KURSY JĘZYKOWE DLA FIRM

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KURSY JĘZYKOWE DLA FIRM"

Transkrypt

1 KURSY JĘZYKOWE DLA FIRM

2 Misja firmy aszą misją jest zapewnienie kompleksowej obsługi językowej klientom instytucjonalnym. Jako firma usługowa staramy się być elastyczni i otwarci na potrzeby klientów. Dokładamy starań, aby nawiązana współpraca przynosiła obustronne korzyści na przestrzeni lat. Współpracownicy asi lektorzy i tłumacze to profesjonaliści o kwalifikacjach zawodowych potwierdzonych konkretnym dorobkiem i referencjami. Dzięki ich wiedzy i zaangażowaniu gwarantujemy rzetelność i wysoki poziom świadczonych usług. asi klienci asi klienci to przede wszystkim dynamiczne, nowocześnie zarządzane firmy. Opracowujemy dla nich specjalistyczne kursy językowe, wykonujemy pełny zakres usług tłumaczeniowych i zapewniamy pomoc w kontaktach z zagranicznymi kontrahentami. pracujemy na komputerach firmy AGE Computer 2

3 Kursy językowe dla firm Od dziesięciu lat oferujemy wysokiej jakości kursy i szkolenia językowe dla najbardziej wymagających klientów. Z naszych usług edukacyjnych skorzystało ponad 100 wiodących firm i instytucji. Kilkadziesiąt tysięcy zrealizowanych godzin dy- daktycznych to doświadczenie, które gwarantuje Państwu optymalny proces nauczania, efektywne programy autorskie oraz pełny nadzór nad realizowanymi szkoleniami. Dokładamy starań, aby nasza oferta edukacyjna odpowiadała aktualnym trendom w zakresie metodyki nauczania języków obcych. Prowadzimy zajęcia w oparciu o metodę dual_impact, polegającą na integracji zajęć realizowanych przez lektora polskiego i native speakera. Każdy kurs rozpoczynamy od bezpłatnej analizy potrzeb, podczas której ustalamy optymalny zakres programowy i częstotliwość zajęć. Bezpłatne są również zajęcia próbne. asi bezpośredni partnerzy działy szkoleń no- woczesnych firm stawiają wysokie wymagania. Dlatego jako jedyna firma edukacyjna na rynku zapewniamy unikalną formę monitoringu, tj. Internetowe Dzienniki Zajęć. Kursy językowe dla osób dorosłych, aktywnych zawodowo, są od lat naszą specjalnością. Dlatego nasz projekt: auka języków obcych drogą do osiągnięcia sukcesu na rynku pracy, uzyskał finansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach priorytetu 2.1 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Projekt jest finansowany w 100% ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu Państwa i realizowany pod nadzorem Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Celem szkoleń jest podniesienie kwalifikacji zawodowych osób pracujących z terenu Dolnego Śląska. W latach przeszkolimy 1200 osób na czterech poziomach zaawansowania języka angielskiego. Szczegóły na stronie: 3

