Przykłady przedstawiania różnych informacji w tym dokumencie:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przykłady przedstawiania różnych informacji w tym dokumencie:"

Transkrypt

1 Certyfikaty

2 Przykłady przedstawiania różnych informacji w tym dokumencie: Ścieżka menu, która powinna być prześledzona: np. Plik Otwórz Warunki wysyłki Przedstawianie ważnych haseł/wyborów menu itp.: np. Warunki dostawy Skróty klawiszowe do wykorzystania: np. F9 Podawanie wskazówek/ważnych informacji/zadań: np. Komentarz: Przy ustawieniach musi zostać podana stawka podatku VAT. Uwaga: Zrzuty ekranu mogą się różnić pomiędzy użytkownikami, ponieważ informacje wyświetlane zależą również od stosowanych modułów. Ponadto, Plan-de-CAMpagne jest stale rozwijany i poszerzany, co oznacza, że screeny pokazane w niniejszym dokumencie mogą być już nieaktualne. Wersja : 4.3 Data : Autorzy : Arjan Adriaanse, Ria Beumer, Gerrit KleinJan, Kim Lodewijk Tłumaczenie : Stigo Sp. z o.o. Dokument : Certyfikaty 2012, by Bemet International B.V. No parts of this book may be reproduced in any form, by print, photo print, microfilm or any other means without written permission from the publisher. 2

3 Spis treści 1. Wstęp Ustawienia Licencje Ustawienia Certyfikowane materiały w tabeli magazyn Ogólne Zapasy materiału w zakładce Towar otwartego okna edycji materiału Zwiększanie stanów magazynowych materiałów certyfikowanych Zmiana stanu magazynowego Proces zakupu certyfikowanych materiałów Proces zakupu Zamawianie materiałów pod zlecenie produkcyjne Rejestracja przyjęcia towarów Łączenie faktury zakupowej z numerem certyfikatu Certyfikowane materiały w kalkulacji Zamawianie materiałów certyfikowanych pod zlecenie Certyfikowany materiał magazynowy w kalkulacji Przykład: Zamówienie wewnętrzne na półfabrykaty Potrącanie materiału certyfikowanego ze stanu magazynowego Raportowanie produkcji Ustawienie: Podczas raportu gotowego produktu wybierz certyfikat ręcznie Raportowanie produkcji, gdy opcja Podczas raportu gotowego produktu wybierz certyfikat ręcznie jest nieaktywna Raportowanie produkcji, gdy opcja Podczas raportu gotowego produktu wybierz certyfikat ręcznie jest aktywna Zarządzanie certyfikatem Przypisanie certyfikatu Połączenie faktury zakupu z certyfikatem Numery seryjne Zamówienie materiału z numerami seryjnymi Przekazywanie półfabrykatu (F-part) z numerami seryjnymi na produkcję Potrącanie materiału z numerem seryjnym Raportowanie wyrobów gotowych Podglądy numerów seryjnych Podgląd numerów seryjnych, użytych w kalkulacji Szczegółowe informacje i podglądy certyfikatów Informacje o materiale Kolumna Certyfikat w tabeli magazynu Tabela historii magazynu Cofnięcie zgłoszenia Stan magazynowy materiałów certyfikowanych Informacje w tabeli Certyfikaty Szczegółowe informacje w tabeli Certyfikaty Podgląd wyrobów połączonych z materiałem Informacje z kalkulacji

4 Podgląd szczegółowy z kalkulacji Certyfikaty z listy materiałowej (BOM) Noty dostawy zawierające certyfikaty Skróty klawiszowe w PdC

5 1. Wstęp Jeśli chcesz posiadać zdolność do zapewnienia wysokiej jakości wyrobom gotowym musisz posiadać odpowiednie surowce i materiały. Jeżeli jakość wyrobu gotowego nie jest zgodna z wymogami jakościowymi wtedy koniecznym może być identyfikowanie, które materiały z której partii produkcyjnej są użyte. Jeśli ta partia jest znana wtedy można łatwo sprawdzić, z której partii pochodzi produkt. Tym sposobem reklamacje klientów mogą być realizowane wraz z dostawcami materiałów. Powszechnym jest dostarczanie wybranych rodzajów surowców/materiałów wraz z tzw. certyfikatem. Można taki certyfikat zarejestrować w programie Plan-de-CAMpagne posiadając moduł Certyfikaty. Do tego celu musisz zaznaczyć, w zakładce główne dane o materiale, że ten materiał jest dostarczany z certyfikatem. Gdy rejestrujesz przychodzące towary program Plan-de-CAMpagne automatycznie przypisuje wewnętrzny numer certyfikatu, który to z kolei numer można przypisać do rzeczywistego certyfikatu. Jeśli istnieje taka potrzeba można również podłączyć wewnętrzny numer certyfikatu do konkretnej faktury zakupu. Jeśli półfabrykat (artykuł/f-part) zawiera materiał certyfikowany wtedy ten półfabrykat jako całość jest uznawany za materiał certyfikowany. Zatem półfabrykaty magazynowe posiadają wewnętrzne numery certyfikatu. Stany magazynowe materiału certyfikowanego muszą być potrącane ręcznie. Powodem tego jest fakt, że system musi określić, z której partii (o unikalnym numerze certyfikatu) należy potrącić dany materiał. Oznacza to w praktyce, że należy śledzić odpowiednie numery przy używaniu materiału aby potrącenia były realizowane z właściwej partii. W kolejnych rozdziałach omówione jest jak rejestrować certyfikaty w programie Plan-de- CAMpagne. Wstęp 5

