Przykłady przedstawiania różnych informacji w tym dokumencie:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przykłady przedstawiania różnych informacji w tym dokumencie:"

Transkrypt

1 Certyfikaty

2 Przykłady przedstawiania różnych informacji w tym dokumencie: Ścieżka menu, która powinna być prześledzona: np. Plik Otwórz Warunki wysyłki Przedstawianie ważnych haseł/wyborów menu itp.: np. Warunki dostawy Skróty klawiszowe do wykorzystania: np. F9 Podawanie wskazówek/ważnych informacji/zadań: np. Komentarz: Przy ustawieniach musi zostać podana stawka podatku VAT. Uwaga: Zrzuty ekranu mogą się różnić pomiędzy użytkownikami, ponieważ informacje wyświetlane zależą również od stosowanych modułów. Ponadto, Plan-de-CAMpagne jest stale rozwijany i poszerzany, co oznacza, że screeny pokazane w niniejszym dokumencie mogą być już nieaktualne. Wersja : 4.3 Data : Autorzy : Arjan Adriaanse, Ria Beumer, Gerrit KleinJan, Kim Lodewijk Tłumaczenie : Stigo Sp. z o.o. Dokument : Certyfikaty 2012, by Bemet International B.V. No parts of this book may be reproduced in any form, by print, photo print, microfilm or any other means without written permission from the publisher. 2

3 Spis treści 1. Wstęp Ustawienia Licencje Ustawienia Certyfikowane materiały w tabeli magazyn Ogólne Zapasy materiału w zakładce Towar otwartego okna edycji materiału Zwiększanie stanów magazynowych materiałów certyfikowanych Zmiana stanu magazynowego Proces zakupu certyfikowanych materiałów Proces zakupu Zamawianie materiałów pod zlecenie produkcyjne Rejestracja przyjęcia towarów Łączenie faktury zakupowej z numerem certyfikatu Certyfikowane materiały w kalkulacji Zamawianie materiałów certyfikowanych pod zlecenie Certyfikowany materiał magazynowy w kalkulacji Przykład: Zamówienie wewnętrzne na półfabrykaty Potrącanie materiału certyfikowanego ze stanu magazynowego Raportowanie produkcji Ustawienie: Podczas raportu gotowego produktu wybierz certyfikat ręcznie Raportowanie produkcji, gdy opcja Podczas raportu gotowego produktu wybierz certyfikat ręcznie jest nieaktywna Raportowanie produkcji, gdy opcja Podczas raportu gotowego produktu wybierz certyfikat ręcznie jest aktywna Zarządzanie certyfikatem Przypisanie certyfikatu Połączenie faktury zakupu z certyfikatem Numery seryjne Zamówienie materiału z numerami seryjnymi Przekazywanie półfabrykatu (F-part) z numerami seryjnymi na produkcję Potrącanie materiału z numerem seryjnym Raportowanie wyrobów gotowych Podglądy numerów seryjnych Podgląd numerów seryjnych, użytych w kalkulacji Szczegółowe informacje i podglądy certyfikatów Informacje o materiale Kolumna Certyfikat w tabeli magazynu Tabela historii magazynu Cofnięcie zgłoszenia Stan magazynowy materiałów certyfikowanych Informacje w tabeli Certyfikaty Szczegółowe informacje w tabeli Certyfikaty Podgląd wyrobów połączonych z materiałem Informacje z kalkulacji

4 Podgląd szczegółowy z kalkulacji Certyfikaty z listy materiałowej (BOM) Noty dostawy zawierające certyfikaty Skróty klawiszowe w PdC

5 1. Wstęp Jeśli chcesz posiadać zdolność do zapewnienia wysokiej jakości wyrobom gotowym musisz posiadać odpowiednie surowce i materiały. Jeżeli jakość wyrobu gotowego nie jest zgodna z wymogami jakościowymi wtedy koniecznym może być identyfikowanie, które materiały z której partii produkcyjnej są użyte. Jeśli ta partia jest znana wtedy można łatwo sprawdzić, z której partii pochodzi produkt. Tym sposobem reklamacje klientów mogą być realizowane wraz z dostawcami materiałów. Powszechnym jest dostarczanie wybranych rodzajów surowców/materiałów wraz z tzw. certyfikatem. Można taki certyfikat zarejestrować w programie Plan-de-CAMpagne posiadając moduł Certyfikaty. Do tego celu musisz zaznaczyć, w zakładce główne dane o materiale, że ten materiał jest dostarczany z certyfikatem. Gdy rejestrujesz przychodzące towary program Plan-de-CAMpagne automatycznie przypisuje wewnętrzny numer certyfikatu, który to z kolei numer można przypisać do rzeczywistego certyfikatu. Jeśli istnieje taka potrzeba można również podłączyć wewnętrzny numer certyfikatu do konkretnej faktury zakupu. Jeśli półfabrykat (artykuł/f-part) zawiera materiał certyfikowany wtedy ten półfabrykat jako całość jest uznawany za materiał certyfikowany. Zatem półfabrykaty magazynowe posiadają wewnętrzne numery certyfikatu. Stany magazynowe materiału certyfikowanego muszą być potrącane ręcznie. Powodem tego jest fakt, że system musi określić, z której partii (o unikalnym numerze certyfikatu) należy potrącić dany materiał. Oznacza to w praktyce, że należy śledzić odpowiednie numery przy używaniu materiału aby potrącenia były realizowane z właściwej partii. W kolejnych rozdziałach omówione jest jak rejestrować certyfikaty w programie Plan-de- CAMpagne. Wstęp 5

6 2. Ustawienia W rozdziale tym zostaną wskazane dokładne pola, które muszę być wypełnione danymi, aby móc rozpocząć pracę z certyfikatami. Oczywiście niezbędny jest do tego moduł certyfikatów Licencje Pierwszym krokiem jest udostępnienie wybranym pracownikom możliwości korzystania z modułu certyfikatów. Przyjedź do: Plik Właściwości systemu Użytkownicy i dostęp - Pozwolenia dostępu Kliknij dwukrotnie na wybranego pracownika. W zakładce Aktywacja modułu oznacz Certyfikaty jako moduł aktywny. Jeżeli moduł ten nie jest aktywny i nie ma możliwości jego aktywowania należy skontaktować się z dostawcą Plan-de-CAMpagne (działem technicznym firmy Stigo) 2.2. Ustawienia Poniżej krótko wspomniane są najważniejsze ustawienia związane z modułem certyfikatów. Dwa z nich wyjaśnione są szczegółowo. Więcej informacji na temat pozostałych ustawień znajduje się w podręczniku Ustawienia systemu. Aby przejść do wspomnianych ustawień należy prześledzić ścieżkę Plik Właściwości systemu Ustawienia. Kupno o Ręczne numery certyfikatu są możliwe o Drukuj kiedy towary został dostarczone (Automatyczne drukowanie noty dostawy/przyjęcia towaru dla przyjmowanej do magazynu pozycji materiału). Nota dostawy o Noty dostawy zawierają certyfikaty (wyroby certyfikowane) (wyjaśneinie w rozdziale 10.4) Ustawienia 6

7 Zarządzanie magazynem o Podczas raportu gotowego produktu wybierz certyfikat ręcznie (wyjaśneinie w rozdziale 7) o Zablokuj raportowanie projektów gotowych jeżeli są otwarte rezerwacje materiałów certyfikowanych o Domyślny kod dla ręcznej zmiany stanów magazynowych Ustawienia 7

8 3. Certyfikowane materiały w tabeli magazyn Plan-de-CAMpagne umożliwia dokonywanie zakupów bądź wysyłek materiałów certyfikowanych. W tym celu należy oznaczyć (w oknie edycji danego materiału), że dany materiał ma być rejestrowany z certyfikatami/atestami. W obecnym rozdziale zostanie omówione jak rejestrować tego tupu materiały oraz jak kontrolować ich stan na magazynie. Od wersji 4.1 możliwe jest modyfikowanie rozmiaru, blokowanie i dzielenie zapasów. 3.1 Ogólne + Utworzenia nowego materiału certyfikowanego można dokonać w następujący sposób: Należy przejść przez ścieżkę: Plik Otwórz Magazyn Nowy materiał można dodać do bazy za pomocą skrótu klawiszowego <F10> W zakładce dane główne należy zaznaczyć opcję Certyfikat jako aktywną Jeżeli to konieczne można oznaczyć opcję Numer certyfikatu zakupu. PdC przypisuje wewnętrzny numer certyfikatu podczas zamawiania tego materiału. Jeżeli ta opcja pozostanie nieaktywna wówczas PdC przypisze do materiału wewnętrzny numer certyfikatu dopiero podczas rejestracji przyjęcia materiałów na magazyn. Dla materiałów certyfikowanych można oznaczyć również, że dla określonego materiału wymagane jest wykorzystywanie numeru seryjnego. O tej opcji więcej szczegółowych informacji w rozdziale 9. Certyfikowane materiały w tabeli magazyn 8