4 Dlaczego nasze kursy są efektywne... Staramy się zawsze dostosować metody nauczania do wymagań i potrzeb słuchaczy. Ze względu na potwierdzoną skuteczność stosujemy najczęściej dwie metody: komunikacyjną i dual_impac. Metoda komunikacyjna pozwala opanować praktyczne aspekty języka z poszerzeniem o zagadnienia branżowe. raktujemy język obcy jako narzędzie do sprawnego porozumiewania się, stąd nacisk na ćwiczenia konwersacyjne i leksykalne przy stosunkowo niedużej ilości materiału opisowego. Metoda dual_impac polega na zintegrowaniu zajęć prowadzonych przez lektora polskiego i native speakera. Dzięki Internetowym Dziennikom Zajęć każdy z lektorów ma stały wgląd do zajęć realizowanych przez drugą osobę. Program stanowi więc integralną całość i można go dopasować optymalnie do wymagań i potrzeb słuchaczy. Formuła kursów Intensywność i zakres programowy szkoleń zależy od Państwa potrzeb. Kursy mogą być realizowane w systemie standardowym, tzn. według ustalonego planu lub jako zajęcia o elastycznej formule. Mogą Państwo również odwołać lub przesunąć zajęcia, powiadamiając nas o tym z odpowiednim wyprzedzeniem. Zajęcia prowadzimy w siedzibie klienta lub u nas (Św. Mikołaja 59-60). Materiały dydaktyczne Dobór materiałów zależy od poziomu zaawansowania słuchaczy i wynika z przeprowadzonej na wstępie analizy potrzeb. Korzystamy wyłącznie z podręczników renomowanych wydawnictw: Oxford, Cambridge, Heinemann, Longmann (j. angielski) oraz Hueber i Langenscheidt (j. niemiecki). Ponadto lektorzy poszerzają program zajęć o elementy autorskie odpowiadające specyfice danego kursu. Monitoring Wypracowaliśmy spójny system oceny postępów i raportów opisujących metodyczny i organizacyjny przebieg kursu. Dla każdej grupy lektor prowadzi dziennik zajęć dokumentujący zrealizowany materiał, a każde zajęcia są potwierdzone podpisem jednego z uczestników. Internetowe Dzienniki Zajęć to stały nadzór on-line nad prowadzonymi przez nas szkoleniami oraz możliwość analizy według zadanych kryteriów. Regularnie przeprowadzamy sprawdzian postępów, na podstawie którego lektor ocenia realizację programu i ewentualnie modyfikuje go. Zleceniodawca otrzymuje semestralne raporty metodyczne opisujące przebieg kursu, zrealizowany materiał, frekwencję i postępy uczestników. Bezpłatna analiza potrzeb i zajęcia próbne Programy nauczania opracowywujemy w oparciu o przeprowadzoną na wstępie analizę potrzeb. Istotnym czynnikiem kształtowania elastycznych programów jest fakt, iż specjalizujemy się w pracy z osobami dorosłymi o wysokiej motywacji. Chętnie zaprezentujemy Państwu bliżej nasze kursy językowe; pragniemy tu szczególnie podkreślić, że próbne zajęcia są zawsze bezpłatne, a ich efektem jest raport zawierający ocenę poziomu zaawansowania uczestników, ramowy program oraz sugerowane pomoce dydaktyczne. 4

5 Internetowe dzienniki zajęć Jako jedyna firma edukacyjna na rynku zapewniamy naszym klientom unikalną formę monitoringu, tj. Internetowy Dziennik Zajęć. Dzięki specjalistycznemu oprogramowaniu opartemu o bazy danych MySQL, dysponujemy na bieżąco wszystkimi informacjami niezbędnymi do efektywnego nadzoru nad programem dydaktycznym, jak: opis zrealizowanych zajęć, frekwencja, liczba godzin etc. Ponieważ naszymi bezpośrednimi zleceniodawcami są działy personalne lub działy szkoleń firm i instytucji, dokładamy starań, aby zapewnić im jak najlepszy nadzór i kontrolę nad wszystkimi prowadzonymi przez nas szkoleniami. Każdy lektor po przeprowadzeniu zajęć loguje się w swoim panelu roboczym strony i wprowadza dla każdej grupy dane dotyczące frekwencji i zrealizowanego w danym dniu materiału. Klient, dzięki loginowi z parametrem tylko do odczytu, może w każdej chwili skontrolować frekwencję słuchaczy w danej grupie, zrobić zestawienie za wybrany okres oraz zapoznać się z materiałem realizowanym od początku trwania kursu. Program zapewnia również efektywny nadzór nad rozliczeniami oraz umożliwia ich planowanie. Zaloguj się na strony: azwa firmy: Podaj hasło: ZALOGUJ SIĘ FIRMA ***** Po zalogowaniu na stronie klient ma dostęp do Internetowego Dziennika Zajęć. azwa Grupy: Firma_1_ang Firma_2_ang Opis Grupy: grupa pocz., poniedziałki-czwartki gr. śr. zaaw., poniedziałki-czwartki Lektor 1 Kowalski Kowalski Lektor 2 Smith Smith Kursanci Kursanci Zajęcia Zajęcia Obeność Obeność a głównej stronie programu wymienione są wszystkie grupy językowe w danej firmie, ich poziom zaawansowania, terminy zajęć oraz nazwiska lektorów. Data Zajęć: Materiał: Flying out, saying the time talking about schedules. ime, distance and frequency. Pronunciation of numbers. Speaking asking a partner question about his company and work schedule. Go, play, do: when to use this words correctly with sports. Field, court, slope vocabulary concerning sports. Exercise: would like as an inviation. Uwagi Ile godzin 2 2 Lektor Kowalski Smith Obecność Obecność Po przejściu do pola zajęcia można zapoznać się z informacjami dotyczącymi realizowanego materiału i ilości przeprowadzonych zajęć. u również znajdują się uwagi dotyczące zmian terminów i zastępstw. Imię i nazwisko Data zajęć Paweł Kowalski Aneta owak Józef Brzoza Monika Ostra Joanna Dark Adam Klowski W polu obecność można sprawdzić frekwencję na danych zajęciach oraz utworzyć zestawienie obecności za dany okres

