsk, ul. Rybacka 6 INWESTOR : Wspólnota Mieszkaniowa Rybacka 6 76 200

Bardziej szczegółowo

Zasady doboru układów automatycznej regulacji w węzłach cieplnych

Zasady doboru układów automatycznej regulacji w węzłach cieplnych Zasady doboru układów automatycznej regulacji w węzłach cieplnych do Warunków przyłączenia węzłów cieplnych do sieci ciepłowniczych Obowiązuje od dnia 09.12.2014 r. Liczba stron 1/6 1. Funkcje układów

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45232140-5 Lokalne węzły grzewcze

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45232140-5 Lokalne węzły grzewcze LOCUM SP. KOMANDYTOWA ul. Lipowa 33, 6-00 Kalisz Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 5310-5 Lokalne węzły grzewcze NAZWA INWESTYCJI : Budowa węzła cieplnego w Centrum Dydaktyczno-Konferencyjnym

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Modernizacja kotłowni wraz z instalacja C.O.

Przedmiar robót. Modernizacja kotłowni wraz z instalacja C.O. Przedmiar robót Obiekt lub rodzaj robót: SZKOLNY OSRODEK WYPOCZYNKOWY ORLE GNIAZDO Inwestor: 34-443 SROMOWCE WYZNE NAD ZALEW 7 Data opracowania: 2014-07-21 strona nr: 2 Przedmiar robót Kosztorys 1 Grupa

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. Ofertowy. Data: Budowa: MZS Nr 1 Magurów Obiekt: Wymiennikownia Zamawiający: Gmina Krosno, ul. Lwowska 28a, Krosno

Kosztorys. Ofertowy. Data: Budowa: MZS Nr 1 Magurów Obiekt: Wymiennikownia Zamawiający: Gmina Krosno, ul. Lwowska 28a, Krosno Kosztorys Data: 2009-07-30 Budowa: MZS Nr 1 Magurów Obiekt: Wymiennikownia Zamawiający: Gmina Krosno, ul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca:...... strona nr: 2 Kosztorys

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA WĘZŁA CIEPLNEGO C.O., C.W. I C.T. PO STRONIE WODY SIECIOWEJ W ZESPOLE BUDYNKÓW BIUROWYCH RADWAR W WARSZAWIE

OBLICZENIA WĘZŁA CIEPLNEGO C.O., C.W. I C.T. PO STRONIE WODY SIECIOWEJ W ZESPOLE BUDYNKÓW BIUROWYCH RADWAR W WARSZAWIE OBLICZENIA WĘZŁA CIEPLNEGO C.O., C.W. I C.T. PO STRONIE WODY SIECIOWEJ W ZESPOLE BUDYNKÓW BIUROWYCH RADWAR W WARSZAWIE Parametry woda sieciowa c.o. 75 50 0 C zasilenie/powrót - c.o. i c.t. 122 55 55 c.t.

Bardziej szczegółowo

Audyt Węzła Cieplnego

Audyt Węzła Cieplnego Nie dotyczy Dobry Naprawa Wymiana Audyt Węzła Cieplnego Właściciel węzła Adres węzła Rodzaj węzła 1-funkcyjny 2-funkcyjny -funkcyjny Grupowy Indywidualny Inny. Numer zlecenia Audytor Data wykonania Centralne

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA ARCHITEX Sp. z o.o. ul. Ostrobramska 78/116 04-175 Warszawa tel./fax 613-94-52 NIP 113-21-55-208 Regon 016003291 Warszawa, dnia 15.12.2007 r DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Nazwa i adres Inwestora: Miasto Stołeczne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI DLA KLIENTÓW SPÓŁKI

REGULAMIN PROMOCJI DLA KLIENTÓW SPÓŁKI REGULAMIN PROMOCJI DLA KLIENTÓW SPÓŁKI DOTYCZĄCY KORZYSTANIA Z PROMOCJI NA USŁUGĘ EKSPLOATACJI WĘZŁA OBCEGO, WYKONYWANĄ PRZEZ GDAŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O. 1 Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

2010-021 JaworznoKotłP Zuzia (C) DataComp 1994-2006(lic. 12421) Kotłownia olejowa dla Szkoły w Jaworznie-Byczynie przy ul. Nauczycielskiej 12

