Parlamentarzyści Litwy i Polski będą rozmawiać o problemach Polaków na Litwie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Parlamentarzyści Litwy i Polski będą rozmawiać o problemach Polaków na Litwie"

Transkrypt

1 DZIENNIK POLSKI NA LITWIE ŚRODA 6 KWIETNIA 2011 r. Nr. 65 (16610) cena 1,20 Lt Parlamentarzyści Litwy i Polski będą rozmawiać o problemach Polaków na Litwie W NUMERZE Rozpoczął się drugi etap spisu ludności Str. 2 Rejon wileński upamiętni Ofiary Tragedii Smoleńskiej i Ofiary Katyńskie Str. 3 Klub Studentów Polskich: Spotkanie z ikonografem Robertem Mojsiewiczem Str. 5 W Klubie Weteranów Wilii : Wizyta seniorów z gminy Rymań Władze Litwy twierdzą, że sytuacja Polaków na Litwie jest najlepsza poza granicami Polski, toteż sukcesyw- I Olimpiada Języka Polskiego Klas Początkowych Wilna nie dążą do jej pogorszenia Jutro do Wilna przyjeżdża grupa polskich parlamentarzystów Delegacji Parlamentarnej do Zgromadzenia Parlamentarnego Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej i Sejmu Republiki Litewskiej, którzy omówią z litewskimi kolegami problemy ciążące na relacjach dwustronnych. Wicemarszałek Sejmu polskiego, Ewa Kierzkowska, która jest współprzewodniczącą Delegacji do Zgromadzenia, poinformowała na początku kwietnia, że do Wilna pojedzie specjalna grupa ds. oceny realizacji Traktatu Polsko- -Litewskiego, która działa w ramach Delegacji do Zgromadzenia Parlamentarnego. Chociaż będzie to pierwsze od dłuższego czasu spotkanie robocze grup poselskich, jed- Fot. Marian Plauszkiewicz nak problemy, które zostaną na nim poruszone są znane zarówno polskiej, jak i litewskiej stronie problemy szkolnictwa, restytucja praw własności dla Polaków w Wilnie i na Wileńszczyźnie oraz inne kwestie zapisane w przyjętym jeszcze 25 kwietnia 1994 roku Traktacie Polsko-Litewskim. str. 4 Mimo, że Sejm Litwy przyjął nowelizację Ustawy o Oświacie, dyskryminującej szkolnictwo mniejszości narodowych na Litwie, polskość w naszych uczniach nadal jest skutecznie pielęgnowana od najmłodszych lat. Świetnym tego przykładem jest I Olimpiada Języka Polskiego Klas Początkowych miasta Wilna, której uroczyste zamknięcie odbyło się w poniedziałek w Szkole Średniej im. Władysława Syrokomli. Eliminacje pierwszego stopnia w polskich szkołach stołecznych odbyły się w lutym roku bieżącego. Drugi etap olimpiady, na którym wyłoniono laureatów, odbył się 30 marca w murach Syrokomlówki organizatorki tego konkursu. Mottem olimpiady zostały słowa Jarosława Iwaszkiewicza: Książka jest listem autora do przyjaciela. str. 6 Str. 7 Awiżenianki obroniły wywalczony przed rokiem tytuł Str. 8-9 Ból stawów: jak leczyć i zapobiegać? Str. 12 ISSN

2 2 WYDARZENIA Środa Kwiecień Imieniny: Ady, Adama, Celestyna, Diogenesa, Filareta, Ireneusza, Izoldy, Katarzyny, Marcelina, Michała, Prudencjusza, Świętobora...Egidijusa Skrodenisa, kierownika wydziału bezpieczeństwa ruchu drogowego Litewskiej Dyrekcji Dróg Samochodowych przy Ministerstwie Komunikacji Jutro obchodzimy Dzień Bezpiecznego Ruchu Drogowego. Jakie są planowane przedsięwzięcia z tej oka- 1. zji? Główne przedsięwzięcia odbędą się w Szawlach. Będzie tam przedstawiony projekt Chrońmy siebie na drogach. Z kolei w Wilnie ma być ogłoszony konkurs rysunkowy dla dzieci na temat bezpiecznego ruchu drogowego. Uczestniczyć w nim zachęcamy uczniów szkół stołecznych i rejonu wileńskiego. Więcej informacji o konkursie jest na stronie internetowej 2. Jak Pan oceniłby obecną sytuację na litewskich drogach? Mogę powiedzieć, że staliśmy się bardziej uprzejmi za kierownicą w porównaniu z tym, co było przed kilku laty. Jesteśmy też bardziej ostrożni. Świadczy o tym fakt, że zdarza się coraz mniej wypadków i z tego powodu ginie mniej ludzi. 3. TRZY PYTANIA DO... Jakie środki najlepiej przyczyniają się do tego? Bardzo ważną rolę odgrywa kampania oświatowa, skierowana na zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Jest to rozpowszechniana w różny sposób informacja dotycząca używania odblasków, zapinania pasów bezpieczeństwa, przestrzegania bezpiecznej prędkości i in. W ramach projektu Chrońmy siebie na drogach informacja taka ma być rozpowszechniana również w kościołach. Jednak to nie od razu wpływa na ludzi i powinno upłynąć trochę czasu, zanim uczestnicy ruchu drogowego będą bardziej ostrożni. Dlatego są używane bardziej radykalne środki, które nie tyle uczą uprzejmości na drogach, ile straszą. Jest to na przykład zaostrzenie kar za łamanie przepisów drogowych w chwili łamania przepisu obawa pustej kieszeni działa lepiej niż reklama socjalna. Także dobre są fotoradary przy nich kierowcy prawie zawsze grzecznie się zachowują. Rozmawiała Brygita Łapszewicz Wczoraj rozpoczął się drugi etap spisu ludności, w ramach którego do 9 maja rachmistrzowie będą odwiedzali mieszkańców. Sposobem elektronicznym spisano ponad milion ludności. Teraz rachmistrzowie odwiedzą mieszkania osób, które nie wzięły udziału w spisie elektronicznym bądź podały nie wszystkie potrzebne dane, np. podały nie wszystkich domowników bądź nieprawidłowo wskazały ich współzależność, poinformował Departament Statystyki. Zatrudniono 5899 rachmistrzów, z których prawie co drugi był bezrobotnym. Rozpoczął się drugi etap spisu ludności Rachmistrz przed wejściem do mieszkania powinien okazać legitymację z pieczęcią terytorialnego zarządu statystycznego, przypiętą do pomarańczowej wstążki z białym napisem Surašymas Rachmistrz będzie miał ciemnozieloną bądź szarą (z zielonymi bokami) teczkę z naklejonym na niej znakiem spisu. Spisanie danych jednego mieszkańca średnio zajmie minut. Wypełniający formularz rachmistrz zapyta każdą osobę o imię, nazwisko, kod osobowy, poprosi o podanie miejsca urodzenia, stanu cywilnego, wykształcenia, języka ojczystego, innych znanych języków, źródła utrzymania, statusu zatrudnienia czy miejsca pracy i podstawowej działalności. Od 5 kwietnia wypełnić formularz spisu można też w godzinach pracy od 9 do 17 w oddziale spisu bądź w terytorialnych zarządach statystycznych Wilna, Kowna, Kłajpedy, Szawl i Poniewieża. BNS Komunikat dotyczący rekrutacji na studia wyższe w Polsce Wydział Konsularny Ambasady RP w Wilnie uprzejmie informuje, że w dniach r. w godzinach od 9.00 do 13.00, będzie przyjmować kwestionariusze wraz z kompletem wymaganych dokumentów do rekrutacji osób polskiego pochodzenia, ubiegających się o podjęcie studiów wyższych w Polsce od roku akademickiego 2011/2012 ze stypendium ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego. Więcej informacji na temat warunków rekrutacji, zasad przyjmowania przez Ambasadę RP w Wilnie kwestionariuszy i wymaganych dokumentów, przedmiotów, z jakich będą przeprowadzane sprawdziany testowe itp., znajdą Państwo na stronie internetowej placówki Zachęcamy także do odwiedzenia strony internetowej Ukazuje się od 1 lipca 1953 roku Birbynių g. 4a, Vilnius, Lietuvos Respublika, tel./fax DZIENNIK NALEŻY DO EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA GAZET CODZIENNYCH MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH Dofinansowano ze środków Senatu RP dzięki pomocy Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie Redaktor naczelny: Ro bert Mic kie wicz (tel , Zastępca red. nacz.: Aleksander Borowik tel ) Sekretarz redakcji: Kazimierz Tomkowski (tel , Dziennikarze: He le na Gład kow ska, Stanisław Tarasiewicz, Ewa Gedris, Edyta Szałkowska, Brygita Łapszewicz Ma rian Pa lusz kie wicz fo to re por ter Współpracownicy: Barbara Chikashua, Da nu ta Ka mi le wicz, Ja dwi ga Pod most ko, Ali na So bo lew ska, Krzysztof Subocz, Ju lit ta Tryk, Witold Janczys Dział Promocji: Zbi gniew Mar ko wicz pro mo cja (tel ), Jolanta Baniukiewicz re kla ma (tel , re kla kurierwilenski.lt), Bożena Manatowa kolportaż-prenumerata (tel , kol rier wi len ski.lt). Wydawca: VšĮ Kurier Wilenski" Druk: VšĮ Vilnijos žodis" Ma te ria łów nieza mó wio nych re dak cja nie zwra ca. Za strze ga so bie pra wo do skra ca nia i ad iu sta cji tek stów. Za treść ogło szeń re dak cja nie od po wiada. Opinie Czy tel ni ków za war te w ich li stach nie za wsze są zbież ne z opi nią re dak cji. Nakład: 3500 egz. Redaktor dyżurny: Ewa Gedris

3 Podatek od nieruchomości już od przyszłego roku? Premier Andrius Kubilius sugeruje, że podatek od nieruchomości powinien być wprowadzony na Litwie, ponieważ jest to przewidziane w programie jego rządu. Za sprawę bardzo istotną uważamy podatek od nieruchomości. Porozumienie w tej sprawie istnieje i został on włączony do programu rządu. Zmierzamy ku temu, ponieważ jest to program rządu, który powinniśmy wcielić w życie. Poświęcimy temu najwięcej uwagi, ale wszystko będziemy robili oględnie i rozsądnie powiedział Kubilius. Nie zaprzeczył on, że podatek od nieruchomości może być wprowadzony w roku Mówiąc o finansach państwowych roku przyszłego Kubilius, zaznaczył, że głównym celem nadal jest zachowanie stabilności systemu finansowego. Głównym celem z uwagi na wszystkie perspektywy ekonomiczne i finansowe roku przyszłego jest niewątpliwie zachowanie stabilności systemu finansowego, ożywienie gospodarcze z myślą o powstaniu większej ilości miejsc pracy, spadku bezrobocia, abyśmy mogli osiągnąć jeden z głównym celów przestali żyć w długu. Spadek deficytu jest jednym z najważniejszych celów powiedział szef rządu. BNS Rejon wileński upamiętni Ofiary Tragedii Smoleńskiej i Ofiary Katyńskie 10 kwietnia 2010 r. w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem śmierć poniosło 96 dostojników Rzeczypospolitej Polskiej na czele z Prezydentem RP Lechem Kaczyńskim i małżonką Marią. W dniu 10 kwietnia 2011 r. o godz. 13 w kościele pw. św. Rafała w Wilnie odprawiona zostanie Msza Święta w intencji Ofiar Tragedii Smoleńskiej. W tym samym dniu o godz. 11 w intencji Ofiar Tragedii Smoleńskiej w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Mejszagole zostanie odprawiona Msza św. O godz na cmentarzu parafialnym w Mejszagole odbędzie się uroczysty apel i wspólna modlitwa w intencji Ofiar Katyńskich, przy pamiątkowej płycie granitowej z ziemią katyńską oraz krzyżach legionistów zostaną złożone wieńce i zapalone znicze. O godz. 12 w kościele pw. Trójcy Świętej i św. Kazimierza w Miednikach odbędzie się Msza św. w intencji Ofiar Tragedii Smoleńskiej i Ofiar Katyńskich. Po Mszy św. na cmentarzu w Miednikach zostaną złożone wieńce oraz zapalone znicze przy krzyżach katyńskich ustawionych w miejscu z ziemią katyńską. 8 kwietnia br. we wszystkich szkołach rejonu wileńskiego z polskim językiem nauczania odbędą się uroczyste apele. W tym samym dniu o godz w dużej sali Samorządu Rejonu Wileńskiego odbędą się występy Polskiego Studia Teatralnego w Wilnie (kierownik Lilia Kiejzik) oraz kwartetu smyczkowego pod kierownictwem Zbigniewa Lewickiego. W siedzibie samorządu będzie również miała miejsce dziecięca wystawa plastyczna o Katyniu. W dniach 8-10 kwietnia br. odbędzie się pielgrzymka do miejsca katastrofy lotniczej i lasu katyńskiego pod hasłem Od Ponar do Katynia. Wyjazd jest planowany spod Ostrej Bramy. W ramach pielgrzymki 8 kwietnia o godz. 20 na cmentarzu w Ponarach zostanie odprawiona Msza św. w intencji Ofiar Tragedii Smoleńskiej i Ofiar Katyńskich. Przewodnikiem pielgrzymów będzie ks. hm. Dariusz Stańczyk. Samorząd Rejonu Wileńskiego ZDJĘCIE DNIA PULS KURIERA KOMENTARZ DNIA A Murzynów tam wciąż biją... WYDARZENIA Specjalistka od perfum z Hamburga stworzyła weselne perfumy dla brytyjskiego księcia Williama i jego wybranki Kate Middleton Fot. EPA-ELTA Nie od dziś wiadomo, że najlepszą obroną jest atak. Jak też to, że taką taktykę często i ochoczo stosowały władze Związku Sowieckiego. Na wszelkie zarzuty Zachodu, że sowiecki system jest antydemokratyczny, oficjalna tuba Kremla agencja TASS odpowiadała zawsze a u was Murzynów biją i opowiadała w mediach, jak to w krajach zachodnich są dyskryminowani czarnoskórzy obywatele, którzy są tam uważani za obywateli drugiej kategorii. Chociaż Litwa już 20 lat jak wyrwała się z niewoli sowieckiej, ten system wydaje się na znacznie dłużej zniewolił umysły elit litewskich, które na wszelkie uwagi, nawet najbardziej życzliwe pod swoim adresem, odpowiadają w stylu a u was Murzynów biją. Nie wyjątkiem są też relacje polsko-litewskie, kiedy na wszelkie uwagi o łamaniu praw polskiej mniejszości na Litwie litewscy politycy wciąż odpowiadają a u was Murzynów biją. Z tą tylko różnicą, że w roli przysłowiowych Murzynów przedstawiani są Litwini w Polsce. Również i tym razem, gdy litewski Sejm uchwalił krzywdzącą litewskich Polaków ustawę o oświacie, a Warszawa upomniała o przestrzeganie praw mniejszości narodowych zapisanych w Traktacie polsko-litewskim, oficjalne Wilno ustami zdrowego nacjonalisty ministra Ažubalisa odcięło, że to nie Polacy na Litwie, a Litwini w Polsce są krzywdzeni i dyskryminowani, bo pozamykano im połowę szkół i kolejne będą zamykane. Dla oficjalnego Wilna vel Ažubalisa nie do pojęcia i przyjęcia jest fakt, że w Polsce to sama mniejszość litewska decyduje, jakie szkoły trzeba (i czy) zamykać, jak też o tym, czy nadawać ulicom w swojej miejscowości litewskie nazwy obok polskich oraz też o tym, jaki wariant swego nazwiska polski, czy litewski mieć w dowodzie zapisany. I nikt tam nie karze Litwinów za wywieszanie flagi narodowej na własnej posesji, czy też budynku administracji lokalnej. Tymczasem na Litwie miejscowi Polacy są wciąż traktowani przez władze jak owi przysłowiowi Murzyni do bicia... Stanisław Tarasiewicz CYTAT DNIA Jeśli coś się wydarzy w Arabii Saudyjskiej, ropa zdrożeje do dolarów ostrzegł wczoraj były saudyjski minister ds. ropy Ahmed Zaki Jaman. LICZBA DNIA mieszkańców Litwy w ubiegłym roku otrzymało przekraczające 10 tys. litów wynagrodzenie brutto, a w ciągu roku ich liczba wzrosła o 10,9 proc.

4 4 WYDARZENIA KRÓTKO Potrzeba ponad dwóch lat Spadek ekonomiczny państw bałtyckich w roku 2009 należał do największych w nękanej recesją gospodarce światowej i dlatego w tym roku PKB Litwy nadal jest w przybliżeniu o jedną piątą mniejszy niż na początku roku 2008, twierdzą analitycy banku inwestycyjnego Finasta. Najnowszy przygotowany przez bank przegląd perspektyw ekonomicznych i finansowych państw bałtyckich informuje, że litewska gospodarka jest obecnie o blisko 13 proc. mniejsza w porównaniu z drugim kwartałem 2008 roku, a na wyrównanie tej różnicy potrzeba ponad dwóch lat. Ucieszyła nieudana transakcja Inwestorów polskich ucieszyła niedoprowadzona do skutku w ubiegłym tygodniu transakcja połączenia liderki polskiego rynku budowy infrastruktury kolejowej grupy Trakcja Polska z największą bałtycką grupą infrastruktury transportowej Tiltra Group. Chodzi o to, że na giełdzie wzrosła cena akcji polskiego przedsiębiorstwa. Po wycofaniu się Trakcji Polskiej z transakcji nabycia przedsiębiorstwa litewskiego, na rynku jest notowana jako przedsiębiorstwo atrakcyjne. Egzamin z przepisów ruchu drogowego W sobotę w Wilnie, Kownie, Kłajpedzie i Poniewieżu odbędzie się egzamin z przepisów ruchu drogowego. Do sprawdzenia wiedzy teoretycznej zapraszani są wszyscy chętni kierowcy. Jeśli ktoś nie będzie mógł w sobotę przybyć na egzamin, swoją wiedzę może sprawdzić z pomocą Internetu. Składającym egzamin zada się 31 pytań, wybranych przez specjalistów nauki jazdy i ekspertów policji. Egzamin należy zdać w ciągu 45 minut. W tym roku w Wilnie egzamin odbędzie się w samorządzie miejskim (al. Konstitucijos 3). BNS Parlamentarzyści Litwy i Polski będą rozmawiać o problemach Polaków na Litwie ze str. 1 Są to stare problemy, aczkolwiek podczas spotkania mogą być poruszone nowe kwestie. W każdym razie należy rozmawiać i oddzielić domniemane problemy od tych właściwych, żeby potem moglibyśmy naszkicować mechanizm rozwiązywania tych problemów powiedział w rozmowie z Kurierem wiceprzewodniczący litewskiego Sejmu, Algis Kašėta, współprzewodniczący polsko- -litewskiego Zgromadzenia Parlamentarnego. Kašėta zapowiedział też, że strona litewska postara się zapewnić polskich kolegów, że sytuacja polskiej mniejszości na Litwie nie pogarsza się, ale poprawia się. Grupa międzyparlamentarna spotka się w Sejmie litewskim w czwartek po południu i tegoż dnia zakończy swoje obrady. Jak dowiedzieliśmy się, początkowo planowano kilkudniowe spotkanie. Posłowie mieli też odwiedzić szkoły polskie na Litwie, jednak polska strona poprosiła o streszczenie harmonogramu spotkania. Wicemarszałek Sejmu Ewa Kierzkowska poinformowała nas, że z powodu innych obowiązków służbowych, ona nie będzie mogła przyjechać do Wilna, toteż spotkanie odbędzie się pod przewodnictwem wiceprzewodniczących Zgromadzenia. Polska strona poprosiła też o skrócenie spotkania do jednego dnia wyjaśnia nam wiceprzewodniczący Algis Kašėta. Nie przystaliśmy na scenariusz spotkania przygotowanego przez litewska stronę, bo nie chcemy uczestniczyć w oficjalnych ceremoniach. Przyjeżdżamy, żeby wyraźnie i stanowczo przedstawić litewskim kolegom swoje zaniepokojenie z powodu nierealizowania przez stronę litewską porozumień Traktatu. Dlatego też, do Wilna przyjeżdża delegacja posłów z powołanej wcześniej tzw. grupy roboczej do spraw trudnych, która monitoruje realizacje założeń Traktatu Polsko-Litewskiego. Pierwsze spotkanie tej grupy odbyło się na zaproszenie polskiej strony w Sejnach i Puńsku. Potem długo czekaliśmy na zaproszenie litewskiej strony powiedziała w rozmowie z Kurierem posłanka Urszula Augustyn, wiceprzewodnicząca Zgromadzenia. Jak dowiedzieliśmy się, litewska strona długo zwlekała z posiedzeniem grupy roboczej ds. trudnych i liczyła na zwołanie posiedzenia Zgromadzenia, które według tradycji ma organizować strona polska. Stanowczo nie zgadzamy się z tym, bo uważamy, że najpierw grupy robocze muszą wypracować wspólne stanowisko ws. realizacji założeń traktatowych. W tej kwestii, niestety, nie mamy za co naszych litewskich partnerów pochwalić, gdy tymczasem Polska dobrze wywiązuje się ze swoich zobowiązań powiedziała posłanka Urszula Augustyn. Polscy posłowie przyjeżdżają do Wilna nie tylko po to, żeby kolejny raz wyartykułować litewskim kolegom problemy Polaków na Litwie, ale też, żeby spotkać się z mniejszością polską. Chcemy zapewnić naszych rodaków, że rozwiązanie ich problemów jest dla nas ważnym postanowieniem, a zarazem chcemy też usłyszeć od nich o potrzebnych działaniach w kierunku rozwiązania tych problemów zaznaczyła posłanka. Dodała też, że przed wizytą w Wilnie, w Warszawie odbędzie się narada grupy roboczej posłów z przedstawicielami ministerstw oświaty i nauki, spraw zagranicznych, podczas której zostaną wypracowane konkretne propozycje działań, które mają zniwelować pogorszenie sytuacji polskiej mniejszości na Litwie, szczególnie po przyjęciu przez Sejm litewski nowej Ustawy o Oświacie, która faworyzuje szkoły litewskie względem polskich oraz pogarsza sytuację polskich szkół, co w wyniku może doprowadzić do ich likwidacji. Polska mniejszość na Litwie skrytykowała założenia ustawy i domaga się zachowania obecnego systemu nauczania w szkołach mniejszości narodowych. Mimo to ustawa została przyjęta, a prezydent ją podpisała. Stanisław Tarasiewicz Samorząd stołeczny niesłusznie odmówił zezwolenia na pokojowy wiec Sąd Najwyższy Litwy, po rozpatrzeniu decyzji Samorządu Wileńskiego z marca 2009 r. o niewydaniu zezwolenia na pokojowy wiec Przeciwko rasizmowi i ksenofobii za tolerancją i pobłażliwością skonstatował, że prawo do wolności zgromadzeń zostało ograniczone w sposób nieproporcjonalny. Kierując się Konstytucją i aktami międzynarodowymi Sąd Najwyższy orzekł, że aspekt realnego zagrożenia demokratycznych wartości społeczeństwa powinien być uzasadniony oceną ważnych faktów. Zdaniem Sądu Najwyższego, decyzje instytucji narodowych powinny się opierać nie na przesłankach, tylko na faktycznych wnioskach. Zagrożenie powinno być tak duże, aby wymagało zastosowania takiego drastycznego środka, jak zakaz przedsięwzięcia stwierdza poniedziałkowe orzeczenie Sądu Najwyższego Litwy. Zdaniem Sądu Najwyższego, samorząd nie potrafił uzasadnić zagrożenia, które zaważyło na konieczności odmowy wydania zezwolenia na wiec. Ten werdykt Sądu Najwyższego Litwy jest ostateczny i nie podlega zaskarżeniu. BNS

5 WYDARZENIA 5 Klub Studentów Polskich: Spotkanie z ikonografem Robertem Mojsiewiczem W Klubie Studentów Polskich na Litwie odbyło się tradycyjne spotkanie z cyklu Słynni Polacy Wileńszczyzny, który zawsze wzbudza duże zainteresowanie wśród klubowiczów. Nie inaczej było i tym razem. 21 marca mieliśmy zaszczyt gościć w klubie Roberta Mojsiewicza kleryka IV roku Teologii w Wileńskim Seminarium Duchownym. Zajęcie, którym podzielił się z nami Robert to pisanie ikon. (gr. eikon widok, graphia pisać). Zapoznaliśmy się z techniką i etapami tworzenia ikony. Krok po kroku, kreska po kresce... Dla wielu z nas ikona zawsze kojarzyła się wyłącznie z staroobrzędowcami, czy prawosławiem. Lecz Robert udowodnił, że tak nie jest. Sztuka ikonografii ma głębokie tradycje, sięgające VIII w., gdy Kościół jeszcze nie był podzielony na wschodni i zachodni. Ikona jest tradycją chrześcijańską, dlatego pisać ikony może każdy chrześcijanin. Lecz prawdziwym ikonografem nie może zostać każdy. Potrzeba miłosierdzia Bożego, powołania do tej służby kościelnej oraz wiedzy teologicznej, cierpienia na nieudane próby oraz wytrwałości. Tradycje te do dziś niedużo się zmieniły. Przyczyna tego jest zawarta na zasadach teologicznych. Pisząc ikony, najważniejsze jest srogo trzymać się kanonów to główne zadanie. Każda kreska, każda barwa i odcień ma swoją konkretną symbolikę. Na przykład: niebieski kolor wyższego świata, złoto symbol świętości, czerwony symbol ofiary czy godności królewskiej. Dlatego prawdziwi ikono pisarze nie dążą w ikonie wyrazić swą indywidualność. Według Roberta, ikona, to nie zwykły obraz świętego czy święta ilustracja to swoista wcielona w materię modlitwa, pośrednik między niebieskimi i ziemskimi sferami, przedstawiający ideę objawienia niebieskiego świata na ziemi. Technika wykonania ikony jest oparta na tradycji bizantyjskiej, składająca się z wielu długich etapów. Najpierw ikono pisarz powinien przyszykować materiał, na którym będzie pisana ikona, najczyściej to bywa wyschła deska, na którą przymocowuje się płótno, a na nie nakłada się grunt. Następnie to rysowanie obrazu. Dalej złocenie i posrebrzanie tła. Kolejny etap malowanie, osobne nakładanie na obraz farb, zawierających w składzie metal, kamienie i substancje organiczne. Podczas każdego tworzenia ikony towarzyszy modlitwa. Jesteśmy dumni, że mogliśmy zapoznać się pisaniem ikon, dzięki czemu teraz na ikonę możemy popatrzeć inaczej. Cieszymy się, że mogliśmy dotknąć wnętrza tajemniczej ikony. I jeszcze raz dziękujemy Robertowi oraz życzymy wytrwałości na dalszej drodze życia. Jarosław Wabalis Klub Studentów Polskich na Litwie OFICJALNY KURS LITA Euro 3,4528 Dolar amerykański 2,4343 Dolar australijski 2, rubli białoruskich 7,9918 Lew bułgarski 1,7654 Dolar kanadyjski 2,5141 Frank szwajcarski 2, koron czeskich 1, koron duńskich 4,6303 Funt szterling 3, forintów węgierskich 1, islandzkich koron 2, japońskich jenów 2, juanów chińskich 3,9970 Łat łotewski 4, mołdawskich lei 2, koron norweskich 4, złotych polskich 8, rubli rosyjskich 8, koron szwedzkich 3,8383 Lira turecka 1, hrywin ukraińskich 3,0582 Bank Litewski 6 kwietnia 2011 r. Spotkanie członków Klubu Studentów Polskich na Litwie z klerykiem Robertem Mojsiewiczem (w centrum)

6 6 WYDARZENIA I Olimpiada Języka Polskiego Klas Początkowych Wilna ze str.1 A symbolem konkursu, czyli swoistym oskarem, który był wręczany dla zwycięzców została statuetka sowy symbolizująca mądrość. Uroczystość zamknięcia olimpiady zaczęła i gości powitała dyrektor Syrokomlówki Danuta Silienė. Zanim zostali ogłoszeni i nagrodzeni laureaci, wszyscy zebrani mieli okazję obejrzeć wesołe przedstawienie pod tytułem Witajcie w naszej bajce w wykonaniu uczniów klas czwartych. Dzieci zachwyciły widzów i udowodniły, że nie tylko dobrze znają ojczystą mowę, lecz także dobrze czują się na scenie. Przedstawienie było interaktywne obecne na widowni dzieci również w pewnym sensie brały w nim udział, gdyż musiały zgadywać imiona bohaterów z prezentowanych bajek. Kulminacją uroczystości stało się ogłoszenie laureatów olimpiady. A niechaj narodowe wżdy postronni znają, iż Polacy nie gęsi, iż swój język mają trafnie dobranymi słowami Mikołaja Reja zaczęła ceremonię wręczenia nagród prezes koła Macierzy Szkolnej Maria Dunowska, która była również przewodniczącą komisji sprawdzającej prace uczestników tej olimpiady. Cieszę się, że szkoła zorganizowała taką olimpiadę dla najmłodszych i życzę trwać temu projektowi przez długie lata. Przewodnicząca komisji powiedziała również, że prace wszystkich uczestników były warte uwagi i dzieci świetnie wykazały swoje umiejętności języka polskiego: Cieszy też to, że rozpiętość punktacji w pracach była niewielka. Nie było szczególnie gorszych czy lepszych prac. A to znaczy, że wszyscy bardzo starali się i dlatego dobrze się pokazali. Gratuluję zwycięzcom, życzę dla nich jeszcze więcej sił i pracowitości. Umiejętnościami uczniów klas młodszych zachwycała się również prezes koła metodycznego klas początkowych szkół miasta Wilna, wicedyrektor Tuskuleńskiej Szkoły Średniej, Daiva Pilukienė: Wszystko, co robią dzieci, jest bardzo piękne. Dziękuję uczniom tej szkoły za wspaniałe przestawienie, a gospodarzom szkoły jestem wdzięczna za fascynującą ideę pierwszej olimpiady takiego rodzaju. Każde podobne przedsięwzięcie potrzebuje bardzo dużo ciężkiej pracy i widzę, że tutaj było jej sporo. Naprawdę było warto starać się! Pomysłodawczyniami i inicjatorkami olimpiady zostało pięć wychowawczyń klas początkowych Syrokomlówki : Beata Bołądź, Krystyna Chwojnicka, Łucja Godwód, Helena Górniewicz oraz Teresa Kolenda. W tej pierwszej olimpiadzie udział wzięli uczniowie klas czwartych. Jednak organizatorzy obiecali, że w przyszłości wykazywać swoją znajomość mowy ojczystej będą mogły również młodsze dzieci. A na razie możemy cieszyć się z tego, że te pierwsze kroki w tej dziedzinie były bardzo udane. Organizatorzy również dziękują fundatorom: Departamentowi Oświaty samorządu Waleria Skirtun i jej wychowanka Dorota Sokołowska Laureaci I Olimpiady Języka Polskiego Klas Początkowych miasta Wilna miasta Wilna; radnemu miasta Wilna, prezesowi Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie Macierz Szkolna Józefowi Kwiatkowskiemu i wiceprezes tego stowarzyszenia Krystynie Dzierżyńskiej; oraz spółce Milida. Brygita Łapszewicz Fot. Marian Paluszkiewicz Laureaci I Olimpiady Języka Polskiego Klas Początkowych miasta Wilna I miejsce Dorota Sokołowska (Szk. Śr. im. Władysława Syrokomli, nauczycielka Waleria Skirtun) II miejsce Albert Bogdanowicz (Szk. Śr. im. Joachima Lelewela, nauczycielka Hana Lavronovičienė) III miejsce Łukasz Pałkowski (Szk. Śr. im. Józefa Ignacego Kraszewskiego, nauczycielka Jadwiga Wołoncewicz) Wyróżnienia otrzymały Katarzyna Jachimowicz (Szkoła Podstawowa im. A. Wiwulskiego, nauczycielka Inessa Żarina) Agnieszka Giniewicz (Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II, nauczycielka Krystyna Kalitkiewicz)

7 WYDARZENIA 7 W Klubie Weteranów Wilii : Wizyta seniorów z gminy Rymań 1 kwietnia do Domu Kultury Polskiej w Wilnie zawitali seniorzy z przepięknej miejscowości Rymań, znajdującej się nieopodal Kołobrzegu, na Pomorzu. Czekali tu na nich członkowie Klubu Weteranów Wilii oraz Stowarzyszenia Nauczycieli Seniorów, przy Polskiej Macierzy Szkolnej na Litwie. Jak poinformowała Kurier prezes Klubu Weteranów Wilii Janina Subocz-Lewczuk gości przybyło ponad 50 na czele z wójtem gminy Rymań Mirosławem Terleckim oraz kierownikiem Klubu Seniorów Pod Aniołami Aldoną Więcek. Pani Janina podkreśliła, że to spotkanie doszło do skutku dzięki pomocy kierownika Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Litwie Stanisława Kargula, za co wileńscy oraz rymańscy seniorzy są bardzo wdzięczni. Wydział Konsularny wystąpił też jako sponsor tego ciekawego spotkania. Rzeczywiście, miło było widzieć, jak przy pięknie serwowanych stołach w auli Domu Kultury Polskiej zasiedli goście oraz gospodarze. Przecież łącznie zgromadziło się ponad 100 osób. Goście wileńskim seniorom wręczyli upominki z symboliką swego klubu aniołkiem. Aldona Więcek powiedziała, że dla wielu osób to spotkanie z Wilnem jest szczególnie wzruszające, gdyż pochodzą z tych stron. Honorowymi gośćmi imprezy był Wszyscy razem śpiewali znane polskie melodie poseł na Sejm Litwy, prezes ZPL Michał Mackiewicz, jak też wicedyrektor DKP Krystyna Zimińska. Do Klub Seniorów w Rymaniu należą ludzie różnych zawodów, w tym nauczyciele, pracownicy służby zdrowia i urzędnicy. Członkowie Klubu Pod Aniołami mają sporo ciekawych imprez na swym koncie. Są to m. in. spotkania z ciekawymi ludźmi, nauka gotowania i degustacja dań. Na tłusty czwartek panie z klubu usmażyły 1000 pączków i 10 kilogramów faworków, poczęstunek dla mieszkańców Rymania był nie lada! W wileńskim kościele św. Teresy odbyła się zamówiona przez gości Msza św. w intencji pomyślności Polaków na Litwie. Na grobach żołnierzy polskich na Rossie goście zapalili biało-czerwone znicze. Goście byli bardzo wzruszeni, gdy oglądali podczas przyjęcia w DKP nagranie z koncertu jubileuszowego Wilii. Nastrój stał się prawie rodzinny. Wszyscy razem śpiewali znane polskie melodie. Natomiast prezesom wileńskich klubów Janinie Lewczuk oraz Zofii Kuncewicz zaśpiewano tradycyjne 100 lat! Jadwiga Podmostko Fot. Henryk Nausewicz KRONIKA KRYMINALNA Nielegalnie nabyte części samochodów W Wilnie i Szakach policja znalazła nielegalnie nabyte części samochodów ciężarowych na sumę 500 tys. litów. W toku operacji policyjnej w Wilnie w magazynie urzędu celnego funkcjonariusze znaleźli części zamienne samochodów ciężarowych Volvo, Scania i in. zarejestrowanego w Rosji przedsiębiorstwa. Ich wartość szacuje się na ponad 60 tys. euro (207 tys. litów). Podczas rewizji w Szakach w opuszczonych magazynach funkcjonariusze również znaleźli nielegalnie nabyte części samochodów ciężarowych, których wartość przekracza 90 tys. euro (310 tys. litów). Po ich sprzedaniu na czarnym rynku podejrzani otrzymaliby 250 tys. litów nielegalnego dochodu. Funkcjonariusze Litewskiego Biura Policji Kryminalnej zatrzymali pięciu obywateli Litwy, którym grozi kara do czterech lat więzienia. Ranny nastolatek W poniedziałek w Kłajpedzie podczas odpalania petardy skaleczył się nastolatek. Z poparzeniem lewej dłoni do szpitala kłajpedzkiego zgłosił się P. G. (ur. 1997), który wyjaśnił, że około godz na podwórzu domu przy ul. S.Šimkaus skaleczył się, odpalając petardę. Poszkodowany leczy się ambulatoryjnie. Śmierć pod kołami pociągu Łącznie zgromadziło się ponad 100 osób W Kłajpedzie pociąg śmiertelnie potrącił starszą kobietę. Do wypadku doszło w poniedziałek o godz na kolejowym przejściu dla pieszych przy ul. Pušyno. Niezidentyfikowana jeszcze denatka jest w wieku lat. Stronę przygotowano na podstawie inf. PAP i BNS

8 8 SPORT SPRINTEM Arvydas Sabonis w Galerii Sław NBA oficjalnie ogłosiła listę nowych członków Galerii Sław, którzy dostąpią zaszczytu wstąpienia do tego elitarnego grona w tym roku. Na liście znalazło się nazwisko legendarnego litewskiego koszykarza, najlepszego europejskiego środkowego w historii, Arvydasa Sabonisa. Oprócz niego wybrani zostali Dennis Rodman, Chris Mullin, Artis Gilmore, Tex Winter, Reece Tatum, Tom Sanders, Teresa Edwards, Tara VanDerveer oraz Herb McGee. Connecticut Huskies po raz trzeci Koszykarze uczelni Connecticut po raz trzeci zdobyli prestiżowe mistrzostwo akademickiej ligi NCAA. W finale pokonali Butler Buldogs 53:41. Poprzednio Huskies triumfowali w 1999 i 2004 roku. Zespół Butler w finale grał drugi raz z rzędu. Przed rokiem minimalnie 59:61 uległ uczelni Duke, tym razem jego zawodnicy zagrali znacznie słabiej. W całym meczu trafili zaledwie 12 z 64 rzutów z gry. Liga NHL W hokejowej lidze NHL wyjątkowy przebieg miało spotkanie New York Rangers Boston Bruins. W połowie drugiej tercji Niedźwiadki prowadziły 3:0, ale kolejne pięć bramek zdobyli gospodarze i to oni wygrali 5:3. Dwie asysty w Rangers zaliczył Wojtek Wolski. Po podaniach urodzonego w Zabrzu hokeisty do siatki trafiał Czech Vinny Prospal. W tabeli Konferencji Wschodniej ekipa z Bostonu zajmuje trzecie miejsce. Nowojorczycy okupują siódmą lokatę i są coraz bliżej zapewnienia sobie awansu do fazy play off. Awiżenianki obroniły wywalczony W dniach marca w Wileńskim Gimnazjum im. Jana Pawła II odbył się finałowy etap rozgrywek piłki siatkowej młodziczek o nagrody KS Polonia Wilno. Do puli finałowej oprócz gospodyń trafiły siatkarki Solecznickiego Gimnazjum Tysiąclecia Litwy, szkoły średniej Žara z Nowej Wilejki oraz Awiżeńskiej Szkoły Średniej. Ten kwartet na zasadzie gości uzupełniały zaprzyjaźnione z klubem sportowym Polonia Wilno siatkarki SL Salos Ełk. A więc rozgrywki nabrały międzynarodowej obsady, co sprawiło, że mecze z gośćmi z Macierzy cieszyły się szczególnym zainteresowaniem. Po uroczystym otwarciu rozgrywek pierwszy mecz rozegrały dziewczęta z rejonu wileńskiego oraz ich stałe przeciwniczki z Gimnazjum Tysiąclecia Litwy w Solecznikach. Po pierwszym łatwo wygranym przez siatkarki z Awiżeń secie 25:13, w drugim walka nabrała rumieńców. Dopiero w końcówce lepiej wypadły siatkarki z Awiżeń, wygrywając seta 25:23, a tym samym też mecz z wynikiem 2:0. W drugim pojedynku zmierzyły się gospodynie siatkarki Gimnazjum im. Jana Pawła II z rówieśniczkami z Ełku. Zawodniczki były znajome już z rozgrywek w Ełku we wrześniu ubiegłego roku. Wtedy broniące barw KS Polonia Wilno gimnazjalistki raz wygrały, a raz przegrały. Tym razem mecz lepiej rozegrały siatkarki z Ełku, wygrywając 2:0. W trzecim pojedynku zmierzyły się siatkarki Awiżeńskiej Szkoły Średniej i szkoły Žara z Nowej Wilejki. Broniące tytułu mistrzyń awiżenianki pewnie zagrały oba sety, wygrywając mecz 2:0. W kolejnym spotkaniu gospodynie zmierzyły się z siatkarkami znad Solczy. To był najbardziej wyrównany mecz tego dnia. Pierwszego seta lepiej zagrały siatkarki Gimnazjum Tysiąclecia, aby w kolejnym ulec. O tym Rywalki musiały uznać wyższość broniących tytułu mistrzyń awiżenianek więc, która drużyna jest lepsza, miał rozstrzygnąć tie-break. Głośny doping i własne ściany pomogły dziewczętom Gimnazjum im. Jana Pawła II, gdyż w tej odsłonie to one okazały się lepsze, zwyciężając 2:1. W ostatnim meczu pierwszego dnia batalii siatka przedzieliła zawodniczki z Ełku i siatkarki szkoły średniej Žara. W każdym elemencie siatkarskiego rzemiosła lepsze były zawodniczki z Polski i to one wygrały 2:0. Miały więc powody, by w dobrych humorach udać się do Domu Polskiego na obiad, po czym organizatorzy zafundowali im dwie ślizgawki. Pierwsza to ta sztuczna w Akropolisie, gdzie upadków nie było. Natomiast naturalna ślizgawka przy wspinaniu się na górę Trzech Krzyży okazała się bardziej podstępna. Oczywiście, wspaniały widok stamtąd na Stare Miasto i krótka historia Wilna skompensowały drobne stłuczenia. Następnego dnia rozgrywki rozpoczęły siatkarki Gimnazjum Jana Pawła II i szkoły średniej Žara. Gimnazjalistki wykazały więcej animuszu, kontrolowały przebieg meczu i w obu setach były minimalnie lepsze. Drugi mecz grały zawodniczki SL Salos Ełk z Gimnazjum Tysiąclecia. Mimo że dziewczęta z Pol- Fot. archiwum ski uczestniczyły poza konkursem, na boisku nie dało się tego odczuć. Potraktowały ten mecz bardzo poważnie, wygrywając 2:0. Trzeci pojedynek Gimnazjum Tysiąclecia contra szkoła Žara miał rozstrzygnąć, która z drużyn uplasuje się na miejscu 3, a której pozostanie strefa poza podium. Więc nic dziwnego, że po 2 setach wynik był remi-

9 SPORT 9 przed rokiem tytuł SPRINTEM Dwóch kandydatów Tylko dwóch kandydatów będzie w czerwcu ubiegać się o stanowisko prezydenta FIFA. Rywalem kierującego tą organizacją od 1998 roku Szwajcara Josepha Blattera będzie szef Azjatyckiej Federacji Piłkarskiej (AFC) Mohamed Bin Hamman. Zjadł swoje buty Tegoroczny turniej w Wileńskim Gimnazjum im. Jana Pawła II miał międzynarodową obsadę sowy 1:1. Ażeby wyłonić zwycięzcę, był potrzebny tie-break i w nim więcej szczęścia miały siatkarki z Solecznik. Kolejny mecz miał natomiast wyłonić zwycięzcę rozgrywek, a spotkały się w nim Awiżeńska Szkoła Średnia i Gimnazjum im. Jana Pawła II. Awiżenianki broniły tytułu wywalczonego przed rokiem, a że nie będzie łatwo przekonały się w grudniu, kiedy to w rozgrywkach grupowych uległy rywalkom 1:2. Pierwszy set miał bardzo wyrównany przebieg, choć końcówka należała do Awiżeń. W drugim awiżenianki zagrały pewniej od początku i obroniły tytuł. Srebro przypadło siatkarkom Gimnazjum im. Jana Pawła II. W ostatnim meczu turnieju spotkały się drużyny, które w rozgrywkach finałowych nie zaznały goryczy porażki, pokonując wszystkie przeciwniczki bez straty seta. Gra pomiędzy ekipami z Ełku i Awiżeń miała być ozdobą całego turnieju. Bardziej doświadczone zawodniczki z Ełku od początku narzuciły warunki gry i gdy przy stanie 16:14 kontuzji skręcenia kostki doznała podstawowa zawodniczka z Awiżeń Ilona Staniul, wygrana gości wyglądała na zwykłą formalność. Innego zdania były natomiast siatkarki z Awiżeń, które rywalki dogoniły i seta wygrały 26:24. W następnym secie pogubione nieoczekiwaną porażką rywalki już nie pozbierały się, ulegając 14:25. Trenerka z Ełku Katarzyna Sznejder podziękowała przeciwniczkom za lekcję pokory, jaką otrzymały jej podopieczne. Równolegle z turniejem finałowym w Wileńskim Gimnazjum im. A. Mickiewicza odbył się mały finał, w którym drużyny rywalizowały o miejsca 5-8. Tutaj zaciekły mecz o 5 miejsce stoczyły uczennice Gimnazjum A. Mickiewicza z koleżankami ze szkoły im. J. I. Kraszewskiego. Gospodynie były minimalnie lepsze pokonując rywalki 2:1. Na miejscu 7 uplasowała się Szkoła Średnia z Egliszek, a na miejscu 8 debiutująca w rozgrywkach Wileńska Szkoła Średnia im. Wł. Syrokomli. Podczas zamknięcia turnieju prezes KS Polonia Wilno Stefan Kimso pogratulował uczestnikom, podziękował administracji i nauczycielom wychowania fizycznego Fot. archiwum szkoły średniej w Egliszkach, Gimnazjum im. A. Mickiewicza oraz Gimnazjum im. Jana Pawła II za pomoc w zorganizowaniu grupowych i finałowych rozgrywek, a także kierownikowi wydziału konsularnego Ambasady RP w Wilnie Stanisławowi Kargulowi za wsparcie finansowe. To była już 8 edycja turnieju i cieszy, że przy podziale nagród klub sportowy Polonia Wilno nie pominął żadnej drużyny. Wszystkie zostały uhonorowane pamiątkowymi dyplomami, pucharami, a trzy najlepsze odpowiedniego blasku medalami oraz nagrodami pamiątkowymi. Na ceremonii zamknięcia dziewczęta stały zmęczone, choć radosne i być może tylko w oku siatkarek Gimnazjum Tysiąclecia Lilii Frelik, Henryki Bronickiej, Ireny Kozłowskiej oraz siatkarek Gimnazjum im. Jana Pawła II Eweliny Znosienko i Justyny Przewalskiej można było dostrzec łezkę, albowiem są to maturzystki i to był ich pożegnalny występ w organizowanej przez Ks Polonia Wilno szkolnej lidze siatkarek. Waldemar Szumski koordynator turnieju Norweski triatlonista Fredrik Mandt założył się, że jeżeli przegra z narciarską mistrzynią świata na 30 kilometrów Therese Johaug w biegu pod górę stoku slalomowego to... zje swoje buty. Zawodnik słowa dotrzymał. Johaug zadziwiła wszystkich w styczniu nieprawdopodobnym tempem na ostatnim etapie Tour de Ski pod górę stoku slalomowego Alpe Cermis. Jej formę zakwestionował jednak 29-letni Mandt, twierdząc, że technika narciarska w konkurencjach wytrzymałościowych to nie wszystko i że liczy się ogólne wytrenowanie. Mandt wystartował w stawce 200 zawodników; na mecie był przedostatni ze stratą kilku minut do mistrzyni świata, która była druga za Chrisem Andre Jespersenem na trasie długości 1300 m. Mandt przed kamerami telewizji ugotował swoje buty i w obecności Johaug je zjadł. Wyścig Dookoła Kraju Basków Hiszpan Joaquin Rodriguez z rosyjskiej grupy Katiusza najszybciej finiszował na pierwszym etapie kolarskiego wyścigu Dookoła Kraju Basków, długości 151,5 km ze startem i metą w Zumarradze. Strony przygotował Kazimierz Tomkowski

10 10 Z SIECI Opinie czytelników z Internetu Drobni handlowcy nie poddają się ben, Kwiecień 4, 2011 at 19:45 Ewidentny zwrot ku gospodarce ręcznie sterowanej to jak widzę jedyny pomysł rządu RL na uzdrowienie sytuacji ekonomicznej kraju. No cóż, rząd wyżywi się sam, a reszta niech głoduje. Cziburaszka, Kwiecień 4, 2011 at 23:49 do ben: Nie jestem pewien, ale czy w Polsce osoby, które zawodowo zajmują się handlem na bazarach, nie są zobowiązane do posiadania kas fiskalnych? ben, Kwiecień 5, 2011 at 09:05 do Cziburaszka: Ok. Niemniej nie przeczy to mojej tezie. Tego typu fiskalizm zabijał i zabija prywatną inicjatywę, a w RL, gdzie ona raczkuje, tym bardziej. Jak wiesz, Polak w RP zawsze, nawet w PRL-u, nie z takimi problemami sobie radził. Prezydent podpisała Ustawę o Oświacie Anna, Marzec 30, 2011 at 19:36 To, co się dzieje na Litwie z Polakami, to porażka lansowanej w Europie wielokulturowości. I nauczka na przyszłość. AK, Marzec 30, 2011 at 20:03 Niestety, pani prezydent pokazała swoją prawdziwą twarz. Smutna to prawda, że ma nas wszystkich Polaków gdzieś. super, Marzec 30, 2011 at 20:12 Brawo, Grybauskaitė. Litewska szkoła super, litewski super. wena, Marzec 30, 2011 at 20:21 I tym sposobem Polacy będą zmuszeni uczyć się litewskiego jednego z najmniej perspektywicznych języków w Europie, na wymarciu. Ekstra korzyść. To trochę jakby ktoś kazał ci się uczyć obyczajów ostatniej pierwotnej wioski w Amazonii, przystawiając lufę do głowy. Brawo, Litwa jak zwykle krok za wszystkimi tradycji stało się zadość. Miłosz, Marzec 30, 2011 at 20:27 Polacy na Litwie i Białorusi to wspólne dzieci dawnej Rzeczypospolitej. Jak one się dzisiaj czują? Czy nie mają prawa czuć się zawiedzione, gdy po 500 latach wspólnego bytowania w jednym państwie (dobrowolnie utworzonym, dodajmy) mówi im się, że teraz nie są już u siebie, że ten dom już nie jest ich? Mają się wynieść, albo zmienić tożsamość?! To jest litewska propozycja? robert, Marzec 30, 2011 at 20:58 Wileńscy Polacy moim zdaniem powinni okazać większą stanowczość w obronie swoich praw. W RP wszyscy przyzwyczajeni są do gwałtownych demonstracji, strajków, akcji nieposłuszeństwa obywatelskiego itd. Z punktu widzenia władz RP i polskich mediów (a więc opinii publicznej) skoro Polacy na Lietuvie są spokojni, to chyba nic aż tak strasznego się nie dzieje. Taka jest niestety prawda. Ta bariera jest obecnie przełamywana, ale i wy sami powinniście zacząć działać ostrzej. nie ważnie, Marzec 30, 2011 at 21:14 Respect do pani Dali Grybauskaitė! Kocham Cię! Mieszkasz w Litwie, to powinieneś umieć gadać po litewsku. Polaku, nie płacz, a jeśli tu nie podoba się, to Europa otwarta, możesz jechać z tej Litwy pruss, Marzec 30, 2011 at 21:22 do nie ważnie To ty musisz wyjechać z Wileńszczyzny, bo my, Polacy jesteśmy u siebie do Lietuvy nigdy byśmy dobrowolnie się nie wybrali. Anonim, Marzec 30, 2011 at 21:26 do nie ważnie Żeby pojechać do Europy, trzeba wyjechać z Litwy, to znaczy, że Litwa nie jest w Europie. A skoro Litwa nie jest w Europie, to znaczy, że nie jest krajem cywilizowanym. Zapytalski, Marzec 30, 2011 at 22:05 Grybauskaitė uzasadniając w środę swą decyzję o podpisaniu nowelizacji ustawy o oświacie oświadczyła, że pomoże ona mniejszościom narodowym stać się równoprawnymi obywatelami kraju. Z tego wynika, że przez dwadzieścia lat byliśmy nierównoprawnymi obywatelami kraju? Scyzor, Marzec 30, 2011 at 22:56 Ja dodam tylko, że naprawdę można pozazdrościć lietuvisom konsekwencji w działaniu. Można się od nich uczyć. Ze strony Polski wsparcia dla Polaków w Lietuvie żadnego nie będzie. bajar, Marzec 30, 2011 at 23:07 Ale czytam, czytam i nic mądrego nie wyczytałem Ja bym dał wam te szkoły, te lekcje i ten język polski, który nie jest aż tak perspektywiczny, jak sobie myślicie. Ażeby sobie nerwów nie psuć. I Litwini by dali. Cała sprawa w tym, że widzą was jako wroga, który skacze do oczu. No i postawiliście na walkę, a macie ustawę. Tylko mi do gardła nie skaczcie, Polska, moim zdaniem, ma związane ręce poprzez UE i NATO. A co możecie konkretnie zrobić, ażeby pozostać z polskimi szkołami? Chyba już nic. Wojny nie będzie i być nie może, autonomia nie świeci, bo tu nie ma ani masakry, ani masowej dyskryminacji, która zagraża zdrowiu i życiu. I cóż wtedy zostaje? Polska nie może się mieszać, bo to nie jej obywatele Politolog, Marzec 31, 2011 at 00:22 Myślę, że obecnie trwa atmosfera narad. Wątpię w ostre oświadczenia rządu RP. To już było. Teraz czas na działanie. Wbrew pozorom Polska ma szerokie możliwości pomocy Polakom na Litwie. Może w ekspresowym tempie, podobnie jak Niemcy uchwalić ustawę umożliwiając posiadaczom KP służenia w polskiej armii. jerzy, Marzec 31, 2011 at 01:43 Obserwując sytuację szkolnictwa i edukacji mniejszości polskiej na Litwie obecnie wprowadzone zmiany są kopią wydarzeń, jakie rozgrywały się w Wilnie i na ziemi wileńskiej po 10.X.1939 r. Za Lietuvos aidas nr. 729 z 28 XI 1939: Dnia wyznaczeni przez Ministerstwo Oświaty nowi kierownicy rozpoczęli przejmowanie szkół powszechnych. Jednocześnie, zgodnie z litewską ustawą szkolną, zmianie uległ program nauczania. Ogólna liczba godzin została podwyższona, wprowadzono intensywną naukę języka litewskiego, historii i geografii Litwy. Ograniczona została natomiast nauka języka polskiego. Charakterystyczne było to, iż zmiany były tym większe, im młodsza była klasa. Zadbano też o dostarczenie podręczników do szkół języka litewskiego, historii i geografii Litwy. Można z tego okresu odszukać masę materiału źródłowego, jak Litwini asymilowali dzieci i młodzież z narodem litewskim. Pani Prezydent mając minimum honoru to do końca swej kadencji nie powinna przekroczyć granicy polsko-litewskiej. Władze Litwy w sposób bezbłędny wyciągają wnioski z historii i z premedytacją wdrażają w życie sprawdzone metody. *Zachowana oryginalna pisownia komentarzy internautów

11 MOTORYZACJA 11 Benzyna kontra Diesel Oto odwieczny dylemat kupujących samochód. Po określeniu marki, modelu i koloru: wybrać silnik benzynowy czy skusić się na Diesla? Dzisiaj nowoczesne konstrukcje wysokoprężne są stosunkowo ciche, kulturą pracy wielce nie odstępują motorom benzynowym, a do tego ich moc znacznie wzrosła, przy jednoczesnym bardzo konkurencyjnym spalaniu. Oczywiście, stojąc obok nawet najnowocześniejszego Diesla, od razu rozpoznamy rodzaj silnika, charakterystyczny klekot cały czas daje o sobie znać, ale przyznać trzeba, że stał się zdecydowanie bardziej cywilizowany, mniej dokuczliwy oraz zwyczajnie cichszy. Mało tego, w większych motorach, jego brzmienie staje się zamiast denerwującego wręcz przyjemne i niekiedy rasowe. Można powiedzieć, że Diesle wyeliminowały swoje największe wady, pozostawiając jednocześnie największe zalety. Potężny moment obrotowy i oszczędność. Spora część maksymalnego momentu obrotowego dostępna jest już od najniższych wartości obrotowych. Owszem, prawdą jest, że należy nieco mocniej wciskać pedał gazu, a zakres użytecznych obrotów jest dość wąski i zwykle wynosi od 2, do, góra, 4 tys. obr./min, ale dla nieco wprawionego w jazdę z tym silnikiem kierowcy, zwykle oznacza to wygodę i komfort. Choć właściciele Diesli nie są zwykle typem motoryzacyjnych sportowców, należy zaznaczyć także, że motor wysokoprężny bardzo dobrze znosi profesjonalny tuning, dzięki czemu skutecznie i dość tanio można podnieść moc o dodatkowe proc. Pomimo nowoczesnej technologii i całej masy komputerów Diesel nie jest ideałem i cierpi na niedoskonałości. Najważniejszą z nich jest oczywiście wyższa cena zakupu. Wpływ na to mają także skomplikowane układy, takie jak turbosprężarka, filtry (cząsteczek stałych itp.) oraz wysokociśnieniowy wtrysk paliwa. Jeżeli dodamy do tego droższy serwis gwarancyjny oraz zdecydowanie wyższe koszty ewen- Diesel czy benzyniak, co wybrać? tualnych napraw, dojdziemy do wniosku, że Diesel niekoniecznie musi być lepszy w zakupie od benzyniaka. Nowoczesne rozwiązania powodują, że benzyniakiem również możemy podróżować tanio, a przy tym zdecydowanie bardziej sportowo i mimo wszystko, ciszej. Kluczem do sukcesu jest między innymi zielony ekolog. Dlaczego, ktoś spyta? Wszystko przez coraz to bardziej rygorystyczne normy emisji spalin i proekologiczne zapędy wielu rządów. Producenci samochodów musieli coś poradzić na nakładane kary. Efektem jest bardzo modne ostatnio słowo downsizing. Cóż to oznacza? Najprościej można określić to tak: przy podobnych wartościach mocy i momentu, postarajmy się zmniejszyć spalanie i emisję spalin, przez między innymi zmniejszenie pojemności skokowej silnika. Sprowadza się przede wszystkim do kilku elementów. Po pierwsze mniejsza pojemność silnika, po drugie bezpośredni wtrysk, po trzecie turbosprężarka (niekiedy dwie lub miks turbo plus kompresor), i po czwarte odzyskiwanie energii kinetycznej. Jakie są dodatkowe plusy oprócz tak oczywistych, jak mniejsze spalanie paliwa i oszczędność? To przede wszystkim osiągi oraz przyjemność z jazdy. Nowoczesne benzynowe silniki stały się szybsze, bardziej elastyczne i osiągają stosunkowo dużą moc z małej pojemno- Fot. Marian Paluszkiewicz ści. Wysoki moment obrotowy wśród najlepszych przykładów niekiedy dostępny jest niczym w silnikach diesla, czyli od obr./min. A kręcić możemy nawet do 5, a nawet 8 tysięcy. Silnik Diesla wydaje się, być dobrym pomysłem, jeżeli rocznie przejeżdżamy od 20 do 25 tysięcy kilometrów. Jeżeli mniej, bierz benzyniaka. Ceny nowych (ale również używanych) samochodów z wysokoprężną jednostką napędową w dalszym ciągu są wyższe. W dodatku, znikoma różnica w cenie zakupu paliwa nie oznacza już tak szybkiego wypracowania różnicy cen zakupu auta. Obecnie, aby zrekompensować sobie kilka, czy kilkanaście tysięcy różnicy, trzeba przejeżdżać rocznie jakieś 20 tys. km przez ponad 10 lat. Co jeszcze ma wpływ na zakup? Serwis nie zawsze wygląda tak samo. O ile w przypadku pierwszych przeglądów w ASO ceny są zbliżone, o tyle po przejechaniu około 200 tys. km naprawy Diesla są znacznie droższe. Liczyć możemy na wymianę 2-masowego koła zamachowego, dbać trzeba o wytryski, turbosprężarki czy filtr cząstek stałych. Co zatem wybrać Diesla, czy benzyniaka? Odpowiedzcie sobie na jedno pytanie: jaki styl jazdy preferujecie oraz jak zasobna jest Wasza kieszeń? Jeżeli nadal nie będziecie zdecydowani, zdajcie się na bezduszną matematykę i podliczcie, co Wam się bardziej opłaca. DOOKOŁA KOŁA Crossover według Kii Naimco tak nazywa się nowy koncepcyjny crossover Kii. Za napęd prototypowego auta z Korei będzie odpowiadał elektryczny silnik dysponujący mocą 108 KM i maksymalnym momentem obrotowym rzędu 280 Nm. Kia zapewnia, że samochód z pełnymi akumulatorami będzie w stanie pokonać dystans 200 KM, rozpędzając się do maksymalnej prędkości 150 km/godz. Tryb szybkiego uzupełniania energii pozwoli na naładowanie baterii do poziomu 80 proc. w zaledwie 25 minut, jednak pełny cykl odświeżania akumulatorów będzie wymagał podłączenia modelu Naimco do prądu na pięć i pół godziny. Hyundai, który zrywa z regułą Ekologia staję się oczkiem w głowie producentów aut, którzy starają się uniezależnić swoje pojazdy od paliw kopalnych. 4-drzwiowe auto jak na razie jest tylko prototypem, ale jego stylistyka z powodzeniem mogłaby być odwzorowaniem produkcyjnej wersji samochodu. Model Blue2 wygląda nowocześnie, ale jego nadwozie nie przypomina pojazdów rodem z filmów science fiction, co bez wątpienia jest sporą zaletą i miłym odstępstwem od reguły. Pod maską auta znalazły się ogniwa wodorowe, które są w stanie wygenerować 122 KM mocy. W nowym Hyundaiu nie mogło też zabraknąć nowinek technicznych takich jak kamery zamiast tradycyjnych lusterek, tablety dedykowane dla pasażerów siedzących z tyłu czy system, który rozpoznaje zbliżającego się do auta kierowcę i automatycznie otwiera przed nim drzwi. Stronę przygotował Witold Janczys

12 12 ZDROWIE PO KROPELCE Symptomy raka jelita grubego Im szybciej następuje diagnoza raka jelita grubego, tym większa jest szansa na wyzdrowienie. Warto więc znać objawy, by bezzwłocznie podjąć ratujące życie leczenie. Wiedza na temat objawów raka jelita jest kwestią życia i śmierci. Chorobę często można uleczyć, jeśli zostaje wcześnie wykryta. Około 90 procent pacjentów, u których rozpoznano raka na najwcześniejszym etapie, przeżywa co najmniej pięć kolejnych lat. Jednakże, jeżeli choroba jest diagnozowana w późniejszych etapach, współczynnik przeżycia gwałtownie spada. Wśród głównych objawów choroby są: krew w stolcu wraz z biegunką lub zaparciami trwającymi nawet kilka tygodni; krańcowe zmęczenie bez ewidentnych przyczyn; niewyjaśniona utrata na wadze; ból i guzy w brzuchu. Stop: Fast food Jedzenie tzw. fast food to zawsze grzech przeciw zdrowiu, ale jeśli do niezdrowego posiłku doda się kawę, efekty są jeszcze gorsze, ostrzegają uczeni kanadyjscy. Badania wykazały, że u zdrowych osób znacznie podnosi się poziom cukru po zjedzeniu posiłku bogatego w tłuszcze, jednak ilość cukru osiąga poziom zbliżony do tego u ludzi zagrożonych cukrzycą, gdy oprócz takiego dania konsument raczy się kawą. Ogólnie rzecz ujmując tłuszcz przyjmowany łącznie z kofeiną pogarsza komunikację między jelitami a trzustką, co może odgrywać pewną rolę w zaburzaniu procesu obniżania poziomu cukru w krwi. Wyniki badań są szczególnie istotne dla osób zagrożonych chorobami metabolicznymi i cukrzycą typu 2. Stronę przygotowała Helena Gładkowska Ból stawów: jak leczyć i zapobiegać? Uciążliwy ból trwający wiele godzin, trudności z chodzeniem i wykonywaniem najprostszych czynności. Ponadto zaburzenia snu, ogólne pogorszenie nastroju, często depresja to objawy, które towarzyszą zaawansowanej chorobie stawów. Pomimo szybkiego rozwoju współczesnej medycyny, jest to wciąż jeden z poważniejszych problemów, z jakim spotyka się wiele osób. Znaczna część osób szczególnie w początkowych stadiach choroby nie zgłasza problemów lekarzowi. Tymczasem choroba zwyrodnieniowa stawów, jak wiele innych chorób reumatycznych, ma charakter postępujący. Zwykle rozwija się powoli, początkowo dając jedynie nieznaczne dolegliwości bólowe pod wpływem długotrwałego wysiłku fizycznego, ustępujące po odpoczynku. Z biegiem czasu dolegliwości jednak nasilają się, trwają coraz dłużej, a wywołują je coraz mniejsze obciążenia. Choroba zwyrodnieniowa dotyczy w szczególności stawów najbardziej obciążanych codzienną aktywnością, stąd też tak powszechne problemy z zespołami bólowymi kolan, bioder, stawów skokowych czy kręgosłupa i palców rąk. Do najczęstszych przyczyn niszczenia powierzchni tych stawów zalicza się: uwarunkowania genetyczne, wszelkie urazy, wady postawy, zaburzenia metaboliczne i endokrynologiczne oraz co najważniejsze notoryczne przeciążanie stawu. Długotrwałe przebywanie w pozycjach statycznych czy tak powszechna w dzisiejszych czasach dominacja siedzącego trybu życia również przyczynia się do przyspieszonego niszczenia chrząstki stawowej niektórych stawów. Interesującym przykładem może być tzw. kolano kinomana, zespół typowy dla osób spędzających dużo czasu w pozycji siedzącej, ze stawem kolanowym zgiętym do kąta 90 stopni lub więcej. Ponadto wzmożone napięcie mięśni okolic karku, tak charakterystyczne dla osób pracujących z komputerem, w prostej linii prowadzi do problemów ze stawami kręgosłupa szyjnego i obręczy barkowej. Bezpośrednią przyczyną dolegliwości bólowych w przebiegu choroby zwyrodnieniowej stawów nie jest, jak się powszechnie sądzi, uszkodzenie chrząstki stawowej, lecz jego następstwa. Ból związany jest zwykle ze stanem zapalnym, który głównie obejmuje płyn stawowy i błonę maziową, która będąc wewnętrzną warstwą torebki stawowej jest dobrze unerwiona. W zaawansowanych postaciach choroby, gdy starta i uszkodzona chrząstka odsłania warstwę podchrzęstną kości, ból może pochodzić także z tych struktur. Największym problemem w leczeniu choroby zwyrodnieniowej stawów jest zbyt późne zgłaszanie się na konsultacje specjalistyczne pacjentów. Często szukają oni pomocy medycznej dopiero w momencie pojawienia się dokuczliwych dolegliwości bólowych, co zwykle oznacza, że choroba jest już dość Powszechna w dzisiejszych czasach dominacja siedzącego trybu życia również przyczynia się do przyspieszonego niszczenia chrząstki stawowej niektórych stawów Fot. archiwum zaawansowana. Współczesna medycyna proponuje szeroki wachlarz możliwości leczenia zmian zwyrodnieniowych, na który składają się w szczególności: farmakoterapia, fizjoterapia i leczenie operacyjne. Leczenie operacyjne stosowane jest jako ostateczność, gdy wyczerpane zostaną możliwości leczenia zachowawczego. Jednak w niektórych przypadkach zastosowane odpowiednio wcześnie, umożliwia powrót do aktywności wielu chorym, skazanym poprzednio jedynie na ból i niemożność samodzielnego poruszania się. Leczenie operacyjne oparte jest głównie na zabiegach osteotomii korekcyjnych, usunięciu osteofitów lub wstawieniu implantu endoprotezy. Optymalnym wyborem jest zatem szeroko pojęta profilaktyka, polegająca w szczególności na unikaniu czynników uszkadzających chrząstkę stawową. Chcąc zapewnić jej optymalne funkcjonowanie i ochronę, należy pamiętać, że nie jest ona unerwiona ani ukrwiona, w związku z czym substancje odżywcze pobierane są głównie z płynu stawowego. Dzieje się to podczas naprzemiennej kompresji i odciążenia chrząstki, co ma miejsce podczas codziennej aktywności ruchowej.

13 SPOŁECZEŃSTWO 13 Kursy języków obcych dla zabieganych Być może chcesz nauczyć się języka obcego? Potrzebne jest ci tylko wygodne miejsce, gdzie tego można dokonać i motywacja. Dziś naukę języków obcych dla wszystkich, w tym również dla wygodnych i zabieganych proponuje firma ICC. Firma, oferuje kursy korespondencyjne, które na Litwie są prowadzone już od 1997 roku. Dzisiaj ten sposób nauki języków obcych przeżywa nową falę zainteresowania, zdalne nauczanie staje się coraz popularniejsze w naszym kraju. Dziś nikogo nie trzeba przekonywać, jak ważna jest znajomość chociaż jednego języka obcego. Kursy językowe są dostępne wszędzie, organizują je szkoły, centra oświatowe, firmy prywatne, uczelnie. To kosztuje. Średnio około 500 litów miesięcznie, jeżeli spotykamy się w osobowej grupie dwa razy w tygodniu po 90 minut. Nie licząc oczywiście kosztów dojazdu. Tu mieszkańcy małych miast mają problem. Wliczając koszta paliwa, cena kursów wzrasta nawet do 50 proc. Są jednak możliwości, które zapewniają naukę języka obcego 10 razy taniej. Trudno uwierzyć. A jednak. 25-letnia urocza właścicielka i dyrektor firmy ICC Jekaterina Ignatjewa jest absolwentką wileńskiego Uniwersytetu Pedagogicznego i nauczycielką języka angielskiego. Najważniejsze, co dziś mamy ludziom do zaoferowania, to dobra jakość za bardzo atrakcyjną cenę. Kurs będzie was kosztował około 50 litów miesięcznie, to podręcznik i kompakt CD, na którym są podane 4-5 lekcji, słowa, zadania. 30 minut dziennie, cztery razy tygodniowo i po roku potraficie się dogadać w wybranym przez was języku. Kurs składa się z podręczników. Od samego człowieka zależy, jak intensywnie będzie się uczył. Realnie jest zalecany jeden podręcznik na miesiąc, ale są ludzie bardziej zdolni do języków, którzy opanowują dwa podręczniki 9-10 lekcji w ciągu miesiąca. Ale są też tacy, którzy na dokładne opanowanie materiału z jednego podręcznika potrzebują sześciu- -siedmiu tygodni mówi pani Jekaterina. ICC proponuje kursy języków obcych dla dzieci, dla dorosłych, dla początkujących i zaawansowanych. Nauka przebiega zgodnie z takim planem uczymy się miesiąc, wykonujemy pracę domową i wysyłamy pocztą nauczycielowi, po pewnym czasie otrzymujemy z powrotem poprawioną pracę. Kolejny miesiąc nowy podręcznik i kompakt. Każdą pierwszą sobotę miesiąca w programie skype lub osobiście w siedzibie firmy w Wilnie skorzystać można nieodpłatnie z lekcji komunikacyjnych, doskonaląc swe umiejętności rozmowy w języku obcym. Mieszkańcy Wilna są rozpieszczeni obecną sytuacją z nauczaniem języków obcych, bo ofert jest mnóstwo i naprawdę można w tym przebierać. Gorzej mają mieszkańcy mniejszych miast, wsi, ludzie, którzy chcą uczyć się języka, jednak nie mają możliwości przeznaczyć na to po trzy, cztery godziny dwa razy w tygodniu i kilkaset litów. Dla nich nasza oferta jest dobrym wyjściem. 50 litów miesięcznie to nie jest duży wydatek nawet dla ludzi niezamożnych. Po opanowaniu materiału kompakt z nagraniami lekcji możemy słuchać, wykonując jakieś czynności domowe, jadąc samochodem czy pracując na działce. Idealnie pasuje dla kobiet aktywnych zawodowo i posiadających dzieci mówi właścicielka. Jekaterina Ignatjewa demonstruje pokaźnych rozmiarów teczkę z listami- podziękowaniami za naukę języków obcych. Młoda dziewczyna nauczyła się języka włoskiego, dziś pracuje i mieszka 25-letnia urocza właścicielka i dyrektor firmy ICC Jekaterina Ignatjewa jest absolwentką wileńskiego Uniwersytetu Pedagogicznego i nauczycielką języka angielskiego Fot. archiwum we Włoszech, zamówiła teraz naukę języka francuskiego. Emerytowana urzędniczka z Wilna dziękuje kierownictwu firmy za naukę angielskiego, dziś potrafi witać się i rozmawiać z mieszkającymi obok obcokrajowcami. Nauczycielka z Kłajpedy dziękuję za metodykę i język angielski to ułatwiło realizację szkolnych projektów międzynarodowych. Można cytować serdeczne, długie listy przez kilka godzin. Najpopularniejszy dziś jest oczywiście język angielski, lecz od kilku miesięcy wzrasta również zainteresowanie nauką języka niemieckiego. Mamy teraz wielu studentów z zagranicy. Ludzie mieszkają w Anglii czy Niemczech poprzez kursy korespondencyjne kształcą swe umiejętności, doskonalą język. Oprócz kursów języków obcych swym klientom proponujemy również kursy praktycznej psychologii, urody i pielęgnacji, zarządzania, zawodu sekretarza-referenta. Kurs praktycznej psychologii jest szczególnie popularny, bo dostarcza praktycznych porad na temat tego, jak radzić sobie ze stresem i nie ulegać trudnym sytuacjom, jak działać skutecznie, a także jak poszukiwać i udzielać wsparcia. Mamy do zaoferowania kursy języka angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego, włoskiego takie zwyczajne, z nauczycielem, dzienne i wieczorowe, które odbywają się w Wilnie i są organizowane według metodyki kursów korespondencyjnych zachęca Ignatjewa. Zdaniem naszej rozmówczyni, kursy są popularne wśród Polaków i Rosjan, bo można uczyć się z tłumaczeniem na rosyjski. Są ludzie w starszym wieku, którzy nie idą na kursy językowe również z powodu tego, że nie mówią doskonale w języku państwowym. To jest bezstresowa nauka decydujesz, jak, gdzie i kiedy będziesz się uczył. Uczysz się na konkretnych sytuacjach i przykładach. Praktyczne podejście do nauki języka przy minimum teorii i widoczne postępy już po kilku lekcjach. Kursy korespondencyjne to bardzo wygodna forma nauki, opracowana, tak aby mogły z niej korzystać zarówno osoby zapracowane, jak i te, które mają sporo wolnego czasu. Kursy pozwalają zdobywać wiedzę w dowolnym czasie, bez konieczności dojazdów na zajęcia czy odrywania się od codziennych obowiązków. mówi na zakończenie Jekaterina Ignatjewa. Alina Sobolewska

14 14 PRZEGLĄD PRASY Anglia zmienia Polaków Styl życia wielu Polaków zmienia się nie do poznania po przyjeździe do Anglii. Nowe otoczenie, kultura i zagraniczni znajomi mają bez wątpienia duży wpływ na nowych mieszkańców Wysp. Pomimo stosunkowo niewielkich odległości pomiędzy Polską a Anglią, wyczuć można wiele różnic w zachowaniu i sposobie bycia Brytyjczyków. W końcu mają oni zupełnie inne podejście do partnerstwa, pracy i weekendowej rozrywki. Tych różnic kulturowych nie da się przeoczyć jednych one fascynują, a u innych budzą wstręt. Różnice między oboma krajami powstały w latach 60., gdy ruch hippisowski rozpowszechnił nowy styl życia w Anglii. Tradycyjną rolę kobiety zastąpiło równouprawnienie, a regularne wizyty w kościele zamieniły się na spotkania w pubach. W tym samym czasie w socjalistycznej Polsce dominowały silne wartości religijne, tradycje rodzinne i brakowało mediów, które mogłyby wyznaczać nowe trendy. Wiele z tych różnic można zaobserwować do dzisiaj. Polacy, którzy decydują się zamieszkać w Anglii, nie potrafią się łatwo przystosować do nowych wartości i stylu życia. W Anglii stosunek do partnerstwa jest traktowany luźno, a młodzi ludzie większość czasu spędzają w pubach i dyskotekach. Słowo małżeństwo coraz rzadziej pojawia się na ustach Anglików, którzy nie planują podobnych zobowiązań wcześniej niż przed 30. rokiem życia. To rozrywkowe i luźne podejście wpływa jednak negatywnie na wiele polskich par, które rozpadają się po zakosztowaniu brytyjskiej radości życia 33-letnia Paulina jest bardzo zadowolona z takiego sposobu na życie W Anglii nie ma nacisku na wyjście za mąż. Nieważne ile mam lat, nikt mnie nie ocenia i nie patrzy na mnie krzywym okiem tylko dlatego, że jestem po 30. i nie mam jeszcze męża mówi zadowolona. Również wiele polskich par po przyjeździe do Anglii odkłada decyzję o małżeństwie na później. Gosia jest z Jurkiem od 9 lat i wciąż nie jest mężatką. Ślub? Nie widzę takiej potrzeby. W Polsce musiałam się zaręczyć, bo rodzice nie dawali mi spokoju. Teraz jestem daleko od rodziny i nikt nie wywiera na mnie nacisku mówi z przekonaniem. Jest wiele par, które jak Gosia i Jurek, nie chcą formalizować związku. Przyglądając się brytyjskiej kulturze, w której małżeństwo coraz częściej jest tylko zbędnym papierkiem, Polacy zaczynają powoli przejmować podobne zwyczaje. Za parę lat okaże się, czy polskie związki będą wyglądać tak samo jak angielskie. Podczas gdy w polskich klubach wyróżnia się młodsza grupa wiekowa, w Anglii wiek nie zna granic. Wśród wielu interesujących kombinacji, w pubach zobaczyć można przebranych studentów, matki z córkami bawiące się razem w równie krótkich spódniczkach i dorosłych mężczyzn wlewających piwo litrami, zanim zadzwoni dzwonek. To rozrywkowe i luźne podejście wpływa jednak negatywnie na wiele polskich par, które rozpadają się po zakosztowaniu brytyjskiej radości życia. W Anglii stosunek do partnerstwa jest traktowany luźno, a młodzi ludzie większość czasu spędzają w pubach i dyskotekach Fot. archiwum Byłem z moją partnerką przez 6 lat, zanim przyjechałem do Anglii mówi 26-letni Rafał. Oboje pochodzimy z małej miejscowości na Śląsku i przeprowadzka do tętniącego życiem Londynu wpłynęła na decyzję o zakończeniu związku. Nawet jeżeli nie, to w poniedziałek też jest dzień dobry dzień na clubbing! Angielskie pożywienie przyciąga coraz więcej Polaków, którzy odkrywają nowe, niespotykane przysmaki. Niewielu z nich uczy się jednak jak te posiłki przygotowywać. Polacy coraz częściej zaczynają kupować gotowe produkty lub spędzać wieczory w restauracjach. Powodem jest nie tylko brak czasu, ale również mała różnica cenowa. Duża konkurencja sprawia, że restauracje walczą o klientów, oferując specjalne promocje i obniżone ceny. Brytyjczycy nie przygotowują śniadania w domu, bo w sklepach czekają całe półki różnorodnych kanapek zachęcających kolorowymi opakowaniami w specjalnych ofertach. Wszystko to sprawia, że ludzie mogą zjeść szybciej i taniej poza domem, a zaoszczędzony na gotowaniu czas wykorzystać na inne przyjemności. Wielu Polaków podziwia angielską uprzejmość. Mieszkańcy Wysp są nad wyraz przyjaźni i uczynni. Proszę i dziękuję to słowa wymawiane tak często, że niektórzy ironicznie nazywają je przesłodzoną etykietą. Przeciwnicy tych relacji twierdzą jednak, że we wszystkich tych konwenansach więcej jest sztuczności niż prawdziwego zainteresowania drugą osobą. Dla mnie jest to czysta obłuda mówi mieszkający w Londynie od roku Piotrek. Wszyscy się ładnie uśmiechają i mówią to, co chcesz usłyszeć, ale myślą coś zupełnie innego. Ta sztuczna radość to zwykły fałsz mówi rozgoryczony. Opinie są więc podzielone. Uśmiech i pozytywne nastawienie może mieć wielu zwolenników, ale są też tacy, którym imponuje szczerość i fachowość w obsłudze. Życie w obcym kraju przynosi dużo nowych doświadczeń, ale też stawia ludzi przed trudnymi wyborami. Różnice kulturowe sprawiają, że wielu Polaków czuje się zagubionych. Jednak żeby życie toczyło się szczęśliwie, trzeba się otaczać ludźmi wyznającymi podobne do naszych wartości. Bez względu na to, czy są Polakami, czy Brytyjczykami. Polish Express

15 ROZRYWKA 15 Uśmiechnij się Za co siedzisz? pyta więzień współtowarzysza niedoli. Jestem ofiarą feralnej trzynastki pada odpowiedź. Jak to? dziwi się kolega. Ano tak. Sam policz: dwunastu przysięgłych plus prokurator. *** Kapitan galery, kompletnie pijany, mówi do przykutych do wioseł galerników: Mam dla was dwie wiadomości: najpierw dam każdemu po pół litra wódki... Hurrrra!...a potem chciałbym popływać na nartach wodnych. *** Kiedy miałem osiemnaście lat, podejrzewałem, że najważniejsze w życiu są pieniądze... A teraz, dziadku? Teraz mam pewność. *** Szatnia na basenie. Na wieszakach wiszą ubrania. Nagle zaczyna dzwonić telefon komórkowy. Rozbierający się obok mężczyzna odbiera telefon. Tak kochanie... ile kosztuje to futro? 5000? Trochę drogo, ale kup je sobie! Po zakończeniu rozmowy facet bierze telefon, wchodzi na basen i woła: Chłopaki, czyj to telefon? *** Noc. Ziuta potrząsa ręką męża i szepce: Słyszysz te hałasy? To na pewno rabusie! Ależ, skarbie, rabusie zachowują się niezwykle cicho! Po godzinie Ziuta znowu budzi męża: To rabusie! Słyszysz jak w domu jest cicho? *** W sklepie z komputerami sprzedawca zachwala klientowi swój najnowszy towar: Ten komputer wykona za pana połowę pracy! W takim razie biorę dwa. FOTODOWCIP Litery z pól ponumerowanych od 1 do 9 utworzą rozwiązanie nazwisko znanego pedagoga, jednego z organizatorów szkolnictwa polskiego na Litwie. Ułożył Kazimierz Wołodko ROZWIĄZANIE KRZYŻÓWKI Z 5 KWIETNIA Poziomo: Luzi, imię, akta, Po, pirs, Bask, era, tarka, ospa, Ali, nabab, kos, gaza, war, zakat. Pionowo: sumo, rolka, basior, Ślęza, stan, czapka, aga, "Iki", rębak, tryk, Aza, czas, Arbat. Hasło:...szczęścia (dokończenie myśli) KALENDARIUM Środa (6.IV) jest 96 dniem roku. Do końca roku pozostało 269 dni. Znak Zodiaku Baran. Wschód słońca Zachód Długość dnia 13 godz. 24 min. Księżyc Nów urodził się Marian Hemar (zm. 1972), poeta, satyryk, kierownik literacki kabaretów artystycznych zmarł Leszek Malinowski (ur. 1925), wilnianin, żołnierz AK, uczestnik operacji Ostra Brama, od 1946 r. mieszkał w Bydgoszczy, gdzie studiował, zdobył dyplom doktora nauk humanistycznych; od r wydawał Rozmaitości Wileńskie, ratując od zapomnienia dzieje polskiego Wilna, był współredaktorem Encyklopedii Ziemi Wileńskiej oraz Wileńskiego Słownika Biograficznego; posiadał liczne nagrody wojskowe i państwowe.

16 16 TELEWIZJA 6.00 Labas rytas 9.00, Makleodo dukterys. Serialas 10.00, Komisaras Reksas. Detektyvinis serialas. N Toks gyvenimas su Zita Kelmickaite Kultūrų kryžkelė. Rusų gatvė Sveikinimų koncertas Gamtos patruliai Volkeris, Teksaso reindžeris. Veiksmo serialas. N Senis. Detektyvinis televizijos serialas. N Šiandien (su vertimu į gestų kalbą) Žurnalisto tyrimas 20.25, Loterija Perlas Panorama , Teisė žinoti Pinigų karta Klausimėlis.lt Vakaro žinios valandos. Veiksmo serialas. N , Tele bim-bam 8.25, Aviukas Šonas. 8.35, Robotukas Labas rytas 11.30, Muzikos pasaulio žvaigždės Klounų duetas Nu, geras Makleodo dukterys. Serialas Būtovės slėpiniai Kasdienybės aitvarai Kultūrų kryžkelė. Vilniaus albumas. Laida lenkų kalba Lietuvių dokumentika. Meninykai Veidai Trečias princas. Pasaka Vakaro autografas Sporto panorama. Savaitės apžvalga Kūrybos metas. Istorinio interjero architektė Onutė Buklienė Pasaulio dokumentika. Bankokas. Kepti vabzdžiai visą parą Panorama 0.45 Dingę. Mistinis nuotykių serialas. N , Geniuko Vudžio šou. 6.50, Keisti Blynelio Džeko nutikimai. 7.20, Tomas ir Džeris Mano nuodėmė Telenovelė 8.55 Nuo... Iki Dviračio žvaigždė Nacionaliniai šou verslo politikos apdovanojimai Tazmanija Drakonų kova Z Teresa. Telenovelė Keršto bučiniai. Telenovelė Jausmų miestas. Serialas valandos. N Susitikime virtuvėje 18.45, Žinios Pavogta laimė. Serialas FTB Farai. N-7. Dok. drama KK2. N Dviračio šou Prezidento patikėtinis. N-7. Veiksmo filmas 0.20 Detektyvė Džonson. N-7. Serialas 1.20 Kelias per ramunes. Serialas 6.30, Televitrina 7.00, Smagiausios akimirkos 7.30, Rahanas. 7.50, Miesčionys II. Humoro serialas (N-7) 9.00, Ekstrasensų mūšis IX 10.00, Nerealios namų šeimininkės Tarp miesto ir kaimo Nesėsi - nepjausi 12.15, Srautas II. Kriminalinis serialas (N-7) Gitler Kaput. Komedija - parodija Žinios Karštas vakaras Traukinys į Jumą. Vesternas (N-7) Mirtis iš gelmių. Katastrofų trileris (N-7) Bamba 6.45 Teleparduotuvė 7.00, Kempiniukas. 7.30, Simpsonai.. N , 8.30 Sugrįžau. Drama. N Meilės sūkuryje. Drama. N Amžini jausmai. Drama Širdys paklydėlės. Drama. N Kodėl? Prieš srovę Titanų klasė Bakuganas Hana Montana. Serialas Ančiukų istorijos. Animacinis serialas Klonas. Drama Marinela. Drama Naisių vasara. Drama TV3 žinios Kelias namo. Serialas Akistata Dar pažiūrėsim Pasmerkti. Serialas. N TV3 vakaro žinios Vikingų loto , 0.05 Daktaras Hausas. Drama. N CSI kriminalistai. Detektyvas. N Herojai. Fantastinė drama. N Penktadienio vakaro žiburiai. Drama. N , TV parduotuvė 7.10, Teletabiai 7.40, Griūk negyvas! (N-7) 8.10, 12.50, 21.00, 0.00 Reporteris 9.00 Gongo Gangas. TV žaidimas 9.50, 15.00, Super L.T. (N-7) Šeimų dvikova - Akropolio turnyras Galiūnų pasaulio čempionatas Girių takais. Laida medžiotojams ir gamtos mėgėjams 12.05, Ekovizija. Žalioji idėja 13.40, Lietuva tiesiogiai Kulinarinių kelionių laida Skonio reikalas 16.00, 17.00, 18.00, Žinios 17.10, Kas tu toks? Ilgai ir laimingai. TV žaidimas minučių. Informacinė laida Lietuva tiesiogiai 8.10 Teleparduotuvė 8.40 Monstrų klubas Kas naujo, Skūbi Dū? Laiko policija Kitas Džimio pasaulis Mėlynasis drakonas Tazmanija Betmenas Nerealių draugų namai , Alisa.Širdžiai neįsakysi. Serialas Likimo kerai. Telenovelė Teleparduotuvė Draugai III. Humoro serialas 15.00, Atskalūnas N-7. Veiksmo serialas Daktaras Ozas. Šeimos gydytojo patarimai. N Moters auka. Telenovelė Vaiperis. N-7. Veiksmo serialas 19.00, 0.00 Mentalistas. N-7. Detektyvinis serialas 6.00, Особое мнение. Экономические новости Мультфильмы Вечерние новости из Америки Гражданин начальник. 9 с Передел. Кровь с молоком. 6 с Израиль за неделю Большой дозор Худ.ф. Звездочка моя ненаглядная , 2.00 Гражданин начальник. 9 с ,1.00 Особое мнение , 5.00 Улицы разбитых фонарей ,4.00 Народ против В круге света , 3.00 Передел. Кровь с молоком. 7 с Сейчас в мире Худ.ф. Поживем - увидим Доброе утро Жить здорово! 11.00, Новости (с субтитрами) Хочу знать Модный приговор Другие новости ,5.45 Понять. Простить Давай поженимся Федеральный судья , 0.45 Детективы Пусть говорят , 6.10 Обручальное кольцо , 0.10 След Первые новости: Время. Литовское Время Женские мечты о дальних странах Среда обитания. Во саду ли, в огороде Литовское Время + Погода (на лит.яз.) Огни большого города Музыкальный проект 1.40 Худ.ф. Антоний и Клеопатра Комедия Пробуждение. 6.40, Территория красоты. 7.30, Панорама Города Беларуси и России. 8.00,19.40 Любовь как любовь. 9.00, 12.00, 15.00,18.00,0.00 Новости Овер-тайм. 9.40,23.05 Белорусское времечко Клуб редакторов Реальный мир Сфера интересов Долгая дорога в дюнах. 2 с Требуется Морской волк. 2 с Арсенал Живой звук Палескi пачастунак Женсовет Деловая жизнь Эпоха. Радзивиллы Скарбнiца Гомельшчыны Пра мастацтва Земельный вопрос Морской волк. 3 с Спорт-кадр Долгая дорога в дюнах. 3 с Утро России Гений пародии. Недолгая жизнь Виктора Чистякова ,13.00,15.00, Вести Ефросинья С новым домом! О самом главном , 2.15 Вестиспорт Опера. Хроники убойного отдела. Новая версия. Фото на память , Кулагин и партнеры Гадание при свечах Слово женщине Прямой эфир Гадание при свечах Опера. Хроники ущ убойного отдела. Новая версия. Тело и дело Вести.ru , 4.05 Осторожно, зеркала! Всевидящие Вести Крем В поисках капитана Гранта. 7 с Слово женщине Ефросинья Детектив Три дня в Одессе Драма Бумеранг Боевик Запрещенная реальность Ис-торич. драма Павел

17 TELEWIZJA Įstatymas ir tvarka. N-7. Detektyvinis serialas Maksimali rizika. N-14. Veiksmo filmas 9.45, Teleparduotuvė 10.00, Išlikimas 11.00, Penktadienio vakaro žiburiai. Drama 12.00, Gražuolės ir moksliukai. Realybės šou 12.30,13.00, 20.00, Vedęs ir turi vaikų. Komedija Pakvaišęs sportas Heraklis. Legendinės kelionės CSI Majamis. Serialas Kovotojas nindzė. Realybės šou UEFA Čempionų lygos rungtynės. Londono Chelsea FC - Mančesterio United FC. Tiesiogiai Vienam gale kablys 0.10 Pati baisiausia laida. Realybės šou 7.00 Kawa czy herbata? 9.05 Polityka przy kawie 9.25 Niewiarygodne przygody Marka Piegusa - serial Szansa na sukces Smaki polskie 11.10, 4.30 Barwy szczęścia - serial Wściekłe gary M jak miłość - serial 13.00, Wiadomości 13.15, Plebania - serial Złotopolscy - serial Blondynka - serial Polska Benefis Gołdy Tencer Mam inne zdanie - publicystyka Info jazda Teleexpress Ścianka w Teatrze Rozmaitości Pod Tatrami Wilnoteka - dok., Litwa 20.15, 2.15 Przygody kota Filemona - serial Pajęczarki - film fab Pogoda 23.10, 4.00 Polska Jan Paweł II i jego przyjaciel - dok Kofta, Kreczmar, Janczarski - muzyka 1.30 Gra w miasta - rozrywka 1.50 Plebania - serial 2.30 Wiadomości 3.10 Londyńczycy - serial 5.00 Łowcy śmiechu - talk show 7.15, na każde wezwanie - serial 8.20, 8.50, 15.55, Świat według dziecka 9.20, 9.50, 17.55, Majka - serial 10.20, J.A.G. - Wojskowe Biuro Śledcze - serial 11.20, Zaklinaczka duchów - serial Telezakupy Apetyt na kasę - rozrywka Marina - serial Chuck - serial Tajemnica Brokeback Mountain - film fab Kobra - oddział specjalny - serial 0.45 Krytyczna terapia - film fab Arkana magii - rozrywka 7.00 Kawa czy herbata? 9.05 Polityka przy kawie 9.20 Gruby - serial 9.55 Baranek Shaun - serial Budzik - dla dzieci Moliki książkowe I kudłate, i łaciate - dla dzieci Sindbad - serial Raj Telezakupy 13.00, 16.00, Wiadomości Agrobiznes Bezpieczna przystań - serial 14.40, Plebania - serial 15.05, Klan - serial Kabaretowa Jedynka 16.15, Jaka to melodia? - rozrywka 16.50, Moda na sukces - serial Celownik Teleexpress Pogoda Noddy w krainie zabawek - serial Mistrzostwa świata w rajdach terenowych - Rajd Abu Dhabi Pogoda Wojna i miłość - serial Operacja Życie - dok Film dokumentalny - dok Bezgraniczne zaufanie - film fab Król tulipanów - film fab Mrok - serial 4.35 Notacje - dok Zagadkowa Jedynka - rozrywka 7.35 Egzamin z życia - serial 8.30 Na dobre i na złe - serial 9.30 Pytanie na śniadanie Aleja gwiazd Telezakupy Szansa na sukces - rozrywka Na wariackich papierach - serial 14.50, Licencja na wychowanie - serial 15.25, Barwy szczęścia - serial M jak miłość - serial Panorama - świat Gorący temat Czas honoru - serial Jeden z dziesięciu - rozrywka Panorama Bitwa na głosy - z planu - rozrywka Sąsiedzi - serial 21.45, Rodzinka.pl - serial Park jurajski III - film fab Kryminalne zagadki Las Vegas - serial 1.25 Dr House - serial 2.20 W 80 ogrodów doo koła świata - dok Gorycz tropików - serial 4.40 List do mordercy - film fab Kryształ - film fab. 9.35, Sztetl - dok Ballada o ścinaniu drzewa - film fab , Miniatury muzyczne Global Prosperity - dok Palety - dok Gwiazdy tamtych lat - dok Agata Szymczewska gra Sonatę g-moll Claude a Debussy ego 15.05, Iwan Groźny - film fab Zabijaka - film fab Z Gliwic do Paryża - Wojtek Pszoniak - dok Wypalony - dok Kobiety czekają - film fab Muddy Waters Classic Concerts 1.10 Mistrzowie amerykańskiego jazzu 2.20 Adhan - film fab Kawałki Mózgu - kultura 4.45 Rozmowy istotne Корчагин Драма Разметка Комедия Папа напрокат Боевик Первый после Бога Комедия Контракт на любовь Драма Вечер накануне Ивана Купала Мультфильм Олимпийский журнал Бизнесс-класс Избранное по средам Конный спорт Новости конного спорта Гольф Гольф. Европейский тур Гольф клуб Яхтклуб Спортивное путешествие Открытия. Марафон , 1.00 Тор Gеаr Махинаторы на трассе Грязная работенка Смертельный улов , 2.00 В погоне за урага-ном Выжить вдвоем Лесоповал на болотах , 2.45 Рrо жизнь Барышня и кулинар Деловая Москва , Энциклопедия , 2.40 Ангел русской церкви против отца всех народов. 2 с , 4.50 Сердцу не прикажешь Мультфильм Док.ф Док.ф События. 25-й час Тайны разведки Возвращение Мухтара Час суда Мент в законе Брат за брата Учитель в законе. Продолжение Таинственная Россия 9.30,1.30 Ралли. Абу-Даби. 9.45, 17.00, 1.45 Снукер. Открытый чемпионат Китая , Керлинг. Чемпионат мира , 15.30, 20.30, 0.40 Вот это да!!! 13.30, Футбол. Евроголы. Журнал Футбол. Клуб чемпионов Самые сильные мужчины мира Теннис. 7.00, Пятая передача. 7.25, 12.00, Дерзкие проекты. 8.20, 19.00, 24.00, 5.10 Требуется сборка. 8.50,19.30, 0.30, 5.40 Как это работает. 9.15,15.15,3.50 Разрушители легенд , 2.55, 6.05 Головоломы Выжить любой ценой , 6.00 Настроение Док.ф. 9.20, 16.45, Черная богиня Наши любимые животные ,1.55 Врачи ,15.25,16.25 Телемагазин ,14.30,17.30,20.30 События , 17.50, 0.30 Огонь любви , 1.15 Вещественное доказательство Линия защиты Градъ-город , Собаки от А до Я Квартирный вопрос. 8.35, 14.35, 17.35, 2.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие. 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, Сегодня Русская начинка До суда Суд присяжных Прокурорская проверка Давайте мириться! Внимание: розыск! 7.25 Мультфильм 7.35 Ижорский батальон Исключения без правил. Голос Человекамфибия Гонщики , Соблазн ,22.50 По данным уголовного розыска , 0.10 Мультфильм 16.30,0.30 Живой труп. 1 с , 1.55 Штрафной удар , 3.35 Мы жили по соседству.

18 18 OGŁOSZENIA KUPNO Pilnie kupię pokój w bursie lub mieszkanie domu typu bursy w Wilnie (może być bez remontu i zadłużone). Tel (Zam. 1564) Pilnie kupię parcelę pod budowę domu w Wilnie bądź okolicy Wilna. Rozpatrzę różne warianty. Tel (Zam. 1564) Kupię ogródek działkowy w pobliżu Wilna (Pavilnys, Bajorai, Balsiai, Naujoji Vilnia, Salininkai, Dvarčionys i in.). Tel (Zam. 1564) SPRZEDAŻ Sprzedam krowę. Tel PRACA Restauracja Pan Tadeusz zatrudni kelnerkę/kelnera z doświadczeniem. Wymagana znajomość języka polskiego. Tel , Jerozolimska Szkoła Średnia w Wilnie ogłasza zapisy uczniów do pierwszej klasy na rok szkolny 2011/2012 Nasza szkoła znajduje się w Jerozolimce, malowniczej okolicy, z dala od ruchliwych ulic i z dogodnym dojazdem. Uczniom proponujemy: naukę w niewielkiej przyjaznej społeczności, naukę języków obcych (j. angielski, j. niemiecki, j. rosyjski), naukę w dobrze wyposażonej pracowni komputerowej, udział w licznych zajęciach pozalekcyjnych (muzycznych, plastycznych, sportowych, dramatycznych), zajęcia w kółku młodych przewodników po Wilnie, pomoc pedagoga, psychologa i logopedy, fachową opiekę nauczycieli, comiesięczne konsultacje dla rodziców, smaczne obiady w stołówce szkolnej w przystępnej cenie, szkołę dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych (podjazd, toalety). Uczniowie mają możliwość uczenia się historii Polski. Szkoła korzysta z dziennika elektronicznego, który zapewnia system kontroli i postępów ucznia w nauce, a także umożliwia rodzicom stały kontakt z nauczycielami. Bazę naszej szkoły stanowią: przestronne i jasne sale lekcyjne, sala gimnastyczna z dobrym wyposażeniem, biblioteka z czytelnią i dostępem do Internetu, stołówka, gabinety: logopedyczny, psychologa i pedagoga szkolnego, gabinet higieny szkolnej. Serdecznie zapraszamy! Wszelkiej informacji można uzyskać pod adresem szkoły: ul. Mokyklos 9 (Jerozolimka), tel. kom tel. kom

19 Przekształcać zdolności w umiejętności jest celem naszego wychowania J. W. Goethe KONKURSY 19 Tradycyjny konkurs fotograficzny Moje dziecko w obiektywie Szkoła Średnia im. Szymona Konarskiego w Wilnie zaprasza uczniów do klas 1-12 na rok szkolny 2011/2012 Priorytetem w naszej szkole jest wychowanie młodego pokolenia w duchu poszanowania wartości. W dydaktyce kładziemy duży nacisk na rozpoznawanie i rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczniów przez systematyczne i kompetentne działania nauczycieli z uczniami w obszarach: artystycznym, humanistycznym, matematycznym, przyrodniczo-ekologicznym i sportowym. Jesteśmy otwarci na ucznia i jego potrzeby. Chcemy dobrze uczyć i nauczać. Oferujemy: szkołę przyjazną i bezpieczną; dobrze wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną; naukę języka litewskiego od pierwszej klasy; język angielski od klasy drugiej; nauczanie drugiego języka obcego: rosyjskiego, niemieckiego, francuskiego; pracownie komputerowe dla klas I-XII; naukę pływania na basenie miejskim; internetowe Centrum Multimedialne w bibliotece szkolnej; realizację projektów na szczeblach: szkolnym, miejskim, republikańskim, międzynarodowym; realizację programów: Szkoły partnerskie, Wspieranie uzdolnień i zainteresowań uczniów, Historia Polski, My młodzi na pograniczu, udział w warsztatach Centrum Edukacji Obywatelskiej. Zapewniamy: opiekę pedagogiczno-psychologiczną; wyjazdy do Polski na kolonie letnie nad morzem, na występy i szkolenia zespołów uczniowskich: choreograficznego, plastycznego, teatralnego, muzycznego; dwutygodniowe obozy integracyjne w Polsce, Danii; możliwość udziału w ciekawych projektach edukacyjnych w kraju i za granicą (Comenius, wymiana polsko-duńska); promocję zdrowia. Bogata oferta zajęć pozalekcyjnych: Zespół Pieśni i Tańca Świtezianka ; Zespół tańca współczesnego Flame ; Zespół wokalno-instrumentalny; Teatr Szkic ; Chór szkolny; Ciekawe zajęcia sportowe dla chłopców i dziewcząt; Drużyna harcerska Konary ; Radio Przerwa. Kółka: plastyczne; sportowe: koszykarskie, siatkarskie, strzeleckie; wokalne; kinematograficzne; opiekę w świetlicy szkolnej do godz ; realizację w świetlicy programu Wychowanie w duchu wartości i wielokulturowości. Migawki z życia szkoły można obejrzeć na stronie internetowej: Od 5 marca (godz ) zapraszamy przyszłych uczniów na zajęcia sobotniej szkółki przygotowawczej Wesoła Karuzela, które poprowadzą nauczycielki przyszłych klas pierwszych. Serdecznie zapraszamy! Adres szkoły: ul. Statybininkų 5, tel Zapraszamy do tradycyjnego konkursu Moje dziecko w obiektywie. Na łamach naszego pisma zamieszczamy nadesłane przez Was zdjęcia pociech, które później zostaną wytypowane do finału. A trafi do finału tyle dzieci, ile lat liczy codzienne i jedyne pismo na Litwie w języku polskim. A ponieważ w tym roku obchodzić będziemy już 58. urodziny, więc tylu wyłonimy finalistów. Zdjęcia przysłane pocztą elektroniczną nie będą przyjmowane. Warunki są dwa: wiek dziecka nie może przekraczać 10 lat (na dzień 2 czerwca 2011r.) oraz ograniczona liczba zdjęć. Prosimy przysyłać maksymalnie 2 zdjęcia dziecka. Wszystkie zostaną zamieszczone na łamach Kuriera Wileńskiego. Do każdej fotografii należy dołączyć wycięty z gazety i wypełniony kupon (nie kserować) z oryginalnym podpisem. Zdjęcia prosimy wysyłać na adres redakcji Kuriera Wileńskiego, Birbynių 4a, Vilnius-30, Lietuva, z dopiskiem Moje dziecko w obiektywie lub przynieść osobiście do kierownika działu promocji Zbigniewa Markowicza (tel ). Termin przyjmowania zgłoszeń mija 15 kwietnia 2011 roku. Przed 1 czerwca Międzynarodowym Dniem Dziecka ogłosimy wyniki konkursu. Konkurs Moje dziecko w obiektywie Imię, nazwisko Dzień, miesiąc, rok urodzenia Adres, telefon Krótki podpis pod zdjęcie

20 20 A PROPOS... Tradycyjny konkurs fotograficzny Moje dziecko w obiektywie Wanesa Milosz (Wilno) Umm... smakuje Telefon komórkowy w kościele jest symbolem czasu Na fasadzie katedry świętego Jana w Den Bosch na południu Holandii odsłonięto figurę anioła trzymającego przy uchu telefon komórkowy. W ten sposób zakończono 12-letnie prace przy odnawianiu gotyckiej katedry, które kosztowały prawie 50 milionów euro. Nowoczesnego anioła ubraliśmy w dżinsy i podkoszulkę oraz wyposażyliśmy go w telefon komórkowy, który trzyma przy uchu mówi kierownik zespołu renowacyjnego katedry Herman Lerou. Tłumaczy, że telefon komórkowy to we współczesnym świecie popularny środek komunikacji, dlatego został wybrany jako symbol czasu odnowienia katedry. Żartuje, że telefon ma tylko jeden guzik, do bezpośredniego połączenia się z Panem Bogiem. Figura anioła z telefonem komórkowym to dzieło holenderskiego artysty Tony Mooya, który wykonał dla katedry 25 nowych rzeźb aniołów. Ostatniemu postanowił nadać współczesny akcent. POGODA W najbliższych dniach deszcz, a w czwartek wiatr. Dzisiaj będzie padało, termometry wskażą 7-12 stopni, na wybrzeżu około 6. Jutro przelotne opady, wiatr południowo-zachodni i zachodni w porywach miejscami do 20 m/s. W nocy 4-9 stopni ciepła, w dzień 9-14, na wybrzeżu 6-8. W Kanadzie ochroną objęto... ciemność W Kanadzie chroni się nie tylko przyrodę w ramach ochrony środowiska naturalnego powstają też rezerwaty ciemności. Właśnie otwarto nowy rezerwat ciemnego nieba. Nowy rezerwat ciemności, największy tego typu na świecie, znajduje się w górach między Albertą a Kolumbią Brytyjską, na zachodzie Kanady. Jego powierzchnia wynosi ponad 11,2 tys. kilometrów kwadratowych. Ciekawostką jest to, że na terenie rezerwatu znajduje się miasto. Rezerwat jest jednak na tyle duży, że 97 proc. jego powierzchni jest wolne od jakichkolwiek sztucznych świateł. Określaniem miejsc, gdzie przed światłami cywilizacji chroni się ciemności, zajmuje się w Kanadzie Królewskie Towarzystwo Astronomiczne. Podobne rezerwaty powstają od 2003 roku i znajdują się już w Kolumbii Brytyjskiej, Ontario, Saskatchewan i Nowym Brunszwiku. Zarówno astronomowie jak i zarządzająca kanadyjskimi parkami narodowymi instytucja pod nazwą Parks Canada zwracają uwagę, że naturalne ciemności to jeden z ekologicznych zasobów potrzebujących ochrony. Nie chodzi tylko o oglądanie Drogi Mlecznej z rezerwatów ciemności korzystają chociażby zwierzęta o nocnym trybie życia, narażone na wyginięcie w nadmiernie oświetlonym środowisku. Biolodzy podkreślają też, że sztuczne światło niekorzystnie wpływa na rośliny, które nie wiedzą, kiedy zaczyna się noc, co może mieć wpływ na ich rozwój. Lekarze zaś badający sen dodają, że do właściwego wyspania się człowiek potrzebuje prawdziwej ciemności, bez nawet najsłabszej lampki. Istnieją nawet ośrodki, które stosują niekonwencjonalną terapię polegającą na pobycie w całkowitych ciemnościach. Rezerwaty ciemności można też odwiedzać, by podziwiać gwiazdy. Trzeba jednak przestrzegać pewnych reguł użycie sztucznego światła jest ograniczone do minimum. Na przykład w kanadyjskim Beaver Hills Dark Sky Preserve w prowincji Alberta, jeśli w ogóle są jakiekolwiek lampy, to ich światło jest kierowane ku dołowi. Wyposaża się je też w czujniki, by działały tylko wówczas, gdy jest to niezbędne. Rezerwaty ciemnego nieba są także w Stanach Zjednoczonych, Szkocji, na Słowacji. Istnieje także od 2009 roku polsko- -czeski Izerski Park Ciemnego Nieba w Górach Izerskich. Inf. agencyjne

UROCZYSTOŚCI UPAMIĘTNIAJĄCE 7. ROCZNICĘ KATASTROFY SMOLEŃSKIEJ

UROCZYSTOŚCI UPAMIĘTNIAJĄCE 7. ROCZNICĘ KATASTROFY SMOLEŃSKIEJ POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/141549,uroczystosci-upamietniajace-7-rocznice-katastrofy-smolenskiej.html Wygenerowano: Niedziela, 18 czerwca 2017, 15:48 Strona znajduje się w

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Piłkarskie Nadzieje

Stowarzyszenie Piłkarskie Nadzieje Stowarzyszenie Piłkarskie Nadzieje - Motor Lublin MW SPORT CUP TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ - ROCZNIK 2003 1. Termin i miejsce turnieju Turniej odbędzie się 24.02.2013 roku (niedziela) w hali sportowo-widowiskowej

Bardziej szczegółowo

Na Litwie Polacy uczyć się będą po litewsku.

Na Litwie Polacy uczyć się będą po litewsku. Na Litwie Polacy uczyć się będą po litewsku. Parlament litewski, dokonując zmian w ustawie o oświacie, dąży do pogorszenia obecnego stanu posiadania szkół przez mniejszości narodowe na Litwie, przewidywane

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ ROZWÓJ CUP 2014. Z OKAZJI DNIA DZIECKA 31.05.2014 r. GRUPA 1 GRUPA 2

HARMONOGRAM TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ ROZWÓJ CUP 2014. Z OKAZJI DNIA DZIECKA 31.05.2014 r. GRUPA 1 GRUPA 2 HARMONOGRAM TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ ROZWÓJ CUP 2014 Z OKAZJI DNIA DZIECKA 31.05.2014 r. GRUPA 1 GRUPA 2 1.ROZWÓJ I KATOWICE 1.ROZWÓJ II KATOWICE 2.GÓRNIK ZABRZE 2.SPARTA ZABRZE 3.GKS GIEKSA KATOWICE 3.APN

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE PRZY KUPNIE NOWEGO SAMOCHODU

WYTYCZNE PRZY KUPNIE NOWEGO SAMOCHODU Wytyczne wykonano w ramach projektu Doskonalenie poziomu edukacji w samorządach terytorialnych w zakresie zrównoważonego gospodarowania energią i ochrony klimatu Ziemi dzięki wsparciu udzielonemu przez

Bardziej szczegółowo

Blisko 4000 drużyn zgłoszonych do Coca-Cola Cup 2016

Blisko 4000 drużyn zgłoszonych do Coca-Cola Cup 2016 Blisko 4000 drużyn zgłoszonych do Coca-Cola Cup 2016 Ponad 40 000 gimnazjalistów weźmie udział w 18. edycji Coca- Cola Cup. Do tegorocznej edycji turnieju zgłosiło się 3907 drużyn. Zwycięzcy ogólnopolskiej

Bardziej szczegółowo

Elbląska Amatorska Liga Piłki Siatkowej

Elbląska Amatorska Liga Piłki Siatkowej Elbląska Amatorska Liga Piłki Siatkowej Komunikat końcowy Sezon 2014-2015 Zakończyła się 8 edycja Elbląskiej Amatorskiej Ligi Piłki Siatkowej Awangarda Volley Liga. Poniżej prezentujemy komplet wyników.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN 6 Turnieju Przedsiębiorcy 2017

REGULAMIN 6 Turnieju Przedsiębiorcy 2017 REGULAMIN 6 Turnieju Przedsiębiorcy 2017 1. ORGANIZATOR Organizatorem 6 Turnieju Przedsiębiorcy jest Fundacja SŁONIE NA BALKONIE z siedzibą w Łodzi. 2. BIURO ORGANIZACYJNE 6 Turniej Przedsiębiorcy 2017

Bardziej szczegółowo

IV POWIATOWEGO TURNIEJU PIŁKI SIATKOWEJ

IV POWIATOWEGO TURNIEJU PIŁKI SIATKOWEJ Powiat Pabianicki ORGANIZATOR: Starostwo Powiatowe w Pabianicach ul. Piłsudskiego 2 95-200 Pabianice tel. 42 225 40 00 REGULAMIN IV POWIATOWEGO TURNIEJU PIŁKI SIATKOWEJ pod Patronatem Starosty Pabianickiego

Bardziej szczegółowo

PATRONAT HONOROWY: GMINA ZABIERZÓW PATRONAT MEDIALNY MIEJSCE ROZEGRANIA TURNIEJU

PATRONAT HONOROWY: GMINA ZABIERZÓW PATRONAT MEDIALNY MIEJSCE ROZEGRANIA TURNIEJU KMITA CUP2014/2015 RELACJA Z TURNIEJU JUNIORZY STARSI /1996-1997/ 15 luty 2015 rok ORGANIZATOR PATRONAT HONOROWY: GMINA ZABIERZÓW PATRONAT MEDIALNY MIEJSCE ROZEGRANIA TURNIEJU STRONA INTERNETOWA KLUBU

Bardziej szczegółowo

Gimnazjalna Liga Piłki Siatkowej

Gimnazjalna Liga Piłki Siatkowej Gimnazjalna Liga Piłki Siatkowej 2014-2015 REGULAMIN I. Cele i zadania rozgrywek. II. III. IV. 1. Wdrażanie młodzieży do aktywnego spędzania wolnego czasu. 2. Propagowanie piłki siatkowej wśród uczniów

Bardziej szczegółowo

PARAFIALNY KLUB SPORTOWY ŚW. JÓZEF PRZY PARAFII RZYMSKOKATOLICKIEJ. XIX DNI PAPIESKIE 2016 r. TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ - 16 V 2016 r.

PARAFIALNY KLUB SPORTOWY ŚW. JÓZEF PRZY PARAFII RZYMSKOKATOLICKIEJ. XIX DNI PAPIESKIE 2016 r. TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ - 16 V 2016 r. XIX DNI PAPIESKIE 2016 r. TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ - 16 V 2016 r. INFORMACJE ORGANIZACYJNE: Poniżej przedstawiono szczegółowy harmonogram zawodów dla poszczególnych kategorii. Godziny rozpoczęcia kolejnych

Bardziej szczegółowo

Sławomir Solak, tel.:

Sławomir Solak,   tel.: AKADEMIA CUP 2013 X JUBILEUSZOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ KATEGORIA - MŁODZICY /2001-2002/ 16 listopad 2013 rok DRUŻYNY BIORĄCE UDZIAŁ W TURNIEJU ORGANIZATOR STRONA INTERNETOWA www.akademia2011.pl PATRONAT

Bardziej szczegółowo

Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie :27:17

Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie :27:17 Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie 2014-09-24 07:27:17 18 września w Zespole Szkół w Chorzelowie odbyło się uroczyste poświęcenie i oddanie do użytku hali sportowej. Hala została wybudowana ze środków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Turnieju Siatkarskiego Drużyn Mieszanych Trzyosobowych o Puchar Prezesa LZS Lechów na IX Święcie Sportu w Lechowie dn. 2 sierpnia 2015 roku

REGULAMIN. Turnieju Siatkarskiego Drużyn Mieszanych Trzyosobowych o Puchar Prezesa LZS Lechów na IX Święcie Sportu w Lechowie dn. 2 sierpnia 2015 roku Turnieju Siatkarskiego Drużyn Mieszanych Trzyosobowych o Puchar Prezesa LZS Lechów Turniej ma na celu promowanie zdrowego trybu życia i zachęcanie mieszkańców do Turniej rozegrany zostanie w dn. 2 sierpień

Bardziej szczegółowo

Mini Euro 2012 KIBICUJEMY RAZEM

Mini Euro 2012 KIBICUJEMY RAZEM Mini Euro 2012 KIBICUJEMY RAZEM Turniej Piłki Nożnej Szkół Podstawowych Klas czwartych Cel imprezy: Zainteresowanie dzieci klas czwartych piłką nożną oraz pogłębienie ich zainteresowań i umiejętności już

Bardziej szczegółowo

ŚWIDNICKA LIGA PIŁKI RĘCZNEJ CHŁOPCÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

ŚWIDNICKA LIGA PIŁKI RĘCZNEJ CHŁOPCÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ŚWIDNICKA LIGA PIŁKI RĘCZNEJ CHŁOPCÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Pod Patronatem Prezydenta Miasta Świdnicy REGULAMIN LUTY 2015 MARZEC 2015 1 Świdnica, 12 stycznia 2015 r. Dyrektorzy Szkół Podstawowych Szanowni

Bardziej szczegółowo

ISSN SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

ISSN SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (858) Wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (20.) oraz Komisji Ustawodawczej (183.) w dniu 22 kwietnia 2009 r. VII

Bardziej szczegółowo

KLUB AKS MIKOŁÓW SZKOLENIE DZIECI I MŁODZIEŻY AJAXOWE PORADY...

KLUB AKS MIKOŁÓW SZKOLENIE DZIECI I MŁODZIEŻY AJAXOWE PORADY... KLUB AKS MIKOŁÓW SZKOLENIE DZIECI I MŁODZIEŻY AJAXOWE PORADY... NA PODSTAWIE: AFC AJAX AMSTERDAM Przewodnik Trenera oraz materiały w ramach Szkółki Piłkarskiej NIVEA Ajaxowe porady strona 1 Gra 4 v 4 Ustawienie

Bardziej szczegółowo

Wieliczka 12-13.12.2015 r.

Wieliczka 12-13.12.2015 r. Zapraszają na III Halowy Turniej Mikołajkowy organizowany przez UKS UL działający przy Szkole Podstawowej nr 40 im. Świętego Stanisława Biskupa Męczennika w Krakowie Wieliczka -..05 r. REGULAMIN II Halowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ Z OKAZJI III MEMORIAŁU IM. TADEUSZA SZYBIŃSKIEGO POD HONOROWYM PATRONATEM BURMISTRZA MIASTA I GMINY NIEPOŁOMICE

REGULAMIN TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ Z OKAZJI III MEMORIAŁU IM. TADEUSZA SZYBIŃSKIEGO POD HONOROWYM PATRONATEM BURMISTRZA MIASTA I GMINY NIEPOŁOMICE REGULAMIN TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ Z OKAZJI III MEMORIAŁU IM. TADEUSZA SZYBIŃSKIEGO POD HONOROWYM PATRONATEM BURMISTRZA MIASTA I GMINY NIEPOŁOMICE I. CEL 1. Popularyzacja i rozwój piłki nożnej wśród najmłodszych

Bardziej szczegółowo

Mieszkańcy Chmielenia w proteście zablokowali drogę krajową

Mieszkańcy Chmielenia w proteście zablokowali drogę krajową Mieszkańcy Chmielenia w proteście zablokowali drogę krajową Napisano dnia: 2016-11-26 15:31:06 Mieszkańcy Chmielenia (gm. Lubomierz) od lat proszą o budowę chodnika w ich wsi, w staraniach wspierają ich

Bardziej szczegółowo

Gimnazjalna Liga Piłki Siatkowej 2015-2016

Gimnazjalna Liga Piłki Siatkowej 2015-2016 Gimnazjalna Liga Piłki Siatkowej 2015-2016 REGULAMIN I. Cele i zadania rozgrywek. II. III. IV. 1. Wdrażanie młodzieży do aktywnego spędzania wolnego czasu. 2. Propagowanie piłki siatkowej wśród uczniów

Bardziej szczegółowo

Zapis stenograficzny (2153) 191. posiedzenie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej w dniu 13 kwietnia 2011 r.

Zapis stenograficzny (2153) 191. posiedzenie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej w dniu 13 kwietnia 2011 r. ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (2153) 191. posiedzenie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej w dniu 13 kwietnia 2011 r. VII kadencja Porządek obrad: 1. Rozpatrzenie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Przygotowanie i wdrożenie PRAKTYK STUDENCKICH w mieście Lekcja 6. ORGANIZACJA IMPREZY SPORTOWEJ. - co jest potrzebne, aby zorganizować i przeprowadzić imprezę sportową? - scenariusz imprezy sportowej,

Bardziej szczegółowo

Turniej World Grand Prix

Turniej World Grand Prix 42-200 Częstochowa, ul. Dąbrowskiego 38, tel. +48/34/3615734, fax. +48/34/3664261 www.btsport.pl, e-mail: lech@btsport.pl Turniej World Grand Prix siatkówka kobiet Polska Niemcy USA Dominicana 06-08 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Źródło: Wygenerowano: Sobota, 22 lipca 2017, 22:34

Źródło:  Wygenerowano: Sobota, 22 lipca 2017, 22:34 POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/146172,centralne-obchody-swieta-policji-2017.html Wygenerowano: Sobota, 22 lipca 2017, 22:34 CENTRALNE OBCHODY ŚWIĘTA POLICJI 2017 Tegoroczne centralne

Bardziej szczegółowo

Turniej Piłkarski dla rocznika 2003 Poznań, 14 stycznia 2012

Turniej Piłkarski dla rocznika 2003 Poznań, 14 stycznia 2012 Turniej Piłkarski dla rocznika 2003 Poznań, 14 stycznia 2012 Patroni Medialni SYSTEM ROZGRYWEK W turnieju udział weźmie 12 zespołów złożonych z zawodników urodzonych w roku 2003 i młodszych. Drużyny zostaną

Bardziej szczegółowo

CENTRUM SZKOLENIA POLICJI JUBILEUSZOWE UROCZYSTOŚCI. Strona znajduje się w archiwum.

CENTRUM SZKOLENIA POLICJI JUBILEUSZOWE UROCZYSTOŚCI. Strona znajduje się w archiwum. CENTRUM SZKOLENIA POLICJI Źródło: http://csp.edu.pl/csp/aktualnosci/2719,jubileuszowe-uroczystosci.html Wygenerowano: Poniedziałek, 20 marca 2017, 14:20 Strona znajduje się w archiwum. JUBILEUSZOWE UROCZYSTOŚCI

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo Redaktorzy Naczelni Dzienników, Czasopism i Mediów Elektronicznych Zamojszczyzny

Szanowni Państwo Redaktorzy Naczelni Dzienników, Czasopism i Mediów Elektronicznych Zamojszczyzny Zamość, dnia 30.03.2012r Szanowni Państwo Redaktorzy Naczelni Dzienników, Czasopism i Mediów Elektronicznych Zamojszczyzny Uprzejmie informuję, iż dnia 11 kwietnia 2012r. (środa) na obiektach Ośrodka Sportu

Bardziej szczegółowo

PALIĆ CZY NIE PALIĆ OTO JEST PYTANIE. SZKOLNY KONKURS ANTYNIKOTYNOWY.

PALIĆ CZY NIE PALIĆ OTO JEST PYTANIE. SZKOLNY KONKURS ANTYNIKOTYNOWY. PALIĆ CZY NIE PALIĆ OTO JEST PYTANIE. SZKOLNY KONKURS ANTYNIKOTYNOWY. DRODZY PIĄTOKLASIŚCI! Palić, czy nie palić - oto jest pytanie, na które uczniowie będą mieli okazję odpowiedzieć już w środę 3 listopada

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN na rok szk. 2014/2015

REGULAMIN na rok szk. 2014/2015 REGULAMIN na rok szk. 2014/2015 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs na prezentację multimedialną pod nazwą "Polska w Unii Europejskiej" przeprowadzony

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TURNIEJU PIŁKI RĘCZNEJ DLA DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW ZE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

REGULAMIN TURNIEJU PIŁKI RĘCZNEJ DLA DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW ZE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH REGULAMIN TURNIEJU PIŁKI RĘCZNEJ DLA DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW ZE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Szczypiorniak na Orlikach 2015 rozgrywanego w ramach projektu: Festiwal Piłki Ręcznej PGNiG Dzieciom 1 ORGANIZATOR 1. Organizatorami

Bardziej szczegółowo

Z PODWÓRKA NA STADION ROZGRYWKI WOJEWÓDZKIE W SULEJÓWKU

Z PODWÓRKA NA STADION ROZGRYWKI WOJEWÓDZKIE W SULEJÓWKU Z PODWÓRKA NA STADION ROZGRYWKI WOJEWÓDZKIE W SULEJÓWKU Zostań gwiazdą z podwórka na stadion 18 maja 2009 r. na stadionie klubu Victoria 16 drużyn chłopięcych i 4 dziewczęce z województwa mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

Więcej informacji na temat kryteriów uczestniczenia w turnieju znajdziesz w Załączniku A https://goo.gl/ahmqae

Więcej informacji na temat kryteriów uczestniczenia w turnieju znajdziesz w Załączniku A https://goo.gl/ahmqae FAQ P: ILE MECZÓW TRZEBA ROZEGRAĆ, ABY WYŁONIĆ ZWYCIĘZCĘ KAŻDEGO STARCIA? O: Turnieje rozgrywane są w formacie 5 na 5 na Summoner's Rift do jednej wygranej, a finał do dwóch wygranych. P: CZY MOGĘ WZIĄĆ

Bardziej szczegółowo

Informator dla drużyn

Informator dla drużyn V Turniej Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska Informator dla drużyn I. O TURNIEJU 1. em turnieju, na zlecenie, jest Szkolny Związek Sportowy. Partnerami turnieju są PZU i PKN ORLEN. 2. Turniej jest

Bardziej szczegółowo

ZESPOŁOWE GRY SPORTOWE Rok szkolny 2015/2016

ZESPOŁOWE GRY SPORTOWE Rok szkolny 2015/2016 ZESPOŁOWE GRY SPORTOWE Rok szkolny 2015/2016 W zespołowych grach sportowych (szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne) obowiązuje regulamin ogólny Igrzysk Młodzieży Szkolnej szkół Miasta Leszna

Bardziej szczegółowo

Nr 1/14 października Dzień Nauczyciela!

Nr 1/14 października Dzień Nauczyciela! Nr 1/14 października 2016 Dzień Nauczyciela! Najcenniejszym i najtrwalszym podarunkiem, jaki można dać dziecku - jest wykształcenie Z okazji Dnia Nauczyciela wszystkim nauczycielom życzymy dużo szczęścia

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA KOMPETENCJI KLUCZOWYCH PROGRAM ROZWOJU UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POLSKI WSCHODNIEJ PROJEKT REALIZOWANY PRZEZ:

AKADEMIA KOMPETENCJI KLUCZOWYCH PROGRAM ROZWOJU UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POLSKI WSCHODNIEJ PROJEKT REALIZOWANY PRZEZ: AKADEMIA KOMPETENCJI KLUCZOWYCH PROGRAM ROZWOJU UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POLSKI WSCHODNIEJ PROJEKT REALIZOWANY PRZEZ: Bezpłatne zajęcia dodatkowe w Twojej szkole dowiedz się więcej!!!! Projekt

Bardziej szczegółowo

Uroczystości 3 majowe 6 Lipiec 2008/2 W dniu 3 maja 2008r. miała miejsce uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod pomnik Króla Władysława Łokietka połączona z obchodami Rocznicy Uchwalenia Konstytucji

Bardziej szczegółowo

Zapis stenograficzny (259) 25. posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w dniu 7 czerwca 2006 r.

Zapis stenograficzny (259) 25. posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w dniu 7 czerwca 2006 r. ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (259) 25. posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w dniu 7 czerwca 2006 r. VI kadencja Porządek obrad:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM X TURNIEJU STK REDECO CUP 2014 W HALOWEJ PIŁCE NOŻNEJ. Rocznik 2004 U Wrocław; 1-2 LUTY 2014r.

PROGRAM X TURNIEJU STK REDECO CUP 2014 W HALOWEJ PIŁCE NOŻNEJ. Rocznik 2004 U Wrocław; 1-2 LUTY 2014r. PROGRAM X TURNIEJU STK REDECO CUP 2014 W HALOWEJ PIŁCE NOŻNEJ Rocznik 2004 U - 10 Wrocław; 1-2 LUTY 2014r. 1 PROGRAM X TURNIEJU STK REDECO CUP 2014 1. Termin turnieju: 1-2.02.2014 r. 2. Miejsce rozgrywania

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE NA TURNIEJ PIŁKARSKI. 13.06.2015 r. Organizatorzy i sponsorzy Turnieju: cosinus.pl AKADEMIA PIŁKARSKA POLONIA WARSZAWA. /cosinus.

ZAPROSZENIE NA TURNIEJ PIŁKARSKI. 13.06.2015 r. Organizatorzy i sponsorzy Turnieju: cosinus.pl AKADEMIA PIŁKARSKA POLONIA WARSZAWA. /cosinus. ZAPROSZENIE NA TURNIEJ PIŁKARSKI 13.06.2015 r. Organizatorzy i sponsorzy Turnieju: /cosinus.warszawa cosinus.pl AKADEMIA PIŁKARSKA POLONIA WARSZAWA INFORMACJE ORGANIZACYJNE Turnieju i pikniku rodzinnego

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowy Dziecięcy Turniej Piłki Nożnej "BFA Cup" 2015-2016 Wilno, Litwa

Międzynarodowy Dziecięcy Turniej Piłki Nożnej BFA Cup 2015-2016 Wilno, Litwa Międzynarodowy Dziecięcy Turniej Piłki Nożnej "BFA Cup" 2015-2016 Wilno, Litwa Bałtycka Akademia Piłkarska organizuje międzynarodowe turnieje piłkarskie dla dzieci w Wilnie (stolica Litwy), w roku 2015

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Krzykowski Adam Szostak ENCYKLOPEDIA. technika zasady siatkarze

Krzysztof Krzykowski Adam Szostak ENCYKLOPEDIA. technika zasady siatkarze Krzysztof Krzykowski Adam Szostak ENCYKLOPEDIA technika zasady siatkarze 4 ENCYKLOPEDIA SIATKÓWKI Spis treści Krótka historia siatkówki 6 Zasady i technika gry 16 Organizacje siatkarskie 64 Najważniejsze

Bardziej szczegółowo

III POWIATOWEGO TURNIEJU PIŁKI SIATKOWEJ

III POWIATOWEGO TURNIEJU PIŁKI SIATKOWEJ Powiat Pabianicki ORGANIZATOR: Starostwo Powiatowe w Pabianicach ul. Piłsudskiego 2 95-200 Pabianice tel. 42 225 40 00 REGULAMIN III POWIATOWEGO TURNIEJU PIŁKI SIATKOWEJ pod Patronatem Marszałka Województwa

Bardziej szczegółowo

Gospodarka światowa w 2015. Mateusz Knez kl. 2A

Gospodarka światowa w 2015. Mateusz Knez kl. 2A Gospodarka światowa w 2015 Mateusz Knez kl. 2A Koło Ekonomiczne IV LO Nasze koło ekonomiczne współpracuje z Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu. Wspólne działania rozpoczęły się od podpisania umowy pomiędzy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O PROJEKCIE Nazwa projektu: Mini Euro 2012 ( II Mistrzostwa Szkół Podstawowych i Gimnazjów z terenu miasta Rzeszowa).

INFORMACJE O PROJEKCIE Nazwa projektu: Mini Euro 2012 ( II Mistrzostwa Szkół Podstawowych i Gimnazjów z terenu miasta Rzeszowa). INFORMACJE O PROJEKCIE Nazwa projektu: Mini Euro 2012 ( II Mistrzostwa Szkół Podstawowych i Gimnazjów z terenu miasta Rzeszowa). Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu Sport to zdrowie mówił Herkules

Bardziej szczegółowo

WIEŚCI SZKOLNE Z ŻYCIA SZKOŁY. Cyprian Kamil Norwid

WIEŚCI SZKOLNE Z ŻYCIA SZKOŁY. Cyprian Kamil Norwid MIESIĘCZNIK SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. C.K. NORWIDA W DĄBRÓWCE WIEŚCI Cyprian Kamil Norwid Cyprian Kamil Norwid N U M E R V I SZKOLNE M A R Z E C 2 0 1 4 Z ŻYCIA SZKOŁY W TYM NUMERZE: Z życia szkoły 1 Zuch

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół w Rzeczycy Długiej Pasowanie pierwszoklasistów

Zespół Szkół w Rzeczycy Długiej Pasowanie pierwszoklasistów Pasowanie na ucznia to bardzo ważna uroczystość w naszej szkole. Tradycyjnie, jak co roku w październiku dzieci prezentują swoje umiejętności w przygotowanym wcześniej programie artystycznym. Uroczystość

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. FESTIWALI PIŁKI RĘCZNEJ PGNiG DZIECIOM

REGULAMIN. FESTIWALI PIŁKI RĘCZNEJ PGNiG DZIECIOM REGULAMIN FESTIWALI PIŁKI RĘCZNEJ PGNiG DZIECIOM 1. ORGANIZATOR 1. Organizatorem Festiwali Piłki Ręcznej PGNiG Dzieciom jest Związek Piłki Ręcznej w Polsce oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Sponsorem

Bardziej szczegółowo

VII Mistrzostwa Polski Branży Spożywczej w halowej piłce nożnej Częstochowa 2013

VII Mistrzostwa Polski Branży Spożywczej w halowej piłce nożnej Częstochowa 2013 VII Mistrzostwa Polski Branży Spożywczej w halowej piłce nożnej Częstochowa 2013 W dniach 09-10 lutego 2013r. w Mstowie k/częstochowy, odbyły się VII Mistrzostwa Polski Branży Spożywczej w halowej piłce

Bardziej szczegółowo

Święto Sportu Szkolnego 2014

Święto Sportu Szkolnego 2014 Święto Sportu Szkolnego 2014 Główne założenia Program imprezy zawiera propozycje konkursów rekreacyjno-sportowych oraz konkursów plastyczno poetyckich w ramach realizowanych programów profilaktycznych.

Bardziej szczegółowo

Regulamin turnieju dla młodzieży szkół gimnazjalnych SKAWINA CUP 2011

Regulamin turnieju dla młodzieży szkół gimnazjalnych SKAWINA CUP 2011 Regulamin turnieju dla młodzieży szkół gimnazjalnych SKAWINA CUP 2011 Cel turnieju integracja dzieci i młodzieży z miast partnerskich poprzez udział w rozgrywkach sportowych promowanie zasad fair play

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie POWIATOWEJ LIGI SZACHOWEJ

Zaproszenie  POWIATOWEJ LIGI SZACHOWEJ Zaproszenie Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej Ludowy Klub Sportowy STRAŻAK Zabrzeg Zapraszają Do udziału w rozgrywkach POWIATOWEJ LIGI SZACHOWEJ Do zaproszenia dołączamy regulamin rozgrywek REGULAMIN

Bardziej szczegółowo

Modlitwa za Służbę Celną z udziałem Celników na Jasnej Górze!

Modlitwa za Służbę Celną z udziałem Celników na Jasnej Górze! Modlitwa za Służbę Celną z udziałem Celników na Jasnej Górze! W piątek - dn. 13.05.2016. r. o godz. 17.00 przed Cudownym obrazem Królowej Polski na Jasnej Górze - Mszę świętą w intencji wszystkich Funkcjonariuszy,

Bardziej szczegółowo

Pobiegli dla Marysi. 25. Bieg Kociewski i pomoc dla chorej Starogardzianki

Pobiegli dla Marysi. 25. Bieg Kociewski i pomoc dla chorej Starogardzianki Pobiegli dla Marysi. 25. Bieg Kociewski i pomoc dla chorej Starogardzianki To była rekordowa i wyjątkowa impreza. Rekordowa, bo na starcie jubileuszowego Biegu Kociewskiego z Polpharmą stanęło prawie 400

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA SŁUCHANIE (A2)

EKONOMIA SŁUCHANIE (A2) EKONOMIA SŁUCHANIE (A2) Witam państwa! Dziś w naszej audycji porozmawiamy o tym jak inwestować, żeby nie stracić, jak oszczędzać i jak radzić sobie w trudnych czasach. Do studia zaprosiłam eksperta w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

Agat Deweloper Cup 2013

Agat Deweloper Cup 2013 Zaproszenie na Halowy Turniej Piłkarski Agat Deweloper Cup 2013 www.fcwroclaw2003.futbolowo.pl Organizatorzy: Agat Deweloper Cup 2013 O puchar Przewodniczącego Rady Gminy Czernica I.Cel: Propagowanie sportu

Bardziej szczegółowo

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2013/2014

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2013/2014 Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2013/2014 Tradycyjnie, 2 września młodzież Publicznego Gimnazjum im Papieża Jana Pawła II w Chorzelach rozpoczęła swoją wędrówkę przez kolejny rok szkolny 2013/2014.

Bardziej szczegółowo

UKS SIATECZKA ZALAS UKS 6 TENCZYNEK r. godz. 8:00 13:00. Zespół Szkół w Tenczynku

UKS SIATECZKA ZALAS UKS 6 TENCZYNEK r. godz. 8:00 13:00. Zespół Szkół w Tenczynku ŚWIĄTECZNY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ Organiizatorzy UKS SIATECZKA ZALAS TENCZYNEK Termiin 24-03-2016 r. godz. 800 1300 Miiejsce Zespół Szkół w Tenczynku Uczestniicy UKS SIATECZKA Zalas Wolanka Wola Filipowska

Bardziej szczegółowo

JuniorCup - jesień 2013 Szkoła Futbolu Warszawa. Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej

JuniorCup - jesień 2013 Szkoła Futbolu Warszawa. Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej JuniorCup - jesień 2013 Szkoła Futbolu Warszawa Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej JuniorCup - jesień 2013 Ogólnopolski Turniej piłki nożnej pod balonem Terminy Rocznik 2003: 30.11-01.12.2013 Rocznik 2001:

Bardziej szczegółowo

Trzeba pomóc. Krystyna Lachowicz

Trzeba pomóc. Krystyna Lachowicz Krystyna Lachowicz Trzeba pomóc cz. I Po kilkudziesięciu latach przerwy, w 1989 roku znów zaczęły ukazywać się niezależne, polskie gazety na Wschodzie. Głos znad Niemna, tygodnik Związku Polaków na Białorusi

Bardziej szczegółowo

Hektor i tajemnice zycia

Hektor i tajemnice zycia François Lelord Hektor i tajemnice zycia Przelozyla Agnieszka Trabka WYDAWNICTWO WAM Był sobie kiedyś chłopiec o imieniu Hektor. Hektor miał tatę, także Hektora, więc dla odróżnienia rodzina często nazywała

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN XVI POWIATOWEJ OLIMPIADY MŁODZIEŻY SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH 2014/2015

REGULAMIN XVI POWIATOWEJ OLIMPIADY MŁODZIEŻY SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH 2014/2015 REGULAMIN XVI POWIATOWEJ OLIMPIADY MŁODZIEŻY SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH 2014/2015 I. CEL: - propagowanie sportu w środowisku szkolnym, - zabezpieczenie cyklu imprez sportowych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych,

Bardziej szczegółowo

SIATKÓWKA. Ukochany sport milionów Polaków (mój też)

SIATKÓWKA. Ukochany sport milionów Polaków (mój też) SIATKÓWKA Ukochany sport milionów Polaków (mój też) TROCHĘ HISTORII Pomysłodawcą reguł gry w piłkę siatkową był William G. Morgan na co dzień nauczyciel wychowania fizycznego w Young Men's Christian Associaton

Bardziej szczegółowo

VI Turniej Orlika o Puchar Premiera RP

VI Turniej Orlika o Puchar Premiera RP Informator dla Animatorów /ów turniejów eliminacyjnych na Orlikach VI Turniej Orlika o Puchar Premiera RP I. O TURNIEJU 1. em turnieju, na zlecenie, jest Szkolny Związek Sportowy. Partnerami turnieju są

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świętokrzyskie Mini Volley Cup

Regulamin Świętokrzyskie Mini Volley Cup Regulamin Świętokrzyskie Mini Volley Cup Kielce, 20.08.2011 Spis treści 1. Cel.... 2 2. Uczestnictwo.... 2 3. Kategorie.... 2 4. System rozgrywek.... 3 5. Postanowienia ogólne.... 4 6. Nagrody.... 5 7.

Bardziej szczegółowo

MISTRZOSTWA SZKOŁY W PIŁCE NOŻNEJ DLA KLAS 4-6

MISTRZOSTWA SZKOŁY W PIŁCE NOŻNEJ DLA KLAS 4-6 MISTRZOSTWA SZKOŁY W PIŁCE NOŻNEJ DLA KLAS 4-6 REGULAMIN TURNIEJU 1. Turniej organizowany jest w ramach Projektu Edukacyjnego: Mój pomysł na szkolne zawody sportowe. 2. Turniej rozgrywany jest w dwóch

Bardziej szczegółowo

PATRONAT HONOROWY: GMINA ZABIERZÓW PATRONAT MEDIALNY MIEJSCE ROZEGRANIA TURNIEJU

PATRONAT HONOROWY: GMINA ZABIERZÓW PATRONAT MEDIALNY MIEJSCE ROZEGRANIA TURNIEJU KMITA CUP2014/2015 MŁODZIKI /2002-2003/ 10 stycznia 2015 rok ORGANIZATOR PATRONAT HONOROWY: GMINA ZABIERZÓW PATRONAT MEDIALNY MIEJSCE ROZEGRANIA TURNIEJU STRONA INTERNETOWA KLUBU SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE,

Bardziej szczegółowo

Polska motoryzacja przyspiesza 2015-06-02 16:20:30

Polska motoryzacja przyspiesza 2015-06-02 16:20:30 Polska motoryzacja przyspiesza 2015-06-02 16:20:30 2 Liczba wyprodukowanych samochodów w 2015 r. przekroczy 600 tys. wobec ok. 580 tys. w 2014 roku - ocenił dla PAP Jakub Faryś, prezes Polskiego Związku

Bardziej szczegółowo

MINI LIGA MISTRZÓW 2013 KARTA ZGŁOSZENIA DRUŻYNY DO TURNIEJU W MINI PIŁKĘ NOŻNĄ

MINI LIGA MISTRZÓW 2013 KARTA ZGŁOSZENIA DRUŻYNY DO TURNIEJU W MINI PIŁKĘ NOŻNĄ MINI LIGA MISTRZÓW 2013 KARTA ZGŁOSZENIA DRUŻYNY DO TURNIEJU W MINI PIŁKĘ NOŻNĄ 10.06.2013r. OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA ORGANIZACJĘ DRUŻYNY: Kapitan drużyny : Imię i Nazwisko ( proszę pisać drukowanymi literami)

Bardziej szczegółowo

HISTORYCZNE ROCZNICE ROKU 2014

HISTORYCZNE ROCZNICE ROKU 2014 ,,To, co przeżyło jedno pokolenie, drugie przerabia w sercu i w pamięci. HISTORYCZNE ROCZNICE ROKU 2014 Rok 2014 obfituje w ważne dla Polski rocznice historyczne- zarówno wydarzeń, które kształtowały dzieje

Bardziej szczegółowo

ZST A ZSB CKZiU A CKZiU B

ZST A ZSB CKZiU A CKZiU B CHŁOPCY GRUPA A 03.12.15/9.00 GRUPA B - 03.12.15/11.45 GRUPA C 12.01.16/9.00 GRUPA D - 12.01.16/11.45 ZST A ZSB CKZiU A CKZiU B ZSME B ZSTZ ZSEG V LO I LO ZST B IV LO ZSME A ZSEO III LO ZSN VII LO DZIEWCZĘTA

Bardziej szczegółowo

Turnieju Piłkarskiego Euro Cup Brynica 2012 ORGANIZATOR

Turnieju Piłkarskiego Euro Cup Brynica 2012 ORGANIZATOR REGULAMIN ROZGRYWEK Turnieju Piłkarskiego Euro Cup Brynica 2012 1. ORGANIZATOR Głównym Organizatorem Turnieju Piłkarskiego jest Związek Stowarzyszeń Lokalna Grupa Działania Brynica to nie granica, gminy

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Gminny Klub Sportowy ORONKA w Orońsku

Stowarzyszenie Gminny Klub Sportowy ORONKA w Orońsku Stowarzyszenie Gminny Klub Sportowy ORONKA w Orońsku Podsumowanie działalności w 2016 roku Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Zebranie odbyło się 13 marca 2016 roku Członkowie Oronki dokonali wyboru

Bardziej szczegółowo

,,Lublin w sieci życzliwości 2011 życzliwe inicjatywy grupy Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum nr 3 w Lublinie

,,Lublin w sieci życzliwości 2011 życzliwe inicjatywy grupy Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum nr 3 w Lublinie ,,Lublin w sieci życzliwości 2011 życzliwe inicjatywy grupy Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum nr 3 w Lublinie Jak to się zaczęło? 26 września 2011r. do naszej szkoły przyjechały dwie panie trenerki z Fundacji

Bardziej szczegółowo

III OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ HALOWEJ PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR WÓJTA GMINY ZDUŃSKA WOLA I PRODUCENTA MEBLI SIMEX PATRONAT HONOROWY:

III OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ HALOWEJ PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR WÓJTA GMINY ZDUŃSKA WOLA I PRODUCENTA MEBLI SIMEX PATRONAT HONOROWY: III OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ HALOWEJ PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR WÓJTA GMINY ZDUŃSKA WOLA I PRODUCENTA MEBLI SIMEX PATRONAT HONOROWY: CUP Wójt Gminy Zduńska Wola Henryk Staniucha PATRONAT SPORTOWY: Jarosław Szewczyk

Bardziej szczegółowo

Playarena CUP Wrocław 2008 Podsumowanie turnieju.

Playarena CUP Wrocław 2008 Podsumowanie turnieju. Piłka nożna to pasjonująca gra. A Wrocław jest idealnym miejscem spotkań dla piłkarzy z całego kraju. Playarena CUP Wrocław 2008 Podsumowanie turnieju. Dziękujemy za Państwa wsparcie przy organizacji turnieju

Bardziej szczegółowo

V TURNIEJ ORLIKA O PUCHAR PREMERA RP FINAŁ WOJEWÓDZKI

V TURNIEJ ORLIKA O PUCHAR PREMERA RP FINAŁ WOJEWÓDZKI Nawierzchnia trawiasta V TURNIEJ ORLIKA O PUCHAR PREMERA RP FINAŁ WOJEWÓDZKI KROSNO ODRZAŃSKIE 06.10.2014 r. STADION OS i R UL. POCZTOWA 27 PROGRAM TURNIEJU DLA WSZYSTKICH KATEGORII Godz. 9.00 Przyjazd

Bardziej szczegółowo

IV HALOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ POD PATRONATEM STAROSTY POWIATU PABIANICKIEGO ORZEŁ CUP 2015. (rocznik 2003 i młodsi) Pabianice 20.12.2015 r.

IV HALOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ POD PATRONATEM STAROSTY POWIATU PABIANICKIEGO ORZEŁ CUP 2015. (rocznik 2003 i młodsi) Pabianice 20.12.2015 r. IV HALOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ POD PATRONATEM STAROSTY POWIATU PABIANICKIEGO ORZEŁ CUP 2015 (rocznik 2003 i młodsi) Pabianice 20.12.2015 r. 1. Organizator: - LKS Orzeł Piątkowisko - Starostwo Powiatowe

Bardziej szczegółowo

Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie

Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie Źródło: http://www.cs.strazgraniczna.pl/cs/komenda/mistrzostwa-sg-w-pilce/1885,rok-2012-druzyna-siatkarska-podlaskie go-oddzialu-strazy-granicznej-zwyciezca-mis.html

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po platformie. wos.efhr.eu. projektu Europejczycy, Polacy, Obywatele

Przewodnik po platformie. wos.efhr.eu. projektu Europejczycy, Polacy, Obywatele Przewodnik po platformie wos.efhr.eu projektu Europejczycy, Polacy, Obywatele Partnerzy medialni projektu: Radio Znad Wilii oraz Dziennik Kurier Wileński EFHR, 2016 Spis treści 1. Najważniejsze informacje

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE. IX Integracyjne Zawody Sport dla wszystkich,

ZAPROSZENIE. IX Integracyjne Zawody Sport dla wszystkich, ZAPROSZENIE Dyrektor Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. prof. Józefa Tischnera w Woli oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Woli Dyrektor

Bardziej szczegółowo

SKS WISŁA SANDOMIERZ REGULAMIN. Mikołajkowego Halowego Turnieju Piłki Nożnej Żaków. Sandomierz r.

SKS WISŁA SANDOMIERZ REGULAMIN. Mikołajkowego Halowego Turnieju Piłki Nożnej Żaków. Sandomierz r. SKS WISŁA SANDOMIERZ REGULAMIN Mikołajkowego Halowego Turnieju Piłki Nożnej Żaków Sandomierz 07.12.2013r. ARTYKUŁ I CEL TURNIEJU Popularyzacja piłki nożnej masowej Świętowanie dnia Św. Mikołaja Krzewienie

Bardziej szczegółowo

www.uniwersytet-dzieciecy.pl Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Przedsiębiorczość dla najmłodszych

www.uniwersytet-dzieciecy.pl Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Przedsiębiorczość dla najmłodszych www.uniwersytet-dzieciecy.pl Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Przedsiębiorczość dla najmłodszych Kim jesteśmy? Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy to ogólnopolski, nieodpłatny program edukacji ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

Polska branża motoryzacyjna w II połowie 2012 roku bieżąca kondycja i przewidywania na przyszłość

Polska branża motoryzacyjna w II połowie 2012 roku bieżąca kondycja i przewidywania na przyszłość Polska branża motoryzacyjna w II połowie 2012 roku bieżąca kondycja i przewidywania na przyszłość Branża motoryzacyjna to jeden z największych i najszybciej rozwijających się sektorów polskiej gospodarki.

Bardziej szczegółowo

Konkurs Kraina Tauronka dla klas 1 3 oraz 4 6 szkół podstawowych https://krainatauronka.pl/

Konkurs Kraina Tauronka dla klas 1 3 oraz 4 6 szkół podstawowych https://krainatauronka.pl/ Konkurs Kraina Tauronka dla klas 1 3 oraz 4 6 szkół podstawowych https://krainatauronka.pl/ W październiku wychowawczyni zarejestrowała naszą klasę IVa do udziału w internetowym konkursie Kraina Tauronka.

Bardziej szczegółowo

Sławomir Solak, tel.:

Sławomir Solak,   tel.: AKADEMIA CUP 2013 X JUBILEUSZOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ KATEGORIA - ŻAKI /2006-2005/ 10 listopad 2013 rok DRUŻYNY BIORĄCE UDZIAŁ W TURNIEJU ORGANIZATOR STRONA INTERNETOWA www.akademia2011.pl PATRONAT HONOROWY:

Bardziej szczegółowo

Komunikacja i media. Komunikacja jest częścią każdego działania, w zależności od ich rodzaju, można mówić o różnych jej poziomach.

Komunikacja i media. Komunikacja jest częścią każdego działania, w zależności od ich rodzaju, można mówić o różnych jej poziomach. Komunikacja i media Uczniowie i uczennice mogą inicjować powstawanie i prowadzić szkolne media, istnieje przynajmniej jeden środek przekazu dla społeczności uczniowskiej. Władze SU i dyrekcja dbają o to,

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY Organizacja Finału ogólnopolskiego akcji Szczypiorniak na Orlikach 2016 Festiwal Piłki Ręcznej Dzieciom

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY Organizacja Finału ogólnopolskiego akcji Szczypiorniak na Orlikach 2016 Festiwal Piłki Ręcznej Dzieciom KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY Organizacja Finału ogólnopolskiego akcji Szczypiorniak na Orlikach 2016 Festiwal Piłki Ręcznej Dzieciom 1. Organizatorami turnieju piłki ręcznej Szczypiorniak na Orlikach są Związek

Bardziej szczegółowo

KONKURS WIEDZY O SAMORZĄDZIE TERYTORIALNYM

KONKURS WIEDZY O SAMORZĄDZIE TERYTORIALNYM KONKURS WIEDZY O SAMORZĄDZIE TERYTORIALNYM 24 marca 2014 r. podczas sesji sejmiku województwa lubuskiego uczennica naszej szkoły, odebrała nagrodę za udział w Konkursie wiedzy o samorządzie terytorialnym.

Bardziej szczegółowo

Liga Szkół Ponadgimnazjalnych w siatkówce dziewcząt i chłopców. Liga Szkół Ponadgimnazjalnych w koszykówce dziewcząt - srebro naszego zespołu!

Liga Szkół Ponadgimnazjalnych w siatkówce dziewcząt i chłopców. Liga Szkół Ponadgimnazjalnych w koszykówce dziewcząt - srebro naszego zespołu! i chłopców Siatkarskie drużyny LO VII zakończyły zmagania ligowe. Niespodziewany sukces odniosły dziewczęta zajmując w lidze bardzo wysokie II miejsce. Chłopcy zakończyli sezon na miejscu VI. Dziewczynom

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN V EDYCJI GMINNEJ LIGI SIATKÓWKI O PUCHAR BURMISTRZA BLACHOWNI 2013

REGULAMIN V EDYCJI GMINNEJ LIGI SIATKÓWKI O PUCHAR BURMISTRZA BLACHOWNI 2013 REGULAMIN V EDYCJI GMINNEJ LIGI SIATKÓWKI O PUCHAR BURMISTRZA BLACHOWNI 2013 1. CEL Celem ligi jest popularyzacja piłki siatkowej, jako jednej z form rekreacji fizycznej, promowanie aktywnego wypoczynku,

Bardziej szczegółowo

Minister Mariusz Błaszczak do funkcjonariuszy służb: Zdali Państwo egzamin

Minister Mariusz Błaszczak do funkcjonariuszy służb: Zdali Państwo egzamin Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Źródło: http://mswia.gov.pl/pl/aktualnosci/15071,minister-mariusz-blaszczak-do-funkcjonariuszy-sluzb-zdali-panstwo-egzamin. html Wygenerowano: Wtorek, 27

Bardziej szczegółowo

Warszawa, czerwiec 2012 BS/78/2012 KTO WYGRA EURO 2012 PRZEWIDYWANIA POLAKÓW

Warszawa, czerwiec 2012 BS/78/2012 KTO WYGRA EURO 2012 PRZEWIDYWANIA POLAKÓW Warszawa, czerwiec 2012 BS/78/2012 KTO WYGRA EURO 2012 PRZEWIDYWANIA POLAKÓW Znak jakości przyznany przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2012 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJALNYCH GMINY LUBACZÓW. W RAMACH LIGII PIŁKI NOśNEJ

REGULAMIN WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJALNYCH GMINY LUBACZÓW. W RAMACH LIGII PIŁKI NOśNEJ Załącznik nr 1 REGULAMIN WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJALNYCH GMINY LUBACZÓW W RAMACH LIGII PIŁKI NOśNEJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Liga Piłki NoŜnej stanowi integralną część

Bardziej szczegółowo

Temat: Zróbmy sobie flash mob!

Temat: Zróbmy sobie flash mob! Temat: Zróbmy sobie flash mob! Jak wykorzystać globalnej sieci do korzystania z prawa do zgromadzeń? ZWIĄZEK Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ Podstawa programowa przedmiotu wiedza o społeczeństwie, IV etap edukacyjny

Bardziej szczegółowo

FOOTBALLowa KOLBUSZOWA KOLBUSZOWA 2011

FOOTBALLowa KOLBUSZOWA KOLBUSZOWA 2011 FOOTBALLowa KOLBUSZOWA KOLBUSZOWA 2011 Organizator : Regionalna Fundacja Rozwoju Serce KKS Kolbuszowianka Fundacja na Rzecz Kultury Fizycznej i Sportu Mateusz Cetnarski - Reprezentant Polski i zawodnik

Bardziej szczegółowo

Zestaw 1. Za chwilę przystąpisz do egzaminu ustnego. Zestaw pytań składa się z trzech części:

Zestaw 1. Za chwilę przystąpisz do egzaminu ustnego. Zestaw pytań składa się z trzech części: Zestaw zdającego egzaminu Pytania rozluźniające: Zestaw 1 1. Nie miałeś (miałaś) wczoraj kłopotu z zaśnięciem? 2. Co dziś jadłeś (jadłaś) na śniadanie? 3. Były dziś korki na mieście gdy jechałeś (jechałaś)

Bardziej szczegółowo