6 Poziomy zaawansowania w szkoleniach pracowniczych Beginners Poziom zakładający całkowitą nieznajomość języka; tu również: False Beginners, czyli osoby, które kiedyś rozpoczęły naukę, ale wskazane jest, aby zaczęły jeszcze raz od początku. Elementary Elementarna komunikacja w typowych sytuacjach dnia codziennego, prezentacja własnej osoby, zrozumienie podstawowych zwrotów. Podstawowe pytania, powitania, prośby, propozycje, udzielanie odpowiedzi, wyrażanie prostych opinii i odczuć. Simple Communication Level Możliwość zrozumienia zdań i wypowiedzi skierowanych bezpośrednio, porozumiewanie się w zakresie pojęć związanych z własną pracą, umiejętność zasięgnięcia informacji, rozmowy telefoniczne, sformułowania grzecznościowe, zrozumienie prostych tekstów. Pre-Intermediate Umiejętność wyrażenia ofert, sugestii, porad, instrukcji. Komunikacja w zakresie związków czasowych, przyczynowych etc. Kompleksowe opracowanie czasów przeszłych i przyszłych. Strona bierna. Basic Conversation Level Zrozumienie większości pytań, wypowiedzi, sugestii etc. Rozmowa na tematy związane z pracą, umiejętność prezentacji o charakterze zawodowym. Uzyskiwanie i udzielanie informacji. Możliwość aktywnego uczestnictwa w rozmowie. Rozumienie typowej korespondencji handlowej, telefony związane z pracą. Pisanie typowych listów i pism. Intermediate Utrwalenie struktur gramatycznych i ich funkcji. Eliminacja typowych błędów. Używanie pełniejszych, kompleksowych struktur leksykalnych. Umiejętność prowadzenia prezentacji i spotkań. Uczestnictwo w dyskusjach. 30 godzin 60 godzin 60 godzin 60 godzin 60 godzin 60 godzin Operational Level Możliwość uczestnictwa w spotkaniach lub kursach zawodowych w j. ang. Prezentacje, raporty, dyskusje. Pozyskiwanie złożonych informacji i wyjaśnianie niejasności. Pełne uczestnictwo w rozmowie native speakerów. Korzystanie z czasopism i literatury fachowej, korespondencja handlowa etc. Funkcjonalne wykorzystanie języka również w sytuacjach stresowych.

7 Schemat organizacji kursów językowych ORGAIZACJA analiza potrzeb test wstępny dobór matreriałów dydaktycznych REIG kurs podręcznikowy sytuacje dialogowe tematy branżowe rozumienie ze słuchu konwersacje metoda dual_impac FAZA WSĘPA metody wspomagające naukę języków wyrównanie poziomu w ramach grupy MOIORIG Internetowe Dzienniki Zajęć testy postępów ocena opanowania materiału sugestie metodyczno organizacyjne Kursy językowe to nie tylko lektor i podręcznik. Wypracowany przez nas system organizacyjny umożliwia sformułowanie celu kursu (analiza potrzeb), integrację i wyrównanie poziomu w obrębie grup, cykl fachowo przygotowanych zajęć oraz kontrolę postępów, której efektem jest końcowy raport. 9