9 W przypadku gdyby certyfikacja tego materiału stała się zbędna można wyłączyć certyfikację poprzez dezaktywację (ponowne kliknięcie) opcji Certyfikat. UWAGA: deaktywacja możliwa jest tylko wtedy, gdy zapas tego materiału na magazynie wynosi zero (nie ma materiału na magazynie) i gdy zakończone są wszystkie uruchomione procesy logistyczne powiązane z tym materiałem. Nie ma żadnej linii dotyczącej tego materiału w tabeli rezerwacji ani w tabeli zakupów. Materiał taki nie został przypisany do kalkulacji, która ma zarezerwowany lub ostatecznie nadany numer produkcyjny. 3.2 Zapasy materiału w zakładce Towar otwartego okna edycji materiału Jeżeli certyfikowany materiał jest oznaczony jako materiał magazynowy wówczas jego zapas śledzony jest w oparciu o dostawy w zakładce Towar. W oknie tym wyświetlany jest zapas materiału na magazynie, w podziale na dostawy, z przypisanym wewnętrznym numerem certyfikatu oraz lokalizacją magazynową danej partii materiału. Linie zapasu tworzone są przez system automatycznie: podczas raportowania przyjęcia zamówionych materiałów (surowce i towary) oraz wygenerowania w systemie raportu zakończenia produkcji wewnętrznej (dla półfabrykatów atestowanych). Certyfikowane materiały w tabeli magazyn 9

10 3.2.1 Zwiększanie stanów magazynowych materiałów certyfikowanych Ręczna zmiana stanów magazynowych polega na wykonaniu następujących czynności: Kliknięcie na Prawy przycisk myszy Nowy Pojawi się poniższe okno, które należy wypełnić danymi Certyfikowane materiały w tabeli magazyn 10

11 Wewnętrzny numer certyfikatu zostanie wygenerowany przez system automatycznie Należy wypełnić pole Towar, Waga lub Wartość. Wypełnienie jednego z tych pół pozwoli na automatyczne przeliczenie się w systemie wartości pozostałych pól. Należy wybrać odpowiedni kod zmiany, wykorzystując w tym celu tabelę dostępnych kodów zmian magazynowych lub za pomocą przycisku dopisać nowy kod. Tabela kodów dostępna jest również po przejściu standardowej ścieżki Plik Otwórz Produkcja Zmiany magazynowe. Jeżeli to konieczne można również uzupełnić miejsce lokalizacji. Opcję tą można zaprogramować jako obligatoryjną przechodząc ścieżkę: Plik Właściwości systemu Ustawienia Kupno i aktywowanie opcji: Rozmiary Modyfikacji podlegają te materiały, których jednostką jest m lub m Blokowanie zapasów Może wydarzyć się tak, że nie chcemy aby system dopisał jakąś część materiałów do ogólnego stanu magazynu tegoż materiału. Może się tak zdarzyć np. gdy przyjęliśmy na magazyn na ten sam indeks jakieś skrawki danego materiału, które nie mają standardowych rozmiarów. W tym celu używamy opcji blokowania certyfikatów. Zablokowane linie są niewidoczne nie zwiększają stanu magazynowego ani nie są brane pod uwagę przy rezerwacji materiału pod zlecenie. Linie te mogą zniknąć (zmniejszyć ilość) tylko wówczas, gdy użytkownik podejmie ręcznie odpowiednie działania w systemie (zmiana lokalizacji, usunięcie z listy linii materiałów). Zablokowane linie nie są brane po uwagę podczas obliczania zapasu materiałów na magazynie i wielkości koniecznego zaopatrzenia Jednak możliwe jest pokazanie zablokowanych linii. Są one wyświetlane w: tabeli z liniami stanów magazynowych danego materiału (rozdział ) tabeli zarejestrowane towary (rozdział ) zakładce szczegóły magazynu przy potrącaniu rezerwacji materiału, pokazuje tylko całkowitą zablokowaną ilość (rozdział 6). Przykłady zostały omówione w rozdziale Certyfikowane materiały w tabeli magazyn 11

12 3.2.2 Zmiana stanu magazynowego Zmienić stan magazynowy materiałów certyfikowanych można w następujący sposób: Zaznaczenie, w zakładce Towar materiału certyfikowanego, wybranej linii i kliknięcie Prawym przyciskiem myszy Edycja lub za pomocą skrótu klawiszowego F9. W ten sam sposób, jak opisany powyżej w rozdziale 3.2.1, można modyfikować stan magazynu, wagę, wartość i rozmiary. Jeżeli będzie to konieczne wówczas można zmienić lokalizację materiału na inną. Możliwe jest także blokowanie i odblokowywanie poszczególnych linii Podział zapasów Możliwe jest modyfikowanie stanu magazynowego poszczególnych linii certyfikatów poprzez ich podział. Całościowy zapas pozostaje bez zmian, zostaje jednak podzielony na kilka odrębnych linii zapasów. Przykład: Jedna z certyfikowanych linii zawiera 22,00 m 2 blachy o indeksie BL_0,8x1500x3000 Chcemy wydzielić z tej partii 2 m 2 i je zablokować Certyfikowane materiały w tabeli magazyn 12

13 Rozwiązaniem jest postępowanie zgodnie z instrukcją: Wybranie odpowiedniej linii Kliknięcie prawym przyciskiem myszy i wybranie opcji podział Pojawi się następujące okno: Możliwe jest dostosowanie rozmiaru (jeżeli rozmiar czyli długość x szerokość wynosi dokładnie tyle samo co ilość, wówczas wartość wyniesie 1) Zaznaczenie opcji Linia magazynu zablokowana Jeżeli to konieczne wprowadzenie zmiany również w lokalizacji materiału Kliknięcie OK Certyfikowane materiały w tabeli magazyn 13

14 Pierwotna wartość 22 m 2 została pomniejszona do 20 m 2. Jeżeli to konieczne można dostosować rozmiar dwukrotnie klikając na linię, otwierając jej okno edycji. Czcionka dla zablokowanej linii zmieniła kolor na szary, a sama linia w kolumnie zablokowana oznaczona jest specjalnym znakiem. (Jeżeli kolumna zablokowana nie wyświetla się w obecnym widoku tabeli, należy przejść do edycji kolumny CTRL+L i przenieść ją do części widocznej) Stan magazynowy został pomniejszony o ilość zblokowanego materiału ( z 35,5 m 2 do 31,5 m 2 ) Całkowity stan magazynowy oraz łączna ilość zablokowanych materiałów ( Błędny stan magazynowy ) wyświetlana jest w lewym dolnym rogu okna. Certyfikowane materiały w tabeli magazyn 14

15 4. Proces zakupu certyfikowanych materiałów. Jeżeli zapas materiałów certyfikowanych ma być uzupełniony, wówczas taki zakup na być dokonany razem z certyfikatem. Dlatego trzeba zadbać, aby jednoznacznie stwierdzić, że dany materiał jest materiałem certyfikowanym. 4.1 Proces zakupu Gdy zapotrzebowanie na zwiększenie stanu magazynowego materiału, którego zakupujemy z certyfikatem, trafi do tabeli zakupów wówczas kolumna Certyfikat automatycznie zostanie oznaczona, jako aktywna dla tej linii. Proces zamawiania materiału certyfikowanego Blacha 0,8x150x3000 W tabeli Magazyn należy kliknąć dwukrotnie na wybrany materiał i w otwartym oknie edycji należy kliknąć na przycisk Do zakupu. Inną opcją jest wysłanie informacji o zapotrzebowaniu bezpośrednio z tabeli zakupów poprzez przejście ścieżki: Prawy przycisk myszy na wybranej linii Wybór z menu myszki opcji Do tabeli zakupu. Następnie należy otworzyć Tabelę zakupu przechodząc ścieżkę Logistyka Tabela zakupu i po wybraniu odpowiedniej linii wygenerować zamówienie zakupu poprzez kliknięcie na linii Prawym przyciskiem myszy Utwórz zamówienie. W oknie edycji linii zakupowej opcja Certyfikat wyświetlona jest szarą czcionką. Oznacza to brak możliwości zmiany tej opcji w tej linii zakupu. Okno edycji linii zakupowej materiału certyfikowanego wygląda podobnie do zamieszczonego poniżej. Jeżeli w oknie edycji materiału na magazynie opcja Numer certyfikatu zakupu (patrz: rozdział 3.1.) jest oznaczona jako aktywna, wówczas wewnętrzny numer certyfikatu przypisywany jest podczas generowania zamówienia (rysunek poniżej). Jeżeli wspomniana opcja nie jest aktywna wówczas nadawanie numeru certyfikatu dla materiału odbywa się podczas rejestracji przyjęcia zamówionego towaru. Proces zakupu certyfikowanych materiałów. 15

