Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający"

Transkrypt

1 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: Informacje i formularze on-line: simap.europa.eu Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe: Oficjalna nazwa: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest znany) Adres pocztowy: Plac Powstańców Warszawy 1 Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: Państwo: Polska (PL) Punkt kontaktowy: Tel.: Osoba do kontaktów: Izabella Krzymowska Faks: Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy) Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: (URL) Adres profilu nabywcy: (URL) Dostęp elektroniczny do informacji: (URL) Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału: (URL) I.2) Rodzaj zamawiającego: Instytucja zamawiająca Podmiot zamawiający 1 / 14

2 Sekcja II: Przedmiot zamówienia II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu: Aranżacja i wyposażenie zespołu sal szkoleniowo konferencyjnych w budynku UKNF w Warszawie przy ul. Niedźwiedzia 6 E II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu: (podano w pierwotnym ogłoszeniu) Przedmiotem Umowy jest aranżacja i wyposażenie zespołu 3 sal konferencyjnych w meble, sprzęty, urządzenia i systemy AV z możliwością aranżacji, w zależności od potrzeb, jako 1 sala, 2 lub 3 sale. Sale zlokalizowane są w piwnicy budynku biurowego UKNF przy ul. Niedźwiedziej 6 E w Warszawie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Załączniku nr 2 SIWZ Projekt umowy (Załączniki nr 4 i 5 do umowy). Opis ogólny przedmiotu zamówienia Celem przedmiotowej inwestycji jest aranżacja i wyposażenia zespołu 3 sal konferencyjnych w pełni wyposażonych, z możliwością aranżacji, w zależności od potrzeb jako 1 sala, 2 lub 3 sale. Sale zlokalizowane są w piwnicy budynku biurowego UKNF przy ul. Niedźwiedziej 6e w Warszawie. Zakres inwestycji jest zgodny z programem ustalonym przez Zamawiającego i obejmuje aranżację i wyposażenia zespołu sal konferencyjnych w następującym zakresie: aranżacja, dostawa i montaż stałych elementów wyposażenia tzn. działowych ścianek przesuwnych, ściany akustycznej przy ścianie wizyjnej, stałego pulpitu prelegenta przy ścianie wizyjnej, zewnętrznych rolet zacieniających, obudowy grzejników wg opisu w dokumentacji projektowej; dostawa ruchomych elementów wyposażenia tzn. stołów, szafek, krzeseł konferencyjnych oraz ruchomych pulpitów prelegenta wg opisu w dokumentacji projektowej; dostawa, instalacja i montaż elementów wyposażenia AV wraz z podłączeniem do zasilania tzn. ściany wizyjnej, systemu wideokonferencji, systemu nagłośnienia, systemu prezentacji wg opisu w dokumentacji projektowej. Przedmiot Zamówienia obejmuje: Dostawę, montaż i instalację wyrobów, materiałów i osprzętu o parametrach określonych w dokumentacji projektowej do miejsca eksploatacji; Wykonanie dokumentacji powykonawczej; Przeprowadzenie procedur odbiorowych zgodnie z wymaganiami producentów określonymi w dokumentacji projektowej oraz obowiązującymi przepisami prawa w celu umożliwienia prawidłowej eksploatacji; Udzielenie Zamawiającemu minimalnego okresu gwarancji na Przedmiot Zamówienia wynoszącego 24 miesięcy Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu oraz zakres prac będących przedmiotem zamówienia. Zakres prac będących przedmiotem zamówienia obejmuje: Przewiduje się, w celu realizacji rzeczonej inwestycji następujące prace montażowe, remontowe i aranżacyjne: 1. W ramach dostawy, instalacji i montażu elementów stałych wbudowanych - prace demontażowe, przygotowawcze i towarzyszące wg opisu w dokumentacji projektowej; - montaż zabudowy ściany wizyjnej konstrukcja stalowa + panele akustyczne 1 kpl; - montaż ścianek przesuwnych wraz z montażem podkonstrukcji i stałej przegrody akustycznej ponad sufitem podwieszonym 2 kpl; - montaż zewnętrznych rolet zacieniających wraz z zasilaniem 7 kpl; - montaż obudowy grzejników 9 kpl; - montaż szafy na akta w zabudowie 1 szt. 2 / 14

