NOWY CZAS PRACY KIEROWCÓW ROZLICZAMY ŚRODKI UNIJNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NOWY CZAS PRACY KIEROWCÓW ROZLICZAMY ŚRODKI UNIJNE"

Transkrypt

1

2 NOWY CZAS PRACY KIEROWCÓW Piotr Ciborski Wzorcowe informacje o czasie pracy dla kierowców wykonujących przewozy drogowe samochodami przeznaczonymi do przewozu: rzeczy o masie cakowitej przekraczającej 3,5 tony rzeczy o masie cakowitej do 3,5 tony osób ponad 9, ącznie z kierowcą osób do9, ącznie z kierowc ą) pasażerów w komunikacji miejskiej i podmiejskiej 60 str. A5 wyd cena: 60,00 z PPK367 Wersja elektroniczna na CD (PDF) 60,00 z + 22% VAT CD945 Pięć wzorcowych informacji dla kierowców ciężarówek, autobusów, maych samo- chodów ciężarowych (furgonetek), samochodów osobowych, autobusów komuni- kacji miejskiej i podmiejskiej. Opracowanie uwzględnia zmiany w przepisach o cza- sie pracy kierowców wprowadzone ustawą z dnia 26 kwietnia 2007 r. Piotr Ciborski Czas pracy kierowców 2007 Nowe unijne i krajowe regulacje 202 str. B5 wyd cena: 65,00 z P P K 320 Komentarz do zmian wprowadzonych rozporządzeniem WE nr 561/06 oraz ustawą z dnia 16 kwietnia 2007 r. o zmianie usta- wy o czasie pracy kierowców (przerwy, kierowcy komunikacji miejskiej), a także: systemy czasu pracy, normy dotyczące okresów prowadzenia pojazdów, obowiązujących przerw i gwa- rantowanych okresów odpoczynku, zasady rozliczania czasu pracy, obowiązki pracodawców. Przykady harmonogramów, rozliczania i ewidencji czasu pracy na 2007 rok, rozliczania i ewi- dencji czasu pracy na 2007 rok. ROZLICZAMY ŚRODKI UNIJNE dr Józef Uryga, Wilhelm Magielski, Ilona Bienias Środki unijne klasyfikacja, funkcjonowanie, ewidencja i rozliczanie 376 str. B5 wyd. czerwiec cena: 125,00 z P G K 370 Jak prawid owo rozliczyć środki unijne? Szczegóowe i prak- tyczne wyjaśnienia, m.in.: jak kwalifikować koszty projektów, jak prowadzić ewidencję księgową (przykady dekretacji), jak opodatkować środki (VAT i dochodowe), audyt finansowy i rzeczowy (wzory dokumentów). Instrukcja, jak dobrze przygotować się na kontrolę i nie narazić firmy na zwrot środków z odsetkami. Wypeniony wzór wniosku o przyznanie środków. Hanna Lubińska, Pawe Maecki Opodatkowanie dotacji unijnych i innych środków pomocowych 120 str. B5 cena: 73,00 z PGK125 Chcesz rozliczyć i zaksięgować dotację? W przepisach nie znalaześ jednoznacznych rozstrzygnięć, a szczegóowe kwestie są sporne? Tu znajdziesz orzeczenia NSA i odpowiednie interpretacje prawa podatkowego urzędów skarbowych. Komentarze ekspertów umożliwią udany start w nieznane rejony funkcjonowania środków pomocowych. Dowiesz się, o co pytać w pismach kierowanych do organów podatkowych. Halina Kędziora Wyodrębniona ewidencja księgowa środków unijnych z wzorcowym planem kont 104 str. B5 cena: 90,00 z RFK339 Jak stworzyć oddzielny system rachunkowości, by nie narazić firmy na zwrot części lub caości dotacji wraz z odsetkami? Praktyczne wskazówki, w tym: jak prawidowo zbudować akta prawa wewnętrznego (m.in. politykę rachunkowości, zakadowy plan kont), jak dokonać księgowego wyodrębnienia projektów finansowanych dotacją z przykadami ewidencji, opisami zdarzeń gospodarczych.! Z A M Ó W I E N I A P U B L I C Z N E P O Z M I A N A C H Z kontroli UZP wynika, iż najczęściej do uchybień dochodzi na etapie przygotowania postępowania przetargowego i zebrania waściwych dokumentów. Wspólny Sownik Zamówie ń (CPV) Sownik gówny Sownik uzupeniający Powiązania CPV z CPC (wersja polsko-angielska) 388 str. B5 cena: 130,00 z KS912 Klasyfikacja CPV obowiązkowa przy zamówieniach publicznych do opisu przedmiotu zamówienia (ustawa z dnia r. Prawo zamówień publicznych). Polska i angielska wersja językowa. CPV program komputerowy cena: 120,00 z + 22% VAT CD870 Szybkie wyszukiwanie, możliwość edycji i wydruku. Powiązania CPV z CPC / NACE / CN w wersji pol.-ang. Arkadiusz Szyszkowski Wzorcowa dokumentacja do zamówień publicznych 344 str. B5 cena: 90,00 z ZPK358 90,00 z + 22% VAT CD193 Kolejna rewolucja przygotuj bezbędną dokumentację! Ponad 100 wzorów pism, regulaminów, oświadczeń gotowych do wykorzystania, wedug najnowszych zmian wynikających z nowelizacji z dnia 13 kwietnia 2007 r. z praktycznym komentarzem. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE po nowelizacji z dnia 13 kwietnia 2007 r. komentarz do zmian Bartomiej Kardas ujednolicony tekst ustawy tabelaryczne zestawienie zmian 180 str. B5 cena: 78,00 z ZPK 368 Tekst ustawy po zmianach obowiązujących od dnia 11 czerwca 2007 r. opatrzony przystępnym, praktycznym komentarzem wyjaśniaą j cym nowe obowiązki i uprawnienia zamawiających i oferentów. 2

3 N O W E R O Z S Z E R Z O N E U P R A W N I E N I A P I P! Kontrolerzy PIP zamiast mandatu mogą wymierzyć grzywnę do z! Podpowiadamy, jak ustrzec się kary. Kontroli będą podlegać: CZAS PRACY I PRAWO DO URLOPU Piotr Ciborski Czas pracy w 2007 roku 12 4 str. B5 wyd. V 2007 cena: 65,00 z PPK319 Jak prawidowo rozliczyć czas pracy w 2007 r oku? Nowe systemy i rozkady czasu pracy, praca w godzinach nad- liczbowych, w niedzielę i święta oraz w nocy, okresy odpoczyn- ku i przerw w pracy, ewidencje czasu pracy, przykadowe har- monogramy czasu pracy na 2007 rok. Wydanie Vzawiera omó- wienie stanu prawnego obowiązującego na dzień 1 stycznia 2007 r. ze wskazaniem najistotniejszych orzeczeń i uchwa SN. dr Ewa Wronikowska, Ewa Drzewiecka Praca w godzinach nadliczbowych. Ustalanie i rozliczanie z przykadami 1 04 str. B5 cena: 60,00 z PPK 311 Z książką bezbędnie ustalisz i rozliczysz pracę w godzinach nadliczbowych w poszczególnych systemach czasu pracy! Szczegóowe procedury postępowania od ustalenia ogólnego wymiaru czasu pracy danego pracownika, przez zlecenie godzin nadliczbowych w poszczególnych systemach aż do ich rozliczenia. Liczne i konkretne przykady, sowniczek pojęć, wzory, bogate orzecznictwo i stanowisko doktryny. Tabela wymiaru czasu pracy na rok Wkadka wyjaśniająca zmianę spo- sobu ustalania dodatków za pracę w godzinach nadliczbowych. Danuta Makowska, Agnieszka Jacewicz Kadry i pace 2007 obowiązki pracodawców, rozliczanie świadczeń pracowniczych, dokumentacja kadrowa, podatkowa i ZUS 370 str. B5 cena: 95,00 z PPK332 Jak uniknąć będów przy rozliczaniu wynagrodzeń? Jak wyliczyć wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy? Jakie dokumenty należy sporządzić przy zatrudnianiu pracownika i przy jego zwolnieniu (dokumentacja kadrowa, podatkowa i ZUS)? Jak rozliczyć osoby pracujące na umowę zlecenie i o dzieo? Niezbędna pomoc w tych i wielu innych problemach, z którymi borykają się na co dzień pracownicy dziaów kadrowo-pacowych. DOKUMENTACJA PRACOWNICZA Renata Mroczkowska, Patrycja Potocka-Szmoń Dokumentacja pracownicza 2007 wzory z komentarzem 250 str. A4 cena: 8 5,00 z DKP ,00 z + 22% VAT CD653 Nowe dokumenty w aktach osobowych, inne obowiązki informacyjne, zmienione zasady ustalania urlopu wypoczynkowego, wydużone urlopy macierzyńskie to wszystko trzeba teraz wprowadzić w życie. Podpowiadamy, jak mają wyglądać nowe wzory dokumentów. Ponad 160 wzorów wykorzystywanych na wszystkich etapach świadczenia pracy opatrzonych przystępnym komentarzem. Tomasz Piwowarun Rozliczanie czasu pracy, nieobecności i zwolnień od pracy 208 str. B5 cena: 75,00 z PPK137 Będne wyliczenie czasu pracy to strata dla pracownika i dodatkowe koszty dla pracodawcy. Autor objaśnia na licznych przykadach poszczególne zagadnienia (m.in. rozliczanie nadgodzin, urlopów, choroby), w różnych systemach i rozkadach czasu pracy. Marek Rotkiewicz Urlopy wypoczynkowe w różnych systemach czasu pracy 108 str. B5 cena: 52,00 z PPK084 Szczegóowe omówienie skomplikowanych zagadnień urlopowych, poparte kilkudziesięcioma przykadami: wymiar urlopu, urlopy dla poszczególnych grup pracowników (różne systemy czasu pracy i sposoby udzielania w nich urlopów), urlop na żądanie, urlop proporcjonalny, zmiana terminu, przesunięcie i odwoanie z urlopu, wynagrodzenie urlopowe, ekwiwalent. WYNAGRODZENIA Wioletta Dworowska, Agnieszka Jacewicz Rozliczanie wynagrodzeń w 2007 roku z ewidencją księgową 310 str. B5 cena: 87,00 z PPK334 Jak prawidowo naliczyć wynagrodzenia i rozliczyć się z ZUS i urzędem skarbowym? Przewodnik z licznymi przyka- dami, w tym m.in.: dokadne omówienie zasad obliczania skadników wynagrodzenia lista pac jak ją tworzyć i pra- widowo obliczyć poszczególne skadniki ewidencja księgowa wynagrodzeń i innych świadczeń pracowniczych potrącenia z wynagrodzeń ile można potrącić pracownikowi wynagrodzenia z tytuu umowy zlecenie i umowy o dzieo. Piotr Ciborski Regulamin pracy z komentarzem 90 str. A5 wyd. IV 2007 cena: 60,00 z PPK333 60,00 z + 22% VAT CD832 Wypenij obowiązek i wprowadź Regulamin najlepiej zabez- pieczający Twoje prawa! W regulaminie możesz szczegóowo okreść li prawa i obowiązki Twoich pracowników, ustalić zasady ich odpowiedzialności, udzielania urlopów, wprowadzania kar po- rządkowych, korzystania z telefonów sużbowych i Internetu, zasady kontroli wewnętrznej i wiele innych. BHP Prezentacje do szkoleń BHP na CD cena: 29 0,00 z + 22% VAT CD086 Szkolenia bhp metodą nowoczesną, atrakcyjną i zgodną z zaleceniami rozporządzenia: 630 kolorowych slajdów na pycie CD, gotowe zestawy do wszystkich szkoleń/różne stanowiska, dowolne konfiguracje slajdów/możliwość samodzielnego tworzenia zestawów, do wyświetlania na monitorze lub rzutniku multimedialnym, program atwy w obsudze/niewielkie wymagania sprzętowe. Dokumentacja powypadkowa na CD (wypadki przy pracy, wypadki w drodze do, z pracy, wypadki przy pracy osób niebędących pracownikami) cena: 75,00 z + 22% VAT CD897 Stan prawny: 13 grudnia 2006 r. Sprawne przeprowadzenie postępowania powypadkowego: komplet dokumentów komentarz uwagi możliwość edycji i wydruku penej dokumentacji powypadkowej (MS Word). 3