16 4.1.1 Zamawianie materiałów pod zlecenie produkcyjne. Jeżeli informacja o zapotrzebowaniu na zakup materiałów pod zlecenie produkcyjne ma trafić automatycznie do tabeli zakupów, wówczas jeszcze przed nadaniem numeru produkcyjnego należy oznaczyć w tabeli magazynu, czy dany materiał ma być certyfikowany czy nie (patrz: rozdział 5.1). Kolejne kroki pozostają bez zmian w stosunku do standardowego procesu zamówienia opisanego powyżej. 4.2 Rejestracja przyjęcia towarów. Zamówione towary certyfikowane otrzymują nowe Wewnętrzne numery certyfikatów podczas rejestracji ich przyjęcia. Numer certyfikatu przypisywany jest automatycznie przez system Plan-de- CAMpagne. Ręczna zmiana tego numeru nie jest możliwa. W oknie edycji danych dla materiału (oznaczonego, jako materiał magazynowy) wewnętrzy numer certyfikatu połączony jest jednoznacznie z liniami stanu magazynowego (zakładka Towar ) i można ten numer tam odnaleźć. Dla przykładu zarejestrujemy najpierw przyjęcie towarów zamówionych w rozdziale 4.1. W tym celu należy przejść ścieżkę: Logistyka Rejestracja Przyjęcia towarów i wprowadzić przyjęcie materiałów certyfikowanych w standardowy sposób, czyli tak jak wszystkich innych materiałów (opis szczegółowy rejestracji przychodzących towarów znajduje się w podręczniku Kurs Logistyki ) Dokonujemy kontroli stanu magazynowego: Otwarcie tabeli materiałów: Plik-Otwórz-Magazyn. Wybór materiał BL_0,8x1500x300 i otwarcie okna edycji danych poprzez podwójne kliknięcie Otwarcie zakładki Towar Uwaga: Wewnętrzny numer certyfikatu jednoznacznie identyfikuje zamówioną i przyjętą partię na magazynie Teraz możliwe jest połączenie wewnętrznego numeru certyfikatu z jego rzeczywistym numerem (przekazanym od dostawcy). Więcej informacji w rozdziale 8.1. Dla materiałów certyfikowanych nie jest możliwe zastowoanie funcji Szybkie wprowadzaie przychodzących towarów. Niemożliwe jes również wprowadzanie ujemnych stanów magazynowych. 4.3 Łączenie faktury zakupowej z numerem certyfikatu Możliwe jest późniejsze połączenie faktury zakupu z certyfikatem danego materiału (szczegóły w rozdziale 8.2.) Proces zakupu certyfikowanych materiałów. 16

17 5. Certyfikowane materiały w kalkulacji Jeżeli certyfikowany materiał powinien zostać użyty w kalkulacji wówczas istnieją dwie opcje zamówienia pod zlecenie (materiał nie-magazynowy, logistyczny) i pobranie materiału z zapasu magazynowego (materiał magazynowy, logistyczny) 5.1 Zamawianie materiałów certyfikowanych pod zlecenie Jeżeli materiały zamawiane są bezpośrednio pod produkcję na zlecenie klienta, wówczas należy skorzystać z materiału, który w tabeli Magazyn ma odznaczoną (niezaznaczoną) opcję magazynowy. Dla tak zdefiniowanego materiału, podczas tworzenia kalkulacji można oznaczyć, czy istnieje konieczność zakupu materiału z certyfikatem czy nie jest to istotne w przypadku tego zlecenia. Oznaczyć, czy dany materiał ma być certyfikowany czy nie można w zakładce Dodatki. 5.2 Certyfikowany materiał magazynowy w kalkulacji Gdy do kalkulacji zostaje podpięty materiał, który oznaczony jest w bazie materiałów jako magazynowy, wówczas informacje o tym, czy należy użyć materiału certyfikowanego czy nie zawarte są w bazie materiałów i stamtąd automatycznie wczytywane do kalkulacji. Informacja ta trafi do zakładki Dodatki, lecz może być zmodyfikowana jedynie na magazynie. 5.3 Przykład: Zamówienie wewnętrzne na półfabrykaty Możliwe jest załączenie do kalkulacji, certyfikowanych półfabrykatów zawierających materiały certyfikowane. Wyjaśnione to zostanie na przykładzie produkcji wewnętrznej (na magazyn) nóg stołu. Dla uproszczenia zostało przyjęte, że produkowane są one z jednego rodzaju materiału i jednej operacji wewnętrznej. Najpierw należy utworzyć półfabrykat magazynowy, będący materiałem certyfikowanym. Utworzona pozycja na magazynie musi posiadać następujące właściwości: Rodzaj: Półfabrykat Aktywną opcję Materiał magazynowy Aktywną opcję Certyfikat Certyfikowane materiały w kalkulacji 17

18 - Należy kliknąć na przycisk Kalkulacja - Następnie utworzyć kalkulację dla materiału NOGI_STOLU poprzez: Dodanie jednej operacji wewnętrznej i ustalenie dla niej czasu przygotowania i czasu obróbki Dodanie materiału (surowca) certyfikowanego i uzupełnienie istotnych pól takich jak ilość czy rozmiar jednostkowy (Dla uproszczenia przyjąć należy, że straty i marże dodatkowe nie występują) Certyfikowane materiały w kalkulacji 18

19 Należy zatwierdzić kalkulację klikając na przycisk OK Następnym krokiem jest utworzenie zamówienia przez kliknięcie na przycisk Wyprodukuj zlokalizowany w lewym dolnym rogu zakładki Główne dane tworzonego artykułu. Certyfikowane materiały w kalkulacji 19

20 Zostanie wyświetlono okno, w którym można jeszcze zmienić ilość do produkcji, należy je zatwierdzić klikając na OK Następnie w tabeli Produkcja wewnętrzna zlokalizowanej w części Logistyka Produkcja wewnętrzna należy odnaleźć linię identyfikującą zapotrzebowanie na produkcję serii nóg do stołu. Kliknięcie dwukrotne na wybraną linię pozwoli na utworzenie kalkulacji Utworzenie kalkulacji pozwoli na nadanie numeru produkcyjnego i przekazanie zapotrzebowania do produkcji Certyfikowane materiały w kalkulacji 20

21 6. Potrącanie materiału certyfikowanego ze stanu magazynowego Materiały certyfikowane, które zostały umieszone na liście rezerwacji magazynowych należy zawsze potrącać ręcznie. Jest to konieczne, ponieważ tylko w ten sposób można wybrać materiał certyfikowany z różnych linii rezerwacji magazynowych. W przykładzie potrącimy materiał certyfikowany wewnętrznego zamówienia, które utworzyliśmy w poprzednim rozdziale. - otwórz tabelę rezerwacji materiałów używając Logistyka Rezerwacje materiału - otwórz wymagany materiał certyfikowany poprzez podwójne kliknięcie - istnieje możliwość podglądu dodatkowych informacji o danym materiale zakładka Szczegóły magazynu. W tym przykładzie istnieje błędny (zablokowany) stan magazynowy. Potrącanie materiału certyfikowanego ze stanu magazynowego 21

22 - przejdź do zakładki Ogólne aby potrącić. Widzimy, że materiał posiada certyfikat. - kliknij Potrąć, pojawi się poniższy ekran. W razie potrzeby można przejść do zakładki Szczegóły magazynu, aby sprawdzić stan magazynowy. Rzecz jasna wyświetlą się tylko linie poprawne (niezablokowane). Potrącanie materiału certyfikowanego ze stanu magazynowego 22

23 - otwórz odpowiednią linię poprzez podwójne kliknięcie. W poniższym ekranie możesz wypełnić/modyfikować ilość - kliknij OK, w tabeli w kolumnie Wypisać pojawi się ilość do potrącenia z danej linii - kliknij Potrąć, aby potrącić z wszystkich linii, w których w kolumnie Wypisać pojawią się wartości. Potrącanie materiału certyfikowanego ze stanu magazynowego 23

24 7. Raportowanie produkcji Zamówienia produkcji z certyfikatami można raportować w standardowy sposób używając do tego celu menu Rejestracja produkcji -> Raport zakończenia produkcji. W przypadku raportowania produkcji wewnętrznej z certyfikowanym półfabrykatem (f-partem) numer kalkulacji lub numer certyfikatu surowca/materiału (wykorzystanego w półfabrykacie) zostanie pokazany w liniach tego półfabrykatu. Zależy to od ustawienia: Podczas raportu gotowego produktu wybierz certyfikat ręcznie (rozdział 2.2). 7.1 Ustawienie: Podczas raportu gotowego produktu wybierz certyfikat ręcznie Zgodnie ze standardową metodą pracy w Plan-de-CAMpagne, wyroby z wewnętrznej produkcji są dodawane do stanu magazynowego z numerem certyfikatu takim samym jak numer kalkulacji, z której powstały. Dla niektórych klientów mogło to utrudnić śledzenie takich wyrobów. Jeżeli zamówienie wewnętrznej produkcji posiada 1 materiał/surowiec i do tej produkcji wykorzystano ten materiał z jednej partii (z jednego nr certyfikatu) wtedy numer certyfikatu wyrobu z tego zamówienia może być numerem certyfikatu surowca/materiału. Jeśli chcesz używać takiej opcji zaznacz opcję: Podczas raportu gotowego produktu wybierz certyfikat ręcznie w ustawieniach. Jeżeli opcja jest ZAZNACZONA wtedy istnieje możliwość wyboru numeru certyfikatu surowca/materiału. Przez to numer certyfikatu surowca/materiału (nie numer kalkulacji) staje się numerem certyfikatu wyrobu gotowego. Jeżeli opcja jest ODZNACZONA wtedy system automatycznie przypisuje (nowy) numer certyfikatu - równy numerowi kalkulacji do wyrobu gotowego. Aby wyjaśnić tę opcję dokładniej, pokazane zostaną oba te przypadki w kolejnych rozdziałach. 7.2 Raportowanie produkcji, gdy opcja Podczas raportu gotowego produktu wybierz certyfikat ręcznie jest nieaktywna. - Najpierw dodaj czasy pracy (ręcznie Rejestracja produkcji Wpisy czasów lub online używając Rejestracja produkcji Rejestracja czasów pracy. - Następnie zakańczamy produkcję używając Rejestracja produkcji Raport zakończenia produkcji Raportowanie produkcji 24