3 Specyfikacja wg dokumentacji projektowej 2. W ramach dostawy i instalacji elementów wyposażenia ruchomego - Pulpit prelegenta stały - 1 szt; - Pulpit prelegenta mobilny - 2 szt; - Stół konferencyjny typ A wyposażony w złącze elektryczne 6 szt; - Stół konferencyjny typ B 70 szt; - Krzesło konferencyjne na kółkach szt; - Krzesło (fotel) biurowe na kółkach 3 szt; - Kontener biurowy 3 szt; - Flipchart 3 szt; Specyfikacja wg dokumentacji projektowej 2. W ramach dostawy, montażu i instalacji wyposażenia AV - System prezentacji obrazu: Ekran projekcyjny elektrycznie zwijany - 2 szt; Ściana wizyjna 9 modułowa z monitorów LCD 55" 1 kpl; Konstrukcja mocująca do ściany wizyjnej 9 modułowej 1 kpl; Wideoprojektor 2 szt; Uchwyt sufitowy do projektora 2 szt; Interaktywny monitor 60 1 szt; Stojak mobilny do monitora interaktywnego 60" 1 szt; Oprogramowanie do interakcji monitora 1 szt; Matryca sygnału HDMI 1 szt; Matryca sygnału XGA 1 szt; Scaler VGA/Audio/HDMI 1 szt; Przełącznik HDMI 2 szt; Wzmacniacz sygnałów HDMI 3 szt; Wizualizer 1 kpl; Odtwarzacz BluRay 1 kpl; Recorder dyskowy 1 kpl; Przyłącze stołowe z gniazdami AV 3 szt; Monitor LCD 21.5" z elektronicznym mechanizmem otwierająco-zamykającym 1 kpl. - System nagłośnienia: Konsola mikserska 1 szt; System mikrofonu bezprzewodowego - nadajnik ręczny 6 szt; System mikrofonu bezprzewodowego - nadajnik prezenterski 3 szt; System mikrofonu bezprzewodowego - nadajnik nagłowny 3 szt; Akcesoria do mikrofonów bezprzewodowych 3 kpl; Procesor audio 1 kpl; Moduł wejściowy rozszerzający do procesora audio 1 kpl; Moduł wyjściowy rozszerzający do procesora audio 1 kpl; Wzmacniacz mocy do kolumn głośnikowych naściennych 2 szt; Wzmacniacz mocy czterokanałowy do głośników sufitowych 1 szt; Zestaw głośnikowy szerokopasmowy naściennych 4 szt; Głośniki sufitowe 14 szt; 3 / 14

4 Skrzynka dziennikarska 3 szt; Uchwyt mocujący do zestawu głośnikowego szerokopasmowego 4 szt; Statyw mikrofonowy estradowy 1 szt; Statyw mikrofonowy stołowy 6 szt; Rejestrator dźwięku na kartach CompactFlash i CD-RW 1 szt; - System wideokonferencyjny: Jednostka centralna systemu wideokonferencyjnego 1 szt; Dodatkowa kamera 1 szt; Wbudowany mostek dla 8 lokalizacji 1 szt; Licencja do połączeń w rozdzielczości Full-HD 1 szt; Pólka pod kamerę 2 szt; Gwarancja 3 letnia, oprogramowanie 1 kpl; Kabel systemowy do wideokonferencji 1 szt. - System sterowania oświetleniem ogólnym: Jednostka sterowania oświetleniem 3 szt; Moduł RS232 1 szt; Kontroler ścienny 3 szt; - System centralnego sterowania urządzeniami AV: Punkt dostępowy WiFi 1 szt; Switch 1 szt; Interfejsy RS232 1 szt; Interfejs przekaźnikowy do sterowania ekranami 1 szt; Zasilacz systemowy systemu 1 szt; Bezprzewodowy ekran dotykowy LCD dla prelegenta i operatora 5.0" 1 szt; Ekran sterujący LCD przewodowy 7.0" 3 kpl; Moduł kontrolera systemu z portami sterującym 1 kpl; - Instalacja: Przyłącza sygnałowe 6 szt; Szafa sprzętowa typu Rack-19" z obudową panelami jak ściana akustyczna 1 kpl; Akcesoria montażowe 1 kpl; Wykonanie okablowania sygnałowego 1 kpl; Montaż urządzeń AV 1 kpl; Uruchomienie, integracja testowanie 1 kpl; Zaprogramowanie 1 kpl; Specyfikacja wg dokumentacji projektowej 1.3. Inne wymagania: Dostarczone meble, sprzęt oraz oprogramowanie musi być fabrycznie nowe, tzn. nieużywane przed dniem dostarczenia z wyłączeniem używania niezbędnego dla przeprowadzenia testu poprawnej pracy urządzeń wchodzących w jego skład Dostarczone meble, sprzęt oraz oprogramowanie musi pochodzić z oficjalnych kanałów dystrybucyjnych producenta, obejmujących również rynek Unii Europejskiej, zapewniających w szczególności realizację uprawnień gwarancyjnych Dostarczone meble, sprzęt oraz oprogramowanie przeznaczone do zasilania z sieci energetycznej musi być wyposażone w odpowiednią liczbę kabli zasilających pozwalających na podłączenie ich do standardowych gniazdek zasilających chyba, że 4 / 14