4 R A C H U N K O W O Ś Ć prof. dr hab. Jerzy Gierusz Plan kont z komentarzem Handel. Produkcja. Usugi 662 str. A5 wyd. XV 2007 twarda oprawa cena: 145,00 z RFK365 Nowe XV wydanie komentarza uwzględnia nowelizacje ustaw o podatku dochodowym od osób prawnych i fi- zycznych obowiązujące od 1 stycznia 2007 r. Wprowadzono zmiany gównie w obszarze rozliczania różnic kursowych oraz amortyzacji środków trwaych i wartości niematerialnych i prawnych. Szczegóowe omówienie zasad funkcjonowania poszczególnych kont syntetycznych charakterystyka operacji ewidencjonowanych na tych kontach precyzyjny wywód wieloaspektowe ujęcie skomplikowanej tematyki jednoznaczne interpretacje odwoania do praktyki gospodarczej. red. prof. zw. dr hab. Alicja Jarugowa, dr hab. Teresa Martyniuk, prof. UG Komentarz do ustawy o rachunkowości. Rachunkowo ść MSR/MSSF Podatki 888 str. B5 twarda oprawa cena: 200,00 z RFK195 Zespó ekspertów szczegóowo komentuje ustawę o rachunkowości dzieo niezbędne dla każdego księgowego: prezentacja różnic wynikających z prawa podatkowego oraz uregulowań przyjętych w MSR i MSSF liczne przykady ewidencji oraz rozwiązania problemów, z jakimi stykają się praktycy tytuy do wszystkich artykuów i ustępów charakteryzujące ich treść. Marta Sikorska Angielsko-polski tematyczny leksykon rachunkowości 32 0 str. B5 twarda oprawa cena: 70,00 z KRI520 Ponad 1500 hase zaprezentowanych w praktycznym i wygodnym ukadzie leksykonu 18 dziaów tematycznych uwzględniających specyfikę zarówno polskiej, brytyjskiej, jak i amerykańskiej rachunkowości. Doączony indeks oraz skrócona polsko- -angielska wersja leksykonu uatwiają znalezienie ekwiwalentów sów w języku obcym. Przemysaw Fil, Anna Michalczyk Problemy wyceny aktywów i pasywów wedug MSR/MSSF i ustawy o rachunkowości 178 str. B5 wyd cena: 7 0,00 z RFK327 Przewodnik po zasadach wyceny skadników aktywów i pasywów wg przepisów polskiego prawa bilansowego oraz MSR. Autorzy biegli rewidenci z firmy Rödl & Partner Roedl Audit Sp. z o.o. szczegóowo omawiają problematykę wyceny: rzeczowych aktywów trwaych oraz wartości niematerialnych i prawnych, zapasów, rezerw, a także kontraktów dugoterminowych. Przykady liczbowe oraz odniesienia do prawa bilansowego pomogą zastosować w praktyce te rozwiązania. prof. dr hab. Jerzy Gierusz Wersja elektroniczna na CD cena: 130,00 z + 22% VAT CD977 Koszty i przychody w świetle nadrzędnych zasad rachunkowości. Pojęcia. Klasyfikacja. Zakres ujawnień 276 str. B5 cena: 50,00 z RFK177 Autor zaproponowa rozbudowę tradycyjnej klasyfikacji kosztów i strat oraz przychodów i zysków dla potrzeb przygotowania sprawozdania finansowego. Stworzy nową formuę rachunku zysków i strat, tak by lepiej zaspokoić potrzeby odbiorców sprawozdania finansowego i dostarczyć bardziej użytecznych informacji. Książka powstaa jako wynik wieloletnich doświadczeń i przemyśleń autora cenionego wykadowcy i praktyka, czonka rad nadzorczych spóek kapitaowych. 7 PORADNIKI Przemysaw Wojtasik Amortyzacja podatkowa środków trwaych 134 str. A5 wyd cena: 70,00 z RFK340 Nowe zasady rozliczania amortyzacji podatkowej środków trwaych. Jak ustalić wartość początkową środka trwaego, jak naliczać koszty podatkowe, jak wybrać najbardziej optymalną metodę amortyzacji środków trwaych, to tylko część odpowiedzi zawartych w poradniku. Jasne komentarze, różnorodność przykadów, orzecznictwo. Książkę poleca Sylwia Klonowska Należności wycena, ewidencja księgowa, ujęcie podatkowe 182 str. B5 cena: 65,00 z RFK018 Szczegóowe wyjaśnienia, poparte licznymi przykadami i odniesieniami do praktyki, wskazujące, jak wycenić należności (również w walucie obcej), jak je zaewidencjonować, jak ująć należności przeterminowane. Propozycje rozwiązań konkretnych problemów oraz interpretacje podatkowe. dr Andre Helin, Hanna Sztuczyńska, Katarzyna Drabikowska BDO Polska Rachunkowość instrumentów finansowych 276 str. B5 wyd. II 2005 cena: 95,00 z RFK017 Wiedza i doświadczenie Autorów ekspertów w dziedzinie audytu, rachunkowości i finansów BDO Polska gwarantują wysoki poziom merytoryczny, jak również praktyczne podejście do omawianych zagadnień: obszerna charakterystyka istoty, zasad uznawania, metod wyceny, przekwalifikowania, ujawniania i sposobu prezentacji w sprawozdaniu instrumentów finansowych ewidencja księgowa instrumenty pochodne w przykadach przykady liczbowe dotyczące podstawowych typów kontraktów (forward, futures, opcje, swap). FUNDACJE I STOWARZYSZENIA Wioletta Dworowska Rachunkowość fundacji, stowarzyszeń i organizacji pożytku publicznego 180 str. B5 cena: 85,00 z RFK173 Jak prowadzić ewidencję księgową, ze szczególnym uwzględnieniem jednostek prowadzących dziaalność gospodarczą. Na wielu przykadach omówiono: formalności związane z zakadaniem stowarzyszeń i fundacji oraz ubieganiem się o status organizacji pożytku publicznego, warunki rozpoczęcia przez jednostki pozarządowe dziaalności gospodarczej, zasady prowadzenia rachunkowości (plan kont, dokumentacja polityki rachunkowości, wycena aktywów i pasywów, ewidencja kosztów i przychodów, zasady ustalania wyniku finansowego) i sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych. Wioletta Dworowska Dokumentacja organizacyjna i rachunkowa stowarzyszeń i fundacji 170 str. B5 cena: 71,00 z RFK123 Wersja elektroniczna na CD (MS Word, PDF ) cena: 75,00 z + 22% VAT CD123 Chcesz zaożyć stowarzyszenie lub fundację skorzystaj ze sprawdzonych wzorów! Dokumentacja rachunkowa, najczęściej wykorzystywane umowy cywilnoprawne. Wszystkie dokumenty zostay przykadowo wypenione i opatrzone zwięzym komentarzem uatwiającym prawidowe przygotowanie niezbędnej dokumentacji. 4