2010-021 JaworznoKotłP Zuzia (C) DataComp 1994-2006(lic. 12421) Kotłownia olejowa dla Szkoły w Jaworznie-Byczynie przy ul. Nauczycielskiej 12 Przedmiar 1 KOTŁOWNIA OLEJOWA 1 KNNR 4/501/5 (1) Kotły żeliwne wodne do 160kW - Logano G315 140 kw BUDERUS 2 szt 2 Palnik olejowy RG 3d RIELO (kalk. Producenta) 2 kpl 3 KNR 708/301/1 Układ sterowania elektrycznego

Bardziej szczegółowo

Przedszkole Miejskie nr 14, przy ul. Maya 6/8 w Tomaszowie Mazowieckim

Przedszkole Miejskie nr 14, przy ul. Maya 6/8 w Tomaszowie Mazowieckim Spis treści 1. Przedmiot i zakres opracowania... 2 2. Podstawa opracowania... 2 3. Stan istniejący... 2 4. Stan projektowany...... 2 5. Dobór urządzeń... 3 5.1 Rozdzielacze c.o. i c.t.... 3 5.2 Pompa cyrkulacyjna...3

Bardziej szczegółowo

Przedmiar Robót. Technologia Kotłowni gazowej-przebudowa

Przedmiar Robót. Technologia Kotłowni gazowej-przebudowa Przedmiar Robót Technologia Kotłowni gazowej-przebudowa Obiekt Kod CPV 45300000-0 Budowa Lesznowola, ul. Szkolna Inwestor Gmina Lesznowola ul. Gminnej Rady narodowej 60 Wykonawca DOM-BUD w Suwalkach Sporządził

Bardziej szczegółowo

Instalacje. Lp. Podstawa kalkulacji / Opis pozycji Ilość Jedn. miary. 2. KNR IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 szt

Instalacje. Lp. Podstawa kalkulacji / Opis pozycji Ilość Jedn. miary. 2. KNR IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 szt Budowa :Zespół Placówek Nr 1 Obiekt :Węzeł cieplny dla budynku głównego Adres :ul.mechaników we Włocławku 1. KNR 220-0414-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 szt MontaŜ wymienników typu Jad lub WWB-1 w pomieszczeniach

Bardziej szczegółowo

GNIEWOSZÓW CO. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Maciej Nowicki SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Tadeusz Ambroziak DATA OPRACOWANIA : 2013-06-06 WYKONAWCA : INWESTOR :

GNIEWOSZÓW CO. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Maciej Nowicki SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Tadeusz Ambroziak DATA OPRACOWANIA : 2013-06-06 WYKONAWCA : INWESTOR : , GNEWOSZÓW CO ADRES NWESTYCJ : LUBELSKA 39, GNEWOSZÓW NWESTOR : WOJEWÓDZKA KOMENDA POLCJ ADRES NWESTORA : 11 LSTOPADA 37/59, RADOM WYKONAWCA ROBÓT : PRZEDSĘBORSTWO NŻYNERYJNE KELVN ADRES WYKONAWCY : UL.

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD USŁUG CIEPŁOWNICZYCH TERMUS S.C. B. I H. BREGUŁA UL. OLESKA 20, 42 700 LUBLINIEC TEL.: 34 351 11 03 E-MAIL: TERMUS@TERMUS.

ZAKŁAD USŁUG CIEPŁOWNICZYCH TERMUS S.C. B. I H. BREGUŁA UL. OLESKA 20, 42 700 LUBLINIEC TEL.: 34 351 11 03 E-MAIL: TERMUS@TERMUS. SPIS TREŚCI 1.0 PODSTAWA OPRACOWANIA.... 3 2.0 PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA.... 3 3.0 CEL OPRACOWANIA.... 3 4.0 INSTALACJA WOD. KAN.... 3 A. URZĄDZENIA SANITARNE... 3 B. PRZEWODY... 4 C. INSTALACJA KANALIZACJI...