5 w specyfikacji technicznej zaznaczono inaczej Do każdego mebla, sprzętu oraz oprogramowania należy dołączyć komplet standardowej dokumentacji dla użytkownika w formie papierowej lub elektronicznej Dostarczone meble muszą być fabrycznie nowe, tzn. nieużywane przed dniem dostarczenia z wyłączeniem używania niezbędnego dla przeprowadzenia testu poprawnej pracy mechanizmów i podłączeń wchodzących w jego skład Dostarczone meble muszą być wykonane: a) z materiałów dopuszczonych do obrotu na terenie Polski (płyty meblowe, wsporniki, tkaniny tapicerskie, okucia i inne) tj. posiadających znak CE albo deklarację zgodności ze znakiem CE wystawioną przez producenta; b) z materiałów posiadających atesty jakościowe o klasie higieniczności E1; Dostarczone ścianki przesuwne muszą być fabrycznie nowe, tzn. nieużywane przed dniem dostarczenia z wyłączeniem używania niezbędnego dla przeprowadzenia testu poprawnej pracy mechanizmów i podłączeń wchodzących w jego skład Okres gwarancji dla przedmiotu zamówienia nie krótszy niż 24 miesiące (zgodnie z Załącznikiem nr 3 do umowy) od daty dostawy Do zakresu przedmiotu zamówienia należy także udzielenie gwarancji i wykonywanie przez Wykonawcę świadczeń z niej wynikających. Szczegółowe wymagania dotyczące gwarancji zostały zawarte w projekcie umowy (Załączniki nr 3 do umowy). UWAGI: 1. Szczegółowy przedmiot zamówienia określa dokumentacja projektowa, tj.: projekt aranżacji i wyposażenia zespołu sal konferencyjnych w budynku biurowym UKNF oraz specyfikacja mebli i wyposażenia biurowego oraz projekt wyposażenia zespołu sal konferencyjnych w budynku biurowym UKNF w sprzęt i urządzenia AV. 2. Roboty Wykonawca zobowiązany jest realizować zgodnie ze sztuką budowlaną, szczegółowymi specyfikacjami obowiązującymi przy wykonywaniu robót, warunkami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz zgodnie z projektem i warunkami technicznymi. 3. Przedmiar robót stanowi materiał pomocniczy. 4. Przed przystąpieniem do prac należy wykonać pomiary w miejscu montażu. Zamawiający informuje, iż ewentualne wskazane nazwy produktów oraz ich producenci mają na celu jedynie przybliżyć wymagania, których nie można było opisać przy pomocy dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń. Jeżeli w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jej załącznikach wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent, czy pochodzenie - należy przyjąć, że każdorazowo wskazanie takie uzupełnia się o wyrazy lub równoważny. Wskazane znaki towarowe, patenty czy pochodzenie określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe i zostały użyte jedynie przykładowo co oznacza, że Wykonawcy mogą dostarczyć w każdym takim przypadku przedmiot zamówienia równoważny, tj. o nie gorszych parametrach aniżeli wskazanemu specyfikacji technicznej. W przypadku złożenia oferty równoważnej, należy wyraźnie wskazać różnice, które powinny być jednoznacznie opisane w złożonej ofercie. Za produkt równoważny Zamawiający uważać będzie każdy produkt posiadający parametry nie gorsze niż wskazane w specyfikacji technicznej. Wszędzie tam, gdzie w przedmiocie zamówienia występuje konkretna norma, aprobata, specyfikacja techniczna i techniczne systemy odniesienia równoważne opisywanym. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi i roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 5 / 14