5 R A C H U N K O W O Ś Ć ORGANIZACJA RACHUNKOWOŚCI W FIRMIE REGULAMINY, INSTRUKCJE, PROCEDURY Teresa Moss Instrukcja amortyzacyjna 48 str. B5 cena: 60,00 z RIK330 Wersja elektroniczna na CD (MS Word, MS Excel) 50,00 z + 22% VAT CD958 Konkretna pomoc w stworzeniu procedur postępowania przy określaniu wartości początkowej majątku trwaego oraz metod i zasad ich amortyzacji w jednostce: gotowy wzorzec zarządzenia doskonay punkt wyjścia do sporządzenia wasnej instrukcji amortyzacyjnej typowe rozwiązania dla maych i średnich przedsiębiorstw. Irena Majsterkiewicz Wzorcowa instrukcja obiegu dokumentów księgowych 120 str. A5 cena: 56,00 z KRI998 50,00 z + 22% VAT CD998 Schemat obiegu 145 dokumentów niezbędnych do prawidowego prowadzenia ksiąg rachunkowych i ewidencji podatkowej: określenie osób odpowiedzialnych za wystawienie, podpisanie, zatwierdzenie dokumentów oraz przeprowadzenie kontroli merytorycznej, rachunkowej i ewidencji podatkowej forma publikacji wzorcowa instrukcja uatwi stworzenie waściwego aktu prawa wewnętrznego. opracowanie: Ewa Chrzanowska Instrukcja kasowa 44 str. A5 cena: 45,00 z RIK163 Gotowe zarządzenie wewnątrzzakadowe: opis procedur związanych z obrotem gotówkowym w firmie, zakresy obowiązków i odpowiedzialności pracowników, wzory dokumentów kasowych. Genowefa Kawecka-Siuzdak Prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności gównych księgowych 186 str. A5 cena: 68,00 z RIK155 Poradnik polecany gównym księgowym pomocny w codziennej pracy, zawierający wiedzę na temat ich odpowiedzialności, uprawnień i obowiązków. Publikacja uatwia prawidowe uożenie relacji między kierownikami jednostek a gównymi księgowymi. Zawiera specyfikację obowiązków, a także uprawnień wynikających z wymogów prawa, wzory niezbędnych dokumentów (np. umowy o odpowiedzialność za prowadzenie ksiąg, powierzone mienie), instrukcji kontrolnych, terminy sporządzania dokumentacji. Ewa Chrzanowska, Ewa Eljasiak Instrukcja gospodarowania skadnikami aktywów trwaych 46 str. A5 cena: 45,00 z KRI483 Gotowa instrukcja do wykorzystania przez księgowych: zasady organizacji gospodarki środkami trwaymi i niskocennymi skadnikami majątku dugotrwaego użytkowania zasady ewidencji, postępowania przy zakupie, montażu i likwidacji wzory dokumentów niezbędnych do przyjęcia do używania, likwidacji i przesunięcia środków trwaych dwa modele: dla przedsiębiorstw o rozbudowanej strukturze organizacyjnej oraz dla przedsiębiorstw mniejszych. Teresa Moss Dokumentacja zasad (polityki) rachunkowości wzorzec zarządzenia 64 str. B5 cena: 70,00 z RFK059 Wersja elektroniczna na CD ( MS Word ) 65,00 z + 22% VAT CD836 Wzór zarządzenia umożliwia szybkie oraz skuteczne sprostanie ustawowym wymogom posiadania przez jednostkę dokumentacji opisującej przyjęte przez nią zasady (politykę) rachunkowości. Zawiera wzorzec informacji dodatkowej. Danuta Makowska Inwentaryzacja od A do Z 1 88 str. B5 wyd. I I I cena: 6 5,00 z RFK 352 Wszystko o zasadach i technikach dokonywania inwentaryzacji! praktyczna pomoc w skutecznym przeprowadzeniu inwentaryzacji: podzia kompetencji, wyznaczenie osób odpowiedzialnych, etapy i terminy szczegóowe omówienie zasad inwentaryzacji wg spisu z natury, potwierdzenia sald, weryfikacji wyjaśnienie problemów związanych z rozliczeniem i ewidencją różnic inwentaryzacyjnych wskazanie najczęściej popenianych będów wzory niezbędnej dokumentacji, przykady liczbowe, schematy ewidencyjne. Danuta Makowska Instrukcja inwentaryzacyjna z dokumentacją 60 str. A5 wyd. I II cena: 5 5,00 z RIK 363 Wersja elektroniczna na CD ( MS Word, MS Excel ) 50,00 z + 22% VAT CD363 Wzór instrukcji i 20 dokumentów, które pomogą zorganizować caoksztat spraw związanych z inwentaryzacją: terminy i metody inwentaryzacji, wyznaczanie osób odpowiedzialnych, zasady prawidowego przeprowadzania inwentaryzacji (drogą spisu z natury potwierdzenia sald oraz weryfikacji). opracowanie: Ewa Chrzanowska Dokumentacja inwentaryzacyjna komplet formularzy na CD wersja elektroniczna (MS Word) cena: 58,00 z + 22% VAT CD641 Wzory 34 dokumentów do przygotowania, przeprowadzenia i rozliczenia inwentaryzacji. Dokumenty w formacie Word można je atwo edytować. KONTROLA FINANSOWA prof. dr hab. Kazimiera Winiarska Wewnętrzna kontrola finansowo-księgowa w firmie 252 str. B5 cena: 78,00 z RFK211 Poradnik dla gównych księgowych, waścicieli firm, menedżerów. W przejrzysty sposób, osadzając komentarz w realiach praktyki gospodarczej, szczegóowo omówiono kontrolę m.in: środków pieniężnych, rozrachunków i rozliczeń, zapasów, aktywów trwaych, zatrudnień i wynagrodzeń, kosztów, przychodów, środków trwaych w budowie, funduszy i kapitaów. Irena Majsterkiewicz Regulamin kontroli wewnętrznej 108 str. A5 cena: 75,00 z KRI600 70,00 z + 22% VAT CD600 Praktyczna pomoc w zorganizowaniu kontroli wewnętrznej w każdej firmie: regulamin wraz z zarządzeniem wprowadzającym rodzaje i funkcje kontroli wewnętrznej, zasady i sposoby dokonywania kontroli oraz jej dokumentowanie, uprawnienia i obowiązki kontrolujących i kontrolowanych tryb wnoszenia i rozpatrywania zastrzeżeń do ustaleń kontrolnych. 5

6 R A C H U N K O W O Ś Ć Irena Majsterkiewicz Instrukcja kontroli dokumentów 60 str. A5 cena: 54,00 z KRI168 Gotowa instrukcja zapewni wiarygodność, szybkość i kompletność informacji finansowych w firmie: szczegóowy schemat kontroli dokumentów w firmie rodzaje i obszary kontroli, cele i zasady wzory dokumentów. ZARZĄDZANIE KOSZTAMI Zbigniew Leszczyński, Tomasz Wnuk-Pel Controlling w praktyce 656 str. B5 twarda oprawa cena: 140,00 z KRF724 Celem książki jest pokazanie menedżerom zawodowo zajmującym się rachunkowością zarządczą praktycznych aspektów wykorzystania controllingu w zarządzaniu jak projektować systemy informacyjne rachunkowości zarządczej i controllingu, jak dokonać analizy informacji z tych systemów oraz jak informacje te wykorzystać w procesie zarządzania. Posugując się jednolitym przykadem przedsiębiorstwa produkcyjnego, na konkretnych danych liczbowych, omówiono m.in.: zasady i procedury budżetowania kosztów wraz z metodyką tworzenia budżetów kosztów dla miejsc ich powstawania kontrolę wykonania budżetów operacyjnych i finansowych przedsiębiorstwa rachunek kosztów dziaań ABC strategiczną kartę wyników. praca zbiorowa pod red. prof. dr. hab. Edwarda Nowaka Controlling w przedsiębiorstwie. Koncepcje i instrumenty 262 str. B5 cena: 75,00 z KRF662 Kompleksowy przewodnik po systemach controllingowych oraz narzędziach zarządzania stosowanych w danym systemie: controlling strategiczny (analiza SWOT, benchmarking, reengineering, ocena projektów inwestycyjnych, strategiczna karta wyników) controlling operacyjny (analiza punktów krytycznych, budżetowanie) controlling gospodarki zasobami przedsiębiorstwa (w tym środkami trwaymi, materiaami, zasobami ludzkimi i finansowymi) controlling funkcjonalny (w tym produkcji, logistyki, marketingu) controlling w ośrodkach odpowiedzialności przedsiębiorstwa. FINANSE Roger W. Mills Dynamika wartości przedsiębiorstwa dla udziaowców. Zasady i praktyka analizy wartości strategicznej Zasady i praktyka analizy wartoœci strategicznej 294 str. B5 cena: 68,00 z PGK035 Najbardziej znana publikacja profesora rachunkowości i finansów w Henley Management College w Wielkiej Brytanii, wydana już w wielu krajach, teraz po raz pierwszy ukazuje się po polsku. Omówiono w niej metody pomiaru wartości przedsiębiorstwa dla udziaowców związane ze zdyskontowanymi przepywami gotówkowymi. Metody te wykorzystywane są do oceny planowanych inwestycji i zarządzania firmą. Sużą także m.in. analizie strategii, marketingu i możliwych scenariuszy rozwoju firmy. Barbara Olzacka, Renata Paczyńska-Gościniak Jak oceniać firm ę. Metodyka badania, przykady liczbowe 190 str. A5 wyd. V cena: 48,00 z KRF946 Jak waściwie zinterpretować sprawozdanie finansowe oraz przedstawić szefowi raport o kondycji firmy? Autorki pokazują, jak ocenić sytuację majątkową i kapitaową oraz wynik finansowy, jak wykorzystać wskaźniki finansowe w ocenie firmy, jak dokonać analizy przepywów pieniężnych. Omówieniu towarzyszą przykady liczbowe oparte na danych zaczerpniętych z rocznych sprawozdań finansowych spóki akcyjnej i spóki z o.o. Robert Kowalak Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa 248 str. B5 cena: 51,00 z KPG507 Autor dokadnie omawia, jak dokonać kompleksowej oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa poprzez zastosowanie: mierników finansowych (wskaźników pynności, rentowności, zadużenia, aktywności i obrotowości, wskaźników efektywności rynkowej) mierników syntetycznych i ryzyka finansowego sprawozdań finansowych spóki akcyjnej i spóki z o.o. Anna Kienzler Sownik finansowo-handlowy angielsko-polski i polsko-angielski 612 str. B5 twarda oprawa cena: 165,00 z PGK011 Ponad profesjonalnych terminów aktualnie stosowanych w dziedzinie finansów, bankowości, księgowości, ubezpieczeń, statystyki, obrotu giedowego, handlu wewnętrznego i międzynarodowego, towaroznawstwa, transportu i UE. Najobszerniejszy sownik na polskim rynku wydawniczym. Niezbędny w biznesie, korespondencji handlowej, tumaczeniach. BEZPIECZEŃSTWO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO Adam Gaach Instrukcja wdrażania systemu informatycznego w przedsiębiorstwie 134 str. A5 cena: 59,00 z KRI829 Wdrożenie systemu informatycznego w przedsiębiorstwie uniwersalna lista kontrolna 80 str. A5 cena: 50,00 z RIK019 Zbiór wytycznych i lista kontrolna sprawdzająca prawidowe wdrożenie systemu informatycznego w przedsiębiorstwie: praktyczne informacje umożliwiające bezpieczne wdrożenie minimalizacja ryzyka strat powstaych w wyniku utraty poufności, integralności i dostępności informacji zapewnienie waściwej funkcjonalności i efektywności dziaania. Adam Gaach Instrukcja zarządzania bezpieczeństwem systemu informatycznego 174 str. A5 cena: 70,00 z KRI750 Zarządzanie bezpieczeństwem systemu informatycznego uniwersalna lista kontrolna 146 str. A5 cena: 65,00 z KRI979 Wzorcowa instrukcja zapewni bezpieczne przetwarzanie danych w systemie informatycznym firmy: szczegóowy opis zasad zarządzania bezpieczeństwem przetwarzania informacji (od analizy ryzyka, przez reguy dostępu, zarządzanie uprawnieniami użytkowników, wymianę informacji w systemie, ochronę przed niebezpiecznym oprogramowaniem, po monitorowanie dziaania systemu i zarządzanie oprogramowaniem) uniwersalna lista kontrolna (w formie pytań) pozwalająca ocenić procesy związane z zarządzaniem bezpieczeństwem informacji. Adam Gaach Bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych w Unii Europejskiej 64 str. A5 cena: 60,00 z KRI932 W publikacji m.in.: zabezpieczanie przetwarzanych danych osobowych oraz infrastruktura teleinformatyczna w świetle prawa UE (rezolucja Rady Europy, regulacje dotyczące podpisu elektronicznego, zwalczania zabronionych treści w sieciach globalnych) mechanizmy zharmonizowania systemu ochrony danych z wydanymi w tym zakresie zaleceniami kompetencje EABSiI. 6