Bardziej szczegółowo

Kompaktowe węzły cieplne dla systemów ciepłowniczych. Technologia węzłów cieplnych. poszerza nasze horyzonty

Kompaktowe węzły cieplne dla systemów ciepłowniczych. Technologia węzłów cieplnych. poszerza nasze horyzonty Kompaktowe węzły cieplne dla systemów ciepłowniczych Technologia węzłów cieplnych poszerza nasze horyzonty Kompaktowe węzły cieplne dla systemów ciepłowniczych. HB, HO, WB, WO, WHBP, WHOBP, WHOP, WHBRP,

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R /O B M I A R/ R O B Ó T

P R Z E D M I A R /O B M I A R/ R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R /O B M I A R/ R O B Ó T B u d o w a : Budynek Urzędu Gminy Ostrówek nr geod. dz.170 O b i e k t : Budynek Urzędu Gminy A d r e s : 21-102 Ostrówek nr

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO

INSTALACJA CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO Przedmiar robót Nazwa zamówienia: INSTALACJA CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO Adres obiektu budowlanego: 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny ZOZ we Wrocławiu Kompleks Wojskowy 2857

Bardziej szczegółowo

Ciepłownictwo. Projekt zbiorczego węzła szeregowo-równoległego, dwufunkcyjnego, dwustopniowego

Ciepłownictwo. Projekt zbiorczego węzła szeregowo-równoległego, dwufunkcyjnego, dwustopniowego Ciepłownictwo Projekt zbiorczego węzła szeregowo-równoległego, dwufunkcyjnego, dwustopniowego I OPIS TECHNICZNY... 3 1. TEMAT... 3 2. PRZEDMIOT ORAZ ZAKRES OPRACOWANIA... 3 3. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE... 3

Bardziej szczegółowo

Dobór urządzeń węzła Q = 75,3 + 16,0 [kw]

Dobór urządzeń węzła Q = 75,3 + 16,0 [kw] Dobór urządzeń węzła Q 75,3 + 16,0 [kw] OBIEKT: Budynek Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego Lublin, ul. Czechowska 15 Parametry wody sieciowej w okresie zimowym Parametry wody sieciowej w okresie letnim Parametry

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU CZĘŚĆ OPISOWA: STRONA TYTUŁOWA stron 1 SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU stron 1 OPIS TECHNICZNY stron 4 OBLICZENIA stron 9 ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW stron 1 KARTY DOBORU URZĄDZEŃ stron 14

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI KOSZTORYS INWESTORSKI Nazwa inwestycji: : REMONT BUDYNKU OSP - KOTŁOWNIA Adres inwestycji: : Kamieńsk ul. Głowackiego, działka nr 2 obręb 5 Inwestor: : Gmina Kamieńsk Sporządził: : Tomasz Sobolewski Ogółem

Bardziej szczegółowo

Węzły cieplne 190. o mocy powyżej 70 kw 196. o mocy powyżej 70 kw 204. Osprzęt do węzłów 211

Węzły cieplne 190. o mocy powyżej 70 kw 196. o mocy powyżej 70 kw 204. Osprzęt do węzłów 211 Węzły cieplne 190 Węzły jednofunkcyjne do 50 kw, węzły dwufunkcyjne do 50 kw Węzły cieplne o mocy powyżej 70 kw 196 Węzły cieplne o mocy powyżej 70 kw 204 Osprzęt do węzłów 211 189 Węzły cieplne Węzły

Bardziej szczegółowo

Dobrano drugi kocioł gazowy firmy: Hoval. Model: 300 Moc nominalna: 272,0 kw Pojemność wodna: 420,0 dm 3 Średnica króćców:

Dobrano drugi kocioł gazowy firmy: Hoval. Model: 300 Moc nominalna: 272,0 kw Pojemność wodna: 420,0 dm 3 Średnica króćców: 1 III. OBLICZENIA Obiekt: Budynek 4- główna kotłownia ( bud 1,2,3,4,5,6,7) ver. 1.28 1.0 Dobór urządzeń kotłowni 1.1 Zapotrzebowanie na moc cieplną wg PN-EN 12828:2006 ObciąŜenia cieplne instalacji ogrzewania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. SSASS Kinga Marek 60-257 Poznań, ul. Chociszewskiego 6/34. Słownie: zero i 00/100 zł

PRZEDMIAR ROBÓT. SSASS Kinga Marek 60-257 Poznań, ul. Chociszewskiego 6/34. Słownie: zero i 00/100 zł SSASS Kinga Marek 60-257 Poznań, ul. Chociszewskiego 6/34 ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45214000-0 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych z edukacją

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do projektowania, wykonania i dopuszczenia do ruchu sieciowego węzłów cieplnych nie będących własnością Spółek z Grupy GPEC