6 2. Ustawienia W rozdziale tym zostaną wskazane dokładne pola, które muszę być wypełnione danymi, aby móc rozpocząć pracę z certyfikatami. Oczywiście niezbędny jest do tego moduł certyfikatów Licencje Pierwszym krokiem jest udostępnienie wybranym pracownikom możliwości korzystania z modułu certyfikatów. Przyjedź do: Plik Właściwości systemu Użytkownicy i dostęp - Pozwolenia dostępu Kliknij dwukrotnie na wybranego pracownika. W zakładce Aktywacja modułu oznacz Certyfikaty jako moduł aktywny. Jeżeli moduł ten nie jest aktywny i nie ma możliwości jego aktywowania należy skontaktować się z dostawcą Plan-de-CAMpagne (działem technicznym firmy Stigo) 2.2. Ustawienia Poniżej krótko wspomniane są najważniejsze ustawienia związane z modułem certyfikatów. Dwa z nich wyjaśnione są szczegółowo. Więcej informacji na temat pozostałych ustawień znajduje się w podręczniku Ustawienia systemu. Aby przejść do wspomnianych ustawień należy prześledzić ścieżkę Plik Właściwości systemu Ustawienia. Kupno o Ręczne numery certyfikatu są możliwe o Drukuj kiedy towary został dostarczone (Automatyczne drukowanie noty dostawy/przyjęcia towaru dla przyjmowanej do magazynu pozycji materiału). Nota dostawy o Noty dostawy zawierają certyfikaty (wyroby certyfikowane) (wyjaśneinie w rozdziale 10.4) Ustawienia 6

7 Zarządzanie magazynem o Podczas raportu gotowego produktu wybierz certyfikat ręcznie (wyjaśneinie w rozdziale 7) o Zablokuj raportowanie projektów gotowych jeżeli są otwarte rezerwacje materiałów certyfikowanych o Domyślny kod dla ręcznej zmiany stanów magazynowych Ustawienia 7

8 3. Certyfikowane materiały w tabeli magazyn Plan-de-CAMpagne umożliwia dokonywanie zakupów bądź wysyłek materiałów certyfikowanych. W tym celu należy oznaczyć (w oknie edycji danego materiału), że dany materiał ma być rejestrowany z certyfikatami/atestami. W obecnym rozdziale zostanie omówione jak rejestrować tego tupu materiały oraz jak kontrolować ich stan na magazynie. Od wersji 4.1 możliwe jest modyfikowanie rozmiaru, blokowanie i dzielenie zapasów. 3.1 Ogólne + Utworzenia nowego materiału certyfikowanego można dokonać w następujący sposób: Należy przejść przez ścieżkę: Plik Otwórz Magazyn Nowy materiał można dodać do bazy za pomocą skrótu klawiszowego <F10> W zakładce dane główne należy zaznaczyć opcję Certyfikat jako aktywną Jeżeli to konieczne można oznaczyć opcję Numer certyfikatu zakupu. PdC przypisuje wewnętrzny numer certyfikatu podczas zamawiania tego materiału. Jeżeli ta opcja pozostanie nieaktywna wówczas PdC przypisze do materiału wewnętrzny numer certyfikatu dopiero podczas rejestracji przyjęcia materiałów na magazyn. Dla materiałów certyfikowanych można oznaczyć również, że dla określonego materiału wymagane jest wykorzystywanie numeru seryjnego. O tej opcji więcej szczegółowych informacji w rozdziale 9. Certyfikowane materiały w tabeli magazyn 8

9 W przypadku gdyby certyfikacja tego materiału stała się zbędna można wyłączyć certyfikację poprzez dezaktywację (ponowne kliknięcie) opcji Certyfikat. UWAGA: deaktywacja możliwa jest tylko wtedy, gdy zapas tego materiału na magazynie wynosi zero (nie ma materiału na magazynie) i gdy zakończone są wszystkie uruchomione procesy logistyczne powiązane z tym materiałem. Nie ma żadnej linii dotyczącej tego materiału w tabeli rezerwacji ani w tabeli zakupów. Materiał taki nie został przypisany do kalkulacji, która ma zarezerwowany lub ostatecznie nadany numer produkcyjny. 3.2 Zapasy materiału w zakładce Towar otwartego okna edycji materiału Jeżeli certyfikowany materiał jest oznaczony jako materiał magazynowy wówczas jego zapas śledzony jest w oparciu o dostawy w zakładce Towar. W oknie tym wyświetlany jest zapas materiału na magazynie, w podziale na dostawy, z przypisanym wewnętrznym numerem certyfikatu oraz lokalizacją magazynową danej partii materiału. Linie zapasu tworzone są przez system automatycznie: podczas raportowania przyjęcia zamówionych materiałów (surowce i towary) oraz wygenerowania w systemie raportu zakończenia produkcji wewnętrznej (dla półfabrykatów atestowanych). Certyfikowane materiały w tabeli magazyn 9

10 3.2.1 Zwiększanie stanów magazynowych materiałów certyfikowanych Ręczna zmiana stanów magazynowych polega na wykonaniu następujących czynności: Kliknięcie na Prawy przycisk myszy Nowy Pojawi się poniższe okno, które należy wypełnić danymi Certyfikowane materiały w tabeli magazyn 10