25 - W zakładce materiału towar widzimy, że wewnętrzny numer certyfikatu zamówienia jest równy numerowi kalkulacji: 7.3 Raportowanie produkcji, gdy opcja Podczas raportu gotowego produktu wybierz certyfikat ręcznie jest aktywna. Jeśli opcja jest AKTYWNA wtedy numer certyfikatu surowca/materiału staje się wewnętrznym numerem certyfikatu po zaraportowaniu półfabrykatu (f-part) jako gotowego. Tak się dzieję tylko gdy półfabrykat spełnia poniższe kryteria: 1. Półfabrykat i surowiec/materiał muszą być artykułami magazynowymi. 2. Zarówno surowiec/materiał wykorzystywany do produkcji jak i produkowany półfabrykat musi być certyfikowany. 3. Półfabrykat może składać się maksymalnie z jednego surowca. 4. Produkcja musi być realizowana jako wewnętrzna. 5. Raport zakończenia musi być zrealizowany używając Rejestracji czasów pracy online. Raportowanie produkcji 25

26 Jeśli wszystkie powyższe kryteria zostaną spełnione wtedy pole Wewnętrzny nr certyfikatu pojawi się tak jak przedstawiono poniżej: - Po zgłoszeniu produkcji jako zakończonej wewnętrzny wybrany numer certyfikatu wyrobu jest równy wewnętrznemu numerowi certyfikatu surowca/materiału. Dodana zostaje linia w zakładce towar na karcie materiału zawierająca ilość zaraportowaną wraz z wewnętrznym numerem certyfikatu (takim samym jak nr certyfikatu surowca): - Jeżeli nie jest możliwym potrącenie surowca/materiału (dla wybranego zamówienia) z jednej partii (z jednym numerem certyfikatu) wtedy można potrącać z każdej kolejnej partii osobno a następnie raportować oddzielnie zakończenie produkcji w ilościach odpowiadającym ilościom potrącenia z partii. Raportowanie produkcji 26

27 8. Zarządzanie certyfikatem W tym rozdziale zostanie omówione jak połączyć numer certyfikatu dostawcy do wewnętrznego numeru certyfikatu oraz jak połączyć fakturę zakupu z certyfikatem. 8.1 Przypisanie certyfikatu Przy zakupie certyfikowanych materiałów program Plan-de-CAMpagne generuje dla nich wewnętrzny numer certyfikatu. Po otrzymaniu oryginalnego dokumentu certyfikatu od dostawcy należy go przypisać do wygenerowanego wcześniej wewnętrznego numeru. - przejdź do Logistyka Certyfikaty. Pojawi się poniższe okno: - wybierz odpowiednią linię i wciśnij F2 lub użyj opcji Edycja Przydziel certyfikat. Pojawi się poniższe okno: Zarządzanie certyfikatem 27

28 - w tym oknie możesz wypełnić zewnętrzne dane o certyfikacie. Jeśli to konieczne możesz wprowadzić dodatkowe informacje w zakładkach Tekst oraz Dokumenty. Poza tym podane są dane z produkcji. Kliknij OK aby zapisać wprowadzone dane. 8.2 Połączenie faktury zakupu z certyfikatem Istnieje możliwość połączenia zarejestrowanej faktury zakupu do certyfikatu. Oznacza to, że ID faktury zostanie wyświetlone w szczegółach certyfikatu. Dzięki temu można w prosty sposób odnaleźć fakturę, która należy do certyfikatu. Używane jest to szczególnie w przypadku, kiedy istnieje potrzeba śledzenia cen faktur zakupowych materiałów magazynowych. Istotnym jest też fakt, iż cena faktury zakupowej jest dołączona do kosztów rzeczywistych zlecenia produkcyjnego. Zamówiliśmy materiał i otrzymaliśmy fakturę. W zakładce Otrzymano można odnaleźć informacje o otrzymanej fakturze. Tym sposobem można połączyć fakturę zakupu z certyfikatem: - otwórz certyfikat poprzez Logistyka Certyfikaty - wybierz odpowiednią linię - kliknij Prawy przycisk myszy Połącz z fakturą zakupu lub wybierz Edycja Połącz z fakturą zakupu Zarządzanie certyfikatem 28

29 - pojawi się wtedy okno z wszystkimi wprowadzonymi fakturami: - po wybraniu odpowiedniej faktury zostanie ona połączona z certyfikatem - jeżeli faktura zakupowa jest dołączona wtedy ID faktury zostaje wyświetlona w oknie szczegółów certyfikatu Zarządzanie certyfikatem 29

30 Zarządzanie certyfikatem 30

31 9. Numery seryjne W oknie informacji o materiale można zaznaczyć, że wymagany jest numer seryjny. Jeżeli opcja ta zostanie włączona dla półfabrykatu (f-partu), wtedy zgodnie z ilością w serii unikalne numery seryjne zostaną wygenerowane w momencie przekazania półfabrykatu na produkcję. Przy potrącaniu możliwe jest połączenie certyfikowanych części dla wyrobu gotowego z numerami seryjnymi. Dzięki temu w fazie końcowej produkcji można zweryfikować, które materiały/surowce i półfabrykaty z jakim certyfikatem zostały użyte do produkcji wyrobu gotowego. W historii magazynu, podglądzie F8 i nocie dostawy dostępna jest informacja, które potrącenia z jakiego certyfikatu zostały zrealizowane dla konkretnego numeru seryjnego. Aby lepiej zrozumieć istotę działania numerów seryjnych w Plan-de-CAMpagne w kolejnych podrozdziałach zademonstrowano przykład podobny do ukazanego w rozdziale 5.3 z tą różnicą, że użyto numerów seryjnych. 9.1 Zamówienie materiału z numerami seryjnymi Na początku zamawiamy materiał/surowiec. Jeżeli wymagany jest dla niego numer seryjny to należy podać taki numer przy jego przyjęciu. W przypadku, gdy zamawiamy więcej niż jedną sztukę a chcemy przypisać numer seryjny do każdej sztuki osobno, wtedy przyjmujemy ten materiał po jednej sztuce i wprowadzamy dla każdej sztuki unikalny numer seryjny. Numery seryjne 31

32 9.2 Przekazywanie półfabrykatu (F-part) z numerami seryjnymi na produkcję Utwórzmy zamówienie wewnętrznej produkcji dla nóg stołu. Wymagany jest numer seryjny dla wewnętrznego zamówienia. Dla uproszczenia w przykładzie użyjemy jednej operacji i jednego materiału, dla którego również wymagane są numery seryjne. - utwórz surowiec/materiał o poniższych właściwościach: materiał magazynowy, certyfikat, nr serii obowiązkowy - następnie utwórz półfabrykat (F-part) z poniższymi właściwościami: materiał magazynowy, certyfikat, nr serii obowiązkowy. - następnie utwórz kalkulację dla tego artykułu poprzez kliknięcie Kalkulacjia: dodaj operację i surowiec/materiał wielkość produkcji 4 Numery seryjne 32

33 - następnie utwórz zamówienie wewnętrzne klikając Wyprodukuj, - przejdź do listy zamówień wewnętrznej produkcji Logistyka Produkcja wewnętrzna, - kliknij dwukrotnie na odpowiednią linię aby utworzyć kalkulację, - przekaż kalkulację do produkcji. W momencie gdy zostanie nadany numer produkcyjny, unikalne numery seryjne są generowane. Możesz wyświetlić te numery (rozdział 9.5.1). Numery seryjne 33

Komentarz: Przy ustawieniach musi zostać podana stawka podatku VAT.

Komentarz: Przy ustawieniach musi zostać podana stawka podatku VAT. Międzynarodowy Przykłady przedstawiania różnych informacji w tym dokumencie: Odnośniki: np. rozdział 2 Ścieżka menu, która powinna być prześledzona: np. Plik Otwórz Warunki wysyłki. Przedstawianie ważnych

Bardziej szczegółowo

Komentarz: Przy ustawieniach musi zostać podana stawka podatku VAT.

Komentarz: Przy ustawieniach musi zostać podana stawka podatku VAT. SEPA Przykłady przedstawiania różnych informacji w tym dokumencie: Odnośniki: np. rozdział 2 Ścieżka menu, która powinna być prześledzona: np. Plik Otwórz Warunki wysyłki. Przedstawianie ważnych haseł/wyborów

Bardziej szczegółowo

Przykłady przedstawiania różnych informacji w tym dokumencie:

Przykłady przedstawiania różnych informacji w tym dokumencie: Raporty produkcji Przykłady przedstawiania różnych informacji w tym dokumencie: Odnośniki: np. rozdział 2 Ścieżka menu, która powinna być prześledzona: np. Plik Otwórz Warunki wysyłki. Przedstawianie ważnych

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja towarów i wyrobów

Identyfikacja towarów i wyrobów Identyfikacja towarów i wyrobów Identyfikacja towarów i wyrobów w firmie produkcyjnej jest kluczowa pod kątem profesjonalnej obsługi Klienta. Firma chcąc zapewnić wysoką jakość swoich wyrobów musi być

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie statusami w PDC v.4.3.