8 asza oferta edukacyjna dla firm Szkolenia pracownicze w cyklach semestralnych Każdy kurs rozpoczynamy od analizy potrzeb. Analiza potrzeb umożliwia nam podział na grupy według poziomu zaawansowania oraz dobór odpowiednich pomocy dydaktycznych. Minimalna rekomendowana częstotliwość zajęć to 2x tygodniowo po 2 godz. lekcyjne. Maksymalna liczba uczestników w grupie 10 osób. Każdy semestr kończy się sprawdzianem postępów, a Zleceniodawca otrzymuje szczegółowy raport metodyczny. Semestr: min. 30 godzin lekcyjnych. Szkolenia pracownicze w systemie rozliczeń miesięcznych Podobna formuła organizacyjna jak w cyklach semestralnych, przy czym rozliczenie odbywa się jeden raz w miesiącu za zrealizowane zajęcia, a Zleceniodawcy przysługuje prawo przesunięcia lub odwołania zaplanowanych zajęć. Do każdej faktury dołączamy szczegółowe tabelaryczne rozliczenie, a w uzgodnionych terminach przedstawiamy szczegółowe raporty metodyczne. Semestr: min. 3 miesiące. ematyczne programy autorskie W przypadku specyficznych potrzeb językowych dotyczących wąskiej specjalności (np.: zarządzanie jakością, księgowość, negocjacje i prezentacje etc), opracowywujemy programy autorskie odpowiadające potrzebom słuchaczy. Wymagania: poziom minimum średniozaawansowany (pre-intermediate), grupy nie większe niż 6-osobowe. W cenie kursu uczestnicy otrzymują komplet materiałów. Semestr: min. 30 godzin lekcyjnych. Formuła elastyczna /Indywidualne kursy dla kadry zarządzającej/ Kursy dla wyższej kadry zarządzającej stały się naszą specjalnością, rozumiemy bowiem, że nie wszyscy mogą sobie pozwolić na luksus uczęszczania na zajęcia w stałych godzinach. Stąd pomysł formuły elastycznej: terminy poszczególnych zajęć ustalane są z tygodnia na tydzień. Kurs można w dowolnym momencie zawiesić, wznowić lub zmienić jego intensywność oraz miejsce prowadzenia. Kursy te z zasady mają charakter autorski i koncentrują się na potrzebach uczestnika. Cena zawiera wszystkie niezbędne materiały i pomoce dydaktyczne. Semestr: min. 30 godzin lekcyjnych. 7

9 Kursy językowe dla cudzoziemców Od kilku lat nasi lektorzy specjalizują się w prowadzeniu kursów języka polskiego dla cudzoziemców, szczególnie dla obcojęzycznej kadry zarządzającej międzynarodowych firm. Kursy te mają zdecydowanie charakter autorski. Oferta cenowa zależy od zakresu kursu i jest przygotowywana indywidualnie. Kursy językowe za granicą Oprócz szkoleń stacjonarnych oferujemy również szeroką gamę kursów językowych za granicą (np. angielski w Anglii, niemiecki w iemczech). Są to programy indywidualne lub grupowe opracowane pod kątem potrzeb kadry zarządzającej. Kursy te odznaczają się bardzo wysoką skutecznością i efektywnością. asz przedstawiciel chętnie odwiedzi Państwa, aby przygotować indywidualną ofertę. Kursy ogólnodostępne Oprócz szkoleń dla firmiinstytucjioferujemyszerokizakresogólnodostępnych kursów językowych dla osób fizycznych. Szczegóły znajdą Państwo na naszych stronach internetowych Zachęcamy również do kontaktu telefonicznego z naszym biurem, chętnie zaprezentujemy Państwu aktualną ofertę. 8