11 Wewnętrzny numer certyfikatu zostanie wygenerowany przez system automatycznie Należy wypełnić pole Towar, Waga lub Wartość. Wypełnienie jednego z tych pół pozwoli na automatyczne przeliczenie się w systemie wartości pozostałych pól. Należy wybrać odpowiedni kod zmiany, wykorzystując w tym celu tabelę dostępnych kodów zmian magazynowych lub za pomocą przycisku dopisać nowy kod. Tabela kodów dostępna jest również po przejściu standardowej ścieżki Plik Otwórz Produkcja Zmiany magazynowe. Jeżeli to konieczne można również uzupełnić miejsce lokalizacji. Opcję tą można zaprogramować jako obligatoryjną przechodząc ścieżkę: Plik Właściwości systemu Ustawienia Kupno i aktywowanie opcji: Rozmiary Modyfikacji podlegają te materiały, których jednostką jest m lub m Blokowanie zapasów Może wydarzyć się tak, że nie chcemy aby system dopisał jakąś część materiałów do ogólnego stanu magazynu tegoż materiału. Może się tak zdarzyć np. gdy przyjęliśmy na magazyn na ten sam indeks jakieś skrawki danego materiału, które nie mają standardowych rozmiarów. W tym celu używamy opcji blokowania certyfikatów. Zablokowane linie są niewidoczne nie zwiększają stanu magazynowego ani nie są brane pod uwagę przy rezerwacji materiału pod zlecenie. Linie te mogą zniknąć (zmniejszyć ilość) tylko wówczas, gdy użytkownik podejmie ręcznie odpowiednie działania w systemie (zmiana lokalizacji, usunięcie z listy linii materiałów). Zablokowane linie nie są brane po uwagę podczas obliczania zapasu materiałów na magazynie i wielkości koniecznego zaopatrzenia Jednak możliwe jest pokazanie zablokowanych linii. Są one wyświetlane w: tabeli z liniami stanów magazynowych danego materiału (rozdział ) tabeli zarejestrowane towary (rozdział ) zakładce szczegóły magazynu przy potrącaniu rezerwacji materiału, pokazuje tylko całkowitą zablokowaną ilość (rozdział 6). Przykłady zostały omówione w rozdziale Certyfikowane materiały w tabeli magazyn 11

12 3.2.2 Zmiana stanu magazynowego Zmienić stan magazynowy materiałów certyfikowanych można w następujący sposób: Zaznaczenie, w zakładce Towar materiału certyfikowanego, wybranej linii i kliknięcie Prawym przyciskiem myszy Edycja lub za pomocą skrótu klawiszowego F9. W ten sam sposób, jak opisany powyżej w rozdziale 3.2.1, można modyfikować stan magazynu, wagę, wartość i rozmiary. Jeżeli będzie to konieczne wówczas można zmienić lokalizację materiału na inną. Możliwe jest także blokowanie i odblokowywanie poszczególnych linii Podział zapasów Możliwe jest modyfikowanie stanu magazynowego poszczególnych linii certyfikatów poprzez ich podział. Całościowy zapas pozostaje bez zmian, zostaje jednak podzielony na kilka odrębnych linii zapasów. Przykład: Jedna z certyfikowanych linii zawiera 22,00 m 2 blachy o indeksie BL_0,8x1500x3000 Chcemy wydzielić z tej partii 2 m 2 i je zablokować Certyfikowane materiały w tabeli magazyn 12

13 Rozwiązaniem jest postępowanie zgodnie z instrukcją: Wybranie odpowiedniej linii Kliknięcie prawym przyciskiem myszy i wybranie opcji podział Pojawi się następujące okno: Możliwe jest dostosowanie rozmiaru (jeżeli rozmiar czyli długość x szerokość wynosi dokładnie tyle samo co ilość, wówczas wartość wyniesie 1) Zaznaczenie opcji Linia magazynu zablokowana Jeżeli to konieczne wprowadzenie zmiany również w lokalizacji materiału Kliknięcie OK Certyfikowane materiały w tabeli magazyn 13

14 Pierwotna wartość 22 m 2 została pomniejszona do 20 m 2. Jeżeli to konieczne można dostosować rozmiar dwukrotnie klikając na linię, otwierając jej okno edycji. Czcionka dla zablokowanej linii zmieniła kolor na szary, a sama linia w kolumnie zablokowana oznaczona jest specjalnym znakiem. (Jeżeli kolumna zablokowana nie wyświetla się w obecnym widoku tabeli, należy przejść do edycji kolumny CTRL+L i przenieść ją do części widocznej) Stan magazynowy został pomniejszony o ilość zblokowanego materiału ( z 35,5 m 2 do 31,5 m 2 ) Całkowity stan magazynowy oraz łączna ilość zablokowanych materiałów ( Błędny stan magazynowy ) wyświetlana jest w lewym dolnym rogu okna. Certyfikowane materiały w tabeli magazyn 14

15 4. Proces zakupu certyfikowanych materiałów. Jeżeli zapas materiałów certyfikowanych ma być uzupełniony, wówczas taki zakup na być dokonany razem z certyfikatem. Dlatego trzeba zadbać, aby jednoznacznie stwierdzić, że dany materiał jest materiałem certyfikowanym. 4.1 Proces zakupu Gdy zapotrzebowanie na zwiększenie stanu magazynowego materiału, którego zakupujemy z certyfikatem, trafi do tabeli zakupów wówczas kolumna Certyfikat automatycznie zostanie oznaczona, jako aktywna dla tej linii. Proces zamawiania materiału certyfikowanego Blacha 0,8x150x3000 W tabeli Magazyn należy kliknąć dwukrotnie na wybrany materiał i w otwartym oknie edycji należy kliknąć na przycisk Do zakupu. Inną opcją jest wysłanie informacji o zapotrzebowaniu bezpośrednio z tabeli zakupów poprzez przejście ścieżki: Prawy przycisk myszy na wybranej linii Wybór z menu myszki opcji Do tabeli zakupu. Następnie należy otworzyć Tabelę zakupu przechodząc ścieżkę Logistyka Tabela zakupu i po wybraniu odpowiedniej linii wygenerować zamówienie zakupu poprzez kliknięcie na linii Prawym przyciskiem myszy Utwórz zamówienie. W oknie edycji linii zakupowej opcja Certyfikat wyświetlona jest szarą czcionką. Oznacza to brak możliwości zmiany tej opcji w tej linii zakupu. Okno edycji linii zakupowej materiału certyfikowanego wygląda podobnie do zamieszczonego poniżej. Jeżeli w oknie edycji materiału na magazynie opcja Numer certyfikatu zakupu (patrz: rozdział 3.1.) jest oznaczona jako aktywna, wówczas wewnętrzny numer certyfikatu przypisywany jest podczas generowania zamówienia (rysunek poniżej). Jeżeli wspomniana opcja nie jest aktywna wówczas nadawanie numeru certyfikatu dla materiału odbywa się podczas rejestracji przyjęcia zamówionego towaru. Proces zakupu certyfikowanych materiałów. 15