Zarządzanie statusami w PDC v.4.3. Zarządzanie statusami w PDC v.4.3. Jeżeli mówimy o nowościach, które zostały zdefiniowane w nowej wersji programu Plan-de-CAMpagne wersji 4.3, trudno nie poruszyć tematu dotyczącego procesu zarządzania

Bardziej szczegółowo

Odchudzanie magazynu dzięki kontroli przepływów materiałów w systemie Plan de CAMpagne

Odchudzanie magazynu dzięki kontroli przepływów materiałów w systemie Plan de CAMpagne Odchudzanie magazynu dzięki kontroli przepływów materiałów w systemie Plan de CAMpagne Wstęp Jednym z powodów utraty płynności finansowej przedsiębiorstwa jest utrzymywanie zbyt wysokich poziomów zapasów,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI V-TERMU LYONESS.

INSTRUKCJA OBSŁUGI V-TERMU LYONESS. INSTRUKCJA OBSŁUGI V-TERMU LYONESS Uruchomienie programu V-Term Lyoness jest interfejsem bazującym na stronie internetowej, który można uruchomić bezpośrednio w przeglądarce internetowej, bez potrzeby

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU MaxeBiznes MODUŁ KANCELARIA-Elektroniczny obieg faktury

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU MaxeBiznes MODUŁ KANCELARIA-Elektroniczny obieg faktury PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU MaxeBiznes MODUŁ KANCELARIA-Elektroniczny obieg faktury 1.1. Uruchomienie aplikacji Aplikacja uruchamiana jest przez uruchomienie skrótu umieszczonego na pulpicie ekranu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik

Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik Spis treści 1. DOSTĘP DO SERWISU... 2 1.1 REJESTRACJA... 2 1.2 LOGOWANIE... 4 1.3 RESETOWANIE HASŁA... 4 2. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA... 5 2.1 WYBÓR GRUPY PRODUKTÓW...

Bardziej szczegółowo

IFS Applications 2003 Instrukcja V PRODUKCJA na ZAMÓWIENIE Planowanie potrzeb materiałowych, zakupy

IFS Applications 2003 Instrukcja V PRODUKCJA na ZAMÓWIENIE Planowanie potrzeb materiałowych, zakupy IFS Applications 2003 Instrukcja V PRODUKCJA na ZAMÓWIENIE Planowanie potrzeb materiałowych, zakupy PRODUKCJA NA ZAMÓWIENIE FABRYKA CZĘŚCI ROWEROWYCH Produkcja na zamówienie - ogólny model procesu Planowanie

Bardziej szczegółowo

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa Rejestracja faktury VAT Instrukcja stanowiskowa 1. Uruchomieni e formatki Faktury VAT. Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją nazwę użytkownika,

Bardziej szczegółowo

IFS Applications Instrukcja VI PRODUKCJA na ZAMÓWIENIE Zlecenia produkcyjne, wysyłka

IFS Applications Instrukcja VI PRODUKCJA na ZAMÓWIENIE Zlecenia produkcyjne, wysyłka IFS Applications 2003 - Instrukcja VI PRODUKCJA na ZAMÓWIENIE Zlecenia produkcyjne, wysyłka PRODUKCJA NA ZAMÓWIENIE FABRYKA CZĘŚCI ROWEROWYCH Produkcja na zamówienie - ogólny model procesu Planowanie potrzeb

Bardziej szczegółowo

1. Opis okna podstawowego programu TPrezenter.

1. Opis okna podstawowego programu TPrezenter. OPIS PROGRAMU TPREZENTER. Program TPrezenter przeznaczony jest do pełnej graficznej prezentacji danych bieżących lub archiwalnych dla systemów serii AL154. Umożliwia wygodną i dokładną analizę na monitorze

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny CELAB. Obsługa sprzedaży detalicznej krok po kroku

System Informatyczny CELAB. Obsługa sprzedaży detalicznej krok po kroku Instrukcja obsługi programu 2.22 Obsługa sprzedaży detalicznej - krok po kroku Architektura inter/intranetowa Aktualizowano w dniu: 2009-12-28 System Informatyczny CELAB Obsługa sprzedaży detalicznej krok

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu:

Instrukcja obsługi programu: Instrukcja obsługi programu: MODUŁ USER ADMIN ADMINISTRACJA UŻYTKOWNIKÓW Przeznaczenie programu Program przeznaczony jest do administracji użytkownikami. Program umożliwia dodawanie, usuwanie oraz modyfikację

Bardziej szczegółowo

Rejestr transakcji GIIF - instrukcja

Rejestr transakcji GIIF - instrukcja Rejestr transakcji GIIF - instrukcja 2 1 Kancelaria Notarialna - Rejestr Transakcji GIIF instrukcja Rejestr Transakcji GIIF Poniższa instrukcja przedstawia sposób przygotowania transakcji i realizację

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja Modułu Importu Dokumentacji Zewnętrznej

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja Modułu Importu Dokumentacji Zewnętrznej Program dla praktyki lekarskiej Instrukcja Modułu Importu Dokumentacji Zewnętrznej Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2012 1 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Konfiguracja... 3 2.1 Wykonywanie kopii

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi elektronicznego modułu reklamacyjnego aplikacji KAMSOFT wdrożenie rozwiązań w hurtowniach farmaceutycznych Grupy Neuca

Instrukcja obsługi elektronicznego modułu reklamacyjnego aplikacji KAMSOFT wdrożenie rozwiązań w hurtowniach farmaceutycznych Grupy Neuca Instrukcja obsługi elektronicznego modułu reklamacyjnego aplikacji KAMSOFT wdrożenie rozwiązań w hurtowniach farmaceutycznych Grupy Neuca Spis treści Instrukcja obsługi elektronicznego modułu reklamacyjnego

Bardziej szczegółowo

WellCommerce Poradnik: Sprzedaż

WellCommerce Poradnik: Sprzedaż WellCommerce Poradnik: Sprzedaż Spis treści well W tej części poradnika poznasz funkcje WellCommerce odpowiedzialne za obsługę sprzedaży. 2 Spis treści... 2 Wstęp... 3 Logowanie do panelu administratora...

Bardziej szczegółowo

Informacje o wybranych funkcjach systemu klasy ERP Realizacja procedur ISO 9001

Informacje o wybranych funkcjach systemu klasy ERP Realizacja procedur ISO 9001 iscala Informacje o wybranych funkcjach systemu klasy ERP Realizacja procedur ISO 9001 Opracował: Grzegorz Kawaler SCALA Certified Consultant Realizacja procedur ISO 9001 1. Wstęp. Wzrastająca konkurencja

Bardziej szczegółowo

MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 1. MOŻLIWOŚCI Moduł Ofertowanie jest przeznaczony do programu Symfonia Handel Forte. Jego zadaniem jest wspomaganie działania pracowników firmy w przygotowywaniu

Bardziej szczegółowo

KaŜdy z formularzy naleŝy podpiąć do usługi. Nazwa usługi moŝe pokrywać się z nazwą formularza, nie jest to jednak konieczne.

KaŜdy z formularzy naleŝy podpiąć do usługi. Nazwa usługi moŝe pokrywać się z nazwą formularza, nie jest to jednak konieczne. Dodawanie i poprawa wzorców formularza i wydruku moŝliwa jest przez osoby mające nadane odpowiednie uprawnienia w module Amin (Bazy/ Wzorce formularzy i Bazy/ Wzorce wydruków). Wzorce formularzy i wydruków

Bardziej szczegółowo

System Oceny Uczniów

System Oceny Uczniów S t r o n a 2 System Oceny Uczniów System oceny uczniów dostępny jest tylko z poziomu menu nauczyciela (WLSI-N) i do prawidłowego funkcjonowania wymaga uruchamiania z kompanii przypisanej nauczycielowi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z platformy B2B Black Point S.A.

