Lista zmian w programie RC-SKLEP/SKLEP 2000

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Lista zmian w programie RC-SKLEP/SKLEP 2000"

Transkrypt

1 Lista zmian w programie RC-SKLEP/SKLEP 2000

2 Synchronizacja ze sklepem sieciowym Dodanie eksportu dokumentów WZ, FA, PA. 2. Rozszerzenie importów o import nowo eksportowanych dokumentów. 3. Dodanie przeliczania cen (netto/brutto, rabatu) podczas importu dokumentów sprzedażowych jako dokumentu PZ Optymalizacja czasu tworzenia zestawień sprzedaży/zakupu/pozostałych wg asortymentu gdy zestawienie obejmuje tylko jedną filię Aktualizacja funkcji liczącej sumy kontrolne dla sprawdzarek cen Elzab (Spy13) Modyfikacja menu importu/eksportu danych Modyfikacja zachowania wskaźnika pracy Dodanie kolumny NIP w tabeli z dokumentami zakupu w raporcie obrotów. 2. Dodanie funkcji generującej raport obrotów do pliku tekstowego dla podanego sklepu i zakresu dat. 3. Dodanie blokady dostępu do modyfikacji i zakładania kartotek dostawców w uprawnieniach użytkownika - dla wersji z podziałem kontrahentów na dostawców/odbiorców/pozostałych. 4. Dodanie trzy poziomowego blokowania kart kontrahentów w centrali - blokady obowiązują w sklepach. 5. Rozszerzenie wybierania kontrahentów z listy w programie dla centrali o filtr pozwalający wybrać kontrahentów z różnymi formami blokady Wbudowanie procedury pozwalającej na uporządkowanie bazy dostawców w rozproszonej sieci sprzedaży (CSS + sklepy) Włączenie poruszania okrężnego przy użyciu klawiszy kursorów (góra/dól) w pionowych MENU. 2. Dodanie możliwości umieszczania dodatkowych cen (2,3,...) na etykietach towarowych dodanie obsługi wiadomości przesyłanych przez terminale kasowe w systemach Linux (RC_MSG) Modyfikacja zestawienia kontrahentów nieautoryzowanych Dodanie do opcji serwisowej "nadpisanie numeru sklepu" możliwości działania także z wersjami nie pracującymi w systemie sieciowym. Pozwala to na uaktualnienie baz przy przejściu ze starej wersji. 2. Rozszerzenie pola ilość w wydrukach kodów kreskowych do dokumentu Dodanie obsługi wag etykietujących CAS CL5000 JUNIOR Nowe kody aktywacyjne Modyfikacje promocji cenowych.

3 Dodanie do opcji kasjera parametru: "Zezwalaj na robienie zestawień dla innych kas" pozwalającego na blokadę robienia zestawień dla innych kas Zmiana w detekcji drukarek POSNET wersje 3.x i 4.x z DLE są traktowane jako nowe drukarki Posnet Thermal Dodanie obsługi zdalnych wydruków RCPRN: Ten system drukowania pozwala na używanie drukarek GDI (tylko dla MS- Windows) z programami dla Linux i DOS Blokada zbędnych opcji w PA wyświetlanym z modułu administratora Wymuszenie automatycznych eksportów po usunięciu dostawcy towaru Dodanie aktualizacji stanów podczas importu dokumentów Rozszerzone eksporty kartotek towarowych z CSS o dodatkowe pola (gramatura, jednostka przeliczników, ilość dni sprzedaży, producent) Dodanie do eksportowanych rekordów transakcji na karty rabatowe (EXID_KRH) informacji o kwocie rabatu Dodanie pola producent jako dodatkowego filtru w zestawieniach. 2. Dodanie rejestrowania płatności bonami. 3. Dodanie zestawienia płatności bonami Dodanie możliwości wystawiania zbiorczych dokumentów FA do WZ (włączane w: Opcje administratora->konfiguracja- >Parametry pracy->wystawianie dokumentów->możliwość wystawiania zbiorczych dokumentów FA do WZ). Wybrane dokumenty WZ są anulowane. Wystawione dokumenty FA zawsze zdejmuj. stany magazynowe. 2. Dodanie możliwości drukowania przez kasjera z modułu paragonowego paragonów z drukarki fiskalnej do faktur. Paragony takie nie są wliczane do obrotu kasjera. (włączane w: Opcje administratora->konfiguracja->opcje kasjera->zezwalaj na wydruk fiskalny do FA/RU nie do PA) Zmiana w detekcji drukarek POSNET wersje 5.x i 6.x z DLE są traktowane jako nowe drukarki Posnet Thermal Dodanie procedur sprawdzających rozliczenia magazynu w cenach sprzedaży Dodanie możliwości wybrania paragonów podczas podglądu dokumentów z zestawie. 2. Nowy system obsługi lokalnych portów szeregowych Wyłączenie kodu RESET wysyłanego pomiędzy stronami drukowanych zestawień. 2. Nowe sterowniki zdalnych portów szeregowych (TCP/IP).

4 Modyfikacja zestawień, tak aby pokazywały wartości dla okresów sprzed remanentów Ukrywanie kolumny z wartością dokumentu podczas wyświetlania listy dokumentów jeżeli użytkownik ma zablokowany dostęp do cen zakupu (dla dokumentów w cenach zakupu). 2. Dodanie możliwości wyszukiwania towarów wg stawki VAT (włączane w OPCJE->PARAMETRY PRACY->KARTOTEKI). 3. Dodanie zmiany stawek VAT dla wszystkich kartotek: a) 22% 23% b) 7% 8% c) 7% 5% d) 3% 5% e) wg pola nowa stawka VAT 4. Dodanie możliwość włączenia automatycznej zmiany stawek VAT wg: a) WG POLA NOWA STAWKA, 22 23, 7 8, 3 5 b) WG POLA NOWA STAWKA, 22 23, 7 5, 3 5 Funkcjonalność włączana w opcjach. Aktywuje się automatycznie przy pierwszym uruchomieniu w styczniu Adaptacja opcji ukrywania nieużywanych stawek w rejestrach VAT tak aby pracowała z nowymi stawkami VAT. 6. Dodanie programowania stawek VAT dla drukarek fiskalnych POSNET. Funkcjonalność włączana w opcjach. Aktywuje się podczas inicjacji połączenia z drukarką fiskalną styczniu 2011 o ile drukarka ma zaprogramowane stawki 22 i 7 lecz nie ma stawki 23 lub 8. Do drukarki wysyłane są stawki: 23, 8, 5, 0, zw. przy wykorzystaniu starego rozkazu $p: "$p23/8/5/0/" Użycie starego rozkazu ma na celu zapewnienie jak największej zgodności z istniejącymi różnymi wersjami oprogramowania drukarki, nie gwarantujemy jednak, że zadziała ze wszystkimi drukarkami fiskalnymi. 7. Modyfikacja formy wydruku fiskalnego 4, 5 i 8 dla drukarek POSNET zmieniająca znak poprzedzający kod stawki z " " na ".". 8. Dodanie komunikatu o konieczności wykonania raportu miesięcznego przed wykonaniem przeprogramowania stawek VAT na drukarce fiskalnej. 9. Zmiana domyślnie podpowiadanej stawki VAT na 22% procent do końca roku Optymalizacje w obsłudze sprawdzarek cen Optymalizacja zestawień kosztowych.