16 4.1.1 Zamawianie materiałów pod zlecenie produkcyjne. Jeżeli informacja o zapotrzebowaniu na zakup materiałów pod zlecenie produkcyjne ma trafić automatycznie do tabeli zakupów, wówczas jeszcze przed nadaniem numeru produkcyjnego należy oznaczyć w tabeli magazynu, czy dany materiał ma być certyfikowany czy nie (patrz: rozdział 5.1). Kolejne kroki pozostają bez zmian w stosunku do standardowego procesu zamówienia opisanego powyżej. 4.2 Rejestracja przyjęcia towarów. Zamówione towary certyfikowane otrzymują nowe Wewnętrzne numery certyfikatów podczas rejestracji ich przyjęcia. Numer certyfikatu przypisywany jest automatycznie przez system Plan-de- CAMpagne. Ręczna zmiana tego numeru nie jest możliwa. W oknie edycji danych dla materiału (oznaczonego, jako materiał magazynowy) wewnętrzy numer certyfikatu połączony jest jednoznacznie z liniami stanu magazynowego (zakładka Towar ) i można ten numer tam odnaleźć. Dla przykładu zarejestrujemy najpierw przyjęcie towarów zamówionych w rozdziale 4.1. W tym celu należy przejść ścieżkę: Logistyka Rejestracja Przyjęcia towarów i wprowadzić przyjęcie materiałów certyfikowanych w standardowy sposób, czyli tak jak wszystkich innych materiałów (opis szczegółowy rejestracji przychodzących towarów znajduje się w podręczniku Kurs Logistyki ) Dokonujemy kontroli stanu magazynowego: Otwarcie tabeli materiałów: Plik-Otwórz-Magazyn. Wybór materiał BL_0,8x1500x300 i otwarcie okna edycji danych poprzez podwójne kliknięcie Otwarcie zakładki Towar Uwaga: Wewnętrzny numer certyfikatu jednoznacznie identyfikuje zamówioną i przyjętą partię na magazynie Teraz możliwe jest połączenie wewnętrznego numeru certyfikatu z jego rzeczywistym numerem (przekazanym od dostawcy). Więcej informacji w rozdziale 8.1. Dla materiałów certyfikowanych nie jest możliwe zastowoanie funcji Szybkie wprowadzaie przychodzących towarów. Niemożliwe jes również wprowadzanie ujemnych stanów magazynowych. 4.3 Łączenie faktury zakupowej z numerem certyfikatu Możliwe jest późniejsze połączenie faktury zakupu z certyfikatem danego materiału (szczegóły w rozdziale 8.2.) Proces zakupu certyfikowanych materiałów. 16

17 5. Certyfikowane materiały w kalkulacji Jeżeli certyfikowany materiał powinien zostać użyty w kalkulacji wówczas istnieją dwie opcje zamówienia pod zlecenie (materiał nie-magazynowy, logistyczny) i pobranie materiału z zapasu magazynowego (materiał magazynowy, logistyczny) 5.1 Zamawianie materiałów certyfikowanych pod zlecenie Jeżeli materiały zamawiane są bezpośrednio pod produkcję na zlecenie klienta, wówczas należy skorzystać z materiału, który w tabeli Magazyn ma odznaczoną (niezaznaczoną) opcję magazynowy. Dla tak zdefiniowanego materiału, podczas tworzenia kalkulacji można oznaczyć, czy istnieje konieczność zakupu materiału z certyfikatem czy nie jest to istotne w przypadku tego zlecenia. Oznaczyć, czy dany materiał ma być certyfikowany czy nie można w zakładce Dodatki. 5.2 Certyfikowany materiał magazynowy w kalkulacji Gdy do kalkulacji zostaje podpięty materiał, który oznaczony jest w bazie materiałów jako magazynowy, wówczas informacje o tym, czy należy użyć materiału certyfikowanego czy nie zawarte są w bazie materiałów i stamtąd automatycznie wczytywane do kalkulacji. Informacja ta trafi do zakładki Dodatki, lecz może być zmodyfikowana jedynie na magazynie. 5.3 Przykład: Zamówienie wewnętrzne na półfabrykaty Możliwe jest załączenie do kalkulacji, certyfikowanych półfabrykatów zawierających materiały certyfikowane. Wyjaśnione to zostanie na przykładzie produkcji wewnętrznej (na magazyn) nóg stołu. Dla uproszczenia zostało przyjęte, że produkowane są one z jednego rodzaju materiału i jednej operacji wewnętrznej. Najpierw należy utworzyć półfabrykat magazynowy, będący materiałem certyfikowanym. Utworzona pozycja na magazynie musi posiadać następujące właściwości: Rodzaj: Półfabrykat Aktywną opcję Materiał magazynowy Aktywną opcję Certyfikat Certyfikowane materiały w kalkulacji 17