Instrukcja korzystania z platformy B2B Black Point S.A. Instrukcja korzystania z platformy B2B Black Point S.A. 1. Rejestracja Po wejściu na stronę partner.blackpoint.pl należy nacisnąć przycisk Zarejestruj się Pojawi się okno do wypełnienia danych: Po wprowadzeniu

Bardziej szczegółowo

Zawartość. Wstęp. Moduł Rozbiórki. Wstęp Instalacja Konfiguracja Uruchomienie i praca z raportem... 6

Zawartość. Wstęp. Moduł Rozbiórki. Wstęp Instalacja Konfiguracja Uruchomienie i praca z raportem... 6 Zawartość Wstęp... 1 Instalacja... 2 Konfiguracja... 2 Uruchomienie i praca z raportem... 6 Wstęp Rozwiązanie przygotowane z myślą o użytkownikach którzy potrzebują narzędzie do podziału, rozkładu, rozbiórki

Bardziej szczegółowo

I. Interfejs użytkownika.

I. Interfejs użytkownika. Ćwiczenia z użytkowania systemu MFG/PRO 1 I. Interfejs użytkownika. MFG/PRO w wersji eb2 umożliwia wybór użytkownikowi jednego z trzech dostępnych interfejsów graficznych: a) tekstowego (wybór z menu:

Bardziej szczegółowo

Moduł Reklamacje / Serwis

Moduł Reklamacje / Serwis Moduł Reklamacje / Serwis PC Guard Spółka Akcyjna ul. Jasielska 16, 60-476 Poznań tel. 0-61 84 34 266, faks 0-61 84 34 270 biuro@pcguard.pl, www.pcguard.pl Kapitał zakładowy 11 000 000 PLN Podręcznik użytkownika

Bardziej szczegółowo

System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty

System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty Instrukcja obowiązująca do wersji 1.8.0 Spis treści 1. Moduł Analizy i Raporty... 3 1.1. Okno główne modułu Analizy i raporty... 3 1.1.1. Lista szablonów

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ Instrukcja obsługi 1. WSTĘP... 2 2. LOGOWANIE DO SYSTEMU... 2 3. STRONA GŁÓWNA... 3 4. EWIDENCJA RUCHU... 4 4.1. Dodanie osoby wchodzącej na teren obiektu... 4 4.2. Dodanie

Bardziej szczegółowo

Przykłady graficznego przedstawiania różnych informacji, w tym podręczniku:

Przykłady graficznego przedstawiania różnych informacji, w tym podręczniku: Kopia zapasowa Przykłady graficznego przedstawiania różnych informacji, w tym podręczniku: Przykład przedstawiania ścieżki menu: Dane główne->magazyn->grupy materiałów. Przykład przedstawiania ważnych

Bardziej szczegółowo

Formularze w programie Word

Formularze w programie Word Formularze w programie Word Formularz to dokument o określonej strukturze, zawierający puste pola do wypełnienia, czyli pola formularza, w których wprowadza się informacje. Uzyskane informacje można następnie

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje potrzebne do szybkiego uruchomienia e-sklepu

Podstawowe informacje potrzebne do szybkiego uruchomienia e-sklepu Podstawowe informacje potrzebne do szybkiego uruchomienia e-sklepu Niniejszy mini poradnik ma na celu pomóc Państwu jak najszybciej uruchomić Wasz nowy sklep internetowy i uchronić od popełniania najczęstszych

Bardziej szczegółowo

Telesprzedaż by CTI Instrukcja

Telesprzedaż by CTI Instrukcja Telesprzedaż by CTI Instrukcja 1 Spis treści 1. Opis programu...4 2. Konfiguracja...5 2.1. Połączenie z serwerem MS SQL...6 2.2. Połączenie z serwerem MS SQL systemu Call Center...7 2.3. Nawiązanie połączenia

Bardziej szczegółowo

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Program PowerPoint dostarczany jest w pakiecie Office i daje nam możliwość stworzenia prezentacji oraz uatrakcyjnienia materiału, który chcemy przedstawić. Prezentacje

Bardziej szczegółowo

Poszerzona funkcjonalność procesów logistycznych. Negocjacje cen na przykładzie systemu Plan-de-CAMpagne.

Poszerzona funkcjonalność procesów logistycznych. Negocjacje cen na przykładzie systemu Plan-de-CAMpagne. Poszerzona funkcjonalność procesów logistycznych. Negocjacje cen na przykładzie systemu Plan-de-CAMpagne. W bieżącym numerze newslettera kontynuujemy temat usprawniania procesów logistycznych, w przedsiębiorstwie

Bardziej szczegółowo

Jak dopasować pola szablonu świadectwa, aby na stronie z wynikami klasyfikacji rocznej poprawnie drukowały się długie nazwy przedmiotów?

Jak dopasować pola szablonu świadectwa, aby na stronie z wynikami klasyfikacji rocznej poprawnie drukowały się długie nazwy przedmiotów? UONET+ Jak dopasować pola szablonu świadectwa, aby na stronie z wynikami klasyfikacji rocznej poprawnie drukowały się długie nazwy przedmiotów? Jeśli w oddziale występują przedmioty, które mają długie

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja. DriveConfigurator Konfigurator produktu firmy SEW-EURODRIVE

Skrócona instrukcja. DriveConfigurator Konfigurator produktu firmy SEW-EURODRIVE Technika napędowa \ Automatyzacja napędów \ Integracja systemowa \ Usługi Skrócona instrukcja DriveConfigurator Konfigurator produktu firmy SEW-EURODRIVE Wydanie 11/2014 20089333/PL SEW-EURODRIVE Driving

Bardziej szczegółowo

Posejdon Instrukcja użytkownika

Posejdon Instrukcja użytkownika Posejdon Instrukcja użytkownika 1 Spis treści Wstęp... 4 Logowanie do systemu... 4 Menu główne... 4 Uprawnienia... 5 Menu Sprzedaż... 5 Paragon... 5 Wybór towaru... 5 Wybór klienta.... 8 Podsumowanie...

Bardziej szczegółowo

(wersja robocza) Spis treści:

(wersja robocza) Spis treści: Opis programu Serwis Urządzeń Gazowych. (wersja robocza) Spis treści: 1. Wstęp 2. Szybki Start 2.1. Przyjęcie Zgłoszenia 2.1.1. Uruchomienie Zerowe 2.1.2. Przyjęcie zgłoszenia (naprawy) 2.1.3. Przyjęcie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi platformy B2B Polcolorit S.A.

Instrukcja obsługi platformy B2B Polcolorit S.A. Instrukcja obsługi platformy B2B Polcolorit S.A. www.polcolorit.com.pl Spis treści: 1. Wstęp... 2 2. Logowanie... 3 3. Układ B2B... 5 4. Składanie zamówień... 9 5. Zarządzanie użytkownikami... 13 1. Wstęp

Bardziej szczegółowo

IFS Applications 2003 - Instrukcja II Magazyny, pozycje magazynowe i struktury produktowe

IFS Applications 2003 - Instrukcja II Magazyny, pozycje magazynowe i struktury produktowe IFS Applications 2003 - Instrukcja II Magazyny, pozycje magazynowe i struktury produktowe NALEŻY URUCHOMIĆ PROGRAM IFS APPLICATIONS 2003 DYSTRYBUCJA WYDZIAŁY I MAGAZYNY 29. GRUPY LOKALIZACJI Magazyn Lokalizacje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Integracja z istore. Wersja z 07/02/2015. Copyright Zakupteraz.pl

Instrukcja Integracja z istore. Wersja z 07/02/2015. Copyright Zakupteraz.pl Instrukcja Integracja z istore Wersja z 07/02/2015 Copyright Zakupteraz.pl 1. SPIS TREŚCI 1. SPIS TREŚCI... 2 2. WSTĘP... 3 3. OPIS PROCEDURY INTEGRACJI... 4 1.1. LOGOWANIE... 4 1.2. PANEL KLIENTA INTEGRACJA

Bardziej szczegółowo

WYPOŻYCZALNIA BY CTI INSTRUKCJA

WYPOŻYCZALNIA BY CTI INSTRUKCJA WYPOŻYCZALNIA BY CTI INSTRUKCJA 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Pierwsze uruchomienie...4 3. Konfiguracja...5 3.1. Licencja...5 3.2. Ogólne...5 3.2.1. Połączenia z bazami danych...5 3.2.2. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

System Muflon. Wersja 1.4. Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09

System Muflon. Wersja 1.4. Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09 System Muflon Wersja 1.4 Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09 SPIS TREŚCI 1. Firmy... 3 I. Informacje podstawowe.... 3 II. Wyszukiwanie.... 4 III. Dodawanie nowego kontrahenta....

Bardziej szczegółowo

Ewidencja Opłat za Korzystanie ze Środowiska

Ewidencja Opłat za Korzystanie ze Środowiska Ewidencja Opłat za Korzystanie ze Środowiska Instrukcja obsługi 1 Spis treści 1. Logowanie do systemu 2. Ustawienia 2.1.Ustawienia firmy 2.2.Instalacje a) Zarządzanie instalacjami b) Pozwolenia c) Urządzenia/Procesy

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika 360 Księgowość

Podręcznik Użytkownika 360 Księgowość Podręcznik Użytkownika 360 Księgowość Artykuły Artykuły są niezbędne do wprowadzania faktur sprzedaży oraz zakupu, a także w transakcjach magazynowych. Lista artykułów może być taka sama dla faktur sprzedaży,

Bardziej szczegółowo

Moduł Handlowo-Magazynowy System zamówień oraz mechanizm rezerwacji

Moduł Handlowo-Magazynowy System zamówień oraz mechanizm rezerwacji Moduł Handlowo-Magazynowy System zamówień oraz mechanizm rezerwacji Wersja 3.59.305 4.04.2013 r. W module Handlowo-Magazynowym zmodyfikowano system zamówień oraz mechanizm rezerwacji stanu magazynowego,

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji

Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji Forte Handel 1 / 5 Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2010.1 Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Z dniem 1.01.2010r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług, wnosząca