7 P O D AT K I dr Wojciech Maruchin, Krzysztof Modzelewski Nowy Leksykon VAT str. B5 twarda oprawa cena: 1 5 0,00 z PGK227 Wersja elektroniczna na CD (format PDF) 12 0,00 z + 22% VAT CD227 Nowe, szczegóowe interpretacje! Idealne dla praktyków wyjaśnienia trudnej materii podatku VAT z przykadami. Najnowsze interpretacje organów podatkowych oraz bogate orzecznictwo ETS, NSA, WSA. Uzasadnione stanowiska autorów oraz innych przedstawicieli doktryny. Przyjazny system hase uatwiający szybkie odnale- zienie poszukiwanego zagadnienia. Zanim podejmiesz decyzję, sprawdź opinię specjalistów! Książkę poleca Anna Wyrzykowska Leksykon opodatkowania środków trwaych 470 str. B5 wyd cena: 120,00 z PGK228 Dogębna, precyzyjna analiza opodatkowania środków trwaych w odniesieniu do podatków dochodowych VAT pomoże w rozwiązaniu konkretnych problemów pojawiających się podczas nabycia, używania czy też zbycia środków trwaych. Przykady liczbowe, interpretacje urzędów skarbowych oraz orzecznictwo sądowe pozwolą na uzyskanie jednoznacznych odpowiedzi. Komentarz do nowych rozwiązań w podatkach dochodowych obowiązujących od 1 stycznia 2007 r. red. prof. dr hab. Wodzimierz Nykiel i dr Adam Mariański Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych str. B5 wyd twarda oprawa cena: 17 9,00 z PG K 315 Najbardziej aktualny komentarz z przykadami! Kiedy wydatek staje się kosztem? Jak rozliczyć koszty w czasie? Co z reprezentacją i reklamą? Jak zinterpretować i zastosować nową definicję kosztów uzyskania przychodów? Wnikliwy komentarz do zmian z wyjaśnieniem skutków prawnych dla po- datników. Dzieo nie pozostawia pytań bez odpowiedzi. dr Adam Mariański, Dariusz Strzelec Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych. Ustawa o opacie skarbowej komentarz 422 str. B5 cena: 115,00 z P G K 326 Od 1 stycznia 2007 r. rewolucyjne zmiany w PCC! Autorzy na przykadach komentują: nowe zasady obowiązku podatkowego, nowe zależności pomiędzy VAT a PCC, skutki likwidacji zwolnień, nową stawkę karną podatku. Omówienie także nowej ustawy o opacie skarbowej. Wnikliwa analiza, przykady, bogate orzecznictwo nie pozwolą na pomykę. Polecamy księgowym, doradcom podatkowym, prawnikom i studentom. Ewa Malec, Dariusz Roszkowski Ceny transferowe. Jak prawidowo dokumentować transakcje, by zminimalizować ryzyko podatkowe 238 str. B5 wyd. II 2006 cena: 95,00 z RFK154 Sporządź samodzielnie dokumentację podatkową dla transakcji z podmiotami powiązanymi lub rezydentami tzw. rajów podatkowych prezentacja modelowej dokumentacji dla poszczególnych transakcji ze wskazaniem obszarów ryzyka podatkowego oraz sposobów jego minimalizacji wskazówki dotyczące przygotowania wniosku o zawarcie porozumienia z Ministrem Finansów w sprawie cen transakcyjnych. opracowanie: Renata Mroczkowska, Ewa Góra, Rafa Szulc INTRASTAT z zawartościącn w wersji polskiej i angielskiej (program na CD) cena: 280,00 z + 22% VAT CD883 Uwaga: Od 1 kwietnia 2007 r. nowe zasady wypeniania deklaracji. Prosty, zautomatyzowany program, który umożliwia wy- penianie deklaracji, ich wydruk, a także wysyanie komunikatów XML do Krajowego Systemu Informatycz- nego. Przygotuj bezbędną deklarację, korzystając z prostego programu z najnowszą nomenklaturą CN. Program zawiera Nomenklaturę Scaloną (CN) obo- wiązującą od 1 stycznia 2007 r. Anna Wyrzykowska Optymalizacja VAT. Jak obniżać swoje obciążenia podatkowe 284 str. B5 cena: 75,00 z RFK132 Prowadzący dziaalność gospodarczą może zgodnie z prawem i z korzyścią dla siebie wpywać na zakres i sposób opodatkowania. Przeczytaj tę książkę, aby wiedzieć, jak ustalić wasny, optymalny sposób wywiązania się z obowiązku podatnika. Merytoryczną wartość wyjaśnień podnosi przywoane orzecznictwo, a rozpoznanie problemu uatwią schematy i przykady. Barbara Pyzel BDO Polska Opodatkowanie instrumentów finansowych 122 str. B5 cena: 85,00 z RF K302 Kompendium wiedzy o opodatkowaniu instrumentów fi- nansowych z uwzględnieniem podatków dochodowych, po- datku VAT, podatku od czynności cywilnoprawnych w podziale na pierwotne oraz pochodne instrumenty finansowe. Naj- istotniejsze dla zrozumienia zożonej problematyki są przy- kady zaczerpnięte z praktyki BDO Polska Sp. z o.o., dosko- nale ilustrujące poszczególne kwestie w danym p odatku. Anna Szafarczyk-Kasicka Odliczenia i zwroty VAT 224 str. B5 cena: 65,00 z RFK060 W jakim terminie i na podstawie jakich dokumentów można dokonać odliczenia podatku naliczonego? Kiedy i jak ubiegać się o zwrot? Jak waściwie rozliczyć podatek od nabytych samochodów, paliw, usug, przekazania próbek i prezentów o maej wartości? Jakie skutki powoduje wystawienie i otrzymanie faktury korygującej, zaliczkowej czy też wadliwej? Jak postąpić w przypadku importu usug, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów i zakupów niestanowiących kosztów uzyskania przychodu? Wykorzystując nieskomplikowane przykady, wzory deklaracji, z uwzględnieniem interpretacji organów podatkowych, a także orzecznictwa sądowego, omówiono wszystko, co trzeba wiedzieć o odliczeniach i zwrotach podatku VAT. Anna Murias Jak odzyskać VAT zapacony za granicą. Wzory i procedura postępowania z uwzględnieniem specyfiki firm transportowych 232 str. B5 cena: 90,00 z PGK300 Gdzie i kiedy powstaje obowiązek podatkowy? Jak prawidowo udokumentować sprzedaż usug transportowych i spedycyjnych? Na co należy zwrócić uwagę przy ubieganiu się o zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym oraz przy powrocie z zagranicznej podróży sużbowej? Jak odzyskać podatek VAT zapacony w UE oraz Norwegii i Szwajcarii? Odpowiedzi, przykady, kwoty ograniczenia zwrotu, interpretacje urzędów skarbowych, wypenione wzory wniosków. Kamil Łyszkowski, Anita Poniatowska Jak uniknąć kary w sporze z urzędem, czyli Kodeks karny skarbowy w praktyce. Poradnik. Procedura postępowania. Wzory 286 str. B5 cena: 100,00 z PGK157 Nie pać, jeśli nie musisz! Autorzy pracownicy aparatu skarbowego konkretnie i na wzorach instruują, jak postępować, by uniknąć kary. Analiza najczęściej wykorzystywanych w praktyce artykuów ustawy i instytucji prawa karnego skarbowego, takich jak np. czynny żal czy postępowanie mandatowe, pozwoli podjąć odpowiednie kroki, gdy nadejdzie wezwanie z urzędu skarbowego. 7

Z A M Ó W I E N I A P U B L I C Z N E

Z A M Ó W I E N I A P U B L I C Z N E ! Z kontroli UZP wynika, iż najczęściej do uchybień dochodzi na etapie przygotowania postępowania przetargowego i zebrania waściwych dokumentów. Bartomiej Kardas ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W PROCEDURZE UPROSZCZONEJ

Bardziej szczegółowo

Lp. Temat zajęć Treść szkolenia 1 Prawne uwarunkowania działalności firmy Prawo pracy Umowa o pracę Podstawowe zasady prawa pracy Regulamin pracy Prawo cywilne Definicja i treść zobowiązania Wierzyciel

Bardziej szczegółowo

REALIZOWANE TEMATY SZKOLEŃ

REALIZOWANE TEMATY SZKOLEŃ REALIZOWANE TEMATY SZKOLEŃ Zakres tematyczny: Finanse księgowość Prawo zarządzanie Podatki Sprzedaż Kwalifikacje interpersonalne Pozyskiwanie funduszy unijnych Audyt Przykłady realizowanych tematów szkoleniowych:

Bardziej szczegółowo

OPERACJE GOSPODARCZE W PRAKTYCE KSIÊGOWEJ

OPERACJE GOSPODARCZE W PRAKTYCE KSIÊGOWEJ dr Roman Seredyñski Katarzyna Szaruga Marta Dziedzia Arkadiusz Lenarcik OPERACJE GOSPODARCZE W PRAKTYCE KSIÊGOWEJ Wycena i ujêcie na kontach wed³ug polskiego prawa bilansowego (w tym KSR) MSR/MSSF prawa