18 - Należy kliknąć na przycisk Kalkulacja - Następnie utworzyć kalkulację dla materiału NOGI_STOLU poprzez: Dodanie jednej operacji wewnętrznej i ustalenie dla niej czasu przygotowania i czasu obróbki Dodanie materiału (surowca) certyfikowanego i uzupełnienie istotnych pól takich jak ilość czy rozmiar jednostkowy (Dla uproszczenia przyjąć należy, że straty i marże dodatkowe nie występują) Certyfikowane materiały w kalkulacji 18

19 Należy zatwierdzić kalkulację klikając na przycisk OK Następnym krokiem jest utworzenie zamówienia przez kliknięcie na przycisk Wyprodukuj zlokalizowany w lewym dolnym rogu zakładki Główne dane tworzonego artykułu. Certyfikowane materiały w kalkulacji 19

20 Zostanie wyświetlono okno, w którym można jeszcze zmienić ilość do produkcji, należy je zatwierdzić klikając na OK Następnie w tabeli Produkcja wewnętrzna zlokalizowanej w części Logistyka Produkcja wewnętrzna należy odnaleźć linię identyfikującą zapotrzebowanie na produkcję serii nóg do stołu. Kliknięcie dwukrotne na wybraną linię pozwoli na utworzenie kalkulacji Utworzenie kalkulacji pozwoli na nadanie numeru produkcyjnego i przekazanie zapotrzebowania do produkcji Certyfikowane materiały w kalkulacji 20

21 6. Potrącanie materiału certyfikowanego ze stanu magazynowego Materiały certyfikowane, które zostały umieszone na liście rezerwacji magazynowych należy zawsze potrącać ręcznie. Jest to konieczne, ponieważ tylko w ten sposób można wybrać materiał certyfikowany z różnych linii rezerwacji magazynowych. W przykładzie potrącimy materiał certyfikowany wewnętrznego zamówienia, które utworzyliśmy w poprzednim rozdziale. - otwórz tabelę rezerwacji materiałów używając Logistyka Rezerwacje materiału - otwórz wymagany materiał certyfikowany poprzez podwójne kliknięcie - istnieje możliwość podglądu dodatkowych informacji o danym materiale zakładka Szczegóły magazynu. W tym przykładzie istnieje błędny (zablokowany) stan magazynowy. Potrącanie materiału certyfikowanego ze stanu magazynowego 21

22 - przejdź do zakładki Ogólne aby potrącić. Widzimy, że materiał posiada certyfikat. - kliknij Potrąć, pojawi się poniższy ekran. W razie potrzeby można przejść do zakładki Szczegóły magazynu, aby sprawdzić stan magazynowy. Rzecz jasna wyświetlą się tylko linie poprawne (niezablokowane). Potrącanie materiału certyfikowanego ze stanu magazynowego 22

23 - otwórz odpowiednią linię poprzez podwójne kliknięcie. W poniższym ekranie możesz wypełnić/modyfikować ilość - kliknij OK, w tabeli w kolumnie Wypisać pojawi się ilość do potrącenia z danej linii - kliknij Potrąć, aby potrącić z wszystkich linii, w których w kolumnie Wypisać pojawią się wartości. Potrącanie materiału certyfikowanego ze stanu magazynowego 23

24 7. Raportowanie produkcji Zamówienia produkcji z certyfikatami można raportować w standardowy sposób używając do tego celu menu Rejestracja produkcji -> Raport zakończenia produkcji. W przypadku raportowania produkcji wewnętrznej z certyfikowanym półfabrykatem (f-partem) numer kalkulacji lub numer certyfikatu surowca/materiału (wykorzystanego w półfabrykacie) zostanie pokazany w liniach tego półfabrykatu. Zależy to od ustawienia: Podczas raportu gotowego produktu wybierz certyfikat ręcznie (rozdział 2.2). 7.1 Ustawienie: Podczas raportu gotowego produktu wybierz certyfikat ręcznie Zgodnie ze standardową metodą pracy w Plan-de-CAMpagne, wyroby z wewnętrznej produkcji są dodawane do stanu magazynowego z numerem certyfikatu takim samym jak numer kalkulacji, z której powstały. Dla niektórych klientów mogło to utrudnić śledzenie takich wyrobów. Jeżeli zamówienie wewnętrznej produkcji posiada 1 materiał/surowiec i do tej produkcji wykorzystano ten materiał z jednej partii (z jednego nr certyfikatu) wtedy numer certyfikatu wyrobu z tego zamówienia może być numerem certyfikatu surowca/materiału. Jeśli chcesz używać takiej opcji zaznacz opcję: Podczas raportu gotowego produktu wybierz certyfikat ręcznie w ustawieniach. Jeżeli opcja jest ZAZNACZONA wtedy istnieje możliwość wyboru numeru certyfikatu surowca/materiału. Przez to numer certyfikatu surowca/materiału (nie numer kalkulacji) staje się numerem certyfikatu wyrobu gotowego. Jeżeli opcja jest ODZNACZONA wtedy system automatycznie przypisuje (nowy) numer certyfikatu - równy numerowi kalkulacji do wyrobu gotowego. Aby wyjaśnić tę opcję dokładniej, pokazane zostaną oba te przypadki w kolejnych rozdziałach. 7.2 Raportowanie produkcji, gdy opcja Podczas raportu gotowego produktu wybierz certyfikat ręcznie jest nieaktywna. - Najpierw dodaj czasy pracy (ręcznie Rejestracja produkcji Wpisy czasów lub online używając Rejestracja produkcji Rejestracja czasów pracy. - Następnie zakańczamy produkcję używając Rejestracja produkcji Raport zakończenia produkcji Raportowanie produkcji 24