6 Słownik główny Główny przedmiot Dodatkowe przedmioty Słownik uzupełniający(jeżeli dotyczy) 6 / 14

7 Sekcja IV: Procedura IV.1)Rodzaj procedury (podano w pierwotnym ogłoszeniu) Otwarta Ograniczona Ograniczona przyspieszona Negocjacyjna Negocjacyjna przyspieszona Dialog konkurencyjny Negocjacyjna z uprzednim ogłoszeniem Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia Negocjacyjna z publikacją ogłoszenia o zamówieniu Negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej IV.2)Informacje administracyjne IV.2.1)Numer referencyjny: (podano w pierwotnym ogłoszeniu) DAI/WZP/231/10/2015 IV.2.2)Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną: Pierwotne ogłoszenie przesłane przez enotices TED esender Login: ENOTICES_KNF Dane referencyjne ogłoszenia: rok i numer dokumentu IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja: Numer ogłoszenia w Dz.U.: z dnia: (dd/mm/rrrr) IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 14/05/2015 (dd/mm/rrrr) 7 / 14

8 Sekcja VI: Informacje uzupełniające VI.1) Ogłoszenie dotyczy: Procedury niepełnej Sprostowania Informacji dodatkowych VI.2) Informacje na temat niepełnej procedury udzielenia zamówienia: Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało przerwane Postępowanie o udzielenie zamówienia uznano za nieskuteczne Zamówienia nie udzielono Zamówienie może być przedmiotem ponownej publikacji VI.3) Informacje do poprawienia lub dodania : VI.3.1) Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalną informacją, przekazaną przez instytucję zamawiającą Oba przypadki VI.3.2) W ogłoszeniu pierwotnym W odpowiedniej dokumentacji przetargowej (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej) W obu przypadkach (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej) VI.3.3) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu Miejsce, w którym znajduje się Zamiast: zmieniany tekst: VI.3 ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających do 50% wartości zamówienia podstawowego, których zakres będzie obejmował wyposażenie: - Stoły, - Stoły z mediaportami, - Krzesła konferencyjne, - Krzesła biurowe, - Obudowy grzejników, - Szafa z drzwiami przesuwnymi, - Ekran projekcyjny zwijany, - Wideoprojektor, - Uchwyt sufitowy do projektora, - System mikrofonu bezprzewodowego - nadajnik ręczny, - System mikrofonu bezprzewodowego - nadajnik prezenterski, Powinno być: ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających do 50% wartości zamówienia podstawowego, których zakres będzie obejmował wyposażenie: - Stoły, - Stoły z mediaportami, - Krzesła konferencyjne, - Krzesła biurowe, - Obudowy grzejników, - Szafa z drzwiami przesuwnymi, - Ekran projekcyjny zwijany, - Wideoprojektor, - Uchwyt sufitowy do projektora, - System mikrofonu bezprzewodowego - nadajnik ręczny, - System mikrofonu bezprzewodowego - nadajnik prezenterski, 8 / 14