10 Yellow Centrum Języków Obcych ul. Św. Mikołaja 59-60, Wrocław; (+48 71) , ;

www.age.pl Misja firmy Nasi klienci Współpracownicy

www.age.pl Misja firmy Nasi klienci Współpracownicy T Ł U M A C ZE N I A Misja firmy Naszą misją jest zapewnienie kompleksowej obsługi językowej klientom instytucjonalnym. Jako firma usługowa staramy się być elastyczni i otwarci na potrzeby klientów. Dokładamy

Bardziej szczegółowo

szkolenia językowe jesień 2010

szkolenia językowe jesień 2010 szkolenia językowe jesień 2010 zbiór propozycji szkoleń językowych dla klientów indywidualnych i firm kompleksowe informacje o szkołach językowych z terenu całej Polski szybkie dotarcie do klientów poszukujących

Bardziej szczegółowo

Szkoły językowe ELS-Bell

Szkoły językowe ELS-Bell BYDGOSZCZ GDAŃSK GDYNIA SOPOT SZCZECIN WARSZAWA Uczymy od 1989 roku Prowadzimy kursy językowe na wszystkich poziomach zaawansowania i dla wszystkich grup wiekowych. Szkoły językowe ELS-Bell Kursy językowe

Bardziej szczegółowo

Języki obce. dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego. Numer 19 styczeń 2014. Człowiek najlepsza inwestycja

Języki obce. dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego. Numer 19 styczeń 2014. Człowiek najlepsza inwestycja dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego Numer 19 styczeń 2014 Języki obce Dlaczego warto uczyć się języków obcych? Czy opłaca się inwestować w szkolenia językowe pracowników?

Bardziej szczegółowo

MODEL WALIDACJI I UZUPEŁNIANIA KOMPETENCJI ZAWODOWYCH OSÓB 50+

MODEL WALIDACJI I UZUPEŁNIANIA KOMPETENCJI ZAWODOWYCH OSÓB 50+ 1 Akademia Handlowa 50+ Innowacyjny model walidacji i uzupełniania kompetencji zawodowych osób 50+ MODEL WALIDACJI I UZUPEŁNIANIA KOMPETENCJI ZAWODOWYCH OSÓB 50+ Podręcznik użytkowania Gdynia 2014 Lider:

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po Małopolskich standardach usług edukacyjno-szkoleniowych

Przewodnik po Małopolskich standardach usług edukacyjno-szkoleniowych Przewodnik po Małopolskich standardach usług edukacyjno-szkoleniowych pod redakcją macieja Świeżego www.wup-krakow.pl 1 Przewodnik po Małopolskich Standardach Usług Edukacyjno-Szkoleniowych Opracowanie

Bardziej szczegółowo

HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach

HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach RAPORT Z PILOTAŻOWEGO WDROŻENIA PRAKTYK ZAWODOWYCH JAKO FORMY DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODÓW HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy

Bardziej szczegółowo

DLA NGO DOTYCZĄCEGO PRZEJMOWANIA ZADAŃ OD GMINY ORAZ PROGRAMU SZKOLENIA DLA PRACOWNIKÓW GMINY DOTYCZĄCEGO OUTSOURCINGU ZADAŃ W ZAKRESIE EDUKACJI

DLA NGO DOTYCZĄCEGO PRZEJMOWANIA ZADAŃ OD GMINY ORAZ PROGRAMU SZKOLENIA DLA PRACOWNIKÓW GMINY DOTYCZĄCEGO OUTSOURCINGU ZADAŃ W ZAKRESIE EDUKACJI Opracowanie programu: DLA NGO DOTYCZĄCEGO PRZEJMOWANIA ZADAŃ OD GMINY ORAZ PROGRAMU SZKOLENIA DLA PRACOWNIKÓW GMINY DOTYCZĄCEGO OUTSOURCINGU ZADAŃ W ZAKRESIE EDUKACJI 1 Szanowni Państwo, T rzymacie przed

Bardziej szczegółowo

TECHNIKI KOMPUTEROWE

TECHNIKI KOMPUTEROWE INSTYTUT MASZYN MATEMATYCZNYCH TECHNIKI KOMPUTEROWE BIULETYN INFORMACYJNY 12008 Warszawa 2008 TECHNIKI KOMPUTEROWE BIULETYN INFORMACYJNY INSTYTUT MASZYN MATEMATYCZNYCH TECHNIKI KOMPUTEROWE BIULETYN INFORMACYJNY