Wytyczne do projektowania, wykonania i dopuszczenia do ruchu sieciowego węzłów cieplnych nie będących własnością Spółek z Grupy GPEC Strona 1 z 8 Spis treści: I. Wymagania ogólne... 2 II. Regulacje... 2 III. Pomieszczenie węzła cieplnego... 2 IV. Wymagania dotyczące układu technologicznego węzła cieplnego... 3 V. Uruchomienie i dopuszczenie

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Opis instalacji solarnej

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Opis instalacji solarnej OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji solarnej do przygotowywania ciepłej wody użytkowej w budynku Domu Dziecka. 2. Podstawa opracowania - uzgodnienia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. TERMOMODERNIZACJA I REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W SZULBORZU WIELKIM - inst. co i kotłownia. Nazwa zamówienia:

PRZEDMIAR ROBÓT. TERMOMODERNIZACJA I REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W SZULBORZU WIELKIM - inst. co i kotłownia. Nazwa zamówienia: PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zamówienia: TERMOMODERNIZACJA I REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W SZULBORZU WIELKIM - inst. co i kotłownia Adres inwestycji: 07-324 Szulborze Wielkie,nr geod. dz. 113/2,114/2,113/3 Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT MODERNIZACJI WĘZŁĄ DWUFUNKCYJNEGO

PROJEKT MODERNIZACJI WĘZŁĄ DWUFUNKCYJNEGO PROJEKT MODERNIZACJI WĘZŁĄ DWUFUNKCYJNEGO Spis Treści 1. Opis Techniczny...str.3 1. Przedmiot i zakres opracowania...str.3 2. Podstawa opracowania...str.3 3. Zakres projektu...str.3 2. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Węzły cieplne

Przedmiar robót. Węzły cieplne Przedmiar robót Budowa: Remont węzłów cieplnych obiektów zasilanych z centralnej kotłowni WOSzK Zakopane Obiekt lub rodzaj robót: Budynek nr 1 Lokalizacja: Kościelisko ul. Strzelców Podhalańskich 4, 34-511

Bardziej szczegółowo

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Adres Warszawa ul. Pl. Powstańców Warszawy 1 WĘZEŁ CIEPLNY

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Adres Warszawa ul. Pl. Powstańców Warszawy 1 WĘZEŁ CIEPLNY Nazwa opracowania Obiekt SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT Adres 00-950 Warszawa ul. Pl. Powstańców Warszawy 1 Inwestor WĘZEŁ CIEPLNY NUMER KATALOGU ROBÓT WG WSPÓLNEGO DZIENNIKA ZAMÓWIEŃ

Bardziej szczegółowo

B I P R O M E T E C O S Y S T E M PROJEKT NR 03/06/06

B I P R O M E T E C O S Y S T E M PROJEKT NR 03/06/06 B I P R O M E T E C O S Y S T E M PROJEKT NR 03/06/06 TEMAT: Remont instalacji centralnego ogrzewania, z wymianą orurowania, grzejników oraz regulacją hydrauliczną instalacji. OBIEKT: BUDYNEK MIESZKALNY

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania 1. Podstawa opracowania. 2. Przedmiot, cel i zakres opracowania. 3. Źródła ciepła 4. Projektowane rozwiązania techniczne 4.1 Opis ogólny schematu technologicznego węzła cieplnego

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji centralnego ogrzewania Warsztatu Napraw Głównych

Projekt instalacji centralnego ogrzewania Warsztatu Napraw Głównych Pracownia Projektowa Instalacji Sanitarnych mgr inż. Paweł Zawalski 4-09 Bielsko Biała ul. Olszówka 14 tel/fax 8191460 Obiekt: MZK Bielsko Biała Warsztat Napraw Głównych Adres budowy: 4-09 Bielsko Biała

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Obiekt: Budynek mieszkalny wielorodzinny - Konin, ul. Kilińskiego 8 Zadanie: Węzeł cieplny Lokalizacja: Konin, ul.