9 - System mikrofonu - System mikrofonu bezprzewodowego - nadajnik bezprzewodowego - nadajnik nagłowny, nagłowny, - Statyw mikrofonowy stołowy, - Statyw mikrofonowy stołowy, - Statyw mikrofonowy estradowy, - Statyw mikrofonowy estradowy, - Jednostka sterowania - Jednostka sterowania oświetleniem, oświetleniem, - Kontroler ścienny, - Kontroler ścienny, - Bezprzewodowy ekran dotykowy - Bezprzewodowy ekran dotykowy LCD dla prelegenta i operatora 5.0'' LCD dla prelegenta i operatora 5.0'' TERMIN REALIZACJI TERMIN REALIZACJI 1. Wykonanie projektu technicznego 1. Wykonanie projektu technicznego sposobu mocowania zawiesi sposobu mocowania zawiesi do prowadnicy wybranej ścianki do prowadnicy wybranej ścianki przesuwnej przesuwnej oraz sposobu zabudowy ścianki oraz sposobu zabudowy ścianki akustycznej ponad ścianką akustycznej ponad ścianką przesuwną nastąpi w terminie 15 dni przesuwną nastąpi w terminie 15 dni roboczych od roboczych od dnia podpisania Umowy. dnia podpisania Umowy. 2. Dostarczenie przez Wykonawcę 2. Dostarczenie przez Wykonawcę mebli, sprzętu oraz oprogramowania mebli, sprzętu oraz oprogramowania niezbędnego niezbędnego do realizacji przedmiotu Umowy do realizacji przedmiotu Umowy nastąpi w terminie do75 dni od dnia nastąpi w terminie do75 dni od dnia podpisania Umowy. podpisania Umowy. 3. Instalacja urządzeń nastąpi 3. Instalacja urządzeń nastąpi w terminie do 95 dni od dnia w terminie do 95 dni od dnia podpisania Umowy. podpisania Umowy. 4. Wykonanie ostatecznej 4. Wykonanie ostatecznej dokumentacji powykonawczej dokumentacji powykonawczej nastąpi w terminie 3 dni przed dniem nastąpi w terminie 3 dni przed dniem podpisania podpisania protokołu odbioru końcowego, o protokołu odbioru końcowego, o czym mowa w 10 ust. 20 projektu czym mowa w 10 ust. 20 projektu umowy (Załącznik nr 2 do SIWZ). umowy (Załącznik nr 2 do SIWZ). 5. Szczegółowy harmonogram 5. Szczegółowy harmonogram zostanie przez strony uzgodniony w zostanie przez strony uzgodniony w terminie 10 dni roboczych terminie 10 dni roboczych od dnia podpisania Umowy. W od dnia podpisania Umowy. W trakcie realizacji zamówienia trakcie realizacji zamówienia szczegółowy harmonogram może szczegółowy harmonogram może ulec zmianie za zgodą obu Stron. ulec zmianie za zgodą obu Stron. WIZJA LOKALNA WIZJA LOKALNA Zamawiający oświadcza, że Zamawiający oświadcza, że przewiduje przeprowadzenie wizji przewiduje przeprowadzenie wizji lokalnej lokalnej dla Wykonawców w następujących dla Wykonawców w następujących terminie: r. o godz.: terminie: r. o godz.: 09:00. 09:00. ul. Niedźwiedzia 6 E w Warszawie. ul. Niedźwiedzia 6 E w Warszawie. 9 / 14

10 Zgłoszenie wniosku o uczestnictwo w wizji lokalnej należy kierować na adres bądź na nr faksu , wraz z podaniem danych osobowych, tj. imię i nazwisko, rodzaj i numer dowodu tożsamości, nazwa i adres Wykonawcy oraz nr telefonu kontaktowego, nie później niż na 1 dzień roboczy przed wyznaczonym terminem wizji lokalnej. Miejscem zbiórki Wykonawców będzie: portiernia w budynku przy ul. Niedźwiedzia 6 E w Warszawie. UWAGA: Zamawiający nie przewiduje innych terminów przeprowadzenia wizji lokalnej, niż wskazany powyżej. Ponadto Zamawiający informuje, iż w przypadku pytań kierowanych przez Wykonawców do Zamawiającego w trakcie wizji lokalnej, Zamawiający sporządzi protokół, uwzględniający przedmiotowe pytania, a odpowiedzi udzieli w trybie art. 38 ustawy Pzp. INNE DOKUMENTY Zgodnie 6 ust. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz forma w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r., poz. 231) w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego należy złożyć: 1. Oświadczenie Wykonawcy, że posiada certyfikat autoryzowanego dealera lub partnera producenta oferowanego zintegrowanego systemu sterowania w zakresie integracji, programowania i instalacji systemów AV na terenie Polski. Zgłoszenie wniosku o uczestnictwo w wizji lokalnej należy kierować na adres bądź na nr faksu , wraz z podaniem danych osobowych, tj. imię i nazwisko, rodzaj i numer dowodu tożsamości, nazwa i adres Wykonawcy oraz nr telefonu kontaktowego, nie później niż na 1 dzień roboczy przed wyznaczonym terminem wizji lokalnej. Miejscem zbiórki Wykonawców będzie: portiernia w budynku przy ul. Niedźwiedzia 6 E w Warszawie. UWAGA: Zamawiający nie przewiduje innych terminów przeprowadzenia wizji lokalnej, niż wskazany powyżej. Ponadto Zamawiający informuje, iż w przypadku pytań kierowanych przez Wykonawców do Zamawiającego w trakcie wizji lokalnej, Zamawiający sporządzi protokół, uwzględniający przedmiotowe pytania, a odpowiedzi udzieli w trybie art. 38 ustawy Pzp. INNE DOKUMENTY Zgodnie 6 ust. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz forma w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r., poz. 231) w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego należy złożyć: 1. Oświadczenie Wykonawcy, że oferowany sprzęt oznakowany jest zgodnie z europejskimi normami znakiem bezpieczeństwa CE potwierdzonym deklaracją zgodności. - Załącznik nr 11 do SIWZ. 10 / 14