25 - W zakładce materiału towar widzimy, że wewnętrzny numer certyfikatu zamówienia jest równy numerowi kalkulacji: 7.3 Raportowanie produkcji, gdy opcja Podczas raportu gotowego produktu wybierz certyfikat ręcznie jest aktywna. Jeśli opcja jest AKTYWNA wtedy numer certyfikatu surowca/materiału staje się wewnętrznym numerem certyfikatu po zaraportowaniu półfabrykatu (f-part) jako gotowego. Tak się dzieję tylko gdy półfabrykat spełnia poniższe kryteria: 1. Półfabrykat i surowiec/materiał muszą być artykułami magazynowymi. 2. Zarówno surowiec/materiał wykorzystywany do produkcji jak i produkowany półfabrykat musi być certyfikowany. 3. Półfabrykat może składać się maksymalnie z jednego surowca. 4. Produkcja musi być realizowana jako wewnętrzna. 5. Raport zakończenia musi być zrealizowany używając Rejestracji czasów pracy online. Raportowanie produkcji 25

26 Jeśli wszystkie powyższe kryteria zostaną spełnione wtedy pole Wewnętrzny nr certyfikatu pojawi się tak jak przedstawiono poniżej: - Po zgłoszeniu produkcji jako zakończonej wewnętrzny wybrany numer certyfikatu wyrobu jest równy wewnętrznemu numerowi certyfikatu surowca/materiału. Dodana zostaje linia w zakładce towar na karcie materiału zawierająca ilość zaraportowaną wraz z wewnętrznym numerem certyfikatu (takim samym jak nr certyfikatu surowca): - Jeżeli nie jest możliwym potrącenie surowca/materiału (dla wybranego zamówienia) z jednej partii (z jednym numerem certyfikatu) wtedy można potrącać z każdej kolejnej partii osobno a następnie raportować oddzielnie zakończenie produkcji w ilościach odpowiadającym ilościom potrącenia z partii. Raportowanie produkcji 26

27 8. Zarządzanie certyfikatem W tym rozdziale zostanie omówione jak połączyć numer certyfikatu dostawcy do wewnętrznego numeru certyfikatu oraz jak połączyć fakturę zakupu z certyfikatem. 8.1 Przypisanie certyfikatu Przy zakupie certyfikowanych materiałów program Plan-de-CAMpagne generuje dla nich wewnętrzny numer certyfikatu. Po otrzymaniu oryginalnego dokumentu certyfikatu od dostawcy należy go przypisać do wygenerowanego wcześniej wewnętrznego numeru. - przejdź do Logistyka Certyfikaty. Pojawi się poniższe okno: - wybierz odpowiednią linię i wciśnij F2 lub użyj opcji Edycja Przydziel certyfikat. Pojawi się poniższe okno: Zarządzanie certyfikatem 27

28 - w tym oknie możesz wypełnić zewnętrzne dane o certyfikacie. Jeśli to konieczne możesz wprowadzić dodatkowe informacje w zakładkach Tekst oraz Dokumenty. Poza tym podane są dane z produkcji. Kliknij OK aby zapisać wprowadzone dane. 8.2 Połączenie faktury zakupu z certyfikatem Istnieje możliwość połączenia zarejestrowanej faktury zakupu do certyfikatu. Oznacza to, że ID faktury zostanie wyświetlone w szczegółach certyfikatu. Dzięki temu można w prosty sposób odnaleźć fakturę, która należy do certyfikatu. Używane jest to szczególnie w przypadku, kiedy istnieje potrzeba śledzenia cen faktur zakupowych materiałów magazynowych. Istotnym jest też fakt, iż cena faktury zakupowej jest dołączona do kosztów rzeczywistych zlecenia produkcyjnego. Zamówiliśmy materiał i otrzymaliśmy fakturę. W zakładce Otrzymano można odnaleźć informacje o otrzymanej fakturze. Tym sposobem można połączyć fakturę zakupu z certyfikatem: - otwórz certyfikat poprzez Logistyka Certyfikaty - wybierz odpowiednią linię - kliknij Prawy przycisk myszy Połącz z fakturą zakupu lub wybierz Edycja Połącz z fakturą zakupu Zarządzanie certyfikatem 28

29 - pojawi się wtedy okno z wszystkimi wprowadzonymi fakturami: - po wybraniu odpowiedniej faktury zostanie ona połączona z certyfikatem - jeżeli faktura zakupowa jest dołączona wtedy ID faktury zostaje wyświetlona w oknie szczegółów certyfikatu Zarządzanie certyfikatem 29