PRZEDMIAR ROBÓT. Obiekt: Budynek mieszkalny wielorodzinny - Konin, ul. Kilińskiego 8 Zadanie: Węzeł cieplny Lokalizacja: Konin, ul. Samolicz sykal.pl PRZEDMIAR ROBÓT CPV: 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne Obiekt: Budynek mieszkalny wielorodzinny - Konin, ul. Kilińskiego 8 Zadanie: Węzeł cieplny Lokalizacja:

Bardziej szczegółowo

6. Schematy technologiczne kotłowni

6. Schematy technologiczne kotłowni 6. Schematy technologiczne kotłowni Zaprezentowane schematy kotłowni mają na celu przedstawienie szerokiej gamy rozwiązań systemów grzewczych na bazie urządzeń firmy De Dietrich. Dotyczą one zarówno kotłów

Bardziej szczegółowo

Przedmia robót Budynek sali gimnastycznej z zapleczem socjalno technicznym i infrastrukturą techniczną Kotłownia wbudowana

Przedmia robót Budynek sali gimnastycznej z zapleczem socjalno technicznym i infrastrukturą techniczną Kotłownia wbudowana 1 1 KNR 21-5I 0403-0401-040 Rurociąg z rur stalowych instalacyjnych o połączeniach spawanych,na ścianach budynku,rury o średnicy nominalnej 50 18,00 m 18,00 r-g 0,6158 11,0844 2. 1540000-033 kg 0,0160

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ TECZKI I. OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ GRAFICZNA. 1. Podstawa opracowania. 2. Dane ogólne. 3. Opis stanu istniejącego

ZAWARTOŚĆ TECZKI I. OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ GRAFICZNA. 1. Podstawa opracowania. 2. Dane ogólne. 3. Opis stanu istniejącego ZAWARTOŚĆ TECZKI I. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Dane ogólne 3. Opis stanu istniejącego 4. Przedmiot i zakres opracowania 5. Opis instalacji centralnego ogrzewania 6. Grzejniki 7. Rurociągi

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: MIASTO ST. WARSZAWA DZIELNICA-BIELANY Warszawa, ul. Przybyszewskiego 70/72 UMOWA NR

Zamawiający: MIASTO ST. WARSZAWA DZIELNICA-BIELANY Warszawa, ul. Przybyszewskiego 70/72 UMOWA NR KUJAWIAK- ANDRZEJ KUJAWSKI 01-875 Warszawa, ul. Zgrupowania Żmija 19/9 tel/fax 663 83 02, 0-602 620 423 INWESTOR: UMOWA: Zamawiający: MIASTO ST. WARSZAWA DZIELNICA-BIELANY Warszawa, ul. Przybyszewskiego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Gmina Gostyń 63-800 Gostyń; Rynek 2. Świetlica 63-800 Gostyń ul. Górna

PROJEKT BUDOWLANY. Gmina Gostyń 63-800 Gostyń; Rynek 2. Świetlica 63-800 Gostyń ul. Górna PROJEKT BUDOWLANY Inwestor : Obiekt : Gmina Gostyń 63-800 Gostyń; Rynek 2 Świetlica 63-800 Gostyń ul. Górna Temat : Kotłownia grzewcza c.o. + c.w.u. o mocy 55kW na paliwo gazowe BranŜe : SANITARNA - technologia

Bardziej szczegółowo

Kosztorys nakładczy. KOŁOBRZEG r.

Kosztorys nakładczy. KOŁOBRZEG r. Kosztorys nakładczy Obiekt Budowa Budynek mieszkalny wielorodzinny, ul. Unii Lubelskiej 11, 78-100 Kołobrzeg Inwestor Miejska Energetyka Cieplna w Kołobrzegu Sp. z o.o., ul. Kołłątaja 3, 78-100 KOŁOBRZEG

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ślepy. ul. Wolności 22/ Zabrze. Data opracowania:

Kosztorys ślepy. ul. Wolności 22/ Zabrze. Data opracowania: Kosztorys ślepy Nazwa kosztorysu: Budowa: Lokalizacja: Jednostka opracowująca: INSTALACJA WODY LODOWEJ ADAPTACJA POMIESZCZEŃ DLA UTWORZENIA R KARDIOLOGICZNEJ 2P. CZĘŚĆ IV BUDYNKU NR 1 4 Wojskowy Szpital

Bardziej szczegółowo

O P I S T E C H N I C Z N Y

O P I S T E C H N I C Z N Y - 1 - O P I S T E C H N I C Z N Y Do projektu technologicznego węzła cieplnego w projektowanym budynku mieszkalnym nr 2 na ul. Parkingowa w śyrardowie. 1. Podstawa opracowania - zlecenie Inwestora - warunki

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA WĘZŁA CIEPLNEGO

OBLICZENIA WĘZŁA CIEPLNEGO OBLICZENIA WĘZŁA CIEPLNEGO Dane istniejąca moc cieplana do c.o. moc dla celów c.o. parter+piętro moc do celów wentylacyjnych sala parter+sala piętro moc dla celów przygotowania c.w.u.: parametry sieci:

Bardziej szczegółowo

Węzły cieplne do 50 kw

Węzły cieplne do 50 kw Węzły cieplne do Katalog Produktów węzły cieplne o mocy dla c.o. do moc dla c.w.u. przygotowanie c.w.u. bezpośrednio na wymienniku płytowym lub zasobniku elektroniczna regulacja temperatury ogrzewania

Bardziej szczegółowo

7 WĘZEŁ CIEPLNY. 1. Podstawa opracowania. 2. Przedmiot opracowania. 3. Dane ogólne. 4. Pr6by instalacji i wykonawstwo.

7 WĘZEŁ CIEPLNY. 1. Podstawa opracowania. 2. Przedmiot opracowania. 3. Dane ogólne. 4. Pr6by instalacji i wykonawstwo. 7 WĘZEŁ CIEPLNY 1. Podstawa opracowania. 2. Przedmiot opracowania. 3. Dane ogólne 4. Pr6by instalacji i wykonawstwo. 5. Malowanie i izolacja termiczna. 6. Dobór urządzeń 7. Uwagi końcowe 8. Obliczenia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR 4 4.3. TECHNOLOGIA WĘZŁA 4.3.1. WSTĘP 4.3.1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

pracownia projektowa sieci i instalacji sanitarnych

pracownia projektowa sieci i instalacji sanitarnych pracownia projektowa sieci i instalacji sanitarnych 62-800 Kalisz ul. Serbinowska 1a tel/fax (0-62)766-67-07 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT TEMAT : Przebudowa kotłowni grzewczej - budowa

Bardziej szczegółowo

Moc L.p. Adres Moc c.o. [W] c.w.u. 1 MSM, ul. Zygmuntowska - budynek nr 7 70 000 45 000

Moc L.p. Adres Moc c.o. [W] c.w.u. 1 MSM, ul. Zygmuntowska - budynek nr 7 70 000 45 000 załącznik nr Zestawienie materiałów i urządzeń węzłów Moc L.p. Adres Moc c.o. [W] c.w.u. MSM, ul. Zygmuntowska - budynek nr 7 70 000 45 000 NR L.p. Nazwa części Producent J.m. Ilość Zawory DZT pełnoprzelotowe,

Bardziej szczegółowo

I. OPIS TECHNICZNY do projektu budowlano-wykonawczego modernizacji ogrzewania hali WACŁAW i hotelu MARATON w Szamotułach w zakresie: PRZEBUDOWA KOTŁOW

I. OPIS TECHNICZNY do projektu budowlano-wykonawczego modernizacji ogrzewania hali WACŁAW i hotelu MARATON w Szamotułach w zakresie: PRZEBUDOWA KOTŁOW ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI 1. Uprawnienia budowlane 2. Wpis do Izby Inżynierów 3. Oświadczenie I. OPIS TECHNICZNY 1. Dane ogólne 1.1. Inwestor 1.2. Podstawa opracowania 1.3. Dane wyjściowe 1.4. Przedmiot i

Bardziej szczegółowo

Produkt Wielkość Ilość Jednostka

Produkt Wielkość Ilość Jednostka Produkt Wielkość Ilość Jednostka Zestawienie materiałów - kotłownia gazowa Kocioł i automatyka 1 Kocioł wiszący, kondensacyjny jednofunkcyjny z zamkniętą komorą spalania o mocy 110 kw; sprawność znormalizowana

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Data opracowania:

Przedmiar robót. Data opracowania: Przedmiar robót Nazwa zamówienia: INSTALACJA WODY LODOWEJ Adres obiektu budowlanego: 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny ZOZ we Wrocławiu Kompleks Wojskowy 2857 ul. Weigla

Bardziej szczegółowo

Kosztorys nakładczy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Kosztorys nakładczy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Zatwierdzam: Kosztorys nakładczy Obiekt Kod CPV 45232140-5 Budowa Budynek usługowy Koszty zakupu Sporządził Wiesław Kusiński 08.2013 Przedmiar

Bardziej szczegółowo

Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie

Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie Inwestor: Powiat Rzeszów Instalacje: Instalacja solarna dla podgrzewu ciepłej wody ZESPÓŁ AUTORSKI I KARTA UZGODNIEŃ L.p. Branża, opracowanie Projektant