Bardziej szczegółowo

Analiza potrzeb. szkoleniowych w MŚP. www.marr.pl

Analiza potrzeb. szkoleniowych w MŚP. www.marr.pl Analiza potrzeb szkoleniowych w MŚP www.marr.pl Publikacja sfinansowana ze środków Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie się przez całe życie Leonardo da Vinci Publikacja odzwierciedla jedynie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI ZADAŃ POWIERZONYCH FIRMIE heapmail Internet Solutions sp. z o. o. Z SIEDZIBĄ W WAŁBRZYCHU

RAPORT Z REALIZACJI ZADAŃ POWIERZONYCH FIRMIE heapmail Internet Solutions sp. z o. o. Z SIEDZIBĄ W WAŁBRZYCHU RAPORT Z REALIZACJI ZADAŃ POWIERZONYCH FIRMIE heapmail Internet Solutions sp. z o. o. Z SIEDZIBĄ W WAŁBRZYCHU W RAMACH PROJEKTU WAMP - WSPARCIE ADAPTACYJNOŚCI MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW MODEL WSPARCIA MAŁYCH

Bardziej szczegółowo

Mirosław Kurkowski. Podręcznik dla autorów kursów prowadzonych z zastosowaniem metody e-learningu

Mirosław Kurkowski. Podręcznik dla autorów kursów prowadzonych z zastosowaniem metody e-learningu Mirosław Kurkowski Podręcznik dla autorów kursów prowadzonych z zastosowaniem metody e-learningu z uwzględnieniem grupy beneficjentów w wieku powyżej 50 lat, organizacji wsparcia dla beneficjentów w formach

Bardziej szczegółowo

JAK WDRAŻAĆ KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ

JAK WDRAŻAĆ KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ RAFAŁ MICHAŁOWSKI WOJCIECH MYKA JAK WDRAŻAĆ KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ W KSZTAŁCENIU USTAWICZNYM W FORMACH POZASZKOLNYCH KROK PO KROKU Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Materiały na spotkania organizowane w ramach projektu Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych

Materiały na spotkania organizowane w ramach projektu Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych Materiały na spotkania organizowane w ramach projektu Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych Projekt systemowy Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa)

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa) dokonanej w dniach 13-14 grudnia 2013 roku na kierunku informatyka prowadzonym w ramach obszaru nauk technicznych na poziomie studiów pierwszego stopnia inżynierskich o profilu ogólnoakademickim realizowanych

Bardziej szczegółowo

Projekt: Programy szkoleń modułowych dla kadr publicznych służb zatrudnienia

Projekt: Programy szkoleń modułowych dla kadr publicznych służb zatrudnienia Projekt: Programy szkoleń modułowych dla kadr publicznych służb zatrudnienia Wprowadzenie 1 Projekt pn. Programy szkoleń modułowych dla kadr publicznych służb zatrudnienia, przygotowany przez Departament

Bardziej szczegółowo

Oferta dla firm. Platforma e-leraningowa supermemo.net

Oferta dla firm. Platforma e-leraningowa supermemo.net Oferta dla firm Platforma e-leraningowa supermemo.net Spis treści: Wstęp 1. Zalety platformy supermemo.net 2. Organizacja pracy w systemie supermemo.net 3. Zakup platformy 4. Oferta kursów Platforma supermemo.net

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne. dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego. Numer 15 wrzesień 2013. Człowiek najlepsza inwestycja

Fundusze unijne. dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego. Numer 15 wrzesień 2013. Człowiek najlepsza inwestycja dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego Numer 15 wrzesień 2013 Fundusze unijne Wpływ funduszy unijnych na podnoszenie kwalifikacji pracowników Gdzie szukać unijnych szkoleń

Bardziej szczegółowo

Poradnictwo zawodowe w OHP i szkołach

Poradnictwo zawodowe w OHP i szkołach Poradnictwo zawodowe w OHP i szkołach Zeszyt nr 3 Monograficzna seria wydawnicza Dobre praktyki w poradnictwie zawodowym KG OHP, Warszawa 2007 1 D 1746 Zeszyt nr 3. Poradnictwo zawodowe w OHP i szkołach

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI Corporate Language Trainigs - szkolenia językowe dla firm.