30 Zarządzanie certyfikatem 30

31 9. Numery seryjne W oknie informacji o materiale można zaznaczyć, że wymagany jest numer seryjny. Jeżeli opcja ta zostanie włączona dla półfabrykatu (f-partu), wtedy zgodnie z ilością w serii unikalne numery seryjne zostaną wygenerowane w momencie przekazania półfabrykatu na produkcję. Przy potrącaniu możliwe jest połączenie certyfikowanych części dla wyrobu gotowego z numerami seryjnymi. Dzięki temu w fazie końcowej produkcji można zweryfikować, które materiały/surowce i półfabrykaty z jakim certyfikatem zostały użyte do produkcji wyrobu gotowego. W historii magazynu, podglądzie F8 i nocie dostawy dostępna jest informacja, które potrącenia z jakiego certyfikatu zostały zrealizowane dla konkretnego numeru seryjnego. Aby lepiej zrozumieć istotę działania numerów seryjnych w Plan-de-CAMpagne w kolejnych podrozdziałach zademonstrowano przykład podobny do ukazanego w rozdziale 5.3 z tą różnicą, że użyto numerów seryjnych. 9.1 Zamówienie materiału z numerami seryjnymi Na początku zamawiamy materiał/surowiec. Jeżeli wymagany jest dla niego numer seryjny to należy podać taki numer przy jego przyjęciu. W przypadku, gdy zamawiamy więcej niż jedną sztukę a chcemy przypisać numer seryjny do każdej sztuki osobno, wtedy przyjmujemy ten materiał po jednej sztuce i wprowadzamy dla każdej sztuki unikalny numer seryjny. Numery seryjne 31

32 9.2 Przekazywanie półfabrykatu (F-part) z numerami seryjnymi na produkcję Utwórzmy zamówienie wewnętrznej produkcji dla nóg stołu. Wymagany jest numer seryjny dla wewnętrznego zamówienia. Dla uproszczenia w przykładzie użyjemy jednej operacji i jednego materiału, dla którego również wymagane są numery seryjne. - utwórz surowiec/materiał o poniższych właściwościach: materiał magazynowy, certyfikat, nr serii obowiązkowy - następnie utwórz półfabrykat (F-part) z poniższymi właściwościami: materiał magazynowy, certyfikat, nr serii obowiązkowy. - następnie utwórz kalkulację dla tego artykułu poprzez kliknięcie Kalkulacjia: dodaj operację i surowiec/materiał wielkość produkcji 4 Numery seryjne 32

33 - następnie utwórz zamówienie wewnętrzne klikając Wyprodukuj, - przejdź do listy zamówień wewnętrznej produkcji Logistyka Produkcja wewnętrzna, - kliknij dwukrotnie na odpowiednią linię aby utworzyć kalkulację, - przekaż kalkulację do produkcji. W momencie gdy zostanie nadany numer produkcyjny, unikalne numery seryjne są generowane. Możesz wyświetlić te numery (rozdział 9.5.1). Numery seryjne 33

Komentarz: Przy ustawieniach musi zostać podana stawka podatku VAT.

Komentarz: Przy ustawieniach musi zostać podana stawka podatku VAT. Międzynarodowy Przykłady przedstawiania różnych informacji w tym dokumencie: Odnośniki: np. rozdział 2 Ścieżka menu, która powinna być prześledzona: np. Plik Otwórz Warunki wysyłki. Przedstawianie ważnych

Bardziej szczegółowo

Komentarz: Przy ustawieniach musi zostać podana stawka podatku VAT.

Komentarz: Przy ustawieniach musi zostać podana stawka podatku VAT. SEPA Przykłady przedstawiania różnych informacji w tym dokumencie: Odnośniki: np. rozdział 2 Ścieżka menu, która powinna być prześledzona: np. Plik Otwórz Warunki wysyłki. Przedstawianie ważnych haseł/wyborów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: Serwis Wersja 2015.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest Certyfikat

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v.2010

System Comarch OPT!MA v.2010 System Comarch OPT!MA v.2010 Moduł Faktury 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/ info.erp@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Faktura 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator

Bardziej szczegółowo

Gospodarka Materiałowa v. 4.2.7

Gospodarka Materiałowa v. 4.2.7 Gospodarka Materiałowa v. 4.2.7 2 Gospodarka Materiałowa - SPIS TREŚCI: 1. Wstęp... 7 1.1. Standardowe przyciski i obsługa menu (szerzej opisane we Wprowadzeniu do aplikacji BPSC)...7 1.2. Tryb zapytania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Firma 2013. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Firma 2013. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Firma 2013 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Firma 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: CRM Wersja 2013.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest Certyfikat

Bardziej szczegółowo

Aplikacja Ramzes PRODUKCJA

Aplikacja Ramzes PRODUKCJA Aplikacja Ramzes PRODUKCJA podręcznik użytkownika RAMZES Sp. z o.o. ul. Fasolowa 31A 02-482 Warszawa NIP: 527-10-30-866 www.ramzes.pl tel.: 22 460 5 460, 460 5 470 faks: 22 465 1 465 sprzedaz@ramzes.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Użytkownika. Moduł: Obieg Dokumentów Wersja 2015.0.1

Instrukcja Użytkownika. Moduł: Obieg Dokumentów Wersja 2015.0.1 Instrukcja Użytkownika Moduł: Obieg Dokumentów Wersja 2015.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: CRM Wersja 2015.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest Certyfikat

Bardziej szczegółowo

Administracja. System Graffiti. Podręcznik użytkownika

Administracja. System Graffiti. Podręcznik użytkownika System Graffiti Administracja Podręcznik użytkownika PC Guard SA, ul. Janickiego 20, 60 542 Poznań, tel. +48/ 061 843 42 66, 843 42 70, 847 12 46 www.pcguard.pl ; e-mail : graffiti@pcguard.pl Spis treści

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2012. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2012. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2012 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Faktura 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator

Bardziej szczegółowo

Faktura 2013 + MAGAZYN. Instrukcja obsługi

Faktura 2013 + MAGAZYN. Instrukcja obsługi Faktura 2013 + MAGAZYN Instrukcja obsługi Producent: Firma Informatyczna EnterSoft Jacek Jędrzejewski ul. Cmentarna 15 B 85-184 Bydgoszcz tel.: (52) 515-37-79 0696 481 842 www.entersoft.com.pl e-mail:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Gabinet Lekarski 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Gabinet Lekarski 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Gabinet Lekarski 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Gabinet Lekarski 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Wyciągi Bankowe 2015. Autorzy: Zespół meteoryt.pl

Instrukcja użytkownika programu Asystent Wyciągi Bankowe 2015. Autorzy: Zespół meteoryt.pl Instrukcja użytkownika programu Asystent Wyciągi Bankowe 2015 Autorzy: Zespół meteoryt.pl Spis treści 1 WSĘP 3 2 Instalacja 5 3 Pierwsze uruchomienie 7 3.1 Kreator pierwszego uruchomienia.......................