Bardziej szczegółowo

MARUSZCZAK ZBIGNIEW ul. Bogumiły 10/6 70-395 Szczecin tel. 091-422 62 61 PROJEKT BUDOWLANY

MARUSZCZAK ZBIGNIEW ul. Bogumiły 10/6 70-395 Szczecin tel. 091-422 62 61 PROJEKT BUDOWLANY MARUSZCZAK ZBIGNIEW ul. Bogumiły 10/6 70-395 Szczecin tel. 091-422 62 61 PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: Inwestor: Opracowanie: Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zdroje 70-780 Szczecin,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY WĘZŁA CIEPLNEGO C.O. - TECHNOLOGIA

PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY WĘZŁA CIEPLNEGO C.O. - TECHNOLOGIA Umowa nr16/ozp/009 Zlecenie nr: 10/09 Opracowanie: PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY WĘZŁA CIEPLNEGO C.O. - TECHNOLOGIA Nazwa obiektu: ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU BIUROWEGO OR KRUS w LUBLINIE Adres obiektu:

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do inwentaryzacji instalacji sanitarnych

OPIS TECHNICZNY do inwentaryzacji instalacji sanitarnych OPIS TECHNICZNY do inwentaryzacji instalacji sanitarnych 1. ZAKRES OPRACOWANIA Niniejsze opracowanie obejmuje swym zakresem inwentaryzację instalacji centralnego ogrzewania z węzłem cieplnym, klimatyzacji,

Bardziej szczegółowo

USŁUGI PROJEKTOWE NADZORY BUDOWLANE HELMUT KOTYSZ ul. Braci Gierymskich 13/34, Bielsko-Biała, tel , NIP

USŁUGI PROJEKTOWE NADZORY BUDOWLANE HELMUT KOTYSZ ul. Braci Gierymskich 13/34, Bielsko-Biała, tel , NIP USŁUGI PROJEKTOWE NADZORY BUDOWLANE HELMUT KOTYSZ ul. Braci Gierymskich 13/34, 43-300 Bielsko-Biała, tel. 033-8150515, NIP 547-141-21-47. Inwestor : Akademia Techniczno-Humanistyczna 43-300 Bielsko-Biała,

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na Termomodernizacje budynku Urzędu Miasta i Gminy Ogrodzieniec

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na Termomodernizacje budynku Urzędu Miasta i Gminy Ogrodzieniec AP.271.2.4.2013/5 Ogrodzieniec 04.03.2013 r. SZANOWNI OFERENCI Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na Termomodernizacje budynku Urzędu Miasta i Gminy Ogrodzieniec Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Instalacje sanitarne

Przedmiar robót. Instalacje sanitarne Przedmiar robót Instalacje sanitarne Obiekt Kod CPV 45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne Budowa ul.narutowicza 10A, 70-231 Szczecin Inwestor Jednostka Woskowa 4340 ul.narutowicza 10A, 70-231 Szczecin

Bardziej szczegółowo

B. KOTŁOWNIA GAZOWA Z POMPĄ CIEPŁA

B. KOTŁOWNIA GAZOWA Z POMPĄ CIEPŁA B. KOTŁOWNIA GAZOWA Z POMPĄ CIEPŁA 1. Dane ogólne Projektuje kotłownie gazową o maksymalnych parametrach czynnika grzewczego 70/55ºC. Zbilansowane zapotrzebowanie ciepła wynosi; 1. instalacja c.o grzejnikowa

Bardziej szczegółowo

ZABEZPIECZENIE INSTALACJI C.O.

ZABEZPIECZENIE INSTALACJI C.O. POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA ZAKŁAD KLIMATYZACJI I OGRZEWNICTWA mgr inż. Zenon Spik ZABEZPIECZENIE INSTALACJI C.O. Warszawa, kwiecień 2009 r. Kontakt: zenon_spik@is.pw.edu.pl www.is.pw.edu.pl/~zenon_spik

Bardziej szczegółowo

Przedmiar inwestorski Niezdara kotłownia

Przedmiar inwestorski Niezdara kotłownia Przedmiar inwestorski Niezdara kotłownia wg. projektu 11G / 09 - kotłownia gazowa Obiekt Kod CPV 45333000 - Roboty instalacyjne gazowe Budowa Niezdara ul.plac Floria10 Inwestor GMINA OśAROWICE. OŜarowice

Bardziej szczegółowo