5 Zmiana w podsumowaniu wg stawek VAT w zestawieniach stanów magazynowych. Pokazywane stawki zależały tylko od podanej daty i nie były pokazywane błędne stawki dla danej daty. Po zmianie w podsumowaniu wg stawek VAT pokazywane są wszystkie stawki występujące w kartotekach, nawet jeżeli są błędne Zmiana w edycji dokumentów tak aby VAT na pozycjach już wystawionych nie ulegał zmianie podczas ich modyfikacji. 2. Dodanie możliwości zmiany w dokumentach ZW podpowiadanej z karty towaru stawki VAT (klawisz F3, w polu CENA) w obsłudze wag CAS Dodanie do wersji programów pod Windows możliwości ustawiania wybranych parametrów startowych w zbiorze *.sys: ROWS = <nliczbawierszy> COLS = <nliczbakolumn> ARCHDIR = <ckatalogdoarchiwizacjidanych> FONTSIZE = <nwysokośćfontu> FONTWIDTH = <nszerokośćfontu> FONTNAME = <cnazwafontu> parametry ROWS i COLS oraz FONTSIZE i FONTWIDTH działają tylko gdy podano oba w podglądzie paragonów poprzez CTRL+ENTER w zestawieniach paragonowych Usunięcie komunikatu, który wymuszał potwierdzenie z klawiatury podczas programowania wag Medesa z w wersji dla DOS Dodanie do starych procedur eksportu danych w zestawieniach. 2. Dodanie możliwości aktualizacji starych opisów do dokumentów bez konieczności korzystania z hasła serwisowego Dodano rozszerzone wykrywanie przerwania zdalnych połączeń do portów szeregowych poprzez TCP. 2. Dodano eksport/import pola NOWA STAWKA VAT dla wersji pracujących z CSS i automatyczną wymianą danych Dodano możliwość ustawiania górnego marginesu w wydrukach przez Windows GDI. 2. Dodano automatyczne ustawianie rodzaju wydruku graficznego oraz rodzaju polskich znakow w wydrukach przez Windows GDI Wyłączenie eksportu danych dla sklepów bez ustawionego kodu sklepu w zestawieniu remanentowym.

6 Zmiana rozkazu jącego stawki VAT dla nowych drukarek POSNET, które błędnie wykonują starą komendę zmiany stawek Optymalizacja kodu Dodanie w module paragonowym podczas modyfikacji pozycji możliwości wyświetlania listy cen przy użyciu klawisza F2 w polu CENA lub ILOŚĆ, gdy użytkownik nie ma dostępu do cen sprzedaży (tryb pracy kasjera 0) Optymalizacja kodu Wewnętrzna reorganizacja funkcji wystawiania dokumentów Modyfikacja synchronizacji czasu pomiędzy komputerem i drukarką fiskalną w wersjach windowsowych pozwalająca na zignorowanie różnicy czasowej, gdy program nie ma wystarczających uprawnień do zmiany czasu w systemie. 2. Modyfikacja odczytu ilości wolnego miejsca na dysku w wersjach windowsowych, tak aby możliwe było uruchomianie ze ścieżek UNC Dodano możliwość tworzenia uwag do paragonów - opcja włączana na etapie kompilacji Dodanie zabezpieczenia przed wybraniem K_ALT_W w module paragonowym Zmiana formatu dat w module kart rabatowych z DD/MM/RR na DD/MM/RRRR Dodanie do wersji programów pod Windows możliwości ustawiania w zbiorze *.sys domyślnej ścieżki dla kopi archiwum : ARCHCOPY = <ckatalogdlakopiiarchiwizacjidanych> 2. Włączenie obsługi myszki w menu startowym. 3. Dodanie obsługi kółka w myszce do przewijania w pionie. 4. Dodanie możliwości wklejenia danych z bufora (CLIPBOARD) poprzez środkowy klawisz myszki oraz SHIFT+INSERT lub CTRL+INSERT. 5. Wyłącznie możliwości zamknięcia poprzez [x]. 6. Dodanie automatycznego sprawdzenia i aktualizacji wpisów w rejestrach odpowiedzialnych za pracę sieciową Dodanie rekordów EXID_SKS2 do wymiany danych w systemach wielosklepowych z CSS w obsłudze parametru ARCHCOPY w zbiorach *.sys w wersji dla Windows Dodanie możliwość zarejestrowania własnej komendy dla eksportu danych z zestawień w wyliczaniu wartości VAT dla ułamkowych ilości.

7 Włączenie obsługi zdalnych terminali GTNET. 2. Dodanie opcji włączającej logowanie kasjera/użytkownika na drukarce fiskalnej (dotyczy drukarek zgodnych z POSNET) Modyfikacja przelicznika kolumn, tak aby działał także dla zestawień grupujących dane Rozszerzenie definicji drukarek o marginesy dla drukarek MS- Windows (także gdy są używane jako drukarki zdalne w terminalach RC-SOFT)oraz włączenie automatycznego wyliczania ilości wierszy i kolumn gdy marginesy te są ustawione w definicji drukarki Wymuszenie kodowania znaków dla IE w eksportach HTML. 2. Dodanie importu danych z terminali RC. 3. Dodanie możliwości ustawiania układu strony (portrait/lnadscape) w wydrukach dla windows. 4. Modyfikacja zachowania parametru drukarki: "podwójna wysokość znaków w DSI", tak aby zmieniał używany sterownik w wydrukach dla windows Usunięto możliwość wprowadzania nr-ów PA/FA w dokumentach ZW/FK bez znaku "/" w jednym ciągu z rokiem. W aktualnych wersjach gdy brak jest znaku "/" program zakłada na potrzeby odszukania oryginalnego dokumentu, że jest to ten sam rok jak w numerze wystawianego dokumentu ZW/FK Dodanie wyświetlania numeru PID procesu blokującego bazę danych gdy aktualny program próbuje zablokować rekord (bezpośrednio lub po naciśnięciu klawisza TAB). Tylko w wersji dla systemów uniksowych. 2. Dodano możliwość używania liter w kodzie kasy i kasjera (opcja włączana na etapie kompilacji). 3. Dodanie możliwości ignorowania pozycji z brakującymi kodami podczas importu danych z kolektora kodów kreskowych. Czytnik kodów->ignorowanie brakujących kodów podczas importu (T/N). 4. Dodanie możliwości zapamiętywania danych odczytanych z kolektora w oddzielnej bazie i ich późniejszego przeglądania. Czytnik kodów->prowadzić archiwum zaimportowanych danych (T/N). Funkcja włączana na etapie kompilacji. 5. Dodanie importu kart rabatowych ze zbiorów COMMA. 6. Dodanie możliwości eksportu i importu danych w kodowaniu UTF8 (nie dotyczy wersji programów dla DOS). 7. Dodanie do modułu paragonowego zapisywania kwot rabatów wynikających ze zmiany ceny razem z rabatami procentowymi w historii kary rabatowej. 8. Zmiana w wydrukach zestawień, gdy włączono powtarzanie nagłówka tabeli zestawienia na każdej ze stron, tak aby nie był powtarzany w warunkach zestawienia lub jego stopce. 9. Dodanie do RC-CONSOLE ignorowania meta-klawiszy podczas oczekiwania na naciśnięcie dowolnego klawisza.