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Symfonia Handel 1 / 5 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Dnia 1.01.2010r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika SoftwareStudio Studio 60-349 Poznań, ul. Ostroroga 5 Tel. 061 66 90 641 061 66 90 642 061 66 90 643 061 66 90 644 fax 061 86 71 151 mail: poznan@softwarestudio.com.pl Herkules WMS.net Instrukcja użytkownika

Bardziej szczegółowo

Podręcznik aplikacji PANTEON dla IS PAN. Spis treści. Wersja 1.0

Podręcznik aplikacji PANTEON dla IS PAN. Spis treści. Wersja 1.0 Podręcznik aplikacji PANTEON dla IS PAN Wersja 1.0 Spis treści Podręcznik aplikacji PANTEON dla IS PAN...1 Wstęp...2 Dostęp do aplikacji...2 Logowanie...3 Dostęp do formularzy...5 Wypełnianie formularza...6

Bardziej szczegółowo

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Podstawowe informacje o skoroszycie Excel jest najczęściej wykorzystywany do tworzenia skoroszytów. Skoroszyt jest zbiorem informacji, które są przechowywane w

Bardziej szczegółowo

Środki Trwałe. Bilans otwarcia (Ustawienia > Ustawienia Finansów > Bilans Otwarcia) Faktury zakupu (Zakupy > Faktury i inne dowody zakupu) Zaznacz

Środki Trwałe. Bilans otwarcia (Ustawienia > Ustawienia Finansów > Bilans Otwarcia) Faktury zakupu (Zakupy > Faktury i inne dowody zakupu) Zaznacz Środki Trwałe W 360 Księgowość możesz obliczyć amortyzację, odpisywać środki trwałe, dokonać rewaluacji, zreklasyfikować środki trwałe, dodawać karty środków trwałych oraz generować różnego rodzaju raporty.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika programu. Ceremonia 3.1

Podręcznik użytkownika programu. Ceremonia 3.1 Podręcznik użytkownika programu Ceremonia 3.1 1 Spis treści O programie...3 Główne okno programu...4 Edytor pieśni...7 Okno ustawień programu...8 Edycja kategorii pieśni...9 Edytor schematów slajdów...10

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO Podręcznik użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 2013 w zakresie wypełniania wniosków o dofinansowanie Wersja 1 Podręcznik

Bardziej szczegółowo

10 Płatności [ Płatności ] 69

10 Płatności [ Płatności ] 69 10 Płatności [ Płatności ] 69 Ostatnia zakładka w oknie modułu Płatności pozwala na podgląd stanu konkretnego konta. Dodatkowo, możemy także filtrować te informacje, prosząc o wyświetlenie interesującego

Bardziej szczegółowo

Serwis. Zarządzanie dokumentami i jakością (ISOFT) Instrukcja obsługi v.2.3.0

Serwis. Zarządzanie dokumentami i jakością (ISOFT) Instrukcja obsługi v.2.3.0 Serwis. Zarządzanie dokumentami i jakością (ISOFT) Instrukcja obsługi v.2.3.0 Spis treści. Spis treści.... 1 1. Wstęp... 2 2. Przyjęcie na stan magazynu... 3 3. Wydanie do klienta (z magazynu)... 8 4.

Bardziej szczegółowo

Wysyłka dokumentacji serwisowej z Sekafi3 SQL do producentów.

Wysyłka dokumentacji serwisowej z Sekafi3 SQL do producentów. Wysyłka dokumentacji serwisowej z Sekafi3 SQL do producentów. Możliwość wysyłki dokumentacji serwisowej do producentów poprzez API możliwa jest od wersji 3.0.48.6 (Aby sprawdzić wersję swojego oprogramowania

Bardziej szczegółowo

REJESTRACJA PROJEKTÓW

REJESTRACJA PROJEKTÓW REJESTRACJA PROJEKTÓW Klawisze skrótów: F7 wywołanie zapytania (% - zastępuje wiele znaków _ - zastępuje jeden znak F8 wyszukanie według podanych kryteriów (system rozróżnia małe i wielkie litery) F9 wywołanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej

Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej WPROWADZANIE DANYCH DO SYSTEMU INFORMACJI OŚWIATOWEJ Nauczyciel Wersja kwiecień 2013 2 Spis treści ZBIÓR DANYCH O NAUCZYCIELACH...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ3

Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ3 02-699 Warszawa, ul. Kłobucka 8 pawilon 119 tel. 0-22 853-48-56, 853-49-30, 607-98-95 fax 0-22 607-99-50 email: info@apar.pl www.apar.pl Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ3 wersja 1.5 1. Opis Aplikacja ARSOFT-WZ3

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Urząd Podawczy

Elektroniczny Urząd Podawczy Elektroniczny Urząd Podawczy Dzięki Elektronicznemu Urzędowi Podawczemu Beneficjent może wypełnić i wysłać formularz wniosku o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja redaktora strony

Instrukcja redaktora strony Warszawa 14.02.2011 Instrukcja redaktora strony http://przedszkole198.edu.pl wersja: 1.1 1. Zasady ogólne 1.1. Elementy formularza do wprowadzania treści Wyróżniamy następujące elementy do wprowadzania

Bardziej szczegółowo

Kurier DPD by CTI. Instrukcja

Kurier DPD by CTI. Instrukcja Kurier DPD by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 4 3. Konfiguracja... 5 3.1. Konfiguracja ogólna... 5 3.1.1. Serwer MS SQL... 5 3.1.2. Ustawienia drukarek... 6

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów

Ministerstwo Finansów Ministerstwo Finansów System e-deklaracje Instrukcja użytkownika Wersja 1.00 1/21 SPIS TREŚCI I. INFORMACJE OGÓLNE...3 WYMAGANIA NIEZBĘDNE DO SKŁADANIA DEKLARACJI ZA POMOCĄ INTERAKTYWNYCH FORMULARZY...3

Bardziej szczegółowo

Kod składa się z kodu głównego oraz z odpowiednich kodów dodatkowych (akcesoriów). Do kodu można przyłączyć maksymalnie 9 kodów dodatkowych.

Kod składa się z kodu głównego oraz z odpowiednich kodów dodatkowych (akcesoriów). Do kodu można przyłączyć maksymalnie 9 kodów dodatkowych. Kody katalogowe Informacje ogólne Kod katalogowy jest to numer indentyfikacyjny producenta. Kod składa się z kodu głównego oraz z odpowiednich kodów dodatkowych (akcesoriów). Do kodu można przyłączyć maksymalnie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA Panel administracyjny

INSTRUKCJA Panel administracyjny INSTRUKCJA Panel administracyjny Konto nauczyciela Spis treści Instrukcje...2 Rejestracja w systemie:...2 Logowanie do systemu:...2 Przypomnienie hasła:...2 Przypomnienie hasła:...2 Przesłanie zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne

Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne Plany Zamówień Publicznych EG_LOG Plany Zamówień Publicznych Instrukcja Użytkownika. Instrukcja użytkownika 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 3 NAWIGACJA PO SYSTEMIE...

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Produkcją Opis funkcjonalny

System Zarządzania Produkcją Opis funkcjonalny System Zarządzania Produkcją to rozwiązanie przygotowane przez Grupę Dr IT, rozwijające standardową funkcjonalność modułu enova365 Produkcja o następujące elementy: operacje wzorcowe, operacje do indywidualnego

Bardziej szczegółowo

1. Rejestracja 2. Logowanie 3. Zgłaszanie nowego wniosku projektowego

1. Rejestracja 2. Logowanie 3. Zgłaszanie nowego wniosku projektowego 1. Rejestracja Dostęp do wniosku projektowego możliwy jest jedynie dla zarejestrowanych użytkowników. Aby zostać zarejestrowanym należy wypełnić formularz dostępny na stronie www.polskapomoc.gov.pl, a

Bardziej szczegółowo

System Symfonia e-dokumenty

System Symfonia e-dokumenty System Symfonia e-dokumenty Konfiguracja Symfonia e-dokumenty Wersja 2012.1 Konfiguracja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Instalacja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Należy pamiętać, że na danym systemie operacyjnym

Bardziej szczegółowo

Zakupy i kooperacje. Rys.1. Okno pracy technologów opisujące szczegółowo proces produkcji Wałka fi 14 w serii 200 sztuk.

Zakupy i kooperacje. Rys.1. Okno pracy technologów opisujące szczegółowo proces produkcji Wałka fi 14 w serii 200 sztuk. Zakupy i kooperacje Wstęp Niewątpliwie, planowanie i kontrola procesów logistycznych, to nie lada wyzwanie dla przedsiębiorstw produkcyjnych. Podejmowanie trafnych decyzji zależy od bardzo wielu czynników.