Bardziej szczegółowo

Spis treści: WPROWADZENIE. Część pierwsza PROCEDURY POŁĄCZENIA PODSTAWOWE INFORMACJE

Spis treści: WPROWADZENIE. Część pierwsza PROCEDURY POŁĄCZENIA PODSTAWOWE INFORMACJE Tytuł: Krajowe i transgraniczne fuzje i przejęcia w prawie podatkowym i rachunkowości Autorzy: Michał Koralewski Wydawnictwo: CeDeWu.pl Rok wydania: 2009 Opis: Niniejsza publikacja jest drugą książką z

Bardziej szczegółowo

I PODSTAWA PRAWNA I SŁOWNICZEK POJĘĆ

I PODSTAWA PRAWNA I SŁOWNICZEK POJĘĆ SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 8 Rozdział I PODSTAWA PRAWNA I SŁOWNICZEK POJĘĆ... 11 1.1. Podstawa prawna rachunkowości w Polsce... 11 1.2. Krajowe i międzynarodowe standardy rachunkowości... 12 1.3. Istota

Bardziej szczegółowo

Propozycja nr 1 Rachunkowość i podatki od podstaw lub Podstawy rachunkowości i podatków

Propozycja nr 1 Rachunkowość i podatki od podstaw lub Podstawy rachunkowości i podatków Propozycja studiów podyplomowych z zakresu rachunkowości w Bytowie rientacyjny koszt to: 3200-3600 zł za 2 semestry. Poniżej przedstawione zostały 3 warianty studiów, niemniej organizatorzy są otwarci

Bardziej szczegółowo

CERTYFIKOWANY SAMODZIELNY KSIĘGOWY - RACHUNKOWOŚĆ I PODATKI OD PODSTAW - intensywny kurs weekendowy (kod zawodu 331301)

CERTYFIKOWANY SAMODZIELNY KSIĘGOWY - RACHUNKOWOŚĆ I PODATKI OD PODSTAW - intensywny kurs weekendowy (kod zawodu 331301) CERTYFIKOWANY SAMODZIELNY KSIĘGOWY - RACHUNKOWOŚĆ I PODATKI OD PODSTAW - intensywny kurs weekendowy (kod zawodu 331301) Informacje o usłudze Numer usługi 2016/01/15/8058/1143 Cena netto 1 701,00 zł Cena

Bardziej szczegółowo

Wykaz kont dla jednostek stosujących ustawę o rachunkowości str. 29

Wykaz kont dla jednostek stosujących ustawę o rachunkowości str. 29 Spis treści Wprowadzenie str. 15 Układ i treść opracowania str. 15 Problemy do rozstrzygnięcia przy opracowywaniu lub aktualizowaniu dokumentacji opisującej przyjęte zasady (politykę) rachunkowości str.

Bardziej szczegółowo

Szkolenie ma na celu przedstawienie zagadnień związanych ze sporządzaniem sprawozdania finansowego za 2011 r.

Szkolenie ma na celu przedstawienie zagadnień związanych ze sporządzaniem sprawozdania finansowego za 2011 r. Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 313711 Temat: AKCJA BILANS. Bilansowe i podatkowe zamknięcie roku 2011 11-14 Październik Krynica Zdrój, Hotel SPA dr Irena Eris Wzgórza Dylewskie, Kod szkolenia:

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów... Wykaz autorów... Część 1. Gospodarka finansowa samorządowych zakładów budżetowych oraz ogólne zasady rachunkowości...

Wykaz skrótów... Wykaz autorów... Część 1. Gospodarka finansowa samorządowych zakładów budżetowych oraz ogólne zasady rachunkowości... Wykaz skrótów... Wykaz autorów... XV XIX Część 1. Gospodarka finansowa samorządowych zakładów budżetowych oraz ogólne zasady rachunkowości... 1 Rozdział I. Plan finansowy samorządowego zakładu budżetowego...

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: KAT/12/0295 Temat: Akcja Bilans 2012 - Rachunkowe oraz podatkowe zamknięcie roku 29-30 Październik Katowice, BDO Katowice, Kod szkolenia: KAT/12/0295 Koszt

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wstęp 13

SPIS TREŚCI. Wstęp 13 SPIS TREŚCI Wstęp 13 Rozdział 1 Wybór formy prawnej dla prowadzenia działalności gospodarczej 15 (Henryk Nowicki) Wprowadzenie 15 1.1. Przedsiębiorca, czyli kto może prowadzić działalność gospodarczą?

Bardziej szczegółowo

Zamknięcie roku - aspekty księgowe i podatkowe. Szkolenie otwarte jednodniowe. Temat szkolenia. Streszczenie tematyki

Zamknięcie roku - aspekty księgowe i podatkowe. Szkolenie otwarte jednodniowe. Temat szkolenia. Streszczenie tematyki Szkolenie otwarte jednodniowe Temat szkolenia Zamknięcie roku - aspekty księgowe i podatkowe Streszczenie tematyki Szkolenie podatkowe poświęcone wybranym zagadnieniom związanym z zamknięciem roku na gruncie

Bardziej szczegółowo

20-007 Lublin e-mail: kgalka@axontax.pl kom.: 601 617 942

20-007 Lublin e-mail: kgalka@axontax.pl kom.: 601 617 942 Projekt Specjalista w zakresie rozliczeń podatkowych - kompleksowe szkolenie zawodowe dla osób o niskich kwalifikacjach realizowany przez AxonTax Sp. z o.o. współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE Biuro rachunkowe Klasa: III TE Tematyka Dokumentacja księgowa WYMAGANIA EDUKACYJNE Poziom wymagań uczeń potrafi zna: Konieczny Podstawowy Rozszerzony Dopełniający -potrafi scharakteryzować podstawowe rodzaje

Bardziej szczegółowo

N O W O Ś C I 2 0 0 8

N O W O Ś C I 2 0 0 8 N O W O Ś C I 2 0 0 8 pod red. dra Artura Mudreckiego Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz dla praktyków 592 str. B5 160,00 z twarda oprawa PGK413 Wersja elektroniczna na CD (format PDF) 150,00

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY KSIĘGOWY - KURS WEEKENDOWY (kod zawodu )

SAMODZIELNY KSIĘGOWY - KURS WEEKENDOWY (kod zawodu ) - KURS WEEKENDOWY (kod zawodu 331301) Informacje o usłudze Numer usługi 2016/12/08/8058/26038 Cena netto 1 850,00 zł Cena brutto 1 850,00 zł Cena netto za godzinę 19,27 zł Cena brutto za godzinę 19,27

Bardziej szczegółowo

Program - Kurs samodzielny księgowy II stopnia wraz z certyfikatem ECDL Base/Start (210h)

Program - Kurs samodzielny księgowy II stopnia wraz z certyfikatem ECDL Base/Start (210h) Program - Kurs samodzielny księgowy II stopnia wraz z certyfikatem ECDL Base/Start (210h) I Część finansowo-księgowa (150h) Część teoretyczna: (60h) Podatek od towarów i usług ( 5h) 1. Regulacje prawne

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 33713 Temat: Podatki 2013 - CIT, PIT, VAT - zmiany przepisów obowiązujące od 2013 roku.cit 2013 - rewolucyjne zmiany zasad opodatkowania działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Jak rozliczyć. księgi rachunkowe za rok obrotowy. Agnieszka Pokojska. BiBlioteka

Jak rozliczyć. księgi rachunkowe za rok obrotowy. Agnieszka Pokojska. BiBlioteka BiBlioteka Jak rozliczyć księgi rachunkowe za rok obrotowy Obowiązki sprawozdawcze Ujmowanie aktywów i pasywów w pozycjach bilansu Elementy tworzenia rachunku zysków i strat Inwentaryzacja Ustawa o rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Barbara Gierusz ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2013

Barbara Gierusz ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2013 Barbara Gierusz ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2013 Spis treści Wstęp............................................. 7 Część I Podstawy rachunkowości 1. Rachunkowość jako część

Bardziej szczegółowo

W ramach cyklu każdy uczestnik weźmie udział w 96h szkoleń Podczas szkoleń uczestnicy będą pracować na programie księgowym REWIZOR GT

W ramach cyklu każdy uczestnik weźmie udział w 96h szkoleń Podczas szkoleń uczestnicy będą pracować na programie księgowym REWIZOR GT ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W CYKLU SZKOLEŃ, JEŚLI CHCESZ: nauczyć się lub pogłębić swoją wiedzę z zakresu prowadzenia księgowości w NGO, samodzielnie prowadzić księgowość w swojej organizacji, stworzyć lub

Bardziej szczegółowo

Grażyna Borowska, Irena Frymark Inwentaryzacja

Grażyna Borowska, Irena Frymark Inwentaryzacja Grażyna Borowska, Irena Frymark Inwentaryzacja SPIS TREŚCI Wstęp 1. Pojęcie, metody i rodzaje inwentaryzacji 2. Organizacja, przebieg i dokumentacja inwentaryzacji 3. Różnice inwentaryzacyjne i ich ewidencja

Bardziej szczegółowo

UPROSZCZONE FORMY EWIDENCJI PODATKOWYCH

UPROSZCZONE FORMY EWIDENCJI PODATKOWYCH Jacek Kalinowski (red.) UPROSZCZONE FORMY EWIDENCJI PODATKOWYCH Autorzy: Monika Kalinowska Jacek Kalinowski Tomasz Miłek Mikołaj Turzyński Łódź 2009 SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW... 9 WSTĘP...10 CZĘŚĆ I: PODSTAWY

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Wybór formy prawnej dla prowadzenia działalności gospodarczej Henryk Nowicki

Rozdział 1. Wybór formy prawnej dla prowadzenia działalności gospodarczej Henryk Nowicki Założyć firmę i nie zbankrutować. Aspekty prawne. redakcja naukowa Sławomir Sojak Założenie własnej rmy i jej utrzymanie nie jest zadaniem łatwym. Książka ma uświadomić czytelnikom trudności oraz pomóc

Bardziej szczegółowo

KURS DLA KANDYDATÓW NA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO (kod według klasyfikacji zawodu 121101) PROGRAM NAUCZANIA