11 2. Oświadczenie Wykonawcy, że oferowany sprzęt oznakowany jest zgodnie z europejskimi normami znakiem bezpieczeństwa CE potwierdzonym deklaracją zgodności. Z wymaganego oświadczenia musi wynikać potwierdzenie wyżej wymienionego wymogu dla oferowanych urządzeń i być tym znakiem oznaczone. ZMIANY UMOWY 1. Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych Zamawiający (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze późn. zm.) przewiduje zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w wypadku wystąpienia jednej z następujących okoliczności: a) w przypadku zmiany stanu prawnego, która ma wpływ na treść umowy; b) w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług przyjętej do określenia maksymalnej wartości zamówienia (wyrażonej w ujęciu brutto), wartość ta ulegnie odpowiedniej zmianie, przy zastosowaniu zmienionej stawki podatku od towarów i usług. Zmianie podlegać będzie kwota określona w 7 ust. 1, pomniejszona o sumę kwot, które stały się należne (choćby nie zostały zapłacone) tytułem wynagrodzenia przed dniem, od którego zgodnie z przepisami prawa należy stosować zmienioną stawkę podatku. 2. W przypadku gdy w okresie obowiązywania Umowy nastąpi zmiana: a) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia Oświadczenie Wykonawcy, w formie Specyfikacji techniczno - cenowej mebli, urządzeń i oprogramowania Załącznik nr 15 do SIWZ, 3. Oświadczenie, o posiadaniu certyfikatu autoryzowanego dealera lub partnera producenta oferowanego zintegrowanego systemu sterowania w zakresie integracji, programowania i instalacji systemów AV Załącznik nr 15 do SIWZ, 4. Oświadczenie, o posiadaniu certyfikatu autoryzowanego partnera producenta monitorów/lub certyfikat potwierdzający odbycie specjalistycznego szkolenia z zakresu monitorów danego producenta - Załącznik nr 15 do SIWZ. ZMIANY UMOWY 1. Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych Zamawiający (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze późn. zm.) przewiduje zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w wypadku wystąpienia jednej z następujących okoliczności: a) w przypadku zmiany stanu prawnego, która ma wpływ na treść umowy; b) w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług przyjętej do określenia maksymalnej wartości zamówienia (wyrażonej w ujęciu brutto), wartość ta ulegnie odpowiedniej zmianie, przy zastosowaniu zmienionej stawki podatku od towarów i usług. Zmianie podlegać będzie kwota określona w 7 ust. 1, pomniejszona o sumę kwot, które stały się należne (choćby nie zostały zapłacone) tytułem wynagrodzenia przed dniem, od którego zgodnie z przepisami prawa należy stosować zmienioną stawkę podatku. 11 / 14

12 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę ( Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz ze zm.), b) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne oraz gdy zmiana ta lub zmiany będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę zastosowanie mają zasady wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, określone w ust Wykonawca może przekazać Zamawiającemu pisemny wniosek o dokonanie zmiany Umowy najwcześniej w dniu wejścia w życie przepisów wprowadzających zmiany, o których mowa w ust. 2. Wniosek ten powinien zawierać propozycję zmiany Umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia wraz z jej uzasadnieniem oraz dokumenty niezbędne do oceny przez Zamawiającego, czy zmiany, o których mowa w ust. 2, mają lub będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztów uzasadniają zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy określonego w Umowie, a w szczególności:a) przyjęte przez Wykonawcę zasady kalkulacji wysokości kosztów wykonania Umowy oraz założenia co do wysokości dotychczasowych oraz przyszłych kosztów wykonania Umowy, wraz z dokumentami potwierdzającymi prawidłowość przyjętych założeń takimi jak umowy o pracę lub dokumenty potwierdzające zgłoszenie pracowników do ubezpieczeń, b) wykazanie wpływu zmian, o których mowa w ust. 2, na wysokość kosztów wykonania Umowy przez Wykonawcę, 2. W przypadku gdy w okresie obowiązywania Umowy nastąpi zmiana: a) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę ( Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz ze zm.), b) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne oraz gdy zmiana ta lub zmiany będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę zastosowanie mają zasady wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, określone w ust Wykonawca może przekazać Zamawiającemu pisemny wniosek o dokonanie zmiany Umowy najwcześniej w dniu wejścia w życie przepisów wprowadzających zmiany, o których mowa w ust. 2. Wniosek ten powinien zawierać propozycję zmiany Umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia wraz z jej uzasadnieniem oraz dokumenty niezbędne do oceny przez Zamawiającego, czy zmiany, o których mowa w ust. 2, mają lub będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztów uzasadniają zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy określonego w Umowie, a w szczególności:a) przyjęte przez Wykonawcę zasady kalkulacji wysokości kosztów wykonania Umowy oraz założenia co do wysokości dotychczasowych oraz przyszłych kosztów wykonania Umowy, wraz z dokumentami potwierdzającymi prawidłowość przyjętych założeń takimi jak 12 / 14