JĘZYK ANGIELSKI Corporate Language Trainigs - szkolenia językowe dla firm. JĘZYK ANGIELSKI Corporate Language Trainigs - szkolenia językowe dla firm. Spółka wpisana do rejestru Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Bardziej szczegółowo

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE CEL PROJEKTU UCZESTNICY ZAKRES MERYTORYCZNY SZKOLEŃ FORMA SZKOLEŃ

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE CEL PROJEKTU UCZESTNICY ZAKRES MERYTORYCZNY SZKOLEŃ FORMA SZKOLEŃ NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE CEL PROJEKTU Celem projektu Profesjonalista rynku pracy jest podniesienie poziomu kwalifikacji 5.000 pracowników publicznych i niepublicznych instytucji rynku pracy z terenu całej

Bardziej szczegółowo

Rekomendacje Ministra Pracy i Polityki Społecznej

Rekomendacje Ministra Pracy i Polityki Społecznej Rekomendacje Ministra Pracy i Polityki Społecznej w zakresie standardów działania Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.2 Przeciwdziałanie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, wrzesień 2013 r.

Warszawa, wrzesień 2013 r. Informacja ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania o stanie przygotowań organów prowadzących do objęcia obowiązkiem szkolnym dzieci sześcioletnich Warszawa, wrzesień 2013 r. 1. Wstęp 3 2. Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji ul. Mokotowska 43 00-551 Warszawa

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji ul. Mokotowska 43 00-551 Warszawa Poradnik dla Beneficjentów realizujących projekty w ramach projektu systemowego Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Priorytet

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK METODYCZNY DLA KOORDYNATORÓW SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA MACIEJ KOCUREK, IWONA SOŁTYSIŃSKA, MACIEJ ŚWIEŻY, IRMINA WACHNA-SOSIN

PRZEWODNIK METODYCZNY DLA KOORDYNATORÓW SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA MACIEJ KOCUREK, IWONA SOŁTYSIŃSKA, MACIEJ ŚWIEŻY, IRMINA WACHNA-SOSIN PRZEWODNIK METODYCZNY DLA KOORDYNATORÓW SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA MACIEJ KOCUREK, IWONA SOŁTYSIŃSKA, MACIEJ ŚWIEŻY, IRMINA WACHNA-SOSIN KRAKÓW 2012 WSTĘP Kształcenie jest kluczową inwestycją społeczną,

Bardziej szczegółowo

wytyczne dotyczące świadczenia usług przez trenera pracy

wytyczne dotyczące świadczenia usług przez trenera pracy wytyczne dotyczące świadczenia usług przez trenera pracy zestaw ii zestaw narzędzi do szkolenia trenerów pracy POLSKIE FORUM OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH wytyczne dotyczące świadczenia usług przez trenera pracy

Bardziej szczegółowo

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników Agata Dragan Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników WSTĘP Kapitał ludzki jest zasobem każdego przedsiębiorstwa, który w znacznym stopniu wpływa na jego konkurencyjność, ale jednocześnie wymaga szczególnych

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA. dotycząca zastosowania e-learningu w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

EKSPERTYZA. dotycząca zastosowania e-learningu w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego EKSPERTYZA dotycząca zastosowania e-learningu w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego EKSPERTYZA dotycząca zastosowania e-learningu w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego Przygotowana

Bardziej szczegółowo

dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego Numer 4 październik 2012 Człowiek najlepsza inwestycja

dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego Numer 4 październik 2012 Człowiek najlepsza inwestycja dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego Numer 4 październik 2012 Zintegrowane systemy informatyczne Jak zaoszczędzić na podróżach firmowych Bezpieczeństwo IT Aktualne oferty

Bardziej szczegółowo