KURS DLA KANDYDATÓW NA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO (kod według klasyfikacji zawodu 121101) PROGRAM NAUCZANIA KURS DLA KANDYDATÓW NA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO (kod według klasyfikacji zawodu 121101) PROGRAM NAUCZANIA Kurs obejmuje pięć modułów dydaktycznych: Moduł VI Zaawansowana rachunkowość finansowa z elementami

Bardziej szczegółowo

Prawo i finanse. Czas trwania 9.00 16.00 Liczba godzin 48 (6 dni x 8 godzin) Program szkolenia dzieo 1 Prawo pracy w praktyce

Prawo i finanse. Czas trwania 9.00 16.00 Liczba godzin 48 (6 dni x 8 godzin) Program szkolenia dzieo 1 Prawo pracy w praktyce Tytuł szkolenia Prawo i finanse Czas trwania 9.00 16.00 Liczba godzin 48 (6 dni x 8 godzin) Łukasz Lewandowski Program szkolenia dzieo 1 Prawo pracy w praktyce Umowy o pracę minimalne wymogi, rodzaje umów,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPZOZ ZA 2016 ROK

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPZOZ ZA 2016 ROK Zuzanna Świerc SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPZOZ ZA 2016 ROK Praktyczne wskazówki eksperta BIBLIOTEKA FINANSOWO-KSIĘGOWA Sprawozdanie finansowe SPZOZ za 2016 rok Praktyczne wskazówki eksperta Autor: Zuzanna

Bardziej szczegółowo

Część I Zasady prowadzenia rachunkowości w jednostkach oświatowych

Część I Zasady prowadzenia rachunkowości w jednostkach oświatowych Spis treści Wykaz autorów Wykaz skrótów Część I Zasady prowadzenia rachunkowości w jednostkach Rozdział I. Podstawy prawne ewidencji księgowej w jednostkach 1. Zasady rachunkowości określone ustawą o finansach

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość budżetowa

Rachunkowość budżetowa Rachunkowość budżetowa WSB Wrocław - Studia podyplomowe Opis kierunku Rachunkowość budżetowa - studia w WSB we Wrocławiu - III edycja Rachunkowość to międzynarodowy język biznesu. Jednakże rachunkowość

Bardziej szczegółowo

Instytut Rachunkowosci i Podatków

Instytut Rachunkowosci i Podatków Instytut Rachunkowosci i Podatków Program: Dzień 1 Wykładowcy: Firma Audytorska Ernst & Young (Dział Audytu i Doradztwa Gospodarczego). Przedsiębiorstwo energetyczne w sferze prawa bilansowego 1. Procesy

Bardziej szczegółowo

Szkolenie ma na celu przedstawienie zagadnień związanych ze sporządzaniem sprawozdania finansowego za 2011 r.

Szkolenie ma na celu przedstawienie zagadnień związanych ze sporządzaniem sprawozdania finansowego za 2011 r. Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 323411 Temat: AKCJA BILANS. Bilansowe i podatkowe zamknięcie roku 2011 29 Listopad - 2 Grudzień Zakopane, Hotel Litwor*****, Kod szkolenia: 323411 Koszt szkolenia:

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA. programowo-organizacyjne studiów podyplomowych RACHUNKOWOŚĆ

ZAŁOŻENIA. programowo-organizacyjne studiów podyplomowych RACHUNKOWOŚĆ ZAŁOŻENIA programowo-organizacyjne studiów podyplomowych RACHUNKOWOŚĆ 1 I. Cele przedsięwzięcia: Podniesienie ogólnych kwalifikacji osób zajmujących się oraz zamierzających profesjonalnie zająć się rachunkowością

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku

Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku w sprawie : wprowadzenia wykazu ksiąg rachunkowych i zakładowego planu kont Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA W SYSTEMIE INFORMACJI EKONOMICZNEJ... 13

Rozdział 1 RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA W SYSTEMIE INFORMACJI EKONOMICZNEJ... 13 SPIS TREŚCI Rozdział 1 RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA W SYSTEMIE INFORMACJI EKONOMICZNEJ... 13 1.1. Istota i zakres systemu informacji ekonomicznej... 13 1.2. Rachunkowość jako podstawowy moduł w systemie informacji

Bardziej szczegółowo

MERITUM Rachunkowość. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa

MERITUM Rachunkowość. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa MERITUM Rachunkowość. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa stanowi swoisty i wyjątkowy przewodnik metodyczny po codziennych problemach z dziedziny rachunkowości. Większość prezentowanych zagadnień

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkolenia pn.: Własna firma krok po kroku (WŁF kpk 1C/2010 r.) wg umowy nr OAIV-271-13/10/JW w miesiącu sierpniu..

Harmonogram szkolenia pn.: Własna firma krok po kroku (WŁF kpk 1C/2010 r.) wg umowy nr OAIV-271-13/10/JW w miesiącu sierpniu.. Placówka Kształcenia Ustawicznego EDMAR Harmonogram szkolenia pn.: Własna firma krok po kroku (WŁF kpk C/200 r.) wg umowy nr OAIV-27-3/0/JW w miesiącu sierpniu.. Dzień 2 3 Jak założyć własną działalność

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 280815 Temat: odw-kompendium podatkowe - VAT I CIT. Omówienie problematyki oraz zmian na 2015 rok 27 Sierpień Częstochowa, Hotel Mercure, Kod szkolenia: 280815

Bardziej szczegółowo

INSTRUMENTY FINANSOWE W SPÓŁKACH

INSTRUMENTY FINANSOWE W SPÓŁKACH INSTRUMENTY FINANSOWE W SPÓŁKACH Praktyczne zestawienie polskich i międzynarodowych regulacji z przykładami księgowań BIBLIOTEKA FINANSOWO-KSIĘGOWA Instrumenty finansowe w spółkach Praktyczne zestawienie

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wprowadzenie Notki biograficzne Wykaz skrótów 1. Dokumenty w instytucjach kultury

Spis treści Wprowadzenie Notki biograficzne Wykaz skrótów 1. Dokumenty w instytucjach kultury Wprowadzenie... Notki biograficzne... Wykaz skrótów... 1. Dokumenty w instytucjach kultury... 1 1.1. Statut instytucji kultury... 1 Wzór. Uchwała w sprawie nadania statutu instytucji kultury... 2 Wzór.

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie. Szkolenie: Finansowe zamknięcie roku 2011. Termin. Cele szkolenia. Miejsce szkolenia. Język. Grupa docelowa

Zaproszenie. Szkolenie: Finansowe zamknięcie roku 2011. Termin. Cele szkolenia. Miejsce szkolenia. Język. Grupa docelowa Zaproszenie Szkolenie: Finansowe zamknięcie roku 2011 Termin 12 / 01 / 2012 (9.30 15.00) Miejsce szkolenia Gliwice / Sala konferencyjna AHK Polska / Rynek 6 Język Polski Grupa docelowa Seminarium adresowane

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 515109 Temat: Akcja Bilans. Bilansowe i podatkowe zamknięcie roku 2009 26-29 Styczeń Zakopane, Hotel Crocus, Kod szkolenia: 515109 Koszt szkolenia: 2650.00

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia Prawne aspekty funkcjonowania uczelni

Program szkolenia Prawne aspekty funkcjonowania uczelni Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego Programy szkoleniowe Znak sprawy: ADOP-9301-01-POKL. 04.01.01-00-129/11-17/2014 PROGRAMY SZKOLENIOWE Program szkolenia Prawne aspekty funkcjonowania uczelni Cel szkolenia:

Bardziej szczegółowo

Raport z badania sprawozdania finansowego dla Wspólników i Rady Nadzorczej Sp. z o. o.

Raport z badania sprawozdania finansowego dla Wspólników i Rady Nadzorczej Sp. z o. o. Raport z badania sprawozdania finansowego dla Wspólników i Rady Nadzorczej Sp. z o. o. Niniejszy raport został sporządzony w związku z badaniem sprawozdania finansowego.sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Pomysł na firmę 13. O książce 11

Spis treści. Pomysł na firmę 13. O książce 11 Spis treści O książce 11 Pomysł na firmę 13 Dlaczego ta forma działalności? 14 Nie przechodzisz na swoje - otwierasz firmę 16 Czy trzeba być nadczłowiekiem? 17 Dlaczego zakładasz firmę? 19 Samozatrudnienie

Bardziej szczegółowo

3. Od zdarzenia gospodarczego do sprawozdania finansowego

3. Od zdarzenia gospodarczego do sprawozdania finansowego Nowe zmienione i uzupełnione wydanie podręcznika składa się z dwóch części: teoretycznej, (przewodnika po sprawozdaniu finansowym) i części drugiej - zbioru zadań, który ułatwi sprawdzenie przyswojonej

Bardziej szczegółowo

Świadomy Podatnik projekt Rady Podatkowej PKPP Lewiatan. www.radapodatkowa.pl

Świadomy Podatnik projekt Rady Podatkowej PKPP Lewiatan. www.radapodatkowa.pl Świadomy Podatnik projekt Rady Podatkowej PKPP Lewiatan www.radapodatkowa.pl RYZYKO PODATKOWE Marcin Kolmas Definicja pojęcia ryzyka podatkowego na cele naszego spotkania Co to jest ryzyko podatkowe Ryzyko

Bardziej szczegółowo

1. Podatek dochodowy od osób prawnych jako podatek rozliczany rocznie; roczne rozliczenie podatku - zmiana i zasady wyznaczania roku podatkowego

1. Podatek dochodowy od osób prawnych jako podatek rozliczany rocznie; roczne rozliczenie podatku - zmiana i zasady wyznaczania roku podatkowego Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 449414 Temat: Akcja Bilans 2014-Podatkowe zamknięcie roku 2014 w VAT i podatkach dochodowych 27 Październik Bielsko-Biała, Hotel Qubus, Kod szkolenia: 449414

Bardziej szczegółowo

Podatek. Dochodowy. od osób prawnych w systemie rachunkowości przedsiębiorstwa. Zbiór zadań z rozwiązaniami. Jerzy Kuchmacz. Difin

Podatek. Dochodowy. od osób prawnych w systemie rachunkowości przedsiębiorstwa. Zbiór zadań z rozwiązaniami. Jerzy Kuchmacz. Difin VADEMECUM RACHUNKOWOŚCI Podatek Dochodowy od osób prawnych w systemie rachunkowości przedsiębiorstwa Zbiór zadań z rozwiązaniami Jerzy Kuchmacz Difin Recenzent prof. UEK dr hab. Artur Hołda, CICA Copyright