8 Dodanie możliwości przekierowania wydruków do RC-CONSOLE w wersji dla systemów unixowych. Kierunek wydruku należy poprzedzić 11. Dodanie odczytywania parametrów zdalnej drukarki podłączonej przez RCPRN: oraz ustawiania jej parametrów jak dla lokalnych drukarek w programach dla MS-Windows i RC-CONSOLE. 12. Zmiana w nawigacji wewnątrz zestawienia gdy nagłówek jest większy niż wysokość okna i naciśnięto END w trybie kursora (ALT+1/INS). 13. Zmiana w przestawianiu prędkości dla IrDok w kolektorach CPT podłączonych zdalnie przy użyciu RC-CONSOLE. 14. Wyłączenie logowania w pliku error.dat informacji o braku połączenia z drukarką fiskalną. 15. Logowanie informacji o przerwaniu poprzez wysłanie sygnału (SIGTERM) do pliku "errorsig.dat" zamiast "error.dat". 16. Dodano przekazywanie zmiennych ustawionych w sekcji [RC] w pliku konfiguracyjnym RC-CONSOLE (rc.ini) do środowiska procesów potomnych uruchamianych po stronie serwera. 17. Dodano automatyczne ustawianie w zmiennych środowiskowych przekazywanych do procesów potomnych zmiennej RC_SESSION zawierającej identyfikator sesji dla połączeń RC-CONSOLE. 18. Dodano przesyłanie plików z serwera do terminala RC-CONSOLE gdy ustawiona jest zmienne RC_SNDDIR wskazująca katalog z uprawnieniami do odczytu i zapisu. Wysyłane są wszystkie pliki z podanego katalogu z uprawnieniami do odczytu po czym są kasowane niezależnie od tego czy wysłanie powiodło się. 19. Dodatki usprawniające pracę z RC-CONSOLE z własnym oknem Xwindow. 20. Dodanie wyświetlania nr PID jeżeli inny proces korzysta z drukarki fiskalnej. 21. Synchronizacja obsługi zdalnych czytników kodów kreskowych podłączanych przez porty szeregowe lub USB z nowymi wersjami RC-console. 22. Dodano możliwość stosowania wag ważących podczas wystawiania dokumentów także bez modułu paragonowego. Wymaga ustawienia zmiennej RC_WAGA na kod wagi ważącej lub podania kodu wagi jako parametru : -waga <kod>. 23. Dodanie obsługi wag pomiarowych AXIS działających z protokołem LonG (parametry portu: 4800,8,N,1) Dodanie opcji pozwalających na wyłączenie importu cen z kolektora dla dokumentów sprzedaży i zakupu. 2. Dodanie do kodów formatujących etykiety nowych parametrów: :{{lo}} - zamiana na małe litery :{{up}} - zamiana na duże litery

9 Dodanie do szablonów rekordów wysyłanych i odczytywanych z kolektora pola typu 'G' - cena w groszach (bez części ułamkowej) 2. Dodano zamianę przecinków "," na średniki ";" w nazwach i kodach towarów wysyłanych do kolektorów gdy ustawiony jest własny szablon rekordu do wysłania Dodano możliwość uruchamiania przez moduły dealerskie procesów potomnych korzystających z wyjścia ekranowego i klawiatury także podczas pracy z RC-CONSOLE. RC_RUNINBOX( <ccmd>, [<ctitle>], [<nrows>], [<ncols>] ) Poprawka w imporcie cen z kolektora do dokumentów. 2. Dodanie automatycznej konwersji polskich liter w nazwach plików do UTF8 dla wersji pod systemy UNIX oraz UCS16 dla wersji pod systemy MS-Windows. Zmiana dotyczy także RC-CONSOLE. 3. Dodano możliwość zablokowania zamykania okna RC-console poprzez wybranie za pomocą myszki przycisku [x] w pasku tytułowym okna. Dotyczy to tylko sytuacji, gdy okno jest tworzone przez RC-console np. w systemie MS-Windows lub XWindow i gdy menadżer okien pozwala na blokadę tej operacji. (NOCLOSEBUTTON=yes w rc.ini) 4. Dodanie możliwości wprowadzania numeru PESEL do pola NIP w karcie kontrahenta wraz z automatycznym wykrywaniem tego numeru PESEL podczas wydruku dokumentów. 5. Poprawka w połączeniach RC-CONSOLE pozwalająca na połączenie przy pustej sekcji [RC] w pliku rc.ini Dodano dla celów serwisowych możliwość usuwania pozycji z dokumentów SP do paragonów - funkcja jest dostępna tylko dla serwisu oprogramowania. 2. Dodanie wyłączania EUID i EGID na czas wykonania funkcji RC_RUNINBOX() - rozwiązuje to problem z systemami, które blokują odpalanie procesu potomnego w nowym pseudoterminalu gdy dla różnych [E][UG]IDs Dodano możliwości rejestrowania własnych procedur do importu pozycji dokumentów. Przykład na serwerze FTP (demo): usrhrb/usr_impsk.prg. 2. Dodano możliwość przekierowywania wydruków z procesów uruchomionych przez RC_RUNINBOX() do aktualnie aktywnej drukarki. Przekierowanie działa dla procesów drukujących poprzez kody terminalowe "ESC [ 5 i" / "ESC [ 4 i" oraz dodano opcjonalny parametr <lprnraw> do wyłączający przetwarzanie kodów RCPRN/RC2PS w drukowanych danych. RC_RUNINBOX( <ccmd>, [<ctitle>], [<nrows>], [<ncols>], ; [<lprnraw>] ) 3. Dodano do RC-CONSOLE automatyczne inicjowanie sekcji [RC] (dla starszych wersji programów wymagających nie pustych sekcji RC) X. Dodanie jednorazowych haseł serwisowych.