Bardziej szczegółowo

Dane słowa oraz wyrażenia są tłumaczone przy pomocy polecenia Przetwarzanie > Tłumaczenie

Dane słowa oraz wyrażenia są tłumaczone przy pomocy polecenia Przetwarzanie > Tłumaczenie Słownik tłumaczeń Informacje ogólne Edytor słownika jest aplikacją MDI, umożliwiającą otwieranie różnych słowników, w celu zarzadzania nimi oraz zapisywania ich do poszczególnych plików. Słownik tłumaczeń

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika aplikacji ewnioski

Instrukcja użytkownika aplikacji ewnioski Instrukcja użytkownika aplikacji ewnioski STRONA 1/24 SPIS TREŚCI 1 WSTĘP 3 2 WYBÓR FORMULARZA 4 3 WYBÓR JEDNOSTKI 6 4 WYPEŁNIENIE FORMULARZA 7 5 WYGENEROWANIE DOKUMENTU XML 8 6 WYDRUK WYPEŁNIONEGO WNIOSKU

Bardziej szczegółowo

Produkcja by CTI. Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja

Produkcja by CTI. Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja Produkcja by CTI Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja Spis treści 1. Ważne informacje przed instalacją...3 2. Instalacja programu...4 3. Nawiązanie połączenia z serwerem SQL oraz z programem

Bardziej szczegółowo

Jak rozpocząć pracę w 360 Księgowość

Jak rozpocząć pracę w 360 Księgowość Podręcznik Jak rozpocząć pracę w 360 Księgowość Ten podręcznik pomoże Ci rozpocząć pracę w 360 Księgowość. Jeżeli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z naszym Działem Wsparcia pod numerem telefonu +48

Bardziej szczegółowo

9 Zakup [ Zakup ] 56. 9. Zakup

9 Zakup [ Zakup ] 56. 9. Zakup 9 Zakup [ Zakup ] 56 9. Zakup Moduł zakupu działa na podobnych zasadach, które opisywaliśmy w poprzednim rozdziale: Sprzedaż. Dla uproszczenia zastosowano niemal ten sam interfejs, który tam widzieliśmy,

Bardziej szczegółowo

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów 1. Uruchamianie edytora tekstu MS Word 2007 Edytor tekstu uruchamiamy jak każdy program w systemie Windows. Można to zrobić

Bardziej szczegółowo

V 1.1.4 Administracja: 1. Poprawiono instalację programu w niektórych sytuacjach po instalacji przy uruchamianiu pojawiał się błąd logowania do bazy

V 1.1.4 Administracja: 1. Poprawiono instalację programu w niektórych sytuacjach po instalacji przy uruchamianiu pojawiał się błąd logowania do bazy V 1.2.1 Ogólne: 1. Zmieniony system drukowania dokumentów. Usunięte zostały dodatkowe usługi generowania dokumentów. 2. Zmieniony system współpracy z drukarką fiskalną. 3. Możliwość zainstalowania programu

Bardziej szczegółowo

Instalacja oprogramowania Rigel Med-eBase dla systemów Windows XP, 7 oraz 8.

Instalacja oprogramowania Rigel Med-eBase dla systemów Windows XP, 7 oraz 8. Nota Aplikacyjna 0037 Instalacja oprogramowania Rigel Med-eBase dla systemów Windows XP, 7 oraz 8. W celu instalacji oprogramowania Rigel Med-eBase należy spełnić minimalne wymagania sprzętowe opisane

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA STANOWISKOWA

INSTRUKCJA STANOWISKOWA INSTRUKCJA STANOWISKOWA SIMPLE.ERP Tworzenie faktur wewnętrznych Warszawski Uniwersytet Medyczny Spis treści 1 Dodanie dokumentu faktury wewnętrznej - faktura pierwotna nie została ona wprowadzona do systemu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 str. 1 Pierwsze uruchomienie aplikacji. Podczas pierwszego uruchomienia aplikacji należy skonfigurować połączenie z serwerem synchronizacji. Należy podać numer

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu do projektowania kalendarzy biurowych

Instrukcja obsługi programu do projektowania kalendarzy biurowych Instrukcja obsługi programu do projektowania kalendarzy biurowych Oferta Kalendarzy z UNICEF Polska znajduje się na stronie www.fotocalendar.pl/unicef Wybierają Państwo typ kalendarza klikając w dany wzór.

Bardziej szczegółowo

1. Pobieranie i instalacja FotoSendera

1. Pobieranie i instalacja FotoSendera Jak zamówić zdjęcia przez FotoSender? Spis treści: 1. Pobieranie i instalacja FotoSendera 2. Logowanie 3. Opis okna programu 4. Tworzenie i wysyłanie zlecenia Krok 1: Wybór zdjęć Krok 2: Podsumowanie zlecenia

Bardziej szczegółowo

Zmiany w programie VinCent Office v.1.09

Zmiany w programie VinCent Office v.1.09 Zmiany w programie VinCent Office v.1.09 1. Zmiany ogólne dotyczące modułów FK i GM. a) Zmiana sposobu wyświetlania danych w tabelach Do wersji 1.08 dane prezentowane w tabelach miały zdefiniowane określone

Bardziej szczegółowo

Moduł Notatki Systemu Obsługi Zamówień Publicznych UTP-Bydgoszcz Instrukcja postępowania do 1000 Euro

Moduł Notatki Systemu Obsługi Zamówień Publicznych UTP-Bydgoszcz Instrukcja postępowania do 1000 Euro Moduł Notatki Systemu Obsługi Zamówień Publicznych UTP-Bydgoszcz Instrukcja postępowania do 1000 Euro Spis treści 1. Logowanie się do systemu...2 2. Wybranie z menu Nowe zamówienie...2 3. Wypełnienie formularza...2

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW Historia zmian dokumentu Nr wersji Data wersji Komentarz/Uwagi/Zakres zmian 1.0 2015-11-19 Utworzenie dokumentu 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Karty pracy. Ustawienia. W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne.

Karty pracy. Ustawienia. W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne. Karty pracy W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne. Ustawienia Pierwszym krokiem w rozpoczęciu pracy z modułem Karty Pracy jest definicja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zamawiania usług systemu ASG-EUPOS za pomocą Portalu PZGiK

Instrukcja zamawiania usług systemu ASG-EUPOS za pomocą Portalu PZGiK Instrukcja zamawiania usług systemu ASG-EUPOS za pomocą Portalu PZGiK Spis treści 1 WPROWADZENIE... 3 1.1. Cel dokumentu... 3 2 OPIS FUNKCJI PORTALU PZGIK... 3 2.1 Uruchomienie portalu... 3 2.2 Zamawianie

Bardziej szczegółowo

KURIER XL BY CTI DLA SIÓDEMKA

KURIER XL BY CTI DLA SIÓDEMKA KURIER XL BY CTI DLA SIÓDEMKA Instrukcja do programu 1. Opis Zarządzanie sprzedażą wysyłkową to trudny logistyczny proces. Bezbłędne opanowanie tego procesu jest wyzwaniem, od spełnienia którego zależy

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK TECHNICZNY DLA KART PŁATNICZYCH

PRZEWODNIK TECHNICZNY DLA KART PŁATNICZYCH PRZEWODNIK TECHNICZNY DLA KART PŁATNICZYCH 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. ZMIANA LIMITÓW TRANSAKCJI INTERNETOWYCH... 3 2.1 WPROWADZANIE WNIOSKU O LIMIT DLA TRANSAKCJI INTERNETOWYCH W SYSTEMIE VISIONA...

Bardziej szczegółowo

Obsługa aplikacji Walne Zgromadzenia. Instrukcja użytkownika. wersja 6.1

Obsługa aplikacji Walne Zgromadzenia. Instrukcja użytkownika. wersja 6.1 Obsługa aplikacji Walne Zgromadzenia Instrukcja użytkownika wersja 6.1 Spis treści Logowanie użytkownika do systemu... 3 Obsługa aplikacji... 5 Okno główne systemu... 5 Pobieranie wykazu osób uprawnionych

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Obieg dokumentów

Podręcznik użytkownika Obieg dokumentów Podręcznik użytkownika Obieg dokumentów Opracowany na potrzeby wdrożenia dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu W ramach realizacji projektu: Uczelnia jutra wdrożenie

Bardziej szczegółowo

enova365 Produkcja Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl

enova365 Produkcja Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl enova365 Produkcja Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl Spis treści Spis treści Moduł Produkcja Konfiguracja Definicja dokumentu Relacje

Bardziej szczegółowo

UONET+ - moduł Sekretariat

UONET+ - moduł Sekretariat UONET+ - moduł Sekretariat Jak na podstawie wbudowanego szablonu utworzyć własny szablon korespondencji seryjnej? W systemie UONET+ w module Sekretariat można tworzyć różne zestawienia i wydruki. Dokumenty

Bardziej szczegółowo

motofirma aktualizacja do wersji 1.14.298

motofirma aktualizacja do wersji 1.14.298 motofirma aktualizacja do wersji 1.14.298 Podstawowa zmiana to wprowadzenie możliwości pracy na wielu magazynach. Można zdefiniować dowolną ilość filii przedsiębiorstwa, gdzie każda z nich dysponuje własnym

Bardziej szczegółowo

1. Instalacja Programu

1. Instalacja Programu Instrukcja obsługi dla programu Raporcik 2005 1. Instalacja Programu Program dostarczony jest na płycie cd, którą otrzymali Państwo od naszej firmy. Aby zainstalować program Raporcik 2005 należy : Włożyć

Bardziej szczegółowo

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2. Instrukcja dla Interesanta

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2. Instrukcja dla Interesanta Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2 Instrukcja dla Interesanta Poznań 2011 1 Spis treści 1.Dostęp do EBOI... str.3 1.1.Zakładanie konta EBOI 1.2.Logowanie do systemu EBOI 1.3. Logowanie

Bardziej szczegółowo