Bardziej szczegółowo

Sposób uzyskiwania środków finansowych i płacenia składek członkowskich Zasady wprowadzania zmian w statucie Sposób rozwiązania się stowarzyszenia

Sposób uzyskiwania środków finansowych i płacenia składek członkowskich Zasady wprowadzania zmian w statucie Sposób rozwiązania się stowarzyszenia SPIS TREŚCI WSTĘP 7 CZĘŚCI Fundacje i stowarzyszenia - prawne i podatkowe aspekty funkcjonowania 9 ROZDZIALI Prawne aspekty funkcjonowania fundacji 10 1. Ogólna definicja, cele i tryb powoływania fundacji

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 680510 Temat: Kurs: Doradca podatkowy - przygotowanie do egzaminu państwowego 16 Kwiecień - 3 Lipiec Warszawa, Siedziba BDO, Kod szkolenia: 680510 Koszt szkolenia:

Bardziej szczegółowo

Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych Ochrona danych osobowych 1. Źródła prawa. 2. Podstawowe pojęcia. 3. Zakres podmiotowy i przedmiotowy ustawy. 4. Prawa podmiotów objętych ochroną. 5. Prawa i obowiązki osób odpowiedzialnych za ochronę danych

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie 11 Plan kont stosowany w książce 13

Wprowadzenie 11 Plan kont stosowany w książce 13 Książka Podstawy rachunkowości - od teorii do praktyki" adresowana jest do wszystkich, którzy chcą poznać tajniki systemu rachunkowości lub je sobie przypomnieć. Zgodnie z tytułem w każdym rozdziale prezentowane

Bardziej szczegółowo

Moduł I: Fuzje i wkłady aportowe oraz podziały, przekształcenia i likwidacja podmiotów - w ujęciu prawnym oraz podatkowym:

Moduł I: Fuzje i wkłady aportowe oraz podziały, przekształcenia i likwidacja podmiotów - w ujęciu prawnym oraz podatkowym: Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 845116 Temat: Fuzje, połączenia, przekształcenia, podział i likwidacja spółek kapitałowych. Skutki prawne, rachunkowe i podatkowe. 17-18 Listopad Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Szkolenia Podatki. Temat szkolenia

Szkolenia Podatki. Temat szkolenia Podatek VAT warsztaty podatkowe Podatkowe aspekty transakcji wewnątrzwspólnotowych Świadczenia pozapłacowe dla pracowników skutki w PIT oraz ZUS, obowiązki płatników Szkolenie skierowane jest do księgowych

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA

RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA WSTĘP RACHUNKOWOŚĆ Przedmiot - majątek przedsiębiorstwa i źródła jego finansowania, koszty, przychody i wynik finansowy działalności gospodarczej w określonym czasie; Rachunkowość dzieli się na finansową

Bardziej szczegółowo

Wstęp... Notki biograficzne... Wykaz skrótów...

Wstęp... Notki biograficzne... Wykaz skrótów... Wstęp... Notki biograficzne... Wykaz skrótów... IX XI XIII CZĘŚĆ 1. KSIĘGOWANIA W UKŁADZIE BILANSOWYM... 1 Rozdział I. Aktywa trwałe Marianna Sobolewska... 3 1. Wyjaśnienie pojęć... 3 2. Wycena aktywów

Bardziej szczegółowo

Spis treści do książki Księgowania w Instytucjach Kultury

Spis treści do książki Księgowania w Instytucjach Kultury Spis treści do książki Księgowania w Instytucjach Kultury Spis treści Wstęp Ewa Ostapowicz CZĘŚĆ PIERWSZA. Księgowania w układzie bilansowym Rozdział I. Aktywa trwałe.. Marianna Sobolewska 2. Wycena aktywów

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów. Wstęp

Spis treści. Wykaz skrótów. Wstęp Spis treści Wykaz skrótów Wstęp Rozdział I. Prawne aspekty umowy leasingowej 1.1. Leasing w prawie cywilnym 1.2. Cesja wierzytelności leasingowych - podstawy cywilnoprawne 1.3. Leasing po upadłości 1.4.

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia Prawne aspekty funkcjonowania uczelni

Program szkolenia Prawne aspekty funkcjonowania uczelni Program szkolenia Prawne aspekty funkcjonowania uczelni Cel szkolenia: Celem szkolenia jest przedstawienie Uczestnikom zagadnień związanych z praktycznymi elementami prawa niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Wykaz autorów... Wykaz skrótów... Część I Zasady prowadzenia rachunkowości w jednostkach

Wykaz autorów... Wykaz skrótów... Część I Zasady prowadzenia rachunkowości w jednostkach Wykaz autorów... Wykaz skrótów... XI XIII Część I Zasady prowadzenia rachunkowości w jednostkach oświatowych... 1 Rozdział I. Podstawy prawne ewidencji księgowej w jednostkach oświatowych Izabela Świderek...

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania Finansowego za okres: od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku

Wprowadzenie do sprawozdania Finansowego za okres: od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku Wprowadzenie do sprawozdania Finansowego za okres: od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku Nazwa: Fundacja Rozwoju Terapii Rodzin Na Szlaku Siedziba: ul. Szlak 20/16, 31-153 Kraków Zarząd Fundacji przedstawia

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość, gospodarka finansowa, sprawozdawczość, kontrola zarządcza

Rachunkowość, gospodarka finansowa, sprawozdawczość, kontrola zarządcza Jednostki pomocy społecznej Rachunkowość, gospodarka finansowa, sprawozdawczość, kontrola zarządcza Spis treści 1. Gospodarka finansowa jednostek pomocy społecznej 1.1. Jednostki organizacyjne pomocy społecznej1.2.

Bardziej szczegółowo

Podatek VAT dla początkujących

Podatek VAT dla początkujących Terminy szkolenia Podatek VAT dla początkujących Opis Omówienie zmian w podatku VAT wchodzących w życie od 1 stycznia 2013r., 1 kwietnia 2013r. oraz 1 stycznia 2014r. Cele szkolenia Celem szkolenia jest

Bardziej szczegółowo

Zmiany w ustawie o czasie pracy kierowców 2013 wzory dokumentów porady ekspertów przykłady rozliczeń

Zmiany w ustawie o czasie pracy kierowców 2013 wzory dokumentów porady ekspertów przykłady rozliczeń Biblioteka Przewoźnika Zmiany w ustawie o czasie pracy kierowców 2013 wzory dokumentów porady ekspertów przykłady rozliczeń Zmiany w ustawie o czasie pracy kierowców 2013 Wzory dokumentów, porady ekspertów,

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH Z PLANAMI KONT

CZĘŚĆ I PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH Z PLANAMI KONT SPIS TREŚCI MONITOR RB INFORMATOR Spis treści Wykaz skrótów Wykaz piktogramów Notki biograficzne Serwis porad prawnych (formularz) Temat na życzenie (dostępny Rada (dostępny CZĘŚĆ I PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

Bardziej szczegółowo

4.1. Zagadnienia ogólne...

4.1. Zagadnienia ogólne... Wstęp... O autorach... Wykaz skrótów... XIII XV XIX Rozdział I. Koncepcja centralizacji. Procedury obiegu dokumentów i instrukcje podatkowe (Tomasz Groszyk)... 1 1 2. Ogólna koncepcja centralizacji...

Bardziej szczegółowo

Spis treœci Wykaz skrótów O Autorach Wstęp 1. Środki trwałe 2. Wartości niematerialne i prawne 3. Leasing

Spis treœci Wykaz skrótów O Autorach Wstęp 1. Środki trwałe 2. Wartości niematerialne i prawne 3. Leasing Spis treœci Wykaz skrótów...9 O Autorach...10 Wstęp...11 1. Środki trwałe...13 1.1. Środki trwałe w świetle ustawy o rachunkowości...13 1.1.1. Środki trwałe jako składnik aktywów spółki definicje...13

Bardziej szczegółowo

Czerwiec Nowe obowiązki prawne na raportowanie danych niefinansowych oraz raportowanie okresowe

Czerwiec Nowe obowiązki prawne na raportowanie danych niefinansowych oraz raportowanie okresowe 4.Moduł IV. Najlepsze praktyki rynkowe w raportowaniu danych niefinansowych Best practices w raportowaniu wpływu ekonomicznego, środowiskowego i społecznego Największe wyzwania Organizacja prac w zakresie

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 740716 Temat: Ceny transferowe. Kurs specjalisty w zakresie dokumentacji. Warsztaty praktyczne. 10-25 Styczeń Wrocław, Wrocław - Centrum miasta, Kod szkolenia:

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA WIEDZY. Zamknięcie roku 2011. Cel: Korzyści:

AKADEMIA WIEDZY. Zamknięcie roku 2011. Cel: Korzyści: AKADEMIA WIEDZY Zamknięcie roku 2011 Cel: Omówienie zagadnień związanych z zamknięciem roku 2011, biorąc pod uwagę zarówno aspekt rachunkowy jak i podatkowy. W pierwszym dniu szkolenia skupimy się na części

Bardziej szczegółowo

Obowiązki prawne i zarządcze w NGO na podstawie doświadczeń z audytów organizacji pozarządowych

Obowiązki prawne i zarządcze w NGO na podstawie doświadczeń z audytów organizacji pozarządowych Obowiązki prawne i zarządcze w NGO na podstawie doświadczeń z audytów organizacji pozarządowych Rodzaje audytów prowadzonych w NGO audyt obligatoryjny: sprawozdanie finansowe, projekt UE lub PFRON audyty

Bardziej szczegółowo

Zawiera również wzory pism związanych z funkcjonowaniem spółki, które niewątpliwie będą pomocne w działalności spółki.

Zawiera również wzory pism związanych z funkcjonowaniem spółki, które niewątpliwie będą pomocne w działalności spółki. Spółka z o.o. Kompendium podatkowe. Skutki podatkowe związane z funkcjonowaniem spółki z o.o. z uwzględnieniem interpretacji i orzecznictwa. Rafał Styczyński Publikacja niezbędna nie tylko dla osób profesjonalnie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu I. Postanowienia ogólne Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu, zwanego dalej Zakładem

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 1196/50/V/2015 z dnia 07.07.2015 r.