13 c) szczegółową kalkulację proponowanej zmienionej stawki wysokości wynagrodzenia Wykonawcy oraz wykazanie adekwatności propozycji do zmiany wysokości kosztów wykonania Umowy przez Wykonawcę. d) W terminie 1 miesiąca od otrzymania wniosku, o którym mowa w ust 3, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o jego uzupełnienie, poprzez przekazanie dodatkowych wyjaśnień, informacji lub dokumentów (oryginałów do wglądu lub kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem). 4. Zamawiający zajmie pisemne stanowisko wobec wniosku Wykonawcy, w terminie 1 miesiąca od dnia otrzymania kompletnego w jego ocenie- wniosku. Za dzień przekazania stanowiska uznaje się dzień jego wysłania na adres właściwy dla doręczeń pism dla Wykonawcy. 5. W przypadku uwzględnienia wniosku Wykonawcy przez Zamawiającego, Strony podejmą działania w celu uzgodnienia treści aneksu do Umowy oraz jego podpisania. Zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy dotyczyć będzie części przedmiotu Umowy, wykonanego po dniu zawarcia aneksu. 6. Nie stanowią zmiany Umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1 ustawy PZP następujące zmiany: a) danych teleadresowych; b) danych rejestrowych; c) będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy. 7. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego oraz umowy o pracę lub dokumenty potwierdzające zgłoszenie pracowników do ubezpieczeń, b) wykazanie wpływu zmian, o których mowa w ust. 2, na wysokość kosztów wykonania Umowy przez Wykonawcę, c) szczegółową kalkulację proponowanej zmienionej stawki wysokości wynagrodzenia Wykonawcy oraz wykazanie adekwatności propozycji do zmiany wysokości kosztów wykonania Umowy przez Wykonawcę. d) W terminie 1 miesiąca od otrzymania wniosku, o którym mowa w ust 3, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o jego uzupełnienie, poprzez przekazanie dodatkowych wyjaśnień, informacji lub dokumentów (oryginałów do wglądu lub kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem). 4. Zamawiający zajmie pisemne stanowisko wobec wniosku Wykonawcy, w terminie 1 miesiąca od dnia otrzymania kompletnego w jego ocenie- wniosku. Za dzień przekazania stanowiska uznaje się dzień jego wysłania na adres właściwy dla doręczeń pism dla Wykonawcy. 5. W przypadku uwzględnienia wniosku Wykonawcy przez Zamawiającego, Strony podejmą działania w celu uzgodnienia treści aneksu do Umowy oraz jego podpisania. Zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy dotyczyć będzie części przedmiotu Umowy, wykonanego po dniu zawarcia aneksu. 6. Nie stanowią zmiany Umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1 ustawy PZP następujące zmiany: a) danych teleadresowych; b) danych rejestrowych; 13 / 14

14 ustawy Prawo zamówień publicznych. 8. Wszelkie zmiany w treści Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. c) będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy. 7. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 8. Wszelkie zmiany w treści Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu Miejsce, w którym znajdują się Zamiast: zmieniane daty: 24/06/2015 IV.3.8) (dd/mm/rrrr) Powinno być: 24/06/2015 Godzina: 14:00 (dd/mm/rrrr) VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, które należy poprawić VI.3.6) Tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia Miejsce, w którym należy dodać tekst: Tekst do dodania: VI.4) Inne dodatkowe informacje: VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 15/05/2015 (dd/mm/rrrr) - ID: / 14

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks:

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo