Uznawanie kompetencji nabytych w sposób pozaformalny i nieformalny. Raport z badania jakościowego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uznawanie kompetencji nabytych w sposób pozaformalny i nieformalny. Raport z badania jakościowego"

Transkrypt

1 Uznawanie kompetencji nabytych w sposób pozaformalny i nieformalny. Raport z badania jakościowego Przygotowany przez PBS Spółka z o. o. Dla Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku

2 Spis treści 1. Opis badania Metodologia badania Podsumowanie wyników Dotychczasowe doświadczenia edukacyjne Trajektorie edukacyjne wieku młodzieńczego Edukacja pozaformalna Percepcja edukacji formalnej, pozaformalnej i nieformalnej Plany edukacyjne oraz oczekiwania wobec studiów Wiedza nieformalna w pracy zawodowej Uznawanie kompetencji - opinie Nieakceptowane formy uznawania wiedzy Akceptowane formy uznawania wiedzy Bariery uznawania wiedzy uzyskanej poza formalnym systemem wykształcenia Sposób uznawania wiedzy zdobytej poza formalnym systemem wykształcenia

3 1. Opis badania Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku dąży do stworzenia efektywnego modelu certyfikacji wiedzy i umiejętności zdobytych w sposób pozaformalny i nieformalny. W tym celu PBS przeprowadził badanie jakościowe diagnozujące plany edukacyjne dorosłych kandydatów na studia wyższe, posiadających doświadczenie zawodowe w zarządzaniu. Głównym celem badania było pozyskanie opinii na temat uznawalności wykształcenia zdobytego poza formalnym systemem edukacji. 2. Metodologia badania Badanie zostało przeprowadzone metodą zogniskowanych wywiadów grupowych (FGI) w Spocie w dniu 11 grudnia 2012 roku. W ramach badania odbyły się dwie grupy dyskusyjne, w których łącznie wzięło udział 15 osób (8 kobiet i 7 mężczyzn). Wszystkie osoby biorące udział w badaniu posiadały doświadczenie w zarządzaniu, zdobyte w ramach zajmowanego stanowiska lub poprzez prowadzenie własnej działalności gospodarczej i planowały rozpoczęcie studiów wyższych w ciągu najbliższych dwóch lat. 3

4 3. Podsumowanie wyników Wyniki badania pokazują, że choć koncepcja uznawania wykształcenia zdobytego w sposób poza- i nieformalny na obecnym etapie jej konceptualizacji jest kontrowersyjna, to jednak towarzyszy jej zainteresowanie i może się stać atrakcyjną ofertą dla osób z długoletnim stażem zawodowym. Najmniejsze wątpliwości budzi uznawanie wiedzy i kompetencji, które dotyczą kwestii technicznych i których sprawdzenie podlega jasnym, dobrze określonym procedurom, ponieważ istnieje ograniczona liczba sposobów ich prawidłowego wykonania. Największe zastrzeżenia dotyczą uznawania umiejętności, które oparte są na wiedzy z zakresu psychologii, zarządzania zasobami ludzkimi, czy kreatywności. Najbardziej pożądaną formą uznawania wiedzy jest złożenie teoretyczno -praktycznego egzaminu przed kilkuosobową komisją, w skład której wchodzą przedstawiciele danej uczelni, reprezentujący zarówno środowisko wykładowców, władz, jak i studentów. Uznawanie wiedzy na podstawie stażu pracy, zaświadczeń czy referencji pracodawcy oraz prowadzenia własnej działalności gospodarczej nie uzyskało akceptacji badanych. Zdaniem respondentów są to kryteria, które nie pozwalają na jasne określenie ani poziomu umiejętności ani podstaw uznawalności wiedzy. W kontekście badania ważną przesłanką do budowy modelu uznawania kompetencji zdobytych w sposób poza- i nieformalny jest nastawienie respondentów do idei studiów. Podjęcie dalszej edukacji jest w świetle ich deklaracji świadomym i przemyślanym wyborem, którego celem nie jest jak najszybsze zdobycie dyplomu, ale własny rozwój, poszerzenie wiedzy i uzyskanie rzetelnej, obiektywnej informacji zwrotnej na temat własnych umiejętności i predyspozycji. W planowanym modelu rekomendujemy zatem uwzględnienie, że osoby dorosłe stanowią inny typ studenta niż osoby rozpoczynające edukację wyższą bezpośrednio po szkole średniej i należy im zapewnić w ramach modelu możliwość uzyskania pogłębionej samowiedzy, tak aby nie wzbudzać w nich poczucia, że zaliczenie przedmiotu poza ustalonym trybem odbędzie się ze szkodą dla rozwoju ich kompetencji. 4

5 4. Dotychczasowe doświadczenia edukacyjne 4.1. Trajektorie edukacyjne wieku młodzieńczego Wszyscy respondenci posiadali wykształcenie średnie maturalne. Zdecydowana większość uzyskała wykształcenie w wyniku nieprzerwanej dwustopniowej edukacji (szkoła podstawowa + szkoła średnia). Trajektorie edukacji pojedynczych osób były nieco bardziej zawiłe i wiodły poprzez szkołę podstawową, zawodową, a następnie - wieczorową lub dzienną szkołę średnią. Zdecydowana większość respondentów intencjonalnie nie rozpoczęła edukacji na studiach wyższych bezpośrednio po ukończeniu szkoły średniej. Decyzję tę motywował: - brak niezależności finansowej, połączony z brakiem wsparcia materialnego ze strony rodziców/rodziny i konieczność podjęcia pracy zarobkowej; - brak ukierunkowanych zainteresowań i racjonalnej diagnozy własnych predyspozycji/talentów, który przekładał się na nieumiejętność podjęcia decyzji o optymalnym profilu własnej edukacji; - brak potrzeby wewnętrznej (brak aspiracji edukacyjnych) oraz zewnętrznej (brak wymagań ze strony pracodawcy; rozpoczynanie kariery zawodowej w PRL, czyli w czasach, gdy wykształcenie wyższe nie było ani powszechne ani konieczne w wielu zawodach, w których po zmianie systemowej pojawiała się bariera wejścia w postaci dyplomu studiów wyższych); Część osób rozpoczęła edukację na studiach wyższych po uzyskaniu wykształcenia maturalnego, ale żadnej z nich nie udało się sfinalizować podjętego wysiłku zdobyciem dyplomu (zawodowego lub magisterskiego) ukończenia szkoły wyższej. Powodami były przeszkody: - finansowe jako konsekwencja rozpoczęcia nauki w szkole prywatnej, w której regularne opłacanie czesnego okazało się wysiłkiem przekraczającym finansowe możliwości badanych; - zdrowotne; 5

6 - związane z rozpoczęciem kariery zawodowej badani deklarowali brak czasu lub motywacji do kontynuowania studiów ponieważ pierwsze sukcesy w pracy zawodowej (w tym finansowe), okazały się na danym etapie życia bardziej satysfakcjonujące niż sukcesy edukacyjne; CYTATY: Wybierając zawód po szkole średniej, to bym mogła, gdyby się ustrój nie zmienił i organizacja służby zdrowia, dojechać do emerytury po liceum, nie parając się niczym więcej i szczyt kariery osiągnąć nawet bez matury wtedy (kobieta); U mnie nie było żadnych typowych zdolności ukierunkowanych, więc mając 18 lat ciężko mi było stwierdzić, czy na politechnikę, czy na uniwersytet ( ) nie chciałam czegokolwiek więc nie poszłam wcale (kobieta); Ja po szkole średniej nie poszedłem na studia, gdyż nie miałem zbytniego pomysłu na siebie, nie wiedziałem jakie studia wybrać, a nie chciałem iść na najzwyklejsze studia, które wybiera duży odsetek ludzi po szkole średniej, dlatego też poszedłem do pracy (mężczyzna); Skończyłam technikum ogrodnicze ( ) i jak skończyłam to wszyscy szli na ARP, ale to jakoś nie był ten kierunek, który mi leżał, ale też jakoś nie znalazłam żadnego innego kierunku w życiu, więc zostałam na rozdrożu, posiłkowałam się różnymi kursami, i tak, jak do tej pory to wystarczyło ( ) żeby funkcjonować (kobieta); Po liceum otworzyłem swoją działalność i nie było takiej potrzeby ( ), musiałem pracować, a że praca odbywała się za dnia, a weekendy spędzałem trochę inaczej [śmiech] to nie było czasu (mężczyzna); Wybrałem się na studia, ale gdzieś tam się pogubiłem, tak? ( ) był czas na studiowanie, ale gdzieś tam się odechciało ( ), życie było ciekawsze od szkoły ( ), jakieś pierwsze pieniądze zarabiałem i studia wtedy nie były atrakcyjne (mężczyzna); Ja przerwałam, powodem były finanse, ponieważ nie dostałam się na państwową uczelnię, próbowałam trzy razy ( ), i w końcu dostałam się do prywatnej uczelni, jednak czesne jest tak wysokie, że musiałam zaprzestać, a z drugiej strony szkoła też podupadała zmiany, roszady wykładowców i nie dawała mi już takiej satysfakcji, 6

7 więc pomyślałam, może dam im trochę czasu, może uzbieram trochę pieniędzy i będę mogła kontynuować edukację (kobieta); Pech mi przeszkodził, żeby skończyć studia; zacząłem studiować na AWF, ale niestety trenowałem też zawodowo piłkę nożną i poważna kontuzja mnie wyeliminowała (mężczyzna); Ja miałam okazję pójść na studia, natomiast dostałam się do firmy handlowej, wielkiego koncernu, pracowałam jako przedstawiciel, no i czas nie pozwalał, natomiast teraz żałuję i co roku zbieram się żeby pójść (kobieta); 4.2. Edukacja pozaformalna Wszyscy respondenci mieli doświadczenia z pozaformalnym system edukacji, niekiedy wynikające z oczekiwań i wymagań rynku pracy (czyli motywowane zewnętrznie), a niekiedy będące efektem własnej inicjatywy i potrzeby samorozwoju (motywowane wewnętrznie). Wszyscy badani niezależnie od kontekstu uczestnictwa w kursach dokształcających - wyrażali przekonanie, że całożyciowa, ustawiczna edukacja jest wpisana we współczesne życie, poddane gwałtownym przemianom i utrzymanie się na ryku pracy wymaga bezustannego potwierdzania, podnoszenia, doskonalenia i nabywania nowych kwalifikacji. Generalnie, podłożem zewnętrznej motywacji do uczestniczenia w kursach są: - wymagania pracodawcy (często w postaci kursów obowiązkowych, opłacanych przez pracodawcę), które postrzegane są jako narzucone i niepozostawiające wyboru; - chęć zdobycia dyplomu lub certyfikatu, ponieważ oficjalne potwierdzenie posiadanych umiejętności często postrzegane jest jako wymóg otrzymania awansu lub zachowania obecnego miejsca pracy; - możliwość odbycia kursu nieodpłatnie badani chętnie uczestniczą w kursach, za które nie muszą zapłacić własnymi środkami, czyli w kursach nie wymaganych przez pracodawcę, ale przez niego finansowanych w ramach polityki kadrowej lub kursach organizowanych z funduszy europejskich; kursy dostępne nieodpłatnie dość często traktowane są instrumentalnie badani uczestniczą w nich nie z powodu własnych zainteresowań czy 7

8 potrzeb, ale z chęci uzyskania kolejnego dyplomu, który traktują jako jeden ze sposobów utrzymania przewagi na coraz bardziej wymagającym rynku pracy; Motywacja wewnętrzna do uczestnictwa w kursie wynika z: - chęci samodoskonalenia (rozwoju osobistego i zawodowego, zgodnego z zainteresowaniami); - chęci zdobycia nowej wiedzy (ambicji edukacyjnych); - odkrywania/szlifowania własnych talentów; - chęci spotkania z innymi osobami reprezentującymi podobną branżę; Kursy motywowane wewnętrznie częściej oceniane są jako przydatne z innych względów niż otrzymanie certyfikatu/dyplomu. W ich kontekście częściej pojawiają się odwołania do pasji, inwestycji w siebie lub prowadzony biznes i dobrze wydatkowanych pieniędzy. Kursy, w których uczestnictwo jest motywowane zewnętrznie dość często oceniane są jako nie mające wpływu na jakość wykonywanej dotychczas pracy, głównie z tego względu, że ich programy obejmują w większości kwestie, którymi badani zajmują się w praktyce w swojej codziennej pracy. W opinii respondentów ich podstawową wartością jest możliwość otrzymania certyfikatu/dyplomu, który największe znaczenie ma w momencie szukania pracy oraz w staraniach o awans lub o zachowanie dotychczasowego stanowiska (zdaniem badanych o przedłużeniu umowy lub możliwości wykonywania dotychczasowego zawodu niekiedy decyduje tylko i wyłącznie spełnianie wymagań formalnych posiadanie licencji, dyplomów, zaświadczeń). Analiza wyników badania pozwala zatem stwierdzić, że dyplom często pełni rolę reprezentacyjną, będąc formą uwiarygodnienia posiadanych kwalifikacji lub formą udowodnienia własnej aktywności, chęci rozwoju, wytrwałości i samozaparcia. Analiza wypowiedzi pokazuje, że kursy/szkolenia motywowane zewnętrznie często realizowane są bez przekonania, że przyniosą konkretne korzyści dla warsztatu zawodowego, ale z dużą wiarą w to, że pozwolą pozycjonować się na rynku pracy jako osoba poszukująca nowych możliwości i wiedzy, zmotywowana, pracowita i pełna entuzjazmu. Jest to przekonanie dość powszechne, pomimo, iż wielu badanych podkreśla, że kursy i szkolenia poprzez swoją egalitarność - zwłaszcza w ostatnich latach, gdy wiele z nich jest 8

9 ogólnodostępnych za pośrednictwem dotacji z Unii Europejskiej - tracą znaczenie dla procesu realnego potwierdzania kwalifikacji. Według wielu respondentów obecny system kształcenia pozaformalnego ma podobny ilościowy charakter jak system kształcenia formalnego, czyli jest nastawiony na masową produkcję absolwentów, bez rzetelnego rozpoznania, czy oferowana wiedza ma praktyczne zastosowanie w obecnych warunkach rynkowych, czemu często towarzyszy brak ewaluacji jakości oferowanych usług edukacyjnych. W związku z tym percepcja poszczególnych rodzajów kursów i szkoleń jest różna. Według badanych największą wartość posiadają: - kursy wysokospecjalistyczne, ponieważ umożliwiają zdobycie wiedzy i umiejętności z wąskiego zakresu, a tym samym dają realną przewagę na rynku pracy - kursy państwowe lub międzynarodowe kursy językowe, zakończone egzaminem, ponieważ dają pewność rozpoznawalności i uznawalności otrzymanego dyplomu i często kojarzone z czasochłonnym przygotowaniem do określonego zawodu - kursy nadające konkretne uprawnienia (licencję na wykonywanie określonego zawodu) Kursy postrzegane jako wartościowe kojarzą się z uzyskaniem kompetencji do wykonywania dobrze sprofilowanego zawodu, czasochłonnością, zdawaniem trudnych egzaminów i uzyskaniem szerokich podstaw wiedzy teoretycznej z danej dziedziny. Kursy mało wartościowe to zdaniem badanych większość kursów kilkugodzinnych, organizowanych przez komercyjne instytucje edukacyjne, często z obszaru kształtowania umiejętności miękkich. Wartość tych kursów jest mniejsza ponieważ rzadko przyczyniają się do realnych zmian w życiu zawodowym i są dostępne dla wszystkich, co powoduje dewaluację dyplomu. Pomimo tego, większość badanych nie dezawuowała sensu uczestnictwa w tego typu szkoleniach, z jednej strony sądząc, że szkolenia są wpisane w obecny cykl życia zawodowego, a więc każde może być dobrze widziane przez pracodawcę, pomagając budować pozytywną percepcję przebytej ścieżki zawodowej. CYTATY: M: jaka jest motywacja do uczestniczenia w kursach? 9

10 B: krótki czas, kiedy można się dokształcić, no i dla samego siebie i też w pracy bo są takie a nie inne czasy i człowiek musi się dokształcać (kobieta); Mając praktykę i nie mając tego potwierdzenia w kursie, to nie udowodnię na pierwszym spotkaniu, że jestem wspaniała, muszę potwierdzić to przynajmniej jakimś kursem więc czasem chodzi też o papierek (kobieta); W moim przypadku jest tak, że musiałam przedstawić certyfikaty na rzeczy, które wykonywałam wcześniej przez wiele lat ( ) okazało się, że teraz nie mogę wykonywać, ponieważ nie mam odpowiedniego papieru; odbyłam trzymiesięczne kursy podłączenia EKG, żebym mogła robić, co robiłam; nic to nie zmieniło w moim życiu (kobieta); Ja na przykład zastanawiam się teraz nad kursem Corela, kosztuje od 500zł w górę, jednak potem dają papier ( ) choć kurs trwa zaledwie parę godzin i pomimo, że można się tego nauczyć w domu, ten certyfikat bardzo by się przydał przy dalszym rozwoju i chęci osiągania wyższych stanowisk (kobieta); Kursy potrzebne są w pracy albo, żeby można było kontynuować, robić jakieś rzeczy, które chce się robić, a niestety, tak naprawdę potrzebny jest papier (kobieta); Unijne projekty: menadżer sportu, pojechałem bo było coś takiego i może w cv się przyda teraz (mężczyzna); Zapisałem się do pośredniak i doszła do mnie informacja, że mogę zrobić kurs na wózki widłowe ( ); po prostu kurs był całkowicie sfinansowany przez urząd, jeszcze dostałem rekompensatę za dojazdy i ten certyfikat otrzymałem, potem się zorientowałem, że to nie jest jakiś wybitny kurs, który może mi otworzy drzwi do kariery (mężczyzna); 10

11 4.3. Percepcja edukacji formalnej, pozaformalnej i nieformalnej Podstawowa różnica pomiędzy studiami a kursami i szkoleniami to kwestia prestiżu społecznego przypisywanego tym dwóm różnym typom aktywności edukacyjnej. Studia, postrzegane przez pryzmat tytułu naukowego magistra bez względu na pojedyncze negatywne skojarzenia - w pierwszej kolejności łączone są ze zdobyciem dyplomu, który się nie zdezaktualizuje, którego nie można podważyć i który otrzymuje się na całe życie. Pojedyncze negatywne skojarzenia ze studiami odwołują się do oderwania od praktyki, zbyt dużych dawek wiedzy teoretycznej, wymagającej pamięciowego opanowania, zbyt długiego czasu trwania oraz wymaganych do ich ukończenia nakładów finansowych. Jednocześnie jednak badani, choć świadomi tego, że część wiedzy teoretycznej uzyskanej na studiach może zostać unieważniona przez nowsze odkrycia naukowe, zapomniana lub niewykorzystana w praktyce, wierzą, że studia mają wartość dodaną, której nie posiadają kursy. Zdaniem dużej liczby badanych wiedza teoretyczna zdobywana na studiach oferuje bowiem osadzenie zdobywanych umiejętności w szerokim, bogatym kontekście, czego z reguły nie umożliwiają kursy. Jest to utożsamiane ze słowem wykształcenie, które nie pojawia się przy spontanicznych charakterystykach kursów i szkoleń. Dodatkowo zdaniem badanych studia umożliwiają zdobycie różnorodnych kompetencji społecznych (w słowniku badanych definiowanych jako obycie z ludźmi ), co jest postrzegane jako ważny element przygotowania do życia zawodowego i rodzinnego. Zdobycie wykształcenia udokumentowanego konkretnym tytułem jest zaspokojeniem ambicji, samospełnieniem, elementem osobistej samorealizacji, rozumianej jako samopoznanie, rozwój osobowości, pasji i zainteresowań. Studia zdaniem badanych zwiększają poczucie własnej wartości w stopniu, którego nie umożliwiają kursy, a uzyskany tytuł pomimo masowości kształcenia wyższego kojarzony jest z prestiżem i wyższą pozycją społeczną. Kursy i szkolenia zazwyczaj kojarzone są w częściowej opozycji do studiów. Badani proszeni o spontanicznie nakreśloną charakterystykę wymieniali: 11