Załącznik do Uchwały nr 1196/50/V/2015 z dnia 07.07.2015 r. Załącznik do Uchwały nr 1196/50/V/2015 z dnia 07.07.2015 r. Wytyczne dotyczące badania rocznych sprawozdań finansowych za 2015 rok samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem

Bardziej szczegółowo

Wsparcie i Doradztwo Prawno-Podatkowe Zawsze jesteśmy krok do przodu.

Wsparcie i Doradztwo Prawno-Podatkowe Zawsze jesteśmy krok do przodu. Wsparcie i Doradztwo Prawno-Podatkowe Zawsze jesteśmy krok do przodu. Mariański Group Zachód Doradztwo Prawno-Podatkowe Sp.K. Jesteśmy grupą nowoczesnych kancelarii prawnych stworzoną przez Prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej. Cel

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej. Cel Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej Cel Celem Podyplomowych Studiów Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej jest umożliwienie zdobycia aktualnej wiedzy z zakresu międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

O nas. Nieprzerwanie od 1989 roku świadczymy usługi w zakresie obsługi podatkowoksięgowej,

O nas. Nieprzerwanie od 1989 roku świadczymy usługi w zakresie obsługi podatkowoksięgowej, PREZENTACJA FIRMY O nas Nieprzerwanie od 1989 roku świadczymy usługi w zakresie obsługi podatkowoksięgowej, doradczej, obsługi kadrowej oraz outsourcingu personelu. Misją BART-u jest profesjonalna i rzetelna

Bardziej szczegółowo

Bilansowe i podatkowe zakończenie roku na tle CIT oraz VAT w kontekście nowelizacji przepisów

Bilansowe i podatkowe zakończenie roku na tle CIT oraz VAT w kontekście nowelizacji przepisów Szkolenie portalu TaxFin.pl Bilansowe i podatkowe zakończenie roku na tle CIT oraz VAT w kontekście nowelizacji przepisów 16-17 grudnia 2014 r. Hotel Marriott, Warszawa Cel szkolenia: Koniec roku kalendarzowego

Bardziej szczegółowo

POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE (PTE) PROGRAM SZKOLENIA

POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE (PTE) PROGRAM SZKOLENIA POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE (PTE) PROGRAM SZKOLENIA NAZWA SZKOLENIA: Szkolenie księgowość od podstaw do samodzielnej księgowości TERMIN SZKOLENIA: 21.12.2016-10.02.2017 LP TEMAT ZAJĘĆ TREŚĆ SZKOLENIA

Bardziej szczegółowo

- Omówienie problematyki zmian w przepisach dot. podatku dochodowego od osob fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych

- Omówienie problematyki zmian w przepisach dot. podatku dochodowego od osob fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 44515 Temat: odw-obowiązki zakładu pracy jako płatnika - PIT z uwzględnieniem najnowszych zmian od 1.01.2015r. oraz problematyka podatku CIT 13 Luty Zabrze,

Bardziej szczegółowo

KSIĘGOWOŚĆ I PODATKI

KSIĘGOWOŚĆ I PODATKI BIURO RACHUNKOWE Daniel Bakalarz www: bakalarz.biz tel.: 602 880 233 e-mail: daniel.bakalarz@gmail.com NIP: 6731790853 KSIĘGOWOŚĆ I PODATKI "Rzeczą, którą najtrudniej w świecie zrozumieć, jest podatek

Bardziej szczegółowo

KSIĘGOWANIA W SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADACH BUDŻETOWYCH. Spis treści propozycja

KSIĘGOWANIA W SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADACH BUDŻETOWYCH. Spis treści propozycja Wstęp Wykaz autorów Wykaz skrótów KSIĘGOWANIA W SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADACH BUDŻETOWYCH Spis treści propozycja CZĘŚĆ I. GOSPODARKA FINANSOWA SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ORAZ OGÓLNE ZASADY RACHUNKOWOŚCI

Bardziej szczegółowo

Modelowy program Praktyk tydzień 2:

Modelowy program Praktyk tydzień 2: Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek - najlepsza inwestycja. Modelowy program Praktyk tydzień 2: finanse, księgowość, kadry www.enze.fnm.pl

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz autorów... Wykaz skrótów... Wprowadzenie...

Spis treści. Wykaz autorów... Wykaz skrótów... Wprowadzenie... Wykaz autorów... Wykaz skrótów... Wprowadzenie... IX XIII XVII Dział I. Rachunkowość... 1 1. Wstęp... 1 2. Zadania i odpowiedzialność dyrektora jednostki oświatowej za rachunkowość i finanse... 2 2.1.

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Gliwicach

Urząd Miejski w Gliwicach Urząd Miejski w Gliwicach Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego KAW.1711.4.4.2012 Gliwice, 11.10.2012 r. nr kor. UM-488051/2012 PROTOKÓŁ KONTROLI I. Dane dotyczące jednostki kontrolowanej. 1. Nazwa i

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości

Sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości Fundacja Rozwoju Rach unkowości w Polsce Sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości Andre Helin BDD Polska Sp. z 0.0. Warszawa 2000 SPIS TREŚCI. 5 WSTĘP 11 CZ~ŚĆI., OGOLNE

Bardziej szczegółowo

Roman Seredyński Katarzyna Szaruga. Komentarz do ustawy o rachunkowości

Roman Seredyński Katarzyna Szaruga. Komentarz do ustawy o rachunkowości Roman Seredyński Katarzyna Szaruga Komentarz do ustawy o rachunkowości ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2013 Wykaz skrótów..................................... 11 Wstęp..........................................15

Bardziej szczegółowo

Wstęp... Wykaz autorów... Wykaz skrótów...

Wstęp... Wykaz autorów... Wykaz skrótów... Wstęp... Wykaz autorów... Wykaz skrótów... XVII XIX XXI Część I. Aktywa trwałe... 1 Rozdział I. Ewidencja niskocennych środków trwałych w jednostce budżetowej i samorządowym zakładzie budżetowym Izabela

Bardziej szczegółowo

Wykaz nowości na platformie księgowych infor fk 29 lipca 2 sierpnia 2013 r.

Wykaz nowości na platformie księgowych infor fk 29 lipca 2 sierpnia 2013 r. Wykaz nowości na platformie księgowych infor fk 29 lipca 2 sierpnia 2013 r. (porady, artykuły, wideo-szkolenia) Hasło Tytuł Forma Źródło Akcyza Kwartalne rozliczanie podatku akcyzowego i AKC-WW Biuletyn

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 11 Od Redakcji. 13 Od Autorów. 17 Wykaz skrótów 19 CZĘŚĆ I. ZAGADNIENIA OGÓLNE

Spis treści. 11 Od Redakcji. 13 Od Autorów. 17 Wykaz skrótów 19 CZĘŚĆ I. ZAGADNIENIA OGÓLNE Rachunkowość : rachunkowość i sprawozdawczość finansowa / [red. merytoryczny Ewa Walińska ; red. prowadzący Beata Wawrzyńczak- Jędryka ; aut.: Bogusława Bek-Gaik et al.]. Warszawa, 2014 Spis treści Strona

Bardziej szczegółowo

Opis: Te i wiele innych pytań oraz odpowiedzi odnajdą Państwo w oferowanym przedwodniku. Życzymy udanego korzystania. Spis treści:

Opis: Te i wiele innych pytań oraz odpowiedzi odnajdą Państwo w oferowanym przedwodniku. Życzymy udanego korzystania. Spis treści: Tytuł: Jak założyć i prowadzić działalność gospodarczą w Polsce i wybranych krajach europejskich. Vademecum małego i średniego przedsiębiorcy (wyd. V poprawione) Autorzy: Przemysław Mućko, Aneta Sokół

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wprowadzenie...9. Część pierwsza Rachunkowość podmiotów gospodarczych...11

Spis treści: Wprowadzenie...9. Część pierwsza Rachunkowość podmiotów gospodarczych...11 Spis treści: Wprowadzenie...9 Część pierwsza Rachunkowość podmiotów gospodarczych...11 1. Zarys historii rachunkowości oraz podstawy prawne jej prowadzenia w Polsce...11 1.1. Historia rachunkowości...11

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 392814 Temat: VI Forum Rachunkowości i Podatków. Roczne sprawozdanie finansowe za 2014 rok wg krajowych i międzynarodowych przepisów bilansowych. Podatkowe

Bardziej szczegółowo

KSIĘGOWOŚĆ. Oferta kompleksowej obsługi. rachunkowo-księgowej oraz kadrowej

KSIĘGOWOŚĆ. Oferta kompleksowej obsługi. rachunkowo-księgowej oraz kadrowej KSIĘGOWOŚĆ Oferta kompleksowej obsługi rachunkowo-księgowej oraz kadrowej Chcielibyśmy zaprezentować Państwu OFERTĘ KOMPLEKSOWEJ OBSŁUGI KSIĘGOWEJ. W ramach outsourcingu obsługi rachunkowo-księgowej dostarczamy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu. Rozdział I Postanowienia ogólne

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin Organizacyjny Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Ośrodek Kultury i Rekreacji w Pakosławiu jest samorządową instytucją kultury i działa na podstawie:

Bardziej szczegółowo

Jak prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów

Jak prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów Łukasz Cudanowski, Jarosław Ferdyn, Marcin Kolmas, Agata Kulig-Karkoszka, Dariusz Orczykowski, Jacek Sztyler Jak prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów praca zbiorowa pod red. Jacka Sztylera

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia konferencja Zmiany w ordynacji podatkowej, podatkach dochodowych i VAT w 2010/2011r. Zakopane, 26 28 stycznia 2011r.

Zagadnienia konferencja Zmiany w ordynacji podatkowej, podatkach dochodowych i VAT w 2010/2011r. Zakopane, 26 28 stycznia 2011r. Zagadnienia konferencja Zmiany w ordynacji podatkowej, podatkach dochodowych i VAT w 2010/2011r. Zakopane, 26 28 stycznia 2011r. ORDYNACJA PODATKOWA PRAWA I OBOWIĄZKI PODATNIKA /PROPONOWANE ZMIANY/ 1.

Bardziej szczegółowo

Komentarz do ustawy o rachunkowości

Komentarz do ustawy o rachunkowości Roman Seredyński Katarzyna Szaruga Komentarz do ustawy o rachunkowości Wydanie V, czerwiec 2017 r. ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2017 Spis treści Wykaz skrótów.....................................

Bardziej szczegółowo