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Baza Danych 2013. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Baza Danych 2013. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Baza Danych 2013 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Baza Danych 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8

Bardziej szczegółowo

SOGA MAGAZYN. System Obsługi Gastronomii. Instrukcja obsługi programu. http://www.novitus.pl

SOGA MAGAZYN. System Obsługi Gastronomii. Instrukcja obsługi programu. http://www.novitus.pl SOGA System Obsługi Gastronomii MAGAZYN Instrukcja obsługi programu http://www.novitus.pl j - 2 - SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 3 WPROWADZENIE... 6 1. WYMAGANIA SPRZĘTOWE I SYSTEMOWE... 7 2. PIERWSZE URUCHOMIENIE

Bardziej szczegółowo

BAZA DANYCH Wersja 16

BAZA DANYCH Wersja 16 BAZA DANYCH Wersja 16 1/04-2014 Kopiowanie tego podręcznika bez zgody firmy PC SCHEMATIC jest zabronione. Baza danych 16 Strona 1 Wstęp WSTĘP PC SCHEMATIC Baza danych jest programem obsługi baz danych,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent CRM 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator pierwszego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2012. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2012. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2012 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent CRM 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator pierwszego

Bardziej szczegółowo

Gastro Szef Instrukcja użytkownika

Gastro Szef Instrukcja użytkownika Gastro Szef Instrukcja użytkownika Wersja 2013.x.FR0X SOFTECH Sp. z o. o. 01-940 Warszawa, ul. Palisadowa 20/22 www.gastro.pl e-mail: info@gastro.pl Tel.: do Działu Handlowego: (22) 610 77 42 Tel.: do

Bardziej szczegółowo

CitiDirect Online Banking

CitiDirect Online Banking CitiDirect Online Banking Administrowanie systemem CitiDirect - przez portal CitiDirect EB CitiService Pomoc Techniczna CitiDirect Tel. 0 801-343-978, +48 (22) 690-15-21 Poniedziałek Piątek 8:00 17:00

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Zarządzania Firmą. humansoft HermesSQL MODUŁ ZAMÓWIENIA

Zintegrowany System Zarządzania Firmą. humansoft HermesSQL MODUŁ ZAMÓWIENIA Zintegrowany System Zarządzania Firmą humansoft HermesSQL MODUŁ ZAMÓWIENIA Radom, listopad 2008 Powielanie w jakiejkolwiek formie, całości lub fragmentów podręcznika, bez pisemnej zgody Humansoft Sp. z

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika wersja 1.01

Podręcznik użytkownika wersja 1.01 earchiwista Podręcznik użytkownika wersja 1.01 Metryka Projekt Wykonawca Produkt Opis Autorzy earchiwista SKG S.A. Podręcznik użytkownika Dokument zawiera instrukcję użytkowania programu earchiwista, służącego

Bardziej szczegółowo

System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Wycena kosztów normatywnych

System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Wycena kosztów normatywnych System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Wycena kosztów normatywnych Instrukcja Użytkownika Spis treści Rozdział 1 Wstęp Rozdział 2 Miesięczny schemat pracy Rozdział 3 Informacje ogólne 3.1 3.1.1 3.1.2 3.2 3.3

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Moduł: Księga Handlowa, Księga Handlowa Plus, Środki Trwałe Wersja 2015.0.1

Instrukcja użytkownika. Moduł: Księga Handlowa, Księga Handlowa Plus, Środki Trwałe Wersja 2015.0.1 Instrukcja użytkownika Moduł: Księga Handlowa, Księga Handlowa Plus, Środki Trwałe Wersja 2015.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA WERSJA 13.05.a SYSTIM

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA WERSJA 13.05.a SYSTIM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA WERSJA 13.05.a SYSTIM 1 Spis treści SYSTIM...1 Rozdział 1. Wstęp...5 1.1 logowanie do systemu...5 Rozdział 2. Handel i Magazyn...7 2.1 Sprzedaż...7 2.1.1 sprzedaż...7 2.1.2 nowa

Bardziej szczegółowo

Moduł Handel, Handel Plus

Moduł Handel, Handel Plus System Comarch OPT!MA v. 2012.5.1 Moduł Handel, Handel Plus Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: tel. (12) 681 43 00

Bardziej szczegółowo

MAGAZYN PROGRAMU WH OKNA Firmy WINKHAUS POLSKA

MAGAZYN PROGRAMU WH OKNA Firmy WINKHAUS POLSKA MAGAZYN PROGRAMU WH OKNA Firmy WINKHAUS POLSKA SPIS TREŚCI: MODUŁ MAGAZYNOWY... 3 ROZPOCZĘCIE PRACY Z MODUŁEM MAGAZYNOWYM... 5 URUCHOMINIE MODUŁU MAGAZYNOWEGO... 6 ZAKŁADANIE MAGAZYNÓW... 9 RODZAJE DOKUMENTÓW...11

Bardziej szczegółowo