10 Wyłączenie pakowania zaszyfrowanych baz danych. 2. Dodanie automatycznego przełączania portów szeregowych zdefiniowanych jako linki do urządzeń UDEV. Pozwala to między innymi na automatyczną reinicjalizację połączenia z drukarką fiskalną podpiętą po RS lub USB, gdy port zmieni swój numer - np. w wyniku uśpienia portu (ACPI) lub wyjęcia i włożenia wtyczki. Dla połączeń RC-CONSOLE wymagana jest wersja 0.6 lub nowsza. 3. Poprawka w imporcie kart rabatowych kodowanych starym sposobem. (wersje współpracujące z CSS) Poprawka w wystawianiu dokumentów ZW do istniejących PA (podpowiedź pozycji). 2. Rozpoznawanie drukarek DEON, DELIO, QUATRO jako drukarek z nową homologacją i drukowanie na nich numeru systemowego w pierwszej linii stopki ze znakiem "#" na początku linii. 3. Dodanie obsługi klawiszy z ALT+<litera/cyfra> do RC_RUNINBOX(). 4. Dodanie obsługi dodatkowych kodów terminalowych do RC_RUNINBOX() oraz ustawienie domyślnego terminala na LINUX 5. Dodanie obsługi klawiszy z SHIFT+F<n> do RC_RUNINBOX() 6. Dodanie do RC2PS (wersja 2.5, rc-lib ) obsługi wydruków bezpośrednio w trybie tekstowym (bez kodów formatujących) ze wsparciem dla polskich znaków kodowanych w UTF8. W praktyce oznacza to, że RC2PS może działać podobnie do ASCII to PS (a2ps) zamieniając zwykły tekst na PostScript. Może to być przydatne np przy przekierowaniu wydruków z aplikacji uruchomionych w RC_RUNINBOX() Dodanie list blokad rabatów do pozycji PA. Opcja umożliwia zablokowanie udzielania rabatów do wybranych artykułów lub grup towarowych. Blokada działa w module paragonowym i dotyczy tylko rabatów do pozycji. Nie blokuje udzielania rabatów globalnych (udzielanych do całego paragonu) wprowadzanych klawiszem F8 w podsumowaniu PA lub poprzez użycie karty rabatowej. Istnieje możliwość zablokowania udzielania rabatów globalnych w module paragonowym w opcjach kasjera co skutkuje zablokowaniem funkcji RABAT w podsumowaniu PA (klawisz F8) i przełącza działanie rabatów z kart rabatowych na rabaty do pozycji, które nie zostały jeszcze wydrukowane na drukarce fiskalnej. Jeżeli w liście drukarek fiskalnych dla danego stanowiska nie jest włączona praca ONLINE to wówczas możliwe jest udzielenie rabatu do już wystawionych pozycji PA poprzez kombinacje klawiszy ALT+R. Jest to rabat do pozycji czyli respektuje powyższą blokadę. 2. Poprawka w obsłudze dużych wydruków kierowanych do PS: Dodano możliwość zdejmowania blokady na dostawców towarów dla niesieciowych wersji jeżeli użytkownik ma uprawnienia administratora.

11 Ograniczono działanie kombinacji SHIFT+TAB do użytkowników z uprawnieniami administratora Włączenie sprzętowej kontroli przepływu dla multiplekserów ELZAB (włączenie kontroli przepływu dla urządzeń podłączanych lokalnie). 2. Dodanie obsługi 8-portowych multiplekserów ELZAB (MUX 8xRS232/RJ) Dodanie możliwości wyboru kodowania znaków UTF-8 w parametrach drukarki.

12 Rozszerzenie domyślnej marży w liście grup towarowych o pola 'marża minimalna' i 'marża maksymalna' oraz dodanie do programów w placówkach handlowych automatycznego przeliczania cen sprzedaży tak aby respektowane były zdefiniowane zakresy marży. Przeliczenie wykonywane podczas importu kartotek towarowych z CSS lub po uaktywnieniu przez użytkownika funkcji przeliczenia cen. Polega na zmniejszeniu cen wyższych od cen wyliczonych dla marży maksymalnej do poziomu marży maksymalnej oraz zwiększeniu cen niższych od cen wyliczonych dla marży minimalnej do poziomu marży minimalnej. Jeżeli podano oba zakresy ceny to program blokuje ręczne modyfikacje cen, nawet jeżeli mieszczą się w zakresie. Przeliczenie automatyczne (w sklepie): - podczas importu kart o ile cena sprzedaży nie jest zablokowana (przelicza cenę w karcie) - podczas importu cen wysłanych z CSS (przelicza wysłaną cenę) - podczas wprowadzania pozycji PZ (przelicza cenę z karty lub cenę wyliczoną na podstawie domyślnej marży i wprowadzanej ceny zakupu) przeliczenie ręczne (w sklepie): kartoteki -> towary -> operacje zbiorcze -> przeliczenie cen 2. Dodanie listy wyłączającej blokady marży, ceny sprzedaży i ceny zakupu. Lista zawiera następujące elementy: - kod sklepu - grupa towarowa (może być pusta) - kod towaru (może być pusty) - blokada marży T/N - blokada ceny zakupu T/N - blokada ceny sprzedaży T/N opcje administratora -> inne kartoteki -> wyłączenia blokad cen lista dostępna tylko w CSS, można ją wysłać do sklepów poprzez: eksport do sklepów -> eksport wyłączeń blokad cen. 3. Dodanie do CSS zapisywania aktualnie obowiązujących w sklepach cen sprzedaży oraz dodanie do programów sklepowych automatycznego eksportu do CSS cen sprzedaży zmienionych w sklepie. W CSS w karcie towaru po wybraniu opcji CENA dostępne jest menu: aktualna cena sprzedaży podgląd cen w sklepach "aktualna cena sprzedaży" to poprzednia funkcjonalność, która oznacza zmianę domyślnej ceny sprzedaży, która jest wysyłana do sklepów z nową kartą towaru. Można też wymusić jej wysłanie do wybranych sklepów poprzez: eksport do sklepów -> eksport cen sprzedaży "podgląd cen w sklepach" - wyświetla listę aktualnych cen sprzedaży w sklepach, o ile sklep dokonywał zmiany ceny. Aktualnie ceny te są też używane w następujących zestawieniach tworzonych w CSS: zestawienia -> stany magazynowe -> średnie marże (wartościowo)

13 Dodanie możliwości pełnej kontroli nazw plików eksportowanych do RC-console. 2. Dodanie możliwości automatycznego wyboru drukarek zdefiniowanych na serwerze jako drukarki postscriptowe - klawisz F2 w porcie drukarki. 3. Dodanie automatycznego inicjowania kodów sterujących dla drukarek postscriptowych (definicja portu drukarki: PS...) 4. Dodanie do danych użytkownika pól: - Tel. stacjonarny - Tel. Komórkowy - Pola te mogą być drukowane w stopkach dokumentów: {USER_TEL} // telefon użytkownika {USER_TELK} // telefon komórkowy użytkownika {USER_ } // użytkownika 5. Dodano możliwość stosowania kodów sterujących jak w szablonach etykiet do formatowania stopek podpisów Przystosowanie do pracy z RC-CONSOLE w trybie UNICODE Dodanie do listy rabatów promocyjnych: Opcje administratora -> Inne kartoteki -> Rabaty promocyjne możliwości podawania dnia tygodnia oraz zakresu godzinowego dla każdej z pozycji w liście. W liście tej można zdefiniować rabaty z pokrywającymi się warunkami. Najwyższy priorytet mają pozycje ze zgodnym kodem towaru. Jeżeli system nie znajdzie takiej pozycji, która jednocześnie jest aktywna w momencie dopisywania pozycji do paragonu (sprawdzenie czasu oraz dnia tygodnia) to szuka aktywnej pozycji z pustym kodem towaru i zgodną grupą towaru. Jeżeli nie znajdzie to szuka aktywnej pozycji z pustym kodem oraz pustą grupą towaru. Jeżeli w ramach danego priorytetu (zgodny kod towaru, zgodna grupa towaru, domyślny rabat dla wszystkich towarów) program znajdzie więcej niż jedną aktywną pozycję, to wówczas wybiera tę, która jest najkorzystniejsza dla klienta.

14 Dodanie do RC-SKLEP automatycznego pozycjonowania na stronie wydruków PostScript. Opcja w "Parametrach drukarki": "Marginesy strony dla wydruku windows" została zmieniona na: "Marginesy strony dla wydruku windows/ps" Wypełnienie tego pola przynajmniej jednym niezerowym marginesem włącza automatyczne pozycjonowanie wydruku dla strony A4 wg podanych w milimetrach marginesów. Podobnie jak w przypadku drukarek windowsowych po włączeniu automatycznego pozycjonowania wydruku PS podane przez użytkownika ilości linii oraz wierszy dla różnych czcionek są ignorowane i program wylicza automatycznie nowe wartości na podstawie podanych marginesów strony. Marginesy te są uwzględniane także podczas drukowania obrazków (np. logo) wstawianych komendą {BMP:...}. Do poprawnego działanie tej funkcji niezbędny jest RC2PS w wersji co najmniej 2.6 (rc-lib lub nowszy) Dodanie automatycznego zerowania stanu kasy w module paragonowym jeżeli nastąpi przepełnienie stanu kasy. 2. Zmiana kodowania polskich znaków w logach RC-console na UTF8. 3. Włączenie automatycznego wyliczania marginesów dla zdalnych drukarek podłączanych przez Poprzednio automatyczne wyliczanie marginesów działało tylko dla drukarek lokalnych: PS 4. w domyślnych parametrach podpowiadanych podczas definiowania nowych drukarek Wyłączenie komunikatu o braku możliwości korekty czasu systemowego podczas synchronizacji czasu pomiędzy programem i drukarką fiskalną w wersjach dla MS-Windows. Eliminuje to pojawiające się okienko w nowych wersjach systemu MS-Windows, gdzie aplikacja działa bez uprawnień administratora. 19/11/ Dodanie możliwości wymuszenia rejestrowania połączeń (RCconsole) (wymagane RC-console 0.10 lub nowsze) 20/11/ Poprawka w wydrukach ZC - drukowanie ilości z miejscami ułamkowymi 21/11/ Zdjęcie blokady na drukowanie opakowań zwrotnych zdefiniowanych ze stawką np. na drukarkach fiskalnych zgodnych z POSNET, które nie obsługują takiej stawki - w takiej sytuacji (o ile zachodzi potrzeba wydrukowania opakowania jako pozycji dokumentu) program zamienia stawkę np. na zw. 2. Zmiana ceny wyświetlanej w analityce towaru dla dokumentów ZC. Była stara cena, zmieniono na wyświetlanie nowej ceny.

15 23/11/ Odblokowanie automatycznego przeliczania ceny wg marży zdefiniowanej w grupach towarowych dla wersji programów, które nie mają włączonej obsługi marż minimalnych i maksymalnych 2. Zmiana w procedurze automatycznej aktualizacji RC-console, tak aby ignorowana była wielkość liter z rozszerzenia nazwy pliku (np..exe w wersjach dla MS-Windows). Aktualnie rozszerzenie zamieniane jest na małe litery. 27/11/ Dodanie zapamiętywania pozycji dokumentów WZ po wystawieniu do nich zbiorczej faktury. 2. Dodanie opcji kontrolującej wpływ na stanów magazynowe zbiorczych FA do WZ: Opcje administratora -> Konfiguracja -> Parametry pracy ->Wystawianie dokumentów -> "zbiorcze FA do WZ wpływają na stany magazynowe" T/N Jej ustawienie na "N" powoduje, że pozycje faktur zbiorczych do WZ nie zmieniają stanu magazynowe, lecz tylko pozycje WZ na podstawie, których wystawiono zbiorczą FA. W przeciwnym wypadku pozycje WZ przestają wpływać na stan, który jest zmieniany tylko przez zbiorczą fakturę. Jeżeli faktura zbiorcza nie zmienia stanów to nie jest pokazywana w standardowych zestawieniach sprzedaży a tylko w rejestrach VAT. Jeżeli po wystawieniu faktury zbiorczej WZ nie zmienia stanów, to nie jest pokazywany w zestawieniach pozostałych dokumentów. 3. Dodano zabezpieczenie przed wystawieniem zbiorczej faktury zmieniającej stan dla dokumentów WZ, z których część nie zmienia stanu (wystawione dla poprzednich okresów remanentowych), część zaś zmienia (wystawione dla aktualnego okresu remanentowego). 4. Dodanie do wydruków WZ do których wystawiono fakturę zbiorczą informacji o numerze faktury zbiorczej. 05/12/ Dodanie do wydruku duplikatów informacji o dacie duplikatu oraz statusów oryginał / kopia (niepotrzebne skreślić) o ile ich drukowanie jest włączone w opcjach. 06/12/ Dodanie opcji kontrolującej cenę wyświetlaną w analityce towaru dla dokumentów ZC: stara/nowa cena. Opcje administratora -> Konfiguracja ->Parametry pracy -> Zestawienia -> "Dla dokumentów ZC pokazuj nową cenę w analityce" T/N 27/12/ Ograniczenie blokady na dostawców tylko do dokumentów PZ, KZ, ZD, FR, DW 2. Zmiana w formacie danych używanych podczas eksportu dokumentów FA pozwalająca na ich bezpośrednie wczytanie jako PZ. 3. Ustawiono maksymalny czas oczekiwania na połączenie TCP dla zdalnych portów szeregowych RS-232 na 10 sek.

16 31/12/ Zmieniono nazwy dokumentów: Faktura VAT -> Faktura Faktura VAT UE -> Faktura UE Faktura korygująca VAT -> Faktura korygująca W przypadku wydruku dokumentów wystawionych przed rokiem 2013 lub korekt do dokumentów z przed roku 2013 używana jest stara nazwa. 2. Dostosowano wydruki faktur w podano tylko NIP lub PESEL nabywcy bez adresu i nazwy - forma uproszczona dostępna od 01/01/ /01/ Dodano aktualizację płatności podczas wystawiania zbiorczych FA do WZ. 08/01/ Dodanie możliwości zdefiniowania przez użytkownika tekstu określającego datę sprzedaży (maks. 60 znaków): Opcje administratora->konfiguracja->parametry pracy->drukowanie dokumentów-> "Tekst drukowany jako data sprzedaży" Opcja dotyczy dokumentów wystawionych od 01/01/ /01/ Zablokowanie możliwości zmiany kontrahenta w dokumencie PZ, KZ, ZD, FR, DW jeżeli zawiera on towary, których nowy kontrahent nie może dostarczać. 15/01/ Wyłączenie dokumentów FR spod działania opcji dodanej w wersji i ustawienie na stałe tekstu jako "Data nabycia". 2. Zwiększono domyślną wielkość stopki dla faktur do 5-ciu linii. 3. Dodano możliwość definiowania stopek informacyjnych dla dokumentów FR: Opcje administratora->parametry opisowe->stopka dla faktur RR Można z niej skorzystać, aby dodać tekst oświadczenia dla rolnika ryczałtowego, np: Oświadczam, że jestem rolnikiem ryczałtowym zwolnionym od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług.

17 21/01/ Dodanie możliwości dynamicznej zmiany sortowania listy towarów (na otwartej liście klawisze: 1 - symbol towaru 2 - kod kreskowy 3 - nazwa towaru Alternatywnie można także użyć klawiszy ALT+1, ALT+2, ALT+3. zmieniają one porządek sortowania także podczas dynamicznego wyszukiwania towarów. Nagłówek kolumny wg której jest sortowana lista ulega podświetleniu. 2. Dodanie możliwości dynamicznego wyszukiwania towarów w liście wg aktualnie użytej kolumny sortowania. W tryb wyszukiwania wchodzimy klawiszem BACKSPACE (BS) lub alternatywnie CTLR+DEL. Po wejściu w tryb wyszukiwania w górnej lini nagłówka listy pojawia się pole wyszukiwania: Szukaj:... Możemy w nie wprowadzać początkowe znaki z pola aktualnie użytego do sortowania listy. Podczas wpisywania kolejnych znaków lista jest automatycznie odświeżana. Opuścić tryb wyszukiwania można klawiszem ESC lub CTRL+DEL bądź też klawiszem BACKSPACE (BS) po usunięcie wszystkich znaków wprowadzonych w pole wyszukiwania. 3. Dodanie możliwości dynamicznej zmiany sortowania listy kontrahentów (na otwartej liście klawisze: 1 - symbol kontrahenta 2 - NIP 3 - nazwa (pierwsza linia) Alternatywnie można także użyć klawiszy ALT+1, ALT+2, ALT+3. Działanie analogiczne jak w przypadku listy towarów. 4. Dodanie możliwości dynamicznego wyszukiwania kontrahentów w liście wg aktualnie użytej kolumny sortowania. Działanie analogiczne jak w przypadku listy towarów. 28/01/ Dodano możliwość wyszukiwania towarów przypisanych do wybranych promocji cenowych. 2. Rozbudowano działanie filtrów na wybrane towary w zestawieniach o możliwość wybierania towarów wg zespołu warunków (klawisz F3). Aktualnie można np wybrać towary znajdujące się w jakiejś promocji i zaznaczyć je wszystkie klawiszem +, następnie wyświetlić listę dla towarów przypisanych do wybranych grup towarowych i dodać je również do listy klawiszem +. 31/01/ Zamiana na wydrukach faktur proforma napisu: FAKTURA PROFORMA na FA PROFORMA 11/02/ /02/ Poprawka w blokadzie wystawiania dokumentów dla wybranych kontrahentów (wersja dla CSS).

18 12/02/ Dodanie możliwości korzystania z czytników RS-232 na TCP podczas połączeń z RC-CONSOLE gdy ustawiono zmienną RC_BCRS. 3. Dodanie dodatkowych kolumn do wydruku zestawień własnych: - kod kreskowy (0/1/2) 0-nie drukuje 1-część wspólną kodu z zamiennikami 2-kod główny - ostatnia cena zakupu (T/N) - data ostatniego zakupu (T/N) 4. Dodano automatyczne zawężanie kolumn na wydruku zamówień własnych. 5. Dodano automatyczne usuwanie części ułamkowej z ilości podczas wydruku zamówień własnych, jeżeli żadna z pozycji nie zawiera ilości ułamkowych. 26/02/ Dodanie możliwości podglądu w sklepach listy wyłączającej blokady cen. 2. Poprawka w opcji zdejmującej blokady na ceny zakupu. 3. Respektowanie blokady na cenę zakupu podczas wprowadzania wartości pozycji przez ALT+W. 4. Poprawka w formatowaniu numerów paragonów w wydrukach faktur do paragonów. 27/03/ Poprawka w RC_RUNINBOX() dla trybu pełnoekranowego. 06/04/ Poprawka w wyświetlaniu informacji o pustej liście kontrahentów. 2. Poprawka w spisie z natury dla ręcznego dodawania towarów. 17/04/ Dodano możliwość ożywania kart rabatowych z krótszym kodem klienta niż wymagany przez bazę kart rabatowych. Brakujące znaki uzupełniane są zerami z przodu kodu. 23/04/ Poprawka w długości kodu karty rabatowej zapisywanego w historii kart rabatowych. 2. Poprawka w sprawdzaniu kodu (do) w zestawieniu kart rabatowych. 30/04/ Dodano możliwość wybierania wytłuszczonego (bold) fontu ekranowego w wersjach dla MS-Windows oraz w RC-console dla wszystkich systemów w wersjach z graficznym terminalem. 10/05/ Dodano do wersji dla systemów uniksowych możliwość tworzenia plików PDF z wykonywanych wydruków. Wystarczy w definicji drukarki w pole kierunek wydruków wpisać: PS:PDF (dla połączeń Po wykonaniu wydruku na taką drukarkę program wyświetli okienko z prośbą o podanie nazwy pliku do którego ma zostać zapisany wydruk. 17/06/ Dodanie do serwera RC-CONSOLE możliwości wykonywania zdalnego funkcji przez aplikacje RC-CONSOLE. 2. Dodanie wyświetlania identyfikatora sesji RC-CONSOLE podczas podawania informacji o blokadzie rekordu lub bazy.

19 29/08/ Dodano do sterownika POSNET obsługę drukarek fiskalnych EPSON TM Dodano wysyłanie form płatności z modułu paragonowego do drukarek fiskalnych ELZAB. 3. Dodano możliwość pracy z innymi niż RC zestawami znaków podczas połączeń RC-console. UWAGA: wymagana jest aktualizacja serwera RC-console. 24/09/ Dodano możliwość reeksportu z CSS dokumentów wybranego sklepu. 2. Dodano możliwość reeksportu z CSS paragonów wybranego sklepu. 07/10/ Dodano obsługę odwróconego obciązenia VAT - Opcje administratora ->Konfiguracja ->Parametry pracy ->Towary -> "Obsługa pola 'odwrotne obciążenie VAT' w karcie towaru" T/N wpisać T - dla kartotek towarów, które mają odwrotne obciążenie VAT należy wpisać "T" w polu: "Odwrotne obciążenie VAT" - podczas wystawiania dokumentów FA i WZ dla kontrahentów, którzy są oznaczeni w bazie jako podatnicy VAT (pole w karcie kontrahenta) program nie będzie doliczał VAT do artykułów z odwrotnym obciążeniem VAT. W polu stawka VAT dla takich pozycji pojawi się oznaczenie "oo.". - na wydrukach dokumentów z odwrotnym obciążeniem VAT nad tabelką z pozycjami umieszczany jest napis: Uwaga: pozycje ze stawka "oo." oznaczają odwrotne obciążenie VAT (VAT rozliczy nabywca), zaś w kolumnie "kwota VAT" dla takich pozycji drukowane są znaki "-----". 09/10/ Dodanie możliwości przyjmowania PZ z odwrotnym obciążeniem VAT. 2. Dodanie możliwości ręcznego wyboru odwrotnego obciążenia VAT dla pozycji dokumentów korekt (FK/KZ/FZ) i PZ. 3. Dodano rejestr zwrotów: Zestawienia -> Rejestry VAT -> Rejestr zwrotów 17/10/ Dodano drukowanie informacji o kwotach udzielonych rabatów na drukarkach fiskalnych zgodnych z protokołem POSNET (THERMAL). Domyślnie drukowanie rabatów jest włączone. Można je wyłączyć w definicji drukarki fiskalnej wprowadzając N do pola: drukowanie rabatów. Uwaga: Końcowy format wydruków i rodzaj drukowanych kwot jest zależny od używanych urządzeń fiskalnych i nie może być sterowany z.

20 22/10/ Poprawka w automatycznym nadawaniu kodów wagowych w karcie towaru. 2. Dodano sprawdzenie czy nie jest przekraczana minimalna cena zakupu podczas zmiany kontrahenta w dokumentach zakupu. 3. Dodano sprawdzenie czy nie jest przekraczana minimalna cena zakupu oraz dozwolony dostawca podczas importu pozycji dokumentów zakupu z innego dokumentu, kolektora, zbiorów ASCII i COMMA, formatów RC i ProComp oraz zewnętrznych systemów importowych (HRB). 14/11/ Poszerzenie pola ilość w zestawieniach sprzedaży sumowanych wg grup. 2. Dodano możliwość importu danych do spisów z natury ze zbiorów, w których jest kod towaru. Poprzednio niezbędny był kod kreskowy. Aktualny spis -> Import ze zbiór.w ASCII -> Import danych 3. Dodano opcje kontrolującą automatyczne dodawanie kartotek do spisu podczas importu danych ze zbiorów ASCII Opcje administratora -> Spis z natury -> Aktualny spis -> Import ze zbiór.w ASCII -> Parametry importu-> "Dodawaj nowe towary do aktualnego spisu" T/N 4. Dodano możliwość importu do spisu z natury ilości z kartotek towarów: Opcje administratora -> Spis z natury -> Aktualny spis -> Import ilości z kartotek 5. Modyfikacja obiektów wprowadzania danych z maską '-' 6. Usprawnienie prędkości komunikacji z portami szeregowymi (lokalne oraz zdalne RC-console i TCP)

RC-HANDEL / HANDEL 2000 - OPIS PROGRAMU

RC-HANDEL / HANDEL 2000 - OPIS PROGRAMU Spis treści WSTĘP od autorów...6 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O RC-HANDEL / HANDEL 2000...6 1.1. Wymagania programu HANDEL 2000...6 1.2. Wymagania programu RC-HANDEL...6 1.3. Instalacja programu HANDEL 2000...7

Bardziej szczegółowo

RC-SKLEP / SKLEP 2000 - OPIS PROGRAMU

RC-SKLEP / SKLEP 2000 - OPIS PROGRAMU Spis treści WSTĘP od autorów...7 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O RC-SKLEP...7 1.1. Wymagania...7 1.2. Instalacja oprogramowania RC-SKLEP w systemie Linux...8 1.2.1. Instalacja pakietów w dystrybucjach opartych

Bardziej szczegółowo

enova365 Handel Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl

enova365 Handel Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl enova365 Handel Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl Spis treści Spis treści Moduł Handel Opis ogólny Towary i usługi Kontrahenci, urzędy

Bardziej szczegółowo

01 SYSTEM OPIS TECHNICZNY

01 SYSTEM OPIS TECHNICZNY 01 SYSTEM OPIS TECHNICZNY Opis techniczny Uwagi ogólne. Niniejszy opis techniczny przeznaczony jest dla serwisantów oraz zaawansowanych administratorów programu 01 SYSTEM. Zawiera informacje niezbędne

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: Detal Wersja 2014.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest Certyfikat

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.0.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.0.1 Ulotka Zmiany w wersji 2014.0.1 Data produkcji wersji: 23 października 2013 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 4 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 4 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI... 4 2.2 WSPÓŁPRACA

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja użytkownika systemu komputerowego Ergo Faktury i Magazyn. Wersja 20.0.0. www.ergo.pl

Dokumentacja użytkownika systemu komputerowego Ergo Faktury i Magazyn. Wersja 20.0.0. www.ergo.pl Dokumentacja użytkownika systemu komputerowego Ergo Faktury i Magazyn Wersja 20.0.0 www.ergo.pl Spis treści Wstęp... 10 Wymagania sprzętowe... 12 Instalacja systemu... 13 Legalizacja systemu... 18 Pierwsze

Bardziej szczegółowo

Program FPP Firma++ 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41d tel. (12) 681 43 00, fax (12) 681 43 01

Program FPP Firma++ 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41d tel. (12) 681 43 00, fax (12) 681 43 01 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41d tel. (12) 681 43 00, fax (12) 681 43 01 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/cdn info.cdn@comarch.pl Program FPP Firma++ UWAGA Prawa wynikające

Bardziej szczegółowo

Program FPP Firma++ 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

Program FPP Firma++ 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/erp info.erp@comarch.pl Program FPP Firma++ Pomyśl o środowisku

Bardziej szczegółowo

System GaH Program GaH Administrator

System GaH Program GaH Administrator System GaH Program GaH Administrator Instrukcja użytkownika Warszawa, 999-009 Program kasowy GaH Administrator Instrukcja użytkownika P.P.W. "GiP" Sp. z o.o. Program GaH Administrator jest elementem systemu

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu Podręcznik Comarch ERP Klasyka. Program Firma ++ (FPP)

Dokumentacja Użytkownika Systemu Podręcznik Comarch ERP Klasyka. Program Firma ++ (FPP) Dokumentacja Użytkownika Systemu Podręcznik Comarch ERP Klasyka Program Firma ++ (FPP) UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym

Bardziej szczegółowo

ELZAB - INFORMATYK OPIS PROGRAMU. Elzab Gastrofis DO OBSŁUGI GASTRONOMII

ELZAB - INFORMATYK OPIS PROGRAMU. Elzab Gastrofis DO OBSŁUGI GASTRONOMII ELZAB - INFORMATYK OPIS PROGRAMU Elzab Gastrofis DO OBSŁUGI GASTRONOMII SZCZECIN PAŹDZIERNIK 2010 Program Elzab Gastrofis słuŝy do obsługi małych i średnich punktów gastronomicznych. Program prowadzi ewidencję

Bardziej szczegółowo

PROGRAM. KSI3 Pro. TeleVox 31 416 Kraków ul. Dobrego Pasterza 100 tel. (012) 415 67 00, 415 77 00 fax (012) 415 67 15

PROGRAM. KSI3 Pro. TeleVox 31 416 Kraków ul. Dobrego Pasterza 100 tel. (012) 415 67 00, 415 77 00 fax (012) 415 67 15 PROGRAM KSI3 Pro TeleVox 31 416 Kraków ul. Dobrego Pasterza 100 tel. (012) 415 67 00, 415 77 00 fax (012) 415 67 15 e mail: ksi@televox.pl http://www.televox.pl w.3.94c Spis Treści Spis Treści Spis treści

Bardziej szczegółowo

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji 2013.5.1

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji 2013.5.1 Ulotka dla wersji w modelu usługowym Zmiany w wersji 2013.5.1 Spis treści 1 OGÓLNE... 4 1.1 NOWOŚCI... 4 1.2 ZMIANY... 4 1.3 POPRAWIONO... 5 2 COMARCH ERP OPTIMA ANALIZY BI... 6 2.1 RAPORTY WZORCOWE...

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA 1 2 1.Wstęp...4 2.Instalacja...5 2.1 Instalacja z CD (wersja płatna)...5 2.1 Instalacja z pliku pobranego z internetu...5 2.3 Instalacja wersji jednostanowiskowej...5 2.4 Uaktualnienie...5

Bardziej szczegółowo

System CDN OPT!MA v. 16.0. Moduł Faktury. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

System CDN OPT!MA v. 16.0. Moduł Faktury. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System CDN OPT!MA v. 16.0 Moduł Faktury 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/cdn info.cdn@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

2014.1.6 2014.1.5. W celu poprawnego działania programów należy zaktualizować wszystkie składniki systemu do współpracy z 2014.1.4

2014.1.6 2014.1.5. W celu poprawnego działania programów należy zaktualizować wszystkie składniki systemu do współpracy z 2014.1.4 Uwaga!!! 2014.1.6 W celu poprawnego działania programów należy zaktualizować wszystkie składniki systemu do współpracy z DFSerwisem w wersji 2014.1.4. Jeśli istnieje wcześniejsza wersja DFSerwisu należy

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu Podręcznik Comarch ERP Klasyka. Program Firma ++ (FPP)

Dokumentacja Użytkownika Systemu Podręcznik Comarch ERP Klasyka. Program Firma ++ (FPP) Dokumentacja Użytkownika Systemu Podręcznik Comarch ERP Klasyka Program Firma ++ (FPP) UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym

Bardziej szczegółowo

Ulotka v.2012.0.1. System Comarch OPT!MA v. 2012.0.1. Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

Ulotka v.2012.0.1. System Comarch OPT!MA v. 2012.0.1. Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System Comarch OPT!MA v. 2012.0.1 Ulotka v.2012.0.1 Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: tel. (12) 681 43 00 www.comarch.pl/erp

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2013.5.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2013.5.1 Ulotka Zmiany w wersji 2013.5.1 Data produkcji wersji: 26 czerwca 2013 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 4 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 4 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI... 4 2.2 WSPÓŁPRACA Z MICROSOFT

Bardziej szczegółowo

2014.3.1 SZEF POS CHART

2014.3.1 SZEF POS CHART 2014.3.1 SZEF Dodano konfigurację dodatkowego wydruku zamówienia: W konfiguracji szefa na zakładce opcje 3 dodano nowy parametr : Parametr dla POS-a Maksymalny numer jaki będzie drukowany na drukarce bonowej

Bardziej szczegółowo

enova Handel podręcznik Użytkownika (9.1)

enova Handel podręcznik Użytkownika (9.1) Soneta sp. z o.o. ul. Wadowicka 8A 30-432 Kraków tel./fax (0-12) 261-36-41 http://www.enova.pl e-mail: info@enova.pl sprzedaz@enova.pl zespół wsparcia modułu Handel: tel. (0-12) 261-36-44 e-mail: handel@enova.pl

Bardziej szczegółowo

enova Handel podręcznik Użytkownika (9.2)

enova Handel podręcznik Użytkownika (9.2) Soneta sp. z o.o. ul. Wadowicka 8A 30-432 Kraków tel./fax (0-12) 261-36-41 http://www.enova.pl e-mail: info@enova.pl sprzedaz@enova.pl zespół wsparcia modułu Handel: tel. (0-12) 261-36-44 e-mail: handel@enova.pl

Bardziej szczegółowo

SYSTEM "HURT" FAKTUROWANIE SPRZEDAŻY. S.C. "SOFTMAR-MM" - Gorzów Wlkp Nasz adres : 66-400 Gorzów ul. Żwirowa 15 tel. 957 214 856.

SYSTEM HURT FAKTUROWANIE SPRZEDAŻY. S.C. SOFTMAR-MM - Gorzów Wlkp Nasz adres : 66-400 Gorzów ul. Żwirowa 15 tel. 957 214 856. S.C. "SOFTMAR-MM" - Gorzów Wlkp Nasz adres : 66-400 Gorzów ul. Żwirowa 15 tel. 957 214 856 SYSTEM "HURT" FAKTUROWANIE SPRZEDAŻY Dokumentacja Autor: Marek Klimek System "HURT" - Fakturowanie sprzedaży 2

Bardziej szczegółowo

Gastro POS. Instrukcja użytkownika. Wersja 2012.x.FR0X

Gastro POS. Instrukcja użytkownika. Wersja 2012.x.FR0X Gastro POS Instrukcja użytkownika Wersja 2012.x.FR0X SOFTECH Sp. z o.o. 01-940 Warszawa, ul. Palisadowa 20 / 22 www.gastro.pl e-mail: info@gastro.pl Tel.: do Działu Handlowego: (22) 610 77 42 Tel.: do

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika

Podręcznik Użytkownika POLO, OMEGA, QUATRO (wersja 4.5) Podręcznik Użytkownika River Spółka Jawna 30-133 Kraków, ul. Juliusza Lea 210 B; tel. (0-12)638-66-55, fax. (0-12)636-97-36, www.aktyn.pl Opracowanie Instrukcji Obsługi

Bardziej szczegółowo

P O S N E T N E O E J

P O S N E T N E O E J I N S T R U K C J A O B S Ł U G I P O S N E T N E O E J Wersja dokumentu 2.02 Prawa autorskie: Posnet Polska S.A. ul. Municypalna 33; 02-281 Warszawa; tel. +48 (0) 22 8686888; faks +48 (0) 22 8686889;

Bardziej szczegółowo

POMOC DO PROGRAMU. Merco s.c. - Programy dla resturacji i hoteli www.merco.pl

POMOC DO PROGRAMU. Merco s.c. - Programy dla resturacji i hoteli www.merco.pl POMOC DO PROGRAMU Merco s.c. - Programy dla resturacji i hoteli www.merco.pl 2. Instalacja systemu 1. Spis treści 2. Instalacja systemu... 3 3. System - konfiguracja... 4 3.1. Parametry programu... 4 3.1.1.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: Faktury Wersja 2015.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest Certyfikat

Bardziej szczegółowo

InfofarmApteka+ - podręcznik użytkownika. Program do kompleksowego zarządzania apteką

InfofarmApteka+ - podręcznik użytkownika. Program do kompleksowego zarządzania apteką Program do kompleksowego zarządzania apteką Podręcznik użytkownika 1 Podręcznik użytkownika programu InfofarmApteka+ Wersja marzec 2014 roku (v.10) Zespół redakcyjny: Bogdan Sypień Ryszard Skotarski Łukasz

Bardziej szczegółowo