12 - celowość i sprofilowanie przekazywanej wiedzy (jako przeciwieństwo szerokich podstaw ogólnych i bogatego kontekstu) - krótki czas realizacji (jako przeciwieństwo czasochłonności i wieloletniego toku studiów) - dostępność cenową (jako przeciwieństwo dużych nakładów finansowych potrzebnych na studia) - uczenie się poprzez praktyczne działania (jako przeciwieństwo uczenia się na pamięć) - certyfikat (jako przeciwieństwo dyplomu) - wymagania pracodawcy, systemu prawnego, obowiązek lub odpowiedź na konkretną potrzebę edukacyjną (jako przeciwieństwo wieloaspektowej samorealizacji) - uzupełnianie wiedzy, samodoskonalenie ( w przeciwieństwie do zdobywania wykształcenia, obycia ) Generalnie kursy i szkolenia najczęściej definiowane są przez pryzmat szybkiej wiedzy zdobytej w przyjemny sposób, choć towarzyszą im również negatywne skojarzenia w postaci straty pieniędzy i zdobycia kolejnego papieru. Analiza wyników badania pokazuje zatem, że w percepcji respondentów kursy i szkolenia mają charakter incydentalny i są odpowiedzią na problemy w określonej sytuacji poprzez oferowanie wyselekcjonowanej wiedzy, podanej w uproszczony sposób. W związku z tym otrzymany w ich wyniku dyplom/certyfikat kojarzy się z terminowością i możliwością dezaktualizacji lub jedynie fasadowym poświadczeniem kompetencji. Jednocześnie, na podstawie wyników badań, można utworzyć kontinuum, którego granicę z jednej strony stanowią studia, a z drugiej kształcenie nieformalne. Studia postrzegane są jako forma edukacji dostarczająca najbardziej teoretycznych podstaw wiedzy i najmniej nastawiona na ich ćwiczenie w praktyce. Kursy i szkolenia sytuują się pośrodku omawianego zbioru, będąc mieszanką wiedzy teoretycznej i wiedzy praktycznej. Kształcenie nieformalne jest definiowane jako nabywanie umiejętności praktycznych, które zdaniem badanych są decydującym czynnikiem zawodowego sukcesu. Nie oznacza to jednak, że wiedza teoretyczna postrzegana jest jako nieprzydatna czy zbędna. Zarówno bowiem kursy, szkolenia, jak i studia są kojarzone z przygotowaniem do zawodu i spotykaniem ekspertów. 12

13 Zdaniem badanych istnieją bowiem zawody, w których rzetelne przygotowanie od strony teoretycznej jest niezbędne dla ich właściwego wykonywania. CYTATY: Tutaj dużo robi doświadczenie, połowa sukcesu to doświadczenie ( ) mnie się wydaje, że 15, 10 lat temu dużo w CV dawało, te kursy otwierały, a teraz to każdy ma tego dużo, tych kursów unijnych jest wiele, kiedyś robiło to wrażenie, a teraz nie (mężczyzna); Tak naprawdę kiedy dostałem certyfikat na wózki, to byłem bardzo sprawny w tym, a teraz po tylu latach mógłbym tak dobrze, tego nie robić i to się odnosi do każdej dziedziny ( ) podobnie jak prawo jazdy, samo zrobienie prawa jazdy nie czyni cię kierowcą (mężczyzna); Gdybym sama nie chciała, nie szukała, to sam papier niewiele daje, tak naprawdę, co z tego, że mam papier i napisane jest, że jestem taką osobą, która ukończyła ( ) jak idę rozmawiać z jakimś klientem, to on nie pyta mnie o papier, nikt mnie nie pyta o papier, pytają mnie o port folio, proszę pokazać swoje port folio (kobieta); Taki kierunek jak masaż ( ) tak naprawdę bez szkoły, co można wiedzieć w tym temacie? (mężczyzna); Był taki moment, tak mi się wydaje, że kto ma więcej w cv, to jest fajnie, a teraz się już patrzy, jaka jest jakość, gdzie przez jaką instytucję robiony jest kurs, przeszkolenie (kobieta); 5. Plany edukacyjne oraz oczekiwania wobec studiów Większość osób zaproszonych do badania (9) było zdecydowanych na studiowanie kierunku zarządzanie. Pozostałe osoby (6) preferowały kierunek odpowiadający profilowi prowadzonej działalności (architektura wnętrz, projektowanie ubioru, informatyka, rehabilitacja). Zdecydowana większość badanych planowała zatem studia ściśle powiązane z wykonywanym zawodem. Wszyscy rozważali tylko i wyłącznie studia w trybie zaocznym. Większość badanych planowała uzyskać stopień magistra. 13

14 Główną motywacją do podjęcia studiów były pojawiające się przeszkody w satysfakcjonującym rozwoju życia zawodowego ze względu na braki w formalnym wykształceniu. Większość badanych podkreślała, że studia są im potrzebne by utrzymać się w obecnym miejscu pracy lub rozwijać własną karierę. Powodem były nie tylko nowe wymagania pracodawcy, związane z gwałtownymi przemianami ostatnich lat, ale również napływ młodego, dobrze wykształconego personelu, w konfrontacji z którym, badani odczuwali dyskomfort, traktując uzupełnienie wykształcenia w kategoriach zaspokojenia własnych ambicji i podniesienia statusu. Duża część badanych deklarowała również, że planuje podjąć studia nie tylko z racjonalnych pobudek, będących wypadkową kalkulacji swoich szans na rynku pracy oraz kwestii prestiżu, ale również z powodu chęci zdobycia nowej wiedzy oraz poszerzenia, uszczegółowienia, uporządkowania i aktualizacji już posiadanej. Kryterium wyboru uczelni to dla większości badanych bliskość miejsca zamieszkania oraz wysokość opłat. Tylko nieliczni deklarowali gotowość dojeżdżania do innego miasta. Było to podyktowane niedostępnością interesującego ich kierunku na uczelniach w pobliżu miejsca zamieszkania. Zdecydowana większość badanych deklarowała również przeanalizowanie listy wykładowców oraz zajęć ujętych w planie wybranych studiów przed dokonaniem ostatecznego wyboru, twierdząc, że subiektywna ocena jakości i ciekawości zaproponowanych rozwiązań edukacyjnych będzie jednym z czynników selekcyjnych. Kilka osób deklarowało również kierowanie się opinią rodziny, znajomych i osób, które studiują lub studiowały na danej uczelni. Kontakt podczas studiów ze specjalistami-praktykami z danej dziedziny, jest elementem niezbędnym satysfakcjonujących, idealnych studiów. Zdecydowana większość badanych oczekiwała w ramach studiów spotkań z ludźmi, którzy zajmują się daną dziedziną nie tylko w ramach teoretycznych, naukowych rozważań, ale również na gruncie praktyki, mając nadzieję, że wymiana doświadczeń zawodowych i dyskusja z prowadzącym zajęcia będzie ważnym elementem dydaktyki. Studia postrzegane były bowiem jako możliwość poszerzenia horyzontów, zmiany dotychczasowych przyzwyczajeń i odkrycia nowych sposobów wykonywania zrutynizowanych czynności zawodowych poprzez aktywne poznawanie innych. Wobec tego, istotnym z punktu widzenia badanych elementem 14

15 studiowania jest również kontakt z innymi studentami, gdyż wzajemne interakcje widziane są jako jeszcze jedna okazja do stymulacji i konfrontacji własnych przemyśleń, wiedzy i umiejętności. Generalnie, możliwość odbywania praktyki, jest silnie wpisana w obraz idealnych studiów. Zdecydowana większość badanych, preferuje studia zorganizowane wokół metody projektów i ćwiczenia umiejętności. CYTATY: Żeby pracować i robić, to, co się lubi, to niestety wykształcenie wyższe jest potrzebne (kobieta); Po liceum otworzyłem swoją działalność i nie było takiej potrzeby, teraz, wewnętrznie czuję taką potrzebę bo personel ma wyższe wykształcenie niż ja (mężczyzna); A dlaczego ludzie starsi chodzą na Uniwersytet Trzeciego Wieku? To tez jest wykazanie jakiegoś samozaparcia, samospełnienia, może daną osobę zainteresować dany kierunek, który mimo to, że on nie przyniesie żadnych korzyści materialnych, ani papierowych, tylko po prostu zrobię to, czegoś więcej się dowiem (mężczyzna); Jeśli podejmują taką decyzję, że chcę studiować, i nie są to studia potrzebne do pracy, bo pracodawca nie wymaga, to myślę, że chce się skonfrontować, swoje umiejętności, swoja wiedzę, z tym, co podają wykładowcy, nauczyciele w danej dziedzinie, czy zobaczyć, czy dowiemy się czegoś więcej, może w inny sposób podanego (kobieta); Myślę o tym już od pewnego czasu, żeby zrobić studia ( ) i zastanawiam się, czy bym może się nauczyła jakichś nowych technik, rozwinęłabym możliwość kreatywniejszego myślenia, z innej strony spojrzałabym na to, co robię (kobieta); Jeżeli ktoś wybierze odpowiedni dla siebie kierunek, to chce się uczyć, nie idzie tam, żeby dostać papierek (kobieta); W moim przypadku wyższe wykształcenie to jest tylko część jakiegoś progu, bo nie można przeskoczyć pewnych menadżerskich stanowisk bez posiadania wyższego wykształcenia (kobieta); 15

16 Nie potrzebuję tych studiów, tak żeby usiąść i wiedzieć coś więcej, może dla swoich ambicji, że mam to ( ) może bardziej ambicjonalnie te studia chcę nadgonić, i to też jest mi potrzebne, żeby robił, to co chcę robić (mężczyzna); Dla mnie teraz wygoda jest najważniejsza, to jest jedna rzecz, a druga to na pewno wiedzę, którą dostanę, czyli to, co tam dostanę, żeby było uzupełnieniem tego, czego ja nie mam, czego nie znam (kobieta); My możemy uważać, że dużo wiemy, natomiast na studiach możemy zyskać dużo więcej, najwięcej od tych praktyków, którzy już coś w tych tematach, które nas interesują zrobili (kobieta); 6. Wiedza nieformalna w pracy zawodowej Zdaniem badanych większość wiedzy obecnie wykorzystywanej w pracy to wynik kształcenia nieformalnego, czyli nieintencjonalnego uczenia się od kolegów i koleżanek z pracy lub samokształcenia czytania książek, przepisów, branżowych artykułów które nie jest potwierdzone dyplomem żadnej instytucji edukacyjnej. Badani oceniają, że wiedza nieformalna to od 50 do 90% całej wiedzy obecnie wykorzystywanej w pracy. Często jest to wiedza utożsamiana z codziennymi usprawnieniami wykorzystywanymi w pracy (np. umiejętnością wyszukiwania informacji w systemach informatycznych, wykonywania określonych działań za pomocą programów komputerowych, sposobów komunikacji z pracownikami). Analiza wypowiedzi badanych pozwala stwierdzić, że wiedza nieformalna utożsamiana jest często z umiejętnością wprowadzania wiedzy teoretycznej do praktyki i silnie wiązana ze środowiskiem pracy ponieważ u większości badanych, proces efektywnego wykorzystania posiadanej wiedzy rozpoczął się w momencie, w którym inny pracownik pokazał/zaprezentował w jaki sposób wykonać daną czynność. Wiedza nieformalna jest zatem kojarzona z konkretną wiedzą jak (know-how) i w związku z tym posiada dla badanych wyjątkowe znaczenie w ich ocenie źródeł wiedzy nt. własnego zawodu. Jest to jednocześnie bardzo często wiedza ukryta (milcząca), którą trudno badanym zwerbalizować i dookreślić dziedziny, w których osiągnęli wysoki stopień opanowania. Generalnie wielu badanych nie potrafi powiązać wykonywanego zawodu z konkretnymi obszarami wiedzy, 16

17 choć duża część potrafi wskazać obszary, które według nich wymagają doskonalenia. Przede wszystkim są to kwestie łączone z psychologią społeczną, dotyczące nawiązywania i podtrzymywania relacji, właściwych kontaktów międzyludzkich, komunikacji interpersonalnej, zwłaszcza w zarządzaniu zespołem. CYTATY: U mnie wiedza formalna-nieformalna to będzie pięćdziesiąt na pięćdziesiąt bo warsztat to jednak ze szkoły (kobieta); W moim przypadku zdobycie wiedzy to dziesięć procent, a wprowadzenie tego w życie to sześćdziesiąt; nie zawsze wychodząc ze szkoły, z jakiegoś kursu, potrafimy to wprowadzić w życie (kobieta); 7. Uznawanie kompetencji - opinie Zdecydowana część osób uważa, że na studiach pojawią się z przedmioty, które mogą być powtórzeniem już zdobytych informacji. Badani nie prezentowali jednak spójnych opinii w kwestii ich pominięcia. Część sądziła, że ich zaliczenie bez uczęszczania na zajęcia byłoby korzystne dla przyspieszenia toku studiów, część uważała jednak, że studia należy realizować w całości, według odgórnego programu, ponieważ w wiedzy z każdego przedmiotu odnajdziemy luki, które uczestnictwo w danych zajęciach może odkryć i pomóc zniwelować. Dodatkowo część badanych sądziła, że systematyczne, zgodne z planem odbywanie zajęć wraz z innymi studentami pozytywnie wpłynie na interakcje interpersonalne, pozwalając ćwiczyć kompetencje społeczne lub pomoże powtórzyć i usystematyzować posiadane informacje. Dodatkowo część badanych twierdziła, że przedmioty strategiczne (kanoniczne) dla danego kierunku powinny być obowiązkowe, ponieważ konstytuują sens dokonanego wyboru. Proponowali by możliwością zaliczenia na innej podstawie niż uczestnictwo w zajęciach i zdanie egzaminu objąć przedmioty dodatkowe, uzupełniające lub specjalizacyjne. 17

18 Badani argumentujący za zaletami uznawania kwalifikacji nabytych w ramach kształcenia poza- i nieformalnego, podkreślali, że w niektórych obszarach mogą posiadać większą wiedzę niż wykładowcy, co niekiedy potwierdzały ich wcześniejsze doświadczenia edukacyjne (np. z podjętych, ale przerwanych studiów w prywatnych szkołach wyższych) Badani nie mieli sprecyzowanych poglądów, które z przedmiotów lub obszarów wiedzy chcieliby zaliczyć poza sposobem ustalonym w ramach studiów. Wśród wymienianych przedmiotów znalazły się: angielski, zarządzanie bazami danych i pielęgniarstwo psychiatryczne. CYTATY: Ja bym z chęcią poszła na wszystko; to by było bardzo ciekawe doświadczenie; to daje wiedzę na temat samego siebie, kontaktów z ludźmi, tego, do czego jesteśmy zdolni (kobieta); Ja nie chciałabym nic ominąć. Myślę, że można w jakiś sposób usystematyzować sobie, uporządkować (kobieta); Zaliczenie bez chodzenia na pewno byłoby wygodne ( ); nie wiem, co bym zrobiła ( ) myślę, że może przechodziłabym całe, może jest coś czego nie wiem; albo i bym poszła na skróty (kobieta); Angielski, to znaczy nie jest perfekcyjny, mieszkałam rok w Anglii i wtedy się nauczyłam. Na studiach to jest męczące, że jak się nie zacznie, i tak będzie angielski, i trzeba chodzić (kobieta); Na pielęgniarstwo psychiatryczne nie chciałabym uczęszczać, zresztą wykłada to osoba, która niewiele na ten temat wie, to by naprawdę było marnowanie czasu (kobieta); Ja też myślę, że kluczową osobą jest wykładowca, bo może się zdarzyć, że będziemy specami w danym elemencie, a wykładowca okaże się na tyle fajny, że będzie można z nim poprowadzić (kobieta); To zależy też od wagi przedmiotu ( ) na przykład na kierunku zarządzanie zasobami ludzkimi nie ma możliwości zwolnienia z przedmiotu zarządzanie. To jest przedmiot kierunkowy, po co pani przyszła skoro pani wszystko umie? (mężczyzna); 18

19 7.1. Nieakceptowane formy uznawania wiedzy Kwestia poświadczenia posiadanych umiejętności wzbudzała duże kontrowersje. Zdecydowana część badanych sądziła, że rozwiązaniem nieodpowiednim, stwarzającym duże pole do nadużyć są: - zaświadczenia od pracodawców, referencje i pełnione funkcje, ponieważ często zależą od naszych relacji z innymi i zamiast obiektywnej oceny można uzyskać koleżeńską przysługę ; - stażu pracy i prowadzenia własnej działalności gospodarczej, ponieważ wieloletnie wykonywanie danego zawodu nie jest automatyczną gwarancją posiadanych umiejętności i dobrego wykonywania swoich obowiązków; dodatkowo, osoby pracujące długo w jednej branży i jednocześnie nie uczestniczące systematycznie w kursach doszkalających mogą posługiwać się zdezaktualizowaną wiedzą, a ich praca oparta na nieużywanych już procedurach, czy sposobach działania, może być nieefektywna i niefachowa; Ważnym czynnikiem w negatywnej ocenie wymienionych wyżej form poświadczania zdobytych kompetencji jest również brak możliwości ich obiektywnej oceny. Zdaniem badanych na podstawie tak miękkich kryteriów, jak opinia innej osoby, czy lata pracy nie można wycenić rzeczywistych umiejętności i przyznać, nieopartej na subiektywnych przeświadczeniach, uczciwej oceny. CYTATY: Można pracować w firmie rodzinnej na przykład, na stanowisku prezesa, czy zastępcy dyrektora, a generalnie parzy się kawę mamie (kobieta); Czasem pielęgniarka z tym dwudziestoletnim stażem powinna pójść na te praktyki bo nauki sprzed dwudziestu lat są już kompletnie nieadekwatne, staż pracy kompletnie ją nie ratuje (kobieta); Ja spotkałam panią, która nazywała się księgową, a wklepywała cyferki na konto i kompletnie się na tym nie znała. To jest nieadekwatne do rzeczywistości i nie widzę najmniejszej podstawy, żeby na podstawie doświadczenia zaliczyć jej jakieś przedmioty (kobieta); 19

20 M: zaświadczenie od pracodawcy, taki dokument nie wydaje się Pani miarodajny B: nie, znaczy bez egzaminu, to nie; szybszą formą jest porozmawianie ( ) to łatwo sprawdzić (kobieta); 7.2. Akceptowane formy uznawania wiedzy Egzaminy (teoretyczno-praktyczne) uważane były za zdecydowanie bardziej wiarygodną i sprawiedliwą formę zaświadczania o posiadanych kompetencjach, przy czym respondenci proponowali by egzamin przeprowadzany był wraz z rozpoczęciem zajęć, tak aby w przypadku negatywnej weryfikacji, możliwe było dołączenie do uczestników zajęć. Respondenci sądzili, że egzamin pozwala na transparentne kryteria ocenia, między innymi z tego względu, że zazwyczaj towarzyszy mu przejrzysta punktacja, na podstawie której można wystawić akceptowaną przez innych studentów ocenę. Przedstawienie zaświadczenia od pracodawcy lub certyfikatu ukończenia kursu nie stwarza takiej możliwości, chociaż warto podkreślić, iż respondenci za wiarygodne potwierdzenie posiadanych kwalifikacji uznawali dyplomy kursów opisanych jako wartościowe (zakończonych państwowym egzaminem, otrzymaniem licencji, wysokospecjalistycznych). Pojawiała się jednak, nierozwiązana wątpliwość, podstawą do jakiej konkretnie oceny powinny być tego rodzaju dyplomy, w przypadku, gdy nie jest do nich dołączony aneks z punktacją egzaminu końcowego. Dodatkowo, zdaniem badanych, ukończenie kursu nie zawsze oznacza posiadanie praktyki, w związku z tym, dyplom szkolenia powinien być uwierzytelniony odpowiednim stażem zawodowym i referencjami pracodawcy. Generalnie żadna forma zaświadczenie w postaci, którą badani określili jako suchy papier, czyli pojedynczy dokument, nie znajdujący swojego potwierdzenia w dokumentach z innych, alternatywnych źródeł nie jest sprawiedliwym, rzetelnym i wiarygodnym dowodem posiadanych umiejętności. Według badanych trudności interpretacyjnych nie stwarza zaliczenie przedmiotu i wystawienie oceny, gdy dotyczy wiedzy twardej lub technicznych umiejętności, która można prezentować tu i teraz (np. programowanie, taktyka gry w piłkę). Większe kontrowersje budziło uznawanie wiedzy z obszarów miękkich (psychologiczno-społeczne aspekty zarządzania ludźmi, zadania oparte na kreatywnym myśleniu), których ocena 20

Ekonomia sukcesu - program rozwoju Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku

Ekonomia sukcesu - program rozwoju Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku Ekonomia sukcesu program rozwoju Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku. Raport z badań jakościowych IDI z pracodawcami przygotowany przez PBS Spółka z o. o. dla Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku. Człowiek

Bardziej szczegółowo

KUŹNIA KADR IV. Dlaczego współpraca z praktyką gospodarczą jest tak istotna dla Uczelni. Satysfakcja z rozwoju

KUŹNIA KADR IV. Dlaczego współpraca z praktyką gospodarczą jest tak istotna dla Uczelni. Satysfakcja z rozwoju Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Numer projektu: POKL.04.01.01-00-311/10 FABER EST SUAE QUISQUE FORTUNAE Magazyn nr 2/2013 (6) KUŹNIA KADR IV Dlaczego

Bardziej szczegółowo

Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego

Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego Agnieszka Różycka Marcin Dwórznik Justyna Gać Adam Miller Marcin Steć Case-Doradcy Sp. z o.o SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

Postawy, motywacje, oczekiwania i bariery związane z kształceniem kompetencji matematycznej, informatycznej i przedsiębiorczości

Postawy, motywacje, oczekiwania i bariery związane z kształceniem kompetencji matematycznej, informatycznej i przedsiębiorczości Postawy, motywacje, oczekiwania i bariery związane z kształceniem kompetencji matematycznej, informatycznej i przedsiębiorczości Raport z badania jakościowego FGI uczniów Agnieszka Otręba-Szklarczyk Wyższa

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy z badań:

Raport końcowy z badań: Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa. Raport końcowy z badań: Przygotował zespół w składzie: Katarzyna Golik Joanna Kwinta

Bardziej szczegółowo

Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód i szkołę ponadgimnazjalną

Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód i szkołę ponadgimnazjalną Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód i szkołę ponadgimnazjalną Broszura dla rodziców Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód i szkołę ponadgimnazjalną Broszura dla rodziców Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód

Bardziej szczegółowo

ISBN:987-83-923109-5-2

ISBN:987-83-923109-5-2 Niniejsza publikacja została przygotowana w ramach projektu Mama w pracy społeczne uwarunkowania powrotu kobiet na rynek pracy po przerwie związanej z wychowaniem dziecka, współfinansowanego ze środków

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Druczak. Jak pomóc rozwijać skrzydła? Broszura dla rodziców uczniów gimnazjum

Katarzyna Druczak. Jak pomóc rozwijać skrzydła? Broszura dla rodziców uczniów gimnazjum Katarzyna Druczak Jak pomóc rozwijać skrzydła? Broszura dla rodziców uczniów gimnazjum Katarzyna Druczak Jak pomóc rozwijać skrzydła? Broszura dla rodziców uczniów gimnazjum Jak pomóc rozwijać skrzydła?

Bardziej szczegółowo

Inwestowanie w wiedzę zawsze przynosi największe zyski. - Benjamin Franklin

Inwestowanie w wiedzę zawsze przynosi największe zyski. - Benjamin Franklin Inwestowanie w wiedzę zawsze przynosi największe zyski. - Benjamin Franklin Uczenie się jest procesem, z którym stykamy się całe życie, nie ogranicza się wyłącznie do dzieciństwa i młodości. Człowiek przez

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Centrum Informacji Planowania Kariery Zawodowej

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Centrum Informacji Planowania Kariery Zawodowej SPIS TREŚCI 1. Klika praktycznych wskazówek 2. Planowanie poszukiwania pracy 3. Jak pracodawcy szukają pracowników i kandydaci pracy? 4. Pracodawca, czyli kto? 5. Jawny i ukryty rynek pracy 6. Pasywne

Bardziej szczegółowo

spis treści: Wstęp Tomasz Schimanek, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce 2

spis treści: Wstęp Tomasz Schimanek, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce 2 spis treści: Wstęp Tomasz Schimanek, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce 2 Dr Michał Boni o problemie starzejącego się społeczeństwa i wyzwaniach współczesnego rynku pracy. 4 Omówienie wyników badania

Bardziej szczegółowo

Instytut Organizacji i Zarządzania. Politechnika Wrocławska Raport serii SPR nr 11

Instytut Organizacji i Zarządzania. Politechnika Wrocławska Raport serii SPR nr 11 Na prawach rękopisu Instytut Organizacji i Zarządzania Politechnika Wrocławska Raport serii SPR nr 11 JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE I MARKETING W OPINII STUDENTÓW Alicja Balcerak Maria Galant-Pater

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU

WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO Nowy model kształcenia - uznanie efektów kształcenia pozaformalnego i nieformalnego w kształceniu na poziomie wyższym

Bardziej szczegółowo

Model wielostronnej diagnozy kompetencji ON. szansą na ich skuteczną aktywizację zawodową w Wielkopolsce

Model wielostronnej diagnozy kompetencji ON. szansą na ich skuteczną aktywizację zawodową w Wielkopolsce Model wielostronnej diagnozy kompetencji ON szansą na ich skuteczną aktywizację zawodową w Wielkopolsce Badanie pogłębiające diagnozę potrzeby realizacji projektu RAPORT Poznań, wrzesień 2012 r. Autor:

Bardziej szczegółowo

OBRAZY CZTERECH BADANYCH ZAWODÓW:

OBRAZY CZTERECH BADANYCH ZAWODÓW: 1 OBSERWATOR RYNKU PRACY REGIONU WAŁBRZYSKIEGO OBRAZY CZTERECH BADANYCH ZAWODÓW: Sprzedawca Kucharz Elektryk Technolog robót wykończeniowych w budownictwie Raport końcowy Tom I 2 Publikacja współfi nansowana

Bardziej szczegółowo

Oddajemy w Państwa ręce pierwszy numer magazynu SDJ Kariera. To

Oddajemy w Państwa ręce pierwszy numer magazynu SDJ Kariera. To Nr 1/2011 DRODZY CZYTELNICY Oddajemy w Państwa ręce pierwszy numer magazynu SDJ Kariera. To edycja specjalna dobrze Wam znanego Software Developer s Journal, w całości poświęcona tematowi kariery w branży

Bardziej szczegółowo

z badania losów absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

z badania losów absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Raport z badania losów absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie realizowanego w latach 2010 2013 Raport z badania losów absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie realizowanego w latach

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja Komponentu Wolontariatu Długoterminowego wdrażanego w latach 2012-2013 w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Ewaluacja Komponentu Wolontariatu Długoterminowego wdrażanego w latach 2012-2013 w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Ewaluacja Komponentu Wolontariatu Długoterminowego wdrażanego w latach 2012-2013 w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Raport cząstkowy Raport przygotował zespół w składzie: Magdalena

Bardziej szczegółowo

Raport. Realizacja koncepcji Lifelong Learning (uczenie się przez całe życie) w systemie szkolnictwa wyższego w Polsce. Dr hab.

Raport. Realizacja koncepcji Lifelong Learning (uczenie się przez całe życie) w systemie szkolnictwa wyższego w Polsce. Dr hab. Realizacja koncepcji Lifelong Learning (uczenie się przez całe życie) w systemie szkolnictwa wyższego w Polsce Raport Szczecin, kwiecień 2013 Dr hab. Wojciech Jarecki O autorze Dr hab. Wojciech Jarecki

Bardziej szczegółowo

Doświadczenie uczenia się nauczycieli poprzez praktyki w przedsiębiorstwach

Doświadczenie uczenia się nauczycieli poprzez praktyki w przedsiębiorstwach Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Edyta Borys specjalistka ds. monitoringu i ewaluacji Projektu Człowiek - najlepsza inwestycja. Doświadczenie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADAŃ FGI. Grupa badana: Nauczyciele / szkolni doradcy zawodowi / psychologowie i pedagodzy / rodzice. Opracowała: dr Paulina Sobiczewska

RAPORT Z BADAŃ FGI. Grupa badana: Nauczyciele / szkolni doradcy zawodowi / psychologowie i pedagodzy / rodzice. Opracowała: dr Paulina Sobiczewska Projekt QUO VADIS? Narzędzie oraz pakiet materiałów metodycznych do diagnozy predyspozycji, zainteresowań zawodowych i uzdolnień przedsiębiorczych uczniów/słuchaczy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Wywiady, dyskusje. Jakich trenerów potrzeba sportowi polskiemu, kto i jak powinien ich kształcić - dyskusja niedokończona

Wywiady, dyskusje. Jakich trenerów potrzeba sportowi polskiemu, kto i jak powinien ich kształcić - dyskusja niedokończona 86 Wywiady, dyskusje Jakich trenerów potrzeba sportowi polskiemu, kto i jak powinien ich kształcić - dyskusja niedokończona Uczestnicy dyskusji: Włodzimierz Cygański - zastępca dyrektora naczelnego COS,

Bardziej szczegółowo

Jak się wyszkolić, by szkolić innych

Jak się wyszkolić, by szkolić innych Jak się wyszkolić, by szkolić innych Wprowadzenie w problematykę zawodu trenera Wydanie I Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa www.parp.gov.pl Copyright by

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

Poradnik rekrutacyjny. Prezentacje branż. Prezentacje pracodawców

Poradnik rekrutacyjny. Prezentacje branż. Prezentacje pracodawców S T R E FA I N Ż Y N I E R A p r z e w o d n i k d l a s t u d e n t ó w p o l i t e c h n i k szerokie perspektywy branże i firmy dla inżynierów k a r i e r a w IT co warto wiedzieć d r o g a n a szc

Bardziej szczegółowo

Model systemu informatycznego do oceny użyteczności zdobywanych kompetencji zawodowych

Model systemu informatycznego do oceny użyteczności zdobywanych kompetencji zawodowych ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY WYDZIAŁ INFORMATYKI ROZPRAWA DOKTORSKA Katarzyna Sikora Model systemu informatycznego do oceny użyteczności zdobywanych kompetencji zawodowych Promotor rozprawy:

Bardziej szczegółowo

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników Agata Dragan Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników WSTĘP Kapitał ludzki jest zasobem każdego przedsiębiorstwa, który w znacznym stopniu wpływa na jego konkurencyjność, ale jednocześnie wymaga szczególnych

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy z badania: Diagnoza i analiza na potrzeby przygotowania i wprowadzenia w Małopolsce systemu podmiotowego finansowania kształcenia dla

Raport końcowy z badania: Diagnoza i analiza na potrzeby przygotowania i wprowadzenia w Małopolsce systemu podmiotowego finansowania kształcenia dla Raport końcowy z badania: Diagnoza i analiza na potrzeby przygotowania i wprowadzenia w Małopolsce systemu podmiotowego finansowania kształcenia dla MŚP Spis treści Streszczenie wyników badania... 3 Cele

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Euro-Concret

Stowarzyszenie Euro-Concret Stowarzyszenie Euro-Concret UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Człowiek - najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZARZĄDZANIE

Bardziej szczegółowo

Zobacz wykres: W jakiej formie brał(a) Pan(i) udział w uroczystościach z okazji śmierci Jana Pawła II - odpowiedzi spontaniczne

Zobacz wykres: W jakiej formie brał(a) Pan(i) udział w uroczystościach z okazji śmierci Jana Pawła II - odpowiedzi spontaniczne WSTĘP W ostatnich miesiącach w przestrzeń publiczną wkroczyła młodzież urodzona w latach 80., ostatnich latach PRL. To oni najliczniej demonstrowali na rzecz demokratycznych przemian podczas ukraińskiej

Bardziej szczegółowo